évkönyve - Táncsics Mihály Gimnázium

Comments

Transcription

évkönyve - Táncsics Mihály Gimnázium
A KAPOSVÁRI
tÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVE
A 2007-2008. ISKOLAI ÉVRÕL
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 201. ÉVÉBEN
2009
Corvin nyomda kft.
Felelõs szerkesztõ:
berend judit
könyvtáros
Szerkesztés, nyomdai elõkészítés:
Várnai Károly
Az egyes fejezeteket írták:
Berend Judit
herzsenyák lászló
Horváth Jenõné
Terlaky Edit
VÁRNAI KÁROLY
Veveránné Horváth Ágnes
VOLUNTAS ARCHÍVUM
Fotó:
Kincses László
Kun Béla
szatmári dóra
Voluntas archívum
Névsor:
Nagy Alexandra
SIMON Petronella
Korrektor:
Dr. Sülle Csabáné
Dr. Sülle Csabáné
Felelõs kiadó:
Reõthy Ferenc
a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
igazgatója
Nyomtatta:
Corvin Nyomda
7400 Kaposvár, Raktár u.
Felelős vezető:
Nagy József
2
I. A tantestület névjegyzéke
és tevékenysége
igazgató
Reõthy Ferenc
Szaktárgyai: magyar-történelem
Pályáját 1979-ben kezdte.
Iskolánkban 1982 óta dolgozik.
3
Igazgatóhelyettesek
Kertész Róbert
Sz.: kémia-biológia
P.: 1993. I.: 1997.
Of.: 10.A
Veveránné
horváth ágnes
Sz.: német-orosz
P.: 1990. I.: 1992.
Hirtné Mayer Éva
gazdasági igazgatóhelyettes
I.: 1989
4
Tanárok
Benda Gabriella
Sz.: angol-matematika
P.: 2003. I.: 2003.
Of.: 10.F
Berend Judit
Sz.: könyvtár
I.: 1997.
könyvtáros
Béleczki Petra
Sz.: olasz
P.: 2007.
I.: 2007.
Dóri Katalin
Sz.: német
P.: 1998. I.: 1998.
Drankovics József
Sz.: matem.-fizika
P.:1982. I.: 1983.
Of.: 9.A
Embersics Erika
Sz.: német-olasz
P.: 1996. I.: 1999.
Gyes.
Farkas Klára
Sz.: magyar-tört.
P.: 1994. I.: 1998.
Dr. Ferdinandy
Csabáné
Sz.: magyar-francia
P.:1983. I.: 1983.
Ferencz Attiláné
Sz.: magyar-népmûvelés
P: 1987. I.: 2001.
Of.: 9.E
Gelencsér László
Sz.: történelem.
P.: 2005. I.: 2005.
Of.: 9.G
Herzsenyák László
Gyengéné
Sz.: biológia-földrajz
Kasza Katalin
P.: 1977. I.: 1987.
Sz.: magyar-német
Of.: 12.E
P.: 1979. I.: 1989.
A diákönkormányzatot
Of.: 11.D
A német nyelvi
segítõ tanár.
munkaközösség
vezetõje.
Biczóné Lengyel Beáta
Dr. Csukáné
Sz.: matematikaDr. Sós Andrea
kémia-informatika Sz.: tört.-orosz-angol
P.: 1988. I.: 1988.
P.: 1989. I.: 1989.
Of.: 12.B
Of.: 12.C
Fekete Anikó
Sz.: magyar-német
P.: 1983.
I.: 1983-1992, 1998Of.: 11.E
5
6
Hodics Zoltán
Sz.: testnevelés
P.: 1994. I.: 1994.
Horváth Jenõné
Sz. matematika-ének
P.: 1964. I.: 1972.
Az iskola kórusának
karvezetõje.
Horváth László
Sz. matematika
-számítástechnika
P.: 1989. I.: 2007.
Horváth Tibor
Sz.: testnevelés-matematika
P.: 1981. I.: 1981.
Hunka Gáborné
Sz.: biológia-fizika
P.: 1991. I.: 2001.
Of.: 10.B.
Az osztályfõnöki
munkaközösség
vezetõje.
Imre Krisztina
Sz.: angol
P.: I.: 2003. Gyes.
Karácsonyi Tamás
Sz.: testnevelés
P.: 1984. I.: 1986.
Of.: 11.B
A testnevelés
munkaközösség
vezetõje.
Károlyné
Héder Ágnes
Sz.: magyar-népm.
P.: 1980. I.: 1990.
Of.: 9.D
A magyar munkaközösség vezetõje.
Kelemenné
Gerbovits Szilvia
Sz.: angol-orosz.
P.: 1991. I.: l991.
Kertészné
Bagi Beatrix
Sz.: kémia-biológia
P.: 1993. I.: 2000.
Of.: 11.A
Kincses László
Sz.: mat.-kémia-informatika
P.: 1987. I.: 1990.
Of.: 10.F
Kovács Ágnes
Sz.: matematika-informatika
P.: 2002. I.: 2002.
Of.: 10.E
Kubatov Antal
Lévai Iván
Sz.: matematika-fizika Sz.: történelem-angol
P.: 1993. I.: 1993.
P.: 1980. I.: 1980.
Of.: 9.C
A matematika-fizika
Az angol nyelvi
munkaközösség
munkaközösség
vezetõje.
vezetõje.
Lynch, Susan
angol lektor
I.: 2007.
Manduk Gabriella Dr. Miklós Endréné
Sz: angol.
Sz.: biológia-kémia
P.: 1989. I.: 2001.
P.: 1980. I.: 1991.
Of.: 9.c
Of.: 12.A
A biológia-kémia
munkaközösség
vezetõje.
Patakné
Csordás Gyöngyvér
Sz: angol-testnevelés
P.: 2001. I.: 2001.
Gyes.
Pilbauerné
Bálint Beatrix
Sz.: angol
P.: 2003. I.: 2007.
Dr. Molnárné
Kovács Mónika
Sz: történelem.
P.: 2001. I.: 2001.
Gyes.
Nagy Diána
Sz.: magyar-tört.
P.: 2000. I.: 2006.
Gyes
Oláh Erzsébet
Sz.: orosz-olasz-spanyol
P.: 1977. I.: 1977.
Prukner László
Sz.: testnevelés-földrajz
P.: 1985. I.: 1985.
Rába Erzsébet
Sz.: magyar-német
P.: 1989. I.: 2005.
Of.: 11.D
Rácz Dorottya
Sz.: német
P.: 1996. I.: 2003.
Szabó József
Sz.: matematika-fizika
P.: 1980. I.: 1980.
Szántó László
Sz.: kémia-fizika
P.: 1964. I.: 1964.
Simkó Balázs
Dr. Sülle Csabáné
Szabó Gabriella
Sz.: történelem-német
Sz.: magyarSz.: történelem-latin
P.: 2006. I.: 2007.
-történelem
P.: 1997. I.: 1997.
P.: 1975. I.: 1975.
Of.: 11.C
Of.: 10.D
A történelem-földrajz
munkak. vezetõje
7
Szigeti Tamás
Sz.: matematika
P.: 2005. I.: 2005.
Of.: 10.G
Tóthné
Berzsán Gabriella
Sz.: mat.-fizika
P.: 1985. I.: 2007.
Of.: 9.F
Szverle Ilona
Sz.: magyar-angol
P.: 1980. I.: 2007.
Türgyei Jánosné
Sz.: testnevelés
P.: 1968. I.: 1972.
Óraadó tanárok
Kaszti Gyula
Kiss Zoltán
Mihályfalvi László
A tanári kar
nyugalmazott tagjai
Bernáth Sándor
Dr. Czike Ferencné
Dr. Csorba Lajosné
Gál József
Gál Józsefné
Dr. Iharos Csabáné
Kertész István
Kiss Zoltán
8
Tóth Ildikó
Torma János
Terlaky Edit
Sz.: angol
Sz.: mûszaki oktatóSz.: mat.-fizika
P.: 1985.
-technika
P.: 1975. I.: 1987.
P.: 1976. I.: 1989. I.: 1985-1993., 2006.
Of.: 11.F
Of.: 9.B
A természetjáró
szakosztály vezetõje.
Vajay Sarolta
Sz.: orosz-magyar
P.: 1975. I.: 1985.
Várnai Károly
Sz.: földrajz-rajz
P.: 1969. I.: 1983.
A Voluntas felelõs
szerkesztõje.
Yamamoto Nami
Sz.: japán. I.: 2005.
Dr. Környei Vilmosné
Magyar Ferenc
Maráczi József
Dr. Marek János
Dr. Mészáros Zoltán
Mihályfalvi László
Dr. Miklós Endréné
Puchmann Istvánné
Szabó Ferenc
Vámos Zoltánné
Varga Sándor
Vermes István
Vermes Istvánné
Visi Vilmosné
A gazdasági hivatal munkatársai
Füredi Józsefné
iskolatitkár
Jobbágyné Kiss Márta
pénztáros
Kun Béla
gondnok
Zelenyák Zoltánné
könyvelõ
Gazdasági dolgozók
Bárándi Tamás rendszergazda
Cziráki Jenőné hiv. segéd
Gál Sándor portás
Illés Gyula fűtő
Kovács Lajos portás
Lászlóné Horváth Irén hiv. segéd
Lipp László karbantartó
Nichter Józsefné hiv. segéd
Piszvurm Ferencné hiv. segéd
Séta János karbantartó
Vincze Sándorné hiv. segéd
9
Pellion Jenő 1945-2008
Gimnáziumunk nagyon tisztelt és szeretett tanára a tanév végén, rövid nyugdíjas évek után váratlanul elhalálozott. A diplomáját Debrecenben történelemföldrajz szakon szerezte meg 1968-ban, majd itt kezdett tanítani Kaposváron,
először a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakközépiskolában, azután 1973-tól
a Táncsics Mihály Gimnáziumban. Igaz, nem a mi iskolánkban érettségizett
és nem nálunk indult a tanári pályafutása, de ennek ellenére mindig igazi
táncsicsosnak érezte magát, mert saját szavai szerint is „mindig ilyen lehetőségeket adó iskolában szerettem volna tanítani.”
Elkötelezettségét és hivatásszeretetét egy percig se lehetett megkérdőjelezni.
A következő tanévtől már munkaközösség-vezető, majd öt osztályfőnökséget is
elvállalt. Szakmai munkáját a számtalan tanulmányi versenyen elért eredménye
is mutatja, amelyek elismeréseként több kitüntetést is kapott. Már 1973-ban az
Élelmiszeripar Kiváló Dolgozója, 1976-ban Miniszteri Dicséret és 1983-ban
Kiváló Munkáért kitüntetésekben részesült. Az eredmények, díjak, elismerések
mellett azonban a diákok szeretete és megbecsülése is végigkísérte pályáját.
Rengeteg tanítványa került az ő szakmai munkájának köszönhetően
jogi, gazdasági és tanári pályára. Akik pedig más utat választottak, azok is
nosztalgiával emlékeznek vissza máig a sajátos hangulatú és feledhetetlen
történelem órákra.
Az ifjabb pályatársakat, kollégákat szívesen segítette munkájukban, és
mintegy két lábon járó lexikon bármit lehetett tőle kérdezni, biztosan tudta rá a
választ. Közvetlen stílusa, vicces történetei, és megkérdőjelezhetetlen szakmai
felkészültsége mutatja, hogy milyen színes egyénisége volt iskolánknak.
Nyugdíjasként még pár évet tanított, majd a pihenésnek szánta az idejét.
Vissza- visszajárt a kollégák közé, akik mindig örömmel fogadtuk és sose
felejtettük el megmondani neki, hogy mennyire hiányzik nekünk. Aggódtunk
egészségéért, de mindig csak legyintett, „csak apróbb probléma van, meg
fogok gyógyulni” mondta többször is. Most pedig már tudjuk, hogy soha
többet nem jön be a tanáriba hozzánk, nem szórakoztat bennünket a történeteivel és már kérdezni sem tudunk tőle többet. Így még fájóbb a hiánya.
Immár örökre.
Szabó Gabriella
a történelem-földrajz munkaközösség vezetője
10
Pellion Jenő
A legnagyobbak közé tartozott. Elképesztő szakmai tudással rendelkezett.
Történelem szeretete, a
tudás alázatos tisztelete
élete meghatározó része
volt. Állandóan képezte
magát, állandóan olvasott.
Elsajátította a gyorsolvasás
technikáját, ennek köszönhetően egy-egy szakkönyv
elolvasása néhány órájába
tellett.
Magas színvonalú tanári
munkájából logikusan következett, hogy tanítványait
azzal tisztelte meg, hogy
rendkívül kemény követelményeket állított eléjük. Jó
előadó stílusa, személyiségébe épült humora mindig
megnyerte a diákifjúságot. Több alkalommal választották az év tanárává.
Nemcsak ő szeretett vicces történeteket mesélni, ő volt a leghálásabb vicc
hallgató is. Olyan őszinte örömmel csak kevesen tudnak nevetni, mint ő tudott.
Igazi barát volt, akit szeretett, amellett minden körülmények között kiállt.
Számomra Ő jelentette a második egyetemet. Kezdő tanár koromban szinte
minden munkanapomat az ő asztalánál kezdtem. Minden tudományos kérdést
megvitattunk.
Igaz magyar ember volt, aki tanítványait becsületes hazaszeretetre nevelte.
A tanári bejáratától jobbra azok a gyönyörű szép almák már sohasem
fogják várni.
Reőthy Ferenc
igazgató
11
116 év a Táncsicsban
Kányádi Sándor
Távolodóban
távolra még ellát a szem
de a közeli apróságok
már a betűk is megkívánnak
félkarnyújtásnyi távolságot
és ködösül a távol is
heggyel az ég egybemosódik
és kezded el-elhagyogatni
fontosnak vélt vinnivalóid
süllyedőben emelkedőben
látod a foszló láthatárt is
Elköszöntek,
megköszönjük
Szántó László kémia-fizika
szakos (ELTE TTK) 1964. augusztus
1. óta dolgozott a gimnáziumban. Ez
volt az első munkahelye.
Hétszer volt osztályfőnök. A Táncsics Breviárium csúcsdöntője: tizenöt oldalnyi, értő fülek számára
élvezhető fanyar humor.
A „rettegve imádtuk” kategóriába
tartozó tanár, a kőkemény következetesség, aki nem ad engedményt senkinek, elsősorban önmagának nem.
A levelező és esti tagozat igazgatója,
este 9-10-ig is óratartó. Munkaközösség-vezető, a csíkmentes táblatörlés
tudományának iskolai fejlesztője, a
megmargózott füzet, óraszám sárga
ceruzával aláhúzva számonkérője.
Hihetetlen? Megtettük Neki. Negyvennégy év óta.
osztogasd szét amid maradt
ingyen is átvisz ha ki átvisz
s hátra ne nézz kiket szeretsz
a maguk útján nem utánad
mendegélnek akaszd a fára
üresen maradt tarisznyádat
1996
12
Szántó László munkaközösségi búcsúztatása. A
képen balról-jobbra: Hunka Gáborné, Dr. Miklós
Endréné, Szántó László, Kertészné Bagi Beatrix,
Kertész Róbert
Horváth Jenőné 1972 augusztusa Türgyei Jánosné testnevelő tanár
óta volt iskolánk ének-zene tanára,
karvezető.
Hitvallása a Breviáriumból: „Munkám
során számtalanszor tapasztaltam, hogy
a zene hatalma oda is elér, ahol a szavaké már megszűnik.”
Sok-sok pillanatban érezhettük segítségeddel, hogy kiszakadhatunk a mindennapok földhöz ragadtságából egy más
minőségben, egy emelkedett világba az
énekkar műsora vagy Táncsics-est alkalmával. Platónnal vallottad: ritmus és
dallam hatolnak be az agy legmélyebb
rétegeibe. Gyönyörű volt az a népdal,
ahogy elköszöntél tőlünk: akkor jussak
én eszedbe, mikor kenyér a kezedbe.
(1969. TF) munkaközösség-vezető.
1972 augusztusában jött iskolánkba.
Edzőként szép sikereket ért el a
fiú és a lány röplabdacsapattal.
Határozott, mosolygós, aki a kora
reggeli felügyeletet is ellátta a tornateremben, örömet szerezve soksok osztálynak.
Mindhárman tanáraim voltak.
Köszönöm!
Dr. Miklós Endréné
tanítványuk
13
II. A tanulók névjegyzéke
9.A
Osztályfőnök:
Drankovics József
1. Bakonyi Bálint
2. Bálint Adrienn
3. Balogh Péter
4. Bárány Bence
5. Barsi Ádám
6. Bodó Kornélia
7. Bor Petra
8. Csapó Anna Viktória
9. Egyed Janka
10. Grátz Sarolt
11. Horváth Orsolya
12. Jezeri András
13. Kató Dániel
14. Koronczi Richárd Botond
15. Kótai Angelika
16. Kovács Soma
17. Kövér Kristóf György
18. Krasnyánszki Adél
19. Kurucz Balázs
20. Magyar Bernadett
21. Mánfay Fanni
22. Morapitiye Gábor Sunil
23. Németh Anna
24. Nor Soho Roy
25. Novográdecz Gergely
26. Pajor Gerjén
27. Peszt Patrik
28. Sólyom Gábor
29. Szabó Balázs
30. Szebényi Júlia Liza
14
31. Szép Franciska
32. Szirják Márk
33. Tandari Roberta
34. Terjék Dávid
35. Tóth András
36. Vidák Ábris
9.B
Osztályfőnök:
Tóth Ildikó
1. Ádám Ildikó
2. Andik Georgina
3. Bálind Krisztina
4. Bogdán Bianka
5. Büki Bence
6. Csernai Anna
7. Dávid Mirjam
8. Dóra Éva
9. Elezsánszki Bianka
10. Garai Bernadett
11. Gáspár Máté Zoltán
12. Györki Attila
13. Horváth Adrienn
14. Horváth András
15. Horváth Attila
16. Kalocsai Tamara
17. Molnár Izabella
18. Nagy Orsolya
19. Nagy Szabina
20. Pajor Petur
21. Pálfi Balázs
22. Pataki Tamás
23. Potó Bianka
24. Rátky Tímea
25. Rubint Bence
26. Samu Krisztina
27. Sipos Dorina
28. Szabó Dorottya
29. Szita Fanni Viola
30. Szűcs Kamilla
31. Tálos Andrea
32. Tomisa Henriett
33. Törzsök Lajos Dániel
34. Visnyei Zoltán
9.C
Osztályfőnök:
Manduk Gabriella
1. Almásy Márk Tamás
2. Balogh Ráhel
3. Bizvurm Rebeka
4. Bódi Zsófia
5. Bogdán Magdolna
6. Bognár Katalin
7. Bognár Klaudia
8. Dénes Marcell
9. Dormán Péter
10. Erdbrügger Jennifer
11. Hayden Zsófia
12. Huszár Evelyn Krisztina
13. Lakatos Edina
14. Lomnici Soma
15. Lukics Lola Dalma
16. Márton Alexandra
17. Mátyás Zsófia
18. Mezei Eszter Anett
19. Nagy Katalin
20. Palancsa Bianka
21. Péter Zsófia
22. Polgár Zita
23. Rédling Barnabás
24. Réth Katalin
25. Sárkány Réka Zsófia
26. Somodi Zsuzsanna
27. Szulimán Gyula
28. Szvath Levente Kevin
29. Szücs Alexa
30. Varga András Zoltán
31. Vass Zoltán
32. Vörös Benedek
9.D
Osztályfőnök:
Károlyné Héder Ágnes
1. Ács Alexandra
2. Ballér Dorina
3. Eigner Eszter
4. Fehér Klaudia
5. Forgács Judit
6. Gulyás Adél Napsugár
7. Hikádi Evelin
8. Horváth Rebeka
9. Károlyi Balázs
10. Keresztes Dorottya
11. Keszthelyi Ákos
12. Kroó Steven Sepp
13. Lukács Hedvig
14. Makai Luca
15. Miklián Flóra
16. Morbert Dominika
17. Nagy Gergely
18. Nyers Alexandra
19. Pohn Lilla
15
20. Reichert Kornél
21. Ritecz Tamás
22. Soós Dorina
23. Spánicz Dorina
24. Szabó Dóra
25. Szakály Edina
26. Torma Sára
27. Varga Krisztián
28. Varga Ramóna
29. Vázsonyi Gabriella
30. Vig Alexandra
31. Vipler Krisztina
32. Völgyi Dániel Tibor
33. Zöld Barnabás István
9.E
Osztályfőnök:
Ferencz Attiláné
1. Albertus Andrea
2. Bán Bálint
3. Bencze Brigitta
4. Csillag Szabolcs
5. Czimmerman Stella
6. Domján Krisztina Amália
7. Farkas Ádám
8. Groholy Zsófia Dorottya
9. Horváth Emese
10. Hunyadi Anna Stefánia
11. Kristyán Zoltán
12. Lassu Zsanett
13. Major Sarolta
14. Matucza Márk
15. Móga Zsófia
16. Nagy Eszter
17. Rofrics Richárd
16
18. Sajti Péter
19. Sipos Melitta
20. Svidrán Ágnes
21. Takács Andrea
22. Takács Bence
23. Tukszár Péter
24. Velczenbach Kata
25. Vezdén Eszter
9.F
Osztályfőnök:
Tóthné Berzsán Gabriella
1. Balogh Cintia
2. Boros Lilla
3. Buzsáki Dániel
4. Cseh Ivett
5. Cser Franciska
6. Dékány Adrienn Eszter
7. Druzsin Réka
8. Dudás Gergő
9. Frölich Virág Eszter
10. Győrfi Zsófia
11. Gyurákovics Martin
12. Hosszú Balázs
13. Ilisics Bernadett
14. Járfás Krisztián
15. Kamarás Barbara
16. Katona Rita
17. Miha Tímea
18. Németh Patricia
19. Ney Veronika
20. Orbán Bálint
21. Orsós Zoltán
22. Pál Alexandra
23. Péterfi Judit
24. Pethő Bence
25. Schrauff Rebeka
26. Szabó Ádám
27. Szántó Zoltán
28. Tánczos Ferenc Tibor
29. Tóth Kitti
30. Tömör Judit Magdolna
31. Városi Adrienn
32. Zsebi Anett
9.G
Osztályfőnök:
Gelencsér László
1. Ágoston Dániel Jonatán
2. Bácsai Kitti
3. Barta Nikolett
4. Baumgartner Kata
5. Beke Lilla
6. Bogdán Noémi
7. Dezső Richárd Lajos
8. Friss Virág
9. Gál Zsuzsanna
10. Göller Benjamin
11. Joós Petra
12. Kis Virág
13. Kisdeák Kincső
14. Kozics Nikolett Zsuzsanna
15. Lénárt Levente István
16. Nagy Alexandra
17. Nagy Klaudia
18. Simon Petronella
19. Strider Ádám
20. Szabó Márton
21. Szekeres Attila
22. Szénási Alexandra
23. Tánczos Máté
24. Végh Ramón
25. Veress Heléna
26. Völgyesi Dániel
10.A
Osztályfőnök:
Kertész Róbert
1. Bálind Martina
2. Ballér Tamás
3. Beke András
4. Békefi Katinka
5. Berkó Barbara Éva
6. Bihary Szabolcs
7. Bokányi Kristóf
8. Buzsáki Dániel
9. Csatlós Áron
10. Csiba Damján Dénes
11. Dömötör Péter
12. Fekete Ivett
13. Fonai Dániel
14. Gödrei Krisztina
15. Héra Kornélia
16. Horváth Norbert
17. Horváth-Szabó Zoltán
18. Igaz Gabriella
19. Illés Richárd
20. Jakab Dóra
21. Kiss Ágota
22. Kiss Balázs
23. Matuszka Éva
24. Modenszieder Soma
25. Niklai Bálint
26. Szabó Emese
17
27. Szelechman Ildikó
28. Táskai Norbert
29. Tóth Dániel
30. Ujlaki Eszter
31. Varga Ádám
32. Varga Lilla
33. Vékás Márton
34. Ziegenheim Szilveszter
10.B
Osztályfőnök:
Hunka Gáborné
1. Bejczi András
2. Borsós Ábel
3. Bosnyák Dávid János
4. Csernai Dorottya
5. Diseri Ágnes
6. Gyurmán Patrícia
7. Halász Ákos
8. Haris Janka
9. Horváth Barbara
10. Horváth Tímea
11. Huber Viola Hedvig
12. Kálmán Dóra
13. Kalmár Bianka
14. Karádi Adél Ágnes
15. Kiss Alexandra
16. Klettner Brigitta
17. Kovács Fanni
18. Kurta Mihály
19. Kurucz Ádám
20. Lőrincz Borbála Elvira
21. Marton Renáta
22. Mohay Borbála
23. Nagy Szabina
18
24. Németh Tünde Virág
25. Pácsonyi Patrik
26. Pápa Zsanett
27. Papp Lilla
28. Papp Szilvia Mária
29. Perger Lilla Janka
30. Szabó József
31. Szabó Márton
32. Szabó Ramóna
33. Szekeres Daniella
34. Szemesi László
35. Varga Dávid
36. Varga Eszter
37. Varga Kitti
10.C
Osztályfőnök:
Lévai Iván
1. Andrássy Bálint
2. Balassa Ábel
3. Balatincz Gábor
4. Biró Bianka
5. Bondor Mariann
6. Csernus Máté
7. Csordás Tímea
8. Egervári Krisztián
9. Farkas Kinga
10. Forró Bianka
11. Gadár Noémi
12. Gyurcsek Judit
13. Hajdu Tekla
14. Herédi Péter
15. Herke Vivien
16. Illés Georgina
17. Járfás Eszter
18. Juhász – Szelei Norbert
19. Kovács Márta
20. Lugosi Laura
21. Manduk Szilárd
22. Mohay Anna
23. Nagy Katalin
24. Ötvös Richárd
25. Prukner Tira
26. Rádai Zita
27. Radnai Marcell
28. Rákhely Nóra
29. Rózsás Titanilla
30. Szabó Alexandra
31. Szita Lajos
32. Takács Ivett
33. Talpas Izabella
34. Tóth Epifánia
35. Vigh Orsolya
10.D
Osztályfőnök:
Dr. Sülle Csabáné
1. Ágoston Dániel János
2. Balogh Marcell
3. Batta Dóra
4. Borsföldi Bence
5. Csonták Adrienn
6. Fazekas Ágnes
7. Ficsór Zoltán
8. Futó Dániel
9. Gombos Barbara
10. Gorján Balázs
11. Grózner Dénes
12. Hegedűs Réka
13. Huszár Tamás
14. Kaposi Anett
15. Kerékjártó Evelin
16. Kiss Nikoletta Patrícia
17. Kiss Zsófia
18. Kovács Bálint
19. Kovács Boglárka
20. Kőrösi Gergely
21. Král Sebastian Alexander
22. Kubik Bálint György
23. Kunecz Veronika
24. Miháldinecz András
25. Németh Henrietta
26. Pálfi Daniella
27. Pap Csaba
28. Rajczi Alexandra
29. Sevter Dorina
30. Szabó Viktória
31. Szilágyi Bernadett
32. Tátrai Melinda
33. Tóth Árpád
34. Trombitás Gergely
35. Zsíros Gergely László
10.E
Osztályfőnök:
Kovács Ágnes
1. Apró Zoltán
2. Dumik Róbert
3. Fekete Alexandra
4. Füzi Mária Emília
5. Györki Gergely
6. Hegedüs Ágnes
7. Hodosi Árpád
8. Horváth Dóra
9. Horváth Eszter
19
10. Hosszu Bálint
11. Hutflesz Roland
12. Katona Hajnalka
13. Károlyi Krisztián
14. Kozma Boglárka
15. Kövecses Bálint
16. Lábodi Rajmund
17. Mlinkovics Nóra
18. Molnár Anikó
19. Nyirő Attilla
20. Répási Klaudia
21. Rojik Korinna Lilla
22. Sárközi Ágnes
23. Szabó Judit
24. Terestyényi Márton
25. Tóth Adrián
26. Végh Noémi
27. Waldherr Béla Szabolcs
10.F
Osztályfőnök:
Kincses László
1. Antal Zsófia Anna
2. Balogh Katalin
3. Borbély Brigitta Veronika
4. Csákvári Éva
5. Csupor Anita Mária
6. Enyedi Gabriella
7. Grosch Ramóna
8. Gulyás Csongor
9. Harmadás Joakim
10. Horváth Bernadett
11. Iványi Hajnalka Szabina
12. Králik Tibor
13. Lacza Zsolt Gábor
20
14. Mikó Krisztián
15. Miseta Dóra
16. Nagy Nóra
17. Orsós Petra
18. Orsós Renáta
19. Pálfi Éva
20. Pánovics Nikolett
21. Rudics Katalin
22. Ruszó Nóra
23. Sólya Szabina
24. Szalaki Cintia
25. Szmolár Anikó
26. Szokol Virgínia
27. Tóth Andrea
28. Ujvári Gyula
29. Uzsorás Szimonetta Kitti
30. Vasvári Katalin
10.G
Osztályfőnök:
Szigeti Tamás
1. Bartek Gábor
2. Bencze Gábor Tamás
3. Bérdi Nikolett
4. Bodrogi Zsolt
5. Bogdán Adél
6. Csomor Viktor
7. Csuba Adrienn
8. Füstös András
9. Gelencsér Zsófia Kitti
10. Gulyás Bálint
11. Gyenes Marcell Gyula
12. Győrfi-Bátori Gergő
13. Héher Péter
14. Hendlein Adrienn
15. Hiller Barbara
16. Horváth Gergely
17. Horváth Máté Tibor
18. Ipolyi – Gáts Levente
19. Karagity Márk Adrián
20. Korompay Rebeka Lilla
21. Kulcsár Kinga
22. Nagy Henriett
23. Naszladi Regina
24. Ötvös Zsuzsa
25. Palkovics Gábor
26. Pentz Nóra
27. Ronga Dóra
28. Strángli Szandra
29. Szabó Szandra
30. Takács Janka
31. Tóth Alexandra Beatrix
32. Tóth Katalin
33. Varga Vivien
34. Zlatorics Réka
35. Zóka Dániel
11.A
Osztályfõnök:
Kertészné Bagi Beatrix
1.Ágoston Dániel
2.Al-Fayadd Dávid Dzsáfár
3.Báló Viktória
4.Balogh Bálint
5.Baráth Dániel
6.Bertók Viktória
7.Boross Krisztina
8. Czotter Eszter
9.Dancs Kitti
10.Dormán Luca Borbála
11.Drávecz Patrik
12.Egyed Zsombor
13. Fazekas Dániel
14. Fornyos Kinga
15.Gaszner Tamás
16.Huszár Dániel
17.Illés Dávid
18. Kalmár Dániel
19. Kiss Fruzsina
20. Makai Réka
21. Matolcsi András Manó
22. Monory Rebeka Mária
23.Nagy Viola Ninetta
24.Rozsos Eszter
25. Salekovics Alexandra
26. Szabó Brigitta
27. Szekeres Bálint
28. Szilágyi Tamás László
29. Szlovák Emese
30.Tomity Zsófia
31.Tóth Lola
32. Varju Csilla
33. Veres-Székely Apor
34. Viola Kornélia
35. Vörös Bálint
36. Vörös Eszter Erzsébet
37.Zsiborás Csaba Attila
11.B
Osztályfõnök:
Karácsonyi Tamás
1.Bak Szilvia
2.Balla Fruzsina
3.Barczi Zsuzsanna
4.Békefi Veronika Livia
5.Bohórquez Ana Maria
6.Böröcz Katinka
7. Cseh Balázs
8. Fellai Flóra
21
9. Fokvári Dóra
10. Füge Attila
11.Gyurákovics Gábor
12.Illisics Tímea
13. Katona János Richárd
14. Kesztyűs Judit
15. Kocsis Mónika
16.László Ramóna
17. Marics Zsófia
18. Matán Anita
19. Máyer Ágnes
20. Mikola Fanni
21. Müller János
22.Nagy Katinka
23.Nagy Nóra
24.Némedi Tamás
25.Neszményi Attila
26.Nyári Szabolcs
27.Ojtó Szilárd
28. Peresa Petra
29. Peti Sára
30. Pintér Gergely
31. Pretz Lilla
32.Rajczi Ágnes
33.Ritecz Zsófia
34. Sabján Barbara
35. Sára Kata
36. Staub Krisztián
37. Szabó Viktor
38. Szalai Gábor
39. Szigeti Gábor
40. Szücs Ivett
41.Tavaszi Renáta
42.Thein Edina
43.Tóth Róbert
44.Tóth Szandra
22
11.C
Osztályfõnök:
Szabó Gabriella
1.Almási András
2.Almási Dániel
3.Andrássy Zoltán
4.Antalfi Johanna
5. Csernyák Lilla
6. Csíkvár Barbara
7. Csiszár Csaba
8.Deák Gergely
9. Fehér Balázs
10. Fogarassy Ádám
11. Füstös Krisztián
12.Gõbel Diána
13.Gyöngyösi Júlia
14.Hajgató Mónika
15.Hegyi Adrienn Mariann
16.Hirsch Edit
17.Horváth Alexandra
18.Horváth Lilla
19.Huszka Dávid
20. Kálmán Kristóf
21. Kalmár Tamara
22. Király Balázs
23. Kollár András
24. Komáromi Anna
25. Kovács Bálint
26. Major Ádám
27. Matesz Benjamin
28.Nagy Ákos
29.Nagy Dénes
30.Nagy Eszter
31. Pékó Zsófia
32. Póré Bence
33. Schmidt Péter
34. Skandera Dominika
35. Skandera Milán László
36. Szabó Renáta
37. Szatmári Dóra Eszter
38. Szelechman Ádám András
39. Szűcs Eszter Nikolett
40.Tálos Attila István
41.Telkes Viktória Mercédesz
42.Terlaky Fanni
43.Torma Dorisz
44.Ullár Eszter
11.D
Osztályfõnök:
Gyengéné Kasza Katlin
1. Boa Gyula
2. Bódi Viktória
3. Boskovics Réka
4. Brantmüller Szilvia
5. Dékány Miklós
6. Fejes Ilona
7. Gábriel Ádám
8. Gyura Zseraldina Csenge
9. Horváth Katalin Barbara
10. Kajzinger Krisztina
11. Kis Mónika
12. Kiss Péter Balázs
13. Kovács Márk
14. Kroó Vivien Sabine
15. Mati Andrea
16. Máté Bálint
17. Merkei Viktória
18. Móring Zsófia
19. Nagy Dorina
20. Németh Bálint
21. Petronovics Péter
22. Pusztai Kitti
23. Rózsás Natália Alexandra
24. Schmidt Zsófia
25. Simon Klára
26. Sonkoly Ákos
27. Szabó Levente Gergely
28. Szöllősi Virág
29. Torma Kata
30. Varga Tamás
31. Vári Fanni
11. e
Osztályfõnök:
Fekete Anikó
1.Berkes Lívia
2. Fazekas Adél
3. Fazekas Zsanett
4. Fülöp Klaudia
5.Gál Franciska Nóra
6.Gál Orsolya
7.Havanecz Ágnes
8.Hazay Eszter
9.Hegedüs Zsófia
10.Horváth Laura
11.Horváth Zsaklin
12. Kéki Bálint Márk
13. Kercsó Zsanett
14. Kern Balázs
15. Kiss Kornélia Petra
16. Major Viktória
17. Mohácsi Borbála
18. Móga Bálint Márton
19. Páskuly Zsófia
23
20. Pelõcz Sándor
21. Suhajda Szilvia
22.Tóth Ramóna
23.Tóth Zsanett
24.Török Viktória
25. Wéber Zoltán
11.F
Osztályfõnök:
Terlaky Edit
1. Bogdán György
2. Csicsa Dániel
3. Deák Ákos
4. Hetesi Valéria
5. Ignácz Adrienn Ramóna
6. Keresztes Norbert
7. Klokk Bianka
7. Lisza Annamária
9. Orsós Natália Erika
10. Polgár Koletta
11. Póth Dalma
12. Sebestyén Grácia
13. Sós Réka Klára
14. Tar Erika
15. Zsók Kitti
12.a
Osztályfõnök:
Dr. Miklós Endréné
1. Bálint Lilla Kata
2. Bodó Dávid
3. Dávid László
4. Deák-Varga Péter Dénes
5. Fábos Anna Margit
6. Fónai Andrea
24
7. Gombor Tamás
8. Gyánó Marcell
9. Gyenis Mónika
10. Hajdu Xénia
11. Héger Péter
12. Herber Máté
13. Huszár Enikõ Anna
14. Igaz Orsolya
15. Jakab Ádám
16. Jakab Zoltán
17. Kiss Bernadett Ágnes
18. Koch Márton
19. Kovács Gergely
20. Kovács Ildikó
21. Kovács Ivett
22. Kovács László Ákos
23. Kravinszkaja Szonja Zsófia
24. Kreitz Katalin
25. Lelovics György
26. Molnár Emese
27. Nagy Gabriella
28. Pécsi Borbála
29. Schäffer Dávid
30. Sipos Szabina
31. Tallián György
32. Tóth Emese
33. Tukszár Tamás János
34. Vendel Lívia
35. Veres Bálint
36. Zóka Norbert
12.b
Osztályfõnök:
Biczóné Lengyel Beáta
1. Bakondi János Attila
2. Balázs Anikó
3. Bedegi Álmos
4. Bíró Tímea Ildikó
5. Czellár Anita Diána
6. Domonkos Martina
7. Gelencsér Ramóna Éva
8. Groszmann Diána
9. Haál Barnabás
10. Harkány Mónika
11. Hegedüs Martina
12. Horváth Henrietta
13. Horváth Kitti
14. Ifkovics Zsuzsanna
15. Kalamász Kevin
16. Keller Péter
17. Keresztes Gábor
18. Komár Gergõ
19. Köves Réka
20. Krisztbaum Marianna
21. Kubatov Péter
22. Kulcsár Brigitta
23. Márton Balázs
24. Metzger Adrienn
25. Nagy Noémi
26. Németh Ildikó
27. Németh Ingrid Borbála
28. Németh Nikolett
29. Papp Dóra
30. Péter Bálint
31. Rátkai Gábor Tamás
31. Szabó Emília
32. Szekeres Nikoletta
33. Tar Krisztián
34. Tislér Vivien Kinga
35. Turai Bernadette Dóra
36. Varga Balázs
12.c
Osztályfõnök:
Dr. Csukáné Dr. Sós Andrea
1. Andrássy Dóra
2. Baracskai Barbara
3. Beck Orsolya
4. Boldizsár Anna
5. Borbély Viktor
6. Csende Anita
7. Domián Viktória
8. Farkas Zoltán
9. Ficsór András
10. Fülöp Gyula Tamás
11. Galambos Gréta Tünde
12. Gálosi Szabolcs
13. Gyõri Nikolett
14. Horváth Balázs
15. Horváth Kornélia
16. Horváth Krisztina
17. Istvánfi Ildikó
18. Kocsis Dalma
19. Kocsis Norbert
20. Kollár Dóra
21. Kulcsár Lilla
22. Kurdi Csilla
23. Mariai Dávid Balázs
24. Megyeri Mercédesz
25. Molnár Barnabás
26. Morapitiye Sára Vasana
27. Pungor Adrián
28. Rofrics Alíz
29. Sitányi Marcell János
30. Sovány Renáta
31. Tóth Nóra
32. Valkó Lilla
33. Vörös Péter
34. Zsidi Adrienn
25
12.d
Osztályfõnök:
Rába Erzsébet
1. Bacsi Gabriella
2. Bájhóber Eszter Lilla
3. Berecz Katinka
4. Berta Zsófia
5. Bodrog Gergõ
6. Cseh Gábor
7. Deli Dóra
8. Faragó Tamás
9. Frank Eszter
10. Friedrich Virág
11. Gonda Dávid
12. Hardi Balázs
13. Horváth Balázs
14. Kárpáti Judit
15. Kovács Flóra
16. Kovács Kristóf
17. Kovács Marianna
18. Kramlik Szilvia
19. Kroó Silke Karthrin
20. Malkó Katalin
21. Molnár Judit
22. Molnár Renáta
23. Posza Alexandra
24. Rigó Eszter
25. Sápi Zsófia
26. Stickel Tamás
27. Szabó Anett
28. Szalaki Bianka
29. Szászi Balázs
30. Sziva Dániel József
31. Takács Lilla
32. Tóth Alexandra
26
33. Tóth Rita
34. Vancsó Krisztina
35. Vezdén Ágnes
36. Vörös Lívia
12.e
Osztályfõnök:
Herzsenyák László
1. Andalics Zsófia
2. Ary Ágnes
3. Bartek Richárd
4. Béni Botond Róbert
5. Böjtös Flóra
6. Fajcsi Judit
7. Farkas Tímea
8. Hegedûs Orsolya
9. Herner Júlia
10. Hoholka Gábor Krisztián
11. Horváth András
12. Istvánovics Dóra
13. Jáger Gábor
14. Kéki Edina
16. Kovács Ádám Lóránt
17. Kristóf Timur
18. Ladiszlai Réka Dorottya
19. Mike Marietta
20. Móga Kristóf
21. Molnár Imre
22. Nagy Éva Anna
23. Páskuly Gabriella
24. Pesti Viktória Alexandra
25. Rózsa Melinda
26. Spanics Dóra
27. Székely-Benke László
28. Szûcs Boglárka
29. Zsakovszky Zsuzsanna
27
III. Az iskolai év története
2007.
Augusztus
31. Tanévnyitó ünnepély
Szeptember
3. Első tanítási nap
13. AJTP országos tanévnyitó Sárospatakon
Október
5. Megemlékezés az iskolarádióban az aradi vértanúkról
5. Szentiványi Árpád fotókiállításának megnyitója
11. Erdélyi vendégek érkezése
19. Pályaválasztási kiállítás az Eötvös Szakközépiskolában
20. Az 1956-os forradalom ünnepe (10. B osztály műsora)
29-november 4.: őszi szünet
November
12-16. Pályaválasztási napok a 8. osztályosoknak
13. April H. Foley, az USA magyarországi nagykövetének látogatása
23. Szecskabál
December
4. Horváth Gyula előadása Mexikó XIX-XX. századi történetéről
19. Karácsonyi hangverseny az aulában
22- jan. 2. Téli szünet
2008.
Január
11. Megemlékezés Somssich Pál születésnapjáról, koszorúzás
11-12. AJTP felvételi vizsgák
11. „A Somogyi Hírlap jelenti”című fotókiállítás megnyitása
25. A félévi bizonyítványok kiosztása
27- február 2. AJTP sítábor
28
Február
8. Szalagavató
15 Szülők-nevelők bálja
22. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól a történelem órákon
Március
7. Nőnapi köszöntő az iskolarádióban
14. Iskolai ünnepély az 1848-as forradalom tiszteletére, délelőtt a Táncsics
emlékmű és az 1848-49-es emléktábla megkoszorúzása
21-25. Tavaszi szünet
27-április 3. A francia testvériskola küldöttségének látogatása
28. Diáknap
Április
1. „Bolond ballagás” a Kossuth téren (12.B)
4-6. AJTP Informatika verseny
11. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól történelem órákon
17. Tavaszköszöntő Táncsics Est
21. Koszorúzás és megemlékezés az iskolarádióban Táncsics Mihály, iskolánk
névadójának születésnapjáról (11.E)
30. Ballagás
Május
8-13. Az énekkar olaszországi úton
17-23. Schiói testvériskola küldöttségének látogatása
21. Kihívás Napja – sportrendezvények
23. A Magyar Hősök Napján emléktáblák koszorúzása
Június
13. A tanév utolsó tanítási napja
16-27. Szóbeli érettségi vizsgák
20. Tanévzáró ünnepély
(A következő oldalakon a Voluntas cikkeivel idézzük a tanév néhány
kiemelkedő eseményét.)
29
Tanévnyitó ünnepély
A 2007-2008-as tanévet
az augusztus 31-i ünnepséggel nyitottuk meg. Ez
az elsõsök fogadalmával
kezdõdött, majd tizedikes
tanulók rövid, színvonalas
mûsort adtak elõ. A prózai
és zenei számokat követõen
Reõthy Ferenc igazgató úr
tartott beszédet. A nyár eseményeinek
összegzése után az iskola tanulóit,
tanárait köszöntötte, és meghatározta
a tanév kiemelt feladatait. A 200708-as tanév kiemelt nevelési feladata
az egészséges életmódra nevelés. Az
iskola hagyományainak megfelelõ
30
színvonal, eredményesség megõrzése.
Minden területen elsõdleges szempont
a MINÕSÉG. Mindezt úgy kell megvalósítani, hogy a SIKER ÉS BOLDOGSÁG kategóriái tanár és diák számára
egyaránt elérhetõk legyenek.
(Voluntas 2007. október)
OKTÓBER 23.
A hagyományokhoz híven október 23-án az 1956os forradalomra emlékeztünk. Az elõadást ezúttal
Hunka Gáborné tanárnõ osztálya, a 10.b állította
össze Ferencz Attiláné tanárnõ és Simkó Balázs
tanár úr vezetésével. Mûsorukat a zenei és prózai
elemek tették élvezetessé. Színvonalas mûsorukat
az iskola közösségének nevében Reõthy Ferenc
igazgató úr október 26-án az iskolarádióban
köszönte meg.
(Voluntas 2007. október)
A felkészítõ tanárok: Simkó Balázs, Ferencz Attiláné
és Hunka Gáborné osztályfõnök
Koszorúzásra és fellépésre várnak a 10.b-sek az aulában
Az ünnepi mûsor egyik pillanata
31
Elsõ útja Somogyban a 200 éves iskolába vezetett
April H. Foley, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete,
miután november 13-án megérkezett Kaposvárra, elsõként iskolánkat kereste
fel. A kitûnõ hangulatú találkozón az angol tagozatos tanulók és tanáraik az
amerikai tanulási lehetõségek mellett többek között választ kaptak a magas
rangú vendég magyarországi tapasztalatait firtató kérdéseikre is. Foley nagykövet asszony elmondta: az Egyesült Államok arra biztatja a magyar diákokat, hogy folytassák tanulmányaikat az USA valamely kiváló felsõoktatási
intézményében. Képünkön Reõthy Ferenc igazgató fogadja a gimnázium régi
bejáratán át érkezõ vendéget. (Voluntas 2007. október)
32
Báloztak a szülõk és a nevelõk
2008. február 15-én iskolánkban megrendeztük a szülõk-nevelõk bálját. A
jó hangulatú vigasságot a szülõi szervezet kezdeményezte és szervezte meg
az osztályfõnöki munkaközösség segítségével. A báli bevételt a Táncsics
Mihály Gimnázium Alapítvány javára ajánlották fel. Ez úton is szeretnénk
megköszönni minden kedves szülõnek, hogy támogatásával a rendezvény
színvonalát emelte, valamint lehetõséget adott arra, hogy a bevételt a diákok
javára fordítsuk.
Hunka Gáborné (az osztályfõnöki munkaközösség vezetõje)
(Voluntas 2008. március)
33
Szalagavató 2008
34
Március 15-i megemlékezés
Március 15-én, a forradalom és szabadságharc 160. évfordulóján, a tornacsarnokban emlékeztünk meg a hõsökrõl. Az ünnepélyen a 10.g osztály tanulói
szerepeltek Ferdinandy Csabáné tanárnõ rendezésében. Az ünnepély sikeréhez
Szigeti Tamás osztályfõnökként, Simkó Balázs történelemtanárként járult hozzá.
Kun Béla fotói a fõpróbán készültek, amelyet igazgatónk, Reõthy Ferenc is megtekintett Torma János tanár úr, a technikai rendezõ társaságában. Az iskola
igazgatója március 19-én az iskolarádióban dicsérte meg a mûsor készítõtit,
és köszönte meg nagyszerû munkájukat. (Voluntas 2008. március)
35
Bonjour és jó napot!
Az egész március 27-én, csütörtökön kezdődött. Közeledett a hat óra.
Mindenki izgatott volt, hogy viszontlátja francia cserediákját. Mikor megérkezett a buszuk örömmel mentünk
barátaink elé, hogy segítsünk a csomagjaikat lepakolni. Az elmondottak
alapján fárasztó útjuk lehetett.
Másnap reggel az iskolába mentünk. A Táncsicsban épp diáknap
volt, amin ők is részt vettek. A „horror kamra” nagy sikert aratott majd
a diáknapi programok után körbevezettem őket a suliban, ami mindnyájuknak nagyon tetszett. Délután
megmutattuk nekik a város tereit és
nevezetességeit is. Végül a többség
biliárddal zárta a napot.
A hétvégét minden cserediák a
fogadó családjánál töltötte. Többen megbeszéltük, hogy elvisszük
őket a Balaton kulturális központjába, Keszthelyre. Ott többek között
megnéztük a Festetics kastélyt és
a Csigaparlamentet is, de a pálmát
egyértelműen a „Kínzó kamra” vitte
el. Este egy hangulatos kis csárdába
tértünk be, ahol megvacsoráztunk,
majd hazafelé vettük az irányt.
Hétfőn a program pécsi városnézés volt, de mindenki nagy bánatára
a múzeumokat zárva találtuk, ezért
„csak” a Mecsextrém parkba tudtunk
elmenni. Ott kipróbálhattuk a nyári
bobpályát, az alpesi drótkötélpályát
és a mászófalat is. A gokartozás után
pedig trambulinozhattunk is.
Másnap az úti cél Budapest volt.
A város rengeteg látványossága
közül megtekinthettük a Mátyás
templomot, a Hősök terét, a gel36
lérthegyi Szabadság-szobrot, és sétálhattunk a Váci utcán is. Szerdán
Kaposdadára mentek lovasíjász bemutatóra. Itt akár ki is próbálhatták
az íjászkodást.
Sajnos közeledett a búcsú ideje…
Délután az estére próbáltak, ami
fergetegesen sikerült. Énekeltek,
táncoltak, hangszeren játszottak, sőt
még magyar nyelvtörőkkel is próbálkoztak.
Aztán eljött a nem várt csütörtök, a
búcsú ideje. Mindenki szomorú volt,
hogy máris menniük kell. Aztán heves integetés és pár könnycsepp után
elhagyták a sulit, majd a várost.
Reméljük, ez a 16 éves testvérkapcsolat még nagyon sokáig fog tartani,
és sok hasonló élménnyel fogunk gazdagodni! Jövőre ismét mi látogatunk
el hozzájuk.
Köszönjük ezt a hetet: Dr. Ferdinandy Csabáné tanárnőnek, Tóth
Ildikó tanárnőnek, Farkas Klára
tanárnőnek, Manduk Gabriella tanárnőnek és Herzsenyák László tanár
úrnak.
Märcz Samu
(Voluntas 2008. június)
Testestvériskolások a magyarországi tapasztalataikról
Traduction: Our days in Hungary
When we arrived, we were all a bit stressed to meet our new family but
when we met our correspondents we were very happy. In the weekend, we
stayed with our family to visit a bit. Then, during the week, we did a lot of
different activities with or without our correspondents. It was very great! This
travel made us discover a new culture different of our while we were making
new friends. All the frenches went back home very happy with a lot of good
souvenirs but one of them cried a bit. All what we can say is that Hungary is
a very great and beautiful country. (Voluntas 2008. június)
Vendégek, szülők, diákok, tanárok a búcsúesten – a franciák fellépése fergeteges siker volt
Reőthy Ferenc igazgató, Dr. Ferdinandy Csabáné,
Herzsenyák László, Manduk Gabriella, Tóth Ildikó és
Oláh Erzsébet
Sylvie, Michael, Rinaldo,
Nathalia, Danie és Dóri Katalin
Francia és magyar tanárok az igazgatói fogadáson
37
Diáknap 2008.
Iskolánkban évtizedek óta hagyománnyá vált a szecskabál. Minden
kilencedikes osztály saját mûsorral
készült, amire a rendelkezésükre álló
idõ alatt igyekeztek legjobb tudásuk
szerint felkészülni. A bál elmaradhatatlan része az elsõsök eskütétele.
Ennek levezetését idén a 12.e vállalta
magára. A 9.a egy megasztáros, reklámokkal kiegészített parodizációt
adott elõ. A 9.b pedig a Barátok közt
címû sorozatot és a szünetekben lévõ
ajánlókat parodizálta ki. A 9.c osztály
zenés-táncos produkciót mutatott be.
A 9.d egy jelképes német népi tánccal
lepte meg a közönséget. A 9.f szintén
tánctudásával próbálta elkápráztatni
a nézõket. A 9.g osztály pedig egy
kannibál emberáldozatot mutatott
be. Mindegyik elõadás páratlannak
mondható, a maga nemében mindegyik felejthetetlen volt. A bál után
akinek volt kedve, még hivatalosan
fél tizenkettõig maradhatott és a tornateremben lehetõséget kapott, a felgyülemlett feszültség levezetésére.
(Voluntas 2008. március)
Vékás Márton
Csernus Máté
Bemutatkozás a diáknapon
A pakolás és egy gyors hangolás után a
srácok (Csernus Máté – ének, szólógitár;
Kató Dániel – basszusgitár; Szita Lajos –
dob; Vékás Márton – szintetizátor) elkezdték
a próbát. Véleményem szerint iszonyú jók
voltak. Annyira belemerültem a zenébe,
hogy majdnem el is felejtettem ottlétem valódi okát: az interjúkészítést a Yes Please!
együttessel.
– Honnan ismeritek egymást?
– Cs. M.: Lalival és Marcival már általános
iskola óta ismerjük egymást, ahol osztálytársak voltunk. Danit pedig néptáncról ismerem.
Mivel mind a négyen táncsicsosok vagyunk,
megbeszéltük, hogy alapítunk egy zenekart.
– Honnan a nevetek?
– Sz. L.: Érzékelhetõ a furcsa párhuzam
az egyik magyar együttessel. Szeretnénk
minél jobban elhatárolódni tõlük és az õ
zenéjüktõl eltérõen mi az alternatív rock
zenét képviseljük.
– Milyen számokat játszotok?
– K. D.: Egyelõre már meglévõ számokkal
dolgozunk. Olyan együttesek dalait játsszuk,
mint például a Pink Floyd, The White Stripes,
és a Red Hot Chili Peppers.
– És a saját számok…?
– V. M.: Mindössze három hónaposak
vagyunk, így még nem jutottunk el a saját
számok írásáig. De a késõbbiekben mindenképp szeretnénk próbálkozni vele.
– Mi a tervetek a jövõre nézve?
– Cs. M.: Terveink közt szerepel egy
demo elkészítése. Nyáron pedig
koncerteket szeretnénk adni. A
cél (egyelõre) a városi ismertség
megszerzése.
– Mikor lesztek láthatóak
elõször?
– Sz. L.: A debütálás a diáknapon
lesz, március 28-án. Reméljük, jól
fog sikerülni. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a Táncsics Gimnázium tanárainak, hogy próbatermet
és lehetõséget biztosítottak nekünk,
hogy megmutassuk magunkat.
– Sok sikert kívánok!
Kató Dániel
Szita Lajos
38
-m. s.-
(Voluntas 2008. március)
A DIÁKNAP PROGRAMJA (2008. MÁRCIUS 28. PÉNTEK)
Program
Idõpont
Varga Tamás 11.d
Megnyitó
Aula
Fokvári Dóra 11.b
Programismertetés
Aula
Fokvári Dóra 11.b
TEAHÁZ
Klub
Kiss Kornélia 11.e
YES PLEASE! együttes fellépése
Aula
Kató Dániel 9.a
Judo Bemutató
Aula
Morapitiye Sunil 9.a
KARAOKE
10-es terem
Terlaky Fanni 11.c
Chamber of Horrors
47-48-as t.
Fokvári Dóra 11.b
Alvószoba
6-os terem
Tátrai Melinda 10.d
Sportprogramok
8-tól
9 óra
Reneszánsz zene- és táncbemutató
10 óra
Felelõs
(+ az érintett osztályfõnökök)
Tornacsarnok
745-tõl
830
Helye
Fekete Hollók Rendje
Középkori Hagyományõrzõ
Egyesület Lovagi bemutatója
AIKIDO Harcmûvészeti Klub bemutatója
Aula
Hajdu Xénia 12.a
Hátsó udvar
Hajdu Xénia 12.a
Aula
Kövecses Bálint 10.e
1030
Elsõ TOMBOLAsorsolás
Aula
11. C
1100
Lovagi torna
Aula
Horváth Katalin 11.d
1230 óra
Második TOMBOLAsorsolás
Aula
11.c
19 órától
2330-ig
DISCO
BELÉPÕDÍJ 300.– Ft!
AULA
STÚDIÓSOK
39
Táncsics est
A jó pap is holtig tanul, azonban a
sok tanulás mellett szükség van egy kis
kikapcsolódásra is. A táncsicsos diákok
minden évben megmutathatják egy
speciális „ki mit tud”-on, hogy a sok
magolás mellett mi is az, ami igazán
ellazítja őket – ez a Táncsics est.
Április 17-én idén is izgatottan gyűltek össze tanárok, szülők és diákok,
hogy egy oldott este keretében megnézzék és hallgassák, társaik (tanítványaik,
csemetéik) hogyan kamatoztatják tudásukat a különböző művészeti ágakban.
Csalódás most sem csúfította el senki
Horváth Jenőné rendező
Kajzinger Krisztina műsorközlő
40
A Táncsics est programja (2008. április 17.)
Műsorközlő: Kajzinger Krisztina. Szerkesztette: Horváth Jenőné
1. Faure: Sicilienne Szöllősi Virág f – Torma Dorisz zg.
2. Geshwin: Egy amerikai Párizsban Lukács Hedvig é – Huszár Enikő zg.
3. Boccherini: Menüett Domján Kriszta – Velczenbach Kata x. – zg.
4. Puccini: Bohém élet Peresa Petra é – Almási Dániel zg.
5. Schubert: Sonatina Szelechmann Ildikó h. – Héra Kornélia zg.
6. Gyurkovics Tibor: Négy Évszak – Kovács Boglárka
7. Elisabeth c. musicalből Hogyha kell egy tánc Peresa Petra é – Almási Dániel é.
8. Karinthy Frigyes: Babuska a Városligetben Kiss P. Balázs – Savanyó Attila
9. Járdányi Pál: Rondo Kövér Kristóf zg.
10. Friderici: Baráti kör, Deep River, Everytime Kamara kórus
11. Gusztáv Péter: Cirkusz Renz galopp Horváth András x – Lukács Edit tanárnő zg.
12. Joplin: Me and My Bobby Mc Gee Mohácsi Borbála é.
13. Táncsics Panthers L.O.V.E. modern tánc Kis Kornélia
14. Kemény Gábor parodista
15. Liszt Ferenc: II. magyar rapszódia Móga Kristóf zg.
16. Mezőségi táncok néptánc
Jelmagyarázat: f = fuvola, zg = zongora, é = ének, h = hegedű, x = xilofon
arcát, hiszen a bátor fiatalok kitettek
magukért. A rengeteg produkció jó két
órára mindenki fejéből kiűzte a terhes
vagy bántó gondolatokat, a szórakozásé
volt a főszerep.
A diákok – a még megszeppent
szecskáktól a már sokat tapasztalt
negyedikesekig – változatos előadásokkal készültek. A zongorák,
fuvolák és hegedűk akkor este nem
a sarokban porosodtak, gazdáik
kezeiben (és kezei alatt) gyönyörű
dallamokkal töltötték be a tágas
aulát (külön kiemelném Móga
Kristófot, aki Liszt II. Magyar rapszódiájával a közönség egyik kedvence volt). Az énekesek (szóló-,
duett és csoportos produkcióikban)
tiszta hangjukkal érintették meg a
közönségből az arra nyitottak szívét. Volt, aki színészi tehetségével
próbálta lenyűgözni az egybegyűlteket, és rátermettségét bizonyítva
bennünket is bevont az előadásba.
Torma Dorisz és Szöllősi Virág
Huszár Enikő és Lukács Hedvig
41
Peresa Petra és Almási Dániel
Szelechmann Ildikó és Héra Kornélia
Kovács Boglárka
Kiss P. Balázs és Savanyó Attila
Kemény Gábor
Táncsics Panthers L.O.V.E. modern tánc
Más is volt, amely a valahol mélyen
szunnyadó lírai éhségünket csillapította, Kovács Boglárka nagyszerű
előadásában egy Gyurkovics Tibor-verset hallhattunk. Rekeszizmaink
sem tunyultak az este folyamán.
Kemény Gábor, iskolánk öregdiákja
most is egy vicces történettel szórakoztatott bennünket. Látványban
sem volt hiány, a Rózsaszín (és nem
mellesleg táncsicsos) Párducok attraktív táncukkal, a néptánccsoport
pedig mezőségi táncokkal fokozták
tovább a remek hangulatot.
42
Mohácsi Borbála
Kövér Kristóf
Everytime Kamara kórus
Ami igazán különleges volt számomra, az Horváth Andris xilofon
játéka, akit tanárnője, Lukács Edit
kísért zongorán. Ugye a xilofonról
legtöbbünknek az x betű megtanulása és a gyerekkorunk közkedvelt
fajátéka jut eszébe, azonban itt remek
példát hallhattunk arra, hogy vannak
olyanok is, akik nem ragadtak le itt,
hanem profi szintre fejlesztették tudásukat e téren.
A másik meglepetés iskolánk Kamara-zenekarának előadása volt. Ők
(Kajzinger Krisztina, a műsorközlő
szavaival élve) az énekkar igen lelkes
tagjai, akik jó hangulatban még plusz
órákat töltenek együtt énekléssel.
Összefoglalva tehát: az a két
óra élő bizonyítéka annak, hogy a
táncsicsos diákok nem csak a tanuláshoz értenek (különösen Peresa
Petra, akinek sokoldalúságát többször is láthattuk már), és hogy nem
fölöslegesek azok a délutáni órák,
melyet iskolánk diákjai a művészetek művelésével töltenek.
További sok sikert kívánok mindenkinek!
Nagy Éva Anna
(Voluntas 2008. június)
43
Búcsúztak
a 12.d-sek
Tanáraikat és szüleiket hívták műsoros búcsúzóra a 12.d-sek a ballagás
előtt. Hangulatos, kellemes perceket
töltöttek együtt... Jó lenne, ha hagyománnyá válna!
(Voluntas 2008. június)
44
Ballagás 2008
45
A 12.-eseket Mohácsi
Borbála búcsúztatta
Berta Zsófia a végzősök
nevében búcsúzott
Vörös Eszter, Varga Tamás, Kiss Kornélia
vették át zászlóink őrzését
46
Dr. Kollár Balázs a végzősök szüleinek nevében
mondott köszönetet az
iskolának
Reőthy Ferenc, iskolánk
igazgatója további helytállásra buzdította a végzősöket
Tanulmányi utak, kirándulások itthon és külföldön
Osztálykiránduláson a 10.f
Az AJTP-s osztályok az elsõ évben végiglátogatják azokat a településeket,
ahonnan a tanulók érkeztek. Ez alól a mostani 10.f sem kivétel. A településeket
három napig látogatták, az idén szeptemberben készültek ezek a képek, a kirándulás harmadik napján. (Voluntas 2008. október)
Szemlõ-hegytõl Lágymányosig
A kémia szakkörösök november negyedikén Budapestre kirándultak dr. Miklós
Endréné tanárnõvel. Rövid metrózás és buszozás után Budán a Szemlõ-hegyibarlanghoz érkeztünk, ahol idegenvezetõ segítségével néztük meg a barlangot.
Innen rövid utazás után az Iparmûvészeti Múzeum Habán Kiállítására mentünk,
ahol ismerkedtünk a korabeli kultúra elemeivel. Utunk végsõ állomása a modern
ELTE TTK épülete volt, ahol az ország egyedülálló, a közelmúltban mûemlékké
nyilvánított, ásványkiállítást tekintettük meg. A kiállítás betekintést nyújtott az
ásványok csodálatos világába. Miközben a vonat visszafelé robogott, mindannyiunk fáradtan elmélkedtünk a nap élményein. (Voluntas 2008. október)
47
Glindei képek
Szombat, hajnali 2 óra: szól a
„wecker”. Indulnunk kell Budapestre.
A reptéren volt a találkozó a csoport
többi tagjával, akik a Munkácsyból,
a Közgázból és a Gépészbõl jöttek.
Legtöbbünknek ez volt az elsõ repülése, így meglehetõsen izgultunk.
Kb. másfél órai repülés után már várt
ránk Hamburgban ottani vendéglátónk, programjaink szervezõje: Frau
Woitaschek, õ egyébként a glindei
önkormányzat külügyi felelõse.
Az elsõ napot a vendéglátó családokkal töltöttük, este pedig a
Spinosában (mûvelõdési ház) hallgattuk meg a New Voices, korunkbeli
fiatalokból álló együttes koncertjét.
A vasárnap délutánt Hamburgban
töltöttük, végigsétáltunk a hírhedt
szórakozónegyeden, a Reeperbahnon,
amely a délutáni napsütésben inkább
szolíd korzó-hangulatot árasztott. A
panoptikumban elszörnyedtünk az
egykor cirkuszban mutogatott torzszülöttek viasz portréin, és farkasszemet
néztünk a 20. század leghíresebb
szereplõivel. Sétánk végén a DOMban kötöttünk ki, Hamburg vidámparkjában. Az óriáskerékrõl beláttuk
az egész várost, és természetesen
megkóstoltuk a dalból már jól ismert
német specialitást (Etwas schöneres
gibt es nicht/ Als Currywurst.)
A hétfõi nappal számunkra is új iskolai hét kezdõdött, amely sok érdekes
élményt és tapasztalatot tartogatott.
Elõször is az órai viselkedés: nagyon
nehéz dolga van a tanárnak, ha nem
tudja magára vonni a diákok figyelmét,
érdektelenségüket és unalmukat nem
is rejtik véka alá. Dolgozatot sokkal
48
Glinde főterén
ritkábban írnak, a rájuk kapott jegy
mellett a tanár az órai munkát és a
tanulók által tartott kiselõadásokat is
figyelembe veszi az év végi osztályozáskor; valamint óráról órára vezetik,
ki „felejtette el” megírni a házi feladatot. Jegyre felelés nincs.
Az órákon nagy szerepet kap a csoportmunka, ami könnyebben valósítható meg, mint nálunk, hiszen 20-25
gyerek van egy osztályban.
Egyébként a renitensek is végigdolgozták az órát, ha érdekelte õket
a téma. Külön tantárgyként tanítják,
hogyan kell érvelni, referátumot
elõkészíteni, felépíteni és elõadni.
Lehet, hogy nekünk se ártana?
Ebédet a menzán kaptunk, ahol
nem hivatásos szakácsnõk, hanem
az anyukák fõznek. Társadalmi munkában végzik ezt a feladatot, a fõzõ
teamekre havonta egyszer kerül rá a
sor, mindig ugyanazt fõzik, és nagyon
ízletesen.
Délutánonként változatos programokról gondoskodtak vendéglátóink. Egyik nap a polgármester úrral
Csoportkép a Markt Platzon
találkoztunk, megtekintettük a város
nevezetességeit, többek között a rézmalmot, ahol a víz hajtotta kerék segítségével rézlemezeket hengereltek
valaha. Felejthetetlen délutánt töltöttünk a golfpályán, ahol egy profi edzõ
segítségével sajátíthattuk el a golfozás
alapfogásait. Egyik hamburgi kirándulásunk alkalmával hangulatos sétát
tettünk a város portugál negyedében.
Órákat böngésztünk Harry bazárjában, ahol egy világutazó rengeteg úti
emléket és régiséget halmozott fel.
(Harry’s Hafen Basar). Igazi különlegességnek számít a 20. század elején
épült alagút, mely az Elba alatt vezet
a túlsó partra. A hûvös szél sem tudta
elrontani a kedvünket a kikötõben tett
hajóutazáson. Estére betértünk egy
hamisítatlan kikötõi vendéglõbe, ahol
a tulajdonos személyesen készítette el
és szolgálta fel a „ház” specialitásait.
Egy más alkalommal megnéztük a
városházát, azután kedvünkre vásárolhattunk.
Nagyon érdekes volt az egyetem
természettudományi tanszékén látott
kiállítás.
Pénteken utoljára mentünk iskolába, tanítás után Travemünde felé
vettük az irányt. Tökéletes idõnk volt,
a homokos parton hatalmas pickniket
rendeztünk, röplabdáztunk. Néhány
bátor ember megfürdött a 15-16 fokos
tengerben. Naplementekor fájó szívvel
vettünk búcsút a tengerparttól.
Az utolsó nap mindenkinek különbözõképpen telt. Volt, aki a családdal
töltötte a hátralevõ idõt. Mi, táncsicsosok
és még néhány német diák Gyenge
tanárnõvel Lübeckbe, az egykor virágzó
Hansa-városba kirándultunk. Thomas
Mann szülõvárosa tipikus észak-német
város mázas téglából épített házaival.
Miután megnéztük a történelmi belvárost, a Mann család emlékének szentelt
Buddenbrook-házat és megkóstoltuk a
híres lübecki marcipánt, szabadon bóklászhattunk még a városban.
Késõ délután visszatértünk Glindébe;
csomagolás, könnyes búcsú, repülõ...
Reméljük, tavasszal újra találkozunk!
Kajzinger Krisztina,
Schmidt Zsófia 11.d
(Voluntas 2008. október)
49
Angoloztunk Görögországban
Az év végén, a tanítás befezte után
nem sokkal indultunk útnak Görögországba angolozni, és természetesen
nyaralni és szórakozni. Az angol tanfolyam húszórás volt, napi négy órával, amibõl kettõt Lévai Iván tanár úr,
kettõt pedig Horváth Szabolcs tanár
úr tartott a kora délutáni órákban.
Az út egy napra volt tervezve, ezért
délelõtt indultunk, viszont a macedón
határõrök jóvoltából majdnem négy
órát vártunk a határátkelésre. Elsõ megállónk Pécsett volt, ahol csatlakoztak
hozzánk még páran, innen egyenesen
mentünk a határhoz. Szerbián hamar végigutaztunk, majd Macedónia
következett. Mikor elõször léptünk
görög földre, mindenki fellélegzett,
hogy a hosszú útnak vége. A tenger
csodálatosan hullámzó habjait Theszszalonikinél láttuk meg, habár még csak
a buszból, innen már nem volt messze
célállomásunk, a Halkidiki-félszigeten
található Sarti falucska.
Mikor megérkeztünk, elfoglaltuk
szállásainkat, majd mindenki sietett
megmártózni a tengerben. Szállásunk
egy nagyon szép kis emeletes apartmanház volt, mindenkinek volt saját
erkélye is, és alig volt messzebb a
tengerparttól, mint 200 méter.
Mindjárt az elsõ napon elmentünk
egy rövid városnézésre, megtudtuk,
hogy lehet motort bérelni( ezzel a
lehetõsséggel éltek is páran). Majd
este egy közös vacsora volt egy hangulatos kis étteremben, ahol kipróbálMásnap a tengerparton napozhattuk a görög ízeket, mint például a tunk, majd angoloztunk, és újra
tzatzikit és a görög salátát.
napoztunk. Este „Görög Est” volt,
50
busszal elmentünk a félsziget túloldalára, és egy étteremben részt vettünk egy zenés-táncos mulatságon.
Különlegessége az volt, hogy annyit
lehetett étkezni és inni amennyit csak
akartunk, talán a „torkos csütörtök”höz” hasonlíthatnám. Jellegzetes
és gyönyörû táncokat mutattak be
népviseletben, volt tûzön táncolás
is, majd mi is részt vehettünk a táncban, megtanulhattuk a lépéseket.
KMegkóstoltuk a görög süteményeket, melyek nagyon édesek (némelyik már túl édes is). Megtudtuk,
ez azért van, mert régen a görögök
olyan szegények voltak, hogy egy
évben csak egyszer ehettek ilyesmit, és akkor úgy megédesítették
a süteményeket, hogy egész évben
emlékezzenek az ízükre.
A következõ nap programja a
Meteorák megnézése volt. Útközben
megálltunk egy gyönyörû völgynél,
ahol a legenda szerint az istenek
is megpihentek, majd megmerítkeztünk két forrásban, amitõl a régiek
szerint az ember széppé válik, illetve
meggyógyul minden olyan baja, ami
a szemmel kapcsolatos. A Meteorákról felejthetetlen kilátás nyílt az azt
körülvevõ Thesszáliai síkra, a kolostor lábainál elleshettük az ikonkészítés fortélyait is, illetve vásárolhattunk
a szentképekbõl (persze ha bírta a
pénztárcánk).
Az ötödik napon egész napos hajókirándulásra mentünk, a hajó több
helyszínen is megállt. Elsõnek egy
kék lagúnában a Teknõsbéka-szigetnél,
ahol a hajóról lehetett a vízbe ugrálni,
majd egy vízisport-paradicsomban,
ahol ki lehetett próbálni a banánozást, a slidert és még sok mást is. A
hajón sor került egy ebédre is, majd
visszafelé szintén megálltunk egy elhagyatott kis öbölben, ahol a kapitány
egy palack bort dobott a tengerbe, és a
vállalkozó kedvûek megpróbálhatták
felhozni ezt (megpróbálni megpróbáltuk, de senkinek sem sikerült).
A hatodik nap a „Narancspartra” lehetett utazni, ahol szép fehér
kövekbõl kifaragott nõi és férfi aktok
találhatóak, illetve más mûvészi alkotások is. Ezen a napon tudtunk igazán
elvegyülni a falucska forgatagában.
A görög emberek nagyon érdekesek,
régen azt hitték, hogy bármely idegen
álruhában megjelenõ isten lehet, ezért
mindenkivel kedvesek voltak, ez a szokás máig fennmaradt. Nagyon meglepõ
volt az is, hogy szinte mindenki tudott
egy kicsit magyarul, illetve sok étteremben volt magyar étlap és pincér,
pincérnõ is.
Az utolsó napon már csak a délelõtt
állt rendelkezésünkre a kikapcsolódásra, de mindent megtettünk ennek
az idõnek a kiélvezésére.
Miután mindenki összepakolt,
kitakarított, átadtuk a szobákat a következõ vendégeknek,
majd elindult a busz. Hazafelé
zökkenõmentesebben zajlottak a
dolgok, a macedón határõrök nem
várakoztattak olyan sokáig minket,
így viszonylag hamar hazaértünk.
Itthon szüleink nagy örömmel
fogadtak bennünket a Domus parkolójában.
Cseh Balázs
(Voluntas 2008. október)
51
Erdély 2007
Szeptember 21., péntek
A nulla órára tervezett indulás pontban meg is történt – a búcsúzó szülõk
és diákok heves integetése közepette –
a Németh István fasor templom felõli
végétõl. A kezdeti zsivaj hamar – egy
szûk óra alatt – elhalkult. Mindenki
aludt pár órát. Az elsõ „nem hivatalos” megállót egy alföldi benzinkút
jelentette a hajnali órákban. Pár órával késõbb átléptük a magyar-román
határt, a vártnál könnyebben. Talán
a keleti szomszédot megérintette a
nyugati „kék” szél?
Mindenesetre a különbség már az elsõ
pár kilométeren szembetûnõ volt: használaton kívüli, ormótlan fûtéscsövek az
út mentén, régi gyárépületek, szemét
majdnem mindenütt. Ezen felül pedig a
Dacia, régi vagy új, ötajtós vagy sedan,
nem számít. A román „autócsoda” mindenhol ott volt.
Csoportkép a testvériskola előtt
52
Az elsõ hivatalos megálló a Királyhágó volt. Sajnos a csodálatosnak mondott naplementérõl már lemaradtunk.
Ám a panoráma így is csodálatos volt,
csattogtak is a fényképezõgépek.
Még dél elõtt járhatott az óra, mikor
röpke látogatást tettünk Kolozsváron.
A Mátyás-szobrot csak futólag („gurulóban”) tekintettük meg a buszból,
és a viszontlátás ígéretével hajtottunk
fel egy városszéli dombra, ahonnan
elénk tárult a város. Visszaülve a
buszba, már nem volt megálló.
Ugyan tábla nem hirdette, azonban
egyértelmû volt, mikor a délutáni
órákban megérkeztünk Székelyföldre.
A szörnyûnek kikiáltott román utak
(amerre mi jártunk) egészen emberiek
voltak. Ám innentõl ez megváltozott:
kátyú kátyú hátán, félórás zötykölõdés
székelykapus kis falucskákon át egészen Székelyudvarhelyig.
A buszról leszállva ki-ki megtalálta
a régi ismerõsöket, vagy csak látott
pár ismerõs arcot. Így vonultunk
fel a díszterembe, ahol megtörtént a
„páratlanok” (májusban erdélyit nem
fogadók) elosztása.
Ezek után mindenki „haza” szivárgott. Ki autóval, ki pedig gyalog.
Otthon pedig megtörtént a szülõk
megismerése. Az esti program változatos volt, persze külön-külön (többnyire), aki nem otthon maradt, az az
alábbi helyek között válogathatott: G
café, Tea vagy a Kalapos (a felsoroltak
mindegyike kávázó). Többnyire azonban ez az este nem nyúlt túl hosszúra
senkinél, mert pár órás alvás ide vagy
oda, azért a többség fáradt volt.
hogy teszünk egy kisebb túrát. Elsõ
megállónk egy vízesés volt, ahonnan
egy kissé feljebb kapaszkodva a hegyen, egy kilátóhoz érkeztünk, ahol
ötös csoportokban tudtunk csak felmenni. Már aki fel mert, hiszen talán
alulról nézve az egész nem volt több
holmi ingatag fatákolmánynál, ami
persze a valóságban nem így volt. Sõt,
aki feljött, az körbepillantva életre
szóló élményben részesülhetett.
Innen a késõ délután érkeztünk
vissza a szállásra, ahol szabadfoglalkozás volt estig. Amikoris elindultunk
a sötétben egyórás sétánkra a falu
központjába, ahol a vendéglátóink
bulit szerveztek a számunkra. Itt aztán
oszlott a csapat, voltak, akik sokáig
maradtak, de voltak, akik fáradtságra
és egyéb okokra panaszkodva visszaindultak a panzióba.
Másnap a buli miatt tulajdonképpen a kettõórás ebédig alhatott, aki
akart. Majd délután ismét egy kis
szabadprogram, ekkor a legtöbben
a domboldalban heverészve a tájban
gyönyörködtek. Aztán irány haza!
Szeptember 22-23.,
szombat-vasárnap
Még elsõ este azzal fogadtak minket, hogy a hétvégén kirándulunk,
méghozzá Van-ságba, amirõl annyit
kell tudnunk, hogy egy kb. ötszáz
lakosú falucska bukarestnyi területen.
(A népsûrûségrõl mindenkinek meg
lehet az elképzelése).
Útközben megálltunk egy víztározónál, amelyet a helyiek csak a székely
Balatonként emlegettek. Vezetõnk
mellékes információként elárulta,
hogy – bár az egész nem látszott túl
nagynak – ha a földgát átszakadna,
akkor a harminc kilométerre lévõ Székelyudvar-helyen 15 centi víz állna.
Megérkezve a szállásra, külön
panzióban lettünk elszállásolva az
erdélyiektõl (akik velünk jöttek). Csodálatos, nyugodt környezet. Erdõvel
Szeptember 24., hétfõ
borított végtelen hegyek, az érintetlen
Aznap reggel beültünk mi is a
természet vett körül bennünket. Ennek
megismerésére elindultunk elsõ nap, Tamási Áron Líceum (az ottani is53
kola neve, talán gimnázium helyett)
elsõ két órájára. Aztán sorrendben
elõször meglátogattuk Orbán Balázs
(a legnagyobb székely) sírját, aki leírta
majdnem az összes korabeli erdélyi
települést. Majd Tamási Áron sírját
és szülõházát néztük meg. Mire ezt
befejeztük, már dél is elmúlt.
A következõ program a sóbánya
megtekintése volt Parajdon, ahol nyaranta tüdõbetegek kezelése zajlik, és
ahol a sókitermelés ma is folyik. Tulajdonképpen ha az ember kinyitotta a
száját és kidugta nyelvét, a levegõben
érezhette a sós ízt.
Végül késõ délután a Medve-tónál tett
látogatás után érkeztünk meg Korondra.
Itt mindenki elintézhette a családnak
szánt ajándékok beszerzését.
Szeptember 25., kedd
Aznapra csupán egyetlen látnivaló
volt betervezve, a Brassótól kb. harminc kilométerre lévõ Peles királyi
kastély megtekintése. Odafelé útközben megálltunk az egyik borvíz-forrásnál, amelynek vízébõl ki-ki ivott is.
Ennek érdekessége az ízén kívül az,
hogy teljes mértékben természetes, és
mégis szénsavas.
Maga a kastély megtekintése egy
kétórás program volt. A román királyok egyik nyári rezidenciájaként funk54
cionáló lélegzetelállító épület korában
Európa egyik legmodernebb kastélya
volt. Hiszen már az 1800-as évek
végén folyóvíz, modern fûtésrendszer
és elektromos lift volt benne. A csak
románul beszélõ idegenvezetõ pedig
rendkívül kedvesen és „nagylelkûen”
meginvitált minket egy délutáni kávéra a pármillió forintot érõ királyi
fotelszettbe. Ezt nekünk sajnos idõ
szûkében „nagyvonalúan” vissza
kellett utasítanunk. És még mondja
valaki azt, hogy a román-magyar
viszony nem „testvéri”!
Eljött tehát az utolsó este, búcsú a
család azon tagjaitól, akik másnap reggel nem keltek fel velünk hajnalban,
ugyanis mi fél ötkor elindultunk.
Szeptember 26., szerda
A korai idõpont ellenére szép számú
búcsúztató tömeg jelent meg a fõtéren.
Aztán könnyes búcsút vettünk egymástól a mielõbbi viszontlátás reményében,
és mi elindultunk hosszú útunkra
hazafelé. Hét óra felé érkeztünk haza,
és a Németh István fasor végén ismét
ott voltak a szülõk, akik már nagyon
várták gyermekeiket. Összefoglalva:
minden jól ment, nagyon sok szép
dolgot láttunk, persze mindenki nem
lehetett mindig „elégedett”, de azt hiszem, összességében mindenki kellemesen fog visszaemlékezni erre az útra,
amiért köszönet jár Hunka Gáborné és
Manduk Gabriella tanárnõknek. Így
történt tehát, hogy egy busznyi gyerek
magyar földet talált, pedig az ország
határain kívül járt.
Gaszner Tamás
(Voluntas 2008. október)
Kirándulás a Csodabogyó barlangba
Egy szabad hétvégét sokféle módon el lehet tölteni. Talán hasznos,
jó ötletet adtak a szervezõk, amikor
az Arany János Tehetséggondozó
Programban részt vevõ 3. évfolyam
a szokásos, havi hazautazás nélküli,
kollégiumban maradásos, ahogy õk
nevezik „bentmaradásos” hétvégéjét
eltölthette. A 11.f-es Hetesi Valéria
beszámolóját olvashatjátok:
„2008. március 1-jén, szombaton
reggel az ébresztõórák 7 órakor
ébresztettek bennünket, jelezték, hogy
eljött a kirándulás reggele. Mi egy óra
alatt összekészülõdtünk, megreggeliztünk, és vártuk a buszunkat. Nemsokára meg is érkezett a kollégium
elé, így 8 órakor indulhattunk a várva
várt barlangba, Balatonedericsre. Az
utazás kb. 1, 5 óra volt. Mikor megérkeztünk, kedves emberek fogadtak
minket, a barlangi túravezetõk. Meg
is kaptuk a védõruhákat és sisakokat,
s már indultunk is a félórás gyalogtúrára fel a barlang bejáratáig. Bár a
szél erõsen fújt, a védõruhák kellõen
védtek minket a megfázástól, s a
felfelé menet szintén jót tett, hogy
ne fázzunk. Útközben csodálhattuk a
tájat is, a túravezetõ egyes növényekhez, állatokhoz magyarázatot is adott,
hogy milyen érdekességet látunk.
Hamar megérkeztünk a barlanghoz,
pár perc múlva már a kis folyosókon követtük egymást, ki bátran az
elején, ki egy kicsit félve hátul. A
Tar Erika, Orsós Natália, Terlaky Edit osztályfőnök és Polgár Koletta
55
Zsók Kitti, Póth Dalma, Sebestyén Grácia, Ignácz Adrienn
szûk kis folyosók, az óriástermek,
a hason csúszás, mászás sárban és
vízben mindenkinek nagyon tetszett,
élveztük a kalandot. Körülbelül 45
méter mélységig mentünk, bár alattunk még több száz méter járható
volt lefelé. Az érdekes menet közben
láttunk többmillióéves cseppköveket
is, amihez hozzáérni nem lehetett, de
csodálhattuk szépségüket. A barlangban rajtunk kívül voltak még apró kis
bogarak, falról lelógó denevérek, akik
persze senkit nem bántottak, talán
még jobban féltek tõlünk, mint mi
56
tõlük. Mintegy 3-3, 5 óra alatt tettük
meg a kijelölt útvonalat oda és vissza,
mire ismét természetes fényt láttunk
a barlangsisak fényén kívül.
Végülis büszkék voltunk magunkra és
tanárainkra, hogy ilyen bátran és elszántan vágtunk neki a túrának, és csináltuk
végig. Szintén fél órába telt, mire vis�szaértünk a kisházhoz, ahol levetettük
piszkos ruháinkat, megmosakodtunk,
amennyire lehetett, átöltöztünk, és
ismét buszban ültünk, indultunk a
következõ állomás felé.”
(Voluntas 2008. október)
Olaszország 2008
2008. május 8-án, csütörtökön
az angol érettségi után, fél 12 körül
indultunk a suli elől Olaszországba,
ahova iskolánk énekkara kapott meghívást. Az éjszaka folyamán megérkeztünk a szállásunkra, Caorle festői
üdülőparadicsomába a Vialle Sta
Margherita 119. alatt lévő hotelbe.
Pénteken reggel korán útnak indultunk, hogy megismerjük ideiglenes
szállásunk környékét. Első megállónk
Marano Lagunare-ben, az Adriai-tenger egyik kis halászfalucskájában volt.
A városka templomában Panni néni
vezetésével az énekkar dalra fakadt,
elnyerve ezzel a helyiek elismerését és
szimpátiáját. Ezután megnéztük a főteret, ahol egy hangulatos harangtorony
emelkedett ki a régi színes házikók
közül. A parton, a kis halpiacon még
félig élő tintahalakat, rákokat mutatott
nekünk egy helyi halász, a társaság
nagy örömére. Rövid szabad program
után indultunk tovább egy csodálatos
tengerparti kikötővárosba Lignanoba,
ahol mindenki megnézhette a kikötőben
pihenő vitorlásokat. Sajnos már későre
járt az idő, muszáj volt visszatérnünk
Caorléba, igaz, senki se bánta, mert
mindenki éhes volt. Főzőcskézés után
sokan a hideg tengerben való fürdést,
míg mások a város közelebbről való
megismerését választották. Következő
napunk egy egésznapos kirándulással
telt. Elsőként Palmanovában álltunk
meg, ami egykor katonai erődként
szolgált, erre emlékeztet a fal a városka
körül. Az égből nagyon jól látszik a
kilencszögletű alaprajz, aminek a közepén van a főtér, ahonnan kilenc utca
indul ki csillag alakban. A középpontban egy templom áll, ahol előkerültek a
fényképezőgépek, amik Ákos (Miklós
Ákos) nyakában kötöttek ki, hogy az
„egész” csoport meg legyen örökítve.
Ezután továbbálltunk, és egy
festői szépségű város, Udine következett. A zöld övezetben, egy
kis dombocska tetején elhelyezkedő
kastélyt tekintettünk meg, amely
egy 1517 és 1595 között helyreállított reneszánsz típusú épület. Itt
57
mindenki megtekinthette az Európában kuriózumnak számító balkáni
WC-t, sőt többen az első döbbenet
után ki is próbáltuk. Hogy kipihenjük a megrázkódtatást, elterültünk a
füvön, majd továbbindultunk.
Cividale-ban, miután kiszálltunk a
buszból, elkezdtük keresni a longobárd
kisváros nevezetességeit. Először
mindenki jóllakott, majd a többség
megnézte Cividale kelta barlang-sírjait,
melyben érdekesebbnél érdekesebb
kőfejek találhatók. A csodálatos látvány
miatt mindenki megfeledkezett a fáradtságról, így a hazaút is vidáman telt.
Május 11-én, vagyis szombaton
az egész napot Caorle megismerésével tölthettük, majd a nap koronázásaként felléptünk a város templomában,
ami 1038-ban épült. A délelőttöt
sokan alvással vagy vásárlással, esetleg napozással, valamint a tengerben
való lubickolással, illetve ezeknek
különböző kombinációival töltötték.
Ezután mindenki a maga „rezidenciáján” megebédelt, majd próbára
gyülekeztünk az esti fellépéshez. A
próba után mindenki ünneplőbe öltözött, és az énekkar elkápráztatta a
caorle-i templom hitközösségét. Még
olasz nyelven is sikerült egy darabot
előadni a helyiek nem kis örömére.
Május 12-én Velence felé vettük
utunkat, ami, ha engem kérdeznek,
az utazás egyik legszebb városa volt.
Vonattal érkeztünk meg az északolaszországi Veneto régió székhelyébe, vaporettoval, azaz vízibusszal,
jutottunk el a Szent Márk térre, ahonnan következő állomásunk a Dózse
palota volt. A Szent János és Péter
Bazilikában az énekkar ismét dalra
fakadt. Ezután az elmaradhatatlan
58
szabadprogram következett, ahol
mindenki igyekezett tetemes mennyiségű velencei szuvenírt begyűjteni.
Többen vaporettora szálltunk, és így
néztük meg a várost. (Egyébként
bátran ajánlhatjuk a vaporettot, hiszen
kimondottan kényelmes, akár aludni
is). A rengeteg híd, mint például a
Sóhajok hídja vagy a Rialto híd, egyszerűen káprázatosak voltak. Miután
Velencéből hazaérkeztünk, természetesen vonattal, elkezdődött a sürgésforgás, hiszen drága kórusvezetőnk,
Panni néni sajnos elhagyja az iskolát
ez év végén. Ezért az általa rendezett
fánk-partikra emlékeztetve őt, fánkot
sütöttünk, és énekeltünk neki, megköszönve ezzel sokéves munkáját.
Másnap, vagyis kedden hazaindultunk. A felkelés kissé nehézkesen ment,
de az út további része zökkenőmentesen
zajlott. Hazafelé Szlovénia fővárosában, Ljubjanában kaptunk szabadprogramot, ahol a vállalkozó kedvűek
felmentek a várba, a többiek pedig
várost néztek. Innen pedig véglegesen
hazaindultunk.
Tornyiszentmiklósnál léptük át a
határt, ahol kissé vegyes érzelmekkel
vettük tudomásul, hogy ismét itthon
vagyunk. Örültünk az ismerős környezetnek, mégis mindenki hiányolta a
csodás Olaszországot. Ezért a lenyűgöző útért pedig külön köszönet jár
Horváth Jenőnének, mindenki Panni
nénijének illetve Kincses László tanár
úrnak. Tényleg mindenki nevében köszönjük az utat, és aki teheti, látogasson
el Olaszország ezen részébe, hiszen
felejthetetlen élmény!
Nagy Eszter, Terlaky Fanni
Märcz Samu
(Voluntas 2008. június)
Bentmaradós hétvége
A 2007/2008-as tanév utolsó bentmaradós hétvégéje arról szólt, hogy
mindenki megmutathatta otthonát.
A hétvégét a tanárok és az érintett
diákok már hetekkel az indulás előtt
elkezdték szervezni.
Május 30-án (pénteken) Kaposszentjakabon jártunk, ahol a Cinti
lakik. Cinti megszervezte, hogy
kimehessünk a romokhoz szalonnát
sütni. Mivel gyalog nagyon hosszú
lett volna az út, és a buszt lekéstük,
Rebeka anyukája kivitt bennünket
autóval. Tanárainkat egy parkolóban
vártuk meg, ők később érkeztek, mert
még meg kellett venniük a szalonnát, a kenyeret és a hagymát. Míg
várakoztunk, megismerkedtünk egy
kislánnyal, aki megmutatta nekünk
Ugatós Macska nevű kutyáját. 5 óra
körül felsétáltunk a romokhoz. Míg a
fiúk szalonnát szeltek és tüzet gyújtottak, Netti és én Gabi néni kisfiával,
Bálinttal felfedeztük a terepet. Miután
a lelátót is megnéztük, visszamentünk
a többiekhez, és elkezdtünk szalonnát sütni. A délutánunk többnyire
viccelődéssel telt. 8 óra körül, mire
mindenki jóllakott, készülődni kezdtünk. Az osztály egy részét Gabi néni
kocsival visszavitte a kollégiumhoz,
de Netti, Dávid, Franci és én gyalog
indultunk útnak. Nagyon jól éreztük
magunkat. Fél 10 körül értünk vissza
a koleszhoz. Addigra már mindenki
megfürödve feküdt a tv előtt. Zuhanyozás után mi is csatlakoztunk hozzájuk, majd mikor Ági néni takarodót
fújt, mindenki elment aludni.
Másnap reggel 8-ra mindenki indulásra készen állt az aulában, de Bálint
miatt csak 9.30 után indultunk útnak.
59
Az első úti cél Andocs volt (Szandi
otthona), ahol reggelivel vártak bennünket. Az asztalon sorakozott a hurka, kolbász, sült kacsa, paprika és a
paradicsom. Reggeli után elsétáltunk
Szandi volt iskolájába, majd a templomot is megnéztük. Visszaérve a
házukhoz mindenki választhatott egy
aranyos állatot, egy fénykép erejéig.
Sokan nyuszit választottak, de én –
becenevemhez híven – egy édes Kicsi
Kacsával fényképezkedtem. Lassan
a búcsúzás perce következett, mert
indulnunk kellett Ádándra.
Ádándon először a kastélyt (volt
Csapody kastély) néztük meg. Büszkén vezettem végig osztályomat a
kastélyban, majd a kastélyudvarban.
A kastélyt jó pár éve kollégiummá
alakították át, aminek apu lett a gondnoka, így kerültem ide. Miután eltüntettük az összes ropit és cseresznyét,
lesétáltunk a volt iskolámba, ahol
még apukám tablóját is megnéztük.
Innen sietnünk kellett a Fehér Akác
vendéglőbe, mert már vártak minket
az ebéddel. Először a gyümölcsleves,
majd a brassói, később a somlói elfogyasztása után még visszamentünk a
kastélyba, de lassan mennünk kellett,
60
mert késésben voltunk. A következő
állomás Buzsák volt, ahol Balázs lakik. Először egy templomot néztünk
meg, majd elsétáltunk a tájházhoz,
ami nem volt nyitva, ezért bosszúból „legeltünk” az udvarában lévő
cseresznyefáról. A szüret után lovas
kocsikkal kimentünk a kápolnához,
majd a helyi pincék birodalmába
vetettük magunkat. Itt pogácsával
és cseresznyével vártak bennünket.
A gyümölcsből nem sokat láttunk,
mert a Patiék elbújtak vele, és csak
az üres kosárral tértek vissza. A bort
nem kóstolhattuk meg, mert a tanárnő
szerint csak csatos Bambit érdemlünk. Buzsákról fél 7 körül indultunk
Osztopánra, ahol a Martin, Pici Juci
és Timi „trió” volt iskoláját néztük
meg, valamint a felmentünk a kastélytoronyba. Később átbuszoztunk
Bodrogra Timiékhez, ahol sütivel
és gyümölcstortával láttak minket
vendégül. A villámlátogatás után a
nap utolsó állomása, Mezőcsokonya
következett. Ádám elkísért minket
egy fagyizóhoz, ahol mindenki két
gombóc fagyit kapott. Innen elsétáltunk Ádámékhoz, ahol egy nagyon
aranyos kutya várt minket. Minden-
ki egyből a kölyök felé rohant, aki
annyira megijedt, hogy Rebi ölében
feküdve… a többi legyen az osztály
titka. Mint mindenhol, Ádáméknál is
sütivel vártak, de itt már nem fogyott
olyan sok, mert az előző településeken már teleettük magunkat. Ádám
anyukája képeket és videokat mutatott
nekünk, melyek a kicsi fia kisiskolás
korában készültek. 9-fél 10 körül
indultunk vissza Kaposvárra (22-2230
körül értünk oda). Az elfáradt csapat
már alig várta, hogy lefeküdhessen
aludni.
Másnap reggel először Nemesvidre
mentünk Tibiékhez. Az osztály egy
része sorban állt a hintánál, de Netti
és én inkább az epreskertet látogattuk
meg.
Ezután elsétáltunk a tájházhoz,
majd az iskolához, ahol Pati „tanárnő” órát tartott nekünk. Visszaérve
Tibiékhez, ott várt bennünket a reggeli az asztalnál. Sorban állt a sajt,
a kolbász, az uborka, a paprika, a
fánk, és végül, de nem utolsó sorban
az EPER! Hát igen! Egy hatalmas tál
eper, aminek kb. a 20%-át hagytam
meg, hogy más is megkóstolhassa.
Mondanom sem kell, hogy fél óra
múlva az asztalon már csak az üres
tányérok és edények álltak. Reggeli
után a fiúk megrohamozták a Tibi
szobáját, és rávetették magukat a
61
számítógépes játékokra. A tanárnők
alig tudták őket kikönyörögni a gép
elől. Elköszönés után a hátsóbejáraton surrantunk ki, mert az udvaron
futkározott Tibi kisebbik kutyája,
ami legalább háromszor akkora
volt, mint én. Még a délelőtt folyamán odaértünk Kéthelyre, ahol két
osztálytársunk otthonát is meglátogattuk. Először Pici Zoliékhoz mentünk, ahol megnéztük a lakást, majd
az udvaron pogácsával és szörppel
láttak minket vendégül. Szemtanúi
lehettünk, ahogy a szomszédok
befogják a méheket a kert végéből,
amelyek elkószáltak társaiktól.
Ezután egy utcával arrébb Gergőék
lakását néztük meg. Először Gergő
apukája 3 lándzsát adott körbe,
melyet az érdeklődők nagy kíváncsisággal vizsgáltak meg.
Később az udvar végén a vállalkozó szelleműek felülhettek a
három ló egyikére. A félősebbek
inkább a kecskéket nézték meg,
ahol Tibi rátalált rég nem látott
testvérére. (Ez nagyon hosszú történet). Indulás előtt Gergő nagyobbik
testvére mindenkit megkínált egy
kis süteménnyel.
62
Elérkeztünk a nap utolsó állomásához, Balatonszentgyörgyre. Pati
elintézte, hogy a Piki Centrumban
ebédelhessünk. Húslevest, majd tavaszi tálat (sült krumpli, cukorborsó,
rizs, tükörtojás, rántott hús, sajt)
kaptunk, a desszert pedig lekváros
palacsinta volt.
Ebéd után ismét egy kis buszozás,
de csak a Csillagvárig, ahol érdekes
viaszbábúk, fegyvere és aranyos
porcelánbabák sorakoztak. Miután
a pincétől a padlásig mindent körbejártunk, kimentünk az udvarra, ahol
először a játszóteret, majd az állatsimogatót rohamoztuk meg. Nagyon
viccesek voltak a kecskék, amint
letéptünk egy falevelet, máris hatalmas sebességgel iramodtak felénk,
hogy elfogyaszthassák a „zöldséget”.
Mivel időszűkében voltunk, meg kellett szavaznunk, hogy a Patiék házát
nézzük meg, vagy inkább elmegyünk
Keszthelyre sétálni. A szavazás eredménye: Keszthely elmarad. Mielőtt
elindultunk volna, a vállalkozó szelleműek még kipróbálhatták az íjászatot.
Ismét buszozás a Piki Centrumig,
ahonnan gyalog közelítettük meg az
úti célt. Ismét a ház végigjárásával
kezdtünk, majd kimentünk a teraszra,
ahol Pati mamájának a híres paprikáspogácsája várt bennünket, majd Susi
is megérkezett (Pati kutyája), akiről
már annyit hallottunk. Később képek
kerültek elő Pati óvodás, valamint
kisiskolás koráról. Némely képen
meg sem ismertük osztálytársunkat,
annyit változott az évek során. Kis
idő múlva előbújt a család jó barátja, Gustav is. Kezdő angolosként
nagyon büszke voltam arra, hogy a
háromnegyedét értettem annak, amit
Gustav angolul mesélt nekünk. Amit
nem értettünk, azt megpróbálta elmutogatni, több-kevesebb sikerrel, de
nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg
tőle. Mikor Gustav arról mesélt, hogy
hány nyelven beszél, Pati végigrohant
az udvaron, és mindenkit megkínált
jégkrémmel. A hűsítő elfogyasztása
után még készítettünk pár csoportképet az udvaron, majd indultunk vissza
a kollégiumhoz. Mondanom sem kell,
nagyon elfáradtunk, mégsem feküdtünk le aludni, mert egész éjszaka
az újonnan szerzett élményeinkről
beszélgettünk.
Nagyon jól éreztük magunkat, és
jó volt látni osztálytársaink lakhelyét,
főleg olyan településeken, amelyekről
először azt sem tudtuk, hogy merre
van! Mivel nem jutott mindenkire idő,
ezért jövőre is szervezünk egy ilyen
utat, de erről majd jövőre írok…
Tóth Kitty 10.f
63
Bécsi kirándulás – 2008. május 17-18.
Szombaton korán reggel indult
útjára az a tanárokból és hozzátartozóikból álló csoport, mely Bécset
tűzte ki úti célul.
Délben már a Karlsplatzon hallgathattuk a Karlskirche harangját.
Ezután a Naschmarkton nézelődtünk,
és „kóstolgattuk” a különleges portékákat. Délutáni sétánk állomásai:
Opera, Burg, Parlament, Rathaus,
Egyetem, Votivkirche.
64
Szállásunk a Hütteldorf nevű kerület ifjúsági szállójában volt, ahol
meleg vacsora is várt bennünket.
Egy kis pihenő után látogatást tettünk
Grinzingbe, ahol a helyi bortermelők
kínálják nedűiket.
Másnap reggel a szállásról busszal
érkeztünk a Schönbrunni kastélyhoz. Csoportunk egyik fele a palotát, másik része a Pálmaházat és a
gyönyörű kertet nézte meg. Ezután
a híres Stephansdomot tekintettük
A programdús és élményekben
meg, majd déli 12 órakor az Anker- gazdag két nap Gyengéné tanárnő és
óra zenés játékát ismertük meg. Miklós tanárnő szervezését dicséri.
Délután még a Belvedere-palotára és Köszönjük!
a Hundertwasser-házra csodálkozhatBerend Judit
tunk, majd nekivágtunk a hazavezető
(Voluntas 2008. június)
hosszú útnak.
65
Szabó Jocó emlékére
„Gyilkosság: gyászol
és emlékezik a gimnázium
A táncsicsosokat sokkolta a múlt
szerdán osztálytársai által meggyilkolt nagyatádi fiú esete. A 10.b-seknek pszichológus próbál segíteni,
hogy fel tudják dolgozni a tragédiát
Hatalmas a kontraszt, a verőfényes
napsütésben fekete zászló lobog a
kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium bejárata fölött. Emlékeztetve
egy tizedikes diákra, akit osztálytársai
gyilkoltak meg múlt szerdán.
– Ki halt meg? – kérdezi a fekete
zászló láttán a kapuban megtorpanva
egy szemüveges, narancssárga pólós
diák.
– Nem mondod, hogy nem hallottad!? – jön a válasz a kaposvári
Táncsics Gimnázium bejárata előtt
beszélgető csoport felől. – A tízedik
béből agyonverték a Jocót! A M.....
és a D....
És elhangzik a két név. A két
osztálytársé, akik szerdán magukkal
csalták a nagyatádi fiút a város szélére, ahol előbb félig agyonverték,
majd a magatehetetlen áldozatot a
tóba hajították.”
www.sonline.hu
2008. május 26. 15:33
Vas András
66
Nagyon fáj!
Röviden így lehetne jellemezni azt az érzést,
amikor arra
gondolok, hogy
nemrég elment
egy kedves osztálytársam, Jocó.
Ugyanakkor azzal
vigasztalom magam, milyen szerencsés vagyok,
hogy ismertem
Őt. Keveseknek
adatik meg, hogy
találkozzanak különleges emberekkel, de nekem megadatott. Kár,
hogy ennyire rövid időre! Én sajnos nem ismertem
annyira, mint amennyire most szeretném ismerni.
És épp ez az. Hogy most szeretném megismerni,
amikor már nem lehet. Az emberi természet ilyen. Ha
valamit kap az élettől, természetesnek veszi. Mert természetes volt, hogy mindennap ott ült köztünk, hogy
töri órákon mindig mondott valamit. Néha okosat,
néha érdekeset, néha vicceset. Hogy mindig odajött,
és megkérdezte: „Mi van veled?”, hogy terjesztette
az életfelfogását, ahogy nevetett vagy megnevettetett.
Ha viszont az élet elveszi, amit adott, ami egykor
természetes volt, ma már hiányzik. Jocó nem volt a
legjobb tanuló, de nem volt a legrosszabb. Nem volt
a legnépszerűbb ember, de sokan szerettük, és az a
baj, hogy csak most jövünk rá, mennyire.
Ha a történteknek van tanulsága, az az, hogy
figyeljünk oda egymásra. Én az utolsó napon nem is
beszéltem vele, amit ma már nagyon bánok. Nektek
még van lehetőségetek, hogy beszéljetek azokkal,
akikkel, úgy érzitek, kellene. Ha van ilyen, akkor
ragadjátok mag az alkalmat, mert ha elvesztegetitek,
ugyanúgy bánni fogjátok, mint én most. Nem tudom,
van-e mennyország, de ha létezik, Jocó biztos ott van,
mert jó ember volt, és a jó emberek haláluk után is
jó helyre kerülnek.
Diseri Ágnes 11.b
(Voluntas 2008. június)
Kártyavár
Táncsicsos vagyok. Azt hiszem, az elmúlt napok
után ez a kijelentés mélyebb jelentéstartalommal bír,
mint ezidáig. Mindenki tudja, mi történt, szükségtelen részletezni. A tragédia mindenkit megrendített
– engem is. Szégyellnem kellene magam? Nem így
érzem!
Az elmúlt néhány hétben nem ez volt az egyetlen
elszomorító esemény. Pellion Jenő Tanár Úr, iskolánk
kiváló pedagógusa hosszabb betegség után elhunyt.
Igaz, már pár éve nyugdíjasként él, én mégis azon szerencsések közé tartozom, akiket tanított. Életvidám,
határozott megjelenése tiszteletet parancsolt. Szavai,
melyek mögött mély tudás állt, huncut mosollyal
párosultak. Humora soha nem hagyta el, óráira élvezettel ültünk be, és a 45
percek észrevétlenül rohantak el éveken keresztül. „Emlékei”, melyek gyakran
az ókorig visszanyúltak, még a legreálosabb társunkat is lázba hozták – megértettük és megszerettük a történelmet. Emléke örökké velünk marad!
Azonban a fekete zászlónak nem volt alkalma visszakerülni a szertárba,
hogy miért, az mindenki számára ismert. Két fiatal úgy gondolta, hogy az
örökérvényű erkölcsi törvények rájuk nem vonatkoznak, és elkövették az emberiség fennállása óta a legsúlyosabb bűnt: embert öltek. Ezért csak az iskolát
kellene okolni? Nem hiszem. Lehet bárkit is kizárólagosan okolni? Nem. A
sok ezer hatás közül, ami nap mint nap ér bennünket, nem lehet kiválasztani
az egyiket, és azzal burkolózni. Ezzel homokba dugnánk a fejünket, és az
nem lenne célszerű.
Ha feltesszük, hogy a becsület egy kártyavár, akkor kellő alázattal és jósággal építkezhetünk nagyon sokáig. Azonban a kártyalapok papírból vannak, és
mint olyat, a legkisebb szellő is képes nagyon megingatni és messzire fújni.
Ez az eseménysorozat erős viharként ért mindnyájunkat; elég sok kártyalapot
megtépázott, egyet el is tépett…
És akkor most mit tegyünk? Mutogathatunk ujjal, szégyenkezhetünk, a
maradék kártyalapokat önnön kézzel is ledönthetjük. De össze is foghatunk,
és sok szeretettel, odafigyeléssel, ésszel és kellő idővel elkezdhetünk újra
építkezni. Megerősíthetjük az alapot, befoltozhatjuk a hiányzó sorokat, és
egyszer talán magasabbra is juthatunk (de ehhez kitartás és összefogás kell,
tenni kell!). Azt, hogy melyik módszert választjuk, rajtunk áll.
Azonban én nem akarok lehajtott fejjel járni.
Nagy Éva Anna
(Voluntas 2008. június)
67
IV. Szervezeti élet
ÉNEKKAR
Az énekkar tagjai:
12. A-bólHajdú Xénia
Herber Máté
Tallián György
12. B-ből Keller Péter
Rátkai Gábor
Turai Bernadett
12. C-ből Kocsis Norbert
11. A-bólRozsos Eszter
Veres-Székely Apor
11. B-bőlBékefi Veronika
Peresa Petra
Pretz Lilla
Tavaszi Renáta
11. C-bőlAlmási András
Almási Dániel
Antalfi Johanna
Torma Dorisz
11. D-bőlHorváth Katalin
Simon Klára
Varga Tamás
11. E-ből Mohácsi Borbála
10. A-bólBékefi Katinka
Buzsáki Dániel
Gödrei Krisztina
Kis Ágota
Märcz Samu
68
Szelechmann Ildikó
Ziegenheim Szilveszter
10. B-bőlBorsós Ábel
Bosnyák Dávid
Mohay Borbála
Németh Tünde
Szemesi László
10. C-bőlGyurcsek Judit
10. D-bőlGrózner Dénes
Hegedüs Réka
Huszár Tamás
Kovács Boglárka
10. E-ből Major Sarolta
10. G-bőlHéher Péter
Ipolyi Gáts Levente
Tóth Alexandra
9. A-ból Szebényi Júlia
Grátz Sarolt
9. B-ből
Szabó Dorottya
9. C-bőlBizvurm Rebeka
Bódi Zsófia
Mátyás Zsófia
Polgár Zita
9. D-bőlLukács Hedvig
9. G-bőlÁgoston Jonatán
Kisdeák Kincső
Nagy Alexandra
EZ ÉVI FELLÉPÉSEINK
Dátum
Helyszín, alkalom
Előadott művek
2007. XII. 19.
Táncsics Alula
Karácsonyi hangverseny
Külön programban
2008. II. 25.
Polgármesteri Hivatal
A kommunizmus áldozatainak emlékére
Magyar népdalok
Magyarország édes hazánk
2008. III. 14.
Táncsics tornaterem
Március 15-e 160. évfordulója
Liszt: Magyar ünnepi dal
2008. III. 27.
Hotel Dorottya színházterme
Tavaszi Fesztivál
Kortárs szerzők estje
Kodály: A szép énekszó múzsájához
Daróczi-Bárdos Tamás: Az úr dicsérete
Liszt: Magyar ünnepi dal
2008. IV. 24.
Református templom
Filharmóniai Hangverseny
Kodály: Budavári Te Deum
Táncsics est
Kamara kórus
Friderici: Baráti kör
Deep river
Karai: Every time
A teljes műsor megtekinthető a könyvtárban
2008. IV. 29.
Caorle (Olaszország)
11-én éneklés a pünkösdi misén
2008.
V. 8-13.
Mise utáni hangverseny
A pünkösdnek jeles napján
Szentlélek Isten
Halmos: H-moll mise
Kyrie, Sanctus, Benedictus,
Agnus Dei
De Marczi: Signore delle Cieme
Wolf: Ave Maria
Karai: Sometimes
Deep river
Karai: Every time
69
70
A felsorolt szereplések közül számomra a legnagyobb feladatot Kodály Zoltán Budavári Te Deumjának betanítása jelentette. Óriási megtiszteltetés érte
az énekkart, mert a Vikár Kórus a Táncsics Vegyeskart tartotta megfelelő
partnernek, hogy ezt a nehéz műsort megszólaltassa.
Tudom, hogy nemcsak nekem volt hatalmas élmény, hanem a kórusom tagjainak
is, hiszen nem mindig adódik ilyen feladat, amelyben szimfonikus zenekarral
együtt léphetünk fel. Legutóbb 2006-ban, a gimnázium fennállásának 200. évfordulóján történt meg ez, előtte 2000-ben a Carmina Burana előadásában. De az
előző években is előfordult egyszer-egyszer. Nekem azért is felemelő érzés volt a
Kodály-mű, mert ez a tanév volt az utolsó életemben, és ezt egy ilyen gyönyörű
Te Deummal befejezni nem minden kórusvezetőnek adatik meg.
Köszönöm a Vikár Kórusnak, a gimnázium igazgatóságának, kollegáimnak
és nem utolsó sorban az énekkarosoknak, hogy támogattak, partnereim voltak
munkám során.
Az utódomnak pedig lelkes, széphangú diákokat és sok sikert kívánok.
Horváth Jenőné kórusvezető
71
TERMÉSZETJÁRÁS
A 2007/2008. tanév rendezvényei időrendi sorrendben:
1. 2007. augugusztus 25. „Zselici 4 fa” teljesítménytúra. Két tanulónk
teljesítette.
2. 2007. szeptember 15. „Tolna 25 és 50” teljesítménytúra. A Bonyhádról
induló körtúra kellemes útvonalát szép időben 27-en jártuk végig.
3. 2007. október 6. Deseda körtúra. Iskolánk ismét elnyerte a mozgósítási
verseny győztesének járó kupát, összesen 51-en vettünk részt a túrán. Köszönet Tóthné Berzsán Gabriella osztályfőnöknek és Dezsőné Fedor Ágnes
kollégiumi nevelőnek, hogy a 9.F osztály teljes létszámmal vállalkozott a 20
km-es táv legyaloglására.
4. 2007. október 19. Veszprém. Először nyílt lehetőségünk, hogy a Diákturisztikai Találkozón részt vegyünk. Türgyei Jánosné tanárnő szervezte
a kirándulást, melyre 43 tanulót vittünk. A csípős szél ellenére sok helyről
érkeztek diákok, és egymással is ismerkedve túráztunk a Csatár-hegyi kilátóig.
Visszafelé, nagy örömünkre, az állatkerten át vezetett az út. Összesen 14 km-t
Kihívás Napi túrázók a Desedánál. 11.d-sek egy csoportja tanáraikkal: Terlaky Edit, Gyenge
Lajosné, Vajay Sarolta, Béleczki Petra és Kincses László (elől)
72
tettünk meg. Néhány tanuló ajándékot is nyert a sorsoláson. Mindannyiunknak
kellemes emlék ez a nap.
5. 2007. október 28. Országos Kék Túra (OKT). Az önköltséges túrán 12-en
az Írottkő-Kőszeg útvonalat teljesítettük. Nem fogjuk elfelejteni, hogy végig
zuhogó esőben, ködben, felhőben jártunk, igazán különleges túra volt.
6. 2007. nov. 10. Pécs Városismereti Verseny. Nagyszerű eredményeket
értünk el: A Hegedüs Ágnes 10.E, Kövecses Bálint 10.E, Bencze Gábor
10.G, Cseh Balázs 11.B osztályos tanulókból álló csapat II. helyezést, a Kiss
Ágota, Békefi Katinka, Gödrei Krisztina 10. A osztályos tanulók csapata III.
helyezést szerzett. Felnőtt kategóriában Terlaky Edit és Kis-Tóth Ágnes II.
helyezett lett.
7. 2007. december 1. Mikulás-túra. Ismét Kovács Lajos portásunk és családja vendégszeretetét élvezhettük a toponári szőlőhegy tetején. A Sportcsarnoktól indultunk, és a Zaranyi erdőn át a toponári strand felé haladva értünk
fel a nádtetős pincéhez, ahol minden jóval vártak bennünket, a Télapó: Kristóf
Timur 12.E, a háziasszony Kovács Ildikó 12.A, szülei és testvére. Most is
nagyon jól éreztük magunkat, hálásan köszönjük a szíves vendéglátást!
8. 2008. január 19. Téli túra. Csak 8-an vállalkoztunk a téli gyaloglásra. A
Gyertyánost, a Töröcskei-tavat és a Tókaji parkerdőt jártuk végig.
9. 2008. március 8. Hóvirágnéző Zöld pont túra. Az esős, sáros időben a
30 km-t ketten, a 15 km-t négyen teljesítettük.
10. 2008. március 15. „Lepke” túra. 4 tanuló szerezte meg a Keszthelyi
hegység látnivalókban gazdag útvonalú túrájának szép jelvényét.
11. 2008. március 16. Kaposvár Városismereti Verseny. Öt csapatunk indult
a versenyen, közülük a Matuszka Éva 10.A, Egervári Krisztián 10.C tanulók
csapata III. helyezett, a Fokvári Dóra 11.B, Mikola Fanni 11.B, Lelovics
György 12.A tanulókból álló csapat V. helyezett, és a Kovács Ildikó 12.A,
Terlaky Fanni 11.C, Nagy Eszter 11.C tanulók csapata VI. helyezett lett.
12. 2008. március 29. Bakancsos kupa. Az Éger völgyben megrendezett
túraversenyen a Sipos Szabina 12.A, Békefi Katinka 10.A, Kiss Ágota 10.A
tanulókból álló csapat próbálta ki magát.
13. 2008. április 5. Thury György Emléktúra. Először sikerült a Zalaidombság teljesítménytúrájára eljutnunk, melynek 32 km-es távja Galambok
környékét ismertette meg. A külön buszos kiránduláson 26-an szereztünk
kellemes élményeket erről a vidékről.
14. 2008. április 8. „ A mi kis városunk ” vetélkedő. Két csapattal indultunk.
73
A Gyánó Marcell 12.A, Terlaky Fanni 11.C, Tavaszi Renáta 11.B, Mikola
Fanni 11.B, Cseh Balázs 11.B tanulók csapata a II. helyet, a Borsós Ábel
10.B, Marcz Samu 10.A, Füzi Mária 10.E, Rojik Korina 10.E, Györki Attila
9.B, tanulók csapata a III. helyet szerezte meg.
15. 2008. április 19. „ Mátrabérc ” teljesítménytúra. Hárman birkóztak meg
a Mátra nehéz terepével.
16. 2008. áprrilis 26. „Táncsics” éjszakai túra. A délelőtti tanítás után
35-en (köztük sok kilencedikes) vágtunk neki a szokásos útvonalnak. Sötét,
hideg éjszaka volt és komoly sár is nehezítette a gyaloglást. Ennek ellenére
Töröcskén át eljutottunk Simonfára, majd a szentpáli tetőn keresztül vissza
Kaposvárra. A túra végén az egyik tanuló elveszett igazolványai okoztak
izgalmat, de szerencsére ezek néhány nap múlva megkerültek.
17. 2008. május 31. Töröcskei Emléktúra. A Somogy Megyei Természetbarát Szövetség hagyományos rendezvényén 5 tanuló vett részt, ahol Kovács
Ildikó 12.A 4 éves munkájáért jutalomban részesült.
18. 2008. június 30 - július 4. TEDOT. A Természetjáró Diákok Országos találkozóját Abaligeten rendezték meg, így az általános természetjáró
ismereteken túl a Mecsek és Pécs nevezetességeiről is számot kellett adniuk
a versenyzőknek. Két csapatunk tagjai: I. csapat: Kovács Ildikó 12.A, Sipos
Szabina 12.A, Nagy Gabriella 12.A, Terlaky Fanni 11.C, Gyánó Marcell 12.A;
II. csapat: Kiss Ágota 10.A, Békefi Katinka 10.A, Gödrei Krisztina 10.A.
Eredményeik: I csapat: éjszakai túraverseny 5. hely, nappali túraverseny 3.
hely, elméleti verseny 5. hely, városismereti verseny 4. hely. II csapat: éjszakai
túraverseny 19. hely, nappali túraverseny 14. hely, elméleti verseny 6. hely,
városismereti verseny 9. hely. Ezzel az I. csapatunk az összetett verseny III.
helyezettje lett.
A tanév során „bronzjelvényes természetjáró” minősítést szereztek: Kovács
Ildikó 12.A, Sipos Szabina 12.A, Gyánó Marcell 12.A, Jakab Ádám 12.A,
Kristóf Timur 12.E, Cseh Balázs 11.B, Borsós Ábel 10.B, Kiss Ágota 10.A,
Gödrei Krisztina 10.A.
Köszönöm kollégáim támogatását. Külön köszönöm Kincses László tanár
úr segítségét és a túrákat megörökítő fényképeit!
Diákok! Gyertek ki a természetbe, lássatok szépet, szerezzetek élményeket,
birkózzatok meg a nehézségekkel, próbáljátok ki magatokat!
Mindenkit szeretettel vár túrázni:
Terlaky Edit szakosztályvezető
74
Tolna 10-25-50
Szeptember 15-én került megrendezésre a „Tolna 10-25-50 km-es” teljesítménytúra. A bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolától
indultak, és oda is értek vissza a vállalkozó szellemû túrázók. A csoport nagy
része 25 km-re ment, ahol három ellenõrzõpontot kellet érinteni, de néhányan
megpróbálkoztak 50 km-rel is. Az õszi táj szépsége mellett a kisebb társaságok
vidám hangulata is emelte a túra színvonalát. Az elsõ ellenõrzõpont Ladomány
község dombtetején helyezkedett el, ahol mindenki nyugodtan megreggelizhetett. A táj nagyon változatosnak ígérkezett. Az út egy részét betonúton tettük
meg, de sokkal érdekesebb volt, amikor az erdõt vagy a rétet jártuk.
Az utolsó ellenõrzõpont Grábócon volt. A település egy nagyon szép ortodox templommal büszkélkedhet. Magyarországon eléggé ritka az ilyen típusú
templom. Rendkívül díszített, vallási motívumokban gazdag. Mindenkinek
nagyon tetszett.
A templom kapuja elõtt találtunk egy pici rézsiklót, amitõl egyesek féltek,
de a többség érdeklõdve figyelte. Terlaky tanárnõ a templomnézés és a csoportkép elkészítése után visszaterelte a csapatokat a túraútvonalra. Innét már
csak a cél volt vissza. Itt az amúgy sem túl nagy csoport két részre szakadt.
Azokra, akik a túraútvonalat követték, és azokra, akik a saját fejük után mentek, és a betont koptatták.
Az iskolához visszaérve mindenkit vártak a „pihenõben” inni- és ennivalóval. A kissé megfáradt túrázók végre leülhettek, és kipihenhették a túra
„fáradalmait”. Hazafelé az út már sokkal rövidebbnek bizonyult, és mindenki
jól érezte magát még a buszban is, és alig látszott valakin a fáradtság. Egy
ilyen túra tökéletes alkalom arra, hogy az iskolatársait megismerje az ember,
és egy igazán vidám napot töltsön el velük, a táj szépsége mellett.
Baráth Dániel és Sabján Barbara
(Voluntas 2008. október)
75
siker Pécs Városismereti versenyén
2007. november 10-én a Pécsett megrendezett városismereti versenyen
eredményesen szerepeltek tanulóink. A második helyezést elért csapat: Cseh
Balázs 11.b, Hegedûs Ágnes 10.e, Kövecses Bálint 10.e, Bencze Gábor 10.g.
A harmadik helyezést elért csapat: Kiss Ágota 10.a, Békefi Kata 10.a, Gödrei
Krisztina 10.a.
Mindkét csapatunkat kupával és könyvutalványokkal jutalmazták. A versenyen elõször a város keleti részének nevezetességeit megismertetõ feladatlapot
töltöttek ki a versenyzõk, majd a célban egy TOTÓ várt rájuk, melyhez az
útvonal bejárásakor megfigyeltek nyújthattak segítséget.
Aki kedvet kapott ehhez a játékos ismeretszerzéshez, jövõre tartson velünk!
Terlaky Edit felkészítõ tanár
(Voluntas 2008. október)
Díjazott csapataink (balról-jobbra): Bence Gábor, Hegedûs Ágnes, Kövecses Bálint, Békefi
Kata, Kiss Ágota, Gödrei Krisztina és Cseh Balázs
76
Mikulás -túra
77
V. Alapítványok, díjak
AZ ÉV TANULÓJA (Táncsics-díj):
Gyánó Marcell 12.A
JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ:
Frank Eszter 12.D
Kovács László 12.A
PRO FUTURO
(reál): Papp Dóra 12.B (tanára dr. Miklós Endréné)
(humán): Kurucz Ádám 10.B (tanára Szabó Gabriella)
PRO MEDICINA:
Gyánó Marcell 12.A
RÉDEI ALAPÍTVÁNY:
Morapitiye Vasana Sára 12.C
AZ ÉV ÖREGDIÁKJA:
dr. Keszthelyi Lajos
OLTALOM ALAPÍTVÁNY:
Hegedüs Réka 10.D
GELLÉRI EMIL ALAPÍTVÁNY:
Móga Kristóf 12.E
LELKES ALAPÍTVÁNY
( Legjobb tanuló - legjobb sportoló):
Kovács László 12.A
78
VI. A tanév eredményei
Verseny neve
1.
XIII.
Országos
Tudományos
és Technikai
Diákalkotó
Kiállítás
Helyezés
oklevél
Diák neve
Felkészítő tanár
Lisza Annamária 11.f
Sebestyén Grácia 11. f
Tar Erika 11. f
Orsós Natália 11. f
Torma János
2.
3.
4.
5.
XIII.
Országos
Tudományos
és Technikai
Diákalkotó
Kiállítás
oklevél
Ifjúsági Military Orsz. Bajnokság
egyéni bronzérem
Osztrák Nemzetközi Bajnokság
15. hely
Országos Military Verseny
1. hely
A Magyar Köztársaság
Jó tanulója - Jó sportolója
2005/2006. tanévben eredményes
tanulmányi munkájáért és kimagasló sportteljesítményéért
Krasnyánszki Adél
„B” jelű matematika feladatok
versenye 7. díj
Tallián györgy 12.A
Kubatov Antal
Szabó József
„B” jelű matematika feladatok
versenye 8-9. díj
Herber Máté 12.A
Kubatov Antal
Szabó József
„B” jelű matematika feladatok
versenye 11. díj
Gombor Tamás 12.A
Kubatov Antal
Szabó József
„C” jelű matematika feladatok
versenye 10-13. díj
Egyed Zsombor 11.A
Kubatov Antal
Terlaky Edit
„C” jelű matematika feladatok
versenye 10. díj
Györök Péter volt 12.A
Terlaky Edit
Drankovics József
Dicséretben részesültek:
fizika elméleti versenyben
Egyed Zsombor 11.A
Fonai Dániel 10.A
Egyed Lenke 12.A
Szántó László
Drankovics József
Drankovics József
Dicséretben részesült: „C” jelű matematika feladatok versenyében
Czotter Eszter 11.A
Terlaky Edit
Kubatov Antal
KÖMAL informatika
Györök Péter 12.A
Kovács Ágnes
A Középiskolai Matematikai és
Fizikai Lapok 2006/2007. tanévben díjazottak
Bogdán György 11. f
Csicsa Dániel 11.f
Deák Ákos 11.f
Keresztes Norbert 11.f
Szabó Brigitta 11.A
79
6.
Izsák Gyula Komplex
Természettudományi
Verseny
Informatika 1. hely
Matematika 3. hely
Herber Máté 12.A
Kovács Ágnes
Kubatov Antal
Szabó József
Fizika 3. hely
Matematika 4. hely
Gombor Tamás 12.A
Szabó József
Kubatov Antal
csapatversenyben a TMG a
2. helyen végzett
7.
RSG
2006-os látványsport fesztiválon
ezüst díj
Gőbel Diána 11.C
Takács Ivett 10.C
Kesztyűs Judit 11.D
Bognár Klaudia 9.C
Országos emlékverseny
ifj. korcsop. kéziszer 1. hely
Gőbel Diána 11.C
Takács Ivett 10.C
Kesztyűs Judit 11.D
Bognár Klaudia 9.C
Országos emlékverseny
ifj. korcsop mozgás kategória, duett
1. hely és különdíj
RSG „C”kategória egyéni területi
1. hely, továbbjutás az országos
döntőre
II. helyezett csapat
8.
Pécs Városismereti Verseny
III. helyezett csapat
13. hely (41 csapat közül)
Matematika egyéni 33. hely
(151 versenyző közül)
Matematika egyéni 83. hely
9.
Öveges József
Matematika-Fizika
Verseny
Bognár Klaudia 9.C
Cseh Balázs 11.B
Hegedüs Ágnes 10.E
Kövecses Bálint 10.E
Bencze Gábor 10.G
Kiss Ágota 10.A
Békefi Kata 10.A
Gödrei Kriszta 10.A
Terlaky Edit
csapatban összesítve
Morapitiye Sunil 9.A
Fonai Dániel 10.A
Matematika egyéni 93. hely
Héra Kornélia 10.A
Matematika egyéni 94. hely
Jezeri András 9.A
Fizika egyéni 1-4. hely
Fonai Dániel 10.A
Fizika egyéni 49. hely
Morapitiye Sunil 9.A
Fizika egyéni 87. hely
Héra Kornélia 10.A
Fizika egyéni 109. hely
Jezeri András 9.A
Egyéni összetett (matem.+fizika)
17. hely
Egyéni összetett (matem.+fizika)
34. hely
Egyéni összetett (matem.+fizika)
98. hely
Egyéni összetett (matem.+fizika)
107. hely
80
Gőbel Diána 11.C
Takács Ivett 10.C
Fonai Dániel 10.A
Morapitiye Sunil 9.A
Héra Kornélia 10.A
Jezeri András 9.A
Matematika:
Terlaky Edit
Kubatov Antal
Drankovics József
Fizika:
Drankovics József
10.
Bor Petra 9.A
Ziegenheim Szilveszter 10.A
Berkó Barbara 10.A
Gyánó Marcell 12.A
Varju Csilla 11.A
Árokszállásy Zoltán Biológia
Verseny döntőjébe jutottak
Veres-Székely Apor 11.A
Hajdu Xénia 12.A
Nagy Gabriella 12.A
megyei 1. hely
11.
HIV/AIDS prevenciós verseny
országos döntő 6. hely
Kerékjártó Evelin 10.D
Kiss Zsófia 10.D
Szabó Viktória 10.D
Kerékjártó Evelin 10.D
Kiss Zsófia 10.D
Szabó Viktória 10.D
Péter Zsófia 9.C
Szebényi Júlia 9.A
Dr. Miklós Endréné
Kertész Róbert
Kertész Róbert
Dr. Miklós Endréné
Kertészné
Bagi Beatrix
Kertészné
Bagi Beatrix
Dr. Miklós Endréné
Dr. Miklós Endréné
Dr. Sülle Csabáné
Dr. Tamásné Pap Edit
Dr. Sülle Csabáné
Dr. Tamásné Pap Edit
12.
Magyar Köztársaság Kupa
szinkronúszás
utánpótlás korosztály 3. hely
13.
AQUA Kupa Nemzetközi
Szinkronúszó Bajnokság
utánpótlás korosztály 3. hely
Szebényi Júlia 9.A
14.
Kitaibel Pál Középiskolai
Biológia és
Környezetvédelmi Verseny
megyei fordulóba jutottak
Bor Petra 9.A
Mészáros Nándor 9.A
Ballér Tamás 10.A
Dömötör Péter 10. A
Implom József Középiskolai
Helyesírási Verseny
országos döntőbe jutott
megyei 1. hely
Nagy Katalin 10.C
15.
megyei 3. hely
Mohay Borbála 10.B
Vajay Sarolta
Horváth András 9.B
Dr. Csukáné
Dr. Sós Andrea
Szabó Gabriella
16.
17.
18.
19.
20.
Savaria Országos Történelem
Tanulmányi Verseny
megyei döntőbe jutott
Implom József helyesírási
verseny
Kárpát-medencei döntő, Gyula
14. helyezett
Nemzetközi Matematikaverseny
(Felvidék, Kassa)
Kitaibel Pál Biológiai
és Környezetvédelmi Verseny
Savaria Országos
Történelemverseny
Kurucz Ádám 10.B
Nagy Katalin 10.C
dicséretet kapott
Gombor Tamás 12.A
II. díj
Buzsáki Dániel 10.A
1. helyezés
Morapitiye Sunil 9.A
Herber Máté 12.A
„Legtöbb pontot elért
versenyző” díja
Herber Máté 12.A
Dr. Miklós Endréné
Dr. Miklós Endréné
Kertész Róbert
Kertész Róbert
Károlyné
Héder Ágnes
Károlyné
Héder Ágnes
Terlaky Edit
Drankovics József
Szabó József
Kubatov Antal
Bor Perta 9.A
Ballér Tamás 10.A
Mészáros Nándor
Dömötör Péter
Dr. Miklós Endréné
Kertész Róbert
Dr. Miklós Endréné
Kertész Róbert
megyei forduló 1. helyezés,
országos döntőbe jutott
Kurucz Ádám
Szabó Gabriella
megyei forduló
V. helyezés
Horváth András
Dr. Csukáné Dr.
Sós Andrea
Megyei döntő I. helyezett
Megyei döntő II. helyezett
81
Kovács Soma
Barsi Ádám
Balogh Péter
2. fordulóba jutottak
21.
Arany Dániel Matematikaverseny
Csapó Anna Viktória
Koronczi Richárd Botond
Morapitiye Sunil
Buzsáki Dániel
országos döntőbe jutottak
első dicséretet kapott
22.
Gordiusz Matematikaverseny
megyei
díjazottak
Morapitiye Sunil 9. A
Csapó A. Viktória 9. A
Morapitiye Sunil 9. A
Barsi Ádám 9.
Csapó Anna 9.
Morapitiye Sunil 9. A
Buzsáki Dániel 10.A
Horváth-Szabó Zoltán 10.A
Táskai Norbert 10.A
Tóthné Berzsán
Gabriella
Terlaky Edit
Drankovics József
Terlaky Edit
Drankovics József
Terlaky Edit
Drankovics József
Terlaky Edit
Drankovics József
Terlaky Edit
Drankovics József
Drankovics József
Kubatov Antal
Drankovics József
Terlaky Edit
Drankovics József
Terlaky Edit
Terlaky Edit
Drankovics József
Kubatov Antal
Ágoston Dániel 11.A
Czotter Eszter 11.A
Szilágyi Tamás 11.A
23.
24.
82
Regionális Matematikaverseny
Felvidéki Magyar
Matematikaverseny
5. hely
9. hely
10-12. hely
14. hely
1. hely
Al-Fayadd Dávid 11.A
Czotter Eszter 11.A
Egyed Zsombor 11.A
Monory Rebeka 11.A
Herber Máté 12.A
2-3. hely
Gombor Tamás 12.A
2-3. hely
Tallián György 12.A
7. hely
Huszár Enikő 12.A
10. hely
Kovács Gergely 12.
12-13. hely
Deák Varga Péter
dicséretet kapott
Fónai Dániel 10.A
3. díjas lett
Buzsáki Dániel 9.A
2. díjat kapott
Jezeri András 9.A
1. díjat kapott
Tallián György 12.A
Terlaky Edit
Kubatov Antal
Kubatov Antal
Szabó József
Terlaky Edit
Drankovics József
Szabó József
Kubatov Antal
25.
26.
Irinyi János Középiskolai
Kémiaverseny
Munkácsy Rajzverseny
Árokszállásy Zoltán
Biológiaverseny országos döntő
II. kategória
27.
Árokszállásy Zoltán
Biológiaverseny országos döntő
III. kategória
28.
29.
Uszonyos és Búvárúszó
Diákolimpia
Sakk
megyei döntő
megyei döntőbe jutottak
Nor Soho Roy 9.A
Morapitiye Sunil 9.A
Kovács Soma 9.A
Pálfi Balázs 9.A
Ziegenheim Szilveszter 10.A
Bokányi Kristóf 10.A
Fekete Ivett 10 A
Buzsáki Dániel 10.A
Schmidt Zsófia 11.D
4. hely
Bor Petra 9.A
Dr. Miklós Endréné
6. hely
Ziegenheim Szilveszter 10.A
Kertész Róbert
25. hely
Berkó Barbara 10.A
Kertész Róbert
1. hely
Nagy Gabriella 12.A
6. hely
Varju Csilla 11.A
Dr. Miklós Endréné
Kertészné Bagi
Beatrix
Dr. Miklós Endréné
5. hely
Gyánó Marcell 12.A
9. hely
Hajdu Xénia 12.A
28. hely
Veres-Székely Apor 11.A
Országos Döntőbe jutott
Kovács László 12.A
lányok V. korcsoport I. hely
lányok V. korcsoport II. hely
lányok VI. korcsoport I. hely
Kiss Ágota 10.A
Grátz Sarolt 9.A
Havanecz Ágnes 11.E
Csapatverseny
lányok
I. hely
Havanecz Ágnes 11.E
Grátz Sarolt 9.A
Kiss Ágota 10.A
Kunecz Veronika 10.D
Egyed Zsombor 11.A
Barsi Ádám 9.A
Vörös Benedek 9.C
Fazekas Dániel 10.A
Megyei verseny
egyéni I. hely
Egyed Zsombor 11.A
30.
Országos Csellóverseny
I. hely (több száz induló)
Mohay Anna 10.C
31.
RSG
Országos Verseny
Arany fokozat
csapatgyakorlattal
Gőbel Diána 11.C
Takács Ivett 10.C
Kesztyűs Judit 11.B
33.
34.
„A Magyar Köztársaság
jó tanulója, jó sportolója 2007”
Továbbképzősöknek rendezett
országos zongoraverseny
Katasztrófavédelmi Verseny
Kertész Róbert
Kertész Róbert
Kertész Róbert
díjazott
Csapatverseny
fiúk
II. hely
32.
Dr. Miklós Endréné
Dr. Miklós Endréné
Dr. Miklós Endréné
Dr. Miklós Endréné
Kertész Róbert
Dr. Miklós Endréné
Kertészné Bagi
Beatrix
Kiss Zoltán
Kokas Ferencné
(zeneiskola)
Morapitiye Sunil 9.A
II. hely
Kövér Kristóf 9.A
megyei II. hely
Peti Sára 11.B
Máyer Ágnes 11.B
Fokvári Dóra 11. B
Mikola Fanni 11.B
Pécsiné Hortobágyi
Szilvia
83
1. helyezett
I. kategória
13. helyezett
I. kategória
12. helyezett
II. kategória
19. helyezett
II. kategória
Bor Petra 9.A
Dr. Miklós Endréné
Mészáros Nándor 9.A
Dr. Miklós Endréné
Dömötör Péter 10.A
Kertész Róbert
Ballér Tamás 10.A
Kertész Róbert
II. hely
Gyánó Marcell 12.A
Dr. Miklós Endréné
VII. hely
Morapitiye Sára Vasana 12.C
Kertészné Bagi
Beatrix
Országos döntő
4. hely
Baracskai Barbara 12.C
Fajcsi Judit 12.E
Frank Eszter 12.D
Rofrics Aliz 12.C
Hegedüs Ágnes 10.E
Végh Noémi 10.E
Korompay Rebeka 10.G
Makai Réka 11.A
Potó Bianka 9.B
Nagy Katalin 9. C
Türgyei Jánosné
II. hely
Gyánó Marcell 12.A
Terlaky Fanni 11.C
Tavaszi Renáta 11.B
Mikola Fanni 11.B
Cseh Balázs 11.B
Terlaky Edit
III. hely
Borsós Ábel 10.B
Märcz Samu 10.A
Füzi Mária 10.E
Rojik Korina 10.E
Györki Attila 9.B
Terlaky Edit
OKTV Német nyelv
II. kategória
országos 28. hely
Gonda Dávid 12.D
Rába Erzsébet
40.
Diákolimpia sakk
V-VI. korcsoport
országos döntő
7. hely
Havanecz Ágnes 11.E
Grátz Sarolt 9.A
Kunecz Vera 10.D
tartalék: Kiss Ágota 10.D
Kiss Zoltán
41.
Savaria Országos
Történelemverseny
országos döntő
7. hely
Kurucz Ádám 10.B
Szabó Gabriella
42.
Lóczy Lajos Országos Földrajzi
Tanulmányi Verseny
országos döntőbe jutottak
Bihary Szabolcs 10.A
Hajdu Tekla 10.C
Kovács Soma 9.A
Herzsenyák László
43.
Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny
országos döntőbe jutott
1. helyezett lett
Fonai Dániel 10.A
Drankovics József
44.
Területi Csecsemőgondozási
Verseny
I. hely
Megyei 4. hely
Gombos Barbara 10.D
Kiss Nikoletta 10.D
Pálfi Daniella 10.D
Dr. Tamásné Pap
Edit
Dr. Sülle Csabáné
35.
36.
37.
38.
39.
84
Kitaibel Pál Biológiaverseny
országos döntő
Biológia OKTV
Amatőr Röplabda Olimpia
Várostörténeti Vetélkedő
8. hely
Lisza Annamária 11.F
Németh Cintia 10.F
Ruszó Nóra 10.F
Torma jános végezte
a kísérleti eszközök
előállítását.
Fizika: Terlaky Edit
Kaposvár Városismereti Verseny
3. hely
Matuszka Éva 10.A
Egervári Krisztián 10.C
Terlaky Edit
Irinyi János Középiskolai
Kémiaverseny
I. kategória
megyei forduló I. hely
Kovács Soma 9.A
megyei forduló II. hely
Nor Soho Roy 9.A
megyei forduló III. hely
Morapitiye Sunil 9.A
megyei forduló I. hely
Fekete Ivett 10.A
megyei forduló II. hely
Buzsáki Dániel 10.A
megyei forduló III. hely
Bokányi Kristóf 10.A
45.
Fizika Becslési Verseny
Sárospatak
AJTP
46.
47.
II. kategória
Dr. Miklós Endréné
Kertész Róbert
megyei forduló 4. hely
Ziegenheim Szilveszter 10.A
48.
Kaposvár Városi
Balesetmegelőzési Bizottság által
szervezett Közlekedésbiztonsági
Kupa
kerékpáros kategória
területi I. hely
Batta Dóra 10.D
49.
Dél-dunántúli Regionális
Fafúvós Verseny
fuvola IV. korcsoport
II. hely
Szöllősy Virág 11.D
50.
Nemzetközi Iuventa Cupa
Pozsony szinkronúszó verseny
combi csapat kürben IV. hely
Szebényi Júlia 9.A
51.
Matematika OKTV
21. hely
Herber Máté 12.A
Kubatov Antal
Szabó József
országos 5. hely
Herber Máté 12.A
Kubatov Antal
Szabó József
országos 15. hely
Egyed Zsombor 11.A
országos 20. hely
Al-Fayadd Dávid 11.A
országos döntő 5. hely
Morapitiye Sunil 9.A
Drankovics József
Terlaky Edit
országos döntő 32. hely
Horváth-Szabó Zoltán 10.A
Kubatov Antal
Drankovics József
Informatika OKTV
országos döntő 28. hely
Gombor Tamás 12. A
Kovács Ágnes
Info Prog Nemzetközi Magyar
Informatikai Verseny
Országos Kosárlabda
Junior Bajnokság
csapatban II. hely
programozás kategóriában
I. hely, aranyérem a Kaposvári
Kosárlabda Klub csapatában
II. kategória (felsőfok)
országos II. hely
kategória (középfok) V. hely
Gombor Tamás 12.A
Herber Máté 12.A
Halász Ákos 10.B
Ötvös Richárd 10.C
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Kenguru Országos
Matematika Tesztverseny
Gordiusz Matematika Verseny
ECL Országos Nyelvi Verseny
Lóczy Lajos Országos
Földrajz Verseny
Gonda Dávid 12.D
Nagy György
ált. isk. tanár
Kubatov Antal
Terlaky Edit
Kubatov Antal
Terlaky Edit
Kovács Ágnes
Rába Erzsébet
Molnár Judit 12.D
országos döntő 4. hely
Kovács Soma 9.A
Herzsenyák László
országos döntő 5. hely
Bihary Szabolcs 10.A
Herzsenyák László
országos döntő 30. hely
Hajdu Tekla 10.C
Herzsenyák László
85
Mesterek Tornája Derby 4. hely
59.
Military sportágban
60.
Kémia OKTV
országos döntő 15. hely
Papp Dóra 12.B
Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny I. kategória
országos döntő 1. hely
Nor Soho Roy 9.A
országos döntő 4. hely
Kovács Soma 9.A
országos döntő középmezőny
Bokányi Kristóf 10.A
Fekete Ivett 10.A
Buzsáki Dániel 10.A
Kertész Róbert
Olasz Kultúrintézet pályázata
„Az én Olaszországom” címmel
festészeti díjat kaptak
Szöllősy Virág 11.D
Ruszó Nóra 10.F
Klokk Bianka 11.F
Szelechmann Ádám 11.C
Kaszti Gyula
63.
Elsősegélynyújtó Verseny
megyei forduló
I. hely, valamint az országos
döntőbe jutottak
Batta Dóra 10.D
Csonták Adrienn 10.D
Fazekas Ágnes 10.D
Kunecz Veronika 10.D
Szilágyi Bernadett 10.D
Dr. Sülle Csabáné
Tamásné Pap Edit
64.
Édes Anyanyelvünk
Országos nyelvhasználati verseny
Megyei I. hely
országos döntőbe jutott
Tavaszi Renáta 11. B
Dr. Sülle Csabáné
65.
Kossuth Szövetség és a Magyar
Tehetséggondozó Társaság által
kiírt pályázat
Lovastusa OB I. minősítő I. hely
Szabó Brigitta 11.A
Lovastusa OB II. minősítő 1. hely
61.
62.
Irinyi János Középiskolai
Kémiaverseny II. kategória
dicséretet kaptak
egyéni V. korcsoport 10. hely
egyéni VI. korcsoport 10. hely
66.
Sakk országos verseny
csapatban 7. hely
Havanecz Ágnes 11.E
Havanecz Ágnes 11.E
Grátz Sarolt 9.A
Kunecz Vera 10.d
Krajzinger Krisztina 11.D
Mati Andrea 11.D
Dr. Miklós Endréné
Kaszti Gyula
Kiss Zoltán
Gyengéné Kasza
Katalin
67.
OKTV német nyelv
68.
ECL Országos Nyelvi Verseny
69.
Keszthelyi Helikon Verseny
70.
Savaria Országos
Történelem Verseny
országos 7. hely
Kurucz Ádám 10. B
Szabó Gabriella
71.
AJTP Országos Informatika
Verseny
országos 10. hely
Gyurákovics Martin 9. F
Buzsáki Dávid 9. F
Kovács Ágnes
Biczóné Lengyel
Beáta
leány röplabda 2. hely,
leány labdarúgás 3. hely
Dékány Adrienn 9. F
Cser Franciska
Schrauff Rebeka
Tóth Kitti
Zsebi Anett
leány asztalitenisz 1. hely
Dékány Adrienn 9. F
72.
86
Gymnasion 2008
AJTP Országos Sporttalálkozó
II., területi fordulóba jutottak
Balogh Katalin 10. F
Pálfi Éva 10.F
Schmidt Zsófia 11.D
Fejes Ilona 11.D
Kiss Ágota 10.A
Dr. Miklós Endréné
12. helyezett
(középfok)
Bronz oklevél
szóló ének
Simon Klára 11. D
Peresa Petra 11.B
Gyengéné Kasza
Katalin
Bukucs Rózsa
Művészbejáró
73.
AJTP Országos
Matematika Verseny
8. hely
10. hely
12. hely
19. hely
24. hely
Buzsáki Dávid 9. F
Tánczos Tibor 9. F
Dudás Gergő 9. F
Zsebi Anett 9. F
Kamarás Barbara 9. F
Tóthné Berzsán
Gabriella
74.
Oktatási és Kulturális Minisztérium „Reneszánsz eszközök
készítése ” c. pályázat
2. hely
Gyurákovics Martin 9. F
Dudás Gergő 9. F
Szabó Ádám 9. F
Torma János
úszás
V-VI. korcsoport 3. hely
Makai Luca 9.D
tenisz - csapat
VI. korcsoport
megyei I. hely
országos 3. hely
Gulyás Bálint 10.G
Major Ádám 11.C
atlétika 800 m
V. korcsoport megyei I. hely
Kurucz Ádám 10. B
távolugrás
II. korcsoport megyei III. hely
Bakonyi Bálint 9.A
SPORT
75
diszkoszvetés
V. korcsoport megyei III. hely
Vörös Bálint 11.A
400 m
VI. korcsoport megyei 2. hely
Keresztes Norbert 11.F
1500 m
VI. korcsoport 1. hely
Kiss Péter Balázs 11.D
300 m
VI. korcsoport 3. hely
4X400 m
V-VI. korcsoport megyei 2. hely
Németh Bálint 11.D
Egyed Zsombor 11.A
Keresztes Norbert 11.F
Szilágyi Tamás 11. A
Zsiborás Csaba11.A
RSG - buzogány
VI/A korcsoport megyei 1. hely
Szellemi diákolimpia
V-VI. korcsoport
megyei 2. hely
Országos elődöntő 6. hely
torna - csapat
V-VI. korcsoport
megyei 1. hely
Országos elődöntő 4. hely
asztalitenisz
V-VI. korcsoport
leány megyei 1. hely
Nagy Orsolya 9. B
V-VI. korcsoport
leány megyei 3. hely
Bodó Kornélia 9.A
V-VI. korcsoport
fiú megyei 1. hely
Kató Dániel 9.A
V-VI. korcsoport
megyei 1. hely
Bakondi János 12.B
Juhász-Szelei Norbert 10.C
Kálmán Kristóf 11.C
Kiss Péter Balázs 11.D
Kovács László 12.A
Stickel Tamás 12.D
úszás - 6X50 m
Samu Krisztina 9.B
Varga Tamás 11.D
Pajor Gerjén 9.A
Pajor Petur 9. B
Bódi Viktória 11.D
Veres-Székely Apor 11.A
Matolcsy András 11.A
Kovács Márk 11. D
Ipolyi-Gáts Levente 10.G
Almási Dániel 11.C
Koch Márton 12.A
Jakab Zoltán 12.A
87
úszás - 100 mell
megyei 2. hely
Makai Luca 9. D
VI. korcsoport megyei 3. hely
Egyed Zsombor 11.A
VI. korcsoport megyei 3. hely
Al-Fayadd Dávid 11.A
atlétika – 100m
V. korcsoport megyei 3. hely
Nagy Szabina 10.B
atlétika – 400m
V. korcsoport megyei 1. hely
Mohay Borbála10.B
V. korcsoport megyei 1. hely
Kis Virág 9.G
V. korcsoport megyei 2. hely
Egyed Janka 9. G
atlétika - súlylökés
V. korcsoport megyei 2. hely
Barta Nikoletta 9. G
atlétika - gerelyhajítás
V. korcsoport megyei 2. hely
Kis Virág 9. G
atlétika – 100 m
VI. korcsoport megyei 3. hely
Havanecz Ágnes 11.E
atlétika – 4X400 m
V-VI. korcsoport megyei 1. hely
Havanecz Ágnes 11.E
Nagy Katalin 10.C
Baracskai Barbara 12.C
Mohay Borbála 10.B
atlétika - távolugrás
VI. korcsoport megyei 3. hely
Baracskai Barbara 12.C
röplabda - amatőr
megyei 1. hely
RSG - szalag
megyei 1. hely
RSG - labda
megyei 1. hely
uszonyos úszás
országos 1., 2., 3., 5. hely
Kovács László 12.A
lovastorna
csapat 1. hely egyéni 8. hely
Skandera Dominika 11.C
atlétika - magasugrás
atlétika - magasugrás
Huszár Evelin 9. C
-50 kg egyéni országos 1. hely
cselgáncs
Morapitiye Sunil 9. A
Junior B országos 1. hely
76.
88
Szőkefalvi-Nagy Gyula
Matematika Emlékverseny
Drankovics József
Terlaky Edit
9. évfolyam dicséret
Morapitiye Sunil 9. A
10. évfolyam II. díj
Buzsáki Dániel 10.A
10. évfolyam dicséret
Fonai Dániel 10.A
12. évfolyam I. díj
Herber Máté 12.A
Kubatov Antal
Szabó József
12. évfolyam II. díj
Gombor Tamás 12.A
Tallián György 12. A
Kubatov Antal
Szabó József
Drankovics József
Kubatov Antal
Kaposvár hírnevét öregbítik
Az országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulókat díjazták a városháza dísztermében. A diákokat és felkészítő tanáraikat
Szita Károly polgármester köszöntötte.
Köszönettel tartozik a város a szép eredményekért, hiszen ezek a diákok és
felkészítő tanáraik nemcsak önmaguknak hozzák a sikert, hanem a városnak,
az iskoláiknak, a tanáraiknak és a szüleiknek is - mondta a polgármester.
A kiemelkedő eredményeket elérő 97 tanuló oklevelet és vásárlási utalványt vehetett át, a nyolcvan felkészítő tanár pedig ajándéktárgyat kapott
az ünnepségen.
www.sonline.hu
2008. június 25. 17:28
Meiszterics Eszter
A legkiválóbbak és a felkészítő tanárok egy része az ünnepségen csoportképre álltak össze a
polgármester úrral: (elöl, balról-jobbra) Dr. Miklós Endréné munkaközösség vezető, Varju Csilla, Bor Petra Nagy Gabriella, Szita Károly polgármester, (hátul, balról-jobbra) Reőthy Ferenc
igazgató, Terlaky Edit, Kubatov Antal munkaközösség vezető, Ziegenheim Szilveszter, Herber
Máté, Gyánó Marcell, Tallián György, Szabó József, Herzsenyák László
89
Újabb egyetemi elismerés a felkészítésért
Újabb elismerés jelzi iskolánk
kiemelkedõ teljesítményeinek egyikét. Ezúttal a kémia munkaközösség kapott méltatást azoktól, akik
igazán értékelni tudják, hogy teszi-e
alapvetõ feladatát. Ez esetben a
továbbtanulásra való felkészítést,
a pályaorientációt. Emlékeztetõül
a közelmúlt jelentõsebb szakmai
elismerései: Terlaky Edit tanárnõ
a Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai Karától Pólya György-díjat
kapott a tehetséges diákok szakmai támogatásáért, felkészítéséért, Horváth
Jenõné Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott Sólyom
László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából Hiller István oktatási és
kulturális minisztertõl több évtizedes szakmai munkájáért. A most elismert
kémia munkaközösség tanárai: Kertész Róbert, Kertészné Bagi Beatrix, dr.
Miklós Endréné munkaközösségvezetõ és Szántó László. Az alábbiakban a
munkaközösség vezetõjének beszámolóját olvashatjuk.
Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem kémiai intézete november 9-én, a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében Tudományos Napot tartott.
Itt mutatták be a legújabb tudományos eredményeiket. Magyarul és angolul
hangzottak el az elõadások spektroszkópiai munkáról, a peptid-modellekrõl,
farmakonokról, tumorellenes szerekrõl. A hallgatóság soraiban a rektor, aki
szintén vegyész, professzorok, akadémikusok ültek. A tudományos ülés kezdetén köszöntötte az intézet vezetõje a legfõbb támogatóikat. (Richter Gedeon
Nyrt., Paksi Atomerõmû Zrt., Sanofi-Aventis Magyarország Zrt.)
Egyúttal átadták a díszokleveleket annak a négy középiskolának az országban, akik az ELTE TTK hallgatói utánpótlás neveléséért elismerést kaptak:
Földes Gimnázium Miskolc, Petrik Lajos Szakközépiskola Budapest, Szent
László Gimnázium Budapest, Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár.
Az elismerés mellett szívmelengetõ volt annak a sok volt diákunknak a
személyes jelenléte, akik egy-egy egyetemi elõadás, óra helyett a hallgatóság
soraiban ülve nagy tapssal fogadták iskolánk elhangzó nevét. Az õ munkájuk,
erõfeszítésük nélkül sem jöhetett volna ez az elismerés létre.
Nagy jelentõségû elismerés ez iskolánknak. Köszönet érte!
dr. Miklós Endréné a kémia munkaközösség vezetõje
(Voluntas 2009. október)
90
Infotábor
Az elmúlt tanév végén Kovács Ágnes tanárnõ, az AJPT programfelelõs tanára, osztályfõnökünk,
Kincses László tanár úr és kollégiumi csoportvezetõnk, Récsey Zsuzsa tanárnõ felvetették az
ötletet, hogy mi lenne, ha nyár végén vállalnánk egy informatikatábort, aminek a keretében felkészülnénk a következõ ECDL vizsgára. Az osztály többségének tetszett az infotábor gondolata,
csak az idõponttal nem voltunk annyira megelégedve, de végülis augusztus 27-én beköltöztünk
a kollégiumba.
Öt napon keresztül, minden délelõtt a 31-es és 32-es termek padjait koptattuk, és próbáltuk
magunkévá tenni a Power Point rejtelmeit. Ez többé-kevésbé mindenkinek sikerült, mert
az osztály nagy része sikeres ECDL-vizsgát tett ebbõl a modulból az elsõ tanítási nap délutánján.
A tábor napjainak délutánjaira különbözõ elfoglaltságokat eszeltek ki nekünk. Többek
között voltunk moziban, élményfürdõben, és péntek délután az évnyitóval végzõdött a
programunk.
Érdemes volt bejönni, mert legalább egy vizsgával kevesebb…
(Az infotábor mellett matematika-angol tábort is szerveztek a 11.F részére, amelyet Benda
Gabriella tanárnõ vezetett – a szerk.)
Antal Zsófia és Csákvári Éva 10.F
(Voluntas 2007. október)
Kovács Ágnes tanárnõ a program résztvevõinek egy csoportjával
Fényképezkedés Kincses tanár úrral
A csúzdán
91
Nemzetközi matematika sikerek
Idén is megrendezésre került –
immár tizenhetedik alkalommal – a
Nemzetközi Magyar Matematika
Verseny március 5-9-e között. Az
esemény helyszíne a Szlovákiában
nyugvó gyönyörû történelmi város,
Kassa volt. A szervezést Kekenák
Szilvia és Mikó István, a Márai Sándor
Magyar Tanítási Nyelvû Gimnázium
és Alapiskola tanárai vállalták el. A
versenybizottság elnöke Bálint Béla Az ünnepélyes megnyitó a Történelmi Várostanár úr volt.
háza épületében volt
A versenyen Felvidék, Délvidék,
Kárpátalja, Erdély valamint Magyarország tanulói vettek részt, több mint
kétszázan. Ilyen erõs mezõnyben is
sikerült iskolánk diákjainak kiemelkedõ
eredményt elérni: Morapitiye Sunil 9.
osztályos, és Herber Máté 12. osztályos
tanuló I. díjat, Buzsáki Dániel 10. osztályos tanuló II. díjat, míg Gombor Tamás Versenyfeladatokra várva...
12. osztályos tanuló dicséretet ért el.
Herber Máté másodmagával megkapta
a zsûri különdíját is mint az egyik maximális pontszámot elért tanuló.
A dolgozatírás mellett rengeteg programban vehettünk részt. Táncházzal,
városnézéssel, érdekes sportprogrammal, színvonalas színházi elõadással,
valamint egy egész délelõttöt magába
foglaló kirándulással várták a szervezõk
az érdeklõdõket. Mindemellett kellemes Morapitye Sunil
Az 1. helyezett és különdíjas Herber Máté
környezetben köthettünk barátságokat (9. a) 1. helyezett
(12. a) maximális
hazai és határontúli társainkkal.
pontszámot ért el
Reméljük, hogy e verseny még
sokáig megrendezésre kerül, és kívá- Drankovics József, Szabó József és
nunk diáktársainknak további sikeres Kubatov Antal munkáját is.
szereplést! Egyúttal megköszönjük
Buzsáki Dániel 10.a
a felkészítõ tanáraink: Terlaky Edit,
(Voluntas 2007. március)
92
sikercsapat. Kubatov Antal a munkaközösségvezető, az I. díjas Morapitiye Sunil, a II. díjas Somogyi Ákos, a szintén II. díjas Buzsáki Dániel és az I. díjas, különdíjas Herber Máté, aki
maximális potszámot ért el. A képről hiányzik a dícsérettel végzett Gombor Tamás.
A kiemelkedő eredmény elérését lehetővé tevő felkészítõ tanárok: Terlaky Edit, Drankovics József,
Szabó József és Kubatov Antal.
93
Mert elfut a víz...
Nem versmondó-versenyrõl, hanem matematika diáktalálkozóról van
szó. Egy olyanról, ahol a matematikusok kétszer is meghallgatják Wass
Albert Üzenet haza címû versét.
Mert ugye a világ egyik fele matematikus, a másik fele meg normális
(ezt is ott hallottam). De ne szaladjunk ennyire elõre. Kubatov tanár úr
négyünket, Buzsáki Dánielt és Fonai
Elõadást hallgatva. Pintér Ferenc, a veszprémi Erdõs
Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola egyik alapítója, a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium
tanára és Kubatov Antal iskolánk matematika munkaközösségének vezetõje. Kubatov tanár úr Sangaku
címmel tartott elõadást (felül).
94
Dánielt a 10.a-ból, Al-Fayadd Dávidot és engem a 11.a-ból vitt el RévKomáromba a XVII. Nagy Károly
Matematikai Diáktalálkozóra, ahol
hat elõadáson vettünk részt mindan�nyian. Természetesen a matematika
ma legérdekesebb és legértékesebb
területeirõl volt szó. A találkozó
névadója, Nagy Károly Révkomárom
szülötte, fizikus, csillagász, az MTA
rendes tagja.
A mostani alkalom különleges volt,
nemcsak azért, mert a 17 prímszám, hanem azért is, mert a 19 éves Gauss 18.
századi hatalmas áttörésére, a 17-szög
megszerkesztésére is emlékeztünk. Ma
is “mindössze” 31-féle páratlan oldalú
sokszöget tudunk szerkeszteni! Ezért
az eredményéért Gauss szobrának
talapzata egy 17-szög lett.
A rendezvényen ott voltak Szatmárnémeti, Csíkszereda, Brassó,
Szabadka valamint a Felvidék és az
Anyaország több városának diákjai és
tanárai. Az elõadók ezen tanárok közül voltak, Kubatov tanár úr Sangaku
címmel tartott elõadást.
Szombaton külön nekünk, matematikuspalántáknak és tanárainknak
tartottak egy zenés irodalmi estet,
ahol verseket, duetteket és meséket
hallhattunk. Többször is visszatapsoltuk az elõadókat. A hat matematikaelõadást örömmel hozzuk haza, de
leginkább az ad egy egész életre
szóló élményt, hogy bárhol, bárkitõl
is kértünk útbaigazítást, magyarul
kérdeztünk, és magyarul kaptunk rá
választ. Mert „elfut a víz, és csak a
kõ marad”.
A tanároknak a város polgármestere adott vacsorával egybekötött
fogadást.
A Duna szlovák partján elterülõ
Rév-Komárom gyönyörû. Itt van
ugyanis az Európa Udvar, melynek
minden egyes háza valamelyik európai ország építészetét tükrözi. De
impozáns a Klapka-tér és a város
jelképe, a Víztorony is. Egy életre
megjegyeztük azt is, hogy Komárom
Jókai Mór szülõvárosa. Köszönjük
ezt az emlékezetes hétvégét Kubatov
Antal tanár úrnak, aki elvitt minket. És köszönjük a szervezõknek,
fõként Oláh György tanár úrnak,
aki a nehéz körülmények ellenére
immáron tizenhetedik alkalommal
teremtette meg a majdnem kétszáz
fõs rendezvény feltételeit. Köszönet
illeti Keszegh István tanár urat is, a
révkomáromi Sellye János Gimnázium tanárát, aki szintén kivette részét
a szervezésbõl.
Reméljük, hogy lesz erõ, s akarat, mely lehetõvé teszi az utánunk
következõknek is, hogy részt vehessenek a Nagy Károly matematikai
Diáktalálkozókon, mely nem csak
a matematika ünnepe, de a Kárpátmedence fiataljainak együvé tartozásának egyik színtere is.
Czotter Eszter 11.a.
(Voluntas 2008. március)
Kiemelkedõ eredmények
Érsekújváron
Idén is megrendezésre került, immár harminckettedik alkalommal a
Felvidéki Magyar Matematikaverseny február 22-e és 24-e közt. A
helyszín a Szlovákiában található
Érsekújvár volt, ahol diákjaink is
képviseltették magukat Kubatov
Antal tanár úr kíséretében. A verseny szervezõje Hornyák Pál tanár
úr volt; a verseny megnyitóján
jelen volt Pischinger Géza, Érsekújvár polgármestere valamint Hortobágyi István, az ELTE docense, a
zsûri elnöke és a feladatok összeállítója. Az elszállásolás a helyi Középfokú Épitészeti Szaktanintézet
Kollégiumában történt; az ellátás
színvonalas volt. Részt vehettünk
egy délutáni városnézésben, valamint az István, a király címû rockoperát tekinthettük meg a Kistérség
Színtársulat elõadásában.
Tanulóink kiemelkedõ eredményeket értek el: Tallián György 12. oszt.
tanuló I. díjat, Jezeri András 9. oszt.
tanuló II. díjat, míg Buzsáki Dániel
és Fonai Dániel 10. oszt. tanulók III.
díjat illetve dicséretet értek el.
Örülünk, hogy diákjaink a sikeres
szereplés mellett egy élményekben
gazdag hétvégét tölthettek el egy
hangulatos városban.
(Voluntas 2008. március)
95
OKTV – Neves tudósok, híres kutatók, elismert írók váltak
a verseny győzteseiből
A nemzetközi viszonylatban
is egyedülálló megmérettetés,
az Országos Középiskolai
Tanulmányi Verseny 86 éve
indult útjára. Neves tudósok,
híres kutatók, elismert írók
váltak a verseny győzteseiből.
Budapesten köszöntötték az
OKTV-ken dobogón végzett
diákokat, és a legeredményesebb felkészítõ tanárokat.
Szüdi János, az OKM közoktatási szakállamtitkára május
30-án adta át a díjakat. A nívós
vetélkedésben évről évre rengeteg diák, iskola vesz részt, s
nyújtja tudásának legjavát.
A 2007/2008-as tanévben
703 iskolából 31.748 diák
vállalkozott arra (43.164 indulással, hiszen egy diák több
tárgyból is versenyezhetett),
hogy 26 tantárgyból 37 kategóriában megmérettesse
tudását, tehetségét. 215 olyan
iskola van Magyarországon,
ahonnan a döntőbe kerültek
diákok (878 fiatal), és 64 olyan
intézmény, ahonnan az első
három helyezés valamelyikét
sikerült megszereznie egy-egy
tanulónak (106 diák).
Legtöbben biológiából,
matematikából és angol nyelvből mérettették meg magukat,
tárgyanként több mint 6000
indulóval.
Népszerű volt még a történelem és az informatika,
tárgyanként több mint 4000
résztvevővel.
(Voluntas 2008. június)
Az OKTV-díjkiosztón: Reőthy Ferenc igazgató úr, Dr. Miklós Endréné felkészítő tanár és Gyánó
Marcell, az OKTV II. kategóriájának 2. helyezettje
96
A legnehezebb a 2. forduló volt
Az idei OKTV-n indult táncsisos versenyzők szokás szerint jól
szerepeltek – Gyánó
Marcell 12.A a biológia
OKTV II. kategóriájában (ebben a kategóriában versenyeznek a
felsősök, a 11. és 12.
évfolyamosok) 2. helyezést ért el, erről beszélgettünk vele.
– Mióta érdekel a
Gyánó Marcell a biológia OKTV II. kategóriájának 2. helyebiológia?
– Az általános isko- zettje átveszi a díjat Szüdi János szakállamtitkártól
lában volt egy biosztanárom, aki jól tanította a biológiát – ekkor kezdtem el
érdeklődni a tantárgy iránt.
– Melyik területe érdekel leginkább a biológiának?
– Inkább azt mondom, melyik nem érdekel: a madarak, rovarok és bizonyos
növények tabuk, mert ezeket sosem bírtam megjegyezni, de a többi jöhet.
– Honnan jött az OKTV-n való indulás gondolata?
– Biológia speces oszrályba járok, és az orvosi pályára szerettem volna (és így
már fogok is) menni, ebből jött, hogy megpróbálom a biológia OKTV-t.
– Mesélj magáról a versenyről!
– Három forduló volt, az iskolai, a második, ami a döntőbe jutásért ment, majd
a harmadik, a döntő, Budapesten. A legnehezebb a második forduló volt, a döntő
már könnyebb (kb. mint Miklósné tanárnő egy-két nehezebb dogája).
– Hogyan tudtad meg, hogy 2. lettél?
– A döntő április 12-én, hétfőn volt, ami egyébként a szülinapom is. Az
eredményt szerdán reggel tudtam meg a tanárnőtől.
– Gondolom, nagyon boldog voltál…
– Igen, nagyon örültem neki, hiszen így kaptam egy 100%-os emelt szintű
biológia érettségit és így nem kell érettségiznem bioszból…
– Mik a további terveid?
– Pestre, a Semmelweis Egyetem általános orvosi szakára jelentkeztem,
és bár konkrétabb irányvonal még nincs, a 6 egyetemi év alatt majd elválik,
hogyan még tovább.
– Köszönjük a válaszaidat, és mi is gratulálunk!
(Voluntas 2008. június)
97
Díjeső az „Árokszállásyn”
„Remeg, mint miskolci kocsonyában a béka…”
Tartja a helyi mondás. Szerencsére, ránk nem ez volt a jellemző, amikor
2008. február 14-én útnak indultunk, hogy részt vegyünk az Árokszállásy
Zoltán biológiaverseny országos döntőjén. Kicsi, de annál lelkesebb csapatunk
– benne Bor Petra 9.a (dr. Miklós Endréné felkészítésével), Berkó Barbara és
Ziegenheim Szilveszter 10.a (Kertész Róbert), Varjú Csilla és Veresszékely
Apor 11.a (Kertészné Bagi Beatrix), Nagy Gabriella, Hajdu Xénia és Gyánó
Marcell 12.a (dr. Miklós Endréné), kísérőtanárként pedig Kertészné tanárnő - 5 órás út után érkezett meg a megyeszékhely belvárosába. Kollégiumi
szállásunk elfoglalása után izgatottan vártuk a verseny első napját.
Pénteken 10 órakor kezdődött a hivatalos megnyitó: Miskolc alpolgármestere
szívélyesen fogadott minket, megemlékezve a „miskolci békák évéről”, illetve
arra ösztönzött bennünket, hogy minél hamarabb térjünk vissza a városba (megjegyzem, ez invitálás nélkül is rendkívül megfontolandó, mivel a régies belváros
valóban gyönyörű). A sorszámhúzás után már kezdődött is a verseny írásbeli
része, 11-től 13 óráig.
A szóbeli rész délután 2- kor kezdődött, és a szerencsésebbek közülünk már
aznap sorra is kerültek. A feladatok között fajfelismerés szerepelt, illetve az előre
meghatározott 45 tétel valamelyikének felmondása.
A verseny utolsó napján reggel 8-tól adhattunk számot tudásunkról, egészen
délig. Az izgalom 13 órakor hágott a tetőpontjára, ekkor kezdődött ugyanis
az eredményhirdetés. Összesen három kategóriában hirdettek győztest (I.
kategória: 7-8. osztály, II. kategória: 9-10. osztály, illetve III. kategória: 1112. osztály).
Iskolánk nagyszerű eredménnyel teljesített a versenyen: Bor Petra, I. kategória - 4. helyezés, Berkó Barbara, II. kategória – 25. helyezés, Ziegenheim
Szilveszter, II. kategória – 6. helyezés, Varjú Csilla, III. kategória – 6. helyezés, Veres-Székely Apor, III. kategória – 25. helyezés, Nagy Gabriella, III.
kategória – 1. helyezés (!), Hajdu Xénia, III. kategória - 9. helyezés, Gyánó
Marcell, III. kategória – 5. helyezés.
Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanáraiknak!
(Voluntas, 2008. június)
98
TOP 4 – Ami még nem fordult elő: iskolánk tanulói ebben a tanévben
egyszerre négy jelentős országos versenyen végeztek az élen.
Nagy Gabriella (12. A)
a Dr. Árokszállásy Zoltán BiológiaVerseny
III. kategóriájában 1. helyezett
Bor Petra (9. A) a Kitaibel Pál Középiskolai
Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny
I. kategóriájában 1. helyezett
Nor Soho Roy (9.A) az Irinyi János
Országos Középiskolai Kémiaverseny
I. kategóriájában 1. helyezett
Fonai Dániel (10.A) a Mikola Sándor
Országos Tehetségkutató Fizikaverseny
10. évfolyamán 1. helyezett
99
Biológia Tábor 2008
Hűn szeretett iskolánk idén is megszervezte a hagyományos biológus tábort,
amit idén Somogy déli részén töltöttünk el.
Első megállóhelyünk Kaposmérőben volt, ahol megtekinthettük az egyedi
fakerítést a temető körül, amit kedves MIKLÓSNÉ tanárnőnk testvére, a falu
egykori polgármestere gondolt ki.
Ezután Nagyatád felé vettük az utunkat, ahol elemeztük a Szoborpark
csodálatos műveit. Különböző formákat láthattunk. Mindenki saját maga
dönthette el, hogy mit lát az egyes formában, a tanárnő pedig mindenkitől
begyűjtötte a megfejtést.
Az Ágneslaki Arborétumban Perjési Sándor erdész segítségével körbejártuk az egész területet, és olyan fafajokat: fenyőket, ciprusokat láttunk,
amiket eddig még soha. A tikkasztó nyári meleg után, nagy örömmel ültünk
be a csurgónagymartoni Ómági fogadóba, ahol helyi ételkülönlegességeket
fogyasztottunk (kakaspörkölt, rétes). Teli hassal újra vidáman indultunk Csurgóra egy olyan gimnáziumba, amely a legidősebb Somogyban. A fárasztó, de
élményben gazdag nap után végre elfoglalhattuk szállásunkat Őrtiloson. Rövid
séta és vacsora után egy óriási focibajnokság következett sötétedésig.
100
101
Elérkezett az este, amikor beavattak minket a csillagászat rejtelmeibe. Két
fiatalember érkezett hozzánk, akik a csillagokról és a bolygókról rövid bemutatót tartottak nekünk. Ezek után éjszakai túrára mentünk. A Szent Mihály
dombról láttuk a Szaturnuszt és a Jupitert egy távcsövön keresztül. A túra
végén fáradtan zuhantunk az ágyba.
Kezdetét vette a második nap, amikor egy természetőr segítségével megtekinthettük a Baláta-tó szépségeit. Érkezésünk után kisvasúttal jártuk be a tavat.
Fölmentünk egy kilátóba, ahonnan láthattuk az egész lápot. A Főherceg fogadóban
kaptunk finom ebédet. Hazafele megálltunk fürödni a Gyékényes-tóban. Mindenki
nagyon jól érezte magát a hűsítő fürdőzés közben. Mivel szorított az idő, sajnos
indulnunk kellett vissza Őrtilosra. 3 órai kezdettel biológiai terepgyakorlatra
mentünk a Duna-Dráva Nemzeti Parkba. A sok látnivaló után Bor Petra kisebb
vetélkedőt szervezett Gyánó Marcival és Huszár Enikővel. Este tábortüzet raktunk,
és kezdőthetett a beavatás, ami sok izgalmas feladatot tartogatott számunkra. A
három legidősebb őstúrás találta ki a feladatokat, amik nagyon viccesek és érdekesek voltak. Népdalokkal búcsúztattuk a napot.
Elérkezett a harmadik nap, amit mindenki várva várt. Reggeli után elindultunk a DDNP drávaszentesi központjába, ahol belevetettük magunkat a
kenuzás élményeibe. A 20 km-es útvonalat mindenki jól teljesítette, 3-4 fős
kenukban. A szabadban könnyű ebédet fogyasztottunk el. Hazaérkezés előtt,
utolsó megállóhelyként megpillantottuk az Ősborókás természeti jelenségeit.
Kadarkúton, fagyizás közben, kiosztottuk a legeredményesebb személyeknek
kijáró díjakat.
Végül ne feledkezzünk meg Jelinek Istvánról, aki nagyon sokmindenben
segített nekünk, és egyben köszönetet mondunk neki ezért.
A három nap – amely egy hétre való programot tartalmazott – nagyon jól sikerült és mindenki jól érezte magát. A szolárium bérleteket eldobhattuk a szelektív
hulladékgyűjtőbe, mert mindenki jó színben tért haza. Reméljük, nemcsak a
barnaság, hanem a vidámságunk is kitart a következő BIOLÓGUS TÁBOR-ig.
Czimerman Stella 10.e, Péter Zsófia 10.c, Szebényi Júlia 10.a.
102
Bor Petra a Kitaibel Pál Országos
Biológia Verseny 2008. évi 1. helyezettje
A Baláta kincse: az
Aldrovanda
Somogy megye védett területein
évek óta túrázom. Amikor a Baláta
tónál először jártam, ugyanazt az
őslápot szemléltem, amely megőrizte
a Régmúlt képét ebben „a mindent
megváltoztató” világban.
Bor Petra 9. A osztályos tanuló
az országos Kitaibel Pál Biológia
Versenyen a 9. osztályosok kategóriájában az elméleti tudáson
kívül ezzel a kutatómunkával
érte el az országos I. helyezést.
Munkája a 2009. évi szeptemberi
Élet és Tudomány folyóiratban is
megjelent. Innen idézzük.
tációjának változásáról még semmiféle
átfogó tanulmány, vagy megfigyelésével kapcsolatos munka nem született.
Célul tűztem ki, hogy a szakirodalmat
áttanulmányozva összefoglalom az
eddigi feljegyzéseket és a tavalyi évtől
kezdve önállóan vizsgáljam a növény
életfeltételeit és előfordulását.
A növény rajza (Bor Petra grafikája)
Egy különleges élőhely
még különlegesebb növénye
Tudtam, hogy Magyarországon a
ritka természeti értékek közül szinte
kizárólagosan itt él az Aldrovanda
vesiculosa rovaremésztő növényünk.
A világon mindössze 50 lelőhelye
ismert és a Kárpát-medencében is
kipusztulóban van, védelme környezetvédelmi feladatunk.
Habár botanikusok és zoológusok is
vizsgálták a tavat az Aldrovanda vege-
Vizsgálódás (Fotó:Vadász Sándor)
A tó múltja
103
A területet Boros Ádám fedezte fel
és tanulmányozta a 20-as években.
„Egész Somogy legérdekesebb helye”
– írja. Az utolsó jégkorszak idején
keletkezett Baláta hazánk azon kevés
lápjai közé tartozik amelyek változatlan állapotban őrzik az ősi arculatot. A
homokbuckák közti terület lefolyástalan, agyagos talaja megakadályozza
a víz leszivárgását, ezért vízutánpótlását csak a légköri csapadékból
nyeri. A hűvös, párás mikroklíma és
a nappal erősen felmelegedő lápi víz
lehetővé teszi a glaciális és egyben a
mediterrán eredetű fajok fennmaradását. Ezek közül legfontosabbak: az
itt élő tőzegmohafajok a tőzegeper, a
A Baláta-tó térképe
104
tóalma, a kis rence, a tőzegpáfrány
és a NATURA 2000 jelölőlistájáról
2 növény a szíveslevelű hídőr és az
Aldrovanda vesiculosa.
Élőhelyek
A zárt lombozatú gyertyános-tölgyes a magasabb buckákat borítja.
Jelentős értéke a kárpáti sáfrány. A
tavat koszorúszerűen az égeresek veszik körül. A változó vízállás miatt a
lábasfák törzséből is indulnak ki gyökerek. A Baláta egyik különlegessége
a csalános égerláp, aljnövényzetéhez
tartozik a tőzegpáfrány. Az égerkoszorún belül a fűzláp áthatolhatatlan öve
következik. Egy részük, a tőzegmohás
fűzlápok két tőzegmohafajunknak adnak élőhelyet. A sekélyebb vizekben a
zsombékosok, míg a mélyebb részeken
a nádasok foglalnak helyet. A nyílt vizek érdekes jelenségei az úszószigetek.
Nagy szélben kisebb gyékényes darabok válnak le a telepekről, és ide-oda
úsznak a vízen.
A társulások közül csak a Balátáról
ismert a tőzegmohás-rencehínár társulás az Aldrovanda vesiculosával, népies
nevén a vízikerékkel.
Növényünk „működése”
Aldrovanda (Fotó: Kasza Ferenc)
Méretét tekintve 7-14 cm-es, gyökerek nélküli, barnászöld színű rovarfogó növény, tavunkon a vöröses
színváltozat is megjelent már. Jellemzője, hogy a hosszúkás levélnyél
végén fejlődő levéllemez rovarfogó
csapdává módosult. A 0,1 másodperc
alatt összecsukódó csapócsapda mirigyváladéka megemészti a megfogott
apró rákocskákat.
A trópusi területekkel ellentétbenahol mindig zöldell-nálunk a tél kezdetén fenékre süllyedő telelőrügyeket, ún.
turionokat képez, így képes áttelelni.
Május környékén ezek a rügyek felemelkednek és rövidesen kifejlődnek
a kis növények. Virágzási ideje júliusaugusztus. Virágzó példányai nagyon
ritkák, mivel a számára kedvezőtlen
száraz időszakot a vízbe süllyedve
vészeli át.
Az elmúlt évszázadban történt vegetációváltozás/Kutatási eredmények
Év
A tó vízszintingadozása
Az Aldrovanda egyedszámának
növekedése/csökkenése
1922
a tó egész medrét víz töltötte ki
Boros Ádám fedezte fel itt először az Aldrovandát
1940
aszályos évek, kevés csapadék,
a vízszint drasztikusan csökken
senki sem észlelte a növényt
csapadékos évek,
a tómeder fokozatosan feltöltődött
a víztükör tovább terjeszkedett
kipusztult az Aldrovanda??...
magas vízállás
Kasza Ferenc számos példányt talált a tó több pontján
Borhidi Attila vizsgálatai szerint az ingólápok
semlyékjeiben lappang
1949-1955
1957
1977-1981
1990-es
évek
száraz időszak, gyalogolni lehetett a lápon
Marián Miklós újra megtalálta társulásalkotó fajként
többezres viágzó példány a tóban
2003
a medret ismét kitöltötte a víz a sok csapadék
következtében
a tó csaknem teljesen kiszáradt
2006
a feltöltődési folyamat újra megindul
egyetlen példány bukkant elő
2000
a növény visszahúzódott lappangó állapotába
105
A grafikont szerkesztette Bor Petra
A Baláta-tó léte és fennmaradása szempontjából elsőrendű fontosságú
az évi csapadék mennyisége, ez pedig szoros összefüggésben van növényünk egyedsűrűségével. A sok évig eltűntnek hitt Aldrovanda újra és
újra meglepetéseket hoz számunkra, mivel mindig más ponton bukkan
elő a Baláta vizében.
Megfigyelhető, hogy csapadékos években a tóba sok szervesanyag mosódik
be, ami a törperákpopulációnak és a vele táplálkozó Aldrovanda elszaporodásának kedvez.
A gazdag plankton eltűnésével utolsó mentsvára fennmaradásának az
Aldrovanda–Utricularietum minoris társulás. A tőzegmohás rencehínár társulás unikális egyelőre csak a Balátáról ismert. Bármely környezeti tényező
megváltozására reagál. Sok éve senki nem figyeli folyamatosan a növény
előfordulását, feltehetjük a kérdést:
Vajon a 2003 évi teljes kiszáradás után megjelenik-e újra a lappangó életet
élő növényünk, vagy Magyarországon is az eltűnt fajok listájára kerül?
106
Iskolánk vöröskeresztes csapata
Iskolánk vöröskeresztes csapata évek óta sikeresen szerepel minden megmérettetésen. Az utolsó két év eredményei:
AIDS-prevenció verseny: 2006-2007. országos 8. hely, 2007-2008. országos
6. hely.
Csecsemőgondozási verseny: 2006-2007. területi 3. hely, 2007-2008. területi
1. hely. Elsősegélynyújtó verseny: 2007-2008. országos 9. hely.
Vöröskeresztes alapismeretek (a Somogy megyei csapat tagjaiként): 20072008. országos 1. hely. Felkészítő: Dr. Tamásné Pap Edit védőnő és Dr. Sülle
Csabáné vöröskeresztes tanár.
(Voluntas 2008. június)
A képen: Futó Dániel, Fazekas Ágnes, Dr. Tamásné Papp Edit, Szilágyi Bernadett, Pálfi Daniella, Csonták Adrienn, Gombos Barbara, Kunecz Veronika,
Kiss Nikolett, Kerékjártó Evelin, Dr. Sülle Csabáné, Batta Dóra (a tanulók
a 10.d osztályba járnak)
107
Előkelő helyen végeztek Türgyei tanárnő tanítványai
VII. Amatőr Röplabda Diákolimpia V-VI. kcs. Országos
Döntő (Debrecen, 2008. április 18-20.) Végeredmény: 1. Veres Péter Gimnázium (Budapest) 2. Dobó Katalin Gimnázium (Esztergom) 3. Krúdy Gyula
Gimnázium (Nyíregyháza) 4. Táncsics Mihály Gimnázium (Kaposvár). Edző:
Türgyei Jánosné, 5. Herman Ottó Gimnázium (Miskolc) 6. Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (Budaörs)
(Voluntas 2008. június)
A csapat tagjai (álló sor, balról-jobbra): Korompay Rebeka, Nagy Katalin,
Potó Bianka, Türgyei Jánosné edző, Rofrics Alíz, Fajcsi Judit. Első sor: Makai
Réka, Hegedűs Ágnes, Frank Eszter, Baracskai Barbara.
108
Elismerések
a diákalkotók pályázatán
Nem kézenfekvő, hogy egy gimnázium technikai jellegű pályázatokon
sorozatosan kiemelkedően szerepel.
Esetünkben – Torma tanár úr patronálásának köszönhetően – ez mégis így
van. Csicsa Dániel a sikerről:
A XIII. Országos Tudományos és
Technikai Diákalkotó Kiállításra két
pályázattal indult a 11. f osztály. A
témaválasztást és a megvalósítást Torma János tanár úr segítette. Az egyik Lisza Annamária, Tar Erika és Orsós Natália A
biogáztermelés a Kaposvári Cukorgyárban című páalkotás: A biogáztermelés a Kaposvári lyázati munkával. A képről hiányzik a csapat negyedik
Cukorgyárban. Kidolgozói: Lisza tagja, Sebestyén Grácia
Annamária, Sebestyén Grácia, Tar
Erika, Orsós Natália. A másik pályamű: névreszoló oklevéllel jutalmaztak. KöMozgássérültek számára napelemes szönjük Torma tanár úr lelkiismeretes
kerekesszék. Kidolgozók: Bogdán segítségét!
György, Csicsa Dániel, Deák Ákos,
(Voluntas 2008. június)
Keresztes Norbert. 2008. május 31-én,
Budapesten a TIT Stúdióban sikert
aratott mindkét pályamunka, amelyet
Deák Ákos, Keresztes Norbert, Bogdán György, Csicsa
Dániel, Torma János pályázati munkájukkal a mozgássérültek számára kifejlesztett napelemes kerekesszékkel
109
Országos 2. helyezés
a reneszánsz pályázaton
2008. május 23-25-én Egerben
megrendezett reneszánsz pályázaton
Iskolánk 9. F-es tanulói 3 csapattal
indultak. A feladat az volt, hogy egy
reneszánszkorabeli gépezetet, eszközt kellett elkészíteni, élethűen a
kornak megfelelően. Az első csapat
tagjai: Frölich Virág Eszter, Boros
Lilla Melinda, Tömör Judit, és Ilisics
Bernadett. Ők egy korabeli Leonardo tervezte kotrógépet építettek. A
második csapat tagjai Zsebi Anett és
Cser Franciska, akik egy Emelődarut
készítettek, szintén Leonardo tervei
alapján. Végül a harmadik csapat
tagjai: Gyurákovics Martin, Szabó
Ádám és Dudás Gergő, akik Leonardo
repülőjét elevenítették meg, és ezzel
kiérdemelték az országos második
helyet. Jutalmuk egy három napos
Erdélyi utazás lett.
A zsűrit a szimbolikus jelentése és
a gép kivitele nyűgözte le. Mindhárom csapat felkészítő tanára Torma
János tanár úr volt, aki nélkül ez az
egész nem valósulhatott volna meg.
Köszönjük neki a segítséget!
Dudás Gergő és Tóth Kitti
(Voluntas 2008. június)
Táncsicsosok a Keszthelyi Helikon Versenyen. Peresa Petra (a
képen balról a harmadik) szóló énekben bronzminősítést kapott
110
„Szeptemberben kezdődik a komolyabb felkészülés”
Tavaszi Renátával beszélgettünk,
aki igaz, töri speces, mégis kimagasló
teljesítménnyel nyerte meg az Édes
Anyanyelvünk Oszágos Nyelvhasználati Verseny Megyei fordulóját...
– Mondanál pár szót a versenyről?
– Két része volt. Az egyik egy
írásbeli amiben nyelvtani feladatokkal kellett megbírkózni, mint például
mondatelemzés, szóelemzés. A másik
részben egy témáról kellett beszélni
három percig.
– A témát véletlenszerűen te választottad, vagy előre meghatározott volt?
– Három téma volt megadva, és 10
percem volt választani, végiggondolni,
hogyan fogom a véleményem elmondani a zsűrinek és a közönségnek.
– Miért jelentkeztél erre a megmérettetésre?
– Sokféle versennyel próbálkoztam
már az elmúlt években, de ez még
teljesen ismertelen volt számomra.
Általános iskolai magyartanáromnak
köszönhetően az ilyen típusú nyelvtani feladatokat kedvelem, emellett
Sülléné tanárnő úgy vélte, hogy tudok
annyit és úgy beszélni, hogy a szóbeli
se okozzon gondot.
– Az iskolai fordulóból másodikként jutottál tovább. Befolyásolt-e ez
téged a megyein?
– Eddigi „kudarcaim” után az
esélytelenek teljes nyugalmával indultam el az iskolai válógatón. Az,
hogy továbbjutottam meglepetés volt
nekem is. A megyei verseny megnyerése ennél is váratlanabbul ért.
– Ajánlanád-e ezt a versenyt másoknak is és miért?
– Nem állítom, hogy könnyű, de ha
az ember tud választékosan, kifejezően beszélni, nem lámpalázas, és még a
nyelvtannal sincsenek problémái, akkor érdemes kipróbálni magunkat.
– Mi lesz ennek a versenynek a folytatása, mikor lesz az utolsó forduló, és
vannak-e komolyabb terveid a magyar
nyelvvel például az egyetemen?
– Az országos megmérettetésre
októberben kerül sor Sátoraljaújhelyen. Valószínűleg szeptemberben
kezdődik a komolyabb felkészülés
Sülléné tanárnő segítségével. A második kérdésedre válaszolva: nincsenek
konkrét terveim, de azt fontosnak tartom, hogy az ember saját anyanyelvét
ismerje.
– Köszönöm szépen a válaszokat!
Az összes olvasó nevében további sikereket kívánok, és remélem, ősszel az
országos sikerekről is cikkezhetünk!
Fokvári Dóra 11.B
(Voluntas2008. június)
111
VIII. Művészeti fesztivál Pécsen – 2008. június 12-15.
Már hónapokkal a fesztivál előtt mindenkiben tombolt a versenyszellem, és
igyekezett jobbnál jobb színdarabot összehozni, minél jobban eljátszani egy
szerepet, voltak, akik ének- és voltak, akik rajztanárhoz jártak, de volt, aki az
apukája segítségével verset tanult, mások viszont maguk váltak költővé.
Csütörtök délelőtt nem kellett bemennünk az iskolába, mert az igazgató úr
azt mondta, hogy pihenjünk, majd délután és a fesztivál többi napján adjunk
bele 200 %-ot. Reggel mindenki a pakolással volt elfoglalva, mert vasárnap
ki kellett költözni, és minden cuccot le kellett vinni a tanulószobába, de a
délelőttnket csavargással töltöttük. Fél egy körül már majdnem mindenki
visszaért a kollégiumba, hogy megebédelhessen. Ezután 7-8-an kimentünk
az udvarra röplabdázni, majd 3 órakor mindenki még egyszer átnézte a szobát, nehogy valami ott maradjon. Fél négykor utazótáskákkal a vállunkon
kimentünk a kollégium elé, majd bepakoltunk a buszba. Mikor mindenki
A fesztiválra érkeztek Pécsre
112
megérkezett, elkezdtünk felszállni,
mondanom sem kell, ment a harc a
hátsó helyekért. Végül is 4 órakor a
sofőr indította a buszt, és irány Pécs.
Az utat mindenki mással töltötte.
Voltak, akik zenét hallgattak, aludtak,
beszélgettek, vagy csak bámultak ki
az ablakon. A buszozásnak negyed
hat körül lett vége. Kicsit csalódottak
voltunk, mikor megláttuk a kollégiumot, mert csak most jöttünk rá, hogy
nekünk milyen jó második otthon
jutott. A bejárat előtt ott várt minket
három pécsi évfolyamtársunk, akik
elkísértek minket a csoportvezetőnkhöz. Míg lepihentünk az aulában,
hatos csoportokba verődtünk, mivel 6
ágyas szobák voltak. Mondanom sem
kell, hogy ment a veszekedés, hogy
Dékány Adrienn
ki kivel legyen összezárva 3 napig.
Miután kipakoltunk, és megkaptuk az
étkezési jegyeket, lementünk az ebédlőbe, vagyis lementünk volna, csakhogy
meg kellett állnunk az aulában, mert kilométeres sorban álltunk a vacsoráért.
8 óra előtt Reni (Csoportvezetőnk) elkísért minket a gimi dísztermébe, ahol
a fesztivál nyitóestjét tartották. 8-kor megkezdődött a „Reneszánsz est”-nek
keresztelt megnyitó, ahol először reneszánszkori táncokkal szórakoztattak
bennünket, erre a műsorszámra osztályunkból is készültek, majd néhány diák,
csoportunkból Kamarás Barbara egy reneszánszkori lakomát ismertetett. Az
előadásokból sok érdekességet megtudtunk, többek között azt is, hogy reneszánsz őseink egy vacsora során 24 fogást fogyasztottak el. Az est vége felé
Dudás Gergő egy Mátyás királyról szóló mesét mondott el nekünk, mellyel
nagy sikert aratott, olyannyira… (majd a fogalmazás végén megtudják). Fél
12-kor lett vége a műsorok sokaságának.
Ekkor már mindenki alig várta, hogy befeküdhessen az ágyába, többek között azért is, mert reggel 7- kor volt az ébresztő. Az ébredés nehezünkre esett,
de gyorsan magunkhoz tértünk a reggeli szó hallatán. Reggel nyolckor gyülekező volt a gimi előtt, mert a vendéglátóink egy városnéző körútra invitálták a
közel 1000 fős gyereksereget. A délelőtt folyamán minden osztály elhelyezett
egy lakatot Pécs híres kerítésén, majd bevártuk egymást, és összeálltunk egy
113
Tánczos Tibor rajza aranyat ért
közös fotó erejéig, melyből egy emléklapra ragasztva mindenki kapott egy
példányt. A sétának valamikor egy óra tájban volt vége, mert mennünk kellett
ebédelni. Kaja után igyekeztünk vissza a gimibe, öltözés, smink, stb., mert
fél kettőkor az Ajándék című színdarabunké volt a színpad. Ment az izgulás,
mikor a Dékány Adri csak később tudott lejönni öltözni, mivel versmondó
versenyen volt. 24 versenyzőből kiválasztottak 10-et, akik egy döntő keretében még egy verset elszavaltak (köztük volt Adri is). A színdarab előadása
nagyon jól sikerült. A zsűritől sok dicséretet kaptunk, és az előadás közben is
sokszor felnevettek. Az értékelés meghallgatása után az osztály egy része a
tanárnők vezetésével elment az Árkádba, míg hárman a gimiben maradtunk.
Legalábbis mi azt hittük, hogy hárman, de később kiderült, hogy vagyunk
10-en is, mert a többiek elkéstek a megbeszélt időpontról, és a csoport nem
várta meg őket. Francival azért maradtunk, mert először a 32-es teremben az
egyik kisvárdai ismerősünk (Zánka) indult a szóló ének kategóriában. Nagy
tapsot vívott ki magának a Csókkirály című dallal. Majd fél óra múlva a dísz114
terem a Fekete Péter című színdarabé
volt, melyet a kecskemétiek állítottak
színpadra. Nagyon jó volt újra látni
azokat az embereket, akikkel a bonyhádi sporttalálkozót töltöttem. Mindegyikük odajött hozzám, és rengeteget
beszélgettünk. A kecskemétiek közül
mindenki részt vett a színdarabban,
kivéve Csorit, aki jó kisfiú volt, és
a tanárnő megkérte, hogy ne járjon
próbákra. Vele az előadás után nagyon sokat beszélgettünk…, na de
térjünk vissza a kaposváriakhoz! A
színdarab után összegyűlt az egész
osztály a bejáratnál, és együtt vis�szaindultunk a koleszba vacsorázni.
A vacsora senki tetszését nem nyerte
el, így hamar felértünk a szobába, és
irány a folyosó végén a zuhanyzó. Na Pál Alexandra
igen… a zuhanyzó… vicces megoldás… négy zuhanyzó volt egyben egy kis fallal elválasztva, függöny nélkül,
de mi cselesek voltunk, és úgy oldottuk meg a fürdést Francival, hogy míg
az egyikünk fürdött, a másik egy törölközőt tartott a „zuhanykabin” elé, majd
ugyanez a műveletsor fordítva. Fürdés után az osztály negyede készülődni
kezdett az esti „Retro Partyra”, ami nem volt kötelező, így maximum 10 kaposvári volt ott, tanárainkat is beleértve, de az idő múlásával osztálytársaink
szép lassan eltűntek a tomboló tömegből. Végigtáncoltuk az egész estét! A
buli vége körül, otthagytuk a kecskemétieket, és felkértük Ági nénit és Gabi
nénit táncolni! A bulinak 23-kor volt vége, addigra az osztályból már csak
4-en maradtunk: Virág, Zsófi, Ivett és én. Fél 12 körül érhettünk vissza a
koleszba, ahol egyből el is aludtunk. Szintén 7 órai kelés után ismét reggeli,
majd szabad program. Franciskával meglátogattuk az Árkádot, mivel előző
nap inkább a Márióékkal (Kecskemét) maradtunk.
Hazafelé jövet vettünk 3 buborékfújót, és telefújtuk az aulát színes szappanbuborékokkal. 2 óra előtt elmentünk a gimibe, ahol 2 órára a Lilla, Franci,
Balázs trió éneke volt kiírva.
Míg a lányok belebújtak a palotásruhájukba, addig Balázs a szintetizátort
állította fel. A Honfoglalás című dalt olyan szépen adták elő, hogy… az
értékelést megint a végére hagyom! Mikor az utánuk következő 12 csapat
115
Színdarabunk ezüstminősítést kapott
is elénekelte a választott dalát, visszamentünk a kollégiumba ebédelni. A
kollégium után ismét városnéző túra volt szervezve, de az eső miatt sajnos
elmaradt!
Vacsora után ismét a gimnáziumban voltak programok. 7-8 óra tájban
kezdődött a Gálaest, ahol az eredményhirdetést követően egy – két nyertes
ismét előadta a produkcióját.
Eredményeink:
Dudás Gergő a meséjével kivívta magának az első helyet.
A színdarabunk ezüstminősítést kapott.
A 2 pantomin lett a két legjobb női epizodista.
A színdarab megkapta a legeredetibb szövegkönyvért járó díjat is.
Tánczos Tibi rajza is aranyat ért.
116
Az énekeseink is aranyminősítéssel tértek haza.
Megkapták a leghitelesebb előadásért járó díjat is.
Cser Franciska különdíjat kapott szép éneklésért.
A fináléban egy összesített győztest hirdettek, akik meglepő módon a kaposváriak voltak! A kollégiumba visszaérve mindenki ordítozva, tapsolva,
énekelve, fütyülve állt az aulában. A portás az éjszaka folyamán 5-6 elmondta,
hogy csendet kér, és mindenki menjen a szobájába. Valamikor fél 2 körül
mentünk aludni.
Reggel szintén 7-kor keltünk, reggeli után kimentünk az udvarra, és ott
vártuk a buszt.
Negyed 10 körül értünk Kaposvárra, ahol legtöbbünket már vártak a szülők.
Összeszedtük a cuccainkat, beültünk a kocsiba, és egész hazáig az élményeinkkel bombáztuk szeretteinket.
Tóth Kitti 10. f
117
VII. A Táncsics a sajtóban
Negyedszázadot töltöttek a kaposvári katedrán (pedagógusok elismerése) =
Somogyi Hírlap (S.H.), 2007.12.21.
Rendhagyó történelemóra = S.H., 2008.01.18.
Nagyon elverték Baranyát a somogyi matekosok = S.H., 2008.01.31.
Jótékonysági bál = S.H., 2008.02.16.
Kétszáz éve az oktatás élvonalában = S.H., 2008.02.21.
Ancsel Éva volt a diákok kedvence (érettségi) = S.H., 2008.05.06.
Kiváló eredményt ért el a táncsicsos diák fizikából = S.H., 2008.05.21.
Osztálytársai találtak rá a fiú holttestére = S.H., 2008.05.24.
Nuncsakuval ütlegelték = S.H., 2008.05.26.
Gyászol és emlékezik a gimnázium = S.H., 2008.05.27.
Elbúcsúztatták a meggyilkolt fiút = S.H., 05.29.
Erősebb közösség kovácsolódik a Táncsicsban = S.H., 2008.05.30.
Gyógyintézetben a gyilkossággal gyanúsított fiúk = S.H., 2008.05.31.
118
A Somogyi Hírlap Sajtó és tanulás (SÉTA) programjában
résztvevő tanulóink cikkei
Hajdu Xénia: A Táncsicsban mindenre van válasz = Somogyi Hírlap (ezután
S.H.), 2007. október 18.
Hetesi Valéria: A hátrányos helyzet, csak ez marad meg bennük (Arany János
Program) = S.H., 2007.október 26.
Nagy Éva Anna: Kapcsold ki a tévét, és olvass inkább egy jó könyvet! = S.H.,
2007. november 16.
Nagy Éva Anna: Béke és nyugalom minden család otthonában karácsonykor
= S.H., 2007.december 21.
Nagy Éva Anna: Feltűzték a szalagot a táncsicsos végzősökre = S.H., 2008.
február 12.
Rozinka Magdolna: A pletykaéhség miatt sikeresek = S.H., 2008.február 26.
Rozinka Magdolna: Agresszív fiatalok: büntetni kell vagy segíteni? = S.H.,
2008.április 15.
Rozinka Magdolna: Felcserélődtek a szerepek = S.H., 2008.április 29.
119
Tartalom
I. A tantestület névjegyzéke és tevékenysége
3
II. A tanulók névjegyzéke
14
III. Az iskolai év története
28
IV. Szervezeti élet
68
V. Alapítványok, díjak
78
VI. A tanév eredményei
79
VII. A Táncsics a sajtóban
120
118

Similar documents

Tablók könyve 1970-1974 71 1973/74. tanév, IV. A Andor Mária

Tablók könyve 1970-1974 71 1973/74. tanév, IV. A Andor Mária Bíró János Béla, Darabos Judit, Földi Gyula, Fullér Éva, Gáspár Erzsébet, Godena Mária, Göcsei Zsolt, Hajdu István, Hajnal Sándor, Hegyi Erzsébet, Horváth Andrea, Horváth Ágnes, Horváth Gabriella, ...

More information