Memòria 2011 - Col·legi d`Enginyers Industrials de Catalunya

Comments

Transcription

Memòria 2011 - Col·legi d`Enginyers Industrials de Catalunya
MEMÒRIA 2011
Col·legi/Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
Memòria dels EIC
2011
Índex
Benvinguda del degà i el president ................................................ 8
ÀMBIT INSTITUCIONAL. . ........................................................................... 10
1. Desplegament territorial.. ....................................................................... 11
• Demarcació de la Catalunya Central................................................... 11
• Demarcació de Girona........................................................................ 13
• Demarcació de Lleida......................................................................... 16
• Demarcació de Tarragona................................................................... 18
• Delegació del Vallès............................................................................ 22
2. Comunicació......................................................................................... 25
ÀREA D’ENGINYERS I EMPRESA.............................................................. 30
1. Relacions amb l’Administració i altres entitats....................................... 31
2. Actuacions d’àmbit institucional............................................................ 35
3. Comissió d’Acció Professional. . ............................................................. 37
4. Actuacions dia a dia i indicadors........................................................... 39
ÀREA D’ACTIVITATS.................................................................................. 42
1. Celebracions Institucionals.................................................................... 43
2. Convenir professionals i comercials....................................................... 45
3. Viu l’Associació..................................................................................... 46
ÀREA DE SERVEIS.................................................................................... 52
1. Borsa de Treball.. ................................................................................... 53
2. Servei d’Ocupació Professional............................................................. 54
3. Infocentre.............................................................................................. 55
4. Formació............................................................................................... 57
5. Altres. . ................................................................................................... 58
Dades de les institucions................................................................. 60
1. Atenció a l’Enginyer............................................................................... 61
2. Secretaria.............................................................................................. 63
3. Anuari. . .................................................................................................. 64
Benvolgut company / benvolguda companya,
Un any més, l’Associació / Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya edita la seva
memòria anual amb la intenció de recollir les principals activitats que s’han realitzat
durant l’any 2011, així com els nous serveis que s’han posat a la teva disposició durant
aquest període. L’objectiu d’aquestes pàgines és informar sobre la situació de la institució i mostrar la voluntat de servei al col·lectiu dels EIC i a la societat en general que
sempre hem tingut des de l’AEIC/COEIC.
Benvinguda
del degà i
el president
La història centenària dels enginyers industrials de Catalunya té els seus inicis l’any
1863, amb la creació de l’Associació, i es va reforçar l’any 1950 amb el naixement del
Col·legi. Des d’aquestes institucions hem treballat sempre amb vocació per defensar
els interessos de la nostra professió i per servir al conjunt de la societat. La trajectòria
històrica de l’enginyeria industrial ha permès que el nostre país assolís un desenvolupament econòmic i un progrés tecnològic importants, que l’han convertit en una
institució sòlida i respectada.
Durant l’any 2011 l’economia mundial s’ha vist afectada per una profunda crisi que ha
provocat un enorme desgavell social, polític i econòmic. A Espanya i a Catalunya, aquesta crisi econòmica ha anat acompanyada de greus retallades tant en l’àmbit públic com
en l’àmbit privat, una frenada de les inversions per a grans projectes tècnics i una fugida
de professionals de l’enginyeria industrial cap a altres països amb més oportunitats. Des
de l’AEIC i el COEIC treballem dia a dia per dotar a les nostres institucions de mecanismes que permetin als EIC desenvolupar la seva professió al nostre país sense frenar el
progrés, a la vegada que lluitem per millorar i aprofitar al màxim els recursos dels què
disposem i adaptar-nos als nous models econòmics i institucionals, oferint nous serveis
als nostres col·legiats.
Per tot això, t’animem a consultar aquesta memòria i a fer-nos els suggeriments que
creguis convenients per millorar els nostres serveis i el nostre col·lectiu.
Joan Vallvé i Ribera
Degà del COEIC
Joan Torres i Carol
President de l’AEIC
Memòria EIC 2011
9
Àmbit
Institucional
Aquest any s’han reunit conjuntament la Junta de Govern i la Junta Directiva en set ocasions, una d’elles en Junta de Govern i
Directiva Extraordinària per tractar el Pla Estratègic 2010-2020 i la proposta dels nous estatuts de l’AEIC. Igualment s’ha celebrat
Junta General Ordinària al mes de juny i al mes de desembre.
1. Desplegament Territorial
guedà. Sr. Josep Alabern i Sr. Lluís Vázquez.
de la Junta de Representants de l’Associació
d’Enginyers Industrials de Catalunya. Sr. Josep Alabern i
Sr. Francesc Xavier Camps.
• Membre del Patronat de l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Manresa. Sra. Mireia Félix.
• Membre de la Comissió de la Taula de la Construcció, organitzada per la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa. Sr. Josep Cayuelas.
• Membre de la Comissió d’Acció Professional, del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya. Sr. Bernat Fernández.
• Representant a la Fira Ecoviure, Premis de la construcció
sostenible. Sr. Jordi Tomasa. Últim any/ Bernat Fernández.
• Vocal Consultor a la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa. Sr. Lluís Vázquez.
• Vocal de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central. Sr. Lluís Vázquez.
• Membre de la Comissió 21de Medi Ambient i Sostenibilitat
de l’Ajuntament de Manresa. Sra. Mireia Félix.
• Membre del Consorci Viari de la Catalunya Central. Sr. Bernat Fernández.
• Membre del Consell Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament
de Manresa, Sr. Lluís Vázquez.
• Membre de la Comissió de treball del Tren-tram de
l’Ajuntament de Manresa. Sr. Bernat Fernández.
• Membre de la Comissió d’Energia del Col·legi d’Enginyers
• Membre
Demarcació de la Catalunya
Central
Informació Institucional 2011
JUNTA DIRECTIVA
Els membres de la Junta de la Demarcació de la Catalunya
Central durant el 2011 han estat:
• Sr. Josep Alabern Valentí (President)
• Sr. Francesc Xavier Camps Carreras (Secretari)
• Sra. Mireia Felix Castellanos (Vocal)
• Sr. Bernat Fernandez Pintó (Vocal)
• Sr. Jordi Giralt Forner (Vocal)
• Sr. Joan Palà Jorba (Vocal)
• Sr. Lluís Vázquez Sáiz (Vocal)
• Sr. David Vila Bou (Vocal)
CENS DE LA DEMARCACIÓ
Cens de la Demarcació de la Catalunya Central a 31 de desembre
de 2011 és:
Associats: 2; Col·legiats: 339; Socis Adherits: 4; Socis Escolars: 86
REPRESENTACIONS EN ALTRES
ENTITATS
Les representacions a la Demarcació de la Catalunya Central
a altres entitats han estat:
• Vocal a la Junta de Govern del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Sr. Josep Alabern.
• Vocal a la Comissió Permanent del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Sr. Josep Alabern.
• Vocal a la Junta Directiva de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. Sr. Josep Alabern.
• Membre de la Comissió Executiva de la Mútua d’Enginyers.
Sr. Josep Alabern.
• President de l’Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC). Sr.
Josep Alabern.
• Membre de la Taula del Patrimoni Històric i Arquitectònic
d’Igualada. Sr. Josep Alabern.
• Membre de la Comissión de Arqueologia Industrial y Recuperación de Patrimonio Técnico de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España. Sr. Josep
Alabern.
• Membre de la Comissió Permanent del Consell de la Ciutat
de l’Ajuntament de Manresa. Sr. Josep Alabern.
• Vocal de la Junta Rectora de la Mútua d’Enginyers. Sr. Josep Alabern i Sr. Josep Pujol.
• Membre de la Intercol·legial Tècnica del Bages i el Ber-
Memòria EIC 2011
11
13
Industrials de Catalunya. Sr. Jordi Giralt.
• Membre
de la Comissió d’Urbanisme del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya. Sr. Lluís Vázquez.
• Membre de la Taula de Mobilitat del Bages del Consell Comarcal de Bages. Sra. Mireia Félix.
• Membre de la Intercol·legial Tècnica del Berguedà. Sr. Jordi
Giralt i Sr. Josep M. Ferrao.
• Vocal del Patronat de la Fundació d’Aigües de Manresa –
Junta de la Sèquia. Sr. Lluís Vázquez.
• Membre de la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia,
Sr. Joan Palà .
elèctrica”.
• Dia 26 de setembre – Videoconferència “L’aposta per la
mobilitat sostenible pot significar la creació de 150.000
llocs de treball”.
• Dia 29 de setembre – Videoconferència ”El control digital
dels trens miniatura a l’abast de tothom (segona part)”.
• Dia 20 d’octubre – Videoconferència “Diferents sistemes
de climatització del mercat”.
• Dia 9 de novembre – Videoconferència “Xerrada Responsabilitat Civil Professional”.
Serveis 2011
BARCELONA
SERVEI DE VISAT
En el decurs de l’any 2011 el President de la demarcació ha
participat de les reunions de la Junta de Govern celebrades a
Barcelona com a representant de la Demarcació.
• Visat presencial al moment
• Visat-e
• Missatgeria gratuïta
• Presentació de projectes davant de l’ICICT i l’ECA
• Lloguer de sonòmetre, luxòmetre i maleta de compro-
vacions de instal·lacions de Baixa Tensió gratuït pels
col·legiats de la Demarcació
BIBLIOTECA I NORMES
Activitats 2011
CURSOS,
CONFERÈNCIES
TÈCNIQUES
• Dia 8 de juliol – Videoconferència “Perspectiva de la tarifa
SOPARS, EXCURSIONS I VIATGES
I
JORNADES
• Dia
25 de gener i 1,8 i 12 de febrer – Curs “De disseny
i instal·lació de Calderes de Biomassa”. Lloc: Gremi
d’Instal·ladors.
• Dia 26 de gener – Reunió informativa sobre la Responsabilitat Civil, a càrrec del Sr. Joan Munt, Sr. Jordi Echevarria,
Sr. Félix Ferrer-Dalmau i Sr. Àlex Zaragoza. Lloc: Aula de
Formació de la Demarcació.
• Dia 26,28 d’abril i 3,5,10,12,17,18 de maig – Curs “Quali-
ficació d’Eficiència Energètica – LIDER / CALENER VYP i
CE2”, a càrrec de Sr. Roger Marcos, Sr. Josep M. Piguillem, Sr. Cristian Paños i Sr. Toni Herena. Lloc: Aula de formació de la Demarcació.
• Dia 28 de setembre – Xerrada TATC “Mediació i arbitratge
tècnic en època de crisi”, a càrrec de la Sra. Roser Esteve.
Lloc: Aula de Formació de la Demarcació.
• Dies 25 i 27 d’octubre – Curs “Nou Manual de Reforma
d’Importància en vehicles”, a càrrec del Sr. Marcel Estadella. Lloc: Aula de Formació de la Demarcació.
• Dia 3 i 10 de novembre – Curs “Eficiència Energètica en
Edificis Existents”, a càrrec del Sr. Francesc Bonvehí. Lloc:
Aula de Formació de la Demarcació.
• Dia 26 de març – Calçotada a Su, amb visita al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a Solsona.
• Dies 27,28 i 29 de maig – Viatge a Galícia.
• Dia 8 de juliol – Sopar de l’Enginyer. Lloc:
Mirador del
Montserrat.
• Dia 5 de novembre – Excursió a Barcelona, visita al CosmoCaixa.
ALTRES ACTIVITATS
• Dia
1 de juny – Missa, celebrada a Crist Rei, per el Dr.
Gasol.
• Biblioteca
• Servei de consulta de normes
• Suscrinorma
• Servei de consulta Aranzadi
• Servei de consulta DAPP (Seguridad en la Edificación)
FORMACIÓ
• Videoconferència
• Xerrades i Cursos
ALTRES
• Servei de wiifi
PREMIS
• Dia 16 de novembre – Reunió Jurat XXXIIè Premi Guillem Catà.
• Dia 21 de desembre - Lliurament del XXXIIè Premi Guillem Catà.
Atorgat a Grup Soler. Lloc: Museu de la Tècnica de Manresa.
Demarcació de Girona
Informació institucional
ESTRUCTURA TÈCNICA I ADMINISTRATIVA DE LA
DEMARCACIÓ
Àrea de visats i administració: Susanna Jerez
Àrea de gestió i direcció: Núria Valenzuela (s’incorpora
al capdavant de la direcció de la demarcació a mitjans de
setembre de 2011).
Activitats realitzades per la
Demarcació
COMISSIONS DE TREBALL
Creació del Grup de Treball: Els enginyers i l’Administració
Pública: es celebraren dues reunions el mes de febrer i maig
de 2011
Comissió de Jubilats i Pre-Jubilats
Activitats realitzades:
• 29/03/11 – visita a les Mines dels Cercs
• 10, 17 i 24 de maig - Cicle d’Astronomia cicle de tres xer-
rades de la mà de Francesc Pruneda, expert en la matèria
i president de l’Associació d’Astronomia Empordà fins al
2010.
• 21/06/11 - Jornada Antàrtica : varem descobrir l’Antàrtica
amb un enginyer industrial: Josep llagostera i l’Antàrtic
Dream
• 17 i 18 de setembre: Viatge a Terres de l’Ebre - Miravet :
on van gaudir d’un tranquil viatge amb barca per les aigües
de l’Ebre des de Tortosa fins a Miravet on varen visitar el
Castell de Miravet, la catedral de Tortosa i les Coves de
Benifallet.
• Cicle de conferències d’Egiptologia: 14 i 28 de novembre i
9 de gener de 2012
REUNIONS ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES
Videoconferències
• Dia 2 de febrer – Videoconferència “Instrucció OMAIIAA del
El dies 28 de febrer i el 24 d’octubre de 2011 es celebraren
les dues Juntes Generals Ordinàries de la Demarcació.
Ajuntament de Barcelona”.
• Dia 10 de febrer – Videoconferència “1a. Assemblea Per-
manent d’Acció Professional”.
• Dia 7 d’abril – Videoconferència “Empreses de serveis energètics en enllumenat públic”.
• Dia 7 d’abril – Videoconferència “ 2a. Assemblea Permanent d’Acció Professional”.
• Dia 11 d’abril, El túnel de la Sagrada Família: posa en perill
l’estabilitat del temple?
• Dia 9 de maig – Videoconferència “Per una millor governança a les administracions”.
• Dia 9 de juny – Videoconferència “3a. Assemblea de la Comissió d’Acció Professional”.
• Dia 9 de juny – Videoconferència “Centre de transformació
Ormazabal”.
• Dia 20 de juny – Videoconferència “Llei de Prevenció i Control Ambiental d’Activitats. Tramitació electrònica i procés
de suficiència i idoneïtat”.
REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DEMARCACIÓ
La Junta Directiva d’aquesta Demarcació es va reunir mensualment per tal de seguir els objectius estratègics de la Demarcació, executar els acords presos en les Juntes Generals
i decidir sobre els assumptes referents a la mateixa.
ESTRUCTURA DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de la Demarcació està constituïda a
31/12/2011 per:
• PRESIDENT: Jaume Masgrau i Plana
• SECRETARI: Jordi Güell i Camps.
• VOCALS: David Garrido i Valentí,
Àngel Guevara i Casanovas, Joan Juanals i García, Xavier Perich i Herrero, Joaquim Reda i Llambrich i Christian Serarols i Tarrés.
REUNIONS DE JUNTA DE GOVERN COEIC DE
EXERCICI DE L’ACCIÓ PROFESSIONAL
ÀREA DE VISATS
Durant l’any 2011 s’han visat 3.300, s’han atès totes les consultes i s’han agilitzat els tràmits oportuns inherents als visats.
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
12
15
FORMACIÓ
L’any 2011 s’organitzaren les següents jornades tècniques:
• 14/04/11
- Jornada sobre Responsabilitat Civil Professional: organitzada per la Mútua d’Enginyers: novetats del
2011, cobertures addicionals, assegurances d’empreses, entorn econòmic que afecta al risc de sinistres i exemples pràctics de sinistres
• 28/04/11 - Jornada sobre Plans d’Autoprotecció i Decret
82/2010 : amb enginyers experts i tècnics de Protecció Civil
de Girona.
• 24/05/11 - Jornada sobre Estalvi Energètic organitzada per
l’empresa SMC – ens va mostrar els costos ocults de la
pneumàtica i l’estalvi energètic que podem aconseguir amb petites accions optimitzant consums en màquines i instal·lacions
• 20/10/11 - Jornada tècnica: “Tecnologia LED, base de l’Estalvi
Energètic” organitzada per l’empresa Luxsatuk – productes,
disseny i realitat del LED, sistemes de control per a projectes
de vivenda i automatització en edificis, i gestió control mitjançant una plataforma on-line per augmentar l’eficiència energètica i reduir el consum elèctric
• 01/12/11 - Jornada tècnica: “Aïllament tèrmic en xarxa de
canonades. Procediment alternatiu” organitzat per l’empresa
ITALTERM: el procés de càlcul a seguir per al procediment alternatiu, el marcat per la UNE EN ISO 12.241.
PREMIS
El Projecte Final de Carrera “Disseny dels elements constitutius
per adaptar un centre de mecanitzat de control numèric a la tecnologia Incremental Sheet Forming (ISF)”, realitzat per Isabel Bagudanch i dirigit pel Departament d’Enginyeria Mecànica i de la
Construcció de la EPS, va rebre el Premi de mans del president
de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya, el Sr. Jaume
Masgrau, en l’acte de presentació del curs de l’EPS el
dia 7 d’octubre de 2011.
LLOGUER D’APARELLS I
ESPAIS
Un dels serveis utilitzat per
el nostre col·lectiu és l’ús
gratuït dels aparells tècnics
dels que disposa la Demarcació:
Taquímetre,
Nivell,
Mira,
Banderoles, Cinta Mètrica,
Escleròmetre, Flexòmetre, Sonòmetre, Maleta de comprovació
de proteccions en instal·lacions de BT, Tenalla Volt-Ohmio-Amperimètrica, Mesurador de terres, Luxòmetre, Circutor, Planímetre
i Uno-Check “fe” de mesura.
La Demarcació també disposa de l’aula de formació i la sala
d’actes, espais que es lloguen a uns preus molt competitius
a empreses del sector.
ASSESSORIA FISCAL
Tots els nostres col·legiats tenen a la seva disposició un servei d’assessoria jurídica i fiscal, especialitzada en assumptes
relacionats amb la professió d’Enginyer Industrial.
SUBVENCIONS
Els col·legiats de la demarcació poden gaudir de subvencions per a la formació, d’acord amb la normativa aprovada,
per a la realització de cursos i màsters els col·legiats, la bonificació és del 20 % de l’import de la matrícula.
PARTICIPACIÓ
ACTIVITATS CULTURALS
• IberCàmera 2011: assignació d’abonaments amb
descompte per als col·legiats per a la temporada 2011
• 6/03/2011- eldiumengENGINYER – Calçotada a Torroella
de Montgrí: els assitents van realitzar una visita al Palau
de Solterra i seguidament es va celebrar la ja tradicional
calçotada amb companys de la professió i les seves famílies.
• 17/06/2011 - Sopar de Germanor 2011 celebrat al Restaurant Ca l’Enric d’Olot al qual hi varen participar al voltant
de 170 col·legiats i acompanyants.
• 1, 2 i 3 de juliol - Viatge a Toulouse: una bona colla de
col·legiats es va traslladar a la veïna població de Carcassone, seguida d’una estada a Toulousse des d’on varen
Visitar la fàbrica Airbus i les caves Roquefort.
• 10/11/2011 - Tast de Vins de l’Empordà fets per Enginyers
Industrials : Presentació a càrrec de dos col·legiats de la
demarcació que elaboren els seus propis vins a les terres
de l’Alt Empordà, el Sr. Josep Lluís Iglesias del celler MAS
PÒLIT, situat a Vilamaniscle, i el Sr. Antoni Roig del celler
MAS LLUNES de Garriguella.
• 23/12/2011 – Trobada de Nadal: organització de la tradicional trobada, enguany es van organitzar tallers infantils
per als més petits de cada casa i el tradicional aperitiu dels
enginyers i les seves famílies. Entrega d’obsequis per als
col·legiats i acompanyants.
OFERTES CONCERTADES
Aquest any 2011 s’han signat nous convenis de col·laboració
amb entitats de diferents sectors per tal que els col·legiats
gaudeixin d’avantatges especials.
COMUNICACIÓ
COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS I UNIVERSITATS
• UdG: Col·laboració amb la UdG, amb tots els temes i aspectes relacionats amb la nostra professió.
•FÒRUM INDUSTRIAL 2011 EPS: 20/04/2011 EPS –
Fòrum Industrial 2011 – El col·legi hi participa cada
any amb un estand, es van associar 35 nous socis
col·legials. A més els estudiants van participar en el
sorteig d’un iPod.
•Premis del Patronat de l’EPS: 6/04/2011 - en el que
hi participaren membres de la Demarcació en el jurat
(Jordi Agustí i Joan Juanals) el 26/04/2011. La demarcació de Girona és membre del Patronat de l’EPS i el
president n’és el representant.
•Lliurament del Premi Creativitat per a Joves 2011 a
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
14
la EPS que atorga anualment el col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya amb l’objectiu de premiar el
millor Projecte de Final de Carrera en Enginyeria Industrial. La guanyadora va ser Isabel Bagudanch .
• Caixa
Enginyers: 15/09/11 - presentació de les noves
instal·lacions de la Caixa d’Enginyers (que inclou a
instal·lació d’un caixer automàtic, del nou Centre d’Atenció
Remota (SMART CENTER) a la nostra seu, i la presència
física de personal propi de la Caixa d’Enginyers a temps
parcial). L’objectiu d’aquest conveni és ampliar l’oferta de
serveis per als col·legiats.
• Taula
de l’Enginyeria de les Comarques Gironines (TEG):
La demarcació de Girona ha estat la responsable de la secretaria tècnica de la TEG, i Jaume Masgrau ha exercit de
president de l’associació durant el transcurs
de 2011,
essent el portaveu de la institució.
•Aquestes són algunes de les accions que s’han dut a
terme :
•Reunió 21/02/2011 amb Blanca Palmada, alcaldable
per Girona d’ERC
•Cercle de l’Energia – Projecte PimenerGi
•Redacció dels estatuts de l’associació
•Organització de la visita a la tuneladora Gerunda, els
dies 21 i 22 de juny
•Invitació a l’adhesió a la Taula als Enginyers de Telecomunicacions, al CETOP i al Tècnics Topògrafs
•Trobada de Juntes dels col·legis membres de la Taula
de l’Enginyeria de les Comarques Gironines que va tenir lloc el 24/11/2011 a la seu de la Demarcació
• ESF
Girona: Conveni entre la Delegació de Girona de
l’Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres (ESF
Girona) i la nostra demarcació.
• FOCUS
GI: el president de la Demarcació, el sr. Jaume
Masgrau, forma part del consell assessor d’aquesta organització. El focus Gi té com a objectiu l’observació i d’anàlisi
de l’evolució de les empreses gironines en termes de competitivitat empresarial.
• Cercle d’Infraestructures de la Cambra de Comerç de Gi-
De dalt a baix:
Trobada de Nadal, Sopar de Germanor 2011 i Fiatge a Toulousse
(juliol 2011)
d’actes i notícies d’actualitat.
rona, el Sr. Jaume Masgrau n’és membre
• Tribunal Arbitral de Girona, la demarcació de Girona és entitat membre, el president de la Demarcació n’és el representant.
REVISTA
Redacció trimestral del “Dia a dia” de la Demarcació per a la
revista Fulls dels Enginyers i publicació de les activitats de la
Demarcació al butlletí setmanal de noticies.
WEB
A la nostra web www.enginyersgirona.com s’hi pot trobar
tota la informació rellevant per a l’exercici de la professió
així com el directori d’enginyeries, documentació, agenda
MITJANS DE COMUNICACIÓ
En representació i defensa dels interessos dels enginyers industrials, la demarcació de Girona té com a objectiu convertir-se en referent pels mitjans de comunicació. La demarcació
actua com a altaveu dels professionals que aglutina cap a la
opinió pública i aconseguir una projecció social cap l’exterior.
Aquestes són algunes de les noticies publicades en mitjans
de comunicació durant l’any 2011 en relació a la demarcació:
• Redacció Nota de Premsa TEG – corredor Mediterrani Publicat a: GironaInfo.cat (24/02), Diari de Girona (25/02) i
Catalunya Ràdio (25/02)
• El dia 8 de març fou l’aniversari de la nevada que va provocar una gran apagada a les comarques de Girona i
del Maresme. La demarcació va organitzar una jornada
CENS DE LA DEMARCACIÓ
Memòria EIC 2011
17
Memòria EIC 2011
16
la seva 15a edició de la Fira de Sant Miquel de Lleida. Lliurament del premi el 29 de setembre.
• Patrocini i membres del Comitè Tècnic del Premi de la Maquinària Agrícola, Ramadera i Instal·lacions AgroindustriCAP (Comissió d’Acció Professional)
als de la Fira de Sant Josep de Mollerussa. Lliurament del
Coordinador: Guillem Boira
premi en la seva 139 edició el 18 de març.
La Comissió de Lleida vol ser un suport territorial a la CAP del
• Consell Participatiu de l’Agència de l’Energia de Lleida.
COEIC, de la qual és membre el nostre coordinador. La for- • Participació en les sessions de treball del Consell Assessor
men tots els enginyers industrials de la Demarcació que visen
de la Ciència de l’Ajuntament de Lleida.
certifiquen projectes en qualsevol de olescertifiquen
seves condicions:
exercici
lliure,
i assalariat • Adhesió al manifest per la concessió a la placa al mèrit
projectes en
qualsevol
deen
lessocietat
seves condicions:
exercici lliure, en societat i assalariat empresa.
científic i investigador de l’Ajuntament de Lleida a l’Institut
empresa.
de Recerca i Tecnologia Agroalimentària-IRTA.
Comissió de Relacions Exteriors
• Col·laboració en el Sopar a benefici de la Residèn1.3.5 Comissió de Relacions Exteriors
Coordinador: Joaquim Llop
cia “Juana Jugan” de Lleida, Germanetes del Pobres, a
• Grup d’Opinió El seu objectiu és debatre temes relaciol’escola d’Hosteleria de Lleida. 4 de maig.
Coordinador: Joaquim Llop
nats, directa o indirectament, amb l’enginyeria industrial. • Signatura conveni Caixa dels Enginyers amb la DemarGrup d’Opinió
El Grup pretén també fer un esforç seriós per informar obcació de Lleida per la instal·lació d’un Caixer automàtic
- Patrocini i membres del Comitè Tècnic del Premi de la Maquinària Agrícola, Ramadera i
jectivament
sobre
temes d’actualitat.
definitiva industrial.
crearInstal·lacions
iEl
un sistema
virtual
Smart
perdeoferir
als col·legiats
Agroindustrials
de la
Fira deCenter,
Sant Josep
Mollerussa.
Lliurament del premi en la
El seu objectiu és debatre temes relacionats,
directa
o indirectament,
amb En
l’enginyeria
edició
el 18 de
març.
opinió i debat dins de la societat lleidatana. Es reuneixenseva 139els
serveis
financers,
activitats i productes dissenyats pel
Grup pretén també fer un esforç seriós per informar objectivament sobre temes d’actualitat. En
Cens de la Demarcació
trimestralment.
Caixa
d’Enginyers.
30 de
- Consell Grup
Participatiu
de l’Agència
de l’Energia
denovembre.
Lleida.
societat“Enginyers”
lleidatana.
La Demarcació de Lleida té 319 adscrits, dels qualsdefinitiva
19 s’han crear opinió i debat dins de la
• Revista
- Participació en les sessions de treball del Consell Assessor de la Ciència de l’Ajuntament de
donat d’alta aquest any.
Activitats desenvolupades en la Demarcació
Lleida.
Es reuneixen trimestralment.
272 col·legiats/associats, 2 socis adherits i 45 socis escolars.
- Adhesió al manifest per la concessió a la placa al mèrit científic i investigador de l’Ajuntament de
A 31 de desembre de 2011, el nombre d’Enginyers Industrials, Associats i Socis Escolars adscrits a aquesta Demarcació és de 675 dividits de la següent manera:
• Col·legiats: 515
• Socis Escolars: 160
econòmica per la seva formació en cursos relacionat amb
l’enginyeria, seguint el reglament intern i garantint un repartiment equitatiu.
demarcació de lleida
Demarcació de Lleida
1. Informació institucional
Revista “Enginyers”
Junta Directiva
LleidaJornades
a l’Institut de Recerca
i Tecnologia Agroalimentària-IRTA.
i Conferències
-
• President: Joaquim Llop i Ribalta
• Secretari: Josep Vicenç Marin i Vitalla
• Vocals: Guillem Boira i Herreros
La Demarcació de Lleida té 319 adscrits, dels quals 19 s’han donat d’alta aquest any.
• Sebastià Espinet i Fernández
272 col·legiats/associats, 2 socis adherits i 45 socis
escolars.
• Carmen
Garcia i Pano
• Josep Antoni Giné i Llorens
• Enric Prior i Barrull
-
1.1 Cens de la Demarcació
•
27 de
a de
l’exposició
“EL
DIPUTAT
RIU,
unGermanetes del
Col·laboració
en gener:
el Sopar Visita
a benefici
la Residència
“Juana
Jugan” de
Lleida,
Pobres, pallarès
a l’escola d’Hosteleria
Lleida.
4 de maig.
visionari” dedels
alumnes
de 1er. de batxillerat de
l’Institut
i Gaya
de Lleida.
Guiada
i presentada
perper
Joan
Signatura
conveni Gili
Caixa
dels Enginyers
amb
la Demarcació
de Lleida
la instal·lació d’un
Caixer automàtic
Tatjer. i un sistema virtual Smart Center, per oferir als col·legiats els serveis financers,
activitats i productes dissenyats pel Grup Caixa d’Enginyers. 30 de novembre.
• 22
de febrer: Jornada de presentació del nou Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
3. Activitats
desenvolupades
en la Demarcació
d’autoprotecció
i es fixa el contingut
d’aquestes mesures
sobre autoprotecció. Organitza la Comissió de Seguretat
3.1 Jornades i Conferències
i la Comissió Enginyers Industrials a les Administracions
- 27 de gener: Visita a l’exposició “EL DIPUTAT RIU, un pallarès visionari” dels alumnes de 1er. de
Públiques
batxillerat
de l’Institut del
Gili iCOEIC.
Gaya de Lleida. Guiada i presentada per Joan Tatjer.
De dalt a baix:
1.3.6 Comissió d’Activitats Comissió d’Activitats
President: Joaquim Llop i Ribalta
•
29 de març: Jornada Arquitectura Solar. Solucions in- 22 de febrer: Jornada de presentació del nou Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el
Taula de la jornada sobre la Nevada, trobada de juntes
Coordinador: Josep V. Marin
de apanels
tèrmics
de pissarra
catàleg visibles.
d’activitats Presentació
i centres obligats
adoptarsolars
mesures
d’autoprotecció
i es fixa el contingut
Secretari:
Josep
VicençaMarin
i Vitalla
Coordinador: Josep V. Marin
TEG i Grup
de Treball dels
Enginyers
les Administracions
mesures
sobre autoprotecció.
Organitza
Comissió deenergètiSeguretat i la Comissió
Es reuneixen cada tres mesos per proposar les activitatsd’aquestes
natural
(Thermoslate).
Solucions
ambla eficiència
Enginyers
Es reuneixen cada tres mesos per proposar les activitats lúdiques, culturals i formatives
de laIndustrials a les Administracions Públiques del COEIC.
Guillem Boira i Herreros
Públiques.Vocals:
lúdiques, culturals i formatives de la Demarcació.
ca i integració arquitectònica. Organitza l’empresa Cupa
- 29 de març: Jornada Arquitectura Solar. Solucions invisibles. Presentació de panels solars tèrmics
Demarcació.
Sebastià Espinet i Fernández
Group.
de pissarra natural (Thermoslate). Solucions amb eficiència energètica i integració arquitectònica.
Organitza
Cupa
Group. guiades a l’exposició “EL DIPUTAT
on s’analitzaren les causes
la nevada, i les
Relacions Institucionals
• 5 l’empresa
de maig:
Visites
Carmeni efectes
Garcia ide
Pano
mesures emprades tant en la reposició del servei elèctric,
• 1 de febrer: Presentació a l’alcalde de Lleida, Àngel Ros- del5 de maig:
RIU,
un guiades
pallarès
visionari”
dels alumnes
de 1er.
Cursdels alumnes de
Visites
a l’exposició
“EL DIPUTAT
RIU, un pallarès
visionari”
Josep Antoni Giné i Llorens
d’Enginyeria EPS
i dels
alumnes
del Màster
Guiada i presentada per Joan
com en la prevenció davant d’una possible repetició del
Certificat d’Idoneïtat que emet el COEIC, conveni específic1er. Curs
d’Enginyeria
EPS
i dels
alumnes
deld’Enginyeria.
Màster d’Enginyeria.
Tatjer
Enric Prior i Barrull
fenomen meteorològic.
amb una administració, una empresa o una altra entitat.
Guiada i presentada per Joan Tatjer
- 5 de •
maig:
“La transcendència
d’Emili Riu a l’electrificació
• Redacció Nota de Premsa Acte organitzat sobre les conseAquest certificat garanteix l’adequació del projecte tècnic
5 deConferència
maig: Conferència
“La transcendència
d’Emili del
Riupaís.
a Les centrals
dels Pirineus” i debat a càrrec d’en Josep Varela.
- 1 de febrer: Presentació a l’alcalde de Lleida, Àngel Ros del Certificat d’Idoneïtat que hidroelèctriques
emet el
qüències de les fortes nevades. Assisteixen els següents
a un conjunt de paràmetres determinats en el conveni i que
l’electrificació del país. Les centrals hidroelèctriques dels
COEIC, conveni específic amb una administració, una empresa o una altra entitat.
a càrrec de La Mútua dels
- ur-19Aquest
de maig:
Xerrada
sobre alacàrrec
Responsabilitat
Civil Professional
mitjans de comunicació: TV3, TVGi, Agència Catalana de Junta General
es
refereixen
al a
compliment
dedelaparàmetres
normativa tècnica,
Pirineus”
i debat
d’en Josep
Varela.
certificat
garanteix
l’adequació
del
projecte
tècnic
un
conjunt
determinats
en
el
1.3 Junta General
Enginyers.
Notícies, Agencia EFE, El Punt, Diari de Girona
La Junta General s’ha reunit dos cops, segons marquen
els
banística
ambiental.
• 19 de maig: Xerrada sobre la Responsabilitat Civil Profesconveni
i que es refereixen al compliment
dei la
normativa tècnica, urbanística i ambiental.
- 17 novembre: Col·loqui polític “Eleccions Generals 2011” amb els caps de llista per Lleida.
La Nota
JuntadeGeneral
s’ha reunit
dos
cops, segons
marquenel els
estatuts,
el 27
24d’octubre.
de febrer i el 27
• Enviament
Premsa Jornada
sobre
Antàrtica.
Pubestatuts,
24 de
febrer i el
• Participació en les Ponències Tècniques de la Comissió
sional a càrrec de La Mútua dels Enginyers.
licada contraportada
Territorial
Lleida de d’Urbanisme
la Generalitat de
• 17
- Participació en les Ponències Tècniques
ded’Urbanisme
la ComissiódeTerritorial
de CataLleida de
la novembre: Col·loqui polític “Eleccions Generals 2011”
d’octubre. a Diari de Girona 23/06/2011
Generalitat de Catalunya.
• Nota de premsa del Lliurament de Premis a la Creativitat en Junta Directiva
lunya.
amb els caps de llista per Lleida.
l’acte d’inauguració del curs de l’EPS.
La Junta Directiva es reuneixen l’últim dijous de cada mes,
• Membres del Patronat de la Fundació 700 aniversari de la
- Membres del Patronat de la Fundació
700 aniversari
de la Universitat de Lleida.
1.3.2
JuntadeDirectiva
• Assemblea
de Juntes
la Taula de l’Enginyeria (TEG):
excepte el mes d’agost.
Universitat
de Lleida.
•publicació
de l’acte al Diari de Girona
• Membres del Pacte per la Mobilitat Sostenible i Segura de
- Membres del Pacte per la Mobilitat Sostenible i Segura de Lleida de l’Ajuntament de Lleida.
La Junta Directiva es reuneixen l’últim dijous de cada mes, excepte el mes d’agost.
•entrevista realitzada al Sr. Jaume Masgrau com a por- CAAF (Comissió d’Avaluació d’Ajudes a la Formació)
Lleida de l’Ajuntament de Lleida. setembre
setembre
taveu de l’associació TEG i president de la demarcació Coordinador: Joaquim Llop
• Patrocini i membres del jurat del Premi a la Innovació Tec- Patrocini i membres del jurat del Premi
a la
el disseny
Premi adelaMàquines
Seguretat en el
del COEIC, als informatius de Catalunya Radio.
Des de 1999 la comissió estudia les peticions dels enginyers
nologia
i elInnovació
Premi a la Tecnologia
Seguretat eni el
1.3.3
CAAF
(Comissió
d’Avaluació
d’Ajudes
a
la
Formació)
disseny
de
Màquines
Agrícoles
i
del
Concurs
d’Innovació
al
Sector
Fructícola
en
la en
seva 15a
• LinkedIn: Creació del grup de la demarcació de Girona
de la Demarcació que sol·liciten una subvenció o ajuda
Agrícoles i del Concurs d’Innovació al Sector Fructícola
1.2 Junta Directiva
2. Relacions Institucionals
Coordinador: Joaquim Llop
Des de 1999 la comissió estudia les peticions dels enginyers de la Demarcació que sol·liciten
una subvenció o ajuda econòmica per la seva formació en cursos relacionat amb l’enginyeria,
seguint el reglament intern i garantint un repartiment equitatiu.
edició de la Fira de Sant Miquel de Lleida. Lliurament del premi el 29 de setembre.
3.2 Actes socials i culturals
Actes socials i culturals
• 29 d’octubre: Visita al Centre d’Interpretació de l’Aigua i a
CALENDARI DE REUNIONS
• 19 de gener Junta Directiva
• 18 de febrer Junta Directiva
• 16 de març Junta Directiva
• 31 de març Junta General Ordinària
• 13 d’abril Junta Directiva
• 11 de maig Junta Directiva
- 29 d’octubre: Visita
de
• 16alde Centre
juny Juntad’Interpretació
Directiva
• 30 de gener:
Excursió per la Serra
• 11Hidroelèctrica
de juliol Junta Directiva
l’Aigua i a la Central
de Tavascan.
Ares a Àger (Ermita
de Pedra–Santuari
dedel Montsec d’Ares a
Àger (Ermita de Pedra–Santuari de Colobó).
• 21 de setembre Junta Directiva
- • 1930de de
gener:
Excursió
per laCelebració
Serra del
març:
Festivitat
de Sant Josep.
d’unaMontsec d’Ares a Àger (Ermita de Pedra–Santuari de
• 19 d’octubre Junta Directiva
Colobó).
a la Residència
d’avis“Joana
“Joana Jugan”. Dinar al res• 27 d’octubre Junta General Ordinària
d’una missa a missa
la Residència
d’avis
taurant del Monestir de les Avellanes amb la tradicional
• 16 de novembre Junta Directiva
ellanes amb la tradicional calçotada i visita
calçotada
imarç:
visita guiada
del conjunt
històric
iJosep.
artístic de• 19 de desembre Junta Directiva
Celebració
d’una
missa
a
la
Residència
d’avis
“Joana
19
de
Festivitat
de
Sant
d’interès nacional l’any 1931.
clarat
patrimoni
d’interès
nacional l’any 1931.
2 de desembre:
Sopar
de Germanor
a la Finca Prats
i lliura- i visita
Jugan”.
Dinar
al restaurant
del Monestir de• les
Avellanes
amb
la tradicional
calçotada
• 20guiada
de març:del
Passejada
per històric
l’Estany d’Ivars
d’Urgell.
ment d’insígnies
als nous
col·legiats.
Col·legiats
conjunt
i artístic
declarat patrimoni
d’interès
nacional
l’any 1931.
• 1 de maig: Excursió pel Congost de Montrebei.
• 4 de desembre: II Concurs de Nadales de la Demarcació.
• Col·legiats 584
- 2 de desembre: Sopar de Germanor a la Finca Prats i lliurament d’insígnies als nous col·legiats.
•
Abril, maig i juny: XXVI Campionat de Tennis, amb un total • 17 de desembre: Visita del Pare Noel i recollida de joguines
• Associats 9
- 20 de març: Passejada per l’Estany d’Ivars d’Urgell.
de 23 participants i el II Torneig de Pàdel amb 16 participer col·laborar en campanyes solidaries.
• Total 593
-• 26 4dede
desembre: II Concurs de Nadales de la Demarcació.
pants. Patrocinat per entitats i empeses de Lleida.
desembre fins al 4 de gener: Participació en el Parc
total de 23 participants
i el
IIExcursió
Torneig de
- • 121 de
dejuny:
maig:
pel Congost de Montrebei.de la Infància i la Joventut de la Fira de Lleida, CUCALOExcursió al Mirador de la Pena de la Serra de
Activitats 2011
la Central Hidroelèctrica de Tavascan.
-
30 de gener: Excursió per la Serra del Montsec d’Ares a Àger (Ermita de Pedra–Santuari de
Colobó).
-
19 de març: Festivitat de Sant Josep. Celebració d’una missa a la Residència d’avis “Joana
Jugan”. Dinar al restaurant del Monestir de les Avellanes amb la tradicional calçotada i visita
guiada del conjunt històric i artístic declarat patrimoni d’interès nacional l’any 1931.
-
20 de març: Passejada per l’Estany d’Ivars d’Urgell.
-
1 de maig: Excursió pel Congost de Montrebei.
-
Abril, maig i juny: XXVI Campionat de Tennis, amb un total de 23 participants i el II Torneig de
Pàdel amb 16 participants. Patrocinat per entitats i empeses de Lleida.
-
12 de juny: Excursió al Mirador de la Pena de la Serra de Prades.
-
18 de juny: Sopar d’Estiu i lliurament de premis del Campionat de Tennis i del Torneig de Pàdel.
-
25 de setembre: Excursió pel Camí de Sant Jaume, Lleida-Fraga.
-
16 i 17 de setembre: XI Open Enginyers de Golf
és celebra al RAIMAT GOLF CLUB DE LLEIDA
-
18 de setembre: Campionat infantil.
Actes patrocinat per empreses i entitats de Lleida.
mpeses de Lleida.
- 7, 8 i 9 d’octubre: Cap de setmana a l’Empordà Golf.
Prades.
- CUM,
17 amb
de l’estand
desembre:
Visita
del Pare Noel i recollida de joguines Aper
col·laborar
campanyes
del “Taller
Jocs d’Enginy”.
la Demarcació
del en
Tarragona
del Col·legi d’Enginyers Inamb
un
total
de
23
participants
i
el
II
Torneig
de
- • 18Abril,
maig
i
juny:
XXVI
Campionat
de
Tennis,
solidaries.
de juny: Sopar d’Estiu i lliurament de premis del Cam• Temporada 10-11: Patrocini de l’equip “Enginyers” de Futdustrials s’han impartit al llarg de l’any 2011 més de 25 cura de Prades.
Pàdel
Patrocinat per entitats
pionat
de amb
Tennis 16
i delparticipants.
Torneig de Pàdel.
bol-7i iempeses
Futbol Sala de
en elLleida.
Campionat LAPFutbol de Lleida
sos i seminaris que demostren l’esforç d’aquesta demarcació
26
de
desembre
fins
al
4
de
gener:
Participació
en
el
Parc
de
la
Infància
i la Joventut
de ladels
Firacol·legiats
de
• 25 de setembre: Excursió pel- 15Camí
de Sant Jaume, Lleidaper complementar
la formació
i dels profesd’octubre: Sortida amb el Tren dels Llacs
ampionat de Tennis
i
del
Torneig
de
Pàdel.
(Lleida–Balaguer–La
Pobla
de
Segur).
Visita
al
a de
l’enginyer
sionals vinculats al sector. També s’han organitzat diverses
Lleida,
CUCALOCUM,
amb l’estand del “Taller Jocs d’Enginy”.
- Fraga.
12 de juny: Excursió conjunt
al Mirador
deServeis
la Serra
Prades.
modernista Casa de
Mauri la
de la Pena
Pobla de
• 16 i 17 de setembre: XI Open Segur.
Enginyers de Golf és celebra • Borsa Treball
jornades amb temàtica diversa per tal de recollir diferents inleida-Fraga.
RAIMAT
GOLF Sopar
CLUB DEd’Estiu
LLEIDA i lliurament de premis
d’Enginyers
i afavorir
el diàleg entre administracions i
-• Torn
Temporada
10-11:
Patrocini
l’equipde“Enginyers”
de Futbol-7 quietuds
i Futbolterritorials
Sala en
el Campionat
- al18
de juny:
del
Campionat
de Tennis
i delde
Torneig
Pàdel.
• Prestació
d’Aparells:
sonòmetre i analitzador de xarxes
administrats. Així mateix s’han organitzat conferencies amb
LAPFutbol
de Lleida
• Biblioteca i Documentació: Prestació i consulta
temes d’interès general. Es presenta cronològicament.
- 25 de setembre: Excursió pel Camí de Sant Jaume,
Lleida-Fraga.
• Normativa:
Consultes i connexió al Suscrinorma
• Connexió Internet
-
-
16 i 17 de setembre: XI Open Enginyers de Golf
4. Serveis
és celebra al RAIMAT GOLF CLUB DE LLEIDA
- Borsa Treball
cursos
a l’enginyer
- Torn d’Enginyers
18 de setembre: Campionat infantil.
- Prestació d’Aparells: sonòmetre i analitzador de xarxes
Actes patrocinat per empreses i entitats de Lleida.
- Biblioteca i Documentació: Prestació i consulta
-
• 18 de setembre: Campionat infantil. Actes patrocinat per - Normativa: Consultes i connexió al Suscrinorma
7, 8 i 9 d’octubre: Cap de setmana a l’Empordà
Golf.
empreses i entitats de Lleida.
demarcació
de tarragona
• 7, 8 i 9 d’octubre: Cap de setmana a l’Empordà Golf.
- Connexió Internet
• 15 d’octubre: Sortida amb el Tren dels Llacs (Lleida– Junta Directiva
Balaguer–La Pobla de Segur). Visita al conjunt modernista
Casaamb
Mauri el
de la
Pobladels
de Segur.
d’octubre: Sortida
Tren
Llacs
da–Balaguer–La Pobla de Segur). Visita al
unt modernista Casa Mauri de la Pobla de
ur.
composició
• President.- Luis Maestre Oliva
• Secretari.- Fernando Torres Estebanez
• Vocals.• Rafael
Villalobos
- 15 Cabré
d’octubre:
Sortida amb el Tren dels Llacs
• Magí Casellas Andreu
(Lleida–Balaguer–La
Pobla de Segur). Visita al
• Joan Creus Armengol
conjunt
modernista
Casa
Mauri de la Pobla de
• Francisco Montañes Tarin
Segur.
• Rafael
Mutlló Pamies
• Agustin Pujol Hugas
• Maria Urgelles Cochs
TAller d’Habilitats en Comunicació
Els seus objectius són conèixer i detectar les diferents capacitats i habilitats necessàries per transmetre un missatge
i millorar les habilitats comunicatives tant a nivell oral com
escrit.
Salvi Hernández
21 de gener, 1,3 i 8 de febrer
Elaboració de Projectes Eficients de Biomassa i absorció
L’objectiu es millorar el coneixement sobre aquests dos
tipus
d’aprofitament / producció d’energia i les seves aplicacions
pràctiques.
Josep Verges / Ricardo García
10 i 11 de febrer
Pràctic de Fonamentacions
Desenvolupar pràctics sobre diferents tipus de cimentacions
ipaviments, així com les últimes tendències i solucions.
Francisco Gallardo
14-15-16-17 i 18 de febrer
Amidaments i pressupostos Presto 11.0 (CAP)
Coneixements per a l’ús eficient del programa Presto 11.0
(CAP)
Cesar Argandoña
22 de febrer
Elaboració de Projectes de Contra Incendis –
Adaptació al CTEo
Millorar els coneixements sobre normativa i disposicions
legals sobre la prevenció d’incendis
Miquel Rejat
24 de febrer i 1 de març
Curs de Photoshop i Picasa
Curs complet de coneixements i gestió de programes de
Photoshop i Picasa el processament d’imatge.
Carlos Sarda
7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21 i 22 de març.
Cas pràctic peritatges judicials
Desenvolupament de casos pràctics judicials fent èmfasi en
l’actuació dels perits i en la prova pericial.
German Palacín
23 i 25 de març
Ruixadors Automàtics
Proporcionar coneixements de la seva tecnologia de disseny
i normativa aplicable de les instal·lacions de ruixadors automàtics per a la protecció de persones i tot tipus de riscos
(continent i contingut).
Rossend Durany
12 de maig
Taller d’Habilitats en comunicació
Els seus objectius són conèixer i detectar les diferents capacitats i habilitats necessàries per transmetre un missatge
i millorar les habilitats comunicatives tant a nivell oral com
escrit.
Salvi Hernández
20, 22, 27 i 29 de setembre
Eficiència energètica en edificis existents
Presentació dels diferents aspectes relacionats amb
l’eficiència energètica en els edificis existents situació legal
present i futura.
Francesc Bonvehí
3 i 6 d’octubre
Climatització Industrial
Curs dedicat a les tecnologies pròpies dels sistemes de climatització industrials, els seus sistemes de producció i sistemes de control.
Rafael Bravo
26 i 27 d’octubre
Microcogeneració: Normativa, Instal·lació i
Avaluació de la Rendibilitat
Presentació dels principals conceptes i metodologies per
a l’estudi i desenvolupament de projectes de microcogeneració i cogeneració de petita potencia (fins 1.000 Kw).
Josep Maria Ribera
Memòria EIC 2011
19
Memòria EIC 2011
18
Subcomissió de Sector Elèctric del COEIC.
Presenta l’acte el President de la Demarcació de Tarragona del Col·legi Lluís Maestre.
21
3, 7 i 10 de novembre
Dirigir desenvolupant persones: Tècniques de
comandament i lideratge
Curs ampliat de la Jornada del dia 3 d’octubre
Xavier Orozco
8, 15, 22, 29 de novembre i 13 de desembre
La cogeneració a l’entorn ESE
Introducció de la Tecnologia de Cogeneració i la seva aplicació en els diferents sectors.
Laia Gelabert Soler / Juan Carlos Díaz Campanar
6 d’octubre
Plans d’ajuts R+D del CDTI. Novetats d’una eina
de direcció de persones, els seus tècnics i les seves possibilitats per obtenir el màxim rendiment i desenvolupament
dels seus col·laboradors.
Xavier Orozco
3 d’octubre
per la innovació
Conèixer el programa PID destinat a finançar Projectes
Empresarials de caràcter aplicat que tenen per objecte la
creació i millora significativa d’un Procés, Producte o Servei.
Josep Bernat
19 d’octubre
ALTRES CURSOS
La pràctica pericial amb exemples pràctics
Curs pràctic de pràctica Pericial amb desenvolupament de
diferents tipus de peritacions.
German Palacin / Albert Puig
9 i 16 de novembre
Formació Tècnics Competents en elaboració de
Software d’enginyeria per instal·lacions de
Plans d’Autoprotecció
Curs semi presencial per a la Formació de Tècnics competents en la elaboració de PAU d’acord amb les exigències
de la norma 82/2010.
29 de novembre. Fins el 28 de febrer de 2012.
l’edifici - CTE
L’objectiu es donar a conèixer els processos d’introducció
de dades i comprovació de resultats a realitzar amb el
programa.
Ricard Guitart i Majoral
15 de desembre
Cursos d’alemany
Aquest any s’imparteixen cursos d’alemany de nivell inicial,
A1/A2 i B1/B2, des del mes de setembre fins al juny.
Anna Berron
Monogràfic on line de casos pràctics de fonamentacions
El curs pretén resoldre els problemes que amb més frequencia es plantegen als professionals del sector.
Francisco Gallardo Ayala
15 de desembre. Fins el 15 de març de 2012
Jornades
Climatització i Energia solar tèrmica
d’instal·lacions de l’edifici
Programa concebut per desenvolupar completament i en un
únic programa, una instal·lació de climatització i de calefacció.
CYPE
18 de gener
Centres de Transformació Ormazabal
Presentació del Programa amiKit, software dissenyat per a
la realització de projectes de Centres de Transformació.
Victor Calle
12 d’abril
Eines TIC: Google-docs per a enginyers
Pràctiques amb google-docs per a la millora de la productivitat en entorns col·laboratius.
Miquel Rodríguez
5 de maig
Càlcul d’estructures de CYPECAD i nou metall 3D
Donar a conèixer als assistents els processos d’introducció
de dades i comprovació de resultats a realitzar amb el
programa.
Ricard Guitart Majoral
13 de setembre
Conferencies
Presentació Telemàtica expedients oficials de
Seguretat Industrial del TÜV RHEINLAND
Presentació del Portal Telemàtic “TRIP-TÜV Rheinland Inspection Portal” per a la tramitació d’expedients via web.
Jordi Cabezas / Enrique Mora
29 de març
Presentació Estudi. Seguretat Nuclear
Presentació d’un estudi sobre els resultats de l’anàlisi de
l’explotació de la tecnologia nuclear al nostre país, en els
seus aspectes de seguretat, protecció radiològica, residus,
incidents i disponibilitat i control operatiu per part del Consejo de Seguridad Nuclear.
Agustín Alonso
7 d’abril
Responsabilitat Civil Professional
Informació sobre la pòlissa de R.C del Col·legi. Novetats
2011 i cobertures.
Jordi Echeverria / Félix Ferrer-Dalmau
24 de maig
Presentació Estudi. Seguretat Nuclear
Presentació de l’Estudi realitzat per la Universitat Carlos III i
el Consejo de Seguridad Nuclear en la salut de les persones
i especialment els seus efectes cancerígens, en el territori
Espayol.
Juan Carlos Lentijo
8 de juny
Dirigir desenvolupant persones: Tècniques de
comandament i lideratge
Proporcionar a l’assistent els conceptes bàsics de la tasca
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
20
Cursos d’anglès
Com cada any s’imparteixen cursos d’anglès de nivell
intermig, amb diferents adaptacions als nivells dels alumnes
inscrits, des del mes de setembre fins al juny.
Rebecca McColl.


Ball de Saló:

Dins les sessions lúdico-formatives que el Col·legi organitza

pels associats destaca aquest curs de balls de saló que 
va començar al mes d’octubre i es prolongà al llarg de tres

mesos.
Posteriorment s’ha obert un col·loqui coordinat per Antoni
Tahull, President de la Subcomissió de Sector Elèctric del
COEIC. Presenta l’acte el President de la Demarcació de
Tarragona del Col·legi Lluís Maestre.
• IV EDICIÓ PREMIS DEL COL·LEGI D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE TARRAGONA PER TREBALLS DE RECERCA
DE TECNOLOGIA. El dia 29 d’abril a la seu del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya Demarcació de Tarragona s’ha celebrat l’acte de lliurament de la IV edició
dels Premis Col·legi d’Enginyers Industrials que s’han
instituït per tal de premiar l’esforç i l’excel·lència en els
Valentí i Carme Canadell
Taller de cuina de Nadal
Activitat organitzada als voltants de Nadal per ajudar als interessats a preparar els àpats de Nadal i a la vegada fomentar la participació dels col·legiats en activitats formatives
diferents en les que es reforcen els vincles del col·lectiu.
Sirco Esbarjo Gastronòmic
9, 16, 23 i 30 de novembre.

ACTES SOCIALS I CULTURALS
• 4 de gener: Festa de Reis amb repartiment de joguines 
per als més petits.

• 13 de gener.- 34è Campionat de Tennis

• 22 de febrer.- 1r. Campionat de Paddle

• 6 i 13 de febrer.- Calçotada de germanor
• 12 de març.- Sortida de Golf. P&P La Figuerola
• 26 de març.- Sortida de Golf. Port Aventura
• 8 d’abril.- Sopar Festa Patronal de Sant Josep
• 1 de juliol.- Sopar- Revetlla d’estiu
• 9-26 d’agost.- Viatge vacances d’estiu. Atenes i creuer
illes Gregues
• Dijous dia 7 d’abril. Conferencia: Seguretat Nuclear.
La conferència va ser impartida per el ex-catedràtic
de Tecnologia Nuclear de la Universitat Politècnica de
Barcelona i de Madrid Agustín Alonso que ens presentarà
un estudi sobre els resultats de l’anàlisi de l’explotació
de les Centrals Nuclears des de l’inici de l’explotació de
tecnologia nuclear al nostre país. En el mateix es valoren els aspectes de seguretat, protecció radiològica,
residus nuclears, disponibilitat operativa, incidents, i
control operatiu per part del Consell de Seguretat Nuclear.

Treballs de Recerca de Batxillerat vinculats a l’àrea de
tecnologia. El jurat ha valorat especialment el caràcter
tecnològic del treball, la originalitat i l’esforç de l’alumne,
i a la vegada l’enginy que demostrin en la realització dels
seus treballs. Així dels 20 treballs presentats, es van seleccionar en una primera fase cinc finalistes que opten a
tres premis i dos accèssits. Els premiats i els seus tutors
rebran amb el guardó, un obsequi vinculat, evidentment,
al mon tecnològic. El veredicte del jurat ha determinat que
els premiats són:
• 1er.- Joaquim Ramos. “Gestió d’un magatzem amb
elevadors robotitzats”. Tutor: Andreu Martín Martínez.
Centre: Ins Domènech i Montaner
• 2ón.- Gerard Baquer. “Automatització de processos
industrials”. Tutor: Josep Costa. Centre: Ins Cambrils
• 3r.- Marina Domènech: “Cuinar amb l’energia del sol:
construcció d’un forn solar”. Tutor: Josep M Aliaga
Tomas. Centre: Ins Compte de Rius
• ACCÈSSIT.- Imma Membrives. “La viabilitat dels
cotxes elèctrics: aplicació a la ciutat de Tarragona”.
Tutor. Albert Pedrola Sugrañes. Centre: C Mare de
23
Dimecres dia 8 de juny.
Conferencia:
Deu del Carme
• ACCÈSIT.- Mariam Lufti. “ Projecte Reus ELE. El
S’han celebrat 5 Cafès - Col·loqui, sobre els següents temes:
• Pòlissa Responsabilitat Civil
cotxe
a Reus”.
Tutor:
Joaquim Soro
Sànchez.del
Presentació
de leselèctric
conclusions
d’un estudi
epidemiològic
de la incidència
• LAMP
en l’entornVilaseca
de les centrals nuclears
Centrecàncer
Ins Salvador
• Ordenança de l’edificació
• Dimecres dia 8 de juny. Conferencia: Presentació de les
• TATC
conclusions d’un estudi epidemiològic de la incidència del
• Informe d’Idoneïtat
Per encàrrec
Congrés de
delsles
Diputats,
s’hanuclears
elaborat Per
un encàrrec
estudi que ens
càncer del
en l’entorn
centrals
permetrà conèixer amb precisió des de les institucions públiques encarregades de Nombre total d’assistents:43
del de
Congrés
dels Diputats,
un estudi
vetllar tant
la salut (Instituto
Carlos III)s’ha
com elaborat
de la seguretat
nuclearque
(Consejo de
ensNuclear)
permetrà
conèixer
amb
precisió
des
dea les
instituSeguridad
si l’energia
nuclear
a Espanya
afecta
o no
la salut
i, en especial,
CURSOS
si provoca
o nopúbliques
efectes cancerígens.
cions
encarregades de vetllar tant de la salut
• Actuació pericial - nova oficina judicial –Llei 13/2009
(InstitutodeCarlos
la seguretat
(Consejo
La presentació
l’estudiIII)hacom
anatde
a càrrec
de Juannuclear
Carlos Lentijo
Director • Nou reglament d’espectacles i activitats recreatives i reglaTècnicde
de Seguridad
Protecció Radiològica
Consejo nuclear
de Seguridad
Nuclear. Aquest
Nuclear) sidell’energia
a Espanya
ponent, acaba d’arribar de Japó on ha anat com expert del CSN, en missió per ment de centres de culte
afecta o no a la salut i, en especial, si provoca o no
conèixer l’abast de l’accident de Fukushima i la situació actual.
• Formació en empreses de serveis energètics
efectes canc erígens. La presentació de l’estudi ha anat a
• Ruixadors automàtics
Presidircàrrec
l’acte i presentar
conferència:
LluísDirector
Maestre President
de laProtecDemarcació de
de JuanlaCarlos
Lentijo
Tècnic de
• Càlcul de sistemes d’enllumenat amb Dialux
Tarragona del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.
ció Radiològica del Consejo de Seguridad Nuclear. Aquest
• Utilització pràctica del sonòmetre
ponent, acaba d’arribar de Japó on ha anat com expert
• Curs d’eficiència energètica en edificis existents
del CSN, en missió per conèixer l’abast de l’accident de
• Sessions de tutoria per a la preparació de l’examen lliFukushima i la situació actual. Presidir l’acte i presentar la
ure per a tècnics competents en elaboració de plans
conferència: Lluís Maestre President de la Demarcació de
d’autoprotecció (àmbit local)
Tarragona del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Nombre total d’assistents: 68
Activitats corporatives
CURSOS
• Curs d’ Automaquillatge
• Aprèn a parlar en públic
• Curs de fotografia digital
Nombre total d’assistents:29
SESSIONS DE PRESENTACIÓ TÈCNICOCOMERCIAL DE PRODUCTES

Un total de tres empreses han presentat els seus productes:
• HI-FOG
• Circutor
• Different-Cars
Nombre total d’assistents:57
ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ AMB
L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Presentació de la programació de la temporada del Teatre
l’Auditori de Granollers i signatura del Conveni de Col·laboració.
Assistència als diversos espectacles programats.
AJUNTAMENT DE TERRASSA
• Diverses reunions sobre la TASCOM de Terrassa.
• Col·laboració amb el àrea de planificació urbanística i territori
i Regidoria de Medi Ambient.
• Assistència a les reunions de Gerència d’Urbanisme. Participació en la Taula “Obres a la Rambla de Terrassa”.
ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ AMB
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
Continuació del Conveni de Col·laboració i assistència als diversos espectacles programats.
ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ AMB
L’AJUNTAMENT DE SABADELL
Signatura del Conveni vigent de Col·laboració i assistència als
espectacles de música i teatre programats al Teatre La Faràndula
i al Teatre Principal.
ACTE SOCIAL 2011
Durant l’Acte Social celebrat a la seu de l’empresa Pastes Gallo, a Granollers, el 28 d’octubre, sota el lema L’ALIMENTACIÓ:
SOM EL QUE MENGEM? I on es va lliurar el Guardó d’Honor a
l’empresa GRUP GALLO, amb la presencia de 152 participants.
SORTIDES I ACTIVITATS DE LLEURE
• 5 de març de 2011- Garoinada-18 assistents
• 19 de març de 2011- Sponsorització Ral·li
d’Autobusos
Sagalés- Entrada lliure.
• 17 de setembre de 2011- Visita a la D.O Montsant (No
trobo llistat)
• 22 de setembre de 2011- Tast de cerveses -28 assistents
• 1 d’octubre de 2011-Tast de Vins Costers del Segre-18
Nombre total d’assistents: 64
Relacions amb les institucions
• Seguiment de Pla de Mobilitat.
GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL VALLÈS I
CECOT
Assistència a la Taula de Construcció i a les sessions del Fòrum
per al Futur de la Construcció al Vallès.
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA.
La Delegació participa en la sessió de “Sortides professionals”,
dins del Curs de Postgrau de l’UPC de Terrassa, presentat per
membres de la Junta de la Delegació i de l’Àrea d’Acció Professional. Així com en la assignatura de lliure elecció (ALE) “ Eines
per l’enginyer projectista”.
Assistència a la Inauguració del Curs: Acte Acadèmic 2011-2012
de l’ ETSEIAT. Participació en el Jurat del Premi a la Creativitat,
organitzat pel Col·legi i que es lliura durant l’acte acadèmic.
Formà part de l’equip organitzador del V Fòrum de les Empreses que va comptar amb la participació de 44 empreses dels
sectors industrial i aeronàutic. Celebrat el 8 de març de 2011.
OFICINA DE DINAMITZACIÓ DEL CENTRE DE
SABADELL
Col·laboració amb l’Oficina de Dinamització del Centre de Sabadell, assistència a la Junta General de socis, i a les reunions de
la Comissió del Territori.
Visites a les obres del METRO de FGC a Sabadell.
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
Visita al president del Consell, el Sr. Antonio Risquez.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Participació en el Consell de la Mobilitat
CONsELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL
Visita al president del Consell, el Sr. Antoni Rebolleda
delegació del vallès
Amb l’afany de treballar al servei dels Enginyers de la Delegació i d’augmentar la nostra presència en el territori, s’ha
buscat la col·laboració amb diverses entitats i institucions
tant demanant la seva participació com recolzant les seves
activitats. Aquesta Memòria vol ser un breu recordatori i a la
vegada la mostra d’agraïment a totes les persones i institucions que hi han col·laborat.
A més de les cinc reunions ordinàries de la Junta Directiva,
s’han celebrat dues Juntes Generals i altres reunions especifiques de les diferents àrees.
Activitats tècniques
CAFÈS COL·LOQUI
COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL
AJUNTAMENT DE SABADELL
Assistència a les reunions dels comissions d’Acció Professional,
de Cultura i de Mobilitat.
de Seguiment de les obres del Fons Estatal
d’Inversió
• Consell Ciutat
• Consell Assessor de l’Habitatge
• Obres del Metro de Sabadell
• Junta de Museus
• Participació en les sessions de la Taula del Patrimoni.
• Participació en la Comissió de Protocol per a la Sostenibilitat
de l’Ajuntament de Sabadell.
• Participació a les sessions de la Comissió del Paisatge Urbà
(PEIPU)
• Assistència a la recepció de l’Alcalde durant la Festa Major a
la Bassa de Sant Oleguer
• Assistència a la recepció de final d’any de l’Alcalde. Sopar
d’entitats a la Casa Duran
• Inici reunions TASCOM de Sabadell
• Seguiment del procés del Visat d’Idoneïtat, entre l’Ajuntament
de Sabadell i el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de
Catalunya
INTERCOL·LEGIAL TÈCNICA DEL VALLÈS
El 14 d’abril, a la seu del Vapor Universitari de Terrassa, es va
celebrar la conferència: La Sostenibilitat al Vallès A càrrec de:
Ramon Folch, Doctor en Biologia i Socioecòleg, Director General
de l’Estudi Ramon Folch
Activitats culturals, esportives i
de lleure
ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ AMB ELS AMICS DE LES ARTS I JJMM DE TERRASSA
El mes de febrer presencia en la roda de premsa per la inauguració del 30è Festival de Jazz de Terrassa i signatura del Conveni
anual de Col·laboració. Participació en diverses sessions del
Festival de Jazz.
• Comissió
.
COAC
Assistència a l’Acte inaugural de la 8a. Biennal d’Arquitectura
del Vallès
.
CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE SABADELL
Assistència Premis Cambra Sabadell 2011
Assistència a les reunions de la Comissió de Medi Ambient i
Sostenibilitat.
CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE TERRASSA
Assistència Premis Cambra 2011
Altres
• Presència de membres de Junta als actes socials organit-
zats per les Demarcacions de Girona, Tarragona, Lleida i de
la Catalunya Central.
• Presència de membres de Junta als actes socials organ-
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
22
25
itzats pels Col·legis d’Aparelladors i d’Arquitectes, de les
seves delegacions al Vallès.
• Assistència
als dinars de construcció que organitza el
CAATB.
• Visita institucional a les empreses patrocinadores de l’Acte
Social:
• Assistència al lliurament del Premi Guillem Catà de la Demarcació de la Catalunya Central.
• Assistència als Premis Accés 6a. Edició, de la Fundació
Salas.
2. Comunicació
El Departament d’Imatge i Comunicació ha mantingut i augmentat
durant el 2010 les habituals relacions fluides amb la premsa, la
ràdio, la televisió i els mitjans en línia que demanen l’opinió dels
nostres experts sobre temes d’actualitat per enriquir la informació
que es transmet a l’opinió pública.
Cal destacar el ressò mediàtic que va tenir l’anàlisi fet a l’edició de
l’Observatori de la Competitivitat sobre la situació de la indústria
de Catalunya i que ha servit de referència per a diferents mitjans
per a parlar de la competitivitat de les empreses al nostre país.
Aparicions als mitjans
El paper dels EIC dins la societat és fonamental, i aquest fet es fa
reafirmar amb la creació del Pla Estratègic dels EIC, una iniciativa
que entre d’altres va preveure la creació d’una agrupació d’enginyers similar a la d’altres països europeus de referència com el
Regne Unit o Alemanya. Els enginyers industrials van començar
un nou camí cap a la consolidació de l’enginyeria catalana. “Els
enginyers industrials catalans vam ser els primers a associar-nos;
vam crear l’associació el 1863, sempre l’hem mantingut i ara
això ens dóna la flexibilitat per organitzar-nos professionalment
i afrontar els canvis que viu la professió per la crisi econòmica,
les noves titulacions i l’intrusisme a caua de la desaparició dels
visats obligatoris”, declarava Antoni M. Grau, director de l’AEIC/
COEIC en un article a La Vanguardia.
El debat nuclear ha sigut un altre dels grans temes d’aquest any
2011. L’accident nuclear de Fukushima va requerir l’opinió dels
experts i molts mitjans de comunicació van posar-se en contacte amb el nostre departament per a gestionar entrevistes i col·
laboracions per ampliar la informació sobre el debat nuclear a les
seves audiències.
En definitiva, els EIC, tant a títol individual com institucional, hem
tingut pressència als següents mitjans (premsa escrita, ràdio i televisió):
La Vanguardia, Ara, El matí de Catalunya Ràdio, RAC 1, Avui,
Diari de Sabadell, Diari de Terrassa, El País, El Punt, El Periódico de Catalunya, TV3, Europa Press, ABC, Diari de Tarragona,
L’Econòmic, El Mundo, SER, BTV, Diari de Girona, Expansión, La
Mañana-Diari de Ponent, 3/24, COPE i Ràdio 4.
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
24
27
Observatori de la
Competitivitat
El 17 de novembre de 2011 es va presentar la quarta edició
de l’Observatori de la Competitivitat a l’Auditori Pompeu Fabra de la seu dels EIC. L’acte va comptar amb la presència
del conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, F. Xavier Mena. L’informe va concloure que malgrat
la situació de crisi econòmica, la percepció general pel que fa
a la situació de la competitivitat de les empreses a Catalunya
és moderadament positiva.
Aquest document està estructurat en tres parts. La primera és un recull dels resultats obtinguts i de la metodologia
utilitzada en una enquesta realitzada a les empreses de Catalunya. La segona, centra el eu objectiu a valorar totes les
dades obtingudes i a extreure’n conclusions, i la tercera està
formada per articles signats per directius destacats de les
empreses participants que pretenen aportar la seva visió personal i empresarial davant de la qüestió de com es pot assolir
la recuperació econòmica.
Fulls dels Enginyers
Les seccions, format i continguts de la revista dels EIC han
seguit creixent en qualitat i en temes d’interès, així com en
la participació del col·lectiu dels enginyers industrials, durant
l’any 2011. Ha variat però la seva periodicitat, que ha passat
a ser trimestral, seguint amb les mesures de contenció econòmica aplicades a l’activitat general de les nostres institucions. Així doncs, durant l’any 2011 s’han editat 4 números.
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
26
Memòria EIC 2011
28
Web
El portal dels EIC, des de la seva posada en marxa l’any 2009,
segueix augmentant en nombre de visites i en usuaris únics.
Un espai on consultar dades institucionals, cursos de formació, normativa, publicacions o tot allò referent a la borsa
de treball. L’agenda i la publicació dels actes programats ha
inclou ara els vídeos de les jornades, fotografies dels actes i
informació extra de consulta. En general, el portal ha guanyat
en dinamisme, usabilitat i en la seva capacitat informativa.
Butlletí, blogs i xarxes
El butlletí informatiu que rep tot el col·lectiu dels EIC ha canviat el seu disseny per adaptar-lo als nous usos i recursos
tecnològics. Tots els col·legiats que ho volen, reben aquest
butlletí que els informa de les principals novetats de les nostres institucions, això com l’oferta de serveis i activitats.
El grup de Linkedin que va començar a créixer l’any passat,
segueix reunint a molts enginyers industrials o persones relacionades amb les nostres institucions per a debatre temes
d’actualitat relacionats amb l’enginyeria i l’actualitat institucional. D’altra banda, la Blogosfera ha esdevingut un punt
de trobada per als experts en diferents àmbit de l’enginyeria,
que poden aportar els seus coneixements i opinions en una
plataforma en forma de Blog.
L’activitat a les xarxes socials (facebook i twitter) ha disminuït
a causa de les mesures de contenció econòmica aplicades.
ÀREA
D’ENGINYERS I
EMPRESA
L’any 2011 ha estat un any que ha vingut marcat pels efectes
de la crisi econòmica i de la normativa de supressió del visat
obligatori. Això ha determinat la reestructuració de l’organització interna de l’Associació i el Col·legi, agrupant Àrees i Departaments.
El mes de juliol de 2011 l’Àrea Professional es va convertir en
l’Àrea d’Enginyers i Empresa, assumint a més de les tasques
que ja venia efectuant, la responsabilitat del servei d’atenció
als enginyers que exerceixen la professió en règim d’exercici
lliure, en enginyeries i en empreses, així com l’atenció a les
empreses que compten amb enginyers entre els seus assalariats. També es va responsabilitar de tot el que es refereix a la
promoció i gestió de la col·legiació i associació dels enginyers
industrials i d’altres titulacions de l’àmbit de l’enginyeria, tal i
com preveuen els Estatuts de l’Associació, aprovats el mes de
juny de 2011, i també de la dels futurs enginyers, a través de
la figura del soci escolar.
Pel que fa als serveis professionals, cal destacar la gran acceptació que ha tingut, per part del col·lectiu d’enginyers que
signen projectes, el CAP (Certificat d’Actuació Professional)
com alternativa al visat voluntari, representant en conjunt un
54% de la suma de visats obligatoris, visats voluntaris i CAPs
realitzats. També s’ha de valorar l’increment del percentatge
de tràmits electrònics, un 67% del total de visats i CAPs.
Un altre servei de gran valor per al col·lectiu és la cobertura de
la responsabilitat civil professional, a través de la pòlissa col·
lectiva contractada a Zurich i gestionada per la Mútua d’Enginyers. L’any 2011 s’han millorat les condicions i s’han negociat i tancat importants millores que entren en vigor l’any 2012.
Per a més informació sobre els serveis i les accions dutes a
terme durant el 2011, també podeu consultar la Memòria d’Activitats 2011 de l’Àrea d’Enginyers i Empresa
1. Relacions amb l’Administració i
altres entitats
Administració autonòmica
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Qualitat ambiental. Departament de Territori i sostenibilitat.
Es realitza una reunió amb la direcció general de qualitat ambiental i s’acorda portar a terme les següents actuacions:
• Organització d’una jornada (realitzada el 20 de juny) sobre:
Suficiència i idoneïtat tècnica dels projectes que es tramiten
amb la Generalitat (Es centraran els aspectes referents a les
següents activitats: Granges, Extractives, Química, Energètica i Gestors de residus)
• Presentació de la tramitació electrònica dels expedients que
requereixen Autorització Ambiental a través de la seva pàgina web
• Mantenir reunions per mirar de revisar en els projectes de
l’Annex I de la Llei/PCAA, els temes d’aplicació de les Millors Tècniques Disponibles i altres temes que acordem sobre suficiència de projectes (Revisar-ho en el moment de
visar o Certificar el projecte).
• Intentar acordar els continguts dels projectes de l’Annex III
(projectes de comunicació) de la Llei/PCAA per tal que el
COEIC pugui millorar la qualitat dels mateixos i els ajuntaments puguin reduir els seus terminis de tramitació (Revisar-ho en el moment de visar o Certificar el projecte).
• Organització d’unes jornades tècniques sobre vehicles
• Preparar un conveni marc d’assessorament tècnic. El Departament de Medi Ambient té problemes per complir els
terminis de tramitació. Considera que en determinats aspectes podria ser interessant organitzar un grup de tècnics
especialistes (col·legiats) per tipologies per fer informes
previs. En especial, els seria molt útil per valorar les sol·
licituds de canvis no substancials, i que disposen d’un mes
per fer-ho.
Departament d’Empresa i Ocupació.
Subdirecció General de Seguretat Industrial
Entrevista amb el subdirector general de seguretat industrial
per a plantejar possibles col·laboracions entre la subdirecció
i el Col·legi.
Institut Català del Sòl - Incasòl
Amb l’objectiu d’establir col·laboració entre ambdues entitats
es va establir un conveni per tal de facilitar informació, i donar
propostes per l’adequat subministrament elèctric, en base a
la normativa vigent, als sectors promoguts per l’Institut Català
del Sòl i que així es consideri. Amb criteris d’objectivitat i capacitació tècnica, el Col·legi aportarà assessorament, criteris
per a la planificació de xarxa elèctrica i capacitat d’intermedi-
ació per l’obertura del mercat.
Durant l’any 2011 les actuacions han estat:
• S’han celebrat diverses reunions amb els tècnics d’ENDESA amb l’objectiu d’arribar a un acord sobre les xifres de
repartiment de costos INCASOL / ENDESA en relació als
diferents informes que l’INCASÒL ha encarregat al COEIC.
• Informe “Subministrament des de la Subestació d’Anoia a
les actuacions de l’INCASÒL a la comarca. Determinació de
costos i proposta de la seva repercussió”. Tancament i lliurament a l’INCASÒL de l’informe. Celebració d’una reunió
per a revisar i contrastar els respectius informes del COEIC
i d’ENDESA en relació a aquesta subestació.
• Informe “Subministrament al polígon residencial Avinguda
Costa Brava de Figueres. Determinació d’inversions i proposta de repercussió a INCASÒL”. Realització de l’informe i
lliurament a l’INCASÒL.
• Informe “Subministrament de Vilamalla 132/25 kV. Determinació d’inversions i proposta de repercussió a INCASÒL”.
En curs.
• Informe “Subministrament des de la nova subestació d’Aubals a l’actuació industrial del Molló promoguda per l’INCASÒL. Determinació de costos i proposta de repercussions”.
En curs.
Diputació de Barcelona
Membres de la Comissió d’Acció Professional i de l’Àrea d’Enginyers i Empresa participen en la Sessió de treball pel desenvolupament de les ordenances tipus de la llei PCAA i de la llei
d’espectacles i activitat recreatives.
Es treballen els següents temes:
• Sobre la necessitat de que l’Ajuntament demani un informe
d’incendis o control sobre les activitat no incloses en la llei
de incendis: es va recomanar que no es necessari demanar
cap inspecció i que es deixés la responsabilitat en el tècnic
professional que signi un certificat de final d’activitat.
• Sobre la necessitat de fer una inspecció de control inicial en
les activitat sotmeses a la comunicació prèvia: es va recomanar seguint el mateix criteri de responsabilitat del tècnic,
que no era necessari ja que suposaria tornar a omplir de
tràmits activitats que el decret vol simplificar i agilitzar.
• Sobre la necessitat de regular i ordenar les activitats de oci
temporals (atraccions, circs…). Tots els tècnics van expressar la seva preocupació per el nivell d’incompliment normatiu que es troben en aquestes instal·lacions.
• Sobre si el catàleg de activitats d’espectacles i recreatives
havia de ser tancat o obert, així com algunes contradiccions
sobre la tramitació per realitzar la legalització d’aquestes
activitats entre la llei PCAA i la d’Activitats recreatives.
Administració local
Ajuntament de Barcelona. Dis-
Memòria EIC 2011
31
33
tricte de l’Eixample
Durant l’any 2011 es realitzen 3 reunions de treball amb l’objectiu de millorar l’atenció tècnica al districte emprenent les
següents actuacions:
• Per recomanació del gerent, cal que els col·legis incideixin
en la problemàtica a través dels següents canals:
•Direcció de llicències i inspeccions
•Oficina de llicències i inspeccions
•TASCOM
• Actuacions previstes per solucionar el problema:
•Compromís de tancar els expedients en un termini curt
(2 mesos).
•Afegir el servei d’assessorament com una de les tasques dels tècnics dels districtes.
• Els col·legis ofereixen al districte els seus serveis. Un d’ells
podria ser filtrar i canalitzar les visites i les consultes estrictament tècniques sol·licitades pels seus col·legiats, com un
primer pas cap a la finestreta professional.
• Des dels col·legis es proposa fomentar l’ús del correu electrònic com a canal de comunicació amb l’ajuntament, ja sigui des dels col·legis o des dels propis enginyers.
• Els informes de compatibilitat urbanística i els de consulta
del Pla d’Usos es farien per via telemàtica i es contestarian
per escrit en un termini màxim d’un mes.
Després de les reunions realitzades es fa palès que:
• Les millores en l’atenció tècnica han suposat que si abans
les visites es concertaven al cap de 45 dies, ara es concerten al cap de tres o quatre setmanes.
• Els informes de compatibilitat urbanística i els de consulta
del Pla d’Usos es fan per via telemàtica i es contesten per
escrit en un termini màxim d’un mes.
L’Ajuntament sol·licita que el COEIC faci un dictamen sobre les
condicions tècniques de la instal·lació dels rètols publicitaris en
edificis de la Plaça Francesc Macià, segons la normativa municipal. Posteriorment i degut a qüestions pressupostàries no es formalitza l’encàrrec.
Informe d’Idoneïtat Tècnica de
l’Ajuntament de Barcelona
L’octubre de 2011 va entrar en vigor l’Ordenança reguladora dels
Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres. Entre d’altres
aspectes, aquesta estableix l’obligatorietat de presentar un Informe d’Idoneïtat Tècnica favorable d’un Col·legi Professional, en el
moment de la sol·licitud del permís d’obres. Fins al mes d’octubre
es va treballar fonamentalment en la redacció dels continguts dels
projectes d’obra en funció de la seva tipologia, així com en la documentació adjunta que s’ha de presentar en cada cas. A partir
de la posta en marxa del nou procediment, la Mesa de Seguiment
s’ha dedicat a establir criteris d’aplicació d’aquells aspectes que
han presentat més dificultat o deferència de criteris, així com a
anar corregint aquells guions de projectes que sol·licitaven una documentació excessiva pel tipus de tràmit a presentar.
Taules Consultives amb
l’Administració
TASCOM: Taula de debat i seguiment
de
criteris
sobre
les
ordenances
municipals de l’Ajuntament de
Barcelona
d’aplicació
al
règim d’activitats
S’han celebrat 2 reunions de treball destacant els següents
Ajuntament de Barcelona. temes:
Gerència d’Hàbitat Urbà
• Es planteja fer una acció conjunta entre el COEIC i el CETIB
Es celebra una reunió amb el regidor i tinent alcalde per explorar
diferents formes de col·laboració entre ambdues institucions i possible delegació de funcions per part de l’Ajuntament.
Es tracten els següents temes:
• Exposició de la situació actual i futura del COEIC/AEIC. Pla Estratègic AEIC i nous Estatuts ja aprovats.
• Conveni del visat d’idoneïtat tècnica per projectes d’obres.
• TASCOM. Problemàtica de l’atenció de les consultes dels nostres tècnics als tècnics de districte.
• Proposta de conveni per delegació de funcions municipals i col·
laboracions entre Aj. BCN i COEIC.
• Encàrrecs en curs: temes BS:M, sorolls d’antena de telefonia i
rètols en façana en la Plaça Francesc Macià.
• Proposta d’assessorament en temes de residus: incineració, …
• Diagnosi infraestructures (telecomunicacions, electricitat, recollida pneumàtica,…)
• Marca BCN Qualitat. Enginyeries Locals.
• Ciutat autosuficient. Enginyeries expertes en autogeneració
energètica, innovació urbana
Ajuntament de Barcelona. Direcció
d’usos de l’Institut Municipal del Paisatge
Urbà i de la Qualitat de Vida
per reunir-se amb el Gerent municipal per millorar l’atenció
tècnica que s’ofereix des dels districtes
• Organització d’una jornada sobre la tramitació d’activitats
amb la nova llei PCAA
• Organització d’una jornada sobre l’ordenança general del
medi ambient urbà de Barcelona
TASCOM-TERRASSA: Taula de
debat i seguiment de criteris
sobre les ordenances municipals de l’Ajuntament de Terrassa
S’han celebrat 2 reunions de treball destacant els següents
temes:
• Difusió de la modificació de l’Ordenança d’Usos que va entrar en vigor el 02/02/2011
• Assistència a la presentació de la nova tramitació telemàtica d’expedients d’acord a la modificació de l’Ordenança
d’Activitats
• Anàlisi dels camps d’acreditació requerits per l’Ajuntament
per tal de garantir la qualitat en la tramitació electrònica
d’expedients
TASCOM-SABADELL: Taula de S.A.E. - ATISAE
debat i seguiment de criteris
sobre les ordenances munici- Signatura d’un conveni de col·laboració, en virtut del qual ATIpals de l’Ajuntament de Sab- SAE, com a Entitat Ambiental de Control i com Unitat Tècnica
adell
de Verificació Ambiental, aplicarà un descompte del 6,5% en
Durant l’any 2011 aquesta Taula no ha tingut activitat.
TC-IE:
Taula
consultiva
d’instal·lacions d’energia
S’han celebrat 5 reunions de treball destacant els següents
temes:
• Seguiment dels temes enviats a la DGEM
• Enviament d’una consulta sobre els cables de coure o alumini
• Incorporació de forma permanent a la taula de Fecsa-Endesa
• Incorporació a una de les reunions de la Subdirecció General d’Indústria
els seus treballs de revisió documental i controls inicials quan
els projectes estiguin visats i del 8,5% quan estiguin certificats
amb el CAP.
Durant l’any també s’ha realitzat una reunió perquè des de la
signatura del conveni entre els EIC i ATISAE, s’han presentat,
per part d’altres entitats d’inspecció i control, diverses queixes a la Generalitat de Catalunya per la signatura d’aquest
conveni. Donat que el mateix no ha tingut transcendència pels
nostres col·legiats, s’ha efectuat la resolució de l’esmentat
conveni.
Asociación Técnica Española
TINSCI: Taula d’interpretació de Climatización y Refrigerde normativa de seguretat ación - ATECYR
contra incendis
Durant aquest any s’han realitzat dues reunions amb l’objectiu
S’ha celebrat 1 reunió de treball destacant els següents temes:
• Traspàs de la secretaria al COAC
• Entrega del document Pregunta-Resposta sobre l’aplicació
de PCI en rehabilitacions
• Inici d’una fitxa per rehabilitacions en edificis i aplicació de
la normativa de prevenció contra incendis
d’establir vincles de col·laboració entre ambdues entitats i per
repassar les actuacions previstes com la jornada realitzada el
20 d’octubre “Diferents sistemes de climatització del mercat”
i el curs “Certificació energètica residencial mètode abreviat
(CERMA)” el 27 d’octubre.
L’any 2011 s’ha creat aquesta Taula amb l’objectiu de definir
criteris d’aplicació de la normativa d’accessibilitat i s’ha celebrat la primera reunió de treball.
S’han celebrat tres reunions de treball amb el president per fer
balanç de les actuacions portades a terme, repassar les diferents vies de col·laboració que s’intentaran anar promovent
(jornades,formació,publicacions, institucional). També es van
mostrar oberts a fer difusió de les actuacions que els hi demanem comunicar (per exemple Empresa adherida) i finalment
se’ls va ensenyar les aules de formació perquè les utilitzin en
jornades, etc.
Tanmateix, una representació de la Comissió d’Acció Professional va assistir a la 3a edició del sopar de la gent de l’energia,
climatització i refrigeració.
Associació Catalana de TècTAAC: Taula d’accessibilitat en nics en Energia, Climatització i
Refrigeració - ACTECIR
les activitats de Catalunya
Consejo General de Colegios
de Ingenieros Industriales
Membres de la Comissió d’Acció Professional i de l’Àrea d’Enginyers i Empresa participen en les reunions de la Comisión
de Acción Profesional del Consejo i en el Grupo de Trabajo de
Contenido de Proyectos.
Institut d’Estudis de la Seguretat (IDES)
Associació
de
Consultors
d’Instal·lacions - ACI
El COEIC, com a membre del patronat de l’IDES, participa en
la Comissió Tècnica que durant l’any 2011 ha realitzat 5 reunions de treball.
Tanmateix, durant aquest any des de l’IDES s’han realitzat les
següents activitats:
• Acte de presentació de l’estudi “La Responsabilitat dels Professionals de l’Enginyeria”
• XIV Fòrum de la seguretat: “Normes de seguretat i la seva
aplicació: ordre o caos?”
• Acte de presentació de l’Informe anual de l’Observatori del
Risc: “Infraestructures, territori i seguretat”
S’ha realitzat una reunió de treball per comentar temes d’actualitat com la carta de queixa del degà per el concurs convocat
per l’IREC, i des d’ACI es manifesta la voluntat de participar/
cooperar més activament amb els EIC (participar a comissions
tècniques, consultes de normativa, proposta de cursos i jornades, difusió activitats, difusió i promoció d’actuacions del
col·legi com Empresa adherida, etc.)
Altres entitats
sistencia Técnica Industrial,
Asociación Española de Empresas de Tratamiento y Control
de Aguas - Aqua España
Durant aquest any s’ha iniciat la col·laboració amb AQUA España a través d’un conveni de col·laboració mitjançant el qual
s’acorda fer difusió jornades, participació comissió medi ambient, participació consultes normativa, etc.
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
32
35
S’ha fet difusió al col·lectiu d’una jornada sobre aigües grises
d’interès per als nostres col·legiats.
Club Excel·lència en Gestión CEG
Presentació del projecte Empresa Adherida al Foro Catalunya
celebrat el 29 de novembre a Abertis amb l’assistència de 23
empreses.
Fundació ICIL
S’ha realitzat una reunió amb la presidència de la fundació
amb l’objectiu de trobar i definir futures vies de col·laboració
a través de la signatura d’un conveni i la participació de la
Subcomissió de Logística.
Fundació Electrotècnica Catalana
S’ha portat a terme una reunió a petició de la fundació, entitat creada per la Asociación Electrotécnica Española, per
que sigui la coordinadora de les activitats socials destinades
a professionals del sector electrotècnic, amb l’objectiu d’establir vincles de col·laboracions en actuacions d’interès per
ambdues entitats.
Es proposa un conveni de col·laboració a través del qual FELEC oferirà el servei de lloguer d’aparells als associats/col·
legiats del COEIC en les mateixes condicions que els seus
associats entre d’altres aspectes.
ENDESA: Protocols de funcionament
S’han realitzat dues reunions de treball per definir les accions
per millorar la comunicació amb ells concretant les següents
actuacions:
• Creació d’un canal exclusiu de comunicació per a tècnics
• Protocol d’Actuació i interlocució des del moment de la sol·
licitud (sigui d’un nou subministrament o d’una ampliació)
• Interlocució per Consultes Tècniques (distribució / *ACME)
• Interlocució per Consultes sobre l’estat dels expedients
Federación Española de Transitarios: FETEIA - OLT
Aquesta organització està plantejant la possibilitat d’incorporar un sistema de signatura electrònica en la gestió de determinats processos dels seus associats i ens demanen opinió en
base a la nostra experiència en el visat electrònic, donat que
pot ser un cas molt similar al que ells necessiten.
2. Actuacions d’Àmbit Institucional
Procés de Bolonya: Seguiment
Màster Universitari en Enginyeria
Industrial
A finals de l’any 2011, els Màsters en Enginyeria Industrial publicats en el BOE són:
• Universidad de Cantabria
• Universidad Carlos III de Madrid
• Universitat de Lleida
• Universida de Santiago de Compostela
• Universidad Alfonso X El Sabio Mondragón Unibertsitatea
A Catalunya, les escoles catalanes d’enginyeria industrial (IQS,
UdG, UPC) han elaborat els nous plans d’estudis d’enginyeria
adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). S’està a
l’espera de l’aprovació per ANECA. A més, la Universitat de Lleida
ha presentat també un Màster d’Enginyeria Industrial, de 105
crèdits, que es va iniciar el 7/2/11.
Els títols universitaris adaptats a l’EEES, de la Branca d’Enginyeria i
Arquitectura, a finals de 2011 són:
• 590 Graus publicats en el BOE (135 Tiítols amb diferent denominació)
• 505 Màsters publicats en el BOE (415 Tiítols amb diferent denominació)
Nova regulació dels ensenyaments
oficials de doctorat
Es va aprovar el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual
es regulen els ensenyaments oficials de doctorat (BOE de
10/02/2011). Aquest Reial decret estableix un temps límit per a la
presentació de la tesi -tres anys, si la dedicació dels alumnes és a
temps complet; cinc, si és a temps parcial, encara que s’habiliten
prorrogués en casos particulars. Va entrar en vigor el passat 11 de
febrer.
Graduats en
l’Edificació
Enginyeria
de
El 13/04/11, el Tribunal Suprem va suspendre cautelarment el
caràcter “oficial” dels títols de “Graduat d’Enginyeria de/en Edificació” de les Universitats de Burgos, País Basc i San Pablo-Ceu
La resolució, respon a un petició del Consell General de Col·legis
Oficials d’Enginyers Industrials, inclosa en un recurs contenciós
administratiu contra l’acord del Consell de Ministres de desembre
de 2010 que estableix el caràcter oficial d’aquests graus universitaris i la inscripció en el Registre d’Universitats, Centres i Títols.
Pla Estratègic 2020
Seguiment del projecte de certificació de professionals
Els col·legis d’Enginyers d’Agrònoms, Informàtica, Telecomunicacions, Camins i Industrials hem treballat conjuntament durant tot el
2011 amb l’objectiu de crear un model de certificació homologable
internacionalment.
Les institucions dels Enginyers hem estat treballant perquè la correspondència de títols entre països dels diferents professionals de
l’enginyeria no esdevingui una barrera en les oportunitats laborals
dels nostres col·lectius. Davant la globalització i la mobilitat dels
professionals de l’enginyeria i tenint en compte el marc legal propiciat per la Directiva Bolkestein que limita al màxim la presentació
de tràmits i papers, amb l’objectiu de crear un àmbit de serveis
en un mercat comú, l’Agència de qualificació de professionals de
l’enginyeria, una iniciativa impulsada pels 5 col·legis d’enginyers
a Catalunya (agrònoms, informàtica, telecomunicacions, camins
i industrials) respon a les necessitats que per a l’exercici de la
professió sorgeixen d’aquest nou escenari.
La finalitat és obtenir:
• La qualificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels
coneixements acreditats i l’experiència professional en les diferents especialitats (àmbits d’actuació), segons procediments de
certificació objectius i estandarditzats.
• La promoció de la convergència internacional, principalment europea, dels sistemes de qualificació empleats i del seu reconeixement mutu.
El patronat estarà format pels 5 col·legis anteriorment esmentats
que seran les entitats membres, als quals es podran incorprar posteriorment altres col·legis d’enginyers. Els beneficiaris d’aquesta
fundació seran els professionals col·legiats a les entitats promotores i també altres professionals adscrits a les entitats promotores
o a les entitats membres, que voluntàriament sol·licitin qualificar-se.
Està previst iniciar la certificació de professionals durant l’any 2012.
Participació en les Comissions
tècniques dels EIC
Les Comissions Delegades de la Junta són les que debaten sobre
els interessos professionals i socials dels enginyers industrials i són
el mecanisme primer de participació del col·lectiu en les nostres
institucions. Disposen d’un paper rellevant en el desenvolupament
de les activitats tècniques i socioculturals al servei dels enginyers
industrials i de la societat.
Els objectius generals de les comissions són:
• La creació d’opinió en relació als temes que els són específics.
• La informació i la difusió entre el col·lectiu i la societat dels nous
desenvolupaments i tendències en els àmbits que són propis de
l’enginyeria.
• El donar a conèixer a la societat l’actuació dels seus membres.
• El promoure la participació del col·lectiu en les institucions interessades o competents en temes tècnics.
Els enginyers de l’Àrea d’Enginyers i Empresa participen activament a les comissions tècniques de les nostres institucions a
través de l’assistència a les reunions de treball de les comissions,
responsabilitzant-se de l’organització de les jornades que cada
comissió desenvolupa i formant part dels contactes que des de les
comissions s’estableixen amb les administracions.
Comissions Tècniques i de Gestió: Responsable:Ricard Granados.
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
34
37
• Energia– President: Jordi Dolader
• Medi Ambient– President: Josep M. Serena
• Mobilitat i Transports– President: Josep M. Rovira
• Seguretat– President: Jordi Sans
• Gestió Empresarial -President Joan Amorós
• Política Industrial i Innovació Tecnològica
• Comissió de les TIC– President: Miquel Obradors
• Grup de Treball de Quimica Verda - President: Josep M. Serena
• Gerencia de Riscos –President Rafael Nadal
• Comissió de Política Industrial i Innovació tecnològica – President: Jordi Guix
• Comissió de Packaging – President: Ignasi Gelpí
• Construcció– President: Jordi Pedrerol
• Enginyers a l’Administració– President: Miquel Subirachs
• Urbanisme– President: Jordi Renom
• Indústria Química*-President Oriol Martinez
• R+D+4I-President Joan Amoros
3. Comissió d’Acció Professional
COMISSIÓ D’ACCIÓ PROFESSIONAL
President: Àlex Zaragoza
Subcomissió d’Atribucions
Responsable: Àngel de Vicente
Subcomissió de Perits Judicials
Responsable: Oscar Martínez
Grup de Treball de Sorolls i Vibracions
Responsable: Manuel Casas
Grup de Treball d’Il·luminació
Responsable: Manuel Casas
Reunions de treball i assumptes tractats
Durant l’any 2011 la Comissió ha celebrat 11 reunions de treball.
Dels temes tractats es destaquen:
Actuacions
• Estratègia de la Comissió d’Acció Professional per 2011. Nous
membres i distribució de responsabilitats
• Difusió del Certificat d’Actuació Professional
• Responsabilitat Civil Professional. Sessions informatives
• Relacions amb la Conselleria d’Empresa i Ocupació: entrevista
amb el conseller Francesc Xavier Mena
• Relacions amb la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial: reunió amb el cap del servei de Seguretat
d’Instal·lacions
• Relacions amb l’Ajuntament de Barcelona: Entrevista Ajuntament de Barcelona. Sr. Antoni Vives, Tercer tinent d’alcalde.
Acte oficial de signatura del conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per a la delegació de funcions de l’Informe d’Idoneïtat
Tècnica
• Relacions i reunions diverses amb entitats: ACTECIR, ATECYR,
ASINCA, TÜV, ADIENT, ADEAC, ACI
• Signatura del Manifest dels professionals de l’enginyeria,
l’arquitectura i la consultoria tècnica i actuacions derivades
• Problemàtica Oficines d’atenció FECSA-ENDESA: diverses reunions de treball
Informació
destacable
de
les Juntes del Col·legi i de
l’Associació
• Certificació de Professionals
• Pla estratègic 2020
• Constitució Junta de Representants
de l’AEIC i nomenament Junta Directiva
• Eleccions novembre 2011: procés de renovació de la meitat de la Junta del COEIC
• Junta General COEIC i Junta de representants AEIC
Jurídic i atribucions
• Normes AENOR incloses en Reglaments de Seguretat
• Ordenança Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i Codi
Tècnic de l’Edificació
• Al·legacions a l’Òmnibus catalana
• BIMSA: convocatòria de concurs per a la construcció d’un
Centre Cívic
• Impugnació decret 1000/2010 dels visats obligatoris
Grups de Treball
• Situació del Grup de Treball de Ventilació
• Subcomissió de Perits Judicials Incorporació
a la secretaria de la subcomissió dels companys Juan FernándezGoula i Germán Palacín
• Taula TC-IE. Incorporació de la SDG de Seguretat Industrial
• Proposta creació Taula TID-PAU: Taula d’Interpretació i
Desplegament Plans d’Autoprotecció
• Proposta de creació d’un Grup de Treball sobre eficiència
energètica
Serveis
• Taula actualitzada dels preus del Certificat d’Actuació Professional
• Acords del Consejo en relació al visat intercol·legial
• Certificat d’acreditació d’experiència Plans d’Autoprotecció
• Implantació de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica
• Grups de debat tècnic a LinkedIn
Indicadors
• Marxa econòmica i resultats activitats
Altres
• Internacionalització
Assemblees permanents d’acció
professional
Seguint amb la línia informativa iniciada l’any 2010, la Comissió convoca Assembles d’Acció Professional per informar
sobre les novetats relacionades amb l’exercici professional.
Durant l’any 2001 s’han realitzat 4 assembles, els mesos de
febrer, abril, juny i octubre.
En aquestes assemblees s’ha informat al col·lectiu
d’enginyers projectistes sobre les novetats relatives a normativa, responsabilitat civil professional, indicadors de visats
i altres serveis, la implantació de l’Informe d’idoneïtat Tècnica
de l’Ajuntament de Barcelona, actuacions de la Comissió davant de l’administració i altres organismes en defensa dels
interessos dels enginyers, així com d’assumptes generals de
la professió, com el Pla Bolonya, l’arbitarge i la mediació, la
jubilació i l’exercici professional, etc.
També s’ha lliurat als assistents la Memòria d’Activitats realitzades per la Comissió i per l’Àrea Professional durant
l’any 2010, informació sobre el Tribunal Arbitral Tècnic de
Catalunya, la Guía para la integració de la Seguridad Con-
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
36
39
tra Incendios en la Prevención de Riesgos Laborales de la
PYME, elaborada pel Foment del Treball Nacional i altra documentació d’interès.
Les assemblees es celebren a la seu del Col·legi de Via Laietana i també es poden seguir per videostreamming.
Grup de Treball de Guions de
Contingut de Projectes
La Comissió d’Acció Professional va acordar que en base als
guions de contingut dels projectes d’instal·lacions, elaborar uns
llistats de comprovacions a efectuar pel COEIC i el CETIB per a
fer arribar a la Generalitat una proposta conjunta de conveni similar a l’Informe d’Idoneïtat Tècnica de l’Ajuntament de Barcelona.
Seguiment de la pòlissa de responsabilitat civil professional
Grup de Treball d’Il·luminació
Les reunions de seguiment de la pòlissa de Responsabilitat Civil
Professional es realitzen amb els responsables de la Mútua i
membres de la Comissió d’Acció Professional per a fer el seguiment dels casos en curs i de les condicions de renovació de la
pòlissa.
Durant l’any 2011 s’han celebrat 5 reunions, els mesos de març,
juliol, setembre, novembre i desembre.
Seguiment d’atribucions
Els mesos de juny i desembre de 2011 s’han celebrat 2 reunions
monogràfiques per a fer seguiment dels temes d’atribucions en
curs.
Entre d’altres temes s’han tractat:
• Títols de “Master en Ingeniería Industrial y de la Calidad” de la
Quality Management School
• Competències dels enginyers químics en equips a pressió
• Formació addicional no universitària per exercir determinades
activitats on tenim competències
• Sentència que anul·la “enginyer de l’edificació”
• Concurs de les obres dels nous edificis de l’Institut de Recerca
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona
Subcomissions i grups de treball de la comissió
Subcomissió d’Atribucions
S’han celebrat 5 reunions de treball per tal de fer el seguiment
dels temes en curs destacant:
• El projecte de llei de liberalització dels “serveis d’enginyeria”
• Certificació col·legial i habilitació/no habilitació professional
dels enginyers
• La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges
• Avantprojecte de Llei de Serveis Professionals
Subcomissió de Pèrits Judicials
S’han celebrat 2 reunions de treball per tal de fer el seguiment
dels temes en curs destacant:
-Informació sobre els treballs del Comitè d’AENOR
AEN/CTN 197 “Informes periciales”
-Sol·licitud al degà que faci una gestió davant de la
nova consellera de justícia per presentar-li les llistes de perits
judicials amb formació i experiència acreditada pel COEIC
-Incorporació a la secretaria de la subcomissió a Juan
Fernández-Goula i a Germán Palacín
-Enviament al Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya del fitxer actualitzat de la Llista de Perits del Col·legi
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya per a l’any 2012
S’han celebrat 9 reunions de treball per tal de fer el seguiment
dels temes en curs destacant:
• Auditoria Camp de l’Àliga
• Enllumenat públic amb LED’s a la població de l’Estany
• Norma UNE amb el contingut dels projectes d’il·luminació
Grup de Treball de Sorolls i
Vibracions
S’han celebrat 7 reunions de treball i s’ha incorporat a nous
membres.
Grup de Treball de Ventilació
S’ha celebrat 1 reunió de treball després d’haver modificat el
DT-9 amb l’objectiu d’establir quin serà el format de la revisió de
la guia i el funcionament del grup.
Participació en la Comissió de
relacions amb les escoles
S’han celebrat 2 reunions de treball per tal de fer el seguiment
dels temes en curs destacant:
• Avantprojecte sobre la Llei de serveis professionals
• Article per als Fulls dels Enginyers sobre l’enginyeria industrial
i els plans d’estudis
• Difusió dels nous plans d’estudi al Saló de l’Ensenyament
Participació en el CNT 157 AENOR: Comité técnico de normalización 157 - Proyectos
S’ha assistit a 7 reunions de treball de les quals se’n destaquen
els temes següents:
• Proposta de modificació de la norma UNE 157001 sobre projectes
• S’acorda formar part de tots els grups de treball proposats a la
reunió plenària del CTN-197
• S’aprova l’enviament a informació pública el PNE 157602
“Plans d’autoprotecció”
• S’aprova la proposta d’elaborar guies per a la verificació,
inspecció i certificació de projectes, una per a cada norma
específica
A finals de l’any es decideix abandonar la Secretaria per raons pressupostàries.
4. Actuacions dia a dia i indicadors
Empresa adherida
NEXES i relació amb les escoles
L’any 2011 s’han fet 64 noves empreses adherides, amb el
que s’arriba a un total de 214.
S’han realitzat dues trobades d’Empresa Adherida (5ª i 6ª
edició), una el mes d’abril amb la participació de Sergi Pastor, conseller delegat de Tecnitoys Scalextric i una altra el
mes de novembre d’Antoni Molina, Director de la Direcció
d’optimització operativa de Banc Sabadell i d’Ángel Viloria,
ADP Apple.
S’ha celebrat la tercera edició del Premi Millor Pràctica empresarial, resultant guanyadora l’empresa adherida Integral
CAD CAM i el seu projecte de creació del primer CET tecnològic “Integral Cad Cam CET” com una iniciativa social
d’inserció laboral de persones amb discapacitat en l’àmbit
tecnològic i de desenvolupament de producte, i a l’hora oferir
serveis tecnològics a les empreses.
L’any 2011 des del NEXE s’han gestionat 802 convenis de cooperació educativa a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i 541 a l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT).
Pel que fa als nous socis escolars, s’han comptabilitzat 336
nous socis a l’ETSEIB i 180 a l’ETSEIAT.
Durant l’any 2011 s’ha traspassat la responsabilitat de la
gestió dels NEXES a l’Àrea d’Enginyers i Empresa. S’han
celebrat diferents reunions a ambdues Escoles per a fer el
traspàs, tant amb els directors i sotsdirectors responsables
com amb les administradores de les Escoles. També s’ha assistit als actes acadèmics d’inauguració de curs i de graduació dels nous enginyers.
Jornades, conferències i ses- Serveis Jurídics
sions informatives organit- Els serveis jurídics de l’Àrea Professional tenen com a objeczades
tiu donar suport als enginyers en la seva activitat professional
Data
02/02/11
10/02/11
Títol
Instrucció OMAIIAA de
l’Ajuntament de Barcelona
Assemblea permanent d'Acció
Professional
Assistents
121
36
Sessió pràctica per a la utilització
18/02/11
del comprovador instal·lacions
31
elèctriques PROFITEST 0100 SII.
Gestió i estalvi de l' enllumenat
07/04/11
públic: Empreses de Serveis
160
Energètics
07/04/11
Assemblea General Anual
d'Acció Professional
36
08/04/11
Sessió informativa Sonòmetre
13
01/06/11
Reglament d'equips a pressió
95
Sessió pràctica per a la utilització
03/06/11
del comprovador instal·lacions
7
elèctriques PROFITEST 0100 SII.
09/06/11
10/06/11
22/06/11
18/10/11
27/10/11
Assemblea permanent d'Acció
Professional
Taller Iniciació al món del projecte
Presentació del software
CERTMA
Presentació informe idoneïtat
Ajuntament de Barcelona
Assemblea permanent d'Acció
Professional
36
3
35
35
21
des de diferents vessants:
• L’estudi de les noves normatives i projectes normatius per
analitzar-ne l’adequació a les competèncis dels enginyers
industrials.
• La realització de les actuacions jurídiques necessàries per
defensar la professió.
• L’atenció de les consultes dels col·legiats per oferir-los assessorament jurídic en el camp professional.
Aquests serveis han experimentat la seva consolidació durant els últims anys i actualment són un dels serveis més
utilitzats i més ben valorats.
L’any 2011 s’han estudiat 31 projectes normatius estatals i
autonòmics, dels quals s’han presentat al.legacions a 7 d’ells,
s’han realitzat 61 actuacions jurídiques en defensa de la professió i s’han atès 211 consultes d’associats i col·legiats.
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
38
Memòria EIC 2011
40
Certificats d’Actuació Professional i Visats
Visats BCN
CAP’s
BCN
Visats SBD
CAP’s
SBD
Registres
BCN+SBD
Registres-e
BCN+SBD
Gener
478
542
81
56
1157
753
Febrer
688
591
113
51
1515
919
Març
602
706
107
97
1557
913
Abril
475
532
69
56
1166
744
Maig
579
654
105
69
1439
942
Juny
572
607
60
66
1337
869
Juliol
580
659
71
84
1433
924
Agost
288
344
15
20
700
485
Setembre
425
536
43
27
1067
713
Octubre
421
506
63
26
1073
686
Novembre
469
585
113
48
1230
810
Desembre
621
514
46
31
1013
672
6.198
6.773
886
631
14.752
9.430
Total
Signatura electrònica
Pèrits judicials i forenses
El COEIC actua com a Autoritat de Registre de Firmaprofesional, que és l’autoritat de certificació que subministra la signatura
electrònica avançada als enginyers industrials col·legiats, entre
altres professionals.
La signatura electrònica (signatura-e), a més d’identificar la persona, garanteix l’atribut únic al mercat d’enginyer col·legiat en
aquelles operacions en què sigui necessari.
A 31 de desembre hi ha vigents els següents certificats:
El Col·legi va posar en marxa un nou reglament de pèrits
judicials i forenses amb l’objectiu de col·laborar amb
l’Administració de justícia i altres organismes oficials per a
un millor exercici de les tasques legalment encomanades.
El servei consisteix a aportar, per part del COEIC, uns
llistats d’enginyers industrials amb preparació específica
reconeguda en l’àmbit de l’activitat pericial i que estiguin
disposats a realitzar les actuacions que se’ls requereixi
des de l’Administració de justícia o des d’altres organismes.
A 31 de desembre de 2011 hi ha 150 enginyers inscrits.
Tipus de certificat
Enginyer Industrial
Quantitat
858
Enginyer Químic
7
Enginyer Geòleg
1
Enginyer Organització Industrial
7
Persona Jurídica
22
Persona Vinculada
43
Documentació d’interès professional
L’objectiu d’aquest servei és donar a conèixer als
col·legiats informació relativa a l’elaboració de projectes i
els tràmits de visats, i donar resposta a les consultes més
freqüents relacionades amb la seva tasca professional
diària.
Totes les publicacions es poden trobar en dos formats
diferents: en paper al Departament de Biblioteca o electrònicament al web (www.eic.cat > Portal > InfoCentre >
Publicacions)
ÀREA
D’ACTIVITATS
1. Celebracions Institucionals
Esmorzars 8:30
Diada de l’enginyer 2011
Es va celebrar el dia 3 de juny al Futbol Club Barcelona. Varen assistir gairebé 700 persones per a celebrar l’acte central
del col·lectiu dels enginyers industrials. A nivell institucional,
la Diada va comptar amb el President de la Generalitat, Artur Mas; el Degà del COEIC, Joan Vallvé, i el President de
l’AEIC, Joan Torres. Com és habitual, els EIC van lliurar un
seguit de premis a diverses institucions i personalitats que
durant el 2010 havien destacat per la seva tasca professional
i acadèmica.
Premis Institucionals
XXIX Premi a la Creativitat modalitat
general
Es reconeix el projecte “SOSTAQUA” per l’ambició i amplitud
del projecte. Per la magnitud dels objectius en la promoció
de desenvolupaments tecnològics necessaris per fer possible
un cicle urbà de l’aigua sostenible . Per la seva multidisciplinareitat i nivell tecnològic demostrat. Efectivament s’ha
aconseguit una àmplia interacció d’empreses i organismes de
recerca, amb una intervenció d’un gran nombre d’enginyers
Industrials i altres, amb l’objectiu de fer possible l’auto sostenibilitat del cicle urbà, mitjançant la potenciació de les fonts
d’aigua no convencionals, la valorització dels residus obtinguts i l’increment de l’eficiència energètica.
Es reconeix el projecte “WinD”, per l’avanç tecnològic que ha
comportat en l’estudi, selecció i implantació de nous materials en la fàbrica de veles, especialment adhesius i fibres amb
la intenció de: millorar la resistència a la fatiga, disminuir el
pes i disposar de nous adhesius de reparació.
Un resultat és la nova cola de reparació flexible amb curat
ràpid i sota l’aigua que va assegurar la reparació de la Vela
del veler Renault ZE, que va arribar tercer a la “Barcelona
World Race” (2010-2011). Un bon impacte mediàtic fet possible per un avenç tecnològic català. Han estat autors el Grup
d’Enginyeria de Materials (GEMAT), Departament d’Enginyeria
Industrial, Institut Químic de Sarrià CETS, Universitat Ramon
Llull. Format per l’investigador principal: Dr. Salvador Borrós
(enginyer industrial químic), i l’equip de la Dra. Núria Agulló,
Dr. Guillermo Reyes, l’enginyer Jorge Parellada i Jordi Arbusà.
XXIX Premi a la Creativitat per a Joves
(PFC)
“Estudi del processat i caracterització d’escumes polimèriques pel sector aeronàutic”, realitzat per Juan Carlos
Grande González i dirigit pel professor José Ignacio Velasco de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i
Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT).
En l’Any Internacional de la Química, el Col·legi ha valorat
molt positivament un Projecte de Final de Carrera que cerca
nous processos per a l’obtenció de nous materials de naturalesa polimèrica per alleugerir la càrrega dels vehicles del
sector aeronàutic. El projecte ha estat premiat per presentar una modificació en el procediment d’escumació de materials polimèrics que millora les prestacions de les escumes
sintetitzades, per seguir un esquema estructurat, emprar els
procediments analítics adients i una metodologia científica
correcte. Finalment, per presentar uns resultats prometedors
pels objectius que es persegueixen.
XXVII Beques per a la realització de Tesis
Doctorals
Amb el suport econòmic de l’Agrupació Soci Cultural dels
Enginyers Industrials de Catalunya, Grup Caixa d’Enginyers.
“Desenvolupament d’una metodologia per a l’avaluació, el
control operacional i la monitorització dels impactes ambientals i els riscos de seguretat i salut vinculats al procés
constructiu” d’Alba Fuertes Casals, enginyera industrial per
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) i que ha dirigit el Doctor Miquel
Casals Casanova i co-dirigit per la Doctora Marta Gangolells
Solanelles.
III Premi a la Millor Pràctica empresarial
per a Empreses adherides al projecte
de “Creació del primer CET tecnològic
Integral Cad Cam CET” impulsat per
l’empresa adherida Integral Cad Cam,
s.l.
Per tractar-se d’una iniciativa empresarial que acompleix un
doble objectiu:
• Un objectiu social, que permet la integració en el món laboral de persones discapacitades, proporcionant l’entorn de
treball i les eines necessàries per facilitar-ne la seva integració laboral i el seu equilibri social i personal.
• Un objectiu empresarial, que permet a les empreses la flexibilització dels seus serveis tecnològics (implantació ERP,
formació a mida, serveis de programació, elaboració de
manuals i documentació tècnica,...) que implica una millora
en la seva imatge “social”.
Festa Patronal
La festa patronal es celebrà el dia 17 de març a l’Església de
Sant Sever, i com és tradicional, seguidament es fa un acte de
reconeixement d’aquest companys que celebraven les noces
d’or amb la professió i el lliurament d’insígnies d’or i brillants.
Varen assistir unes 90 persones
Nit de l’Esport
Com ja es tradicional, el dia 18 de maig, a l’Auditori Pompeu
Fabra es va celebrar la Nit de l’Esport. Es van lliurar els trofeus
als guanyadors de les diferents competicions esportives i jocs
Memòria EIC 2011
43
45
de taula celebrats durant l’any 2010. Tot seguit es va fer un
refrigeri.
II Cursa Intercol·legial
Per iniciativa de tretze col·legis professionals es va realitzar la
segona cursa intercol·legial amb la voluntat de, a través de
la pràctica esportiva, fomentar les relacions socials i professionals entre els diferents col·lectius, així com aconseguir que
d’aquesta interrelació entre els Col·legis es beneficiï la pròpia
societat.
La cursa va tenir lloc el dissabte dos d’abril al passeig de la mar
Bella de Barcelona
Amb un sol esplèndid i una temperatura idònia, la segona cursa
intercol·legial va ser una trobada divertida i entranyable entre
professionals col·legiats i les seves famílies
Varen participar un total de 390 corredors en les diferents categories
El guanyador absolut de la cursa va ser Bernat Monter del
col·legi d’Arquitectes i va compartir podi amb Albert Herrero
del col·legi d’Enginyers de Camins i amb Jordi Cuenca del collegi d’Arquitectes.
En la categoria femenina Open en primer lloc va arribar Marta
Ribas del Col·legi d’Enginyers Industrials,el segon lloc va ser
per l’Ana Bofill del col·legi d’Enginyers Industrials i la tercera
classificada va ser Clara Bosch del col·legi de Veterinaris
En la categoria Sènior Masculina , els guanyadors varen ser Josep Boada del col·legi d’advocats primer, seguit de Josep Mª
Alsina i Pau Relat del col·legi de farmacèutics
En la categoria Sènior femenina el podi va ser ocupat per Isolda
Ventura, Yolanda Trillo i Olga Garriga del col·legi farmacèutics.
En la categoria infantil masculina, els guanyadors varen ser
Xavier Ventayol del Col·legi de Geòlegs, el segon i tercer lloc
per Marc Relat i Alvaro Fernández de Farmacèutics.
En la categoria infantil femenina, els guanyadors varen ser Maria
Relat del Col·legi de Farmacèutics, el segon lloc Joana Margui
de Camins i el tercer lloc per Aïna Noto del Col·legi de Químics.
Al final de la cursa va tenir lloc l’entrega de trofeus i un entretingut sorteig d’obsequis dels diferents patrocinadors i
col·laboradors.
Aparadors i lloguers
Lloguer
Empresa que ens lloga la sala amb els equipaments que sol·licita
per celebrar un acteque no té res a veure amb el col·lectiu
Aparador de l’enginyer
Empresa que ens lloga la sala per celebrar un acte que està
relacionat amb temes
tècnics i d’enginyeria
A l’any 2011 es varen fer un total de 13 lloguers i aparadors
Atisa, Fontana, Agesorpi, Business Strenghts, Salicru, Aquatecnic, Chilwort, Domini Ambiental ,Sistemes Avançats, Associació
Professors UNIV, Espacio Solar, Aiguasol, Bhefsan.
Dinar de promoció
El 19 de maig de 2011es va celebrar el dinar de la promoció
112, es a dir els que varen acabar la carrera a l’any 1968.
Lloc: Restaurant La Farga . C/ Gran Via de les Corts Catalanes,
630, Barcelona
Assistents: 41 persones
Dinar organitzat per Joan Torres Carol, Albert Surinyach i Josep
Ma. Giné
Concurs de dibuix de nadales
dels EIC
La Nadala guanyadora va servir de felicitació de Nadal dels
EIC.
Guanyadora: Elna Moré
Accèssits: Martina Puigdueta (6 anys), Manel Villena (5 anys),Teo
Rolando (7 anys)
Finalista Club Bombeta:Hugo Ayala (6 anys)
Accèssit Club Bombeta: Ot Pérez (7 anys)
Finalista Fill d’empleat: Mariona Sans (6 anys)
Club Bombeta
Va néixer al setembre de 2010 amb l’objectiu d’apropar el món
de l’enginyeria als més petits, ja que molts d’ells no saben què
és el que fa un enginyer. Així, d’una manera didàctica i divertida
intentem ensenyar-los quin és el treball dels seus pares, avis o
familiars.
També és un punt de trobada on els enginyers i enginyeres
poden compartir activitats i experiències amb les seves famílies, així com relacionar-se amb els seus companys de professió
A l’any 2011, el Club Bombeta compta amb 55 nens i nenes,
els quals estan compresos en una franja d’edat que va des dels
0 fins els 11 anys
Varen organitzar 5 trobades amb una afluència de 354 persones entre bombetes i els seus familiars:
• Cavalcada de Reis
• Scalextric i Construblock
• Museu de la Xocolata
• 1a. Festa d’Aniversari al Poble Espanyol
• Nadales i Xocolatada
2. Convenis professionals i comercials
MUSEU DE LA XOCOLATA
TRIVIUM
COLECTIVOS VIP
RESTAURANT MIGUELITOS
NATURLANDIA
UNIÓN SUIZA
DIFFERENT CARS
DAGUISA HOTELS ANDORRA
AHOTELS
OUTLET PACK
JULIÀ TOURS
FISIC, ENTRENAMENT I SALUT
TOTAL: 12 acords signats l’any 2011
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
44
47
3. Viu l’Associació
Servei que sorgeix de la necessitat d’apropar les famílies del
col·legiats/associats al Col·legi per gaudir d’activitats lúdiques i
culturals. Ha continuat durant aquest any 2011 el programa d’activitats “Viu l’Associació” per apropar als associats/ col·legiats i
especialment als seus familiars i amics a la vida social de l’Associació. Els cursos i tallers que s’han preparat han estat:
Gener:
Reforça la memòria jugant al bridge (nivell 1)
Aprèn a dir que no
Visatgisme
Febrer:
Iniciació a la informàtica
Five o’clock tea
Anglès per viatjar
Iniciació a la màgia
Març:
Informàtica avançada
Com parlar en públic
Abril:
Reforça la memòria jugant al bridge (nivell 1)
Taller d’escriptura
Taller de gemmologia
Maig:
La memòria: una capacitat que podem millorar
Taller de cocteleria
Màgia (continuació)
Iniciació a la fotografia amb càmera digital
Introducció a la borsa
Juny:
Hort al balcó
Tast de gelats ecològics
Automaquillatge
Octubre:
Bridge avançat
Conversa en anglès
Coneix el món dels bolets
Com gestionar el nostre temps
Conferències i actes 2011
Novembre:
Màgia
Tendències, estils i fons d’armari
Conversa en anglès (continuació)
Brideg avançat (continuació)
GENER
Jornada/acte
Comissió
11/01/2011
Sessions sobre Cinèma
Cultura
26
12/01/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
101
13/01/2011
2ª Edició FEM INDUSTRIA
Política Industrial
15
Desembre:
Cuina japonesa
Aperitius i entrats
19/01/2011
Presentació estudi resultats investigació d'incendia i explosions
Seguretat
31
20/01/2011
Gasolina a partir de carbó o gas natural
Energia
28
24/01/2011
Li és útil a un professional tenir marca personal?
Gestió Empresarial
35
Viatges dels EIC
26/01/2011
Si funciona canvia-ho
Gestió Empresarial
28
26/01/2011
Interrogants enginova: el préstec participatiu
Enginova
12
Viatge a Berlín
27/01//2011
Vies d'ample mixt: tercer carril
Gestió Empresarial
64
10-14 de Juny
25 persones
31/01/2011
Compartint Experiències: Plaques alveolars
Construcció
18
19/01/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
107
25/01/2011
Sessions sobre Cinèma
Cultura
26
26/01/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
Colònies en anglès estiu 2011
Els Enginyers industrials de Catalunya (AEIC/COEIC) van organitzar unes colònies en anglès per fills/es i nets/netes dels enginyers
industrials.
El programa comprenia, tant classes d’anglès a un indret de Catalunya amb professors nadius, com estades a l’estranger: Londres, Irlanda,Nova York,etc
Edat: de 8 a 19 anys
Hi varen assistir 6 nens.
Comissions Associatives: Culturals, Lúdiques i Relacionals
Responsable :Ricard Granados
• Cultura-President Joan Enric Vidiella
• Esports- President Josep Isern
• Relacions amb lês escoles d’Enginyeria i Universitats:Presidenta
Anna Coves
• Noves Iniciatives-Presidenta Montserrat mata
• Jubilats i Prejubilats-President Ferran Ramon
• Acció i Cooperació-President Pere Rigau
Comissions de Serveis
Responsable Jaume Puigdueta.
• Biblioteca, Informació i Documentació -Assumpta Mas
• Serveis a l’enginyer_Presdient Manuel Vilallante
• Formació-President Enric Granados
Total actes gener: 13
Assistents
99
590
FEBRER
Jornada/acte
Comissió
02/02/2011
Presentació Programa CENIT- Ambientalització del cicle de l'aigua
Medi Ambient
24
02/02/2011
Sessió Informativa sobre la INSTRUCCIÓ OMAIIAA
Acció Professional
121
02/02/2011
Aula Extensió Universitaria
Jubilats
107
03/02/2011
El sector industrial del futur en països avançats
Gestió Empresarial
13
07/02/2011
La sortida Industrial de la crisis: una perspectiva catalana
Gestió Empresarial
55
08/02/2011
Cafè dels Enginyers
Jubilats
20
08/02/2011
Sessions de Cinema
Cultura
26
09/02/2011
Aula Extensió Universitaria
Jubilats
106
10/02/2011
Assemblea Permanent d'Acció Professional
Acció Professional
36
15/02/2011
Informe Anual de l'Agència Internacional de l'Energia
Energia
86
16/02/2011
Tertúlies Científico Tècnniques
Jubilats
15
16/02/2011
Aula Extensió Universitaria
Jubilats
102
18/02/2011
Sessió Pràctica del comprovador d'instalacions elèctriques
Acció Professional
31
22/02/2011
Assistents
Interrogants Enginova: Comunicació 2.0 per emprenedors
Politica Industrial
22
22/02/2011
Sessions de Cinema
Cultura
26
23/02/2011
Aula Extensió Universitaria
Jubilats
106
24/02/2011
Estàs segur que estàs segur?
Gestió Empresarial
7
903
Total actes febrer: 17
MARÇ
Jornada/acte
Comissió
Assistents
01/03/2011
Mercats Energètics
Energia
152
02/03/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
98
02/03/2011
Visita fábrica DAMM
08/03/2011
El Cafè dels Enginyers
Jubilats
31
08/03/2011
Cicles de formació cultural amb tres eixos: cinema, música i òpera (22)
Cultura
27
09/03/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
82
10/03/2011
Soil Decontamination Meeting
Medi Ambient
38
10/03/2011
ENGITREN: Els enginyers que estimen els trens.
Cultura
42
11/03/2011
Soil Decontamination Meeting: Vista a Flix
Medi Ambient
38
14/03/2011
Tast de fumats: peixos i formatges
Cultura
38
17
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
46
49
14/03/2011
Competir compartint i cooperant: organitzacions col·laboratives,
organitzacions...
AAPP
16/05/2011
Oportunitats a la Xina el propers anys
Politica Industrial
39
50
17/05/2011
Interrogants Enginova
Politica Industrial
17
15/03/2011
Interrogants Enginova:Cotitzar en el MAB
Enginova
14
18/05/2011
Nit de l'Esport
Esports
65
15/03/2011
Màster en Enginyeria Nuclear UPC-Endesa
Energia
28
18/05/2011
Tertúlies Cientificotècniques
Jubilats
15
16/03/2011
Tertúlies cientificotècniques
Jubilats
15
18/05/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
81
16/03/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
65
23/05/2011
Monitorització automàtica d'estructures
Construcció
29
17/03/2011
Festa patronal de Sant Josep
95
24/05/2011
Vehicles elèctrics per incrementar l'us de renovables a la xarxa elèctrica
Energia
56
23/03/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
74
24/05/2011
El control digital dels trens miniatura a l'abast de tothom
Cultura
35
30/03/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
67
24/05/2011
Cicles de formació cultural amb tres eixos: cinema, música i òpera
Cultura
25
31/03/2011
Visita a la refineria de Repsol
Energia
20
25/05/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
84
991
30/05/2011
Les balances fiscals a les regions de la UE: el cas de Catalunya
Gestió Empresarial
52
30/05/2011
Es necessiten voluntaris: Els enginyers i la Fòrmula Student
Mobilitat
15
31/05/2011
La Llei d'arrendaments urbans
Jubilats
18
Total actes març: 19
ABRIL
Jornada/acte
Comissió
06/04/2011
Responsabilitats ambientals
Medi Ambient
32
06/04/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
67
06/04/2011
Visita al túnel de l' AVE
Cultura
20
JUNY
Jornada/acte
Comissió
07/04/2011
Gestió i estalvi de l'enllumenat públic: Empreses de Serveis energètics
Acció Professional
160
01/06/2011
Reglament d'equips a pressió
Acció Professional
95
07/04/2011
R+D+4i: El paper de les infraestructures de les TIC en l' economia
europea
Gestió Empresarial
Assistents
Total actes maig: 25
1066
assistents
01/06/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
73
39
01/06/2011
Tast i degustació de vins i productes de la Terra Alta
Cultura
23
07/04/2011
Assemblea general de la Comissió d'Acció Professional
Acció Professional
36
02/06/2011
12 anys de responsabilitat social empresarial (RSE) a Catalunya. On som?
Acció i Cooperació
18
07/04/2011
El Cafè dels Enginyers
Jubilats
31
02/06/2011
Cineastes del país
Cultura
25
08/04/2011
Sessió pràctica per a la actualització del sonòmetre
Acció Professional
13
03/06/2011
Sessió pràctica del comprovador d'instal·lacions elèctriques
Acció Professional
11
11/04/2011
El túnel de la Sagrada Família: posa en perill l'estabilitat del temple?
Construcció
107
03/06/2011
Diada de l'enginyer 2011
12/04/2011
Incompatibilitat de la jubilació amb l'exercici lliure
7
07/06/2011
Presentació del monogràfic Seguretat en espais i edificis públics
Seguretat
53
12/04/2011
IV Connecting: Engineers are all around
16
08/06/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
78
12/04/2011
Cicles de formació cultural amb tres eixos: cinema, música i òpera
Cultura
23
09/06/2011
3a Assemblea General de la Comissió d'Acció Professional
Acció Professional
36
13/04/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
76
09/06/2011
Incompatibilitat de la jubilació amb l'exercici lliure
13/04/2011
Tertúlies Cientificotècniques
Jubilats
15
14/06/2011
Responsabilitat social corporativa (RSC) i igualtat d'oportunitats
Gestió Empresarial
37
14/04/2011
L'Enginyeria Industrial i els nous plans d'estudi
Relacions Escoles
15
14/06/2011
Cafè dels Enginyers
Jubilats
17
19/04/2011
Interrogents Enginova: Maximitzar la valoració
Enginova
30
15/06/2011
Procés de creació d'un envàs: de la idea fins al llançament
Packaging
32
15/06/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
76
15/06/2011
Tertúlies cientificotècniques
Jubilats
15
26/04/2011
Cicle de conferències sobre energia nuclear (ENDESA) Cicle del combustible nuclear
Energia
53
680
21
26/04/2011
Cicles de formació cultural amb tres eixos: cinema, música i òpera
Cultura
23
27/04/2011
Coolhunting per a enginyers
Gestió Empresarial
17
27/04/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
74
16/06/2011
Cloenda del cicle d'Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
75
28/04/2011
El patrimoni ferroviari històric a Catalunya
Cultura
27
16/06/2011
Els sistemes de blocatge en el ferrocarril
Cultura
24
881
20/06/2011
Tramitació electrònica d'expedients de la llei 20/2009. Suficiència i idoneitat ...
Total actes abril: 21
16/06/2011
Interrogants Enginova.Inversors privats:motivacions,oportunitats i
experiències
Politica Industrial
Acció Professional
25
42
20/06/2011
La robòtica de serveis
Politica Industrial
35
Assistents
21/06/2011
Compartint Experiències: Ancoratges temporals en murs de contenció
Construcció
15
Gestió Empresarial
15
21/06/2011
Visita tècnica al Gran Teatre del Liceu
Gestió Empresarial
24
Ús sostenible dels recursos en el sector cimenter
Medi Ambient
18
21/06/2011
La capacitat directiva dels enginyers
Gestió Empresarial
37
04/05/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
65
22/06/2011
Presentació Programa CERMA.Document reconegut (CEE-DR-005/11) Acció Professional
35
05/05/2011
La cadena del gas natural liquat
Energia
29
22/06/2011
Es pot utilitzar el software logístic com un servei?
09/05/2011
Per a una millor governança a les administracions
AAPP
19
10/05/2011
Compartint Experiències: Façanes ventilades
Construcció
19
10/05/2011
El Cafè dels Enginyers
Jubilats
26
JULIOL
Jornada/acte
Comissió
10/05/2011
Cicles de formació cultural amb tres eixos: cinema, música i òpera
Cultura
25
08/07/2011
Perspectiva de la tarifa elèctrica
Energia
11/05/2011
Ossa. La reinaxença d'una mitica marca
Mobilitat
32
11/05/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
60
12/05/2011
Presentació del Cicle Smartcity
TIC
213
SETEMBRE
Jornada/acte
Comissió
12/05/2011
Tast de cerveses
Cultura
14
15/09/2011
Innovar o copiar a Guardiola?
Gestió empresarial
MAIG
Jornada/acte
Comissió
02/05/2011
Casos d'excel·lència d'empreses industrials catalanes
04/05/2011
Gestió Empresarial
Total actes juny: 26
11
1613
Total actes juliol: 1
assistents
102
102
assistents
35
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
48
51
19/09/2011
Efectes del llamp i les sobretensions en les instal·lacions elèctriques,
sistemes de protecció i legislació que hi ha en tot l'estat
Gerència de riscos
09/11/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
32
Construcció
110
09/11/2011
Compartint experiències: pintura de paviments de formigó
21/09/2011
L'edificació i el canvi climàtic. Eines d'avaluació ambiental
Construcció
32
10/11/2011
Acte benvinguda nous col·legiats/associats
21/09/2011
Aula d'Extensió Universitària dels EIC
Jubilats
110
10/11/2011
Les més espectaculars línies ferroviàries de Suïssa
Cultura
21/09/2011
Tertúlies cientificotècniques
Jubilats
12
12/11/2011
Visita col·lecció privada de cotxes clàssics d'en Ramon Magriñà
Mobilitat
8
22/09/2011
Interrogants Enginova: Una visió pràctica del procés emprenedor
Política industrial
36
14/11/2011
Noves tendències en reducció de costos
AAPP
40
22/09/2011
Mirador del Packaging: Nous models d'omplerta: productes multifase
Packaging
15
15/11/2011
Presentació del projecte d'interconnexió elèctrica França-Espanya
Energia
48
15/11/2011
Interrogants Enginova: comercialitzar el teu nou producte o servei
Política Industrial
10
15/11/2011
Cafè dels Enginyers
Jubilats
18
16/11/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
110
26/09/2011
26/09/2011
Experiències de simplificació de processos en les administracions
públiques
L'aposta per la mobilitat sostenible pot significar la creació de
150.000 llocs de treball
AAPP
Mobilitat i transport
27
7
30
44
13
16/11/2011
Decret 82/2010 sobre mesures d'autoprotecció
Seguretat
59
27/09/2011
Fukushima. Anàlisi crític del rol de la Robòtica
Política industrial
36
17/11/2011
Telemesures per comptadors domèstics de gas natural i electricitat
Energia
37
27/09/2011
Microencapsulació, una nova generació de productes
Indústria química
6
17/11/2011
OBSERVATORI DE LA COMPETITIVITAT 2011
28/09/2011
Per innovar cal Disseny i Visió
Sub. Màrketing
18
19/11/2011
Excursió per la Serra de Busa
Esports
44
28/09/2011
Aula d'Extensió Universitària dels EIC
Jubilats
110
21/11/2011
Innovació, eficiència i qualitat a les AAPP
AAPP
14
29/09/2011
El control digital dels trens miniatura a l'abast de tothom (2a. part)
Cultura
12
22/11/2011
Tecnologia BIM, el futur en el disseny d'edificis
Construcció
14
494
23/11/2011
Tertúlies cientificotècniques
Jubilats
15
Total actes setembre: 14
98
23/11/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
110
assistents
24/11/2011
Microcogeneració
Energia
96
Construcció
39
24/11/2011
Ibertren, una marca catalana històrica
Cultura
34
El Pla director de l'aigua de Mataró (2011-2025)
Medi Ambient
33
29/11/2011
Tast de vins de la Denominació d'orígen Costers del Segre
Cultura
36
05/10/2011
Aula d'Extensió Universitària dels EIC
Jubilats
110
30/11/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
110
06/10/2011
Valorització energètica de residus sòlids urbans
Medi Ambient
20
30/11/2011
Tertúlies cientificotècniques
Jubilats
07/10/2011
Valorització energètica de residus sòlids urbans
Medi Ambient
20
10/10/2011
Presentació del sistema "DGNB" de certificació d'edificis
Construcció
62
10/10/2011
Drets de propietat intel·lectual i industrial a la Xina
Política Industrial
24
DESEMBRE
Jornada/acte
Comissió
13/10/2011
El tercer carril
Cultura
38
01/12/2012
"Sortir de la Crisi": Deming, Innovació i Qualitat
Gestió empresarial
36
17/10/2011
Tast de vins de Jerez
Cultura
32
01/12/2012
Compartint experiències: auscultació d'elements constructius
Construcció
12
18/10/2011
Les ECOsèries. Una nova fórmula de competició i l'experiència de NISSAN
Mobilitat
14
12/12/2012
Fukushima: conseqüències i perspectives
Energia
70
OCTUBRE
Jornada/acte
Comissió
04/10/2011
Eficiència energètica en ascensors
05/10/2011
18/10/2011
Interrogants Enginova: El nou negoci tecnològic: acceleració de la
innovació (el model suís)
Política Industrial
13
Total actes novembre: 27
13/12/2012
Sessió especial Interrogants Enginova: Fòrum d'inversors privats
"Keiretsu Fòrum"
15
1365
Política Industrial
Assistents
60
18/10/2011
Sessió informativa Informe d'Idoneïtat tècnica de l'Ajuntament de Barcelona Acció Professional
41
13/12/2012
Cafè dels Enginyers
Jubilats
18/10/2011
Cafè dels Enginyers
Jubilats
20
14/12/2012
Presentació d'EnerTIC a Catalunya
TIC
49
19/10/2011
Canviant l'ADN de la indústria
Indústria Química
12
14/12/2012
Aula d'Extensió Universitària dels EIC
Jubilats
110
19/10/2011
Tertúlies cientificotècniques
Jubilats
12
15/12/2012
Projecte Modultren
Cultura
23
19/10/2011
Aula d'Extensió Universitària dels EIC
Jubilats
110
15/12/2012
Un altre Egipte. Els teixits coptes d'Antinòupolis
Cultura
21
20/10/2011
Diferents sistemes de climatització del mercat
Acció Professional
61
17/12/2012
Excursió als Bufadors del Bevi
Muntanyisme
70
24/10/2011
El vehicle elèctric, desafiaments tecnològics, infraestructures i oportunitats de negoci
Mobilitat
27
20/12/2012
Problemàtica de la integració de les energies no gestionables al
sistema elèctric espanyol
Energia
15
42
25/10/2011
La indústria espanyola de fabricació d'equips nuclears
Energia
23
20/12/2012
Concurs de Nadales: premis i exposició
26/10/2011
Aula d'Extensió Universitària dels EIC
Jubilats
110
21/12/2012
Aula d'Extensió Universitària dels EIC
Jubilats
110
27/10/2011
4a Assemblea General de la Comissió d'Acció Professional
Acció Professional
15
21/12/2012
Tertúlies cientificotècniques
Jubilats
15
27/10/2011
El disseny i construcció d'una maqueta ferroviària digital: tecnologia i art
Cultura
26
28/12/2012
Tertúlies cientificotècniques
Jubilats
Total actes octubre: 22
862
NOVEMBRE
Jornada/acte
Comissió
02/11/2011
Aula d'Extensió Universitària
Jubilats
110
07/11/2011
El MIDCAT, interconnexió transfronterera de gas natural
Energia
31
08/11/2011
08/11/2011
Taula Informativa amb les candidatures a les eleccions del 20N:"Propostes
polítiques per a una millor administració i funció públiques"
Actuacions dels EIC per millorar la col·locabilitat dels Enginyers
AAPP
Serveis a l'Enginyer
Assistents
38
79
Total actes desembre: 15
Total Actes realitzats 2011: 200
Total Assistents al 2011: 9.595
95
15
728
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
50
1. Borsa de treball
ÀREA DE
SERVEIS
L’Àrea de Serveis defineix, gestiona i impulsa serveis professionals de gran valor afegit pels enginyers tant en l’exercici de la
seva professió, com en la millora contínua i progressiva de la
seva carrera professional a les empreses, les administracions o
en el lliure exercici de la professió.
L’àrea desplega una intensa activitat a nivell d’empresa oferint
serveis que li permeten guanyar temps mitjançant aplicacions
que aporten resultats contrastats i validats que generen gran
confiança a les empreses i els professionals, els quals agraeixen
l’ús de les nostres plataformes informàtiques que es caracterit-
zen per la seva elevada usabilitat i agradable configuració.
L’Àrea de Serveis s’articula principalment entorn dels següents
serveis:
• Borsa de Treball
• Servei d’Orientació Professional
• Infocentre
• Formació Contínua
Així com el servei Enginyersmail, Segell de l’Enginyer i el lloguer
d’aparells de mesura.
L’any 2011 ha estat l’any de consolidació de la Borsa de Treball online, plataforma que es va posar en marxa a mitjans
2009.
Durant l’any 2011 s’han produït a la a la Borsa de Treball (BT)
461 noves incorporacions, sumant un total de 1811 enginyers
interessats en les oportunitats professionals de la BT.
Amb 472 empreses usuàries, durant l’any 2011 s’han publicat
397 ofertes de treball . Un 22% de les ofertes anaven adreçades a perfils júniors (màxim 2 anys d’experiència professional) i un 6% estaven localitzades a l’estranger.
Analitzant les ofertes del sector industrial publicades, trobem
el sector de l’automoció en primera posició com a creador
d’ocupació, seguit pel sector de Fabricació de maquinària i
equips elèctrics i el Químic-Farmacèutic.
ACTIVITAT 2011
DISTRIBUCIÓ OFERTES AL SECTOR INDUSTRIAL
Per a més informació:
Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana, 39, 3a. planta
08003 Barcelona
Serveis Ocupacionals – Borsa de Treball
Tel.: 93 502 90 97
Fax: 93 319 80 56
A/e: [email protected]
Memòria EIC 2011
53
55
2. Servei d’Orientació Professional
La finalitat del Servei d’Orientació Professional és fer prendre
consciència als enginyers de la importància d’una bona gestió
de la seva carrera professional.
El servei, que s’adreça tant als joves enginyers que volen introduir-se en el món laboral com als que volen millorar la seva
situació professional o als que tenen dificultats per col·locar-se
professionalment, està format per un conjunt d’actuacions que
tenen per objectiu proporcionar l’assessorament i orientació
professional adequats en funció de la situació professional i
personal:
Les sessions d’Orientació Professional es duen a terme tant de
forma individual com en petits grups sota la forma de Tallers.
Als tallers organitzats durant l’any 2011, dedicats a la gestió de
la carrera professional, han assistint un total de 27 participants.
També s’ofereix els servei de coaching per ajudar al col·lectiu
en la definició d’objectius professionals/personals i potenciar la
seva capacitat de transformació mitjançant l’acció en les àrees
proposades per l’enginyer.
El servei d’orientació professional s’ofereix també als socis escolars de forma totalment gratuïta amb el mateix abast que el
servei prestat als enginyers titulats.
Durant l’any 2011 s’han dut a terme 169 sessions presencials
d’orientació professional.
Per a més informació:
Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana, 39, 3a. Planta
08003 Barcelona
Serveis Ocupacionals – Orientació Professional
Tel.: 93 502 90 97
Fax: 93 319 80 56
A/e: [email protected]
3. Infocentre
Relacions institucionals
Amb la Generalitat de Catalunya
Total arxius
descarregats
2008
2009
2010
2011
Total
29.715
32.509
33.043
18.448
115.816
InfoREACH
D’acord amb el Conveni que es va signar l’any 2006 amb el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa per a desenvolupar un servei d’informació relatiu al Reglament REACH, durant
l’any 2011 s’han dut a terme les actuacions següents:
Resolució de les consultes adreçades al servei. Durant l’any
2011 s’han resolt 112 consultes.
Manteniment del Portal InfoREACH http://inforeach.gencat.cat,
incorporant noticies i nous serveis. Hi ha hagut més de 26.000
visites al portal durant l’any 2011.
Evolució del nombre d’arxius descarregats del portal InfoREACH.
InfoNORMA
S’ha desenvolupat un portal específic per l’accés a la normativa
industrial. On es poden consultar guies d’aplicació de la legislació, i accedir a un cercador de normativa vigent.
Del
06/05/11
l’01/07/11
l’01/10/11
al 31/12/11
9.962
9.010
8.324
27.296
3.321
3.003
2.775
9.099
1.662
1.452
1.923
5.037
30/06/11
consultes
Mitjana
mensual
De
al 30/09/11
al
Número
De
Total
Arxius de
legislació
descarregats
Evolució de l’us del cercador de normativa
Amb la Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i
Activitats
Normativa
S’ha continuat proporcionant accés la legislació vigent a gairebé 400 tècnics municipals de la demarcació de Barcelona a
través del portal de normativa específic per a la Gerència de
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats.
Serveis
Normativa
Accés a serveis especialitzats en normativa: disposicions legals i
només tècniques.
Legislació
DL Plus: Novetats i accés a la legislació i els requisits legals vigents, aplicables a la teva empresa en medi ambient, riscos laborals, seguretat de les instal·lacions i qualitat dels productes i
serveis, per a empreses certificades en EMAS, ISO 14.001, 9001
i OHSAS.
DL Abstract: Novetats i accés a la legislació vigent, aplicable a les
empreses, productes i serveis.
Normes Tècniques
NT Plus: Servei de manteniment de la col·lecció de referències de
normes que utilitzes a la teva empresa en els processos, productes o serveis. (link normativa.infocentre català)
NT [email protected]: Novetats i accés a la base de dades que permet conèixer les normes editades, modificades i anul·lades i la seva equivalència.
Durant l’any 2011 s’han organitzat 25 tallers de normativa, amb un
total de 577 assistents.
S’han continuat proporcionant els serveis de normativa. L’ús del
servei ha estat el següent:
• Total usuaris: 6.075
• Altes: 185
• Cerques i gestió de novetats: 410.582
• Normativa descarregada: 24.900 disposicions legals
Compra de Normes Tècniques i altres
documents
El servei gestiona l’adquisició del text complet de documents i normes tècniques de qualsevol país, d’organismes internacionals o
d’organismes sectorials.
Les normes es poden subministrar en format paper i en la majoria
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
54
57
dels casos en format digital (PDF).
Aquest servei s’ofereix principalment a partir de l’acord de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya amb AENOR. També es proporcionen les publicacions editades per AENOR.
Serveis addicionals
Consulta del text complet de tota la col·lecció de normes UNE a la
sala de lectura. Accés a la base de dades Perinorm: base de dades de
normes tècniques internacionals, de països europeus i dels principals
països industrialitzats: ASTM, BS, DIN, EN, JIS, NF, IEC, ISO, UNE,
etc. consultes sobre títols, any d’edició, anul·lacions i substitucions,
equivalències amb altres normes, classifi cació internacional, resums,
Actualització mensual
Resolució de dubtes sobre dates de publicació de les normes, equivalències internacionals, vigències, etc.
Consulta a l’expert
És un servei pregunta-resposta que té l’objectiu de resoldre les consultes que pugui plantejar l’usuari.
Un tècnic especialitzat dóna resposta a consultes de les empreses en
els àmbits de la normativa, la tecnologia i la informació de mercat. Les
consultes poden ser d’àmbit estatal o internacional. Termini de resposta: 5 dies laborables en funció de la complexitat.
També es pot accedir a les respostes de les preguntes més freqüents
en els àmbits següents:
• Construcció
• Legalització d’activitats
• Marcatge CE
• Medi Ambient
• Obres públiques i infraestructures del transport
• Seguretat de les instal·lacions
4. Formació
L’AEIC/COEIC sempre ha promogut la formació contínua del
seu col·lectiu per ajudar-lo a fer front, amb tota garantia, als
reptes que es pugui trobar en la seva carrera professional i
fer més competitives les organitzacions en les que treballa.
L’any 1969 el COEIC va crear el Centre de Perfeccionament
de l’Enginyer (CPE) que al 1986 es va transformar en l’Institut
Català de Tecnologia (ICT). Actualment hi ha un conveni de
col·laboració amb l’Institut for Live Long Learning (IL3) de
la Universitat de Barcelona on s’ofereixen cursos, màsters
i postgraus d’interès per als col·legiats, amb unes condicions econòmiques molt favorables, que es complementa amb
formació concertada amb altres institucions de renom que
poden ajudar a consolidar el col·lectiu en la seva carrera professional.
En aquest sentit l’AEIC/COEIC, a través de la seva nova
marca Update, formació contínua per als professionals de
l’enginyeria, organitza seminaris i cursos d’actualització dirigits als enginyers i tècnics , amb l’objectiu de posar al dia
permanentment els seus coneixements en aquelles àrees en
què l’aparició de novetats relacionades amb la seva activitat
FORMACIÓ 2011 PER DEMARCACIONS
professional és constant.
Els cursos, que es realitzen a les aules Update que l’AEIC/
COEIC disposa a la 2a planta de la Via Laietana, 37, es realitzen també in company, a mida per a les empreses que ho
sol·liciten.
L’oferta formativa consta de cursos de curta i mitja durada
amb una temàtica molt variada d’acord amb les diferents àrees de coneixement vinculades al Col·legi: Construcció, Energia, Enginyeria, Gestió, Operacions, Seguretat i Medi Ambient, Tecnologies de la Informació i Comunicació, Transports i
Mobilitat, i Urbanisme.
ACTIVITAT 2011
L’activitat formativa de l’any 2011 ha cobert pràcticament tot
el territori, havent-se realitzat cursos a les demarcacions de
Tarragona, Catalunya Central, a la Delegació del Vallès i a la
seu del COEIC a Barcelona.
Durant el 2011 s’han organitzat 62 cursos, als quals han assistit un total de 604 col·legiats/associats de tota Catalunya:
Per a més informació:
UPDATE
Via Laietana, 37, 2on
08003 Barcelona
Serveis Ocupacionals
Tel.: 93 295 78 07
Fax: 93 319 80 56
Durant l’any 2011 es van resoldre 1.143 consultes.
USUARIS DELS SERVEIS DE NORMATIVA
FORMACIÓ 2011 PER ÀREES TEMÀTIQUES
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
56
Memòria EIC 2011
58
5. Altres
Servei
net”
Webmail
“enginyers.
Durant l’any 2011, 290 enginyers han sol·licitat l’alta en el servei
de webmail del domini enginyers.net. Ja són més de 2.400 els
enginyers que fan servir el correu corporatiu.
Segell de l’enginyer
El segell de l’enginyer permet als enginyers disposar d’un senyal
que els identifiqui en el seu exercici professional.
Ideat a partir de l’escut de la professió i la imatge corporativa de
les nostres institucions es constitueix com a element gràfic de
suport en l’activitat de l’enginyer i mecanisme de diferenciació
respecte d’altres professionals, facilitant la comunicació amb clients i proveïdors.
El segell ve acompanyat d’un desplegament gràfic en diferents
materials de papereria com targetes, sobres, carpetes o elements de marxandatge que es posa a disposició dels enginyers
industrials que ho sol·liciten previ encàrrec.
Durant l’any 2011 s’han produït 140 descàrregues del segell de
l’enginyer i s’han rebut 41 comandes de diferents materials gràfics.
La descàrrega del logotip i la comanda de materials es pot fer a
través de la web corporativa www.eic.cat
Lloguer d’aparells de mesura
El enginyers que ho necessitin, tenen al seu abast un servei de lloguer d’aparells de mesura, podent disposar d’un
luxòmetre, un sonòmetre i una maleta de comprovació
d’instal·lacions elèctriques.
Sonòmetre
67
Luxòmetre
4
Comprovador REBT
6
DADES DE LES
institucions
1. Atenció a l’Enginyer
El servei d’atenció a l’Enginyer està dotat d’una àmplia xarxa de comunicació per fer arribar els suggeriments a través de diferents vies.
El Web: www.eic.cat
La icona d’atenció a l’Enginyer és fàcil de trobar al web dels EIC.
Només amb un cop d’ull es pot veure a la pàgina principal del
web (www.eic.cat). Dins d’aquest mateix apartat també s’ofereix
informació d’interès.
La bústia de suggeriments
Hi ha bústies de suggeriments per diferents punts de la seu del
Col·legi a Barcelona i per les diferents demarcacions i delegacions, amb l’objectiu que l’enginyer que visiti la casa tingui l’opció
d’escriure en aquell mateix moment el seu suggeriment. Es tracta
d’una urna on es dipositen les butlletes i que cada dia es buida per
fer arribar cada butlleta a la persona responsable del tema del qual
se sol·licita atenció.
El correu electrònic
L’altre mitja de comunicació és l’adreça de correu electrònic: [email protected] És el mitjà que està experimentant més creixement a causa de la seva immediatesa, ja que una única figura
rep aquest missatge i el direcciona cap al responsable del tema en
qüestió, com amb la resta de suggeriments, des del Departament
de Qualitat es fa el seguiment de l’estat de la proposta i s’assegura
que el tema hagi quedat atès i tancat de la millor manera possible.
La visita
En arribar a la seu dels EIC i a les recepcions de totes les demarcacions i delegacions s’atenen totes les visites i consultes personalment, adreçant el visitant directament a la persona més adient. Es
tracta de l’opció més recomanada quan es necessita una atenció
personalitzada i, prèviament, s’ha concertat hora amb la persona
interessada. Els horaris d’atenció a l’enginyer, segons la demarcació o delegació, es poden consultar al web.
El telèfon
La via més utilitzada és el telèfon d’atenció a l’Enginyer. A través del
telèfon 932 957 804, tot i que poden dirigir-se als Enginyers Industrials de Catalunya a través del telèfon de centraleta 933 192 300.
Per a més informació
Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana, 39
08003 Barcelona
Tel. 933 192 300
Fax: 933 100 681
A/e: [email protected]
Horaris
De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h
Divendres de 9.00 a 15.00 h
Horari d’estiu (del 24 de juny fins a l’11 de setembre) de dilluns
a divendres de 9.00 a 15.00 h
Relació de telèfons directes
de departaments i de de correus electrònics
Recepció
Centraleta
933 192 300
[email protected]
Deganat
Joan Vallvé, degà del COEIC
Secretaria
935 029 081
[email protected]
Presidència
Joan Torres, president de l’AEIC
Secretaria
935 029 081
[email protected]
Direcció General
Antoni M. Grau, director general
Secretaria
935 029 089
[email protected]
Àrea d’Enginyers I Empresa
M. Isabel Castillejo, directora de l’Àrea
Professional
Secretaria de l’Àrea
935 029 088
[email protected]
Informació Visats
935 029 085
[email protected]
Serveis Jurídics
932 957 805
[email protected]
Signatura Electrònica
935 029 095
[email protected]
Atenció a l’Enginyer
932 957 804
[email protected]
Àrea de Serveis
Josep Mouriño, director de l’Àrea
Memòria EIC 2011
61
63
Infocentre
Teresa Abella, directora Infocentre
Normativa
93 502 90 91
[email protected]
Normes tècniques
935 029 092
[email protected]
Consulta a l’expert
933 192 366
[email protected]
Borsa de Treball i Orientació Professional
935 029 097
[email protected]
[email protected]
Publicitat
932 957 803
[email protected]
Informàtica
Xavier Raurell, director d’informàtica
Servei Informàtic
932 957 802
[email protected]
Serveis Generals
Àngela Palau, cap de Serveis Generals
Secretaria
935 029 084
[email protected]
2. Secretaria
INSCRIPCIONS
Enginyers Industrials, Químics, Geòlegs
i/o d’Organització Industrial
Es poden inscriure a l’Associació d’Enginyers Industrials de Cataluya i/o al Col·legi d’Enginyers IIndustrials de Catalunya, a partir de
l’aprovació del pojecte final de carrera.
Enginyers d’altres titulacions relacionades amb la branca de l’enginyeria
Es poden inscriure a l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya a partir de l’aprovació del projecte final de carrera.
Demarcació de la Catalunya Central
Estudiants d’Enginyeria Industiral
Es poden fer socis escolars a l’Associació d’Enginyers Industrials de
Catalunya sempre que es tinguin aprovats el 50% dels crèdits de la
carrera. En aquest cas, cal que s’adrecin a les oficines del Nexe que
l’AEIC/COEIC té a les escoles:
935 029 097 [email protected]
Josep Alabern, president
Francesc X. Camps Carreras, secretari
Secretaria
938 724 923
[email protected]
Enginyersmail
Demarcació de Girona
935 029 091
Jaume Masgrau, president
Jordi Güell, secretari
Secretaria
972 211 912 / 916
[email protected]
Formació contínua
932 957 808 [email protected]
Segell de l’Enginyer
Lloguer d’aparells
935 029 097
Àrea de Qualitat
Anna Secanell, responsable de Qualitat
932 957 801
[email protected]
CAS (Comissions, Activitats i Serveis)
Mayte Cava, cap del CAS
Comissions i Reserves
933 192 304
[email protected]
Intervenció Jurídica
Francesc P. Caminal, cap d’intervenció
Jurídica
Josep Barceló
933 192 754
[email protected]
Gestió Econòmica
Antoni Malet, cap de Gestió Econòmica
935 029 093
[email protected]
Imatge i Comunicació
Eva Díaz, cap de Premsa i Comunicació
Premsa
933 192 704
Demarcació de Lleida
Josep Giné, president
Josep V. Marín, secretari
Secretaria
973 288 011
[email protected]
Demarcació de Tarragona
Lluis Maestre, president
Secretaria
977 238 012
[email protected]
Delegació del Vallès
Francesc Figueres, president
Joan Vega, secretari
Secretaria
937 255 066
[email protected]
• ETSEIB // 934 015 856 // [email protected]
• ETSEIAT // 937 398 185 // [email protected]
• UdG // 972 419 769 // [email protected]
Documentació necessària per inscriure’s
• Formulari d’inscripció (es pot trobar al nostre web, al menú: Col·
legiar-se / Inscripcions)
• Fotocòpia del títol o del resguard que demostri que s’han abonat
els drets
• Fotocòpia del DNI
• Una fotografia tipus carnet
• Dades bancàries
Es pot fer arribar aquesta documentació, degudament emplenada
i signada, per correu electrònic a l’adreça [email protected], per
fax al 933 100 681 o bé presencialment a les nostres oficines.
Quotes
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
62
65
3. Anuari
Soci
4790
Nom
José Ramón
Cognoms
Abad
Baldellou
Soci
SE-27984
Nom
Alfons
Soci
Nom
Soci
Nom
Restrudis
16018
Bartomeu
Agustí
Ferré
SE-19996
Carlos
Alberca
Rosa
Jordi
Agustí
Vergés
11102
Lluís
Alberich
Hernández
Cognoms
Adroher
Cognoms
Cognoms
8757
Moisés
Abad
Balaguer
SE-20316
Miquel
Adrover
Palou
7079
9917
Ferran
Abad
Baig
7391
Francisco
Adserias
Ricart
9255
Ramon
Agut
Badia
13450
Ramon
Alberich
Ferrer
8459
Alfred
Abad
Gascón
6256
José
Agea
Tomás
17293
Ricard
Aiguabella
Macau
16323
Adrià
Alberich
Huguet
Magriña
4455
Miquel
Aiguadé
Ballús
1287
Enric
Alberich
Agustí
Oscar
Aisa
Gimenez
SE-19398
Irene
Alberola
Navas
10635
Sergi
Abad
Navarro
8158
Lluís
Agell
11101
Manuel
Abad
Seekamp
1165
Pere
Agell
Ferrer
13972
7571
Enric
Abadal
Berini
SE-20715
Víctor
Agost
Hortelano
1376
Ricardo
Aixelà
Campanales
14031
Sònia
Alberquilla
Sànchez
7077
Jordi
Abadal
Berini
13326
Oriol
Agramont
Barquet
15488
Desirée
Aixut
Pueyo
8732
Joan
Albert
Font
Juvanteny
8202
Sameer
Al-Kasm
Al-Kasm
4848
José Ma.
Albert
Vila
Enric
Alaball
Jiménez
17437
Sònia
Albert
Calbetó
SE-20713
Miguel
Abadia
Artó
13951
Lluís
Agraz
SA-28000-T Leopoldo
Abadía
Pocino
SE-27619
Laura
Agraz
Sánchez
16794
6937
Jorge
Abadía
Benedicto
14263
Sergi
Aguacil
Moreno
14874
Xavier
Alabart
López
15482
Carlos
Albert
Abella
15506
Michel
Abate
16933
Albert
Aguadé
Borrull
16148
Carles
Alabau
Perich
2234
Jaime
Alberti
Comellas
Maté
15325
Jordi
Alabau
Corbera
12628
Marta
Albertí
Ibarz
Xavier
Alabern
Morera
15192
Nuria
Albertí
Martínez de Velasco
10660
Josep Eduard
Abela
Montoya
7424
Angel
Aguado
9754
Josep Ramon
Abelaira
Llurba
15122
Joaquín
Aguado
Jané
5653
7168
Alfred
Abelaira
Matas
SE-19532
Pedro
Aguas
Fernández
2592
Josep
Alabern
Valentí
17321
Anna Ma
Albertí
Río
15627
Xavier
Abella
Vivancos
4065
Carlos
Aguasca
Castells
14505
Jorge
Alabern
Ros
10479
Santiago
Alberto
Ortiz de Pinedo
Martínez
13741
Carlos
Aladjem
Talvy
8648
Gregorio
Alberto
Giménez
David
Alamillo
Bravo
17111-OI
Noris-Felicia
Alberto
Oramas
SE-27907
Ricard
Abellan
Batlle
SE-19111
Carlos
Agüera
1809
Agustí
Abelló
Virgili
4582
Ernesto d'
Aguiar
Borras
SE-19790
1045
Josep
Abelló
Ferrer
3990
Joan
Aguilà
Salomó
4620
Francisco
Alaminos
de Ferrater
9881
Luis
Albertos
Buendía
1428
Juan
Abelló
Ferrer
8714
Francesc
Aguilà
Llobet
14839
Francisco-J.
Alarcon
Garcia
15732
Ignasi
Albesa
Albiol
Pérez
17124-OI
Daniel
Alarcon
Pérez
4975
Víctor
Albet
Viñas
Sergio
Alarcon
Gener
SE-19621
Èric
Albets
Armengol
16117
Isidro
Abelló
Viñas
SE-20410
Antonio
Águila
SE-27674
Robert
Abelló
Guimet
3594
Joan
Aguilar
Xufré
16385
9185
Francisco Javier
Abelló
Alvarez
8167
José M.
Aguilar
Martínez de Carnero
4234
Juan
Alarcón
Martínez
3708
Francisco
Albiach
Ballester
1312
Joaquim
Abelló
Virgili
5880
Luis
Aguilar
Salvador
14234
Gines
Alarcón
Martínez
11755
Frederic
Albinyana
Cuadras
Kremer
15147
Didac
Alarcón
García
17377
Guillem
Albiñana
Saigí
Gabriel
Alarcón
Rovira
18104-T
Ramon
Albiol
Fonollosa
SE-20374
Gerard
Abelló
Serras
10580
Pedro
Aguilar
940
Jordi
Abelló
Virgili
13044
José Enrique
Aguilar
Barja
15347
6617
Eliseo
Abizanda
Sanroman
4694
Vicente
Aguilera
Caelles
SE-20171
Sandra
Alarcón
Vilardell
17114
David
Albiol de
Andrés
16851
Olga
Abizanda
Ferrer
17329
David
Aguilera
Linares
8986
José Ramón
Alarcón
Ripoll
8494
Angel
Albizu
Mardones
Acosta
16425
Ignasi
Alastuey
Guixé
16014
Eduard
Albó
Plana
Pere
Alavedra
Ribot
1443
Jaime
Albors
Yoldi
10762
Pau
Abril
Ollé
SE-19654
José Antonio
Aguilera
SE-20412
Guillermo
Abril
Rodríguez
16747
José-Maria
Aguilera
Torre
3396
15355
Óscar
Abril
Muñoz
12442
Francisco
Aguilera
Armengol
4372
Joan Carles
Alayo
Manubens
15842
Jordi
Albors
Ripoll
3143
José Ramón
Abuín
Requeséns
SE-19633
Adrian
Aguilera
Sánchez
4939
Josep
Alba
Estalella
5844
Xavier
Albors
Freixedas
Estrada
SE-20680
Xavier
Alba
Creus
5239
Josep
Albuin
Grifols
Carles Xavier
Albà
Cortijo
SE-20218
Carles
Alcadio
Salvia
9918
3345
Pedro Miguel
Josep Miquel
Acebillo
Aced
SE-20247
Diane
Achallé
5843
Francesc
Acín
2524
Joan
Acosta
Marín
Villacampa
Jover
Caverdós
14939
Josep
Aguilera
SE-20698
Ruben
Aguilera
Pérez
8020
11226
Xavier
Aguiló
Aran
8099
Josep
Albacete
Santandreu
3709
Antonio
Alcahud
Lara
10932
Pedro
Aguiló
Martos
10993
Arturo
Albajar
Saínz
SE-20370
Victor
Alcahud
Guim
Ruíz
14944
Ferran
Albajar
Viñas
14531
Yolanda
Alcaide
Echegoyen
Tamar
Albana
Sobrevals
14147
Tomás Ruben
Alcaina
Pérez
4791
Santiago O.
Aguiló
3593
Antonio L.
Acosta
Vera
17234
Mar
Aguiló
Sagristà
SE-19542
SE-27210
David
Adámez
Almoril
12845
Jesús
Aguirre
Salinas
2078
Pere
Albanell
Pozo
12811
Ricardo
Alcaine
Abad
8939
Oriol
Adelantado
Nogué
1286
Ricard
Aguirre
Gili
18156-T
Ramon
Albanell
Estapé
SE-20405
Adrià
Alcala
Becerra
Fornés
16852
Llorenç
Albanell
Baltrons
15572
César
Alcalá
Vergara
Francesc
Albar
Fonte
8758
Juan Gabriel
Alcalá
Gómez
4103
Jorge
Adelantado
Caparrós
3957
Jaime
Agulles
15177
Agustí
Adell
Gisbert
2452
Joaquim
Agulló
Batlle
4695
15865
Ricard
Adell
Torres
3460
Juan
Agulló
Negui
6880
Ramon
Albareda
Roca
7317
Javier
Alcalà
Tomás
15852
Mario
Adell
Querol
2622
Miquel
Agulló
Negui
9099
Antoni
Albareda
Soteras
15615
Ivan
Alcalde
Soler
Carme
17388
Jaume
Albareda
Sánchez
16362-OI
Francisco-Ricardo
Alcantara
Valencia
Florenci
Albarracín
Pérez
13217
Jose Elias
Alcántara
Moncada
16866
Carles
Adell
Ararà
15893
Aleix
Agustench
SE-20386
Sheila
Adell
Barberán
7392
Francisco
Agustí
Monraval
15426
13099
Àlvaro
Adrados
Ruíz
12514
Jordi
Agustí
Garcia
15221
Sergio
Albendea
Casas
14689
Sandro
Alcántara
Carazo
A-20595
Francisco Javier
Adrián
Mariscal
6206
Àngel Josep
Agustí
Viso
16283
Raul
Albendea
Casas
5722
Xavier
Alcaraz
Coll
Grabulosa
12584
Xavier
Albèniz
Fornells
4401
José
Alcaraz
Trill
15175
Francesc
Adroher
Sullà
14512
Miquel
Agustí
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
64
67
Soci
Nom
Cognoms
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
16175
Santiago
Alcaraz
Ribes
16502
Gerard
Algueró
Cognoms
Badia
7080
Carlos
Alonso
Cognoms
García
4302
Juan
Altimis
Cognoms
Lázaro
14548
Marta
Alcarria
Escribano
1510
Joan
Algueró
Puigdellívol
14803
Eduard
Alonso
Callejo
2453
Joan
Altisen
Palau
2296
Juan
Alcazar
Fernández
2525
Enric
Alié
Coll
SE-27137
Judit
Alonso
Villar
7704
Blas
Altisent
Escola
SE-20493
Ricard de
Alcázar
Viladomiu
3797
José Miguel
Aliende
López
14798
David
Alonso
Llombart
6938
José Miguel
Altuna
Irastorza
10192
David
Alcega
Estivill
12453
Clara
Alier
Ribot
SE-27650
José Ramón
Alonso
Domínguez
5533
Tomás
Aluja
Banet
12041
Oriol
Alcoba
Malaspina
SE-19494
Enric
Aliguer
Cámere
16046
Cecilia-Tania
Alonso
González
13061
Rafel
Alum
Felip
SE-19220
Irene
Alcoba
Recasens
10193
Manuel
Alinque
Aparicio
15519
Santiago
Alonso
Fenosa
974
Pere
Alumà
Peñalba
5560
Manuel
Alcolea
García
SE-20117
Ernest
Alivés
Serbosa
SE-19409
Isabel
Alonso
Valdés
SE-20293
Francesc-Xavier
Alustija
Masot
15580
Paula
Alcón
Niñerola
9494
Ignacio
Allende
Larrea
17065
Irene
Alonso
Nogués
7332
Carlos
Alvarez
Herrero
15464
Tatiana
Alcón
Morlas
A-20497
Pere
Allés
Cardell
SE-20052
Òscar
Alonso
Almirall
4697
Carlos
Alvarez
Les
3493
Vicente
Alcorisa
Antón
2919
Francisco
Alloza
Buñuel
13837
Genís
Alonso
Ruiz
6111
Emiliano
Alvarez
Alonso
12858
Jaume
Alcover
Arnau
7170
Jaume
Alma
González
6557
Ignacio
Alonso
García
10572
Fco.Javier
Alvarez
Menendez
17256
Domenec
Alcoverro
Doliu
6895
Josep Ma.
Almacellas
González
16341-G
Luis
Alonso
Estepa
4976
José Carlos
Alvarez
Tobar
13443
Cesc
Aldabó
Fernández
4235
Juan Antonio de
Almagro
Barceló
SE-20480
Marc
Alonso
Poch
11911
Luis Javier
Alvarez
Leal
4299
Angel José
Aldea
Díez
13349
Víctor
Almagro
Sánchez
6556
Miquel
Alonso
Cano
9680
Luis
Alvarez
Lovaco
15605
Xavier
Aldea
Borruel
6639
Javier
Almándoz
Mearin
SE-27881
Daniel
Alonso
Moreno
9919
Pere
Alvarez
Núñez
14806
Josep Ramon
Aldomà
Buchaca
9692
Francisco Javier
Almándoz
Rios
3286
Bernardo
Alonso
Bitrián
7613
Aquilino
Alvarez
Adán
10783
Anna Maria
Alegre
Rangel
16057
Adrià
Almar
Garayoa
15568
Fernando
Alonso de la
Puerta
2943
Lorenzo
Alvarez
Martínez
7802
Miguel
Alegre
Rosselló
1810
Joan
Almarcha
Fernández
SE-20528
Miquel
Alorda
Arrom
7705
Enrique
Alvarez
Moreno
4696
Alberto
Alegre
Cobos
16843
Javier
Almarza
Cano
4792
Joaquín de
Alós
y de Zayas
5330
Antonio
Alvarez
Díaz
13115
Oscar
Alegre
Lasterra
14802
Maria
Almató
Guiteras
1090
Josep Ma.
Alòs
Rovira
12539
Jorge
Alvarez
Cervelló
6137
Sebastià
Alegre
Rosselló
7675
Alejandro
Almazán
González
12880
Manuel
Aloy
Latorre
15280
Cristina
Alvarez
Monteagudo
3461
Augusto J.
Alegret
López
17446
Victor
Almazán
Baleriola
15912
Enrique
Alquézar
Gascón
4752
Rafael
Alvarez
Vázquez
SE-19444
Guillem
Alegret
Nadal
2652
Antonio
Almazor
Nogueras
17135
Òscar
Alquézar
Claramunt
5605
Jordi
Alvarez
Castells
12913
Esteve
Alegret
Coma
16456-OI
Olga
Almecija
García
15729
Ana
Alsamora
Esteban
6746
Daniel Fco.
Alvarez
Juncar
15110
Joan
Alegret
García
11476
Antoni
Almela
Casanova
7763
Ricard
Alsina
Salicrú
8052
César José
Alvarez
García
14343
Agustín
Aleman
González
1784
Josep
Almela
Casanova
7676
José
Alsina
Oliva
3084
Manuel
Alvarez
Fernández
2651
Carles
Alemany
Martínez
1139
Rafael
Almenar
Zarapico
5984
Eloi
Alsina
Calderé
SE-19112
Rubén
Alvarez
Salvador
1288
Antonio
Alemany
Bosch
12192
Carles
Almendro
Moya
14716
Jordi
Alsina
González
SE-20101
Jonatan
Alvarez
Pena
9963
Miquel Àngel
Alemany
Giménez
7171
Juan
Almendro
Ferrer
8242
Sebastià
Alsina
Font
553
Alvaro
Alvarez
Lipkau
5561
Eduard
Alentorn
Güixens
SE-24567
Ana-Belén
Almendros
Redondo
15368
Josep Ma
Alsina
Ribó
14023
Emmanuel
Álvarez
Sánchez
5626
Albert
Alentorn
Güixens
7425
Artur
Almirall
Gonzalo
15429
Carlos
Alsina
Valbuena
13859
Jesús
Álvarez
Flórez
6019
Ramon
Alentorn
Rossell
2313
Joan
Almirall
Sagué
16371-OI
Pere
Alsina
Boladeras
15140
Jose-Ma.
Álvarez
Fernández
16151
Joan
Alerm
Genestos
2062
Martí
Almirall
Sintes
15967
Lluís
Alsina
Alvarez
14789
José- Ignacio
Álvarez
Rodríguez
SE-19886
Xavier
Alés
Pujol
12585
Miguel
Almoguera
Arántegui
3462
Pere Joan
Alsina
Vives
16468
Paula
Álvarez
Fernández
16900-Q
Josep
Aleu
Fabré
7967
Eulogio
Almudevar
Felipe
6301
Ricard
Alsina
Donadeu
SE-20061
Xavier
Álvarez
Roig
3958
Hilari
Alfaro
Bozalongo
7600
Gregori
Almuni
Font
SE-19636
Mercè
Alsina
Costabella
14065
Jose Ma.
Álvarez
Castro
17466-Q
Raúl Iván
Alfaro
Zapata
SE-20563
Judit
Almúnia
Ruano
SE-20395
Carles-J.
Alsina
Solà
SE-19619
Hans Manuel
Álvarez
Torres
13982
Brais
Alfaya
González
SE-27893
Marcel
Alofra
Marcé
17237-OI
Gemma
Alsina
Ruiz
17338
Daniel-Andrés
Álvarez
Mora
6110
Manuel
Alfonso
Lillo
14362
Inés
Alomar
Brutau
SE-19268
Jordi
Alsina
Pujols
14819
Marta
Àlvarez
Escudé
13793
Jorge
Alfonso
Lorenz
SE-19244
Belén
Alomar
Brutau
6842
Carlos
Altabas
Pelfort
14738
Carlos
Àlvarez
Espelt
16759
Elsa de
Alfonso
Prieto-Puga
10258
Jordi
Alonso
Quero
SE-27135
Joaquim
Altabella
Rosanes
13114
César
Àlvarez
Boyce
SE-19945
Ricard
Alfonso
Colldecarrera
8241
Joan Antoni
Alonso
Martín
1811
Ramon
Altadill
Gimeno
14396
Agustí
Àlvarez
París
17306
Adrián de
Alfonso
Prieto-Puga
6168
Juan
Alonso
Morcate
12233
Ramon
Altadill
Colominas
14412
David
Àlvarez
Morales
10529
Inés
Algaba
Joaquín
10923
Lorena
Alonso
Moreno
6843
Joan
Altarriba
Munné
3989
José Ma.
Alvaro
Puig
13310
Manel
Algaba
Ruíz
4301
Martín
Alonso
Sala
8495
Pere Carles
Altés
Cuixart
10121
César Manuel
Alvaro
Mercadal
15441
Fernando
Algaba
Álvarez
9101
Angel
Alonso
Merino
15064
Jaume
Altesa
Cabanas
17271-OI
Gerardo
Alvira
de Miguel
SE-20572
Oriol
Algaba
Birba
3348
Carlos
Alonso
Peral
5765
Ernest
Altimira
Soriano
10873
Bernat
Amadas
Simón
16067
David
Algar
Vilchez
8383
José Carlos
Alonso
Martín
6258
Fernando
Altimira
Soriano
14582
Victor M.
Amado
Valido
12337
Joaquin
Algarte
León
1865
Horacio
Alonso
Rivera
5075
José
Altimiras
Ros
11331
Javier
Amado
Fernández
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
66
69
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
13913
Xavier
Amadó
Cognoms
Saurí
9966
Victorino
Andreu
Cognoms
Canals
5934
Josep Miquel
Antràs
Cognoms
Calderón
3627
Jaume
Arcarons
Cognoms
Bullich
6446
Francisco
Amaro
Martínez
5174
Gregori
Andreu
Cardell
SE-19734
Maria-Luïsa
Anzizu
Huygen
2064
José
Arcas
Romeu
7635
Montserrat
Amat
Estrada
13670
Raül
Andreu
Amat
15787
Eduard
Añón
Farran
16124
Kevin
Arcas
Castillo
2394
Josep
Amat
Girbau
11970
Salvador
Andreu
Mestre
12376
David
Aparicio
Chueca
8496
Antoni
Arch
Guerrero
14418
Jaume
Amat
Ripoll
1294
Lluís
Andreu
Carafí
14908
Josep Ma.
Aparicio
Guirao
6350
Jordi
Archs
Miquel
5627
Josep
Amat
Torroella
15803
Albert
Andreu
Bech
A-20320
Jordi
Aparicio
Morales
1220
Silvio del
Arco
de Izco
8478
Francesc
Amat
Bozzo
17063
Xavier
Andreu
Ramis
15741
Salvador
Aparicio
Aguilera
9921
Luis del
Arco
Casanovas
SE-20521
Joan
Amat
Algaba
17045
Sergi
Andreu
Solà
SE-27709
Daniel
Aparicio
Guirao
14612
Francisco
Arco
Morgado
16329-Q
Sílvia
Amatller
Micola
4402
Lluís
Andreu
Mitjans
SE-19757
Joan Manuel
Aparicio
Puiggròs
5914
José Luis
Arco
Llorca
16370-OI
Juan
Ambel
Santoyo
5933
Rafael
Andreu
Civit
12997
Eduardo
Aparicio
Carrasco
SE-20390
Miquel
Ardanuy
Agulló
17200
Albert
Ambròs
Serrano
SE-19161
Ester
Andreu
Llobera
13181
Gemma
Aparisi
Masip
16830-OI
Jordi
Ardèbol
Sallent
5464
Valentí
Ambròs
Monsonís
14994
Miquel
Andreu
Camarasa
16346-G
Albert
Aquilina
Claramunt
1653
Pere
Arderiu
Planas
5971
Lorenzo
Amengual
Pizá
SE-20289
Edgar
Aneas
Moreno
16602-Q
Mariona
Aragó
Soler
A-20394
Pere
Arderiu
Llobet
12701
Miquel Àngel
Amer
Boixareu
8141
Francisco
Angàs
Navasa
15492
Oscar
Aragon
Alcaide
A-20786
Fernando
Ardévol
Grego
4169
Josep Ma.
Ametller
Congost
SE-19195
Ruben
Angel
Rodríguez
4583
José Ma.
Aragón
Condor
13744
Manuel
Ardila
Arroyo
14524
Adrià
Ametller
Picart
16467
Gonzalo
Ángel
Hernández
SE-20516
Carolina
Aragón
Espallargas
7011
Manuel
Ardila
Vara
5357
Carlos Alberto
Amieiro
Ventoso
5007
Francesc
Angelet
Cadena
3145
Rafael Angel
Aragonés
Forner
16205
António-Carlos
Ardisson
Vieira Dos Santos
1652
Joaquim
Amigó
Palés
1788
Antoni
Angerri
Texidó
5559
Maria Teresa
Aragonés
Perales
6351
Félix
Arellano
Menéndez
3747
Luciano
Amil
Pérez
A-20713
Jaume
Angerri
Duarry
7474
Joan
Aragonés
Perales
1695
Ernesto P.
Arenas
Egea
SE-19209
Pol
Amills
Rexach
15866
Gabriel
Anglada
García
8081
Pere
Aragonés
Poch
8119
Ramon
Arenós
Gabarró
6170
Fernando
Amo
Monje
4237
Josep Ma.
Anglada
Anglada
3798
Joan
Aragonés
Gort
15362
Alberto
Arense
Morales
5845
Pedro
Amondarain
Elicegui
7393
Montserrat
Anglada
Casas
11246
Jordi
Aragonés
Juncosa
7677
Jordi
Areny
Bayó
1018
José Ma.
Amorós
Coca
SE-19628
Òscar
Anglada
Martínez
16321
Tomàs
Aragonès
Mercadé
15622
Xavier
Areny
Cluet
16512
Xavier
Amorós
Trias
5606
José Félix
Anglada
Zariquiey
15128
Anna
Aragonès
Cabiró
SE-19835
Alex de
Arespacochaga
Santiago
7065
Bartolomé
Amorós
Flaquer
11142
Bernat
Anglada
Arumí
SE-19237
Mónica
Aragüés
Peñalba
10256
Ramón
Aresté
Sargatal
1704
Joan
Amorós
Pla
16570
Maria
Anglès
Boix
17152-OI
Maria del Valle
Aragunde
Rodríguez
11903
Carmelo
Arévalo
Montilla
5076
Josep Ma.
Amposta
Quintana
15055
Arnau
Anglès
Torradeflot
SE-20504
Clara-Inés
Aramayo
Hernández
4030
José Antonio
Arévalo
Sans
12643
Manuel
Ampudia
Fernández
1757
José Luis
Anguera
Sarabia
2894
Víctor
Arán
Argilés
15228
Miquel
Arévalo
Rodríguez
17407
Elías
Amselem
Abecasis
4700
Jaime
Anguera
Soberanas
2836
Juan de
Arana
García
SE-19151
Pablo
Argacha
Torrecilla
SE-19517
Celia
Anaut
Rufas
9398
Jaume
Anguera
Puig
SE-19342
Carles
Arana
Pérez
8610
Romuald Jaime
Argany
Bru
16444-Q
Miguel
Anaya
Santiago
920
Josep Oriol
Anguera
Fort
6960
Sergio Manuel
Aranda
Moreno
9054
Juan Luis
Argelich
Casals
3349
Fernando
Andivia
Abad
5721
Francisco
Anguera
Beyme
10124
Josep Miquel
Arandes
Salvadó
7304
Jordi
Argemí
Padrós
10797
Ferran
Andivia
Romeu
7010
Santiago
Anguera
Solsona
6897
Carlos
Aranguren
Petit
12244
Xavier
Argemí
Martí
4456
Isidro
Andrada
García
SE-20600
Jordi
Anguera
Cardete
8279
Emilio
Arasa
Segura
5431
Jaume
Argemí
Relat
6223
Pere
Andrada
Gascón
SE-27488
Ana
Anguita
Rovira
SE-19472
Anna
Arasa
Gaspar
1059
Eduardo
Argenté
Arrufat
14209
Roberto
Andrea
Herranz
16097
Mireia
Anguita
Ruiz
15782
Adrià
Arasa
Puyol
7678
Javier
Argenté
Ariño
12749
Andres
Andreatta
Iglesias
13995
Emilio
Angulo
Navarro
13921
Bernat
Arasanz
Gauchia
4332
Jaime de
Argila
de Chopitea
1377
Manel
Andrés
Pey
17401
Roman
Anido
D' Avino
12960
Alfonso
Araujo
Sáez
9311
Xavier
Argilés
Figuerola
4457
Salvador
Andrés
Tarazona
13625
David
Aniento
Álvarez
17425
Daniel
Araujo
Edo
4850
Mario
Argilés
Serés
SE-27647
Jesús
Andrés
Martínez
11222
Pere
Antentas
Costa
2103
Francisco
Arazuri
Borrás
SE-20567
Bernat
Argilés
Sans
SE-27730
Sebastián
Andrés
Montelli
10878
Elena
Antoja
Xirau
10710
José Enrique
Arbiol
Fornos
3901
Domingo
Argilés
Felip
2693
Oscar
Andrés
Bellet
2965
Eduard
Antoja
Giralt
8805
Jordi
Arbiol
Tormo
SE-27975
Jonatan
Argiz
Varela
17038-Q
Lluís
Andrés
Ferré
13923
Isabel
Anton
Fraile
1107
José
Arbó
Gilabert
7198
Carles
Argüelles
Torà
2808
Alberto
Andrés
Domenech
13629
David
Anton
Valentí
17008
Cristià
Arbó
Lack
12325
Andreu
Argüelles
Prat
14935
Sergio
Andrés
Paños
9694
Javier
Antón
García
SE-27598
Jordi
Arboix
SE-19519
Ma. Magdalena de
Andrés
Pérez de Rada
1171
José
Antón
Solé
8144
Francisco Javier Arbós
2794
Manuel
Andrés
Virgili
9967
David
Antón
González
8145
Ramon
Arbós
Sans
SE-27543
Jordi
Arhengol
Masferrer
15262
Laia
Andrés
Herrera
5881
José
Antón
Valentí
6977
Francesc
Arbós
Bellapart
11621
Javier
Arias
Marqués
15317
Núria
Andreu
Montserrat
SE-20415
Jaume
Antón
Francesch
2594
Jacinto
Arcalís
Arce
5817
José
Arias
Vidueira
11855
Ricard
Andreu
Planas
7572
Juan Ma.
Antrás
Badía
13946
Daniel
Arcarons
Alibés
5950
Félix
Arias
Gabasa
Manobens
SE-27209
Raúl
Argüelles
Mallén
Sans
1613
Joaquin
Argullol
Calsina
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
68
71
Soci
Nom
Cognoms
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
15569
Oscar
Arias
Pérez
10251
Oriol
Arnall
Cognoms
Pujol
7905
Agustín
Arrufat
Cognoms
Torres
SE-19791
Maria
Auría
Cognoms
Rasclosa
10618
Alfredo
Arias
Barrio
6844
F.Javier
Arnalot
Carrera
15481
Ignacio
Arrufat
Miralles
SE-19879
Borja
Auría
Rasclosa
SE-20317
Marc
Arias
Bulbena
17374
Conrad
Arnan
Ribas
14920
Xavier
Artacho
García
3925
Francesc
Auría
López
SE-19599
Héctor
Arias
Rubio
14617
Oriol
Arnau
Delgado
15161
Alba
Artal
Quitllet
5294
Francesc Xavier
Auroux
Poblador
16966
Marta
Arilla
Ortiz
7305
Joan
Arnau
Vives
7769
Pere
Arté
Escatllar
SE-20628
Guillem
Ausió
Rifà
16247-OI
José-Maria
Arinero
Martínez
14885
Raimon
Arnau
Saiz
1444
Jesús
Artés
de Arcos Marco
A-20792
Julià
Autó
Morral
SA55021-OI
Josep Ma
Arnau
Rodríguez
9968
Javier
Ariño
Rodríguez
15160
Belén
Ariño
Centoira
15823
Pablo
Artieda
Guzmán
13803
Marc
Avellana
Casi
5534
Lluís
Artigas
Pallarés
12492
Julio
Avendaño
Rodríguez
SE-19178
Maria
Ariño
Palacín
SE-27253
Sergi
Arnau
Almirall
Josep Maria
Arnau
Nicolau
12076
Sergio
Artigas
Barceló
16793
David
Avi
Blasco
6771
Jerónimo
Artigas
Latorre
3995
Josep Ma.
Avila
Martorell
Lluis
Arnau
Carreras
15822
Ricard
Artigas
Soler
1313
Carlos
Avila
Beloso
8893
Ramon
Ariño
Tarragó
SE-19495
SE-20235
David
Ariño
Gómez
SE-19823
SE-27171
Sergi
Arisa
Barrada
3202
Luis
Arnau
Mattes
13580
Jordi
Artigues
Bertran
SE-27468
Ramon
Ávila
Sánchez
15383
Agustí
Arnau
Tuneu
14925
Pello
Artola
Placencia
SE-19278
Rubén
Ávila
Iglesias
2547
José Luis
Ariza
Cabello
SE-27290
Lourdes
Ariza
Vilches
SE-19616
Oriol
Arnau
Lloveras
4890
Alfonso
Artús
Surroca
15035
Oriol
Àvila
Castells
923
José Luis
Arnaus
Navarro
15800
Albert
Artús
Laudo
12923
Jordi
Avilés
Trabalón
2208
Francesc
Artús
Surroca
10813
Kilian
Avilés
Mosquera
SAJoan
54005-EAI
Arjó
Huguet
7239
Alfred
Arnó
Fernández
7066
Manuel
Arjona
Beltrán
6049
Antoni
Aromir
Masaguer
12712
Jordi
Arumi
Prat
SE-20265
Martí
Avinyó
Miret
SE-27982
Juan
Arjona
Montes
5176
Joan Albert
Aromir
Masaguer
1654
Albert
Arumí
Blancafort
12015
Daniel
Ayala
Verdú
16800
Àlex
Armadàs
Sabaté
14686
Manel
Aromir
Puig
10262
Ramon
Arumí
Serrabassa
15139
Marc
Ayala
Hernández
10261
Narcís
Armengol
Gelonch
5723
Andreu
Arpí
Florit
7012
Emilio
Arza
Díez
7745
Jaime
Ayats
Ardite
Ascon
2314
Josep
Armengol
Armengol
4753
Dionís
Arqué
Torruella
16734
Pau
Sánchez
13221
Josep
Ayats
Xargay
14431
Cristina
Armengol
Bordera
7942
Salvador
Arqué
Franquesa
SE-20732
Francisco Javier Asencio
Vicente
7746
Jorge
Ayerbe
Cortes
14666
Sergio
Pinel
6018
Eduard
Aymami
Cristau
12365
Sergi
Armengol
Gallemí
1414
Miguel
Arqué
Torruella
9188
Enrique
Armengol
Calvera
4374
Josep Ma.
Arqué
Torruella
8146
José Manuel
Asensio
Campoy
SE-19203
Lorena
Aymamí
Lorenzo
1556
Josep Ma.
Armengol
Bosch
2372
Joaquim d'
Arquer
Armangué
8101
Oscar
Asensio
Abón
SE-19986
Ferran
Aymerich
Torner
Asensio
8987
Josep
Armengol
Giralt
17348-Q
Pau
Arques
Peruga
11326
Sandra
Asensio
Garcia
7521
Jordi
Aymerich
Sureda
13537
Xavier
Armengol
Cebrian
8280
Xavier
Arqués
Grau
15224
Javier
Asensio
Cuadra
A-20963
Ramon
Aynés
Aubia
SE-19698
Albert
Armengol
Gassol
3676
Josep Lluís
Arqués
Paton
14006
Xavier
Ases
Utrilla
6773
Xavier
Ayneto
Gubert
6469
Jordi
Armengol
Sànchez
6641
Carlos
Arrabal
Cano
15415
Eugenio
Asín
Lahoz
15250
Jordi
Ayneto
Pou
11879
Agustin
Asla
Ortiz
3748
Martín
Ayora
Rodríguez
4794
Xavier
Ayuso
Armengol
Coma
1696
José Luis
Ayxelá
Par
9969
Ma.Pilar
Armengol
Sánchez
SE-27184
Sergi
Arranz
Rafael
6531
Manuel
Armengot
Mas
16611-G
David
Arranz
Gaseni
SE-24123
Ulf
Asplund
16840
Manuel
Armengou
Basil
SE-19338
Marc
Arranz
Pujol
5508
Francesc
Astals
15428
Teresa
Armengou
Lacalle
14041
Pol
Arranz
Piera
13906
Jaime
Astiz
Alonso
3178
Jordi
Ayza
Graells
3710
Lluís Ma.
Armengou
Marsans
16294
Jordi
Arranz
Cortés
11170
Gerard de la
Asunción
Aixàs
6224
Albert
Ayza
Graells
4333
Juan Fco.
Armenter
Vidal
SE-20164
Pol
Arranz
Esteve
SE-27560
Pedro
Atalaya
Solís
2507
Luis
Azemar
Sazatornil
7997
Josep Lluís
Armenter
Ferrando
8577
Néstor
Arrastia
Covella
16802
Jordi
Aubanell
Gurrera
2895
Javier de
Azlor
Astorquiza
18108-T
Lluís
Aubert
Capellà
SE-20120
Sergi
Aznar
Serra
SE-19718
Raúl
Armero
Almazán
15079
Albert
Arreba
Tutusaus
4581
Luis
Armet
Obach
SE-20384
Alberto
Arredondo
Rosales
9258
Xavier
Aubert
Siqués
4171
Jorge Luis
Aznar
Soler
8021
Marcos
Armiñana
Terrasa
SE-20459
Sara de
Arriba
Bodelón
4977
Daniel
Audi
Piera
14953
Gustavo
Aznar
Bardaji
9256
Delfín
Armora
Mani
5432
Montserrat
Arribas
Nicolau
2104
Rafel
Audivert
Indarte
13674
Eduardo
Aznárez
Salvatierra
2255
Emilio
Arnaiz
del Rio
12055
Aureli
Arribas
Codina
15182
Albert
Auguet
Escatllar
17068
Marina
Azor
Alastuey
9756
Alfredo
Arnaiz
Miguel
4793
José Aurelio
Arribas
Sanz
8053
Alfonso Carlos
Auguet
Sangrà
2966
Javier
Azpiazu
Monteys
7768
Emilio
Arnaiz
López
7199
Jesús
Arribas
Martínez
SE-20519
Marta
Auguets
Ribera
16192
Antonio-Carlos
Aztarain
Jo
3628
Josefina
Auladell
Baulenas
15738
Roberto
Azuara
García
9558
Marcos
Arnaiz
Nebreda
2596
Mariano
Arribas
Callizo
6821
Arturo
Arnal
Bustamante
12991
Luis
Arrieta
Nieto
7333
Josep Ma.
Auleda
Amorós
16621-OI
Enrique-Arturo
Baanante
Córdova
7727
Luis A.
Arnal
Villa
16959
Unai
Arrieta
Salgado
17174
David
Auleda
Fornells
15180
Hans
Bäbler
Font
6470
Ramon
Arnal
Allueva
5724
Lluís Xavier
Arrillaga
Gárate
15189
Albert
Aulet
Almar
9559
Joan
Babot
Alemany
7164
Josep
Arnaldos
Viger
4889
Lluís
Arrondo
Fité
SE-19226
David
Aulet
Prieto
SE-27216
Ferran
Babot
Branzuela
2683
Eduard
Arnall
Monsech
SE-27271
Cristina
Arroyo
Puerta
12091
Jordi
Aulet
Corney
1735
Carles
Babot
Nel.lo
3994
Carlos
Arnall
Monsech
7240
José Luis
Arruebo
Loshuertos
SE-27651
Marc
Aulló
Alcobendas
12865
Ramon
Bacardí
Gascón
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
70
73
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
14556
Ignasi
Bacardit
Cognoms
Corrons
7462
José Ma.
Balcells
Cognoms
Arbós
7475
Ricardo
Banzo
Hernández
14871
Aleix
Barcons
Solà
17082
Juan
Bach
Pare
17286
Esteve
Balcells
Cabré
SE-19720
Guillermo
Bañares
Anglada
8661
Albert
Barcons
Ribes
SAJorge
54001-EAI
Baños
Martínez
15058
Manuel Fernando
Barcos
Montañez
2416
Lluís
Bach
Barceló
16291
Isaac
Balcells
Gargallo
11025
Josep
Badell
Pau
SE-20303
Sergi
Balcells
Pernau
1004
Josep Ma.
Badia
Batalla
3713
Xavier
Balda
Bragulat
14691
Xavier
Badia
Sancho
Saurina
SA29003-D
6726
Josep Ma.
Badia
José Ma.
Baldasano
Recio
2738
Jaume
Baldé
Muxí
Cognoms
Cognoms
2003
Manuel
Baqué
Quintanas
SE-27145
Borja
Bardají
Bofill
14473
Grau
Baquero
Armans
16203
Alberto
Bardaji de
Quixano
14275
Mireia
Baquero
Rodríguez
16130
Joaquim
Bardalet
Portas
17302-OI
Alberto
Barahona
Fernandez
15919
Núria
Bardanca
Masachs
15598
Juan-José
Badia
Batlle
SE-20186
Jaume
Badia
Constantí
SE-20406
Genís
Baldellou
Peidró
SE-19105
Javier
Barahona
Vázquez
14228
Josep Ma.
Bardera
Baldrich
2373
Joan
Baldira
Batlle
SE-19629
Marina
Barajas
López
3763
Juan Miguel
Bardera
Reig
17023-OI
Javier
Badia
Clavera
SE-20656
Eduard
Badia
Llinós
11077
Sílvia
Baldirà
Andrés
18279-T
Agustí
Barangué
Coma
SE-19446
Arnau
Bardí
Milà
Ferran
Baldirà
Martínez de Irujo
8894
Ramón Carlos
Baratech
Sales
3764
Norberto
Bardina
Rodríguez
Jordi
Baldirà
Martínez de Irujo
6558
Ramon
Baraut
Anell
8416
Ramon
Bardolet
Cardús
13432
David
Badia
Sendra
10619
3236
Vicenç
Badia
Roig
10665
7886
Antonio
Badía
Iniesta
16358-G
Raül
Baldirà
Andrés
5972
Ricard
Barba
Esteva
7200
Federico
Bareche
Estada
12774
Francisco
Baldomà
España
10127
Ricard
Barba
Martí
4274
Albert
Barella
Civit
9189
Francisco
Badía
Ortega
2023
Ramón J.
Badía
Rodríguez
3629
Esteve
Baldoyra
Edo
15276
Antoni
Barba
Cuscó
1525
Antoni
Barenys
Oriol
10974
Esteve
Baldoyra
Vancell
SE-19833
Maria del Mar
Barbany
Freixa
2819
Esteban Angel
Barenys
de Lacha
SE-20705
Andrés
Badillo
Corral
3712
Jesús
Badosa
Figueras
7906
Joan Carles
Baldrich
Zoghbi
1948
Juan
Bárbara
Lamolla
13006
Sergi
Barés
Pagès
Gaspar
Baleriola
Giménez
SE-27926
Ester
Barbas
Colomer
14535
Alex
Barés
León
Javier
Ballabriga
Díaz
2838
Ramon
Barbat
Gili
11056
Marçal
Bargalló
Alabart
2334
Ramon
Badosa
Gallart
1813
6352
Joan
Badrinas
Ardèvol
9972
12209
José Ruben
Baena
Cubero
14768
Miquel
Ballabriga
Suñé
16591
Gerard
Barbé
Simón
9450
Agustí
Bargalló
Olivé
5628
Mariano
Ballabriga
Muñoz
15653
Jordi
Barberà
Bosch
10128
Ignasi
Bargalló
Guinjoan
SE-19936
Antonio
Baena
Marcos
11578
Jordi
Baeza
Jansa
2557
Joan Eliseo
Ballarín
Sabaté
15301
Alejandro
Barberà
González
13633
Aleix
Bargans
Masana
7728
Xavier
Ballart
Guasch
SE-19298
Miquel
Barberà
Parramon
5768
Joan Ignasi
Barios
Boncompte
3265
Enrique
Baeza
López
15348
Víctor
Baeza
Jansa
16821
Francisco-Javier Ballart
Hernández
15272
Carlos
Barberán
Díez
16507
Joan
Barios
Profitós
Eduardo de
Balle
Campassol
9696
Joaquín
Barberán
Gil
13459
Anna
Barlocci
Pennati
Arnau
Ballespí
Lladonosa
16348-G
David
Barberán
Jiménez
7679
Víctor
Barnés
Sabaté
SE-20357
Eduard
Baeza
Pérez
890
17366
Francesc
Bages
Sabarich
16930
9102
Inés
Bagué
Faura
7108
Jesús Ma.
Ballesta
Carbonell
16134
Josep
Barberillo
Nualart
2040
Carlos
Barnils
Deulonder
7013
Santiago
Ballesté
Clofent
13642
Francisco
Barbero
Arias
8203
Jordi
Barniol
Roca
13378
Oriol
Bagué
Miracle
SE-19103
Eloi
Bagué
Danés
SE-20098
Oriol
Ballester
Puiggròs
2809
José Julio
Barbero
Sánchez
15933
Gerard
Barniol
Coll
4666
Jordi
Ballester
Coll
9759
Juan Javier
Barbeta
Estrada
967
Antonio de
Barnola
Laporta
SA28007-T
Luis de
Barnola
y de Sicart
15468
Oscar
Bagué
Català
12856
Roger
Baig
Viñas
4173
Eduard
Ballester
Portillo
4458
José
Barbeta
Colomé
Luis
Ballesteros
Saz
13005
Anna
Barbosa
Pérez
Francesc
Balletbó
Carril
8054
Francesc Xavier
Barca
Salom
SE-19315
Miquel
Barnola
Sampera
SE-19319
Victor
Baro
Fernández
1866
Jordi
Baiges
Artís
2653
12221
Jordi Lluís
Bailach
Aspa
11386
5935
Salvador
Baille
Vidal
10126
Pere
Ballonga
Vila
15835
Pau
Barca
Coll
7394
Xavier
Ballus
Barnils
SE-20369
Carlos
Barca
García
5033
Ricardo
Baró
Rey
Josep
Baró
Riera
Teodoro
Baró
Rey
A-20630
Jordi
Bailó
Roure
12100
Carlos Efren
Bajo
de la Fuente
14269
Ivan
Balmanya
Balboa
3902
Miquel
Barceló
Roca
11254
Laura
Balot
Fernández
5240
Juli
Barceló
Vernet
3876
Pol
Bals
Martínez
9922
Ernesto
Barceló
Rodríguez
2810
Jaume
Baró
Cabestany
7134
Jesús Ma.
Baró
Panizo
13550
Cesar
Bajo
de la Fuente
SE-19925
10195
Enric
Balada
Arias
SE-20411
6855
Luz
Balado
Suárez
4701
Pere
Balsach
Peig
11928
Alexandre
Barceló
Llauger
5077
Felip
Balsells
Coca
4334
Miguel
Barceló
Conesa
16797-G
Laura
Baró
López
17173
Laia
Barón
Sellés
15099
Adrià
Balagué
Serra
14068
Juan
Balagué
Pons
16973
Maria
Baltà
Rosaura
SE-27854
Jordi
Barceló
Margalef
2022
Jordi
Baltrons
Xirgu
16019
Josep
Barceló
Ungé
SE-27240
Narcís
Barqueros
Sánchez
Guillem
Barquet
Casillas
Rony
Barquets
Cugat
3310
Jaume
Balagué
Violan
6554
Esteve
Balaguero
Gañet
14692
Joan
Banach
Gil
7855
Joan
Barceló
Planas
6856
Maria del Mar
Bancells
Badalló
SE-20623
Sergi
Barceló
Fructuoso
SE-20450
Francesc
Banchs
Areu
16543
Albert
Barceló
Boada
SE-20501
Marta
Barrabino
Clemente
10755
Jesús
Barrachina
Lison
9055
Joan
Balanyà
Galimany
SE-20569
10661
Juan
Balaña
Llort
3496
11110
Jaume
Balañá
Lladó
12034
Odilo
Bangueses
Cobelas
SE-19785
Eloi
Barceló
Gimeno
5111
Francesc Ma.
Banqué
Molas
SE-19984
Eduard
Barcelona
Murcia
SE-20555
Alex
Barrachina
Salas
Marc
Barracó
Serra
Javier
Barragán
Fernández
A-20308
José
Balcells
Sendra
10785
Salvador
Balcells
Mas
1078
Joan
Bantí
Riera
13223
Josep
Barcons
Grau
3926
Miró-Sans
6113
Joan
Bantí
Castañer
SE-20012
Eric
Barcons
García
3799
2778
Carlos
Balcells
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
72
75
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
7907
Mariano
Barranco
Cognoms
Sanchís
6172
Lluís
Basiana
Cognoms
Obradors
SE-20593
Joan-Marc
Batlle
Cognoms
Comalada
SE-20251
Arnau
Bellavista
Cognoms
Poch
SE-19656
Antonio
Barranco
Marín
8662
Antoni
Basoli
Ferret
15570
David
Batlle
Merino
SE-19657
Albert
Bellavista
Poch
13270
Eduard Sebastià Barrau
Pons
SE-19522
Josep-Oriol
Basomba
Solé
14772
Marc
Batlle
Arissa
7450
Jaume
Bellera
Rosell
8358
Inmaculada
Arcas
9883
Sergio
Bassa
Garrido
1445
Albert
Batlleria
Garriga
4980
Juan Rogelio
Bellés
Montañés
Barrau
15521
Xavier
Barrau
Hernández
1189
Jaume
Bassa
Pasqual
SE-27503
Jordi
Batllerià
Clarós
6687
Xavier
Bellés
Ros
10451
Manuel
Barrau
Salmerón
SE-20005
Pere
Bassach
Pla
A-20614
Antonio
Batlló
Buxó-Dulce
8104
Ramon
Bellmas
Rimbau
4067
Marcial
Barreiro
Etchevers
17330
Adrià
Bassaganyes
Colom
4031
Jorge
Batlló
Escuder
SE-19917
Joan
Bellmunt
Almirall
SE-20129
Carles
Barreiro
López
9975
Víctor
Bassas
Bacchetta
8026
Jordi
Batllori
Casas
16149
Rafa
Bellmunt
Fernández
8895
Amàlia
Barrera
Barberà
4502
Lluís
Bassas
Arenillas
7805
Joan
Batllori
Comas
15145
Carlos
Bello
Meruelo
2353
Alfredo
Barrera
Navarro
SE-19496
María
Bassas
Pintó
16754
Eduard
Batllori
Álvarez
SE-20322
Jessica
Bello
Clavero
17298
David de la
Barrera
León
SE-19715
Jordi
Bassas de
Sivatte
15561
Ingrid
Baulés
Gimenez
5629
Jordi
Belloc
Díaz
9260
Ma.Encarnación
Bellod de Sitjar
de
Togores
16464-G
Joan
Barrera
Aranda
6353
Jaume
Bassons
Boncompte
18261-T
Enrique
Baurier
Foret
5846
Ignacio
Barrera
Álvarez
SE-27949
Begoña
Bastard
Sanz
1335
Pedro
Baurier
Marnet
SE-20216
Aitor
Barrera
Pérez
3921
Alfredo
Basté
López de
Sagredo
11227
Manuel
Baurier
Trias
15316
Sergi
Bellorbí
Rojas
7044
Joaquim
Bautista
Valhondo
8056
Josep
Bellot
Urbano
SE-20662
Álvaro
Bautista
Fernández
12117
Oriol
Bellot
Miana
4405
Josep Ma.
Bellot
Pla
14976
Sergio
Barrero
Rey
4068
Fermín
Barrio
Ruíz
2967
Luis
Basteiro
Maroto
Sergi
Baster
Boix
11559
Jordi
Bayer
Resplandis
2820
Joaquim
Bayés
Marsans
1264
Luis
Bellsolell
Coma
Manuel
Bellsolell
Coma
Dan
Bellver
Vallet
15496
Laura
Barrio
Barberá
11837
SE-27849
Pere
Barriobero
Vila
4891
Jordi
Bastida
Pau
Daniel
Bastida
Obiols
11406
Joan
Baylina
Melé
1920
Josep Ma.
Bastus
Torrens
3397
Joan
Baylina
Bacardit
17318
4892
Valentí
Baylina
Prat
16095
Adrià
Belmonte
Gómez
SE-20137
Carles
Belmonte
Zamora
8386
Xabier
Barriola
Echeverría
5657
5295
Josep Ma.
Barris
Costal
5112
15399
Salvador
d'Horta
Barris
Oms
SE-19912
Ignacio
Barrón
5820
José
14847
7109
Ricard
Batalla
Vicens
3564
Josep Manuel
Batalla
Cadira
SE-27146
Joan
Bayo
Cajalán
Viela
13693
Albert
Batalla
Palau
15644
Albert
Bayo
Zurbano
SE-19325
Artur
Belmonte
Viladomat
Barros
Pena
11247
Antoni
Batalla
Boixadera
1949
Jaume
Bayó
Vilaseca
6166
Fernando
Belón
Bello
José Angel
Barros
de Diego
5847
Enric
Batalla
Colomer
14900
Quim
Bayod
Ripoll
17004-OI
Alex
Belsunce
Navarro
3497
Fernando
Barros
Torrente
13224
Francisco Javier Batalla
Bejerano
13098
Pau
Bayona
Mas
14487
Daniel
Beltrán
Baró
15876
Jaume
Bartés
Creus
16463-G
Anabel
Rubio
3261
Alfons Eusebi
Bayraguet
Rodríguez
14590
Oscar Javier
Beltrán
Navio
6748
Juan José
Baz
Iturbe
2623
Llorenç
Beltrán
Vidal
SE-19760
Guillem
Beltrán
Arroyos
Batalla
16305
Jordi
Bartés
Tubau
3800
Miguel
Batalla
Rossell
14448
David
Bartolí
Alabró
8806
Enric
Batalla
Farré
10589
Raúl
Baza
Lobo
11177
Esther
Bartolomé
Lacambra
3429
Pere
Batallé
Descals
15364
Jorge
Baza
Zaballos
16990
Carlos
Beltrán
Carrión
8579
Carlos
Bartolomé
Lacambra
SE-27883
Miquel
Batallé
López
8387
Francesc Xavier
Bea
Galindo
SE-19948
Aarón
Beltrán
Díaz
14294
Albert
Bartolomé
Regué
13999
Pedro Julián
Batanero
Llenas
8807
Antonio
Beaus
Romero
2065
Félix
Beltrán
de Heredia Freire
4069
Jordi
Bartolomé
Piñol
1019
Pere
Batet
Baiges
SE-27520
Ana
Becerra
Benítez
7681
José Luis
Beltrán
Clavero
10895
Antoni
Bartolomé
Villar
5531
Pere M.
Batet
García
12586
José Manuel
Bedia
Girbés
SE-19017
Laura
Beltri
Pagà
2709
Antoni
Beguer
Oliveres
14565
Anna
Benach
Duart
5465
Ramon
Benach
Sangrá
2079
Abel
Bartolomé
Bonet
13474
David
Batet
Sancliment
17405
Edgar
Bartolomé
Pérez
14746
Jordi
Batilda
Gimeno
14533
Pilar
Bel
Calvo
14014
Alexandra
Bartomeus
Vicens
7804
Josep
Batista
Pujol
13148
Ramon
Bel
Ferré
4459
Sebastià
Benasco
Martínez
16584
Albert
Bartomeus
Vilanova
9400
Ignasi
Batista
Espasa
9401
Carme
Bel
Pérez
SE-19990
Ricard
Benavente
Cugat
1978
Raimon
Bartra
Colomé
4504
Eduard
Batista
Piera
5079
José Ma.
Bel
Fornós
SE-23598
Maria Isabel
Benavides
Berenguer
17268
David
Bartra
Riera
4851
Joan Manuel
Batista
Foguet
15899
Ignasi
Belart
Esquerra
11794
Enrique
Benavides
Ruiz
17371
Ivan
Bartrina
Vidal
7260
Joaquim
Batista
Pujol
SE-19980
Oscar
Belart
Bayo
14394
Santos
Bendicho
Alonso
12467
Rigoberto
Belda
Saura
5114
Pedro
Benedicte
Perosanz
SE-27217
David
Beneito
Alonso
SE-19855
Carla
Bartrina
Plana
16365-OI
Marta
Batlle
Beltrán
11409
Martín
Bas
Nieto
14072
Joan
Batlle
Pou
SE-20525
Adrián
Belda
Ferrín
1212
Xavier
Bas
Vidal
7303
José
Batlle
de Porcioles
8055
Jaume
Beleta
Supervía
1867
Josep Ma.
Beneria
Vidal
3563
Pere
Basany
López
4404
Lluís
Batlle
Gargallo
6259
Carles
Belil
Sans
14987
Josep-Maria
Benet
Ciurana
2485
Luis
Basañez
Villaluenga
10061
Francesc
Batlle
Perales
1144
Josep Ma.
Belil
Palau
16615-OI
Josep-Ma.
Benet
Ferrusola
2237
Josep Manuel
Basáñez
Villaluenga
15750
Javier
Batlle
Mercadé
2376
Justo
Belio
Arto
2238
José Ma.
Beneyto
Castelló
16997
Gerard
Basart
Vidal
5113
Manuel
Batlle
Moreno
11478
Driss
Belkhir
El Jaafari
14828
Jesús Alberto
Beneyto
Catalá
12579
Arnau
Bellapart
Las Heras
10621
Pedro
Bengoechea
Chacartegui
Arimany
16490
Alexandre
Benguerel
Clapés
7445
Josep
Basco
Montià
6774
Francesc Xavier
Batlle
Fornells
14471
Albert
Bascompta
Raurich
SE-19412
Indíbil
Batlle
Serrano
9498
Josep
Bellavista
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
74
77
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
6582
Ricardo
Benguría
Cognoms
Egusquiza
5115
Manuel
Bernal
Cognoms
Domínguez
SE-27314
Ignacio-José
Bestilleiro
Cognoms
14297
Raúl
Benítez
Guillén
14400
Borja
Bernal
Casas
4543
Antonio
Betesa
Ortuño
Soci
Nom
13462
Jose Manuel
Blanco
Cognoms
Romasanta
4376
Fernando
Blanco
Sola
SE-27944
Társila
Benítez
Roca
16881
Javier
Bernal
Pascual
11479
Jaume
Betran
Palomas
4460
José Luis
Blanco
García
7135
Juan Manuel
Benito
Navazo
4587
Manuel
Bernal
Ferrero
8942
Ernesto Mario
Bevilacqua
Franco
4233
Alfonso
Blanco
Ruíz
13268
Ezequiel
BevilacquaBrechbüh
Trabado
13884
Oscar
Benito
Majó
1979
Francisco
Bernaldo
Blanch
4797
Santiago
Benito
Martínez
SE-20366
Anna
Bernales
Lopez
4704
Rubén
Blanco
Fernández
14820
Serafín
Blanco
Prieto
17253
Paola de
Benito
Gallart
15198
Jorge
Bernardino
Ordoño
6052
Antoni
Biadiu
Serch
16588
Albert
Blanco
Pérez
9192
Pablo
Biagini
Fernández
SE-20135
Raúl
Blanco
Blanco
17241
Rebeca
Blanco
Barrero
12384
Daniel
Bennasar
Sans
8989
Julio F.
Bernardos
Alsina
3430
Roger
Bentata
Liebermann
10364
Vicent
Bernat
Martí
6225
Carlos
Biel
Loscos
Esther
Biel
Roda
13814
Marcos
Blanco
López
Raquel
Biel
Ibañez
16771
Carlos
Blanquez
Uroz
11795
Maria del Cristo
Bento
Fernández
5725
Josep
Bernat
García
17314
15649
Gabriela
Benveniste
Pérez
10712
Jordi
Bernat
Marí
SE-19205
5434
José Enrique
Ber
Bartoli
4588
Ramon
Bernaus
Queralt
13541
Xavier
Biela
Pàmies
6114
Daniel
Blanxart
Maneus
SE-27654
Xavier
Bienvenido
Mestre
6383
Luis de
Blas
Gil
SE-27815
Asier
Beraza
Garayalde
15045
Gustavo-Daniel
Bernaus
Bottone
3597
Jesús Antonio
Beraza
Oroquieta
6431
Josep
Bernaus
Cerqueda
10316
Antoni
Biescas
Caudevilla
8000
Aureli
Blasco
Lázaro
14052
Sergi
Biete
Castells
13895
Clemente
Blasco
Solé
Biete
Cot
10389
Enrique
Blasco
Gómez
10071
Albert
Berdie
Gomez
16397
Hector
Bernaus
Lisa
13645
Jordi
Berdié
Gómez
SE-20308
Antonio
Bernés
Ubasos
3051
Albert
Francisco Javier Bigas
Albertí
6493
Eduardo
Blasco
González
Josep Ma.
Albertí
6900
Francisco José
Blasco
Sanchíz
10265
Jordi
Berengué
Piqué
6448
Jordi
Berni
Blanch
5578
14549
Francisco
Berenguer
Jofresa
4071
Josep
Bernis
Calatayud
6382
16465-G
Anna
Berenguer
Canet
590
Josep
Bernis
Vilagut
16680
Jaume
Bigas
Bonamusa
12549
Daniel
Blasco
Robert
7747
Joan
Bigordà
Moros
9261
Manel
Blasco
Busquets
Bigas
SE-19199
Xavier
Berenguer
Carreras
6559
Jorge Carlos
Berrens
Parenti
13281
Adrià
Berenguer
Sabaté
SE-19451
Xavier
Berrozpe
Subias
13434
Ferran
Bigorra
Baches
12400
Jesús
Blasco
Gómez
13742
Josep M
Bigorra
Vidal
9560
Joan
Blasco
Busquets
SE-27876
Alex
Blasco
Gutierrez
4406
Josep Ma.
Berengueres
Palau
12518
Oscar Ariel
Bertinat
Salomón
6845
Enric
Berga
Sastre
SE-27925
Victoria
Bertomeu
Arnau
7969
Aitor
Bilbao
Jaureguizar
Luis
Bilurbina
Alter
16600-Q
Lorena
Blasco
Megías
Salvador
Biosca
Vidal
SE-20168
Jordi
Blasco
Dedora
15356
José
Berga
Jiménez
16116
Andreu
Bertomeu
Bernal
1511
3960
Carles
Berga
Vendrell
6139
Manuel
Bertomeu
Camós
5658
17011
Salvador
Berga
Garrote
15114
Marta
Bertran
Rodríguez
SE-27861
Elena
Biosca
Ruiz de Ojeda
16263
Nuria
Blasco
Pastor
15378
Valentí
Biosca
Saumell
SE-19843
Eva
Blasco
Soplon
13818
Albert
Bergadà
Gassol
2121
Joan
Bertran
Reguera
SE-20090
Ramon
Bergadà
Vicario
14623
Ishac
Bertran
Trepat
3996
Josep Ma.
Biosca
Alabart
3028
Crescencio
Blasco
Morón
12007
Ferran
Biosca
Navarro
7507
Alejandro
Blasco
Canfrán
17188-OI
Fernando
Blasco
Romeu
8331
Josep Ma.
Bergadà
Grañó
15829
Josep
Bertran
Milià
4585
Josep
Bergadà
Torres
17404
Joan
Bertran
Morancho
14897
Josep
Biosca
Saumell
José Ramón
Biosca de
Sagastuy
3631
Alexandre
Blasi
Darner
Joan
Bisbal
Serra
15618
Albert
Blasi
Gambús
8808
Joan Gabriel
Bergas
Jané
A-20606
Romà
Bertran
Martí
4175
SE-20612
Gerard
Bergé
Paija
14246
Joan
Bertran
Jordà
7395
2921
Pere
Berges
Domingo
15299
Montse
Bertran
Galceran
4544
Aureli
Bisbe
Lluch
16307
Marc
Blazquez
Riera
13786
Jorge
Bistué
Guardiola
12904
Sergio
Blázquez
Sánchez
SA55034-OI
Rafael
Blesa
Martínez
13639
Alfredo
Berges
Valdecantos
4032
Josep
Bertrán
Alcalde
4586
José Ma.
Bergua
Pallarés
6775
Agustí
Bertrán
Pujol
8809
Carlos
Bito
Fernández
15513
Josep
Bixaconill
LLimargas
15206
Oscar
Bergua
Vigata
9748
Josep
Bertrán
Vall
SE-19093
Roger
Bergua
Archeli
4589
Manuel
Bertrán
Mariné
17116
Álvaro
Bizarri
Albarrán
17391
Eduard
Blesa
González
Pablo
Blanch
Simon
Pedro
Bo
Martínez
5466
José Ma.
Bergua
Lanau
1028
Jaume
Bertrán
Monistrol
14811
8159
Carlos
Bericat
López
3050
Miquel
Bertrán
Salvans
12462
Fernando
Blanch
Vilas
SA28009-T
3237
Fausto
Berini
Geli
2624
Josep
Bertrán
Maruny
7261
Jaume
Blanch
Domeque
8083
Jordi
Boada
Moret
15661
Helena
Berlanga
Sesé
7172
Lluís
Bertrán
Rafecas
15282
Javier
Blanch
Escobar
6749
Joan
Boada
Lambistos
16925
Xavier
Berlanga
Peiró
8359
Javier
Bertrand
Figueroa
17056
Anna
Blanch
Vergés
Antoni
Boada
Trullàs
Georgina
Blanch
Piera
SA28010-T
5630
Carlos Bernabé
Boada
Martínez
Jordi
Blanch
Bertran
7014
Aleix
Boada
Rigau
15892
Pere
Boada
Aragonès
13095
Emilio
Bermejo
Bonell
10132
Marià
Bes
Nogués
14241
14595
Cipriano
Bermúdez
Andrades
SE-19333
Ferran
Besalú
Barrera
15015
Àngel
Bermúdez
Morata
8479
Andreu
Beseran
Ramón
SA-282583-D
SE-19679
Carlos
Bermúdez
Porras
6173
Ramon
Besó
Cregenzán
12143
Ramón
Bernácer
de las Heras
17024-G
Elisenda
Besora
Noya
1435
Pedro
Bernad
Herrando
2839
Jordi
Bessa
Feixas
13867
Anna
Bernadet
Prats
11579
Jordi
Bessa
López
5577
Manel
Bernadó
Bou
SE-24445
Cristina
Bestard
Simó
3766
Pedro
Blanch
Gonzálbez
14281
Eduardo
Blanco
Barrero
SE-20329
Albert
Bobé
Argerich
809
Ramon de
Bobes
Artés
2821
Antonio José
Blanco
Peñalba
10896
David
Blanco
Tarrats
2442
Enric de
Bobes
Pellicer
Alonso
1379
Josep Ma.
Bofill
Draper
11257
Núria
Bofill
Sanz
8480
Manuel
Blanco
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
76
79
Soci
Nom
Soci
Nom
Cognoms
Soci
Nom
Soci
Nom
9837
Rafael
Bofill
Cognoms
García-Amorena
9193
Josep
Bonet
Pijoan
17434
Miquel
Borrajo
Cognoms
Valls
18240-T
Julio
Bosch
Cognoms
Ribas
837
Joan Manuel
Bofill
Julve
2008
Manuel
Bonet
Sarrado
10622
Salvador
Borras
Bigorra
6751
Ricard
Bosch
Tous
9976
Ana
Bofill
Sanz
7856
Albert
Bonet
Alcaina
2123
Tomás
Borrás
Figueras
3087
Jordi
Bosch
Espinet
SE-27400
Meritxell
Bofill
Vicente
16434
Jordi
Bonet
Palau
5886
José
Borrás
Cabanes
14997
Margarita
Bosch
Termes
SE-19388
Gerard
Bofill
Soler
SE-27875
Joan
Bonet
Bonal
8265
Carlos
Borrás
Terés
5147
Josep
Bosch
Pompidor
8264
Eudald
Bogatell
Piñero
17394-Q
Miquel
Bonet
Alomar
17107
Pedro
Borrás
Planas
SE-27829
Mariona
Bosch
Herrero
4033
Joaquim
Boguñá
Ramis
SE-19150
Oriol
Bonet
Arroyo
17411
Josep
Borrás
Vicient
17003-Q
Roger
Bosch
Bruch
15103
Oriol
Bohigas
Nadal
14131
Magí
Bonet
Biosca
8765
Miquel
Borràs
Andreu
SE-19511
Ernest
Bosch
Soldevila
SADavid
54002-EAI
Boils
Tutor
17335
Albert
Bonet de
Tena
5217
Joan
Borràs
Andreu
16813-Q
Marçal
Bosch
Llorente
8980
Boira
Herreros
Guillem
16546
Jorge
Bonilla
Beckmann
8857
Lluís
Borràs
Vila
14303
David
Bosch
Barbosa
14831
Silvia
Bonilla
Sabido
8858
Xavier
Borràs
Vila
16043
Ramon-Maria
Bosch
Marcet
17413
Roger
Boira
Ramal
7699
Emilio
Bonilla
Blesa
14873
Jan
Borràs
Morales
SE-20024
Josep
Bosch
Alay
2194
Jordi
Boix
Pallas
7575
Arístides
Bonilla
Pérez
14878
Borja-Pedro
Borràs
Quintanal
14111
Jordi
Bosch
Masa
13656
Marçal
Boix
Fontrodona
11178
José Antonio
Bonilla
Aguilar
2105
August
Borràs
Teira
17429
Ramon
Bosch
Bosch
5331
Ramon
Boix
Iglesias
15973
Ignasi
Bonjoch
Roma
SE-19778
Miguel
Borràs
Vicient
SE-20004
Eduard
Bosch
Coch
SE-19901
Francesc
Bonjoch
Freginals
SE-19939
Francesc-Xavier Borràs
Subirana
13728
Jordi
Bosch
Zapata
12914
Andros
Boix
Fahmüler
1244
Ernesto
Boix
Felip
3287
Xavier Ma.
Bonmatí
Berenguer
7229
Ramon
Borrat
Jubany
17368
Ferran
Bosch
Lorente
10827
Marc
Boix
Turell
4852
Pedro
Bonnín
Gubianas
16706
Albert
Borrat
Portabella
SE-20160
Angels
Bosch
Duntal
17108-Q
Juan-Lorenzo
Boix
Arenas
SE-19523
Ernesto
Bonnín
Serra
4463
Miguel
Borratxero
Briz
16563
Gonzalo-Luis
Bosque
Buil
13136
Joan
Boix
Noguera
12197
Francesc
Bonvehí
Vila
6471
Juan
Borraz
Martín
12124
Juan José
Boix
Aguilaniedo
17050
Gerard
Bonvehí
Roc
1051
Antoni
Borrell
Mas
SA57032-Q
Julio Claudio
Bosque
García
922
Ramon
Boixadós
Malé
SE-19779
Maria
Bonvehí
Rosich
7046
Xavier
Borrell
Vilaseca
2297
Jordi
Bosser
Julve
7972
Josep
Boquera
Sabaté
1358
Josep Ma.
Borrell
Felip
1875
Josep
Botargues
Herrera
9057
Josep Ma.
Botella
Serrano
1265
Lluís
Boixadós
Malé
10333
Jordi
Boixadós
Roca
17290
Albert Octavi
Borbón
Mateus
5036
Josep Oriol
Borrell
Valls
1787
Josep Ma.
Boixareu
Vilaplana
1289
Josep
Borbonet
Macià
893
Francesc
Borrell
Mas
3859
Pere
Botella
López
10668
Jordi
Bolaños
Jardí
7045
Ramon
Borda
Pijuan
3998
Jordi
Borrell
Valls
13123
Jordi
Boter
Moré
5216
Josep Ma.
Boleda
Rossell
5468
Agustí
Bordalba
Benet
2472
Pere
Borrell
Mas
8024
Javier
Botet
Piró
1814
Josep Ma.
Bordas
Pallarès
9320
Xavier
Borrell
Moré
SE-20295
Joan
Botey
Bruguera
6779
Jordi
Botey
Burguesa
8204
Ignasi
Boleda
Relats
1537
Miquel
Boleda
Vila
3052
Santiago
Bordas
Alsina
10763
David
Borrell
Esteban
7334
Joan
Bolet
Rovira
14573
Marta
Borderias
Vidal
1764
José
Borrell
Costell
4853
Joan
Botey
Arso
7228
Carlos
Bolíbar
Soler
SE-19641
Marc
Bordes
García
6597
Antoni
Borrell
Valls
6260
Carme
Botifoll
Alegre
SE-20070
Álvaro
Bolíbar de
Rivera
12483
Marc
Bordetas
Serra
1950
Enrique
Borrell
Portabella
2526
Josep Lluís
Botta
Muntané
SE-19330
Glòria
Bolivar
Sanchez
8856
Jordi
Bordonau
Farrerons
17208
Joan
Borrell
Pol
5659
Juli
Bou
Santos
SE-19583
Noemí
Bolló
Esteban
12159
Josep
Bordonau
Farrerons
3997
Esteban
Borrell
Marco
4894
August R.
Bou
Camps
15497
Juan
Bordoy
Pou
SA29011-D
Ramon
Borrell
Daniel
11229
Xavier
Boluda
Casas
5270
Jaime
Bombardo
Juncá
SE-27857
Josep Maria
Bou
Romano
10509
Eduard
Bou
Nadal
4304
Antonio
Borge
Molinos
3598
Jaime
Bombí
Gusi
5469
Adolfo
Borgoño
Puyuelo
SE-19700
David
Borrella
Gracia
17313
Sònia
Bouso
Crusellas
6560
Rafael
Bonachela
Gutiérrez
SE-27237
Jesús
Borguñó
Moreno
2144
Josep M.
Borrull
Sánchez
6583
Jorge
Bové
Carbonell
14884
Daniel
Bonals
Muntada
15959
Oliver
Bori
Balsan
SE-27988
Eulàlia
Borrull
Rodríguez
SE-19241
Marc
Bové
Díez
14698
Gorka
Bonals
Sastre
16646-G
Carmen-Maria
Borja
Araujo
6778
Ricard
Bosch
Amat
7104
Josep
Bover
Padró
1446
Josep Ma.
Bonamusa
González
5660
Pedro Luis
Borniquel
Ramos
1921
Rafael
Bosch
Llunell
16409
Albert
Bover
Gutiérrez
4105
Rafael
Boronat
Martínez
563
Josep Ma.
Bosch
Aymerich
3055
Jaime
Boya
Castán
7748
Josep
Bosch
Pujolàs
13897
Ricardo
Boya
Soler
10879
Víctor
Bonastre
Mulero
8332
Jordi
Boncompte
Coll
6549
Ernesto
Boronat
Juan
13914
Àgueda
Bondia
Pons
2684
Juan C.
Boronat
Rodríguez
3054
Santiago
Bosch
Ponsich
11757
Victor
Boyer
Lozano
15976
Jordi
Bondia
Vilapriñó
2122
Josep
Boronat
Domingo
5799
Josep Ma.
Bosch
Causadias
SE-19884
Marta
Boza
Macias
12519
Oscar
Bondia
Martínez
15625
Ernesto
Boronat
de Ferrater
2591
Joan
Bosch
Ferrer
2597
José Luis
Bozal
González
4981
Enric
Bondía
Domper
17161
Carlos
Boronat
Ferrater
2711
Ramon
Bosch
Camprubí
1483
Ramon
Bragós
Sedó
3858
Jesús Ma.
Boned
Sopena
7015
Xavier
Borotau
Sanmiquel
4176
Joan
Bosch
Graells
13888
David
Bragulat
Vilà
10454
Javier
Borque
Marcén
8533
Fco. Javier
Bosch
Amorós
16683
Elisabet
Branchat
Freixa
Farran
13540
Roger
Bosch
González
17143
Anna
Braña
López
4461
Rafael
Bonet
Bertomeu
6750
Joan
Bonet
Casamitjana
9698
Ferran
Borque
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
78
81
Soci
Nom
Soci
Nom
14134
Josep
Brañas
Cognoms
Falcó
5172
Salvador
Cognoms
16279
Noemí
Brao
Encinas
2473
Joan Ma.
Bras
Marquillas
SA28015-T
Jorge
Brunat
Remolá
3928
Manuel
Brascó
Picart
3148
Antoni
Brunet
Icart
SE-20350
Silvia
Brasó
González
9924
Miquel
Brunet
Nicolau
SE-20312
Manuel
Burzón
Padullés
14354
Alexandre
Cabedo
Montull
4590
Pere
Brunet
Crosa
1302
Jordi
Buscà
Colell
15413
Jordi
Cabello
Dalmau
Bruna
Reverter
Soci
Nom
Soci
Nom
11929
Israel
Buron
Cognoms
Leandro
1737
Agustín
Cabañas
Cognoms
Reyne
11729
Sergi
Burriel
Maurel
SE-20165
Rubén
Cabañas
López
SE-19104
Marc
Burrut
Fores
7203
Jordi
Cabañero
Marimón
15989
Bernat
Burset
Abras
15135
Sergi
Cabau
Grimau
2354
Ramon
Bravo
Domingo
13907
Carles
Bravo
Bernardo
15141
Anna
Brunet
Montagut
6302
Joan
Busó
Trayter
7476
Daniel
Cabero
Saldaña
14850
Mònica
Brunet
Pladevall
13100
Jordi David
Busom
Pérez
15493
Alex
Cabestany
Ferré
13358
Roger
Busqué
Bosque
12437
Ramon
Cabestany
Ramon
15205
Jesús
Bravo
Peco
SE-27740
Oliver
Bravo
Górriz
3088
Josep
Bruno
Salgot
Joaquín
Bruns
Casadevall
16836
Joan
Busqué
Trabalón
SE-19943
Sergi
Cabestany de la
Cruz
Lídia
Brunsó
Torrent
8301
Pere
Busquet
Puig
5769
Josep Ma.
Cabeza
Sanahuja
8665
Martín
Bravo
Molina
2923
4624
Enrique
Brazís
Sard
SE-19994
4506
Enric
Bregolat
Tarrés
12928
Carlos
Brusati
Massaguer
3715
Ramon
Busquet
Masip
2580
José Ma.
Cabeza
Urbano
6618
Luis Fco.-Javier
Brusau
Calucho
6262
Joaquim
Busquet
Paredes
14178
Luisa Fernanda
Cabeza
Fabra
12144
Eduardo
Bretcha
Boix
2548
Esteve
Bretcha
Cardelús
SE-19172
Martin
Brusco
Saludas
12426
Pau
Busquets
Gil
10510
Joan
Cabezas
García
1894
Ramon
Brusés
Sans
5382
Josep Ma.
Busquets
Monge
5580
Manuel
Cabezas
Corchero
8534
Salvador
Busquets
Baqué
16660
Francisco
Cabezas
Rodríguez
1709
Ramon
Bretcha
Cardelús
6752
Emilio
Bretón
Sánchez
2106
Santiago
Brutau
Cirera
Roger
Brutau
Izquierdo
Mauricio
Bruzzoni
7636
José Manuel
Bretón
Majadas
SE-19869
10933
David
Breva
Paredes
SE-19701
9561
Manuel
Bricio
Alonso
3714
Miquel
Buch
Viñolas
4757
Xavier
Busquets
Manuel
Buela
Torres
14637
Pol
Busquets
4336
Josep
Busquets
Gubau
17075
Iván
Cabiati
Mazzuka
14641
Xavier
Busquets
Serret
3802
Ernest
Cabot
Viver
Fontgibell
8666
Carlos
Cabot
García
Marfany
Ricardo
Cabot
Boix
Paolo
Cabras
SE-19589
Ruben
Bricio
Agudo
3860
SE-27676
Jaume
Brignardelli
Santandreu
11986
Hector
Buelta
Ortiz
15564
Josep-Ma
Busquets
Benet
SA28016-T
6961
Miguel Angel
Brigos
Hermida
14062
Àlvaro
Buendia
Bicand
6039
Jordi
Busquets
Mascorda
SE-19300
SE-20436
Gerard
Brikquis
Navarro
12873
Antoni Jesús
Buendía
Pérez
17367
Arnau
Busquets
Miranda
3632
Josep Àngel
Cabré
Martínez
Javier
Bueno
Salinas
15163
Xavier
Bustamante
Pujadas
13765
Maria José
Cabré
Cáceres
11450
Julián
Bustos
Ferrer
3354
Oriol
Cabré
Pericas
Blai
Cabré
Segarra
Carmelo Ma.
Cabré
Rabadá
1314
Emilio
Brillas
Saguer
8361
7136
Luis
Briones
Devesa
13433
Enrique
Bueno
Sancho
Jorge
Bueno
Bueno
8499
Jorge
Bustos
Castellanos
4895
José Ma.
Bueno
Salvador
SE-20211
Josep-M.
Buxarrais
Romero
891
9388
Alfons
Buxó
Ferrer
2988
Rafel
Cabré
Vidal
14510
Albert
Cabré
Calleja
7396
Ricard
Bronchud
Guillen
6753
9106
Robert
Broquetas
Ibars
9402
6514
Jordi
Brossa
Galofré
A-20967
Sandra
Bueno
Valién
José Ma.
Bueno
Lidon
SE-19826
Luis
Buxó de la
Peña
12108
Francisco
Buyolo
Freitas
8887
Rafel
Cabré
Villalobos
18002-T
Francisco
Cabré
Masdeu
15117
Carles
Brossa
Fontàs
A-20488
3007
Aureli
Bru
Saumell
17303
Francisco-Javier Bueno
Dorrego
Alvaro
Buenvaron
Higuero
1710
Xabier
Caamaño
Eraso
16178
Xavier
Caba
Lleó
SE-19911
Anna
Cabré
Viñeta
Felipe
Cabredo
Lasaga
Santiago
Cabredo
Magriñá
16121
Elisa de
Bru de Sala
Almirall
SE-19942
7909
Jordi
Brufau
Redondo
SE-19527
Pau
Buera
Surribas
Morisson-Lacombe
9107
Leopoldo
Bufill
Sagnier
14805
Carles
Caball
Reig
1344
3149
Juan Miguel
Buil
Revilla
8058
Rafael
Caballé
Valverde
15483
5726
Carles
Caballé
Martínez
3398
Miguel
Cabrera
Mancha
16258-G
Alejandro
Cabrera
Sanmartin
10133
Cristina
Brufau
14138
Jordi
Brufau
Guinovart
3499
Carlos Ma.
Buira
Ros
9562
Marc
Brugal
Monsarro
SE-20433
Mourad
Buisalman
Ben Maimoun
15137
Daniel
Caballé
Roqué
A-20509
Salvador
Brugarolas
Costa
9298
Josep
Buisán
Ferrer
6174
Jaime
Caballé
Berga
16359-G
Marc-Joan
Cabrera
Sanmartin
14687
Josep
Bruguera
Arnes
5937
Mariano
Buisán
Navarro
14100
Eduard
Caballero
Padilla
14358
Eduard
Cabrera
Delgado
SE-19789
Oriol
Bruguera
Pallarès
6226
Miquel
Buixeda
Lamperez
14492
Andrés
Caballero
Gómez-Casero
12094
Josep
Cabrera
Coma
4507
José Antonio
Brugueras
Berenguer
10266
Irene
Buj
Corral
10670
Cristina
Caballero
Cros
14132
Diego
Cabrerizo
Iritia
18073-T
Emili
Brujas
Antón
12349
José Miguel
Bujosa
Bover
2871
Fernando
Caballero
Martín
SE-20697
Raúl
Cabrerizo
López
SE-20203
Luis
Caballero
Díaz
14631
Xavier
Cabretosa
Martínez
A-20696
Xavier
Cabús
Bella
15994
Alba
Brulles
Domingo
SE-19805
Eduard
Bullich
Massagué
1789
Xavier
Brullet
Tenas
4107
Julio
Buñuel
Puig
8206
Pere
Caballol
Escuer
12902
Xavier
Brullet
Coll
14375
Llorenç
Buñuel
Farré
15887
Jordi Ignasi
Cabanas
Codina
7772
Jordi
Cabutí
Aran
12032
Ma.Victoria
Brun
Yáñez
3089
Josep
Buñuel
Magret
15921
Joan
Cabanas
Bellet
15158
Juan-Marcos
Cáceres
Redondo
4106
Pedro
Brun
de Quevedo
8715
Jordi
Burgas
Verges
15096
Ignacio
Cabanellas
Basabe
4668
Julio
Cadena
Gutiérrez
3353
Josep-Ma
Brun
Sandiumenge
14482
Angel
Burgos
García
SE-27804
Alfred
Cabanes
Gisbert
5037
Santiago
Cadena
Arévalo
3566
Antonio
Brun
de Quevedo
13344
Jordi
Burgués
Farré
6780
Josep
Cabanes
Planas
14479
Daniel
Cadilla
Falcó
11064
Jaume
Cabaní
Massip
6901
Daniel
Cadroy
Viciano
Caño
15704
Guido-Amilcar
Cafferata
15418
Albert
Brun
Massó
15588
Marta
Burgués
Ros
12890
Joaquím
Brun
Andreu
SE-20642
Monica
Burjaya
Sala
14769
David
Cabanillas
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
80
83
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
10531
Santiago
Cahner
Cognoms
Gallastegui
7335
José Ramón
Calvo
Cognoms
Resel
A-20831
Xavier
Campmany
Cognoms
Bruguera
1807
Jaume
Canals
Cognoms
Casabó
2256
José Francisco
Cahner
Botet
5148
Juan
Calvo
Magallón
15432
Albert
Campmany
Roig
13521
Jordi
Canals
Llopart
3599
Jordi
Caimons
Banqué
10135
Alberto
Calvo
Arnáiz
2811
José Luis del
Campo
Argilagós
6407
Leonci
Canals
Mestre
3150
Xavier
Cairó
Puigdevall
SE-27575
Roger
Calvo
Farré
18290-T
Angel
Campo
Castillo
6857
Carles
Canals
Castellví
3090
Enric
Cairol
Ramón
15335
Carlos
Calvo
Calvo
3009
Lluís del
Campo
Fornis
4073
Joan
Canals
Tuca
15116
Joan Ma.
Caixàs
Olivas
17284
Iñaki
Calvo
Berdejo
SE-19862
David
Campo
Merino
7578
Antoni
Canals
Albertí
10431
Antonio Luis
Caja
López
17181
Roger
Calvo
Palos
3682
Ricardo
Campo
Grasa
15877
Sergi
Canals
Llopart
3681
Armand
Calvo
Florenza
11197
Antonio
Campos
Rubiño
14108
Xavier
Canals
Roig
16805-OI
Eva
Calvo
López
15083
Antonio
Campos
Doña
15207
Jaume
Canals
Latorre
SA57059-Q
Paula
Cajal
Mariñosa
11791
Andrés
Calabia
Blasi
SE-27685
Carlos
Calvo
López
17137
Eduard
Campos
Merola
SE-19724
Santiago
Canals
Arcilla
7943
Juan Ignacio
Calabuig
Legaza
SE-20579
Elena
Calvo
García
1738
Juan Julio
Campos
González
16022
Benito
Canas
Sánchez
SE-19991
Joan
Calafat
Garcés
SE-20673
Laura
Calvo
Duarte
16442-Q
Jordi
Campos
Vidal
2625
Adrián
Candaló
Chafer
7604
Pasqual
Calafell
López
16551
Xavier
Calvo
Rubio
17288
Mireia
Campos
Clivillé
1447
Manuel
Candeal
Banús
1837
Pedro
Calbó
Margarit
SE-19307
Eduard
Calzada
Oliveras
SE-20050
Mario
Campos
Girona
SE-19550
Jordi
Candela
Corbella
15078
Miguel
Calcerrada
Gómez
17283
Ma.Pilar
Calzada
Gil
SE-20361
Albert
Campos
Merola
14292
Tatiana
Cané
Marco
12363
Francisco
Calzado
Villavecchia
16996
Erik
Camposilvan
16796-Q
Mercè
Cané
Rúbies
15726
Enrique
Caldentey
Luque
4465
Luis Fernando
Caldentey
Querol
5038
Alfons
Cama
Saballs
8362
Joan
Campreciós
Tomas
3716
Joan
Canela
Masoliver
12449
Eloi
Calderó
Vidal
2841
Joan
Cama
Tarrús
11781
Jaume
Campreciós
Layola
8956
Ricard
Canela
Buxadé
11660
Mireia
Calderó
Escudé
10786
Jordi
Camanyes
Solé
13553
Albert
Camprodón
Gazulla
12086
Jordi
Canela
Almirall
15776
Elisabet
Calderó
Rius
16055
Aïna
Càmara
Barragán
5631
Jorge Esteban
Camprovín
Llácer
12377
Laura
Canela
Delgado
Moreno
SE-19394
Xavier
Calderó
Bosch
15754
Oscar
Càmara
SE-19617
Silvia
Calderón
Ballesteros
SE-19696
Trinidad
Camarasa
Caleya
Caña
SE-19120
Maria-Pilar
Camarasa
8667
Joan
Camprubí
Amat
12403
Sergio
Canela
Sacanell
SE-19812
Albert
Camprubí
Artal
SE-19053
Cristina
Canela
Gomà
SE-19481
Daniel
Camprubí
Andaluz
2417
Jordi
Canet
Gonzalo
10569
Juan Antonio
7577
Francisco Javier Callado
Iglesias
9451
José
Camarasalta
Civantos
4034
Francisco
Camprubí
Casamitjana
7016
Carles
Canivell
Cretchley
7204
Juan
Ferrer
A-20901
Emili
Camarero
Puig
11600
Jordi
Camps
Guarch
3567
Joaquín Ignacio
Cano
Mestres
Callao
Marco
15586
Manel
Callau
López
4942
Joan
Cambronero
Solé
1922
Josep Ma.
Camps
Bellvé
7973
Xavier
Cano
Parellada
15495
Sergio
Callén
Giménez
4108
Miguel Carlos
Camí
Sánchez
5178
Francesc Xavier
Camps
Carreras
8121
Albert
Cano
Casadevall
4546
Jean Pierre
Callicó
Fauconnier
11030
David
Camí
González
6086
Joan
Camps
Cura
14438
Joaquím
Cano
Tienda
11441
David
Callicó
Marcou
16267
Antoni
Camí
Casals
SE-20104
Jordi
Camps
Utesà
7998
José Carlos
Cano
Fernández
1190
Albert
4705
Pere
Caminal
Magrans
15474
Francesc
Camps
Ferrer
2066
Juan
Cano
Bóveda
Callís
Cabré
SASalvador
54022-EAI
Calls
Gualda
SE-19832
Guido
Calluso
A-20415
Delfí
Calsina
Argullol
8898
Joaquín
Calsina
Gómis
10966
Josep
Calvache
Grau
10760
Angel
Calvente
Redondo
7709
Ramon
Calvera
Sagué
1508
Francesc Xavier
Calveras
Marlés
15127
Carlos
Calvet
Madolell
2761
Manuel
Calvet
Calvo
16758
Manel
Calvet
Jiménez
16353-G
David
Calvet
Ruiz
16204
Jaume
Calvete
Moreno
1868
Jaume
Calvete
Bosch
9761
César E.
Calviño
Asensio
14766
Jordi
Calvís
9926
Joseba
8899
12373
15501
Josep Manuel
Camino
Serra
15847
Joan
Camps
Lorente
15278
Álvaro
Cano
Aliaga
1224
Josep
Camino
Doménech
12319
Antoni
Camps
Fontanet
SE-27566
Ma Victoria
Cano
Pedrosa
15048
Marc
Camós
Poch
10267
Josep Ma.
Camps
Plana
14843
Antonio-José
Cano
Pérez
9762
Miguel
Camós
Martorell
10432
Verónica
Camps
Ausás
5951
Josep
Canós
Ciurana
SE-20475
Marc
Camp
Garcia
5472
Jordi
Canadell
Pineda
5473
Víctor
Canosa
Novella
9109
Miquel
Campalans
Salvans
15363
Joan
Canadell
Bruguera
8618
Catalina
Cánovas
Bermejo
1068
Joan
Campaña
Ros
Juan
Canal
Autonell
SE-20127
Pablo
Cantería
Pastor
Josep Ma.
Canal
Arias
13834
Núria
Campañà
Pallarés
SA28018-T
7890
Francesc
Campàs
Delsams
5039
SE-19924
Alfons
Campayo
Rodriguez
10366
Josep Miquel
Canal
Corretger
11321
Alfons
Cantó
Gelpí
15774
Xavier
Canal
Mateu
12516
Salvador
Cantó
Rigau
SE-27292
Fernanda
Cantero
Tubella
4706
Gabriel
Cantijoch
Durán
SE-19908
Tania
Campayo
Sumalla
6962
Jofre
Campdepadrós
Martí
2124
Josep
Canal
Bonafacia
2762
Joaquim
Cantó
Janer
SE-20440
Enric
Canal
Garcia
8767
Anna
Cantó
Gelpí
A-20819
Jorge
Cantón
Padilla
2969
Benet
Campderrich
Falgueras
7241
Angel
Campderrich
Falgueras
SE-27227
Jordi
Canal
Soler
García
13424
Jordi
Canalejas
Gargallo
SE-20255
Francisco Iván
Cantón
Sáez
7944
José Ma.
Canales
Martínez
SE-20643
Inés
Cantoral
Luján
5662
Genís
Campillo
Arnó
SA28017-T
Albert
Campins
Mas
Calvo
Barrio
5988
Juan Antonio
Campins
Masriera
Vicente Pascual
Calvo
Ollés
8617
Bruno
Campion
Troyani
10268
Joaquim
Canalias
Serra
Isabel
Calvo
Alcazar
SE-27952
Gemma
Canut
Martínez
SE-19819
Júlia
Campistany
Albareda
7138
Angel
Canals
Sin
12146
Josep
Canyadell
Badenes
SE-19282
Claudia
Canales
Aguila
16572
Carla
Canturri
Gispert
SE-19801
Ignasi
Canales
Mundet
4707
Rafael
Canut
Benet
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
82
85
Soci
Nom
Soci
Nom
7729
Josep
Canyelles
Grau
5179
Luis
Carballo
17092
Eva
Cañabate
González
SE-27585
Rubén
Carballo
Cognoms
Cognoms
Villarino
Soci
Nom
Soci
Nom
4855
Antoni
Cardona
Cognoms
Camps
SE-27071
Concepció
Carrera
Cognoms
Colom
7614
Francesc
Cardoner
Puig
2873
Luis
Carreras
Díez
3091
Antoni
Cañada
Ylla
SE-19952
José Angel
Carballo
Martínez
9630
Oriol
Cardoner
Manen
4177
Manel
Carreras
Seuba
6822
Dionís
Cañada
Ylla
3500
Joan
Carbó
Rosell
16297
Joan
Cardús
Martínez
12942
Jordi
Carreras
Arisa
17386
Lluís
Cañadell
Mañé
4338
Josep
Carbó
Bosch
15567
Gonzalo
Caridad
Davidovich
18058-T
Antoni
Carreras
Pons
16077
Ignasi
Cañagueral
Laboria
18172-T
Miguel
Carbó
de Caralt
10853
David
Carles
Brescolí
11112
Joaquim
Carreras
Coderch
9502
Miquel
Cañas
Soler
15171
Alberto-Antonio
Carbó
Bech
7082
Joan Carles
Carles
Herrero
1540
Antoni
Carreras
Ginjaume
14403
Manuel
Cañas
Porcuna
15781
Daniel
Carbó
Pascual
6661
Martín José de
Carlos
Errea
2067
Joan
Carreras
Furest
17257
Gerard
Cañas
Fontcuberta
3717
Jaime
Carbó
Saguer
1367
Gregorio
Carmona
Sanz
13802
Jordi
Carreras
Puig
SE-20465
Jordi
Cañavate
Rodriguez
SE-19306
Francesc
Carbó
Roma
1631
Pedro
Carmona
Sanz
SE-27170
Sergi
Carreras
Gil
10367
Isidre
Cañaveras
González
9196
Jordi
Carbó
Bordas
15220
Hector
Carmona
Bailo
16822
Núria
Carreras
Parera
1064
Luis
Carbó
FernándezVictorio
16533
Carles
Carmona
Guarro
16285
Ricardo
Carreras
Viñuales
14177
Sílvia
Carmona
Vidal
3718
Jordi
Carreras
Riumalló
13376
Victor M.
Cañellas
Palao
3999
Antonio
Cañellas
Vich
2196
Alfonso
Cañellas
Oncins
3803
Joaquim
Carbonell
Dalmases
16726-Q
Maria del Mar
Carmona
Rodríguez
16593-Q
Aina
Carreras
Molina
4943
Francisco
Carbonell
Jarque
13069
Luis Eduardo
Carmona
Martínez
16982
Pol
Carreras
Almirall
13226
Francesc
Carné
Claveria
13680
Laia
Carreras
Lligé
SE-20373
Núria
Cañero
Martinez
8901
José Manuel
Cañizares
Llorens
9699
Joan Manuel
Carbonell
Santamaría
Josep
Carbonell
Costa
4074
Josep
Carné
Arnau
SE-20606
Laura
Carreras
Blasco
Jordi
Carbonell
Rosiñol
17086
Ingrid
Carner
Carrer
SE-20377
Antoni
Carreras
Bertran
11532
Josep Lluís
Cañizares
Puig
6535
14722
Eduard
Cañón
Mallén
8669
SE-20183
Sergi
Capalvo
Viladot
6634
José
Carbonell
Talavera
5219
Alfred
Carol
Jané
SE-20266
Xavier
Carreras
Figueras
4982
Julio
Carbonell
Vidal
16854
Jonatan
Carol
Ucelay
5474
Josep
Carreras
Roig
1202
Cristóbal
Caparrós
Núñez
13294
Jordi
Caparrós
Vidal
10434
Ramon
Carbonell
Santacana
9197
Pau
Carol
Sanjurjo
6781
Alfons
Carreras de
Cabrera
4137
Víctor
Carbonell
Batlle
4109
Josep Ma.
Carol
Andreu
12801
Jordi
Carrés
González
15528
Manuel
Carpintero
Gómez
9111
Luis
Carretero
Esteban
SE-27197
Juan-Francisco
Caparrós
Martínez
15805
Roger
Capdet
March
4466
Guillem
Carbonell
Armengol
Joan
Carbonell
Fuente
12527
Josep
Carpio
Riera
5363
José Antonio
Carretero
Fernandino
Elena
Carbonell
Llobera
7230
Santiago
Carranza
Ferrús
15693
Sonia
Carretero
Bengoechea
10523
Ivan
Capdevila
Peña
11629
5509
Enric
Capdevila
Rifà
11543
6432
Jaume
Capdevila
Arús
8060
Agustín
Carbonell
Calvo
5938
Pere
Carrascal
Ribas
13733
Jorge
Carretero
Bermejo
15039
Miquel-Àngel
Carbonell
Larrosa
15002
Marc
Carrasco
Pedrico
11158
Nicolás
Carrillo
Finestra
12385
Albert
Capdevila
Tomas
1610
Andreu
Capdevila
Salvà
SE-19425
José Maria
Carbonell
Lladó
3056
Angel
Carrasco
Peña
15451
Francesc
Carrillo
Mañà
15167
Jordi
Carbonell
Morera
A-20376
Vicente
Carrasco
Arias
12069
Fernando
Carrillo
Navarrete
12087
Angela
Carrasco
Torrents
14821
Oscar
Carrillo
Marcos
2740
Joaquim
Capdevila
Bassols
6619
Ma.Teresa
Capdevila
Navarro
SE-19923
Arnau
Carbonell
Gutierrez
Daniel
Carbonell
Sánchez
10880
Rosa Ma.
Carrasco
Lorca
2559
Aleix
Carrió
Millà
Jordi
Carceller
Roqué
6643
Juan Antonio
Carrasco
López
16764-OI
David
Carrió
Casas
5989
Francisco de
Asís
Carrió
Campañá
Carrion
711
Joan
Capdevila
Guardiola
15290
12214
Pere
Capdevila
Roca
A-20516
3355
Ramon
Capdevila
Pagés
16256-G
Juan-Alfonso
Carcolé
Galea
14498
Sara
Carrasco
Manzaneda
14543
Víctor
Cardador
González
12066
Ana Ma.
Carrasco
Tomas
5362
Juan
Carrasco
Montero
17289-Q
Pilar
5632
Francisco Javier Carrión
15283
Roser
Capdevila
Paramio
SE-27806
Robert
Capdevila
Martínez
13724
Marta
Cardellach
Ramírez
Estela
Cardellach
Ramírez
16944
Jordi
Carrasco
Garate
SE-19827
Jennifer
Carrasco
Portaspana
5581
Sebastià
Carrión
Morros
SE-19427
Alberto
Carro
Melero
Casas
A-20416
Roberto
Capella
Hempel
13877
13040
Albert
Capella
Gasol
3092
Enrique
Cardellach
López
Núria
Cardellach
Ramírez
15524
Cristina
Carrasco
Martín
SE-20291
Estefania
Carrasco
Entrena
15786
Ma-Pilar
Carruesco
González
Josep
Cartañá
Carré
David
Carujo
Palacios
Fité
14091
Marcos
Capilla
Cadenas
14793
13503
Josep
Carabassa
Closa
6660
Santiago
Cardenal
Alemany
Ester
Cardet
Bobet
SE-20455
Adrià
Carrasco
Boix
1071
9887
Luis Fernando
Carrascosa
Fernández
14710
4857
Xavier
Carratalà
Alastruey
15119
Carles
Carujo
Palacios
SE-19597
David
Carulla
Canalís
Carulla
1815
Jordi
Caralt
Bozzo
SE-27296
18004-T
Enrique de
Caralt
Casanovas
Sergio
Cardó
Castelló
4547
Luis de
Caralt
Munné
SA56002-E
11619
Lluís
Cardona
Nicollet
11856
Josep Conrad
Cardona
Cadirat
15922
Roger
Cardona
Subiela
15955
Joan
Cardona
Gonyalons
15895
Laia
Cardona
Coma
5010
Salvador
Cardona
Foix
14155
Jordi
Cardona
Pérez
SE-19196
Javier
Cardona
Barot
1316
Juan de
Caralt
Sampere
15905
Òscar de
Caralt
Bosch
17187
Enrique de
Caralt
Elias
4592
Ramon
Caralt
Elías
1739
Antonio de
Caralt
Cera
8059
Carlos Xavier
Carapuig
Ordóñez
1668
Manuel
Carasa
Fernández
11412
César
Carazo
Rosas
4275
Joan Lluís
Carratalà
Alastruey
13820
Marc
Carratalà
Pérez
SE-19302
Marina
8582
Francisco Javier Carvajal
Castellví
Faura
17424
Jaume
Carrau
Valls
SE-20533
Sílvia
Carreño
Delgado
7579
Josep
Carvajal
Codina
Tamara
Carvajal
Benitez
Albert
Casablancas
Raposo
SE-20486
Ignasi
Carrer
Vives
17291
7173
Eduard
Carrera
Ferrando
13636
9981
Josep
Carrera
Roma
6208
Ramon
Casabó
Oliver
Fernández
8282
David
Casabona
Fina
6145
Juan
Carrera
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
84
87
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
10897
Marc
Casadellà
Cognoms
Amer
1380
Enrique
Casanovas
Cognoms
Pousa
13626
Mªdel Carmen
Cascón
Cognoms
Alonso
SE-19704
Patricio
Castellano
Cognoms
14034
Alexandre
Casademont
Brunet
6690
August
Casanovas
Villanueva
410
Fco. Javier
Casellas
de Escobar
7205
Cesáreo
Castellanos
Fernández
14350
Joan
Casademont
Portell
3266
Julio M.
Casanovas
Rodríguez
5991
Magí
Casellas
Andreu
6316
Rafael
Castellanos
Llorens
13157
Xavier
Casademont
Tomas
13612
Albert
Casanovas
Vidal
13600
Josep
Casellas
Carreras
SE-19184
Gerard
Castellanos
Tosca
8336
Salvador
Casadesús
Pursals
5241
Josep Ma.
Casanovas
Brugués
2560
Daniel
Casellas
Tarrés
15146
Montserrat de
Castellar
Cabrera
12822
Jordi
Casadevall
Domingo
11481
Gil
Casanovas
Font
1712
Jaime
Casellas
Vilá
16903
Ramon
Castellar
Puig
11835
Juan Carlos
Casado
Hernando
8654
Albert
Casanovas
Martínez
SE-20638
Gerard
Casellas
Arbat
1740
Alberto
Castellet
Porqueres
3010
Santiago
Casado
Gras
5438
Antoni
Casanovas
Taltavull
7174
Jaime
Cases
Lacarra
5220
Pedro
Castellet
Grau
12813
Miguel
Casado
Llàcer
9888
Jaume
Casanovas
Sánchez
12140
Xavier
Cases
Espot
1359
Joaquín
Castelló
de Marimón
SE-20695
Gaudin
Casado
Torrijos
SE-27316
Amanda
Casanovas
Sánchez
SE-20536
Joan
Cases
Fargues
8737
Jordi
Castelló
Rodríguez
SE-27622
Albert
Casadó
Cardil
SE-20207
Jordi
Casanovas
Iborra
13494
Jordi
Casiano
Paredes
13804
Albert
Castelló
Marquès
SA29000-D
Joan
Castelló
Puig
12927
Miquel
Casafont
Ribera
16101
Antoni
Casanovas
Iborra
15574
Daniel V.
Casillas
Roiget
7931
Oriol
Casajoana
Lorenz
SE-19291
Judit
Casanovas
Tardà
3057
Enrique
Casimiro
Gibert
15601
Damià
Casajuana
Vilaseca
13558
Guillem
Casanovas
Rodríguez
SE-24299
Valentina
Casino
Rodríguez
7427
Antoni
Casajús
Escartín
13663
Albert
Casanovas
Maurici
6902
Joaquim
Casal
Fàbrega
2356
Ramon
Casañas
Aguado
SA28021-T
Antonio
Casserras
Solé
16103
Alfredo
Castan
Diez
3907
Pedro
Castelló
Cortés
5168
Francesc
Castelló
Rissech
9764
Mario
Castelló
Cervantes
15086
Francisco
Castelló
Gallo
17384-Q
Rebeca
Casal
Gasia
16547
Maria
Casañas
Sánchez
SE-19452
Albert
Casalprim
Colomer
2896
Miquel
Casaponsa
Santanach
8208
Jorge Antonio
Castán
Turmo
14731
Oscar
Castelló
Bennasar
Fernando
Castán
Fortuño
17398
Daniel
Castelló
Cortina
Josep
Castany
Roig
4340
Josep Ma.
Castelló
Castelló
4508
Ramon
Casals
Gracia
15040
Anna
Casas
Llopart
16503
7263
Pere
Casals
Perramon
8321
Joan Carles
Casas
Sanchís
15007
3501
Pedro
Casals
Aldama
14467
Carles
Casas
Alepuz
3750
Francesc X.
Castanyer
Vila
7478
Ramon
Castelló
Vidal
4709
Francesc
Castanyer
Figueras
10745
Arturo
Castellón
Raymat
4669
Albert
Casals
Ramis
7428
Concepció
Casas
Solé
13886
Nuria
Casals
Castañe
2925
Angel
Casas
Boladeras
SE-20271
Arcadi
Castanyer
Caballe
6904
Joaquim
Castells
Nat
6903
Albert
Castanys
Pomés
4629
Jordi
Castells
Prims
11704
Joan
Casals
Farré
8768
Miquel
Casals
Casanova
SA28020-T
Ramon
Casas
Graells
A-20622
José Ma.
Castañer
Rius
14933
Jordi
Castells
Canela
Jordi
Casas
Jorba
9840
José Manuel
Castaño
González
15395
Thais
Castells
Sanabra
Joaquim
Casas
Humet
15638
Ma.Ángeles
Castaño
Alonso
16699
Josep
Castells
Valls
12587
Josep
Casals
Babià
2176
6055
Josep
Casals
Arbós
3534
15142
Anna
Casals
Terré
3804
Jaume
Casas
Alumà
15863
Luis
Castaño
Lacruz
4179
Josep
Castells
Manent
3769
Jordi
Casas
Vistuer
14945
Raquel
Castañón
Boyero
3356
Jaume
Castells
Ganduxé
15101
Raul
Casals
Ferragut
15358
Lluís
Casals
Martínez
7111
Miquel
Casas
Ramisa
4824
Emilio
Castejón
Vilella
12730
Roger Josep
Castells
Vicente
9503
Rosa Maria
Casas
Soler
14625
Manel
Castel
Mitjavila
3433
Xavier
Castellsagué
Casals
4110
Jordi
Casals
Ramis
2355
Agustí
Casals
Guiu
9113
Joan
Casas
Puig
11407
Alejandro
Casteleiro
Rodriguez
8812
Miguel
Castelltort
Domingo
Miguel
Casas
Gurguí
8160
Josep Lluís
Castell
Romero
5727
Ramon
Castelltort
Ventura
David
Casas
Santané
14634
Laura
Castell
Fuster
2377
Josep
Castelltort
Riba
SE-20551
David
Casals
Simó
12225
6495
Lluís Ma.
Casals
Solanas
8904
4379
Joaquim Ma.
Casals de
Nadal
15304
Pere
Casas
Vall-Llosera
SE-20147
Alba
Castell
Larralde
4239
Josep
Castellví
Lahosa
8207
Ma.Loreto
Casas
García
16859
Albert
Castell
Casol
8769
Miquel
Castellví
Coromina
SE-19369
Jordi
Casals de
Rosa
6940
Jordi
Casamada
Muntadas
2714
Josep
Casas
Soldevila
14351
Joan
Castella
Gener
10201
Ramon
Castellví
Andreu
SE-19368
Jordi
Casas
Casablanca
1896
Francesc
Castella
Giménez
16415
Aleix
Castellví
Ballesté
7477
Antoni
Casamayor
Santiago
16110
Sergi
Casamitjana
Nualart
16773
Daniel
Casas
García
13242
Antoni
Castella
Gonzalo
7362
Enric
Castellví
Arasa
Joan
Casas
Pérez
5992
Jordi
Castellá
Solé
SE-19810
Daniel
Castellví
Abella
Marc
Casas
Bosch
1765
Manuel
Castellá
Beltrán
SE-20238
Albert
Castiella
Alegre
5299
Eusebi
Casanelles
Rahola
14882
4897
Julián
Casanova
Picó
15455
14376
Florencio
Casanova
Hernández
SE-20021
Oriol
Casas
Punset
11231
Antoni
Castellà
Rocaspana
14446
Alejandro
Castilla
Gil
SE-20275
Ramon
Casas
Comerma
4178
Julián
Castellà
Berini
7522
Francesc
Castilla
Aparici
7139
Ignacio
Casanova
Martí
4858
Alfons
Casanova
Martí
7397
Manuel
Casas
Vilella
13316
Oriol
Castellà
Ferreón
5887
Maria Isabel
Castillejo
Garnés
15896
Jordi
Casas
Juan
11798
Antonio Dionisio Castellà
Garantó
17058
Laura
Castillejo
Triviño
11451
F.Xavier
Casanova
Pallejà
14936
Marta
Casanova
Gràcia
4378
Francesc
Casasayas
Guillén
SE-27965
Marc
Castellà
Sartolo
SE-19664
Marc
Castillero
Carmona
Martí
Casasin
Noguera
16975
Marc
Castellà
Rodil
2946
Agustín del
Castillo
Jiménez
Andreu A.
Casasnovas
Anglada
16445-Q
Anna
Castellà
Pintaluba
8211
Ricardo
Castillo
Acha
5990
Josep
Casanovas
García
SE-19068
2842
Luis
Casanovas
Garriga
4276
5180
Albert
Casanovas
Burguera
16599-Q
Jaime
Casasus
Bribian
SE-19482
Júlia
Castellà
Martín
11089
Julio
Castillo
Acha
Suriñach
3093
Lluís
Cascante
Gomis
SE-20349
Paula
Castellà
López
10671
Emili
Castillo
Puértolas
15556
Maria
Casanovas
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
86
89
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
15148
Raül
Castillo
Cognoms
Muñoz
10915
Norbert
Cazorla
Cognoms
Salip
6729
Alberto
Cerver
Cognoms
Sarrias
12994
Carles
Cirera
Cognoms
Molina
11914
Juan Luis
Castillo
Castilla
14762
Carlos
Cazurra
Huertas
4631
Josep Ma.
Cervera
Romeu
16748
Martí
Cirici
Mundó
15349
Judit
Castillo
Esmel
16744
Tomás
Cazurra
Huertas
15181
Xavier
Cervera
Perez
11484
Marta
Císcar
Figueres
4380
Jesús Ma.
Castillo
Sainz
1557
Eladio de
Ceano-Vivas
Tusquets
13333
David
Cervera
Sánchez
11435
Luis
Cisneros
Müller
SE-27565
Arnau
Castillo
González
1005
Gonzalo
Ceballos
Cardenal
2626
Enric
Cervera
Urquizu
8122
Ramon
Cisternas
Roig
8248
Francesc
Castillo
Muns
15651
Isaac Andrés
Cebolla
García
16732
David
Cervera
López
1924
Jordi
Cisteró
Bahima
15966
Marcos
Castillo
Gómez
17459
Guillem
Cebollada
Cánovas
16211
Carlos-Moisés
Cervera
Martínez
SE-19383
Núria
Cistué
Alberola
SE-19665
Fabio
Castillo
Marco
11288
Manel Martí
Cebrian
Macias
14310
Gabriel
Cerveto
Castells
8671
Quim de
Ciurana
Gay
16612-G
Ignacio
Castillo
Domínguez
16439-Q
Isabel
Cebrián
Renedo
SE-20167
Xavi
Céspedes
Herrador
16119
Xavier
Ciurana
Prat
Ramón
16665
Sergio
Castillo
Borobio
7479
Joan
Cebrián
Alseda
13264
Lluís
Chabert
5822
Miguel
Castillo
Baliarda
17392
Jorge Jesús
Cebrián
Rami
SE-27959
Claudia
Chackelson
15646
Xavier
Ciurana
LLorens
15578
Alexandre
Ciurana
Fenes
SE-20323
Jordi-Joan
Castillo
Garcia
1341
Jaime
Cedó
Mir
SE-20257
Mohamed
Chakkur
Jaoujal
1925
Josep Oriol
Civil
Desveus
SE-19574
Aarón
Castillo
Garrido
SE-19483
Miguel Angel
Cegarra
Palao
6563
Emili
Chalaux
Ferrer
14483
Francesc
Civit
Vidal
SE-27828
Lluís
Casto
Palma
SE-27989
Xavier
Cela
Altimira
5042
Josep Ma.
Chaler
Sala
2845
Antonio
Civit
Masdeu
13473
Manuel
Castro
Oubiña
7859
Carlos
Celades
Querol
16994
Isaac
Champer
Blasco
3058
Ramon
Civit
Llort
15144
Miguel Àngel
Castro
Ortega
9766
Antonio
Celma
Arqués
SE-19173
Antonio
Chanes
Espigares
SE-19767
Carles
Civit
Sabaté
14175
Raúl
Castro
Cocera
7375
Pedro Juan
Celma
Serra
5668
Alfredo
Charques
Nauckhoff
2844
Josep
Civit
Llort
9700
Rodolfo
Castro
Vila
17220-OI
Elena
Cels
Gutiérrez
4632
Bartolomé
Charte
Lafita
12662
Lluís
Clà
Cubillas
6449
José
Castro
Rodríguez
2259
Ricard
Cels
Marcelles
16988
José-Maria
Chatris
Riu
16288
Bartolomé
Clapés
Roig
1923
Ramon
Castro
Rubio
5532
Benito
Cemeli
Gamón
14287
Ricard
Chavarria
Forés
18074-T
Alberto
Clapissón
Ferré
A-20523
Angel José
Castro
Varela
16280
Cèlia
Cemeli
Freixes
SE-20431
Roger
Chavarria
Mata
1713
Joan Pau
Clar
Guevara
15112
Juan-Manuel
Castro
García
9264
Ma.Cristina
Cendra
Roc
11517
Manuel
Chavarría
Mur
SE-19130
Xavier
Claramonte
Ortiz
9263
Juan Antonio
Castro
Bañeres
2561
Juan Francisco
Cendra
Puig
2109
Juan
Chavarría
Altadill
13002
Jordi
Claramunt
Mendoza
16194
Miguel
Castro
López
3203
Carlos
Cendrós
Rebel
SE-20474
Marc
Cheah
Mañé
7336
Jaume
Claramunt
Benítez
8170
José
Castro
Sánchez
17080
Marc
Centellas
Vela
SE-27656
Joaquin
Chertó
Sancho
7264
Jaume
Claramunt
Baliellas
8429
Antoni
Casulà
Solé
8171
Josep
Centellas
Portella
11413
Enrique Luís
Chesé
Macías
A-20252
Joan
Claret
Boixadós
15256
Jordi
Casulleras
Marquès
11957
Albert
Centelles
López
11232
Agustí
Chico
Roca
1430
Jordi
Claret
Corominas
16414
Maria
Cat
Peláez
3929
Demetrio
Centelles
López-Ávila
SE-20722
Josep
Chillida
Nolla
15691
Daniel
Claret
Virós
5801
Josep
Català
Tornel
14677
Helen
Ceña
Nuñez
SE-19525
Cristian
Chillón
Antón
SE-20605
Jose-Carlos
Claret
Mascort
5800
Manel
Català
Mir
6691
Carmelo
Cepero
Ascaso
1984
Albert
Chimenos
Vallverdú
7945
Joaquín
Clarimón
Felip
1175
Claudio
Català
Andreu
SE-19577
Sergi
Cercós
Carbó
6087
Francesc Javier
Chimenos
Piró
3059
Josep Ricard
Clau
Mata
5538
Jordi
Català
Masdeu
7910
Juan José-M.
Cercós
Pascual
SE-27131
Carlos
Choclán
Roca
17219-OI
Jordi
Catalan
Segarra
5539
Agustí
Cerdà
Baró
8814
Pedro Manuel
Chopo
Muniesa
SA29004-D
Lluís
Claudí
Bosch
14761
Roger
Catalán
Falcó
12064
Lluís
Cerdà
Cuéllar
17059
Carlos
Chover
López
SE-27590
Boris
Clave
15214
Domingo-Carlos Catalán
Antón
2509
Joan Ma.
Cerdà
Muñoz
SE-19138
Sergi
Churio
Homs
14693
Rodrigo
Clavel
Marqués
16053
Pau
Clavell
Pi-Sunyer
17341-OI
Cristina
Catalán
Arias
2396
Ramon
Cerdán
Botella
SE-19957
Joël
Cibil
Le Meudec
7398
Francesc Xavier
Catalán
Turrión
12260
Alfons
Cerdán
Jiménez
5082
Jesús
Cid
Espuny
9322
Fernando
Claver
Moseñe
4000
Miguel Angel
Clavero
Blanquet
10570
Juan Antonio
Catalina
Alejo
SE-20221
Sergi
Cerdàn
Sánchez
3930
José Miguel
Cid
Espuny
SE-20726
Andrés
Caubera
Moreno
16688
Luis
Cerdó
Cuesta
5271
Tomàs
Cid
Ballarín
9702
José Luis
Clemente
Ibáñez
Daniel
Clemente
Casadó
Rafael
Clemente
Soler
9566
Josep Ma.
Caus
Pla
3094
Ramon
Cereza
Pérez
SE-20353
Xavier
Cid
Majó
6980
13313
Oriol
Causi
Casamor
4035
Vicente
Cerezo
Holgado
15968
Marc
Cierco
Portillo
17084
1524
Victoriano
Cava
Almuzara
16929
Manuel
Cermeron
Romero
8061
César
Cifuentes
Rodríguez
6312
Antoni
Cleries
Escayola
6858
Josep Lluís
Cleries
Gonzàlez
9453
Joaquín
Cavallé
Oller
12864
Antonio
Cerra
Franco
SE-19410
Mireia
Cigarrán
Mensa
5475
Carles
Cavallé
Pinós
15414
Eva
Cerrato
Bueno
3470
Ramon
Cillero
Coma
2495
Carles
Climent
Murguía
1317
Josep
Climent
Parcet
1448
Jorge
Cavallé
Roig
SE-27682
Albert
Cerro
Pons
7638
Ernesto
Cirauqui
López
5081
Avelino
Cavia
Gómez
1897
Jordi del
Cerro
Tocino
5663
Xavier
Cirera
Nogueras
12689
Tania
Climent
López
Victor
Climent
Boya
Daniel
Closa
Bertrán
9052
Claudio Fabián
Cavo
Juanola
15698
Aleix
Cervantes
López
1544
Josep
Cirera
de Luna
13864
4180
Josep
Cayuelas
Fornell
16347-G
Carmen
Cervantes
Casado
4075
Antonio
Cirera
Nogueras
5540
15237
Marina
Cazador
Casas
5888
Enric
Cervelló
Salom
4898
Joan
Cirera
Turú
3683
Víctor
Closa
Gomá
Dotti
11618
Iban
Clot
Saborido
2655
Sebastián
Cazcarra
Pallaruelo
1449
Claudi
Cervelló
Ferrús
16979
Victor
Cirera
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
88
91
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
SE-19707
Joan-Bru
Clota
Cognoms
García
4862
Ramon
Coll
Cognoms
Sandiumenge
5364
Enric
Coma
Cognoms
Salvans
15361
Marc
Compte
Cognoms
Paris
1655
Ramon
Clotet
Maymó
4593
Romà
Coll
Canut
11179
Núria
Coma
Roma
SE-19006
Jordi
Compte
Colom
SE-19774
David
Clotet
Roca
7429
Tomás
Coll
Feliu
2898
Joan
Comabella
Aguiló
3205
Àngel
Conangla
Morta
SE-27864
Víctor
Clua
Uceda
9198
Manuel
Coll
Elizalde
8305
Eduardo
Comadrán
Canals
4308
Jordi
Condal
Casas
8957
Josep Ma.
Cluet
Figuerola
15089
Ramon
Coll
Tarrés
1245
Agustín
Comadrán
Monsó
14295
Joan
Condal
Roig
10138
Ricard
Cluet
Martí
14946
Raul
Coll
Torramilans
7399
Agustín
Comadrán
Canals
6859
Ignacio
Conde
Font
11935
Joel
Clusells
Roca
1159
Sebastià
Coll
Vila
3434
Francisco
Comajuán
Pló
8772
Víctor M.
Conde
Ortiz
SE-19620
Guillem
Cobela
Galve
16355-G
Jordi
Coll
Pigem
2846
Josep
Comajuncosa
Casabella
17336
Carlos
Conde
Escalza
SE-20495
Marc
Cobler
Cosmen
2083
Julià
Coll
Plujà
3720
Manuel
Comas
Olivella
SE-27441
Núria
Condom
Sinyol
3312
Francisco Javier Cobo
Valeri
15668
Carolina
Coll
Bernard
8213
Esteve
Comas
Céspedes
14672
Albert
Conesa
Elena
SE-20254
Martí
Urgellés
8502
Javier
Coll
Elizalde
3358
Juan
Comas
Ridemeya
13396
David
Conesa
López
Cobo
13111
Francisco Javier Coder
Franquesa
SE-19914
Javier
Coll-Vinent
Silva
7363
Juan
Comas
Poch
17260
Oscar
Conesa
Palacios
7656
Juan
Almirall
14853
Albert
Collado
Santolaria
7465
Salvador
Comas
Uriz
11072
Gabriel
Conesa
Busto
Coderch
13121
Guillem
Coderch
Aparicio
SE-20542
Verónica
Collado
Ciprés
10495
Jordi
Comas
Baron
6905
Josep
Congost
Iglesias
3719
Robert
Coderch
Climent
16430
Víctor
Collados
López
11103
Marc
Comas
Esteva
8853
Xavier
Conillera
Trillas
6823
Enric Joan
Codina
Riera
14333
Carles
Colldelram
Peroliu
2627
Luis
Comas
Zavala
SE-20596
Nil
Constans
Solé
1960
Josep Ma.
Codina
Francisco
5083
Josep Ma.
Collellmir
Morales
8391
Ramon
Comas
Moral
SE-19020
Ma.Pilar
Consul
Torrent
3472
Esteve
Codina
Casabayó
15223
Joan
Collet
Oms
16777
Albert
Comas
Bassó
15273
Ricard
Cònsul
Serracanta
5728
Xavier
Codina
Muñoz
14624
Jordi
Collet
González
8123
Angel
Comas
Amengual
6515
Fernando
Contreras
Velasco
12823
Jordi
Codina
Cuspinera
12555
Alberto
Collet
Romea
5084
Josep Ma.
Comas
Juanco
15745
Ferran
Contreras
Roig
Coral
4306
Ramon
Codina
Reig
4183
Pere
Collet
Cabot
1559
Josep Ma.
Comas
Vilaseca
1065
Jaume
11963
Jordi
Codina
Mir
3634
Josep Francesc
Colom
Pastor
13876
Oriol
Comas
Jurnet
2397
Francisco Javier Corbat
Díaz
1381
Jacint
Codina
Genís
10139
Jordi
Colom
Sanmartí
2763
Carles
Comas
Sala
13948
Jordi
Vila
Corbaton
Amat
5477
Josep
Codina
Olives
15366
Francisco Javier Colom
Beltrán
9769
Santiago
Comas
Jou
5915
Jordi
Corbella
Cordomí
SE-19744
Marta
Codina
Forcada
6645
Emili
Sala
SE-20435
Albert
Comas
Ollé
14428
Josep M.
Corbella
Cordomí
Colom
SE-19920
Víctor
Codina
Gironès
9768
Josep Lluís
Colom
Querol
16351-G
Miguel
Combarros
Marín
4946
Xavier
Corbella
Martínez
SE-20359
Marc
Codina
Prats
12721
Marc
Colomé
Perales
17363
Ana
Combarros
García
5635
Jaime
Corbellini
Gracia
Enric
Colomé
Oller
14739
Enric
Codinach
Fossas
SE-19332
Maria
Codinach
Terradas
SA29012-D
SE-27428
Nicola
Cofelice
15314
Jordi
Colomé
Josep
Colomé
Joan
Colomer
Parés
15804
Eduardo
Cofiño
Jorrin
4467
11571
Agustí E.
Cohí
Anchía
1877
16897
Daniel
Colavida
Bové
SE-27811
Bruno
Colbalchini
2082
José
Colet
16002
Maria del Mar
Combarros
García
8214
Joan
Corbera
Rocosa
2510
Josep
Comella
Benet
3543
Ramon
Corbera
Solanells
Dalmau
2926
Xavier
Comella
Pons
SE-20688
Carlos
Corchero
García
Martínez
SA28024-T
Joan
Comellas
Sala
17250
Luis
Corcoy
Febrer
12217
Llucià
Cordero
Cerrada
A-20887
Isaac
Colomer
Xena
SE-19781
Laura
Comellas
Velasco
17423
Félix Moisés
Cordero
Rangel
6115
Josep
Colomer
Oferil
16703
Ignasi
Comellas
Compte
9505
Sergio
Córdoba
Martínez
Mateo
3568
Pere
Colomer
Vilanova
12364
Guifré
Comengés
Font
10672
José Ramón
Córdoba
Martínez
13863
Jordi
Colomer
Payet
3931
Jaume
Comerma
Pèrez
4076
Francisco J.
Cordoncillo
Fontanet
SE-20671
Katherina
Cordova
Cusi
7809
Joan Josep
Colina
Vidal
1588
Miquel
Coll
d'Alemany
5665
Jaume
Colomer
Rebollo
1872
Ramon
Comerma
Olives
Alba
Colomer
Alier
13206
Ma.Pilar
Comes
García
3536
Atilano
Corella
Aznárez
Narcís
Colomer
Bosch
3097
José
Comes
Nadal
5333
Julián
Cornejo
Ferrándiz
8062
Lluís Maria
Coll
Ripoll
16725-Q
5118
Joan
Coll
Daroca
4381
4944
Juan José
Coll
Pons
3535
Jaume
Colomer
Rodó
13613
Carlos
Comes
García
SE-27633
Carles
Cornejo
Carbó
Ferran
Colomer
Majó
15065
Lluís
Comes
Garcia
Mireia
Cornellana
Nadal
Josep Ignasi
Cornet
Fusté
6056
Liberto
Coll
Tortosa
10844
13562
Joaquim
Coll
Molinos
16526
Jorge
Colomer
Flores
8107
Joan
Company
Arpa
SA55075-OI
8619
Francesc
Coll
Martínez-Carrasco
SE-27766
Daniel
Colomer
Laurens
1623
Joan
Company
Salvador
6474
SE-20245
Montserrat
Colomer
Mas
SE-20264
Marc
Company
Colomer
SE-19663
Ignasi
Cornet
Rodríguez
1055
Jaime
Coll
Fàbregues
17346
Anna
Colomer
Mató
SE-19248
Francisco
Company
Sastre
1587
Josep
Cornet
Colom
14449
Judit
Coll
Raich
SE-27768
Xavier
Colomer
Dilmer
16984
Albert
Companys
Badia
SE-20731
Guillermo
Coroleu
Martorell
6450
Jaume
Coll
Estruga
5040
Martí
Colomina
Rollàn
11332
Josep
Companys
Ferran
14458
Nèstor
Corominas
Macias
16904
Lluís
Coll
Braut
16935
Francisco José
Colomina
Cereza
1437
Ramon
Companys
Pascual
3151
Albert
Corominas
Subias
7318
Josep
Coll
Campos
15538
Genís
Colomino
García
15219
Josep
Compañó
Donatiu
1951
Joaquim
Corominas
Viñas
6473
Josep
Coll
Ramón
A-20436
Domingo
Colomo
Prados
4184
Josep Lluís
Compte
Prats
12445
Lluís
Corominas
Alfonso
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
90
93
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
15935
Marc
Corominas
Cognoms
Salvador
6942
Joan
Cos
Cognoms
Derouard
17102
Humbert
Costas
Cognoms
García
Soci
Nom
SE-27231
Alejandro-Fernando
Cognoms
3181
Ignacio
Corominas
Rovira
13196
Francesc
Coscollà
Fernández
6785
Florenci
Costas
Farré
Criado
Martín
A-20960
Andreu
Corominas
Renter
A-20971
Lluís
Coscollola
Flores
1806
Baltasar
Cot
Comas
8064
José
Crisol
Giralt
15030
Oriol
Corominas
Bassas
2629
José I.
Cosculluela
Montaner
10623
Joan Josep
Cot
Aguilar
16742
Alejandro
Crisol
Ariño
Felipe
Crispin
Mejuto
Mario
Cristel
Borrero
16855
Jordi
Corominas
Rovira
14788
Raul
Cosculluela
Vives
15999
Jaume
Cot
Gores
13447
6387
Enrique
Coronado
Colom
2970
Amable Luis
Cosme
Turanzas
SE-19429
Víctor
Cot
Jordana
2379
13295
Antoni-Joaquim
Coronas
Alonso
5478
Josep
Costa
Casellas
15620
Albert
Cot
Sanz
4187
Joaquín
Cristia
Miranda
15427
Joan
Cristià
Roca
17139
Eugenio
Coronas
Domínguez
9634
Eva Ma.
Costa
Cantero
14185
Antoni
Cotes
Vélez
5334
Pedro
Coronas
Roda
13887
Silvia
Costa
Bardelas
11604
Josep
Cotrina
Dot
SE-27592
Federico
Cristofani
9770
Pere
Cristòfol
14856
Eugenio
Coronas
Castillón
18115-T
Carlos
Corpas
Gutiérrez-Zorrilla
SA28025-T
Augusto
Corpas
Gutiérrez-Zorrilla
14708
Roberto
Corral
González
10186
Eduardo
Corral
Ortega
14409
Jorge
Corral
Castejón
15082
Alejandro
Corrales
Verdú
15906
Jordi
Corrales
Rovira
4670
José Alfonso
Corrales
Nart
SE-19142
Diana-Maria
Correa
Stahelin
SE-19875
Eliecer Paris
Correa
Fajardo
10764
Eva
Correas
Palacio
18116-T
Ramon
Corretgé
Rafí
1409
Manuel
Corretger
Rauet
2164
Josep Ma.
Corretger
Canós
10527
Juan
Corrons
Mas
12967
Elisenda
Corrons
Garriga
3962
Salvador
Cors
Puig
SE-20704
Xavier
Cort
Tobias
6229
Antoni
Cortada
Vidal
A-20215
Carlos E.
Cortes
Beltri
A-20568
Pere
Cortes
Castañer
2797
Manel
Cortes
Farriol
6057
Joan
Cortes
Joseph
SE-20362
Miquel
Cortes
Gabriel
13737
Marta
Cortés
Castel
11414
Daniel
Cortés
Xarrié
13687
Luis Eugenio
Cortés
Mínguez
16968
Maria
Cortés
Juncosa
SE-27751
Joan
Cortés
Olea
15796
Emilio-José
Cortés
Rodríguez
2927
Nicolás
Cortés
Puertas
12906
Manuel Ma.
Cortés
Alvaro
13481
Jofre
Cortès
Mesado
4139
José Luis
Cortijos
Alvarez
15318
Alberto
Cortinas
Martínez
SE-20149
Sonia
Corvi
Mérida
14841
David
Corzo
García
SE-24386
Daniel
Corzo
Barba
SE-19752
Ferran
Corzo
Pastor
Escorsa
5637
Eugeni
Costa
Ripoll
8503
Josep Ma.
Cots
Call
6562
Joan
Costa
Sáenz de San
Pedro
1983
Jaume
Cots
Soldevila
7657
Josep Ma.
Cros
Brugués
1203
Josep Ma.
Cots
Masana
13758
Daniel
Cros
Garcia
11165
Armando da
Costa
Jerónimo
13715
Robert
Cots
Vidal
13616
Marta
Cros
Fons
2917
Manuel
Costa
Romero de
Tejada
SE-19504
Gerard
Cots
Salleras
18117-T
Jordi
Crós
Balsells
10742
Jaume
Crous
Busquets
2211
Alberto
Costa
Romero de
Tejada
7319
Jorge
Costa
Florit
5085
Francesc
Costa
Terradas
2990
Joaquim
Costa
Riera
7844
Emili
Costa
Planas
14580
Maria Dolores
Costa
Mazón
12204
Roger
Costa
Company
10321
José Miguel
Costa
Bardají
13989
Joaquin
Costa
Centena
9117
Ricardo
Costa
Vilarrasa
8815
José Alberto
Costa
Acosta
8283
Arturo
Costa
Castiella
9326
Lluís
Costa
Herrero
SE-27272
David
Costa
Alcocer
16989
Susana
Costa
Moreno
7750
Pere
Costa
Simón
16663
Xavier
Costa
Sanfeliu
11452
Ramon
Costa
Farràs
8108
Esteban
Costa
Pérez
12684
Jordi
Costa
Rodríguez
13573
Josep Ma.
Costa
Serra
SE-19592
Pau
Costa
Rodríguez
14048
Eugeni
Costa
Albiol
16418
Jaume
Costa
Sánchez
17159
David
Costa
Muñoz
4760
Joan
Costa
Cortadellas
13337
Carles
Costa
Espí
1982
Teodor
Costa
i Arnan
SE-20444
Rita
Costa
Farré
1952
Emilio
Costa
Costa
14745
Ferran
Costafreda
Anglès
5073
Fermí
Costafreda
Soldevila
3152
Esteve Ma.
Costajussà
Relat
4711
Lluís
Costart
Vilanova
5638
Juan José
Costas
Poch
16974
Francesc
Cots
Aranalde
6498
Narcís
Cots
Mir
16140
Jaime
Cruañas
Tura
Pablo
Cruañas
Tura
Esteban
Cruañas
FernándezVictorio
8816
Jordi
Coves
Moreno
13511
5582
Anna Ma.
Coves
Moreno
1929
15174
Joan Marc
Craviotto
Arnau
SE-19849
Oscar-Nicolás
Craviotto
Alonso
4240
Pedro
Creixell
Gabas
3153
Joaquim Ma.
Creixell
Roget
5889
Jordi
Creixell
Sans
15603
Joan
Creixell
Morera
SE-20472
Helena
Creixell
Lorite
7893
Enric
Cremades
Estrada
16761
Marc
Crescenti
Savall
2875
Alberto
Crespán
Echegoyen
3259
Xavier
Crespán
Echegoyen
10436
Carla
Crespán
Scotto
4186
Martín
Crespi
Rosell
13927
Jaime
Crespo
Sainz de la Maza
8028
Gaspar
Crespo
García
2756
Jesús
Crespo
Antón
8996
Jordi
Crespo
Pociello
3227
Joaquín
Crespo
Márquez
SE-20175
Juan
Crespo
Amigo
15342
José-Ma
Crespo
González
SE-19667
Daniel
Crespo
Sánchez
A-20423
Martí
Crespo
Arrufat
18175-T
Rufo
Crespo
Cereceda
14258
Gaspar
Crespo
Morales
1928
Pedro
Crespo
Quesada
12210
Josepa
Crespo
Llobet
6754
Miquel
Creus
Creus
4277
Josep
Creus
Bisbal
10532
Ramon
Creus
Rodríguez
6443
Juan
Creus
Armengol
12949
Iban
Criado
Domènech
14642
Arturo
Criado
Pareja
5244
Francisco
Cruces
Socasau
4838
Francesc
Cruellas
Alvarez
5011
Jesús
Cruixent
Flo
4382
Miquel
Crusafont
Sabaté
17169
Miquel
Crusells
Girona
5041
Jordi
Cruset
Cendra
17099
Xavier
Cruset
Quintana
11040
Carlos de la
Cruz
Tamajon
A-20635
Dámaso de la
Cruz
Pons
16094
Miguel
Cruz
Zambrano
SE-19916
Carmelo
Cruz
Uceda
16755
Dennis
Cruz
Altamirano
9841
Juan Manuel
Cruz
Alegría
SE-20571
Paula de la
Cruz
Ybern
11644
Maurici
Cruzate
Gascón
12520
Ernesto
Cuadrado
Alba
11181
Rubén
Cuadrado
Xicart
15461
Juan Antonio
Cuadrado
Solá
16863
Francesc
Cuadras
Coll
15327
Francesc
Cuadrat
Cruz
SE-19493
Laila
Cuasnicú
Sáenz
3241
Lluís
Cuatrecasas
Arbós
15268
Ovidio
Cuba
Guerreiro
17322
Carlos-Guillermo Cuba
Arroyo
17216
Miquel
Cubells
Gonzalvo
16282
Jorge
Cubells
Fuentes
SE-27760
Alvaro
Cubells
Pozueco
6088
Juan Manuel
Cubero
Martínez
9931
Ramon
Cubias
Rosas
17252
Francisco-José
Cuchi
Gil
15602
Gemma
Cucurella
Pinilla
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
92
95
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
4762
Enrique
Cucurella
Cognoms
Esteve
9200
Jaume
Cuxart
Fonolleda
SE-27438
Aïda
Delgado
Muñoz
14955
Carlos
Diaz-Caneja
Labrador
8109
Ricard
Cucurella
Comellas
7266
Francesc
Cuxart
Vaquer
17180-OI
Margarita Maria
Delgado
Palau
4633
Luis de
Diego
Levy Picard
12286
Jaume
Cuyàs
2335
Luis
Cucurny
Pujol-Xicoy
6433
Domingo
Cucurull
Descárrega
14444
Raül
Cucurull
Serena
16774
Jordi
Cucurull
SE-27889
Iván
1487
13303
Cognoms
Cognoms
Cognoms
Vilaregut
8414
Francisco Javier Delgado
García
9890
Maurici de
Diego
Trepat
Ambrosio
SE-20724
Francesc
Delgado
Alcala
1541
José Antonio
Diego
Verdejo
Suárez
2971
Juan Luis
D
Gomáriz
692
Eduardo
Delgado
Bargalló
11961
Josep
Dachs
Torras
SE-19560
Khalil
Dellagi
Cuenca
Vílchez
2336
Pere
Dagà
Gelabert
6599
Josep
Dellonder
Navarro
16808
Carlos
Diez
Gutiérrez
Pedro Juan
Cuerda
Zamora
17165
Edwin Adrian
Dalinger
Ricci
2550
Pedro
Delmuns
Allué
8482
Fernando
Díez
Ezquerra
Román
Cuerpo
Sirés
SE-20274
Daniel
Dallari
Serna
14613
Alexandre
Deltell
Carbonell
7683
Lucas
Díez
Honrado
11659
Carlos
Dengra
Tineo
15267
AlexandreXavier
Depreux
Niño
15133
Jordi
Desquens
Palacios
16707
Xavier
Diéguez
Verdaguer
7320
Javier
Díes
Llovera
15525
Eva
Cuerva
Contreras
4550
Roberto de
Dalmases
Piñot
16452-OI
Mauro
Cuesta
Nicolás
9061
Jordi de
Dalmases
Domènech
13263
Pedro
Cuesta-Unkhoff
Unkhoff
2024
Francesc
Dalmau
Serra
SE-19649
Rafael
Cueto
González
9507
Ricard
Dalmau
Arbós
16446-Q
Daniel
Cuevas
Baquero
16044
Joan de
Dalmau
Mommertz
SE-20470
Laura
Destrée
Badia
4310
Antonio
Díez
Pereda
3684
Juan
Deu
Pañella
6058
Jordi
Dilme
Cruz
17372
Jordi
Dilmé
Punset
7894
Enrique
Díez
Calzada
14600
Alejandro
Díez
Matheu
14367
David
Díez
Àlvarez
SE-19259
Rubén
Díez
Arias
12168
Marc
Cugat
Fernández
9771
Joan Ramon
Dalmau
Santos
1148
Josep F.Xavier
Cugat
Comas
5918
Daniel
Dalmau
Farnés
13253
Aleix
Deu
Peig
Josep
Devall
Úbeda
SE-20630
Pol
Dilmé
Carbó
José Antonio
Devant
Mella
3101
Antoni
Diu
Masferrer
SE-19393
Eduard
Diviu
Terradas
17430
Christine Elizabeth
Doig
Cardet
5584
Jordi
Dolader
Clara
8504
Gisela
Cugat
Fdez. de la
Calzada
14742
Bernat
Dalmau
Gacias
16694
11758
Jeroni
Dalmau
Sanz
2188
15607
Anna
Dalmau
Mallorquí
SE-27486
Martina
Di Nezio
Enric
Diago
Suelves
16967
Lluís
Culí
Duran
4242
Josep
Culleré
Cosido
17316
Roger
Dalmau
Oliver
2189
4341
Francesc
Culleré
Cosido
1518
Albert
Dalmau
Huguet
10881
Jordi
Diago
José
16571
Jordi
Culleré
Sandoval
4799
Francesc Xavier
Dalmau
Porta
15391
Javier
Diaz
Silva
16889
Giacomo
Damato
15640
Miguel
Diaz
Seoane
11882
David
Dolcet
Butsems
Daniel
Diaz
Campoy
16920
Javier
Dolcet
Alos
7176
Antoni
Culubret
Pellicer
SE-19999
Daniel
Culubret
Degea
14249
Xavier
Danés
Carreras
12603
16864
Sergi
Culubret
Cortada
16033
Gemma
Cumellas
Capdevila
SA56012-E
Toni-Angelo
Dantas
Figueira
6646
Eduard
Díaz
16314
Daniel
Cumplido
Saz
10765
Carlos
Dapena
González
11287
José Manuel
Díaz
del Rio y de Lar-
6943
Jesús
Dolz
Tirado
ratea
16921
Abel
Domato
Jayo
Bañuelos
1670
Leopoldo
Domene
Alonso
10526
Oriol
Cuní
Serrano
13070
Miguel
Daquinta
Sánchez
3208
Alfonso
Díaz
Díaz
9987
Sergi
Domene
Lisbona
SE-20115
Àlex
Cuní
Sanchez
1336
Alberto
Dasca
Durán
12196
Mario
Díaz
Fernández
12033
Guillermo R.
Domenech
Rey
18275-T
Angel
Cuní
Tugas
SA55058-OI
Jordi
1898
Francisco Javier Cura
Cunill
Ramos
11041
Joaquim
Daura
Ayza
7848
Carlos
Díaz
Gasa
SE-19437
Ignacio
Domenech
Guillén
7019
Francesc
Daura
Luna
13312
Carlos G.
Díaz
González
SE-19807
Jordi
Domenech
Llauradó
13189
Daniel
Davicino
Guardatti
11842
Patricia
Díaz
Escobar
11182
Jesús Eduardo
Doménech
Fernández
Lluvia
15832
Xavier
David
Minguell
10338
Gabriel
Díaz
Trias
18178-T
Julio
Doménech
Martí
4342
Jaume
Daviu
Pla
13832
Daniel
Díaz
Martín
2398
Manuel Ma.
Doménech
Izquierdo
493
Marcel.lí
Curell
Suñol
992
Jordi
Curell
Sunyol
SE-20718
Daniel
De Haro
Menchón
7639
Maria José
Díaz
Meng
SE-19166
Cristian
Doménech
Martín
4243
Enric
Currià
Serbián
17453-Q
Alejandro
De la Fuente
Montes
6860
Luis Javier
Díaz
Mosegui
SE-19246
Bruno
Doménech
Lega
17357
Luis Mariano
De la Torre
Caballero
SE-27248
Marc
De la Torre-Monmany
Rial
2695
Eduardo de
Delás
y de Ugarte
3313
José
Curt
Mas
18010-T
Juli
Cusachs
Rigola
16070
Simó
Cusí
Van Dooren
9961
Víctor
Cusí
Puig
15934
Javier
Díaz
Ramírez
1741
José Vicente
Doménech
Font
SE-27995
Josué
Díaz
Flores
13125
Agustí
Domènech
Romeu
11318
Antonio
Díaz
Vallés
3102
Josep Ma.
Domènech
Massons
SE-19508
Irina
Díaz
Lobera
5277
Josep Ma.
Domènech
Mas
10140
María Jesús
Díaz
Peralta
4847
Josep Ma.
Domènech
Fedi
2487
Carles
Cusí
Cusí
5583
Santiago
Delclòs
de Semir
14794
Jordi
Cusidó
Roura
12407
Miquel
Delclòs
Saló
17042
Víctor
Díaz
Llaberia
1140
Pere
Domènech
Clarós
14149
Meritxell
Cusidó
Roura
4800
José Luis
Delcor
Garrido
2876
Víctor
Díaz
Garriga
6620
Carlos
Domènech
Riverola
7141
Anton
Cusó
Calaf
15830
David
Delcor
Poch
12470
Luis Carlos
Díaz
Campoy
8961
Jordi
Domènech
Castellnou
4594
Jordi Ma.
Cusó
Bullich
3435
Francisco
Delgado
Baumann
14329
José
Díaz
Haro
SE-19025
Jaume
Domènech
Bonet
12029
Ignasi
Cusó
Ferré
13557
Francisco
Delgado
Rodenes
9508
Josep Lluís
Díaz
Esteban
16182
Anna
Domènech
Abella
SE-20201
David
Cuspinera
Soplón
8173
Enrique
Delgado
Gutiérrez
16361-OI
Antonio
Díaz
Herrerías
2084
Francisco
Domènech
Tabueña
6230
Juan José
Díaz
Suárez
16004
Jordi
Domènech
Giménez
16550
Núria
Cussó
Grau
8907
Fco. Javier
Delgado
Sánchez
17095-Q
Ma.Àngels
Custal
Teixidor
6357
José Antonio
Delgado
Sánchez
17431
Germán
Díaz
Díaz
SE-19170
Ferran
Domènech
Fusté
1766
Emilio
Custodio
Gimena
13382
Ma.Jose
Delgado
García
17163
Sonia
Díaz
Cano
11233
Albert
Domingo
Ollé
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
94
97
Soci
Nom
Soci
Nom
2198
Luis
Domingo
Cognoms
Domingo
9455
Ernest
Duch
Cognoms
3154
Joaquín
Domingo
Domingo
15544
Juan-Pablo
Ducos de Launou Sogorb
Ginjaume
Soci
Nom
Soci
Nom
9203
Gonzalo
Eguinoa
Cognoms
de San Román
6984
Blas José
Escoda
Cognoms
Martínez
SE-19267
Aitor
Egurrola
Leizeaga
11405
Ernest
Escoda
Martínez
3771
Jaume
Domingo
Escofet
6516
Josep Ramon
Dueso
Paratge
4901
Eduardo
Egusquiza
Estevez
2649
Jaime de
Escofet
Lorente
1616
Ramon
Domingo
Guiu
6267
Carles
Dunjó
Coscollano
3228
Ramon
Eixarch
Fontboté
13635
Eduard
Escolà
i Capdevila
5122
José Ma.
Eizaguirre
SE-20030
Miloud
El Yazidi
Haitof
9638
José Luis
Domingo
Fuster
16735-Q
Jordi
Dunjó
Denti
4825
Joan Antoni
Domingo
Gómez
SE-19321
Oscar
Duplá
García
López de Mu-
3473
Joan
Escolano
Sol
nain
10322
Josep Miquel
Escolano
Sánchez
4948
Joan
Domingo
Ventura
10638
Paul
Duponcheele
14664
José Luis
Escolano
Taravillo
4036
Llorenç
Domingo
Ribera
11688
Josep Ma
Duque
Moreno
11486
Ignacio
Elburgo
Aramberri
2418
Pere
Escorsa
Castells
3288
Carles
Domingo
Pagès
12275
José Ma.
Durall
Mallol
5994
José Miguel
Elduque
Terrón
15031
Jordi
Escorsell
Lapeña
5235
Luis José
Domingo
Gómez
4112
Josep Ma.
Duran
Mestre
SE-20273
Oscar
Elgarrista
Mera
6178
Joan
Escribá
Serra
16899
Carles
Domingo
Dilmer
9062
Eloi
Duran
Bert
13305
David
Elias
Anglés
6060
Francesc
Escribá
Llagostera
Escribá
SE-27744
Victor-Javier
Domingo
Velasco
4765
Josep
Duran
Roura
12068
Jorge
Elias
Baquero
5150
Manuel
16481
Climent
Domingo
Esgleyes
10882
Oriol
Duran
Ferrer
3751
Antoni
Elias
Josa
14195
Gerard Francesc Escribà
SE-19868
Maria
Domingo
Llaràs
9202
Eduard
Duran
Ferrer
2742
Xavier
Elías
Castells
15735
Javier
Escribano
Fumanal
4511
Amadeo
Domingo
Forcada
6475
Gabriel
Duran
Carreras
4551
Pere Joaquim
Elías
Sospedra
SE-19640
Antonio
Escribano
Padilla
5120
Francesc
Domingo
Domingo
12352
Xavier
Duran
Aranda
15763
Sergi
Elies
Vidal
13846
Joan
Escrig
Ortiz
Reñe
Gelonch
SE-27976
Carla
Domingo
Hospital
6337
Jordi
Duran
Torrellas
6389
Antonio
Elizalde
Bordas
2212
Pere
Escudé
Comas
SE-27134
Miquel
Domingo
Espín
6983
Félix
Duran
Coso
3721
Ceferino
Elola
Font
7946
Josep Miquel
Escuder
Dalmases
5119
Miguel
Domingo
Calvo
1817
Francesc
Duran
Rodríguez
2528
Juan Manuel
Elorduy
Taubmann
11183
Antonio
Escudero
González
14760
Eduard
Domingo
Florensa
11310
Albert
Duran
Calbet
2563
José Ma.
Elorza
Sáez
16293
Rafael
Escudero
Royo
4189
Josep Oriol
Domingo
Calvo
17232-Q
Ferran
Duran
Azemà
5731
Julio
Elvira
Elvira
A-20659
Lluís Ma.
Domingo
Tort
16016
Susanna
Duran
Planella
12814
Walter Rafael
Emde
16088
José-Fco.
Dominguez
Sabador
SE-19303
Alex
Duran
Fernández
SE-19985
Andy-Ovae
Emesem
Gil
1306
Esteban
Escuer
Aso
8507
Josep Ma.
Escuer
Julien
15816
Tomás
Escuin
Casinos
15583
Eduardo
Dominguez
Gadea
12160
Joan
Duran
Riera
13524
Noemí
Enguita
Albet
4410
Fidel
Escura
Pou
13037
Pedro
Domínguez
Domínguez
4826
Artur
Duran
Pous
15757
Elena
Enrech
López
2147
Robert
Escursell
Prat
2146
Salvador
Domínguez
Clemares
1450
Juan Ramón
Durán
Thornberg
7307
Feliu
Enrich
Gregori
16054
Jaime
Escursell
Casablanca
A-20540
Josep
Domínguez
Guarro
5121
Luis Alfonso
Durán
Moya
15106
Carles
Enrich
Jorba
SE-19124
Anna
Escursell
Mor
SE-19965
Marc
Domínguez
Villen
7364
Benito José
Durán
Sánchez
1310
Alfons
Enseñat
Badias
7142
Robert
Escursell
Pons
3638
José Luis
Domínguez
Falante
5930
Francisco José
Durán
Durán
1743
Juan
Entrecanales
Azcárate
13502
Antoni
Escursell
Martínez
17379
Marc
Domínguez
Masalias
16450-Q
Cárol
Durán
Labiano
5890
Pere
Equisoain
Ariza
7021
Joan
Escuté
Aspas
16817
Hector-Joaquin
Domínguez
Sorio
775
Enrique
Durán
Rigol
8909
Josep Antoni
Eras
Vilà
17295
Albert
Escuté
Tomas
5802
Daniel
Domínguez
Sánchez
14495
German
Durante
Soldado
SE-20409
Blanca de
Erausquin
Marsal
13833
Salvador
Escuté
Gómez
SE-20677
Rebeca
Domínguez
Robles
4037
Rossend
Durany
Rivera
15077
Ma.Isabel
Eroles
Vallés
SE-19016
Lara
Esguerra
Laudo
17009-Q
Sergio
Domínguez
Gómez
SE-19668
Anna
Durany
Robert
8717
Ernest
Escaich
Ferrer
14593
Ramon
Esmandia
Barenys
8672
Miquel
Donat
Balcells
6434
Pere
Durbà
Calvet
1632
Jordi
Donat
Sánchez
SE-19776
Julie
Durst
SE-27377
Lucia Guadalupe
Escalante
Ramonet
15987
Andreu
Dorca
Duch
15891
Javier
Dux Santoy
11487
Jordi
Esmoris
Llorca
8584
Manel
Espachs
Pagès
13756
Oscar
Espada
Alonso
Rodríguez
SE-19295
Enric
Escalé
Garrell
Francesc Xavier
Escaler
Puigoriol
9640
Sergi
Espada
Tribó
Rafel
Escamilla
Monte
3752
José Luis
Espada
Tarradelles
15392
Lídia
Dorca
Busquets
5149
Jesús
Echevarría
San José
9268
SE-27343
Albert
Dorca
Masó
1930
Miguel Angel
Echevarría
Sanz
5479
3880
Jordi
Dòria
Estrany
6452
Mauricio
Echeverría
Eguiguren
10077
Víctor
Escanciano
Alcalde
13619
Josep
Espadaler
Capdevila
SE-20176
David
Escanez
Busquets
11973
Oscar
España
Ruiz
14145
Pere
Dot
Margotan
6059
Juan Antonio
Ecija
Molero
SE-20352
Eduard
Dotras
Durán
14721
Marc
Edo
Cruces
1985
Eduard
Escardó
Martorell
9988
Carme
España
Guillen
1216
Enrique
Escassi
Santa María
4141
Prudenci
Español
Novau
13045
Núria
Español
Pons
SE-20641
Albert
Dou
Vayreda
18179-T
Víctor
Edo
Serra
10728
José-Antonio
Dovale
Ferreiro
13561
Carles
Edo
Dejuan
7085
Francisco
Escayola
Salvadó
Joan Josep
Escobar
Sánchez
15737
Xavier
Español
Vilanova
José Antonio
Escobar
Torres
SE-27258
Victor
Español
Boix
14460
Toni
Droguet
Costa
SE-19514
Joaquim
Edo
Hinojosa
7048
13644
Albert
Duaigües
Baró
16249-OI
Elmer Alberto
Effio
Jaimes
5302
11234
Francesc
Duarri
Borràs
13345
Genis
Egea
Brufau
1790
Carles
Escobar
Roura
10078
Lluís
Esparaber
Díez
16047
Enric
Escobar
Salas
SE-19872
Eric
Esparó
Insa
5585
Rafael
Duart
Bertomeu
5043
Juan
Egea
Joval
3314
José
Duaso
Cruchaga
SE-20717
Eric
Egido
Esteban
7582
Miquel
Escobosa
Ubach
3861
Pere
Esparza
Guillermo
Guitart
7020
Carles
Escoda
Mingot
4003
Josep Ma.
Espasa
Martorell
6336
Conrad
Dubé
Méndez
16120
Pol
Eguino
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
96
99
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
1656
Francisco Javier Espasa
Cognoms
Palau
7814
Emilio
Estany
Cognoms
Catalán
6117
Ma.del Carmen
Cognoms
15589
Josep María
Espel
Roca
16534
Xavier
Estany
Potrony
5222
Joan Jesús
Espelta
Ollé
16684
Adrià
Estany
Llorens
SA55007-OI
Francisco José
Estrada
Berlanga
5850
Tomás
Espiau
Espiau
15911
Sergi
Estanyol
Gálvez
5415
Miguel Angel
Estrada
Layel
3637
Manuel
Espiau
Espiau
5183
Pere
Estañol
Vilarubla
6647
Josep
Estradé
Calmet
14244
Laia
Faixó
Sellés
SE-27871
Eduard
Estradé
Ciurana
2764
Francesc
Fajula
Doltra
Estrada
Nérida
Soci
Nom
13850
Marc
Faig
Cognoms
Palomer
11185
Oriol
Faig
Martí
9990
Joan
Faig
Martí
16937-Q
Jordi
Faigés
Redó
6212
Lluís
Espiell
Arnau
SE-20006
Daniel
Estarriola
Dalmau
16268
Ignasi
Espiell
Gómez
9678
Mònica
Esteban
Maqueda
6232
Francisco de P.
Estrades
Moranta
3060
Tomás
Falcó
Minguell
13381
Pere
Estragués
Nilsson
13385
Albert
Falcó
Ramos
2928
Lluís
Falcó
Escorihuela
15333
Ferran
Espiell
Comellas
1166
Pedro
Esteban
Altirriba
SE-20209
Marc
Espiell
Beyme
4769
Antonio
Esteban
Sevillano
710
Francesc
Estragués
Genovés
Victor
Estruch
Par
SE-19355
Natalia
Falgàs
Moreno
Enric
Estruch
Traveria
SE-27470
Núria
Falguera
Portís
2057
José Antonio
Espinagosa
Umbert
6663
Gerardo
Esteban
Palacios
SE-20451
1246
José Manuel
Espinás
Pecero-Enríquez
SE-19500
Lorena
Esteban
Ponce
SE-20337
16616-OI
Katherine-Egleet Espinel
Angarita
16308
Miguel
Esteban
Santamaría
16202
Bruno
Estruga
Arán
11565
Mónica
Falgueras
Guitón
7700
Miguel Angel
Estruga
Camacho
3601
Jordi
Falgueras
Ruscalleda
8149
Sebastià
Espinet
Fernández
2260
Benito
Esteban
Martín
14520
Sara
Espinet
González
SE-20710
Judit
Esteban
Aribas
1838
Paulino de
Evan
Puga
SE-19318
Ramon
Falip
Adalid
16462-G
Sergio
Evangelio
Araujo
3908
Alejandro
Falkner
Morera
16349-G
Albert
Falqués
Casanovas
12109
Andrés
Espinosa
Hernández
17244
Juan-Agustin
Esteban
Jimenez
10141
Josep Ma.
Espinosa
Romero
17160
Alberto
Esteban
Barbero
10800
Juan Carlos
Expósito
Navas
Juan
Expósito
Pérez
SE-19294
Miguel
Fandiño
Galan
Francesc
Fabra
Sales
12180
Hugo Arnaldo
Fantechi
Comande
14406
Gabriel
Espinosa
Usera
SE-20541
Irene
Esteban
Aceijas
15025
11065
Albert
Espinosa
Puig
12329
Fernando
Esteban del
Hierro
4004
SE-20398
Alberto
Espinosa
Casas
1899
Trinidad
Estefanell
Solá
7452
Joaquín
Fabra
Jiménez
2530
Germán
Fañanás
Vizcarra
13182
Albert
Fabrega
Baigorri
9206
Germán
Fañanás
Lanau
11440
Sergio
Espiñeira
Divison
1247
César A.
Estefanell
Solá
4902
Ramon
Esplugas
Pérez
4903
Ricard
Estefanell
Serra
SE-20036
Bernat
Fabregà
Creixell
SE-19380
Oriol
Farell
Roca
6317
Felicià
Fábrega
Pijuán
13622
Andreu
Fargas
Marquès
4005
Jaume
Fargas
Ráfols
9570
Enric
Espona
Arumí
1644
José
Estela
Torras
4767
Josep
Espot
Piñol
6268
Antonio
Esteller
de Pedro
13848
Xavier
Fàbrega
Sànchez
Marc
Fàbrega
Ramos
14523
Xavier
Fargas
Solernou
Emili
Fàbrega
Solà
15993
Alba
Fargas
Ribas
Fàbrega
6061
Miquel
Espot
Vives
14813
Mariano
Esteller
Martínez
SE-19564
SE-20069
Alexandra
Espriu
Gascon
7523
Robert
Esteller
Higueras
3811
5087
Fernando
Espuny
Corbera
4712
Juan Bautista
Esteller
Cisternas
15105
Josep
5044
Francisco Javier Fábregas
Gené
14701
Xavier
Farnell
Marín
Grau
16721
Jeroni
Farnós
Marsal
17403
Ricard
Espuny
Garcia del Real
7471
Jesús Ma.
Estepa
Moriana
A-20657
Antonio
Espuña
Camarasa
4949
Joan Josep
Esteva
Pellicer
4552
Carlos
Fábregas
Cardelús
15512
Gemma
Farran
Castellà
5732
Alexandre
Fábregas
Bosch
SE-19509
Alba
Farran
Pascual
6180
Ramon
Farrán
Tomás
SA55069-OI
15021
Jordi
Esteva
Gallego
Jordi
Espuña
Lucas
4343
Ferran
Espuñes
Serra
2242
Joan
Esteva
Trías
1192
Jordi
Fábregas
Isern
Estevadeordal
Botta
12658
Roger
Fábregas
Jalón
4077
Antonio
3881
Josep Ma.
Esqué
Abelló
1451
Alberto
9891
Daniel
Farrás
Violán
Estevan
Llagaría
2380
Eduardo
Fábregas
Vivó
8997
Albert
Farrás
Balasch
4246
José
Esteve
la Rosa
15743
Pere
Fàbregas
Càmara
4278
Pere
Farré
Bruach
16127
Xavier
Fàbregas
Massana
1033
Antonio
Farré
Terré
5667
Antonio Ma.
Esqué
Felip
15809
Albert
Esqué
Timoneda
11488
Sergi
Esteve
Garí
7243
Joan
Esteve
Reyner
15587
Josep
Fàbregas
Cornellà
3360
Josep Ramon
Farré
Muntaner
14630
Josep
Fàbregas
Massana
7774
Carlos
Farré
Nou
Solsona
10460
Ma.Dolors
Esqué
Palau
7267
Luis
Esquerdo
López
2582
Jordi
Esteve
Ventós
1570
Manuel
Esteve
Garriga
14782
Sandra
Fàbregas
Campos
3436
Jaume
Farré
Jaime
Fabregat
Fillet
1986
Jordi
Farré
1672
Juan A.
Esquerdo
Liesa
9205
Juan
Esquerdo
Nadal
3722
Vicente
Esteve
Campello
14326
1589
José Luis
Esquerdo
Liesa
7209
Ma.Dolors
Esteve
Ferran
7481
Joan Josep
Fabregat
Valmaña
1601
Pere
Esquerra
Pizá
14989
Josep-Raül
Esteve
Martínez
15001
Gerard
Fabregat
Arnal
18222-T
Antoni
Estabanell
Demestre
14787
Sergi
Esteve
López
14825
Xavier
Fabregat
15397
Xavier
Esteve
Peiró
SE-20068
Anna
Maria
Amill
Mantilla de los
18181-T
Jorge J.
Farré
Bel
4950
Gabriel
Farré
Farré
Fabregat
Subirà
4469
Gabriel
Farré
Fontbernat
Fabregat
Corominas
15330
Roger
Farré
Gascón
16814-Q
Oriol
Farré
Sendrós
Ríos
2725
Vicente
Establier
Muñiz
4827
Víctor
Estadella
Esterri
13391
Pere
Esteve
Agon
SE-19505
7480
Marcel
Estadella
Serrat
SE-19624
Albert
Esteve
Roca
SE-19793
Guillermo
Fabregat
Balboa
15085
Jaume
Estadella
Brillas
SE-20531
Daniel
Estevez
Medina
15500
Roger
Fabregat
Bolant
16217
Josep
Farré
Lladós
4311
Valentí
Estalella
Morey
11895
Juan A.
Estévez
Serra
2166
José
Fabrés
Díaz
14322
Eduard
Farré
Batista
17098
Joan
Estalella
Mercadé
SE-19083
Anna-Patricia
Estévez
Moreno
SE-20338
Roger
Fadurdo
Orellana
7974
Heribert
Farreny
Agràs
SE-19877
Hidalmys Gregoria
Estanga
Salazar
2779
Joan
Fages
Torras
16290
Maite
Farreny
Agràs
7208
Ramon
Estany
Bufill
4468
Marcel
Estivill
Vilella
6179
Xavier
Estivill
Sancho
9511
Francesc
Fages
Sogas
10206
Alexandre
Farreras
Muñoz
Pérez
12261
Josep
Faig
Sureda
8003
Juan Ignacio
Farrero
Muñoz
6786
Joaquim
Estol
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
98
101
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
SE-27822
Núria
Farrerons
Cognoms
Pericas
6565
Juan José
Fenoy
Cognoms
Camps
15936
Eva-Maria
Fernández
Cognoms
Corral
2317
Joaquim
Fernández
Cognoms
Cels
12711
Jaume
Farrés
Ramos
16772
Rafa
Feria
Rios
16147
José-Luis
Fernández
Degracia
17432
Albert
Fernández de
Castro
SA57064-Q
Paula
Fernández
González
15253
Mireia
Farrés
Llansana
2656
José
Feriche
Narváez
5773
Enric
Farriol
Pérez
13679
Manel
Fernandez
Bosch
11749
Francesc
Farriol
Almirall
13621
Roger
Fernandez
Castel
16233-Q
Pedro-Carlos
Fernández
Monge
9182
Josep
Ferrán
Marqués
SE-19126
Javier
Fernández
Martínez
3539
Jaume
Ferrán
Rico
15836
Xavier
Farriols
Danés
17245
Gabriel
Fernandez
Borsot
2126
Froilà
Farrús
Fontanet
SE-20578
Hector
Fernandez
Carmona
SE-19471
Chiara
Fasson
SA28032-T
Agustín
Fatjó
Castán
7815
Oriol
Faulí
Oller
5223
Carles
Ferran
Cusí
A-20957
Javier
Ferran
Thio
SE-27476
Marta
Fernández
Gómez
SE-20477
Ricardo
Ferrán
Mestres
4951
Ferran
Fernández
Pareja
A-20113
Antonio
Ferrando
González
5279
Jaume
Ferrando
Reventós
SA57030-Q
Laura
SE-19971
Josep
Fernández
Coll
8240
Manuel Perfecto Fernández
García
SE-19787
Edgar
Fernández
Valls
16803-Q
Jara
Ferrando
Macarulla
14389
Luis
Vázquez
SE-19687
Celso
Fernández
Llorens
13738
Francesc
Ferrando
Piera
Fernández
Fernández
Font
9512
Albert
Faura
Corral
13743
Raul
Fernández
López
13401
Pedro Emilio
Fernández
Peña
4864
Carlos
Ferrando
Barberá
SE-19865
Romà
Faura
Cabañas
13155
Ma.Jose
Fernández
Fernández
16911
Josep-M.
Fernández
Bermúdez
5541
Josep Ma.
Ferrao
Quintana
15062
Martí
Faura
Carrera
8110
Jaume
Fernández
Calvet
4142
Jorge
Fernández
Díaz
8673
Alberto
Ferrari
SE-27848
Antolí
Fauria
Torrent
5586
Ramon
Fernández
Menéndez
14834
Bernat
Fernández
Pintó
14877
Cesare
Ferrari
6118
Josep Lluís
Ferrarons
1411
Josep
Faus
Pascuchi
3362
José
Fernández
Guerra
11569
Sergio
Fernández
Pons
1744
Xavier
Faus
Pascuchi
2140
Santiago
Fernández
Bescós
4113
Enrique
Fernández
Comesaña
16421
Sergi
Ferras
Segura
13031
Antoni
Faus
Catasús
8653
Francisco A.
Fernández
Oliva
9207
Eduard
Fernández
Ardévol
8174
Joan Carles
Ferraté
Meseguer
1961
Gabriel
Ferraté
Pascual
14838
Maria-MisericòrFerrater
dia
Simón
1150
Joan de
Casanelles
12472
Tomas
Faya
Canovas
9705
Ma.José
Fernández
Sabater
SE-20033
Cristian
Fernández
Martin
SE-20686
Joan Carles
Fayàs
Sastrada
3474
Ricardo
Fernández
Esteban
SE-19802
Alberto
Fernández
Pérez
SE-27477
Anna
Fayet
Vives
4039
Manuel
Fernández
Fábrega
14143
Alex
Fernández
Gutiérrez
14575
Marc
Fayos
Muñoz
4801
Juan Antonio
Fernández
Fernández
14648
David
Fernández
Casado
Ferrater
Romeu
SE-19836
Isolda de
Fays
Vives
6985
Fco. Javier
Fernández
Cabaleiro
16652
David
Fernández
Expósito
4905
Angel
Ferraz
Garriga
7816
Bruno
Fazio
Solà
6621
Artur
Fernández
Clarassó
17069
Sergio
Fernández
Rubio
16623-Q
Joan
Ferre
Calbet
6787
Juan
Fdez-Goula
Pfaff
9408
Manuel
Fernández
Ferré
12582
Joan Felip
Fernández
Soler
11187
Jaume
Ferré
Ripoll
4863
José Luis
Fdez.de Arcaya
Satostegui
10595
Jesús
Fernández
Gómez
14521
Miguel Àngel
Fernández
Segura
1489
Rafael
Ferré
Masip
13855
José A.
Febrer
Martínez
9300
José Antonio
Fernández
Beltrán
SE-19578
Daniel
Fernández
Pinteño
13399
Víctor
Ferré
Pellicer
SA57063-Q
Helena
Ferré
Sanz
4312
José Antonio
Febrer
Peinado
11526
David
Fernández
Fernández
SE-19461
Juanjo
Fernández
Bocanegra
13026
Antoni de
Febrer
Rosas
12607
Alejandro
Fernández
Fernández
3361
José Luis
Fernández
González
8251
Luis de
Febrer de
Olives
8944
Miguel Angel
Fernández
Escolano
SE-27960
Iván
Fernández
Picazo
SE-19529
Daniel
Ferré
Reixach
2085
Eduardo
Ferré
Nunell
11357
Manrico
Fedi
Casas
2950
Antonio
Fernández
Aparici
15701
Oliver
Fernández
Clavería
SE-20236
Michael
Feijoo
Seguin
17020
Diego
Fernández
Bardera
2199
Gonzalo
Fernández
Boyer
17414
Carlos
Ferré
Diego
15948
Xavier
Ferré
Tafalla
12065
Joan
Feixas
Boada
14146
Ibán
Fernández
Bazán
17385-Q
Cristian
Fernández
Cabilla
13828
Carlos
Felez
Garcia
1657
Francisco
Fernández
Ordóñez
8819
Joan Carles
Fernández
Vallés
2149
Eduard
Ferregüela
Colon
14571
Manuel
Ferreiro
Barbeito
13858
Sandra
Félez
Ortíz
13416
Daniel
Fernández
Cabrera
17397
Marina
Fernández
Díaz
3267
Josep
Felices
Boyer
A-20973
Rubén
Fernández
Altabás
17460
Juan Carlos
Fernández
Moreno
9642
David
Ferreiro
Fondevila
Javier
Ferreón
Ferrer
Jordi
Ferrer
Viñals
SE-20617
Carlos
Felip
Aragón
5184
Ismael
Fernández
Osete
17210
Pablo
Fernández
Coto
8126
16603-Q
Mireia
Felis
Mestres
14627
Jose María
Fernández
Muste
SE-20478
Sandra
Fernández
Clarés
1658
15194
Cristian
Feliu
Gurri
8962
Juan
Fernández
Krutchkoff
SE-20489
Loli
Fernández
Español
1673
Josep
Ferrer
Rovira
4636
Agustí
Ferrer
Morta
SE-19448
Carlos
Feliu
Martín
15379
David
Fernández
Gutiérrez
SE-20438
Sergio
Fernández
Vera
2986
Antonio
Fernández
Guardiola
SE-20518
Alberto
Fernández
Martínez
8308
Jaime
Ferrer
Bosch
10730
Ricard
Ferrer
Majoral
SA28033-T
Heriberto
Feliu
Reig
13246
Marius
Feliubadaló
Jonama
15247
Mireia
Felix
Castellanos
10968
Antonio
Fernández
San Martín
14416
Daniel
11884
José Luis
Feliz
Ródenas
14325
Miguel José
Fernández
Moreno
16118
Joan
1639
Fernando
Fernández
Riera
SE-19239
Joana
Fernández
Mallart
18014-T
José L.
Ferrer
Andreu
2117
Ramon
Ferrer
Canela
5246
Juan Antonio
Fernández
Ariza
13940
Alfonso
Fernández
Aguilar
5387
Juan
Fernández
Laporta
5247
Angel
Fernández
Camblor
7524
Josep Ramon
Ferrer
Boix
Fernández
Pérez
3316
Isidre
Ferrer
Mateo
Fernández
Oromí
12271
Esther
Ferrer
Conchello
1953
Jaime
Femenía
Signes
1512
Felip
Fenollosa
Cusó
15052
Julio
Fernández
Durán
SE-27840
Genís
Fernández
Benítez
9456
Artur
Fenollosa
Artés
15370
Ramiro
Fernández
González
11186
José Antonio
Fernández
Herrera
1260
Josep
Fenollosa
Coral
16530
Irene
Fernández
Bolaño
9406
Felip
Fenollosa
Artés
15584
Luis
Fernández
Homs
SA59003-M
Iván
Fernández
Álvarez
4596
Adolfo
Ferrer
Pujol
7401
Joan Ignasi de
Ferrer
Campà
12652
Guillermo
Ferrer
Sistach
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
100
103
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
9066
Joan
Ferrer
Cognoms
Milà
13062
Eugeni
Figa
Cognoms
Deu
14377
Santiago
Flores
Cognoms
García
4190
Joan
Font
Cognoms
Adrover
1954
Antonio
Ferrer
Font
2848
Francesc
Figols
Giné
10803
Jordi
Floreta
Pont
SE-20635
Jordi
Font
Saballs
5280
José
Ferrer
Jiménez
14436
Gonzalo
Figuera
Diez-Picazo
SE-20130
Anna
Floreta
Niubó
SE-20391
Francisco-José
Font
Trinchant
10996
Vicenç
Ferrer
Paterna
13606
Javier
Figuera
Figuera
17073
Albert
Floriach
Triado
SE-20397
Gemma
Font
Solé
3401
Pere
Ferrer
Gómez
6303
Francesc
Figueras
Pous
SE-20683
Rita
Florit
Macau
14191
Immaculada
Font
Solans
14733
Francisca
Ferrer
Gallardo
6270
Joan
Figueras
Pámies
8999
Antoni
Flotats
Molinas
SE-20199
Joaquim
Font
Canyelles
15094
Xavier
Ferrer
Curriu
5823
José
Figueras
Coloma
6603
Xavier
Flotats
Ripoll
13849
Marc
Font
Ventura
5774
Miquel
Ferrer
Puig
14700
Oscar
Figueras
Traveria
13669
Anna
Fluriach
Pla
1385
Manuel
Font
Salgado
16501
Pol
Ferrer
Catasús
9121
Josep
Figueras
Ponsa
16671
Oriol
Fo
Pifarré
16455-OI
Joan
Font
Basté
SE-19015
Gina
Ferrer
Codony
5187
Roberto T.
Figueras
Pérez
10144
Jordi
Foguet
Olives
17400
Pau
Font de Rubinat
Torrents
1452
Miquel
Ferrer
Latorre
15258
Jordi
Figueras
Saperas
10461
Fernando
Folch
Naya
4143
Ramon
Fontanals
de Nadal
17197
Jano
Ferrer
Lawrence
15034
Pere
Figueras
Nart
8541
Josep Ma.
Folch
Gil
2599
Roberto
Fontanals
Sanz
16264
Robert
Ferrer
Vilalta
SE-19677
Xavier
Figueras
Bargalló
11189
Raul
Folch
Pujol
10928
José Ma.
Fontanals
Pérez-Portabella
11859
Eric
Ferrer
Vannyvel
2657
Francesc
Figueras
Bellot
17090
Carles
Folch
Tàrraga
10437
Robert
Fontanals
Fernández
12881
Josep
Ferrer
Llop
SE-20402
Alejo
Figueras de
Abadal
17106
Cristina
Folch
Sancho
5303
Antoni
Fontanet
Asín
SA57024-Q
Mireia
Ferrer
Costa
15012
Xavier
Figueres
Pallarés
6391
Joaquín
Folch-Rusiñol
Corachán
4079
Carles
Fontanet
Ponti
16722
Pere
Ferrer
Villalbí
17155
Albert
Figueres
Liñan
SE-20424
Joaquín
Fole
Hernández
13994
Joan
Fontanet
Porres
14459
Fernando Maria
Figuerola
de Berza
SE-19285
Jordi
Folguera
Virgili
17186
Jordi
Fontanet
Gutierrez
5090
José
Ferrer
Ferrer
11786
Xavier
Figuerola
Sacasas
SE-20118
German
Fondevila
Xalabarder
17203
Jaume
Fontanet
Escobet
SE-27119
Jaume
Ferrer
Gui
1036
Manuel
Figuerola
Muns
4006
Joan
Fonolleda
Prats
3773
Joan
Ferrer
Calonge
Argemí
Vilaró
Julián-José
Ferrer
García
Garcia
Fonollosa
Fontarnau
Figuerola
Elisabet
Mireia
Magda
9777
15193
SA59008-M
SA57053-Q
2632
Adrián C.
Fonollosa
García
7378
Ramon
Fontboté
Tomás
8964
Gabriel
Fonollosa
Argemí
8623
Salvador
Fontclara
Vilá
15992
Cristina
Fontcuberta
Adalid
17223
Adrian
Ferrer
Lozano
4597
Manuel José
Figuerola
Martín
SE-20413
Adrià
Ferrer
Abad
13493
Francesc
Figuerola
Sequí
16322
Oscar
Fonrodona
Ricart
4078
Pere
Ferrer
Feixas
6198
Josep Ma.
Filella
Fargas
1092
Josep Ma.
Fons
Boronat
7818
Josep
Fontdecaba
Buj
15712
Marcos
Ferrer
Díaz
1546
José Ma.
Filella
Filella
10145
Fernando
Fonseca
Barrio
4802
Domènec
Fontellas
Planas
15975
Lluís
Ferrer
Ayuso
8945
Agustí
Filomeno
Alsina
13582
Olga
Font
Amado
11489
Joan Manel
Fontelles
Garcia
8323
Pere
Font
Vilanova
5974
Manuel
Fontova
Esteban
15864
Agustí
Fontquerni
Gorchs
SE-20543
Ana
Ferrer
Pla
17162
Elena
Fínez
Moral
SE-20367
Marc
Ferrer
Falgueras
15841
Juan Pablo
Fiol
Nadal
12622
Josep Ma
Font
Fisa
8218
Alejandro
Ferrer
Keysers
14730
Irene
Fiol
Bonnín
7975
Manuel
Font
Bardía
16724-Q
Marta
Fontseré
Obis
7659
Ramon
Ferrer
Embodas
11915
Albert
Fisas
Camañes
13539
Xavier
Font
Fisa
15711
Xavier
Foradada
Casas
SE-20537
Beatriz
Ferrer-Bonsoms
Castán
9615
Jordi
Fisas
Vilaró
12882
Anna
Font
Jornet
16583
Regina
Forasté
Foraster
16183
Saul
Ferreras
Aparicio
16535
Maria
Fita de
Mir
13145
Vicenç
Font
Santafé
10677
Joan
Forcada
Arregui
4114
José Luis
Ferreres
Nos
11531
Jordi
Fité
Luis
6909
Juan
Font
Capablo
17265
Gerard
Forcada
Freixas
10534
Sadurní
Font
Marimon
10939
Carles
Forcadell
Freixas
3603
José
Forcadell
Bel
2243
Ramon
Ferreres
Conesa
4040
Pere
Fiter
Jordà
8085
Miquel
Ferrero
Roch
2381
José Manuel
Fitera
Gómez
13510
Antoni
Font
Bonmatí
16678
David-Lucas
Ferrero
Martínez
14204
Sergi
Fitó
Giralt
7976
Josep
Font
Mateu
12661
Jordi
Forcadell
Carapuig
13013
Eduard
Ferreró
Aragonés
3966
José Oriol
Flaquer
Viver
7268
Antoni
Font
Piera
SE-20019
Jara
Forcadell
Ortiz
SE-20404
Patrícia
Ferrés
Rubau
12321
Miquel
Flequé
Melé
A-20812
Raül
Font
Lozano
6564
Joan
Forcadell
Bel
3289
Josep
Ferret
Rosell
16528
Daniel
Fleta
Coit
3774
Esteve
Font
Renóm
SE-20443
Félix
Forcades
Pujol
6789
José Ma.
Ferret
Causadias
1900
Josep Ma.
Flo
Casamor
10995
Albert
Font
Codina
4144
Francesc Xavier
Forcano
Royo
15632
Enric
Font
Mendiola
1114
Pedro
Forés
Sinca
2497
Joan A.
Forés
Jané
16223
Luis
Ferri
Vidal
1590
Rafael
Flor
Lechago
2727
Jaume
Ferrús
Estopà
8911
Sílvia de la
Flor
López
SE-19459
Davinia
Font
Calafell
1963
Miquel
Feu
Pérez
SE-19703
María
Florencia
Martelletti
13185
Toni
Font
Ramos
7948
Josep
Forés
Puig
SE-25634
Robert
Feuerbach
Achtel
15889
Ivan
Florencia
Vasallo
16883
Cristina
Font
Astigarra
11191
Agustí
Forés
Valls
15360
Guillermo
Fidalgo
Félez
17464
Jordi
Florenza
Vega
13426
Carlos
Font
Palacin
SE-20133
Alberto
Foret
Armadans
SE-19202
Elga
Fidalgo
Cano
13103
Jesús
Flores
García-Conde
6883
Josep
Font
Senen
13800
Gerard
Formenti
Cunill
SE-19470
Marta
Fidalgo
Lavilla
6756
José Luis
Flores
Cortón
13220
Lluís
Font
Batlle
8624
Manuel
Forn
Vilar
6665
Jorge
Font
Félix
1030
Ramon
Forn
Valls
Mas
2743
Manuel de
Forn
Foxá
SE-20650
Miguel Angel
Fidalgo
Rosselló
10207
José Angel
Flores
González
5366
Josep
Figa
Mulet
12577
Hilari
Flores
Gual
15897
Núria
Font
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
102
105
Soci
Nom
Soci
Nom
10596
Francesc
Fornells
Cognoms
Roselló
SE-19411
Elena
Franco
Cognoms
López
1819
Josep Ma.
Fornells
Matas
8220
José Ma.
Franco
Costa
8394
Juan José
Fuentes
Serna
12278
Gerard
Gafas
Oliveras
SE-19305
Alba
Fornells
Vernet
2835
Eduard
Franco
Estadella
3530
José Luis
Fuentes
Bajo
15652
Sergio
Gago
Masagué
SE-20476
Ingrid
Fornells
Homs
14842
Oriol
Franco
Trujillo
15909
Ignasi
Fuentes
Ribas
10538
Carles
Gaia
Montcada
Soci
Nom
5674
Santiago
Cognoms
Fuentemilla
Tarancón
Soci
Nom
SE-19871
Amador
Cognoms
Gacias
LLobera
8219
Carles
Forner
Rovira
15722
José María
Franqués
Rivas
SE-19829
Roc
Fuentes
Llorens
17296
Pau
Gaju
Manso
14596
Rodrigo
Forner
Miralles
7525
Ramon
Franquesa
Salado
17122-Q
Sergio-Felipe
Fuentes
Riquelme
17310
Alejandro
Galan
Armell
2150
Antoni
Forner
Peñarroja
1087
Lluís
Franquesa
Graner
13566
Carolina
Fuentes
Herencia
7179
Carlos
Galán
Feixas
3863
Pierfranco
Fornero
Vallés
2458
José L.
Franquet
Batlló
SE-20694
Ignacio
Fuentes
Calvo
8912
Raúl
Galán
Cartañá
9573
Jordi
Fornés
Guardia
16634
Andrés
Franquet
Reiriz
2929
Alfonso
Fuertes
Rodríguez
11596
Pedro
Galán
Muñoz
11433
Juan
Fornés
Guardia
14201
Sergi
Fransi
Palos
11359
Oleguer
Fuertes
Vallcorba
16458-OI
Albert
Galán
Llongueras
1955
Josep Ma.
Fornons
García
4041
Pedro Manuel
Fransitorra
Luque
16590
Josep Ma.
Fuertes
Armengol
SE-27733
Mariona
Galán
Bertran
15914
Manuel-Alejandro
Fuertes
Reccia
8674
Enric
Forns
Bergés
7023
Abelardo
Freijanes
Parada
2421
Jordi
Forns
Bardají
3061
Manuel
Freijomil
Rodeiro
15596
Josep
Forns
Bardají
14374
Javier
Freire
Coloma
16198
Alba
Fuertes
Casals
11801
Juan José
Galcerá
Piñol
1308
Néstor
Fullá
Pintó
8678
Benet
Galceran
Ferrer
12080
Pau
Galard
Antiga
3317
Pere
Galbany
Villa
12285
Sergi
Forns
Farrús
6538
Francisco Javier Freire
Venegas
12096
Emilio
Fort
Calero
13425
Ignacio
Venegas
9997
Antonio
Fumadó
Abad
9998
Núria
Galceran
Solé
5564
Pere
Fumás
Contijoch
6734
Josep
Galcerán
Catafau
12043
Josep Ma.
Funallet
Hdez.-Villaes-
18184-T
Octavi
Galcerán
Peguero
14452
Juan Carlos
Funes
Freire
3363
Josep
Fort
Prades
15817
Luis
Freitas
Rodríguez
14702
Antonio José
Fort
Martínez
11078
Joan
Freixa
Gaspar
SE-19057
Magalí
Fortón
García
7178
Albert
Fortuny
García
SA28035-T
Jorge
Freixa
8676
Martín
Fortuny
Ayma
2564
Frederic
Freixa
Martín-Fernández
cusa
SE-27381
Úrsula
Galcerán
Capeta
Ayuso
SE-27504
Gorka
Galdeano
Lasheras
Trullas
13726
Victor
Funosas
Fabrega
11058
Silvia
Galea
Martinez
A-20707
Joaquim
Furriol
Fornells
9514
Jordi
Galí
Trullenque
2633
Jorge
Fortuny
Novel
2026
Agustí
Freixa
Janàriz
15170
Benjamí
Fortuny
Cuesta
5188
Antoni
Freixa
Blanxart
12557
Victor
Fuses
Navarra
1249
Albert
Galiana
Chesa
3243
Josep Ma.
Fusté
Servet
17297
Bernat
Galiana
Gonzalez
SE-27874
Marta
Galicia
Soriano
SE-19959
Guillem
Fortuny
Masdeu
7862
Francisco
Freixanet
Muns
SE-20693
Xavier
Fortuny
Pérez
SE-19395
Guillem
Freixanet
Padrós
1791
Joan
Fusté
Espasa
Sitjá
10535
Carles
Fusté
Nebot
SE-19464
Miquel
Galimany
Avila
3909
Salvador
Fusté
Pons
15332
Esther
Galindo
Batanero
15073
Josep-Ma.
Fortuny
Riera
6757
Antoni
Freixanet
15093
Ernest
Fortuño
Vives
SE-20272
Ignasi
Freixanet
4249
Miquel Àngel
Fos
Vieco
11295
Josep
Freixas
Vilà
13789
Silvia
Fusté
Osés
A-20573
Alejandro
Galindo
Escribano
5851
Josep
Fusté
Serra
4553
Esteve
Galindo
Galí
SE-19331
Esteban
Fox
Romero
4384
Guillermo
Freixes
Roig
11249
Neus
Fradera
Tejedor
15005
Montserrat
Freixes
Codina
15097
Carlos
Fusté
Senallé
13809
Francisco Javier Galindo
Medrano
7765
Josep Ma.
Fusté
Espasa
SE-20588
Oscar
Galindo
Rodriguez
12374
Francisco José
Galindo
Ramos
13659
Miquel
Fradera
Arroyo
5152
Joan
Freixes
Cluet
6733
Jaume
Fradera
Arimón
8366
Ramon
Freixes
Batalla
16522
Sara
Fusté
Massanas
Gerardo
Fuster
de Carulla
15954
Manuel
Galisteo
Galan
Miguel Angel
Fuster
Pérez
11828
David
Gall
Martín
7730
Albert
Frago
Boleda
15619
Susana
Fresco
Díez
1640
3242
Agustín
Fragoso
Jerez
6313
César
Fresco
Rodríguez
3364
1222
Francisco
Francés
Orfila
SE-20324
Miguel
Fresneda
Aguilar
13564
Josep Lluís
Fuster
Renau
9782
José Víctor
Gallardo
Espinal
Josep Ma.
Fuster
Vallès
15518
Elisabet
Gallardo
Blanco
Fuster
Jaume
16420
Eduardo
Francés
Gutiérrez
SE-20709
Marta
Fresno
Aguilar
13151
13509
Jordi
Franch
Horta
SE-19137
Albert
Frias
Albert
11847
Marc
Franch
González
12393
Eduardo
Frías
Valero
SAFelicià
30000-SH
15663
Robert
Franch
Frigola
16939-OI
César
Frías
González
12267
Enric
Franch
Lorente
8677
Airy
Frigola
de Vehí
16942
Pau
Francia
Payàs
9996
Pau
Frigola
Marcet
Carles
Frigola
Baró
6358
Alfonso de
Francisco
Fabré
16212
5388
Manuel de
Francisco
Fabré
4412
Miguel
Friol
Pérez
17441
Daniel
Francisco
Bermúdez
9122
Enrique
Frisancho
Vera
9270
Agustín A.
Franco
Blasco
2696
José Antonio
Frontera
Enseñat
5608
Santiago
Franco
Gómez
SE-19301
Albert
Frontons
Isern
14751
Ruben
Franco
Montero
SE-19904
Paul
Frost
Pérez
15694
Albert
Franco
Morera
SE-19627
Pablo de la
Fuente
Alvarez
David de la
Fuente
Alonso
Vicente Jesús
Fuentemilla
Tarancón
16393
Abel
Franco
Flores
10992
15479
Miguel
Franco
Pons
5047
11236
Valenti
Gabarra
Jane
10916
Alberto
Gabarró
Combalía
10146
Daniel Alejandro Gallardo
Wallmann
2127
Jorge
Gallardo
Ballart
Gallardo
Moreno
SAJuan José
54007-EAI
14420
Albert
Gabarró
Gascon
13597
Javier
Gallardo
Rodríguez
3062
Antoni
Gabarró
Escuder
6339
Antonio
Gallart
Valia
13686
Roger
Gallart
Agut
9045
Martí
Gabarró
Codina
2190
Salvador
Gabarró
Serra
16478
Antonio
Gallart
Gabas
7308
Enric
Gabarró
Lagé
12207
Joan
Gallart
Olivé
2382
Carlos
Gabas
Cebollero
SE-20523
Maria
Gallart
Margalejo
12092
Jordi
Gabriel
Morera
17015
Fco. Javier
Gallarza
Cuartero
2430
Rafael
Gabriel
Costa
3318
Antonio
Gallego
Herrera
3776
Joaquín
Gacen
Guillén
15274
German
Gallego
Ruíz
14683
Oscar
Gacén
Barrau
13215
Fernando
Gallego
Arenas
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
104
107
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
5975
Ma.Isabel
Gallego
Fernández
5640
Amadeo
Garcés
Martínez
13034
Agustí
García
Aparicio
2902
Miquel
García
Vestit
8271
Víctor
Gallego
Giménez
3437
Adolfo
Garcés
Martínez
6089
Arturo
García
Vilá
2686
Francesc
García
Barnada
Gallego
Herrero
SA-Beatriz
240991-M
Cognoms
Cognoms
Cognoms
Cognoms
5565
Jaime
Garcés
Castañares
12743
Carmen
García
Pano
6846
Pau A.
García
Revuelto
6273
Alejandro
Garcés
Cid
14128
Carlos
García
Vecín
13672
Mireia
García
Relat
SE-20000
Rafael
Gallego
Arjona
SE-20063
Carla
Garcés
Garcia
7402
Rogeli
García
Márquez
16218
José Ma.
García
Casasnovas
17051
Edgar
Gallego
Montull
15840
Vicenç
Garcés
Garcés
1491
Antoni
García
Pascual
5852
Juan Manuel
García
Ferrer
Garcés
SE-20358
Eduard
Gallego
Ballesteros
15775
Héctor
Pérez
5804
José Ma.
García
Terrés
5304
Pedro
García
Crespo
9301
José Antonio
Gállego
Jarió
12149
Francisco Javier Garcia
Ruiz
12656
Borja
García
de Echevarrieta
12857
Pedro Jose
García
Sánchez
11334
Martí
Sagrera
9617
Robert
García
Pano
13364
Albert
García
Turró
3183
José Vicente
Gállego
Gibert
15183
Cecilia
Gallegos
Cañadas
15853
Jordi
Garcia
Folch
10722
Paulino
García
Suarez
9334
Antonio
García
Martínez
15472
David
Gallegos
Díez
11851
Luís
Garcia
Salat
5677
Josep Eusebi
García
Garcia
8309
Ezequiel
García
Rojo
Garcia
15375
Oriol
Gallemí
Rovira
12424
Jordi
Garcia
Boixés
17457-OI
Modest
García
Lausin
SE-27298
Irene
García
García
9001
Arturo
Gallén
Sánchez
12616
Fco Javier
Garcia
Valero
5678
Emili
García
Piñero
SE-27235
Rubén
García
Menor
SE-20306
Xavier
Gallén
Rodríguez
14747
Jordi
Garcia
Sánchez
10001
Miguel
García
Teixidó
2342
Ernesto
García
Rubio
6735
Joan
Gallés
Arnau
13823
Mireia
Garcia
Esteve
9413
Cristóbal
García
Tort
3184
Eladio
García
Balsa
12011
Miguel Angel
Garcia
Relaño
3623
Alfredo
García
García-Blanco
1902
Julio
García
Ramón
7113
Víctor
Gallinat
Segura
5189
Miguel A.
Gallo
Laguna de Rins
11612
David
Garcia
Calvo
2601
Luis
García
Fernández
14995
Juan-Carlos
García
Sánchez
2972
Juan
Gallostra
Pedemonte
10597
Roberto
Garcia
Cabezas
3104
Manuel
García
Cabrera
4865
Julio
García
Serrano
7949
Juan
Gallostra
Isern
14541
Carme
Garcia
Belinchón
5124
Carlos
García
Martos
15820
Javier
García
Cervilla
SE-20575
Alfredo
Gallozzi
Ortega
16574
Eder
Garcia
Colomer
4828
Carlos
García
Ariño
15555
Constantino
García
Morán
14454
Roger
García
García
6063
Manuel Fernando
García
Alonso
Lluís
García
Juli
SE-19046
Víctor
García
Huerta
Maria Núria
García
Gómez
SE-27373
Jorge-Eduardo
García
Villarreal
13291
Angel
Galmán
Gracia
SE-27568
Javier
Garcia
Tejada
7379
Antoni
Galmés
Caldentey
14956
Pablo
Garcia
Tamayo
8033
Ignacio
Galofré
Munne
14968
Arturo-Antonio
Garcia
Cifré
8611
Jofre
Galtés
Fuentes
14978
Jordi
Garcia
Molina
4008
16807
Ma. Alba
Galtés
Gómez
15553
Jordi
Garcia
Guasch
12631
16104
Sergio
Garcia
Guillén
3438
Juan Manuel
García
Reyero
15748
Francisco-David García
Martínez
14611
Ester
García
Cardona
SE-27338
Asís
Galdós
16013
Juan
García
Frutos
15813
Jesús-Ángel
García
Pamplona
15343
Manuel
García
Gil
7641
Fernando
Galvan
Díaz
873
Jaume
Galve
Mas
16548
Laura
Garcia
Gibert
16500
Sergi
Garcia
Vila
A-20703
Joan Carles
García
Fiol
SE-19181
Sheoane
García
Rangel
2781
José Tomás
García
Crespo
15793
Juan Antonio
García
Alarcon
SE-19070
Marta
García
Anton
García
16372-OI
Ignacio
Gálvez
García
SE-19907
Hernan
Galvis
Bayer
17140
Rafael
Garcia
Gil
SE-19623
Francisco
Garcia
Ledesma
14699
Miquel
García
Aragonés
Gustavo
García
Campillo
SE-27677
Adrià
García
Sancho
Francisco Javier García
Camprubí
SE-27402
Iván
García
Sanjuan
15949
Alberto
Gamarra
Ramírez
14902
Alexandre
Gamell
Baone
13885
Ramon
Garcia
Albalat
3937
5587
Joan
Gamell
Fábregas
SE-20047
Arnau
Garcia
Lisa
11023
16781
Jordi
Garcia
Ferrera
10940
Ma.Teresa
García
Gay
SE-19978
Silvia
García
Gironés
10000
José Angel
García
Cantón
SE-19596
Carlos
García
Cruz
14969
Mario
Gamez
Utrera
14826
José Luis
Gámez
Santana
SE-19756
Marta
Garcia
Perez
12088
Luis
Garcia
Yuste
8966
Jorge
García
Miguel
16273
Alejandro
García
Sánchez
12727
Àngel
García
Jiménez
SE-19726
Rubén
García
Moreno
SE-20170
Samuel
García
Cabrera
16839
Pedro-Alonso
Gámez
Feligreras
17094-Q
Sergio
Gámez
Galindo
SE-20400
Sílvia
Garcia
Jarque
17266-Q
Maria
Garcia
Subirana
8253
Manuel
García
Melendo
David
García
Gómez
12288
Ma.Montserrat
García
Cenalmor
Antonio
García
Casado
SE-19655
Tomàs
García
Verdugo
SE-19562
Antonio
Gámez
López
5389
Màrius
Gamissans
Bou
SE-20423
Victor
Garcia
Cabana
13727
1820
Antonio
Gámiz
Maristany
SE-20364
Imma
Garcia
Cervilla
6318
SE-20319
Albert
Garcia
Perez
3156
Manuel
García
Ruíz
10147
Ma.Dolores
García
Gutiérrez
8004
Francesc Xavier
García
Andreu
3815
Gregorio
García
Saldaña
15682
Manel
Gámiz
Aguilar
16289
Manuel
Gandaria
Romero
SE-20469
Víctor
Garcia
Pérez
SE-20471
Armand
Garcia
Bachi
8564
Angel
García
Torijano
3777
Salvador Josep
García
Pica
7380
Guzmán
García
Tornero
4513
Josep Miquel
García
Miralles
14079
Ignasi
García
Alonso
15420
Carles
Gandia
Verge
2973
Lluís
Ganduxer
Morató
11936
Carlos
Garcia
Salayet
Solanelles
SE-19981
David
Garcia
Tapia
14262
Jordi
García
Guasch
Juan Antonio
García
Ruíz
SE-19607
Victor
García
Santamaria
Juan Antonio
García
Carmona
SE-19543
Xavier
García
Raventós
9783
Xavier
Gangolells
SE-19854
Yu-Han
Gao
3045
José Francisco
Garabatos
13202
Francisco Javier Garate
SE-19491
Federico Pablo
11947
Antoni
Garcia
Espinosa
8914
Pardo
SE-19384
Priscila
Garcia
Sánchez
13060
Javier
11551
Juan Carlos
Garcia
Salvador
4191
Francisco
García
Torras
17126-G
Alberto
García
garcía
12714
Jordi
García
Calvo
SE-19824
Manuel
García
Prats
Garategui
SE-19905
Alba
Garbí
López
5249
Xavier
Garcés
Cid
A-20360
Carlos
García
Primi
14668
Manel
García
Escobar
1798
Juan
García
Hernández
SE-19944
Daniel
García
Codina
Almirall
1080
Joan
García
Ayats
11008
Ma.Luisa
García
Díez
4473
Luis
García
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
106
109
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Cognoms
Soci
Nom
12973
Laura
García
Cognoms
García
SE-19362
Raúl
García
Cognoms
Blázquez
14755
Ignacio
Garrido
Girón
15613
Lluís
Gaseni
Cognoms
Casanova
7340
Antonio Narciso
García
Fraile
SE-19379
Mercedes
García
Vílchez
3606
Jorge
Garrido
Rivas
15546
Ricard
Gasol
Colomina
17399
Fco.Javier
García
Melero
15610
Daniel
García
Almiñana
9915
David
Garrido
Valentí
17412
Juan
Gasol
Llorens
3605
Pere
García
Ricart
SE-27215
José-Manuel
García
Torres
SE-20095
Arturo
Garrido
Baldrich
11805
Josep
Gassiot
Matas
16332-Q
Maricruz
García
Tremps
9784
Carles
García
Roca
16767
Bernat
Garrido
Guardiola
SE-20494
Laura
Gassó
Montserrat
3884
Jaume
García
Sallés
14337
Ignacio
García
Vilches
SE-24232
Laura
Garrido
Remacha
5390
Ramon
Gassó
Tarrés
10083
Alejandro
García
Gómez
12831
Cristina
García
Marsá
16562
Pablo
Garrido
Zújar
13955
Jaume
Gassol
Bellet
12875
Javier
García
Fernández
SE-19540
Antoni
García
Moreno
14465
Miquel
Garrido
Rubio
6478
José Luis
Gastey
Díaz-Ufano
15923
Carles
García
Baguena
16257-G
Patricio
García de
Haro
SE-20432
Santiago
Garrido
Domínguez
12769
Albert
Gastó
Navarro
16651
Álvaro
García de Otazo
16324-Q
Jaume-Enric
García
Argente
17130-Q
Sara
García
García
1133
Elías
García
Bou
7865
Fernando
García
14558
Raúl
13334
18246-T
Ramón
SE-20511
Carlos
Garrido
Betés
12251
Wifredo
Gastó
Rodríguez
González-Hon-
12782
Jordi
Garriga
Casadevall
3106
Ramon
Gastó
Aguilà
16406
Rafael
García de Oteyza
toria
2285
Ramon
Garriga
Saperas
5680
Elías
Gastón
Membrado
Dávila
A-20910
Fernando
García-Amorena
García
2602
Juan
Garriga
Kuijpers
16961-OI
Ramon
Gasull
Anguera
García
Miguel
5048
Luis
García-Amorena
García
5566
Antoni
Garriga
Alemany
7270
Lluís
Gasull
Poch
Àngel Fco.
García
Marne
14790
Santi
García-Cascón
Portella
8324
Joan
Garriga
Farriol
4192
Juan
Gasulla
Usieda
Antoni
García
Jurado
17230
Carles
Garcia-Donas
Crespo
18089-T
Faust
Garriga
Tarradellas
3210
Miquel
Gasulla
Esteve
Francesc
Garriga
Ubach
12620
Juan José
García
Carré
4115
Luis
García-Luengo
Pons
5444
16878-OI
Luis-Antonio
García
San Segundo
16224
Juan-G.
García-Marquina
Culebras
8542
Francisco Fidel
García
Marco
17035
Luis
García-Mauriño
Simón
SA28038-T
Juan
Garriga
Gusi
17156
Juan-Borja
García
Segura
SE-19165
Oriol
Garcia-Milà
Vidal
6199
Federico
Garriga
Garzón
SE-19502
Roger
García
Martínez
2757
Jaume
García-Milà
Palaudàrias
1184
Bonaventura
Garriga
Brutau
17455-Q
Neus
Gasulla
Casamajó
3816
Josep
Garriga
Paituví
3463
Francesc
Gatell
Mo
12867
Victor
Gatell
Breis
13277
Lluís
Gasulla
Vives
5892
Ramon
Gasulla
Esteve
17442
Ramon
Gasulla
Casamajó
12679
Jordi
Gasulla
Vives
12698
Iván
García
Espín
3319
Francesc
García-Milà
Palaudàrias
9335
Josep Carles
García
Vergés
12918
Gerard
García-Moya
Mas
3910
José
Garriga
Nualart
Elisabet
Garriga
Peluchón
14792
Francesc
Gatuellas
Guillén
Miquel
Garriga
Aldeguer
15990
Daniel
Gaude
Fugarolas
6435
Javier
García
Martínez
18185-T
Josep Ma.
García-Planas
Vilarrubia
SE-27082
13110
Eduardo
García
Carreras
14890
Ma.Luisa
García-Romeu
de Luna
10651
6234
Enric
García
de Pedro
3268
Ramon
García-Torrent
Molina
16448-Q
Marta
Garriga
Santamaria
2566
José Ma.
Gaudes
Albar
17334
Ramon
Garriga
Figuerola
8721
Jaime
Gaudier
Torres
14013
Carlos
García
Albella
7526
Vicente Luis
García
Orúe
12911
Gonzalo
García-Torrent
Carballo
16917
Enrique
García-Valdecasas
Vázquez
17360
Miquel
Garriga
Viña
11087
Xavier
Gavaldá
Arán
7024
Isidre
Garriga
Oliveras
11422
Josep Antoni
Gavaldà
Martínez
14713
Ramon
García
Fortuny
4906
Joaquín
García
Gargallo
14489
Jordi
Garciapons
Vadell
3244
Xavier
Garrigós
Such
12568
Oriol
Gavaldà
Torrellas
Antonio
Garcíapons
Balaña
13476
Ferran
Garrigosa
Carreras
Ana
Garcias
Alemany
13177
Jordi
Garrofe
Alfonso
SA29005-D
Jordi
Gavaldà
Casado
Vidagany
2086
Vicente
García
Blat
4413
SE-20529
Carlos
García
Rodríguez
SE-20281
SE-20530
Elisa
García
Blanch
13128
Margalida
Garcias
Estelrich
7867
Julio
Garzó
5542
Joan
Garcías
Gomila
SE-27830
Francisco José
Garzón
9211
Josep
Gavaldà
Litran
15681
Jorge
Gavaldà
Monedero
SE-20660
Alejandro
García
Muñoz
SE-20305
Víctor
García
Fité
13822
Marc
Gardella
González
17301
Luis
Garzón
Real
14005
Sònia
Gavaldà
Sobrepere
16300
Gilbert
Gardeñes
Talarn
15593
Ivan
Gas
Fort
15212
David
Gavin
Asso
SE-19798
Jonathan
García
Carnicero
SE-20256
Valentín
García
Aguilar
1234
Manuel
Gargallo
Pascual
3402
Xavier
Gas
Fontanet
14007
Ricardo
Gavín
Aldabó
Josep Ma.
Garí
Anguera
2111
Josep Ma.
Gas
Aixerch
17110-OI
Luis-Enrique
Gaxiola
Baqueiro
8916
Antonio
Gas
Aixendri
7585
Francisco
Gay
Puig
Otalora
14764
Antoni
Gasch
Domenjó
14881
Albert
Gay
González-Bar-
1858
Gaspar
Gasch
Riudor
4472
Juan Ma.
Gaya
SE-20496
Jordi-Carles
García
García
4347
SE-20500
Antonio
García
Morales
13084
Jose Luis
Garlati
Marc
Garmendia
16713
Javier
García
Laborda
15487
13685
Santiago
García
González
11633
Eugenio
Garnica
SE-20719
Vicente
García
Herraez
cena
16025
Gerard
Gasch
Quintana
7245
Alberto
Gaya
Trullols
17272
Ricardo
Garnier
Berasategui
15435
Pau
Gasch
Blasi
12500
José Luis
Gayán
Segura
3365
Fernando
Garralaga
Luis
12435
Albert
Gascón
Mercadal
10345
Francesc
Gázquez
Jover
15326
Emma
Garralaga
Arbós
7775
Manuel
Gascón
Serrano
18016-T
Max
Gea
Bueso
9273
Joan
Garrell
Raich
16553
Miquel
Gascón
Hugas
13437
Thomas
Gehring
4955
Antoni C.
Garrell
Guiu
SE-20335
Eloi
Gascón
Hugas
2603
Miguel Angel
Geijo
Baucells
7631
Albert
Garreta
Palau
SE-27721
Víctor
Gascón
Herrero
2244
Antoni
Gelabert
Iglesias
SE-27355
Carlos
García
Ortega
15013
Elena Mª
García
Sánchez
12120
José Joaquín
García
Delgado
2498
José Luis
García
Cruz
10278
Carlos
García
Cabrera
12112
Juan Carlos
García
Marco
6819
Ma.Angeles
García
Fernández
SE-19320
Marc
García
Villena
Fuertes
12309
Oscar
Garreta
Simó
13029
Narcís
Gascons
Clarió
7271
Ramon
Geli
Pons
13920
Esteve
Garreta
Rovira
15312
Marc
Gascons
Tarrés
SE-20341
Miguel-Javier
Geli
Alegría
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
108
111
Soci
Nom
4349
Ángel
Soci
Nom
Ventura
15303
Mireia
Gil
Sánchez
Jorge
Gil
López
Cognoms
Gelida
Cognoms
Soci
Nom
18224-T
Antonio
Gimferrer
Cognoms
Soci
Nom
Felip
15313
LLorenç
Cognoms
Gironès
Ferrer
17131
Gerard
Gelonch
Pifarré
15535
1627
Antoni
Giné
Gomá
8223
Sílvia
Gironès
Cebrian
8776
Andreu
Gelpí
Salat
17294
Carlos
Gil
Martin
5126
José
Giné
Daví
11623
Alfonso
Gironza
Marqués
2460
Sebastià
Gelpí
Vintró
12800
Antonio
Gil
Aroca
6090
Josep
Giné
Badia
2851
Fernando
Gironza
Rodríguez
3185
Ignasi Ma.
Gelpí
Vintró
16245-Q
Jordi
Gil
Teixidó
12431
Josep Antoni
Giné
Llorens
4804
Enric
Girós
Montull
13769
Damià
Gelpí
Tutó
13179
Xavier
Gil
Mañero
16712-OI
José-Luis
Gines
Porcar
2262
Francisco
Gisbert
Giménez
16768
Òscar
Gely
Casabosca
12031
Sergio
Gil
López
10715
Vicente
Ginés
Méndez
2045
Miquel
Gisbert
Llambrich
16364-OI
Juli
Gendrau
Farguell
17222
Ferran
Gil
Martínez
5642
Josep Ma.
Ginés
Gibert
4414
Angel
Gisbert
Iñesta
7776
Ricard
Gené
Torrandell
17462
Ricard
Gil
Blasco
4195
Francesc
Ginés
Gibert
2087
Carlos
Gispert
Casamor
13862
Sara
Gené
Andújar
17365
Angel Francisco
Gil
Garcia
SE-19706
Eduard
Ginferrer
Andrés
1421
Luis
Gispert
Estrada
15972
Joan
Gené
Bassas
4193
Manuel
Gil
Doria
7403
José Ma.
Ginjaume
Culell
15690
Marina
Gispert
Muñoz
4866
Jorge
Genescá
LLongueras
11417
Eduard
Gil
Piqué
2231
Abel
Giral
Javierre
15931
Arnau
Gispert
Triquell
9212
Enric
Genescà
Palau
6360
Josep
Gil
Durillo
15932
Sergio
Giráldez
Tamayo
2488
José Antonio
Gistas
Peyrona
4908
Antoni
Genís
Vilaplana
8967
Jordi
Gil
Tor
16613-OI
Manel
Giraldo
Vera
11022
Joan Manuel
Gobern
Pont
SE-20321
Ignasi
Genís
Pou
16786-OI
Josep
Gil
Olivé
A-20944
Beatriz F.
Giraldo
Giraldo
7390
Jordi
Godayol
Gené
10213
Daniel
Ger
Castillo
16484
Francisco
Gil
Vilda
7246
Jordi
Giralt
Forner
7144
Lluís Xavier
Godé
Lanao
4313
Guy
Gerbeau
Petit
SE-27755
Andrea
Gil
Arbues
5941
Joan
Giralt
Clausells
10770
Víctor
Godes
Díaz
4748
José
Ges
Asencio
16556
Cristina
Gil de
Moya
14857
Francesc
Giralt
González
17171
Gemma
Godia
Alastuey
A-20491
Joan
Gilabert
Corbalan
A-20527
Francesc
Giralt
Prat
2879
Ramón Ma.de
Godó
Mir
Ramón
12728
Alejandro
Gilabert
Vázquez
15081
Joan
Giralt
Cubí
10281
Jon
Goitia
Bigordà
16426
Ruben
Ghukasyan
A-20039
José Luis
Gías
SE-19256
Alvaro
Gibernau
Torres
6319
Antonio
Gilabert
Tomás-Riverola
16126
Rafel
Giralt
Cubí
1001
Ramon
Gol
Palomera
3640
Enrique
Gibert
Vivó
16334-Q
Guillem
Gilabert
Oriol
15915
Marga
Giralt
López
15227
Josep Ma
Gol
Llop
1454
Josep Ma.
Gibert
Tarruell
17133
Oriol
Gili
Rico
4081
Eusebio
Girau
Espinosa
15398
Patrícia
Golobardes
Ribé
2444
Josep Ma.
Gibert
Canal
SE-19547
Roberto
Gili
Mas
A-20512
Albert
Girbal
Puig
6988
Daniel
Gomà
Plana
SA28041-T
José Ma.
Gibert
Virgili
5609
Roberto
Gili
Palacios
735
Josep
Girbau
Mallofré
SE-27220
Gerard
Gomà
Estadella
10539
Albert
Gibert
Agulló
SE-20689
Francesc Xavier
Gili
Trujillo
13933
Pere
Girbau
Pous
3403
Albert
Gomar
Vayreda
SE-19376
Fabio
Gillué
Tomás
SE-20140
Francesc
Girbau
Llistuella
SE-20498
Moisés
Gomar
Malia
1931
Jordi
Gibert
Masvidal
8741
Antonio
Gimbernat
Ducan
SE-20611
Gerard
Girbau
Llonch
SE-19158
Alex
Gomar
Manresa
2975
Alfons
Gibert
Masvidal
15699
Antonio
Gimbernat
Piñol
14844
Jacques
Giribet
Guadamillas
10679
Roger
Gombau
Suarez
1716
Miquel
Gibert
Chevalier
15812
Marc
Gimenez
Villahoz
4717
José Ma.
Giribet
Caldentey
4475
Manuel
Gombau
Lores
14570
Albert
Gibert
Navarro
SE-20025
Jordi
Gimenez
Vila
4555
Jaime
Giribet
Rosich
SE-20230
Eulalia
Gomez
Cuevas
8968
David
Giménez
Pallarés
SE-20401
Carles
Giribet
Ortiz
4043
Pedro Enrique
Gómez
Grau
12357
Jaume
Gibert
Pedrosa
17351
Helena
Gibert
Cruz
8434
Francesc
Giménez
Guasch
8035
Josep
Giribet
Carlí
11933
Carlos
Gómez
Cuerva
13132
Jordi
Gifre
Àlvarez
8034
Marc A.
Giménez
Larrea
10789
Agustin
Giribets
Bolart
8628
José Ma.
Gómez
Masana
3817
Josep Ma.
Gifreu
Jové
2746
José Ma.
Giménez
Tresaco
9005
Oscar
Giró
Via
4350
Manuel
Gómez
Acosta
8368
Francisco José
Gil
Gil
4909
Vicenç
Giménez
Payrato
5568
Jordi
Giró
Roca
9337
Francesc Xavier
Gómez
Miró
8626
Jaume
Gil
Centelles
13393
Juan
Giménez
Bernal
5610
Eduardo
Giró
Barella
5956
Salvador
Gómez
Pérez
7586
Francisco
Gil
Rojo
A-20105
Manuel
Giménez
Giménez
3157
Josep Ma.
Giró
Roca
3574
Francisco R.
Gómez
Coll
2112
Eduard
Giménez
Ferrer
4514
Jorge
Giró
Herrero
11194
Manuel
Gómez
Domingo
12256
Manuel Francisco
Gómez
Pastor
10540
Javier
Gil
Rengel
14758
Antoni
Gil
Pujol
3260
Artur
Giménez
Vallespí
11522
Daniel
Giró
Pérez
6393
José Luis
Gil
Gil
3107
Dídac
Giménez
Espinosa
16650-OI
Gerard
Giró
Deza
SE-27538
Josep
Giménez
Rueda
17352
Albert
Giró
Piracés
7712
Rafael
Gómez
Bernat
15559
Mercedes
Gómez
Ríos
5305
José Ma.
Gil
Melet
2179
José Ma.
Gil
Cejudo
SE-20040
Maria
Giménez
Guanter
SE-19745
Ramon
Giró
Batalla
3573
José Luis
Gil
García
17345
Francisco José
Giménez
Alapont
14837
Jordi
Giró
Quer
5681
Antonio
Gómez
Barcelón
7660
Enric
Gil
Prats
SE-20507
Ana
Giménez
Martínez
2583
Joan
Giró
Roca
12486
Alberto
Gómez
Pérez
3778
Josep
Gil
Ventura
11721
Oscar
Gimeno
Prats
SE-20327
Daniel
Giron
Jara
14709
Ruben
Gómez
Durich
13962
Òscar
Gil
Solà
15742
Luis Miguel
Gimeno
Mansilla
9848
Lluís
Gironella
Ferrer
3158
Agustín
Gómez
Sierra
4009
Eloi
Gil
Benito
17364
Pablo
Gimeno
del Valle
15669
Javier
Gironés
Navarlaz
8087
José Vicente
Gómez
Rebollo
14894
Jordi
Gil
Ballesteros
17324
Javier
Gimeno
Muñoz
9786
Cristina
Gironès
Bedós
7567
Antonio
Gómez
Duró
SE-27895
Carles
Gil
Homs
12490
Xavier
Gimeno-Bayón
Pla
8824
Joan
Gironès
Codina
15708
Esther
Gómez
Porta
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
110
113
Soci
Nom
11434
Carlos
Cognoms
Gómez
Rivera
Soci
Nom
4250
Ramon
Cognoms
Gomis
Rodríguez
Soci
Nom
SE-27223
Manuel
Cognoms
González
Puig
Soci
Nom
SE-20399
Cristina
González-Rojas
Cognoms
Guix
9446
Carlos
Gonzalo
Sánchez
13514
David
Gómez
Villanueva
12717
Joaquim
Gomis
Cano
15831
Mathieu
González
1181
Bernardo
Gómez
Montorio
15059
Óscar
Gonçalves
Gómez
15080
José-Antonio
González
Crespo
SE-20548
David
Gonzalo
Voltas
7272
Saúl
Gómez
Hidalgo
16404
Agnès
Gonfaus
Izquierdo
16875
Juan-Carlos
González
Albalate
6946
Miguel
Goñi
Baamonde
Rodríguez
15213
Camilo
Gómez
Jené
SE-20298
Marc
Góngora
15132
Pablo
Gómez
Corredera
SE-27484
Gwendoline
Gonzales
16402
Antoni
González
Ferré
16449-Q
Amaia
Goñi
Astiz
16062
Carlos
González
Atochero
8420
José Manuel
Gor
López
5272
Enrique
Gómez
Arcusa
13950
Julian Fernando
Gonzalez
Fernández
16035
David
González
Torrecillas
SE-20194
Jose-Luis
Gordillo
Palma
15066
Mariona
Gómez
Junyent
13883
Carlos
Gonzalez
Obiol
15974
Axel
González
Soria
7869
Diego Enrique
Gordillo
Durán
14983
Francisco
Gómez
Romero
13671
David
Gonzalez
Cerezuela
15717
Sergio
González
Mas
6119
José Domingo
Gordo
Ruera
SE-27906
Ma. Teresa
Gómez
García
15939
Enric
Gonzalez
Margarit
4251
Carlos
González
Heydrich
9214
Jordi
Gordó
Serrano
SE-19098
Francisco-Javier Gómez
García
SE-19647
Sara
Gonzalez
Rosal
14008
José Antonio
González
Casado
15943
Marta
Gordon
Taibo
15403
Mario
Gómez
Ruber
SE-19141
Adrià
Gonzalez
Arriola
14835
Daniel
González
Ubach
6413
Xavier
Gorgues
Vidal
15462
Adolf
Gómez
Cardona
SE-20336
Gabriel
Gonzalez
Santomá
8827
Manuel
González
Cort
1213
Pere
Gorina
Gregoriano
SE-19477
Laura
Gómez
Palet
12538
Joan Carles
González
Conde
8512
Francisco J.
González
López
1386
Carlos A.
Gorini
Querol
SE-20097
David
Gómez
Muñoz
5589
Luis
González
García
12270
Manuel Juan
González
Montalvo
6065
Jordi
Gornals
Fernández
7711
Josep Salvador
Gómez
Bastardas
8680
Carles
González
Sabater
14542
Alexandre
González
Juanós
3108
José Ignacio
Gorostiaga
Egusquiza
5611
Santiago
Gómez
Agudo
14289
Eduard
González
Ubach
16837
Aitor Igor
González
Bahamonde
2532
Germán
Gorri
Ochoa
16926-Q
Ramon
Gómez
Hierro
11582
Francisco
González
Barguilla
16809
Mònica
González
Gordo
SE-20445
Pau
Gorriz
Hereu
Lozano
14383
Víctor
Gómez
Salas
4985
Carlos
González
Lagunas
7381
José Ma.
González
García
18188-T
Remigio
Gosálvez
10515
Miguel
Gómez
López
1839
Ángel
González
Adrio
4044
José Luis
González
López
SE-27500
Ma Dolores
Gosende
4599
Francisco
Gómez
Pujol
7868
Diego
González
García
17053
Óscar
González
Hernández
794
Santiago
Gotor
Carrau
5281
Luis
Gómez
Sierra
14494
Pablo
González
Díaz
14087
María José
González
Graña
9275
Marta
Gou
Juvinyà
SE-19432
José Antonio
Gómez
Sancho
1519
José Amable
González
López
14608
Víctor Julio
González
Martín
3366
Joan Ramon
Gou
Hernández
1822
Luis
Gómez
Tena
8195
Leonardo
González
Vázquez
14317
Ramon
González
Fernández
SE-20053
Isis
Goyanes
Navas
16962
Sergio
Gómez
Esteban
2880
Felipe
González
Rodríguez
3292
Pío
González
Vaqué
16169
Ma.Carmen
Goyeneche
Marimon
SE-19284
Saül
Gómez
Maldonado
5049
Ulpiano Jesús
González
Damián
17072
Victor
González
Cegarra
16757
Luis
Goyeneche
Marimon
1280
Juan
Gómez
Satué
13174
Daniel
González
Castellví
2567
Fernando
González
Cajigós
5251
Juan
Gozalbo
Gozalbo
16333-Q
Montserrat
Gómez
Gamisans
12308
Oscar
González
Ginovart
15982
Juan-Manuel
González
Àlvarez
14636
Pau Lluís
Gozalbo
Sabater
SE-20077
Román
Gómez
Roura
17217
Ana Pilar
González
Salillas
SE-27627
Jorge
González
Juanatí
14259
Quim
Grabalosa
Saubí
17134
Xavier
Gómez
Montenegro
8722
Enric
González
Juan
7587
Juan Antonio
González
Gou
SE-20008
Jordi
Grabalosa
Saubí
13309
Raquel
Gracia
Pueyo
SE-19106
Marc
Gracia
Estrada
8825
Albert
Gómez
Masdeu
8826
Juan
González
Cort
SE-20712
Miguel
Gómez
Reinaldo
6479
Francesc
González
Navarro
SA59007-M
Sara
González
Sala
17261
Albert
Gómez
Valls
12505
José F.
González
Redondo
17229
Raul
González
Sánchez
15463
Gemma
Gracia
Tort
15734
David
Gómez
Vila
16766
Sílvia
González
Ehlers
17355
Aleix
González
Zamorano
SE-19732
Virginia
Gracia
Matheu
SE-20426
Gabriel
Gómez
Julià
4045
Juan Antonio
González
Sarmiento
17337
Guillermo
González
Vidal
13329
Sergi
Gracia
Monserrate
SE-20546
Xavier
González
Fernández
SE-20313
Miguel
Gracia
López
16432
Alvaro de
Gracia
Cuesta
15024
Francisco Noé
Gómez
Cordero
8629
David
González
Díez
13300
Jesús
Gómez
Mayorgas
10439
José Ma.
González
Ametlla
SE-20320
Maria
González
Celades
Silvia
González
Jiménez
9276
Daniel Ramiro
Gràcia
Gil
6233
Joan Frederic
Gràcia
Forcades
15336
José Luis
Gómez
Bas
12331
Noelia
González
García
SE-20334
SE-19169
Fernando
Gómez
Rodríguez
2604
Luis
González
Sevillano
16193
Emilio-Vicente
González
Juan
3504
Rafael
Gómez de
Simón
11121
Laura
González
Sales
SE-19049
Ester
González
Quero
7685
Enric
Gràcia
Pérez
16112
Raul
Gómez de Ávila
Martínez
13317
Juan José
González
Jareño
16867
Albert
Gonzàlez
Folguera
9934
Margarita
Gràcia
Tarragona
8129
Julio
Gómez de la
Red
5737
Antonio
González
Llort
14554
Irene
Gonzàlez
Molina
6041
José Luis
Gràcia
Rubio
SE-20179
Xavier
Gonzàlez
Campos
4197
José Ma.
Gràcia
Muniente
8889
Jesús
Gràcia
Toquero
14477
Bernardo
Gómez-Mayan
López
6453
Francesc
González
Balmas
18267-T
Ramon
Gómez-Rodulfo
Delgado
14114
Juan Luis
González
Àlvarez
16136
Sílvia
Gónzalez
Ara
SE-27972
Marta
Gónzalez
Martí
3780
Guillem
Graell
Deniel
Castejón Lar-
SE-19391
Albert
Graells
Bernaldo
4957
Adrià
Gomila
Vinent
5735
Raúl
González
García
11519
Adrià
Gomila
Civit
6862
Emilio
González
Martínez
11938
Miquel
Gomis
Zabala
8287
Joan
González
Turmo
2431
Javier
González de
Carlos
González de
Mercedes
González-Carras- Pérez de
cosa
Laborda
13260
Anna
Gomis
Prats
13592
Jesús
González
Aguilera
16658
6589
Enrique
Gomis
Pintó
9518
Beatriz
González
Ferret
15334
5588
Joan Ramón
Gomis
Rabassa
9387
Dardo Alberto
González
Vidal
rañaga
17356
José Ramón
Graells
Martínez
Miguel
SE-20311
Daniel
Gragera
Velez
16181
José Luis
Granado
Yeste
13139
Israel
Granados
Lorente
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
112
115
Soci
Nom
Cognoms
Soci
Nom
Josep Maria
Cognoms
Grau
Osés
Soci
Nom
Cognoms
Soci
Nom
Cognoms
SE-20505
Robert
Guàrdia
Santesmases
14214
Alberto
Guillén
Martínez
14129
Jordi
Guardiola
Medina
11972
Eduard
Guillén
Llorente
2977
Ricardo Ignacio
Granados
García
5051
13905
Ricardo José
Granados
Granados
17000
Juan Carlos
Grande
González
SA29001-D
Pedro
Grau
Vacarisas
15138
Marc
Grané
Vilaseca
1554
Pedro
Grau
Verdaguer
4601
José Ma.
Grané
Viadé
SE-19840
Antoni
Grau
Zorita
SE-20540
Pablo
Guarner
Escribano
11620
Ignasi
Guilló
Gallego
8070
Antoni Ma.
Grau
Costa
1603
Raimon
Guarro
Garriga
4116
José Ma.
Guilló
Dueñas
15508
Pau
Guarro
Oliver
16648
Sergi
Guillot
Pichot
SE-20452
Albert
Guardiola
Tost
6884
Ferran
Guillén
Cortés
640
Francisco
Guarner
Vila
2866
Santiago
Guillén
Fernández
SE-19669
Eva
Grané
Martí
8742
David
Granel
Martínez
12004
Jordi
Grau
Giménez
Albert
Grau
Vidal
7115
Joan
Guasch
Gorina
16789-OI
Albert
Guíluz
Domènech
3109
Jordi R.
Guasch
Asmarats
11807
Marc
Guimerà
Vicente
12371
Josep Maria
Granollers
Palou
2031
8682
Josep Ma.
Grañó
Colom
SE-20290
Elisabet
Grau
Julià
14158
Manuel
Grao
Fabra
15551
Carlos
Grau
Lara
723
José
Guasch
Julià
9712
Joan
Guimerà
Ballús
4198
Joan Ma.
Gras
Torrella
13520
Jordi
Graus
Carulla
10315
Ignasi
Guasch
Llorens
3575
Joan Ramon
Guimerà
Serrano
11854
Marcel
Gras
Reyner
SE-27459
Xavier
Grèbol
Nogueras
14950
Marta
Guasch
Morera
3441
Jordi
Guimet
Pereña
3211
Pere
Gregori
Colomé
16598-Q
Bernat
Guasch
Rosich
17083
Xavier
Guinart
Trayter
Gregori
Torada
16898
Marc
Guasch
Rodríguez
SE-20192
Marc
Guinart
Paredes
1492
Juan Antonio
Gras
Durán
5421
Francesc
Gras
Torrella
9007
Enrique
Francisco Javier Greoles
Solé
12570
Joan
Guasch
Corominas
15156
Virginia
Guinda
Lacalle
13665
Jesús
Guasch
Vela
12772
Alexandre
Guindos
Jover
16690
Iñaki
Gras
Basañez
9008
SE-20526
Meritxell
Gras
Guardiola
1804
Antonio
Greoles
Grau
9129
Joan
Grasas
Guisset
SE-20331
Laia
Gretz
Zabía
13293
Sergi
Guasp
Sorolla
2059
José
Guindulain
Valls
SE-19676
Arnau
Grasas
Colmenar
4417
Carlos
Griell
Ventosa
8005
Jordi
Güell
Camps
8476
Salvador
Guinovart
Gesa
15423
Carles
Grasas
Alsina
12299
Eulàlia
Griera
Maymó
8224
Angel
Güell
Miró
12190
Antoni
Guinovart
Font
9936
Ferran
Griera
Maymó
7049
Josep Ma.
Güell
Ordis
7027
Ma.del Pilar
Guionnet
Anguera
15345
Oriol
Güell
Rosset
SE-20016
Aleix
Guirado
Castells
7275
Jaume
Gratacós
Vives
11122
Jaume
Gratacós
Prats
6489
Josep Ma.
Griera
Solans
Ramon
Grifoll
Oliva
SE-19658
Marc
Güell
Brocal
6502
Esteve
Guiral
Solsona
8111
Antonio
Guerao
Calero
SE-19860
Bernat
Guirao
Expósito
14296
Daniel
Gratacós
Lincoln
1320
14655
Pau
Gratacós
Martí
A-20625
Pau
Griful
Ponsati
7071
Josep Ma.
Grau
Arellano
SE-27710
Marc
Grijalba
García
16215
Antonio
Guerin
Figueras
7484
Alfred
Guitard
Sein-Echaluce
2343
Francesc Xavier
Grau
Mateu
A-20521
Pere
Grima
Cintas
3245
José Luis
Guerín
Martínez
1823
Pere M.
Guitart
Sabaté
8395
Raimon
Grau
Valldosera
14690
Jaume
Grimalt
Fusté
6550
José Manuel
Guerra
Casal
15038
Gemma
Guitart
Comellas
1717
Antoni
Grivé
Domenech
15365
Sergio
Guerra
Sota
15783
Joan
Guitart
Corominas
12589
Carlos
Guerra
Tortajada
16435
Núria
Guitart
Vall-Llovera
9753
Esteve
Grau
Creus
13575
Josep
Grau
Rivera
447
Francisco
Grolimund
Prunier
Joan Ramon
Gros
Penalva
14734
Alfred
Guerras
Delgado
SE-19761
Carles
Guitart
Balmaña
12531
Enrique Sergio
Guerrero
Martín
SE-19132
Joaquim
Guitart
Corominas
9215
Joan
Grau
Rahola
9937
1676
Joan
Grau
Sociats
1932
Carlos Jacinto
Gros
Zubiaga
8684
Sergio
Grau
Iglesias
16833
Javier
Gros
Arteaga
12534
Francisca Ma
Guerrero
Villar
17439
Daniel
Guitart
Pagola
3440
Joan
Grau
Navarro
A-20943
Martí
Gruart
Pascual
14425
Edgar
Guerrero
González
7778
Pere Joan
Guiu
Rius
A-20166
Juan Ramón
Grau
Alemany
16210
Patrice-Jean
Grubius
14002
Yolanda
Guerrero
Grueso
11977
Eduard
Guiu
Ilarri
A-20138
José Ma.
Guadalajara
Alonso
15050
Antonio-Eladio
Guerrero
Ariza
A-20429
Lluís
Guivernau
Barberà
16622
Adrián
Guerrero
Pérez
7088
Ramon
Guix
Peyrón
13544
Enric
Grau
Codina
A-20618
Ramon
Grau
Gassó
9792
Albert
Guaita
Alcaide
Antoni
Gual
Via
16788-OI
Oriol
Guerrero
Verdú
12815
Enric
Guix
Díaz
13252
Antonio
Guerrero
Ruiz
6414
Carlos
Guix
García
8036
Josep
Grau
Guinart
7432
1933
José Ma.
Grau
Greoles
2930
Pedro
Gual
Feliu
7870
Sergi
Grau
Gil
SE-27084
Rosa
Gual
Vendrell
14547
Manuel
Guerris
Larruy
4012
Jordi
Guix
Armengou
8339
Albert
Grau
Terés
5306
Jaume
Guamis
Tohà
5307
Àngel
Guevara
Casanova
6697
Antonio
Guix
Pericas
1597
Juan
Grau
Argilaga
4351
Antonio
Guarch
Vidal
736
Ángel Ma.
Guevara
Lagrifa
SE-20670
Alan
Guix
Pujolar
SE-20557
Sara
Guarch
Gallen
16017
Carlos
Guijarro
Domingo
10084
Carlos
Guix
Pericas
16827
Raúl
Guijarro
Pérez
SE-27219
Celia
Guix
Ortigosa
1193
Albert
Grau
Dosaigues
15541
Antoni
Grau
Roca
14352
Joan
Guardia
Torrent
Edgar
Guardia
Capdevila
4011
Juan
Guijarrubia
González
13035
Ramon
Guixà
Rius
3885
Ramon
Guilera
Bayó
5192
Oriol
Guixà
Arderiu
9935
Sergi
Grau
Torrent
15771
SE-27610
Jordi
Grau
Villaescusa
SE-20517
Cristina
Guardia
Asensio
15594
Albert
Grau
Calvó
17247
Jordi
Guardià
Olivella
3186
Joaquim
Guilera
Soler
3724
Antoni
Guixà
Arderiu
13653
Enric
Grau
Campos
1194
Antoni
Guàrdia
Puigpinós
SE-20640
Gerard
Guillamet
Busquets
SE-19678
Gerard
Guixe
Simon
1745
Pere
Grau
Hoyos
9417
Josep
Guàrdia
Carrillo
SE-20345
Pau
Guillamón
Causi
7165
Ramon
Guixé
Tubau
13527
Meritxell
Guàrdia
Tomàs
SE-27634
Jordi
Guillaumet
Piñol
13941
Marc
Guixé
Bacardit
9130
Agustí
Grau
Franquesa
13231
Iban
Grau
Pérez
SE-19314
Meritxell
Guàrdia
Oliveras
6149
Frederic
Guillemot
Serra
7247
Josep Ma.
Guixé
Carcasona
Botanch
17408
Albert
Guàrdia
Gispert
SE-20116
Carlos
Guillemot
Gascon
13851
Bernat
Guixeras
Sin
6567
Miquel
Grau
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
114
117
Soci
Nom
Cognoms
15249
Daniel
Gulin
17279
Marcos Antonio
Gumà
Soci
Nom
Font
16483
Max
Hausmann
Gasol
16896
Luis
Hausmann
Soci
Nom
Soci
Nom
Martínez
9793
Begoña
Hernández
Delgado
11946
Albert
Herrero
Gascón
Columbrí
4638
Eloy
Hernández
Fernández
5513
Francisco
Herreros
Alfaro
Cognoms
Cognoms
Cognoms
1457
Antoni
Gumà
Mas
1346
Alfonso
Hdez.-Villaescusa Galiana
6948
José M.
Hernández
Guillén
2489
José Ma.
Hervella
García
7935
Xavier
Gumà
Hernández
9131
Juan
Hdez.-Villaescusa Hirsch
11455
Jacinto
Hernández
Jiménez
14966
José-Antonio
Hevia
Gisbert
2636
Sebastià
Gumà
Pecci
SE-20483
Marc
Heaxts
Aragonés
9618
Rubén
Hernández
Luís
2513
Gustavo
Hidalgo
Bachs
1425
Juan
Gummà
Bargés
7382
Carlos Enrique
Heidepriem
Olazabal
16915
Javier
Hernández
Braña
11808
Sergio
Hidalgo
Gómez
5739
Antoni
Gurgui
Ferrer
11942
Julio Miguel
Hellin
Triguero
14899
Emilio
Hernández
Chiva
16508
Albert
Hidalgo
Palau
9009
Francisco Javier Gurrea
Cordovilla
13369
Lluís
Hellín
Pineda
16235-Q
Jonathan-Fco.
Hernández
Bejarano
17151
Gerardo
Híjar
Fernández
10007
Iñigo
Méndez de Vigo
SE-20674
Talia
Henar
Rey de Diego
15631
Antoni-Josep
Hernández
Casahuga
14959
Esteban
Hijós
Raubert
Retanal
Gurrea
12995
Ignasi
Gurruchaga
García
SE-20720
Katherine
Henríquez
6965
Jordi
Gusart
Puig
17246
Nicolas
Henry
14293
Victor
Hernández
González
SE-27513
Josep
Hinojosa
Casablancas
18282-T
Jordi
Hernández
Pey
16454-OI
Josep-Domingo
Hinojosa
Recasens
2359
Daniel
Gustà
Prat
2264
Enric
Henry
Marco
4831
Miguel
Hernández
Mateo
16277
Susana de
Hita
García
5650
Josep Manuel
Gustemps
Gili
12455
Francisco de
Heras
Balaguer
SE-20035
Daniel
Hernández
Jané
14167
Alejandro
Hita
Sáez
4117
Jaume
Gustems
Beltran
6841
Francesc
Heras
Perellón
17221
Alberto
Hernández
Anguita
SE-27684
Patricia
Hoffken
Visa
SE-27922
Marta
Gutierrez
García
5740
Miquel Àngel
Heras
Forcada
7617
Raúl
Hernández
Romero
SE-20231
Emma
Holgado
Ruiz
6183
Corsino
Gutiérrez
González
7917
Miguel las
Heras
Sanz
SE-20045
Eric
Hernández
Edo
SE-20043
Andrea
Hom
Díaz
12495
Borja
Gutiérrez
Ferrándiz
SE-19688
David
Heredia
Pérez
6276
Gregorio
Hernández
Galindo
9012
Marcel
Hombravella
Abbad
14770
Juan
Gutiérrez
Herencia
6947
Antoni
Heredia
Broto
5193
Arturo
Hernández
Lagar
13178
Guifré
Homedes
Amat
2263
Felipe
Gutiérrez
Morales
SE-19022
Joan
Hereter
Gregori
SE-20396
Mireia
Hernández
Navarro
6825
Pere
Homs
Ferret
4870
Lluís Ángel
Gutiérrez
Fernández
5052
Agustí
Hereu
Isanta
16950-Q
Vicente
Hernández
Illán
2299
Enric
Homs
Martínez
4557
Adolfo
Gutiérrez
Castellano
7951
Joaquim
Hereu
Plà
SE-20553
Ana
Hernández
Rivera
6989
Miquel
Homs
Obradors
15549
Rosa
Gutiérrez
Vilaró
SE-20138
Gustavo
Herman
Suita
7779
Jordi
Hernández
Blanch
16824
Esteban
Horcajo
Alcaraz
1719
Juan
Gutiérrez
Fdez-Mayoralas
SE-20708
Esther
Hermens
Fraga
SE-19088
Álvaro
Hernández
Nogales
13554
Julian
Horrillo
Tello
3367
Emilio
Gutiérrez
Fdez.de Lien-
14620
Maria Lidón
Hermoso
Morte
SE-27159
Óscar
Hernández
Sendra
4639
Àngel
Hortet
Previ
cres
7822
Antoni
Herms
Gavaldà
13046
Guillem
Hernández-Cros
Cabasa
SE-20310
Carles
Horts
López
9419
Antonio
Gutiérrez
Muñoz
16036
Anna
Herms
Fontquerni
SE-20687
Fco. Javier
Hernando
Fernández
3112
Ricard
Hospital
Balius
1493
Alfredo
Gutiérrez
Escera
14050
Antonio
Hernandez
Sarda
5194
Jorge A.
Hernansáez
Gibert
SE-19232
Claudia
Hosta
Rigau
12794
Pablo
Gutiérrez
López
13996
Oscar Vidal
Hernandez
Manero
5612
Esteban
Herradón
Jiménez
6120
Guzman de L
Hotellerie
de Fallois
12138
Sergi
Gutiérrez
Brero
SE-20249
David
Hernandez
Cosculluela
2729
Jorge de
Herralde
Grau
SE-19122
Rocío
Hovsepian
4986
Alejandro
Gutiérrez
Tarafa
1134
Francisco
Hernández
Fernández
11003
Javier
Herranz
Parrilla
6912
José Antonio del Hoyo
Valiente
1514
José Ma.
Gutiérrez
García
13480
Jose Luis
Hernández
Yuste
8745
Santiago
Herranz
Rojo
SE-19693
Wendy Amparo
Huanca
Fuentes
2432
Fernando
Gutiérrez
Fernández
4719
Luis
Hernández
Blanco
14759
Mercedes
Herranz
Gracia
13245
Isidro
Huerta
Pellise
SE-19060
Carlos
Gutiérrez
Bernal
12704
Eloy
Hernández
Coffey
10397
Juan Bautista
Herranz
Gracia
13965
Isaac
Huerta
Alonso
16472-Q
Francisco-Javier Gutiérrez
Ortega
2638
Adolfo
Hernández
García
13555
Marta
Herrera
Vilar
8370
José Manuel
Huertas
Janot
7212
José Germán
Gutiérrez
Oribe
1239
Francesc Xavier
Hernández
Gras
11699
Manuel
Herrera
Martínez
3113
Jaime
Hugas
Torres
16816
Manel
Gutiérrez
Vila
5308
Florenci
Hernández
Moya
A-20507
Vicente
Herrera
Larrañaga
5742
Jaume
Hugas
Sabater
SE-19304
Alexandra
Gutiérrez
Llopart
6415
Celedonio
Hernández
Blázquez
9216
Leticia Teresa
Herrera
Peró
10398
Marc
Huguet
Reyes
3404
Marcos
Gutiérrez
Medina
7116
Jaume
Hernández
Mons
13372
Pedro
Herrera
Alvarez
13346
Francesc
Huguet
Gimeno
15123
Alfonso
Gutiérrez
García
3687
Juan
Hernández
Mayor
5153
Juan
Herrera
Corominas
3271
Josep Ma.
Huguet
Torremadé
3442
Manuel
Gutiérrez San
Miguel
García
3608
Carlos
Hernández
Carbonell
16978
Antonio-Jesús
Herrera
Suárez
15261
Josep
Huguet
Biosca
7433
Josep
Hernández
Mariné
SE-20215
Victor
Herrera
Ferreruela
15857
Pau
Huguet
Ferran
10734
Manuel
Guzman
Alejo
6911
Luis
Hernández
Sanchís
8089
Josep
Herrero
Ballano
SE-19528
Juan
Huguet
García
6184
Miguel
Guzmán
Martínez
13254
Jaime
Hernández
Fernández
7050
Antonio
Herrero
Bergés
1746
Joaquim Ma.
Huguet
Graells
Molina
14887
Antoni
Hernández
Garnica
9069
Xavier
Herrero
Arnau
12842
David
Huidobro
Alberich
2637
Alberto
Hernández
Abulí
3971
Antonio
Herrero
Palomo
1495
Joaquín
Humet
Coderch
François
14576
Alberto
Hernández
Botey
1720
Francisco
Herrero
Herrero
7780
Francesc
Humet
Coderch
5855
Antonio
Guzmán
SE-19085
Diego
Haddad
10657
Thierry
Hagenaers
13868
Samir
Hariri
Echauri
3269
Adolfo
Hernández
Grau
16953-OI
Laura
Herrero
Aibar
1533
Lluís
Humet
Coderch
15997
Alexis
Haro
Soto
8225
Pau
Hernández
Bronchud
15208
Carlos
Herrero
Calderón
1282
Ignasi
Humet
Coderch
16029
Guillermo de
Haro
Carbonell
2783
Pedro
Hernández
del Santo
SE-20616
Fernando
Herrero
Andrés
9522
Luisa
Hurtado
Villar
2200
Carol
Hausmann
Tarrida
5445
Avelino
Hernández
Gómez
SE-20682
Maria José
Herrero
Domingo
14914
Fernando
Hurtado
Garcia
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
116
119
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
12186
Jordi
Hurtos
Cognoms
Rovira
5309
Francisco Agusti Inigo
Cognoms
Muñoz
14187
Esther
Izquierdo
Martínez
SE-19671
Carla
Jimenez
Casanellas
SE-19370
Gemma
Ibañez
Tondo
3726
Santiago
Alfaro
15440
Joan Carles
Izquierdo
Guasch
17415
Juan
Jimenez
Carrero
Xavier
Izquierdo
Millanes
Insa
Cognoms
Cognoms
3272
Lluís
Ibáñez
Subirós
959
Juan
Insenser
Arnet
14089
5683
Antoni
Ibáñez
Martínez
8131
Manuel
Insua
Vilavella
9939
Juan Javier
Ibáñez
Espías
3505
Josep Ma.
Iñareta
Quera
SA55074-OI
Abdelkarim
Jabri
3781
Pedro Vicente
Ibáñez
Cubero
6066
Santiago de
Irala
Molini
15069
Lluís
Jacinto
6279
Juan José
Ibáñez
Acedo
5093
Ignacio
Iranzo
Reig
14499
Juan Gabriel
Jacobo
Fernández
3444
Otilio
Jiménez
Jiménez
5942
José Antonio
Jadraque
Martínez
4352
José Raúl
Jiménez
Ucero
14720
David
Jiménez
Abelenda
Vélez
17347
Carlos
JImenez
Sánchez
4013
Ma.Blanca
Jiménez
de Anta Losada
13700
Óscar
Jiménez
Martín
14717
Alfonso
Jiménez
Barrieras
4315
José Ma.
Ibáñez
Giner
16144
Pablo
Iranzo
Román
16007
Manuel
Ibáñez
Amargós
5127
Domingo
Irazusta
Irigoyen
5154
Carles
Jaén
Fernández
Francisco
Jaén
Parras
14353
Juan
Jiménez
Molina
Marc de
Jaime
Bruguera
14104
Diego
Jiménez
Rodríguez
3642
José Ma.
Ibáñez
Fina
15102
Álvaro
Iriarte
Ortega
17277
SE-27521
Juan
IBáñez
Bares
4148
Juan Antonio
Iribarren
Delgado
14019
SE-19973
Javier
Ibáñez
García
2953
Jesús
Irigoyen
A-20378
Helmut
13108
Oriol
Ibáñez
Morera
16849
Eva
Ibáñez
Prinetti
Gómez de
SE-27896
Francisco
Jaime
Salillas
13367
Xavier
Jiménez
Gispert
Segura
6093
Eduardo
Jaklitsch
Giménez
A-20058
Emilio
Jiménez
Tofé
Irmler
17031
Otto Maria
Jandl
17309-OI
Javier
Jiménez
Camps
SE-20278
Albert
Jane
Salvado
SE-27886
Celia
Jiménez
Martínez
16084
Germán
Jiménez
Prats
SE-20100
Alberto
Ibáñez
Hidalgo
15562
Ignacio
Irurtia
García
11981
Josep
Ibáñez
Gassiot
1014
Francesc Xavier
Isamat
Baró
14163
Igor
Jané
Guasch
Raimon
Jané
Campos
17041
Miriam
Jiménez
Sánchez
Montserrat
Jané
Teruel
12955
Esther
Jiménez
Tauste
2568
Luis
Ibáñez
Sangorrín
12544
Jordi
Isanta
Armengol
A-20386
7871
Ismael
Ibáñez
Martín
12452
Yago
Isasi
Parache
15286
5957
Ricardo
Ibarreche
Balda
1956
Josep
Isern
Sitjà
2220
Lorenzo
Jané
Pesquer
14417
Fermín
Jiménez
Castellanos
17213
David
Jané
Salvadó
SE-19830
José-Ángel
Jiménez
Miró
12464
Albert
Ibars
Velasco
A-20208
José Ma.
Isern
Alegre
6092
Francesc
Ibarz
Arqués
SE-19921
Luis
Isern
Arrom
A-20379
Ramon
Jané
Vidal
15311
Gonzalo
Jiménez
Gutiérrez
14705
Ramon
Jané
Pi
SE-19637
Meritxell
Jiménez
Juan
12280
Fernando Dinis
Jiménez
y de Macedo
4640
Josep
Ibarz
12161
Francisco Javier Ibarz
Vidal-Barraquer
17311
Regina
Isern
Rosselló
Bello
15165
Salomon
Israel
Laredo
4149
Joan
Janer
Ventura
González de
16320
Jordi
Janer
Felisart
SE-27088
Marta
Jiménez
Solà
Arrese
17327-Q
Daniel
Janer
Mestres
SE-27311
Alberto
Jiménez
Domínguez
2688
Lluís Ma.
Jiménez de
Cisneros
Pañella
6187
Xavier
Ibarz
Alegría
2384
Ramon
Ibern
de Riu
3443
Juan R.
Iborra
Asénsio
3822
Juan de
Ituarte
4386
Pedro
Iturbide
Pascual
16266
Josep-Ma
Janer
Becerra
SE-19717
Albert
Janés
Ribas
5412
Javier
Iborra
Pastor
11536
Carme
Iturbide
Escudero
9895
Manuel
Ibort
Quintana
16686
Lucio-Alfredo
Iturgoyen
Sabando
8161
Marc
Jansà
Pérez
11390
María Jesús
Jimeno
Ayuso
13978
Santiago
Jáñez
Pacios
8162
Robert
Joan
Arinyo
SE-20538
Omar
Ibrik
Ortega
14004
Javier
Ituriza
Palau
5805
Alfredo
Icart
Fernández
SE-20094
Guillem
Ivañez
Bosch
12340
Eisharc Loís
Jaquet
Solé
SE-20665
López
Joan
Duran
15672
Laura
Ivern
Oliveras
SE-19766
Daniel
Jara
Heredia
16737
Lluís
Jofre
Cruanyes
14018
Angel
Igelmo
Ganzo
6480
Ma.Carmen
Iglesias
Fadón
14786
Jordi
Ivern
Sorribas
13342
Miguel Angel
Jara
Clemente
SE-19935
Guillem
Jofre
Pensati
7147
Danilo Andrés
Ivovich
Barrientos
14472
Laura
Jarauta
Rovira
13400
Lluís
Jofresa
Puig
3322
Jesús
Iza
Sánchez-Movel-
6281
Ignasi
Jarauta
Bragulat
13947
Jordi
Joly
Fontanals
911
Rafel
Izard
1617
Leopoldo
Iglesias
Hermida
14858
Claudio
Iglesias
Rodríguez
13780
Ma Concepcion
Iglesias
Regueiro
lán
16066
Anaïs
Jarauta
Rovira
7823
Mercè
Jorba
Iglesias
Badia
SE-27205
Àlex
Jarauta
Arabí
SE-19211
Eduard
Jorba
Marsal
Jordá
5856
Josep Lluís
Iglesias
Xifra
16946
Jorge
Iglesias
Gutiérrez
1081
Xavier
Izard
Badia
18017-T
Josep Ma.
Jardí
Algueró
7918
Santiago
6736
Jordi
Izard
Granados
3037
Xavier
Jardí
Besa
8686
Francisco Javier Jordá
Petersen
Mira
10543
Andreu
Iglesias
Navarro
4960
Serafín
Iglesias
Méndez
6305
Luis
Izard
Galindo
12832
Manuel
Jarrega
Domínguez
14918
Eva
Jordà
Cladellas
Anselmo
Izard
Galindo
10807
Manuel de
Jaumar
Vilas
7407
Antoni
Jordà
Escoda
Juan José
Izquierdo
Burdeus
12265
Joan
Jaume
Fernández
16872
Lluís
Jordan
Bayod
15352
Pau
Iglesias
Teixido
6649
16302
Eva
Iglesias
Rey
6913
17179-OI
Sarita
Iglesias
Rodríguez
10218
Elisabet
Izquierdo
Asensio
8685
Jaime Luis
Jaume
Pomares
4641
Eugeni
Jordana
Ollé
7248
Santiago
Izquierdo
Aymerich
16958
Sergi
Jauset
Rubio
4871
Jaume
Jordana
Farré
SA28046-T
Salvador
Jené
Pou
SE-27330
Marçal
Iglesias
De Bolós
9625
Rodolfo
Illa
Giró
4516
Manuel José
Izquierdo
López
Marcos
Izquierdo
Vallejo
Josep Ma.
Izquierdo
Aymerich
2853
Lluís Miquel
Jené
Pou
15092
Jordi
Jordana
Coscolla
16891
Ramon
Jerez
Fernandez
3609
Francesc Xavier
Jordi
Ayter
5338
Rafael
Jordi
Ayter
15115
Miquel
Jordana
Barón
12590
Belén
Jordana
Baron
2128
Javier
Illa
Raich
14603
A-20195
Joaquín
Illán
Ruíz
15579
Josep
Izquierdo
Jurado
Alberto
Izquierdo
Perálvarez
6670
Antoni
Jerez
Agudo
Gabriel
Jeréz
Agudo
13699
Oscar
Jordi
Giner
Maximiliano
Jesús
Salich
SE-19897
Eva
Jordi
Ollero
16331-Q
Elba
Illana
Martín
5484
16253-OI
José-Luis
Illera
Martínez
SE-20093
SE-27824
Anna
Inetskaya
6321
Jesús
Izquierdo
Benito
7434
Iniesta
Fita
13710
Jesús
Izquierdo
Villena
SE-20307
5896
Carles
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
118
121
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
3544
Miquel Àngel
Jordi
Cognoms
Ayter
7486
Pedro
Júdez
Cognoms
Muñoz
SE-20644
Andrea de
la Cuesta
Cognoms
Barceló
17349-OI
Norberto
Larriba
Blay
1099
Ramon
Jorge
Monrabà
9715
Francesc Xavier
Jufré
García
SE-27326
Sergio de
La Viuda
Valcarcel
A-20002
Teresa
Larrieu
Michaud
Cotarelo
16986
Alexandre
Jorge
Seco
SE-27020
Neus
Juhé
Pairó
3200
Jaime
Laborda
SE-19422
Miquel
Jorge
Tortajada
3727
Rafael
Julbe
Xicota
SE-27729
Vladimir
Labzin
Cognoms
SE-27280
Jordi
Larroda
Pardell
5898
Enric
Larrotcha
Franci
6322
Ricardo
Jorge
Sanz
6394
Carlos
Julià
Valls
11147
Jordi
Lacambra
Segura
16231-Q
Irene
Larroy
Fernández
7752
Pablo Ma.
Jornet
Forner
14385
Joaquim
Julià
Ferrer
14382
Xavier
Lacroizette
Mañas
SE-27708
Sandra
Las
Arroyo
1321
Esteve
Jornet
Riera
6416
Enrique
Julià
Moltó
4912
Federico
Lacroizette
Cuevas
A-20722
Iñaki Xabier
Lasala
Arostegui
8484
Atanasi
Jornet
Alvarez
16180
Mireia
Julià
Ballbè
6323
Santiago
Lacruz
March
4602
Josep Lluís
Lasaosa
Rica
10153
Enrique
Jornet
Sapeira
SE-27758
Jordi
Julià
Gestí
SE-27745
Laura
Lacueva
Ratera
9071
Alvaro
Lasarte
Pérez-Arregui
5012
Miquel
Jornet
Saló
15918
Miguel
Julià
Pérez
7589
Jesús
Ladera
Sáinz
14756
Daniel
Lascorz
Gómez
SE-19281
Jaime Alejandro
Jorquera
Molina
17198
Mariazell
Julià
Ballbé
2153
Alfredo
Ladrón
Bercebal
6152
Juan Antonio
Lasheras
Alins
12957
Luis
Jorrín
Almazán
17262
Josep
Julià
Sala-Bellsolell
2004
Néstor
Ladrón
Bercebal
4517
Antonio Ramón
Lasierra
Piñol
13856
Oriol
Josa
Eritja
14515
Narcís
Julià
Riera
13454
Sergi
Lafita
Montells
1677
Gonzalo
Lasierra
Hitos
7276
Sergi
Josa
Arbonès
17103
Joan
Julià
Pèlach
4046
Francisco
Lafuente
Bueno
13153
Luis
Lasierra
Rivas
9013
Juan de
José
de la Fuente
15944
Sandra
Julià
Torres
15680
Luis Miguel
Lafuente
Aguilar
14711
Carolina
Latorre
Cañabate
SE-20666
Costa
Josep Miquel
Simó
SE-20309
Gerard
Julià
Alen
SE-19614
Ricard
Lafuente
Giménez
14427
Enrique
Latorre
Sánchez
SE-19399
Claudio
Jouanneau
Sardà
SE-20454
Marc
Julià
Carrillo
4722
Lluís
Lagarda
Callís
10011
Jordi
Latorre
Ferrando
4642
Josep
Jové
Teixidó
14621
Jesús
Julian
Esteban
14388
José Angel
Lage
Sánchez
6949
Ramon
Latorre
Capella
13131
Joan
Jové
Balasch
15022
Ramon
Julian
Alcántara
5282
Arsenio
Lago
Pasarisa
2130
Mario
Latorre
Badía
3065
Carlos
Jové
Sanz
7118
Manuel
Julián
Ibáñez
7825
Carlos Miguel
Lagoma
Loren
5486
Joan B.
Latorre
Capella
6454
Frederic
Jové
Miarnau
SE-20252
Miquel
Julián
Vilanova
SE-20071
Eduard
Laguarda
Martínez
12408
Xavier
Latorre
Coma
15875
Roger
Jové
Casulleras
6635
Albert
Julve
Rubio
14735
Jose Maria
Laguna
Sanz
15938
David
Latorre
Ferrando
15778
Christian
Jové
Comas
17204
Jordi
Juncá
Prat
SE-20363
Carles
Lagunas
Calpe
3507
Antonio
Latorre
Uriarte
Laguno
12350
Ignasi
Jové
Lomana
11404
Pere
Juncà
Fradera
9134
José Manuel
5485
Luis
Jover
Díaz
3823
Salvador
Juncà
Piera
15686
José-Bernardino Lajara
Centeno
7826
Javier
Latorre
Martínez
Fernández
13852
Santiago
Latorre
Grau
15683
Luis
Jover
Herrero
6094
Francisco
Juncà
Sobrevías
SE-27762
David
Laje
Andrés
SE-27931
Manel
Laudo
González
2360
Juan
Jovés
Paniello
12008
Javier
Juncadella
de Pallejà
16400
José-Alberto
Lalaguna
Otal
SE-27091
Maria
Lavall
Jambert
13993
Raúl
Jovino
Puig
3824
Joan
Juncosa
Morros
8313
Gonzalo
Laliena
Oliván
1196
José Ma.
Lavín
García
A-20466
Ignasi
Juan
Baruel
16586
Sónia
Juncosa
Llauradó
8454
Armando
Lalmolda
de la Hija
2461
Félix Javier
Laviñeta
Hualde
3545
José Luis
Juan
Jover
16441-Q
Joan-Marc
Juncosa
Fernández
10154
Marcos
Lalueza
Lanau
7090
Manuel
Lázaro
Meléndez
12000
Víctor
Juan
Morera
13406
Manel
Juncosa
Mas
9795
Inés
Lama
Borrajo
4253
Casimiro
Lázaro
González
7824
Josep Ma.de
Juan
Capdevila
2661
Enrique
Junoy
Fatjó
13901
Carles
Lamas
Martínez
10220
Carlos
Lázaro
Peña
12560
Ferran
Juan
Nicolau
10904
Maximiliano
Junquera
García
17467-Q
Marc
Lamas
Martínez
15149
Albert
Lázaro
Estrems
15947
Marcel
Juan
Morera
10941
Sergi
Junyent
Mestre
3224
Francesc
Lamolla
Ormo
8314
Ricardo
Lázaro
Bosch
17010
Albert
Juan
Casademont
10467
Manuel
Jurado
Mena
1371
Carlos
Lana
Jervell
16601-Q
Andrés
Lázaro
Soler
6455
José Ma.
Juan-Creix
Plou
SE-20679
Cristian
Jurado
Jiménez
SE-19975
Angel
Lanciano
Martínez
11672
Sofia
Lazo
Rodriguez
2993
Joan
Juanals
García
SE-19082
Sergio
Jurado
Gómez
13961
Edgar
Landa
Colacios
1089
Joaquín
Le Monnier
de Caralt
15670
Gemma
Juanhuix
de Eugenio
16729-OI
Eva
Jurjo
Mosoll
16943
Rubén
Landa
Colacios
3464
Juan Manuel
Leach
Valle
9385
Carles
Juanmartí
Baro
3477
Javier
Jürschik
Giménez
7408
Josep
Laplaza
Graell
4254
Ignasi
Leal
Arnaldo
3643
Alejandro
Juanola
Ribera
13813
Jordi
Justo
Llotge
1987
Joan
Laporta
Argelich
SE-20066
Victoria
Leal
Sancho
7936
Josep
Juanola
Pagés
3688
Juan Ma.
Jusué
Lafuente
3212
Antonio
Lara
Féria
13892
Luis Manuel
Leal
Ramírez
6067
Albert
Juanpere
Artigas
13016
Adrià
Juvinyà
Serra
16236-Q
Víctor
Lara
Comín
10603
Jorge
Leal
Salvador
SE-19995
Ana
Juárez
Muñoz
SE-27461
Sara
Kang
An
SE-19625
Javier
Lara
Ramírez
SE-20193
Iván
Lebrón
Requena
15209
Marc
Juàrez
Nicolau
16494
Mohamed
Kasem
16326-Q
Sergio
Lara
Comín
2154
Enrique
Lecha
Nieto
SE-20330
Helena-Georgina
Juarros
Bertolin
16912
Nabil
Khamashta
Llorens
17340
Rubén-Lluís
Lara
Ariza
4643
Àngel
Lecumberri
Martí
4353
Xavier
Kirchner
Nebot
4387
Francesc Creu
Lario
Esteban
16559
Laia
Ledo
Gomis
Colom
5744
Joan Ma.
Jubany
Casanovas
1124
Eduard
Kirchner
4989
Josep
Jubert
García
756
Enric
Klein-Molenkamp Greiner
13271
Javier
Larpa
Serrano
1100
Rafael
Lefort
Claramunt
2167
José Martín
Larrañaga
Sancena
9940
Rafael
Lefort
Ruíz de Aguiar
16138
Angela
Jubert
Esteve
17150
Christian
Knapp
3506
Jesús
Larrayoz
Iriarte
4476
Jean Pierre
Lega
Henquet
1195
Eliseo
Jubert
Salleras
SE-20692
Malgorzata
Kochanowicz
5367
Juan Luis
Larrazábal
Arruabarrena
7950
Luis
Leiva
de la Torre
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
120
123
Soci
Nom
Cognoms
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
SE-20348
Núria
Leiva
Ariza
15124
Miquel
Lladó
Cognoms
Sastre
12840
Carlos
Llop
Cognoms
Sureda
12979
Patricia
Cognoms
12776
Carles
León
Esteban
SE-20136
Susanna
LLadó
Maldonado
14010
Mònica
Llop
Padrós
4085
Francisco-Javier Lluch
Lluch
Prats
Mir
13087
Antonio Jesús
León
Nieto
17148
Antonio
LLadró
Fernández
2403
Josep Ma.
Llop
Martí
15104
Josep
Lluch
Pérez
2639
Àlvar
León
Anglada
8747
Ramon
Llagostera
Alberich
5685
Manel
Llop
Albaladejo
2856
Vicente
Lluch
Vallés
15983
Javier
León
Ezpeleta
4200
Josep
Llagostera
Llapart
5312
Joan
Llopart
Raventós
SE-19445
Maria
Lluis
Viñals
5427
Manuel A.
León
Sánchez
A-20082
José Ma.
Llagostera
Grau
13844
Gerard
Llopart
Prades
10772
José Ma.
Lluís
Rodríguez
5446
Reynaldo
León
Anaya
9341
Eudald
Llagostera
Torrent
3117
Jordi
Llopart
Domingo
8039
Pere
Lluís
Talarn
17373
Maria del Mar
León
Onrubia
3972
Pío
Llamas
Pahissa
14451
Oriol
Llopart
Peinado
14442
Roger
Llunell
Pi
16337-Q
Meritxell
León
Jimenez
11083
Maria Belén
Llamas
Ybern
5544
Albert
Llopart
Figueras
10088
Francesc
Llurba
Fernández
16589
Montserrat
León
Onrubia
A-20815
Ginés
Llamas
Ybern
14127
Marta
Llopis
Rodríguez
SE-20434
Marc
Llurba
Garcia
2286
Leonardo
Leprevost
Rivera
SE-20072
Xavi
Llamas
Comellas
3446
José Carlos
Llopis
Álvarez
SE-20696
José Maria
Llusar
Núñez
5857
Alfred
Lerga
Ramos
10959
Francesc
Llambrich
Artigas
12446
Angel
Llopis
Sanchis
7661
Miquel
Llusià
Azagra
16762-Q
Mikel
Lerga
Gómez
12473
Miguel
Llana
Ortega
15723
Enric
Llopis
Escolar
SE-20601
Xavier
Lluveras
Socías
16529
Alexandre
Lerma
Martín
12095
Ramiro del
Llano
Ribas
2071
Joan
Llorach
Gaspar
SE-20667
Gerard
Lluveras
Matas
SE-19056
Guillem
Lerma
Martín
12039
Lidia de
Llanos
Serra
10752
Emili
Llorach
Batlle
17333-OI
Ignasi
Lobo
Gomila
SE-20368
Caroline
Lesecq
3509
Roberto de
Llanza
de Sicart
2322
Josep
Llorach
Gaspar
SE-19263
Montserrat
Lobo
Cusidó
16913
Mathilde
Leurs
A-20719
Ricardo
Levit
Iritz
2662
José Luis
Llaquet
Visa
SE-19247
Arantxa
Llorach
Dominguez
17461
Joan
Locutura
Moré
4119
Antoni
Llardén
Carratalá
7487
Carles
Llorca
Buisan
14905
Luis
Lomas
Iglesias
9463
Jonathan
Levy
Faig
7053
Jordi
Llarena
Xibille
3580
Ricard
Llorens
Vidal
SE-20576
David
Lomeña
Antequera
2191
Andrés
LewinRichter
Osiander
2362
Antoni
Llargués
Xicota
8632
Joaquim Ma.
Llorens
Castelló
13050
Ricardo
Longay
Rey
Orcastegui
2221
José
Lezana
SE-27948
Jessica
Liabeuf
2499
Fernando Celso
Liesa
Betrán
11671
Juan Antonio
Llargués
Segura
7345
Antoni
Llorens
Castelló
SE-20703
Guillermo
Longo
Martín
6570
Vicenç
Llario
Zarzoso
9797
Ariadna
Llorens
García
15860
Lorenzo
Longueira del
Castillo
14496
Xavier
Llasera
Tomas
13470
Francesc
Llorens
Torrà
13796
Jordi
Lopez
Cayuelas
SE-20343
Lucía
Lillo
Fantova
6863
Miquel
Llauradó
Masip
1252
Joan
Llorens
Carrió
13734
Daniel
Lopez
Pelegrin
16407
Alex
Limia
Solans
10155
Xavier
Llauradó
Rius
12732
José Oriol
Llorens
Perelló
SE-20152
Mario
Lopez
Garcia
4872
Esteban
Limiñana
Soler
4775
Xavier
Llauró
Fàbregas
15217
Roc
Llorens
Terol
15277
Istar
López
Latorre
16221
Eloy
Limón
Castaño
5196
Joan
Llaverías
Sanmartí
2748
Joan
Llorens
Terol
12859
Valentín
López
Ribas
15239
Xavier
Linares
Coderch
6284
Antoni
Llaverías
Santacana
17426
Alba
Llorens
Ciutat
5053
Josep Ma.
López
Bergadà
15354
José Ma
Linares
Martínez
SE-27635
Marc
Llebaría
Foix
SE-20365
Elena
Llorente
Lucía
13201
Jorge
López
Sotelo
16519
Elisa
Linares
Iglesias
9393
José Ma.
Llebaría
Masana
6539
Román
Lloret
Gómez
3645
Jesús
López
Ametller
17369
Carlos Eduardo
Linares
Olguin
11284
Toni
Llena
Vila
16669
Cristian
Lloret
Bermejo
6569
Agustín Manuel
López
Rodríguez
17376
Juanjo
Linares
Salinas
SE-19883
Aina
Lleonart
Pizà
17280
Cristina
Lloret
Serra
4316
Miguel
López
Coders
SE-20614
Emilio
Lincoln
Vilaplana
1859
Ramon
Llevet
Planas
8545
Antoni
Lloret
Albet
3465
Fernando
López
Doménech
SE-20253
Alberto
Linero
González
6095
Joaquim
Llevot
Pelejà
14783
Antoni
Lloret
Badia
12874
Fernando
López
Rodríguez
5447
Jorge
Linés
Heller
12175
Joan
Llimargas
Casanova
4047
Pascual
Lloria
Gràcia
1388
Joan
López
Bartrolí
9464
Manuel José
Lis
Arias
11862
Eduard
Llimargas
Barjuan
SE-27746
Anna
Llort
Escoté
3678
Emilio
López
Toribio
8038
Alfons
Lisbona
Miralles
SE-19932
Meritxell
Llisterri
Manent
SE-19722
Mireia
Llort
Moreno
6283
Manuel
López
Cerezo
SE-20067
Claudia
Lisicic
Lopátegui
3579
Joan
Lloansí
Méndez
17046-OI
Llum
Llosa
Oliva
15614
Antonio
López
Durán
7897
Manel
Lizandara
Moratones
5825
Jaume
Llobet
Olivella
9443
Joan
Llovera
Badia
11788
Claudia
López
Pons
12808
Joan
Lizandra
Dalmases
5089
Eduard
Llobet
Fenosa
SE-20442
Margarita
Llovera
Gonzalez
7978
Antoni
López
Martínez
3368
Antonio
Lizaso
Martiná
5128
José
Llobet
Roig
6827
Xavier
Lloveras
Capilla
SA57069-Q
Llobet
Bonvehí
3370
Joaquim
Lloveras
Macià
Sánchez
Carrió
Agustí
López
Lizaur
5224
Àngel
Àngel
SA55017-OI
2570
Angel
Llobet
Díez
15758
Francesc
Lloveras
Nogareda
14564
Pedro
López
Moreno
16573
Jordi
Llobet
Vallejo
6518
José
Lloveras
Faro
2385
Antonio
López
Montejano
10817
Marcos
López
Alvaro
7529
José Ma.
Llabrés
Bofarull
14301
Elena
Llàcer
Arizcun
16609-G
Marc
Llobet
Rossich
SE-27913
Aleix
Llovet
Vidal
6361
Ferran
Llach
Aixàs
SE-20620
Xavier
Llobet
Casacuberta
14342
Ignacio
Llubia
Navarro
2089
Manuel
López
Esqué
806
Jacint
Llach
Llatje
15257
Oriol
Llombart
Soriano
1880
José
Lluch
Gustems
4150
Juan
López
Torrent
5997
Manel
Llacher
Verdera
14859
Carlos
Llonch
Cirera
11336
Olga
Lluch
Prats
12432
Miquel
López
Solé
8948
Elisabet
Llongueras
Reitg
8398
Joan
Lluch
Zorrilla
10470
Antonio
López
Pons
Solà
3188
Francisco
López
Durán
6025
Enric
Lladó
Ferrer
5169
Antonio
Lladó
Miguel
6070
Joaquín
Llop
Ribalta
11810
Xavier
Lluch
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
122
125
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
1964
Eduardo
López
Cognoms
Balcells
10990
Manuel
López
Cognoms
Huertas
SE-19681
Víctor
Loriente
Torremocha
8199
Josep Ma.
Macias
Gaspa
13698
Sergio
López
Martín
2265
Tomás
López
Cardiel
5684
Víctor
Loro
Carceller
SE-19102
Alberto
Macías
Sánchez
Cognoms
Cognoms
13840
Benito
López
Sánchez
14232
Óscar
López
Martín
1206
Juan
Losantos
Antich
16038
José-Luís
Macías
Serra
7827
Jordi
López
Simó
5094
Juan
López
Coronado
11956
Alberto
Loscertales
Lansac
14344
Jordi
Madorell
Goula
15152
Ma.Jesús
López
López
6456
Josep
López
Gaja
16172
Jordi
Losmozos
Pujals
9467
Roger
Madorell
Costa
16592
Javier
López
Pérez
5195
Jordi
López
Bonet
7092
Guillermo
Loustau
Jiménez
9896
Xavier
Madorell
Costa
15697
Sergio
López
Vega
SE-20590
Cristina
López
Martínez
12422
Albert
Lozano
Fabregat
18281-T
Enric
Madorell
Gusi
SE-27243
Alicia
López
Matias
17387
Cristina
López
Sanz
4256
Heliodoro
Lozano
Fdez.de Pinedo
9580
Francisco
Madrid
Castellanos
8723
David
López
Guerra
SE-20389
Daniel
López
Rodríguez
4774
Jesús
Lozano
García
SE-27093
Rubén
López
Villanueva
16440-Q
David
López
Morales
1628
Adolfo
Lozano
Fraiz
SA56011-E
Montserrat
Madrigal
Izquierdo
16299
Sergio
López
Gómez-Galán
8152
Francisco
López
Paz
4014
Joaquín
Lozano
Fiol
SE-19011
Marta
Madrona
Guillen
Luis
Maestre
Oliva
Sergi
Magallon
Soler
15027
Mario
López
Ruiz
SE-20657
Roberto
López
Laínez
8438
Francisco
Lozano
García
4048
SE-20174
Javier
López
Fernández
17343-G
José Javier
López
Rayo
SE-19859
Cristian
Lozano
Solà
15904
SE-27127
Álvaro-Nuño
López
Sánchez
SE-20054
Marc
López
Ozaes
2699
Xavier
Lubelza
Roca
SE-20464
Ignacio
Magallón
Hernández
5998
Albert
Magarolas
Aixalà
14947
Igone
López
Álvarez
17097
Julio
López
Palacios
10681
Oriol
Lucas
Codina
15043
Pablo
López
Torneiro
SE-20355
David
López
Almirall
12058
Francesc
Lucas
Ridaura
8042
Teresa
Magdalena
Lorente
1881
Jaime
Magdalena
Ribas
8040
Daniel
López
Jordà
SE-20461
Ana
López
Tejada
7954
Ma.Mercedes
Lucas
Carrasco
17328
David
López
Sans
5543
Joan Carles
López
López
17361
Ernest
Lucas
Grau
11909
Emilio
Magdalena
Carreño
Jordi
Magnet
Casadesus
Josep Ma.
Magriñá
Caparros
15499
Araceli
López
Pinar
8257
Enrique
López
Vila
6794
Antonio
Lucas
Màrmol
6760
15977
Héctor
López
Agustí
4418
Josep
López
Serna
14225
Victor
Lucea
Crespo
4807
SE-19233
Marta
López
Rivera
SE-20106
José M
López
Lisbona
SE-20582
Sergio
Lucio
Peña
15047
Núria
Magriñà
Solé
17433
Iris
Magro
Rojo
Guillén
17013
Edgar
López
Möller
15396
Ma José
López
Camacho
6967
Joan
Ludevid
Massana
SE-19110
Carlos
López
Pérez
6914
Manuel Pedro
López
Rodríguez
SE-20506
Maximiliano
Lugones
Altamirano
10656
Emilio José
Maicas
Franco
Mainetti
15516
David
López
García
16647-G
Jesús
López
Jiménez
SE-20302
Rubén
Luis
Martínez
SE-19612
15447
José Antonio
López
Abancens
14633
Fernando
López
López
14559
Octavi
Luján
Puigdellívol
11656
Josep
Mairal
15448
Alexandre
López
Gandul
SE-19234
Héctor
López de
Abajo
1611
Antonio
Luna
Fauquet
14586
Marçal
Maixenchs
16473-Q
Adolfo
López
Galván
16751
Jesús-Andrés
López
Sánchez
SE-19699
Luis
López
Morillo
SE-20086
Denís
López
Nevado
SE-20079
Sergi
López
Devesa
8151
Santiago
López
Bretos
6622
Juan
López
Alvarez
9073
José Ma.
López
Cela
9798
José
López
Lázaro
SE-19928
Jorge
López
Sanz
16366-OI
Antonio
López
Moreno
16632
Robert
López
Galera
16938-OI
Miguel-Angel
López
Fatás
6672
Jorge
López
Jiménez
SE-19363
Baltasar
López
Jiménez
12961
Antoni
López
Griñó
17153
Pedro-Iván
López
Martínez
17201
David
López
Fernández
SE-19206
Eduard
López
Sanz
7435
Francesc
López
Petchamé
SE-19800
Marcos
López
Jiménez
15907
Glória
López
Núñez
2996
Pere
López
Mellado
8587
Ernesto
López
Sánchez
16517
16143
Blanca
López de Lamadrid
Octavio-David
López de Viñaspre
García
Peró
4084
Julio
López-Amo
Calatayud
2621
Federico
López-Amo
Marín
2287
Bernardo
López-Pinto
Ruíz
2090
Francisco Javier López-Pinto
Ruíz
2477
Enric
López-Sivera
Rosselló
16496
José-Antonio
Lorca
Mateo
7091
Pedro José
Lorca
Lanzas
3445
Miguel
Lorente
Monés
11509
Francisco
Lorente
Carrillo
SE-19919
Víctor
Lorente
Tejero
9466
Miguel
Lorente
Sibina
10573
José Maria
Lorente
Clemente
8568
Raquel
Lorenzo
Rodríguez
15091
Samuel
Lorenzo
Velasco
15248
Noelia
Lorenzo
Martínez
15537
Manuel
Lorenzo
Ruiz de la Torre
SA56005-E
Eduardo Eliezer
Lores
Aljanati
SE-19055
Eduard
Lores
García
9389
Angel
Loriente
Guinda
17196
Pablo
Loriente
Parellada
de Santa Martina
Amatlle
13292
Adrià
Luna
Fernández
10089
Maria José
Luna
Gascón
11389
Jesús
Majem
Tarruella
A-20211
Joan
Majó
Roca
SE-27770
Sara
Luna
Marín
10906
Luis
Luna
Escarda
1572
Joan
Majó
Cruzate
Joan
Majó
Llonch
Ivan
Majó
Llopart
16150
Mònica
Lupiañez
Rivas
5252
5095
Emili
Lupón
Rosés
12242
6968
Francisco F.
Luque
Montilla
4419
Robert
Majoral
Martí
17183
Carles
Malagón
López
16914
David
Luque
Naqui
SE-20622
Carmina
Luque
Sarmiento
4603
Joan
Malaret
Julià
14386
Jorge
Maldonado
Alonso
2855
Guillermo
Lusa
Monforte
16531
Rafael
Luterbacher
Mus
15211
Antonio-Javier
Maldonado
Pardo
Omar
Malet
Luquin
Jaume
Malet
Sánchez
2997
Alberto
Luzárraga
Alonso de Ylera
SE-19570
2490
Josep
Mabres
Torelló
4049
13010
Enrique
Macarron
Jiménez
14868
José Manuel
Mallach
Rico
10578
Oscar
Mallada
Suils
16656
Marcel
Macarulla
Martí
16841
Josep-Oriol
Macarulla
Cervelló
7490
Ricard
Mallafrè
Mestre
16819-Q
Maria
Mallafrè
Garcia
5129
Josep Ma.
Macau
Duch
8041
José Luis
Macaya
Campo
13057
Robert
Mallo
Àlvarez
Ignasi
Mallol
Sangrà
Pau
Mallol
Jover
14740
Oscar
Macia
Vanvell
10970
4519
Miquel
Macià
Manso
16580
A-20651
R. Xavier
Macià
Pelegrí
SE-20608
Francesc
Mallol
Rodríguez
Juli
Mallol
Viader
Loïc
Malsch
4560
Jaime
Macià
Sánchez
3273
16542
David
Macià
Bové
SE-19794
David
Macias
Espinasa
SA55018-OI
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
124
127
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
5515
Luis
Maluenda
Cognoms
Moros
16199
Joan
Marcè
Cognoms
Rived
9343
Jordi
Marginet
Morales
SE-27143
Alicia
Marqués
Lafuente
7781
Pedro
Mancisidor
Iturregui
3828
Federico
Marcet
Soler
14980
Albert
Marginet
Morales
4676
José
Marqués
Ferraz
Cognoms
Cognoms
3939
Enrique
Mandado
Pérez
17136
Pol
Marcet
Fortuny
9647
Jorge
Marí
Escanellas
11996
Albert
Marquès
Torres
16417
Salomé
Mandret
Peñaranda
14552
Montserrat
March
Sanahuja
13964
Roger
Marí
López
12752
Antoni
Marquez
Briones
4420
Pere
Maneja
Martínez
3119
Jaime R.
March
Moragues
16880-OI
Antoni
Marí
Subirana
13348
Jaime
Marquez
Casals
14682
Xavier
Manel.la
Pujol
5999
Antoni
March
Caballé
SE-27930
Josep
Marí
Juan
16114
Félix
Marquez
López
A-20392
Celestí
Manent
Farrera
A-20962
Pere
March
Fierro
1462
Rafel de
Maria
Gómis
SE-20448
Albert
Marquez
Andreu
8514
Lluís
March
Merlos
11285
Gerard
Marias
Albrich
1179
Manuel
Márquez
Martínez
18192-T
Joan
March
Blanch
4873
Carles
Marieges
Trapero
SE-19030
Alberto
Márquez
García
Francisco
March
Ques
Antonio
Marchio
SA55061-OI
Joaquin
Manero
Carceller
17312
Raül
Mangas
Pinto
935
15964
Oriol
Manich
Biel
12529
5170
José Luis
Marijuán
Fernández
17304
Juan Luis
Márquez
Massó
A-20591
Frederic
Marimon
Carvajal
SE-19899
Yolanda
Márquez
Lobato
5592
Albert Ma.
Manich
Bou
10953
Alejandro
Marchuet
March
17243
Frederic
Marimon
Viadiu
SE-20180
Noelia
Márquez
Alfaya
6236
Antoni
Manich
Bou
4317
José
Marco
Amat
7686
José Ma.
Marimón
Solé
15960
Yannick
Márquez
Bernard
8007
Andreu
Manich
Bou
10829
Ivan
Marco
Monteserin
11976
Enrique Juan
Marin
Lupiañez
SE-20102
Antonio
Márquez
Nogales
4477
Francisco
Manich
Mayol
13351
Roger
Marco
Cussó
15310
Jordi
Marin
Gelmar
10517
Carles
Marquillas
Sapera
3647
Pedro
Marco
Font
17292
Joan-Carles
Marin
Riquelme
6237
Narcís
Marré
Mir
14659
Xavier
Manjarín
Arcas
3478
Juan
Manjón
Yherla
10017
Samuel
Marco
Armengol
3294
Sebastián
Manjón
Yherla
15986
Daniel
Marco
Rius
SA28050-T
Manuel
Marín
Bechini
7955
Juan A.de la
Mano
4675
Emilio Fernando Manrique
SE-27787
Mireia
Marrè
Badallo
3581
Juan José
Marrero
Veray
Castaño
17154
Pol
Marco
Pascual
5686
Pedro
Marín
Giménez
SE-20587
Enrique
Marroquín
Llagostera
Catalán
12429
Fran
Marco
Latorre
8869
Josep Vicens
Marín
Vitalla
SE-27898
Josep
Marsà
Fonollosa
9280
Vicente Jesús
Marco
Ibáñez
8008
José Ma.
Marín
Sánchez
4388
Feliu
Marsal
Amenós
13954
Oscar
Marín
Fraile
943
Salvador
Marsal
Regad
17070
David
Marsal
Sàbat
7409
Xavier
Manrique
Escaladas
10286
Antoni
Mansilla
Robert
15215
Sergio Dan
Marco
Montón
14160
Jose Ma.
Marcó
Gratacós
13314
Olga Monica
Marín
Gispert
Francesc Xavier
Marín
Armenteras
7562
Ricardo
Marsicano
Raggio
11312
Jordi
Marsol
Llorens
7347
Josep Ma.
Manso
Camps
15674
Eduardo-Miguel
Manso
García
SE-19147
Gemma
Marcobal
Barbara
2814
2047
Xavier
Mante
Bartra
8612
Andreu
Marcos
Doménech
18194-T
Francisco
Marín
Noves
6951
Àngel Manuel
Mantilla
Fernández
13090
Marc
Marcos
Muntal
5198
Antonio
Marín
Borrás
9648
Crimilda
Martel
Martín
4604
Esteban
Manubens
Guardiola
12436
Roger
Marcos
Marcé
17285-Q
Desirée
Marín
Navarro
2214
Joaquim
Martell
Pérez
11766
José Ma.
Marcos
Pujol
1826
Martín
Marín
García
11843
Anna
Martell
Prat
17096-OI
Marc
Marín
Genescà
11917
Eric
Marti
Bonet
6605
Enric
Martí
Casanovas
A-20677
Jordi
Manyer
Perpinyà
10016
Fco.Javier
Manzanares
Marañón
4913
Pedro
Marcos
Marcos
14930
Alicia
Marcos
Pérez
SE-20027
Albert
Marín
Pedrós
Ivan
Marinas
Valls
1988
Agustí
Martí
Pujol
4202
Josep
Martí
Llobet
4808
Ignacio
Manzanedo del
Rivero
SE-19533
Josep
Manzano
Ramírez
16474
Elisabet
Marcos
Delgado
15703
SE-20559
Claudia
Manzano
Santana
16642-OI
Irina
Marcos
García
SE-20383
Jordi
Marine
Boncompte
SE-20509
Juan
Manzano
Prieto
SE-19269
Elena
Marcos
Labrador
7073
David
Mariné
Font
14462
Núria
Martí
Soler
1580
Francesc
Mañà
Rey
17125-OI
Jesús
Marcos
Alcalá
4201
Miquel
Mariné
Muñoz
11687
Anna
Martí
Queralt
11266
Pau
Marcos
Tejerina
5779
Jaume
Marinel.lo
Capmany
12380
Jordi
Martí
Solé
SA28051-T
Juan I.
Marinel.lo
Capmany
12602
Agustí
Martí
Marquès
1747
Juan
Marinel.lo
Amat
6363
Albert
Martí
Pastor
7662
Alberto
Marinel.lo
León
6915
Josep
Marinel.lo
León
SE-27653
Ibai
Mariscal
Bonilla
16924
Emma
Mariscal
Carreras
4605
Carlos
Maristany
Tió
9221
Jordi
Maristany
Roigé
9303
Héctor
Maristany
Jackson
15259
Jose-Angel
Marmol
Pérez
SE-20407
Didac
Marques
Fabregas
1463
Jaume
Marqués
Poyo
A-20190
Rossend
Marqués
Monfa
9076
Joaquim V.
Martí
Gaspar
9135
Manuel
Marqués
Vilallonga
5687
Joan
Martí
Casas
6121
Santiago
Mañas
García
737
José
Mañas
Redó
15981
Gorka
Mardones
Estavillo
6122
Rosendo
Mañas
Ramoneda
2010
Jaume Ramon
Maré
Massó
1561
Marcel
Mañé
Pascual
12905
Antoni
Mares
Bermúdez
1934
Jordi
Mañé
Pascual
11160
Marc
Marés
Asturgó
SE-23858
Oriol
Mañé
Santaliestra
3689
Antoni
Marfà
Coll
16049
Luis
Mañes
Gallardo
8974
Itziar
Marfà
Urbieta
3325
Ignasi
Mañés
Just
10018
Joaquín
Marfil
Casas
SE-19520
Angel
Máñez
Sans
15526
Fernando
Marfil
Sánchez
17032
Pablo
Maqueda
Castellote
3014
Artur
Margalef
Ferrer
A-20434
Cecilio
Mar
Molinero
6188
Josep
Margalef
Herrerías
17448
Jordi
Maranges
Anguera
14197
Pere
Margalef
Valldeperez
10090
Maurizio
Marangoni
Tosi
16000
Elisabet
Margalida
Nebot
17115
Joan
Marca
Cànovas
SE-20124
Sergi
Margall
Usón
16168
Aleix
Marcé
Raventós
1270
Lluís
Margarit
Tayà
16506
Miguel
Marcé
Coma
SE-27695
Jordi
Margarit
Aris
18229-T
Ramon
Martí
Ruffo
15307
Marc
Martí
Tous
6238
Jaime
Martí
Pratdesaba
2323
Manuel
Martí
Recober
9136
Ramon
Martí
Barberà
1373
Josep Ma.
Martí
Deulofeu
14604
Jose Ma.
Martí
Jiménez
5517
Ramon
Martí
Segarra
13460
Daniel
Martí
Barón
SA28052-T
Ramon
Martí
Casas
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
126
129
Soci
Nom
4389
Joaquim
Cognoms
Martí
Cortés
SA28053-T
José A.
Martí
Rebull
11867
Josep Lluís
Martí
Gómez
Soci
Nom
6217
José Luis
Martín
Cognoms
Hurtado
12294
Manuel
Martín
Tremoleda
6917
Juan José
6364
Mateu
Martín
Batlle
2768
Pedro
8515
Pablo
Martín
Hernanz
11166
Oscar
Martínez
Soci
Nom
A-20581
José Ma.
Soci
Nom
Funes
7030
Antonio
Martínez
Moreno
Martínez
Pascual
7217
Antonio Benito
Martínez
Velasco
Martínez
Freire
8226
Pablo Francisco Martínez
Muñiz
Hernández
16835
Carme
Costa
Cognoms
Martínez
Cognoms
Martínez
3511
Albert
Martí
Batera
4962
Miguel
Martín
Badell
5096
Félix
Martínez
Puyó
15008
Luis
Martínez
Hurtado
2571
Pere
Martí
Vilardell
SE-24006
Borja
Martín
Sánchez
8401
Juan José
Martínez
Baraza
5977
Juan José
Martínez
Benjamín
14399
Angel
Martí
Egea
13324
Albert Ramsés
Martín
Hernández
9139
Margarita
Martínez
Laporta
6650
Antonio
Martínez
Benasat
8400
Xavier
Martí
Tarancón
12304
Javier
Martín
Mateo
9854
Antonio
Martínez
Mena
11705
Gabriel
Martínez
Bonifacio
8688
Alex
Martín
Pedrós
7216
Joan
Martínez
Macià
4283
Manuel
Martínez
González
1389
Josep Oriol
Martí
Martí
3015
Jaume
Martí
Llobet
3066
Gerardo
Martín
Martín
3829
Enric
Martínez
Viladesau
15582
Sergio
Martínez
Lizarte
9649
Vicenç
Martí
Gregorio
15389
Jordi
Martín
Pedrerol
6285
José Ma.
Martínez
Caballero
12818
Emma
Martínez
Serrat
13959
Carles
Martí
Santiago
14823
Javier
Martín
Tallón
5829
Jesús
Martínez
Viejo
15658
Elena
Martínez
Franco
13760
Joan
Martí
Peraire
16068
Iván
Martín
Muñoz
5199
Fernando
Martínez
Sotillos
12341
Georgina
Martínez
Falguera
15129
Eduard
Martí
Poch
14984
Oscar
Martín
Raya
12353
Juan
Martínez
Ortíz
2091
Ma.del Carmen
Martínez
Ubieto
15454
Miquel
Martí
Carolà
15390
Oriol
Martín
Ventura
9077
Víctor J.
Martínez
del Rey
16677
Josep-Ramón
Martínez
Piñol
15707
Roberto
Martín
Velázquez
11637
Alberto
Martínez
González
16281
Alexandra
Martínez
Sánchez
16715
Jordi
Martí
Zapater
16569
Roger
Martí
Martí
SE-27915
Cristina
Martín
Sistac
5329
Víctor A.
Martínez
García
15178
Irene
Martínez
Hurtado
SE-19154
Xavier
Martí
Ventalló
15667
Julià
Martín
Sanmartí
2302
Manuel
Martínez
Pérez
SE-19027
Alejandra
Martínez
Coronado
15898
Jorge
Martí
Vélaz
15491
Alexandre
Martín
Sol
11585
Marcos
Martínez
Galindo
SE-27425
Silvia
Martínez
Vallejo
10222
Miquel
Martí
Pérez
8569
Gerardo
Martín
Castellanos
11015
Susana
Martínez
Escriche
16328-Q
Luis-Maria
Martínez
Balaguer
A-20196
Francesc
Martí
Rafart
16469
Jorge
Martín
Giménez
5546
José Manuel
Martínez
Suárez-Bravo
SE-27705
Fèlix
Martínez
Roig
6673
Jorge
Martí
González
16237-Q
Laia
Martín
Vidal
5131
Tirso
Martínez
Fuertes
SE-19123
Nuria
Martínez
Sisó
2222
Vicente
Martín
Valero
4832
Josep Ma.
Martínez
Roig
SE-27779
Maria del Mar
Martínez
Planas
5688
Josep Miquel
Martí
Rom
SE-19634
Moisès
Martí
Quer
SE-19922
Jaime
Martín
López
3067
Josep Ma.
Martínez
Serra
SE-27799
Néstor
Martínez
Noguera
SE-19378
Eduard
Martí
Miret
4282
José Rogelio
Martín
Hernández
5395
Jorge
Martínez
Jubitero
16605-Q
Roger
Martínez
Aragay
6000
Jordi
Martí
Rifé
16190
Enric
Martín
Urbina
3407
Guillem
Martínez
Molinos
2301
Ricardo
Martínez
García
4421
Jaume
Martí
Sala
14059
Carolina
Martín
Hernández
8516
Juan José
Martínez
Calvo
10157
Xavier
Martínez
Tomeo
17235
Lluís
Martí
Marquès
16756
Rubén
Martín
Tort
7105
Josep Ma.
Martínez
Morlanes
11605
Victor
Martínez
Valverde
15155
Eduard-Josep
Martí
Mateo
1678
Joan
Martín
Amat
13533
David
Martínez
García
SE-19963
Cristina
Martínez
Moya
15164
Òscar
Martín
Caparrós
1426
Jesús Ma.
Martínez
Larrañaga
16697-Q
Daniel
Martínez
Caballé
SE-20595
Gonzalo
Martí
Crespi
17228
Artur
Martí
Batllori
17177-OI
Rafael
Martín
Sánchez
14602
Jordi
Martínez
Tellez
SE-20188
Jordi
Martínez
Mas
SE-20603
Georgina
Martí
Villalonga
SE-20624
Carles
Martín
Ponsatí
2515
Alfonso
Martínez
Cárceles
16776
Teresa
Martínez
Torres
2363
Josep Ma.
Martí
Urrutia
16132
Patricio
Martín
Martín
7281
Víctor
Martínez
Toscano
A-20484
Miquel
Martínez
Domech
15766
Javier
Martí de
Villasanté
6571
Carlos
Martín
Piquer
5370
Formerio
Martínez
Pascual
SE-20156
Marta
Martínez
Troncho
12326
Juan José
Martin
Alonso
4204
Pablo
Martín
Zamora
14737
Bernat
Martínez
Carrió
10861
Francisco Javier Martínez
Ayúcar
13261
Maria
Martin
Villaró
SE-19258
Silvia
Martín
Gómez
5227
Juan Manuel
Martínez
Massoni
15675
Ruth
Martínez
Abril
13660
Jordi
Martín
Jutglar
6916
José L.
Martínez
Parra
6028
Lluís
Martínez
Biscarri
14763
Jorge
Martin
Marijuan
12736
Javier
Martin
Giménez
14164
Carlos
Martín
Rodríguez
14076
Ismael
Martínez
López
4562
Jesús Ma.
Martínez
Casañé
10886
Natalia
Martin
Dans
14728
Rafael
Martin-alós
de Budalles
5689
Antoni
Martínez
García
16292
Moises
Martínez
Felix
SE-20655
Prepedigno
Martin
Villanueva
4646
Gregorio
Martín-Urda
Díez-Canseco
6700
Jordi Ramon
Martínez
Miralles
SE-19615
Josep
Martínez
Castañeda
SE-20513
Xavier
Martin
Jarque
2073
Josep
Martinell
Grau
12578
Juan José
Martínez
García
17123-Q
Sandra
Martínez
Pié
SA55035-OI
David
Martín
Sáez
9650
Carlos
Martín
Alvarez
13967
Pablo
Martín
Pallarés
3887
Jesús
Martín
Muñoz
11296
Jacinto
Martín
Arnedo
18226-T
Francesc
Martín
Planell
8749
Javier
Martín
Laguarta
3512
Ricard
Martín
Ortega
3648
Pere
Martinell
Callicó
13124
Emilio
Martínez
Mondéjar
6519
Juan Martín
Martínez
Villaverde
12633
Eduard
Martinell
Sales
5690
Asensio
Martínez
Ruíz
SE-19803
Carlos
Martínez
Pérez
15770
Jessica
Martinez
Garcia
2048
Ernesto
Martínez
López
12642
Javier
Martínez
Gómez
13711
Belvis
Martinez
Cuerda
5026
Isidoro
Martínez
Celdràn
14973
Pedro Antonio
Martínez
Huitorel
17043
Cristina
Martinez
Mur
9852
Cristina
Martínez
Martín
12742
Eduard
Martínez
Cid
16229-Q
Oriol
Martinez
Huguet
6848
Luis
Martínez
Antón
17112-OI
Mario
Martínez
González
17307
Sergi
Martinez
Peiro
14193
Sergio
Martínez
Martínez
17025
Roger
Martínez
Maresco
SE-20213
Lidia
Martinez
Martinez
5314
Enric
Martínez
Gomáriz
16743
David
Martínez
Verdú
SE-20570
David
Martinez
Vicente
13500
Daniel
Martínez
Albiar
15861
Roberto
Martínez
García
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
128
131
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
SE-19821
Oriol
Martínez
Cognoms
Cabero
5691
Jordi
Mas
Cognoms
Aspa
3690
Joan
Mases
Cognoms
Ricart
12710
Joaquin
Massana
Cognoms
Sánchez
16887
Javier
Martínez
Lera
3247
Vicenç
Mas
Asamara
10646
Joan
Mases
Fernández
6505
Juan
Massana
Estarán
14992
Sergio
Martínez
Martín
7899
Jordi
Mas
Sabaté
11974
Andreu
Masferrer
Clariana
SE-27652
Pablo
Massana
Teichman
3263
Juan Antonio
Martínez
Marquina
4390
Juan
Mas
Bauzá
7919
Jaume
Masferrer
Ordis
10548
Enric
Massaneda
Drets
15107
Luis-Manuel
Martínez
Fernández
1464
Pere
Mas
Abad
3691
Jaume
Masferrer
Boix
5617
Josep
Massanella
Brossa
17178-OI
Anna
Martínez
Costa
944
Artur
Mas
Barnet
SE-20157
Jan
Masferrer
Trius
15357
David
Massegur
Sampietro
SE-20204
Jordi
Martínez
Villaplana
6606
Delfí
Mas
Duart
16336-Q
Marta
Masferrer
Vilarrasa
15736
Sergi
Massip
Bargalló
17231
Albert
Martínez
Jovena
11962
Juli
Mas
Mestre
16561
Moisès
Masferrer
Castells
SE-20466
Francesc
Massip
Sabater
17263
Antonio
Martínez
Fuertes
11952
Sergi
Mas
Margall
16010
Ferran
Masferrer
Montaner
14120
Conrad
Massip
Bargalló
12930
Juan Raul
Massipe
SE-20074
Daniel
Martínez
Gómez
3068
Jordi de
Mas
Caral
SE-20280
Alex
Masferrer
Armengol
SE-20284
Daniel
Martínez
Valdivieso
8010
Josep
Mas
Ballester
5200
Francesc Josep
Masferrer
Anglada
16702
Santiago
Martínez
Martín
5861
Francisco
Mas
Sarrió
7756
Jaume
Masgrau
Plana
SE-20499
Andrea
Martínez
Núñez
8784
Jordi
Mas
Cuixart
8403
Joaquim
Masgrau
SE-20342
Aleix
Martínez
Badia
Maria
Mas
Serrat
9017
Joan
Masia
Hernández
Sánchez de
6240
Xavier
Massísimo
Fabregó
7410
Juan
Massó
Juncosa
Figueras
SE-20586
Santiago
Massó
Muratel
SE-20109
Marc
Massó
Oller
Buades
6481
Josep Ma.
Massons
Pallarés
Boado
SE-20360
Miriam
Martínez
Català
SA57047-Q
SE-20387
Adrià
Martínez
Morado
16427
Jorge
Mas
Domenech
SE-20684
David
Martínez
Santiago
16983
Jaume
Mas
Vilella
6155
Adolfo
Masiá
Urrea
14319
Ester
Massons
Vilà
11630
Esperança
Martínez
Buñuel
13935
Jordi
Mas
Gili
8421
Jaime Javier
Masiá
Urrea
3425
Ricardo
Massot
Punyed
SE-27859
Xavier
Martínez
Faneca
SE-19940
Roger
Mas
Mendez
11863
Javier
Masià
Arques
14042
Joan
Massuet
Vilamajó
SE-27680
Carolina de
Mas
de Mas
11540
Albert
Màsich
Sanagustín
16069
Giuseppe
Mastrolilli
3649
Esteban
Masifern
Sans
14440
Ruben
Mata
15784
Vincent
Masia
4391
Enric J.
Masiá
12731
Miguel Angel
Martínez
Otero
SE-27491
Alberto
Martínez
Castejón
3213
Xavier
Mas
Aragay
Alfredo
Mas
Torres
14867
Guillem
Masip
Merino
5747
Aquil.lí
Mata
Mier
SE-20229
Oriol
Masip
Lozano
1748
Agustí
Mata
Jané
García
4422
Andrés
Martínez
García
6073
16163
Sergi
Martinez-Abarca
Espelt
17278
Luis
Mas
Mullor
13718
Xavier
Martínez-Falero
Vilà
9720
Carles
Mas
Vives
12428
Jordi Antoni
Masip
Oronich
13714
Jaume
Mata
Rubio
5828
José M.
Martínez-Iglesias
Floricour
11492
Xavier
Mas
Castellvi
A-20141
Manuel
Masllorens
Escubós
9471
Montserrat
Mata
Dumenjó
9304
Marta
Martínez-Orozco
Vivancos
10758
Marc
Mas
Vidal
1021
Manuel
Masnou
Cornet
6219
Joan
Mata
Prat
17189-OI
Joan
Mas de les Valls
Ortiz
10528
Lluís Xavier
Maso
Coll
6326
Jesús F.
Mata
Sánchez
13821
Jordi
Masó
Sabaté
7411
Lluís
Mata
Borrut
8113
Alfredo
Martínez-Sabadell
15637
Carlos
Mas de Xaxars
Gassó
5860
Carlos
Martínez-Seara
Alonso
1374
Ramon
Masagué
Colomé
SE-27613
Albert
Masó
Aumedes
15740
Ricardo
Mata
Soler
7491
Ricard
Martorano
Gomis
5396
Isidre
Masalles
Román
16079
Jordi
Masó
Carreras
16089
Alejandro
Mata
Claveria
2447
Jaume
Martorell
Puig
A-20001
Josep
Masalles
Román
SE-20691
Martí
Masó
Serra
SE-19587
Laura
Mata
García
8517
Jeroni
Martorell
Pena
5616
Enric
Masana
Jorda
15862
Sergi
Masó
Martínez
14410
Oriol
Mata
Dumenjó
Miguel
8402
Joan
Martorell
Castillo
6397
Josep Ma.
Masana
Sastre
16514
Anna-Carmen
Masoliver
Verdaguer
1796
Josep
Mata
Remolins
SE-20022
Moises
Martorell
Pascal
1465
Ramon
Masana
Argerich
6239
Mariano
Masot
Vilardell
8547
Ma.Núria
Mata
Burgarolas
12926
Joaquin
Masana
Bergnes de las
13490
Manel
Masramon
Serrat
9223
Antoni
Matabosch
Grifoll
15242
Jordi
Martorell
Bardají
12121
Jordi
Martorell
Espelt
14315
Enric
Martorell
Sabater
SE-27992
Eva
Martorell
Jutglar
11640
Jordi
Martorell
Torelló
SE-27629
Joaquín
Masana
4606
Javier
Masana
Casas
2769
Luis
Masriera
Escolà
12070
Joaquin
Matacàs
Corredor
Mollö-Chris-
6325
Antonio
Masriera
Escolà
SE-19455
Cristina
Matamoros
Márquez
tensen
Boada
8487
Manuel
Martos
Gutiérrez
2404
Joan de D.
Masarnau
Brasó
SE-20154
Jordi
Martos
Aragonés
2954
Vicente
Mascaraque
Martínez
10287
Josep
Martra
Serrat
14334
Juan
Mascaró
Casanovas
15821
Miquel
Martret
Romeu
A-20730
Esteve
Masclans
Jorcano
2346
Rafael
Marzo
Lafuente
SE-19639
Jaume
Masclans
Francesch
2181
Lluís
Mas
Calvis
11238
Jaume
Masclans
Manen
Prio
733
Joan Ma.
Mascort
Corominas
13209
Jaume
Mas
5449
Rafel
Mas
García
14012
Laura
Mascort
Tomàs
14321
Sergi
Mas
Miret
13676
Joan
Masdeu
Rosello
8181
Josep Oriol
Mas
Alcazar
14830
Anna
Masdeu
Mas
6504
M.Assumpta
Mas
Llobet
15036
Xavier
Masdeu
Nou
12825
Francesc
Massabé
Muñoz
8837
Antoni
Mataró
Alós
16977
Joaquim
Massagú
Malleu
15306
Vicenç
Matas
Martínez
4122
Antoni
Massagué
Oliart
16575
Sergio
Matas
Nisa
2386
Jaume
Massagué
Priu
SE-20187
Oriol
Matas
Parera
15394
Anna
Massagué
Olivella
6572
José M.
Matellanes
Martín-Mateos
15254
Miquel
Massaguer
Agulló
6398
Manuel
Mateo
Pérez
5488
Artur
Massaguer
Argerich
6701
José Ma.
Mateo
Jiménez
SE-19608
Cristian
Massaguer
Alier
9344
Manuel
Mateo
Doll
SE-19680
Gerard
Massaguer
Frigolé
14057
Mireya
Mateo
Baena
17147
Eduard
Massaguer
Colomer
9472
Alejandro
Mateo
Querol
SE-19341
Albert
Massaguer
Colomer
SE-24019
Daniel
Mateo
Pérez
8836
Lluís
Massagués
Vidal
16125
Lluís
Mateo
Dilmé
5253
Francesc
Massana
Bonastre
9141
Carlos
Mateo
Prous
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
130
133
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
SE-20534
Jordi
Mateo
Cognoms
Farré
SE-19013
Begoña
Mediano
Cognoms
Valiente
6002
Sadurní
Mercadal
Cognoms
Villalonga
2956
Roberto
Mestres
Cognoms
Poblet
5831
Daniel
Mateo de
Pablo
13240
Carlos
Medina
Pampin
6241
Antoni
Mercadal
Femenias
14605
Jordi
Mestres
Solà
4232
Antonio
Mateo de
Pablo
14290
Victor
Medina
Peña
SE-27270
Gemma
Mercadal
Alcaraz
A-20440
Heribert
Mestres
Saburit
6702
Antonio
Mateos
Fernández
13747
Ricard
Medina
Durán
12522
Albert
Mercadal
Sorinas
16105
Jaume
Mestres
Puyol
5130
Angel
Mateos
5899
Francisco Javier Mateos
Mateos
Yagüez
10223
Jacinto
Medina
Vidal
1400
Antoni
Mercadé
Santacana
3941
Jordi Ma.
Mestres
Sardà
Frías
5807
Manuel
Medina
Canata
16274
Lluc
Mercadé
Valbuena
17039-Q
Patricia
Mestres
Riola
4650
Francesc
Mestres
11955
Olga
Jiménez
16552
Pablo
Medina
Gil
9047
Eduard
Mercadé
Ballabriga
SE-19507
Francisco Javier Matesanz
Mestres
SE-19414
Guillermo
Medina
Clement
SE-19139
Jordi
Mercadé
Molné
14506
David
Metons
16129
Carlos
Medina
Ramos
8043
Josep
Mercader
Ramos
Mateu
14122
Jaume
Mestres
Soriano
Martín de los
Santos
7920
David
Mateu
Morante
17251-G
Eduardo
Medina
Varet
2955
Joan
Mercader
Fuguet
3326
Ignasi
Mestres
Abuelo
16340-Q
Ferran
Mateu
Herrador
SE-19646
Bruno
Medina
Vega
6800
Juan
Mercader
Ferreres
15204
Jose-Ma
Mestres
Sanjuan
SE-19729
Eduard
Mateu
Biosca
SE-19225
Georgina
Medina
Benejam
3162
Josep Ma.
Mercader
Miró
8477
Ahmed
Metwally
Ahmed
13187
Enric
Mateu
Serrats
1197
Eduardo de
Medrano
Fuster
2552
Jordi
Mercader
Miró
1272
Gerardo
Metzger
Philippe
12896
Jordi
Mateu
Cama
A-20613
Andrés
Mejías
Gil
10943
Jorge
Mercader
Barata
14391
Jordi
Mezquita
Monlau
15970
Unai
Mateu
Ugarriza
1593
Antoni
Melción
Malo
12098
Mario
Merchán
Andrés
5397
Enric
Mialet
Miret
5413
Estanislao
Mateu
Cervelló
8343
Jordi
Melé
Carné
SE-19784
Williams
Mérida
Parard
4725
Ramon
Miarnau
Torné
16387
Marc
Mateu
Giordanino
8344
Lluís
Melé
Rey
1905
Josep Ma.
Merigó
Vallverdú
2999
José M.
Miarons
Rosell
SE-19651
Alejandro
Matilla
Santander
15660
Maria-Alba
Melendo
Soriano
12419
Eduardo
Merino
MacDonnell
3408
Josep Ma.
Mías
Navés
Mías
5900
Luis
Matoses
Rodrigálvarez
10092
César
Meler
Perat
3069
Antonio
Merino
Pons
1003
Eduard
9144
Javier de la
Matta
Sastre
16401
Hortensia
Melero
Correas
14952
Antonio
Merino
Gonzalo
17062
Francisco-Javier Micharet
Hernández
6286
José A.
Matute
Yangüela
13643
Alberto
Melero
Pallás
SE-20481
Aaron
Merino
Nogales
17339
Angel-Diego
Alonso
17168-G
Andrea
Merino
14727
Jordi
Matute
Crespo
8689
Mónica
Mellado
Rabell
16225
Pere
Matute
Martí
5978
Ignasi
Melo
Valls
16947
Rafael
Maure
Pecharroman
4521
José
Membrado
Izquierdo
2131
Joan
Maurel
Rufas
3728
Santiago
Mena
SA29002-D
Francisco
Mauri
Closa
14063
Joaquin
6366
Mario
9345
Pedro
Mauri
Casals
SE-20028
Tània
3610
Joaquim
Mauri
Majós
1633
Jesús
12105
Jacint
Mauri
Carrabina
1801
José
15309
Raul
Maurici
Carrillo
5692
10549
Mieites
Navés
Herreros
4356
Carlos
Miguel
León
de Fàbregues-
4915
José Ma.de
Miguel
y García-Mena
Boixar
13322
Ignacio Sergio
Miguel
SE-20681
Ignasi
Merino
Paz
14712
Alberto
Merino
Àlvarez
Menacho
Sola Morales
SE-19697
Jesús
Merodio
Merodio
Mencucci
Hospital
4648
Jaume
Merola
Codina
12274
Francisco M.
Miguel
Sastre
Mendes
Rafael
7181
Julio
Meroño
Fenollar
2155
Carlos de
Miguel
Seuma
Méndez
Mateu
SE-19946
Diana
Mesa
González
SE-19571
Jordi
Miguel
Garrido
Méndez
de las Heras
SE-20114
Cristian
Mesa
García
15739
Víctor
Miguel
Sanz
José Luis
Méndez
López
SE-19961
Oriol
Mesalles
Molet
SE-20062
Silvia
Míguez
Abián
José Eugenio
Méndez
Solís
13563
Francesc
Mesas
Moreno
4284
Juan
Milá
Figueras
10473
Juli
Milà
Prat
9444
Miquel Carles
Miguel
Duran
Fernández de
Cuevas
16838
Mònica
Maya
Fernández
8115
Xavier
Mayans
Lozoya
SE-24379
Juan
Méndez
San Nicolás
16848
Gemma
Mesegué
Taltavull
17091
Alex
Maymó
Molina
16639-Q
Ma Carmen
Méndez
Hernández
5902
Francesc
Mesegué
Bonet
6830
Manel
Milà
Vidal
1882
Pere
Maymó
Perxés
17308
Rubén
Méndez
Blanc
5944
Conrad
Meseguer
Sebastià
1284
Eduard
Milà
Mallafré
SE-19788
Judit
Maynegre
Santiago
SE-19988
Javier
Méndez
Rodríguez
6573
Agustín
Meseguer
Altés
14901
Miguel-Ángel
Milán
Sánchez
3611
Alberto
Mayol
Fernández
SE-20332
Martín
Méndez
Pasarín
1050
Antonio
Messa
Buxareu
SE-19062
José-Ma.
Milián
Sanz
5254
Albert
Mayol
Badía
6799
José Ma.
Mendiguren
Núñez
11200
Jordi
Mestras
Girbau
4319
Lluís Albert
Millán
Nestares
16666
Roger
Mayol
Bernet
12389
Elmer
Mendoza
Maica
10913
Marc
Mestre
Campi
6242
Genís
Millaret
Tomás
3975
Santiago
Millet
Anet
12546
Ricard
Mayol
Castro de la
11669
Joan Carles
Mendoza
Mayordomo
4649
Josep
Mestre
Segalà
Peña
15916
Jordi
Mendoza
Ardid
12182
Salvador
Mestre
Alcantara
16842
Valerii
Mindru
Claret
5201
Carles
Mestre
Basco
1562
Julio
Minella
2785
Julián M.
Mayor
Ricart
14457
Iván
Mayoral
Monzón
859
Álvaro
Menéndez
García
11298
Joan Josep
Mestre
Suñé
1965
Emilio
Minguell
Fabregat
11447
Jorge Luis
Menéndez
Proupín
15545
Sergi
Mestre
Feu
12837
Daniel
Minguell
Faus
SE-20208
Juan
Meneses
Guiu
SE-19389
Jordi
Mestre
Borbón
15226
Roger
Minguell
Ginesta
16636-Q
Anabel
Mengual
González
SE-19993
Elena
Mestre
Galilea
9943
Lidia
Minguell
Porte
5315
Josep Anton
Minguella
Terrades
SE-27587
Carles
Menendez
SA57065-Q
Ma.José
Mayorga
Meléndez
SE-19813
Simon
Meana
Garay
11267
Jordi
Meda
Rodríguez
15188
Mireia
Medé
Bravo
SA57068-Q
Anna
Menós
Cabré
7782
Antonio
Medianero
Pizarro
5132
Jordi
Mensa
Pueyo
SE-20552
Albert
Medianero
Aldaba
A-20645
Miquel
Menta
Sala
16318
Alberto
Mestre
Carrasco
SE-19890
Arquimedes
Maria
Mestre
Galofré
9682
Antonio
Mestre
Ferrer
Mangiarotti
14043
Alejandro
Minguez
Lucas
9553
Aquilino
Minguez
Sánchez
16495
Josep-Lluís
Minguillón
Llombart
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
132
135
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
15595
Sandra
Miñambres
Cognoms
Miralles
8460
Manuel
Miró
Cognoms
Folgueras
4776
Luis Antonio del
Molino
Cognoms
Jover
SE-20268
Albert
Monge
Cognoms
Rey
9802
Núria
Miñana
López
7644
Josep Angel
Miró
Zaragoza
13845
Pere Jordi
Molinos
Jané
7645
Iñaki
Mongelos
Lecanda
17040-Q
Natàlia
Miñarro
Hernández
15844
Lluís
Miró
Lladó
8227
Enric
Molins
Mendoza
SE-19941
Jordi Joan
Monistrol
Ruiz
1094
Juan de
Miquel
Berenguer
SE-19524
Cristina
Miró
Llinares
5782
Víctor
Molins
Bartra
6287
José Ma.
Monjo
Larrañaga
SE-19958
Ferran
Miquel
Aymar
A-20631
Juan
Miró
Rabell
10474
Josep
Molins
Medina
SE-27997
Alex
Monleón
Jiménez
13785
Josep
Miquel
Bas
SE-19977
Laia
Miró
Torán
8381
Manuel José
Molins
López
14150
Jordi
Monllau
Broca
2831
Juan Antonio
Miquel
Casado
SE-19283
Delphine
Mison
3448
Salvador
Molins
Gimferrer
1026
Carlos
Monner
Serres
3373
Joaquín de
Miquel
Baixeras
9857
Josep
Mitats
Flotats
7455
Joan
Molins
Durán
13143
Salvador
Monpeat
Pich
A-20305
Antonio de
Mir
Messa
14069
Carles
Mitjà
Olivares
7663
Carles
Molins
Botey
11533
Enric
Monrabà
Codina
6099
Narcís
Mir
Soler
12116
Jordi
Mitjà
Villar
12783
Joaquim
Molins
Amat
3248
Joan
Mons
Badosa
11654
Jordi
Mir
Vall
14522
Albert
Mitjà
Moyano
9147
Oscar
Molins
de la Cinna
6458
Gonzalo
Monserrat
Monserrat
10551
Francisco José
Mir
Giménez
6156
Albert
Mitjà
Sarvisè
5693
César
Molins
Bartra
3653
Eduardo
Monserrat
Zapater
5398
Francisco
Mir
Solé
16015
José
Moa
Fernández
14707
Roger
Molist
Fusté
SE-19054
Mar
Monsó
Varona
2347
Joan Ramon
Mir
Farreny
12853
Alejandro Luis
Moctezuma
Ovalle
13623
Pere
Molist
Sellabona
2392
Carles M.
Monsó
Pons
3976
Rafael
Mir
Puigbert
3782
José Ma.
Modolell
Parera
15978
Maria
Molist
Mora
15945
Laura
Mont
Casellas
SE-19442
Eva
Mir
Gaya
16907
José Luis
Modrego
Celdran
1906
Josep Ma.
Molist
Codina
9529
Enric
Mira
Vila
SE-27285
David
Modroño
Preixens
3327
Pere
Molist
Bach
2516
Ramón Felipe
de
Montagut
Biada
16727-Q
Meritxell
Mira
Permanyer
SE-19080
Xavi
Moix
Vallribera
4563
Ramon
Molist
Tarrés
5228
Josep Ma.
Montagut
Freixas
Raquel
Montagut
Gaya
Salvador
Montagut
Sala
7218
Carlos Francisco Mira
Alcarria
SE-20447
Júlia
Moix
Fernandez
SE-20418
Mercè
Mollà
Cusí
SE-19406
3796
Josep Ignasi
Mirabet
Vilaplana
17005-OI
Josep
Mola
Pujol
1339
Ricardo
Moller
Bertrán
13380
8439
José Ignacio
Mirabet
Vallhonesta
17167-OI
Manel
Mola
Pujol
SE-20145
Josep-Oriol
Mollfulleda
Saperas
1971
Francesc
Montagut
Freixas
18025-T
Agustí
Montal
Costa
SE-27300
Xavier
Mirabet
Belda
4050
Salvador
Molas
Marco
4564
Justo
Molmeneu
López
13952
Maria
Mirabet
Vallhonesta
15006
Lluís
Molas
Balada
10444
Xavier
Molne
Sorribas
3832
Federico Alfonso Montalvo
Martínez
7687
Jaume
Vidal
Montané
SE-19906
Lluc
Miralbell
Blanch
SE-27103
Joaquim
Molera
Traveria
A-20639
Josep
Molsosa
Pujal
3889
Angel
Miralda
Ferré
SE-19433
Ramon
Molera
Jiménez
7590
Jaume
Moltó
Munill
3215
Paulino
Montané
Sangrà
Joan
Montané
Pous
Andreu
Montaner
Maragall
10685
Fernando
Mirallas
Moreno
14544
Samuel
Molero
Malo
13188
Jordi
Moltó
Puigmartí
3730
8182
Oriol
Miralles
Guilló
13578
Òscar
Molero
Puig
5547
Ramiro
Mon
Mora
8691
7348
Xavier
Miralles
Mas
1842
Joan Antoni
Moles
Roca
SE-20166
Víctor
Mónaco
Osado
1347
Juan
Montaner
Anglada
16890
Alex
Montaner
Ramoneda
4208
Tomás
Miralles
Artiga
SE-23771
Manuel
8949
Lluís
Miralles
Verge
4834
Juan Alfonso de Molina
Moles
Buyo
13939
Roman
Monasterio
Larriñaga
Gorina
14824
David
Moncasi
Hortet
1016
Manuel
Montaner
Anglada
12317
Miquel
Montaner
Maragall
5371
Lluís
Miralles
Fábregues
12001
Antonio
Molina
Soto
14957
Fernando
Moncayola
Ibor
1027
Antoni
Miralles
Jorba
11683
David
Molina
Iburo
7310
Alexandre
Monclús
Torre-Marín
3164
Florenci
Montanyà
Oller
García
16717
Martí
Montanyà
Fibla
Uribe-Eche-
9079
Maria
Montaña
Ponsa
16196
Jaume
Miralles
Cisquer
13708
Juan
Molina
Miralles
8493
Àngels
Miralles
Verge
9283
Rafael
Molina
Fernández
16861
David
Miralles
Muntané
11922
Jehu
Molina
Garcia
11685
SE-20285
David
Daniel
Mondragón
Monedero
barria
7219
Antonio
Montaña
Serra
16750
Carlos
Montaña
Batalla
1827
Josep Ma.
Miralles
Via
SE-27450
José-Efrain
Molina
Quintana
12917
Esteban
Monegal
Granados
18127-T
Jordi
Miralpeix
Julià
SE-19672
Oscar
Molina
Alentorn
7283
Joan
Monells
Durán
2586
Fernando
Montañá
Puig
10403
Joan Josep
Montañà del
Agua
14981
Roger
Miranda
Martínez
16709-OI
Daniel
Molina
Candel
14086
Enric
Moner
Salvador
6919
Manuel
Miranda
Mayol
SE-19309
Laura
Molina
Pérez
SE-20375
Alodia-Baldesca Moner
Lasheras
4963
Francisco
Montañes
Tarín
Alba
Montañés
Asenjo
Oriol
Montasell
Tintó
SE-19714
Alex
Miranda
Añon
16343-G
Cristina
Molina
Martínez
14156
Josep
Monera
Llorca
16422
7979
Ignacio
Miranda
Larrucea
9858
Soledad Marta
Molina
García
3942
Antonio
Monés
Xiol
17129-OI
SE-19253
Jorge
Miranda
Bermejo
SE-19468
Gonzalo
Molina
Martínez
4320
José
Monés
Xiol
9148
Eloy
Montava
Guill
1908
Joaquín
Monte
Satué
4607
Jaume
Miranda
Canals
16200
Francisco
Molina
Casajuana
SE-19243
Natalia
Monés
Torrelles
6761
Salvador
Miras
Gómez
16106
Víctor-Manuel
Molina
Castro
17182
Sergi
Monfà
Binefa
13325
Pedro
Monteagudo
Alvarez
A-20755
Lluís
Montenegro
Formiguera
6973
Enrique
Miras
López
6100
Guillermo
Molinas
Bruguera
16606-Q
Anna
Monferrer
Blanco
18128-T
Policarpo
Miravete
Guiu
9226
Joan Ignasi
Moliné
Boixareu
16675
Bernat
Monferrer
Simeon
SE-20437
Víctor
Montenegro
Vallejo
Eduard
Montero
Armengol
Santiago
Montero
Homs
15011
Salvador
Miret
Carceller
10443
Jordi
Moliné
Boixareu
3729
Enrique
Monfort
Bernat
10164
5156
Lluís
Miret
Mas
7282
Àngel
Moliner
Molins
12059
Enrique
Monfort
Tormo
4917
10161
Ana
Miret
Romero
15241
David
Moliner
Carazo
1232
Jesús Gabriel
Monfort
Albelda
SE-27238
Laura
Montero
Suarez
Rallo
15195
Juan
Montero
Romero
14338
Laureà
Miró
Bretos
1563
Manuel
Molinero
Sória
SE-27901
Cesar
Monfort
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
134
137
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
SE-20574
Juan Pablo
Montero
Cognoms
Brown
781
Francisco Javier Mora
Cognoms
Mas
14736
Miguel
Moreno
Lozano
9779
Albert
Morera
Villalonga
15867
Israel
Montero
Blanco
SE-27578
Juan-Luis
Borrás
12681
Ivan
Moreno
Argilés
6703
Gabriel
Morera
Horta
Mora
Cognoms
Cognoms
15308
Carlos
Montes
Chacón
16617-OI
Pere
Mora
Segués
11047
César
Moreno
Hernández
SE-20716
Xavier
Moreso
Luque
14601
Aleix
Montes
Llorens
10224
Joaquim de
Moragas
Ballús
10648
Juan Carlos
Moreno
Sereno
10863
Glòria
Moret
Huguet
4427
José
Montes
Delgado
5014
Francisco A.
Moragrega
Ausina
5645
José Carlos
Moreno
Lucas
13963
Miquel
Moret
Parera
16638-Q
Miguel
Montesinos
Bolorino
11300
Jaume
Moragues
Farràs
11060
Antoni
Moreno
Baucells
5158
Josep
Moret
Quintana
12810
Ramón
Moreno
15324
Ariadna
Moreno
1749
Jordi
Monteys
Viñals
12944
Carlos
Moral
Crespo
8975
Xavier
Montfort
Llambrich
SE-19847
Eugenia
Moral
Santamaria
9583
Anna
Montfort
Riba
14189
Juan
Morales
López
Ramírez-Cárde-
9251
Carles
Moreta
Rovira
nas
SE-19997
Marta
Moreta
Ruiz
Llop
2607
José
Moretó
Vilamajó
13590
Àngel José
Montiel
Vázquez
1160
Félix
Morales
Pujol
14517
Alvaro
Moreno
Fernández
6189
Joan
Moretó
Reventós
14071
Luis
Montiel
Aguirre
1909
Alfredo
Morales
González
1361
Andrés
Moreno
López
12315
Jordi
Moreu
Gratacós
16259-G
Daniel
Montobbio
Costa
10552
José Manuel
Morales
Fernández
12425
Juan José
Moreno
Cabrera
15504
Joan
Moreu
Gratacós
6406
José Carlos de
Montoliu
Sanllehy
14096
Jaime
Morales
Escribà
11716
Hipòlit
Moreno
Llagostera
3165
Joan Ramon
Moreu
Orobitg
556
Javier de
Montoliu
Siscar
15716
Ignasi
Morales
Espinosa
10875
Oscar
Moreno
Sancho
9859
Francesc
Moreu
Hostench
14157
Eloi
Montoliu
Tarragona
16158
Clara-Eugenia
Morales
Ordeig
12572
Manuel
Moreno
Heras
16673
Francisco
Moreu
Orobitg
11545
Jordi
Monton
Palau
SE-27699
Lorena
Morales
Gutiérrez
14991
Javier
Moreno
Vega
SE-27853
Marc
Moreu
Fuertes
13092
Daniel
Monton
Ortíz
16076
Encarnación
Morales
Martín
3692
Francisco
Moreno
González
6003
Joan Antoni
Morgades
Manonelles
15372
Jordi
Montori
Adell
SE-19716
Xavier
Morales
Melero
11322
Antonio
Moreno
Díaz
SE-20155
Oriol
Morgado
Sancho
2115
Jaume
Montornés
Jacas
11351
Lluís
Morales
Laguarda
14784
Eva
Moreno
Fernández
4393
Rudolf
Morgenstern
López
7688
Carlos
Montoya
Cid
2462
Carlos
Morales
García
SE-19047
Núria
Moreno
Porras
16242-Q
Juan
Morillo
Bentué
SE-27546
Duncan
Montrey
Griñó
7980
Joaquín A.
Morales
González
16436
Artur
Moreno
Linares
1990
José Luis
Morillo
de la Torre
9228
Enric
Montseny
Basterrechea
SE-19730
Marc
Morales
Romera
16876-Q
Tadeo
Moreno
Chicano
839
Pedro
Morist
Bial
SE-27863
Laura
Montseny
Domínguez
SE-20648
David
Morales
Exposito
SE-20184
Francesc-Xavier Moreno
Piedra
17281-G
Pilar
Morlanes
Molina
16804-Q
Antoni
Montseny
García
16998
Víctor-Raúl
Morán
Carbonell
SE-19456
Marc
Moreno
Sans
16298
Meritxell
Morlans
Olmo
A-20322
Eduard
Montseny
Masip
7413
Rossend
Morancho
Gabarda
8726
Enric
Moreno
de Miguel
SE-20545
Guillermo
Moro
Soucheiron
12670
Josep Ma.
Montserrat
Ortego
11250
Esther
Morancho
Farré
SE-19324
Adrià
Moreno
Miquel
SE-19772
Juan Carlos
Morón
Morte
12290
Miquel
Montserrat
Pons
16948
Joan
Morancho
Palau
14314
Elena
Moreno
Antón
16443-Q
María
Morote
Ventura
8289
José Ma.
Montserrat
Aguadé
5255
Emilio
Morancho
Paniagua
17104
Victor
Moreno
Gómez
14035
Alfons
Morral
Casanova
6125
Ramon
Montserrat
Jordà
4209
Carles
Morant
Baget
SE-19770
Pau
Moreno
López-Calull
15533
Joan
Morral
Pastor
4875
Josep
Montserrat
Jordà
SE-20128
Anna
Morata
Royes
SE-20139
Joan-Albert
Moreno
Bautista
SE-27649
Pol
Morral
Martí
5920
José Luis
Montserrat
Sabatell
11080
Moisès
Morató
Güell
14179
Juan Marcelino
Moreno
Rodríguez
5203
Francisco
Morro
Palau
15815
Ricardo
Monturus de
Carandini
SE-27882
Patrick
Morató
Font
14466
Manuel
Moreno
Gutiérrez
1534
Ricardo
Morrón
Lluch
6718
Isidre
Monzonís
Morell
12150
Andreu
Morató
Riera
10336
Carles
Moreno
Escofet
10423
Oriol
Morros
Farrús
12891
Arantzazu
Moñux
Martínez
16028
Rafel
Morató
Altimira
13805
Sergi
Moreno
Ruiz
11363
Antoni
Morros
Aparicio
14123
Xavier
Mor
Torà
1724
Baldomero
Morató
Elías
SE-20439
Sindana
Moreno
Mestre
10351
Agustí
Moseguí
Giménez
14054
Oriol
Mor
Viladrosa
7284
Alberto
Morcego
Seix
SE-20678
Israel
Moreno
Gallardo
5783
Josep Benet
Mosquera
Mosquera
4428
Carles
Mor
Capell
SE-27561
Cristina
Morcillo
Figueroa
3121
Albert
Moreno
Chillida
SE-19976
Ismael
Mosquera
Gil
15374
Teresa
Mor
Pera
9804
Carlos
Moré
Botelho
3731
Lluís
Moreno
Solans
14816
Jordi
Motjé
Terris
13350
Oriol
Mor
Torà
SE-20277
Melchor
Moreira
González
12525
Xavier
Moreno
Mateo
15476
Gloria
Moulines
Crumols
3480
Francesc
Mor
Capell
A-20905
David
Morell
Tormo
17469-OI
Olga
Moreno
Busquets
7349
José L.
Mourelo
López
10023
José Angel
Mora
Fillat
11425
Francesc
Morell
Miró
SE-27011
Antonio
Moreno
del Río
9860
Josep
Mouriño
Estébanez
14140
Joan
Mora
Ferrer
9726
Emilio
Morell
March
14231
Maria Rosa
Morera
Raventós
15246
Jose-Javier
Mouriz
Delgado
18131-T
Jacinto
Mora
Castro
SE-27256
Marc
Morell
Miró
2132
Ramon
Morera
Fauquier
1793
Joan
Moya
Magriá
1323
Enrique de
Mora
Fiol
17451-Q
Macià
Morell
Villalbí
9021
Pedro
Morera
Martínez
8751
Angel Fernando
Moya
Baena
2201
Julio
Mora
Llorca
SE-20292
Francesc
Morell
Blasi
14748
Lluís
Morera
Orriols
12020
Juan Carlos
Moya
Castillo
8571
Carles
Mora
Mora
7847
Eduard
Morell
March
5157
Jaume
Morera
Puig
A-20612
José
Moya
Lledó
11436
Salvador
Mora
Calmet
16637-Q
Ander
Morelló
Mentxaka
6157
Jorge
Morera
Gummà
16039
Ruth
Moya
Turbica
SE-27190
Pablo
Mora
Salas
9427
Vicenç
Moreno
Bolet
2325
Joan
Morera
Oliveras
SE-19754
Alberto
Moya
Torrebadella
15218
Cruz
Mora
Fillat
16087
Félix
Moreno
Molina
6623
Francesc Xavier
Morera
Bauxell
13319
Agustí
Moya
Segura
SE-20146
Luis
Mora
Vallejo
10608
David
Moreno
Gutiérrez
12947
Josep Ma.
Morera
Borrell
10094
Manuel
Moyá
Artigas
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
136
139
Soci
Nom
2348
Manuel
Soci
Nom
Ortiga
10553
Josep Manuel
Muñoz
3123
Enrique
Muñoz
Cognoms
Moyá
Cognoms
Soci
Nom
Cognoms
Soci
Nom
Hernández
15329
Marcos-Tomás
Murtra
Millar
6459
Francisco
Navarro
Martínez
Rovira
15795
Antoni
Murugó
Solé
15369
Enrique
Navarro
Izquierdo
Cognoms
5159
Claudio
Moyano
Monné
17359
David
Moyano
Muro
15514
Ma.Catalina
Muñoz
Arroyo
14044
Sergi
Mussons
Torras
1118
Eduardo
Navarro
Uranga
SE-20388
Sergio
Moyano
Diaz
10849
Manuel
Muñoz
Albarracín
3977
Jaime
Mussons
Sellés
14182
Joaquín
Navarro
Revuelta
SE-19156
Javier
Moyano
Fernández
12648
Jorge
Muñoz
Àlvarez
8462
José
Musté
García
10227
Alejandro
Navarro
Huertas
SE-20467
Berta
Mozo
Güemes
9386
Pere
Muñoz
Hernández
5903
Pere
Mutjé
Pujol
6624
Antonio
Navarro
Sentanyes
SE-19992
Gerard
Mozota
Martínez
9653
Germán
Muñoz
Pérez
6344
Rafael
Mutlló
Pamies
15157
Pau
Navarro
Martorell
1966
Enric
Muchart
Casamada
8976
Juan Manuel
Muñoz
Jurado
SE-20223
Ricard
Mutlló
Cantarell
15412
Luis-Miguel
Navarro
Rodríguez
5945
Juan de
Muga
Doria
14999
Xavier
Muñoz
Triadó
8184
Jordi
Muxach
Navarro
15885
Santiago
Navarro
Diamant
7093
José Manuel
Múgica
Mendizabal
15019
Andrés
Muñoz
Cervantes
4051
Josep Ma.
Muxí
Comellas
16027
Gaizka
Navarro
Ortega
13357
Antoni
Mujal
Serratusell
14924
David
Muñoz
Rubio
SE-19610
Iratxe
Naberan
Sánchez
SE-19160
Javier
Navarro
Felip
8786
Ramon Ma.
Mujal
Rosas
15421
Carlos
Muñoz
Medina
7983
José Ma.
Nacenta
Senz
SE-27663
Sergio
Navarro
Justo
14696
Jordi
Mula
Casagran
15517
Cosme
Muñoz
Morejon
3866
José Ma.
Nacenta
Anmella
SE-19731
Jorge
Navarro
Molina
16380
Joan
Mulà
Montseny
SE-27759
Andrea
Muñoz
Trallero
12241
Pere
Nadal
Melsió
5451
Carlos
Navarro
Muñoz
SE-20392
Miguel
Mulero
Antón
17435
Martí
Muñoz
Sellarès
9352
Javier Pablo
Nadal
Farré
SE-19926
Albert
Navarro
Comes
11426
Ruben
Mulet
Cadena
SE-20060
Marina
Muñoz
Pérez
4052
Rafael
Nadal
Ribas
12314
Ramón
Navarro
Antúnez
8229
Jordi
Mulet
Gascón
6803
Juan
Muñoz
Alonso
1303
Josep Ma.
Nadal
Sala
16344-G
Maria
Navarro
Alonso
14064
Joan
Mumbardó
Gandol
SE-19880
Leyton Alberto
Muñoz
Chagüendo
10610
Jordi
Nadal
Cabré
2859
Germán
Navarro
Mayora
1800
Josep
Mumbrú
Laporta
SE-19334
Marta
Muñoz
Sirvent
3374
Francisco
Nadal
Puyuelo
15023
Óscar
Navarro
Paesa
4811
Ángel
Munárriz
Barcos
SE-19473
Alejandro
Muñoz
Casas
17402
Jordi
Nadal
Sunyer
SE-20592
Maria
Navarro
Felip
9350
Narcís
Mundet
Anglada
18252-T
Antonio
Muñoz
Ventura
SE-27607
Núria
Nadal
Maynegre
14136
Miguel
Navarro
Fibla
6190
Joan
Mundet
Hiern
15240
Joaquim
Muñoz
García
14864
Pilar
Nadal
Sala
11874
Tomás
Navarro
Odriozola
17300
Anna
Mundet
Anglada
13371
Fernando
Muñoz
Martínez
SE-19467
Rafel
Nadal
Moll
9805
Jesús
Navarro
Luján
13053
Ignasi
Mundet
Albareda
6343
José Luis
Muñoz
González
SE-20453
Adrià
Nadal
Solà
15623
Andrés
Navarro
López
SE-19595
Jordi
Mundo
Macarulla
SE-20599
Alba
Muñoz
Montes
16620
Ariana
Nadal
Canals
SE-27917
Javier
Navarro
Justicia
Badal
4835
José Ramón
Mundo
de Salvador
SE-19213
José-Antonio
Muñoz
Guerrero
8441
Josep Ma.
Nadal
10838
Alfredo
Municio
Angel
9654
Eduardo
Mur
Fernández
SE-19261
Diego
Nadur
9351
Víctor
Muniesa
López
1851
José
Mur
Ibarz
15575
Victor
Naharro
Pascual
2245
José Luis
Navas
Larrinaga
17463
Blanca
Muniesa
Bastida
9233
Javier
Mur
Domínguez
15531
Carlos
Naharro
de Alba
3734
Antonio
Navas
Navas
4919
José Gabino
Munilla
Arriezu
1936
Arturo
Mur
Pesquer
8803
Mario Carlos
Nahra
Abi Samra
SE-19310
Maria
Navasa
Guasch
12626
Joaquim
Navas
Tresserras
7414
Josep Oriol
Navas
Tresserras
SE-20378
Íngrid
Munné
Collado
2690
Alberto
Mur
Gasós
SE-27611
Carlos
Naise
Tapia
A-20609
Martín José
Navaz
Guinea
3516
Joan
Munt
Albareda
16338-Q
Sara
Murase
Fernández
SE-20032
Randa
Najjari
Jamal
A-20346
Ma.Isabel
Navazo
Alvaro
8133
Albert
Muratet
15411
GuillermoEnrique
Naranjo
Trujillo
8074
Carles
Muntada
Torrellas
SE-20026
Lluís
Muntada
Sala
14719
Ramon
Muntada
Rius
5399
José Ramón
Murga
Casadevall
Gutiérrez del
4285
Sebastián
Naves
Canalda
10290
Ramon
Navés
Sellart
Rio
SE-19114
Isabel
Narbón
Font
11815
Daniel
Navó
Valera
2133
Pere
Narbona
Coll
2093
Benjamín
Nebot
Soto
Bajo
15648
Xavi
Nebot
Rion
10554
Marco
Nebot
Erviti
García
17100
Hector
Nebot
Masgoret
1682
Luis
Muntadas-Prim
Audhui
16161
Cesar
Muriano
Castañon
13412
David
Muntaner
Úbeda
9149
Ma.Mercedes
Murillo
Torra
12170
Guillermo
Nasarre
Stefano
Nassuato
Julià
Naval
10609
Vicente
Muntañola
Font
11535
Marc
Murillo
Bonvehí
SE-24012
4652
Joan
Muntasell
Arcarons
14098
Marc
Murillo
Cortés
7436
17248
Benjamín
Munuera
González
3070
Alberto
Murillo
Barea
SE-27827
Ma.Carmen
Navallas
Ramos
SE-20560
Susana
Nebreda
Jimenez
16051
Sergi
Navalón
Bover
10555
Alberto
Negra
Batlle
14027
Francisco Jose
Munzon
Merino
5694
Eduardo
Murillo
Margenat
10476
Jorge Juan
Muñiz
Alonso
SA57050-Q
Alfonso
Murillo
Martínez
16523
AlejandroManuel
Murillo
Baixas
14024
Raul
Murillo
Olaya
16246-Q
José-Luis
Muñiz
Mélich
4210
José
Muñiz
Alvarez
12509
F.Xavier
Muñoz
García
14074
Alex
Muñoz
Sayalero
A-20872
Jaime
Muñoz
Pascual
13488
Israel
Muñoz
Moreno
A-20517
Antonio
Muñoz
Xancó
3124
Juan Ignacio
Muñoz
Sallarés
13919
Jose
Navarro
Valverde
1169
Francisco
Negra
Valls
4565
Carles
Navarro
Lecha
6762
Miguel
Negre
Rouret
5646
Armando
Negre
Casbas
6887
Pedro
Navarro
Martínez
13118
Ana
Navarro
Asón
6831
Genís
Negre
Vila
11958
Enric
Navarro
Coma
9234
Carlos
Negredo
Crespo
9150
José Manuel
Muro
Bedate
13469
Antonio Manuel
Navarro
Collado
3449
Juan Antonio
Muro
Murillo
14017
Ricardo
Neira
Navarro
12720
Teresa
Navarro
Hernández
SE-20420
Silvia
Neira
Yáñez
1229
Ricardo
Muro
de la Vega
3071
Juan
Navarro
Sotos
2608
Isidoro
Murtra
Ferré
15714
Marcos
Nevado
Iglesias
7666
Francesc Xavier
Navarro
Sierra
7832
Javier
Nevot
Cercós
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
138
141
Soci
Nom
Soci
Nom
16719
Dino Reynaldo
Nicho
Cognoms
García
7757
Innocenci
Novell
Cognoms
Utjes
6507
Josep
Nicolás
Rabadán
SE-20488
Ramon
Novell
Garre
15937
Marcelino
Nicolás
Silva
13854
Alejandro
Novella
Mayorga
6214
Josep
Nicolau
Torres
7876
Joaquim
Novellas
Casabella
13974
Xavier
Nicolau
Bota
16214
Ibán
Novo
Loureiro
14872
Roger
Nicolau
Canalda
11816
Pau
Noy
14949
Oleguer
Nicolau
Vila
2156
Josep Ramon
1141
Luis
Nicolau
Boix
16090
8298
Andrés
Nieto
Fernández
16640-Q
Soci
Nom
2957
Pedro Ma.
1295
Joan
Cognoms
Ochoa
Ochoa
2270
Ramon
Ochoa
Serrano
SE-19420
Miguel
Noy
Ametller
SE-20148
Matías José
Nso
Roca
Silvia
Nualart
Sanjuan
Soci
Nom
Rodrigo
2932
Lluís
Olivella
Cognoms
Cunill
de Echagüen
10524
Joan
Olivella
Cruset
Pla
10097
Ivan
Olivella
Berenguer
de Retana
14921
Vicenç
Olivella
Blanco
Mtnez.
16555
Albert
Olivella
Blanco
Ochoa de Olza
Soler
3613
Jaime
Olivella
Domingo
Pedro
Ojalvo
Bosch
SE-20585
Pol
Olivella
Rosell
3295
Josep Maria
Ojea
Vega
SE-20259
Joana
Olivella
Lacambra
2884
José Ma.
Ojeda
Gimeno
16152
Francesc
Olivencia
Roca
3017
Carlos
Nieto
Romeral
SE-19974
Alexandre
Nualart
Corpas
6926
Juan
Ojeda
Portillo
1937
Ramon
Oliver
Torrebadella
12758
Xavier
Nieto
Casanovas
14283
Oscar
Nualart
Vieta
15692
Alberto
Ojeda
Pérez
5548
Joaquín
Oliver
Canals
5400
José Antonio
Nieto
Urensadi
14268
Juan
Nubiola
de Castellarnau
SE-19035
Héctor
Ojeda
Hernández
9809
Joaquim
Oliver
Serra
3655
Juan Manuel
Nieto
Ibáñez
16564
Jordi
Nubiola
de Castellarnau
6764
Angel
Ojeda
Pujantell
5549
Josep Lluís
Oliver
Rodríguez
3833
Jaume
Nieto
Tremul
SE-20029
Enrique
Nucete
Jimenez
9728
Xavier Ferran
Ojer
Palacios
14300
Miquel
Oliver
Servera
15858
Oscar Javier
Nieto
Flecha
5097
Pedro
Nueno
Iniesta
7251
Pedro Ma.
Olabarría
Delclaux
13173
Santiago
Oliver
Amat
4358
Isidoro Luis
Nieva
Andrés
SE-20219
Cybeles
Nunziata
Muñoz
SE-19421
Juan Diego de
Olano
Gavin
2770
José Ma.
Oliver
Casanovas
Manuel
Olea
Gragera
SA57054-Q
Arnau
Oliver
González
SE-27737
Santiago
Nieva
Giralt
11873
Antonio
Nuñez
Rodríguez
14070
13512
Albert
Nin
Lumbiarres
14960
Antonio-Fidel
Nuñez
Morales
11515
Eladi
Oliva
Aldeguer
8044
Ignasi
Niñerola
Xuclà
16226
Jonatan
Nuñez
Alonso
11649
Oriol
Oliva
Pérez
12637
Sònia
Oliver
Díaz
15520
Joan
Oliver
Casanellas
17450
2246
Marc
José Luis
Noel
Nogales
Pedragosa
Lana
11894
11353
Alfredo
Javier
Núñez
Núñez
Garcia
7493
Carlos
Oliva
Berini
Pérez
3834
Asensio
Oliva
Llena
12770
Ana Maria
Oliver
Méndez
16969
Andreu
Oliver
González
13020
Ferran
Nogué
Collgrós
4993
Julián
Núñez
Roda
15087
Josep
Oliva
Alsina
SE-19892
Martí
Nogué
Corominas
10478
Ruben
Núñez
Pérez
15458
Adrián
Oliva
Granados
9285
Agustín
Oliver
Trincado
1683
José Ma.
Oliva
March
SE-20224
Victor
Olivera
Magdaleno
SE-19721
Quim
Nogué
Ylla
6521
Luis Francisco
Núñez
Van Horenbeke
4726
Ramon
Nogué
Serrat
4286
Antoni
Núñez
de Murga
SE-19863
Íngrid
Oliva
Betran
SE-20282
Beatriz
Olivera
Márquez
Josep
Oliva
Moncunill
12634
Blanca
Oliveras
Espinosa
6626
Joan
Oliveras
Gil
7149
Ernesto
Nogueira
Rodríguez
15856
Ángel-Manuel
Núñez
Bodelón
16230-Q
13723
Francisco
Nogueiro
Garcia
3612
Fernando
Núñez
Acebrón
15617
Oscar
Oliva
Pau
15664
Josep
Noguer
Arola
11049
Sergio
Núñez
Zabala
SE-20619
Cristina
Oliva
Poch
6763
Baldomer
Oliveras
Sitjar
3409
Fernando
Oliveras
Gracia
SE-27125
Josep-Ma.
Noguer
Torre
7531
Alfred
Núñez
Aparicio
SE-20314
Pol
Oliva
Martí
2388
Joan
Noguera
Puig
17061
Juan-Antonio
Núñez
Molina
17438
José Luis
Oliva
Ibarz
4213
Domènec
Oliveras
Seuba
SE-20385
David
Oliva
Moreno
12056
Josep Enric
Oliveras
Parcerisas
5340
Gregori
Noguera
Jaume
8952
Fortunato
Nuño
Velez
14852
Héctor
Noguera
López
1466
Joan
O'Callaghan
Casas
12708
Mariona
Oliva
Escudé
8550
Miquel
Oliveras
Guillamet
Mireia
Oliva
Marin
2666
Josep Ma.
Oliveras
Fayed
3018
Joaquín
Oliveras
Grau
15153
Roger
Noguera
Guillamet
4566
Pedro
O'Callaghan
Mestre
SE-20463
3249
Luis
Noguera
Tusquets
1496
Víctor
Obach
Planas-Dòria
15950
Joan-Enric
Oliva
Raventós
2478
Eduard
Noguera
Gorina
8787
Lluís
Obach
Martínez
16993-OI
Jordi
Oliva
Moncunill
16971
Eduard
Oliveras
Blasco
4994
Marcel
Oliveres
Jené
SE-20173
Albert
Noguera
Sagrera
14395
Josep A.
Obach
Martínez
10500
Javier
Olivar
Lacambra
SE-20267
Carles
Noguera
Fernandez
4608
Ramon
Obiols
Avellana
11610
Fernando
Olivar
Lacambra
1348
Lluís
Oliveró
Capellades
5784
Rafael Ezequiel
Olivares
Castillo
SE-20449
Manuel
Olives
Ramis
6405
Pere
Noguera
Ayala
16545
Ferran
Obón
Santacana
7384
Joan Ramon
Nogueras
Casals
SE-19844
Marc
Obradó
Puigvert
16723-Q
Jorge
Olivares
Prats
14251
Ignacio
Olle
Ramos
Àngel
Olivé
Gatell
2667
Salvador
Ollé
Feliu
17249
Jordi
Ollé
Sánchez
SE-19043
Fernando
Noguero
Mora
6419
Josep
Obrador
Costa
1884
13908
Carles
Nogueroles
Peidro
SE-20014
Eric
Obrador
Puigdemont
6128
José Ma.
Olivé
Arnal
9354
Miquel
Nogués
Aymamí
13525
Francesc
Obradors
Arqué
3328
Lluís
Olivé
Claramunt
SE-19584
Sergi
Ollé
Soler
SE-20520
Marc
Ollé
Bernades
4777
José Oriol
Nolis
Fábrega
3517
Miguel Manuel
Obradors
Melcior
SE-19635
Albert
Olivé
Egea
SE-19382
Josep
Nolla
Plana
6191
Josep
Obradors
Rius
3943
Antoni
Olivé
Ramón
15688
Raimon
Ollé
Cuello
9808
Marc
Olivé
Puñet
10424
Ignasi
Oller
Corney
17120-Q
Friedrich
Nolte
7901
Alfredo
Noman
Serrano
9080
Eduardo
Obradors
Melcior
SE-27728
Carlos
Obradors
Moran
15151
Jaume
Olivé
Boncompte
16083
Jordina
Oller
Ribalta
Jordi
Olivé
Fonollet
15509
Eric
Oller
Nocito
Cristian
Oller
Angusto
7784
Josep Ma.
Nomen
Xatruch
SE-19891
Francesc
Obradors
Tarragó
9022
SE-19947
Gerard
Not
Arenas
4124
Felipe
Oca
Navarro
SE-19659
Estevao de
Oliveira
Barra
12785
SE-27720
Joan-Dani
Not
Arenas
12224
Xavier
Ochoa
de Echagüen
3978
Vicenç
Olivella
Jané
2012
Xavier
Oller
Freixa
A-20222
Jesús Fernan.
del
Olmo
del Olmo
8693
Amadeu
Novell
Utjes
Aguilar
A-20083
Josep
Olivella
Puig
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
140
143
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
5135
José Luis
Olmos
Cognoms
Urmeneta
15029
Oscar
Ortega
Cognoms
Blanco
6216
Josep Ma.
Otero
Cognoms
Teixidó
11459
Angel
Paiz
Cognoms
Farré
15845
María del Mar
Olmos
Cobo
A-20873
Josep
Ortega
Rodríguez
15676
Jesús
Ouró
Doral
13140
Josep
Palà
Sibila
15439
José Ramón
Olmos
de Bonilla
10027
Enric
Ortega
Beltran
SE-20492
Carlota
Outeda
Mañé
12021
Joan
Palà
Jorba
2479
José
Olmos
Codoñer
SE-19673
Oscar
Ortega
Gibert
9306
Rafael
Oyagüez
López
11460
Germán
Palacín
Fornons
17158
Wilfredo-Manuel Olortegui
Núñez
18247-T
Julio
Ortega
Herrero
6370
José Ma.de
Pablo
Jardón
9623
Ramon
Palacín
Antor
4321
Eduardo
Juste
501
Joaquín
Ortega
Costa
7121
Francisco de
Pablo
Isern
12686
Pedro
Palacín
Farré
Oltra
14979
Jordi
Oltra
Llagostera
10291
Alexandre
Ortells
Nebot
1401
Pablo
Pablo
Sanz
SE-27858
Marc
Palacín
Marfil
SE-20233
Raul
Oltra
Valero
16006
Abel
Orteu
Solé
5372
Máximo
Pablos
Martínez
3193
Melchor
Palacín
Pueo
SE-19447
David
Omedes
Requena
3296
Alfredo
Ortí
Noe
16544
José-María
Pablos
Cabré
SE-19838
Rafael
Palacio
Zamora
Piera
17465
Vanda
Pacheco
3656
Josep
Oms
SE-27736
Iris-Sînziana
Onaciu
12786
Eloy
Opisso
Salleras
SE-19831
Enric
Ordeig
Vila
17071
Carlos
Ordeig
Pomés
7514
Xavier
Ordí
7058
Carles
Ordoñez
3192
Alfons
Ortí
Guàrdia
15238
Daniel
Ortí
Ortega
5204
Josep
Ortínez
Simoes de
12593
Luis Carlos
Palacio
Román
Araujo
11728
Carles
Palacios
Pujadas
Vives
SE-19079
Carlos
Pacho
Olivé
13499
Albert
Palacios
Pujadas
López de la
10480
Roberto de
Paco
Egido
10168
Martín Carlos
Palacios
Latre
Isidra
16056
Ignacio
Paco
Muro
10688
Juan Tomas
Ortiz
16377
Jordi
Palacios
Serra
García
3466
Manuel
Ortiz
Josa
2641
José
Pacreu
Torrella
3166
Ramon de
Paladella
Osés
Renau
7151
Carlos
Ortiz
Mochales
13347
Miguel
Padilla
León
1263
Jorge
Palanca
Guasch
SE-19236
Carlos Manuel
Oré
Català
4430
Francisco
Ortiz
Mochales
9154
Pedro
Padilla
Mendoza
4090
Antoni Manel
Palat
Ullastres
SE-20484
Olaya
Oreiro
Muzas
11995
Marc
Ortiz
Subiron
SE-19224
Guillermo
Padilla
Garcia
11427
Joan Ramon
Palat
Vives
3411
Joaquim
Orejón
Bosquet
14971
Begoña
Ortiz
Reyes
14656
Brais
Padín
Pujoldevall
13365
Ignaci
Palat
Andreu
15063
David
Orellana
Porras
16489
Meritxell
Ortiz
Tarroija
12057
Lluís
Padró
Vendrell
10900
Guillem
Palau
Pomar
16354-G
Bartomeu
Orfila
Farràs
SE-19152
Ivan
Ortiz
Rodriguez
11521
Jaume
Padró
Laimon
16995
Vicente-Ignacio
Palau
González
5979
José Ma.
Orfila
Sintes
16108
Joaquim
Ortiz
Esteva
SE-27739
Jordi
Padró
Catalán
SE-20162
Gabriel
Palau
Helguera
14832
José Manuel
Orgaz
Romero
1829
Conrado
Ortiz
Bueso
Siurana
Martínez
Zaragoza
Palau
Ortiz
Padró
Albert
Federico
Juan-A.
1547
16206
SA28062-T
17274
German-Humberto
Ortiz
Moncada
13477
Jaume
Padros
Tremoleda
13471
Pedro Ramon
Ortíz
Valls
15924
Luis
Oria
Vidal
6652
Antonio
Oriol
Diestre
8519
Raúl
Oriol
Romero
SE-20727
Jordi
Palau
Sánchez
SE-20645
Antoni
Palau
Romero
SE-20185
Roger
Padrós
Potrony
17428
Enric
Palau
Forte
12366
Patricia
Padrós
Martínez
4653
Ferran
Palaudàries
Isac
13102
Xavier
Oriol
Vizcaino
13754
Fco.de Asís
Oriol
Sala
15166
Xavier
Ortíz
Verdura
14538
Miquel
Padrós
Ferret
SE-27518
Patricio-Luis
Palavecino
Manuel
Ortíz
López
7286
Jesús
Padullés
Caba
1497
José Luis
Palencia
Led
Marc
Ortiz de Urbina
Viadé
15550
Josep-LLuís
Padullés
Marsol
17445
Antonio
Palerm
Mari
2224
Manuel
Oriol
de Mingo
11722
15018
Pilar
Oriola
Espuga
14985
SE-20564
Maialen
Orive
Arroyo
18133-T
Josep Ma.d´
Ortodó
i de Maymó
14622
Albert
Pagà
Homedes
5489
Carlos
Palet
Durán
2094
Luciano
Ortuño
Bonetti
16009
Jorge
Paganetto
Perera
10559
Joan
Palet
Martínez
16005
Joseba
Ormaechea
Saracibar
6832
Pedro Ma.
Ormazabal
Eguía
11004
Josep
Ortuño
Martín
8442
Josep
Pagés
Burch
4216
Francisco
Pallarés
Aliaga
14974
Víctor
Ortuño
Quirantes
4727
Antoni
Pagés
Mas
1119
Pedro
Pallarés
Barbat
15790
Ignacio
Ormazabal
Noguera
7152
Ignacio
Ormazabal
Unzué
12300
Xavier
Ortuzar
Crespo
3582
Pere
Pagés
Figueras
7097
Pedro
Pallarés
Coll
18232-T
Pedro
Orús
Portera
4215
Antoni
Pagés
Llorens
5257
Salvador
Pallarés
González
14250
Igor
Pallarés
Alier
SE-19434
Jaime
Oro
Pó
16222
Eduard
Oró
Prim
14942
Joan-Ma.
Orús
Valls
8231
Miguel
Pagés
Coromina
Jose Ma.
Osete
Gutiérrez
2095
Antonio
Pagés
Padró
16668
Jordina
Pallarols
Farreras
Guillermo del
Oso
Villa
3142
Jaume
Pagès
Fita
SE-19028
Jorge
Pallás
Pueyo
14254
Joel
Orobitg
Pérez
12440
6522
David
Oromí
Moyes
14775
13170
Cristina
Orozco
Roura
8981
Pablo
Osorno
Ramos
10405
Xavier
Pagès
Codina
3783
Lluís
Pallàs
Sancho
2933
Pasqual d'
Ossó
Matheu
10167
Gisela
Pagès
Giralt
6804
Jordi
Pallàs
Ruíz
7937
J.Alejandro
Orozco
Domingo
17064
Jordi
Orpella
Aceret
11819
Carlos de
Osuna
Hervás
16705
Marc
Pagès
Giménez
3298
Ramon
Pallisa
Munts
15611
Ricard
Osuna
Silvestre
16811-Q
Andreu
Pagès
Roca
12716
David
Palliser
Montamat
16188
Arnau
Palma
Marcet
9914
Joan
Orriols
Gassiot
16985
Arnau
Orriols
Lóbez
14866
Jordi
Otàlora
Salichs
SE-27870
David
Pagès
Fuertes
Jordi
Oter
Roig
9081
Josep
Pagespetit
Casellas
SE-19405
Alfredo
Palmés
Ferrera
Daniel
Oter
Rodríguez
13375
Jose Angel
Pagola
Iturralde
803
Patricio
Palomar
Llovet
SE-20685
Manel
Orriols
Morros
10887
8788
Jordi
Orta
Roca
2406
SE-20609
Jordi
Orta
Rodríguez
6215
Ma.Teresa
Otero
Alceda
3657
Ramon
Pahissa
Rodríguez
2389
Adolfo
Palomar
Rodergas
3285
Joan Josep
Otero
Teixidó
14998
Marc
Pahissa
Deulofeu
14028
Jose Maria
Palomar
Llovet
13565
Juan José
Ortas
Riaño
14546
José Daniel
Ortega
Castillo
3867
Fernando A.
Otero
Gómez
16643-OI
Alejandro
Paíno
Plaza
4921
Cristòfol
Palomares
Ribera
Giraldez
13791
Daniel
Otero
Rodríguez
SE-27664
Josep-Joan
Pairoló
Pujol
5098
Manuel
Palomeque
González
12151
Angel
Ortega
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
142
145
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
16847
Diego
Palomeque
Cognoms
García-Inés
12573
Eduard
Parera
Cognoms
González
17211
Mikel
Pascual
Cognoms
Colinas
2424
José Luis
Pedraza
Cognoms
Llanos
SE-20011
Albert
Palomer
Vila
3299
Vicenç Ma.
Parera
Noet
17205
Francesc
Pascual
Reyes
16128
Jaume
Pedrell
Cros
13222
Carles
Palomo
Reixach
13750
Carlos
Parera
Sanglas
7923
Francesc Ferran Pascual
Orfila
4813
Jordi
Pedrerol
Jardí
5452
Francisco
Palop
Ferrándiz
17209
Oriol
Parera
Villacampa
SE-20725
Sarai
Fernández
14180
David
Pedrerol
Lechuga
Pasma
SE-19808
Jonel
Palou
Visa
5865
José Ma.
Parés
Puig
17458-OI
Gemma
Pasqual
Camprubí
3167
Ramon
Pedrerol
Jardí
17132
Bernat
Palou
Agostinho
3784
Pere
Parés
Gaig
2700
Antonio Luis
Pasques
Bosch
14103
Gaspar
Pedrerol
Sagalés
12164
Eduard
Palou
Masip
5864
Pere Lluís
Parés
Casasampera
3736
Eugenio
Pasquín
Sanfeliu
SE-19809
Karen de
Pedro
Medrano
3658
Francesc
Parés
Puig
11461
Sergi
Passarell
Navarro
5490
Diego
Pedrola
Huguet
A-20414
Joan
Parés
Prats
15196
Oriol
Passola
Calveras
SE-20690
Miguel Ángel
Pedrosa
Díaz
SA28063-T
Joan
Pamies
Truñó
8186
Jaume
Pamies
Gené
13827
Jordi
Parés
Massagué
13528
Axel
Passolas
Andres
SE-19769
Jordi
Pegueroles
Queralt
1255
Jaume
Panadés
Fernández
1885
Jordi
Parés
Grahít
2958
Ramon
Passolas de
Alemany
12346
José Vicente
Peidro
Pla
SE-19702
Leandro Adrián
Pandolfi
Fernández
16597-Q
Raimon
Parés
Viader
17199
Maria
Pastallé
Sant
SE-19738
Marc
Peidro
Majoral
SE-20049
Anna
Panés
Restoy
9535
Joan Antoni
Parés
Casanova
2979
Fco. Javier
Pastó
Torelló
SE-27923
Victor
Peinado
Martín
1564
Albert
Paniello
Perepons
17406
Jordi
Parés
Florit
1469
Pedro
Pastó
Torelló
SE-20220
Eduardo
Peire
Paredes
A-20513
Salvador
Pàniker
Alemany
8187
Joan Lluís
Parisi
Sarobé
7717
Daniel
Pastor
Ortí
7718
Mario
Peiró
Muñoz
17350
Jaume
Parisi
Sarobé
3835
Juan
Pastor
Vila
3837
Víctor
Peiró
Rius
16504
Francesc
Panyella
Amatller
4679
Jaime
Pañella
Giralt
12958
Maia
Parpal
Llorens
5061
Joan
Pastor
Aloy
6551
Manuel
Peiró
Herrera
16100
Roger
Papasseit
Borrell
3126
Joan
Parpal
Marfà
14891
Jaume
Pastor
Costa
14653
Ángel
Peiró
Signes
4091
Isidro
Papiol
Estela
1992
Josep Oriol
Parpal
Marfà
SE-20112
Nerea
Pastor
Pascual
6192
Josep Ma.
Peiró
Alemany
11278
Rubén Darío
Parada
Pérez
16633
Nicolas
Parpal
Piza
5402
Sergio
Pastor
Colldeforns
SE-20604
Maria
Peirolo
Cros
SE-27825
Marine Caroline
Parahy
Laporte
15878
Jaume
Parra
Paños
16857
Xavier
Pastor
Pàmies
3073
Antoni
Pejo
Vernis
14309
Magalí
Paramio
Luque
10481
Cecilia
Parra
Sobrino
16383
Sònia
Pastor
Gómez
6508
Juan Carlos
Peláez
Rodríguez
15810
David
Parra
Arnau
17344
Daniel
Pastor
Canal
SE-27974
María
Peláez
Russi
18076-T
Clemente
Parareda
Guitart
SE-27846
Albert
Parareda
Sala
12954
Francesc
Parramon
Ros
16195
Iván
Pastor
Benítez
16295
Javier
Peláez
Moreno
14778
Albert
Pararols
Serra
15222
Blai
Parramon
Pla
SE-19071
Miriam
Pastor
Franco
SE-20408
Víctor
Peláez
Olmo
12847
David
Parayre
Xirinachs
SE-20629
Xavier
Parramon
Boada
2749
José Ma.
Pastor
Miravete
4922
Luis
Pelarda
Francés
16806
Oriol
Parcerisa
Martínez
A-20311
Francisco
Parro
Nieto
4153
Carles
Pastor de
Labraña
15234
Roberto
Pelayo
Reventún
6288
Anton Joan
Parcerisa
Fages
3019
Xavier
Parull
Guiu
2326
Raimon
Patau
Iglesias
3659
Antoni Joan
Pelegrí
Camps
3125
David
Parcerisas
Vázquez
14651
Abraham
Pasamar
Navarro
SE-20092
Carlos
Patiño
Piedra
12706
Jordi
Pelfort
Gleyal
2519
Alvaro de
Pascual
Triado
9237
Judith
Pavón
Sans
3220
Josep Ma.
Pellejá
Freixes
16271
Joan
Parcet
Solsona
9948
José Ma.
Pardal
Farriol
3945
José Ma.
Pascual
Sampere
15169
David
Pavón
Bernáldiz
SE-19630
Álvaro
Pellejero
Riera
9181
David
Pardo
Estadella
A-20030
Abel
Pascual
Ventosa
SE-20240
Rafael
Payeras
Roig
5318
Anton
Pellicer
Aguadé
12830
Manuel
Pardo
Pampillón
18029-T
Agustín
Pascual
Llorens
16382
Jaume
Payes
Tort
2668
Manuel
Pellicer
Bru
16058
Ana
Pardo
Jariod
7689
Jordi
Pascual
Val
5751
Lluís
Payet
Pérez
14729
Jorge
Pellicer
Ambert
SE-19866
Eloi
Pardo
Gómez del
1256
Ramon
Pascual
Canals
A-20463
Jordi
Payet
Pérez
5961
Santiago
Pellicer
Pérez
Cerro
A-20821
Javier
Pascual
Gurpegui
17375
Marta
Payno
Morant
15473
Anton
Pellicer
Casajuana
11820
Enric
Pascual
Serra
3892
Miquel
Payola
Riera
3301
Joan F.
Pellicer
Ferrán
SE-19348
David
Pardo
Pérez
3979
Antonio
Pardo
Rojas
7032
Albert
Pascual
Roigé
10560
Tomas
Paz
Rosaura
9183
Antoni
Pena
Roso
10888
Santiago
Pardos
Mangriñán
16111
Mònica
Pascual
Fabra
16877-Q
Juan-Pedro de
Paz
Laparra
6005
Fco. Javier
Penalba
Sedó
15076
José-Luis
Pardos
Mangriñán
14876
Ricard
Pascual
Joven
9287
Gabriel
Pazos
Pezzi
3127
Enric
Penalba
Sedó
5786
Francisco
Pardos
Muniosguren
6004
Ángel Ma.
Pascual
Saldaña
4524
Enrique
Pazos
Guardiola
14964
Silvia
Penalba
Barco
5015
Vicente
Pazos
14516
Marc
Paré
Busto
SE-19155
Andreu
Pascual
Canaves
SE-27986
Lluís
Paré
Barniol
SE-19048
Mireia
Pascual
Altimis
8244
Jorge Juan
Paredes
Carceller
SE-19777
Albert
Pascual
Pérez
16145
Javier
Paredes
Julve
SE-20089
Pablo
Pascual
Tamayo
12948
Ramon
Pedra
Soler
14635
Joan Antoni
Penetró
Jiménez
16610-G
Javier
Pareja
Bernal
14744
Sergio
Pascual
Romero
A-20924
Joaquín
Pedra
Durán
10994
Fernando
Penina
Casallo
6608
Michele
Pedini
Robredo
4923
Francesc
Penella
Ros
Fernández-
16810-Q
Agnès
Penella
Baró
Criado
1725
Juan Manuel
Penelo
Martín
14402
Xavier
Parejo
Calvo
16886
Jordi
Pascual
Victoria
SE-20372
Ana
Pedra
López
6006
José Antonio
Peña
López
SE-19531
Manel
Parellada
Roura
5787
Luis
Pascual
Lacruz
6627
Ramon
Pedra
Balagué
14370
Angel
Peña
Parras
SE-19428
Jorge
Parellada
Llobet
12854
Alex
Pascual
Claramunt
12649
José Luis
Pedragosa
Radua
15733
Miquel
Peña
Baltrons
A-20445
Xavier
Parent
Saladrigas
17319
Xavier
Pascual
Mollfulleda
SE-19343
Josep
Pedragosa
Serrano
15298
David
Peña
Morales
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
144
147
Soci
Nom
Cognoms
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
11050
Pedro Alejandro
Peña
Meco
14238
Jordi
Pereiro
Cognoms
Arceredillo
12303
Bibiana
Pérez
Cognoms
Pajaro
17419
Emmanuel
Pérez
Cognoms
Bonnal
15724
Juan Ángel
Peña
López
A-20605
Juan
Perelló
Picornell
14346
Jose Antonio
Pérez
Vázquez
17325
Gerard
Pérez
Mir
16618-OI
Wilmer-Wilson
Peña
Moran
14242
Josep Francesc
Perelló
Margalef
14369
Carlos
Pérez
Miralda
SE-19856
María-Isabel
Pérez
Salguero
2002
Juan Antonio
Peña
Esteller
A-20684
F.Xavier
Perelló
Pairada
12878
Alberto
Pérez
Perarnau
SE-20558
Xavier
Pérez
Maronda
13289
Oscar
Peña
Gasió
12877
Nicolau
Perelló
Masip
15265
Ernesto
Pérez
Caldaya
SE-20512
Aida
Pérez
Díaz
16327-Q
José-Luis
Peña
Adarve
17007
Nicolás
Perelló
Fuster
15200
Cristina
Pérez
Domínguez
SE-20515
Edgar
Pérez
Campos
10172
Juan Carlos
Peña
García
13953
Joaquín
Peret
Zulaica
15928
Alberto
Pérez
Ortiz
17218-Q
David
Pérez
Crusellas
SE-20581
Victor de la
Peña
Felez
13712
German
Perez
Die
15744
Llorenç
Pérez
Escudero
SE-20653
Albert
Pérez
Muelas
SE-20584
Sara de la
Peña
García
17320
Eugeni
Perez
Rubio
15566
Emilio
Pérez
Pastor
16447-Q
Sandra
Pérez
Martínez
4483
Albert
Peña
Ferrer
13654
David Alexandre Pérez
Ciurezu
16091
Pedro
Pérez
Garrido
14154
Ernesto
Pérez
Pájaro
SE-19067
Daniel
Peña
Rodríguez
10561
Marc
Pérez
Pey
SE-27714
Xavier
Pérez
Munes
11493
David
Pérez
García
SE-19536
Esther
Peña
Escobedo
8346
Jordi
Pérez
Carré
SE-27789
Mireia
Pérez
Plius
8013
Joan Carles
Pérez
Busquets
8415
Francisco
Peñarroya
Cuduñet
13392
Francisco Javier Pérez
Archs
17121-Q
M.Mar
Pérez
Madrigal
3785
Ramiro
Pérez
Lama
16931
Eva
Pérez
15480
Albert
Peñarroya
Isanta
11309
Manuel
Pérez
Fernández
SE-27444
Norma
Pérez
Salvadó
13468
Àngel Josep
Peñuelas
Sanz
11789
Carles Antoni
Pérez
García
SE-19567
Carme
Pérez
Vizuete
SA28064-T
José Ma.
Pequera
Iriarte
4609
Adolfo
Pérez
Ramón
16708
Daniel
Pérez
Lamon
9357
Florentino
Pequerul
Pallás
4126
Juan Antonio
Pérez
Aguilar
de Arrilucea
Guigarde
4054
Juan Carlos
Pérez
Santiago
SE-19443
Eloi
Pérez
Contreras
12975
Diego
Pérez
Lara
A-20160
Carlos
Pérez
Cenzano
14639
Claudia
Pérez
Beroy
SE-27284
Xavier
Pérez
Subirós
1498
Josep Ma.
Pera
Baldà
11494
José Eduardo
Pérez
Pérez
SE-19257
Nerea
Pérez
Bover
SE-27713
Alejandro
Pérez
Gonzalvo
2771
José Ma.
Pera
Boguñá
7472
Emilio
Pérez
Dieguez
3758
Eugeni
Pérez
Tarrés
16940-OI
Javier
Pérez de
Prado
4680
Albert
Pérez
Rey
SE-20059
Alexander
Pérez
Guzmán
12010
Adolfo
Pérez de Arenaza Carré
12082
Luis
Pérez de Leza
17362
Carles
Pera
Gonzàlvez
5373
Joan
Peracaula
Roura
A-20033
Joaquín
Pérez
Pallarés
SE-19682
Adrià
Pérez
Miró
2407
Josep de C.
Peradejordi
Guañabens
8983
Juan
Pérez
Pineda
SE-20009
Albert
Pérez
Matamala
SE-27601
Marcos
Peral
Pérez
A-20787
Ma.Rosa
Pérez
Raset
14718
Isabel
Pérez
Ruíz
14800
Soledad de los
Ángeles
Pérez
Sáez
Christian
Pérez
Atserias
2730
Rafael
Pérez del Molino
Vázquez
Gómez de la
Torre
SE-27523
Iratxe
Perales
Arce
9082
Antoni
Peralta
Huguet
9949
Otto
Pérez
Echeverría
14316
7938
José Ma.
Peralta
Berges
11252
Pau
Pérez
Uslé
16790-G
Juan
Pérez
Arcas
SE-27749
Alberto
Pérez-Porro
Fabregat
15108
Antoni
Peralta
Vicente
3584
Manuel
Pérez
Rivera
5144
David
Pérez
Díaz
13146
Beatriz
Pérez-Portabella
Ramos
SE-19972
Ricardo
Peralta
Pérez
7720
Angel
Pérez
Viñals
SE-19297
Alberto
Pérez
Díez
2959
Antonio
Pérez-Portabella
Camps
14875
Maria
Peralta
Zaragoza
11010
Juan José
Pérez
Padilla
13389
Eva
Pérez
Torra
SE-19469
Cristina
Pérez-Rendón
Albaladejo
17440
Raúl Aldo
Peralta
Vargas
3020
Ramon
Pérez
Puey
4432
Vicente Javier
Pérez
Solana
6158
Ramon
Pericas
Bosch
9477
Nicolás Carmelo Pérez
SE-20728
Sergio
Peralta
Molina
17166-OI
Arnau
Peralta
Romero
11897
José Miguel
15713
David
Perancho
Janer
4125
Daniel
4567
Pere
Perarnau
Sabés
6541
Joan
2717
Joan
Perarnau
Guitart
11269
Francisco José
SE-20002
Roger
Perarnau
Riera
8135
Joan Antoni
SE-27741
Marta de
Peray
Puig-Pey
A-20371
9358
2609
Julio
Pérez-Cela
Gómez
14703
Carlos
Pérez-Mañanet
de Cabañes
Valero
16335-Q
Esther
Pérez
Jutglar
3839
Alfons
Pericay
Hosta
Pérez
Santos
SE-19887
Olga
Pérez
Bové
7324
Juan
Perich
Armengol
Pérez
Canudas
SE-19898
Oriol
Pérez
Villaseñor
12627
Xavier
Perich
Herrero
Pérez
Alarcón
14488
Jorge
Pérez
Moreno
14588
Jose Luis
Periñán
Blanco
Pérez
Priego
SE-19478
Ivann
Pérez
Jorge
6925
Antoni
Peris
Mingot
Pérez
Rodríguez
17074
Alexis
Pérez
Gómez
3840
Ricard
Peris
Reig
Lluís
Pérez
Vidal
17093
Miriam
Pérez
Gómez
3074
Joan Albert
Peris
Reig
Marc
Pérez
Puigdengoles
14224
Albert
Pérez
Subirós
3695
José
Perlasia
Giol
Alejandro
Pérez
Pineda
12938
Vicente de
Perlines
Hormann
18201-T
Miguel
Perchés
Giménez
9812
Joan
Perchés
Salokangas
10986
Marcos
Pérez
Garcia
SE-19480
Giménez
7457
Pedro D.
Pérez
Granero
15941
Eduardo
Pérez
Martínez
2440
Jaime
Permanyer
Argelaguet
Joan-Salvador
Pérez
Lara
16538
Enric
Permanyer
Carner
SA28065-T
Juan José
A-20275
Juan
Perchés
Escandell
SE-19878
Arnau
Perdigó
Oliveras
5700
Josep Maria
Perdigó
Solà
4217
Juan Carlos
Perdiguero
Pérez
4526
Ramon
Peré
Icardi
7515
Agustín F.
Peregrín
Fernández
SE-19933
Sergio
Pereira
Sánchez
10032
Jordi
Pereira
Gironès
Perchés
14252
Emili
Pérez
Robert
15685
14493
Miguel
Pérez
Pérez
5962
Santiago
Pérez
Alonso
2860
Josep
Permanyer
Argelaguet
5808
Francesc Xavier
Pérez
Hurtado
3128
Juan José
Pérez
Torrent
10890
Francesc Xavier
Permanyer
Bel
7323
Ma.José
Pérez
Navarro
13194
Rodrigo
Pérez
Echeverría
SE-27431
Antonio
Pernia
Ordinas
13546
Rafael
Pérez
Pérez
13301
Alvaro
Pérez
Jiménez
17034
Gloria-Isabel
Perona
Carrasco
Pedro Luis
Pérez
Escusol
14929
LLorenç
Perpiña
Pascual
10292
Francesc-Xavier Pérez
Alavedra
7060
10033
Juan Antonio
González
SE-27158
Francisco-Javier Pérez
Marraco
14585
Jose Maria
Perpiñan
Arias
Lucía
Pérez
Cerezo
4568
Francesc
Perramón
Enrich
Ivan
Pérez
Castilla
14109
Alberto Maria
Perreau
de Pinhinck
Pérez
12239
Josep Ma.
Pérez
Basart
SE-20210
13441
Francisco
Pérez
Hidalgo
SE-19417
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
146
149
Soci
Nom
Cognoms
5618
Oscar
Perreau de Pinnick
SE-19894
Maria del Mar
Perreau de Pinninck
Arquer
Ballesta
15084
Ferran
Peruga
Òdena
16608-G
Raül
Perulero
Serrano
6159
José
Perxas
Seras
3168
José Manuel
Pesqueira
Franco
4730
Francisco
Pesqueira
Mus
3946
Silvestre
Petanas
Vilella
5837
Josep
Petit
Ferrer
9360
Màrius
Petit
Vidal
2202
Antonio Ma.
Petschen
Zapirain
1861
Antoni
Pey
Cuñat
13594
Alexis
Pey
Torruella
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
13353
Sebastià
Pieras
Cognoms
Martorell
5403
Josep Ma.
Piqué
Cognoms
Monteverde
5374
Francisco Javier Planas
Cognoms
Font
13296
David
Pifarré
Martínez
15606
Anna
Piqué
Puiggené
6544
Joan
Jordà
Planas
3194
Jordi
Piferrer
Deu
15634
Pau
Piqué
Tèrmens
13973
Carles
Planas
Crous
10693
Jordi
Piferrer
Treviño
15725
Josep Ma.
Piqué
Canals
2611
August
Planas
Fontova
SA28067-T
Alfredo Jose
Piqué
Isasi
14536
Josep-Ma
Piguillem
Delgado
6628
Frederic
Pijoan
Posa
3585
Joan
Planas
Bartrolí
11443
Oscar
Planas
López
15542
Laura
Pijoan
Fusté
15571
Marc
Piquer
Coll
6543
Josep
Planas
Comerma
4611
Alfred
Piqueras
Viralta
16479
Montserrat
Planas
Iglesias
5701
Josep Ma.
Planas
Olivella
15961
Ignasi
Pijoan
Bori
15337
Arnau
Pijuan
Canadell
8163
Lluís
Piqueras
Vergara
Eduard
Piqueras
Jover
17418
Carla
Planas
Rodriguez
Jordi
Piquet
Alcazar
17175-Q
Míriam
Planas
Martín
SE-19419
Daniel
Pijuán
Aragón
16311
SE-20344
Angels
Pilar
Campos
13229
15837
Carolina
Pimenta
Alonso
17128-Q
FernandoFrançois
Pimentel
Tovar
3841
Pere
Pina
Pallés
15624
Josep Ma
Piró
Pou
SE-20339
Maria
Planas
Gisbert
3216
Enrique
Pirretas
Borrás
SE-20318
Marc
Planas
Carbonell
2718
Antonio
Pirretas
Borrás
17190-Q
Elena
Planella
Fernández
SE-19212
Esther
Pisabarro de la
Plaza
7986
Joaquim
Planellas
Gelis
SE-27769
Josep
Planelles
Torrent
SE-27731
Meritxell
Peypoch
Pérez
SE-20351
Meritxell
Pina
Laguna
SE-20260
Natalia
Pivkina
5866
José Luis
Pezzi
Perdomo
SE-20721
Fco. Javier
Pina
Peralta
13857
Robert
Pizà
Bosch
5963
Josep Maria
Pi
Llorens
SE-27644
Mònica
Planes
Bravo
6765
Rafael
Pindado
Rico
16491
Juan-Alberto
Pizarro
Ruíz
4218
Joan
Pi
Llorens
A-20952
Antoni
Plans
Lladós
1470
José Ma.
Pineda
Rovira
SE-27502
Eloy
Pizarro
Echegoyen
16801
Ignasi
Pi
Ferrer
12334
Joan
Plans
Bartolí
16040
Aleix
Pineda
Andrés
14423
Alvaro
Pizarro
Aparicio
16034
Gerard
Pi
Jimenez
SE-19895
Eduard
Plans
Llorca
6629
Jordi de
Pineda
Alvarez
SE-20161
Elisabet
Pizarroso
Moreno
SE-19864
Marc
Pi
Bolta
16042
Albert
Pineda
Puig
3302
Agustín
Pla
Pereda
SA55049-OI
Carles
Planuch
Prats
12513
Carlota
Pi
Amorós
SE-19024
Luis
Pineda
Lleó
5319
Honorio
Pla
Alloza
17057
Gerardo
Plata
Rovira
5752
Eduard
Pi
Hugas
16171
Alejandro
Pinedo
López
1938
Pedro
Pla
Arxé
SE-20010
Eduard
Playà
Vidal
17049
Gabriel
Pi
Amorós
SE-19416
Eduardo
Pinedo
Bischoff
6008
Carlos
Pla
Vila
16624
José-Luis
Plaza
García
4093
Perfecte
Pi
Roca
11537
David
Pinilla
Güell
3661
Jordi
Pla
Samí
13063
Miquel
Plaza
Gallen
15143
Marc
Pla
Sala
16815-G
Alexandre
Plaza
Castel
16063
José-Antonio
Pi
Pérez
950
Rafael
Pi
Llusá
SAEloi
54023-EAI
Pino
Claveria
7785
Francesc Xavier
Pi
Palomés
13673
Pino
Roca
Glòria
14781
Miquel
Pla
Lozano
SE-20356
María
Pleguezuelos
Gámez
16167
Rosa
Pla
Giron
10100
Pilar
Plumed
Meléndez
SE-20479
Sergi
Pi
Boltà
15599
Carla
Pino
Calm
SE-20131
Víctor
Pla
Aguilera
13256
Jordi
Poblet
Icart
14563
Albert
Picart
Martínez
A-20949
Angel
Pino
Duran
13775
Xavier
Pla
Biosca
16923
Ricard
Poch
Riquer
15929
Ramon
Picas
Ferran
5809
Luis Enrique del
Pino
Muel
SE-19360
Oriol
Pla
Serra
1210
Joan
Poch
Serrat
SE-20422
Josep
Picas
Viñals
5016
Lluís
Pinós
Jorba
3251
Josep
Pla
Linares
15271
Maurici
Poch
Palou
SE-19065
Alexandre
Pla
Guinart
17047
Aleix
Poch
Parera
SE-19913
Regina
Pich-Aguilera
Molins
2434
José
Pinós
Calvet
15872
Víctor
Picó
Ramos
SE-20232
Ramon
Pintado
Carreras
14940
Montserrat
Pla
Verge
7033
Albert
Pociello
Márquez
A-20972
Xavier
Picola
Burcet
14550
Andreu
Pintaluba
Renouard
14849
Xavier
Pla
Bancells
7124
Ramon
Pocurull
Olivé
15777
Antoni
Pidemunt
Moli
4154
Fernando
Pintó
Pla
SE-19530
Jaime
Pla
Vallvé de Avilés
15920
Núria
Pocurull
Salcedo
2492
Pere
Pié
Sitjas
586
Ramon
Pintó
Oliveras
2426
Carlos
Pla-Giribert
Bruguera
15522
Gerard
Pol
Gili
13717
Carles
Pié
Villacampa
13890
Eric
Pintor
Gonzàlez
SE-27396
Benoit de
Place
9161
Manuel
Polanco
López
7123
Amadeu
Pié
Comajuncosas
1662
Francesc
Pinyol
Bori
11496
Joan
Plana
Turró
7458
Jordi
Poll
Rosell
9478
August
Plana
Alsina
SE-20627
Ricard
Polls
Boadas
14618
David
Piedrafita
Farràs
7438
David
Piñana
Fornós
SE-19337
Daniel
Piedrafita
Francos
6739
Ignacio
Piñana
Biader
10354
Juan Carlos
Plana
Cierco
A-20493
Albert
Polo
Ginés
SE-19326
Jordi
Piella
Bagaria
6161
Pedro
Piñero
Guerrero
2610
Lluís
Plana
del Llano
5138
Antonio
Polo
Ginés
1349
José Ma.
Piera
Mas-Sardà
13694
Vicente
Piñol
Font
13000
Ma.Rosa
Plana
Turró
1471
Carlos
Polo
Miranda
2425
Antoni
Piera
de Ciurana
7494
Ramon
Piñol
Echinique
6462
Maria Lourdes
Plana
Sanz
10408
Jaime
Polo
Villafaina
5521
Gerard
Piera
Coll
7786
Josep Ignasi
Piñol
Sanjaume
1146
Jordi
Plana
Torras
3549
Jesús
Pomares
Puyada
16159
Andrés
Piera
Clarós
9538
Ramon
Piñol
Alferez
13938
Margarida
Plana
Turró
16424
Marc
Pombo
Crusens
2035
Lluís
Piera
Cabanellas
Álvaro
Pombo
Morán
Lorenzo
Pomerol
Martínez
SA57061-Q
Joan
Piera
Creixell
SE-20446
Sergi
Piera
Hoppner
SE-20394
Alexandra
Piñol
Brugué
5867
Salvador
Plana
Gil
16955
Ana-Maria
Piñol
Trullen
7495
Santiago
Plana
Pradas
SA57067-Q
15585
Neus
Piñol
Vidal
2934
Xavier
Plana
Bassols
7184
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
148
151
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
11821
Jorgina
Ponce
Cognoms
Cuellar
16999
Carles
Ponti
Cognoms
Puchaes
16475
José-María
Poveda
Cognoms
Moreno
3330
Ramon
Prats
Cognoms
Vime
2097
Juan
Ponce
Calleja
14943
Víctor
Ponz
Elvira
9589
Clemente
Povedano
Pérez
SE-20382
Mònica
Prats
Castellví
SE-20706
Irene
Ponce
Melenchón
5922
Martín
Poquet
López
15768
Jordi
Povedano
Ferré
14218
Juan Alberto
Prats
Vidal
16537
Ignasi
Pongiluppi
Serrano
5207
Vicenç
Porcar
Pascuet
10233
Ferran Ruf
Povill
Sospedra
16795
Joan
Pregonas
Casaponsa
A-20506
Ramon
Pons
Bosch
6509
Vicenç
Porcar
Gilabert
14750
Joan Marc
Poy
Ferrer
10381
Fernando
Prellezo
Fernández
11689
Alba
Pons
Casas
18034-T
Francisco
Porcel
Juliá
4995
José Luis del
Pozo
Picó
SE-19662
Eduard
Prenafeta
Oriach
12763
Marc
Pons
Fornells
5286
Angel José
Porras
Arrojo
6463
Vicente del
Pozo
Ortíz
6420
Josep Oriol
Presas
Corbella
3869
Mario
Pons
Lázaro
SE-20270
Carlos
Porras
Ruiz
17264
Jesús
Pozo
Sánchez
3739
Josep
Pretel
Rego
11465
Jordi
Pons
Prats
Joan
Porredon
Guarch
16410
Alberto del
Pozo
Sánchez
SE-19486
Montserrat
Prevosti
Vives
Jaume
Porres
Muñoz
4433
Ricard
Pons
Pallarés
SA57056-Q
11980
Quim
Pons
Duran
12310
10232
Xavier
Pons
Farran
SE-20676
José Luis
Porro
Domínguez
15965
Sergio
Pozuelo
Arias
15450
Sergi
Prieto
Carreras
SE-27983
Joan
Porro
Martorell
16682
Eduardo
Pozuelo
Segura
10038
Manuel
Prieto
Fernández
17141
Eduard del
Pozo
Niubó
10039
Jaime
Prieto
Thomas
SE-20244
Joan
Pozo
Prades
7959
Carles
Prieto
Caballé
14680
Jordi
Pons
Ribas
3981
Joan
Pons
Guardia
2643
Joan
Porta
Menero
SE-27455
Mikel de
Prada
Gil
4996
Julio
Prieto
Cabello
Gutiérrez-Arm-
13763
Jaume
Porta
López-Acevedo
3738
Carlos
Prada
Oliveros
13213
Jose Alfonso
Prieto
de la Nogal
5099
Joan
Prades
Queralt
18203-T
Manuel
Prieto
Cabello
8594
Juan
Pons
esto
11822
Enric
Porta
Pascual
Jaime
Porta
Miró
6927
Tomás
Prades
Perona
15071
Javier
Prieto
Rábano
Marc
Porta
Sardà
17202
Ignasi
Prado
Julià
16949-Q
Rosa Ma
Prieto
García
13172
Luis
Pons
Puiggros
3275
2772
Ignacio
Pons
de Rivera
16945
4569
Ramon
Pons
Ribas
SE-27847
Ana
Porta
Diaz
SE-19018
Maria de
Prado
Moncusí
17028
Muriel
Prieto
Botella
16893
Joan-Ramon
Porta
Triviño
5404
Fernando de
Prado y
Prada
SE-19235
Eduard
Prieto
Araujo
14865
Gerard
Pons
Bosch
15527
Manuel
Pons
Abad
13036
Ana Isabel
Porta
Pérez
14404
Fco Javier
Prat
Batlle
16310
Eloi
Prieto
Pueyo
17017
Ramon
Porta
Cunillera
4527
Bernat
Prat
Viñas
SE-20304
Sergi
Prieto
Garcia
8076
Josep
Prat
Ayats
7879
Javier
Prió
Sullà
3868
Sergio
Pons
Castellanas
1831
Josep Ma.
Pons
Casacuberta
9951
Marcel
Porta
Felipe
David
Porta
Alonso
13960
Marta
Prat
Pujol
7987
Enric
Prior
Barrull
Albert
Porta
Dinarès
3281
Josep Ma.
Prat
Planas
4924
Miquel
Priu
Baixeras
6836
Enric
Pons
Alsina
15489
4964
Ricardo
Pons
Claret
11941
15216
Francesc
Pons
Aróztegui
2960
Ferran
Porta
Visa
13667
Josep Maria
Prat
Martin
14371
Neus
Prohens
Alcover
9588
Joaquim
Portas
Saris
11279
Joan
Prat
Gil
11068
Marçal
Pros
Farran
SE-27208
Misericòrdia
Pons
Romances
13335
Carlos
Pons
Lastra
8791
Manuel
Portavella
Ylla
2786
Josep
Prat
Pons
15650
Marc
Prósper
Serra
5702
Miquel
Portell
Tarrés
10359
Ferran Josep
Prat
Sánchez
SE-19441
Albert
Prous
Vilanova
3915
Ramon
Prat
Compañó
17052
Carlos
Prudencio de
Gracia
15850
Borja
Pons
Roura
SE-27440
Josep-Ma
Pons
Rodríguez
2365
Jesús
Portella
García
Frederic
Portella
Simó
SE-27877
Ernest
Prat
Casadevall
10627
Albert
Pruneda
Vicens
Eduard
Portella
Andrés
15470
Pere
Prat
Martin
15746
Ramon
Pruneda
Felip
7290
Albert Pere
Pons
Güell
3519
16485
Albert
Pons
Julià
6996
8790
Lorenzo
Pons
Bagur
3518
Carlos
Portella
Bobé
3377
Ramon
Prat
Roig
11773
Marc
Pubill
Grasa
13976
Blanca
Portolés
Ocampo
4434
José Ma.
Prat
Forga
16641-OI
Montserrat
Pubill
Riba
4055
Pere
Pons
Vallés
11437
Pere
Pons
Ortega
SE-27793
Clara
Portolés
López
2052
Santiago
Prat
Busquets
11162
Josep
Pubill
Riera
SE-27796
Sebastián
Posadas
Chavarrías
6030
Tomás
Prat
Estefanell
12989
German
Puchal
Galvez
10425
Ignasi
Prat
Sopeña
1977
José Manuel
Puchol
Vivas
18286-T
Antoni
Pons
Casas
7609
Llorenç
Pons
Riera
7125
Ramon
Pou
Balagué
Tomás
Pou
Carretero
17396
Ma Carme
Pratdepadua
Bufill
SE-20134
Ferran
Puchol
Pascual
Sebastià
Pou
Puntí
6675
Pere
Prats
Ardilà
SE-19539
Joan
Puchol
Ruiz
SE-27694
Eduardo
Pons
Ramos
2907
1874
Carles
Ponsa
Ballart
13442
3737
Jaume
Ponsa
Ballart
1351
Lluís
Pou
Marín
12614
Albert
Prats
Castillón
9363
Daniel
Puente
Quer
2539
Josep Ma.
Pou
Riera
6009
Juan Alberto
Prats
Solé
SE-27991
Angel
Puente
Torruella
14105
Carles
Ponsa
Bäckman
2290
Eduard
Ponsa
Baldebey
15890
Carles
Pou
Esquius
SE-24671
Alba
Prats
Jaumot
SE-20169
Rubén
Puente
Betés
9878
Lluís
Pou
Vallès
2574
Enric
Prats
Soler
8613
José Luis
Puerta
González
4094
Josep Ma.
Prats
Xiberta
1832
Ferran
Puerta
Sales
12834
Lluís
Ponsa
de los Reyes
13120
Jordi
Pont
Gassó
15523
Jordi
Pou
Pratdesaba
Costa
3842
Josep Ma.
Pou
Solanilla
15210
Paula
Prats
Cinca
9733
Miguel
Puertas
Marmol
13662
Neus
Pous
Infante
SE-27621
Guillem
Prats
Vilaseca
7154
Juan
Puertas
Agudo
13267
Joan
Pont
SA28068-T
Alejandro
Pont
Valls
1499
Ferran
Pont
Puntigam
2573
Rafael
Pous
Soldevila
16133
Pau
Prats
Darder
SE-20427
Roger
Puertas
Anfruns
8444
Jaume
Pous
Alo
SE-20083
Rubén
Prats
González
5839
Vicenç
Puerto
Cabañes
16918
Arnau
Pont
Ribas
SE-19032
Lucía
Pousada
González
6705
Josep
Prats
Sánchez
14777
Maria Isabel
Puerto
Cintero
12014
David
Pont
Parra
13290
Xavier
Poveda
Navarro
16241-Q
Magín
Prats
Esteva
SE-20473
Adrià
Puerto
Peris
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
150
153
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
10727
Daniel
Puértolas
Cognoms
Aguas
SE-19743
Marc
Puigdellivol
Cognoms
Goday
9735
Xavier
Pujol
Cognoms
Pola
10735
Miguel Angel
Queija
Cognoms
Sanmiguel
9392
Albert
Pueyo
Badía
SE-19275
Roger
Puigdellívol
Sadurní
5571
Salvador
Pujol
Carbonell
5594
Pere
Quer
Domingo
4528
José Enrique
Pueyo
Vergara
17192
Ferran
Puigdellívol
Guixé
3000
Jordi
Pujol
Soler
14986
Antonio
Quer
Cumsille
SE-19799
Aaron
Pueyo
Marato
SE-20326
Joan
Puigdellívol
Goday
18037-T
Carles
Pujol
Isern
2436
Francesc
Quer
Oller
SE-19758
Francisco
Pueyo
Morillo
1643
Josep
Puigdelloses
Casabayó
2409
Miquel Àngel
Pujol
Vilà
7568
Manel
Quera
Miró
6706
Josep
Pugibet
Martí
16627
Vicente
Puigdelloses
Vila
A-20084
Antoni
Pujol
Constansó
12595
Josep
Queralt
Creus
832
Antoni
Puig
Planas
7291
Francesc
Puigdemont
López
14474
Joan
Pujol
Folcra
3949
Juan
Queralt
Llauradó
14688
Ramón Enrique
Puig
González
4570
Josep Ma.
Puigdengoles
Vallvé
7836
Lluís
Pujol
Argemí
4837
Miguel
Queralt
Latorre
10426
Andreu
Puig
Trepat
3551
Josep
Puigdesens
Pol
17382-OI
Salvador
Pujol
Peraire
6465
Josep
Queralt
Gil
8372
Miquel
Puig
Cerdà
1599
Josep Ma.
Puigdevall
Vila
11838
Antoni
Pujol
Casalprim
15715
Lluís
Queralt
Creus
7416
Albert
Puig
Kowerdowicz
7667
Manel
Puigdollers
Allué
16965
Marc
Pujol
Torruella
14903
Ramón
Querejazu
Miguel
12999
Albert
Puig
Hernando
5570
Pere Manuel
Puigdollers
Ocaña
13472
Lluís
Pujol
Ribera
14435
Alberto
Quero
Morón
4435
Joan
Puig
Lloret
SE-20206
Pere
Puigdomènech
Thibaut
15467
Francesc
Pujol
Company
15384
José-Manuel
Quero
Campasol
9863
Josep Ma.
Puig
Obiols
2679
Jaume
Puigdueta
Lucas
15197
Joaquim
Pujol
Fernández
5063
Eusebi
Querol
Gavaldá
1703
Mario Antonio
Puig
Ruíz
10501
Joan
Puigdueta
Miralles
SE-20632
Gerard
Pujol
Turró
12986
Francisco Javier Querol
Esparch
2908
Rafael
Puig
de la Bellacasa
12780
Josep
Puigdueta
Miralles
17185
Anna
Pujol
Vilà
13068
Oscar
León
5753
Joan
Puig
Querol
Brugada
4997
Joan
Puiggalí
Bellalta
16388
Sergi
Pujol
González
11547
Luis de
Querol
Vila
Reixach
5320
Lluís Ma.
Puiggarí
Lalanza
SE-20568
Marina
Pujol
Cunill
2909
Josep Ma.
Querol
Noguera
8047
Ignasi
Puig
de Dou
15353
Lluís
Puiggarí
Carenys
12348
Enric
Pujol
Teixidor
SE-27040
Gemma
Querol
Jiménez
3844
Josep
Puig
Boix
3253
Romà
Puiggermanal
Estival
SE-20661
Josep
Pujol
Navarro
15442
Diego
Querol
Rodríguez
14840
Lluc
Puig
Sant
6379
Pedro A.
Puiggrós
Guerendiain
2339
Heribert
Puig
Adell
9238
Joaquim
Puiggròs
A-20965
Francesc
Puig
Adamuz
1940
Ramon
Puigjaner
i Llavinés
Trepat
14767
Eduard
Pujol
Palacios
SE-20055
Rubén
Querol
Mònico
SE-27039
Roger
Pujol
Navarro
10984
Lluís
Quesada
Corcoll
6031
Ma.Eulàlia
Pujolà
Elies
4484
Antonio
Quesada
Rinconada
7034
Miquel
Puig
Serra
A-20532
Joan Francesc
Puigjaner
Colom
SE-27880
Pol
Pujolàs
Bellvehí
16012
Xavier
Quesada
Martínez
2215
Eudald
Puig
López
1422
Carlos
Puigjaner
Corbella
7563
Gaspar
Pujolasos
Arxe
15201
Pedro
Quesada
Martínez
3586
Francisco
Puig
Velasco
2015
Luis
Puigjaner
Corbella
SE-19009
Edgar
Pujolasus
Fructuoso
15753
Miguel
Quesada
García
14780
Francesc
Puig
Mas
15296
Pere
Puigmal
Miravet
4682
Albert
Pulgarín
Fabre
16356-G
Ana-Ma
Quesada
Balaguer
11430
Anna
Puig
Casas
SE-19955
Ignasi
Puigmartí
Cortes
11085
Teo
Pulido
Sureda
11207
Antonio Mario
Quesada del
Valle
1326
Francesc Xavier
Puig
Rovira
13082
Albert
Puignou
Cuéllar
13078
Oscar
Pulido
Gómez
8883
Jordi
Quevedo
García
15057
Albert
Puig
Boix
9734
Josep Maria
Puigoriol
Forcada
SE-19938
Sergio
Pulido
Casado
A-20912
Francisco
Quevedo
Padró
15172
Oriol
Puig
Oliveras
SE-20550
Adriana
Puigpelat
Barrado
18038-T
Maximino
Puncernau
Pedro
16416
Sergi
Quiles
Pacheco
15416
Guillem
Puig
Llop
SE-19349
Santi
Puigventós
Oriol
SE-19998
Marc
Puncernau
Nus
12046
Antoni
Quílez
Jover
15486
Albert
Puig
Cordoba
6871
Carles
Puigventós
Fabró
14336
Maximino
Puncernau
García
7352
Joaquín
Quílez
Mata
17193
Helena de
Puig
Guixé
3331
Ramon
Puigvert
Cabanas
12682
Miguel
Puncernau
Adler
16026
Montserrat
Quílez
Quílez
SE-20078
Gemma
Puig
Verge
5905
Xavier
Puigvert
Manera
SE-19867
Ferran
Puntí
Sadurní
15962
Marta
Quílez
Blanch
SE-19513
Joaquim
Puig
Ramirez
2053
Jorge
Pujadas
Ribera
16001
Ricard
Puntos
Perez
3950
Javier
Quílez
Cerdà
SE-19506
Alba
Puig
Nogué
14304
Xavier
Pujadas
Jordà
6806
Andreu
Puñet
Balsebre
15456
Núria
Quince
Colomés
16884
Gisela
Puig
Catarineu
5062
Andreu
Pujadas
Niño
15341
Beatriz
Puras
Gómez
A-20040
Carlos
Quintana
Francia
13388
Alfred
Puig
Castells
15882
Albert
Pujadas
Pous
16399
Cristina
Purón
García-Téllez
14938
Eduard
Quintana
Fàbrega
1472
Oriol
Puig
Bultó
15323
Gerard
Pujadas
Pena
17233-OI
David
Purroy
Purroy
3332
Juan
Quintana
Ungidos
1274
Carles
Puig
Subirada
5868
Josep
Pujadas
Gil
6464
Salvador
Purtí
Paradell
17240
Josep Maria de
Quintana
Garrido
16041
Joan
Puig
Vergés
3552
Lluís
Pujal
Xarrié
SE-19845
Carlos
Putin
Burgos
3076
Antoni
Quintana
Poblet
11948
Joan
Puig
Castelló
2731
Juan Antonio
Pujals
Casadesús
4815
Jaume
Puxan
Romagosa
14184
Jose Ramon
Quintana
Melià
18036-T
José Ma.
Puig
Morell
5259
Jordi
Pujals
Pinyol
2036
José
Puy
Rivas
16209
Guillem
Quintana
Badosa
12907
Andreu
Puig
Sanz
15037
Jorge
Pujals
Gelambí
13898
Gilbert
Puy
Corona
SE-20597
Sonia
Quintana
Cayuelas
11094
Carles
Puig
Rozas
3662
Josep
Pujol
Palau
13491
Susana
Puyalto
Pérez
14210
Marc
Quintana
Vallmitjana
SE-27845
Martí
Puig
Duran
11339
Jordi
Pujol
Alamany
18233-T
Antoni
Puyuelo
Torras
6483
Emiliano
Quintanilla
Gómez
13275
Laura
Puig
Ballesteros
1292
Albert
Pujol
Pi
8373
Mario
Puyuelo
Díaz
SE-27505
Javier
Quintas
Pascual
7497
Antoni de Padua Puig-Pey
Saurí
11714
Agustín
Pujol
Hugas
SE-20417
Danni
Qiu
Zhang
4437
Jesús M.
Quintela
Cortés
10235
Ester
Sol
5923
Pere
Pujol
Bordas
3845
Carlos de
Quadras
Pinós
16457-OI
María
Quintela
Traver
Puigbarraca
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
152
155
Soci
Nom
6010
José Luis
Quintela
Cognoms
Cortés
Soci
Nom
16654
MercedesCarolina
5064
Miquel
Quintero
Benages
7721
Jesús
Quintero
16901-Q
Fernando
7470
Enrique
Cognoms
Rodríguez
16928
Francisco-Javier Ramírez
Fernández
15706
José Luis
Ratto
Gómez
15833
Cristina
Regot
Mas
Quintero
Prieto-Puga
SE-27572
Xerach
Castrillo
SE-19825
Adrià
Raubert
Bordallo
3846
Jaume
Reguant
Ribera
Quintillá
Terés
SE-20580
Alfred
Ramírez
Opisso
SE-27987
Albert
Raurell
Font
2789
Antoni
Reguant
Gumà
SE-20503
Víctor
Ramírez
Rivas
13496
Lluís
Raurich
Molinas
13641
Andreu
Regué
Barrufet
Ramírez
Ramírez
González
Soci
Nom
Soci
Nom
11927
César
Raso
Cognoms
García
14663
Eloi
Regincós
Lara
13529
Sergio
Ratés
Palau
5230
Joan
Reglá
Tosquella
Cognoms
11692
Josefa
Quintillà
Sànchez
3412
Angel
Quiñoa
Arrizabalaga
1635
Adolfo
Ramiro
Fernández
11378
Josep Maria
Raurich
José
15386
Josep
Regué
Juncà
8573
Josep
Ramis
Pagès
14208
Pere
Raventós
Armengol
17067
Núria
Regué
Carrera
4732
Josep
Raventós
Vilanova
14026
Romà
Regué
Delgado
SE-20123
Maria
Quirante
Estrada
14674
Bernat
Quirós
Rubiño
SE-20562
Africa
Ramis
Trubat
Diego
Ramo
Calvo
16718
Carles
Raventós
Olivella
14665
Ernesto
Reguera
González
SE-27632
Joan
Raventós
Olivella
SE-27673
Jose-Ángel
Reguera
Robledo
SE-20142
Fco. Javier
Quirós
Jacobo
SE-19465
15969
Jordi
Rabada
Baiges
11770
Sergi
Ramon
Escarré
9307
Joan Ma.
Rabadà
Arnau
Miguel Angel
Ramon
Marin
10999
Emilia
Rabasa
Esteve
SA55041-OI
15755
Sergi
Rabassa
Moreno
9866
Rafael de
Ramon
Amat
15639
Xavier
Rabassa
Calderó
SE-20381
Albert
Ramon
Vergara
1327
Carles
Rabassó
Cañellas
3982
Jordi
Rabassó
Campi
SE-19622
Gerard
Racionero
Simón
11823
Oriol
Raduà
Reyes
16749
Eric
Raduan
Corrius
2037
Enrique de
Rafael
Minguell
2116
Camilo
Rafart
Brunet
16086
Jordi
Rafart
Pascuet
16826
Josep
Rafecas
Sabaté
11221
Vicente
Rafel
Esteve
15100
Claudi
Rafel
Pons
A-20424
Josep Ma.
Rafols
Raventós
5906
Miguel Juan
Rafols
Baña
2753
Juan
Rahola
Olivera
1889
Luis
Rahola
Casagrán
16670
Juan
Rahola
Cobo
641
Josep
Rahola
de Espona
731
Salvador
Raich
Ullán
9365
Griselda
Ral
Ribé
11751
Neus
Rallo
Lucena
SE-20246
Jose Luis
Rama
Cano
1211
Alfredo
Rambla
Jovani
SE-19476
Ahmed Amine
Ramdani
13772
Josep
Ramells
Rubio
SE-20663
Javier
Ramia
Luengo
SE-27018
Oriol
Ramió
Bach
1424
Josep
Ramió
Rigau
11583
Josep
Ramió
Amat
11997
Albert
Ramírez
Freixas
7035
Francesc Xavier
Ramírez
Pol
15321
Francesc Josep
Ramírez
Ferrer
16791
Guillermo
Ramírez
Rodríguez
17269
Laura
Ramírez
Gómez
SE-19733
Pablo
Ramírez
García
11344
Gustavo
Ramón
Wilhelmi
2060
Luis
Ramón
Solé
2134
Ferran
Ramón
Marsal
2961
Andrés
Ramón
Mateu
5345
Jaume Ma.
Ramón
Martori
4778
Antoni Josep
Ramón
Francesch
2306
Emilio
Ramón
Monrós
3023
Joan
Ramoneda
Vallhonrat
SE-19586
Joan
Ramoneda
Forte
2787
Jaime Emilio
Ramonet
Majó
7155
Jaume
Ramonet
Fernández
8522
José Fernando
Ramos
Muñoz
11377
Llorenç
Ramos
Agustí
1352
Isidor
Ramos
Masagué
9540
Francisco Javier Ramos
Pérez
5005
Miguel Angel
Ramos
Carpio
7293
Joan
Ramos
Borràs
14192
Raimon
Ramos
Armangué
SE-19982
Altaïr
Ramos
Aznar
11052
Jordi
Ramos
Lara
4262
Albert
Ramos
Farrero
13703
Ignasi
Ramos
Salvador
12333
Alfonso
Ramos
Quílez
8597
Ma.Mercè
Ramos
Ortíz
SE-20017
Ismael
Ramos
Montes
2410
Enrique
Ramos
de Alós
SE-27620
Laura
Ramperez
Forteza
13826
Pedro José
Rams
Creixenti
2135
José
Ramugosa
Garrido
13882
Albert
Raneda
Monasterio
17018
Jordi
Ranera
Sánchez
3001
Joan
Ras
Sirera
5703
Santiago
Rasal
González
12632
Joaquín
Rasero
Sierra
14166
Gema
Raso
García
16021
Pere
Raventós
Genis
5346
Francisco
Reig
Juan
3916
Jordi
Raventós
Artés
13889
Marta
Reig
Llauger
15563
Miquel
Raventós
Vias
14003
Carlos
Reig
Sánchez
SE-19989
Eva
Raventós
Ramon
17390
Josep Mª
Reig
Vilarrubla
SE-27781
Andrea
Raventós
Simic
SE-20371
Jordi
Reig
Amat
9366
Vicenç
Raventós
Canals
9430
Antoni
Reig
Sansó
13706
Mark
Raventós
Agustí
SE-19900
Mònica
Reig
Amat
SE-19322
Cristina
Raventós
Martín
11653
Joaquin
Reina
Hernández
14660
Oriol
Raventós
Vias
10103
Domingo
Reina
Gómez
12898
Isabel
Raventòs
Tato
4157
Manuel
Reina
Gómez
14965
Lluís
Rayo
Valdivia
9815
Joan
Reitg
Daura
A-20168
Manuel
Real
García
14931
Joaquim
Reixach
Baos
17016
Xavier
Reales
Ferreres
9367
Ma.Rosa
Reixach
Palagós
1727
Eusebi
Realp
Solé
SE-20263
Marc
Reixach
Duran
15883
Alberto
Rebaque
Rivas
10483
Daniel
Relats
Guerra
8261
José Luis
Rebenaque
Figueras
6202
Jaume
Relea
Marco
9736
Lluís
Rebled
Sarrà
6849
Ferran
Relea
Ginés
3740
Fernando
Rebollo
Arévalo
16919
Oriol
Remisa
Tramuns
14846
Ignacio
Rebollo
Ramos
15510
Sabina
Remolà
Mateo
15590
David
Rebollo
Santos
5455
Antoni
Remolins
Tarrés
10717
Marcos
Recacha
Fontana
14774
Xavier
Remón
Giménez
4129
Francesc
Recasens
Baxarías
4779
Jesús
Remón
Aguirre
5229
Francesc
Recasens
Boada
14530
Jordi
Renart
Canalias
18137-T
Josep-M.
Recasens
Ariza
10614
Antoni
Renart
Cuenca
16856
Pol
Recasens
Inglés
10794
Patrick
Renau
Meier
4439
Ramon
Recio
Ciuró
12676
Raimon
Renau
Permanyer
16568
Dídac
Recio
Garrido
5811
Jordi
Renom
Sotorra
15042
Carles
Recoder
Sánchez
13983
Romuald
Reñé
Cortés
5492
Josep
Recolons
Figueras
10293
Josep Miquel
Reñé
Farré
8136
Josep
Recolons
Pujadas
12090
Núria
Reol
Olano
11280
Joaquim
Reda
Llambrich
SE-20626
David
Repiso
Medina
1888
Antonio
Redó
Herrera
11636
Juan Ramón
Repullés
Moreno
14669
Santiago
Redó
Camarasa
10936
Vanessa
Requena
Arnau
Requena
4156
Antonio
Redón
Castañer
SE-27727
Oriol
2788
Ramon
Redón
Bertolín
16486
Alejandro-Jesús Requena
Marcet
Camenforte
6042
Luis
Redondo
Ugedo
14917
Cristina
Requena
Arnau
9085
Samuel
Redondo
Alonso
SE-20602
Renzo-Rafael
Requena
Rojas
4966
Pedro-Samuel
Redondo
Domínguez
16309
Marco Antonio
Retto
Timaná
SE-19683
Miguel
Redondo de
Santos
SE-19930
Albert
Revenga
Salat
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
154
157
Soci
Nom
4733
Francesc
Soci
Nom
Soci
Nom
Puigjaner
SE-19563
Josep-Ma.
Ribas
Portella
16073
Kimi
Ridaura
Ayats
Oscar
Ribas
Pérez
SE-19602
Albert
Rider
Fumàs
Cognoms
Reventós
Cognoms
Cognoms
Soci
Nom
9030
Josep
Cognoms
Rima
Gilabert
15350
Conrad
Reverté
Montañés
12946
SE-27732
Benet
Rins
Tena
2366
Fernando
Reverter
Serra
SE-19545
Carles
Ribas
Tugores
17224
Antoni
Riera
Busquets
16832-OI
Lluis
Rins
Mitjans
SE-20196
Marta
Revilla
Sancho
6400
Josep Ma.
Ribas
Carrillo
10106
Jordi
Riera
Tarrés
14507
Javier del
Rio
Holgado
16405
Sergio
Revillo
Bello
12754
Pol
Ribas
Garriga
1285
Francesc
Riera
Bas
14791
Donald
Rio
Sánchez
1605
Antoni
Revuelta
Lozano
4485
Miquel
Ribas
Pujol
3130
José Sebastián
Riera
Gervilla
11988
Sergi del
Rio
Rodriguez
Rey
10914
Bruno
Fernández
3453
Josep
Ribas
Artola
11210
Jordi
Riera
Piella
4096
Pascual del
Río
del Río
7989
Francisco Javier Rey
Seira
17470
Jordi
Ribas
Gubau
12807
Josep
Riera
Mulero
11759
Antoni
Rión
Gómez
15654
Daniel
Rey
Sánchez
12581
Ignacio
Ribas
Caballín
6484
Jesús Ma.
Riera
Alcalde
A-20237
Joaquín
Rios
Boutín
7902
Alejandro
Rey-Stolle
Degollada
9904
Imma
Ribas
Vila
12169
Alfred
Riera
Riera
SE-19168
Antonio
Rios
Santos
10105
Norman Ramiro
Reyes
Aguirre
15903
Francesc
Ribas
Escala
5260
Eugeni
Riera
Pujal
SE-19937
Borja de los
Rios
García
Jordi
Riera
Colomer
SE-20087
Seiho
Reyes
Kim
11132
Oscar
Ribé
Torijano
5067
16595-Q
Jacobo
Reyes
Felipe
8553
Giovanni Luigi
Ribechini
Creus
SE-20190
Marc
Rial
Cervera
4290
Francisco
Ribera
Badía
SA28071-T
Antoni
Riera
Torres
14393
Pol
Riart
Pome
9663
Josep Ma.
Ribera
Fumaz
6247
Jaume
Riera
Vilalta
5970
Josep
Riba
Peralba
4968
Jaume
Ribera
Segura
11438
Cristian
Riera
Plana
7926
Vicente
Ripoll
Sevila
12903
Abel
Riera
Bassas
7368
Lluís
Ripoll
Masferrer
14239
Joan Jesus
Ripoll
Cabrera
SE-19910
Gerard
Rios
Montoya
13969
Oscar de los
Ríos
Jiménez
15560
Noelia
Ríos
9687
Francisco Javier Ripoll
García
Guasch
3039
Carles
Riba
Romeva
15381
Eduard
Ribera
Roca
6609
Josep
Riba
Estapé
SE-19645
Toni
Ribera
Claveria
9086
Jaume
Riera
Jordà
Daniel
Riera
Mari
7960
Francisco
Ripoll
Stampa
Joan
Riera
Mas
17109-Q
Jordi
Ripoll
Llagostera
4967
Manuel de
Riba
Bouvier
6929
Josep
Ribera
Locutura
14572
6373
Xavier
Riba
Sala
14307
Carles
Ribera
Gonfaus
8640
8014
Pere
Riba
Viñas
4879
Joan-Ricart
Ribera
Bergós
13932
Ignasi
Riera
Curcoll
16667
Marcos
Ripollés
Pérez
9290
Ignasi
Riera
Martí
SE-19157
Julia
Riquelme
Gargallo
3423
Josep
Riba
Casellas
SE-19684
Marc
Ribera
Pérez
5208
Antoni
Riba
Porta
1413
Josep Ma.
Ribera
Casamada
8926
Víctor
Riera
Casals
8554
Emili
Risques
Astivill
3870
Jordi
Riera
Bas
5074
Jordi
Riu
Minguet
A-20307
Jordi
Riu
Banlles
1942
Antoni
Riba
Bonaventura
14599
Lluís
Ribera
Juanmartí
4529
Juan
Riba
Farré
17449
David
Ribera
Anglada
12165
Laura
Riera
Dalmau
SA55065-OI
David
Riera
Orriols
15630
Anael
Riera
Romera
17048
Bernat
Riera
Galmés
16905
Arnau
Riba
Ayuso
SE-20248
Marc
Ribera
Bazán
14347
Gerard
Riba
García
SE-20577
Mercé
Ribera
Manero
9368
Xavier
Riba
Calomarde
10327
Emili
Ribes
Alcover
SE-27250
Jordi
Riba
Torras
10236
Javier
Ribes
Preckler
11035
Jordi
Riba
Civil
7881
Ricardo
Ribes
García
SE-27155
Pere
Ribalta
Muñoz
SE-19951
Sergi
Ribes
Martínez
13904
Anna
Ribas
Serra
6466
Josep M.
Ribes
Ardanuy
4839
Antoni
Ribas
Barba
2309
August
Ribet
Soto
8552
Xavier
Ribas
López
13661
Josep
Ribó
Pablo
6011
José Luis
Ribas
Quer
14726
Llibert
Ribó
Mor
4781
Enric
Ribas
Armengol
13497
Josep Ma.
Ribó
Quintana
1328
Eduard
Ribas
Torrent
11468
Mireia
Ribot
Rodulfo
14331
Sergio
Ribas
Expósito
6032
Jaume
Ribot
Martín
5066
Enric
Ribas
Portusach
16906
Aniol
Ribot
Besalú
13549
Xavier
Ribas
Juanola
SE-19534
Èdgar
Ribot
Llobet
1993
Joan Ma.
Ribas
Cisteró
SE-27313
Andrés
Ricardo
Alcoba
1096
Manuel
Ribas
Montobbio
6873
Miguel
Ricart
García
A-20494
Jordi
Ribas
Fernández
5907
José
Ricart
Reverter
14253
Joan
Ribas
Cruells
7127
Joan Enric
Ricart
Costa
7185
Joaquim
Ribas
Font
15894
Josep
Ricart
Ferrer
7222
Albert
Ribas
Sos
SE-19075
Francesc-Xavier Ricart
Planella
4394
Antonio
Ribas
Pañella
16577
Francesc
Ricart
Muñoz
4840
Josep
Ribas
Vendrell
9163
Jordi
Ricart
Colomé
15761
Borja-José
Ribas
Caballín
706
José Ramón
Ricart
Beché
15502
Albert
Ribas
Galiot
SE-19537
Jessica
Rico
García
SE-19606
Jordi
Riera
Cruañas
13931
Joaquim
Riera
Peidro
8408
Jordi
Riera
Robusté
16227
Genís
Riera
Viladevall
568
Pau
Riera
Comella
17305
Xavier
Riera
Canadell
SE-20547
Mireia
Riera
Juseu
6374
Joaquim
Rierola
Puigserinanell
1912
Pedro
Riesgo
Fernández
1340
Angel
Rifà
Tapia
15431
Aleix
Rifà
Beltran
SE-20243
Marc
Rifà
Pereira
SE-20456
Alba
Rifà
Ribé
3378
Oriol
Rifé
Santaló
SE-19361
Adrià
Rigalós
Ayats
2520
Jordi
Rigau
Viñals
1844
Pere
Rigau
Cateura
SE-27888
Joel
Rigau
Gurnés
SE-19450
Jordi
Rigol
Domingo
SE-20532
Helena
Rigol
Etter
2887
Louis Van
Rijckevorsel
Armand
6555
Antoni
Riu
Rovira de Villar
5231
José Luis
Riu
Pac
6574
Ricard
Riuró de
Blas
8841
Albert
Rius
Duce
13218
Albert
Rius
Poch
7533
Xavier
Rius
Xirgu
5964
Jordi
Rius
Ollé
A-20250
Marcel.lí
Rius
Monsonet
14822
Marina
Rius
Oliva
15477
José Ramón
Rius
Pie
10833
Albert
Rius
Fernández
1686
Marcel.lí
Rius
Talens
SE-20468
Marc
Rius
Sol
SE-27957
Maria
Rius
Planas
A-20412
Ascensió
Riva
Juan
6440
Pascual
Rivarés
Salas
10823
Roberto
Rivarés
Kaufmann
3917
Juan
Rivas
Carreras
14327
Jose Carlos
Rivas
Reguera
14223
Joan
Rivera
Austrui
14646
Jordi
Rivera
Jové
15814
Javier
Rivera
Jornet
SE-19426
Jaume
Rivera
Jornet
16888
Juan-Fco
Rivera
Martínez
16379-OI
Juan-Ricardo
Rivera
Peruyero
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
156
159
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
8347
Antonio
Rivero
Cognoms
Urgell
2249
Joan
Roca
Cognoms
Masgrau
10652
José Esteban
Rodríguez
Cognoms
Renom
SE-20057
Marc
Rodríguez
Cognoms
Girbau
15339
Jordi
RIvero
Coll
17468-Q
Francesc
Roca
Llongueras
6012
Ferran
Rodríguez
Campoy
3788
Jerónimo
Rodríguez
Nieto
5758
Luis
Riverola
de Veciana
2450
Marc
Roca-Cusachs
Coll
7296
Jesús
Rodríguez
Val
16313
Álvaro
Rodríguez
Santa Cruz
3381
Pedro
Riverola
Escobairó
7129
Gabriel
Rocabert
Sanz
10237
David
Rodríguez
Cebrián
SE-19796
Alejandro
Rodríguez
Gómez
1085
Ricardo
Riverola
Pelayo
8795
Xavier de
Rocafiguera
Gibert
14961
Jordi
Rodríguez
Peña
10965
Alejandro
Rodríguez
Cáceres
18285-T
Josep
Riverola
García
3484
Gerardo
Rocafort
Calvet
1394
Juan Antonio
Rodríguez
Zanetti
16352-G
Lluís
Rodríguez
Pérez
1728
Carles
Riviere
Ribas
SE-19403
Jordi
Rocafort
Cases
9031
Francisco
Rodríguez
Ramos
13343
Marcial
Rodríguez
González
4736
Jorge
Riviere
de Paredes
15225
Gabriel
Rocafort
Sánchez
14437
Nathaly
Rodríguez
Armas
17087
Manuel Ma
Rodríguez
Calvet
16831-OI
Ana-Patricia
Roa
Ibarra
6131
Julià
Rocamora
Ibars
A-20662
Ramón
Rodríguez
Moreno
SE-20132
Sergio
Rodríguez
Jurado
14121
Raül
Robert
Oleas
16060
Xavier
Rocasalbas
Noguera
9816
Santiago
Rodríguez
Barberà
2575
Emilio
Rodríguez
Méndez
5869
Vicenç
Robert
Butí
4925
Francisco Javier Rocasalbas
Vázquez
12287
Juan Manuel
Rodríguez
Seijo
15700
Oscar
Rodríguez
Pizarro
2911
Gabriel
Robert
Bernús
5347
Andrés
Roch
Cemeli
13937
Carlos
Rodríguez
Luque
16916
Marc
Rodríguez
Aguiló
1606
Joan
Robert
Arnavat
6078
Ramon
Roch
Noguera
10446
David
Rodríguez
Santás
8754
Joaquín Andrés
Rodríguez
Carabias
A-20479
Carlos
Roberto
Arce
SE-20598
Laura
Roch
Gómez
642
Luis
Rodríguez
Castellá
A-20633
Félix
Rodríguez
Mateos
SE-20286
Adrià
Robirosa
Abelló
11678
Ramon
Rocias
Gutiérrez
4928
Lluís
Rodríguez
Rubiralta
SE-27297
Noemí
Rodríguez
Casado
16092
Mercedes
Robledo
García
8701
Ricard
Rocosa
Alsina
7387
Fernando
Rodríguez
Pérez
8794
Francesc
Robles
Mas
5209
Pere
Roda
Altés
13928
Juan José
Rodríguez
Aira
7733
Ma.de las
Nieves
Rodríguez
Largacha
13981
José Alberto
Robles
Molina
4881
Albert
Rodà
de Llanza
4323
Oscar
Rodríguez
Sarmiento
13705
José Carlos
Rodríguez
SE-19896
Carlota
Robles
Netto
8096
José Manuel
Rodeiro
López
7788
Xavier
Rodríguez
Batlle
SE-20419
Alfonso
Rodríguez
de la Rubia
López
Simón
SE-27172
Javier
Robles
Domingo
2669
Adolfo
Rodellar
Lisa
13017
Jose Luis
Rodríguez
Miranda
11470
Josep Ma.
Roca
Palau
4488
Albert
Ródenas
Galbete
2773
Carlos
Rodríguez
Lajo
14363
Rubén
Rodríguez
de la Iglesia
SE-20283
Carlos
Rodríguez
Domene
4817
Josep
Roca
Vilaseca
15886
Andrés
Ródenas
Alías
9594
Daniel
Rodríguez
Rius
12879
Adrià
Roca
Rodríguez
4291
José Manuel
Ródenas
Fraile
14694
Leticia
Rodríguez
Rodríguez
SE-19549
Raúl
Rodríguez
Castillero
Maria
Rodríguez
Campsaulinas
Javier
Rodríguez
Romero
5456
Joaquim
Roca
Ferrer
4969
José Ma.
Rodergas
Tomás
14040
Josep
Rodríguez
Farré
SE-20554
4487
Josep
Roca
Pagés
9664
Miguel
Rodés
González
14854
Carlos
Rodríguez
Iriarte
17077
5706
Jacinto
Roca
Navarro
12220
Eduardo
Rodés
Monleón
A-20866
Sergi
Rodríguez
Gimenez
14207
Norberto
Rodríguez
Mur
Farfán de Go-
SE-20340
Ariadna
Rodríguez
Farré
2645
Ramon
Roca
Rubio
SE-19119
Cristian
Rodicio
Andrades
4020
Albert
Roca
Obere
14049
Josep
Rodon
Ginesta
4440
José
Rodríguez
dos
SE-20376
David
Rodríguez
Arias
SE-20510
David
Rodríguez
Hulipas
5648
Albert
Roca
Vers
12816
Didac
Rodoreda
Bartrés
A-20381
Josep-Lluís
Rodríguez
De Soria
4019
Mariano
Roca
Carreras
3698
Juan Francisco
Rodrigo
Burriel
SE-27122
José-Luis
Rodríguez
Espantoso
10175
David
Rodríguez
Iriarte
Alejandro
Rodríguez de
Torres
Miquel Angel
Rodulfo
Muniente
12523
Jordi
Roca
Vázquez
13997
Manuel
Rodrigo
Campamà
4222
José Ma.
Rabadá
6610
13410
Jordi
Roca
Mérida
13766
José Domingo
Rodrigo
Cardà
15425
Francisco-Javier Rodríguez
Rodríguez
12409
17157
Jordi
Roca
Costa
17315
Alejandro
Rodriguez
Garcia
SE-27198
Miguel-Àngel
Martínez
17164
Guillem
Rofín
Serrà
2681
Sebastià
Roger
Berenguer
16520
SE-20091
Laura
Antoni
Roca
Roca
Hidalgo
Martínez
SE-19685
SE-19816
Joaquin Esteban Rodriguez
Cristian
Rodriguez
Rodríguez
Rodríguez
Carunchio
15846
Marta
Rodríguez
González
Hulipas
SE-19171
Pau
Rodríguez
Verdeguer
7188
Lluís
Roger
Casals
9032
Víctor
Roger
Berghänel
SE-19689
Sebastià
Roca
Ferrer
13916
Alberto
Rodriguez
Carreiras
17380
Cristóbal
Rodríguez
Rodríguez
A-20716
Ramon
Roca
Masgrau
13992
Ricard
Rodriguez
Miranda
SE-19392
Rosa
Rodríguez
Andrés
5493
Jordi
Roglá
de Leuw
Jordi
Roher
Armentia
Albert
Roig
Juan
11471
Xavier
Roca
Ramon
SE-20633
Joaquim
Rodriguez
Vicens
SE-19396
Elías Jesús
Rodríguez
Martínez
11274
11499
Pere
Roca
Carles
14502
Javier
Rodríguez
Salvador
16681
Vicenç
Rodríguez
Barraguer
6291
16368-OI
José-Luis
Roca
González
7038
Josep Lluís
Rodríguez
Vázquez
16869
David
Rodríguez
Amor
4324
Martín
Roig
Gratacós
11715
Antoni
Roig
Castella
SE-19795
4571
David
Francisco
Roca
Roca
Obis
Mateu
14090
9593
Gisela
Alejandro
Rodríguez
Rodríguez
Ginestà
16769
Orlando
Rodríguez
Avalos
Fernández
SE-20064
Clara
Rodríguez
Satorres
13552
Alexandre
Roig
Ruiz
11889
Francesc
Roig
Munill
16649-Q
Diana
Roca
Lázaro
13411
Jose Manuel
Rodríguez
Rodríguez
10409
Javier
Rodríguez
Pita
SE-19851
Àngels
Roca
Custal
8524
Belén
Rodríguez
Ramos
SE-19660
Alberto
Rodríguez
Nogales
9541
Jaume
Roig
Rabella
Josep
Roig
Borras
Joan Marc
Roig
Gavaldà
16296
Maria
Roca
Ponjuan
1636
Alfonso
Rodríguez
Arias
7187
Juan
Rodríguez
Torras
3521
7316
Josep
Roca
Comas
4842
Melchor
Rodríguez
Alberola
6930
Javier A.
Rodríguez
Zunzarren
14422
13880
Joan
Roca
Enrich
14229
Pere
Rodríguez
Vizcarro
7419
Miguel
Rodríguez
Torreblanca
7223
Josep Ma.
Roig
Bargalló
4361
Juan Daniel
Roig
Ibáñez
17105
4360
3002
Laura
Rafael
Pere
Roca
Roca
Roca
Subirana
Poblet
Alamarja
3277
6524
7927
Reinaldo
Carlos
Rodríguez
Rodríguez
Francisco Javier Rodríguez
Vera
13574
Bernat
Rodríguez
Montserrat
Ferrer
SE-19652
Eva
Rodríguez
López
15727
Rut
Roig
Bernardó
Castillo
16232-Q
Josep Enric
Roig
Tarragona
Cabrera
7965
Federico
Rodríguez
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
158
161
Soci
Nom
16499
Francesc
Roig
15608
Albert
Roig
Soci
Nom
Alegre
A-20780
José Luis
Romeral
Nolla
10795
Marcos
Romero
Cognoms
Cognoms
Soci
Nom
Cognoms
Soci
Nom
Martínez
SE-19611
Joan Ignasi
Ros
Martínez
7790
Joan
Roura
Grabulosa
Ferrer
1395
Joaquín
Ros
Sevilla
15709
Pere
Roura
Ferrer
Cognoms
16471-Q
Enric
Roig
Solé
2054
Alberto
Romero
Fournier
SE-20430
Marta
Ros
Fernández
4970
Carlos
Roura
Fernández
16844
Bartomeu
Roig
Sitjar
13678
Raul
Romero
Sanz
6711
Juan de la
Rosa
García
15507
David
Roura
Carrera
SE-20294
Helena
Roig
del Pino
12654
Arcadi
Romero
Marín
4572
Andreu
Rosa
Garitano
16386
Sergi
Roura
Adell
1944
Ramon
Roig
Monjo
13486
Mariano
Romero
Lechuga
15946
Daniel de la
Rosa
López
17002
Ferran
Roura
Port
13075
Daniel
Roig
Iglesias
14255
Raúl
Romero
Sánchez
SE-19474
Eduard
Rosa
Aragonès
5161
Juan
Roure
Alomar
13039
Jorge
Roig del
Pozo
2218
Luis Fernando
Romero
García
13551
Rebeca
Rosales
Lozano
4782
Buenaventura
Roure
Cornudella
15807
Marc
Roig del
Pino
6132
José Ignacio
Romero
García
5262
Josep Ma.
Rosanas
Martí
17420
Josep Maria
Roure
Cuspinera
14528
Alfons
Rojas
Carpio
14426
Francisco
Romero
Rodríguez
6575
Josep
Rosanas
Subirana
16659
Francesc
Roure
Pastor
SE-19094
Abraham
Rojas
Molina
15033
Iván Jesús
Romero
Gómez
16177
Gerard del
Rosario
Calaf
5755
Jaime
Roure
Pagés
17026
Marc
Rojas
Saña
14941
Manel
Romero
Molina
3919
Josep Ma
Rosàs i
Xicota
3984
Francesc
Roure
Fernández
SE-20416
Mayra Berenice
Rojas
Padilla
15848
Juan-Carlos
Romero
Villanueva
6807
Joan
Rosell
Lastortras
13569
Jordi
Rovira
Valls
16932
Fernando
Rojas
García
SE-19964
Francisco
Romero
Rueda
12805
Víctor
Rosell
Martínez
10176
Fernando
Rojo
Rodrigo
17332
Maria del Mar
Romero
Caro
16505
Marta
Rosell
Grau
SA55036-OI
Jordi
Rovira
Ruilópez
5494
Ignacio
Rojo
Rodrigo
4021
Francesc
Romero
Guillén
4489
Emili
Rosell
Bover
10386
Pedro
Rovira
Puig
3665
Carlos
Rovira
Casañas
10042
Enrique
Rolán
Díaz
SE-19804
Mireia
Romero
Nevado
1890
Antonio
Rosell
Boleda
6678
Adolfo
Rolán
Mosquera
17410
Carla
Romero
Fernández
SE-20107
Anna
Rosell
Vergés
11872
Xavier
Rovira
Fernández
6163
Josep Ma.
Rovira
Ragué
SE-27164
Rubén
Roldán
Molinero
15269
Xavier
Romero
Rodríguez
6133
Ramon
Rosell
Busoms
SE-27212
Daniel
Roldán
Pardo
17421
Víctor
Romero
Artigues
700
Joan
Rosell
Codinachs
2016
Francisco
Rovira
Triola
Xavier
Romero
Mendiola
1515
Jaume
Rosell
Sanuy
9954
Joan
Rovira
Botey
17409
Ferran
Rovira
García
6545
Juan
Rollán
Marieges
SE-20214
8842
José Antonio
Roma
García
SE-20425
Amador
Romero
Llanas
5551
Francisco
Roselló
Til
10109
Manel
Roma
Sólvez
3255
Alberto
Romero
Mauricio
8928
Jordi
Roselló
Molinari
18237-T
Lluís
Rovira
Doménech
16655
Andreu
Rovira
Vergés
13987
Miquel
Roma
Viñets
6679
Juan Manuel
Romero
Gómez
SE-19643
Marc
Roselló
Van Schoor
4530
Pedro
Roma
Domínguez
SE-27375
José
Romero
Ruiz
3848
Xavier
Roselló
Molinari
10240
Enric
Rovira
Elias
Enric
Rovira
Pons
Bernat
Rovira
Pérez
3983
Ignacio
Roma
Domínguez
17030
Victor
Romero
Peralta
14557
Carmen de
Rosendo
González
7369
SE-19568
Pau
Roma
Palacio
8466
Domènec
Romeu
Olivella
11330
Fredy Martín
Rosenthal
Quispe
16941
7592
Xavier
Roma
García
18041-T
Marc
Romeu
Griera
14379
Roberto
Roser
Galard
12250
Luis
Rovira
Rodríguez
12788
Santiago
Rovira
Vallhonesta
5261
Adolfo
Romagosa
Rocamora
A-20966
Jordi
Romeu
Garbí
15779
Xavier
Roses
Obradors
8555
Francesc
Romagosa
Jou
SE-19648
Marta
Romeu
García
3282
José
Rosés
Guzmán
7734
Josep
Rovira
Plarromaní
16093
Joan
Rovira
Piñol
SE-19735
Anna
Romagosa
Rovira
11833
Roser
13374
Jordi
Romaguera
Matas
11133
Francisco Javier Romeu
Romeu
Rochera
SE-20702
Dídac
Rosés
Palacios
Fleta
1595
Ángel Ma.
Roset
Vidiella
1913
Joaquim
Rovira
Mora
Angels
Rovira
Cort
Jordi
Rovira
Martín
A-20323
Ramon
Román
Martínez
16693
Josep
Romia
Moreno
1475
Fernando
Roset
Cunill
SE-20565
17416
José María
Román
Senante
7903
Juan
Ropero
Fernández
8525
Francisco
Rosich
Argilés
SE-20729
5021
Manuel
Román
Lumbreras
5414
Josep
Roqué
Cerdà
3522
Josep Ma.
Rosich
Rosich
16096
Núria
Rovirosa
Ortoll
2888
Manuel
Royo
Font
SE-20672
Francisco
Román
7100
Juan José
Román
Vitória
15671
Josep
Roquera
Vergés
15232
Emilio Vicente
Rosico
Ramón
15136
Jaume
Roquet
Cirera
12945
Juan
Rosiñol
Miralles
9868
Luis Miguel
Royo
Peligero
12950
Elisenda
Royo
Sala
1802
Josep Ma.
Roqueta
Matias
6308
Francisco
Rosique
Gil
851
Antonio
Ros
Orobitg
4441
Felipe
Rossell
Casas
12006
Ramon
Royo
Espinet
Rossell
Bultó
16604-Q
Roger
Royo
Mata
Rosselló
García
A-20449
José
Royuela
Domingo
SA55022-OI
Luisa
Romani
Flores
13117
Carlos Manuel
Romaní
Fernández
5708
Antonio
Ros
Blanes
13030
Gonçal
8843
Froilán
Romaní
Guart
10239
Enric
Ros
Baró
3700
Joan
1329
José
Ros
Mediano
3554
Antonio
Rosselló
de Caralt
8467
Carles
Rúa
Costa
6999
José Ma.
Ruano
Ruano
13690
Roger
Romaní
Rourera
SE-20276
Joaquim
Romaní
Picas
5619
Julián
Ros
Pau
15534
Magda
Rossich
Verdés
7558
Eduard
Romano
Colom
15539
Jaume
Ros
Vergara
3664
Rodrigo
Rotea
Díez
15275
Sergio de la
Rubia
Pérez
12639
Lluís
Romans
Vilaubi
16736
Xavier
Ros
Farreras
3131
Joan Josep
Rotger
Estapé
6248
Josep
Rúbies
Pau
13203
Jordi
Romañà
Ribé
16510
Cristian
Ros
Ortega
11516
David
Rotllan
Corbella
3790
Jaime
Rubio
Alvarez
SE-19288
Rocio
Romasanta
Joaquim
Rubio
Bueno
8844
Carles
Romea
Ricardo
Rubio
López
17079
Xavier
Ros
Blanco
SE-19927
Marc
Rotllan
Puig
7253
Rosas
SE-19768
Kenneth
Ros
Ruiz
SE-20126
Javier
Rotllant
Miras
11746
17027
Eduard
Ros
Vilanova
SE-19099
Guido
Rotta
13073
Héctor
Rubio
Plana
Roura
Soler
5495
Julio
Rubio
Marqués
17258
Xavier
Romeo
Alba
12487
Samuel
Romera
Navarro
6740
Ricard
Ros
Puig
6293
Pere
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
160
163
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
14171
Antonio
Rubio
Cognoms
Palomo
10628
Alex
Ruíz
Cognoms
Puig
15154
Ivan
Sabaté
Cognoms
Arnau
10119
Jordi
Sahun
Cognoms
Peres
12129
Pedro
Rubio
Palomo
2099
Josep
Ruíz
Perramón
9310
Jaume
Sabaté
Aleacar
4293
Josep
Sahún
Nuez
13464
Jordi
Rubio
Peña
5709
Ginés
Ruíz
Zomeño
4738
Ramon
Sabaté
Farnos
5946
Miquel Àngel
Saigí
Grau
9372
Antonio
Rubio
Iturre
4097
José
Ruíz
Busquets
3196
Eduard
Sabaté
Suñer
SE-20189
Francesc
Saigí
Núñez
15279
Cristina
Rubio
Sasián
7627
José
Ruíz
Olmo
A-20511
Joan A.
Sabaté
Saumell
11392
Eugeni
Sainz
Viladecans
16367-OI
Antonio-Luis
Rubio
Ledesma
12849
Oriol
Ruíz
Dotras
16187
Alba
Sabaté
Moga
11741
Enrique
Sainz
Garcia
14954
Montserrat
Rubio
Saubí
18162-T
Manuel
Ruíz
Andrés
2225
José
Sabaté
Gómez
8526
Antonio José
Sainz
Pelegrí
17138
Josep
Rubio
Pons
14609
José Ramón
Ruíz
Puig
13646
Marc
Sabater
Armengou
8875
Miquel Àngel
Saiz
Segarra
SE-27638
Albert
Rubio
Riera
10488
Fernando
Ruíz
Mirete
1871
Josep M.
Sabater
Chéliz
13112
Susana
Saiz
Colmenar
16220
Antonio
Rubio
García
5522
Ricardo
Ruíz
Baylach
13091
Joan Baptista
Sabater
Roé
15009
Víctor
Saiz
Vela
SE-19559
Carlos
Rubio
Martín
5162
Angel
Ruíz
Ruíz
3042
Antonio
Sabater
Valverde
16560
Alejandra
Saiz
Xibillé
16696-Q
Silvia
Rubio
Pascual
3791
Antonio
Ruíz
Espejo
15662
Carles
Sabater
Corominas
SE-19753
Javier
Saiz
Anadón
11940
Javier
Rubio
Ferrer
13048
Roberto
Ruíz
Antón
2038
Miquel
Sabater
Arbó
16981
Marc
Saiz
Sau
15373
Oscar
Rubio
Solis
14447
Alberto
Ruíz
Rodríguez
15159
Cristina
Sabater
Anglada
14845
Samuel
Sáiz
Poyatos
16674
Maria-Luisa
Rubio
Gómez-Torga
9679
Pascual
Ruíz
Zamora
10489
Marta
Sabatés
Durán
4843
José Oriol
Sala
Arlandis
17317-OI
Santiago
Rubio
Alonso
14555
Jose Luis
Ruíz
Mateu
9167
Matías
Sabidó
Cendrós
3077
Josep Ma.
Sala
Grisó
17358
Victor
Rubio
Esteve
16219
Rafael
Ruíz
Mansilla
7882
Francisco
Sabio
Oliveros
3219
Luis
Sala
Quesada
SE-19786
Xavier
Rubión
Soler
8642
Salvador
Ruíz
Torrejon
15597
Melina
Sabrià
Mayorga
4362
Francesc
Sala
Corma
Ruíz
18138-T
Juan Ma.
Sala
2576
Joan
Sala
16260-G
Néstor
Rubiralta
Moyà
643
Ernest
SE-19317
Miquel
Rudé
Moreno
A-20534
Francisco Javier Ruíz
Palá
9034
Fernando
Sacristán
Pamies
Fernández
4573
Lluís
Saderra
Jorba
Bellsolell de la
Torre
Ausió
12084
José Manuel
Rueda
Mencia
6486
Enrique
Ruíz
Garmendia
10721
Carles
Sadurní
Caballol
SE-19841
Laura
Rueda
Urpín
10410
Luis Francisco
Ruíz
Bolaños
8845
Josep
Sadurní
Gilabert
4656
Rafael
Sala
Oller
2061
Francisco
Rufas
Martínez
3413
Eduard
Ruíz
Martínez
13286
Enrique
Saenger
Alexandrowitch
13615
Olga
Sala
España
14771
Josep
Rufas
Mas
3132
Pascual
Ruíz-Esteller
Zapatero
14478
Daniel
Sáenz
Bonilla
8293
Enric
Sala
Masip
12427
Jesús
Rufas
Ribas
7326
Juan Luis
Ruíz-Falcó
de Robert
SE-27144
Ma.Concepción
Sáenz
Larrad
3333
Carles
Sala
Gómez
927
José I.
Sáenz de
17452-Q
Núria
Saez
3589
Ezequiel
Rufes
Aragoncillo
4264
José Ma.
Ruíz-Tapiador
Trallero
10519
Ezequiel Jordi
Rufes
Bernad
6552
Manuel
Rull
Serrano
8239
Ricardo Jorge
Ruggero
7962
Joan
Rull
Duran
Cabezón de
1365
Ramon
Sala
Aymerich
Despujo
SE-27317
Xavier
Sala
Caellas
Jauset
15202
Ricard
Sala
Muntané
15677
Josep
Ruhí
Montasell
SE-20701
Andres
Rupérez
Galán
5101
Juan
Sáez
Aparicio
15346
Marc
Sala
Llumà
11904
Marc
Ruiz
Guevara
9373
Jordi
Rusca
Carceller
10642
José Antonio
Sáez
Calvo
16429
Desideri
Sala
Roig
1583
Francisco de
Asís
Ruiz
Gutiérrez
2936
Sebastià
Ruscalleda
Gallart
6611
Francisco
Sáez
Díaz
14082
Pere
Sala
Padrós
12335
Mireia
Ruscalleda
Morell
15288
Santiago
Sáez
Aure
14863
Josep
Sala
Arnau
4022
Francisco
Ruiz
Payés
4531
Josep
Rusiñol
Comaposada
SE-27954
Judit
Sáez
García
6294
Joan Ma.
Sala
Clos
7548
Fernando
Ruiz
Queralt
4292
Rafael
Rusiñol
Regí
SE-20119
Beatriz
Sáez
Orti
12227
José Ma.
Sala
Arqué
10740
David
Ruyet
Pérez
15604
Laura
Sáez
García
15490
Martí
Sala
Torres
15150
Víctor
Ruiz
Rivas
15070
Carlos
Ruiz
Benlloch
11444
Jorge
Sabadell
Martí
14679
Javier
Sáez
Araguas
15747
José Manuel
Sala
de Rafael
17354
Anna Maria
Ruiz
Dern
1945
Albert
Sabala
Duran
17422
Sergio
Sáez
Blasco
14084
Emili
Sala
Márquez
16061
Francisco
Ruiz
Piernagorda
14075
Albert
Sabala
Magrinyà
SE-19503
Gemma
Safont
Camprubí
2327
Esteve
Sala
Torrents
SE-19223
David
Ruiz
Moreno
SE-20634
Sergi
Saballs
Vilà
6249
Francisco
Sagalés
Sala
9597
Javier
Saladich
Martínez
SA28074-T
Jaime
Sagalés
Marcó
16607-G
Josep
Ruiz
Gracia
3849
Luis
Sabanés
Taure
16239-Q
Ma.del Mar
Ruiz
Vargas
SE-27495
Raquel
Sabariego
Palacio
3701
José
Sabat
Rovira
8097
Ramón Juan
Sagarra
Rius
Pere
Sagarra
Trías
10362
Maria
Salamero
Sansalvadó
Julian
Sagarra
Aparicio
8704
Martí
Salamí
Gay
17212
Francisco-Juan
Salado
Benitez
2465
Antoni
Salamero
Salas
15297
Pere
Salamero
García
16243-Q
Jordi
Ruiz
Franco
16369-OI
Carlos
Ruiz
Tortosa
7254
José
Sabata
Herreros
4265
SE-19792
Daniel
Ruiz
Antón
9184
Lluís
Sabata
Pallarols
11036
11053
Núria
Ruiz
Novell
3414
José
Sabaté
Salvadó
17060
Jaume
Sagarra
Lamiel
3590
Tomás
Salamí
Gay
16558
Marc
Sagimon
Buch
2703
Ernesto
Salarichs
Contat
SE-27493
Oriol
Ruiz
Gallardo
3041
Florenci
Sabaté
Solá
9955
Francesc
Sabaté
Domènech
2204
Sergio
Sagnier
Hausmann
6044
Manuel
Salas
Pérez
1549
Francisco
Sagrera
Vilanova
14560
Antonio T.
Salas
Pérez
SE-20714
Barbara
Ruiz
Soliva
17195
Javier
Ruiz
Gómez
12355
Olga
Sabaté
Moga
15320
Xavier
Sabaté
Vargas
17144
Albert
Sagrera
Díaz
14785
Albert
Salas
Dalmau
Moret
16701
Ricard
Sagué
Roquer
SE-20491
Estefania
Salas
Felix
SE-19352
Albert
Ruiz
Vargas
SE-20195
Daniel
Ruiz
Martinez
12276
Jordi
Sabaté
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
162
165
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
4130
Josep
Salat
Cognoms
Morera
A-20515
Xavier
Salrà
Cognoms
Guasch
Soci
SE-20421 Laura
Nom
Sanchez
Cognoms
Benitez
7328
José Ma.
4158
Joan Carles
Salat
Suñé
16628
David
Salsas
Llansá
SE-20227 Victor
Sanchez
Fernandez
SE-19413 Albert
SA28075-T
José M.
Salat
Suñé
Cognoms
Sánchez
Hidalgo
Sánchez
López
4294
Josep Manuel
Salsas
Borras
4099
Fco. Javier
Sánchez
Miguel
14685
Daniel
Sánchez
Portillo
2671
Carlos
Salsas
Rigol
14202
Luis Alberto
Sánchez
Ramos
8328
Joan
Sánchez
Sabé
SE-20222
Joan
Salat
Martinez
14243
Xavier
Saltó
Batista
13584
Antonio
Sánchez
Membrives
15113
Maite
Sánchez
Moreno
SE-19815
Oriol
Salat
Montoya
5498
Joan Josep
Saltó
Olivé
7628
Santiago
Sánchez
Vila
SE-19424 Roger
Sánchez
Torres
4783
Adrián
Salaverría
Palanca
SE-27051 Toni
Salva
Álvarez
6809
Andrés
Sánchez
García
13610
Angel
Sánchez
Venegas
3133
Antoni
Salavert
Casamor
SE-19600 Joan
Salvà
Barnadas
12181
Alejandro
Sánchez
Venereo
16956
Jordi
Sánchez
Montserrat
10068
Salvadó
Tenessa
6808
José
Sánchez
Baptista
6080
José
Sánchez
Ibáñez
8703
Antonio
Salazar
Sedó
16131
Aitor
Salazar
Plaza
8277
Josep
Salvadó
Dolset
10972
Alexandre
Sánchez
de Jong
12533
Ricardo
Sánchez
Bouzo
Salazar
Riquelme
15471
Francesc
Salvadó
Sánchez
14714
David
Sánchez
Fernandez
8375
Luis
Sánchez
Angrill
SE-20288 David
Joan Manuel
SE-20646 David
Salazar
Carré
8930
Joan
Salvadó
Aparicio
11135
Ma.Jesús
Sánchez
Iglesias
SE-19582 Jaime
Sánchez
Sánchez
14753
Tadeo Baldiri
Salcedo
Rahola
11923
Juan Carlos
Salvador
Soto
12887
David
Sánchez
Ruíz
SE-19956 Noël
Sánchez
Molina
Sebastián
Salera
Gramajo
SA57070-Q
12019
Lluís
Salvador
Rubio
12888
Víctor Manuel
Sánchez
Raya
12619
Juan Antonio
Sánchez
Fuster
6251
Jordi
Salvador
Mumbardó
18211-T
Agustín
Sánchez
Martínez
15985
Miguel
Sánchez
López
7255
Josep
Salvador
Comes
12415
José Luis
Sánchez
Castellví
15917
Narciso
Sánchez
Marcos
Julià Conrad
14723
Marc
Sales
Coll
4326
Josep
Sales
Rufí
2612
Sebastián
Salvador
Camprubí
12369
Vicente
Sánchez
Iglesias
8847
3078
Ton
Sales
Porta
A-20043
Gabriel
Salvador
Fuertes
12306
Pedro José
Sánchez
González
SE-20711 Jordi
Vanessa
6250
Juli
Sales
Climent
14220
9907
Carles
Salesa
Mirabet
SE-19782 Ana
Sánchez
García
Sánchez
Falcón
Salvador
Sánchez
9293
Víctor
Sánchez
Rodríguez
SE-20723 Walter
Sánchez
Dipp
Salvador
Barjuan
16197
Francisco
Sánchez
Villalobos
SE-20621 Daniel
Sánchez
Rupérez
16631-Q
Silvia
Salesa
Frochoso
SE-20262 Xavier
Salvans
Vergés
15026
Pere
Sánchez
Prat
17273
Sánchez
Carrasco
12700
Carme
Salgado
Navarro
4266
Jordi
Salvany
Sabaté
14469
Sergi
Sánchez
Baños
SE-20250 Ricard
Sánchez
Baldrich
3702
Arnaldo
Salvany
Sabaté
2369
Emilio
Sánchez
Serena
SE-20198 Carlos
Sánchez
Utgés
8048
Enric
Sánchez
Bonet
SE-20234 Albert
Salgado
Casals
A-20655
Pere
Salgueda
Roca
16565
Marc
Salvany
Fenollosa
SE-19593 Juan
Salguero
Sánchez
7791
Oriol
Salvatella
Plans
5652
Salha
Zagbar
SE-27885 Roser
Salvatella
Anzo
SE-20269 Joel
Salvatella
Juanola
4223
Salvó
Pagán
Mohamed
SE-27937 Pedro
Salich
11539
Francisco
Sánchez
Belmonte
Josep
Sánchez
Pagés
14797
Javier
Sánchez
Novillo
Javier
Ma.Asunción
17022-Q
Felipe-Miguel
Sánchez
Clements
15020
Jose Ramon
Sánchez
Zuñiga
18160-T
Juan
Sánchez
Garrido
4613
Julio
Sánchez
Moraleda
SE-19966 Sara
Salicrú
Roldós
14970
3043
Juan Antonio
Sánchez
Ibáñez
4784
José Ma.
Salla
Tarragó
SE-27218 Marc
Sama
Loscos
5348
Frederic
Sánchez
Centeno
10698
Rosa Maria
Sánchez
Rodríguez
8705
José Ma.
Sallan
Leyes
1476
Samper
Cubota
8468
Carlos
Sánchez
Cobo
17194
Juan-José
Sánchez
Rodríguez
Miquel
Sallarés
Cortés
SA28076-T
12022
Guillem
Sallent
Salomó
13427
Xavier
Sallent
Mañosa
9036
Jordi
Sallent
Salomó
1999
Fernando
Sallent
Zamorano
16521
Roger
Sallent
Cuadrado
9087
Juan Miguel
Sallés
Casanovas
3384
Miguel
Sallés
Costa
16141
Valentí
Sallés
Rabasa
3383
Eduardo
Sallés
Costa
SE-19728 Francisco
Salmeron
Gil
9666
Rosa
Salmerón
Utrilla
5322
Francisco
Saló
Pous
15244
Jaume
Saló
Solà
A-20286
Antoni
Salom
Mas
2028
Nicolás
Salom
Mulet
10937
Carles
Salom
Vilà
11937
Jaume
Salom
Tormo
665
Francesc
Salomó
Manaplata
Josep
Albert
SE-20639 Francisco
Samper
Exposito
13579
Ivan
Sánchez
Escuredo
11876
David
Sánchez
Molina
SE-19063 Silvia
Samperiz
Ros
5163
Segundo
Sánchez
Julián
SE-27564 Arnau
Sánchez
Casassas
Sampietro
Aso
6576
Xavier
Sánchez
Flores
SE-19674 Gemma
Sánchez
Franco
SE-19820 Maria
Sampietro
Pascual
15162
Esteban
Sánchez
Benages
16345-G
Roger
Sánchez
Pujol
15991
Montserrat
Sampons
Ritort
15452
Daniel
Sánchez
Castán
16315
Cèlia
Sànchez
Urgellès
12461
Sergi
Samsó
Valls
15187
Teodor
Sánchez
Antón
SE-20490 Laia
Sànchez
Seral
10860
Sergio
San
José Vargas
15236
José-Antonio
Sánchez
Hidalgo
16269
Alexandre
Sànchez
Olivé
3047
José Manuel
14380
Guillermo
7072
Luis
14443
Juan José
10962
Gilbert de
San
José Piedra
16392
Joaquin
Sánchez
Puertas
12158
Bernat de
San
Pedro Pérez
14893
Javier
Sánchez
Laita
Fite
Sánchez-Colorado
Gou
SE-27899 Samuel
Sánchez
Aguilera
15573
Sánchez
Peña
17323-OI Raúl
Sánchez
Ruz
Nubla
16102
Sánchez
Piñeiro
Vesperinas
SE-27471 Martí
Sánchez
Ollé
15765
Fernando
Sánchez-Mora
Moreno
4532
Ricard
Sánchez-Rico
Palá
SE-20299 Marcos de
San Félix
1331
Adolfo
San José
2018
Ramon
San Martín
Páramo
644
Francisco
San Miguel
13942
Guillermo
San Román
Robles
Miguel
Jesús
SánchezGuarda
Sánchez-Lafuente
Altolaguirre
Mariol
15446
Juan
San Román
Saldaña
SE-19353 Albert
Sánchez
Laforet
4490
Antoni
Sanabra
Valls
16511
Sánchez
Monforte
8165
Perfecto
Sanchis
Franch
14606
Antonio
Sanchis
Orozco
7559
Josep Ma.
SE-19558 Ruben
Albert
Sanabras
Colomer
16261-Q
Sánchez
García
Sanagustin
García
SE-20073 Daniel
Sánchez
Rodríguez
SE-19675 Albert
Sanchis
Ruiz
José-Alberto
Sánchez
Márquez
14614
Ricard
Sanchís
Estruch
José María
Sánchez
Andujar
4160
Juan José
Sanchís
Mendoza
3485
Fco. Javier
Sanagustín
Viu
16287
12368
Jordi
Sanahuja
Prats
9374
José-Felipe
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
164
167
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
13054
Ignacio
Sanchiz
Cognoms
Rocha
12469
Raimon
Sanosa
Valls
17149
Pol
Santandreu
Martínez
SE-20007 Carlos
Sarrado
Molina
3003
Luis
Sanchíz
Medina
15802
Albert
Sanquirgo
Rodríguez
15294
Martí
Santaularia
Lietz
6931
Pablo de
Sarraga
Bartlett
Rafael
Sans
Fabregat
7992
Joaquim
Francisco
18065-T
Ramon
Sancho
Fortich
1891
4024
Cristóbal
Sancho
Buch
SA-
4574
Ismael
Sancho
Insa
28079-T
13542
Ramon
Sancho
Pons
13624
David
Sancho
12153
Ferran
16874
Javi
Cognoms
SE-27540 Marc
Cognoms
Soci
Nom
Santaulària
Balaña
12498
Santaulària
Martin
SE-19569 Claudia
Cognoms
Sarrat
Lasheras
Sarrate
Rogent
Miquel
Sans
Cuyàs
4658
Ramon
Sans
Folch
Lora
5000
Juan Fco.
Sans
Lleixa
12919
Luis Miguel
Santiso
Mayor
4363
Jaume
Sarret
Sarret
Sancho
Teixidó
10299
Josep Ma.
Sans
Santín
11890
Xavier
Santiveri
Renom
9739
Jordi
Sarrias
Prats
Sancho
Saurina
14591
Jordi
Sans
Casanovas
SE-19023 Igor
Santo Domingo
Ibars
2205
Juan
Sarrias
Mosso
SE-19026 Oriol
Santaulària
Arbonés
1892
Manuel
Sarrate
Torrella
11573
Santiago
Calvo
8932
Ramon
Sarrate
Estruch
Josep Manel
SE-19113 Albert
Sancho
Torrent
13934
Ramon
Sans
Rovira
6875
Carles
Santolària
Morros
15956
Jordi
Sarrias
Hoyos
16820
Sancho
Portolés
7601
Robert
Sans
Haro
3952
Manuel
Santomá
Juncadella
9484
Ma.Luisa
Sarrias
Pedemonte
Daniel
SE-19857 Pol
Sancho
Moreno
1732
Eduard
Sans
Miret
1550
Jaume
Santomá
Barba
1612
Francisco
Sarrias
Mosso
SE-20172 Albert
Sancho
Sánchez
4225
Carlos
Sans
Marín
13463
Vicente
Santos
Redondo
3557
Miquel
Sarries
Griñó
16635-Q
Sancho
Gallart
5982
José
Sans
Ferrer
13893
Javier
Santos
Ramos
14332
Gemma
Sarrió
García
17055-OI Silvia
Sancho
Beccato
5909
Jaume
Sans
Rojals
3416
José Antonio
Santos
Amo
10824
Artur
Sarró
Tauler
12645
Sanclemente
Lorés
15540
Marc
Sans
Armenter
13258
Jordi
Santos
Torres
1375
José
Sarró
Calmet
Xavier
Carlos
12236
Marc
Sandiu
Molina
12705
Josep Ma.
Sans
Esplugas
15643
Mercè
Santos
Rubio
A-20950
Hector
Sarró
Riu
7499
Gabriel Ma. de
Sandoval
Sarrias
4785
Jordi
Sans
Pinyol
14892
Jordi
Santos
Farràs
5378
Alfonso
Sastre
Raspall
Sandoval
Martínez
15041
Antonio-Francisco
16272
Eduard
Sans
Armenter
231
Eduardo
Santos
de Lamadrid
7761
Conrad
Sastre
Sabater
15090
Joan
Sans
Mercader
13461
Sergi
Santos
Martorell
14661
Albert
Satorres
Planas
360
Federico
Sanfeliu
Nogués
15995
David
Sans
Quer
SE-19953 David
Santos
Gómez
14077
Daniel
Satue
Garrabou
4491
Juan Antonio
Sanfeliu
Cortés
15532
Joan
Sans
Sancho
8449
Félix
Sanz
Domínguez
8201
Josep Antoni
Satué
Sanz
9668
Joan
Sanfeliu
Balagué
16882
Roger
Sans
Solsona
6295
Antoni
Sanz
Rodón
7357
Josep Ma.
Sauch
García
5711
Alberto
Sanfeliu
Cortés
10490
Josep
Sans
Olcos
7722
Mario
Sanz
Bernal
2981
Francisco
Saula
Riera
1731
Ramon
Sanfeliu
Estruch
16139
Maties
Sans
Esplugas
5966
Luis
Sanz
Marco
18140-T
Josep Ma.
Sauleda
Parés
Antoni
Sauleda
Parés
Carles
Saumell
Roig
14594
Albert
Sanfeliu
Gozalvez
SE-19313 Ariadna
Sans
Català
8155
Tomás
Sanz
Simón
SA-
9394
Joan
Sanfeliu
Sabater
12382
Sans
Gomis
5290
Jesús
Sanz
Rubíes
28082-T
9599
Pedro
Sanfeliu
Cánovas
SE-20279 Albert
Sans
Muntadas
SE-27206 Salvador
Sanz
Mir
4931
3455
Daniel
SE-19842 Alba
874
Javier
SE-19397 Martí
Lluís
Sanfélix
Morata
A-20948
Carles
Sans
Ravellat
15592
Sangerman
Rossell
1664
Antoni
Sansalvadó
Tribó
16954-OI Luis
Jordi
Sanglas
Camps
8116
Marc
Sansalvadó
Alsina
16527
Sanglas
Campos
9243
Joan
Sansalvador
Margarit
SE-27834 Jordi
Juan
Ángel
Sanz
Álvarez
6106
José
Saumoy
Bonnín
Sanz
Martorell
9294
Xavier
Saumoy
Gregori
Sanz
Chocarro
SE-20088 Marc
Saura
Puig
Sanz
Piñol
SE-27725 Marc
Saurat
Royo
7355
Josep Ma.
Sangrà
Franci
5212
Santa Cruz
Lemaitre
7448
Sanz
Lanzuela
17342
Xavier
Sauret
Arau
17242
Vicente
Sangrador
Palacios
SE-19339 Robert
Santa Engracia
Merino
SE-20242 Gerard
Sanz
Estapé
11790
Artur
Saurí
Romero
13620
Raimon
Sanjaume
i Farrés
2272
Santacana
Tort
15629
Rubén
Sanz
Ciria
4131
Joan
Saurina
Gispert
Josep
Josep
Dionisio
SE-19430 Jordi
Sanjuan
Rubio
16853
Jéssica
Santacana
García
13936
2760
Sanjuán
Arantegui
14226
Marta
Santacana
Conesa
SE-19852 Jordi
Javier
Saña
Roqué
14607
Daniel
Saurina
Martínez
Saperas
Caminal
7002
Jaume
Saurina
Colomer
12677
Carles
Sanjuán
Toscano
SE-20296 Joan
Santacana
Vall
7760
David
Saporta
Baronet
15179
Xavier
Saus
Canamasas
13249
Xavier
Sanllehí
Hernández
SE-19290 Mireia
Santacana
Moya
14527
Rafael
Sarda
Vallduvi
6253
Josep Ma.
Savall
Solé
8470
Carles
Sanllehí
Mollon
9957
Roc
Santamans
Fernández
983
Ramon
Sardá
Tort
SE-19712 Anna
Sayeras
Uñó
5872
Juan
Sanllehy
de Madariaga
13979
Sergio
Santamaria
Arribas
1503
Jaime
Sardá
Torres
10301
Josep Ma.
Sayols
Lara
14237
Manel
Sanmarti
Cardona
SE-20615 Jesús
Santamaria
Piedra
Sardá
Torres
12128
Yuri
Sayos
Núñez
Lozano
Sardá
Soler
9483
Joan
Sanmartí
Amat
1354
Enric
Santamaría
Mir
3278
Josep Ma.
Sanmartí
Barrera
2983
Alberto
Santamaría
Gil
Santamaría
4657
Juan Ma.
Sanmartí
Aulet
16818
Iñigo
7063
Josep
Sanmartí
Mestres
4442
Francisco José Santana
6403
2704
Francesc
Xavier
Luis
3226
Oscar
Sbert
10363
Roger
Scherer
Sergio
Cardarelli
3385
Santiago
Sardá
Argilagós
16964
Hernández
13675
Santiago
Sardà
Ferrer
SE-20485 Stephan
Pérez
Eguiagaray
Schneegluth
Cugat
3742
Francesc
Sanmartí
Verdaguer
15475
Joan-Antoni
Santana
de la Rosa
7356
Ricardo
Sardón
Caldentey
17287
15751
Carles
Sanmartí
Cardona
A-20243
Francesc
Santanach
Prat
2480
Pere
Sariola
Mayol
SE-19264 Lara-Cecilia
Schufman
15642
Eduard
Sanmartí
Vila
SE-19694 Jonathan
Santander
Santander
3486
Fabio
Sarmiento
Almeida
4932
Schulze
14305
Anna
Sanmartí
Besora
1958
Santandreu
Capdevila
12423
Joan
Sarobé
Alepuz
Martín José
Carlos
Schmidt
Schmidt
Carlos
Segura
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
166
169
Soci
15749
Nom
Enrique-Alejandro
Cognoms
Schumacher
12618
Carlo
Scoles
5624
Jesús Andrés
Seara
Mora
Alvira
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
8317
Jacint
Selva
Cognoms
Icart
2340
Xavier
Serra
Cognoms
Franquesa
5173
Josep
14033
Francesc
Selva
Grau
5524
Ramon
Serra
Cabot
SE-20163 Jordi
Cognoms
Serrats
Torres
Serrats
Márquez
7257
Oscar Ricardo
Senao
Calvo
5323
Guillem
Serra
García
9601
Elías
Serraviñals
Manen
4295
Fernando
Senar
Margarit
5350
Miquel
Serra
Gasol
15600
Jaume
Serret
Alcaide
SE-19438 Amalia
Sebastià
Puig
7101
Antoni
Sender
Beleta
11554
Fabian
Serra
Sala
12829
Oscar
Serret
Sans
SE-19510 Sergi
Sebastián
Padrós
16825
David
Sendra
Jardí
A-20878
Ramon A.
Serra
Sans
6613
Josep
Servat
Parramón
13458
Anna
Secanell
Cambras
17444
Ignacio de
Senillosa
Tribó
15900
Laia
17238-Q
Alba
Secanell
Roca
SE-27890 Anatoli
Senkiv
Secorún
Lupón
2370
Sensada
SE-19250 Oscar
17089
Enrique
16698-OI Javier
Josep Ma.
Farràs
Serra
Bargay
3079
Eladio
Servat
Vidal
16360-OI Juan
Serra
Muset
7440
Josep Ma.
Servent
Vidal
13637
Serra
Cabrera
7421
Joaquim
Servent
Rovirosa
Ricard
Pedro
Seda
Tatjé
7762
Tomás
Sentenach
Isus
14958
Josep
Serra
Bassols
1576
Sedano
Franco
6033
Joan Albert
Sentís
Sebastiá
16783-Q
Marcos
Serra
Gómez-Nicolau
16730-OI Jose-Ma
Maria-Lourdes
Serveto
Gili
Serveto
Figueras
2705
Salvador
Sedó
Marsal
11136
Xavier
Sentís
Bonich
16513
11891
Elena
Sedó
Beneyto
15854
Ernest
Sentís
Martínez
SE-27556 Ignasi
SE-20151 Albert
Segalés
Ollé
4443
Antonio
Senye
Pocino
6348
Ignasi
Serra
Farrés
16208
Vanesa
Sesé
Cerveró
6811
Francesc
Segarra
Segarra
4882
Jacinto
Seoane
Cánoves
8729
Francesc
Serra
Ferrer
3387
Josep
Seuba
Queralt
6310
Luis
Segarra
Castells
3279
Joaquim
Seoane
Cánoves
7003
Adrià
Serra
Tella
12305
Esther
Sevilla
Baqué
Serra
Ramon
12929
Serra
Mariné
SE-27404 Alfredo
Eduard
Servitja
Duque
Sesé
Cervero
16829
Victor
Segarra
Canton
13081
Xavier
Seoane
Puigvert
16936
Marc
Serra
Bernadó
9245
Sergio
Sevilla
Fortes
17029
Joan
Segarra
Gasull
4933
Fernando
Serafini
Rodríguez
13340
Marc
Serra
Arnau
3986
José Luis
Sevillano
Fernández
Mirian
17076
Ma.Ángeles
Segarra
Foradada
13158
6441
Ramon
Segret
Sala
16895-OI Yesika
14359
Pere
Segués
Gabaldà
4025
Joan Ll.
Serarols
12956
María
Seguí
Pérez-Caballero
10796
Christian
Serarols
SE-19811 Xavier
Seguí
Julià
17081
Xavier
Serarols
Nin
Seral
Escar
16587
Gemma
Serra
Parra
SE-27429 Alessandro
Sgaramella
Serapio
Garcia
12013
Mònica
Serra
Pauli
SE-19299 Anil
Shewani
Font
16470
Jaume
Serra
Serrahima
SE-19618 Carolina
Sibbing
Tarrés
SE-20042 Marc
Serra
Pena
5525
Javier
Sibils
Ensesa
SE-27950 Andrea
Serra
Peñalver
1614
Jordi
Sibils
Palau
Juan de
SE-19364 Gabriel
Seguí
Vidal
977
Josep Anton
Serdá
Puigbó
SE-27052 Pau
Serra
Juhé
2962
SE-19918 María Catalina
Seguí
Llabres
11062
Antonio
Serena
Cañadillas
2647
Pere
Serra
Monner
SE-20226 Xavier
Joaquim
Sicart
Girona
Sicart
Torres
11575
Maria Alba
Segura
Coma
8953
Fernando
Serena
Sánchez
5841
10699
Enrique
Segura
Echániz
5523
Josep Ma.
Serena
Sender
SE-20347 Ignacio
9433
Jordi Jesús
Segura
Bertomeu
3386
Marc
Serer
Figueroa
15870
Francisco
Serra
Estarellas
1478
Cayetano
Sierra
Alcolea
5761
Julio
Segura
Porta
15293
Marc
Sererols
Villalón
17012
Marta
Serra de
Castellarnau
9602
José Luis
Sierra
Lucas
13984
Eduardo
Segura
Cros
6108
Juan Miguel
Serna
Hernández
11054
Gerard
Serradesanferm
Vallverdú
16626
Carlos
Sierra
Sánchez
Carlos
Serra
Trías
14561
Juan Agustín
Sieira
Ribot
Serra
Baucells
16164
Alberto
Sieira
García
14724
Samuel
Segura
Fernández
16787-OI Manuel
Serna del
Pozo
6577
Jordi
Serrahima
Formosa
12336
12932
Núria
Segura
Capera
1106
Seró
Guiamet
14765
Mario
Serrano
García
SE-19344 Verónica
Juan
Sierra
Garriga
Sierra
Navarro
10303
Arturo
Segura
Vacarisas
13049
Oscar
Serra
Bravo
5949
Carmelo
Serrano
Baiget
6297
Bartomeu
Sigalés
Pueyo
14421
Nuria Yolanda
Segura
Servent
3523
Ramon
Serra
Dessy
14539
Luis
Serrano
Ribera
5713
Carles
Siguan
Martínez
Segura
Rius
6680
Francisco
Javier
827
Antoni
Serra
Martí
9600
Pedro David
Serrano
Cebrián
15260
Àngel
Silos
Sánchez
7652
Jordi
Serra
Puig
2250
José Antonio
Serrano
Moreno
1504
Arturo
Silva
Coloma
Serra
Capell
2790
José Luis
Serrano
Pérez
16976
Xavier
Silva
Galán
Serra
García
SE-19484 David
Segura
Renau
SE-19097 Rubén
Segura
Castell
14804
Segura
Tarragó
SE-19335 Esther
Segura
Benalaque
4786
Salvador
Serra
Torres
SE-27005 Norma
Serrano
Conde
SE-20457 Blanca
Segura
Villar
13966
Albert
Serra
Figueras
SE-27310 Roger
Serrano
Llauradó
7256
Segura
Sánchez de
7189
Josep
Serra
Marimón
SE-27386 Júlia
Serrano
Matheu
14915
Daniel
Simeon
Foster
Toledo
10048
Joan Antoni
Serra
Castaño
1121
Marià
Serrat
Oró
12746
Gabriel
Simó
Campillo
2804
Wigberto
Serra
Boronat
14261
Roger
Serrat
Anadon
1168
Ignasi
Simó
Jaumot
Aleix
Enric
6081
1566
Francesc
Xavier
Jordi
16970
Manuel
Serrano
Campos
15838
Marc
Silvan
Oliver
16845
Oriol
Serrano
Soler
16048
Jordi
Silvente
Troncoso
13130
Jordina
Silvestre
11055
Ramon Joaquin Silvestre
Rodríguez
Antolin
4226
Máximo
Segurado
Sisniega
16846
Josep
Sellarés
Viola
6296
José
Serra
Capmany
14855
Fco-Javier
Serrat
Francesch
15060
Xavier
Simó
Selvas
3618
Manuel
Sellas
Druguet
5263
Vicenç
Serra
Boncompte
15635
Vicenç
Serrat
Vilanova
1277
Josep Ma.
Simó
Colom
4575
Joan
Sellés
Mestres
6377
Francesc
Serra
Sisquella
16557
Lluís
Serrat
Vilardell
16862
Neus
Simó
Redó
5349
Robert
Sellés
Carenys
5598
Josep Ma.
Serra
Farrés
18092-T
Carles
Serrat
Rallo
9544
Manel
Simó
Martín
16532
Jordi
Sels
Vidal
4739
Sebastià
Serra
Rof
SE-19458 Maria Teresa
Serratacó
Valls
4578
Manuel
Simón
Barón
5874
Andreu
Selva
Vidal
10049
Josep
Serra
Farreras
7723
Serrate
Agustí
8798
Jesús
Simón
Sánchez
David
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
168
171
Soci
Nom
Cognoms
2862
Lluís
Simón
Adroher
SE-19100 Marina
Solanas
17044
Javier
Simón
León
SE-27181 Núria
Solanas
Soci
Nom
Cognoms
Aleman
Soci
Nom
4883
Josep
Soler
Cognoms
Busquets
2100
Ricard
Soler
Sindreu
Soci
2791
Nom
Joaquín Fernando
Cognoms
Sordo
Sordo
14470
Enric
Simón
Madrenas
10247
Jordi
Solanellas
Juncosa
9295
Joan
Soler
Abelló
16155
Xavi
Soria
Codó
1689
Jaume
Singla
Palacín
10188
Josep
Solanellas
Calonge
11225
Carlos
Soler
Ramos
A-20826
Manel
Sória
Guerrero
16412
Alejandro
Solanes
Jiménez
3850
Josep
Singla
Barceló
16476
Pepe
Singla
Parejo
SE-27639 Joan
Singla
Milà
12609
Jorge Alejandro
Solano
Rosa
11329
Indalecio
Soler
Segarra
13911
Eduard
Soriano
Sidera
8556
Joaquim
Soler
Díaz
4844
Manuel
Soriano
Marín
3391
José Ma.
Soler
Planas
13160
Jose Luis
Soriano
Marco
16711-G
Olivier-André
Sintes
Lehalle
4576
Victorino
Solano
Sallán
2834
Joan Manuel
Soler
Balcells
16676
Blas
Sorita
Lledó
8262
José Carlos
Sirvent
de Lage
8189
Luis
Solano
Albajes
11719
Juan Ignacio
Soler
Cambra
14267
Robert
Soro
Sánchez
10850
Carles
Siscart
González
741
José
Solans
Cortina
7501
Carlos
Soler
Lladó
12167
José Luis
Sorolla
Adell
11316
Manuel
Siso
Cabrera
6404
Joan
Solans
Marsá
1242
Francesc
Soler
Lladó
12200
Anna
Sorribas
Alcon
17207
Laura
Sisó
Miró
13272
Fernando
Solans
Miquel
14455
Xavier
Soler
Pedemonte
4615
Antonio
Sorribas
Pazos
12154
Jaume
Sistach
Soler
10782
Ferran
Soldevila
Grau
7694
Joaquim
Soler
Paloma
10630
Josep
Sorribes
Monrós
15054
Marc
Sistach
Manén
15868
Irma
Soldevilla
García
6196
Joan Ma.
Soler
Sindreu
14025
Joan
Sorribes
Amenós
SE-19858 Javier
Sistiaga
Vidal-Ribas
14433
Jordi
Sole
Segarra
3390
Rafael
Soler
Duffour
17236
Carlos
Sorroche
Cerezales
2481
Sisto
Rovira
1396
Domingo
Solé
Folch
14898
Alexandre
Soler
Puig
6442
Alfons
Sort
Vidal
Meritxell
Joaquim
SE-19585 Marta
Sitges
Giner
1968
Rafael
Solé
Dalmau
14907
5070
Sitjà
Prats
14364
Antoni
Solé
Figueras
SE-27866 Emma
Jesús
Soler
Sanglas
17113-OI Jorge
Sosa
Solís
Soler
Sala
3851
Sostoa
Fernández
José Ma.de
15400
Josep
Sitjà
Salvatella
7442
Antonio
Solé
Cabanes
SE-19108 Eric
Soler
Baeza
14335
Francisco
Sotelo
Rosell
16276
Xavier
Sitjà
Gubert
6254
Ignacio
Solé
Vidal
15789
Soler
Babra
16466-G
Martí
Soteras
Aràs
16173
Álex
Sivila
Angusto
A-20537
Jaume
Solé
Pont
SE-19159 Lluís
Soler
Jiménez
3898
Eduardo de la
Sotilla
Clarasó
16908
Carles
Sivilla
Roura
SE-20487 Sebastian-Piotr Skoczek
8411
Jorge
SE-19873 Alejandro
Estefania
7670
Josep Ma.
Solé
Ribas
5291
José Ma.
Soler
Pons
4580
Juan A.de la
Sotilla
Clarasó
2521
Ramon
Solé
Bosch
3591
Juan
Soler
Padrós
6205
Eudaldo de la
Sotilla
Clarasó
Anna
Snider
Ricca
2775
Francesc
Solé
Parellada
14434
Soberano
Hernández
5459
Pere
Solé
Raventós
SE-19604 Ricard
Miquel
Solé
Grà
15678
Jordi
Sobirana
Colom
6528
15811
Miquel
Sobrepera
Serra
SA-
6527
Josep Ma.
Sobrepere
Tort
57006-Q
Joan
Solé
Rodés
Soler
Castañé
4579
Antonio de la
Sotilla
Clarasó
Soler
Claret
3762
José Ma.de la
Sotilla
Tapias
16733
Jaume
Soler
Carbonell
13735
Carles
Sotillo
Gómez
3232
Miquel
Soler
Sala
15695
Salvador
Soto
Lázaro
Soler
Blasco
9246
Mercedes
Soto
Pérez
SE-19479 Andrea
Soto
Garcia
Soto
Barzola
SE-20589 Antonia-Elisa
4365
Anselmo
Sobrino
Garabatos
15696
Bernat
Solé
Barril
SE-20613 Rafa
Soler
Dauder
10245
Oscar
Soca
Filella
SE-19773 Carles
Solé
Pizarro
SE-20403 Eduard
Soler
Pericas
2482
Pedro
Socías
Moragues
7443
Solé
Cañelles
7648
Soler
Prat
Socías
Rosselló
15940
Francesc
Solé
Claus
SE-20333 Anna
Soler
Prats
SE-20237 Carmen
Soto
Rodríguez
Judit
Solé
Falcó
2733
Soler
Agudo
SE-27657 Gerard
Soto
Canut
SE-27802 Rafael
Soler
Hernández
A-20324
Santiago
Sotos
Llagostera
1039
Albert
Sotos
Vallverdú
SE-19145 Magdalena
Josep
1733
Joan
Socorro
Roig
12272
13681
Xavier
Sol
Torres
7500
Martí
Solé
Ràfols
Sola
Juárez
9170
Joan Ramon
Solé
Aragall
SE-19954 Carlos
Jaume
Salvador
16687-OI
Rossanna del
Rosario
5165
Josep
Soley
Bech
11593
José Francisco Solá
Fernández
SE-20607 Gemma
Solé
Vilató
3004
José
Soley
Puig
8142
Javier
Soucheiron
Marcet
2913
Eloy de
Solá
Tubert
17353
Joan Jordi
Solé
Martorell
A-20404
José
Solís
Delgado
2293
Joaquín
Soucheiron
Camós
A-20356
Joan
Solà
Fernández
9447
Cristina
Soler
Lafollie
7649
Benito
Solís
Marqués
9051
Juan Luis
Soucheiron
Vidrí
9603
Francesc
Solà
Bares
12126
Jordi
Soler
Vilaclara
SE-19861 Toribio
Solís
Aguilar
1799
Josep Ignasi
Soucheiron
Caze
17381-OI José Ignacio
Soucheiron
Marcet
3488
Jaume
Solà
Campmany
A-20926
Esteve
Solà
Sugrañes
14345
Xavier
Solà
García
4884
SE-20177 Alba
Solà
Egea
15728
Ramon
Solà
17142
Marc
10520
Xavier
3256
Manuel
Ramon
Solla
Arce
Ángel
Solores
Jiménez
6595
Esteve
Soy
Fabra
Sols
Lladó
14928
Albert
Soy
Julià
Solsona
Brillas
SE-20105 Mireia
Soy
Florido
Somavilla
López
SE-20020 Francesc
Soy
Viñas
SE-19850 Albert
Somocueto
Cerezo
10834
Storti
Bagué
7650
Somoza
Sobrado
13538
Joan
Suades
Soler
13323
José Miguel
Suarez
Cuesta
Manuel
Josep
Soler
Comas
17393-OI Juan
11898
Pablo
Soler
Menendez
4267
Carles
Claveria
2553
Pedro
Soler
Gual
13975
Sergio
Solà
Costa
1257
Manuel
Soler
Sindreu
Solà
Ballbé
5555
Ignacio
Soler
Sáenz de Val-
Manuel
Bruno
luerca
15072
Roberto
Somoza
García
16050
Laura
Sopena
Figuerola
12695
Ignacio
Suarez
Mejuto
Allende
17101
Daniel
Suarez
Cambra
4444
Román
Suárez
Gabarró
17176-Q
Enric
Solà
Campillo
7593
Martí
Solà
Sugrañes
9096
Jesús
Soler
Sanmartí
SE-19359 Jonathan
Solana
Pérez
13658
Josep Ma.
Soler
Carbonell
2328
Solanas
Escat
3135
Francesc
Soler
Singla
Josep Lluís
6744
7300
Soler
Amando
14339
Javier
Soravilla
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
170
173
Soci
Nom
Cognoms
Soci
Nom
Soci
Nom
3489
José Luis
Suárez
Cognoms
Fernández
Soci
SE-19366 Víctor
Nom
Suris
Palou
5324
Josep
Tarrés
Turón
13119
Mateu
Terradas
Riera
16113
Gilberto
Suárez
Gil
4327
Surós
Batlló
18049-T
Agustí
Tarrés
Tomás
2412
José
Terradas
Prat
Lluís
Cognoms
Cognoms
SE-19708 Jordi
Suárez
Pujadas
17395
Ana
Surribas
Comuñas
SE-19686 Gerard
Tarrés
Puig
SE-20121 Georgina
Terradas
Ill
16934
Suárez
Hernández
17215
Josep
Surroca
Giménez
SE-19573 Francesc
Tarrida
Tirado
17033
Terradellas
Callau
Celso
Roger
5556
Eugenio
Suárez
Aniorte
6814
Xavier
Susan
Mir
4535
Albert
Tasias
Valls
14644
Marc
Terrades
Planadevall
3525
Manuel
Suárez
Novoa
8652
Jesús Enrique
Suso
Gil
16871
Albert
Tasias
Francí
1128
Manuel
Terrades
Candell
8451
Joan
Subias
Pujadas
5527
Raúl
Sust
Torras
16109
Jordi
Tatjé
Puit
3854
Miquel
Terrats
Oliver
4691
Joan
Subirá
Virgili
14676
Miguel
Taboada
Noguer
2674
Joan
Tatjer
Mir
2019
Ramon
Terraza
Torras
4660
Ramon
Subirá
Cabrero
16413
Joan Marc
Taboas
Hernández
11829
Xavier
Taulé
Martí
11243
Xavier
Terribas
Sala
Tabuenca
2807
Pere Joan
Subirá
Farre
11681
Javier
18095-T
Antoni
Subirà
Claus
4100
Francisco José Tafalla
2329
Miquel
Subirachs
Torné
1847
Antoni
SE-20202 Gerard
Subirachs
Sánchez
SE-20699 David
Hernando
16428
Xavier
Tauler
Lluch
7738
Antoni
Terricabras
Romaní
Blasco
5948
Enric
Taulés
Guinovart
9605
Albert
Terricabras
Maranges
Josep Manuel
Joan
Tahull
Palacín
11169
Talavera
Serrano
SE-20239 Ruth María
Taure
Menéndez
17331
Tavarz de
Montoro
SE-20200 Daniel
Terricabras
Castells
Terrón
Romero
5714
Enric
Subirada
Mora
11242
José Luis
Talle
Rubio
1243
Ramon
Teixell
Perramón
14862
Jaume
Terzán
Grau
14151
Miguel
Subirana
Fabra
1690
José
Talló
Forn
9671
David
Teixidó
Ibáñez
3392
Francesc X.
Tey
Feliu de la Peña
4445
Joaquim
Subirana
Voltà
2311
Jaime
Talvy
Escapa
2467
Enric
Teixidó
Riera
3339
Joan
Thió
Palet
5526
Ramon
Subirana
Doménech
1066
Lluís
Tamarit
Seró
1783
Jordi
Teixidó
Brugués
939
Alfons Ma.
Thió
de Pol
1771
Joan Antoni
Subirana
Torrent
15134
Óscar
Tamborero
Noguera
8604
Alexandre
Teixidó
Baldomà
A-20278
Alfons Ma.
Thió
Ordis
Joaquín
7633
Agustí
Thomas
5983
Francesc
Subirana
Espelleta
2411
16082
Jordi
Subirana
Velamazán
SE-27299 Edi
Juan
Tamburini
Azori
6487
Pere
Teixidó
Campás
Tanase
Constantin
7460
Josep
Teixidó
Badal
Thomas de
de Vidaurreta
Aura
SE-20625 Eduard
Subirana
Rabell
13318
Tañà
Abelló
SE-20258 Xavier
Teixidó
Aparicio
12910
Ramon
Subiranas
Muntada
SE-19893 Hugo Daniel
Tapia
Andrade
11347
Carles
Teixidor
Begudan
9824
Josep
Subirats
Gutsens
11037
Tapias
Rius
17146
Marc
Teixidor
Esquerrà
8884
Leif
Thorson
Bofarull
2546
Francesc
Tiana
Ragasol
Ferran
14977
Silvia
Vidaurreta
Cahis
11081
Joan
Subirats
Vila
SE-20197 Fatima
Tapias
Moreira
16700
Jesús
Teixidor
Graugés
14626
Pere Anton
Sucarrats
Antonell
4328
Tapies
Lloret
1104
Juan
Teixidor
Pijuan
SE-20556 Eduard
Tiana
Roig
12690
Tibau
Ragolta
Josep
Marc
7520
Jorge
Such
García
11212
Alfred
Tapiz
Alberola
4934
Luis Antonio
Tejada
Dunes
6077
Antoni
Sudriá
Andreu
13137
Vicente
Tarancon
Bamala
13810
Jaume
Tejedor
Boixaderas
1975
Ramon
Ticó
Vilarrasa
5792
Ricard
Sudriá
Triay
14139
Héctor
Tarancón
Caballero
16645-OI José
Tejedor
Fuentetaja
1974
Josep
Ticó
Vilarrasa
9049
Javier
Sueiras
Gil
7131
Jordi
Targa
Tudón
16419
Ramon
Tejedor
Fontanet
13051
Josep
Ticó
Ortet
7940
Marcelino
Sugrañes
Arimany
2206
José Luis
Targa
Cuyás
SE-20080 Blanca
Tejedor
Herrán
SE-27909 Ignasi
Ticó
Bosch
2863
Pere
Sugrañes
Moliné
1751
Joaquim
Targa
Cuyás
17383-OI Manuel
Tejedor
Pascual
12812
Tigel
Cardona
13059
Francisco
Suils
Fuentes
4367
Antoni
Targa
Piñol
9672
Tejera
Costa
10908
Jorge
Tintoré
Butiñá
1355
José Ma.
Tintoré
Blanc
Gonzalo
Esteban
16960-OI Francesc
Sulé
Carreras
3257
José
Tarongí
de Rivas
SE-27821 Maribel
Tejerizo
Fernández
16460-OI Ramon
Sumalla
Gàmiz
12012
Esteve
Tarradas
Bosch
16437
Tejo
Alfonso
3417
Juan Luis
Tintoré
Elías
12245
Senen
Sumpsi
Viñas
10304
Jaume
Tarradellas
Cardona
7157
Ramon
Tella
Ribes
15393
Alfonso
Tintoré
Butiñá
16582
Pere
Sunyer
Gratacos
SE-19551 José-María
Tarrago
Cifré
5406
Luis
Tellechea
Carrera
15340
José-Antonio
Tirado
Largo
3744
Estanislau
Sunyer
Colell
2815
Jaime
Tarragó
Garciapons
15849
German
Teller
López
SE-20535 Eduard
Tiron
Martínez
10632
Jordi
Sunyer
Pujol
7537
Jaume
Tarragó
Utrillas
14141
Jose Oriol
Tello
Bronchal
8954
Tisaire
Berga
6615
Miguel Carlos
Suñé
García
16312
Maria
Tarragó
García
3853
Josep de
Temple
Verdaguer
SE-19216 Xavier
Tisaire
Ventura
4971
Tobalina
Pons
Miguel Ángel
David
Félix
13812
Romà Enric
Suñé
Lago
SE-19208 Pol
Tarragó
Llobet
SE-20205 Josep
Tenas
Garcia
13489
Josep Emili
Suñé
Pampols
13811
Antoni
Tarragona
Montalvo
11364
Tendero
Albalad
SE-20379 Marta-Beatriz
Tobar
Perez
5264
José Ma.
Suñer
Roca
4662
Daniel
Tarragona
Masana
SE-27655 Jaume
Teno
Pujol
5460
Manuel
Tobella
Roca
4661
Joaquim
Suñer
Roca
6656
Josep Ma.
Tarragona
Clarasó
10739
Sergi
Tenorio
Cabana
9171
José Luis
Todolí
Andreu
2252
Andreu
Suñer
Escoll
SE-19287 Ma-Pilar
Tarramera
Oliván
8709
Francesc
Tensa
Castellà
SE-19931 Atanas
Todorov
Kalkandjiev
SE-19501 Jordi
Suñer
Navarro
9041
Fernando
Tarrasa
Blanes
16731-OI Mery-Cristga
Teran
Soliz
4819
Toffoli
Carbonell
1620
Suñol
Esquirol
10357
Eduard
Tarrats
Gabarrella
17117
Tercero
Torres
15344
Francisco
Toja
Silva
16812
Gema
Toledano
Píriz
Francesc
Manuel
David
José Ma.
14429
Anna
Suñol
Miró
17326
Xavier
Tarré
Freixas
5265
Josep Ma.
Terés
Tomás
1642
Pere
Sureda
Canals
3956
Miquel Àngel
Tárrega
Lloret
15424
Mireia
Termens
Ballester
11762
Isabel
Toll
Abelló
10052
Albert
Surinyach
Giró
A-20426
Albert
Tarrés
Riba
4446
Ramon
Termens
Navarro
2029
Francisco
Tolosa
Cortel
13032
Rafael
Suriñach
Pubul
17443
Mireia
Tarrés
Soler
7737
Luis
Terradas
Miarnau
14328
Marta
Tomas
Rocabruna
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
172
175
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
14441
Esther
Tomas
Cognoms
Martínez
1692
Francisco
Torras
Cognoms
Miraved
15032
Albert
Torrent
Rodríguez
5911
Xavier
Tort-Martorell
Llabrés
4329
José
Tomás
Santacana
10504
Ruben
Torras
Ortiz
11702
Manel
Torrent
Aixa
7695
Salvador
Tortajada
Pastor
Santiago
6017
Joan
Tomás
Xargayo
8200
Fernando
Torras
Llosas
7132
A-20536
Jorge
Tomás
Martín
6512
Jordi
Torras
Gubianas
SE-20618 David
Cognoms
Cognoms
Torrent
Socias
5500
Ramon
Tortajada
Pastor
Torrent
Andreu
9546
Bartomeu
Tortellà
Muns
SE-24631 Sonia
Tomás
Gracia
1693
Josep Ma.
Torras
Roselló
1408
José
Torrente
Rivera
4447
Salvador
Tortosa
Vera
16170
Ricard
Tomás
Puig
8198
Jordi
Torras
Conangla
9545
Víctor
Torrents
Castells
16477
Pau
Tortosa
Izquierdo
10179
Josep Ma.
Tomás
Boqué
5425
Juan
Torras
Gómez
11841
Mònica
Torres
Vicente
14221
Roger
Tosca
García
SE-20225 Lídia
Tomás
Cela
12883
Jordi
Torras
Port
11527
Pedro
Torres
Marí
10703
Josep
Tosquella
Marsà
1024
Estanislau
Tomàs
Morera
15730
Oriol
Torras
Albert
6134
Vicenç
Torres
Marzo
16746
Marc
Tosquella
Tobella
16064
Javier
Tomàs
Tarrago
16657
Núria
SE-27764 Josep
Tomàs
Olivé
SE-20075 Xavier
Torras
Andrés
16250-OI José-Luis
Torres
Soto
6959
Sophie
Tost
Pardell
Torras
Puig
3418
Torres
Arró
7840
Daniela
Tost
Pardell
Luis
16350-G
Carles
Tomàs
Egea
15554
Oscar de la
Torre
Rodríguez
7167
Lluís
Torres
Llinás
14988
Xavier
Tost
Robusté
16823
Olga
Tomàs
Huerva
17447
Josep de la
Torre
Estapé
5292
Antonio Luis
Torres
López
12650
Manuel
Tourís
Pàmies
SE-20524 Josep
Tomàs
Vergés
SE-20514 Claudia de la
Torre
Herrero
5927
Ramon
Torres
Arús
5600
Xavier
Tourtchine
Cerrolaza
17214
Santiago
Tomàs
Monpol
2276
Ramon
Torrebadella
Montseny
6083
Jesús
Torres
Arnau
6378
Xavier
Tous
Llavería
8352
Jordi
Tomasa
Morera
14584
Pedro
Torreblanca
Díaz
6311
Juan José
Torres
Tomás
11152
José Ma.
Tovillas
Ramirez
SE-20159 Agustín-José
Tomasella
Vedoya
9042
Vicenç
Torrecilla
Junyent
3005
Eduardo
Torres
Mayor
7551
Josep
Trabado
Farré
7569
Jesús
Tomé
Hijós
14372
Xavier
Torrecilla
Ferrandez
16403
Albert
Torres
Santolaria
14101
Victor
Trabal
Gómez
15485
Oscar
SE-19095 Oriol
Tomico
Plasencia
2616
Ricardo
Torrecillas
Antón
15824
Ferran
Torres
Dalmau
729
Isabel de P.
Trabal
Tallada
Tor
Visus
10180
Xavier
Torredemer
Gallés
15445
Maite
Torres
Prats
15406
Cristóbal
Trabalon
Carricondo
15449
Jordi
Tor
Barutel
16828
Jordi
Torregasa
Cases
15641
Enrique
Torres
Soria
9175
Xavier
Trafí
Badal
6876
Josep
Torá
Solsona
13234
Josep Miquel
Torregrosa
Cardeñes
16540
Marc
Torres
Badosa
6529
Manuel
Trapero
Hilari
16775
Mireia
Torán
Martínez
15834
Carlos
Torrejón
Puchol
11151
Queralt
Torres
Pla
1848
Albert
Traserra
Parareda
Jordi
SE-19121 Silvia
Tordera
Rodríguez
SE-19190 Albert
Torrell
Cantero
5353
Agnel
Torres
Rosell
17254
Trave
Obiols
16160
Tordera
Vigas
1759
Torrella
Cascante
16278
David
Torres
Gil
SE-20048 Daniel
Travé
Hernández
16115
Traver
Viladegut
Traveria
Molero
Jordi
Josep de C.
1304
Miguel
Torelló
Ripoll
7595
Ma.Goretti
Torrella
Corbera
16892
Carlos
Torres
Alonso
10647
Marta
Torelló
Caballero
1598
Ricard
Torrella
Rodón
7159
Francisco
Torres
Marín
2101
Joan
Torío
Altus
17191
Enrique
Torrella
Corbera
SE-19381 David
Torres
Lara
17276
Josep
FranciscoJavier
11216
Juan Antonio
Tormo
García
10181
Carles
Torrellas
Roca
2982
Alfredo
Torres
Paules
4397
Angel
Travesset
Chicote
16662
Carlos David
Tormo
Malondro
17184
Ángel
Torrellas
Sánchez
2617
Joan
Torres
Carol
7064
Jorge Luis
Travesset
Muntada
6578
Juan Antonio
SE-20346 Jordi
Tormo
Vento
13279
Albert
Torrelles
Casol
SE-19218 Eduard
Torres
Pla
13138
Oscar Luis
Treceño
Cuervo
Tormo
Ratera
11960
Bartomeu
Torrens
Ferrer
16963
Torres
Quintana
14312
Alex
Trejo
Omeñaca
Tormo Gil-Dolz
Jordi
4663
Antonio
Torrens
Potau
17282
Joaquim
Torres
Cespedes
1567
Laura
Tremosa
Bonavia
3136
Emili
Torrens
Llurba
15300
Esteve
Torres
Asensio
13285
Josep Ma.
Tremps
Callejo
7449
Ferran
Torrens
Barceló
SE-20354 Roger
Torres
Sabaté
15126
Joan
Trenchs
Agulló
6467
Antoni
10053
Jordi
18052-T
Joan
Torné
Ahicart
3527
Carlos
Torrens
Carrera
4496
Fernando
Torres
Estebáñez
16071
Laura
Tresaco
Palacio
SE-19765 Adrià
Torné
Albert
7313
Amadeo
Torrens
Roig
6299
Manuel
Torres
Carbonell
16003
Albert
Tresens
Albella
Anna
del
Torné
Castella
Olivé
6426
Jaime
Torner
Pannochia
13531
Carlos
Torrens
Bago
16799
7461
Joan
Torner
Sánchez
13702
Miquel
Torrens
Blanch
SE-20191 Montserrat
Torres
Mansilla
13402
Oliver
Triano
Gómez
Torres
Dolcet
A-20977
Raül
Trias
Puig-Sureda
9172
Antonio Manuel Toro
Duran
5325
María Clara
Torrens
Mazzei
SE-19086 Raúl
Torres
Montalvo
11763
Manel
Trias
Vives
9379
Antonio
Toro
Trujillo
15184
Alexandre
Torrens
Fonoll
SE-19885 Alexandre
Torres
Romiguer
SE-19404 Javier
Trias
Alonso
4536
Javier
Torra
Balcells
18143-T
Jordi
Torrens
Costa
SE-19375 Òscar
Torres
Alsina
14381
Tribó
Osa
Xavier
955
Joaquim Ma.
Torra
Fàbregas
12699
Maria
Torrens
Àlvarez
SE-19316 Miquel
Torres
Oliver
16011
Oriol
Tribó
Capdevila
2173
Ramon
Torra
Piqué
16792
Antoni
Torrens
Fonoll
8936
Torroella
Sans
1333
Francisco
Triginer
Boixeda
Joan
3620
José Luis
Torralba
Menéndez
3855
Antonio Ma.
Torrens
Carrera
11503
Carlos
Torrubiano
Blanco
6579
Joaquim
Triginer
Cahelles
13413
David
Torralba
Torrents
10982
Robert
Torrent
Solsona
8473
Josep
Torruella
Martínez
8557
Juan
Trigo
Lizarriturri
15478
Llorenç
Torralbo
Domènech
9434
Miquel
Torrent
Gelmà
3746
Jaume
Torruella
Masana
17389
Antonio
Trigo
Duran
4787
Carmen
Torralva de la
Guardia
3857
Joan Antoni
Torrent
Torrent
1332
Josep Miquel
Tort
Roca
2493
Antonio
Trigueros
Cerezo
3490
José Ma.
Torras
Pla
5023
Albert
Torrent
Vilar
6714
Isidre
Tort
Escobar
1805
Manuel
Trill
Rius
7839
Pere
Torras
Andreu
14628
Jordi
Torrent
Dedeu
2816
Joan
Tort
Arnau
15028
Joan
Trilla
Melé
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
174
177
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
14205
Fco. Javier
Trillo
Martínez
6203
Juan I.
Twose
Roura
2589
Jorge Luis
Valdés
Cardona
15655
Xavier
Vallés
Foix
14392
Francesc
Trisan
Seguí
5267
Carles
Ubach
Nualart
5528
José Luis
Valdunciel
Bravo
7007
José
Vallés
Vicuña
4132
Antoni
SE-19594 Enric
Cognoms
Cognoms
Trisán
Torner
10114
Luis
Ucelay
Canosa
10183
Luis Carlos
Valencia
López
9608
Josep M.
Vallès
Recasens
Soler
3856
Joan
Ufartes
Brunes
8558
Carlos
Valéncia
Candado
3305
Antoni
Vallès
Vales
Eugeni
14094
Raquel
Triviño
Gualdo
11220
Tonchy
Ugrinovic
Catrino
3221
Rafel
Triviño
Flores
4449
Fernando
Ulacia
López Dóriga
SE-27842 Carolina
15305
Albert
Trobalón
Villa
SE-19775 Aurélia
Trombini
4845
Trubat
Altarriba
Valéncia
Leonardo
1752
Josep Ma.
Vallès
Santomà
Valenciano
Ríos
13831
Cristian
Vallès
López
3491
Salvador
Ulier
Aguilá
4617
Joaquim Ma.
Valentí
Fiol
16910
Màrius
Vallès
González
13404
Josep Ma.
Ulier
Farré
2751
Miquel
Valenzuela
García
6488
Josep
Vallespí
Cots
Juan Carlos
Umaña
Peña
5461
Antonio
Valera
Escolano
11589
Alberto S.
Vallespín
Omedas
Jaume
Umbert
Argemí
Josep Ma.
Valeri
Ferret
SA-
SE-19759 Didac
Trubat
Ponti
59000-M
7725
Trujillo
Ventura
8353
Arturo
Cognoms
Tristany
14298
Xavier
Cognoms
SA29007-D
7160
Josep Ma.
Vallespinós
Grau
A-20528
Joan
Vallet
Triado
SE-27690 Pablo
Trujillo
Quiles
18217-T
Enric
Umbert
Hortal
2503
Jaume
Valero
Feliu
16873
Marc
Vallet
Xicoy
903
Martí
Trujols
Queraltó
4497
Josep Ma.
Umbert
Rexach
9381
César
Valero
Carruesco
16951-Q
Jaume
Vallet
Xicoy
17370
Josep
Trull
Pou
9741
Antoni
Umbert
Mompeat
3304
Eugenio
Valero
Ramo
16065
Ignasi
Vallhonrat
Cistaré
18100-T
Juan
Trullás
Gaells
5842
Josep
Umbert
Serra
14678
Carlos
Valero
Casquet
15576
Josep María
Vallmajó
Cortada
9296
Jordi
Trullén
Pla
SE-19565 Miquel
Umbert
Martínez
13237
Laia
Valero
Pujol
10330
Isaac
Valls
Anglés
1849
Antoni
Tubau
Orriols
10759
Angel Antonio
Urbina
Sánchez
SE-27897 Rodolfo
Valero
Cid
11713
Xavier
Valls
Planas
5557
Juan Antonio
Tubau
Cardó
16860
Barbara
Urdillo
Ruiz
15666
Valero
Rovira
13640
Pere
Valls
Tarrats
Emili
3303
Josep
Tubau
Bartomeus
17127-OI José-Ramón
Ureña
Marín
3624
Marcel
Valeta
Coma
5622
Andreu
Valls
Grau
16692
Marc
Tubert
Canal
SE-19552 Inés
Ures
Gómez
16185
Ignasi
Valgañón
Barberà
600
Joan Jordi
Valls
Ventosa
3987
Celso
Tudel
Naval
5793
Ramon
Urgellés
Homdedeu
A-20340
Josep Ma.
Vall
Mañez
8608
Jordi
Valls
Vives
14117
Eulalia
Tudela
Fernández
13395
Maria
Urgellès
Cochs
6715
Valentí
Vall
Careta
6332
Jordi
Valls
Alseda
15017
David
Tugas
Pons
SE-19909 Andreu
Uriach
Parellada
12249
Ramon
Vall
Canosa
1915
Javier
Valls
Planells
SE-20522 Alberto
Tullio
Rodriguez
3793
Rafael Àngel
Uriel
Cano
12396
Oriol
Vall-Llovera
Calmet
4973
Jordi
Valls
Serrano
6889
Ramon
Tuneu
Sitjà
A-20724
Juan
Uriz
Pascual
4743
Joan F.
Vall-llovera
Passada
A-20150
Josep Ma.
Valls
Beltrán
7006
Miquel
Tur
Adillón
SE-20652 Oriol
Uroz
Rubio
7258
Joan Carles
Vallcanera
Sánchez
A-20979
Jaume
Valls
Pasola
SE-27985 Juan
Tur
Torres
2160
Juan de
Urquía
Gómez Torga
4059
Josep Albert
Vallcorba
Plana
7444
Juan Ramón
Valls
Ferrer
10566
Humbert
Tural
Llacher
11846
Raúl
Urquizu
Fonts
SE-20502 Marc
Valldeneu
Rosell
15263
Daniel
Valls
Millan
A-20603
Josep Maria
Turc
Arumí
10643
Félix
Urrea
Pérez
3704
Josep
Valldeperas
Morell
15382
Xavier
Valls
Andreu
Turégano
Marchán
SE-19653 Ma.Teresa
Urrea
Espinosa
10582
Enric
Valldosera
Bisbal
15173
Jordi
Valls
López
Urretavizcaya
Fuertes
3458
Pedro Luis
Rivera
SE-27519 David
SE-20658 Sergi
2792
Emilio
Turmo
Sierra
5380
Joaquín
6135
Joan
Turmo
Montanuy
14112
María Belén de Urrutia
Cortada
15371
Josep
Valls
Manzano
Trallero
12922
Ernest
Valls
Montagut
Valle
Luján
SE-19949 David
Turmo
Pericas
9176
Juan Ramón
Urteaga
Suárez
SE-27969 Jordi
Turmo
Sanjuan
9380
Joaquim
Usieto
Montes
13287
Albert
Turon
Travesa
6724
Enrique
Usobiaga
Sayés
SE-19251 Àngela
Valle
Guimaré
16488
Raul
Valls
Albert
15176
Eduard
Turon
Teixidor
15764
Raül
Ustrell
Mussons
SE-20300 Nicolás
Valle
Marchante
10115
Cristina
Valls
Miralpeix
8156
Carlos
Turón
Rodríguez
SE-19069 Daniel
Utges
Mampel
SE-20549 Alba
Valle
Mas
8878
Jaume Miquel
Valls
Solé
Valle
Beltran
14860
Juan José
Valle
Salazar
SE-19242 Anna
Vallecillos
Olivera
16991-Q
Alejandro-
Valle
Valle
Edver
10116
Jordi
Valls
Planas
9437
Anton Manel
Valls
Selva
Carlos
Turró
Homedes
A-20189
Antonio
Vaca
de Peña
SE-20482 Lluís
SE-20414 Vicenç
Turró
Comas
9875
Joan
Vacarisas
Grau
7503
SE-19296 Guillem
Turró
Comas
SE-20380 Lara
Vacas
Garcia
13603
Jordi
Turró i
Roca
SE-20212 Bernat
Vadillo
Antas
13250
Joan
Turu
Gort
16037
Vaello
Plana
13839
Xavier
Vallejo
Lozano
1850
Joan Ma.
Vallvé
Ribera
15819
Edison
Vallejo
Cayre
12610
Carles Albert
Vallvé
Guionnet
Enrique
Vallejo
Casals
A-20264
Salvador
Vallvé
Palmes
Vallejo
Tribó
2468
10704
Vicenç
SE-19497 Joan
Esteve
15292
Luis Emilio
Francisco
Manuel
Turu
Balmes
13816
David
Val
Serra
Turu
Tarré
8712
José Javier
Val
Cebrián
11710
SE-20610 Pau-Gerard
Rodríguez
Pinilla
7302
Xavier
Vallvé
Miquel
4537
Joan Josep
Vallvé
Baldrich
Turull
Soler
14812
Val
Gandullo
SE-20583 Sergi
Tusell
Prats
SE-27643 Ana
Val
Romera
2030
Miquel
Tuset
Oller
17427
Isabel
Valcarcel
Toscano
9248
Miquel
Tuset
Mestre
11218
Gisela
Valderrama
Lombarte
17239
Lluís
Tuset
Serra
14288
Manel
Valderrama
Lombarte
6890
Ricardo
Vallés
Vicuña
12697
Jordi
Vallverdú
Bayés
Alvarez
18256-T
Mateo
Vallés
Rotger
5502
Josep
Valor
Sabatier
7502
14754
Albert David
David
Tutor
Pardo
6974
Gregorio del
Valls
Valls
César Luis
Valdés
13819
14537
Víctor Sebastián
Sergio
Vallejos
Arroyo
Vallejos
Lázaro
12611
Josep Ma
Vallvé
Guionnet
15230
David
Vallverdú
Armengol
931
Francisco
Vallverdú
Borras
8354
Xavier
Vallverdú
Falcó
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
176
179
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
Soci
Nom
3137
Javier
Valsells
Montagut
16894-Q
José-Daniel
Vega
Piñol
15971
José Maria
Vera
Vera
3988
José Ma.
Vicens
Estrach
1893
Josep
Valsells
Montagut
16493
Carlos
Vega
Cobos
12045
Francisco
Vera
Sáez
7359
Guillermo
Vicens
Barceló
Cognoms
Cognoms
Cognoms
Cognoms
14199
Jordi
Valsells
Goula
SE-20647 Juan-Esteban
Vega
Petroche
6530
Joan
Verdaguer
Codina
13355
Josep
Vicens
Cuyàs
14046
Juan
Valsells
Garcia
SE-20458 Pablo
Vega
Murciano
2470
Casimiro
Verdaguer
Torrens
1621
Luis Ma.
Vicens
Matas
17019
Eduardo
Valsera
Naranjo
2021
Josep Ma.
Vegara
Carrió
9178
Marcos
Verdaguer
Jimeno
10060
Jaume
Vicens
Puig
SE-20508 Edgar
Valverde
Estrella
16497
Javier
Vegas
Ortega
11769
Marc
Verdaguer
Foz
13801
Jaume
Vicens
Teixidor
10055
Van
der Graaf
Gerbrand B.
SE-27166 Gysbert Rudolf Van der Meer
Van-Baumber-
15612
Luis
Veiga
Gutierrez
14165
Francesc
Verdaguer
Puig
8412
Francesc
Vicens
Calvo
11474
Jose Manuel
Vela
Pitarch
4788
Francesc
Verdera
Rosell
14587
Alberto
Vicente
Calduch
3138
Mario Antonio
Velando
Oropeza
3306
Jordi
Verderol
Ubia
6818
Angel de
Vicente
Jofre
Francesc
Velarde
Cecilia
1916
Fernando
Montserrat
13568
Enrique
14879
Lluís
Vancells
Carreras
16074
Gerard
Vancells
Xuclà
7842
Lluís
Vandrell
Bordoy
11224
2893
Bernardo
Vaquer
Timoner
14895
Oriol
Vaquer
15705
Salvador
Vaquer
ghen
López
7191
7566
Pedro Fran-
Velarde
Farro
José Ma.
Velasco
Herrero
14320
Jordi
Velasco
Abras
10057
Juan Luis
Moreno
5503
Gabriel
cisco
SE-27387 Agustín
Verdú
Malla
15808
Verdugo
Salamanca
SE-20636 Mauricio
Vicente
Belis
Vicente
Osorio
3026
Jaume
Verdura
Tusquellas
17454-Q
Marcel
Vicente
Roig
14083
Carlos
Vergara
Ponce
SE-20675 Daniel
Vicente
Luque
Saboya
15951
Christian
Verge
Gómez
10254
Alfonso de
Victoria
Borras
Velasco
Cabré
SE-19187 Carmen
Verge
Estefania
8237
Alfonso de
Victória
Pou
Velasco
Alvarez
5426
Vergé
Segura
7446
Miguel
Vida
Prieto
José Ma.
10430
Josep Ma.
Vaquer
Franco
4061
Juan
Velasco
Sánchez
5407
Josep Maria
Vergés
Musté
5167
Carlos
Vidal
Coll
3671
Josep Lluís
Varas
Pérez
8886
Manuel
Velasco
González
10059
Mariano
Vergés
Torres
6658
Josep Pere
Vidal
Ferré
13144
Manuel A.
Varela
Guerra
14912
Mónica
Velasco
Rioja
2864
Salvador
Vergés
Llorens
1917
Alberto
Vidal
Potau
12884
Gerard
Varo
Martínez
SE-27945 Pol
Velasco
Planes
12176
Luis
Vergés
Brú
11253
Oriol
Vidal
Moreno
Varón
Vizuete
4368
Juan Antonio
Velasco
Mayo
3420
Jesús
Vergés
Roldán
5002
Jordi
Vidal
Potau
8799
Nicolás
Velázquez
Ferrer
1419
Martí
Vergés
Trias
7161
Rafael
Vidal
Díez
6547
Manuel
Vélez
Miranda
2938
Joaquín
Vericat
Núñez
11219
Josep
Vidal
Ramoneda
Jordi
9177
Francisco
Javier
12526
Miguel Angel
Vasco
Vàzquez
16549
Alba
Vates
Avilés
16423
Alberto
Vélez
Bermúdez
11726
SE-20328 Adrián
Vaz
Villar
12232
Gonzalo
Velilla
Sánchez
SE-20018 Idoya
13903
Uxia
Vazquez
Veiga
A-20766
Enrique
Velo
García
7565
Jaume
Vernet
Torredemer
655
Manuel
Vidal
Bordas
11303
Alfredo
Vázquez
Jiménez
A-20700
Jordi
Vendrell
Díaz
11289
Jordi
Vernet
Vicente
A-20413
Manuel
Vidal
Seguer
1479
Carlos
Vázquez
Fernández
13297
Marc
Vendrell
Martí
SE-20158 Jordi
Vernet
Bescós
A-20212
Josep Ma.
Vidal
Molina
Victorio
16740
David
Vendrell
Tàpias
14741
Eduard
Verniol
González
3529
Emilio
Vidal
Puig
3621
José Luis
18148-T
Ricardo
Vendrell
Bechdejú
13134
Sergio
Vernis
Perramón
7697
Ramon Ma.
Vidal
Verge
Vericat
Vidal
9252
Gaietà
Vidal
Tribó
Vermeersch
Amor
18066-T
Diógenes
Vidal
Vila
Vázquez
Baanante
SE-19566 Victor
Vázquez
Sánchez
3395
Ramon
Vendrell
Solé
SE-25776 Roger
Vernis
Artigas
4229
Jaume
Vidal
Quiñones
3558
Lluís
Vázquez
Sáiz
16384
Laura
Vendrell
Mateu
4330
Verrié
Ainaud
13086
Caterina
Vidal
Gavilan
4744
Juan José
Vázquez
Solsona
11591
Xavier
Ventayol
Carbonell
3672
Francesc
Vert
Estrany
11826
Joan
Vidal
Rull
5293
Juan Ma.
Vázquez
Vidiella
13066
Marc
Ventos
Lario
5327
Vicenç
Veses
Ibáñez
4538
Joan
Vidal
Abellán
Pau
16275
Javier
Vázquez
Navarro
7794
Josep Félix
Ventosa
Franquès
17267
Níria
Veza
Martínez
4821
Pablo
Vidal
Rius
13695
Carles
Vázquez
Portella
4296
Josep Oriol
Ventosa
Carbonell
5104
José Antonio
Via
Fernándes
11698
Rafael
Vidal
Fajardo
SE-19135 Eduard
Ventosa
Petitbo
4269
Pere
Viader
Guixá
14827
Jordi
Vidal
Capó
Antoni
16720
José-Javier
Vázquez
Sánchez
2914
Jesús
Vázquez
Rodríguez
SE-20428 Anna
Ventosa
Mirangels
SE-19882 Gerard
Viader
Riera
14801
17299-Q
Albert
Vázquez
Ribot
SE-19076 Victòria
Ventosa
Capell
3899
Vial
Rius
SE-27496 Sergi
15437
Sergio-Mariano Vázquez
Andion
13122
Xavier
Ventura
Gisbert
SE-27175 Frédéric
Vial
15767
Ernesto
Rigueiro
5326
Ramon
Ventura
Martí
2138
Josep
Viaplana
Devesa
59004-M
Ventura
Hernández
9689
Arnau
Viaplana
Canal
Vázquez
Josep Ma.
Vidal
Casanellas
Vidal
Tasa
Daniel
Vidal
Durbán
17014
Sergi
Vidal
Mir
SA-
16596-Q
Pere
Veas
Roman
6878
Jordi
13971
Fidenci
Veciana
Bove
15871
Jordi
A-20502
Ferran
Veciana
Membrado
SE-20315 Robert
5794
Jaume
Veciana
Bartés
15056
Josep
Ventura
Mir
13601
Arnau
Viaplana
Cazorla
13536
Oscar
Vidal
Altimir
4745
Antoni
Veciana
Miró
6045
Juan Antonio
Vera
Campo
4062
Manuel
Viayna
Lezo
6683
Joan Antoni
Vidal
Balañá
3393
José Antonio
Vecino
Barreras
5623
Javier Pedro
Vera
Marcuello
A-20169
Joan Mario
Viayna
Lezo
17037-Q
Jorge
Vidal
Sanmartín
3394
José Ma.
Vega
Alonso
16146
Ivan
Vera
Vizuete
16738
Josep
Vicaria
Mata
16381
Albert
Vidal
Majoral
Ventura
Jamilà
SE-27700 Albert
Viaplana
Cruells
15469
Jordi
Vidal
Pujol
Ventura
Soms
16902-Q
Viaplana
Grau
SE-20113 Omar
Vidal
Garcia
Albert
4133
Joan
Vega
Castellví
5717
José Ma.
Vera
Barceló
11945
Pedro Carlos
Vicario
Delgado
SE-20594 Jordi
Vidal
Arana
16518
Helena
Vega
Moreno
5001
Pedro
Vera
Martínez
2001
Enrique
Vicedo
Madrona
SE-20637 Marc
Vidal
Carreras
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
178
181
Soci
Nom
17085
Jordi
Vidal
Cognoms
Serra
13042
Luis Maria
Vidal
Sanz
16031
Francesc
Vidal de
Ciurana
12640
José
Vidal-Ribas
de Salas
Soci
Nom
16536
Guillem
SE-20527
11367
Cristina-Elisabeth
Antoni
Cognoms
Soci
Nom
Soci
Nom
Oriol
4451
Daniel
Vilalta
de Miguel
6684
José Luis
Villa
de la Torre
SE-20099 Albert
Vilalta
Gonzalez
15710
Victor Manuel
Villa
Ferrer
Vila
Vila
Hughes
Vila
Marta
Cognoms
Cognoms
SE-27735 Rosa
Vilalta
Rovira
6838
Lluís
Villà
Burgell
17226
Vilamajó
Llobera
3561
Ricard
Villà
Millaruelo
Clara
3139
Carlos
Vidal-Ribas
Garí
SE-20228 Maria
Vila
tordera
16689
Miquel
Vilamajó
Tresserras
17001
Marc
Villacampa
Rosés
2162
Juan Enrique
Vidiella
Bessa
15756
Vila
Carnicé
4452
Pablo
Vilanova
Soteras
4747
Jesús
Villacampa
Abardía
7741
Josep
Vidiella
Rovira
SE-20539 Mariona
Vila
Casoliva
3459
Ignasi
Vilanova
Saurat
SE-20031 Ignasi
Villacampa
Rosés
7630
Xavier
Vidiella
Barres
SE-19390 Maria
Vila
Bros
11271
Pablo
Vilanova
Montagut
3900
Julio Antonio
Villacorta
García
3140
Antonio
Viedma
Martínez
3559
Vilá
Campmany
13585
Jordi
Vilanova
Corderas
15380
Roberto
Villafáfila
Robles
15633
Josep Ma.
SE-19903 Gonzalo
Núria
Arturo
Viedma
Martí
5529
Agustí Ma.
Vilà
Carles
14725
Pere
Vilanova
Fernández
7726
Manuel
Villalante
Llauradó
Vielba
Pardo
A-20683
Joaquim
Vilà
Vilar
4935
Alfred
Vilanova
Guixé
11504
Vicente
Villalba
Herrero
14299
Maria Emma
Vigo
Castellvi
709
Agustí Ma.
Vilà
Galí
13080
Josep
Vilanova
Vergés
10506
Matilde
Villalba
Parer
16870
David
Vigo
Anglada
18150-T
Ramon
Vilà
Basté
16784-Q
Marta
Vilanova
Sau
14324
Sergi
Villalba
Herrero
3625
Guillermo
Vigo
Ripol
8885
Francesc
Vilà
Llauger
16653
Maria
Vilanova
Ros
SE-20591 Maider
Villalba
Martínez
13865
Josep Lluís
Vigué de
Pedro
9877
Miquel
Vilà
Cortés
7597
Manuel
Vilaprinyó
del Perugia
7996
Ferran A.
Villalbi
Hereter
1585
Lluís
Vila
Despujol
7314
Josep
Vilà
Teixidó
1995
Ricardo
Vilar
Guix
3006
Julio
Villalobos
Hidalgo
Xavier
Juan
7008
Luis Ma.
Vila
Oliva
16059
5558
Lluís
Vila
Mas
SE-27015 Jordi
Vilà
Pujolràs
16539
Marc
Vilar
Rosanas
12615
Vilà
Alsina
4541
Manuel
Vilar
Bayó
SE-20700 José
Cristian
Villalón
Rodríguez
Villamajor
Fernández
12222
Sergio
Vila
Jaklitsch
17036
Carles
Vilà
Pascual
16357-G
8263
Josep
Vila
Núñez
10743
Joaquim
Vilà
Capdevila
SE-20287 Agustí-Josep
10309
Josep A.
Vila
Sensada
13611
Marc
Vilà
Renaud
11893
José Ramón
Vilar del
Rey
8474
Jaume
Villamur
Roca
13093
Roger
Vila
Quer
16395
Joaquim
Vilà
Bramon
4271
José
Vilarasau
Salat
5105
Carlos
Villanova
Cazcarra
2619
Josep Ma.
Vila
Solanes
SE-20566 Natalia
Vilà
Iglesias
12671
Jordi
Vilardaga
Prat
2590
Jerónimo
Villanueva
Baselga
Vilar
Jordà
SE-27295 Miguel
Villamarín
Sebastián
Vilar
Martínez
2253
Villamore
Vicente
Enrique
7226
Eugeni Ramon
Vila
Rovira
15908
Andreu
Vilà
Oliveras
SE-20544 Arnau
Vilardaga
Barra
8413
Carles
Villanueva
Comellas
14015
Eduard
Vila
Farré
5408
Joan
Vila-Masana
Portabella
13429
Vilardell
de Virto
A-20401
José Enrique
Villanueva
Torán
Alberto
9683
Juan
Vila
Torras
SE-20015 Miquel
Viladegut
Farran
7598
Pedro
Vilaregut
Sánchez
16248-OI Oscar
Villanueva
Cañizares
2941
José Daniel
Vila
Robert
13085
Xavier
Viladevall
Ferrer
10969
Joaquim
Vilargonter
Espadaler
SE-20096 Javier
Villanueva
Fernández
10822
David
Vila
Garriga
5214
Joan
Viladomat
Ballara
13522
Ferran
Vilaró
Brussosa
6935
Manuel
Villanueva
Canes
7360
Joan
Vila
Simón
13781
Joan
Viladomat
Lopez
14126
Manuel
Vilarrasa
Bascompta
16714
Jorge
Villanueva
Cuenda
14125
Jaime
Vila
García
15591
Maite
Viladomat
López
SE-19462 Bernat
Vilarrasa
Bonsfills
9745
Ricardo
Villar
Ribera
8879
Joan
Vila
Mans
4540
Josep
Viladomat
Ballara
5759
Andreu
Vilarrasa
Vidal
14963
Jose Luis del
Villar
Abad
14390
Esteve
Vila
Pulido
3673
Alberto
Viladomiu
Comella
7599
Josep
Vilarrubias
Segura
15408
Roberto
Villar
Rodríguez
A-20974
Anna
Vila
Tusell
6839
Pedro
Viladomiu
Portabella
7698
Oriol
Vilás
Masó
13204
Enrique
Villar
Diez
1069
Santiago
Vila
Despujol
18277-T
Joaquín
Viladomiu
Egozcue
1772
Josep
Vilasau
Soler
14808
David
Villar
Hernández
15433
Oriol
Vila
Castelló
18284-T
Carlos
Viladomiu
Comella
9492
Antonio
Vilaseca
Ollé
17118
Miguel Angel
Villarejo
Bermúdez
17378
Laura
Vila
Giraut
10184
Albert
Viladomiu
Mangrané
727
Jorge
Vilaseca
Bequet
3873
Miquel
Villaró
Besora
15825
Manel
Vila
Serón
17270
Antonio
Viladot
Blasi
5409
Lluís
Vilaseca
Vilanova
SA-
15191
David
Vila
Bou
5813
Rafael
Viladrich
Peinador
12489
Juan
Vilaseca
Coll
56010-E
Víctor de
Villasante
Fuentes
Vila
Gateault
16741
Ana
Vilafranca
Manguán
17456-Q
Oriol
Vilaseca
Vidal
5003
Rafael
Villaseca
Marco
SE-20122 José
SE-19750 Marc
Vila
Fernandez
4230
Carlos
Vilagut
Sala
15547
Daniel
Vilavedra
Vilà
18056-T
Ignacio
Villavecchia
Puig-Mir
2139
Vila
Despujol
4166
Jaume
Vilagut
Tort
8140
Juan Antonio
Vilchez
Sánchez
2391
Manuel
Villena
Ortega
Vila
Calvo
5912
Enric
Vilagut
Mercadé
16752
Raúl
Vílchez
Moreno
15609
Álvaro
Villoria
López
Miquel
SE-19934 Albert
SE-20038 David
Vila
Garcia
9690
Carlos
Vilagut
Orta
4370
Antonio
Vilella
Provencio
SE-20561 Arnau
Villoro
Bort
15109
Vila
López
4746
Jordi
Vilahú
Ferrús
10185
David
Vilella
Riera
14408
Sergi
Vinagre
García
3794
Joan
Vinaixa
Maximiliano
SE-19834 Mireia
Vila
Gasull
8193
Jordi
Vilajeliu
Serra
7193
Rafael
Vilella
Llebaría
9549
Manuel
Vila
Martínez
2371
Lluís
Vilajoana
Rovira
8051
Angel
Vilella
Laita
8979
Joan
Vila
Soler
13175
Lluís
Vilalta
Juvanteny
16525
Albert
Vilella
Ramisa
Vila
Descamps
10633
Gloria
Vilalta
Grau
17021-Q
Elisabet
Vilella
Sibis
SE-19561 Ignacio
Vinke
Fernández
Enric de
Vilalta
Monet
17170
Quirze
Vilella
Esteva
5795
Jordi
Vintró
Rigall
Vilalta
Rifà
5410
Luis
Villa
Sanz
6300
Juan
Vinyals
Robert
SE-27879 Xevi
15315
Marc
Vila
Vilalta
10505
15295
Alejandro
Vila
Castellón
SE-19255 Joan
4936
Fernando
Vinent
Serra
Ramírez de Arellano
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
180
183
Soci
Nom
Cognoms
Soci
Nom
Sol Macià
5072
Rafael
Vinyes
Planas
12302
15494
Enric
Vinyes
Ballbé
SE-20393 Victor
Cognoms
Soci
Nom
Cognoms
Vives
Espinal
12987
Antonio
Ymbern
Camacho
Vives
Santamaria
12391
Jordi
Ymbert
Cerón
14967
Joan
Viñals
Jul
SE-19709 Esteve
Vives
Pons
SE-20669 Xialei
You
Chen
15910
Olalla
Viñals
González
SE-20241 Oriol
Vives
Canton
SE-27878 Lluís
Yubero
Mateu
5106
Pere
Viñals
Baigés
17436
Isarn
Vives
Català
11827
Yuste
Martínez
5814
Alfred
Viñas
Folch
16885
Joan
Vivó
Carreño
SE-27515 Silvia-Luna
Antonio
Yzaguirre
Sánchez
7796
Mario
Viñas
Díaz
A-20103
José Antonio
Vizcaino
Ortego
6685
Zabala
Sánchez
Luis Ma.
16679
Jordi
Viñas
Giró
17275-OI Pedro
Vizcaino
Moreno
SE-19042 Jordi
Zabala
Díez
2007
Màrius
Viñas
Peris
SE-20441 Pedro
Vizcaino
Linero
7553
Aureli
Zacarias
Guerra
15377
Javier
Viñas
Ildefonso
5107
Josep Ma.
García de
13171
Edgar
Vizcarro
Olivella
4498
Falces
10117
Ma.Carmen
Vizmanos
Oliveras
SE-27778 Javier
Viñas
Folch
17259
Javier
Voegeli
SE-20301 Pau
Viñas
Soriguera
4886
Viola
Estruch
Carlos Ma.
16482
Pedro
Voltà
Jove
7672
Juan
Zahera
Pérez
10835
Josep
Zaldivar
Portilla
9093
J.Ignacio
Zaldua
Jonathan
Zambrano
Ramos
Zambrano
Morell
Castro
13456
Ferran
Virgós
Bel
16078
Anna
Voltes
Sabaté
Saturnino Luis
Virto
Albert
7795
Juan Carlos
Vozmediano
Cebrián
16498
2312
Joan
Visa
Gelabert
SE-19987 Toni
Warlam
Barniol
SE-27887 Josep
13958
Daniel
Visa
Schmidt
9461
Rafael
Weyler
Pérez
12223
4619
Antonio
Visa
Buira
15957
Simó
Winand
Molné
SE-27757 Carles
Miquel
8531
Felipe
Visa
Solano
16433
Karl-Heinz
Wrusch
Emilio
Vita
Sáiz
2620
Lluís
Xalabardé
Izquierdo
Bravo
Vázquez de
2942
3280
Zafra
Zafra
Alberto
RodríguezGachs
Zamora
Bordes
Zamora
Riera
SE-19632 Victor
Zamora
Gomez
SE-27315 Franco
Zampetti
SE-19755 Marco de
Vittori
11662
Oriol
Xalabarder
Anglí
SE-20046 Laura
Zapata
Sala
A-20954
Fernando
Viturtia
Caurcel
13628
Joaquim
Xalabarder
Torrents
9439
Zapater
Carreras
14373
David
Viudez
Puerta
2186
Albert
Xalabarder
Miramanda
SE-19817 Alba
Zapater
Martí
Zapatero
de Artadi
Zapico
Maceda
SE-19881 David Andreu
Vivanco
Viladot
14592
Cristina
Xamaní
Borràs
6165
Vivancos
Calvet
8475
Lluís
Xancó
Vilas
Enric
Joan
5146
Carlos
Francisco
Javier
3234
Francisco
Vivancos
Pujol
9612
Xargay
Vallès
17227
16691
Carlos
Vivar
Gimeno
SE-20664 Castellà
Xavier
Bassons
SE-27738 Adrien
Zapico
Vivas
Morte
4063
Xercavins
Valls
SE-20573 Ana
Zapiola
Vivas
Sánchez
7552
16154
Francisco
Javier
David
Enric
Alfonso
SE-19853 Ingrid
Xercavins
Vives
7703
Alex
Zaragoza
Montpel
5108
Xicart
González
3675
Jordi
Zaragoza
Salas
Jaume
13604
Sergio
Vivas
Díaz
16396
Borja
Xicoy
Almirall
8802
Carlos Enrique
Zaragoza
Calvet
2676
Antoni
Viver
Soler
6817
Jaume
Xifre
Pujol
14807
David
Zaragoza
Andreu
14162
Jacint
Vives
Bosch
2578
Carles Vicenç
Xirinachs
Damians
SE-20051 Bernat
Zaragoza
Travieso
2677
Javier
Vives
Solé
1797
Joan
Xufré
Besora
16251-OI Josep-Ma.
Zaragoza
Bueso
10825
Jorge
Vives
Arumí
14583
Sauro Jose
Yagüe
Yagüe
17066
Victor
Zaragoza
Moreno
Vives
Civit
René
5718
Francesc
Xavier
16850
Lidia
Yáñez
Ruiz
2331
13776
Carlos
Yàñez
Rodríguez
SE-20001 Albert
Silvia
Yarza
Garcés
4693
Eugeni
Vives
Laflor
SA-
2494
Pere
Vives
Añó
57051-Q
4297
Josep Lluís
Vives
Conde
16980
Elvira
Yashenkova
18153-T
Daniel
Vives
Padreny
7539
Pedro
Ybern
Artola
13732
David
Vives
Gené
9180
Ferran
Ycobalzeta
Grau
SE-19499 Jacobo
1480
Enrique
Zaragüeta
Borchardt
Zardin
Mayola
Zavala
Durán
SE-19822 David
Zavaleta
Mantilla
7163
Antonio
Zayas
7742
Eusebio Miguel Zea
Zegrí
Faulo
Alvaro
Reiriz
4272
Manuel
Vives
Balletbó
1947
Fernando
Ycobalzeta
Cibiach
16579
Alex
Zendrera
Valsecchi
4887
Fernando
Vives
Pérez-Ilzarbe
9550
Guillem
Yenes
Masip
6892
Concepció
Zorrilla
Diez
Guillermo
Jose Antonio
SE-19915 Carles
Vives
Avellana
1666
16594-Q
Gemma
Vives
Borrás
SE-19889 Adrian
2692
Firmo
Vives
Solé
14926
Guillermo
Yeste
Mayoral
4453
Pedro Esteban
Zubelzu
Ayestarán
8194
Renat
Vives
Hertogs
7194
Ramon
Yll
Felis
12664
Iñaki
Zudaire
Rovira
4134
Ferran
Vives
Aragó
1441
Juan
Ylla
Badía
SE-19763 Ignacio de
Zuloaga
López
SE-20659 David
Zurita
Soñer
Yenes
Villafañez
13589
Yepes
Cañada
SE-20460 Nahikari
Zoyo
Navarro
Zuasti
Madurga
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011
182
184
185
Memòria EIC 2011
Memòria EIC 2011

Similar documents