Proizvodni program Product Overview

Comments

Transcription

Proizvodni program Product Overview
S I G N A L T E C H N I K
Proizvodni program
Product Overview
WERMA.
Poskrbimo, da ste videni in slišani.
WERMA Signaltechnik GmbH je vodilni svetovni proizvajalec optičnih in
akustičnih signalnih naprav. Podjetje iz jugozahodne Nemčije vodi
tehnološko in z inovacijami usmerjenimi v prihodnost.
Ime WERMA pomeni najvišjo kakovost, odličen servis in svetovno
prisotnost.
Naše signalne naprave varujejo delovno okolje, izboljšujejo učinkovitost
strojev in naprav v proizvodnih objektih ter v gradbeništvu.
Široka ponudba z več kot 3500 proizvodi signalnih naprav, omogoča
rešitve najrazličnejših primerov uporabe.
Vsebina
Contents
Signalni stolpiči
Signal Towers
Optične signalne naprave - vgradne svetilke
Optical Signal Devices • Installation Beacons
4
12
Prepustite se doživetju mednarodno priznane Wermine raznolikosti.
WERMA.
We make sure you’re seen and heard.
WERMA Signaltechnik is one of the world's leading companies for optical
and audible signal devices. The international company located in South
West Germany sets the tone technologically with its many state-of-the-art
innovations. The WERMA brand is known for the highest quality, excellent
service and also stands for internationality and a global market presence.
Optične signalne naprave - samostoječe svetilke 16
Optical Signal Devices • Free-Standing Beacons
Optično - zvočne signalne naprave
Optical-Audible Signal Devices
26
Zvočno - signalne naprave
Audible Signal Devices
32
Ex signalne naprave
Ex Signal Devices
42
Splošne informacije
General Information
45
Our signal devices make working environments safe and processes
efficient – on machines, in factory halls or in the building services
industry. With a broad line of over 3,500 products, WERMA offers
solutions for an extremely wide range of signalling applications.
Experience the internationally-proven diversity of WERMA.
2
www.werma.com
www.werma.com
3
Modularni sistem
signalnih stolpičev s
Ø 70 mm
WIN - brezžično
informacijsko omrežje
WIN – Wireless
Information Network
Modular Signal Tower
System Ø 70 mm
KombiSIGN s funkcijo
zrcaljenja
KombiSIGN reflect
10
20
30
Ø 70 mm
Signalni stolpiči • modularni
Signal Towers • modular
Signalni stolpiči • modularni
Signal Towers • modular
KombiSIGN 71
Možnost individualnega
izbora barv
Possibility of customer
specific coloured coatings
GSM oddajnik
GSM Transmitter
Element
AndonControl
AndonControl
Optični signalni elementi
Optical Signal Elements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(LED) stalna svetilka
(LED) bliskavica
LED stalna svetilka - zelo svetla
LED EVS element
LED utripajoča svetilka
LED vrtljiva svetilka
(LED) Permanent Light
(LED) Flashing Light
LED Permanent Light ultrabright
LED EVS Element
LED Blinking Light
LED Rotating Light
Zvočni signalni elementi
Audible Signal Elements
• Piskač
• Sirena
• Govorni element
• Buzzer Element
• Siren Element
• Vocal Element
Priključni set
Connection Set
Priključni element
z USB vmesnikom
Terminal Element
with USB Interface
4
Dodatna oprema
Accessories
• Dodatki za različne montaže: za
talno, cevno, kotno in z eno luknjo
• Žarnice, LED sijalke
• Napisne tablice in folije
• Mounting for Base, Tube,
Bracket, Single Hole Mounting
• Bulbs, LED Bulbs
• Indication Board, Info transparencies
www.werma.com
AS vmesnik
AS-Interface Element
www.werma.com
5
Modularni sistem
signalnih stolpičev s
Ø 70 mm
WIN - brezžično
informacijsko omrežje
WIN – Wireless
Information Network
Modular Signal Tower
System Ø 70 mm
KombiSIGN s funkcijo
zrcaljenja
KombiSIGN reflect
10
20
30
Ø 70 mm
Signalni stolpiči • modularni
Signal Towers • modular
Signalni stolpiči • modularni
Signal Towers • modular
KombiSIGN 70
Možnost individualnega
izbora barv
Possibility of customer
specific coloured coatings
GSM oddajnik
GSM Transmitter
Element
AndonControl
AndonControl
Optični signalni elementi
Optical Signal Elements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(LED) stalna svetilka
(LED) bliskavica
LED stalna svetilka - zelo svetla
LED EVS element
LED utripajoča svetilka
LED vrtljiva svetilka
(LED) Permanent Light
(LED) Flashing Light
LED Permanent Light ultrabright
LED EVS Element
LED Blinking Light
LED Rotating Light
Zvočni signalni elementi
Audible Signal Elements
• Piskač
• Sirena
• Govorni element
• Buzzer Element
• Siren Element
• Vocal Element
Priključni set
Connection Set
AS vmesnik
AS-Interface Element
6
Dodatna oprema
Accessories
• Dodatki za različne montaže: za
talno, cevno, kotno in z eno luknjo
• Žarnice, LED sijalke
• Napisne tablice in folije
• Mounting for Base, Tube,
Bracket, Single Hole Mounting
• Bulbs, LED Bulbs
• Indication Board, Info transparencies
www.werma.com
www.werma.com
7
697
Modularni sistem
signalnih stolpičev s
Ø 50 mm
LED signalni stolpič
KOMPAKT 71
LED Signal Tower
KOMPAKT 71
Modular Signal Tower
System Ø 50 mm
10
IP65
20
30
Ø 70 mm
Na voljo tudi z/s/Also available with
USB vmesnik
USB Interface
10
20
Signalni stolpiči • konfigurirani
Signal Towers • pre-assembled
Signalni stolpiči • modularni
Signal Towers • modular
KombiSIGN 50
30
Ø 50 mm
693
LED signalni stolpič
KOMPAKT 36
LED Signal Tower
KOMPAKT 36
Optični signalni elementi
Optical Signal Elements
• (LED) stalna svetilka
• LED bliskavica
• LED utripajoča svetilka
• (LED) Permanent Light
• LED Flashing Light
• LED Blinking Light
Zvočni signalni elementi
Audible Signal Elements
• Piskač
• Buzzer Element
Dodatna oprema
Accessories
• Dodatki za različne montaže: za
talno, cevno, kotno in z eno luknjo
• Žarnice, LED sijalke
• Napisne tablice in folije
• Mounting for Base, Tube,
Bracket, Single Hole Mounting
• Bulbs, LED Bulbs
• Indication Board
10
IP65
Glej stran 42
See page 42
LED signalni stolpič
KOMPAKT 36 v
metalni izvedbi
LED Signal Tower
KOMPAKT 36
in silver finish
10
IP65
AS-Interface Element
www.werma.com
30
693
AS vmesnik
8
20
Ø 36 mm
www.werma.com
20
30
Ø 36 mm
9
690
LED signalni stolpič
deSIGN 42
LED signalni stolpič
VarioSIGN
LED Signal Tower
deSIGN 42
LED Signal Tower
VarioSIGN
10
IP65
20
10
30
IP65
Ø 42 mm
691
20
30
62x220x90
85 dB
Signalni stolpiči • konfigurirani
Signal Towers • pre-assembled
Signalni stolpiči • konfigurirani
Signal Towers • pre-assembled
694
695
LED signalni stolpič
FlatSIGN s prozornim
ohišjem
LED signalni stolpič
CleanSIGN
LED Signal Tower
CleanSIGN
LED Signal Tower
FlatSIGN with
transparent housing
IP67/
IP69k
10
IP65
20
30
105x195x48
10
20
30
112x485x125
85 dB
80 dB
691
LED signalni stolpič
FlatSIGN v metalni
izvedbi
LED Signal Tower
FlatSIGN in
Metal Design
10
IP65
20
30
105x195x48
80 dB
Možnost individualnega
izbora barv
Possibility of customer
specific coloured coatings
10
www.werma.com
www.werma.com
11
231
Vgradna LED svetilka
M20
Vgradna LED svetilka
Economy M22
LED Installation Beacon
M20
Economy LED Installation
Beacon M22
10
IP65
20
30
10
IP65
29 x 32
230
20
30
29 x 32
232
Vgradna LED svetilka
Economy M20
Vgradna bliskavica
M22
Economy LED Installation
Beacon M20
Installation Flashing
Beacon M22
10
IP65
20
10
30
IP65
29 x 32
20
30
Optične signalne naprave • vgradne svetilke
Optical Signal Devices • Installation Beacons
Optične signalne naprave • vgradne svetilke
Optical Signal Devices • Installation Beacons
230
1
29 x 32
Ws
206/207/208
231
Vgradna LED svetilka
M22
Vgradna svetilka
M22
LED Installation Beacon
M22
Installation Beacon
M22
208
10
IP65
12
www.werma.com
20
10
30
IP65
29 x 32
20
30
57 x 53 / 69
1
Ws
Možnosti
Variants
• (LED) stalna svetilka
• Bliskavica
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
www.werma.com
13
800/801/802
Vgradna stalna svetilka
M22
Vgradna svetilka
Ø 37 mm (PG 29)
Installation Permanent
Beacon M22
Installation Beacon
Ø 37 mm (PG 29)
802
10
IP65
20
30
10
IP65
57 x 69
239
20
30
1
57 x 31
Ws
Možnosti
Variants
• (LED) stalna svetilka
• Bliskavica
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
815/816/817
Vgradna LED svetilka
239 (večbarvna) M22
Vgradna svetilka
Ø 37 mm (PG 29)
LED Installation Beacon
(Multicolour) M22
Installation Beacon
Ø 37 mm (PG 29)
Optične signalne naprave • vgradne svetilke
Optical Signal Devices • Installation Beacons
Optične signalne naprave • vgradne svetilke
Optical Signal Devices • Installation Beacons
216
817
10
IP65
20
30
50 x 22
5 barv v eni
svetilki
5 colours in
one beacon
239
30
75 x 66
2
Ws
Možnosti
Variants
• (LED) stalna svetilka
• Bliskavica
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
Vgradna LED svetilka
(večbarvna) za
AS - vmesnik M22
LED svetilka (večbarvna)
z USB - vmesnikom
Ø 37 mm (PG 29)
LED Installation Beacon
(Multicolour) for
AS-Interface M22
LED Beacon (Multicolour)
with USB Interface
Ø 37 mm (PG 29)
10
www.werma.com
IP65
20
816
IP65
14
10
20
30
50 x 22
5 barv v eni
svetilki
5 colours in
one beacon
10
IP65
www.werma.com
20
30
75 x 66
Več kot 200.000 barv
v eni svetilki
More than 200,000
colours in one beacon
15
210/211/212
Signalne svetilke za
talno montažo
Signalne svetilke za
talno montažo
Signal Beacon for
Base Mounting
Signal Beacon for
Base Mounting
202
10
IP65
20
30
212
1
58x65,5/81
10
IP65
Ws
20
30
Ws
Možnosti
Variants
Možnosti
Variants
• (LED) stalna svetilka
• Bliskavica
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
• (LED) stalna svetilka
• Bliskavica
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
203/204/205
213/214/215
Signalne svetilke za
kotno montažo
Signalne svetilke za
kotno montažo
Signal Beacon for
Bracket Mounting
Signal Beacon for
Bracket Mounting
205
10
IP65
20
30
215
1
58x91/107
10
IP65
Ws
20
30
1
58x107/123
Ws
Možnosti
Variants
Možnosti
Variants
• (LED) stalna svetilka
• Bliskavica
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
• (LED) stalna svetilka
• Bliskavica
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
209
219
Signalne svetilke za
cevno montažo M25
Signalne svetilke za
cevno montažo M25
Signal Beacon for
Tube Mounting M25
Signal Beacon for
Tube Mounting M25
10
IP65
16
1
58 x 81/97
20
30
58x87/103
1
10
IP65
Ws
20
30
58x103/119
1
Ws
Možnosti
Variants
Možnosti
Variants
• (LED) stalna svetilka
• Bliskavica
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
• (LED) stalna svetilka
• Bliskavica
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
www.werma.com
Optične signalne naprave • samostoječe svetilke
Optical Signal Devices • Free-Standing Beacons
Optične signalne naprave • samostoječe svetilke
Optical Signal Devices • Free-Standing Beacons
200/201/202
www.werma.com
17
853
Signalne svetilke za
talno montažo
LED signalne svetilke
LED Signal Beacon
Signal Beacon for
Base Mounting
222
10
IP65
20
30
1
75 x 79
IP66/
IP67
Ws
10
20
30
85 x 72 x 85
Možnosti
Variants
Možnosti
Variants
• (LED) stalna svetilka
• Bliskavica
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
• LED stalna svetilka
• LED dvojna bliskavica
• LED EVS svetilka
• LED Permanent Beacon
• LED Double Flash Beacon
• LED EVS Beacon
223/224/225
826/827/828
Signalne svetilke za
kotno montažo
Signalne svetilke
Signal Beacon
Signal Beacon for
Bracket Mounting
225
10
IP65
20
30
75 x 105
828
1
10
IP65
Ws
20
30
5
98x137/200
Ws
Možnosti
Variants
Možnosti
Variants
• (LED) stalna svetilka
• Bliskavica
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
• Stalna svetilka
• Utripajoča svetilka
• Bliskavica
• Permanent Beacon
• Blinking Beacon
• Flashing Beacon
806
828
Nadzorovana LED
stalna svetilka
Bliskavica za uporabo
v cestnih predorih
Monitorable LED
Permanent Beacon
Flashing Beacon
for use in road tunnels
10
IP65
18
www.werma.com
Optične signalne naprave • samostoječe svetilke
Optical Signal Devices • Free-Standing Beacons
Optične signalne naprave • samostoječe svetilke
Optical Signal Devices • Free-Standing Beacons
220/221/222
20
30
Construction
testée
10
IP65
70 x 99,5
www.werma.com
20
30
98 x 137
5
Ws
19
Optične signalne naprave • samostoječe svetilke
Optical Signal Devices • Free-Standing Beacons
LED signalne svetilke
Signalne svetilke
LED Signal Beacon
Signal Beacon
10
IP65
Možnosti
Variants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LED stalna / utripajoča svetilka
LED dvojna bliskavica
LED EVS svetilka
LED vrtljiva signalna svetilka
LED stalna / utripajoča / vrtljiva
svetilka (daljinsko krmiljena)
20
30
98x137/200
IP66/
IP67
LED Permanent/Blinking Beacon
LED Double Flash Beacon
LED EVS Beacon
LED Revolving Signal Beacon
LED Permanent/Blinking/Rotating
Beacon with external triggering
826/829
Možnosti
Variants
•
•
•
•
•
•
•
•
Dvojna bliskavica
LED stalna svetilka
LED vrtljiva svetilka
Vrtljiva svetilka z zrcalom
10
15
Ws
Double Flash Beacon
LED Permanent Beacon
LED Rotating Beacon
Rotating Mirror Beacon
Nadzorovana (LED)
stalna svetilka
Vrtljiva svetilka z
zrcalom
Monitored (LED)
Permanent Beacon
Rotating Mirror Beacon
10
IP65
IP65
20
30
20
30
98 x 152
98x137/200
895/897
885
Stalna svetilka / dvojna
bliskavica
Vrtljiva svetilka z
zrcalom z integrirano
gibljivo cevjo
Permanent/Double
Flash Beacon
Rotating Mirror Beacon
with integrated flexible
tube
897
10
IP65
20
30
150 x 168
15
Ws
10
IP54
www.werma.com
30
885
10
20
20
153 x 189
Optične signalne naprave • samostoječe svetilke
Optical Signal Devices • Free-Standing Beacons
839
829
www.werma.com
20
30
98 x 255
21
883/884
Signalne svetilke
Signalne svetilke
Signal Beacon
Signal Beacon
838
10
IP65
20
30
15
142 x 218
10
IP65
Ws
20
30
144 x 218
Možnosti
Variants
Možnosti
Variants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Vrtljiva svetilka z zrcalom
• Vrtljiva signalna svetilka
• Rotating Mirror Beacon
• Revolving Signal Beacon
LED stalna svetilka
LED vrtljiva svetilka
LED dvojna bliskavica
LED EVS svetilka
Dvojna bliskavica
LED Permanent Beacon
LED Rotating Beacon
LED Double Flash Beacon
LED EVS Beacon
Double Flash Beacon
280
880
LED ovirna luč
Vrtljiva svetilka z
zrcalom
LED Obstruction Light
Optične signalne naprave • samostoječe svetilke
Optical Signal Devices • Free-Standing Beacons
Optične signalne naprave • samostoječe svetilke
Optical Signal Devices • Free-Standing Beacons
280/838
Rotating Mirror Beacon
10
IP65
20
30
10
IP54
142 x 218
281
20
30
152 x 215
881
LED ovirna luč
Vrtljiva svetilka z
zrcalom
LED Obstruction Light
Rotating Mirror Beacon
IP66/
IP68
22
www.werma.com
10
20
30
10
IP54
185 x 205
www.werma.com
20
30
150 x 204
23
894
Svetilka / semafor
LED semafor
Beacon/Traffic Light
Beacon
LED Traffic Light
10
IP65
20
30
IP65/
IP69k
150 x 147
10
20
30
Ø 85 mm
894
853
Optične signalne naprave • samostoječe svetilke
Optical Signal Devices • Free-Standing Beacons
Optične signalne naprave • samostoječe svetilke
Optical Signal Devices • Free-Standing Beacons
890
LED svetilka /
LED semafor
LED semafor
LED Traffic Light
LED Beacon/
LED Traffic Light
IP66/
IP67
24
www.werma.com
10
20
30
IP65/
IP69k
85 x 85 x 72
www.werma.com
10
20
30
Ø 85 mm
25
420/421
424/425
Optično - zvočne
kombinacije za
talno montažo
Optično - zvočne
kombinacije s trobljo
za kotno montažo
Optical-Audible
Combination for
Base Mounting
Optical-Audible
Combination for
Bracket Mounting
Optično - zvočne signalne naprave
Optical-Audible Signal Devices
IP65
do/up to
20
30
89 x 101
do/up to
10
105 dB
IP65
421
30
82,5x235x91,5
98 dB
425
1
8
20
Optično - zvočne signalne naprave
Optical-Audible Signal Devices
do/up to
10
1
Ws
Ws
Možnosti
Variants
Možnosti
Variants
• LED - brnač kombinacija
• Kombinacija LED / sirena z
več toni
• Bliskavica - brnač kombinacija
• Kombinacija bliskavica / sirena
z več toni
• LED/Buzzer Combination
• LED/Multi-Tone Sounder
Combination
• Flash/Buzzer Combination
• Flash/Multi-Tone Sounder
Combination
• LED / troblja kombinacija
• Bliskavica / troblja kombinacija
• LED/Horn Combination
• Flash/Horn Combination
430/431
422/423
Optično - zvočne
kombinacije za
kotno montažo
Optično - zvočne
kombinacije za
talno montažo
Optical-Audible
Combination for
Bracket Mounting
Optical-Audible
Combination for
Base Mounting
do/up to
10
IP65
do/up to
20
30
83x120,5x91
10
109 dB
IP65
423
8
20
30
146 x 171
108 dB
32
1
Ws
26
Možnosti
Variants
Možnosti
Variants
• LED - brnač kombinacija
• Kombinacija LED / sirena z
več toni
• Bliskavica - brnač kombinacija
• Kombinacija bliskavica / sirena
z več toni
• LED/Buzzer Combination
• LED/Multi-Tone Sounder
Combination
• Flash/Buzzer Combination
• Flash/Multi-Tone Sounder
Combination
• Kombinacija LED / sirena z več toni
• Kombinacija LED stalna / bliskavica /
EVS / sirena z več toni
• Kombinacija LED vrtljiva svetilka /
sirena z več toni
• LED/Multi-Tone Sounder Combination
• LED Permanent/Flashing/EVS/
Multi-Tone Sounder Combination
• LED Rotating/Multi-Tone Sounder
Combination
www.werma.com
www.werma.com
27
444
Optično - zvočne
kombinacije za
kotno montažo
Optično - zvočne
kombinacije
Optical-Audible
Combination
Optical-Audible
Combination for
Bracket Mounting
10
Optično - zvočne signalne naprave
Optical-Audible Signal Devices
IP65
20
30
134 x 235
10
112 dB
IP65
32
20
30
109x150x112
114 dB
Optično - zvočne signalne naprave
Optical-Audible Signal Devices
432/433
32
Možnosti
Variants
Možnosti
Variants
• Kombinacija LED / sirena z več toni
• Kombinacija LED stalna / bliskavica /
EVS / sirena z več toni
• Kombinacija LED vrtljiva svetilka /
sirena z več toni
• LED/Multi-Tone Sounder
Combination
• LED Permanent/Flashing/EVS/
Multi-Tone Sounder Combination
• LED Rotating/Multi-Tone Sounder
Combination
• Kombinacija LED dvojna bliskavica /
sirena z več toni
• Kombinacija LED EVS / sirena z več
toni
• LED Double Flash/Multi-Tone
Sounder Combination
• LED EVS/Multi-Tone Sounder
Combination
434/435
150
Kombinacija LED / brnač
Optično - zvočne
kombinacije s trobljo
za kotno montažo
LED/Buzzer Combination
Optical-Audible
Combination for
Bracket Mounting
10
IP65
20
30
134 x 407
10
IP65
20
30
50 x 22
80 dB
108 dB
450
Možnosti
Variants
• LED / troblja kombinacija
• Kombinacija LED stalna / bliskavica /
EVS / troblja
• Kombinacija LED vrtljiva svetilka /
troblja
• LED/Horn Combination
• LED Permanent/Flashing/EVS/
Horn Combination
• LED Rotating/Horn
Combination
LED / brnač kombinacija z
možnim ročnim izklopom
zvočnega signala
LED/Buzzer Combination
with acknowledgement
function
10
IP65
28
www.werma.com
www.werma.com
20
50 x 22
30
80 dB
29
439
494
Kombinacija bliskavica /
sirena z več toni
LED semafor / sirena
kombinacija
Flash/Multi-Tone
Sounder Combination
LED Traffic Light/Siren
Combination
10
IP66
32
20
30
136x138x119
IP65/
IP69k
105 dB
10
20
30
90 dB
Ø 85 mm
1,6
441
Kombinacija bliskavica /
sirena z več toni
494
Flash/Multi-Tone
Sounder Combination
10
IP66
32
20
30
165x169x132
LED svetilka / sirena
kombinacija
LED Beacon/Siren
Combination
110 dB
2,5
IP65/
IP69k
Ws
10
20
30
90 dB
Ø 85 mm
442
Optično - zvočne signalne naprave
Optical-Audible Signal Devices
Optično - zvočne signalne naprave
Optical-Audible Signal Devices
Ws
Kombinacija bliskavica /
sirena z več toni
Flash/Multi-Tone
Sounder Combination
10
IP66
42
20
30
168x211x155
120 dB
890/190
2/3,5
Kombinacija (LED)
svetilka 890 / sirena
z več toni 190
Ws
975
(LED) Beacon 890/
Multi-Tone Sounder 190
Combination
Ohišje za kombiniranje
Surface Housing
for Combinations
IP65
110 dB
32
IP65
30
www.werma.com
www.werma.com
31
107
114
Elektronski vgradni
piskač M22
Elektronski vgradni
piskač
Installation Buzzer M22
Installation Buzzer
10
IP65
20
30
28 x 12
80 dB
(10 cm)
10
IP30
20
30
85 dB
42,5 x 10
118/119
109
Elektronski vgradni
piskač M22
Elektronski vgradni
piskač
Installation Buzzer M22
Installation Buzzer
s pokrovom
with cap
20
30
52 x 35
10
IP30
80 dB
IP43
Zvočno - signalne naprave
Audible Signal Devices
90 dB
20
30
43 x 13 mm
Glej stran 42
See page 42
338
110
Elektronska vgradna
sirena z več toni M22
AC vgradni brnač
AC Installation Buzzer
Installation Multi-Tone
Sounder M22
10
10
IP65
20
30
72 x 40
20
30
23 x 35
65-75
dB
100 dB
Zvočno - signalne naprave
Audible Signal Devices
10
IP65
8
382
111
Elektronski vgradni
piskač M22
Elektromehanski
vgradni brnač
Installation Buzzer M22
Electromechanical
Installation Buzzer
10
IP65
20
30
50 x 22
80 dB
10
20
30
54,5 x 36,5
32
www.werma.com
www.werma.com
90 dB
33
118 483/119 483
126/482
Elektronski piskač
Zvočno - signalne
naprave za kotno montažo
Buzzer
Audible Signal Device
for Bracket Mounting
10
IP33
20
30
90 dB
70 x 80 x 77
do/up to
10
IP33
20
30
105 dB
70 x 80 x 77
126
4
Variants
• Sirena z več toni
• Signalna troblja
• Multi-Tone Sounder
• Signal Horn
123
Zvočno - signalne
naprave za talno montažo
Sirena
Siren
Audible Signal Device
for Base Mounting
10
IP54
do/up to
10
IP65
20
30
105 dB
89 x 64
Možnosti
Variants
• Brnač
• Sirena z več toni
• Buzzer
• Multi-Tone Sounder
133
20
30
54x66,5x67
105 dB
8
128/134/585
Zvočno - signalne naprave
Audible Signal Devices
Zvočno - signalne naprave
Audible Signal Devices
127/133
Možnosti
129
Zvočno - signalne
naprave za kotno montažo
Sirena z več toni
Multi-Tone Sounder
Audible Signal Device
for Bracket Mounting
do/up to
10
IP65
34
20
30
83 x 84 x 91
Možnosti
Variants
• Brnač
• Sirena z več toni
• Signalna troblja
• Buzzer
• Multi-Tone Sounder
• Signal Horn
www.werma.com
109 dB
do/up to
134
10
8
IP67
20
30
133x143x150
110 dB
31
www.werma.com
35
140
142
Sirena z več toni
Sirena z več toni
Multi-Tone Sounder
Multi-Tone Sounder
140 X10
140 X20
IP54
IP65
10
20
30
IP66
Glej stran 44
See page 44
110 dB
139
20
30
168x168x155
120 dB
42
144
Sirena z več toni
Sirena z več toni
Multi-Tone Sounder
Multi-Tone Sounder
10
IP66
20
30
136 x108x119
10
105 dB
IP65
20
30
152x109x112,5
114 dB
32
32
141
Zvočno - signalne naprave
Audible Signal Devices
Zvočno - signalne naprave
Audible Signal Devices
10
93x73/103
190
Sirena z več toni
Sirena z več toni
Multi-Tone Sounder
Multi-Tone Sounder
10
IP65
10
IP66
20
30
165x136x132
110 dB
20
30
150 x 127
110 dB
32
32
36
www.werma.com
www.werma.com
37
584
574
Signalna troblja
Signalna troblja
Signal Horn
Signal Horn
10
IP65
20
30
91,5x82,5x198
10
98 dB
30
108 dB
582
Signalna troblja
Elektromehanska
signalna troblja
Signal Horn
Zvočno - signalne naprave
Audible Signal Devices
20
134 x 407
Electromechanical
Signal Horn
10
IP65
20
30
91,5x82,5x84
10
98 dB
575
IP33
20
30
70x172x77
92 dB
Zvočno - signalne naprave
Audible Signal Devices
585
IP65
570
Signalna troblja
Elektromehanska
signalna troblja
Signal Horn
Electromechanical
Signal Horn
10
IP65
38
www.werma.com
20
30
134 x 169
10
108 dB
IP55
www.werma.com
20
30
148x350x152
108 dB
39
571
170
Elektromehanska
signalna troblja
Gong s tremi toni
Three Tone Gong
Electromechanical
Signal Horn
10
IP65
20
30
132x340x139
10
108 dB
30
100 dB
172
Elektromehanska
signalna troblja
Zvočno - signalne naprave
Audible Signal Devices
20
148x350x152
Gong s tremi toni
Three Tone Gong
Electromechanical
Signal Horn
10
IP65
20
30
156x223x118
10
104 dB
573
IP65
20
30
178x232x104
100 dB
Zvočno - signalne naprave
Audible Signal Devices
572
IP55
914
Elektromehanska
signalna troblja
Alarmni zvonec
Alarm Bell
Electromechanical
Signal Horn
10
IP66
10
IP65
20
30
178x232x104
20
167 x 76
30
98 dB
105 dB
Glej stran 44
See page 44
40
www.werma.com
www.werma.com
41
740
728/729/785
Ex signalni stolpič
Ex signalna svetilka
Ex Signal Tower
Ex Signal Beacon
10
IP68
20
30
10
154x431x201
2G
2D
Zone 1+ 2
Zone 21+ 22
IP66
741
Ex signalni stolpič
Ex Signal Tower
10
IP65
20
30
2G
2D
Zone 1+ 2
Zone 21+ 22
Možnosti
Variants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ex LED stalna svetilka
Ex bliskavica
Ex LED dvojna bliskavica
Ex LED EVS svetilka
Ex LED vrtljiva svetilka
Ex vrtljiva svetilka z zrcalom
20
139 x 214
Ex LED Permanent Beacon
Ex Flashing Beacon
Ex LED Double Flash Beacon
Ex LED EVS Beacon
Ex LED Rotating Beacon
Ex Rotating Mirror Beacon
30
782/783/784/738
76 x257x 75
2G
Zone 1+ 2
Ex signalna svetilka
10
720
IP66
Ex bliskavica
30
2G
2D
Zone 1+ 2
Zone 21+ 22
Ex Flashing Beacon
10
IP67
42
20
209 x 315
www.werma.com
20
30
110x285x116,5
2G
2D
Zone 1+ 2
Zone 21+ 22
15
Ws
Možnosti
Variants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ex LED stalna svetilka
Ex LED vrtljiva signalna svetilka
Ex vrtljiva svetilka z zrcalom
Ex vrtljiva signalna svetilka
Ex dvojna bliskavica
www.werma.com
Ex signalne naprave
Ex Signal Devices
Ex signalne naprave
Ex Signal Devices
Ex Signal Beacon
Ex LED Permanent Beacon
Ex LED Rotating Signal Beacon
Ex Rotating Mirror Beacon
Ex Revolving Signal Beacon
Ex Double Flash Beacon
43
718
Legenda/Key to Pictograms
Ex elektronski vgradni
piskač
Ex Electronic Installation
Buzzer
10
10
IP30
IP43
714
30
20
Protecting rating
acc. to EN 60 529
Premer v mm
(signalni stolpiči)
Diameter in mm
(Signal Towers)
(Vgradne) mere v mm
(Ø x višina / dolžina x
višina x širina)
Dimensions / protrusion
from panel in mm
(Ø x Height / L x H x W)
Energija bliskavice v
vatnih sekundah (Joule)
Flash energy in
watt seconds (Joule)
Število tonov
Number of tones
Glasnost v decibelih
(dB (A))
Volume in decibels
(dB (A))
Proizvod je na voljo tudi v
Ex izvedbi
The product is also available
in an Ex version
Proizvod ustreza AS - Interface
specifikacijam; certificiran s strani
AS - Mednarodne zveze.
Products in compliance with the
AS-Interface specifications; certified
by AS-International Association
Ta znak potrjuje, da je proizvod
primeren za predvideno uporabo
This mark confirms that the
product is suited for the intended
application
Proizvodi ustrezajo smernicam
EHEDG (European Hygienic
Engineering and Design Group)
These products comply with
the guidelines of the EHEDG
(European Hygienic Engineering
and Design Group)
Certifikat Inštituta Fraunhofer za
kemično obstojnost in uporabo v
čistih prostorih
Fraunhofer-Institut – Certificate
for chemical Resistance and
Suitability for use in clean rooms
ICAO (International Civil Aviation
Organisation)
ICAO (International Civil Aviation
Organisation)
EVS (elektronska izboljšava vidnosti)
je kaotična, naključna utripajoča
svetloba, ki je bila razvita na
nevrobiološki osnovi
EVS (Enhanced Visibility System)
is a stochastic flickering light
with optimal attention-grabbing
characteristics developed on
neuro-biological foundations.
30
43 x 14
10
90 dB
20
Ø
s pokrovom
with cap
Zaščita po
EN 60 529
20
30
2G
Zone 1+ 2
1
Ex sirena z več toni
Ws
Ex Multi-Tone Sounder
10
IP65
20
30
93 x 103
103 dB
1G
26
Zone 0, 1, 2
750
Ex signalna troblja
Ex Signal Horn
10
20
30
148x350x152
105 dB
2G
Zone 1 + 2
761
Ex signalna troblja
Ex Signal Horn
10
IP65
44
www.werma.com
20
30
178x232x104
2G
2D
Zone 1 + 2
Zone 21 + 22
105 dB
www.werma.com
Splošne informacije
General Information
Ex signalne naprave
Ex Signal Devices
IP55
45
Naš katalog/Our Catalogue
Z zadovoljstvom vam pošljemo naš aktualni glavni
katalog s celotnim prodajnim programom.
Naročite ga lahko po elektronski pošti (naslov:
[email protected]; [email protected]) ali izpolnite
obrazec na nasprotni strani in nam ga pošljete po faksu.
Veselimo se vašega odziva.
We would be pleased to send you our current main
catalogue showing our extensive product range.
Request this via e-mail at [email protected] or simply
complete the request form on the opposite page.
Faks za odgovore/Fax Reply
Prosim, pošljite mi nadaljne
informacije o:
❏
❏
❏
❏
❏
Signalni stolpiči
Optične signalne naprave
Optično - zvočne signalne naprave
Zvočno - signalne naprave
Ex signalne naprave
❏ Celotni proizvodni program
❏ Novi proizvodi
❏ Prosimo, pokličite nas (________ /__________)
We look forward to hearing from you.
Please send me detailed
information about:
Nakup signalnih naprav na spletu
Buy Signal Devices online
Oglejte si in raziščite našo spletno stran
www.werma.com!
•
•
•
•
•
Naročila non-stop
hitra in zanesljiva dostava
varnost pri plačilu
sledenje pošiljk
enostavno iskanje proizvodov
•
•
•
•
konfigurator signalnih stolpičev
konfigurator individualnih semaforjev
uporaba in nadomestni deli
tehnični pogovor - od strokovnjakov
za strokovnjake
• veliko vsebin za nalaganje na vaš medij.
❏
❏
❏
❏
❏
Signal Towers
Optical Signal Devices
Optical-Audible Signal Devices
Audible Signal Devices
Ex Signal Devices
❏ Complete Product Range
❏ New Products
❏ Please call me back (__________ /____________)
Kontaktni podatki/Contact Details
Žig ali poslovna vizitka / Stamp or Business Card
Splošne informacije
General Information
Take a look at www.werma.com and discover
the world of WERMA online!
46
•
•
•
•
•
Ordering around the clock
Quick and reliable delivery
Safe payment options
Delivery tracking service
Convenient product search
•
•
•
•
•
Signal Towers Configurator
Configurator for individual Traffic Lights
Applications
Tech talk – from experts for experts
Large download area
Faks:/Fax reply to:
+386 1 28 33 815
www.werma.com
www.werma.com
47
S I G N A L T E C H N I K
06/12 • 990 001 99
WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
Dürbheimer Str. 15
D-78604 Rietheim-Weilheim
Fon +49 (0) 74 24 95 57- 0
Fax +49 (0) 74 24 95 57- 44
www.werma.com • [email protected]

Similar documents

Automation Solutions - Womack Machine Supply

Automation Solutions - Womack Machine Supply • Filter Carts and Off Line Filter Assemblies • Technical Support by Fluid Power Specialists • GS-Hydro High Pressure Weldless Piping • Ultra Clean Tube and Hose Cleaning Systems

More information