2011. október

Comments

Transcription

2011. október
2011. OKTÓBER
KÖZÉLET
GAZDASÁG
ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK
KÖRNYEZETVÉDELEM
PÁLYÁZATOK
EURÓPAI UNIÓ
CÉL: A vIdÉK ELŐRE LÉPÉSE
Programok a fejlődésért
(Információk a 6. és 15. oldalon)
KÖZÉLET
Megoldatlan
Ügyek Osztálya
(5. oldal)
GAZDASÁG
A kertészeté
a főszerep
(9. oldal)
EURÓPAI UNIÓ
A környezet
a kulcs
Részletek
a borító 3. oldalon!
(20. oldal)
www.apolgarmesterlap.hu
A Purator neve egybeforrt a szennyvíztisztítással
Ø a magyar piacon két évtizedes tapasztalattal
Ø stabil osztrák anyavállalati háttérrel
Ø budapesti központú, közép-kelet európai Purator cégcsoport társvállalataival
Ø széleskörû nemzetközi beszállítói kapcsolatokkal
Ø kiváló szakembereink közremûködésével kínálunk:
kulcsrakész szennyvíztechnológiai válaszokat – színvonalas termékmegoldásokat –
– szakértôi együttmûködést – szakszerû kiszolgálást – és szerviz szolgáltatást
Ø Szennyvíztisztítási, kezelési gépészet komponenseit
az elômechanikától, a biológiai rendszereken át az utószûrésig
aprítókat, elômechanikai (szûrô-leválasztó-mosó-kotró) berendezéseket,
szippantott szennyvíz fogadó állomásokat, iszap fogadó-, kezelô-, szárító egységeket
Ø Komplex ipari és kommunális
szennyvíztisztítási
technológiákat
– a kommunális szennyvízmennyiséghez
igazodó vízkezelési típustechnológiákat
és telepeket (Purachron biológiai
kistisztítóink, PuraBlokk és PurDen
tisztítási technológiáink)
– az egyes iparágak egyedi igényének
megfelelô komplex szennyvíztisztítási
és kezelési technológiákat
– iszapkezelési technológiákat
Ø Kapcsolódó szolgáltatásaink
– tervezési feladatok, hatósági engedélyeztetés
– technológiai és üzemköltség számítások
– üzembehelyezés, próbaüzem lefolytatása, komplex mérnöki szolgáltatás,
kezelôszemélyzet oktatása
– garanciás és garancia idôn túli komplex szervizszolgáltatás
Purator Hungaria Környezetvédelmi Kft.
H-1222 Budapest, Vöröskereszt u. 8–10.
Tel.: + 36 1 4647 200
www.purator.hu
Fax: +36 1 464 72 01
[email protected]
közélet
A valós igényeknek fog megfelelni
Jön a Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásának célja,
hogy a közigazgatási-, a rendészeti-, a katonai- és
a nemzetbiztonsági felsőoktatás a közszolgálati életpályák
valós igényeinek megfelelően, a közszolgálat
ágazatirányítóinak szoros szakmai felügyelete mellett
működjön.
Ezt Rétvári Bence, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium (KIM)
parlamenti államtitkára – mondta
a közigazgatási-, rendészeti- és
katonai felsőoktatásról szóló törvényjavaslat általános vitájának
expozéjában az Országgyűlésben.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
célja a közigazgatás tisztviselői, a
hon- és rendvédelmi szervek tiszti
utánpótlásának biztosítása, valamint
az egységesülő közszolgálati életpályák közti átjárhatóság megteremtése – mondta el az államtitkár. Rétvári Bence hozzátette: az egyetem
fenntartói jogait az alapításról szóló
törvény a közigazgatásért, a rendészetért és a honvédelemért felelős
miniszterek fenntartói testületének
kezébe adja.
A törvényjavaslat célja az is, hogy
a közigazgatási-, a rendészeti-, a katonai- és a nemzetbiztonsági felsőoktatás a közszolgálati életpályák
valós igényeinek megfelelően, a
közszolgálat irányítóinak szoros szakmai felügyelete mellett működjenek.
Ehhez a törvényjavaslat megteremti
a közigazgatási-, a rendészeti- és
a katonai felsőoktatás világos jogi
kereteit – hangsúlyozta az államtitkár. Az egyetem sajátossága, hogy
a rendvédelmi és honvédelmi szolgálatok feladatait is kiszolgálja, a
tisztviselőjelöltek képzésével pedig
bekapcsolódik a közigazgatási feladatellátás személyi centrumába.
A foglalkoztatási jogviszonyok
tekintetében megmarad a civil
(közalkalmazotti) és a hivatásos
foglalkoztatás, vagyis a szolgálati
jogviszony is az egyetem állományában. Az oktatókkal és kutatókkal szembeni sajátos hivatásetikai
követelmény, hogy a munkahelyen
pártpolitikától mentes magatartást
kötelesek tanúsítani. Az egyetemi
jogviszony feltétele a büntetlen előélet, de speciális életkori előírások
és etikai követelmények is szükségesek, így például tartózkodni kell a
politikai tevékenységtől. Az egyetem
gazdálkodására és finanszírozására
vonatkozó szabályok meghatározására a kormány kap felhatalmazást.
Az egyetem egységes KIM fejezeti
költségvetése mellett a három fenntartó kivételesen céltámogatást biztosíthat – mondta el a törvényjavaslat parlamenti expozéjában Rétvári
Bence.
(Forrás: MTI)
Jegyzők, ha találkoznak
Tartani a minőséget!
Az ország 23 megyei jogú városának jegyzői két napon át
tanácskoztak Kaposváron. Szóba került az önkormányzati
feladatok és a közigazgatás átszervezése is.
Minden készen áll az október elején
kezdődő népszámlálásra. Ez is elhangzott a két napos tanácskozáson. 50
ezer ember összehangolt munkájáért
a jegyzők felelnek majd. „Ez a társadalom ügye, ezt próbáljuk elhitetni
a civil szervezetekkel, több ezer civil
szervezettel működünk együtt, hogy
ez tulajdonképpen egy buli, fogjuk ezt
fel úgy hogy ez egy alkalom arra, hogy
együtt csináljunk valamit. Ez a legnagyobb Flash mob Magyarországon a
népszámlálás” – mondta Dr. Németh
Zsolt, társadalomstatisztikai elnökhelyettes, KSH.
A közigazgatás átalakításával, és a
megyei jogú városok szerepének megváltozásával kapcsolatban a jegyzők
szerint nem a hatáskörök számítanak,
hanem, hogy egy feladat a megfelelő
helyen legyen. „Az adott feladat hol
van jó helyen, hol lehet a leggazdaságosabb, leghatékonybban megoldható, mert ennek csak a válaszópolgárok
lehetnek a nyertesi” – nyilatkozta Dr.
Szekeres Antal, elnök MJVSZ Jegyzői
Kollégiuma.
A megyei jogú városok ezért javaslatokat tettek az átalakításokhoz.
„Ilyen szempontból én úgy érzem,
hogy hasznos információkhoz jutottunk, a törvényalkotók pedig hasznos
javaslatokat vihettek tőlünk” – mondta
Dr. Kéki Zoltán, Kaposvár címzetes
főjegyzője. A vezetők célja, hogy a
közszolgálatás minősége ne romoljon.
| 2011. okt | 3
Tiszta viszonyokra törekednek
Veszprém: megyei
intézmények
a kormányhivatalnál
A Veszprém Megyei Önkormányzat
32 intézményét 2012. január elsejétől
a Veszprém Megyei Kormányhivatal
illetve az állam fogja működtetni.
Ez 20 közoktatási, 1 gyermekvédelmi, 2 szociális, 5 kulturális, 1
egészségügyi intézményt és 2 önkormányzati társulást érint. A gazdasági társaságként működő Csolnoky
Ferenc Megyei Kórházat pedig várhatóan a szaktárca irányítja majd
– jelentette be sajtótájékoztató keretében a Megyei Közgyűlés elnöke.
Lasztovicza Jenő elmondta, a kormányhivatalhoz várhatóan átkerülő
egészségügyi, gyermekvédelmi, oktatási, szociális intézményfenntartói
feladatok előkészítésére bizottság
került felállításra, melynek tagjai a
megye, a kormányhivatal valamint
a Magyar Államkincstár Veszprém
Megyei Igazgatóságának vezetése.
Az Előkészítő Bizottság feladat
meghatározása alapján a Veszprém
Megyei Önkormányzat kimutatást
készít intézményeinek működési köréről, tevékenységéről, vagyonáról,
Európai Uniós pályázataikról, szerződési állományukról, továbbá városi
közös fenntartású intézményeiről és
a Veszprém Megyei Önkormányzat
gazdasági társaságairól, alapítványairól. A Magyar Államkincstár Vesz-
4 | 2011. okt |
Kormányhivatal veszi át a Veszprém megyei
fenntartású intézményeket. Az érintett
intézmények dolgozói az átalakításból
semmit nem fognak érezni, csupán
az irányítás, a vezetés változik.
prém Megyei Igazgatósága pedig
a Veszprém Megyei Önkormányzat
részére a MÁK által vezetett számla
megnyitásához szükséges technikai
lépésekről készít tájékoztatót. A közgyűlési elnök kiemelte: az érintett intézmények dolgozói az átalakításból
semmit nem fognak érezni, csupán
az irányítás, a vezetés változik.
Lasztovicza Jenő a sajtótájékoztató keretében emlékeztetett arra is,
hogy 2008-ban a Veszprém Megyei
Önkormányzat több mint 4600 fővel 50 intézményt működtetett 22,8
milliárdos költségvetés mellett.
Az elmúlt 4-5 évben komoly megszorításokkal kellett szembenéznie
a megyének, ennek következtében
a megyénknek takarékossági programot kellett megvalósítania: intézmények összevonására került sor,
illetve önkormányzatok működtetésre iskolákat vettek vissza. Ezzel
a Megyei Önkormányzat mintegy
4,5 milliárdos megtakarítást tudott
elérni.
Az átadást-átvételt követően a
megye más típusú, területfejlesztéssel kapcsolatos feladatot végez.
A Megyei Önkormányzat látja el a
következő két évre valamint a 20142020-as uniós pénzügyi tervezési
időszakra eső, az uniós és hazai for-
rású pályázatokhoz kapcsolódó területfejlesztési, előkészítési munkákat.
Ezzel együtt a döntések már nem a
régiónál, hanem helyben történnek
– hangsúlyozta Lasztovicza Jenő.
A Veszprém megyei kormánymegbízott a sajtótájékoztatón elmondta,
született egy megállapodás a megyei önkormányzatok és a kormány
között, amely az állami feladatellátás új súlypontjairól rendelkezett.
Az intézmény-fenntartási rendszer
konszolidációja következik be tekintettel arra, hogy jelentős milliárdok kerültek kivonásra a megyei
önkormányzati rendszerből 2006-ot
követően.
Több megye is jelentős adósságállománnyal küzd elsődlegesen az
állami feladatok terén. Az állam felelősséget vállal azokért a feladatokért,
melyek eddig is az ő feladatai voltak,
az intézmény-fenntartási feladatokat az ezzel járó költségekkel együtt
átvállalja és konszolidálja az adósságokat – fogalmazott Dr. Kovács
Zoltán. Módosul az önkormányzati
törvény, változnak a végrehajtáshoz
szükséges jogszabályok, amelyek
megteremtik ezen folyamatok és feladatok törvényi alapjait. A kormánymegbízott kiemelte: az átszervezés
nem veszélyezteti sem az érintett
intézmények dolgozóinak munkáját,
sem az ellátás biztonságát, folyamatosságát. Az új állami rendszer
végleges struktúrája 2013-ra alakul ki, amikor is létrejönnek a járási
kormányhivatalok. Kristálytiszta
viszonyok lesznek, hiszen innentől
az állami feladatokat az állam, az
önkormányzati feladatokat az önkormányzatok látják el az állam finanszírozása mellett – tette hozzá.
(Forrás: MTI)
közélet
Azoknak, aki tudnak és akarnak
Itt a szociális
földprogram
A program 168 településen, köztük
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
érhető el, és amellett, hogy munkát
nyújt a munkanélküliséggel sújtott
vidékek lakóinak, segíti hozzájárulni
őket a mindennapi megélhetéshez is.
Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott
elmondta, a szociális földprogramot
olyan szociálisan hátrányos helyzetű emberek megsegítésre hirdette
a kormány, akik mezőgazdasági
termelésre alkalmas környezetben
élnek, de ezt egyáltalán nem, vagy
nem elégséges mértékben tudják
kihasználni.
A kormányzati támogatás a következő kiadásokra használható fel:
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kihirdette
a szociális földprogram nyertes településeit.
a termesztéshez, tenyésztéshez
szükséges anyagok, szolgáltatások,
eszközvásárlás, mezőgazdasági gépek üzemeltetése, tanácsadás, adminisztrációs és ügyintézési költség,
mezőgazdasági gépek karbantartása,
felújítása. Mind a növénytermesztési,
mind pedig az állattartási, tenyésztési projektnek az adott településen
történő tervezésébe és megvalósításába szakképzett agrármérnököt
vagy mezőgazdasági szakembert kell
bevonni. Ez történhet közfoglalkoztatás keretében vagy a pályázónak
kell gondoskodnia ilyen végzettségű
munkatársának a programba történő
bevonásáról. Országos szinten ösz-
szesen 300 millió forint vissza nem
térítendő támogatást kaptak eddig a
települések, amelyet 2011. augusztus 6. és 2012. június 30. közé eső
időszakban folyó programokra használhatnak fel. Dr. Vinnai Győző szerint
örvendetes, hogy ebből az összegből
több mint 86 millió forintot SzabolcsSzatmár-Bereg megye kapott meg,
hiszen megyénk köztudottan rossz
helyen áll a munkanélküliség szempontjából. Mint említette, a kormány
célja a dolgozni akarók hosszú távú
és tartalmas segítése, ezért reméli,
hogy a programban résztvevő emberek tartósan tudnak és akarnak majd
a földművelésben dolgozni.
Nem panasziroda, hanem szolgáltatás
Megoldatlan
ügyek irodája
Iroda nyílt a helyi önkormányzati hatáskörbe tartozó,
megoldatlan vagy elhúzódó ügyek rendezésére a pécsi
városházán.
A város fideszes polgármestere a helyiség előtt tartott
sajtótájékoztatón hangsúlyozta: nem panaszirodáról van
szó, hanem egy olyan szolgáltatásról, amelynek segítségével megoldást lehet találni a mindeddig lezáratlan vagy
régóta húzódó ügyekre. Páva Zsolt elmondta: az iroda
megnyitása része annak a törekvésnek, hogy az önkormányzat a korábbinál ügyfélbarátabb arculatot alakítson ki,
és gyorsítsa a hozzá forduló polgárok ügyeinek intézését.
Lovász István, Pécs jegyzője közölte, hogy az iroda hétfőn,
szerdán és csütörtökön tart nyitva. Az iroda munkatársai
a beérkező problémákat megvizsgálják, osztályozzák,
majd annak megfelelően továbbítják, hogy milyen hivatali
tevékenységet érintenek. A helyiségben megfordulókat
minden esetben tájékoztatják ügyük állásáról. Ha a téma
nem önkormányzati hatáskörbe tartozik, akkor az ügyfelet a megfelelő szervekhez irányítják. Lovász István
elmondta: egyelőre nem tudni, hogy hány megoldatlan,
az önkormányzatot érintő ügy lehet Pécsen, erre idővel
az iroda munkatársai adhatnak választ.
***
Új eljárást rendelt el a Legfelsőbb Bíróság (LB) abban a polgári perben, amelyben a francia érdekeltségű
Pécsi Vízmű vitatja a jogosságát annak, ahogy a pécsi önkormányzat felmondta velük az együttműködést.
A város 2009 szeptemberében többi közek arra hivatkozva
bontotta fel a Suez Environnement kisebbségi tulajdonában és irányítása alatt álló vízművel a szerződést, hogy
a cég túl drágán szolgáltat, nem a vízdíj csökkentését,
hanem a terjeszkedést helyezte előtérbe, a magas befektetői osztalék és egyéb járandóságok pedig egy 100
százalékos városi tulajdonú vízszolgáltató esetén Pécset
gazdagíthatnák.
A vízmű vitatta a szerződés felmondásának jogosságát,
és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
választott bírósághoz fordult, amely azonban 2010 februárjában elutasította a cég keresetét, és jogszerűnek
minősítette a felmondást. Ezt a döntést a felperes Pécsi
Vízmű megtámadta a Tolna Megyei Bíróságon, kérve a
választott bíróság ítéletének megsemmisítését. A megyei
bíróság idén februárban eljárási hibák miatt érvénytelenítette a választott bíróság döntését és új eljárásra
utasított. Ezt a döntést viszont az alperesek támadták
meg az LB-n felülvizsgálati kérelemmel.
Az LB most kihirdetett felülvizsgálati döntésében elutasította az alpereseknek a Tolna Megyei Bíróság jogerős ítélete ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmét, és
hatályában fenntartotta azt az ítéletet, így új választott
bírósági eljárást kell lefolytatni a Pécsi Vízmű és a város
közötti szerződés felmondásának ügyében.
(Forrás: MTI)
| 2011. okt | 5
Jelentősen csökken Hódmezővásárhely hitelállománya
Augusztus: 127
százalékon a hiány
Az augusztusi deficit 50,1 milliárd
forint volt, ami több mint 33 milliárddal alacsonyabb a tavaly augusztusinál – közölte a Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM) az előzetessel megegyező adatot a kormany.
hu honlapon. Az NGM közlemény
rögzíti: a Mol-részvénycsomag vásárlására fordított kiadás egyszeri
jellegű, ezért azt az éves összehasonlításban nem szerepeltetik és ezt
az év hátralevő részében is mellőzi
a szaktárca.
Az előző évvel való összehasonlíthatóság céljából az elmúlt évben az
ez időszakban még nem létező pénzügyi- és ágazati különadó bevétellel,
valamint a magánnyugdíj-pénztári
vagyonelemek értékesítéséből előirányzott, de még nem teljesült bevétel időarányos részével korrigált
egyenleget használja az NGM. Ez
a korrigált egyenleg 875,1 milliárd
forint deficitet mutat augusztus végéig, ami az eredeti költségvetési
előirányzat 127,3 százaléka. Tavaly
az államháztartás központi alrendszerének augusztus végi deficitje
1081,4 milliárd forint volt, ez az éves
teljesítés 121,6 százaléka.
***
Annak ellenére, hogy több mint 3
milliárd forintnyi hiánnyal zárta az elmúlt félévet a debreceni önkormány-
6 | 2011. okt |
Az államháztartás – helyi önkormányzatok nélküli –
első nyolc havi hiánya 1544,6 milliárd forint volt
az előzetes adatok szerint, amely a módosított éves
előirányzat 130,4 százaléka.
zat, a közgyűlés elfogadta a város
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Főleg újabb ingatlanok eladásával
próbálják a hiányt fedezni. A városatyák szavaztak még a Hódos Imre
Rendezvénycsarnok üzemeltetési
jogának átadásáról is. A városvezetők szerint a hiány pótolható, bár már
2009 óta elmaradnak a költségvetési
bevételek. Ezen a költségvetési kiadások visszaszorításával és újabb
ingatlanok, építési telkek eladásával
változtatnának.
„Vannak kollégiumi épületek, a
korábbi években hoztunk olyan
döntéseket, amelyek a kollégiumi
kapacitás szűkítését eredményezték.
Ezeknek a kollégiumi épületeknek
az értékesítése is napirenden van,
meg fogjuk vizsgálni, hogy melyek
azok, amelyek megfelelő áron értékesíthetőek még az év hátralévő
részében.” – mondta Papp László alpolgármester. A közgyűlés elfogadta
azt a döntést is, hogy a Hódos Imre
Rendezvénycsarnok üzemeltetési
joga visszakerül a Sportcentrumhoz.
Erre azért van szükség, mert korábban ez a jog a tornász vb alatt egy
kft.-hez került.
Kovács Lászlóné, a Polgármesteri
Hivatal gazdálkodási főosztályvezetője elmondta: „Ez a kft. megszűnt,
beolvadt a Cívisházba, most a Cívisház adta bérbe a Sportcentrumnak.
Mindig is a Sportcentrum használta,
kezelte, ugye azt gondoltuk, hogy a
régi rendet visszaálllítjuk, hisz ennek
az áttételnek nem sok értelme van.”
Megtartotta féléves beszámolóját
a DEHUSZ Nonprofit Kft. vezetője
is Az ügyvezető elmondta, nincs
könnyű dolguk, ugyanis amíg az év
elején még több mint 4000 jelentkezőjük volt, sokan közülük egészségileg alkalmatlanok voltak, vagy
nem vállalták a munkát. Így csak
1300 embert alkalmazhatnak.
„Az egyik legnagyobb, idézőjelbe
véve szemétforrás ősszel a lehullott falevél, ennek összegyűjtésén
tudunk dolgozni. Mivel ebben az
októberben kezdődő programban
van olyan dolgozó is, akinek a jövő
évre, tehát januárra átnyúlik a szerződése, így a téli hómunkákat is el
tudjuk majd látni.” – mondta Pethe
Tamás, a Dehusz Nonprofit Kft. ügyvezetője. A közgyűlés ezen kívül határozott a többi között arról, hogy 15
évre ingyenesen használatba adja a
kismacsi Waldorf-iskolát működtető
alapítványnak a volt Eötvös utcai
iskola egy részét.
***
Egyösszegű előtörlesztéssel, több
mint 860 millió forinttal csökkenti
hitelállományát a hódmezővásárhelyi önkormányzat szeptember
végén – döntött ülésén az alföldi
város közgyűlése. A 862,5 millió forintos, szeptember 30-án teljesülő,
egyösszegű hiteltörlesztést a város
a betétállományából fedezi. A viszszafizetéssel – amelyre a bankkal
kötött hitelszerződés ad lehetőséget – az önkormányzat egy 2015-ig
esedékes hitelt törleszt, amelynek
a kamatköltségein így 31,8 millió
forintot takarít meg. A mostani, a
költségvetés készítésekor még nem
tervezett törlesztéssel együtt mintegy 3 milliárd forinttal csökken a
város hitelállománya az idei évben
– mondta a közgyűlésen Lázár János
polgármester. A hódmezővásárhelyi
önkormányzat 2011-es költségvetése
alapján az önkormányzat az adósságai visszafizetésére 1,55 milliárd,
kamatokra pedig 511 millió forintot
fordít az idei évben.
(Forrás: MTI)
hirdetés
| 2011.
| 2011.okt
okt.| | 77
8 | 2011.
2011.okt.
okt ||
gazdaság
Munkahelyek vidéken
A kertészeté
lehet a főszerep
Az államtitkár a fiatal kertészek találkozóján tartott előadásán közölte,
az ágazatban főként a családi kisés mikrogazdaságok játsszák a legfontosabb szerepet, támogatásuk a
kormány eltökélt szándéka. Tavaly
a zöldségtermés 32 százalékkal volt
alacsonyabb az előző évi 1,6 millió
tonnánál. Ennek oka a szántóföldi
vetésterület csökkenése és a szélsőséges időjárás volt. A múlt évben
a gyümölcstermés mennyisége 10
százalékkal volt kisebb az előző évi
884 ezer tonnánál.
A magyar zöldség-gyümölcs
szektor óriási előnye, hogy az olyan
termelési kvótákhoz kötött árukkal
szemben, mint például a cukor, korlátlan mennyiségben állíthat elő és
Nyúl-unk a munkáért
A vidéki munkahelyteremtésben is fontos szerepet játszhat
a kertészet, ezért jól illeszkedik a kormány programjához,
mondta Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár
a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA
rendezvényén.
exportálhat terméket. Az ágazat a
jelenleginél – ami átlagosan évente
mintegy 2,5 millió tonna árut jelent
– egymillió tonnával több zöldséget
és gyümölcsöt termelhetne, ráadásul
Magyarország kiváló adottságokkal is
rendelkezik ezen a téren, tette hozzá
az államtitkár. A magyar kertészeti
ágazat termelésének növekedéséhez
az elkövetkező években az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból
(UMVP) igényelhetnek támogatást az
e területen tevékenykedő vállalkozások. 2012-ben is elérhető lesz többek
között a kertészetek korszerűsítése
jogcím, valamint a feldolgozóipari
bogyós gyümölcs és az iskolagyümölcs támogatás, erősítette meg
Czerván György.
Az államtitkár kitért a fordított ÁFA
kérdéskörére is, miszerint a kormány
ebbe a kategóriába sorolná a gabonákat és az olajos növényeket. A termékek körének bővítéséről még tartanak
az egyeztetések. A fordított ÁFA-fizetés
azt jelenti a gyakorlatban, hogy a vevő
által kifizetett ÁFA nem az eladóhoz
kerül, hanem közvetlenül az államhoz.
A fordított ÁFA bevezetésével a kormány célja az, hogy visszaszorítsa a
feketegazdaságot a mezőgazdaságban. Az intézkedés azért vált sürgőssé, mert Romániában június 2-tól már
bevezették a fordított ÁFA-fizetést, ami
tovább növeli a magyarországi feketekereskedelem arányát.
(Forrás: Vidékfejlesztési
Minisztérium, Sajtóiroda)
A Nemzeti Földalapban (NFA) rejlő lehetőségek kihasználásával
lehetne növelni az állattartás arányát Magyarországon
Programok
a fejlődésért
– jelentette ki V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős
államtitkár a Zika Szövetkezet és a Nagyhajmási
Gazdaszövetkezet által indított Nyúl-unk a munkáért
program eredményhirdetésén a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Ilken.
V. Németh Zsolt emlékeztetett arra, hogy a mezőgazdaság
támogatására többféle programot indított a vidékfejlesztési
tárca, amely a nagyüzemi, iparszerű növénytermesztés
helyett kisebb gazdaságokra alapozott termelésszerkezetet
alakítana ki. A Nyúl-unk a munkáért programról elmondta:
a két gazdaszövetkezet révén számos család ingyen jutott
nyúlhoz és a felneveléséhez szükséges takarmányhoz. Ezzel
a segítséggel a kisebb közösségek tapasztalatot szerezhetnek az állattenyésztésben, és akár termelési csoportokat
alkothatnak, így jelentős részük piaci szereplő lehetne.
A Vidékfejlesztési Minisztérium támogatja ezt a programot, s keresi a lehetőséget a hasonló kezdeményezések
elindítására.
A programba 235 településről 4282 hátrányos helyzetű
család jelentkezett. Az eredményhirdetésen Csúvár Zsolt,
a program szervezőbizottságának elnöke elmondta: a két
nyúltenyésztéssel foglalkozó szövetkezet mintegy 20 millió
forintból 13 hátrányos helyzetű falu 250 családjának adott
ingyen nyulat és takarmányt. A rászorulóknak oktatókönyvet készítettek és oktatást szerveztek, a tartáshoz pedig
díjmentesen biztosítottak ketrecet. A szabolcsi Ilken és
Gemzsén már ki is osztották a családoknak az állatokat.
***
Szeptember végétől új elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer segíti a gazdálkodókat, amely lehetővé teszi,
hogy otthonról is nyomon követhessék ügyeiket a gazdák
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH). Az
elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer aktuális információkkal szolgál az MVH-hoz benyújtott kérelmek elbírálásáról, az egyes projektek állásáról, illetve a Hivatal által
nyilvántartott regisztrációs adatokról. Ügyfélkapus belépés
után személyre szabott elektronikus felületen jelenik meg a
felhasználó kérelmeinek listája (például támogatás-igénylés,
kifizetés-igénylés), a gazdálkodó bármelyikbe betekinthet
számos szűrő és rendezési lehetőség segítségével.
(Forrás: MVH, Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)
| 2011. okt | 9
Hotel Karos Spa**** – a megtalált Édenkert
Zalakaros erdőkkel, szőlőhegyekkel körülölelt vidéke,
gyógyvize és fürdője évtizedek óta csalogatja mind
az aktív pihenést kedvelő, mind a gyógyulni, kikapcsolódni vágyó vendégeket. Vonzerejét tovább fokozzák a
széleskörű szolgáltatásokat kínáló szállodák, vendéglátóegységek csábító ajánlatai.
E vonzó kép kialakításához nagymértékben hozzájárul a város legnagyobb, 4 csillagos, családbarát well–
ness szállodája a Hotel Karos Spa****superior.
A szálloda 2004 augusztusától szolgáltatásainak folyamatos bővítése mellett, 300 minden igényt kielégítő szobaegységgel, 4000 m2 -en elterülő wellness
szolgáltatások és kezelések tárházával, változatos
programokkal, Éden étterme magyaros, nemzetközi,
valamint reform ételek sokaságával várja vendégeit, s
mindennek köszönhetően itt mindenki megtalálja az
igényeinek megfelelő kikapcsolódási formát.
„A megtalált Édenkert” hangzik a szálloda szlogenje,
és valóban, az ide betérő vendégek lépten-nyomon találkozhatnak ehhez kapcsolódó motívumokkal és megtapasztalhatják a szálloda által képviselt „igazi Spaérzést”, a varázslatos, édenkerti hangulatot árasztó
környezetben.
A szálloda logónak is az almát választotta, ami az
egészség szimbóluma mellett utal arra is, hogy korábban a szálloda területén egy almáskert volt, valamint
a szálloda épülete Zalakaros Alma utcájában található.
A szálloda családbarát jellegéből adódóan széleskörű, gyerekbarát programokat kínál kicsinyek és na-
10
2011.okt.
okt | |
10 || 2011.
gyobb gyerekek számára is, külön baba- és gyermekjátszó áll a rendelkezésükre, ahol nap, mint nap szakképzett óvónők különféle foglalkozások keretein belül
próbálják meg energiájukat lekötni. Programjaik között
szerepelnek különböző családi, gyerekeknek szóló hétvégék is, ahol a gyerkőcök a Karos Spa kabalafigurájával, Levelei Bélával fergeteges programokon, vetélkedőkön, kreatív foglalkozásokon vehetnek részt.
Ez idő alatt a szülők is egy csöppnyi lélegzetvételhez
juthatnak, kipróbálhatják a Harmónia Spa wellness világ relaxáló, frissítő, gyógyító masszázsait, kezeléseit. Vendégeik az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe: csokoládés testkezelés (Csokoládé Spa), Mézes-kancatejes kényeztetés, borterápia – vörösszőlős
testkezelés, illatos borfürdő, lávaköves testmasszázs,
relaxáló, aromaolajos masszázs…
A szálloda a családokon kívül természetesen gondolt az egyedülállókra, a párokra, a már gyermekek
nélkül utazó szülőkre, nagyszülőkre is, így számukra
is egyedülálló csomagajánlatokat alakított ki, hogy valóban mindenki az igényeinek legmegfelelőbb módon
tudja élvezni az itt tartózkodás minden percét.
Az őszi-téli csomagajánlatok a korábbi nagy sikernek köszönhetően szintén különböző témákra épülnek,
Romantika és Retro héttel, Borok hetével, gasztronómiai különlegességekkel és sztárfellépőkkel várják a
wellnesszelni vágyókat.
Próbálja ki, s legyen Ön is részese az édenkerti élvezeteknek!
hirdetés
| 2011.
okt
| 2011.
okt.| | 11
11
12 || 2011.
okt.
12
2011.
okt | |
hirdetés
| 2011.
okt.| | 13
13
| 2011.
okt
14
2011.okt.
okt | |
14 || 2011.
gazdaság
Informatórium, látvány laboratóriumok
A szegedi kutatásokat és tudományos eredményeket
Szegedi kutatások,
szegedi eredmények
A szegedi kutatásokat és tudományos eredményeket fogja bemutatni
az az új kulturális és közművelődési
intézmény, amely kétmilliárd forintból
épül föl 2012 őszére – közölte Botka
László (MSZP) polgármester szerdán
a Tisza-parti városban. A négyszintes,
fogja bemutatni az az új kulturális és közművelődési
intézmény, amely kétmilliárd forintból épül föl
2012 őszére – közölte Botka László (MSZP)
polgármester a Tisza-parti városban.
6700 négyzetméteres épület kivitelezési költségeinek 83 százalékát
európai uniós támogatásból fedezik – mondta a politikus a beruházás
ünnepélyes alapkőletételekor.
A korábban az IKV telephelyeként
működő tömbbelsőben az épület
mellett egy 1700 négyzetméteres
parkot is kialakítanak feszített vízfelületű látványmedencével – tette hozzá
a polgármester. Az új intézmény –
amelynek nevére várják a szegediek
javaslatait – hármas funkciót fog betölteni. Itt folytatja működését a város
egyik fontos kulturális intézménye,
a Százszorszép Gyermekház, és a
központ egyik fontos attrakciója lesz
a Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
ide költöző informatikatörténeti múzeuma. Az Európában egyedülálló
gyűjtemény megismerteti a látogatókat a számítástechnika múltjával,
az SZTE Informatórium interaktív
kiállítási tere pedig az egyetemen
zajló informatikai kutatásokba enged
majd bepillantást.
Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjával közösen látványlaboratóriumokat is kialakítanak, ahol
a természettudományok törvényszerűségeit, érdekességeit ismerhetik
meg a Tisza-parti városban tanuló
vagy idelátogató diákok és a felnőttek. A szegedi székhelyű KÉSZ Építő
és Szerelő Zrt. kivitelezésében készülő épület energiaellátását részben
napkollektorok, hőszivattyúk és napelemek biztosítják, s ezek működését
a látogatók is megismerhetik majd.
(Forrás: MTI)
Öt millió euró mozdulhat meg
Befektetés készül
Nyíregyházán
Egy 5 millió euró (mintegy másfél milliárd forint)
értékű beruházással erősödhet Nyíregyháza
gazdasági élete.
Erről a lehetőségről egyeztetett a Phoenix Légrugó Technológia Kft. nyíregyházi gyárában Hannes Friederichsen,
az anyavállalat ügyvezetője dr. Kovács Ferenc polgármesterrel. A megbeszélés alapja az, hogy a befektető
vizsgálja egy kaucsuk-keverék gyártó üzem építésének
lehetőségét, erről már folynak a tárgyalások a hatóságokkal is. Döntés várhatóan még az idén megszületik,
s kedvező esetben sikerül 30 új munkahelyet teremteni.
A foglalkoztatás mellett még nagyobb jelentőséggel bír
a magas színvonalú technológia Nyírségbe telepítése,
ahonnan az ország és a térség más gyárait is el lehet
látni alapanyaggal.
A Phoenix Légrugó Technológia Kft. már üzemeltet egy gyárat, ahol 230 dolgozóval gyártanak
légrugórendszereket. Most tárgyalásokat folytatunk
a hatóságokkal, arra számítok, hogy a döntés még az év
végéig megszületik – mondta Hannes Friederichsen, a
ContiTech Air Spring Systems ügyvezetője és a Phoenix
Légrugó Technológia Kft. felügyelő bizottságának tagja.
Az építkezés várhatóan jövő év elején kezdődhet, így
a termelés 2012 végén indulhatna.
A németországi, hannoveri székhelyű ContiTech mintegy 5 millió eurós befektetéssel tervezi a keverő üzem
megépítését, amely a nyíregyházi légrugógyártást, a
romániai nagykárolyi tömlőgyártást és más régióbeli
ügyfeleket szolgálhatná ki. A keverékek egy részét eddig
Németországban állították elő, az új keverő üzemmel
a cég bővíthetné a piac által igényelt termelési kapacitásokat. A tervek szerint a beruházás első szakasza
mintegy 30 új munkahelyet teremtene.
A város partner az új gyár építésében, a lehető leggyorsabb hatósági engedélyeztetési eljárás érdekében
egy külön projektcsapat veszi kézbe az ügyeket – tért
ki az együttműködés részleteire Nyíregyháza polgármestere. Dr. Kovács Ferenc abban is segítséget ígért,
hogy kedvező döntés esetén segít felkutatni az állami
támogatási lehetőségeket, és támogatja az 5 millió eurós
beruházás pályázatát a kormányzati döntéshozóknál.
| 2011. okt | 15
Keszthelyi Zöldkomposzt
Helyi hulladék
– európai megoldás
A lakosság által szelektíven gyűjtött konyhai és kerti
biohulladék, valamint a városban termelődő zöldhulladék
felhasználásával készül az a komposzt, amelynek
forgalmazását most kezdte meg Keszthelyen
az önkormányzat tulajdonában lévő nonprofit vállalkozás.
A száz százalékban a város tulajdonában lévő Keszthelyi Hulladékszállító
Egyszemélyes Nonprofit Kft. kezelésében működő Keszthelyi Hulladékkezelő
Központ az országban elsőként kezdte
meg a helyi bio- és zöldhulladékból
előállított komposzt forgalmazását.
A Keszthelyi Zöldkomposzt márkanevű
termék előállításánál a lakosság által
szelektíven gyűjtött konyhai és kerti
biohulladékot is felhasználják a városi
zöldhulladék mellett, ráadásul mindezt
adalékanyagoktól mentesen. A komposzt egyéb adalékokat sem tartal-
maz, így teljes egészében természetes
eredetű. Szagtalan, mentes a káros
mikroorganizmusoktól, környezetbarát, valamint ásványi tápanyagokban,
főként káliumban és magnéziumban
rendkívül gazdag.
Azok a keszthelyi lakosok, akik részt
vesznek a biohulladék-gyűjtésben, egy
őszi akció keretében háztartásonként
50 kilogramm komposztot ingyen is
hazavihetnek.
Keszthelyen az országban az elsők
között vezették be a biológiailag lebomló anyagok szelektív gyűjtését, és
régóta működik a hasznosítható hulladékfajták szeparált kezelése. Nemcsak
a gyűjtőszigetekről, hanem közvetlenül a lakosoktól is elszállítják a ház elé
sárga zsákokban kirakott, szelektíven
gyűjtött csomagolóanyagokat, az alumínium-, műanyag- és papírhulladékot.
A keszthelyi hulladékudvar a szelektív gyűjtésből származó mindenféle
anyagot fogad, majd előkészíti azokat
a feldolgozásra. A biohulladékból európai színvonalú, számítógép-vezérelt
rendszerrel állítják elő a komposztot.
(Forrás: MTI)
Fejlődő Zöldgazdaság
Szemléletformálás
az energia
stratégiában
Bencsik János rámutatott: az Új Széchenyi Terv a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei térségben is jelentősen elősegíti a zöldgazdaság fejlesztését.
Az Ózdi kistérségbe – Ózd, Putnok
és Borsodnádasd – szennyvízkezelési
projektek megvalósítására összesen
4 milliárd forint támogatás jut, a SajóBódva Völgye Települési Szilárd Hulladék Rekultivációs Projekt pedig 6,4
milliárd forint támogatásban részesül.
Emellett mintegy 400 millió forint támogatást kapnak a szemléletformálási
és megújuló energiaforrások felhasználását célzó projektek – tette hozzá.
A kistérséggel szomszédos területen,
az Aggteleki Nemzeti Parkban 198
millió forintos támogatással megújul
az aggteleki karszt barlangjaiban kiépített világítási rendszer. Egy újabb,
45,9 millió forintos támogatás révén
pedig Bodrogzug térségében a vizes
élőhelyek rehabilitációja is megvalósul.
16 | 2011. okt |
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Nemzeti
Energiastratégia elfogadása után szemléletformálási
cselekvési tervet készít az energiatakarékosság
és energiahatékonyság társadalmi elfogadottságának
növelésére – közölte a klíma- és energiaügyért felelős
államtitkár a Gömörszőlős információs központ átadásán.
Az államtitkár kitért arra, hogy „ma
még nehezen elképzelhető mélységű”
energiahatékonysági beavatkozásokra
lesz szükség a következő két évtizedben, ám ez nem csak kötelezettséget,
hanem lehetőséget jelenthet, ugyanis
így tartós keresletet biztosító belső
piac épülhet a hazai mikro- és kisvállalkozások számára. Elkerülhetetlen a
gazdasági élet teljes átstrukturálása,
az anyag- és energiatakarékos technológiák elterjedésének elősegítése. Környezettudatos gondolkodáson
alapuló fogyasztói szokásokat kell kialakítani, amelyek figyelembe veszik
a természeti erőforrások megújulási
képességét is – hívta fel a figyelmet.
A következő időszak feladatainak megvalósításában a „legfontosabb szövetségeseknek” a felnövekvő nemzedék
tagjait nevezte, ezért is fontos, hogy a
legújabb, a természeti erőforrásokat
szelíd módon hasznosító technoló-
giákat testközelből is megismerjék
– fejtette ki.
A Miskolci Ökológiai Intézet által
indított gömörszőlősi projekt a fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósulásának előmozdítását ösztönzi a fenntartható életmód és viselkedésminták
népszerűsítésével – hangsúlyozta
Bencsik János. A projekt részeként
elkészült az új információs központ
és megújultak a szállásépületek. A
tervezés során figyelembe vették a
megújuló energiaforrásokra alapozott,
korszerű technológiákat, az új épület
falát úgynevezett félpasszívház-típusú
megoldással alakították ki. Az államtitkár szerint ez a fejlesztés jól példázza,
hogy a helyi és a központi kormányzat
együttműködése valóban az alapoktól újíthatja meg Magyarországot az
Új Széchenyi Terv forrásainak célzott
felhasználásával.
(Forrás: MTI)
hirdetés
Tihanyban is
Weltauto-val járnak
Tihany Község Önkormányzata már több alkalommal
vásárolt a Porsche Hungaria
márkakereskedéseiben gépkocsit. Tósoki Imre, Tihany
polgármestere elárulta, elkötelezett híve a VolkswagenTósoki Imre – Tihany pogármestere
csoportos autóknak, mert
műszakilag megbízhatónak tartja azokat.
Az újautó beszerzések során Tihany Község Önkormányzata több esetben döntött a Porsche Hungaria
által forgalmazott autók mellett. A mindennapi feladatok megoldására újabb gépkocsik vásárlására volt
szükség, azonban ebben az esetben használt autókat
választott a település. Az országos lefedettséggel
rendelkező, garanciális használtautókat értékesítő
Weltauto hálózatából egy Škoda Fabia, és két Škoda
Octavia-t vett az önkormányzat.
„A kocsikat a falugondnokság, valamint a körzeti
megbízott használja a környéken, és az autók remek szolgálatot tesznek, mivel kollégáinknak elég
nagy területet kell bejárniuk a Tihanyi-félszigeten. A
folyamatos járőrözésnek köszönhetően csökkent
a besurranó betörések száma, tehát tovább nőtt a
közbiztonság.” – mondta el Tósoki Imre, Tihany polgármestere. „Munkatársaink nagy megelégedettséggel vezetik a Weltauto-nál vásárolt gépjárműveket,
ugyanis a kötelező szervizeken túl soha nem volt probléma velük. Az autók megbízhatóságán túl szeretném kiemelni a Weltauto-nál tapasztalt kiszolgálás
minőségét is. Nagyon rövid idő alatt tető alá hoztuk
a szerződéseket, és mindvégig udvariasan, kedvesen,
barátságosan kezeltek minket. Személyesen voltam
jelen az autók átvételekor, és kifejezetten pozitív volt a
tapasztalatom.” – tette hozzá a polgármester.
„Fontos számunkra, hogy a kiemelt ügyfeleinket a
lehető legrövidebb idő alatt, a legjobb kiszolgálásban
részesítsük. Igyekeztünk Tihany esetében is kedvező
ajánlatot tenni, és a számukra legjobb autókat kiválasztani” – jegyezte meg Horváth Zoltán, a Weltauto
márkaigazgatója.
| 2011.
okt
| 2011.
okt.| | 17
17
18
18 || 2011.
2011.okt.
okt | |
Európai Unió
Mi a megoldás az euróválságra?
Már látszódnak a 2012-es
költségvetés körvonalai
A nyersanyagok hatékony felhasználására és újrahasznosítására épülő
innovációs stratégiát javasol az a
nem jogalkotási parlamenti javaslat,
amelyet szeptember 13-án fogadott
el a Parlament. A képviselők szerint
ez ösztönözné a fenntartható fejlődést és versenyképesebbé tenné
az európai ipart is. Több pénzt és
képzési programokat kell kidolgozni
az ötven év felettiek munkaerő-piacon tartására és a női vállalkozók
támogatására. Ezt szorgalmazza az
az állásfoglalás, amelyet megszavazott a Parlament.
A Parlament megszavazta az uniós
határvédelmi ügynökség, a Frontex
megerősítését. Az ügynökségnek
így például saját költségvetése lesz
a szükséges berendezések beszerzésére. Nagyobb figyelmet fordítanak az emberi jogok betartására is.
Csak a legszigorúbb biztonsági és
környezetvédelmi normák teljesítése mellett engedélyeznék a tengeri
olaj- és gázkitermelést az EU-ban
– áll abban a jelentésben, amelyet
szeptember 13-án fogadott el az
Európai Parlament.
Kettős felhasználású eszközök az
olyan eszközök, amelyeket polgári
vagy katonai célból is fel lehet használni. Az EP azt szeretné elérni, hogy
az EU gondoskodjon arról, hogy az
Unióból exportált ilyen eszközökkel
ne lehessen visszaélni.
A képviselők elfogadták azt a jogszabálytervezetet, amelynek célja az
energia-nagykereskedelemben tör-
Távirati stílusban a szeptember
12-15-i plenáris ülés főbb eseményeiről.
ténő visszaélések megakadályozása és ezáltal a fogyasztók védelme.
A nagykereskedelmet az egész
EU-ban független szakemberek ellenőriznék, így a tagállamok megelőzhetnék, illetve büntethetnék a
versenyellenes lépéseket.
Az egységes európai fellépés,
a gazdasági kormányzásról szóló
hatos jogszabálycsomag lehet egy
lépés az euro válság megoldására
több frakció szerint. A válság árát
ugyanakkor nem lehet kizárólag a
polgárokkal megfizettetni – hangzott el a plenáris vitán. Jose Manuel
Barroso, az Európai Bizottság elnöke
a vitán elmondta, hogy az Európai
Bizottság hamarosan javaslatot tesz
az eurókötvények bevezetésére és
a pénzügyi tranzakciók megadóztatására. „Ha az eurózóna felbomlik, az Európai Unió napjai is meg
lesznek számolva” – mondta Jan
Vincent Rostowski, a soros uniós
elnökséget betöltő Lengyelország
pénzügyminisztere.
Uniós költségvetés, 2012 – az
Európai Tanács ismertette a jövő
évi költségvetésre való javaslatait.
A tagállamok a 2011-hez költségvetéshez viszonyítva 2,9%-kal növelnék meg a költségvetési kötelezettségvállalásokat, 2,02%-kal pedig az
adott tárgyévben esedékes kifizetéseket. A Tanács álláspontját ismertető Dominik Jacek lengyel pénzügyi
államtitkár elmondta, hogy több
tagállam egyáltalán nem növelné
az uniós költségvetést, a mostani
javaslatot csak kis többséggel sikerült elfogadni. Az Európai Bizottság
a kötelezettségvállalásokat 3,7%-kal,
a kifizetéseket 4,9%-kal növelné. Az
Európai Parlament október 26-án
szavaz az álláspontjáról.
Évente 120 milliárd eurós kárt okoz
az Európai Uniónak a korrupció.
A Parlament ezért azt szorgalmazza,
hogy az EU tegyen meg mindent a
már létező korrupcióellenes jogszabályok végrehajtásáért és betartatásáért, a tagállamok működjenek
hatékonyabban együtt, és biztosítsanak nagyobb védelmet a korrupciós
eseteket leleplező informátoroknak.
A szíriai békés tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépés befejezését és
Bassár el-Asszad elnök hatalomból
való távozását sürgeti az EP. A líbiai
átmeneti nemzeti tanácsot arra kérik
a képviselők, hogy a líbiai lakosság
érdekeit szem előtt tartva rendelkezzen az ország erőforrásai felett.
Az erről szóló két külön állásfoglalást szeptember 15-én fogadta el
a Parlament.
A hajléktalanság komoly társadalmi probléma, amelyet a gazdasági válság még tovább súlyosbít.
Az EP-képviselők hatékonyabb európai szintű intézkedéseket sürgettek.
A hajléktalanság elleni küzdelemről
szóló állásfoglalás egyik szerzője, a
francia, szocialista Pervenche Berès
a problémát a társadalmi kirekesztés legrosszabb formájának nevezte.
Az EP a közelmúltban készített el
egy, a hajléktalanok helyzetéről szóló
részletes tanulmányt, jelenleg pedig
a statisztikai adatokat pontosítja.
A tagállamok a hajléktalanok munkaerőpiacra történő integrálását célzó
programokra az Európai Szociális
Alapból pályázhatnak támogatásra, az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból pedig szállásteremtő projekteket valósíthatnak meg. Az Európai Bizottság gazdasági növekedési
stratégiájának, az Európa 2020-nak
fontos céljai közé tartozik a szegénység és a szociális kirekesztés elleni
küzdelem, ide értve a hajléktalanság felszámolását. A plenáris vita
után az EP állásfoglalást fogadott
el, amelyben felszólítja az Európai
Bizottságot és a tagállamokat a mielőbb cselekvésre.
(Forrás: EP)
| 2011. okt | 19
Cél: a vízummentesség
Feladatok Ukrajnának
és Moldáviának
Az érintett országok részéről intenzív
munkát, a kitűzött célok teljesítésében érdemi haladást állapított meg
az Európai Bizottság az Ukrajnával és
Moldovával indított vízumliberalizációs
akciótervekről kiadott jelentésében, de
azt is leszögezte, hogy számos területen még mindkét országban további
lépéseket kell tenni.
Az Európai Unió Ukrajnával tavaly,
Moldovával ez év elején készített akciótervet, amelynek hosszú távú célja
a vízummentesség. Arra nem tűztek
ki céldátumot, hogy ez utóbbi mikor
válhat realitássá, de Brüsszelben
többször hangoztatták, hogy ez elsősorban a két országon múlik. Cecilia
Malmström és Stefan Füle biztosok
most – közös közleményükben – egyebek között azt hangoztatták, hogy a
távú célja a vízummentesség.
***
Ukrajna 2011-ben a világ negyedik
legnagyobb almatermesztőjévé válik,
és ötödik-hatodik helyet foglalja el hamarosan a paradicsompüré előállításában – közölte Mikola Priszjazsnyuk
ukrán agrárpolitikai miniszter. A tárcavezető kifejtette: örömmel konstatálja,
hogy Ukrajna ebben az évben a világ
negyedik legnagyobb almatermesztő
országa lesz. Meggyőződését fejezte
ki, hogy a paradicsompüré előállítását
tekintve országa rövid időn belül az
ötödik vagy hatodik helyet mondhatja
majd magáénak világviszonylatban.
Priszjazsnyuk fontosnak nevezte ezeket a fejleményeket, hozzátéve, hogy
Ukrajna szempontjából mindazonáltal
az ország élelmiszer-biztonságának a
fenntartása az elsőrendű feladat.
Sikeres Európai Uniós pályázat segítségével az ipolysági
A környezet
a felemelkedés kulcsa
20 | 2011. okt |
év elején készített akciótervet, amelynek hosszú
bizottság tudatában van annak, mit
jelenthet a vízummentes utazás az
érintett országok lakosságának, és
„további kemény munkára” biztatták
a hatóságokat.
A jelentés Ukrajna esetében haladást állapított meg a jogszabályok
elfogadásában számos érintett ágazatban, ugyanakkor további előrelépést tart kívánatosnak a menedékjog,
a szervezett bűnözés elleni fellépés, az
embercsempészet elleni küzdelem, az
adatbiztonság területén. Moldovának
a bizottság szerint a korrupció elleni
harcban, a megkülönböztetések megszüntetésében, a szervezett bűnözés
elleni fellépésben, az adatvédelem
terén is tovább kell lépnie. Még ez év
vége előtt újabb felmérés készül az
akciótervek teljesítésének állásáról.
Sikeres uniós pályázat
A turista térségbe csábításához
illetve az említett természeti és kulturális látványosságok megfelelő kihasználásához hiányzik egy egységes
menedzsment és a turisztikai infrastruktúra: étkeztető és szálláshelyek,
turistautak, kerékpárutak, stb. Ezen
hiányosságok pótlása céljából nyújtott be pályázatot az ipolysági székhelyű Ipoly-mente Környezetvédelmi
és Kulturális Egyesülete a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóságával közösen
az EU 2007-2013-as költségvetési időszakára szóló Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz. A pályázat támogatást nyert
511 907,50 euro összköltségvetéssel,
és megvalósítására a 2010. október
1. – és 2011. szeptember 30. közötti
időszakban került sor. A térség felemelkedésének kulcsa a természeti
Az Európai Unió Ukrajnával tavaly, Moldovával ez
székhelyű Ipoly-mente Környezetvédelmi és Kulturális
Egyesület a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával
közösen a térség felemelkedése érdekében a turizmust
fellendítő fejlesztéseket valósított meg.
környezetben, illetve a természeti és
kulturális örökségen alapuló vidéki turizmus felélénkítésében rejlik, ami az
itt élő emberek számára biztosítana
kiegészítő megélhetést.
(A falusi turizmus virágzásának kedvez a lassúság divatja, a Slow Life mozgalom terjedése is.) Vidéki turizmus
szempontjából a folyó mindkét partja
rendkívül gazdag olyan természeti és
kulturális értékekben, mint pl. a Duna-Ipoly Nemzeti Park, az Ipoly-mente Ramsari Terület, NATURA 2000-es
területek, az Ipolytarnóci Ősmaradványok, a Selmeci-hegyek természetvédelmi terület, az UNESCO világörökség
részét képező települések (Hollókő,
Selmecbánya), maga az Ipoly folyó,
vizes élőterületek, ártéri erdők, stb.
A folyó jobb partján az Ipoly Unió már
2004 óta tevékenykedik a „Jégmadár
Látogatói Központ" kialakításán. A központ maga nyolc kétszintes faépületből
(szállásépületek) és egy háromszintes
főépületből áll. A szállásépületek rekonstrukciója saját forrásból történik;
ezek 2011 tavaszától már fogadtak vendégeket. Jelen projekt keretében a főépület rekonstrukciójára, a belső járdák
és utak, a terület külső világításának
kialakítására, valamint a jelenlegi kerítés cseréjére került sor. A főépületnek
része egy nagy előadóterem, workshop
helyiségek, irodahelyiségek, büfé, kiszolgáló egységek és vizesblokkok. A
folyó túloldala, a projekt magyarországi
célterülete a Duna-Ipoly Nemzeti Park
része. A pályázat keretében az Ipoly
árterén (Ipolyvece és Dejtár községek
közelében) megépült 2 madármegfigyelő torony, valamint felújításra került
a Páskom legelő tanösvény.
Európai Unió
A tét a szabadpiaci státus
Kína feltételek nélkül támogatja az Európai Uniót
Kína: támogatásért
tiszteletet
Sen Tan-jang (Shen Danyang) kijelentette: az, hogy az EU nem ismeri el Kína
teljes piacgazdasági státusát, és hogy
Kína támogatja az uniót két teljesen
össze nem függő dolog. „Kínának nincsenek előfeltételei, amikor másoknak
segítséget ajánl” – jelentette ki, hozzátéve: országa mindössze azt reméli, hogy
hozzáállásért cserébe tiszteletet kaphat.
A szóvivő megállapította, Kína rendkívül
csalódott, amikor a reform és nyitás
30 éve után, a tervgazdálkodásból a
teljes piacgazdaságba történő átmenetet követően az EU visszautasította
Kína elismerését. „Meggyőződésünk,
hogy a kérdés politikai és nem technikai
természetű” – szögezte le a szóvivő.
Az EU döntése nem csak Kína valóságos helyzetével nincs összhangban,
a hitelválság leküzdésében, de hozzáállásáért
„tiszteletet” szeretne cserébe – hangoztatta
a kereskedelmi minisztérium szóvivője Pekingben.
hanem a Kína-EU közötti kapcsolatok
hosszú távú érdekeit sem szolgálja –
vélte Sen, aki szerint az eurózóna problémái meghatározó hatással lesznek a
kétoldalú gazdasági és kereskedelmi
kapcsolatokra. A gazdasági lassulás
Európában, amely a belső fogyasztásra és beruházásra is befolyással lesz,
közvetlenül fogja károsítani a Kínával
folytatott kereskedelmet; a mélyülő
hitelválság nagy nyomást jelent majd
a hazai vállalatokra, intenzívebbé fog
válni a verseny a kínai vetélytársakkal,
ami további kereskedelmi vitákhoz vezethet – magyarázta a szóvivő.
Sen ugyanakkor a „rejtett lehetőségeket” hangsúlyozta, s a két fél együttműködését szorgalmazta elsősorban a
beruházások, a gazdaság és a techno-
lógia területén. A kínai miniszterelnök
korábban maga is arra szólította fel az
uniót, hogy ismerje el Kína piacgazdasági státusát, s kérte az EU vezetőit,
hogy stratégiai távlattal kezeljék a kétoldalú kapcsolatokat. Ven Csia-pao
(Wen Jia-bao) szavait akkor a nemzetközi sajtóban úgy interpretálták,
mintha a kormányfő feltételül szabná
Brüsszelnek Kína elismerését európai
befektetéseiért, az államadósságok felvásárlásáért cserébe. A Kereskedelmi
Világszervezet (WTO) szabályai szerint
Kína 2016-ban mindenképpen megkapja a szabadpiaci státust, s Peking
számára ezért szimbolikus jelentősége is van annak, hogy az unió mikor
ismeri el.
(Forrás: EP)
Jelentéssel a korrupció ellen
Akkora a kár, mint
a költségvetés
Becslések szerint évente 120 milliárd eurónyi kárt okoz
a korrupció az Európai Unióban. Ez az EU GDP-jének egy
százaléka és alig marad el az EU éves költségvetésétől.
Az Európai Bizottság a Parlament állampolgári jogi szakbizottsága ülésén mutatta be új korrupcióellenes intézkedéscsomagját. A Bizottság szerint az elmúlt évtizedben rendkívül
részletes korrupcióellenes jogszabályok születtek, azok
végrehajtása a tagállamokban nem megfelelő. A Bizottság
szerint ez azt tükrözi, hogy a döntéshozók részéről nincs
meg a valódi akarat, hogy tegyenek a korrupció különböző
formái ellen. A téma a közvélemény figyelmét sem kerüli el:
az uniós polgárok négyötöde szerint a korrupció az egyik
legégetőbb probléma hazájában.
Az Európai Bizottság szerint kétévente készülne egy uniós
korrupcióellenes jelentés, amely segítségével figyelemmel
lehetne követni, hogy ki mit tesz valójában a korrupció felszámolása érdekében és ösztönöznék is a politikai cselekvést.
Ez segítene a tagállamoknak a jogszabályok hatékonyabb
végrehajtásában és segítene felderíteni azt is, hogy egy-egy
tagállamban melyek a gyenge pontok. A Bizottság szerint
ugyanis nem feltétlenül új jogszabályokra és intézményekre
van szükség, hanem a már meglévő jogszabályokat kéne
határozottabban betartatni.
A jelentést a Bizottság kétévente tenné közzé, először
2013-ban. Az új rendszer működtetése nem járna újabb
adminisztratív terhekkel a tagállamok számára. A képviselők
a szakbizottsági ülésen üdvözölték az intézkedéscsomagot,
ugyanakkor szerintük az első korrupcióellenes jelentést
már 2013 előtt közzé kellene tenni, vagy legalábbis egy
időközi jelentést kéne készíteni a legégetőbb problémákról.
Ezenkívül politikai elkötelezettséget várnak a tagállamok és
az Európai Tanács részéről is. „Politikai akarat nélkül nem
lehet kezelni a problémát” – mondta Timothy Kirkhope
konzervatív-reformer brit képviselő. „El kell érnünk, hogy
a Tanács állást foglaljon a kérdésben” – nyilatkozta Louis
Michel liberális, belga képviselő.
A képviselők szerint a korrupció elleni harc első terepe a
politika kell, hogy legyen. A polgároknak látniuk kell, hogy
a választott politikusok határozottan lépnek fel ebben a
kérdésben, szólt az általános vélekedés. A korrupció elleni hatékony fellépéshez viszont a képviselők szerint nagyobb védelmet kell biztosítani az informátoroknak és fel
kell gyorsítani a vizsgálatokat is. Felhívták a figyelmet arra
is, hogy továbbra is problémát jelent az, hogy tagállamonként eltérően kezelik az olyan eseteket, amikor valamelyik
multinacionális cég EU-n kívüli köztisztviselőket próbál
megvesztegetni. Sokszor pedig a közbeszerzési szabályok
sem elég szigorúak.
(Forrás: EP)
| 2011. okt | 21
SPORTPÁLYA KARBANTARTÁS
füves pálya, mûfüves pálya, salakos pálya
TORO Reelmaster 5210 hengerkéses fûnyírógép
TORO professzionális fûnyírógépekkel és berendezésekkel
a sportpálya karbantartás minden feladata elvégezhetô:
• fûnyírás hengerkéses, tolókaros és önjáró gépekkel,
• fûnyírás körkéses, önjáró gépekkel,
• fûnyírás multifunkcionális gépekkel,
(egyes fûnyírógépek gumihevederrel, fûthetô fülkével,
hómaróval szerelhetôk fel)
• gyepszellôztetés, mélylazítás, tápanyagutánpótlás,
lombeltakarítás, permetezés, szállítás.
Antonio Carraro Rondó multifunkcionális fûnyírótraktor
Az Antonio Carraro multifunkcionális traktorokat 26 – 99 LE közötti
teljesítménykategóriában gyártják. Az erôgépek fülkével és fülke
nélkül, gyûjtôtartállyal és tartály nélkül, alacsony és magas tartályürítéssel is rendelhetôk.
A gépekre számos munkaeszköz csatlakoztatható, melyekkel
egész évben kihasználható „all in 1” berendezéseket kapunk:
gyepszellôztetô, tápanyagutánpótló, permetezô, filcréteg eltávolító, lombfelszívó, hómaró, hóseprô, hótolólap, locsoló berendezés,
seprôadapter.
Gianni Ferrari PG multifunkcionális gép
A Gianni Ferrari gyûjtôtartályos fûnyírógépek alacsony és magas
tartályürítéssel, 96 – 150 cm munkaszélességû fûnyíróasztalokkal,
16 – 36 LE közötti teljesítménykategóriában, akár 1100 l térfogatú
gyûjtôtartállyal készülnek.
A sportpálya karbantartásához az alapgépekre a következô
munkaeszközök csatlakoztathatók: mulcsasztal, szárzúzó,
gyepszellôztetô, seprôadapter, víztartály szórófejjel, lombszívó,
hótolólap, hómaró, hóeke, fülke; mûfüves pálya karbantartásához:
kefe, seprôadapter szûrôvel.
Redexim Verti Top pályatisztító gép
A Redexim cég mûfüves pályák fenntartásához gyárt speciális munkaeszközöket, amelyekrôl hazánkban az Agrolánc Kft-tôl kaphat
részletes tájékoztatást: Verti Top és Verti Air pályatisztítók, Verti
Groom seprô és lazító munkaeszközök, Verti Rake rugós szárú gereblyék, Verti Spray gyomirtószert kijuttató berendezés, Verti Clean
pálya- és granulátum tisztítók, X-Treme Clean kefés pályatisztító,
Verti Broom seprôegység, Rink granulátum kijuttató berendezés,
Eliminator granulátum felszedô berendezés.
A TORO multinacionális vállalat professzionális sportpálya karbantartó fûnyíróinak és munkaeszközeinek, az Antonio Carraro Részvénytársaság gépeinek, a Gianni Ferrari cég gyûjtôtartályos, sportpálya fenntartó gépeinek és a Redexim cég mûfüves pályák munkaeszközeinek
márkaképviseletét Magyarországon az AGROLÁNC Kft. biztosítja.
Forgalmazott termékeinkhez teljeskörû alkatrészellátást és szervizszolgáltatást garantálunk.
| 2011. okt | 23
2151 Fót, Jedlik Ányos utca 1. | tel./fax: 06 27 539 640 | [email protected] | www.agrolanc.hu | www.torofunyirok.hu
www.gazdasagosauto.hu
0 –24
Az új Volkswagen Crafter
legfontosabb adata.
7.2 l/100 km*
giával
BlueMotion technoló
Volkswagen megbízhatóság és gazdaságos üzemmód a biztos célba érésért.
Sosem pihen, hogy Ön többet pihenhessen. Nyugodtan indulhat hosszú utakra, az új Volkswagen Crafter kivételes üzembiztosságával és gazdaságos működésével elkerülheti a felesleges megállók beiktatását. Megdöbbentően alacsony üzemanyagfogyasztási, károsanyag-kibocsátási értékei, indulóára, valamint a 4 év garancia (250 000 km-ig), amihez most
egyes modellekhez akcióban 4 év karbantartást ajándékba adunk, nem engedik meg, hogy egy szállítmányozó mást válasszon.
• 3 999 000 Ft + áfa indulóár. Bruttó: 4 998 750 Ft
• Akár 7.2 l/100 km vegyes átlagfogyasztás
• Megnövelt, akár 2.8 t max. hasznos teherbírás
• Akár 17 m3 raktér
• 2 féle tengelytáv, 3 féle tetőmagasság
• Megújult BiTurbo dízelmotor-paletta
• CarePort operatív lízingprogram – mert megéri átgondolni
A www.gazdasagosauto.hu oldalon, valamint márkakereskedéseinkben még több részletet megtudhat – várjuk!
*A Crafter 2.0 BiTDI 163 LE BlueMotion Technologies modell vegyes átlagfogyasztása. A fenti ár a Crafter RT 2.0 TDI 109 LE BMT modellre érvényes.
Az áfát az arra jogosultak visszaigényelhetik. Az akció a készlet erejéig vagy 2011.12.31-ig tart. Részletekért keresse márkakereskedéseinket. A képen látható autó illusztráció.

Similar documents

Turai Hírlap - 2005. januári szám

Turai Hírlap - 2005. januári szám mérése, egyéb megoldási lehetõségrõl pedig csak a Víziközmû taggyûlése dönthet. Mint azt hangsúlyozta, a vízvédelmi költségek nem elemei a részvénytársaság költségvetésének, így az aszódi szennyvíz...

More information