bjerkebanen - Bjerke travbane

Comments

Transcription

bjerkebanen - Bjerke travbane
GRATIS INNGANG
Nr 27/2015
Kr. 25.-
Varmingsinfo fra
Ole Jonny Solberg
BJERKEBANEN
Vi gratulerer kretsen rundt Tornerose Gardenia
med flott seier sist onsdag.
www.bjerke.no
Onsdag 1. april - 1. løp 18.30
Innlevering V76 kl 19.00 - V5 kl 20.28 - DD kl 20.50
Waba Gruppens serie for stallansatte - VG+ løpet
NESTE LØPSDAG: Onsdag 8. april kl 18.30
Styre:
Torhild Grimseth Huseby (leder), Arne J. Salberg
(nestleder), Unni Holmen, Oddmund Wallevik,
Kjell Veivåg og Jon Erik Kirkeby.
Administrasjon:
Adresse:
Besøksadresse:
GP-adresse:
Mailadresse:
Telefon:
Bankgiro:
Ekspedisjon:
Adm. direktør:
Programansvarlig:
Funksjonærer:
Løpsleder:
Løpsreferent:
Måldommer:
Banedommere:
Oppløpskontrollører:
Hovedstarter:
Fungerende plassjef:
Stevneveterinær:
Sanitetstjeneste:
Bjerke Travbane AS, postboks 194 Økern 0510 Oslo
Trondheimsveien 271-273, 0589 Oslo
N59o - 56’ - 23” N, 10o - 48’ - 36” Ø
[email protected]
22 95 60 00 (kontortid)
8200.01.81877 (DNB)
Kl 08-15.45 (15.9-14-5)
Kl 08-15-00 (15.5-14.9)
Arnlioth Heltberg, mobil 922 52 371, mail: [email protected]
Knut Sollie, mobil 922 45 053, mail: [email protected]
Gørill Nordve
Ole Jonny Solberg
Oddvar Tuverud
Morten Arnesen, Petter Hansen og Anette Isaksen
Finn Dotsetsveen, Åge Dotsetsveen
Finn Dotsetsveen
Øystein Bjørnstad
Stein E. Fiskum, Svein H. Bakke
Norsk Folkehjelp Sanitet, Oslo
Entré/ parkering:
Fri entré
(gjelder ikke storløpsdager)
P-syd (grusbane):
P-nord (hovedinngang):
Telefonservice:
Telefonvakt løpsdager:
Nokas:
Banevakt:
Dyrehospital:
Gratis
kr 15 pr time
kr 90 pr døgn
Restaurant Pegasus:
Åpningstid: 1 time før start 1. løp
Bordreservasjon: 400 10 830 (hverdager kl 10-14)
Café Scott’n:
Åpningstid: 1 time før start 1. løp.
22 95 60 24
02580
903 60 433
815 11 226
Enhver som inngår veddemål plikter selv med en gang å forvisse seg om at de mottatte bonger er som forlangt. Senere innkomne
protester fra spillerne godtas ikke. Reglementet for veddemål ved totalisator fås ved henvendelse til Bjerkeboden.
Veddemål på totalisatorbaner kan kun inngås av personer som er fylt 18 år.
Trenere med stall på Bjerke:
Eggen, Gunnar
Holm, Hans Chr
Kolnes, Sigbjørn
Wolden, Anders L.
mobil: 907 97 214
mobil: 990 05 352
mobil: 981 35 465
mobil: 988 75 470
Tomatrav.no
tlf: 22 64 08 86
Bjerkeboden
Åpningstider:
Mandag - fredag
Lørdag:
Søndag:
tlf 22 95 60 75
Minibank i spillehallen
kl 11.30 til siste løp
kl 12.00 til siste løp
kl 13.00 til siste løp
2
Viktig informasjon
løpsbanensåpningstider:
Mandag: Frakl.07.30tilkl.14.00
Tirsdag:
Frakl.07.30tilkl.14.00
Fra kl. 17.00 til kl. 20.00
Onsdag:
Frakl.07.30tilkl.13.00
Torsdag
Frakl.07.30tilkl.13.15
Fredag:
Frakl.07.30tilkl.12.30
Lørdag:
Frakl.08.00tilkl.12.00
Søndag:
Stengt
Indrebaneoglillebaneneråpnetilkl.20hverkveld.
Rettstrekkaeråpendøgnetrundt,menstengeskl.16.00påonsdagerog
kl.12.00påtirsdager.
Behandlingavhester:(gjelderalledageneiuka).
DeterforbudtåbehandlehesterigjestestallenepåBjerkeTravbane.
Bestillingavstallplass:22956024
Onsdag/torsdagsløp:
Mandagkl.09.00-11.00
Lørdag/søndagsløp:
Torsdagkl.09.00-11.00
defileringsrutiner(§11-2):
Defileringskalskjeinummerordenutenoppsjekkogbrukavhodestang,ikorttravogmedkort
avstandmellomdeltagerne.Denenkelteekvipasjeskalforetaenprøvestartpåpublikumssiden.
dopingkontroll:
Detskalalltidværeenoppasser/ansvarligrepresentantmedhestenunderuttakavdopingprøve.
etterløpet:Samtligehesterskalkjøreutavbanengjennomportenisyd.Detteforåhabedre
kontrolli.h.t.dopingbestemmelsene.
Hurtigkjøring/oppvarmingpåløpsdager
Hurtigkjøring/oppvarmingpåløpsdagerskalikkeforegåiførstespor.
Overtredelservilmedførebøter.
overnatting:
Overnattingavikkestartendehesterkr.300,-(gjelderheleuka)
parkeringsbestemmelseristallområdet
Parkeringsbestemmelseneistallområdetskaloverholdes(seoppslagistallområdet).
Overtredelsevilmedføreborttauing.
prøveløp/mønstringsløp:
Kjøreskunpåonsdager(ikkenårdeterV75).
påselingsplass:
Påselingsplass/boksskalrengjøresetterbruk.Allflisskalfjernesfrabokserogspilltau.
Overtredelseavdettemedførergebyrpåkr300,røykeforbud:
Gjelderoveraltinnendørs,ogsåigjestestallene.
sikkerhetsbestemmelser(§13-1):
Følgende sikkerhetsbestemmelser gjelder: Vedallkjøring/ridningavtravhest/ponniinnenfor
travbanensområdesamtområdesomdisponeresavtravbanenerdetpåbudtmedfastspent
hjelm.Bestemmelsengjelderogsåpersonersomsitterpåmedkjørere/arbeidermedhesti
banen.Allkjøring/ridningpåindrebaneskalforegåmotsattvei.
Senereenntotimerførstevnestartskalallkjøring/ridningiløpsbanenforegåvenstreom.
startvognprøver:
onsdager:ca.treminutterettersisteprøveløp.Øvrigedager:½timeførstevnestart.
33
Start ca. kl. 17.30
Prøveløp
2140 m. Voltestart.
Varmblods: 2 år 1.28,0 – 3 år 1.25,0 – 4 år og eldre 1.23,0
Kaldblods: 2 år 1.55,0 – 3 år 1.50,0 – 4 år og eldre 1.42,0
Mørk Brun.
2015:00-0-0-0 -02014:0-0-0-0-0-,-0
MILLERS WELL
21401
Tot: 0 - 0 - 0 - 0 - 0
3 år Brun V v. Mr. Commissioner (US)
e. Hilda E.R. (S) v. Super Tilly
Oppdr.: Stall Årvoll Pluss
Eier: Jan Risa-Sverre Risa
H. Storås
B 03/09-b/5 1640 29,4 grå m/to røde skråbånd & hvit søm.
H. Storås
B 10/09-b/4 1660 30,6 g B Sverre Risa (A)
S. Risa
B 25/03-p/3 2140 - dgpp 2015:00-0-0-0 -02014:0-0-0-0-0-,-0
Tot: 18 - 6 - 1 - 1 - 2
0
1
GARY'S COKTAIL
2
16,9M 8 år Mørkbr H v. Coktail Jet (FR)
e. Gary's Donna v. Ata Star L.
V. Hop
Oppdr.: Stall Henny
V. Hop
Eier: Bjørn Gulbransen /Røyse
H. Holm
Grå m/hvitt skstk&ermer, grå ermr, rek
V. Hop
D Renate Aarlie (T) - Bjørn Gulbransen (T)
R. Aarlie
2015:00-0-0-0 -02014:1-0-0-0-1-23,8v-2.000
2
13,1AK B
B
B
B
B
3
23,8M ELAINE B.R.
4
4 år Brun V v. Judge Joe* (US)
K. Mathisen
e. Macy Collins v. Gypsy Thief
K. Mathisen
Oppdr.: Jo Vegard Lierhagen
K. Mathisen
Eier: Jo Vegard Lierhagen /Brumunddal
K. Mathisen
Grønn m/gule sømmer & initialer, rekl
K. Mathisen
BI Kim Mathisen (T)
2015:00-0-0-0 -02014:0-0-0-0-0-,-0
3
BI
BI
B
BI
BI
22/11-b/5 23/05-p/6 10/12-09/4 09/01-p/1 27/03-p/6 B
B
N
397.000
25/07-02/9 2660 13/03-05/4 1609 24/04-p/4 2140 29/05-p/4 2140 25/02-p/2 2140 Tot: 1 - 0 - 0 - 0 - 1
EMMETT VON BARON
0
0
0
0 17,9 g 40
- dg ar 30
- dgpp 0
P 19,7 0
N 24,1 g 0
2120 29,6 2100 P 25,0 2140 n 8 23,8 2100 N 24,6 2100 2.000
0
0
15
0
0
Tot: 0 - 0 - 0 - 0 - 0
3 år Mørkbr HP v. Diesel Don (US)
e. Delphi Silvio (S) v. Lindy's Crown
Oppdr.: Bjørn Rishaug
Eier: Stall B.R. Norge
K. Malmin
B 13/08-b/4 1640 23,8 Mørkblå med gul reklame/bånd
K. Malmin
B 20/08-b/5 1640 26,2 D Kristian Malmin (T) - Trond Anderssen (T)
K. Malmin
B 15/10-b/3 1640 24,9 2015:00-0-0-0 -02014:1-0-0-0-0-,-0
Tot: 2 - 0 - 0 - 0 - 1
35
104
N
P
N
B
P
359
N
0
4
MR. GOOD*
5
19,2M 5 år Brun V v. Americanese (US)
e. Good Enough (S) v. Mr Vic
Oppdr.: Dag Terje Kisen
Eier: Sverige
Å. Svanstedt
Å
Hvit m/blått sidefelt,mansj,belte.Rekl
Å. Svanstedt
AX
BI Hans Chr. Holm (T) - Dag Terje Kisen
T. Uhrberg
AX
2015:00-0-0-0 -02014:0-0-0-0-0-,-0
0
0
0
N
B
B
4.486
5
WIK VIKING
3 år Brun H v. Järvsöviking* (S)
e. Marthe Røder v. Røder
Oppdr.: Martin Wik
Eier: Johan Anton Lileng /Skjeberg
burgunder m/gul hestesko & to ermringe
M Jan Roar Mjølnerød (T)
21601
12/09-p/3 2140 P 19,0 24/09-01/4 2140 4 19,2 g 15/04-01/10 2140 0 dist g Tot: 0 - 0 - 0 - 0 - 0
0
0
0
P
17
144
0
6
Start ca. kl. 17.38
Montéprøveløp
J. Mjølnerød
B 13/08-b/3 1660 51,0 J. Mjølnerød
M 23/09-b/2 2160 48,9 Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
0
0
B
B
2140 m. Monté Voltestart.
Varmblods: 4 år og eldre 1.23,0
Kaldblods: 5 år og eldre 1.42,0
Oransje.
2015:00-0-0-0 -02014:7-2-4-0-0-27,4v-126.000
FRØYU TY
5 år Brun H v. Moe Odin
e. Frøyu Tiril v. Sokna Troll
Oppdr.: Mari Foss Frøhaug & Nils-Erik Frøhaug
Eier: Mari Foss Frøhaug-Nils-Erik Frøhaug
Svart m/grønne ermer, sv. mansj, rekl
D Stine Marlen Bendiksen (T)
21401
Tot: 9 - 3 - 4 - 0 - 1
27,4M 1
159.000
G. Gundersen
BI 14/03-07/2 2140 1 28,8 G. Gundersen
J 28/03-03/4 2120 2 27,8 G. Gundersen
B 09/04-08/1 2160 2 28,0 G. Gundersen
K 19/04-05/2 2120 2 27,4 Å. Tengsareid
B 05/11-07/5 2160 0 dist g Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
4
24
24
30
60
30
11*
11
40
49
49
Løpsresultater Bjerke onsdag 25. mars 2015:
1
2140 Volte 3-årsløp
1 Nobuddy
0
18,5
20.000 Tom Erik Solberg
114
2 Day U.S.
0
18,5
10.000 Vidar Hop
42
3 Thai Goodwill
0
18,5
7.000 Geir Vegard Gundersen
17
4 Divided By Zero
0
18,6
5.000 Eirik Høitomt
121
5 N.Y. Zesty
0
18,7
3.000 Kristine Kvasnes
369
6 Bella Crown
0
18,7
2.000 Per Oleg Midtfjeld
152
7 Moonzoom Jr.
0 21,2 g
2.000 Gunnar Austevoll
296
8 Jenny Star
0 23,5 g
2.000 Stian Eilefsen
299
0 Xanthis Angel
0
br g
Frode Hamre
119
0 One Magic Neil
0
br g
Kai Johansen
250
Vinneren: 3 år HP Far Thai Tanic. Mor South Gunslinger.
Eier: . Trener: T. Turnbull.
Odds: Vinner: 11,41
Plass: 2,06-1,6-1,27
Tvilling: 15,81
Trippel: 138,96
Oms.:
34.982
8.055
21.193
60.546
Løpsomsetning: 124.776
Løpsresultat: 1-5-2
2
2100 Auto
1 Pingo Ø.K.
0 26,5a
30.000
2 Elegant
0 26,5a
15.000
3 Granfaks
0 26,6a
9.000
4 Bravo Turbo
0 26,7a
6.000
5 Finnskog Fokus
0 26,7a
4.000
6 Løkki Dino
0 26,8a
2.000
0 Solberg Rasken
0 26,9a
0 Stensvik Iver
0 27,0a
0 Spang Jotroll
0 28,2ag
0 Fiann
0
br ag
0 Nordby Sleipner
0 g0 ag
- Eikmann
0
Strøket
Vinneren: 7 år H Far Spikeld. Mor Spydi.
Eier: . Trener: E. Killingmo.
Odds:
Vinner: 3,1
Plass: 1,19-2,07-2,38
Oms.:
31.333
10.811
Løpsomsetning: 113.512
Løpsresultat: 3-4-1
3
Vidar Hop
Eivind Gravdal
Tom Erik Solberg
Geir Vegard Gundersen
Geir Flåten
Vilde M. Kals
Jørn Morten Kvikstad
Åsbjørn Tengsareid
Daymon Thomas Minor
Jan Roar Mjølnerød
Eirik Høitomt
Jan Martin Bjerring
Tvilling: 15,32
18.229
31
78
126
61
300
350
43
192
366
94
124
0
Trippel: 156,29
53.139
2100 Auto 4-5-årsløp
1 More Knight
0 15,2a
20.000 Roger Brandt
2 Ridolini Park
0 15,7a
10.000 Tom Erik Solberg
0 15,9a
7.000 Lars Anvar Kolle
3 Diego Kievitshof
4 Stark Palema
0 16,0a
5.000 Per Oleg Midtfjeld
5 Cornetto Man
0 16,0a
3.000 Eirik Høitomt
6 Last Hooray
0 16,0a
2.000 Frode Hamre
0 16,2a
Åsbjørn Tengsareid
0 Unforgetableshadow
0 Windstone W.
0 16,4a
Steinar Hammersborg
0 Kemas Starlight
0 16,5a
Gunnar Austevoll
0 Koh Lanta
0 dist ag
Jørn Morten Kvikstad
Vinneren: 4 år H Far More Chips. Mor Åsundens Fanny.
Eier: . Trener: R. Brandt.
Odds:
Vinner: 7,93
Plass: 2,21-1,73-7,76
Tvilling: 15,16
Oms.:
44.356
11.284
25.733
Løpsomsetning: 148.559
Løpsresultat: 2-6-10
4
Trippel: 855,1
67.186
2100 Auto Thon Hotel Linne løpet
1 Support Justice
0 13,0a
30.000
2 Papagayo E.
0 13,2a
15.000
3 Trinitro
0 14,0a
9.000
4 One More Flight
0 14,1a
6.000
0 Broadway Legs
0 14,2a
0 J.T.'s Crown
0 14,4a
- Viking Frecel
0
Strøket
0
Strøket
- Lorne Elijon Gatling
Vinneren: 6 år H Far Kadabra. Mor Artisane.
Eier: . Trener: G. Gundersen.
Odds:
Vinner: 1,11
Plass: 1,09-1,27-1,85
Oms.:
40.927
5.842
Løpsomsetning: 153.423
Løpsresultat: 1-2-6
5
79
55
702
250
253
88
97
750
19
85
Geir Vegard Gundersen
Vidar Hop
Morten M. Ottersen
Christian Lid Kaasa
Frode Hamre
Tom Erik Solberg
Kai Johansen
Adrian Solberg Akselsen
Tvilling: 1,51
23.320
11
49
445
409
123
372
0
0
Trippel: 10,26
83.334
2100 Auto VG+ løpet (Hoppeløp)
1 Tornerose Gardenia
0 14,5a
24.000 Hans Jørgen Eggen
47
2 Buttercup
0 15,2a
12.000 Christian Lid Kaasa
19
3 American Paco
0 15,6a
8.000 Gunnar Austevoll
246
4 Cypress Star
0 15,7a
5.000 Olav Mikkelborg
255
0 15,9a
3.000 Odd Arne Sagholen
260
5 Taifon Symphonic
6 Elenor Boko
0 16,2a
2.000 Steinar Hammersborg
63
0 16,4a
Jan Martin Bjerring
391
0 Tobros Augustinu
0 16,5a
Kai Johansen
322
0 Bichette Va Bene
0 Miss Endurance
0 16,8a
Frode Hamre
92
0 Touch of Babe
0 17,4a
Lars Anvar Kolle
150
0 Oh What A Babe
0 dist ag
Hans Chr. Holm
424
0
Strøket Thor Borg
0
- Sheer Joy Hanover
Vinneren: 5 år HP Far Bounty Toftebjerg. Mor Beekeeper.
Eier: . Trener: H. Arverud.
Odds:
Vinner: 4,7
Plass: 1,81-1,52-2,35
Tvilling: 6,2
Trippel: 363,64
Oms.:
39.653
11.652
20.507
60.781
Løpsomsetning: 132.593
Løpsresultat: 9-2-7
6
2100 Auto TGN-Serien 2015 (Ungdomsløp)
1 Hawking
0 15,2a
24.000 Magnus Teien Gundersen
2 Nikka Broline
0 15,3a
12.000 Herman R. Tvedt
3 Deloria
0 15,6a
8.000 Helena Meland
4 HotVacationH.
0 15,8a
5.000 JosefineEilertsen
5 Tequila D.
0 15,8a
3.000 Erlend Rennesvik
6 Super Taifon
0 16,0a
2.000 Johan Kringeland Eriksen
0 Luckyline Goofy
0 16,0a
Lars Fredrik Kolle
0 16,0ag
Adrian Solberg Akselsen
0 StarfishAndCoffee
0 Lady's Legacy
0 16,1a
Joakim Hansen
0 16,5a
Henrik Karlin
0 Neverending Garbo
0 East Edition
0
dg a
Siv Emilie Løvvold
- Preferencial
0
Strøket Henning Nygård
Vinneren: 5 år V Far Make it Happen. Mor Northern Ginger.
Eier: . Trener: S. Hammersborg.
28
36
107
300
62
550
585
55
326
619
137
0
5
Odds:
Vinner: 2,82
Oms.:
46.093
Løpsomsetning: 154.387
7
Plass: 1,35-1,4-1,81
12.018
Løpsresultat: 5-4-1
Trippel: 47,01
73.820
2100 Auto Narvesen løpet
1 Ekeld
0 24,6ag
30.000
2 Viktor K.
0 24,7a
15.000
3 Nordby Ask
0 24,7a
9.000
4 Trygfaks
0 24,8a
6.000
5 Arnblessen
0 25,1a
4.000
6 Brødsjø Odin
0 25,9a
2.000
0 Moe Hrym
0 26,0a
0 Gann Min
0 26,4a
0 Lome Hero
0 26,8ag
0 Gikling Lomeo
0 27,3a
0 Branddon
0 29,0a
0 Røste Lill
0 dist ag
Vinneren: 5 år V Far Lome Elden. Mor Jima.
Eier: . Trener: M. Wik.
Odds:
Vinner: 3,66
Plass: 1,71-2,86-1,67
Oms.:
41.597
11.619
Løpsomsetning: 151.642
Løpsresultat: 11-10-3
8
Tvilling: 6,37
22.456
Gunnar Austevoll
Robert Kruse
Tom Erik Solberg
Herman R. Tvedt
Simen Bjørbæk Jessen
Vidar Hop
Kristian Malmin
Ole-Christian Kjenner
Geir Vegard Gundersen
Andre H. Stensen
Eirik Høitomt
Kjetil Lunde
Tvilling: 66,38
22.835
36
217
33
63
110
90
528
292
231
106
352
180
Trippel: 372,63
75.591
2100 Auto Champion Gull-løpet (Norskfødte)
1 Golden Street
0 14,6a
30.000 Åsbjørn Tengsareid
50
2 Arc Va Tout
0 14,8a
15.000 Kristian Malmin
41
3 Jamie Bonanza
0 14,8a
9.000 Kai Johansen
331
4 Real Cosmic
0 14,9a
6.000 Ole Johan Østre
124
5 Image Crown
0 14,9a
4.000 Hans Chr. Holm
505
6 Urban Barsk
0 15,0a
2.000 Eirik Høitomt
48
0 J.T.'s Gold
0 15,1a
Bjørn Steinseth
231
0 Fifty Cent
0 15,3a
Kristine Kvasnes
375
0 I'm Ken
0 15,8a
Vidar Hop
252
0 Quickstile
0
br ag
Geir Vegard Gundersen
32
0 Fux Pride
0
dg a
Per Oleg Midtfjeld
380
0 Dorado
0
dg a
Gunnar Austevoll
276
Vinneren: 5 år V Far Dream Vacation. Mor Sea Bird Laday.
Eier: . Trener: C. Michelsen.
Odds:
Vinner: 5,05
Plass: 2,33-2,31-5,26
Tvilling: 13,67
Trippel: 481,01
Oms.:
60.991
11.324
30.751
123.688
Løpsomsetning: 226.754
Løpsresultat: 5-12-10
9
2140 Volte Veikle Balder cup (kval 2 av 11)
1 Skeie Kongen
0 30,3 g
30.000
2 Global Ruska
20
29,5
15.000
3 Bork Juni
20
30,1
9.000
4 Heimly Ina
0 31,2 g
6.000
0 Art Skogfari
0 32,2 g
0 Bol Tore
0 32,3 g
0 Art Nøkkve
40
dg
Vinneren: 4 år V Far Lome Kongen. Mor Gam Garbo.
Eier: . Trener: E. Killingmo.
Odds:
Vinner: 2,88
Plass: 2,04-2,64-2,2
Oms.:
52.849
7.571
Løpsomsetning: 214.225
Løpsresultat: 4-6-5
Erlend Rennesvik
Jan Roar Mjølnerød
Eirik Høitomt
Noralf P. Brækken
Dag-Sveinung Dalen
Ole-Christian Kjenner
Åsbjørn Tengsareid
Tvilling: 14,27
30.832
28
86
139
248
80
272
19
Trippel: 111,21
122.973
2140 Volte Prøveløp 1
0 Muscle Field
0
20,4
Tom Erik Solberg
0 J.J. Qatar
0
20,7
Gøran Antonsen
0 Dream On Plush
20 20,3 g
Steinar Hammersborg
0 Jailhouse Banker
20
20,6
Kim Pedersen
0 L.H. Celestine
0
21,7
Lars Anvar Kolle
0 Contessa de Pablo
20 21,9 g
Kai Johansen
0 Ironlady
20 25,6 g
Martine O. Sørvik
0 Linnbo
40 42,3 rg
Karianne Wessel
0 Millers Well
0
dgpp
Sverre Risa
- Ultimate Photo
0
Strøket Bo Westergaard
Vinneren: 3 år HP Far More Chips. Mor Topper Transs R..
Eier: . Trener: B. Westergaard.
P
P
P
P
P
P
N
N
N
2140 Volte Monté Prøveløp
0 Global Oracle
0
17,9
Mark Graversen
0 Power Pigen
0
18,5
Johanne Ulrica Øveraasen
0 Renew Shadow
0 20,3 g
Majken Amundsen
- Spang Lars
20
Strøket Kristine Kvasnes
Vinneren: 7 år HP Far Dream Vacation. Mor Honey Shadow.
Eier: . Trener: J. Hvidsten.
Utbetalinger:
Dagens Dobbel: 11-5 Odds: 18,7 Oms: 650.796
Spilltype Riktig rekke
Antall rette Utbetaling Antall rekker
V5
9-5-11-5-4
5
6.091
145
V76
3-2-1-9-5-11-5
7
8.498
302
Totalomsetning: 8.889.582
6
189
8642
P
P
P
Omsetning
1.358.841
5.460.074
Start ca. kl. 18.30
1. LØP
Gule
4-5-årsløp
Varmblods
4-5-årige høyest 80.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Gavekort fra Tomatrav.no. Blomster.
Vinner
Tvilling
Plass|
Trippel
2015:21-0-0-1-16,3a-13.0002014:20-2-0-1-7-15,2a-50.582
ADRIAN DOTCOM*
21001
18,5M 15,2AM 5 år Brun V v. Ganymede (FR)
e. Astro Elegance v. Super News
G. Austevoll
Oppdr.: Stine-M. Gundersen & Gert M. Gundersen
E. Høitomt
Eier: Sverige
G. Austevoll
Hvit m/blått belte & ermringer, rekl.
E. Høitomt
* Cato Antonsen (T) - Christoffer Gustavsson
G. Austevoll
2015:00-0-0-0 -02014:5-3-1-1-0-15,1a-75.000
M
B
B
B
M
5 år Brun V v. Varenne (IT)
e. Blushing Image (CA) v. Balanced Image
E. Høitomt
Oppdr.: Ann Berit Sagedal
E. Høitomt
Eier: Norbert Haesen-Ingrid S. Trøan
E. Høitomt
Hvit m/svarte ermer, reklame
E. Høitomt
B Eirik Høitomt (T) - Anders Lundstrøm Wolden (T)
E. Høitomt
2015:63-3-0-0-15,2a-60.0002014:4-0-2-1-1-16,5v-20.000
B
J
J
K
B
4 år Brun HP v. Staro Showbiz (S)
e. Bella Coal v. Full Of Coal
C. Kaasa
Oppdr.: Wibecke Jegard
C. Kaasa
Eier: Arild Kaasa /Porsgrunn
C. Kaasa
Hvit m/blått skstk,bl/gu.bel+ermst,rek
C. Kaasa
J Christian Lid Kaasa (A) - Arild Kaasa (T)
C. Kaasa
2015:30-0-0-2-16,0a-4.2912014:18-1-0-1-7-16,2a-41.730
K
K
J
J
B
5 år Svartbrun V v. Adams Hall (US)
e. Honor Bright (S) v. Comets Tail
M. Hultman
Oppdr.: Sverige
M. Hultman
Eier: Sverige
M. Hultman
tredelt hvit/blå/grå
M. Hultman
* Marcus Hultman (T)
M. Hultman
2015:31-1-1-0-15,2a-34.0002014:10-1-0-0-5-15,0a-31.000
FÆ
FÆ
FÆ
S
AX
4 år Brun H v. More Chips (US)
e. Åsundens Fanny (S) v. Super Tilly
R. Brandt
Oppdr.: Freddy Ingebrigtsen
R. Brandt
Eier: Freddy Ingebrigtsen /Kolltveit
R. Brandt
rød/hvit skråstripet, logo
R. Brandt
M Roger Brandt (T)
R. Brandt
2015:40-0-0-4-17,5v-13.5002014:10-0-2-0-7-16,9a-44.500
B
M
B
B
B
4 år Brun H v. Make it Happen (US)
e. Northern Ginger (CA) v. Balanced Image
S. Hammersborg
Oppdr.: Kai Korsviken
S. Hammersborg
Eier: Stall Toftner
S. Hammersborg
svart m/rød sele høyre side + rekl.
S. Hammersborg
BI Steinar Hammersborg (T)
S. Hammersborg
2015:32-0-0-0-14,6a-20.0002014:6-0-2-0-2-17,8v-17.500
B
B
BI
B
B
5 år Brun V v. Adams Hall (US)
e. Pompeji Palema (S) v. Alf Palema
Å. Tengsareid
Oppdr.: Stall Dobbel W
B. Westergaard
Eier: Stall K.W. Farms
B. Westergaard
Blå m/hvite kanter, reklame
B. Westergaard
B Bo Westergaard (T)
B. Westergaard
2015:50-0-1-2-17,2v-12.5002014:12-0-0-0-6-16,0a-27.000
B
BI
B
B
B
1
VARENNE'S IMAGE
2
16,2M 2
BUTTERCUP
3
MACADAMS* (S)
4
MORE KNIGHT
5
WALLNER
6
ADAM W.
7
C.C. SIRI
4 år Mørkbr HP v. Kings Sugarboy (S)
e. C.C. Paradise v. Supergill
Oppdr.: Per-Arne Claussen & Stall C.C. AS
Eier: Leif Brenden-Odd Brenden
gul m/svart skråbånd.
BI Kenneth Brenden (S) - Leif Brenden
8
17,2M K. Brenden
K. Brenden
K. Johansen
K. Johansen
K. Brenden
8
2 16,6 3 18,0 1 16,2 1 17,2a 1 15,1a 08/01-02/1 2100 10/02-02/3 2100 17/02-05/5 1609 27/02-03/4 2100 25/03-05/2 2100 Tot: 33 - 1 - 0 - 2 - 14
1 19,0ag 2 19,2ag 1 17,0a 1 17,8a 2 15,2a 15/12-06/3 2140 4 19,3 27/12-10/7 1640 1 16,2a 26/01-02/6 1640 n 6 19,0a 06/02-03/4 1640 6 16,0a 16/02-05/7 1640 0 16,4a Tot: 13 - 2 - 1 - 1 - 5
05/09-03/7 2100 5 17,1a 23/09-04/2 2140 5 17,4a 05/03-03/8 2100 n 2 19,3a 18/03-02/10 2160 n 3 17,5 25/03-03/2 2100 1 15,2a Tot: 14 - 0 - 2 - 0 - 11
03/12-02/2 2140 0 18,8 31/01-03/7 2100 6 19,7a 13/02-05/7 2100 5 18,2a 04/03-09/7 2160 4 17,5 18/03-02/8 2160 n 5 18,0 Tot: 13 - 3 - 2 - 0 - 3
14,6AK B
J
D
B
B
30/04-02/3 2140 - dg 17/10-04/6 2120 2 17,9 04/02-02/4 2140 - dg 05/03-03/5 2100 n 1 19,0a 12/03-01/10 1609 1 14,6a Tot: 19 - 1 - 1 - 1 - 8
16,0AM 22/01-01/5 30/01-02/11 02/03-06/2 11/03-02/1 26/03-04/7 176
115
62
19*
84
20
15
15
15
30
26
31*
18*
14
19*
80.000
16,9AM 17,8M 7
28/05-01/9 2140 11/06-01/2 2120 09/07-08/3 2100 28/07-04/9 2100 06/08-04/6 2100 Tot: 10 - 3 - 5 - 1 - 1
15
12
15
10
14
75.000
15,0AM 17,5M 6
4 19,1a 3 16,2a 0 18,9 g 1 16,3a 4 19,5a 16,0AK 17,5M 5
21/10-06/9 2640 06/11-01/1 2100 21/11-05/3 2140 05/02-02/4 1609 24/02-02/9 2140 Tot: 5 - 3 - 1 - 1 - 0
15,2AM 17,0M 4
74.019
15,1AM 16,5M 3
|
Tot: 29 - 3 - 0 - 1 - 11
2100 4 18,0a 2100 n 0 18,9a 1700 3 19,4 2140 4 17,2 1609 12
12
12
12
24
20*
15*
29*
20*
19
68.646
0
0
0
0
0
279
375
57
148
927
65.000
40
40
10
30
20
140
472
46
184
79
58.000
40
15
14
24
30
179
498
388
566
414
59.500
30
15
30
10
10
664
97
128
21*
27
67.000
10
14
14
30
12
197
859
165
260
Forts. neste side
6
Totalisatorløp 01
2015:00-0-0-0 -02014:16-0-2-0-8-16,4a-36.500
TIGER BEE (DK)
5 år Brun V v. Great Challenger* (US)
e. Kay Bee (DK) v. Diamond Way
Oppdr.: Danmark
Eier: Team Tiger Boys
rød m/blå krage,belte,ermfelt + reklam
K Åsbjørn Tengsareid (T) - Daniel Haugland (A)
9
17,6M 9
K. Malmin
ST
K. Malmin
B
M. Høitomt
J
K. Malmin
D
K. Malmin
B
Første 500 m km./tid
Sjansevurdering: 3 - 5 - 7 Outs: 2
Tot: 18 - 0 - 2 - 0 - 10
16,4AM 31/08-07/4 2160 - dg 05/09-04/9 2100 2 16,4a 19/09-03/9 2100 0 17,3a 29/09-04/3 2520 - dg 08/10-09/9 2100 n 0 17,8a Første 1000 m km./tid Km./tid
PÅSKETRAV
Velkommen til to fantastiske festdager!
Selv om vi har mange sitteplasser, så ta gjerne med egen
stol om du ønsker å sitte ute og se og føle stemningen.
SERVERINGSSTEDENE ÅPNER KL. 12.00
Entré kr. 100,- lørdag, inkl. program og parkering. Barn gratis!
Bordbestilling på tlf.: 970 30 385
7
38.993
15
18
15
15
20
98
968
32
150
453
Start ca. kl. 19.00
2. LØP
Blå
Varmblods
3-12-årige 20.000 - 120.000 kr.
2140 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 44.001 kr.
Premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Gavekort fra Tomatrav.no. Blomster.
Vinner
Tvilling
1
Plass|
Trippel
2015:61-0-0-2-17,4a-17.0002014:8-0-1-1-3-18,1v-21.500
MILLCHIP STREET
21401
|
Tot: 22 - 1 - 1 - 2 - 6
18,1M 17,4AM 44.000
6 år Brun V v. Fast Photo (US)
e. Redhot Volo v. Pine Chip
J. Kvikstad
Oppdr.: Nina Øhre Skiaker & Knut Skiaker
G. Gundersen
Eier: Frieda Leverett-Jonny Roen
G. Gundersen
Svart m/rød/hv.søm&rekl,rød G på ermer
G. Gundersen
BI Geir Vegard Gundersen (T) - Jonny Roen
G. Gundersen
2015:52-1-0-1-16,9a-30.0002014:0-0-0-0-0-,-0
B
BI
BI
B
B
21/01-05/6 2140 0 br g 29/01-03/1 2100 n 1 22,6a 20/02-08/3 2120 t 0 19,7 05/03-03/1 2100 n 4 19,4a 19/03-02/8 2100 n 4 17,4a Tot: 5 - 2 - 1 - 0 - 1
4 år Brun H v. Angus Hall (US)
e. Elizabeth Hanover (US) v. Super Bowl
G. Austevoll
Oppdr.: Sverige
G. Austevoll
Eier: Sverige
G. Austevoll
Svart m/rødt belte,ermstr,mansj,rekl
G. Austevoll
D Gunnar Austevoll (T) - Trond Anderssen (T)
G. Austevoll
2015:40-0-1-1-15,4a-6.0002014:18-0-1-1-4-15,5a-25.564
K
D
B
J
M
01/01-02/7 2100 13/01-02/4 2100 05/02-03/6 2100 17/02-03/6 2100 17/03-04/4 2140 Tot: 39 - 2 - 1 - 5 - 9
1 21,4 5 21,9ag 0 19,0a 1 19,7a 2 16,9a 5 år Mørkbr V v. Juliano Star (FR)
e. Irja Lep (S) v. Somolli Star
J. Kühn
Oppdr.: Sverige
E. Rennesvik
Eier: Jeanette Helene Kühn /Tranby
E. Rennesvik
Svart m/oransje skråb,mansj&belte,rekl
K. Johansen
D Dag-Sveinung Dalen (S) - Jeanette Helene Kühn
D. Dalen
2015:72-1-2-1-16,5v-59.5002014:9-0-1-1-2-17,1a-16.500
D
B
J
B
B
16/12-01/10m 2100 22/01-04/12 1609 30/01-05/8 2100 11/02-06/10 2160 19/03-01/3 1609 Tot: 23 - 3 - 2 - 4 - 6
0 21,3ag 4 16,7a - dg 0 21,5 g 3 15,4a 5 år Brun V v. Juliano Star (FR)
e. Princess Lyon (S) v. Alf Palema
M. Pedersen
Oppdr.: Stall Englegård
M. Pedersen
Eier: Stall Unionen
E. Schie
L.blå m/hv.skråbånd m/stj, svart belte
E. Schie
M Espen Andre Schie (A) - Gunnar Gjerstad (T)
E. Schie
2015:30-1-1-0-14,9a-8.5002014:4-0-0-2-1-18,3a-10.500
J
BI
M
B
M
30/01-05/11 2100 13/02-05/3 2100 24/02-02/11 2140 04/03-09/2 2160 21/03-12/6 2160 Tot: 23 - 3 - 3 - 4 - 6
5 18,9 0 18,3a 3 19,3a 1 16,9 2 16,5 6 år Rød V v. Revenue (S)
e. Monroe v. Armbro Goal
K. Malmin
Oppdr.: Tone Wirkola
B. Westergaard
Eier: Kjell Arnljot Thorrud /Drammen
B. Westergaard
Blå m/hvite kanter, reklame
B. Westergaard
B Bo Westergaard (T)
B. Westergaard
2015:31-0-0-2-16,1a-36.5002014:9-0-2-0-6-16,7a-28.500
M
B
B
B
B
8 år Svart V v. Likely Lad (US)
e. Heat On Earth v. Peace On Earth
Ø. Ruttenborg
Oppdr.: Thor Morten Morstad
O. Østre
Eier: Thor Morten Morstad-Egle Morstad
O. Østre
blå m/hvite sidefelt/ermring, reklame
O. Østre
BI Ole Johan Østre (T) - Egle Morstad
O. Østre
2015:10-0-0-1-15,4a-2.5002014:15-0-1-1-6-13,6a-36.250
BI
BI
BI
B
D
5 år Brun HP v. Hot Chili Pepper
e. Robbie Rags v. Robin Rags
P. Midtfjeld
Oppdr.: Stall Berg I Mellom
G. Austevoll
Eier: Team Frøyland
T. Solberg
Grønn m/hvite vinkler & gull kant, rek
T. Solberg
D Marius Høitomt (S) - Baard Finn Frøyland
G. Austevoll
2015:10-0-0-0 -02014:6-0-1-0-2-16,5a-21.018
J
M
D
B
B
1
ROYALDOODLE* (S)
2
21,4M 2
LUCKYLINE CESAR (S)
21601
17,0M 3
PRINCE LYON
2
3
4
5
5 år Svartbrun V v. Thai Tanic
e. Biba Axe (IT) v. And Arifant
Oppdr.: Sverige
Eier: Sverige
mørkblå med rødt/hvitt skråbånd.
* Jonas Moberg (T)
6
8
J. Moberg
J. Moberg
J. Moberg
J. Moberg
J. Moberg
S
ÅM
ÅR
B
FÆ
07/12-05/8 2100 19/12-06/9 2100 03/01-02/3 1609 11/02-06/5 2160 14/03-08/3 2100 Tot: 26 - 1 - 2 - 3 - 10
5 19,0a 2 16,7a 5 16,1a 1 17,6 4 16,2a 19/09-05/1 2120 02/11-06/6 2140 06/12-07/10 1700 18/12-04/1 2100 19/03-01/5 1609 Tot: 18 - 1 - 3 - 2 - 6
0 17,5 0 18,4a 0 15,9a 0 18,1a 4 15,4a 30/04-06/7 30/05-08/8 10/06-05/10 23/12-04/7 05/01-06/6 2140 2080 2640 1609 2160 10
10
12
12
12
26
13
25
24*
21
12
10
14
24
10
53
180
327
343
28
14
14
14
24
30
139
120
378
261
149
103.500
11/03-01/9 2640 0 19,3 23/12-p/1 2140 P 20,7 11/02-06/1 2160 - dg 19/02-02/8 1609 n 2 16,8a 26/02-02/1 1609 3 14,9a Tot: 16 - 2 - 2 - 2 - 8
16,3AM 30.000
109.500
13,6AK 16,9M 559
35
168
123
125
103.512
16,1AK 17,5M 7
ED TANIC* (S)
13,8AK 17,6M 6
BERTANI B.
17,1AM 19,0M 5
CATCH THE HEAT
15,4AK 16,5M 4
WAYNE
16,9AM 24
12
12
10
10
15
0
24
10
10
298
P
158
25*
25
90.000
15
15
15
24
50
613
209
22
146
193
83.750
15
15
60
12
10
155
252
438
211
26
115.471
0 br ag 0 1066
5 17,4a 0 265
4 17,4a 0 354
0 16,5a 20 723
- br g 0 203
Forts. neste side
8
Totalisatorløp 02
2015:51-0-1-1-17,7v-24.7002014:11-1-1-0-4-16,2a-28.000
HALL OF HOPE
7
Tot: 21 - 5 - 1 - 2 - 5
17,7M 16,2AM 6 år Mørkbr H v. Adams Hall (US)
e. Gleam Of Hope (US) v. American Winner
H. Holm
Oppdr.: Ann Berit Sagedal
H. Holm
Eier: Stall Hall Of Hope
H. Holm
Svart m/grønne ermer, sv. mansj, rekl
U. Ohlsson
D Stine Marlen Bendiksen (T)
G. Austevoll
2015:20-1-0-0-17,2a-6.0002014:7-3-2-0-0-18,3v-83.479
B
J
B
FÆ
J
4 år Brun V v. Here Comes Herbie (US)
e. Gain the Day (US) v. Mr Vic
E. Høitomt
Oppdr.: Bjødne Eskeland
E. Høitomt
Eier: Stall Shuffleupandeal
E. Høitomt
Hvit m/svarte ermer, reklame
G. Gundersen
B Eirik Høitomt (T) - Anders Lundstrøm Wolden (T)
G. Gundersen
2015:42-1-1-0-16,1a-44.5002014:17-1-1-4-8-13,5a-72.849
M
BI
M
B
M
5 år Mørkbr V v. Crazed (US)
e. Alphabet St (US) v. Self Possessed
H. Holm
Oppdr.: Bjørnar Høgseth
H. Holm
Eier: Linda Husøy /Oslo
H. Holm
Hvit m/blått sidefelt,mansj,belte.Rekl
H. Holm
B Hans Chr. Holm (T)
H. Holm
2015:10-0-0-1-16,7a-3.0002014:12-3-1-0-2-13,7a-74.000
B
BI
BI
B
D
5 år Brun H v. From Above (S)
e. Coral Reef v. Running Sea
Å. Tengsareid
Oppdr.: Top Racing AS
T. Solberg
Eier: Tove Elin Gyllensten-Stig Gyllensten
Å. Tengsareid
rød m/blå krage,belte,ermfelt + reklam
Å. Tengsareid
J Åsbjørn Tengsareid (T)
Å. Tengsareid
2015:50-0-1-4-16,0a-19.0002014:16-3-1-1-5-16,0a-72.500
B
ST
B
B
J
9
SHUFFLEUPANDEAL
8
18,3M 10
LET'S GO CRAZY
9
PRINCE CORAL
10
TALK THAT TALK
5 år Brun HP v. Dahir de Prelong (FR)
e. Global Heart (S) v. Supergill
Oppdr.: Stein Ivar Kløven
Eier: Rune Sundhaug /Holmestrand
Grå m/burgunder ermer, rekl.
J Connie Engebråthen (T)
11
17,9M 13
15
40
40
12
30
18/12-04/7 2100 5 17,4a 29/01-01/4 1609 n 1 20,0a 07/02-03/12 1609 2 17,6a 05/03-02/2 2100 n 1 18,3a 14/03-08/7 2100 3 16,1a Tot: 17 - 4 - 1 - 0 - 4
12
10
15
12
50
28
63
22*
40
73
119.029
13,7AK 27/08-08/6 2600 14/09-06/4 2140 01/10-05/4 2160 15/10-09/8 2100 20/03-04/1 2100 Tot: 21 - 3 - 1 - 2 - 9
- dg a 6 16,6ag 2 16,0 g - dg a 4 16,7a 16,0AM 83
38
86
18*
287
97.000
30
15
20
20
14
281
35
99
29*
126
91.500
14
10
30
18
14
Antall Premier – i løpene på Bjerke
7
Startende hester eller færre……………………….
4 premier
8-9
startende hester…………………………………………
5 premier
10-12
startende hester………………………………………..
6 premier
13-15
startende hester………………………………………..
7 premier
Breddepremiering:
Varmblods grunnlag høyest kr. 10.000…………………….
8 premier
Kaldblods grunnlag høyest kr. 30.000………………………
8 premier
9
475
84
82
73
72
89.479
C. Engebråthen J30/01-05/4 2100 4 18,9 C. Engebråthen J17/02-01/3 2100 5 19,0a C. Engebråthen B25/02-05/9 2160 3 18,0 C. Engebråthen D14/03-02/6 2100 6 16,0a C. Engebråthen K19/03-03/7 2100 4 18,5 Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
Sjansevurdering: 2 - 4 - 5 Outs: 11
24
14
24
0
14
02/11-08/1 2140 1 19,5 14/11-04/1 2100 h 2 18,3 18/11-07/5 2140 1 19,6 05/03-02/6 2100 n 2 18,5ag 21/03-02/2 1640 0 17,2ag Tot: 22 - 3 - 2 - 5 - 9
13,5AK 16,0M 12
3 17,7 g 1 18,0 - dg 6 18,4ag - g4 a 17,2AK 16,6M 11
21/01-05/3 2160 30/01-05/5 2100 11/02-06/4 2160 02/03-11/5 2640 20/03-04/2 2100 Tot: 9 - 3 - 3 - 0 - 0
92.700
143
53
536
183
64
Start ca. kl. 19.22
3. LØP
Røde
Varmblods
3-12-årige høyest 370.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.
Gavekort fra Tomatrav.no. Blomster.
Vinner
Tvilling
2
Plass|
Trippel
2015:00-0-0-0 -02014:17-7-4-0-0-13,0a-178.000
SPACE BEE (DK)
16091
Tot: 38 - 15 - 5 - 1 - 4
15,8M 13,0AK |
354.962
6 år Mørkbr V v. Chipmate* (US)
e. Catja Bee* (DK) v. Crown De Joie
T. Solberg
Oppdr.: Danmark
T. Solberg
Eier: John-Tore Tollefsen /Porsgrunn
T. Solberg
Blå m/gull seler&stjerner, reklame
T. Solberg
K Tom Erik Solberg (T) - Per Gottling (T)
T. Solberg
2015:00-0-0-0 -02014:15-8-2-1-1-12,3a-300.700
F
J
J
B
B
20/09-10/12 3030 h 0 17,3 24/10-02/8 1609 - dg a 31/10-05/2 2100 1 17,3 12/11-04/5 2100 1 14,4a 26/11-05/5 2600 - dg a Tot: 18 - 10 - 2 - 1 - 1
60
15
15
20
30
5 år Lysbrun HP v. Rydens Ulano (S)
e. Happy Magic (DK) v. Buckfinder
F. Jensen
Oppdr.: Danmark
A. Pedersen
Eier: Danmark
A. Pedersen
blå/svart/rød
A. Pedersen
* Anders Pedersen (T)
A. Pedersen
2015:00-0-0-0 -02014:11-3-2-2-0-11,4a-171.871
S
CL
AX
B
Å
27/09-08/5 2140 12/10-03/5 2500 28/10-06/12 1640 22/11-08/10 1609 10/12-09/3 2140 Tot: 19 - 4 - 3 - 4 - 3
0
0
0
95
0
4 år Brun H v. Yankee Glide (US)
e. Armbro Waikiki (US) v. Garland Lobell
S. Zeron
Oppdr.: U.S.A.
S. Zeron
Eier: Kolbjørn Selmer /Trondheim
J. Blekkan
Blå m/rød ermstripe + rekl.
J. Blekkan
L Jomar Blekkan (T)
J. Blekkan
2015:21-1-0-0-13,4a-23.0002014:11-6-2-0-1-11,5a-149.208
PD
PD
BT
L
L
29/07-03/ 1609 3 12,2a 0
05/08-07/ 1609 0 13,2ag 0
11/10-04/9 2100 t - dg a 100
10/11-03/3 2180 1 17,0 20
15/12-04/1 2180 n - dg 20
Tot: 17 - 7 - 3 - 0 - 2
13
35
134
20*
12
4 år Brun V v. Yankee Glide (US)
e. Peaceful Way (US) v. Angus Hall
F. Hamre
Oppdr.: U.S.A.
S. Wassberg
Eier: Danmark
F. Hamre
Delt mørkblå/lysblå, reklame
V. Hop
J Frode Hamre (T)
F. Hamre
2015:11-0-0-0-15,1a-10.0002014:15-1-2-1-6-11,9a-74.472
B
B
B
BI
J
29/10-08/11 1609 26/11-04/1 1609 31/12-06/6 1609 07/02-01/5 2100 13/03-01/4 2100 Tot: 32 - 6 - 4 - 3 - 7
65
13
20
14*
28
6 år M.Brun H v. Angus Hall (US)
e. Primavera* (DE) v. S.J.'s Photo
A. Kolgjini
Oppdr.: Tyskland
A. Kolgjini
Eier: Rune A. Hansen /Oslo
A. Kolgjini
Blå m/hvite kanter, reklame
C. Eriksson
B Bo Westergaard (T)
B. Westergaard
2015:30-0-2-1-16,1a-27.0002014:23-5-3-4-4-13,5a-167.000
HD
JÆ
HD
CL
B
04/08-07/ 1640 6 12,2a 07/09-04/ 2140 0 14,7a 20/10-07/ 1640 0 13,9ag 16/11-06/ 2000 n 0 15,6a 05/03-05/1 1609 n 1 15,1a Tot: 53 - 6 - 7 - 8 - 19
0
0
0
0
10
6 år Brun HP v. Super News (S)
e. Siljes T.S. v. Donerail
H. Tvedt
Oppdr.: Team Myraas
D. Dalen
Eier: Team Myraas
D. Dalen
Svart m/oransje skråb,mansj&belte,rekl
D. Dalen
B Dag-Sveinung Dalen (S) - Henriette Helen Langset
D. Dalen
2015:40-1-0-0-15,9a-5.0002014:4-0-0-1-1-14,5a-12.000
B
B
M
BI
B
17/12-07/8 2100 31/12-06/3 1609 13/01-01/1 2140 07/02-07/2 1609 25/02-08/1 2100 Tot: 52 - 7 - 6 - 5 - 13
4 16,6a 2 14,5a 4 17,7a 3 16,1a 3 16,2a 30
30
14
50
30
7 år Brun H v. Banker Hall (US)
e. Ewy Butterfly v. Super News
L. Kolle
Oppdr.: Stall Grenerie AS
L. Kolle
Eier: Hegna Maskin AS /Stathelle
L. Kolle
Hvit/blå,rødt sk.felt/beige ermf,rekl
L. Kolle
B Lars Anvar Kolle (T) - Sigbjørn Kolnes (T)
L. Kolle
2015:60-1-0-3-15,0a-17.5002014:27-2-6-3-6-13,6a-117.000
B
B
B
B
B
31/01-02/11 2100 11/02-09/7 1609 04/03-p/2 2140 12/03-02/4 2100 19/03-05/8 2100 Tot: 75 - 8 - 15 - 7 - 18
0 br a 0 dist ag P 17,9 2 15,9a 0 16,0a 1
TWILIGHT MAGIC* (DK)
2
16,8M 2
MASTER KEMP (US)
3
17,0M 3
SPECIAL ENVOY* (US)
4
5
MOSEBY LADY
6
7
7
ROLIN (DK)
7 år Brun V v. Earthquake* (US)
e. Soffi Topp (S) v. Coktail Jet
Oppdr.: Danmark
Eier: Bjørnar Heibø /Skien
Hvit m/svarte ermer, reklame
K Eirik Høitomt (T) - Bjørnar Heibø (A)
8
8
13,6AK ST
J
D
ST
B
25/01-06/3 06/02-07/1 02/03-07/11 08/03-03/5 19/03-05/3 29
20
31
46
25
353.914
2 13,1a 1 11,8a 1 14,0a 1 15,7a 2 13,4a 20
20
30
15
16
342.420
60
113
106
32
16
295.500
12,9AK 15,9M T. Solberg
A. Heisholt
S. Jessen
E. Høitomt
V. Hop
13,5AK 17,7M 3 13,3a 1 15,8a 1 13,7a 0 14,3a 0 17,8ag 347.534
11,9AK 17,1M 6
BANKER FLY
11,5AAK 13,4K 5
343.570
11,2AAK 4
PUNK (DE)
12,3AK 98
63
16
61
46
2140 2100 2100 1609 2100 80
262
118
293
110
270.000
15
30
0
10
12
345
293
P
55
67
353.342
4 16,5a 5 16,0a 0 19,4a 2 15,0a 4 15,8a 16
18
16
16
12
77
476
75
86
33
Forts. neste side
10
Totalisatorløp 03
2015:51-1-2-1-15,7a-50.0002014:23-6-4-3-6-13,5a-158.500
DEWEYDEFEATSTRUMAN (US) 9
Tot: 40 - 13 - 7 - 5 - 8
16,0M 13,5AK 5 år Svart V v. Deweycheatumnhowe* (US)
e. Creditability (US) v. Credit Winner
J. Blekkan
Oppdr.: U.S.A.
J. Blekkan
Eier: Knut Buvarp /Namsos
J. Blekkan
hvit m/blått sk.stk,ermer&belte + rekl
J. Blekkan
L Vidar Hop (T) - Jomar Blekkan (T)
J. Blekkan
2015:00-0-0-0 -02014:5-0-1-1-1-13,5a-21.000
L
L
L
L
L
6 år Mørkbr H v. Standpoint* (US)
e. Punters Dream v. Diamond Way
L. Kolle
Oppdr.: Geir Wicklund
G. Gundersen
Eier: Stall Grini AS /Eiksmarka
L. Kolle
Svart m/rød/hv.søm&rekl,rød G på ermer
T. Borg
D Geir Vegard Gundersen (T) - Trond Anderssen (T)
G. Gundersen
2015:30-0-1-0-15,7v-8.0002014:14-0-1-2-7-14,1a-51.000
J
BI
B
B
J
8 år Brun V v. S.J.'s Photo (US)
e. My Tiara (US) v. Yankee Glide
G. Gundersen
Oppdr.: Stall Sving
G. Gundersen
Eier: Stall Knekte Karer
Å. Tengsareid
rød m/blå krage,belte,ermfelt + reklam
G. Gundersen
BI Åsbjørn Tengsareid (T) - Thomas Persson
M. Gundersen
2015:60-1-0-1-15,6a-19.0002014:21-3-3-1-6-14,3a-101.000
BI
B
B
J
B
9
PUNTERS POINT
10
15,3M 10
MC DREAMY
11
11
SELMAS CLASSIC
6 år Mørkbr V v. Quite Easy U.S.* (US)
e. Walk The Line (CA) v. Balanced Image
Oppdr.: Stall Bergsund
Eier: Stall Selmas Classic
Mørkblå med gul reklame/bånd
D Kristian Malmin (T) - Trond Anderssen (T)
12
15,5M 12
12/01-01/4 1640 h 2 15,7a 24/01-09/7 3160 4 16,9 09/02-05/4 1640 n 1 16,3a 16/02-01/1 2140 3 16,0 g 07/03-06/7 2180 3 17,3 Tot: 37 - 4 - 9 - 3 - 11
16
50
14
18
40
02/05-08/4 2100 09/05-02/6 2100 21/05-04/4 1609 07/06-05/10 1609 04/07-02/8 1609 Tot: 52 - 6 - 6 - 8 - 14
15
15
20
30
15
13,5AK 14,8K 364.999
14,1AK 316.785
3 15,9a 0 17,1ag 2 13,5a 4 14,0a 0 15,1ag 15
30
24
50
70
50
50
18
50
50
Bjerke Dyrehospital har 24t vakt for akutte skader.
Ring 815 11 226 og du kommer direkte til
vakthavende veterinær.
Vi har åpent under onsdagsløpene hele året.
11
42
540
338
149
721
349.000
L. Kolle
K 17/01-06/7 2500 0 br ag G. Austevoll
B 31/01-07/3 1609 0 19,0ag G. Austevoll
J 06/02-07/3 2100 2 15,6a G. Austevoll
J 14/02-07/3 2100 0 18,5 K. Malmin
D 14/03-07/9 2100 0 17,3 g Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
Sjansevurdering: 4 - 1 - 6 Outs: 2
64
60
67
230
151
365.500
14/11-06/5 1609 h 5 15,5a 26/11-05/4 2600 0 16,1a 04/02-08/7 2140 3 15,7 14/02-07/8 2100 - dg 28/02-10/4 2640 n 0 dist g Tot: 50 - 7 - 8 - 2 - 10
14,3AK 21*
202
19
14*
139
93
68
83
96
269
Start ca. kl. 19.44
4. LØP
Mørke grønne
Kaldblods
3-15-årige høyest 390.000 kr.
2600 m. Autostart.
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.
Gavekort fra Tomatrav.no. Blomster.
Vinner
Tvilling
3
Plass|
Trippel
2015:91-0-0-5-27,2a-34.5002014:12-0-1-0-3-25,8a-15.500
DRØMMINA
26001
Tot: 84 - 4 - 7 - 15 - 22
28,2M 25,8AK |
290.500
12 år Brun HP v. Minpil
e. Rappina v. Rappfot
H. Holm
Oppdr.: Stall Pecla
H. Holm
Eier: Stall Styr Og Stell
H. Holm
Brun m/oransje ermr&rek på oransj.felt
T. Wollebæk
BI Bjørn Steinseth (T) - Siv Astrid Skjølås
H. Holm
2015:53-0-0-0-27,2v-80.0002014:10-3-0-0-3-25,9a-164.532
B
BI
J
L
B
11/02-04/6 2100 4 28,9a 20/02-02/3 2100 t 4 32,2a 27/02-02/1 2100 - dg a 07/03-08/7 2160 0 br g 18/03-06/6 2100 n 5 28,9a Tot: 23 - 11 - 1 - 0 - 4
24
14
14
50
30
5 år Mørkbr H v. Lome Kongen
e. Stai Helga v. Elding
S. Jessen
Oppdr.: Øystein Wennesland
K. Johansen
Eier: Jorunn Svensson-Tom Svensson
S. Jessen
Rød m/svart sk.klaffer,mansj&logo, rek
S. Jessen
K Simen Bjørbæk Jessen (T)
S. Jessen
2015:21-0-0-1-26,5a-36.0002014:22-4-2-1-8-25,5a-161.490
K
K
B
ST
B
08/01-01/1 2100 17/01-07/5 2120 31/01-04/10 2160 22/02-05/7 2160 11/03-06/10 1609 Tot: 52 - 10 - 7 - 4 - 17
14
50
50
16
30
7 år Svart H v. Spikeld
e. Spydi v. Grans Trygg
V. Hop
Oppdr.: Stall Davenskø
K. Johansen
Eier: Morten Langli /Oslo
B. Goop
hvit m/blått sk.stk,ermer&belte + rekl
V. Hop
B Vidar Hop (T) - Erik Killingmo (T)
V. Hop
2015:60-0-0-2-26,8a-7.0002014:16-2-2-3-1-27,3a-96.000
K
B
BS
B
B
27/09-01/5 2100 4 27,0a 15/10-05/7 2100 5 28,5a 26/10-09/1 2140 0 27,6a 18/03-03/1 2140 n 4 28,8 25/03-02/3 2100 1 26,5a Tot: 82 - 6 - 10 - 6 - 19
15
30
0
30
30
8 år Brun V v. Elding
e. Hjelset Hagi v. Braute
R. Kruse
Oppdr.: Ely Rishaug Iversen
R. Kruse
Eier: Wivie Breibybråten-Jon Magne Vik
R. Kruse
Rød, grå ermer m rød ermring, rekl
R. Kruse
M Robert Kruse (A) - Jon Magne Vik
R. Kruse
2015:40-0-0-1-26,2a-3.5002014:23-3-2-6-7-25,5a-162.807
J
BI
J
M
M
16/01-06/7 1609 4 29,0ag 28/01-08/10 2100 n 0 30,1a 06/02-02/1 1609 4 26,8a 24/02-06/10 1640 0 28,8ag 17/03-05/7 1640 0 29,0ag Tot: 53 - 8 - 5 - 8 - 16
16
30
16
16
18
6 år Br.borket H v. Tangen Scott
e. Rigel Snerta v. Metsgar
V. Hop
Oppdr.: Øyvind Moberg
V. Hop
Eier: Jonas Vevle-Geir Vevletveit
T. Borg
hvit,en blå/en rød erm,rødt belte+rekl
M. Høitomt
K Thor Borg (T) - Arthur Bø (T)
V. Hop
2015:40-0-0-2-27,6v-13.0002014:15-3-4-1-4-26,9a-163.000
M
BI
ST
ST
M
27/12-05/2 2180 - dg 100
28/01-08/4 2100 n 0 32,7ag 30
22/02-05/8 2160 4 28,6 16
08/03-05/2 2140 - dg 18
17/03-05/12 1640 0 26,2a 18
Tot: 36 - 5 - 6 - 3 - 10
353
66
214
71
263
6 år Svart H v. Mørtvedt Jerkeld
e. Engelund Lappa v. Lapp Nils
L. Kolle
Oppdr.: Tor Finstad
L. Kolle
Eier: Stian Gudim Wik /Skjeberg
L. Kolle
Hvit/blå,rødt sk.felt/beige ermf,rekl
L. Kolle
M Lars Anvar Kolle (T) - Jarle Wik
L. Kolle
2015:42-0-0-1-26,7a-52.0002014:16-3-4-2-1-26,9a-105.000
J
B
BI
J
D
15/11-06/5 2609 31/01-04/5 2160 07/02-10/2 2100 27/02-02/2 2100 14/03-10/2 2100 Tot: 51 - 15 - 5 - 6 - 8
60
164
193
15*
625
11 år Brun H v. Järvsöfaks (S)
e. Åmli Riga v. Alm Rigel
G. Gundersen
Oppdr.: Odd Steinar Granheim
G. Gundersen
Eier: Trond Lindbak /Raufoss
G. Gundersen
Svart m/rød/hv.søm&rekl,rød G på ermer
G. Gundersen
BI Geir Vegard Gundersen (T) - Trond Lindbak (T)
G. Gundersen
2015:50-0-1-1-25,9a-6.0002014:2-0-1-0-0-29,1a-7.500
BI
M
BI
B
B
12/12-01/1 1609 3 29,4ag 06/01-05/7 2140 1 27,1a 28/01-08/9 2100 n 1 29,9a 18/02-01/2 2140 n - dg 25/03-02/8 2100 4 26,7a Tot: 74 - 6 - 9 - 7 - 23
1
EIGELANDS JOKEREN
2
26,9M 2
PINGO Ø.K.
3
25,7M 3
TURBIN
4
5
FINSTAD JERKEN
6
7
7
A.B. RUSKEN
8 år Blakk V v. Mørtvedt Jerkeld
e. Vinterrappa v. Atom Vinter
Oppdr.: Harald N. Hove
Eier: Sanna Svendsen /Birkeland
Hvit m/svarte ermer, reklame
ST Eirik Høitomt (T) - Kari Anne Knutsen (T)
8
8
25,9AK D
J
K
ST
F
26/01-01/5 06/02-02/9 19/02-07/2m 08/03-04/6 24/03-05/3 379.990
20*
108
26
62
31
84
92
167
72
236
327.145
26,7AM 28,9M J. Undem
J. Undem
S. Løvvold
T. Espedal
Ø. Tjomsland
21*
60
121
50
21*
329.807
26,9AM 27,9M 1 31,2a 1 31,2 0 31,3 1 27,2 0 dist ag 310.000
25,5AK 27,6M 6
BRAVO TURBO
26,8AK 27,5L 5
354.032
25,5AK 27,8M 4
RIGEL SCOTT
25,9AM 163
58
154
461
211
0 29,1a 4 29,3 g 0 29,7 4 28,9a 0 27,6 g 50
50
60
14
60
364.000
15
16
30
30
30
14*
34*
18
32
61
285.000
2100 1609 1700 2160 1600 0 30,2a 0 27,7ag 0 32,7 g 9 30,8 g 3 25,9ag 16
16
14
18
14
186
690
50
414
168
Forts. neste side
12
Totalisatorløp 04
2015:30-0-0-1-30,3v-3.0002014:1-0-0-0-0-30,9v-0
MAX REODOR
9
Tot: 102 - 6 - 5 - 10 - 29
27,6M 25,5AK 11 år Brun V v. Elding
e. Snerta v. Ilmin
A. Sletsjø
Oppdr.: Irene Brattås
T. Sletsjø
Eier: Andrea Sletsjø /Hof
E. Vinvand
Burgunder m/beige seler, sidef & mansj
K. Kvasnes
J Andrea Sletsjø (A)
I. Olsen
2015:10-0-0-0-28,8a-02014:10-0-1-1-4-27,2a-31.500
J
J
K
BI
J
9 år Brunsvart H v. Steinsvad Eld
e. Gulheim Vesla v. Minpil
H. Holm
Oppdr.: Arne Bjerkely
H. Holm
Eier: Arne Bjerkely /Jevnaker
H. Holm
Hvit m/blått sidefelt,mansj,belte.Rekl
H. Holm
BI Hans Chr. Holm (T) - Arne Bjerkely
H. Holm
2015:70-2-0-2-25,5a-26.0002014:26-1-1-2-16-25,1a-100.500
BI
B
B
B
BI
8 år Brun V v. Spikeld
e. Silje Spretta v. Pajaprins
G. Flåten
Oppdr.: Henrik Kulblik
G. Flåten
Eier: Gunnar Kværne /Sem
G. Flåten
Rød m/blått sk.stk/seler, reklame
G. Flåten
J Geir Flåten (T) - Gunnar Kværne
G. Flåten
2015:21-0-0-1-28,5v-53.0002014:16-5-2-1-5-26,0a-137.532
J
J
M
B
B
9
ENGTUN BLESEN
10
27,9L 10
FINNSKOG FOKUS
11
B.B. PETTER N.
5 år Svart H v. Moe Odin
e. Sterkrun v. Viljesterk
Oppdr.: Jan Magne Sommervold & Eva Rigstad
Eier: Kolbjørn O. Selmer-Karl Johan Selmer
Blå m/rød ermstripe + rekl.
L Jomar Blekkan (T)
12
28,1M 12
P 30,5 0 30,9 0 dist g 0 dist ag 4 30,3 27,1AK 25,3K 11
07/11-p/1 2120 13/12-03/8m 2140 19/02-07/2m 1720 06/03-01/6 1609 20/03-03/2m 2140 Tot: 52 - 8 - 7 - 4 - 16
383.500
17/10-02/4 2100 0 28,2a 29/10-06/4 2680 6 29,7 g 03/12-04/5 2680 5 29,9 17/12-04/10 1609 4 27,2ag 13/02-01/9 1609 0 28,8a Tot: 108 - 3 - 12 - 10 - 35
15
30
30
30
18
06/02-02/2 1609 14/02-04/8 1600 24/02-06/9 1640 11/03-06/2 1609 25/03-02/5 2100 Tot: 26 - 11 - 3 - 1 - 7
16
60
16
30
30
25,1AK 2 26,3a - dg 2 27,3a 4 25,5a 5 26,7a Rutineløp Oslo Travklubb 2015
Oslo Travklubb arrangerer rutineløp:
Tirsdag 14. april og tirsdag 28. april.
Påmelding i stall F innen kl 18.10. Vi starter løpene kl 18.30.
13
502
238
377
244
336
371.071
26,0AL Mer informasjon finner du på Oslo Travklubbs nettside.
P
778
552
510
757
334.000
242
502
85
89
300
348.339
J. Blekkan
D 06/12-08/1 2120 0 28,8 J. Blekkan
ØS 19/12-04/10 1609 1 27,8a J. Blekkan
L 29/12-05/7 1640 n 0 30,2ag J. Blekkan
L 05/01-07/3 2140 4 30,0a J. Blekkan
L 07/03-08/5 2160 1 28,5 Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
Sjansevurdering: 3 - 7 - 12 Outs: 2
0
15
14
16
12
50
0
15
14
50
179
17
17
22
96
Start ca. kl. 20.06
5. LØP
Hvite
Waba Gruppens serie for stallansatte
Varmblods
3-12-årige høyest 235.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Gavepremier fra Tomatrav.no. Blomster.
Vinner
Tvilling
4
Plass|
Trippel
2015:50-0-2-1-16,2a-10.0002014:12-0-3-0-5-13,4a-49.000
CHIARO DI LUNA
21001
Tot: 40 - 2 - 8 - 4 - 16
15,5M 13,4AK 6 år Rød HP v. Daguet Rapide (IT)
e. Lafayette v. Snack Bar
G. Austevoll
Oppdr.: Stall 57
S. Eilertsen
Eier: Stall 57
E. Høitomt
Gull m/hvit kile&sidef,svart mansj,rek
G. Austevoll
B Silje Kristin Eilertsen (S) - Arvid Andersen
G. Austevoll
2015:72-1-1-2-13,4a-43.5002014:15-4-0-2-2-13,6a-110.500
J
B
B
B
B
6 år Brun V v. Golden Globe* (US)
e. Hot Horse Flower (DK) v. Imposant Sund
G. Gundersen
Oppdr.: Danmark
G. Gundersen
Eier: Eirik Djuve /Sola
G. Gundersen
marineblå m/hvit og rød søm + reklame
G. Gundersen
B Magnus Teien Gundersen (S) - Sigbjørn Kolnes (T)
O. Kylin-Blom
2015:00-0-0-0 -02014:9-5-2-1-0-14,8a-155.500
J
B
B
B
M
4 år Brun HP v. Muscle Hill (US)
e. Baker Black Jet (US) v. Supergill
F. Hamre
Oppdr.: U.S.A.
F. Hamre
Eier: Eirik Djuve /Sola
F. Hamre
Grønn m/hvite vinkler & gull kant, rek
F. Hamre
J Marius Høitomt (S) - Frode Hamre (T)
F. Hamre
2015:30-0-0-2-16,6a-4.0002014:13-1-0-0-4-16,1v-17.768
M
F
B
J
ST
7 år Mørkbr V v. Sugar Trader* (US)
e. Clarissa F.C. (S) v. Gum Ball
G. Austevoll
Oppdr.: Sverige
G. Austevoll
Eier: Elin Andersgård Helle-Terje Helle
G. Austevoll
Svart m/oransje stolpe,rekl.
G. Austevoll
BI Ole-Christian Kjenner (S) - Elin Andersgård Helle
G. Austevoll
2015:43-1-0-0-15,3a-53.0002014:8-2-1-0-0-14,3a-117.500
B
B
D
B
B
5 år Brun V v. Dream Vacation (US)
e. Sceptre Boko (S) v. Alf Palema
K. Johansen
Oppdr.: Morten M. Ottersen
K. Johansen
Eier: Morten M. Ottersen /Ridabu
K. Johansen
Hvit m/gul&rød mansj,belte&krage,rekl
T. Solberg
BI Hans Jørgen Eggen (S) - Morten M. Ottersen (T)
K. Johansen
2015:20-0-0-1-13,8a-3.0002014:0-0-0-0-0-,-0
B
BI
B
BI
B
7 år Brun V v. Cantab Hall (US)
e. Yuma Hall (US) v. Royal Troubador
T. Solberg
Oppdr.: Sverige
V. Hop
Eier: Sverige
T. Solberg
Svart m/oransje skråb,mansj&belte,rekl
T. Solberg
D Dag-Sveinung Dalen (S) - Baard Finn Frøyland
G. Austevoll
2015:10-0-0-0-16,1a-02014:13-2-3-0-2-13,0a-70.500
B
B
B
J
B
7 år Brun HP v. From Above (S)
e. Lady Nancy v. Incredible Nevele
E. Høitomt
Oppdr.: Tone Haugom
E. Høitomt
Eier: Aina Haugom-Tone Haugom
G. Austevoll
Rød m/svart skulderstk & ermer, rek
E. Høitomt
BI Kristine Kvasnes (S) - Aina Haugom
J. Hansen
2015:20-0-0-1-15,8a-5.0002014:21-2-4-2-1-16,0v-116.000
B
M
B
BI
B
1
SPEEDY GON SALI (DK)
2
15,2L 2
ALWAYSINBLACKPEDIA (US)
3
3
LOVE LLOYD (S)
4
4
LUZIFER
5
YANK DREAMCATCHER* (S)
6
LADY'S LEGACY
7
HOT VACATION H.
8
7 år Mørkbr V v. Dream Vacation (US)
e. Planete Viervil* (FR) v. Jag de Bellouet
Oppdr.: Stall Kristin & Håkon
Eier: Silje Bugge-Lars O. Romtveit
Blå m/hvitt sk.felt,mansj,ermr,rek/hv
J Adrian Solberg Akselsen (S) - Lars O. Romtveit (T)
8
A. Akselsen
A. Akselsen
A. Akselsen
A. Akselsen
J. Eilertsen
27/05-05/6 2140 10/06-06/11 2040 25/06-07/5 2100 13/07-08/2 2100 10/08-05/4 2160 Tot: 57 - 3 - 3 - 3 - 22
1 15,7a 1 14,8a 1 15,4a - dg a 1 17,0 21/11-09/5 2100 04/12-04/2 2100 24/02-01/5 2100 11/03-04/6 2160 19/03-04/7 2100 Tot: 21 - 5 - 6 - 1 - 2
5 17,6ag 6 17,7ag 5 21,3ag 0 18,7 g 6 16,6ag 15
12
10
30
10
162
38
24
142
54
234.000
11/12-05/1 1609 26/12-09/7 2140 21/01-p/1 2140 06/02-06/10 1609 11/03-08/3 1609 Tot: 39 - 8 - 6 - 2 - 6
- dg a 1 17,9 r P 19,3 - dg a 5 13,8a 30
20
0
16
24
05/09-07/6 1609 16/09-07/8 2140 15/10-06/1 2160 26/10-05/5 2100 25/03-06/8 2100 Tot: 53 - 5 - 7 - 3 - 7
1 13,0a 5 15,9a 0 19,2 g 0 15,5a 0 16,1a 03/11-02/3 22/11-02/2 06/12-04/11 14/02-10/1 25/03-06/2 19
24
18
20
19*
147.428
40
10
12
16
30
282
16
30
24*
79
204.204
15,8AM D
B
D
J
B
15
30
50
125
15
07/09-01/4 2100 0 15,2a 29/01-05/3 2100 n 1 19,1a 12/02-05/10 2100 n 1 18,2a 20/02-03/7 2100 t 1 17,8a 04/03-03/4 2100 2 15,3a Tot: 20 - 7 - 2 - 3 - 3
13,0AK 16,0L 68
26
26*
42
37
217.418
13,8AK 16,8K 7
16
10
10
24
40
14,3AM 16,5M 6
30/01-06/6 1609 5 16,4a 19/02-05/5 1609 n 1 14,7a 26/02-05/9 2100 1 17,6a 11/03-08/9 1609 2 13,4a 21/03-03/4 2140 0 17,6ag Tot: 20 - 5 - 4 - 1 - 4
35
182
144
181
81
215.980
14,6AK 16,4M 5
18
30
12
10
10
13,3AK 16,1L 216.500
16/01-05/2 2100 5 19,1a 04/02-09/7 2100 - dg a 12/02-05/5 2100 n 0 19,3a 26/02-05/3 2100 3 18,1a 12/03-02/6 2100 3 16,2a Tot: 54 - 8 - 5 - 6 - 9
13,4AK 17,0M |
2100 3160 2100 3120 2100 338
26*
P
60
419
223.500
30
15
30
30
24
104
36
155
127
326
202.000
2 16,5a 0 16,7 0 17,2ag 0 19,3 4 15,8a 15
52
30 560
60 1317
60 948
24 300
Forts. neste side
14
Totalisatorløp 05
2015:40-1-1-1-15,8a-10.5002014:9-0-1-0-3-13,8a-12.392
INDRA SOUTHWIND (S)
9
Tot: 45 - 7 - 5 - 1 - 16
20,0M 13,8AK 8 år Svart HP v. Fast Photo (US)
e. Lagunilla (S) v. Meadow Road
V. Hop
Oppdr.: Sverige
E. Høitomt
Eier: Monica Haugen /Greåker
E. Høitomt
Todelt svart/gull, hvit kant
E. Høitomt
M Josefine Eilertsen (S) - Jan-Arne Raab (T)
E. Høitomt
2015:50-0-0-0-14,7a-02014:11-0-2-0-5-13,9a-29.000
B
B
B
J
D
8 år Brun V v. Lindy Lane (US)
e. K.L.M. See Bye Fly v. Nordin Hanover
H. Tvedt
Oppdr.: Sven-Tore Jacobsen & Hilde Solbakken
E. Rennesvik
Eier: Gunnar Kværne /Sem
E. Rennesvik
Hvit m/oransje stj,mansj,rekl/oran.fel
E. Rennesvik
J Trine-Alice T. Espedal (S) - Gunnar Kværne
K. Malmin
2015:31-0-1-0-14,5a-23.0002014:18-7-1-5-2-14,3a-148.500
B
J
B
B
J
9
K.L.M. SKYLINE
10
16,4M 10
STORY ON LINE (S)
11
17,5M SEMBS NEPHI* (S)
12
16,2M 7 år Brun V v. Rite On Line (US)
H. Holm
e. C.R.Bedazzled (US) v. C.R.Commando
H. Bye
Oppdr.: Sverige
H. Eggen
Eier: Henriette Helene Langset /Bjørkelangen
H. Holm
Hvit m/blå sk.stk,ermer&sidefelt, rekl
L. Pedersen
B Kim Pedersen (S) - Henriette Helen Langset
2015:10-0-0-1-16,7v-2.6332014:20-2-1-2-8-15,0a-60.837
11
7 år Svartbrun HP v. Muscle Memory* (US)
e. Mistys Valborg (S) v. Gum Ball
Oppdr.: Sverige
Eier: Sverige
Rød m/svarte erm, hvit ermr,sjakkr,rek
* Herman R. Tvedt (S) - Terese Carlsson (A)
12
23/12-06/4 2100 05/02-05/7 2100 26/02-05/1 2100 03/03-05/2 1609 17/03-05/9 1700 Tot: 73 - 5 - 5 - 6 - 28
0 17,6a 2 16,6a 5 18,2a - dg a 3 15,8a 14/01-08/11 1609 06/02-07/10 2100 11/02-09/4 1609 25/02-09/3 2600 13/03-01/6 2100 Tot: 22 - 8 - 1 - 6 - 2
0 15,5a 0 16,2a 0 14,7a 0 18,5a 0 16,0a 13,9AK M
B
BI
B
B
204.971
14,3AK 27/12-02/5 21/01-03/5m 07/02-06/12 25/02-06/3 26/03-01/2m 2140 2100 2100 1609 2100 Tot: 50 - 4 - 2 - 8 - 19
14,5AK 30
10
10
10
10
230.233
30 727
18 1483
30 570
30 585
16 315
171.500
1 17,9a 1 16,6a 0 19,2a 3 14,5a 15
15
50
24
12
Sjansevurdering: 5 - 3 - 6 Outs: 2
15
72
32
174
43
186.430
N. Benzon
FÆ 22/09-06/4 2160 0 16,2 0
T. Carlsson
ÅR 05/10-04/9 2140 0 19,1 g 0
M. Andersson
ÅR 12/10-05/3 2160 0 17,2 0
K. Johansen
M 28/10-05/2 2140 1 18,3a 12
N. Benzon
FÆ 02/03-09/10 2160 7 16,7 0
Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
428
140
35
34*
93
445
160
406
291
311
Start ca. kl. 20.28
6. LØP
Svarte
Hoppeløp
Varmblods
3-12-årige hopper høyest 180.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.
Gavekort fra Tomatrav.no. Blomster.
Vinner
Tvilling
5
Plass|
Trippel
2015:20-0-1-1-16,4a-10.0002014:12-2-1-0-4-14,0a-50.000
AMARONE
21001
Tot: 25 - 8 - 1 - 2 - 6
15,4M 14,0AM 7 år Lysbrun HP v. Juliano Star (FR)
e. Association (US) v. Pine Chip
A. Stensen
Oppdr.: Leif Nybråten
K. Johansen
Eier: Stall Freeman
K. Johansen
Hvit m/sv.sidefelt, mansj&belte,rekl.
K. Johansen
BI Kai Johansen (T) - Kjetil Helgestad (T)
K. Johansen
2015:61-0-0-3-14,8a-43.0002014:11-0-3-2-4-16,8a-59.000
BI
B
M
B
BI
5 år Brun HP v. Muscles Yankee (US)
e. Spenda News v. Super News
P. Midtfjeld
Oppdr.: Kjell Sandberg
P. Midtfjeld
Eier: Kjell Sandberg /Oslo
P. Midtfjeld
Hvit,rødt sk.stk,blå erm/rød mansj,rek
P. Midtfjeld
M Per Oleg Midtfjeld (T)
P. Midtfjeld
2015:62-1-0-0-14,4a-24.7522014:16-4-0-1-6-13,3a-89.304
K
B
B
J
B
5 år M.Brun HP v. Gigant Neo (S)
e. Jasmin Garbo (DK) v. Spotlite Lobell
M. Hultman
Oppdr.: Sverige
M. Hultman
Eier: Sverige
M. Hultman
tredelt hvit/blå/grå
M. Hultman
* Marcus Hultman (T)
M. Hultman
2015:20-0-0-0-19,5a-02014:8-1-1-2-3-14,8a-80.000
FÆ
AX
M
B
B
6 år Brun HP v. Juliano Star (FR)
e. Thai Rose Garden v. Sugarcane Hanover
S. Jessen
Oppdr.: Trond Malmedal
S. Jessen
Eier: Stall Garden
S. Jessen
Rød m/svart sk.klaffer,mansj&logo, rek
T. Solberg
K Simen Bjørbæk Jessen (T) - Kristin Bjørbæk Jessen (T)
T. Solberg
2015:20-0-0-0-16,5a-02014:12-3-1-0-5-16,0a-102.500
D
J
K
J
ST
5 år M.Brun HP v. Olimede* (FR)
e. Pricessed G.T. v. Self Possessed
S. Hammersborg
Oppdr.: Terje Hotvedt
S. Hammersborg
Eier: Steinar Hammersborg &Stall Optimistisk
S. Hammersborg
svart m/rød sele høyre side + rekl.
S. Hammersborg
BI Steinar Hammersborg (T)
S. Hammersborg
2015:71-1-0-3-16,9a-23.0002014:23-1-1-1-5-16,2a-38.000
BI
B
B
B
B
6 år Brun HP v. Shogun Lobell (US)
e. Via Crispi (FR) v. Larabello
M. Amundsen
Oppdr.: Allevamento Secco S.R.L.
C. Antonsen
Eier: Cato Antonsen /Mysen
M. Amundsen
Hvit m/blått belte & ermringer, rekl.
M. Amundsen
M Cato Antonsen (T)
C. Antonsen
2015:20-2-0-0-15,7a-10.0002014:18-3-0-2-1-15,4a-55.962
M
B
BI
M
B
6 år Brun HP v. Com Hector (S)
e. Julia Rags v. Super Arnie
N. Brækken
Oppdr.: Kristin Brækken
N. Brækken
Eier: Stall Luxusfellen
H. Holm
Hvit m/blått sidefelt,mansj,belte.Rekl
H. Holm
B Hans Chr. Holm (T) - Anders Lundstrøm Wolden (T)
H. Holm
2015:52-0-0-2-16,8a-72.0002014:17-3-3-1-5-15,6a-79.500
L
L
B
B
B
1
SWEET STAMINA
2
17,2M 2
SONIA'S DREAM* (S)
3
4
4
POSITIVE G.T.
5
5
SHOGUNS CRISPIE
6
MADONNA RAGS
7
SALLY VA BENE
5 år Brun HP v. Rite On Line (US)
e. Minette Du Lilas (FR) v. Forcaholic Vinoir
Oppdr.: Stall Grenerie AS
Eier: Hans Løne /Åsvang
Svart m/rød/hv.søm&rekl,rød G på ermer
BI Geir Vegard Gundersen (T) - Kim Mathisen (T)
8
8
0 16,8ag 0 18,8a 0 17,4ag 2 14,4a 1 15,3a 0
0
18
10
10
03/07-11/4 2100 13/07-05/4 2620 29/11-08/1 1700 16/01-05/1 2100 08/02-03/3 2140 Tot: 19 - 3 - 3 - 1 - 7
1 17,1a 0 17,7 g 5 19,4ag 0 19,5ag 0 br g 139.704
151
144
166
32
22*
174.500
15
24
18
18
18
18
104
35
47
54
137.500
41
47*
129
36
123
03/02-08/1m 2140 4 18,4a 05/02-01/6 2100 1 17,7a 13/02-07/2m 2120 4 18,9 10/03-03/1m 2160 0 19,3 18/03-08/12 2100 n 0 16,9a Tot: 45 - 5 - 3 - 3 - 9
14
10
14
14
40
278
102
254
134
627
22/12-05/3 2140 v - dg a 29/12-06/9 1640 n 0 br ag 18/02-p/4 2140 P 19,7 05/03-04/5 2100 n 2 18,3a 19/03-04/10 2100 2 15,7a Tot: 25 - 5 - 3 - 1 - 9
15
15
0
10
10
15,6AM J
K
B
BT
B
298
150
407
86
205
28/11-01/10 2600 2 17,0ag 15
10/12-07/3 2100 n 1 17,0a 40
20/12-07/11 2100 0 16,0a 100
31/01-08/12 2100 0 br ag 50
18/03-08/5 2100 n 0 16,5a 40
Tot: 51 - 4 - 4 - 3 - 13
15,4AK 16,8M G. Gundersen
K. Johansen
T. Wollebæk
T. Solberg
G. Gundersen
19/01-07/1 1640 16/02-08/3 2140 24/02-05/12 1640 12/03-05/7 1609 19/03-04/3 2100 Tot: 24 - 5 - 2 - 4 - 7
16,2AK 17,0M 7
50
50
30
18
40
16,0AM 18,1M 6
17/01-08/8 2100 4 18,6a 31/01-08/10 2100 4 18,1a 18/02-05/5 2600 n 0 18,8a 27/02-05/9 1609 1 14,8a 18/03-08/3 2100 n 5 16,5a Tot: 29 - 6 - 1 - 2 - 10
77
47*
139
50
30*
151.000
14,8AM 16,6M 160.000
30
40
60
50
16
13,3AK 16,7M |
26/10-05/7 2100 0 15,7a 10/12-07/4 2100 n 4 17,3a 27/12-07/3 2140 0 18,5a 31/01-08/6 2100 5 18,2ag 13/02-06/3 1609 3 16,4a Tot: 22 - 1 - 4 - 4 - 8
14,8AK 16,4M 3
ROSE GARDEN
1
02/01-02/3 17/01-08/7 31/01-08/11 21/02-05/2 18/03-08/6 136.000
142.269
86
135
P
117
48
155.500
1609 n 1 17,9a 2100 6 18,8ag 2100 1 17,6a 2100 n 6 17,0a 2100 n 0 16,8a 16
50
50
50
40
14
115
88
28
194
Forts. neste side
16
Totalisatorløp 06
2015:30-1-0-2-14,9a-11.0002014:10-1-1-1-3-12,6a-52.000
DREAM SUPERB
9
Tot: 24 - 2 - 2 - 2 - 11
16,9K 12,6AK 134.000
5 år Brun HP v. Dream Vacation (US)
e. Just Say Hello (S) v. Spotlite Lobell
O. Sagholen
Oppdr.: Ingar Hagen
O. Sagholen
Eier: Terje Hansen-Lars Barth
Å. Tengsareid
Hvit/blå,rødt sk.felt/beige ermf,rekl
L. Kolle
J Lars Anvar Kolle (T) - Tor Olaf Halle (T)
L. Kolle
2015:30-0-1-1-15,6a-13.7522014:14-2-4-2-1-14,4a-74.681
K
K
F
J
D
30/10-07/6 2100 24/11-05/5 1700 10/02-05/4 1620 27/02-05/1 1609 17/03-01/5 1700 Tot: 29 - 6 - 5 - 3 - 4
3 18,2a 0 16,8a 4 16,9 6 15,9a 2 14,9a 7 år Brun HP v. Gentle Star
e. Our Joy (S) v. Senate Hill
P. Nilsen
Oppdr.: Sverige
P. Nilsen
Eier: Sverige
P. Nilsen
blå med rødt belte.
P. Nilsen
* Per Ludvig Nilsen (T) - Peter Janson (A)
P. Nilsen
2015:30-1-1-1-13,8a-22.0002014:14-2-3-2-5-13,2a-106.801
FÆ
B
FÆ
Å
M
15/12-02/4 1640 23/12-06/9 2100 05/01-08/9 2140 17/01-02/11 2140 24/02-05/5 1640 Tot: 19 - 2 - 5 - 3 - 6
3 15,5a 0
0 17,3a 30
3 16,6a 0
0 19,5a 0
4 15,6a 18
5 år Brun HP v. Deweycheatumnhowe* (US)
e. Kidman Hall (US) v. Like A Prayer
Ø. Kihlstrøm
Oppdr.: U.S.A.
K. Haugstad
Eier: Thaihester Egersund AB
T. Solberg
Blå m/hvite kanter, reklame
B. Westergaard
B Bo Westergaard (T)
K. Pedersen
2015:51-1-0-3-15,3a-33.5002014:14-2-1-3-3-14,0a-55.500
G
Ø
BI
B
B
27/11-08/6 2140 3 15,6 11/12-05/7 1609 4 16,5ag 28/01-06/9 1609 n 5 16,6ag 18/02-05/10 2600 n 3 18,3a 04/03-05/2 1609 2 13,8a Tot: 26 - 3 - 5 - 4 - 8
9
ILLUSION* (S)
10
10
DEWEYSCAMPER (US)
11
15,6M 11
YAZMINA
5 år Rød HP v. Daguet Rapide (IT)
e. Diva's Photo (S) v. S.J.'s Photo
Oppdr.: Tone Wirkola
Eier: Stall Yazmina
Mørkblå med gul reklame/bånd
D Kristian Malmin (T) - Trond Anderssen (T)
14,4AK 12
17,6M 12
13,2AK 14,0AK Sjansevurdering: 1 - 11 - 3 Outs: 2
Prøv
Trav og Galopp-Nytt
4 uker
– kun kr 99!*
Ring eller
send en e-post til
[email protected] • 22 88 30 11
*Gjelder nye abonnenter
17
131
105
26
26
47
173.694
125
186
86
271
47
133.801
0
0
24
30
20
46
38
54
40
30*
138.000
K. Malmin
K 01/01-04/6 1700 1 nc a K. Malmin
K 17/01-08/11 2100 5 18,6a K. Malmin
B 31/01-08/4 2100 6 18,6a K. Malmin
K 10/02-04/1 2100 4 18,0a K. Malmin
J 27/02-05/11 1609 2 15,3a Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
18
20
18
18
10
14
50
50
10
18
69
237
292
58
253
Start ca. kl. 20.50
7. LØP
Beige
VG+ løpet
Kaldblods
3-15-årige høyest 525.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.
Blomster og gavekort.
Vinner
Tvilling
1
Plass|
Trippel
2015:60-0-1-2-26,8a-17.0002014:11-1-0-1-4-25,9a-34.000
MØRTVEDT EDEL
16091
25,0K 8 år Brun HP v. Lome Elden
e. Mørtvedt Kosila v. Kos Knekten
C. Engebråthen
Oppdr.: Brede Grinder
C. Engebråthen
Eier: Brede Grinder-Steffen Mørtvedt
C. Engebråthen
Grå m/burgunder ermer, rekl.
C. Engebråthen
J Connie Engebråthen (T)
C. Engebråthen
2015:52-0-0-2-26,2a-43.0832014:19-5-0-2-6-25,5v-156.533
1
PAVE ELDVIRA
Tot: 87 - 5 - 7 - 7 - 35
2
25,5K 25,9AK K17/01-05/2 2120 J30/01-03/1 2140 B04/02-07/6 1609 B25/02-02/6 2140 L07/03-05/7 2180 Tot: 93 - 12 - 4 - 7 - 30
26,2AK 2
6
|
506.000
- dg 5 30,1 0 26,8a - dg 5 30,3 50
18
30
30
50
474.953
9 år Svart HP v. Elding
e. Pave Vilja v. Viljesterk
B. Steinseth
Oppdr.: Stall Pave
V. Hop
Eier: Stall Pave
B. Steinseth
Brun m/oransje ermr&rek på oransj.felt
B. Steinseth
BI Bjørn Steinseth (T)
B. Steinseth
2015:40-0-1-1-25,9a-10.0002014:20-1-2-2-4-25,6a-87.500
FÆ
B
BI
M
BI
01/02-08/3 1640 v 4 27,1 11/02-02/3 1640 0 30,4 g 13/02-01/5 1609 1 27,4a 24/02-06/4 1640 1 27,3a 06/03-01/4 1609 5 26,2a Tot: 59 - 6 - 3 - 6 - 14
0
30
18
16
16
7 år Svartbrun HP v. Lome Kongen
e. Eik Anna* v. Järvsöfaks
K. Wågenes
Oppdr.: Sverige
G. Mikkelsen
Eier: Gustav Larsen /Lindesnes
O. Østre
blå m/hvite sidefelt/ermring, reklame
O. Østre
ST Ole Johan Østre (T) - Gustav Larsen
G. Mikkelsen
2015:60-3-0-2-28,2v-37.0002014:21-2-1-2-10-25,2a-102.500
ST
F
B
ST
F
28/12-06/1 2160 - dg 17/02-07/1 1600 n 3 28,4 25/02-02/1 2140 5 28,5 08/03-05/6 2160 0 28,3 15/03-04/9 1600 0 25,9a Tot: 84 - 9 - 10 - 11 - 30
18
18
30
18
12
8 år Brun H v. Elding
e. Sjanselise v. Braute
J. Gaustad
Oppdr.: Nicolai Gaustad
J. Gaustad
Eier: Jan Rune Gaustad /Skien
J. Gaustad
rød, grønne ermer,sv.sk.stk,mansj,rekl
J. Gaustad
K Jan Rune Gaustad (T)
J. Gaustad
2015:60-1-0-3-25,8a-21.0002014:20-2-2-3-10-24,8a-149.000
B
D
ST
ST
B
21/01-04/1 2160 0 28,6 g 26/01-01/7 2100 4 29,5a 08/02-05/1 2160 4 28,2 08/03-05/9 2140 2 28,2 18/03-03/2 2140 n 2 28,7 Tot: 79 - 8 - 11 - 8 - 33
30
16
16
18
30
9 år Brun H v. Steinsvad Eld
e. Stri v. Rappfot
G. Gundersen
Oppdr.: Morten Antonsen & Lise-Lotte Antonsen
G. Gundersen
Eier: Sille Antonsen /Gran
G. Gundersen
Svart m/rød/hv.søm&rekl,rød G på ermer
G. Gundersen
BI Geir Vegard Gundersen (T) - Morten Antonsen (T)
G. Gundersen
2015:60-0-3-2-26,7a-20.0002014:14-0-2-0-3-24,2a-34.000
B
B
B
BI
B
31/01-10/7 2100 0 28,5a 04/02-07/7 1609 5 25,8a 28/02-05/1 2100 6 29,3a 06/03-01/10 1609 2 25,9a 18/03-03/3 2140 n 0 29,1 Tot: 68 - 5 - 6 - 8 - 24
50
30
50
16
30
9 år Mørkbr HP v. Lome Kongen
e. Dag Svarta v. Ulsvarten
K. Malmin
Oppdr.: Arild Seilen
K. Malmin
Eier: Jan E. Tollefsen /Dalekvam
K. Kvasnes
Mørkblå med gul reklame/bånd
Ø. Tjomsland
ST Kristian Malmin (T) - Kari Anne Knutsen (T)
M. Berås
2015:00-0-0-0 -02014:11-2-1-0-4-23,2a-79.347
J
B
K
ST
B
06/02-02/3 1609 3 26,7a 11/02-02/5 1640 5 28,4 g 19/02-07/4m 1720 3 29,2 08/03-05/5 2140 6 28,7 18/03-01/1m 2180 n - g0 rg Tot: 57 - 10 - 5 - 2 - 20
16
30
14
18
20
8 år Sth.Fux HP v. Moe Odin
e. Pilutta (S) v. Pål Best
P. Nilsen
Oppdr.: Sverige
P. Nilsen
Eier: Sverige
P. Nilsen
blå med rødt belte.
P. Nilsen
* Per Ludvig Nilsen (T) - Christer Eriksson (A)
P. Nilsen
2015:50-0-0-4-26,3v-22.0002014:24-5-4-2-8-25,1a-207.000
B
FÆ
B
J
M
20/08-06/10 2100 01/09-06/3 1640 17/09-03/4 2160 04/10-04/10 1609 21/10-07/1 1640 Tot: 73 - 9 - 12 - 7 - 27
50
0
30
15
15
2
JÆRVSØ KRISTINA (S)
3
26,0K 3
TALLAS
4
25,6M 4
STRIKS
5
6
6
ODINS PILEA* (S)
7
7
TY LI
7 år Brun HP v. Lome Elden
e. Ty Ina v. Rigel Jo
Oppdr.: Nils-Ole Robøle
Eier: Tom Bjølgerud-Pål Christoffersen
Mørkblå m/oransje skulderstykke, rekl
D Olav Mikkelborg (T) - Tom Bjølgerud
8
8
07/01-03/2 14/01-06/7 25/02-02/3 07/03-05/5 14/03-04/3 205
134
47
275
84
484.221
25,1AK B
B
B
L
D
402
154
183
59
187
426.000
23,2AK 25,9K V. Hop
V. Hop
O. Mikkelborg
O. Mikkelborg
V. Hop
113
33
114
124
253
479.500
24,2AK 25,2K 354
104
399
134
173
449.500
24,8AK 25,9K 48
154
119
33
38
524.000
25,2AK 26,1M 5
SEILE PERLA
25,6AK 315
624
587
378
137
2140 2100 2140 2180 2160 6 26,2a 4 25,2 g 0 27,7 4 24,6a 0 27,2ag 113
102
133
94
39
503.500
4 28,7 5 28,6a 6 28,5 4 30,2 g 0 26,3 30
30
30
50
70
102
75
207
54
476
Forts. neste side
18
Totalisatorløp 07
2015:20-0-1-0-28,5a-5.0002014:11-0-0-0-6-25,7a-14.000
JERKER VINN V.H.
9
Tot: 87 - 6 - 7 - 8 - 32
27,0K 25,7AK 8 år Huskbrun V v. Mørtvedt Jerkeld
e. Hjelset Fia v. Friggbest
K. Kvasnes
Oppdr.: Vidar Hansen & Are Andre Hansen
K. Kvasnes
Eier: Stall Maxis
K. Kvasnes
Svart m/oransje skråb,mansj&belte,rekl
K. Kvasnes
K Dag-Sveinung Dalen (S) - Stian Hovstø (T)
D. Dalen
2015:42-1-1-0-26,4a-40.0002014:16-1-5-2-6-26,0a-159.237
K
B
B
K
D
5 år Brun H v. Järvsöviking* (S)
e. Faste Eldina v. Elding
J. Blekkan
Oppdr.: Lars Bakke
J. Blekkan
Eier: Ane Elisabeth Bakke /Røros
J. Blekkan
Blå m/rød ermstripe + rekl.
J. Blekkan
L Jomar Blekkan (T)
J. Blekkan
2015:41-0-1-0-26,9v-54.1322014:28-1-3-3-9-26,5a-113.184
L
BI
L
L
L
10 år Brun V v. Moe Odin
e. Grandal Riga v. Spang Best
M. Helland
Oppdr.: Stall Bergan
M. Helland
Eier: Sverige
M. Helland
gul m/svart h og ermstriper
C. Jepson
* Magnus Helland (T) - Thor O. Mikalsen
M. Helland
2015:51-1-1-1-25,5a-54.5002014:12-1-2-4-3-25,5a-74.731
FÆ
B
J
FÆ
D
9
FASTE VIKING
10
27,2K 10
GANGTRØTT*
11
VALLE JERVEN
6 år Svart V v. Åsajerven
e. Sunnmørsjenta v. Elding
Oppdr.: Nils Ø. Vallesether
Eier: Marte Kløverød-Oddbjørn Johansen
Blå m/gull seler&stjerner, reklame
K Tom Erik Solberg (T)
26,0AL 26,7M 11
12
26,5M 12
30/10-06/8 1700 26/11-01/4 2100 17/12-04/6 1609 01/01-01/2 1700 26/01-01/2 2100 Tot: 34 - 5 - 10 - 3 - 12
379.000
0 27,4a 6 27,3a 0 29,7a 0 28,5a 3 29,5a 08/12-04/3 2180 14/01-06/8 2100 06/02-02/5 1609 02/03-04/1 2180 14/03-10/8 2100 Tot: 41 - 14 - 6 - 7 - 9
25,5AK 15
16
14
14
14
3 27,5 0
0 30,7a 30
0 27,6a 16
1 27,3 0
3 26,9 60
16
30
30
18
60
TV-GUIDE
Kl. 13.05 Lunsjtrav
Onsdag
Kl. 17.30 V76-sending
Torsdag
Kl. 13.05 Lunsjtrav
Lørdag
Kl. 12.00-13.30 #livelørdagV75
Kl. 13.30
V75-sending
v
Se tra no
.
G
V
på
Rikstoto Direkte
Se løpsarkivet siste syv dager gratis på rikstoto.no
19
392
214
479
55
574
454.231
Tirsdag
64
53
58
29
15
459.442
T. Solberg
K 01/01-01/6 1700 4 28,1ag T. Solberg
B 14/01-06/1 2100 1 28,5a T. Solberg
B 04/02-07/4 1609 2 25,5a T. Solberg
BI 13/02-01/7 1609 3 27,6a V. Hop
D 14/03-10/5 2100 0 27,2 g Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
Sjansevurdering: 10 - 12 - 5 Outs: 2
373
947
389
289
239
358.742
22/11-05/7 1640 5 28,0a 23/01-08/1 1609 3 26,7a 09/02-01/2 2160 n 1 29,4 16/03-02/11 1640 2 26,4a 23/03-03/6 1640 1 26,6a Tot: 80 - 8 - 10 - 8 - 27
26,5AK 18
30
30
16
16
81
52
86
18*
229
Start ca. kl. 21.10
8. LØP
Lilla
Varmblods
3-12-årige høyest 515.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.
Gavekort fra Tomatrav.no. Blomster.
Vinner
Tvilling
2
Plass|
Trippel
2015:20-0-1-0-13,3a-8.0002014:20-1-3-3-9-13,0a-119.364
MACHO LOOK* (S)
21001
14,6M 7 år M.Brun V v. Pine Chip (US)
e. Pejla Håleryd (S) v. Donerail
C. Eriksson
Oppdr.: Sverige
J. Takter
Eier: Sverige
C. Eriksson
Svart m/rød/hv.søm&rekl,rød G på ermer
K. Eriksson
* Geir Vegard Gundersen (T) - Håkan Olsson (A)
G. Gundersen
2015:00-0-0-0 -02014:11-4-2-1-3-13,5a-164.784
1
OSCAR RIBB (S)
Tot: 43 - 6 - 8 - 5 - 15
2
13,0AK JÆ
KR
KR
JÆ
B
6 år Brun V v. Gigant Neo (S)
e. Winnie Laylock* v. Another Miracle
E. Høitomt
Oppdr.: Sverige
E. Høitomt
Eier: Sverre A. Johnsen /Sandefjord
E. Høitomt
Hvit m/svarte ermer, reklame
P. Untersteiner
J Eirik Høitomt (T) - Sverre A. Johnsen
E. Høitomt
2015:40-0-0-2-15,9a-5.0002014:10-0-1-1-4-14,4a-28.000
2
LOVE YOU FOX
3
17,6L MIGRATION* (US)
4
17,1L 6 år Brun H v. Love You (FR)
H. Holm
e. Sly Fox (S) v. Malabar Man
H. Holm
Oppdr.: Trond Gudmestad
E. Høitomt
Eier: Fox Racing
H. Holm
Blå m/gull seler&stjerner, reklame
H. Holm
B Tom Erik Solberg (T) - Anders Lundstrøm Wolden (T)
2015:42-0-2-0-14,2a-79.0002014:15-5-2-3-3-12,3a-179.000
3
3
7
|
481.117
18/11-08/5 1640 3 13,0a 0
14/12-09/1 1640 2 13,9a 0
29/12-07/10 2640 6 15,8a 0
18/02-09/12 2140 0 14,2a 0
18/03-07/11 1609 n 3 13,3a 24
Tot: 23 - 10 - 5 - 1 - 4
13,5AK 319.784
M 24/08-06/6 1640 FÆ 13/09-06/10 2140 ST 19/10-03/6 1609 Å29/10-08/5 2640 B 26/11-05/10 2600 Tot: 39 - 3 - 4 - 2 - 13
1 13,5a 5 13,6a 1 13,5a 0 15,9ag 1 15,1a BI
K
B
B
ST
6 16,8a - dg a 0 16,1a 5 15,9a 14,1AM 03/01-08/7 17/01-06/6 21/01-09/7 19/03-05/6 28/03-07/7 196
74
232
200
108
2100 2500 2100 2100 1609 Tot: 19 - 7 - 2 - 5 - 3
12,3AK 15
0
15
0
30
26
242
28
20
34*
392.600
50
50
30
12
50
86
111
160
32*
328.903
4 år Brun H v. Yankee Glide (US)
e. Taking Flight (US) v. Armbro Goal
P. Midtfjeld
Oppdr.: U.S.A.
F. Hamre
Eier: Danmark
F. Hamre
Delt mørkblå/lysblå, reklame
M. Høitomt
J Frode Hamre (T)
F. Hamre
2015:40-1-0-2-15,8a-29.0002014:11-1-5-3-0-12,8a-123.500
B
B
B
B
M
31/12-06/1 1609 31/01-02/2 2100 11/02-09/6 1609 04/03-03/6 2100 21/03-08/8 2140 Tot: 33 - 8 - 9 - 4 - 5
6 år Mørkbr V v. Cantab Hall (US)
e. Global Glory* (S) v. Starchip Entrprise
H. Holm
Oppdr.: Sverige
H. Holm
Eier: Jan Andersen /Oslo
H. Holm
Hvit m/blått sidefelt,mansj,belte.Rekl
M. Graversen
B Hans Chr. Holm (T)
M. Graversen
2015:71-0-1-0-15,5a-34.0002014:19-2-3-0-7-14,0a-63.000
B
B
B
B
B
21/01-09/5 2100 4 15,8a 30
18/02-07/4 2100 n 2 16,2a 30
28/02-10/5 2640 n 5 17,5 70
18/03-p/2m 2140 N 22,0 0
25/03-p/3m 2140 P 17,9 0
Tot: 93 - 16 - 10 - 12 - 24
65
84
346
N
P
10 år Brun V v. Love You (FR)
e. Almost N'angel (DK) v. Field Judge
G. Gundersen
Oppdr.: Marianne Killi
G. Gundersen
Eier: Evy Marie Brinch & Stall Espoir
G. Austevoll
hvit,en blå/en rød erm,rødt belte+rekl
G. Gundersen
B Thor Borg (T) - Evy Marie Brinch (T)
G. Austevoll
2015:21-0-0-0-12,1a-24.0002014:15-6-2-1-3-12,7a-257.364
B
L
B
J
B
14/01-07/6 2100 0 15,5a 24/01-10/11 2140 0 16,1ag 28/02-10/9 2640 n 3 17,4 13/03-05/3 2100 - dg a 25/03-08/9 2100 - dg a Tot: 30 - 9 - 4 - 4 - 7
161
335
533
55
276
5 år Brun V v. Frullino Jet* (IT)
e. Elitta As (IT) v. Lindy Lane
G. Austevoll
Oppdr.: Italia
G. Austevoll
Eier: Stall Carpenter Co
G. Austevoll
Svart m/rødt belte,ermstr,mansj,rekl
G. Austevoll
D Gunnar Austevoll (T) - Siri Braathen
G. Austevoll
2015:41-0-0-1-14,9a-74.0002014:21-7-2-5-3-13,5a-197.500
J
L
B
Å
B
19/09-07/7 2609 1 15,4a 04/10-09/3 2140 1 12,9a 05/11-10/5 2100 1 14,7a 04/03-07/8 2140 0 14,7a 18/03-07/5 1609 n 1 12,1a Tot: 56 - 13 - 5 - 8 - 16
4
GLOBAL ORACLE (S)
5
15,9M 5
DORADO
6
16,3M 6
ROCKNROLL FI (IT)
7
6 år Brun V v. Great Challenger* (US)
e. Kay Bee (DK) v. Diamond Way
Oppdr.: Danmark
Eier: Christina Vikse-Ivar Martin Vikse
Hvit/blå,rødt sk.felt/beige ermf,rekl
B Lars Anvar Kolle (T) - Sigbjørn Kolnes (T)
8
8
12,1AK 15,2K L. Kolle
L. Kolle
L. Kolle
L. Kolle
L. Kolle
14,0AM 14,3K 7
SPIDER BEE (DK)
12,8AK 13,5AK B
B
J
J
B
22/11-08/1 14/01-07/1 06/02-07/2 14/02-06/2 28/02-10/7 0 15,1ag 30
1 16,1a 15
3 14,3a 30
1 15,0a 30
3 14,2a 100
23
18
23
45
544
340.698
498.750
30
60
70
16
30
392.541
15
100
30
0
24
15*
71
12*
25
15
427.307
1609 - g3 ag 2100 5 14,9a 2100 - dg a 1600 1 15,2 2640 n 0 18,1 95
30
18
70
70
91
80
16*
135
194
Forts. neste side
20
Totalisatorløp 08
2015:10-0-0-1-13,8a-2.0002014:15-2-1-3-5-12,2a-97.000
MR. FOX TROT
9
Tot: 59 - 14 - 3 - 7 - 20
15,6M 12,2AK 11 år Rød V v. Felix Santana* (DE)
e. Lady Redline v. Speedy Tomali
P. Midtfjeld
Oppdr.: Tor-Arne Ekstrøm & Bente Marie Ekstrøm
P. Midtfjeld
Eier: Leif Schjetne-Tor-Arne Ekstrøm
P. Midtfjeld
Hvit,rødt sk.stk,blå erm/rød mansj,rek
H. Holm
M Per Oleg Midtfjeld (T) - Leif Schjetne
H. Holm
2015:50-0-1-2-14,7a-14.0002014:15-0-3-1-4-13,9a-105.500
J
B
B
B
B
8 år Brun V v. Angus Hall (US)
e. Shogun's Sunshine (S) v. Shogun Lobell
J. Øveraasen
Oppdr.: Stall Skjerve I
B. Steinseth
Eier: Knut Jahr-Hansen /Sørskogbygda
B. Steinseth
Brun m/oransje ermr&rek på oransj.felt
B. Steinseth
BI Bjørn Steinseth (T)
B. Steinseth
2015:00-0-0-0 -02014:15-3-5-0-1-12,8a-265.000
J
B
B
J
B
6 år Brun HP v. Insert Gede (FR)
e. Doxi Hannover (DE) v. Ron B.Hanover
K. Malmin
Oppdr.: Danmark
L. Kolle
Eier: Vestmarka AB /Vøyenenga
K. Malmin
Mørkblå med gul reklame/bånd
K. Malmin
D Kristian Malmin (T) - Trond Anderssen (T)
K. Malmin
2015:10-0-0-0-17,4a-02014:17-1-2-5-5-13,5a-122.840
J
F
BI
J
Å
9
J.T.'S GOLD
10
16,1M 10
SCARLETT GEDE (DK)
11
11
FREIA MAXIM (S)
8 år Brun HP v. Victory Abroad (US)
e. Evita's Fairytale v. Comets Tail
Oppdr.: Sverige
Eier: Morten E Johansen Steen /Hamar
Hvit m/sv.sidefelt, mansj&belte,rekl.
BI Kai Johansen (T) - Morten M. Ottersen (T)
12
14,2M 12
19/09-02/11 1609 0 13,7a 01/10-08/10 2100 0 14,6a 15/10-08/2 1609 3 12,7a 18/12-05/4 1609 5 15,6a 18/03-07/2 1609 n 6 13,8a Tot: 61 - 5 - 9 - 10 - 15
15
30
30
12
24
16/01-03/3m 2120 - dg 18/02-07/1 2100 n 5 17,0a 28/02-10/1 2640 n 6 17,6 13/03-05/11 2100 3 14,7a 25/03-08/8 2100 0 15,1a Tot: 34 - 11 - 9 - 0 - 1
14
30
70
16
30
10/10-02/1 2100 2 14,0a 25/10-09/7 1600 2 12,8a 08/11-04/10 2100 n 6 16,0ag 23/11-01/6 2100 2 15,3a 03/12-09/4 2140 0 15,3a Tot: 62 - 9 - 9 - 9 - 20
15
60
70
15
0
13,9AM 18,0M 12,8AK 12,6AK 239
642
176
24
127
506.500
194
459
656
484
231
461.156
31
81
94
24
668
459.537
D. Aarum
FÆ 01/09-08/3 2140 3 14,4 0 292
D. Aarum
S 27/09-09/9 2140 0 14,2 0 1201
D. Aarum
FÆ 13/10-06/2 2160 1 15,4 0 101
D. Aarum
M 02/11-05/7 1640 3 14,6a 15
78
E. Høitomt
BI 06/03-04/7 2100 0 17,4a 16 25*
Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
Sjansevurdering: 7 - 2 - 1 Outs: 4
Omsetning kr.: ..........................................................
DAGENS DOBBEL 1
Vinner/odds
440.000
DAGENS DOBBEL 2
Vinner/odds
21
DAGENS DOBBEL-ODDS
Start ca. kl. 21.27
9. LØP
Lyse grønne
Kaldblods
3-15-årige høyest 33.000 kr.
2140 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 18.001 kr.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-2.000-2.000-2.000 (8 premier)
Gavekort fra Tomatrav.no. Blomster.
Vinner
Tvilling
4
Plass|
Trippel
2015:10-1-0-0-32,9v-6.0002014:7-0-0-2-2-33,9v-11.000
KVIKKA
21401
32,9M 5 år Brun HP v. Lome Elden
e. Kvikki v. Lund Jerker
O. Kjenner
Oppdr.: Øyvind Ruud
O. Kjenner
Eier: Øyvind Ruud /Gan
O. Kjenner
Svart m/oransje stolpe,rekl.
O. Kjenner
M Ole-Christian Kjenner (S) - Øyvind Ruud
O. Kjenner
2015:50-0-2-2-34,6v-11.2502014:1-0-0-0-1-37,1v-2.000
1
34,9AM M
M
B
B
D
2
34,6M RIGLA
3
32,9M 4 år Brun HP v. Horgen Tore
T. Borg
e. Voje Lykka v. Lykkebron
T. Borg
Oppdr.: Team Øverdal
T. Borg
Eier: Stall Rett I Tet
T. Borg
hvit,en blå/en rød erm,rødt belte+rekl
T. Borg
J Thor Borg (T) - Lars O. Romtveit (T)
2015:20-0-0-2-33,2v-4.5002014:3-0-1-0-2-32,9v-13.000
D
J
J
D
K
J
ST
ST
J
B
13 år Brun V v. Spang Best
e. Rådimfrøkna v. Pilmin
I. Melby
Oppdr.: Sven Dag Johnsrud
A. Stensen
Eier: Morten Utheim Øiom-Hege Utheim Øiom
A. Stensen
Svart m/rød/hv.søm&rekl,rød G på ermer
G. Gundersen
BI Geir Vegard Gundersen (T) - Morten Utheim Øiom
L. Kolle
2015:30-0-0-2-35,5v-4.0002014:6-0-1-0-2-33,2v-11.500
M
BI
BI
B
BI
4 år Svart HP v. Moe Odin
e. Alm Robyn v. Braute
G. Austevoll
Oppdr.: Nils-Ole Robøle & Oddvar Robøle
Å. Tengsareid
Eier: Team Øyo
G. Austevoll
Svart m/rødt belte,ermstr,mansj,rekl
G. Austevoll
D Gunnar Austevoll (T) - Åse-Margrethe R. Øyo
G. Austevoll
2015:10-0-0-1-35,1v-2.5002014:5-0-0-1-3-33,9v-10.500
D
K
K
BI
D
SANDUNGS BEST
4
5
01/11-p/3 2160 13/06-p/4 2120 23/06-01/3 2100 23/07-09/4 2140 01/08-09/2 2100 Tot: 9 - 0 - 1 - 0 - 4
N 36,5 r 0
P 35,3 0
1 32,3 10
5 32,0 20
8 31,7 15
TUNFAKSEN
7
35,3M AILO
8
35,1M 4 år Mørkbr V v. Trø Faks
H. Holm
e. Stjerne Perla v. Lome Elden
G. Gundersen
Oppdr.: Anders Andersen
G. Gundersen
Eier: Anders Andersen /Harestua
K. Johansen
Hvit m/blått sidefelt,mansj,belte.Rekl
G. Gundersen
BI Hans Chr. Holm (T) - Anders Andersen
2015:30-1-0-1-35,8v-8.0002014:4-0-0-2-1-35,1v-8.962
D
BI
BI
D
BI
6
7
8
O. Mikkelborg
P. Midtfjeld
T. Solberg
T. Solberg
T. Solberg
14/11-08/1 26/11-10/4 12/12-08/7 09/03-07/5 27/03-09/8 2100 2100 2120 2100 2100 Tot: 7 - 0 - 1 - 2 - 2
ÅR
D
J
BI
B
12/10-01/9 03/11-07/12 16/01-04/3 13/02-03/4 25/02-04/8 10
24
24
15
15
223
61
55
94
167
N
P
76
117
266
15.500
2120 h 3 33,9 2140 5 34,7 2120 7 36,8 2120 5 35,1 2100 Tot: 7 - 0 - 1 - 0 - 4
19/01-08/2 13/02-04/4 06/03-07/4 17/03-06/6 27/03-09/4 204
81
147
72
15.000
06/10-04/7 2120 - dg 23/10-09/4 2100 n 0 br g 08/01-08/2 2120 8 38,4 g 13/02-04/4 2120 5 35,5 g 02/03-03/2 2100 0 36,6 g Tot: 8 - 0 - 0 - 1 - 5
33,9M 253
220
406
485
156
17.500
2 34,5 4 32,9 5 41,6 g 6 36,4 5 33,2 6
BI
B
BI
D
BI
7
10
16
14
12
30/06-01/3 2100 16/07-09/5 2140 30/11-08/4 2140 14/02-03/4 2100 25/02-04/6 2160 Tot: 3 - 1 - 0 - 0 - 2
MIA MARIE
8 år Svart HP v. Bokli Eld
B. Humborstad
e. Dalsvarta v. Finstad Per
B. Humborstad
Oppdr.: Bjørn Humborstad
B. Humborstad
Eier: Bjørn Humborstad /Kongsvinger
B. Humborstad
gul m/grått belte og ermring
B. Humborstad
BI Bjørn Humborstad (A)
2015:50-1-0-3-35,3v-12.0002014:2-0-0-0-1-37,4v-2.000
15
10
15
12
12
13.250
5 36,6 g 3 35,4 g 3 34,6 - dg 33,2M 5
4 år Svart V v. Bork Odin
e. Minardi v. Elding
Oppdr.: Stall Racing
Eier: Terje Myhrengen /Jevnaker
Blå m/gull seler&stjerner, reklame
M Tom Erik Solberg (T) - Trond Skofsrud (T)
2120 2120 2100 2120 2100 31,7M 4
TY ODA
19/01-08/6 06/02-01/2 27/02-07/7 09/03-07/7 26/03-03/3 0 37,5 g 3 34,9 - dg 6 34,9a 2 32,9 g Tot: 5 - 0 - 1 - 0 - 4
4 år Svart HP v. Bork Rigel
e. Årlilja v. Sjefen
G. Flåten
Oppdr.: Marie K. Heimsbakk
A. Heisholt
Eier: Harald Jan Løberg-Haavard Halvorsen
A. Heisholt
rød m/sølvgrå ermer/sk.stykke, reklame
G. Flåten
K Alexander Heisholt (T) - Harald Jan Løberg
A. Heisholt
2015:00-0-0-0 -02014:3-1-0-0-2-31,7v-15.000
3
17.000
11/11-07/4 2140 18/11-08/3 2160 26/11-10/5 2140 18/12-03/11 2100 17/03-06/1 2100 Tot: 6 - 0 - 0 - 2 - 3
VOJE PIA
2
|
Tot: 9 - 0 - 1 - 2 - 2
15
15
10
12
12
287
151
59
223
102
15.000
10
15
10
14
14
24*
235
137
302
14.000
- dg 4 36,3 8 41,0 g 5 35,3 g 7
12
10
12
14
67
377
58
186
16.962
2160 2100 2100 2120 2160 5 36,2 g - dg 2 38,4 6 35,8 0 35,8 g 0
24
12
12
15
16
93
52
80
161
Forts. neste side
22
Totalisatorløp 09
2015:20-0-0-0-34,0a-02014:11-1-0-0-5-33,8v-29.734
RINGSTAD SVARTEN
21601
Tot: 13 - 1 - 0 - 0 - 5
33,8M 34,0AM 29.734
5 år Svart V v. Mørtvedt Jerkeld
e. Vassbått Frøkna v. Polar Troll
K. Brenden
Oppdr.: Heidi Strømsnes & Ole Morten Framstad
K. Brenden
Eier: Leif Brenden-Olaug Kjexrud
K. Brenden
gul m/svart skråbånd.
K. Brenden
K. Brenden
BI Kenneth Brenden (S) - Leif Ingvar Brenden
2015:20-0-0-0-39,5v-02014:24-0-0-1-12-32,6v-31.500
B
RO
M
M
D
26/11-10/7 2160 05/12-13/7 2160 23/12-03/6 2140 24/02-04/4 2140 24/03-02/4 2100 Tot: 27 - 0 - 0 - 1 - 12
9 år Svart HP v. Steinsvad Eld
e. Gjerdingpila v. Grans Trygg
G. Austevoll
Oppdr.: Erling Knutsen & Kjell Andre Knutsen
K. Kvasnes
Eier: Erling Knutsen-Kjell Andre Knutsen
O. Kjenner
Hvit m/svarte ermer, reklame
Ø. Ruttenborg
BI Eirik Høitomt (T) - Erling Knutsen
K. Kvasnes
2015:60-2-0-3-32,0a-18.0002014:4-0-1-0-1-34,5v-7.000
B
BI
D
BI
BI
27/11-02/4 2100 8 33,5a 07/12-03/2 2120 0 35,2 g 16/12-04/12 2100 6 36,1 g 09/01-04/5 2120 n 0 39,5 20/02-04/3 1620 t 0 dist g Tot: 10 - 0 - 3 - 0 - 4
12 482
15 688
12 919
12 529
12 1025
5 år Huskbrun HP v. Järvsöfaks (S)
e. Egge Lina v. Moe Odin
K. Johansen
Oppdr.: Ola Skiaker & John Bekken
O. Østre
Eier: Stall Kaffekroken
O. Østre
Hvit m/sv.sidefelt, mansj&belte,rekl.
O. Østre
BI Kai Johansen (T) - Tormod Rundhaugen (B)
O. Østre
2015:21-0-0-1-34,2v-26.0002014:0-0-0-0-0-,-0
BI
BI
J
D
D
13/02-03/6 2120 4 35,7 20/02-04/6 1600 t 2 32,7 27/02-07/1 2120 7 34,3 g 09/03-04/7 2100 5 32,0a 24/03-02/12 2100 0 34,4ag Tot: 2 - 1 - 0 - 0 - 1
12
12
16
18
12
3 år Svart HP v. Bokli Balder
e. Smedjenta v. Elding
K. Johansen
Oppdr.: Torbjørn Smedsrud
O. Mikkelborg
Eier: Torbjørn Smedsrud /Fåberg
O. Mikkelborg
Mørkblå m/oransje skulderstykke, rekl
O. Mikkelborg
BI Olav Mikkelborg (T) - Torbjørn Smedsrud
G. Gundersen
2015:41-1-0-2-33,2v-18.5002014:2-0-0-0-2-35,3v-4.000
BI
BI
BI
BI
B
6 år Brun V v. Lome Elden
e. Spang Koso v. Kos Knekten
J. Kvikstad
Oppdr.: Toralf Øvergaard
J. Kvikstad
Eier: Stall Lindalen
J. Kvikstad
hvit m/gule ruter på gr.skstk,gr.seler
J. Kvikstad
BI Jørn Morten Kvikstad (T) - Terje Lindalen
J. Kvikstad
2015:10-0-0-1-31,7v-3.0002014:7-2-0-0-1-32,2v-27.803
BI
D
BI
B
M
5 år Brun H v. Järvsöviking* (S)
e. Horgen Hanna v. Lykke Gutten
J. Mjølnerød
Oppdr.: Horgen Gaard
J. Mjølnerød
Eier: Maria Karlsen /Halden
J. Mjølnerød
burgunder m/gul hestesko & to ermringe
J. Mjølnerød
M Jan Roar Mjølnerød (T)
J. Mjølnerød
2015:70-0-0-3-35,2v-6.0002014:5-0-0-0-2-35,3v-4.000
KA
M
ÅM
B
M
9
HAUGSETH MARI
2
32,6M 10
EGGE FAKSA
3
SMEDTULLA
4
5
HORGEN JERVEN
6
14
SØR RIGO
7
7 år Brun V v. Qvadrigo (S)
e. Jotrolla v. Troll Jahn
Oppdr.: Odd Espeland
Eier: Jenny Martine Theodorsen-Anne Elisabeth Theodorsen
Rød m/blå seler, hvit ermstr/søm
M Kristian Bjørnerød (T) - Jenny Martine Theodorsen (R)
15
32,0AM 23
94
78
128
86
175
26.000
17/10-b/1 2120 - dgpp 0
26/10-b/3 2120 50,4 g 0
19/12-p/2 2120 P 41,1 0
20/02-01/7 2100 t 1 40,0 g 16
11/03-01/2 2140 4 34,2 g 40
Tot: 7 - 1 - 1 - 0 - 4
N
B
P
61
174
12/12-08/2 2100 19/01-08/2 2120 13/02-04/2 2120 25/02-04/3 2140 10/03-02/5 2140 Tot: 8 - 2 - 0 - 0 - 2
5 37,0 1 34,6 6 35,5 2 33,6 5 33,2 353
178
75
153
109
12/08-04/3 1900 24/08-03/8 2160 28/08-08/2 2080 03/09-09/3 2160 17/03-03/2 2140 Tot: 16 - 0 - 1 - 0 - 7
- g0 ag 0 35,7 g 4 32,2 - dg r 4 31,7 g 31,7M 35,2M 22.500
10
7
12
15
12
30.803
15
15
0
20
14
29
78
30
227
86
20.000
B. Strømnes
J 16/01-04/1 2120 8 38,1 B. Strømnes
D 26/01-03/5 2100 8 35,2 B. Strømnes
M 03/02-03/5 2140 0 37,5 B. Strømnes
D 02/03-03/6 2100 0 36,6 g K. Bjørnerød
M 17/03-08/2 2160 6 36,0 Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
Sjansevurdering: 14 - 1 - 12 Outs: 2
464
177
356
541
475
25.000
33,2M 13
15
0
12
14
12
31.500
34,2M 12
SPANG VIRMAR
33,0AM 32,7K 11
0 35,8 g 7 35,4 g 8 35,4a - dg 0 34,0a 12
14
12
12
10
1371
1276
1140
1376
270
Start ca. kl. 21.42
10. LØP
Rosa
Varmblods
3-12-årige høyest 20.000 kr.
2140 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 5.001 kr.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Gavekort fra Tomatrav.no. Blomster.
Vinner
Tvilling
5
Plass|
Trippel
2015:10-0-0-0 -02014:0-0-0-0-0-,-0
ZALATSJENKO
21401
|
Tot: 3 - 0 - 0 - 0 - 2
20,3M 5 år Mørkbr H v. Victory Abroad (US)
e. It's Magic Diamant (DE) v. Korean
T. Solberg
Oppdr.: Stall Race Horse Lovers
T. Solberg
Eier: Else Marie Tufte-Bjørn Gulbransen
V. Hop
Hvit m/blått sidefelt,mansj,belte.Rekl
K. Malmin
D Hans Chr. Holm (T) - Bjørn Gulbransen (T)
E. Høitomt
2015:10-0-0-0 -02014:0-0-0-0-0-,-0
D
B
B
B
J
6 år Brun V v. Sugar Trader* (US)
e. Diana du Vivier (FR) v. Kimberland
S. Norberg
Oppdr.: Sverige
D. Olsson
Eier: Sverige
C. Lindblom
Rød m/svart skulderstk & ermer, rek
P. Nilsson
* Kristine Kvasnes (S) - Øystein Lura (A)
N. Benzon
2015:10-0-0-0-17,9a-02014:4-0-0-0-1-17,8a-2.047
1
4.500
15/07-p/5 2100 31/07-09/3 2140 11/09-09/2 2140 18/02-p/5 2140 27/02-08/1 2120 Tot: 3 - 0 - 0 - 0 - 0
P 21,0 0
5 20,7 g 15
8 20,3 20
P 20,8 0
- dg 10
JÆ
ÅR
AR
FÆ
FÆ
30/04-p/2 2140 30/06-01/11 2140 15/07-02/10 2100 02/03-p/3 2140 23/03-01/3 2140 Tot: 5 - 0 - 0 - 0 - 1
P 21,4 0 23,1 g - dg g P 21,5 - br g 4 år Svart HP v. Credit Winner (US)
e. Baroness Kemp (S) v. Pine Chip
M. Hultman
Oppdr.: Odeon Holding AS
M. Hultman
Eier: Sverige
M. Hultman
tredelt hvit/blå/grå
M. Hultman
* Marcus Hultman (T)
M. Hultman
2015:00-0-0-0 -02014:2-0-0-0-1-21,2v-2.000
ÅM
FÆ
B
J
B
09/07-01/3 2080 6 21,7 18/08-03/1 2140 0 20,3 25/08-03/9 2100 n 0 17,8a 25/09-02/10 2100 0 20,0ag 19/03-03/2 2100 n 0 17,9a Tot: 2 - 0 - 0 - 0 - 1
0
31
0 192
30 1034
40 227
12
63
4 år Brun H v. Olimede* (FR)
e. Le Piaf v. Dahir de Prelong
E. Høitomt
Oppdr.: Jostein Engan
E. Høitomt
Eier: Jostein Engan /Hommelvik
L. Kolle
Mørkblå med gul reklame/bånd
L. Kolle
D Kristian Malmin (T) - Trond Anderssen (T)
L. Kolle
2015:10-0-1-0-19,8a-2.3442014:1-0-0-1-0-23,1v-1.542
J
J
B
M
B
07/06-b/2 2100 10/07-b/6 2100 06/08-p/5 2140 24/08-01/7 2140 29/10-01/8 2140 Tot: 2 - 0 - 0 - 2 - 0
0
0
0
10
20
MACAHAN FACE* (S)
2
23,1M 2
CREMONA*
3
20,3M 3
WALMART
4
WINNING CAT* (DK)
5
0
17,8AM 23,1M 0
0
0
0
0
P
123
104
P
619
2.047
21,2M 4
P
96
70
P
38
25,5 27,9 P 18,7 0 21,2 g 7 23,3 rg 19,8AM 2.000
B
B
P
16*
65
3.886
4 år Brun HP v. Ens Snapshot* (US)
e. Catia Jet (IT) v. Ata Star L.
Oppdr.: Danmark
Eier: Danmark
A. Pedersen
ÅL 19/11-p/1 2120 P 23,7 g 0
rød m/blå krage,belte,ermfelt + reklam
A. Pedersen
ÅL 29/12-09/1 2100 3 23,1 0
* Åsbjørn Tengsareid (T) - Anders Pedersen (T)
A. Pedersen
ÅL 13/03-01/3 2140 3 19,8ag 0
2015:10-0-0-1-18,6v-5.0002014:0-0-0-0-0-,-0
Tot: 1 - 0 - 0 - 0 - 1
5
DIVIDED BY ZERO
6
18,6M 3 år Brun H v. Ken Warkentin (US)
e. Huxtable Lady (S) v. Huxtable Hornline
Oppdr.: Stall Oddsnet
E. Høitomt
Eier: Lena Opsahl /Rykkinn
E. Høitomt
Hvit m/svarte ermer, reklame
E. Høitomt
B Eirik Høitomt (T) - Lena Opsahl
E. Høitomt
2015:00-0-0-0 -02014:0-0-0-0-0-,-0
6
7
PLEASETELLMEWHATTODO
0
7 år Brun V v. Gigant Neo (S)
e. Nikita News v. Super News
Oppdr.: Urd Myklebost
Eier: Silje Solhaug-Anja Solhaug
Blå m/gull seler&stjerner, reklame
B Tom Erik Solberg (T) - Silje Solhaug
21601
25,9 26,8 P 21,6 4 18,6 J
K
K
J
26/08-b/5 2100 30/09-b/3 1700 09/10-p/1 2100 20/03-p/1 2100 Tot: 11 - 0 - 1 - 2 - 3
28,2 26,1 P 23,6 P 18,4 BI
BI
BI
D
BI
29/08-08/3 12/09-05/5 03/10-01/4 11/10-04/5 26/10-04/10 3 20,0 0 19,8 2 18,9 5 20,4 6 17,9a 8
0
0
0
20
B
B
P
121
18,9M A. Stensen
T. Solberg
T. Solberg
A. Stensen
A. Stensen
5.000
02/05-b/1 2100 04/06-b/4 1640 30/01-p/2 2100 25/03-01/10 2140 Tot: 0 - 0 - 0 - 0 - 0
7
4 år Mørkbr HP v. Buvetier d'Aunou (FR)
e. Picabo Chill (S) v. Giant Chill
Oppdr.: Stall P.C.
T. Solberg
Eier: Stall Zipit
A. Heisholt
rød m/sølvgrå ermer/sk.stykke, reklame
A. Heisholt
K Alexander Heisholt (T)
A. Heisholt
2015:00-0-0-0 -02014:8-0-1-1-2-17,9a-14.500
GIANT HOPE
J
B
J
B
P
70
58
17,9AM 2100 2120 2120 2100 2100 0
0
0
0
B
B
P
P
20.000
15
15
10
15
15
435
245
221
132
464
Forts. neste side
24
Totalisatorløp 10
2015:30-0-0-0-20,5a-02014:3-1-1-0-1-18,9a-17.000
RIVERSIDE STAR
2
Tot: 6 - 1 - 1 - 0 - 1
19,6M 4 år Brun V v. Gentle Star
e. Nette Egaanaj v. Sugarcane Hanover
S. Jessen
Oppdr.: Jan Sæves & Anne Grete Sæves
S. Jessen
Eier: Stall Amigo
S. Jessen
Rød m/svart sk.klaffer,mansj&logo, rek
S. Jessen
K Simen Bjørbæk Jessen (T) - Kristin Bjørbæk Jessen (T)
S. Jessen
2015:50-0-0-4-19,1v-9.9382014:6-0-1-0-1-19,0v-6.740
9
18,9AM J
M
K
K
J
23/11-08/5 2100 09/12-08/12 2140 08/01-02/9 2100 19/02-02/9 2100 03/03-04/5 2100 Tot: 12 - 0 - 1 - 0 - 5
SECRET SHADOW (DK)
3
19,0M MAGNETIC SPIRIT
4
19,4M 6 år Brun V v. Fast Photo (US)
K. Brenden
e. Persika Hornline (S) v. Lindy's Crown
K. Brenden
Oppdr.: Danmark
K. Brenden
Eier: Kenneth Brenden /Magnor
K. Brenden
gul m/svart skråbånd.
K. Brenden
BI Kenneth Brenden (S) - Leif Ingvar Brenden
2015:50-1-1-1-19,4v-15.5002014:2-0-0-0-2-20,8v-4.000
10
5 år Mørkbr H v. Magnetic Power (US)
e. Morue Aubiose (S) v. Jobie Tempest
R. Hansen
Oppdr.: Tor Egil Skrødal & Borghild Skrødal
R. Hansen
Eier: Roger Hansen /Hof
R. Hansen
Svart/hvit rutet m/gul erm & sidefelt
R. Hansen
J Roger Hansen (A)
R. Hansen
2015:00-0-0-0 -02014:4-1-1-0-0-17,4v-20.000
11
MOVESLIKEJAGGER
5
4 år Brun H v. Rite On Line (US)
e. Marbella v. Deliberate Speed
Oppdr.: Anders Røken & Birger Røken
Eier: Silje B. Rønning /Raufoss
Oransje m/svart magefe,mansj,belt,rekl
BI Trond Lindbak (T) - Silje B. Rønning
12
B
B
FÆ
M
BI
04/02-01/2 11/02-01/1 02/03-02/6 10/03-08/8 27/03-03/9 2160 2160 2160 2140 2100 Tot: 7 - 0 - 1 - 1 - 3
20,9AM K
J
J
D
B
17.000
2 19,6 1 18,9a 0 20,5a 0 21,8ag - g0 ag 4 20,9 5 20,6 5 19,1 5 21,1 15
15
0
10
12
Antall solgte komb.: ..................................
Avdeling:
1.
2.
3.
Antall komb. igjen:
Verdi:
Rangering reservehestsystemet
1. avd.:
2. avd.:
3. avd.:
4. avd.:
5. avd.:
25
10 174
12 608
10 1287
15 252
20 717
20.000
Omsetning kr.: .......................................... Utbetales i gevinster kr.: .....................................
Rett V5-rekke:
292
199
824
233
19.500
G. Austevoll
BI 23/06-p/6 2100 P 22,0 T. Lindbak
BI 21/09-01/11 2100 1 17,4 G. Austevoll
BI 03/10-09/5 2120 0 br g T. Lindbak
B 29/10-01/2 2160 2 18,1 T. Lindbak
BI 14/11-04/5 2100 h 0 23,2 g Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
Sjansevurdering: 7 - 5 - 6 Outs: 9
145
26
38
54
80
16.678
01/01-02/10 2100 3 22,8 17/02-03/1 2100 0 20,9a 27/02-08/6 2120 0 22,6 g 14/03-01/4 2100 6 20,3 18/03-09/4 2140 n 2 19,4 Tot: 4 - 1 - 1 - 0 - 0
17,4M 10
10
12
12
12
4.
5.
0
10
10
20
40
P
351
31*
44
60
Bjerkebanens oppdretningsløp
Innskuddsløp for 2-årige norskfødte varmblodshester (født 2013)
Bjerke Travbane onsdag 11. november 2015.
1609 m autostart. Likestart. Fortrinnsregelen gjelder ikke.
Ellers gjelder vanlige avvisningsregler.
Garanterte premier kr. 100.000-50.000-25.000-15.000-10.000. Kr. 3.000 til øvrige fullførte.
Laurbærkrans, seiersdekken og gavepremier til oppdretter, eier, trener, oppasser og kusk.
Kun et innskudd
Påmelding:
Alternativ 1: Kr. 2.000 innen 30. mars.
Alternativ 2: Kr. 4.000 innen 30. juni.
Om det er færre en 40 hester påmeldt innen 30. juni kan Bjerke Travbane AS innstille løpet.
Innskuddet vil da bli tilbakebetalt.
Om samlet innskudd overstiger den totale premiesummen 218.000 30. juni vil hele beløpet
bli lagt i premiesummen.
Innmelding til selve løpet kunngjøres i løpsbulletinen for november 2015
Ved færre en 5 anmeldte/starterklærte hester vil Bjerke Travbane As innstille løpet.
Det samlede innskuddet i dette løpet vil da bli lagt inn i et 3-års løp for de påmeldte hestene.
3-års løpet vil i så fall bli avviklet på Bjerke Travbane første halvår 2016.
Påmelding: [email protected]
Opplysninger vi trenger: Hestens navn, eiers navn og adresse.
Mobilnummer eller e-post adresse.
WWW.BJERKE.NO
26
Forsikring er en del av omsorgen
Hester er utsatt for sykdommer og skader som krever veterinærbehandling.
Ved kjøp av plussforsikring kan du velge mellom forsikringssum
på kr 75.000 eller kr 100.000 pr år. Du kan også velge egenandel.
A13_0067 04-2013
Kontakt oss på 03100, se gjensidige.no/hest
eller kom innom vårt kontor.
27
Bordbestilling
Pris pr person som betales i henhold til
tilsendt faktura.
Send bestilling med navn, adresse og
antall pers på mail til:
[email protected]
BJERKE TRAVBANE
VG Oslo Grand Prix 2015
MENY RESTAURANT
Lørdag 13. juni
Carpaccio av okse, ruccola, revet parmesan
********
Grillet ørret på karriblomkålkrem, sautert babyspinat og
aromasopp, amaldinepotet, skalldyrskum.
********
Friske frukter, kesamkrem og mandelstang
kr 595
inkl kaffe, program og inngang
MENY RESTAURANT
Søndag 14. juni
Hummer naturell
********
Salviestekt kalvemørbrad, grønnsaksterrine,
bernaisepotetpurré, pastinakkrem og morkelsaus
********
Jordbærterte med vaniljekrem
kr 795
Inkl kaffe, OGP-glass, program og inngang
28
29
30
31

Similar documents

Jarlsberg Travbane

Jarlsberg Travbane restauranten ved et trylleslag endrer totalt karakter og forvandles til et pulserende, pirrende klubbkonsept  som skiller seg markant fra alt annet byen har å by på. Søndag intiverer vi travfolket ...

More information

kreve yvon

kreve yvon Sølvgrå m/blå ermring,krage&belte,rekl

More information

Opplev HESTEKREFTER!

Opplev HESTEKREFTER! Totalisatorsjef: Stevneveterinær: Overkontrollør: Sanitetstjeneste:

More information