2014

Comments

Transcription

2014
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
„Acolo unde încetează vigoarea legilor și
autoritatea apărătorilor ei, nu poate exista
nici libertate şi nici siguranţă pentru nimeni.”
William Shakespeare
Sistemul administraţiei penitenciare este un serviciu public cu un rol social deosebit, determinat de
funcţiile sale de garant al păstrării unui echilibru social, de formare a unei atitudini corecte a deţinuţilor faţă
de valorile sociale, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială.
Anul 2014 a fost marcat de intrarea în vigoare a noilor Coduri Penal şi de Procedură Penală,
precum şi de aplicarea, începând cu data de 01.02.2014, a Legii nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu
modificările şi completările ulterioare.
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, ca instituţie a statului implicată activ în procesul aplicării
legii în materia executării pedepselor, a dispus măsuri pentru implementarea noilor prevederi atât pe
direcţia aplicării dispoziţiilor execuţional-penale, cât şi pe direcţia aplicării instrumentelor destinate
reintegrării sociale a condamnaţilor şi a persoanelor sancţionate cu măsura educativă a internării într-un
centru educativ sau de detenţie.
Implementarea noii legislaţii a impus schimbări semnificative, care au atras după sine
reorganizarea penitenciarelor de minori şi tineri şi a centrelor de reeducare şi înfiinţarea centrelor de
detenţie şi a centrelor educative, cu toate modificările de structură şi organizaţionale inerente.
1
Raport de activitate - 2014
2
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Profilare penitenciare 2014:
- 1 penitenciar pentru femei şi 6 secţii pentru femei în alte penitenciare;
- 3 centre de detenţie;
- 2 centre educative;
- 16 penitenciare regim semideschis şi deschis;
- 16 penitenciare regim închis şi maximă siguranţă;
- 6 penitenciare spital.
În 23 de unităţi există secţii speciale de arest preventiv.
1. NORD EST – Iaşi (unitate cu
rol de coordonare), Bacău,
Botoşani, Centrul Educativ
Târgu
Ocna,
Focşani,
Penitenciarul
Spital
Târgu
Ocna, Şcoala Naţională de
Pregătire a Agenţilor de
Penitenciare
Târgu
Ocna,
Vaslui;
2. SUD EST – Poarta Albă
(unitate cu rol de coordonare),
Brăila, Centrul de Detenţie
Tichileşti, Galaţi, Penitenciarul
Spital Poarta Albă, Slobozia,
Tulcea;
3. SUD MUNTENIA – Mărgineni
(unitate cu rol de coordonare),
Colibaşi, Găeşti, Penitenciarul
de femei Târgşor, Penitenciarul
Spital Colibaşi, Ploieşti;
4. SUD-VEST
OLTENIA
–
Craiova (unitate cu rol de
coordonare),
Centrul
de
Detenţie Craiova, Drobeta
Turnu
Severin,
Pelendava,Târgu Jiu;
5. VEST – Timişoara (unitate cu
rol de coordonare), Arad,
Bârcea Mare, Centrul Educativ
Buziaş;
6. NORD VEST – Gherla (unitate
cu rol de coordonare), Baia
Mare,
Bistriţa,
Oradea,
Penitenciarul Spital Dej, Satu
Mare;
7. CENTRU – Aiud (unitate cu rol
de
coordonare),
Codlea,
Centrul de detenție Târgu
Mureş, Miercurea Ciuc;
8. BUCUREŞTI
ILFOV
–
Bucureşti Rahova (unitate cu
rol de coordonare), Bucureşti
Jilava, Giurgiu, Penitenciarul
Spital Jilava, Penitenciarul
Spital Rahova, Baza de
Aprovizionare, Gospodărire şi
Reparaţii.
3
Raport de activitate - 2014
Structura efectivelor aflate în penitenciare, în funcție de regimurile
de executare, la 31.12.2014
Arestați preventiv
2525
Carantină şi
observare
575
Sancţionaţi cu
măsura educativă a
internării într-un
centru de detenţie
601
Regim maximă
siguranţă 2214
Sancţionaţi cu
măsura educativă a
internării într-un
centru educativ
148
Regim semideschis
11522
Regim deschis
3655
Regim închis 8916
4
%
0,62
4.430
16,5
22.145
82,89
163
0,61
4.630
16,39
23.435
82,97
179
0,64
30.694
3.313
10,79
27.213
88,66
168
0,55
2012
31.817
3.179
9,99
28.473
89,49
165
0,52
2013
33.434
3.447
10,31
29.987
89,17
175
0,52
2014
30.156
2.514
8,34
26.893
89,18
2009
26.716
2010
28.244
2011
%
Internaţi în C.R
163
Internaţi în
centre
educative
%
87,51
26.212
%
Condamnaţi
definitiv
22.937
2008
Internaţi în
centre de
detenţie
%
11,87
Efectiv total
31.12
3.112
Anul
Arestaţi
preventiv şi
condamnaţi în
primă instanţă
Repartizarea efectivului total după situaţia juridică
2008-2014
601
1,99
148
0,49
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Efectiv la 31.12.2014
30000
Efectiv la 31.12.2014 - 30.156, dintre
care:
- 26.893 condamnaţi definitiv
(89,18%);
- 2.514 arestaţi preventiv şi
condamnaţi în primă instanţă
(8,34%);
- 601 internaţi în centre de
detenţie (1,99%);
- 148 internaţi în centre educative
(0,49%).
26893
20000
2514
10000
601
148
0
Condamnați
definitiv
Arestați
preventiv și
condamnați
în primă
instanță
35000
Internați în
centre de
detenție
Internați în
centre
educative
30694 31817
29390
26212 26716
30000
33434
28244
30156
25000
20000
43% reprezintă
ponderea
deţinuţilor
recidivişti, raportat la
efectivul total, aceasta
fiind în scădere raportat
la anii precedenţi:
2009 – 44,82%,
2010 – 44,93%,
2011 – 45,87%,
2012 – 45,78%,
2013 – 45,78%.
15000
10000
5000
0
Dinamica anuală
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5
Raport de activitate - 2014
Dinamica lunară
33243 33009 32884 33302 33259 33289
31957
33302 33122 33058 33279 33419 33434
32730 32418
32279 32170
32328
31930 31637
31195 30859
2014
30538
30156
2013
Structura efectivelor după natura infracțiunilor
Infracțiuni privind
comerțul electronic,
48
Infracțiuni de
criminalitate
organizată, 444
Infracțiuni de
corupție, 309
Infracțiuni contra
statului, 2
Infracțiuni privind
codul rutier, 1098
Infracțiuni privind
traficul și consumul
de droguri, 1473
Infracțiuni
contra
patrimoniului,
14493
Alte infracțiuni, 2473
Infracțiuni de natură
sexuală, 2060
6
Infracțiuni
contra
persoanei,
7756
Structura efectivelor,
după
natura
principalelor
infracţiuni săvârşite, indică
predominanţa
infracţiunilor
contra patrimoniului (14.493 –
48,06%),
respectiv
a
infracţiunilor contra persoanei
(9.816 – 32,55%).
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Structura condamnaților definitiv după durata pedepsei
Condamnaţi pe
viaţă, 161
Până la 1 an,
450
Peste 15 ani,
2593
1-5 ani,
14363
5-15 ani,
10075
Structura efectivelor de deținuți pe categorii de vârstă
12000
9987
10000
9693
33.12%
8000
8249
32.14%
27.35%
6000
4000
1263
2000
316
0
14-18 ani
2.15% 648
4.19%
1.05%
18-21 ani
22-30 ani
31-40 ani
41-60 ani
Peste 60
ani
7
Turcia, 35
Moldova, 26
Raport de activitate - 2014
40
În anul 2014, în unităţile
subordonate ANP se aflau 253
cetăţeni străini, constatându-se o
preponderenţă a cetăţenilor turci
(46), moldoveni (29), italieni (18)
şi bulgari (13).
Italia, 18
Bulgaria, 13
Ungaria, 11
Germania, 9
Siria, 9
Iran, 8
Vietnam, 8
Egipt, 7
Franţa, 7
Serbia, 7
Albania, 6
Israel, 6
China, 5
Iordania, 5
Pakistan, 5
Ucraina, 5
Apatrid, 4
Irak, 4
Liban, 4
Marea Britanie, 3
Slovacia, 3
Belgia, 2
Georgia, 2
Nigeria, 2
Spania, 2
SUA, 2
Algeria, 1
Australia , 1
Danemarca, 1
Elvetia, 1
Grecia, 1
Luxemburg, 1
Maroc, 1
Niger, 1
Norvegia, 1
Palestina, 1
Polonia, 1
Sierra Leone, 1
Suedia, 1
Thailanda, 1
Tunisia, 1
Venezuela, 1
30
Cetățeni străini
20
10
0
0
5
12000
10
15
20
10229 10362
8420
25
11084
9212
10000
8000
6000
4000
2000
0
Situaţia liberărilor condiţionate
2010
8
2011
2012
2013
2014
30
35
40
45
21.924 deţinuţi analizaţi în
comisia pentru liberare
condiţionată;
11.084 persoane care au
fost liberate condiţionat;
308
persoane
liberate
înainte de expirarea în
termen
a
măsurii
educative
(persoane
internate în centre de
detenţie
şi
centre
educative).
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Situaţia comparativă privind soluţiile comisiilor de liberare condiţionată
2010
60.00%
2011 2012
2013
55.00%
2014
2014
50.00%
2013
45.00%
2010
2011 2012
40.00%
35.00%
30.00%
Amânaţi pentru o nouă analiză
2010
2011
2012
2013
2014
Amânaţi pentru o nouă analiză
40.22%
41.56%
41.06%
44.74%
49.45%
Propuşi pentru liberare
Propuşi pentru liberare
59.78%
58.44%
58.94%
55.26%
50.55%
9
Până la data de 31.12.2014, se aflau în evidenţe 718 persoane puse în libertate prin întreruperea executării pedepsei, în
creştere comparativ cu anul 2013, când erau înregistrate 659 persoane la 31.12.2013.
Numai în anul 2014 au fost puse în libertate, prin întreruperea executării pedepsei, 59 de persoane, numărul acestora
înregistrând o scădere semnificativă comparativ cu anul precedent - 75 persoane.
Din totalul persoanelor aflate în întreruperea executării pedepsei, în anul 2014:
- 20 au revenit la termenul stabilit de instanţa de judecată, în vederea continuării executării pedepsei;
- 41 au fost rearestate;
- 3 decedate;
- 3 cazuri de prescripţie;
- 15 nu s-au prezentat la termenul stabilit, sens în care s-a solicitat organelor de poliţie rearestarea acestora.
65
70
60
62
52
48
43
50
45
2010
40
30
20
2011
27
13 16 12
11
2012
17
8
10
7
2013
2
2014
0
Medical
Graviditate (îngrijire
copil)
Social
Ca urmare a Legii nr. 374 din 19 decembrie 2013, Administraţia Naţională a Penitenciarelor este abilitată să
achiziţioneze servicii destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din sistemul penitenciar, în
prezent fiind în curs de finalizare contractul de consultanţă tehnică pentru întocmirea documentaţiei de atribuire a contractului
de furnizare a acestor servicii.

Au fost iniţiate demersurile pentru implementarea unui sistem de audiere prin videoconferinţă pentru
soluţionarea cauzelor în materie civilă, în materie penală şi a plângerilor/contestaţiilor formulate de către deţinuţi.
Până în prezent, în cadrul acestui program, s-a stabilit implementarea sistemului de audiere prin videoconferinţă la
Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în penitenciarele Bucureşti Jilava, Bucureşti Rahova, Brăila, Centrul de
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Detenţie Tichileşti, Colibaşi, Focşani, Galaţi, Găeşti, Giurgiu, Mărgineni, Ploieşti, Poarta Albă, Slobozia, Târgşor şi
Tulcea. Au fost întreprinse demersuri către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru punerea
la dispoziţia sistemului penitenciar românesc a unui server dedicat, ceea ce va face posibilă, într-un termen scurt,
organizarea de audieri ale deţinuţilor prin videoconferinţă în aceste locaţii.
De subliniat faptul că la penitenciarele Bucureşti Jilava, Bucureşti Rahova, Giurgiu, Ploieşti, Slobozia şi Târgşor
au fost finalizate activităţile de dotare şi amenajare a spaţiilor necesare audierii prin videoconferinţă.
În prima parte a anului 2015 este vizată achiziţionarea unui server pentru videoconferinţă şi amenajarea locaţiilor la
următoarele penitenciare: Brăila, Colibaşi, Focşani, Galaţi, Găeşti, Mărgineni şi Poarta Albă, urmând ca, până la sfârşitul
anului, să fie operaţionalizate în toate unităţile din subordinea ANP.

A fost implementat cu succes „Sistemul integrat de supraveghere electronică” la Penitenciarul Vaslui, în
luna decembrie 2014 fiind realizată recepţia lucrării.

687 participanţi au fost incluşi, în cursul anului 2014, în programe de instruire care au vizat îmbunătăţirea
managementului incidentelor, prin dezvoltarea de competenţe profesionale. Modulul III de pregătire a avut ca obiect însuşirea
procedurilor de soluţionare a incidentelor operaţionale şi critice, fiind destinat pregătirii personalului de penitenciare care
îndeplineşte roluri în cadrul echipelor de incident, respectiv: comandanţi şi comandanţi adjuncţi de incident, negociatori, ofiţeri
de comunicaţii şi de legătură, psihologi de incident şi de echipă, membri ai structurilor de intervenţie şi personal responsabil de
managementul situaţilor de urgenţă.
Programele de instruire şi perfecţionare desfăşurate pe parcursul anului 2014 au vizat îmbunătăţirea managementului
incidentelor pe cele şase paliere, respectiv: camera de incident, camera de comandă, negociere, intervenţie, operatori video şi
managementul situaţiilor de urgenţă, prin dezvoltarea de competenţe profesionale şi perfecţionarea abilităţilor specifice în
gestionarea incidentelor care implică persoane private de libertate:
a) comandă – 128 de persoane (112 ofiţeri şi 16 agenţi);
b) negociere – 98 de persoane (40 ofiţeri şi 58 agenţi);
c) intervenţie – 319 persoane (19 ofiţeri şi 300 agenţi);
d) operatori video – 70 de agenţi;
e) managementul situaţiilor de urgenţă – 24 persoane (10 ofiţeri şi 14 agenţi).

În perioada 06-10.10.2014, ANP a organizat în colaborare cu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Centrul de Instruire prin Simulare, un exerciţiu de simulare, denumit „AVALANŞA 2014”. Scopul exerciţiului a avut în vedere
pregătirea personalului de specialitate pe următoarele paliere:
1. planul negocierii (plan real);
2. planul camerelor de incident, de comandă, de negociere şi a detaşamentului de intervenţie (pentru rezolvarea unui
incident fictiv cu informaţii rezultate din planul negocierii);
3. planul unităţii în care are loc incidentul.
Având în vedere că scopul Centrului de Instruire prin Simulare este de a creşte gradul de interoperabilitate al unităţilor
militare româneşti cu structurile militare operaţionale ale NATO, exerciţiile desfăşurate au vizat dezvoltarea nivelului de pregătire
al personalului care va participa la gestionarea incidentelor operaţionale şi critice ce implică deţinuţi, utilizând simularea
situaţiilor ce pot fi întâlnite în realitate.
La acest exerciţiu au participat 48 de ofiţeri şi agenţi din cadrul ANP şi de la penitenciarele Bucureşti Rahova, Bucureşti
Jilava, Spital Bucureşti-Jilava şi Târgşor.
11
Raport de activitate - 2014
evadări
tentative evadare
fugă din CR/CD/CE
părăsiri
tentative fugă
Evadări, părăsiri, fugă din CR/CD/CE (inclusiv tentative)
2009-2014
10
8
Incidente 2014



8
7
7
6

4
4
3 3
2
1 evadare;
1 tentativă de
evadare;
8 părăsiri ale
locului
de
muncă;
1 fugă dintr-un
centru
de
detenţie.
3
2
2
1 1
2
1
2
1
1 1 1
0
2009
(total 12)
2010
(total 18)
2011
(total 11)
2012
(total 10)
2013
(total 18)
2014
(total 11)
Situații de descoperire a substanțelor interzise
2014
202

200
150
154
130
122
120
127


100
2009
2010
2011
Număr descoperiri
12
2012
2013
Linear (Număr descoperiri)
2014
127
cazuri
de
descoperire a unor
substanţe interzise
(58 – substanţe
pulverulente, 64 –
substanţe solide şi
5
–
substanţe
lichide);
56
înainte
de
intrarea în posesia
deţinuţilor;
71 după intrarea în
posesia deţinuţilor.
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Situații de descoperire telefoane mobile
12000
11110
9967
10000
10505
9938
9459
8000
6549
6000
2009
2010
2011
Număr descoperiri
2012
2013
2014
Linear (Număr descoperiri)
Descoperiri telefoane mobile
8493
8246
8500
9239
7250
7500
6697
6500
5500
4822
4500
3500
2688
2762
1721
2500
2012
1871
1500
2009
2010
2011
Înainte de intrarea în posesie
2012
1727
2013
2014
După intrarea în posesie
13
Raport de activitate - 2014
A fost continuat Studiul privind prevalenţa comportamentelor agresive în rândul deţinuţilor, pentru decelarea cauzelor
care perturbă climatul normal de convieţuire. Concluziile acestuia fundamentează formularea de recomandări pentru reducerea
factorilor de risc şi conturarea unei imagini reale a fenomenului violenţei carcerale.
A fost finalizată analiza comparativă a perioadei 2010-2014, fiind elaborată şi implementată Strategia de reducere a
comportamentelor agresive, corespunzător activităţilor planificate pentru anul 2014, ca prim an de implementare a Strategiei.
Comportamente agresive
1800
1600
1400
1459
1339
1227
1562
1339
Altercații/Agresiuni
1200
Sinucideri
1000
Agresiuni asupra
cadrelor
800
600
400
200
10 28
21 13
10 18
18
31
10 46
0
2010
2011
2012
2013
2014
Sancţiuni disciplinare aplicate persoanelor internate în centrele de
reeducare/educative/de detenţie în perioada 2010-2014*
2014
2013
2012
2011
2010
0
Număr sancţiuni disciplinare
2010
285
100
2011
190
200
2012
222
300
2013
315
400
2014
315
* Prin efectul intrării în vigoare, la data de 01.02.2014, a Legii nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare, centrele de
reeducare au fost reorganizate în centre educative, iar penitenciarele pentru minori şi tineri în centre de detenţie.
14
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Sancţiuni disciplinare aplicate persoanelor internate în centrele educative şi
centrele de detenţie în anul 2014
300
209
200
83
100
0
2
Avertisment
21
0
Suspendarea
dreptului de a
participa la
activităţi culturale,
artistice şi sportive
- 1 lună
Suspendarea
dreptului de a
presta o muncă - 1
lună
Suspendarea
dreptului de a primi
şi cumpăra bunuri 2 luni
Separarea de
colectiv, cel mult 4
ore/zi, dar nu mai
mult de 5 zile
consecutive
Sancțiuni disciplinare
2010-2014
2014
2013
5195
5816
2012
5104
2011
5052
2010
4530
2965
4661
3835
2232
4595
4248
2534
1466
1336
1331 1192
2855
5054
1371
1620
431
1401
288
1211 1108
3112
284
1075
235
240
2010
2011
2012
2013
2014
Suspendarea dreptului de a primi și de a
cumpăra bunuri, cu excepția celor
necesare pentru igiena individuală pe o
perioadă de cel mult două luni;
4248
5052
5104
5816
5195
Suspendarea dreptului de a primi vizite,
pe o perioadă de cel mult trei luni;
5054
4595
3835
4661
4530
Avertisment;
3112
2855
2232
2534
2965
Izolarea pentru maxim 10 zile;
1620
1211
1331
1336
1371
Suspendarea dreptului de a participa la
activități culturale, artistice și sportive pe o
perioadă de cel mult o lună;
1075
1108
1192
1401
1466
Suspendarea dreptului de a presta o
muncă, pe o perioadă de cel mult o lună.
240
235
288
431
284
15
Raport de activitate - 2014
În anul 2014 s-a constat o scădere a numărului de persoane private de libertate transferate între unităţile penitenciare,
de la 74.471 în 2013 la 68.482 în 2014. Din perspectiva motivelor care au determinat transferarea deţinuţilor, situaţia se
prezintă astfel:
o
17.616, în vederea prezentării în faţa organelor judiciare, numărul acestora fiind în scădere faţă de anul 2013
(22.499);
o
30.369, pentru executarea pedepsei în funcţie de regim şi menţinerea unui echilibru între unităţi, în scădere faţă de
anul 2013 (30.556); reducerea numărului este explicată de scăderea efectivului mediu de deţinuţi, ca urmare a
intrării în vigoare a noilor prevederi legale, precum şi de monitorizarea permanentă a categoriilor de deţinuţi
custodiaţi de unităţile subordonate;
o
12.995, pentru internări/externări în penitenciarele spital, în uşoară scădere faţă de 2013 (13.490);
o
7.502, pentru alte situaţii (ex.: participarea la diferite activităţi cultural-educative, precum: festivaluri, expoziţii,
activităţi sportive, cursuri de calificare etc.), în scădere faţă de 2013 (7.926);
o
uşoară scădere – 5,33%, a persoanelor prezentate în faţa organelor judiciare (190.993 în anul de referinţă faţă de
201.756 în anul 2013), în timp ce efectivul mediu a scăzut cu 3,65 % (31.847 în anul de referinţă faţă de 33.053 în
2013).
Situația deținuților transferați
17616
0
10000
30369
20000
Afaceri judiciare
16
30000
40000
12995
50000
Executarea pedepsei
60000
Spitalizare
190.993
reprezintă
numărul
prezentărilor la instanţă, în scădere
faţă de anii precedenţi: 2013
(201.756), 2012 (205.810), 2011
(201.981), 2010 (237.313) şi 2009
(215.825).
7502
70000
Alte cauze
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Supraaglomerarea reprezintă o provocare majoră a sistemului penitenciar românesc, raportat la obiectivul
gestionării locurilor de deţinere. În prezent, deficitul de locuri de cazare – calculat la 4 m.p. – este de 11.170 de
locuri (pentru efectivul la data de 31.12.2014).
Pentru limitarea efectelor supraaglomerării, ANP s-a axat pe dezvoltarea infrastructurii sistemului
administraţiei penitenciare, în conformitate cu prevederile legale şi normele europene de detenţie, pentru perioada
de referinţă, putând fi evidenţiate:
1.
2.
Codlea;
Demararea lucrărilor la următoarele obiective:
- Transformare pavilion şcoală în pavilion detenţie – Penitenciarul Găeşti;
- Pavilion detenţie - Penitenciarul Mărgineni.
Continuarea lucrărilor Pavilion 04 (detenţie + bloc alimentar + centrală termică) – Penitenciarul
3.
Realizarea proiectelor tehnice pentru:
- Transformarea a 2 pavilioane administrative auxiliare în spaţii de detenţie – Penitenciarul Giurgiu;
- Transformare grajd în spaţii de detenţie – Secţia Işalniţa – Penitenciarul Craiova;
- Transformare atelier producţie în spaţii detenţie – Penitenciarul Satu Mare.
4.
Derularea grantului cu Norvegia referitor la:
- modernizarea secţiei de tineri din cadrul Penitenciarului Bacău – lucrările demarează în 2015;
- înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla – lucrările demarează
în 2015.
5.
Modernizarea, prin reparaţii curente, a spaţiilor de detenţie din cadrul Penitenciarului Spital Tg.
Ocna – 36 locuri de cazare în cadrul secţiei medico-sociale.
De asemenea, se are în vedere reabilitarea unui număr de 1380 locuri de cazare prin finalizarea
obiectivelor de reparaţii capitale: Pavilion detenţie – Penitenciarul Codlea (100), Pavilion detenţie – Penitenciarul
Mărgineni (200), Secţiile VII-VIII – Penitenciarul Aiud (80), Pavilion detenţie – Penitenciarul Baia Mare (200),
Pavilion detenţie – Penitenciarul Iaşi (800).
A fost menţinut intervalul de timp destinat acordării vizitelor, atingând maximul legal (2 ore) în majoritatea
unităţilor penitenciare.
De asemenea, a fost suplimentat şi intervalul de timp destinat efectuării convorbirilor telefonice, în
majoritatea unităţilor ajungând la 30 de minute zilnic.
17
Raport de activitate - 2014
Situaţia permisiunilor de ieşire din penitenciar
2014
2013
2012
2011
2010
24 de ore
Mai mari de 24 de ore
2010
1013
577
2011
1101
310
2012
1014
259
2013
1266
398
2014
1995
627
Vizite intime
18
2014
503
2013
635
2012
635
2011
430
2010
413
9854
9513
9513
7371
6389
48 de ore
2 ore
În anul 2014, se constată o
creştere a numărului deţinuţilor implicaţi
în activităţi lucrative remunerate, cu 16%
comparativ cu anul 2013.
8.532 deţinuţi au fost selecţionaţi
şi repartizaţi să desfăşoare activităţi
lucrative şi gospodăreşti. Dintre aceştia,
3.390 au fost implicaţi în activităţi
remunerate pe bază de contracte de
prestări servicii (cu 16% mai mult faţă de
anul 2013).
3390
2014
2013
2923
2012
2990
65
4991
73
4584
2062
2010
58
4860
2612
2011
40,18 milioane lei reprezintă
venitul obţinut din activităţi lucrative în
anul 2014 – cu 30% mai mult decât în
anul 2013.
5084
122
32
4364
Număr mediu deținuți care au prestat muncă în regim de prestări
servicii și producție bugetară
Număr mediu deținuți care au prestat muncă în interesul locului de
deținere și regie proprie
Număr mediu deținuți care au prestat muncă pe bază de voluntariat și
în caz de calamitate
Venituri realizate din prestări servicii
(milioane lei)
45
40.1
40
35
30
25
29.7
30.8
25.8
20.1
20
2010
2011
2012
Venituri
2013
2014
Raport de activitate - 2014
În perioada de referinţă, au fost supuse examinării 30 de încheieri ale judecătorilor de supraveghere a
privării de libertate şi 23 de sentinţe penale pronunţate de instanţele de judecată, formulându-se recomandări
care au vizat următoarele drepturi:
 asigurarea condiţiilor optime de cazare – 14 încheieri;
 separarea fumătorilor de nefumători – o încheiere;
 acordarea vizitelor fără dispozitiv de separare – 2 încheieri;
 accesul la informaţii de interes public – o încheiere;
 acordarea zilelor considerate ca executate în urma participării la un curs de calificare – o încheiere;
 acordarea materialelor igienico-sanitare – o încheiere;
 acordarea recompenselor – o încheiere;
 dreptul la muncă – o încheiere;
 acordarea dreptului la asistenţă medicală – 3 încheieri;
 categoria bunurilor care pot fi primite prin sectorul vizită – 2 încheieri;
 dreptul de a efectua cumpărături – o încheiere;
 schimbarea regimului de executare a pedepsei, la cererea deţinutului, dintr-un regim mai permisiv într-unul
mai sever – 2 încheieri.
În anul 2014, au fost transmise Ministerului Afacerilor Externe – Agentul Guvernamental pentru Curtea
Europeană a Drepturilor Omului, 148 de puncte de vedere, în vederea formulării apărărilor în cauzele aflate pe
rolul CEDO, care privesc condiţiile de detenţie asigurate, în care România este parte.
În procesul de monitorizare a cauzelor în care statul român a fost condamnat de CEDO pentru
nerespectarea condiţiilor de detenţie, s-a constatat o scădere a numărului de hotărâri pronunţate, de la 32 hotărâri
în anul 2013, la 29 hotărâri în anul 2014. Astfel, în anul 2014, statul român a fost obligat la plata unor despăgubiri
în cuantum de 196.400 euro, comparativ cu suma de 221.819 euro în anul 2013.
În urma a 75 vizite efectuate de către reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale în locurile de deţinere,
au fost transmise ANP rapoarte privind aspectele constatate. La nivelul instituţiei centrale, acestea au fost analizate,
concluziile şi punctul de vedere al instituţiei regăsindu-se în rapoartele de monitorizare întocmite la nivelul Direcţiei
Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar, cu concursul celorlalte structuri de specialitate.
Una dintre marile provocări pentru informaticienii instituției, a fost
reconfigurarea aplicației integrate PMSWeb, destinată evidenței şi
calculului pedepselor, precum şi a drepturilor persoanelor private de
libertate, ca urmare a intrării în vigoare a noilor Coduri în materie
penală, procesual penală și a celorlalte acte normative cuprinse în
pachetul reformei penale.
Cu toate că au fost realizate modificări de mare anvergură în
aplicație, acțiunea s-a desfășurat cu succes, neînregistrându-se
sincope în activitatea unităților.
20
Instruirea şcolară
Situaţia comparativă a deţinuţilor participanţi la activităţi de
instruire şcolară
2932
2696
2605
2684
2421
2131
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Deţinuţi înscrişi la cursuri de instruire şcolară şi universitare
în anul 2014-2015
1048
1300
577
7
Nivel primar
Nivel
gimnazial
Nivel liceal şi
tehnologic
Nivel
universitar
2.932 deţinuţi
sunt înscrişi la
cursuri de instruire
şcolară şi
universitare, în
anul de învăţământ
2014–2015.
Raport de activitate - 2014
Situaţia minorilor privaţi de libertate înscrişi la
cursuri de instruire şcolară, raportat la efectivul
general de minori
243 minori sunt înscrişi la
cursuri şcolare în anul de
învăţământ 2014 – 2015.
Procentul minorilor privaţi
de libertate participanţi la activităţi
de instruire şcolară, raportat la
efectivul general:
2009 – 61%,
2010 – 56%,
2011 – 57%,
2012 – 58%,
2013 – 52%,
2014 – 77%
466
460
447
508
461
316
287
258
254
267
262
243
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Minori participanţi
Efectiv minori
Formarea profesională
31 unităţi penitenciare au organizat „Bursele locale ale locurilor de muncă”, în colaborare cu agenţiile judeţene de
ocupare a forţei de muncă, instituţii publice locale şi organizaţii neguvernamentale:
- 802 deţinuţi beneficiari ai întâlnirilor directe cu angajatorii (depunerea de CV-uri, susţinerea de interviuri), dintre care
47 femei şi 40 persoane internate;
- 846 angajatori participanţi;
- 50 deţinuţi au fost înregistraţi în evidenţele angajatorilor, în vederea posibilităţii ocupării unui loc de muncă după
liberarea din penitenciar.
Cursuri de formare profesională organizate
în anii 2009–2014
335
400
300
200
243
229
133
130
115
100
0
2009
22
2010
2011
2012
2013
2014
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
5000
4375
4609
3918
4000
4222
3527
3423
4023
3765
3000
2000
3187
1524
2450
1320
1000
0
2009
2010
2011
2012
Activităţi de informare, consiliere şi medierea muncii
259 deţinuţi au participat la cursuri
de iniţiere profesională în
domeniile:
introducere/
prelucrare date, formare de
formatori,
confecţionare
textile,
peisagistică,
prelucrarea
lemnului
şi
cultura plantelor.
2.310 persoane condamnate,
dintre care 18 minori, 122
tineri şi 47 femei, au
beneficiat de cursuri de
calificare profesională în
aprox. 20 meserii.
2013
2014
Activităţi de formare profesională
Ocupaţii
Număr
participanţi
Ocupaţii
Număr
participanţi
tâmplar/dulgher/parchetar
550
spălător, curăţător
chimic
50
finisor în construcţii,
lucrător construcţii,
zugrav
521
măcelar
29
frizer
233
operator introducere
date
29
151
tipograf - flexograf
28
307
instalator sanitar, apă,
canal
77
109
împletitor papură
20
100
competenţe
antreprenoriale
15
brutar/patiser
27
cioplitor piatră şi
marmură
14
zidar/pietrar/tencuitor
12
peisagist, floricultor
13
agent dezinsecţie
13
mecanic, vulcanizator
12
lucrător creşterea
animalelor
lucrător în cultura
plantelor
lucrător în
comerţ/alimentaţie
croitor, confecţioner
articole din piele şi
înlocuitori
23
Raport de activitate - 2014
Ponderea numărului de participanţi la cursuri de calificare desfăşurate
în cadrul proiectelor cu finanţare europeană, comparativ cu cele
organizate în colaborare cu A.J.O.F.M., în anul 2014
13%
Participanţi cursuri proiecte
Participanţi cursuri derulate în
colaborare cu AJOFM
87%
Asistenţa religioasă
-
32 preoţi ortodocşi angajaţi (42 posturi prevăzute);
18 culte religioase recunoscute de Lege, ai căror voluntari au acces în penitenciar, în condiţii nediscriminatorii
(24.927 activităţi derulate în colaborare cu reprezentanţii cultelor).
Activităţile recuperative
A fost definit profilul ocupaţional al ofiţerului Specialist educator în penitenciare, în vederea introducerii acestuia în
Clasificarea Ocupaţiilor din România şi s-a obţinut avizul din partea Ministerului Justiţiei, respectiv aprobarea Ministerului
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Pentru scăderea incidenţei evenimentelor negative în rândul deţinuţilor şi creşterea calităţii vieţii în detenţie au fost
implementate activităţile prevăzute în Planul de implementare a Strategiei de reducere a comportamentelor agresive în
mediul penitenciar, 2014:
- elaborarea Manualului clinic al riscului de violenţă – comportamentele autoagresive, comportamentele suicidare,
comportamentele heteroagresive;
- elaborarea Studiului privind prevalenţa conduitelor agresive în rândul deţinuţilor/persoanelor internate;
- elaborarea Programului de formare a deţinuţilor de sprijin;
- elaborarea Programului Hobby – de valorificare a aptitudinilor creativ-aplicative ale deţinuţilor (4 module);
- elaborarea Programului de Ergoterapie.
24
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Au fost continuate demersurile pentru extinderea şi diversificarea ofertei de programe educative: Programul „Educaţie
pentru sănătate” – 2 module, Programul „Talent 4 – Program de autocunoaştere şi de orientare vocaţională”, Programul
„Universul cunoaşterii”– Modulele I-IX (revizuire şi completare), Programul „Educaţie civică” (revizuire şi completare).
Au fost revizuite conţinuturile a 5 programe de asistenţă socială destinate deţinuţilor.
A fost tipărită şi promovată în unităţi Culegerea de programe moral-religioase, însoţită de materiale video suport.
Au fost implementate 11 proiecte tematice naţionale: „Festivalul Multiart pentru Deţinuţi”, „Poezie de Puşcărie” (VI),
„Bursa locurilor de muncă”, Campania de sensibilizare a opiniei publice privind problematica reintegrării sociale a deţinuţilor,
Sărbătorile Pascale, 1 Iunie 2014, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Crăciun, 1 Decembrie, De vorbă cu personalităţile, Proiectul de
creaţie literară „Mediul carceral – privire introspectivă”.
Au fost elaborate şi promovate prin decizie a directorului general al ANP 9 modele de proiecte de activitate referitoare
la: organizarea şi desfăşurarea recenziilor de carte, organizarea unei conferinţe, realizarea de emisiuni radio-TV, desfăşurarea
activităţilor de difuzare a culturii (expoziţie/spectacole), elaborarea revistei secţiei/unităţii, organizarea unor dezbateri, lansări de
carte, ateliere ocupaţionale, activităţi de tip cerc.
Participanţi la programe educative, în anul 2014
Adaptare la condiţiile privării
de libertate
Informare consum droguri, 15000
Dezvoltarea universului
alcool, tutun
cunoaşterii
12239
426
10000
Alfabetizare
6687
927
Hobby
Educaţie prin sport
5000
0
873
2409
3086
3054
423
Activ-Club
2723
3696
Educaţie pentru sănătate
Educaţie civică
1515
Program derulat de
colaboratori
Educaţie pentru viaţa de
familie
Educaţie moral-religioasă
25
Raport de activitate - 2014
Participanţi la programe de asistenţă socială
Pregătire pentru
liberare
8000
Programe derulate
exclusiv de colaboratori
externi
Prevenirea recidivei
prin dezvoltarea
abilităţilor decizionale
în situaţii de risc
6000 6024
155
4000
401
Reducerea riscului de
recidivă
2000
Menţinere a legăturii cu
mediul de suport
Formare/îmbunătăţire
abilităţi parentale
333
0
574
691
321
193
Formare/îmbunătăţire
abilităţi sociale
Program de prevenţie
primară a violenţei
domestice
Participarea deţinuţilor la programe de asistenţă
psihologică specifică, în anul 2014
Antecedente în
toxicomanie
Comunitatea terapeutică
500
Antecedente în
consumul de alcool
120
400 386
Vârstnici
27
300
118
200
Management de timp
100
36
Riscul de suicid
31
Dependenţe (jocuri,
adicţii, alcool)
87
Agresorii sexuali
72
108
123 263
Diminuarea impulsivităţii
26
496
58
0
Lipsa de
empatie/minciună/lipsa
de morală
Conduită agresivă
Afecţiuni psihice
Diminuarea furiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Beneficiari ai activităţilor desfăşurate în comunitate
Vizite la obiective
culturale
2500
290
Excursii în natură
2045
2000
1973
Vizite la instituţii
1500
1000
500
0
110
Vizite expoziţii
657 Vizionare
spectacole
638
376
Participare
competiţii
Vizionare competiţii
sportive
Medierea socială
7.585 deţinuţi au beneficiat de sprijin pentru soluţionarea cazurilor sociale.
Demersuri sociale întreprinse în
anul 2014
Minori
Bărbaţi
Femei
Total
107
3.286
547
3.940
Adrese ONG
3
209
18
230
Contacte cu familia/aparţinători
(sector vizită)
82
803
68
953
Cazuri sociale soluţionate
32
2.290
140
2.462
Total
224
6.588
773
7.585
Adrese instituţii de stat
27
Raport de activitate - 2014
Colaborarea interinstituţională
A fost avizat, la nivelul Ministerului Justiţiei, proiectul de HG privind aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare
socială a persoanelor private de libertate, documentul primind avize şi din partea Ministerului Sănătăţii și Ministerului
Tineretului şi Sportului.
Pentru consolidarea cadrului general de colaborare cu comunitatea, au fost organizate atât la nivel central, cât şi în plan
local, sesiuni de lucru cu reprezentanţii instituţiilor publice şi ONG-urilor care desfăşoară activităţi în unităţile de detenţie,
inclusiv cu cele profilate pe respectarea drepturilor omului.
Pentru dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională, au fost iniţiate demersuri pentru constituirea Filialei Asociaţiei
Europene pentru Educaţie în Penitenciare (EPEA) România şi au fost încheiate Declaraţii de colaborare între ANP şi
Meridianos, respectiv ANP şi EPEA.
A fost desfăşurată, în toate unităţile penitenciare, Campania de sensibilizare a opiniei publice privind problematica
reintegrării sociale a deţinuţilor „Reintegrarea socială a foştilor deţinuţi, calea către o comunitate mai sigură”. Activitatea centrală
a avut loc în 13.10.2014 – Ziua internaţională a educaţiei în penitenciare, prin care s-a marcat împlinirea a 25 de ani de la
adoptarea Recomandării nr. R(89)12 a Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei.
Au fost dezvoltate colaborări cu instituţiile de învăţământ superior, pentru implementarea unor proiecte de interes
comun:
- Universitatea „Tibiscus” din Timişoara – Simpozionul internaţional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie”;
- Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Concurs de idei privind proiectarea unui centru educativ, cu
participarea studenţilor din anul IV şi profesorii coordonatori;
- Universitatea Naţională de Arte Bucureşti – Concurs de creaţie pentru stabilirea unui nou model de uniformă destinat
personalului de penitenciare (de gală/de oraş);
- Institutul Naţional al Magistraturii – Conferinţa de Fenomenologie penitenciară, adresată auditorilor de justiţie, anul II.
Au fost încheiate 24 protocoale noi de colaborare la nivel naţional şi 2 cu parteneri internaţionali, fiind actualizate, prin
act adiţional, 2 protocoale naţionale de colaborare.
2014 – Instrumente standard de evaluare a activităţii deţinuţilor
Consecutiv intrării în vigoare a Legii nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare, au fost întreprinse
demersurile de promovare a unei noi decizii privind aplicarea Sistemului de creditare în unităţile subordonate ANP, fiind
elaborat proiectul de decizie a directorului general al ANP privind aprobarea instrumentelor-standard de evaluare a activităţilor
desfăşurate de către persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Anexa 1 „Procedura de lucru a
comisiei sau, după caz, a Consiliului educativ, pentru acordarea recompenselor, pe baza Sistemului de creditare a
participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum
şi în situaţii de risc”. Proiectul de decizie este postat, începând cu luna martie 2014, în vederea consultării publice. Aprobarea
acestuia şi publicarea în Monitorul Oficial al României sunt condiţionate de promulgarea Regulamentului de aplicare a noii legi
de executare a pedepselor.
A fost elaborat cadrul teoretic al Instrumentului standard de evaluare a activităţii deţinuţilor, precum şi cele trei
chestionare aferente comisiilor de stabilire a regimului de executare, schimbare a regimului de executare şi de liberare
condiţionată, încheindu-se etapa de pretestare în patru unităţi.
A fost actualizat cadrul general care reglementează activitatea de reintegrare socială a deţinuţilor/persoanelor internate,
revizuindu-se următoarele proiecte de acte normative:
- Ordinul Ministrului justiţiei referitor la condiţiile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative, de asistenţă
psihologică şi asistenţă socială, instruire şcolară, învăţământ universitar şi formare profesională a persoanelor
condamnate şi internate;
- Ghidul persoanei internate în centrul educativ şi oferta de activităţi şi programe aferente;
- Ghidul persoanei internate în centrul de detenţie şi oferta de activităţi şi programe aferente.
28
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
DOMENIU DE ACTIVITATE
Director unitate
În anul 2014, în cadrul
proiectului „Consolidarea capacităţii
sistemului penitenciar de dezvoltare
a resurselor umane cu privire la
personalul din penitenciare”, din
Programul RO 23 – „Servicii
corecţionale inclusiv sancţiuni nonprivative de libertate”, finanţat prin
Mecanismul Financiar Norvegian
2009–2014
a
fost
elaborată
Strategia de Resurse Umane a
Sistemului
Administraţiei
Penitenciare
2015–2018,
promovată prin Decizia directorului
general al ANP nr. 581/07.11.2014.
Director adjunct unitate
FUNCŢII
PREVĂZUTE
FUNCŢII
ÎNCADRATE
FUNCŢII
VACANTE
47
39
8
116
78
38
Siguranţa deţinerii şi regim penitenciar
8872
7916
956
Economico administrativ
2794
2312
482
Medical
1147
730
417
Reintegrare socială
1042
667
375
Resurse umane şi formare profesională
286
232
54
Secretariat, arhivă, registratură, mass-media
208
177
31
Informatică
153
135
18
128
99
29
66
55
11
52
42
10
Prevenirea
penitenciar
Juridic
criminalităţii
în
mediul
Informaţii clasificate
Alte sectoare de activitate
TOTAL
165
93
72
15076
12575
2501
Procent încadrare a funcţiilor pe sectoare de activitate
Director unitate
Director adjunct unitate
Siguranţa deţinerii şi regim penitenciar
Economico-administrativ
Medical
Reintegrare socială
Resurse umane şi formare profesională
Secretariat, arhivă, registratură, mass-media
Informatică
Prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar
Juridic
Informaţii clasificate
Alte sectoare de activitate
83%
67%
89%
83%
64%
64%
81%
85%
88%
77%
83%
81%
56%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
29
Raport de activitate - 2014
Evoluţia numărului de personal
13000
12553
12471
12437
12247
12000
12297
12575
12405
12223
11000
10000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Încadrări în sistemul penitenciar
26
2
Instituţii de învăţământ
Încadrare directă
Transfer
328
30
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Motivele ieşirilor din sistemul penitenciar în anul 2014
11
23
54
Demisie
22
Pensionare limită vârstă
Pensionare medicală
Destituire
Alte motive
142
Categorii de funcţii din sistemul penitenciar
401
3151
Funcţii de ofiţer
Funcţii de agent
Funcţii de personal civil
11524
Din totalul de funcţii prevăzute – 15.076, 3.151 sunt funcţii prevăzute pentru ofiţerii de penitenciare şi 11.524 funcţii de
agent de penitenciare, 401 fiind funcţii prevăzute pentru personalul civil.
31
Raport de activitate - 2014
Reprezentanţii birourilor resurse umane şi formare profesională, în echipă multidisciplinară, au promovat oferta
educaţională a sistemului penitenciar pentru anul 2014-2015, la nivelul instituţiilor de învăţământ liceal şi postliceal, precum
şi în mass-media, inclusiv prin intermediul altor canale de comunicare:
- pagina de Facebook (Admitere Administraţia Naţională a Penitenciarelor) – peste 3.750 like-uri;
- participări la târgurile de job-uri;
- activităţi din cadrul săptămânii Şcoala Altfel „Să ştii mai multe, să fii mai bun”.
Instituţiile de învăţământ care pregătesc personal de penitenciare







131 studenţi (15 pentru Republica Moldova) – Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliţie
(specialitatea Penitenciare);
36 studenţi – Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” (specializările „Psihologie-informaţii” şi „Studii de
securitate şi informaţii”);
47 studenţi - Institutul Medico-Militar (specializările „Medicină generală”, „Farmacie” şi „Medicină dentară”);
240 elevi (20 pentru Republica Moldova) – SNPAP Tg. Ocna;
50 studenţi – Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu (specializările „Management Economico-Financiar”
şi „Administraţie publică – intendenţă”);
47 studenţi – Academia Tehnică Militară Bucureşti (specializările „Inginer construcţii şi fortificaţii”, „Transmisiuni şi
Calculatoare”, „Sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională”);
57 elevi – Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti (specializările „Auto”,
„Tehnică de comunicaţii”, „Operare şi mentenanţă echipamente informatice”, „Construcţii”, „Intendenţă – Bucătar”).
Evoluția cifrelor de şcolarizare
700
582
601
608
600
435
500
400
284
300
200
100
0
2010
32
2011
2012
2013
2014
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Absolvenţi 2014
Fluxul de personal, pe sensul de intrare în sistem, s-a bazat şi în 2014, aproape exclusiv, pe absolvenţii instituţiilor
de învăţământ, fiind repartizaţi şi încadraţi:
 45 absolvenţi – Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliţie, specialitatea Penitenciare;
 20 absolvenţi – Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu;
 11 absolvenţi – Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”;
 197 absolvenţi – SNPAP Tg. Ocna;
 55 absolvenţi – Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti.
Absolvenţi 2014
55
45
20
11
197
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare TG. Ocna
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti
33
Raport de activitate - 2014
Cursuri de perfecţionare profesională
Pregătirea continuă a personalului s-a realizat pe platformele e-learning, implementate în toate unităţile penitenciare. De
asemenea, 2.827 persoane au participat la cursuri desfăşurate în centrele proprii sau externe de pregătire.
Referitor la modalităţile inovative de asigurare a pregătirii profesionale a personalului de penitenciare amintim Exerciţiul
de negociere prin simulare „Avalanşa 2014”, realizat în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare. În contextul acestuia, prin
intermediul simulării şi al jocurilor de rol, au fost dezvoltate abilităţile de coordonare, organizare şi comandă a tuturor echipelor
implicate în gestionarea incidentelor.
Cursuri de formare profesională
598
1379
Prestatori interni
Prestatori externi (proiecte)
Prestatori externi (buget)
850
.
34
Ca o prioritate pentru mediul carceral şi în anul
2014 a continuat însuşirea măsurilor de prevenire a
transmiterii şi răspândirii infecţiei TB prin implementarea
Planului de acţiune al UIP-TB ANP, dar şi dezvoltarea
capacităţii de a reacţiona eficient în situaţii de criză. Au
fost instruite 381 persoane, din rândul personalului
nemedical, mai ales agenţi supraveghetori, în Controlul
Infecţiei Tuberculoase.
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Acte normative publicate în anul 2014:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Acte normative publicate
HG nr. 1169/2013 pentru modificarea HG nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de
apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească.
OMJ nr. 4078/C/2013 privind modificarea anexei la OMJ nr. 3.166/C/2012 pentru aprobarea Condiţiilor şi
procedurilor privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a
produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice.
Decizia directorului general al ANP nr. 646/2013 pentru aprobarea Procedurii de efectuare a verificărilor
asupra activităţii şi comportamentului candidaţilor declaraţi „admis“ la concursul de admitere în SNPAP Tg.
Ocna.
Decizia directorului general al ANP nr. 377/2014 pentru modificarea Metodologiei privind acordarea
recompenselor pentru persoanele aflate în custodia ANP, pe baza Sistemului de creditare a participării
deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative,
precum şi în situaţii de risc, aprobată prin Decizia directorului general al ANP nr. 438/2013.
Legea nr. 100/2014 privind aprobarea OG nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea OG nr. 15/2002
privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.
OMJ nr. 2325/C/2014 privind modificarea şi completarea anexei la OMJ nr. 1318/C/2012 pentru aprobarea
Normelor de acordare a drepturilor de hrană, în timp de pace, personalului din sistemul administraţiei
penitenciare.
HG nr. 729/2014 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor
construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea ANP, în vederea scoaterii din
funcţiune şi demolării.
OMJ nr. 1993/C/2014 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul
ANP şi unităţilor subordonate.
Ordinul nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelor
medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ
militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi
studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care
urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în
serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
OMJ nr. 3206/C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de
excepţie sau misiuni speciale, precum şi stabilirea condiţiilor şi activităţilor în vederea acordării majorării
pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care,
în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special şi
personalul civil din ANP.
OG nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice.
35
Raport de activitate - 2014
Nr.
crt.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Acte normative publicate
Decizia directorului general al ANP nr. 508 privind aprobarea Statutului elevilor ŞNPAP Tg. Ocna.
OMJ nr. 3465/C/2014 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANP, aprobat prin
OMJ nr. 2.003/C/2008.
HG nr. 846/2014 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1996/2004 privind condiţiile de acordare în mod
gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
OMJ nr. 4190/C/2014 privind stabilirea criteriului de înălţime pentru ocuparea unor posturi vacante din
unităţile subordonate ANP.
OMJ nr. 4249/C/2014 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu
statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri.
OMJ nr. 4250/C/2014 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu
statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele profesionale de maiştri militari şi subofiţeri.
OMJ nr. 2980/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile în care se conferă
Semnul onorific În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente
cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din MJ, ANP şi unităţile subordonate acesteia.
Ponderea actelor normative publicate în MO, pe domenii de activitate
Reintegrare
Socială
6%
Prevenirea
Criminalităţii şi
Terorismului
5%
Medical
17%
Management
Resurse Umane
33%
36
Economicoadministrativă
39%
Reţeaua sanitară ANP
-
38 cabinete de medicină primară;
33 cabinete de medicină dentară funcţionale;
6 laboratoare de tehnică dentară funcţionale, din care în 2 sunt executate lucrări protetice pentru deţinuţi;
1.291 paturi pentru spitalizare continuă.
Dinamica funcţiilor în domeniul medical
Ofiţeri
ANUL
Agenţi
Personal Civil
TOTAL
Prevăzute
Ocupate
Prevăzute
Ocupate
Prevăzute
Ocupate
Prevăzute
Ocupate
2012
354
163
763
579
32
16
1.149
758
2013
2014
351
351
145
142
756
758
555
564
41
38
15
14
1.148
1.147
715
720
Grad de
acoperire
-
40,45%
-
74,40%
-
36,84%
-
62,77%
În anul 2014 s-au acordat deţinuţilor un
număr de 854.626 consultaţii, în creştere faţă
de anul 2013, când au fost înregistrate
838.636 consultaţii. Indicele de asigurare a
consultaţilor de 30,38/deţinut este, de
asemenea, în creştere faţă de anul precedent.
Monitorizarea de specialitate a fost
asigurată,
prin intermediul penitenciarelor
spital şi a reţelei sanitare publice; astfel, în
anul 2014 au fost realizate 15.327 internări în
penitenciarele spital şi 475 în unităţi sanitare
publice.
De menţionat este faptul că, deşi
internările în reţeaua sanitară publică au
înregistrat o scădere de 151 internări faţă de
2013, reţeaua sanitară a ANP, a asigurat în
continuare, procentul cel mai important al
asistenţei spitaliceşti pentru persoanele
custodiate de sistemul penitenciar (96,5%), cât
şi pentru persoanele din aresturile poliţiei (470
internări).
Dinamica internărilor
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
internări spitale
civile
internări
penitenciare spital
475
626
15327
11328
2013
2014
626
475
11328
15327
Raport de activitate - 2014
Serviciile medicale integrate
În anul 2014, ANP a continuat procesul de implementare a
proiectelor cu privire la activitatea de prevenire a transmiterii bolilor
infecto-contagioase, axându-se pe testarea şi evaluarea medicală a
S-a realizat implementarea cu succes a
deţinuţilor nou-intraţi în sistemul penitenciar. Astfel, au fost efectuate peste
primei etape a proiectului, cu finanţare din
16.000 de testări pentru virusul hepatitic C (continuând cu realizarea a
fonduri
externe
nerambursabile
„Sistem
circa 400 de viremii şi aproape a 150 teste Fibroscan), 822 testări pentru
informatic integrat pentru managementul
virusul hepatitic B şi 682 testări pentru virusul HIV (cu respectarea
asistenţei medicale în penitenciare” în 6
condiţiilor de consiliere pre şi post testare).
penitenciare-spital şi 46 cabinete tip medicină
În vederea cunoaşterii stării de şi a prevenirii apariţiei unor stări de
de familie pentru deţinuţi.
boală, prin implementarea unor măsuri cât mai rapide şi eficiente, au fost
încheiate protocoale de colaborare cu diferite instituţii de formare
medicală, asociaţii de pacienţi sau firme/companii farmaceutice, pentru
extinderea paletei de servicii oferite atât deţinuţilor, cât şi personalului
angajat. Astfel, au fost încheiate protocoale de colaborare cu APAH-RO
(Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România), APCR (Asociaţia Pacienţilor Cronici din România), companiile
farmaceutice MSD (Merck Sharp & Dohme), Hoffmann-La Roche, Servier Pharma, dar şi cu Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Agenţia Naţională Antidrog.
Analiza mortalităţii
În anul 2014, corespunzător unui efectiv mediu de 31.847 de persoane aflate în custodia ANP, a fost înregistrat un număr
de 122 decese (3,86‰), faţă de 2013 - 102 decese (3,08‰), menţinându-se la un nivel superior faţă de anii precedenţi, 2011 –
2,93‰, 2012 – 2,88‰.
86,88% (106 cazuri) dintre decese au
survenit din cauze medicale, cele mai frecvente
fiind reprezentate de:
- neoplazii - 24;
- boli ale aparatului circulator - 49, dublu
faţă de 2013;
- boli ale aparatului respirator – 18;
- boli digestive - 15.
16 decese înregistrate în anul 2014, s-au
datorat unor cauze violente (12): 10 prin
spânzurare, 2 prin autoagresiune, şi un număr
de 4 decese, din alte cauze medicale - ( asfixie
mecanică prin bol alimentar, intoxicaţii etc.).
Principalele cauze de deces - 2014
3%
10%
Boli cardiovasculare
40%
12%
Neoplazii
Boli aparat respirator
15%
Boli aparat digestiv
Cauze violente
20%
38
Alte cauze
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Incidenţa tuberculozei în penitenciare
Ca urmare a activităţilor de prevenire a TB desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate de Fondul Global, incidenţa
tuberculozei în penitenciare a scăzut de la 2.967%.ooo în 2002, la 479%.ooo în 2013 şi la 449%.ooo la finele trimestrului III
2014 (număr cazuri de tuberculoză raportat la 100.000 de deţinuţi).
2966.7
Evoluţie INDICATOR DE IMPACT - incidenţă TB, 1999-2014
2235
2154.5
2500
penitenciare
Populatia generala
449
73.7
478.6
82.8
90.1
99.4
105.5
106.4
114.2
123.6
134.6
135.7
142.2
134.1
73.3
0
122.4
119.9
500
78.7
496.6
588
642
650
810
864
848.2
865.2
1000
1099.4
1500
1328.8
2000
908
incidenta globala / penitenciare %.ooo
3000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014,
30
sept
Susţinerea controlului TB în penitenciare prin intervenţii ce se adresează deţinuţilor şi
personalului
Bugetul proiectului: 1.524.590 Euro, din care cheltuiţi 1.395.391 Euro
Perioada: 09 iulie 2008–30 septembrie 2014
Rezultate obţinute:
- 848 educatori pentru prevenirea TB instruiţi (101%);
- 58.275 deţinuţi educaţi (93%);
- 3.368 personal instruit în Controlul Infecţiei TB (109%);
- Aplicaţia „Platforma de eLearning pentru prevenirea TB în penitenciare” disponibilă, cu posibilitate de acces
pentru toţi deţinuţii din sistem, graţie echipamentelor furnizate în cadrul proiectului.
39
Raport de activitate - 2014
1.006.498
+586
+633
mii lei
L.356/2013
mii lei
mii lei
HG 551/2014
HG 248/2014
+4.958
mii lei
OG 9/2014
rectif. 1
1.034.733 mii lei buget ANP la 31.12.2014,
rezultat în urma modificarilor apărute în cursul
anului
+20.039
mii lei
OUG 59/2014
rectif. 2
+613
mii lei
HG 870/2014
+1.318 mii lei
OUG74/2014
rectif. 3
- 493 mii lei
MJ4/102311/
29.12.2014
+581 mii lei
HG1105 /2014
Grad de execuţie bugetară (subvenţie) în perioada 2009–2014
40
2009
740.810 mii lei
99,23%
2010
711.529 mii lei
99,52%
2011
793.012 mii lei
99,80%
2012
829.478 mii lei
99,70%
2013
921.590 mii lei
99,93%
2014
946.908 mii lei
99,97%
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Costuri aferente întreţinerii deţinuţilor:
- 3,76 lei/zi norma de bază (exclusiv valoarea TVA) corespunde la 2.855 calorii:
 OMJ nr. 3541/C/2012 stabileşte valoarea financiar actualizată a normelor de hrană a deținuţilor;
 204.299 mii lei cheltuieli curente de funcționare: încălzire, apă, carburanţi, hrană, medicamente, obiecte de
inventar, reparaţii curente, materiale de întreţinere etc.
- 535 lei/lună/deţinut cost mediu întreţinere;
- 94 lei/lună/deţinut contribuţie lunară CASS.
Transferuri între
unităţi ale
administraţiei
publice,
87.757 mii lei,
9%
Proiecte (FEN)
23.916 mii,
2%
Bunuri şi servicii
185.420 mii lei
18%
Cheltuieli de
capital,
21.478 mii lei ,
2%
713.660 mii lei
69%
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
Alte transferuri
Proiecte cu finantare externa nerambursabila
Asistenta sociala
Cheltuieli de capital
41
Raport de activitate - 2014
Variaţia bugetului pe surse de finanţare în ultimii 5 ani
1,200,000
1,000,000
Mii lei
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Venituri Proprii
Subvenţie
42
2010
39,521
711,529
2011
145,620
793,012
2012
80,491
832,014
2013
83,531
922,216
2014
87,584
947,149
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Într-un complex de factori care ţin de natura entităţii publice, informaţia este indispensabilă unui management sănătos,
unei monitorizări eficace şi identificării situaţiilor de risc, în faze anterioare ale manifestării acestora.
Astfel, fluxul documentelor a fost asigurat prin organizarea primirii/expedierii, înregistrării şi arhivării corespondenţei,
sistemul fiind accesibil managementului, angajaţilor şi terţilor interesaţi cu abilitare în domeniu.
Soluţionare petiţii
O preocupare constantă în 2014 a
fost reprezentată de adaptarea,
armonizarea,
securizarea
şi
dezvoltarea sistemului informatic al
instituției, în funcţie de necesităţile de
colectare, prelucrare şi exploatare a
datelor
şi
informaţiilor
fiecărei
structuri/subdiviziuni organizatorice.
11568
15000
6172
10000
5000
0
Petiţii ANP
S-a asigurat suportul tehnic în
fazele de achiziție, evaluare oferte,
implementare și instruire personal, în
vederea migrării Evidenței contabile a
instituției către o nouă aplicație tip
ERP, construită pe concepte moderne
și care satisface la un nivel
îmbunătățit nevoile de automatizare a
acestor procese.
Petiţii unităţi
Documente înregistrate
67005
1453369
43
Festivalul Naţional Interpenitenciar „InterFest”
Festivalul MultiArt pentru Deţinuţi
Campania de sensibilizare a opiniei publice
„Reintegrarea socială a foştilor deţinuţi - Calea către o comunitate mai sigură”
Raport de activitate - 2014
44
Deschiderea faţă de societate şi preocuparea pentru siguranţa acesteia a constituit şi în
anul 2014 una din priorităţile sistemului penitenciar românesc.
În vederea reintegrării sociale a deţinuţilor, pe parcursul anului 2014 au fost organizate
activităţi în care au fost implicaţi activ reprezentanţi ai administraţiilor centrale şi locale, ai
societăţii civile, ai organizaţiilor guvernamentale, precum şi foşti deţinuţi.
În acest context, în luna august, la Penitenciarul Bucureşti Jilava a fost organizat
Festivalul Naţional Interpenitenciar „InterFest”, în scopul consolidării şi dezvoltării reţelei de
suport pentru deţinuţi, prin promovarea activităţilor culturale, artistice şi sportive desfăşurate în
colaborare cu societatea civilă. La eveniment au participat deţinuţi, colaboratori de tradiţie de la
nivelul comunităţii, precum şi personalităţi din lumea culturală şi artistică.
În luna octombrie, ANP a lansat Campania de sensibilizare a opiniei publice –
„Reintegrarea socială a foştilor deţinuţi - Calea către o comunitate mai sigură”. În acest context, la
nivelul tuturor unităţilor penitenciare, au avut loc dezbateri şi mese rotunde în spaţii
reprezentative din comunitate, cu participarea unor personalităţi locale din mediul artistic, cultural
şi sportiv.
În sprijinul comunităţii, ANP, prin unităţile subordonate, a continuat participarea cu
persoane private de libertate la activităţi de ecologizare, toaletare parcuri, inundaţii şi
deszăpezire. Aceste acţiuni au avut drept scop dezvoltarea simţului civic, schimbarea percepţiei
negative a opiniei publice privind penitenciarele şi, implicit, persoanele care execută sancţiuni
privative de libertate. Un alt obiectiv a fost responsabilizarea deţinuţilor prin muncă şi
conservarea ideii de protejare a mediului înconjurător.
Festivalul MultiArt pentru Deţinuţi, ajuns în anul 2014 la cea de-a şasea ediţie,
continuă să fie o bună premiză de reconstrucţie a relaţiei penitenciar-societate, prin implicarea
artiştilor profesionişti şi a studenţilor, prin prezentarea unor momente artistice de valoare şi, mai
ales, prin atragerea spectatorilor care se apropie, în această manieră, de realitatea mediului
carceral românesc.
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Prevenirea criminalităţii
Au fost elaborate studii pentru evidenţierea unor factori de risc şi vulnerabilităţi existente în sistemul penitenciar şi
a tendinţelor evolutive ale acestora:
- „Aspecte problematice privind tratamentul şi aplicarea drepturilor persoanelor private de libertate” – analiză cu privire
la problematica riscurilor de confruntare a sistemului penitenciar cu plângeri în justiţie, raportat la tratamentul aplicat
deţinuţilor ori respectarea drepturilor acestora;
- „Grupări infracţionale organizate la nivelul unităţilor din sistemul penitenciar – identificare, factori de risc” – identificarea
cauzelor şi condiţiilor care favorizează criminalitatea organizată în spaţiul de deţinere;
- „Aspecte contextuale privind expunerea la riscul de corupţie în sistemul penitenciar” – reliefează posibilităţile de
informare şi protejare faţă de eventuale riscuri la care se poate expune personalul din sistemul penitenciar prin
desfăşurarea activităţilor curente;
- „Aspecte generale şi specifice privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate musulmane” – înţelegerea
importanţei unor factori ce ţin de potenţiala radicalizare a unor persoane de religie musulmană aflate în detenţie şi
existenţa unui mod unitar de abordare a acestei probleme în unităţile penitenciare, care să permită cunoaşterea
permanentă a situaţiei şi abordarea de politici eficiente pentru menţinerea sub control a riscului asociat.
Pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) la nivelul ANP şi a creşterii gradului de educaţie
anticorupţie:
- A fost aprobat şi publicat în MO al României OMJ nr. 1993/C/2014 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de
prevenire a corupţiei în cadrul sistemului penitenciar;
- A fost organizat, de către MJ în colaborare cu ANP, un stagiu de instruire a consilierilor de integritate desemnaţi
pentru fiecare unitate penitenciară;
- A fost elaborată şi inclusă în planul tematic de pregătire continuă a funcţionarilor publici cu statut special, tema:
„Elemente punctuale privind unele măsuri preventive anticorupţie aplicabile personalului din sistemul penitenciar”;
- Au fost desfăşurate sesiuni de instruire a personalului din mai multe unităţi penitenciare, în colaborare cu Direcţia
Generală Anticorupţie;
- Au fost susţinute prezentări cu tematică de prevenire a actelor şi faptelor de corupţie în instituţii care pregătesc
personalul de penitenciare;
- Au fost întocmite raportări privind evoluţiile înregistrate în anul 2014 în implementarea obiectivelor SNA la nivelul
sistemului penitenciar.
15 dosare penale întocmite în urma colaborării cu structuri
din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, în
cadrul unor planuri de măsuri iniţiate la nivelul conducerii ANP
şi aprobate de structurile partenere, pentru probarea de
activităţi infracţionale comise în unităţi penitenciare.
45
Audit public intern
În anul 2014, ca urmare a modificării normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern în România,
Serviciul Audit Public Intern a revizuit întregul cadru normativ pentru exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul
sistemului administraţiei penitenciare.
Domenii/activităţi auditate în anul 2014:
- procesul bugetar;
- activitatea financiar-contabilă (contabilitatea operaţiunilor economice, analiza şi verificarea cheltuielilor efectuate
ţinând cont de „Contul de execuţie a bugetului”);
- administrarea patrimoniului;
- activitatea investiţională şi de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor aferente (investiţii publice, lucrări de întreţinere şi
de reparaţii curente);
- achiziţiile publice;
- echipament-transport-gospodărie, armamentul şi muniţia;
- gestionarea informaţiilor clasificate;
- asistenţa medicală acordată deţinuţilor.
2012
Constatări şi recomandări
formulate în rapoartele de
audit intern din perioada
2012-2014
2013
341 constatări
439 constatări
444
constatări
344
399 recomandări
437
recomandări
recomandări
Dinamica implementării la
termen a recomandărilor
formulate în misiunile de audit
intern derulate în perioada
2012-2014 (monitorizare
realizată la 31.12.2014)
2014
96%
gradul de
implementare a
recomandărilor
formulate în
misiunile de audit
intern
93%
82%
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Inspecţie penitenciară
În vederea îndeplinirii Standardului 22 „Strategii de control”, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005, modificat
şi completat, Serviciul Inspecţie Penitenciară a efectuat, în perioada de referinţă: o inspecţie generală, 24 controale inopinate,
22 de verificări la faţa locului ale unor aspecte sesizate/reclamate, precum şi 4 cercetări administrative privind răspunderea
patrimonială a personalului propriu.
De asemenea, au fost soluţionate un număr de 1.408 de sesizări şi reclamaţii cu diferite grade de complexitate, prin
cercetarea şi analiza detaliată a tuturor aspectelor semnalate.
Având în vedere că, în unele situaţii, au fost constatate şi pagube în patrimoniul unităţilor controlate, împotriva
persoanelor responsabile au fost dispuse măsuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare, după cum urmează:
 42 atenţionări;
 40 sesizări ale comisiilor de disciplină competente;
 7 sesizări ale organelor judiciare;
 4 încetări ale îndeplinirii atribuţiilor funcţiilor de conducere prin împuterniciri sau decizie a directorului unităţii;
 15 cazuri de recuperare a unor sume de bani acordate necuvenit.
Total misiuni
4
1
24
inspecţii generale
controale inopinate
verificări la faţa locului
22
cercetări administrative
47
Raport de activitate - 2014
Măsuri dispuse în temeiul Legii nr. 293/2004,
cu modificările şi verificările ulterioare
7
4
42
40
Atenționări
Sesizări comisie disciplină
Sesizări organe judiciare
Încetare împuterniciri
Total măsuri dispuse - 1921
măsuri implementate
784
1137
măsuri rămase de implementat
Pentru
a
determina
derularea activităţilor în care au fost
constatate disfuncţionalităţi, au fost
dispuse 1.921 măsuri, din care 784
au fost implementate.
48
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Deplasări în străinătate
81 delegaţii s-au deplasat în străinătate, în interes de serviciu, în 29 de ţări (Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina,
Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Franţa, Finlanda, Germania, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Libia, Luxemburg,
Malta, Marea Britanie, Namibia, Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica Moldova, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ungaria),
la care au participat 253 reprezentanţi ai sistemului penitenciar românesc (77 de specialişti din cadrul ANP şi 176 reprezentanţi
din unităţile penitenciare subordonate).
Delegaţii în străinătate
2014
2013
2012
2011
2010
0
Ţări vizitate
Număr delegații
Număr participanţi
100
200
300
400
500
2010
23
2011
28
2012
31
2013
27
2014
29
95
86
78
78
81
370
293
254
209
253
49
Raport de activitate - 2014
Pondere participanţi aparat central/unităţi subordonate
2010
2011
2012
2013
2014
Aparat central
28%
30%
20%
28%
30%
Unităţi subordonate
72%
70%
80%
72%
70%
Cheltuielile aferente deplasărilor în interes de serviciu au fost suportate din surse diferite, după cum urmează:
Surse de finanţare deplasări externe
2010
2011
2012
2013
2014
Subvenţii de stat
17%
15%
15%
18%
8%
Fonduri proiecte şi subvenţie de stat (diurnă, transport intern)
17%
11%
10%
5%
12%
Exclusiv fonduri proiecte
46%
41%
45%
45%
44%
Alte surse (organizaţii, fonduri personale etc.)
20%
33%
30%
32%
36%
Deplasările au avut ca scop:
efectuarea unor stagii de formare şi practică;
participarea la conferinţe internaţionale, seminarii, colocvii, cursuri de formare, grupuri transnaţionale de lucru,
activităţi de documentare;
participări la misiuni de menţinere a păcii şi întărirea capacităţii statului de drept;
participări la întâlnirile board-ului în cadrul organizaţiilor internaţionale din care ANP face parte;
întâlniri ale partenerilor în cadrul anumitor proiecte.
Au fost realizate toate demersurile necesare în vederea participării reprezentanţilor administraţiei penitenciare la
evenimente internaţionale relevante pentru sistemul penitenciar românesc:
- Conferinţa Europeană a Directorilor de Administraţii Penitenciare și Probațiune – Finlanda;
- Reuniuni organizate în cadrul Organizaţiei Europene a Penitenciarelor şi Serviciilor Corecţionale (EuroPris),
organizaţie în cadrul căreia ANP este membră în board (Irlanda, Belgia, Marea Britanie, Luxemburg, precum şi la
Întâlnirea Anuală Generală – Finlanda);
- Întâlnirea anuală a Mesei Rotunde a Directorilor de Administraţii Penitenciare din Europa Centrală (MECR) Cehia;
- Conferinţa Reţelei Europene a Academiilor de Formare a Personalului de Penitenciare (EPTAN) – Spania (ANP
este membră în cadrul acestei reţele din anul 2010);
50
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
- Întâlnirea plenară a Consiliului pentru Cooperare Penologică PC-CP, organizată de Consiliul Europei – Franţa;
- Asociaţia Internaţională a Instituţiilor Corecţionale şi Penitenciare (ICPA): Conferinţa Internaţională şi Adunarea
Anuală Generală – Namibia, precum şi Reuniunea Comitetului Director – Norvegia;
- Misiunea de Sprijin a Organizaţiei Naţiunilor Unite (UNSMIL) în Libia;
- Reuniuni CoE pe următoarele teme: Îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie la nivelul UE – Germania, Creşterea calităţii
tratamentelor pentru dependenţii de droguri – Bosnia şi Herţegovina.
Pentru 95 de reprezentanţi din 17 ţări au fost organizate activităţi de primire/însoţire/traducere discuţii (Belgia, Cehia,
Croaţia, Finlanda, Franţa, Germania, Iordania, Irlanda, Italia, Libia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica
Moldova, Spania şi Serbia).
Activităţi de primire delegaţii străine
Activităţi de primire delegaţii străine
2010
2011
2012
2013
2014
Număr delegaţii
12
13
7
8
14
Ţări implicate în activităţi de protocol
15
15
30
8
17
Număr persoane invitate
61
66
175
54
95
Cele mai importante vizite au avut ca scop:
în cadrul programului TAIEX, ANP, în parteneriat cu Comisia Europeană – DG Enlargement, a organizat vizita de
studiu a delegaţiei din Serbia, care s-a desfăşurat în perioada 04-06 noiembrie 2014 la sediul ANP, Penitenciarului
Bucureşti-Rahova şi Penitenciarului Bucureşti-Jilava, fiind axată pe problematica consumului de droguri;
întâlnirea board-ului EuroPris, care a fost organizată în perioada 07-08 octombrie 2014 la Bucureşti; la acest
eveniment au participat, alături de directorul general al ANP, 9 directori generali şi foşti directori generali de sisteme
penitenciare din ţări, precum: Belgia, Croaţia, Finlanda, Marea Britanie, Olanda şi Norvegia;
întâlnirea board-ului EPEA, martie 2014.
Dezvoltarea unor relaţii de cooperare şi perspective pentru viitor
4 acorduri de cooperare semnate:
- Declaraţia de cooperare între ANP şi Direcţia Generală „Executarea Pedepselor” din Bulgaria, semnată la data de
26.09.2014;
- Declaraţia de cooperare între ANP şi Asociaţia Meridianos din Spania, semnată la data de 12.12.2014;
- Protocolul de cooperare între ANP şi EPEA semnată la data de 21.03.2014;
- Memorandumul de înţelegere între Penitenciarul Oradea şi Penitenciarul de arest preventiv Liberec din Cehia,
semnat la data de 06.05.2014.
51
Raport de activitate - 2014
Oferirea de asistenţă pentru dezvoltarea sistemului penitenciar din Libia
-
-
În anul 2014 au continuat relaţiile de colaborare cu Libia:
A fost desfăşurată a doua activitate în cadrul Acordului de parteneriat semnat între MJ – Autoritatea Poliţiei Judiciare
din Libia şi ANP, constând în transferul de bune practici între specialişti din cele două ţări pe tematica siguranţei
deţinerii (16-28 februarie);
un reprezentant al sistemului penitenciar românesc a participat la Misiunea de Sprijin a Organizaţiei Naţiunilor Unite în
Libia, în calitate de specialist de penitenciare pe problematici de securitate (06 aprilie - 08 octombrie 2014).
Oferirea de asistenţă pentru dezvoltarea sistemului penitenciar din Republica Moldovă
În contextul Protocolului de cooperare semnat între ANP şi Departamentul Instituţiilor Penitenciare din Republica
Moldova, în perioadele 01-04 iulie, 28-31 iulie şi 09-12 decembrie, trei delegaţii din Republica Moldova au efectuat vizite de
studiu în ţara noastră, axate pe schimburi de experienţă cu specialiştii români.
PROIECTE FINALIZATE
Proiectul FSE – POSDRU/96/6.2/S/60.000: „Viaţa după gratii” - www.viata-dupa-gratii.ro
Perioadă: 01.06.2011 – 31.05.2014
Buget: 16.933.509,74 lei
Parteneri: MMFPS, Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-economică Catalactica, SC Technical Training SRL, Fedes
Irecson, Global Commercium Development, ANP, Commune di Padova - Settore Servizi Sociali (Italia), Irecoop Veneto (Italia),
Instituto de Formation Integral (Spania).
Obiectivul: facilitarea accesului la o formă de calificare şi reintegrarea socială a persoanelor private de libertate.
Rezultate 2014:

Au fost realizate 32 de campanii de sensibilizare a angajatorilor;

1.500 persoane private de libertate au beneficiat de formare (cursuri de calificare/recalificare nivel 1 şi 2);

Au fost realizate 2 vizite de studiu în Italia;

Au fost amenajate şi dotate 6 ateliere, astfel:
- Penitenciarul Bistriţa – atelier de instalaţii tehnico-sanitare;
- Penitenciarul Poarta Albă – atelier de legumicultură/seră;
- Penitenciarul Bârcea Mare – atelier de tâmplărie lemn/PVC;
- Penitenciarul Vaslui – atelier construcţii, zidărie, amenajări;
- Penitenciarul Bucureşti Jilava – atelier tipografic;
- Penitenciarul Bucureşti Rahova – atelier de peletizare.

A fost realizată activitatea de informare/consiliere vocaţională, în vederea orientării profesionale pentru un număr de
1.562 de deţinuţi;

A avut loc conferinţa finală.
52
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Proiect FSE/POSDRU/70/6.2./S/33488: Revenirea foştilor deţinuţi pe piaţa muncii şi integrarea lor în societate www.suntemprodusulmediului.ro
Perioadă: 01.03. 2011 – 28.02.2014
Buget: 14.005.228.00 lei
Parteneri: ANP (beneficiar), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Şcoala Naţională pentru Studii Politice şi
Administrative, Universitatea de Vest Timişoara, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi.
Obiectivul: integrarea socială a foştilor deţinuţi prin crearea unei reţele de centre de incluziune socială şi prin creşterea
abilităţilor acestora în meserii alternative, ecologice, respectiv prin înlăturarea prejudecăţilor şi a stereotipurilor societăţii cu
privire la deţinuţi şi foşti deţinuţi.
Rezultate 2014:

Au fost instruiţi 483 de agenţi supraveghetori din sistemul penitenciar (tehnici de comunicare şi mijloace de rezoluţie a
situaţiilor conflictuale);

341 deţinuţi au fost instruiţi/calificaţi în creşterea animalelor, apicultură şi construcţii;

Au fost organizate 4 seminarii regionale pentru promovarea proiectului;

Au fost organizate 3 întâlniri cu angajatori, în scopul promovării reintegrării socio-profesionale a deţinuţilor după
liberare;

Au fost realizate şi distribuite, la nivelul întregului sistem, 100 panouri publicitare, 2 spoturi TV şi 2 spoturi radio, 61 de
articole media şi 2 scurtmetraje documentare.
Proiect POSDRU/18/1.2/G/40459: Inovaţie şi competenţe în programe de master – o perspectivă aplicativă, orientată
spre nevoile specifice ale beneficiarilor din sistemul penitenciar - www.cfsp.ro
Perioadă: 01.11.2011 – 30.04.2014
Buget: 1.385.356 lei
Parteneri: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, ANP.
Obiectivul: dezvoltarea unui program de master în domeniul politicilor publice şi societăţii civile şi a unui set de instrumente de
asigurare a calităţii formării, orientat pe dezvoltarea competenţelor, care să asigure cerinţele specifice de formare a personalului
cu studii superioare angajat în sistemul penitenciar.
Grupul ţintă: membrii comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate – 25 persoane; membrii
comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi – 10 persoane; personal al partenerilor sociali în educaţie – 7
persoane; studenţi – 150 persoane; personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare – 40 persoane.
Rezultate 2014:

Finalizarea anului I de studiu pentru cei 150 de funcţionari publici cu statut special înscrişi la programul de master
„Politici publice şi societate civilă”;

În cadrul Seminarului de diseminare a rezultatelor proiectului, organizat la sediul ANP, în data de 04.04.2014, au
participat reprezentanţi ai mai multor instituţii publice din sectorul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, context
în care au fost prezentate rezultatele studiului cantitativ şi calitativ privind impactul programului de master asupra
beneficiarilor, angajaţilor şi asupra instituţiei furnizoare;

A fost organizată conferinţa finală a proiectului;

În cadrul perioadei post-implementare au fost organizate sesiuni de admitere pentru programul de master, anul
universitar 2014-2015.
Proiectul 2012/104565 „Itinerariul Dialog ID” - www.facebook.com/pages/SNLP-Itinerariu-Dialog-ID - proiect finanţat de
Norvegia prin Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, în cadrul programului Muncă Decentă şi Dialog Tripartit.
Buget: 322.800 Euro
Perioadă: 01.01.2013 – 31.12.2014
Parteneri: SNLP (aplicant), Sindicatul Lucrătorilor de Penitenciare din Norvegia (KDI), Departamentul Serviciilor Corecţionale
Norvegiene, ANP, Federaţia Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice (EPSU).
Obiectivul: dezvoltarea capacităţii de dialog social între SNLP şi ANP, prin proiectarea, testarea şi diseminarea unui model
experimentat al dialogului social participativ.
Rezultate (conform contractului 2014/104539):

129 participanţi la cele 8 activităţi regionale de instruire în dialog social;

119 participanţi la cele 8 activităţi regionale de diseminare a proiectului;

352 participanţi pentru promovarea dialogului social;
53
Raport de activitate - 2014


realizarea de produse personalizate pentru promovarea obiectivelor/activităţilor/rezultatelor proiectului;
organizarea primei întâlniri naţionale pentru promovarea dialogului social în sistemul penitenciar românesc (16-19
noiembrie 2014), cu participarea: top management ANP, BEx SNLP, directori unităţi, preşedinţi filiale SNLP, precum şi
alţi actori instituţionali relevanţi – 116 participanţi.
PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE
În cursul anului 2014 au fost finalizate aplicaţiile de proiect şi documentele anexă, în vederea semnării contractelor
aferente proiectelor finanţate prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, Program RO 23: Servicii corecţionale,
inclusiv sancţiuni non-privative de libertate – www.norwaygrants.anp.gov.ro.
„Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar de dezvoltare a resurselor umane cu privire la personalul
din penitenciare”
Buget: 645.069 Euro
Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar de a asigura instrumente speciale de formare, cursuri de formare profesională,
precum şi facilităţi adecvate de instruire pentru personalul penitenciarului.
-
A fost dezvoltată şi aprobată Strategia de Resurse Umane;
A fost elaborat un Instrument de Analiză a Nevoilor de Formare.
„Consolidarea capacităţii Penitenciarului pentru minori şi tineri Bacău de a respecta instrumentele
internaţionale relevante privind drepturile omului”
Buget: 3.127.355 Euro
Consolidarea capacităţilor Penitenciarului pentru minori şi tineri Bacău, în special, şi din sistemul penitenciar, în general, de a
sprijini mai eficient recuperarea educaţională şi psihosocială a minorilor şi tinerilor privaţi de libertate, prin: îmbunătăţirea
infrastructurii educaţionale, sociale şi fizice în interiorul zonei de detenţie aparţinând Penitenciarului pentru minori şi tineri
Bacău; dezvoltarea unui program de asistenţă specială şi a unui instrument integrat de evaluare a riscului de recidivă a
minorilor şi tinerilor privaţi de libertate, în vederea asistării recuperării lor educaţionale şi psihosociale; îmbunătăţirea
competenţei profesionale şi a cunoştinţelor personalului penitenciar care lucrează cu acest grup de deţinuţi vulnerabili.
-
În cursul anului 2014 a fost elaborat studiul de fezabilitate în baza căruia, Biroul Mecanismului Financiar a ridicat
clauza de pre-eligibilitate a proiectului.
„Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deţinuţilor”
Buget: 580.320 Euro
Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar prin facilitarea procesului de reintegrare a foştilor deţinuţi, prin îmbunătăţirea
competenţelor acestora, prin calificarea în construcţii ecologice şi meşteşuguri tradiţionale, precum şi prin sensibilizarea opiniei
publice cu privire la necesitatea de implicare a societăţii într-o mai mare măsură pentru a asigura reinserţia foştilor deţinuţi.
-
25 de angajaţi din penitenciare (cu funcţii de conducere în sistemul penitenciar) instruiţi în implementarea conceptului
de ecologie umană;
1 vizită de studiu în Norvegia;
1 plan de conştientizare şi 1 strategie de comunicare dezvoltată.
„Înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla”
Buget: 1.232.437 Euro
Îmbunătăţirea sistemului de servicii corecţionale în concordanţă cu documentele internaţionale relevante cu privire la drepturile
omului – Consolidarea capacităţii penitenciarului Gherla, în special, precum şi a sistemului penitenciar, în general, de a sprijini
în mod eficient recuperarea psihosocială a femeilor private de libertate.
54
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
-
A fost realizat DALI şi a fost încheiat contractul de execuţie lucrări pentru Transformare atelier tâmplărie în centru
terapeutic pentru femei – Penitenciarul Gherla;
A fost elaborat protocolul clinic pentru femeile private de libertate care suferă de depresie, fiind în etapa de pilotare;
A fost elaborat protocolul clinic pentru femeile private de libertate care suferă de anxietate.
Proiect POSDRU/165/6.2/S/142889 „ACCES pentru toţi – Accesul persoanelor cu dizabilităţi la ocupare şi servicii”
Buget: 9.599.560 lei
Promovarea unui pachet de măsuri eficiente pentru creşterea capacităţii de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi (GT); creşterea
capacităţii de ocupare/incluziune şi furnizarea de măsuri inovatoare la 720 persoane cu dizabilităţi.
-
A fost elaborat Studiul privind măsurile pentru creşterea şanselor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi din
sistemul penitenciar românesc;
A fost elaborată Propunerea de politică socială care să crească şansele de incluziune ocupaţională şi socială a
persoanelor cu dizabilităţi.
Proiect JUST/2013/JPEN/AG/4554 „Suicide preventive system development in imprisonment places” (proiect finanţat de
Comisia Europeană)
Buget: 217.274,99 Euro
Realizări obţinute în 2014:
- o vizită în România pentru 5 specialişti din sistemul penitenciar din Letonia;
- 2 specialişti din ANP au participat la un workshop la Riga.
„Reforma Sistemului Judiciar – Componenta 3 – Court Information System” (proiect finanţat de Banca Mondială – bugetul
total al proiectului este de 130 mil. $, din care 21,5 mil. $ sunt destinaţi acestei componente).
Realizări obţinute în 2014:
A fost validat soft-ul pentru modulul ER&DR;
Au fost purtate discuţii cu Banca Mondială, DIPFIE din cadrul Ministerului Justiţiei, în vederea prelungirii perioadei de
implementare a proiectului cu încă 2 ani;
Au fost efectuate demersuri către Ministerul Justiţiei, pentru definirea structurii de organizare şi funcţionare a centrelor
de date şi de suport; la finele anului 2014, decizia luată a fost ca Ministerul Justiţiei să fie coordonatorul structurii, sens
în care a fost întocmit un memorandum.
PERSPECTIVE PRIVIND COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ ȘI PROGRAMALE
Dezvoltarea, în parteneriat, a 7 noi aplicaţii de proiect;
Dezvoltarea unei aplicaţii şi contractarea unui proiect finanţat prin POCA;
Organizarea, în colaborare cu EuroPris, a Conferinţei Internaţionale, Adunării Generale şi Întâlnirii board-ului
EuroPris, la Bucureşti, în perioada 07-08 iunie 2015;
Organizarea, în colaborare cu Consiliul Europei şi Direcţia Naţională de Probaţiune, a Conferinţei Directorilor de
Sisteme Penitenciare şi de Probaţiune la Bucureşti, în perioada 09-10 iunie 2015;
Organizarea, în colaborare cu Meridianos, Spania, a Seminarului de reflecţie academică, în perioada
septembrie-octombrie 2015.
55
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
56
Raport de activitate - 2014
1. Iniţierea implementării sistemelor integrate de pază, supraveghere
video, control acces la Penitenciarele Baia Mare, Bistriţa, Bucureşti-Jilava şi
Satu Mare.
2. Dotarea adecvată a personalului care execută misiuni de pază,
supraveghere, escortare şi intervenţie cu mijloace şi echipamente specifice.
3. Continuarea achiziţionării şi dotării întregului personal cu noua ţinută
de serviciu.
4. Introducerea şi modernizarea tehnologiilor digitale în ceea ce
priveşte: dreptul la informaţie şi dreptul la consultarea documentelor cu
caracter personal, dreptul la comunicări on line, desfăşurarea vizitelor.
5. Blocarea/diminuarea semnalului GSM în unităţile subordonate
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea eliminării/reducerii
posibilităţii de utilizare în mod ilegal a telefoniei mobile de către deţinuţi.
6. Implementarea unui sistem de audiere prin videoconferinţă pentru
soluţionarea cauzelor în materie civilă, în materie penală (întreruperea
executării pedepsei, contestaţia la executare, liberarea condiţionată) şi a
plângerilor/contestaţiilor formulate de deţinuţi în condiţiile Legii nr. 254/2013,
cu modificările şi completările ulterioare.
7. Amenajarea camerelor de protecţie pentru cazarea temporară a
deţinuţilor (Aiud, Arad, Colibaşi, Craiova, Focşani, Galaţi, Gherla, Giurgiu,
Iaşi, Mărgineni, Miercurea Ciuc, Oradea, Slobozia, Târgşor, Tulcea, Spital
Bucureşti-Jilava, Spital Bucureşti-Rahova, Spital Colibaşi, Spital Dej, Spital
Poarta Albă, Spital Tg. Ocna).
8. Crearea şi implementarea unei proceduri comune între organele
judiciare şi unităţile penitenciare privind transmiterea în format electronic a
actelor de citare şi comunicare destinate deţinuţilor.
9. Elaborarea, revizuirea şi promovarea actelor normative în domeniul
execuţional-penal.
10. Continuarea demersurilor de simplificare a documentaţiei specifice
domeniului reintegrare socială.
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
11. Revizuirea cadrului normativ privind participarea persoanelor private de libertate la activităţi
regionale/interpenitenciare şi stabilirea criteriilor de selecţie şi participare la acestea.
12. Continuarea implementării, la nivelul sistemului, a „Strategiei de reducere a
comportamentelor agresive în mediul carceral”.
13. Implementarea activităţilor ce reprezintă o responsabilitate pentru Administraţia Naţională a
Penitenciarelor şi unităţile subordonate în cadrul „Strategiei naţionale de reintegrare socială a
persoanelor private de libertate”.
14. Definitivarea instrumentului standard de evaluare a activităţii deţinuţilor, în vederea utilizării
acestuia în comisia de stabilire/schimbare a regimului de executare a pedepselor, precum şi pentru
propunerile pentru liberare condiţionată.
15. Elaborarea a două acte normative în vederea modificării Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii şi a actelor subsecvente, în scopul integrării specificului penitenciar în legislaţia
sanitară publică.
16. Elaborarea şi aprobarea studiului privind impactul factorilor de mediu asupra sănătăţii
deţinuţilor, în vederea realizării unei diagnoze privind calitatea vieţii în condiţii de privare de libertate.
17. Testarea şi evaluarea deţinuţilor nou depuşi pentru determinarea, în timpul perioadei de
carantină şi observare, a incidenţei şi prevalenţei afecţiunilor medicale, stomatologice şi a bolilor infectocontagioase, cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei carcerale.
18. Redimensionarea structurilor existente, în baza unor criterii de stabilire a necesarului de
personal pe domenii de activitate.
19. Modificarea şi completarea Codului deontologic.
20. Finalizarea Ghidului carierei funcţionarilor publici cu statut special.
21. Elaborarea unui instrument standardizat de analiză a nevoilor de formare profesională.
22. Înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie Penitenciară – identificarea surselor de
finanţare.
23. Modernizarea sistemului de pregătire, asigurat de către instituţiile de învăţământ care
formează personal de penitenciare - Conceperea unui sistem/instrument de evaluare/analiza privind
evoluţia în carieră şi integrarea în activitate a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ.
24. Aplicarea instrumentului de profilare comportamentală pentru consiliere în carieră.
25. Îmbunătăţirea comunicării la nivel organizaţional - stabilirea instrumentelor de măsurare a
gradului de satisfacţie al personalului privind comunicarea la nivelul organizaţiei.
26. Finalizarea implementării proiectului „Sistem informatic integrat pentru managementul
asistenţei medicale în penitenciare”.
57
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Priorități
Raport de activitate - 2014
58
27. Dezvoltarea a două noi module ale aplicaţiei informatice integrate
PMSWeb:
o Instrument standard de evaluare a parcursului deţinutului în mediul
carceral şi a riscurilor criminogene, în vederea stabilirii/schimbării regimului de
executare şi formulării propunerilor pentru liberarea condiţionată;
o Aplicarea Sistemului de creditare în unităţile tip Centre de detenţie.
28. Implementarea unui nucleu de Telemedicină în Penitenciarul Spital
Dej, pentru Penitenciarul Oradea.
29. Elaborarea unei cereri de finanţare cu fonduri externe
nerambursabile în programul POCA, secţiunea aferentă domeniului IT&C,
pentru proiectul „Întărirea capacităţii administrative a sistemului penitenciar,
sporirea responsabilităţii şi transparenţei, precum şi îmbunătăţirea infrastructurii
IT a sistemului judiciar”, ca parte a Agendei digitale ANP 2015-2020.
30. Dezvoltarea infrastructurii IT a DPCT, în vederea creării
instrumentelor necesare bunei desfăşurări a activităţii de prevenire şi dotarea
personalului DPCT cu mijloace specifice necesare desfăşurării activităţii.
31. Elaborarea de studii în vederea conştientizării şi educării
funcţionarilor publici cu statut special, în scopul reducerii predispoziţiei
criminalităţii la nivelul sistemului penitenciar.
32. Colaborarea interinstituţională cu SRI, în vederea consolidării
cadrului organizaţional al DPCT pentru eficientizarea activităţii specifice
desfăşurate.
33. Organizarea, în colaborare cu EuroPris, a Conferinţei
internaţionale, adunării generale şi întâlnirii board-ului EuroPris, la Bucureşti, în
perioada 07-08 iunie.
34. Organizarea, în colaborare cu Consiliul Europei şi Direcţia
Naţională de Probaţiune, a Conferinţei Directorilor de Sisteme Penitenciare şi
de Probaţiune la Bucureşti, în perioada 09-10 iunie.
35. Acreditarea la Colegiul Psihologilor din România, ca puncte de
lucru ale Serviciului Psihologia Personalului, a psihologilor de personal încadraţi
în unităţile penitenciare din teritoriu.
36.Implementarea listei de investiţii prin continuarea/începerea unor
lucrări de execuţie şi de reparaţii capitale.
37.Achiziţia de mijloace auto speciale transport.
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Abrevieri:
ACA – American Correctional Association;
AM – Autoritatea de Management;
ANP
–
Administraţia
Naţională
a
Penitenciarelor;
CASAOPSNAJ – Casa de Sănătate a
Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale
şi Autorităţii Judecătoreşti;
CEDO – Curtea Europeană a Drepturilor
Omului;
CEP – Centrul European pentru Probaţiune;
CFSO – Centrul de Formare şi Specializare
a Ofiţerilor;
CNFPA – Consiliul Naţional de Formare
Profesională a Adulţilor;
CD – Centru de detenţie;
CE – Centru educativ;
CTE – Consiliul Tehnico-Economic;
CV – Curriculum vitae;
DNP – Direcţia Naţională de Probaţiune;
EPEA – Asociaţia Europeană pentru
Educaţie în Penitenciare;
GPS – Global Positioning System;
HG – Hotărâre de guvern;
HIV - Virusul Imunodeficienţei Umane;
ICPA
–
Asociaţia
Internaţională
a
Penitenciarelor şi Instituţiilor Corecţionale;
IGPR - Inspectoratul General al Poliţiei
Române;
MAI – Ministerul Administraţiei şi Internelor;
MECR – Masa Rotundă a Directorilor de
Administraţii Penitenciare din Europa
Centrală;
MJ – Ministerul Justiţiei;
MMFPS – Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale;
OG – Ordonanţă de Guvern;
OIR – Organismul Intermediar regional;
OMJ – Ordinul Ministrului Justiţiei;
OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii;
PL – Puncte de lucru;
PS – Penitenciar spital;
SA – Societate pe acţiuni;
SC – Societate comercială;
SIDA – Sindromul de Imunodeficienţă
Dobândită;
SNPAP – Şcoala Naţională de Pregătire a
Agenţilor de Penitenciare;
SNLP – Sindicatul Naţional al Lucrătorilor de
Penitenciare;
TETRA – Terrestrial Trunked Radio;
TVA – Taxa pe valoare adăugată;
UE – Uniunea Europeană;
UMF – Universitatea de Medicină şi
Farmacie;
UMPPS – Unitatea de Management Public şi
Planificare Strategică;
UNATC – Universitatea Naţională de Artă
Teatrală şi Cinematografică;
UNODC - United Nations Office on Drugs
and Crime;
UPU – Unitatea de primiri urgenţe.
59
CUPRINS
INTRODUCERE
1
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
2
SIGURANȚA ȘI REGIMUL PENITENCIAR
3
REINTEGRAREA SOCIALĂ
21
PERSONALUL
29
ASISTENȚA JURIDICĂ
35
ASISTENȚA MEDICALĂ
37
BUGETUL
40
RELAȚIILE PUBLICE ȘI INFORMARE
43
COMUNICAREA. RELAȚIA PENITENCIAR-SOCIETATE
44
PREVENIREA, MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL
45
COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ
49
PRIORITĂȚI 2015
56
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
61

Similar documents

SurSe de energie regenerabilă - Proiectul Energie şi Biomasa in

SurSe de energie regenerabilă - Proiectul Energie şi Biomasa in 11. Utilizarea paielor pentru încălzire.............................................................................................................................................15 12. Energia di...

More information