Batterier - Romnes AS

Comments

Transcription

Batterier - Romnes AS
B AT T E R I L E K S I K O N 2 0 0 7 - 2 0 0 8
Batterier
for enhver start
ag
l
s
om
Til å starte med
Sønnak har med over 90 års erfaring blitt et
begrep innen batterier til ubåt, industri og
motorkjøretøy. I dagens moderne samfunn
stilles det høyere krav til batterier, men med
omfattende kunnskaper og stadige forbedringer
kan Sønnak tilby et bredt utvalg produkter
som beviser at vi fortsatt ligger et skritt foran!
Sønnak har et bredt distribusjonsnett som
sørger for rask levering, uansett hvor i landet
kunden befinner seg. Bakerst i katalogen
finner du opplysninger om alle våre
45 grossister og utleveringslagre.
g
a
l
s
m
o
For kontakt, ring et av våre distriktskontorer.
For direkte bestilling ring nærmeste
distriktskontor, eller ordrekontoret i Oslo:
Telefon 22 07 47 07 - Telefaks 22 07 47 08
Besøk vår hjemmeside: www.sonnak.com
Exide Sønnak AS
Foretaksnummer: 939 099 093 MVA
Internett: http://www.sonnak.com
Markedsadm.:
Brobekkveien 101
Postboks 418, Økern
0513 Oslo
Stavanger:
Maskinveien 4
4033 Forus
Bergen:
Sandviksboder 78 C
5035 Sandviken
Trondheim:
Sluppenveien 11
7037 Trondheim
Bodø:
Notveien 9A
Postboks 4359
8089 Bodø
22 07 47 00
22 07 47 20
51 81 58 80
51 81 58 81
55 39 44 70
55 39 44 71
73 95 70 70
73 95 70 71
75 56 62 60
75 56 62 61
Bankkonto: 9481.05.00004
E-post: [email protected]
Vi gjør oppmerksom på direkte linje til vårt ordrekontor i Oslo: Tlf: 22 07 47 07 - Fax: 22 07 47 08
Dersom du skulle ønske å komme i kontakt med en av våre medarbeidere via e-post,
angi: [email protected] f.eks.: [email protected]
2
Bra
Bedre
Best
Bra
Batteri under blå kategori egner
seg dersom kjøretøyet
• har få kaldstarter
• har tilgang til motorvarmer
• kun har standard elektrisk utstyr
Bedre
Batteri under grønn kategori
anbefales dersom kjøretøyet
• har hyppige kaldstarter
• ofte parkeres uten motorvarmer
• har noe elektrisk ekstrautstyr
• eventuelt har dieselmotor
Best
Batteri under rød kategori er den
beste løsningen dersom kjøretøyet
• har hyppige kaldstarter
• ofte parkeres uten motorvarmer
• har mye elektrisk ekstrautstyr
• har spesifikke behov
• har plassering av batteriet slik
at det er vanskelig tilgjengelig
Innholdsfortegnelse
Bra - Bedre - Best - en forklaring............................................... Side
3
Veiviser Startbatterier .................................................................
"
4
Startbatterier..............................................................................
"
6
Typeliste/batterispesifikasjoner ...................................................
"
18
Polstillinger, poltyper, festeknaster og forklaringer.......................
"
21
Del 1: Vognliste personbiler og varebiler.....................................
"
22
Del 2: Vognliste lastebiler og busser ...........................................
"
46
Del 3: Vognliste landbruks- og anleggsmaskiner.........................
"
56
Del 4: MC-batterier ....................................................................
"
102
Typeliste MC-batterier ................................................................
"
104
Vognliste MC, hagetraktorer, snø- og vannscootere .....................
"
106
Veiviser fritidsbatterier................................................................
"
130
Bra - Bedre - Best - en forklaring...............................................
"
132
Praktisk veiledning ved valg av fritidsbatterier.............................
"
xxx
Tilbehør .....................................................................................
"
xxx
Ladere .......................................................................................
"
xxx
Batteritestere .............................................................................
"
xxx
Memorysaver .............................................................................
"
xxx
Tørrelementer/lykter ...................................................................
"
xxx
Sønnak som støttespiller ............................................................
"
xxx
Diverse tilbehør..........................................................................
"
xxx
Teknisk redaksjon ......................................................................
"
xxx
Spørsmål og svar .......................................................................
"
xxx
Startbatteriets oppbygning og virkemåte .....................................
"
xxx
Reklamasjonsregler....................................................................
"
xxx
Grossister/utleveringslager..........................................................
"
xxx
3
Batterier – oversikt
Veiviser startbatterier
I tillegg til bilens alder og utstyrsnivå, spiller både bruks- og klimaforhold
en viktig rolle ved valg av batteri. For å gjøre det enkelt å finne frem har
vi delt inn vårt batterisortiment i tre kategorier. Som en tommelfingerregel
gjelder det at jo mer elektrisk utstyr og spesielle behov kjøretøyet har, jo
kraftigere batteri bør man velge.
4
5
Batterier – oversikt
Batterier – oversikt
Superline
Bra
Startbatterier med høy standard
Superline oppfyller EN-normens strenge krav til kaldstart,
og har tilfredsstillende startreserver ved god lading.
Magic Eye – et optisk kontrollsystem på toppen av batteriet – gjør det enkelt å kontrolere ladetilstanden.
Batteriet dekker behovet for start og kjøring under
normale forhold, og kan leveres i ca. 50 forskjellige
varianter.
Primæregenskap
Kaldstart
6
Batterier – oversikt
Powerline
Bedre
Perfekt for nordiske forhold
Bestselgeren Powerline er konstruert med høyere startstrøm enn standard batterier ved at flere og tynnere plater
blir benyttet i batteriet. Det tåler større belastning, og er
spesielt tilpasset nordiske forhold. Batteriet er ideelt for
nærtrafikk og uteparkering, og egner seg godt til de
fleste moderne biler med noe elektrisk utstyr.
Magic Eye - et optisk kontrollsystem på toppen av
batteriet - gjør det enkelt å kontrollere ladetilstanden.
Primæregenskap
Kaldstart
7
Batterier – oversikt
Maxxima 900
Best
Ekstremt batteri for ekstrem ytelse
Maxxima 900 er det batteriet som gir høyest kaldstartstrøm per kilo batteri. Rekombinasjonsteknologien gir en
meget høy grad av sikkerhet, batteriet kan monteres i
alle vinkler, til og med opp/ned! Selv om en ulykke skulle
inntreffe og det slås hull på batteriet, vil ikke syrelekkasje
forekomme. Batteriet vil fortsette å fungere inntil elektrolytten har tørket ut. Det patenterte ventilsystemet gir
maksimal energibalanse cellene i mellom. Exide
Maxxima 900 leveres med solide midtstilte bærehåndtak.
Primæregenskap
Kaldstart
8
900700600500400300200100-
Ekstrem kaldstartstrøm
800A
(EN)
❄
500A
(EN)
Maxxima
Orbitale spiralceller gir større samlet plateoverflate og dermed
tilsvarende høyere startstrøm. Batteriet veier kun 17 kg, men gir
likevel 800 A (EN) i startstrøm. At celleforbindelsene er såkalte
"gjennom veggen" forbindelser gir bedre mekanisk styrke og
lavere indre motstand.
Batterier – oversikt
800-
Standard
100-
Ekstrem lademottagelighet
8070-
Exide Maxxima 900 har takket være sin spesielle konstruksjon
svært høy lademottagelighet. Det tar kun ca 1 time å lade batteriet
80% etter en 100% utlading. Gitter av svært rene legeringer med
bly og tinn gir batteriet svært lav selvutlading.
Maxxima
605040-
Standard
302010-
l l l l l l l l l l l
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120
70 t
-----------
Ekstremt robust konstruksjon
Batteriet har 4 meget kraftige poler for tilkobling både på topp og
front. Høy kompresjon i plategruppene gir ekstrem beskyttelse
mot masseutfall. Tester viser at batteriet tåler vibrasjoner på linje
med våre velkjente HDX batterier.
Maxxima
Standard
3,5 G
Rekombinasjonsbatteri med AGM-teknologi
SIKKERHET
Gassing fra "åpne" batterier
Rekombinasjon i
EXIDE Maxxima batterier
Lader:
Dynamo
Hjemmelader
etc.
Lader:
Dynamo
Hjemmelader
etc.
H2
O2
Elektrolyttnivå
Pb
O2
PBO2
Separator
STØRRE
Batteriet er full-ladet når det oppnår det man kaller gassespenning. I et standard
batteri forsvinner denne gassen ut, enten gjennom proppene eller gjennom luftekanaler i lokket. Gassen kalles knallgass, og vil eksplodere hvis den kommer i
kontakt med åpen flamme eller gnister.
Et rekombinasjonsbatteri gir derimot ingen utslipp, da gassen rekombineres inne
i batteriet. Dette gir et sikrere batteri. AGM-teknologi betyr at elektrolytten ligger
absorbert i separatoren og i det aktive materialet istedenfor å være flytende.
Pb
PBO2
H2O
9
Batterier – oversikt
Millennium 3+
Best
Batteriserie med fokus på kraft og sikkerhet
Biler som brukes i et barskt kaldt klima har behov for
solid startkraft, og våre Millennium 3+ batterier gir det
som skal til. Stadig flere bileiere har fått øynene opp for
denne batteriserien, som i tillegg til kraftig startstrøm også
tilbyr den patenterte PSL-teknologien som forhindrer
eventuelle gnister fra å trenge inn i batteriet og forårsake
eksplosjon. Systemet sikrer at eventuell knallgass ledes
ut gjennom et utluftingssystem. Videre hindrer teknologien
batterisyre fra å renne ut dersom batteriet skulle velte.
Millennium 3+ er konstruert for å mestre de tøffeste kravene til "Roll over" tester fra ledende bilprodusenter.
Batteriene kjennetegnes av høy startstrøm kombinert
med fokus på sikkerhet og design.
Primæregenskap
Kaldstart
10
Batterier – oversikt
Tech-Tronic2
Best
Tech-Tronic2 - tåler gjentatte dype utladninger
Biler med mye elektronisk utstyr bruker store mengder med
strøm. Dette stiller store krav til batteriets dyputladingsegenskaper. Sønnak Tech-Tronic har takket være blyplatenes spesielle design og PolyFX separasjonsteknikk*
50% bedre dyputladingsegenskaper enn ett standardbatteri. Derfor har det nok styrke til å drive AC eller klimaanlegg, bilstereo, elvinduer, GPS, oppvarmede seter, m.m,
og ennå har det mer enn nok kraft til å starte motoren.
Tech-Tronic2 har PSL-lokk for økt sikkerhet og Magic Eye
for enkel kontroll av ladestilstanden.
*PolyFX separasjonsteknikk = konvoluttseparatorer
produsert i polyesterfiber som gir gode dyputladingsegenskaper.
Primæregenskap
Dyputlading
11
Batterier – oversikt
STS
PTFE membran
Labyrint
Forseglingssystem
Gnistfanger
Utluftingssystem
Magic Eye
Batteriet er
full-ladet
Batteriet
må lades
Batteriet
er defekt
STS - en uslåelig teknologi som gir et sikkert resultat!
Hver celle i batteriet har en propp med en labyrint som
fanger opp eventuelle syrepartikler. I tillegg er proppene
utstyrt med en PTFE membran i et Gore-Tex lignende
materiale som stopper de syrepartikler som allikevel
skulle klare å passere.
Proppene fra de seks enkeltcellene er koblet sammen i
et utluftingssystem. En gnistfanger ved hver av de to
utluftingsventilene forhindrer at eventuelle gnister slår
inn i batteriet og forårsaker eksplosjon/antennelse av
eventuelle knallgasser.
12
Kontroll av batteriets ladetilstand skjer ved hjelp av et
optisk kontrollsystem - Magic Eye. Ved en rask sjekk av
fargen kan man konstatere om batteriet er full-ladet, kun
trenger lading eller er defekt og må byttes.
NB! Selv om indikatoren viser at batteriet er defekt, kan
det i noen tilfeller kun være lading samt “et lite dytt”
som skal til for at indikatoren viser at batteriet fungerer
slik som det skal.
Batterier – oversikt
Heavy Duty
Bedre
Konstruert for tyngre kjøretøy
Batteriet er spesielt utviklet for tungt utstyr brukt i yrkessammenheng, der det stilles høye krav til pålitelighet.
Heavy Duty tilfredsstiller EN-normens strenge krav med
kaldstartegenskaper beregnet for nordiske forhold.
Batteriet passer godt til kjøretøy som ikke stiller spesielle
krav til ekstrem kaldstartstrøm eller ekstreme dyputladingsegenskaper.
Primæregenskap
Kaldstart
13
Batterier – oversikt
HDX Heavyline
Best
Når kaldstartegenskaper er viktigst
HDX STE batteriene er kjente for å ha maksimale kaldstartegenskaper, høy lademottagelighet samt å tåle ekstreme
mekaniske belastninger. De fleste HDX modellene klarer
dobbelt belastning i forhold til EN-normens kravnivå V3.
HDX STE batteriene bruker propper som er utstyrt med
et labyrintsystem og en PTFE membran (et Gore-Tex
lignende materiale). Dette gir ekstra sikkerhet mot skader
som følge av syrelekkasje.
Primæregenskap
Kaldstart
14
Batterier – oversikt
Super Heavy Duty - STE
Best
For kjøretøy som krever stor reservekraft
SHD STE er laget for kjøretøy med mye elektrisk kraftkrevende utstyr som f.eks. busser og kjøretøy med
Thelmabremser eller løfteutstyr der batteriene daglig
"kjøres nesten tomme". Bruken av ekstra tykke plater
og lommeseparatorer med glassfloss gir optimale dyputladingsegenskaper.
SHD anbefales også i båter med mye elektrisk utstyr.
SHD STE batteriene bruker propper som er utstyrt med
et labyrintsystem og en PTFE membran (et Gore-Tex
lignende materiale). Dette gir ekstra sikkerhet mot skader
som følge av syrelekkasje.
Primæregenskap
Dyputlading
15
Batterier – oversikt
MC-batterier
YB
Er et standard MC-batteri som
leveres tørrladet og brukes til
vanlig kjøring. Syre fylles i før
bruk, og batteriet må lades.
Leveres i 6 og 12 volt.
SLA
Rekombinasjonsbatteri* som er ferdig
ladet og klar til bruk. Batteriet passer
ypperlig i kjøretøy hvor batteriet er
vanskelig plassert, og tåler mer enn
et standarbatteri. Leveres i 12 volt.
* se "Startbatteriets oppbygning og
virkemåte" for nærmere beskrivelse.
YTX
Vedlikeholdsfritt MC-batteri,
som leveres med syreflasker.
Batteriet må syrefylles og
lades før bruk.
YTX er godt egnet til kjøretøy
hvor batteriet er vanskelig
plassert. Leveres i 12 volt.
0
Batteriet for enkle installasjoner
Nautilus Combi er teknisk sett et rendyrket startbatteri,
men har tilleggsutstyr som bærehåndtak og utluftingsslange. Fleksibilitet og pålitelighet gjør Combi til et godt
alternativ.
Batterier – oversikt
Fritidsbatterier
Nautilus Combi
Bra
• Oppfyller EN-normen
• Vedlikeholdsfritt
• Bærehåndtak
Primæregenskap
Dyputlading
Batteriet utover det vanlige
Freeline batteriet er konstruert med tanke på å gi hytteog campingvogneiere et optimalt batteri for deres spesielle
behov. Batteriet har bærehåndtak som tåler hard belastning. Vår erfaring tilsier at ved “normal” bruk holder et
Sønnak Freeline batteri i 5 år, men husk å sette opp en
forbrukstabell (se side 133).
Nautilus Freeline
Bedre
• Meget gode cyclingegenskaper
• Meget lav selvutlading
• Vedlikeholdsfritt
Primæregenskap
Dyputlading
Mestrer vanskelige forhold
Freeline/Marine batteriene er konstruert med tanke på å
gi båt-, hytte- og campingvogneiere et optimalt batteri.
Batteriene har bærehåndtak som tåler hard belastning.
Vår erfaring tilsier at ved “normal” bruk holder et
Sønnak Freeline/Marine batteri i 5 år, men husk å sette
opp en forbrukstabell (se side 133).
Nautilus Marine
Bedre
• Meget gode cyclingegenskaper
• Meget lav selvutlading
• Høy lademottagelighet
• Vedlikeholdsfritt
Primæregenskap
Dyputlading
0
Batterier – oversikt
Fritidsbatterier
Gel batterier
Best
Batterier for deg som stiller ekstreme krav
Exide Gel er en serie fra verdens største leverandør
av bly/syre batterier, konstruert for bruk i bobiler,
ambulanser, politibiler/-båter, fritidsbåter og busser
med mye elektrisk utstyr (AC, GPS, kommunikasjons-utstyr, kortterminaler, TV, video etc).
Gelbatteriene egner seg meget godt til bruk sammen
med elektriske motorer, f.eks. påhengsmotorer.
Batteriserien er basert på geleteknologi. Det vil si at
batterisyren er helt stiv, noe som gir vesentlig bedre
Primæregenskap
Dyputlading
0
beskyttelse mot skader som følge av gjentatte
dyputladinger og vibrasjoner. Dessuten har batteriene
ekstrem lav selvutlading på grunn av gitterenes
bly/kalsium legering og trenger verken kontroll av
væskenivå eller etterfylling av destillert vann.
Rekombinasjonsteknologien gjør at det kun slippes
ut ubetydelige mengder knallgass ved eventuell
overlading.
Batterier – oversikt
Fritidsbatterier
Maxxima 900 DC
Best
OBS! Kan brukes liggende
Batteriet med maksimale dyputladingsegenskaper
Med erfaring fra”Orbital Grid Technology” har vi
utviklet et batteri med maksimale dyputladingsegenskaper. Vi har optimert mengden aktivt materiale i batteriet, uten at dette har redusert lademottageligheten. Batteriet klarer mer enn 750 dyputladinger
hvor 50% av kapasiteten ”tas ut” ved hver utlading. Dette betyr at batteriet har med cyclingegenskaper på linje med de anerkjente gelebatteriene,
men vesentlig bedre lademottagelighet. Det gjør at
batteriet har en mer effektiv energiakkumulering.
Rekombinasjons-teknologien gir et batteri med
meget høy grad av sikkerhet, som kan anvendes i
de fleste vinkler – også liggende. Selv om det slås
hull på batteriet vil det ikke forekomme syrelekkasje. Batteriet vil fortsatt fungere inntil elektrolytten
har tørket ut.
Primæregenskap
Dyputlading
0
Typeliste startbatterier
Typeliste startbatterier
16
17
Typeliste startbatterier
Typeliste startbatterier
Typenr./
Best.nr.
18
*
~
Kapasitet
Ah v/20t
*** RC i min.
Kaldst.
strøm A
v/-18°
Dim.inkl. Pol
L
B
H
mm mm mm
Polstilling
Poltype
Festeknaster
Anmerkninger
12 volt Maxxima 900 og Deep Cycle
900 00
*
50
900 01
~
50
800
750
258
258
173
173
205
205
7
8
1+4
1+gjenge
B1
B1
1,9,17,36,38,43
1,9,17,36,38
6 volt Superline og HD
077 15
077 16
080 11
112 13
140 19
150 16
150 23
165 25
200 18
77
77
80
105
140
160
135
165
200
395
395
600
570
900
930
750
900
1150
217
217
156
504
257
268
295
330
398
169
169
165
98
175
173
173
174
175
188
188
210
219
236
296
230
232
234
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B6
B6
B3
B3
-
40
36
12 volt Superline
535 22
540 34
540 56
542 28
543 17
543 20
544 59
544 64
545 23
545 24
545 77
545 79
545 84
550 19
554 14
555 59
555 65
557 89
557 90
560 48
560 49
560 68
560 69
560 77
560 91
562 19
565 30
566 38
570 24
570 29
571 13
571 14
572 11
574 12
575 05
575 39
580 35
585 15
588 27
592 26
595 18
595 19
600 38
35
40
40
42
43
43
44
44
45
45
45
45
45
50
54
55
55
57
57
60
60
60
60
60
60
62
65
66
70
70
71
71
70
74
70
75
80
85
88
92
95
95
100
260
340
330
290
370
370
360
360
300
300
330
330
300
510
450
460
460
360
360
440
440
390
390
610
610
540
540
550
540
540
670
670
400
680
540
640
600
760
700
760
680
680
850
196
175
175
190
207
207
207
207
237
237
222
222
237
242
278
242
242
340
340
272
272
230
230
242
242
242
278
278
272
272
278
278
490
278
260
310
315
353
353
353
303
303
353
128
175
175
130
175
175
175
175
127
127
135
135
127
175
175
175
175
140
140
175
175
170
170
175
175
175
175
175
175
175
175
175
110
175
174
175
175
175
175
174
175
175
175
224
190
190
220
175
175
190
190
227
227
225
225
227
175
175
190
190
205
205
223
223
205
205
175
175
190
175
190
225
225
175
175
219
190
228
170
190
175
190
190
215
215
190
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
3
1
1
3
19
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
19
1
1
1
1
1
19
1
1
1
1
1
1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B3
B1
B13
B13
B13
B13
B1
B1
B1
B13/B14
B13/B14
B13
B13
B3
B3
B13/B14
B13
B13
B13/B14
B13
B3
B3
B13/B14
B13
B13
B13
B13
B13
B13
B13/B14
B1
B1
B13
8,9,36
8,9,36
8,9,36
8,9,36
8,9,36
9,36
8,9,36
8,9,36
8,9,36
8,9,36
8,9,36
8,9,36
8,9,36
9,36,40
8,9,36
9,36
8,9,36
8,9,36
8,9,36
9,36
8,9,36
9,36
9,36
9,36
12 volt HD
600 02
600 27
610 03
610 04
610 40
610 52
615 01
625 11
625 13
636 05
640 09
640 21
100
100
110
110
110
110
115
125
125
120
140
140
680
680
750
750
760
850
870
760
760
800
900
900
413
413
345
345
514
394
345
349
349
514
508
513
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
189
220
220
239
239
210
190
239
290
290
225
205
223
1
0
0
1
3
0
0
0
1
4
0
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B3
B3
B1
B3
B13
B3
B1
B3
9,36
9,36
9,36
9, 36
9,36
8,9,36
9,36
9,36
9,36
9,36
9,36
9,36
*
40
40
9
36
8,9,36
36
36
8,9,36
8,9,36
8,9,36
8,9, 36
36
9,36
9,36
9,36
9,36
8,9,36
8,9,36
8,9,36
8,9,36
Kapasitet
Ah v/20t
*** RC i min.
Kaldst.
strøm A
v/-18°
140
143
143
145
160
180
180
180
210
230
230
55
85
900
950
950
1000
900
1000
1000
1000
1260
1400
1400
540
720
513
514
510
360
344
513
513
513
512
518
518
260
374
189
218
220
253
335
223
223
223
261
279
279
187
193
45
45
45
50
65
65
55
75
75
62
62
65
75
105
105
95
390
390
450
510
580
580
600
630
630
640
640
680
760
850
850
900
234
234
207
207
230
230
242
266
266
242
242
278
278
302
302
353
12 volt Tech-Tronic NYHET!
850 00
~
50
855 00
~
55
860 00
~
60
866 00
~
66
870 00
~
70
877 00
~
77
810 00
~
100
360
420
450
510
540
600
800
12 volt Powerline
545 03
*
545 15
*
568 01
*
568 02
*
45
45
68
68
12 volt Nautilus
560 00
575 03
~
610 00
615 00
~
12 volt HDX – STE
635 43
*
645 00
*
645 01
*
645 07
*
645 08
*
685 07
*
685 08
*
735 07
*
735 08
*
640
643
644
645
660
680
680
680
710
730
730
855
888
24
29
01
02
24
01
19
22
05
04
15
33
73
*
~
~
~
12 volt Millennium 3 STS
439 23
*
439 24
*
445 00
*
451 00
*
451 68
*
451 69
*
460 00
*
460 24
*
460 29
*
464 00
*
464 65
468 00
*
476 00
*
485 18
*
485 19
*
490 00
*
12 volt SHD – STE
600 00#
~
640 03
~
680 32
~
720 18
~
956 02#
~
958 03#
~
# = ikke STE
Dim.inkl. Pol
L
B
H
mm mm mm
Polstilling
Poltype
Festeknaster
Anmerkninger
223
225
222
240
244
223
223
223
235
240
240
190
190
4
3
3
6
6
3
3
4
4
4
3
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B3
B3
B0
B3
B3
B3/B4
B3
9,36
8,9,36
9,36
9,36
9,36
9,36
9,36
9,36
9
9,36
9,36
1,14,25
1,14,25
127
127
175
175
172
172
175
172
172
175
175
175
175
172
172
175
220
220
175
190
220
220
175
223
223
190
190
175
190
223
223
190
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1+3
1+3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B1
B1
B13/B14
B13/B14
B1
B1
B13/B14
B1
B1
B13/B14
B13/B14
B13/B14
B13/B14
B1
B1
B13/B14
9,18,36,41
9,18,36,41
9,18,36,41
9,18,36,41
9,18,36,41
9,18,36,41
9,18,36,41
9,18,36,41
9,18,36,41
9,18,36,41
9,18,36,41
9,18,36,41
9,18,36,41
9,18,36,41
9,18,36,41
9,18,36,41
207
207
242
242
278
278
353
175
175
175
175
175
175
175
175
190
175
190
175
190
190
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
B13/B14
B13/B14
B13/B14
B13/B14
B13/B14
B13/B14
B13/B14
9,14,18,36,41
9,14,18,36,41
9,14,18,36,41
9,14,18,36,41
9,14,18,36,41
9,14,18,36,41
9,14,18,36,41
390
450
650
650
234
207
276
276
127
175
175
175
220
175
190
190
0
0
0
1
1+3
1+19
1
1
B1
B13/B14
B3/4/14
B3/4/14
8,9,36,41
8,9,36,41
9,36,41
9,36,41
60
75
110
115
**480
**640
**800
**950
275
277
345
348
175
175
175
180
205
210
239
223
1
1
1
1
1
1
1
1
B13
-
8,9,36
8,9,36,39,41
9,36
8,9,36,39,41
135
145
145
145
145
185
185
235
235
1000
850
850
1050
1050
1150
1150
1450
1450
512
349
349
513
513
513
513
518
518
175
175
175
189
189
223
223
276
276
210
290
290
223
223
223
223
240
240
3
0
1
3
4
3
4
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B3
-
9,17,36
9,17,36
9,17,36
9,10,17,36
9,10,17,36
9,10,17,36
9,10,17,36
9,10,17,36
9,10,17,36
100
140
185
220
80
95
570
760
1100
1150
400
590
345
513
513
518
278
353
175
189
223
279
175
175
239
223
223
240
190
190
0
3
3
3
0
0
1
1
1
1
1
1
B13
B13
9,14,36
9,10,14,36
9,10,14,36
9,10,14,36
8,9,14,36
8,9,14,36
Typeliste startbatterier
Typenr./
Best.nr.
19
Typenr./
Best.nr.
*
~
Kapasitet
Ah v/20t
*** RC i min.
Kaldst.
strøm A
v/-18°
Dim.inkl. Pol
L
B
H
mm mm mm
***92 min
***170 min
***90 min
60
***90 min
***120 min
***90 min
***110 min
525SAE
700SAE
600SAE
450
540SAE
850SAE
630SAE
650SAE
208
330
343
253
235
300
235
260
173
173
127
152
180
190
179
179
6 volt Gel batterier
801801
~
180
900
244
12 volt Gel batterier
800161
~
800251
~
800401
~
800402
~
800551
~
800601
~
800801
~
800851
~
801101
~
801201
~
801202
~
801401
~
802101
~
16
25
40
40
55
56
80
85
110
120
110
140
210
100
240
280
280
360
460
540
460
450
760
750
900
1030
181
166
210
210
293
278
353
330
286
513
349
513
518
Typeliste startbatterier
12 volt USA
826 60
831 60
850 60
856 60
858 60
865 60
875 60
878 60
20
Polstilling
Poltype
Festeknaster
Anmerkninger
197
244
254
226
175
192
180
185
0
centr
0
0
1
1
1
1
1
gjenge
1
1
1
1
4
4
B1
B1
B4
B9
B1
BCI-31
9,Ford E350,BCI-50
9
BCI-58
9,BCI-60
9,41,BCI-75
42,BCI-78
190
275
1
1
-
2,9,36,38
76
176
175
175
175
175
175
171
269
189
175
223
274
167
125
175
175
175
190
190
236
230
223
290
223
238
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
0
3
3
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B4
B4
B4
B13
B3
-
2,36,38
2,36,38
2,36,38
2,36,38
2,36,38
2,9,36,38
2,9,25,36,38
2,9,25,36,38
2,9,36,38
2,9,36,38
2,9,25,36,38
2,9,36,38
2,9,36,38
Polstillinger, poltyper, festeanordninger og anmerkninger
Polstillinger
Poltyper
Festeanordninger
B1
B3
B4
B5
B6
Knasthøyde
Langsiden 10,5
Knasthøyde
Langsiden 10,5
Kortsiden 10,5
3 notches
Knasthøyde
Langsiden 19,0
3 notches
Knasthøyde
Langsiden 10,5
Kortsiden 29,0
Knasthøyde
Kortsiden 29,0
B9
B11
B12
B13
B14
Knasthøyde
Langsiden 10,5
Kortsiden 29,0
Knasthøyde
Langsiden 10,5
Knasthøyde
Kortsiden 10,5
og 29,0
Knasthøyde
Langsiden 10,5
Kortsiden 10,5
5 notches
Knasthøyde
Langsiden 19,0
5 notches
Forklaring til anmerkninger
1 = AGM-teknologi
2 = Gele-teknologi
8 = Spesiallokk med ventilasjon
9 = Bærehåndtak
10 = STE proppsystem
14 = Lommeseparator m/GL-floss
17 = HDX (6G 40t 30-35Hz)
18
25
36
39
38
40
=
=
=
=
=
=
STS proppsystem
Nedfellbart håndtak
Leveres kun syrefylt
Tippsikkert til 45°
Rekombinasjonsteknologi
Hardgummi (HG)
41 = “The magic eye” optisk kontroll
av ladetilstand
42 = Poltype 4, sidepoler
43 = Polstilling 7, multipol
45 = Tynne poler + std. poler
Notches = fordypninger i festeknasten
• 6 volts og 12 volts batterier for skipsradio og nødlys, bestill løs WRS pol i tillegg, varenr. 728 75 og 728 76.
• SHD m/løse WRS poler, egner seg meget godt til drift av skipsradio og nødlys.
• Kaldstartstrøm A(EN) 7,5V 10s./6V 90s. v/÷18oC - Kaldstartstrøm A(SAE) 7,2V 30s. v/÷18oC.
** = MCA, Marine Crank Amp: 7,2V 30s. v/0°C.
*** = Reservekapasitet i minutter. (Reservekapasitet = belastning med 25A i X antall minutter til sluttspenning 1, 75V pr. celle v/+ 25°C ).
= Batterier med spesielt gode kaldstartegenskaper.
= Batterier som egner seg spesielt bra når batteriet stadig dyputlades, f.eks. til båt og taxi.
NB! Kapasitetsangivelser er nominelle verdier, mindre avvik kan forekomme.
21
22
Personbiler og varebiler
Del 1 - Person- og varebiler
Personbiler og varebiler
Batteriet er selve hjertet i bilen, og hvis dette ikke fungerer vil selv den beste bil bare bli stående.
Moderne biler er i praksis avanserte datamaskiner som hverken kan trilles eller slepes i gang.
Det er derfor viktigere enn noensinne å velge et Sønnak batteri som er tilpasset både den enkelte
bil og det omskiftelige norske klimaet.
23
Personbiler og varebiler
BILMERKE/MODELL
24
År
Ant.
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
ALFA ROMEO
147
00147 1,6 105, 120
02147 2,0
02147 GTA
03156 1,6, 1,8 T.Spark, 2,0 JTS Selespeed
05156 1,8 T.S. Business
00156 2,0 T.S , 2,0 JTS
00156 GTA
03166 2,0 JTS
05166 3,0 V6
02166 3,0 V6
05Alfa 75, 3,0 V6
-92
Alfa 90
-91
Alfa 90 2,5
-91
Alfa 145, 146
95Alfa 155, 2.0, 2.5 V6
92Alfa 156, 1.6TS 4 syl, 1.8TS 4 syl 99Alfa 156, 2.5 V6
99Alfa 164
88Alfa 164 V6
88Alfa 164 2,5TD
93Alfa 166 2,0 TS 4 syl
99Alfa 166 2,5 6 syl
99Alfetta
83Alle
71-94
Crosswagon D 1,9 JTD
05GT 2,0 JTS
05GTV 2,0
82-96
GTV 2,0
97GTV 2,5
83-89
GTV/Spider
03Spider, Sprint
84Sportwagon 1,6,1.8, 2,0 TS, 2,0 TS Selespeed 05Sportwagon 2,5 V6
02-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
56219
56219
56219
56219
56219
56219
56219
56219
56219
58827
57412
56638
55565
56049
55559
56638
55559
56530
55559
56638
60038
56638
56638
55565
55559
57412
56219
56049
56638
56049
56219
55559
56219
56638
AUDI
80
80
80 diesel
90, 100
100 diesel
100 V8
100 V8 3,6 L
200
A2 1,4
A2 1.2 TDI, 1.4, 1.4 TDI
A2, diesel og bensin
A3
A3, diesel og bensin
A3 1.6
A3 1.9 TDI
A3 3,2 V6
A3 og A4 diesel
A3 2 diesel
A4
A4 V6
A4 1.6
A4 1,8
A4 1,8T Cab
A4 1.9 TDI
A4 2,0 TDI
A4 2.4 V6 Cab
A4 Avant 1.9 TDI
A4 Avant TDI Quattro
A4 Avant RS4 Quattro
A4 diesel
A6
A6, alle
A6 diesel
A6 2,5 V6 TD
A6 m/motorvarmer
A6 m/motorvarmer*
A6 Avant 1.9 TDI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
55019
56530
56530
56530
59226
59226
58515
56530
58035
57412
57412
55559
57412
56219
55559
57412
58035
57412
56219
57412
54459
57412
57412
58035
58035
57412
57412
57412
58035
58035
57412
61052
57412
59226
54320/60038
54320/58515
58827
86-91
92-95
91-95
84-94
79-91
91-94
89-90
84-90
0201059705020003950395970003050005040000000397059898989800-
55559
55559
55559
55559
55559
60038
57412
57024
56219
57412
56219
56219
57412
54515
54515
57412
57412
56219
54515
57024
57412
57024
56802
56802
56219
57412
54515
56638
56219
55559
56219
56638
54515
60038
STS/HDX
MAXXIMA
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
46400
46400
46400
46400
46400
46400
46400
46400
46400
49000
86600
86600
86600
86600
86600
86600
86600
86600
86600
81000
800801
47600
46465
46024
46400
47600
87700
800601
90000
86600
87700
86600
87000
86600
87700
81000
87700
87700
46800
46400
47600
49000
47600
47600
46465
46400
46400
46024
47600
46024
46400
46400
46400
47600
800601
800601
800801
800601
800601
86600
86600
90000
800601
90000
86600
86600
86600
87700
800601
46000
46800
46800
46800
49000
49000
86000
87000
87000
87000
81000
81000
800801
800801
46800
87000
47600
47600
46400
47600
46400
46400
47600
87700
87700
86600
87700
86600
86600
87700
47600
46400
47600
45100
47600
87700
86600
87700
85500
87700
800601
47600
47600
47600
87700
87700
800601
800601
47600
87700
800601
47600
49000
44500/49000
44500/49000
49000
87700
81000
85000/81000
85000/81000
81000
800601
800801
800601
800801
År
Ant.
A6 Avant 2.5 TDI
A6 Avant 2.5 TDI Quattro
A8
A8, alle
S3 225HK
S4
S6
S6 4,2 V8
S8
Allroad 2,7
Allroad 4,2 V8
TT 1.8 T
TT 1.8 T Quattro
TT Roadster 1.8 T
TT Roadster 1.8 T Quattro
TT Coupé
* Batteriene under setet
00009403029894940002039898999998-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
58827
58827
60038
61052
55559
57412
56530
58827
61052
56638
61052
56219
56219
56219
56219
56219
STS/HDX
MAXXIMA
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
60038
60038
49000
49000
49000
81000
81000
81000
56219
60038
46000
47600
46800
49000
86600
87700
87000
81000
800801
57412
47600
87700
800601
46400
46400
46000
46000
46000
86600
86600
86600
86600
86600
AUSTIN - SE BLMC
800801
800801
800801
800601
AUSTIN - SE BLMC
BLMC, AUSTIN, MG, MORRIS
BLMC, AUSTIN, MG, MORRIS
Allegro, Marina 1.3, Maxi 1500, 1750
DB 7 Vantage Coupe, Volante (Cab.)
Mini 850,1000,1275
Mini One, Cooper
Princess
Vanquish
MG ZT-T-bensin 1,8T, TF 115, 120, 135
Countryman stasjonsvogn
72-82
0371-81
0176-82
030471-81
1
1
1
1
1
1
1
1
54524
54524
56219
57024
60038
56219
54524
BMW
1-Serie, bensin
1-Serie, diesel
116i
118i
118 D
120 D, AUT
3-Serie, bensin
3-Serie, diesel
315, 316, 318, 320
316
316i
316i, 316 Compact
316 Ti, 318 CI
318 D
318i
318i
318is
318 Compact
318 TDI
318 Ti
320 CI, D, D Touring, 323 CI
320i
320i, 323, 323 Compact
323i
323 Ti Compact
325i
325 Ti, 328 CI
328i
328 TD
330 D, 330i
518, 518i
518, 24 ventiler
520
520 D
520i
520, 24 ventiler
523i
524D
524D
525
525 D
525i
525, 24 ventiler
04
04
050505050505849591-98
99020291-98
99909997020091-98
9986-98
0086009902007590700299-02
909983-90
9170029190-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55559
60038
55559
55559
60038
60038
55559
60038
55559
56077
56530
55559
55559
58035
56530
55559
55559
55559
56530
55559
58035
56530
57412
56530
57412
56530
58035
57412
58035
58035
55559
56530
56638
60038
58827/58035
56530
58827
58827
58515
56638
60038
56530
56530
55559
56049
56802
43924
49000
43924
46400
46024
49000
46400
43924
81000
86600
90000
81000
86600
BMW
56219
54515
46400
86600
56219
56219
54515
54515
46400
46400
86600
86600
56219
54515
46400
86600
56219
56801
56219
56219
56801
56801
46400
46000
46800
46400
46400
86600
86000
87000
86600
86600
56219
56219
56219
56801
46800
46400
46400
46400
46800
46400
87000
86600
86600
86600
87000
86600
46800
47600
46800
47600
46800
87000
87700
87000
87700
87000
56801
47600
87700
56219
56801
57412
56801
46400
46800
47600
49000
49000
46800
49000
49000
86600
87000
87700
81000
81000
87000
81000
81000
47600
49000
46800
46800
87700
81000
87000
87000
56219
56801
60038
60038
60038
57412
56801
800601
800601
800601
800601
800801
800801
800801
800801
800601
800801
25
Personbiler og varebiler
BILMERKE/MODELL
Personbiler og varebiler
BILMERKE/MODELL
År
Ant.
525 TDS, TDE
528
528i
530 D
530D
530i, 535i
535 IA
540i
540i A
540i Touring
NY 5-serie
625, 628, 630, 633, 635
723, 728, 730, 732, 733
728i A, 740i A
730 D, 730 DA
730i, 735i, 750i,750il
735, 745
735 IA, 740 DA, 750 IA
740D
745D
745
760
850i
1502, 1602
2000, 2002
2500, 2800, 3.0S
M3
M3
Z3-1,9, Z3-2,8
Z3 1.8, 2.0, 2.2, 2.8. 3.0
Z3 M Coupé, M Roadster
Z4
Z8
X3
X5 3.0i, 3.0 DA, 4.4 iA, 4.6 V8
Mini One
Mini Cooper
Mini Cooper S
977099000188009199037676-85
99008879-85
00038300039071-77
69-77
69-77
97
0299000003000402030303-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60038
56638
58827
60038
60038
58515
58035
56530
58827
57539
58827
56638
56638
60038
60038
58515
56638
60038
61052
58827
61052
61052
56530
55559
55559
55559
55559
58035
57412
57412
57412
57412
60038
60038
60038
55559
56219
56219
BUICK
Alle bensin
Buick Park Avenue
69-91
90-93
1
1
*55565
*57024
1
1
57211
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
87560
*57024
*57024
87860
87560
*55565
*55565
*55565
87560
*57024
57024
87860
87560
*55565
1
1
87560
*56049
87560
*57024
55559
55559
CADILLAC
Alle nye modeller
En del eldre modeller
CHEVROLET - fra 2005 også DAEWOO
Alero 2,4
02Beauville
87Biscayne, Corvette
69-82
Blazer
Caprice, Camaro
89Chevy II, Nova
69-78
Corsica LTZ
90Corvair 900 Monza
69-76
Corvette
96Impala
76-82
Malibu, Vega 30-serien
76-82
Tahoe
02Trailblazer, Trans Sport
02Øvrige modeller
75Varebiler
Alero 2,4L
94Astro
-91
Astro, Blazer, S10 Pick-up, Astro bensin
97Beauville diesel
90Blazer
70-91
Blazer
84
C/K 20 diesel, C/K Ext (starcraft)
91Caprice sedan, van, C10 Work
91Lumina
96Pick-up 2500
-91
Pick-up K 2500, Suburban K1500
95Silverado
Suburban V20
-91
*m/løse sidepoler (v. nr. 72870)
26
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
STS/HDX
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
58827
49000
47600
49000
49000
49000
81000
87700
81000
81000
81000
800801
800601
800801
800801
800801
60038
46800
49000
87000
81000
800801
49000
47600
47600
49000
49000
81000
87700
87700
81000
81000
800601
800601
800801
800801
47600
49000
87700
81000
800601
800801
60038
49000
81000
800801
56219
56219
56219
56219
46800
46400
46400
46400
46400
87000
86600
86600
86600
86600
47600
47600
47600
47600
49000
49000
49000
46400
46400
46400
87700
87700
87700
87700
81000
81000
81000
86600
86600
86600
57412
60038
60038
57412
57412
56801
56801
57412
56801
56638
56801
56801
56801
56801
56219
*56802
*56802
*56049
56049
46465
90000
90000
*56802
90000
*56802
*56802
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
*56802
*56802
*56802
*56802
46465
46465
46465
*56802
56802
46024
90000
90000
90000
46465
90000
*57024
*56802
90000
*56049
56219
56219
*56802
90000
90000
46400
56802
56802
87560
*55565
87560
*57024
MAXXIMA
*56802
*56049
*56802
*56802
86600
90000
90000
46465
90000
90000
90000
90000
800601
800601
800601
800801
800801
År
Suburban bensin
Suburban diesel
Starcraft
Starcraft G 30
Tahoe LT/D
Trans Sport 3,4
939496-
Ant.
1
2
2
2
942
981
1 87560
CHRYSLER
300M 2,7, 3,5
99300C
05Crossfire
04Grand Voyager diesel
93Grand Voyager 2,0, 2,4, 3,3L
96Grand Voyager 2,4 CRD
Grand Voyager LE 3,3 V6
00Grand Voyager 3,8 LE V6 AWD
00Grand Voyager AWD 3,3 V6
02Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 01Jeep Wrangler Sahara 4,0
00Jeep Cherokee 3,7
02Jeep Grand Cherokee
90-98
Jeep Grand Cherokee 2,7
01Jeep Grand Cherokee 4,7
99Neon
95Neon
02Pacifica
05PT Cruiser
00PT Cruiser
02Sebring 2,0
02Sebring 2,0 CAB
02Sebring 2,7
03Stratus 4- syl, 6 syl
95Stratus 2,0 LE Bus Aut
00Stratus 2,0 LX CAB
00Stratus 2,5 LX, LX CAB
00Saratoga
89USA, alle
69-90
Vision
93Voyager D
93Voyager SE LUX 2,4 AC, Voyager 2,0 SE 00Voyager 3,3
02Voyager
05-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CITROËN
2.0 H diesel
2CV - alle typer
Berlingo, alle mod
Berlingo 1,4
Berlingo 1,8 I SX
Berlingo 1,9 D SX
Berlingo
BX 14, -16
BX 19 D
BX 19, AX
C1
C2
C3 1.4, 1.6
C3 -1,4 Hdi
C3 Cab, C3 Pluriel 1,4, 1,6, C4 bensin
C4 1,6 HDI SX, Pack
C5
C5 1,8
C5 2,0
C5 2,0 HDI
C5 2,2 HDI
C5 3,0 Aut
C5 HDI 16
C5 V6
C8
C8 HDI
CX 2000, -2200, -2400
CX 2500
CX 2500 D, D Turbo
EM
Evasion 1.9 Turbo D SX
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
87560
87860
87860
STS/HDX
MAXXIMA
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
87860
90000
90000
90000
90000
*56802
87860
87560
CHRYSLER
87560
60038
56638
57024
58827
58827
58827
57412
58515
56219
55565
55565
58827
57412
85860
54459
85860
82660
82660
87560
87560
87560
87560
87560
87560
87560
55559
57024
55565
57412
57412
56049
60038
60038
60038
56638
87700
800601
49000
49000
49000
47600
81000
81000
81000
87700
800801
800801
800801
800601
86600
56801
46400
46465
46465
49000
46800
81000
87000
54515
45100
85500
56802
46400
46024
46465
56802
56802
56801
55559
56802
56802
60038
56638
56219
56049
47600
46024
90000
90000
800801
86600
90000
90000
87700
56802
56802
56802
Personbiler og varebiler
BILMERKE/MODELL
800601
90000
90000
90000
CITROËN
0570-87
979900000383-93
83-93
85-93
03020203050102020202020202030381-84
8579-90
9000-
56219
54459
55559
55559
56219
56638
54459
56048
58827
55559
54459
54459
54459
55559
54459
57412
55559
56219
56219
56638
56638
56638
57412
57412
57412
57412
56638
56638
58827
55559
56638
57412
56219
56219
57412
57029
60038
56219
54515
56801
56801
54515
56801
54515
54515
54515
56219
56219
56638
56219
54515
56801
56801
56801
57412
57412
57412
56638
56638
57412
57412
60038
56219
57412
56801
56801
56801
47600
45100
46400
46400
46400
47600
45100
46029
49000
46400
45100
45100
45100
46400
46400
47600
46400
46400
46400
47600
47600
47600
47600
47600
47600
47600
47600
47600
49000
46400
47600
87700
85500
86600
86600
86600
87700
85500
800601
90000
81000
86600
85500
85500
85500
86600
86600
87700
86600
86600
86600
87700
87700
87700
87700
87700
87700
87700
87700
87700
81000
86600
87700
800801
800601
800601
800601
800601
800601
800601
800801
800601
*m/løse sidepoler (v. nr. 72870)
27
BILMERKE/MODELL
Personbiler og varebiler
Evasion 2.0 L
Evasion 2.0 L
Evasion 2.0
Evasion 2.0 L Turbo og diesel
Evasion 2.0 HDI
Evasion 2.0 L SX 7 S
Evasion Turbo CT SX
GS, GSA, Visa
Xsara Picasso 1.6
Xsara Picasso 1.6, 1.8
Xsara Picasso 2.0 HDI
Xsara Picasso D
Xsara VTS
Saxo 1.1, 1.4
Saxo 1.6 D
Xantia bensin 1.8, 1.9, 2.0, 2.1
Xantia D
Xantia Turbo Ct Activa
Xantia Turbo
XM
XM 2.0
XM Turbo, 2.1 Turbo
XM 2.1 Turbo D Aut
XM diesel taxi
XM D
Xsara
Xsara 2 bensin
ZX bensin
ZX diesel
Varebiler
Alle mod, HY
Berlingo
C 15 B og D
C 25
Jumper bensin
Jumper D
Jumper 2.5 Tdi 4x4
År
Ant.
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
9699029602000079-84
0102020103969693930099909999009090980291-97
91-97
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55559
55559
55559
56638
56638
55559
56638
54459
54459
56219
56219
56219
56219
54459
56219
55559
57412
56219
55559
55559
56219
57412
56638
57412
57412
55559
56219
55559
56638
56219
56219
56219
57412
57412
56219
57412
69-75
97-
969500-
1
1
1
1
1
1
1
57024
55559
55559
58827
55559
60038
57412
56049
56219
56219
60038
56219
94030597999994-97
9905970000-01
020405-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
56219
55000
54464
56069
55565
56069
56068
53522
56069
56069
56069
56069
57024
56069
54464
8087
54584
54524
54584
57029
56068
53520
54584
54584
54515
56801
54515
54515
55559
55559
55559
55559
54515
55559
56219
56638
56219
56219
57029
57412
56219
56219
55559
56219
57412
56801
56801
56801
56801
56801
56801
56801
56802
56801
STS/HDX
MAXXIMA
46400
46400
46400
47600
47600
46400
47600
45100
45100
46400
46400
46400
46400
45100
46400
46400
46400
46400
46400
47600
47600
47600
46400
46400
46400
47600
90000
90000
46024
46400
46400
49000
46400
49000
47600
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
86600
86600
86600
87700
87700
86600
87700
85500
85500
86600
86600
86600
86600
85500
86600
86600
87700
86600
86600
86600
87700
87700
87700
87700
87700
86600
86600
86600
87700
86600
86600
81000
86600
81000
87700
COLT - SE MITSUBISHI
DAEWOO
Espero
Kalos
Kalos 1,2 Se Air
Lanos
Leganza
Leganza 2,0 CDX
Nexia
Matiz
Matiz 0,8 SE ABS AS
Nubria 1,6 SE
Nubria 1.6, 1.6 SX
Tacuma 1.6, 1.8, 2.0
Tacuma 1.8 og 2.0
Lacetti
Lacetti 1,4, 1,6 SX
28
DAIHATSU
Applause
Charade
Charade G100
Charade diesel
Charmant 1.3/1.6
Cuore
Grand Move
Sirion
Sirion CL, CX 4 WD, 1.3 4WD
Terios
Turbo diesel
84-90
84-89
9797
99009890-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Varebiler
Hi - jet
Rocky bensin
8785-87
1
1
56801
46400
90000
56219
45169
46465
45169
45168
56802
54503
56048
54503
56801
56801
45169
45169
45169
45169
46024
45169
90000
90000
43923
43924
43923
46029
45168
90000
90000
43923
54228
54228
56048
57029
56801
43926
46029
54503
54503
43923
43923
90000
86600
800601
800601
800601
800601
800601
800601
800601
800601
800801
800801
800601
BILMERKE/MODELL
År
Ant.
Rocky diesel
YRV
8501-
1
1
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
59519
54228
STS/HDX
MAXXIMA
48519
90000
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
DATSUN - SE NISSAN
DATSUN
1
1
1
1
1
1
86560
57024
57024
57024
57024
57024
Varebiler
B 200, B 300, B 350
D 150
D 200, D 300, D 400, D 500
W 200, Pick-up, W 300
W 250, W 350
W 250 diesel
W 400
W 450
838372-79
72-80
83-90
72-82
81-82
1
1
1
1
1
1
1
1
57024
57024
57024
57024
57024
59519
57024
61004
9495939393-
1
1
1
1
1
77-85
77-83
82-86
98980000-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
FERRARI
456 GT
550 Maranello
F355 Berlinetta
F355 GTS
F355 Spider
FIAT
126, 127, 128, WI/9
131, 132
Argenta
Barchetta 1,8
Brava, Bravo
Bravo 80 SX
Bravo 1,6 S
Cinquecento
Coupe Fiat 1,8 16V
Croma
Doblo
Doblo 1,6
Doblo diesel
Ducato 2,8 TD
Florino
Idea 1,4 16V, 1,2 16V, 1,9 JTD, 1,9 Multijet
Marea 1,6
Marea 1,6 ELX Weekend
Marea 1,6 SX
Marea 1,8
Marea 1,8 EGX, ELX
Mares 1,8 ELX Weekend
Multipla
Paleo
Panda
Panda 1,3 TD 16V
Punto
Punto MK2 1,8
Punto MK2 1,9 D
Punto Cab, Fiat Coupe
Regata
Seicento
Soudo TD
Stilo
Stilo D
Strada 1,9
Stilo stasjonsvogn (Multiwagon)
Tempra bensin
Tempra diesel
Tipo
Tipo diesel
Toledo
DODGE
56049
56049
56049
56049
56049
56802
56802
56802
56802
56802
46024
46024
46024
46024
46024
90000
90000
90000
90000
90000
56802
56802
56802
56802
56802
46024
46024
46024
46024
46024
48519
46024
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
56802
FERRARI
90000
90000
90000
90000
90000
FIAT
00860203949503020098029800009883-90
039499999684-89
960103050391-96
91-96
89-96
8891-
55565
55565
55559
54459
55559
54459
54459
54459
55559
55559
54056
54459
56219
60038
56530
54459
56219
56219
54459
56219
55559
55559
54469
55559
54459
54459
54056
54056
55559
54459
55559
54056
57412
56219
57412
56219
56219
55559
56638
55559
56638
55559
56802
56802
56219
45100
46400
46400
86600
85500
85500
85500
85500
85500
86600
86600
46400
46400
49000
46800
45100
46400
46400
45100
46400
46400
46400
85500
86600
81000
87000
85500
86600
86600
85500
86600
86600
86600
54515
54515
46400
45100
45100
86600
85500
85500
54515
56801
46400
45100
46400
86600
85500
86600
47600
46400
47600
46400
46400
46400
47600
46400
47600
46400
87700
800601
87700
800601
54515
56219
54515
54515
54515
56219
56219
56801
56219
54515
54515
54515
56219
56219
56801
56219
56219
55559
56219
56219
57412
56219
57412
56219
46465
46465
46400
45100
45100
45100
56801
56801
56801
90000
86600
86600
87700
86600
87700
86600
800801
800601
29
Personbiler og varebiler
DODGE
Durango, Ram 3800, Ram 1500, Dacota
05Fifth Avenue
87Le Baron
78-82
Mirada, Ramcharger
Ram Wagon
89Øvrige modeller
70-
BILMERKE/MODELL
Uno
Ulysse
Varebiler
Ducato
Ducato D
Fiorino bensin og diesel
Scudo 1,9 TD
År
Ant.
83-92
03-
1
1
54459
57412
838395-
1
1
1
1
56219
60038
56530
56219
FORD, ENGLAND
Capri 3000 GT
72-82 1
** m/ Fordpoler (v.nr.72655)
Lastbiler – se vognliste del 2, lastbiler og busser
Personbiler og varebiler
FORD, TYSKLAND
Cougar 2,5 V6
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort D
Escort D
Escort D
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta D
Focus
Focus Ambiente
Focus 1,6 Tdci Ambiente
Focus bensin
Focus diesel, Tdci
Focus C-MAX bensin
Focus RS
Fusion
Fusion 1,4
Fusion Diesel
Galaxy
Galaxy diesel
Granada
Granada D
KA
KA
Street KA
Mondeo
Mondeo diesel
Mondeo diesel
Mondeo bensin
Mondeo ST200
Mondeo TDI
Mondeo 2,0 Tdci Trend
Orion
Orion
Orion D
Puma
Puma
Puma 1,4
Scorpio
Scorpio
Scorpio bensin og diesel
Scorpio, 2,9 Ghia
Sierra
Sierra
Sierra D
Taunus 1.6, 2.0, 2.3, 2.7
0073-80
81-86
87-96
97-98
84-91
91-96
97-98
76-86
87-96
96-98
9884-96
99050599990403040303969683-84
78-84
9799039993-96
019104970583-86
87-96
83-96
97999785-94
95-98
96-98
87-98
82-86
87-92
83-92
71-82
Varebiler
Courier
92-94
Courier bensin
95Courier diesel
91-94
Courier diesel
95Ecovan
85-90
Scorpio
95Tourneo, Connect bensin, diesel, T220LXD 0330
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
54515
56801
45100
47600
56801
46400
49000
46800
46400
58827
56091
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
56219
54317
56091
56091
56077
56091
57114
56530
54317
54317
54469
56077
56091
54320
55559
56530
56077
56530
56077
56077
56077
56077
56530
56530
60038
56091
57114
54459
54320
54320
54320
56530
56091
56530
56077
56530
57539
56091
57114
56091
56077
56077
54320
57114
56530
57114
57114
56091
56091
57114
56091
1
1
1
1
1
1
1
57114
56077
57114
56530
56048
56530
57539
56091
54515
56091
55000
57114
56219
56077
STS/HDX
54515
56801
MAXXIMA
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
85500
87700
90000
86600
81000
87000
86600
**46000
**86000
46400
**46400
**46000
**46000
46000
**46000
**46800
46800
**44500
**44500
44500
46000
**46000
44500
46400
46800
46000
86600
**86600
**86000
**86000
86000
**86000
**87000
87000
**85000
**85000
**85000
86000
**86000
85000
86600
87000
86000
46000
46000
46000
46000
46800
46800
49000
**46000
**46800
45100
44500
44500
44500
46800
**46000
46800
46000
46800
86000
86000
86000
86000
87000
87000
81000
**86000
**87000
57113
57113
57114
54515
54515
54515
54515
56077
57114
57539
57539
57539
57114
54515
**56801
57029
56801
85000
85000
85000
87000
**86000
87000
86000
**46000
**46800
**46000
46000
46000
44500
**46800
46800
**46800
**46800
**46000
**46000
**46800
**46000
**86000
**87000
**86000
86000
86000
85000
**87000
87000
**87000
**87000
**86000
**86000
**87000
**86000
**46800
46000
**46800
46800
46029
46800
**46000
**87000
86000
**87000
87000
87000
**86000
800801
År
Ant.
Transit
761
Transit Connect
031
Transit D
832
Transit D
041
Transit D og 190 EF, Turbo diesel 922
Transit 100 L
921
Transit 120 S diesel
952
Transit 150 L bensin
952
** m/Ford poler (v.nr. 72655)
Lastbiler – se vognliste del 2, lastebiler og busser
FORD, USA
Alle modeller
Aerostar
Bronco
Club Wagon diesel
E350 D
Econoline
Econoline + D
Exscursion
F150
F250 D
F250 bensin
F250, 350 diesel
F350
Explorer
Probe
Ranger XLT Supercab 2,3L 4 syl
Ranger Splash V6
Taurus
Windstar
GALLOPER
Exceed
Innovation
Super Exceed
HONDA
Accord
Accord
Accord
Accord
Accord
Accord
Accord 2.0, 2.4
Accord 2.0, 2.4
Accord Aerodeck
Aerodeck
Civic
Civic, CRX
Civic
Civic 1.4 TS
Civic 1.4 Aerodeck
Civic 1.6
Civic 1.4, 1.6
CR-V 4WD
HR-V 4WD
CR-V A og B
CR-V A ABS, V B Air
CR-V Diesel
HR-V A, V B
Jazz
Legend
Logo 1,3
NSX
Prelude
S2000
Shuttle 2.2i
Stream 1,7
HUMMER
H1, H2
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
56091
56091
57114
56091
56091
56091
56530
56077
STS/HDX
MAXXIMA
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
**56801
**46000
**46000
**46800
**46000
**46000
**46000
46800
46000
**86000
**86000
**87000
**86000
**86000
**86000
87000
86000
56801
56802
56802
56802
46400
86600
FORD, USA
73-85
8888889278-79
870288948882829597978796-
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
55559
86560
86560
85660+59519
55559
59519
86560
86560
86560
86560
86560
59519
86560
85860
86560
86560
86560
86560
000000-
1
1
1
61004
61004
61004
80-85
86-89
90-93
94-98
9900030491-95
96
79-85
8695999902059799990205000288999092039502-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
54524
56069
56069
55565
55559
54523
54523
54577
56069
56638
56219
56219
Personbiler og varebiler
BILMERKE/MODELL
90000
46400
48519
90000
86600
48519
90000
56802
56802
56802
56802
56802
GALLOPER
HONDA
54524
54523
54524
54524
54524
54579
54523
54523
54524
54523
57412
54523
54228
57024
54524
56068
56048
54523
57029
54524
56802
56219
54503
54503
54503
57412
54503
54503
54503
54503
54503
56802
54503
56801
43924
45169
45169
46465
46400
43923
43923
43923
45169
47600
43924
43924
43923
43924
43924
43924
43924
43923
43923
43924
43923
47600
43923
43924
46024
43924
45168
46029
43923
46029
43924
90000
90000
86600
87700
800601
87700
90000
90000
HUMMER
1
87860
31
Personbiler og varebiler
BILMERKE/MODELL
År
Ant.
HYUNDAI
Accent
Accent 1,3, 1,5
Accent
Accent diesel
Amica 1,0
Atos
Coupé
Elantra
Elantra
Elantra
Gallopher
Getz
Getz
H-1 HSV 4WD D
Matrix
Pony
Santa Fe 2,4, 2,7 AT
Sonata
Sonata D
Stellar
Terracan
Trajet 2,0 og 2,7
Trajet 2,0 D
Tucson 2,0Gls Crdi 4
9500-02
03020098039501038/91-7/98
02030002920203009203000205-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
54577
54459
55559
56068
54577
54228
57412
56048
54320
56219
59519
54459
55559
59519
56219
56069
59518
56219
59518
56049
59518
55559
57412
59518
949403-
1
1
1
86-91
54503
54515
56219
54503
57029
54459
54515
54515
56219
57024
56802
56219
STS/HDX
MAXXIMA
43923
45100
46400
45168
43923
47600
46029
44500
46400
48519
45100
46400
48519
45169
48518
46400
48518
46024
48518
46400
87700
90000
85000
86600
90000
85500
86600
90000
90000
86600
90000
90000
90000
86600
90000
56069
59519
59519
45169
48519
48519
90000
1
56068
45168
54579
59519
56049
56049
59519
56049
56049
59519
57024
56049
59519
56638
56049
59519
43924
48519
46024
46024
48519
46024
46024
48519
46024
46024
48519
82-88
82-88
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
IVECO
35-8, 35-10, 40-10 New Daily
New Daily 96
40-10, 45-10, 49-10
45-10, 79-10, 83, 49-10
75E14,91C13
Daily
Euro Cargo
90-96
96-89
83-89
0400-01
0090-
1
2
1
2
2
1
1
2
JAGUAR
XJ6 Serien 1-2-3
S-type, Alle mod
S-type 2,7 D
X-type 2,0, 2,5, 3,0 V6 Bensin
X-type 2,0 D, 2,2 D
XJ8 (X308)
XJ12 Serie 1-2-3
XJ40
XJS 12 syl sport
XJ6 (X300)
XK8 Alle mod
68-86
990401019868-92
86-94
74-96
95-97
96-05
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ISUZU
Aska, Piazza, Gemini
Varebiler
1500, 1600
Bellet 2000 diesel, KB 26, KB 41 diesel
KB 26, KB 41
Midi bensin
Midi diesel
PS-serien
TF bensin campo
TF diesel campo
Trooper diesel
Trooper UBS13
Trooper UBS52 diesel
Turbo diesel
WFR
WFR diesel
838389-93
89-93
888881-91
84-91
57024
57024
56802
56802
57024
57024
56802
56802
57024
56802
56802
57412
57024
56802
64508
45168
64508
49000
68507
56068
58827
68019
61004
61003
64507
55559
60038
46024
48519
60038
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
61501
56219
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
85500
86600
48518
Varebiler
H 100 bensin
H 100 diesel
H 100 diesel
32
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
81000
800801
60000
56801
46400
49000
86000
81000
800801
90000
55559
56219
46400
86600
90000
57412
57412
56638
56219
57412
60038
56801
57412
56801
47600
47600
47600
46400
47600
49000
90000
87700
87700
87700
86600
87700
81000
800601
800601
800601
800801
År
Ant.
JEEP
Cherokee
Cherokee
Cherokee 2,5
Cherokee 2.5 TD
Cherokee diesel 2.1
Cherokee diesel
Cherokee Limited 4,0
Grand Cherokee diesel
Grand Cherokee bensin
Grand Cherokee 4,0 B
Grand Cherokee V8 5,2
Grand Cherokee Laredo TD 3,1
Grand Cherokee Limited V8 4,7
Wrangler
Wrangler Sport 2,5
For andre modeller se CHRYSLER
8793999990929996
94
999699998699-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0302-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KIA
Carens
Carens 2,0 Crdi
Carnival
Carnival 2,9 D, TD diesel
Cerato
Clarus
Credos
Joice 2,0
Magentis
Piccanto
Pregio vare-/kombibil
Pregio
Pride
Rio
Rio 1,3
Shuma
Shuma
Sorento
Sportage
Sportage
Sportage
Sportage 2, diesel og bensin
Sportage 2,0 TD
Sportage 2,0 4 WD
Sportage Wagon
Sportage 4x4 B
KORANDO
Korando Family diesel
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
STS/HDX
56802
57412
57412
57412
MAXXIMA
90000
90000
90000
47600
87700
800601
87700
800601
87700
800601
87700
800601
56801
56801
90000
56638
56048
57412
57024
58515
57412
57412
57029
47600
56801
47600
46024
56802
56802
90000
90000
90000
KIA
00049796-98
00020498029602980395-99
99970498000202-
1
1
1
1
1
1
94-
1
56219
57029
57029
59518
56068
55559
55559
56069
57029
54228
59518
59519
54459
56049
56068
56219
55559
59519
85860
55565
85860
59518
59519
59519
55565
55565
56048
56801
56801
56801
56219
56219
56801
57024
54515
56802
56219
46400
46029
46029
48518
45168
46400
46400
45169
46029
48518
48519
45100
46024
45168
46400
46400
48519
46465
46000
48518
48519
48519
46465
46465
56219
86600
87000
90000
90000
86600
86600
87000
90000
90000
85500
86600
86600
90000
90000
90000
90000
90000
86600
KORANDO
56801
90000
LADA - SE TOGLIATTI
LADA - SE TOGLIATTI
LANCIA
A112
82-86
Delta
80-92
Delta
93Kappa
96Thema, Prisma, Thema Turbo
86Y 10 LX
86Ypsilon 1.2 8V, 1.2 16V, 1.4 16V, 1.3 16VTD 03Øvrige modeller
77-82
"Se også SAAB
LEXUS
GS 300 JZS 147
GS 300 JZS 147
GS 430
GS 430 4,3
IS 200
IS 200/300 stasjonsvogn
IS 350
LS 400
LS 400 VCF 10
LS 430
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
LANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
54459
56219
56077
55559
55559
54459
54459
55565
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
59519
57024
57029
57029
56069
56069
57024
59519
59518
57029
56219
56219
54515
45100
85500
56801
54515
54515
56802
46000
46400
46400
45100
45100
46465
86000
86600
86600
85500
85500
LEXUS
930202000003029389-92
02-
56048
56802
56801
56801
56801
48519
46024
46029
46029
45169
45169
46024
48519
48518
46029
90000
90000
90000
90000
33
Personbiler og varebiler
BILMERKE/MODELL
BILMERKE/MODELL
År
Ant.
LS 430 4,3
RX 300
RX300/330
RX 300, SC 430
SC 430
0000030203-
1
1
1
1
1
57029
57029
57029
57029
57029
56048
56048
LOTUS
Elan
Elise
8203-
1
1
58827
56077
60038
1
57024
56802
46024
54503
43924
43923
48519
Personbiler og varebiler
MASERATI
Alle modeller
34
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
MATRA
Murena
Ranco
LS 400
8183-92
93-
1
1
1
54579
54577
59519
MAZDA
1,5 LX Estate
2 1.25, 1.4, 1.6, 1.4 CD diesel
2 1,25 Comfort 75 Hk
121 GLX
3
323
323
323
323
323 J
323 diesel
323 1.3 LX, 1.5 GLX, 1.8 GLX
323 F 1.3, 1.6, 2.0
323 F 1.3 LX
323 F 1.5 GLX, 1.8 GLX
323 V6
6 bensin
6 diesel
6 1.8 16V, 2.0, 2.3, 2.0 CD
610, Cosmo, 121, 626
616
626
626 diesel
626 diesel
626, 929
818, 929
929 stasjonsvogn
929 GLX 3.0
1000
1300, 1500
Demio
MPV
MX-3
MX-5
MX-5 1.6, 1.8
Premacy 1.8 Excl. 100 HK, 115 HK
Premacy 100 HK, 115 HK
RX-7
RX-7
Tribute 2.0 4WD
Tribute 3.0
XEDOS 9
XEDOS 9 2.5
83030591-95
0474-80
81-84
85-89
90-97
9886-97
000200009502020270-82
70-82
95849383-94
70-82
76-89
87-92
73-77
69-77
980391-93
92-95
00000279-85
8602029498-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
56048
56068
59519
54459
56068
56049
56048
56068
56068
56068
56068
56068
56068
56068
56068
56048
56068
56068
56077
56049
56049
56048
59518
56068
56068
56049
56049
57029
56048
56048
54523
56068
56068
56077
54320
56068
56068
56049
56048
55559
56219
57029
56048
Varebiler
2000 Maxi cab
E2500
B1600, B1800 pickup
B-2200 diesel
B-2600
E-1600
E-2000
E-2200 D
E-2700
T-3000
T-3500
869674858680-84
848476-82
82-84
86-
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
56049
59518
56049
59518
57024
56049
56048
56048
59519
59519
56801
56801
56801
56801
56801
54515
56802
56801
57029
56801
57024
57024
57029
56802
56802
56801
56069
57024
57024
57029
57029
56802
56802
56801
56801
56801
54503
54515
54515
57024
57029
56219
MAXXIMA
46029
46029
46029
46029
46029
90000
90000
49000
46000
56801
57024
57029
STS/HDX
56802
56801
56801
56801
57024
56802
57024
56802
57024
57029
57029
56802
56802
56801
56801
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
81000
86000
90000
46029
48519
45100
45168
46024
46029
45168
45168
45168
45168
45168
45168
45168
45168
46029
45168
45168
46000
46024
46024
46029
48518
45168
45168
46024
46024
46029
46029
46029
43923
45168
45168
46000
45168
45168
46024
46029
46400
46400
46029
46029
46024
48518
46024
48518
46024
46024
46029
46029
64508
48519
48519
90000
85500
90000
90000
85500
86000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
86000
90000
90000
86600
86600
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
800801
MERCEDES-BENZ
190
190 E
190 D
200, 220, 230, 250
200, 220, 240 diesel
200, 230, 260, 300
200, 250, 300 diesel, Type124
230 GE, 280 GE
240 GD, 300 GD
260 E
260 E
280, 300, 350, 380, 500
300, 300 SL, 300 SE, 400 SEL
300, 420, 500 Type 169
300, 350 diesel
450, 600
450, 500, 560
600
Alle taxi diesel
A140, A160
A170 DT CDI, A190
CLK
C-klassen, E-klassen
C 43 AMG
C-180, 200, 220, 230, 240, 280
C-300, 320, 430
C-200, 220, 250 diesel
C 200 kompressor
C 200 CDI
C 220 CDI
C 230 kompressor
C 240
C 270 CDI
C 320 CDI
CL 180
CL 500, 600
CLK 55 AMG
CLK 200, 230
CLK 320 V6, CLK 430
CLS 350, 500, 55 AMG
E-klasse stasjonsvogn
E 55 AMG
E 200, E 220, E300
E 200, 220, 230, 240, 280, 320, 430
E 200 K, E 200 CDI
E 220T, E280T, E300TE4M, E320T
E 250, E350 TD
E 270 CDI, 320 CDI
E 290 DTE
G 270 CDI, 400 CDI
G 320, 500
ML 55 AMG
ML 230
ML 270 CDI, 400 CDI
ML 320, 500
S-Klassen, E-klassen diesel
S 320, 430, 500
S 600
SL 280, 500, 600
SLK 200, 320
SLK
SLK 200 K, 230 K
SLK AMG
Smart-Bensin
V 220, 230, 280
Varebiler
208D, 212D, 214, 308D, 310D,
312D, 312, 314
814, 814D
917AF, 1124AF, 1226AF, 1314
1320
G320
År
Ant.
83-93
90-93
83-92
75-84
75-85
86-89
85-89
808085-87
88-91
7591-98
8970-74
7588-91
91-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
56638
56219
57412
56638
58827
56638
56638
56638
58827
56638
56530
56638
58827
58827
58827
58827
58827
58827
60038
57412
57412
60038
60038
60038
60038
60038
58827
58827
58827
58827
58827
58827
58827
58827
57412
58827
58827
60038
60038
60038
60038
60038
55559
60038
60038
60038
60038
60038
60038
60038
60038
60038
60038
60038
60038
60038
60038
58827
58827
58827
57412
58827
58827
54459
56077
1
2
2
2
1
60038
60038
61040
64021
57412
98009794939393
9300020000000200020202970005039493930295950200020202980200930000000097-00
00020097-
959584-92
84-92
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
57412
56801
57412
60038
57412
57412
57412
60038
57412
56801
57412
60038
60038
60038
60038
60038
60038
58827
56801
56801
56801
58827
58827
58827
58827
58827
60038
60038
60038
60038
60038
60038
60038
60038
60038
60038
58827
58827
58827
58827
56219
58827
58827
58827
58827
58827
58827
58827
58827
58827
58827
58827
58827
58827
58827
60038
60038
60038
60038
60038
54515
58827
58827
STS/HDX
MAXXIMA
47600
46400
47600
47600
49000
47600
47600
47600
49000
47600
46800
47600
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
47600
47600
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
47600
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
46400
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
47600
49000
49000
45100
46000
90000
49000
49000
63543
64507
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
64003
90000
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
87700
86600
87700
87700
81000
87700
87700
87700
81000
87700
87000
87700
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
87700
87700
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
87700
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
86600
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
87700
81000
81000
85500
86000
800601
800601
800601
800801
800601
800601
800601
800801
800601
800601
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800601
800601
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800601
800801
800801
800801
800801
800801
Personbiler og varebiler
BILMERKE/MODELL
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
81000
81000
800801
800801
801201
87700
90001
35
BILMERKE/MODELL
G350DT
GE500
L307D, L309D
Sprinter
Sprinter
Vaneo
Viano
Vito
Vito
Vito
År
Ant.
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
7795050205969805-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
58827
57412
58827
58515
60038
56638
60038
60038
56638
60038
84-95
95029280-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55559
57412
54469
56049
54524
56069
56069
59519
57024
56068
56068
56049
56068
59519
56068
57024
55559
57024
59518
59518
59518
56068
57024
56219
56219
54524
56219
57412
56049
59519
56068
56049
56049
83839381838705-
1
1
2
1
2
2
2
56069
59519
56049
56069
56069
57024
56049
67-
1
75-82
1
56049
919090950588-90
84-87
8385-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
56068
57029
57029
56068
57412
56068
56048
59519
56068
STS/HDX
MAXXIMA
60038
49000
90000
90000
60038
49000
58827
57412
58827
58827
57412
58827
49000
47600
49000
49000
47600
49000
56219
46400
47600
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
81000
81000
90001
90001
800801
90000
81000
90000
90000
81000
81000
87700
81000
800801
800601
800801
800801
800601
800801
86600
87700
800601
90000
MG - SE BLMC
Personbiler og varebiler
MITSUBISHI
Carisma
Carisma diesel
Colt
Colt, Celeste, Sigma
Colt Turbo
Eclipse
Galant bensin
Galant D
Galant Turbo
Galant 2,0
Grandis
Lancer, Sapporo
Lancer
Lancer diesel
Outlander 2
Pajero Sport GLS V6
Pajero Pinin
Pajero 2,5
Pajero 3,2 A
Pajero 3,2 DI-D
Pajero 3,5 GDI A
Sigma
Space Gear L 400 diesel
Space Star 1,3
Space Star 1,6
Space Star 1,8
Space Star 1,8
Space Star 1,9 diesel
Space Wagon
Space Wagen diesel
Space Wagon 2,0
Space Wagon 2,4, Space Runner
Starion, Tredia, Cordia
Varebiler
L200
L200 D
L 200 Turbo D
L300
L300 D
L300 D, L400 D
L400
MORGAN
4/4 1800, Plus 4
Øvrige modeller på forespørsel
MOSKWITCH
Alle modeller
z
NISSAN
100 NX
200 SX
300 SX
Almera
Almera 1,5DCI Acenta.T
Bluebird
Bluebird T12
Bluebird 2,0 diesel
Cherry
36
960476-96
84-87
919680810204800391030002020202029196990299-00
02-
57024
54515
56802
56802
57024
56802
56802
56219
56802
56802
46024
43924
45169
45169
48519
46024
45168
45168
46024
45168
48519
45168
46024
46400
46024
48518
48518
48518
45168
46024
90000
90000
90000
90000
86600
90000
90000
90000
90000
90000
46400
43924
46400
57024
57024
57024
56802
56802
57024
56802
57024
56802
56802
46024
48519
45168
46024
46024
45169
48519
46024
45169
45169
46024
46024
86600
86600
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
800251
57024
57029
56802
46024
90000
56801
56801
45168
46029
46029
45168
90000
90000
90000
56802
45168
46029
48519
45168
90000
År
Ant.
79-90
81-90
8983-90
930305030586-88
8983-90
0283-90
8995020504919583-95
918691-95
88-93
88-93
0287-93
940285-88
89-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
Varebiler
Cabstar
E20
Interstar
Interstar
King Cab
King Cab diesel
King Van bensin
King Van diesel
King Vanette bensin
King Vanette diesel
Kubistar bensin
Kubistar diesel
Pick-up King Cab diesel
Pick-up King Cab bensin
Primastar
Primator
Serena Cargo
Terrano bensin
Terrano diesel
Urvan
Urvan D
Vanette
Vanette D
X Trail 2,0
X Trail 2,0 Comf.Kli, Sport, Sport RR, 2,5 Sport Au
X Trail 2,2 Dci Co.Kl
79-82
040599868787878705058482050494878781-84
82-84
8282-84
020505-
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OLDSMOBILE
Alle modeller
Alle modeller
Alle diesel
70
71-84
78-84
1
1
2
OPEL
Agila 1,0, 1,2
Ascona
Astra bensin
Astra diesel
Astra diesel
Calibra
028791910589-97
1
1
1
1
1
1
Laurel 180B, 200, 240
Laurel 2,0/2,8 diesel
Maxima
Micra
Micra
Micra
Micra 1,2 Visia + Sol
Micra 1,5 d Cdi
Micra 1,5 Dci Visi.Ac
Patrol diesel
Patrol GR diesel
Patrol bensin
Patrol 3,0 TDI
Prairie
Prairie MII
Primera bensin
Primera 1,6 - 1,8 - 2,0
Primera 1,9 Dci Visia
Primera 1,9 TD
Primera diesel
Serena
Sunny 1,6
Sunny 1,7 D
Sunny 2,0 DLX
Sunny N13/N12,1,4
Sunny GTI
Terrano bensin
Terrano diesel
Terrano diesel 3,0
Terrano diesel
Terrano II diesel
Tino 1,8, 2,0 CVT
ZX 300
ZX 200
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
57024
59519
57029
54584
54577
55559
56219
55559
56219
59519
59518
57024
59518
56048
56048
56048
56219
57412
55559
59518
55565
56068
59518
59518
56068
57029
56068
59519
59518
56802
56801
54503
54503
56219
55019
56802
57029
57029
57029
56801
56801
56801
55019
STS/HDX
46024
48519
46029
43923
43923
46400
46400
46000
46400
48519
48518
46024
48518
46029
46029
46029
46400
46000
48518
46465
45168
48518
48518
45168
46029
45168
48519
48518
1-57024+1-57029
1-56801+1-56802 1-46024+1-46029
1-57024+1-57029
1-56801+1-56802 1-46024+1-46029
56219
59519
56068
61003
56049
58827
60038
46400
48519
45168
61501
57024
60038
58827
1-57024+1-57029
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
90000
90000
86600
86600
86000
86600
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
86600
86000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
86600
90000
60000
56802
46024
49000
49000
90000
81000
81000
800801
81000
800801
1-56801+1-56802 1-46024+1-46029
1-57024+1-57029
56048
60027
56069
59519
59519
57412
59519
56049
60038
56638
59519
56049
59519
56049
59519
56049
59519
56048
56068
57029
MAXXIMA
Personbiler og varebiler
BILMERKE/MODELL
1-56801+1-56802 1-46024+1-46029
57029
56801
90000
46029
90000
45169
48519
48519
90000
90000
90000
90000
56801
48519
46024
49000
47600
48519
46024
48519
46024
48519
46024
48519
46029
45168
46029
*57024
*55565
*55565
*56802
*56802
*56802
*46024
46465
46465
90000
90000
90000
54459
55559
55559
56638
57412
55559
56219
56219
57412
54515
56801
56801
56801
45100
46400
46400
47600
90000
90000
90000
86000
86600
86600
87700
56219
56801
46400
90000
86600
57024
58827
57412
56802
57024
56802
57024
56802
57024
56802
57029
56801
90000
90000
90000
90000
90000
OLDSMOBILE
OPEL
800601
*m/løse sidepoler (v. nr. 72870)
37
BILMERKE/MODELL
Personbiler og varebiler
Campo bensin
Campo diesel
Combo
Corsa
Corsa Bensin
Corsa diesel
Corsa diesel
Frontera diesel
Kadett, Ascona diesel
Kadett
Manta
Meriva 1,6
Meriva 1,7 diesel
Meriva bensin
Meriva diesel
Monterey diesel
Monterey bensin
Monza, Senator
Omega bensin og diesel
Omega diesel
Omega bensin
Signum
Signum
Signum diesel
Sintra 2,2
Speedster
Tigra
Vectra bensin
Vectra diesel
Vectra
Vectra 3,2
Zafira
Zafira diesel
Varebiler
Combo bensin
Combo diesel
Vivaro 1,9D
Vivaro 2,5 Dti Lang
Movano D
PEUGEOT
106
160 D
106 Las Vegas 1,1
205
206
206 CC, RC, SW
206 diesel
305
305 D
306 bensin
306 bensin
306 diesel
306 HDI
307 1,4, 1,6
307 2,0
307 diesel
307 CC
307 SW
309
405
405, GRI x 4
405, 605
405 D
405 D
406
406 D
406 V6
406 HDI
406, alle
407 1.8, 2.0, 2.2
407 2.0 HDI, 3.0
407 Hdi
504
38
År
Ant.
92929283-92
059305928287-91
8703030505-
7887-93
949402030397-99
029788-02
8803059900-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
56638
55559
55559
55559
56638
56219
57412
57024
57024
54459
56638
58515
55559
57412
56219
57412
87560
54459
55559
55559
57412
55559
57412
55559
57412
9292020505-
1
1
1
1
1
55559
56530
56638
60038
60038
92-99
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
54459
56219
55559
55559
55559
56219
57412
55559
58827
54459
55559
57412
57412
54459
56219
57412
56219
56219
55559
55559
55559
55559
56638
56638
55559
56638
56530
57412
56219
56219
57412
56219
55565
0083-93
990399
78-86
84-87
94959401020202030287-93
88-95
90928792969601010504040576-86
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
56069
59519
55559
54459
56219
56530
57412
56219
56801
54515
55559
56638
57412
56219
56219
56219
57412
55559
56638
57412
56801
56802
56802
54515
56801
56219
54515
56801
56801
56219
56219
56219
56801
57412
58827
58827
56219
56219
56219
56219
60038
45169
48519
46400
45100
46400
46800
47600
47600
46400
46400
46400
47600
46400
47600
46024
46024
45100
47600
MAXXIMA
90000
90000
90000
90000
45100
46400
46400
47600
46400
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
86600
85500
86600
87000
87700
87700
86600
86600
86600
87700
86600
87700
90000
85500
87700
86600
87700
86600
87700
90000
90000
86600
87700
86600
46400
47600
90000
86600
87700
46400
46800
47600
49000
49000
90000
86600
87000
87700
81000
81000
54515
45100
85500
56801
46400
46400
46400
86600
86600
47600
46400
49000
45100
46400
87700
86600
81000
85500
86600
47600
45100
46400
47600
46400
46400
46400
46400
46400
46400
47600
47600
46400
47600
46800
47600
46400
46400
47600
46400
46465
87700
85500
86600
87700
86600
86600
86600
86600
86600
86600
87700
87700
86600
87700
87000
87700
86600
86600
87700
86600
56801
54515
56219
800601
90000
90000
46400
47600
46400
47600
55559
56638
56219
56219
STS/HDX
800601
800601
800601
800601
800601
800801
800801
800601
800801
56801
54515
56219
56219
56219
56219
57412
57412
56219
57412
56801
56801
56801
56801
56801
56801
56802
800601
800601
800601
800601
År
Ant.
70-82
79-90
8390-99
90-99
91-99
00959502-
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
95959687-92
97-
1
1
1
1
1
1
8990-95
0093
1
1
1
1
87560
87560
87560
PORSCHE
911, 928, 968, 993
86-97
911 Carrera 996
98911 Carrera, Cab, 4, 4 Cab
02912 Carrera GT
03911 Turbo, Cab, GT2
02944
82-91
Boxster, 986
97Boxster S
02Cayenne NB! Batt. er mont. under forsetet 03-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
58515
58515
58035
58035
58035
56530
58515
58035
61052
RENAULT
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
5 Super, Express
5 TL, TS
15, 16, 17, 18
19, 20, 30
Alle diesel
Avantime diesel
Clio, Clio diesel
Clio 1,2, 1,4
Espace, Turbodiesel
Espace
Espace V6
Kangoo
Laguna 4 syl
Laguna V6
Laguna 1,6, 1,8
Laguna 1,9 DCI
Laguna 1,9-2,2 DCI , V6
Megane
Megane
Megane 1,5 -1,9 DCI
Megane Scenic 1,4, 1,6 (under setet)
Megane Scenic 2,0 8 (under setet)
Scenic, RX4
Scenic
Scenic 1,4-1,6
Scenic diesel
Super 5
68-81
85-91
8268-81
75-90
02910286919198949402020596030597970203040087-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
54577
55559
54577
54577
55559
56638
57412
54459
54459
56638
56638
57029
55559
55559
56638
56219
56638
56530
54459
56219
56530
85533
85533
56219
56219
56530
57412
54459
04058505950405-
1
1
1
1
1
1
1
54459
57412
58827
60038
58827
56638
60038
504 D
505, 604
505, 604 diesel
605 2.0 l
605 3.0 l, SRDT
605 Turbo diesel
607, 2,0, 2,0 HDI, 2,2 HDI, 3,0 A
806 bensin
806 diesel
806 TDI
807 HDI
Alle taxi
Boxer bensin
Boxer diesel
Expert
J5 diesel
J5 bensin
Partner
PONTIAC
Grand Prix
Trans Sport
Trans Sport 2,3
Trans Am
Varebiler
Kangoo 1.4
Kangoo
Master diesel
Master
Traffic
Traffic
Traffic
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
61004
55559
59519
55559
57412
57412
56219+84513
55559
60038
57412
57412
95602
55559
58827
60038
58827
55559
55559
56219
61004
56219
56219
56219
60038
60038
56219
56219
56801
56801
56801
56801
56801
56801
56801
STS/HDX
46400
48519
46400
47600
47600
MAXXIMA
86600
90000
86600
800601
800601
46400
49000
47600
47600
46400
49000
49000
49000
46400
46400
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
90000
90000
86600+85500
86600
81000
87700
87700
87700
86600
81000
81000
81000
86600
86600
800801
800601
800601
800801
800801
800801
PONTIAC
90000
*56802
PORSCHE
90000
46800
87000
49000
81000
RENAULT
54503
56219
56219
57412
57412
57412
56219
56219
57412
54503
54503
56801
56801
54515
54515
56801
56801
56801
56801
57412
56219
54515
54515
56219
60038
58827
60038
57412
54515
43923
46400
43923
43923
46400
47600
47600
45100
45100
47600
47600
46029
46400
46400
47600
46400
47600
46800
45100
46400
46800
86600
90000
90000
90000
90000
90000
86600
87700
87700
85500
85500
87700
87700
86600
86600
87700
86600
87700
87000
85500
86600
87000
46400
86600
46800
47600
45100
87000
87700
85500
46400
47600
49000
49000
49000
47600
49000
85500
87700
81000
81000
81000
87700
81000
90000
90000
90000
800601
800601
800601
800601
800601
800801
800801
800801
800601
800801
*m/løse sidepoler (v. nr. 72870)
39
Personbiler og varebiler
BILMERKE/MODELL
BILMERKE/MODELL
År
Ant.
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
STS/HDX
Traffic DCI 80, 100
Twingo
0194-
1
1
57412
54459
54515
47600
45100
70-
1
57024
56802
46024
ROVER
4,6 HSE
25 1,4, 1,8A
0245 1,6, 1,8 A
0275 1,8, 1,8 Classic, 2,0, 2,5
0275 2,0 V6
9975 2,5 Classic
0275 2,5 V6 -CDT
0575 DCT
02214 SI
99
414 SI, 416 SI
99
600
96620 SI, TI
99820, 827, 620 TI
87-90
Defender 130 Crew Cab, 90, 110 91Discovery diesel
90Discovery Tdi, V8i
88Discovery TD5 S, TD5 XS
02Discovery V8 bensin
90Discovery V8 ES
02Discovery diesel V6-V8
05Freelander 1,8, 2,0 TD
99Freelander 1,8l
05Freelander 2,0 TDI
02Land Rover bensin
70-90
Land Rover D
71-90
Range Rover 2.5TD, 4.0SE, 4.6HSE 99Range Rover
73-87
Range Rover diesel
70-89
Vogue
90-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
61004
56219
56219
56219
57412
56219
57412
57412
54459
54459
55565
55565
55559
57024
59519
57024
61004
57024
61004
60038
57412
56219
58035
57024
61003
61004
57024
57024
SAAB
90
99
900 Turbo
900
9000 V6
9000, 9000i, 9000 Turbo, 9000 CS
9-3
9-3 bensin, diesel
9-3 Cabriolet, Sport sedan
9-3 D
9-3 TJD
9-3 Vector 1,8l
9-5
9-5
9-5 Turbo, bensin
9-5 diesel
9-5 Linear s. 2,0 T ECO, TA ECO
9-5 Taxi
9000 taxi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
56049
56049
56069
56219
56638
56219
56219
57412
56638
58827
60038
56219
56219
56638
57412
60038
57412
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55559
60038
56219
56219
57412
54459
56530
55559
57412
55559
55565
56530
55559
57412
55565
58035
MAXXIMA
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
87700
85500
ROLLS ROYCE
Personbiler og varebiler
Phantom, Silver div., Croniche, Camargue, Corniche
85-87
68-84
82-93
94948598-02
0398990397029702050385-
SEAT
Alhambra
96Alhambra diesel
96Alhambra 1,8T, 2,8 bensin
02Altea bensin
05Altea diesel
05Arosa 1,0, 1,4
98Cordoba,
95-98
Cordoba
03Cordoba, Vario 1,9 TDI,
99Cordoba 1.4, 1.6
99Ibiza
90-92
Ibiza
93-98
Ibiza 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, 1,8 156 HK 99Ibiza TDI
02Toledo
91-98
Leon diesel
0040
90000
800851
56802
46400
46400
46400
47600
46400
47600
47600
46400
46400
46465
46465
46400
46024
48519
46024
56802
46024
56801
49000
47600
46400
56802
46024
56802
56802
46024
46024
57024
57024
56802
56802
57412
56802
56801
56801
46024
46024
45169
46400
47600
46400
46400
47600
47600
49000
49000
46400
46400
47600
47600
49000
47600
56801
56219
56219
56219
56801
56801
54515
54515
56802
56802
56801
56802
61501
55559
57412
60038
56530
56530
57412
56219
54515
56219
56219
56219
56801
46400
49000
46400
46400
47600
45100
46800
46400
47600
46400
46465
46800
46400
47600
46465
86600
86600
86600
87700
86600
87700
87700
86600
86600
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
800601
800601
800601
86600
800851
81000
87700
86600
90000
90000
90000
90000
90000
90000
800851
800801
800601
800851
90000
90000
86600
87700
86600
87700
87700
87700
81000
81000
86600
86600
87700
87700
81000
87700
87700
87700
86600
81000
86600
86600
87700
85500
87000
86600
87700
86600
87000
86600
87700
800601
800601
800601
800801
800801
800601
800601
800801
800601
800601
800601
800801
800601
800601
År
Ant.
020299-02
96-98
98000000000202-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
56219
58035
55559
57412
57412
56219
58035
56219
58035
56219
58035
Varebiler
Inca bensin
Inca diesel
9797-
1
1
55559
56638
SIMCA
1000, 1100
1307, 1308
71-81
75-79
1
1
54524
54524
SKODA
Alle
Fabia
Fabia 1.4 60HK, 68HK, 75HK, 100HK
Fabia 1.9 TDI
Favorit
Felicia
Felicia
Felicia stasjonsvogn og pick-up
Octavia
Octavia
Octavia diesel
Octavia diesel
Octavia diesel
Octavia 1.4, 1.6, 2.0, 1.8T
Octavia 1.9 TDI
Superb
Superb TDI
9400020290959896970098010502020202-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55559
56219
56219
57412
54459
55019
55559
55559
55559
56219
57412
58035
57412
56219
58035
55559
57412
SMART
Smart Essence bensin
Smart diesel
0202-
1
1
54459
56219
SSANGYONG
Family RV
Musso, Musso TDI
Korando
Rexton
94949903-
1
1
1
1
59519
59518
57024
59519
9080-84
9698020593028504888489890296-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
54584
56069
54584
56068
56068
54459
56068
56068
54584
54459
54584
56069
56068
56068
56068
54584
85-
1
1
54584
54459
1
1
1
53522
54228
54584
Leon 1.8 125 HK, 180 HK, Cupra
Leon TDI 90 HK, 110 HK, 150 HK
Toledo 1.6, 1.8, 1.9, 2.3
Toledo diesel
Toledo diesel
Toledo Stella 1.6
Toledo Stella 1.9 TDI
Toledo Sport 1.5 20V
Toledo Sport 1.9 TDI
Toledo 2,3
Toledo TDI 90 HK, 110 HK
SUBARU
1,2 4WD
1600, 1800, 1800 4WD
Domingo
Forester 2,0 GL, 2,0 Turbo
Forester 2,0
G3X Justy 1,3
Impreza 1,6, 2,0, 2,0 GT
Impreza WRX
Justy
Justy
Justy 1,3
L-serien, 1.8, Turbo, 4WD
Legacy 2,0, 2,2
Legacy 2,0 GL, 2,5 GX, Outback
Outback 2,5, 3,0
Vivio
Varebiler
E-10, E-12
MV
SUZUKI
Alto
Alto
Baleno
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
MAXXIMA
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
46400
86600
46400
47600
47600
46400
86600
87700
87700
86600
46400
86600
46400
86600
56801
46400
47600
86600
87700
53924
43924
43924
56219
56801
56219
57412
STS/HDX
800601
800601
SIMCA
SKODA
56219
46400
46400
46400
47600
45100
46000
46400
46400
46400
46400
47600
86600
86600
86600
87700
85500
86000
86600
86600
86600
86600
87700
58035
47600
46400
87700
56219
58035
46400
47600
86600
87700
45100
46400
85500
86600
54515
54515
56219
56219
56219
58035
800601
800601
SMART
54515
SSANGYONG
56802
48519
48518
46024
48519
90000
90000
90000
90000
SUBARU
54503
54503
43923
45169
43923
45168
45168
45100
45168
45168
43923
46400
43923
45169
45168
45168
45168
43923
54503
54515
43923
45100
54503
54515
54503
54515
54503
85500
86600
85500
SUZUKI
860295-
54503
43923
41
Personbiler og varebiler
BILMERKE/MODELL
BILMERKE/MODELL
Personbiler og varebiler
Carry
Grand Vitara 2,0, 2,5 V6
Grand Vitara diesel
Grand Vitra TDI
Ignis
Ignis 1.3 16V, 1.6 16V essence
Ignis 1.3 DDiS
Jimny 4x4
Liana
Rhino, Samuraj
SJ 410, 413
Swift
Swift
Vitara
Vitara
Wagon R+
Wagon R+ 1,0
XL 7
Wagon diesel
TOGLIATTI/LADA
Niva
Niva
Samara
Samara
Alle modeller
TOYOTA
Avensis bensin
Avensis diesel
Avensis 2,0 TD
Avensis AT;ST - 22
Avensis CT 22
Avensis 1,6 Ter, 1,8 Ter
Avensis 2,0 TD
Avensis 1,6 - 1,8
Avensis Verson/ Sportsvan 2,0D-4D
Camry
Camry 2,4
Camry diesel
Camry SV10
Camry SV20, VZV21
Camry SXV 2
Camry SXV 10
Carina 2AT/ST 150
Carina 2AT/ST 170
Carina CA60 diesel
Carina CT190 diesel
Carina E, AT/ST 190 JJP
Carina E, AT/ST 190 UKP
Carina UK diesel
Carina TA60
Celica
Celica AT-200
Corolla AE100, EE100
Corolla AE100, EE100 (9201-9704)
Corolla AE111
Corolla ACA21
Corolla CE80 diesel
Corolla EE80, AE80
Corolla EE90, AE90
Corolla KE70, TE71
Corolla ZZE111EE111 JP
Corolla ZZE111EE111 SB
Corolla ZZE120 JP
Corolla ZZE120 SB
Corolla 1,8 TS, 1,4 D-4D
Corolla Verso/ Combivan 2,0D-4D
Corolla Verso
Cressida LX60 diesel
Cressida RX30, RX60
Crown RS 110, MS11
Land Cruiser 90 VX
Land Cruiser 100
Land Cruiser HJ 60 D
42
År
Ant.
849899020203039902878484-96
969199980202-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
1
1
1
1
54577
56068
59518
59518
54584
54523
54523
54579
54584
54524
54579
53522
54320
54524
56068
54320
54459
57029
55559
70-95
9686-92
9372-
1
1
1
1
1
56049
55565
55559
55565
56049
98039898980002030202028682-86
86-91
989183-87
87-92
81-83
9292959681-83
-96
9692-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
55559
57412
55559
56219
55559
56219
56219
56219
59518
56068
56048
59518
56068
56068
57029
56068
56068
56068
59518
56219
56068
55559
56638
56048
56068
56068
56068
56068
56068
54577
59519
56068
56068
56048
56068
56219
56068
56219
57029
59518
56219
57024
56048
56048
59518+59519
59519
56048
970283-87
83-87
87-92
79-83
05/9705/97020205020580-85
76-85
79-83
0298-01
80-86
54503
54503
54503
54503
54503
54515
54515
54515
56801
56219
57024
56802
56219
57024
56802
56219
56219
56801
56219
57029
56801
56801
56801
56801
56801
56801
56801
57412
56801
56219
57412
57029
57029
56801
56801
56801
56801
56801
56801
56801
54503
56801
56801
56801
57029
57029
57029
56801
56801
56801
57029
56801
STS/HDX
43923
45168
48518
48518
43923
43923
43923
43924
43923
43924
43924
44500
43924
45168
44500
45100
46029
46400
46024
46465
46400
46465
46024
MAXXIMA
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
90000
90000
85000
85500
90000
86600
90000
86600
90000
46400
86600
46400
46400
46400
46400
46400
46400
48518
45168
46029
48518
45168
45168
46029
45168
45168
45168
48518
47600
45168
46400
47600
46029
45168
45168
45168
45168
45168
43923
48519
45168
45168
46029
45168
46400
45168
46400
86600
86600
86600
86600
86600
86600
48518
46400
46024
46029
46029
48518+48519
48519
46029
90000
800601
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
87700
86600
87700
90000
90000
86600
86600
90000
86600
90000
90000
90000
90000
90000
800601
BILMERKE/MODELL
År
Ant.
Land Cruiser HDJ 80
Land Cruiser HJD 90
Land Cruiser LJ 70
Land Cruiser
MR2
MR2
MR2
Picnic
Picnic D
Previa
Prius
Starlet EP70
Starlet EP80
Starlet ET90
Supra MA70
Supra MA70
Tercel AL20
Yaris SCP 10
Yaris 1,0 Sol, 1,3 Sol
Yaris T-Sport NCP13
Yaris Verso 1,3 NCP20
Yaris Verso 1,5 NCP20
90-
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
59519
59519
60027
56068
56048
56068
57024
56068
56069/56049
60027
56048
56069
56069
56069
82-88
90020294-
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
57024+57029
59519
56048
57024+57029
54524
54524
57029
56049
56048
56068
54577
54577
VAUXHALL
Carlton, Cavalier
Chevette
78-80
75-80
1
1
55559
55559
56219
56219
VOLGA
Alle mod, bensin
Diesel
57-81
70-79
1
1
56049
60027
57024
56802
46024
VOLKSWAGEN
1200 12V
Beetle 2,0
Beetle 1,6, 1,8T
Beetle 1,9 TDI
Beetle TDI
Beetle Cabriolet
Bora 1,0, V5
Bora 1,6 First
Bora 1,6 FSI
Bora 1,8 First 4 x 4
Bora 1,9 TDI First, 4 x 4
Bora 2,0 First
Bora TDI
Bora TDI 90HK, 4 x 4
66-77
99020099039902030000009902-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55019
55559
56219
58035
58035
56219
55559
55559
56219
55559
58035
55559
58035
58035
56219
54515
56801
46000
46400
46400
86000
86600
86600
56219
46400
46400
46400
46400
46400
86600
86600
86600
86600
86600
56219
46400
86600
020184-89
8986-88
8982-88
9900020202-
87-95
8885-95
85-95
96959589-95
89-95
83-88
83-88
980288-95
888883-88
83-88
83-88
79-85
85-92
STS/HDX
MAXXIMA
56068
59518+59519
45168
48518+48519
90000
59518+59519
54459
56068
54577
56068
57029
56068
54228
56069
56068
56069
59518
59519
56049
54579
54579
54579
54579
54579
48518+48519
45100
45168
43923
45168
46029
45168
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
90000
54515
54503
56802
56802
56802
45169
45168
45169
48518
48519
46024
43924
43924
43924
43924
43924
56802
56802
48519
48519
56802
57024
57029
55565
56801
56802
56802
57029
57029
57024
57029
56801
45168
46029
45168
46024
45168
45169
46029
45169
45169
45169
56801+56802 46024+46029
48519
56801
46029
56801+56802 46024+46029
43924
43924
56802
46029
56802
46024
56801
46029
45168
54503
43923
54503
43923
90000
85500
86000
90000
90000
90000
90000
Personbiler og varebiler
Varebiler
Dyna 300 Bu8 D
Dyna Bu90 D
Dyna LH 80 D
Dyna YH 80 B
Dyna LY 100 D
Hiace RCH 12 B
Hiace LXH 12 H
Hiace LH10, 11 D
HIiace RZH 10, 11 B
Hiace LH50, 60 D
Hiace YH 50, 60 B
Hiace diesel
Hiace 4WD
Hilux YN 90 2 WD B
Hilux LN 90 2 WD D
Hilux 4 Runner LN 110-130 D
Hilux LN 5,6 D
Hilux YN 5,6 B
Hilux 65 D
Lite Ace KM 20
Lite Ace KM 30
LXH 12 D
Modell F 100F
Previa TCR 1,2
Previa
Rav4 1,8 2WD, 2,0 4WD
Rav4 SXA 1
84-90
0384-90
910297-
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
VAUXHALL
46400
46400
86600
86600
VOLGA
90000
90000
VOLKSWAGEN
56219
56219
56801
43
BILMERKE/MODELL
Personbiler og varebiler
Caravelle diesel
Caravelle diesel
Corrado
Derby, Polo bensin og diesel
Golf, Jetta, Passat D
Golf
Golf
Golf diesel
Golf diesel
Golf diesel + bensin
Lupo 1,0, 1,4
Lupo 3L
Lupo SDI
LT Caravelle TDI 2,5 l
Passat
Passat
Passat
Passat TDI
Passat FSI bensin, diesel
Phaeton
Polo
Polo diesel
Santana
Santana D
Sharan
Sharan D
Touareg, diesel
Touareg, bensin
Touran
Touran diesel
Vento
Vento diesel
Varebiler
Caddy
Caddy
Caddy
Caddy D
Caddy diesel
Caravelle bensin
Caravelle bensin
Caravelle diesel
Caravelle diesel
LT bensin
LT bensin og diesel
LT diesel 6 syl
LT diesel 4 syl
Multivan Allstar
Pick-up
Pick-up D
Taro 4x2 bensin
Taro 4x4 bensin
Taro diesel
Transporter bensin
Transporter diesel
Transporter bensin
Transporter diesel
Transporter diesel + bensin
VOLVO
Volvo PV 444, 445, 544
Volvo PV 544
240, 260
240, 260, 740, 760, 780 - diesel
240, 740, 760, 780, 940, 960 - diesel
240 med ABS
240 taxi
240, 740, 940 taxi
340, 360, 66, 343, 345, 240 uten ABS
440, 460, 480
740, 760 780
740, 940, 900 serien
850
960
C 70
44
År
Ant.
-90
9189-96
76-95
77-93
92-97
9894-97
980499-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
56530
59226
56530
55019
56530
56530
56219
56530
58035
57412
55559
58035
57412
59226
56530
55559
55559
58035
57412
58035
56219
56219
55019
56530
56219
59226
61052
57412
55559
57412
56219
58035
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
55019
56530
56219
56530
58035
56530
55559
56530
59226
56530
60038
59226
61040
59226
56530
56530
56069
57024
57024+57029
55019
56530
56530
59226
58035
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8011
56049
56049
58827
56638
54459
59519
59518
55559
55559
55559
55559
55559
56638
56219
999788-91
92-96
97970503959783-85
83-85
9696030403039294-
83-90
91-95
9683-95
9682-95
96-90
9175-96
9775-96
75-96
948383898970-90
70-90
919104-
-61
61- 65
75-86
-86
87-92
91-86
87-93
-90
-90
-90
91-98
92-96
91-96
97-
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
56801
56801
47600
46400
86600
87700
81000
87000
86600
86600
800601
56801
47600
49000
46800
46400
46400
56801
47600
87700
800601
46400
46400
46000
46800
46400
49000
86600
87700
86000
87000
86600
81000
47600
46400
47600
46400
87700
86600
87700
86600
46000
46800
46400
46800
86000
87000
86600
87000
56219
56219
56801
56801
56801
56219
56801
56801
56801
56801
56801
55414
55414
57024
60038
57412
56219
56219
56219
56219
56219
57412
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
56801
56801
56219
MAXXIMA
46800
49000
46800
46000
46800
46800
46400
46800
54515
56801
56801
56219
STS/HDX
46800
46400
56801
46800
49000
56801
46800
49000
49000
63543
49000
56801
46800
56801
46800
45169
56801
46024
56801+56802 46024+46029
54515
46000
56801
46800
56801
46800
49000
56802
56802
56801
54515
56801
56801
56801
46029
46024
49000
47600
45100
48519
48518
46400
46400
46400
46400
46400
47600
46400
90000
90000
90000
87000
81000
87000
86000
87000
87000
87700
87000
90000
87000
86600
87000
81000
87000
81000
81000
90000
90000
81000
87000
87000
90000
90000
90000
90000
90000
86000
87000
87000
81000
90000
90000
90000
90000
81000
87700
85500
800601
800601
800801
800801
800801
800801
800801
800601
90000
90000
90000
90000
86600
86600
86600
86600
86600
87700
86600
800601
800601
År
C70 2,0T
02C70 2,3 T5, 2,4T
02V70 Cross Country
02S40, V40
96-02
S40, V40 diesel
97S50
05S60
01S60 2,0T
02S60 2,4T
02S60 D5
02S60 T5
02S80 5 syl, 6 syl
98S80 2,0
98S80 2.,0T, 2.4, 2.4T
02S80 D5
02S80 diesel
00S80 T6
02S90, V90
97Terrengvogn
70Tilsvarende modeller for politi/taxi 97V50
05V50 2,0 D
05V70, S70, R70, C70, S70 TDI, V70T 97V70N
00V70N diesel
00XC 90
03XC 90 diesel
03-
Ant.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
SUPERLINE SUPERLINE/ POWERLINE
alt. 1
HD alt. 2
56638
56219
56219
55559/57412
56638
56530
56219
56219
56219
57412
56219
56219
56219
56219
58827
58827
56219
56219
54577
57412
58035
55559
56219
58827
57412
60038
57412
60038
56219
57412
56801
57412
57412
56801
60038
60038
57412
57412
54503
STS/HDX
47600
46400
49000
46000
47600
46000
49000
46400
46400
47600
46400
47600
46400
46400
49000
49000
47600
47600
43923
MAXXIMA
90000
47600
56219
57412
60038
56801
46400
47600
49000
46800
49000
90000
TECH-TRONIC GEL/MAX DC
87700
86600
81000
86600
87700
86600
81000
86600
86600
87700
86600
87700
86600
86600
81000
81000
87700
87700
800601
800801
800601
800601
800601
800601
800801
800801
800601
800601
87700
87700
800601
800601
86600
87700
81000
87700
81000
800601
800801
800601
800801
Personbiler og varebiler
BILMERKE/MODELL
45
46
Lastebiler og busser
Del 2 - Lastebiler og busser
Lastebiler og busser
For tyngre kjøretøy med mye kraftkrevende utstyr, har Sønnak utviklet meget driftsikre
batteriserier. Batteriene gir tilstrekkelig med ytelse og har lang driftstid.
47
Lastebiler og busser
FABRIKAT/MODELL
År
Ant.
BEDFORD
DJA, DJM, DJN serierna
DJA, DLR serierna
ERP 1, KG, TM-diesel
EJM-, EJN serien - diesel
TL 750, 860, 1000
TL 900, 1020, 1260
75-82
80-82
75-82
75-82
80-86
80-86
2
2
2
1
1
2
62511
61004
62511
62513
62513
62513
DAF
Lastbiler
45
55
65
75, 85
95, 95XF
CF 65/75
CF 85
FA600, 800, 1000
FA900, 1100, 1300, 1500, 1600
FA1100, 1300, 1700, 1900
FA1800, 2000, 2100, 2105, 2200
FA1900, 2205, 2300, 2500, 2600
FA2105
FA2505, 2700
FA2800, 3300, 3305, 3600, 3605
FAS 2500, 2700
LF-serien 45/55
VAD 435 ET
90-01
9292-97
92-97
88979785-91
78-85
85-87
78-89
78-93
8778-93
8357-90
0189-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
61003
62511
64021
68019
73015
68019
73015
61003
68019
64021
68019
68019
68019
68019
73015
68019
62511
Busser
400
MB200
MB230, SB220
SB2000
SB2300 DHS
SB2305, 2700, 3000, SBR3000
9179-85
86-93
79-84
83-84
86-93
2
2
2
2
2
2
73015
73015
73015
73015
73015
DODGE
Lastbiler
RG8, -10, -13
Tradesmann B300, B350
74-79
93-
2
1
20018
57024
FIAT
30/32/35/40-F8
50, 55, 65, 75NC
50, 55, 65, 75NC
50, 55, 65, 75NC öppen
55/55-F8
60/65/75/79-F10
100F13, 11ONC, 113NR
238
Daily 30F8, -32F8
78-81
73-76
77-79
75-76
78-82
78-82
79-82
68-80
80-82
1
2
2
2
2
2
2
1
1
64024
61003
58827
56638
59518
59518
64024
57024
64024
73-82
73-82
68-80
2
2
1
64024
64024
56049
73-83
76-83
73-83
81-92
81-92
81-92
81-92
81-92
81-92
81-92
81-92
81-92
81-92
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
56638
**62513
56091
*61003
*61003
*61003
*61003
*61003
*61003
*61003
*61003
*61003
*62511
Lastbiler
80, 90NC, 100EC, 110
130NC, /-NR
238
Senere modeller – se IVECO
FORD
Lastbiler
A 0406, A 0506 diesel
A 0509, A 0609 diesel
A 0510 bensin
Cargo 0608, 0609
Cargo 0708, 0709
Cargo 0711
Cargo 0712, 0812, 0912
Cargo 0713, 0813, 0913
Cargo 0915, 1015
Cargo 1012, 1112
Cargo 1013, 1113
Cargo 1115, 1215, 1315
Cargo 1117, 1217
48
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
SHD/Tech-Tronic
MAXXIMA
GEL/MAX DC
64500
800851
64500
64501
64501
64501
61501
60000
64500
68507
73507
68507
73507
61501
68507
68507
68507
68507
68507
73507
68507
64500
68032
68032
60000
68032
68032
68032
68032
68032
68032
56801
56801
73507
73507
73507
73507
73507
56802
46024
90000
64508
61501
60038
57412
56802
56802
57412
49000
47600
48518
48518
64508
46024
64508
60000
81000
87700
64508
64508
46024
47600
64501
*56801
*61501
*61501
*61501
*61501
*61501
*61501
*61501
*61501
*61501
87700
60000*
60000*
60000*
60000*
60000*
60000*
60000*
60000*
60000*
*64500
90000
90000
90000
90000
90001
90001
90001
90001
90000
90001
90000
90001
800601
Cargo 1218, 1418, 1518, 1618
Cargo 1317, 1517, 1617, 1624
Cargo 1320, 1520
Cargo 1620, 2420, 3220
D 1111, D 1210, D 1211
D 1311, D 1314
D 1618
Transcontinental
* m/ fordpoler (best.nr.40450, 40460)
** Parallellkoblet
*** Parallell/seriekoblet
FORD, TYSKLAND
A406, 506, diesel
A407, 506, bensin
A509, 609, diesel
A510, bensin
Cargo 711, 813, 815
Cargo 1418
* m/ fordpoler (best.nr. 40450, 40460)
HINO
Lastbiler
FB 143 SA, 1WG
FD 174 SA, 176 SA
FF 175 SA, 177 SA, 195, 197
FF 4H-MSA, 4H-PSA
FH 222, 224
RB
RJ 172, RR 172
FB1W
Busser
RJ 17
RB - 145 S
INTERNATIONAL
Scout, Trade, Terra
1210, 1310, 1510
200, 500, 1010, 1110
ISUZU
Lastbiler
NRP 575
IVECO
Lastbiler
35-10
35-10
65-10/-14, 130-17
75 E14
80-16
80 E15 (Euro Cargo)
85 E21, E18
115-17
120-16, 130-16, 150-16
135-17
135 E23
150 E18
150 E27
160-16
160-19
160-23, 160-30
170-23, 170-25, 170-34
175-24
190-25
190-29/-32/-36/-42
190-33, 190-38, 240-38
190-38 m/Thelma bremser
190-48 Nordre Turbo Star
240 E38, 260 E37H
240 E240 PS, 440 E42 TP, 440 E52
260-25/-32
330-36
År
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
89-92
81-92
81-92
81-92
70-81
70-81
70-81
75-85
2
2
2
2
2
2
2
4
**62511
*62511
*62511
*62511
**62513
**62513
**62513
***62513
73-82
73-79
76-82
73-83
9090-
2
2
2
1
2
2
56638
56091
*62513
56091
61004
62511+62513
HDX/STS
SHD/Tech-Tronic
MAXXIMA
GEL/MAX DC
**64500
*64500
*64500
*64500
**64501
**64501
**64501
***64501
57412
*56801
47600
87700
FORD, TYSKLAND
800601
*64501
*56801
800851
64500+64501
HINO
86-94
82-94
84-96
9486-89
8683-92
95-
2
2
2
2
2
2
2
2
61003
63605
63605
63605
68019
68019
68019
61501
60000
83-
2
2
68022
60002
68508
77-82
71-77
71-77
1
1
1
55565
57024
57024
46465
46024
46024
68507
68507
68507
56802
56802
68032
68032
68032
801401
801401
801401
INTERNATIONAL
90000
90001
90000
90001
90000
90001
ISUZU
-90
1
57024
56802
46024
90000
90001
IVECO
86-97
98839183989185-90
8383-
92
8383839087-92
8383838391-92
8383-92
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
57029
64021
64024
58827
68019
68019
64021
58827
64021
68019
64329
60027
64021
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
73004
68001
68019
68019
56801
60038
60038
46029
64507
64508
49000
68507
68507
64507
64507
49000
64507
68507
64507
64003
90000
90001
801201
81000
68032
800801
801401
64003
81000
64003
68032
90000
90000
64507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
73508
68507
73507
68507
68507
801201
90001
801201
801401
64003
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
90001
801201
801401
801401
801401
801401
801401
801401
801401
68032
68032
802101
801401
801401
49
Lastebiler og busser
FABRIKAT/MODELL
FABRIKAT/MODELL
År
Busser
320, 330, 340
Euro Star
MACK
Alle
Lastebiler og busser
MAGIRUS DEUTZ
90 M6, 90 M7
130 M9, 130 M11
160 D-serien
160 M-serien
168 M-serien
170 D, 192 D-serien
192 M16
230 D, 192 D-serien
250 D-serien
256 D, 270 D-serien
256 M19, 290 M19
310 D, 330 D-serien
320 M19, 360 M19
340 D-serien
Senere modeller – se IVECO
MAN
Lastbiler
365, 390, 400, 440
6.90F, 8.90F
6.100
6.100
8.100
8.103/113/153/163
8.220
8.224
8.136
8.150
8.150
8.150
8.160H
8.168H
8.150F
8.150F 4x2
8.150
8.163, 8.224
9.136
9.150 FAE 4x4
9.150
9.150
9.150F
9.163, 9.224
10.136
10.150
10.150
10.153, 10.163, 10.223, 10.224
10.220
11.190
12.163, 12.224
12.170
13.136F
13.168H
13.232
13.256F
13.230
14.163
14.170
14.192
14.224, 14.163, 14.264
14.232FL, 14.192
15.163
15.168
15.224
15.232
15.272
16.192F
16.240F, 19.240
50
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
2
2
73015
73015
70-82
4
16525
71-82
74-82
71-81
75-82
80-82
71-79
80-82
71-78
67-78
71-78
80-82
71-81
80-82
71-81
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
68019
68019
60027
68019
68019
61040
68019
64021
64021
64021
68019
64021
68019
64021
8880-87
9587-90
9595959580-86
87-90
9591-94
73-76
73-78
8989919582-86
8987-90
9591958387-90
959595-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
68019
58827
64021
64021
64021
64021
64021
64021
958473-76
73-78
75-78
95958384-87
95889573-76
959579-88
73-87
64021
64021
60027
58827
61003
64021
64021
58827
64021
60027
64021
64021
64021
58827
64021
58827
64021
64021
64021
64021
68001
64021
64021
58827
61003
68001
61040
73015
64021
64021
58827
64021
64021
64021
64021
64021
64021
68019
64021
64021
HDX/STS
SHD/Tech-Tronic
MAXXIMA
73507
73507
72018
72018
802101
802101
68507
68507
68032
68032
68507
68507
63543
68507
64507
64507
64507
68507
64507
68507
64507
68032
68032
801401
801401
90001
801401
801401
68032
64003
64003
64003
68032
64003
68032
64003
801401
801201
801201
801201
801401
801201
801401
801201
90000
60038
60038
61501
60038
68507
49000
64507
64507
64507
64507
64507
64507
64507
64507
64507
68032
81000
64003
64003
64003
64003
64003
64003
49000
81000
60000
64003
64003
81000
64003
64507
64507
49000
64507
90000
64003
64003
90000
90000
90000
60038
60038
60038
61501
60038
64507
64507
64507
49000
64507
49000
64507
64507
64507
64507
68507
64507
64507
49000
68507
63543
73507
64507
64507
49000
64507
64507
64507
64507
64507
64507
68507
64507
64507
64003
64003
64003
81000
64003
81000
64003
64003
64003
64003
64003
64003
81000
72018
64003
64003
81000
64003
64003
64003
64003
64003
64003
68032
64003
64003
90000
90000
90000
GEL/MAX DC
801401
90001
801201
801201
801201
801201
801201
801201
801201
801201
801201
90001
801201
801201
90001
801201
90001
801201
801201
801201
90001
801201
90001
801201
801201
801201
801201
801201
801201
90001
802101
801201
801201
800801
801201
801201
801201
801201
801201
801201
801401
801201
801201
17.192
17.232FL
17.240F
18.224
18<32 - 232<362
19.280F
19<50 - 272<603
30<32 - 320
33.293
33.302DF, 33.372
33.343
33.403
33.502, 33.292, 33.362
33.603
35.343
35.402
35.403
35.502
40.400
41.343
41.372, 41.322
41.403
41.463
41.502
41.372, 41.322
42.403
48.502
49.403
50.403
F 90 serien, F 2000 serien
G 90 serien, M 90 serien
HK Superman
L 2000 serien
TGA-Alle
Ant.
959083-87
9586-94
74-80
9473-80
95919595-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
68019
64021
64021
64021
68019
64024
68019
64021
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
64021
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
64021
68019
68019
73015
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
68019
73015
73015
58827
68019
68019
73015
73015
73015
73015
73015
73015
73015
73015
73015
73015
959595959595959595959595949595-
8801-
Busser
321
322/422
353
9.136 FOC
11.190
16.280
18.370
EL202
ND202
NG272
NG232
NG312
NL 202
NL202
NL232
NM152
9595848195959595959590-94
959595-
MAZDA
Lastbiler
B2200 bensin
B2200 diesel
MERCEDES-BENZ
Lastbiler
809, 814, 1114, 1320
814D
817, 914, 1117, 1120, 1317,
1234AF, G290D
1317
1324
1324, 1520, 1524
1622, 1922, 2222
1625
1722, 1820
1722, 1838, 1850
1726, 1729, 1824, 1827, 1831,
1838, 1844, 1850, 1935, 2524,
2531, 2534, 2538, 2544, 2550,
2628, 2629, 2635, 2638, 2644,
År
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
68001
60038
68001
68001
HDX/STS
SHD/Tech-Tronic
MAXXIMA
68507
64507
64507
64507
68507
64508
68507
64507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
64507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
64507
68507
68507
73507
68032
64003
64003
64003
68032
801401
801201
801201
801201
801401
68032
64003
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
64003
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
64003
68032
68032
72018
801401
801201
801401
801401
801401
801401
801401
801401
801401
801401
801401
801401
801201
801401
801401
801401
801401
801401
801401
801401
801401
801401
801401
801401
801201
801401
801401
802101
68507
73507
73507
49000
68507
68507
73507
73507
73507
73507
73507
73507
73507
73507
73507
73507
68032
72018
72018
81000
68032
68032
72018
72018
72018
72018
72018
72018
72018
72018
72018
72018
801401
802101
802101
90001
801401
801401
802101
802101
802101
802101
802101
802101
802101
802101
802101
802101
90000
GEL/MAX DC
Lastebiler og busser
FABRIKAT/MODELL
MAZDA
90-
1
1
59519
59518
48519
48518
90000
MERCEDES-BENZ
84-92
95-
2
2
64021
61040
64507
63543
95-
2
2
2
2
2
2
2
2
61040
62513
58827
63543
-88
8982-88
87-88
8889-
64021
64021
68019
68019
60038
68001
68001
49000
63543
64507
64507
68507
68507
64003
81000
64003
64003
68032
68032
801201
90000
90001
801201
801201
801401
801401
1834,
2527,
2553,
2650,
51
FABRIKAT/MODELL
Lastebiler og busser
3234, 3238, 3538
1733, 1735, 1748
1933, 1936, 1938
1953
2233, 2238
2235, 2244
2429
2433
2448, 2538
2544, 2534, 2538, 2550, 2553
2653, 3544
3328, 3333, 3336
3535
Actros
Atego
Integro
Sprinter
Turismo
U1650, U1640
År
Ant.
8888-92
81-88
9480-84
86-89
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
68019
68019
64021
68001
64021
64021
68019
64021
68019
68019
68001
64021
64021
73015
68019
73015
60038
73015
57029
73015
73015
73015
58827
64021
58827
59518
56638
58827
68019
58827
58827
9090909482-87
89969895-
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
Busser
3.5
0305, 0404, 0405
0405MU
0611, 0613, 0614
1120
L208, L308
LP-0608, -0808
LP-0813, -0913
LP207, L307 B/D
OHL 1625, 1628
TN207D, TN307D
TN208, TN308
-92
8777-79
67-78
-82
77-79
-92
77-88
78-
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
MITSUBISHI
Lastbiler
Canter FB 60, FE 35, FE 60, FE451, FH
Canter FE 35, FE 451
L 200 D 4 WD
Canter FH
81-90
81-90
8989-
2
1
2
2
60002
60027
56069
60027
99-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
59519
68022
60002
59519
68022
61040
64024
64024
61040
68022
57024
64024
64024
63605
62511
61003
60002
61003
61003
63605
68022
99-
2
2
63605
63605
9191-
2
2
2
68019
68022
68022
68001
68001
68001
68001
68001
68001
56801
60038
60038
56801
60038
68001
60038
60038
HDX/STS
SHD/Tech-Tronic
68507
68507
64507
68507
64507
64507
68507
64507
68507
68507
68507
64507
64507
73507
68507
73507
49000
73507
46029
68032
68032
64003
68032
64003
64003
68032
64003
68032
68032
68032
64003
64003
72018
68032
72018
81000
72018
73507
73507
73507
49000
64507
49000
48518
47600
49000
68507
49000
49000
72018
72018
72018
81000
64003
81000
MAXXIMA
90000
90000
87700
81000
68032
81000
81000
45169
90000
90000
90000
90000
GEL/MAX DC
801401
801401
801201
801401
801201
801201
801401
801201
801401
801401
801401
801201
801201
802101
801401
802101
90001
802101
90001
802101
802101
802101
90001
801201
90001
90000
90000
90001
90001
801401
90001
90001
90000
90000
90000
90000
90001
90001
90001
90001
90000
90001
90000
90000
90001
90001
90000
90001
NISSAN
Lastbiler
714
230, 160
Cab Star 613, 610
Cab Star 714/041
Cab Star 816, 1120, 1323
Cab Star 818, 815, 1118, 1220
Cab Star 1223, 1323
Cab Star 1224, 1324
CK 20, CW 50 last
CK 1935
CM 80, -90
CM 80, CMA 81, CM 85
CMA 81, -86, CLB 87, CMA Turbo
CME 88
ECO 35, 40, 56
ECO 67
H 40, -610, -613
L 50
L 50 - 095
LK 1222, LK 1324
LK 1324, MK 824
MK 819, 824, 1019, 1124
MK 822
Busser
200 Arna Midibuss
Buss RB80
Bus RB80
RENAULT
Lastbiler
85-150 ti 4x4
AE-390, 430, 470, 560
52
85-94
9585-90
84-90
90-94
94779978-80
81-90
84-94
87999984-92
9799999595-
48519
68508
56802
48519
68508
63543
64508
64508
63543
68508
46024
64508
64508
64500
61501
60000
61501
61501
60000
60000
68508
68507
68508
68508
68032
801401
RENAULT
9097-
2
2
68019+64021
73015
68507+64507
73507
72018
802101
AE-420 ti, 350, 385, 520T
AE-500
G-210, 230, 260, 270, 230 ti
GR-231, S-170
M-200 13 C, M-230, 250
Premium 210, 230, 250, 300, 340, 385
R-310, -360, -370, 390, 420
R-385, 19 G 300, 340
S-130, -150, -160
S-140-08, S-210
S-150-08/A, S-180-09
SCANIA
Lastbiler
82, 92
93 serien
94, 114, 124, 144
111 serien
112, 113, 142
140, 141, 145, 146
143 serien
L36, -50, -51, -56, -80
L81, -85, -86, -110
S 164
Super 80, 81, 85, 86
Busser
94, 124
B55, B56, B80, BF80, BR85, CR85
B75, B76, B110, BF73, BF86, BF110
BR86, BR112, BR113, BR116, CF76
CR76, CR110, CR111, CR112, CR113
CK 94, CL 94, CN 94
CK112, CN112, CN/A112
CN113
L113, SF82, SF112
K82, K92, K93, K112, K113
SETRA
315 HD
S 100, 110, 120, 130, 140, 150
S 210
S 211, 212, 213
S 215HD, S 216HDS
SISU
E11, E12, E14
E11, E12, E14 (m/mye ekstrautstyr)
SK 150
SK 190, 210, SL 190, 210
SL 150, 170, 171, SK 170, 171
SM 220, 280, 300, SR 160, 300, 320
SM 332, 372
VOLKSWAGEN
Buss
Buss D
Caravelle, D 80, bensin
LT Turbo diesel
VOLVO
Lastbiler
B9M, B10M fra chassiss nr 2000
F4 (400)
F6 (600)
F6 fra chassis nr 3617
F7
F7, 10, 12
F10, 12 ombyggd
F10, F12, FL10
F10 fra chassis nr 9439
F12 fra chassis nr 6139
F16
F82, 83
F84, 85
År
Ant.
94-97
90-92
82-95
82-90
909482-95
8983-90
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
61040
68019
64021
HDX/STS
SHD/Tech-Tronic
MAXXIMA
GEL/MAX DC
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
63543
68507
64507
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
801401
801401
801401
801401
801401
801401
801401
801401
68032
64003
801401
801201
SCANIA
81-92
82-96
9573-81
80-94
71-80
81-94
68-79
68-79
0068-80
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
68019
64502
64502
68019
64502
97-81
2
2
68019
64502
-96
9988-96
-96
90-96
90-96
2
2
2
2
2
2
66024
73015
68019
66024
68019
68019
73015
64021
848383-
2
2
2
2
2
64021
64021
2
2
2
2
2
2
2
68019
73015
64021
68019
68019
68019
68019
1
1
1
1
56530
56530
56530
58827
828294
838384-85
64021
68019
68019
64502
68019
64507
68507
68507
64003
68032
68032
801201
801401
801401
68507
73508
68507
68032
801401
68032
801401
68507
68032
68507
68032
801401
73507
68507
72018
68032
802101
801401
68507
68507
68032
68032
801401
801401
73507
64507
68508
64507
64507
72018
64003
SETRA
802101
801201
64003
64003
801201
801201
68001
68001
68001
68001
68507
73507
64507
68507
68507
68507
68507
68032
72018
64003
68032
68032
68032
68032
SISU
801401
802101
801201
801401
801401
801401
801401
60038
46800
46800
46800
49000
87000
87000
87000
81000
VOLKSWAGEN
800601
800601
800601
90000
800801
68001
68001
Lastebiler og busser
FABRIKAT/MODELL
VOLVO
75-88
81-88
79-86
81-87
75-79
85-95
79-87
79-87
88-95
88-95
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1
2
73015
57024
61003
64021
64021
57024
68019
68019
68019
68019
73015
66024
61003
56802
61501
56802
56802
61501
73507
46024
64507
64507
46024
68507
68507
68507
68507
73507
72018
60000
64003
64003
90000
802101
90001
90001
801201
801201
90001
801401
801401
801401
801401
802101
90000
90001
90000
90000
68032
68032
68032
68032
72018
60000
53
FABRIKAT/MODELL
Lastebiler og busser
F86, 87, 88
F608, 613, 616
F610
F610
F614, -615
FB 86, F89, FB 89
FH serien
FH 12
FH 16
FH 12, 16
FH ADR-utrustad
FL4
FL4, FL6, F113
FL 6 45 Amp
FL 6
FL7, FL10
FL 408
FL 611 serien,
FL 614
FL 616, 617, FL614
FL 618, 619
FM7
FM10, FM12
FM16
N7 til chassis nr 6082
N7, 10, 12
N7, 10, 12
N7 til chassis nr 6081
N10, 12
Busser
814
B6F
B7
B9F, B10
B9M, B10M, C10M
B9M, B10M fra chassis nr 20 000
B10 B
B10 B ledbuss
B10R
B12
B54
B57
B58
B58 ledbuss, B59
B609
B3550, B5700, B5800
B6150, B6159
B6350, B6550
B7150, B7151, B7155
N10, N12 fra chassis nr 306000
V10
54
År
81-82
8375-80
9393930286-92
86-
859094-
99999975-83
-83
83-95
74-
8883-83
79-87
889079-87
91-87
-83
79-87
77-78
97-
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
64502
61003
57024
61003
57024
64024
73015
73015
73015
73015
68019
58827
61003
61003
68019
68019
57024
68019
68019
61003
64021
68019
68019+73015
68019
64024
64024
68019
64502
64024
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
61040
61003
64502
73015
73004
73015
73015
73015
66024
73004
61003
64502
66024
73004
57024
64502
64502
66024
64502
64021
73004
61501
56802
61501
56802
60038
61501
61501
56802
HDX/STS
SHD/Tech-Tronic
MAXXIMA
GEL/MAX DC
60000
90000
90000
90000
90000
90001
90001
90001
90001
46024
60000
46024
64508
73507
73507
73507
73507
68507
49000
68507
68507
46024
68507
72018
72018
72018
72018
68032
81000
60000
60000
68032
68032
802101
802101
802101
90000
90000
90000
68032
68032
61501
90000
64507
64003
68507
68032
68507+7350768032+72018
68507
68032
64508
64508
68507
68032
801401
90001
90001
801401
801401
90001
801401
801401
90001
801201
801401
802101
801401
801401
64508
63543
61501
60000
73507
73508
73507
73507
73507
90000
90001
72018
72018
72018
72018
802101
802101
802101
73508
61501
56802
60000
73508
46024
64507
73508
64003
90000
90001
90000
90001
802101
Det er starten
som teller!
Henning Solberg og hans kartleser Cato Menkerud er
klare for større utfordringer i Rally-VM enn noen gang!
Med et budsjett på 50 millioner kroner fra over 10 sponsorer, skal de to kjøre samtlige VM-runder de to neste
årene i en Ford Focus WRC.
Med et så stort budsjett til rådighet, har Henning og Cato
kunnet velge den beste bilen når de for alvor skal utfordre
toppen i VM-sirkuset.
Vi i Sønnak er både glade og stolte å være en del av dette
teamet, og over at Henning og Cato nå har fått denne
muligheten til å måle krefter med de beste rallykjørerne i
verden – inkludert lillebror og tidligere verdensmester
Petter.
Exide Sønnak har vært med som sentrale støttespillere
helt siden Solberg-brødrene hadde lite annet å vise til enn
ungdommelig sjarm og en ubøyelig vilje til å bli best.
Når Henning og Cato nå står på terskelen til den store
suksessen, er det mer enn fortjent! Med Exide-logo på
bilen har de tatt steget opp på pallen i Rally-VM flere
ganger allerede.
I tillegg er disse guttene glade og positive typer som alltid
er gode ambassadører både for rallysporten og sine samarbeidspartnere.
Som en dyktig mekaniker vet også Henning at han er
avhengig av å ha de beste delene for å kunne vinne. Det
er derfor han alltid har valgt batterier som er konstruert
for å kunne tåle ekstreme påkjenninger. Med batteri fra
Exide Sønnak vet Henning at bilen starter og fungerer
optimalt – hver eneste gang.
Vi ønsker Henning og Cato lykke til, og ser frem til nye
triumfer i inn- og utland.
55
56
Landbruks- og anleggsmaskiner
Landbruks- og anleggsmaskiner
Del 3 - Landbruks- og
anleggsmaskiner
Alle som bruker motordrevne arbeidsredskap i sitt virke vet hvor dyrt det kan
bli hvis maskinen ikke vil starte. Takket være høy startstrøm er Sønnaks
batterier meget pålitelige – selv under ekstrem belastning.
57
FABRIKAT/MODELL
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
60038
49000
95803
81000
800801
56802
56801
46024
46029
64508
2
58827
ABEKO
KV5, KV5S, KV5T, KV5TS
KV10S, KV1CF, KV10SG
2
2
08011
14019
ABS
T35S
TB125, 650S
TB68S
1
1
1
57024
57029
64024
1
1
1
2
54584
59519
64021
56049
AEBI
Traktorer
TP20, 35, -50
TP1000A
TP1000 bensin
Universal H-77
1
1
1
1
58827
57029
4522
58827
60038
56801
49000
46029
95803
81000
90000
800801
60038
49000
95803
81000
800801
AGIP FIORI
Betongdumpers
2 tonn
1
57024
56802
46024
90000
68-
1
1
1
54459
54459
54459
45100
45100
45100
85500
85500
85500
00-
1
57024
46024
90000
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
61040
64502
61040
68022
58827
58827
58827
58827
58827
58827
58827
1
1
1
1
2
2
57024
57024
57024
57024
64024
68022
AKTIV
Skurtreskere
Fisher Snow-Trac ST4B
580, 680, 690
M25, M800, 1000
M80, M103
S1100
S1130
2
2
1
1
1
1
08011
58827
08011
64502
61003
61003
ALLGAIL
Traktorer
A141, Porsche jr. A111
AP17, 22, Porsche STD
1
1
57029
59519
AGIRA
Traktorer
4800 Ruggerini
4900, 5900, 6700, 7900
4800 Hatz
AGROMATIC
740/760
96969696-
72-
AHLMANN
A45, 60, 68, 112, ARI
A50, A69, AS-7
AFB13, 18, 20, AS12, 16
AK25, 40
AL7 C, 8C
AL8D
AL75, AL85
AL14S
AS10
AS45
AS65
AIR MAN
AX15, AX35, AX45
AX 22
AX 35
AX 45
PDR 250, -370
PDR 600
58
Ant.
ABG
355
ABS-TAKEUCHI
TB007, TB15
TB035, TB025
TB045
TB070
Landbruks- og anleggsmaskiner
År
000000-
43923
48519
64507
90000
90000
90000
64003
801201
57024
56802
63543
4x90000
60038
60038
60038
60038
60038
60038
60038
63543
68508
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
56802
56802
56802
56802
46024
46024
46024
46024
64508
68508
60038
49000
61501
61501
56801
46029
48519
95803
95803
95803
95803
95803
95803
95803
81000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
90000
90000
90000
90000
95803
81000
60000
60000
90000
90000
90000
90000
800801
År
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
ALLIS-CHALMERS
Traktorer
B diesel
H-3, H-4
2
1
60027
57024
Bulldozere / Båndlastere
Alle
4
16525
Hjullastere/Kompaktorer
345, 545, 545B, 645, 745
545, serie B
2
2
68022
61003
Veghøvler
DD grader
45
4
4
16525
16525
1
1
57029
64024
Trucker
FP-20, FD-30
FP-40, -50,-60, FDP-40
Senere modeller - se FIATALLIS
ALT
Gaffeltruck
GLPD204, 304, GLPDA204, 304
GLPD404, 604, GLPDA404, 604
HDX/STS
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
ALLIS-CHALMERS
56802
90000
90000
46024
68508
61501
56801
60000
46029
64508
90000
90000
ALT
1
2
64502
16525
AMA
Kompressorer
CP140S, -185S, -250S, FM10A2
EJC, EJE, EJZ, Ameise
FM7BL, eldre modeller
FM7BL, nyere modeller
FM8BL
FM10BL
FT50, -52, -75, -76, -77
FT/FTL -78
SC5DS
SC30DS, -40DS
SFG 50
SM14 ,-17, -18, -21, -23, -27, BL20
SM30, -40
ST100, -101, STL101
ST132, STL203, -204
ST151, -201, -202
ST152, -180
VM-13AHL, VM-17AL
VM28AL
AMA
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
68019
68019
64024
68022
68507
68507
64508
68508
68022
16525
16525
61040
56638
61003
73004
73004
68022
73004
73004
73004
64024
73004
68508
Borerigger
AMA AMV 1HD
AMV 1L
2
2
61003
55019
AMEISE
EJC, EJE, EJZ, EJB45B, 15B, EJ12B
2
68019
Trucker
EJB-08B, -10B, EJCZ
EJB-15B, EJ-12B
EJB-16, EJC, EJE, EJZ
EJG
Junior
4
2
2
4
1
16525
68019
68019
16525
64021
Rengjøringsmaskiner
Propermat KS50
Propermat KS55, 57
Propermat PSE
1
2
1
66024
68019
55019
AMMAN
AU 95
1
61003
61501
ANTONIO CARRARO
Supertrac 7700HTM
1
56638
57412
57412
61501
63543
47600
68032
68032
801401
801401
95602
60000
87700
90000
60000
90000
86000
800601
73508
73508
68508
73508
73508
73508
64508
73508
61501
46000
68507
68032
AMEISE
801401
68507
68507
68032
68032
801401
801401
64507
64003
801201
68507
46000
68032
801401
86000
AMMAN
60000
47600
95602
ANTONIO CARRARO
87700
800601
59
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
År
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
ARA
Gravemaskiner/Traktorgravere
AK31F, 132, 142, 144
2
68019
ARBÅ
Snømåker
LS-24/170
SD15, SG15
2
1
64502
56049
ASEA
50-1, 54-1, GDT40-1, 50-1
G(B,D,G) T120-1, H120-1, 25-1
G(B,D,G) H20-1, 25-1, T30-1, 40-1
GB18-22 bensin
GB27-45 bensin
GD18-22 diesel
GD27-45 diesel
GGA20-40, GDA20-63
GMD20, 25
GMD32
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
64502
61003
64502
54459
57029
57029
64502
64502
56049
62511
ATILA
Gravemaskiner
1200
1202, 1302, 1602 og øvrige modeller
1704
1
1
2
64401
68019
64021
2
2
2
1
56638
68019
62511
57024
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
57024
60027
56638
68019
56638
56638
68019
56638
60027
68019
68019
56638
2
2
2
2
2
2
1
1
4
2
4
4
4
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
60038
68022
68022
61003
58827
61040
61040
64021
73004
64024
58827
58827
58827
64024
73015
58827
58827
16525
58827
14019
16525
60027
60027
64021
64024
Gravemaskiner
100, 360
804
1004, 1104, 1204
1102, 1122, 1622, 1202
1102D, 1122D/DM, 1202D
1104, 1204, 1304
1202, 1302/-B/-C/-D
1301E, 1302E, 1602E
1304, 1404, 1604, 1704, 1804
1602/-B/-D, 1702, 1902
1622D
1702D/-DHD
ATLAS COPCO
Kompressorer
642HP
Arpic 160, -220, -240
Arpic 350, -500, -600
H775
KXA60, -120, -180
KXA80
NT -8/-9
QAS 180DD
PNS 1200GD
PR165, -365
PR-600DD/-700VOD
PR/PRH-425
PR/PRH/PRSS-700D
PRSS 425
PT900 GD, -1050, -1200 GD
PTHS1200 DD
PTS-9000DD/-425VOD
ST/STS-35, -48, DL4S
ST/STS-71/-95
UT/US-85, UT2, UT2DD, UT85D
VSS170
VSS250
VSS 250, VT5, VS5
VSS335
VT 6
HDX/STS
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
ARA
90-
ATLAS
1004, 1404, 1604
1704, 1804
TA4, TA5, TA6, TA8
Traktor 404
60
Ant.
9494-
95-
00-
68507
68032
57024
90000
61501
56801
56801
60000
85500
90000
90000
64500
90000
90000
68507
64507
68032
64003
95602
68032
56802
47600
68507
64500
46024
56802
46024
57412
57412
47600
68507
47600
47600
68507
47600
95602
68032
95602
95602
68032
95602
57412
68507
68507
47600
49000
68508
68508
57412
57412
61501
60038
60038
60038
49000
63543
63543
64507
73508
64508
49000
49000
49000
64508
73507
49000
49000
60038
49000
60038
60038
60038
90000
45100
46029
46029
57024
57412
801401
801401
801201
87700
800601
801401
90000
90000
87700
87700
800601
801401
800601
800601
801401
800601
68032
68032
95602
87700
801401
801401
800601
95803
81000
800801
60000
95803
81000
800801
87700
87700
64003
801201
95803
95803
95803
81000
81000
81000
800801
800801
800801
72018
95803
95803
81000
81000
802101
800801
800801
95803
81000
800801
90000
64507
64508
64003
801201
VT 6DD
XAHS 186DDE
XAS 35, 45, 55, 65
XAS 60
XAS 66
XAS 66DDG
XAS 80
XA/XAS/XASS-80
XA/XAS/XASS 120/-160
XAS 125,-175
XAS 175
XASS 40
XAS/XASS -40/-50/-60
XAS/XRS -210/-350
XRHS 350
XRVS-455 MD
XRUS 455
År
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
64502
58827
57029
59518
57412
61003
61040
64021
60027
60027
60027
59518
60027
61040
68019
68019
68019
Borerigger
Boomer H 175
H 127
Miniropa 1100
ROC 302-00
ROC 311-05
ROC 410 HC
ROC 512 HC-01
ROC 612 HC-01
ROC 712 H-01
ROC 712 HC-01
ROC 712 HC-01R
ROC 748 HC -01R
ROC 812 H
ROC 812 HCS-00
ROC 920 HC-00
ROC 921 HC
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
61003
62511
56638
57024
57024
61040
58827
58827
62511
61040
64021
64021
61040
64021
60027
64021
ATLET-TRUCK
Alle modeller
2
64502
00-
9600-
9683-
00-
60038
56801
HDX/STS
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
49000
46029
48518
47600
95803
81000
90000
90000
87700
800801
61501
63543
64507
64003
800601
801201
90000
90000
90000
48518
90000
90000
68507
68507
68507
61501
57412
56802
56802
60038
60038
64500
47600
46024
46024
63543
49000
49000
64500
63543
64507
64507
63543
64507
68032
68032
68032
801401
801401
801401
60000
90000
95602
87700
90000
90000
800601
95803
95803
81000
81000
90000
800801
800801
64003
64003
801201
801201
64003
801201
90000
64507
64003
801201
ATLET-TRUCK
ATMO
Kompressorer
M-4, M-5F, M-17 AL
M-7
M-7F, M-10, M-12, M-15
M-20S
2
2
2
4
68022
14019
68019
16525
68508
Borerigger
M-28AL
2
73004
73508
1
54317
44500*
AUANT
320, 520
*Bestill også Fordadapter, best.nr. 40480
95602
60000
ATMO
68507
68032
801401
ATMO
00-
AVELING-BARFORD
Dumpere
Centaur 28, -35, -40
SL300 Dumper, SRIO
SY Dumper
AVELING-BARFORD
4
4
2
62513
16525
16525
Veihøvler/Asfaltleggere
GA, GD (Rustonn)
GB. VR-3, 200, FK, TS175
GD (Ford og Perkins)
GD, MG, TP
GN, PR
SL300
SN30, -35
2
2
2
1
2
4
4
14019
58515
68019
58827
16525
20018
14019
Veihøvler
ASG 018
PR, TR3
Super 600
Super 700
4
2
4
2
16525
16525
16525
62511
64501
90000
90000
60038
68507
49000
68032
95803
81000
801401
800801
64500
61
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
År
AZURA
Rengjøringsmaskiner
00-
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
61003
61501
60038
BAGELA SPILLWIND
Vinsj
1
58827
BANTAM
Mobilkran
1
73004
BARBER-GREENE
Veivalser/Asfaltleggere
522, 875, 879 bensin
873
879, SA30, SA35, -40 diesel
Barker B1000
SA41, SB30, -41 diesel
SB131, SB111
SB140
1
1
1
1
1
1
1
57024
62513
66024
57029
62511
62511
73004
BAUTZ
Skurtreskere
Titan 1110, 1111, 1300
Titan 1301
Titan 1310, 2000
T600-V
T600/30, -40 TS600S
T604
1
1
1
1
1
1
HDX/STS
49000
SHD
MAXXIMA
60000
90000
95803
81000
GEL/MAX DC
800801
73508
56802
46024
64501
90000
56801
46029
64500
64500
73508
90000
90000
90000
58827
68019
58827
59518
57029
58827
60038
95803
68032
95803
56801
60038
49000
68507
49000
48518
46029
49000
95803
81000
90000
90000
81000
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
58827
20018
58827
61003
20018
20018
20018
61003
57024
58827
56219
60038
49000
95803
81000
800801
60038
61501
49000
95803
60000
81000
90000
800801
1
1
1
1
1
1
1
4522
54464
54464
54464
56219
58827
54464
1
1
64502
58827
BISON
Skurtreskere
2040, 2043, 2050, 2060, 5056, 5058
Super Bison
2
1
73004
68019
BJØRN
Mobilkraner
4T Std
4T Terreng
7T Std
7T. Terreng
15T Terreng, BH-5, B-65
20T
30T, B11F, B-11TF, B14, B15
B23
1
1
1
2
2
2
2
4
08011
66024
66024
64502
64024
64024
64502
66024
BLAW KNOX
Asfaltleggere
BK-12
2
16525
BELARUS
Traktorer
320
426
572, 820, 920, 952, 1025
DZ133, 820, 525
MTZ 50/-52, T 40, 80, 82
MTZ 405/-425
MTZ 505/-525
MTZ 800/-820
T25
T40, 42
T150K
9999-
BELOS
272 t o m 8435
272 fr o m 826, 275, 284, 1000
G1700, G1800, Kubota G3HST
5100, 7100, 7100HST
Kubota F2000, 2100, 2400, 8200
Kubota 345
Roberina 60, 1200, Gravely 816
BG-TRUCK
Alle modeller
Alle modeller
62
Ant.
-85
86-
60038
61501
56802
60038
81000
800801
801401
800801
800801
60000
90000
46024
49000
46400
95803
81000
86600
800801
46400
60038
49000
95803
81000
800801
60038
49000
95803
81000
800801
73508
68507
68032
64502
64502
64508
64508
64502
801401
År
BK-50
BK 165
PF-20
PF-35, -115
PV-90
PF-35, -115
PV-90
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
1
1
1
1
2
1
66024
64401
61003
57024
20018
57024
20018
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
57024
55565
55565
54464
54464
54464
57024
57024
61003
57024
59519
57024
57024
57024
56049
61003
59519
57024
57029
55559
54459
55559
BOFORS
Traktor
1
66024
64502
BOKI
2050
4550
1
1
55019
58827
46000
60038
BOBCAT
310 ,533, 543, 631, 632, 642, 643
320
322
328
334
337
453, 553
553
611, 721, 743, 825
731, 741, 742
751, 763H, 863
751
763
773
843, 2000
864 H
974
943 Lastemaskin
X120, X125
X320
X325
X331
HDX/STS
SHD
MAXXIMA
60000
61501
56802
46024
90000
90000
56802
46024
90000
56802
46024
46465
46465
90000
56802
56802
61501
56802
46024
46024
56802
56802
56802
57024
61501
46024
46024
46024
56802
56801
56219
46024
46029
BOBCAT
000000000000-
00000000-
9696-
60000
46024
60000
45100
Minitraktorer
K351, K451, K851
BONSER
Trucker
4 tonn
50D, 70D, 90D
CH5
Løftetruck 50D, 70D, 90D
BRAY
Gravemaskiner
H4, 6H, H8
H7
450TF, 550, 430, HL23
460
552
560
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
85500
86600
56219
BOFORS
BOKI
46000
49000
95803
BOLINDER MUNKTELL - se VOLVO traktorer
BOMAG
Veihøvler
BW 6
BW 90
BW 101/-AB
BW 120 AD
BW 141 AD
BW 141-66 AD
BW 200, 200E
BW 2130
BW 177D-3
GEL/MAX DC
90000+86000
81000
800801
BOLINDER MUNKTELL
BOMAG
00-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
68019
59518
58827
58827
68019
68019
68022
68019
83160
60038
60038
68507
48518
49000
49000
68507
68507
68508
68507
68032
95803
95803
68032
68032
801401
90000
81000
81000
68032
4
800801
800801
801401
801401
801401
90000
BONSER
1
1
1
1
61003
59518
54459
57029
61501
56801
60000
48518
45100
46029
90000
90000
85500
90000
BRAY
1
1
1
2
2
2
64021
64502
64024
20018
64502
64507
64003
801201
64508
63
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
BRISTOL
Traktorer
25 bensin
25 PD diesel
BS504/5
Bandtraktor
1
1
1
1
57024
59519
61003
59518
BRODALEN
BY-Last-/dra-truck, BY72
2
16525
BRODDWAY
Rengjøringsmaskiner
City
Compact
Redskapsbil
Senior
1
1
1
1
56638
62511
61003
64024
BROOM-WADE
Kompressorer
198 Lister
CA15, CV125S, CV160S
CV250S
CW400
SW78, -128 (Ford)
SW199 (Meadows)
SW303 (Meadows)
WR65, -85, -125, -160
WR210, -250 (Leyland)
WR380, -600
2
1
1
1
2
4
2
1
2
2
14019
61003
61003
64021
59518
16525
16525
61003
14019
61003
BRUUN
Two Midi
2
61003
BRUUNETT
Skogsmaskiner
578F, 678F
1
62511
64500
BRØYT
Gravemaskiner
X2
X2B, X20, X20T, X21, X21TL
X3, X3L, X30, X30T
X31TL, X50, X45TB
X4, X4T, X41, X41EL, X52WF
X42TF, X43, X53
1
1
2
2
2
2
68022
73004
68019
68019
68019
68019
68508
73508
68507
68507
68507
68507
BTG
Gaffeltruck
FD 25 og FD 30
FG 15
1
1
61004
1
1
1
1
1
64021
58827
60027
58827
68022
BUSCHER
City Cat 2000
City Cat 5000
City King
TR 1200, -1500, -1800, -2000
TR 2100
TR 2400
TR 2600
1
1
1
1
1
1
1
57024
68022
60038
57024
4522
58827
57024
CALION
118, 118B, 118 Engelsk bygget, 160
160L, 303, 503
2
2
73004
16525
BUCH
Traktorer
70, 90
90 Hercules
D40, D50, 452, 554
D45, 452, 554
DZ30, -45, 302, 403
DZ30, DZ45, 302, 403, 44, W50 Juno
64
År
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
BRISTOL
56802
46024
61501
57412
60000
48518
47600
64500
61501
90000
90000
90000
90000
95602
800601
60000
64508
61501
61501
64507
48518
60000
60000
64003
90000
90000
801201
90000
61501
60000
90000
61501
60000
90000
61501
60000
68032
68032
68032
68032
801401
801401
801401
801401
90000
64507
49000
64003
95803
60038
49000
68508
95803
56802
56802
46024
68508
49000
46024
60038
56802
49000
46024
60038
73508
81000
90000
81000
801201
800801
800801
90000
95803
81000
90000
800801
95803
81000
90000
800801
CANYCOM
709
CASE-IH
Traktorer
3x95, 3x80V
284
320, 324
344XL, 745XL, 844XL
354, 384, 444, 454, 474, 475, 484
406, 430, 439, 440
450
485XL, 585XL, 685XL
495XL, 595XL, 695XL, 895XL
523, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246
533, 633, 733, 833
574, 584, 674, 684, 784
590
616, 634, 826, 966
674, 684, 784, 384
743, 745, 856
745, 844XL, 955XL, 1255XL
785XL, 885XL
844, 1046, 146
886, 1086, 1486
995, 3220, 3230, 4210, -20, -30, -40
955XL, 956XL, 1055XL, 1056XL
956XL
956XL
1056XL, 1256XL
1188
1190, 1290, 1390, 1490, 1690
1194, 1294, 1394
1255XL, 1455XL
1270, 1194, 1529, 1294
1270, 1370, 2670
1288
1494, 1594, 1694
1694
2090, 2290, 2390
2094, 2294
2388
3210XL, 3220XL, 3230XL
3800
4210XL, 4220XL, 4230XL, 4240XL,
4230
4494, 4694, 4894
4890
5130
7270, 7230, 7240, 7250
B-275, -276, 414, -434
B-450, EMB, BWD, EM, EMD 40, -50, BND 6
C 70, 80, 90, 100
CS 68-94
CS 94
CS110-150
CVX 120-1190
CVX 130, MXM 120-190, CS 110
CVX 1190
CWX 170
CX 50-100
CX900
H-84, H-85
JX55-95
JX70C
JX70U, JX80U, JX100U
JX90U
JX100 U
JX1075 C
JX1090 U
JX1100U
Magnum 7110, 7120, 7130, 7139, 7140
Magnum 7210, 7220, 7230, 7240, 7250
Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150
År
Ant.
96-
1
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
CANYCOM
54584
43923
CASE-IH
03-84
-84
85-95
-84
-88
91-93
-84
-84
98-84
-84
-84
-84
-84
-84
-84
-84
85-93
-83
83-87
85-94
74-80
83-87
79-85
83-87
949483-90
80-84
97-84
-84
97-
98-84
0304040389-94
9490-97
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
64021
59519
59518
61040
62513
60027
68019
61004
62513
68019
60038
62513
64501
66024
62513
61040
64021
61004
64024
57024
61004
66024
66024
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
64021
64021
62513
62513
68019
61003
61004
68019
62513
62511
61004
61004
62513
60038
62513
62513
62513
61004
61004
59518
62513
16525
61004
60038
49000
68019
68019
68019
68019
48519
48518
63543
64501
800601
81000
68507
58827
64501
68507
49000
64501
68032
68032
95803
90000
801401
800851
81000
801401
800801
90000
801201
800851
90000
90000
800851
64502
64501
63543
64507
64003
64508
56802
64502
64502
64508
64507
64507
64501
64501
68507
61501
68507
64501
64500
58827
64501
49000
64501
64501
64501
64003
64003
68032
60000
801201
801401
90000
90000
68032
95803
800851
801401
90000
90000
90000
800851
800851
90000
800801
90000
48518
64501
90000
90000
90000
800851
800851
90000
800851
49000
68507
68507
68507
68507
62513
60038
62513
64021
58827
61003
64009
58827
64009
64009
59518
59519
61004
90000
90000
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
64501
49000
64501
68032
68032
68032
68032
68032
801401
801401
801401
95803
800801
49000
63543
615 01
59226
83165
83165
81000
60000
49000
90000
81000
90000
90000
90000
800851
65
FABRIKAT/MODELL
År
Ant.
8997-
2
2
2
1
1
2
56638
61004
83165
68019
68019
68019
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
64024
61004
61004
60002
62511
14019
61004
73015
58827
64021
64021
56638
62511
64024
57024
61004
61004
61004
62513
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
61003
61004
59519
59519
61501
61501
57024
16525
68022
61004
61003
64024
68019
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
61004
08011
62513
61501
61004
61004
61003
08011
60027
61003
61003
68022
2
2
61003
59519
Skogsmaskiner
518
528
4
2
14019
68022
Bulldosere/Beltelastere
931
941, 951
943, 953, 963, 973, 983
955, 977, 966
1
4
2
2
68022
14019
68022
68022
Maxxum 7130, 7140
MX 80-170
MX 180-285
MXM120, 130, 140, 155, 175, 190
MXU100-135
MXU 130, 135
Landbruks- og anleggsmaskiner
Bulldozere/Båndlastere
450B, 850B, 1150B/-C
485, 585, 685, 785, 855
485XL, 585XL, 685XL
495XL, 695, 895, 995
580, 580 F, 580 FG
750, 850, 1000C/-D, 1150
785XL, 885XL
800
840-4
844XL, 856XL, 956XL (Tysk)
1056XL, 1256XL (Tysk)
1150 B, 1150 C
1394, 1494, 1594
1450/-B, 845-4XH
1825
1840
1845C
1845 Minilastere, 1816, 1830
H50C
Hjullaster/Kompaktorer
1529
1816, 1830, 1845
621B
721B
821B
580L
W5
W 7, W7C, W9, W9A
W 9A
W9B, W18, W12
W 14
W20C, W26
W 24
Traktorgravere
044B, 580K
530, 550
580, 580F, 580FG
588
621B,
680E, 680K, 680L, 721B, 760, 821B
680F/-G/-H, 750B
680G
688
688B
730, 740, 760B
800
888, 888B,1088
921
788, 988, 1188, 1288, 1488
Magnumserien
CATERPILLAR
Traktorer
916, 918
2-12 BFT
66
0304-
86-87
86-87
86-87
86-87
86-87
96969696-
96-
96-
87-
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
57412
HDX/STS
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
47600
95602
87700
90000
90000
800601
800851
68507
68507
68507
68032
90000
90000
90000
800851
800851
90000
800851
802101
800801
801201
801201
800601
68032
64508
64500
60038
57412
56802
73507
49000
64507
64507
47600
64500
64508
46024
72018
95803
64003
64003
95602
60000
48519
48519
61003
61003
56802
90000
90000
90000
90000
90000
90000
64501
61501
81000
90000
90000
90000
90000
800851
800851
800851
800851
60000
60000
46024
90000
68508
61501
60000
64508
68507
90000
90000
68032
801401
90000
800851
800851
800851
64501
61003
61501
60000
90000
90000
90000
61501
61501
60000
60000
90000
90000
90000
68508
63543
68508
64507
68022
64021
64003
801201
90000
61501
60000
48519
68508
68508
68508
68508
90000
90000
D3
D4, D5,
D4, D6,
D4 E
D6, D7,
D7, D8,
D7 H
D10
År
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
2
2
1
2
1
2
2
4
73004
64024
14019
61004
57024
68022
73004
73004
Minilastere/Minitraktorer
613 (Scraper)
619 (Scraper)
621, 623, 637 (Scraper)
814, 981 - 24V
815, 816, 824, 825, 826
910, 980, 988, 992
920, 950, 966, 943, 953, 963, 973, 983
920, 922, 926, 950
930
933, 936, 944
IT 12
IT 14G
4
2
2
2
2
2
2
2
4
2
1
2
14019
68022
73004
68022
73004
73004
68022
68022
14019
68022
73004
61004
Dumper
769, 773, 777
2
68022
Gravemaskiner
206
215, 225, 235, 215 BS
215B S
225B LC, 235B
245
IT 18
IT 146
2
2
2
2
2
2
2
58827
68022
68022
68022
73004
59519
Veghøvler
12G, 14G, 16G
112G, 140G
120G, 130G
2
2
2
68022
68022
68022
Trucker
350
351, 422, 461, 462, 501
400P, 480P, 500, 500P
461D, 462D, 501PD, 502PD
501P, 501
502, 502P, 510P, 600
540D, 600D, 670D, 680PD
600
601P
601PD
651, 641, 660
670, 680P
760P, 860P, 960P
A-10, -12, -15, -16, -18
A-10, -12 diesel
A-20, -22, -24, B10
B-10, -12 diesel
B-12
B-15, -16, -18 diesel
B-15, -16, -18, -20, -22
B-20, -22, -24 diesel
B-24, -25
LT40, -44, -48
V50B, V60C, V80C
V60
V60B (Perkins)
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
08011
57024
14019
59518
57024
57024
68022
14019
57024
59518
73004
16525
57024
59518
68022
59518
68022
59518
CHALLENGER
H30, 40, 50, 60F diesel
H20, 25, 30 E diesel
H30, 40, 50, 60H, 110, 130
150F diesel og bensin
H60, 70, 80 C bensin
H60, 70, 80 C diesel
1
1
2
2
1
1
64021
61004
57024
57024
57029
64502
D6, D7 -24V
D7, D8, D9 -6V
D8, D9 -12V
D9 -24V
96-
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
90000
90000
800851
73508
64508
56802
46024
68508
73508
73508
68508
73508
68508
73508
73508
68508
68508
68508
73508
68508
60038
49000
68508
68508
68508
73508
48519
95803
800801
90000
90000
68508
68508
68508
56802
46024
56802
56802
46024
46024
68508
56802
46024
48518
73508
90000
90000
56802
46024
48518
68508
48518
68508
48518
73508
48518
73508
48518
90000
90000
59518
59518
14019
61004
57024
68022
HDX/STS
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
56802
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
46024
68508
64507
56802
56802
56801
90000
46024
46024
46029
64003
90000
90000
90000
90000
800851
CHALLENGER
801201
800851
67
FABRIKAT/MODELL
År
H150, 165, 180, 200, 225
250, E250, 300A diesel
H360, 400, 460A, D8, R40
P125, 150, 165, 180A diesel
S150A
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
1
1
2
1
1
64502
2
2
61004
61004
CLAAS
Skurtresker
204
228 (24 volt)
Comando, Dominator 114CS, 116 CS
Commandor 114 CS, 116 CS
Compact 25, -30
Consul, Columbus, Cosmos
Dominator 38, -48
Dominator 56, -66, 76
Dominator 58, -68, 78
Dominator 88
Dominator 96, 106, 114 CS,
Dominator 98
Dominator 38S,48S, 58S, 68S, 78S
Dominator 88S, 78SL, 108SL, 119
Europa D, Gigant, Matador
Lexion 405, 410, 415, 420, 430, 440, 450, 460
Lexion 480
Jaguar 840
Medion 310, 330
Mercator 50, 60, 70, 75
Mercator 60, 70, 75
Merkur, Senator, Protektor, SFB, SFM
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
61040
61040
68019
68019
58827
61040
58827
61040
61040
61040
68019
64401
64021
64021
64021
64021
73015
CLARK - se også MICHIGAN
Hjullaster/Kompaktorer
55, 75C, 85, 110, 125
75A, 275A, 210, 280
175
180, 380, 480
243
443
743
843, 2000
CKL340
1
2
1
1
1
1
1
2
2
64024
73004
64024
64024
61003
57024
61004
57024
73004
Veihøvler/Asfaltleggere
DW60, RW80, RW110
RW140
TS80
TV50, TV80
1
2
1
1
64021
64021
68019
64021
Trucker
75A, 210, 175A, 280, CKL340
Alle DCY
CY40, -50, -60, -70, -C60
DCFY serien
X120, X125
Y20, -30
Y40, -50, -60
Y80PD
Y100, -110, -120, -130
Y140, -150
YS60PD
eldre modeller
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
73004
58827
57029
60027
57029
57412
57024
68019
68022
68022
61004
57211
2
2
62511
62511
CHAMPION
Veihøvler
730A
720A VHP
Landbruks- og anleggsmaskiner
Ant.
00-
62511
HDX/STS
68
MAXXIMA
GEL/MAX DC
90000
90000
800851
800851
68032
68032
95803
81000
801401
801401
800801
95803
81000
800801
64500
83160
83160
60038
60038
63543
63543
68507
68507
49000
63543
49000
63543
63543
63543
68507
64507
64507
64507
64507
73507
63543
63543
64508
63543
64507
61040
64024
61040
64021
68032
64003
64003
64003
64003
72018
801201
801201
802101
64003
801201
64508
73508
64508
64508
61501
56802
56802
60038
56801
56801
56802
90000
90000
90000
90000
46024
46024
73508
64507
64507
68507
64507
64003
64003
68032
64003
73508
49000
46029
95803
46029
47600
46024
68507
68508
68508
64500
64500
800851
801201
801201
801401
801201
81000
90000
90000
90000
90000+87700
90000
68032
800801
801401
90000
CLAYSON se NEW HOLLAND
COLES
MobilKraner
Hydra 18/20T, 18/22T, 25/26
Hydra 25/28T, 30/33T, 45/50
SHD
800851
År
Hydra 120T, -150T
Hydra Husky 150T
Kran S 1510
Ant.
4
4
4
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
SHD
1
68019
CONTINENTAL
CD6E
CD7
CD8D/E, CD10D, CD70
CUB5X, TP6
Gravemaskiner 300, 500
Spudol
Tiger 5X
2
4
2
2
1
1
2
20018
16525
20018
14019
73004
64502
61040
GEL/MAX DC
CONSOLIDATED PNEUMATIK
68507
68032
801401
CONTINENTAL
CONVERMATIC
Rengjøringsmaskiner
24
32.36
73508
63543
90000
CONVERMATIC
4
6
CONVEYANCER
Trucker
G4, G5, D5
G6, D6, TC-serien 3
TC4-serien
TC5-serien
TC6-, 7-serien
14019
14019
CONVEYANCER
1
2
1
1
2
COVENTRY CLIMAX
Trucker
4000, 5000
6000, 10000 Major
12000, 15000
IGD, TMD, UTF-serien
Climax
57024
08011
60027
61004
14019
56802
46024
90000
90000
90000
800851
COVENTRY CLIMAX
1
1
1
1
1
61004
62511
62511
62511
59518
64500
64500
64500
48518
90000
90000
90000
90000
90000
1
2
2
2
2
59519
59519
59519
59519
59519
48519
48519
48519
48519
48519
90000
90000
90000
90000
90000
800851
DAEWOO
0000000000-
DATSUN se NISSAN
DAVID BROWN
Traktorer
90, 1190
850, 880, 950
1270, 1290
1390, 1490, 1690
Implematic 770, -880
Selectamatic 770, 780, 880
Selectamatic 885, 995, 1210
Selectamatic 990, 1200
Selectamatic 996, 1212, 1410, 1412
MAXXIMA
16525
16525
16525
CONSOLIDATED PNEUMATIK
Kompressorer
145, 185F
DAEWOO
S 55V
Solar 130 L C-V
Solar 130 W-V
Solar 220 LC-V
Solar 330LC-V
HDX/STS
DATSUN se NISSAN
DAVID BROWN
1
2
2
1
1
1
1
1
1
61003
14019
61004
62513
61003
61003
62511
61004
62511
61501
60000
90000
90000
800851
64501
61501
61501
60000
60000
90000
90000
64500
90000
90000
64500
DEMAG
MobilKraner
AC 265 bil, AC 265 kran
HC 190-5-75T bil
HC 190-5-75T kran
HC 340 bil
HC 340 kran
2
2
2
2
2
64021
57024
64021
73015
68019
Kompressorer
1
61040
63543
Magnetløftere
1
56219
46400
DESTA
BVHM1321
DVHM1622, 2022, 2522, 3222
1
1
56049
68022
800851
DEMAG
56802
64507
46024
64507
73507
68507
64003
801201
64003
72018
68032
801201
802101
801401
86600
DESTA
57024
90000
68508
69
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
FABRIKAT/MODELL
År
Ant.
94-98
94-98
979999030359-63
64646465-67
68-81
68-81
68-81
82-84
83-84
82-83
80-83
80-83
86868683-90
72-74
74-89
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
99868088-
1
1
1
1
64021
61040
61040
64021
80808073-
1
1
1
1
58827
61040
61040
58827
DINGLER
Veivalsere/Asfaltleggere
VWT2
VWT4, -7, -8
1
2
60027
64024
64508
DISALCAR
IN 70 CR
1
59518
48518
90000
DRABANT
Skogsmaskiner
Alle modeller
1
57024
56802
46024
90000
DRONNINGBORG
Skurtreskere
1500, 1800, 2200, 2500, 2600
3006, 3800, 4500, 6600
7500, 8500, 8900, 9000
D-880, D-900, D-950
D-1200
D-1250, 1600, 1650
D-3000, 3000S, 4000, 4000S, 7000
1
1
1
1
1
1
1
66024
61040
64021
60027
66024
60027
58827
64502
DUTRA
D4K
DS110
2
2
DYNAPAC
Veivalsere
CA-15, -25, CA51 30, 51
1
Landbruks- og anleggsmaskiner
DEUTZ-FAHR
Traktorer
80, 85, 90, 100, 105, 106, 110
120, 135, 150
265, 118, 1145, 1160, 90
5585 HT
7207C, 7807C
AF3L-514
AF4L-6L, 8L, 12L
Agrokid 25, 35, 45
Agroplus 85 DT, 95, 100 DT
Agrotron 80, 85, 100, 105, 110, 120
Agrotron 90MK3
Agrotron 115MK3
D25, 30, 40, 45
D60
D88, D133
D177
D2505, 2506, 3005, 3006
D-4005, D-4006, D-4007, D-5006
D-5005, D-5206, D-5506
D-6005, D-6006, D-6206
D-6507, D-6806, D-7006
D-7007, D-7206, D-9006, D-10006
DX-80/-86/-92/-145
DX 85, -90, -110, -120, 130A
DX 140, 145A, DX-160
DX310, 330, 350 -serien
DX360, 390, 417, 450, 451, 470, 471
DX605, 610, 630, 650
DX-630
Intrac 2002
Intrac 2003, 2004
Skurtreskere
Alle modeller
2300, 2385, 2480, 2580, 2680, 3570, 3580
3360, 3540
M34.80
M66, M600, M750, M900, M980,
M600, M770
M940, 980, 1080
M992, 2480, 2580, 2680, 2780, 3330
M1000, M1300, M13002, M1600
70
82-95
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
64021
68019
68019
64021
64024
61040
56638
63605
63543
64021
64021
64024
60027
59518
14019
60038
64021
64021
64021
64021
64021
64021
68019
64021
57412
HDX/STS
SHD
64507
68507
68507
64003
68032
801201
801401
64507
64508
63543
47600
64003
801201
64507
95602
MAXXIMA
87700
64003
64003
64003
GEL/MAX DC
800601
801201
64508
48518
49000
64507
64507
64507
64507
64507
64507
68507
64507
95803
64003
64003
64003
64003
64003
64003
68032
64003
68507
64003
68507
49000
63543
68032
95803
64507
63543
63543
64507
64003
49000
63543
63543
49000
95803
90000
90000
90000
81000
800801
801201
801201
801201
801201
801201
801201
801401
801201
90000
64021
64401
68019
58827
61040
60038
60038
60038
81000
2x90000
90000
90000
64003
95803
801401
800801
801201
801201
81000
90000
90000
81000
800801
800801
90000
63543
64507
90000
64003
801201
90000
64502
60038
90000
81000
49000
95803
800801
64021
64024
64507
64508
64003
801201
68019
68507
68032
801401
CA121
CC10
CC21, CC30, CC42
CC31
CC40
CC41
CC102
CE50A
CG11, CG12, CC20
CG31
CH60
CH61
CH33, -44, -47, -60, CK31, CF33
CK50, -51, CA25, CH61, CC14
CK/CF-51
CR90
CS12
LP 850P, LG300
LR50, -90
År
Ant.
00-
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
00-
ECOAIR
Kompressorer
F20, F30, F58
F78, F105
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
55565
57024
68019
08011
59518
68019
56049
71005
61003
08011
64502
68022
64502
68022
68022
59519
64024
54459
57024
56802
HDX/STS
SHD
46465
46024
68507
68032
48518
68507
68032
GEL/MAX DC
90000
801401
90000
57024
801401
90000
61501
60000
90000
68508
56802
68508
68508
48519
64508
45100
46024
90000
85500
90000
ECOAIR
1
1
EPPLE MOBIL
Skurtreskere
EM840, 940
56638
61040
57412
47600
63543
95602
87700
800601
EPPLE MOBIL
1
68022
68508
EUCLID
Hjullaster/Kompaktorer
7D (Scraper)
14, 18, 24YD (Scraper)
L20B2
1
1
1
59518
73004
60027
48518
73508
Dumpere
15, 22, 25, 42, 60
46D
C20B2
R36
R 32 C
2
1
1
2
2
73004
73004
59518
68019
68019
73508
73508
48518
68507
68507
EUCLID
00-
90000
90000
90000
68032
68032
FAHR se DEUTZ-FAHR
801401
801401
FAHR se DEUTZ-FAHR
FAJME
J-06, M-03
J-14, M-17
J-55, M-67
FENDT
Traktorer
250GT, 250 K, 275 S, 260S, 250K
303, 304, 307
304 LS, 307 LS
305, 306, 308, 309, 310
309 ca
311 LS, 312 LS
409, 410, 411
716, 818 Vario
816, 818
916, 926
F390GT
Farmer 102, -103, -104
Farmer 105, -106, -108
Farmer 200S, 200V
Farmer 2005
Farmer 304 LSA
Farmer 305, -306
Farmer 308, -309, -310
Farmer 308
Farmer 307C, 308C, 309C
Favorit 505, Favorit 514 C
MAXXIMA
FAJME
2
2
1
61003
64021
64502
61501
64507
60000
64003
801201
FENDT
-89
-89
00020303-03
95-
950295-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
58827
58827
58827
61040
58827
61040
58827
68019
60038
60038
60038
58827
61040
58827
61040
58515
58827
58827
64021
64021
61040
58827
61040
60038
60038
60038
60038
60038
60038
60038
49000
49000
49000
63543
49000
63543
49000
68507
49000
63543
49000
63543
49000
49000
64507
64507
63543
49000
63543
95803
95803
95803
81000
81000
81000
800801
800801
800801
95803
81000
800801
95803
81000
800801
81000
95803
81000
800801
95803
95803
64003
64003
81000
81000
800801
800801
801201
801201
95803
81000
800801
71
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
FABRIKAT/MODELL
År
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
95803
68032
81000
800801
801401
Skogsmaskiner
250GT, 260, 275
Favorit 610S, 611S, 612S, 614S, 615, 626
1
1
60038
68019
49000
68507
Ryddemaskiner
365-, 380GTA, 380GHA
390-, 395GTA, 395GHA
F115, 220, 225, 230, 231GT, 251GT, 277GT
TS80, 60
1
1
1
1
64024
64021
57029
61040
64508
64507
46029
63543
FENWICK
DAD, DZP
DBP5
GLP
1
1
1
59518
64401
54579
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
58827
60038
58827
68019
59519
61040
61040
68019
61040
64329
68019
64329
61040
64329
68019
68019
57029
58827
61003
58827
59518
59518
58827
64024
64024
61040
68019
61040
68019
64329
64329
68019
73015
64329
68019
64329
73015
73004
73004
68019
64329
64329
68019
68019
58827
64024
68019
68022
64329
2
2
2
2
73004
68022
61004
68022
56801
64003
801201
90000
48518
90000
43924
FERGUSON se MASSEY-FERGUSON
Landbruks- og anleggsmaskiner
FIAT
45-66, 50-66
45-66S
50-66S, 45-66S
55-46, 70-66, 80-66
55-66
55-88, 60-88, 65-88
55-90 - 60-90
60-20, 60-66, 65-90DT
60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94T
65-90 - 70-90 - 80-90 - 72-94 - 88-94
70-90, 80-90, 90-90
90-90 - 100-90
100-90, 110-90
110-90 - 115-90
115-90
130-90, 140-90, 160-90, 180-90
200, 211 bensin
200, 211R, 215, 250, 350, 211RB
211 - 215 - 513R
300, 420
315 - 411 - 415
312R, 315, 415, 411R, 513R
420 - 470- 474
440, 450, 480, 500, 450S
450R, 550, 600
450R - 480-8 - 500agr
466, 566, 666
500 - 540 - 580
540, 640, 580, 680
550 - 600 - 650 - 70
550 - 615 - 650 - 800
580, 680, 780, 980
615, 650-serien
640 - 680 - 780 - 880
880, 880/5, 480-8, 440-8
880-5 - 980 - 1180
850, 900, 945
850 - 900 - 1000
1100 - 1300 - 1500
1180, 1380, 1880
1280 - 1380 - 1580
1580 turbo - 1880
A55 LM, A65 LM, A55 S, A55
Agriful
BJ12, -15, -20, DJ20, -25
DJ30, -35, -40
F100, F110, F115, F120, F130, F140
FH-LCH-2 400
Winner F100 - 110 - 115 - 120 - 130 - 140
FIATALLIS
Bulldozere/Båndlastere
31, 41B
345, 545, 605
345B, 545B, 605B
645, 745, 745C
72
93
93
86938699-
83-
83-
86-
92-93
60038
60038
49000
49000
49000
68507
48519
63543
63543
68507
63543
95803
95803
95803
68032
81000
81000
81000
800801
800801
800801
801401
68032
801401
68507
68032
801401
90000
68019
68019
63543
90000
68019
64329
56801
60038
61501
60038
60038
68507
68507
46029
49000
49000
48518
48518
49000
64508
64508
63543
68507
63543
68507
95803
60000
95803
95803
801401
801401
90000
81000
81000
90000
90000
81000
800801
800801
800801
68032
801401
68032
801401
68507
73507
68032
72018
801401
802101
68507
68032
801401
73507
73508
73508
68507
60038
68032
68032
68507
68507
49000
64508
68507
68508
802101
68032
801401
68032
68032
95803
801401
801401
800801
81000
68032
801401
68019
73508
68508
90000
68508
800851
År
945B
BD-7D, FR-9B PL
BD-8
BD-10C/-14C/20
FE18
FE-20/-28
FL-4/-9
FL-10/-14/-20
FR-4/-9
FR-7/-10/-12
FR-9BDL
FR-20
FR-130
S15
S70, S90, SR70
SL9
SL11/-HD/-HDS
FIAT-HITACHI
Gravemaskiner
EX 40 U
EX 50 U
EX 60.3
EX 100.5
EX 135 UR
EX 135, 165
EX 165
EX 215
EX 285
EX 285, 270
EX 355
EX 455
EX GO LC
FH 15.2
FH 17.2
FH 30.2, 35.2, 40.2, 45.2
FH 95
FH 150 LC3
FH 200 LC3
FH 270
FH 330,3
FH 85W
FH 130 W
FH 150 W3
HX 99 B
W 90, 110, 130
W 170, 270
W 190, 230
W 190
W 130
165
135 W
Ant.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
73004
59519
61004
68022
61004
68022
61003
68022
68022
61003
59519
58827
61040
64024
58827
61040
MAXXIMA
GEL/MAX DC
90000
90000
800851
90000
800851
68508
68508
61501
60000
90000
60000
90000
90000
90000
81000
90000
68508
68508
61501
60038
60038
49000
63543
64508
49000
63543
95803
95803
81000
800801
800801
FIAT-HITACHI
56068
56068
57024
56069
56069
57024
59518
68022
68022
68022
68022
68022
57024
54579
57024
57029
59518
68022
68022
56802
56801
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
57024
59518
59518
56068
60038
68022
68022
68022
58827
59518
59518
56802
FINNTRAC
BGS
2
61003
61501
FLEXER
Flexer
1
62511
FORD
30-serien
40-serien
256.276
550, 555, 655, 755
1210 - 1700
1220
1220, 1920, 2120
1700, 1900
1710, 1910
1900 - 1910 - 1920
2000 - 2610 - 2910
SHD
73508
48519
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
FMA
Landbruksmaskiner
TK1000
HDX/STS
0000000099000000000000990099-
9900990099999900000000-
56802
56802
56802
45168
45168
46024
45169
45169
46024
48518
68508
68508
68508
68508
68508
46024
43924
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
90000
46024
46029
90000
90000
90000
68508
68508
60038
46024
48518
48518
45168
49000
68508
68508
68508
49000
48518
48518
95803
95803
90000
90000
90000
90000
90000
81000
90000
90000
800801
800801
FINNTRAC
800801
60000
FLEXER
64500
FMA
97-
1
54459
9191
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
61003
61003
61004
64401
59518
57024
60002
57024
60002
61004
64401
45100
85500
FORD
-90
908289-
61501
61501
60000
60000
56802
48518
46024
56802
46024
90000
90000
90000
800851
90000
90000
90000
90000
90000
90000
800851
73
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
60038
49000
95803
81000
800801
60038
60038
49000
49000
95803
95803
81000
81000
800801
800801
61501
60000
90000
61501
60000
90000
2000, 2600, 3000, 3600, 3610
2000 - 3000 bensin
3000 - 3600 - 3610
3600 - 4000 bensin
3830
953910, 4110, 4610, 5610
3930, 4130, 5030
904000, 4100, 4550, 4600
4130 - 4630 - 4830
5000 - 5610
5600, 6410, 6600, 6610, 6710, 6810, 7000, 8000
5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340
7600, 7810, 8600, 8630, 8700, 8830, 9600, 9700
7610 - 7710 - 7810 - 7910 - 8210
7840 - 8240 - 8340
8000 - 8200 - 8600
8700 - 8630 - 8730 - 8830
9000 - 9600 - 9700
CM274
County 774, 974, 1184
Dextra bensin
Dextra diesel
Fordson bensin
Fordson Diesel-Dextra
Fordson Diesel-Major
Fordson (Leyland)
Fordson Major Super
Fordson Major, super
H-42, H-48, D-45
Hymas-42, 52
P-42, -44, -47
P-45, H-45
Power Major
TEG
65-83
TW5, -10, -15, -20, -25, -30, 35
Versatile
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
64401
58827
64401
58827
58827
64401
61003
64401
61003
64401
64401
61501
64401
64401
61003
64401
64401
64401
57024
64401
56049
59519
57024
16525
16525
62513
16525
61003
20018
64401
16525
64401
61003
64401
64401
61003
FORTSCHRITT
E513, E514, E514S
2
64021
64507
FRISCH
Alle modeller
2
59518
48518
FURUKAWA
635E, N625E
2
61004
GARDNER DENVER
250
2
20018
GALION
118, 118B, 160, 160L, 303, 503
303, 503
2
2
16525
GEHL
415, 608
1620, 360, 3510, 3610
2610
4610, 3300, 6600
6620, SL5625, 4400
KL155
MB145
MB148
MG747
SL3610, KL405
4625SX, 6635SXT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
56049
54577
54579
57024
59519
56638
54459
54579
61003
Veihøvler
MG747
1
61501
GEHLMAX
3825 SX
4635 SX
4635
GILSON
G10, G16, H16
74
År
0000-
1
1
1
61003
90000
61501
56802
60000
46024
90000
46024
90000
90000
90000
64501
90000
57024
56802
61501
60000
61501
54459
90000
90000
61501
60000
90000
64003
801201
90000
90000
57024
56802
57412
57412
46024
43923
43924
46024
47600
45100
43924
61501
61003
56802
800851
90000
95602
60000
61004
57024
61004
90000
90000
90000
87700
85500
90000
90000
90000
800601
800851
90000
46024
45100
90000
90000
85500
800851
År
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
SHD
MAXXIMA
GMW
D45 diesel
Gigant
Industrichassis
1
1
1
64502
64502
66024
GRADALL
800
2
62511
GREMO
TT12C
1
64401
Skogsmaskiner
604, 802, 803, 804, 1004
2
61003
MobilKraner
AT5285
RT422
RT58, -59, -60
RT63, -65, TMS300
TM 750E
TM 750 EN
TMS 180, -300, -475
2
2
1
2
4
4
2
61004
57024
73004
73004
61004
61003
64401
GROVE
AT5285
RT58, -59, -60
RT63, -65, TMS300
RT422
TM 750 E
TM 750 EN
TMS 180, -300, -475
2
1
2
2
4
4
2
61004
73004
73004
57024
61004
61003
64401
GUELDNER LINDE
H-3, -20
H-12, -15 bensin
H-12, -15, -25 diesel
H-25, 41, 45, 50
H-35, -40, -50, -60, -70
1
1
1
1
1
58827
54459
58827
58827
68022
GUTBROD
1040, D9- diesel 12V
1200, 2060, 2510 bensin, D9
D9, 12 diesel
Städmaskin
T52B, T72
1
1
1
2
1
54459
4522
54459
63605
68022
45100
85500
45100
85500
HAAHJEM
C 100B
2
61040
63543
HAKOTRAC
800, 1200, 1400
2000
Hako Jonas
Profit 182
1
1
1
1
4522
55019
56638
57024
00-
1
68019
000000-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
59519
61004
54579
59519
59519
43924
48519
48519
2
2
2
60027
61040
68019
63543
68507
HAMM
DV 8 Super
HANIX
150-2
H30A
H36A
H45A
H15B
N350-2, N300-2
N450, N45
H15B
H36B
H50B
HANOMAG
44D
22C, 33C, 44C, 55C
66C, 77C
GEL/MAX DC
GMW
64502
GRADALL
64500
90000
GREMO
61501
56802
60000
46024
73508
73508
61501
60000
90000
90000
90000
800851
90000
90000
800851
90000
56802
73508
73508
46024
61501
60038
60038
60038
60000
49000
45100
49000
49000
68508
95803
95803
95803
90000
90000
90000
GROVE
800851
800851
GUELDNER LINDE
81000
800801
85500
81000
800801
81000
800801
GUTBROD
68508
HAKOTRAC
57412
56802
46000
47600
46024
95602
68507
68032
86000
87700
90000
800601
HAMM
801401
HANIX
57024
57024
59519
56802
56802
46024
46024
48519
90000
90000
90000
48519
90000
90000
800851
90000
90000
90000
68032
801401
75
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
47600
47600
68508
73507
63543
68508
63543
68508
68508
95602
95602
87700
87700
800601
800601
90000
802101
800851
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
56638
56638
68022
73015
61040
68022
61040
68022
68022
60027
61040
HARA CAWAY
Twin
1
62511
64500
90000
HEDEN
3,5 tonn
1
62513
64501
90000
HEGG
H4-H15
H16-H30
2
2
62511
66024
64500
90000
HEMEK
Pirat
All-Drive 300, 350, 600
650, 958
9110
Ciceron I, II, 89, ASK
Ciceron TD 81, TD814, Å
Hemek EGS
2
1
2
2
2
2
2
64502
66024
66024
57024
61003
64021
64021
HINOMOTO
C 500
Holder A-55
Holder A-60
Øvrige traktorer
1
1
1
1
58827
56638
58827
4522
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
HOES
11011 K
1
68022
HOLDER
Traktorer
A-60, C-500
AM2, AG3, AG35, A40, 50, C40, 50
B16
B18
P-70
1
1
1
1
1
58827
55559
54577
54584
55559
HOUGH
BH25B
BH65B
BH70
DH30B, DH50B
DH65C
H30A
H25B
H6OB
H80A, H80B
4
1
4
1
2
2
1
4
2
08011
20018
14019
60027
61004
57029
59518
16525
64021
9999-
57412
57412
HDX/STS
22CI, 33CI
B-6, B-8C, B-11C, B-14C
B-18C
B-30C
BC-11C, BC-14C, BC-30C
D 600
D 600 D
K7, -11 serie B, K12C
R440, -445
R540, -545
W250C
HITACHI
EX 60
EX 60.5
EX 100
EX 100.5
EX 120
EX 200, -220
EX 300, EX 400
FH 120, FH 150
FH 200, 220, 300
FH-LCH-2 400
UH 033
UH 063
UH 081, -083
UH 103, 143, 181
UH 121
76
År
90000
63543
64502
64502
56802
61501
46024
64507
64507
60000
64003
64003
60038
57412
60038
49000
47600
49000
95803
95602
95803
57024
57024
56802
56802
46024
46024
57024
57024
64024
68022
59518
68022
68022
57024
60002
64024
68022
73004
56802
56802
46024
46024
64508
68508
48518
68508
68508
46024
56802
90000
90000
801201
801201
81000
87700
81000
800801
800601
800801
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
64508
68508
73508
68508
60038
56219
49000
46400
43923
43923
95803
56219
81000
86600
800801
86600
HOUGH
56801
46029
48518
95602
64507
64003
81000
90000
90000+86600
90000
800801
800851
800601
801201
År
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
SHD
73507
73507
72018
72018
MAXXIMA
GEL/MAX DC
H90C, H100, H100B
H120B, H120C
H400, D400, D500
H30E, 560
4
4
4
2
20018
20018
73015
73015
HUDDIG
960, 970, 1160
760
760, 860
-94
95-
2
2
2
61003
59518
57412
9999-
1
1
68507
68507
68032
68032
HURLIMAN
801401
801401
1
68019
68019
*68022
68019
68507
68032
801401
HUSKY
590
1254, 1477, 1886
2
1
62511
54459
64500
45100
HYDREMA
26F4, 56F4
79V6
580
600-Serien
805, 807, 808, 808MBC
800
900
906B, 908B,910
1
2
2
1
1
1
2
1
64401
61003
60038
68019
68022
64401
60038
68019
HYDROMAC
H5
H5D, H75, HDS, HG75
H7/-S
H95/-E
1
1
1
2
64024
68022
73004
62511
HURLIMAN
Prince 435, 445
XA606, 607
XT85, 105,103 (* m. festeknast)
XT908, 909, 910.4, 910.6
HUDDIG
61501
60000
48518
47600
90000
90000
90000+87700
HUSKY
85500
HYDREMA
61501
49000
60000
95803
68032
90000
81000
95803
68032
81000
800801
801401
68508
49000
68507
800801
801401
HYDROMAC
64508
68508
73508
64500
HYDROVANE
HYDROVANE
150GT, 180GT
1
62511
HY-MAC
500, 580/-B/-BT/-C
580 CS, 590 CS, CS880
590 nyere modeller, 470, 474, 580DS
H100
586S, TM9
2
2
2
1
2
20018
20018
62511
73004
61004
HYMAS
42R
42-79-mod
82R
471, 474, LP
6000
8000, 9000
H42 (Ford/Perkins)
H42 (Leyland/Deere)
H62, H 72 (Ford)
H62, H 72 (John Deere)
H240
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
68022
68022
68019
62511
68019
61004
64401
68019
64401
68019
58827
HYSTER
H20, 25, 30E diesel
H30, 40, 50, 60F diesel
H60, 110E, nyere modeller
H60, 70, 80, 90, 100, 110E bensin
H60, 70, 80E diesel
H60F diesel
H150, 165, 180, 190, 200
H225, 250, E250, 300A diesel
H300, 400, 600
H300A diesel
P40A, P50A
P125, 150, 165
P180A diesel
QH-20 (12 volt)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
61004
64024
64021
57029
64502
64024
73004
64502
64502
64502
61004
73004
73004
59518
64500
HY-MAC
64500
73508
90000
800851
HYMAS
68508
68508
68507
64500
68507
68032
801401
68032
90000
60038
56801
68507
68032
68507
49000
68032
95803
64508
64507
46029
801401
800851
801401
81000
801401
800801
90000
HYSTER
800851
64003
801201
90000
64508
73508
90000
73508
73508
48518
800851
90000
77
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
FABRIKAT/MODELL
År
QN-20 (6 volt)
RC diesel til 96603
RC diesel, HE, UE
S20, 25, 30A, 30, 40, 50C bensin
S30, 40, 50 diesel
S50 bensin
S60, -70, -80 diesel
S100B diesel
S150A
YC diesel
YE diesel
Landbruks- og anleggsmaskiner
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
08011
16525
64024
59518
16525
59518
64024
64024
62511
61003
64024
2
2
2
2
2
1
59518
61004
68022
61004
59519
59519
IHI
IS-10F
1
57024
ILLER
NMW, B100
2
HYUNDAI
160
130 LC-3
250 LC-3
290 LC-3
130 W-3
55W-3
IMT
Traktorer
109, 549, 569, 577
542
542
5106
INGERSOLL-RAND
Asfaltskrapere/Kompressorer
DL900, -1200
Gyroflo 85 DR
Gyroflo 125, -175
Gyroflo 140
Gyroflo 150-4
Gyroflo 250
Gyroflo 365, -600
Gyroflo DRG 600 SL
Gyroflo H480
ML-500C
MW-6520
Nemek KL 21
P100
P140
P125W
P175W, -250W, -375W
P260WD
P130WDG
P600W
Spiroflo XL-1100
T 3093 LD
TP60
TP105, -120
TP210
XAP/XHP 750
XL750, 850, 900, 1100, 1200
INTERNATIONAL
284
320, 324
354, 444, 454, 574, 674
384, 484, 584, 684, 784
406, 430, 439, 440
485XL, 585XL, 685XL, 785XL, 885XL
500, 510, 515, 515B
520
523, 624, 724
533, 633, 733, 833
616, 634
633 (eldre modeller), 685XL
78
Ant.
00000000-
-83
84-
0000-
00-
HDX/STS
SHD
64508
48518
MAXXIMA
90000
48518
64508
64508
64500
90000
61501
90000
64508
48518
90000
90000
68508
48519
48519
90000
90000
90000
56802
46024
90000
57024
56802
46024
90000
1
1
1
1
61003
55559
55565
62511
61501
56219
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
68022
14019
20018
62513
62511
20018
68019
62513
68019
64024
68019
68022
61004
61004
68019
61004
61004
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
60002
59518
62513
62513
60027
62513
61003
62513
68022
61003
57024
61004
61003
68022
68022
68019
58827
66024
61004
GEL/MAX DC
60000
86600
46465
64500
68508
64501
64500
68507
64501
68507
64508
68507
68508
68032
801401
68032
801401
68032
801401
90000
90000
68507
68032
90000
90000
90000
90000
64501
68508
61501
56802
60000
60000
90000
90000
90000
90000
60000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
68032
95803
81000
801401
800801
90000
800851
46024
61501
800851
800851
801401
800851
800851
800851
68508
68508
48518
64501
64501
64501
61501
60038
64502
68507
49000
743, 745, 844, 856
745, 844XL, 955XL, 1255XL
844S
885XL
955, 1055
956, 1056
1394, 1494, 1594, 1694
2525, 2530
3964, 3965, 3984
3984B
4494, 4894
5033
B100, -125
B140
B275, -276, -414, -434
B450
BH25, -85
BH25M
BTD6, -8, -9
CX90
CX105
DF, DED, D8
DH30, -50
DLD2
EMB, BWD, EM
EMD 40, -50, BND6
GX45
GX 50H
H25, -30B, -50B, H65
H50, -65B, -70F
H84, H85
H90
H90C, -100B, -100C
HA25G, H25
Hydra 84
L150
MC115
MTX140
S413
TD6, -9, -9B
TD8B
TD14, 15, 18, 20
TD15B/-C
TD20C
TD20E, -25C
TD24
ZTX
År
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
4
4
2
1
2
2
2
4
2
1
2
4
2
2
2
2
61040
64021
58827
61003
61040
64021
62513
61003
16525
20018
62513
58827
16525
57029
62513
16525
61004
08011
16525
61004
61004
59518
60027
57029
16525
16525
56219
56219
60027
66024
62513
16525
20018
57029
62511
16525
61004
61004
16525
16525
62511
16525
14019
68022
73004
16525
61004
IRMER ELSE
D141-9D
D171-R, 301R, 451R
D201-R, D241-R9
D341-R9, D401-R9
D451-R9, D661-R9
D601R, 721R
D801-R9
D901-R
D1051-S, -1101-R, 1802
R540
S501FLS
S701FLS
S1051FLS
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
58827
60027
61040
ISEKI
2140, 3210
4370
4451
Muli 50 Transporter
TE 4270, -4370
TS 3110, 4510
TU 318
TX 1300, -1500, -2140
1
1
1
1
1
1
1
1
03-
03-
0303-
61040
58827
73015
68019
60027
61040
58827
60038
61501
HDX/STS
63543
64507
49000
63543
64507
64501
61501
60038
56801
64501
49000
SHD
MAXXIMA
64003
95803
60000
81000
90000
64003
90000
95803
81000
800801
90000
90000
46029
90000
90000
90000
90000
46400
86600
48518
56801
801201
800801
801201
60000
46029
64501
GEL/MAX DC
800851
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
90000
64508
64501
56801
46029
64500
90000
90000
90000
64500
68508
73508
60038
49000
95803
63543
49000
60038
63543
49000
73507
68507
81000
90000
IRMER ELSE
800801
90000
90000
95803
81000
68032
800801
802101
801401
90000
63543
60038
49000
95803
90000
81000
800801
ISEKI
54584
59519
61004
58827
59519
61003
54584
43923
60038
49000
61501
95803
60000
90000
90000
81000
90000
90000
800851
800801
43923
79
FABRIKAT/MODELL
Landbruks- og anleggsmaskiner
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
ITALIMACCHINE
Mariner 35, -50, SP 325
Polipa 215
1
1
68022
57024
J.L
530, 700, 730
1
64024
64508
JCB
Bulldozere/Båndlastere
44, 806, 807, 807B, 808, 820, 114, 420
1
62511
64500
1
2
1
2
2
1
1
2
61003
62511
62511
62511
62513
61004
62513
62511
Gravlaster
1CX, 2CX
4CX-SP
1
1
61004
62513
Gravemaskiner/Traktorgravere
3C, 3D, 4C, 4CN4, 4D, 5C
6C, 6D, 7B, 7C, 8D
3CX, 4DX
JS70
1
2
2
2
62511
20018
62511
62513
Minigravere
803, 804
1
61004
Teleskoplastere
525, 532
1
62513
64501
2
59518
48518
Trucker
530B
1
61003
61501
JOBU
Landbruksmaskiner
105, 209, 230 Timberjack
AC
2
1
61004
57029
56801
46029
JOHN DEERE
Traktorer
631B
940
1010, 2010 diesel
1020, 1120
1030, 1130, 1630
1040, 1140, 1640
1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850
1950
1950 med hytte
2020, 2120
2030, 2130
2030, 2130 med OPU hytte
2040, 2140, 2250, 2850
3040, 3140, 3640, 4040, 4240
3050, 3350, 3650
3120 med OPU hytte
3130 med OPU hytte
3140 med OPU hytte
3100, 3200, 3200 X
3300, 3300 X, 3400, 3400 X
3350 HLE
4040, 4240, 4440, 4040 S, 4240 S
4050, 4055, 4250, 4450, 4650, 4850, 4955
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
2
58827
55559
61003
57024
55559
55559
57412
60027
60027
57024
55559
55559
56638
58827
58827
58827
58827
58827
61501
61501
58827
58827
61003
60038
56219
61501
56802
56219
56219
56638
49000
46400
56802
56219
56219
57412
60038
60038
60038
60038
60038
61003
61003
60038
60038
61501
46024
46400
46400
47600
49000
49000
49000
49000
49000
Hjullaster/Kompaktorer
185
411, 416, 426, 436, 446
413, 418, 420, 415, 417
423, 428
436
407B
416B-HT
426 B
Traktorer
155-65
80
År
0090-
00-
97-
-90
-90
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
68508
56802
90000
61501
90000
60000
64500
64500
64500
64501
90000
90000
90000
90000
90000
64501
64500
800851
90000
90000
800851
64501
64500
90000
64500
64501
90000
90000
60000
95803
46024
46400
46400
47600
49000
49000
800851
90000
90000
90000
800851
81000
90000
90000
90000
800801
90000
800601
95602
95803
95803
95803
95803
95803
60000
60000
95803
95803
60000
90000
90000
90000+86600
90000+86600
90000+87700
81000
81000
81000
81000
81000
90000
90000
81000
81000
90000
800601
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
År
Ant.
89-92
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
61003
16525
61003
59518
59518
64021
64021
61040
64021
63543
64021
61040
68019
61040
61040
64021
61040
68019
61003
58827
58827
58827
4531
Skurtreskere
330, 430, 630
450
925, 930, 932, 935
940, 942, 945, 950, 952, 955, 960, 965, 970
975, 985, 1075, 1065, 1068
1032, 1042, 1052, 1055
1085, 1177, 1177 H4, 1188 H4, 1188
1133,1144, 1155, 1157
1158, 1166
2054, 2056, 2058, 2064, 2066
2254, 2256, 2258, 2264, 2266
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
60027
61003
58827
58827
61040
58827
58827
58827
58827
58827
58827
Anleggsmaskiner
510 med Hymas 42
JD24
JD34, -44, -45, -54
JD35
JD55, -65
JD350, -450, -540, 540A
JD410
JD440, -440
JD440B med power-shift
JD440B med syncro range
JD500C, KD510
JD540, -544, -544A, -644, 644A
JD544B, 644B
JD570, -570
JD644
JD670, -770
JD690B
JD750
JD760
JD772
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
4
2
68019
57029
73015
68019
57029
61004
68019
57024
61004
57024
JOHNSTONE
20, 30, 44, 55K, 82, 102
1
08011
K&L
KL22, 44 Mobilkran
KL55, 77, 1517
KL66
KL100
2
1
1
2
14019
62513
64502
14019
4055, 4255, 4455
4230 med OPU hytte
4755, 4955
5310, 5410, 5510
5400
5620, 5720, 5820
6000, 7000
6010 SE, 6210 SE, PQ,6310 SE, PQ
6020, 6120, 6220
6100, 6200, 6300, 6400
6320, 6420
6410 SE, PQ, 6510 PQ
6520, 6620, 6820, 6920
6600
6610 PQ
6800, 6900
6810 PQ
6910 PQ 6-cyl
7600, 7700, 7800
7600, 7700, 7800
7610, 7710, 7810
8100, 8200, 8300, 8400
AMT 622
KAESER
Kompressorer
M12
M15
M22
M25
M32, M38, M51, M56, M76
89-94
0303990303990399949992979597-
73-
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
61501
61501
SHD
MAXXIMA
60000
90000
60000
90000
90000
90000
90000
48518
48518
64507
63543
64003
64507
64003
GEL/MAX DC
801201
801201
90000
801201
90000
63543
63543
63543
64507
63543
68507
61501
60038
60038
60038
61501
60038
60038
60038
60038
60038
60038
60038
60038
49000
49000
49000
49000
49000
63543
49000
49000
49000
49000
49000
49000
56801
68507
46029
73507
68507
46029
56802
68507
46024
56802
46024
56801
61004
68019
61004
68019
16525
68019
08011
68019
801201
801201
801201
801201
801401
64003
68032
60000
95803
95803
95803
60000
95803
95803
95803
95803
95803
95803
95803
95803
90000
81000
81000
81000
800801
800801
800801
90000
90000
81000
81000
90000
81000
81000
81000
81000
81000
81000
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
800801
68032
801401
90000
72018
68032
802101
801401
90000
90000
800851
801401
68032
90000
90000
90000
800851
90000
800851
801401
90000
68032
800851
801401
68507
68032
801401
68507
68032
801401
68507
68032
68507
JOHNSTONE
K&L
64501
KAESER
0000-
1
1
1
1
1
4530
58827
57412
57412
58827
60038
60038
49000
47600
47600
49000
95803
95803
81000
90000+87700
90000+87700
81000
800801
800601
800601
800801
81
FABRIKAT/MODELL
År
Ant.
-99
00-
1
1
2
2
1
*68019
64021
68019
68019
58827
1
2
2
58827
57024
64024
2
2
2
2
2
2
2
59519
60027
64024
64024
64024
64024
64024
48519
KIBO
1600
1
55019
46000
KLEVSHULT-HERKULES
4, 6, 8 tonn
Junior 2, 3 tonn D
Junior 2.3 tonn
2
1
1
64502
60027
08011
KOBELCO
Gravemaskiner
904E, 904II
905, 905A, 905II
909II, 912A
K903, 903B
K903C, 903II
K907C, -907D, -907II, 909A
K914
LK600A, -900
SK60
SK60, 200, 220, 300
SK100, 120
SK210, SK330
SK250
SK400
SK130LC, SK160LC
SK 70 SR og 135 SR
SK 210 Mark 6-Grønn
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
60002
60002
64024
59519
64024
64024
73015
73004
59519
64024
60002
68022
68019
73004
59519
59519
64024
2
2
2
2
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
64024
64024
68019
68022
64502
57024
73004
64024
64024
64502
64502
64502
64502
66024
73004
64502
66024
73004
16525
64502
59518
16525
64024
64024
M120
M120
M260/240
M260
Mobilair 24
* med festeknast
KALMAR
3-500
C serie 3-7,5 tonn
C og D serie 8-16 tonn, 28-52 tonn
Landbruks- og anleggsmaskiner
KATO
HD 307
HD400SE, -450SE, -700SE
KR20, -25, -300
NK110, -140, -160, -200
NK250E
NK300, -350, -400, -450
NK500, -800
KOCKUM se også ÅKERMAN
66, 837, 850, 875, 878, 880
84-31, 85-32
84-35, 85-35
555, 565
850KS
5250
K414B, 425B, K442B, K445, K565
K875
KL115
KL130, -210, -230, -235
KL250, -310, -560, KL860, KL861
KL411, K411B, K412
KL412, -420, -424, -425
KL420 spec
KL435, -442, -445
KL440
KL520
KL540
KL820, -821, K822
KL860, -861, -862, -875
KS82-54
KS811, -822
Logmar T-310, SM 215
SM215, -221
82
00-
91-
00-
9999
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
*68032
90000
60038
60038
56802
68507
49000
68032
95803
49000
46024
64508
95803
81000
81000
90000
801401
800801
800801
90000
90000
64508
64508
64508
64508
64508
86000
81000
64508
48519
64508
64508
73507
73508
48519
64508
800801
90000
72018
802101
90000
90000
68508
68507
73508
48519
48519
64508
64508
64508
68507
68508
56802
46024
73508
64508
64508
68032
801401
90000
90000
68032
801401
90000
64502
73508
64502
73508
48518
64508
64508
90000
År
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
SMV21 (eldre modeller)
SMV21, SMV24
2
4
60027
57024
KOMATSU
D50A, D53
D50S
D53A
D55S, D60, D65A, D75, HD320
D85/-A, D155A, D355
2
2
2
2
2
68022
64024
73004
73004
73004
68508
64508
73508
73508
73508
1
1
2
1
2
64024
54524
64024
61004
57024
68022
57024
60002
64024
61004
73004
62513
68019
68019
73004
54579
57024
57024
64021
54579
62513
54579
60038
64024
68022
73004
64508
43924
64508
Gravlaster/Hjullaster
FD20, FD25-6T
FG10, 15, 20
FG30, 35, FD30, 35
PC-40
PC-60
PC 95-1
PC-120, PC-210, 3K/5K, PC-240
PC 130
PC-200
PC 220
PC 300
PC 180 LC
PC 240 LC
PC 290 LC
PC 600 LE-6
PC 12 R
PC 27 R
PC 45 R
PC 95 R-8
PC 15R-8HS
PW 150 ES
SKO 57
WA 75
WA 200, 250, 300
WA 350, 380, 420, 450, 470, 500, 700
WA 600
KRABAT
Alle modeller
56802
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
90000
90000
46024
KOMATSU
00-
000000000000000000000000-
4
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
56802
56802
90000
90000
46024
68508
46024
800851
90000
90000
64508
90000
56802
56802
73508
64501
68507
68507
73508
43924
46024
46024
43924
64501
43924
49000
64508
68508
73508
800851
90000
68032
68032
801401
801401
90000
90000
90000
90000
95803
90000+81000
800801
KRABAT
1
90000
KUBOTA
Traktorer
B7100, DP, HST
F2000 Gressklippere
G3HST
G1700, G1900
G2400
KHSH
L175, L185
L245DT
L2550
L345DT
L4150 4WD
L4200
M5950DT, M7950DT
M7580, M8580, M9580
SK60
KUBOTA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
54577
Gravemaskiner/Traktorgravere
KH-11, -15, -28L, -90
KH-25, 35
1
1
60002
57024
LALTESI
40S
111
2
1
56638
68022
LAMBORGHINI
503, 503DT, 603, 693
550 DT, 660 DT
653 DT
674-70, 700
674-70, 874-90
754 DT
755
1
1
1
1
1
1
1
61040
58827
61040
58827
59519
64024
61040
43923
44500
43923
43924
45169
54577
54524
56069
57024
59519
59519
61004
60002
59518
68022
68022
59519
56802
46024
48519
48519
90000
90000
90000
90000
90000
90000
48518
68508
68508
48519
56802
46024
57412
47600
68508
800851
90000
90000
90000
95602
90000+87700
LALTESI
800601
LAMBORGHINI
60038
60038
63543
49000
63543
49000
48519
64508
63543
95803
95803
90000
81000
90000
81000
90000
800801
800801
90000
83
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
FABRIKAT/MODELL
År
Ant.
03-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
68019
68019
68019
68022
68022
68019
68022
57029
61040
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
59518
64024
64021
64021
61003
64021
64024
60038
60038
59518
LANSING BAGNALL
AM135, -160, -165, -A04
AM, AMO, AMS, 12, 13, 16
AP4, A040, A040T, TD200
AP40 diesel
FODR2
FODR6, 4.0
TODR2, -3
1
1
1
2
1
1
1
59519
59519
59519
16525
57024
62511
57024
LANZ
Bulli
1
56049
LAVERDA
3400, 3500, 3550
1280M, M 12, 1480T, T 14
1680M, M 16, 1880T, T 18
C 10-4
C 110
CM 8-4, C 8-4
M213, T214, T221
M305
L532
UM352, UM353 CM
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
61040
68019
68019
68019
62511
68019
68019
68019
LENKO
Skogis
1
56049
LENNEN
1280M, M 12, 1480T, T 14
1680M, M 16, 1880T, T 18
C 10-4
C 110
CM 8-4, C 8-4
M213, T214, T221
UM352, UM353 CM
2
2
1
2
1
2
1
68019
68019
68019
62511
68019
68019
62513
LEYLAND se også NUFFIELD
154, 253, 255, 262, 270
245, 502
285, 344, 384, 485
602, 604, 702, 704, 802, 804
2100, 4100
Hippo
Laird, Boxer, Terrier
LR1000, TR850
LTM 1060/2
LTM 1080/1
Mastiff
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
62513
61003
62513
62513
62513
62513
62511
62511
68019
68019
62511
850 DT
950, 1060
955/-DT
1106, 1306 Turbo
Campion 150
Premium 850, 950, 1050, 1060
Premium 1300
Runner 250, 350, 450
Sprint 674-70
Landbruks- og anleggsmaskiner
LANDINI
95
6880, 8880, 9880
8880
8880-DT, DTT
Blizzard DT-60, 75, 85, 95
Legend 130
Legend 130-DT
Legend 160
Mythos 110
Vision 100
LIBRA
216 S
84
03-
999999030303-
0000-
00-
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
56801
SHD
68507
68507
68507
68508
68032
68032
68032
801401
801401
68507
68032
801401
90000
48518
64508
90000
61501
56802
56802
64003
64003
60000
64003
GEL/MAX DC
801201
90000
64508
49000
49000
48518
81000
81000
90000
48519
48519
48519
90000
90000
90000
46024
64500
46024
90000
90000
57024
90000
63543
68507
68507
68507
64500
68507
68507
68507
68508
64501
68032
68032
68032
801401
801401
801401
90000
68032
68032
68032
801401
801401
801401
90000
57024
90000
68507
68507
68507
64500
68507
68507
64501
68032
68032
68032
90000
46400
801401
801401
90000
60000
64501
64501
64501
64501
64500
64500
68507
68507
64500
801401
801401
801401
68032
68032
64501
61501
56219
MAXXIMA
46029
64507
62513
55559
HDX/STS
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
68032
68032
801401
801401
90000
90000
År
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
LIEBHERR
308, 520
312
511, 531, 541
731, 952
901, 911, 921, 941
900L
942L
LTM 1022
LTM 1120, 2 st batterier i over- og undervogn
R902, R921
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
60038
60038
61040
68019
61040
60038
61040
61040
68019
61040
LJUNGBY-MASKIN
1015, 1016, 1118, 1221, 1321
1526, 1530, 1630, 3122, 6131
2240, 2747
2
2
2
61004
61004
64502
LJUNGBY-TRUCK
LT4, -5, -6, -8, -10, -12, 16
LjungbyHjullaster
L14
2
2
2
64502
61003
61003
2
1
1
2
2
2
57024
61003
64502
64502
64024
64502
LOKOMO
333, 353
909
923
928
961
AH132PS, 172PS
AH160
2
1
2
2
4
2
1
68022
64502
68019
64401
58827
68019
68022
LOKOTRACK
100, 2011
2
68022
LUNDBERG
341, 342, 343
595
2
1
57024
64021
L.M.W.
3-7,5 tonn
3-7,5 tonn
5, 6D, SL3SD, SL, 5D
7, 8, 10, 12, 20, 25D
8-16 tonn og 28-52 tonn
SL6D, -8D, -15D
HDX/STS
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
49000
49000
63543
68507
63543
49000
63543
95803
95803
81000
81000
LIEBHERR
800801
800801
68507
63543
68032
68032
95803
801401
81000
800801
801401
LJUNGBY-MASKIN
90000
800851
90000
800851
LJUNGBY-TRUCK
96-
61501
61501
90000
90000
L.M.W.
91-91
56802
61501
46024
90000
90000
64508
LOKOMO
68508
60038
68507
68032
49000
68507
68508
95803
68032
801401
81000
800801
801401
LOKOTRACK
68508
LUNDBERG
56802
46024
64507
M.A.N.
Traktorer
2P1, 4P1
2R3, 4R3, 2S3, 4S3
4R1, 4S1
18226
L 2000
2
2
2
2
2
14019
16525
64024
64021
64021
64508
64507
64507
MANITOU
4RE-30RH
BB 25C, -30C, -60, -80
MLT628, MT845, MT 1337LT
MRT1540
1
1
1
1
61040
61040
68019
68019
63543
63543
68507
68507
MARCO
ASE500B stabler
ASE1000B stabler
1
1
61003
68022
MOROKA
MTS-600
2
60002
MASSEY-FERGUSON
372
1235
1533, 1540
2200 serien, 4300 serien, 6200 serien
2430 ST
3115, 3125, 3646, 3655
1
1
1
2
1
2
61003
56049
56049
56636
57029
56636
90000
64003
801401
M.A.N.
64003
64003
801201
MANITOU
68032
68032
801401
801401
MARCO
61501
90000
68508
MOROKA
03-02
90000
MASSEY-FERGUSON
90000
61501
46024
46024
90000
56801
90000
85
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
FABRIKAT/MODELL
År
Ant.
039303-
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
56636
56636
56802
60038
58827
61003
62511
16525
61003
62511
62511
16525
62511
61003
16525
62511
62511
62511
61003
56636
56636
62511
56636
56636
62511
68019
62511
56636
62511
61003
56636
62511
56636
56636
61003
58827
08011
57024
16525
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
60002
61003
60027
58827
20018
58827
60027
61003
08011
60027
59518
16525
61040
1
68019
Hjullastere/Kompaktorer
MF11, -33
MF22
MF44
MF44C, -55C, -66C, -77C
MF55
MF356
2
2
2
2
1
2
61003
56638
62511
61040
68022
61003
Gravemaskiner/Traktorgraver
265-4, 290-4, MF50D
MF 382
MF400, -450S, -3366L, -3366D
MF450B, W250C
2210
2230
4235-4CP
4245-4CP
4255-4
1
2
1
2
1
1
2
2
2
62511
61003
61040
61003
59518
59518
56636
56636
56636
Landbruks- og anleggsmaskiner
5400 serien
6100 serien, 8100 serien
6480
8480
MF16, 20
MF25, -30 (12V)
MF30, -40, -50, -135
MF35 (6V)
MF35 (12V)
MF50 diesel, 50C
MF50, 90 diesel
MF55, 90 diesel (eldre modeller)
MF65 (12V), 81C, 82C
MF130, -133 (12V)
MF133 (6V)
MF135, -148, -165, -168, -175
MF178, -185, -188, -265
MF203, 105 (12V)
MF235, -240
MF240 med Lamb. hytte
MF250
MF265, -285, -290, -550, -565
MF350, 352, 355, 360, 365
MF375, 382, 390
MF575, -590
MF595
MF675, -690
MF699
MF1080, -2205, -3303, -3305
MF1250, -2640, -2680
MF3050, 3060, 3080, 3090
MF3305
MF3610, 3630, 3650
MF4200-serien
MF 5445
MF 6110, 6120, 6130, 6140
TE, TE-A (6V)
TE-A (12V)
TE-F
Skurtreskere
21-24
MF31-7, -240, -440
MF87, -88, -186, -187, -206
MF330
MF400
MF430
MF487, -506, -780
MF520, -530
MF630, 820
MF726, 780 (med elektrisk løft)
MF726, 780 (med hydraulisk løft)
MF890, 892
MS21, MS24
7238, 7256, SR 2045
7260, 7274
86
97-
96-
9600-
0000000000-
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
90000
60038
61501
49000
49000
95803
64500
81000
90000
90000
64500
64500
90000
90000
90000
61501
64500
90000
90000
64500
64500
64500
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
61501
61501
64500
64500
68507
64500
68032
800801
801401
90000
90000
90000
90000
90000
90000
64500
61501
64500
90000
60038
49000
95803
56802
46024
90000
60038
49000
95803
90000
90000
81000
60038
49000
95803
61501
61501
81000
81000
90000
90000
800801
800801
800801
90000
90000
63543
64508
61501
57412
47600
64500
63543
68508
61501
95602
90000
90000
90000
90000
90000
64500
61501
63543
61501
48518
48518
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
800601
FABRIKAT/MODELL
Ant.
000000-
2
2
2
2
2
56636
56636
56636
56069
56636
90000
90000
90000
1
60027
90000
00-
MATADOR
87 Skurtreskere
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
MATRAC
56049
57024
46024
90000
57029
46024
90000
1
56048
MATTSSON
Veihøvler
2
64024
64508
MB TRAC
1000
1
61040
63543
MBU
G130- Veihøvler
2
68019
68507
MATRAL
MATTSSON
MB TRAC
MC CORMICK se INTERNATIONAL HARVESTER
00-
MENZI-MUCK
4000T1, 5000T1
EH3000N
MBU
801401
68032
MC CORMICK se INTERNATIONAL HARVESTER
1
64021
64507
1
1
62511
61003
64500
2
1
1
64021
64021
64021
1
MECALAC
801201
64003
MENZI-MUCK
MERCEDES
1000, 1100, 1300
1500
1650, 1750, 2150
1700, 1250, 1350, 1400, 1450, 1550, Mac Trac 65/70
801201
2548
Mac Trac 700, 800, 900
Unimog 406, 416, 421
Unimog 424, 425, 435
Unimog 1600
0-350 Tourismo Bus
97
2
2
1
1
2
2
68019
64021
64021
64021
57024
73015
MERLO
Alle modeller
DM 1000
SM25, SM509, DMB3001
1
1
1
59518
57024
68022
MICHIGAN
Hjullaster/Kompaktorer
33
35AWS
35B
45C, 55C, 65, 75
75, 85 (Cummins/GM)
75, 85 (Ford/Perkins)
75B, 753
75C, 125C, 175C
125C, 175C
125B, 175B, 275A, 280
275B, C
475B
475C, L320
750A, 753A
AWS45, -55 (Perkins)
AWS55 (Leyland)
GEL/MAX DC
90000
MATRAL
87 Skurtreskere
MESSERSI
HCC 2051 D
M 35
MAXXIMA
MATADOR
MATRAC
Metrec
MECALAC
12 MXT
SHD
90000
90000
61501
64507
64507
64507
64021
56802
68507
64507
64507
64507
46024
73507
64003
64003
64003
64507
MERCEDES
801201
801201
801201
64003
68032
64003
64003
64003
801201
801201
801201
90000
72018
802101
MERLO
00-
56802
48518
46024
68508
90000
90000
45100
46400
85500
90000
MESSERSI
0000-
54459
56219
95602
MICHIGAN
2
1
2
2
1
2
2
4
4
2
4
4
8
2
2
2
16525
68022
60027
61003
62511
16525
62511
61501
16525
73004
61003
68022
61003
62511
20018
61003
68508
61501
64500
64500
61003
90000
90000
90000
90000
90000
73508
61501
90000
68508
61501
64500
61501
90000
90000
90000
87
Landbruks- og anleggsmaskiner
4270-4
6255
6290
8200
8220-4
Se også HANOMAG
År
FABRIKAT/MODELL
År
Kompressor 7585
L190, L270, L480
L320
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
SHD
68507
68032
MAXXIMA
1
4
4
68019
61003
61003
1
1
1
59519
4522
54584
MINI - ABS
Gravemaskiner
TB12
TB35S
TB65S
1
1
1
57029
57024
57029
56801
56802
56801
46029
46024
46029
90000
90000
90000
MITSUBISHI
FD20, 25 truck
FG20, 25 truck
MS120, 140, 180
MSO-4M
MSO-70
MT370D, MT470D
1
1
2
2
2
1
57024
57024
64024
60002
64024
54584
56802
56802
46024
46024
64508
90000
90000
MOELVEN
MK693
MK694
2
2
16525
61003
MOLL
Skurtreskere
1
60002
MONTABERT
Hydrofore, Alle modeller
MTS-600
MST 1500
2
2
2
62511
60002
63605
MOROKA
MTS-600
2
60002
MOXY
180, 182
5200, 6200S
6225B/6227B
5222B
7235, 7235B
D15
D16, D16B
MT30
MT36
MT40
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
68022
68019
64024
64024
73015
61003
64024
64021
73015
73015
1
1
4501
4501
1
2
64401
64401
1
60038
49000
MUNCK
600
2
64024
64508
MURRAY
Gressklippere
725, 830, 1030
1136, 1442, 1842
1
1
4521
4522
4501
MUSKEGG
eldre modeller
nyere modeller
1
1
14019
57024
MUSTANG
920, 930A, 940, 960
1
61004
MIKASA
MDR 20N
MCD-218 CEH
MUH 402 DS
Landbruks- og anleggsmaskiner
Ant.
MTD
Cub Cadet RBH 1200
HDS 3205
0000-
00-
0000-
MUIR HILL
110/101
121/161
61501
61501
GEL/MAX DC
801401
90000
90000
90000
43923
90000
64508
43923
61501
90000
90000
64500
90000
90000
90000
68508
68507
64508
64508
73507
68032
801401
72018
61501
802101
90000
64508
64507
73507
73507
64003
72018
72018
801201
802101
802101
4522
4522
MULTICAR-BRODDWAY
96-
88
56802
46024
95803
81000
800801
90000
90000
800851
2040
2042-2050
NEMEK
50, 150C
300T/-H/-HS, 503T, 1503
HL11, SL22HL
Borrigg
År
Ant.
00-
1
1
61501
61501
61003
61003
90000
90000
61003
61003
61003
61501
61501
61501
00-
2
2
2
2
90000
90000
90000
90000
Traktorer
4635
4835 - 5635 - 6635 - 7635
8160 - 8260 - 8360 - 8560
8160 - 8260 - 8360 - 8560 UPGRADE
8670 - 8770-8870-8970
8670 - 8770-8870-8970
8670A, 8770A, 8870A, 8970A
G170 - 190 - 210 - 240
G170 - 190 - 210 - 240
L60
L65 - 75 - 85 - 95
M110 - 115 - 135 - 60
M110 - 115 - 135 - 60 UPGRADE
MC28, 35
TC21D, 27D
TD 80D, TD 90D, TD 95D
TG210, 230, 255, 285
TL70, 80, 90, 100
TL...A serien (ersätter TL serien)
TM115, 125, 135, 150, 165
TM120, 130, 140, 155, 175, 190
TN 75 SA
TN-SERIEN D - S - V - F - N
TS80, 90, 100, 110, 115, 125, 130
TS...A
TV 140
TVT 190
HDX/STS
SHD
MAXXIMA
1
1
1
55019
55019
58827
GEL/MAX DC
NEMEK
NEUSON
1200 RD, 2700 RD
1502 RD
5000 RD
NEW HOLLAND
Skurtreskere
8030, 8040
8050, 8060
8055
8070
8080
CR serien
CR serien
CX serien
Hesstonn 6500, 8100
M72, M112, 3300, 3350
M80, M103
M89, M122, M133
M135, M140, M180
M182, 3900
M1520, M1530, M1540
M1545, M1550
TC52, 54, 56, TF78
TF42, 44, 46, L350
TX30, 32, 34, 36
TX62, 64, 65, 66, 68
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
NEUSON
60038
46000
46000
49000
95803
81000
800801
NEW HOLLAND
7979-
71-78
71-78
-96
97-96
97-
-0208
0209-
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
58827
57412
61040
57412
58827
58827
58827
60038
68019
62511
08011
14019
14019
68019
08011
08011
58827
58827
58827
58827
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
60038
64009
60038
60038
60038
60038
60038
60038
60038
95803
81000
800801
95803
81000
81000
81000
81000
800801
68507
68032
49000
49000
49000
49000
95803
95803
95803
95803
81000
81000
81000
81000
800801
800801
800801
95803
81000
800801
95803
81000
800801
95803
68032
801401
801401
49000
49000
64507
73508
73004
83160
73004
73004
83165
60038
64009
60038
56048
54579
64009
83165
64009
64009
49000
49000
47600
63543
47600
49000
49000
49000
49000
68507
64500
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
73508
73508
49000
49000
64507
57029
43924
68001
58827
60038
83165
68001
59518
68019
Hackar
1118
FX28, 37, 48, 58
FX300, 375, 450
S1800, 1805, 1900, 1905, 2305, 2405
1
61003
61501
2
2
58827
58827
60038
60038
Hjullastere
L255, LS125
L455
1
1
54464
57211
49000
68507
49000
49000
90000
68032
81000
90000
90000
68507
48518
90000
49000
49000
81000
81000
89
FABRIKAT/MODELL
Landbruks- og anleggsmaskiner
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
L553, 783, 785
LM410, 420, 430, 630, 640
LM-A serien
LM 1440
LS140, 150, 160, 170, 180
LX465, 565, 665, 875, 885
1
1
1
2
1
1
61003
64507
68019
58827
83165
83165
Traktorgravere
550, 555, 655
555C, 655C
655D, 675D
555E, 575E, 675E
3500, 4400, 4500, 4550
LB110, 115
LB 115 B
NH75, 85, 95
NH95
1
1
1
1
1
2
2
1
2
64401
64401
64401
61040
64401
58827
60038
64009
60038
1
1
57029
83165
1
1
1
1
1
54584
60002
54459
64021
Gressklippere
MC serien
GT serien
90
År
03-
HDX/STS
SHD
68507
68032
61501
GEL/MAX DC
90000
49000
81000
90000
90000
49000
49000
81000
61501
61501
60038
MAXXIMA
49000
56801
46029
NISSAN
BM2, NO80, N120, M106T
FD104, -105
FG104, -105T
FD106, -107
F01 bensin
F01 diesel, F02, PGF 02 bensin
FO3 diesel
H01 diesel
H02 diesel
H02
N-150, N150-2
N-350-2, N300-2
N450
SD 22 diesel
2
1
1
1
1
1
1
1
57024
59519
59519
60002
57024
54584
59519
61004
61003
NOKKA
Joker
1
62513
NORCAR
Skogsmaskiner
HTP480, 490, 500, 600
2
61003
NORLETT
Alle Gressklippere
1
56530
46800
NORVERK
130H, 140B, 170
160, 161
2
2
64024
64024
64508
64508
NUFFIELD
10/42, 352, 10/60
Mini, 3/45, 3/65, 4/25, 4/65
1
1
61004
62513
64501
O&K
L4
L6, L10
L15, L20, L25
MH3, RH3
MH4, 6, RH4, 6, 9
RH4,5
RH9, -12
RH18, 35
1
2
2
2
2
2
2
2
58827
58827
61040
56638
61040
60038
68019
61040
OLEOMAT
H15C2
2
16525
OMME
Alle modeller
2
PANDA
380
1
43923
45100
64507
56802
46024
48519
48519
56802
46024
43923
48519
90000
85500
64003
801201
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
61501
800851
64501
61501
60038
60038
90000
87000
90000
90000
800851
49000
49000
63543
47600
63543
49000
68507
63543
95803
95803
81000
81000
800801
800801
95602
87700
800601
68032
801401
64021
64507
64003
801201
64024
64508
57412
År
Ant.
PARCA
10, 16, 854, 1254
654/225
654/226
714
2
2
1
2
PEL JOB
EB11, -12, -14
EB 200, -750
EB306
EB506
EB706
1
1
1
1
1
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
SHD
GEL/MAX DC
PARCA
64502
16525
59519
60027
48519
90000
90000
PEL JOB
54459
55559
60038
59518
56219
45100
46400
49000
48518
P&H
MobilKraner
RT180, -200
T-200
T-220, -440
T-250, -300, -750
T-280, T-400
T-500
W-250, -350
2
1
2
2
2
2
2
73004
73004
68022
73004
64024
68022
73004
73508
73508
68508
73508
64508
68508
73508
POCLAIN
60/75/90
61, 81
170
GC120, 125 CKB
LY80, LC, LY2P, LC80S
MC100L, P75, -90, -115
PDM1407, P60
TX, PPM, 1807
TY45, TC45, TY545
2
2
2
2
2
2
2
2
2
68022
60027
68022
60027
64024
68022
61040
20018
20018
68508
95803
90000
85500
86600
81000
90000
800801
P&H
POCLAIN
POLARIS
Traktorer
425
425 4x4
Big Buss 6x6
68508
90000
64508
68508
63543
90000
POLARIS
1
1
1
4527
4527
4527
PORSCHE se ALLGAIL
PORSCHE se ALLGAIL
POWER GENERAL
500D
1
57029
PPM
288ATT
2
68022
68508
PRAGA
S5
2
61040
63543
PROPERMAT
KS50
KS55, -57
PSE
1
2
1
66024
68019
55019
1
1
57412
59226
RAMMAX
RW2200, -2400
1
56638
RANSOME PAPIER
410, 423, 424
440, 462
5111, 1520
2
4
2
14019
14019
16525
Kraner
Bensindrevet
Dieseldrevet
1
2
60027
14019
PROTEC
224 Sp.
107 Boxer
MAXXIMA
56801
POWER GENERAL
90000
46029
PPM
PRAGA
90000
PROPERMAT
0000-
64502
57412
68507
46000
68032
801401
47600
49000
95602
90000
90000
47600
95602
90000
90000
PROTEC
800601
RAMMAX
800601
RANSOME PAPIER
90000
91
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
FABRIKAT/MODELL
Landbruks- og anleggsmaskiner
RAUO
5002
3-SERIE
92
År
0000-
Ant.
2
1
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
56638
56638
REFORM MULI
33, 50, 1450
45, 145
1
1
58827
60027
RENAULT
95-12
95-14
95TX, 103TX, 68RS, 75RS
103-12, 103-14
551, 551-4
651, 651-4, 681-4
751-S, 751-4S
C33HK diesel
FK45HK diesel
R3042, -3043
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
61004
58827
61003
61004
61004
61004
61004
08011
14019
14019
RICHIER-DEHAG
200
240SB, M250BL/SB
BPH247A
H11P4
H15P4
H17CK, H17P
Rolock 80 Z
2
1
2
2
2
2
2
20018
56049
73004
08011
20018
16525
57024
ROBUR
Alle skogsmaskiner
1
62511
ROLBA
R200E
R400
R400E
1
1
2
58827
64502
64024
ROPER
Gressklippere
12 HP, 16 HP, 18 HP
1
4522
ROSS
Bensin
F25B, F40B
GMW25, -35
1
1
1
16525
08011
08011
ROTAIR
MDVN 32
2
57024
ROTTNE
2004
5005
Blondin
H8
H14, H20
Rapid
SMV EGS
SMV Rapid
Solid F9
Solid F12 - 14
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
59518
61501
64401
61501
64021
64021
61501
61501
61501
61501
RUSTON - BUCYRUS
10RB, 19RB, 22RB
20RBH
30RB
30RBH
2
2
2
1
66024
62511
66024
68019
SAME
110-130
Antares 110, Aster 70
Aricte, eldre modeller
Aricte, nyere modeller
Atlanta 45, Same 480
Aurora 45, Falcon 50
1
1
2
2
2
1
68022
59518
61004
60027
14019
61003
HDX/STS
SHD
47600
47600
95602
95602
60038
49000
95803
60038
61501
49000
95803
57412
57412
56802
60038
MAXXIMA
90000
90000
800801
90000
81000
90000
90000
90000
90000
90000
800851
800801
90000
46024
90000
64500
90000
95803
800601
800601
81000
90000
46024
73508
49000
GEL/MAX DC
81000
800851
800851
800851
800851
800801
64508
4501
56802
46024
90000
48518
64500
64500
64507
64003
801201
64500
64500
64500
64500
64500
68507
68508
48518
61501
90000
68032
801401
90000
90000
90000
90000
800851
Buffalo 130
Corsara 70
Dorado 60, 70
Drago 100 eldre mod, Antares 110
Drago 100 ny mod
Explorer 60, -70, -80, -90
Explorer 70, -80, -90
Laser 90
Laser 100, 110, 130, 150
Leopard 85, Minitauro
Lione
Saturno 80, Tiger 100
Silver 80, 90, 100
Solar 50, -60, Explorer II 70, 90
Solarus 25, 35, 45
Taurus
År
Ant.
2
2
99-
99-
9595-
SAMPO
Skurtreskere
10, 792, 892
25, 30 ,35
40, 410
310, 360
500, 600, 650
500, 580, 600, 650, 680, 690
580
580, 680, 690
657
2055, 2025
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
57029
57029
60038
68019
57029
61040
68019
61040
68022
57029
16525
57029
68019
58827
57029
61040
56801
56801
56801
56801
56801
60038
56801
HDX/STS
46029
46029
49000
68507
46029
63543
68507
63543
68508
46029
46029
68507
49000
46029
63543
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
90000
90000
68032
801401
90000
68032
801401
90000
90000
68032
95803
81000
801401
800801
SAMPO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60027
61003
60027
61003
58827
58827
61004
58515
08011
58827
2
68022
68508
Gravemaskiner
130 LC2
210 LC2
1
2
64021
68022
64507
68508
64003
801201
Hjullaster
SL150-2
1
68019
68507
68032
801401
SCHAEFF
HML/HR-15
HML30
HR 18
HR25, -26, -26A
HR26-AS/-B/-D
HS40A, HS40A
HS26, HML30A/-B/-D
KL810
SKB800
SKL810
SKL850, SKB800A, HML30, HR30
SKS 633, HR 31
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
58827
61040
56638
58827
61040
56638
61040
58827
61040
58827
61040
60027
49000
63543
47600
49000
63543
47600
63543
49000
63543
49000
63543
95803
81000
SCHAEFF
800801
95602
95803
90000
81000
800601
800801
95602
90000
800601
95803
81000
800801
95803
81000
800801
SCHILTER
1000, 1500
5000, 6500
1
1
57024
64502
56802
46024
90000
SHIBAURA
S500-0, S1500-0, SE1640
SD4540
SE4040
SE6040
SP6040
SD5040
1
1
1
1
1
1
57024
61004
61003
64024
61004
60002
56802
46024
90000
90000
90000
800851
90000
800851
SICOM
600
1000B
15S SIRIO
1
1
1
58827
56638
55559
81000
90000
SICOM
800801
800601
2
64024
SAMSUNG
SE 210
SIMIT
S70, S90
61501
61501
60038
60038
49000
49000
95803
95803
60038
49000
95803
90000
90000
90000
90000
81000
81000
90000
90000
81000
800801
800801
800851
800801
SAMSUNG
95-
00-
00-
60038
57412
60038
57412
60038
60038
90000
SCHILTER
SHIBAURA
00-
61501
64508
60038
57412
56219
49000
47600
46400
95803
95602
SIMIT
64508
93
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
FABRIKAT/MODELL
År
Ant.
HDX/STS
SHD
00-
2
73015
73507
72018
SKIDSTER
MIO bensin/diesel
1
54577
43923
SKOGSJAN
Alle modeller
2
61003
61501
SMITH
Rengjøringsmaskiner
SK150, 150S, 152S
1
58827
60038
SNOWTRACK
Alle snøscooter
2
08011
SPACE SAVER
S20, 25, 30A, 40, 50A
S30, 40, 50C diesel
S60, 70, 80, 100 diesel
1
2
1
59518
59518
64024
STEYR
50, 288
30, 40, 90
180
188, 190
1100, 1200, 1400
8055, 8065
8070, 8080, 8090
8075
8110, 8130
Steyr Cut 130 - 170
CVT120-130-150-170
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
14019
60027
59518
55559
60027
58827
68019
64024
68019
68019
68019
1
1
1
1
4522
4553
56068
4553
1
59519
Landbruks- og anleggsmaskiner
SISU
E12M, E12-470
STIGA
Park 2000, 2002, Villa
Park 2000, 2002, Villa
TR90
12, 16 HST
01-
-91
92-
STIGER
1840, 2540
94
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
MAXXIMA
GEL/MAX DC
802101
90000
49000
95803
81000
800801
48518
48518
64508
95602
95602
90000
90000
800601
800601
90000
90000
48518
56219
60038
49000
68507
64508
68507
68507
68507
95803
68032
90000
81000
68032
68032
68032
800801
801401
801401
801401
4501
45168
48519
90000
45100
85500
STOCKA
Alle modeller
2,0 - 3,0 tonn
97-
1
1
64502
61003
STOWE
Slicer 2
00-
1
54459
STUKA
Truck
1
64502
SULLAIR
F21D, F28D, F34D, F40D
F35D, F50D
F54D
F70D, F100D
F74D, F94D
F150D
F180D, F230D
1
1
1
2
1
2
1
56530
58827
56638
61040
58827
SUMITOMO
5LS 2800 F5
LS2650 FJ
2
2
64024
64024
64508
64508
SUPAK
S70
1
64024
64508
SWEDTRAC
Alle modeller
2
61003
61501
60038
57412
60038
61501
46800
49000
47600
63543
49000
64508
64508
95803
95602
81000
90000
800601
800801
800601
95803
81000
800801
90000
År
TADAN
TG350, -500, -751, -1200M
TR151, -180, -230, -250, -400, -500
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
64024
64024
2
2
2
2
63605
68022
61040
63605
1
1
1
1
1
1
1
1
57029
57029
55565
59519
59518
64024
54577
57024
56801
56801
1
2
2
2
1
2
2
61003
62513
62513
62511
61003
62513
62513
61501
2
62513
64501
TANA
30C
2
64024
64508
TASKI
Vaske-/Rengjøringsmaskiner
1
57024
T.C.M
850, 860, 870
FD15, 20, 25, 30 diesel
FD35, 40 diesel
FG10, -14, -15
FG20, 25
FG30
2
1
2
1
1
1
68022
61004
61004
54577
57029
57029
TENNANT
Alle Rengjøringsmaskiner
1
TAMROEN
Dino 500
64508
64508
68508
63543
TAKEUCHI
56802
46029
46029
46465
48519
48518
64508
43923
46024
90000
90000
90000
90000
90000
TAMROCK
00-
00-
90000
64501
64501
64500
61501
90000
90000
64501
64501
TAMROEN
00-
TANA
56802
46024
TASKI
800601
95602
T.C.M
68508
90000
90000
56801
56801
43923
46029
46029
800851
800851
90000
90000
TENNANT
90000
TEREX
Bulldozere/Båndlastere
8220
8230, 8240
L20, -30 Leyland (24V)
L20, -30 GM (12V)
4
2
2
1
20018
73004
73004
73004
73508
73508
73508
Hjullaster/Kompaktorer
7221, 7231, 7241, 7251, 7271
2
73004
73508
Dumpere
3307
2
73004
73508
TERRY snøscooter
30
1
54577
TIMBER JACK
Skogsmaskiner
250 eldre modeller
250, 670, 678, 810, 810B
260, 280, 1840, 1870,
280E
570
810B
GEL/MAX DC
TADANO
00000000-
TAKEUCHI
TB12
TB12, -650S
TB15
TB025, -36, 035
TB025, TB035
TB68, 045
TC960 D3
TL90
TAMROCK
Cammando 300
Datamatic HS-205D
DHA400, -600
Dinotrak DHA400
PPD 40
Ranger 700, Scout 700
Zoomtrak DHAT
MAXXIMA
TADAN
2
2
TADANO
Creuo TR-200 EXC
Faun ATF-100-5
Faun ATF-100-5
TR-250 EX
SHD
TEREX
TERRY snøscooter
43923
43923
TIMBER JACK
2
2
2
2
2
2
59519
61004
64024
48519
59518
61004
48518
48519
90000
90000
800851
90000
90000
90000
800851
64508
48518
95
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
1110
1840, 1870, 1880
2
2
61501
64024
Scooter
810A
810B
810C
810D
1010
1010B
1010D
1110
1110C
1110D
1210
1210B
1410
1410B
1710
1710B
1710D
1840
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
61501
61501
61501
61501
62513
61501
61501
61501
61501
62513
62513
62513
61501
62513
64021
64021
64021
64024
Treskere
770
770D
870
870B <410
870B >410
1070
1070D
12070A
1270B < 1670
1270B > 1670
1270C
1270D
1470
1470D
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
62513
62513
61501
61501
64024
62513
62513
62513+62511
64021
64021
64021
64021
64021
64021
2
2
68019
62511
68507
64500
TOW MOTOR
Diesel/propan
1
59518
48518
TOYOTA
022, FB20
2FD50, 60
5FD 10-18
6FBF 15-30
42-4, SG20
FD15, -20, -25, -30, SFG15
FD100
FD 320
FG7, FG9
FG7A, 023, FG10, 14, 15
SDK 6, -7, -8
TD20, 25, 3TD35, 45
Toyota truck
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
54577
56068
56069
55559
55565
59519
43923
45168
45169
TORO
500D
Toro 301
96
År
00-
-94
82-
57024
54577
54577
59518
59519
55565
TRANSPRO
Gressklippere
1
TREMIX
MV440, MV310
1
54459
TROLLET
Skogsmaskiner
1086
2
61003
TROYAN
101
114
2
2
14019
16525
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
64508
64501
64501
64501
64501
64501
64507
64507
64507
64501
64501
64501
64501
64501+64500
64507
64507
64507
64507
64507
56219
56802
801401
90000
86600
46465
48519
64508
46024
43923
43923
48518
48519
46465
45100
61501
68032
90000
90000
90000
90000
85500
90000
År
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
HDX/STS
204, 304
304
2
4
59519
16525
48519
TWIG
Alle modeller
1
62511
64500
TWIN SPIN
2 UPV 90 106S
UPV 135 240S
UTV90 100 106H
2
2
2
68019
68019
68019
68507
68507
68507
UNIVERSAL
4445, 550, 700, 750
532, 642DT
850DT
1
1
1
64024
68022
61040
64508
68508
63543
1
2
2
2
2
2
1
64024
20018
61003
60027
16525
20018
60027
64508
1
1
2
1
1
1
1
1
1
62513
62513
64501
64501
62513
62513
62513
62513
62513
68019
64501
64501
64501
64501
64501
68507
62513
62513
68019
68019
64024
62513
57024
62513
68019
59518
61004
66024
14019
68019
16525
61003
68019
57024
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
61003
68019
68019
68019
64501
64501
68507
68507
64508
64501
46024
64501
68507
93-96
90-99
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
9799-
1
1
59518
61003
eldre
eldre
1
2
1
07715
14019
68019
VALPADANA
4035W
9000
VALTRA
15, 20
33
95, 105, 115
MAXXIMA
GEL/MAX DC
90000
TWIG
TWIN SPIN
801401
801401
801401
68032
68032
68032
UNIVERSAL
8585-
URSUS
385-4WD
914DL, 914, 1014DL,1014T
1201, 1204, 1224
1204
C335, -350, -355, -360
C385 eldre modeller
C385 nyere modeller
VALMET/VOLVO BM
205, 305, 405, 415, 455, 504, 555
255 - 355 - 365 - 405 - 415 - 455 - 555
364, 500, 565
365, 465, 665
411
415, 415M
420D, 420DV, 420DS
600, 700, 800, 900
502, 504, 604, 615M, 715M
505, 605, 615, 655, 662, 705, 715,
755, 805, 810, 815, 855, 862, 864, 865
602, 604, 700, 702, 703, 802,803, 903
615, 655, 705, 715, 755, 815, 905
655, 755, 855
675
700 diesel, 305, 405, 502, 502E, 702
701, 828, 2005, 2105
702
870, 872, 880, 882, 886 ,892, 902, 905, M4
832
836, 838, 900 T
870 CK
880S
886 K, 902
900 diesel, 1100
901, 911
905, 815, 588, 862, 905
2005, 2105
6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6850
6250, 6350, 6550, 6650, 6850
8000
8000, 8100, 8200, 8400
8050, 8150, 8350, 8450
8350
8550, 8750, 8950
8600
A 65, 75, 85, A 95, T 170, T 2020
Mega 8300, 8400
Mezzo 6100, 6200, 6300, 6400, 6800, 6600, 8100
Øvrige modeller - se VOLVO
SHD
URSUS
93-97
85-91
82-91
96-97
80-91
-84
9990960096-
61501
90000
90000
90000
56802
VALMET/VOLVO BM
90000
90000
90000
90000
68032
801401
90000
68032
68032
801401
801401
90000
90000
90000
68032
801401
90000
90000
800851
64502
68507
68032
68507
46024
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68507
68507
68507
68032
68032
68032
61501
56802
801401
90000
801401
90000
61501
801401
801401
801401
801401
801401
801401
801401
90000
801401
801401
801401
VALPADANA
48518
90000
90000
61501
VALTRA
68507
68032
97
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
FABRIKAT/MODELL
År
Landbruks- og anleggsmaskiner
205, 255
85-93
A65, A75, A75n, A85, A85n, A95, A95n
98A-75
03A95
C90 - C150
M120, M130, M150
M-150
03T-180, T-190
03T120, T130, T140, T160, T170, T180, T190
T120c - T170c, T120cH - T170cH
S230, S260
-02
S230, S240, S260, S280
-02
305, 355
85-93
359, 361, 364
365
93-97
405, 415, 455, 415M, 455
85-93
465
93-97
500
eldre
502, 503, 504, 512, 542
70-84
505
555
85-93
565
eldre
565
93-97
600
98602, 604
70-84
605, 615M, 655
665
93-97
700
eldre
700
98702, 702S, 703
708
710, 712
715M
742
755
H800, H810
800
98802, 803
805
82812
815M
855
864
eldre
865
93-97
900
eldre
900
98903
905
82912, 942
1100
eldre
1102, 1103
1203
2005, 2105
85-93
310,, 3300, 3400, 3500
4100, 4300, 4400, 4500, 4600
6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 690090-tal
6400A, 6600A
90-tal
6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800
nyere
6800EEM, 6850, 6900
nyere
6250Hi, - 6850Hi
-02
8000, 8050, 8100, 8150, 8200, 8400, 8450
90-tal
8550, 8750
90-tal
8000, 8100, 8200, 8400, 8050, 8150, 8450
nyere
8550, 8750
nyere
8050Hi, - 8950Hi
-02
8950
-04
Mega 8300, 8600
88-93
X100, X110, X120
XM130, XM150City, XM150AGRI, XM150Harv
XM150Forw
6350
6550, 6650
8350
968350
00Mega 8400
93-96
98
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
62513
62513
62513
62511
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
73015
62513
14019
62513
62513
62513
14019
62513
68019
62513
14019
62513
62513
62513
68019
62513
14019
62513
62513
68019
62513
68019
62513
68019
68019
62513
62513
68019
62513
68019
68019
14019
62513
14019
62513
62513
68019
62513
14019
68019
68019
57024
59518
62511
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
68019
73015
61003
68019
68019
68019
1
1
1
68019
68019
68019
HDX/STS
SHD
64501
64501
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
73507
64501
90000
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
72018
64501
64501
64501
64501
68507
64501
64501
64501
64501
68507
64501
64501
64501
68507
64501
68507
64501
68507
68507
64501
64501
68507
64501
68507
68507
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
64501
64501
64501
68507
64501
56802
68507
68507
46024
48518
64500
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
68507
73507
MAXXIMA
68032
68032
68032
68507
68507
68507
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
68032
72018
60000
68032
68032
68032
68507
68507
68507
68032
68032
68032
GEL/MAX DC
År
Mezzo 6100
Mezzo 6600
T 2020
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
1
68019
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
57024
57024
57412
57024
59518
61004
61003
68019
66024
14019
68019
64021
68019
16525
61003
2
64502
2
1
2
2
1
2
4
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
1
4
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
16525
68019
57024
57024
57024
08011
08011
08011
66024
57029
64502
66024
15023
08011
57024
57024
57024
66024
61003
16525
64024
57024
54577
56049
08011
11213
66024
08011
64502
56049
16525
57024
57412
57412
Skurtreskere
MST92, -94, -751
MST95, -901
S800, -875 diesel, -1100
S830
S900
S950, -1000
ST257, S280 bensin
ST257, S280 diesel
1
1
2
1
2
1
1
2
08011
66024
08011
60027
14019
66024
57024
08011
Skogsmaskiner
SM460
SM462, -661, -668, -670
SM667, -870, -871
SM863, -868, -880
2
1
1
1
16525
68019
66024
68019
Skogsmaskiner
701
711
820
828
832
836, 838
840, 860
862
870CK
880S
886K, 902
890
892
900, 1100
901
-92
9393-93
93-92
9684-95
VIKING
PEX 1400
VOLVO
430,-500
505
2200, 2204, 2250, 2254
2650, 2654
Bensin
BM10
BM20 (24V start)
BM20 (tryckluft start 6V ljus)
BM35, 36, 40, 45
BM200, 210 bensin
BM230 Victor
BM350, 470, 473, 600
BM400, -430, -500
BM425 Terrier
BM430, 500
BM430
BM500 nyere modeller
BM600
BM646
BM650, 700, 800, 810, 814
BM870
BM2200, 2204, 2250, 2254, 2650, 2654
ED750
EW150
T21, 22, 24, 25, Krabat, Terrier
T31-35
T-36, -41, -55
T42, 43
T230
T320 bensin
T320 diesel, BM320 diesel
T500
ZL 402 C
ZL 302 C
56802
56802
56802
HDX/STS
SHD
68507
68032
MAXXIMA
GEL/MAX DC
46024
46024
47600
46024
48518
90000
61501
68507
60000
68032
68507
64507
68507
68032
64003
68032
64502
61501
60000
VIKING
VOLVO
-76
55-61
77-82
76-77
67-70
-82
78-82
00-
0000-
56802
56802
56802
68507
46024
46024
46024
68032
56801
46029
90000
46024
46024
46024
90000
90000
90000
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
801401
90000
90000
90000
64502
56802
56802
56802
64502
61501
90000
64508
56802
43923
57024
90000
64502
57024
56802
90000
46024
47600
47600
95602
95602
90000
90000
87700
800601
800601
90000
64502
56802
46024
90000
68507
68032
801401
68507
68032
801401
64502
99
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
År
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
SM900
SM940
SM958, -9111
SM969, -971, -980
SM1040, 1140
SM1640, 2140
SM3040, 4040
2
1
2
2
1
1
1
62511
55559
16525
62511
55559
56638
58827
Hjullaster / Kompaktorer
4200, 4300, 4400, 6300, 8000
4200B, 4300B
4600B, 4500B, 6000
180C
L 30, 35
L30, 50, 70, 90, 90B
L 40, 45
L120
L120, 160, L120B, L180
L70C
L90C
L150C
L 50 D
L 50 D, 70, 90
L 120 D, 150, 180
L 220 D
L 330 D
LM218, -225
LM422
LM620, -640, -840
LM621, -622, -641, -642, -654
LM841, -845, -846
LM854
LM1240
LM1254, 1640, 1641
LM4500 til chassis nr 3280
LM4500 fra chassis nr 3281
LM4600, 4600B (83-)
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
1
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
61003
61003
64021
64021
58827
61003
57412
64021
64021
61501
61501
64021
61003
61003
64021
68019
83160
64024
16525
64024
61003
61003
64502
62511
64502
62511
64021
64502
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
57024
64502
61003
64021
64502
68019
66024
64024
64024
61040
1
1
1
1
1
1
2
4
2
2
2
2
2
2
1
2
2
4
2
1
2
2
2
54459
4522
54459
57412
58827
61003
68022
56049
68019
73004
64021
73004
68019
68019
68022
68022
59518
56049
64024
66024
64024
61003
61003
Dumpere
5350 (t o m chassis nr 1536)
5350, 5350B (fr o m chassis nr 1537)
6300
A20
A25, A25B
A35, A30, A40
A 35 C
DR630, 1520
DR631, 860A, 860T
DR860TL, 860S
DR861
Gravemaskiner/Traktorgravere
800, 1050, 1250, 1641
1100, 1200
EC15, 20, 25
EC35, 45
EC50, 70
EC160
EC210 LC
EC230B
EC240
EC240 LC, 360
EC280
EC290 LG
EC390
EC450
EW70
EW140
EW140, 160
EW130C, EW200
GM410, 411
GM433, 611
GM612, -613, -614, T675
GM616/-616B, 646, 6300
GMH642/72, 841/72
100
0000-
0000000000-
-81
00-
0000000000-
0000-
000000-
HDX/STS
SHD
MAXXIMA
56219
64500
46400
86600
56219
57412
60038
64500
46400
47600
49000
90000
86600
90000
81000
95602
95803
61501
61501
60038
61501
47600
GEL/MAX DC
800601
800801
90000
90000
64507
64507
49000
64003
64003
95803
47600
64507
64507
95602
64003
64003
64507
64003
81000
90000
90000
801201
801201
800801
800601
801201
801201
61003
61003
61501
61501
64507
68507
64003
68032
801201
90000
90000
90000
801201
801401
64508
64508
61501
61501
90000
90000
64500
64500
64507
56802
90000
90000
64003
46024
90000
61501
60038
61501
801201
90000
64507
64003
801201
68507
68507
68032
68032
801401
801401
64508
64508
63543
90000
45100
85500
45100
47600
49000
95602
95803
85500
90000
81000
90000
800601
800801
68508
57024
90000
68507
73508
64507
73508
68507
68507
68508
68508
48518
57024
68032
801401
64003
801201
68032
68032
801401
801401
90000
90000
64508
64502
64508
61501
61501
90000
90000
År
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
GMH642/72, -841/72 kompressor
L120, L160
MK690, -691, -692, -693
MK694
VHK85, -115, -116, -118
VHK310, -312, -510
VHK3500, 3700, 3200
1
2
2
1
1
1
2
61003
64021
16525
61003
64024
64024
64502
VØGLE
164
1
61040
2
73004
WACKER
WDH 86-110, WHK 90
1
55559
64003
GEL/MAX DC
90000
61501
801201
90000
64508
64508
63543
73508
WACKER
56219
46400
86600
WAYNE
00-
1
4522
56091
56638
1
59518
57412
47600
95602
90000
800601
WEBER
WEIMAK
M1520, M700B, R 700B
96
2
58827
WEIDEMANN
4200
96-
1
61040
1
1
4522
48518
60038
49000
90000
95803
WEIMAK
800801
81000
WEIDEMANN
WHEEL-HORSE
B11, B165, C175, 857
1257, 1277
63543
WHEEL-HORSE
WIHAG
1000S
250 truck
WILLER
Veivalsere
MVM 150
455
64507
61501
MAXXIMA
WABCO
WEBER
LS 15
WILLE
445
645/655
725/745
745
845/855
445T/345T
455
SHD
VØGLE
WABCO
Dumpere
30, 35, 50
WAYNE
Rengjøringsmaskiner
750
828, 928
Boxer
HDX/STS
4501
4501
WIHAG
1
1
00-
1
1
1
1
1
1
1
64024
59518
58827
62513
62513
62513
62513
60038
58827
64508
48518
60038
60038
49000
64501
64501
64501
64501
49000
49000
90000
95803
81000
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
WILLE
800801
90000
95803
95803
81000
81000
800801
800801
WILLER
00-
1
1
59519
58827
YALE
Trucker
1 tonn
5 tonn
GDP040, -050, -060EPB
GDP070, -080EPB
GDP110, -140EPB
GEP
GP032
VDP20, -40, -50
VDP60
VEH7
VGP20, -40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11213
16525
58827
58827
58827
54459
54577
60027
66024
64024
08011
YAMAGUCHI
WB1000
WB1200
WB700
1
1
1
54584
60038
48519
49000
95803
90000
81000
800801
YALE
60038
60038
60038
49000
49000
49000
45100
43923
95803
95803
95803
81000
81000
81000
85500
800801
800801
800801
90000
64508
YAMAGUCHI
0000-
43923
101
FABRIKAT/MODELL
Landbruks- og anleggsmaskiner
YANMAR
B15
B19
B27
B37 V
B40
B50V
C10R-1
C10R-3
1800 S-1, YM 336D
V4
YM 276D
YM 14
VIO 70
År
Ant.
HDX/STS
SHD
MAXXIMA
GEL/MAX DC
43924
43924
46465
49000
95803
90000
800801
1
1
1
54579
54579
55565
60038
60027
59519
56068
54577
60002
59519
59519
54524
60027
YUMBO
635
Y35
Y45
2
2
2
61003
16525
20018
61501
90000
ZETOR
2011, 2511, 3511, 3545
4011D, 4511, 5511, 5545, 5711
4341, 5341, 6341, 7341
4911, 5911, 6911, 10045
4911 med båge
5011, 5011S, 5045, 6045
5211, 5245, 6211, 6245
5411, 5511
5718, 5745, 5945, 6945
5748, 6711, 6718, 6745
6341-7341
6748, 6948, 08411, 8045
7011, 7045, 7211, 7245, 7745
8211, 8245
8540, 9540, 10540
10111, 10145, 12111, 12145
10641-11441
11641
12245, 6911
16145, 16111, 16245
52145, 62145, 72145
77145, 6545, 9540
81145
Forterra 10641
LKT75
Proxima
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
61003
61003
61040
61003
61003
68019
68019
61003
61003
61003
61501
61501
90000
90000
61040
64329+68019
ZETTELMEYER
Europa L500, -1500
Europa L800, 1000, 1200
KL20
KL25, KL30
L2000, Europa S
VAS/VAM, VT7
VT2, VTL
ZL302, 402, 502, 602 602SL
ZL502, 602, 702
ZL500
ZL501, 601
ZL602SI
ZL800, -1000
ZL802, 1002
ZL2000
ZW90
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
61040
68019
61040
68019
68019
68019
60027
58827
60038
60027
58827
60038
68019
60038
61040
68019
Hjullaster
ZL302, 402
ZL502, 602SI, 702SI
ZL8025, 10025
1
1
2
56638
60038
56638
57412
ÅKERMAN
200
300 (Volvo motor)
1
2
61003
59518
61501
102
00000000-
00-
99-
03-
990399-
03-
1
1
1
1
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
1
1
1
1
48519
90000
43923
90000
90000
90000
48519
48519
43924
90000
63543
61501
61501
90000
90000
68507
68507
68032
68032
61501
61501
61501
801401
801401
90000
90000
90000
63543
61003
68019
61003
68019
61003
68019
68019
60027
61003
68019
68019
61003
61501
68507
68032
68507
68032
61501
61501
90000
90000
90000
801401
801401
90000
68507
68507
68032
68032
801401
90000
61501
68507
68507
68032
68032
61501
801401
801401
90000
63543
63543
63543
68507
63543
68507
68507
68507
68032
801401
68032
68032
68032
801401
801401
801401
60038
49000
49000
95803
95803
60038
60038
49000
49000
68507
49000
63543
68507
95803
95803
68032
95803
57412
47600
49000
47600
48518
90000
81000
81000
90000
81000
81000
81000
68032
95803
800801
800801
800801
800801
801401
800801
801401
81000
90000
90000
800801
300, 350 (Scania motor)
350 (Volvo motor)
375, 475, 575, 610, 700, 800
380, 500, 550, 650, 751, 752, 780
1400 Grävmaskin
Dumper 5
Dumper 22, 32, D32
EC-300
EC130C
EC150C,200
H3B, H3B, H3MB
H5
H7C, MC, H7BKC
H9, H9M, 11, 11B, 12
H10B, 12B
H10, H10M, H14, H16
H11, H11A, M14
H16/-C, H21, H25/-B/-C
HM7, H9M, H9MB, H12B
HM60, 16C21, 25, 25B
KL110, 115
KL250
KL280
L47, 57, 58, 65, 67, 77
L190
L190
ØSA se også TIMBER JACK
205, 209, 215, 225D
215, 404
230, 360, 2090, 4043
250 eldre modeller
250, 670, 678, 810, 810B
260, 270, 280, 670, 1840, 1870, 18
280E
879
990, 1010, 1210, 1270
År
Ant.
HD/
POWERLINE/
SUPERLINE
CCA
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
1
4
2
4
4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
64502
61003
66024
64502
66024
66024
64502
57024
56049
56049
57024
56049
57024
64502
57024
57024
66024
66024
57024
66024
61040
64502
68022
64502
68022
68022
2
2
2
2
2
2
2
2
2
61004
61003
61004
59519
61004
64024
ØSA/TIMBER JACK
205, 209, 215, 225D
215, 404
230, 360, 2090, 4043
250 eldre mod
250, 670, 678, 810, 810B
260, 270, 280, 670, 1840, 1870, 18
280E
879
990, 1010, 1210, 1270
2
2
2
2
2
2
2
2
2
61004
61003
61004
59519
61004
64024
ØVERUM-AKTIV
800 (12V)
800 ( 6V)
1110, 1130
1
2
1
58827
08011
61003
ØVERÅSEN
SJ Skinneslipemaskin
PP160H
PV-90, PV-135
PV-150
SB78-80 Städmaskin
T70
VRB-71, 2-SB-A, 3SB-A
1
2
2
2
2
2
2
61003
61003
61003
64024
64502
61003
61003
9496-
HDX/STS
SHD
61501
MAXXIMA
GEL/MAX DC
90000
56802
57024
57024
56802
46024
46024
90000
90000
90000
90000
56802
46024
90000
56802
56802
46024
46024
90000
90000
56802
46024
90000
63543
68508
68508
68508
ØSA se også TIMBER JACK
90000
800851
90000
90000
800851
90000
90000
800851
61501
64508
59518
62513
90000
90000
48518
64501
ØSA/TIMBER JACK
90000
800851
90000
90000
800851
90000
90000
800851
61501
Landbruks- og anleggsmaskiner
FABRIKAT/MODELL
64508
59518
62513
90000
90000
48518
64501
60038
49000
95803
81000
61501
90000
61501
61501
61501
90000
90000
90000
ØVERUM-AKTIV
800801
ØVERÅSEN
64508
61501
61501
90000
90000
0
103
Del 4 - MC-batterier
Motorsykler, hagetraktorer, snø- og vannscootere
MC-batterier
MC-batterier kan brukes i motorsykler, mopeder, hagetraktorer, snøog vannscootere. Siden bruken varierer fra jevne motorveier til humpete
skogsstier, er det viktig å finne et batteri som passer både kjøretøyet
og bruksområdet.
102
103
MC-batterier
MC-batterier
Typenr.
Japansk nr.
Ah
Dim. (mm)
L
B
H
Polstilling Utlufting
Vekt
u/syre
Vekt
m/syre
Polform
Antall
liter syre
6 VOLT MC BATTERIER
4504
6N4-2A
4505
B39-6 (6N7-1)
4506
6N6-3B-1
4507
B49-6
4508
6N11-2D
4509
6N4-2A-5
4510
6N4C-1B
4511
6N2-2A-3
4512
6N2-2A-4
4513
B38-6A
4514
6N4B-2A
4515
6N4A-4D
4539
6N6-3B
4542
6N11A-1B
4547
6N24-2C
4548
6N6-1D-2
4549
6N12-4A
4552
6YB8L-B
4556
6N4-2A-7
4557
6N4-2A-4
4558
6N12A-2D
4578
6N2-2A-8
4588
6N11A-4
4955
6N4B-2A-3
2
7
6
8
11
4
4
2
2
13
4
4
6
11
2
6
12
8
4
4
12
2
11
4
71
126
99
91
150
71
71
70
70
119
103
58
99
122
70
99
170
120
71
71
156
70
122
103
71
48
57
83
70
71
71
47
47
83
48
62
57
62
47
57
55
71
71
71
57
47
62
48
96
126
121
161
100
96
105
96
96
161
96
131
121
132
106
111
139
95
96
96
116
96
132
96
2
1
3
2
2
2
1
2
2
1
2
6
3
1
2
1
4
3
1
3
2
7
4
2
B
B
D
B
B
B
B
A
A
B
C
D
A
B
B
B
B
B
0,60
1,10
0,90
1,40
1,60
0,60
0,60
1,90
0,70
0,70
1,10
1,70
1,10
1,40
0,70
0,90
1,40
1,30
1,80
2,10
0,90
0,90
0,60
0,60
2,80
1,00
1,00
1,40
2,20
0,60
1,30
2,60
1,50
0,90
0,90
1,80
0,60
2,10
1,00
J
G
G
G
G
P
L
P
N
G
N
K
G
G
M
G
J
J
G
J
G
N
0,20
0,30
0,30
0,50
0,40
0,20
0,20
0,10
0,10
0,70
0,20
0,20
0,30
0,40
0,10
0,30
0,50
0,30
0,20
0,20
0,50
0,10
0,40
0,20
12 VOLT MC BATTERIER
4501
12N-24-3A
4502
12N7-4A
4503
12N9-4B-1
4516
YB4L-B
4517
12N5-3B
4518
12N5,5A-3B
4520
12N12A-4A-1
4521
12N14-3A
4522
Y60-N24L-A
4523
12N-24-4A
4525
YB12A-A
4526
YB10L-A2
4527
YB14-A2
4528
Y50-N18L-A2
4529
YB14L-A2
4530
YB16AL-A2
4531
YB18L-A
4532
YB16B-A
4533
YB16-B
4534
YB16L-B
4536
YB7C-A
4537
YB18-A
4538
Y60-N24AL-B
4540
SYB14L-A2
4543
YB3L-A
4545
YB3L-B
4546
YB5L-B
4550
12N5,5-4A
4551
12N11-3A
4554
YB9L-B
4555
12Y16A-3B
4559
12N5,5-3B
4560
12N7-3B
4562
YB10L-B
4563
YB12A-B
4564
YB12AL-A
4565
YB12B-B2
4566
YB14-B2
4567
YB14L-B2
4569
HYB16A-A
4570
12N18-3
4572
Y50-N18L-A3
4573
12N9-3B
4574
YB16CL-B
4575
YB2,5L-C2
4577
YB7-A
24
7
9
4
5
5,5
12
14
24
24
12
11
14
20
14
16
18
19
19
19
8
18
24
14
3
3
5
5,5
11
9
18
5,5
7
11
12
12
12
14
14
16
18
20
9
19
2,5
8
186
137
137
121
121
103
135
135
185
186
135
136
135
206
135
205
182
162
176
176
130
182
185
135
99
99
121
138
136
137
196
138
137
136
135
135
161
135
135
151
206
206
137
175
81
137
125
76
76
71
61
90
81
90
125
125
81
91
91
91
91
71
92
92
101
101
90
92
125
91
57
57
61
61
91
76
82
61
76
91
81
81
91
91
91
91
91
91
76
100
71
76
176
134
140
93
131
114
161
167
176
176
161
146
167
164
167
164
164
162
156
156
114
164
176
167
111
111
131
131
156
140
172
131
134
146
161
161
132
167
167
182
164
164
140
175
106
134
3
4
4
3
3
3
4
3
3
4
4
3
4
3
3
3
3
4
4
3
3
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
4
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
B
B
D
A
B
A
A
B
B
A
A
B
A/B
B
B
B
B
A
B
B
B
A
A
B
B
C
A
5,80
2,30
2,30
1,40
1,40
1,70
3,30
3,10
7,00
7,00
3,70
3,60
3,80
4,80
3,60
4,10
4,50
4,60
4,60
7,00
2,40
4,20
7,00
3,30
1,30
1,10
0,90
1,80
2,30
3,50
1,10
1,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,10
3,30
3,40
3,30
2,40
0,70
2,10
8,00
3,00
3,10
1,90
1,90
2,30
4,20
4,30
9,50
9,50
4,60
4,80
5,00
6,70
4,60
5,00
5,90
6,30
6,30
9,50
3,00
5,70
9,50
4,50
1,70
1,30
1,30
2,40
4,30
3,10
4,50
1,40
2,00
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
4,00
4,30
4,40
4,30
3,20
6,30
1,00
2,90
D
G
G
F
G
G
G
I
D
D
G
I
I
H
I
C
H
F
G
G
D
H
D
I
G
G
G
C
G
D
G
G
G
G
G
I
I
I
H
G
F
G
F
N
G
1,80
0,48
0,60
0,30
0,40
0,48
0,72
0,80
1,70
1,80
0,70
0,70
0,80
1,50
0,90
1,00
1,20
1,30
1,20
1,20
0,30
1,20
1,70
0,90
0,24
0,24
0,40
0,42
0,80
0,60
0,96
0,42
0,48
0,70
0,70
0,70
0,70
0,80
0,80
1,10
1,20
1,50
0,60
1,30
0,24
0,60
104
Japansk nr.
Ah
4579
4580
4581
4582
4590
4591
4902
4904
4905
4906
4907
4970
4972
4976
4980
4982
4984
4988
YB12AL-A2
B68-12
YB9L-A2
Y60N30L-A
YT4L-BS
YT5L-BS
YT4B-5
YT7B-4
YT12A-BS
YT12B-4
YT14B-4
YTH16-12
YTR4A-BS
YTZ10S
YB9B
SYB10L-A2
SYB14L-B2
SY50N18L-AT
12
28
9
30
3
4
2,5
6,5
11
11
12
14
12
8,5
9
12
12
20
Dim. (mm)
L
B
H
Polstilling Utlufting
Vekt
u/syre
Vekt
m/syre
Polform
Antall
liter syre
135
185
137
187
114
114
112
148
152
151
152
152
114
150
137
136
136
206
81
125
76
130
71
71
38
64
88
70
88
88
71
87
76
91
91
91
161
176
140
170
86
106
85
90
131
130
147
163
86
95
140
146
146
164
3
4
3
3
3
3
5
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
A
A
A
A
B
A
B
A
3,20
6,40
2,30
6,40
2,30
3,50
3,50
5,60
4,10
8,60
3,10
8,60
1,50
2,00
0,76
2,60
4,00
4,10
4,50
5,30
1,50
2,80
3,10
4,40
4,40
7,50
C
D
H
D
F
F
O
F
F
F
O
F
G
I
I
H
0,70
1,70
0,60
1,70
0,60
0,70
0,80
1,50
12 VOLT MC BATTERIER - YTX (inkl. batterisyre)
4592
YTX5L-BS
4
114
4593
YTX7A-BS
6
114
4594
YTX7L-BS
6
114
4595
YTX9-BS
152
4596
YTX12-BS
10 152
4597
YTX14-BS
12 152
4598
YTX20-BS
18 175
4599
YTX20L-BS
18 175
4974
YTX16-BS
14 152
71
88
71
88
88
88
86
86
88
106
94
131
106
131
147
154
154
163
3
4
3
4
4
4
4
3
4
-
-
1,80
2,40
2,50
3,20
4,00
4,50
5,70
5,70
5,30
F
F
F
F
F
F
F
F
A
-
6,10
1,60
2,00
2,50
2,80
3,90
4,20
F
F
F
F
F
F
F
-
12 VOLT MC BATTERIER - SLA (klare til bruk/rekombinasjon, AGM teknologi)
4584
SLA12-18
18 180 75
165
3
4908
SLA12-4
4
112 70
85
3
4910
SLA12-5
5
112 70
102
3
4912
SLA12-6
6
150 80
95
4
4914
SLA12-8
8
150 80
95
4
4916
SLA12-10
10 152 88
131
4
4918
SLA12-12
12 152 88
147
4
Kan erstatte:i
YT4L-BS, YB4L-B, YB4L-A, YTX4L-BS
YT5L-BS, YTX5L-BS, YB5L-B, 12N5-3B
YTX7A-BS
YTX9-BS
YTX12-BS
YTX14-BS
YTX20L-BS, YTX18L-BS, 12Y16A-3B
MC-batterier
Typenr.
105
Polstilling
Utlufting
Polform
MC-batterier
Formen på selve polene varierer fra batteri til batteri.
Når du ved hjelp av dette batterileksikonet finner korrekt
erstatningsbatteri, kan du imidlertid være sikker på at
106
også polene passer. Ved behov for spesielle løsninger kan
du ved hjelp av skjemaet nedenfor finne frem til hvilke
batterier som passer til den aktuelle utformingen av polene.
ADLER
M 100
M 250
MB 250
8075
CC
År
Type nr
Japan nr
100
250
250
4505
4505
4542
4517
B39-6
B39-6
6N11A-1B
12N5-3B
ADLY
Cat 50
Silver Fox 50
Super Sonic 50
Thunder Bike 50
50
50
50
50
4516
4516
4516
4516
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
AERMACCHI
125 SX
175 SX
250 Ala Azzurra
250 Bianca
250 Chimera
350 Ala
350 Ala Azzurra
350 Bianca
350 Oro
350 Rossa
350 Verde
125
175
250
250
250
350
350
350
350
350
350
4560
4560
4542
4542
4505
4542
4542
4542
4542
4542
4542
12N7-3B
12N7-3B
6N11A-1B
6N11A-1B
B39-6
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
AGIRA
1900
3800
4000
4700
4800
Ruggerini
4522
4522
4522
4522
4522
4522
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
A.J.S.
350
500
650
750
4505
4505
4505
4505
B39-6
B39-6
B39-6
B39-6
AMBASSADOR
Alle modeller
APRILIA
AF-1
Amico (Alle modeller)
API
Area 50
Area 51
Classic
ET
Europa
Filo
Futura
Gulliver
Habana
LC
Pegaso
Rally
Red Rose
RS 50 (Alle modeller)
RX 50
Scarabeo
Sonic
SR 50 (Alle mod. Utenom SR 50 Ditech)
SR 50 (Alle mod. Utenom SR 50 D)
SR 50 Ditech
SR 50 Replica
SR LC Netscaper
Taureg (Alle modeller)
Scarabeo
AF-1 125 Europa
AF-1 125 Futura
AF-1 125 Project
AF-1 125 Replica
4505
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
125
125
125
125
9091-92
93-97
848195-97
-02
9590-92
93-02
9401-02
94
-97
91-92
-94
-92
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4592
4516
4516
4516
4516
4980
4980
4980
4559
Modell
CC
AS 125 R
Classic
Custome
ETX 125 Electric Start
ETX 125 Kick Start
Futura
Habana
K2
125 CS
125 Jarno
Adiva
Cross
CS
CSE
Custom Guzzi
Guzzi
Jarno
Scooter Benelli
Sport
Velvet
Adiva
Velvet
250-C2
250 (4 cyl)
Velvet
254 (4 cyl)
354 (4 cyl)
491 K2
500
500 LS
500 SS
504 (4 cyl)
Tornado
Tornado U.T.
Sport T
750 SEI
750 SS
850 SS
900 (6 cyl)
900 SEI
Tornado 900
125
125
125
125
125
125
125
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
150
150
250
250
250
254
354
491
500
500
500
504
650
650
654
750
750
850
900
900
900
År
Type nr
Japan nr
4559
4980
4516
4980
4559
4516
4516
4516
4980
4980
4980
4542
4503
4542
4550
4550
4503
4573
4542
4595
4980
4595
4542
4525
4595
4980
4980
4516
4555
4529
4520
4529
4525
4520
4529
4555
4520
4520
4538
4538
*
12N5,5-3B
YB9B
YB4L-B
YB9B
12N5,5-3B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB9B
YB9B
YB9B
6N11A-1B
12N9-4B-1
6N11A-1B
12N5,5-4A
12N5,5-4A
12N9-4B-1
12N9-3B
6N11A-1B
YTX9-BS
YB9B
YTX9-BS
6N11A-1B
YB12A-A
YTX9-BS
YB9B
YB9B
YB4L-B
12Y16A-3B
YB14L-A2
12N12A-4A-1
YB14L-A2
YB12A-A
12N12A-4A-1
YB14L-A2
12Y16A-3B
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
Y60-N24A-LB
Y60-N24A-LB
*
ARIEL
200
250
4542
4542
6N11A-1B
6N11A-1B
ARIENS
CT18
YT18
YT113B
4522
4522
4522
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
ASPES
Yuma
4560
12N7-3B
96-01
91-95
4594
4595
YTX7L-BS
YTX9-BS
97-
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4528
4529
4529
4507
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
Y50-N18L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
B49-6
00-
00-
990099-
9980-82
78-89
80-89
90
01
MC-batterier
Modell
B39-6
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YTX5L-BS
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB9B
YB9B
YB9B
12N5,5-3B
ATK
Alle Electric Start
Alle Electric Start
BENELLI
491 (Alle modeller)
Devil
Grand Prix
K2
KBX 50 Race
Pepe
Racing
Scooty (DLX, LX)
Spring
Superbike
Devil
KB-X
R 45
R 45 N
R 45 S
R 50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
450
450
450
500
9794
0094
94-95
94-95
94
107
MC-batterier
Modell
CC
R 50/2
500
R 50 S
500
R 50 S
500
R 51
500
R 51/2
500
R 51/3
500
R 60
600
R 60/2
600
R 60/2
600
R 60/5
600
R 60/6
600
R 60/7
600
F 650
650
F 650 (Alle modeller)
650
F 650 CS
650
F 650 GS
650
F 650 GS Dakar
650
R 65 G
650
R 65 S
650
R 69
700
R 69 S
700
R 69 S
700
K 75 (Alle modeller)
750
K 750 (Alle modeller)
750
R 75/5
750
R 75/6
750
R75/7
750
R 80
800
R 80 GS
800
R 80 R
800
R 80 RT
800
R 80 RT
800
R 80 ST
800
R 80/7
800
R 80/N
800
R 80 GS Kick Start
800
R 80 ST/GS
800
R 800 (Alle modeller)
800
R 850 (Alle modeller)
850
R 90 (Alle modeller)
900
K1
1000
K 100 (Alle modeller)
1000
K 100 S
1000
K 1000 (Alle modeller)
1000
R 100 CS
1000
R 100 GS
1000
R 100 GS Paris Dakar
1000
R 100 (Alle Øvrige modeller) 1000
R 1000 (Alle modeller)
1000
GS 1100
1100
K 1100 (Alle modeller)
1100
K 1100 (Alle modeller)
1100
R 1100 (Alle modeller)
1100
R 1150 (Alle modeller)
1150
R 1150
1150
K 1200 (Alle modeller)
1200
R 1200 (Alle modeller)
1200
BETA
Adventure
Ark 50
Ark Air
Ark WC
Chrono
Eikon 50
Electr.
Quadra 50
Tempo
Eikon
Jonathan
Eikon
Jonathan
Euro
108
50
50
50
50
50
50
50
50
50
125
125
150
350
350
År
55-69
69-
55-69
69-
940002000087-92
87-92
55-69
68
89-94
84-95
80-96
93-96
8384-94
80-96
82-89
81-
81-87
00
89-94
85-92
80-90
86-95
77-94
9293-97
9392-99
00
97-00
00
01
01
Type nr
Japan nr
4507
4513
4507
4507
4507
4507
4507
4513
4507
4528
4522
4522
4564
4564
4564
4564
4564
4528
4528
4513
4513
4507
4528
4538
4528
4522
4522
4538
4555
4538
4522
4538
4555
4522
4522
4573
4528
4538
4538
4522
4522
4528
4522
4538
4522
4528
4522
4522
4538
4528
4538
4555
4584
4584
4584
4584
4584
B49-6
B38-6A
B49-6
B49-6
B49-6
B49-6
B49-6
B38-6A
B49-6
Y50-N18L-A2
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
YB12AL-A
YB12AL-A
YB12AL-A
YB12AL-A
YB12AL-A
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
B38-6A
B38-6A
B49-6
Y50-N18L-A2
Y60-N24A-LB
Y50-N18L-A2
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24A-LB
12Y16A-3B
Y60-N24A-LB
Y60-N24L-A
Y60-N24A-LB
12Y16A-3B
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
12N9-3B
Y50-N18L-A2
Y60-N24A-LB
Y60-N24A-LB
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y50-N18L-A2
Y60-N24L-A
Y60-N24A-LB
Y60-N24L-A
Y50-N18L-A2
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24A-LB
Y50-N18L-A2
Y60-N24A-LB
12Y16A-3B
SLA 12-18
SLA 12-18
SLA 12-18
SLA 12-18
SLA 12-18
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
*
*
*
*
*
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
*
*
*
*
*
Modell
Type nr
Japan nr
4579
4566
4527
4594
*
4596
4596
4527
4529
4529
4596
4529
4529
4594
4596
4594
4594
YB12AL-A2
YB14-B2
YB14-A2
YTX7L-BS
*
YTX12-BS
YTX12-BS
YB14-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX12-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX7L-BS
YTX12-BS
YTX7L-BS
YTX7L-BS
4529
4529
4529
4507
*
4505
*
4507
4505
4502
4554
4505
4502
4502
4502
4503
4507
4513
4502
4505
4503
4502
4573
4542
4542
4599
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
B49-6
6N11A-3
B39-6
6N11A-3
B49-6
B39-6
12N7-4A
YB9L-B
B39-6
12N7-4A
12N7-4A
12N7-4A
12N9-4B-1
B49-6
B38-6A
12N7-4A
B39-6
12N9-4B-1
12N7-4A
12N9-3B
6N11A-1B
6N11A-1B
YTX20L-BS
4533
4533
4522
4522
4522
4522
4522
4522
YB16-B
YB16-B
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
BOND
Alle modeller
4542
6N11A-1B
BSA
Spitfire HK35
Starfire B25
Thunderbolt
Passing
Planet
Replica
Roadster
SM
SS
SST
SST (Aletta Electra)
Supercity
Supercity
SXT
4573
4573
4573
4516
4980
4503
4980
4590
4560
4550
4525
4507
4980
4550
12N9-3B
12N9-3B
12N9-3B
YB4L-B
YB9B
12N9-4B-1
YB9B
YT4L-BS
12N7-3B
12N5,5-4A
YB12A-A
B49-6
YB9B
12N5,5-4A
BIMOTA
YB 9
DB 2
DB2 Final Edition
DB 3 Mantra
DB 4
SB 8 R
SB 8 RS
Tesi
YB 8
YB 10
YB 11
HS2900
SB 3
SB 6
SB 6 R
SB 7
SP 6
BMW
Alle modeller
C1
C1
R 25 (Alle modeller)
R 26
R 26
R 27
R 27
250 (6 Volt)
250
Rocket 750 Thunderbolt
350 (6 Volt)
350
400
441
500
500 Bantham
500 Goldstar
600
650 (6 Volt)
650
750 (2 cyl)
750 Rocket
A50
A65
X1 Lightning
BOLENS
1032
1132
2000
2028
2136
DCT 1700
G11LT
ST 160
CC
600
900
900
900
900
996
996
900
1000
1000
1000
1100
1100
1100
1100
1100
1100
125
200
250
260
260
270
270
250
250
260
350
350
400
441
500
500
500
600
650
650
750
750
1200
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
År
93-95
97
97-99
98-00
98-00
95-95
92-95
96-99
95-97
97-99
95-97
-69
0001-69
69-69
69-
99-02
94-97
91-97
91-97
Tamanac
W8
WRE
WSXT (Aletta Rossa)
Elefant
Roadster
DATT
EGS
SST
SX
EGS
Elefant (2 cyl.)
SST
SX
SXT
T4 W12
T4E Elefant
T4R
EGS
Cagiva
River
T4E Elefant
Canyon
River
W16
Elefant
Raptor
V-Raptor
Elefant
Elefant Bifaro
Canyon I.E.
Elefant I.E.
Navigator
Raptor (Alle modeller)
A65
BSV
50 GP Sio
50 GZ
50 SP Dio
50 ZX
BUELL
Blast
XB 9 R Firebolt
XB 9 S Lightning
RR 1000
RR 1000
Alle modeller
Alle modeller
M2 Cyclone
RR 1200
RR 1200
RS 1200
RS 1200
RSS 1200
RSS 1200
S1 Lightning
S2
S2
S2T Thunderbolt
S2T Thunderbolt
S3
S3T Thunderbolt
X1 Lightning
CAGIVA
City
City
Cocis
Cucciolo 50
Explorer
Explorer
K3
Lucky
Lucky
CC
125
125
125
125
200
200
250
250
250
250
350
350
350
350
350
350
350
350
400
500
500
500
600
600
600
650
650
650
750
750
900
900
1000
1000
År
86-
8787-
00
8897
86
01
00
94-97
89
97
9700
00
50
50
50
50
Type nr
Japan nr
4507
4516
4590
4550
4550
4503
4560
4560
4560
4560
4560
4529
4560
4560
4560
4529
4529
4543
4560
4597
4597
4529
4529
4529
4529
4529
4595
4980
4533
4529
4533
4985
*
4905
4542
B49-6
YB4L-B
YT4L-BS
12N5,5-4A
12N5,5-4A
12N9-4B-1
12N7-3B
12N7-3B
12N7-3B
12N7-3B
12N7-3B
YB14L-A2
12N7-3B
12N7-3B
12N7-3B
YB14L-A2
YB14L-A2
YB3L-A
12N7-3B
YTX14-BS
YTX14-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX9-BS
YB9B
YB16-B
YB14L-A2
YB16-B
YB16B-A1
12 V 10 Ah
YT12A-BS
6N11A-1B
4590
4590
4590
4590
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
500
984
984
1000
1000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
00-03
02-03
02-03
87
87
-96
9797-02
88-90
88-90
89-93
89-93
91-93
91-93
96-99
94-96
94-96
94-96
94-96
97-02
97-02
99-02
4597
4597
4597
4585
4598
4533
4598
4599
4585
4598
4585
4598
4585
4598
4597
4585
4598
4585
4598
4599
4599
4599
YTX14-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
YB16-B-CX
YTX20-BS
YB16-B
YTX20-BS
YTX20L-BS
YB16-B-CX
YTX20-BS
YB16-B-CX
YTX20-BS
YB16-B-CX
YTX20-BS
YTX14-BS
YB16-B-CX
YTX20-BS
YB16-B-CX
YTX20-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
50
50
50
50
50
50
50
50
50
94-97
94-97
4516
4590
4516
4516
4516
4590
4516
4516
4590
YB4L-B
YT4L-BS
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YT4L-BS
YB4L-B
YB4L-B
YT4L-BS
99
94-97
94-97
94-97
94-97
94-97
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
Mantis 50
Mito
Prima
Supercity
W4
Aletta Oro Electric Start
Blues
Crouser
Cruiser
Cucc
EG
Elefant
EV
Freccia
Freccia (Alle modeller)
GP 125 S
HD
K7
Mito
N 90
N 90
VL 125 Daystar
VS 125
VS 125 Advance
VT 125
VT 125 Evolution
50
50
50
50
50
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
99
4516
4516
4516
4516
4516
4525
4507
4980
4507
4503
4560
4550
4503
4980
4507
4550
4550
4516
4980
4507
4980
4980
4980
4980
4980
4980
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB12A-A
B49-6
YB9B
B49-6
12N9-4B-1
12N7-3B
12N5,5-4A
12N9-4B-1
YB9B
B49-6
12N5,5-4A
12N5,5-4A
YB4L-B
YB9B
B49-6
YB9B
YB9B
YB9B
YB9B
YB9B
YB9B
CANNONDALE
EX 400
MX 400
XC 400
C 440
E 440
S 440
X 440
X 440 S
400
400
400
432
432
432
432
432
00-01
00-01
00-01
02-03
02-03
02-03
02-03
02-03
4975
4975
4975
4975
4975
4975
4975
4975
YTZ7-S
YTZ7-S
YTZ7-S
YTZ7-S
YTZ7-S
YTZ7-S
YTZ7-S
YTZ7-S
CCM
Alle med elektrisk start
600
96-01
4595
YTX9-BS
4521
12N14-3A
125
175
250
350
4505
4505
4507
4507
4507
4507
B39-6
B39-6
B49-6
B49-6
B49-6
B49-6
DDR
Alle 50cc modeller
50
4590
YT4L-BS
DEALIM
Message
Tapo
NS 125
Othello 125
Rieju
VC 125
VC 125F
VL 125
750 GT
750 Indiana
750 Kick
750 Monster
750 Montjuich
750 Paso
750 Sport
750 Sport
750 SS Supersport
750 SS Supersport
50
50
125
125
125
125
125
125
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
4590
4590
4593
4593
4516
4980
4980
4980
4522
4529
4520
4530
4529
4529
4520
4530
4520
4530
YT4L-BS
YT4L-BS
YTX7A-BS
YTX7A-BS
YB4L-B
YB9B
YB9B
YB9B
Y60-N24L-A
YB14L-A2
12N12A-4A-1
YB16AL-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
12N12A-4A-1
YB16AL-A2
12N12A-4A-1
YB16AL-A2
94-97
87-88
87-90
90-99
91-97
98-97
97
00
CHOPPER
12 Volt
CZ
125
175
California 250
California 350
CZ 476
CX 477
99
-96
00
97-00
87-90
-89
89-90
82-91
92-00
MC-batterier
Modell
109
MC-batterier
Modell
CC
GT Laguna Seca
Monster
SS
SS Supersport Kick Start
800
850 Kick
850 Sport
851 (Alle modeller)
860
860 GT
860 GTS
860 Supersport
GT
GTS
SS Supersport Kick Start
888 SP
889 SP II
890 SP IV
891 SP V
900 Elefant
900 Extralight
900 MH evoluzione
900 MHR
900 MHR
900 Monster
900 Monster
900 Monster Dark/Metallic
900 Monster Special/Cromo
900 Police
900 Replica
900 SD Darmah
900 SD Super Sport
900 SL
900 SS Supersport
900 SS Supersport
900 SS Supersport FE
SS
900 SS ie Carenata
901
F1 Laguna Seca
904 SS Supersport
904 Sport touring
904 ST4
906 Paso
906 Paso
907 iE
907 iE Paso
916 Biposto
916 Senna
916 Strada
Monster S4
ST4
944 ST2
ST2
SportTouring 2
996
996 Biposto
996 Biposto
996 Monoposto
996 R
996 S
996 Supersport
998
999
124
Florida
Regolanta Strada
Apache Electric Start
Apache Kick Start
Arizona Electric Start
Arizona Kick Start
Cougar
Crona
CX Electric Start
DNA
750
750
750
750
800
850
850
851
860
860
860
860
860
860
860
888
888
888
888
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
901
904
904
904
904
906
906
907
907
916
916
916
916
916
944
944
950
996
996
996
996
996
996
996
998
999
124
124
124
125
125
125
125
125
125
125
125
110
År
01-02
01-02
91-92
90-95
90-95
92
92
95
00
-81
8295-00
01-02
01
01
92-96
82-90
9197-98
01-03
91
99
00
8990-92
90-92
90-94
94
94
94
01-02
01-02
97-00
01-03
0000
00
01-02
01-02
01
01
02-03
02-03
91-94
01
Type nr
Japan nr
4538
4990
4990
4525
4533
4520
4505
4530
4533
4522
4522
4520
4538
4538
4525
4530
4530
4530
4530
4530
4530
*
4520
4521
4530
4990
4530
4530
4530
4520
4522
4522
4530
4529
4530
4530
4990
*
4530
4529
4530
4530
4530
4529
4533
4529
4533
4530
4530
4530
4990
4990
4530
4990
4530
4906
4906
4990
4990
4906
4906
4530
4990
4990
4542
4513
4542
4980
4559
4980
4559
4980
4980
4980
4980
Y60-N24A-LB
YT12B-BS
YT12B-BS
YB12A-A
YB16-B
12N12A-4A-1
B39-6
YB16AL-A2
YB16-B
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
12N12A-4A-1
Y60-N24A-LB
Y60-N24A-LB
YB12A-A
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
*
12N12A-4A-1
12N14-3A
YB16AL-A2
YT12B-BS
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
12N12A-4A-1
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
YB16AL-A2
YB14L-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YT12B-BS
*
YB16AL-A2
YB14L-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB14L-A2
YB16-B
YB14L-A2
YB16-B
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YT12B-BS
YT12B-BS
YB16AL-A2
YT12B-BS
YB16AL-A2
YT12B-4
YT12B-4
YT12B-BS
YT12B-BS
YT12B-4
YT12B-4
YB16AL-A2
YT12B-BS
YT12B-BS
6N11A-1B
B38-6A
6N11A-1B
YB9B
12N5,5-3B
YB9B
12N5,5-3B
YB9B
YB9B
YB9B
YB9B
Modell
Fast Bike Electric Start
Freestyle Electric Start
GFR Electric Start
GR1
KK
KK Electric Start
KZ
KZ Electric Start
MX1 Electric Start
MXR Electric Start
Nebraska Electric Start
R1 Electric Start
R1S Electric Start
RC Rally
RTX
RTX Electric Start
Runner
RV 125
RV Electric Start
RX 125
RX Electric Start
SP 01 Electric Start
SP 01 Kick Start
SP 02 Electric Start
SP 02 Kick Start
TG1
Top Rally Electric Start
TX
Typhoon
XR1 Electric Start
XR2 Electric Start
G150
Vigili Urban
DNA
Runner
Arizona Electric Start
Arizona Kick Start
Fast Bike Electric Start
Fast Bike Kick Start
Motocarro
RTX Electric Start
RTX Kick Start
RV Electric Start
RV Kick Start
RX 200
SP 01 Electric Start
SP 01 Kick Start
SP 02 Electric Start
SP 02 Kick Start
T4
Arizona Rally
G 250
RV 250 NGR Electric Start
RV 250 NGR Kick Start
G 300
Dakota Electric Start
Dakota Kick Start
ER 350 Electric Start
ER 350 Kick Start
Saturno
XRT 350
Dakota Electric Start
Dakota Kick Start
Saturno
Nordwest
FL Series
FL Series 1340
FLH Series
FLH Series 1340
FLST Series 1340
FX 1340
FXST Series 1340
1450 FL Series
1450 FLH Series
1450 FLST Series
CC
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
150
150
180
180
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
300
350
350
350
350
350
350
500
500
500
600
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1450
1450
1450
År
01
-79
94
94
92-94
80-96
97-98
80-96
97-98
84-90
79-94
84-90
99-00
99-00
00-03
Type nr
Japan nr
4980
4980
4980
4542
4559
4980
4559
4980
4980
4980
4980
4980
4980
4562
4559
4980
4980
4559
4980
4559
4980
4980
4559
4980
4559
4542
4980
4980
4577
4980
4980
4513
4542
4980
4980
4980
4559
4980
4559
4513
4980
4559
4980
4559
4559
4980
4559
4980
4559
4559
4562
4513
4562
4559
4513
4526
4559
4526
4559
4529
4529
4526
4559
4529
4529
4528
4987
4528
4987
4585
4585
4585
4582
4582
4599
YB9B
YB9B
YB9B
6N11A-1B
12N5,5-3B
YB9B
12N5,5-3B
YB9B
YB9B
YB9B
YB9B
YB9B
YB9B
YB10L-B
12N5,5-3B
YB9B
YB9B
12N5,5-3B
YB9B
12N5,5-3B
YB9B
YB9B
12N5,5-3B
YB9B
12N5,5-3B
6N11A-1B
YB9B
YB9B
YB7-A
YB9B
YB9B
B38-6A
6N11A-1B
YB9B
YB9B
YB9B
12N5,5-3B
YB9B
12N5,5-3B
B38-6A
YB9B
12N5,5-3B
YB9B
12N5,5-3B
12N5,5-3B
YB9B
12N5,5-3B
YB9B
12N5,5-3B
12N5,5-3B
YB10L-B
B38-6A
YB10L-B
12N5,5-3B
B38-6A
YB10L-A2
12N5,5-3B
YB10L-A2
12N5,5-3B
YB14L-A2
YB14L-A2
YB10L-A2
12N5,5-3B
YB14L-A2
YB14L-A2
Y50-N18L-A2
YB30L-B
Y50-N18L-A2
YB30L-B
YB16-B-CX
YB16-B-CX
YB16-B-CX
Y60-N30L-A
Y60-N30L-A
YTX20L-BS
1450 FXD Series
1450 FXST Series
FL Series 1450
FLH Series 1450
DERBI
Alle 50cc modeller
Aceno
DS
Fenix
GPR
Manhattan
Predator
Sendra
CC
År
Type nr
Japan nr
1450
1450
1450
1450
99-03
00-03
99-03
99-03
4599
4599
4987
4987
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YB30L-B
YB30L-B
50
50
50
50
50
50
50
50
00
DKW
Alle modeller
DUCATI
85 T
98
98 TS Bronco
100 Sport
125 Cross
125 Enduro
125 Sixdays
125 Sport
129 Aurea
175 Cross
175 Sport
175 T
175 TS
200 B
200 Elite
250 Cross
Mark 3
350 Alazurra
350 Cross
350 F3
350 Indiana
350 Pantah
350 Scrambler
350 SD
350 Sport
350 Sport GTV
350 SS Supersport
350 Vento
350 XL
400 Alazurra
400 F3
400 Monster
400 SS Supersport
400 TS
500 GTL
500 GTV
500 Pantah
500 SD
500 Sport
500 Sport GTV
600 Monster
600 Pantah
600 Police
600 SS Supersport
600 TL
Monster
650 Alazura
650 Indiana
650 Pantah
748
748 Biposto
748 Monoposto
748 R
748 S
748 S.P.
748 SPS Biposto
85
98
98
100
125
125
125
125
129
175
175
175
175
200
200
250
300
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
650
650
650
748
748
748
748
748
748
748
8787-
93-
87-
91-94
9401-02
00
01-02
01-02
00
00
97
97
4516
4516
4517
4516
4516
4516
4516
4516
YB4L-B
YB4L-B
12N5-3B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
4505
B39-6
4505
4505
4505
4505
4505
4505
4504
4513
4505
4513
4513
4513
4513
4513
4513
4513
4513
4529
4513
4529
4529
4529
4513
4528
4528
4528
4530
4525
4529
4529
4529
4530
4530
4513
4528
4528
4529
4528
4528
4528
4530
4529
4530
4530
4529
4990
4529
4529
4529
*
4990
4990
4530
4530
4530
4530
B39-6
B39-6
B39-6
B39-6
B39-6
B39-6
6N4-2A
B38-6A
B39-6
B38-6A
B38-6A
B38-6A
B38-6A
B38-6A
B38-6A
B38-6A
B38-6A
YB14L-A2
B38-6A
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
B38-6A
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
YB16AL-A2
YB12A-A
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
B38-6A
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
YB14L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
YB16AL-A2
YB14L-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB14L-A2
YT12B-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB16AL-A1
YT12B-BS
YT12B-BS
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
Modell
CC
748 SS Supersport
750 Desdemoimola
750 F1
748
750
750
År
Type nr
Japan nr
87-90
4530
4520
4529
YB16AL-A2
12N12A-4A-1
YB14L-A2
4542
4542
6N11A-1B
6N11A-1B
4592
YTX5L-BS
*
4590
*
YT4L-BS
4590
4516
4516
4590
4516
4516
4559
4516
4516
4590
4505
4516
4546
4980
4516
4516
4516
4559
4543
4514
4514
4955
4543
4928
4517
4543
YT4L-BS
YB4L-B
YB4L-B
YT4L-BS
YB4L-B
YB4L-B
12N5,5-3B
YB4L-B
YB4L-B
YT4L-BS
B39-6
YB4L-B
YB5L-B
YB9B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
12N5,5-3B
YB3L-A
6N4B-2A
6N4B-2A
6N4B-2A-3
YB3L-A
12N7-4B
12N5-3B
YB3L-A
ENFIELD
736 ( 6 Volt system)
736 (12 Volt system)
E-ton
Beamer
50
00
GAS GAS
Enduro 300
Pampera 320
FANTIC MOTOR
Grinta
HP1
Koala
Leader
NOI
Oasis
Oasis EPV
Pony
Pony SR
Queenie
TX220
Koala
GTA 125
GTA 125 (Electric Sport)
HPI
NOI
Oasis
Oasis (EPV System)
Raider LC
Sport
Strada
Strada-Sport (6 V)
Strada-Sport (12 V)
TSR
XR 125 Tiger
Raider LC
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
250
FRAM
125
150
250
125
150
250
4507
4507
4507
B49-6
B49-6
B49-6
GARELLI
Big Racing
Big Wheel
Grinta
NOI
Pony
Queenie
Sahel
Team
Urka
XLE Tiger
GTA Electric Start
GTA Kick Start
TSR
XR 125 Tiger Electric Start
XR 125 Tiger Kick Start
ZR 125
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
125
125
125
125
125
125
4516
4516
4590
4516
4516
4590
4516
4516
4516
4516
4980
4546
4928
4980
4546
4517
YB4L-B
YB4L-B
YT4L-BS
YB4L-B
YB4L-B
YT4L-BS
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB9B
YB5L-B
12N7-4B
YB9B
YB5L-B
12N5-3B
GAS-GAS
Enduro 300
Pampera
Pampera
Pampera
250
320
370
96-01
98-01
97
*
4590
4590
4590
*
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
GILERA
503
Bullit
50
50
91-94
91-97
4516
4516
YB4L-B
YB4L-B
93-97
95
93-96
MC-batterier
Modell
111
MC-batterier
110
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
DNA
Eaglet
Easy Moving
GSA
GSM
ICE
Mix
Runner
Sioux
Sport production
Stalker
Storm
Top Rally
Typhoon
Zulu
R 600
RC 600
RCE 600
RCK 600
S 600
Top Rally
XRT 600
600 Supersport
16 HP
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
600
600
600
600
600
600
600
00
95-97
91-97
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4559
4529
4529
4559
4559
4529
4529
*
4522
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
12N5,5-3B
YB14L-A2
YB14L-A2
12N5,5-3B
12N5,5-3B
YB14L-A2
YB14L-A2
*
Y60-N24L-A
4522
4522
4522
4522
4522
4522
4522
4522
4522
4522
4522
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
91-94
91-97
91-92
91-92
94
94
94
02
GUTEBROD
1026
1031
1032
1040
1050
2060
2400
2500
2510
2600
D9
HAKOTRAC
800
1200
1400
4522
4522
4522
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
HARLEY DAVIDSON
X90
90
SS 125
125
SX 125
125
SXT 125
125
SS 175
175
SX 175
175
SS 250
250
SX 250
250
SS 350
350
SX 350
350
MT 500
500
883 XL
883
883 XL4 Sportster
883
883 XLH
883
883 XLH
883
1000 XL Series
1000
1000 XLCH Series
1000
1000 XLH Series
1000
1000 XLX-61
1000
XL Series 1000
1000
XR 1000
1000
XR 1000
1000
XL Series
1100
XL Series 1100
1100
VRSC V-ROD
1130
1200 XL Series
1200
1200 XL Series
1200
1200 XLH Series
1200
1200 XLH Series
1200
FX Series Electric Start
1200
FX Series 1200 Electric Start1200
4583
4583
4583
4583
4583
4583
4583
4583
4542
*
4529
4599
4533
4585
4599
4533
4577
4533
4533
4585
4533
4585
4533
4585
4597
4533
4599
4533
4599
4533
4585
YB7L-B
YB7L-B
YB7L-B
YB7L-B
YB7L-B
YB7L-B
YB7L-B
YB7L-B
6N11A-1B
*
YB14L-A2
YTX20L-BS
YB16-B
YB16-B-CX
YTX20L-BS
YB16-B
YB7-A
YB16-B
YB16-B
YB16-B-CX
YB16-B
YB16-B-CX
YB16-B
YB16-B-CX
YTX14-BS
YB16-B
YTX20L-BS
YB16-B
YTX20L-BS
YB16-B
YB16-B-CX
97-02
86-96
86-96
97-02
79-85
70-78
79-86
83-85
79-85
83-85
83-85
87-93
87-93
0287-95
97-02
94-95
97-02
71-78
71-78
Modell
CC
FX Series Kick Start
1200
1340 DynaGlide
1340
1340 FL Series
1340
1340 FL Series
1340
1340 FLH Series
1340
1340 FLH Series
1340
1340 FLHR Series
1340
1340 FLHT Series
1340
1340 FLST Series
1340
1340 FLST Series
1340
1340 FXD Series
1340
1340 FXLR Series
1340
1340 FXR Series
1340
1340 FXR Series
1340
1340 FXST SB Softail
1340
1340 FXST SB Softail
1340
1340 FXST Series
1340
1340 FXST Series
1340
1340 Series
1340
MBX 50 FWD
50
MBX 50 S
50
MBX 50 SD
50
MBX 50 SWD
50
Metropolitan II
50
MT 5
50
MT 50
50
MT 50
50
MT 50 S
50
MTX 50
50
MTX 50 FR
50
MTX 50 RS
50
MTX 50 S
50
NA 50 Express II
50
NB 50 Aero
50
NB 50 Aero
50
NC 50 Express
50
ND 50 Melody
50
NH 50 Lead
50
NH 50 Lead
50
NH 50 Lead
50
NP 50 M Sky
50
NPS 50
50
NQ 50
50
NQ 50 M
50
NS 50 F
50
NSR 50
50
NSR 50 A
50
NSR 50 F
50
NU 50 Urban Express
50
NU 50 Urban Express Deluxe 50
NX 50 Express SR
50
PA 50
50
PK 50
50
PRX 50
50
PX 50 E
50
PXL 50
50
QR 50
50
SA 50 (Alle modeller)
50
SB 50 (Alle modeller)
50
SC 01
50
SE 50
50
SFX 50
50
SFX 50 Roller
50
SG 50 M
50
SGX 50 Sky
50
SH 50 Scoopy
50
SH 50 Scoopy
50
Shadow
50
SJ 50 Bali
50
SK 50 M
50
SK 50 M
50
Sky Dax
50
Sky Vetro
50
SP 50 Dio
50
SR 50
50
År
Type nr
Japan nr
71-78
91-95
78-84
97-98
78-84
97-98
80-96
80-96
86-90
91-99
91-99
94
82-93
9795
85-95
80-90
91-99
80-96
4502
*
4925
4582
4925
4582
4528
4528
4533
4599
4599
4533
4533
4599
*
4533
4533
4599
4528
4543
4543
4543
4543
4975
4556
4556
4556
4556
4575
4543
4543
4543
4556
4516
4590
4556
4516
4516
4546
4590
4516
4975
4516
4516
4543
4543
4543
4543
4516
4575
4516
*
4590
4516
4516
4516
4972
4590
4590
4590
4590
4972
4972
4590
4590
4516
4972
4590
4590
4590
4972
4590
4972
4590
4590
12N7-4A
YB16HL-A-CX
YHD4-12
Y60-N30L-A
YHD4-12
Y60-N30L-A
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
YB16-B
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YB16-B
YB16-B
YTX20L-BS
YB16HL-A-CX
YB16-B
YB16-B
YTX20L-BS
Y50-N18L-A2
YB3L-A
YB3L-A
YB3L-A
YB3L-A
YTZ7-S
6N4-2A-7
6N4-2A-7
6N4-2A-7
6N4-2A-7
YB2,5L-C2
YB3L-A
YB3L-A
YB3L-A
6N4-2A-7
YB4L-B
YT4L-BS
6N4-2A-7
YB4L-B
YB4L-B
YB5L-B
YT4L-BS
YB4L-B
YTZ7-S
YB4L-B
YB4L-B
YB3L-A
YB3L-A
YB3L-A
YB3L-A
YB4L-B
YB2,5L-C2
YB4L-B
6N4B-2A-4
YT4L-BS
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YTR4A-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YTR4A-BS
YTR4A-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YB4L-B
YTR4A-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YTR4A-BS
YT4L-BS
YTR4A-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
02-03
90-91
84-85
87-
85-89
85-90
85-91
80-81
-84
85-87
80-83
86-87
88-89
900385-87
85
90
87-94
87-95
87-96
82-83
82-83
81-82
78-83
90-
98
88-92
88-90
97
88-89
90
83-90
96-
92-94
97-98
999997-
CC
SS 50
ST 50 Dax
ST 50 Dax
SZ 50 (Alle modeller)
SZX 50
TG 50 (Alle modeller)
Vision
X8-R (Alle modeller)
XL 50
WAlleroo
Z 50
Z 50 J
Z 50 J
Z 50 Monkey
ZB 50
ZX 50
C 70
C 70 DM
C 70 MA
C 70 Passport
CA 125
CA 125 Rebel
CB 125
CB 125 J
CB 125 K1-5
CB 125 S
CB 125 S
CB 125 S2
CB 125 S2J
CB 125 S2N
CB 125 S3
CB 125 S4
CB 125 S5
CB 125 T
CB 125 T
CB 125 T2
CB 125 TD
CB 125 TT
CD 125 T
CG 125
CG 125
CG 125 JR
CH 125 Elite
CH 125 Spacy
CL 125 Scrambler
CLR 125 Cityfly
CM 125
CM 125 C
CM 125 T
CMX 125
CR 125 R
CRM 125 R
CT 125 Trail
FES 125
FES 125 Pantheon
GL 125
MBX 125 F
MTX 125
MTX 125
MTX 125 R
MTX 125 R2
MTX 125 RW
MTX 125 RW-TH
NES 125
NH 125
NS 125 F
NS 125 F
NS 125 R
NS 125 R 2
NS 125 R 3-IT
NSR 125
NSR 125 F
NSR 125 FIII-IT
NSR 125 R
NSR 125 R
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
70
70
70
70
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
År
-87
88-
93-94
99-
85-92
9988
9478
82-84
90
80-81
79-81
81-82
79-81
79-81
79-81
81-89
9080-81
84
90-93
81-82
-91
9280-91
88-92
98
-99
7982-84
9001
77-99
9987-92
84-85
83-84
86-87
85-90
86-87
85-90
85-90
84-86
-91
92-91
86-88
87
89-92
-93
92
-93
94-
Type nr
Japan nr
4557
*
4590
4590
4972
4590
4590
4972
4557
4590
*
*
4972
4557
4590
4972
4557
4546
4557
4508
4594
4594
4539
4539
4558
4539
4506
4539
4539
4539
4539
4539
4539
4539
4503
4539
4503
4503
4503
4539
4543
4539
4980
4591
4510
4592
4558
4503
4558
4594
*
4590
4510
*
4595
4989
4546
4543
4546
4546
4546
4543
4543
4594
4546
4546
4592
4546
4546
4546
4592
4592
4592
4592
4543
6N4-2A-4
6N6A-2C-3
YT4L-BS
YT4L-BS
YTR4A-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YTR4A-BS
6N4-2A-4
YT4L-BS
6N2A-2C-3
6N2A-2C-4
YTR4A-BS
6N4-2A-4
YT4L-BS
YTR4A-BS
6N4-2A-4
YB5L-B
6N4-2A-4
6N11-2D
YTX7L-BS
YTX7L-BS
6N6-3B
6N6-3B
6N12A-2D
6N6-3B
6N6-3B-1
6N6-3B
6N6-3B
6N6-3B
6N6-3B
6N6-3B
6N6-3B
6N6-3B
12N9-4B-1
6N6-3B
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
6N6-3B
YB3L-A
6N6-3B
YB9B
YT5L-BS
6N4C-1B
YTX5L-BS
6N12A-2D
12N9-4B-1
6N12A-2D
YTX7L-BS
*
YT4L-BS
6N4C-1B
YTR9-BS
YTX9-BS
YB2,5L-C
YB5L-B
YB3L-A
YB5L-B
YB5L-B
YB5L-B
YB3L-A
YB3L-A
YTX7L-BS
YB5L-B
YB5L-B
YTX5L-BS
YB5L-B
YB5L-B
YB5L-B
YTX5L-BS
YTX5L-BS
YTX5L-BS
YTX5L-BS
YB3L-A
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
NSR 125 R2
NX 125
NX 125
NX 125
NX 125 Transcity
NZ 125
Pantheon 125
Rebel 125
RS 125 R
Spacy
TL 125
TMX 125
VT 125C Shadow
XL 125 K2
XL 125 R
XL 125 S
XL 125 S
XL 125 S
XL 125 V Varadero
XLR 125 R
XR 125
XL 250 K
XL 250 L
XL 250 R
XL 250 S
XR 250 L
CB 350 Four
CB 350 K
CB 350 S
XL 350
XL 350 R
XR 350 R
CB 360 G
CJ 360 T
CB 400 F
CB 400 F CB-1
CB 400 Four
CB 400 N (Alle modeller)
CB 400 T Hawk
CB 400 T Hawk II
CB-1
CBR 400 R
CBR 400 RR
CBR 400 RR
CBX 400 F
CM 400 A Hondamatic
CM 400 C Custom
CM 400 E
CM 400 ET
CM 400 T
CX 400
FL 400 R
NS 400 R
NV 400 C
VF 400 F
VFR 400 R (RC24)
VFR 400 R (RC30)
XL 400 R
XR 400 R
CB 450
CB 450 C
CB 450 N-F
CB 450 S
CB 450 S
CB 450 SC
CB 450 SC Nighthawk
CB 450 T
CB 450 T Hawk
CM 450 A Hondamatic
CM 450 C Custom
CM 450 E
CMX 450 Rebel
CB 500
CB 500 (Cup)
CB 500 E
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
250
250
250
250
250
350
350
350
350
350
350
360
360
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
500
500
500
9488-90
91-95
989793
4543
4594
4546
4980
4594
4543
*
*
*
4595
4504
4539
4594
4510
4543
4557
4510
4989
4975
4593
4557
4539
4590
4543
4557
4590
4525
4525
4563
4539
4543
4543
4525
4980
4520
4595
4525
4525
4525
4525
4595
4595
4595
4594
4564
4525
4525
4525
4525
4525
4529
4597
4591
4595
4525
4594
4593
4543
*
4525
4525
4564
4563
4566
4563
4525
4525
4525
4525
4525
4525
4525
4595
*
4595
YB3L-A
YTX7L-BS
YB5L-B
YB9B
YTX7L-BS
YB3L-A
YTR9-BS
*
*
YTX9-BS
6N4-2A
6N6-3B
YTX7L-BS
6N4C-1B
YB3L-A
6N4-2A-4
6N4C-1B
YB2,5L-C
YTZ7-S
YTX7A-BS
6N4-2A-4
6N6-3B
YT4L-BS
YB3L-A
6N4-2A-4
YT4L-BS
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-B
6N6-3B
YB3L-A
YB3L-A
YB12A-A
YB9B
12N12A-4A-1
YTX9-BS
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX7L-BS
YB12AL-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB14L-A2
YTX14-BS
YT5L-BS
YTX9-BS
YB12A-A
YTX7L-BS
YTX7A-BS
YB3L-A
*
YB12A-A
YB12A-A
YB12AL-A
YB12A-B
YB14-B2
YB12A-B
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YTX9-BS
*
YTX9-BS
00
97
9388
99-84
84-87
79-84
84
85
01
9881-82
82-87
91-96
76-77
84-87
84-87
7689-90
7978-81
78-81
89-90
-89
-89
9284
79-81
81
79-81
-83
89-90
85
84
83
98
-87
8882-86
82-86
82-86
82-86
82-83
82-83
82-83
86-88
9399
94-99
MC-batterier
Modell
111
MC-batterier
110
Modell
CC
CB 500 F
CB 500 K
CB 500 S
CB 500 T
CBR 500
CBR 500 F
CBR 500 S
CBR 500 S
CR 500 R
CX 500
CX 500 C
CX 500 D
CX 500 Euro
CX 500 N
CX 500 T
CX 500 T Turbo
FT 500
GB 500
GL 500
GL 500 Silver Wing
NS 500
NSR 500 V
XR 650R
XRV 650
CB 700 SC
CB 700 SC Nighthawk
VF 700 C Magna
VF 700 C Super Magna
VF 700 F Interceptor
VF 700 S
VF 700 S Sabre
VFR 700 F
VFR 700 F2 Interceptor
VT 700 C
VT 700 C
VT 700 C Shadow
CB 750
CB 750
CB 750 A Hondamatic
CB 750 C Custom
CB 750 F
CB 750 F Super Sport
CB 750 F1
CB 750 F2
CB 750 F2
CB 750 F2 Seven Fifty
CB 750 K
CB 750 K Four
CB 750 K Limited Edition
CB 750 K1
CB 750 K2
CB 750 K6
CB 750 K7
CB 750 KZ
CB 750 Nighthawk
CB 750 SC
CB 750 Seven Fifty
CB 750 Seven Fifty
CBX 750 F
NR 750
NV 750
RVF 750
VF 750
VF 750 C
VF 750 C
VF 750 C Magna
VF 750 C Super Magna
VF 750 C V45 Magma
VF 750 C2
VF 750 D
VF 750 F
VF 750 F Interceptor
VF 750 S
VF 750 S Sabre
VFR 750 F
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
650
650
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
År
94-98
85-86
87-89
87-88
8801
78-82
78-82
78-82
78-82
78-82
78-82
78-82
82-83
89-90
81-82
81-82
92-94
97
93-04
88-89
86-88
84-86
84-86
87
84-85
84-85
84-85
85-87
84-85
84-85
86-87
86-87
91-97
01
76-78
80-82
8175-88
76-77
78
91-97
977979-82
79
71-77
71-77
71-77
71-78
79
82-02
84-85
95-97
01
84
92
94-95
93-94
-84
94-03
82-83
88
82-83
94-98
94-03
83-84
83-84
82-83
82-83
-86
Type nr
Japan nr
4520
4520
4595
4520
4563
4595
4566
4595
*
4529
4529
4529
4529
4525
4529
4529
4529
4563
4529
4529
4595
*
*
4566
4529
4529
4529
4525
4529
4529
4529
4563
4569
4569
4566
4527
4527
*
4528
4529
4529
4529
4521
4521
4527
4529
4529
4529
4529
4521
4521
4521
4521
4529
4527
4527
4566
*
4527
4596
4597
4595
4596
4529
4596
4527
4525
4527
*
4596
4529
4527
4529
4529
4563
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
YTX9-BS
12N12A-4A-1
YB12A-B
YTX9-BS
YB14-B2
YTX9-BS
*
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB12A-A
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB12A-B
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX9-BS
*
*
YB14-B2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB12A-A
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB12A-B
HYB16A-A
HYB16A-A
YB14-B2
YB14-A2
YB14-A2
*
Y50-N18L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
12N14-3A
12N14-3A
YB14-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
YB14L-A2
YB14-A2
YB14-A2
YB14-B2
*
YB14-A2
YTX12-BS
YTX14-BS
YTX9-BS
YTX12-BS
YB14L-A2
YTX12-BS
YB14-A2
YB12A-A
YB14-A2
*
YTX12-BS
YB14L-A2
YB14-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB12A-B
Modell
Type nr
Japan nr
VFR 750 F
750 87-89
VFR 750 F
750 90-97
VFR 750 R
750 88-89
VT 750 C
750 83-97
VT 750 C Shadow
750 83-87
VT 750 C Shadow
750 98-00
VT 750 C2
750 94-03
VT 750 C2 Shadow
750 01-02
VT 750 C2/C (Shadow)
750 00-02
VT 750 CD
750 98-02
VT 750 CD2
750 98-02
VT 750 CDA
750 02-03
VT 750 DC (Black Widow) 750 01-02
XLV 750
750
XLV 750 R
750
83
XRV 750 Africa Twin
750 90-92
XRV 750 Africa Twin
750 93-95
XRV 750 Africa Twin
750
01
PC 800 Pacific Coast
800 89-98
VFR 800 FI
800
98VFR 800 FI
800 02-03
VT 800 C
800
88VT 800 C Shadow
800
88
GL 1200 I Interstate
1200 84-87
GL 1200 L Gold Wing LE
1200
85
GL 1200 L LTD
1200
85
GL 1200 SE -i Aspencade 1200
86
CB 1300 X4
1300
ST 1300
1300
03VT 1300 C
1300 03-04
GL 1500
1500 90-99
GL 1500 Aspencade
1500 91-93
GL 1500 C
1500 97-98
GL 1500 FC6
1500 97-98
GL 1500 Gold Wing
1500 88-99
GL 1500 Gold Wing SE
1500 90-99
GL 1500 I Gold Wing Interstate1500 91-96
GL 1500 Valkyrie
1500 97-03
GL 1800 A1
1800
GL 1800 Gold Wing
1800 01-04
VTX 1800
1800
01VTX 1800 C
1800 02-03
VTX 1800 C2
1800
VTX 1800 R
1800 02-03
F6C
97-99
4566
4596
4595
4566
4569
4597
4596
4978
4978
4597
4597
4597
4978
4529
4527
4566
4597
*
4596
4596
4977
4566
4527
4528
4528
4528
4528
4597
4978
4597
4572
4528
4597
4597
4528
4572
4572
4597
4599
4599
4599
4599
4599
4599
4597
YB14-B2
YTX12-BS
YTX9-BS
YB14-B2
HYB16A-A
YTX14-BS
YTX12-BS
YTZ14-S
YTZ14-S
YTX14-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
YTZ14-S
YB14L-A2
YB14-A2
YB14-B2
YTX14-BS
*
YTX12-BS
YTX12-BS
YTZ12-S
YB14-B2
YB14-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
YTX14-BS
YTZ14-S
YTX14-BS
Y50-N18L-A3
Y50-N18L-A2
YTX14-BS
YTX14-BS
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A3
Y50-N18L-A3
YTX14-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX14-BS
HEINKEL
150
R 103
R 103 Tourist
Scooter Tourist
4960
4960
4960
4960
6N11A-3A
6N11A-3A (2X)
6N11A-3A (2X)
6N11A-3A
4552
4546
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4931
4573
4554
4508
4554
4546
4546
4546
4554
*
*
4542
6YB8-3B
YB5L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
12N9-3A-1
12N9-3B
YB9L-B
6N11-2D
YB9L-B
YB5L-B
YB5L-B
YB5L-B
YB9L-B
6N5,5-1D
6N5,5-1D
6N11A-1B
HERCULES (SACHS)
CV
FOX
Gipsy
KX 5
Limbo
Reggage
Samba
Splinter
SR 50
Swing
Ultra
Ultra LC III
Chopper
CV
RS 80
RX 9
SR 80
SR Samba
Ultra
K 100
K 101
125 E
CC
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80
80
100
100
125
År
93
95
93-97
95-97
96-97
94-97
96-97
94-97
94-96
CC
K 103
K 105
K 125
K 125 S-RT
K 125 T-RT
K 125 X Military
RT 125
SR 125 Samba
W 2000
XTC 125
Roadster
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
800
År
94-97
HOLDER
A55
A60
AG3
AG35
AM2
B16
P60
HONDA
C 50 SW
C 50 Z
CB 50
CF 50
CHF 50
CRM 50
CY 50
Dio 50
KGB 50
MB 5
MB 5
MB 50
MBX 50
MBX 50 FW
C 70 Passport
C 70 Z
C70 M Honda
CD 70
CD 70 II-PK
CF 70
CT 70
CT 70
DAX 70
ST 70 Dax
ST 70 Dax
XL 70
XR 70 R
CRM 75
CRM 75 R
MBX 75
MBX 75 FW
MTX 75
MTX 75 R
NS-1
SA 75 M
SH 75
SH Scoopy 75
XL 75
CH 80 Elite
CR80 R(2)
CY 80
MB 8
MBX 80
MBX 80 FWD
MBX 80 SWD
MBX 80 SWD 2
MCX 80
MT 8
MT 8
MTX 80 C
MTX 80 R
MTX 80 R2
NH 80
Type nr
Japan nr
4542
4542
4542
4573
4573
4542
4542
4546
4531
4559
4597
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
12N9-3B
12N9-3B
6N11A-1B
6N11A-1B
YB5L-B
YB18L-A
12N5,5-3B
YTX14-BS
58827
58827
59519
59519
59519
4522
56219
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
79-80
81
85
02-03
93-94
93-94
-99
82
82
8385-87
82-83
79-93
70-73
81
92
82
80-86
91-94
89-94
74-76
98
89-94
89-94
83
83
89-94
89-94
91
879377-79
88-98
01
85-87
85-87
85-87
80-81
82-
86-94
4516
4557
4504
4557
4975
*
4557
4590
4975
4556
4989
4556
4543
4543
4546
4557
*
4557
4575
4590
4556
4590
*
4510
4590
4510
*
4543
4543
4543
4543
4543
4543
4543
4590
4546
4546
4510
4591
*
4557
4556
4543
4543
4543
4543
4543
4556
4575
4575
4543
4543
4546
Y60-N24L-A
YB4L-B
6N4-2A-4
6N4-2A
6N4-2A-4
YTZ7-S
YB8L-A
6N4-2A-4
YT4L-BS
YTZ7-S
6N4-2A-7
YB2,5L-C
6N4-2A-7
YB3L-A
YB3L-A
YB5L-B
6N4-2A-4
6YB11-2D
6N4-2A-4
YB2,5L-C2
YT4L-BS
6N4-2A-7
YT4L-BS
6N2A-2C-3
6N4C-1B
YT4L-BS
6N4C-1B
*
YB3L-A
YB3L-A
YB3L-A
YB3L-A
YB3L-A
YB3L-A
YB3L-A
YT4L-BS
YB5L-B
YB5L-B
6N4C-1B
YT5L-BS
*
6N4-2A-4
6N4-2A-7
YB3L-A
YB3L-A
YB3L-A
YB3L-A
YB3L-A
6N4-2A-7
YB2,5L-C2
YB2,5L-C2
YB3L-A
YB3L-A
YB5L-B
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
NH 80 Aero
NH 80 Aero
NH 80 Lead
NH 80 MD
NH 80 MS
NH 80 SD
SH 80
XL 80
XL 80 (USA)
XL 80 S
XL 80 S
C 90
C 90 D
C 90 M
C 90 Z
EZ 90 Club
Shadow 90
ST 90
TH 90 T
C 100-M
C 100-MA
C 100-TH
CB 100
CB 100 N
CD 100
GL 100
H 100 S
NH 100-1D
SH 100 Scoopy
SJ 100 Bali
XL 100 S
XL 100 S
CT 110 trail
CT 110 trail
LS 110 TH
NZ 110 (Alle modeller)
ATC 125
HX 135
GL 145 II
CBX 150 S
CH 150 Elite
CH 150 Elite
FES 1250
NR 150
NSR 150
NSR 150
NSR 150 R
NSR 150 R2
NX 150
CB 160 Sport
CL 160 Scrambler
CB 175
CL 175
K Scrambler
Super Sport
XL 175
CM 185 T
CT 185
XL 185
XL 185 S
CB 200
CBX 200 S
CL 200
CM 200 C
CM 200 T
CM 200 T
CM 200 T
CM 200 T Twinstar
CT 200
GLS 200
MTX 200
MTX 200 RW
TLR 200
TLR 200 Reflex
TR 200 Fat Cat
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
125
135
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
160
160
175
175
175
175
175
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
83-84
85
83-84
86-94
86-94
86-94
4546
4591
4546
4546
4546
4546
4546
4510
4556
4510
*
4546
4557
4546
4557
4591
4590
*
4590
4546
4590
4590
4539
4539
4575
4575
4556
4546
4591
4591
4557
4509
*
4557
4543
4575
4596
4575
4575
4583
4980
4595
*
4543
4575
4543
4543
4543
4560
4503
4503
4503
4503
4503
4503
4539
4558
4510
4557
4557
4503
4583
4503
4503
4558
4503
4980
4503
4980
4583
4543
4543
4504
4590
4595
YB5L-B
YT5L-BS
YB5L-B
YB5L-B
YB5L-B
YB5L-B
YB5L-B
6N4C-1B
6N4-2A-7
6N4C-1B
6N4-2A-8
YB5L-B
6N4-2A-4
YB5L-B
6N4-2A-4
YT5L-BS
YT4L-BS
6N5,5-1D
YT4L-BS
YB5L-B
YT4L-BS
YT4L-BS
6N6-3B
6N6-3B
YB2,5L-C2
YB2,5L-C2
6N4-2A-7
YB5L-B
YT5L-BS
YT5L-BS
6N4-2A-4
6N4-2A-5
6N4-2A-8
6N4-2A-4
YB3L-A
YB2,5L-C2
YTX12-BS
YB2,5L-C2
YB2,5L-C2
YB7L-B
YB9B
YTX9-BS
YTR9-BS
YB3L-A
YB2,5L-C2
YB3L-A
YB3L-A
YB3L-A
12N7-3B
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
6N6-3B
6N12A-2D
6N4C-1B
6N4-2A-4
6N4-2A-4
12N9-4B-1
YB7L-B
12N9-4B-1
12N9-4B-1
6N12A-2D
12N9-4B-1
YB9B
12N9-4B-1
YB9B
YB7L-B
YB3L-A
YB3L-A
6N4-2A
YT4L-BS
YTX9-BS
85-90
80-85
80-82
83-85
82-93
92-93
82-93
92-93
91-96
9973-75
9688-92
87
92
81-94
81
84
83
86-88
84
79-80
83-85
80-84
86
89-92
84-85
84-87
83-88
88
85-86
87
94
89-93
9494
94
89
65-69
66-68
69-87
68-87
68-87
69-87
73-78
82-86
79-83
79-83
95
93
95
80
81-89
81-89
81-82
86-89
94
85
86-87
86-87
86
MC-batterier
Modell
111
MC-batterier
110
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
TR 200 Fat Cat
XL 200 R
CB 230 F
CRF 230 F
CB 250 G/K/T/N-A/B/C/D
CB 250 N
CB 250 Nighthawk
CB 250 R
CB 250 RS
CB 250 T
CB 250 T
CBR 250 R
CBR 250 RR
CBX 250
CD 250 U
CH 250 Elite
CJ 250 T
CL 250 S-C
CM 250 C
CMX 250 C
CMX 250 Rebel
CMX 250 Rebel
CN 250 Helix
CN 250 Helix
CR 250 R
FES 250
FES 250 V Foresight
MT 250 Elsinore
MVX 250
NSR 250 R
NSS 250
NSS 250 Forza
NX 250
NX 250
RS 250 R
VT 250
VTR 250 Interceptor
XL 250
NX 500
VF 500 (Alle modeller)
VT 500 (Alle modeller)
XBR 500
XBR 500
XBR 500 S
XL 500 R
XL 500 S
CB 550
CB 550 F1
CB 550 F2
CB 550 SC
CB 550 SC Nighthawk
CBX 550 F
CBX 550 F2
CB 600 F
CB 600 F Hornet
CBR 600
CBR 600 F
CBR 600 F
CBR 600 FS
CBR 600 FX
CBR 600 RR
CBX 600 E
FCS 600 Silver Wing
NTV 600
NV 600 C
VT 600 C
VT 600 C
XL 600 LM Electric Start
XL 600 M
XL 600 R Kick Start
XL 600 RM Electric Start
XL 600 RM Kick Start
XL 600 V Transport
XL 600 V Transport
XLV 600 Transalp
200
200
230
230
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
500
500
500
500
500
500
500
500
550
550
550
550
550
550
550
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
87
83-84
03-04
03-04
4593
4543
4975
4975
4525
4525
4594
4594
4980
4520
4594
4594
4594
4595
4595
4596
4980
4980
4980
4594
4573
4594
4905
4596
*
4596
4596
4539
4583
4543
4977
*
4594
4594
*
4594
4980
4543
4595
4525
4525
4563
4566
4566
4543
4557
4564
4525
4525
4564
4564
4525
4564
4595
4594
4595
4595
4976
4976
4595
4976
4564
4977
4595
4595
4595
4976
4527
4566
4543
4527
4543
4566
4563
4563
YTX7A-BS
YB3L-A
YTZ7-S
YTZ7-S
YB12A-A
YB12A-A
YTX7L-BS
YTX7L-BS
YB9B
12N12A-4A-1
YTX7L-BS
YTX7L-BS
YTX7L-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX12-BS
YB9B
YB9B
YB9B
YTX7L-BS
12N9-3B
YTX7L-BS
YT12A-BS
YTX12-BS
*
YTX12-BS
YTX12-BS
6N6-3B
YB7L-B
YB3L-A
YTZ12-S
*
YTX7L-BS
YTX7L-BS
*
YTX7L-BS
YB9B
YB3L-A
YTX9-BS
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-B
YB14-B2
YB14-B2
YB3L-A
6N4-2A-4
YB12AL-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12AL-A
YB12AL-A
YB12A-A
YB12AL-A
YTX9-BS
YTX7L-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTZ10-S
YTZ10-S
YTX9-BS
YTZ10-S
YB12AL-A
YTZ12-S
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTZ10-S
YB14-A2
YB14-B2
YB3L-A
YB14-A2
YB3L-A
YB14-B2
YB12A-B
YB12A-B
78-83
9294-99
78-80
91-94
87
88
85-87
85-89
87-89
82-83
96-97
85-87
96-03
86-98
86-01
01
98-00
9774-76
01-03
00
88
90-91
97
90
88-90
85-87
88
84-85
83-86
-86
8785
-87
79-81
83-84
83
83
82-83
9887-00
01-03
01-03
97-00
01-03
83
02-03
88-03
0485-91
89-93
9487-88
Modell
XLV 600 Transalp
XR 600 R
CB 650 A
CB 650 B
CB 650 C
CB 650 C
CB 650 S
CB 650 SC Nighthawk
CB 650 SC Nighthawk
CB 650 Z
CB 650 Z
CBX 650
CBX 650 C
CBX 650 C Custom
CBX 650 E
CX 650
CX 650 C
CX 650 D
CX 650 E
CX 650 T
FX 650 Vigor
GL 650
GL 650 I Interstate
GL 650 I Silver Wing
GT 650 Hawk
NT 650
NT 650 Hawk GT
NT 650 V
NT 650 V Deauville
NTV 650
NTV 650 Revere
NTV 650 Revere
NX 650
NX 650 Dominator
NX 650 Dominator
SLR 650
Vigor 650
XL 650 V Transalp
XR 650 L
CB 900 C Custom
CB 900 C Super Sport
CB 900 F
CB 900 F
CBR 900 R
CBR 900 RR Fireblade
CBR 900 RR Fireblade
CBR 929 RR
CBR 954 RR
CB 1000 Big
CB 1000 C
CB 1000 F
CB 1000 F Hurricane
CBR 1000
CBR 1000 F
CBR 1000 F Hurricane
CBX 1000
CBX 1000
CBX 1000 A
CBX 1000 B
CBX 1000 C
CBX 1000 Super Sport
CBX 1000 Super Sport
CBX 1000 Super Sport (Opt.)
GL 1000
GL 1000
GL 1000 Gold Wing
RVT 1000 R
VF 1000 F
VF 1000 F Interceptor
VF 1000 F2
VF 1000 R
VF 1000 R
VTR 1000 F
VTR 1000 F
VTR 1000 F Fire Storm
CC
År
Type nr
Japan nr
600
600
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
900
900
900
900
900
900
900
929
954
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
89-99
86-
4566
4543
4529
4520
4520
4525
4520
4525
4564
4520
4525
4564
4529
4529
4564
4529
4527
4527
4529
4529
4595
4529
4529
4529
4595
4595
4595
*
*
4595
4595
4595
4595
4595
*
*
*
*
4595
4529
4529
4529
4976
4595
4595
4976
4976
4976
4596
4529
4596
4567
4567
4976
4567
4529
4528
4529
4528
4528
4531
4599
4528
4528
4599
4528
4977
4533
4532
4532
4533
4532
4596
4977
4977
YB14-B2
YB3L-A
YB14L-A2
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
YB12A-A
12N12A-4A-1
YB12A-A
YB12AL-A
12N12A-4A-1
YB12A-A
YB12AL-A
YB14L-A2
YB14L-A2
YB12AL-A
YB14L-A2
YB14-A2
YB14-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX9-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTR9-BS
*
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
*
*
*
*
YTX9-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YTZ10-S
YTX9-BS
YTX9-BS
YTZ10-S
YTZ10-S
YTZ10-S
YTX12-BS
YB14L-A2
YTX12-BS
YB14L-B2
YB14L-B2
YTZ10-S
YB14L-B2
YB14L-A2
Y50-N18L-A2
YB14L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
YB18L-A
YTX20L-BS
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
YTX20L-BS
Y50-N18L-A2
YTZ12-S
YB16-B
YB16B-A
YB16B-A
YB16-B
YB16B-A
YTX12-BS
YTZ12-S
YTZ12-S
79-82
80-82
83
79-82
79-82
8379-82
8382-83
83
82-83
83
83
99
83
83
83
88-90
88-97
98
88-95
90-94
97
88-94
88-99
00
98
00
00
93-04
80-82
81-82
79
02-03
93-98
93-99
0000-01
02-03
83
93-95
87-93
0087-96
78-80
81
79-82
79-82
82
-99
0075-79
00-03
84
85
84
84-86
97-00
01-03
01-03
VTR 1000 SP
VTR 1000 SP-1
XL 1000 V Varadero
CB 1000 R
CB 1100 F
CB 1100 F Super Sport
CB 1100 RB
CB 1100 RC
CB 1100 RD
CB 1100 SF
CBR 1100 XX
CBR 1100 XX
GL 1100
GL 1100 A Aspencade
GL 1100 Gold Wing
GL 1100 Gold Wing
GL 1100 I Interstate
ST 1100 Pan European
ST 1100 Pan European
VF 1100 C
VF 1100 C
VF 1100 C
VF 1100 C V65
VF 1100 S
VF 1100 S V65 Sabre
VT 1100 C
VT 1100 C
VT 1100 C Shadow
VT 1100 C2
VT 1100 C2
VT 1100 C2 Shadow
VT 1100 C2 Shadow Sabre
VT 1100 C3
VT 1100 C3
VT 1100 C3 Shadow (Aero)
VT 1100 C3 Shadow (Aero)
VT 1100 T Shadow
GL 1200 A Aspencade
GL 1200 Gold Wing
GL 1200 Gold Wing SE
Velocifero
Millenium
Dragster
Formula
Millenium
Torpedo
Torpedo
Dragster
Fast Boy 501/504
CC
År
Type nr
Japan nr
1000
1000
1000
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1200
1200
1200
50
100
125
125
125
125
150
180
01-03
01-03
99-02
83
83
83
4977
4977
4597
4564
4529
4529
4529
4529
4564
4596
4977
4596
4528
4528
4528
4538
4528
4597
*
4537
4569
4597
4599
4531
4531
4569
4597
4569
4569
4597
4569
4597
*
4597
4569
*
4597
4528
4528
4528
4516
*
4562
4516
*
4980
4980
4562
*
YTZ12-S
YTZ12-S
YTX14-BS
YB12AL-A
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB12AL-A
YTX12-BS
YTZ12-S
YTX12-BS
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y60-N24A-LB
Y50-N18L-A2
YTX14-BS
*
YB18-A
HYB16A-A
YTX14-BS
YTX20L-BS
YB18L-A
YB18L-A
HYB16A-A
YTX14-BS
HYB16A-A
HYB16A-A
YTX14-BS
HYB16A-A
YTX14-BS
HYB16-AB
YTX14-BS
HYB16A-A
*
YTX14-BS
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
YB4L-B
*
YB10L-B
YB4L-B
*
YB9B
YB9B
YB10L-B
*
-96
9797-00
4563
4914
4595
YB12A-B
SLA12-8
YTX9-BS
4507
4597
4597
4597
4597
B49-6
YTX14-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
4516
4590
4516
4516
4516
4592
4594
4594
4594
4592
4577
4594
YB4L-B
YT4L-BS
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YTX5L-BS
YTX7L-BS
YTX7L-BS
YTX7L-BS
YTX5L-BS
YB7-A
YTX7L-BS
HUSABERG
Endura
Endura
Alle Electric Start
01-03
97-00
82-83
80-83
80-83
80-83
91-02
01
83-86
87-99
01-04
83-86
84-85
84-85
85-99
01-04
85-99
95-99
0000
00-04
98-99
01-04
98-99
00
01-04
84-87
84-87
85
01
01
HUSQVARNA
175
TE 410 E
LT 610
SM 610
TE 610 E
400
600
600
600
00-01
01
00-01
00-01
HYOSUNG
Avanti
Cab 50
Challenger
Racing
Rush
Supercab / EZ100
Aquila
Cruise I
Cruise II
GF125
GS 125
Hyper
50
50
50
50
50
100
125
125
125
125
125
125
01
97
01
01
97
01
01
97
01
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
Aquila
INNOCENTI
Lambretta
Lambretta
Lambretta
Lambretta Fli 175
Lambro
Lambro
Lambro
Lambro
Lambro
Lambro
250
01
4594
YTX7L-BS
4960
4960
4960
4522
4522
4522
4522
4522
4522
4522
6N11A-3A
6N11A-3A
6N11A-3A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
INTERNATIONAL
128 Cub Cadet
4522
Y60-N24L-A
ISO
Scooter
4542
6N11A-1B
4546
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4595
4581
4594
4581
4581
4594
4926
4548
4559
4548
4548
4961
4594
4594
4516
4516
4514
4955
4594
4516
4526
4559
4961
4516
4526
4526
4526
4594
4581
4581
4581
4594
4581
4581
4526
4581
4559
4559
4525
4525
4529
YB5L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YTX9-BS
YB9L-A2
YTX7L-BS
YB9L-A2
YB9L-A2
YTX7L-BS
12N5,5-4B
6N6-1D-2
12N5,5-3B
6N6-1D-2
6N6-1D-2
YB4L-A
YTX7L-BS
YTX7L-BS
YB4L-B
YB4L-B
6N4B-2A
6N4B-2A-3
YTX7L-BS
YB4L-B
YB10L-A2
12N5,5-3B
YB4L-A
YB4L-B
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YTX7L-BS
YB9L-A2
YB9L-A2
YB9L-A2
YTX7L-BS
YB9L-A2
YB9L-A2
YB10L-A2
YB9L-A2
12N5,5-3B
12N5,5-3B
YB12A-A
YB12A-A
YB14L-A2
ITALJET
Adly
Bazooka
Bazooka 2
Cruise
Dragster
Formula
Formula E
Formula H2O
Formula Sport
Pista
Reporter
Scoop
Techno Air
Torpedo
Estrella 250
EX 250 (Alle modeller)
EX 250 Ninja
GPX 250 R
GPZ 250
GPZ 250 R
H2
KE 250
KH 250
KL 250
KL 250 A/C
KL 250 D
KL 250 Super Sherpa
KLE 250
KLR 250
KLR 250
KLX 250
KLX 250
KLX 250
KR 250 (Alle modeller)
KZ 250 (Alle modeller)
S1
VL 250 DB
XR 250 1S
Z 250
Z 250 (Alle modeller)
Z 250 C
ZR 250 A
ZX 250
ZXR 250
ZZR 250
ZZR 250
EX 305 B
GPZ 305
KZ 305 (Alle modeller)
Z 305 GP
A2
S1
EN 400 B
EN 400 Twin
EX 400 B
125
150
175
175
175
200
450
500
550
600
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
305
305
305
305
350
350
400
400
400
97
97
97
97
01
86-93
95-03
87-90
77-90
92
92
78-84
85-01
00-03
-84
91
80-81
-84
9492
-83
91
-92
79-81
-92
80
91
89-91
90-93
9483
8381-88
-82
94
86
94
MC-batterier
Modell
111
MC-batterier
110
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
GPZ 400
GPZ 400 S
KH 400
KLE 400
KX 400 H
LE 400 A
VN 400
Z 400 (Alle modeller)
Z 400 B1
Z 400 B2
Z 400 F
Z 400 J
Z 400 LTD
Z 400 R1
Z 400 R2
ZL 400 (Alle modeller)
ZR 400 Zephyr
ZR 400 Zephyr
ZX 400 C4
ZX 400 H
ZX 400 L1
ZXR 400
ZZR 400
ZZR 400
KZ 440 (Alle modeller)
Z 440
Z 440 (Alle modeller)
EN 450 A
Z 450
454 LTD
EN 500 (Alle modeller)
EN 500 (Alle modeller)
ER-5
EX 500 (Alle modeller)
EX 500 A
K1 Twin
KZ 750 B/G/K/M
KZ 750 E/GP/H/L
KZ 750 F/N
KZ 750 L
VN 750
VN 750 A Vulcan
VN 750 Twin
Z 750 B (2 cyl)
Z 750 D/E/H/L/Sport
Z 750 E/L
Z 750 F
Z 750 GP
Z 750 GT
Z 750 L1
Z 750 L2
Z 750 L3
Z 750 L4
Z 750 LTD
Z 750 LTD
Z 750 Turbo
ZN 750 A LTD
ZR 750
ZR 750 Zephyr
ZR 750 Zephyr
ZR-7
ZR-7 S
ZX 750 A/E
ZX 750 F
ZX 750 H1
ZX 750 J
ZX 750 K/M/N/RRN
ZX 750 L/P
ZX 750 R
ZX 750H Ninja
ZX-7
ZX-7
ZX-7
ZX-7 R Ninja
ZX-7 R Ninja
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
440
440
440
450
450
450
500
500
500
500
500
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
82-85
88-89
92
9179
91
4525
4529
4559
4596
4520
4596
4596
4520
4525
4525
4525
4525
4525
4520
4520
4525
4520
4596
4525
4595
4525
4595
4520
4596
4525
4525
4525
4525
4525
4525
4525
4579
4596
4529
4529
4529
4540
4525
4529
4595
4529
4529
4529
4529
4529
4525
4525
4529
4529
4525
4525
4525
4525
4525
4529
4529
4529
4596
4596
4596
4596
4596
4540
4529
4529
4596
4595
4596
4595
4579
4529
4579
4596
4529
4579
YB12A-A
YB14L-A2
12N5,5-3B
YTX12-BS
12N12A-4A-1
YTX12-BS
YTX12-BS
12N12A-4A-1
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
YB12A-A
12N12A-4A-1
YTX12-BS
YB12A-A
YTX9-BS
YB12A-A
YTX9-BS
12N12A-4A-1
YTX12-BS
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12AL-A2
YTX12-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
SYB14L-A2
YB12A-A
YB14L-A2
YTX9-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB12A-A
YB12A-A
YB14L-A2
YB14L-A2
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX12-BS
YTX12-BS
YTX12-BS
YTX12-BS
YTX12-BS
SYB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX12-BS
YTX9-BS
YTX12-BS
YTX9-BS
YB12AL-A2
YB14L-A2
YB12AL-A2
YTX12-BS
YB14L-A2
YB12AL-A2
-92
78-79
83
82
81-83
82-83
82-83
-91
-92
9391
92
91
91-92
-92
93-83
-92
-92
85-90
92
85-90
-95
9697-98
87-94
87-93
82-83
82-83
93
86-94
86-04
84-83
82
83
81-82
81-82
81-82
81-82
81-82
83-84
84
84-85
91-94
91
95-97
99-03
00-03
83-85
87-90
-89
91-95
96-03
91-97
90
8990
91-95
89
90
Modell
ZX-7 R Ninja
ZX-7 RR
ZXR 750
ZXR 750
ZXR 750
ZXR 750 R
VN 800
VN 800 A Vulcan
VN 800 Classic
VN 800 Drifter
VN 800 Vulcan
GPZ 900 R
GPZ 900 R
GPZ 900 R
Z 900
Z1
Z1 A
ZL 900 A
ZX 900 A Ninja
ZX 900 C
ZX-9 R Ninja
ZX-9 R Ninja
GPZ 1000 RX
GTR 1000
GTR 1000
GTR 1000
KZ 1000 A/B LTD
KZ 1000 C Police
KZ 1000 D1-R
KZ 1000 E Shaft
KZ 1000 G Classic
KZ 1000 J/K/M/P/R
KZ 1000 LTD
KZ 1000 P Police
KZ 1000 Police/Shaft
MK 2
JAWA
Eldre modeller
Nyere modeller
Nyere modeller
California
California
360
361
593
623
633
639
640
CZ 476
CZ 477
KAWASAKI
AE 50
AR 50
AV 50
KMX 50-B2
KX 60
KX 65
AE 80
AR 80
KMX 80-B2
KX 80
KX 80 Großrad
KX 80 Kleinrad
KX 85 Großrad
KX 85 Kleinrad
GT 100
KE 100
KH 100
KM 100
AR 125
AR 125
BN 125
DX 125 A
CC
År
Type nr
Japan nr
750
750
750
750
750
750
800
800
800
800
800
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
96-03
91-97
89-90
89
91-
4595
4595
4579
4529
4596
4595
4597
4596
4597
4597
4597
4529
4529
4529
4526
4529
4529
4529
4529
4595
4596
4595
4529
4595
4531
4595
4529
4529
4529
4534
4529
4531
4531
4531
4534
4529
YTX9-BS
YTX9-BS
YB12AL-A2
YB14L-A2
YTX12-BS
YTX9-BS
YTX14-BS
YTX12-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB10L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX9-BS
YTX12-BS
YTX9-BS
YB14L-A2
YTX9-BS
YB18L-A
YTX9-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB16L-B
YB14L-A2
YB18L-A
YB18L-A
YB18L-A
YB16L-B
YB14L-A2
4542
4505
4505
4507
4507
4513
4513
*
4513
4513
*
*
4513
4513
6N11A-1B
B39-6
B39-6
B49-6
B49-6
B38-6A
B38-6A
12N5-4B
B38-6A
B38-6A
12N5-4B
12N5-4B
B38-6A
B38-6A
4548
4548
4548
4575
*
*
4548
4548
4575
*
*
*
*
*
4539
4548
4548
4548
4543
4546
4980
4543
6N6-1D-2
6N6-1D-2
6N6-1D-2
YB2,5L-C2
*
*
6N6-1D-2
6N6-1D-2
YB2,5L-C2
*
*
*
*
*
6N6-3B
6N6-1D-2
6N6-1D-2
6N6-1D-2
YB3L-A
YB5L-B
YB9B
YB3L-A
85-98
04
85-03
85-03
85-03
84-86
88-89
91-92
73-75
84-97
84-86
98-99
94-97
98-02
86-87
-91
94-97
9877-80
80-81
78-80
80
80
81-83
81-83
82-01
80-81
175
250
250
350
50
50
50
50
60
65
80
80
80
80
80
80
85
85
100
100
100
100
125
125
125
125
92
92
92
91
9901
92
92
91
9799
99
01
01
82-92
82
79-81
83-85
94
01-02
94
CC
År
Type nr
Japan nr
DX 125 B
Eliminator
K 125 K
K 125 K7
KDX 125 A2
KDX 125 B2
KDX 125 R
KDX 125 SR
KE 125
KH 125
KH 125 K7
KMX 125
KMX 125
KDX 175
KE 175
KE 175 D
KLX 175
KLF 185
KLT 185
KDX 200
KDX 200 SR
KMX 200
KZ 200
Z 200 A
KLF 220
A1
EL 250 A
EL 250 B/D/E/F/H
EL 250 G
EX 500 D
GPZ 500 S
H1 500
H1 500
KH 500 A
KLE 500
Z 500 (Alle modeller)
Z 500 B
Z 500 B1
Z 500 B2
Z 500 B3
Z 500 LTD
ZZR 500 Ninja
GPZ 550
GT 550
KZ 550
Z 550 (Alle modeller)
Zephyr 550
Zephyr 550
ZR 550 B Zephyr
ZX 550 A GPZ
GPX 600
GPX 600 R
GPZ 600 R
GPZ 600 R
KL 600 A
KL 600 B
KL 600 B KLR
KLR 600
KLR 600
KLR 600 Enduro
ZL 600 (Alle modeller)
ZX 600
ZX 600 E
ZX 600 F
ZX 600 G
ZX 600 J
ZX 600 K
ZX-6
ZX-6 R Ninja
ZX-6 R Ninja
ZX-6 RR
ZZR 600
ZZR 600
ZX 636 B
ZX-6R
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
175
175
175
175
185
185
200
200
200
200
200
220
250
250
250
250
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
550
550
550
550
550
550
550
550
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
636
636
94
97-98
94
94
919191
91-
4543
4980
4506
4545
4543
4543
4543
4543
4548
4548
4545
4516
4543
4514
4548
*
4514
4562
4562
4543
4543
4516
4562
4526
4529
4503
4594
4581
4525
4529
4529
4503
4573
4573
4596
4525
4525
4525
4525
4525
4525
4596
4525
4525
4525
4525
4525
4596
4525
4525
4525
4525
4525
4525
4961
4529
4529
4516
4529
4516
4525
4525
4596
4596
4595
4595
4595
4596
4596
4595
4595
4525
4596
4595
4596
YB3L-A
YB9B
6N6-3B-1
YB3L-B
YB3L-A
YB3L-A
YB3L-A
YB3L-A
6N6-1D-2
6N6-1D-2
YB3L-B
YB4L-B
YB3L-A
6N4B-2A
6N6-1D-2
6N6-1C
6N4B-2A
YB10L-B
YB10L-B
YB3L-A
YB3L-A
YB4L-B
YB10L-B
YB10L-A2
YB14L-A2
12N9-4B-1
YTX7L-BS
YB9L-A2
YB12A-A
YB14L-A2
YB14L-A2
12N9-4B-1
12N9-3B
12N9-3B
YTX12-BS
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YTX12-BS
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YTX12-BS
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB12A-A
YB4L-A
YB14L-A2
YB14L-A2
YB4L-B
YB14L-A2
YB4L-B
YB12A-A
YB12A-A
YTX12-BS
YTX12-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX12-BS
YTX12-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YB12A-A
YTX12-BS
YTX9-BS
YTX12-BS
92
94-99
-93
92
79
92
92
92
91
95
92
92
78-80
92
88-98
9494-04
87-94
69-72
73-75
91-99
92
82
79-81
79-81
79-81
82
92
84
83
84
80-92
-92
9390-92
84-86
8792
85-86
92
84-92
85-91
85-86
-84
8584-85
86-96
85-96
93-02
93-02
98-02
98-02
03
93-02
93-97
98-02
03
90-92
93-98
03
95-98
Modell
ZX-6R
GPZ 650 R
KL 650
KL 650 B Tengai
KLR 650
KLX 650
KZ 650
KZ 650 (Alle modeller)
W 650
VL 650
Z 650 (Alle modeller)
Z 650 B1
Z 650 B2
Z 650 B3
Z 650 C3
Z 650 F1
Z 650 F2
Z 650 SR
Z 650 SR
KZ 700 A
VN 700 A Vulcan
ZN 700 (Alle modeller)
GPX 750 R
GPX 750 R
GPZ 750
GPZ 750
GPZ 750 (Alle modeller)
GPZ 750 R
GPZ 750 R
GT 750
Z 1000
Z 1000 A
Z 1000 A/B/C/D/G/H
Z 1000 J
Z 1000 J/K/LTD/R
Z 1000 LTD
Z 1000 LTD/GTR
Z 1000 MKI
Z 1000 MKII
Z 1000 R2
Z 1000 ST
Z1-R
ZG 1000 A
ZG 1000 A
ZGT 1000
ZL 1000
ZL 1000 A
ZX 10
ZX 1000 A/B Ninja
GPZ 1100
GPZ 1100
GPZ 1100 A1
GPZ 1100 B1
GPZ 1100 B2
KZ 1100 (Alle modeller)
KZ 1100 A
KZ 1100 A
KZ 1100 B
KZ 1100 D Spectre
KZ 1100 GPZ
KZ 1100 L
KZ 1100 ST
Z1R
Z 1100 B
Z 1100 Spectre
Z 1100 ST
Zephyr 1100
ZG 1100 A (Alle modeller)
ZN 1100 B LTD
ZR 1100
ZR 1100
ZRX 1100 C
ZX 1100 A/G/P/Z
ZX 1100 A/G/P/Z
ZX 1100 C (Alle modeller)
CC
År
Type nr
Japan nr
636
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
700
700
700
750
750
750
750
750
750
750
750
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
03
4595
4520
4529
4529
4529
4595
4525
4526
4597
4529
4526
4526
4526
4526
4526
4526
4526
4526
4526
4525
4529
4529
4529
4529
4525
4529
4529
4529
4525
4540
4595
4521
4529
4531
4531
4595
4531
4521
4521
4595
4534
4529
4531
4599
4531
4529
4529
4529
4529
4534
4597
4555
4534
4555
4599
4531
*
*
4531
4534
4531
4531
4521
4534
4595
4595
4970
4531
4529
4974
4970
4597
4555
4597
4529
YTX9-BS
12N12A-4A-1
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX9-BS
YB12A-A
YB10L-A2
YTX14-BS
YB14L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB12A-A
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB12A-A
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB12A-A
SYB14L-A2
YTX9-BS
12N14-3A
YB14L-A2
YB18L-A
YB18L-A
YTX9-BS
YB18L-A
12N14-3A
12N14-3A
YTX9-BS
YB16L-B
YB14L-A2
YB18L-A
YTX20L-BS
YB18L-A
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB16L-B
YTX14-BS
12Y16A-3B
YB16L-B
12Y16A-3B
YTX20L-BS
YB18L-A
SYB16L-B
SYB16L-B
YB18L-A
YB16L-B
YB18L-A
YB18L-A
12N14-3A
YB16L-B
YTX9-BS
YTX9-BS
YTH16-12
YB18L-A
YB14L-A2
YTX16-BS
YTH16-12
YTX14-BS
12Y16A-3B
YTX14-BS
YB14L-A2
87-04
90-91
87-97
93-96
81-83
-80
99
91
-92
77-79
77-79
77-79
80
80
80
79
81
84
85
84-85
87-88
92
82
83-84
92
85
92
92
03
77-78
81-83
92
81-82
92
-80
-80
83-84
92
86-04
86-04
9587
87-92
88-89
86-92
81-84
95-97
83-85
81
82
81-83
81-83
83-84
82
82-83
81
81-83
81-83
-83
79-83
94
84-85
92-97
97
97-99
83-93
94-01
-91
MC-batterier
Modell
111
MC-batterier
Modell
ZX 1100 C Ninja
ZX-11
ZX-11
ZXR 1100
ZZR 1100
ZZR 1100 C (Alle modeller)
ZG 1200
ZG 1200 Voyager
ZRX 1200 (S/R)
ZRX 1200 R
ZX-12 R Ninja
ZXR 1200
ZZR 1200
KZ 1300
KZ 1300
KZ 1300 B Touring
Z 1300
Z 1300
ZG 1300 Voyager
ZGT 1300
ZN 1300
VN 1500
VN 1500 A/B/C
VN 1500 Classic
VN 1500 Drifter
VN 1500 Vulcan
VN 1500 Vulcan
VN-15 SE
VN 1600
Dink LX
Fox Hunt
Heroism
Spacer
Zing
B+W
Dink
Super 9
KREIDLER
Florett
Mustang
KTM
Chrono
Go
Chopper
PL
RLW
RSL
LC 2
Sting
E/XC Racing 4-stroke
E/XC Racing 4-stroke
LC4 Electric Start
LC4 Kick Start
LS-E
RXC LC4
K4 Enduro
E/XC Racing 4-stroke
E/XC Racing 4-stroke
M/XC Racing 4-stroke
M/XC Racing 4-stroke
LC Enduro
XT 600 E
Adventure
Duke
LC4
LS-E
Adventurer
Duke
Duke
RXC LC4
Super Moto
KYMCO
Calypso
110
CC
År
Type nr
Japan nr
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1600
150
150
150
150
150
250
250
250
90-93
90-93
93-01
4529
4529
4597
4597
4597
4529
*
4597
*
4597
4597
4597
4597
4528
4538
4528
4528
4528
4528
4528
4522
4974
4528
4970
4974
4528
4538
4528
4974
4595
4593
4595
4595
4593
4596
4596
4596
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX14-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
YB14L-A2
SYB50-N18L-A2
YTX14-BS
YTZ14-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
Y50-N18L-A2
Y60-N24A-LB
Y50-N18L-A2
Y50N18L-A
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y60-N24L-A
YTX16-BS
Y50-N18L-A2
YTH16-12
YTX16-BS
Y50N18L-A
Y60-N24A-LB
Y50-N18L-A2
YTX16-BS
YTX9-BS
YTX7A-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX7A-BS
YTX12-BS
YTX12-BS
YTX12-BS
4516
4516
YB4L-B
YB4L-B
93-97
90-92
86-92
01-03
00-03
0002-03
79-82
79-82
80
80-86
92
9596-04
87-95
99-00
87-98
87-98
03-
80
125
50
50
80
80
80
80
125
125
400
400
400
400
400
400
500
520
520
520
520
550
562
620
620
620
620
640
640
640
640
640
50
95-
96-97
97-98
00-02
00-02
96-98
97
97
96-01
00-02
00-02
00-02
00-02
96-98
96-98
96-98
96-98
99-02
98
99-02
99-02
99-02
4590
4590
4503
4503
4503
4503
4590
4590
4590
4592
4595
4543
4595
4595
4503
4590
4592
4590
4592
4503
*
4595
4595
4595
4595
4595
4905
4595
4595
4595
4592
YT4L-BS
YT4L-BS
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YTX5L-BS
YTX9-BS
YB3L-A
YTX9-BS
YTX9-BS
12N9-4B-1
YT4L-BS
YTX5L-BS
YT4L-BS
YTX5L-BS
12N9-4B-1
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YT12A-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX5L-BS
Modell
CC
Cobra
Cross
Curio CX
CX (Alle modeller)
Dink
DJ
DJW
DJX
DJY
Fever ZX
Filly
Heroism
K12
KB
Looping
People
Racer
Scout
Spacer
Super 9
Top Boy
YN 50
ZX Big Wheel
Filly
AS
Cobra
KB
Top Boy
B+W
Calypso
Dink LX
Fox Hunt
Heroism
Jockey
Meteorit
Movie
People
Spacer
Zing
B+W
Ovetto
Sorriso
Stunt
Target
X-Limit
Evolis
Booster
Nitro
Ovetto
Doodo
Flame
Skyliner
Thunder
Skyliner
Skyliner
LAMBRETTA
Alle modeller
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
150
50
50
50
50
50
80
100
100
100
125
125
125
125
250
250
År
01
01
98
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Type nr
Japan nr
4592
4592
4590
4590
4592
4590
4590
4590
4590
4590
4592
4590
4590
4590
4592
4592
4592
4590
4592
4592
4592
4590
4590
4592
4592
4592
4592
4592
4595
4595
4595
4593
4595
4593
4593
4595
4593
4595
4593
4595
4516
4516
4516
4516
4543
4516
4516
4516
4516
4560
4536
4560
4560
4560
4560
YTX5L-BS
YTX5L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YTX5L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YTX5L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YTX5L-BS
YTX5L-BS
YTX5L-BS
YT4L-BS
YTX5L-BS
YTX5L-BS
YTX5L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YTX5L-BS
YTX5L-BS
YTX5L-BS
YTX5L-BS
YTX5L-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX7A-BS
YTX9-BS
YTX7A-BS
YTX7A-BS
YTX9-BS
YTX7A-BS
YTX9-BS
YTX7A-BS
YTX9-BS
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB3L-A
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
12N7-3B
YB7C-A
12N7-3B
12N7-3B
12N7-3B
12N7-3B
4505
B39-6
LAVERDA
125 LB
125 LZ
CU 125 Raider
GS 125 Lesmo
Alle modeller
OR 600 Atlas
Alle modeller
Alle modeller
Alle modeller
Alle modeller
Alle modeller
125
125
125
125
500
600
650
668
750
1000
1200
4559
4542
4559
4559
4555
4529
4531
4531
4531
4522
4522
12N5,5-3B
6N11A-1B
12N5,5-3B
12N5,5-3B
12Y16A-3B
YB14L-A2
YB18L-A
YB18L-A
YB18L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
MAICO
GS 125 T
GS 250 T
250 TM
125
250
250
4505
4505
4505
B39-6
B39-6
B39-6
CC
M 250
MD 250
MD 250 Cup
TM 250
GS 360 T
360 T
400 T
440 T
GS 504
Cup
År
Type nr
Japan nr
Modell
250
250
250
250
350
350
400
440
504
4505
4546
4546
4505
4505
4505
4505
4505
4505
4517
B39-6
YB5L-B
YB5L-B
B39-6
B39-6
B39-6
B39-6
B39-6
B39-6
12N5-3B
MALAGUTI
Alle modeller
CK 14
F 10
F15
Fifty Evolution
Fifty Top
Mistral
New Dribbling ( el.)
Yesterday
RST
Ciak
F12 Phantom
Madison
Runner
Runner Rally
Madison
Madison
Madison
Dune ES
50
50
50
50
50
50
50
50
50
90
100
100
125
125
125
150
250
400
500
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4546
4592
4503
4926
4543
4503
4503
4503
4516
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB5L-B
YTX5L-BS
12N9-4B-1
12N5,5-4B
YB3L-A
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
YB4L-B
MALANCA
Sport
Scrambler
E2C
E2C Sport
GT 180
125
125
125
125
125
4542
4542
4542
4542
4542
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
4505
4507
4507
B39-6
B49-6
B49-6
4516
4516
4543
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4529
4531
4531
4522
4531
4531
4522
4529
4531
4528
4528
4513
4531
4531
4513
4531
4522
4538
4528
4531
4531
YB4L-B
YB4L-B
YB3L-A
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB14L-A2
YB18L-A
YB18L-A
Y60-N24L-A
YB18L-A
YB18L-A
Y60-N24L-A
YB14L-A2
YB18L-A
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
B38-6A
YB18L-A
YB18L-A
B38-6A
YB18L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24A-LB
Y50-N18L-A2
YB18L-A
YB18L-A
V65
V65
V65 Florida
Club
Nevada
Nevada
NTX
Strada
V7
V7 750 Sport
V75
LeMans
LeMans
LeMans III
LeMans IV
T3
T3
T4
T4
T5
T5
TS
V7 850 GT
1000 NY
California III
Convert
Convert
Daytona
Daytona
LeMans
LeMans III
LeMans IV
Mille
NTX
Quota
Quota
SP
V 1000 California II
V 1000 G5
V 1000 GT
V 1000 SR II
V 1000 SR III
V10 Centauro Sport
V10 Centauro Sport GT
California EV
Jackal
Sport
Sport 1100i
Quota 1100 ES
V11 sport
MONARK
Alle modeller
91
91
01
01
01
01
01
89
MATCHLESS
500
650
750
MBK
Active
Booster (Alle modeller)
DT 50
Equalis
Evolis
Fizz
Flipper
Forte
Nitro
350 (4 cyl)
Florida
GTS
Nevada
NTX
V35
V35
400 (4 cyl)
GTS
Custom
Falcon Nova
Falcone
Falcone u.t.
Florida
Motocarro Ergoline
V50
V50
V50
Custom
Florida
NTX
50
50
50
50
50
50
50
50
50
350
350
350
350
350
350
350
400
450
500
500
500
500
500
500
500
500
500
650
650
650
98
01
01
97
CC
650
650
650
750
750
750
750
750
750
750
750
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1100
1100
1100
1100
1100
1100
År
99-03
999999-03
99-
Type nr
Japan nr
4538
4522
4531
4531
4522
4531
4531
4531
4538
4522
4531
4531
4538
4522
4522
4538
4522
4538
4522
4538
4522
4522
4522
4538
4538
4538
4522
4538
4985
4538
4522
4522
4538
4522
4538
4522
4522
4522
4522
4522
4522
4522
4597
4522
4582
4582
4522
4597
4597
4582
Y60-N24A-LB
Y60-N24L-A
YB18L-A
YB18L-A
Y60-N24L-A
YB18L-A
YB18L-A
YB18L-A
Y60-N24A-LB
Y60-N24L-A
YB18L-A
YB18L-A
Y60-N24A-LB
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24A-LB
Y60-N24L-A
Y60-N24A-LB
Y60-N24L-A
Y60-N24A-LB
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24A-LB
Y60-N24A-LB
Y60-N24A-LB
Y60-N24L-A
Y60-N24A-LB
YB16B-A1
Y60-N24A-LB
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24A-LB
Y60-N24L-A
Y60-N24A-LB
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
YTX14-BS
Y60-N24L-A
Y60-N30L-A
Y60-N30L-A
Y60-N24L-A
YTX14-BS
YTX14-BS
Y60-N30L-A
4507
B49-6
MONTESA
250
250
4525
YB12A-A
MORINI
Corsaro
Country
SS
Sport
Turismo
Dart
Excalibur
Kanguro
New York
Sport
TS
Camel
Excalibur
Kanguro
New York
R
Turbo
125
125
150
175
175
350
350
350
350
350
350
500
500
500
500
500
500
4542
4542
4542
4507
4507
4529
4531
4531
4531
4531
4573
4531
4531
4531
4531
4531
4531
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
B49-6
B49-6
YB14L-A2
YB18L-A
YB18L-A
YB18L-A
YB18L-A
12N9-3B
YB18L-A
YB18L-A
YB18L-A
YB18L-A
YB18L-A
YB18L-A
MC-batterier
Modell
111
Modell
MOTOBECANE
Active
Active
92 D
SP 93D DL
124 L
124 L1
124 LT
124 LT2
Booster
D 353
Hot Champ
Moped
SP 9 D
SP 9 DL
Target
125 L
125 LT
125 LT1
125 LT2
125 LT3
CC
År
50
80
82
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
125
125
125
125
125
MC-batterier
MOTO GILERA
125
150
Strada 125 TG1
Moped
MOTO GUZZI
Alle V-Twin Utenom Daytona
Daytona
Motocarro Ergoline
Bicilindro
Custom
Galletto
Stomello Scrambler
Stomello Sport
Stomello Scrambler
Lodola
Galletto
250 (4 cyl)
Bicilindro
ETS 125
ETZ 125
Roadster
RT 125
Saxon Sportstar
TS 125
ES 150
ETS 150
ETZ 150
TS 150
ETS 250
ETZ 250
ETZ 251
TS 250
Saxon Fun
Saxon Tour
ETZ 301
Saxon Fun
Saxon Tour
Fun
Green Star
Red Star
Saxon (Alle modeller)
Silver Star
Tourer
Baghira
Mastiff
Scorpion (Alle modeller)
Scorpion
Alle 6 Volt modeller
1000 S
Charly
110
Type nr
Japan nr
4516
4516
4505
4505
4542
4542
4542
4542
4516
4505
4516
4516
4505
4505
4516
4542
4542
4542
4542
4542
YB4L-B
YB4L-B
B39-6
B39-6
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
YB4L-B
B39-6
YB4L-B
YB4L-B
B39-6
B39-6
YB4L-B
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
4542
4542
4542
4516
100
100
125
125
125
125
125
160
175
200
250
250
125
125
125
125
125
125
150
150
150
150
250
250
250
250
251
251
301
301
301
500
500
500
500
500
500
660
660
660
660
1000
98
98
95-01
01
99
4538
4532
4513
4542
4503
4525
4525
4505
4525
4507
4529
4529
4960
4542
4573
4546
4581
4546
4542
4542
4542
4573
4542
4542
4573
4573
4542
4546
4546
4573
4546
4546
4521
4521
4521
4521
4521
4521
4581
4581
4554
4583
*
*
*
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
YB4L-B
Y60-N24A-LB
YB16B-A
B38-6A
6N11A-1B
12N9-4B-1
YB12A-A
YB12A-A
B39-6
YB12A-A
B49-6
YB14L-A2
YB14L-A2
6N11A-3A
6N11A-1B
12N9-3B
YB5L-B
YB9L-A2
YB5L-B
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
12N9-3B
6N11A-1B
6N11A-1B
12N9-3B
12N9-3B
6N11A-1B
YB5L-B
YB5L-B
12N9-3B
YB5L-B
YB5L-B
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
YB9L-A2
YB9L-A2
YB9L-B
YB7L-B
6N11A-3
*
*
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
MUZ
Moskito (SX)
125SX/SM
Moskito 125
ES 125
TKR
Vivacity
105 el.
SV 125
Elyseo 150
50
125
125
125
100
100
105
125
150
01
01
01
*
*
*
4542
4592
4592
4546
4546
4564
*
*
*
6N11A-1B
YTX5L-BS
YTX5L-BS
YB5L-B
YB5L-B
YB12AL-A
MV AGUSTA
125 GT
125 GTL
Scrambler
Aviamento
F4 (Alle modeller)
GT
Oro
125
125
350
750
750
750
750
4542
4542
4559
4538
4595
4538
4538
6N11A-1B
6N11A-1B
12N5,5-3B
Y60-N24A-LB
YTX9-BS
Y60-N24A-LB
Y60-N24A-LB
4505
4555
4503
57501
B39-6
12Y16A-3B
12N9-4B-1
4542
4503
4521
4529
6N11A-1B
12N9-4B-1
12N14-3A
YB14L-A2
4577
YB7-A
4542
4507
4507
6N11A-1B
B49-6
B49-6
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4546
4577
4592
4546
4980
4577
4980
4980
4980
4577
4577
4559
4559
4577
4559
4577
4577
4559
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB5L-B
YB7-A
YTX5L-BS
YB5L-B
YB9B
YB7-A
YB9B
YB9B
YB9B
YB7-A
YB7-A
12N5,5-3B
12N5,5-3B
YB7-A
12N5,5-3B
YB7-A
YB7-A
12N5,5-3B
00-01
NORDSJÖ
Shopper
Shopper el.
Partner
Iller D200
NORTON
Navigator
Ranger Commando
Commando
Commando
350
750
850
850
PANDA MOTOR SPORTS
Retro
01-02
PANTER
Scooter
249
324
PEUGEOT
Alle modeller
Elyseo
Fox
Rapido
Rapido ST
SC 50 L I (Metropolis)
Speedfight
SV Family
SV GEO
TKR Road
Viva City
Z
Zenith
Alle modeller foruten SV 80
Buxy
SV 80
Elyseo
Speedfight
SV 100
125 (Alle modeller, 4 cyl)
Cosa CLX
Executive
Hexagon
Liberty
P 125 ETES
P 125 TS
P 125 X
PK 125 S
PK 125 S
PK 125 SE
PK 125 SS
PK 125 XL
PX 125
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
80
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
CC
PX 125 E
PX 125 T5
PX 125 T5 E
RST
Sfera
Skipper
Skipper
SKR
Typhoon
Vespa Sprint
Cosa CLX
Executive
Hexagon
Liberty LE
P 150 X
PX 150 ARC
PX 150 E
Skipper
Skipper
Skipper LX
Vespa ET4
Vespa GL
Vespa GS SS
Vespa PX X
Vespa Sprint
Hexagon
Cosa 2
Cosa 200 E
Cosa CLX
P 200 E
P 200 E
PX 200 ARC
PX 200 E
PX 200 GS
PX 200 GSE
RV 200
RX 200
Vespa PE
Vespa PX E Lusso
Ape Car
Ape Transporter
ET-4
Hexagon
Hexagon
MP
MPR
P602
Porter Transporter
PGO
Big Max
Comet
Galaxy
Mega
Big Max
Big Max Sport
Comet
Comet Junior
Galaxy
Mega
Star
Star 2
Tornado
T-Rex
Galaxy
Star
Big Max
Galaxy
Tornado
Tornado
T-Rex 125 2T
T-Rex 125 4T
T-Rex 150 4T
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
180
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
90
90
90
125
125
125
150
År
96-
-98
99-
97
01
01
01
Type nr
Japan nr
4980
4559
4980
4980
4577
4516
4577
4577
4577
4505
4577
4980
4980
4980
4559
4980
4559
4516
4577
4980
4980
4505
4507
4577
4507
4980
4577
4980
4577
4559
4980
4559
4559
4559
4980
4559
4559
4980
4980
4538
*
4595
4980
4562
4538
4538
4538
*
YB9B
12N5,5-3B
YB9B
YB9B
YB7-A
YB4L-B
YB7-A
YB7-A
YB7-A
B39-6
YB7-A
YB9B
YB9B
YB9B
12N5,5-3B
YB9B
12N5,5-3B
YB4L-B
YB7-A
YB9B
YB9B
B39-6
B49-6
YB7-A
B49-6
YB9B
YB7-A
YB9B
YB7-A
12N5,5-3B
YB9B
12N5,5-3B
12N5,5-3B
12N5,5-3B
YB9B
12N5,5-3B
12N5,5-3B
YB9B
YB9B
Y60-N24A-LB
*
YTX9-BS
YB9B
YB10L-B
Y60-N24A-LB
Y60-N24A-LB
Y60-N24A-LB
*
4590
4590
4590
4590
4516
4590
4516
4590
4590
4590
4516
4516
4590
4590
4516
4516
4590
4590
4590
4590
*
*
*
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YB4L-B
YT4L-BS
YB4L-B
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YB4L-B
YB4L-B
YT4L-BS
YT4L-BS
YB4L-B
YB4L-B
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
*
*
*
Modell
CC
PIAGGIO
FL
25
Free
25
Velofax
25
Zip
25
Ape
50
Ape
50
Boxer
50
Bravo
50
Ciao
50
Cosa 2
50
Energy
50
FL
50
Free
50
Liberty
50
NRG
50
NTT
50
PD 50 SS
50
PE 50 (Alle modeller)
50
PK 50 (Alle modeller)
50
Quartz
50
Runner
50
Scatto
50
Sfera
50
Si Mix
50
Stalker
50
Storm
50
Typhoon
50
Velofax
50
Vespa Electric Start (2 Batterier) 50
Vespa ET 2 inj.
50
Vespino
50
Zip
50
Zip II
50
Lido
80
P 80 X
80
PD 80 XL
80
PK 80 Electric Start
80
PK 80 S
80
PK 80 XL
80
PX 80 E
80
PX 80 E Lusso
80
Sfera
80
Sfera
80
Typhoon
80
PK 100 S
100
PK 100 XL
100
Bullet
500
År
01
-91
92-
95-01
POLARIS
Victory V92 (Alle modeller)
PUCH
Cobra
Cobra GTL
Daytona
Lido
Lido Vario
Monza GP, GX, X
Cobra
Lido
Lido
50
50
50
50
50
50
80
80
125
ROYAL ENFIELD
Alle modeller
AP 50 Katana
AY 50 (Alle modeller)
CP 50
FA 50
FB 50
FS 50
FZ 50
GT 50 K
GT 50 KE
50
50
50
50
50
50
50
50
50
97
9792
80-91
91
92
92
Type nr
Japan nr
4516
4516
4516
4516
4503
4980
4505
4505
4505
4560
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4577
4538
4577
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4577
4516
4516
4542
4516
4516
4516
4516
*
4559
4577
4559
4577
4577
4980
4577
4517
4516
4546
4577
4577
4577
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
12N9-4B-1
YB9B
B39-6
B39-6
B39-6
12N7-3B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB7-A
Y60-N24A-LB
YB7-A
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB7-A
YB4L-B
YB4L-B
6N11A-1B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
12N9-3B-1
12N5,5-3B
YB7-A
12N5,5-3B
YB7-A
YB7-A
YB9B
YB7-A
12N5-3B
YB4L-B
YB5L-B
YB7-A
YB7-A
YB7-A
4599
YTX20L-BS
4516
4505
4505
4516
4516
4505
4505
4554
4577
YB4L-B
B39-6
B39-6
YB4L-B
YB4L-B
B39-6
B39-6
YB9L-B
YB7-A
4542
4590
4590
4516
4512
4590
4514
4514
4514
4514
6N11A-1B
YT4L-BS
YT4L-BS
YB4L-B
6N2-2A-4
YT4L-BS
6N4B-2A
6N4B-2A
6N4B-2A
6N4B-2A
MC-batterier
Modell
111
MC-batterier
110
Modell
CC
LC 50
OR 50
OR 50
RB 50
RG 50
RV 50
Sepia
Street Magic
TR 50 S
TS 50
TS 50 ER
TS 50 ERK
TS 50 K
TS 50 XA
TS 50 XK
UF 50 Estilete
UVX 50 W Zillion
X1E
ZR 50 KE
ZZ 50
A 80
CP 80
DG 80
DS 80
FB 80
FB 80
GT 80 E
GT 80 EX
GT 80 L
GT 80 LX
LT 80
RG 80 Gamma
RV 80
TS 80 ER
TS 80 X
CS 90 G
RV 90
RV 90
RV 90 VANAN
TC 90
TC 90 J
TC 90 R
TS 90
TS 90 J
TS 90 R
A 100
AG 100
AH 100
AX 100
B 100 P
FB 100
GP 100 V
GT 100
SP 100
B 105 P
B 120 P
AN 125
DE 125 SE
DR 125
DR 125 R
DR 125 S
DR 125 SE
DR 125 SES
DR 125 SZ
Epicuro
GN 125
GP 125
NZ 250
RG 250
RG 250 E
RGV 250
SP 250
SP 250
TS 250
TS 250 Savage
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
250
250
250
250
250
250
250
250
År
79-80
8091
91
92
00
92
92
92
01
00
92
9792
92
91
00
-94
9592
92
92
92
87-91
85-94
91
92
91
72
73-77
92
91
91
91
91
92
83
94
94
91
94
94-96
94-96
91
00
82-96
79-82
92
-86
9292
73-81
Type nr
Japan nr
4590
4514
4955
4514
4514
4514
4590
4590
4590
4516
4514
4514
4514
4516
4516
4516
4590
4590
4514
4590
4504
4546
4516
4514
4590
4592
4514
4514
4514
4514
4592
4516
4514
4514
4516
4546
4504
4514
4514
4504
4512
4512
4504
4512
4512
4504
4591
4592
4504
4504
4546
4504
4514
4514
4504
4504
4593
4514
4514
4504
4516
4594
4594
4504
4592
4577
4504
4562
4546
4517
4590
4514
4516
4514
4514
YT4L-BS
6N4B-2A
6N4B-2A-3
6N4B-2A
6N4B-2A
6N4B-2A
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YB4L-B
6N4B-2A
6N4B-2A
6N4B-2A
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YT4L-BS
YT4L-BS
6N4B-2A
YT4L-BS
6N4-2A
YB5L-B
YB4L-B
6N4B-2A
YT4L-BS
YTX5L-BS
6N4B-2A
6N4B-2A
6N4B-2A
6N4B-2A
YTX5L-BS
YB4L-B
6N4B-2A
6N4B-2A
YB4L-B
YB5L-B
6N4-2A
6N4B-2A
6N4B-2A
6N4-2A
6N2-2A-4
6N2-2A-4
6N4-2A
6N2-2A-4
6N2-2A-4
6N4-2A
YT5L-BS
YTX5L-BS
6N4-2A
6N4-2A
YB5L-B
6N4-2A
6N4B-2A
6N4B-2A
6N4-2A
6N4-2A
YTX7A-BS
6N4B-2A
6N4B-2A
6N4-2A
YB4L-B
YTX7L-BS
YTX7L-BS
6N4-2A
YTX5L-BS
YB7-A
6N4-2A
YB10L-B
YB5L-B
12N5-3B
YT4L-BS
6N4B-2A
YB4L-B
6N4B-2A
6N4B-2A
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
TS 250 X
VL 250 Intruder
LT-F4 WDX
GS 300 L
LT 300 E
DR 350 S
DR 350 SE
T 350
SP 370
GT 380
AN 400 Burgman
DR 400 S
DR 400 S (America)
DRZ 400
FWS 400
GN 400
GN 400 T
GN 400 X
GS 400
GS 400
GS 400 X
GSF 400 Bandit
GSX 400
GSX 400 E
GSX 400 ES
GSX 400 F
GSX 400 FWS
GSX 400 I
GSX 400 Katana
GSX 400 R
GSX 400 S
GSX 400 T
GSX 400 Z
GSX FX
GSX R 400
GSX R 400 R
LS 400
SP 400
TS 400 T
GS 425
GS 450
GS 450
GS 450 E
GS 450 E
GS 450 GA
GS 450 L
GS 450 L
GS 450 S
GS 450 T
GS 450 TX
GSX 450
GSX 450
DR 500
DR 500 S
DR 500 S
GS 500
GS 500 (Alle modeller)
GS 500 B
GS 500 E ( 2 cyl.)
GT 500
GT 500
RE 500
RG 500 Gamma
RG 500 Gamma
SP 500
SP 500
T 500
GS 550
SV 650
SV 650
SV 650 S
XF 650
XF 650 Freewind
XN85 Turbo
GS 700 E
250
250
280
300
300
350
350
350
370
380
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
425
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
550
650
650
650
650
650
650
700
84-92
00
91-92
82-85
87-89
90-96
94-99
4516
4594
4528
4565
4527
4590
4594
4546
4514
4577
4595
4514
4514
4904
4982
4514
4514
4514
4526
4595
*
4595
4526
4565
4565
4526
4982
4565
4526
4562
4565
4526
4565
4526
4562
4595
4567
4514
4526
4526
4526
4565
4526
4565
4565
4565
4526
4526
4526
4526
4526
4565
4514
4514
4516
4967
4526
4526
4967
4526
4577
4522
4592
4591
4514
4516
4577
4526
4905
4596
4905
4595
4595
4529
4529
YB4L-B
YTX7L-BS
Y50-N18L-A2
YB12B-B2
YB14-A2
YT4L-BS
YTX7L-BS
YB5L-B
6N4B-2A
YB7-A
YTX9-BS
6N4B-2A
6N4B-2A
YT7B-4
SYB10L-A2
6N4B-2A
6N4B-2A
6N4B-2A
YB10L-A2
YTX9-BS
YT7B-A
YTX9-BS
YB10L-A2
YB12B-B2
YB12B-B2
YB10L-A2
SYB10L-A2
YB12B-B2
YB10L-A2
YB10L-B
YB12B-B2
YB10L-A2
YB12B-B2
YB10L-A2
YB10L-B
YTX9-BS
YB14L-B2
6N4B-2A
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB12B-B2
YB10L-A2
YB12B-B2
YB12B-B2
YB12B-B2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB12B-B2
6N4B-2A
6N4B-2A
YB4L-B
YB10L-B2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-B2
YB10L-A2
YB7-A
Y60-N24L-A
YTX5L-BS
YT5L-BS
6N4B-2A
YB4L-B
YB7-A
YB10L-A2
YT12A-BS
YTX12-BS
YT12A-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
9992
92
0083-85
80-92
80-92
80-92
77-78
9177-78
91-95
83-92
83-92
83-92
83-85
83-92
-87
83-92
82-93
94
87
9180-92
92
79
80-82
83-88
80-82
83
82-83
83
80-82
80-82
81-82
82
-82
8394
-83
9201-02
92
89-00
9275-77
-86
92-94
-83
9292
77-82
99-02
039998
97-99
83-92
85
GS 700 ES
GS 700 GL Marauder
GV 700 GL Marauder
VS 700 GL Intruder
DR 750 BIG
GS 750
GS 750 E
GS 750 ES
GS 750 Katana
GS 750 L
GS 750 S
GS 750 T
GSX 750
GSX 750
GSX 750 EF
GSX 750 ES
GSX 750 F
GSX 750 F
GSX 750 F Katana
GSX R 750
GSX R 750
GSX R 750
GSX R 750
GSX R 750 W
GSX R 750 W
GT 750
R 750
VS 750
VS 750 GLP Intruder
DR 800 BIG
DR 800 BIG
DR 800 S
DR 800 S
DR 800 ST
VL 800
VS 800
VS 800 GLP
VX 800
VX 800
VZ 800
VZ 800 Marauder
GS 850 G
GS 850 GL
X1-E
XN 85 Turbo
GSX R 900
RF 900
RF 900 R
RF 900 S
RF 900 ZS
DL 1000 V-Strom
GS 1000
GS 1000 G
GSX R 1000
SV 1000
TL 1000 R
TL 1000 R
TL 1000 S
GS 1000 ES
GS 1100
GS 1100 E
GS 1100 G
GS 1100 G
GS 1100 GK
GS 1100 GL
GS 1100 K
GS 1100 L
GS 1100 S
GSX 1100
T 150
Tigress
Tiger
Tiger
Tiger (Alle 6V modeller)
Tiger (Alle 12V modeller, 2 Bat)
CC
År
Type nr
Japan nr
700
700
700
700
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
850
850
850
850
900
900
900
900
900
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
150
173
175
200
250
250
85
85
85
85-87
88-89
77-92
77-92
77-92
77-83
77-92
77-92
77-92
-97
98-03
848389-97
98-03
89-97
86-94
96-99
00-03
0092-99
94-95
72-77
4529
4529
4567
4985
4567
4529
4529
4529
4529
4529
4529
4529
4529
4595
4529
4529
4567
4595
4567
4529
4595
4905
4596
4596
4595
4529
4567
4532
4532
4567
4597
4567
4597
4567
4596
4985
4532
4532
4532
4596
4596
4529
4529
4504
4529
4596
4595
4595
4595
4595
4597
4529
4529
4596
4597
4905
4596
4905
4540
4905
4540
4529
4597
4529
4529
4529
4529
4529
4529
4503
4542
4542
4542
4542
4542
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-B2
YB16B-A1
YB14L-B2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX9-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-B2
YTX9-BS
YB14L-B2
YB14L-A2
YTX9-BS
YT12A-BS
YTX12-BS
YTX12-BS
YTX9-BS
YB14L-A2
YB14L-B2
YB16B-A
YB16B-A
YB14L-B2
YTX14-BS
YB14L-B2
YTX14-BS
YB14L-B2
YTX12-BS
YB16B-A1
YB16B-A
YB16B-A
YB16B-A
YTX12-BS
YTX12-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
6N4-2A
YB14L-A2
YTX12-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX14-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX12-BS
YTX14-BS
YT12A-BS
YTX12-BS
YT12A-BS
SYB14L-A2
YT12A-BS
SYB14L-A2
YB14L-A2
YTX14-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
12N9-4B-1
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
86-88
88-92
-90
9190
91-96
92
01-03
92-03
92-99
90-93
96
97-03
9779-92
80-93
9283-84
00
94-97
94-97
94-97
94-97
02-03
78-92
01-03
0398-03
9897-01
80-83
7880-83
82-84
91-92
82-92
82-92
88-93
82-92
82-92
Modell
CC
TR 25
250
3 TA
300
3 TA TwentyOne
350
350 (Alle 6V modeller)
350
350 (Alle 12V modeller, 2 Bat)350
5 TA Twin
500
500 (Alle 6V modeller)
500
500 (Alle 12V modeller)
500
Tiger 500 TwentyOne
500
TR 5 A
500
TR 5 R
500
6T
600
600 (Alle 6V modeller)
600
600 (Alle 12V modeller, 2 Bat)600
Bonneville
600
T 20 B
600
TT 600
600
Bonneville
650
Bonneville Kick Start
750
Bonneville Electric Start
750
Daytone Trident
750
Speed Triple
750
Tiger Kick Start
750
Trident '75
750
TSS
750
TSX
750
Bonneville
800
Adventurer
900
Daytona
900
Legend TT
900
Speed Triple
900
Sport Sprint
900
Sprint
900
Supra V
900
T 90
900
Thunderbird
900
Tiger
900
Tiger
900
Trident Sport
900
Trophy
900
Trophy
900
955 i Daytona
955
Speed RS
955
Speed Triple
955
Sprint RS
955
Sprint ST
955
T 509 Speed Triple
955
T 955 Daytona
955
Tiger 955i
955
Masterblaster
956
Daytona
1000
Daytona
1200
Trophy
1200
Trophy
1200
SACHS
KX 50
Optima 50
Samba SR 50 LM
Swing 50
ZX 50
Funbike ZZ 125
Husky 125
Roadster 125 V2
RS 125
Superduke 125
XTC 125
XTC-N 125
ZX 125
ZZ 125
Roadster 650
Elo-Bike Classic
Elo-Bike Touring
Limbo LM
Limbo M
50
50
50
50
50
125
125
125
125
125
125
125
125
125
650
År
Type nr
Japan nr
-98
99-02
4503
4542
4542
4542
4542
4542
4542
4505
4513
4542
4542
4542
4542
4505
4596
4542
4599
4583
4502
4529
4529
4529
4503
4502
4529
4529
4596
4529
4529
4529
4529
4529
4529
4529
4542
4529
4529
4597
4529
4597
4529
4597
4529
4597
4597
4597
4529
4529
4597
4529
4529
4529
4529
4597
12N9-4B-1
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
B39-6
B38-6A
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
6N11A-1B
B39-6
YTX12-BS
6N11A-1B
YTX20L-BS
YB7L-B
12N7-4A
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
12N9-4B-1
12N7-4A
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX12-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
6N11A-1B
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX14-BS
YB14L-A2
YTX14-BS
YB14L-A2
YTX14-BS
YB14L-A2
YTX14-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX14-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX14-BS
97
01
97
97
97
01
97
01
97
97
01
01
01
01
01
01
01
97
97
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
4559
4559
4559
4559
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
12N5,5-3B
12N5,5-3B
12N5,5-3B
12N5,5-3B
*
*
*
*
*
01
00-
01-02
0000-
93-
00-98
99-01
99-98
99-
97-98
01
92-93
MC-batterier
Modell
111
Modell
CC
MC-batterier
Limbo MA Basic
Michael Schumacher Roller
MX 1
Prima 2
Prima 4
Prima 5
Prima 5S
Raggae
Raggae RS
Saxonette Classic
Speedfight aircooled
Speedfight liquidcooled
Splinter
Squab
110
SIMSON
Albatros Electric Start
Albatros Kick Start
Classic
Fighter
Habicht (Alle modeller)
S51
S53
SD CT
SD CTE
Spatz
Sperber (Alle modeller)
SR Electric Start
SR Kick Start
SR Roller
Star
Star
Sy Schwalbe
Classic
Habicht (Alle modeller)
S83
Sperber (Alle modeller)
SR Electric Start
SR Kick Start
Star
RS
Schikra
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80
80
125
125
STINGER
Florett
One
Orca
Viper
50
50
50
50
SUZUKI
A 50 K
AD 50
Adress
AE 50
AG 50 T
AH 50
AJ 50
AKM
GP 125
GP 125 X
GS 125 MX
GS 125 SX
GT 125
GT 125 ESZ
GT 125 ET
GT 125 ET
GT 125 X4
GZ 125 Marauder
K 125
RG 125
RG 125
RV 125
RV 125 R
RV 125 SE
SP 125
50
50
50
50
50
50
50
50
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
År
Type nr
Japan nr
97
97
97
97
01
01
97
97
97
01
97
97
97
97
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
01
01
4546
4559
4559
4543
4543
4559
4559
4559
4559
4516
4543
4546
4559
*
4543
4546
4517
4559
4543
4559
4543
4546
4559
4543
4565
4565
YB5L-B
12N5,5-3B
12N5,5-3B
YB3L-A
YB3L-A
12N5,5-3B
12N5,5-3B
12N5,5-3B
12N5,5-3B
YB4L-B
YB3L-A
YB5L-B
12N5,5-3B
6N11A-3
YB3L-A
YB5L-B
12N5-3B
12N5,5-3B
YB3L-A
12N5,5-3B
YB3L-A
YB5L-B
12N5,5-3B
YB3L-A
YB12B-B2
YB12B-B2
01
01
01
01
93-95
93-95
01
01
01
01
93-95
93-95
01
01
99
00
92
91
91-92
94
92
82
99
92
83-84
74-82
92
8398
91
85-91
92-95
94
94
82-83
*
*
4590
*
4557
4590
4590
4590
4590
4516
4590
4557
4577
4504
4516
4502
4546
4517
4517
4517
4517
4594
4562
4516
4593
4504
4594
4594
4514
YT4L-BS
6N4-2A-4
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YB4L-B
YT4L-BS
6N4-2A-4
YB7-A
6N4-2A
YB4L-B
12N7-4A
YB5L-B
12N5-3B
12N5-3B
12N5-3B
12N5-3B
YTX7L-BS
YB10L-B
YB4L-B
YTX7A-BS
6N4-2A
YTX7L-BS
YTX7L-BS
6N4B-2A
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
SP 125
TF 125
TR 125
TS 125
TS 125 Duster
TS 125 ER
TS 125 R
TS 125 SZ
TS 125 X
TS 125 X
TZR 125
UC 125
UE 125 KE
UL 125
VL 125
VL 125 LC Intruder
AN 150
LT 160
LTF 160
GT 185
TC 185
TC 185 ER
TC 185 Sierra
TF 185
TS 185 ER
B 200
DR 200 SE
GT 200
SP 200
T 200
TC 200
TC 200
TC 200 Sierra
TS 200
LT 230
AN 250
DR 250 S
DR 250 S
DR 250 S (America)
DR 250 S EP
DR 250 S ER
DR 250 S ES
DR-Z 250
GN 250
GNX 250
GNX 250 E
GNX 250 T
GS 250
GSF 250
GSX 250
GSX 250
GSX 250
GSX 250 EZ
GSX 250 K7
GT 250
GT 250 ET
GT 250 Hustler
GT 250 X7
GZ 250 Marauder
GS 550
GS 550 B
GS 550 C
GS 550 E
GS 550 E
GS 550 E
GS 550 ES
GS 550 EZ
GS 550 Katana
GS 550 L
GS 550 L
GS 550 M
GS 550 T
GSX 550 (Alle modeller)
GSX 550 E
GSX 550 EF
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
150
160
160
185
185
185
185
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
230
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
86-88
91
79-84
79-82
71-92
71-92
91-92
91-92
83-90
92
4504
4514
4514
4514
4514
4514
4590
4590
4516
4516
4546
4590
4514
4594
4594
4594
4593
4962
4590
4526
4514
4514
4514
4514
4514
4502
4594
4577
4516
4546
4546
4590
4517
4590
4596
4593
4590
4516
4516
4594
4594
4594
4592
4526
4526
4526
4526
4526
4593
4526
4565
4593
4565
4517
4546
4526
4517
4546
4594
4562
4526
4526
4526
4562
4562
4562
4526
4526
4526
4562
4526
4526
4562
4562
4562
6N4-2A
6N4B-2A
6N4B-2A
6N4B-2A
6N4B-2A
6N4B-2A
YT4L-BS
YT4L-BS
YB4L-B
YB4L-B
YB5L-B
YT4L-BS
6N4B-2A
YTX7L-BS
YTX7L-BS
YTX7L-BS
YTX7A-BS
YB9A-A
YT4L-BS
YB10L-A2
6N4B-2A
6N4B-2A
6N4B-2A
6N4B-2A
6N4B-2A
12N7-4A
YTX7L-BS
YB7-A
YB4L-B
YB5L-B
YB5L-B
YT4L-BS
12N5-3B
YT4L-BS
YTX12-BS
YTX7A-BS
YT4L-BS
YB4L-B
YB4L-B
YTX7L-BS
YTX7L-BS
YTX7L-BS
YTX5L-BS
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YTX7A-BS
YB10L-A2
YB12B-B2
YTX7A-BS
YB12B-B2
12N5-3B
YB5L-B
YB10L-A2
12N5-3B
YB5L-B
YTX7L-BS
YB10L-B
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-B
YB10L-B
YB10L-B
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-B
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-B
YB10L-B
YB10L-B
01
9901
89-92
91-92
77-81
91
77-81
91
91
91
96-03
92
86-88
91-92
88-92
01
90-93
-93
90-91
94-95
94-95
94-95
01-02
82-88
82-92
82-92
80-81
80-81
-81
82-92
9182-92
7992
9492
99-03
8377-92
77-92
77-92
83-86
94-95
83-86
827777-92
83-86
77-92
77-92
92-94
92-94
-85
GSX 550 EF
GSX 550 ES
GSX 550 EV
GSX 550 L
GT 550
GT 550 J
GT 550 K
GT 550 L
GT 550 M
DR 600
DR 600 ER
DR 600 ES
DR 600 R
DR 600 RSE
DR 600 RSE
DR 600 S
DR 600 S
DR 600 SE
DR 600 SE
DR 600 SE
GSF 600
GSF 600 F
GSF 600 F
GSF 600 S Bandit
GSX 600 F
GSX 600 F
GSX 600 R
GSX 600 R W
GSXR 600
RF 600 R
SP 600
VS 600 GL
AN 650 Burgman
CR 650 Temter
DR 650 R
DR 650 R
DR 650 RE
DR 650 RS
DR 650 RSE
DR 650 S
DR 650 S
DR 650 SE
DR 650 SE
GR 650
GR 650 D
GR 650 E
GR 650 X
GR 650 XD
GR 650 XE
GS 650 (Alle modeller)
GS 650 (Alle modeller)
GS 650 (Alle modeller)
GS 650 E
GS 650 EX
GS 650 GL
LS 650 (Alle modeller)
LS 650 (Alle modeller)
LS 650 FF Savage
LS 650 FP
LS 650 Savage
GSX 1100 E
GSX 1100 EF
GSX 1100 ES
GSX 1100 ET
GSX 1100 F
GSX 1100 F
GSX 1100 F Katana
GSX 1100 G
GSX 1100 R
GSX R 1100
GSX R 1100
GSX R 1100 W
GS 1150 E
GS 1150 S
GSF 1200 (Alle modeller)
CC
År
Type nr
Japan nr
550
550
550
550
550
550
550
550
550
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1150
1150
1200
92-94
83-94
92-94
92-94
92
92
92
92
92
85-89
94-95
94-95
92
91-93
96
92
94-95
91-93
96
97-99
95-97
9896-03
85-97
98-03
97-03
92-97
97-99
93-97
85
950383
90-92
93
4562
4562
4562
4562
4526
4526
4526
4526
4526
4517
4596
4596
4517
4597
4597
4517
4596
4597
4597
4595
4595
4967
4595
4595
4967
4595
4595
4596
4595
4595
4517
4985
4597
4529
4546
4590
4905
4546
4597
4546
4590
4967
4595
4529
4529
4529
4529
4529
4529
4526
4529
4529
4529
4526
4529
4529
4567
4567
4567
4567
4540
4567
4984
4566
4529
4567
4567
4597
4566
4540
4529
4596
4984
4984
4596
YB10L-B
YB10L-B
YB10L-B
YB10L-B
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
12N5-3B
YTX12-BS
YTX12-BS
12N5-3B
YTX14-BS
YTX14-BS
12N5-3B
YTX12-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YB10L-B2
YTX9-BS
YTX9-BS
YB10L-B2
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX12-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
12N5-3B
YB16B-A1
YTX14-BS
YB14L-A2
YB5L-B
YT4L-BS
YT12A-BS
YB5L-B
YTX14-BS
YB5L-B
YT4L-BS
YB10L-B2
YTX9-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB10L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB10L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-B2
YB14L-B2
YB14L-B2
YB14L-B2
SYB14L-A2
YB14L-B2
SYB14L-B2
YB14-B2
YB14L-A2
YB14L-B2
YB14L-B2
YTX14-BS
YB14-B2
SYB14L-A2
YB14L-A2
YTX12-BS
SYB14L-B2
SYB14L-B2
YTX12-BS
90-92
91-94
90-92
92-93
96-97
96-03
83-84
92
92
83
92
92
91-82
8381-83
81-83
83-92
81-83
86-03
86-00
86-00
86-00
00
84-86
84-86
88-93
95
84-85
91-93
84-85
86-88
88-92
93-98
83-86
83-86
97-03
Modell
GSF 1200 Bandit
GSX 1200
GV 1200 GL
GV 1200 GL Marauder
GXS 1300 R Hayabusa
GSX 1400
GV 1400
GV 1400 LX Cavalcade
VS 1400
VS 1400 GL Intruder
VS 1400 GLP Intruder
VL 1500 Intruder
VS 1500 LC
SYM
Jet
Jungle
Red Devil
Super Fancy
Husky 125
Shark 4V 125
CC
År
Type nr
Japan nr
1200
1200
1200
1200
1300
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1500
1500
96-99
0085-86
85-86
99-03
0286-88
86-87
88-99
87-03
87-03
98-03
99-
4596
4596
4567
4567
4905
4597
4988
4988
4974
4974
4974
4974
4974
YTX12-BS
YTX12-BS
YB14L-B2
YB14L-B2
YT12A-BS
YTX14-BS
SYB50-N18L-AT
SYB50-N18L-AT
YTX16-BS
YTX16-BS
YTX16-BS
YTX16-BS
YTX16-BS
01
01
4590
4590
4590
4590
*
*
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
*
*
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
50
50
50
50
125
125
01
TGB
101 S
202 T
203
203 R
303 R
303 RS
309 RS
Akros
AKROStec
Ergon
F 409
HIW'S
Palio
Rivana
Trigger
101 S
202 T
Akros
Ergon
HIW'S
Trigger
125 S
202 T 125
303 R 125
309 RS 125
F 409 125
303 R 150
309 RS 150
F 409 150
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
90
90
90
90
90
90
125
125
125
125
125
150
150
150
TOMOS
Quadro E-start
Revival
25
25
4908
4908
SLA 12-4
SLA 12-4
100
120
120
125
125
125
150
4542
4503
4928
4503
4503
4503
4928
4505
4505
4507
4507
4518
4505
4518
4518
6N11A-1B
12N9-4B-1
12N7-4B
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N7-4B
B39-6
B39-6
B49-6
B49-6
12N5,5A-3B
B39-6
12N5,5A-3B
12N5,5A-3B
50
4505
B39-6
TRIUMPH
T 100 SS
T 120
Bonneville
TR 125-6
TR 125 SS
TR 125 WT
Trident
Grande
S1
Sport
Super
V 9 BIT
VB 53 T
VNXIT
VSXIT
VESPA
Boxer
MC-batterier
Modell
111
MC-batterier
110
Modell
CC
Bravo
Sprint Veloce
ET4
PX 125 FL DT
GL
GS
PX
Sprint
GS
D GS
GS SS
PE
PX 200 FL DT
Ciao
RD 80 LC-I
RD 80 LC-II
RD 80 MX
RX 80 SE
SV 80
TZR 80
V 80
V 80 D
YE 80 Zest
YFM 80
YFM 80 E
YFM 80 M
YSR 80
CR 90
YA 90
AG 100 E
AS 100
RD 100
RS 100
V 100
V 100 E
YB 100
YFA-1 Breeze
YFM-100 Champ
YFU-1
YN 100 Néo's
YQ 100 Aerox
YT 100
YW 100 BW'S
V 110
V 110 E
RT 115
RX 115
DT 125
DT 125
DT 125 E
DT 125 LC
DT 125 LC
DT 125 MX
DT 125 MX
DT 125 R
RD 125
RD 125
RD 125 DX
RD 125 LC
RS 125
RX 125
SR 125
SV 125
SV 125 S
TDR 125
TW 125
TY 125
TZR 125
TZR 125
TZR 125 R
XC 125 Beluga
XC 125 Cygnus
XC 125 Cygnus
XC 125 Riva
XN 125 Téo's
50
120
125
125
150
150
150
150
160
175
180
200
200
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
110
110
115
115
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
År
01
01
01
93
93
94-96
93
93
93
92
919393
93
93
93
89-97
89-97
89
00009993
93
93
93
78-87
89
-83
8478-81
89
88-99
75-76
76-81
82-86
78-81
90
90
99
76-78
87-91
9391-93
94-00
0000-
Type nr
Japan nr
4505
4505
*
*
4505
4507
4518
4505
4507
4558
4507
4518
*
4505
*
4545
4955
*
4560
4590
4556
4556
4516
4560
4560
4560
4556
4516
4590
4509
4546
4518
4515
4545
4546
4509
4968
4560
4979
4590
4590
4592
4592
4546
4546
4509
4509
4546
4506
4560
4506
4545
4506
4506
4545
4518
4559
4559
4517
4504
4514
4560
4529
4529
4592
4536
4514
4517
4926
4516
4536
4593
*
4536
*
B39-6
B39-6
*
*
B39-6
B49-6
12N5,5A-3B
B39-6
B49-6
6N12A-2D
B49-6
12N5,5A-3B
*
B39-6
6N4-2A-2
YB3L-B
6N4B-2A-3
6N4-2A-2
12N7-3B
YT4L-BS
6N4-2A-7
6N4-2A-7
YB4L-B
12N7-3B
12N7-3B
12N7-3B
6N4-2A-7
YB4L-B
YT4L-BS
6N4-2A-5
YB5L-B
12N5,5A-3B
6N4A-4D
YB3L-B
YB5L-B
6N4-2A-5
YB12C-A
12N7-3B
YB14A-A1
YT4L-BS
YT4L-BS
YTX5L-BS
YTX5L-BS
YB5L-B
YB5L-B
6N4-2A-5
6N4-2A-5
YB5L-B
6N6-3B-1
12N7-3B
6N6-3B-1
YB3L-B
6N6-3B-1
6N6-3B-1
YB3L-B
12N5,5A-3B
12N5,5-3B
12N5,5-3B
12N5-3B
6N4-2A
6N4B-2A
12N7-3B
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX5L-BS
YB7C-A
6N4B-2A
12N5-3B
12N5,5-4B
YB4L-B
YB7C-A
YTX7A-BS
YB7B-A
YB7C-A
YB7L-B2
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
XQ 125 Maxter
XT 125
XV 125
XV 125 Virago
XVS 125
XVS 125
XVS 125 S Virago
YP 125 Majesty
RX 150
SR 150
DT 175
DT 175 MX
RT 180 GT
XC 180
XC 180 D
FZR 400 R
FZR 400 RR
FZR 400 S
RD 400
SR 400
XJ 400
XJ 400 C
XJ 400 SE
XS 400
XS 400 Seca
XT 400
XV 400
XV 400
WR 450 F
PZ 480
VT 480
VT 480 GTS
FXR 500
RD 500 LC
SR 500
SR 500
TT 500
XJ 500
XP 500
XP 500 Tmax
XS 500
XT 500
XT 500
XT 500 E
XV 500 SE
XV 500 Virago
XV 535
XV 535 DX Virago
VK 540
XL 540
XJ 550
XJ 550 Maxim
XT 550
XT 550
XZ 550
XZ 550 R Vision
EX 570
FJ 600
FZ 600
FZR 600
FZR 600 R
FZR 600 R
FZR 600 R Genisis
FZR 600 RE
FZR 600 REC
FZS 600
FZS 600 Fazer
FZS 600 S
SRX 600
TT 600 E/R
XJ 600
XJ 600 N
XJ 600 S Diversion Naked
XJ 600 S Radian
XT 600
125
125
125
125
125
125
125
125
150
150
175
175
180
180
180
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
450
480
480
480
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
535
535
540
540
550
550
550
550
550
550
570
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
0182-83
97-98
*
4515
4526
4526
4560
4526
4526
4583
4545
4577
4514
4506
4506
4967
4562
4579
4595
4564
4518
4560
4520
4529
4529
4525
4520
4517
4520
4564
4592
4529
4529
4521
4579
4559
4560
*
4506
4520
4903
4903
4521
4506
4545
4595
4520
4525
4579
4564
4530
4530
4517
4525
4529
4546
4530
4529
4530
4525
4525
4564
4579
4596
4564
4579
4579
4906
4906
4906
4517
4595
4525
4595
4595
4525
4546
YB7L-B2
6N4A-4D
YB10L-A2
YB10L-A2
12N7-3B
YB10L-A2
YB10L-A2
YB7L-B
YB3L-B
YB7-A
6N4B-2A
6N6-3B-1
6N6-3B-1
YB10L-B2
YB10L-B
YB12AL-A2
YTX9-BS
YB12AL-A
12N5,5A-3B
12N7-3B
12N12A-4A-1
YB14L-A2
YB14L-A2
YB12A-A
12N12A-4A-1
12N5-3B
12N12A-4A-1
YB12AL-A
YTX5L-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
12N14-3A
YB12AL-A2
12N5,5-3B
12N7-3B
YT4B-BS
6N6-3B-1
12N12A-4A-1
YT9B-4
YT9B-4
12N14-3A
6N6-3B-1
YB3L-B
YTX9-BS
12N12A-4A-1
YB12A-A
YB12AL-A2
YB12AL-A
YB16AL-A2
YB16AL-A2
12N5-3B
YB12A-A
YB14L-A2
YB5L-B
YB16AL-A2
YB14L-A2
YB16AL-A2
YB12A-A
YB12A-A
YB12AL-A
YB12AL-A2
YTX12-BS
YB12AL-A
YB12AL-A2
YB12AL-A2
YT12B-4
YT12B-4
YT12B-4
12N5-3B
YTX9-BS
YB12A-A
YTX9-BS
YTX9-BS
YB12A-A
YB5L-B
-00
0198-02
-77
7883-85
83-85
90
8282-83
82
82-83
82-84
83
950384-92
91-92
91-92
93
85
-97
9881-83
01-02
0176-79
-85
869383
87-00
90-00
89-92
85-90
81-83
82-83
82-83
82-83
82-83
88-92
84-85
86-88
89-93
99
89-93
89-93
89-93
89-93
9898-03
00
86
9384-90
00
92-00
86
84-89
CC
XT 600 E
600
XT 600 E
600
XT 600 K
600
XT 600 K Kick Start
600
XT 600 Tenere
600
XT 600 Tenere
600
XT 600 Z
600
XVS 600 A
600
YJ 600
600
YJ 600
600
YX 600 Radian
600
YZF 600 R Thundercat
600
YZF R6
600
YZF R6
600
XJ 650 (Alle modeller)
650
XJ 650 Turbo (Alle modeller) 650
VMX 12
1200
VMX 12 V-max
1200
XJR 1200
1200
XJR 1200
1200
XJR 1200 SP
1200
XVZ 12 (Alle modeller)
1200
XVZ 1200
1200
FJR 1300
1300
XJR 1300/SP
1300
XV 1300 A
1300
XVZ 13 T
1300
XVZ 1300 F
1300
XVZ 1300 Royal Venture
1300
XVZ 1300 Royal Star
1300
XVZ 1300 TD
1300
XVZ 1300 Venture
1300
XV 1600 Wild Star
1600
XV 1600 (Alle modeller)
1600
XV 1700
1700
YAMAHA
AY 50 Katana
Beluga
CA 50 Riva
CA 50 Riva
CD 50
CE 50
CG 50
CK 50
CN 50
CQ 50
CR 50
CR 50 Z
CS 50 RR Jog
CT 50
CW 50
CV 50 Riva
CV 50 Riva
CW 50 Riva
CW 50 T
CX 50
CY 50
DT 50
DT 50 Enduro
DT 50 M
DT 50 MX
DT 50 R
EW 50 Slider
EY 50 Zest
FS 1
GT 50
LB 50 Chappy
MJ 50 Towny
Neo´s
PWS 50 Roller
QT 50
RD 50 M
RX 50
SH 50 F/MF/Riva/Razz/Mint
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
År
Type nr
Japan nr
-89
90-99
91
91
83-87
8889-
4564
4595
4595
4590
4517
4579
4579
4906
4520
4520
4525
4596
4906
4903
4520
4525
4530
4530
4596
4597
4597
4988
4528
4907
4907
4599
*
*
*
4599
4528
4599
4599
4599
4907
YB12AL-A
YTX9-BS
YTX9-BS
YT4L-BS
12N5-3B
YB12AL-A2
YB12AL-A2
YT12B-4
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
YB12A-A
YTX12-BS
YT12B-4
YT9B-4
12N12A-4A-1
YB12A-A
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YTX12-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
SYB50-N18L-AT
Y50-N18L-A2
YT14B-4
YT14B-4
YTX20L-BS
SYB50-N18L-A2
SYB50-N18L-A2
SYB50-N18L-A2
YTX20L-BS
Y50-N18L-A2
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YT14B-4
4590
4508
4552
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4516
4590
4516
4516
4552
4516
4516
4516
4590
4516
4557
4955
4515
4514
4543
4516
4516
4515
*
4509
4509
4515
4552
4509
4515
4509
4516
YT4L-BS
6N11-2D
6YB8-3B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YT4L-BS
YB4L-B
YB4L-B
6YB8-3B
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
YT4L-BS
YB4L-B
6N4-2A-4
6N4B-2A-3
6N4A-4D
6N4B-2A
YB3L-A
YB4L-B
YB4L-B
6N4A-4D
6N4-2A-2
6N4-2A-5
6N4-2A-5
6N4A-4D
6YB8-3B
6N4-2A-5
6N4A-4D
6N4-2A-5
YB4L-B
84-90
84-86
86-90
96-97
-00
01-02
80-83
80-83
85-93
85-03
95-97
9797-
01009986-92
86-92
96-99
86-92
96-02
99-03
0002-
83-86
86-
84-87
8889-90
89-90
8986-90
88-90
93
00-01
93
82-89
83-85
87-01
Modell
CC
SH 50 M
SH 50 Mint
Slider
TY 50
TZR 50
V 50 D
Why
YA 50
YB 50
YE 50 Zest
YH 50 Why
YJ 50
YM 50 Breeze
YN 50 R Néo's
YQ 50 Aerox
YSR 50
YW 50 A
YW 50 BW'S (Alle modeller)
YZ 50
CW 65
CV 80 Beluga
CV 80 Riva
CV 80 Riva
DT 80
DT 80 LC
DT 80 MX
FS 80 SE
GT 80
LB 80-2A
XC 180 Riva
XC 180 Z
SR 185
XC 185
AG 200 E
BW 200
DT 200
RD 200
TW 200
XC 200 (Alle modeller)
XT 200
YFM 200 (Alle modeller)
YTM 200 (Alle modeller)
TTR 225
XT 225
XT 225
XT 225 E
XT 225 EC
XT 225 EC2
YFM 225
YTM 225
D6 250
DT 250
DT 250
PW 250
RD 250
RD 250
RD 250
RD 250 LC
SR 250
SRV 250
SRX 250
TDR 250
TT 250 E
TY 250
TZR 250
TZR 250
TZR 250
WR 250 F
XC 250
XS 250
XT 250
XT 250
XV 250
XV 250 S
XV 250 S Virago
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
180
180
185
185
200
200
200
200
200
200
200
200
200
225
225
225
225
225
225
225
225
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
År
01-03
94-97
97-01
99-01
87-92
03
94-
83-87
83-87
80-83
83-85
83-85
93
86-88
93
87-92
87-91
82-83
85
83-85
99
93-99
00-03
93-99
93-99
93-99
86-88
83-84
75-76
77-81
73-75
79
88
80-82
9387
93
76-78
87
88-99
0003-
-83
848988-96
88-96
Type nr
Japan nr
4516
4516
4516
4515
*
4575
4516
4590
*
4516
4516
*
4516
4516
4516
4509
4592
4516
*
4516
4536
4508
*
4509
4545
4955
4515
*
4556
4562
4562
4583
4967
4514
4536
4545
4931
4536
4967
4515
4979
4979
*
4594
4975
4594
4594
4594
4979
4979
4517
4514
4506
4536
4559
4518
4518
4559
4525
4593
4525
4546
4504
4514
4546
4517
4972
4592
4545
4520
4520
4506
4526
4526
4526
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
6N4A-4D
YT4B-BS
YB2,5L-C2
YB4L-B
YT4L-BS
YT4B-BS
YB4L-B
YB4L-B
YT4B-BS
YB4L-B
YB4L-B
YB4L-B
6N4-2A-5
YTX5L-BS
YB4L-B
YT4B-BS
YB4L-B
YB7C-A
6N11-2D
6YB11-2D
6N4-2A-5
YB3L-B
6N4B-2A-3
6N4A-4D
6N4-2A-2
6N4-2A-7
YB10L-B
YB10L-B
YB7L-B
YB10L-B2
6N4B-2A
YB7C-A
YB3L-B
12N9-3A-1
YB7C-A
YB10L-B2
6N4A-4D
YB14A-A1
YB14A-A1
YB7B-B
YTX7L-BS
YTZ7-S
YTX7L-BS
YTX7L-BS
YTX7L-BS
YB14A-A1
YB14A-A1
12N5-3B
6N4B-2A
6N6-3B-1
YB7C-A
12N5,5-3B
12N5,5A-3B
12N5,5A-3B
12N5,5-3B
YB12A-A
YTX7A-BS
YB12A-A
YB5L-B
6N4-2A
6N4B-2A
YB5L-B
12N5-3B
YTR4A-BS
YTX5L-BS
YB3L-B
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
6N6-3B-1
YB10L-A2
YB10L-A2
YB10L-A2
MC-batterier
Modell
131
MC-batterier
X
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
YFB 250
YFM 250
YP 250 Majesty
CF 300
CS 340
BW 350
BW 350 E
D6
D7
RD 350
RD 350 F
RD 350 F Naked
RD 350 LC
RD 350 LC
RD 350 LC F
RD 350 LC YPVS
RZ 350
TT 350
XT 350
XT 350 E
XT 350 EC
YFM 350 ERE
YFM 350 FW
YFM 350 X
YFP 350 Terra Pro
DT 360
XS 360
DT 400
DT 400 MX
FZR 400
XS 650
XS 650 Custom
XS 650 SE
XVS 650 A
XVS 650 Drag Star
XVS 650 V-star
SZR 660
XTZ 660
FZ 700
FZX 700 Fazer
SJ 700
XJ 700
XJ 700 Maxim
XJ 700 Virago
XJ 700 X
XL 700
XV 700 (Alle modeller)
YJ 700
FZ 750
FZ 750
FZR 750
FZR 750
FZR 750 R
FZR 750 R
FZX 750
TX 750
XJ 750
XJ 750 Marin
XJ 750 Seca
XS 750
XTZ 750
XTZ 750 Teneré
XV 750 (Alle modeller)
XV 750 SE
YZF 750 (Alle modeller)
YZF 750 R
YZF 750 R
YZF 750-R7
YZF 750 SP
GP 760
GP 800
WB 800
XL 800
TDM 850
TDM 850
250
250
250
300
340
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
360
360
400
400
400
650
650
650
650
650
650
660
660
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
760
800
800
800
850
850
92
89-91
9683-87
89-92
87-88
86-88
4968
4979
4904
4529
4529
4565
4536
4517
4559
4518
4546
4517
4559
4517
4546
4559
4559
4504
4545
4545
4545
4979
4979
4968
4529
4955
4520
4514
4506
4564
4529
4529
4529
4906
4906
4990
4595
4595
4529
4529
4574
4529
4529
4530
4529
4574
4530
4529
4529
4529
4529
4595
4529
4595
4529
4534
4529
4540
4540
4529
4529
4529
4530
4530
4596
4596
4903
4903
4596
4574
4574
4574
4574
4596
4906
YB12C-A
YB14A-A1
YT7B-4
YB14L-A2
YB14L-A2
YB12B-B2
YB7C-A
12N5-3B
12N5,5-3B
12N5,5A-3B
YB5L-B
12N5-3B
12N5,5-3B
12N5-3B
YB5L-B
12N5,5-3B
12N5,5-3B
6N4-2A
YB3L-B
YB3L-B
YB3L-B
YB14A-A1
YB14A-A1
YB12C-A
YB14L-A2
6N4B-2A-3
12N12A-4A-1
6N4B-2A
6N6-3B-1
YB12AL-A
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YT12B-4
YT12B-4
YT12B-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YB16CL-B
YB14L-A2
YB14L-A2
YB16AL-A2
YB14L-A2
YB16CL-B
YB16AL-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX9-BS
YB14L-A2
YTX9-BS
YB14L-A2
YB16L-B
YB14L-A2
SYB14L-A2
SYB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YTX12-BS
YTX12-BS
YT9B-4
YT9B-4
YTX12-BS
YB16CL-B
YB16CL-B
YB16CL-B
YB16CL-B
YTX12-BS
YT12B-4
79
85
80-82
86-88
86
-85
84-85
93
85-93
85-93
85-93
87-93
87-93
87-92
88
75-76
88-90
75-83
80-81
00
9798-03
96-97
91-96
87
86-87
85-86
84-87
86
84-87
85-86
92
-90
91-87
8893
83
82-83
81-83
92
93
89-95
-93
-83
93-97
009993-97
93-96
97-
Modell
TRX 850
XS 850
XJ 900
XJ 900
XJ 900 Div.
XJ 900 F
XJ 900 Naked
XV 920 (Alle modeller)
XV 920 (Alle modeller)
XV 920 Virago
FZR 1000
FZR 1000
FZS 1000 Fazer
GTS 1000 (Alle modeller)
TR1
XV
XV 1000 (Alle mod. Utenom Virago)
XV 1000 Virago
XV 1000 Virago
YZF 1000 R
YZF 1000 R Thunderrace
YZF-R1
YZF-R1
FJ 1100
XJ 1100
XS 1100 (Alle modeller)
XV 1100
XV 1100 Virago
XVS 1100 DragStar
FJ 1200
FJ 1200
Ranger
Ranger 550
Ranger 600
Ranger King 380
Ranger King 500
Safari 400 E
Snøscooter
Sport Touring
Sport Touring 600 SDI
ST 550
ST 600
Super Touring 600
Touring
Touring V-1000
ZÜNDAPP
KS 80 Super
GS 125
KS 125
KS 175
CC
År
Type nr
Japan nr
850
850
900
900
900
900
900
920
920
920
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1200
1200
96-98
4596
4529
4529
4597
4597
4529
4529
4988
4528
4528
4529
4597
4907
4597
4528
4528
4528
4988
4528
4597
4597
4990
4906
4529
4528
4528
4528
4988
4907
4529
4597
4533
4599
4599
4533
4533
4599
4528
4599
4599
4599
4599
4599
4533
*
YTX12-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX14-BS
YTX14-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
SYB50-N18L-AT
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
YB14L-A2
YTX14-BS
YT14B-4
YTX14-BS
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
SYB50-N18L-AT
Y50-N18L-A2
YTX14-BS
YTX14-BS
YT12B-BS
YT12B-4
YB14L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
SYB50-N18L-AT
YT14B-4
YB14L-A2
YTX14-BS
YB16-B
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YB16-B
YB16-B
YTX20L-BS
Y50-N18L-A2
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YB16-B
YTX24HL-BS
4573
4960
4960
4960
12N9-3B
6N11A-3A
6N11A-3A
6N11A-3A
4530
4530
4530
4522
4522
4522
56219
4522
4522
4522
4522
4522
4522
08011
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
4528
4529
Y50-N18L-A2
YB14L-A2
-93
949583-94
83-94
82
8381-83
87-90
91-95
0193-95
81-82
84-85
84-85
84-85
96-99
99-03
84-92
78-92
78-99
86-98
99-03
86-90
91-93
-97
0505-97
-97
050105050501-97
05-
80
125
125
175
SNØSCOOTERE
AKTIV-FISCHER
440E1
600
1200
A600
Alaska lang
Panther
Grissly
Panther lang
Tessy
Snow-Trac
SC-3
SC-4
SC-20
Snow-Trac ST 4 B
ARTIC CAT
4-stroke
Alle modeller
01-93
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
CC
Artic Cat
Bearcat 440
Bearcat WT
Cheetah
Cheetah
EFI (de fleste modellene)
EXT 550 EFI
EXT 600
EXT Trippel
Panther 440
Panther 550
Panthera
Panthera 580
Panthera 580
Panthera 800
Panthera 1000
Prowler
Thundercat 1000 MC
LYNX
59 YETI V-1000
5900
6900
6900
Alle modeller
Alle model. foruten 250 & GLS
Cobra Touring
Enduro 600 SDI
Explorer 500
Explorer 550
Forest Fox
Forest Fox 440 E
G-Touring
Lynx Ranger V 1000
SV 80
80
SV 125
125
CF 300
300
LF 300 Inviter
300
CS 340 Ovation Deluxe/LE 340
EC 340
340
ET 340
340
ET 340 E Entirer
340
ET 340 T
340
ET 340 TR
340
ET 410
410
ET 410 TR
410
Phazer 480 ST
480
P 2480 E Phazer Deluxe
480
P 2480 E Phazer II LE
480
P 2480 E Phazer II SS
480
Venture 480
480
VT 480 Ventura GT
480
VT 480 Venture TR Electr. 480
VT 480 Venture XL
480
P 2500 DX Phaser Deluxe 500
SX 500
500
Venture 500 XL
500
VT 500 Venture
500
VT 500 Venture XL
500
VX 500 E VMAX
500
V - MAX 500
500
EC 540
540
Viking 540
540
VK 540 E
540
VK 540 E II
540
VK 540 E III
540
XL 540
540
XL 540 XLV
540
Exiter 570
570
EX 570 Eciter
570
EX 570 E Exciter II LE
570
V- MAX 600
600
V - MAX 600
600
V - MAX 600 DL
600
V - MAX 600 ER
600
År
Type nr
Japan nr
91-92
-00
98-01
88-90
91-94
-98
93
98-01
98-01
-00
-00
88-90
95-97
98-01
98-01
98-01
88-90
98-
4529
4527
4532
4534
4529
4560
4529
4532
4532
4527
4527
4534
4528
4532
4532
4532
4534
4531
YB14L-A2
YB14-A2
YB16B-A
YB16L-B
YB14L-A2
12N7-3B
YB14L-A2
YB16B-A
YB16B-A
YB14-A2
YB14-A2
YB16L-B
Y50-N18L-A2
YB16B-A
YB16B-A
YB16B-A
YB16L-B
YB18L-A
0596-01
96-01
058785-87
*
4528
4528
4599
4522
4522
4533
4590
4528
4599
4528
4599
4529
*
4529
4529
4530
4530
4529
4529
4599
4529
4529
4529
4529
4529
4529
4529
4529
4529
4529
4529
4529
4529
4530
4530
4530
4530
4530
4530
4530
4599
4530
4530
4530
4530
4530
4530
4530
4530
4530
4530
4528
4528
4528
YTX24HL-BS
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
YTX20L-BS
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
YB16-B
YT4L-BS
Y50-N18L-A2
YTX20L-BS
Y50-N18L-A2
YTX20L-BS
YB14L-A2
YTX24HL-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YTX20L-BS
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB14L-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YTX20L-BS
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
05010596-01
0598-99
0388-90
83-96
96-00
79
80
80-88
80-88
84-89
90-98
90-98
91-97
84-89
90-98
90-98
01
00-01
98-01
97-01
99-00
95-01
79-80
89-01
89-01
89-01
94-95
85-90
88-90
91-93
-98
99-00
99-01
02-03
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
VT 600 Venture
VT 600 Venture
VT 600 E/DX VMAX
VT 600 LE/DX VMAX
VT 600 XTC VMAX
Venture 600
Venture 600
SXV 700 ER Viper
V - MAX 700
Venture 700
Venture 700
M-max
RS Rage
RS Vector ER
RS Vector Mountain
RS Venture , RS Venture TF
RS Venture TF
RX 1
RX 1000
RX-1 ER
SRX
SXR
Viper ER
600
600
600
600
600
600
600
700
700
700
700
97-98
99-02
97-98
94-96
97-98
98
9902-03
98-03
-97
98-03
97050505050503-
4530
4528
4530
4530
4530
4530
4528
4528
4528
4530
4528
4530
4599
4599
4599
4599
4599
4599
4599
4599
4530
4530
4528
YB16AL-A2
Y50-N18L-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
YB16AL-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
YB16AL-A2
Y50-N18L-A2
YB16AL-A2
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YB16AL-A2
YB16AL-A2
Y50-N18L-A2
4501
*
54577
12N24-3A
Y50-N18L-A
97
4528
4503
4503
4987
4572
4503
4503
4528
4527
4525
4527
4525
4525
4529
4529
4572
4528
4527
4987
4987
4987
4503
4503
4503
4503
4503
4527
4522
4528
4528
4527
4529
Y50-N18L-A2
12N9-4B-1
12N9-4B-1
YB30L-B
Y50-N18L-A3
12N9-4B-1
12N9-4B-1
Y50-N18L-A2
YB14-A2
YB12A-A
YB14-A2
YB12A-A
YB12A-A
YB14L-A2
YB14L-A2
Y50-N18L-A3
Y50-N18L-A2
YB14-A2
YB30L-B
YB30L-B
YB30L-B
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
YB14-A2
Y60-N24L-A
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
YB14-A2
YB14L-A2
-98
99-03
050003050505050505-
4528
4572
*
4599
*
4599
4599
4599
4599
4599
*
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A3
*
YTX20L-BS
YTX24HL-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
*
03979701-
OCKELBO
600 elstart, 8000
4500, 5000, 6000
Øvrige modeller
POLARIS
500
EFI
EFI (tändmodul)
Frontier 4-stroke
Indy
Indy
Indy 500
Indy 500 Classic
Indy 500 Classic
Indy 500 Classic Touring
Indy 500 Classic Touring
Indy Lite DL
Indy Lite GT
Indy RXL
Indy RXL SKS
Indy Trail
Indy Trail DL
Mindre motorer
Ranger 2x4
Ranger 4x4
Ranger 6x6
RXL
RXL
SKS
SKS
SP
Sport Touring 550
Sprint
Trail de lux
Widetrack
XLT
XLT Touring
SKI DOO
Alle modeller
CK5 Alle modeller
Elite 1503 / 4-TEC
Grand Touring 600, Andre mod.
Grand Touring V 1000
GTX 380 F
GTX 500 SS
GTX 550 F
GTX 600 Sport
GTX 800 Ltd
Legend GT V-1000 4-TEC
92-93
500
500
500
500
500
425
425
500
550
0284-91
90-93
92-93
89
90-97
90-93
93-97
92-93
92-93
95-97
95-97
84-91
88-93
02-03
98-03
98-03
90-93
92-93
90-93
92-93
0088-89
MC-batterier
Modell
Xx
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
05050504050505050599-01
02-03
*
4590
4599
4590
4599
4599
4599
*
4590
4599
4599
*
YT4L-BS
YTX20L-BS
YT4L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
*
YT4L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
4528
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
Y50-N18L-A2
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
AEBI
TP 1000 bensin
4522
Y60-N24L-A
AIR ELECTRIC MACHINE CO
380
DS 25
DS 30
4932
4932
4932
U1-7
U1-7
U1-7
Mach Z Adrenaline 2-TEC1000 SDI
MX Z 600 X SDI
MX Z 800 Renegade X
MXZ REV 600 SDI
Skandic 550 SUV
Skandic 600 SUV
Skandic LT E 440
Skandic V-1000
Summit HM 1000 SDI
ZX Alle modeller
ZX Alle modeller
YAMAHA
Eldre modeller
611 H
611 LTD
613
616 H
616 Special
830 Sprint
T 811
T 816
MC-batterier
HAGEMASKINER
X
ALLIS CHALMERS
1036 Spirit
405
508
608 LTD
RE 7130
4934
4503
4503
4934
4932
U1-9
12N9-4B-1
12N9-4B-1
U1-9
U1-7
AMF LAWN & GARDEN (DYNAMARK)
1260
1261
1268
1278
1281
1282
1284
1288
1291
1292
1294
3188
3189
5180
5181
5184
5188
5283
5285
5288
5289
5293
5296
5297
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
ARIENS/GRAVELY
1330
1332
8028
8530
12957
12972
4527
4527
4527
4527
4932
4932
YB14A-A2
YB14A-A2
YB14A-A2
YB14A-A2
U1-7
U1-7
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
12982
12984
13948
13967
13990
901000
901002
912000
912003
912006
912007
912009
925000
925004
925005
925011
925012
925014
925017
925018
927000
929001
929002
931001 - 931006
931010 - 931018
GT 17
GT 20
HT 16
YT 10
YT 11
4932
4932
4932
4932
4932
4525
4520
4525
4520
4520
4520
4520
4525
4520
4520
4520
4520
4520
4520
4520
4525
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
YB12A-A
12N12A-4A-1
YB12A-A
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
YB12A-A
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
YB12A-A
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
BEETLE
Alle modeller
4521
12N14-3A
BOLLENS
1467
1668
5018 H
5020 H
Husky 728
Husky 770
Husky 829
4932
4932
4932
U1-7
U1-7
U1-7
4503
4503
4503
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
BUNTON COMPANY
32-10 BBS
36-10 BBS
36H-10 BBS
5210 BBS
52H-10 BBS
"Lawn Lark 32"
"Lawn Lark 36"
4934
4934
4934
4934
4934
4933
4934
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1R-7
U1-9
CARTER BROTHERS
EX-502
EX-502C
EX-702
EX-702C
4520
4520
4520
4520
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
CASE INTERNATIONAL
107
108
108 XC
110
110 XC
116 XC
117
118
210
220
222
224
226
442
446
448
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
CC
År
644
646
648
80 XC
M80
Type nr
Japan nr
Modell
4934
4934
4934
4934
4520
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
12N12A-4A-1
LGT 165
LT 120
LT 75
RMT 66
COLUMBIA (MTD PRODUCTS)
387
397
455
485
495
497
525
667
760
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
DEER AND CO.
100
108
111
112 L
116
116 H
200
R 72
R 92
S 82
S 92
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
DEVERE-LOCKE
TR 12 1/2
TR 9
4933
4933
U1R-7
U1R-7
DIXIE CHOPPER
5018
5020
5024
6024
555
4934
4934
4934
4934
4935
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1R-9
4932
4933
4933
4932
4933
4932
4933
4932
4933
4932
4933
U1-7
U1R-7
U1R-7
U1-7
U1R-7
U1-7
U1R-7
U1-7
U1R-7
U1-7
U1R-7
DIXON INDUSTRIES
308
308
311
424
424
425
425
426
426
ZTR
ZTR
E.T. RUGG CO.
5049 E2
5049 E4
5069 E
5088 E
-81
81-86
-81
81-86
-81
81-86
-81
81-86
-81
81-86
4934
4934
4934
4934
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
ECONOMY TRACTOR
PK 1212
4934
U1-9
FLOW-MOW MOWER COMPANY
JETX 2668
4934
U1-9
FORD MOTOR COMPANY
70
75
80
100
120
LGT 100
LGT 125
LGT 145
4932
4932
4932
4932
4932
4934
4934
4934
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-9
U1-9
U1-9
CC
Type nr
Japan nr
4934
4934
4934
4934
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
4520
4503
4934
12N12A-4A-1
12N9-4B-1
U1-9
GENERAL APPLIANCE MFG. CO.
Alle med elektrisk start
4934
U1-9
GENERAL POWER
WES725
WES725-FS
3-725-E7
3-725-E8
3-725-E9
4520
4520
4520
4520
4520
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
GILSON
53027
GT 14
GT 14 E
GT 14 HE
YT 11 E
YT 11 HE
YT 12 E
YT 12,5
4932
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
U1-7
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
GRAVELY CORPORATION
1132
1138
1 HDE-126
408
GT-736E
GT-836
IHDE-130
IHSE-126
RHE-126
RTH-132
4932
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
U1-7
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
HINOMOTO
Hagemaskiner
4522
Y60-N24L-A
HUFFMAN MFG. CO. (HUFFY)
H-270
H-360
4520
4520
12N12A-4A-1
12N12A-4A-1
HULL INDUSTRIES
TC 30 ER
4533
YB16-B
HUSTLER
Excel
4934
U1-9
HUSQVARNA
Gressklippere
4522
Y60-N24L-A
HEILMAN ENTERPRISES
8-76
8-77
11-76
11-77
11-78
220
440
445
550
PX 2100
4934
4934
4934
4934
4934
4935
4935
4935
4935
4934
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1R-9
U1R-9
U1R-9
U1R-9
U1-9
JACOBSEN
42602
42642
43020
43032
4932
4503
4503
4503
U1-7
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
GARDEN WAY
Pony
Pony
Troy Built Rototiller
År
-95
96-
MC-batterier
Modell
Xx
MC-batterier
Modell
Type nr
Japan nr
43034
43037
43043
53020
53030
53034
53039
53082
53092
53105
53107
53146
53200
53215
53275
53300
53330
53417
730 Ole
750 Deluxe
Chief
GT 12 G
GT 12 H
Javelin MK 11
LTX 11
LTX 8
RE-8E
Super Chief
T8
4503
4503
4503
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4932
4932
4934
4934
4503
4934
4934
4503
4932
4934
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-7
U1-7
U1-9
U1-9
12N9-4B-1
U1-9
U1-9
12N9-4B-1
U1-7
U1-9
JC PENNY
931-2703
931-2737
931-5730
4934
4934
4934
U1-9
U1-9
U1-9
J. I. CASE
M-80
4520
12N12A-4A-1
JOHN DEERE
110
111
120
332
F 935
X
CC
År
4522
4522
4522
4522
55559
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
JONSERED
Alle modeller
4522
Y60-N24L-A
KEES
48
60
4934
4934
U1-9
U1-9
KUBOTA
T-1400
B 4200
B 5100
B 5200
B 6100
B 6200
B 7100
B 7200
G 3200
G 4200
G 5200
G 6200
6-38204
6-38205
6-38211
6-39004
6-40708
7-30502
7-31515
7-36506
7-36508
7-36557
4522
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4521
4932
4932
4932
4932
Y60-N24L-A
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
12N14-3A
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
7-36560
7-38211
7-38219
7-38222
7-39004
7-40713
Alle Modeller med el. start
4932
4934
4934
4934
4934
4934
4934
U1-7
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
LAWN BOY
333
335
5802
5803
7258 E
7259 E
7260 E
8228 E
8229 EA
8233 E
9303 E
9325 ES
9328 E
9328 ES
9329 ES
9329 ES
9365 ES
9368 E
9368 ES
9369 ES
9369 ES
4930
4930
4930
4930
4930
4930
4930
4930
4930
4930
4934
4934
4934
4934
4935
4934
4934
4934
4934
4935
4934
12N9-3A
12N9-3A
12N9-3A
12N9-3A
12N9-3A
12N9-3A
12N9-3A
12N9-3A
12N9-3A
12N9-3A
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1R-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1R-9
U1-9
MASSEY - FERGUSON
Elect
Hydra SPD
MF 7
MF 8
4933
4933
4933
4933
U1R-7
U1R-7
U1R-7
U1R-7
MINNEAPOLIS - MOLINE
Alle modeller
4934
U1-9
MONTGOMERY WARD
1300-1400 serier
99 & underserier
4934
4503
U1-9
12N9-4B-1
MORIDGE MFG. INC.
1210
1622
1822
4934
4934
4934
U1-9
U1-9
U1-9
MOWETT SALES (MUSTANGS)
Alle modeller med el. start
4932
U1-7
MTD PRODUCTS
300-ser.
600-ser.
700-ser.
800-ser.
4521
4521
4528
4528
12N14-3A
12N14-3A
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
MURRAY OHIO
2523
3033
3035
3613
3623
3633
3653
3656
3662
3666
3667
3697
4169
4297
5-31704
5-36506
4521
4521
4521
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
-75
75-
-75
75-
Type nr
Japan nr
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4521
4521
4521
4521
4932
4932
4932
4932
4932
4935
4935
4521
4935
4935
4934
4521
4521
4934
4935
4935
4935
4935
4521
4521
4521
4521
4935
4935
4935
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1R-9
U1R-9
12N14-3A
U1R-9
U1R-9
U1-9
12N14-3A
12N14-3A
U1-9
U1R-9
U1R-9
U1R-9
U1R-9
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
U1R-9
U1R-9
U1R-9
NOMA
321050…321054
328000…328018
32805
360100
360101
451401
451600
451800 - 451823
454100
4521
4521
4521
4521
4521
4932
4932
4932
4932
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
NORLETT
Alle Gressklippere
55414
POLAREN PRODUCTS
6502 M - 6504 M
8902 B - 8905 B
9902 M - 9905 M
4933
4932
4932
U1R-7
U1-7
U1-7
POWER KING
1212
4934
U1-9
5-36523
5-36528
5-38205
5-38206
5-40700
5-40701
6-30502
6-30502 x4
6-30702
6-30702 x4
6-31704
6-36506
6-36508
6-36508 x4
6-36534
502.2561575
502.2561576
502.256138
502.25617
502.25619
502.25538
520.256050
520.256051
520.25800
520.25830
917.25424
917.25431 - 917.25435
917.25474
917.255260
917.255270…917.255273
917.255330
917.255340
917.25541
917.25558
917.25582
CC
År
-66
RANSOME PAPIER
Alle modeller
4522
Y60-N24L-A
ROOF MFG. CO.
492683
493071
493081
30 - N7 -3
30 - NB - E
830 E
4934
4934
4934
4935
4935
4935
U1-9
U1-9
U1-9
U1R-9
U1R-9
U1R-9
ROPER
96444
96927
96941
K 522
K 852
4503
4503
4503
4503
4503
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N9-4B-1
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
K 922 PRA
K 9224 AR
K 932 PRA
K 9324 AR
L 722
L 72256 R
L 8000 AT
LO 63
T 863
4521
4521
4521
4521
4503
4503
4521
4932
4932
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N9-4B-1
12N9-4B-1
12N14-3A
U1-7
U1-7
SCAG
ST 12 B
ST 13 K
4934
4934
U1-9
U1-9
SEARS ROEBUCK
131.96927
131.969310
131.96941
131.96970
502.256060…502.256063
502.256070
502.256071
502.256080
502.256081
502.256120…502.256126
502.256130…502.256132
502.256134
502.256136 A
11-44
55150-55152
57300
57351
57356
57360
"58" " Pro"
7-25
"70" "Pro"
940
Big red
CT 7
Grandmaster 117
L7E
LT 6
LT 7
TE 10
TE 12
4573
4573
4573
4573
4521
4521
4521
4521
4521
4521
4521
4521
4521
4934
4932
4934
4934
4934
4934
4932
4934
4932
4932
4932
4932
4934
4932
4932
4932
4934
4934
12N9-3B
12N9-3B
12N9-3B
12N9-3B
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
U1-9
U1-7
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-7
U1-9
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-9
U1-7
U1-7
U1-7
U1-9
U1-9
SIMPLICITY MFG. CO.
3008-3
3008
4080
4111
5008
990775
990780
4503
4503
4934
4934
4934
4503
4934
12N9-4B-1
12N9-4B-1
U1-9
U1-9
U1-9
12N9-4B-1
U1-9
SNAPPER
1401 S (Walkmovers)
21401PS
21404 S
214X1PS
LT 11
4934
4590
4590
4590
4934
U1-9
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
U1-9
SPEEDTEX TRACTOR CO.
1020
1030
1240
1240 M
1320
1330
1632
1640
1640 M
1722
1732
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
MC-batterier
Modell
Xx
MC-batterier
Modell
X
CC
År
Type nr
Japan nr
1822
820
840
S 17
S 18
S 19
S 24
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
STIGA
10/30
12/39
Garden 600-800
Garden 6-8
Garden Battery
Park
Park 12/39 4WS
Park 2000
Park 2002
Park 2002 diesel
Park diesel
Park Pro, Villa
Villa
Villa Park
Øvrige modeller
4522
4522
4522
4570
61501
4570
4522
4570
4570
54577
54577
4584
4570
4570
54577
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
12N18-3
SWISHER
18Hp/32´
4520
12N12A-4A-1
SYCAMORE MFG. CO.
732 E
4932
U1-7
TRANSPRO
Gressklippere
56219
TRU-TEST
2-832 E 5
3-83 DE 5
6-1036 ES
7-1036 DE 5
WDE 10365
WDE 8325
WE 10365
WE 8325
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
12N18-3
Y60-N24L-A
12N18-3
12N18-3
SLA12-18
12N18-3
12N18-3
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
TURFMASTER
12/36
12/39
4934
4934
U1-9
U1-9
TORO MFG. CO.
11-32
11-38
B 11
B 80
B 81
C 101
C 121
C 141
C 161
C 161 Twin
C 81
Charger V7
Charger V8
Commando 8
Commando V7
Commando V8
D 250
Electric Lawn Ranger
Electric Work Horse 700
4934
4934
4932
4932
4932
4934
4934
4934
4934
4934
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4934
4932
4932
U1-9
U1-9
U1-7
U1-7
U1-7
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-9
U1-7
U1-7
VIKING
MR 210
MT 420
MT 640
4521
4522
4522
12N14-3A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Modell
CC
År
VOELLER INC.
SS 7
Type nr
Japan nr
4934
U1-9
WESTERN INTERNATIONAL (DYNAMARK)
320800
4521
328000
4521
361100
4521
361100
4521
361102
4521
361103
4521
361104
4521
361105
4521
361106
4521
361107
4521
361113
4521
361114
4521
421101
4521
456301
4521
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
WHEEL HORSE
108-3
108-5
111-5
1984 A 85
1985 108-3
211-4
211-5
212-6
308-8
310-8
312-8
312 A
414-8
416-8
418-8
418 A
420 LSE
A 115
A 80
A 81
A 85
B 100
JF 650 X-2
JL 650 SC
JS 650
JS 650 A/B
JS 650 SX
JH 750 A/B
JH 750 C
JH 750 SS
JH 750 ST
JH 750 ST
JH 750 Xi
JH 750 XiR
JH 750 ZXi
JS 750 A
JS 750 B1
JS 750 SX
JS 750 Sxi
JS 750 ZX
JT 750 B1
JT 750 ST
JT 750 STS
JT 750 STS
JT 750 STX
JT 750 Sxi Pro
JT 750 Xir
JS 800 SX-R
JH 900 A1
JH 900 Sxi
JT 900 STS
JT 900 STX
JH 1100 A
JT 100-A1 STX
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
12N14-3A
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
12N14-3A
U1-7
U1-7
12N14-3A
U1-7
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YTX20L-BS
YB16L-B
YB16L-B
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YB16L-B
YTX20L-BS
YB16L-B
YTX20L-BS
YB16L-B
YTX20L-BS
YB16L-B
YTX20L-BS
YB16L-B
YTX20L-BS
YB16L-B
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YB16L-B
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
650
650
650
650
650
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
800
900
900
900
900
1100
1100
86-95
91-95
86-94
86-94
87-95
93-94
93-94
92-98
95
96
92-98
94
95-97
92-94
95-97
92-95
95-97
92-95
96-97
94-95
96-98
94-95
96-98
96-98
94-95
0395-97
95-97
97-03
97-03
96-97
97-98
4521
4521
4521
4521
4521
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4934
4521
4932
4932
4521
4932
4534
4534
4534
4534
4534
4534
4599
4534
4534
4599
4599
4534
4599
4534
4599
4534
4599
4534
4599
4534
4599
4534
4599
4599
4534
4599
4599
4599
4599
4599
4599
4599
JH 1100 ZXi
JH 1100 STX
JH 1100-B Ultra 130
JT 1200-A STX-R
JH 1200-A Ultra 150
CC
År
Type nr
Japan nr
1100
1100
1100
1200
1200
96-98
96-03
01-03
02-03
99-03
4599
4599
4599
4599
4599
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
WHITE OUTDOOR PR.
FST 16
GT 1000
GT 185
GT 205
LT 125
LT 155
LT 160
LT 165
R 80
T 100
T 80
T 800
T 85
4528
4528
4528
4528
4528
4528
4528
4528
4934
4934
4934
4934
4934
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
Y50-N18L-A2
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
U1-9
WOODS
1250
1850
4934
4934
U1-9
U1-9
YARD MAN
13420
13518
13655
13665
13675
13735
14805
3260
3390
3400
3480
3730
3770
3810
3960
4930
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4932
4930
4932
4932
4932
12N9-3A
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
U1-7
12N9-3A
U1-7
U1-7
U1-7
VANNSCOOTERE
AQUA-JET
SX 1
SX 1
ARTIC CAT
Tiger Shark 650
BOMBARDIER
GTX 4-Tex
Alle modeller
Sea Doo
Alle modeller
FAZER
Alle modeller
430
432
(Alle modeller)
91
89-90
650
1500
1500
1500
1500
430
02-03
88-93
94-02
88-89
HONDA
Aquatrax F-12X
KAWASAKI
JS 300 TS
JS 300 SX/A/B
JS 400
JS 440
JS 440 A
JS 550
JS 550 A
JS 550 A/B/C
JS 550 SX
300
300
400
440
440
550
550
550
550
86-91
86-91
76
77-92
87-92
85-93
82-85
86-93
86-95
4533
4533
YB16-B
YB16-B
4534
YB16L-B
4534
4528
4534
YB16L-B
Y50-N18L-A2
YB16L-B
4534
YB16L-B
4599
YTX20L-BS
4534
4534
*
4534
4534
4534
4534
4534
4534
YB16L-B
YB16L-B
12N16-3B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
JF 650 TS
Wet Jet Duo ZX
Wet Jet Duo Kraze
650
700
700
89-96
95-96
95-96
4534
4534
4534
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
POLARIS
SL 650 SL
Hurricane
SL 700
SLT 700
SL 750
SL 750 SL
SLT 750
SL 780
SLT 780
SLX 780
SL 900
SLTX
650
700
700
700
750
750
750
780
780
780
900
1050
92-94
96
96
96
95-96
92-94
95-96
96
96
96
96
96
4534
4534
4534
4534
4534
4534
4534
4534
4534
4534
4534
4534
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
S. O. S. MARINE MFG.
Tide Rider 428
Tide Rider 532
Tide Rider Plus
Tide Rider 703
Tide Rider EP
428
532
532
703
703
90-92
90-92
92
90-92
92
4534
4534
4534
4534
4534
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
91-94
89-94
4522
4522
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
88-90
91
89-92
85-86
87-92
87-92
87-03
4522
4522
4522
4925
4522
4522
4534
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
YHD4-12
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A
YB16L-B
85-89
4980
YB9B
87
88-92
88-93
88-93
95
95
99-03
99-03
99-03
00-03
99-03
99-03
99-03
02-03
00-01
4534
4534
4534
4534
4534
4534
4590
4590
4590
4592
4590
4590
4590
4595
4595
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YTX5L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
87-91
87-94
94
93-94
93-94
94
93-94
94
4534
4534
4534
4534
4534
4534
4534
4534
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
YB16L-B
4590
YT4L-BS
SCRAM JET
Magnum
Side Winder
ULTRANAUTICS
Jet Star 1250 (Boat)
Jet Star 1260 (Boat)
Sea Flash
Wet Bike
Wet Bike
Silver Streak Wet Bike
Alle Waverunner modeller
800
800
800
800
800
800
800
WATER SCOOTER INC.
Alle modeller
WET JET INTERNAT.
Wey Jet
Wet Jet SE
Wet Jet Sport
Wet Jet Spirit
Wet Jet Duo 200
Wet Jet Duo 300
NXL 50
RXL 50
AXL 90
DXL 90 Sierra
NXL 90
RXL 90
TXL 90
CXL 150 Yukon II
YXL 150 Yukon
YAMAHA
Wave Jammer
Wave Runner
Wave Runner LX
Wave Runner 111
Superjet
FXI 700
Wave Blaster
VXR 750
428
432
432
432
600
700
50
50
90
90
90
90
90
150
150
MC-batterier
Modell
ATV-fordon (4-hjulingar)
ADLY
Alle modeller
Xx
Modell
CC
MC-batterier
AEON
Cobra / CX Sport
50
Cobra / CX Sport
90
Cobra / CX Sport
100
ARTIC CAT
Alle modeller
Alle modeller
90
Alle modeller
250
Bearcat
250
Alle modeller
300
Bearcat
300
Alle modeller Utenom DVX 400400
DVX 400
400
Bearcat
400
Alle modeller
500
Bearcat
500
650 4x4 AUtenomatic
650
År
Japan nr
4590
4590
4590
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
04
4590
4590
4527
4529
4527
4529
4527
4595
4527
4527
4527
4527
YT4L-BS
YT4L-BS
YB14-A2
YB14L-A2
YB14-A2
YB14L-A2
YB14-A2
YTX9-BS
YB14-A2
YB14-A2
YB14-A2
YB14-A2N
02-
BOMBARDIER
DS 50
Quest 50
DS 90
DS 90 F
Quest 90
Rally 200
Outlander 330
Outlander 400
Outlander 400 XT
Outlander 400 Max
Traxter 500
Traxter 500
Quest 500
Quest 500
DS 650
Quest 650
Quest 650 (opt)
50
50
90
90
90
200
330
400
400
400
500
500
500
500
650
650
650
02-03
02-03
02-03
02-03
02-03
03
04
03
04
04
99-03
02-03
99-03
02-03
00-03
00-03
00-03
4590
4590
4590
4590
4590
4979
*
*
4599
4599
4574
4528
4574
4528
4574
4574
4528
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YT4L-BS
YB14A-A1
YTX15L-BS
YTX15L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YB16CL-B
Y50-N18L-A2
YB16CL-B
Y50-N18L-A2
YB16CL-B
YB16CL-B
Y50-N18L-A2
CANNONDALE
FX400
Blaze
Cannibal
Moto 440
Speed
432
432
432
440
440
0102-03
02-03
02-03
02-03
4595
4595
4595
4595
4595
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
YTX9-BS
4590
YT4L-BS
4590
4590
4581
4562
4562
4525
4525
4562
4979
4963
4527
4963
4525
4525
4562
4979
4566
4979
4979
4574
4574
4566
4979
4574
4566
4979
YT4L-BS
YT4L-BS
YB9L-A2
YB10L-B
YB10L-B
YB12A-A
YB12A-A
YB10L-B
YB14A-A1
YB10A-A2
YB14A-A2
YB10A-A2
YB12A-A
YB12A-A
YB10L-B
YB14A-A1
YB14-B2
YB14A-A1
YB14A-A1
YB16CL-B
YB16CL-B
YB14-B2
YB14A-A1
YB16CL-B
YB14-B2
YB14A-A1
DRR
Alle modeller
E-TON
AXL 50
TXL 50
KLF 110-B Mojave (ES)
KLF 185-A Bayou
KLT 200-A
KLT 200-B
KLT 200-C
KLT 200-C
KLF 220-A Bayou (CN)
KLF 220-A Bayou
KLF 250-A Bayou (CN)
KLF 250-A Bayou
KLT 250-A
KLT 250-C Prairie
KLT 250-C Prairie
KAF 300
KEF 300 A
KEF 300-A Lakota
KEF 300-B Lakota Sport
KLF 300 A
KLF 300-A Bayou
KLF 300 B
KLF 300-B Bayou
KLF 300-B Bayou (CN)
KLF 300 C 4x4
KLF 300-C Bayou 4x4
X
Type nr
50
50
100
185
200
200
200
200
220
220
250
250
250
250
250
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
99-03
99-03
87-88
85-88
81-84
83
83
81-84
92-02
88-02
03
03
82-83
83
84-85
95-00
95-00
01-03
86-87
86-87
88-02
88-04
92-99
89-02
89-04
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
KLF 300-C Bayou 4x4 (CN)
KVF 300
KVF 300-A Prairie
KVF 300-B Prairie
KVF 300-A Prairie 4x4
KVF 300-A Prairie 4x4 (CN)
KVF 300-B Prairie 4x4
KVF 300-B Prairie 4x4 (CN)
KVF 360-A Prairie 4x4
KVF 360-B Prairie 4x4
KVF 360-C Prairie 4x4
KLF 400
KLF 400-B Bayou 4x4
KSF 400-A
KVF 400-A Prairie 4x4
KVF 400-A Prairie 4x4 (CN)
KVF 400-B 4x4
KVF 400-B Prairie 4x4
KVF 400-B Prairie 4x4 (CN)
KVF 400-C 4x4
KVF 400-C Prairie 4x4
KVF 400-C Prairie 4x4 (CN)
KVF 400-D 4x4
KVF 400-D Prairie 4x4
KVF 400-D Prairie 4x4 (CN)
KAF 450
Mule 1000
KAF 500
KAF 520
KAF 540
Mule 550
KAF 620
KVF 600
KVF 650
KVF 700
Mule 500
Mule 520
Mule 550
Mule 2010
Mule 2020
Mule 2030
Mule 2500
Mule 2510
Mule 2520
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
450
450
500
520
540
550
92-04
89-02
99-01
99-02
99-02
99-01
99-02
99-02
03-04
03-04
03-04
93-00
93-00
03-04
97-02
97-00
97-02
98-00
98-02
97-02
99-02
99-02
97-02
99-02
99-01
93-00
4574
4566
4574
4574
4979
4574
4979
4574
4979
4979
4979
4574
4574
4595
4979
4574
4566
4979
4574
4566
4979
4597
4566
4979
4597
4574
4574
4527
4527
4574
4566
4574
4597
4597
4597
4979
4979
4980
4574
4574
4574
4574
4574
4574
YB16CL-B
YB14-B2
YB16CL-B
YB16CL-B
YB14A-A1
YB16CL-B
YB14A-A1
YB16CL-B
YB14A-A1
YB14A-A1
YB14A-A1
YB16CL-B
YB16CL-B
YTX9-BS
YB14A-A1
YB16CL-B
YB14-B2
YB14A-A1
YB16CL-B
YB14-B2
YB14A-A1
YTX14-BS
YB14-B2
YB14A-A1
YTX14-BS
YB16CL-B
YB16CL-B
YB14A-A2
YB14A-A2
YB16CL-B
YB14-B2
YB16CL-B
YTX14-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
YB14A-A1
YB14A-A1
YB14A-A2
YB16CL-B
YB16CL-B
YB16CL-B
YB16CL-B
YB16CL-B
YB16CL-B
4595
4962
4596
4962
4914
4595
4962
4979
4979
4916
4596
4596
4979
4916
4596
4916
4916
4596
4596
4916
4916
4916
4595
4596
4596
4596
4595
4918
4595
YTX9-BS
YB9A-A
YTX12-BS
YB9A-A
SLA12-8
YTX9-BS
YB9A-A
YB14A-A1
YB14A-A1
SLA12-10
YTX12-BS
YTX12-BS
YB14A-A1
SLA12-10
YTX12-BS
SLA12-10
SLA12-10
YTX12-BS
YTX12-BS
SLA12-10
SLA12-10
SLA12-10
YTX9-BS
YTX12-BS
YTX12-BS
YTX12-BS
YTX9-BS
SLA12-12
YTX9-BS
HONDA
ATC 125 M
ATC 125 M
ATV 125 M
ATV 125 M
TRX 125
TRX 125 Fourtrax
TRX 125 Fourtrax
ATC 200 Big Red
ATC 200 M
TRX 200
TRX 200 Fourtrax
TRX 200 Fourtrax
TRX 200 Fourtrax
TRX 200 SX
TRX 200 SX Fourtrax
ATC 2 ATRX 250
ATC 250 ES
ATC 250 ES Big Red
ATC 250 SX
ATC 250 SZ
TRX 250
TRX 250
TRX 250 EX
TRX 250 Fourtrax
TRX 250 Recon
TRX 250 Recon ES
TRX 250 Sportrax
TRX 300
TRX 300 EX
97
020202-
95-97
95-97
125
125
125
125
125
125
125
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300
300
86-87
84-85
86-87
84-85
85-88
87-88
85-86
82-85
84-85
86-96
90-97
86-88
84
86-94
86-88
85-87
85-87
85-87
85-87
85-87
85-87
97-00
01-03
85-87
97-03
97-03
01-03
88-00
93-03
CC
TRX 300 EX Sportmax
300
TRX 300 Fourtrax
300
TRX 300 FW
300
TRX 300 FW Fourtrax 4x4 300
FL 350 R Odyssey
350
TRX 350
350
TRX 350 D Fourtrax 4x4
350
TRX 350 Rancher
350
FL 400 R Pilot
400
TRX 400
400
TRX 400 EX
400
TRX 400 FW
400
TRX 400 Sportrax
400
TRX 450
450
TRX 450 S Fourtrax Foreman450
TRX 500
500
TRX 500 F Fourtrax Rubicon 500
TRX 650 Fourtrax Rincon
650
HUSABERT
Alle med el. start
KASEA
Mini Skyhawk
Skyhawk 50
KS 65
KU 65
KS 90
KU 90
Skyhawk 90
Adventure Buggy
KS 125
KU 125
Adventure Buggy
Skyhawk 150
Skyhawk 170
Skyhawk 250
50
50
65
65
90
90
90
125
125
125
150
150
170
250
KAWASAKI
KSF 80 - A
Predator
Sportsman
Sportsman
Scrambler
Alle modeller
Alle modeller
335 Sportsman
Alle modeller
Alle modeller
Diesel 445 (Primary)
Diesel 445 (Secundary)
Alle modeller
Predator
Ranger 6x6
Ranger 4x4
700
Sportsman
80
90
90
90
90
250
325
335
400
425
445
445
500
500
500
500
700
700
PANDA MOTOR SPORT
KD 50
KD 80
KD 125
50
80
125
POLARIS
Predator
Scrambler
Scrambler
YFM 100 Champ
YFA-1
YFA-1 Brezze
YFA-1 Brezze
Breeze 125
YFM 200 DX
YFM 200 DX Moto-4
YFM 200 Four Wheel
YTM 200 E Tri Moto
50
50
50
100
125
125
125
125
200
200
200
200
År
Type nr
Japan nr
Modell
88-03
88-00
88-00
88-00
85
86-93
86-89
00-04
89-90
95-02
99-03
95-03
99-03
98-02
98-04
01-02
01-04
03-04
4595
4597
4918
4597
4596
4918
4597
4918
4597
4918
4595
4918
4595
4918
4597
4918
4597
4597
YTX9-BS
YTX14-BS
SLA12-12
YTX14-BS
YTX12-BS
SLA12-12
YTX14-BS
SLA12-12
YTX14-BS
SLA12-12
YTX9-BS
SLA12-12
YTX9-BS
SLA12-12
YTX14-BS
SLA12-12
YTX14-BS
YTX14-BS
4595
YTX9-BS
4590
4592
4593
4593
4593
4593
4592
4593
4593
4593
4593
4593
4593
4593
YT4L-BS
YTX5L-BS
YTX7A-BS
YTX7A-BS
YTX7A-BS
YTX7A-BS
YTX5L-BS
YTX7A-BS
YTX7A-BS
YTX7A-BS
YTX7A-BS
YTX7A-BS
YTX7A-BS
YTX7A-BS
4592
4592
4590
4592
4590
4566
4566
4566
4566
4566
4987
4566
4566
4595
*
*
*
*
YTX5L-BS
YTX5L-BS
YT4L-BS
YTX5L-BS
YT4L-BS
YB14-B2
YB14-B2
YB14-B2
YB14-B2
YB14-B2
YB30L-B
YB14-B2
YB14-B2
YTX9-BS
YTX30L
YTX30L
YTX30L
YTX30L
YTM 200 ER Tri Moto
200
YFM 225
225
YFM 225 DX Tri Moto
225
YFM 225 Four Wheel
225
YFU-1/T Pro-Hauler 230
230
YFM 4-1 (T Pro Hauler)
230
YFB 250 FW 4WD Timber Wolf250
YFM 250
250
YFM 250
250
YFM 250 Moto 4
250
YFM 250 Bear Track
250
YFM 250 Four Wheel
250
YFM 250 Timber Wolf 2x4 250
YFM 350 Big Bear
350
YFM 350 ER
350
YFM 350 ER Moto 4
350
YFM 350 FW Big Bear
350
YFM 350 FX
350
YFM 350 FX Wolverine
350
YFM 350 X
350
YFM 350 U 2WD Big Bear 350
YFM 350 FE Big bear 4WD 350
YFM 350 ER Moto 4
350
YFM 350 U Big Bear 2WD 350
YFM 350 W Warrior
350
YFP 350 Terra Pro
350
YFM 400 Kodiak
400
YFM 400 Kodiak aut.
400
YFM 400 Big Bear 2WD
400
YFM 400 FWN Big Bear 4WD400
YFM 400 FW Kodiak
400
YFM 400 FWF Kodiak
400
YFM 400 N Big Bear 2WD 400
YFM 400 N Big Bear 4WD 400
YFM 450 FW Kodiak
450
YFZ 450
450
YFM 600 FWA Grizzly
600
YFM 660 Raptor
660
YFM 660 Grizzly
660
YFM 660 R RAPLER
660
4577
4577
4577
YB7-A
YB7-A
YB7-A
4592
4590
4592
*
4968
4968
4968
4503
4566
4979
4979
4979
YTX5L-BS
YT4L-BS
YTX5L-BS
12N7D-3B
YB12C-A
YB12C-A
YB12C-A
12N9-4B-1
YB14-B2
YB14A-A1
YB14A-A1
YB14A-A1
03
03-04
01
03-04
01-02
85-03
87-02
98-01
94-03
95-02
99-01
99-01
99-02
03
98-03
98-03
0202-03
04
0103
87-91
98-01
89
91-97
0285-89
85-89
85-89
83-85
CC
S.M.C.
Skyhawk
Mini
KS/KU
Sky
Alle modeller
Alle modeller
Alle modeller
Alle modeller
50
50
90
90
125
150
170
250
SUZUKI
LT-80 Quadsport
LT-160E Quadrunner
LT-160E Quadrunner
LT-F160 Quadrunner
LT-230
LT-230 E
LT-230E Quadrunner
LT-230EF Quadrunner
LT-230GE Quadrunner
LT-F230 Qadrunner
LT-F 250 Ozark
LT-250F Quadrunner
LT-250F Quadrunner
LT-250F Quadrunner
LT-F250 Quadrunner (Opt)
LT-F250 Quadrunner (Opt)
LT-F250 Quadrunner (CN)
LT-Z 250 Quadsport
LT-4WD (Opt)
LT-4WD Quadrunner
LT-F4WD Kingquad
LT-F4WD Kingquad
LT-280 4WD
80
160
160
160
230
230
230
230
230
230
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
280
280
280
År
Type nr
Japan nr
82-85
83-88
83-94
86-88
89
8994-01
89-91
99-02
-180
99-04
89-91
92-98
87-99
87-95
87-95
87-89
87-02
95-01
87-02
96-99
87-99
87-95
96-99
87-01
88
93-95
96-02
00-02
00-03
96-01
94-95
00-01
00-01
96-03
04
98-01
01-03
02-03
01-
4979
4566
4979
4979
4597
4979
*
4566
4566
4979
4527
4979
*
4527
4979
4979
4979
4968
4968
4968
4979
4597
4597
4597
4968
4979
4527
4599
4599
4599
4599
4979
4599
4599
4599
*
4599
4918
4599
4597
YB14A-A1
YB14-B2
YB14A-A1
YB14A-A1
YTX14-BS
YB14A-A1
YBC12-A
YB14-B2
YB14-B2
YB14A-A1
YB14A-A2
YB14A-A1
YBC12-A
YB14-A2
YB14A-A1
YB14A-A1
YB14A-A1
YB12C-A
YB12C-A
YB12C-A
YB14A-A1
YTX14-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
YB12C-A
YB14A-A1
YB14-A2
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YB14A-A1
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YTX20L-BS
YT7-BS
YTX20L-BS
SLA12-12
YTX20L-BS
YTX14-BS
4592
4590
4593
4592
4593
4593
4593
4593
YTX5L-BS
YT4L-BS
YTX7A-BS
YTX5L-BS
YTX7A-BS
YTX7A-BS
YTX7A-BS
YTX7A-BS
4592
4962
4962
4962
4916
4916
4596
4963
4963
4963
4596
4937
4527
4527
4937
4937
4937
4596
4937
4527
4937
4527
4937
YTX5L-BS
YB9A-A
YB9A-A
YB9A-A
SLA12-10
SLA12-10
YTX12-BS
YB10A-A2
YB10A-A2
YB10A-A2
YTX12-BS
Y50-N18A-A
YB14A-A2
YB14A-A2
Y50-N18A-A
Y50-N18A-A
Y50-N18A-A
YTX12-BS
Y50-N18A-A
YB14A-A2
Y50-N18A-A
YB14A-A2
Y50-N18A-A
87-04
89-94
03-04
91-01
85-87
87-93
88-93
87
86-86
86-87
02-04
85-86
88-01
99-02
88-01
99-01
99-02
04
87-99
87-99
91-99
91-01
91-94
MC-batterier
Modell
Xx
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
LT-300 E
LT-F300 Kingquad (CN)
LT-F300 Kingquad (Opt)
LT-300E Quadrunner
LT-300F Kingquad
LTA-400 4WD
LTF400 4WD
LT-Z-400 Quadsport
LT-A 400 Eiger 2WD
LT-A F Eiger 4WD
LT-F 400 Eiger 2WD
LT-F Eiger 4WD
LTA-500
LTF-500
LT-500F Quadrunner
LT-F 500F Vinson
LT-F Manual
LT-F 4WD
LT-A500F Quadrunner
LT-FA WDX 4WD
LT-F4 WDX
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
500
500
87-89
99-01
99-02
87-89
99-01
020203-04
02-04
02-04
02-04
02-04
00-01
98-02
98-01
98-04
98-04
98-04
00-01
86-98
96-98
4566
4937
4937
4527
4527
4918
4918
4595
4597
4597
4597
4597
4974
4974
4974
4974
4974
4974
4974
4566
4937
YB14-B2
Y50-N18A-A
Y50-N18A-A
YB14A-A2
YB14A-A2
SLA12-12
SLA12-12
YTX9-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
YTX14-BS
YTX16-BS
YTX16-BS
YTX16-BS
YTX16-BS
YTX16-BS
YTX16-BS
YTX16-BS
YB14-B2
Y50-N18A-AN
80
80
80
100
85-02
02-03
89
89
*
*
4979
4979
12N7D-3B
12N7D-3B
YB14A-A1
YB14A-A1
MC-batterier
YAMAHA
YFM 80 Badger
YFM 80R Raptor
YFU-1/T Pro-Hauler
YFU-1 Pro-Hauler
X
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
CC
År
Type nr
Japan nr
Modell
CC
År
Type nr
Japan nr
MC-batterier
Modell
Xx
Veiviser fritidsbatterier
Fritidsbatterier
Den viktigste forskjellen på et rendyrket startbatteri og et fritidsbatteri er evnen til å avgi høye
strømmer (A) i et kort tidsrom, og lavere strømmer over lenger tid. Fritidsbatteriet er konstruert
for å kunne fungere som en kontinuerlig strømforsyning til lys, fjernsyn, kjøleskap etc. Viktige
begreper er følgelig dyputladingsegenskaper og lademottagelighet (se side 158 for forklaring).
Som en tommelfingerregel gjelder det at jo mer elektrisk utstyr båten, bobilen eller campingvognen har, jo kraftigere batteri vil den behøve.
130
131
Fritidsbatterier
Bra
Bedre
Best
Bra
Batteri under blå kategori egner
seg for
• lite eller intet elektrisk utstyr
utover startmotor
Fritidsbatterier
Bedre
Batteri under grønn kategori
anbefales for
• mye elektrisk utstyr som TV,
kjøleskap, ankervinsj, varmtvannsbereder etc.
• lang brukstid/liggetid i forhold
til kjøretid/ladetid
Best
Batteri under rød kategori er den
beste løsningen for
• mye elektrisk utstyr som TV,
kjøleskap, ankervinsj, varmtvannsbereder, radar, ekkolodd,
belysning, elektrisk oppvarming etc.
• behov for høy sikkerhet
– batteriene gir ingen risiko for
syrelekkasje
• plassbesparelse - færre batterier
gjør samme nytten
132
Praktisk veiledning ved valg
av fritidsbatterier
Før innkjøp av batteri(er) anbefaler vi at du lager en oversikt over hvilket utstyr som trenger elektrisk energi, og hvor
mange timer det skal fungere før batteriene må lades opp. Ved å sette opp din egen tabell som vist under, får du en
oversikt over døgnbehovet for tilgjengelige amperetimer.
Utstyr
Kjøleskap
Belysning
Lanterner
TV
Båt/kupevarme
Forbruk
iW
Spenning
iV
Forbruk
iA
Forbruk
i timer
Kap.behov
per døgn i Ah
30
30
30
30
24
12
12
12
12
12
2,5
2,5
2,5
2,5
2,0
24
3
3
3
4
60,0
7,5
7,5
7,5
12,0
Denne listen kan gjøres lengere, og husk at kraftkrevende utstyr som baugpropeller, trimplan og mikrobølgeovner
gir stor belastning på batteriene, selv den korte tiden dette er i bruk. Det er derfor viktig å ta med dette utstyret i
regnestykket, og beregne litt romslig i forhold til brukstiden. For å beregne nødvendig størrelse på batteriene har vi
introdusert begrepet batterifaktor, som avspeiler egenskapene til de enkelte batteriene hva gjelder dyputladingsegenskaper. Denne graderes i kategoriene Bra/Bedre/Best.
Kategori:
Bra
Bedre
Best
Batterifaktor:
1,8 F.eks. 94,5 Ah x 1,8 = 170 Ah som anbefalt batteristørrelse
1,6 F.eks. 94,5 Ah x 1,6 = 151,2 Ah som anbefalt batteristørrelse
1,2 F.eks. 94,5 Ah x 1,2 = 113,4 Ah som anbefalt batteristørrelse
Fritidsbatterier
Sum kapasitetsbehov per døgn: 94,5 Ah
I eksempelet beskrevet over er behovet 2 stk. 80 Ah Freeline batterier. Det er også viktig å se på startstrømmen
batteriene kan levere. Vi har angitt denne i MCA – en test som foretas ved 0°C. Se ellers “Startbatteriets oppbygning
og virkemåte” under “Teknisk redaksjon” i denne katalogen.
Batteriene i Best kategorien er alle rekombinasjonsbatterier. Dette gir deg som bruker følgende fordeler:
• Minimal risiko for knallgass, høyere sikkerhet – kan monteres under seter etc.
• Det forekommer ikke lekkasje av batterisyre dersom det slås hull på batteriene eller de velter.
Se også “Strøm i båt” på side XXX for mer informasjon.
133
136
Fritidsbatterier
1. Ingen kontroll av væskenivå. Ingen etterfylling av
destillert vann. Batteriet behøver ikke monteres i
særskilt rom.
2. Batterisyren er bundet i geleform og gir dermed
ingen risiko for korrosjonsskader på annet utstyr.
3. Batteriet kan monteres og brukes i opptil 180
1
2
3
4
5
6
graders vinkel. NB! Bør ikke lades opp/ned.
4. Batteriets plater sitter støpt fast i geleen. Det gir en
vesentlig bedre beskyttelse mot vibrasjonsskader.
5. Batteriet tåler gjentatte svært dype utladinger helt
ned til 20% av nominell totalkapasitet. Dermed kan
man bruke batterier med færre amperetimer enn
tilsvarende "åpne" Freeline batterier, og fortsatt ha
samme mengde energi tilgjengelig for bruk.
6. Ekstrem lav selvutlading. Batteriene kan lagres
Fritidsbatterier
ved 20°C i 2 år, og fortsatt ha 50% av den
opprinnelige energireserven inntakt.
Gelebatteriene finnes fra 16-210 Ah. For detaljert
informasjon om hver enkelt modell, se side 20.
Tekniske egenskaper
Fordeler
100% vedlikeholdsfritt
Rent – ingen oksydering på polene
Ingen utslipp av syreholdige væsker
Ekstrem lav gassdannelse
Driftsikkert resultat
• Ventilregulert batterisystem med
rekombinasjon
•
•
•
•
• Bly/kalsiumlegeringer i både
positive og negative gitter
• Konstante kaldstartegenskaper hele levetiden
• Minimal selvutlading
• Sikker start
• Perfekt for kjøretøy som er
sesongavhengig og står stille
i lengre perioder
• Tykke plater med mekaniske forsterkninger av den positive massen
• Tåler gjentatte svært dype
utladinger
• Lang levetid – selv ved gjentatte dyputladinger
• Fungerer i ekstreme situasjoner
• Syre i geleform
•
•
•
•
• Ingen syrelekkasje, selv om det slås hull
på batteriet
• Dyputladet batterier kan lades
opp igjen innen 4 uker
• Solstrømanlegg
• Robust konstruksjon
• Tåler kraftig vibrasjon
Lekkasjesikkert
Tillatt hellingsvinkel opp til 180°
Robust mot dyputlading
Ingen stratifisering av syren
• Ingen påfylling av vann, ingen vedlikeholdskostnader
• Høyere energireserver
• Sikkert ved anvending i tette rom uten
avlufting
• For landbruks- og anleggsmaskiner
137
Tilbehør - Alt på ett sted
Som totalleverandør kan Sønnak tilby et bredt sortiment av batterirelatert tilbehør
innenfor følgende produktgrupper:
Tilbehør
•
•
•
•
•
•
140
Batteriladere
Invertere, convertere og batterieliminatorer
Lommelyktbatterier, tørrelementer
Utstyr for testing av batterier
Sol- og vindenergisystemer
Diverse tilbehør; polsko, ladeskap etc.
141
Tilbehør
Switch-mode ladere
12V 2,7A Lader
Best.nr. 52922 (9640)
• 3-trinns ladekontroll for hurtig og sikker lading
av blybatterier
• Lysdiode indikator med tre ulike farger viser
ladetilstand
• Innebygget timer for optimal opplading
• Lav lekkasjestrøm fra batteriet (< 100 µA)
når lysnettet er frakoblet
• Kan stå tilkoblet ubegrenset tid uten risiko
for overlading
12V 5A Lader
Best.nr. 52140 (2140)
• 3-trinns ladekontroll for hurtig og sikker lading
av blybatterier
• Lysdiode indikator med tre ulike farger viser
ladetilstand
• Innebygget timer for optimal opplading
• Lav lekkasjestrøm fra batteriet (< 100 µA) når
lysnettet er frakoblet
• Kan stå tilkoblet ubegrenset tid uten risiko
for overlading
• IP67 klassifisert - vanntett
12V 10A Lader
Best.nr. 52925 (9740)
• 3-trinns ladekontroll for hurtig og sikker lading
av blybatterier
Tilbehør
• Lysdiode indikator med tre ulike farger viser
ladetilstand
• Innebygget timer for optimal opplading
• Lav lekkasjestrøm fra batteriet (< 2,5 mA) når
lysnettet er frakoblet
• Kan stå tilkoblet ubegrenset tid uten risiko
for overlading
• Finnes også med IP67 klassifisering - vanntett
12V 20A Lader
Best.nr. 52927 (2045)
• 3-trinns ladekontroll for hurtig og sikker lading
av blybatterier
• Lysdiode indikator med tre ulike farger viser
ladetilstand
• Innebygget timer for optimal opplading
• Lav lekkasjestrøm fra batteriet (< 2,5 mA) når
lysnettet er frakoblet
• Kan stå tilkoblet ubegrenset tid uten risiko
for overlading
• Finnes også med IP67 klassifisering - vanntett,
da med 17A
NB! Ovennevnte ladere finnes også i 24V,
se tabell neste side.
142
Aktuell Ladetid 100%
Tekniske data
Ladespenning
12 V
24 V
• Toppspenning
14,7 V ± 0,1
29,5 V ± 0,1
• Vedlikeholdsspenning
13,8 V ± 0,1
27,6 V ± 0,2
Indikator
• Rød (konstant strøm)
2,7 A
1,5 A
• Gul (konstant spenning, timer) 14,7 V
29,5 V
• Grønn (Konstant spenning)
13,8 V
27,6 V
Mål
100 x 51 x 63 mm (uten plugg)
Vekt
250 g
*Anbefalt batterikapasitet
11-60Ah
5-30Ah
Ladediagram
*Noen batteriprodusenter anbefaler andre verdier.
Kontakt batteriprodusent m.h.t. det spesifikke batteri.
Aktuell Ladetid 100%
Tekniske data
Ladespenning
12 V
24 V
• Toppspenning
14,7 V
29,4 V
• Vedlikeholdsspenning
13,8 V
27,6 V
Indikator
• Oransje (konstant strøm)
5A
2,5 A
• Gul (konstant spenning, timer) 14,7 V
29,4 V
• Grønn (Konstant spenning)
13,8 V
27,6 V
Mål
140 x 48 x 83 mm
Vekt
1,045 kg
*Anbefalt batterikapasitet
15-115Ah
7-60Ah
Ladediagram
*Noen batteriprodusenter anbefaler andre verdier.
Kontakt batteriprodusent m.h.t. det spesifikke batteri.
Tekniske data
Ladespenning
12 V
24 V
• Toppspenning
14,7 V
29,4 V
• Vedlikeholdsspenning
13,8 V
27,6 V
Indikator
• Oransje (konstant strøm)
10 A
5A
• Gul (konstant spenning, timer) 14,7 V
29,4 V
• Grønn (Konstant spenning)
13,8 V
27,6 V
Mål
184 x 171 x 54 mm
Vekt
1,7 kg - IP67 versjon: 2,9 kg
*Anbefalt batterikapasitet
75-185Ah
35-100Ah
Ladediagram
*Noen batteriprodusenter anbefaler andre verdier.
Kontakt batteriprodusent m.h.t. det spesifikke batteri.
Aktuell Ladetid 100%
Ladediagram
Tilbehør
Aktuell Ladetid 100%
Tekniske data
Ladespenning
12 V
24 V
• Toppspenning
14,7 V
29,4 V
• Vedlikeholdsspenning
13,8 V
27,6 V
Indikator
• Oransje (konstant strøm)
20 A
10 A
• Gul (konstant spenning, timer) 14,7 V
29,4 V
• Grønn (Konstant spenning)
13,8 V
27,6 V
Mål
215 x 186 x 63,5 mm
Vekt
2,3 kg - IP67 versjon: 4,0 kg
*Anbefalt batterikapasitet
75-235Ah
35-185Ah
*Noen batteriprodusenter anbefaler andre verdier.
Kontakt batteriprodusent m.h.t. det spesifikke batteri.
NB! Ladediagrammene tar utgangspunkt
i lading av 12V batterier.
143
Sønnak vanntette ladere for
krevende forhold
Sønnaks ladere er med ny og forbedret elektronikk tilpasset dagens krav fra ulike batterityper og tilkoblet
utstyr. Alle laderne har 3-trinns ladeforløp som sikrer
100% lading av alle typer Sønnak blybatterier.
Innebygget intelligens gjør laderne svært velegnet for
fast tilkobling, og forhindrer overlading og "tørrkoking"
av batteriet. Ekstremt lav returstrøm ved nettbortfall
(mindre enn 0,25mA, tilsvarer ca. 2,5Ah pr ÅR) og
robust konstruksjon mot overspenninger i nettet gjør
laderne velegnet til bruk over lang tid uten tilsyn.
Laderne er dobbeltisolerte, har galvanisk skille, og ikke
jordforbindelse til nettet. Dette forenkler problematikken
rundt galvanisk korrosjon i båtinstallasjoner.
•
•
•
•
•
•
•
Vanntett
Bærbar
Automatisk lading
Enkel montering
Kortslutningssikker
Polvendingsbeskyttet
Dobbeltisolert
12V 5A lader
Tilbehør
Best.nr. 52805
12V 10A lader
Best.nr. 52810
144
• Ladingskontroll
• Rustfri
• Skader ikke generator
eller annen elektronikk
• Krever ingen overvåkning
• CE-merket
12V 20A lader
12V 2x10A lader
Best.nr: 52812
Sønnak vanntette ladere
Best.nr.
Nettspenning
Ladespenning
Vedlikeholdslading
Ladestrøm
Batterikapasitet
Dim. mm (LxBxH)
Klasse
Vekt
Temperaturkompensering
Tilbehør
Best.nr: 52820
12V 5A lader 12V 10A lader 12V 20A lader 12V 2x10A lader
52805
230 VAC
14,6 V
13,8 V
5A
14-75 Ah
135x95x140
IP67
1,5 kg
Ja
52810
230 VAC
14,6 V
13,8 V
10 A
50-115 Ah
208x140x228
IP67
4,0 kg
Ja
52820
230 VAC
14,6 V
13,8 V
20 A
100-235 Ah
208x140x228
IP67
7,9 kg
Ja
52812
230 VAC
14,6 V
13,8 V
2x10 A (to sep. 12 V kanaler)
2x50-115 Ah
208x140x228
IP67
8,0 kg
Ja
OBS! Lade- og vedlikeholdsspenning oppgitt ved 20°C batteritemperatur
145
Tilbehør
CTEK batteriladere
XC 800
Multi XS 7000
6V for MC, personbil,
fritid og båter
12V for lastebiler, busser,
traktorer og båter
XS 800
Multi XS 25000
12V for MC, personbil,
fritid og båter
12V for lastebiler, busser,
traktorer og båter
Multi XS 3600
Multi XT 14000
12V for MC, personbil, fritid og båter
24V for lastebiler, busser,
traktorer og båter
Tekniske spes.
CTEK XC 800
CTEK XS 800
CTEK Multi XS 3600
Best.nr.
Dim. mm (LxBxH)
Spenning
Batterikapasitet
Max ladestrøm
Klassifisering
Vekt
61706
142x51x36 mm
6V
1,2-80* Ah
0,8 A max
IP65 (sprut- og støvsikker)
0,3 kg
61707
142x51x36 mm
12V
1,2-32 Ah
0,8 A max
IP65 (sprut- og støvsikker)
0,3 kg
61713
165x61x38 mm
12V
1,2-75 Ah
3,6A max
IP65 (sprut- og støvsikker)
0,5 kg
*Større enn 50 Ah tar lang tid
146
CTEK batteriladere
Med sitt moderne design og intelligente styresystemer er
denne serien med batteriladere et meget godt valg. Disse
laderene er primærsvitsjet, og vil dermed sikre riktig ladespenning til batteriene selv ved AC/DC spenning på godt
under 200 volt. Laderene er 100 % elektronisk styrt, og
kan derfor stå tilkoblet batteriene i månedsvis uten at
disse bruker vann - perfekt til bruk i sesongkjøretøy som
motorsykler og landbruksmaskiner. Laderene har meget
lav rippelstrøm, se tabell under, og dessuten patentert
gnist- og polvendings-beskyttelse. De fleste modellene er
produsert i henhold til IP65 og kan brukes utendørs.
NB! ikke under vann
Alle laderene er:
• Elektronikksikre
• Gnist, feilkoblings- og kortslutningssikre
• Gir minimal gassing
Skjematisk framstilling av ladeforløpet
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
0,8A
0,8A
0,8/3,6A
7A
25A
14A
7,2V
14,4V
14,4/14,7V
14,4/14,7V
14,4V
28,4V
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Tilbehør
XC 800
XS 800
Multi XS 3600
Multi XS 7000
Multi XS 25000
Multi XT 14000
Bulkladetid til ca 80% ladetilstand
Batteri Ah
2
8
20
60
100
235
XC 800
3t
14 t
35 t
100 t
XS 800
3t
14 t
35 t
100 t
Multi XS 3600
1t
3t
8t
24 t
Multi XS 7000
Multi XS 25000
Multi XT 14000
For stor ladekapasitet
Vedlikeholdslading
4t
12 t
20 t
For liten ladekapasitet
Vedlikeholdslading
3t
5t
12 t
6t
10 t
24 t
Tekniske spes.
CTEK Multi XS 7000
CTEK Multi XS 25000
CTEK Multi XT 14000
Best.nr.
Dim. mm (LxBxH)
Spenning
Batterikapasitet
Max ladestrøm
Klassifisering
Vekt
61714
191x89x48 mm
12V
14-150 Ah
7A max
IP65 (sprut- og støvsikker)
0,8 kg
61712
233x128x64 mm
12V
50-235 Ah
25A max
IP44 (utendørsbruk)
1,4 kg
61711
233x128x64 mm
24V
28-300 Ah
14A max
IP44 (utendørsbruk)
1,4 kg
147
Batteritestere
EBT-155 plus
EBT-155 plus
Best nr 40537
EBT-155 plus er utviklet i samarbeid mellom
Midtronics og Exide Technologies til bruk for
dagens moderne batteriteknologi.
Tilpasset personbil- og fritidsbatterier opp til
100 Ah. EBT-155 plus kan også teste bilens
dynamo og startmotor.
EBT-255
EBT-255 Lastebiler og busser
Best nr 40538
Tilbehør
Håndholdt elektronisk batteritester til lastebiler,
busser og traktorer. Tester dine batterier hurtig,
enkelt og sikkert. Har også MCA-måling av
testing av fritidsbatterier.
Fordeler
• Tester batteriet, ladesystemet og startmotoren
• Nøyaktig testverktøy, forteller på en enkel
måte når batteriet bør byttes eller lades
• Sparer tid og kostnader, rask og sikker
• Lett å bruke
• Ingen risiko for varme eller gnister,
ingen risiko for skader
• Robust konstruksjon
148
EBT-155 Plus - 3 i en
• Best nr 40537
• Spenning: 12V
• Bruksområde ampere:
CCA 350A-850A EN (DIN, SAE,
MCA)
• Vekt: 310 gram
• Dimensjon: 190x95x40 mm
• Bruksområde: Personbiler, båt,
campingvogner og bobiler
EBT-255 Lastebiler og busser
• Best nr 40538
• Spenning: 12V
• Bruksområde ampere:
CCA 900A-2400A EN (DIN,
SAE, MCA)
• Vekt: 350 gram
• Dimensjon: 190x95x40 mm
• Bruksområde: Lastebiler, busser,
traktorer og båter
Memorysaver
Tilbehør
Best.nr. 69165
Memorysaver - 12 V backup energi
Alle biler produsert etter 1989 har en eller annen form
for kjørecomputer, og disse bør ikke gjøres strømløse ved
batteriskifte. Endel biler har backup-batteri for dette,
men på grunn av alder eller andre defekter kan en del
av disse være ute av funksjon.
Dersom du bruker Memorysaver ved bytte av batteri
unngår du problemer som omprogramering av bilstereo,
feil i kjørecomputer og andre elektroninske funksjoner.
Du sparer tid og får en mer fornøyd kunde.
Memorysaver kan også brukes til reservestrøm til mobiltelefonen, og er en hendig 12V nødstrømskilde til for
eksempel kartplotter eller lys.
•
•
•
•
•
12 V AGM batteri 7,2 Ah
Bærehåndtak
Kontakt for sigarett-tenner
Grønn/rød lysdioder viser ladetilstand
Lader for 12 V og 220 V er inkludert
149
ULTRA ALKALINE - alkaliske batterier
Varenr.
Type
EAN kode
Volt
Stk. pr. pk.
Pk. pr. kart.
4203
LR 20/S2
4891199037146
1,5
2
20
4310
LR 20/U2
4891199034442
1,5
2
20
4202
LR 14/S2
4891199037177
1,5
2
24
4311
LR 14/U2
4891199034473
1,5
2
20
4312
LR 6/U4
4891199027598
1,5
4
40
4313
LR 03/U4
4891199027659
1,5
4
40
(Super alkaline)
4314
LR 1/Bulk
4891199000652
1,5
1
20
4315
6LR 61/U1
4891199034688
9
1
10
4891199057809
4,5
1
10
4891199006968
1,5
20
200
(Super alkaline)
4316
3LR 12/U1
(Super alkaline)
4317
LR6/S20
Tilbehør
GREENCELL - alkaliske batterier
4211
R 20PP/S4
7392061505222
1,5
4
20
4035
R 14PP/U2
4891199000669
1,5
2
20
4031
R 6PP/U4
4891199000133
1,5
4
40
4038
R 03PP/U4
4891199000843
1,5
4
40
4128
3R12/U1
4891199000379
4,5
1
10
4140
4R25/996PP/C1
4891199011313
6
1
6
4891199042096
12
1
20
(ingen)
1,5
1
10
SPESIALBATTERIER - alkaliske batterier (også for bilalarm)
14525
23A/C1
14526
76A (LR44)/C1
14527
PX625A/C5
4891199011641
1,5
5
100
14529
27A/C5
4891199011504
12
1
100
14540
CR1220/C1
4891199004346
3
1
10
14541
CR1616/C1
4891199003691
3
1
10
14542
CR1620/C5
(ingen)
3
1
5
14543
CR2016/C1
4891199003707
3
1
10
14544
CR2025/C1
4891199003714
3
1
10
14545
CR2032/C1
4891199003721
3
1
10
S = Annet fabrikat, C = Bulkpakning m/folie, D+U = Blisterforpakning
150
LYKTER
Varenr. Type
EAN kode
Stk. pr. pk.
Pk. pr. kart.
4760
Sonca pennelykt (0120)
4891138012029
1
48
4763
Sonca gummilykt, liten (222RB)
4891138421944
1
12
4764
Sonca gummilykt, stor (252RB)
4891138421845
1
6
4766
Sonca Xenon Spotlight, stor (252AV)
4891138429643
1
6
4767
Sonca Xenon Spotlight, liten (221AV)
4891138429544
1
12
4769
Sonca Xenon Lanternelykt (456AV)
4891138430113
1
6
4744
Lanterne-/Krabbelykt (DCT-127/1426K)
7391454104059
1
6
4745
Bærbar “1000-meter” oppladbar (2933NS) 7391454107531
1
12
4792
Industrilykt (41-2381)
(ingen)
1
6
8504
Oppladbar nødlykt
7391947000233
*1
6
62056 Pennelykt 1900T EX-godkjent
0019428019853
1
12
69224 Flat metall-lykt
7027095374208
1
12
69236 Magnetlykt
7027095333588
1
12
69240 Oppladbar lykt, 220/12V
7391947000400
*1
6
1
4
4800
Diskdisplay lykter (7stk. 4764+ 5stk. 4763) (ingen)
Tilbehør
Tilbehør
*) Er pakket i blister, og med batteri inkl.
LYKTEPÆRER
Varenr.
4601
4603
4604
4609
4610
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4650
4652
Type
2,4V - 0,70A
2,2V - 0,47A
4,8V - 0,60A (gml.4744)
4,8V - 0,50A (gml.4769)
3,6V - 0,75A (gml.4766)
2225B
HPX21
HPX41
KPR102
KPR113
H3/100W
2,4V - 0,50A
3,5V - 0,30A
EAN kode
(ingen)
(ingen)
(ingen)
(ingen)
(ingen)
7391454104301
4891138430526
4891138430625
4891199005978
4891199005992
7391454107692
(ingen)
(ingen)
Til lykt
4761
4762
4760
4767, 4766
4769
69240, 4763, 4764
4744
4745
69236
69224
Stk. pr. pk.
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
Pk. pr. kart.
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1
12
12
151
BATTERILADERE - OPPLADBARE BATTERIER
Tilbehør
Varenr.
152
Type
EAN kode
Stk. pr. pk.
Pk. pr. kart.
4360
GP Powerbank Ultra Smart 2100
4891199059384
1
6
4361
GP Powerbank Rapid 2100
4891199058844
1
6
4362
GP Powerbank Night Lite
4891199046377
1
6
4363
GP Powerbank Torch
4891199061240
1
6
4364
GP Powerbank
4891199021220
1
6
4365
GP Powerbank 3
4891199032141
1
6
4370
GP Billader-sig.uttak 12V
4891199034435
1
6
4390
GP 130AAHC U4 / R6 1300mAh
4891199021640
4
40
4392
GP 210AAHC U4 / R6 2100mAh
4891199054846
4
40
4393
GP 17R8H U1 / 9V 170mAh
4891199034336
1
24
Sønnak som støttespiller!
Med Sønnak som samarbeidspartner
har Henning Solberg nå tatt steget
opp blant de beste kjørerne i rally-VM.
Vi er med når Henning og hans kartleser
Cato Menkerud skal måle krefter
med de beste i verden!
Vi er med når Norges raskeste hester
setter nye rekorder. Hestesporten forbindes med stor fart og høy spenning
- akkurat som batteriene fra Sønnak!
Vi er stolte over at et så dyktig og
profesjonelt team har valgt Sønnak
batterier i sin båt, og ser det som en
solid anerkjennelse av våre produkter.
Pappdisplay med gode
argumenter for noen av våre
mest populære batterier, til
bruk for eksponering i
butikken.
Praktisk batteristativ
for bruk i butikken.
Batterileksikon og
prisliste, gjør det
meget enkelt å finne
det optimale batteriet.
Varenr.
Varetype
Tilbehør
BATTERILADERE
52875
Einhell WLGN 30/100
m/6 trinns variabel ladeeffekt og hjelpestart 100A
6/12/24V, 10,7kg, 440x330x250mm (LxBxH)
52805
Exide Batterilader 12V-5A, vanntett
Elektronisk batterilader, 1,5 kg 135x95x140mm (LXBXH)
52812
Exide Batterilader 12V-2x10A, vanntett
Elektronisk batterilader, 8,0 kg 140x228x208mm (LXBXH)
52822
EXIDE Batterilader 12/2,7 100x51x63 mm, 250 g (9640)
52040
EXIDE Batterilader 12/4, 135x80x44, 350g (2040)
52140
Exide Batterilader 12V/5A
52920
Exide Batterilader 24/1,5 100x51x63, 250g
52924
EXIDE Batterilader 24/5,184x171x54, 1,7 kg
(m/festevinkel) (9740)
52925
EXIDE Batterilader 12/10,184x171x54, 1,7 kg
(m/festevinkel) (9740)
52926
EXIDE Batterilader 24/10,148x210x58mm,1,55 kg
(m/festevinkel) (2045)
52927
EXIDE Batterilader 12/20, 148x210x58mm, 1,55 kg
(m/festevinkel) (2045)
52940
EXIDE Batterilader 12/17, 212x186x63,5mm, vanntett
(2045)
52939
EXIDE Batterilader 12/10, 184x171x54mm, vanntett
(9740)
52941
3 st. Batterilader 12/40 med ladekabel
52881
Ferve hurtiglader F-925
m/innebygget digital batteritester og hjelpestart 210A
24kg 180x300x580mm (LxBxH)
52892
Telwin Leader 400, 12/24V, Hjelpestart 180A
12kg 340x260x230mm (LxBxH)
61706
CTEK XC 800 6V
61707
CTEK XS 800 12V
61713
CTEK Multi XS 3600 12V
61714
CTEK Multi XS 7000 12V
61701
CTEK Multi XS 25000
61702
CTEK Multi XT 14000 24V
61703
CTEK XS 25000
61704
CTEK XT 14000 24V
For mer informasjon om solstrømprodukter,
be om spesialbrosjyre!
154
DC/AC INVERTERE
58412
Sinus 12 VDC / 230 VAC - 150W (300W kortvarig)
203x150x65, 1,15 kg
58512
Sinus 12 VDC / 230 VAC - 300W (500W kortvarig)
238x150x65, 1,55 kg
58612
Sinus 12 VDC / 230 VAC - 600W (1000W kortvarig)
335x238x83, 3,1 kg
58712
Sinus 12 VDC / 230 VAC - 1000W (2000W kortvarig)
395x238x83, 4 kg
59981
12 VDC / 230 VAC - 110 W (150 W kortvarig)
200x105x57, 1,8 kg
59982
224 VDC / 230 VAC - 140 W (160 W kortvarig)
200x105x57, 1,8 kg
59983
48 VDC / 230 VAC - 140 W (160 W kortvarig)
200x105x57, 1,8 kg
59984
12 VDC / - 230 VAC - 120 W (250 W kortvarig)
125x150x65, 500g
59985
12 VDC / - 230 VAC - 300 W (500 W kortvarig)190x150x65, 1 kg
59986
12 VDC / - 230 VAC - 600 W (1000 W kortvarig)
280x240x80, 2,45 kg
59987
12 VDC / - 230 VAC - 1000 W (2000 W kortvarig)360x237x86, 4,45 kg
59988
12 VDC / - 230 VAC - 1500 W (3000W kortvarig)
437x237x86, 5,1 kg
59989
24 VDC / - 230 VAC - 120 W (250 W kortvarig)
125x150x65, 500g
59990
24 VDC / - 230 VAC - 300 W (500 W kortvarig)
190x150x65, 1 kg
59991
24 VDC / - 230 VAC - 600 W (1000 W kortvarig)
280x240x80, 2,45 kg
59992
24 VDC / - 230 VAC - 1000 W (2000 W kortvarig)
360x237x86, 4,45 kg
59993
24 VDC / - 230 VAC - 1500 W (3000W kortvarig)
437x237x86, 5,1 kg
Varetype
DC/DC CONVERTERE
59900
Linære, 2 Ah, 24V/12 - flere spenn. versjoner,
3A-kortvarig. 80x105x46, 250 kg
59901
Linære, 3 Ah, 24V/12, 5 A-kortvarig 130x105x46, 400g
59902
Linære, 6 Ah, 24V/12 , 8 A-kortvarig 129x115x62, 500g
59903
Linære, 8 Ah, 24V/12, 20 A-kortvarig 310x115x62, 1,3 kg
59904
Switch Mode, 6 Ah, 24V/12 96x115x38, 400g
59905
Swich Mode, 20 Ah, 24V/ 12, 23 A-kortvarig
203x102x63, 0,9g
59906
Switch Mode m. galvanisk skille - ustabilisert, 4 Ah,
12V/24, 5 A-kortvarig, 220x105x70, 1kg
59907
Switch Mode m. galvanisk skille - stab., 6 Ah, 24V/12
flere spenn. versjoner, 10 A-kortvarig, 135x119x46, 600g
59908
Switch Mode m. galvanisk skille - stab., 6 Ah, 24V/12
flere spenn. versjoner 8 A-kortvarig, 135x119x46, 600g
59909
Switch Mode m. galvanisk skille - stab.,12 Ah, 24V/12
flere spenn. versjoner 16 A-kortvarig, 215x151x62, 1,1 kg
59910
Switch Mode m. galvanisk skille - stab.,12Ah, 48V/12
flere spenn. versjoner 16 A-kortvarig, 215x151x62, 1,1 kg
FYLLEUTSTYR
73040
Batterifyller 220V
53090
Pumpehevert
53160
Påfyllingsflaske m/slange
KABLER
72520
72530
72540
72196
72198
72200
72210
72220
72230
72240
72250
72260
72270
72280
72290
72300
72310
72312
72314
72321
72322
72411
72323
Mellomforbindelse 35kv/30cm
Mellomforbindelse 35kv/40cm
Mellomforbindelse 25kv/40cm
Startkabel 6kv. -sort
Startkabel 6kv. -rød
Startkabel 10kv. -sort
Startkabel 10kv. -rød
Startkabel 16kv. -sort
Startkabel 16kv. -rød
Startkabel 25kv. -sort
Startkabel 25kv. -rød
Startkabel 35kv. -sort
Startkabel 35kv. -rød
Startkabel 50kv. -sort
Startkabel 50kv. -rød
Startkabel 70kv. -sort
Startkabel 70kv. -rød
Startkabel 95kv. -sort
Startkabel 95kv. -rød
Hjelpestartkabel 6kv. m/overspenningsvern
Hjelpestartkabel 25kv. m/overspenningsvern
Hjelpestartkabel 35kv m/spenningsvern-3,5m
Hjelpestartkabel 50kv. 1000A klyper
m/overspenningsvernLA
LADEKLEMMER
72595
Ladeklemmer 25A + og - pr pk.
72600
Ladeklemmer 100A - positiv
72610
Ladeklemmer 100A - negativ
72630
Ladeklemer 400A - positiv
72640
Ladeklemmer 400A - negativ
72641
Ladeklemmer H750 - positiv
72642
Ladeklemmer H750 - negativ
72645
Ladeklemmer, helisolert 1000A positiv
72646
Ladeklemmer, helisolert 1000A negativ
POLSKO
72790
72800
72826
72827
72655
72660
72670
72680
72690
72720
72730
72740
Varenr.
Varetype
72750
72760
72780
72875
72876
72877
72870
72840
Polsko 35/95kv - negativ
Polsko 35/50kv - negativ
Polsko 35/50kv - positiv
Batteripolsko m/plastvingemutter-8mm bolt-pos, stk.
Batteripolsko m/plastvingemutter-8mm bolt-neg, stk.
Batteripolsko m/vingemutter 8 mm (sett)
Påskrubare sidepoler (pr. sett)
Quick power hurtigkobling (pr. sett)
DIV. BATTERIUTSTYR
52019
1 stk. Festebrakett type 201970 for lader 2040,
72x82x45mm (LxBxH)
53040
Bærestropp
72878
Festejern - universal
53070
Illco-way stativ
53080
Illco-way patron
53060
Illco-way komplett, patron, stativ og 2 slanger
72890
Ladeskap m/vifte BS 1000, 1010x670x1500mm
(LxBxH) 220V/380V
72891
Ladeskap m/vifte BS 1600, 1600x670x1500+B38mm
(LxBxH) 220V/380V
53545
Lokk til Powerline 56801/02 - sort
53010
Pol-/polskobørste
53050
Polrensekryss
52890
Start Booster 24V 600 Amp
52891
Start Booster 12V 600 Amp
52895
Batteri Start Booster
52915
Sønnak Power Trolley 12V
Startvogn u/batteri, maks startstrøm 1300A
ca. 37kg, 370x400x1080mm (LxBxH)
52916
Sønnak Power Trolley 12/24V
Startvogn u/batteri, maks startstrøm 1300A
uttak for 12V og 24V, ca. 58kg
53522
Vernekasse 115Ah. liten m/rem
53540
Vernekasse Freeline 75 m/rem
61708
CTEK batterikabel
61709
CTEK sigarettenderkontakt
MÅLEINSTRUMENTER
40537
Exide batteritester - EBT-155 PLUS, 427 g,
230x102x65 (LXBXH)
40538
Exide batteritester - EBT-255 LAST & BUSS, 341 g,
190x102x38 (LXBXH)
72100
Exide syremåler m/gult hylster
28011
Exide syremåler PV/LV m/hylse
28010
Exide syremåler MC m/hylster
72040
Ferve tester F 814 - Batteritester 3,67 kg,
250x150x195mm (LxBxH)
72045
Ferve digitalt voltmeter F-2200 70g,
180x30x18mm (LxBxH)
TEKNISKE
69235
69163
52853
69165
Tilbehør
Varenr.
HJELPEMIDLER
Equalizer BSP 13,9
Memorysaver m/gnistdemper
Lader, Memory Saver, 12V-130 MA
Memorysaver 12V 7,2Ah
Dobbel polsko - negativ
Doble polsko - positiv
Ford cargo polsko - negativ-10 mm bolt
Ford cargo polsko + positiv-10mm bolt
Monteringssett Ford
Polsko 16-35kv (vanlig) - positiv
Polsko 16-35kv (vanlig) - negativ
Polsko Fiat - positiv
Polsko Fiat - negativ
Polsko 50/70kv - positiv
Polsko 50/70kv - negativ
Polsko 35/95kv - positiv
155
Teknisk redaksjon
Teknisk redaksjon
Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp?
Dette kapittelet tar for seg kjøretøyets elektriske system og
batteriets oppbygning. Her får du veiledning i montering,
vedlikehold, kontroll og lading av batterier. Under temaet
"strøm i båt" ser vi på problemstillinger i forbindelse med
bruk av fritidsbatterier, samt dimensjonering av batteribanken og hvilke krav som stilles til lading av denne.
I tillegg gir vi deg svar på generelle spørsmål vi
opplever som mest vanlig i forbindelse med
bruk av batterier.
156
Innholdsregister
Kjøretøyets elektriske system
s?
Tenningssystemet. Startsystemet.
Ladesystemet. Batteriet.
Batteriets oppbygning
s?
Gitteret. Positiv plate. Negativ plate. Separator.
Celle. Batteri. Batterikassen. Multilokk/ compact.
Produksjon av gitter og plater. Legering. Elektrolytt.
Properzi-teknologi.
Batteriets virkemåte
s?
Den kjemiske prosessen. Spenning.
Kapasitet/reservekapasitet. Startkapasitet/kaldstartstrøm.Lading.
Montering, vedlikehold og kontroll
s?
Syrevekt og lading
s?
Måling. Temperaturkorrigering.
Bruksområder
s?
Startbatteriet. Fritidsbatterier.
Heavy Duty Extra/Super Heavy Duty.
Exide Maxxima 900.
Rekombinasjonsbatterier.
Advarsel
Teknisk redaksjon
Montering i bilen. Vedlikehold. Kontroll.
Kuldens innflytelse. Selvutlading.
Aktivisering av tørrladede batterier.
s?
Gass. Syre.
Hjelpestart med startkabler
s?
Batteriprøvetabell
s?
Strøm i båt
s?
Denne seksjonen er ikke ment å være en vitenskapelig
avhandling eller en lærebok om startbatteriet, men en
enkel og lettfattelig informasjon om start-batteriets
oppbygning, virkemåte og krav til vedlikehold. Dersom
noen er interessert i opplysninger utover dette, står vi
med glede til tjeneste.
157
Spørsmål og svar
1. Hva er amperetimer (Ah) og reserve-kapasitet?
7. Hva er et rekombinasjonsbatteri?
Batteriets totale "energireserve" måles i ampertimer (Ah).
Som oftest måles denne ved 20 timers utladetid.
Batteriet belastes til man har en sluttspenning på 1,75 V
per celle, eller med andre ord 10,5 volt for et 12 volts
batteri. Reservekapasitet (R) oppgis i minutter og er den
tid batteriet kan belastes med 25 A før spenningen faller
under 1,75 V per celle - 10,5 volt på et 12 volts batteri.
Ved 100 timers utladertid vil tallverdiene øke, men det
er ikke mer energi i batteriet av den grunn.
Enkelt forklart er det slik at et standard "åpent" batteri er
full-ladet når det når "gassespenning", og gassen slippes
ut av batteriet gjennom ventiler i proppene eller i lokket.
Et rekombinasjonsbatteri når også "gassespenning" når
det er full-ladet, men i stedet for å slippe gassen ut,
rekombineres den inne i batteriet. Man får m.a.o. et lukket
system. Alle rekombinasjonsbatterier har sikkerhetsventiler
som åpnes i tilfelle trykket inne i batteriet øker dramatisk
i forbindelse med overlading. Ingen rekombinasjonsbatterier
kan etterfylles, derfor må man kun bruke strøm- og/eller
spenningsstyrte ladere. Dersom batteriet stadig overlades
vil elektrolytten til slutt være helt borte, og batteriet slutter
å fungere. Det finnes to kategorier av rekombinasjonsbatterier; AGM batterier og gelebatterier.
Teknisk redaksjon
2. Hva betyr CCA?
Med Cold Crank Amps, eller på norsk kaldstartstrøm,
menes det hvor mye energi som finnes tilgjengelig for å
starte motoren. De mest utbredte normene er EN og SAE.
Felles for disse er at begge setter krav om -18°C ved
målingen. Slik foregår en test iht. EN: Man kjøler batteriet
ned til -18°C. Batteriet belastes med den oppgitte ampere
i 10 sekunder. Etter belastning skal batteriet ha minimum
7,5 V. Batteriet skal hvile i 10 sekunder, og deretter belastes
med 60% av den opprinnelige belastningen i 73 sekunder.
Spenningen i batteriet skal ikke gå under 6V. I en test
iht. SAE belaster man den oppgitte verdien, og etter 30
sekunder skal batteriet minimum ha sluttspenning 7,2 V.
Også denne testen foregår ved -18°C.
8. Hva er et gelebatteri?
Med gelebatterier menes batterier hvor elektrolytten/
batterisyren er flytende når den fylles i batteriet under
produksjonen. Senere tilsettes en kiseloppløsning som
gjør at batterisyren stivner. Gelebatterier har like mye
batterisyre som vanlige "åpne" batterier. Fordi batterisyren
er i fast form sitter batteriets plategrupper som støpt fast,
og er dermed meget bra beskyttet mot skader som følger
av vibrasjoner/rystelser. Gelebatterier tåler stadige dyputladinger svært bra.
3. Hva er korrekt ladespenning?
I bil er korrekt ladespenning – 14,2 -14,4 volt ved
+25°C, målt over batteriets poler med motoren på tomgang og kjørelys på. I 24 volts anlegg skal tilsvarende
være 28,4 - 28,8 volt.
4. Hva menes med lademottagelighet?
Lademottakelighet angir hvilken evne batteriet har til å
motta ny energi. Man måler lademottageligheten i
ampere (A) ved -18°C. Ved denne temperaturen skal
lademottageligheten være 20% av batteriets 20 timers
kapasitet. Det vil si at et batteri med 68 Ah v/20 timer skal
ha minimum 13,6 A.
5. Hva er syrevekt?
Syrevekt er en måleenhet som viser batterisyrens spesifikke
vekt. Et full-ladet batteri skal ha en syrevekt på 1,28 - 1,30
ved +25°C. For hver 10. grad under +25°C trekkes 0,007
på syremålerskalaen, og motsatt for hver 10. grad over +25°C.
9. Hva er et AGM batteri?
AGM er en forkortelse for Absorbed Glass Mat. Med dette
menes det at elektrolytten ligger absorbert i separatormaterialet og i platenes aktive materiale. Det betyr at det
er mindre batterisyre i et AGM batteri enn i et tilsvarende
"åpent" batteri. Vi får høyere effektstetthet ved høybelastning/starter i AGM batterier, men de er vesentlig
mer følsomme for skader som følge av overlading.
10. Hva er selvutlading?
I alle bly-/syrebatterier finner det sted en viss selvutlading.
Jo varmere batteriet er, jo høyere er selvutladingen. For
hver tiende grad temperaturen går ned reduseres selvutladingen med 50%. Da er det lettere å forstå hvorfor
båtbatterier kan oppbevares i båten om vinteren, og
hvorfor det kan oppstå startproblemer etter at bilen har
stått parkert ute en uke eller to om sommeren.
11. Hva betyr det at et batteri er sulfatert?
6. Kan man etterfylle batteriet med batterisyre?
Nei! Dersom væskenivået i batteriet er for lavt skal man
kun etterfylle med destillert vann. Korrekt væskenivå er
10 -15 mm over platene.
NB! Husk at ikke alle batterier kan åpnes. Dette gjelder
f.eks. Exide Gel og Exide Maxxima 900.
158
Det betyr at det har dannet seg et belegg av blysulfat på
platene. Belegget er stort sett svært vanskelig å få vekk
gjennom lading. Sulfatering oppstår oftest ved at batteriene
settes bort uten å lades først, eller at man bruker batteriene
på en slik måte at det ikke tilføres nok lading. Platene på
sulfaterte batterier vil ha et hvitt belegg på overflaten.
Det kan antas at et batteri er sulfatert dersom spenningen
12. Kan man bytte kun det ene batteriet i et
24 V system?
Det er ikke bra batteriøkonomi å kun bytte ut ett batteri.
Batterier som er seriekoblet vil tilpasse seg hverandre, og
det blir dårligere levetid på begge batteriene dersom disse
er ulike med hensyn på konstruksjon eller alder. Det kan
også være en god ide å montere en såkalt equalizer.
13. Hva skjer ved en vibrasjonsprøve?
Batterier er også kategorisert etter hvor bra de er beskyttet
mot skader som følge av vibrasjoner under bruk. Før en
slik vibrasjonsprøve skal batteriet lades fullt opp, og deretter
belastes med 60% av nominell startstrøm.
Så skal batteriet hvile i et døgn før selve prøven starter.
Batteriet spennes fast og vibreres i en vertikal akse (opp
og ned), der vibrasjonsfrekvensen er 30-35 Hz. Det er tre
ulike nivåer – V1, V2 og V3. Ved nivå V1 vibreres batteriet
ved 3 g i 2 timer, V2 vibreres ved 6 g i 2 timer og V3
vibreres ved 6 g i tyve timer. Senest 4 timer etter vibrasjonsprøven skal batteriet nok en gang belastes med
60% av nominell startstrøm. Begge utladeprøvene tas
ved +25°C og kravet til sluttspenning etter 60 sekunder
er 7,2 V i utladingen både før og etter selve vibreringen.
14. Hva er cyclingskapasitet/dyputladings
egenskaper?
Batterier har ulike konstruksjoner alt etter hva de skal
brukes til. For å kategorisere i hvilken grad de ulike batteriene egner seg til cyclingsdrift/gjentatte dyputladinger
bruker vi en utholdenhetsprøve ("Endurance-test"). Det
er tre ulike nivåer i denne testen; E1, E2 og E3. Nivå E1
gjelder batterier til personbiler og andre applikasjoner
hvor man ikke har gjentatte dyputladinger. Prøven foregår ved at man lader ut 25% av batteriets nominelle
kapasitet ved 25°C. Kravet er at batteriet etter 180 slike
dyputladinger skal kunne utlades med 60% av nominell
startstrøm ved -18°C uten at spenningen etter 30 sekunder går under 7,2 V. Nivå E2 og E3 brukes for å teste
batterier som skal kunne brukes i applikasjoner som kan
innebære gjentatte dyput-ladinger, som f.eks. busser,
båter og tunge lastebiler. Testen foregår på samme måte
som for batterier til personbiler, men istedenfor 25% utladinger, tar man ut hele 50% av batteriets nominelle kapasitet. I tillegg økes temperaturen til 40°C. Nivå E3 har det
strengeste kravet, og i denne gruppen finnes bla. SHD-,
gele- og Maxxima DC batteriene. Kravet til E3 er 60% flere
dyputladinger enn for E2, m.a.o. 288 dyputladinger med
50% utlading ved 40°C.
16. Hva skjer hvis et batteri monteres med feil
polstilling i bilen, eller ledningene byttes
om under montering?
Det blir en kortslutning, og skaden inntreffer umiddelbart.
Det er diodene i dynamoen som skades, og dette kan
lett gi følgeskader som er dyre å reparere.
17. Hva er forskjellen på 36 V og 42 V systemer?
I nær framtid vil biler med elektriske systemer som bruker
høyere enn 12 volt spenning komme på markedet. Det
snakkes om vekselvis 36- og 42 volt systemer. Med 36
volt mener man hvilespenning på batteriet. Det vil si at
et 36 volt batteri har 18 celler istedenfor 6 celler som i
et 12 volt batteri. Med 42 volt menes batteriets gassespenning.
18. Kan batterier eksplodere?
Ved uforsiktig bruk av batterilader eller montering/
demontering av batterier. Les bruksanvisning på lader og
følg den! Unngå gnister/bruk av åpen flamme i nærheten
av batterier. Husk at det under lading dannes knallgass
som må ledes vekk fra kilder til gnist eller åpen flamme.
Batteriet kan med fordel “hvile” en stund etter frakobling
før det flyttes. Se også sikkerhetsmanualen på batteriets
bakside.
19. Kan batterier som kjøpes/leveres tørrladet
brukes i moderne personbiler?
Det er viktig å være varsom med dette av to grunner.
Den ene grunnen er at tørrladede batterier har lavantimon
legeringer, og derfor vil nå gassespenning raskere enn tilsvarende batterier med kalsium/kalsium legering. Dette
betyr at denne typen batterier bør unngås i biler hvor
batteriene monteres under baksetet eller i bagasjerommet
av hensyn til risiko for syresøl ved overlading. Det er
også viktig å bruke lufteslanger slik at eventuell overskuddsbatterisyre ledes bort fra bilen (dette kan forekomme med overlading). Tørrladede batterier er heller
ikke like nøye gjennomtestet som batterier som leveres
ferdig syrefylt fra fabrikken.
Teknisk redaksjon
i batteriet stiger fra tilnærmet utladet til godt over 13 volt
i løpet av noen minutters lading. Jo mer spenningen stiger
utover det normale, jo kraftigere kan man anta at batteri
er sulfatert.
20. Hva er galvanisk skille?
Et galvanisk skille er et isolerende skille mellom to
elektriske kretser og benyttes der det er ønskelig at to
kretser er elektrisk skilt.
Et eksempel på et slikt galvanisk skille er transformatoren
i en batterilader som benyttes for å isolere laderutgangen
fra strømnettet, for å hindre at en bruker berører strømnettet. Samtidig kan energi fra strømnettet overføres og
omgjøres til en berøringssikker spenning.
15. Hvor lenge holder et bilbatteri?
Under normale driftsforhold, dvs. ved vanlig kjørelengde
og riktig lading, beregnes et startbatteri til å holde i 4 - 5 år.
Men husk at dette vil kunne variere sterkt i forhold til
kjøremønster, ladespenning og hvor mye ekstrautstyr
som er i bruk til enhver tid.
159
Kjøretøyets elektriske system
For å få full oversikt over hva et batteri er
og hvordan det virker, må vi vite litt om
det systemet batteriet er en del av.
Tenningssystemet i en bensinmotor
Teknisk redaksjon
Når vi skrur tenningsbryteren på, leverer
batteriet 6 - eller 12 volts spenning til
coilen som transformerer spenningen opp
til ca. 20.000 volt. Fra coilen går strømmen
til fordeleren som dirigerer strømmen til
tennpluggene (når motoren er i gang).
I løpet av kort tid vil det også komme
personbiler med 36-/42 volts elektriske
systemer på markedet. Dette er bly-/syrebatterier med 18 celler á 2,13 volt.
Gassespenningen på slike batterier vil
være ca. 42 volt v/+25°C.
Skrur vi tenningsbryteren i startposisjon,
går en puls fra batteriet til startreleet som
kobler strøm fra batteriet til starteren.
Starteren er en elektromotor som driver
kjøretøyets motor inntil denne starter.
Starteren trekker mye strøm og stiller
store krav til batteriet, spesielt i den
kalde årstiden.
Ladesystemet
Ladesystemet består av en generator
(dynamo) og spenningsregulator.
Regulatorens oppgave er å holde generatorens ladespenning på riktig nivå for
ulike klimatiske- og driftsforhold. Av den
grunn burde regulatoren vært justerbar.
Det er ikke de originale, men det finnes
regulatorer som har denne egenskapen.
Normal ladespenning på 12 V's anlegg
bør være 14,2 - 14,4 V ved +25°C målt
over batteriets + og ÷ poler, med noe
høy tomgang, ca. 2000 omdr. og kjørelys
på. Grunnen er at batteriet trenger dette
for å nå gassespenning eller m.a.o. bli
full-ladet. Det er også viktig å øke ladespenningen etter hvert som temperaturen
synker. Ladespenningen må økes med
0,3 V for hver tiende grad temperaturen
synker. Når temperaturen øker må dette
kompenseres tilsvarende bare med
omvendt fortegn. Ved høyere belastning
som vifte til varmeapparatet, elektrisk
oppvarmede ruter og setevarme, bør
spenningsfallet ikke være mer enn
0,3 V. Ved testen bør batteriet være tilnærmet full-ladet. Det er også mulig å få
en viss peiling ved bruk av syremåler.
Dersom syrevekten ikke kan holdes på
1,26 - 1,28 spec. vekt ved normal bruk,
er det tegn på dårlig lading.
For å unngå såkalt skjevlading i 24 V
systemer kan det være en fordel å bruke
en equalizer. Denne vil motvirke effekten
av forskjellig lading av batteriene og dermed øke levetiden noe.
Husk å kompensere for temperatur ved
syremåling (se side xxx).
Batteriets oppbygning
Batteriet, akkumulator
I det daglige snakkes det om batterier,
det riktige navnet er blyakkumulatorer.
Et batteri har evnen til å motta elektrisk
energi, lagre denne kjemisk, for så å avgi
den ved behov. Ved akkumulering av
energi, skjer det bestemte endringer
med platens kjemiske sammensetning.
(Se side xxx, "den kjemiske prossesen")
Gitteret
Gitteret har samme funksjon i negative
og positive plater. Det skal holde den
aktive massen på plass, samt være strømleder for denne. For noen år tilbake ble
blyet i gitteret legert med 6-7% antimon
for å få blyet mekanisk sterkt, dette for å
tåle håndtering i produksjon og rystelser
under bruk.
Gitter
Antimonets svakhet er at det gir større
gassutvikling og større vannforbruk. Ved
hjelp av nye produksjonsmetoder gikk man
160
Startsystemet
over til lavantimonlegeringer, mindre enn
2 % antimon. Denne legeringen ga
vesentlig lavere vannforbruk under bruk,
og ga brukerne "vedlikeholdsfrie"
batterier. Kravene til vedlikeholdsfrihet
er spesifisert i EN 50342.
Senere kom såkalte "hybridbatterier". I
denne konstruksjonen benyttes lavantimonlegering i de positive gitrene og blykalsiumlegering i de negative gitrene.
Gjennom dette ble vannforbruket redusert
med ca. 40 %, og selvutladingen ble
redusert med ca. 15 %, under ellers like
forhold. Denne løsningen er nå erstattet
av batterier med kalsiumlegeringer i
både negative og positive gitter i batterier
for personbiler. Med kalsium i både positive og negative gitter reduseres vann-forbruket med 80%, og selvutladingen med
30% i forhold til legeringer med
ca. 2% antimon. I moderne batterier er
gitrene vesentlig tynnere enn tidligere,
dette for å oppnå stadig mer tilgjengelig
energi i batteriene samtidig som vekten
reduseres.
NB! Energien akkumuleres i det aktive
materialet og ikke i gitteret. I Sønnaks sortiment av større batterier for lastebil, busser etc., er de fleste modellene hybride,
altså lavantimon i de positive gitrene og
kalsiumlegering i de negative gitrene.
Batterier med kalsiumlegering i de positive
gitter var tidligere vanskeligere å lade
opp dersom de ble dyputladet. For å
kompensere dette tilsettes nå ofte tinn.
(Se side xxx gitter- og plateproduksjon.)
Positiv plate
Det aktive materialet i de positive platene
er finkornet og porøst. Hovedbestanddelen er blydioksyd (PbO2-krystaller).
Etter lading er platene brune.
Negativ plate
I de negative platene bærer gitteret et
like porøst og finkornet aktivt materiale.
Hovedbestanddelen er svampbly
(Pb) tilsatt "ekspander". Dette er stoffer
som skal forhindre at platene mister sin
porøsitet. De negative platene er lys grå
av farge etter lading.
Separator
Separatorens oppgave er å hindre at
negative og positive plater kommer i
berøring med hverandre, noe som vil føre
til kortslutning. Separatoren lages i
kunststoff og finnes i en rekke forskjellige
utførelser og kvaliteter.
Den er som regel utstyrt med ribber på
den siden som ligger mot de positive
platene, blant annet for å lette syresirkulasjonen i cellene. Separatoren må være
porøs slik at strømmen kan passere med
minst mulig motstand. Separatoren er
som oftest formet som en konvolutt rundt
platen, en såkalt lommeseparator.
Batteriets oppbygning
muligheter for reduksjon av både strømog drivstoff-forbruk. Et eksempel kan
være en hybridbil hvor batteriene leverer
all energi så fort bilen stopper, f.eks. ved
et lyskryss. Høyere spenning gjør det
mulig å redusere tverrsnittet på kablene,
og fortsatt transportere like mye energi.
Batterikassen
Lommeseparatorer (Fig. 1) finnes både
med- og uten glassfloss. Det er antatt at
glassflossen forbedrer batteriets dyputladingsegenskaper. Disse separatorene
benyttes ofte i batterier som primært brukes
i applikasjoner hvor man har gjentatte
svært dype utladinger og hvor kaldstartegenskapene kommer i annen rekke. Ved
at det dannes gassbobler i separatoren
under høy belastning, er det rimelig å
anta at startstrømmen reduseres med
ca. 10 % under ellers like vilkår.
I Sønnak sitt sortiment er det batteriene i
kategoriene SHD og Tech-Tronic som har
lommeseparatorer med glassfloss.
Batteri
Et batteri består av celler, og hver celle gir
2,13 volt. For å gi den ønskede totalspenning på batteriet, seriekobles cellene.
Ved seriekobling av tre celler oppnås ca.
6 volts spenning, ved seriekobling av
seks celler oppnår man ca. 12 volts
spenning.
Det mest vanlige er 12 volts batterier og
for et 24 volts anlegg seriekobles to og to
batterier. I nær framtid vil det komme
personbiler med 36-/42 volts batterier på
markedet. Den viktigste grunnen til
ønsket om høyere spenning i framtidens
biler er utviklingen med stadig flere
strømkrevende "oppgaver" i bilen. En
høyere spenning trengs også for å gi
delsene ført direkte gjennom celleveggen
og lokket sveiset til kassen.
Det heldekkende lokket gjør batteritoppen
lett å holde ren og forhindrer krypestrømmer. Den korte forbindelsen mellom
cellene reduserer batteriets indre motstand og øker starteffekten. De fleste
moderne personbilbatterier har idag lokk
med en innebygget utluftingskanal hvor
eventuell knallgass kan ledes bort. I tillegg
er det ofte flammeretarerende filter i
utluftingskanalen. Sønnak Millennium+
og Tech-Tronic2 er eksempler på batterier
med slike løsninger.
Batteriteknologi
Den nye generasjonen av batterier fra
Sønnak er basert på de nyeste forskningsresultatene innen produksjonsteknologi og viten om optimalisering
av energiakkumulering. Det innebærer
å minimere vekt på batteriene, øke den
spesifikke energien og øke bruken av
gjenvunnet materiale i produksjonen.
Celle
En celle inneholder en gruppe positiveog negative plater satt sammen annenhver med separator i mellom. De positive
platene blir sveiset sammen med en
strømleder, de negative med en annen.
Maksimal kapasitet oppnås ved maksimal
vekt aktiv masse i forhold til syremengde.
Maks. kaldstarteffekt oppnås ved å maksimere den totale plateoverflaten i batteriet. I noen batterimodeller, f.eks. Exide
Maxxima, er det kun to plater i hver
celle, en positiv- og en negativ. Disse
platene er ca. 1 meter lange, og rulles
sammen med separatormateriale
mellom den positive og negative platen
til en sylindrisk formet plategruppe (se
side xxx).
Fig. 3
Batterikasse
Multilokk/compact
Multilokkbatterier, som lenge var den enerådende batterikonstruksjonen, har et
lokk for hver celle og åpne forbindelser
over cellelokkene. Lokkene blir forseglet
til kassen med asfaltbek eller epoxy. Det
er kun et fåtall 6 volt batterier som bruker
denne "teknologien" idag, hva gjelder bilbatterier.
Compactbatteriene har ett lokk, og celleforbindelsene, skjult under lokket, går
gjennom celleveggene. Lokket er sveiset
til kassen.
Figur 2 viser et startbatteri av multilokktypen med et lokk for hver celle og kasse
i hardgummi. Figur 3 viser et compactbatteri i polypropylen med celleforbin-
Kontinuerlig produksjon av gitter
og plater
I motsetning til tidligere hvor to og to
gitter ble støpt, og senere påført det
aktive materialet, kan nå gitteret stanses
ut av et langt blybånd og senere strekkes
ut til korrekt størrelse (se illustrasjon om
produksjonsprossesen). Gitteret påføres
det aktive materialet (pasteres), før det
kuttes til den platen som skal brukes i
batteriet. Fordelen med denne metoden
er at det kan benyttes tynnere gitter og
legeringer som gir bedre elektriske egenskaper. Når energien "opp-bevares" i det
aktive materialet og ikke i gitteret, er det
lettere å forstå hvordan batteriene kan
bli lettere og samtidig ha det samme
energiinnholdet. I tillegg vil denne metoden gi betydelig bedre kontroll med
produksjonsprosessen.
Teknisk redaksjon
Fig. 1
Plate med Lommeseparatorer
De ferdige plategruppene monteres i en
batterikasse laget av et syrebestandig
materiale.
Polypropylen (plast) er det mest vanlige
materialet, men det finnes noen eldre
batterityper i hardgummi. Batterikassen
har ett rom for hver celle. Bunnribbene
er ofte utelatt i batterier bygget med lommeseparatorer. Å fjerne bunnribbene gir
mer plass til enten høyere plater eller mer
batterisyre.
Kalsiumlegeringer
Fig. 2
Vi har i flere år markedsført såkalt hybride
batterier (f. eks. Powerline), og markedet
har erfart at dette gir meget positive resultater. I de senere år har vi introdusert
batterier som STR og Millennium 3 som
begge har kalsiumlegeringer i både de
positive- og de negative gitterne.
Fordelen er enda lavere selvutlading og
vannforbruk, samtidig som vår Properziteknologi gir vesentlig større motstand
mot korrosjon på gitterne.
161
Batteriets oppbygning
Produksjonprosess med Properzi-teknologi
Sølvlegeringer
Innlegging av bly
Noen få bilfabrikanter krever egne legeringer
for at batteriene skal kunne monteres i
deres modeller. Praktiske erfaringer viser
at kalsiumlegeringer er praktisk talt likeverdig med sølvlegering.
Produksjon av blybånd
Hvorfor sorte og grå batterier?
Vi ser på utrangerte batterier som en viktig
ressurs, og ønsker aktivt å medvirke til
effektiv ressursforvaltning. Vårt bidrag er å
bruke resirkulert materiale i produksjon av
kasser og lokk til de fleste av våre batterier.
Smelteovn
Kaldvalsning
Spole med blybånd
Smeltet bly festes
på valsen
Spole med blybånd
Gitter- og plateproduksjon
Teknisk redaksjon
Elektrolytt
Det aktive materiale i et batteri blir ikke
effektivt før det er dekket av fortynnet,
kjemisk ren svovelsyre, elektrolytten.
Elektrolyttens oppgave er foruten å delta
i den kjemiske prosessen, å lede den
elektriske strømmen mellom de positiveog negative platene.
Veies 1 liter elektrolytt fra et fullt oppladet
batteri og 1 liter destillert eller kjemisk
renset vann, viser det seg at elektrolytten
er tyngre enn vann. Mens 1 liter vann
veier 1 kg, vil 1 liter av elektrolytten veie
1,28 kg. Det betyr at elektrolyttens spesifikke vekt er 1,28. Etterhvert som utlading
av batteriet finner sted og svovelsyren i
elektrolytten forbinder seg med batteriets
plater, vil syrevekten avta.
Elektrolytt finnes i hovedsak i tre former,
enten fri flytende elektrolytt, elektrolytt i
form av gele eller elektrolytt bundet/
absorbert i separatoren.
Fri flytende elektrolytt benyttes i de aller
fleste konvensjonelle bly/syre batterier.
Batterier med gele-elektrolytt er den type
ventilregulerte-/rekombinasjonsbatterier
Strekking av blybånd
Stansemaskin
som ligger nærmest de konvensjonelle
"åpne" batterier. Gelebatterier er bygget
med "vanlige" separatorer og elektrolytten
er tilsatt silica. Et eksempel på denne
teknologien er Exide Gel.
Batterier hvor syren ligger absorbert i
separatoren kalles AGM-batterier. AGM
er forkortelse for Absorbed Glas Matt.
Disse batteriene har som regel større
samlet plateoverflate og dermed lavere
indre motstand. Dette gir høyere startstrøm.
AGM stiller enda strengere krav til ladespenning enn gel-batterier. Et eksempel
på denne teknologien er Exide Maxxima.
Felles for de to sistnevnte er at de setter
større krav til regulering av ladingen,
enten den foregår i kjøretøy eller med en
batterilader, enn batterier med såkalt
"åpen" teknologi. Dette er fordi mengden
av syre er begrenset.
Smøring
Platekapping
Syrefylte/tørrladede batterier
De batterier folk flest kommer i befatning
med er syrefylte. Et syrefylt batteri er
ladet ferdig til bruk. Dette har begrenset
lagringstid. (Se selvutlading). Som navnet
indikerer har tørrladede batterier ladede
plater, uten syre. Platene i disse batteriene
lades, tørkes og behandles av fabrikken
før de monteres i batterikassen. Det er
meget viktig at et tørrladet batteri ikke
utsettes for fuktighet før det fylles med
syre. Batteriet bør lagres på et tørt sted
med jevn temperatur. Under disse forhold
kan batteriet lagres to år uten at det
taper seg. Et tørrladet batteri må påfylles
syre før det kan tas i bruk.
(Se aktivisering av tørrladede batterier).
Tørrladede batterier har som regel lavantimonlegeringer, se kapittel om gitter.
Batteriets virkemåte - den kjemiske prosessen
I hvile – ladet
I oppladet tilstand består den positive plate av blydioksyd (PbO2) og den negative av porøst bly (Pb).
Elektrolytten er fortynnet svovelsyre med spesifikk vekt 1,270 – 1,300. Disse kjemisk forskjellige
plater har i hvile en spenningsforskjell på ca. 2,13 volt.
Under utlading
Ved utlading går det en strøm fra positiv pol gjennom belastningen og til negativ pol. Inne i batteriet går
det samtidig en strøm som er nøyaktig like stor. Det er omgjøring av av kjemisk energi som er "drivstoffet"
for strømmen. Svært forenklet kan vi si at sulfatgruppene (SO4) i like store mengder går til de positive og
negative plater, mens oksygenet (O) fra de positive platene går ut i elektrolytten hvor det forbinder seg
med frigjort vannstoff (H2) og danner vann (H2O).
I hvile – utladet
Når utladningen er slutt, vil tilgjengelig masse i både de positive og negative plater bestå av blysulfat
(PbSO4), og elektrolytten vil være sterkt fortynnet, vesentlig vann (H2O). Platene er således nå ikke
kjemisk forskjellige, det er liten eller ingen spenningsforskjell og det kan følgelig heller ikke tappes
mere strøm. Batteriet tar skade av å bli stående i utladet tilstand, jo lenger tid desto større skade.
Denne skaden kalles sulfatering, og prosessen går raskere jo høyere temperatur batteriet har.
Under opplading
Ved lading sendes elektrisk likestrøm den motsatte vei gjennom batteriet. Sulfatgruppen (SO4) vil
da gå fra platene tilbake til elektrolytten og oksygenet i vannet vil gå tilbake til den positive platen.
Når ladingen er ferdig, vil batteriets tilstand være som vist øverst (oppladet tilstand).
162
Batteriets virkemåte
Den kjemiske sammensettingen av de
positive og negative platene og elektrolytten gjør at spenningen på en fulladet
celle er 2,13 volt målt med et voltmeter
uten belastning. Så snart en strømforbruker kobles inn i kretsen synker cellespenningen.
Spenningsfallet avhenger av cellens
kapasitet, utladestrøm, temperatur,
konstruksjon og tilstand før utlading finner
sted. Klemmespenningen definerer vi
som spenning mellom den positive- og
negative pol på et batteri.
Klemmespenningen påvirkes av den
syrekonsentrasjon som er tilstede i batteriplatenes porer. Hvis denne syren blir oppbrukt og binder seg kjemisk til platenes
aktive masse, synker klemmespenningen,
og ny syre tatt fra den øvrige elektrolytt
trenger inn i porene. Ved vedvarende
belastning vil syrevekten i elektrolytten
stadig avta inntil massen i platene er
omgjort til blysulfat. Da kan spenningen
ha falt så langt ned at batteriet ikke lenger
kan avgi den ønskede mengde strøm.
Ved lav temperatur blir svovelsyren mer
tungtflytende og trenger ikke så hurtig
inn i plateporene. Dermed vil klemmespenningen falle raskere, og begrense
startkapasiteten. Dette betyr at batteriets
indre motstand øker. God starteffekt,
spesielt ved lave temperaturer, er av de
krav som stilles til kvalitetsbatterier som
selges i områder med kalde vintere.
Kapasitet/Reservekapasitet
Normalt angis batteriets kapasitet i
amperetimer (Ah) ved 20 timers utlading.
Dersom et batteri kan utlades med f.eks.
5 Amp. i 20 timer kontinuerlig uten at
cellespenningen synker under 1,75 V pr.
celle, er kapasiteten 5 Amp. x 20 timer
= 100 Ah. Ved utlading over kortere tid
med større strømstyrke, får vi et lavere
Ah-tall. Kapasiteten for det samme batteriet
ved forskjellige utladestrømmer er tilsynelatende forskjellige. Ved å lade ut batteriet
i 100 timer får man et høyere Ah-tall enn
ved å lade det samme batteriet ut i 20
timer, men energiinnholdet er det samme.
Det er viktig å være klar over at den
kapasiteten som oppgis vil variere etter
hvilken norm batteriene måles ut fra. I
eksemplet nedenfor har vi tatt utgangspunkt i EN 50342, den nye europeiske
målenormen for batterier. Denne målingen
foretas ved +25°C. Alternativt oppgis
batteriets kapasitet som Reservekapasitet
(RC); RC oppgis i minutter og er den tid
batteriet kan belastes med 25 A før
spenningen faller under 1,75 V pr. celle i
h.t. SAE-normen. Denne målingen skal
utføres ved + 27°C.
Startkapasitet, kaldstartstrøm
For å angi batteriets startkapasitet, dvs.
evnen til å avgi en større strømmengde
Målingen skjer ved +25°C
20t kapasitet
(C20)
5 Amp. i 20 t = 100 Ah
10t kapasitet
(C10)
9 Amp. i 10 t = 90 Ah
5t kapasitet
(C5)
15 Amp. i 5 t = 75 Ah
1t kapasitet
(C1)
55 Amp. i 1 t = 55 Ah
3 min. kapasitet 350 Amp. i 0,05 t = 17,5 Ah = startkapasitet
over kort tid, oppgis batteriets (kald-)
startstrøm, som måles i Ampére (A). Det
er viktig å være klar over hvilken norm
som legges til grunn ved sammenligning
av verdier som oppgis av de ulike batterileverandørene. Sønnak oppgir kaldstartstrømmen i h.t. EN for de fleste batterier.
Enkelt forklart blir det, Cold Crank Amps,
(kaldstartstrøm), eller med andre ord hvor
mye energi som finnes tilgjengelig for å
starte motoren. De mest utbredte normene
er EN og SAE. Felles for disse normene
er at begge setter krav om –18°C. ved
målingen.
Slik foregår en test i h.t. EN: Batteriet
kjøles ned til –18°C, og belastes med
den oppgitte (nominelle) kapasitet målt i
ampere (A) i 10 sekunder. Etter denne
belastningen skal minimum sluttspenning
være 7,5 volt. Batteriet skal nå hvile i 10
sekunder, deretter skal det belastes med
60 % av den opprinnelige belastningen i
73 sekunder og spenningen i batteriet skal
ikke gå under 6 volt. I en test utført i h.t.
SAE belaster man med den oppgitte
(nominelle) CCA verdien og etter 30 sekunder skal batteriet ha minimum 7,2 volt
i sluttspenning. Også denne testen foregår som nevnt ved –18°C.
For fritidsbatterier har vi en norm vi kaller
MCA (Marine Crank Amps). Det vil si
startstrøm målt i h. t. SAE, men ved 0°C.
Det er viktig å huske på at et kjøretøy med
elektronisk tenningssystem vanskelig lar
seg starte dersom spenningen på batteriet
er særlig under 7 volt , og at kjøretøyet
kan skades dersom det gjøres strømløst.
Lading
Før batteriet settes til lading må batteritoppen gjøres ren, helst med rent varmt
vann. Celleproppene skal være godt tilskrudd under rengjøringen, slik at urenheter ikke kommer ned i cellene. Deretter
kontrolleres væskenivået. Væsken skal
dekke toppen av platene etter lading,
helst 5-10 mm over. Korrekt væskenivå
justeres når batteriet er fulladet og har
romtemperatur. La batteriets cellepropper
stå på plass under lading for å redusere
syresøl (dette gjelder ikke våre Freeline/
Marine batterier).
Det er viktig å være klar over at væskenivået i batteriet vil stige under lading.
Etterfyll derfor aldri mer enn til platens
overkant på et utladet batteri. Sjekk om
mulig væskenivået også etter lading.
Dersom laderen som benyttes ikke er
elektronisk styrt bør ladestrømmen
begrenses til 1/10 av tyvetimers kapasiteten
på batteriet. Et batteri kan gjerne lades
uten å bli tatt ut av bilen. Hvis batteriet
skal stå til ukontrollert lading natten over
bør ladestrømmen bare utgjøre halvparten
av det normale. Når lading skal foretas
kobles den positive ladeklemmen på
ladeapparatet til batteriets positive pol.
Apparatets negative ladeklemme kobles
til batteriets negative pol. Skal flere
batterier lades samtidig, seriekobles
batteriene innenfor de spenningsområder
ladeapparatet kan innstilles på.
Batteriets uttak er vanligvis merket: "P"
eller "+" for positiv uttak (rød), "N" eller
"-" for negativt uttak (blå). Er merkingen
utydelig, kan man på batterier med runde
poler gå ut fra at den tykkeste er den
positive. Temperaturen under lading må
ikke overskride + 40°C. Oppnås denne
temperatur, må ladingen opphøre i ca. 2
timer, og etterpå fortsette med halvparten
av normal ladestrømsstyrke inntil batteriet
er full-ladet. Batteriet er fulladet når syrevekten er 1.270 - 1.280 ved 3 avlesninger
med 1 times mellomrom og det er jevn
gassing fra samtlige celler. Proppene
skal være tilskrudd under lading.
Teknisk redaksjon
Spenning
NB! I moderne biler er det mye svært
avansert elektronisk utstyr som er følsomt
for overspenning, og vi fraråder derfor
bruk av "primitive" ladere uten elektronisk
styrt ladeforløp. Ladere med elektronisk
styring er noe dyrere i anskaffelse, men
er en nødvendighet i moderne biler.
Husk at moderne biler helst ikke skal
gjøres strømløse fordi dette kan i verste
fall føre til forstyrrelse av kjøretøyets
elektronikk, som f.eks. tenningssystemet.
Vi anbefaler bruk av “back-up strøm”
ved skifte av batteri.
Dersom et moderne bilbatteri skal lades
utenfor bilen, eller m.a.o. med en batterilader, er det viktig å huske på at kalsiumlegeringen gjør at det tar lang tid å få
batteriet 100% full-ladet. Man kan med
fordel øke spenningen til 15,0 V v/+25°C.
Men husk å bruke kun spenningsstyrte
ladere. Det er viktig at batteriet oppnår
gassespenning, da “koker” det nede i
batteriet og batterisyren omrøres. Denne
omrøringen er viktig for å få blandet
batterisyren. Det er meget viktig at når
gassespenningen er oppnådd, må
laderen kutte ladingen.
163
Montering, vedikehold og kontroll
Viktig – Advarsel
Knallgassen som dannes i batteriet
er meget eksplosiv. Sørg alltid for at
ladeapparatet er avslått før batteriet
til- eller frakobles. En liten gnist er
nok til å utløse en eksplosjon som
kan skade ansiktet og øynene. Om
uhellet er ute og man får syresprut i
øynene eller på bar hud, skyll straks
med store mengder vann.
Ved syresprut i øynene
– ta kontakt med lege.
Montering i bilen
Teknisk redaksjon
Biler med vekselstrømsgenerator har
minuspolen koblet til jord (gods). På eldre
modeller kan dette variere (se bilens
instruksjonsbok før montering). Rengjør
polsko og bunnplate med varmt vann.
Monter alltid den strømførende kabel først,
deretter jordledningen. På den måten unngår du å kortslutte batteriet ved bruk av
verktøyet, noe som kan forårsake skader.
Bruk ikke for grovt verktøy. Sett polsko
og poler inn med ren, syrefri vaselin eller
godkjent fett etter montering. Batteriet
skal være fast tilskrudd, men skal ikke stå
i spenn. Slå aldri polskoen på polene.
NB! Ved bytte av batteri eller reparasjoner
som medfører at bilens batteri må frakobles, anbefaler vi å sørge for alternativ
strømforsyning til bilen, f.eks. ved bruk
av et "eksternt" batteri. I motsatt fall kan
bilens elektronikk ødelegges.
Vedlikehold
Batteriet er en meget viktig del i det
elektriske systemet. Normalt vil systemet
selv holde batteriet oppladet. Ved stadig
korte kjørelengder og stort strømforbruk,
kan ekstra opplading være påkrevet,
spesielt i den kalde årstiden. Etterfyll
kun med destillert eller kjemisk renset
vann. Bruk aldri syre eller spesielle tilsetningsstoffer. Dersom et relativt nytt batteri må etterfylles ofte, kan dette være et
tegn på at batteriet blir overladet. I så fall
bør det elektriske anlegget kontrolleres og
feilen rettes. Unngå kjemiske - eller
andre produkter som lover "mirakuløse"
endringer på gamle/slitte batterier.
NB!
En del nyere batterimodeller har
proppløsninger og teknologi som
gjør etterfylling overflødig. Disse
batteriene er merket:
"Må ikke åpnes"
Kontroll
Ved mistanke om at batteriet ikke virker
tilfredsstillende, bør det kontrolleres. Det
enkleste og beste midlet til kontroll av
batteriet og batteriets ladetilstand er en
syremåler. Måling av syrevekt i hver celle
vil som regel være avgjørende for den
videre behandling av batteriet.
164
Viser batteriet seg å være utladet, må
det lades før videre kontroll kan foretas.
(Se batteri-prøvetabell).
Dersom et forholdsvis nytt batteri er utladet og brukeren har hatt lys, radio e.l.
stående på, eller at det på vinterstid har
blitt lite kjøring og stort strømforbruk,
trenger batteriet opplading.
Forutsetningen er at regulator/dynamo
virker tilfredsstillende. Ved jevn lav syrevekt er det mest sannsynlig underlading
som er årsak. Finnes det derimot ingen
rimelig forklaring på hvorfor batteriet er
utladet, bør årsaken søkes utenfor batteriet. Både startmotoren og dynamoen
bør da kontrolleres. Vi kan ikke her gå
inn på selve fremgangsmåten for kontroll
av dynamo/startmotor. Reparasjoner må
et godkjent verksted ta seg av. Mange er
av den oppfatning at dynamoen lader tilstrekkelig bare ladelampen slokker. Dette
er imidlertid ingen garanti for tilstrekkelig
ladestrøm, idet lampen gjerne kan slokke ved 1-2 Amp. uten at dette er nok for
å lade batteriet. Ladespenningen bør
derfor kontrolleres regelmessig.
Kjøretøyets ladespenning bør, målt over
batteriets poler, være 14,2 V -14,4 V ved
+25°C og med høy tomgang på motoren
(ca. 2000 omdr.).
NB! Dersom den er lavere, vil det bety at
batteriet ikke full-lades under kjøring og
batteriet må ha lading fra ekstern lader,
hvor ofte vil avhenge av hvor mye under
det nødvendige nivået ladespenningen er.
Husk at det tar ca. 20 minutter med
normal kjøring for å tilbakeføre (lade) den
energien som brukes til en skikkelig kaldstart. Det er en kjensgjerning at de fleste
batterihavari skyldes mangel på lading. Alle
som har befatning med batterier bør derfor
kjenne til betydningen av korrekt lading.
Kuldens innflytelse
De aller fleste har mer enn en gang
registrert at batterienes kapasitet reduseres
i kulde. Kuldens innflytelse på startkapasiteten vises i følgende tabell:
Full-ladet batteri som belastes ved
+25°C gir
100% kapasitet
0°C gir
65% kapasitet
-18°C gir
40% kapasitet
Ved ÷18°C nedsettes altså startkapasiteten
med ca. 60%. Årsaken er at den indre
motstand øker og at den kjemiske prosessen går langsommere. Samtidig med
at batterieffekten reduseres stilles økte
krav for start av motoren om vinteren
fordi motoroljen blir tyktflytende ved lave
temperaturer. Når vi vet at batteriet ved
÷18°C gir bare 40% av startkapasiteten,
er det lett å forstå hvorfor startproblemer
oppstår ved lave temperaturer. Det er
derfor viktig å holde batteriet full-ladet.
Elektrolyttens frysepunkt ved de forskjellige konsentrasjoner er:
Elektrolyttens spesifikke vekt:
1,100 fryser ved
- 7°C
1,150 fryser ved
- 15°C
1,200 fryser ved
- 26°C
1,250 fryser ved
- 52°C
1,280 fryser ved
- 68°C
Selvutlading
Når et batteri står ubenyttet i bilen eller
på et lager vil det finne sted en mindre
utlading. Selvutladingen varierer med
temperaturen og batteriets alder.
Selvutladingen avtar med ca. 50% for
hver 10°C vi senker temperaturen. Dvs.
et batteri som kan stå lagret i 4 mnd. ved
+20°C kan ved 0°C lagres ca. 9 mnd. før
det har tapt seg tilsvarende. I tillegg til
selvutladningen er det som oftest diverse
utstyr som trekker energi fra batteriet
kontinuerlig.
Aktivisering av tørrladede batterier
Platene i et tørrladet batteri er behandlet
på en spesiell måte slik at det skal kunne
lagres over lengre tid. Før batteriet skal tas
i bruk, fylles det med syre og bør deretter
stå i ca. 30 min. Syre- og batteritemperatur bør ligge på +20°C før syrefylling. Det er vanligvis ikke nødvendig å
lade et tørrladet batteri før bruk, men det
er fordelaktig å ta seg tid til dette. Hvis
aktiviseringen foretas ved lavere temperaturer enn +15°C, eller batteriet skal lagres mer enn 12 timer etter syrefylling,
bør batteriet gis en til to timers lading
med inntil 1/10 av batteriets kapasitet (til
det er jevn gassing fra samtlige celler).
• Tørrladede batterier må lagres i tørr
luft med jevn temperatur og helst ikke
mer enn 2 år.
• Under såvel produksjon som transport
må batteriet ikke utsettes for fuktighet.
• Syre og batteri bør ved syrefyllingen ha
minst +15°C, helst ca 20°C
Vi anbefaler derfor følgende framgangsmåte ved aktivisering:
l. Fyll fortynnet svovelsyre (egenvekt
1,28 v/20°C) på alle celler til 5 mm
over separator eller til nivåmerket.
2. La batteriet stå i ca. 30 min. avhengig
av temperaturforholdene.
3. Om mulig la gjerne batteriet få noe
lading. Det bekrefter at batteriet er i
orden dersom det er jevn gassing fra
samtlige celler etter en tid.
Monteres et batteri med feil polaritet i et
anlegg med vekselstrømsdynamo oppstår store skader.
NB! Kontroller alltid at spenningen og
polariteten er i orden før batteriet tas i bruk.
Syrevekt og lading
2°C
5°C
10°C
15°C
batteriet
batteriet
batteriet
batteriet
er ypperlig
har tapt seg litt
har tapt seg noe
har tapt seg mye
Jo større temperaturstigningen er, jo
viktigere er det at batteriet får lading så
snart som mulig. En langtur med bilen
der batteriet er montert, vil gi tilfredsstillende lading dersom ladespenningen er
over 14,2V ved 25°C. Det kreves 0,3 volt
ekstra for hver 10. grad temperaturen
synker, eller m.a.o. ved –10°C bør ladespenningen være 15,15 V. Dette betyr at
biler som kun benyttes til små- og køkjøring som ikke har motorvarmer eller
har stadige kaldstarter, vil ha behov for
ekstern lading i svært kalde perioder.
Å bringe syrevekten opp på tørrladet
batteri som "har tapt seg litt" under lagring,
krever 2 til 3 ganger lengre ladetid enn
et normalt utladet batteri med samme
syrevekt. Batteriet er full-ladet når syrevekten er 1.28.
Måling
Den enkleste måten å måle syrevekten på
er å benytte en syremåler (hydrometer).
Ved bruk av syremåleren suges tilstrekkelig
elektrolytt opp i kolben, slik at flottøren
flyter fritt. Syrevekten vil da lett kunne
leses av på skalaen på flottøren. Figur 4
viser måling av 2 forskjellige syrevekter
med syremåler.
For å oppnå mest mulig korrekt syreavlesing må elektrolytten være godt
blandet. Etter påfylling av destillert eller
kjemisk renset vann, må derfor vannet
først få anledning til å blande seg med
den øvrige elektrolyttmengden før måling
finner sted. Unngå syresøl. Syren er
meget etsende, og syresprut i øynene og
på bar hud er skadelig. Syren angriper
klær, tre, metall og lakk. Nedenstående
tabel viser det omtrentlige forhold mellom
syrevekt og batteriets ladetilstand i prosent.
Elektrolyttens Batteriets ladetilstand
spesifikke
for startformål ved
vekt (syrevekt) +25∞C
-18∞C
1,280
100%
100%
1,240
75%
50%
1,200
50%
Svak
1,160
25%
1,100
0%
-
turen. Det er særlig viktig å være oppmerksom på dette om vinteren.
For hver 10°C under +25°C trekkes 0,007
fra på skalaen, og for hver 10°C over
+25°C, legges 0,007 til. Nedenstående
skala viser: 1. Syretemperatur, 2. Målt
syrevekt, 3. Korrigert syrevekt. Tabellen
viser at elektrolyttens vekt målt til 1.240
ved en syretemperatur på ÷18°C faktisk
ligger på 1.208. Dette betyr at batteriet
har en ladetilstand på ca. 50% istedet
for 75% som den direkte avlesning viser.
Enkelte batterier lar seg ikke måle med
denne metoden fordi de ikke har avtagbare propper. Følgende fremgangsmåte
brukes her: Batteriets hvilespenning
benyttes for å finne gjennomsnitts syrevekt. Eksempler på slike batterier er
Exide Gel og Exide Maxxima 900.
Hvilespenningen måles med et digitalt
voltmeter etter at batteriet har vært frakoblet (dvs. uten lading eller utlading) i
minst 6-8 timer.
Hvilespenning (v/ + 25°C) = (syrevekt +
0,84) x antall celler.
Syrevekt (v/ +25°C) = (Hvilespenning:
antall celler) ÷ 0,84
Temperaturkorrigering
Syremålerens flottørskala er normalt
basert på en syretemperatur på +25°C.
Ved vesentlig høyere eller lavere temperaturer må avlesningsresultatet korrigeres
fordi syrevekten varierer med tempera1) Syretemp.
°C
-30°
-20°
-10°
0°
+10°
+15°
+20°
+25°
+30°
+35°
2) Målt syrevekt g/cm3
a)
b)
c)
1,28 1,24 1,2
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Eksempel:
Målt spenning = 12,65 V, antall celler 6,
Gj.snitt syrevekt: (12,65:6)-0,84 = 1,27
g/cm3.
3) Korrigert syrevekt g/cm3
a)
b)
c)
1,241
1,201
1,161
1,248
1,208
1,168
1,255
1,215
1,175
1,262
1,222
1,182
1,270
1,230
1,190
1,273
1,233
1,193
1,276
1,236
1,196
1,280
1,240
1,200
1,284
1,244
1,204
1,287
1,247
1,207
Teknisk redaksjon
Temperaturstigning
Bruksområder
Startbatteriet
Ved valg av startbatteri må det tas
hensyn til:
• Plassen som er bestemt for batteriet.
• Den festeanordning som benyttes til
batteriet.
• Den ønskede startkapasitet og reservekapasitet/totale energimengde (Ah).
Mens batteriets utvendige dimensjoner
oftest er gitt av bil- og maskinprodusentene,
bestemmes den innvendige konstruksjon
av batteriprodusenten. Batterier med
samme utvendige mål kan ofte ha
forskjellige innvendige konstruksjoner.
Konstruksjonen er avhengig av de tekniskeog klimatiske krav batteriet stilles overfor.
I Norge med en kald og lang vinter er
det derfor viktig med størst mulig startkapasitet. For startegenskapene er den
samlede plateoverflate av stor betydning.
Størst mulig plateoverflate vil gi de beste
egenskaper.
Plateoverflaten er avhengig av platestørrelsen og antall plater i batteriet. Det
er viktig å være klar over dette, og vi
anbefaler at man til startformål velger et
batteri med størst mulig samlet plateoverflate. Dette oppnås enten ved at batteriet har stor samlet plateoverflate, som
f.eks. Exide Maxxima - et rekombinasjonsbatteri med AGM teknologi. Eller velge et
batteri med flere plater enn tilsvarende
standard modeller, f.eks. Sønnak
Millennium 3 eller Sønnak Powerline.
Fritidsbatterier
Med fritidsbatterier menes blyakkumulatorer spesielt konstruert for mindre utlading
over lengre tid. I disse konstruksjonene
benyttes et annet forhold mellom positivtog negativt aktivt materiale enn i batterier
konstruert primært for startformål.
Denne typen batterier kalles ofte cyclingsbatterier.
165
Bruksområder
Til fritidsbruk, som reise-TV, lys i campingvogn, lanterner etc. og til start i lystbåter,
anbefales Sønnak Nautilus Freeline som
er spesialkonstruert for dette formålet.
Det finnes også batterier med geleteknolgi,
Exide Gel, som er konstruert for å tåle
gjentatte ekstreme dyputladinger.
Fritidsbatterier anbefales også i forbindelse
med bruk av solpanel.
gnisten på tennpluggene dårligere.
Startmotoren går for sakte rundt og "sliter"
mer. Særlig på dieselmotorer, hvor motoren
skal tenne på kompresjon uten gnist, er
det avgjørende å få høyt nok turtall på
startmotoren.
Teknisk redaksjon
Heavy Duty Extra/Super Heavy Duty
166
Dette er to serier batterier som er konstruert for spesielle applikasjoner. Heavy
Duty Extra eller HDX, er konstruert med
fokus på maksimal kaldstartstrøm til
yrkesbiler og anleggsmaskiner. Spesiell
innfesting av plategruppene gir i tillegg
svært god motstandskraft mot batterihavari
som følge av ekstreme vibrasjoner. SHD
batteriene er en serie batterier som er
spesielt egnet i tilfeller hvor det erfaringsmessig stadig er svært dype utladinger av
batteriene. Som eksempler kan nevnes
busser, nærdistribusjonsbiler og ulike
typer fartøy. Felles for de forannevnte er
også at de sjelden eller aldri benyttes til
start av motorer i svært lave temperaturer.
SHD batteriene tilfredsstiller EN-normens
E3 hva gjelder dyputladingsegenskaper
(se side xxx for forklaring).
Det som spesielt må nevnes er at vi
benytter separatorer med glassfloss i
SHD batteriene. Både HDX- og SHD
batteriene er utstyrt med STE propper
for å øke sikkerhetsnivået.
Exide Maxxima 900
Blant rekombinasjonsbatterier, skiller
Maxxima seg ut både i utseende og virkemåte. Som tidligere nevnt, har platearealet
stor betydning for kaldstarteffekten og
indre motstand i batteriet. En spesiell
produksjonsteknikk og tilnærmet ingen
tilsetningsstoffer i blyet, gjør det mulig å
bruke svært tynne plater i Maxxima.
Viklingen av cellene og rent mykt bly gjør
at batteriet tåler store påkjenninger i form
av vibrasjoner/rystelser.
Avstanden mellom positiv og negativ plate
er liten, overflatearealet er stort og platene
tynne. Dette gir ekstremt høy starteffekt i
forhold til 20-timers kapasitet og størrelse
på batteriet. Motstanden i et batteri øker
både når temperaturen synker og når
batteriet lades ut. Forskjellen mellom
Maxxima og konvensjonelle batterier
merkes derfor særlig når det er kaldt.
Starteffekten på et Maxxima batteri er også
relativt høy i delvis utladet tilstand. En kan
si at strømmen "flyter" lettere i et Maxxima
batteri. Dette betyr ikke at batteriet blir
fortere tomt. Et startforsøk krever
ca. 0,2-2 Ah, og utgjør en liten del av
batteriets totale kapasitet. Derimot skal
det stor kraft til for å dra rundt en motor.
Dette kan sjekkes ved å måle klemmespenningen på batteriet under et startforsøk. Er klemmespenningen for lav, blir
Rekombinasjonsbatterier
Fordeler:
Det er her, som på ordinære batterier, ulike
konstruksjoner alt etter bruksområder.
Batterier til stasjonært-, start- og cyclingsbruk har alle den egenskapen at de
normalt nesten ikke har væskeforbruk på
den negative platen, eller med andre ord,
gassen rekombineres. Gassutviklingen
omdannes til vann, derav navnet
"rekombinasjon". Under drift er det et
visst overtrykk i batteriet som styres av
en ventil, derav navnet "ventilregulert".
Det menes det samme med begge navn.
Eksempler på rekombinasjonsbatterier
fra Sønnak er Exide Gel og Exide
Maxxima 900.
• Ingen syrelekkasje selv om det oppstår
mekanisk skade på batteriet, hull i
kassen.
• Ingen etterfyling av vann.
• Fullstendig tippsikkert.
NB!
Rekombinasjonsbatterier må ikke åpnes.
Rekombinasjon i batterier
Ulemper:
• Økt risiko for uttørking ved overlading/
høye temperaturer, ikke mulig å etterfylle vann.
• Tilstandskontroll er vanskeligere å
gjennomføre, ikke mulig å bruke
syremåler.
Til gjengjeld vil tilstandskontrollen bli
mer korrekt ved bruk av mer avansert
utstyr.
Advarsel
Gass
Syre
I et batteri vil platene alltid avgi små
mengder hydrogen og oksygen selv når
batteriet står lagret. Blandingen av oksygen
og hydrogen kalles knallgass og er meget
eksplosivt. Selv en liten gnist er nok til å
antenne denne. Risikoen for eksplosjon,
er størst under og umiddelbart etter
lading. Rør aldri koblingene før ladestrømmen er brutt, slik at faren for gnistdannelse reduseres til et minimum.
Husk at knallgassen er lettere enn luft.
Den vil dermed “stige”, og det kan dannes
lommer av knallgass inne i batteriet, over
batterisyren. Det kan ta noe tid før
denne forsvinner.
Syren i batteriet er sterkt etsende, og
angriper klær, tre, metall og lakk. Vær
derfor oppmerksom på at for høyt væskenivå kan forårsake syresøl som lett kan
gjøre skade på omliggende metalldeler.
Hold aldri syremåleren over lakk eller
klær ved måling av syrevekt, og unngå
syresprut på bar hud. Skulle uhellet
likevel være ute, vask og skyll med
masse vann øyeblikkelig. Oppsøk
deretter lege.
Hjelpestart med startkabler
igjen og kjør motoren på høyt turtall
(motoren ruses) slik at dynamoen
leverer "mye strøm" noen minutter.
Prøve deretter igjen. Det er viktig at
kablene kobles fra, da dagens biler er
utstyrt med mye følsom elektronikk
som kan skades, dersom det "kommer" en spenningspeak. Bilens sikringer er såkalte trege, og vil ikke
reagere raskt nok. Resultatet kan bli
en diskusjon om hvem som har
ansvaret for en eventuell ødeleggelse
av bilens elektronikk.
6. Når motoren på bilen med det utladede
batteriet går normalt, tas startkablene
av i motsatt rekkefølge.
Nye biler er utstyrt med mye avansert
elektronikk som er meget følsom for
overspenning. Sønnak anbefaler derfor
bruk av startkabler med innebygget
overspenningsvern.
Teknisk redaksjon
Følgende fremgangsmåte anbefales ved
hjelpestart med startkabler:
1. Sjekk at begge batteriene har samme
spenningen (6- eller 12 volt).
2. Slå av det hjelpende kjøretøyets motor
og alle strømforbrukende funksjoner.
3. Monter startkabelen i følgende rekkefølge: Kople til + klemme til begge
batterier. Fest deretter den andre
kabelen til den andre polen på hjelpestartbatteriet. Den siste klypen festes
til motorblokken på bilen med det
utladede batteriet, så langt fra batteri
og bensinrør som mulig. Dette minsker
risikoen for antennelse av knallgass
eller bensin.
4. Start bilen som skal gi starthjelp.
5. Start bilen med det utladede batteriet.
Dersom bilen ikke starter med det
samme, og hjelpestartbatteriet sitter i
en annen bil, stanses motoren igjen og
kablene kobles fra. Start hjelpebilen
Batteriprøvetabell
Prøveresultat
Årsak
Løsning
1. Elektrolyttens spes. vekt er
høyere enn 1,32, men jevn
på alle cellene.
Batteriet er sannsynligvis påfylt for
sterk syre eller nivåjustert med syre.
Syrevektsjustering. Sett batteriet til opplading. Sug en del
elektrolytt av hver celle, og fyll i stedet på destillert vann.
Lad påny og kontroller spes.vekt. Fortsett til syrevekten
ligger på 1,280 ved fulladet batteri.
2. Den spes.vekten er jevn på
alle celler, men lavere enn
1,210.
a) Batteriet er bare delvis oppladet.
Dynamoen har for lav ladespenning.
Sett batteriet til lading med normal ladestrøm. Avslutt
ladingen når syrevekten er 1,280 gassingen er lik i
alle celler og syrevekten uendret etter 2 timers lading.
b) Dårlig kontakt mellom polsko og
batteriets poler.
Skru av polskoen, rens kontaktflatene på polsko og batteripolene. Fest polskoene til batteriet og trekk godt til. Mål
ladespenning over batteriets + og - poler ved ca. 2000
omdreininger. Få rettet evt. feil ved dynamoen.
3. Syrevekten varierer fra celle a) Utslitt batteri.
til celle med mer enn 25
poeng (0,025).
Syrevekten justeres om nødvendig oppover ved avsuging
av en del elektrolytt som erstattes med syre, spesifikk
vekt 1,400. Etter opplading med ca 0,5 A pr. pos. plate
og i min. 48 timer, maks. 96 timer, kontrolleres syrevekten. Er den sunket “betydelig” og/eller er ujevn fra
celle til celle, bør batteriet byttes.
167
Batteriprøvetabell
Prøveresultat
Årsak
3. Syrevekten varierer fra celle b) For lite lading.
til celle med mer enn 25
poeng (0,025).
4. Syrevekten er så lav at
den ikke kan avleses på
syremåleren.
Teknisk redaksjon
Med sulfatert batteri mener vi at sulfatet,
som dannes under utlading, krystalliserer
seg. Et sulfatert batteri er meget vanskelig
å lade. Prøv derfor å lade batteriet over
lengre tid, evt. bruk litt høyere spenning
(opp til 24V) noen minutter til batteriet
begynner å ta imot lading. La batteriet
stå tilkoblet elektronisk regulert lader til
strømmen er stabilt lav i 2-3 timer.
NB! Batteriet må ikke være tilkoblet
ved bruk av ovennevnte spenningsnivå
under ladingen.
7. Et oppladet batteri utlades
etter kort tids lagring.
8. Batteriet drar ikke
selvstarteren.
Batteriet lades med ladestrøm som i styrke tilsvarer 5%
av 20 timers kapasitet. Et 60Ah batteri lades med en
3A lader (ladestrømmen skal være 3A).
NB! Husk at en del ladere lader vesentlig mindre Ampere
enn modellbetegnelsen gir inntrykk av.
a) Elektrolytten er blitt sterkt fortynnet Batteriet lades godt og spesifik vekt justeres til 1,280
(se punkt 3).
ved nivåjustering med vann.
b) Absolutt utladet.
Batteriet settes til lading. Lades til syrevekten er stabil
mellom 1,280 - 1,300.
c) Har hatt uønsket utlading pga. lys
eller stereoanlegg.
Lad opp batteriet.
d) Kontaktbrudd mellom batteri og
dynamo.
Utbedre feilen.
e) Dynamosvikt.
Kontakt autorisert bilverksted.
5. Ingen elektrolytt, tørt batteri. a) Batteriet er dårlig vedlikeholdt og
mangelfullt etterfylt.
6. Batteriet mottar ikke
ladestrøm.
Løsning
Fyll til korrekt elektrolyttnivå (ca. 5-10 mm over plategruppene) med destillert vann. Lad opp batteriet langsomt og med liten strømstyrke.
b) Batteriet har veltet, elektrolytten
har rent ut.
Fyll batteriet med syre med spesifikk vekt 1,240 til korrekt
nivå. Lad batteriet godt, og foreta nødvendig justering av
spesifikk vekt etter opplading (se også punkt 3)
c) Sprekk i batterikassen.
Nytt batteri er nødvendig.
a) Batteriet er sterkt sulfatert.
Nytt batteri er nødvendig.
b) Dårlig kontakt mellom polsko og
batteripolene.
Se punkt 2b.
c) Dynamofeil.
Påvises av induksjonsamperemeter.
Rettes av bilelektriker.
d) Brudd i ledningen mellom dynamo
og batteri elller jord (gods).
Ny kabel, ny jording, kontroller jordingskontakt.
e) Batteriet er utslitt.
Nytt batteri er nødvendig.
a) Kortslutning mellom platene.
Nytt batteri er nødvendig.
b) Ledningsbrudd.
Se punkt 6d.
c) Batteriet er utslitt.
Nytt batteri er nødvendig.
a) Batteriet er utladet.
Lad batteriet.
Se punkt 5a. Hvis dette ikke hjelper, er de delene av
b) Batteriet er mangelfullt etterfylt
(bare den delen av platene som er platene som har stått over elektrolyttnivået sterkt
dekket av elektrolytt, er virksom). sulfatert, og sulfatet lar seg ikke fjerne.
c) Batteriet er sterkt sulfatert.
Nytt batteri er nødvendig.
d) Dårlig kontakt mellom polsko og
batteripoler.
Se punkt 2b.
e) Kortslutning i batteriet.
Nytt batteri er nødvendig.
f) Dynamofeil.
Se punkt 6c.
g) Ledningsbrudd.
Se punkt 6d.
h) Redusert batterieffekt, utladet batteri. Lad batteriet. Kontroller ladesystemet.
i) Batteriet er defekt.
168
Nytt batteri er nødvendig.
Batteriprøvetabell
Prøveresultat
Årsak
Løsning
9. Platen under batteriet er
våt og angrepet av syre.
a) Hull i batterikassen.
Nytt batteri er nødvendig.
b) Elektrolyttnivået er for høyt.
Juster nivået til korrekt høyde, ca. 5-10 mm over plategruppene. Tørk batteritoppen, og vask platen med sodaoppløsning for å nøytralisere syren.
a) Batteriet er utsatt for overlading.
Spenningsregulatoren må justeres eller skiftes.
b) Batteriet er etterfyllt med syre i
stedet for destillert vann. For sterk
syrekonsentrasjon.
Reguler elektrolyttens spesifikke vekt i h.t. punkt 3a.
10. "Batteriet blir opphetet og
"koker".
11. Lysene blafrer eller slukker. a) Brudd i ledningsnettet.
Se punkt 6d.
b) Løse polklemmer.
Se punkt 2b.
c) Dårlig kontakt.
Se punkt 2b.
Strøm i båt
Vi vil med dette gi en kortfattet informasjon
om hvordan batterier og ladeanlegg tilpasses det strømforbruket som er
ombord. Vi vil dessuten ta for oss de
krav som stilles til ladesystemet.
Beregning av totalt strømbehov,
- nødvendig batterikapasitet
For å kunne velge det rette batteri- og
ladeanlegg til båten, må først strømforbruket man har ved normal bruk av
båten kartlegges.
Beregningen gjøres ut fra følgende
sammenheng:
P=UxI
Hvor
P = effekt og måles i Watt (W)
U = spenning og måles i Volt (V)
I = strøm og måles i Ampère (A)
I tillegg må vi ta hensyn til hvor lang tid
den enkelte strømforbruker blir benyttet.
Vi kan vise beregningen ved eksempelet
nedenfor:
Strømforbrukere
Lanterner (3 stk.)
Belysning (3 lamper)
Kjøleskap
TV
Sum forbruk:
Det stilles helt spesielle krav til det
elektriske anlegget i en båt, men
det viser seg dessverre ofte at disse
kravene ikke blir oppfylt.
Kravene som stilles kan deles i to:
2) Korrekt ladespenning
Det viser seg ofte at båter, til tross
for tilsynelatende tilstrekkelig ladekapasitet, ikke klarer å fullade
batteriene. Årsaken er ofte for lav
ladespenning.
1) Korrekt dimensjonering av anlegg
Båtens batteri- og ladekapasitet må
være tilpasset de strømforbrukere
som finnes ombord.
Vi har dermed funnet frem til et døgns
normalt strømforbruk i båten. Dersom vi
videre antar at vi kan bli liggende inntil
et døgn uten lading av batteriene, vil
dette forbruket være lik den kapasiteten
vi må kunne trekke fra batteriene.
Når vi videre skal beregne nødvendig
batterikapasitet, må det tas hensyn til
følgende: Sum Ah må multipliseres med
en faktor som avhenger av hvilken teknologi som benyttes i batteriet/
batteriene. For Sønnak batterier har vi
satt opp følgende tommelfingerregel:
• For Sønnak Nautilus Freeline multipliseres sum Ah med 1,6 for å finne nødvendig batteristørrelse.
• For Exide Gel multipliseres sum Ah
med 1,2 for å finne nødvendig batteristørrelse. Den faktoren kaller vi gjerne
Batterifaktoren, og denne avspeiler
egenskapene til de forskjellige
teknologiene hva gjelder dyputladingsegenskaper.
Forbruk : Spenning = Strøm x Forbrukstid = kapasitet
W
V
A
(timer)
Ah.
30
12
2,5
3
7,5
30
12
2,5
4
10,0
24
12
2,0
24
48,0
60
12
5,0
3
15,0
73,0
NB! Forsøk å kalkulere Ah ved bruk av 36V’s system, m.a.o. bytt 12V spenning med 36V. Da blir resultatet at
man trenger færre Ah for å dekke samme energibehov.
Valg av batterisystem
- batteriseparasjon
Systemer med felles batterikrets for startog servicebatteri bør ikke benyttes annet
enn i mindre båter hvor strømforbruket
kun legger beslag på en liten del av
batteriets kapasitet. Når det finnes flere
strømforbrukere ombord, er det kun et
to-krets batterisystem som eliminerer
risikoen for total uttapping av båtens
strømreserver, og derved sikrer at det
alltid finnes startstrøm tilgjengelig.
Prinsippet for et to-krets batterisystem er
at begge batterikretsene lades samtidig,
men at de forøvrig holdes adskilt. Det
finnes tre metoder for å få til denne
delingen:
Teknisk redaksjon
Svært mange av de driftsproblemer
fritidsbåteiere opplever er knyttet til
båtens elektriske anlegg.
Stadig tilbakevendende startproblemer,
kombinert med kort levetid på batteriene,
er ofte fellesnevner for disse problemene.
Det har etter hvert vokst frem en forståelse for at det sjelden er i batteriene
årsaken til vanskelighetene ligger.
1. MANUELL BRYTER
Det er enten en hovedbryter i hver krets,
eller begge kretsene er tilkoblet en batteriomkobler med fire innstillinger: "av",
"batteri 1, batteri 2" og "begge". Begge
brytere må være dimensjonert slik at de
minst tåler dynamoens merkestrøm (A).
2. SKILLERELE
Skillereleet er en bryter som automatisk
slår på ladestrømmen til begge batterikretsene når dynamoen lader. Når ladingen
opphører (motoren stoppes), vil kretsene
skilles igjen. Også her må bryteren (releet)
minst kunne tåle dynamoens merkestrøm.
169
Strøm i båt
Skjematisk fremstilling av de ulike batterisystemene:
Teknisk redaksjon
Tegningene viser prinsippene for de ulike systemene.
3. DIODE(R)
En diode er en "ventil" som kun slipper
strømmen gjennom i én retning. I en
elektronisk ladefordeler sørger to slike
dioder for at ladestrømmen slipper inn til
begge kretsene, samtidig som det ikke
kan gå strøm mellom disse.
Fordi det er et spenningsfall over diodene,
er det nødvendig å kunne kompensere
dette ved hjelp av spenningsregulatoren,
slik at ladespenningen til batteriene blir
korrekt.
Plassering av batteriene
Ved montering av batteriene i båten er det
svært viktig å ta hensyn til at det både
under belastning og lading utvikles
eksplosive gassblandinger, og at elektrolytten består av en etsende væske. Det er
dessuten viktig å være klar over at batteriene kan forårsake brann ved en direkte
kortslutning mellom + og – pol. Benytt
alltid rød kabel for + og sort kabel for –,
dette for å unngå misforståelser.
må vi ta hensyn til at batteriene aldri
klarer å lagre all den ladestrømmen som
blir tilført. Vi må derfor regne med å lade
inn 115 % av den uttappede kapasiteten.
NB! Det er vanlig at det tar like lang tid
å lade batteriene fra 80% til 100 % fullladet som det tar å lade opp til 80 %
full-ladet. Dersom det ikke oppnås gassespenning i batteriet under lading blir det
heller aldri full-ladet, uansett hvor lang
tid man lader.
To enkle måter å kontrollere ladetilstanden
på er:
1. Syremåler som angir nøyaktig ladetilstand (bør alltid brukes der dette
er mulig).
2. Ampertime-teller:
Trykk på knappen, og få informasjon
om:
2. • Hvor mye kapasitet har jeg igjen på
batteriet?
2. • Hvor mye strøm bruker de forskjellige forbrukerne?
2. • Hva er aktuell batterispenning?
Ladesystemet
Se side xxx under ladesystemer, og side
xxx under kontroll.
Krav til ladekapasitet
I eksempelet på side xxx beregnet vi det
totale strømforbruket i båten i løpet av et
døgn. Ved videre å anta at all denne
strømmen skal lades inn i batteriene, kan
vi beregne totalt behov for ladekapasitet.
Når vi skal beregne kravet til ladekapasitet
170
Vi kan også anbefale våre testere
EBT155 og EBT255. Disse gir på en
rask og "renslig" måte en meget god
indikasjon på batteriets "helsetilstand".
Utenbordsmotorer med injection
systemer
For å tilfredsstille de stadig strengere
kravene utslipp fra utenbordsmotorer, og
dessuten en mer effektiv drivstoff-
utnyttelse, innfører produsentene injectionsystemer på alle utenbordsmotorer fra
2006. En god del modeller finnes allerede
på markedet. Når slike motorer skal startes
benyttes en 24 V kondensator, og denne
må "lades" av båtens batteri. For å tilfredsstille kondensatorens krav må batteriet
levere en forholdsvis høy energimengde
(startstrøm) til denne. Vi anbefaler bruk av
batteri med ca. 75 Ah for motorer opp til
70 HK. For større motorer anbefaler vi at
man bruker større batterier, for eksempel
et 115 Ah batteri – eller ett eller flere
Exide Maxxima. Dagens dieselmotorer med
elektronisk tenning setter tilsvarende krav
til batteriene, og mange av disse krever
at batteriene leverer en forholdsvis høy
spenning gjennom hele startforløpet hvor
styringsenheten først sjekker hele tenningssystemet før motoren "får lov til å starte".
Dersom spenningen ikke opprettholdes
vil dette som oftest skyldes enten for
tynne kabler, disse blir varme, eller dårlig
spenning på batteriet. Husk at for lavt
tverrsnitt på kablene i verste fall kan føre
til brann i det elektriske systemet.
Baugpropeller
Stadig flere båter er utstyrt med elektriske
baugpropeller, disse trekker fra 3–15 kW,
alt etter størrelsen på båten. Felles for
disse er at de er avhengig av riktig
spenningsnivå for å fungere problemfritt.
Dersom spenningen synker under definert
nedre grense, så kan dette resultere i
skade på elektronikken som styrer pro-
Strøm i båt
pellene. Det blir dermed av stor betydning
å velge batterier som kan levere høy strøm
over kort tid, for eksempel Exide Maxxima,
til å drive elektriske baugpropeller. Det
avgjørende er å ha et realistisk forhold til
hvor mye baugpropellene brukes og deretter dimensjonere batteribanken. Det er
også viktig å tenke på plassering av
batteriet og kabeltverrsnitt. Skal batteriene
plasseres bak i båten, er det svært viktig
å velge kabel med høyt tverrsnitt, for å
levere energien fram til baugpropellen.
For tynne kabler vil gi varmeutvikling i
kablene og spenningsfall framme ved
baugpropellen. Husk at ved måling av
antall meter ledningen skal trekkes, så
må det tas med at ledningen også skal
tilbake. Med andre ord: Fem meter fra
batteriene og fram til baugpropellen blir
tilsammen ti meter kabel som man skal
kalkulere spenningsfallet i. Det er mer
effektivt å ha batteriene så nære baugpropellen som mulig, og da er det kanskje mer fordelaktig med et rekombinasjonsbatteri fordi dette gir bedre sikkerhet hva gjelder risiko for syrelekkasje og
eventuell knallgass. Når batteriene er
montert framme i baugen vil de også
være mer utsatt for mekaniske skader
som følge av kraftig risting. Videre vil
muligens
plassering av batteriene så langt foran i
båten kunne påvirke vektfordelingen i
negativ retning. Begge disse faktorene
taler for et batteri med høy energitetthet,
og som tåler kraftige mekanisk belastning,
eller med andre ord Exide Maxxima.
over vinteren dersom du påser at:
• Batteriene er full-ladet når båten settes
i vinteropplag. Et full-ladet batteri
fryser først ved ca. -68°C, mens et
utladet batteri (syrevekt 1,10) fryser
ved ca. -7°C.
• Kablene kobles fra.
• Batterienes overflater gjøres rene for å
hindre krypstrømmer. Bruk kun rent
varmt vann uten noen form for vaskemiddel.
Batterier som tas ut av båten over vinteren
gis en grundig opplading, og lagres deretter tørt og kaldt, gjerne i en kald garasje.
Unngå å lagre batterier i varme lokaler,
se avsnitt om selvutlading.
Vinterlagring
Batteriene tar ikke skade av å stå i båten
• Batteriene må plasseres lett
tilgjengelig og godt fastspent.
• Batteriene monteres i en væsketett
og syrebestandig kasse. Kassen skal
kunne romme all elektrolytten fra
batteriene dersom denne ved noen
form for uhell skulle renne ut.
• Batteriene skal ikke plasseres i samme
rom som bensintank eller motor.
• Det må finnes ventilasjon for gassen,
enten ved ventilert batterirom eller
luftesystem direkte fra batteriene.
Dette kan som oftest skaffes som
ekstrautstyr.
• Batteriene utstyres med en lett tilgjengelig hovedbryter. Bryteren skal
være plassert så nær batteriene som
mulig.
NB! Ved å bruke rekombinasjonsbatterier
står du friere med hensyn til plassering
av batteriene fordi disse ikke avgir
knallgass under lading.
• Ingen metallgjenstand i batterienes
nærhet må kunne komme i kontakt
med poluttakene og kortslutte disse.
OBS!
• Ved lading av våre Freeline/Marine
batterier med batterilader må
proppene taes ut. Det er viktig å
rengjøre batteritoppen før du tar ut
proppene. La batteriet “hvile” i 15
minutter før proppene settes på
plass igjen. Husk å skru godt til.
Oppgitt merkeverdi for en dynamo er
normalt maks ytelse i prøvebenk.
I praksis bør en regne med en
virkningsgrad på 70-80% av oppgitt
merkeverdi.
Teknisk redaksjon
Viktige huskeregler for bruk av batterier i båt
171
172
Reklamasjonsregler for startbatterier levert av Exide Sønnak AS
Ved reklamasjon må det først klarlegges om det foreligger
en kjøpsrettslig mangel (fabrikasjonsfeil) eller ikke.
Fabrikasjonsfeil
Ved påvist mangel gjelder Kjøpslovens reklamasjonsregler:
• Kjøpsloven dekker kun mangler som batteriet var
beheftet med i leveringsøyeblikket, og som skyldes en
fabrikasjons- eller materialfeil. Ved fabrikasjons- eller
materialfeil er Exide Sønnak AS forpliktet til å bytte
eller reparere batteriet gratis.
• Reklamasjonsretten gjelder i 24 måneder fra den dato
kunden har mottatt batteriet. Dersom kjøpsdato ikke
kan dokumenteres, regnes tiden fra den måneden
batteriet er levert fra Exide Sønnak AS.
Feil ved ladeanlegget eller mangelfull lading p.g.a. for
lav spenning. Sjekk ladespenningen, denne bør være
14,2 - 14,4 ved 25°C målt over batteripolene, ved
ca. 2000 omdr. pr. min. på motoren og kjørelys på.
Redusert levetid, som følge av slike ytre forhold,
dekkes ikke av Kjøpsloven, og skal ikke erstattes
i henhold til Kjøpslovens bestemmelser.
Dersom kjøretøyet brukes privat, tilbyr imidlertid
Exide Sønnak AS seg utover de rettigheter kunden har i
henhold til Kjøpslovens bestemmelser, å reparere eller
bytte batteriet mot delvis betaling etter nedenstående
skala, avhengig av brukstiden.
Batteriet benyttet:
• Det gis samme reklamasjonsrett for erstatningsbatteriet regnet fra reklamasjonstidspunktet.
0 t.o.m. 12 mnd.:
Nytt batteri mot å betale 20% av listepris
Batterisvikt som ikke skyldes fabrikasjonsfeil
Over 12 mnd. t.o.m. 16 mnd.:
Nytt batteri mot å betale 30% av listepris
Batterisvikt kan forårsakes både av fabrikasjonsfeil
og utenforliggende årsaker. Mulig fabrikasjonsfeil vil
normalt vise seg i løpet av de første bruksmåneder.
Ytre forhold som vil begrense levetiden - til dels vesentlig
- er blant annet:
• Mangelfull lading p.g.a. korte kjørestrekninger og stort
strømforbruk (varmetråder, mobiltlf. etc.), spesielt
i den kalde årstiden.
Over 16 mnd. t.o.m. 20 mnd.:
Nytt batteri mot å betale 50% av listepris
Over 20 mnd. t.o.m. 24 mnd.:
Nytt batteri mot å betale 70% av listepris
Med «listepris» menes den prisen
konsumenten har betalt.
• Mangelfullt batterivedlikehold.
• Lang årlig kjørelengde (over 35.000 km).
Reklamasjonsrapport
• Strømkrevende ekstrautstyr.
Utfylt «Reklamasjonsrapport for startbatterier» må
medfølge batteriet reklamasjonen gjelder.
Vedrørende kjørecomputere
• Alle biler fra 1989 har en eller annen form for kjørecomputer, og disse bør ikke gjøres strømløse ved
batteriskifte. Endel biler har backup-batteri for dette,
men av en eller annen grunn kan en del av disse være
ute av funksjon, p.g.a. alder eller andre defekter.
• Bilens elektriske system bør av hensyn til dette også
beskyttes mot såkalte "Peakbelastninger".
Vær også oppmerksom på at hurtiglading av batteriet
først må finne sted etter at dette er frakoblet bilens
elektriske anlegg.
173
Grossister/Utleveringslager
Gateadresse
Grossister/Utleveringslager
Exide Sønnak AS
Mekonomen Moss AS
Oscar Nilssen AS
Amundsen AS
Auto Rekvisita AS
Jørgenrud Bilverksted
Mekonomen Askim AS
Van-Line Norge AS, Bjørkelangen
Romerike Gummiservice AS
Dekkmann AS
Flisa Karosseriverksted AS
Bilvarehuset Anker AS
Vianor AS, Avd. Elverum Vulk
Tynset Diesel AS
Hellanor AS Lillehammer
Otta Auto AS
Gran Motorservice
Dekkmann AS
Dokka Bilpleie AS, Esso
Autohuset Fagernes AS
Autoutstyr Drammen AS
Bil-Elektro
Autoutstyr Tønsberg AS
T.T`s Bilrekvisita AS
VIANOR AS Bergs Gummiindustri
AS Bilutstyr Hønefoss
VIANOR AS Hensmoen
Vianor Hallingdal Dekkservice
Mekonomen Kongsberg AS
A/S Hansen & Simonsen
Exide Sønnak AS, Distriktskontor.
Fardal Bil AS
Hafnor AS
Dekkmann AS, Stoa
Exide Sønnak AS, Distriktskontor.
Bergen Batteri Service AS
Romnes Bergen AS
Hellanor AS Avd Bergen
Elecon AS
Anker AS
HMV Maskin AS
AS Bildeler Ålesund
Bilspectra AS
Aage Dall Engros AS
Bildeler Førde AS
Exide Sønnak AS, Distriktskontor.
Batterisenteret
Vianor, Steinkjer Vulk AS
Snippen Bilservice
Exide Sønnak AS, Distriktskontor.
Marinepollen Auto Senter AS
Norsk Scania AS, Avd. Narvik
Dekkmann AS
Dekkmann AS
Sandnessjøen Verkstedsenter AS
Alf T. Nielsen AS
JH Motor Nord AS
Harstad Batteriservice AS
Batteriservice
Hammerfest Maskinforretning AS
Bil og Dekk Service AS
Gateadresse
Brobekkveien 101
Midtveien 1
Mosseveien 5
Glomveien 1
Jernbanegaten 10
Sørmyrv. 3
Volleneveien 5
Blixsrud Industriområde
Brannmannsveien 4
Gaupeveien 8
Nergardsv. 8
Måsåbekkv. 2
Svartbekkveien 11
Glåmveien 2
Industrigt 36
Mullergt. 20
Mohagan
Tordenskjoldsgt 3
Storgt. 105
Valdresv. 87
Tømmerkrana 6
Kilengt 12
Kjellevn 21
Møllegt 10-12
Hønegaten 89
Industrigt 4
Hensmoen Industriområde
Enden
Skrubbmoen 18
Bedriftsveien 104
Maskinveien 4
Postboks 504 Eie
Stålvn 15
Åsbiev. 13, Stoa
Sandviksboder 78 C
Fabrikkgt 5
Midtunlia 73
Kokstadveien 48A
Hamneg. 33
Kvalamarka 3
Hardangerv. 21
Ystenesgt. 6 B
Fannestrandveien 53
Industriv. 8 B
Steinavegen 6
Haakons VII's gate 23 C
Østre Rosten 84
Bogav. 18
Overhallsveien 5-7
Notveien 9 A
Repslagergt.
Fagernesvn 145
Stigerplatået 9
Nyrudv. 11
Øyvind Lambesv. 17
St. Knutsgate 2
Stakkevollvn. 23
Margrethe Jørgensensv. 4
Altav. 92
Brennerivn 11-13
Tunnelvn. 4A
174
Postnr Poststed
Postnr
513
1526
1610
1710
1767
1820
1831
1940
2050
2211
2270
2316
2411
2500
2619
2670
2750
2821
2870
2900
3048
3117
3125
3256
3515
3515
3516
3550
3619
3735
4033
4370
4629
4848
5035
5059
5224
5257
5411
5514
5700
6003
6415
6517
6800
7002
7075
7725
7800
8013
8300
8514
8624
8657
8800
8900
9266
9406
9513
9600
9912
Poststed
OSLO
MOSS
FREDRIKSTAD
SARPSBORG
HALDEN
SPYDEBERG
ASKIM
BJØRKELANGEN
JESSHEIM
KONGSVINGER
FLISA
HAMAR
ELVERUM
TYNSET
LILLEHAMMER
OTTA
GRAN
GJØVIK
DOKKA
FAGERNES
DRAMMEN
TØNSBERG
TØNSBERG
LARVIK
HØNEFOSS
HØNEFOSS
HØNEFOSS
GOL
SKOLLENBORG
SKIEN
STAVANGER
EGERSUND
KRISTIANSAND
ARENDAL
BERGEN
BERGEN
NESTTUN
KOKSTAD
STORD
HAUGESUND
VOSS
ÅLESUND
MOLDE
KRISTIANSUND
FØRDE
TRONDHEIM
TILLER
STEINKJER
NAMSOS
BODØ
SVOLVÆR
NARVIK
MO I RANA
MOSJØEN
SANDNESSJØEN
BRØNNØYSUND
TROMSØ
HARSTAD
ALTA
HAMMERFEST
HESSENG
Internettadresse
E-mail
Telefon
Telefax
Internettadresse
www.sonnak.com
www.mekonomen.no
E-mail
[email protected]
[email protected]
Telefon
22 07 47 00
69 26 20 20
69 31 41 16
69 13 79 99
69 18 61 80
69 83 30 50
69 81 88 10
63 85 43 20
63 97 04 76
62 82 27 20
62 95 19 10
62 59 89 90
62 41 02 51
62 48 58 00
61 25 25 86
61 23 64 50
61 33 10 00
61 17 27 66
61 11 15 11
61 36 04 77
32 21 33 33
33 31 53 80
33 31 66 30
33 14 19 99
32 12 35 33
32 17 18 00
32 13 14 25
32 07 45 11
32 72 70 10
35 90 03 50
51 81 58 80
51 49 10 00
38 00 48 00
37 02 24 90
55 39 44 70
55 20 80 80
55 11 75 00
55 98 38 00
53 40 99 00
52 70 06 33
56 52 91 30
70 10 48 00
71 20 64 20
71 56 57 00
57 82 57 82
73 84 39 50
72 88 07 70
74 16 13 00
74 27 24 85
75 56 62 60
76 06 68 60
76 92 35 80
75 19 89 50
75 11 28 70
75 06 41 42
75 02 06 77
77 61 05 10
77 06 37 44
78 44 08 20
78 40 76 60
78 99 88 93
Telefax
22 07 47 20
69 26 20 30
69 31 95 66
69 14 29 36
69 17 69 88
69 83 30 51
69 81 88 19
63 85 54 30
63 97 02 52
62 81 96 38
62 95 28 77
62 59 89 99
62 41 33 01
62 48 58 01
61 26 06 66
61 23 64 51
61 33 42 16
61 18 05 97
61 11 92 50
61 36 08 62
32 83 12 84
33 31 05 70
33 31 79 68
33 14 19 90
32 12 70 36
32 12 68 64
32 13 10 02
32 0749 39
32 72 70 15
35 59 75 98
51 81 58 81
51 49 04 96
38 03 32 53
37 02 60 24
55 39 44 71
55 20 80 81
55 11 75 01
80 08 48 84
53 40 98 98
52 70 06 31
56 52 91 49
70 10 48 01
71 20 64 21
71 56 57 01
57 82 57 81
73 84 39 51
72 88 07 71
74 16 17 83
74 27 24 85
75 56 62 61
76 06 68 61
76 92 35 99
75 19 89 51
75 11 28 71
75 04 16 80
75 02 00 30
77 69 49 46
77 06 58 44
78 44 08 21
78 40 76 61
78 99 87 05
www.auto-rekvisita.no
www.jorgenrud.no
www.mekonomen.no
www.vanline.no
www.dekkpartner.no
www.dekkmann.no
www.flisabil.no
www.bilvarehuset-anker.no
www.vianor.no
[email protected]
www.otta-auto.no
www.dekkmann.no
www.dokkabilpleie.no
www.vianor.no
www.bilutstyr.bu.no
www.vianor.no
www.vianor.no
www.mekonomen.no
www.hafnor.no
www.dekkmann.no
www.exide.no
www.bergenbatteri.no
www.romnes.no
www.hellanor.no
www.elfag.no/elecon
www.bilbatteri.no
www.batterisenteret.no
www.vianor.no
www.scania.no
www.dekkmann.no
www.dekkmann.no
www.batteriservice.no
www.fikas.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ag
l
s
om
175
ag
l
s
om
Exide Sønnak AS
Foretaksnummer: 939 099 093 MVA
Internett: http://www.sonnak.com
Markedsadm.:
Brobekkveien 101
Postboks 418, Økern
0513 Oslo
Stavanger:
Maskinveien 4
4033 Forus
Bergen:
Sandviksboder 78 C
5035 Bergen
Trondheim:
Sluppenveien 13
7037 Trondheim
Bodø:
Notveien 9A
Postboks 4359
8089 Bodø
22 07 47 00
22 07 47 20
51 81 58 80
51 81 58 81
55 39 44 70
55 39 44 71
73 95 70 70
73 95 70 71
75 56 62 60
75 56 62 61
Bankkonto: 9481.05.00004
E-post: [email protected]
Vi gjør oppmerksom på direkte linje til vårt ordrekontor i Oslo: Tlf: 22 07 47 09 - Fax: 22 07 47 08

Similar documents

Yuasa Application Data Book

Yuasa Application Data Book : with Fasten terminal ★ ★ : Can be supplied either Wet Charged or Dry chargedwith Acid bottle upon customer's request. : USA origin ▲ : YTX5L-BS:Has higher discharge rate performance thanYT5L-BS.

More information

2015 Battery Applications and Specifications

2015 Battery Applications and Specifications Included with YTX20HL-PW, use when replacing YB16CL-B

More information

Vis / last ned

Vis / last ned • For å hindre skade, må denne TV festes til veggen i henhold til montering anvisningen (hvis muligheten er tilgjengelig). • Av og til kan noen få ikke-aktive piksler forekomme på skjermen som fast...

More information