Manual Pengguna - Kemasukan e

Comments

Transcription

Manual Pengguna - Kemasukan e
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
ADT e-Kemasukan Ijazah Pertama
Calon
Manual Pengguna
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 1
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DAFTAR AKAUN BAHARU ....................................................................................................................................3
PENGAKTIFAN AKAUN .........................................................................................................................................4
LOG MASUK .........................................................................................................................................................4
LUPA KATA LALUAN .............................................................................................................................................5
TUKAR KATA LALUAN ..........................................................................................................................................7
BORANG PERMOHONAN .....................................................................................................................................8
6.1.
Kemaskini Maklumat Peribadi .....................................................................................................................8
6.2.
Kemaskini Maklumat Keluarga .................................................................................................................10
6.3.
Kemaskini Maklumat Akademik ................................................................................................................11
6.3.1. Kemaskini maklumat SPM ..................................................................................................................................... 11
6.3.2. STPM ...................................................................................................................................................................... 12
6.3.2.1.
Kemaskini maklumat STPM .......................................................................................................................... 12
6.3.2.2.
Hapus maklumat STPM ................................................................................................................................ 12
6.3.3. STAM...................................................................................................................................................................... 13
6.3.3.1.
Kemaskini maklumat STAM .......................................................................................................................... 13
6.3.3.2.
Hapus maklumat STAM ................................................................................................................................ 13
6.3.4. Matrikulasi ............................................................................................................................................................. 13
6.3.4.1.
Kemaskini maklumat Matrikulasi ................................................................................................................. 13
6.3.4.2.
Hapus maklumat Matrikulasi ....................................................................................................................... 14
6.3.5. Diploma/Setaraf..................................................................................................................................................... 14
6.3.5.1.
Tambah maklumat diploma ......................................................................................................................... 14
6.3.5.2.
Senarai maklumat diploma .......................................................................................................................... 15
6.3.5.3.
Kemaskini maklumat diploma ...................................................................................................................... 15
6.3.5.4.
Hapus maklumat diploma ............................................................................................................................ 16
6.3.5.5.
Lihat maklumat diploma .............................................................................................................................. 16
6.3.6. MUET ..................................................................................................................................................................... 16
6.3.7. Lain-lain kelayakan................................................................................................................................................. 17
6.3.7.1.
Tambah maklumat lain-lain kelayakan ......................................................................................................... 17
6.3.7.2.
Senarai maklumat lain-lain kelayakan .......................................................................................................... 17
6.3.7.3.
Kemaskini maklumat lain-lain kelayakan ..................................................................................................... 17
6.3.7.4.
Hapus maklumat lain-lain kelayakan ............................................................................................................ 18
6.3.7.5.
Lihat maklumat lain-lain kelayakan .............................................................................................................. 18
6.4.
Kemaskini Maklumat Ko-Kurikulum (Jika Ada) ..........................................................................................19
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.5.
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.
6.5.4.
6.6.
6.7.
6.8.
6.8.1.
6.8.2.
7.
Senarai maklumat ko-kurikulum ....................................................................................................................... 19
Tambah maklumat ko-kurikulum ...................................................................................................................... 19
Kemaskini maklumat ko-kurikulum ................................................................................................................... 20
Hapus maklumat ko-kurikulum ......................................................................................................................... 20
Lihat maklumat ko-kurikulum ........................................................................................................................... 20
Kemaskini Pengalaman Kerja (Jika Ada) ...................................................................................................21
Senarai pengalaman kerja ..................................................................................................................................... 21
Tambah pengalaman kerja .................................................................................................................................... 22
Kemaskini pengalaman kerja ................................................................................................................................. 22
Hapus pengalaman kerja ....................................................................................................................................... 23
Kemaskini Pilihan Program ........................................................................................................................23
Kemaskini Penyataan Khas ........................................................................................................................23
Pengesahan Permohonan..........................................................................................................................24
Cetak borang permohonan .................................................................................................................................... 24
Pengesahan permohonan ...................................................................................................................................... 24
SEMAK STATUS PERMOHONAN ........................................................................................................................25
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 2
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
1. DAFTAR AKAUN BAHARU
1. Klik pada pautan “Daftar
Akaun” untuk mendaftar
akaun.
1
1. Masukkan maklumat yang
diperlukan.
1
2. Tekan butang “Daftar”.
Sila pastikan :
- Alamat e-mel yang
dimasukkan adalah aktif
- Kata Laluan hendaklah
mengandungi sekurangkurangnya 8 aksara dan
mempunyai kombinasi
antara karakter dan
nombor.
- No. kad pengenalan yang
sah.
2
Notifikasi pendaftaran akaun
telah berjaya dan emel
pengaktifan akaun telah
dihantar akan dipaparkan.
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 3
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
2. PENGAKTIFAN AKAUN
1. Klik pada pautan yang
diberikan dalam e-mel.
1
Notifikasi pengaktifan akaun
telah berjaya akan dipaparkan.
1. Klik pada butang “Log
Masuk” untuk meneruskan
permohonan.
1
3. LOG MASUK
1. Masukkan No. Kad
Pengenalan dan Kata
Laluan yang didaftarkan.
1
2. Tekan butang ‘Log
Masuk’.
2
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 4
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
4. LUPA KATA LALUAN
1. Klik pautan “Lupa Kata
Laluan” jika terlupa kata
laluan.
1
1. Masukkan alamat emel yang
didaftarkan.
1
2. Tekan butang “Hantar”.
2
Notifikasi emel dihantar akan
dipaparkan.
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 5
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
1. Klik pautan yang disediakan
dalam emel yang didaftarkan.
1
1. Masukkan kata laluan
baharu.
2. Ulang semula kata laluan
baharu.
3. Tekan butang “Simpan”
untuk simpan kata laluan.
1
2
3
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 6
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
5. TUKAR KATA LALUAN
1. Klik pada butang “Tukar
kata laluan”.
1
1. Masukkan kata laluan lama
untuk pengesahan.
2. Masukkan kata laluan
baharu.
3. Ulang semula kata laluan
baharu untuk pengesahan.
1
4. Tekan butang “Kemaskini”
untuk tukar kata laluan.
2
3
4
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 7
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
Notifikasi kata laluan telah
berjaya ditukar akan
dipaparkan.
6. BORANG PERMOHONAN
1. Klik ikon “Borang
Permohonan” untuk
memulakan permohonan.
1
6.1.
Kemaskini Maklumat Peribadi
1
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
1. Klik menu “Maklumat
Peribadi”.
Page 8
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
1. Isi maklumat peribadi.
2. Tekan butang “Kemaskini”
untuk simpan maklumat.
1
2
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
3. Tekan butang “Kemaskini &
Teruskan” untuk simpan
maklumat dan ke halaman
seterusnya.
3
Page 9
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
6.2.
Kemaskini Maklumat Keluarga
1. Klik menu “Maklumat
Keluarga”
1
1. Isi maklumat keluarga.
1
2. Tekan butang
“Kemaskini” untuk
simpan maklumat.
3. Tekan butang
“Kemaskini &
Teruskan” untuk
simpan maklumat dan ke
halaman seterusnya.
2
3
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 10
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
6.3.
Kemaskini Maklumat Akademik
6.3.1.
Kemaskini maklumat SPM
1. Klik menu “Maklumat
Akademik”.
1
1. Klik tab “SPM”.
1
1
2
Kemaskini Maklumat SPM
1. Masukkan maklumat tahun
peperiksaan SPM.
3
2. Masukkan maklumat angka
giliran peperiksaan SPM.
3. Pilih jenis sekolah.
Kemaskini keputusan mata
pelajaran wajib SPM
1. Kemaskini keputusan
matapelajaran adalah wajib.
1
Kemaskini matapelajaran
1. Pilih matapelajaran dan gred
keputusan.
1
3
2
2. Tekan butang “Tambah”
untuk tambah matapelajaran
baru.
3. Tekan butang “Padam” untuk
hapuskan matapelajaran.
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 11
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
1
1. Tekan butang “Simpan” untuk
simpan maklumat.
2
2. Tekan butang “Kemaskini &
Teruskan” untuk simpan
maklumat dan ke tab
seterusnya.
6.3.2.
STPM
6.3.2.1. Kemaskini maklumat STPM
1. Klik tab “STPM” jika
berkenaan.
1
1. Masukkan maklumat STPM.
1
1. Masukkan maklumat
matapelajaran STPM.
Matapelajaran Pengajian Am
adalah wajib.
1
2
3
2. Tekan butang “Simpan” untuk
simpan maklumat.
3. Tekan butang “Simpan &
Teruskan” untuk simpan dan
ke tab seterusnya.
4
4. Tekan butang “Teruskan jika
tidak berkenaan” jika tiada
rekod STPM dan terus ke tab
berikutnya.
6.3.2.2. Hapus maklumat STPM
1
1. Tekan butang “Hapus Rekod
STPM” untuk hapuskan
rekod.
Nota :
Butang tersebut dipaparkan jika
mempunyai rekod STPM.
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 12
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
6.3.3.
STAM
6.3.3.1. Kemaskini maklumat STAM
1. Klik menu “STAM” jika
berkenaan.
1
1. Masukkan maklumat STAM.
1
1. Masukkan maklumat
matapelajaran STAM. Semua
matapelajaran adalah wajib.
1
2. Tekan butang “Simpan” untuk
simpan maklumat.
3. Tekan butang “Simpan &
Teruskan” untuk simpan dan
ke tab seterusnya.
4. Tekan butang “Teruskan jika
tidak berkenaan” jika tiada
rekod STAM dan ke tab
berikutnya.
2
3
4
6.3.3.2. Hapus maklumat STAM
1
1. Tekan butang “Hapus Rekod
STAM” untuk hapuskan rekod.
Nota :
Butang tersebut dipaparkan jika
mempunyai rekod STAM.
6.3.4.
Matrikulasi
6.3.4.1. Kemaskini maklumat Matrikulasi
1
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
1. Klik tab “Matrikulasi/Asasi”
jika berkenaan
Page 13
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
1. Masukkan maklumat
Matrikulasi / Asasi.
1
1. Masukkan maklumat
matapelajaran Matrikulasi /
Asasi.
2. Tekan butang “Simpan” untuk
simpan maklumat.
3. Tekan butang “Simpan &
Teruskan” untuk simpan dan
ke tab seterusnya.
1
4. Tekan butang “Teruskan jika
tidak berkenaan” jika tiada
rekod Matrikulasi / Asasi dan
ke tab berikutnya.
Nota :
Wajib kemaskini sekurang
kurangnya 4 matapelajaran.
2
3
4
6.3.4.2. Hapus maklumat Matrikulasi
1. Tekan butang “Hapus Rekod
Matrikulasi” untuk hapuskan
rekod.
1
Nota :
Butang tersebut dipaparkan jika
mempunyai rekod Matrikulasi /
Asasi.
6.3.5.
Diploma/Setaraf
6.3.5.1. Tambah maklumat diploma
1. Klik tab “Diploma”.
1
1
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
1. Klik butang “Tambah” untuk
tambah maklumat.
Page 14
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
1
1. Klik butang “Kembali” untuk
kembali ke halaman senarai
maklumat diploma.
2. Masukkan maklumat diploma.
3. Tekan butang “Simpan” untuk
simpan maklumat.
2
3
4. Tekan butang “Batal” untuk
batalkan kemasukan rekod
diploma dan kembali ke
halaman senarai diploma.
4
6.3.5.2. Senarai maklumat diploma
Paparan senarai maklumat
diploma yang telah dimasukkan.
6.3.5.3. Kemaskini maklumat diploma
1. Tekan butang “Kemaskini”
untuk kemaskini maklumat
yang telah dimasukkan.
1
4
1. Kemaskini maklumat diploma.
2. Tekan butang “Kemaskini”
untuk simpan maklumat yang
telah dikemaskini.
1
3. Tekan butang “Batal” untuk
batal kemaskini rekod.
4. Tekan butang “Kembali ke
senarai” untuk kembali ke
halaman senarai diploma.
2
3
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 15
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
6.3.5.4. Hapus maklumat diploma
1. Tekan butang “Hapus” untuk
hapuskan rekod diploma.
1
6.3.5.5. Lihat maklumat diploma
1. Klik butang “Lihat” untuk
lihat maklumat yang telah
dimasukkan.
1
1. Butiran maklumat diploma
dipaparkan.
2
1
3
4
2. Klik butang “Kembali” untuk
kembali ke halaman senarai
diploma.
3. Klik butang “Kemaskini”
untuk kemaskini maklumat
diploma yang telah
dimasukkan.
4. Klik butang “Hapus” untuk
hapuskan maklumat diploma.
6.3.6.
MUET
1. Klik tab “MUET”.
1
1. Masukkan maklumat MUET.
2. Tekan bukang “Kemaskini”
untuk simpan maklumat.
3. Tekan butang “Kemaskini &
Teruskan” untuk simpan
maklumat dan ke tab
seterusnya.
1
2
3
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 16
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
6.3.7.
Lain-lain kelayakan
6.3.7.1. Tambah maklumat lain-lain kelayakan
1. Klik menu “Lain-lain
kelayakan”.
1
1
1. Klik butang “Tambah” untuk
tambah maklumat.
4
1. Masukkan maklumat lain-lain
kelayakan.
2. Tekan butang “Simpan” untuk
simpan maklumat dan kembali
ke halaman senarai lain-lain
kelayakan.
1
3. Tekan butang “Batal” untuk
kembali ke halaman senarai
lain-lain kelayakan.
4. Tekan butang “Kembali” untuk
kembali ke halaman senarai
lain-lain kelayakan.
2
3
6.3.7.2. Senarai maklumat lain-lain kelayakan
Paparan senarai maklumat lainlain kelayakan yang telah
dimasukkan.
6.3.7.3. Kemaskini maklumat lain-lain kelayakan
1. Klik butang “Kemaskini”
untuk kemaskini maklumat.
1
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 17
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
1. Kemaskini maklumat lain-lain
kelayakan.
4
2. Tekan butang “Kemaskini”
untuk kemaskini maklumat
dan kembali ke halaman
senarai lain-lain kelayakan.
1
3. Tekan butang “Batal” untuk
batalkan kemaskini maklumat
dan kembali ke halaman
senarai lain-lain kelayakan.
2
4. Tekan butang “Kembali”
untuk kembali ke halaman
senarai lain-lain kelayakan.
3
6.3.7.4. Hapus maklumat lain-lain kelayakan
1. Tekan butang “Hapus” untuk
hapuskan rekod lain-lain
kelayakan tersebut.
1
6.3.7.5. Lihat maklumat lain-lain kelayakan
1. Klik butang “Lihat” untuk lihat
maklumat.
1
2
1
3
4
1. Butiran maklumat lain-lain
kelayakan.
2. Klik butang “Kembali” untuk
kembali ke halaman senarai
lain-lain kelayakan.
3. Klik butang “Kemaskini”
untuk kemaskini maklumat .
4. Klik butang “Hapus” untuk
hapuskan maklumat.
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 18
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
6.4.
Kemaskini Maklumat Ko-Kurikulum (Jika Ada)
6.4.1.
Senarai maklumat ko-kurikulum
1. Klik maklumat Ko-kurikulum.
Nota :
Bahagian ini tidak wajib
dimasukkan.
1
1. Paparan senarai maklumat kokurikulum yang dimasukkan.
2. Klik butang “Teruskan”
untuk ke halaman seterusnya.
1
2
6.4.2.
Tambah maklumat ko-kurikulum
1. Klik butang “Tambah” untuk
tambah maklumat
1
4
2. Tekan butang “Simpan” untuk
simpan maklumat dan kembali
ke halaman senarai kokurikulum.
1
2
1. Masukkan maklumat kokurikulum.
3
3. Tekan butang “Batal” untuk
batalkan kemasukan data.
4. Tekan butang “Kembali”
untuk kembali ke halaman
senarai ko-kurikulum.
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 19
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
6.4.3.
Kemaskini maklumat ko-kurikulum
1. Tekan butang “Kemaskini”
untuk kemaskini maklumat.
1
4
2. Tekan butang “Kemaskini”
untuk kemaskini maklumat dan
kembali ke halaman senarai kokurikulum.
1
2
1. Kemaskini maklumat kokurikulum.
3. Tekan butang “Batal” untuk
batalkan kemasukan data.
3
4. Tekan butang “Kembali” untuk
kembali ke halaman senarai kokurikulum.
6.4.4.
Hapus maklumat ko-kurikulum
1. Tekan butang “Hapus” untuk
hapuskan rekod ko-kurikulum.
1
6.4.5.
Lihat maklumat ko-kurikulum
1.Tekan butang “Lihat” untuk
lihat maklumat.
1
2
1
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
1.Butiran maklumat kokurikulum.
2.Tekan butang “Kembali ke
senarai” untuk kembali ke
senarai ko-kurikulum.
Page 20
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
6.5.
Kemaskini Pengalaman Kerja (Jika Ada)
6.5.1.
Senarai pengalaman kerja
1. Klik menu “Pengalaman
kerja”.
1
Bagi yang tiada pengalaman
kerja:
1
1. Klik pada “Tidak”.
2
2. Tekan butang “Teruskan”.
Bagi yang mempunyai
pengalaman kerja:
1
1. Klik pada “Ya”.
2
2. Tekan butang “Tambah
pengalaman kerja” untuk
tambah maklumat pengalaman
kerja.
Paparan senarai pengalaman
kerja.
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 21
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
6.5.2.
Tambah pengalaman kerja
1. Klik butang “Tambah
Pengalaman Kerja” untuk
tambah maklumat.
1
1. Masukkan maklumat
pengalaman kerja.
2. Tekan butang “Simpan”
untuk simpan maklumat dan
kembali ke halaman senarai
pengalaman kerja.
1
3. Tekan butang “Batal” untuk
batalkan kemasukan data
pengalaman kerja dan
kembali ke halaman senarai
pengalaman kerja.
2
3
6.5.3.
Kemaskini pengalaman kerja
1. Tekan butang “Kemaskini”
untuk kemaskini maklumat.
1
1. Kemaskini maklumat
pengalaman kerja.
1
2. Tekan butang “Simpan”
untuk kemaskini maklumat
dan kembali ke halaman
senarai pengalaman kerja.
3. Tekan butang “Batal” untuk
batalkan kemaskini data dan
kembali ke halaman senarai
pengalaman kerja.
2
3
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 22
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
6.5.4.
Hapus pengalaman kerja
1. Klik butang “Hapus” untuk
menghapuskan rekod.
1
6.6.
Kemaskini Pilihan Program
1. Pilih kategori permohonan
anda.
2. Pilihan zon temu duga bagi
calon yang memilih program
pengajian yang ada temu duga.
1
Nota :
Kategori permohonan akan
dikeluarkan automatik mengikut
maklumat akademik yang telah
dimasukkan.
1. Kemaskini pilihan program
yang disediakan. Sila
masukkan sekurang-kurangnya
dua (2) program pengajian dan
tidak melebihi empat (4)
program pengajian.
1
2. Tekan butang “Simpan” untuk
simpan maklumat.
2
6.7.
3
3. Tekan butang “Simpan &
Teruskan” untuk simpan
maklumat dan pergi ke
halaman seterusnya.
Kemaskini Penyataan Khas
1. Buat pilihan sama ada “Ya”
atau “Tidak” untuk ketigatiga penyataan tersebut.
1
2. Tekan butang “Kemaskini”
untuk simpan maklumat.
3. Tekan butang “Kemaskini
& Teruskan” untuk simpan
maklumat dan pergi ke
halaman seterusnya.
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 23
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
6.8.
Pengesahan Permohonan
6.8.1.
Cetak borang permohonan
1. Klik butang “Lihat Borang
Permohonan” untuk lihat
butiran permohonan.
1
6.8.2.
Pengesahan permohonan
1. Tandakan pada kotak untuk
mengesahkan bahawa
maklumat yang dimasukkan
adalah benar.
2. Tekan butang “Sah &
Hantar” untuk mengesahan
permohonan.
Nota :
Permohonan yang telah disahkan
tidak dibenarkan untuk
dikemaskini semula.
1
2
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
Page 24
Manual Pengguna ADT – e-Kemasukan Ijazah Pertama ver 2.0
7. SEMAK STATUS PERMOHONAN
1. Semak senarai pilihan
program beserta status
permohonan.
1
1
Pusat Teknologi Maklumat UNIVERSITI MALAYA
1. Tekan butang “Cetak Borang
Permohonan” untuk
mencetak borang permohonan
anda sebagai rujukan.
Page 25

Similar documents