katalog - Tabor film festival

Comments

Transcription

katalog - Tabor film festival
1
RASPORED
TIMETABLE
kino / cinema
Dvorana
Zabok
sadržaj
contents
vrijeme
/ time
uto / tue
07.06.
sri / wed
08.06.
KIDS 1
10 h
Švedski dječji
/ swedish for
čet / thu
09.06.
pet / fri
10.06.
sub / sat
11.06.
KIDS 2
KIDS 3
KIDS 4
KIDS 5
Profesor
Švedski dječji
Priroda i
Profesor
Baltazar 1
/ swedish for
društvo – crtići
Baltazar 2
kids
Green Room
Polanović
kids
15h
RAF
EFA 1
SWE 3
SWE 4
EFA 3
17h
SWE 1
IC 2
EFA 2
IC 5
SWE 5
19h
DC 1
DC 2
IC 4
IC 6
DC 4
21h
Otvaranje
/ Opening
IC 1
SWE 2
IC 3
DC 3
Pobjednici
/ Winners
IC - međunarodna konkurencija / international competition
DC - domaća konkurencija / domestic competition
EFA - kratkometražni filmovi nominirani za nagradu Europske filmske akademije / European Film
Academy Short Film Nominees
SWE - retrospektiva švedskog filma / retrospective of Swedish short film
KIDS - filmovi za djecu / children movies
2
uvod / introduction 4
žiri / jury
žiri - međunarodna konkurencija / jury – international competition žiri - domaća konkurencija / jury – domestic competition 6
6
8
nagrade / awards 10
međunarodna konkurencija / international competition ic1 - Kretanje bez granica / Moving without borders
ic2 - Fikcija koja razotkriva / Revealing fiction
ic3 - Potraga za nečim savršenim / In search of perfect something
ic4 - Zaslijepljene veze / Blinded bonds
ic5 - Potvrđeno: životne čestice! / Certified: life particles!
ic6 - Brz prikaz istinite iluzije / Rapid display of true illusion
12
14
16
19
23
27
30
domaća konkurencija / domestic competition dc1 - Dokumentiranje osjećaja / Documenting feelings
dc2 - Anima et experimentum / Anima et experimentum
dc3 - Filmska istraživanja / Cinematic explorations
dc4 - Žene o ženama / Women On Women
38
40
42
47
50
popratni programi / off programme švedski krakometražni film / swedish short film in focus EFA 2010
dječji filmovi / children movies RAF 2011
tabor film festival izložba / tabor film festival exibition 54
56
70
82
94
96
sponzori i donatori / sponsors & donators 98
impressum 99
index 100
3
Dragi ljubitelji
kratkometražnog filma
9. Tabor Film Festival predstavit će se publici
kroz pet festivalskih dana na samom početku
lipnja.
Kako je zbog recesije obnova i restauracija
dvorca Veliki Tabor prekinuta i ove godine,
festival ćemo održati u Zaboku. Prošle godine
smo festival otvorili u luksuznoj kino dvorani
od 280 sjedećih mjesta, ali smo zanemarili
projekcije ispod otvorenog neba. Ove godine
se vraćamo pod nebo i to u predivan uređen
vrt krčme Polanović.
Naš novo uređeni prostor Zelena dvorana će
uz kinodvoranu biti još jedno kino za dnevne
projekcije. Iako će Zabok u budućnosti biti
glavno mjesto održavanja festivala, a dvorac
Veliki Tabor mjesto ladanja za goste filmaše i
vikend projekcije, naš festival će i dalje ostati
utvrda tj. tabor kratkometražnog filma.
U domaćoj, a posebno u međunarodnoj
konkurenciji, pripremili smo mala iznenađenja
i prave filmske poslastice koje će svoju Hrvatsku premijeru doživjeti na našem festivalu.
Popratni program svake je godine sve
zanimljiviji i opsežniji. Već petu sezonu
surađujemo s Europskom filmskom akademijom (European Film Academy), uz čiju ćemo
pomoć predstaviti dva programa filmova
nominiranih za prestižnu nagradu Europske
Filmske Akademije. Cijela priča nosi naziv
Short Matters on Tour, a Tabor Film Festival
jedan je od desetak festivala koji imaju čast
biti dio te turneje.
4
Ove nam je godine zemlja partner Švedska, pa
smo veliki dio programa posvetili toj važnoj
kinematografiji. Program je nastao u suradnji
s jednim od najstarijih europskih filmskih
festivala, Uppsala film festivalom i uz pomoć
švedskog filmskog instituta.
U suradnji s Društvom “Naša djeca“ Zabok nastavljamo s programom filmskih matineja za
najmlađe. Najmlađi su nam postali najbrojnija
i najvjernija publika.
Niti ove godine izbor najboljih filmova s RAF-a
nije zaobišao taborski festival.
Naša filmska škola okrenula se mladima kojima smo ove godine omogućili radionicu na
temu pisanja scenarija za film koja će biti pod
palicom scenarističkog projekta Palunko.
U sklopu festivala nastavljamo s izložbom u
našoj galeriji Green Room. Ove godine publika
će moći vidjeti rad lokalnog multimedijalnog
umjetnika Martina Mrzljaka koji je ovogodišnji
dobitnik nagrade fondacije Essel (Essel Art
Award).
Zahvaljujemo svim pokroviteljima i publici
bez kojih ovaj festival ne bi bilo moguće
realizirati.
Još jednom, pozivamo Vas na festival gdje
caruju mali filmovi, ali se otvaraju velike
perspektive!
Vaš TFF tim
Dear fans
of short films
The 9th Tabor Film Festival is going to present
itself to its audience in five festival days at the
beginning of June.
Since the reconstruction and restoration of the
castle Veliki Tabor is still suspended due to recession, the festival is going to take place in Zabok.
Last year we held the festival in the luxurious
Zabok cinema auditorium with 280 seats, but
we neglected the film showing under the open
sky. This year we are back under the open sky in the
beautifully arranged garden of the Polanović pub.
Our newly furnished location The Green Room is
going to be another cinema for daily showings
in addition to the Zabok cinema auditorium. Despite the fact that Zabok is going to be the main
location where the festival will take place, and
the castle Veliki Tabor a place in the country for
our guest filmmakers and weekend showings,
our festival still remains a fortress i.e. campground of short films.
In the domestic, and especially the international
competition, we have prepared little surprises
and real film treats, which will have their Croatian premiere at our festival.
Every year the off-program is more interesting
and bigger. For a fifth season in a row we are
working together with the European Film Academy and with their help we are going to present
two film programs nominated for the prestigious EFA award. The whole thing is entitled
Short Matters on Tour, and Tabor Film Festival
is one of the ten festivals which have the honor
of being a part of that tour.
This year our partner country is Sweden, so we
dedicated a large part of the program to that
important cinematography. The program is the
result of co-operation with one of the oldest European film festivals, the Uppsala Film Festival,
and the help of the Swedish Film Institute.
In co-operation with the Society "Our children" Zabok we continue the program of film
matinées for the youngest. The youngest have
become our biggest and most loyal audience.
Not even this year did the selection of the best
RAF films pass by the Tabor Festival.
Our school of film is directed at the youngest for
who we have created a workshop about writing
a script for a film which is going to be directed by
the screen-writing project Palunko.
As a part of the festival we continue with an
exhibition in our Green Room Gallery. This year
the audience will see the work of the local multimedia artist Martin Mrzljak, who is this year's
winner of the Essel Art Award.
We would like to thank all our sponsors and the
audience, because without them this festival
could not happen.
Once again, we invite you to a festival where
small films reign, but great perspectives open up!
Your TFF Team
5
Žiri - međunarodna konkurencija
Jury - International Competition
Niclas Gillberg
Andrijana Stojković
Jasna Žmak
Rođen je 1980. u Uppsali u Švedskoj. Studirao
je studij filma, estetike i povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Uppsali i Sveučilištu u
Stockholmu. Od 2001. surađuje s Međunarodnim festivalom kratkog filma u Uppsali, a od
2004. je voditelj festivala. Član je nominacijskog odbora za Švedsku nacionalnu filmsku
nagradu Guldbaggen u kategorijama Najbolji
kratki film i Najbolji dokumentarni film. Također piše filmske kritike za Ergo, magazin koji
se objavljuje u Uppsali.
Rođena je 4. kolovoza 1976. Diplomirala je
na Katedri za filmsku i TV režiju, na Fakultetu
dramskih umjetnosti u Beogradu. Radi kao
asistent na predmetu Dokumentarni i namjenski film na FDU. Autor je 7 kratkih igranih i 8
kratkih dokumentarnih filmova; 2 dugometražna dokumentarna filma i 1 dugometražnog igranog filma. Njeni filmovi sudjelovali su
i bili nagrađivani na međunarodnim filmskim
festivalima. Neki od njenih filmova prikazani
su na televizijama YLE (Finska) i CANAL+
(Francuska).
Diplomirala dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Kao koscenaristica
potpisuje tri kratka igrana filma. Njen autorski
scenarij odabran je kao dio omnibusa Zagrebačke priče 2. Koordinatorica je scenarističkog
projekta Hrvatskog filmskog saveza Palunko te
urednica scenarističkog portala palunko.org.
Od 2009. voditeljica je napredne scenarističke
radionice u Kino klubu Zagreb i umjetnička urednica Filmskih mutacija – festivala
nevidljivog filma. Kao polaznica sudjelovala je
u više scenarističkih radionica (Sarajevo Talent
Campus, Visions of Paris...), te kao članica
žirija u nekoliko scenarističkih natječaja. Kao
dramaturginja surađivala je s redateljima
Oliverom Frljićem i Borutom Šeparovićem.
Članica je uredništva časopisa za izvedbene
umjetnosti Frakcija te web portala drame.hr.
Objavljuje kratke priče i kritičke tekstove.
Born in 1980 in Uppsala, Sweden. He studied
Film Studies, Aesthetics and Art History at
Uppsala University and Stockholm University.
Since 2001 he has worked with the Uppsala International Short Film Festival, and since 2004
as the director of the festival. He is a member
of the nomination committee for the Swedish
National Film Award Guldbaggen in the categories Best Short Film and Best Documentary.
He also writes film reviews for Ergo, a magazine
published in Uppsala.
6
Born on 4th August 1976, Master of Arts and
teaching assistant at the Faculty of Dramatic
Arts in Belgrade, Film & TV Directing department. Author of 7 short fiction films, 8 short
documentaries, two full-length documentaries and a feature film. Her films have received
numerous awards at international film
festivals. Her documentaries were presented
at YLE and CANAL+.
Graduated in dramaturgy at the Academy of
Dramatic Art in Zagreb. She is the co-screenwriter of three short feature films. Her author script
was chosen as a part of the Zagrebačke priče
2 (Zagreb Stories 2) omnibus. She coordinates
the screen-writing project Hrvatski filmski savez
Palunko (Croatian Film Clubs’ Association Palunko) and the editor of the screen-writing portal
palunko.org. Since 2009 she is the director of the
advanced screen-writing workshop in Kino klub
Zagreb (Cinema Club Zagreb) and the art editor
of Filmske mutacije – festival nevidljivog filma
(Film Mutations – Invisible Film Festival). As an
attendant she took part in several screen-writing
workshops (Sarajevo Talent Campus, Visions
of Paris...), and also as a member of the jury
in several screen-writing competitions. As a
dramaturge she worked together with producers Oliver Frljić and Borut Šeparović. She is a
member of the editorial staff of the magazine
for performing arts Frakcija (Fraction) and web
portal drame.hr. She publishes short stories and
critical reviews.
7
Žiri - domaća konkurencija
Jury - Domestic Competition
Marko Meštrović
Martina Globočnik
Rođena je u Zagrebu 1977., diplomirala na
Studijskom centru za socijalni rad u Zagrebu.
Od 1995. radi kao scenaristica na HRT-u, a od
2001. u Fade In-u kao redateljica, scenaristica
i novinarka. Najpoznatiji serijal na kojem je radila je dokumentarna emisija za mlade “Direkt”
te je bila i glavna urednica ‘’Farme’’. Autorica je
brojnih dokumentarnih filmova poput “Ženska
posla”, ”Miris nevena“, ”Jutro poslije“, ”Vragovi
crveni, žuti, zeleni”, autorica ideje za scenarij
”Što sa sobom preko dana“, koscenaristica
je za dokumentarni film ”Gabrijel” za koji je
dala ideju te obavila istraživanje. Autorica je i
publikacije “Ljudi iz televizora”, a trenutno je u
pripremi priručnik uvod u društveno angažirani dokumentarni film “Ljudi na platnu”.
Born in Zagreb in 1977, graduated at the Social
Work Study Center in Zagreb. Since 1995 works
at HRT (Croatian Radio and Television), and
since 2001 in Fade In as producer, screenwriter
and journalist. The most renowned series she
has worked on is the documentary youth
program ‘’Direkt’’, and she has also been the
chief editor of ‘’The Farm’’. She is the author of
8
many documentaries such as “Ženska posla”
(Female Business), ”Miris nevena“ (The Smell
of Pot Marigold), ”Jutro poslije“ (The Morning
After), ”Vragovi crveni, žuti, zeleni” (Devils, Red,
Yellow, Green), the author of the script idea for
”Što sa sobom preko dana“ (Facing the Day),
co-screenwriter of the documentary ‘’Gabriel’’
for which she has given the idea and done the
research. She is also the author of the publication “Ljudi iz televizora” (People from the TV),
and the moment she is preparing an introduction guide to socially involved documentary
“Ljudi na platnu” (People on the Screen).
Rođen je u Stuttgartu 1972. godine. 1997.
godine diplomirao je na Likovnoj akademiji
u Zagrebu na slikarskom odjelu u klasi prof.
Đure Sedera. Imao je više skupnih i samostalnih izložbi. Bubnjar je glazbene etno skupine
“Cinkuši”. Od 2000. bavi se animacijom. Do
sada je snimio 4 animirana filma (‘’Ciganjska’’ 2004, ‘’Silencijum’’ 2006, ‘’Note’’ 2008. i
‘’Nespavanje ne ubija’’ 2009.) koji su prikazani
na mnogim domaćim i međunarodnim festivalima gdje su dobili mnoge nagrade.
Born in Stuttgart in 1972. In 1997 he graduated
painting at The Academy of Fine Arts in Zagreb
in the class of prof. Seder. He has held numerous
group and solo exhibitions. He is the drummer
in the ethno music band “Cinkuši”. Since 2000 he
is active in animation. With Davor Međurečan,
he co-directed two animated films ‘’Gipsy Song’’
(2004) and ‘’Silencium’’ (2006), and in 2008
he made his solo film project ‘’Notes’’ and ‘’No
Sleep Won’t Kill You’’. The films were shown at
many domestic and international festivals and
received many awards.
9
nagrade
awards
Autor najboljeg filma u međunarodnoj
konkurenciji će uz trofej Veronikina lubanja
(nazvan po staroj lokalnoj legendi) dobiti
i 1000 €. Međunarodni žiri će najbolji film
festivala izabrati između najboljeg animiranog, najboljeg dokumentarnog, najboljeg
eksperimentalnog i najboljeg igranog filma.
Preostali laureati će uz trofej reAnimirana
Veronikina dobiti po 250 €. Nagrada za
najbolji domaći film po izboru domaćeg
žirija je trofej Veronikina lubanja i 500 €.
Nagrada publike (gledatelji film biraju iz
međunarodne i domaće konkurencije) je
trofej Vox Veronicae i 250 €. Autor trofeja je
dizajner art nakita Srećko Lacković.
The author of the Best film in the international
competition will receive, along with a festival trophy
called Veronica’s Skull (named after an old local
legend), a sum of 1000 euros. The International
Jury will select the best film of the festival from the
Best film in each category (animation, documentary, experimentary and short fiction). The other
laureates will receive, along with a festival trophy
called reAnimated Veronica, a sum of 250 euros. The
award for the Best film in domestic competition is a
festival trophy called Veronica´s skull and a sum of
500 euros. Audience award (chosen by our audience
from both international and domestic competition)
is a a trophy called Vox Veronicae and a sum of 250
euros. The author of the festival trophies is the art
jewelry designer Srećko Lacković.
www.srecko-lackovic.com
10
11
međunarodna
konkurencija
international
competition
12
Ove je godine u međunarodnu
konkurenciju uvršteno 44 filmska
naslova iz 34 države. Filmovi su
podijeljeni u šest cjelovečernjih
tematskih programa.
This year our international competition program includes 44 titles from
34 different countries. Films are
grouped into six theme-oriented
evening programs.
IC 1 - Kretanje bez granica / Moving without borders
IC 2 - Fikcija koja razotkriva / Revealing fiction
IC 3 - Potraga za nečim savršenim / In search of perfect something
IC 4 - Zaslijepljene veze / Blinded bonds
IC 5 - Potvrđeno: životne čestice! / Certified: life particles!
IC 6 - Brz prikaz istinite iluzije / Rapid display of true illusion
13
IC 1
Yugo, kratka autobiografija
Lovec oblakov
Ritam gitara, prateći vokal
Pametnice
Yugo, A Short Autobiography
Srbija / Serbia • 2010 • 30’ • igrano-dokumentarni / documentary-fiction
Lovac na oblake
The Cloud Catcher
Slovenija / Slovenia • 2009 • 15’ • igrani / fiction
Rhythm Guitar, Back Vocals
Srbija / Serbia • 2010 • 22’ • igrani / fiction
Smart Girls
Hrvatska, BiH / Croatia, BiH • 2010 • 24’• igrani / fiction
režija / directed by Mina Đukić
produkcija / produced by Petar Daković – Kiselo Dete
direktor fotografije / cinematography by Aleksandar Pavlović
montaža / edited by Srđan Topalo
zvuk / sound by Vladimir Kerkez
glazba / music by Ognjan Milošević
uloge / cast Zoran Miljković, Anđela
Stamenković, Dušica Varjačić, Dragomir
Kragović, Slavoljubka Slavković
režija, scenarij / directed, written by Miha Knifica
produkcija / produced by Janez Kovič, Katja Getov
animacija / animation by Simon Sedmak,
Andraž Sedmak, Luka Leskovšek
direktor fotografije / cinematography by Vilko Filač
montaža / edited by Blaž Čadež
glazba / music by Drejc Pogačnik, Dejan Osterman
zvuk / sound by Rudi Jeseničnik
uloge / cast Emil Cerar, Boris Cavazza, Elena
Pečarič, Sebastian Cavazza, Marjan Baloh,
Wale Oj
režija, scenarij / directed, written by Ognjen
Glavonić
produkcija / produced by Aparat production,
Belgrade FDU
fotografija / cinematography by Ivan Kostić,
David Pavlašević, Dalibor Tonković
montaža / edited by Jelena Rosić
zvuk / sound by Jakov Munižaba
uloge / cast Mladen Sovilj, Nikola
Milovanović, Vladica Milosavljević, Maja
Šuša
režija, scenarij / directed, written by Sonja
Tarokić, Hana Jušić
produkcija / produced by Obala art centar
direktor fotografije / cinematography
by Marko Brdar
montaža / edited by Timur Makarević:
uloge / cast Marina Vodeničar, Karla Brbić,
Ehem Husić, Enes Salković
Film koji kroz sudbine različitih ljudi pokušava
da rasvijetli fenomen Yugo automobila, simpatičnog marginalca, malih kapaciteta, ali velikih
ambicija i to u periodu od 1980. do 2008.,
tijekom kojeg je i trajala njegova proizvodnja.
Godina je 2147. Zemlja je pustinja, sunce je
predator na nebu bez jednog oblaka. Šačica
ljudi živi u Red Desert Cityu. Neki od gatova,
koji se protežu pustinjom, svjedoče da je ovo
nekad bilo ljetovalište, gdje je jednom šumilo
more. Jednoga dana nepoznat muškarac ulazi
u Fontana bar...
Film that, through the fates of different people,
tries to illuminate the phenomenon of the YUGO
car, a cute outsider of small capacities but big
ambitions, in the period between 1980 and
2008, when it was manufactured.
[email protected]
Vuk provodi dan spremajući se učiniti nešto
što je već davno trebao učiniti.
A wolf spends the day getting ready to do
something which he should have done a long
time ago.
[email protected]
Dok Marija ima dečka, njena cimerica Nikolina
je još uvijek djevica. Ali kada shvati da su se
socijalni običaji promijenili, i ona počinje
mijenjati svoja uvjerenja i prihvaćati nove
obaveze.
While Marija is set with her boyfriend, her roommate Nikolina is still a virgin. But, after realising
that the social practices have changed, she has
to follow her duties and restructure her beliefs.
[email protected]
It is the year 2147. Earth is a desert, the sun a
predator in the cloudless sky. A handful of old
men live in Red Desert City. Some of the piers,
extending into the desert, testify to the fact that
this used to be a summer resort, where the sea
once roared. One day an unknown man enters
the Fontana bar...
[email protected]
14
15
Kretanje bez granica / Moving without borders
kino / cinema • Polanović • uto / tue • 07. 06. • 21 h
Kretanje bez granica / Moving without borders
kino / cinema • Polanović • uto / tue • 07. 06. • 21 h
IC 1
IC 2
Hidegzuhany
Baby
Masala Mama
Peçe
Otriježnjenje
Cold Shower
Mađarska / Hungary • 2010 • 13’ • igrani / fiction
Mala
UK • 2010 • 25’ • igrani / fiction
Singapur / Singapore • 2010 • 8’30’’ • igrani / fiction
Veo
The Veil
Turska / Turkey • 2009 • 7’40’’ • igrani / fiction
režija, scenarij / directed, written by Orsi Nagypal
direktor fotografije / cinematography by Mate Herbai
montaža / edited by Thomas Ernst
zvuk / sound by Csaba major
glazba / music by David Szesztay
Tijekom tople ljetne noći, Robert, naivni
sedamnaestogodišnjak i Feri, dječak romske
nacionalnosti i član srednjoškolske dramske
grupe prisiljeni su se suočiti s predrasudama
koje datiraju iz vremena prije nego što su se
rodili.
During the warm summer night, Robert, naive
17 year old boy and Feri, a Romany member
of the high school drama group, are forced to
deal with prejudices that have existed since long
before they were born.
[email protected]
režija, scenarij / directed, written by Daniel Mulloy
produkcija / produced by Ohna Falby
direktor fotografije / cinematography by Lol Crawley
montaža / edited by Dan Robinson
glazba / music by Alexander Balanescu &
Benny Di Massa
uloge / cast Arta Dobroshi, Daniel Kaluuya
Mlada žena upliće se kad ugleda dvojicu
muškaraca kako pljačkaju djevojku. Jedan od
njih sad ju ne ostavlja na miru.
A young woman intervenes when she witnesses
men mugging a girl. Now one of them won’t
leave her alone.
[email protected]
režija, scenarij / directed, written by Michael Kam
produkcija / produced by Fran Borgia –
Akanga Film Asia
direktor fotografije / cinematography
by Amandi Wong
montaža / edited by Moses Nyein
uloge / cast Vernon Ng, Mohan Vellayan
Siromašni kineski dječak želi crtati superheroje, no svoj naum ostvaruje na krivi način kada
ukrade strip od vlasnika indijskog štanda.
A poor Chinese boy aspires to draw superheroes
but goes about it the wrong way by stealing a
comic from the owner of an Indian provision shop.
[email protected]
režija, scenarij, produkcija / directed, written,
produced by Ömer Çaçan
direktor fotografije / cinematography by Ömer
Çaçan & Zeynel Doğan
montaža / edited by Ömer Çaçan & Nail Pelivan
zvuk / sound by Ibrahim Yildidrim
glazba / music by Galeri
uloge / cast Nupelda Ayan, Fatma Tunç,
Mehmet Tanrikulu, Ruperi Sakalli
Veo je priča o ženama koje su postale majke
dok su i same bile djeca. Priča je to o začaranom krugu punom očaja, koji se pretvara
u sudbinu i o prešutnom pristanku. Cemile
živi u zemljanoj kolibi u dalekom selu. Njena
priča završava jedne duge, mračne noći. Jedne
duge, mračne noći njena priča ponovno i
počinje...
The Veil is a story of women who became mothers when they were still children themselves. A
story of an endless cycle of desperation, that
turns into a kind of destiny. It is a story of silent
acquiescence. Cemile lives in a sod-roofed house
in a distant village. Her story finishes in one long
dark night. In one long and dark night, it starts
over again...
[email protected]
16
17
Fikcija koja razotkriva / Revealing fiction
kino / cinema • Green Room • sri / wed • 08. 06. • 17 h
Fikcija koja razotkriva / Revealing fiction
kino / cinema • Green Room • sri / wed • 08. 06. • 17 h
IC 2
IC 3
Potraga za nečim savršenim / In search of perfect something
kino / cinema • Polanović • čet / thu • 09. 06. • 21 h
Fikcija koja razotkriva / Revealing fiction
kino / cinema • Green Room • sri / wed • 08. 06. • 17 h
IC 2
Urka Burka
Daud
Bad Night For The Blues
Ezra Rishona
Italija / Italy • 2010 • 10’50’’ • igrani / fiction
SAD / USA • 2010 • 13’ • igrani / fiction
režija, scenarij, produkcija / directed, written,
produced by Giorgio B. Borgazzi
direktor fotografije / cinematography by Marco
Bassano
montaža / edited by Annalisa Schillaci
zvuk / sound by Max Marcon, Tiziano Crotti
glazba / music by Triad Vibration
uloge / cast Luca Solbiati, Géraldine
Dardano, Astra Lanz
režija / directed by Joel Fendelman
scenarij, produkcija / written, produced by Joel
Fendelman, Patrick Daly
direktor fotografije / cinematography
by Robbie Renfrow
montaža / edited by Joel Fendelman,
Christopher Pecoraro
glazba / music by Gil Talmi
zvuk / sound by Rick McMunn
glazba / music by Muatasem Mishal, Heather
Sandler
Loša noć za konzervativce
UK • 2010 • 15’ • igrani / fiction
First Aid
Izrael / Israel • 2010 • 16’ • igrani / fiction
režija, scenarij / directed, written by Chris Shepherd
produkcija / produced by Maria Manton, Liz Chan
direktor fotografije / cinematography
by Simon Tindall
montaža / edited by Nick Fenton
zvuk / sound by Andy Humphreys, Michael
Spencer
uloge / cast Kieran Lynn, Jean Boht, Amanda
Walker, Ann Beach, Lloyd McGuire, Marlene
Sidaway…
režija, scenarij / directed, written by Yarden
Karmin
produkcija / produced by The Sam Spiegel
Film & TV School • Jerusalem (JSFS)
direktor fotografije / cinematography by Or
Even Tov
montaža / edited by Moran Ifergan
zvuk / sound by Gilad Leshem, DB Studios
glazba / music by Roy Avraham
uloge / cast Hila Vidor, Erez Kahana
Smještena u Brooklynu, dio životne priče
o desetogodišnjem religioznom dječaku iz
muslimanske obitelji koji jednog dana poželi
zaigrati softball s drugom djecom. Nakon
što se prilagodi onome što drugi smatraju
prihvatljivim, počinje shvaćati da to nije tako
lako.
Frizure u plavim nijansama, kraljičini portreti
i otvoreni bingo. Chris Shepherd razmišlja o
svojoj prošlosti i prisjeća se svijeta svoje tete
Glad i njenog lokalnog kluba konzervativaca.
Nijanse plave boje koje prožimaju sjedište
torijevaca predstavljaju više od jedne političke
stranke - to je stanje uma.
Dan prije svog vjenčanja, Shai posjećuje svoju
bivšu djevojku Tamar kako bi se još jednom
proveo prije nego što se zauvijek veže. Tamar
mu ostavlja ljubavni ugriz na vratu što zakomplicira situaciju.
Set in Brooklyn, a slice of life story of a 10 year
old religious Muslim boy who one day finds himself wanting to play softball with the other kids.
After changing to what he thinks is acceptable,
he learns it’s not so easy.
Blues rinses, portraits of the queen and stand up
bingo. Chris Shepherd delves into his past and
recalls the world of his Aunty Glad and her local
Conservative Club. The hues of blue that make
up the Tory heartland are more than just a party
- they are a state of mind.
Tridesetogodišnjeg umjetnika bez dlake na
jeziku počinje proganjati spodoba skrivena
ispod burke slijedeći ga kroz uske ulice grada.
Koja se istina skriva iza nepoznatog, prije nego
što te ugrabi?
A politically uncorrect arty thirty year old finds
himself haunted by a ghost-like figure hidden
under a bourqa who chases him through the
narrow streets of his hometown. What truth lies
beneath the unknown, before it may actually
get you?
[email protected]
[email protected]
A day before his wedding, Shai visits Tamar, his
ex-girlfriend, for a tempestuous encounter prior
to becoming established. Tamar leaves him a
hickey, entangling the situation.
[email protected]
[email protected]
18
19
IC 3
Pentecost
Artalde
Incęndio
Przez Szybe
Duhovi
Irska / Ireland • 2010 • 11’ • igrani / fiction
Stado
Flock
Španjolska / Spain • 2009 • igrani / fiction
Vatra
Fire
Portugal • 2011 • 23’10’’ • igrani / fiction
Kroz staklo
Trough Glass
Poljska / Poland • 2009 • 15’ • igrani / fiction
režija, scenarij / directed, written by Asier Altuna
produkcija / produced by Marian Fernández
Pascal - Txintxua Films
direktor fotografije / cinematography
by Gaizka Bourgeaud
montaža / edited by Demetrio Elorz
zvuk / sound by Sonora Estudio
glazba / music by Herrikojak
uloge / cast Pako Sagarzazu, Gorka Zubeldia
režija / directed by scenarij / written by Miguel Seabra Lopes,
Karen Akerman-art Cypress Cook
produkcija / produced by Joăo Matos
direktor fotografije / cinematography by Paulo
Menezes
montaža / edited by Karen Akerman, Miguel
Seabra Lopes,
zvuk / sound by Ricardo Leal, Hugo Leităo
glazba / music by Franz Schubert
uloge / cast Joana Craveiro, António Moniz
Pereira, Joana Gama.
režija, scenarij / directed, written by Igor Chojna
produkcija / produced by Tomasz Stefaniak
direktor fotografije / cinematography by Jakub
Czerwinski
montaža / edited by Barbara Sanrska
režija, scenarij / directed, written by Peter
McDonald
produkcija / produced by Eimear O’Kane
direktor fotografije / cinematography
by Patrick Jordan
montaža / edited by John O’Conor
zvuk / sound by glazba / music by uloge / cast Andrew Bennett, Scott Graham,
Michael McElhatton, Don Wycherley, Eamon
Hunt
Nakon što je prisiljen služiti kao ministrant za
vrijeme važne mise u lokalnoj župi, Damian
se nađe pred teškim izborom: prilagoditi se
situaciji ili se suočiti s produženom zabranom
bavljenja onim što ga zanima...nogometom.
When Damian is forced to serve as an altar boy
at an important mass in his local parish he faces
a difficult choice: conform to the status quo or
serve an extended ban from his passion in life...
football.
Pastir izgubljen u gradu traži svoje stado.
Njegovi uzvici privlače ljude koji ga odlučuju
slijediti.
A shepherd, lost in the city, searches for his flock.
His call attracts the attention of some people,
who decide to follow him.
[email protected]
Najbolje predavanje završava poukom.
The best class ends with a lesson.
[email protected]
Mladić zakasni na pogreb svoje tete u
malenom selu u središnjoj Poljskoj. Tamo se
suočava s grupom žena koje ga žele otjerati
jer je poremetio životnu kolotečinu izolirane
zajednice. Nakon što zakasni na posljednji
autobus prisiljen je tamo provesti noć.
A young man arrives late for his aunt’s funeral,
in a tiny village in central Poland. There he is
confronted by a number of women, who challenge his presence, as he is the only outsider that
has interrupted the life this hermetic community.
After he misses his last bus he is forced to stay for
the night.
[email protected]
[email protected]
20
21
Potraga za nečim savršenim / In search of perfect something
kino / cinema • Polanović • čet / thu • 09. 06. • 21 h
Potraga za nečim savršenim / In search of perfect something
kino / cinema • Polanović • čet / thu • 09. 06. • 21 h
IC 3
IC 4
Glukhota
Suiker
Prediker
Efecto Dominó
Gluhoća
Deafness
Ukrajina / Ukraine • 2010 • 11’ • igrani / fiction
Šećer
Sugar
Nizozemska / The Netherlands • 2010 • 7’35’’
• igrani / fiction
Propovjednik
Preacher
Belgija / Belgium • 2010 • 27’30’’ • igrani / fiction
Domino efekt
Domino Effect
Kuba, Njemačka / Cuba, Germany • 2010 • 28’ • igrani / fiction
režija, scenarij / directed, written by Myroslav
Slaboshpytskiy
produkcija / produced by Volodymyr Tykhyy,
Elena Slaboshpitskaya,
Denys Ivanov, Yana Semernya
direktor fotografije / cinematography
by Dmytro Sannykov
montaža / edited by Coffee Post
zvuk / sound by Sergiy Stepanskiy
uloge / cast Dmytro Sokol, Oleksandr
Fomichov, Sergiy Gavryluk, Oleksand
Semyshkur
Desetominutna epizoda u životu gluhonijemih polaznika internata prikazana je u
stvarnom vremenu.
A 10-minute episode in the life of deaf-anddumb boarding school inmates is reconstructed
in real time.
[email protected]
režija / directed by Jeroen Annokkée
scenarij / written by Dennis van de Ven,
Jeroen Annokkée
produkcija / produced by Sander Verdonk,
Gertjan Langeland
direktor fotografije / cinematography by Lex
Brand
montaža / edited by Marc Bechtold
zvuk / sound by Rens Pluym, Anneloes
Pabbruwee
glazba / music by Sebastiaan Roestenburg
uloge / cast Bert Hana, Mariije Uittenhout
Bertova oskudno odjevena susjeda Klaasje
dolazi posuditi šalicu šećera, to je uobičajena
situacija koja bi mogla završiti seksom. Nakon
što joj šalica ispada iz ruke, a oni ju oboje
pokušaju uhvatiti, upliće se sudbina.
Bert’s scantily dressed downstairs neighbour,
Klaasje, comes by to borrow a cup of sugar, a
standard situation with a possibly sexual outcome. When she lets the cup slip from her hands
and they both try to catch it, destiny strikes.
[email protected]
režija / directed by Daan Van Baelen
scenarij / written by Daan Van Baelen, Leslie
Verbeeck
produkcija / produced by Freya Proost, Nick
Van De Vel
direktor fotografije / cinematography by Rik Zang
montaža / edited by Pieter Deweirdt
zvuk / sound by Leslie Verbeeck
uloge / cast Michaël Vergauwen, Jan
Hammenecker, Jeroen Perceval, Ellen
Schoenaerts
Život trojice primitivne braće u potpunosti se
mijenja nakon što jedan od njih otkriva nešto
u šumi...
The life of three primitive brothers gets turned
upside down when one of them discovers
something in the woods...
[email protected]
režija, scenarij / directed, written by Gabriel
Gauchet
produkcija / produced by Deymi Perdomo
D’Atri, Hugo Spencer Koper
direktor fotografije / cinematography
by Christiane Buchmann
montaža / edited by Manuel Iglesias,
Leopoldo Nakata
zvuk / sound by Gustavo Fioravante
glazba / music by Marc Hupfeld
Noć u jednoj četvrti Havane. Nekoliko muškaraca igra domino dok žene vrijeme provode
ogovarajući. Iznenada, čovjek pronalazi
Mercedesinu i Ramónovu unuku u obližnjem
parku. Izgleda kako ju je netko silovao. Situacija je na rubu napetosti kako šovinistički nazori
izlaze na vidjelo. Počinitelj mora biti pronađen
po svaku cijenu.
Nighttime in a quarter of Havana. A couple of
men are playing a game of dominos while the
women pass the time gossiping. Out of the blue,
a man finds the granddaughter of Mercedes and
Ramón at a park close by. It looks like she’s been
raped. The situation escalates, as chauvinist
tendencies are incited to the point that a culprit
must be found at any cost.
[email protected]
22
23
Zaslijepljene veze / Blinded bonds
kino / cinema • Green Room • čet / thu • 09. 06. • 19 h
Potraga za nečim savršenim / In search of perfect something
kino / cinema • Polanović • čet / thu • 09. 06. • 21 h
IC 3
IC 4
Escorbo
Numaratoarea Manuala
Čile / Chile • 2009 • 14’ • igrani / fiction
Uređaj za brojanje
The Counting Device
Rumunjska / Romania • 2011 • 20’ • igrani / fiction
režija / directed by Diego Rougier, Javiera
Contador
direktor fotografije / cinematography
by Cristian Sepúlveda
montaža / edited by Camilo campi, Diego
Rougier
zvuk / sound by Jean Pierre Rousseau
glazba / music by Tomas Krumm
uloge / cast Carolina Varleta, Ińigo Urrutia,
Gustavo Becerra, Marical Tagle
Obiteljsko okupljanje. Jedanaestogodišnju
djevojčicu pregledava neurolog. Dijete se
sprema podijeliti strašnu vijest. A oni za nju
možda nisu spremni…
Family Reunion. An 11-year-old girl is examined
by the head doctor.The child is about to share
some terrible news. And they might not be ready
to hear it...
[email protected]
režija, scenarij, produkcija / directed, written,
produced by Daniel Sandu
direktor fotografije / cinematography
by George Dascalescu
montaža / edited by Codrin Iftodi
zvuk / sound by Sergiu Arsenie
uloge / cast Alexandru Georgescu, Catalin
Stelian
Mircea, dugogodišnji zaposlenik državne
službe zadužene za ceste dovodi svog nećaka
Georga, obrazovanog ali nezaposlenog
mladića, kako bi ga upoznao sa svojim šefom
i priskrbio mu posao u istoj službi. Zaduženi
su za brojanje vozila na državnim cestama radi
statistika Europske Unije.
Mircea, a long time employee of the National
Company of Motorways and National Roads
brings along his nephew George, an educated
but jobless young man, in order to introduce him
to his boss and get him a job at the same company. They are required to count the vehicles
driving on the national roads, for EU statistics
purposes.
[email protected]
Emshab Vaghte Khoobi
Vase Mordannist
Danas nije dobra noć za umiranje
Tonight is Not a Good Night for Dying
Iran • 2010 • 4’25’’ • igrani / fiction
režija, scenarij / directed, written by Ali Asgari
produkcija / produced by Same Yousefi
direktor fotografije / cinematography
by Hamid Dalvand
zvuk / sound by Soheil Hosseinkhani, Hamid
Najafirad
Noć. Vlada tišina. Iznenada začuje se zvuk
čovjeka kako pada. Ljudi se okupljuju. Svi
imaju nešto za reći.
At night. All is quiet. But the silence is broken by
the sound of a man falling. People gather round.
Everyone with something to say.
[email protected]
Pokolenie
Generacija
Generation
Ukrajina / Ukraine • 2011 • 7’30’’ • igrani / fiction
režija, produkcija / directed, produced
by Maksym Firsenko
scenarij / written by Aleksandr Taran, Maksym
Firsenko, Juriy Belokon
direktor fotografije / cinematography by Boris
Godjulov
montaža / edited by Valentyn Grosu, Andrey Ilin
zvuk / sound by Efim Turetskiy
glazba / muic by Mikhail Sorochishin
art director, kostimografija / art director, costumes Maksym Firsenko, Anastasiia Khramova
uloge / cast Timofey Krinitskiy, Natalia
Kovaleva, Gennadiy Skarga, Alik Mirzoev,
Vitaliy Natalchishin, Pavel Ogirenko,
Aleksandr Dragluk, Maksym Firsenko,
Anastasiia Khramova...
U Ukrajini postoji zakon koji oslobađa sve
veterane Drugog svjetskog rata od plaćanja
javnog prijevoza. Međutim, svako malo pojavljuju se poduzeća u privatnom vlasništvu koja
inzistiraju na njihovom plaćanju...i to prolazi
nekažnjeno.
There is a law in Ukraine which exempts
veterans of World War II from all public
transportation costs. However, occasionally the
drivers of private companies insist that they pay
regardless…and this act goes unpunished.
[email protected]
24
25
Zaslijepljene veze / Blinded bonds
kino / cinema • Green Room • čet / thu • 09. 06. • 19 h
Zaslijepljene veze / Blinded bonds
kino / cinema • Green Room • čet / thu • 09. 06. • 19 h
IC 4
IC 5
Shark Bait
La Broma Infinita
MICKY BADER
Mamac
Norveška / Norway • 2010 • 10’ • igrani / fiction
Šala bez kraja
The Infinite Jest
Španjolska / Spain • 2010 • 18’ • dokumentarni
/ documentary
režija / directed by David Muńoz
Plivačica Micky
Bathing Micky
Švedska, Danska / Sweden, Denmark • 2010 •
14' • dokumentarni / documentary
režija, scenarij, montaža / directed, written,
edited by Toni Nordli
produkcija / produced by Leona Tahnče
Hohmann
direktor fotografije / cinematography by Kim
Sletback Groustra
zvuk / sound by Merethe Offerdal Tveit
glazba / music by Tom-Erlend Malm
uloge / cast Erlend Nordli, Sindre Dahl,
Sigurd Sandbakken, Endre Kristoffersen,
Jřrgen W. Bull, Toni Nordli
Erlenda u školi zlostavljaju, a njegov stariji brat
nagovara ga da pribjegne nasilje kao bi riješio
svoje probleme.
Erlend is bullied at school, and his older
brother implores him to use violence to solve his
problems.
[email protected]
26
Ekonomija uvjetuje naše živote. Oskudicu
nameće priroda. Ona nije ljudski izum. To je
neriješiva dilema. Borba za osptanak kojoj
nema kraja.
The economy conditions our lives. Scarcity is a
restriction imposed by nature itself. It is not a
human invention. It is an unresolved dilemma.
An endless fight for survival.
[email protected]
režija / directed by Frida Kempff
direktor fotografije / cinematography
by Camilla Skagerström
produkcija, montaža / produced, edited by Erik
Andersson
zvuk / sound by Arvid Lind, Andreas Franck
glazba / music by Jon Jefferson Klingberg
Stogodišnja Micky članica je plivačkog kluba
već skoro pola desetljeća. Svaki dan, bez
obzira na godišnje doba, pliva sa svojim prijateljima u voljenom plivačkom klubu. Iz njezine
priče dobivamo perspektivu o nama i kako je
naše postojanje samo plod slučajnosti.
100 year old Micky has been a member of the local bathing club for almost half a decade. Every
day, every season, she swims with her friends
at her beloved bathing club. From her story we
gain a perspective on ourselves, and on how our
existence is but the fruit of coincidence.
27
Potvrđeno: životne čestice! / Certified: life particles!
kino / cinema • Green Room • pet / fri • 10. 06. • 17 h
Zaslijepljene veze / Blinded bonds
kino / cinema • Green Room • čet / thu • 09. 06. • 19 h
IC 4
IC 5
Kwa Heri Mandima
Doviđenja Mandima
Goodbye Mandima
Švicarska / Switzerland • 2010 • 11’ • dokumentarni / documentary
režija, fotografija, montaža / directed, cinematography, edited by Robert-Jan Lacombe
Slike iz djetinjstva, odlazak iz Zaira kad sam
imao 10 godina, moji prijatelji Watumu, Angi
i Amosi, prijelaz iz jedne sredine u drugu,
identitet, sjećanja i snimke...
Cildhood pictures, the departure from Zaire
when I was 10, my friends Watumu, Angi and
Amosi, the big shift from one culture to another,
identity, memories and footage…
[email protected]
Skateistan: To Live and
Skate Kabul
Skateistan: živjeti i skejtati u Kabulu
UK • 2010 • 9’15’’ • dokumentarni / documentary
režija / directed by Orland von Einsiedel
produkcija / produced by Orlando von
Einsiedel, Louis Figgis
direktor fotografije / cinematography
by Franklin Dow
montaža / edited by Peta Ridley
zvuk, glazba / sound, music by Patrick Johnson
uloge / cast Fazilla, Murza, Wais, Sharna
Nolan
Skateistan: živjeti i skejtati u Kabulu je dirljiv
kratkometražni film koji prikazuje živote
dvojice mladih skejtbordera iz Afganistana
koji sudjeluju u Skateistan dobrotvornom
projektu. Kotrastirajući surovu svakodnevicu u
Kabulu s nadama i ambicijama afganistanske
djece, film predstavlja dašak nade za zemlju
koja se u uvijek vijestima pojavljuje zbog
krivih razloga.
Skateistan: To Live And Skate Kabul is a beautiful
and moving short film that follows the lives of
two young skateboarders from Afghanistan who
attend the Skateistan charity project. Juxtaposing the harsh reality of life in Kabul with the
hopes and ambitions of the country’s children,
the film is a touching ray of light from a country
only ever in the news for all the wrong reasons.
Leikkipuisto
Analogue Kingdom
Igralište
Playground
Finska / Finland • 2010 • 30’ • dokumentarni
/ documentary
Analogno kraljevstvo
UK • 2010 • 24’ • dokumentarni / documentary
režija / directed by Susanna Helke
scenarij / written by Susanna Helke an Ijäs
direktor fotografije / cinematography by Heikki
Färm f.s.c.
zvuk / sound by Anne Tolkkinen
glazba / music by Sanna Salmenkallio
Grupa mladića nalazi se na igralištu u
šumskom predgrađu Helsinkija. Globalno
premještanje stanovništva dovelo je dječake iz
svih krajeva svijeta i znaju se cijeli život.
A group of guys get together on a playground in
a wooded suburb of Helsinki. A global diaspora
has thrown these boys together from all corners
of the world, and they have known each other
all their lives.
[email protected]
režija, produkcija, montaža / directed,
produced, edited by Esther Johnson
direktor fotografije / cinematography by Liam
Landoli
zvuk / sound by Emanuele Costantini,
Peregrine Andrews
glazba / music by Golden Hum
Analogno kraljevstvo je pjesnički portret
Wellsa, osnivača i kustosa Britanskog muzeja
za staru radijsku i televizijsku tehnologiju.
Otkriva šarmatnost Wellsovog svijeta, kojeg u
potpunosti ispunjavaju stare relikvije radija i
njihova povijest. Kako se prelazak na digitalnu
tehnologiju ubrzano približava, Wellsova kolekcija analognih relikvija podsjeća na čaroliju
koja bi uskoro mogla nestati.
Analogue Kingdom is a poetic portrait of Wells,
founder and curator of the British Vintage Wireless and Television Museum. It reveals the charm
of Wells’ world, where radio relics and their
attendant stories fill every nook and cranny. As
the digital switchover fast approaches, Wells
analogue collection is a reminder of the magic
that may soon be lost.
[email protected]
[email protected]
28
29
Potvrđeno: životne čestice! / Certified: life particles!
kino / cinema • Green Room • pet / fri • 10. 06. • 17 h
Potvrđeno: životne čestice! / Certified: life particles!
kino / cinema • Green Room • pet / fri • 10. 06. • 17 h
IC 5
IC 6
Beyond-ism
Podarok
Kina / China • 2010 • 8’8’’ • animacija / animation
Dar za dan žena
The Women’s Day Gift
Rusija / Russia • 2010 • 8’30’’ • animacija
/ animation
režija, scenarij, produkcija / directed, written,
produced by Sun Xun
animacija / animation by Sun Xun, Tang
Bohua, Fang Anguo, Han Ling, Zhou Lei, Li
Rong, Li Tianyao, Zhang Feng
montaža / edited by Xu Chong, Sun Xun
zvuk / sound by Jin Shan
Image Processing by Deng Jing, Zhou Chao
Postoji stara kineska legenda koja kaže da je
prvi car dinastije Qin poslao Xufua zajedno
sa 3000 dječaka i djevojčica na brodu prema
čarobnim zemljama istoka kako bi pronašao
eliksir vječnog života. Smatra se da je brod na
kraju stigao do Japana.
There is an old Chinese legend that says the First
Emperor of the Qin Dynasty sent Xufu and 3,000
boys and girls on a boat towards the magic
lands of the East in order to find the remedy for
eternal life. It is said that the boat reached Japan
in the end.
[email protected]
režija, scenarij, montaža, art director / directed, written, art director, edited by Michael
Dvoryankin
produkcija / produced by Khizhnyakova
design & composing by Zoya Kireeva
animacija / animaton by Michael Dvoryankin,
Budanova
Majka pomaže svom sinu da ostvari svoj san.
The mother helps son realize his dream.
[email protected]
The Holy Chicken of Life
and Music
Sveta kokoš života i magije
Grčka / Greece • 2010 • 3’ • animation / animacija
režija, scenarij / directed, written by Christos
Lefakis, Yannis Konstantinidis
produkcija / produced by Aristotelis
Michailidis, Marianna Papachristodoulou
animacija / animation by Andreas Helmis,
Konstantinos Diamantis, Konstantinos
Petrou
dizajn / design by Christos Lefakis, Yannis
Konstantinidis, Georgios Xanthos, Marilena
Vatseri, Manolis Mavris, Andreas Helmis,
Manos Gerogiannis
zvuk / sound by Christos Lefakis
Kratak film “Holy Chicken of Life and Music”
govori o svetoj kokoši, veličanstvenoj zvijeri,
štovanoj i iskorištavanoj, u priči o ljubavi i
žaljenju, umjetnosti i znanosti, životu i muzici.
The short film “Holy Chicken of Life and Music”
tells the story of the Holy Chicken, a magnificent
beast, worshiped and exploited, in a tale of love
and regret, art and science, Life and Music.
Switez
Switez, izgubljeni grad
The Lost Town Of Switez
Poljska / Poland • 2010 • 20’ • animacija / animation
režija, scenarija / directed, written by Kamil Polak
produkcija / produced by Human Ark
animacija / animation by Wojciech Wawszczyk
montaža / edited by Kamil Polak, Jacek
Rokosz, Alexei Panvilov
zvuk / sound by Luigi Allemano
glazba / music by Irina Bogdanovich
Putnik se nađe u srednjovjekovlju gdje svjedoči zadnjim danima grada Switeza koji leži na
dnu jezera nakon štosu ga opljačkali jezoviti
ratnici koje je putnik vidio u šumi.
The traveler is transported to a medieval world,
where he witnesses the last days of the town of
Świteź which lies at the bottom of the lake after
being plundered by the ghostly warriors that the
traveler saw in the forest.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
30
31
Brz prikaz istinite iluzije / Rapid display of true illusion
kino / cinema • Green Room • pet / fri • 10. 06. • 19 h
Brz prikaz istinite iluzije / Rapid display of true illusion
kino / cinema • Green Room • pet / fri • 10. 06. • 19 h
IC 6
IC 6
Artificial Paradise, Inc
Umjetni raj d.o.o.
Belgija / Belgium • 2009 • 3’25’’ • animacija
/ animation
režija, scenarij, produkcija, montaža / directed,
written, produced, edited by Jean-Paul Frenay
animacija / animation by Sandro Paoli, Sylvain
Jorget, Sébastien Desmet
glazba, zvuk / sound, music by Seal Phüric
feat. Neptunian 8
Velika kompanija u budućnosti razvija softver
baziran na organskoj virtualnoj stvarnosti
koja sadrži sva izgubljena sjećanja ljudske
rase. Korisnik se povezuje s bazom podataka
zaboravljenih...Što traži?
Somewhere in the future, a major corporation
develops a unique software, based on organic
virtual reality, which holds all the lost memories
of humankind. A user connects to this database
of the forgotten…What is he seeking?
[email protected]
[email protected]
32
LUMINARIS
Argentina • 2011 • 5’ • animation / animation
režija, montaža / directed, edited by Juan Pablo Zaramella
scenarij / written by Juan Pablo Zaramella,
Gustavo Cornillón
produkcija / produced by Sol Rulloni – JPZTUDIO
animacija / animation by Juan Pablo Zaramella,
Mariano Bergara, Becho Lo Bianco,
Lucila Las heras
direktor fotografije / cinematography
by Sergio Pińeyro
zvuk / sound by Alejo Villarino
glazba / music by Osmar Maderna
U svijetu koji se ravna po svijetlu običan
covjek ima plan koji bi mogao promijeniti
budućnost.
In a world controlled and timed by the light, a
common man has a plan that could change the
destiny.
Stuck in a Groove
The External World
Zapela igla na ploči života
Austrija / Austria • 2010 • 4’ • animacija / animation
Vanjski svijet
Njemačka / Germany • 2010 • 15’ • animation
/ animation
režija, fotografija, montaža, animacija / directed,
cinematography, edited, animation by Clemens
Kogler
glazba / music by Richard Eigner/ Ritornell
Film napravljen jedinstvenim softverom “phonovideo”, koji omogućuje stvaraje filmova
na analogan način upotrebljavajući sučelje
koje prikazuje i miksa animacije u procesu koji
nalikuje radu DJ-a pri “miksanju” glazbe.
A film produced with a unique self development
software called “phonovideo“ that allows a creation of films in an analog way, using a setup to
display and mix animations in a process similar
to DJs mixing their music with record players.
režija, dizajn / directed, designed by David OReilly
scenarij / written by David OReilly, Vernon
Chatman
produkcija / produced by Henning Kamm &
David OReilly
zvuk, glazba / sound design & music by Bram
Meindersma
animacija / animation by Tobias Von
Burkersroda, Jim Levasseur, Max Stöhr
Dječak uči svirati klavir.
A boy learns to play the piano.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
33
Brz prikaz istinite iluzije / Rapid display of true illusion
kino / cinema • Green Room • pet / fri • 10. 06. • 19 h
Brz prikaz istinite iluzije / Rapid display of true illusion
kino / cinema • Green Room • pet / fri • 10. 06. • 19 h
IC 6
IC 6
Smoke Gets In Your Eyes
Bit
Protopartícles
Stardust
Dim ti ulazi u oči
(The Addiction Trilogy # 1)
Njemačka / Germany • 2010 • 8’35’’ • ekperimentalni / experimenatal
Australija / Australia • 2010 • 5’15’’ • igrani
/ fiction
Protoni
Španjolska / Spain • 2010 • 7’ • igrani / fiction
Belgija / Belgium • 2010 • 20’ • igrani / fiction
režija, scenarij / directed, written by Jonathan
Kable
produkcija / produced by Madeleine Preece,
Jonathan Blackman, Jonathan Kable
direktor fotografije, montaža / cinematography,
edited by Jonathan Blackman
glazba / music by Bad Orchestra
režija, scenarij, produkcija, montaža, zvuk
/ directed, written, produced, edited, sound
by Chema García Ibarra
direktor fotografije / cinematography
by Alberto Gutiérrez
art direktor / art director Leonor Díaz Esteve
naracija / narration by Juan Carlos Díaz Esteve
uloge / cast Jose Antonio Fernandez, José
Manuel Ibarra, Susi Martinez and Pedro de
la Ossa
režija / directed by Harald Schleicher
glazba / music by Richard Kristen
Smoke Gets In Your Eyes je prvi dio ekperimentalnog Found-Footage projekta nazvanog
Trilogija o ovisnostima koja se bavi problemom ovisnosti i njegovim prikazivanjem u
kinematografiji. #2 Cheers! bavi se problemom alkohola, #3 Don’t Bogart That Joint
problemom droge.
Smoke Gets In Your Eyes is the first part of an
experimental Found-Footage project called The
Addiction Trilogy, which deals with the subject
of addiction and its presentation in cinematic
history. # 2 Cheers! deals with alcohol, # 3 Don’t
Bogart That Joint with drugs.
Gledaj cestu.
Keep your eyes on the road.
[email protected]
Pokus je zamalo uspio: proto materija postoji.
The experiment was almost a succes: protomatter exists.
režija, fotografija, montaža, zvuk / directed, cinematography, edited, sound by Nicolas Provost
Provost donosi skrivenu kameru u Stardust
u Las Vegasu i uz pomoć veličanstvene moći
glavnog grada kocke koja djeluje na više načina pretvara svakodnevni život u uzbudljivu
kriminalističku priču.
Provost takes his hidden camera to Las vegas in
Stardust and uses glorious and ambigous power
of the gambling capital to turn everyday life into
an exciting crime story.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
34
35
Brz prikaz istinite iluzije / Rapid display of true illusion
kino / cinema • Green Room • pet / fri • 10. 06. • 19 h
Brz prikaz istinite iluzije / Rapid display of true illusion
kino / cinema • Green Room • pet / fri • 10. 06. • 19 h
IC 6
Brz prikaz istinite iluzije / Rapid display of true illusion
kino / cinema • Green Room • pet / fri • 10. 06. • 19 h
IC 6
Chewing gomme
Žvakača guma
Chewing-gum
Kanada / Canada • 2010 • 6’ • igrani / fiction
režija, scenarij, produkcija / directed, written,
produced by Benoit Desjardins
direktor fotografije / cinematography
by Jonathan Fournier
montaža / edited by Alexandre Chartrand
zvuk / sound by Elohim Puon Sanchez
uloge / cast Jean Guimond, Sabita Labelle,
Dominic Baker, Elisabhet Briend
Dosađujući se jednoličnom svakodnevnicom,
sedamdesetsedmogodišnji Roland ponovno
će se osjetiti mladim zahvaljujući komadiću
žvakaće gume.
Bored with the hum-drum of daily life, 77-yearold Roland is about to rekindle his youth thanks
to a simple piece of bubble gum.
[email protected]
36
37
This year for our domestic competition we’ve selected 24 short films that
consist of three evening parts.
domaća
konkurencija
Ove godine uvrstili smo dvadeset i
četiri kratkometražnih filmova iz domaće produkcije koje ćemo prikazati
u tri cjelovečernja programa.
domestic
competition
dc1 - Dokumentiranje osjećaja / Documenting feelings
dc2 - Anima et experimentum / Anima et experimentum
dc3 - Filmska istraživanja / Cinematic explorations
dc4 - Žene o ženama / Women On Women
38
39
DC 1
Pola sata
Kelti
Pjesma za novčić
Prolaz za van
Half Hour
Hrvatska / Croatia • 2010 • 30’ • eksperimentalni / experimental
The Celts
Hrvatska / Croatia • 2010 • 25’ • dokumentarni
/ documentary
Penny for Your Song
Hrvatska / Croatia • 2010 • 21’ • dokumentarni
/ documentary
The Way Out
Hrvatska / Croatia • 2010 • 10’ • dokumentarni
/ documentary
režija, scenarij / directed, written by Boris Greiner
direktor fotografije / cinematography
by Vedran Šamanović
montaža / edited by Hrvoslava Brkušić
zvuk / sound by Viktor Grabar, EXE produkcija
režija, scenarij / directed, written by Đuro Gavran
produkcija / produced by ADU, Restart
fotografija / cinematography by Bojan Mrđenović
montaža / edited by Martin Semenčić
glazba / edited by Peter Punk
režija, produkcija / directed, produced
by Valentina Klasić
scenarija / written by Valentina Klasić, Hrvoje
Felbar
fotografija, montaža / cinematography, edited
by Hrvoje Felbar
režija, scenarij / directed, written by Vedran
Šamanović, Sanja Šamanović
produkcija / produced by HFS
direktor fotografije / cinematography by Lutvo
Mekić, Vedran Šamanović
montaža / edited by Vjeran Pavlinić
Film ‘‘Pola sata’’ predstavlja situaciju otvorenja
skupne izložbe u privatnom prostoru ateljea
autora filma.
Film o malom gradu, još manjoj navijačkoj
skupini i amaterskom nogometu
Što je zajedničko inženjeru agronomije i
ekonomistu sa stalnim zaposlenjem? Životna
filozofija,viola i gitara, zagrebačke ulice i odista kraljevska životna priča. ‘Pjesma za novčić’
priča je o Kraljevima ulice, legendarnom
sastavu uličnih svirača.
“Prolaz za van” eksperimentalni je film
utemeljen na dokumentarnom iskustvu. Riječ
je o dugotrajnom razgovoru s gospođom
Gabrijelom koja je nedavno izgubila nekog
bliskog i utoliko su njene emocije eksponirane i dostupne. Autorska intervencija je
pak evidentna, stalna i nezaobilazna. Tako je
‘Prolaz za van’vjerojatno jedino mjesto gdje
protagonistica i autor(i) mogu proživjeti
nametnute im emocije.
The film ‘’Half Hour’’ presents the setting of a
group exhibition in the private space of the film
author’s atelier.
[email protected]
A film about a small town, an even smaller fan
club and amateur football.
[email protected]
What do an engineer of agronomy and an
economist with a full time job have in common?
One life philosophy, a viola and a guitar, streets
of Zagreb and a truly royal life story. ‘Penny
for Your Song’ is a story about the Kings of the
street (Kraljevi ulice), a legendary band of street
performers.
[email protected]
‘The Way Out’ is an experimental film based
on documentary experience. It presents a long
conversation with Mrs Gabrijela, who had
recently lost a close person and whose emotions
are exposed and available. The author’s intervention is evident, constant and unavoidable.
‘The Way Out’ is probably the only place where
the protagonist and author(s) can relive the
imposed emotions.
[email protected]
40
41
Dokumentiranje osjećaja / Documenting feelings
kino / cinema • Green Room • uto / tue • 07. 06. • 19 h
Dokumentiranje osjećaja / Documenting feelings
kino / cinema • Green Room • uto / tue • 07. 06. • 19 h
DC 1
DC 2
Dove Sei, Amor Mio
Cvijet Bitke
Soba
Živica
Hrvatska / Croatia • 2011 • 10’20’’ • animirani
/ animation
Flowers of Battle
Hrvatska / Croatia • 2011 • 19’20’’ • animirani
/ animation
The Room
Hrvatska / Croatia • 2011 • 5’ • animirani / animation
The Hedge
Hrvatska / Croatia • 2011 • 5’40’’ • animirani
/ animation
režija, scenarij / directed, written by Veljko Popović
produkcija / produced by Vanja Andrijević Bonobostudio
animacija / animation by Marin Kovačić, Ćiro
Mihanović, Ognjen Tutek
montaža / edited by Iva Kraljević
zvuk / sound by Natko Stipančev
glazba / music by Willem Miličević, Ivan Arnold
Jesu li ugoda rutine i sreća što nam je pruža
dovoljna da zauvijek ostanemo njezini robovi.
Mali kolaž svakodnevne rutine jedne starice
pomalo otkriva čudne detalje u njezinom
životu. Snaga poricanja i strah od promjene
drže staricu u začaranom krugu najgorih
noćnih mora, koji se prekida kada se otkrije
njezina tajna...
Is the comfort of routine and the happiness it
provides enough to keep us its slaves forever?
Following the daily routine of an old lady, we
soon discover there is something strange about
her. The power of denial and fear of change keep
the old lady trapped in her worst nightmares
until her secret is revealed…
[email protected]
Film ravnopravno sudjeluje i u
međunarodnoj konkurenciji
The film runs in the international competition.
42
režija, scenarij, montaža / directed, written,
edited by Simon Bogojević Narath
produkcija / produced by Vanja Andrijević •
Bonobostudio
animacija / animation by Nikola Radović
glazba, zvuk / music, sound by Hrvoje Štefotić
glasovi / voices Zlatko Burić, Romina Vitasović,
Vilim Matula, Iva Šulentić
U maglovitom podzemnom svijetu arkadijskog ugođaja obitavaju neobični likovi:
Opsjenar, Građanski entitet, Drveni lutak i šutljivi, ali opasni Mačevaoci. Njihovi misteriozni
doživljaji alegorija su odnosa između izumrle
tradicije europskog borbenog mačevanja i
doktrine pragmatičnog političkog djelovanja. Je li završetak alegorije ujedno početak
poučnog nesporazuma?
The Arcadian atmosphere of a hazy underworld
hosts unusual characters: an Illusionist, a
Civil Entity and dangerous Swordsmen. Their
mysterious experiences are an allegory of the
relationship between the now extinct tradition
of a combat swordsmanship and the doctrine
of pragmatic political action. Is the end of the
allegory also a beginning of an instructive
misunderstanding?
režija, scenarij, animacija, fotografija, montaža
/ directed, written, animation, cinematography,
edited by Ivana Jurić
produkcija / produced by Hrvoje PervanKinorama
glazba, zvuk / music, sound by Nikola Kovač
art dizajn / art design by Fedor Fischer
U hotelskoj sobi žena (lutka) čeka poziv svog
ljubavnika (lutak). Njegov dolazak i seks za
nju su poput rituala koji ju odnose u lebdeće
i ugodno stanje svijesti. Ona se otvara muškarcu putem seksa, dok muškarac/lutak sve to
doživljava kao pražnjenje nakon kojeg nestaje
poput dima. Lutka razočarana i povrijeđena
ostaje sama u praznoj sobi.
A hotel room. A woman doll is waiting for the
call from her lover doll. His arrival and their
sexual intercourse are like a ritual for her, which
takes her into a floating, pleasing state of mind.
She opens herself to the man through sex, while
the man doll considers it all as relieving himself,
after which he just vanishes into thin air. The doll
remains alone in the empty room, disappointed
and hurt.
režija / directed by Zoran Mužić
scenarij / written by Davor Petranović, Zoran
Mužić
produkcija / produced by Diedra
fotografija / cinematography by Dino Krpan,
Siniša Mataić
animacija / animation by Siniša Mataić, Davor
Petranović
montaža /edited by Ivana Fumić
glazba / music by Mate Matišić
zvuk / sound by Boris Wagner
Djedica ponovno proživljava svoje životne
bitke režući živicu u vrtu.
An old man relives his struggles while cutting the
hedge in his garden.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
43
Anima et experimentum / Anima et experimentum
kino / cinema • Green Room • sri / wed • 08. 06. • 19 h
Anima et experimentum / Anima et experimentum
kino / cinema • Green Room • sri / wed • 08. 06. • 19 h
DC 2
DC 2
Pas/Zec
Nogomet
Dog/Rabbit
Hrvatska / Croatia • 2010 • 12’15’’ • animacija
/ animation
Football
Hrvatska / Croatia • 2011 • 15’ • eksperimentalni / experimental
režija, scenarij, montaža / directed, written,
edited by Nebojša Slijepčević
produkcija / produced by Zagreb film
animacija / animation by Zvonimir Delač
glazba / music by Hrvoje Štefotić
režija, scenarij, produkcija / directed, written,
produced by Ana Hušman
direktor fotografije / cinematography by Ivan
Slipčević
animacija / animation by Stjepan Milas,
Martin Mrzljak
montaža / edited by Iva Kraljević
zvuk / sound by Ana Hušman, Iva Kraljević,
Tomislav Domes
uloge / cast Vid Benišek, Krešimir Ćuk,
Tomislav Domes, Alex Edwards, Damir
Kokotović, Bojan Mandić, Ivan Marušić Klif,
Martin Mrzljak, Stjepan Milas, Ivan Ramljak,
Nenad Romić Marcell, Marko Rukavina,
Nebojša Slijepčević, Luka Smetiško, Zoran
Stepić, Marko Škobalj, Tomislav Šoban.
Jedan izgladnjela đukela, jedan debeli zekonja; a između njih – jedan opsesivni posesivni.
A starving cur, a fat bunny; and between them •
an obsessive possessive.
[email protected]
1986. Mexico city. Dva tima, mi i oni, 51. min,
1:0.
Mexico city. 2 squads, us and them playing 51
min 1:0.
Do Sheep Dream of
Mechanics?
Da li ovce sanjaju o mehanici?
Hrvatska / Croatia • 2011 • 4’ • eksperimentalni
/ experimental
režija, scenarij / directed, written by Marko Škobalj
produkcija / produced by Substrata Films Inc.
director fotografije / cinematography by Ivan
Slipčević
glazba / music by Sleepgolfer
tekst čitao / words eaten by Kaleb Jauk
Vizualni prikaz neprekinute sekvence sanjanja
neispavanog radnika, zaposlenika Brodarskog
instituta, koja opisuje njegovu uobičajenu
radnu situaciju kao subjektivno hipnagoško
stanje na granici sna i jave, u prostoru između
fantazije i “realnosti”.
Visual representation of a sleep-deprived
worker’s unbroken dream sequence showing his
habitual working station as a subjective dreaming condition.
Pow’s Pov
Hrvatska / Croatia • 2010 • 5’ • eksperimentalni
/ experimental
režija, scenarij, director fotografije / directed,
written, cinematography by Goran Trbuljak
produkcija, montaža / produced, edited
by Slaven Žimbrek
glazba / music by J.A. & Apple
Subjektivni pogled ratnog zatvorenika kroz
mali otvor. Neugodan klaustrofobični prostor.
Protok vremena, mijena godišnjih doba. Priča
koja se ponavlja, jer igre ratova i zatvora su, na
žalost, vječne.
A prisoner of war’s subjective view. An unpleasant, claustrophobic space. The passage of time.
A story which repeats itself, since the game of
war and prison is, unfortunately, eternal.
[email protected]
www.johndurakwashere.com
www.ramljakskobalj.org
[email protected]
44
45
Anima et experimentum / Anima et experimentum
kino / cinema • Green Room • sri / wed • 08. 06. • 19 h
Anima et experimentum / Anima et experimentum
kino / cinema • Green Room • sri / wed • 08. 06. • 19 h
DC 2
DC 3
Nova Hipi Budućnost
G.E. Trbovlje
Onda vidim Tanju
Goli Sati
New Hippie Future
Hrvatska / Croatia • 2011 • 4’ • eksperimentalni
/ experimental
Hrvatska / Croatia • 2009 • 2’ • eksperimentalni
/ experimental
Then I See Tanja
Hrvatska / Croatia • 2010 • 30’ • igrani / fiction
Naked Hours
Hrvatska / Croatia • 2010 • 18’ • igrani / fiction
režija, scenarij, kamera, montaža, zvuk
/ directed, written, cinematography, edited,
sound by Vana Gaćina
režija, scenarij, fotografija / directed, written,
cinematography by Juraj Lerotić
produkcija / produced by Hulahop
montaža / edited by Marko Ferković
glazba / music by Christian Biegai
uloge / cast Marin Radman, Ena Mašić, Niko
Gamulin-Vilogorac, Mirjana Rogina, Trpimir
Jurkić, Nikola Radan
režija, scenarij / directed, written by Igor Bezinović
produkcija / produced by ADU
director fotografije / cinematography by Ivan
Karabelj
montažer / edited by Iva Mrkić
uloge / cast Ljubo Pauzin, Neven Aljinović-Tot
režija, scenarij, montaža, animacija, glazba,
produkcija / directed, written, edited,
animation, music, produced by Dalibor Barić
U nadrealno-psihodeličnoj atmosferi, film se u
duhu A. Huxleya bavi temom života, sloboda i
mogućnosti transcendencije ograničenja.
In a surreal and psychedelic atmosphere this
film deals with life, freedom and transcendence
of limitations.
[email protected]
Film je nastao od fotografija i kratke video
snimke snimljene s jednog od ulaza u rudnik
Trbovlje u Sloveniji. Disporpocija slika okoliša
i unutrašnjosti samog rudnika napravila je
likovno zanimljivo preklapanje koje nas vizualno snažno upozorava na očuvanje okoliša.
Film , made of photos and short video recorded
from the entrance to the mine Trbovlje in Slovenia. Contrast image of the environment and the
interior of the mine, made the interesting art film
that strongly warns about the environmental
protection.
[email protected]
Željko i njegov mlađi brat žive sami otkako im
se mater liječi u bolnici. Željko se dogovorio
dvije stvari sa samim sobom: mora konačno
preuzeti inicijativu i upoznati Tanju i mora
nabaviti lovu da materi može kupiti periku.
Pravu, od prirodne kose. Ako to uspije, čini mu
se da bi sve opet moglo krenuti nabolje. Film
‘Onda vidim Tanju’ napravljen je od fotografija.
Priča o ocu i sinu koji posljednji put zajedno
piju mlijeko.
A story about a father and a son who are drinking milk together for the last time.
[email protected]
Željko and his younger brother have been living
on their own since their mother ended up in
hospital. Željko has set his mind on two things:
he has to take the initiative to meet Tanja and
earn some money to buy his Mum a wig. If he
achieves these two goals, the things might turn
for the better. The movie “Then I see Tanja” is
made from photographs.
[email protected]
46
47
Filmska istraživanja / Cinematic explorations
kino / cinema • Polanović • pet / fri • 10. 06. • 21 h
Anima et experimentum / Anima et experimentum
kino / cinema • Green Room • sri / wed • 08. 06. • 19 h
DC 2
DC 3
Scenarij za običan život
Ništa Osobno
Gostovanje
Screenplay for Ordinary Life
Hrvatska / Croatia • 2010 • 13’ • igrani / fiction
Nothing Personal
Hrvatska / Croatia • 2010 • 17’ • igrani / fiction
Visitors’ game
Hrvatska / Croatia • 2010 • 14’ • igrani / fiction
režija, scenarij / directed, written by Irena
Škorić
produkcija / produced by Artizana
direktorica fotografije / cinematography
by Bojana Burnać
montaža / edited by Martin Semenčić
uloge / cast Marinko Leš, Hrvoje Kečkeš,
Robert Ugrina, Jana Škrgulja i Maša Rehak
režija, scenarij / directed, written by Marko Šantić
produkcija / produced by Ankica Jurić Tilić
direktor fotografije / cinematography
by Vjeran Hrpka
montaža / edited by Tomislav Pavlic
glazba / music by Jura Ferina & Pavao Miholjevic
zvuk / sound by Dubravka Premar
art director / art director Mladen Ozbolt
kostimografija / costumes by Ivana Zozoli
uloge / cast Filip Krizan as Boris, Jan Kerekes
as Roko, Milan Plestina as Frane
režija, scenarij / directed, written by Robert Knjaz
produkcija / produced by Barbara Jukopila
direktor fotografije / cinematography by Filip
Tot, Pavel Posavec
montaža / edited by Bojan Perić
zvuk / sound by Borna Buljević
uloge / cast Filip Križan, Filip Detelić, Dado
Ćosić, Kristijan Jaić, Boris Svrtan, Nina Erak
Svrtan
I nakon najstrašnijih događaja, nesreća,
gubitaka koji se sruče na čovjeka, kaže se, i
istina je, kako život ‘uvijek ide dalje’. Došavši se
oprostiti od sjećanja i uspomena, glavni junak
Horvat, na trenutak potpuno briše i zaboravlja
budućnost koja mu se već dogodila.
Even after the worst events, accidents and
losses that happen to man, people say, and it’s
the truth, that life “always goes on”. Coming to
say goodbye to memories and mementos, the
main character Horvat, for a moment totally
erases and forgets the future which has already
happened to him.
[email protected]
48
Roko i Boris se spremaju opljačkati kuću
u predgrađu. Dok se Boris čini potpuno
spremnim za akciju koju pripremaju, Roko
je uznemiren i nesiguran. Pozvone na vrata,
praveći se da im se auto pokvario i da trebaju
pomoć, a vrata im, na njihovo veliko iznenađenje, otvori svećenik.
Roko and Boris are getting ready to rob one
house in the suburbs. Boris seams to up to the
task, while Roko is having trouble with it. When
they ring the door bell, asking for help and
claiming that their car broke down, the person
who answers the door is, to their surprise, a priest.
Mario je uzoran student medicine koji je zbog
obaveza i posesivne majke zapostavio svoj
društveni život. Kada mu roditelji odlaze na
put, ispred zgrade susreće svoju staru ekipu
navijača iz kvarta. Nagovore ga da pođe s
njima na gostujuću utakmicu...
Mario is a model student of medicine who
neglected his social life because of obligations
and a possessive mother. When his parents go
away on a trip, he runs into his old football fan
buddies from the neighbourhood. They talk him
into going with them to a visitors’ game...
Torta s čokoladom
Chocolate Cake
Croatia / Hrvatska • 2010 • 16’30’’ • igrani
/ fiction
režija, scenarij / directed, written by Dorotea Vučić
produkcija / produced by Barbara Jukopila •
ADU, Brojka produkcija
fotografija / cinematography by Vedran Rapo
uloge / cast Filip Križan, Marija Tadić, Mirjana
Karanović, Nikolina Majdak, Zrinka Cvitešić
Nakon smrti supruga, Višnja nema kome
kuhati. Djeca su joj otišla u svijet i ne vidi
više smisao života. Uskoro upoznaje „sitnog“
lopova Stalonea kojeg zamoli za uslugu. Ali
njezin plan ubrzo se izjalovi...
After the death of her husband, Višnja no longer
has anyone to cook for. Her children have left
home and are scattered around the world and
Višnja feels she has no reason to live anymore.
Then she meets Stalone, a petty criminal, and
she asks him to do her a favour. But her plan
goes wrong...
[email protected]
[email protected]
49
Filmska istraživanja / Cinematic explorations
kino / cinema • Polanović • pet / fri • 10. 06. • 21 h
Filmska istraživanja / Cinematic explorations
kino / cinema • Polanović • pet / fri • 10. 06. • 21 h
DC 3
DC 4
Iako je sintagma žensko pismo na području
domaće književnosti već odradila puni životni
ciklus, pa se tako nakon njene inicijalne
afirmacije ubrzo počelo ukazivati na njenu
neadekvatnost iz više rakursa, pojava domaćih
filmskih redateljica još se nije uspjela izboriti
za vlastitu sintagmu, iako ju svakako zaslužuje.
I dok na području dugog metra još traje vladavina xy kromosoma, posljednjih se godina
na području kratke forme počela nazirati
nova struja autorica raznih generacija koje se,
osim što su žene, i bave ženskim pitanjima.
Selekcija četiri igrana i jednog dokumentarnog filma nastalih u posljednje tri godine
pokriva razne aspekte bivanja ženom danas,
ispitujući uloge ljubavnice, majke, radnice,
onkraj uobičajenih stereotipa.
izbor / selection made by Jasna Žmak
50
Even though the syntagm women’s writing has
made a full life-cycle in the field of domestic
literature, and soon after its initial affirmation
its inadequacy started to be pointed out from
several viewpoints, the appearance of domestic
women film producers still hasn’t obtained its
own syntagm, although it definitely deserves
one. And while the XY chromosome still reigns in
the realm of the feature-length films, in the last
couple of years a new line of women authors of
different generations started to appear in the
field of the short film, who, apart from being
women, deal with women issues. A selection of
four feature films and one documentary, which
came into existence in the last three years, covers
various aspects of being a woman today, analysing the roles of a mistress, a mother, a worker,
beyond the usual stereotypes.
Zimica
Kurvo
Croatia / Hrvatska • 2010 • 10’• igrani / fiction
You, Bitch!
Hrvatska / Croatia • 2011 • 25’ • igrani / fiction
režija / directed by Hana Jušić
scenarij / written by Hana Jušić, Tarik Kulenović
produkcija / produced by ADU
snimateljica / cinematography by Jana Plećaš
montaža / edited by Martin Semenčić
uloge / cast Iva Mihalić, Neven Aljinović
Djevojka dolazi kod svog bivšeg dečka u
potrazi za nestalom intimnosti.
A girl visits her ex boyfriend in search of their lost
intimacy.
[email protected]
režija, scenarij / directed, written by Sonja Tarokić
produkcija / produced by ADU
direktor fotografije / cinematography
by Danko Vučinović
montaža / edited by Martin Semenčić
uloge / cast Marina Redžepović, Iva Babić,
Zoran Pribičević
Dvije prijateljice na ljetovanju na otoku Pagu.
Dok Marta pokušava prebroditi prekid, Lana
započinje novu avanturu. Jedan ljetni dan.
Cure, kad žele da im je zabavnije.
Two friends on summer vacation on the island
of Pag. While Marta is trying to get over a breakup, Lana is starting a new affair. One summer
day. Girls, when they wish they were having
more fun.
[email protected]
51
Žene o ženama / Women On Women
kino / cinema • Green Room • sub / sat • 11. 06. • 19 h
Žene o ženama / Women On Women
kino / cinema • Green Room • sub / sat • 11. 06. • 19 h
DC 4
Žene o ženama / Women On Women
kino / cinema • Green Room • sub / sat • 11. 06. • 19 h
DC 4
Loš dan za kapetana Kuku
Pile
Bad day for captain Hook
Hrvatska / Croatia • 2008 • 30’ • Duck
Hrvatska / Croatia • 2009 • 9’ • igrani / fiction
režija / directed by Marin Juranić, Hana Veček
scenarij / written by Hana Veček
produkcija / produced by Ana Keglević
direktor fotografije / cinematography by Dario
Hacek
montaža / edited by Marin Juranić
uloge / cast Alex Rakoš, Janko Rakoš, Hana Veček
režija, scenarij / directed,written by Dalija
Dozet
produkcija / produced by ADU
direktor fotografije / cinematography by Filip Tot
montaža / edited by Barbara Lach
uloge / cast Milardović, Andrej Barkić, Jasna
Odorčić, Ivana Horvat, Vedran Komerički
Pratimo majku malenog dječaka - od jutarnjeg
buđenja do večeri. Njezin je dan u potpunosti
prilagođen djetetu i u tom danu ona ne
uspijeva odvojiti ni trenutak za sebe. Otac je
u tom stanu samo rado viđen gost koji uvijek
nekamo žuri, a dok je prisutan, uglavnom
spava. Dječak živi u svijetu mašte u kojem
je on Petar Pan, a majka ponekad Wendy, ali
uglavnom kapetan Kuka.
Film prati mladu majku nakon što je donijela
jednu tešku životnu odluku.
The film follows a young mother having made a
tough life decision.
[email protected]
We follow the mother of a small boy from
morning to evening. Her day is entirely subjected
to the child and she doesn’t manage to have a
single moment for herself throughout the day.
The father is only a dear guest in the flat who
is always in a hurry and when he is present, he
is asleep. The boy lives in an imaginary world
where he is Peter Pan and mother is sometimes
Wandy, but mainly Captain Hook.
[email protected]
Film se ne natječe u konkurenciji.
The film is out of competition.
52
53
popratni
program
off
programme
54
Popratni je program svake godine sve zanimljiviji i veći. Već petu sezonu surađujemo s
Europskom filmskom akademijom (European Film Academy), uz čiju ćemo pomoć
predstaviti tri programa filmova nominiranih
za prestižnu nagradu Europske Filmske Akademije. Cijela priča nosi naziv Short Matters on
Tour, a Tabor Film Festival jedan je od desetak
festivala koji imaju čast biti dio te turneje.
Every year the accompanying program is more
interesting and bigger. For a forth season in a
row we are working together with the European
Film Academy and with their help we will
present three film programs nominated for the
prestige EFA award. The whole thing is entitled
Short Matters on Tour, and Tabor Film Festival is
one of the ten festivals which have the honor of
being a part of that tour.
Ove godine smo pripremili opsežan program
švedskih kratkometražnih filmova, a partneri
su nam Uppsala Film Festival i Švedski Filmski
Institut.
This year we have prepared very extensive
program of Swedish short films, and our
partners are Uppsala Film Festival and Swedish
Film Institute.
Švedsku kinematografiju predstavit ćemo s
naslovima koji su dobili prestižne nagrade na
mnogim važnim svjetskim festivalima.
We will present Swedish cinematography with
titles which have received prestige awards and
nominations at important world festivals.
U suradnji s Društvom „Naša djeca“ Zabok
nastavljamo s programom filmskih matineja za
najmlađe.
In co-operation with the Society "Our children"
Zabok we continue the program of film matinees for the youngest.
Niti ove godine izbor najboljih filmova s RAF-a
nije zaobišao taborski festival.
Not even this year did the selection of the best
RAF films pass by the Tabor Festival.
55
Švedski
kratki film
Swedish
short film
Posljednje desetljeće bilo je vrlo uspješno
za švedski kratki film. Brojni kratki filmovi iz
male zemlje na sjeveru prikazivani su i nagrađivani na festivalima diljem svijeta. Za to vrijeme kratki filmovi postali su sve popularniji
u Švedskoj. Rezultat toga je vrlo zanimljiva i
raznolika scena kratkog filma. Ovaj posebni
program o švedskom kratkom filmu sastavio
je Međunarodni festival kratkog filma u
Uppsali i daje nam dobru predodžbu o ovih
posljednjih deset godina produkcije kratkog
filma. Švedskoj je pošlo za rukom održati
visoku kvalitetu produkcije u svim žanrovima
što se i jasno vidi iz programa.
Međunarodni festival kratkog filma u Uppsali
prvi je festival međunarodnog kratkog filma
u Švedskoj i priznat je od strane Američke
filmske akademije. 2011. godine festival slavi
30. godišnjicu koja će se održati od 24. do 30.
listopada. U sedam dana preko 300 kratkih
filmova iz oko 50 zemalja bit će prikazani u
tri dijela natjecanja, posebnih programa i
retrospektiva. Pročitajte više o festivalu na
www.shortfilmfestival.com
Partner programa: Švedski filmski institut
The last decade has been very successful for
Swedish short films. A large number of shorts
from the small country in the north have been
shown and awarded at festivals all over the
world. During this time short films have also
become more and more popular in Sweden. This
has resulted in a very interesting short film scene
with a great variety. This special programme
on Swedish short film has been put together by
Uppsala International Short Film Festival and
gives a good picture of these last ten years of
short film production. Sweden has succeeded
in keeping a very high quality of production
in all genres which is also clearly visible in this
programme.
Uppsala International Short Film Festival is the
premiere festival for international short films
in Sweden and is recognized by the Academy
of Motion Pictures Arts and Sciences. In 2011
the festival celebrates its 30th anniversary that
takes place between 24-30 October. During
seven days over 300 short films from about 50
countries will be screened in three competition
sections, special programmes and retrospectives. Read more about the festival on
www.shortfilmfestival.com
Partner of the program: Swedish Film Institute
56
57
Music for one apartment
and six drummers
Glazba za jedan stan i šest bubnjara
2001 •10’ • igrani / fiction
režija, scenarij / directed, written by Ola
Simonsson & Johannes Stjärne Nilsson
produkcija / produced by Johannes Stjärne
Nilsson, Ola Simonsson
direktor fotografije / cinematography
by Johannes Stjärne Nilsson, Robert Blom,
Charlotta Tengroth
montaža / edited by Ola Simonsson, Johannes
Stjärne Nilsson
zvuk / sound by Hĺkon Garpestad
glazba / music by Ola Simonsson
Bubnjari / The drummers: Johannes Björk,
Magnus Börjeson, Marcus Haraldson, Fredrik
Myhr, Sanna Persson, Anders Vestergĺrd
Šest bubnjara sudjeluje u pomno isplaniranom “glazbenom napadu” u predgrađu.
Stariji par napušta stan i bubnjari preuzimaju.
Uz pomoć svakodnevnih predmeta izvode
koncert u četiri dijela: Kuhinja, Spavaća soba,
Kupaonica i Dnevna soba.
Six drummers participate in a well planned “musical attack” in the suburbs. As an elderly couple
leave their apartment the drummers take over.
With everyday objects they give a concert in four
movements: Kitchen, Bedroom, Bathroom and
Living Room.
Utvecklingssamtal
Sportstugan
Put naprijed (Poduzetan čovjek)
Headway (Go Ahead)
2003 •15’ •igrani / fiction
Vikendica
The Lodge
2005 • 13’ • igrani/ fiction
režija, scenarij / directed, written by Jens
Jonsson
direktor fotografije / cinematography by Askild
Vik Edvardsen
zvuk / sound by Göran Pettersson, Andreas
Franc
montaža / edited by Kristofer Nordin
uloge / cast Stenn Ljunggren, Alaxandra
Dahlström, Lennart Hjulström, Theresa
Jäderström
režija, scenarij / directed, written by Gunilla
Heilborn & Mårten Nilsson
produkcija / produced by Mårten Nilsson
direktor fotografije / cinematography
by Mårten Nilsson
uloge / cast Henrik Vikman, Mats Garpendal,
Sandra Medina, Dag Andersson, Tove Sahlin,
Kim Hiorthøy, Magda Eriksson
Upravitelj tvrtke suočava se s bolešću svoje
kćeri u bolnici i sramotom od zaposlenika
kojem će se upravo posvetiti u svom uredu.
A company president is faced with the sickness
of his daughter in hospital and the embarrassment of an employee he is about to give notice
to in his office.
Henrik gathers some of his friends at a summer
house by a lake, deep in the forest. How will
these city folks cope with nature? And how
will they react to each other, way out in the
wilderness?
Grannsamverkan
Scen nr 6882 ur mitt liv
Građanska patrola
Neighbourhood Watch
2004 • 13’ • igrani / fiction
Autobiografska scena br. 6882
Autobiographical scene number 6882
2005 • 8’30’’ • igrani / fiction
režija, scenarij / directed, written by Peter Barlach
produkcija / produced by Karl Fredrik Ulfung
direktor fotografije / cinematography by Carl
Sundberg
uloge / cast Frida Hallgren, Magnus Krepper,
Tanja Svedjeström
režija / directed by Ruben Östlund
produkcija / produced by Erik Hemmendorff
scenarij / written by Ruben Östlund and Erik
Hemmendorff
direktor fotografije / cinematography
by Ruben Östlund
uloge/ cast Anette Andersson, Ingela Borgström, Martin Byström, Elin Gradin, Mats
Lekander, Gunnar Nyström, Martin Zetterlund
Komedija o nevjeri u predgrađu. Nedjelja je
uvečer i djeca spavaju. Joel i Amanda spremaju se riješiti kviz u časopisu. Odjednom Joel
želi “odvesti Basse u šetnju”.
A comedy about infidelity in the suburbs. It’s a
Sunday evening and the kids are asleep. Joel
and Amanda are going to play the quiz game
Piece by Piece. Suddenly, Joel wants to “take
Basse for a walk.”
58
Henrik okupi neke od svojih prijatelja u
vikendici pokraj jezera, duboko u šumi. Kako
će se ovi gradski ljudi snaći u prirodi? I kako će
reagirati jedni na druge, daleko u divljini?
coast of Sweden. He makes his friends come and
watch as he is going to jump in to the sea from a
very high bridge.
Weekend
Vikend
Weekend
2006 • 32’ • igrani / fiction
režija, scenarij / directed, written by Henrik
Andersson
produkcija / produced by Erik Hemmendorff,
Ruben Östlund
direktor fotografije / cinematography
by Marius Dybwad Brandrud
montaža / edited by Ruben Östlund
uloge / cast Henrik Bergström, Leif Edlund
Johansson, Mikael Fjelldal, Ylva Gallon
Eddy i Ylva pozvali su Björna i Lene da
provedu savršen vikend u njihovoj kolibi u
šumi. Društvu će uskoro odmor biti pokvaren
od strane primitivnih stvorenja znanih kao
‘’drvosječe’’.
Eddy and Ylva have invited Björn and Lene to
spend a perfect weekend in their cabin out
in the woods. The company is soon to have
their vacation disrupted by primitive creatures
known as tree-cutters.
30-godišnjak slavi Ivanje zajedno s prijateljima u Smögenu, na zapadnoj obali Švedske.
Dovodi svoje prijatelje da ga gledaju kako će
skočiti u more s jako visokog mosta.
A 30-year old man is celebrating Midsummer’s
Eve together with friends in Smögen, on the west
59
SWE 1
kino / cinema • Green Room • uto / tue • 07. 06. • 17h
kino / cinema • Green Room • uto / tue • 07. 06. • 17h
SWE 1
Linerboard
Myskväll
Dockpojken
Kartonski papir
Linerboard
2006 • 18’ • igrani / fiction
Provesti noć zajedno
Spending the Night
2007 • 14’ • igrani / fiction
Lutak
Tale of Little Puppetboy
2008 • 28’ • igrani / fiction
režija, scenarij / directed, written by Jens
Jonsson
produkcija / produced by Jörgen Bergmark
direktor fotografije / cinematography by Astrid
Vik Edvardsen
montaža / edited by Hélene Berlin
uloge / cast Reine Brynolfsson, Amanda Ooms
režija, scenarij / directed, written by Amanda
Adolfsson
produkcija / produced by Sandra Harms
direktor fotografije / cinematography
by Christian Haag
montaža / edited by Britta Norell
glazba / music by Max Linder
uloge / cast Karin Bjurström, Bill Skarsgård,
Natalie Minnevik, Mats Rudal
režija, scenarij, animacija, montaža / directed,
written, animated, edited by Johannes Nyholm
produkcija / produced by Joclo
direktor fotografije / cinematography
by Henrik Andersson
glazba / music by Andreas Korsár
Kartonski papir je film o tankom papiru između kartona…i o vezama, ljubavi i strasti.
Linerboard is a film about the thin paper in
between cardboard...and relationships, love
and passion.
Istället för abrakadabra
Umjesto abrakadabra
Instead of Abracadabra
2007 • 22’ • igrani / fiction
režija / directed by Patrik Eklund
scenarij / written by Mathias Fjällström, David
Grehn, Patrik Eklund
produkcija / produced by Mathias Fjällström
direktor fotografije / cinematography by David Grehn
montaža / edited by Patrik Eklund
uloge / cast Simon J. Berger, Göran Forsmark,
Saga Gärde, Anki Larsson
Mladić Tomas živi s roditeljima koji žele da
nađe razuman posao umjesto da pokušava
ostvariti svoj san da postane veliki mađioničar
čija magična riječ je ‘’Chimay!’’ kao alternativa
tradicionalnijem ‘’Abrakadabra!’’.
A young man called Tomas lives with his parents,
who wish that he would just get a sensible job instead of reaching for his dream of becoming a great
magician whose magic word is “Chimay!”, as an
alternative to the more traditional ‘’Abracadabra! ‘’.
60
Tinejđerski par planira večer za dvoje dok
dječakovi roditelji nisu kod kuće. Isprva izgleda kao ugodna večer na kauču uz grickalice
i film. Ali uskoro postaje jasno da se ispod
fasade opuštene uzajamnosti skriva veza
zasnovana na nesigurnostima i zahtjevima.
Roditelji im skrate večer zbog svađe, i kada
se vrate situacija izmiče kontroli i povrijeđeni
osjećaji dovode do vrijeđanja. Adolfsonova
oslikava strašnu sliku adolescentske ljubavi i
kako strahovi i očekivanja mogu u potpunosti
nadvladati volju mlade osobe.
A teen couple plans for a night in private when the
boy’s parents are away. At first it appears as a cosy
night of sofa lounging, snack eating and film. But it
soon becomes evident that beneath the façade of
relaxed mutuality, there is a relationship based on
insecurities and demands. Due to a fight, the parents
cut their evening short, and when they return, the
situation gets out of hand and feelings of hurt lead
to abuse. Adolfsson paints a gruesome picture of
adolescent love and how fears and expectations can
completely override a young person’s will.
SWE 2
kino / cinema • Polanović • sri / wed • 08. 06. • 21 h
kino / cinema • Polanović • sri / wed • 08. 06. • 21 h
SWE 2
Lutak znoji cijelu poplavu gline dok se priprema za posjet dame. Postane još više nervozan
kada onda stigne.
Puppetboy is sweating floods of clay, preparing
for a lady’s visit. He gets even more nervous
when she arrives.
Inte Panik
Ne paničariti
Not Panic
2010 • 13’ • igrani / fiction
režija, scenarij / directed, written by Elisabeth
Marjanović Cronvall
snenarij, produkcija / written, produced
by Marta Dauliute
direktor fotografije / cinematography
by Martin Steinberg
uloge / cast Lars Söderdahl, Tuva Serck,
Rickard Larsson
Ne paničariti prikaz je skupine mladih
ljudi koji se pokušavaju izraziti o vlastitom
postojanju. Zanimljiv je to opis mladih ljudi na
njihovom putu prema zrelosti.
Not Panic is a portrayal of a group of young
people trying to set words to their existence. It
is an interesting depiction of young people on
their way towards adulthood.
61
Släkt och vänner
Obitelj i prijatelj
Family and Friends
2002 • 12’ • animacija / animation
režija, scenarij / directed, written by Jonas
Odell
produkcija / produced by Leila l-Zein
narator / narration Jonas Karlsson
Male priče o čudnim rođacima, kao što je priča
o ujaku je nevjerojatno pristran uzimanju
običnih puževa iz boce (‘’Tako je prašnjavo
ovdje, toliko proklete prašine’’) i zbog kojeg
jedan promaši pravu stanicu metroa. Onda
imamo priču o još jednom ujaku koji je
odlučan u tome da nadmaši kupovine svog
susjeda – dok jednog dana stvarno ne poludi.
Sve ove priče služe samo da potvrde sumnju
da nešto stvarno nije u redu s odraslima…
Little stories about odd relatives, such as the
tale about an uncle who is extremely partial
to taking a regular slug from the bottle (“It’s
so dusty here, so much damn dust”) and on
whose account one ends up missing the right
underground station. Then there’s the story of
another uncle who is determined to outdo his
neighbours purchases – until one day he really
flips his lid. All of these stories only serve to
confirm the suspicion that there’s something
really not quite right about adults...
Glenn the great runner
Veliki trkač Glenn
2004 – 3’ • animacija / animation
režija, scenarij, animacija / directed, written,
animation by Anna Erlandson
produkcija / produced by Lisbeth Gabrielsson
montaža, zvuk / edited, sound by Margus
Peensaar
glazba / music by Stina Minnhagen, Stina Norlin
Glenn je veliki maratonac, ali ne bi li njegova žena
trebala izaći pred publiku? Pouka priče: Kada
muškarac pobijedi, potražite njegovu ženu!
62
Glenn is a great marathon man, but isn’t his wife
who should step on the podium? The moral of
the story: When a man wins, look for his wife!
En Nattsaga
Noćna priča
A night saga
2005 • 15’ • animacija / animation
režija, scenarij, animacija / directed, written,
animation by Maja Lindström
produkcija / produced by Maja Lindström,
Anna Wallmark
animacija / animation by Lars Nordén, Karl
Sandzén
zvuk, glazba / sound and original music
by Oystein Vesaas
Bila jednom jedna majka koja više neće
postojati. Film se bavi roditeljima koji bi željeli
da mogu reći svojoj djeci kako svaka priča ima
sretan kraj. No jednog jutra ono što se nisu
usudili izreći na glas doista se dogodi.
Once upon a time there was a mother who was
no longer going to exist. The film deals with
parents who wish they could tell their children
that every story has a happy ending. But then
one morning, the thing that they had not dared
to say out loud really does happen.
Mannen som inte kom
nånstans
Čovjek koji nije išao nikuda
The Man Who Got Nowhere
2005 • 3’ • animacija / animation
režija, produkcija / director, produced
by Peter Larsson
scenarij / written by Isak Sundstrom
glazba / music by Martin Mansson
Čovjek kojeg nitko ne poznaje hoda parkom
bez određenog cilja. Kada stigne zima i on
umre, lokalne vlasti organiziraju veliki sajam u
parku. Ljudi su sretni i kupuju stvari.
A man that no one knows is walking in the park
without getting anywhere. When the winter arrives and he dies the local government arranges
a big fair in the park. The people are happy and
buy things.
Habitat
Stanište
2006 • 9’ • animacija / animation
Ljubav i rat
2006 • 14’ • animacija / animation
režija, scenarij, montaža, direktor fotografije,
animacija, glazba / directed, written, edited,
cinematography by Frederik Emilson
produkcija / produced by Tomas Michaelsson
Zečica sjedi u svojoj spavaćoj sobi i lista
fotoalbum. Počne sanjariti i slike oživljavaju.
Prikazano je vrijeme koje je provela s ljubavi
svoga života. Za vrijeme treninga za medicinsku sestru Zečica sasvim slučajno upoznaje
pilota borbenog zrakoplova, Medu. Započinje
romansa i postaju par.
Bunny is sitting in her bedroom browsing
through a photo album. She starts daydreaming and the images come to life. The time she
shared with the love of her life is enacted.
During her training to become a nurse, Bunny
meets, by mere chance, the fighter pilot Bear.
Romance ensues and they form a couple.
Tillväxtsjukan
režija, scenarij, produkcija / directed, written,
produced by Lars Arrhenius & Johannes
Müntzing
animacija / animation by Johannes Müntzing
Radikalizirana
Radicalized
2006 • 8’ • animirani / animation
Film prati devet ljudi i psa u trokatnici gdje
ljudska priroda dovodi do nekih vrlo zabavnih
razvoja događaja.
režija, scenarij / directed, written by Klara
Swantesson
produkcija / produced by Uzi Geffenblad
uloge / cast Klara Swantesson, Ulla-Britt
Swantesson
Film follows nine people and a dog in a threestory apartment building, where human nature
leads to some very amusing developments.
SWE 3
Love and War
Godina je 2001. Nakon 30 godina rada kao
učiteljica, Ulla-Britt se razboli, klasificirana
kao ‘’izgorjela’’. Od tada nije sposobna raditi i
mnogo razmišlja o tome zašto.
The year 2001, after 30 years as a teacher,
Ulla-Britt got sick, classified as “burned out”.
She hasn’t been able to work since then and
she has many reflections on why.
63
kino / cinema • Green Room • čet / thu • 09. 06. • 15 h
kino / cinema • Green Room • čet / thu • 09. 06. • 15 h
SWE 3
SWE 4
Drömmar från skogen
Svitjod 2000+
Gömd
Snovi iz šume
Dreams from the Woods
2009 • 8’30’’ • animacija / animation
2000 • 11’ • dokumentarni / documentary
Skriven
Hidden
2002 • 8’ • dokumentarni, animacija / documentary,
animation
režija, scenarij, direktor fotografije, montaža
/ directed, written, cinematography ,edited
by Johannes Nyholm
produkcija / produced by Joclo / Andreas
Jonsson Hay
uloge / cast Erik Bodin, Andreas Holmer,
Andreas Korsar
Lutkarska predstava sjenki o ljubavi i tuzi, s
Djevojkom, Pticom i Smrti u glavnim ulogama.
A shadow puppet play about love and sorrow
featuring the Girl, the Bird and Death.
Fäst vid dig
Vezan za tebe
Attached to You
2009 • 9’ • animacija / animation
režija / directed by Mia Hulterstam, Cecilia
Actis, Carin Bräck
scenarij / written by Carin Bräck
animacija / animation by Mia Hulterstam,
Cecilia Actis
produkcija / produced by Mia Karlsson Thornqvist
Glinena animacija o životu jedne majke. Započinje začećem djeteta, pratimo nju i njezino
dijete kroz djetinjstvo dok dijete ne odraste,
napusti dom i ima vlastito dijete.
A clay animation about the life of a mother. It starts
with the conception of the child, we follow her and
her kid through childhood until her child is grown
up, leaves home and has a child of his own.
režija, scenarij, fotografija, montaža, zvuk
/ directed, written, cinematography, edited,
sound by Mårten Nilsson, David Flamholc
animacija / animation by Erika Ökvist
glazba / music by Kenneth Cosimo
Film koji pita pitanje: Zašto u Švedskoj ima
tako malo ljudi i ne bi li bilo lijepo da se više
stranaca doseli ovdje?
A film that asks the question: Why are there so
few people in Sweden and wouldn’t it be nice if
more foreigners moved here?
Mormor, Hitler och jag
Baka, Hitler i ja
Grandmother, Hitler and I
2001 • 17’ • dokumentarni / documentary
režija, scenarij / directed, written by Carl Johan
De Geer
direktor fotografije / cinematography by Harry
Tuvanen
zvuk / sound by Hĺkan Linn
montaža / edited by Thomas Täng
glazba / music by Richard Wagner
produkcija / produced by Freddy Olsson
Za većinu ljudi osuđivanje nacizma stvar je
zdravog razuma. Ali ne za sve. Carl Johan De
Geer kao dijete je živio par godina sa svojom
bakom koja je bila nacistica, čak i nakon
Drugog svjetskog rata. Mnogo godina kasnije,
nakon njezine smrti, počeo je razmišljati
zbog čega bi njegova baka toliko vjerovala u
nacizam i Hitlera.
režija / directed by David Aronowitsch, Hanna
Heilborn, Mats Johansson
animacija / animation by Jonas Moberg,
Flemming Borgen
dizajn / design by Mats Johansson
glazba / music by Jonas Bohlin
produkcija / produced by Story AB
Film je zasnovan na intervjuu s 12-godišnjim
Giancarlom. Živi kao skriveni izbjeglica u
Švedskoj. Zvuk dokumentarca iz stvarnog intervjua Hanne Heilborn i Davida Aronowitscha
iz kolovoza 1999. kombiniran je s umjetničkim
izražajem Matsa Johanssona, animiranim u
3-D tehnici. Redatelji ciljaju na nivo na kojem
možete slušati i upiti priču jednog djeteta
izbjeglice na nov način.
The film is based on an interview with twelveyear-old Giancarlo. He lives as a hidden refugee
in Sweden. Documentary sound, from the real
interview made by Hanna Heilborn and David
Aronowitsch in August 1999, is combined with
art work by Mats Johansson, animated in 3-D.
The directors aim to create a level where you
can listen to and absorb the story of one refugee
child in a new way.
To most people, condemning Nazism is a matter
of common sense. But not to all. As a child, Carl
Johan De Geer lived a few years with his grandmother who was a Nazi, even after World War II.
Much later, after her death, he started to ponder
what could have made his grandmother believe
in Nazism and Hitler to such an extent.
64
65
kino / cinema • Green Room • pet / fri • 10. 06. • 15 h
kino / cinema • Green Room • čet / thu • 09. 06. • 15 h
SWE 3
kino / cinema • Green Room • pet / fri • 10. 06. • 15 h
SWE 4
Kvinnans plats
Ženino mjesto
The woman’s place
2003 • 8’ • dokumentarni / documentary
režija, scenarij, produkcija, fotografija
/ directed, written, produced, cinematography
by Ewa Cerderstam
Što se događa sa sjećanjem na silovanje i
što se događa s mjestom gdje se dogodilo?
Silovanje je samo mali novinski članak, ali za
svaku silovanu ženu znači da mora živjeti sa
sjećanjem i boli silovanja do kraja života.
What happens to the memory of a rape and
what happens to the place where it happened?
A rape is just a little article in newspaper, but
for every raped woman it means that she must
carry with the memory and pain of the rape for
the rest of her life.
Russelltribunalen
Russelski Tribunal
Russel Tribunal
2003 • 10’ • dokumentarni / documentary
režija / directed by Staffan Lamm
produkcija / produced by Front Film AB
kamera / camera Steffan Lamm, Lars Lennart
Forsberg, Lene Ewerth
montaža / edited by Lovia Lamm, Daniel
Dencik
zvuk / sound by Anders Nyström
Film uključuje snimku Steffana Lamma
snimljenu s Larsom Lennartom Forsbergom
i Lene Ewerth prije 38 godina, kada su se
istaknuti intelektualci sastali u Stockholmu
da protestiraju protiv američkih trupa
u Vijetnamu. Smješten u Folkets Husu
u Stockholmu, među svjedocima na
tribunalu bili su i Jean-Paul Sartre, Simone
de Beauvoir, Isaac Deutscher, Peter Weiss i
Sara Lidman. Presuda je bila: krivi.
66
The film includes footage Steffan Lamm shot
with Lars Lennart Forsberg and Lene Ewerth 38
years ago, when prominent intellectuals met
in Stockholm to protest against US warfare
in Vietnam. Set at Stockholms Folkets Hus,
witnesses at the tribunal included among others
Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Isaac
Deutscher, Peter Weiss and Sara Lidman. The
verdict was: guilty.
Du var där med din polare
Frank
Bio si tamo sa svojim prijateljem Frankom
You where there with your friend Frank
2004 • 10’ • dokumentarni / documentary
režija, scenarij, produkcija, montaža / directed,
written, produced, edited by Johannes Stjärne
Nilsson, Ola Simonsson
direktor fotografije / cinematography
by Johannes Stjärne Nilsson
glazba / music by Magnus Börjeson
U pismima čitatelja u časopisu za tinejđere iz
1980. Annelie traži Jörgena kojeg je upoznala
na rock koncertu s Gyllene Tider u Karlshamnu. Prošlo je 24 godine. Je li Annelie ikada
pronašla Jörgena?
In a readers column in a magazine for teenagers
from 1980, Annelie is searching for Jörgen,
whom she met at a rock-concert with Gyllene
Tider in Karlshamn. 24 years have passed. Did
Annelie ever find Jörgen?
1987-1993
2010 • 11’ • dokumentarni / documentary
produkcija / produced by Skogen Produktion
HB, Marius Dybwad Brandrud
zvuk / sound by Jan Alvermark
Radili smo na tome sedam godina. Ja i moja
majka. Da stvorimo savršenu sliku mene.
We were at it for seven years. Me and my mother.
To make the perfect image of me.
Tussilago
2010 • 14’ • dokumentarni, animirani / documentary, animirani
režija, scenarij, montaža / directed, written,
edited by Jonas Odell
direktor fotografije / cinematography by Per Helin
animacija / animation by Jonas Odell, Per
Helin, Marcus Krupa, Susanne Sturesson,
Martin Nyberg, Johan Sonestedt
produkcija / produced by FilmTecknarna
glazna / music by Martin Landquist
Zapadnonjemački terorist Norbert Kröcher
uhićen je 31. ožujka 1977. u Stockholmu kao
vođa skupine koja je planirala oteti švedsku
političarku Annu-Gretu Leijon. Narednih dana
uhićen je velik broj osumnjičenika, a među
njima i Kröcherova bivša djevojka, “A”. Ovo je
njezina priča...
West German terrorist Norbert Kröcher was
arrested in Stockholm on March 31, 1977. He
was the leader of a group that was planning to
kidnap Swedish politician Anna-Greta Leijon.
A number of suspects were arrested in the days
that followed. One of these people was Kröcher’s
ex-girlfriend, “A”. This is her story …
režija, montaža / directed, edited by Marius
Dybwad Brandrud
scenarij / written by Marius Dybwad
Brandrud, Nina Dybwad
direktor fotografije / cinematography by Nina
Dybwad
67
Smile
Whereto I Go?
Hur man gör
Smiješak
2003 • 6’ • eksperimentalni / experimental
Kamo idem?
2005 • 5’ • eksperimentalni / experimental
režija / directed by Cecilia Lundqvist
režija / directed by J Tobias Anderson
Što radite
What You Do
2007 • 30’ • eksperimentalni / experimental
Smiješak je animirani film koji prikazuje
standardizirano društvo gdje samo jedan
jedini individualac ima hrabrosti biti drugačiji.
Zbog toga većina reagira i ograničava osobu
da održi red. Kada ovo ne djeluje, problem
je riješen na drugi način. Priča je stvorena iz
dijelova materijala engleskog jezičnog tečaja
čiji je originalni sadržaj totalno drugačiji.
Tekstovi su ti koji doprinose većinu pripovijedanja u djelu.
Film koji prikazuje čovjekov sukob sa samim
sobom. Susret koji ne ispunjava uvijek
onoliko koliko se nadamo. Klasične filmske
sekvence izrezane su nanovo i animirane tako
da ilustriraju ovu dilemu, i konačni prikaz je
stvoren u stilu visokog kontrasta s likovima
koji odražavaju desetljeća davnina.
Smile is an animated video that reflects a
standardized society, where only one single
individual has the courage to be different. This
makes the rank and file react, restraining the
person to keep the order. When this is not working the problem is eliminated in another way.
The story is created from sampled material from
an English language course, where the content
originally is totally different. It’s the texts that
contribute with the major narrative in the work.
A video that displays a man’s confrontation
with his own self. A meeting that is not always
as rewarding as one might have hoped. Classic
film sequences have been re-cut and animated
to illustrate this dilemma, and the final imagery
is created in a highly contrasted style, with
characters echoing of decades from long ago.
Human Performance and
Limitations
Ljudsko dostignuće i ograničenja
2006 • 5’ • eksperimentalni / experimental
režija / directed by Gunilla Heilborn & Mårten
Nilsson, Kim Hiorthøy
scenarij / written by Kim Hiorthøy, Yngve Sæther
direktor fotografije / cinematography
by Mårten Nilsson
produkcija / produced by Mårten Nilsson,
Yngve Sæther.
glazba / music by Kim Hiorthøy
zvuk / sound by Stefan Wrenfelt
montaža / edited by Kim Hiorthøy, Mårten Nilsson
uloge / cast: Alan Cristina Salazar, Erónia
Malate, Filimone Meigos
Što radite – Praktični vodič. Ova knjiga
pokazuje vam kako koristiti svoj A1 model.
Uz pomoć 123 ilustracije pokazuje kako čak i
najbeznadniji slučajevi mogu napraviti film
What You Do – A practical guide. This book
shows you how to use your model A1. Using one
hundred and twenty three illustrations, it shows
how even the hopeless can make a film.
režija / directed by Martin Widerberg
Fertilize
Oplodi
2003 • 3’ • eksperimentalni / experimental
režija / directed by Catti Brandelius
Catti Brandelius poznata i kao Miss Universum. Video s prvog albuma ‘’Selfelected’’. Sve
je u znaku seksa; sve je o seksu u svijetu pop
glazbe i oglašavanja. Pjesma Oplodi govori o
oplodnom aspektu seksa.
Catti Brandelius aka Miss Universum. A video
from debut album “Selfelected”. Everything is
sexualized; everything is about sex in the world
of pop music and advertising. The song Fertilize
is about the fertilizing aspect of sex.
68
Minimalizam filma čvrsto nam drži pozornost na visini od 6000 km. S neprocjenjivim
smislom za humor i slikovitom sažetošću koja
graniči s grafičkim, film se uspijeva osvrnuti
na visinu i dubinu čovjekovih dostignuća, kao
i njegove nesposobnosti da prihvati vlastita
ograničenja.
The film’s minimalism keeps us held in an iron
grip, at a height of 20,000 feet. With an invaluable sense of humour, and a pictorial conciseness
bordering on the graphical, the film manages
to address both the heights and depths of man’s
achievements, as well as his inability to accept
his own limits.
Skrapsår
Ogrebotine
Scratches
2008 • 22’ • eksperimentalni / experimental
režija, scenarij, montaža / directed, written, edited
by Gabriela Pichler
produkcija / produced by Tobias Åkesson &
Mirja Hildbrand
direktor fotografije / cinematography by Harry
Tuvanen
zvuk / sound by Lars Wignell & Hannes Grundel
Mladež i djeca na industrijskom posjedu na
kojem se ne može ništa drugo nego družiti se.
Film pripovijeda zajedničku priču: 13-godišnja
Nadja se zaljubila, Timmi je našao metalnu
kutiju koja se teško otvara, a Jimmijev najbolji
prijatelj dolazi na traktoru.
Youngsters and children on an industrial estate
where there is nothing to do but hanging
around. The film tells a collective story: thirteen
year old Nadja has fallen in love, Timmi has
found a metal box hard to open, and Jimmy’s
best friend is on his way in a tractor.
Densen
2009 • 7’ • eksperimentalni / experimental
režija / directed by Anna Linder
produkcija / produced by Lisbet Gabrielsson
direktor fotografije, montaža / cinematography, edited by Maja Borg
zvuk / sound by Jan Alvermark
glazba / music by Tape
gragički dizajn / graphic design by Keiichi
Sugimoto
Glazbeno putovanje kroz fotografije iz Tokija,
St. Petersburga, Barcelone, Milana i Buenos
Airesa. Riječ za električne vodove na japanskom je ‘’densen’’.
A musical voyage through photographs from
Tokyo, St. Petersburg, Barcelona, Milan and Buenos Aires. The word for power line in Japanese
is ‘’densen’’.
Marker
2009 • 12’ • eksperimentalni / experimental
režija, scenarij, montaža / directed, written,
edited by Susanna Wallin
produkcija / produced by Nik Weston
direktor fotografije / cinematography
by Markus Lindgren
zvuk / sound by Ross Adams
glazba / music by Selma Song
uloge / cast Anna-Sara Ranerud
Unutarnje putovanje mlade djevojke koja lovi
sobove u sumračnim prostranstvima dalekog
sjevera.
An inner journey of a young girl catching reindeer in the twilight expanses of the Far North.
69
SWE 5
kino / cinema • Green Room • sub / sat • 11. 06. • 17 h
kino / cinema • Green Room • sub / sat • 11. 06. • 17 h
SWE 5
Europska
filmska
akademija
nominirani u kategoriji
kratkog filma 2010. godine
Otkad je osnovana, Europskoj filmskoj akademiji (EFA) nije bila namjera samo odavati počast izvanrednim dostignućima afirmiranih
filmskih redatelja, već i podupirati i promicati
talentirane pridošlice. Privući pažnju na novu
generaciju europskih redatelja znači stvoriti
bolju budućnost europske kinematografije.
European
film
academy
Prigodom 23. dodjele Europske filmske
nagrade u Tallinnu u Estoniji, 4. prosinca
Europska filmska nagrada dodijeljena je
filmu Hanoi-Varšava redateljice Katarzyne
Klimkiewicz iz Poljske.
EFA Short Film Nominations 2010
EFA sastavlja turneju svih nominiranih kratkih
filmova u takozvanoj turneji SHORT MATTERS
(KRATKI SU BITNI) i prikazuje te filmove na oko
25 daljnjih festivala u Europi i šire.
70
Tabor Film Festival već petu sezonu ima čast
svojoj publici predstaviti filmove nominirane
za nagradu Europske Filmske Akademije za
najbolji europski kratkometražni film.
Ever since the European Film Academy (EFA)
was founded it has been its intention not only
to honour the outstanding achievements of
established filmmakers, but also to support
and promote talented newcomers. To draw
the attention to a new generation of European
directors means to build up the future of
European cinema.
On the occasion of the 23rd European Film
Awards Ceremony in Tallinn, Estonia on 4th
December the European Short Film Award
2010 was presented to Hanoi – Warsaw by
Katarzyna Klimkiewicz from Poland.
For the fifth season in a row The Tabor Film
Festival is proud to present to its public the
films nominated for the European Film Academy Award for the Best European Short Film.
EFA compiles a tour of all nominated short
films in the so-called SHORT MATTERS tour
and showcases these films at around 25
further festivals in Europe and beyond.
71
EFA 1
Tussilago
LUMIKKO
VENUS VS ME
BLIJF BIJ ME, WEG
Nominiran za EFA-u, Krakov 2010
EFA Short Film Nominee Cracow 2010
Švedska / Sweden • 2010 • 14’ • animacija / animation
Mala snježna životinja
The Little Snow Animal
Nominiran za EFA-u, Tampere 2010
EFA Short Film Nominee Tampere 2010
Finska / Finland •2009 • 19’ • dokumentarni
/ documentary
Venera protiv mene
Nominiran za EFA-u, Berlin 2010
EFA Short Film Nominee Berlin 2010
Belgija / Belgium •2009 • 27’ • igrani / fiction
Ostani podalje
Stay, Away
Nominiran za EFA-u, Angers 2010
EFA Short Film Nominee Angers 2010
Nizozemska / The Netherlands • 2009 • 24’
• igrani / fiction
režija, dizajn, montaža / directed, designed,
edited by Jonas Odell
produkcija / produced by Linda Hambäck &
Niklas Adolfsson
direktor fotografije / cinematography by Per Helin
animacija / animation by Jonas Odell, Per Helin,
Marcus Krupa, Susanne Sturesson, Martin
Nyberg, Johan Sonestedt, Mikael Lindbom,
Jakob Bastviken, Lindor Tidäng & Kaspar
Christophersen
glazba / music by Martin Landquist
uloge / cast Malin Buska, Camaron Silverek
Zapadnonjemački terorist Norbert Kröcher
uhićen je 31. ožujka 1977. u Stockholmu kao
vođa skupine koja je planirala oteti švedsku
političarku Annu-Gretu Leijon. Narednih dana
uhićen je velik broj osumnjičenika, a među
njima i Kröcherova bivša djevojka, “A”. Ovo je
njezina priča...
West German terrorist Norbert Kröcher was
arrested in Stockholm on March 31, 1977. He
was the leader of a group that was planning to
kidnap Swedish politician Anna-Greta Leijon.
A number of suspects were arrested in the days
that followed. One of these people was Kröcher’s
ex-girlfriend, “A”. This is her story …
72
režija / directed by Miia Tervo
produkcija / produced by Mahsa Malka
direktor fotografije / cinematography by Päivi
Kettunen
montaža / edited by Okku Nuutilainen
zvuk / sound by Jussi Rantala
animacija / animation by Ami Lindholm
U redu je željeti ljubav – samo je treba tražiti
na pravome mjestu.
It’s not wrong to want love – you just need to
look for it in the right place.
režija, scenarij / directed, written by Nathalie
Teirlinck
produkcija / produced by Xavier Rombaut &
Nathalie Teirlinck
direktor fotografije / cinematography by Rik Zang
montaža / edited by Dieter Diependaele
glazba / music by Peter van Laerhoven
uloge / cast Sarah van den Berghe, Brit
van Hoof, Thomas Ryckewaert, Geert van
Rampelberg
Zapletena u mrežu misli 12-godišnja Marie
ima problema s odrastanjem. Kada njezina
mlada majka dovede kući novog dečka,
pitanja ostaju neodgovorena i komunikacija
se čini nemogućom. Mahnita, Marie pokušava
dobiti natrag svoju majku dok tiho pokušava
naći utjehu u svijetu sjećanja.
Entangled in a realm of thought, 12-year-old
Marie has trouble growing up. When her young
mother brings home a new boyfriend, questions
remain unanswered and communication seems
impossible. Frenetic, Marie tries to win back her
mother while she silently finds solace in a world
of memories.
kino / cinema • Green Room • sri / wed • 08. 06. • 15h
kino / cinema • Green Room • sri / wed • 08. 06. • 15h
EFA 1
režija, scenarij / directed, written by Paloma
Aguilera Valdebenito
produkcija / produced by Connie Pingen &
Ruth Heida
direktor fotografije / cinematography
by Menno Mans
montaža / edited by Saskia Kievits
zvuk / sound by Evelien van der Molen
uloge / cast Katrien van Beurden, Raymond
Thiry, Caro de Jonge
Pet dijelova koji opisuju probleme u odnosima
između tri člana obitelji, a posebno unutarnju
borbu majke, podijeljenu između svog partnera i svoje kćeri.
Five fragments describing the relational
problems between three family members, in particular the struggle of the mother, split between
her partner and her daughter.
73
EFA 2
RENDEZ-VOUS A STELLA-PLAGE
AMPELMANN
MARÍA’S WAY
Sastanak u Stella-Plageu
Rendezvous in Stella-Plage
Nominiran za EFA-u, Sarajevo 2010
EFA Short Film Nominee Sarajevo 2010
Francuska / France • 2009 • 18’ • igrani / fiction
Semafor
Lights
Nominiran za EFA-u, Valladolid 2010
EFA Short Film Nominee Valladolid 2010
Njemačka / Germany • 2009 • 14’ • igrani / fiction
Marijin način
Nominiran za EFA-u, Edinburgh 2010
EFA Short Film Nominee Edinburgh 2010
UK, Španjolska / UK,Spain • 2009 • 16’ • dokumentarni / documentary
režija, scenarij / directed, written by Shalimar Preuss
produkcija / produced by Emmanuel Chaumet
direktor fotografije / cinematography by Elin
Kirschfink
montaža / edited by Antoine Scannapiego
zvuk / sound by Olivier Touche
uloge / cast Anna Lien, Jonathan Heckel,
Laure Duthilleul
režija / directed by Giulio Ricciarelli
scenarij / written by Soern Menning
produkcija / produced by Sabine Lamby &
Cornelia Partmann
direktor fotografije / cinematography by Max
Penzel
montaža / edited by Wolfgang Weigl
glazba / music by Alessandro Ricciarelli
uloge / cast Lisa Martinek, Johann von
Bülow, Sven Walser, Beat Marti
režija, scenarij, produkcija / directed, produced,
edited by Anne Milne
direktor fotografije / cinematography by Julian
Krubasik
zvuk / sound by Hannah Hüglin
Volonteri održavaju sprovode za nepoznate ili
zaboravljene preminule. Stella-Plage. Na plaži
zvoni telefon u govornici. Mladi par, koji je
šetao u blizini, podiže slušalicu. S druge strane
linije jedna majka pokušava stupiti u kontakt
sa svojom kćeri.
Volunteers hold funerals for unknown or forgotten deceased. Stella-Plage. On the beach, a
phone booth is ringing. A young couple strolling
by picks up the receiver. At the other end of the
line, a mother is trying to reach her daughter.
74
Semafor je komedija. To je priča o policajcu iz
malog grada, koji želi biti junak. Njegov jedini
problem je da mirno selo na kraju svijeta ne
daje priliku za junaštvo. Pa odluči uzeti stvar u
svoje ruke.
Marijin način je pronicljivi dokumentarni film
koji pruža pogled u puteve modernog hodočasnika i žene koja iščekuje njihov dolazak u
svom komadiću Camino de Santiaga.
Maria’s way is an observational documentary
which allows a glimpse into the ways of the
modern pilgrim and a woman who awaits
their arrival at her small slice of the Camino de
Santiago
Lights is a comedy. It is the story of a small-town
police officer with big dreams of being a hero.
His only problem is that the peaceful village at
the end of the world offers no opportunity for
heroism. So he decides to take matters into his
own hands.
75
kino / cinema • Green Room • čet / thu • 09. 06. • 17h
kino / cinema • Green Room • sri / wed • 08. 06. • 15h
EFA 1
EFA 2
ITT VAGYOK
ØNSKEBØRN
LES ESCARGOTS DE JOSEPH
Evo me
Here I Am
Nominiran za EFA-u, 2010
EFA Short Film Nominee Drama 2010
Mađarska / Hungary • 2010 • 36’ • igrani / fiction
Iz ljubavi
Out of Love
Nominiran za EFA-u, Rotterdam 2010
EFA Short Film Nominee Rotterdam 2010
Danska / Denmark • 2009 • 29’ • dokumentarni
/ documentary
Josephovi puževi
Joseph’s Snails
Nominiran za EFA-u, Cork 2010
EFA Short Film Nominee Cork 2010
Francuska / France • 2009 • 12’ • animacija
/ animation
režija / directed by Birgitte Stærmose
scenarij / written by Peter Asmussen
produkcija / produced by Jesper Morthorst
direktor fotografije / cinematography by Marek
Septimus Wieser
montaža / edited by Anne Østerud
glazba / music by Jomi Massage
režija, scenarij / directed, written by Sophie Roze
direktor fotografije / cinematography by Sara
Sponga
montaža / edited by Colombe Nicolas
animacija / animation by Pierre-Luc Granjon,
Gilles Coirier, Elmer Kaan & Cédric Mercier
zvuk / sound by Loïc Bürkhardt, Julien Baissat
& Loïc Moniotte
glazba / music by Nicolas Bernard
režija, scenarij / directed, written by Bálint Szimler
produkcija / produced by Miklós Bosnyák,
András Pires Muhi & Gábor Osváth
direktor fotografije / cinematography
by Marcell Rév
montaža / edited by Wanda Kiss & Róbert
Gradvolt
zvuk / sound by Bence Bükki
glazba / music by Esclin Syndo
uloge / cast Viktor Vida, Szilvi Murányi, Juli
Villányi, Gáspár Bonta, Hans Van Villet,
Marianna Szalay, Tamás Lengyel, Kata Wéber,
Zsolt Máthé, Dalma Berger, Dániel Eke
Viktor ne može spavati, pa luta gradom.
Susreće kako razne prijatelje, tako i strance.
Traži nešto. Kao i svi drugi.
Viktor can’t sleep, so he wanders around in
the city. He meets various friends as well as
strangers. He is looking for something. Just like
the rest of us.
76
Spajajući dokumentarni film i fikciju IZ
LJUBAVI opisuje živote djece koja pokušavaju
preživjeti posljedice rata na Kosovu prodajući
cigarete na ulici. Kroz monologe koje izvode
djeca u jezivoj pozadini Prištine film pripovijeda njihovu tešku i tućnu priču o sjećanju,
gubitku i strahu.
Fusing documentary and fiction, OUT OF LOVE
depicts the lives of children trying to survive the
aftermath of war in Kosovo by selling cigarettes
on the street. Through monologues performed
by the children against the eerie backdrops of
Pristina, the film tells their gripping and sad
story of memory, loss and fear.
kino / cinema • Green Room • čet / thu • 09. 06. • 17h
kino / cinema • Green Room • čet / thu • 09. 06. • 17h
EFA 2
Joseph je sramežljivi, povučeni dječak koji
skuplja puževe. Jednoga dana proguta ga
vlastiti pupak i otkriva uznemirujući svijet
‘’pupko-gledatelja’’, ljudi koji se, samo komunicirajući svojim pupkom, sklupčaju sami u sebe
i pretvore u puževe...
Joseph is a shy, introverted little boy who collects
snails. One day he gets swallowed up by his own
tummy-button and discovers the disturbing
world of the “navel-gazers”, people who, by
only communicating with their navel, curl in on
themselves and turn into snails…
77
EFA 3
TALLERES CLANDESTINOS
HANOI - WARSZAWA
DIARCHIA
AMOR
Nominiran za EFA-u, Vila do Conde 2010
EFA Short Film Nominee Vila do Conde 2010
Austrija, Argentina / Austria, Argentina • 2010 •
40’ • igrani / fiction
Hanoi - Varšava
Hanoi - Warsaw
Nominiran za EFA-u, Grimstad 2010
EFA Short Film Nominee Grimstad 2010
European film academy short film 2010
Poljska / Poland • 2009 • 30’ • igrani / fiction
Dijarhija
Diarchy
Nominiran za EFA-u, Locarno 2010
EFA Short Film Nominee Locarno 2010
Italija / Italy • 2010 • 20’ • igrani / fiction
Nominiran za EFA-u, Ghent 2010
EFA Short Film Nominee Ghent 2010
Norveška / Norway • 2009 • 14’ • igrani / fiction
režija, scenarij / directed, written by Catalina
Molina
direktor fotografije / cinematography
by Klemens Hufnagl
produkcija / produced by David Bohun
montaža / edited by Matthias Halibrand
zvuk / sound by Juan José Suárez, Ina Nokolow
glazba / music by Patrik Lerchmüller
uloge / cast Juan José Choque, Juana
Salgueiro, David Bracamonte, Sandra Rocha
Posao krojačice privuče Juanu, mladu bolivijsku ženu, u susjednu Argentinu. Njezin muž
i dijete ostaju u domovini. Ne treba dugo da
se iluzija o financijskoj dobiti rasprši – Juanu
iskorištavaju i mora proizvoditi tkanine za
luksuznu marku.
A job as a seamstress tempts Juana, a young
Bolivian woman, to neighbouring Argentina.
Her husband and child remain behind in their
homeland. It doesn’t take long for the illusion of
financial gain to burst – Juana is being exploited
and must produce textiles for a luxury brand.
78
režija, scenarij / directed, written by Katarzyna
Klimkiewicz
produkcija / produced by Bogusław
Kisielewski
direktor fotografije / cinematography
by Andrzej Wojciechowski
montaža / edited by Andrzej Dąbrowski
zvuk / sound by Paulina Bocheńska, Kamil
Radziszewski & Jarek Wójcik
glazba / music by Marzena Majcher
uloge / cast Thu Ha Mai, Le Thanh Hunh...
Krijumčareni preko granica, prevareni od
nemoralnih posrednika, lovljeni od policije, u
nemilosti stranaca – takva je sudbina ilegalnih
imigranata iz Vijetnama koji se pokušavaju
smjestiti u Poljskoj.
Smuggled across borders, cheated by immoral
intermediaries, trailed by police, at the mercy of
foreigners – such is the fate of illegal immigrants
from Vietnam who try to settle in Poland.
režija, scenarij / directed, written
by Ferdinando Cito Filomarino
produkcija / produced by Marco Morabito,
Luca Guadagnino & Riccardo Scamarcio
direktor fotografije / cinematography by Daria
D’Antonio
montaža / edited by Walter Fasano
zvuk / sound by Ivano Mataldi
uloge / cast Riccardo Scamarcio, Louis Garrel,
Alba Rohrwacher
Giano i Luc jedva se poznaju. Voze se
kroz šumu da se sklone od kiše u Lucovoj
ogromnoj vili. Nakon što su prekinuli napetost
razgovorom, ne slažući se, počnu se zaigrano
hrvati, ali odjednom se dogodi nesreća.
Giano and Luc hardly know each other. They
are driving through the woods, about to take
shelter from the rain in Luc’s immense villa. After
having broken the tension talking, disagreeing,
they start wrestling playfully, but suddenly an
accident happens.
režija, scenarij / directed, written by Thomas
Wangsmo
produkcija / produced by Daniel Henriksbø
direktor fotografije / cinematography
by Benjamin Loeb
montaža / edited by Thomas Wangsmo &
Benjamin Loeb
zvuk / sound by Thomas Wangsmo & Sindre
Skollevoll
glazba / music by Clemet Rotevatn
uloge / cast Pål Sverre Valheim Hagen, Mattis
Herman Nyquist, Ida Elise Broch, Jenny
Skavlan, Anders Rummelhoff
Pet minuta. 1000 eura. Svi su sretni. U gradu u
kojem bi mladi, bogati ljudi potrošili koliko je
god potrebno da dobiju ono što žele, Thomas
im pruža uslugu koju nitko drugi neće.
Five minutes. € 1,000. Everybody’s happy. In
a city where young, rich people will spend
whatever it takes to get what they want, Thomas
provides them with a service no one else will.
79
kino / cinema • Green Room • sub / sat • 11. 06. • 15h
kino / cinema • Green Room • sub / sat • 11. 06. • 15h
EFA 3
kino / cinema • Green Room • sub / sat • 11. 06. • 15h
EFA 3
The External World
Vanjski svijet
Nominiran za EFA-u, Venecija 2010
EFA Short Film Nominee Venice 2010
Njemačka / Germany • 2010 • 15’ • animation
/ animation
režija, dizajn / directed, designed by David
OReilly
scenarij / written by David OReilly, Vernon
Chatman
produkcija / produced by Henning Kamm &
David OReilly
zvuk, glazba / sound design & music by Bram
Meindersma
animacija / animation by Tobias Von
Burkersroda, Jim Levasseur, Max Stöhr
Dječak uči svirati klavir.
A boy learns to play the piano.
[email protected]
80
kids 1
Limpan är sugen
Filmovi
za djecu
Först var det mörkt
Children
Movies
Tabor Film Festival u suradnji s Društvom
„Naša djeca“ Zabok organizira filmske matineje za najmlađe. Nove generacije upoznat
ćemo s filmovima na kojima su odrasle generacije djece, a radi se o serijalu animiranih
filmova o Profesoru Baltazaru nastalom u
produkciji proslavljenog Zagreb filma. Predivne filmiće priredili su nam naši partneri iz
Švedske. To nije sve, dođite i provjerite kako
je Tabor Film Festival postao prava riznica
dječjeg zadovoljstva.
Tabor Film Festival in co-operation with the
Society "Our children" Zabok is organizing a
film matinee for the youngest. New generations will be introduced to the films on which
generations of children were brought up. Some
of these films come from the series of animated
films about Professor Baltazar made by the well
reputed Zagreb film production. Beautiful little
films were brought to us by our partners from
Sweden, Uppsala Film Festival.That’s not everything, come and see that Tabor Film Festival has
become a real treasury of children’s delight.
Prvo je bila tama
First It Was Dark
1999 • 10’ • animacija / animation
režija, scenarij / directed, written by Anna
Höglund, Gun Jacobson
direktor fotografije, animacije / cinematography, animation by Jonas Adner
zvuk / sound by Torsten Rundqvist
montaža / edited by Hélène Berlin
glazba music by Magnus Andersson
produkcija / produced by Lisbet Gabrielsson
Prvo je tama. Onda dolazi svijet. Prvo dolazi
mjesec, onda jutro. I onda mali debeljuškasti
čovjek. On otkriva kišu, vjetar i ocean – sve je
novo i mali čovjek počinje sanjati…
First it is dark. Then comes the world. First comes
the moon, then the morning. And then a chubby
little man. He discovers the rain, the wind and
the ocean – everything is new and the little man
starts dreaming...
režija, scenarija / directed, written by Eva
Lindström
montaža, zvuk / edited, sound by Adel
Kjellström
animacija, fotografija / animation, photography by Jonas Adner, Gun Jacobson Studio
glazba / music by Kjell Westling
Limpan želi hot dog i neko društvo. Hoće li mu
izgladnjela žena dati koji?
Limpan is longing for a hot dog and some
company. Is the ravenous woman going to give
him any?
Lilla grisen flyger
Malo prase leti
Little pig is flying
2004 • 9’ • animacija / animation
režija, scenarij / directed, written by Alicja Jaworski
zvuk / sound by Olle Tannergĺro
glazba / music by Kĺre Bjerkö
produkcija / produced by Clas Cederholm
Malo prase sanja o tome da može letjeti, ali
koliko se god trudilo, ne uspijeva mu vinuti se
u zrak. Njegovi nesretni napori dobro zabavljaju ostale svinje i tako malo prase nema drugog izbora osim otići u veliki svijet u potragu
za nekim tko će ga naučiti kako letjeti.
A little pig dreams of being able to fly, but, try as
he might, he fails to get up into the air. All the
other pigs are heartily amused by his hapless efforts and so, the little pig has no choice but to go
out into the big wide world in search of someone
who can teach him how to fly.
82
83
švedski dječji / swedish for kids
kino / cinema • Dvorana Zabok • uto / tue • 07. 06. • 10.00 h
Limpan želi nešto
Limpan Longs for Something
1999 • 7’ • animacija / animation
Astons stenar
Hanibalove Alpe
Astonovo kamenje
Aston’s stones
2007 • 8’ • animacija / animation
Lighthouse Keeping
producent / produced by Zagreb Film Windrose Film 1969 • 9'20''
režija, scenarij / directed, written by Zlatko
Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović
režija, scenarij / directed, written by Lotta
Geffenblad & Uzi Geffenblad
produkcija / produced by Uzi Geffenblad
animacija / animation by Elinor Bergman, Finn
Engstöm, Uzi Geffenblad, LottaGeffenblad
glazba, montaža / music, edited by Uzi Geffenblad
Jack och Pedro – Jacks
ingenting-dag
Jack i kornjača – Jackov ništa-dan
Jack and the tortoise – Jack’s nothing-day
2006 • 9’ • animacija / animation
režija / directed by Staffan Erlandson, Anna
Hansson
scenarij / written by Anders Sparring, Jan Vierth
produkcija / produced by Staffan Erlandson
uloge / cast Johar Bendjelloul, Frida Normark
Zmija Jack i kornjača Pedro susjedi su i najbolji prijatelji. Danas je Jack odlučio da neće ništa raditi.
Pedro, s druge strane, želi vježbati svirati svoju
bas-tubu. Ali kako bi Jack trebao ne raditi ništa
kada će morati slušati Pedra kako svira tubu?
The snake Jack and the tortoise Pedro are neighbors
and best friends. This day Jack has decided that he
will do nothing. Pedro, on the other hand, wants
to practice playing his bass tuba. But how is Jack
supposed to do nothing when he will have to listen
to Pedro playing the tuba?
84
Aston pokuplja kamenje nad kojim se sažali
i odnosi ih kući. Uskoro je prevelika gužva
u Astonovoj kući i njegovi roditelji predlažu
da kamenje ode na odmor. I dok se kolekcija
kamenja liži kraju, izgleda da počinje nova.
Prema knjizi za djecu Lotte Geffenblad, izdao
Bonnier Carlsen
Aston picks up stones he feels sorry for and takes
them home. Soon it’s too crowded at Aston’s
house and his parents suggest the stones take
a vacation. While the stone collection maybe
comes to an end a new one seems to begin.
Based on a children’s book by Lotta Geffenblad,
published by Bonnier Carlsen.
O mišu i satovima
Of Mice And Ben
producent / produced by Zagreb Film Windrose Film 1969 • 8'30''
režija, scenarij / directed, written by Zlatko
Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović
kids 2
Vatrogasna priča
You're Fired
producent / produced by Zagreb Film Windrose Film 1977 • 10'20''
režija, scenarij / directed, written by Ante
Zaninović
Veliko hrkanje
The Great Snoring
producent / produced by Zagreb Film Windrose Film 1978 • 5'30''
režija / directed by Zdenko Gašparović
scenarij / written by Zlatko Grgić, Pavao
Štalter, Zdenko Gašparović, Milan Blažeković
Čudotvorni kolač
For Heaven's Cake
producent / produced by Zagreb Film Windrose Film 1972 • 9'50''
režija / directed by Boris Kolar
scenarij / written by Dubravko Horvatić
Najveći snjegović
Snow Time For Comedy
producent / produced by Zagreb Film Windrose Film 1972 • 10'
režija / directed by Zlatko Grgić
scenarij / written by Dubravko Horvatić
85
Profesor Baltazar 1
kino / cinema • Dvorana Zabok • sri / wed • 08. 06. • 10.00 h
švedski dječji / swedish for kids
kino / cinema • Dvorana Zabok • uto / tue • 07. 06. • 10.00 h
kids 1
kids 3
Örjan den höjdrädda
örnen
švedski dječji / swedish for kids
kino / cinema • Dvorana Zabok • čet / thu • 09. 06. • 10.00 h
švedski dječji / swedish for kids
kino / cinema • Dvorana Zabok • čet / thu • 09. 06. • 10.00 h
kids 3
1998 • 20’ • animacija / animation
režija / directed by Lars Klinting & Hamid Navim
produkcija / produced by Lisbet Gabrielsson
scenarij / written by Lars Klinting
direktor fotografije / cinematography by Hamid
Navim
Prema: Örjan • den höjdrädda örnen (knjiga
za djecu)
Based on: Örjan • den höjdrädda örnen (Children’s book)
Jims vinter
Jimova zima
Jim’s winter
2003 • 13’ • animacija / animation
režija / directed by Gun Jacobson
scenarij / written by Thomas Tidholm
produkcija / produced by Lisbet Gabrielsson
direktor fotografije / cinematography by David
Rylander
montaža / edited by Hélčne Berlin
zvuk / sound by Owe Svensson
glazba / music by Wille Toors
naracija / voice Thomas Tidholm
art direktor /art director Anna-Clara Tidholm
Prick och fläck snöar in
Boo
Vem blöder?
Mrljica i Pjegica u snijegu
2009 • 4’ • animacija / animation
2009 • 7’ • animacija / animation
Tko krvari?
Who’s Bleeding?
2010 • 4’ • animacija / animation
režija / directed by Lotta Geffenblad & Uzi
Geffenblad
Vani sniježi, a Mrljica i Pjegica trčkaraju uokolo
radeći snjegovića, grudaju se i rade anđele.
Odjednom digne se jak vjetar. Snijeg im se
lijepi po cijelom tijelu, ne vidi se ni mrlja od
Mrljice, a gdje je Pjegica? Gdje je kuća?
It snows outside and Spot and Splodge run
about building a snowman, having a snowball
fight, and making angels. All of a sudden the
wind is strong. The snow sticks all over their
bodies, there isn’t a spot of Spot to be seen, and
where’s Splodge? Where’s the house?
režija / directed by Alicja Jaworski
Skakutavi mali Boo želi se igrati s velikim
zečevima i pokušava ih pratiti najbolje što
može, unatoč njihovom ruganju i zadirkivanju. Ali kada stariji zečevi upadnu u nevolju
sa strašnim psom, Boo dobiva priliku da se
dokaže.
Bouncy little Boo wants to play with the bigger
bunnies and tries his best to keep up, despite
their taunts and teases. But when the older bunnies get into trouble with a scary dog, Boo gets
to show them what he is made of.
režija / directed by Jessica Laurén
produkcija / produced by Linda Hambäck
scenarij / written by Stina Wirsén
Prema: Vem blöder? (knjiga za djecu)
Based on: Vem blöder? (Children’s book)
Zeko, prase i ostale životinje grade. Dok rade
dolazi do nesreća i zajedno se moraju brinuti
za ozljede mačkice i ptičice.
Bunny, piggy and the other animals are building.
During their work some accidents happen and
together they have to take care of the kitty’s and
the birdie’s injuries.
Skakavac Jim probudio se usred zime i sve
prije zaboravio. Svuda oko njega bilo je puno
nečega bijelog i hladnog. Naravno, to je bio
snijeg, ali nije znao što bi s njim. Sve do čega
mu je bilo stalo je njegova violina.
A grasshopper called Jim awoke in the middle
of the winter and had forgotten everything. Allaround him, there was lots of something white
and cold. It was snow, of course, but he didn’t
know what to do with it. All he cared about was
his violin.
86
87
kids 4
Pticani
Ježeva škola
Amo - Tamo
Lude želje
Man Birds
Hrvatska / Croatia • 2010 • 5'20'' • animacija
/ animation
School for Hedgehogs
Hrvatska / Croatia • 2011 • 4' • animacija / animation
To-And-Fro
Hrvatska / Croatia • 2011 • 7' • animacija / animation
režija, crtež, animacija / directed, drawings,
animation by Ivana Guljašević
scenarij / written by Bruno Kuman
produkcija / produced by Snježana Marić Školska knjiga
glazba, animacija, montaža / music, animation,
edited by Nevio Smajić
glas posudio / voice Dubravko Sidor
režija, crtež, animacija, montaža / directed, drawings, animation, edited by Ivana
Guljašević
produkcija / produced by Snježana Marić Školska knjiga
glazba / music by Aljoša Vuković
glas posudio / voice Dubravko Sidor
zvuk / sound by Bruno Kuman, Ivana Guljašević
Crazy Wishes
Hrvatska / Croatia • 2011 • 7' • animacija
/ animation
Kako izgleda škola za ježeve? Što mali ježići
uče u njoj i tko im je učitelj? Sve odgovore na
ta pitanja ima crtić Ježeva škola.
Mali pingvin, tuljan i polarni medo dosađuju
se u polarnoj noći, svaki u svom kraju i jedan
za drugoga ne znaju. Ali odjednom na nebu
se pojavi neobična svjetlost. Sva trojica krenu
prema izvoru svjetla. Sprijatelje se nakon
neobičnog doživljaja i više im nije dosadno,
jer su zajedno.
režija / directed by Ivana Guljašević
produkcija / produced by Snježana Marić –
Školska knjiga
scenarij / written by Bruno Kuman
animacija / animation by Nevio Smajić, Ivana
Guljašević
art design Ivana Guljašević
glazba, montaža / music, edited by Nevio Smajić
naracija / narration Dubravko Sidor
Tko je najljepša ptica?
Who is the most beautiful bird in the birds’
world?
What does a school for hedgehogs look like?
What do little hedgehogs learn there and who is
their teacher? The animated cartoon School for
Hedgehogs has all the answers.
A little penguin, a seal and a polar bear are
bored during a polar night, each in his own
place, not aware of each other. Suddenly an
unusual light appears in the sky. All three of
them start looking for the source of the light.
They become friends after an unusual adventure
and they are no longer bored, because they are
together.
88
režija, scenarij, crtež, animacija / directed, written, drawings, animation by Ivana Guljašević
produkcija / produced by Snježana Marić Školska knjiga
glazba, animacija, montaža / music, animation,
edited by Nevio Smajić
glas posudio / voice by Dubravko Sidor
Bio jednom jedan praščić koji je želio svašta.
Jednog dana naišao je na ludu gljivu koja mu
je ispunila tri želje. Kakve su to želje bile i zašto
luda gljiva više nikome nije mogla ispuniti
želje, pogledajte u crtiću Lude želje.
Once upon a time there was a little pig who
wanted all kinds of things. One day he came
across a crazy mushroom which granted him
three wishes. What wishes were those and why
the crazy mushroom couldn't grant any other
wishes, see in the animated cartoon Crazy
Wishes.
89
priroda i društvo - crtići / nature & society - cartoons
kino / cinema • Dvorana Zabok • pet / fri • 10. 06. • 10.00 h
priroda i društvo - crtići / nature & society - cartoons
kino / cinema • Dvorana Zabok • pet / fri • 10. 06. • 10.00 h
kids 4
kids 4
Pio
Potraga
Paul and the Dragon
Hrvatska / Croatia • 2011 • 7' • animacija / animation
The Search
Hrvatska / Croatia • 2011 • 7' • animacija / animation
Petar i zmaj
Nizozemska / The Netherlands • 2008 • 24' •
animacija / animation
režija, scenarij, crtež, animacija, montaža
/ directed, drawings, animation, edited by Ivana
Guljašević
produkcija / produced by Snježana Marić Školska knjiga
glazba / music by Aljoša Vuković
glas posudio / voice Dubravko Sidor
zvuk / sound by Bruno Kuman, Ivana
Guljašević
Pio je dobio novu košuljicu. Bila je tako lijepa i
čista, da ju je odlučio pokazati cijelom svijetu,
ali košuljica se putem zaprljala...
Pio got a new shirt. It was so beautiful and clean
that he decided to show it to the whole world,
but the shirt got dirty along the way...
režija, crtež, animacija, montaža / directed, drawings, animation, edited by Ivana
Guljašević
produkcija / produced by Autorska kuća i
Igubuka
glazba / music by Aljoša Vuković
zvuk / sound by Bruno Kuman, Ivana Guljašević
Bio jednom jedan pas koji je živio u jednom
gradu. Jednog dana psu dosadi živjeti u
smeću i smogu i krene u potragu za čisti
zrakom i čistom livadom. Na svom putu naišao
je na druge životinje koje su mu se pridružile u
potrazi za čistim domom. Gdje su pronašli svoj
idealni dom i da li je on uistinu bio idealan?
priroda i društvo - crtići / nature & society - cartoons
kino / cinema • Dvorana Zabok • pet / fri • 10. 06. • 10.00 h
priroda i društvo - crtići / nature & society - cartoons
kino / cinema • Dvorana Zabok • pet / fri • 10. 06. • 10.00 h
kids 4
režija / directed by Albert Hooft
Petar i zmaj je film o dječaku koji se bori protiv
zloćudne bolesti.
Paul and the Dragon is a movie about a young
boy’s battle with cancer.
Ovaj film je dostupan u Hrvatskoj zbog
suradnje između udruge Krijesnica i
Tabor Film Festivala. Naručite potpuno
besplatno primjerak "Petra i zmaja" i dajte
ga oboljelom djetetu za koje znate u vašem
susjedstvu na broju telefona 01/3770-022 ili
na [email protected]
Once upon a time there was a dog who lived
in a town. One day the dog got tired of living
in garbage and smog, and went off to look for
some clean air and a clean meadow. On his road
he came across other animals which joined him
in his search for a clean home. Where have they
found their ideal home and was it really that
ideal?
90
91
Profesor Baltazar 2
kino / cinema • Dvorana Zabok • sub / sat • 11. 06. • 10.00 h
kids 5
Martin na vrhu
Martin Makes It to the Top
producent / produced by Zagreb Film Windrose Film 1969 • 7'54''
režija, scenarij / directed, written by Zlatko
Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović
Rođendanska priča
Izumitelj Cipela
Inventor of Shoes
producent / produced by Zagreb Film Windrose Film 1967 • 9'10''
režija / directed by Zlatko Grgić, Boris Kolar,
Ante Zaninović
scenarij / written by Zlatko Grgić, Borivoj
Dovniković - Bordo
Arts and Flowers
producent / produced by Zagreb Film Windrose Film 1969 • 8'48''
režija, scenarij / directed, written by Zlatko
Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović
Leteći Fabijan
The Flying Fabian
producent / produced by Zagreb Film Windrose Film 1968 • 10'
režija, scenarij / directed, written by Zlatko
Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović
Maestro Koko
producent / produced by Zagreb Film - Windrose
Film 1968 • 8'54''
režija, scenarij / directed, written by Zlatko Grgić,
Boris Kolar, Ante Zaninović
92
Zvjezdani kvartet
Starlight Serenaders
producent / produced by Zagreb Film Windrose Film 1969 • 8'42''
režija, scenarij / directed, written by Zlatko
Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović
93
RAF 1
kino / cinema • Green Room • uto / tue • 07. 06. • 14 h
RAF
Revija amaterskog filma – izbor publike 2011.
Amateur Film Revue – Viewer's Choice 2011
Dobre tradicije se nikad ne prekidaju, pa tako
ni gostovanje RAF-a na Tabor film festivalu. Od
dvjestotinjak prijavljenih filmova od kojih su
svi i prikazani, publika je izabrala upravo ove s
popisa. Na Taboru ćete vidjeti izbor od izbora i
nećete požaliti…
Great traditions always last and so does the
RAF’s participation at the Tabor Film Festival.
Out of the two hundred films submitted, which
were all presented, the audience chose the ones
from the list. At the Tabor Film Festival you will
see a choice’s choice and you won’t regret it...
www.revijaamaterskogfilma.hr
94
Bunc almighty • Mihovil Plečko • igrani / fiction • Samobor, Hrvatska / Samobor, Croatia •1’
Ljubitelji kave • M. Jukić, T. Prančević, L. Lučić, T. Džunja, L. Sokčević, R. Mazalović, M. Klarić
Nešto šesto • Gunja, Hrvatska / Gunja, Croatia • 9’30’’
Beba vs tuta • Eodora Kralj / animirani / animation • Luka, Hrvatska / Luka, Croatia • 1’
Feral, Toni, Košćina • / igrani / fiction • Trogir, Hrvatska / Trogir, Croatia • 5’
Sci csi • Deša Jelavić Malenica & Zef • igrani / fiction • Zagreb, Hrvatska / Zagreb / Croatia • 26’10’’
Bijeg iz Alkadatraza • Tina Žagar, Petar Fabijanić • igrano-animirani / fiction-animation • Zagreb,
Hrvatska / Zagreb, Croatia • 5’
Otompotom brani Zagreb • Slave Lukarov, Ivan Klepac • igrani / fiction Zagreb, Hrvatska /
Zagreb, Croatia • 1’
Hiiiža • Marija Juza • dokumentarni / documentary • Zagreb, Hrvatska / Zagreb, Croatia • 4’20’’
Puzzle • Petra Krnjaić • animirani / animation • Solin, Hrvatska / Solin Croatia • 2’
Last request • Antonio Jakupčević, Kristian Došen • igrani / fiction • Veliko Trojstvo, Hrvatska /
Veliko Trojstvo, Croatia • 14’30’’
RAF 2
kino / cinema • Green Room • uto / tue • 07. 06. • 15 h
Samo smo se poljubili • Kristina Vuković • igrani / fiction • Zagreb, Hrvatska / Zagreb, Croatia • 12’
Kisi kisi • Luka Smuk, Emil Topfer • glazbeni spot / music video • Kumrovec, Hrvatska / Kumrovec,
Croatia • 2’30’’
Raucher • Alen Miličević • igrani / fiction • Buje, Hrvatska / Buje, Croatia • 4’30’’
Save it for the Morning After • Ž. Divjak, H. Sauchanka, A. Ihnatovich, A. Garan, K. Rešek, M.
Lavrin, M. Drakulić • dokumentarni / documentary • Krško, Slovenija / Krško, Slovenia • 8’30’’
Crombo 2 • Tomislav Dugandžić • igrani / fiction • Vodice, Hrvatska / Vodice, Croatia • 5’
Megahand • S. Grubić, I. Milanovski, M. Pejić, J. Janžić, M. Vuković, M. Kovač • igrani / fiction •
Zagreb, Hrvatska / Zagreb, Croatia • 2’50’’
Obična kvakorica, Ivan Klepac, Slave Lukarov / dokumentarni / documentary • Zagreb, Hrvatska
/ Zagreb, Croatia • 1’
Izgubljen u svakodnevnici, Mira Lončar Dušek • igrani / fiction • Zagreb, Hrvatska / Zagreb,
Croatia • 2’40’’
Blagoje • Hrvoje Pero Gerger • igrani / fiction • Požega, Hrvatska / Požega, Croatia • 7’
Jedan sat cekate • igrani / fiction • Zagreb, Hrvatska / Zagreb, Croatia • 5’
Zen and the Art of... • E. Petrova, Nina i Tina Vareško, O. Radivojević, Sarah Lunaček • dokumentarni / documentary • Krško, Slovenija / Krško, Slovenia • 12’
Homeofobija • Marko Trbušić • igrani / fiction • Zagreb, Hrvatska / Zagreb, Croatia • 9’30’’
Malo veći kolač / animirani / animated • Beograd, Srbija / Belgrade, Serbia • 3’30’’
95
Tabor Film Festival Izložba
The Tabor Film Festival Exhibition
Martin Mrzljak
03. – 11. lipnja / 03-11 June • Green Room galerija
1962. godine Umberto Eco sastavio je svoje
ideje o otvorenom djelu. Eco tvrdi da djela kojima je značenje maksimalno suženo, linearno,
manje komuniciraju s vanjskim svijetom, za
razliku od djela koja su dinamično psihološki
angažirana, više interaktivna. Smatra ih
kvalitetnijim, jer imaju više potencijala da
se infiltriraju u kontekst vremena u kojem
se djelo doživljava, lakše se prilagođavaju i
potiču nova stvaranja kod gledatelja. To djelo
je cjelina, no ono može proizvesti mnogo
kombinacija, kao što je na primjer televizija,
mali stroj koji proizvodi beskonačno mnogo
kombinacija. Djelo koje je pomično i živo unutar svojih granica. To je i temelj samog fizičkog
iskustva, jer, na primjer, baš kao i jedan proces
u kojem se maksimalno teži preciznosti,
znanstveni pokus, kako se njegov postupak
ponavlja, krajnji učinak nikad nije isti. Tako da
rad, video audio instalaciju, čine dva filma uz
tri zvuka koja je moguće u potpunosti slobodno kombinirati i tako osobno kreirati formu
i doživljaj, ovisno o kombinaciji i redoslijedu
slušanja i gledanja određenog materijala.
96
In 1962 Umberto Eco brought together his
ideas about the open work. Eco claims that
works whose meaning is narrowed, linearly,
to a maximum degree, communicate less with
the outside world, as opposed to works which
are dynamically psychologically involved, and
more interactive. He believes they have a greater
quality, because they have a greater potential
to infiltrate the context of time in which the
work is experienced, they adapt more easily and
encourage new creations in viewers. That work
is a whole, but it can create a lot of combinations, such as television, a small machine which
creates endlessly many combinations. A work
which is movable and alive within its borders.
That is also the foundation of the physical
experience itself, because, for example, just like
a process in which one strives for precision to
the maximum degree, a scientific experiment, as
its process is repeated, the final impact is never
the same. So the work, a video audio installation, consists of two films with three sounds
which can be combined freely and personally
create form and experience, depending on the
combination and order of listening and viewing
of a specific material.
Martin Mrzljak, rođen 23. listopada 1987. u Zagrebu. Završio preddiplomski sveučilišni studij
animacije i novih medija na Akademiji likovnih
umjetnosti. Trenutno student diplomskog
studija novih medija na Akademiji likovnih
umjetnosti u Zagrebu. Sudjelovao na lokalnim
i stranim projektima kao što su UNESCO
Digital Arts Award 2007 u Parizu, izložba za
vizualni identitet za Zgraf10, član studentskog
žirija na festivalu animiranog filma Animafest 2008. Dobio nagradu na MOME Tolerance
studentskom natječaju za dizajn plakata o
toleranciji u Budimpešti. Dobio nagradu za rad
u suradnji s Alexom Edwardsom na festivalu
Vizura Aperta u Momjanu 2009. Sudjelovao na
razmjeni i izložbama sa studentima umjetnosti
Londonskog Metropolitan University i Odsjeka
za animirani film i nove medije na Likovnoj
akademiji u Zagrebu. Dobio nagradu za rad
u suradnji s Lukom Smetiško na festivalu
Vizura Aperta u Momjanu 2010. Izlagao u Unit
2 galeriji, London; galeriji Miroslav Kraljević,
Zagreb; galeriji Prozori, Zagreb; Močvara,
Zagreb; izlagao Artefatto Trieste 2009. Video
Barik, program recentne video umjetnosti,
HDLU, Zagreb; Galerija VN, Galerija SC, Zagreb,
2010.; Essl Art Award 2011, MSU, Zagreb.
Martin Mrzljak, born in Zagreb, Croatia, on
October 23rd, 1987. Finished Bachelors Degree
at the Department of animated film and new
media of the Zagreb Academy of Fine Arts.
Participated in many local and international
projects, such as participation at UNESCO
Digital Arts Award 2007 in Paris. Also, he was at
the competition for visual identity of ZGRAF10,
international exhibition of graphic design and
visual communications. He was a member of the
student film jury of the Zagreb Academy of Fine
Arts at Animafest 2008 for film. Won prize on
MOME Tolerance student competition project for
poster design in Budapest. Won Momiano 2009.
art prize in collaboration with Alex Edwards.
And participated in joint project between fine
art students of London Metropolitan University
and students of Animation and new media at
The Academy of Fine Arts in Zagreb in 2009.
Won Momiano 2010. art prize in collaboration
with Luka Smetiško. Exhibiting in Unit 2 gallery,
London; Miroslav Kraljević gallery, Zagreb; Prozori gallery, Zagreb; Mocvara Zagreb; Artefatto
Trieste 2009. Video Barik, program of recent
video art HDLU, Zagreb; Gallery VN, Gallery SC,
Zagreb, 2010.; Essl Art Award 2011 at Museum of
contemporary art in Zagreb.
Sudjelovanja / Participation
Izlaganja / Exhibitions
• UNESCO Digital Arts Award 2007 u Parizu
• Izložba za vizualni identitet za Zgraf10
• Član studentskog žirija na festivalu animiranog filma Animafest 2008.
• Drugo mjesto na MOME Tolerance studentskom natječaju za dizajn plakata u
Budimpešti.
• Dobio nagradu za rad u Momjanu 2009. u
suradnji s Alexom Edwardsom.
• razmjene i izložbe sa studentima umjetnosti
Londonskog Metropolitan University-a
• Projekt artikulacija u Galeriji VN –
artikulacija.alu.hr
•P
rojekt Identiteti u Galeriji SC –
www.ident-sc.com
• Essl Art Award 2011
• Projekt Prostor i taktika 2011.
• Unit 2 galerija, London, 2009.
• kratki film na Artefatto, Trst, 2009.
• galerija Miroslav Kraljević, Zagreb, 2009
• galerija Prozori, Zagreb, 2009.
• Močvara, Zagreb, 2009.
• HDLU, Zagreb, 2009.
• Galerija VN, Zagreb, 2010.
• Galerija SC, Zagreb, 2010.
• Essl Art Award 2011, MSU, Zagreb
• Glerija MK 2011.
• Galerija Jogurt, Medika, 2011.
• Pogon 2011.
www.mrzljak.org
97
sponzori i donatori
sponsors & donators
impressum
Tabor Film Festival 2011. je projekt udruge GOKUL (Građanska organizacija za kulturu).
Tabor Film Festival 2011, is a project of non-government organization GOKUL.
direktor festivala / festival director
Nenad Borovčak
organizacijski tim / organisation team
Anja Kučko, Jasenka Borovčak, Jasminka Končić, Tomislav Jadan, Mario Krog
selekcija / viewing team
Nenad Borovčak, Anja Kučko, Martin Mrzljak
izdavač / publisher
Gokul, Trg Dragutina Domjanića 6, Zabok
uredništvo / editorial board
Nenad Borovčak, Neven Miškulin, Tomislav Jadan
prijevodi / translations
Domagoj Cimperšak, Bojan Hržica
odnosi s javnošću / public relations
Anja Kučko
prijelom / layout
Neven Miškulin, Tomislav Jadan
oblikovanje i festivalska špica / design & festival trailer
Diverzant
www.meditex.hr
web design
Gabrijela Ivanov
tisak / print:
Alfa
naklada / copies printed
500
www.taborfilmfestival.com
98
Hvala / Thank You
Darijo Bivol
Nataša Hlaban
Andreja Šagud
Ljubica Anđelković
Srećko Lacković
Zvonimir Babić - Zvonček
Elizabeta Škvorčec
Karlo Kralj
Ana Vorih
Siniša Hajdaš-Dončić
Ivana Radanović
Irena Kučko
Antun Zupanc
Hrvoje Frgec
Dejan Kovjanić
Slađana Ovčarić
Nataša Hlaban
Stefanie Röders
Danijel Sikora-SIx
Ivana Zadro
Mario Krog
Luka Smuk
Franjo Turk Frenky
99
film index
1987-1993; Marius Dybwad Brandrud; Švedska / Sweden
Amor; Thomas Wangsmo; Norveška / Norway
Amo - Tamo; Ivana Guljašević; Hrvatska / Croatia
Ampelmann; Giulio Ricciarelli; Njemačka / Germany
Analogue Kingdom; Esther Johnson; UK
Artalde; Asier Altuna; Španjolska / Spain
Artificial Paradise, Inc; Jean-Paul Frenay; Belgija / Belgium
Astons stenar; Lotta Geffenblad & Uzi Geffenblad; Švedska / Sweden
Baby; Daniel Mulloy; UK
Bad Night For The Blues; Chris Shepherd; UK
Beyond-ism; Sun Xun; Kina / China
Bit; Jonathan Kable; Australija / Australia
Blijf bij me; Paloma Aguilera Valdebenito; Nizozemska / The Netherlands
Boo; Alicja Jaworski; Švedska / Sweden
Chewing gomme; Benoit Desjardins; Kanada / Canada
Cvijet Bitke; Simon Bogojević Narath; Hrvatska / Croatia
Čudotvorni kolač; Boris Kolar
Daud; Joel Fendelman; SAD / USA
Densen; Anna Linder; Švedska / Sweden
Diarchia; Ferdinando Cito Filomarino; Italija / Italy
Dockpojken; Johannes Nyholm; Švedska / Sweden
Do Sheep Dream of Mechanics?; Marko Škobalj; Hrvatska / Croatia
Dove Sei, Amor Mio; Veljko Popović; Hrvatska / Croatia
Drömmar från skogen; Johannes Nyholm; Švedska / Sweden
Du var där med din polare Frank; J. Stjärne Nilsson, O. Simonsson; Švedska / Sweden
Efecto Dominó; Gabriel Gauchet; Kuba, Njemačka
Emshab Vaghte Khoobi Vase Mordannist; Ali Asgari; Iran
En Nattsaga; Maja Lindström; Švedska / Sweden
Escorbo; Diego Rougier, Javiera Contador; Čile / Chile
Ezra Rishona; Yarden Karmin; Izrael / Israel
Fäst vid dig; Mia Hulterstam, Cecilia Actis, Carin Bräck; Švedska / Sweden
Fertilize; Catti Brandelius; Švedska / Sweden
Först var det mörkt; Anna Höglund, Gun Jacobson; Švedska / Sweden
G.E. Trbovlje; Vana Gaćina; Hrvatska / Croatia
Glenn the great runner; Anna Erlandson; Švedska / Sweden
Glukhota; Myroslav Slaboshpytskiy; Ukrajina / Ukraine
Goli Sati; Igor Bezinović; Hrvatska / Croatia
Gömd; David Aronowitsch, Hanna Heilborn, Mats Johansson; Švedska / Sweden
Gostovanje; Robert Knjaz; Hrvatska / Croatia
Grannsamverkan; Peter Barlach; Švedska / Sweden
Habitat; Lars Arrhenius & Johannes Müntzing; Švedska / Sweden
Hanibalove Alpe; Zlatko Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović
100
66
79
89
75
29
20
32
84
16
19
30
34
73
87
36
42
85
18
69
79
61
45
42
64
66
23
25
62
24
19
64
68
83
46
62
22
47
65
49
58
63
85
Hanoi - Warszawa; Katarzyna Klimkiewicz; Poljska / Poland
78
Hidegzuhany; Orsi Nagypal; Mađarska / Hungary
16
Human Performance and Limitations; Martin Widerberg; Švedska / Sweden
68
Hur man gör; Gunilla Heilborn & Mårten Nilsson, Kim Hiorthøy; Švedska / Sweden
69
Incęndio; Portugal21
Inte Panik; Elisabeth Marjanović Cronvall; Švedska / Sweden
61
Istället för abrakadabra; Patrik Eklund; Švedska / Sweden
60
Itt vagyok; Bálint Szimler; Mađarska / Hungary
76
Izumitelj Cipela; Zlatko Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović
92
Jack och Pedro – Jacks ingenting-dag; S. Erlandson, A. Hansson; Švedska / Sweden
84
Ježeva škola; Ivana Guljašević; Hrvatska / Croatia
88
Kelti; Đuro Gavran; Hrvatska / Croatia
40
Kurvo; Sonja Tarokić; Hrvatska / Croatia
51
Kvinnans plats; Ewa Cerderstam; Švedska / Sweden
66
Kwa Heri Mandima; Robert-Jan Lacombe; Švicarska / Switzerland
28
La Broma Infinita; David Muńoz; Španjolska / Spain
27
Leikkipuisto; Susanna Helke; Finska / Finland
29
Les escargots de Joseph; Sophie Roze; Francuska / France
77
Leteći Fabijan; Zlatko Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović
92
Lilla grisen flyger; Alicja Jaworski; Švedska / Sweden
83
Limpan är sugen; Eva Lindström; Švedska / Sweden
83
Linerboard; Jens Jonsson; Švedska / Sweden
60
Loš dan za kapetana Kuku; Marin Juranić, Hana Veček; Hrvatska / Croatia
52
Love and War; Frederik Emilson; Švedska / Sweden
63
Lovec oblakov; Miha Knifica; Slovenija / Slovenia
14
Lude želje; Ivana Guljašević; Hrvatska / Croatia
89
Lumikko; Miia Tervo; Finska / Finland
72
LUMINARIS; Juan Pablo Zaramella; Argentina
32
Maestro Koko; Zlatko Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović
92
Mannen som inte kom nånstans; Peter Larsson; Švedska / Sweden
63
María’s way; Anne Milne; UK, Španjolska
75
Marker; Susanna Wallin; Švedska / Sweden
69
Martin na vrhu; Zlatko Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović
92
Masala Mama; Michael Kam; Singapur / Singapore
17
Micky bader; Frida Kempff; Švedska, Danska / Sweden, Denmark
27
Mormor, Hitler och jag; Carl Johan De Geer; Švedska / Sweden
65
Music for one apartment and six drummers; O. & J. Stjärne Nilsson; Švedska / Sweden
58
Myskväll; Amanda Adolfsson; Švedska / Sweden
60
Najveći snjegović; Zlatko Grgić
85
Ništa Osobno; Marko Šantić; Hrvatska / Croatia
48
Nogomet; Ana Hušman; Hrvatska / Croatia
44
Nova Hipi Budućnost; Dalibor Barić; Hrvatska / Croatia
46
Numaratoarea Manuala; Daniel Sandu; Rumunjska / Romania
24
O mišu i satovima; Zlatko Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović
85
Onda vidim Tanju; Juraj Lerotić; Hrvatska / Croatia
47
Ønskebørn; Birgitte Stærmose; Danska / Denmark
76
101
Pametnice; Sonja Tarokić, Hana Jušić; Hrvatska, BiH / Croatia, BiH
Pas/Zec; Nebojša Slijepčević; Hrvatska / Croatia
Paul and the Dragon; Albert Hooft; Nizozemska / The Netherlands
Peçe; Ömer Çaçan; Turska / Turkey
Pentecost; Peter McDonald; Irska / Ireland
Pile; Dalija Dozet; Hrvatska / Croatia
Pio; Ivana Guljašević; Hrvatska / Croatia
Pjesma za novčić; Valentina Klasić; Hrvatska / Croatia
Podarok; Michael Dvoryankin; Rusija / Russia
Pokolenie; Maksym Firsenko; Ukrajina / Ukraine
Pola sata; Boris Greiner; Hrvatska / Croatia
Potraga; Ivana Guljašević; Hrvatska / Croatia
Pow’s Pov; Goran Trbuljak; Hrvatska / Croatia
Prediker; Daan Van Baelen; Belgija / Belgium
Prick och fläck snöar in; Lotta Geffenblad & Uzi Geffenblad; Švedska / Sweden
Prolaz za van; Vedran Šamanović, Sanja Šamanović; Hrvatska / Croatia
Protopartícles; Chema García Ibarra; Španjolska / Spain
Przez Szybe; Igor Chojna; Poljska / Poland
Pticani; Ivana Guljašević; Hrvatska / Croatia
Rendez-vous a Stella-Plage; Shalimar Preuss; Francuska / France
Ritam gitara, prateći vokal; Ognjen Glavonić; Srbija / Serbia
Rođendanska priča; Zlatko Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović
Russelltribunalen; Staffan Lamm; Švedska / Sweden
Scenarij za običan život; Irena Škorić; Hrvatska / Croatia
Scen nr 6882 ur mitt liv; Ruben Östlund; Švedska / Sweden
Shark Bait; Toni Nordli; Norveška / Norway
Skateistan: To Live and Skate Kabul; Orland von Einsiedel; UK
Skrapsår; Gabriela Pichler; Švedska / Sweden
Släkt och vänner; Jonas Odell; Švedska / Sweden
Smile; Cecilia Lundqvist; Švedska / Sweden
Smoke Gets In Your Eyes; Harald Schleicher; Njemačka / Germany
Soba; Ivana Jurić; Hrvatska / Croatia
Sportstugan; Gunilla Heilborn & Mårten Nilsson; Švedska / Sweden
Stardust; Nicolas Provost; Belgija / Belgium
Stuck in a Groove; Clemens Kogler; Austrija / Austria
Suiker; Jeroen Annokkée; Nizozemska / The Netherlands
Svitjod 2000+; Mårten Nilsson, David Flamholc; Švedska / Sweden
Switez; Kamil Polak; Poljska / Poland
Talleres clandestinos; Catalina Molina; Austrija, Argentina / Austria, Argentina
The External World; David OReilly; Njemačka / Germany
The Holy Chicken of Life and Music; C. Lefakis, Yannis Konstantinidis; Grčka / Greece
Tillväxtsjukan; Klara Swantesson; Švedska / Sweden
Torta s čokoladom; Dorotea Vučić; Hrvatska / Croatia
Tussilago; Jonas Odell; Švedska / Sweden
Urka Burka; Giorgio B. Borgazzi; Italija / Italy
Utvecklingssamtal; Jens Jonsson; Švedska / Sweden
102
15
44
91
17
20
52
90
41
30
25
40
90
45
23
86
41
35
21
88
74
15
92
66
48
59
26
28
69
62
68
34
43
59
35
33
22
65
31
78
33, 80
31
63
49
67, 72
18
58
Vatrogasna priča; Ante Zaninović
Veliko hrkanje; Zdenko Gašparović
Vem blöder?; Jessica Laurén; Švedska / Sweden
Venus vs me; Nathalie Teirlinck; Belgija / Belgium
Weekend; Henrik Andersson; Švedska / Sweden
Whereto I Go?; J Tobias Anderson; Švedska / Sweden
Yugo, kratka autobiografija; Mina Đukić; Srbija / Serbia
Zimica; Hana Jušić; Hrvatska / Croatia
Zvjezdani kvartet; Zlatko Grgić, Boris Kolar, Ante Zaninović
Živica; Zoran Mužić; Hrvatska / Croatia
85
85
87
73
59
68
14
51
92
43
103

Similar documents

Croatian Films 2013 (HRV/ENG) - HAVC-a

Croatian Films 2013 (HRV/ENG) - HAVC-a a njezino tijelo nikada nije pronađeno. Marko sada živi s desetogodišnjom kćerkom Marijom, a u svakodnevnoj rutini pomaže im Lidija, zajednička prijateljica koja sve teže krije osjećaje prema Marku...

More information