langesund - Bamble kommune

Transcription

langesund - Bamble kommune
LANGESUND
17. MAI 2016
GRATULERER MED DAGEN!
HILSEN 17. MAI-KOMITEEN
Program
08.00
Flaggheising på Torvet v/speiderne
Vi synger Ja, vi elsker. Langesund Skolemusikk spiller.
09.00 Bekransning av bautaen
Vi synger Fagert er landet. Langesund Skolemusikk spiller.
Vi synger Ja, vi elsker. Per Ludvig Gusfre taler og bekransning.
Etterpå er det en minnemarkering ved gravlunden i regi av Sjømannsforeningen.
09.45 Barnetoget
Politiet - 17. mai-komiteen - Flaggborgen - Langesund Skolemusikk - Langesund barneskole. Toget går fra Langesund barneskole, rundt Krogshavn omsorgssenter, gangveien til Langesund legesenter og ut på Bambleveien. Stathelle Musikkorps, Stathelle Drillkorps, Langesund ungdomsskole og Russen stiller opp i H.P. Jacobsensgt. Toget går videre ned Kirkeveien via Toba
til Torvet.
Forsanger og konferansier på torvet er Per Ludvig Gusfre.
Langesund Skolemusikk spiller og vi synger 17. mai sangen:
Tenk at nå er dagen her...
3x3 hurra for Kongen og Fedrelandet.
Innslag v/7. klassingene Sebastian Kemp Jakobsen og Maren Hartveit Hansen
Vi synger Ja, vi elsker.
Deretter synger vi Norge i rødt, hvitt og blått.
Barnehagene går inn i toget etter barneskolen, og foran Stathelle
Musikkorps når det går videre fra Torvet. Rekkefølgen på barnehagene fra torvet er: Knerten - Nustad - Sundby - andre barnehager.
Toget går: Vaterlandsgate - E. Eilertsensgate - Furulundveien - Skipperhuset Skougaardsgate - forbi Kirkekafeen - mellom Toba og Apotekergården og inn til Wrightehaven via Kongshavn.
Familiearrangement i Wrightehaven
starter umiddelbart etter barnetoget
Forsanger og konferansier: Per Ludvig Gusfre.
Vi synger Gud signe vårt dyre fedreland. Hilsen ved presten.
Vi synger 17. mai sang og det blir innslag ved mini-, og barnegospel.
Salg av kaffe, kaker, is, brus og pølser ute og inne v/Skolemusikkens arr. komité.
Ta med mynter når du handler - så blir køen mindre. Underholdning og leker.
17. mai-komiteens styre 2016
Jarand Braathen Johnsen, leder. Sven Ronny Mustad, kasserer. Inger Karoline Rakkestad,
sekretær. Frode Lekman, vise kasserer. Kjersti Anita Thorsen, vise leder. Lise Mette Amundsen, vise
sekretær. Lennart Obenius, redaktør.
17. mai komiteens styre takker alle foreldrene på 7. og 8. trinn for flott dugnadsinnsats i
forbindelse med planlegging og avvikling av nasjonalfeiringen!
Tusen takk til 3. og 6. trinn ved Langesund barneskole for flotte tegninger!
15.00
Borgertoget
Politiet - 17. mai-komiteen - Flaggborgen - Langesund Skolemusikk Skolemusikkens arr.komité og Speiderne går fra ungdomsskolen til Torvet.
Konferansier og forsanger på torvet er Per Ludvig Gusfre
Stathelle musikkorps spiller og vi synger Sønner av Norge.
15.20
Borgertoget går fra Torvet
Toget går Vaterland - Furulund - Skougaardsgate, stopp ved Clarks Minde.
Der spilles 3 vers av Fagert er landet - Torvet via Toba.
Følgende rekkefølge: Politiet - 17. mai-komiteen - Flaggborgen - Langesund Skolemusikk - Skolemusikkens arr.komité - Speiderne - Langesund Damekor
- Langesund Idrettsforening - Stathelle Musikkorps - Kiwanis - Bamble Leikarring - Langesund Mandssangforening - Bamble Internasjonale Forening
- Bamble Musikkorps - og alle som vil gå i toget.
Tale for dagen ved ungdomsskoleelevene Kevin Egell Johnsen og Hanna Thorsen.
Camilla Fagermo bidrar med sang.
3x3 hurra for Kongen og Fedrelandet. Vi synger Kongesangen.
3x3 hurra for Eidsvollsmennene.
Forsangere: Langesund Mandssangforening. Stathelle Musikkorps spiller.
15.45 17. mai på Torvet
Stathelle Musikkorps spiller og vi synger Langesundsangen og
Ja, vi elsker. Langesund Mandssangforening synger. Vi synger Gud signe vårt dyre fedreland. Stathelle Musikkorps spiller.
21.00
Flaggene fires v/speiderne
FAGERT ER LANDET
Fagert er landet du oss gav,
Herre, vår Gud og vår Fader!
Fagert det stig av blåe hav,
Soli ho sprett og ho glader,
Signar vårt land i nord og sud,
Soleis di åsyn lyser, Gud,
Yver vårt Noreg i nåde.
KONGESANGEN
Gud sign vår konge god.
Sign ham med kraft og mot,
Sign hjem og slott!
Lys for ham ved din Ånd, knytt med din sterke hånd
hellige troskapsbånd
om folk og drott.
Likjest vårt folk i mager jord
skjelvande blomen på bøen,
står utan livd i vind frå nord
tett innmed kanten av snøen.
Herre, du ser med miskunn ned,
folket vårt gjev du livd og fred,
er oss så kjærleg ein Fader.
JA, VI ELSKER DETTE LANDET
Ja vi elsker dette landet som det stiger frem.
Furet værbitt over vannet,
Med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
På vår far og mor,
og den saganatt som senker,
Drømme på vår jord,
Og den saganatt som senker
senker drømme på vår jord.
Signa då, Gud, vårt folk og land,
Signa vårt strev og vår møda,
Signa kvar ærleg arbeidshand,
Signa vår åker med grøda!
Gud, utan deg den vesle urt
Veiknar og visnar, bleiknar burt,
Ver oss du ljoset og livet!
17. MAI-SANG
Tenk at nå er dagen her
som vi har lengtet etter:
Jeg får gå i toget, og jeg er så glad.
Du kan tro jeg skal nok
synge ut av alle krefter,
svinge flagget mitt og rope høyt hurra!
Ser du flagget mitt,
Rødt og blått og hvitt?
Det skal vaie fritt og vise seg.
Friskt og vakkert er det
som vårt kjære gamle Norge,
Ja, det landet er vi glad i
du og jeg.
Norske mann i hus og hytte,
Takk din store Gud !
landet ville han beskytte,
Skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
Mødrene har grett.
Har den Herre stille lempet,
Så vant vi vår rett,
Har den Herre stille lempet,
Så vi vant, vi vant vår rett.
Ja vi elsker dette landet
Som det stiger frem,
Furet værbitt over vannet,
Med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet,
Det av nød til seir.
Også vi, når det blir krevet,
For dets fred slår leir.
Også vi når det blir krevet,
For dets fred, dets fred slår leir.
SØNNER AV NORGE
Sønner av Norge, det eldgamle rike,
sjunger til harpens den festlige klang!
Mandig og høytidsfullt tonen la stige!
Fedrenelandetinnvies vår sang.
Fedreneminner herlig opprinner
hvergang vi nevner vår fedrenestavn.
Svulmende hjerter og glødende kinner
hyller det elskte, det hellige navn.
Oldtid, du svant; men din hellige flamme
blusser i normannens hjerte ennu!
Enn er av ætt og av kraft han den samme,
enn står til frihet hans ære og hu,
og når han kveder Norriges heder,
svulmer hans hjerte av stolthet og lys.
Ham er selv sydens de yndige steder
intet mot Norriges snedekte kyst.
NORGE I RØDT HVITT OG BLÅTT
Hvorhen du går i li og fjell
en vinterdag, en sommerkveld,
ved fjord og fossevell,
fra eng og mo med furutrær,
fra havets bryn med fiskevær
og til de hvite skjær,
møter du landet i trefarget drakt,
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien
rammer stripen av blåklokker inn
mot den rødmalte stuen ved veien;
det er flagget som vaier i vind.
Ja så hvit som det hvite er sneen,
og det røde har kveldssolen fått,
og det blå gav sin farve til breen,
det er Norge i rødt, hvitt og blått.
En vårdag i en solskinnsstund
på benken i Studenterlund`
der sitter han og hun,
to unge nyutsprungne russ,
to ganske nylig tente bluss,
i tyve grader pluss.
Hun er som en gryende forsommerdag
som farves av gjenskinnet av det norske flagg.
Ja så hvit som det hvite er kjolen,
og så rødt som det rø` hennes kinn,
hennes øyne er blå som fiolen,
hun er flagget som vaier i vind.
Han har freidig og hvitlugget panne,
og en lue i rødt har han fått.
Med en lyseblå tiltro til landet
står vår ungdom i rødt, hvitt og blått.
De kjempet både hun og han !
Nå lyser seirens baunerbrann
utover Norges land.
Mot himlen stiger flagg ved flagg
som tusen gledesbål i dag for alle vunne slag.
Det knitrer som før over hytte og slott,
et flammende merke i rødt, hvitt og blått.
Som et regnbuens tegn under skyen
skal det evig i fremtiden stå.
Se, det glitrer igjen over byen
i det røde og hvite og blå !
La det runge fra gaten og torget
over landet som nordmenn har fått ;
Du er vårt, du er vårt, gamle Norge,
vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått.
GUD SIGNE VÅRT DYRE FEDRELAND
Gud signe vårt dyre fedreland,
og lat det som hagen bløma.
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma.
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma.
Vårt heimland lenge i myrker låg,
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud du i nåde til oss såg,
Din kjærleik oss ikkje gløymde;
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
Og ljos over landet strøymde.
No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd
til groren ein gong er mogen.
LANGESUNDSANGEN Tekst: Jac. Lund-Tangen
Melodi: Gunnar Nyberg
Her, hvor Skageraks vilde vover
ruller hvileløst mot land,
favner bryggene innover,
speiler husene langs strand
hviler fast i klippegrunn,
da vårt fagre Langesund.
Og når vinterstormen suser,
ulende i viltert jag,
sjøen inn av fjorden bruser,
slår mot land med fynd og brak,
også da i slik en stund,
er du fager Langesund.
Men når sommertidene fagre
farveprakt tar deg i favn,
kommer dine storhetsdage,
de gir glansen til ditt navn.
Da har du din høytidsstund,
sommerlyse Langesund.
Da kan du i dvale blunde,
minne fjerne tiders prakt,
om en fremtid du kan stunde,
nytt til hederskransen lagt.
Fortsatt gro på klippegrunn,
fremtidsrike Langesund.
Vi takker våre annonsører for støtten til 17. mai feiringen!
Brygga Kiosk og Grill
Torget 2 B
3970 Langesund
35962752
Dr. Øystein Vik, Vik Med AS
Krabberødveien 3
3960 Stathelle
35967090
John Haugerud, rørlegger
Kongshavnsgate
3970 Langesund
35973546
Joker Langesund
Clarks gate 6
3970 Langesund
35973515
Langesundfisk AS
Stoa 13
3970 Langesund
35968888
Nor Bunkring AS
Stoa 3
3970 Langesund
35972318
Papas Resturant Langesund
Torget 6
3970 Langesund
Santa Fe Klippotek
Kirkeveien 2
3970 Langesund
35973616
SEC-REGNSKAP AS
Torget 2A
3970 Langesund
91194238
Spiro Service AS
Stoa 29
3970 Langesund
35963488
Structuras AS
Clarks gate 5
3970 Langesund
90923186
Sundby Fotklinikk
Skolegangen 2
3960 Stathelle
35974111
Tinas Frisør
Torget 10
3970 Langesund
35961903
Toba Kiosk & Gatekjøkken
Kongshavnsgate 1 3970 Langesund
35973773
Torget 12
Torget 12
35960500
3970 Langesund
Åpningstider
Mandag-fredag 7-23
Lørdag 8-21
Lave priser. Alltid.
Velkommen
til en spennende handel i vår
blomsterforretning, -bakgård og
interiøravdeling...
e-post: [email protected]
SOLKYSTEN TANNHELSE
www.soltann.no
17. MAI BUFFÈT PÅ SKJÆRGÅRDEN
- Smaken av nasjonaldagen
I våre flotte nyoppussede lokaler med panoramautsikt, dekker vi til 17. mai buffèt.
Vi inviterer små og store til oss, som en forlengelse av nasjonaldagen.
Vår populære buffèt står dekket frem til 19.00, med bordsetting klokken 15.00 og 17.00.
Lekerom med hoppeslott til barna og egen barnebuffeèt.
Voksen kr. 375,-
pr. pers.
|
Barn (3-12 år) kr. 195,-
pr. pers.
Bestill bord på tlf: 35 97 81 44
Quality Hotel Skjærgården | Tel. 35 97 81 00 | Stathelleveien 95 | 3970 Langesund | [email protected] | choice.no
Langesund Vel
- For en penere by -
Katodisk beskyttelse
& vannbehandling
Vi i Cathwell
ønsker dere alle en
fin 17. mai-feiring!
www.cathwell.no
Langesund
Sanitetsforening
KOM TIL LANGESUND
18. MAI 2016

Similar documents