2010

Comments

Transcription

2010
5
ROMÂNICA
CUPRINS
0 GENERALITĂŢI............................................................................................... 8
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor............................................................... 8
008 Civilizaţie. Cultură................................................................................... 11
01 Bibliografii. Cataloage............................................................................... 16
070 Ziaristică .................................................................................................. 16
09 Manuscrise. Bibliofilie .............................................................................. 19
1 FILOZOFIE...................................................................................................... 19
11/12 Metafizică ............................................................................................. 23
13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism ........................................ 23
14 Sisteme filozofice ...................................................................................... 24
159.9 Psihologie ............................................................................................. 24
2 RELIGIE........................................................................................................... 25
23/28 Religie creştină ..................................................................................... 28
29 Religii necreştine ....................................................................................... 37
3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE .................................... 38
3-05 Categorii de persoane ............................................................................. 38
316 Sociologie ................................................................................................ 39
32 Politică....................................................................................................... 41
322 Relaţia dintre stat şi biserică .................................................................... 50
323.1 Minorităţi naţionale .............................................................................. 50
325 Emigraţie. Imigraţie. Deportări................................................................ 57
327 Politică externă ........................................................................................ 59
328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice.................................. 61
33 Economie................................................................................................... 62
331 Muncă ...................................................................................................... 63
334 Forme de organizare şi cooperare în economie ....................................... 64
336 Finanţe ..................................................................................................... 64
338 Situaţie economică. Politică economică .................................................. 67
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă................................................................. 69
35.0/354 Administraţie publică ...................................................................... 75
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară.......................................................... 75
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului .............................................. 76
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber .............................................................. 77
39 Etnografie. Folclor..................................................................................... 79
392 Obiceiuri privind viaţa particulară........................................................... 80
6
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ....................................................... 81
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător ............................................................ 81
51 Matematică ................................................................................................ 81
52 Astronomie. Geodezie ............................................................................... 84
53 Fizică ......................................................................................................... 85
54 Chimie ....................................................................................................... 86
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie.......................................................... 87
56 Paleontologie ............................................................................................. 87
57 Biologie ..................................................................................................... 88
58 Botanică..................................................................................................... 88
6 ŞTIINŢE APLICATE ...................................................................................... 89
61 Medicină .................................................................................................... 89
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie.................................................. 92
62 Tehnică. Inginerie...................................................................................... 92
620 Materiale. Merceologie. Energetică......................................................... 93
630 Silvicultură .............................................................................................. 94
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit................. 94
65 Management. Conducere şi organizare...................................................... 94
655 Industrii poligrafice ................................................................................. 95
7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT........................................ 95
71 Urbanism ................................................................................................... 95
72 Arhitectură................................................................................................. 96
73/76 Arte plastice. Desen tehnic ................................................................... 98
77 Fotografie .................................................................................................100
78 Muzică ......................................................................................................101
791/792 Arta spectacolului............................................................................102
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ...........................................103
81 Lingvistică ................................................................................................103
811 Limbi individuale ...................................................................................105
811.135.1 Limba română...............................................................................106
82 Literatură ..................................................................................................107
82.09 Critică şi istorie literară .......................................................................108
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză.............................................118
821.112.2 Literatură germană........................................................................122
821.131.1 Literatură italiană..........................................................................130
821.133.1 Literatură franceză ........................................................................131
821.135.1 Literatură română..........................................................................135
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) ............................................162
ROMÂNICA
7
821.511.141 Literatură maghiară...................................................................163
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................164
902/904 Arheologie. Preistorie......................................................................164
908 Monografii zonale...................................................................................166
913 Geografie pe ţări individuale ..................................................................168
913(498) Geografia României .......................................................................168
929 Biografii. Genealogie. Heraldică ............................................................169
93/99 Istorie...................................................................................................177
94(100) Istorie universală..............................................................................178
94(3) Istorie antică.........................................................................................182
94(4/9) Istoria pe ţări individuale ..................................................................182
94(498) Istoria României...............................................................................184
INDEX DE NUME ..............................................................................................188
INDEX DE TITLURI..........................................................................................218
INDEX DE SUBIECTE ......................................................................................249
8
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
0 GENERALITĂŢI
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor
1. Affective, interactive and cognitive methods for e-learning design :
creating an optimal education experience / edited by Aimilia Tzanavari, Costin
Pribeanu. - Hershey, PA : Information Science Reference, 2010.
XXIV, 354 p. : il. ; 29 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: From usability to user experience: evaluating the educational and
motivational value of an augmented reality learning scenario / Dragoş Daniel
Iordache.
ISBN 9781605669403
1. Internet -- Aspect social -- Educaţie 2. E-learning
US / eng
2. Arabic computational linguistics / edited by Ali Farghaly. - Stanford,
CA : CSLI, 2010.
XI, 342 p. : il. ; 26 cm. - (Studies in computational linguistics).
Index.
Bibliogr.
Conţine: A statistical model for Arabic mention detection and chaining /
Radu Florian.
ISBN 9781575865430
1. Analiza discursului -- Informatică
2. Calculatoare electronice -- Comunicare -- Limbaj
US / eng
3. BUŞONIU, LUCIAN. Reinforcement learning and dynamic
programming using function approximators / Lucian Buşoniu, Robert Babuska,
Damien Ernst. - Boca Raton, FL : CRC Press, 2010.
XIII, 270 p. : il. ; 25 cm. - (Automation and control engineering).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781439821084
1. Calculatoare electronice -- Programare 2. Ingineria sistemelor
US / eng
ROMÂNICA
9
4. Computational linguistics and intelligent text processing / edited by
Alexander Gelbukh, Silviu Cucerzan, Traian Rebedea. - Berlin : Springer, 2010.
XX, 760 p. : il. ; 24 cm. - (Lecture Notes in Computer Sciences ; No.
6008).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9783642121159
1. Informatică
2. Limbaje de programare
DE / eng
5. DOGARU, RADU. Systematic design for emergence in cellular
nonlinear networks : with applications in natural computing and signal
processing / Radu Dogaru. - Berlin : Springer, 2008.
XI, 166 p. : il. ; 25 cm. - (Studies in Computational Intelligence ; 95).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9783540768005
1. Reţele de calculatoare 2. Inteligenţă artificială
DE / eng
6. Financial cryptography and data security / edited by Radu Sion. Berlin : Springer-Verlag, 2010.
XII, 432 p. ; 21 cm. - (Lecture notes in computer science ; 6052).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9783642145773
1. Informatică aplicată 2. Securitatea informaţiei
DE / eng
10
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
7. Multimedia services in intelligent environments : integrated
systems / edited by George A. Tsihrintzis and Lakhmi C. Jain. - Berlin : Springer,
2010.
XII, 321 p. : il. ; 24 cm. - (Smart innovation, systems, and technologies ;
3).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Building intelligent e-learning systems by activity monitoring
and analysis / Dan Burdescu.
ISBN 9783642133954
1. Calculatoare 2. Multimedia 3. Inteligenţă artificială
DE / eng
8. Multimodal signal processing : theory and applications for humancomputer interaction / edited by Jean-Philippe Thiran, Ferran Marqués. - London
: Academic Press, 2010.
XIV, 328 p. : il. ; 24 cm. - (EURASIP and Academic Press series in signal
and image processing).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Modality integration methods / Mihai Gurban. Managing
multimodal data, metadata and annotations: challenges and solutions / Andrei
Popescu-Belis.
ISBN 9780080888699
1. Procesare de imagine
2. Calculatoare electronice -- Comunicare -- Limbaj
GB / eng
9. Philosophy of quantum information and entanglement / edited by
Alisa Bokulich and Gregg Jaeger. - Cambridge, UK : Cambridge University Press,
2010.
XXX, 277 p. : il. ; 26 cm.
Conţine: Non-locality beyond quantum mechanics / Sandu Popescu.
ISBN 9780521898768
1. Teoria informaţiei 2. Informatică cuantică
GB / eng
11
ROMÂNICA
10. POPESCU-ZELETIN, RADU. Vehicular-2-X communication :
state of the art and research in mobile vehicular ad hoc networks / Radu
Popescu-Zeletin, Ilja Radusch, Mihai Adrian Rigani. - New York : Springer, 2010.
VI, 112 p. : il. ; 2010.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9783540771432
1. Reţele de calculatoare 2. Sisteme de comunicaţie mobilă
US / eng
11. Scalable fuzzy algorithms for data management and analysis :
methods and design / edited by Anne Laurent, Marie-Jeanne Lesot. - Hershey, PA
: Information Science Reference, 2010.
XXI, 444 p. : il. ; 29 cm.
Index.
Bibliogr. p. 400-428.
Conţine: Fuzzy clustering of large relational bioinformatics datasets /
Mihail Popescu.
ISBN 9781605668581
1. Matematică aplicată
2. Bioinformatică
3. Baze de date -- Management
US / eng
008 Civilizaţie. Cultură
12. CISZEK, OCÉANE. Les relations culturelles franco-roumaines de
1878 à 1965 : Thèse / Océane Ciszek. - Montpellier : Université Paul Valéry,
2010.
245 p. ; 29 cm.
Thèse de doctorat. Carol Iancu. Directeur de thèse.
1. Relaţii culturale româno-franceze 2. Relaţii culturale -- Istorie
FR / fre
12
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
13. Friars, nobles, and burghers-sermons, images, and prints : studies
of culture and society in early-modern Europe, in memoriam István György
Tóth / edited by Jaroslav Miller, László Kontler. - Budapest : Central European
University Press, 2010.
XVIII, 472 p. : il. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Eucharistic iconography and the confessional identity of the
saxon community in Early Modern Transylvania / Maria Crăciun. Levels of group
loyalty at the turn of the seventeenth and eighteenth centuries: Kolozsvar in the
Rakoczi war of Independence / Balint Emese.
ISBN 9789639776678
1. Tóth, István György
2. Istorici maghiari -- Evocare
3. Cultură şi civilizaţie medievală -- Europa
4. Transilvania -- Civilizaţie medievală
HU / eng
14. In Marx's shadow : knowledge, power, and intellectuals in
Eastern Europe and Russia / edited by Costica Bradatan and Sergei Alex.
Oushakine. - Lanham : Lexington Books, 2010.
VI, 296 p. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Aesthetics: a modus vivendi in Eastern Europe? / Letitia Guran.
The demise of Leninism and the future of liberal values / Vladimir Tismaneanu.
Mihai Sora : a philosopher of dialogue and hope / Aurelian Craiutu.
ISBN 9780739136249
1. Marx, Karl
2. Şora, Mihai
3. Marxism -- Critică şi interpretare
4. Europa de Est -- Viaţă
intelectuală 5. Federaţia Rusă -- Viaţă intelectuală 6. Politică şi cultură
US / eng
ROMÂNICA
13
15. MOCCA, ADRIANA. World heritage sites in Romania : the
Danube Delta, Monastery of Hurezi, churches of Moldavia, fortified churches
of Transylvania, Dacian fortresses in the Orăştie Mountains, wooden churches
of Maramureş, historic centre of Sighişoara / Adriana Mocca ; photography,
José M. Díez Laplaza ; translations by Irina Henegar. - Segovia : Artec, 2010.
189 p. : il. color ; 34 cm.
ISBN 9788489183537
1. România -- Descrieri şi călătorii 2. România -- Cultură şi civilizaţie
ES / eng = rum
16. NEMOIANU, VIRGIL. Postmodernism and cultural identities :
conflicts and coexistence / Virgil Nemoianu. - Washington, D.C : Catholic
University of America Press, 2010.
XII, 392 p. ; 24 cm.
ISBN 978-0-8132-1684-3
1. Filozofia culturii 2. Postmodernism -- Teme, motive
US / eng
17. PATAPIEVICI, HORIA-ROMAN. El hombre reciente : una
crítica a la modernidad desde la posición de quien se pregunta : qué perdemos
cada vez que ganamos algo / Horia-Roman Patapievici ; traducido del rumano por
Ileana Scipione. - Barcelona : Áltera, 2008.
427 p. ; 24 cm.
Tit. orig. (română): Omul recent.
9788489779759
1. Cultură şi personalitate 2. Filozofie analitică contemporană
3. Postmodernism
ES / spa = rum
18. ROLLÉ, MARIA-LUMINIŢA. Affinities in the psyche of Europe
: as consequences of European origins and historic events from immemorial
times to the present day / Maria-Luminita Rollé. - Geneva : Transnational
Academy of Geneva, 2010.
269 p. : il. ; 24 cm. - (Psyche of Europe ; 8).
Bibliogr.
ISBN 9782839908160
1. Cultură şi psihologie -- Europa 2. Memorie colectivă -- Europa
3. Cultură şi societate
CH / eng
14
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
19. ROLLÉ, MARIA-LUMINIŢA. Poetry in the psyche of Europe :
as sublimation of our identity viewed from prehistoric times to the present /
Maria-Luminita Rollé. - Geneva : Transnational Academy of Geneva, 2008.
258 p. : il. ; 24 cm. - (Psyche of Europe ; 7).
Bibliogr.
ISBN 9782839904797
1. Cultură şi psihologie -- Europa 2. Memorie colectivă -- Europa
3. Cultură şi societate
CH / eng
20. SPĂRIOSU, MIHAI I. Remapping knowledge : intercultural
studies for a global age / Mihai I Spariosu. - New York : Berghahn Books, 2006.
XVII, 209 p. : il. ; 24 cm. - (Making sense of history ; 8).
ISBN 9781845450816
1. Cultură şi civilizaţie contemporană -- Globalizare
2. Cultură şi comunicare
US / eng
21. SZŐCS, GÉZA. Tasso Marchini és Dsida Jenő, avagy,
sorsvonalak játéka Kolozsvártól Arco di Trentóig / Szős Géza. - Budapest :
Szent István Társulat, 2010.
109 p. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 105.
ISBN 9789632770895
1. Marchini, Tasso 2. Dsida, Jenő
3. Artişti plastici români -- Biografii 4. Poeţi maghiari -- Biografie
5. Viaţă culturală -- Cluj-Napoca -- Istorie
HU / hun
22. Unquiet pasts : risk society, lived cultural heritage, re-designing
reflexivity / edited by Stephanie Koerner, Ian Russell. - Farnham : Ashgate, 2010.
XVII, 423 p. : il. ; 25 cm. - (Heritage, culture, and identity).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Vu jà dé : cultural heritage, urban planning and hospitality /
Monica Popa.
ISBN 9780754675488
1. Cultură şi civilizaţie -- Identitate 2. Moştenire culturală
3. Cultură şi societate
GB / eng
ROMÂNICA
15
23. The vampire in slavic cultures / edited by Thomas J. Garza. - San
Diego, CA : Cognella, 2010.
572 p. : il., h. ; 28 cm.
Bibliogr.
Conţine: Vampirism : old world folklore / Raymond MacNally. Historical
Dracula : tyrant from Transylvania / Raymond MacNally. Crusader against the
Turks / Raymond MacNally. Imprisonment and final reign of Dracula / Kurt W.
Treplow. Vampires in Romania / J. Gordon Melton.
ISBN 9781934269671
1. Cultură populară -- Influenţe slave -- Vampiri
2. Vampiri -- Transilvania -- Origini
3. Dracula -- Ficţiune
US / eng
24. VATULESCU, CRISTINA LAURA. Police aesthetics : literature,
film, and the secret police in Soviet times / Cristina Vatulescu. - Stanford, CA :
Stanford University Press, 2010.
XII, 247 p. : il. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Arresting biographies: the personal file in the Soviet Union and
Romania.
ISBN 9780804760805
1. Cultură şi ideologie -- Totalitarism
2. Securitatea română -- Colaboratori 3. Literatură şi politică
US / eng
25. VINTILĂ-GHIŢULESCU, CONSTANŢA. Liebesglut. Liebe und
sexualität in der rumänischen gesellschaft : 1750-1830 / Constanta VintilaGhitulescu ; aus dem rumanischen übersetzt Larisa Schippel. - Berlin : Frank &
Timme, 2010.
200 p. : il. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Focul amorului. Despre dragoste şi sexualitate în
societatea românească, 1750 - 1830.
ISBN 978-3865962980
1. Cultură şi civilizaţie românească
DE / ger = rum
16
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
01 Bibliografii. Cataloage
26. A Kaplonyi Ferences Rendház könyvtárának régi álománya :
katalógus = Altbücherbestand der bibliothek des Franziskanerklosters in
Kaplau : katalog / összeállította Magyar Árpád, Zvara Edina ; zusammengestellt
von Magyar Árpád, Zvara Edina. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár,
2009.
559 p. ; 25 cm. - (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei ;
4).
Rez. şi tablă de materii şi în lb. germană şi română.
Index.
ISBN 978-963-200-568-3
1. Căpleni (comună, jud. Satu-Mare)
2. Carte veche 3. Mănăstiri franciscane -- Transilvania
4. Colecţii de bibliotecă -- Istorie
017.1(498 Căpleni):002
HU / hun
070 Ziaristică
27. CIOBOTEA, RADU. Le mot vécu : le reportage français et
roumain dans l'entre-deux-guerres / Radu Ciobotea. - Paris : L' Harmattan,
2010.
321 p. ; 24 cm. - (Orizons).
Index.
Bibliogr. p. 291-311.
ISBN 9782296122154
1. Publicistică românească -- Reportaj -- Istorie şi critică
2. Publicistică franceză -- Reportaj -- Istorie şi critică
3. Jurnalism -- Istorie şi critică
FR / fre
ROMÂNICA
17
28. Cold War broadcasting : impact on the Soviet Union and Eastern
Europe / edited by A. Ross Johnson and R. Eugene Parta ; foreword by Timothy
Garton Ash. - Budapest : Central European University Press, 2010.
XXV, 584 p. : il., h. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
Index.
Conţine: Radio Free Europe's impact in Romania during the Cold War /
Nestor Ratesh. Ceausescu's war against our ears / Germina Nagat.
ISBN 978-963-9776-80-7
1. Războiul Rece -- Europa de Est
2. Radio "Europa Liberă" -Emisiuni 3. Radio "Libertatea" -- Receptare 4. Jurnalism -- Democraţie
654.195.6(100):32(4+57)"1945/1990"
327.54:654.196.6(100)"1945/1990"
HU / eng
29. Journalism education in countries with limited media freedom /
edited by Beate Josephi. - New York : Peter Lang, 2010.
XIII, 263 p. ; 23 cm. - (Mass communication and journalism ; No. 1).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Few educators, many media and journalism programs:
journalism and mass communication education in Romania after the fall of
communism / Tudor Vlad.
ISBN 9781433110849
1. Jurnalism -- Europa de Est -- Istorie 2. Jurnalism -- România
3. Libertatea presei
US / eng
30. LARSSEN, URBAN. Call for protection : situating journalists in
post-cold war Romania in a global media development discourse / Urban
Larssen. - Stockholm : Acta Universitatis Upsaliensis, 2010.
235 p. : il. ; 25 cm. - (Stockholm studies in social anthropology ; 3).
ISBN 9789186071363
1. Mass media şi ideologie
2. Jurnalism -- România -- Curente şi
tendinţe 3. Globalizare
SE / eng
18
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
31. MATEI, IANA. À vendre : Mariana, 15 ans : document / Iana
Matei ; en collab. avec Anne Berthod. - Paris : OH ! éditions, 2010.
272 p. ; 24 cm.
ISBN 9782361070045
1. Reportaje sociale -- Prostituţie 2. Trafic de persoane -- România
3. Trafic de carne vie -- Europa
FR / fre
32. MOSCOVICI, LIVIU. Meridiane jurnalistice : pagini alese din
articolele scrise in perioada 2006-2009 / Liviu Moscovici ; postfaţă de Martha
Eşanu. - Haifa : Onyx, 2010.
372 p. ; 21 cm.
ISBN 9789659088591
1. Publicistică românească din Israel 2. Publicistică -- Antologii
IL / rum
33. RÓZSA, MÁRIA. Studien zur deutschsprachigen presse in Mittelund Ostmitteleuropa : beiträge zum deutsch-österreichisch-ungarischen
kulturtransfer, zur 1848er revolutionspresse in Ungarn und Österreich, zum
Ungarnbild in der deutschen presse sowie zum pressewesen in Wien, Buda,
Pest, Pressburg, Temeswar, Hermannstadt und Kronstadt / Rózsa Mária. Bremen : Edition Lumière, 2010.
275 p. : il. ; 23 cm. - (Presse und Geschichte ; Bd. 25).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9783934686793
1. Presă germană -- Europa Centrală şi de Est
2. Presă germană -- Transilvania -- Istorie 3. Jurnalism -- Istorie
DE / ger
34. SALDEN, CLAUDIA. Rumänien und seine stereotype in der
presse : am beispiel deutscher und französischer zeitungen (2003 bis 2008) /
Claudia Salden. - Hamburg : Kovač, 2010.
XVII, 283 p. : il. ; 21 cm. - (Schriftenreihe Schriften zur
Medienwissenschaft ; Bd. 24).
ISBN 978-3-8300-5073-5
1. Mass media -- Europa -- Prezentare
2. România în presă -- Stereotipuri 3. România -- Imagine -- Promovare
DE / ger
19
ROMÂNICA
09 Manuscrise. Bibliofilie
35. LEU, VALERIU. Cronici bisericeşti : Manuscrise din Banat
secolele XIX-XX / Valeriu Leu, Costa Roşu. - Zrenianin : Institutul de cultură al
Românilor din Voivodina, 2009.
250 p. ; 24 cm.
ISBN 978-86-87803-01-5
1. Manuscrise -- Colecţii -- Conservare şi restaurare
2. Biserici ortodoxe româneşti -- Serbia
YU / rum
1 FILOZOFIE
36. À la confluence de deux cultures : Lupasco aujourd'hui / sous la
direction de Basarab Nicolescu. - Escalquens : Oxus, 2010.
326 p. ; 21 cm. - (Les étrangers de Paris).
ISBN 9782848981345
1. Lupaşcu, Ştefan
2. Filozofi români -- Exil -- Franţa 3. Structuralism
FR / fre
37. BOGDAN, RADU J.. Our own minds : sociocultural grounds for
self-consciousness / Radu J. Bogdan. - Cambridge, MA : MIT Press, 2010.
XII, 210 p. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780262026376
1. Filozofie contemporană 2. Teoria cunoaşterii
GB / eng
20
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
38. CARABĂ, VASILE ADRIAN. Pletho Apostata : die ablehnung
des Christentums durch Georgios Gemistos Plethon (ca. 1355 - 1452) und
dessen konversion zur griechischen religion / Vasile Adrian Carabă. - Giessen :
VVB Laufersweiler, 2010.
255 p. : il. ; 21 cm. - (Edition scientifique).
Index.
Bibliogr.
ISBN 978-3-8359-5619-3
1. Gemistos, Georgios (Plethon)
2. Filozofie medievală -- Concepte 3. Neoplatonism -- Bizanţ
4. Filozofi greci
DE / ger
39. CORNEA, ANDREI. Lorsque Socrate a tort / Andrei Cornea ;
traduit du roumain par Anne-Marie Fortin et Eugenia Duta. - Québec : Presses de
l'Université Laval, 2009.
159 p. ; 22 cm. - (Textes et essais).
Tit.orig. (română): Când Socrate nu are dreptate.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9782763788036
1. Socrates
2. Filozofi greci 3. Filozofie antică -- Istorie şi critică
4. Filozofie şi mitologie
CA / fre = rum
40. DRAGOMIR, ALEXANDRU. Cahiers du temps / Alexandru
Dragomir ; traduit du roumain par Romain Otal d'après le texte édité par Bogdan
Minca et Catalin Partenie. - Paris : J. Vrin, 2010.
456 p. ; 18 cm. - (Matière étrangère).
Tit. orig. (română): Caietele timpului.
ISBN 9782711622238
1. Filozofie contemporană -- Concepte 2. Fenomenologie
FR / fre = rum
ROMÂNICA
21
41. Klassiker der religionswissenschaft : von Friedrich
Schleiermacher bis Mircea Eliade / hrsg. von Axel Michaels. - München : Beck,
2010.
427 p. : il. ; 23 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 978-3-406-61204-6
1. Eliade, Mircea 2. Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst
3. Istoria religiilor 4. Filozofia religiei 5. Hermeneutică
DE / ger
42. New topics in feminist philosophy of religion : contestations and
transcendence incarnate / edited by Pamela Sue Anderson. - London : Springer,
2010.
XIV, 338 p. ; 23 cm. - (Feminist philosophy ; No. 2).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Is unconditional forgiveness ever just? / Anca Gheauş. Bodies in
space: transcendence and the spatialization of gender / Roxana Baiaşu.
ISBN 9781402068324
1. Filozofie şi religie 2. Hermeneutică teologică
3. Femei în scrierile teologice
GB / eng
43. Qu'est-ce que la réalité? : réflexions autour de l'œuvre de
Stéphane Lupasco / Basarab Nicolescu. - Montreal : Liber, 2009.
175 p. ; 23 cm.
Bibliogr.
ISBN 9782895781912
1. Lupaşcu, Ştefan
2. Filozofi români -- Exil -- Franţa 3. Structuralism
CA / fre
22
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
44. SĂLĂVĂSTRU, CONSTANTIN. Essai sur la problématologie
philosophique : approche critique et applicative / Constantin Salavastru. - Paris
: L' Harmattan, 2010.
214 p. ; 22 cm. - (Commentaires philosophiques).
Bibliogr. p. 211-214.
ISBN 9782296120419
1. Filozofie românească 2. Filozofie -- Sisteme
FR / fre
45. Transdisciplinarity : theory and practice / edited by Basarab
Nicolescu. - Cresskill, NJ : Hampton Press, 2008.
XVII, 299 p. ; 23 cm. - (Advances in systems theory, complexity, and the
human sciences).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781572738355
1. Transdisciplinaritate 2. Filozofie -- Concepte 3. Filozofie şi cultură
US / eng
46. Walter Benjamin and the aesthetics of change / edited by Anca M.
Pusca. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010.
X, 200 p : il. ; 23 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9780230580862
1. Benjamin, Walter
2. Filozofi evrei -- Germania 3. Marxism -- Critică şi interpretare
4. Filozofie şi istorie
GB / eng
23
ROMÂNICA
11/12 Metafizică
47. CIORAN, EMIL. Sioran : razgovori sa Fransoa Bondiiem,
Fernandom Savaterom, Helgom Perc, ... / E. M. Sioran ; s francuskog preveo:
Stanko Džeferdanović. - Beograd : Dereta, 2010.
236 p. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna Izdania).
Tit. orig. (franceză): Cioran - Entretiens.
ISBN 978-86-7346-795-5
1. Filozofi români -- Exil -- Franţa 2. Filozofie -- Europa -- Dialoguri
3. Metafizică -- Concepte
821.135.1.09 Cioran,E.(047.53)
821.133.1.09 Cioran,E.(047.53)
929 Cioran,E.
YU / scr = fre
13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism
48. DE MARTINO, MARCELLO. Mircea Eliade esoterico : Ioan
Petru Culianu e i "non detti" / Marcello De Martino. - Roma : Settimo Sigillo,
2008.
524 p. : il. ; 21 cm. - (Giano - l'altra storia ; 9).
Index.
Bibliogr. p. 485-507.
ISBN 978-88-614-8042-1
1. Eliade, Mircea 2. Culianu, Ioan Petru
3. Ocultism
4. Ezoterism
IT / ita
49. POPESCU, EMANUEL ANDREI. Astropsychology of human
birthdates, social metaphysics of frustrations and blood groups : connections
with the astrological signs of the Zodiac / Andrei Emanuel Popescu. Bloomington, IN : AuthorHouse, 2010.
552 p. : il. ; 20 cm.
ISBN 9781438985015
1. Astrologie -- Istorie 2. Astrologie psihologică
US / eng
24
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
14 Sisteme filozofice
50. Nature et surnaturel : philosophies de la nature et métaphysique
aux XVIe-XVIIIe siècles / éditeurs Vlad Alexandrescu, Robert Theis. Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2010.
199 p. ; 24 cm. - (Europaea memoria ; 79).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9783487143842
1. Metafizică -- Concepte 2. Ontologie -- Concepte
3. Filozofie -- Istorie
DE / fre
159.9 Psihologie
51. ARDELEAN, GHEORGHE CORNEL. Positive thinking,
preventing and resolving family problems : best and useful ideas for a happy
marriage / Gheorghe Cornel Ardelean. - Charleston : BookSurge, 2010.
150 p. ; 21 cm.
ISBN 9781451563511
1. Psihologia cuplului 2. Psihologie socială -- Familie
US / eng
52. CĂLIN, DANIEL. 33 mots sur le divan : de Vienne à Paris : l'
inscription de concepts courants de la psychanalyse dans la langue et la
culture françaises / Daniel Calin, Hélène Garrel. - Paris : Éditions Recherches,
2010.
269 p. ; 20 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9782862220680
1. Psihanaliză şi cultură 2. Psihanaliză -- Franţa -- Concepte
FR / fre
25
ROMÂNICA
53. HAELEWYCK, MARIE-CLAIRE. Adolescence et retard mental /
Marie-Claire Haelewyck, Hubert Gascon ; préface de Serban Ionescu. - Bruxelles :
De Boeck, 2010.
324 p. : il., graf. ; 24 cm. - (Questions de personne).
Index.
Bibliogr. p. 247-310.
ISBN 978-2-80416-250-4
1. Adolescenţi -- Sănătate mintală 2. Psihopatologie
BE / fre
54. IONESCU, ŞERBAN. Psychopathologie de l'adulte : fondements
et perspectives / Şerban Ionescu. - Paris : Belin, 2010.
351 p. ; 24 cm. - (Belin Sup. Psychologie).
ISBN 978-2-7011-5583-8
1. Psihopatologie 2. Psihologie clinică
FR / fre
2 RELIGIE
55. BOTICA, FLORIN PAUL. Toward addressing split-level
Christianity : a study of the interaction between Christianity and folk
religions in Romania / Florin Paul Botica. - Wilmore, KY : Asbury Theological
Seminary, 2010.
XI, 320 p. : il., h. ; 28 cm. - (Bibliogr. p. 305-320).
Thesis (Ph.D.).
ISBN 9781124200248
1. România -- Tradiţii şi obiceiuri religioase 2. Creştinism primitiv
3. Credinţe populare -- Sincretism
US / eng
56. CHESSA, PIETRO. Mircea Eliade e il mito dell'eterno ritorno /
Pietro Chessa ; presentazione di Giuseppe Girgenti. - Padova : Il Prato, 2010.
98 p. ; 21 cm. - (Cento talleri ; 32).
Bibliogr.
ISBN 9788863360974
1. Eliade, Mircea
2. Istorici ai religiei -- Critică şi interpretare 3. Mitologie şi religie
IT / ita
26
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
57. Christianity and modernity in Eastern Europe / edited by Bruce R.
Berglund, Brian Porter-Szűcs. - Budapest : Central European University Press,
2010.
XVI, 386 p. : h. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: From bottom to the top and back: on how to build a church in
Communist Romania / Anca Şincan.
ISBN 9789639776654
1. Biserică şi stat -- Istorie 2. Comunism -- România
3. Religie şi politică
HU / eng
58. ELIADE, MIRCEA. Handbuch der Religionen / Mircea Eliade;
Ioan P. Culianu ; unter mitw. von H. S. Wieser ; aus dem franz. übers. von
Liselotte Ronte. - Berlin : Verlag der Weltreligionen, 2010.
429 p. ; 18 cm. - (Taschenbuch ; 14).
Tit. orig. (franceză): Dictionnaire des religions.
Index.
Bibliogr.
ISBN 978-3-458-72014-0
1. Religii -- Istorie -- Doctrine
DE / ger = fre
59. Freedom of religion / edited by A. van de Beek, E. Van der Borght,
and B.P. Vermeulen. - Leiden : Brill, 2010.
VI, 269 p. ; 23 cm. - (Studies in reformed theology ; 19).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Autonomous communities as a solution for ethnic and religious
freedom in Hungary and Transylvania : historical and systematic reflections / T.
Juhasz. Some reflections on religion and multiculturalism in Romania : towards a
reappraisal of the grammar of traditions / S.E. Rogobete.
ISBN 9789004158078
1. Libertate religioasă 2. Pluralism confesional
3. Drepturile omului -- România
NL / eng
ROMÂNICA
27
60. Hermeneutics, politics, and the history of religions : the contested
legacies of Joachim Wach and Mircea Eliade / edited by Christian K.
Wedemeyer, Matei Calinescu , Wendy Doniger. - New York : Oxford University
Press, 2010.
XXXIV, 328 p. ; 25 cm.
ISBN 9780195394337
1. Eliade, Mircea 2. Wach, Joachim
3. Hermeneutică 4. Istorici ai religiei -- Critică şi interpretare
5. Religie şi societate
US / eng
61. SKARŻYŃSKA, BEATA. Mircea Eliade w polsce : recepcja
religioznawczo-kulturowa / Beata Skarżyńska. - Warszawa : Neriton, 2009.
207 p. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 190-199.
Index.
ISBN 978-83-7543-085-1
1. Eliade, Mircea
2. Istorici ai religiei -- Critică şi interpretare 3. Diasporă română
821.135.1.09 Eliade,M.:008(438)
929 Eliade,M.
291.1
PL / pol
62. Theologies of creation in early Judaism and ancient Christianity :
in honor of Hans Klein / edited by Tobias Nicklas and Korinna Zamfir. - Berlin :
De Gruyter, 2010.
XI, 447 p. ; 24 cm. - (Deuterocanonical and cognate literature studies ; 6).
Index.
Bibliogr.
Conţine: The relation between the destiny of humankind and that of
creation according to Romans 8: 18-23 / Stelian Tofană. Creation and fall in 1
Timothy: a contextual approach / Korinna Zamfir.
ISBN 9783110246308
1. Klein, Hans
2. Teologie dogmatică 3. Scrieri religioase -- Patristică
4. Cosmologie biblică
DE / eng
28
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
63. TOMEK, LASZLO LUCIAN. Mircea Eliade : filosofo della
religione / Laszlo Lucian Tomek. - Roma : Pontificia Universitá Lateranense,
2010.
129 p ; 24 cm.
Bibliogr. p. 115-129.
1. Eliade, Mircea
2. Istorici ai religiei -- Critică şi interpretare 3. Religie şi cunoaştere
IT / ita
64. VASILIU, ANCA. Eikôn : l' image dans le discours des trois
Cappadociens / Anca Vasiliu. - Paris : Presses Universitaires de France, 2010.
359 p. ; 22 cm. - (Épiméthée).
ISBN 978-2-13-057923-6
1. Teologie creştină 2. Artă religioasă -- Creştinism -- Iconografie
FR / fre
23/28 Religie creştină
65. ALBERT, ANDRÁS. Az Erdélyi Református Egyház a 17-18.
században : fejezetek az erdélyi protestantizmus történetéből / Albert András. Budapest : METEM, 2009.
162 p. : facs., h., il. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 151-153.
ISBN 978-963-9662-38-4
1. Protestantism -- Transilvania -- Sec. 17-18
2. Biserica Reformată -- Transilvania -- Istorie
282.2(498.4)"16/17"
HU / hun
66. Art of life : origins, foundations and perspectives / edited by Janez
Juhant and Bojan Žalec ; with contributions of Ulrich Beck. - Wien : Lit, 2010.
357 p. ; 24 cm. - (Theologie Ost-West. Europäische Perspectiven ; Bd.
14).
Bibliogr.
Conţine: The religious life in Romania : living together and painting of
icons in Transylvania / Alina Patru.
ISBN 9783643900432
1. Religie şi educaţie 2. Teologie morală
3. Transilvania -- Viaţă religioasă
AT / eng
ROMÂNICA
29
67. BACONSKY, TEODOR. O poder do cisma : retrato do
cristianismo Europeu / Teodor Baconski ; traduçao do romeno Daniel Perdigao. Lisboa : Fim de Século, 2008.
128 p. ; 23 cm.
Tit. orig. (română): Puterea schismei. Un portret al creştinismului
european.
ISBN 9789727542499
1. Creştinism -- Europa -- Istorie 2. Istoria religiilor
PT / por = rum
68. The Blackwell companion to Eastern Christianity / edited by Ken
Parry. - Malden, MA : Blackwell Publishing, 2007.
XVII, 508 p. : il., h. ; 26 cm. - (Blackwell companions to religion).
Conţine: Romanian Christianity / Mircea Pacurariu.
ISBN 9780631234234
1. Biserica Ortodoxă -- Istorie 2. Biserica Ortodoxă -- Doctrine
US / eng
69. BOJOVIĆ, BOŠKO I. Chilandar et les pays roumains XVe-XVIIe
siècle : les actes des princes roumains des archives de Chilandar, Mont-Athos /
Boško I. Bojović ; avec la collaboration de Petre S. Năsturel, Tomislav Jovanović,
Radu Paun. - Paris : Association Pierre Belon, 2010.
263 p. ; 24 cm. + 1 CD-ROM. - (Textes, documents, études sur le monde
byzantin, néohellénique et balkanique ; No. 10).
Bibliogr. p. 233-248.
Index.
ISBN 9782910860134
1. Mânăstirea Chilandar (Athos)
2. Athos (munte)
3. Spiritualitate creştină -- Balcani
4. Mânăstiri -- Grecia -- Documente 5. România -- Relaţii -- Grecia
FR / fre = scr
30
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
70. BÖJTE, CSABA. Ablak a végtelenre : Csaba testvér gondolatai
Istenről, vallásról, életről, emberről / Böjte Csaba ; kérdezett Karikó Éva. Budapest : Helikon, 2010.
255 p. ; 25 cm.
ISBN 9789632271835
1. Franciscani -- Transilvania -- Interviuri
2. Ordinul Franciscan -- Călugări -- Doctrine
3. Asistenţă umanitară -- Copii abandonaţi
HU / hun
71. CALMA, DRAGOŞ. Le poids de la citation : étude sur les sources
arabes et grecques dans l'oeuvre de Dietrich de Freiberg / Dragoş Calma. Freiburg im Breisgau : Academic Press, 2010.
386 p. ; 22 cm. - (Dokimion ; Bd. 35).
ISBN 9782827110612
1. Freiberg, Dietrich von
1. Ordinul Dominican -- Cler -- Biografii
2. Filozofie medievală -- Concepte 3. Teologi germani -- Biografie
DE / fre
72. Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen / Hrsg:
Márta Fata, Anton Schindling, Katharina Drobac. - Münster : Aschendorff, 2010.
XX, 603 p. : il. ; 24 cm. - (Reformationsgeschichtliche studien und texte ;
155).
ISBN 9783402115800
1. Calvin, Jean
2. Biserica Reformată -- Transilvania -- Istorie
3. Biserica Reformată -- Ungaria -- Istorie
DE / ger
73. CATRINESCU, CONSTANTIN SORIN. Entender la religiosidad
cristiana en el este de Europa / Constantin Sorin Catrinescu. - Granada : Genio
Maligno, 2010.
75 p. ; 21 cm. - (Estudios y Ensayos ; 6).
ISBN 9788493603854
1. Biserica catolică -- Europa de Est -- Istorie 2. Spiritualitate creştină
ES / spa
ROMÂNICA
31
74. CHONGLOI, HEMKHOCHON. Indoi : a study of primal Kuki
religious symbolism in the hermeneutical framework of Mircea Eliade /
Hemkhochon Chongloi. - Delhi : Indian Society for Promoting Christian
Knowledge, 2008.
XX, 349 p. ; 22 cm.
ISBN 9788184580778
1. Eliade, Mircea
2. Religie şi civilizaţie -- Simboluri 3. Hermeneutică teologică
IN / eng
75. COGONI, DANIELE. Il genio teologico di padre Dumitru
Stăniloae : prospettive antropologiche, teologiche e sacramentali / D. Cogoni,
C. Crisan, A.S. Mărcuş ; prefazione del cardinal Tomáš Špidlík. - Assisi :
Cittadella, 2010.
351 p. : il. ; 21 cm. - (Gestis verbisque).
ISBN 9788830810419
1. Stăniloae, Dumitru
1. Teologie creştină 2. Spiritualitate românească
3. Biserica Ortodoxă Română -- Doctrine
IT / ita
76. CONSTANTINEANU, CORNELIU. The social significance of
reconciliation in Paul's theology : narrative readings in Romans / Corneliu
Constantineanu. - London : T & T Clark, 2010.
XVI, 254 p. ; 24 cm. - (Library of New Testament Studies ; 421).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780567581983
1. Biblia. N.T. -- Critică şi interpretare
2. Reconciliere -- Aspect religios -- Biserica catolică
GB / eng
32
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
77. DAMPIER, MARGARET G. The Orthodox Church in AustriaHungary : the Metropolitanate of Hermannstadt / Margaret G. Dampier. Rollinsford, NH : Orthodox Research Institute, 2010.
187 p. ; 21 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781933275390
1. Mitropolia Ortodoxă (Sibiu)
2. Biserica Greco-Catolică -- Transilvania -- Istorie
3. Biserica Ortodoxă -- Transilvania -- Istorie
US / eng
78. DJUVARA, NEAGU. Churches of Moldavia = Biserici din
Moldova / Neagu Djuvara ; text coordination and introduction Ioana Zlotescu ;
translations by Virgil Olteanu. - Segovia : Artec, 2009.
142 p. : il. color ; 30 cm.
Ed. bilingvă în limbile engleză şi română.
ISBN 9788489183377
1. Moldova -- Mănăstiri -- Istorie 2. Biserici ortodoxe -- România
ES / eng
79. DUMITRESCU, CRISTIAN. Cosmic conflict as a hermeneutical
framework for mission theology in the Old Testament : thesis / Cristian
Dumitrescu. - Berrien Springs, MI : Andrews University Press, 2010.
VI, 291 p. ; 28 cm.
Bibliografie: p. 269-291.
Index.
Thesis (Ph.D.). Advisor: Bruce L. Bauer.
1. Biblia. V.T. -- Critică şi interpretare 2. Hermeneutică teologică
US / eng
ROMÂNICA
33
80. Early Christian literature and intertextuality / edited by Craig A.
Evans, Daniel Zacharias. - New York, NY : T & T Clark, 2009.
786 p. ; 24 cm. - (Library of New Testament Studies ; No. 392).
Index.
Bibliogr.
Conţine: The influence of the Septuagint on the New Testament : toward a
more objective assessment / Radu Gheorghiţă.
ISBN 9780567584755
1. Biblia. N.T. -- Critică şi interpretare
2. Scrieri religioase -- Teme, motive 3. Religie şi cunoaştere
US / eng
81. Eastern christians in anthropological perspective / edited by Chris
Hann and Hermann Goltz. - Berkeley : University of California Press, 2010.
X, 375 p. : il., h. ; 24 cm. - (Anthropology of Christianity ; 9).
Conţine: Eastern Christians and religious objects: personal and material
biographies entangled / Gabriel Hanganu. Icons and/or statues? The Greek
Catholic divine liturgy in Hungary and Romania, between renewal and purification
/ Stéphanie Mahieu. The spirit and the letter: monastic education in a Romanian
orthodix convent / Alice Forbess. Exorcising demons in post-soviet Ukraine: a
monastic community and its imagistic practice / Vlad Naumescu.
ISBN 9780520260559
1. Antropologie creştină 2. Biserica Ortodoxă -- Europa de Est -- Istorie
3. Biserica Ortodoxă Română -- Liturghie
US / eng
82. Interprétations de Moïse : Égypte, Judée, Grèce et Rome / edité
par Philippe Borgeaud, Thomas Römer et Youri Volokhine ; avec la collaboration
de Daniel Barbu. - Leiden : Brill, 2010.
XIV-303 p. ; 25 cm. - (Jerusalem studies in religion and culture ; No. 10).
Index.
Bibliogr.
ISBN 978-90-04-17953-0
1. Moise
1. Biblia. V.T. -- Critică şi interpretare
2. Scrieri religioase -- Teme, motive
NL / fre
34
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
83. MAGHERU, CODRUŢ M. Quantum christian virtues : a
catalogue of enlightenment / Codruţ M. Magheru. - New York : iUniverse, 2010.
XI, 120 p. ; 22 cm.
ISBN 9781450227612
1. Creştinism -- Doctrine
2. Virtuţi teologice
3. Creştinism şi
societate
US / eng
84. MANOLESCU, ANCA. Nicolas de Cues, ou, l'autre modernité /
Anca Manolescu. - Paris : L' Harmattan, 2010.
135 p. ; 22 cm. - (Théologie plurielle).
Bibliogr. p. 125-135.
ISBN 9782296120051
1. Cusanus, Nicolaus
2. Religie şi ştiinţă 3. Teologi germani
FR / fre
85. MARTINI, CARLO MARIA. Conversazioni notturne a
Gerusalemme : sul rischio della fede / Carlo Maria Martini, Georg Sporschill ;
traduzione di Francesca Gimelli. - Milano : Oscar Mondadori, 2010.
124 p. ; 20 cm. - (Oscar bestsellers ; 2028).
Tit. orig. (germană): Jerusalemer nachtgespräche: über das risiko des
glaubens.
ISBN 9788804598657
1. Creştinism şi societate -- Dialoguri 2. Copii ai străzii -- România
3. Creştinism -- Umanism
IT / ita = ger
86. MCGUCKIN, JOHN ANTHONY. The Orthodox Church : an
introduction to its history, doctrine, and spiritual culture / by John Anthony
McGuckin. - Chichester : Basil Blackwell, 2010.
XV, 457 p. : il. ; 26 cm.
Bibliogr. p. 443-452.
Index.
Conţine: The patriarchal Church of Romania.
ISBN 9781444337310
1. Biserica Ortodoxă -- Europa -- Istorie
2. Biserica Ortodoxă Română -- Doctrine 3. Cultură spirituală
GB / eng
ROMÂNICA
35
87. The Old Testament as authoritative scripture in the early
churches of the east / edited by Vahan S. Hovhanessian. - New York : Peter Lang,
2010.
VI,137 p. ; 24 cm. - (Bible in the Christian Orthodox tradition ; 1).
Index.
Bibliogr. p. 131-132.
ISBN 978-1-4331-0735-1
1. Biserica Ortodoxă Română -- Doctrine
2. Biblia. V.T. -- Critică şi interpretare
US / eng
88. Prophets and prophecy in jewish and early Christian literature /
edited by Joseph Verheyden, Korinna Zamfir and Tobias Nicklas. - Tübingen :
Mohr Siebeck, 2010.
VIII, 348 p. ; 24 cm. - (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen
Testament ; Bd. 286).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Jeremian motifs in the synoptics' understanding of Jesus /
Korinna Zamfir. Prophetisme et symbolisme dans l'Apocalypse / Sorin Martian.
ISBN 9783161503382
1. Scrieri religioase -- Patristică 2. Biblia. N.T. -- Critică şi interpretare
DE / eng
89. RADEV, IVAN. Bălgarskijat chram "Sv. Sv. Kiril i Metodij" v
Bukurešt / Ivan Radev. - Veliko Trnovo : Vesta, 2008.
135 p. : facs., il., portr. ; 20 cm. - (Biblioteka Oris).
ISBN 978-954-543-027-5
1. Biserica Sfinţii Chiril şi Metodiu (Bucureşti)
2. Biserici ortodoxe bulgare -- Istorie
726.54(498 Buc.):281.962
BG / bul
36
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
90. SIMUŢ, CORNELIU CRISTIAN. Traditionalism and radicalism
in the history of Christian thought. - New York : Palgrave-Macmillan, 2010.
234 p. ; 22 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-0-230-10558-4
1. Creştinism -- Istorie -- Doctrine
2. Creştinism timpuriu -- Istorie -- Scrieri
US / eng
91. THOMAS, GRETCHEN. Walking in others' shoes : stories from
the early years of the partner church movement / Gretchen Thomas ; editors
József Kászoni, Cathy Cordes, and Leon Hopper. - Melbourne : Roots and Wings
Press, 2010.
XV, 216 p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 210-215.
ISBN 9780646531694
1. Biserica Unitariană -- Transilvania -- Istorie
2. Biserica Unitariană -- Cler -- Biografii
AU / eng
92. The unity of the church : a theological state of the art and beyond
/ edited by Eduardus Van der Borght. - Leiden : Brill, 2010.
X, 350 p. ; 255 cm. - (Studies in reformed theology ; 18).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Parallel coexistence of churches: the church in Transylvania: its
unity and disunity: a contextualized example / Juhász Tamás.
ISBN 9789004179684
1. Biserica Reformată -- Doctrine 2. Biserica Reformată -- Transilvania
3. Ecumenism
NL / eng
37
ROMÂNICA
93. VOICU, SEVER J.. Apocrypha / by Sever J. Voicu ; general editor
Thomas C. Oden. - Downers Grove, IL : InterVarsity Press, 2010.
XXVIII, 547 p. ; 26 cm. - (Ancient Christian commentary on Scripture ;
15).
Index.
Bibliogr. p. 514-529.
ISBN 9780830814855
1. Biblia. V.T. -- Critică şi interpretare
2. Scrieri religioase -- Teme, motive
US / eng
29 Religii necreştine
94. ELIADE, MIRCEA. Bajo el signo de Zalmoxis / Mircea Eliade ;
estudio introductorio y notas por Darie Novăceanu. - Zaragoza : Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2008.
94 p. ; 22 cm. - (Caxón de sastre ; No. 26).
ISBN 9788492521586
1. Zalmoxis
2. Dacologie 3. Antichitate -- Religie -- Dacia
ES / spa
95. RADU, MICHAEL. Islam in Europe / Michael Radu. - Broomall :
Mason Crest Publishers, 2010.
164 p. : il. color ; 25 cm. - (World of Islam).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781422213636
1. Islam -- Europa -- Doctrine 2. Musulmani -- Europa -- Identitate
US / eng
38
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE
96. DUMBRAVĂ, VASILE. Geschichte politisch-sozialer begriffe in
Rumänien und Moldova / Vasile Dumbrava. - Leipzig : Leipziger
Universitätsverlag, 2010.
254 p. ; 25 cm. - (Veröffentlichungen des Moldova-Instituts Leipzig ; Bd.
5).
Bibliogr.
ISBN 9783865834911
1. Ştiinţe social-politice -- Moldova
2. Ştiinţe social-politice -România
DE / ger
3-05 Categorii de persoane
97. CARROLL, MICHAEL. Picturing the possible : the story of
romanian children's relief / by Michael Carroll and Laurence Sheehan. Williamstown, MA : Impress, 2010.
143 p. : il. ; 28 cm.
ISBN 9781450701464
1. Copii orfani -- Psihologie
2. Copii -- Protecţie, asistenţă etc. -- România
US / eng
98. FAULKNER, DEBRA B. Ladies of the Brown : a women's history
of Denver's most elegant hotel / Debra Faulkner. - Charleston, SC : History Press,
2010.
157 p. : il. ; 23 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Prominent ladies: Queen Marie of Romania : a royal ruckus.
ISBN 9781609491284
1. Maria, regină a României
2. Femei -- Emancipare -- Presă
3. Femei celebre
4. Regine -România
US / eng
39
ROMÂNICA
99. Feminist activism in academia : essays on personal, political and
professional change / edited by Ellen C. Mayock and Domnica Radulescu. Jefferson, NC : McFarland and Co, 2010.
VIII, 198 p. : il. ; 23 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780786445684
1. Feminism 2. Educaţie civică 3. Femei -- Atitudini -- Tranziţie
US / eng
100. KENNEDY, EILEEN. Women and exercise : the body, health
and consumerism / Eileen Kennedy. - Hoboken : Taylor & Francis, 2010.
317 p. ; 22 cm.
Conţine: The new "Superwoman": intersections of fitness, physical
culture and the female body in Romania.
ISBN 9780203839300
1. Sociologie urbană -- Femei -- Emancipare 2. Feminism -- România
3. Societate de consum
US / eng
316 Sociologie
101. BERLÁSZ, JENŐ. Erdélyi jobbágyság - magyar gazdaság /
Berlász Jenő ; szerkesztette Buza János, Meyer Dietmar. - Budapest :
Argumentum, 2010.
331 p. ; 24 cm. - (Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek ; v. 5).
Bibliogr. p. 309-315.
ISBN 9789634465478
1. Comunităţi rurale -- Atitudini -- Transilvania
2. România -- Condiţii economice -- Sec. 18
3. Clase sociale -- Transilvania
HU / hun
40
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
102. CÂNDEA, MATEI. Corsican fragments : difference, knowledge,
and fieldwork / Matei Candea. - Bloomington : Indiana University Press, 2010.
VIII, 202 p. : il., h. ; 23 cm. - (New anthropologies of Europe).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780253354747
1. Corsica, (insulă)
2. Antropologie socială 3. Etnologie comparată
US / eng
103. DARKÓ, JENŐ. Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén
a középkorban / Darkó Jenő. - Máriabesnyő-Gődöllő : Attraktor, 2010.
(Historia Incognita. Zsebkönyvek ; 20).
Bibliogr.
ISBN 9789639857469
1. Antropologie demografică 2. Transilvania -- Civilizaţie medievală
HU / hun
104. Globalization and transformations of social inequality / edited by
Ulrike Schuerkens. - London : Routledge, 2010.
XVI, 291 p. : il. ; 24 cm. - (Routledge advances in sociology ; 53).
Conţine: Impact of remittances on income inequalities in Romania / Ana
Maria Zamfir.
ISBN 9780415874823
1. Sociologie -- Concepte -- Sărăcie 2. Asistenţă socială -- România
GB / eng
105. The resilience of hope / edited by Janette McDonald and Andrea M.
Stephenson. - Amsterdam : Rodopi, 2010.
X, 188 p. : tab. ; 22 cm. - (At the interface/probing the boundaries ; 68).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Practical questions and frameworks. The principle of hope:
relating to the European Union in rural Romania / Katy Fox.
ISBN 9789042030220
1. Politică şi societate 2. Antropologie socială -- Concepte
NL / eng
41
ROMÂNICA
106. The social after Gabriel Tarde : debates and assessments / edited
by Matei Candea. - London : Routledge, 2010.
XV, 287 p. : il. ; 25 cm. - (Culture, economy and the social).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780415543392
1. Tarde, Gabriel de
2. Sociologie -- Cultură -- Concepte 3. Sociologi francezi -- Evocare
GB / eng
32 Politică
107. BOCHSLER, DANIEL. Territory and electoral rules in postcommunist democracies / Daniel Bochsler. - Basingstoke ; New York : Palgrave
Macmillan, 2010.
XIV, 215 p. : il. ; 23 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 978-0-230-24827-4
1. România -- Postcomunism -- Pluripartidism
2. Europa de Est -- Instituţii politice -- Partide
3. Europa de Est -- Politică şi guvernare -- Alegeri
GB / eng
108. BOTA, ANA IRINA. Patterns of civic engagement in postcommunist Romania / Ana Irina Bota. - Oxford : Oxford University Press, 2010.
141 p. ; 31 cm.
Bibliogr. p. 131-141.
Thesis (M. Phil.). Supervisor: Dr. Scott Blinder, Dr. Gwendolyn Sasse.
1. România -- Postcomunism 2. Societate civilă -- România
3. Politică şi guvernare -- România
US / eng
42
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
109. Central and southeast European politics since 1989 / edited by
Sabrina P. Ramet. - Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2010.
XXXIII, 563 p. : il., h. ; 25 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Romania: in the shadow of the past / Lavinia Stan. Moldova
since 1989 / Steven D. Roper.
ISBN 9780521888103
1. România -- Politică şi guvernare -- Istorie
2. Europa Centrală şi de Est -- Politică şi guvernare
GB / eng
110. CINPOEŞ, RADU. Nationalism and identity in Romania : a
history of extreme politics from the birth of the state to EU accession / Radu
Cinpoes. - London : Tauris Academic Studies, 2010.
XII, 256 p. ; 23 cm. - (International library of political studies ; Nr. 40).
Index.
bibliogr.
ISBN 9781848851665
1. România -- Politică şi guvernare -- Istorie
2. Partide naţionaliste -- România
GB / eng
111. Democracy and authoritarianism in the postcommunist world /
edited by Valerie Bunce, Michael McFaul, Kathryn Stoner-Weiss. - New York :
Cambridge University Press, 2010.
XI, 347 p. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: When Europeanization meets transformation: lessons from the
unfinished eastern European revolutions / Alina Mungiu-Pippidi.
ISBN 9780521115988
1. Democratizare -- Europa de Est
2. România -- Postcomunism -- Politici publice 3. Politică şi guvernare
US / eng
ROMÂNICA
43
112. Democratization and the European Union : comparing Central
and Eastern European post-communist countries / edited by Leonardo Morlino
and Wojciech Sadurski. - London : Routledge, 2010.
XIV, 265 p. : il. ; 24 cm. - (Routledge Research in Comparative Politics ;
3).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Romania: a personalistic approach to accountability / Alina M.
Stanciulescu.
ISBN 9780415560443
1. Europa Centrală şi de Est -- Postsocialism
2. Democratizare -- Europa de Est 3. România -- Postcomunism
GB / eng
113. DURANDIN, CATHERINE. Romania since 1989 / Catherine
Durandin, Zoe Petre ; english translation by George Jewsbury. - Boulder : East
European Monographs, 2010.
IX, 234 p. ; 23 cm. - (East European monographs ; No. 762).
ISBN 978-0-88033-661-1
1. România -- Politică şi administraţie
2. România -- Postcomunism -- Tranziţie
US / eng
114. HEEMERYCK, ANTOINE. L' importation démocratique en
Roumanie : une perspective anthropologique sur la construction d'une société
post-dictatoriale / Antoine Heemeryck. - Paris : L' Harmattan, 2010.
400 p. ; 24 cm. - (Anthropologie critique).
Bibliogr. p. 389-400.
ISBN 9782296132818
1. România -- Postcomunism -- Tranziţie 2. Antropologie politică
3. România -- Politică şi guvernare
FR / fre
44
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
115. In search of the Balkan recovery : the political and economic
reemergence of south-eastern Europe / edited by Christopher Cviic and Peter
Sanfey. - New York : Columbia University Press, 2010.
X, 215 p. ; 23 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Managing political change in Albania, Bulgaria, and Romania.
ISBN 978-0-231-70170-9
1. România -- Postcomunism
2. Europa de sud-est -- Aderare -- Uniunea Europeană
US / eng
116. Landmark 1989 : Central and Eastern European societies twenty
years after the system change / edited by Heinrich Best, Agnieszka Wenninger. Berlin : Lit, 2010.
297 p. : il. ; 21 cm.
Bibliogr.
Conţine: Social inequality and social problems in Romania : old and new
patterns / Irina Tomescu-Dubrow. Research on elite dynamics in post-communist
Romania / Laurentiu Stefan.
ISBN 9783643104496
1. Europa Centrală şi de Est -- Revoluţii, 1989
2. România -- Postcomunism
3. Europa Centrală şi de Est -- Postcomunism
DE / eng
117. MANEA, NORMAN. Monuments a la vergonya / Norman Manea
; traducción de Zoraida de Torres Burgos. - Barcelona : Centre de Cultura
Contemporánea de Barcelona, 2009.
69 p. ; 17 cm. - (Breus CCCB ; 34).
Tit. orig. (engleză): Monuments of shame.
ISBN 9788461355839
1. Zidul Berlinului -- Germania -- Cădere 2. Diasporă română
3. Comunism -- Prăbuşire -- Europa Centrală şi de Est
ES / spa = eng
ROMÂNICA
45
118. MIŞCOIU, SERGIU. Naissance de la nation en Europe : théories
classiques et théorisations constructivistes / Sergiu Mişcoiu. - Paris : L'
Harmattan, 2010.
207 p. : il. ; 22 cm. - (Questions contemporaines).
Bibliogr. p. 183-206.
ISBN 9782296123489
1. Naţiune -- Concepte 2. Naţiune -- Europa -- Istorie 3. Politologie
FR / fre
119. MUNGIU-PIPPIDI, ALINA. A tale of two villages : coerced
modernization in the East European countryside / Alina Mungiu-Pippidi ;
translations by Angela Jianu. - Budapest : Central European University Press,
2010.
219 p. ; 24 cm.
Tit. orig (română): Secera şi buldozerul.
Bibliogr. p. 211-216.
Index.
ISBN 978-963-9776-78-4
1. Comunism -- Instaurare -- Politică agrară
2. Colectivizarea agriculturii -- România -- 1949-1962
316.422:316.334.55(498 Scorniceşti)
316.422:316.334.55(498 Nucşoara)
HU / eng = rum
120. PLESHAKOV, CONSTANTINE. There is no freedom without
bread! : 1989 and the civil war that brought down communism / Constantine
Pleshakov. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2010.
289 p. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr. p. 266-27.
Conţine: Gorbachev stumbles, Ceauşescu falls: december.
ISBN 9780374289027
1. Gorbachev, Mihail Sergeevich 2. Ceauşescu, Nicolae
3. Europa de Est -- Regimul comunist 4. România -- 1989 (Revoluţie)
5. Comunism -- Prăbuşire -- Europa Centrală şi de Est
US / eng
46
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
121. Post-communist nostalgia / edited by Maria Todorova and Zsuzsa
Gille. - New York : Berghahn Books, 2010.
VIII, 299 p. ; 23 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Let's all freeze up until 2100 or so: nostalgic directions in postcommunist Romania / Oana Popescu-Sandu. Ceauşescu hasn't died: irony as
countermemory in post-socialist Romania / Diana Georgescu.
ISBN 9781845456719
1. Postcomunism -- România -- Aspect politic
2. Europa de Est -- Politică şi guvernare
3. Comunism -- Mentalităţi -- Nostalgie
US / eng
122. RADU, MICHAEL. Islamism and terrorist groups in Asia /
Michael Radu. - Philadelphia, PA : Mason Crest Publishers, 2010.
112 p. : il. color, h. ; 25 cm. - (Major Muslim nations).
Index.
Bibliogr. p. 104-105.
ISBN 9781422214046
1. Fundamentalism islamic 2. Terorism islamic
US / eng
123. RISTEI, MIHAIELA. Competing formal and informal
institutions in a democratizing setting : an institutional analysis of corruption
in Romania : thesis / Mihaiela Ristei. - Kalamazoo, MI : Western Michigan
University, 2010.
XV, 503 p. : il. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 480-503.
Thesis (Ph. D., Political Science). Advisor: Jim Butterfield.
1. Corupţie -- România 2. Sociologie politică
3. România -- Democraţie
US / eng
ROMÂNICA
47
124. ROBERTS, ANDREW. The quality of democracy in Eastern
Europe : public preferences and policy reforms / Andrew Roberts. - Cambridge,
MA : Cambridge University Press, 2010.
XI, 239 p. : il. ; 25 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780521110334
1. Democraţie -- România -- Societate civilă
2. Democraţie -- Europa de Est -- Tranziţie
US / eng
125. Rule of law and democracy : inquiries into internal and external
issues / edited by Leonardo Morlino and Gianluigi Palombella. - Leiden : Brill,
2010.
XI, 215 p. ; 25 cm. - (International studies in sociology and social
anthropology ; No. 115).
Index.
Bibliogr.
Conţine: The end of the democratic transition? : analyzing the quality of
democracy model in post-communism / Monica Ciobanu.
ISBN 9789004181694
1. România -- Postcomunism -- Pluripartidism
2. Democraţie -- Europa de Est -- Tranziţie
NL / eng
126. SANDU, DAN. European societies in transition : social
development and social work / Dan Sandu. - Berlin : Lit, 2010.
426 p. : il. ; 21 cm. - (European perspectives on social development ; 2).
Bibliogr.
ISBN 9783643104151
1. Europa de Est -- Integrare europeană
2. Europa de Est -- Politici publice
DE / eng
48
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
127. SIMIONESCU, RADU. Romania after the 2007 European Union
enlargement : the political parties, the national minorities, the reforms / Radu
Simionescu. - Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2010.
176 p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 168-176.
ISBN 9783843377065
1. România -- Democraţie 2. Partide politice
3. Uniunea Europeană -- Integrare
DE / eng
128. TĂNASE, STELIAN. Auntie Varvara's clients : clandestine
histories / Stelian Tanase ; translated from the romanian by Alistair Ian Blyth ;
featured artist Christian Tarba. - Plymouth, GB : University of Plymouth Press,
2010.
640 p. : il. ; 21 cm. - (20 Romanian writers).
Tit. orig. (română): Clienţii lu' Tanti Varvara.
ISBN 978-1-84102-221-5
1. Comunism -- România -- Memorie colectivă
2. Securitatea română -- Colaboratori
GB / eng = rum
129. TĂNASE, STELIAN. Los clientes de la Tía Varvara : historias
clandestinas / Stelian Tanase ; traducción de Francisco Javier Marina. - Zaragosa :
Mira Editores, 2010.
517 p. ; 24 cm.
Tit. orig. (română): Clienţii lu' tanti Varvara.
ISBN 978-84-8465-377-6
1. Comunism -- România -- Memorie colectivă
2. Securitatea română -- Colaboratori
ES / spa = rum
ROMÂNICA
49
130. TISMĂNEANU, VLADIMIR. Stalinizm na každa okazje :
polityczna historia rumuńskiego komunizmu / Vladimir Tismăneanu ; przekład:
Piotr Nowakowski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych Universitas, 2010.
402 p. : il. color ; 24 cm. - (Poleca Adam Michnik).
Tit. orig. (engleză): Stalinism for all seasons: a political history of
romanian Communism.
Bibliogr. p. 361-384.
Index.
ISBN 978-83-242-1329-0
1. România -- Comunism 2. Stalinism -- România -- Victime
329.15(498)(091)
PL / pol = eng
131. WOLCHIK, SHARON L. Central and East European politics :
from communism to democracy / Sharon L. Wolchik. - Lanham, MD : Rowman
& Littlefield Publishing, 2010.
433 p. ; 26 cm.
Bibliogr.
Conţine: Romania since 1989.
ISBN 9780742567337
1. România -- Postcomunism 2. Uniunea Europeană -- Extindere
US / eng
132. YOUNG, PATRICIA TEODORA. Business, politics, and
governance in transition : Romania and beyond : 1999-2008 / Patricia Teodora
Young. - New Brunswick, NJ : Rutgers University, 2010.
VII, 190 p. : il. ; 25 cm.
Thesis (Ph. D.).
1. România -- Politică şi guvernare
2. Dezvoltare economică -- România
3. Europa de Est -- Politică şi guvernare
US / eng
50
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
322 Relaţia dintre stat şi biserică
133. Law and religion in the 21st century : relations between states
and religious communities / edited by Silvio Ferrari and Rinaldo Cristofori. Burlington, VT : Ashgate, 2010.
XVIII, 385 p. : il. ; 24 cm. - (Cultural diversity and law).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Proselytism and the right to change religion: the romanian debate
/ Nicolae Dura.
ISBN 9781409411437
1. Biserică şi stat -- Europa
2. Biserică şi stat -- România -- Postcomunism 3. Biserică şi societate
US / eng
323.1 Minorităţi naţionale
134. ALBERT, GÁBOR. Emelt fővel / Albert Gábor. - Budapest : Pont,
2010.
407 p. : il. ; 23 cm. - (Conflux).
ISBN 978-963-9957-13-8
1. Ungaria -- Minorităţi -- Politică şi guvernare
2. Maghiari -- Diaspora -- Identitate etnică
3. Maghiari -- Transilvania -- Istorie
HU / hun
135. BALAS, EDITH. Bird in flight : memoir of a survivor and
scholar / Edith Balas. - Pittsburgh : Carnegie Mellon University Press, 2010.
IX, 127 p. : il. ; 23 cm.
ISBN 9780887485381
1. Holocaustul evreiesc -- Memorii
2. Evrei -- Supravieţuitori -- Biografii
3. Evrei maghiari -- Transilvania -- Persecuţie
US / eng
ROMÂNICA
51
136. Collaboration with the Nazis : public discourse after the
Holocaust / edited by Roni Stauber. - London : Routledge, 2010.
XII, 305 p. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Romania's tortuous road to facing collaboration / Michael Shafir.
ISBN 9780415564410
1. Colaboraţionism -- Război Mondial (1939-1945)
2. Opinie publică -- Evrei 3. Holocaustul evreiesc -- România
GB / eng
137. Eradicating differences : the treatment of minorities in Nazidominated Europe / edited by Anton Weiss-Wendt. - Newcastle upon Tyne :
Cambridge Scholars, 2010.
XIV, 230 p. ; 22 cm.
Bibliogr.
Conţine: Through the eyes of the survivors: Jewish-gentile relations in
Bessarabia and Transnistria during the Holocaust / Diana Dumitru.
ISBN 9781443823685
1. Nazism -- Ideologie -- Victime 2. Nazism -- Europa -- Istorie
3. Holocaustul evreiesc -- Supravieţuitori -- Memorii
GB / eng
138. FINKELSTEIN, BLUMA. La petite fille au fond du jardin /
Bluma Finkelstein. - Plancoët : Diabase, 2010.
143 p. ; 21 cm. - (A voix haute).
ISBN 9782911438677
1. Evrei din România -- Israel -- Biografii
2. Evrei -- Persecuţii -- România
FR / fre
52
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
139. FRANKE, ARNE. Städte im südlichen Siebenbürgen :
kunsthistorische rundgänge / Arne Franke ; mit historischen einführungen von
Harald Roth. - Potsdam : Deutsches Kulturforum Östliches Europa, 2010.
VI, 360 p. : il., h. ; 19 cm. - (Potsdamer Bibliothek Östliches Europa).
Index.
Bibliogr. p. 342-347.
ISBN 9783936168426
1. Saşi -- Identitate culturală -- Transilvania
2. Oraşe -- Saşi -- Transilvania
3. Cultură şi civilizaţie germană din România -- Iluminism
DE / ger
140. FRIEDRICH, KLAUS-PETER. Antisemitism in Eastern Europe
: history and present in comparison / Klaus-Peter Friedrich, Michal Frankl,
Magdalena Marsovszky ; Hrsg.: Hans-Christian Petersen, Samuel Salzborn. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010.
245 p. ; 22 cm. - (Politische Kulturforschung ; Bd. 5).
Conţine: Antisemitism in Romania / Mariana Hausleitner.
ISBN 9783631598283
1. Antisemitism -- Europa de Est -- Istorie
2. Naţionalism -- Europa de Est -- Istorie
3. Antisemitism -- România -- Istorie
323.12(=411.16)(4)(091)
DE / eng
141. GAZDA, JÓZSEF. A megpecsételt vég : kilencven év Erdély
földjén / Gazda József. - Budapest : Hét Krajcár, 2010.
399 p. ; 20 cm.
ISBN 978-963-959650-4
1. Represiune politică -- Mărturii 2. Maghiari -- Transilvania -- Istorie
HU / hun
ROMÂNICA
53
142. GEISSBÜHLER, SIMON. Spuren, die vergehen : auf der suche
nach dem jüdischen Sathmar/Satu Mare / Simon Geissbühler. - Berlin :
Hentrich & Hentrich, 2010.
103 p. : il., h. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 99-102.
ISBN 978-3-942271-00-4
1. Satu Mare (judeţ)
2. Evrei -- România -- Istorie 3. Hasidism -- Satu Mare -- Istorie
323.1(=411.16)(498 Satu Mare)
726.821(=411.16)(498 Satu Mare)
DE / ger
143. GEORGIEV, LIUBOMIR. Blgarite katolitsi v Transilvaniia i
Banat : XVIII-prvata polovina na XIX v / Liubomir Georgiev. - Sofia :
Natsionalna Biblioteka "Sv. Sv Kiril i Metodii", 2010.
240 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 193-203.
Index.
ISBN 978-954-523-114-8
1. Bulgari -- Banat -- Istorie 2. Bulgari -- Transilvania -- Istorie
3. Bulgari -- Viaţă religioasă -- Catolicism
282(=163.2)(498.4+498.5)"17/18"
BG / bul
144. GROSS, ANDREW. Comedy, avant-garde, scandal :
remembering the Holocaust after the end of history / Andrew S. Gross, Susanne
Rohr. - Heidelberg : Winter, 2010.
206 p. ; 22 cm. - (American studies ; 183).
Bibliogr.
Conţine: Film, if life had only been beautiful: Radu Mihaileanu's Train of
Life and the embarrassments of "Holocaust comedies".
ISBN 9783825357269
1. Mihăileanu, Radu
2. Holocaustul evreiesc în artă 3. Holocaustul evreiesc -- Influenţă
4. Holocaustul evreiesc -- Cercetare
DE / eng
54
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
145. GYURGYÍK, LÁSZLÓ. Párhuzamok és különbségek : a
második világháború utáni erdélyi és szlovákiai magyar népességfejlődés
összehasonlító elemzése / Gyurgyík László, Kiss Tamás. - Budapest : Európai
Összehasonlító Kissebbségkutatások Közalapítvány, 2010.
319 p. : il., graf. ; 24 cm.
ISBN 9789638799975
1. Maghiari -- Slovacia -- Istorie 2. Maghiari -- Transilvania -- Istorie
3. Maghiari -- Identitate etnică
HU / hun
146. HALL, JENNIFER L. Understanding environmental health
disparities of Roma populations in Romania : thesis / Jennifer L. Hall. - Cedar
Falls : University of Northern Iowa, 2010.
X, 238 p. : il. ; 28 cm.
Antetitlu: University of Northern Iowa. School of Health, Physical
Education, and Leisure Services.
Bibliogr. p. 181-191.
Thesis.
1. Rromi -- Mod de viaţă -- Sărăcie
2. Rromi -- România -- Viaţă
socială
US / eng
147. Identity politics in the age of globalization / edited by Roger
Coate, Markus Thiel. - Boulder, CO : FirstForumPress, 2010.
IX, 207 p. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Reshaping identity politics in the EU: the case of the hungarian
minority in Romania / Eloisa Vladescu.
ISBN 9781935049265
1. Minorităţi etnice -- Maghiari -- Transilvania
2. Uniunea Europeană -- Drepturile minorităţilor etnice
US / eng
ROMÂNICA
55
148. MARGITTAI, GÁBOR. Trianoni menyecske : szórványlétünk a
Kárpát-medencében / Margittai Gábor. - Budapest : Scolar Kiadó, 2010.
295 p. : 80 il., h. ; 24 cm. - (Magyar nemzet).
Bibliogr.
ISBN 9789632442198
1. Minorităţi etnice -- Maghiari -- Istorie 2. Maghiari -- Identitate etnică
HU / hun
149. MCGARRY, AIDAN. Who speaks for Roma? : political
representation of a transnational minority community / Aidan McGarry. - New
York : Continuum, 2010.
XIII, 202 p. : il. ; 23 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Who speaks for Roma? organizing structures of representation in
Romania.
ISBN 9780826428806
1. Rromi -- România -- Viaţă socială 2. Rromi -- Reprezentare politică
US / eng
150. MEISELS, DAVID. The Rebbe : the extraordinary life and
worldview of Rabbeinu Yoel Teitelbaum, the Satmar Rebbe / Rabbi Dovid
Meisels ; translated by Yirmiyahu Cohen. - Lakewood, NJ : Israel Bookshop, 2010.
583 p. : il. ; 23 cm.
Index.
Bibliogr. p. 584.
ISBN 9781600911309
1. Yoel Teitelbaum, rabin de Satu Mare
2. Hasidism -- Satu Mare -- Istorie 3. Rabini -- Biografii
4. Evrei din România -- Exil -- Statele Unite ale Americii
US / eng
151. MUNTEANU, OTILIA. Rumänische "Zigeuner" bilder : eine
imagologische studie / Otilia Munteanu. - Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller,
2010.
104 p. ; 21 cm.
ISBN 9783639274752
1. Rromi -- Mod de viaţă -- Sărăcie
2. Rromi -- Tradiţii şi obiceiuri -- Cercetare 3. Imagologie
DE / ger
56
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
152. OIŞTEANU, ANDREI. Konstruktionen des judenbildes :
rumänische und ostmitteleuropäische stereotypen des antisemitismus / Andrei
Oişteanu ; aus dem rumän. übers. von Larisa Schippel. - Berlin : Frank & Timme,
2010.
679 p. : il. ; 21 cm. - (Forum: Rumänien ; Bd. 6).
ISBN 978-3865962737
1. Antisemitism -- Europa 2. Evrei -- Persecuţii -- România
3. Evrei -- Imagine publică
DE / ger = rum
153. PACHET, PIERRE. Conversations à Jassy / Pierre Pachet. - Paris
: Denoël, 2010.
178 p. : h. ; 21 cm.
Bibliogr.
ISBN 9782207261187
1. Iaşi 2. Iaşi -- Pogrom -- Memorii 3. Evrei -- Deportare -- Mărturii
FR / fre
154. The Shoah in Ukraine : history, testimony, memorialization /
edited by Ray Brandon and Wendy Lower. - Bloomington, IN : Indiana University
Press, 2010.
IX, 378 p. : il., h. ; 26 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Transnistria and the Romanian solution to the Jewish Problem /
Dennis Deletant.
ISBN 9780253222688
1. Holocaustul evreiesc -- Ucraina -- Istorie
2. Holocaust -- Transnistria -- Mărturii
US / eng
155. SPOERRI, THEOPHIL. Perlen für Messias : die GoldsteinHufschmid Saga / Theophil Spoerri. - Frauenfeld : Huber, 2010.
360 p. : il. ; 23 cm.
Index.
ISBN 9783719315573
1. Holocaustul evreiesc -- Iaşi -- Mărturii
2. Evrei din România -- Elveţia -- Biografii 3. Memorialistică
CH / ger
57
ROMÂNICA
156. WERTSMAN, VLADIMIR. Salute to romanian jews in America
and Canada, 1850-2010 : history, achievements, and biographies / Vladimir F.
Wertsman ; preface by Lyn Miller-Lachmann. - Bloomington, IN : Xlibris, 2010.
287 p. : il., h. ; 23 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781453512784
1. Evrei din România -- Canada -- Biografii
2. Evrei din România -- Exil -- Statele Unite ale Americii
US / eng
325 Emigraţie. Imigraţie. Deportări
157. Facets of migration in contemporary Europe : interdisciplinary
approaches to specific challenges / edited by Irina Angelescu, Sergiu Gherghina
and Paul Flather. - Stuttgart : Ibidem, 2010.
286 p. ; 21 cm.
ISBN 9783838200910
1. Emigraţie şi imigraţie -- Europa 2. Politică demografică
3. Forţă de muncă -- Mobilitate
DE / eng
158. HARJA, ALINA. Romeni : la minoranza comunitaria decisiva
per l'Italia di domani / Alina Harja e Guido Melis ; prefazione di Luigi Manconi.
- Soveria Mannelli : Rubbettino, 2010.
171 p. ; 22 cm. - (Problemi aperti ; 137).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9788849825992
1. Emigranţi români -- Italia -- Integrare 2. Români -- Identitate -- Italia
3. Emigraţie şi imigraţie -- România
IT / ita
159. MIRCEA, RAMONA. Din Romania... a Roma : una nuova vita /
Ramona Mircea ; illustrazioni di Laura Orsolini. - Roma : Sinnos, 2010.
190 p. : il. ; 19 cm. - (Mappamondi).
ISBN 9788876091186
1. Emigranţi români -- Italia -- Integrare
2. Emigraţie şi imigraţie -- Mărturii
IT / ita
58
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
160. I romeni in Italia : tra rifiuto e accoglienza = Românii din Italia :
între respingere şi acceptare / a cura di Franco Pittau, Antonio Ricci e Laura
Ildiko Timsa. - Roma : Idos, 2010.
97 p. ; 24 cm.
ISBN 9788864800318
1. Imigranţi români -- Italia -- Integrare
2. Imigraţie clandestină -- Forţă de muncă
3. Emigraţie şi imigraţie -- Politică guvernamentală
IT / ita
161. WUNDRAK, RIXTA. Die chinesische community in Bukarest :
eine rekonstruktive, diskursanalytische fallstudie über immigration und
transnationalismus / Rixta Wundrak. - Wiesbaden : VS, Verlag für
Sozialwissenschaften, 2010.
242 p. : il. ; 21 cm. - (Theorie und Praxis der Diskursforschung).
Bilbiogr.
ISBN 9783531172477
1. Emigraţie şi imigraţie -- Aspecte socio-economice
2. Imigranţi -- România -- Condiţii sociale
3. Imigranţi chinezi -- România
DE / ger
162. XIAO, CHEN. Souls in exile : a study of chinese migration
workers in Romania / Chen Xiao. - Beijing : ILO, 2010.
183 p. : graf. ; 23 cm.
Bibliogr.
ISBN 978-92-2-123863-8
1. Imigranţi -- România -- Condiţii sociale
2. Imigranţi chinezi -- Europa de est
CN / eng
59
ROMÂNICA
327 Politică externă
163. LEVEY, GREGORY. How to make peace in the Middle East in
six months or less without leaving your apartment / Gregory Levey. - New
York : Free Press, 2010.
XIV, 270 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: What happened in Romania.
ISBN 9781439154151
1. Conflicte internaţionale -- Orientul Mijlociu
2. România -- Relaţii diplomatice 3. Politică internaţională -- Securitate
US / eng
164. POPESCU, NICU. EU foreign policy and post-Soviet conflicts :
stealth intervention / Nicu Popescu. - London : Routledge, 2010.
XVI, 157 p. : h. ; 24 cm. - (Routledge Advances in European Politics ;
71).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780415587204
1. Fostele republici sovietice -- Politică şi guvernare
2. Uniunea Europeană -- Relaţii internaţionale
GB / eng
165. VANC, ANTONETA. The relationship management process of
public diplomacy : U.S. public diplomacy in Romania : thesis / Antoneta Vanc.
- Knoxville : University of Tennessee, 2010.
203 p. ; 23 cm.
Index.
Bibliogr.
Thesis (Ph. D.). Advisor: Peter Gross.
1. Relaţii diplomatice americano-române
2. Diplomaţi români -- Activităţi publice
3. Diplomaţi americani -- Activităţi publice
US / eng
60
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
166. VASILESCU, MIRCEA. Eurotextes : le continent qui nous
sépare / Mircea Vasilescu ; traduit du roumain par Ioana Bot. - Genève :
Metispresses, 2010.
119 p. ; 22 cm. - (Voltiges).
Index.
ISBN 9782940406210
1. România -- Post-aderare -- Uniunea Europeană
2. Uniunea Europeană -- Cooperare transfrontalieră
CH / fre = rum
167. Vztahy Čechh s národy a zemĕmi Jihovýchodní Evropy =
Relations between czechs and the nations and countries of southeastern
Europe / edited by Ladislav Hladký. - Praha : Historický ústav, 2010.
367 p. : il. ; 24 cm.
Ed. bilingvă în limbile engleză şi cehă.
Bibliogr. p. 307-317.
Index.
Conţine: Česko-rumunské vztahy / Filip Šisler.
ISBN 978-80-7286-171-2
1. Cehia -- Relaţii -- România
2. Relaţii internaţionale -- Europa -Istorie
CZ / cze
168. WEISS, PETER. Kulturarbeit als diplomatischer zankapfel : die
kulturellen auslandsbeziehungen im dreiecksverhältnis der beiden Deutschen
Staaten und Rumäniens von 1950 bis 1972 / Peter Ulrich Weiss. - München : R.
Oldenbourg Verlag, 2010.
424 p. ; 26 cm. - (Südosteuropäische Arbeiten ; 139).
Bibliogr. p. 395-413.
Index.
ISBN 978-3-486-58979-5
1. Politică culturală -- Germania 2. Germania -- Relaţii -- România
327(498:430)"1950/1972"
327.54(498:430)"1950/1972"
DE / ger
ROMÂNICA
61
328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice
169. ARMEANU, OANA I. The politics of pension reform in Central
and Eastern Europe : political parties, coalitions, and policies / Oana I.
Armeanu. - New York : Palgrave Macmillan, 2010.
XVIII, 221 p. : il. ; 22 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9780230620285
1. Europa de Est -- Politică socială 2. Pensii -- Europa de est -- Reformă
3. România -- Politică socială -- Sărăcie
US / eng
170. European parliaments under scrutiny : discourse strategies and
interaction practices / edited by Cornelia Ilie, Maria Aldina Marques. Amsterdam : John Benjamins Publishing, 2010.
VI, 378 p. ; 25 cm. - (Discourse approaches to politics, society and culture
; 38).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Procedural, discursive and rhetorical particularities of postCommunist parliaments. Managing dissent and interpersonal relations in the
Romanian parliamentary discourse / Cornelia Ilie.
ISBN 9789027206299
1. Studii interculturale 2. Parlament -- România -- Postcomunism
3. Parlamentarism -- Europa -- Istorie
NL / eng
62
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
33 Economie
171. Economic action in theory and practice : anthropological
investigations / edited by Donald C. Wood. - Bingley : Emerald, 2010.
XII, 354 p. : il., h. ; 24 cm. - (Research in economic anthropology ; 30).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Shifting transactional identities: bazaar-style trade and risk
management in the prestige economy of the Gabor roma (Romania) / Péter Berta.
ISBN 9780857241177
1. România -- Economie de piaţă 2. Antropologie economică
UK / eng
172. Impact of investments on an emerging economy : models and
forecasts : the case of Romania / edited by Cornelia Scutaru. - New York : Nova
Science Publishers, 2010.
XI, 163 p. : il. ; 24 cm. - (Economic issues, problems and perspectives).
ISBN 9781608761821
1. România -- Economie -- Investiţii 2. Economie emergentă
US / eng
173. New directions in development ethics : essays in honor of Denis
Goulet / edited by Charles K. Wilber and Amitava Krishna Dutt. - Notre Dame, IN
: University of Notre Dame Press, 2010.
XV, 495 p. : il. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Building social capital in postcommunist Romania: the new
horizons foundation and experiential education / Roland Hoksbergen.
ISBN 9780268025984
1. Goulet, Denis
2. Economişti -- Evocare
3. România -- Postcomunism -- Politici economice
4. Economie -- Concepte
US / eng
63
ROMÂNICA
174. La Roumanie dans l'Europe : intégration ou transition prolongée
/ coordonné par Nadji Rahmania. - Paris : L' Harmattan, 2010.
196 p. : il. ; 23 cm. - (Cahiers lillois d'économie et de sociologie).
Bibliogr.
ISBN 9782296116511
1. România -- Post-aderare -- Uniunea Europeană
2. România -- Economie -- Tranziţie
FR / fre
331 Muncă
175. A continent moving west? : EU enlargement and labour
migration from central and eastern Europe / edited by Richard Black, Godfried
Engbersen, Marek Okolski, Cristina Pantîru. - Amsterdam : Amsterdam University
Press, 2010.
335 p. ; 24 cm. - (IMISCOE research).
Conţine: Transitioning strategies of economic survival: Romanian
migration during the transition process ; Modernising Romanian society through
temporary work abroad.
ISBN 9789089641564
1. Emigraţie şi imigraţie -- Europa -- Aspecte socio-economice
2. Uniunea Europeană -- Aderare -- România
3. Forţă de muncă -- Mobilitate
NL / eng
176. Network dynamics in emerging regions of Europe / edited by
David A. Dyker. - London : Imperial College Press, 2010.
XXI, 392 p. : il. ; 26 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Labour market constraints in Romania: the challenge of skill
mismatch in a transforming economy / Dragos Pislaru.
ISBN 9781848163737
1. Piaţa muncii -- Europa -- Legislaţie
2. România -- Economie -- Tranziţie
3. Economie emergentă -- Piaţa muncii
GB / eng
64
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
334 Forme de organizare şi cooperare în economie
177. Entrepreneurial strategic decision-making : a cognitive
perspective / edited by Patrick A.M. Vermeulen and Petru L. Curşeu. Cheltenham : Edward Elgar, 2008.
XIV, 245 p. : il. ; 25 cm.
Index.
Bibliogr. p. 205-229.
ISBN 9781847209030
1. Antreprenoriat 2. Intreprinderi private -- Strategii
GB / eng
178. MĂNESCU, CRISTIANA. Economic implications of corporate
social responsibility and responsible investments / Cristiana Mănescu. Göteborg : University of Gothenburg, 2010.
120 p. : il. ; 25 cm. - (Ekonomiska studier utgivna av Nationalekonomiska
institutionen handelshögskolan vid Göteborgs universitet ; 191).
Thesis (doctoral).
ISBN 9789185169535
1. Corporaţii transnaţionale -- Responsabilităţi sociale
2. Sociologie economică
SE / eng
336 Finanţe
179. DRAGOMIR, LARISA. European prudential banking
regulation and supervision : the legal dimension / Larisa Dragomir. - London :
Routledge, 2010.
XXV, 418 p. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr. p. 379-396.
ISBN 9780415496568
1. Uniunea Europeană -- Finanţe -- Protecţie
2. Legislaţia financiară -- Uniunea Europeană
3. Finanţe -- Bănci -- Credite
GB / eng
ROMÂNICA
65
180. Financial crisis in Central and Eastern Europe : from similarity
to diversity / edited by Grzegorz Gorzelak, Chor-ching Goh. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.
292 p. : il. color, h. ; 24 cm.
Conţine: The geography of the financial crisis and the policy response in
Romania / Zizi Goschin.
ISBN 9788373834361
1. Crize financiare
2. Europa Centrală şi de Est -- Condiţii economice -- Tranziţie
3. Politici financiare -- România
PL / eng
181. Handbook of microcredit in Europe : social inclusion through
microenterprise development / edited by Bárbara Jayo Carboni. - Cheltenham :
Edward Elgar, 2010.
IX, 416 p. : il. ; 24 cm. - (Elgar original reference).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Microcredit in Romania / Maria Doiciu.
ISBN 9781848441941
1. România -- Politică fiscală
2. Uniunea Europeană -- Finanţe -- Protecţie
3. Finanţe -- Bănci -Credite
GB / eng
182. Money, banking and financial markets in Central and Eastern
Europe : 20 years of transition / edited by Roman Matousek. - New York :
Palgrave-Macmillan, 2010.
280 p. : 24 cm.
Conţine: Implications of volatility for uncovered interest parity testing /
Alexandra Horobet, Sorin Dumitrescu and Dan Gabriel Dumitrescu. Inflation
convergence in the new EU member states from Central and Eastern Europe /
Alina M. Spiru.
ISBN 978-0-230-23168-9
1. Finanţe internaţionale -- Europa de Est
2. Finanţe -- Legislaţie -- Uniunea Europeană 3. Inflaţie -- România
US / eng
66
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
183. Nonlinear modeling of economic and financial time-series / edited
by Fredj Jawadi, William Barnett. - Bingley : Emerald, 2010.
XVII, 205 p. : il. ; 24 cm. - (Economic theory and econometrics ; 20).
Bibliogr.
Conţine: European exchange rate credibility: an empirical analysis /
Iuliana Matei.
ISBN 9780857244895
1. Uniunea Europeană -- Finanţe -- Protecţie 2. Finanţe internaţionale
GB / eng
184. Regulating unfair banking practices in Europe : the case of
personal suretyships / edited by Stephen Weatherill, Aurelia Colombi Ciacchi. New York : Oxford University Press, 2010.
XXXII, 572 p. ; 25 cm.
Conţine: Romania / F. Ciutacu.
ISBN 9780199594559
1. Finanţe -- Legislaţie -- Uniunea Europeană
2. Finanţe -- România -- Reformă 3. Finanţe -- Bănci -- Credite
US / eng
185. Roumanie / ouvrage rédigé par Florence Dobelle, Brunot Menat,
Simona Badoi. - Paris : Ubifrance, 2010.
317 p. : il. ; 21 cm. - (L' essentiel d'un marché).
Bibliogr. p. 313-314.
ISBN 978-2-279-41685-0
1. România -- Politică fiscală 2. România -- Economie -- Investiţii
3. România -- Economie de piaţă -- Export
FR / fre
67
ROMÂNICA
186. STEFANELLI, VALERIA. Cooperative banking in Europe :
case studies / Valeria Stefanelli, Pietro Marchetti, Arianna Sabetta ; edited by
Vittorio Boscia, Alessandro Carretta, Paola Schwizer. - New York : Palgrave
Macmillan, 2010.
XVIII, 256 p. : graf., tab. ; 23 cm. - (Palgrave Macmillan studies in
banking and financial institutions).
Index.
Conţine: Credit cooperatives in Romania / Candida Bussoli.
ISBN 978-0-230-57677-3
1. Uniunea Europeană -- Cooperare transfrontalieră
2. Finanţe -- Legislaţie -- Uniunea Europeană
3. Finanţe -- Bănci -- România
336.71(4)
GB / eng
338 Situaţie economică. Politică economică
187. Ethical leadership : global challenges and perspectives / edited by
Carla Millar and Eve Poole. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010.
XXI, 260 p. : il. ; 23 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: A new ideal leadership profile for Romania.
ISBN 9780230299061
1. Economie de piaţă -- Uniunea Europeană
2. Economie de piaţă -- România -- Postcomunism 3. Afaceri -- Etică
GB / eng
188. GABOR, DANIELA. Central banking and financialization : a
Romanian account of how Eastern Europe became subprime / Daniela Gabor. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010.
XI, 254 p. : il. ; 23 cm. - (Studies in economic transition).
Index.
Bibliogr. p. 235-250.
ISBN 9780230276154
1. Neoliberalism 2. România -- Postcomunism -- Politici economice
3. Europa de est -- Relaţii economice internaţionale
GB / eng
68
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
189. Global exchange and poverty : trade, investment and migration /
edited by Robert E. Lucas, Lyn Squire, T.N. Srinivasan. - Northampton, MA :
Edward Elgar, 2010.
XI, 310 p. : il. ; 25 cm. - (Global development network).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Poverty impacts of Romanian remittances from the EU: effects
of host-country migration policies / Ella Viktoria Kallai.
ISBN 9781847208330
1. Uniunea Europeană -- Finanţe publice
2. Ţări în curs de dezvoltare -- Sărăcie
3. România -- Economie -- Tranziţie
US / eng
190. Investitionen und steuern in Rumänien : doing business in
Romania / hrsg. von Harald Galla, Franz Haimerl. - Wien : Linde, 2010.
190 p. : graf. ; 23 cm.
ISBN 978-3-7073-1612-4
1. Investiţii străine -- România
2. Firme particulare -- Afaceri -- România
AT / ger
191. VOLLBORN, MARITA. Brennpunkt Deutschland : warum
unser land vor einer zeit der revolten steht / Marita Vollborn, Vlad D.
Georgescu. - Bergisch Gladbach : Bastei-Lübbe, 2009.
364 p. : il. ; 19 cm. - (Bastei-Lübbe-Taschenbuch ; 60611).
ISBN 978-3-404-60611-5
1. Germania -- Democraţie 2. Criză economică
DE / ger
69
ROMÂNICA
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă
192. BLOKKER, PAUL. Multiple democracies in Europe : political
culture in new member states / Paul Blokker. - New York : Routledge, 2010.
XI, 211 p. ; 25 cm. - (Democratization studies ; No. 16).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Constitutional politics in three new member states: Hungary,
Poland, and Romania.
ISBN 9780415492737
1. Uniunea Europeană -- Instituţii democratice
2. România -- Integrare -- Uniunea Europeană 3. Cultură politică
US / eng
193. CONSTANTINESCU, VLAD. Droit constitutionnel français /
Vlad Constantinesco et Stéphane Pierré-Caps. - Paris : Presses Universitaires de
France, 2010.
283 p. ; 22 cm. - (Licence Droit).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9782130575344
1. Drept constituţional -- Franţa
FR / fre
194. DIACONU, MĂDĂLINA. International trade in gambling
services / Mădălina Diaconu. - Neuchâtel : Université de Neuchâtel, 2009.
320 p. ; 25 cm.
Thèse de doctorat. Directeur de thèse: Petros Mavroidis.
1. Drept comercial 2. Drept fiscal (drept internaţional)
FR / eng
70
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
195. GHINEA, CRISTIAN. Country report : Romania : The
unfinished business of the fifth enlargement countries / Cristian Ghinea. - Sofia
: Open Society Institute, 2009.
98 p. : tab. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 72-76.
ISBN 978-954-9828-79-5
1. Uniunea Europeană -- România -- Postaderare
2. Uniunea Europeană -- Legislaţie
341.217(4) UE:913(498)"2007/..."
BG / eng
196. Interdisciplinary legal studies : the next generation / edited by
Austin Sarat. - Bingley, UK : Emerald, 2010.
268 p. ; 22 cm. - (Studies in Law, Politics and Society ; 51).
Conţine: Surviving property: resistance against urban housing
nationalization during the transition to communism (Romania, 1950-1965).
ISBN 9781849507509
1. Legislaţie internaţională 2. Proprietate imobiliară -- România
3. Legislaţie comunitară
GB / eng
197. Judicial review : a comparative analysis inside the European
legal system / edited by Susana Galera. - Strasbourg : Council of Europe
Publishing, 2010.
330 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr.
Conţine: National legal tradition : Romania / D. Dragos.
ISBN 9789287167231
1. Sistem juridic -- Uniunea Europeană
2. Legislaţie -- România -- Tradiţie
FR / eng
ROMÂNICA
71
198. Juxtaposing legal systems and the principles of European family
law on parental responsibilities / edited by Esin Örücü and Jane Mair. - Antwerp
: Intersentia, 2010.
XIV, 316 p. ; 24 cm. - (European family law ; No. 27).
Bibliogr.
Conţine: Parental protection in Romanian law juxtaposed to the CEFL
principles / Flavius A. Baias.
ISBN 9789050959797
1. Legislaţie comunitară -- România 2. Protecţia copilului
3. Legislaţie -- Uniunea Europeană
BE / eng
199. KEREK, ANGELA. Verfassungsgerichtsbarkeit in Ungarn und
Rumänien : ein vergleich der verfassungsgerichtsbarkeiten zweier
osteuropäischer transformationsstaaten auf ihrem weg zum konsolidierten
rechsstaat / Angela Kerek. - Berlin : Berliner Wissenschafts Verlag, 2010.
550 p. ; 23 cm. - (Schriftenreihe zum Osteuropäischen Recht ; Bd. 14).
Bibliogr.
ISBN 9783830516477
1. Curtea Constituţională a României
2. Curtea Constituţională a Ungariei 3. Drept constituţional
DE / ger
200. The law of green and social procurement in Europe / edited by
Roberto Caranta, Martin Trybus. - Copenhagen : Djøf Forlag, 2010.
330 p. ; 23 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Secondary considerations in public procurement in Romania /
Dacian C. Dragoş.
ISBN 9788757423259
1. Legislaţie comunitară -- România 2. Uniunea Europeană -- Legislaţie
3. Achiziţii publice
DK / eng
72
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
201. Mapping value orientations in Central and Eastern Europe /
edited by Loek Halman and Malina Voicu. - Leiden : Brill, 2010.
XIV, 298 p. : il. ; 24 cm. - (European values studies ; 13).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9789004185623
1. Europa Centrală şi de Est -- Integrare europeană
NL / eng
202. MAREŞ, RADU. The dynamics of corporate social
responsibilities / Radu Mareş. - Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
X, 370 p. ; 25 cm. - (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights Library
; 33).
Index.
Bibliogr. p. 333-365.
ISBN 9789004163928
1. Corporaţii transnaţionale
2. Drepturile omului -- Abuzuri -- Monitorizare
US / eng
203. The national judicial treatment of the ECHR and EU laws : a
comparative constitutional perspective / edited by Giuseppe Martinico, Oreste
Pollicino. - Groningen : Europa Law Publishing, 2010.
XIV, 511 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
Conţine: Report on Romania / Ioana Raducu.
ISBN 9789089520692
1. Drepturile omului -- România
2. Drepturile omului -- Uniunea Europeană
3. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (1950)
NL / eng
ROMÂNICA
73
204. PIANA, DANIELA. Judicial accountabilities in new Europe :
from rule of law to quality of justice / Daniela Piana. - Farnham : Ashgate, 2010.
XIII, 230 p. : il. ; 25 cm. - (Studies in modern law and policy).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Highlights and shadows in Bulgaria and Romania.
ISBN 9780754677581
1. Europa de Est -- Legislaţie -- Reformă
2. Uniunea Europeană -- Legislaţie
3. Justiţie -- România -- Postcomunism
GB / eng
205. POPESCU, PAUL. Kein positives interesse bei anfänglicher
unmöglichkeit und anfänglich unbehebbaren mängeln / Paul Popescu. - BadenBaden : Nomos, 2010.
211 p. : il. ; 21 cm. - (Nomos Universitätsschriften: Recht ; 704).
ISBN 978-3-8329-5610-3
1. Legislaţie -- Europa 2. Drepturi civile
DE / ger
206. Private law in Eastern Europe : autonomous developments or
legal transplants? / edited by Christa Jessel-Holst, Rainer Kulms, and Alexander
Trunk. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2010.
XV, 503 p. ; 24 cm. - (Materialien zum ausländischen und internationalen
privatrecht ; 50).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Contract law in Romania / Camelia Toader. Recent company law
developments in the European Union / Ionuţ Răduleţu.
ISBN 9783161505898
1. Legislaţie internaţională 2. România -- Legislaţie -- Reformă
3. Uniunea Europeană -- Legislaţie economică
DE / eng
74
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
207. La protection des personnes vulnérables en temps de conflit
armé / édité par Jean-Marc Sorel ; Corneliu-Liviu Popescu. - Bruxelles : Bruylant,
2010.
XI-326 p. ; 21 cm. - (Magna carta ; 2).
Bibliogr.
ISBN 978-2-8027-2833-7
1. Drepturi civile 2. Drepturile omului -- Abuzuri -- Monitorizare
BE / fre
208. RĂDULEŢU, IONUŢ. Der schutz von minderheitsaktionären
nach rumänischem und deutschem aktienrecht unter berücksichtigung des
EU-acquis / Ionuţ Răduleţu. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010.
285 p. ; 22 cm. - (Saarbrücker Studien zum Privat- und Wirtschaftsrecht ;
Bd. 65).
Bibliogr. p 269-285.
ISBN 9783631600566
1. Economie de piaţă -- România 2. Drept comercial -- România
3. Uniunea Europeană -- Relaţii economice internaţionale -- Acorduri
347.72.031(498+430):(4)
DE / ger
209. Rechtswissenschaft in Osteuropa : studien zum 19. und frühen
20. jahrhundert / herausgegeben von Zoran Pokrovac. - Frankfurt am Main :
Vittorio Klostermann, 2010.
IX, 436 p. ; 25 cm. - (Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte ; Bd.
248).
Conţine: The development of romanian legal science: 1814-1940 / Dan
Constantin Mâţă.
ISBN 9783465040958
1. Drept civil -- Europa -- Istorie 2. Drept -- Jurisprudenţă
3. Drept -- Reformă -- România
DE / ger
75
ROMÂNICA
210. Religion zwischen kirche, staat und gesellschaft = Religion
between church, state and society / Hrsg.: Irimie Marga, Gerald G. Sander, Dan
Sandu. - Hamburg : Kovač, 2007.
289 p. : il. ; 21 cm. - (Schriften zu Mittel- und Osteuropa in der
Europäischen Integration ; Bd. 5).
Bibliogr.
ISBN 9783830025702
1. Biserică şi stat 2. Biserică şi societate
3. Uniunea Europeană -- Integrare -- Europa de Est
DE / eng
35.0/354 Administraţie publică
211. Breaking out of policy silos : doing more with less / edited by
Francesca Froy and Sylvain Giguère. - Paris : OECD, 2010.
136 p. : il. ; 27 cm. - (Local economic and employment development).
Bibliogr.
Conţine: Country synopses: Romania.
ISBN 9789264056800
1. Forţă de muncă -- România 2. Administraţie locală -- Descentralizare
3. Politici publice
FR / eng
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară
212. BRÎNZAN, RADU. IAR.80 & IAR.81 / Radu Brînzan. - Bedford :
SAM Publications, 2010.
128 p. : il. ; 30 cm. - (Aviation Guide ; 4).
ISBN 9781906959197
1. Avioane militare româneşti -- Istorie 2. Tehnică militară
3. România -- Armată -- Armament
GB / eng
76
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului
213. Global pathways to abolishing physical punishment : realizing
children's rights / edited by Joan E. Durrant, Anne B. Smith. - London :
Routledge, 2010.
XV, 358 p. : il. ; 24 cm. - (Routledge research in education ; 51).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Romania: Banning corporal punishment of children / Gabriela
Alexandrescu.
ISBN 9780415879200
1. Protecţia copilului -- România 2. Copii abuzaţi -- Legislaţie
GB / eng
214. The handbook of European welfare systems / edited by Klaus
Schubert, Simon Hegelich and Ursula Bazant. - London : Routledge, 2009.
XII, 547 p. : il., h. ; 26 cm.
Bibliogr.
Conţine: The Romanian welfare state: changing and developing.
ISBN 9780415482752
1. Asistenţă socială -- România 2. Asistenţă socială -- Europa
GB / eng
215. MILLER, JOHNNY. A heart to belong : a sequel to HeartBridge
: joys and sorrows at Nathaniel Christian orphanage in Romania / Johnny
Miller. - Berlin, OH : TGS International, 2010.
XII, 290 p. : il., h. ; 23 cm.
ISBN 9781885270924
1. Orfelinate -- România 2. Misiuni catolice -- România
3. Misiuni sociale caritabile
US / eng
77
ROMÂNICA
216. Policy and practice implications from the English and Romanian
Adoptees (ERA) study : forty five key questions / edited by Michael Rutter. London : BAAF, 2010.
148 p. ; 20 cm.
Bibliogr.
ISBN 9781905664757
1. Adopţie internaţională -- Legislaţie 2. Adopţie -- Aspect social
3. Copii adoptaţi -- România -- Legislaţie
GB / eng
217. ROGERS, CHRIS. Undercover : a journalist's story, a duchess's
mission, a million abandoned children / by Chris Rogers, Marshall Corwin. Milton Keynes : Authentic Media, 2010.
224 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 9781850788584
1. Copii abandonaţi -- România 2. Copii ai străzii -- România
3. Reportaje sociale
GB / eng
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber
218. ADORE - teaching struggling adolescent readers in European
countries : key elements of good practice / Christine Garbe, Karl Holle, Swantje
Weinhold (ed.), [...]. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010.
IX, 283 p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.
Conţine: Teacher participation and support by principals / Raluca Ştefania
Pelin.
ISBN 978-3-631-59044-7
1. Învăţământ liceal -- Metodologie 2. Învăţare -- Dizabilităţi
3. Adolescenţi -- Europa
316.74:37(4)
028.1:3-053.6(4)
DE / eng
78
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
219. BUTE, DANIELA. Development of music education in Romania
since 1989 : how democratization transforms the teachers' curriculum / Dr.
Daniela Bute ; foreword by Harold E. Fiske. - Lewiston : The Edwin Mellen Press,
2010.
333 p. ; 20 cm.
Bibliogr.
ISBN 978-0773413283
1. Educaţie muzicală -- România -- Istorie
2. Învăţământ şi societate -- România -- Democratizare
US / eng
220. Higher education for modern societies : competences and values /
edited by Sjur Bergan and Radu Damian. - Strasbourg : Council of Europe
Publishing, 2010.
175 p. ; 24 cm. - (Council of Europe higher education ; 15).
Bibliogr.
Conţine: Multilingualism, multiculturalism and autonomy / Andrei
Marga. Translating converging competences into the reality of teaching, learning,
research and life at higher education institutions / Ligia Deca.
ISBN 9789287167774
1. Uniunea Europeană -- Educaţie -- Legislaţie
2. Multiculturalism -- Transilvania 3. Învăţământ superior -- Reformă
FR / eng
221. Supporting children's creativity through music, dance, drama
and art : creative conversations in the early years / edited by Fleur Griffiths. New York : Routledge, 2010.
XV, 135 p. : il. ; 25 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Welcome, wonder and magic : words on the fence of a
Romanian kindergarten / Annabella Cant.
ISBN 9780415489652
1. Educaţie -- Preşcolari -- Creativitate 2. Educaţie prin artă
3. Educaţie -- România
US / eng
79
ROMÂNICA
39 Etnografie. Folclor
222. CONDAN, ION. Praznicul obiceiurilor de iarnă / Ion Condan. Torac : Editura Fundaţiei, 2008.
95 p. ; 19 cm.
ISBN 978-86-87811-00-3
1. Folclor românesc -- Banat -- Obiceiuri
2. Români -- Banat (Iugoslavia)
YU / rum
223. KÓKA, ROZÁLIA. Egy asszon két vétkecskéje : Bukovinai
székely, gyimesi és moldvai csángó népi szerelmes történetek eredeti gyűjtések
alapján / Kóka Rozália ; illusztrálta Horóczy Margit. - Budapest : Timp, 2010.
156 p. : il. ; 20 cm.
ISBN 9789630099325
1. Literatură populară maghiară -- Antologii
2. Secui -- Folclor tradiţional 3. Ceangăi -- Folclor tradiţional
HU / hun
224. Podvizhenite Balkani : izsledvaniia na proekta NEXUS : 20002003 / s'stavitel: Aleksandr Kosev. - Sofia : Prosveta, 2009.
397 p. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
Conţine: Avtohtonizm natsionalna etnologiia v Rumaniia / Vintilă
Mihăilescu.
ISBN 978-954-01-2263-2
1. Etnologie comparată -- Balcani 2. Etnologie -- România -- Cercetare
39(497)
BG / bul
80
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
225. PORUCIUC, ADRIAN. Prehistoric roots of Romanian and
southeast European traditions / Adrian Poruciuc ; illustrations by Aneta
Corciova ; edited by Joan Marler, Miriam Robbins Dexter. - Sebastopol, CA :
Institute of Archaeomythology, 2010.
379 p. : il. ; 23 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780981524924
1. Peninsula Balcanică -- Tradiţii şi obiceiuri 2. Colinde româneşti
3. Mitologie şi folclor
US / eng
392 Obiceiuri privind viaţa particulară
226. Pleasures in socialism : leisure and luxury in the Eastern Bloc /
edited and with an introduction by David Crowley and Susan E. Reid. - Evanston,
IL : Northwestern University Press, 2010.
VII, 348 p. : il. ; 25 cm.
Bibliogr.
Conţine: Drink, leisure, and the second economy in socialist Romania /
Narcis Tulbure.
ISBN 9780810126909
1. Socialism -- Europa de Est -- Tradiţii şi obiceiuri
2. Comunism -- Mentalităţi -- Cultul personalităţii
3. Viaţă cotidiană -- România -- Istorie
US / eng
81
ROMÂNICA
5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător
227. BALLIETT, JAMES FARGO. Wetlands : environmental issues,
global perspectives / James Fargo Balliett. - Armonk, NY : M.E. Sharpe, 2010.
XII, 155 p. : il., h. ; 27 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Danube River Delta, Romania and Ukraine.
ISBN 9780765682260
1. Delta Dunării -- Protecţia mediului
2. Zone umede -- Mlaştini -- Rezervaţii
US / eng
228. Managing environmental justice / edited by Dennis Pavlich. Amsterdam : Rodopi, 2010.
XII, 274 p. ; 22 cm. - (Environmental justice and global citizenship ; 62).
Bibliogr.
Conţine: Marketing of GM products: between economic growth and
ecology / Nicoleta Dospinescu.
ISBN 9789042029378
1. Ecologie -- Management 2. Dezvoltare durabilă
NL / eng
51 Matematică
229. BOŢ, RADU IOAN. Conjugate duality in convex optimization /
Radu Ioan Boţ. - Heidelberg : Springer, 2010.
XII, 164 p. ; 24 cm. - (Lecture notes in economics and mathematical
systems ; Bd. 637).
Biblogr. p. 157-162.
Index.
ISBN 978-3-642-04899-9
1. Matematică aplicată 2. Modele matematice
DE / eng
82
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
230. DRĂGAN, VASILE. Mathematical methods in robot control of
discrete-time linear stochastic systems / Vasile Dragan, Toader Morozan, Adrian
Mihail Stoica. - New York : Springer, 2010.
X, 346 p. ; 24 cm.
ISBN 978-1-4419-0629-8
1. Modele matematice 2. Matematici aplicate -- Robotică
US / eng
231. Handbook of nonconvex analysis and applications / edited by
David Yang Gao and Dumitru Motreanu. - Somerville, MA : International Press,
2010.
VII, 680 p. : il. ; 26 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781571462008
1. Matematică aplicată
US / eng
232. IONESCU, TUDOR B. Etude des méthodes de classification par
compression : les bases théoriques et l'évaluation de la classification par
compression / Tudor B. Ionescu. - München : AVM, 2010.
VII, 114 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-3-86306-697-0
1. Tehnologie 2. Modele matematice
DE / fre
233. KRISTÁLY, ALEXANDRU. Variational principles in
mathematical physics, geometry, and economics : qualitative analysis of
nonlinear equations and unilateral problems / Alexandru Kristály, Vicenţiu
Rădulescu, Csaba Gyorgy Varga. - New York : Cambridge University Press, 2010.
XV, 368 p. ; 24 cm. - (Encyclopedia of mathematics and its applications ;
136).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780521117821
1. Geometrie analitică 2. Matematică aplicată
US / eng
ROMÂNICA
83
234. NICOLAESCU, LIVIU I.. Tame flows / Liviu Nicolaescu. Providence, RI : American Mathematical Society, 2010.
V, 130 p. : il. ; 26 cm. - (Memoirs of the American Mathematical Society
; 980).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780821848708
1. Matematică superioară
US / eng
235. Perspectives in mathematical sciences / edited by Yisong Yang,
Xinchu Fu, Jingiao Duan. - Hackensack, NJ : World Scientific, 2010.
XVI, 354 p. : il. ; 26 cm. - (Interdisciplinary mathematical sciences ; 9).
Bibliogr.
Conţine: Gravitating Yang-Mills fields in all dimensions / Eugen Radu.
ISBN 9789814289306
1. Matematică superioară
US / eng
236. POPESCU, GELU. Operator theory on noncommutative
domains / Gelu Popescu. - Providence, RI : American Mathematical Society,
2010.
VI, 124 p. ; 26 cm. - (Memoirs of the American Mathematical Society ;
964).
Bibliogr.
ISBN 9780821847107
1. Matematică -- Algebră -- Studii
US / eng
237. RĂDULESCU, TEODORA-LILIANA. Problems in real analysis
: advanced calculus on the real axis / Teodora-Liliana Rădulescu, Vincenţiu
Rădulescu, Titu Andreescu. - Dordrecht : Springer, 2009.
XX, 452 p. : il. ; 2009.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780387773797
1. Matematică superioară 2. Analiză matematică
NL / eng
84
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
52 Astronomie. Geodezie
238. DRAGOŞ, ZAHARIA. Galileo : the European global navigation
satellite system / Zaharia Dragoş. - London : John Wiley & Sons, 2010.
320 p. : il. ; 23 cm.
Bibliogr.
ISBN 9781848210868
1. Sateliţi artificiali -- Europa 2. Astronomie -- Cercetări
GB / eng
239. Hunting for the dark : the hidden side of galaxy formation /
edited by Victor P. Debattista and Cristina C. Popescu. - Melville, NY : American
Institute of Physics, 2010.
XVI, 459 p. : il. ; 25 cm. - (Astronomy and astrophysics ; 1240).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780735407862
1. Astronomie 2. Astrofizică -- Găuri negre -- Formare
US / eng
240. Mars : prospective energy and material resources / edited by
Viorel Badescu. - Berlin : Springer, 2010.
XXXV, 695 p. : il. ; 25 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9783642036286
1. Astronomie -- Cercetări 2. Marte (Planetă) -- Resurse minerale
3. Marte (Planetă) -- Explorare
DE / eng
85
ROMÂNICA
53 Fizică
241. Light at extreme intensities : opportunities and technological
issues of the extreme light infrastructure / edited by Dan C. Dumitras. Melville, NY : American Institute of Physics, 2010.
XXVII, 467 p. : il. ; 24 cm. - (AIP conference proceedings ; Nr. 1228).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780735407718
1. Fizică nucleară -- Cercetare 2. Lasere -- Aplicaţii industriale
US / eng
242. LOBONŢIU, NICOLAE. System dynamics for engineering
students : concepts and applications / Nicolae Lobontiu. - Burlington, MA :
Academic Press, 2010.
XXIII, 508 p. : il. ; 25 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780240811284
1. Fizică experimentală 2. Ingineria sistemelor
US / eng
243. Multiscale modeling of heterogenous materials : from
microstructure to macro-scale properties / edited by Oana Cazacu. - Hoboken,
NJ : Wiley, 2008.
XV, 343 p. : il. ; 22 cm.
Bibliogr.
ISBN 9780470611364
1. Fizică experimentală 2. Fizica particulelor
US / eng
244. New trends in mechanism science : analysis and design / edited by
Doina Pisla, Marco Ceccarelli, Manfred Husty and Burkhard Corves. - Dordrecht :
Springer, 2010.
XIV, 708 p. ; 23 cm. - (Mechanisms and machine science ; 5).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9789048196890
1. Fizică experimentală 2. Mecanică 3. Dinamică
NL / eng
86
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
245. STAN, MARIUS. Models and simulations of nuclear fuels /
Marius Stan. - Boca Raton, FL : CRC Press, 2010.
450 p. ; 22 cm.
ISBN 9781439814529
1. Fizică nucleară -- Experimente
US / eng
54 Chimie
246. DEMONCEAU, ALBERT. Green metathesis chemistry : great
challenges in synthesis, catalysis and nanotechnology / by Albert Demonceau,
Valerian Dragutan. - Dordrecht : Springer, 2010.
XIX, 425 p. : il. ; 23 cm. - (NATO science for peace and security.
Chemistry and biology).
ISBN 9789048134311
1. Biochimie -- Cercetări 2. Nanotehnologie
NL / eng
247. POPA, GINA. Development of artificial metalloenzymes via
covalent modification of proteins : thesis / Gina Popa ; advisor: Paul C.J Kamer.
- St. Andrews : University of St. Andrews, 2010.
IX, 215 p. : il. ; 31 cm.
Thesis (Ph.D.). Advisor: Paul C.J. Kamer.
1. Chimie experimentală 2. Chimie organică
GB / eng
248. Trends in computational nanomechanics : transcending length
and time scales / edited by Traian Dumitrica. - Dordrecht : Springer, 2010.
XVIII, 620 p. : il. ; 23 cm. - (Challenges and advances in computational
chemistry and physics ; Nr. 9).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781402097850
1. Nanotehnologie 2. Chimie fizică -- Cercetări
NL / eng
87
ROMÂNICA
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie
249. Groundwater hydrology of springs : engineering, theory,
management, and sustainability / edited by Neven Krešić, Zoran Stevanović. Amsterdam : Butterworth-Heinemann, 2010.
XVIII, 573 p. : il., h. ; 25 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Case study: Hydrogeology and exploitation of Izvarna Spring,
Romania.
ISBN 9781856175029
1. Izverna, (izvor)
2. Hidrogeologie 3. Izvoare de apă -- Tehnici de captare
4. România -- Studii de caz
NL / eng
250. Monitoring induced seismicity / edited by C. I. Trifu, V. Shumila,
E. D. Mercerat. - Basel : Birkhäuser, 2010.
213 p. : il., h. ; 26 cm. - (Pure and Applied Geophysics ; 167).
Bibliogr. p. 212-213.
Conţine: Microseismic monitoring of a controlled collapse in Field II at
Ocnele Mari, Romania / C. I. Trifu.
ISBN 9783034603058
1. Seismologie -- Cercetare 2. Seismologie -- România
CH / eng
56 Paleontologie
251. DOBOŞ, ADRIAN. The prehistory and paleontology of the
Pestera Muierii / Adrian Doboş, Andrei Soficaru, Erik Trinkaus. - Liège :
Université de Liège. Service de préhistoire, 2010.
127 p. : il. ; 30 cm. - (Eraul ; No. 124).
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-2-930495-09-5
1. Peştera Muierii
2. Peşteri -- România -- Preistorie
3. Paleontologie
FR / eng
88
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
57 Biologie
252. Amphibian ecology and conservation : a handbook of techniques
/ edited by C. Kenneth Dodd, Jr. - New York : Oxford University Press, 2010.
XXVII, 556 p. : il. ; 24 cm. - (Techniques in ecology and conservation).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Landscape ecology and GIS methods / Viorel D. Popescu.
ISBN 9780199541188
1. Ecologie acvatică 2. Biologie -- Conservarea speciilor
US / eng
253. Chemoinformatics and computational chemical biology / edited
by Jürgen Bajorath, Dragos Horvath. - New York : Humana Press, 2010.
X, 588 p. : il. ; 27 cm. - (Methods in molecular biology ; 672).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Computational systems in chemical biology / Tudor I. Oprea.
ISBN 9781607618386
1. Farmacologie 2. Biologie moleculară 3. Chimie farmaceutică
US / eng
58 Botanică
254. KNECHTEL, ERHARD F. Wilhelm Knechtel : Von
Nordböhmen über Mexiko nach Rumänien : vom gärtnerlehrling zum
königlichen gartendirector in Bukarest / Erhard F. Knechtel. - Wiesbaden :
Erhard Knechtel, 2009.
133 p. : facs., il., portr. ; 23 cm.
ISBN 978-3-00-028272-0
1. Knechtel, Wilhelm
2. Botanişti germani -- Biografie 3. Grădini (descriere, istorie etc.)
4. Arhitectură peisagistică
DE / ger
89
ROMÂNICA
255. SPETA, ELISE. Wildpflanzen Siebenbürgens / Elise Speta, Gavril
Negrean, Franz Speta, László Rákosy. - Freistadt : Plöchl, 2010.
624 p. : il., h. ; 21 cm.
ISBN 9783901479571
1. Floră şi vegetaţie -- Transilvania 2. Botanică
AT / ger
6 ŞTIINŢE APLICATE
61 Medicină
256. Bio-farms for nutraceuticals : functional food and safety control
by biosensors / edited by Maria Teresa Giardi, Giuseppina Rea, Bruno Berra. New York : Springer, 2010.
XXVII, 334 p. : il. ; 26 cm. - (Advances in experimental medicine and
biology ; 698).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Biosensors for the determination of phenolic metabolites /
Simona Carmen Litescu. Methods for the determination of antioxidant capacity in
food and raw materials / Sandra Eremia.
ISBN 9781441973467
1. Medicină experimentală -- Nutriţionism 2. Aditivi alimentari
US / eng
257. Biomaterials and regenerative medicine in ophthalmology /
edited by Traian Chirila. - Boca Raton : CRC Press, 2010.
XXIV, 540 p. : il. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781439802151
1. Medicină -- Cercetare 2. Medicină -- Oftalmologie
US / eng
90
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
258. DUMITRESCU, ALEXANDRINA LIZICA. Etiology and
pathogenesis of periodontal disease / Alexandrina L. Dumitrescu ; with
contributions by Koji Inagaki. - New York : Springer, 2010.
XVII, 323 p. : il. ; 22 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9783642030093
1. Medicină -- Stomatologie 2. Patologie dentară
US / eng
259. DUMITRESCU, OANA. Maladies infectieuses : dermatologie /
Oana Dumitrescu, Fabien Reverdy, Fanny Julia. - Rueil-Malmaison : Pradel, 2010.
XI-235 p. : il. ; 2010.
ISBN 978-2-913996-91-5
1. Medicină -- Dermatologie 2. Boli infecţioase
FR / fre
260. Health assets in a global context : theory, methods, action / edited
by Antony Morgan, Maggie Davies, Erio Ziglio. - New York : Springer, 2010.
XXXVIII, 362 p. : il. ; 25 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Internal and external assets and Romanian adolscents' health: an
evidence-based approach to health promoting schools policy.
ISBN 9781441959201
1. Sănătate publică -- Politică guvernamentală
2. Sănătate publică -- Programe 3. Sănătate publică -- România
US / eng
ROMÂNICA
91
261. Health, hygiene, and eugenics in southeastern Europe to 1945 /
edited by Christian Promitzer, Sevasti Trubeta, Marius Turda. - Budapest : Central
European University Press, 2010.
466 p. : il., h. ; 24 cm. - (CEU Press studies in the history of medicine ; 2).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Controlling the national body: ideas of racial purification in
interwar Romania / Marius Turda. The Eugenic Fortress: Alfred Csallner and the
saxon eugenic discourse in interwar Romania / Tudor Georgescu. Remapping the
historiography of modernization and state-building in southeastern Europe through
hygiene, health, and eugenics / Maria Bucur.
ISBN 9789639776821
1. Eugenie -- Istorie -- Sec. XX 2. Sănătate publică -- România
3. Medicină -- Etică -- Istorie
HU / eng
262. Heart failure : device management / edited by Arthur M. Feldman.
- Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2010.
X, 185 p. : il. ; 27 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Minimally invasive treatment of mitral valve disease / Andra
Popescu.
ISBN 9781405152587
1. Medicină -- Cardiologie 2. Medicină cardiovasculară -- Cercetări
US / eng
263. Hematopathology : genomic mechanisms of neoplastic diseases /
edited by Domnita Crisan. - New York : Springer, 2010.
XII, 358 p. : il. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781607612612
1. Hematologie 2. Oncologie
US / eng
92
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
264. Nanobiophotonics / edited by Gabriel Popescu. - New York :
McGraw-Hill, 2010.
XV, 415 p. : il. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780071737012
1. Nanotehnologie 2. Imagistică medicală
US / eng
265. Office-based cosmetic procedures and techniques / edited by
Sorin Eremia. - New York : Cambridge University Press, 2010.
XV, 367 p. : il. ; 29 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780521706520
1. Medicină -- Dermatologie 2. Chirurgie plastică
US / eng
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie
266. Pluralismus im gesundheitswesen / hrsg.: Brigitte Ausfeld-Hafter,
Florica Marian. - Frankfurt am Main : Lang, 2010.
190 p. : il. ; 23 cm. - (Komplementäre medizin im interdisziplinären
diskurs ; Bd. 14).
Bibliogr.
ISBN 9783034304078
1. Medicină alternativă 2. Homeopatie -- Concepte
DE / ger
62 Tehnică. Inginerie
267. Materials under extreme loadings : application to penetration
and impact / edited by Eric Buzaud, Ioan R. Ionescu, George Z. Voyiadjis. Hoboken, NJ : Wiley, 2010.
XVI, 441 p. : il., h. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781848211841
1. Rezistenţa materialelor 2. Tehnică -- Inginerie
US / eng
93
ROMÂNICA
268. Philosophy of engineering and artifact in the digital age / edited
by Viorel Guliciuc and Emilia Guliciuc. - Newcastle : Cambridge Scholars, 2010.
XI, 292 p. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 259-280.
Index.
ISBN 9781443819701
1. Nanotehnologie 2. Inginerie genetică 3. Robotică
GB / eng
269. POPESCU, SORIN. LiDAR : remote sensing of terrestrial
environments / Sorin Popescu. - Boca Raton, FL : CRC Press, 2010.
300 p. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-1-420-04763-9
1. Cartografiere cu laser 2. Tehnologie
US / eng
270. TOPAN, DUMITRU. Advanced analysis of electric circuits /
Dimitru Topan, Lucian Mandache, Roland Süsse ; translations from romanian
Adriana Marinescu. - Langenwiesen : Wissenschaft und Technik Verlag, 2010.
XII, 278 p. : graf. ; 24 cm.
ISBN 978-3-936404-51-7
1. Circuite electrice 2. Electrotehnică
DE / eng = rum
620 Materiale. Merceologie. Energetică
271. BĂDESCU, VIOREL. Physics of nanostructured solar cells /
edited by Viorel Badescu and Marius Paulescu. - New York : Nova Science
Publishers, 2010.
XV, 522 p. : il. ; 27 cm. - (Renewable energy. research, development and
policies).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781608761104
1. Resurse energetice -- Conservare 2. Energie alternativă -- Cercetări
US / eng
94
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
630 Silvicultură
272. Mapping forestry / edited by Peter Eredics. - Redlands, CA : ESRI
Press, 2010.
VI, 180 p. : h. ; 28 cm.
Bibliogr.
Conţine: GIS for Romanian forest management planning.
ISBN 9781589482098
1. Ecologie -- Management 2. Silvicultură -- Management
US / eng
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit
273. European ungulates and their management in the 21st century /
edited by Marco Apollonio, Reidar Andersen, Rory Putman. - New York :
Cambridge University Press, 2010.
XIII, 604 p. : il., h. ; 26 cm.
Bibliogr.
Conţine: Ungulates and their management in Romania / Ion Micu.
ISBN 9780521760614
1. Animale sălbatice -- Protecţie 2. Ecologie -- Management
3. Vânătoare -- Legislaţie
US / eng
65 Management. Conducere şi organizare
274. Enterprise information systems for business integration in SMEs
: technological, organizational, and social dimensions / edited by Maria
Manuela Cruz-Cunha, Călin Gurău. - Hershey, PA : Business Science Reference,
2010.
XXXI, 573 p. : il. ; 29 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781605668925
1. Managementul afacerilor
US / eng
95
ROMÂNICA
655 Industrii poligrafice
275. BORSA, GEDEON. Brassói román nyomda a 18. század első
felében / Borsa Gedeon. - Budapest : Gondolat, 2010.
145 p. : facs. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 143-145.
ISBN 978-963-693-219-0
1. Braşov
2. Tipografii -- Transilvania -- Istorie 3. Tipografi maghiari -- Biografie
655(498 Braşov)"17"
HU / hun
7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT
276. Uncorporate identity / edited by Marina Vishmidt, Boris Groys. Baden : Lars Müller Publishers, 2010.
608 p. : il., h. ; 24 cm.
Bibliogr.
Conţine: Haunted by ambiguity: a conversation with Mariana Celac /
Mihnea Mircan. Romania and the EU Horizons: Foreverism / Mihnea Mircan.
ISBN 9783037781692
1. Corporaţii -- Branding -- Imagine 2. Design industrial
3. Arhitectură industrială
DE / eng
71 Urbanism
277. BOŞTENARU DAN, MARIA. Der wiederentdeckte grünraum =
Spaţiul verde redescoperit / Maria Boştenaru Dan. - Göttingen : Cuvillier, 2010.
320 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-3-86955-374-0
1. Arhitectură peisagistică -- Parcuri, promenade
2. Urbanism -- Spaţiu public -- Concepte
DE / ger
96
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
72 Arhitectură
278. BOŞTENARU DAN, MARIA. Housing in Bucharest, Romania :
an analysis of vulnerability to earthquakes / Maria Boştenaru Dan. - Göttingen :
Cuvillier, 2010.
454 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 9783869553368
1. Urbanism -- Spaţiu public -- Concepte
2. Arhitectură urbană -- Bucureşti -- Locuinţe
3. Cutremure -- Bucureşti -- Vulnerabilitate
DE / eng
279. BOŞTENARU DAN, MARIA. Vernacular and modernist
housing in Germany and Romania : an analysis of vulnerability to
earthquakes / Maria Boştenaru Dan. - Göttingen : Cuvillier, 2010.
252 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 9783869552996
1. Arhitectură urbană -- Bucureşti -- Locuinţe
2. Cutremure -- Bucureşti -- Vulnerabilitate
3. Arhitectură urbană -- Germania
DE / eng
280. ESPEGEL, CARMEN. Aires modernos : E. 1027, maison en
bord de mer : Eileen Gray y Jean Badovici, 1926-1929 / Carmen Espegel. Madrid : Mairea Libros, 2010.
344 p. : il. ; 21 cm. - (Razón común ; 2).
ISBN 978-84-92641-26-0
1. Gray, Eileen 2. Badovici, Jean
3. Arhitecţi români -- Exil -- Franţa 4. Arhitectură modernistă -- Franţa
5. Arhitectură urbană -- Franţa -- Proiecte
ES / spa
ROMÂNICA
97
281. HUREZEANU, EMIL. Villages with fortified churches in
Transylvania = Aşezări săteşti cu biserici fortificate din Transilvania / Emil
Hurezeanu ; translations by Virgil Olteanu. - Segovia : Artec, 2009.
143 p. : il. color ; 30 cm. - (World heritage cities of humanity).
Ed. bilingvă în limbile engleză şi română.
ISBN 9788489183421
1. Biserici săseşti fortificate -- Transilvania
2. Arhitectură religioasă -- Transilvania
ES / eng
282. REBENGIUC, TUDOR. The nature of language in Orthodox
Church architecture : a hermeneutical approach : thesis / Tudor Rebengiuc. Cincinnati, OH : University of Cincinnati Press, 2010.
89 p. : il. ; 29 cm.
Bibliogr.
Thesis (M.S.-ARCH.). Advisor: John E. Hancock.
1. Arhitectură bisericească românească -- Iconografie bizantină
2. Hermeneutică teologică -- Liturghie 3. Arhitectură şi religie
US / eng
283. Rural and urban : architecture between two cultures / edited by
Andrew Ballantyne. - New York : Routledge, 2010.
XV, 214 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Rurality as a locus of modernity: Romanian interwar architecture
/ Carmen Popescu.
ISBN 9780415552134
1. Arhitectură şi societate 2. Arhitectură rurală 3. Arhitectură urbană
4. Arhitectură interbelică -- România
US / eng
98
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
284. TĂTARU-CAZABAN, BOGDAN. Monastery of Horezu =
Mănăstirea Hurezi / Bogdan Tataru-Cazaban ; translations Virgil Olteanu ;
photography José M. Díez Laplaza. - Segovia : Artec, 2009.
142 p. : il. color ; 30 cm. - (World heritage cities of humanity in Spain
under the patronage of UNESCO).
Ed. bilingvă în limbile engleză şi română.
ISBN 9788489183414
1. Arhitectură religioasă -- Patrimoniu
2. Mănăstiri ortodoxe -- România
ES / eng
285. La via del marmo artificiale : da Rima a Bucarest e in Romania
tra ottocento e novecento = Drumul marmurei artificiale : de la Rima la
Bucureşti şi în alte oraşe româneşti în perioada lui Carol I / a cura di Enrica
Ballarè. - Magenta : Zeisciu, 2010.
415 p. : il., h. ; 33 cm.
Bibliogr. p. 414-415.
ISBN 9788887405354
1. Arhitectură -- Istorie -- Europa 2. Arhitectură tradiţională
3. Materiale de construcţii
IT / ita
73/76 Arte plastice. Desen tehnic
286. Bukarest - Budapest híd : kortárs román és magyar művészet :
Hunya Gábor gyűjteménye = Bucharest - Budapest bridge : contemporary
romanian and hungarian arts : the Gabor Hunya collection / szerkesztette
Adrian Guţa, Ébli Gábor, Kürti Emese, és Mara Raţiu. - Budapest : Vince Kiadó,
2009.
216 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 9789639731899
1. Hunya, Gábor
1. Arte plastice contemporane 2. Arte plastice -- România
3. Colecţii particulare -- Ungaria
HU / hun
ROMÂNICA
99
287. Daniel Knorr - Led R. Nanirok : haute culture, odd culture /
editors: Adam Szymczyk, Bogdan Ghiu, Dieter Roelstrate, Alina Serban ;
translations Claudia Rada. - Zurich : JRP / Ringier, 2010.
293 p. : il. ; 18 cm.
ISBN 9783037640784
1. Knorr, Daniel
1. Artişti plastici români -- Prezentare
2. Arte vizuale -- Experiment artistic
CH / eng
288. Dialogue des mondes : Victor Brauner et les arts primitifs / textes
de Jeanne Brun, Philippe Bourgouin et Didier Semin. - Paris : Galerie Samy Kinge,
2010.
141 p. : il. ; 25 cm.
ISBN 9782951932630
1. Brauner, Victor
1. Arte plastice -- Istorie şi critică 2. Pictori români -- Exil -- Paris
3. Suprarealism
FR / fre
289. LANCHNER, CAROLYN. Constantin Brancusi / Carolyn
Lanchner. - New York : Museum of Modern Art, 2010.
98 p. : il. ; 21 cm. - (MoMA artist).
ISBN 9780870707872
1. Brâncuşi, Constantin 2. Sculptori români -- Exil -- Franţa
3. Sculptură românească
US / eng
290. Prosōpa tou monternismou : hēzōgraphikē stē Voulgaria, tēn
Hellada kai tē Roumania : 1910-1940 / epimeleia keimenōn Hermēs Katharakēs.
- Athena : Hidryma Eikastikōn Technōn & Mousikēs V & M Theocharakē, 2010.
223 p. : il. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 220-223.
Index.
ISBN 9789609800877
1. Arte plastice -- Pictură -- Balcani
2. Pictură modernă -- Critică şi interpretare
3. Pictură românească modernă
GR / gre
100
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
291. SIARI, SABRINA. Călin Alupi : 1906-1988 : Sinceritate : album
réalisée à l'occasion de l'exposition présentée à la Mairie du Ve
arrondissement de Paris, du 10 au 27 mars 2010 / par Sabrina Siari. - Paris :
Beaux-arts éditions, 2010.
81 p. : il. ; 29 cm. - (Beaux-arts magazine).
ISBN 978-2-8427-8728-8
1. Alupi, Călin 2. Pictori români 3. Postimpresionism
4. Arte plastice -- Pictură -- Expoziţie retrospectivă
FR / fre
292. STOICHIŢĂ, VICTOR IERONIM. Cómo saborear un cuadro y
otros estudios de historia del arte / Victor I. Stoichita ; traducción de Anna Maria
Coderch. - Madrid : Cátedra, 2009.
394 p. : il. color ; 24 cm. - (Ensayos Arte Catedra).
ISBN 9788437626109
1. Arte plastice -- Istorie şi critică 2. Arte plastice şi societate
ES / spa
293. VELCESCU, LEONARD. Les Daces dans la sculpture romaine :
étude d'iconographie antique / Leonard Velcescu. - Saint-Estève : Presses
littéraires, 2010.
302 p. : il. ; 26 cm.
Bibliogr.
ISBN 9782350733692
1. Sculptură antică -- Critică şi interpretare 2. Iconografie
3. Artă romană -- Dacia
FR / fre
77 Fotografie
294. Mona Vătămanu and Florin Tudor / editors: Cosmin Costinaş, Jill
Winder. - Rotterdam : Post editions, 2010.
111 p. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 106.
ISBN 9789460830037
1. Vătămanu, Mona 2. Tudor, Florin
3. Fotografie artistică 4. Artişti plastici români 5. Multimedia
NL / eng
101
ROMÂNICA
295. SAUSSIER, GILLES. Le tableau de chasse / Gilles Saussier ;
éditeurs: David Barriet, Béatrice Dider. - Cherbourg : Point du jour, 2010.
135 p. : il. color ; 24 cm.
ISBN 9782912132635
1. Fotografii documentare 2. Revoluţia Română din Decembrie 1989
FR / fre
78 Muzică
296. BENTOIU, PASCAL. Masterworks of George Enescu : a
detailed analysis / Pascal Bentoiu ; translated by Lory Wallfisch. - Lanham, MD :
Scarecrow Press, 2010.
XII, 574 p. : il. ; 27 cm.
Tit. orig. (română): Capodopere enesciene.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780810876651
1. Enescu, George
2. Compozitori români -- Monografie
3. Muzică clasică românească -- Critică şi interpretare
US / eng = rum
297. LANG, KLAUS. Celibidache und Furtwängler : der grosse
philharmonische konflikt in der Berliner nachkriegszeit / Klaus Lang. Augsburg : Wissner, 2010.
416 p. : il. ; 21 cm. - (Celibidachiana ; Bd. 2).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9783896397089
1. Celibidache, Sergiu 2. Furtwängler, Wilhelm
2. Dirijori germani -- Evocare 3. Dirijori români -- Exil -- Biografie
4. Muzică simfonică -- Istorie şi critică
DE / ger
102
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
298. POPESCU-JUDETZ, EUGENIA. A summary catalogue of the
turkish makams / Eugenia Popescu-Judetz. - Beşiktaş : Pan Yayincilik, 2010.
163 p. ; 24 cm. + 1 CD-ROM.
Bibliogr. p. 117-126.
ISBN 9789944396691
1. Muzică -- Teorie 2. Manuscrise muzicale
3. Muzică -- Turcia -- Istorie şi critică
TR / eng
791/792 Arta spectacolului
299. CINPOEŞ, NICOLETA. Shakespeare's Hamlet in Romania :
1778-2008 : a study in translation, performance, and cultural adaptation /
Nicoleta Cinpoes ; with a foreword by Carol Chillington Rutter. - Lewiston, NY :
The Edwin Mellen Press, 2010.
VI, 313 p. : il. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr. p. 281-301.
ISBN 9780773436718
1. Shakespeare, William 2. Dramaturgie elisabetană -- Traduceri
3. Teatru -- România -- Istorie 3. Teatru şi societate
US / eng
300. L' enfant qui meurt : motif avec variations / sous la direction de
Georges Banu ; coordonné par Isabelle Ansart et Véronique Perruchon. Montpellier : L' Entretemps, 2010.
318 p. : il. ; 21 cm. - (Champ théâtral).
Bibliogr. p. 308-310.
ISBN 978-2-35539-117-0
1. Teatru contemporan -- Estetică 2. Teatru -- Teme, motive
3. Diasporă română
FR / fre
103
ROMÂNICA
301. Genre and performance : film and television / edited by Christine
Cornea. - Manchester : Manchester University Press, 2010.
X, 215 p. : il. ; 23 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780719079801
1. Cinematografie contemporană 2. Televiziune -- Programe
GB / eng
302. SCHÖNE, MARJORIE. Le théâtre d'Eugène Ionesco, figures
géométriques et arithmétiques / Marjorie Schöne. - Paris : L' Harmattan, 2009.
214 p. : il. ; 24 cm. - (Univers théâtral).
Bibliogr. p. 199-202.
ISBN 978-2-296-10816-5
1. Ionesco, Eugène
2. Teatru francez -- Teme, motive
3. Diasporă română
4. Teatru experimental
FR / fre
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
81 Lingvistică
303. ALKIRE, TI. Romance languages : a historical introduction / Ti
Alkire, Carol Rosen. - Cambridge, UK : Cambridge University Press : New York,
2010.
IX, 377 p. : il. ; 25 cm.
Index.
Bibliogr. p. 364-371.
Conţine: History and structure of Romanian: an overview.
ISBN 9780521889155
1. Limbi romanice -- Morfologie -- Istorie
2. Limba română -- Structură -- Istorie
GB / eng
104
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
304. Edges, heads, and projections : interface properties / edited by
Anna Maria Di Sciullo, Virginia Hill. - Amsterdam : John Benjamins Publishing,
2010.
VI, 265 p. : il. ; 25 cm. - (Linguistik aktuell ; Bd. 156).
Index.
Bibliogr.
Conţine: The grammar of polarity particles in Romanian / Donka F.
Farkas. On the pre-theoretical notion phrasal head : ignoring the left periphery is
always at your own risk / Alexandru Grosu. Predication and the nature of nonfinite relatives in Romance / Ion Giurgea.
ISBN 9789027255396
1. Limba română -- Gramatică
2. Gramatică generală şi comparată -- Sintaxă 3. Lingvistică comparată
NL / eng
305. GIORGI, ALESSANDRA. About the speaker : towards a syntax
of indexicality / Alessandra Giorgi. - Oxford : Oxford University Press, 2010.
VII, 230 p. ; 24 cm. - (Oxford studies in theoretical linguistics ; 28).
Bibliogr. p. 214-223.
Index.
ISBN 9780199571895
1. Lingvistică -- Semantică 2. Lingvistică comparată
3. Limba română
GB / eng
306. Perspectives on language use and pragmatics : a volume in
memory of Sorin Stati / edited by Alessandro Capone. - München : LINCOM
Europa, 2010.
IV, 350 p. : il. ; 21 cm. - (LINCOM studies in pragmatics).
Bibliogr.
ISBN 9783929075724
1. Stati, Sorin
2. Lingvişti români -- Evocare
3. Lingvistică structurală 4. Semantică
DE / eng
105
ROMÂNICA
307. POPA, IOANA. Traduire sous contraintes : littérature et
communisme : 1947-1989 / Ioana Popa. - Paris : CNRS Éditions, 2010.
590 p. ; 23 cm. - (Culture et société).
ISBN 978-2-271-06809-5
1. Cenzură 2. Comunism şi literatură 3. Traducere şi interpretare
FR / fre
308. POPESCU, IOAN-IOVIŢ. Vectors and codes of text / Ioan-Iovitz
Popescu ; in cooperation with Jan Mačutek. - Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2010.
162 p. : il. ; 21 cm. - (Studies in quantitative linguistics ; 8).
Bibliogr.
ISBN 978-3-942303-02-6
1. Lingvistică -- Teorie 2. Lingvistică -- Analiză de text
DE / eng
309. RICHTER, JULIA. Kohärenz und übersetzungskritik : Lucian
Boia's analyse des rumänischen geschichtsdiskurses in deutscher übersetzung.
- Berlin : Frank & Timme, 2010.
135 p. : il. ; 21 cm. - (TransÜD. Arbeiten zur Theorie und Praxis des
Übersetzens und Dolmetschens ; Bd. 24).
Bibliogr. p. 121-135.
ISBN 9783865962218
1. Boia, Lucian 2. Istorici români -- Traduceri în limba germană
3. Analiză lingvistică
DE / ger
811 Limbi individuale
310. Estudios sobre lengua, sociedad y cultura : homenaje a Diana
Bravo / editores: María Bernal y Nieves Hernández Flores. - Stockholm :
Departamento de Español, Portugués y Estudios Latinoamericanos, Universidad de
Estocolmo, 2010.
222 p. : il. ; 25 cm. - (Acta Universitatis Stockholmiensis ; 27).
Conţine: Cortesía y gestión de imagen en entrevistas con jóvenes
caribeños / Domnita Dumitrescu.
ISBN 9789186071431
1. Bravo, Diana 2. Filologi suedezi -- Evocare
3. Lingvistică comparată 4. Limba spaniolă -- Studiu şi predare
SE / spa
106
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
311. FLOREA, LIGIA-STELA. Dictionnaire des verbes du français
actuel : constructions, emplois, synonymes / Ligia Stela Florea, Catherine Fuchs
; avec la collaboration de Frédérique Mélanie-Becquet. - Paris : Ophrys, 2010.
XXIII, 269 p. ; 22 cm. - (L' essentiel français).
Bibliogr.
ISBN 9782708012455
1. Limba franceză -- Dicţionare 2. Limba franceză contemporană
FR / fre
312. TUZZI, ARJUNA. Quantitative anlaysis of italian texts / by
Arjuna Tuzzi, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann. - Lüdenscheid : RAMVerlag, 2010.
161 p. : graf. ; 21 cm. - (Studies in quantitative linguistics ; 6).
Bibliogr.
ISBN 978-3-942303-00-2
1. Lingvistică aplicată 2. Limba italiană
DE / eng
313. WEBER, ELKE. Die mundart von sächsisch-regen in
Nordsiebenbürgen / Elke Weber. - Heidelberg : Arbeitskreis für Siebenbürgische
Landeskunde, 2010.
281 p. : h., tab. ; 23 cm. - (Transsylvanica).
Bibliogr. p. 255-261.
ISBN 978-3-929848-78-6
1. Limba germană -- Dialecte -- Transilvania
2. Limba germană -- Topică
811.112.2'282.3(498.4)
DE / ger
811.135.1 Limba română
314. DELETANT, DENNIS. Complete Romanian / Dennis Deletant,
Yvonne Alexandrescu. - London : Teach Yourself Books, 2010.
272 p. ; 20 cm. - (Teach Yourself).
ISBN 9781444105582
1. Limba română -- Lexic 2. Limba română contemporană
GB / eng
107
ROMÂNICA
315. FOCŞENEANU, ANCA. Zero kara hanaseru rūmaniago : kaiwa
chūshin / by Anca Focseneanu ; translation by Nobuya Iimori. - Tokyo :
Sanshusha, 2010.
158 p. ; 21 cm.
ISBN 978-4-384-05488-0
1. Limba română contemporană 2. Limba română -- Gramatică
JP / jpn = rum
316. SPÎNU, LAURA. Palatalization in Romanian : experimental and
theoretical approaches : thesis / Laura Spinu. - Newark, DE : University of
Delaware, 2010.
188 p. ; 28 cm.
Thesis (Ph.D.). Advisor: Irene Vogel.
ISBN 9781124241371
1. Limba română -- Fonetică 2. Limba română -- Dialecte
US / eng
82 Literatură
317. Best European fiction 2011 / edited and with an introduction by
Aleksandar Hemon ; preface by Colum McCann. - Champaign, IL : Dalkey
Archive Press, 2010.
XIX, 511 p. ; 23 cm.
Conţine: Romania. Goose chase / Lucian Dan Teodorovici.
ISBN 9781564786005
1. Literatură europeană -- Povestiri -- Antologii
2. Literatură română -- Povestiri -- Traducere
US / eng
318. MANEA, NORMAN. L' ombre du mur : chroniques du mur de
Berlin / Velibor Čolić, Norman Manea, Bessa Myftiu, Wlodzimierz Odojewski,
…. - Paris : Syrtes, 2009.
308 p. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-2-84545-151-3
1. Literatură europeană -- Proză -- Traducere
2. Literatură -- Europa de Est -- Antologii 3. Literatură şi politică
FR / fre = mul
108
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
319. Playwrights before the fall : drama in Eastern Europe in times of
revolution / edited by Daniel Gerould ; with a preface by Dragan Klaić ;
translations by Alison Sinclair. - New York : Martin E. Segal Theatre Center,
2009.
XXI, 439 p. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 410-411.
Conţine: Horses at the window / Matei Visniec.
ISBN 9780979057083
1. Literatură europeană -- Teatru -- Antologii
2. Literatură europeană -- Teatru -- Traducere
US / eng
82.09 Critică şi istorie literară
320. BANAUCH, EUGEN. Apropos Canada = À propos du Canada :
fünf jahre graduiertentagungen der Kanada-studien / Eugen Banauch,
Elisabeth Damböck, Anca-Raluca Radu. - Frankfurt : Peter Lang, 2010.
240 p. : graf. ; 22 cm.
Ed. multilingvă.
Bibliogr. la sfârşitul capitolelor.
Conţine: Emotion and generation. Strategies of encoding emotion in
Michael Ondaatje's love poetry / Otilia Teodorescu.
ISBN 978-3-631-59472-8
1. Literatură canadiană de limbă franceză -- Istorie şi critică
2. Scriitori canadieni -- Evocare
821.111(71).09
821.133.1(71).09
DE / mul
321. BARTHA, KATALIN ÁGNES. Shakespeare Erdélyben : XIX.
századi magyar nyelvű recepció / Bartha Katalin Ágnes. - Budapest :
Argumentum, 2010.
422 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek ; 167).
ISBN 9789634465645
1. Shakespeare, William 2. Dramaturgie elisabetană -- Traduceri
3. Literatură engleză -- Teatru -- Istorie şi critică
4. Literatură engleză -- Receptare -- Transilvania
HU / hun
ROMÂNICA
109
322. BĂLĂIŢĂ, RALUCA. Le discours théâtral d'Eugène Ionesco : l'
énonciation entravée / Raluca Bălăiţă ; préface de Valentina Agrigoroaiei. - Dijon
: Editions Universitaires de Dijon, 2010.
234 p. ; 24. - (Espaces francophones).
Index.
Bibliogr. p. 209-225.
ISBN 978-2-915611-53-3
1. Ionesco, Eugène
2. Literatură franceză -- Teatru -- Istorie şi critică 3. Diasporă română
FR / fre
323. BERAY, PATRICE. Retrouver Fondane / Patrice Beray, Louis
Janover. - Arles : Nuit, 2010.
78 p. ; 14 cm. - (Poches).
Bibliogr. p. 77-78.
ISBN 9782917431559
1. Fondane, Benjamin
2. Scriitori evrei din România -- Exil -- Franţa
3. Literatură franceză -- Istorie şi critică 4. Avangardă literară
FR / fre
324. BINGGELI, URSULA. Mutter, wo übernachtet die sprache? : 14
porträts mehrsprachiger autorinnen und autoren in der Schweiz / Ursula
Binggeli ; vorwort von Francesco Micieli ; fotografien von Alessandro Della Bella.
- Zürich : Limmat Verlag, 2010.
144 p. : il. ; 25 cm.
Conţine: Marius Daniel Popescu / Roland Maurer.
ISBN 9783857916151
1. Literatură -- Multiculturalism -- Elveţia 2. Scriitori români -- Exil
3. Exilul în literatură -- Alienare
CH / ger
325. BOCHMANN, KLAUS. Einführung in die rumänische sprachund literaturgeschichte / Klaus Bochmann, Heinrich Stiehler. - Bonn :
Romanistischer Verlag, 2010.
263 p. ; 21 cm. - (Bibliographica et fundamenta romanica ; Bd. 6).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9783861431916
1. Limba română contemporană 2. Literatură română -- Istorie şi critică
DE / ger
110
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
326. Christianity and romance in medieval England / edited by
Rosalind Field, Phillipa Hardman, Raluca L. Radulescu. - Rochester, NY : D.S.
Brewer, 2010.
XXI, 204 p. ; 25 cm. - (Christianity and culture).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781843842194
1. Literatură şi creştinism 2. Literatură medievală -- Teme, motive
3. Literatură engleză -- Istorie şi critică
US / eng
327. Ciudad en obras : metáforas de lo urbano en la literatura y en
las artes / Eugenia Popeanga, Coord. ; Edmundo Garrido Alarcón, Rocío Peñalta
Catalán, Diego Muñoz Carrobles, Eds. - Bern : Peter Lang, 2010.
402 p. - (Perspektiven der Germanistik und Komparatistik in Spanien ; 2).
Bibliogr. p. 377-394.
Conţine: La estación: un cruce de caminos / Doina Popa-Liseanu. Una
maison respetable en la ciudad: el prostíbulo / Laura Eugenia Tudoras.
ISBN 978-3-0343-0478-8
1. Literatură comparată -- Istorie şi critică
2. Literatură comparată -- Teme, motive
3. Spaţiu public -- Oraş -- Aspect artistic
82.09:913(4-21)
711.4(4)
CH / spa
328. COUQUIAUD, MAURICE. Chroniques de l'étonnement : de la
science au poème / Maurice Couquiaud ; préface de Charles Dobzynski ; avantpropos de Basarab Nicolescu. - Paris : L' Harmattan, 2008.
218 p. ; 22 cm. - (Critiques littéraires).
Bibliogr.
ISBN 9782296069527
1. Fantasticul în literatură
2. Literatură franceză -- Poezie -- Istorie şi critică
FR / fre
ROMÂNICA
111
329. Cztery wersje jednej kultury : scalenie rozproszonego
dziedzictwa literatury środkowoeuropejskiej = Four versions of one culture :
a synthesis of the dispersed content of central european literature / Zdenĕk
Uhlíř, Eugenijus Saviščevas, Jerzy Kaliszuk ; przekład Elżbieta Puławska. Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2010.
125 p. : facs., il. ; 20 cm. + 1 CD-ROM.
Ed. bilingvă în limbile polonă şi engleză.
ISBN 978-83-7009-650-2
1. Literatură europeană -- Teme, motive
2. Literatură română veche -- Istorie şi critică 3. Literatură comparată
008(4-191.2+4-12)(0.034)
PL / pol
330. European romanticism : a reader / edited by Stephen Prickett,
Simon Haines, Benjamin Morris. - London : Continuum, 2010.
XXX, 1032 p. ; 25 cm.
Index.
ISBN 978-1-4411-1764-9
1. Literatură -- Romantism -- Europa
2. Literatură română -- Romantism 3. Literatură -- Teme, motive
821.135.1.02 Romantism
82(4).02 Romantism
GB / eng
331. FARKAS, JENŐ. Vígjátéktól az avantgárdig : tanulmányok /
Farkas Jenő. - Budapest : Palamart, 2010.
220 p. ; 21 cm.
Bibliogr.
ISBN 978-963-86287-5-6
1. Literatură română -- Teme, motive
2. Literatură română -- Istorie şi critică
HU / hun
332. FROSIN, CONSTANTIN. L' autre Cioran : Cioran lève le
masque / Constantin Frosin. - Paris : L' Harmattan, 2010.
260 p. ; 22 cm. - (Critiques littéraires).
ISBN 9782296118522
1. Cioran, Emil
2. Scriitori români -- Exil -- Franţa
3. Scriitori români -- Critică şi interpretare
FR / fre
112
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
333. Gedächtnis der literatur : erinnerungskulturen in den
südosteuropäischen ländern nach 1989 : Rumänien im Blickfeld / Hrsg.: Edda
Binder-Iijima, Romanita Constantinescu, Edgar Radtke, Olivia Spiridon. Ludwigsburg : Pop Verlag, 2010.
536 p. : il. ; 20 cm.
Bibliogr.
ISBN 978-3-86356-001-0
1. Literatură română -- Eseu -- Istorie şi critică
2. Literatură contemporană -- Teme, motive
DE / ger
334. Giorgio Bassani a 10 anni dalla morte : atti del convegno
internazionale di studi / a cura di Elena Pîrvu. - Firenze : F. Cesati, 2010.
301 p. ; 23 cm. - (Quaderni della Rassegna ; 64).
Bibliogr.
ISBN 9788876674020
1. Bassani, Giorgio
2. Scriitori italieni -- Critică şi interpretare
3. Literatură italiană -- Teme, motive
IT / ita
335. GNANI, PAOLA. Scrivere poesie dopo Auschwitz : Paul Celan e
Theodor W. Adorno / Paola Gnani ; prefazione di Piero Stefani. - Firenze :
Giuntina, 2010.
179 p. ; 20 cm. - (Schulim Vogelmann).
Bibliogr.
ISBN 9788880573562
1. Celan, Paul 2. Adorno, Theodor W.
3. Literatură germană -- Poezie -- Istorie şi critică
4. Poeţi evrei de limbă germană 3. Diasporă română
IT / ita
336. ILIE, PAUL. The grotesque æsthetic in spanish literature, from
the Golden Age to modernism / Paul Ilie. - Newark, DE : Juan de la Cuesta,
2009.
300 p. ; 21 cm. - (Hispanic monographs).
ISBN 9781588711519
1. Literatură spaniolă -- Istorie şi critică
2. Literatură spaniolă -- Teme, motive 3. Grotesc
US / eng
ROMÂNICA
113
337. James Joyce and after : writer and time / editors, Katarzyna
Bazarnik, Arleen Ionescu and Bożena Kucała. - Newcastle upon Tyne : Cambridge
Scholars, 2010.
VI, 220 p. ; 22 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781443820721
1. Joyce, James
2. Literatură engleză -- Istorie şi critică
3. Literatură -- Teme, motive
GB / eng
338. LEUSSE-LE GUILLOU, SONIA DE. Eugène Ionesco, de
l'écriture à la peinture / Sonia de Leusse-Le Guillou ; préface de Robert
Abirached ; traductions inédites en français par Marie-France Ionesco. - Paris : L'
Harmattan, 2010.
344 p. : il. ; 24 cm. - (Histoire et idées des arts).
Bibliogr. p. 291-328.
ISBN 978-2-296-12947-4
1. Ionesco, Eugène
2. Literatură franceză -- Critică şi interpretare
3. Scriitori români -- Exil -- Franţa 4. Diasporă română
FR / fre = rum
339. MIRON, DAN. From continuity to contiguity : toward a new
Jewish literary thinking / Dan Miron. - Stanford : Stanford University Press,
2010.
XIV, 543 p. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780804762007
1. Literatură evreiască -- Istorie şi critică
2. Literatură evreiască -- Teme, motive
US / eng
114
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
340. MIRON, DAN. The prophetic mode in modern Hebrew poetry /
Dan Miron. - Milford : Toby Press, 2010.
VII, 633 p. ; 22 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781592642830
1. Literatură evreiască modernă -- Poezie -- Istorie şi critică
US / eng
341. Otkrivanie srba : srpska knizhevnost u Rumuniji / priredili: Sveta
Madjarevič, dr. Slavomir Gvozdenovič, Liubinka Perinats Stankov, Ivo Muntian. Kraguievats : Riznitsa, 2009.
212 p. ; 24 cm.
Conţine note bibliografice.
ISBN 978-86-88045-01-8
1. Literatură sârbă din România -- Istorie şi critică
2. Scriitori sârbi din România -- Evocare
821.163.41(498)-1(082)
821.163.41(498)-32(082)
YU / scc
342. PATAPIEVICI, HORIA-ROMAN. Los ojos de Beatriz : cómo
era realmente el mundo de Dante / Horia-Roman Patapievici ; traducción del
rumano de Natalia Izquierdo López. - Madrid : Siruela, 2007.
158 p. : il. ; 15 cm. - (Biblioteca de ensayo ; 39).
Tit. orig. (română): Ochii Beatricei.
ISBN 9788498411287
1. Alighieri, Dante
2. Literatură italiană -- Istorie şi critică 3. Literatură -- Teme, motive
ES / spa = rum
343. PÂRVULESCU, ANCA. Laughter : notes on a passion / Anca
Parvulescu. - London : MIT Press, 2010.
208 p. : il. ; 23 cm. - (Short circuits).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9780262514743
1. Literatură -- Teme, motive 2. Literatură şi divertisment
3. Literatură şi societate
GB / eng
ROMÂNICA
115
344. POPESCU, MONICA. South African literature beyond the Cold
War / Monica Popescu. - New York : Palgrave Macmillan, 2010.
XI, 237 p. ; 22 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780230617391
1. Literatură sud-africană -- Istorie şi critică 2. Literatură şi politică
US / eng
345. POPESCU, ROXANA MARIA. Overlooked : representations of
the balcony in print and paint, from Boccaccio to Caillebotte : thesis / Roxana
Maria Popescu. - Cambridge, MA : Harvard University, 2010.
X, 245 p. : il. ; 29 cm.
Index.
Bibliogr.
Thesis(Ph.D.).
1. Boccaccio, Giovanni 2. Caillebotte, Gustave
3. Literatură comparată -- Teme, motive 4. Literatură şi artă
US / eng
346. RADU, ROBERT. Nach London! : der modernisierungsprozess
Englands in der literarischen inszenierung von Georg Christoph Lichtenberg,
Heinrich Heine und Theodor Fontane / Robert Radu. - Frankfurt am Main :
Lang, 2010.
126 p. ; 21 cm. - (Europäische Hochschulschriften. Deutschen Sprache
Literatur ; Bd. 2000).
Index.
Bibliogr. p. 119-124.
ISBN 9783631601501
1. Lichtenberg, Georg Christoph 2. Heine, Heinrich
3. Fontane, Theodor
4. Literatură germană -- Istorie şi critică
5. Literatură germană -- Teme, motive
DE / ger
116
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
347. Realism, anti-realism in 20th-century literature / edited by
Christine Baron, Manfred Engel. - Amsterdam : Rodopi, 2010.
235 p. : il. ; 22 cm. - (Internationale Forschungen zur allgemeinen und
vergleichenden Literaturwissenschaft ; Bd. 142).
Conţine: Realism and fantasy in novels by Kubin, Raspail, and
Cărtărescu / Virgil Nemoianu.
ISBN 978-90-420-3115-9
1. Literatură şi filozofie 2. Postmodernism -- Teme, motive
NL / eng
348. Les Roumains et le roman / contributions de Massimo Rizzante,
Adrian Mihalache, Nicolae Manolescu, Georges Banu. - Paris : Flammarion, 2010.
200 p. ; 17 cm. - (L' atelier du roman ; 64).
ISBN 978-2-08-123187-0
1. Literatură română -- Roman -- Istorie şi critică
2. Literatură română -- Teme, motive
FR / fre
349. TĂNASE, VIRGIL. Kamyu / Virgil Tanase, Junko Kanda, Hisayo
Onishi. - Tokyo : Shōdensha, 2010.
419 p. ; 20 cm. - (Garimaru Shin Hyoden Shirizu Sekai Ketsubutsu ; 6).
ISBN 978-4-396-62072-1
1. Camus, Albert
2. Scriitori francezi -- Critică şi interpretare
3. Literatură franceză -- Istorie şi critică 4. Existenţialism
JP / jpn
350. VARTIC, ION. Cioran ingenuo y sentimental / Ion Vartic ;
traducción de Francisco Javier Marina Bravo. - Zaragoza : Mira Editores, 2009.
260 p. ; 19 cm.
Tit. orig. (română): Cioran naiv şi sentimental.
ISBN 978-84-8465-299-1
1. Cioran, Emil 2. Scriitori români -- Exil -- Franţa
3. Filozofie şi literatură -- Istorie şi critică
ES / spa = rum
ROMÂNICA
117
351. VINTILĂ, VLAD TUDOR. After Iphis : Ovidian non-normative
sexuality in Dante and Ariosto : thesis / Vlad Tudor Vintila. - New York :
Columbia University Press, 2010.
228 p. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 221-228.
Thesis (Ph. D.). Advisor Teodolinda Barolini.
ISBN 9781124174372
1. Literatură italiană -- Istorie şi critică
2. Literatură medievală -- Teme, motive
US / eng
352. VLAD, ION. The novel of crepuscular universes : essay :
Thomas Mann, Robert Musil, Hermann Broch, ... / Ion Vlad ; english
translations by Delia Dragulescu. - Boulder, CO : East European Monographs,
2010.
XXXV, 128 p. ; 22 cm. - (East European monographs ; 764).
ISBN 9780880336635
1. Mann, Thomas 2. Musil, Robert 3. Broch, Hermann
4. Literatură europeană -- Istorie şi critică
5. Literatură europeană -- Teme, motive
US / eng = rum
353. WEBER, ANNEMARIE. Rumäniendeutsche? : Diskurse zur
gruppenidentität einer minderheit : 1944-1971 / Annemarie Weber. - Köln :
Böhlau, 2010.
VIII, 342 p. : il. ; 24 cm. - (Studia Transylvanica ; Bd. 40).
Bibliogr.
ISBN 9783412205386
1. Presă literară germană din România
2. Literatură germană din România -- Istorie şi critică
DE / ger
118
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
354. WINDISCH-MIDDENDORF, RENATE. Der mann ohne
vaterland : Hans Bergel, leben und werk / Renate Windisch-Middendorf. Berlin : Frank & Timme, 2010.
163 p. : il., h. ; 21 cm. - (Forum: Rumänien ; 5).
Bibliogr.
ISBN 9783865962751
1. Bergel, Hans
2. Scriitori germani din România
3. Literatură germană din România -- Istorie şi critică
DE / ger
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză
355. BOWEN, RHYS. Royal blood : a Royal spyness mystery / Rhys
Bowen. - New York, NY : Berkley Prime Crime, 2010.
305 p. ; 17 cm.
ISBN 9780425234464
1. Literatură americană -- Roman 2. Transilvania în literatură
US / eng
356. CODRESCU, ANDREI. The poetry lesson / Andrei Codrescu. Princeton : Princeton University Press, 2009.
118 p. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-0691147246
1. Literatură americană -- Roman 2. Diasporă română
US / eng
357. DEKKER, TED. Immanuel's veins / Ted Dekker. - Nashville :
Thomas Nelson and Sons, 2010.
367 p. ; 25 cm.
ISBN 9781595540096
1. România în literatură 2. Literatură americană -- Roman
US / eng
358. GOW, KAILIN. The Stoker sisters : Daughters of Dracula /
Kailin Gow. - Calgary : EDGE, 2010.
266 p. ; 23 cm.
ISBN 9781597489478
1. Transilvania în literatură 2. Vampiri -- Ficţiune
3. Literatură canadiană de limbă engleză -- Roman
CA / eng
ROMÂNICA
119
359. GURUIANU, ANDREI. Front porch world view : poems / Andrei
Guruianu. - Charlotte : Main Street Rag Pub., 2009.
VII, 98 p. ; 21 cm.
ISBN 9781599481845
1. Literatură americană -- Poezie 2. Diasporă română
US / eng
360. GURUIANU, ANDREI. Metal and plum : a memoir / Andrei
Guruianu. - Bay City : Mayapple Press, 2010.
119 p. : il. ; 23 cm.
ISBN 9780932412966
1. Literatură americană -- Memorii 2. Diasporă română
US / eng
361. IMBĂRUŞ, AURA. Out of the Transylvania night / Aura
Imbarus. - Del Mar, CA : Bettie Youngs, 2010.
XI, 292 p. : il. ; 22 cm.
ISBN 9780984308125
1. Literatură americană -- Roman autobiografic 2. Diasporă română
US / eng
362. JONES, TERESA L. My Vladislaus Dracula / Teresa L. Jones. Bloomington, IN : AuthorHouse, 2010.
XI, 367 p. ; 23 cm.
ISBN 9781452005737
1. Vlad Ţepeş, domn al Ţării Româneşti
2. Literatură americană -- Roman istoric 3. România în literatură
US / eng
363. MOLNAR, HAYA LEAH. Under a red sky : memoir of a
childhood in Communist Romania / Haya Leah Molnar. - New York : Farrar,
Straus and Giroux, 2010.
X, 302 p. : il. ; 22 cm.
ISBN 9780374318406
1. Diasporă română 2. Literatură americană -- Memorii
US / eng
120
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
364. MOSCALIUC, MIHAELA. Father dirt / Mihaela Moscaliuc. Farmington : Alice James Books, 2010.
82 p. : il. ; 23 cm.
ISBN 9781882295784
1. Literatură americană -- Poezie 2. Diasporă română
US / eng
365. MUNTEANU, VASILE. Godmaker : a book / Vasile Munteanu. Indianapolis, IN : Dog Ear Publishing, 2010.
VI, 246 p. ; 23 cm.
ISBN 9781608445486
1. Literatură americană -- Roman 2. Diasporă română
US / eng
366. POETIS, ELYSSE. The mind of a poetess : a true contemporary
story : memoir / Elysse Poetis. - Waterloo : Von Der Alps Publishing, 2010.
419 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 9780978230203
1. Scriitori români -- Exil -- Canada
2. Literatură canadiană de limbă engleză -- Memorii
CA / eng
367. RADU, KENNETH. Sex in Russia : new and selected stories /
Kenneth Radu. - Montréal : DC Books, 2010.
189 p. ; 23 cm.
ISBN 9781897190654
1. Literatură canadiană de limbă engleză -- Povestiri
2. Diasporă
română
CA / eng
368. RAYBOURN, DEANNA. The dead travel fast / Deanna
Raybourn. - Don Mills : MIRA Books, 2010.
309 p. ; 21 cm.
ISBN 9780778327653
1. Transilvania în literatură 2. Vampiri -- Ficţiune
3. Literatură canadiană de limbă engleză -- Roman
CA / eng
ROMÂNICA
121
369. RĂDULESCU, DOMNICA. Black Sea twilight / Domnica
Radulescu. - London : Doubleday, 2010.
334 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 333-334.
ISBN 9780385614283
1. Literatură americană -- Roman autobiografic 2. Diasporă română
GB / eng
370. RĂDULESCU, DOMNICA. Rakevet le-Tri'esteh / Domnica
Radulescu ; translations from english by Sivan Madar. - Or Yehuda : Kinneret,
2010.
317 p. ; 22 cm.
Tit. orig. (engleză): Train to Trieste.
ISBN 9789655178098
1. Literatură americană -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
IL / heb = eng
371. RĂDULESCU, DOMNICA. Vozom do Trsta : roman / Domnika
Radulesku ; prevela: Dijana Đelošević. - Beograd : Laguna, 2009.
303 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (engleză): Train to Trieste.
ISBN 978-86-521-0090-3
1. Literatură americană -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
821.111(73)-31=163.41
YU / scr = eng
372. ROBINSON, RICK. Manifest destiny / Rick Robinson. - Terra
Alta, WV : Headline Book Publishing, 2010.
296 p. ; 24 cm.
ISBN 9780929915968
1. Literatură americană -- Roman 2. România în literatură
US / eng
373. SANDRU, SORIN. Poems of the Universe / Sorin Sandru. Bloomington, IN : AuthorHouse, 2010.
90 p. ; 19 cm.
ISBN 978-1452087474
1. Literatură americană -- Poezie 2. Diasporă română
US / eng
122
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
374. STĂNESCU, SAVIANA. The New York plays / Saviana Stanescu.
- South Gate, CA : NoPassport Press, 2010.
375 p. ; 23 cm. - (Dreaming the Americas).
ISBN 9780578049427
1. Literatură americană -- Teatru 2. Diasporă română
US / eng
375. UNGER, STEVEN P. In the footsteps of Dracula : a personal
journey and travel guide / Steven P. Unger. - New York : World Audience, 2010.
274 p. : il., h. ; 23 cm.
ISBN 9781935444534
1. Transilvania în literatură
2. Literatură americană -- Jurnal de
călătorie
US / eng
376. Urban arias / edited by Bradford Morrow. - Annandale-on-Hudson :
Bard College, 2010.
367 p. : il. ; 23 cm. - (Conjunctions ; 55).
Conţine: Dada capital of exiles / Norman Manea.
ISBN 9780941964715
1. Literatură americană contemporană -- Nuvelă
2. Literatură americană -- Antologii 3. Diasporă română
US / eng
821.112.2 Literatură germană
377.
AXMANN,
ELISABETH.
Die
kunststrickerin
:
erinnerungssplitter / Elisabeth Axmann ; mitarbeit Jürgen Kostka. - Aachen :
Rimbaud, 2010.
108 p. ; 21 cm. - (Texte aus der Bukowina ; Bd. 53).
ISBN 9783890864938
1. Literatură germană -- Memorii 2. Diasporă română
DE / ger
ROMÂNICA
123
378. CELAN, PAUL. Amapola y memoria = Mohn und gedächtnis :
poemas / Paul Celan ; traducción y notas de Jesús Munárriz. - Madrid : Hiperión,
2010.
158 p. ; 20 cm. - (Poesía Hiperión ; 84).
Tit. orig. (germană): Mohn und gedächtnis.
ISBN 9788475171517
1. Literatură germană -- Poezie -- Traducere
2. Scriitori evrei din România -- Exil
ES / spa
379. CELAN, PAUL. Een dramatische liefde : briefwisseling
Ingeborg Bachmann-Paul Celan : aansluitend de briefwisseling tussen Paul
Celan en Max Frisch en tussen Ingeborg Bachmann en Gisèle CelanLestrange / Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Max Frisch, Gisèle Celan-Lestrange
; bezorgd en becommentarieerd door Bertrand Badiou; vertaald uit het Duits door
Paul Beers. - Amsterdam : Meulenhoff, 2010.
334 p. : il. ; 21 cm. - (Persona ; nr. 4).
Tit. orig. (germană) : Herzzeit, briefwechsel.
ISBN 978-90-290-8478-9
1. Scriitori evrei din România -- Exil -- Germania
2. Literatură germană -- Scrisori -- Traducere
NL / dut = ger
380. CELAN, PAUL. Poemas y prosas de juventud / Paul Celan ;
edición de Barbara Wiedemann ; traducción de José Luis Reina Palazón en
colaboración con Ioana Zlotescu (para los textos rumanos). - Madrid : Trotta, 2010.
245 p. ; 23 cm. - (La dicha de enmudecer).
Tit. orig. (germană): Das Frühwerk.
ISBN 9788498791822
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
2. Literatură germană -- Poezie -- Traducere 3. Diasporă română
ES / spa = rum
124
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
381. FLORESCU, CĂTĂLIN DORIAN. Il massaggiatore cieco /
Cătălin Dorian Florescu ; traducere de Marina Pugliano. - Milano : Giunti, 2008.
336 p. ; 21 cm. - (Giunti Blu).
Tit. orig. (germană): Der Blinde Masseure.
ISBN 9788809055940
1. Literatură elveţiană de limbă germană -- Roman -- Traducere
2. Diasporă română
IT / ger = rum
382. FLORESCU, CĂTĂLIN DORIAN. Le masseur aveugle / Catalin
Dorian Florescu ; traduit de l'allemand par Nicole Casanova. - Paris : Liana Levi,
2008.
347 p. ; 21 cm. - (Littérature).
Tit. orig. (germană): Der blinde masseur.
ISBN 9782867464973
1. Literatură elveţiană de limbă germană -- Roman -- Traducere
2. Diasporă română
FR / fre = ger
383. GABOR, OLIVIA GRATIANA. The stage as "Der Spielraum
Gottes" / Olivia G. Gabor. - New York, NY : Peter Lang, 2006.
254 p. ; 23 cm. - (Studies in modern German literature ; 98).
Bibliogr. p. 225-249.
Index.
ISBN 978-0-8204-7197-6
1. Literatură germană -- Teatru -- Istorie şi critică
2. Dramaturgie germană -- Teme, motive
821.112.2.09-2
US / eng
384. LIPPET, JOHANN. Dorfchronik : ein Roman / Johann Lippet. Ludwigsburg : Pop Verlag, 2010.
789 p. ; 20 cm. - (Epik).
ISBN 978-3-937139-99-9
1. Literatură germană -- Roman 2. Scriitori germani din România
DE / ger
ROMÂNICA
125
385. LIPPET, JOHANN. Im garten von Edenkoben : gedichte /
Johann Lippet. - München : Lyrikedition 2000, 2009.
62 p. ; 22 cm.
ISBN 978-3-86906-033-0
1. Literatură germană -- Poezie 2. Scriitori germani din România
DE / ger
386. MÜLLER, HERTA. Andningsgunga / Herta Müller ; översättning
Karin Löfdahl. - Copenhagen : Leonhardt & Høier, 2010.
283 p. ; 22 cm.
Tit. orig. (germană): Atemschaukel.
ISBN 978-91-46-22053-4
1. Literatură germană -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
821.112.2-31=113.6
821.112.2(498)-31=113.6
DK / dan = ger
387. MÜLLER, HERTA. Człowiek jest tylko bażantem na tym
świecie. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2006.
119 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (germană): Der mensch ist ein grosser fasan auf der welt.
ISBN 83-89755-54-8
1. Literatură germană -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
821.112.2(498)-31=162.1
821.112.2-31=162.1
PL / pol = ger
388. MÜLLER, HERTA. Dziś wolałabym siebie nie spotkać / Herta
Müller ; przelożyla Katarzyna Leszczyńska. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne,
2009.
198 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (germană): Heute wär ich mir lieber nicht begegnet.
ISBN 978-83-7536-150-6
1. Literatură germană -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
821.112.2(498)-31=162.1
821.112.2-31=162.1
PL / pol = ger
126
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
389. MÜLLER, HERTA. En tierras bajas / Herta Müller ; traducción
del alemán de Juan José del Solar. - Madrid : Siruela, 2010.
182 p. ; 23 cm. - (Libros del tiempo ; 250).
Tit. orig. (ger) : Niederungen.
ISBN 9788498410921
1. Literatură germană -- Povestiri -- Traducere 2. Diasporă română
ES / spa = ger
390. MÜLLER, HERTA. Hatsaren kulunka / Herta Müller ; itzultzailea
Ibon Uribarri. - Donostia-San Sebastian : Elkar, 2010.
335 p. ; 22 cm.
Tit. orig. (germană): Atemschaukel.
ISBN 9788497839457
1. Literatură germană -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
ES / spa = ger
391. MÜLLER, HERTA. Huśtawka oddechu / Herta Müller ;
przełożyła Katarzyna Leszczyńska. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2010.
278 p. ; 21 cm. - (Proza świata).
Tit. orig. (germană) : Atemschaukel.
ISBN 9788375362008
1. Literatură germană -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
PL / pol = ger
392. MÜLLER, HERTA. Hoy hubiera preferido no encontrarme a mí
misma / Herta Müller ; traducción del alemán de Juan José del Solar. - Madrid :
Siruela, 2010.
195 p. ; 22 cm. - (Nuevos tiempos ; 179).
Tit. orig. (germană): Heute wär ich mir lieber nicht begegnet.
ISBN 9788498414615
1. Literatură germană -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
ES / spa = ger
ROMÂNICA
127
393. MÜLLER, HERTA. Król kłania się i zabija / Herta Müller ;
przelożyla Katarzyna Leszczyńska. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2009.
204 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (germană): Der König verneigt sich ünd tötet.
1. Literatură germană -- Amintiri -- Traducere 2. Diasporă română
821.112.2(498)-94=162.1
821.112.2-94=162.1
PL / pol = ger
394. MÜLLER, HERTA. Liuliaška daha / Herta Miler ; preveo s
nemačkog Neboiša Barać. - Beograd : Laguna : Zlatni Zmai, 2010.
302 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (germană): Die Atemschaukel.
ISBN 978-86-521-0551-9
ISBN 978-86-83495-32-0
1. Literatură germană -- Roman -- Istorie şi critică 2. Diasporă română
821.112.2(498)-31=163.41
821.112.2-31=163.41
YU / scr = ger
395. MÜLLER, HERTA. Lis już wtedy był myśliwym / Herta Müller ;
przelożyla Alicja Rosenau. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2009.
252 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (germană): Der fuchs war damals schon der Jäger.
ISBN 978-83-7536-154-4
1. Literatură germană -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
821.112.2(498)-31=162.1
821.112.2-31=162.1
PL / pol = ger
396. MÜLLER, HERTA. Maŭm chimsŭng : Herŭt'a Mwillŏ
changp'yŏn sosŏl / Herta Müller ; translated by Pak Kyŏng-hŭi omgim. Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 2010.
319 p. ; 20 cm. - (Munhak Tongne segye).
Tit. orig. (germană): Herztier.
ISBN 9788954612043
1. Diasporă română 2. Literatură germană -- Roman -- Traducere
KR / kor = ger
128
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
397. MÜLLER, HERTA. Niziny / Herta Müller ; przelożyla Katarzyna
Leszczyńska. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2009.
175 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (germană): Niederungen.
ISBN 978-83-89755-60-5
1. Literatură germană -- Proză scurtă -- Traducere 2. Diasporă română
821.112.2(498)-32=162.1
821.112.2-32=162.1
PL / pol = ger
398. MÜLLER, HERTA. Niederungen : prosa / Herta Müller. München : Hanser, 2010.
172 p. ; 21 cm.
ISBN 9783446235243
1. Literatură germană -- Roman 2. Diasporă română
DE / ger
399. MÜLLER, HERTA. Todo lo que tengo lo llevo conmigo / Herta
Müller ; trad. del alemán de Rosa Pilar Blanco. - Madrid : Nuevos Tiempos, 2010.
269 p. ; 21 cm. - (Siruela).
Tit. orig. (germană): Atemschaukel.
ISBN 978-84-9841-400-4
1. Literatură germană -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
821.112.2(498)-31=134.2
821.112.2-31=134.2
ES / spa = ger
400. MÜLLER, HERTA. Yodomi : tanpenshū / Herta Müller ;
translations by Yamamoto Hiroshi. - Tokyo : Sanshusha, 2010.
240 p.
Tit. orig. (germană): Niederungen.
ISBN 978-4-384-04349-5
1. Literatură germană -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
JP / jpn = ger
ROMÂNICA
129
401. MÜLLER, HERTA. El hombre es un gran faisán en el mundo /
Herta Müller ; traducción de Juan José Solar. - Madrid : Punto de Lectura, 2009.
140 p. ; 19 cm. - (Punto de lectura ; 386).
Tit. orig. (germană): Der Mensch ist ein grosser Fasan auf der Welt.
ISBN 9788466324700
1. Literatură germană -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
ES / spa = ger
402. MÜLLER, HERTA. El guarda saca su peine : sobre marcharse y
desviarse / Herta Müller ; traducción del alemán José Luis Reina Palazón. Ourense : Linteo, 2010.
414 p. : il. ; 22 cm. - (Linteo poesía ; 25).
Tit. orig. (germană): Im haarknoten wohnt eine dame.
ISBN 9788496067530
1. Literatură germană -- Poezie -- Traducere 2. Diasporă română
ES / spa = ger
403. MÜLLER, HERTA. La bestia del corazón / Herta Müller ;
traducción del alemán de Bettina Blanch Tyroller. - Madrid : Siruela, 2009.
193 p. ; 22 cm. - (Nuevos tiempos ; 166).
Tit. orig. (germană): Herztier.
ISBN 9788498413731
1. Literatură germană -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
ES / spa = ger
404. MÜLLER, HERTA. Los pálidos señores con las tazas de moca /
Herta Müller ; traducción de José Luis Reina Palazón. - Benalmádena : E.D.A.
Libros, 2010.
222 p. : il. color ; 22 cm. - (Colección Norteysur ; 9).
Tit. orig. (germană): Die blassen herren mit den mokkatassen.
ISBN 9788492821068
1. Literatură germană -- Poem în proză -- Traducere
2. Diasporă română
ES / spa = ger
130
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
405. MÜLLER, HERTA. The appointment / Herta Müller ; translated
from the german by Michael Hulse and Philip Boehm. - London : Portobello
Books, 2010.
214 p. ; 22 cm.
Tit. orig. (germană): Heute wär ich mir lieber nicht begegnet.
ISBN 9781846272769
1. Literatură germană -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
GB / eng = ger
406. MÜLLER, HERTA. The land of green plums : a novel / Herta
Müller ; translations by Michael Hofmann. - New York : Picador, 2010.
258 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (germană) : Herztier.
ISBN 9780312429942
1. Literatură germană -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
US / eng = ger
821.131.1 Literatură italiană
407. ADAMEŞTEANU, GABRIELA. L' incontro /
Adamesteanu ; traduzione: Roberto Merlo. - Roma : Nottetempo, 2010.
358 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (română): Întâlnirea.
ISBN 978-88-7452-270-5
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
IT / ita = rum
Gabriela
408. CIMPOEŞU, PETRU. Los cazadores de almas / Petru Cimpoeşu ;
traducere de Francisco Javier Marina. - Zaragoza : Mira Editores, 2010.
361 p. ; 23 cm. - (Colección Sueños de tinta ; No. 7).
Tit. orig. (română): Christina domestica şi Vânătorii de suflete.
ISBN 978-84-8465-380-6
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
131
ROMÂNICA
409. FERTILIO, DARIO. Musica per lupi : il racconto del più
terribile atto carcerario nella Romania del dopoguerra / Dario Fertilio. Venezia : Marsilio, 2010.
172 p. ; 22 cm. - (Gli specchi della memoria ; no. 182).
ISBN 9788831799669
1. Literatură italiană -- Roman 2. România în literatură
3. Închisori comuniste -- Piteşti
IT / ita
410. MAGGI, CĂTĂLIN FLORIN. Ultime lettere di Romulus Letizia
: vita quotidiana al tempo di Silviu Berlusconescu / Catalin Florin Maggi. Ravenna : Fernandel, 2010.
174 p. ; 20 cm.
ISBN 9788895865249
1. Literatură italiană -- Roman 2. Diasporă română
IT / ita
411. MOCĂNAŞU, VALERIA. Straniera nella mia terra : nella
Romania al tempo di Ceausescu : romanzo / Valeria Mocanasu. - Torino :
Angolo Manzoni, 2010.
302 p. ; 22 cm. - (EAM grandi caratteri).
ISBN 9788862040952
1. Diasporă română 2. Literatură italiană -- Roman autobiografic
IT / ita
821.133.1 Literatură franceză
412. BAROS, LINDA MARIA. L' autoroute A4 : et autres poèmes /
Linda Maria Baros. - Le Chambon-sur-Lignon : Cheyne éditeur, 2009.
69 p. ; 21 cm.
ISBN 978-2-84116-147-8
1. Literatură franceză -- Poezie 2. Diasporă română
FR / fre
132
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
413. BIBESCU, MARTHA. Berliner tagebuch '38 / Martha Bibescu ;
herausgeber Dumitru Hincu ; nachw. und fussnoten: Viorel V. Bucur. - Hainburg :
Lektor, 2010.
136 p. : il. ; 22 cm. - (Französische literatur ; Bd. 840).
Tit. orig. (română): Jurnal berlinez '38.
ISBN 978-3-941866-00-3
1. Literatură franceză -- Jurnal -- Traducere
2. Scriitori români -- Exil -- Franţa
DE / ger = fre
414. IONESCU, EUGEN. Racconti 1, 2, 3, 4 / Eugene Ionesco ;
traduzione di Antonella Conti, illustrazioni di Etienne Delessert. - Milano : Motta
Junior, 2010.
112 p. : il. ; 29 cm. - (I Velieri).
ISBN 9788882793487
1. Diasporă română 2. Literatură franceză -- Povestiri -- Traducere
3. Literatură pentru copii
IT / ita = fre
415. IONESCU, EUGEN. La lección / Eugène Ionesco ; traducción de
Luis Echávarri ; dirección Joan María Gual. - Madrid : Teatro Español, 2010.
232 p. : foto. ; 20 cm. - (Cuadernos del Teatro ; 26).
ISBN 978-84-8774-449-5
1. Literatură franceză -- Teatru -- Traducere
2. Scriitori români -- Exil -- Franţa
ES / spa = fre
416. IONESCU, EUGEN. La cantatrice chauve : anti-pièce = La
cantatrice calva : anti-commedia / Eugène Ionesco ; a cura di Alessandro
Pontremoli. - Pisa : ETS, 2010.
254 p. : il. ; 21 cm. - (Canone teatrale europeo ; 3).
Ed. bilingvă în limbile italiană şi franceză.
Bibliogr. p. 233-235.
ISBN 9788846724120
1. Literatură franceză -- Teatru -- Traducere 2. Diasporă română
IT / fre
ROMÂNICA
133
417. NOVAC, ANA. Krásné dny mého mládí / Ana Novac ; z
francouzského originálu přeložila Zuzana Dlabalová. - Praha : Paseka, 2010.
226 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (franceză): Beaux jours de ma jeunesse.
ISBN 978-80-7432-072-9
1. Scriitori evrei din România -- Exil -- Franţa
2. Literatură franceză -- Jurnal -- Traducere
CZ / cze = fre
418. POPESCU, MARIUS DANIEL. La symphonie du loup : roman /
Marius Daniel Popescu. - Paris : José Corti, 2007.
399 p. ; 22 cm. - (Domaine français).
ISBN 978-2-7143-0954-9
1. Literatură elveţiană de limbă franceză -- Roman
2. Scriitori români -- Exil -- Elveţia
821.135.1-31=133.1
821.135.1(494)-31=133.1
FR / fre
419. TZARA, TRISTAN. De nuestros pájaros / Tristan Tzara ; estudio
introductorio, traducción y notas de Francisco Deco. - Cadiz : Servicio de
Publicaciones, Universidad de Cadiz, 2010.
165 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (franceză): De nos oisseaux.
ISBN 9788498283044
1. Literatură franceză -- Poezie -- Traducere
2. Scriitori români -- Exil -- Franţa 3. Dadaism
ES / spa = fre
420. TZARA, TRISTAN. Musshū anchipirin no sengen : dada
sengenshū / Tristan Tzara ; translated by Tsukahara Fumi. - Tokyo : Kobunsha
classics, 2010.
313 p. : il. ; 16 cm. - (Kōbunsha koten shin'yaku bunko ; 1).
Tit. orig. (franceză): La premiére aventure cèleste de Monsieur
Antipyrine.
ISBN 978-4-334-75209-5
1. Dadaism -- Manifest literar 2. Scriitori români -- Franţa
3. Literatură franceză -- Proză -- Traducere
JP / jpn = fre
134
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
421. TZARA, TRISTAN. Nanatsu no dada sengen / Tristan Tzara ;
translated by Miyahara Yotaro. - Tokyo : Shoshi Yamada, 2010.
111 p. ; 22 cm.
Tit. orig. (franceză): Sept manifestes Dada.
ISBN 978-4-87995-784-9
1. Dadaism 2. Scriitori români -- Franţa
3. Literatură franceză -- Proză -- Traducere
JP / jpn = fre
422. TZARA, TRISTAN. Ranpu no itonami / Tristan Tzara ; translated
by Miyahara Yotaro. - Tokyo : Shoshi Yamada, 2010.
128 p. ; 22 cm.
Tit. orig. (franceză): Lampisteries.
ISBN 978-4-87995-792-4
1. Dadaism 2. Scriitori români -- Franţa
3. Literatură franceză -- Poezie -- Traducere
JP / jpn = fre
423. VERNE, JULES. The castle in Transylvania / Jules Verne ;
translated by Charlotte Mandell. - Brooklyn, NY : Melville House Pub., 2010.
223 p. ; 18 cm.
Tit. orig. (franceză): Le château des Carpathes.
ISBN 9781935554080
1. Transilvania în literatură
2. Literatură franceză -- Roman -Traducere
US / eng = fre
424. VISDEI, ANCA. Je ne serai pas une femme qui pleure / Anca
Visdei. - Arles : Actes Sud junior, 2010.
61 p. : il. color ; 18 cm. - (D' une seule voix).
ISBN 978-2-7427-8715-9
1. Literatură franceză -- Roman 2. Diasporă română
FR / fre
425. VISDEI, ANCA. Toc et Boc : héros de l'humanité / Anca Visdei. Paris : Cygnes, 2009.
71 p. ; 24 cm. - (Théâtre).
ISBN 9782915459586
1. Literatură franceză -- Teatru 2. Diasporă română
FR / fre
135
ROMÂNICA
426. WIESSEL, ELIE. Yoru / Eliezer Wiesel ; translations by Mitsuhiko
Murakami. - Tokyo : Misuzushobō, 2010.
223 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (franceză): La nuit.
ISBN 978-4-622-07524-0
1. Scriitori evrei din România -- Exil
2. Literatură franceză -- Nuvelă -- Traducere
JP / jpn = fre
821.135.1 Literatură română
427. ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN. De indringer / Constantin Abaluta ;
vert. uit het roemeens en ingel. door Jan H. Mysjkin. - Leuven : Uitgeverij Peeters,
2008.
80 p. ; 24 cm.
Tit. orig. (română): Intrusul.
ISBN 9789079433131
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
BE / dut = rum
428. ADAMEŞTEANU, GABRIELA. Una mañana perdida / Gabriela
Adameşteanu ; traducción de Susana Vásquez Alvear. - Barcelona : Lumen, 2009.
570 p. ; 22 cm. - (Narrativa).
Tit. orig. (română): Dimineaţă pierdută.
ISBN 9788426417350
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
429. ADAMEŞTEANU, GABRIELA. Vienne le jour : roman /
Gabriela Adameşteanu ; traduit du roumain par Marily Le Nir. - Paris : Gallimard,
2009.
410 p. ; 21 cm. - (Du monde entier).
Tit. orig. (română): Drumul egal al fiecărei zile.
ISBN 978-2-07-078595-7
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
FR / fre = rum
136
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
430. ADAMEŞTEANU, GABRIELA. Az elveszett délelőtt / Gabriela
Adamesteanu ; fordította: Koszta Gabriella. - Budapest : Európa, 2010.
592 p. ; 19 cm.
Tit. orig. (română): Dimineaţă pierdută.
ISBN 9789630789103
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
HU / hun = rum
431. ADAMEŞTEANU, GABRIELA. A találkozás / Gabriela
Adameşteanu ; fordította: Csiki László. - Budapest : Palamart, 2007.
284 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Întâlnirea.
9789638628707
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
HU / hun = rum
432. ALDEA, LUMINIŢA. Shifting sands / Luminita Aldea ; english
translation by Peter Mamara. - Burleigh, Queensland : Poseidon Books, 2010.
284 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Nisipuri mişcătoare.
ISBN 9781921574856
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
AU / eng = rum
433. BĂNULESCU, DANIEL. Who won the world war of religions? /
Daniel Banulescu ; translated from the romanian by Alistair Ian Blyth. - Plymouth,
GB : University of Plymouth Press, 2010.
176 p. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-1-84102-212-3
1. Literatură română -- Teatru -- Traducere
GB / eng = rum
434. BLAGA, LUCIAN. La piedra habla : antología poética / Lucian
Blaga ; selección y traducción, Omar Lara y Gabriela Căprăroiu. - Madrid : Visor
Libros, 2010.
191 p. ; 20 cm. - (Visor de poesía ; No. 751).
ISBN 9788498957518
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
ES / spa = rum
ROMÂNICA
137
435. BLANDIANA, ANA. Andjeli i bilike : pesme / Ana Blandiana ;
izabrao i s rumunskoi irebeo Petru Krdu. - Vrshats : Triton, 2009.
86 p. ; 19 cm.
ISBN 978-86-7497-154-3
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
821.135.1-1=163.41
YU / scc = rum
436. BLECHER, MAX. Cuerpo transparente / Max Blecher ;
traducción de Joaquín Garrigós. - Barcelona : Rosa Cúbica, 2008.
81 p. ; 16 cm. - (Mar adentro ; No. 7).
Tit. orig. (română): Corp transparent.
ISBN 9788488927217
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere 2. Avangardă literară
ES / spa = rum
437. BLECHER, MAX. Corazones cicatrizados / Max Blecher ;
traducción Joaquín Garrigós. - Valencia : Pre-textos, 2009.
192 p. ; 23 cm. - (Narrativa Contemporánea ; No. 89).
Tit. orig. (română): Inimi cicatrizate.
ISBN 978-84-8191-980-6
1. Literatură română -- Roman -- Traducere 2. Avangardă literară
ES / spa = rum
438. BLECHER, MAX. Scarred hearts / Max Blecher ; translated by
Henry Howard ; with an introduction by Paul Bailey. - London : Old Street
Publishing, 2008.
IX, 227 p. ; 23 cm.
Tit. orig. (română): Inimi cicatrizate.
ISBN 9781905847877
1. Scriitori evrei din România
2. Literatură română -- Roman -- Traducere 3. Avangardă literară
GB / eng = rum
138
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
439. CARAGIALE, MATEIU I.. Los depravados "príncipes" de la
Vieja Corte / Mateiu I. Caragiale ; traducción del rumano de Rafael Pisot y
Cristina Sava. - Valencia : El Nadir, 2008.
198 p. ; 21 cm.
Tit.orig. (română): Craii de curtea-veche.
ISBN 978-84-936404-3-9
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
440. CĂRTĂRESCU, MIRCEA. Cegador / Mircea Cărtărescu ;
traducción de Manuel Lobo Serra. - Madrid : Funambulista, 2010.
460 p. ; 22 cm. - (Literadura).
Tit. orig. (română): Orbitor, Aripa stângă.
ISBN 9788496601796
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
441. CĂRTĂRESCU, MIRCEA. De Wetenden / Mircea Cartarescu ;
traducere de Jan Willem Bos. - Amsterdam : De Besige Bij, 2010.
476 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Orbitor - Aripa stângă.
ISBN 9789023450542
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
NL / dut = rum
442. CĂRTĂRESCU, MIRCEA. Orbitor. Kroppen / Mircea
Cărtărescu ; oversettelse ved: Steinar Lone. - Oslo : Bokvennen Forlag, 2010.
473 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Orbitor - Aripa stângă.
ISBN 9788274882065
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
NO / nor = rum
ROMÂNICA
139
443. CĂRTĂRESCU, MIRCEA. Por qué nos gustan las mujeres /
Mircea Cărtărescu ; traducción de Manuel Lobo ; introducción de Max Lacruz
Bassols. - Barcelona : Círculo de Lectores, 2007.
214 p. ; 22 cm.
Tit. orig. (română): De ce iubim femeile.
ISBN 9788467224245
1. Literatură română -- Proză -- Traducere
ES / spa = rum
444. CĂRTĂRESCU, MIRCEA. Travestie : Roman / Mircea
Cărtărescu ; aus dem rumän. von Ernest Wichner. - Berlin : Suhrkamp, 2010.
170 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Travesti.
ISBN 9783518421796
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
DE / ger = rum
445. CĂRTĂRESCU, MIRCEA. El ruletista / Mircea Cărtărescu ;
traducción del rumano y prefacio a cargo de Marian Ochoa de Eribe. - Madrid :
Impedimenta, 2010.
62 p. ; 18 cm.
Tit. orig. (română): Ruletistul.
ISBN 9788415130048
1. Literatură română -- Proză -- Traducere
ES / spa = rum
446. CESEREANU, RUXANDRA. Utóférfiak / Ruxandra Cesereanu ;
fordította, Selyem Zsuzsa. - Pécs : Jelenkor Kiadó, 2009.
149 p. ; 17 cm.
Tit. orig. (română): Postbărbaţi.
ISBN 9789636764593
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
HU / hun = rum
140
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
447. CHIROVICI, EUGEN OVIDIU. Prodane duše / Eugen Ovidiu
Kirović ; prevod sa rumunskog jezika Dr. Milisav Firulović Piri. - Beograd : Pešić i
Sinovi, 2010.
184 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (română): Suflete la preţ redus.
ISBN 978-86-7540-131-5
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
821.135.1-31=163.41
YU / scr = rum
448. CHRISTI, AURA. Elegien aus der kälte : gedichte / Aura Christi ;
aus dem rumän. von Edith Konradt. - Ludwigsburg : Pop, 2008.
89 p. ; 20 cm. - (Pop Lyrik).
Tit. orig. (română): Elegii nordice.
ISBN 978-3-937139-47-0
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
DE / ger = rum
449. CIMPOEŞU, PETRU. Un santo en el ascensor / Petru Cimpoeşu ;
traducción de Francisco Javier Marina Bravo. - Barcelona : Icaria : Intermón
Oxfam, 2009.
347 p. ; 22 cm. - (Nadhari narrativa ; No. 11).
Tit. orig. (română): Simion liftnicul: roman cu îngeri şi moldoveni.
ISBN 9788484526681
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
450. CIORAN, EMIL. O Bogu, o muzitsi, o liubavi / Emil Sioran ;
izabrao i sa rumunskog preveo: Petru Krdu. - Požarevac : Edicije Braničevo, 2010.
94 p. ; 21 cm. - (Biblioteka AB OVO ; 15).
Traducere din lb. română.
ISBN 978-86-7315-060-4
1. Literatură română -- Cugetări -- Traducere
821.135.1-84=163.41
821.133.1-84=163.41
YU / scc = rum
ROMÂNICA
141
451. CIORAN, EMIL. Priruchnik o strasti / Emil Sioran ; izabrao i sa
rumunskog preveo: Petru Krdu. - Požarevac : Edicije Braničevo, 2009.
128 p. : facs. ; 21 cm. - (Biblioteka AB OVO ; 14).
Tit. orig. (franceză): Face aux instants.
ISBN 978-86-7315-058-1
1. Literatură franceză -- Eseu -- Traducere
2. Filozofi români -- Exil -- Franţa
821.135.1-4=163.41
821.133.1-4=163.41
YU / scc = fre
452. COMĂNESCU, DENISA. Regreso del exilio / Denisa Comanescu ;
prólogo de Octav Soviany ; traducción de Joaquín Garrigós. - Madrid :
AdamaRamada Ediciones, 2008.
87 p. ; 21 cm. - (AadamaRamada Poesía ; No. 9).
Tit. orig. (română): Întoarcerea din exil.
ISBN 978-84-935733-2-4
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
ES / spa = rum
453. CONSTANTE, LENA. La evasión silenciosa : tres mil días sola
en las cárceles de Rumanía / Lena Constante ; traducción de Francisco Javier
Marina Bravo. - Vitoria - Gasteiz : Bassarai, 2009.
291 p. ; 21 cm. - (Bassarai narrativa ; No. 63).
Tit. orig. (română): Evadarea tăcută : 3000 de zile singură în închisorile
din România.
ISBN 978-84-96636-31-6
1. Literatură română -- Memorii -- Traducere 2. Literatură de detenţie
ES / spa = rum
454. Contes de Roumanie : Jeune fille qui portait malheur / choisis,
traduits et adaptés par Ana Palanciuc ; illustrations Philippe Dumas. - Paris : L'
Ecole des Loisirs, 2010.
126 p. : il. ; 19 cm. - (Contes du monde entier).
ISBN 978-2-211-09239-5
1. Literatură populară românească -- Antologii
2. Literatură română -- Basme -- Traducere
FR / fre = rum
142
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
455. DAN, PAVEL. Cuentos transilvanos / Pavel Dan ; traducción al
español: Rafael Pisot y Cristina Sava. - Valencia : El Nadir, 2009.
256 p. ; 21 cm. - (Narrativas El Nadir).
Tit. orig. (română): Urcan bătrânul.
ISBN 978-84-936744-2-7
1. Literatură română -- Nuvelă -- Traducere
ES / spa = rum
456. DANILOV, NICHITA. Lične stvari : pesme / Nikita Danilov ;
prepevao: Miljurko Vukadinovič ; foto: Aleksa Arsovič, Nenad Bračič, ... - Raška :
Gradac, 2010.
52 p. ; 21 cm. - (Biblioteka 12+1 ; kn. 13).
Tit. orig. (română): Faţa lucrurilor: versuri.
ISBN 978-86-82497-93-6
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
821.135.1-1=163.41=135.1
YU / scc = rum
457. DATCU, VASILE. Patentovana vechnost / Vasile Datku ;
traducere de Mihaela Deşliu şi Violeta Pikova. - Pleven : Fortuna Pres, 2009.
184 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (română): Veşnicia cu patent.
ISBN 978-954-92337-3-5
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
821.135.1-31=163.2
BG / bul = rum
458. DINESCU, MIRCEA. Vindecat de revoltă : poezii alese =
Izlechen od pobune : izabrane pesme / Mircea Dinescu ; alegere şi trad.: Ileana
Ursu, Milan Nenadici. - Novi Sad : Zavod za Kulturu Voivodine, 2009.
120 p. : il. ; 20 cm.
Ed. bilingvă în limbile sârbă şi română.
ISBN 978-86-85083-33-4
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
2. Literatură română -- Antologii
821.135.1-1=163.41=135.1
YU / rum
ROMÂNICA
143
459. DRAGOŞ, CONSTANTIN. Die namenlose stunde = Nicicând :
gedichte : poezii / Constantin Dragoş. - Aachen : Karin Fischer Verlag, 2010.
92 p. ; 21 cm. - (Edition anthrazit).
Ed. bilingvă în limbile germană şi română.
ISBN 978-3-89514-989-4
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere 2. Diasporă română
DE / ger
460. DUMITRESCU, GRIGORE. O holocausto das almas / Grégoire
Dumitresco. - Porto : Antília, 2008.
165 p. ; 23 cm.
Tit. orig (franceză): L' holocauste des âmes : relation inopportune d'un
crime contre l'humanité.
ISBN 978-989-95537-4-3
1. Literatură română -- Memorii -- Traducere
2. Literatură de detenţie -- Memorialistică
PT / por = fre
461. ECOVOIU, ALEXANDRU. Saludos / Alexandru Ecovoiu ;
traducción del rumano por Joaquín Garrigós. - Valencia : Pre-Textos, 2010.
157 p. ; 23 cm. - (Pre-textos ; 1082).
Tit. orig. (română): Saludos.
ISBN 9788492913589
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
462. ECOVOIU, ALEXANDRU. Los tres niños Mozart / Alexandru
Ecovoiu ; traducción del rumano por Joaquín Garrigós. - Madrid : AdamaRamada
Ediciones, 2008.
140 p. ; 19 cm.
Tit. orig. (română): Cei trei copii Mozart.
ISBN 9788493573317
1. Literatură română -- Proză scurtă -- Traducere
ES / spa = rum
144
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
463. ELIADE, MIRCEA. Incognito à Buchenwald : précédé de
"Adieu !" / Mircea Eliade ; traduit du roumain par Alain Paruit. - Paris :
Gallimard, 2009.
94 p. ; 18 cm. - (Folio ; 4913).
Tit. orig. (română): Incognito la Buchenwald ; Adio!.
ISBN 978-2-07-038666-6
1. Literatură română -- Nuvelă -- Traducere 2. Diasporă română
FR / fre = rum
464. ELIADE, MIRCEA. Mademoiselle Christina : roman / Mircea
Eliade ; traduit du roumain par Claude Levenson. - Paris : L' Herne, 2009.
204 p. : il. ; 24 cm.
Tit. orig. (română): Domnişoara Christina.
ISBN 978-2-85197-716-8
1. Literatură română -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
FR / fre = rum
465. ELIADE, MIRCEA. La novela del adolescente miope / Mircea
Eliade ; traducción y prólogo de Marian Ochoa de Eribe. - Madrid : Editorial
Impedimenta, 2009.
520 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Romanul adolescentului miop.
ISBN 978-84-937110-7-8
1. Literatură română -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
ES / spa = rum
466. ELIADE, MIRCEA. The Portugal journal / Mircea Eliade ;
translated from the romanian and with a preface and notes by Mac Linscott
Ricketts. - Albany, NY : Suny Press, 2010.
284 p. ; 24 cm. - (Issues in the study of religion).
Tit. orig. (română): Jurnalul portughez.
ISBN 978-1-4384-2959-5
1. Literatură română -- Jurnal -- Traducere 2. Diasporă română
US / eng = rum
ROMÂNICA
145
467. ELIADE, MIRCEA. Una nueva filosofía de la luna / Mircea
Eliade ; traducción y presentación de Iuliu Cristian Arieşanu. - Madrid : Trotta,
2010.
141 p. ; 23 cm. - (La dicha de enmudecer).
Tit. orig. (română): Despre o filozofie a lunii.
ISBN 9788498791556
1. Literatură română -- Eseu -- Traducere
2. Literatură română -- Antologii
ES / spa = rum
468. EMINESCU, MIHAI. Krídla z vosku / Mihai Eminescu ; překlad
Viera Prokešová a Libuša Vajdová. - Bratislava : MilaniuM, 2008.
112 p. ; 19 cm.
ISBN 978-80-89178-24-7
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
SK / slo = rum
469. ERNU, VASILE. Nato in URSS / Vasile Ernu ; traduttore: Anita
Nastascia Bernacchia. - Matelica : Hacca, 2010.
280 p. ; 18 cm.
Tit. orig. (română): Născut în URSS.
ISBN 9788889920558
1. Literatură română -- Memorii -- Traducere
IT / ita = rum
470. ERNU, VASILE. Nacido en la URSS / Vasile Ernu ; traducción de
Corina Nicoleta Tulbure. - Madrid : Foca, 2010.
240 p. ; 22 cm. - (Foca. Memorias ; 8).
Tit. orig. (română): Născut în URSS.
ISBN 9788496797178
1. Literatură română -- Memorii -- Traducere
ES / spa = rum
471. FLĂMÂND, DINU. La luce delle pietre : antologia 1998-2009 /
Dinu Flamand ; traduzione e cura di Giovanni Magliocco. - Bari : Palomar, 2009.
184 p. ; 17 cm. - (Margini ; 83).
ISBN 978-88-7600-350-9
1. Literatură română -- Antologii
2. Literatură română -- Poezie -- Traducere
IT / ita = rum
146
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
472. FLORIAN, FILIP. Dita mignole / Filip Florian ; traduzione: Maria
Luisa Lombardo. - Roma : Fazi Editore, 2010.
250 p. ; 20 cm. - (Le strade).
Tit. orig. (română): Degete mici.
ISBN 9788864111025
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
IT / ita = rum
473. FLORIAN, FILIP. Kisujjak / Filip Florian ; fordította Karácsonyi
Zsolt. - Budapest : Magvető, 2008.
250 p. ; 18 cm.
Tit. orig. (română): Degete mici.
ISBN 9789631425963
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
HU / hun = rum
474. FLORIAN, FILIP. Little fingers : a novel / Filip Florian ;
traducere de Alistair Ian Blyth. - Boston, MA : Houghton Mifflin Company, 2009.
208 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Degete mici.
ISBN 978-0151015146
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
US / eng = rum
475. FLORIAN, FILIP. Malíčky / Filip Florian ; traducere de Eva
Kenderessy. - Bratislava : Kalligram, 2010.
208 p. ; 19 cm. - (Svetová próza).
Tit. orig. (română): Degete mici.
ISBN 978-80-8101-303-4
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
SK / slo = rum
476. FLORIAN, FILIP. A király napjai / Filip Florian ; traducere de
Karácsonyi Zsolt. - Budapest : Magvető, 2009.
246 p. ; 19 cm.
Tit. orig. (română): Zilele regelui.
ISBN 978-963-14-2717-2
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
HU / hun = rum
ROMÂNICA
147
477. FLORIAN, FILIP. The baiut alley lads / Filip and Matei Florian ;
translated by Alistair Ian Blyth ; featured artist, Ioan Atanasiu Delamare. Plymouth : University of Plymouth Press, 2010.
176 p. : il. ; 23 cm. - (20 Romanian writers).
Tit. orig. (română): Băiuţeii.
ISBN 9781841022673
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
GB / eng = rum
478. FONDANE, BENJAMIN. Poèmes d'autrefois : Le reniement de
Pierre / Benjamin Fondane ; traduits du roumain par Odile Serre ; postface par
Monique Jutrin. - Cognac : Le Temps qu'il fait, 2010.
131 p. ; 19 cm.
ISBN 9782868535290
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
2. Scriitori evrei din România -- Exil 3. Avangardă literară
FR / fre = rum
479. GOMA, PAUL. Nel sonno non siamo profughi : romanzo / Paul
Goma ; traduzione dal rumeno Davide Zaffi. - Trento : Keller Editore, 2010.
288 p. ; 20 cm. - (Passi).
Tit. orig. (română): Din calidor.
ISBN 9788889767160
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
IT / ita = rum
480. HOLBAN, ANTON. Los juegos de Dania / Anton Holban ;
traducción del rumano de Rafael Pisot y Cristina Sava. - Valencia : El Nadir, 2010.
206 p. ; 21 cm. - (Narrativas El Nadir ; 42).
Tit. orig. (română): Jocurile Daniei.
ISBN 9788492890149
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
148
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
481. ILIS, FLORINA. La cruzada de los niños / Florina Ilis ;
traducción del rumano de Francisco Javier Marina Bravo. - Guadarrama :
Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2010.
515 p. ; 23 cm. - (Letras del Oriente y del Mediterráneo ; 34).
Tit. orig. (română): Cruciada copiilor.
ISBN 9788496327719
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
482. ILIS, FLORINA. La croisade des enfants : roman / Florina Ilis ;
traduit du roumain par Marily Le Nir. - Paris : Éd. des Syrtes, 2009.
495 p. ; 23 cm.
Tit. orig. (română): Cruciada copiilor.
ISBN 978-2-84545-152-0
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
FR / fre = rum
483. ISTRATI, PANAIT. Kyra Kyralina / Panait Istrati ; translated by
Christopher Sawyer-Lauçanno. - Greenfield, MA : Talisman House, 2010.
137 p. ; 23 cm.
Tit. orig. (română): Chira Chiralina.
ISBN 9781584980759
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
2. Scriitori români -- Exil -- Franţa
US / eng = fre
484. IUGA, NORA. Le coeur comme un poing de boxeur / Nora Iuga ;
traduit du roumain par Alain Paruit ; préfacé par Constantin Abaluta. - Paris : L'
Harmattan, 2010.
69 p. ; 22 cm. - (Levée d'ancre ; no. 55).
Tit. orig. (română): Inima ca un pumn de boxeur.
ISBN 978-2-296-11206-3
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
FR / fre = rum
ROMÂNICA
149
485. IVĂNESCU, MIRCEA. Engel in het raam op het oosten :
hedendaagse poëzie uit Roemenië / Mircea Ivanescu, Ileana Malancioiu, Dinu
Flamand ; vert. uit het roemeens door Jan H. Mysjkin. - Gent : PoezieCentrum,
2010.
194 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (română): Antologie de poezie românească contemporană.
ISBN 9789056554347
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
2. Literatură română -- Antologii
BE / dut = rum
486. LĂZĂRESCU, FLORIN. Naš posebni poročevalec / Florin
Lăzărescu ; prevod Aleš Mustar; spremna beseda Lidija Dimkovska. - Ljubljana :
Modrijan, 2008.
194 p. ; 21 cm. - (Zbirka Euroman. Zgodbe s pogledom ; 23).
Tit. orig. (lb. română): Trimisul nostru special.
ISBN 978-961-241-217-3
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
SI / slv = rum
487. LĂZĂRESCU, FLORIN. Pas question de Dracula : nouvelles /
Florin Lazarescu, Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici ; traduites du roumain par
Laure Hinckel et Iulia Tudos Codré ; avant-propos, Laure Hinckel. - Paris : Non
Lieu, 2007.
205 p. : il. color ; 22 cm. - (À la marge).
ISBN 978-2-35270-037-1
1. Literatură română -- Nuvelă -- Traducere
2. Literatură română -- Antologii
FR / fre = rum
150
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
488. LIICEANU, GABRIEL. Dagbok från Păltiniş : en visdomsskola i
den humanistika kulturen : med ett tillägg frå 1996 / Gabriel Liiceanu ;
översättning av Åsa Apelkvist och Liliana Donose Samuelsson. - Ludvika : Dualis,
2009.
253 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Jurnalul de la Păltiniş.
Conţine note biobibliogr.
Index.
ISBN 978-91-87852-50-3
1. Noica, Constantin
2. Literatură română -- Memorii -- Traducere
3. Filozofi români -- Evocare
14(498) Noica,C.(0:82-94)
929 Noica,C.(0:82-94)
821.135.1-94=113.6
SE / swe = rum
489. LUNGU, DAN. Comment oublier une femme : roman / Dan
Lungu ; traduit du roumain par Laure Hinckel. - Paris : Éditions Jacqueline
Chambon, 2010.
255 p. : il. color ; 23 cm.
Tit. orig. (română): Cum să uiţi o femeie.
ISBN 978-2-7427-9293-1
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
FR / fre = rum
490. LUNGU, DAN. Egy komcsi nyanya vagyok! / Dan Lungu ;
fordította Koszta Gabriella. - Pécs : Jelenkor, 2008.
240 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (română): Sunt o babă comunistă!.
ISBN 9789636764364
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
HU / hun = rum
491. LUNGU, DAN. Hogyan felejtsünk el egy nőt / Dan Lungu ;
fordította Lakatos Mihály. - Budapest : Magvető, 2010.
352 p. ; 22 cm.
Tit. orig. (română): Cum să uiţi o femeie.
ISBN 9789631428209
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
HU / hun = rum
ROMÂNICA
151
492. LUNGU, DAN. Je suis une vieille coco! / Dan Lungu ; traduit du
roumain par Laure Hinckel. - Paris : Éditions Jacqueline Chambon, 2008.
228 p. : il. color ; 20 cm.
Tit. orig. (română): Sunt o babă comunistă!.
ISBN 978-2-74277277-3
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
FR / fre = rum
493. LUNGU, DAN. Jestem komunistyczna baba! / Dan Lungu ;
przełożyła Joanna Kornaś-Warwas. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2009.
178 p. ; 20 cm. - (Inna Europa Inna Literatura).
Tit. orig. (română): Sunt o babă comunistă!.
ISBN 978-83-7536-129-2
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
821.135.1-31=162.1
PL / pol = rum
494. LUNGU, DAN. Soy un vejestorio comunista! / Dan Lungu ;
traducción de Joaquín Garrigós. - Valencia : Pre-Textos, 2009.
216 p. ; 23 cm. - (Pre-textos ; 1009).
Tit. orig. (română): Sunt o babă comunistă!.
ISBN 9788481919783
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
495. LUNGU, DAN. Wie man eine frau vergisst : roman / Dan Lungu ;
aus dem rumänischen von Jan Cornelius. - St. Pölten : Residenz, 2010.
283 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Cum să uiţi o femeie.
ISBN 978-3-7017-1543-5
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
AT / ger = rum
152
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
496. LUNGU, DAN. Il paradiso delle galline : falso romanzo di voci e
misteri / Dan Lungu ; traduzione dal romeno di Anita Nastascia Bernacchia. - San
Cesario di Lecce : Manni, 2010.
180 p. ; 23 p. - (Plurale ; 18).
Tit. orig. (română): Raiul găinilor: fals roman de zvonuri şi mistere.
ISBN 9788862662284
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
IT / ita = rum
497. MAIORESCU, TOMA GEORGE. The prince of metaphor at the
metaphysics' court : anthology of poetry / Toma George Maiorescu ; trasl. from
romanian by George Anca. - Charleston, SC : BookSurge, 2010.
370 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Prinţul metaforei la curtea metafizicii.
978-1-45648104-5
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
821.135.1-1=111(081)
US / eng = rum
498. MANEA, NORMAN. Powrót chuligana / Norman Manea ; przeł.
Kazimierz Jurczak. - Sejny : Pogranicze, 2009.
470 p. ; 20 cm. - (Meridian).
Tit. orig. (română): Întoarcerea huliganului.
ISBN 978-83-61388-64-7
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
PL / pol = rum
499. MANEA, NORMAN. De zwarte envelop : roman / Norman
Manea ; vert. uit het roemeens door Ellen Bredius. - Amsterdam : Meulenhoff,
2009.
347 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Plicul negru.
ISBN 9789029084543
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
NL / dut = rum
ROMÂNICA
153
500. MANEA, NORMAN. El té de Proust : cuentos reunidos / Norman
Manea ; traducción del rumano de Joaquín Garrigós y Susana Vásquez. Barcelona : Tusquets, 2010.
334 p. ; 23 cm. - (Colección Andanzas ; 728).
Tit. orig. (română): Octombrie, ora opt.
ISBN 9788483832424
1. Literatură română --Povestiri -- Traducere 2. Diasporă română
ES / spa = rum
501. MANEA, NORMAN. L' Enveloppe noire : roman / Norman
Manea ; traduit du roumain par Marily Le Nir. - Paris : Seuil, 2009.
353 p. ; 22 cm. - (Fiction & Cie).
Tit. orig. (română): Plicul negru.
ISBN 978-2-02-096552-1
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
FR / fre = rum
502. MANTA, ION. Crepuscular tales : five novellettes / Ion Manta. New York : iUniverse, 2010.
172 p. ; 23 cm.
Tit. orig. (română): Între zi şi noapte: cinci povestiri.
ISBN 9781450220576
1. Literatură română --Povestiri -- Traducere 2. Diasporă română
US / eng = rum
503. MĂNIUŢIU, MIHAI. A sintér émlékiratai ; Scardanelli / Mihai
Măniuţiu ; fordította Karácsonyi Zsolt. - Bratislava : AB-ART, 2008.
216 p. ; 17 cm.
Tit. orig. (română): Memoriile hingherului/Spune Scardanelli.
ISBN 978-80-8087-054-6
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
SK / hun = rum
154
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
504. MOSORA, ANCA MARIA. Archandělé neumírají / Anca Maria
Mosora ; z rumunského originálu přeložila Jiřina Vyorálková. - Zlín : Kniha Zlín,
2008.
110 p. ; 20 cm. - (Neewit ; 5).
Tit. orig. (română): Arhanghelii nu mor.
ISBN 978-80-87162-08-8
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
821.135.1-31=162.3
CZ / cze = rum
505. NAUM, GELLU. Voyage avec Apollodore / Gellu Naum ; traduit
du roumain par Sebastian Reichmann ; illustrations de Dan Stanciu. - Nantes :
MeMo, 2009.
92 p. : il. color ; 24 cm.
Tit. orig. (română): Cartea cu Apolodor.
ISBN 9782352890591
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
2. Literatură pentru copii -- Poezie
FR / fre = rum
506. NEAŢĂ TRILLON, MIHAELA. Jamais seule! : une roumaine,
une femme, une vie : témoignage / Mihaela Neaţă Trillon ; traduit du roumain par
Mihaela et Jean-Yves Trillon. - Cholet : Les 2 encres, 2008.
279 p. : il. color ; 21 cm. - (Lignes de vie).
Tit. orig. (română): Lumina din noi.
Index.
Bibliogr. p. 279.
ISBN 978-2-35168-096-4
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
FR / fre = rum
507. NICODIM, DUMITRU. David's house : a novel / Dumitru
Nicodim ; translated by Alexandru Gabriel Nicodim. - Pittsburgh, PA : Dorrance
Publishing, 2010.
246 p. ; 19 cm.
Tit. orig. (română): Casa lui David.
ISBN 9781434907974
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
US / eng = rum
ROMÂNICA
155
508. PAPADAT-BENGESCU, HORTENSIA. Concierto de música de
Bach / Hortensia Papadat-Bengescu ; traducción de Joaquín Garrigós. - Madrid :
Gadir, 2010.
277 p. ; 21 cm. - (Gadir ficción).
Tit. orig. (română): Concert din muzică de Bach.
ISBN 9788496974272
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
509. PETRESCU, CAMIL. Última noche de amor, primera noche de
guerra / Camil Petrescu ; traducción de Joaquín Garrigós. - Madrid : Gadir, 2008.
391 p. ; 18 cm.
Tit. orig. (română): Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de război.
ISBN 978-84-96974-14-2
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
510. PETRESCU, RĂZVAN. Ligeros cambios de actitud / Răzvan
Petrescu ; traducción del rumano de Rafael Pisot y Cristina Sava. - Valencia : El
Nadir, 2010.
193 p. ; 21 cm. - (Narrativas El Nadir ; 38).
Tit. orig. (română): Mici schimbări de atitudine.
ISBN 9788493736330
1. Literatură română -- Proză scurtă -- Traducere
2. Literatură română -- Antologii
ES / spa = rum
511. PLEŞU, ANDREI. O aniołach / Andrei Plesu ; translation by
Tomasz Klimkovski. - Kraków : Universitas, 2010.
220 p. ; 23 cm.
Tit. orig. (română): Despre îngeri.
ISBN 9788324213641
1. Literatură română -- Eseu -- Traducere
PL / pol = rum
156
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
512. POP, IOAN ES. No exit / Ioan Es. Pop ; selección y traducción de
Dan Munteanu Colán. - Tegueste : Baile del Sol, 2010.
146 p. ; 22 cm. - (Poesía ; 128).
Tit. orig. (română): No exit.
ISBN 9788415019275
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
ES / spa = rum
513. POP, IOAN ES. No way out of Hadesburg and other poems /
Ioan Es Pop ; translated by Adam J. Sorkin and Lidia Vianu ; featured artist
Nicolae Aurel Alexi. - Plymouth, GB : University of Plymouth Press, 2010.
128 p. : il. ; 23 cm. - (20 Romanian writers).
ISBN 978-1-84102-209-3
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
2. Literatură română -- Antologii -- Traducere
GB / eng = rum
514. POP, IOAN ES. Sans issue : anthologie poétique / Ioan Es. Pop ;
traducere în limba franceză de Linda Maria Baros. - Paris : L' Oreille du Loup,
2010.
122 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (română): No exit.
ISBN 978-2-917290-22-4
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
FR / fre = rum
515. POP, IOAN ES. El ieud sin salida / Ioan Es. Pop ; traducción y
notas de Dan Munteanu Colán. - Tegueste : Baile del Sol, 2010.
111 p. ; 21 cm. - (Deleste ; 6).
Tit. orig. (română): Ieudul fără ieşire.
ISBN 9788415019251
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
ES / spa = rum
516. POPESCU, RĂSVAN. Fundesac / Răsvan Popescu ; traduzione dal
rumeno di Marco Cugno. - Roma : Bonanno Editore, 2010.
160 p. ; 21 cm. - (Tascabili Bonanno. La musa dormiente).
Tit. orig. (română): Prea târziu.
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
IT / ita = rum
ROMÂNICA
157
517. The review of contemporary fiction : writings from
postcommunist Romania / edited by John O'Brien ; introduction by Ehren
Schimmel. - Champaign, IL : Dalkey Archive Press, 2010.
271 p. : il. ; 23 cm. - (Review of contemporary fiction ; 30).
Bibliogr. p. 269-271.
ISBN 9781564786081
1. Literatură română -- Povestiri -- Traducere
2. Literatură română -- Antologii -- Traducere
US / eng = rum
518. ROBU-CORCAN, CRISTIAN. Gravira u es-molu / Cristian
Robu-Corcan ; traducere de Daniela Pop Jovanovic. - Novi Sad : Vega Media,
2009.
143 p. ; 21 cm. - (Basta Evrope).
Tit. orig. (română): Gravură în Mi Bemol.
ISBN 9788686667533
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
YU / scr = rum
519. RUSE, LIA. Reflectări : poezii / Lia Ruse. - Pierrefonds, Quebec :
ASLRQ, 2010.
60 p. ; 20 cm.
ISBN 978-2-923768-07-6
1. Literatură română -- Canada -- Poezie 2. Diasporă română
821.135.1(71)-1
CA / rum
520. RUŞTI, DOINA. Zogru / Doina Ruşti ; traduzione dal rumeno di
Roberto Merlo. - Roma : Bonanno Editore, 2010.
240 p. ; 21 cm. - (Tascabili Bonanno. La musa dormiente).
ISBN 978-88-7796-786-2
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
IT / ita = rum
158
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
521. SADOVEANU, MIHAIL. Jhopadi wale aur anya kahaniya :
romaniyai katha-sahitya / Mihail Sadoveanu ; translations by Niramal Verma. Nayi Dilli : Vani Prakashan, 2010.
182p. ; 21 cm.
ISBN 9789350001585
1. Literatură română -- Povestiri -- Traducere
IN / hin = rum
522. SANDU, ANA MARIA. L' Écorchure / Ana Maria Sandu ; vu par
Marine Joatton ; traduit du roumain par Fanny Chartres. - Nolay : Éditions du
Chemin de fer, 2010.
89 p. ; 18 cm.
Tit. orig. (română): Din amintirile unui Chelbasan.
ISBN 978-2-916130-23-1
1. Literatură română -- Poem -- Traducere
FR / fre = rum
523. SCHWARTZ, GHEORGHE. Bolnitsa : roman / Gheorghe
Schwartz ; za rumunskog prevela Ileana Ursu. - Smederevo : Arka, 2010.
316 p. ; 21 cm. - (Biblioteka Arka).
Tit. orig. (română): Spitalul.
ISBN 978-86-7610-109-2
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
821.135.1-31=163.41
YU / scc = rum
524. SEBASTIAN, MIHAIL. Desde hace dos mil años / Mihail
Sebastian ; prólogo de Norman Manea ; traducción del rumano de Joaquín
Garrigós. - Valencia : Aletheia, 2008.
249 p. ; 21 cm. - (Aletheia narrativa).
Tit.orig. (română): De două mii de ani.
ISBN 978-84932877-5-7
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
ROMÂNICA
159
525. SEBASTIAN, MIHAIL. Mujeres / Mihail Sebastian ; traducción y
prólogo de Marian Ochoa de Eribe. - Cádiz : Impedimenta, 2008.
229 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Femei.
ISBN 978-84-936550-1-3
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
526. SEBASTIAN, MIHAIL. La ciudad de las acacias / Mihail
Sebastian ; traducción de Joaquín Garrigós. - Valencia : Pre-Textos, 2008.
234 p. ; 23 cm. - (Narrativa Contemporánea ; 57).
Tit. orig. (română): Oraşul cu salcâmi.
ISBN 978-84-8191-880-9
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
527. SORESCU, MARIN. Mladost Don Kihota : izabrane pesme /
Marin Soresku ; izbor i prevod sa rumunskog Adam Puslojić. - Beograd : Srpska
Knizhevna Zadruga, 2010.
XXXVII, 215 p. : il. ; 19 cm. - (Srpska knizhevna zadruga ; 686).
Tit. orig. (română): Tinereţea lui Don Quijote.
Bibliogr.
ISBN 978-86-379-1118-0
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
821.135.1-1=163.41
YU / scc = rum
528. SUCEAVĂ, BOGDAN. A félhanggal emelt időből érkezett :
regény / Bogdan Suceavă ; fordította Éltető József. - Budapest : Noran, 2009.
327 p. ; 21 cm.
Tit. orig (română): Venea din timpul diez.
ISBN 9789639932012
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
HU / hun = rum
160
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
529. Sześć minut rumuńskiego teatru : antologia współczesnych sztuk
/ redactor Mateusz Borowski ; traducere de Joanna Kornas-Warwas. - Kraków :
Panga Pank, 2008.
278 p. ; 20 cm. - (Dramat Współczesny ; 13).
Conţine: Wsteczne odliczanie / Saviana Stănescu. Mady.baby.edu /
Gianina Cărbunariu. Kryzysy albo historia miłosna / Mihai Ignat. Kamikaze /
Alina Nelega. Bucharest calling / Ştefan Peca.
ISBN 9788392656227
1. Literatură română -- Teatru -- Traducere
2. Literatură română -- Antologii
PL / pol = rum
530. ŞERBAN, ROBERT. Heimkino, bei mir : gedichte / Robert
Serban ; übersetzung aus dem rumänischen von Hellmut Seiler. - Ludwigsburg :
Pop, 2009.
92 p. : il. ; 20 cm.
Tit. orig. (română): Cinema la mine-acasă.
ISBN 978-3937139708
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
DE / ger = rum
531. ŞOVA, COMAN. Die liebe ist mein alltagskleid : gedichte /
Coman Şova ; aus dem rumänischen übersetzt, mit ill. versehen und mit einem
nachwort von Ioana Crăciun. - Jena : Verlag Neue Literatur, 2010.
185 p. : il. color ; 24 cm.
ISBN 978-3-940085-29-0
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
821.135.1-1=112.2
DE / ger = rum
532. ŞTEFĂNESCU, CECILIA. Chorobliwe zwiazki / Cecilia
Stefanescu ; traducere de Zdzislaw Hryhorowicz. - Warszawa : Green Gallery,
2009.
144 p. ; 20 cm. - (Z lalka).
Tit. orig. (română): Legături bolnăvicioase.
ISBN 9788392903321
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
PL / pol = rum
ROMÂNICA
161
533. Twenty years after the fall : a retrospective in poetry and prose /
edited by Andrei Guruianu. - Vestal : Parlor City Press, 2010.
320 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 9780984186716
1. Literatură română -- Antologii
2. Literatură română -- Statele Unite ale Americii -- Antologii
US / eng
534. ŢEPENEAG, DUMITRU. Hotel Europa / Dumitru Tsepeneag ;
translated by Patrick Camiller. - Champaign, IL : Dalkey Archive Press, 2010.
476 p. ; 21 cm. - (Romanian literature).
Tit. orig. (română): Hotel Europa.
ISBN 9781564785701
1. Literatură română -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
US / eng = rum
535. ŢEPENEAG, DUMITRU. Romen dilberi : roman / Dumitru
Ţepeneag ; translations by Leyla Ünal. - İstanbul : Pupa Yayinlari, 2010.
196 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (franceză): La Belle Roumaine.
ISBN 9786055765729
1. Literatură română -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
TR / tur = fre
536. ŢEPENEAG, DUMITRU. Sonsuz kaçişlar / Dumitru Tepeneag ;
çeviren Leyla Ünal. - Istanbul : Pupa Yayinlari, 2010.
136 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (română): Zadarnică e arta fugii.
ISBN 9786055765583
1. Literatură română -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
TR / tur = rum
537. ŢEPENEAG, DUMITRU. A hiábavalóság futamai / Dumitru
Tepeneag ; fordította Németi Rudolf. - Budapest : Palamart, 2007.
130 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Zadarnică e arta fugii.
ISBN 9789638614674
1. Literatură română -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
HU / hun = rum
162
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
538. URICARU, EUGEN. Ils arrivent, les barbares! / Eugen Uricaru ;
traduit du roumain par Marily Le Nir. - Lausanne : Editions Noir Sur Blanc, 2009.
328 p. : il. ; 23 cm.
Tit. orig. (română): Aşteptându-i pe barbari.
ISBN 978-2-88250-169-1
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
CH / fre = rum
539. VIANU, ION. Vasilíu, hojas sueltas / Ion Vianu ; traducción del
rumano de Ioana Zlotescu Simatu. - Valencia : Aletheia, 2010.
299 p. ; 22 cm. - (Colección Aletheia narrativa).
Tit. orig. (română): Vasiliu, foi volante.
ISBN 9788493287764
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
540. VOSGANIAN, VARUJAN. El libro de los susurros / Varujan
Vosganian ; traducción y notas de Joaquín Garrigós. - Valencia : Pre-Textos, 2010.
575 p. ; 23 cm. - (Pre-textos ; 1103).
Tit. orig. (română): Cartea şoaptelor.
ISBN 9788492913848
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...)
541. FRANK-MITRANI, RINA. Every home needs a balcony / Rina
Frank ; translated from the hebrew by Ora Cummings. - London : Fourth Estate,
2010.
327 p. ; 23 cm.
ISBN 9780007353668
1. Literatură evreiască -- Roman -- Traducere
2. Evrei din România -- Israel
GB / eng = heb
163
ROMÂNICA
542. SELA-SALDINGER, ELIAHU. Shefiyut meţorefet : ḳovets
sipurim ḳetsarim : Insane sanity / Eliyahu Sela-Saldinger. - Yerushalayim :
Tsur-Ot, 2010.
254 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 9789657188897
1. Literatură evreiască -- Povestiri 2. Diasporă română
IL / heb
821.511.141 Literatură maghiară
543. DRAGOMÁN, GYÖRGY. Biały Król / przelożyla Elżbieta
Cygielska. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2007.
263 p. ; 21 cm. - (Inna Europa Inna Literatura).
Tit. orig. (maghiară): A fehér király.
ISBN 978-83-7536-001-1
1. Literatură maghiară -- Roman -- Traducere
2. Transilvania în literatură
821.511.141-31=162.1
PL / pol = hun
544. DRAGOMÁN, GYÖRGY. The white king / György Dragomán ;
translated from the hungarian by Paul Olchváry. - London : Doubleday, 2008.
328 p. ; 19 cm.
Tit. orig. (maghiară): A fehér király.
ISBN 9780385613439
1. Literatură maghiară -- Roman -- Traducere
2. Transilvania în literatură
821.511.141
GB / eng = hun
545. UGRON, ZSOLNA. Úrilányok Erdélyben / Ugron Zsolna. Budapest : Ulpius-ház, 2010.
302 p. ; 20 cm.
ISBN 9789632544342
1. Literatură maghiară -- Roman 2. Transilvania în literatură
HU / hun
164
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
546. ZSOLT, BÉLA. Neuf valises : roman / Béla Zsolt ; traduit du
hongrois par Chantal Philippe ; préface de Jean-Léon Muller. - Paris : Seuil, 2010.
412 p. ; 22 cm.
Tit. orig. (maghiară): Kilenc koffer.
ISBN 9782020845861
1. Literatură maghiară -- Roman -- Traducere
2. Evrei maghiari -- Ghetouri -- Transilvania
FR / fre = hun
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie
547. BABOTA, VASILE. The institution of the Hasmonean high
priesthood / Vasile Babota. - Roma : Pontificium Institutum Biblicum, 2010.
136 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
Thesis. advisor: Prof. Joseph Sievers.
1. Studii biblice 2. Arheologie 3. Epigrafie
IT / eng
548. The lost world of old Europe : the Danube valley : 5000-3500 BC
/ edited by David W. Anthony with Jennifer Y. Chi. - New York : Institute for the
Study of the Ancient World, 2010.
254 p. : il., h. ; 29 cm.
Bibliogr. p. 240-252.
Conţine: A history of archaeology and museography in Romania / Ioan
Opriş. Copper Age traditions north of the Danube River / Dragomir Nicolae
Popovici. Cucuteni ceramics : technology, typology, evolution and aesthetics /
Cornelia-Magda Lazarovici.
ISBN 9780691143880
1. Valea Dunării 2. Cucuteni (sat, jud. Dâmboviţa)
3. Arheologie -- Dunărea de Jos 4. Preistorie -- România
US / eng
ROMÂNICA
165
549. Neolithic and chalcolithic archaeology in Eurasia : building
techniques and spatial organisation / éditeur scientifique Dragoş Gheorghiu. Oxford : Archaeopress, 2010.
VII, 172 p. : il., h. ; 30 cm. - (BAR international ; No. 2097).
Bibliogr.
ISBN 978-1-407-30573-8
1. Neolitic -- Tehnici de construcţie 2. Arheologie -- Cercetare
GB / eng
550. New perspectives on old stones : analytical approaches to
paleolithic technologies / edited by Stephen J. Lycett, Parth R. Chauhan. - New
York : Springer, 2010.
VIII, 345 p. : il., h. ; 25 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Comparing stone tool resharpening trajectories with the aid of
elliptical Fourier analysis / Radu Ioviţă.
ISBN 9781441968609
1. Arheologie -- Cercetare 2. Paleolitic -- Tehnici de prelucrare
US / eng
551. RĂCĂTĂIANU, CĂLIN PAUL. Dimension stones of the
historical city wall of Cluj-Napoca, Romania : construction, weathering,
damages / Calin Paul Racataianu. - Erlangen-Nürnberg : Universität ErlangenNürnberg, 2010.
VI, 250 p. : il., graf. ; 25 cm.
Thesis. Hauptberichter: Koch, Roman (Prof.Dr.).
1. Cluj-Napoca 2. Arheologie -- Oraşe -- Ziduri de incintă
3. Tehnici de construcţie
DE / eng
552. SÎRBU, VALERIU. Dacia : historia y arte / Valeriu Sîrbu y Gelu
Florea ; editores, Cătălin D. Constantin y Ricardo B. Soria ; traducción, Teodora
Olteanu. - Valladolid : Unoveinte, 2010.
205 p. : il. color ; 26 cm. - (Tesoros de la arqueología de Rumanía).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9788461436316
1. Cultură şi civilizaţie dacă 2. Arheologie -- Cercetare
ES / spa = rum
166
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
553. TAMÁS, RUMI. Rovás alapismeretek / Tamás Rumi, László
Sipos. - Budapest : Imagent Kiadó, 2010.
126 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 9789638843715
1. Inscripţii runice -- Transilvania 2. Arheologie -- Datare
HU / hun
908 Monografii zonale
554. BABA, ILIE. Glogoni : pagini de istorie culturală : contribuţie la
monografia satului / Ilie Baba, Valentin Mic. - Zrenianin : Institutul de cultură al
Românilor din Voivodina, 2009.
129 p. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-86-87803-04-6
1. Glogoni
2. Monografii locale -- Serbia
3. Români -- Banat (Iugoslavia)
YU / rum
555. ECKERT-WAGNER, SILVIA. Zu fuss durch Siebenbürgen von
Hermannstadt / Sibiu nach Deutsch-Weisskirch / Viscri / Silvia Eckert-Wagner
; foto.: Bernd Wagner. - Pöttmes : SUB-Verlag, 2010.
132 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 9783000300790
1. Sibiu 2. Viscri (sat, jud. Braşov)
3. Monografii zonale 4. Transilvania -- Geografie istorică
DE / ger
556. Gelebte multikulturalität : Czernowitz und die Bukowina / Hrsg.:
Victoria Popovici. - Frankfurt am Main : Lang, 2010.
218 p. : graf. ; 21 cm.
ISBN 978-3-631-56484-4
1. Cernăuţi
2. Monografii zonale
3. Bucovina -- Descrieri şi călătorii 4. Multiculturalism
DE / ger
ROMÂNICA
167
557. PANCARICEAN, OLIMPIA. Mărghita : pagini de istorie
culturală : contribuţie la monografia satului / Olimpia Pancaricean. - Zrenianin :
Institutul de cultură al Românilor din Voivodina, 2009.
98 p. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-86-87803-03-9
1. Mărghita
2. Monografii locale -- Voivodina
3. Români -- Banat (Iugoslavia)
YU / rum
558. ROTH, HARALD. Kronstadt in Siebenbürgen : eine kleine
stadtgeschichte / Harald Roth. - Köln : Böhlau Verlag, 2010.
245 p. : 16 pl. : il. ; 21 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9783412206024
1. Braşov
2. Monografii locale
DE / ger
559. TURNOCK, DAVID. Settlement of the Pătârlagele depression :
romanian subcarpathians / David Turnock and Nicolae Muică. - Saarbrücken :
Lambert Academic Publishing, 2010.
368 p. ; 23 cm.
ISBN 9783838342498
1. Pătârlagele (sat, jud. Buzău)
2. Monografii zonale
DE / eng
560.
VINTILĂ-GHIŢULESCU,
CONSTANŢA.
Sibiu
=
Hermannstadt / Constanţa Vintilă-Ghiţulescu ; photography José M. DíezLaplaza and Carlos Horcajo ; translations by Virgil Olteanu. - Segovia : Artec,
2010.
143 p. : il. ; 34 cm.
Bibliografia: p. 143-144.
ISBN 9788489183483
1. Sibiu
2. Transilvania -- Descrieri şi călătorii
3. Monografii locale
ES / spa = rum
168
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
913 Geografie pe ţări individuale
561. ARRIANUS, FLAVIUS. Il periplo del Ponto Eusino di Arriano e
altri testi sul Mar Nero e il Bosforo : spazio geografico, mito e dominio ai
confini dell'Impero romano / Flavius Arrianus ; introduzione, traduzione e note a
cura di Stefano Belfiore. - Venezia : Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
2009.
XV, 395 p. : facs., il., tab. ; 24 cm. - (Memorie ; 128).
Texte în lb. latină şi greacă.
Tit. orig. (franceză): Périple du Pont-Euxin.
Bibliogr. p. 99-109.
Index.
Conţine: Leuce, la bianca isola di Achile ; La navigazione sul Bosforo /
Dionysius de Byzantium.
ISBN 978-88-95996-07-3
1. Insula Şerpilor
2. Marea Neagră -- Navigaţie -- Istorie
3. Marea Neagră -- Călătorii -- Explorare
913(3)"131/132"
IT / ita
913(498) Geografia României
562. BURFORD, TIM. Rumunsko : turistický prhvodce / Tim
Burford, Norm Longley ; prelozili a aktualizovali Helena a Dalibor Mahelovi. Brno : Jota, 2009.
XXIV, 453 p. : il. ; 20 cm. - (Livingstone - prhvodci ; 119).
ISBN 978-80-7217-644-1
1. România
2. Ghid turistic 3. România -- Descrieri şi călătorii
CZ / cze = eng
563. Le goût de Bucarest / textes choisis et présentés par Sophie
Massalovitch. - Paris : Mercure de France, 2010.
131 p. : il. ; 16 cm. - (Le petit Mercure).
ISBN 978-2-7152-2857-3
1. Bucureşti
2. România -- Descrieri şi călătorii
FR / fre
169
ROMÂNICA
564. PETTERSEN, LEIF. Romania / Leif Pettersen, Mark Baker. Torino : EDT, 2010.
IV, 432 p. : il. ; 20 cm. - (Lonely planet).
ISBN 9788860406019
1. România -- Descrieri şi călătorii 2. Ghiduri turistice
IT / ita
565. RUIZ, YOLANDA. Rumbo a Rumanía / Yolanda Ruiz, Enric
Balasch. - Barcelona : Laertes, 2009.
XXIV, 461 p. : il., h. ; 20 cm. - (Rumbo A ; 42).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9788475846408
1. România -- Descrieri şi călătorii
ES / spa
566. Rumanía / editor Ángel Ingelmo Sánchez. - Madrid : Guías Azules,
2010.
315 p. : il., h. ; 22 cm. - (Guía azul).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9788480236294
1. România -- Descrieri şi călătorii 2. Ghiduri turistice
ES / spa
929 Biografii. Genealogie. Heraldică
567. Alexander John Cuza / edited by Frederic P. Miller, Agnes F.
Vandome, John McBrewster. - Mauritius : Alphascript Publishing, 2010.
124 p. ; 22 cm.
ISBN 978-6130627973
1. Cuza, Alexandru Ioan 2. Domnitori -- Biografii
3. Principatele Unite Române -- 1859-1866
MU / eng
170
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
568. BADDELEY, GAVIN. Vlad the Impaler : son of the devil, hero
of the people / Gavin Baddeley and Paul Woods. - Hersham : Ian Allan
Publishing, 2010.
335 p. : il. ; 20 cm. - (Devil's histories).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780711034426
1. Vlad Ţepeş, domn al Ţării Româneşti
2. Domnitori -- Ţara Românească -- Biografii
3. Personalităţi istorice româneşti -- Legende
GB / eng
569. BESSE, JEAN-PAUL. Ileana, l'archiduchesse voilée / Jean-Paul
Besse. - Versailles : Via romana, 2010.
183 p. : il., h. ; 24 cm.
ISBN 9782916727745
1. Ileana, principesă a României
2. Personalităţi istorice româneşti -- Biografii 3. Monarhie -- România
FR / fre
570. Broken lines : genealogical literature in late-medieval Britain
and France / edited by Raluca L. Radulescu and Edward Donald Kennedy. Turnhout : Brepols, 2008.
XIV, 295 p. ; 25 cm. - (Medieval texts and cultures of Northern Europe ;
16).
ISBN 9782503524856
1. Istorie şi genealogie 2. Evul Mediu -- Europa de Nord
3. Istorie medievală -- Aristocraţie -- Genealogii
GB / eng
ROMÂNICA
171
571. CALCIU-DUMITREASA, GHEORGHE. Father George Calciu
: interviews, homilies, and talks / Gheorghe Calciu ; compiled and edited by
Frederica Mathewes-Green. - Platina, CA : St. Herman of Alaska Brotherhood,
2010.
389 p. : il. ; 22 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781887904216
1. Biserica Ortodoxă Română -- Cler -- Biografii
2. Preoţi români -- Dialoguri 3. Deţinuţi politici -- Biografii
US / eng
572. CÂRSTEA, DUMITRU DAN. A romanian immigrant pioneer,
trailblazer, and champion in helping humanity and the better good / Dumitru
Dan Carstea. - Bloomington, IN : Xlibris Corporation, 2010.
516 p. ; 23 cm.
ISBN 9781450004732
1. Imigranţi români -- Statele Unite -- Autobiografii
US / eng
573. CELIBIDACHE, IOANA. Sergiu, einmal anders : meine
erinnerungen an Celibidache / Ioana Celebidache ; translated by Patrick Lang. Augsburg : Wissner, 2010.
127 p. : il. ; 21 cm. - (Celibidachiana. Documente und Zeugnisse ; Bd. 3).
Tit. orig. (română): Sergiu, altfel.
ISBN 9783896397096
1. Celibidache, Sergiu
2. Dirijori români -- Exil -- Biografie
3. Viaţă muzicală -- Europa
DE / ger = rum
574. DUBICKI, ANDRZEJ. Nicolae Titulescu : portret polityka i
dyplomaty / Andrzej Dubicki. - Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2010.
198 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7565-135-5
1. Titulescu, Nicolae
2. Diplomaţi români -- Biografie
3. România -- Relaţii diplomatice
PL / pol
172
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
575. GRĂJDIAN, MARIA. Takahata Isao / Maria Grăjdian. - Frankfurt
am Main : Peter Lang, 2010.
155 p. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 133-155.
ISBN 978-3-631-60407-6
1. Takahata, Isao
2. Regizori de film -- Japonia -- Biografie
3. Filme de animaţie
.44.071.1(520) Takahata,I.
929 Takahata,I.
DE / ger
576. GREEN, ABIGAIL. Moses Montefiore : Jewish liberator,
imperial hero / Abigail Green. - Cambridge, MA : The Belknap Press, 2010.
XV, 540 p. : il., h. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Crisis in Romania.
ISBN 9780674048805
1. Montefiore, Moses Haim
2. Principatele Române -- Descrieri şi călătorii
3. Personalităţi britanice de origine evreiască -- Biografii
4. Bancheri -- Anglia -- Biografii
US / eng
577. GYÖRGY, LAJOS. Fejezetek Mártonfi József erdélyi püspök
életrajzából : 1746-1815 / György Lajos ; szerkesztette Fejér Tamás. - Budapest :
METEM, 2009.
256 p. : facs., portr. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 207-232.
ISBN 978-963-9662-35-3
1. Mártonfi József, episcop romano-catolic
2. Transilvania -- Viaţă religioasă -- Istorie
3. Biserica Romano Catolică -- Cler -- Biografii
282(498.4) Mártonfi József
HU / hun
ROMÂNICA
173
578. HITCHIN, KEITH. Ion Bratianu : Romania / Keith Hitchin. London : Haus, 2010.
224 p. : il. ; 20 cm. - (Makers of the modern world).
ISBN 9781905791767
1. Brătianu, Ion I.C.
2. Partidul Naţional-Liberal -- Istorie
3. Partide politice -- România 4. Om politic român -- Biografie
GB / eng
579. LONG, CHARLES. Mircea Eliade / Charles Long. - London :
Continuum, 2009.
192 p. ; 22 cm. - (Guides for the perplexed).
ISBN 9780826497895
1. Eliade, Mircea
2. Diasporă română
3. Istorici ai religiei -- Biografie
GB / eng
580. MILLER, SANDA. Constantin Brancusi / Sanda Miller. - London
: Reaktion Books, 2010.
173 p. : il. ; 20 cm. - (Critical lives).
Bibliogr. p. 167-170.
ISBN 9781861896520
1. Brâncuşi, Constantin 2. Sculptori români -- Exil -- Franţa
3. Sculptori români -- Biografie
GB / eng
581. MUTTI, CLAUDIO. Mircea Eliade y la Guardia de Hierro /
Claudio Mutti ; introducción de Jordi Garriga. - Molins de Rei : Nueva República,
2009.
138 p. : il. ; 20 cm. - (Colección Europa rebelde ; 12).
ISBN 978-84-96744-42-4
1. Eliade, Mircea
2. România -- Istorie -- 1939-1945
3. Garda de Fier
4. Scriitori români -- Biografie
ES / spa
174
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
582. NICORESCU, LILIANA. L' essayiste roumain Émil Cioran a-til été un fasciste antisémite? : un effort pour le comprendre dans le contexte
nationaliste de l'entre-deux-guerres / Liliana Nicorescu ; with a preface by
Aleksandra Gruzinska. - Lewiston, NY : The Edwin Mellen Press, 2010.
XV, 664 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
ISBN 9780773414037
1. Cioran, Emil 2. România -- Istorie -- 1938-1945
3. Garda de Fier 4. Filozofi români -- Biografie
US / fre
583. PICARD, JACQUES. Edit von Coler : als nazi-agentin in
Bukarest / Jacques Picard. - Bonn : Schiller Verlag, 2010.
230 p. : il. ; 22 cm.
Bibliogr.
ISBN 9783941271319
1. Coler, Edit von
2. Spioni germani -- Biografii
3. Spionaj nazist -- România -- Istorie
DE / ger = fre
584. PLĂTĂREANU, VALENTIN. Und bitte! : die rolle unseres
lebens / Valentin Platareanu, Alexandra Maria Lara ; in zusammenarbeit mit
Fabienne Pakleppa. - Berlin : Kindler, 2010.
301 p. : il. ; 20 cm.
ISBN 9783463405742
1. Actori români -- Biografie 2. Actori români -- Exil -- Germania
DE / ger
585. POPOVICI, FRED. The life and the music of Maya Badian : a
privilege to soar : biography / Fred Popovici. - Ottawa : Pro ARS Publications,
2010.
XVIII, 317 p. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 306-317.
Discogr. p. 267-268.
ISBN 9782921944533
1. Badian, Maya
2. Compozitori români -- Exil -- Canada
3. Compozitori români -- Biografie
CA / eng
ROMÂNICA
175
586. Professor Mircea Eliade : reminiscences / edited by Mihaela
Gligor and Mac Linscott Ricketts. - Kolkata : Codex, 2008.
277 p. : il. ; 20 m.
Bibliogr.
ISBN 9788190642903
1. Eliade, Mircea
2. Profesori universitari -- Biografie
3. Istorici ai religiei -- Biografie 4. Diasporă română
IN / eng
587. RAU, MILO. Die letzten tage der Ceausescus : materialien,
dokumente, theorie / Milo Rau. - Berlin : Verbrecher Verlag, 2010.
271 p. : il. ; 17 cm.
ISBN 9783940426451
1. Ceauşescu, Nicolae
2. România -- 1989 (Revoluţie)
3. Dictatori -- Biografii
DE / ger
588. ROSE, R. S. Johnny : a spy's life / R S Rose, Gordon D Scott. University Park, PA : Pennsylvania State University Press, 2010.
XVI, 462 p. : il. ; 25 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Assignment Romania.
ISBN 9780271035697
1. Graaf, Johnny de
2. Spioni britanici -- Biografii
3. Spionaj militar
US / eng
589. SALOMON, PETRE. Paul Celan y Rumanía : la adolescencia de
un adiós / Petre Salomon ; traducción del rumano Xavier Montoliu i Pauli. - Palma
de Mallorca : Objeto Perdido, 2010.
195 p. ; 24 cm. - (Estudios literarios ; 3).
Tit. orig. (română): Paul Celan, dimensiunea românească.
ISBN 9788415076094
1. Celan, Paul
2. Scriitori evrei din România -- Exil -- Austria
3. Scriitori evrei din România -- Biografie 4. Diasporă română
ES / spa = rum
176
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
590. SEKIGUCHI, HIROAKI. Critical biography of Paul Celan. Tokyo : Keiô Gijuku Digaku, 2007.
479 p. ; 19 cm.
ISBN 978-4-7664-1399-1
1. Celan, Paul
2. Scriitori evrei din România -- Exil -- Biografie
JP / jpn
591. Sütő András világa / szerkesztette Karádi Ilona. - Budapest :
Officina '96, 2010.
III, 141 p. : il. ; 26 cm.
Bibliogr. p. 138-142.
ISBN 9789639705678
1. Sütő, András
2. Literatură maghiară din România
3. Scriitori maghiari din România -- Biografie
HU / hun
592. VISDEI, ANCA. Anouilh : un auteur inconsolable et gai : une
biographie affective / Anca Visdei. - Paris : Cygnes, 2010.
246 p. ; 23 cm. - (Collection Anca Visdei).
Bibliogr.
ISBN 9782915459333
1. Anouilh, Jean
2. Scriitori francezi -- Biografie
FR / fre
593. ZIMMERMANN, SIVIA IRINA. Die dichtende Königin :
Elisabeth, Prinzessin zu Wied, Königin von Rumänien, Carmen Sylva (18431916) : selbstmythisierung und prodynastische öffentlichkeitsarbeit durch
literatur / Silvia Irina Zimmermann. - Stuttgart : Ibidem, 2010.
482 p. ; 20 cm.
Bibliogr.
ISBN 978-3-8382-0185-6
1. Elisabeta, regină a României
2. Personalităţi culturale româneşti 3. Regine -- România -- Biografii
DE / ger
177
ROMÂNICA
93/99 Istorie
594. BAÁR, MONIKA. Historians and nationalism : East-Central
Europe in the nineteenth century / Monika Baár. - Oxford : Oxford University
Press, 2010.
XII, 340 p. ; 22 cm. - (Oxford historical monographs).
Bibliogr. p. 305-333.
Index.
Conţine: Romania: united and independent.
ISBN 978-0-19-958118-4
1. Europa Centrală şi de Est -- Sec. 19 2. România -- Istorie -- Sec. 19
3. Istoriografie -- Teorie
930.1(4-11+4-191.2)"18"
323.1(4-11+4-191.2)"18"
GB / eng
595. Du passé faisons table rase! : Histoire et mémoire du
communisme en Europe / editeurs : Stéphane Courtois, Joachim Gauck,
Aleksandr Iakovlev, Martin Malia. - Paris : Pocket Books, 2009.
1019 p. ; 18 cm. - (Pocket Agora).
Conţine: Le système répressif communiste en Roumanie.
ISBN 978-2-266-13599-3
1. Comunism -- Teroare -- România 2. Atrocităţi politice
3. Comunism -- Europa de Est -- Istorie
FR / fre
596. HARAI, DÉNES. Grands serviteurs de "petits États" : les
conseillers du roi de Navarre et du prince de Transylvanie aux XVIIe et
XVIIIe siècles / Dénes Harai ; sous la direction de Nicole Lemaître ; co-direction
de János Kalmár. - Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses, 2010.
208 p. ; 29 cm.
Thèse de doctorat. sous la direction de Nicole Lemaître.
1. Transilvania -- Istorie -- Sec. 17-18
2. Viaţă publică -- Transilvania -- Istorie
3. Familii regale -- Europa -- Relaţii
FR / fre
178
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
94(100) Istorie universală
597. CEAUŞESCU, GHEORGHE. Nascimento e formação da Europa
/ Gheorghe Ceauşescu ; tradução do romeno Corneliu Popa. - Lisboa : Fim de
Século, 2008.
192 p. ; 23 cm.
Tit. orig. (română): Naşterea şi formarea Europei.
ISBN 978-972-754-254-3
1. Europa -- Civilizaţie -- Istorie
PT / por = rum
598. Comparative fascist studies : new perspectives / edited by
Constantin Iordachi. - New York : Routledge, 2010.
XII, 367 p. ; 24 cm. - (Rewriting histories).
Index.
Bibliogr.
Conţine: God's chosen warriors: romantic palingenesis, militarism
and fascism in modern Romania / Constantin Iordachi.
ISBN 9780415462211
1. Fascism -- Europa -- Istorie
2. Europa -- Politică şi guvernare -- 1918-1945
3. Fascism -- Ideologie -- România
US / eng
599. EICHHOLZ, DIETRICH. Deutsche ölpolitik im zeitalter der
weltkriege : studien und dokumente / Dietrich Eichholtz ; unter mitarbeit von
Titus Kockel. - Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2010.
586 p. : il., h. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9783865834904
1. Petrol -- România -- Extracţie -- Istorie
2. România -- Relaţii economice internaţionale -- Germania -- 1940-1944
3. Război mondial (1939-1945) -- Aspect economic
DE / ger
ROMÂNICA
179
600. ENGHELBERG, HEDI. Codename: Capital : Yom Kippur War,
Octubre 6-Octubre 26 1973 : las primeras horas de la guerra de Yom Kippur
en la planicie del Golan / Hedi Enghelberg. - Fort Lauderdale, FL : Ediciones
Enghelberg, 2009.
146 p. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-1-60585-122-8
1. Israel -- Istorie 2. Războiul arabo-israelian din 1973
3. Scriitori evrei din România -- Exil
94(569.4):(=411.21)"1973"
US / spa
601. MEYER, MICHAEL. The year that changed the world : the
untold story behind the fall of the Berlin Wall / Michael Meyer. - New York :
Scribner, 2009.
XIII, 255 p. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781416558453
1. Zidul Berlinului -- Germania -- Cădere
2. România -- 1989 (Revoluţie) 3. Europa Centrală şi de Est -- 1989
US / eng
602. MOLLOY, PETER. La vita ai tempi del comunismo : interviste,
vent'anni dopo / Peter Molloy. - Milano : Bruno Mondadori, 2009.
264 p. : il. ; 23 cm. - (Presente storico).
Tit. orig. (engleză): The lost world of communism.
ISBN 9788861593381
1. România -- Comunism -- Istorie
2. Comunism -- Prăbuşire -- Europa Centrală şi de Est
IT / ita = eng
180
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
603. OGDEN, ALAN. Through Hitler's back door : SOE operations
in Hungary, Slovakia, Romania and Bulgaria : 1939-1945 / Alan Ogden. Barnsley : Pen and Sword Military, 2010.
XX, 284 p. : il, h. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781848842489
1. Război mondial (1939-1945) -- Campanii şi bătălii -- Frontul de Est
2. Război mondial (1939-1945) -- România -- Mărturii
GB / eng
604. Ottomans into Europeans : state and institution building in
South-East Europe / edited by Alina Mungiu-Pippidi and Wim van Meurs. - New
York : Columbia University Press, 2010.
XIV, 346 p. ; 23 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780231701686
1. Peninsula Balcanică -- Istorie -- 1900-1945
2. Peninsula Balcanică -- Politică şi guvernare
US / eng
605. The Prague Spring and the Warsaw Pact invasion of
Czechoslovakia, 1968 : forty years later / edited by M. Mark Stolarik. Mundelein, IL : Bolchazy-Carducci Publishers, 2010.
XXXIV, 305 p. : il. ; 23 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Legitimacy, nation-building, and closure: meanings and
consequences of the Romanian August of 1968 / Dragos Petrescu.
ISBN 9780865167513
1. Europa de Est -- Politică şi guvernare
2. Uniunea Sovietică -- Politică externă 3. Primăvara de la Praga (1968)
4. Pactul de la Varşovia -- Istorie
US / eng
ROMÂNICA
181
606. RILEY, DYLAN J. The civic foundations of fascism in Europe :
Italy, Spain, and Romania : 1870-1945 / Dylan J. Riley. - Baltimore, MD : Johns
Hopkins University Press, 2010.
XIII, 258 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 235-250.
Index.
Conţine: Statist fascism : Romania, 1881-1940.
ISBN 9780801894275
1. Europa -- Instituţii politice -- Istorie 2. Fascism -- Europa -- Istorie
3. Fascism -- România
US / eng
607. Vers un profil convergent des fascismes? : nouveau consensus et
religion politique en Europe centrale / sous la direction de Traian Sandu. - Paris :
L' Harmattan, 2010.
274 p. ; 24 cm. - (Les Cahiers de la Nouvelle Europe ; 11).
Bibliogr.
ISBN 9782296130982
1. Europa Centrală -- Politică şi guvernare -- Istorie
2. Fascism -- Europa -- Istorie
FR / fre
608. Vie quotidienne et pouvoir sous le communisme : consommer à
l'Est / sous la direction de Nadège Ragaru et Antonela Capelle-Pogăcean. - Paris :
Karthala, 2010.
464 p. : il. ; 22 cm. - (Recherches internationales).
ISBN 9782811103590
1. Europa de Est -- Comunism -- Istorie
2. România -- Comunism -- Istorie
3. Europa de Est -- Condiţii economice
FR / fre
182
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
94(3) Istorie antică
609. Gli ori antichi della Romania prima e dopo Traiano / a cura di
Ernest Oberländer-Târnoveanu, Lucrezia Ungaro. - Cinisello Balsamo : Silvana,
2010.
255 p. : il. ; 28 cm.
Bibliogr.
ISBN 9788836619016
1. Prelucrarea aurului -- Tehnici -- Istorie 2. Dacia Preromană -- Istorie
3. Dacia Romană -- Istorie
IT / ita
94(4/9) Istoria pe ţări individuale
610. CAZACU, MATEI. Un état en quête de nation : la république de
Moldavie / Matei Cazacu et Nicolas Trifon ; cartes réalisées par Vincent
Vacarisas. - Paris : Non Lieu, 2010.
447 p. : il. ; 23 cm.
Bibliogr.
ISBN 9782352700524
1. Basarabia -- Istorie 2. Moldova (Republica) -- Identitate naţională
FR / fre
611. GREGO, ANTONIO. Figlie della stessa lupa : storia dei rapporti
tra Italia e Romania alla vigilia della seconda guerra mondiale / Antonio
Grego. - Roma : Fuoco, 2009.
XXII, 99 p. : h. ; 21 cm. - (Incroci).
Bilbiogr. p. 93-94.
ISBN 9788890375286
1. Italia -- Relaţii diplomatice -- România -- 1919-1939
2. Italia -- Relaţii -- România -- Istorie
IT / ita
ROMÂNICA
183
612. MIHÁLYI, BALÁZS. Román védvonal Magyarország ellen : a
Károly-vonal / Mihályi Balázs. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2010.
107 p. : il., h. ; 20 cm. - (Nagy Magyarország könyvek ; 1).
Bibliogr. p. 106-107.
ISBN 9789630688840
1. Război mondial (1939-1945) -- Chestiuni teritoriale
2. Ungaria -- Relaţii -- România
HU / hun
613. POPESCU-JUDETZ, EUGENIA. Beyond the glory of the sultans
: Cantemir's view of the turks / Eugenia Popescu-Judetz. - Beşiktaş : Pan
Yayincilik, 2010.
196 p. : il., facs., portr. ; 24 cm. - (Gri yayın dizisi ; 72).
Bibliogr. p. 183-186.
Index.
ISBN 9789944396868
1. Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei
2. Turcia -- Istorie -- Imperiul otoman
3. Imperiul Otoman -- Relaţii externe -- Ţările Române
4. Sultani -- Biografii
TR / eng
614. SCHARR, KURT. Die landschaft Bukowina : das werden einer
region an der peripherie : 1774-1918 / Kurt Scharr. - Wien : Böhlau, 2010.
396 p. : il., h. ; 25 cm.
Index.
Bibliogr. p. 301-358.
ISBN 9783205784630
1. Bucovina -- Istorie -- 1774-1918 2. România -- Istorie
3. Ucraina -- Istorie
AT / ger
184
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
94(498) Istoria României
615. BEJAN, CRISTINA ADRIANA. The Criterion Association :
friendship, culture and fascism in interwar Bucharest / Cristina Adriana Bejan.
- Oxford : Oxford University Press, 2010.
XVI, 355 p. ; 31 cm.
Bibliogr. p. 337-355.
Thesis (D. Phil.). Supervisor: Professor Robert Evans, Professor Dennis
Deletant.
1. Asociaţia Criterion (Bucureşti)
2. România -- Istorie -- 1918-1940 3. Viaţă intelectuală
4. România -- Naţionalism -- Istorie
GB / eng
616. DELETANT, DENNIS. Rumunia - zapomniany sojusznik
Hitlera / Dennis Deletant ; przeł. z ang. Marian Baranowski. - Warszawa :
Bellona, 2010.
424 p. ; 24 cm.
Tit. orig. (engleză): Hitler's forgotten ally: Ion Antonescu and his regime,
Romania 1940-44.
Bibliogr. p. 407-419.
ISBN 9788311119536
1. Antonescu, Ion
2. România -- Istorie -- 1938-1945
3. Război mondial (1939-1945) -- România -- Chestiuni teritoriale
PL / pol = eng
617. FARA, ANDREA. La formazione di un'economia di frontiera :
la Transilvania tra XII e XIV secolo / Andrea Fara. - Napoli : Editoriale
Scientifica, 2010.
428 p. : il. ; 22 cm. - (Economia e storia ; 11).
ISBN 9788863421989
1. Transilvania -- Civilizaţie medievală
2. Transilvania -- Istorie -- Sec. 12-14
IT / ita
ROMÂNICA
185
618. GIURESCU, DINU CONSTANTIN. Fakers : the 1946 elections /
Dinu C. Giurescu ; english translation by Adriana Cerkez. - Boulder, CO : East
European Monographs, 2009.
XVIII, 356 p. ; 23 cm. - (East European Monographs ; No. 761).
Tit. orig. (română) : Falsificatorii: "Alegerile" din 1946.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9780880336604
1. România -- Istorie -- 1944-1953
2. România -- Alegeri parlamentare-- 1946
US / eng = rum
619. HERRMANN, GEORGE MICHAEL GOTTLIEB VON. Das
alte Kronstadt : eine siebenbürgische Stadt- und Landesgeschichte bis 1800 /
George Michael Gottlieb von Herrmann ; herausgegeben von Bernhard Heigl und
Thomas Sindilariu. - Köln : Böhlau, 2010.
XXIX, 417 p. : il. ; 24 cm. + 1 CD-ROM. - (Schriften zur Landeskunde
Siebenbürgens ; Bd. 32).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9783412204396
1. Braşov
2. Transilvania -- Oraşe -- Documente
3. Transilvania -- Civilizaţie -- Istorie
DE / ger
620. Die Hohenzollern in Rumänien 1866-1947 : eine monarchische
herrschaftsordnung im europäischen kontext / herausgegeben von Edda BinderIijima, Heinz-Dietrich Löwe und Gerald Volkmer. - Köln : Böhlau, 2010.
196 p. ; 24 cm. - (Studia Transylvanica ; 41).
ISBN 9783412205409
1. Hohenzollern-Sigmaringen, familia
2. Monarhie -- România -- Istorie
3. România -- Politică şi administraţie
4. România -- Politică şi guvernare
DE / ger
186
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
621. MAYERHOFER, LISA. Zwischen freund und feind : deutsche
besatzung in Rumänien : 1916-1918 / Lisa Mayerhofer. - München : Martin
Meidenbauer, 2010.
410 p. : il., h. ; 22 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9783899757156
1. România -- Ocupaţie germană -- 1914-1918
2. Război mondial (1914-1918) -- România
DE / ger
622. MELTJUCHOV, MICHAIL IVANOVIČ. Bessarabskij vopros
meždu mirovymi vojnami : 1917-1940 / M. I. Meltjuchov. - Moskva : Veče,
2010.
464 p. : h., tab. ; 21 cm. - (Actualnaja istorija).
ISBN 978-5-9533-5010-5
1. Basarabia -- 1914-1940 2. România -- Istorie -- 1914-1944
3. România -- Relaţii -- URSS
RU / rus
623. RAFFAY, ERNŐ. Balkáni birodalom : Nagy-Románia
megteremtése : 1866-1920 / Raffay Ernő. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2010.
253 p. : h. ; 20 cm. - (Nagy Magyarorszag könyvek ; 2).
Index.
Bibliogr.
9789633850010
1. România -- Istorie -- 1866-1920
HU / hun
624. RĂDUŢ-GAGHI, LUCIANA. La place des discours politiques et
des débats intellectuels dans les représentations de la construction européenne
: le cas de la Roumanie : 1945-2006 : thèse / Luciana Radut ; directeur de thèse
Bernard Valade. - Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses, 2010.
148 p. ; 29 cm.
Thèse de doctorat. directeur de thèse Bernard Valade.
1. România -- Relaţii diplomatice -- Istorie
2. România -- Imagine -- Promovare
FR / fre
ROMÂNICA
187
625. RĂDVAN, LAURENŢIU. At Europe's borders : medieval towns
in the Romanian principalities / Laurenţiu Rădvan ; translated by Valentin
Cîrdei. - Leiden : Brill, 2010.
XXIX, 613 p. : il., h. ; 25 cm. - (East Central and Eastern Europe in the
Middle Ages ; 7).
Tit. orig. (română): La graniţele Europei: oraşele medievale din
Principatele Române.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9789004180109
1. Oraşe medievale -- Istorie 2. Principatele Române -- Istorie
NL / eng = rum
188
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
INDEX DE NUME
A
Abăluţă, Constantin - 427
Abăluţă, Constantin (pref.) - 484
Abirached, Robert (pref.) - 338
Adameşteanu, Gabriela - 407, 428-431
Agrigoroaiei, Valentina (pref.) - 322
Albert, András - 65
Albert, Gábor - 134
Aldea, Luminiţa - 432
Alexandrescu, Gabriela - 213
Alexandrescu, Vlad (ed.) - 50
Alexandrescu, Yvonne - 314
Alexi, Aurel Nicolae (il.) - 513
Alkire, Ti - 303
Altmann, Gabriel - 312
Anca, George (trad.) - 497
Andersen, Reidar (ed.) - 273
Anderson, Pamela Sue (ed.) - 42
Andreescu, Titu - 237
Angelescu, Irina (ed.) - 157
Ansart, Isabelle (ed. şt.) - 300
Anthony, David W (ed.) - 548
Apelkvist, Åsa (trad.) - 488
Apollonio, Marco (ed.) - 273
Ardelean, Gheorghe Cornel - 51
Arieşanu, Iuliu Cristian (pref.) - 467
Armeanu, Oana I. - 169
Arrianus, Flavius - 561
Arsovič, Aleksa (foto.) - 456
Ash, Timothy Garton (pref.) - 28
Atanasiu Delamare, Ioan (il.) - 477
Ausfeld-Hafter, Brigitte (ed.) - 266
Avram, Marieta - 198
Axmann, Elisabeth - 377
ROMÂNICA
B
Baár, Monika - 594
Baba, Ilie - 554
Babota, Vasile - 547
Babuska, Robert - 3
Bachmann, Ingeborg - 379
Baconsky, Teodor - 67
Baddeley, Gavin - 568
Badiou, Bertrand (ed.) - 379
Baias, Flavius A. - 198
Bailey, Paul (introd.) - 438
Bajorath, Jürgen (ed.) - 253
Baker, Mark - 564
Balas, Edith - 135
Balasch, Enric - 565
Bálint, Emese - 13
Ballantyne, Andrew (ed.) - 283
Ballarè, Enrica (ed.) - 285
Balliett, James Fargo - 227
Banauch, Eugen - 320
Banu, George (coord.) - 300
Banu, George (ed.) - 348
Barać, Neboiša (trad.) - 394
Baranowski, Marian (trad.) - 616
Barbu, Daniel (ed.) - 82
Barnett, William (ed.) - 183
Barolini, Teodolinda (cond. şt.) - 351
Baron, Christine (ed.) - 347
Baros, Linda Maria - 412
Baros, Linda Maria (trad.) - 514
Barriet, David (ed.) - 295
Bartha, Katalin Ágnes - 321
Bassols, Max Lacruz (introd.) - 443
Bauer, Bruce L (cond. şt.) - 79
Bazant, Ursula (ed.) - 214
Bazarnik, Katarzyna (ed.) - 337
Bădescu, Viorel - 240, 271
Bădoi, Simona (ed.) - 185
Băiaşu, Roxana - 42
Bălăiţă, Raluca - 322
189
190
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Bălăşescu, Mădălina - 29
Bănulescu, Daniel - 433
Beck, Ulrich (ed.) - 66
Beek, A. van de (ed.) - 59
Beers, Paul (trad.) - 379
Bejan, Cristina Adriana - 615
Belfiore, Stefano (introd.) - 561
Bem, Cătălin - 548
Bentoiu, Pascal - 296
Beray, Patrice - 323
Bergan, Sjur (ed.) - 220
Berglund, Bruce R (ed.) - 57
Berlász, Jenő - 101
Bernacchia, Anita Nastascia (trad.) - 469, 496
Bernal Linnersand, María (ed.) - 310
Berra, Bruno (ed.) - 256
Berta, Péter - 171
Berthod, Anne (ed.) - 31
Besse, Jean-Paul - 569
Best, Heinrich (ed.) - 116
Bialus, Diana - 181
Bibescu, Martha - 413
Binder-Iijima, Edda (ed.) - 333, 620
Binggeli, Ursula - 324
Black, Richard (ed.) - 175
Blaga, Lucian - 434
Blanch Tyroller, Bettina (trad.) - 403
Blanco, Rosa Pilar (trad.) - 399
Blandiana, Ana - 435
Blecher, Max - 436-438
Blinder, Scott (cond. şt.) - 108
Blokker, Paul - 192
Blyth, Alistair (trad.) - 128, 433, 474, 477
Bochmann, Klaus - 325
Bochsler, Daniel - 107
Boehm, Philip (trad.) - 405
Bogdan, Ghiu (ed.) - 287
Bogdan, Radu J. - 37
Bojović, Boško I. - 69
Böjte, Csaba - 70
Bokulich, Alisa (ed.) - 9
ROMÂNICA
Bondy, François - 47
Borgeaud, Philippe (ed. şt.) - 82
Borght, Eduardus G. van der (ed.) - 59, 92
Borowski, Mateusz (ed.) - 529
Borsa, Gedeon - 275
Bos, Jan Willem (trad.) - 441
Boscia, Vittorio (ed.) - 186
Boştenaru Dan, Maria - 277-279
Bota, Ana Irina - 108
Botica, Florin Paul - 55
Boţ, Radu Ioan - 229
Bourgoin, Philippe (text) - 288
Bowen, Rhys - 355
Bračič, Nenad (foto.) - 456
Brandon, Ray (ed.) - 154
Brădăţan, Costică (ed.) - 14
Bredius, Ellen (trad.) - 499
Brînzan, Radu - 212
Brun, Jeanne (text) - 288
Bucur, Maria - 261
Bucur, Viorel (trad.) - 413
Bunce, Valerie (ed.) - 111
Burdescu, Dumitru Dan - 7
Burford, Tim - 562
Bussoli, Candida - 186
Buşoniu, Lucian - 3
Bute, Daniela - 219
Butterfield, Jim (cond. şt.) - 123
Buza, János (ed.) - 101
Buzaud, Eric (ed.) - 267
C
Calciu-Dumitreasa, Gheorghe - 571
Calma, Dragoş - 71
Camiller, Patrick (trad.) - 534
Cant, Annabella - 221
Capelle-Pogacean, Antonela (coord.) - 608
Capone, Alessandro (ed.) - 306
Carabă, Vasile Adrian - 38
Caragiale, Mateiu I. - 439
191
192
Caranta, Roberto (ed.) - 200
Carretta, Alessandro (ed.) - 186
Carroll, Michael - 97
Casanova, Nicole (trad.) - 382
Catrinescu, Constantin Sorin - 73
Cazacu, Matei - 610
Cazacu, Oana (ed.) - 243
Călin, Daniel - 52
Călinescu, Matei (ed.) - 60
Căprăroiu, Gabriela (trad.) - 434
Cărbunariu, Gianina - 529
Cărtărescu, Mircea - 440-445
Cândea, Matei - 102
Cândea, Matei (ed.) - 106
Cârdu, Petru (trad.) - 435
Cârstea, Dumitru Dan - 572
Ceauşescu, Gheorghe - 597
Ceccarelli, Marco (ed.) - 244
Celac, Mariana - 276
Celan, Paul - 378-380
Celan-Lestrange, Gisèle - 379
Celibidache, Ioana - 573
Cerkez, Adriana (trad.) - 618
Cesereanu, Ruxandra - 446
Chartres, Fanny (trad.) - 522
Chauhan, Parth R (ed.) - 550
Chessa, Pietro - 56
Chi, Jennifer (ed.) - 548
Chillington Rutter, Carol (pref.) - 299
Chirilă, Traian (ed.) - 257
Chirovici, Eugen Ovidiu - 447
Chongloi, Hemkhochon - 74
Christi, Aura - 448
Cimpoeşu, Petru - 408, 449
Cinpoeş, Nicoleta - 299
Cinpoeş, Radu - 110
Ciobanu, Monica - 125, 605
Ciobotea, Radu - 27
Cioran, Emil - 47, 450-451
Ciszek, Océane - 12
Ciutacu, Florin - 184
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
ROMÂNICA
Cîrdei, Valentin (trad.) - 625
Coate, Roger A (ed.) - 147
Coderch, Anna María (trad.) - 292
Codrescu, Andrei - 356
Cogoni, Daniele - 75
Cohen, Yirmiyahu (trad.) - 150
Čolić, Velibor - 318
Colombi Ciacchi, Aurelia (ed.) - 184
Comănescu, Denisa - 452
Condan, Ion - 222
Constante, Lena - 453
Constantin, Cătălin D (ed.) - 552
Constantin, Daniela-Luminiţa - 180
Constantineanu, Corneliu - 76
Constantinescu, Romaniţa (ed.) - 333
Constantinescu, Vlad - 193
Conti, Antonella (trad.) - 414
Corciovă, Aneta (il.) - 225
Cordes, Cathy (ed.) - 91
Cornea, Andrei - 39
Cornea, Christine (ed.) - 301
Cornelius, Jan (trad.) - 495
Corves, Burkhard (ed.) - 244
Corwin, Marshall - 217
Costinaş, Cosmin (ed.) - 294
Couquiaud, Maurice - 328
Courtois, Stéphane (ed.) - 595
Crăciun, Ioana (trad.) - 531
Crăciun, Maria - 13
Crăiuţu, Aurelian - 14
Cristofori, Rinaldo (ed.) - 133
Crişan, Cristian - 75
Crişan, Domniţa (ed.) - 263
Crowley, David (introd.) - 226
Cruz-Cunha, Maria Manuela (ed.) - 274
Csiki, László (trad.) - 431
Cucerzan, Silviu (ed.) - 4
Cugno, Marco (trad.) - 516
Culianu, Ioan Petru - 58
Cummings, Ora (trad.) - 541
Curşeu, Petru Lucian (ed.) - 177
193
194
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Cviic, Christopher (ed.) - 115
Cygielska, Elżbieta (trad.) - 543
D
Damböck, Elisabeth - 320
Damian, Radu (ed.) - 220
Dampier, Margaret G. - 77
Dan, Pavel - 455
Danilov, Nichita - 456
Darkó, Jenő - 103
Datcu, Vasile - 457
Davies, Maggie (ed.) - 260
De Martino, Marcello - 48
De Torres Burgos, Zoraida (trad.) - 117
Debattista, Victor P (ed.) - 239
Deca, Ligia - 220
Deco, Francisco (introd.) - 419
Dekker, Ted - 357
Del Solar, Juan José (trad.) - 389
Delessert, Etienne (il.) - 414
Deletant, Dennis - 154, 314, 616
Deletant, Dennis (cond. şt.) - 615
Della Bella, Alessandro (foto.) - 324
Đelošević, Dijana (trad.) - 371
Demonceau, Albert - 246
Deşliu, Mihaela (trad.) - 457
Di Sciullo, Anne-Marie (ed.) - 304
Diaconu, Mădălina - 194
Didier, Béatrice (ed.) - 295
Dieter, Roelstrate (ed.) - 287
Díez Laplaza, José M (foto.) - 15, 284, 560
Dimkovska, Lidija (pref.) - 486
Dinescu, Mircea - 458
Dionysius de Byzantium - 561
Djuvara, Neagu - 78
Dlabalová, Zuzana (trad.) - 417
Dobelle, Florence (ed.) - 185
Doboş, Adrian - 251
Dobzynski, Charles (pref.) - 328
Dodd, Kenneth C. (ed.) - 252
ROMÂNICA
Dogaru, Radu - 5
Doiciu, Maria - 181
Doniger, Wendy (ed.) - 60
Donose Samuelsson, Liliana (trad.) - 488
Dospinescu, Nicoleta - 228
Dragomán, György - 543-544
Dragomir, Alexandru - 40
Dragomir, Larisa - 179
Dragoş, Constantin - 459
Dragoş, Dacian Cosmin - 197, 200
Dragoş, Zaharia - 238
Drăgan, Vasile - 230
Drăgulescu, Delia (trad.) - 352
Drăguţan, Valerian - 246
Drobac, Katharina (ed.) - 72
Duan, Jinqiao (ed.) - 235
Dubicki, Andrzej - 574
Dumas, Philippe (il.) - 454
Dumbravă, Vasile - 96
Dumitraş, Dan C. (ed.) - 241
Dumitrescu, Alexandrina Lizica - 258
Dumitrescu, Cristian - 79
Dumitrescu, Dan Gabriel - 182
Dumitrescu, Domniţa - 310
Dumitrescu, Grigore - 460
Dumitrescu, Oana - 259
Dumitrescu, Sorin - 182
Dumitrică, Traian (ed.) - 248
Dumitru, Diana - 137
Dura, Nicolae - 133
Durandin, Catherine - 113
Durrant, Joan E. (ed.) - 213
Dutt, Amitava Krishna (ed.) - 173
Duţă, Eugenia (trad.) - 39
Dyker, David A. (ed.) - 176
Džeferdanović, Stanko (trad.) - 47
É
Ébli, Gábor (ed.) - 286
Echávarri, Luis (trad.) - 415
195
196
Eckert-Wagner, Silvia - 555
Ecovoiu, Alexandru - 461-462
Eichholz, Dietrich - 599
Eliade, Mircea - 58, 94, 463-467
Éltető, József (trad.) - 528
Eminescu, Mihai - 468
Engbersen, Godfried (ed.) - 175
Engel, Manfred (ed.) - 347
Enghelberg, Hedi - 600
Eredics, Peter (ed.) - 272
Eremia, Sandra - 256
Eremia, Sorin (ed.) - 265
Ernst, Damien - 3
Ernu, Vasile - 469-470
Espegel, Carmen - 280
Eşanu, Martha (postf.) - 32
Evans, Craig A. (ed.) - 80
Evans, Robert (cond. şt.) - 615
F
Fara, Andrea - 617
Farghaly, Ali (ed.) - 2
Farkas, Donka F. - 304
Farkas, Jenő - 331
Fata, Márta (ed.) - 72
Faulkner, Debra B. - 98
Fejér, Tamás (ed.) - 577
Feldman, Arthur M (ed.) - 262
Ferrari, Silvio (ed.) - 133
Fertilio, Dario - 409
Field, Rosalind (ed.) - 326
Finkelstein, Bluma - 138
Firulović Piri, Milisav (trad.) - 447
Fiske, Harold E (pref.) - 219
Flather, Paul (ed.) - 157
Flămând, Dinu - 471, 485
Florea, Gelu - 552
Florea, Ligia-Stela - 311
Florescu, Cătălin Dorian - 381-382
Florescu, Radu - 23
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
ROMÂNICA
197
Florian, Filip - 472-477
Florian, Matei - 477
Florian, Radu - 2
Focşeneanu, Anca - 315
Fondane, Benjamin - 478
Forbess, Alice - 81
Fortin, Anne-Marie (trad.) - 39
Fox, Katy - 105
Frank-Mitrani, Rina - 541
Franke, Arne - 139
Frankl, Michal - 140
Friedrich, Klaus-Peter - 140
Frisch, Max - 379
Frosin, Constantin - 332
Froy, Francesca (ed.) - 211
Fu, Xinchu (ed.) - 235
Fuchs, Catherine - 311
G
Gabor, Daniela - 188
Gabor, Olivia Gratiana - 383
Galera, Susana (ed.) - 197
Galla, Harald (ed.) - 190
Gao, David Yang (ed.) - 231
Garbe, Christine (ed.) - 218
Garrel, Hélène - 52
Garrido Alarcón, Edmundo (ed.) - 327
Garriga, Jordi (pref.) - 581
Garrigós, Joaquín (trad.) - 436-437, 452, 461-462, 494, 500, 508-509, 524, 526,
540
Garza, Thomas J (ed.) - 23
Gascon, Hubert - 53
Gauck, Joachim (ed.) - 595
Gazda, József - 141
Geissbühler, Simon - 142
Gelbukh, Alexander (ed.) - 4
Georgescu, Diana - 121
Georgescu, Tudor - 261
Georgescu, Vlad - 191
Georgiev, Liubomir - 143
198
Gerould, Daniel Charles (ed.) - 319
Gheauş, Anca - 42
Gheorghiţă, Radu - 80
Gheorghiu, Dragoş (ed. şt.) - 549
Gherghina, Sergiu (ed.) - 157
Ghinea, Cristian - 195
Giardi, Maria Teresa (ed.) - 256
Giguère, Sylvain (ed.) - 211
Gille, Zsuzsa (ed.) - 121
Gimelli, Francesca (trad.) - 85
Giorgi, Alessandra - 305
Girgenti, Giuseppe (pref.) - 56
Giurescu, Dinu Constantin - 618
Giurgea, Ion - 304
Gligor, Mihaela (ed.) - 586
Gnani, Paola - 335
Goh, Chor-ching (ed.) - 180
Goltz, Hermann (ed.) - 81
Goma, Paul - 479
Gordon, Melton J. - 23
Gorzelak, Grzegorz (ed.) - 180
Goschin, Zizi - 180
Gow, Kailin - 358
Grăjdian, Maria - 575
Green, Abigail - 576
Grego, Antonio - 611
Griffiths, Fleur (ed.) - 221
Gross, Andrew - 144
Gross, Peter (cond. şt.) - 165
Grosu, Alexandru - 304
Groys, Boris (ed.) - 276
Gruzinska, Aleksandra (pref.) - 582
Gual, Joan Maria (ed.) - 415
Guliciuc, Emilia (ed.) - 268
Guliciuc, Viorel (ed.) - 268
Guran, Letiţia - 14
Gurău, Călin (ed.) - 274
Gurban, Mihai - 8
Guruianu, Andrei - 359-360
Guruianu, Andrei (ed.) - 533
Guţă, Adrian (ed.) - 286
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
ROMÂNICA
Gvozdenovič, Slavomir (ed.) - 341
György, Lajos - 577
Gyurgyík, László - 145
H
Haelewyck, Marie-Claire - 53
Haimerl, Franz (ed.) - 190
Haines, Simon (ed.) - 330
Hall, Jennifer L. - 146
Halman, Loek (ed.) - 201
Hancock, John E. (cond. şt.) - 282
Hanganu, Gabriel - 81
Hann, Chris (ed.) - 81
Harai, Dénes - 596
Hardman, Phillipa (ed.) - 326
Harja, Alina - 158
Hausleitner, Mariana - 140
Heemeryck, Antoine - 114
Hegelich, Simon (ed.) - 214
Heigl, Bernhard (ed.) - 619
Hemon, Aleksandar (introd.) - 317
Henegar, Irina (trad.) - 15
Hernández Flores, Nieves (ed.) - 310
Herrmann, George Michael Gottlieb von - 619
Hill, Virginia (ed.) - 304
Hinckel, Laure (pref.) - 487
Hinckel, Laure (trad.) - 489, 492
Hitchin, Keith - 578
Hîncu, Dumitru (ed.) - 413
Hladký, Ladislav (ed.) - 167
Hofmann, Michael (trad.) - 406
Hoksbergen, Roland - 173
Holban, Anton - 480
Holle, Karl (ed.) - 218
Hopper, Leon (ed.) - 91
Horcajo, Carlos (foto.) - 560
Horobeţ, Adriana - 182
Horóczy, Margit (il.) - 223
Horvath, Dragoş (ed.) - 253
Hovhanessian, Vahan (ed. şt.) - 87
199
200
Howard, Henry (trad.) - 438
Hryhorowicz, Zdzisńaw (trad.) - 532
Hulse, Michael (trad.) - 405
Hurezeanu, Emil - 281
Husty, Manfred (ed.) - 244
I
Iakovlev, Alexandru (ed.) - 595
Iancu, Carol (cond. şt.) - 12
Ignat, Mihai - 529
Iimori, Nobuya (trad.) - 315
Ilie, Cornelia (ed.) - 170
Ilie, Paul - 336
Ilis, Florina - 481-482
Imbăruş, Aura - 361
Inagaki, Koji (colab.) - 258
Ionesco, Marie-France (trad.) - 338
Ionescu, Arleen (ed.) - 337
Ionescu, Eugen - 414-416
Ionescu, Ioan R. (ed.) - 267
Ionescu, Şerban - 54
Ionescu, Şerban (pref.) - 53
Ionescu, Tudor B. - 232
Iordache, Dragoş Daniel - 1
Iordachi, Constantin (ed.) - 598
Ioviţă, Radu - 550
Istrati, Panait - 483
Iuga, Nora - 484
Ivănescu, Mircea - 485
Izquierdo López, Natalia (trad.) - 342
J
Jaeger, Gregg (ed.) - 9
Jain, Lakhmi C. (ed.) - 7
Janover, Louis - 323
Jawadi, Fredj (ed.) - 183
Jayo Carboni, Bárbara (ed.) - 181
Jessel-Holst, Christa (ed.) - 206
Jewsbury, George F. (trad.) - 113
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
ROMÂNICA
Jianu, Angela (trad.) - 119
Joatton, Marine (il.) - 522
Johnson, Ross A. (ed.) - 28
Jones, Teresa L. - 362
Josephi, Beate Ursula (ed.) - 29
Jovanović, Tomislav (colab.) - 69
Juhant, Janez (ed.) - 66
Juhász, Tamás - 59, 92
Julia, Fanny - 259
Jurczak, Kazimierz (trad.) - 498
Jutrin, Monique (postf.) - 478
K
Kaliszuk, Jerzy - 329
Kallai, Ella Viktoria - 189
Kalmár, János (cond. şt.) - 596
Kamer, Paul C. J. (cond. şt.) - 247
Kanda, Junko - 349
Karácsonyi, Zsolt (trad.) - 473, 476, 503
Karádi, Ilona (ed.) - 591
Karikó, Éva (reporter) - 70
Kászoni, József (ed.) - 91
Katharakēs, Hermēs (ed.) - 290
Kenderessy, Eva (trad.) - 475
Kennedy, Edward Donald (ed.) - 570
Kennedy, Eileen - 100
Kerek, Angela - 199
Kiss, Tamás - 145
Klaić, Dragan (pref.) - 319
Klimkovski, Tomasz (trad.) - 511
Knechtel, Erhard F. - 254
Koch, Roman (cond. şt.) - 551
Kockel, Titus (colab.) - 599
Koerner, Stephanie (ed.) - 22
Kóka, Rozália - 223
Konradt, Edith (trad.) - 448
Kontler, László (ed.) - 13
Kornaś-Warwas, Joanna (trad.) - 493, 529
Kosev, Alecsandr (antolog.) - 224
Kostka, Jürgen (ed.) - 377
201
202
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Koszta, Gabriella (trad.) - 430, 490
Krešić, Neven - 249
Kristály, Alexandru - 233
Krudu, Petru (trad.) - 450-451
Kucała, Bożena (ed.) - 337
Kulms, Rainer (ed.) - 206
Kürti, Emese (ed.) - 286
L
Lakatos, Mihály (trad.) - 491
Lanchner, Carolyn - 289
Lang, Klaus - 297
Lang, Patrick (trad.) - 573
Lara, Alexandra Maria - 584
Lara, Omar (trad.) - 434
Larssen, Urban - 30
László, Sipos - 553
Laurent, Anne (ed.) - 11
Lazarovici, Cornelia-Magda - 548
Lăzărescu, Florin - 486-487
Le Nir, Marily (trad.) - 429, 482, 501, 538
Lemaître, Nicole (cond. şt.) - 596
Lesot, Marie-Jeanne (ed.) - 11
Leszczyńska, Katarzyna (trad.) - 387-388, 391, 393, 397
Leu, Valeriu - 35
Leusse-Le Guillou, Sonia de - 338
Levenson, Claude B. (trad.) - 464
Levey, Gregory - 163
Liiceanu, Gabriel - 488
Lippet, Johann - 384-385
Litescu, Simona Carmen - 256
Lobo Serra, Manuel (trad.) – 440, 443
Lobonţiu, Nicolae - 242
Löfdahl, Karin (trad.) - 386
Lombardo, Maria Luisa (trad.) - 472
Lone, Steinar (ed.) - 442
Long, Charles - 579
Longley, Norm - 562
Löwe, Heinz-Dietrich (ed.) - 620
Lower, Wendy (ed.) - 154
ROMÂNICA
Lucas, Robert E (ed.) - 189
Lungu, Dan - 487, 489-496
Lycett, Stephen J (ed.) - 550
M
Mac Linscott, Ricketts (trad.) - 466
Mačutek, Jan (ed.) - 308
Madar, Sivan (trad.) - 370
Mađarevič, Sveta (ed.) - 341
Maggi, Cătălin Florin - 410
Magheru, Codruţ M. - 83
Magliocco, Giovanni (trad.) - 471
Magyar, Árpád (ed.) - 26
Mahelov, Dalibor (trad.) - 562
Mahelova, Helena (trad.) - 562
Mahieu, Stéphanie - 81
Maiorescu, Toma George - 497
Mair, Jane (ed.) - 198
Malia, Martin (ed.) - 595
Mamara, Peter (trad.) - 432
Manconi, Luigi (pref.) - 158
Mandache, Lucian - 270
Mandell, Charlotte (trad.) - 423
Manea, Norman - 117, 318, 376, 498-501
Manea, Norman (pref.) - 524
Maniu, Mircea T. - 189
Manolescu, Anca - 84
Manolescu, Nicolae (ed.) - 348
Manta, Ion - 502
Marchetti, Pietro - 186
Mareş, Radu - 202
Marga, Andrei - 220
Marga, Irimie (ed.) - 210
Margittai, Gábor - 148
Marian, Florica (ed.) - 266
Marina Bravo, Francisco Javier (trad.) - 350, 449, 453, 481
Marina, Francisco Javier (trad.) - 129, 408
Marinescu, Adriana (trad.) - 270
Marler, Joan (ed.) - 225
Marqués, Ferran (ed.) - 8
203
204
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Marques, Maria Aldina (ed.) - 170
Marsovszky, Magdalena - 140
Martini, Carlo Maria - 85
Martinico, Giuseppe (ed.) - 203
Marţian, Sorin - 88
Massalovitch, Sophie (ed.) - 563
Matei, Iana - 31
Matei, Iuliana - 183
Mathewes-Green, Frederica (ed.) - 571
Matousek, Roman (ed.) - 182
Mavroidis, Petros (cond. şt.) - 194
Mayerhofer, Lisa - 621
Mayock, Ellen C. (ed.) - 99
Mălăncioiu, Ileana - 485
Mănescu, Cristiana - 178
Măniuţiu, Mihai - 503
Mărcuş, Andrei Ştefan - 75
Mâţă, Dan Constantin - 209
McBrewster, John (ed.) - 567
McCann, Colum (pref.) - 317
McDonald, Janette (ed.) - 105
McFaul, Michael (ed.) - 111
McGarry, Aidan - 149
McGuckin, John Anthony - 86
McNally, Raymond T. - 23
Meisels, David - 150
Mélanie-Becquet, Frédérique (colab.) - 311
Melis, Guido - 158
Meltjuchov, Michail Ivanovič - 622
Menat, Brunot (ed.) - 185
Mercerat, E. D. (ed) - 250
Merlo, Roberto (trad.) - 407, 520
Meyer, Dietmar (ed.) - 101
Meyer, Michael - 601
Mic, Valentin - 554
Michaels, Axel (ed.) - 41
Micieli, Francesco (pref.) - 324
Micu, Ion - 273
Mihalache, Adrian (ed.) - 348
Mihalache, Ilie - 273
Mihályi, Balázs - 612
ROMÂNICA
Mihăescu, Marian Cristian - 7
Mihăilescu, Vintilă - 224
Militaru, Eva - 104
Millar, Carla (ed.) - 187
Miller, Frederic P (ed.) - 567
Miller, Jaroslav (ed.) - 13
Miller, Johnny - 215
Miller, Sanda - 580
Miller-Lachmann, Lyn (pref.) - 156
Mincă, Bogdan (ed.) - 40
Mircan, Mihnea - 276
Mircea, Ramona - 159
Miron, Dan - 339-340
Mişcoiu, Sergiu - 118
Miyahara, Yotaro (trad.) - 421-422
Mocanu, Cristina - 104
Mocănaşu, Valeria - 411
Mocca, Adriana - 15
Molloy, Peter - 602
Molnar, Haya Leah - 363
Montoliu i Pauli, Xavier (trad.) - 589
Morgan, Antony (ed.) - 260
Morlino, Leonardo (ed.) - 112, 125
Morozan, Toader - 230
Morris, Benjamin (ed.) - 330
Morrow, Bradford (ed.) - 376
Moscaliuc, Mihaela - 364
Moscovici, Liviu - 32
Mosora, Anca Maria - 504
Motreanu, Dumitru (ed.) - 231
Muică, Nicolae - 559
Müller, Herta - 386-406
Muller, Jean-Léon (pref.) - 546
Munárriz, Jesús (note) - 378
Mungiu-Pippidi, Alina - 111, 119
Mungiu-Pippidi, Alina (ed.) - 604
Muñoz Carrobles, Diego (ed.) - 327
Munteanu Colan, Dan (trad.) - 512, 515
Munteanu, Otilia - 151
Munteanu, Vasile - 365
Muntian, Ivo (ed.) - 341
205
206
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Murakami, Mitsuhiko (trad.) - 426
Mustar, Aleš (trad.) - 486
Mutti, Claudio - 581
Myftiu, Bessa - 318
Mysjkin, Jan H. (trad.) - 427, 485
N
Nagâţ, Germina - 28
Naum, Gellu - 505
Naumescu, Vlad - 81
Năsturel, Petre Ş. (colab.) - 69
Neamţu, Bogdana - 200
Neaţă Trillon, Mihaela - 506
Negrean, Gavril - 255
Nelega, Alina - 529
Németi, Rudolf (trad.) - 537
Nemoianu, Virgil - 16, 347
Nenadicó, Milan (antolog.) - 458
Nicklas, Tobias (ed.) - 62, 88
Nicodim, Alexandru Gabriel (trad.) - 507
Nicodim, Dumitru - 507
Nicolaescu, Liviu I. - 234
Nicolescu, Basarab (ed.) - 36, 43, 45
Nicolescu, Basarab (pref.) - 328
Nicolescu, Cristina - 198
Nicorescu, Liliana - 582
Novac, Ana - 417
Novăceanu, Darie (ed.) - 94
Nowakowski, Piotr (trad.) - 130
O
O'Brien, John (ed.) - 517
Oberländer-Târnoveanu, Ernest (ed.) - 609
Ochoa de Eribe, Marian (trad.) - 445, 465, 525
Oden, Thomas C. (ed.) - 93
Odojewski, Wlodzimierz - 318
Ogden, Alan - 603
Ohnishi, Hisayo - 349
Oişteanu, Andrei - 152
ROMÂNICA
Okólski, Marek (ed.) - 175
Olchváry, Paul (trad.) - 544
Olteanu, Teodora (trad.) - 552
Olteanu, Virgil (trad.) - 78, 281, 284, 560
Oprea, Tudor Ionel - 253
Opriş, Ioan - 548
Orsolini, Laura (il.) - 159
Örücü, Esin (ed.) - 198
Otal, Romain (trad.) - 40
P
Pachet, Pierre - 153
Pak, Kyŏng-hŭi (trad.) - 396
Pakleppa, Fabienne (colab.) - 584
Palanciuc, Ana (ed.) - 454
Palombella, Gianluigi (ed.) - 125
Pancaricean, Olimpia - 557
Panţîru, Cristina (ed.) - 175
Papadat-Bengescu, Hortensia - 508
Parry, Kenneth - 68
Parta, Eugene R (ed.) - 28
Partenie, Cătălin (ed.) - 40
Paruit, Alain (trad.) - 463, 484
Patapievici, Horia-Roman - 17, 342
Paun, Radu (colab.) - 69
Pavlich, Dennis J. (ed.) - 228
Păcurariu, Mircea - 68
Pătru, Alina - 66
Păulescu, Marius - 271
Pârvulescu, Anca - 343
Peca, Ştefan - 529
Peñalta Catalán, Rocío (ed.) - 327
Perdigao, Daniel (trad.) - 67
Perinaţ Stancov, Liubinca (ed.) - 341
Perruchon, Véronique (ed. şt.) - 300
Perz, Helga - 47
Petersen, Hans-Christian (ed.) - 140
Petre, Zoe - 113
Petrescu, Camil - 509
Petrescu, Dragoş - 605
207
208
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Petrescu, Răzvan - 510
Pettersen, Leif - 564
Philippe, Chantal (trad.) - 546
Piana, Daniela - 204
Picard, Jacques - 583
Pierré-Caps, Stéphane - 193
Pikova, Violeta (trad.) - 457
Pisla, Doina (ed.) - 244
Pisot, Rafael (trad.) - 439, 455, 480, 510
Pittau, Franco (ed.) - 160
Pîrvu, Elena (ed.) - 334
Pîslaru, Dragoş - 176
Plătăreanu, Valentin - 584
Pleshakov, Constantine - 120
Pleşu, Andrei - 511
Poetis, Elysse - 366
Pokrovac, Zoran (ed.) - 209
Pollicino, Oreste (ed.) - 203
Pontremoli, Alessandro (ed.) - 416
Poole, Eve (ed.) - 187
Pop Jovanovic, Daniela (trad.) - 518
Pop, Ioan Es - 512-515
Popa, Corneliu (trad.) - 597
Popa, Gina - 247
Popa, Ioana - 307
Popa, Monica - 22
Popa-Lisseanu, Doina - 327
Popeangă, Eugenia (coord.) - 327
Popescu, Andra - 262
Popescu, Carmen - 283
Popescu, Corneliu-Liviu (ed.) - 207
Popescu, Cristina. C (ed.) - 239
Popescu, Emanuel Andrei - 49
Popescu, Gabriel (ed.) - 264
Popescu, Gelu - 236
Popescu, Ioan-Ioviţ - 308, 312
Popescu, Marius Daniel - 418
Popescu, Mihail - 11
Popescu, Monica - 344
Popescu, Nicu - 164
Popescu, Paul - 205
ROMÂNICA
Popescu, Răsvan - 516
Popescu, Roxana Maria - 345
Popescu, Sandu - 9
Popescu, Sorin - 269
Popescu, Viorel D. - 252
Popescu-Beliş, Andrei - 8
Popescu-Judetz, Eugenia - 298, 613
Popescu-Sandu, Oana - 121
Popescu-Zeletin, Radu - 10
Popovici, Dragomir Nicolae - 548
Popovici, Fred - 585
Popovici, Victoria (ed.) - 556
Porter-Szűcs, Brian (ed.) - 57
Poruciuc, Adrian - 225
Pribeanu, Costin (ed.) - 1
Prickett, Stephen (ed.) - 330
Prokešová, Viera (trad.) - 468
Promitzer, Christian (ed.) - 261
Pugliano, Marina (trad.) - 381
Puławska, Elżbieta (trad.) - 329
Puslojić, Adam (trad.) - 527
Puşcă, Anca (ed.) - 46
Putman, Rory (ed.) - 273
R
Rada, Claudia (trad.) - 287
Radev, Ivan - 89
Radtke, Edgar (ed.) - 333
Radu, Anca-Raluca - 320
Radu, Eugen - 235
Radu, Gabriel Lucian - 256
Radu, Kenneth - 367
Radu, Michael - 95, 122
Radu, Robert - 346
Radusch, Ilja - 10
Raffay, Ernő - 623
Ragaru, Nadège (coord.) - 608
Rahmania, Nadji (coord.) - 174
Rákosy, László - 255
Ramet, Sabrina Petra (ed.) - 109
209
210
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Rateş, Nestor - 28
Raţiu, Mara (ed.) - 286
Rau, Milo - 587
Raybourn, Deanna - 368
Răcătăianu, Călin Paul - 551
Răducu, Ioana - 203
Rădulescu, Domnica - 369-371
Rădulescu, Domnica (ed.) - 99
Rădulescu, Raluca (ed.) - 570
Rădulescu, Raluca L. (ed.) - 326
Rădulescu, Teodora-Liliana - 237
Rădulescu, Vincenţiu – 233, 237
Răduleţu, Ionuţ - 206, 208
Răduţ-Gaghi, Luciana - 624
Rădvan, Laurenţiu - 625
Rea, Giuseppina (ed.) - 256
Rebedea, Traian (ed.) - 4
Rebengiuc, Tudor - 282
Reichmann, Sebastian (trad.) - 505
Reid, Susan Emily (ed.) - 226
Reina Palazón, José Luis (trad.) - 380, 402, 404
Reverdy, Fabien - 259
Ricci, Antonio (ed.) - 160
Richter, Julia - 309
Ricketts, Mac Linscott (ed.) - 586
Rigani, Mihai Adrian - 10
Riley, Dylan J. - 606
Ristei, Mihaiela - 123
Rizzante, Massimo (ed.) - 348
Robbins Dexter, Miriam (ed.) - 225
Roberts, Andrew - 124
Robinson, Rick - 372
Robu-Corcan, Cristian - 518
Rogers, Chris - 217
Rogobete, Silviu Eugen - 59
Rohr, Susanne - 144
Rollé, Maria-Luminiţa - 18-19
Römer, Thomas (ed. şt.) - 82
Ronte, Liselotte (trad.) - 58
Roper, Steven D. - 109
Rose, R. S. - 588
ROMÂNICA
Rosen, Carol G. - 303
Rosenau, Alicja (trad.) - 395
Roşu, Costa - 35
Roth, Harald - 558
Roth, Harald (introd.) - 139
Rózsa, Mária - 33
Ruiz, Yolanda - 565
Ruse, Lia - 519
Russell, Ian (ed.) - 22
Ruşti, Doina - 520
Rutter, Michael (ed.) - 216
S
Sabetta, Arianna - 186
Sadoveanu, Mihail - 521
Sadurski, Wojciech (ed.) - 112
Salden, Claudia - 34
Salomon, Petre - 589
Salzborn, Samuel (ed.) - 140
Sánchez, Ángel Ingelmo (ed.) - 566
Sander, Gerald G (ed.) - 210
Sandru, Sorin - 373
Sandu, Ana Maria - 522
Sandu, Dan - 126
Sandu, Dan (ed.) - 210
Sandu, Traian (ed. şt.) - 607
Sanfey, Peter (ed.) - 115
Sarat, Austin (ed.) - 196
Sasse, Gwendolyn (cond. şt.) - 108
Saussier, Gilles - 295
Sava, Cristina (trad.) - 439, 455, 480, 510
Savater, Fernando - 47
Saviščevas, Eugenijus - 329
Sawyer-Lauçanno, Christopher (trad.) - 483
Sălăvăstru, Constantin - 44
Scharr, Kurt - 614
Schimmel, Ehren (introd.) - 517
Schindling, Anton (ed.) - 72
Schippel, Larisa (trad.) - 25, 152
Schöne, Marjorie - 302
211
212
Schubert, Klaus (ed.) - 214
Schuerkens, Ulrike (ed.) - 104
Schwartz, Gheorghe - 523
Schwizer, Paola (ed.) - 186
Scipione, Ileana (trad.) - 17
Scott, Gordon D. - 588
Scutaru, Cornelia (ed.) - 172
Sebastian, Mihail - 524-526
Seiler, Hellmut (trad.) - 530
Sekiguchi, Hiroaki - 590
Sela-Saldinger, Eliahu - 542
Selyem, Zsuzsa (trad.) - 446
Semin, Didier (text) - 288
Serre, Odile (trad.) - 478
Shafir, Michael - 136
Sheehan, Laurence - 97
Shumila, V. - 250
Siari, Sabrina - 291
Sievers, Joseph (cond. şt.) - 547
Simionescu, Radu - 127
Simuţ, Corneliu Cristian - 90
Sinclair, Alison (trad.) - 319
Sion, Radu (ed.) - 6
Šisler, Filip - 167
Sîrbu, Valeriu - 552
Skarżyńska, Beata - 61
Smith, Anne B. (ed.) - 213
Soare, Elena-Cristina - 304
Soficaru, Andrei Dorian - 251
Solar, Juan José del (trad.) - 392, 401
Sorel, Jean-Marc (ed.) - 207
Sorescu, Marin - 527
Soria, Ricardo B. (ed.) - 552
Sorkin, Adam J. (trad.) - 513
Soviany, Octavian (pref.) - 452
Spăriosu, Mihai I. - 20
Speta, Elise - 255
Speta, Franz - 255
Špidlík, Tomáš (pref.) - 75
Spiridon, Olivia (ed.) - 333
Spiru, Alina M. - 182
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
ROMÂNICA
Spînu, Laura - 316
Spoerri, Theophil - 155
Sporschill, Georg - 85
Squire, Lyn (ed.) - 189
Srinivasan, Thirukodikaval N. (ed.) - 189
Stan, Lavinia - 109
Stan, Marius - 245
Stanciu, Dan (il.) - 505
Stauber, Roni (ed.) - 136
Stănciulescu, Alina - 112
Stănescu, Saviana - 374, 529
Stefanelli, Valeria - 186
Stefani, Piero (pref.) - 335
Stephenson, Andrea M. (ed.) - 105
Stevanović, Zoran - 249
Stiehler, Heinrich - 325
Stoica, Adrian-Mihail - 230
Stoichiţă, Victor Ieronim - 292
Stolarik, Mark M. (ed.) - 605
Stoner-Weiss, Kathryn (ed.) - 111
Suceavă, Bogdan - 528
Süsse, Roland - 270
Szőcs, Géza - 21
Szymczyk, Adam (ed.) - 287
Ş
Şerban, Robert - 530
Şincan, Anca - 57
Şindrilariu, Thomas (ed.) - 619
Şova, Coman - 531
Ştefan, Laurenţiu - 116
Ştefănescu, Cecilia - 532
T
Tamás, Rumi - 553
Tarbă, Cristian (il.) - 128
Tănase, Stelian - 128-129
Tănase, Virgil - 349
Tătaru-Cazaban, Bogdan - 284
213
214
Tejchman, Miroslav - 167
Teodorescu, Otilia - 320
Teodorovici, Lucian Dan - 317, 487
Theis, Robert (ed.) - 50
Thiel, Markus (ed.) - 147
Thiran, Jean-Philippe (ed.) - 8
Thomas, Gretchen - 91
Timsa, Laura Ildiko (ed.) - 160
Tismăneanu, Vladimir - 14, 130
Toader, Camelia - 206
Todorova, Maria (ed.) - 121
Tofană, Stelian - 62
Tomek, Laszlo Lucian - 63
Tomescu-Dubrow, Irina - 116
Topan, Dumitru - 270
Treplow, Kurt W. - 23
Trifon, Nicolas - 610
Trifu, Cezar-Ioan - 250
Trillon, Jean-Yves (trad.) - 506
Trinkaus, Erik - 251
Trubeta, Sevasti (ed.) - 261
Trunk, Alexander (ed.) - 206
Trybus, Martin (ed.) - 200
Tsihrintzis, George A. (ed.) - 7
Tsukahara, Fumi (trad.) - 420
Tudoraş, Laura - 327
Tudos-Codré, Iulia (trad.) - 487
Tulbure, Corina Nicoleta (trad.) - 470
Tulbure, Narcis - 226
Turda, Marius (ed.) - 261
Turnock, David - 559
Tuzzi, Arjuna - 312
Tzanavari, Aimilia (ed.) - 1
Tzara, Tristan - 419-422
Ţ
Ţepeneag, Dumitru - 534-537
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
ROMÂNICA
U
Ugron, Zsolna - 545
Uhlir, Zdenĕk - 329
Ünal, Leyla (trad.) - 535-536
Ungaro, Lucrezia (ed.) - 609
Unger, Steven P. - 375
Uribarri, Ibon (trad.) - 390
Uricaru, Eugen - 538
Ursu, Ileana (antolog.) - 458
Ursu, Ileana (trad.) - 523
Ushakin, Serghei (ed.) - 14
V
Vacarisas, Vincent (il.) - 610
Vajdová, Libuša (trad.) - 468
Valade, Bernard (cond. şt.) - 624
Van Meurs, Wim (ed.) - 604
Vanc, Antoneta - 165
Vandome, Agnes F (ed.) - 567
Varga, Csaba György - 233
Vartic, Ion - 350
Vasilescu, Mircea - 166
Vasiliu, Anca - 64
Vásquez Alvear, Susana (trad.) - 428
Vásquez, Susana (trad.) - 500
Vatulescu, Cristina Laura - 24
Velcescu, Leonard - 293
Velişcu, Raluca - 200
Verheyden, Joseph (ed.) - 88
Verma, Nirmal (trad.) - 521
Vermeulen, B. P. (ed.) - 59
Vermeulen, Patrick Alexander Maria (ed.) - 177
Verne, Jules - 423
Vianu, Ion - 539
Vianu, Lidia (trad.) - 513
Vintilă, Vlad Tudor - 351
Vintilă-Ghiţulescu, Constanţa - 25, 560
Visdei, Anca - 424-425, 592
Vishmidt, Marina (ed.) - 276
215
216
Vişniec, Matei - 319
Vlad, Ion - 352
Vlad, Tudor - 29
Vlădescu, Eloisa - 147
Vogel, Irene (cond. şt.) - 316
Voicu, Mălina (ed.) - 201
Voicu, Sever J. - 93
Volkmer, Gerald (ed.) - 620
Vollborn, Marita - 191
Volokhine, Youri (ed. şt.) - 82
Vosganian, Varujan - 540
Voyiadjis, George Z (ed.) - 267
Vukadinovič, Miljurko (trad.) - 456
Vyorálková, Jiřina (trad.) - 504
W
Wagner, Bernd (foto.) - 555
Wallfisch, Lory (trad.) - 296
Weatherill, Stephen (ed.) - 184
Weber, Annemarie - 353
Weber, Elke - 313
Wedemeyer, Christian K. (ed.) - 60
Weinhold, Swantje (ed.) - 218
Weiss, Peter - 168
Weiss-Wendt, Anton (ed.) - 137
Wenninger, Agnieszka (ed.) - 116
Wertsman, Vladimir - 156
Wichner, Ernest (trad.) - 444
Wiedemann, Barbara (coord.) - 380
Wieser, H. S. (ed.) - 58
Wiessel, Elie - 426
Wilber, Charles K. (ed.) - 173
Winder, Jill (ed.) - 294
Windisch-Middendorf, Renate - 354
Wolchik, Sharon L. - 131
Wood, Douglas C. (ed.) - 171
Woods, Paul A. - 568
Wundrak, Rixta - 161
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
ROMÂNICA
X
Xiao, Chen - 162
Y
Yamamoto, Hiroshi (trad.) - 400
Yang, Yisong (ed.) - 235
Young, Patricia Teodora - 132
Z
Zacharias, Daniel (ed.) - 80
Zaffi, Davide (trad.) - 479
Žalec, Bojan (ed.) - 66
Zamfir, Ana Maria - 104
Zamfir, Korinna (ed.) - 62, 88
Ziglio, Erio (ed.) - 260
Zimmermann, Sivia Irina - 593
Zlotescu-Simatu, Ioana (pref.) - 78
Zlotescu-Simatu, Ioana (trad.) - 380, 539
Zsolt, Béla - 546
Zvara, Edina (ed.) - 26
217
218
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
INDEX DE TITLURI
33 mots sur le divan : de Vienne à Paris : l' inscription de concepts courants de la
psychanalyse dans la langue et la culture françaises - 52
À
À la confluence de deux cultures : Lupasco aujourd'hui - 36
À propos du Canada : fünf jahre graduiertentagungen der Kanada-studien - 320
À vendre : Mariana, 15 ans : document - 31
Ablak a végtelenre : Csaba testvér gondolatai Istenről, vallásról, életről, emberről 70
About the speaker : towards a syntax of indexicality - 305
Adolescence et retard mental - 53
ADORE - teaching struggling adolescent readers in European countries : key
elements of good practice - 218
Advanced analysis of electric circuits - 270
Aesthetics: a modus vivendi in Eastern Europe? - 14
Affective, interactive and cognitive methods for e-learning design : creating an
optimal education experience - 1
Affinities in the psyche of Europe : as consequences of European origins and
historic events from immemorial times to the present day - 18
After Iphis : Ovidian non-normative sexuality in Dante and Ariosto : thesis - 351
Aires modernos : E. 1027, maison en bord de mer : Eileen Gray y Jean Badovici,
1926-1929 - 280
Alexander John Cuza - 567
Altbücherbestand der bibliothek des Franziskanerklosters in Kaplau : katalog - 26
Das alte Kronstadt : eine siebenbürgische Stadt- und Landesgeschichte bis 1800 619
Amapola y memoria - 378
Amphibian ecology and conservation : a handbook of techniques - 252
Andjeli i bilike : pesme - 435
Andningsgunga - 386
Anouilh : un auteur inconsolable et gai : une biographie affective - 592
Antisemitism in Eastern Europe : history and present in comparison - 140
Antisemitism in Romania - 140
Antologie de poezie românească contemporană - 485
Apocrypha - 93
The appointment - 405
ROMÂNICA
219
Apropos Canada - 320
Arabic computational linguistics - 2
Archandělé neumírají - 504
Arhanghelii nu mor - 504
Arresting biographies: the personal file in the Soviet Union and Romania - 24
Art of life : origins, foundations and perspectives - 66
Assignment Romania - 588
Astropsychology of human birthdates, social metaphysics of frustrations and blood
groups : connections with the astrological signs of the Zodiac - 49
Aşezări săteşti cu biserici fortificate din Transilvania - 281
Aşteptându-i pe barbari - 538
At Europe's borders : medieval towns in the Romanian principalities - 625
Atemschaukel - 386, 390-391, 394, 399
Auntie Varvara's clients : clandestine histories - 128
Autonomous communities as a solution for ethnic and religious freedom in
Hungary and Transylvania : historical and systematic reflections - 59
L' autoroute A4 : et autres poèmes - 412
L' autre Cioran : Cioran lève le masque - 332
Avtohtonizm natsionalna etnologiia v Rumaniia - 224
B
The baiut alley lads - 477
Bajo el signo de Zalmoxis - 94
Balkáni birodalom : Nagy-Románia megteremtése : 1866-1920 - 623
Băiuţeii - 477
Bălgarskijat chram "Sv. Sv. Kiril i Metodij" v Bukurešt - 89
Beaux jours de ma jeunesse - 417
La Belle Roumaine - 535
Berliner tagebuch '38 - 413
Bessarabskij vopros meždu mirovymi vojnami : 1917-1940 - 622
Best European fiction 2011 - 317
La bestia del corazón - 403
Beyond the glory of the sultans : Cantemir's view of the turks - 613
Biały Król - 543
Bio-farms for nutraceuticals : functional food and safety control by biosensors 256
Biomaterials and regenerative medicine in ophthalmology - 257
Biosensors for the determination of phenolic metabolites - 256
Bird in flight : memoir of a survivor and scholar - 135
Biserici din Moldova - 78
220
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Black Sea twilight - 369
The Blackwell companion to Eastern Christianity - 68
Die blassen herren mit den mokkatassen - 404
Blgarite katolitsi v Transilvaniia i Banat : XVIII-prvata polovina na XIX v - 143
Der blinde Masseur - 381-382
Bodies in space: transcendence and the spatialization of gender - 42
Bolnitsa : roman - 523
Brassói román nyomda a 18. század első felében - 275
Breaking out of policy silos : doing more with less - 211
Brennpunkt Deutschland : warum unser land vor einer zeit der revolten steht - 191
Broken lines : genealogical literature in late-medieval Britain and France - 570
Bucharest - Budapest bridge : contemporary romanian and hungarian arts : the
Gabor Hunya collection - 286
Bucharest calling - 529
Building intelligent e-learning systems by activity monitoring and analysis - 7
Building social capital in postcommunist Romania: the new horizons foundation
and experiential education - 173
Bukarest - Budapest híd : kortárs román és magyar művészet : Hunya Gábor
gyűjteménye - 286
Business, politics, and governance in transition : Romania and beyond : 1999-2008
- 132
C
Cahiers du temps - 40
Caietele timpului - 40
Call for protection : situating journalists in post-cold war Romania in a global
media development discourse - 30
Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen - 72
La cantatrice chauve : anti-pièce - 416
Capodopere enesciene - 296
Cartea cu Apolodor - 505
Cartea şoaptelor - 540
Casa lui David - 507
Case study: Hydrogeology and exploitation of Izvarna Spring, Romania - 249
The castle in Transylvania - 423
Los cazadores de almas - 408
Călin Alupi : 1906-1988 : Sinceritate : album réalisée à l'occasion de l'exposition
présentée à la Mairie du Ve arrondissement de Paris, du 10 au 27 mars 2010 291
Când Socrate nu are dreptate - 39
ROMÂNICA
221
Ceausescu's war against our ears - 28
Ceauşescu hasn't died: irony as countermemory in post-socialist Romania - 121
Cegador - 440
Cei trei copii Mozart - 462
Celibidache und Furtwängler : der grosse philharmonische konflikt in der Berliner
nachkriegszeit - 297
Central and East European politics : from communism to democracy - 131
Central and southeast European politics since 1989 - 109
Central banking and financialization : a Romanian account of how Eastern Europe
became subprime - 188
Česko-rumunské vztahy - 167
Le château des Carpathes - 423
Chemoinformatics and computational chemical biology - 253
Chilandar et les pays roumains XVe-XVIIe siècle : les actes des princes roumains
des archives de Chilandar, Mont-Athos - 69
Die chinesische community in Bukarest : eine rekonstruktive, diskursanalytische
fallstudie über immigration und transnationalismus - 161
Chira Chiralina - 483
Chorobliwe zwiazki - 532
Christianity and modernity in Eastern Europe - 57
Christianity and romance in medieval England - 326
Christina Domestica şi vânătorii de suflete - 408
Chroniques de l'étonnement : de la science au poème - 328
Churches of Moldavia - 78
Cinema la mine-acasă - 530
Cioran - Entretiens - 47
Cioran ingenuo y sentimental - 350
Cioran naiv şi sentimental - 350
La ciudad de las acacias - 526
Ciudad en obras : metáforas de lo urbano en la literatura y en las artes - 327
The civic foundations of fascism in Europe : Italy, Spain, and Romania : 18701945 - 606
Los clientes de la Tía Varvara : historias clandestinas - 129
Clienţii lu' tanti Varvara - 128-129
Codename: Capital : Yom Kippur War, Octubre 6-Octubre 26 1973 : las primeras
horas de la guerra de Yom Kippur en la planicie del Golan - 600
Le coeur comme un poing de boxeur - 484
Cold War broadcasting : impact on the Soviet Union and Eastern Europe - 28
Collaboration with the Nazis : public discourse after the Holocaust - 136
Comedy, avant-garde, scandal : remembering the Holocaust after the end of history
- 144
222
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Comment oublier une femme : roman - 489
Cómo saborear un cuadro y otros estudios de historia del arte - 292
Comparative fascist studies : new perspectives - 598
Comparing stone tool resharpening trajectories with the aid of elliptical Fourier
analysis - 550
Competing formal and informal institutions in a democratizing setting : an
institutional analysis of corruption in Romania : thesis - 123
Complete Romanian - 314
Computational linguistics and intelligent text processing - 4
Computational systems in chemical biology - 253
Concert din muzică de Bach - 508
Concierto de música de Bach - 508
Conjugate duality in convex optimization - 229
Constantin Brancusi - 289, 580
Constitutional politics in three new member states: Hungary, Poland, and Romania
- 192
Contes de Roumanie : Jeune fille qui portait malheur - 454
A continent moving west? : EU enlargement and labour migration from central and
eastern Europe - 175
Contract law in Romania - 206
Controlling the national body: ideas of racial purification in interwar Romania 261
Conversations à Jassy - 153
Conversazioni notturne a Gerusalemme : sul rischio della fede - 85
Cooperative banking in Europe : case studies - 186
Copper Age traditions north of the Danube River - 548
Corazones cicatrizados - 437
Corp transparent - 436
Corsican fragments : difference, knowledge, and fieldwork - 102
Cortesía y gestión de imagen en entrevistas con jóvenes caribeños - 310
Cosmic conflict as a hermeneutical framework for mission theology in the Old
Testament : thesis - 79
Country report : Romania : The unfinished business of the fifth enlargement
countries - 195
Country synopses: Romania - 211
Craii de Curtea Veche - 439
Creation and fall in 1 Timothy: a contextual approach - 62
Credit cooperatives in Romania - 186
Crepuscular tales : five novellettes - 502
Crisis in Romania - 576
The Criterion Association : friendship, culture and fascism in interwar Bucharest -
ROMÂNICA
223
615
Critical biography of Paul Celan - 590
La croisade des enfants : roman - 482
Cronici bisericeşti : Manuscrise din Banat secolele XIX-XX - 35
Cruciada copiilor - 481-482
Crusader against the Turks - 23
La cruzada de los niños - 481
Cucuteni ceramics : technology, typology, evolution and aesthetics - 548
Cuentos transilvanos - 455
Cuerpo transparente - 436
Cum să uiţi o femeie - 489, 491, 495
Człowiek jest tylko bażantem na tym świecie - 387
Cztery wersje jednej kultury : scalenie rozproszonego dziedzictwa literatury
środkowoeuropejskiej - 329
D
Les Daces dans la sculpture romaine : étude d'iconographie antique - 293
Dacia : historia y arte - 552
Dada capital of exiles - 376
Dagbok från Păltiniş : en visdomsskola i den humanistika kulturen : med ett tillägg
frå 1996 - 488
Daniel Knorr - Led R. Nanirok : haute culture, odd culture - 287
Danube River Delta, Romania and Ukraine - 227
David's house : a novel - 507
De ce iubim femeile - 443
De două mii de ani - 524
De nos oisseaux - 419
De nuestros pájaros - 419
De Wetenden - 441
The dead travel fast - 368
Degete mici - 472-475
The demise of Leninism and the future of liberal values - 14
Democracy and authoritarianism in the postcommunist world - 111
Democratization and the European Union : comparing Central and Eastern
European post-communist countries - 112
Los depravados "príncipes" de la Vieja Corte - 439
Desde hace dos mil años - 524
Despre îngeri - 511
Despre o filozofie a lunii - 467
Deutsche ölpolitik im zeitalter der weltkriege : studien und dokumente - 599
224
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Development of artificial metalloenzymes via covalent modification of proteins :
thesis - 247
Development of music education in Romania since 1989 : how democratization
transforms the teachers' curriculum - 219
The development of romanian legal science: 1814-1940 - 209
Dialogue des mondes : Victor Brauner et les arts primitifs - 288
Die dichtende Königin : Elisabeth, Prinzessin zu Wied, Königin von Rumänien,
Carmen Sylva (1843-1916) : selbstmythisierung und prodynastische
öffentlichkeitsarbeit durch literatur - 593
Dictionnaire des religions - 58
Dictionnaire des verbes du français actuel : constructions, emplois, synonymes 311
Dimension stones of the historical city wall of Cluj-Napoca, Romania :
construction, weathering, damages - 551
Dimineaţă pierdută - 428, 430
Din amintirile unui Chelbasan - 522
Din calidor - 479
Din Romania... a Roma : una nuova vita - 159
Le discours théâtral d'Eugène Ionesco : l' énonciation entravée - 322
Dita mignole - 472
Domnişoara Christina - 464
Dorfchronik : ein Roman - 384
Drink, leisure, and the second economy in socialist Romania - 226
Droit constitutionnel français - 193
Drumul egal al fiecărei zile - 429
Drumul marmurei artificiale : de la Rima la Bucureşti şi în alte oraşe româneşti în
perioada lui Carol I - 285
Du passé faisons table rase! : Histoire et mémoire du communisme en Europe - 595
The dynamics of corporate social responsibilities - 202
Dziś wolałabym siebie nie spotkać - 388
E
Early Christian literature and intertextuality - 80
Eastern Christians and religious objects: personal and material biographies
entangled - 81
Eastern christians in anthropological perspective - 81
Economic action in theory and practice : anthropological investigations - 171
Economic implications of corporate social responsibility and responsible
investments - 178
L' Écorchure - 522
ROMÂNICA
225
Edges, heads, and projections : interface properties - 304
Edit von Coler : als nazi-agentin in Bukarest - 583
Een dramatische liefde : briefwisseling Ingeborg Bachmann-Paul Celan :
aansluitend de briefwisseling tussen Paul Celan en Max Frisch en tussen
Ingeborg Bachmann en Gisèle Celan-Lestrange - 379
Egy asszon két vétkecskéje : Bukovinai székely, gyimesi és moldvai csángó népi
szerelmes történetek eredeti gyűjtések alapján - 223
Egy komcsi nyanya vagyok! - 490
Eikôn : l' image dans le discours des trois Cappadociens - 64
Einführung in die rumänische sprach- und literaturgeschichte - 325
Elegien aus der kälte : gedichte - 448
Elegii nordice - 448
Az elveszett délelőtt - 430
Emelt fővel - 134
En tierras bajas - 389
The end of the democratic transition? : analyzing the quality of democracy model
in post-communism - 125
L' enfant qui meurt : motif avec variations - 300
Engel in het raam op het oosten : hedendaagse poëzie uit Roemenië - 485
Entender la religiosidad cristiana en el este de Europa - 73
Enterprise information systems for business integration in SMEs : technological,
organizational, and social dimensions - 274
Entrepreneurial strategic decision-making : a cognitive perspective - 177
L' Enveloppe noire : roman - 501
Eradicating differences : the treatment of minorities in Nazi-dominated Europe 137
Erdélyi jobbágyság - magyar gazdaság - 101
226
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Az Erdélyi Református Egyház a 17-18. században : fejezetek az erdélyi
protestantizmus történetéből - 65
Essai sur la problématologie philosophique : approche critique et applicative - 44
L' essayiste roumain Émil Cioran a-t-il été un fasciste antisémite? : un effort pour
le comprendre dans le contexte nationaliste de l'entre-deux-guerres - 582
La estación: un cruce de caminos - 327
Estudios sobre lengua, sociedad y cultura : homenaje a Diana Bravo - 310
Un état en quête de nation : la république de Moldavie - 610
Ethical leadership : global challenges and perspectives - 187
Etiology and pathogenesis of periodontal disease - 258
Etude des méthodes de classification par compression : les bases théoriques et
l'évaluation de la classification par compression - 232
EU foreign policy and post-Soviet conflicts : stealth intervention - 164
Eucharistic iconography and the confessional identity of the saxon community in
Early Modern Transylvania - 13
Eugène Ionesco, de l'écriture à la peinture - 338
The Eugenic Fortress: Alfred Csallner and the saxon eugenic discourse in interwar
Romania - 261
European exchange rate credibility: an empirical analysis - 183
European parliaments under scrutiny : discourse strategies and interaction practices
- 170
European prudential banking regulation and supervision : the legal dimension - 179
European romanticism : a reader - 330
European societies in transition : social development and social work - 126
European ungulates and their management in the 21st century - 273
Eurotextes : le continent qui nous sépare - 166
Evadarea tăcută : 3000 de zile singură în închisorile din România - 453
La evasión silenciosa : tres mil días sola en las cárceles de Rumanía - 453
Every home needs a balcony - 541
Exorcising demons in post-soviet Ukraine: a monastic community and its imagistic
practice - 81
F
Face aux instants - 451
Facets of migration in contemporary Europe : interdisciplinary approaches to
specific challenges - 157
Fakers : the 1946 elections - 618
Falsificatorii: "Alegerile" din 1946 - 618
Father dirt - 364
Father George Calciu : interviews, homilies, and talks - 571
ROMÂNICA
227
Faţa lucrurilor: versuri - 456
A fehér király - 543-544
Fejezetek Mártonfi József erdélyi püspök életrajzából : 1746-1815 - 577
A félhanggal emelt időből érkezett : regény - 528
Femei - 525
Feminist activism in academia : essays on personal, political and professional
change - 99
Few educators, many media and journalism programs: journalism and mass
communication education in Romania after the fall of communism - 29
Figlie della stessa lupa : storia dei rapporti tra Italia e Romania alla vigilia della
seconda guerra mondiale - 611
Film, if life had only been beautiful: Radu Mihaileanu's Train of Life and the
embarrassments of "Holocaust comedies" - 144
Financial crisis in Central and Eastern Europe : from similarity to diversity - 180
Financial cryptography and data security - 6
Focul amorului : despre dragoste şi sexualitate în societatea românească (17501830) - 25
La formazione di un'economia di frontiera : la Transilvania tra XII e XIV secolo 617
Four versions of one culture : a synthesis of the dispersed content of central
european literature - 329
Freedom of religion - 59
Friars, nobles, and burghers-sermons, images, and prints : studies of culture and
society in early-modern Europe, in memoriam István György Tóth - 13
From bottom to the top and back: on how to build a church in Communist Romania
- 57
From continuity to contiguity : toward a new Jewish literary thinking - 339
From usability to user experience: evaluating the educational and motivational
value of an augmented reality learning scenario - 1
Front porch world view : poems - 359
Das Frühwerk - 380
Der fuchs war damals schon der Jäger - 395
Fundesac - 516
Fuzzy clustering of large relational bioinformatics datasets - 11
G
Galileo : the European global navigation satellite system - 238
Gedächtnis der literatur : erinnerungskulturen in den südosteuropäischen ländern
nach 1989 : Rumänien im Blickfeld - 333
Gelebte multikulturalität : Czernowitz und die Bukowina - 556
228
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Il genio teologico di padre Dumitru Stăniloae : prospettive antropologiche,
teologiche e sacramentali - 75
Genre and performance : film and television - 301
The geography of the financial crisis and the policy response in Romania - 180
Geschichte politisch-sozialer begriffe in Rumänien und Moldova - 96
Giorgio Bassani a 10 anni dalla morte : atti del convegno internazionale di studi 334
GIS for Romanian forest management planning - 272
Global exchange and poverty : trade, investment and migration - 189
Global pathways to abolishing physical punishment : realizing children's rights 213
Globalization and transformations of social inequality - 104
Glogoni : pagini de istorie culturală : contribuţie la monografia satului - 554
God's chosen warriors: romantic palingenesis, militarism and fascism in modern
Romania - 598
Godmaker : a book - 365
Goose chase - 317
Gorbachev stumbles, Ceauşescu falls: december - 120
Le goût de Bucarest - 563
The grammar of polarity particles in Romanian - 304
Grands serviteurs de "petits États" : les conseillers du roi de Navarre et du prince
de Transylvanie aux XVIIe et XVIIIe siècles - 596
Gravira u es-molu - 518
Gravitating Yang-Mills fields in all dimensions - 235
Gravură în mi bemol - 518
Green metathesis chemistry : great challenges in synthesis, catalysis and
nanotechnology - 246
The grotesque æsthetic in spanish literature, from the Golden Age to modernism 336
Groundwater hydrology of springs : engineering, theory, management, and
sustainability - 249
El guarda saca su peine : sobre marcharse y desviarse - 402
H
The handbook of European welfare systems - 214
Handbook of microcredit in Europe : social inclusion through microenterprise
development - 181
Handbook of nonconvex analysis and applications - 231
Handbuch der Religionen - 58
Hatsaren kulunka - 390
ROMÂNICA
229
Haunted by ambiguity: a conversation with Mariana Celac - 276
Health assets in a global context : theory, methods, action - 260
Health, hygiene, and eugenics in southeastern Europe to 1945 - 261
Heart failure : device management - 262
A heart to belong : a sequel to HeartBridge : joys and sorrows at Nathaniel
Christian orphanage in Romania - 215
Heimkino, bei mir : gedichte - 530
Hematopathology : genomic mechanisms of neoplastic diseases - 263
Hermannstadt - 560
Hermeneutics, politics, and the history of religions : the contested legacies of
Joachim Wach and Mircea Eliade - 60
Herztier - 396, 403, 406
Herzzeit, briefwechsel - 379
Heute wär ich mir lieber nicht begegnet - 388, 392, 405
A hiábavalóság futamai - 537
Higher education for modern societies : competences and values - 220
Highlights and shadows in Bulgaria and Romania - 204
Historians and nationalism : East-Central Europe in the nineteenth century - 594
Historical Dracula : tyrant from Transylvania - 23
History and structure of Romanian: an overview - 303
A history of archaeology and museography in Romania - 548
Hitler's forgotten ally: Ion Antonescu and his regime, Romania 1940-44 - 616
Hogyan felejtsünk el egy nőt - 491
Die Hohenzollern in Rumänien 1866-1947 : eine monarchische herrschaftsordnung
im europäischen kontext - 620
L' holocauste des âmes : relation inopportune d'un crime contre l'humanité - 460
O holocausto das almas - 460
El hombre es un gran faisán en el mundo - 401
El hombre reciente : una crítica a la modernidad desde la posición de quien se
pregunta : qué perdemos cada vez que ganamos algo - 17
Horses at the window - 319
Hotel Europa - 534
Housing in Bucharest, Romania : an analysis of vulnerability to earthquakes - 278
How to make peace in the Middle East in six months or less without leaving your
apartment - 163
Hoy hubiera preferido no encontrarme a mí misma - 392
Hunting for the dark : the hidden side of galaxy formation - 239
Huśtawka oddechu - 391
230
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
I
IAR.80 & IAR.81 - 212
Icons and/or statues? The Greek Catholic divine liturgy in Hungary and Romania,
between renewal and purification - 81
Identity politics in the age of globalization - 147
El ieud sin salida - 515
Ieudul fără ieşire - 515
Ileana, l'archiduchesse voilée - 569
Ils arrivent, les barbares! - 538
Im garten von Edenkoben : gedichte - 385
Im haarknoten wohnt eine dame - 402
Immanuel's veins - 357
Impact of investments on an emerging economy : models and forecasts : the case
of Romania - 172
Impact of remittances on income inequalities in Romania - 104
Implications of volatility for uncovered interest parity testing - 182
L' importation démocratique en Roumanie : une perspective anthropologique sur la
construction d'une société post-dictatoriale - 114
Imprisonment and final reign of Dracula - 23
In Marx's shadow : knowledge, power, and intellectuals in Eastern Europe and
Russia - 14
In search of the Balkan recovery : the political and economic reemergence of
south-eastern Europe - 115
In the footsteps of Dracula : a personal journey and travel guide - 375
Incognito à Buchenwald : précédé de "Adieu !" - 463
Incognito la Buchenwald ; Adio! - 463
L' incontro - 407
Indoi : a study of primal Kuki religious symbolism in the hermeneutical framework
of Mircea Eliade - 74
De indringer - 427
Inflation convergence in the new EU member states from Central and Eastern
Europe - 182
The influence of the Septuagint on the New Testament : toward a more objective
assessment - 80
Inima ca un pumn de boxeur - 484
Inimi cicatrizate - 437-438
The institution of the Hasmonean high priesthood - 547
Interdisciplinary legal studies : the next generation - 196
Internal and external assets and Romanian adolscents' health: an evidence-based
approach to health promoting schools policy - 260
ROMÂNICA
231
International trade in gambling services - 194
Interprétations de Moïse : Égypte, Judée, Grèce et Rome - 82
Intrusul - 427
Investitionen und steuern in Rumänien : doing business in Romania - 190
Ion Bratianu : Romania - 578
Is unconditional forgiveness ever just? - 42
Islam in Europe - 95
Islamism and terrorist groups in Asia - 122
Izlechen od pobune : izabrane pesme - 458
Î
Întâlnirea - 407, 431
Întoarcerea din exil - 452
Întoarcerea huliganului - 498
Între zi şi noapte: cinci povestiri - 502
J
Jamais seule! : une roumaine, une femme, une vie : témoignage - 506
James Joyce and after : writer and time - 337
Je ne serai pas une femme qui pleure - 424
Je suis une vieille coco! - 492
Jeremian motifs in the synoptics' understanding of Jesus - 88
Jerusalemer nachtgespräche: über das risiko des glaubens - 85
Jestem komunistyczna baba! - 493
Jhopadi wale aur anya kahaniya : romaniyai katha-sahitya - 521
Jocurile Daniei - 480
Johnny : a spy's life - 588
Journalism education in countries with limited media freedom - 29
Judicial accountabilities in new Europe : from rule of law to quality of justice - 204
Judicial review : a comparative analysis inside the European legal system - 197
Los juegos de Dania - 480
Jurnal berlinez '38 - 413
Jurnalul de la Păltiniş - 488
Jurnalul portughez - 466
Juxtaposing legal systems and the principles of European family law on parental
responsibilities - 198
232
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
K
Kamikaze - 529
Kamyu - 349
A Kaplonyi Ferences Rendház könyvtárának régi álománya : katalógus - 26
Kein positives interesse bei anfänglicher unmöglichkeit und anfänglich
unbehebbaren mängeln - 205
A király napjai - 476
Kisujjak - 473
Klassiker der religionswissenschaft : von Friedrich Schleiermacher bis Mircea
Eliade - 41
Kohärenz und übersetzungskritik : Lucian Boia's analyse des rumänischen
geschichtsdiskurses in deutscher übersetzung - 309
Der König verneigt sich ünd tötet - 393
Konstruktionen des judenbildes : rumänische und ostmitteleuropäische stereotypen
des antisemitismus - 152
Krásné dny mého mládí - 417
Krídla z vosku - 468
Król kłania się i zabija - 393
Kronstadt in Siebenbürgen : eine kleine stadtgeschichte - 558
Kryzysy albo historia miłosna - 529
Kulturarbeit als diplomatischer zankapfel : die kulturellen auslandsbeziehungen im
dreiecksverhältnis der beiden Deutschen Staaten und Rumäniens von 1950 bis
1972 - 168
Die kunststrickerin : erinnerungssplitter - 377
Kyra Kyralina - 483
L
La cantatrice calva : anti-commedia - 416
La graniţele Europei: oraşele medievale din Principatele Române - 625
Labour market constraints in Romania: the challenge of skill mismatch in a
transforming economy - 176
Ladies of the Brown : a women's history of Denver's most elegant hotel - 98
Lampisteries - 422
The land of green plums : a novel - 406
Landmark 1989 : Central and Eastern European societies twenty years after the
system change - 116
Landscape ecology and GIS methods - 252
Die landschaft Bukowina : das werden einer region an der peripherie : 1774-1918 614
ROMÂNICA
233
Laughter : notes on a passion - 343
Law and religion in the 21st century : relations between states and religious
communities - 133
The law of green and social procurement in Europe - 200
La lección - 415
Legături bolnăvicioase - 532
Legitimacy, nation-building, and closure: meanings and consequences of the
Romanian August of 1968 - 605
Let's all freeze up until 2100 or so: nostalgic directions in post-communist
Romania - 121
Die letzten tage der Ceausescus : materialien, dokumente, theorie - 587
Leuce, la bianca isola di Achile - 561
Levels of group loyalty at the turn of the seventeenth and eighteenth centuries:
Kolozsvar in the Rakoczi war of Independence - 13
El libro de los susurros - 540
Lične stvari : pesme - 456
LiDAR : remote sensing of terrestrial environments - 269
Die liebe ist mein alltagskleid : gedichte - 531
Liebesglut. Liebe und sexualität in der rumänischen gesellschaft : 1750-1830 - 25
The life and the music of Maya Badian : a privilege to soar : biography - 585
Ligeros cambios de actitud - 510
Light at extreme intensities : opportunities and technological issues of the extreme
light infrastructure - 241
Lis już wtedy był myśliwym - 395
Little fingers : a novel - 474
Liuliaška daha - 394
Lorsque Socrate a tort - 39
The lost world of communism - 602
The lost world of old Europe : the Danube valley : 5000-3500 BC - 548
La luce delle pietre : antologia 1998-2009 - 471
Lumina din noi - 506
M
Mademoiselle Christina : roman - 464
Mady.baby.edu - 529
Una maison respetable en la ciudad: el prostíbulo - 327
Maladies infectieuses : dermatologie - 259
Malíčky - 475
Managing dissent and interpersonal relations in the Romanian parliamentary
discourse - 170
234
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Managing environmental justice - 228
Managing multimodal data, metadata and annotations: challenges and solutions - 8
Managing political change in Albania, Bulgaria, and Romania - 115
Manifest destiny - 372
Der mann ohne vaterland : Hans Bergel, leben und werk - 354
Mapping forestry - 272
Mapping value orientations in Central and Eastern Europe - 201
Marius Daniel Popescu - 324
Marketing of GM products: between economic growth and ecology - 228
Mars : prospective energy and material resources - 240
Il massaggiatore cieco - 381
Le masseur aveugle - 382
Masterworks of George Enescu : a detailed analysis - 296
Materials under extreme loadings : application to penetration and impact - 267
Mathematical methods in robot control of discrete-time linear stochastic systems 230
Maŭm chimsŭng : Herŭt'a Mwillŏ changp'yŏn sosŏl - 396
Mănăstirea Hurezi - 284
Mărghita : pagini de istorie culturală : contribuţie la monografia satului - 557
A megpecsételt vég : kilencven év Erdély földjén - 141
Memoriile hingherului/Spune Scardanelli - 503
Der mensch ist ein grosser fasan auf der welt - 387, 401
Meridiane jurnalistice : pagini alese din articolele scrise in perioada 2006-2009 32
Metal and plum : a memoir - 360
Methods for the determination of antioxidant capacity in food and raw materials 256
Mici schimbări de atitudine - 510
Microcredit in Romania - 181
Microseismic monitoring of a controlled collapse in Field II at Ocnele Mari,
Romania - 250
Mihai Sora : a philosopher of dialogue and hope - 14
The mind of a poetess : a true contemporary story : memoir - 366
Minimally invasive treatment of mitral valve disease - 262
Mircea Eliade - 579
Mircea Eliade : filosofo della religione - 63
Mircea Eliade e il mito dell'eterno ritorno - 56
Mircea Eliade esoterico : Ioan Petru Culianu e i "non detti" - 48
Mircea Eliade w polsce : recepcja religioznawczo-kulturowa - 61
Mircea Eliade y la Guardia de Hierro - 581
Mladost Don Kihota : izabrane pesme - 527
ROMÂNICA
235
Modality integration methods - 8
Models and simulations of nuclear fuels - 245
Modernising Romanian society through temporary work abroad - 175
Mohn und gedächtnis - 378
Mohn und gedächtnis : poemas - 378
Moldova since 1989 - 109
Mona Vătămanu and Florin Tudor - 294
Monastery of Horezu - 284
Money, banking and financial markets in Central and Eastern Europe : 20 years of
transition - 182
Monitoring induced seismicity - 250
Monuments a la vergonya - 117
Monuments of shame - 117
Moses Montefiore : Jewish liberator, imperial hero - 576
Le mot vécu : le reportage français et roumain dans l'entre-deux-guerres - 27
Mujeres - 525
Multilingualism, multiculturalism and autonomy - 220
Multimedia services in intelligent environments : integrated systems - 7
Multimodal signal processing : theory and applications for human-computer
interaction - 8
Multiple democracies in Europe : political culture in new member states - 192
Multiscale modeling of heterogenous materials : from microstructure to macroscale properties - 243
Die mundart von sächsisch-regen in Nordsiebenbürgen - 313
Musica per lupi : il racconto del più terribile atto carcerario nella Romania del
dopoguerra - 409
Musshū anchipirin no sengen : dada sengenshū - 420
Mutter, wo übernachtet die sprache? : 14 porträts mehrsprachiger autorinnen und
autoren in der Schweiz - 324
My Vladislaus Dracula - 362
N
Nach London! : der modernisierungsprozess Englands in der literarischen
inszenierung von Georg Christoph Lichtenberg, Heinrich Heine und Theodor
Fontane - 346
Nacido en la URSS - 470
Naissance de la nation en Europe : théories classiques et théorisations
constructivistes - 118
Die namenlose stunde - 459
Nanatsu no dada sengen - 421
236
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Nanobiophotonics - 264
Naš posebni poročevalec - 486
Nascimento e formação da Europa - 597
Naşterea şi formarea Europei - 597
The national judicial treatment of the ECHR and EU laws : a comparative
constitutional perspective - 203
National legal tradition : Romania - 197
Nationalism and identity in Romania : a history of extreme politics from the birth
of the state to EU accession - 110
Nato in URSS - 469
Nature et surnaturel : philosophies de la nature et métaphysique aux XVIe-XVIIIe
siècles - 50
The nature of language in Orthodox Church architecture : a hermeneutical
approach : thesis - 282
La navigazione sul Bosforo - 561
Născut în URSS - 469-470
Nel sonno non siamo profughi : romanzo - 479
Neolithic and chalcolithic archaeology in Eurasia : building techniques and spatial
organisation - 549
Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban - 103
Network dynamics in emerging regions of Europe - 176
Neuf valises : roman - 546
The new "Superwoman": intersections of fitness, physical culture and the female
body in Romania - 100
New directions in development ethics : essays in honor of Denis Goulet - 173
A new ideal leadership profile for Romania - 187
New perspectives on old stones : analytical approaches to paleolithic technologies 550
New topics in feminist philosophy of religion : contestations and transcendence
incarnate - 42
New trends in mechanism science : analysis and design - 244
The New York plays - 374
Nicicând : gedichte : poezii - 459
Nicolae Titulescu : portret polityka i dyplomaty - 574
Nicolas de Cues, ou, l'autre modernité - 84
Niederungen - 389, 397, 400
Niederungen : prosa - 398
Niziny - 397
No exit - 512, 514
No way out of Hadesburg and other poems - 513
Non-locality beyond quantum mechanics - 9
ROMÂNICA
237
Nonlinear modeling of economic and financial time-series - 183
The novel of crepuscular universes : essay : Thomas Mann, Robert Musil,
Hermann Broch, ... - 352
La novela del adolescente miope - 465
Una nueva filosofía de la luna - 467
La nuit - 426
O
O aniołach - 511
O Bogu, o muzitsi, o liubavi - 450
O poder do cisma : retrato do cristianismo Europeu - 67
Ochii Beatricei - 342
Octombrie, ora opt - 500
Office-based cosmetic procedures and techniques - 265
Los ojos de Beatriz : cómo era realmente el mundo de Dante - 342
The Old Testament as authoritative scripture in the early churches of the east - 87
L' ombre du mur : chroniques du mur de Berlin - 318
Omul recent - 17
On the pre-theoretical notion phrasal head : ignoring the left periphery is always at
your own risk - 304
Operator theory on noncommutative domains - 236
Oraşul cu salcâmi - 526
Orbitor - Aripa stângă - 440-442
Orbitor. Kroppen - 442
Gli ori antichi della Romania prima e dopo Traiano - 609
The Orthodox Church : an introduction to its history, doctrine, and spiritual culture
- 86
The Orthodox Church in Austria-Hungary : the Metropolitanate of Hermannstadt 77
Otkrivanie srba : srpska knizhevnost u Rumuniji - 341
Ottomans into Europeans : state and institution building in South-East Europe 604
Our own minds : sociocultural grounds for self-consciousness - 37
Out of the Transylvania night - 361
Overlooked : representations of the balcony in print and paint, from Boccaccio to
Caillebotte : thesis - 345
238
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
P
Palatalization in Romanian : experimental and theoretical approaches : thesis - 316
Los pálidos señores con las tazas de moca - 404
Il paradiso delle galline : falso romanzo di voci e misteri - 496
Parallel coexistence of churches: the church in Transylvania: its unity and disunity:
a contextualized example - 92
Parental protection in Romanian law juxtaposed to the CEFL principles - 198
Párhuzamok és különbségek : a második világháború utáni erdélyi és szlovákiai
magyar népességfejlődés összehasonlító elemzése - 145
Pas question de Dracula : nouvelles - 487
Patentovana vechnost - 457
The patriarchal Church of Romania - 86
Patterns of civic engagement in post-communist Romania - 108
Paul Celan y Rumanía : la adolescencia de un adiós - 589
Paul Celan, dimensiunea românească - 589
Périple du Pont-Euxin - 561
Il periplo del Ponto Eusino di Arriano e altri testi sul Mar Nero e il Bosforo :
spazio geografico, mito e dominio ai confini dell'Impero romano - 561
Perlen für Messias : die Goldstein-Hufschmid Saga - 155
Perspectives in mathematical sciences - 235
Perspectives on language use and pragmatics : a volume in memory of Sorin Stati 306
La petite fille au fond du jardin - 138
Philosophy of engineering and artifact in the digital age - 268
Philosophy of quantum information and entanglement - 9
Physics of nanostructured solar cells - 271
Picturing the possible : the story of romanian children's relief - 97
La piedra habla : antología poética - 434
La place des discours politiques et des débats intellectuels dans les représentations
de la construction européenne : le cas de la Roumanie : 1945-2006 : thèse 624
Playwrights before the fall : drama in Eastern Europe in times of revolution - 319
Pleasures in socialism : leisure and luxury in the Eastern Bloc - 226
Pletho Apostata : die ablehnung des Christentums durch Georgios Gemistos
Plethon (ca. 1355 - 1452) und dessen konversion zur griechischen religion 38
Plicul negru - 499, 501
Pluralismus im gesundheitswesen - 266
Podvizhenite Balkani : izsledvaniia na proekta NEXUS : 2000-2003 - 224
Poemas y prosas de juventud - 380
ROMÂNICA
239
Poèmes d'autrefois : Le reniement de Pierre - 478
Poems of the Universe - 373
Poetry in the psyche of Europe : as sublimation of our identity viewed from
prehistoric times to the present - 19
The poetry lesson - 356
Le poids de la citation : étude sur les sources arabes et grecques dans l'oeuvre de
Dietrich de Freiberg - 71
Police aesthetics : literature, film, and the secret police in Soviet times - 24
Policy and practice implications from the English and Romanian Adoptees (ERA)
study : forty five key questions - 216
The politics of pension reform in Central and Eastern Europe : political parties,
coalitions, and policies - 169
Por qué nos gustan las mujeres - 443
The Portugal journal - 466
Positive thinking, preventing and resolving family problems : best and useful ideas
for a happy marriage - 51
Post-communist nostalgia - 121
Postbărbaţi - 446
Postmodernism and cultural identities : conflicts and coexistence - 16
Poverty impacts of Romanian remittances from the EU: effects of host-country
migration policies - 189
Powrót chuligana - 498
The Prague Spring and the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia, 1968 : forty
years later - 605
Praznicul obiceiurilor de iarnă - 222
Prea târziu - 516
Predication and the nature of non-finite relatives in Romance - 304
Prehistoric roots of Romanian and southeast European traditions - 225
The prehistory and paleontology of the Pestera Muierii - 251
La première aventure céleste de Monsieur Antipyrine - 420
The prince of metaphor at the metaphysics' court : anthology of poetry - 497
Prinţul metaforei la curtea metafizicii - 497
Priruchnik o strasti - 451
Private law in Eastern Europe : autonomous developments or legal transplants? 206
Problems in real analysis : advanced calculus on the real axis - 237
Prodane duše - 447
Professor Mircea Eliade : reminiscences - 586
Prominent ladies: Queen Marie of Romania : a royal ruckus - 98
The prophetic mode in modern Hebrew poetry - 340
Prophetisme et symbolisme dans l'Apocalypse - 88
240
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Prophets and prophecy in jewish and early Christian literature - 88
Proselytism and the right to change religion: the romanian debate - 133
Prosōpa tou monternismou : hēzōgraphikē stē Voulgaria, tēn Hellada kai tē
Roumania : 1910-1940 - 290
La protection des personnes vulnérables en temps de conflit armé - 207
Psychopathologie de l'adulte : fondements et perspectives - 54
Puterea schismei. Un portret al creştinismului european - 67
Q
Qu'est-ce que la réalité? : réflexions autour de l'œuvre de Stéphane Lupasco - 43
The quality of democracy in Eastern Europe : public preferences and policy
reforms - 124
Quantitative anlaysis of italian texts - 312
Quantum christian virtues : a catalogue of enlightenment - 83
R
Racconti 1, 2, 3, 4 - 414
Radio Free Europe's impact in Romania during the Cold War - 28
Raiul găinilor: fals roman de zvonuri şi mistere - 496
Rakevet le-Tri'esteh - 370
Ranpu no itonami - 422
Realism and fantasy in novels by Kubin, Raspail, and Cărtărescu - 347
Realism, anti-realism in 20th-century literature - 347
The Rebbe : the extraordinary life and worldview of Rabbeinu Yoel Teitelbaum,
the Satmar Rebbe - 150
Recent company law developments in the European Union - 206
ROMÂNICA
241
Rechtswissenschaft in Osteuropa : studien zum 19. und frühen 20. jahrhundert 209
Reflectări : poezii - 519
Regreso del exilio - 452
Regulating unfair banking practices in Europe : the case of personal suretyships 184
Reinforcement learning and dynamic programming using function approximators 3
The relation between the destiny of humankind and that of creation according to
Romans 8: 18-23 - 62
Relations between czechs and the nations and countries of southeastern Europe 167
Les relations culturelles franco-roumaines de 1878 à 1965 : Thèse - 12
The relationship management process of public diplomacy : U.S. public diplomacy
in Romania : thesis - 165
Religion between church, state and society - 210
Religion zwischen kirche, staat und gesellschaft - 210
The religious life in Romania : living together and painting of icons in
Transylvania - 66
Remapping knowledge : intercultural studies for a global age - 20
Remapping the historiography of modernization and state-building in southeastern
Europe through hygiene, health, and eugenics - 261
Report on Romania - 203
Research on elite dynamics in post-communist Romania - 116
Reshaping identity politics in the EU: the case of the hungarian minority in
Romania - 147
The resilience of hope - 105
Retrouver Fondane - 323
The review of contemporary fiction : writings from postcommunist Romania - 517
Román védvonal Magyarország ellen : a Károly-vonal - 612
Romance languages : a historical introduction - 303
Romania - 184, 564
Romania after the 2007 European Union enlargement : the political parties, the
national minorities, the reforms - 127
Romania and the EU Horizons: Foreverism - 276
Romania since 1989 - 113, 131
Romania's tortuous road to facing collaboration - 136
Romania: a personalistic approach to accountability - 112
Romania: Banning corporal punishment of children - 213
Romania: in the shadow of the past - 109
Romania: united and independent - 594
242
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Romanian Christianity - 68
A romanian immigrant pioneer, trailblazer, and champion in helping humanity and
the better good - 572
The Romanian welfare state: changing and developing - 214
Romanul adolescentului miop - 465
Românii din Italia : între respingere şi acceptare - 160
Romen dilberi : roman - 535
Romeni : la minoranza comunitaria decisiva per l'Italia di domani - 158
I romeni in Italia : tra rifiuto e accoglienza - 160
Les Roumains et le roman - 348
Roumanie - 185
La Roumanie dans l'Europe : intégration ou transition prolongée - 174
Rovás alapismeretek - 553
Royal blood : a Royal spyness mystery - 355
Rule of law and democracy : inquiries into internal and external issues - 125
El ruletista - 445
Ruletistul - 445
Rumanía - 566
Rumänien und seine stereotype in der presse : am beispiel deutscher und
französischer zeitungen (2003 bis 2008) - 34
Rumäniendeutsche? : Diskurse zur gruppenidentität einer minderheit : 1944-1971 353
Rumänische "Zigeuner" bilder : eine imagologische studie - 151
Rumbo a Rumanía - 565
Rumunia - zapomniany sojusznik Hitlera - 616
Rumunsko : turistický prhvodce - 562
Rural and urban : architecture between two cultures - 283
Rurality as a locus of modernity: Romanian interwar architecture - 283
S
Saludos - 461
Salute to romanian jews in America and Canada, 1850-2010 : history,
achievements, and biographies - 156
Sans issue : anthologie poétique - 514
Un santo en el ascensor - 449
Scalable fuzzy algorithms for data management and analysis : methods and design
- 11
Scarred hearts - 438
Der schutz von minderheitsaktionären nach rumänischem und deutschem
aktienrecht unter berücksichtigung des EU-acquis - 208
ROMÂNICA
243
Scrivere poesie dopo Auschwitz : Paul Celan e Theodor W. Adorno - 335
Secera şi buldozerul - 119
Secondary considerations in public procurement in Romania - 200
Sept manifestes Dada - 421
Sergiu, altfel... - 573
Sergiu, einmal anders : meine erinnerungen an Celibidache - 573
Settlement of the Pătârlagele depression : romanian subcarpathians - 559
Sex in Russia : new and selected stories - 367
Shakespeare Erdélyben : XIX. századi magyar nyelvű recepció - 321
Shakespeare's Hamlet in Romania : 1778-2008 : a study in translation,
performance, and cultural adaptation - 299
Shefiyut meţorefet : ḳovets sipurim ḳetsarim : Insane sanity - 542
Shifting sands - 432
Shifting transactional identities: bazaar-style trade and risk management in the
prestige economy of the Gabor roma - 171
The Shoah in Ukraine : history, testimony, memorialization - 154
Sibiu - 560
Simion liftnicul: roman cu îngeri şi moldoveni - 449
A sintér émlékiratai ; Scardanelli - 503
Sioran : razgovori sa Fransoa Bondiiem, Fernandom Savaterom, Helgom Perc, ... 47
The social after Gabriel Tarde : debates and assessments - 106
Social inequality and social problems in Romania : old and new patterns - 116
The social significance of reconciliation in Paul's theology : narrative readings in
Romans - 76
Some reflections on religion and multiculturalism in Romania : towards a
reappraisal of the grammar of traditions - 59
Sonsuz kaçişlar - 536
Souls in exile : a study of chinese migration workers in Romania - 162
South African literature beyond the Cold War - 344
Soy un vejestorio comunista! - 494
Spaţiul verde redescoperit - 277
The spirit and the letter: monastic education in a Romanian orthodix convent - 81
Spitalul - 523
Spuren, die vergehen : auf der suche nach dem jüdischen Sathmar/Satu Mare - 142
Städte im südlichen Siebenbürgen : kunsthistorische rundgänge - 139
The stage as "Der Spielraum Gottes" - 383
Stalinism for all seasons: a political history of romanian Communism - 130
Stalinizm na každa okazje : polityczna historia rumuńskiego komunizmu - 130
Statist fascism : Romania, 1881-1940 - 606
A statistical model for Arabic mention detection and chaining - 2
244
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
The Stoker sisters : Daughters of Dracula - 358
Straniera nella mia terra : nella Romania al tempo di Ceausescu : romanzo - 411
Strategies of encoding emotion in Michael Ondaatje's love poetry - 320
Studien zur deutschsprachigen presse in Mittel- und Ostmitteleuropa : beiträge zum
deutsch-österreichisch-ungarischen
kulturtransfer,
zur
1848er
revolutionspresse in Ungarn und Österreich, zum Ungarnbild in der deutschen
presse sowie zum pressewesen in Wien, Buda, Pest, Pressburg, Temeswar,
Hermannstadt und Kronstadt - 33
Suflete la preţ redus - 447
A summary catalogue of the turkish makams - 298
Sunt o babă comunistă! - 490, 492-494
Supporting children's creativity through music, dance, drama and art : creative
conversations in the early years - 221
Surviving property: resistance against urban housing nationalization during the
transition to communism - 196
Sütő András világa - 591
La symphonie du loup : roman - 418
System dynamics for engineering students : concepts and applications - 242
Systematic design for emergence in cellular nonlinear networks : with applications
in natural computing and signal processing - 5
Le système répressif communiste en Roumanie - 595
Sześć minut rumuńskiego teatru : antologia współczesnych sztuk - 529
T
Le tableau de chasse - 295
Takahata Isao - 575
A találkozás - 431
A tale of two villages : coerced modernization in the East European countryside 119
Tame flows - 234
Tasso Marchini és Dsida Jenő, avagy, sorsvonalak játéka Kolozsvártól Arco di
Trentóig - 21
El té de Proust : cuentos reunidos - 500
Teacher participation and support by principals - 218
Territory and electoral rules in post-communist democracies - 107
The principle of hope: relating to the European Union in rural Romania - 105
Le théâtre d'Eugène Ionesco, figures géométriques et arithmétiques - 302
Theologies of creation in early Judaism and ancient Christianity : in honor of Hans
Klein - 62
There is no freedom without bread! : 1989 and the civil war that brought down
ROMÂNICA
245
communism - 120
Through Hitler's back door : SOE operations in Hungary, Slovakia, Romania and
Bulgaria : 1939-1945 - 603
Through the eyes of the survivors: Jewish-gentile relations in Bessarabia and
Transnistria during the Holocaust - 137
Tinereţea lui Don Quijote - 527
Toc et Boc : héros de l'humanité - 425
Todo lo que tengo lo llevo conmigo - 399
Toward addressing split-level Christianity : a study of the interaction between
Christianity and folk religions in Romania - 55
Traditionalism and radicalism in the history of Christian thought - 90
Traduire sous contraintes : littérature et communisme : 1947-1989 - 307
Train to Trieste - 370-371
Transdisciplinarity : theory and practice - 45
Transitioning strategies of economic survival: Romanian migration during the
transition process - 175
Translating converging competences into the reality of teaching, learning, research
and life at higher education institutions - 220
Transnistria and the Romanian solution to the Jewish Problem - 154
Travesti - 444
Travestie : Roman - 444
Trends in computational nanomechanics : transcending length and time scales 248
Los tres niños Mozart - 462
Trianoni menyecske : szórványlétünk a Kárpát-medencében - 148
Trimisul nostru special - 486
Twenty years after the fall : a retrospective in poetry and prose - 533
U
Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de război - 509
Última noche de amor, primera noche de guerra - 509
Ultime lettere di Romulus Letizia : vita quotidiana al tempo di Silviu
Berlusconescu - 410
Una mañana perdida - 428
Uncorporate identity - 276
Und bitte! : die rolle unseres lebens - 584
Under a red sky : memoir of a childhood in Communist Romania - 363
Undercover : a journalist's story, a duchess's mission, a million abandoned children
- 217
Understanding environmental health disparities of Roma populations in Romania :
246
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
thesis - 146
Ungulates and their management in Romania - 273
The unity of the church : a theological state of the art and beyond - 92
Unquiet pasts : risk society, lived cultural heritage, re-designing reflexivity - 22
Urban arias - 376
Urcan bătrânul - 455
Úrilányok Erdélyben - 545
Utóférfiak - 446
V
The vampire in slavic cultures - 23
Vampires in Romania - 23
Vampirism : old world folklore - 23
Variational principles in mathematical physics, geometry, and economics :
qualitative analysis of nonlinear equations and unilateral problems - 233
Vasiliu, foi volante - 539
Vasilíu, hojas sueltas - 539
Vectors and codes of text - 308
Vehicular-2-X communication : state of the art and research in mobile vehicular ad
hoc networks - 10
Venea din timpul diez - 528
Verfassungsgerichtsbarkeit in Ungarn und Rumänien : ein vergleich der
verfassungsgerichtsbarkeiten zweier osteuropäischer transformationsstaaten
auf ihrem weg zum konsolidierten rechsstaat - 199
Vernacular and modernist housing in Germany and Romania : an analysis of
vulnerability to earthquakes - 279
Vers un profil convergent des fascismes? : nouveau consensus et religion politique
en Europe centrale - 607
Veşnicia cu patent - 457
La via del marmo artificiale : da Rima a Bucarest e in Romania tra ottocento e
novecento - 285
Vie quotidienne et pouvoir sous le communisme : consommer à l'Est - 608
Vienne le jour : roman - 429
Vígjátéktól az avantgárdig : tanulmányok - 331
Villages with fortified churches in Transylvania - 281
Vindecat de revoltă : poezii alese - 458
La vita ai tempi del comunismo : interviste, vent'anni dopo - 602
Vlad the Impaler : son of the devil, hero of the people - 568
Voyage avec Apollodore - 505
Vozom do Trsta : roman - 371
ROMÂNICA
247
Vu jà dé : cultural heritage, urban planning and hospitality - 22
Vztahy Čechh s národy a zemĕmi Jihovýchodní Evropy - 167
W
Walking in others' shoes : stories from the early years of the partner church
movement - 91
Walter Benjamin and the aesthetics of change - 46
Welcome, wonder and magic : words on the fence of a Romanian kindergarten 221
Wetlands : environmental issues, global perspectives - 227
What happened in Romania - 163
When Europeanization meets transformation: lessons from the unfinished eastern
European revolutions - 111
The white king - 544
Who speaks for Roma? : political representation of a transnational minority
community - 149
Who speaks for Roma? organizing structures of representation in Romania - 149
Who won the world war of religions? - 433
Wie man eine frau vergisst : roman - 495
Der wiederentdeckte grünraum - 277
Wildpflanzen Siebenbürgens - 255
Wilhelm Knechtel : Von Nordböhmen über Mexiko nach Rumänien : vom
gärtnerlehrling zum königlichen gartendirector in Bukarest - 254
Women and exercise : the body, health and consumerism - 100
World heritage sites in Romania : the Danube Delta, Monastery of Hurezi,
churches of Moldavia, fortified churches of Transylvania, Dacian fortresses in
the Orăştie Mountains, wooden churches of Maramureş, historic centre of
Sighişoara - 15
Wsteczne odliczanie - 529
Y
The year that changed the world : the untold story behind the fall of the Berlin
Wall - 601
Yodomi : tanpenshū - 400
Yoru - 426
248
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Z
Zadarnică e arta fugii - 536-537
Zero kara hanaseru rūmaniago : kaiwa chūshin - 315
Zilele regelui - 476
Zogru - 520
Zu fuss durch Siebenbürgen von Hermannstadt / Sibiu nach Deutsch-Weisskirch /
Viscri - 555
De zwarte envelop : roman - 499
Zwischen freund und feind : deutsche besatzung in Rumänien : 1916-1918 - 621
249
ROMÂNICA
INDEX DE SUBIECTE
A
Achiziţii publice - 200
Actori români -- Biografie - 584
Actori români -- Exil -- Germania - 584
Aditivi alimentari - 256
Administraţie locală -- Descentralizare - 211
Adolescenţi -- Europa - 218
Adolescenţi -- Sănătate mintală - 53
Adopţie -- Aspect social - 216
Adopţie internaţională -- Legislaţie - 216
Adorno, Theodor W. - 335
Afaceri -- Etică - 187
Alighieri, Dante - 342
Alupi, Călin - 291
Analiza discursului -- Informatică - 2
Analiză lingvistică - 309
Analiză matematică - 237
Animale sălbatice -- Protecţie - 273
Anouilh, Jean - 592
Antichitate -- Religie -- Dacia - 94
Antisemitism -- Europa - 152
Antisemitism -- Europa de Est -- Istorie - 140
Antisemitism -- România -- Istorie - 140
Antonescu, Ion - 616
Antreprenoriat - 177
Antropologie creştină - 81
Antropologie demografică - 103
Antropologie economică - 171
Antropologie politică - 114
Antropologie socială - 102
Antropologie socială -- Concepte - 105
Arheologie - 547
Arheologie -- Cercetare - 549-550, 552
Arheologie -- Datare - 553
Arheologie -- Dunărea de Jos - 548
Arheologie -- Oraşe -- Ziduri de incintă - 551
Arhitectură -- Istorie -- Europa - 285
250
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Arhitectură bisericească românească -- Iconografie bizantină - 282
Arhitectură industrială - 276
Arhitectură interbelică -- România - 283
Arhitectură modernistă -- Franţa - 280
Arhitectură peisagistică - 254
Arhitectură peisagistică -- Parcuri, promenade - 277
Arhitectură religioasă -- Patrimoniu - 284
Arhitectură religioasă -- Transilvania - 281
Arhitectură rurală - 283
Arhitectură şi religie - 282
Arhitectură şi societate - 283
Arhitectură tradiţională - 285
Arhitectură urbană - 283
Arhitectură urbană -- Bucureşti -- Locuinţe - 278-279
Arhitectură urbană -- Franţa -- Proiecte - 280
Arhitectură urbană -- Germania - 279
Arhitecţi români -- Exil -- Franţa - 280
Artă religioasă -- Creştinism -- Iconografie - 64
Artă romană -- Dacia - 293
Arte plastice -- Istorie şi critică - 288, 292
Arte plastice -- Pictură -- Balcani - 290
Arte plastice -- Pictură -- Expoziţie retrospectivă - 291
Arte plastice -- România - 286
Arte plastice contemporane - 286
Arte plastice şi societate - 292
Arte vizuale -- Experiment artistic - 287
Artişti plastici români - 294
Artişti plastici români -- Biografii - 21
Artişti plastici români -- Prezentare - 287
Asistenţă socială -- Europa - 214
Asistenţă socială -- România - 104, 214
Asistenţă umanitară -- Copii abandonaţi - 70
Asociaţia Criterion (Bucureşti) - 615
Astrofizică -- Găuri negre -- Formare - 239
Astrologie -- Istorie - 49
Astrologie psihologică - 49
Astronomie - 239
Astronomie -- Cercetări - 238, 240
Athos (munte) - 69
Atrocităţi politice - 595
Avangardă literară - 323, 436-438, 478
ROMÂNICA
Avioane militare româneşti -- Istorie - 212
B
Badian, Maya - 585
Badovici, Jean - 280
Bancheri -- Anglia -- Biografii - 576
Basarabia -- 1914-1940 - 622
Basarabia -- Istorie - 610
Bassani, Giorgio - 334
Baze de date -- Management - 11
Benjamin, Walter - 46
Bergel, Hans - 354
Biblia. N.T. -- Critică şi interpretare - 76, 80, 88
Biblia. V.T. -- Critică şi interpretare - 79, 82, 87, 93
Biochimie -- Cercetări - 246
Bioinformatică - 11
Biologie -- Conservarea speciilor - 252
Biologie moleculară - 253
Biserica catolică -- Europa de Est -- Istorie - 73
Biserica Greco-Catolică -- Transilvania -- Istorie - 77
Biserica Ortodoxă -- Doctrine - 68
Biserica Ortodoxă -- Europa -- Istorie - 86
Biserica Ortodoxă -- Europa de Est -- Istorie - 81
Biserica Ortodoxă -- Istorie - 68
Biserica Ortodoxă -- Transilvania -- Istorie - 77
Biserica Ortodoxă Română -- Cler -- Biografii - 571
Biserica Ortodoxă Română -- Doctrine - 75, 86-87
Biserica Ortodoxă Română -- Liturghie - 81
Biserica Reformată -- Doctrine - 92
Biserica Reformată -- Transilvania - 92
Biserica Reformată -- Transilvania -- Istorie - 65, 72
Biserica Reformată -- Ungaria -- Istorie - 72
Biserica Romano Catolică -- Cler -- Biografii - 577
Biserica Sfinţii Chiril şi Metodiu (Bucureşti) - 89
Biserica Unitariană -- Cler -- Biografii - 91
Biserica Unitariană -- Transilvania -- Istorie - 91
Biserică şi societate - 133, 210
Biserică şi stat - 210
Biserică şi stat -- Europa - 133
Biserică şi stat -- Istorie - 57
251
252
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Biserică şi stat -- România -- Postcomunism - 133
Biserici ortodoxe -- România - 78
Biserici ortodoxe bulgare -- Istorie - 89
Biserici ortodoxe româneşti -- Serbia - 35
Biserici săseşti fortificate -- Transilvania - 281
Boccaccio, Giovanni - 345
Boia, Lucian - 309
Boli infecţioase - 259
Botanică - 255
Botanişti germani -- Biografie - 254
Braşov - 275, 558, 619
Brauner, Victor - 288
Bravo, Diana - 310
Brătianu, Ion I.C. - 578
Brâncuşi, Constantin - 289, 580
Broch, Hermann - 352
Bucovina -- Descrieri şi călătorii - 556
Bucovina -- Istorie -- 1774-1918 - 614
Bucureşti - 563
Bulgari -- Banat -- Istorie - 143
Bulgari -- Transilvania -- Istorie - 143
Bulgari -- Viaţă religioasă -- Catolicism - 143
C
Caillebotte, Gustave - 345
Calculatoare - 7
Calculatoare electronice -- Comunicare -- Limbaj - 2, 8
Calculatoare electronice -- Programare - 3
Calvin, Jean - 72
Camus, Albert - 349
Carte veche - 26
Cartografiere cu laser - 269
Căpleni (comună, jud. Satu-Mare) - 26
Ceangăi -- Folclor tradiţional - 223
Ceauşescu, Nicolae - 120, 587
Cehia -- Relaţii -- România - 167
Celan, Paul - 335, 589-590
Celibidache, Sergiu - 297, 573
Cenzură - 307
Cernăuţi - 556
ROMÂNICA
Chimie experimentală - 247
Chimie farmaceutică - 253
Chimie fizică -- Cercetări - 248
Chimie organică - 247
Chirurgie plastică - 265
Cinematografie contemporană - 301
Cioran, Emil - 332, 350, 582
Circuite electrice - 270
Clase sociale -- Transilvania - 101
Cluj-Napoca - 551
Colaboraţionism -- Război Mondial (1939-1945) - 136
Colectivizarea agriculturii -- România -- 1949-1962 - 119
Colecţii de bibliotecă -- Istorie - 26
Colecţii particulare -- Ungaria - 286
Coler, Edit von - 583
Colinde româneşti - 225
Compozitori români -- Biografie - 585
Compozitori români -- Exil -- Canada - 585
Compozitori români -- Monografie - 296
Comunism -- Europa de Est -- Istorie - 595
Comunism -- Instaurare -- Politică agrară - 119
Comunism -- Mentalităţi -- Cultul personalităţii - 226
Comunism -- Mentalităţi -- Nostalgie - 121
Comunism -- Prăbuşire -- Europa Centrală şi de Est - 117, 120, 602
Comunism -- România - 57
Comunism -- România -- Memorie colectivă - 128-129
Comunism -- Teroare -- România - 595
Comunism şi literatură - 307
Comunităţi rurale -- Atitudini -- Transilvania - 101
Conflicte internaţionale -- Orientul Mijlociu - 163
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (1950) - 203
Copii -- Protecţie, asistenţă etc. -- România - 97
Copii abandonaţi -- România - 217
Copii abuzaţi -- Legislaţie - 213
Copii adoptaţi -- România -- Legislaţie - 216
Copii ai străzii -- România - 85, 217
Copii orfani -- Psihologie - 97
Corporaţii -- Branding -- Imagine - 276
Corporaţii transnaţionale - 202
Corporaţii transnaţionale -- Responsabilităţi sociale - 178
Corsica, (insulă) - 102
253
254
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Corupţie -- România - 123
Cosmologie biblică - 62
Credinţe populare -- Sincretism - 55
Creştinism -- Doctrine - 83
Creştinism -- Europa -- Istorie - 67
Creştinism -- Istorie -- Doctrine - 90
Creştinism -- Umanism - 85
Creştinism primitiv - 55
Creştinism şi societate - 83
Creştinism şi societate -- Dialoguri - 85
Creştinism timpuriu -- Istorie -- Scrieri - 90
Criză economică - 191
Crize financiare - 180
Cucuteni (sat, jud. Dâmboviţa) - 548
Culianu, Ioan Petru - 48
Cultură politică - 192
Cultură populară -- Influenţe slave -- Vampiri - 23
Cultură spirituală - 86
Cultură şi civilizaţie -- Identitate - 22
Cultură şi civilizaţie contemporană -- Globalizare - 20
Cultură şi civilizaţie dacă - 552
Cultură şi civilizaţie germană din România -- Iluminism - 139
Cultură şi civilizaţie medievală -- Europa - 13
Cultură şi civilizaţie românească - 25
Cultură şi comunicare - 20
Cultură şi ideologie -- Totalitarism - 24
Cultură şi personalitate - 17
Cultură şi psihologie -- Europa - 18-19
Cultură şi societate - 18-19, 22
Curtea Constituţională a României - 199
Curtea Constituţională a Ungariei - 199
Cusanus, Nicolaus - 84
Cutremure -- Bucureşti -- Vulnerabilitate - 278-279
Cuza, Alexandru Ioan - 567
D
Dacia Preromană -- Istorie - 609
Dacia Romană -- Istorie - 609
Dacologie - 94
Dadaism - 419, 421-422
ROMÂNICA
255
Dadaism -- Manifest literar - 420
Delta Dunării -- Protecţia mediului - 227
Democratizare -- Europa de Est - 111-112
Democraţie -- Europa de Est -- Tranziţie - 124-125
Democraţie -- România -- Societate civilă - 124
Design industrial - 276
Deţinuţi politici -- Biografii - 571
Dezvoltare durabilă - 228
Dezvoltare economică -- România - 132
Diasporă română - 61, 117, 300, 302, 322, 335, 338, 356, 359-361, 363-365, 367,
369-371, 373-374, 376-377, 380-382, 386-406, 410-412, 414, 416, 424-425,
459, 463-466, 500, 502, 519, 534-537, 542, 579, 586, 589
Dictatori -- Biografii - 587
Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei - 613
Dinamică - 244
Diplomaţi americani -- Activităţi publice - 165
Diplomaţi români -- Activităţi publice - 165
Diplomaţi români -- Biografie - 574
Dirijori germani -- Evocare - 297
Dirijori români -- Exil -- Biografie - 297, 573
Domnitori -- Biografii - 567
Domnitori -- Ţara Românească -- Biografii - 568
Dracula -- Ficţiune - 23
Dramaturgie elisabetană -- Traduceri - 299, 321
Dramaturgie germană -- Teme, motive - 383
Drept -- Jurisprudenţă - 209
Drept -- Reformă -- România - 209
Drept civil -- Europa -- Istorie - 209
Drept comercial - 194
Drept comercial -- România - 208
Drept constituţional - 199
Drept constituţional -- Franţa - 193
Drept fiscal (drept internaţional) - 194
Drepturi civile - 205, 207
Drepturile omului -- Abuzuri -- Monitorizare - 202, 207
Drepturile omului -- România - 59, 203
Drepturile omului -- Uniunea Europeană - 203
Dsida, Jenő - 21
256
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
E
E-learning - 1
Ecologie -- Management - 228, 272-273
Ecologie acvatică - 252
Economie -- Concepte - 173
Economie de piaţă -- România - 208
Economie de piaţă -- România -- Postcomunism - 187
Economie de piaţă -- Uniunea Europeană - 187
Economie emergentă - 172
Economie emergentă -- Piaţa muncii - 176
Economişti -- Evocare - 173
Ecumenism - 92
Educaţie -- Preşcolari -- Creativitate - 221
Educaţie -- România - 221
Educaţie civică - 99
Educaţie muzicală -- România -- Istorie - 219
Educaţie prin artă - 221
Electrotehnică - 270
Eliade, Mircea - 41, 48, 56, 60-61, 63, 74, 579, 581, 586
Elisabeta, regină a României - 593
Emigranţi români -- Italia -- Integrare - 158-159
Emigraţie şi imigraţie -- Aspecte socio-economice - 161
Emigraţie şi imigraţie -- Europa - 157
Emigraţie şi imigraţie -- Europa -- Aspecte socio-economice - 175
Emigraţie şi imigraţie -- Mărturii - 159
Emigraţie şi imigraţie -- Politică guvernamentală - 160
Emigraţie şi imigraţie -- România - 158
Energie alternativă -- Cercetări - 271
Enescu, George - 296
Epigrafie - 547
Etnologie -- România -- Cercetare - 224
Etnologie comparată - 102
Etnologie comparată -- Balcani - 224
Eugenie -- Istorie -- Sec. XX - 261
Europa -- Civilizaţie -- Istorie - 597
Europa -- Instituţii politice -- Istorie - 606
Europa -- Politică şi guvernare -- 1918-1945 - 598
Europa Centrală -- Politică şi guvernare -- Istorie - 607
Europa Centrală şi de Est -- 1989 - 601
Europa Centrală şi de Est -- Condiţii economice -- Tranziţie - 180
ROMÂNICA
Europa Centrală şi de Est -- Integrare europeană - 201
Europa Centrală şi de Est -- Politică şi guvernare - 109
Europa Centrală şi de Est -- Postcomunism - 116
Europa Centrală şi de Est -- Postsocialism - 112
Europa Centrală şi de Est -- Revoluţii, 1989 - 116
Europa Centrală şi de Est -- Sec. 19 - 594
Europa de Est -- Comunism -- Istorie - 608
Europa de Est -- Condiţii economice - 608
Europa de Est -- Instituţii politice -- Partide - 107
Europa de Est -- Integrare europeană - 126
Europa de Est -- Legislaţie -- Reformă - 204
Europa de Est -- Politică socială - 169
Europa de Est -- Politică şi guvernare - 121, 132, 605
Europa de Est -- Politică şi guvernare -- Alegeri - 107
Europa de Est -- Politici publice - 126
Europa de Est -- Regimul comunist - 120
Europa de est -- Relaţii economice internaţionale - 188
Europa de Est -- Viaţă intelectuală - 14
Europa de sud-est -- Aderare -- Uniunea Europeană - 115
Evrei -- Deportare -- Mărturii - 153
Evrei -- Imagine publică - 152
Evrei -- Persecuţii -- România - 138, 152
Evrei -- România -- Istorie - 142
Evrei -- Supravieţuitori -- Biografii - 135
Evrei din România -- Canada -- Biografii - 156
Evrei din România -- Elveţia -- Biografii - 155
Evrei din România -- Exil -- Statele Unite ale Americii - 150, 156
Evrei din România -- Israel - 541
Evrei din România -- Israel -- Biografii - 138
Evrei maghiari -- Ghetouri -- Transilvania - 546
Evrei maghiari -- Transilvania -- Persecuţie - 135
Evul Mediu -- Europa de Nord - 570
Exilul în literatură -- Alienare - 324
Existenţialism - 349
Ezoterism - 48
F
Familii regale -- Europa -- Relaţii - 596
Fantasticul în literatură - 328
Farmacologie - 253
257
258
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Fascism -- Europa -- Istorie - 598, 606-607
Fascism -- Ideologie -- România - 598
Fascism -- România - 606
Federaţia Rusă -- Viaţă intelectuală - 14
Femei -- Atitudini -- Tranziţie - 99
Femei -- Emancipare -- Presă - 98
Femei celebre - 98
Femei în scrierile teologice - 42
Feminism - 99
Feminism -- România - 100
Fenomenologie - 40
Filme de animaţie - 575
Filologi suedezi -- Evocare - 310
Filozofi evrei -- Germania - 46
Filozofi greci - 38-39
Filozofi români -- Biografie - 582
Filozofi români -- Evocare - 488
Filozofi români -- Exil -- Franţa - 36, 43, 47, 451
Filozofia culturii - 16
Filozofia religiei - 41
Filozofie -- Concepte - 45
Filozofie -- Europa -- Dialoguri - 47
Filozofie -- Istorie - 50
Filozofie -- Sisteme - 44
Filozofie analitică contemporană - 17
Filozofie antică -- Istorie şi critică - 39
Filozofie contemporană - 37
Filozofie contemporană -- Concepte - 40
Filozofie medievală -- Concepte - 38, 71
Filozofie românească - 44
Filozofie şi cultură - 45
Filozofie şi istorie - 46
Filozofie şi literatură -- Istorie şi critică - 350
Filozofie şi mitologie - 39
Filozofie şi religie - 42
Finanţe -- Bănci -- Credite - 179, 181, 184
Finanţe -- Bănci -- România - 186
Finanţe -- Legislaţie -- Uniunea Europeană - 182, 184, 186
Finanţe -- România -- Reformă - 184
Finanţe internaţionale - 183
Finanţe internaţionale -- Europa de Est - 182
ROMÂNICA
Firme particulare -- Afaceri -- România - 190
Fizica particulelor - 243
Fizică experimentală - 242-244
Fizică nucleară -- Cercetare - 241
Fizică nucleară -- Experimente - 245
Floră şi vegetaţie -- Transilvania - 255
Folclor românesc -- Banat -- Obiceiuri - 222
Fondane, Benjamin - 323
Fontane, Theodor - 346
Forţă de muncă -- Mobilitate - 157, 175
Forţă de muncă -- România - 211
Fostele republici sovietice -- Politică şi guvernare - 164
Fotografie artistică - 294
Fotografii documentare - 295
Franciscani -- Transilvania -- Interviuri - 70
Freiberg, Dietrich von - 71
Fundamentalism islamic - 122
Furtwängler, Wilhelm - 297
G
Garda de Fier - 581-582
Gemistos, Georgios (Plethon) - 38
Geometrie analitică - 233
Germania -- Democraţie - 191
Germania -- Relaţii -- România - 168
Ghid turistic - 562
Ghiduri turistice - 564, 566
Globalizare - 30
Glogoni - 554
Gorbachev, Mihail Sergeevich - 120
Goulet, Denis - 173
Graaf, Johnny de - 588
Gramatică generală şi comparată -- Sintaxă - 304
Gray, Eileen - 280
Grădini (descriere, istorie etc.) - 254
Grotesc - 336
259
260
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
H
Hasidism -- Satu Mare -- Istorie - 142, 150
Heine, Heinrich - 346
Hematologie - 263
Hermeneutică - 41, 60
Hermeneutică teologică - 42, 74, 79
Hermeneutică teologică -- Liturghie - 282
Hidrogeologie - 249
Hohenzollern-Sigmaringen, familia - 620
Holocaust -- Transnistria -- Mărturii - 154
Holocaustul evreiesc -- Cercetare - 144
Holocaustul evreiesc -- Iaşi -- Mărturii - 155
Holocaustul evreiesc -- Influenţă - 144
Holocaustul evreiesc -- Memorii - 135
Holocaustul evreiesc -- România - 136
Holocaustul evreiesc -- Supravieţuitori -- Memorii - 137
Holocaustul evreiesc -- Ucraina -- Istorie - 154
Holocaustul evreiesc în artă - 144
Homeopatie -- Concepte - 266
Hunya, Gábor - 286
I
Iaşi - 153
Iaşi -- Pogrom -- Memorii - 153
Iconografie - 293
Ileana, principesă a României - 569
Imagistică medicală - 264
Imagologie - 151
Imigranţi -- România -- Condiţii sociale - 161-162
Imigranţi chinezi -- Europa de est - 162
Imigranţi chinezi -- România - 161
Imigranţi români -- Italia -- Integrare - 160
Imigranţi români -- Statele Unite -- Autobiografii - 572
Imigraţie clandestină -- Forţă de muncă - 160
Imperiul Otoman -- Relaţii externe -- Ţările Române - 613
Inflaţie -- România - 182
Informatică - 4
Informatică aplicată - 6
Informatică cuantică - 9
ROMÂNICA
Ingineria sistemelor - 3, 242
Inginerie genetică - 268
Inscripţii runice -- Transilvania - 553
Insula Şerpilor - 561
Inteligenţă artificială - 5, 7
Internet -- Aspect social -- Educaţie - 1
Intreprinderi private -- Strategii - 177
Investiţii străine -- România - 190
Ionesco, Eugène - 302, 322, 338
Islam -- Europa -- Doctrine - 95
Israel -- Istorie - 600
Istoria religiilor - 41, 67
Istorici ai religiei -- Biografie - 579, 586
Istorici ai religiei -- Critică şi interpretare - 56, 60-61, 63
Istorici maghiari -- Evocare - 13
Istorici români -- Traduceri în limba germană - 309
Istorie medievală -- Aristocraţie -- Genealogii - 570
Istorie şi genealogie - 570
Istoriografie -- Teorie - 594
Italia -- Relaţii -- România -- Istorie - 611
Italia -- Relaţii diplomatice -- România -- 1919-1939 - 611
Izverna, (izvor) - 249
Izvoare de apă -- Tehnici de captare - 249
Î
Închisori comuniste -- Piteşti - 409
Învăţare -- Dizabilităţi - 218
Învăţământ liceal -- Metodologie - 218
Învăţământ superior -- Reformă - 220
Învăţământ şi societate -- România -- Democratizare - 219
J
Joyce, James - 337
Jurnalism -- Democraţie - 28
Jurnalism -- Europa de Est -- Istorie - 29
Jurnalism -- Istorie - 33
Jurnalism -- Istorie şi critică - 27
Jurnalism -- România - 29
Jurnalism -- România -- Curente şi tendinţe - 30
261
262
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Justiţie -- România -- Postcomunism - 204
K
Klein, Hans - 62
Knechtel, Wilhelm - 254
Knorr, Daniel - 287
L
Lasere -- Aplicaţii industriale - 241
Legislaţia financiară -- Uniunea Europeană - 179
Legislaţie -- Europa - 205
Legislaţie -- România -- Tradiţie - 197
Legislaţie -- Uniunea Europeană - 198
Legislaţie comunitară - 196
Legislaţie comunitară -- România - 198, 200
Legislaţie internaţională - 196, 206
Libertate religioasă - 59
Libertatea presei - 29
Lichtenberg, Georg Christoph - 346
Limba franceză -- Dicţionare - 311
Limba franceză contemporană - 311
Limba germană -- Dialecte -- Transilvania - 313
Limba germană -- Topică - 313
Limba italiană - 312
Limba română - 305
Limba română -- Dialecte - 316
Limba română -- Fonetică - 316
Limba română -- Gramatică - 304, 315
Limba română -- Lexic - 314
Limba română -- Structură -- Istorie - 303
Limba română contemporană - 314-315, 325
Limba spaniolă -- Studiu şi predare - 310
Limbaje de programare - 4
Limbi romanice -- Morfologie -- Istorie - 303
Lingvistică -- Analiză de text - 308
Lingvistică -- Semantică - 305
Lingvistică -- Teorie - 308
Lingvistică aplicată - 312
Lingvistică comparată - 304-305, 310
ROMÂNICA
Lingvistică structurală - 306
Lingvişti români -- Evocare - 306
Literatură -- Europa de Est -- Antologii - 318
Literatură -- Multiculturalism -- Elveţia - 324
Literatură -- Romantism -- Europa - 330
Literatură -- Teme, motive - 330, 337, 342-343
Literatură americană -- Antologii - 376
Literatură americană -- Jurnal de călătorie - 375
Literatură americană -- Memorii - 360, 363
Literatură americană -- Poezie - 359, 364, 373
Literatură americană -- Roman - 355-357, 365, 372
Literatură americană -- Roman -- Traducere - 370-371
Literatură americană -- Roman autobiografic - 361, 369
Literatură americană -- Roman istoric - 362
Literatură americană -- Teatru - 374
Literatură americană contemporană -- Nuvelă - 376
Literatură canadiană de limbă engleză -- Memorii - 366
Literatură canadiană de limbă engleză -- Povestiri - 367
Literatură canadiană de limbă engleză -- Roman - 358, 368
Literatură canadiană de limbă franceză -- Istorie şi critică - 320
Literatură comparată - 329
Literatură comparată -- Istorie şi critică - 327
Literatură comparată -- Teme, motive - 327, 345
Literatură contemporană -- Teme, motive - 333
Literatură de detenţie - 453
Literatură de detenţie -- Memorialistică - 460
Literatură elveţiană de limbă franceză -- Roman - 418
Literatură elveţiană de limbă germană -- Roman -- Traducere - 381-382
Literatură engleză -- Istorie şi critică - 326, 337
Literatură engleză -- Receptare -- Transilvania - 321
Literatură engleză -- Teatru -- Istorie şi critică - 321
Literatură europeană -- Istorie şi critică - 352
Literatură europeană -- Povestiri -- Antologii - 317
Literatură europeană -- Proză -- Traducere - 318
Literatură europeană -- Teatru -- Antologii - 319
Literatură europeană -- Teatru -- Traducere - 319
Literatură europeană -- Teme, motive - 329, 352
Literatură evreiască -- Istorie şi critică - 339
Literatură evreiască -- Povestiri - 542
Literatură evreiască -- Roman -- Traducere - 541
Literatură evreiască -- Teme, motive - 339
263
264
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Literatură evreiască modernă -- Poezie -- Istorie şi critică - 340
Literatură franceză -- Critică şi interpretare - 338
Literatură franceză -- Eseu -- Traducere - 451
Literatură franceză -- Istorie şi critică - 323, 349
Literatură franceză -- Jurnal -- Traducere - 413, 417
Literatură franceză -- Nuvelă -- Traducere - 426
Literatură franceză -- Poezie - 412
Literatură franceză -- Poezie -- Istorie şi critică - 328
Literatură franceză -- Poezie -- Traducere - 419, 422
Literatură franceză -- Povestiri -- Traducere - 414
Literatură franceză -- Proză -- Traducere - 420-421
Literatură franceză -- Roman - 424
Literatură franceză -- Roman -- Traducere - 423
Literatură franceză -- Teatru - 425
Literatură franceză -- Teatru -- Istorie şi critică - 322
Literatură franceză -- Teatru -- Traducere - 415-416
Literatură germană -- Amintiri -- Traducere - 393
Literatură germană -- Istorie şi critică - 346
Literatură germană -- Memorii - 377
Literatură germană -- Poem în proză -- Traducere - 404
Literatură germană -- Poezie - 385
Literatură germană -- Poezie -- Istorie şi critică - 335
Literatură germană -- Poezie -- Traducere - 378, 380, 402
Literatură germană -- Povestiri -- Traducere - 389
Literatură germană -- Proză scurtă -- Traducere - 397
Literatură germană -- Roman - 384, 398
Literatură germană -- Roman -- Istorie şi critică - 394
Literatură germană -- Roman -- Traducere - 386-388, 390-392, 395-396, 399-401,
403, 405-406
Literatură germană -- Scrisori -- Traducere - 379
Literatură germană -- Teatru -- Istorie şi critică - 383
Literatură germană -- Teme, motive - 346
Literatură germană din România -- Istorie şi critică - 353-354
Literatură italiană -- Istorie şi critică - 342, 351
Literatură italiană -- Roman - 409-410
Literatură italiană -- Roman autobiografic - 411
Literatură italiană -- Teme, motive - 334
Literatură maghiară -- Roman - 545
Literatură maghiară -- Roman -- Traducere - 543-544, 546
Literatură maghiară din România - 591
Literatură medievală -- Teme, motive - 326, 351
ROMÂNICA
265
Literatură pentru copii - 414
Literatură pentru copii -- Poezie - 505
Literatură populară maghiară -- Antologii - 223
Literatură populară românească -- Antologii - 454
Literatură română -- Antologii - 458, 467, 471, 485, 487, 510, 529, 533
Literatură română -- Antologii -- Traducere - 513, 517
Literatură română -- Basme -- Traducere - 454
Literatură română -- Canada -- Poezie - 519
Literatură română -- Cugetări -- Traducere - 450
Literatură română -- Eseu -- Istorie şi critică - 333
Literatură română -- Eseu -- Traducere - 467, 511
Literatură română -- Istorie şi critică - 325, 331
Literatură română -- Jurnal -- Traducere - 466
Literatură română -- Memorii -- Traducere - 453, 460, 469-470, 488
Literatură română -- Nuvelă -- Traducere - 455, 463, 487
Literatură română -- Poem -- Traducere - 522
Literatură română -- Poezie -- Traducere - 380, 427, 434-436, 448, 452, 456, 458459, 468, 471, 478, 484-485, 497, 505, 512-515, 527, 530-531
Literatură română -- Povestiri -- Traducere - 317, 517, 521
Literatură română -- Proză -- Traducere - 443, 445
Literatură română -- Proză scurtă -- Traducere - 462, 510
Literatură română -- Roman -- Istorie şi critică - 348
Literatură română -- Roman -- Traducere - 407-408, 428-432, 437-442, 444, 446447, 449, 457, 461, 464-465, 472-477, 479-483, 486, 489-496, 498-499, 501,
503-504, 506-509, 516, 518, 520, 523-526, 528, 532, 534-540
Literatură română -- Romantism - 330
Literatură română -- Statele Unite ale Americii -- Antologii - 533
Literatură română -- Teatru -- Traducere - 433, 529
Literatură română -- Teme, motive - 331, 348
Literatură română -- Povestiri -- Traducere - 500, 502
Literatură română veche -- Istorie şi critică - 329
Literatură sârbă din România -- Istorie şi critică - 341
Literatură spaniolă -- Istorie şi critică - 336
Literatură spaniolă -- Teme, motive - 336
Literatură sud-africană -- Istorie şi critică - 344
Literatură şi artă - 345
Literatură şi creştinism - 326
Literatură şi divertisment - 343
Literatură şi filozofie - 347
Literatură şi politică - 24, 318, 344
Literatură şi societate - 343
266
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Lupaşcu, Ştefan - 36, 43
M
Maghiari -- Diaspora -- Identitate etnică - 134
Maghiari -- Identitate etnică - 145, 148
Maghiari -- Slovacia -- Istorie - 145
Maghiari -- Transilvania -- Istorie - 134, 141, 145
Managementul afacerilor - 274
Mann, Thomas - 352
Manuscrise -- Colecţii -- Conservare şi restaurare - 35
Manuscrise muzicale - 298
Marchini, Tasso - 21
Marea Neagră -- Călătorii -- Explorare - 561
Marea Neagră -- Navigaţie -- Istorie - 561
Maria, regină a României - 98
Marte (Planetă) -- Explorare - 240
Marte (Planetă) -- Resurse minerale - 240
Mártonfi József, episcop romano-catolic - 577
Marx, Karl - 14
Marxism -- Critică şi interpretare - 14, 46
Mass media -- Europa -- Prezentare - 34
Mass media şi ideologie - 30
Matematică -- Algebră -- Studii - 236
Matematică aplicată - 11, 229, 231, 233
Matematică superioară - 234-235, 237
Matematici aplicate -- Robotică - 230
Materiale de construcţii - 285
Mănăstiri franciscane -- Transilvania - 26
Mănăstiri ortodoxe -- România - 284
Mărghita - 557
Mânăstirea Chilandar (Athos) - 69
Mânăstiri -- Grecia -- Documente - 69
Mecanică - 244
Medicină -- Cardiologie - 262
Medicină -- Cercetare - 257
Medicină -- Dermatologie - 259, 265
Medicină -- Etică -- Istorie - 261
Medicină -- Oftalmologie - 257
Medicină -- Stomatologie - 258
Medicină alternativă - 266
ROMÂNICA
Medicină cardiovasculară -- Cercetări - 262
Medicină experimentală -- Nutriţionism - 256
Memorialistică - 155
Memorie colectivă -- Europa - 18-19
Metafizică -- Concepte - 47, 50
Mihăileanu, Radu - 144
Minorităţi etnice -- Maghiari -- Istorie - 148
Minorităţi etnice -- Maghiari -- Transilvania - 147
Misiuni catolice -- România - 215
Misiuni sociale caritabile - 215
Mitologie şi folclor - 225
Mitologie şi religie - 56
Mitropolia Ortodoxă (Sibiu) - 77
Modele matematice - 229-230, 232
Moise - 82
Moldova -- Mănăstiri -- Istorie - 78
Moldova (Republica) -- Identitate naţională - 610
Monarhie -- România - 569
Monarhie -- România -- Istorie - 620
Monografii locale - 558, 560
Monografii locale -- Serbia - 554
Monografii locale -- Voivodina - 557
Monografii zonale - 555-556, 559
Montefiore, Moses Haim - 576
Moştenire culturală - 22
Multiculturalism - 556
Multiculturalism -- Transilvania - 220
Multimedia - 7, 294
Musil, Robert - 352
Musulmani -- Europa -- Identitate - 95
Muzică -- Teorie - 298
Muzică -- Turcia -- Istorie şi critică - 298
Muzică clasică românească -- Critică şi interpretare - 296
Muzică simfonică -- Istorie şi critică - 297
N
Nanotehnologie - 246, 248, 264, 268
Naţionalism -- Europa de Est -- Istorie - 140
Naţiune -- Concepte - 118
Naţiune -- Europa -- Istorie - 118
267
268
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Nazism -- Europa -- Istorie - 137
Nazism -- Ideologie -- Victime - 137
Neoliberalism - 188
Neolitic -- Tehnici de construcţie - 549
Neoplatonism -- Bizanţ - 38
Noica, Constantin - 488
O
Ocultism - 48
Om politic român -- Biografie - 578
Oncologie - 263
Ontologie -- Concepte - 50
Opinie publică -- Evrei - 136
Oraşe -- Saşi -- Transilvania - 139
Oraşe medievale -- Istorie - 625
Ordinul Dominican -- Cler -- Biografii - 71
Ordinul Franciscan -- Călugări -- Doctrine - 70
Orfelinate -- România - 215
P
Pactul de la Varşovia -- Istorie - 605
Paleolitic -- Tehnici de prelucrare - 550
Paleontologie - 251
Parlament -- România -- Postcomunism - 170
Parlamentarism -- Europa -- Istorie - 170
Partide naţionaliste -- România - 110
Partide politice - 127
Partide politice -- România - 578
Partidul Naţional-Liberal -- Istorie - 578
Patologie dentară - 258
Pătârlagele (sat, jud. Buzău) - 559
Peninsula Balcanică -- Istorie -- 1900-1945 - 604
Peninsula Balcanică -- Politică şi guvernare - 604
Peninsula Balcanică -- Tradiţii şi obiceiuri - 225
Pensii -- Europa de est -- Reformă - 169
Personalităţi britanice de origine evreiască -- Biografii - 576
Personalităţi culturale româneşti - 593
Personalităţi istorice româneşti -- Biografii - 569
Personalităţi istorice româneşti -- Legende - 568
ROMÂNICA
Peştera Muierii - 251
Peşteri -- România -- Preistorie - 251
Petrol -- România -- Extracţie -- Istorie - 599
Piaţa muncii -- Europa -- Legislaţie - 176
Pictori români - 291
Pictori români -- Exil -- Paris - 288
Pictură modernă -- Critică şi interpretare - 290
Pictură românească modernă - 290
Pluralism confesional - 59
Poeţi evrei de limbă germană - 335
Poeţi maghiari -- Biografie - 21
Politică culturală -- Germania - 168
Politică demografică - 157
Politică internaţională -- Securitate - 163
Politică şi cultură - 14
Politică şi guvernare - 111
Politică şi guvernare -- România - 108
Politică şi societate - 105
Politici financiare -- România - 180
Politici publice - 211
Politologie - 118
Postcomunism -- România -- Aspect politic - 121
Postimpresionism - 291
Postmodernism - 17
Postmodernism -- Teme, motive - 16, 347
Preistorie -- România - 548
Prelucrarea aurului -- Tehnici -- Istorie - 609
Preoţi români -- Dialoguri - 571
Presă germană -- Europa Centrală şi de Est - 33
Presă germană -- Transilvania -- Istorie - 33
Presă literară germană din România - 353
Primăvara de la Praga (1968) - 605
Principatele Române -- Descrieri şi călătorii - 576
Principatele Române -- Istorie - 625
Principatele Unite Române -- 1859-1866 - 567
Procesare de imagine - 8
Profesori universitari -- Biografie - 586
Proprietate imobiliară -- România - 196
Protecţia copilului - 198
Protecţia copilului -- România - 213
Protestantism -- Transilvania -- Sec. 17-18 - 65
269
270
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Psihanaliză -- Franţa -- Concepte - 52
Psihanaliză şi cultură - 52
Psihologia cuplului - 51
Psihologie clinică - 54
Psihologie socială -- Familie - 51
Psihopatologie - 53-54
Publicistică -- Antologii - 32
Publicistică franceză -- Reportaj -- Istorie şi critică - 27
Publicistică românească -- Reportaj -- Istorie şi critică - 27
Publicistică românească din Israel - 32
R
Rabini -- Biografii - 150
Radio "Europa Liberă" -- Emisiuni - 28
Radio "Libertatea" -- Receptare - 28
Război mondial (1914-1918) -- România - 621
Război mondial (1939-1945) -- Aspect economic - 599
Război mondial (1939-1945) -- Campanii şi bătălii -- Frontul de Est - 603
Război mondial (1939-1945) -- Chestiuni teritoriale - 612
Război mondial (1939-1945) -- România -- Chestiuni teritoriale - 616
Război mondial (1939-1945) -- România -- Mărturii - 603
Războiul arabo-israelian din 1973 - 600
Războiul Rece -- Europa de Est - 28
Reconciliere -- Aspect religios -- Biserica catolică - 76
Regine -- România - 98
Regine -- România -- Biografii - 593
Regizori de film -- Japonia -- Biografie - 575
Relaţii culturale -- Istorie - 12
Relaţii culturale româno-franceze - 12
Relaţii diplomatice americano-române - 165
Relaţii internaţionale -- Europa -- Istorie - 167
Religie şi civilizaţie -- Simboluri - 74
Religie şi cunoaştere - 63, 80
Religie şi educaţie - 66
Religie şi politică - 57
Religie şi societate - 60
Religie şi ştiinţă - 84
Religii -- Istorie -- Doctrine - 58
Reportaje sociale - 217
Reportaje sociale -- Prostituţie - 31
ROMÂNICA
Represiune politică -- Mărturii - 141
Resurse energetice -- Conservare - 271
Reţele de calculatoare - 5, 10
Revoluţia Română din Decembrie 1989 - 295
Rezistenţa materialelor - 267
Robotică - 268
Români -- Banat (Iugoslavia) - 222, 554, 557
Români -- Identitate -- Italia - 158
România - 562
România -- 1989 (Revoluţie) - 120, 587, 601
România -- Alegeri parlamentare-- 1946 - 618
România -- Armată -- Armament - 212
România -- Comunism - 130
România -- Comunism -- Istorie - 602, 608
România -- Condiţii economice -- Sec. 18 - 101
România -- Cultură şi civilizaţie - 15
România -- Democraţie - 123, 127
România -- Descrieri şi călătorii - 15, 562-566
România -- Economie -- Investiţii - 172, 185
România -- Economie -- Tranziţie - 174, 176, 189
România -- Economie de piaţă - 171
România -- Economie de piaţă -- Export - 185
România -- Imagine -- Promovare - 34, 624
România -- Integrare -- Uniunea Europeană - 192
România -- Istorie - 614
România -- Istorie -- 1866-1920 - 623
România -- Istorie -- 1914-1944 - 622
România -- Istorie -- 1918-1940 - 615
România -- Istorie -- 1938-1945 - 582, 616
România -- Istorie -- 1939-1945 - 581
România -- Istorie -- 1944-1953 - 618
România -- Istorie -- Sec. 19 - 594
România -- Legislaţie -- Reformă - 206
România -- Naţionalism -- Istorie - 615
România -- Ocupaţie germană -- 1914-1918 - 621
România -- Politică fiscală - 181, 185
România -- Politică socială -- Sărăcie - 169
România -- Politică şi administraţie - 113, 620
România -- Politică şi guvernare - 114, 132, 620
România -- Politică şi guvernare -- Istorie - 109-110
România -- Post-aderare -- Uniunea Europeană - 166, 174
271
272
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
România -- Postcomunism - 108, 112, 115-116, 131
România -- Postcomunism -- Pluripartidism - 107, 125
România -- Postcomunism -- Politici economice - 173, 188
România -- Postcomunism -- Politici publice - 111
România -- Postcomunism -- Tranziţie - 113-114
România -- Relaţii -- Grecia - 69
România -- Relaţii -- URSS - 622
România -- Relaţii diplomatice - 163, 574
România -- Relaţii diplomatice -- Istorie - 624
România -- Relaţii economice internaţionale -- Germania -- 1940-1944 - 599
România -- Studii de caz - 249
România -- Tradiţii şi obiceiuri religioase - 55
România în literatură - 357, 362, 372, 409
România în presă -- Stereotipuri - 34
Rromi -- Mod de viaţă -- Sărăcie - 146, 151
Rromi -- Reprezentare politică - 149
Rromi -- România -- Viaţă socială - 146, 149
Rromi -- Tradiţii şi obiceiuri -- Cercetare - 151
S
Saşi -- Identitate culturală -- Transilvania - 139
Sateliţi artificiali -- Europa - 238
Satu Mare (judeţ) - 142
Sănătate publică -- Politică guvernamentală - 260
Sănătate publică -- Programe - 260
Sănătate publică -- România - 260-261
Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst - 41
Scrieri religioase -- Patristică - 62, 88
Scrieri religioase -- Teme, motive - 80, 82, 93
Scriitori canadieni -- Evocare - 320
Scriitori evrei din România - 438
Scriitori evrei din România -- Biografie - 589
Scriitori evrei din România -- Exil - 378, 426, 478, 600
Scriitori evrei din România -- Exil -- Austria - 589
Scriitori evrei din România -- Exil -- Biografie - 590
Scriitori evrei din România -- Exil -- Franţa - 323, 417
Scriitori evrei din România -- Exil -- Germania - 379
Scriitori francezi -- Biografie - 592
Scriitori francezi -- Critică şi interpretare - 349
Scriitori germani din România - 354, 384-385
ROMÂNICA
Scriitori italieni -- Critică şi interpretare - 334
Scriitori maghiari din România -- Biografie - 591
Scriitori români -- Biografie - 581
Scriitori români -- Critică şi interpretare - 332
Scriitori români -- Exil - 324
Scriitori români -- Exil -- Canada - 366
Scriitori români -- Exil -- Elveţia - 418
Scriitori români -- Exil -- Franţa - 332, 338, 350, 413, 415, 419, 483
Scriitori români -- Franţa - 420-422
Scriitori sârbi din România -- Evocare - 341
Sculptori români -- Biografie - 580
Sculptori români -- Exil -- Franţa - 289, 580
Sculptură antică -- Critică şi interpretare - 293
Sculptură românească - 289
Secui -- Folclor tradiţional - 223
Securitatea informaţiei - 6
Securitatea română -- Colaboratori - 24, 128-129
Seismologie -- Cercetare - 250
Seismologie -- România - 250
Semantică - 306
Shakespeare, William - 299, 321
Sibiu - 555, 560
Silvicultură -- Management - 272
Sistem juridic -- Uniunea Europeană - 197
Sisteme de comunicaţie mobilă - 10
Socialism -- Europa de Est -- Tradiţii şi obiceiuri - 226
Societate civilă -- România - 108
Societate de consum - 100
Sociologi francezi -- Evocare - 106
Sociologie -- Concepte -- Sărăcie - 104
Sociologie -- Cultură -- Concepte - 106
Sociologie economică - 178
Sociologie politică - 123
Sociologie urbană -- Femei -- Emancipare - 100
Socrates - 39
Spaţiu public -- Oraş -- Aspect artistic - 327
Spionaj militar - 588
Spionaj nazist -- România -- Istorie - 583
Spioni britanici -- Biografii - 588
Spioni germani -- Biografii - 583
Spiritualitate creştină - 73
273
274
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Spiritualitate creştină -- Balcani - 69
Spiritualitate românească - 75
Stalinism -- România -- Victime - 130
Stati, Sorin - 306
Stăniloae, Dumitru - 75
Structuralism - 36, 43
Studii biblice - 547
Studii interculturale - 170
Sultani -- Biografii - 613
Suprarealism - 288
Sütő, András - 591
Ş
Şora, Mihai - 14
Ştiinţe social-politice -- Moldova - 96
Ştiinţe social-politice -- România - 96
T
Takahata, Isao - 575
Tarde, Gabriel de - 106
Teatru -- România -- Istorie - 299
Teatru -- Teme, motive - 300
Teatru contemporan -- Estetică - 300
Teatru experimental - 302
Teatru francez -- Teme, motive - 302
Teatru şi societate - 299
Tehnică -- Inginerie - 267
Tehnică militară - 212
Tehnici de construcţie - 551
Tehnologie - 232, 269
Televiziune -- Programe - 301
Teologi germani - 84
Teologi germani -- Biografie - 71
Teologie creştină - 64, 75
Teologie dogmatică - 62
Teologie morală - 66
Teoria cunoaşterii - 37
Teoria informaţiei - 9
Terorism islamic - 122
ROMÂNICA
Tipografi maghiari -- Biografie - 275
Tipografii -- Transilvania -- Istorie - 275
Titulescu, Nicolae - 574
Tóth, István György - 13
Traducere şi interpretare - 307
Trafic de carne vie -- Europa - 31
Trafic de persoane -- România - 31
Transdisciplinaritate - 45
Transilvania -- Civilizaţie -- Istorie - 619
Transilvania -- Civilizaţie medievală - 13, 103, 617
Transilvania -- Descrieri şi călătorii - 560
Transilvania -- Geografie istorică - 555
Transilvania -- Istorie -- Sec. 12-14 - 617
Transilvania -- Istorie -- Sec. 17-18 - 596
Transilvania -- Oraşe -- Documente - 619
Transilvania -- Viaţă religioasă - 66
Transilvania -- Viaţă religioasă -- Istorie - 577
Transilvania în literatură - 355, 358, 368, 375, 423, 543-545
Tudor, Florin - 294
Turcia -- Istorie -- Imperiul otoman - 613
Ţ
Ţări în curs de dezvoltare -- Sărăcie - 189
U
Ucraina -- Istorie - 614
Ungaria -- Minorităţi -- Politică şi guvernare - 134
Ungaria -- Relaţii -- România - 612
Uniunea Europeană -- Aderare -- România - 175
Uniunea Europeană -- Cooperare transfrontalieră - 166, 186
Uniunea Europeană -- Drepturile minorităţilor etnice - 147
Uniunea Europeană -- Educaţie -- Legislaţie - 220
Uniunea Europeană -- Extindere - 131
Uniunea Europeană -- Finanţe -- Protecţie - 179, 181, 183
Uniunea Europeană -- Finanţe publice - 189
Uniunea Europeană -- Instituţii democratice - 192
Uniunea Europeană -- Integrare - 127
Uniunea Europeană -- Integrare -- Europa de Est - 210
Uniunea Europeană -- Legislaţie - 195, 200, 204
275
276
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Uniunea Europeană -- Legislaţie economică - 206
Uniunea Europeană -- Relaţii economice internaţionale -- Acorduri - 208
Uniunea Europeană -- Relaţii internaţionale - 164
Uniunea Europeană -- România -- Postaderare - 195
Uniunea Sovietică -- Politică externă - 605
Urbanism -- Spaţiu public -- Concepte - 277-278
V
Valea Dunării - 548
Vampiri -- Ficţiune - 358, 368
Vampiri -- Transilvania -- Origini - 23
Vătămanu, Mona - 294
Vânătoare -- Legislaţie - 273
Viaţă cotidiană -- România -- Istorie - 226
Viaţă culturală -- Cluj-Napoca -- Istorie - 21
Viaţă intelectuală - 615
Viaţă muzicală -- Europa - 573
Viaţă publică -- Transilvania -- Istorie - 596
Virtuţi teologice - 83
Viscri (sat, jud. Braşov) - 555
Vlad Ţepeş, domn al Ţării Româneşti - 362, 568
W
Wach, Joachim - 60
Y
Yoel Teitelbaum, rabin de Satu Mare - 150
Z
Zalmoxis - 94
Zidul Berlinului -- Germania -- Cădere - 117, 601
Zone umede -- Mlaştini -- Rezervaţii - 227