Wrzesień 2012

Transcription

Wrzesień 2012
tel. 32 455 35 71
Miesięcznik Parafii Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim
Spójrz w Jego
2
Magnificat
OKIEM PROBOSZCZA
Pytania do eksperta
Sen lustrem człowieka
4
Magnificat
Magnificat
5
6
Magnificat
5
Magnificat
Liczba miesiąca
7
8
Magnificat
5
Magnificat
9
10
Magnificat
5
Magnificat
11
Więcej zdjęć można zobaczyć na stronie internetowej
naszej parafii www.wnmp.pl w dziale GALERIA
12
Magnificat
Magnificat
K
R
Z
Y
Ż
Ó
W
13
K
A
Rozwiązanie krzyżówki prosimy napisać na kartce i włożyć do koperty z napisem „Krzyżówka”, numerem
Magnificatu, swoimi danymi. Prosimy przynieść koperty do 30 WRZEŚNIA do zakrystii.
Poprzednia krzyżówkę prawidłowo rozwiązali .Grzonka Andrzej, Aurelia Kwaśny, Franciszek Pawlenka,
Halina Zientala, Łucja Prokop.Zwycięscą jest pani Halina Zientala. Gratulujemy!! Nagrodę książkową
proszę odebrać w kancelarii. Rozwiązanie ostatniej krzyżówki to DROGA NEOKATECHUMENALNA.
DROGA NEOKATECHUMENALNA - czyli katechumenat pochrzcielny dla osób dorosłych. Jest on narzędziem
służącym biskupom do ponownego odkrywania chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych już
ochrzczonych.
14
Magnificat
Włączenie do
wspólnoty
Kościoła
Aleksander Kłosok,
syn Piotra i Katarzyny, 12.08
Olivier Sawicki,
syn Mirosława i Agnieszki, 18.08
Łukasz Długi,
syn Rafała i Moniki, 19.08
Krystyna Babińska,
córka Radosława i Anny, 19.08
Liwia Gądek,
córka Tomasza i Małgorzaty, 19.08
Zuzanna Glenc,
córka Łukasza i Bożeny, 19.08
Lena Porczyńska,
córka Damiana i Katarzyny, 19.08
Maja Wojtczyk,
córka Adama i Moniki, 19.08
Andżelika Szymańska,
córka Dariusza i Barbary, 19.08
Piotr Forysiu,
syn Arkadiusza i Renaty, 26.08
ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Teresa Polak Skorupa, lat 69, 1.08
Józef Matuszak, lat 86, 2.08
Marian Gworek, lat 68, 3.08
Stanisław Rzeźniczek, lat 88, 8.08
Grażyna Radzimska, lat 57, 13.08
Mikael Sawicki, lat 1, 10.08
Stanisława Poślubny, lat 83, 18.08
Zdzisław Świercz, lat 83, 22.08
Renata Dziuba, lat 69, 23.08
Matylda Szymura, lat 94, 22.08
Edward Borkowski, lat 74, 25.08
Stanisław Grzegorczyk, lat 71, 27.08
Joanna Numrych, lat 47, 28.08
Antoni Cichawa, lat 79, 31.08
Połączeni węzłem małżeńskim
Rafał Mazurkiewicz i Agnieszka Sikora, 4.08
Paweł Lorenc i Ramona Pala, 5.08
Fabian Góralczyk i Agnieszka Długajczyk, 7.08
Adriana Szymiczek i Martyna Głomska, 8.08
Łukasz Parszewski i Katarzyna Mitko, 11.08
Grzegorz Zalewski i Jagoda Zając, 18.08
Łukasz Sobol i Patrycja Tatarczyk, 22.08
Łukasz Socha i Małgorzata Szymaszek, 25.08
Jacek Paloc i Magdalena Rybicka, 25.08
Dawid Groborz i Beata Białas, 27.08
Michał Stencel i Malwina Budny, 27.08
„MAGNIFICAT” – Miesięcznik Parafii Wniebowzięcie NMP w Wodzisławiu Śląskim
Redaguje zespół pod kierunkiem ks. Karola Pukocza w składzie: Anna Popardowska,
Dominika Grzesiek, Ewa Guzy, Piotr Wojtas i Marcin Wieczorek.
Zdjęcia wykonuje zakład FOTO Gwóźdź i redaktorzy gazetki.
Adres: Wodzisław Śl., ul. Kościelna 1, tel. 032 455 35 71
Adres internetowy: www.wnmp.pl
e-mail: [email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i skracanie tekstów. Pismo przeznaczone na wewnętrzny użytek parafii.
15