De standaardtekening

Comments

Transcription

De standaardtekening
De standaardtekening
Door Nicoline Kievit
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
2
De standaardtekening
Afstudeeropdracht
AutoCad System Manager
(VBA)
HBO-traject 2002-2004
Naam: Nicoline Kievit
Begeleider: ir. R. Boeklagen
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
3
oorwoord
Sinds 1996 ben ik werkzaam in de installatietechniek als tekenaar/
constructeur. In 2000 ben ik gaan werken bij Merkx Volker. Deze is in
2003 is opgegaan in GTI. Sinds september 2003 ben ik werkzaam bij
GTI Utiliteit Oost vestiging Arnhem. Zowel bij Merkx Volker als bij GTI
wordt er gewerkt met AutoCad en StabiCad. De laatste tijd komen er
ook opdrachten bij die met Nordined getekend worden.
In 2002 ben ik de opleiding voor AutoCad System Manager gaan
volgen omdat er op de vestiging zelf weinig mensen waren die “echt”
bekend zijn met AutoCad. Men kan er wel mee tekenen, maar geen
hulpmiddelen ontwikkelen die het tekenen makkelijker zouden kunnen
maken. Met deze opleiding wil ik daar verandering in brengen.
Dit verslag is gemaakt in het kader van de examenopdracht voor deze
opleiding AutoCad System Manager. Voor de keuze van deze opdracht
heb ik samen met het hoofd van de tekenkamer gekeken waar het
meeste behoefte aan was binnen de GTI organisatie.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
4
nhoudsopgave:
Voorwoord ..........................................................
4
Inhoudsopgave ....................................................
5
Samenvatting ......................................................
6
Organisatie .......................................................... 7
Organogram GTI Utiliteit Oost .................... 8
Organogram Afd. Werktuigbouwkunde ........
9
Probleembeschrijving ............................................ 10
Doelstelling .......................................................... 12
Oplossingen ......................................................... 13
Werking van het programma .................................. 14
Stroomschema ..................................................... 17
Uitleg van programma onderdelen .......................... 18
Plaatsen van het kader .............................. 18
Aanmaken van de viewport ........................ 20
Nawoord .............................................................
22
Literatuurlijst ....................................................... 23
Bijlagen ………………………………………...........................
24
Gebruikershandleiding ..............................
25
Beheerdershandleiding …….........................
27
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
5
amenvatting
GTI Utiliteit is een landelijk opererende organisatie die een complete
technische dienstverlening aanbiedt op het gebied van ziekenhuizen,
kantoorgebouwen, warenhuizen etc. GTI beschikt over eigen
engineeringafdelingen waar diverse tekenaars aan de tekeningen
werken. De vele gemaakte tekeningen worden aan diverse partijen
zoals opdrachtgevers, onderaannemers, bouwbedrijven etc verstrekt.
Regelmatig komen er van de bouw en/of opdrachtgever de vraag of wij
niet de verkeerde tekeningen hebben opgestuurd. Dit omdat er een
vreemde onderhoek op de tekening staat. Deze onderhoek namelijk is
het eerste waar men naar kijkt. Het gebeurt ook regelmatig dat een
tekening afgekeurd wordt om deze reden. Dit kost een hoop tijd om dit
te herstellen. Tijd die we vaak niet hebben.
In het HBO-traject heb ik een programma gemaakt waardoor deze
fouten voorkomen worden. Aan het begin van een project worden de
kadertekeningen met de juiste onderhoeken aangemaakt en het VBA
programma aangepast. Daarna staan gedurende de loop van het hele
project de tekeningen stand-by en kunnen er geen foute onderhoeken
meer geplaatst worden. Ook de tekenaar hoeft niet meer op zoek te
gaan in het oerwoud van kaders en onderhoeken. Met het invullen van
1 dialoogbox staat er een tekening gereed en kan de tekenaar zich
direct bezighouden met de installatie.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
6
rganisatie
GTI heeft in Nederland verschillende vestigingen. GTI richt zich op
technische dienstverlening in de utiliteit, industrie en infrastructuur in
de Benelux. GTI ontwikkelt integrale oplossingen: van ontwerp tot en
met realisatie, management, onderhoud en beheer, in alle
voorkomende technische disciplines. GTI vervult deze functies voor
haar opdrachtgevers via een netwerk van eigen werkmaatschappijen,
samenwerkingsverbanden en strategische allianties. GTI heeft de
kennis, ervaring en omvang om de meest uiteenlopende projecten uit
te kunnen voeren.
Utiliteit
Kantoorgebouwen, distributiecentra, warenhuizen,
onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, parkeergarages, zwembaden e.d.
Als landelijk opererend marktleider heeft GTI ervaring met renovatie
en nieuwbouw van alle mogelijke utiliteitsgebouwen.
De werktuigbouwactiviteiten strekken zich uit van luchtbehandeling tot
centrale verwarming, stoominstallaties, (koel)waterinstallaties,
aardgasinstallaties, automatisering, energiebesparing, meet- en
regeltechniek, sanitaire installaties en brandpreventie / sprinkler etc.
GTI is de marktleider in Nederland en heeft ruim 11.000 medewerkers
in dienst en beschikt over een netwerk van ca. 90 bedrijven in heel
Nederland.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
7
rganogram GTI Utiliteit Oost
Directie
P. de Bruijn
Administratie
Directie secretariaat
A. van 't Hullenaar
A. Ponsen
P&O
Commercie
M. Valkenburg
M. Kok
KAM
Bedrijfsbureau
* J.H. Blokhuis/
J. Snelders
R. Mangroe
IT
Inkoop
R. Gerritsen
P. Doornekamp
Arnhem
Hengelo
Zwolle
Emmeloord
J. Zwikker
H. Drenth
M.H. van Heijdoorn
G. Steenge
ET Utiliteit
WT Utiliteit
TOS
ET Utiliteit
WT Utiliteit
IA
TOS
ET Utiliteit
WT Utiliteit
TOS
ET Utiliteit
WT Utiliteit
TOS
Regioprojecten
Projectteam door het
managementteam te
benoemen
ET Utiliteit
WT Utiliteit
* Directievertegenwoordiger
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
8
rganogram GTI Utiliteit Oost
Afdeling Werktuigbouwkunde.
WT-UTILITEIT
VESTIGINGSLEIDER
Proje ktmanage r
Proje ktle ide r
Te ke naar/
constructe ur
W e rkvoorbe re ide r
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
Montage
9
robleembeschrijving
In de installatietechniek heb je te maken met diverse disciplines
zoals lucht, cv, diverse waters, diverse gassen, sanitair e.d.
Op het ogenblik werken we op verschillende manieren. Is het een
klein project met weinig verschillende disciplines, dan worden alle
installatie onderdelen op 1 tekening getekend. Een klein project is
bijv. 1 woonhuis of een winkelpandje. Bij grote projecten,
ziekenhuizen, winkelcentra, grote kantoorpanden etc, worden de
installatie onderdelen vaak op verschillende tekeningen geplaatst.
Nadeel hiervan is dat je als tekenaar/constructeur vaak het
overzicht kwijt bent. Je zult dus tegelijk met verschillende
tekeningen moeten werken. Nadeel is dat je continu aan het
switchen bent tussen de tekeningen. Dit is erg belastend voor het
netwerk. Een andere oplossing is de verschillende benodigde
tekeningen als block of xref onder de andere hangen. Nadeel
hiervan is dat de tekening te “zwaar”wordt en het netwerk zeer,
zeer traag. Je kunt daarbij niet tussentijds de andere tekeningen
aanpassen, daar deze of een xref zijn of een block.
Daarnaast zien de tekeningen qua opzet er vaak verschillend uit.
Voor ieder nieuw project worden onderhoeken en soms ook kaders
aangemaakt. Vaak wordt aan het begin van een project een
voorbeeld van een onderhoek door ons gemaakt en ter goedkeuring
naar de opdrachtgever gestuurd. Is deze niet goed dan wordt er net
zolang aan gesleuteld totdat de opdrachtgever er wel mee akkoord
gaat. Ook komt het voor dat de onderhoek door de opdrachtgever
wordt aangeleverd. Deze wordt dan weer door ons aangepast, per
slot van rekening willen wij er ons logo ook in de onderhoek
hebben.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
10
GTI Utiliteit Oost bv
Locatie Arnhem
Vlamoven 40, 6826 TN Arnhem
tel. 026 3763800, fax. 026 3763930
(naam)@GTI-group.com
GTI Utiliteit Oost bv
Locatie Arnhem
Vlamoven 40, 6826 TN Arnhem
tel. 026 376 38 00, Fax 026 376 39 30
Er is bij GTI een grote verscheidenheid aan onderhoeken en kaders.
Voor ieder project wordt een onderhoek aangemaakt of aangepast.
Dus als je niet goed oplet, staan er verschillende onderhoeken
onderop de tekening. Om dan de tekeningen hetzelfde te doen
lijken kost vaak een hoop tijd die je niet hebt.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
11
oelstelling
De doelstelling van deze opdracht is om structuur en gelijkheid te
creëren in de tekeningen met de diverse disciplines.
Daarnaast is het belangrijk voor de tekenaar om op een snelle
manier een tekening op te zetten die alle juiste kaders en
onderhoeken heeft.
In de volgende hoofdstukken wordt beschreven hoe deze
doelstelling is gerealiseerd.
Bij de bijlagen, achter in dit verslag is een handleiding voor de
beheerder en 1 voor de gebruiker bij gevoegd.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
12
plossingen
Het uitgangspunt is dus om op een snelle manier structuur en
gelijkheid te creëren in de tekeningen met de diverse disciplines.
Ook moet het programma makkelijk aanpasbaar en uitbreidbaar
zijn voor de beheerder, dit zijn vaak mensen die niet veel ervaring
hebben met Lisp, scripts en VBA.
De simpelste oplossing is om per project diverse templates aan te
maken. Nadeel hiervan is dat iedere gebruiker deze templates
(on)bewust kan aanpassen of verwijderen.
Lisp- en scriptroutines zijn erg bewerkelijk vooral voor degene die
er niet in thuis zijn.
Ik heb gekozen voor de oplossing met VBA. Na een kleine uitleg
over VBA kan de beheerder van dit programma in VBA delen
kopiëren en de namen van de kadertekeningen eventueel
aanpassen en/of bijvoegen. Ik heb in deze opdracht gekozen voor
twee papierformaten en twee schalen. In de praktijk zullen in dit
programma meerdere schalen en papierformaten toegevoegd zijn.
De kadertekeningen zelf worden op een beveiligde schijf geplaatst
zodat deze niet door iedereen aangepast kunnen worden.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
13
erking het programma
Het stroomschema op pagina 17 wordt met behulp van dit
hoofdstuk uitgelegd.
Om het programma voor de tekenaars zo simpel mogelijk te
houden heb ik gekozen om het programma op te starten door
middel van een knop in een aangemaakte toolbar. Middels deze
knop start er een dialoogbox waarin de tekenaar een aantal keuzes
kan maken: de papierformaat, de schaal, met welke disciplines hij
gaat tekenen en waar VBA de kaders vandaan moet halen. Omdat
je als tekenaar met verschillende projecten werkt is het met de
button Kaders in de dialoogbox mogelijk om naar de beveiligde
kaderdirectory te gaan van de verschillende projecten. In ieder
project wordt een map aangemaakt waar personen die daar geen
rechten voor hebben alleen tekeningen kunnen lezen en niet
kunnen aanpassen.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
14
A Ø Nadat de tekenaar zijn keuzes heeft ingegeven en op OK
drukt, zal de standaard tekening opstarten. Dit houdt in dat er een
nieuwe tekening wordt geopend.
B Ø Na het opstarten van een nieuwe tekening maakt VBA als
eerste een lay-out aan met de naam Coördinatie. Deze lay-out
wordt altijd aangemaakt. Ook als er geen keuze gemaakt wordt
voor de diverse disciplines.
Na het aanmaken van de lay-out plaatst VBA het gekozen kader
met bijbehorende onderhoek op deze lay-out. In de dialoogbox is
aangegeven waar VBA deze vandaan moet halen.
Daarna maakt VBA een viewport op de lay-out met de gekozen
schaal. Als laatste maakt hij in deze viewport de hoofdlaag actief.
C Ø Zijn er 1 of meerdere disciplines aangeklikt in de dialoogbox
dan gaat VBA opnieuw beginnen met punt B. Uiteraard krijgen de
lay-outs de namen van de gekozen disciplines. Pas als VBA van alle
gekozen disciplines een lay-out met kader en onderhoek, de
viewport en als laatste de hoofdlaag actief heeft gemaakt, stopt het
programma.
Wanneer je echter op annuleren drukt wordt er geen kader
geplaatst en behoudt je een blanco scherm.
LET OP Ø In het programma wordt geen aandacht besteed aan het
invullen van de onderhoek omdat dit gedaan wordt met het
programma StabiCad of Nordined.
Tevens worden er in het programma geen lagen in de
desbetreffende lay-outs uitgezet. Wij werken grotendeels met
Stabicad en soms met Nordined, afhankelijk van de opdrachtgever.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
15
Bij beide van deze programma’
s zijn ongeveer 100 lagen
beschikbaar. Daarnaast maken wij zelf ook nog de diverse lagen
aan voor onderdelen waarin Stabicad of Nordined niet voorzien.
Deze zelfgemaakte laagnamen kunnen per project verschillen en
worden vaak bepaald door de opdrachtgever. Deze lagen zijn
helaas niet gestandaardiseerd. Omdat de tekenaar deze dan alsnog
handmatig uit moet zetten, is het weinig moeite om ook de lagen
van Stabicad of Nordined ook uit te zetten.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
16
troomschema opdracht:
start
A
B
invullen
dialoogbox
openen
nieuwe tekening
aanmaken
layout
plaatsen
kader + onderhoek
C
aanmaken
viewport
actief maken
van de hoofdlaag
einde
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
17
itleg van programma-onderdelen
Plaatsen van het kader.
Nadat er een nieuwe tekening met een lay-out is aangemaakt wordt
het gekozen kader geplaatst. Deze kaders worden geplaatst met
bijbehorende onderhoek. De kaders zijn als dwg-tekening
aangemaakt met het juiste kader. In VBA wordt het gekozen kader
geplaatst m.b.v. het if-then statement. Dit houdt in dat een stukje
code wel of niet wordt uitgevoerd afhankelijk van een bepaalde
conditie. Als de conditie waar is wordt deze uitgevoerd, bij niet
waar wordt deze niet uitgevoerd.
Met andere woorden: als er gekozen is voor een A3 (Code A) kader
zal het andere kader (in dit geval A4 = code B) niet geplaatst
worden.
In dit programma heb ik gekozen voor 2 papierformaten, maar het
is uiteraard mogelijk om hier nog veel meer formaten bij te voegen.
l Code: PLAATSEN VAN HET GEKOZEN KADER vertaald:
Als er in de dialoogbox (bijv) A3 staat dan plaatst VBA in de lay-out
een kader met de naam kaderA3.dwg op punt 0,0 en verschaalt
deze met factor 0. De kadertekening zelf heeft een schaal van 1:1.
Daarna wordt er in de page set-up van de lay-out de printerselectie
op “none”gezet en het papierformaat op de standaard iso-formaat
welke correspondeert met het gekozen kader uit de dialoogbox.
Daar er bij GTI met diverse printers/plotters gewerkt wordt, moet
de tekenaar zelf bepalen naar welke printer/plotter hij zijn tekening
stuurt. In elke printerconfiguratie staan de standaard ISOformaten.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
18
Maar als er in de dialoogbox gekozen is voor een A4 kader, slaat
VBA code I over en gaat VBA bij code II kijken. Is deze stelling
waar dan werkt VBA de code volgens bovenstaande uitleg af. En
wordt er in de page set-up gekozen voor een Iso A4 formaat i.p.v.
A3
Code: PLAATSEN VAN HET GEKOZEN KADER
I If Me.ComboBoxFormaat = ("A3") Then
Set kader = ThisDrawing.PaperSpace.InsertBlock(p, map & "kaderA3.dwg", 1, 1,
1, 0)
If coordinatie.ConfigName <> "None" Then coordinatie.ConfigName = "None"
a = coordinatie.GetCanonicalMediaNames
coordinatie.CanonicalMediaName = "ISO_A3_(420.00_x_297.00_MM)"
coordinatie.PlotRotation = ac0degrees
kader.Update
End If
II If Me.ComboBoxFormaat = ("A4") Then
Set kader = ThisDrawing.PaperSpace.InsertBlock(p, map & "kaderA4.dwg", 1, 1,
1, 0)
If coordinatie.ConfigName <> "None" Then coordinatie.ConfigName = "None"
a = coordinatie.GetCanonicalMediaNames
coordinatie.CanonicalMediaName = "ISO_A4_(297.00_x_210.00_MM)"
coordinatie.PlotType = acExtents
coordinatie.CenterPlot = True
coordinatie.PlotRotation = ac0degrees
kader.Update
End If
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
19
Aanmaken van de viewport.
Een viewport of vport verdeelt het grafische scherm (lay-out) in een
aantal gebieden waarbij elk gebied de tekening van een andere
kant kan laten zien in verschillende schalen. De kadertekening is
schaal 1:1. De tekening die in het model getekend wordt is ook
1:1. In de viewport bepaal je de schaal van de tekening zoals deze
uitgeprint moet worden. Deze schaal wordt in de dialoogbox
gevraagd en is afhankelijk van de grootte van het gebouw.
Standaard is om bijv. plattegronden 1:50 te tekenen, details 1:10
en technische ruimten 1:20. Maar soms is een plattegrond zo groot
dat deze ook 1:100 getekend mag worden. Dit wordt opgegeven
door de opdrachtgever. Omdat je in de modelruimte maar met 1
schaal kan werken, werken we daarom op schaal 1:1. Je bepaalt de
definitieve schaal d.m.v. de viewports op je lay-out. In dit
programma heb ik gekozen voor 2 schalen, maar het is uiteraard
mogelijk om hier nog veel meer schalen bij te voegen.
Nadat het kader op je lay-out geplaatst is wordt er een viewport
aangemaakt met daaraan de “schaal”van de tekening. Deze
“schaal”werd gevraagd in de dialoogbox.
l Code: AANMAKEN VAN VIEWPORTS vertaald:
Wanneer je een nieuwe tekening opent en je gaat naar de lay-out
dan heeft Autocad zelf al een viewport geplaatst. Deze wordt bij het
plaatsen van een viewport volgens dit programma niet geplaatst.
Dit gebeurd in de code met preferences.
Daarna gaat VBA kijken wat de papierafmetingen zijn van het
gekozen kader en bepaald het midden. Vanaf hier gaat VBA meten
vanuit het kader. Na bepaald te hebben hoe groot de viewport moet
worden plaatst hij deze in de lay-out en geeft hieraan de gekozen
schaal.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
20
De viewport geeft hij de kleur magenta zodat de tekenaar kan zien
waar deze staat en desgewenst kan vergroten of verkleinen.
Code: AANMAKEN VAN VIEWPORTS
Set vport = ThisDrawing.Layers.Add("vport")
vport.Color = acMagenta
Set vport = ThisDrawing.PaperSpace.AddPViewport(Midden, breedte - l(2) - l(0),
hoogte - l(1) - l(3))
If Me.ComboBoxSchaal = "1:50" Then Schaal = 1 / 50
If Me.ComboBoxSchaal = "1:100" Then Schaal = 1 / 100
vport.CustomScale = Schaal
vport.Display (True)
vport.Layer = "vport"
AutoCAD.ZoomAll
End Sub
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
21
awoord.
Hierbij wil ik alle mensen bedanken voor de steun en hulp bij het tot
stand komen van deze opdracht, in het bijzonder mijn man Jan voor al
het geduld. Tevens wil ik ook dhr. Boeklagen en mw. Bergsma mijn
hartelijke dank geven voor alle steun en support.
2004, Nicoline Kievit
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
22
iteratuurlijst
Boeklagen, ir. R. ‘
AutoCad 2004’
1e druk 2003, TEC Nijmegen
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
23
ijlagen
-
Gebruikershandleiding.
Hierin wordt uitgelegd aan de gebruiker hoe dit programma
werkt.
-
Beheerdershandleiding.
Hierin wordt aan de beheerder uitgelegd hoe dit programma te
installeren en aan te passen is. Hoewel ik in mijn opdracht maar
met 2 papierformaten en schalen werk, zullen er voor de
tekenaar alle gebruikte papierformaten en schalen beschikbaar
zijn wanneer dit programma operationeel wordt. De
afbeeldingen in deze handleiding zullen dan ook aangepast
worden.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
24
ebruikershandleiding
Het programma wordt opgestart door middel van het aanklikken van een
button, welke lijkt op het knopje voor opstarten van een nieuwe tekening
(knopje “New” van AutoCad). Maar in de voor dit programma
aangemaakte button staan de letters ST (van Standaard Tekening).
Na indrukken van deze button wordt een dialoogbox zichtbaar.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
25
Door op het pijltje naast het balkje A3 te drukken, krijg je de andere
mogelijke papierformaten te zien.
Dit geldt ook als voor de keuze van de schaal waarin je de tekening
afgedrukt wilt hebben.
Door bij de disciplines de vinkjes te plaatsen of weg te halen bepaal je de
keuze van de disciplines. Is deze aangevinkt dan zal deze lay-out
aangemaakt worden.
Met behulp van de button “Kaders” kun je de plaats bepalen waar het
programma de kaders vandaan moet halen. In elk project staat in de
directory DWG een map genaamd “Kaders”. Dit programma onthoudt waar
je deze kaders als laatste vandaan gehaald hebt. Je hoeft dit dus niet elke
keer in te geven, zolang je met hetzelfde project bezig bent.
Door als laatste op OK te drukken, zal het programma de door jouw
gevraagde disciplines aanmaken op een nieuwe tekening.
Vergeet niet je tekening een naam te geven en in de goede directory te
plaatsen.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
26
eheerdershandleiding
Installeren van het programma.
Het programma standaardtekening.dvb wordt op het netwerk geplaatst na
overleg met de systeembeheerder. Daarna deze plaats aangeven in het
support file search path welke is te vinden in tools Ü options Ü files.
Daarna laad je het menu standaardtekening.mnu met tools Ü customize Ü
menu’s.
Aanmaken van de kadertekeningen.
De kadertekeningen worden gemaakt met het kader in de modelruimte. Hierin
wordt de juiste onderhoek geplaatst. Als voorbeeld gaan we een verbrede A3
aanmaken.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
27
Als eerste wordt de kadertekening met onderhoek aangemaakt. Deze
tekening bewaren als dwg tekening. In dit voorbeeld noemen we deze
tekening kaderA3-breed.dwg.
Het is het makkelijkste om alle kadertekeningen van 1 project in een map
Kaders in de projektdirectory te plaatsen. Daarnaast kun je alle
kadertekeningen in alle projecten dezelfde naam geven. Bijv. in alle projecten
heet een A4 kader : kaderA4.dwg. Het enige verschil tussen al deze A4
kaders is de onderhoek en de plaats waar ze staan. Voordeel van dezelfde
namen is dat je in VBA niet de namen hoeft aan te passen. De tekenaar
bepaald de directory door deze te kiezen in de dialoogbox.
Aanpassen van het programma.
In VBA staan alle meest voorkomende iso-papierformaten. Maar soms komt
het voor dat je een afwijkend papierformaat nodig hebt in een project. Dan zul
je de code van dit programma moeten aanpassen. Als voorbeeld voegen we
de bovenstaande verbrede A3 toe.
Om het VBA programma standaardtekening aan te passen moet je de VBAeditor opstarten. Dit doe je als het programma geladen is m.b.v. tools Ü
macro Ü vba manager Ü visual basic editor.
Wanneer het programma nog niet geladen is dan zul je dit eerst moeten
laden. Dit doe je m.b.v. tools Ü macro Ü vba manager Ü load. Je gaat nu op
zoek naar het bestand standaardtekening.dvb op de plaats waar
systeembeheer dit heeft neergezet. Als dit bestand geladen is kun je met
visual basic editor de code aanpassen.
Door te dubbelklikken op UserFormStandard krijg je onderstaand scherm te
zien.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
28
Als je nu dubbelklikt op de OK-button kom je in de VBA code van
dit programma.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
29
In de code ga je naar het stukje onder de titel
'PLAATSEN VAN HET GEKOZEN KADER
Bij de code die daaronder staat kun je de nieuwe papierformaat
toevoegen. Dit doe je door het onderstaande stukje code te
kopiëren en na het laatste papierformaat te plaatsen en aan te
passen. De in het rood aangegeven stukjes code moeten dan
aangepast worden.
If Me.ComboBoxFormaat = ("A3") Then
Set kader = ThisDrawing.PaperSpace.InsertBlock(p, map & "kaderA3.dwg", 1, 1, 1, 0)
If coordinatie.ConfigName <> "None" Then coordinatie.ConfigName = "None"
a = coordinatie.GetCanonicalMediaNames
coordinatie.CanonicalMediaName = "ISO_A3_(420.00_x_297.00_MM)"
coordinatie.PlotRotation = ac0degrees
kader.Update
hoogte = 297
breedte = 420
l(0) = 10 'vanaf rechts
l(1) = 10 'vanaf boven
l(2) = 20 'vanaf links
l(3) = 10 'vanaf onder
End If
Uitleg rode code:
- A3 = formaat zoals deze in de dialoogbox staat aangegeven
- kaderA3.dwg = naam van de kadertekening
- ISO_A3_(420.00 x 297.00_MM) = afmeting zoals deze
aangegeven staat in de paper size in het plot- of page setup
dialoogbox. Vergeet niet deze afmeting in AutoCad aan te maken.
- 297 = hoogte van het papierformaat. Let hierbij op de maximale
hoogte die de plotter kan hebben.
- 420 = lengte van het papierformaat. Maak deze niet langer dan
nodig is.
- 10 = het aantal millimeters vanaf de rechterkant van het kader
waarmee VBA rekent bij het aanmaken van de viewport. Zie
onderstaande tekening.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
30
- 10 = het aantal millimeters vanaf de boven van het kader
waarmee VBA rekent bij het aanmaken van de viewport. Zie
onderstaande tekening.
- 20 = het aantal millimeters vanaf de linkerkant van het kader
waarmee VBA rekent bij het aanmaken van de viewport. Zie
onderstaande tekening.
- 10 = het aantal millimeters vanaf de onderkant van het kader
waarmee VBA rekent bij het aanmaken van de viewport. Zie
onderstaande tekening.
Deze maten corresponderen met de dikten van het kader.
LET OP Ø Deze aanpassing komt 5x voor in de gehele code!
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
31
In het voorbeeld zou de code er als volgt gaan uitzien.
If Me.ComboBoxFormaat = ("A3-breed") Then
Set kader = ThisDrawing.PaperSpace.InsertBlock(p, map & "kaderA3-breed.dwg", 1, 1, 1, 0)
If coordinatie.ConfigName <> "None" Then coordinatie.ConfigName = "None"
a = coordinatie.GetCanonicalMediaNames
coordinatie.CanonicalMediaName = "ISO_A3-breed_(615.00_x_297.00_MM)"
coordinatie.PlotRotation = ac0degrees
kader.Update
hoogte = 297
breedte = 615
l(0) = 10 'vanaf rechts
l(1) = 10 'vanaf boven
l(2) = 20 'vanaf links
l(3) = 10 'vanaf onder
End If
Na het bijvoegen van een nieuw papierformaat moet deze ook te
zien zijn voor de tekenaars in de dialoogbox.
Daarvoor ga je naar boven in de code op zoek naar de regel:
Dim bloknaam(0 To 1) As String
Hierbij tel je bij het cijfer achter de To met 1 op. Staat er 0 To 1 dan
wordt dit 0 To 2. Iedere keer als je een papierformaat toevoegt
verhoogd dit cijfer met 1.
Je kunt zo veel kaders toevoegen als je wilt. Probeer echter zoveel
mogelijk de gestandaardiseerde papierformaten aan te houden en
hier dus niet te veel van af te wijken. Beter is het dan om een
groter papierformaat te kiezen.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
32
Daarna voeg je in het lijstje met de bloknamen je papierformaat
toe, bijv.
bloknaam(0) = "A3"
bloknaam(1) = "A4"
bloknaam(2) = “A3-breed”
Daarna kun je de code opslaan. En na opstarten van het systeem
kan iedere tekenaar ermee werken.
Succes.
Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening
33

Similar documents

Algemeen Tekeningbeheersysteem

Algemeen Tekeningbeheersysteem kost normaal veel tijd. Daarom heb ik een programma gemaakt wat mij hierbij helpt. Het uitgangspunt is dus om op een snelle manier structuur en gelijkheid te creëren en dat het na opslaan weer makk...

More information

handleiding in pdf formaat

handleiding in pdf formaat U kunt tijdens deze Setup zelf een map kiezen, maar dat kunt u beter niet doen. Als u dat toch heeft gedaan; schrijf deze andere map dan op, omdat u deze in een later stadium aan AutoCAD moet doorg...

More information

HP Deskjet F2400 All-in

HP Deskjet F2400 All-in Als er een afbeelding zonder randen kan worden afgedrukt op het opgegeven formaat, is het selectievakje Afdrukken zonder rand beschikbaar. 8. Klik op Meer in de vervolgkeuzelijst Papiersoort en sel...

More information