Önizleme - Plasti-Med

Comments

Transcription

Önizleme - Plasti-Med
İÇİNDEKİLER / INDEX
Aspiration Bags and System Properties
Aspirasyon Torbaları ve Sistem Özellikleri
2
Aspiration Bags
Aspirasyon Torbaları
4
Canisters
Kanisterler
5
Accessories
Aksesuarlar
6
Mobile Trolleys
Mobil Arabalar
12
Trolley Setup Manual
Mobil Araba Kullanım Kılavuzu
14
Metal Hanger Setup Manual
Metal Askılı Kullanım Kılavuzu
21
Wall Mount Setup Manual
Duvara Montaj Kurulum Kılavuzu
22
Aluminium Mounted Setup Manual
Aluminyum Askılı Kurulum Kılavuzu
23
Plastic Rail Mounted Setup Manual
Plastik Raya Monte Kurulum Kılavuzu
24
Yankauer Suction Set
Yankauer Aspirasyon Set
25
Wound Drainage Set
Yara Drenaj Seti
26
Plasti-med
“supporting healthy life”
1
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Aspiration Bags and System Properties
Aspirasyon Torbaları ve Sistem Özellikleri
S‹STEM‹N AVANTAJLARI
• Aspirasyon torbaları, hastane ortamından kaynaklanan olası enfeksiyonlardan korunma avantajı sağlar.
• Kullanıcı personel ve ekibinin çalışmalarında kolaylık ve pratik uygulama sağlar.
• Bağlantı şekli ve montajı kolaydır.
• Torba dolduğunda değişimi kolaydır ve zaman almaz.
• Sıçrama ve dökülme risklerini ortadan kaldırır.
• Hastane hijyeninin korunmasına yardımcı olur.
• Kontrollu tıbbi atık imhası yönünden avantaj sağlar.
• Kapalı sistem olması dolayısıyla servislere koku yayılmasını önler.
• Ameliyathanelerde anestezi ve operasyon ekibi aynı anda kolayca kullanabilir.
• Genel olarak vakum kaynağı bağlantısı olan benzer sıvı aspirasyon işlemlerinde kullanılabilir.
ASP‹RASYON TORBASI ÖZELL‹KLER‹
• Hasta ile temas etmemektedir.
• Torba materyali ve kapak sistemi dayan›kl› plastikten üretilmiştir.
• 1200, 1500, 2000 ve 3000 ml. kapasitelidir.
• Torbalar esnek yapıda olup taban düzlem yapılıdır.
• Hasta portunun emiş ucunda geri akışı önleyen anti-reflü valf mevcuttur.
• Vakum emiş ucunda bakteri ve virüs geçişini engelleyen ve torba dolunca emişi durduran özel filtre mevcuttur.
• ‹şlem bitiminde tüm portları kapatan kapak sistemi mevcuttur.
• Hastadan emiş yapabilmek için 1,8 m hasta hortumu mevcuttur.
• Hasta ile torba arasında bağlantı sağlanabilmesi için uygun standartlarda 2 adet rakor ve 1 adet parmak kontrollu çam ağacı
konnektörü vardır.
• Aspirasyon Torbası atroskopi, endoskopi vb. uygulamalarda alınan kemik ve doku örnekleri gibi katı numunelerin muhafaza
edilmesini sağlayan geniş numune portuna sahiptir.
‹LAVE KATKI MALZEMELER‹
• Jelleştirici
: Torba içine alınan sıvıyı jelleştirerek katılaşmasını sağlar.
• Köpük Önleyici : Torba içine çekilen sıvının köpüklenmemesini sağlar.
• Dezenfektan
: Torba içine çekilen sıvının dezenfeksiyonunu sağlar.
Katk› maddeleri opsiyoneldir.
KAN‹STER ÖZELL‹KLER‹
• 1500 ml, 2000 ml ve 3000 ml olarak üç çeşit kanister mevcuttur.
• Kanister PC (Polikarbonat) malzemeden yapıldığı için beklenmeyen darbelere dayanıklıdır.
• 121 ºC´ye kadar otoklav edilebilir.
• Kanister üzerinde açma-kapama (on-off) vanası mevcuttur.
• Merkezi vakum sisteminde veya seyyar aspirator cihazlarına monte edilebilir.
• Duvara veya raya monte edilebilir.
BAĞLANTI ÖZELL‹KLER‹
• Ameliyathanelere mobil taşıyıcı istemle 1x2 kanister veya 2x2 kanister bağlantısı yapılabilir.
• Mobil arabalarda en az 2 kanister aynı anda kullanılabilecek şekilde bağlantı yapılır.
• ‹kili sistemde 1 kanister ameliyat ekibi için diğeri anestezi ekibi için kullanılabilir.
• 4’lü sistem parelel bağlantıda tüm kanisterler aktif durumda tutulur.
• Tandem (seri) bağlantı yapılabilir.
• Yoğun bakım ve servislerde duvara veya hastanenin gösterebileceği bir sistem üzerine montaj edilebilir.
• Mobil arabalı sistemlerde merkez vakum sistemi ile kanister arasına 2,5-4 m silikon hortum ile bağlantı
yapılır. Özel durumlarda ihtiyaca göre çözüm sağlanır.
• Duvara montaj durumunda 1-1,8 m silikon hortum kullanılır.
Plasti-med
“supporting healthy life”
2
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Aspiration Bags and System Properties
Aspirasyon Torbaları ve Sistem Özellikleri
SYSTEM ADVANTAGES
• Suction Liners provides the protection from possible infections, which causes from hospital ambience.
• During working of user personel and crew, provides easy and practical application.
• It has easy connection and assembly.
• When it fills, it’s easy to change.
• It removes spillage and springing risks.
• It helps to protection of hospital hygiene.
• It provides advantage to destroy controlled medical waste.
• Due to its closed system, it prevents the spread of odor to the other departments.
• Both operation and anaesthesia crews can use it during the surgical operation.
• Generally it can be use similar liquid suction processes which has vacuum sources.
SUCTION LINER SPECIFICATIONS
• No contact with patient.
• Raw material and cover system are made of durable plastic.
• It’s capacity is optional and 1200, 1500, 2000, 3000 ml.
• Liners are flexible and sole part is flat shaped.
• Suction end of patient port has anti-reflux valf, which prevents the back flow.
• It has a special filter in vacuum suction end, which prevents the transition of bacterial and virus and stop the suction when
liner filled.
• It has a cover system, which closes all the ports at the end of the process.
• It includes 1,8 m patient suction tube for suction process from the patient.
• It contains 2 pieces rubber plastic 1 piece kapkon connector for provide the connection between patient and vacuum
source.
• Aspiration Bag has wide sample port, which provides the protection of solid samples received similar bone and tissue
samples from arthroscopy, endoscopy etc applications.
ADDITIONAL MATERIALS
• Gelling : It provides the solidification of liner contained liquid by gelling.
• Antifoam : It prevents the foaming of suctioned liquid.
• Disinfectant: It provides the disinfection of suctioned liquid.
Additives are optional.
CANISTER SPECIFICATIONS
• It has three kinds of canisters, which capacities are 1500 ml, 2000 ml, 3000 ml .
• Canister is policarbonat material durable for unexpected impact.
• It can be autoclavable up to 121 celcius degree.
• For easy bag handling, vacuum switch (on-off) valve is available on canister.
• It can be adapt for central vacuum system and portable suction devices easily.
• It can be adapt to wall and rail.
CONNECTION SPECIFICATIONS
• It can be connect with mobile carriage system and can be make 1x2 or 2x2 canister connection in surgery operation rooms.
• Connection done, at least 2 canister can be usable in same time on mobile carrier.
• In double system, 1 canister can be used for surgery operation team, another one can be used for anaesthesia team.
• During the parallel connection of 4 canister, all the canister stay in active position.
• Canisters can be connected as serial.
• During Intensive Care Units and services, it can be adapt to walls and on any system.
• During the use of Mobile Carriage Systems, connection can be made by 2,5 m-4 m slicon tubes between central vacuum
system and canister. In special cases, solution provides according to inquries.
• In case of montage to the wall, it uses 1-1,8 m slicone tubes.
Plasti-med
“supporting healthy life”
3
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Aspiration Bags
Aspirasyon Torbaları
2
1
4
3
NO
CODE / KOD
DESCRIPTION / AÇIKLAMA
1
160 207
SUCTION BAG 1200 ml
ASP‹RASYON TORBASI 1200 ml
2
160 202
SUCTION BAG 1500 ml
ASP‹RASYON TORBASI 1500 ml
3
160 203
SUCTION BAG 2000 ml
ASP‹RASYON TORBASI 2000 ml
4
160 201
SUCTION BAG 3000 ml
ASP‹RASYON TORBASI 3000 ml
* ASPIRATION BAG CAP SHAPES
MAY BE DIFFERENT / ASP‹RASYON
TORBASI KAPAK ŞEK‹LLER‹
DEĞ‹Ş‹KL‹K ARZ EDEB‹L‹R
Plasti-med
“supporting healthy life”
4
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Canisters / Kanisterler
1
2
3
NO
CODE / KOD
1
160 211
SUCTION CANISTER 1500 ml
ASP‹RASYON TORBASI KAN‹STER‹ 1500 ml
2
160 212
SUCTION CANISTER 2000 ml
ASP‹RASYON TORBASI KAN‹STER‹ 2000 ml
3
160 213
SUCTION CANISTER 3000 ml
ASP‹RASYON TORBASI KAN‹STER‹ 3000 ml
DESCRIPTION / AÇIKLAMA
Plasti-med
“supporting healthy life”
5
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Accessories / Aksesuarlar
3
2
1
4
NO
CODE / KOD
1
160 271
2
160 213 01
PLASTIC RAIL CLAMP
PLAST‹K ASKI KELEPÇES‹
3
160 213 05
MOBILE TROLEY PLASTIC SUPPORT RING (with 4 canisters)
MOB‹L ARABA PLAST‹K ASKI KELEPÇES‹ (4 kanisterli)
4
160 261
METAL WALL SUSPENSION OF 3 L - CANISTER
DUVAR ASKI S‹STEM‹ METAL 3 L - KAN‹STER
5
160 265
METAL WALL SUSPENSION OF 2 L - CANISTER
DUVAR ASKI S‹STEM‹ METAL 2 L - KAN‹STER
6
160 263
METAL WALL SUSPENSION OF 1.5 L - CANISTER
DUVAR ASKI S‹STEM‹ METAL 1.5 L - KAN‹STER
DESCRIPTION / AÇIKLAMA
ALUMINIUM CLAMP BRACKET
ALÜM‹NYUM D‹RSEK KELEPÇES‹
5
6
Plasti-med
“supporting healthy life”
6
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Accessories / Aksesuarlar
1
2
NO
CODE / KOD
DESCRIPTION / AÇIKLAMA
1
160 213 04
SUPPORT RING WITH RAIL MOUNTED BRACKET
PLAST‹K ASKI KELEPÇES‹ - RAYA MONTE
2
160 213 02
SUPPORT RING WITH RAIL MOUNTED BRACKET
PLAST‹K ASKI KELEPÇES‹ - DUVARA MONTE
3
160 213 03
PLASTIC RAIL BRACKET
PLAST‹K RAY APARATI
4
160 216 03 1
PLASTIC RAIL BRACKET - FRONT PART
PLAST‹K RAY APARATI - ÖN PARÇA
4
3
Plasti-med
“supporting healthy life”
7
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Accessories / Aksesuarlar
1
2
3
4
5
6
7
8
NO
CODE / KOD
1
A AST 036
SILICONE TUBE
S‹L‹KON HORTUM
2
160 221
SYSTEM FILTER
S‹STEM F‹LTRES‹
3
160 231 02
VACUUM TUBE (PVC)
VAKUM HORTUMU (PVC)
4
160 231 05
TANDEM CONNECTION TUBE
TANDEM HORTUMU
5
A AST 074
VACUUM TUBE (SILICONE)
VAKUM HORTUMU (S‹L‹KON)
6
160 210 01
GELLING POWDER IN WATER SOLUBLE BAG (30 gr)
SIVIDA ÇÖZÜNEN POŞETTE JELLEŞT‹R‹C‹ (30 gr)
7
160 210 02
GELLING POWDER IN WATER SOLUBLE BAG (20 gr)
SIVIDA ÇÖZÜNEN POŞETTE JELLEŞT‹R‹C‹ (20 gr)
8
160 210 03
GELLING POWDER IN WATER SOLUBLE BAG (15 gr)
SIVIDA ÇÖZÜNEN POŞETTE JELLEŞT‹R‹C‹ (15 gr)
Plasti-med
“supporting healthy life”
8
DESCRIPTION / AÇIKLAMA
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Accessories / Aksesuarlar
1
2
3
4
NO
CODE / KOD
1
160 323
SUCTION BAG TUBE 1.8 M
ASP‹RATÖR HORTUMU 1.8 M
2
160 322
SUCTION BAG TUBE 1.8m WITH KAPKON CONNECTOR
ASP‹RATÖR TORBASI HORTUMU 1.8m KAPKON KONNEKTÖRLÜ
3
160 404
KAPKON CONNECTOR
KAPKON KONNEKTÖR
4
160 201 02 5
ELBOW CONNECTOR
D‹RSEK KONNEKTÖR
5
A AST 081
VACUUM CONTROL CONNECTOR - ADULT
VAKUM KONTROL KONNEKTÖR YET‹ŞK‹N
6
A AST 082
VACUUM CONTROL CONNECTOR - PEDIATRIC
VAKUM KONTROL KONNEKTÖR ÇOCUK
DESCRIPTION / AÇIKLAMA
6
5
Plasti-med
“supporting healthy life”
9
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Accessories / Aksesuarlar
1
2
3
NO
CODE / KOD
1
A AST 079
GAS PROBE
GAZ PROBU
2
A AST 077
VACUUM REGULATOR
VAKUM REGULATÖRÜ
3
A AST 078
TURBO VACUUM REGULATOR
TURBO VAKUM REGULATÖRÜ
4
A AST 034
VACUUM DISTRIBUTOR OF TROLLEY (2 CANISTERS)
MOB‹L ARABA VAKUM DAĞITICI (2 KAN‹STER)
5
A AST 035
VACUUM DISTRIBUTOR OF TROLLEY (4 CANISTERS)
MOB‹L ARABA VAKUM DAĞITICI (4 KAN‹STER)
DESCRIPTION / AÇIKLAMA
4
5
Plasti-med
“supporting healthy life”
10
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Accessories / Aksesuarlar
1
2
NO
CODE / KOD
1
A AST 020
{T} CONNECTOR OF SUCTION BAG CARRIER
ASP‹RASYON TORBASI “ARABA -T- BAĞLANTI”
2
A AST 080
INTENSIVE CARE BASKET
YOĞUN BAKIM SEPET‹
3
A AST 027
SONDA CAP
SONDA KABI
DESCRIPTION / AÇIKLAMA
3
Plasti-med
“supporting healthy life”
11
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Mobile Trolleys / Mobil Arabalar
1
2
3
NO
CODE / KOD
1
162 234
SUCTION BAG FOUR CANISTER WITH TROLLEY - 1,5 LT
ASP‹RASYON TORBASI 4’LÜ KAN‹STER ARABASI -1,5 LT
2
162 236
SUCTION BAG FOUR CANISTER WITH TROLLEY -2 LT
ASP‹RASYON TORBASI 4’LÜ KAN‹STER ARABASI -2LT
2
162 232
SUCTION BAG FOUR CANISTER WITH TROLLEY 3 -LT
ASP‹RASYON TORBASI 4’LÜ KAN‹STER ARABASI 3 -LT
Plasti-med
“supporting healthy life”
12
DESCRIPTION / AÇIKLAMA
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Mobile Trolleys / Mobil Arabalar
2
1
3
NO
CODE / KOD
1
162 233
SUCTION BAG TWO CANISTER WITH TROLLEY -1,5 LT
ASP‹RASYON TORBASI 2’L‹ KAN‹STER ARABASI -1,5 LT
2
162 235
SUCTION BAG TWO CANISTER WITH TROLLEY -2 LT
ASP‹RASYON TORBASI 2’L‹ KAN‹STER ARABASI -2LT
2
162 231
SUCTION BAG TWO CANISTER WITH TROLLEY -3 LT
ASP‹RASYON TORBASI 2’L‹ KAN‹STER ARABASI -3 LT
DESCRIPTION / AÇIKLAMA
Plasti-med
“supporting healthy life”
13
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Trolley Setup Manual
Mobil Araba Kurulum Kılavuzu
5
2
MON. SEQ.
NUMBER
MONTAJ S.
NO
PARÇA
NO
PART
NUM.
REF. NUMBER
REFERANS NO
PART NAME
PARÇA ADI
QUANTITY
M‹KTAR
1
1
160 213 14
Mobile Trolley Plastic Carrier
Mobil Araba Plastik Taşıyıcı
1
2
2
A AST 076
Mobile Trolley Profile Body
Mobil Araba Profil Gövde
1
3
3
A AST 084
Washer
Pul
1
4
4
A AST 085
Bolt
Civata
1
5
5
A AST 035
Vacuum Distribution of Mobile Trolley
Mobil Araba Vakum Dağıtıcı
1
1
3
4
MON. SEQ.
NUMBER
MONTAJ S. NO
PARÇA
NO
PART
NUM.
REF. NUMBER
REFERANS NO
PART NAME
PARÇA ADI
QUANTITY
M‹KTAR
1
1
160 213 14
Mobile Trolley Plastic Carrier
Mobil Araba Plastik Taşıyıcı
1
2
6
160 213 15
Plastic Canister Support Part of Mobile Trolley
Mobil Araba Plastik Kanister Destek Parçası
4
3
7
160 213 05
Plastic Rail Clamp of Mobile Trolley
Mobil Araba Plastik Askı Kelepçesi
4
Plasti-med
“supporting healthy life”
14
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Trolley Setup Manual
Mobil Araba Kurulum Kılavuzu
MON. SEQ.
NUMBER
MONTAJ S. NO
PARÇA
NO
PART NUM.
REF. NUMBER
REFERANS NO
PART NAME
PARÇA ADI
QUANTITY
M‹KTAR
1
1
160 213 14
Mobile Trolley Plastic Carrier
Mobil Araba Plastik Taşıyıcı
1
2
8
160 212
Suction Bag Canister
Aspirasyon Torbası Kanisteri
4
Plasti-med
“supporting healthy life”
15
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Trolley Setup Manual
Mobil Araba Kurulum Kılavuzu
MON. SEQ.
NUMBER
MONTAJ S. NO
PARÇA
NO
PART NUM.
REF. NUMBER
REFERANS NO
PART NAME
PARÇA ADI
QUANTITY
M‹KTAR
1
1
160 213 14
Mobile Trolley Plastic Carrier
Mobil Araba Plastik Taşıyıcı
1
2
9
160 203
Suction Bag Canister
Aspirasyon Torbası Kanisteri
4
Plasti-med
“supporting healthy life”
16
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Trolley Setup Manual
Mobil Araba Kurulum Kılavuzu
MON. SEQ.
NUMBER
MONTAJ S. NO
PARÇA
NO
PART NUM.
REF. NUMBER
REFERANS NO
PART NAME
PARÇA ADI
QUANTITY
M‹KTAR
1
1
160 213 14
Mobile Trolley Plastic Carrier
Mobil Araba Plastik Taşıyıcı
1
2
10
A AST 074
Vacuum Tube-Yellow
Vakum Hortumu-Sarı
4
Plasti-med
“supporting healthy life”
17
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Trolley Setup Manual
Mobil Araba Kurulum Kılavuzu
MON. SEQ.
NUMBER
MONTAJ S. NO
PARÇA
NO
PART NUM.
REF. NUMBER
REFERANS NO
PART NAME
PARÇA ADI
QUANTITY
M‹KTAR
1
1
160 213 14
Mobile Trolley Plastic Carrier
Mobil Araba Plastik Taşıyıcı
1
2
11
160 203
Vacuum Tube - Transparent
Vakum Hortumu - Şeffaf
4
Plasti-med
“supporting healthy life”
18
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Trolley Setup Manual
Mobil Araba Kurulum Kılavuzu
MON. SEQ.
NUMBER
MONTAJ S. NO
PARÇA
NO
PART NUM.
REF. NUMBER
REFERANS NO
PART NAME
PARÇA ADI
QUANTITY
M‹KTAR
1
1
160 213 14
Mobile Trolley Plastic Carrier
Mobil Araba Plastik Taşıyıcı
1
2
12
160 201 02 5
Elbow Connector
Dirsek Konnektör
4
3
13
160 322
Suction Bag Tube
Aspirasyon Torbası Hortumu
4
Plasti-med
“supporting healthy life”
19
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Trolley Setup Manual
Mobil Araba Kurulum Kılavuzu
MON. SEQ.
NUMBER
MONTAJ S. NO
PARÇA
NO
PART NUM.
REF. NUMBER
REFERANS NO
PART NAME
PARÇA ADI
QUANTITY
M‹KTAR
1
1
160 213 14
Mobile Trolley Plastic Carrier
Mobil Araba Plastik Taşıyıcı
1
2
14
A AST 036
Central Silicone Vacuum Tube
Merkezi Silikon Vakum Hortumu
4
Plasti-med
“supporting healthy life”
20
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Metal Hanger Setup Manual
Metal Askılı Kurulum Kılavuzu
MON. SEQ.
NUMBER
MONTAJ S. NO
PARÇA
NO
PART NUM.
REF. NUMBER
REFERANS NO
PART NAME
PARÇA ADI
QUANTITY
M‹KTAR
1
15
A AST 048
Dowel
Dübel
2
2
21
A AST 053
Stainless Wall Hanger Plate
Paslanmaz Duvar Askı Sacı
1
3
17
A AST 045
Screw
Vida
2
4
22
A AST 0241
Canister Iron Hanger
Kanister Demir Askı
1
5
8
160 212
Suction Bag Canister
Aspirasyon Torbası Kanisteri
1
6
9
160 203
Suction Bag
Aspirasyon Torbası
1
7
10
A AST 074
Vacuum Tube-Yellow
Vakum Hortumu-Sarı
1
8
11
A AST 086
Vacuum Tube- Transparent
Vakum Hortumu-Şeffaf
1
9
12
160 201 02 5
Elbow Connector
Dirsek Konnektör
1
10
13
160 322
Suction Bag Tube
Aspirasyon Torbası Hortumu
1
Plasti-med
“supporting healthy life”
21
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Wall Mount Setup Manual
Duvara Montaj Kurulum Kılavuzu
MON. SEQ.
NUMBER
MONTAJ S. NO
PARÇA
NO
PART NUM.
REF. NUMBER
REFERANS NO
PART NAME
PARÇA ADI
QUANTITY
M‹KTAR
1
15
A AST 048
Dowel
Dübel
2
2
16
160 213 03 1
Plastik Ray Aparatı Ön Parça
(Plastic Rail Appartus Front Part)
1
3
17
A AST 045
Screw
Vida
2
4
18
160 213 01
Plast ik Askı Kele pçesi
(Plastic Rail Clamp)
1
5
8
160 212
Aspirasyon Torbası Kanisteri
(Suction Bag Canister)
1
6
9
160 203
Suction Bag
Aspirasyon Torbası
1
7
10
A AST 074
Vacuum Tube-Yellow
Vakum Hortumu-Sarı
1
8
11
A AST 086
Vacuum Tube- Transparent
Vakum Hortumu-Şeffaf
1
9
12
160 201 02 5
Elbow Connector
Part Of The Elbow
1
10
13
160 322
Suction Bag Tube
Aspirasyon Torbası Hortumu
1
Plasti-med
“supporting healthy life”
22
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
ALUMINIUM MOUNTED SETUP MANUAL
Aluminyum Askılı Kurulum Kılavuzu
MON. SEQ.
NUMBER
MONTAJ S. NO
PARÇA
NO
PART
NUM.
REF. NUMBER
REFERANS NO
PART NAME
PARÇA ADI
QUANTITY
M‹KTAR
1
20
160 271
Aluminium Rail Mounted
Raya Monte Alüminyum
1
2
18
160 213 01
Plastic rail Clamp
Plastik Askı Kelepçesi
1
3
8
160 212
Suction Bag Canister
Aspirasyon Torbası Kanisteri
1
4
9
160 203
Suction Bag
Aspirasyon Torbası
1
5
10
A AST 074
Vacuum Tube-Yellow
Vakum Hortumu-Sarı
1
6
11
A AST 086
Vacuum Tube-Transparent
Vakum Hortumu-Şeffaf
1
7
12
160 201 02 5
Elbow Connector
Dirsek Konnektör
1
8
13
160 322
Suction Bag Tube
Aspirasyon Torbası Hortumu
1
Plasti-med
“supporting healthy life”
23
SUCTION SYSTEMS / ASPİRASYON SİSTEMLERİ
Plastic Rail Mounted Setup Manual
Plastik Raya Monte Kurulum Kılavuzu
MON. SEQ.
NUMBER
MONTAJ S. NO
PARÇA
NO
PART
NUM.
REF. NUMBER
REFERANS NO
PART NAME
PARÇA ADI
QUANTITY
M‹KTAR
1
23
160 213 03 2
Plastic Rail Apparatus Rear Part
Plastik Ray Aparatı Arka Parça
1
2
16
160 213 03 1
Plastic Rail Apparatus Front Part
Plastik Ray Aparatı Ön Parça
1
3
25
A AST 051
Nut
Somun
2
4
24
A AST 050
Bolt
Civata
2
5
18
160 213 01
Plastic Hanger Clamp
Plastik askı Kelepçesi
1
6
8
160 212
Aspiration Suction Bag Canister
Aspirasyon Torbası Kanisteri
1
7
9
160 203
Aspiration Bag
Aspirasyon Torbası
1
8
10
A AST 074
Vacuum Tube-Yellow
Vakum Hortumu-Sarı
1
9
11
A AST 086
Vacuum Tube-Transparent
Vakum Hortumu-Şeffaf
1
10
12
160 201 02 5
Elbow Connector
Dirsek Konnektör
1
11
13
160 322
Suction Bag Tube
Aspirasyon Torbası Hortumu
1
Plasti-med
“supporting healthy life”
24
DRAINAGE SYSTEMS / DRENAJ SİSTEMLERİ
Yankauer Suction Set / Yankauer Aspirasyon Set
6
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
NO CODE / KOD
DESCRIPTION / AÇIKLAMA
1
160 105
YANKAUER CONNECTION TUBE 2m STERILE
YANKAUER ASP‹RATOR BAĞLANTI HORTUMU 2m STER‹L
2
160 101
YANKAUER SUCTION SET - STANDART TIP/WITH VACUUM CONTROL
YANKAUER ASP‹RASYON SET‹ - STANDART UÇLU VAKUM KONTRÖLLÜ
3
160 111
YANKAUER SUCTION SET - STANDART TIP/WITHOUT VACUUM CONTROL
YANKAUER ASP‹RASYON SET‹ - STANDART UÇLU VAKUM KONTRÖLSÜZ
4
160 102
YANKAUER SUCTION SET - SUMP TIP/WITH VACUUM CONTROL
YANKAUER ASP‹RASYON SET‹ - SUMP UÇLU VAKUM KONTRÖLLÜ
5
160 112
YANKAUER SUCTION SET - SUMP TIP/WITHOUT VACUUM CONTROL
YANKAUER ASP‹RASYON SET‹ - SUMP UÇLU VAKUM KONTRÖLSÜZ
6
160 151
YANKAUER SUCTION SET - STANDART TIP/WITH VACUUM CONTROL SP
YANKAUER ASP‹RASYON SET‹ - STANDART UÇLU VAKUM KONTRÖLLÜ TEK PARÇA
7
160 161
YANKAUER SUCTION SET - STANDART TIP/WITHOUT VACUUM CONTROL SP
YANKAUER ASP‹RASYON SET‹ - STANDART UÇLU VAKUM KONTRÖLSÜZ TEK PARÇA
8
160 152
YANKAUER SUCTION SET - SUMP TIP/WITH VACUUM CONTROL
YANKAUER ASP‹RASYON SET‹ - SUMP UÇLU VAKUM KONTRÖLLÜ
9
160 162
YANKAUER SUCTION SET - SUMP TIP/WITHOUT VACUUM CONTROL
YANKAUER ASP‹RASYON SET‹ - SUMP UÇLU VAKUM KONTRÖLSÜZ
10
160 172
YANKAUER SUCTION SET - SLIM TIP/WITH VACUUM CONTROL SP
YANKAUER ASP‹RASYON SET‹ - ‹NCE UÇLU VAKUM KONTRÖLLÜ TEK PARÇA
11
160 171
YANKAUER SUCTION SET - SLIM TIP/WITHOUT VACUUM CONTROL SP
YANKAUER ASP‹RASYON SET‹ - ‹NCE UÇLU VAKUM KONTRÖLSÜZ TEK PARÇA
Plasti-med
“supporting healthy life”
25
DRAINAGE SYSTEMS / DRENAJ SİSTEMLERİ
Wound Drainage Set / Yara Drenaj Seti
Mini 25 cc
Tek Trokar
Single Trocar
200 cc
Tek Trokar
Single Trocar
Çift Trokar
Double Trocar
400 cc
Tek Trokar
Single Trocar
Çift Trokar
Double Trocar
Tip/Type
Ref No
Tip/Type
Ref No
Ref No
Tip/Type
Ref No
Ref No
6 ch
103 406
8 ch
103 208
103 308
8 ch
103 008
103 108
8 ch
103 408
10 ch
103 210
103 310
10 ch
103 010
103 110
12 ch
103 212
103 312
12 ch
103 012
103 112
14 ch
103 214
103 314
14 ch
103 014
103 114
16 ch
103 216
103 316
16 ch
103 016
103 116
18 ch
103 218
103 318
18 ch
103 018
103 118
Plasti-med
“supporting healthy life”
26
DRAINAGE SYSTEMS / DRENAJ SİSTEMLERİ
Wound Drainage Set / Yara Drenaj Seti
CODE / KOD
DESCRIPTION / AÇIKLAMA
103 701
WOUND DRAINAGE RESERVOIR SILICONE / 200cc
YARA DRENAJ REZARVUARI S‹L‹KON / 200cc
103 703
WOUND DRAINAGE RESERVOIR SILICONE / 400cc
YARA DRENAJ REZARVUARI S‹L‹KON / 400cc
103 704
WOUND DRAINAGE RESERVOIR PVC / 200cc
YARA DRENAJ REZARVUARI PVC / 200cc
103 702
WOUND DRAINAGE RESERVOIR PVC / 400cc
YARA DRENAJ REZARVUARI PVC / 400cc
Plasti-med
“supporting healthy life”
27
DRAINAGE SYSTEMS / DRENAJ SİSTEMLERİ
Wound Drainage Set / Yara Drenaj Seti
Flat Drain (Silicone)
Flat Dren (Silikon)
Tip/Type
Ref No
5 ch
103 705
7 ch
103 707
10 ch
103 710
13 ch
103 713
Silicone Round Drain
Silikon Round Dren
Soft Drain With Drainage Bag (Silicone)
Drenaj Torbalı Yumuşak Dren (Silikon)
Tip/Type
Ref No
12 ch
103 812
14 ch
103 814
15 ch
103 815
16 ch
103 816
18 ch
103 818
20 ch
103 820
21 ch
103 821
22 ch
103 822
24 ch
103 824
26 ch
103 826
27 ch
103 827
28 ch
103 828
30 ch
103 830
Tip/Type
Ref No
15 ch
103 715
18 ch
103 718
21 ch
103 721
22 ch
103 722
24 ch
103 724
27 ch
103 727
30 ch
103 730
Soft Drain With Drainage Bag (PVC)
Drenaj Torbalı Yumuşak Dren (PVC)
Plasti-med
“supporting healthy life”
28
Tip/Type
Ref No
10 ch
101 010
12 ch
101 012
14 ch
101 014
15 ch
101 015
16 ch
101 016
18 ch
101 018
20 ch
101 020
21 ch
101 021
22 ch
101 022
24 ch
101 024
26 ch
101 026
27 ch
101 027
28 ch
101 028
30 ch
101 030