Haidakhan Aarti - Haidakhandi Samaj (UK)

Comments

Transcription

Haidakhan Aarti - Haidakhandi Samaj (UK)
Morning:
Father Arti
Evening:
Mother Arti
Morning:
Mother Arti
Jay Ganesh jay Ganesh jay Ganesh deva
Mata teri parvati pita mahadeva
Ek dant dayavant
Char bhuja dhari
Mathe pher sindur sohe
Muse ki sawari
Jay Ganesh jay Ganesh jay Ganesh deva …
Pan chadhe phul chadhe
Aur chadhe meva
Ladduan ka bhog lage
Sant kare seva
Jay Ganesh jay Ganesh jay Ganesh deva …
Andhan ko ankh
det Kodhin ko kaya
Bhajan ko putra det
Nirdhan ko maya
Jay Ganesh jay Ganesh jay Ganesh deva …
Vighne harane mangala karane
Puhan puhan prakash
Nama le Ganesh ka
Siddha ojata kaja
Jay Ganesh jay Ganesh jay Ganesh deva …
Scanned from the September 2005 edition of the Haidakhandi Samaj
“Haidakhan Arti” book
(Except for Ganesh Ki Arti, taken from “Kirtan Karo” with corrections
from several other sources.)

Similar documents