ENG

Comments

Transcription

ENG
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Εγγραφές Καθιερωμένων Τύπων
Αλφαβητικός Κατάλογος για :
Επικεφαλίδα
Όνομα Προσώπου 200
Α΄τόμος
Ξένα ονόματα (ENG)
Καθιερωμένες & Παραπεμπτικές εγγραφές
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας, Παραγωγός του έργου
Αικατερίνη Κεράστα, Υπεύθυνη έργου & επιμέλεια έκδοσης
Ελένη Μιμίκου, Βιβλιοθηκονόμος
Σοφία Παπαλουκά, Πληροφορικός
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Καθιερωμένες Εγγραφές
σ. 1
Παραπεμπτικές Εγγραφές
σ. 327
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Εγγραφές Καθιερωμένων Τύπων
Αλφαβητικός Κατάλογος για :
Επικεφαλίδα
Όνομα Προσώπου 200 – ENG
(ξένα ονόματα)
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
1
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
2
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Abel, Otto
A' Beckett, Gilbert Abbott
Abel, Rudolf
Abel, Simone
Aalst, A. J. van der
Aarons, Edward S. , 1916-1975
Aasen, Ivar Andreas, 1813-1896
Abel, Sustinus
Abelain, Robert
Abelanet, Albin
Aasted, Bent
Abelard, Peter, 1079-1142
Abadie, M. J.
= Αβελάρδος, 1079-1142
Abadie-Aicardil, Raϊ
Abeles, Marc
Abastado, Leon
Abelin, G.
Abbadie, Madelein
Abell, George
Abbato, Claudio
Abendroth, Robert, 1842-1917
Abbato, Daniele
Abbott, Charles, 1762-1832, Baron
Tenterden
Abendroth, Wolfgang
Abensour, Leon
Abbott, E. C.
Aberbach, David, 1954-
Abbott, Edwin Abbott, 1838-1926
Aberbach, J.
Χρησιμοποιείται αντί
< Abbott, Edwin A., 1838-1926
Abercrombie, M. L. J.
Abbott, Evelyn, 1843-1901
Abercrombie, Michael, 1912-1979
Abercrombie, Minnie Lome Johnson
Abbott, G. F.
Abbott, George Frederick
Abercrombie, Nicholas
Aberman, Eric
Abbott, Jack H.
Abicht, Carolus
Abbott, Michael M.
Abbott, Peter
Ablancourt, Nicolas Perrot d', 16061664
Abbs, Brian
Ableman, Paul
Abdelbagi, Mustafa A.
About, Edmond, 1828-1885
Abdelkader, Ahmed-Ouamar
Abraham, Pierre
Abe, Kobo
Abraham, Stephanie
Abecassis, Eliette, 1969-
Abraham, Suzanne
Abecassis, Guy, 1927-
Abraham, Werner
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
3
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Abraham-Frois, Gilbert
Ackrill, John Lloyd
Abrahams, Paul W.
Ackroyd, Dorothea
Abrahams, Peter
Ackroyd, Peter, 1949-
Abrahamsen, Poul
Acocella, Joan
Abramowski, Luise
Acot, Pascal
Abrams, Meyer Howard, 1912-
Acqualagna, Bruno
Abrantes, Laure Junot, 784-1838,
Duchesse d'
Acrelius, Israel
Abrasimov, Pjotr Andrejevic, 1912Abu-Sharif, Bassam
Aczel, Gyorgy
Abuli, Enrique Sanchez
Adam, Adolf
Aburrow-Newman, Alan
Adam, Adolphe-Charles, 1803-1856
Academus, Menander Phoebus
Acenzio, Α.
Adam, Ioan
Achad Mohammed
Adam, J. H.
Achaja, Bernardo, 1951Achard, Paul, 1897-1962
Achelis, Thomas
Achrd, Amedee
Ackeret, Jacob, 1898Ackerkecht, E.
Ackerknecht, E. H.
Ackerman, Diane
Ackerman, Galia
Ackerman, Robert
Ackermann-Blount, J.
4
Adam, Antoine
Adam, Curt
Acerson, Karen L.
Achelis, E.
Acsan, John
Aczel, Amir D.
Abulafia, David
Achbar, Marc
Acropolita, Georgius
Adam, James
Adam, Jean-Michel
Adam, Jean-Pierre
Adam, Kirstine
Adam, Paul
Adamczewski, Horst
Adamesteanu, Dinu
Adami, Giuseppe
Adamo, Peter J.
Adamov, Arthur
Adams, A. P.
Adams, Ansel
Adams, Bryan, 1959-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Adams, Charles Darwin, 1856-1938
Aderman, Eric
Adams, Douglas
Ades, Dawn, 1943-
Adams, H. M.
Adhemar, Jean
Adams, Henry
Adichie, Chimamanda Ngozi, 1977-
Adams, Herbert
Adivar, Halide Edip, 1884-1964
Adams, Herbert B.
Adkins, A. W. H.
Adams, Jane
Adkins, Lesley
Adams, Ken
Adkins, Roy A.
Adams, Marsham W.
Adle, Maria, 1955-
Adams, Michaela
Adler, Alfred, 1870-1937
Adams, Peter
Adler, Alfred, 1870-1937--Θεωρία του
Adams, Richard
Adler, Alfred, 1870-1937--Θεωρία του-Εισαγωγές
Adams, Richard George, 1920Adams, Roy J. , 1947-
Adler, Elizabeth
Adler, Klaus
Adams, Simon
Adler, Laure, 1950-
Adams, Tracy
Adler, Mortimer
Adamson, Joy
Adamson, Margot Robert, 1898Χρησιμοποιείται αντί
< Adamson, M. R., 1898-
Adler, Mortimer Jerome, 1902Adler, Naomi
Adler, Rudolf
Adamus, Perseniae, 1145-1221
Adler, Warren
Adaniloaie, Nichita
Adlington, L. J, 1970Χρησιμοποιείται αντί
< Adlington, Lucy J., 1970-
Adcock, Larry
Addario, Susanna
Adolph, Anneliese
Adderly, Brenda
Adorno, Theodor W. , 1903-1969
Addison, Stephen
Adekoya, James Adeniyi
Adelhofer, Otto
Adoul, Andre
Adrados, Francisco Rodriguez, 1922Adrian, Jean
Adelson, Nathaniel
Adenauer, Konrad, 1876-1967
Adriani, Achille
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
5
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Adrien, Marie Riou
Ageorges, Veronique, 1952-
Adrienne, Carol
Aghion, Max
Adshead, Janet
Aghion, Raoul
Adunis, 1930-
Agitmatov, Cingiz, 1928-
Aeliani, Claudius
Agnello Hornby, Simonetta
Aelred of Rievaulx, Saint, 1110-1167
Agnello, Giuseppe, 1888-
Afanasev, Aleksandr Nikolaevich,
1826-1871
Agnese, Battista
Afanasev, Vladilen S.
Agnoli, Johanes
Agolli, Dritero, 1931-
Afanasief, A. N.
Afanasief, Victor Grigorievich
Affleck, Ben
Agosta, William C.
Agostinelli, Maria Enrica
Agostini, Emilio
Africa, Thomas W.
Agricola, Jo.
Agabatian, Ochanes Sarkis
Agacinski, Sylviane, 1945Agaesse, Paul
Agrilli, Marcello
Agudelo, Monica
Agueev, M.
Agamben, Giorgio
Χρησιμοποιείται αντί
< Ageyev, M.
Agaoglu, Adalet
= Αγάογλου, Ανταλέτ
Aguiar, Fred de, 1960-
Agapit, Marc
Aguiar, Saul
Agar, Sergun
Aguilera-Malta, Demetrio
Agarbiceanu, Ion, 1882-1963
Aguinis, Marcos
Agathias, Myrinaeus
Agurskij, Melic Samuilovic
Agee, Doris
Aharonian, Avetis
Agee, James, 1909-1955
Ahern, Cecilia
= Αίηντζη, Τζαίημς, 1909-1955
Aherne, Declan
Agee, Warren Kendall
Aherne, Maurice
Χρησιμοποιείται αντί
< Agee, Warren K.
Ahlberg, Allan
Agel, Henri
Agelieva, Fani
6
Ahlberg, Janet
Ahlbom, Anders
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Ahmad, Barakat
Ahmad, Bashiruddin Mahmud, 18891965
Ahmad, Hafiz Manzooruddin
Χρησιμοποιείται αντί
< Aitmatov, Ginghing, 1928< Ajtmatov, Cingiz, 1928< Aytmatov, Chingiz, 1928< Aitmatof, Tsingiz, 1928< Aitmatof, Tschingis, 1928-
Ahmad, Sami
Ajar, Emile
Ahmatova, Anna Andreevna, 18891966
Ajchenbaum, Jocelyne
Ahn, D. F.
Ajchenbaum, Yves-Marc
Ajhar, Brian
Ahrens, Dieter
Ajzenberg, Stella
Ahrens, Donald G.
Akalay, Lotfi
Ahrens, Henric L.
Akar, Ridvan
Ahrens, Jeanie
Akass, Susan
Ahrweiler Ahr, Helene, 1926
= Γλύκατζη-Αhrweiler, Ελένη, 1926-
Akerman, John Young, 1806-1873
Akhmatova, Anna
Ahsbe, Jeanne
Aiello, Laurel
Akhmatova, Anna Andreevna, 18891966
Aimard, Paule
Χρησιμοποιείται αντί
< Achmatowa, Anna Andreevna, 1889-1966
Aime, Marsell
Akhtata Ali, Maulanas
Aime, Patri
Akiman, Nazmi, 1920-
Aime-Martin, Louis
Akin, Engin
Aimee, Anouk
Akinyemi, Rowena
Aimery, Heder
Akladious, Mafeed W.
Ainsley, Robert
Ainsworth, Stanley Humphreys, 1913Airmard, Paule
Aksenov, Vasily-Pavlovic
Aksyonov, Vassily Pavlovich, 1932Akunin, B. (Boris), 1956-
Aisberg, Eugene
Akurgal, Ekrem
Aisse, Charlotte Elisabeth, 1695-1733
Aitchison, Jean
Akutagawa, Ryunosuke, 1892-1927
Al Cassem, Hassem Ismael
Aitken, Hay W.
Al Hilaly, Widian
Aitken, Peter G.
Al-Aswany, Alaa, 1957-
Aitmatov, Chingiz, 1928ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
7
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Al-Farabi, Abu Nasr Muhammad, π.
870-950
Al-Fayed, Dodi, -1997
Alberoni, Giulio, 1664-1752
Albert, Eric
Albert, Marvin H.
Al-George, Sergiu
Albert, Michel
Al-Jabir, Zeki
Al-Kharrat, Edward, 1926Al-Muttalibi, Aziz
Al-Nafzawi, Abou-Abdallah
Mouhammad
Albert, Pierre
Albert, Roy le
Albert-Lassard, Lou
Alberti, Alberto
Al-Rubari, Fawzia
Alberti, Leone Battista, 1404-1472
Al-Zahrawi, Abu' l Qasim Halaf Ibn
Abbas
Alberti, Rafael, 1902-
Alain-Fournier, 1886-1914
Alameddine, Rabih
Alberti, Robert E.
Albertinelli, Mariotto, 1474-1515
Alberto, Eliseo, 1951-
Alampiev, P.
Alberts, Wolfgang
Alary, E.
Albin, Celestin
Alastair, Smith
Albom, Mitch, 1958-
Alavedra, Salvador
Alba C, Manuel Mara
Albornoz, Gil Alvarez Carrillo de, 13101367
Albahari, David
Albota, Mihail
Albalat, Antoine, 1856-
Albou, Paul
Albani, Francesco
Albrecht, Bob
Albani, Maria
Albrecht, M. Von
Albarella, Ester
Albrecht, Wolfgang
Albaret, Celeste
Albrecht-Carrie, Rene, 1904-
Albaut, Corinne
Albu, Florenta
Albee, Edward Franklin, 1928-
Albuquerque, Fernanda Farias de
Albera, Francois
Albus, Anita, 1942-
Alberg, Janet
Alcantara, Ricardo
Alberico, Ralph
Alcock, Susan E.
Alberoni, Francesco
Alcock, Vivien
8
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Alcolea, Santiago
Aleneon, May D.
Alcott, Louisa May, 1832-1888
Alcuin, 730-804
Aleotti, Luciano
Aleramo, Sibilla
Aldany, Kim
Alert, Kathy
Aldem
Alessandra, Armando
Aldenhoven, Ferdinand
Alessandra, Raffaele d'
Alder, Harry
Alessandrini, Jean, 1942-
Alder, Vera Stanley
Alevig, Louio
Alderlini, Roberto
Alewyn, Richard
Alderson, Liza
Alex, Ben
Alderton, David
Alex, Marie
Alderton, David, 1956-
Alex, Marlee
Aldi, Gabriella
Alexander, Caroline
Aldirich, Lorenzo D.
Aldiss, Brian Wilson, 1925Χρησιμοποιείται αντί
< Aldis, Brian, 1925< Aldis, Brian W., 1925-
Alexander, H. E.
Alexander, Harry
Alexander, Jane
Alexander, Jenny
Aldovini, Giulia
Alexander, Jerome
Aldred, Cyril
Alexander, Jonathan James Graham
Aldrich, Robert
Alexander, L. G.
Aldridge, Alan
Alecsandri, Vasile, 1818-1890
Alexander, Lisa
Alexander, Marco
Alegre, Sandrine
Alegria, Ciro, 1909-1967
Aleksandr, Ivanovich, 1870-1938
Alexander, Natalis
Alexander, Pat, 1937Alexander, Patrick
Alekseyev, V.
Alembert, Jean Le Rond D', 1717-1783
Χρησιμοποιείται αντί
< D' Alembert, Jean Le Rond, 1717-1783
Alexander, Paul J.
Alexander, Tania
Alexander, Tasha
Alen, Paule
Alexander, Volbert
Alencon, Mary D.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
9
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Alexander, Willy
Alexandra, Belinda
Alfrey, Judith
Alexandre, Monique
Alfroy, Jean-Marie
Alexandre-Bidon, Daniele
Alge, S.
Alexandrescu, Em
Algranti, Costanza
Alexandrescu, Felicia
Algren, Nelson, 1909-
Alexandrescu, Grigore
Ali Haydar Mithat
Alexandrescu, Mircea
Ali, Aamir
Alexandrescu, Sica
Ali, Ihsan, 1904-1978
Alexandri, Ferran
Ali, K.
Alexandrian
Ali, Miriam
Alexandrian, Sarane, 1927-
Ali, Monica
Alexandrov, Emil
Ali, Sabalattin
Alexandrov, G.
Ali, Tariq
Alexandru, Ovidiu
Alia, Ramiz
Alexandru, Tiberiu
Aliaj, Shyqyri
Alexanian, Jaquoes der
Alias, Luis A.
Alexeiev, Lucy
Aliboni, Roberto
Alexeyev, A.
Alic, Margaret
Alexianu, Al.
Alice, X.
Alexievich, Svetlana, 1948-
Alighieri, Dante, 1265-1321
Alexin, Anatoly
Χρησιμοποιείται αντί
< Aleksin, Anatolij Georgevic
= Δάντης Αλιγκέρι, 1265-1321
Χρησιμοποιείται αντί
< Dante Alighieri, 1265-1321
Aligniac, Caston
Alfau, Felipe, 1902-
Alin, F.
Alfieri, Vittorio, 1749-1803
Alfoldy, Geza, 1935-
Alinei, Mario
Alison, Jane, 1961-
Alfonso VIII, King of Castile, 11551214
Alken, Carl-Erich
Alfonso, Reynaldo
Allaby, Michael, 1933-
Χρησιμοποιείται αντί
< Alphonso, Reynaldo
10
Allaluf, Vida
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Allan, Boris
Allen, P.
Allan, Margaret
Allen, Patrick
Allard, Genevieve
Allen, Peter, 1937-
Allard, Paul, 1841-1916
Allen, Polly R.
Allbeury, Ted
Allen, R. W.
Allchin, A. M.
Allen, Richard
Allchin, Frank Raymond, 1923-
Allen, Robert
Allday, Jonathan
Allen, Stewart Lee
Allegret, Catherine
Allen, Thomas W.
Allegri, Remigio
Allen, William Sidney, 1918-
Allegro, John Μ.
Allen, Woody, 1935-
Allem, Maurice
Allende, Isabel, 1942-1973
= Αλιέντε, Ιζαμπέλ, 1942-
Alleman, Gayle Povis
Allen Lewis, Frederick
Allente, Salvador, 1908-1973
Allen, Agnes
Alleotti, Luciano
Allen, Charlotte Vale
Allepuz, Esperanza Vivancos
Allen, Douglas
Alley, Brian
Allen, G. G.
Allezard, Jean Joseph
Allen, Hervey, 1889-1949
Allfrey, Katherine, 1910= Ολφρεϊ, Κάθριν, 1910-
Allen, Jack
Allen, James
Alliet, Odile
Allen, Jelisaveta S.
Alliluyeva, Svetlana, 1925-
Allen, John Elliston, 1921-
Allin, Michael, 1944-
Χρησιμοποιείται αντί
< Allen, John E. , 1921-
Allinson, Frank G.
Allischewski, Helmut
Allen, Jonathan, 1957Allen, Joseph J.
Allen, Judy
Allen, Leslie
Allen, Michael J. Β.
Allison, Dorothy, 1949Allison, Esther M.
Allison, Mary Lucille, 1925Allodi, Pietro
Allom, Thomas, 1804-1872
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
11
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Alspach, Jennifer
Alloway, Lawrence
Alstead, Stanley
Allport, Mike
Altan
Allred, H.
Χρησιμοποιείται αντί
< Altan, Francesco
Almagor, Gila, 1940Alman, Allan
Altan, Ahmet
Almeida, June D.
Altan, Cetin
Almeida, Morgan
Altaner, Berthold
Almeras, Arnaud
Altea, Rosemary
Almeras, Henri d', 1861-1938
Alten, Steve
Almodovar, Agustin
Alter, Michael
Almodovar, Pedro
Alterescu, Simion
Almoina, Jose
Alteri, Giancarlo
Almond, David
Althaus, Martin
Almond, Peter Marc, 1957-
Althauser, Doug
Almosnino, Eleonora
Altheim, Franz, 1898-
Almqvist, Carl Jonas Love, 1793-1866
Alther, Lisa, 1944-
Alo D', Luise
Altherr, Franz
Alonso Diaz-Toledo, Juan Ramon,
1951-
Althusser, Louis, 1918-1990
Χρησιμοποιείται αντί
< Diaz-Toledo, Juan Ramon Alonso, 1951-
Altiar, El.
Altieri, Ferd
Alonso, Carlos
Altman, Nathaniel
Alonso, Dora, 1910-
Altman, Rebecca Bridges
Alonso, Fernando, 1941-
Altman, Rick
Alonso, Marcelo
Altmann-Κανέλλου, Stephanie
Alpago Novelo, Adriano
Χρησιμοποιείται αντί
< Κανέλλου, Stephanie Altmann-
Χρησιμοποιείται αντί
< Novelo Alpago, Adriano
Altner, Gunter
Alper, Benedict S.
Alton, E. H.
Alqlave, Elisabeth
Alton, Gareth
Alsberg, Max
Altrichter, Herbert
12
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Altschuler, Helen
Ambert, Alba N. , 1946-
Altvater, Elmar, 1938-
Ambler, Eric, 1911-
Alunni, Bernard
Ambra, Lucio
Alvarer, Antonio Juan
Ambrose, Alice
Alvares, Levi
Ambrose, David
Alvarez de Toledo, Isabel
Ambrosoli, Solone
Alvarez, David J.
Ambrus, Victor, 1927-
Alvarez, Juan Antonio
Amedee, Thierry
Alvarez, Julia
Ameis, K. F.
Alvernhe, Andree
Amelin, Michel
Alverny, Marie-Therese d', 1903-1991
Amera, Anna
Alvise
Amerasinghe, Hamilton Shirley, 1913-
Aly, Wolfgang, 1881-1962
Amery, Heather
Alzon, Claude, 1931-
Amgulescu, Al. I.
Amadeus Lausannensis, Episcopus, π.
1110-1159
Amici, Giuliano
Amadio, Nadine
Amico, Silvio d'
Amado, Jorge, 1912-2001
Amadu-Mahtar, M' Bow
Amiet, Pierre
Aman
Amigues, Suzanne
Amand de Mendieta, Emmanuel
Amandry, Αγγελική
Amann, Remy
Amaru, Giovanni
Amato, Angelo
Ambelain, Robert
Amber, R. B.
Amberg, George
Amiea, Me.
Amiel, Henri Frederic, 1821-1881
Amalrie, Αudrei Αlex
Amandry, Pierre
Amicis, Edmondo
Amin, Samir
Amis, Kingsley, 1922-1995
= Εϊμις, Κίνσκλεϊ, 1922-1995
Amis, Martin, 1949Amjad, Rashid
Ammaniti, Niccolo, 1966Ammann, Albert Maria
Ammen, Amy
Ammer, Sigrid, 1936ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
13
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Ammeraal, Leendert
Anati, Emmanuel
Ammering, Ernst
Anatolev, K.
Amon, Evelyne
Anatrella, Tony
Amonilh, Jean
Anca, Virgil
Amonn, Alfred, 1883-
Ancel, Jacques, 1882-1943
Amos, Janine
Ancel, Marc
Amosov, Nikolai Mikhailovich
Ancey, Cesar
Amostrong, Karen
Ancey, Georges
Amour, Aurelie
Anchisi, Gianmauro
Ampelius, Lucius, 2ος αι.
And, Richard
Ampere, J. J.
Anda
Amselle, Jean-Loup
Anda, Mario de
Amstutz, Andre
Andahazi, Federico
Χρησιμοποιείται αντί
< Amstage, Andre
Anday, Melih Cevdet, 1915Anders, Ferdinand
Amurri, Antonio
Amusin, I. D. (Iosif Davidovich)
Χρησιμοποιείται αντί
< Amusin, Joseph D.
< Amusin, Iosif Davidovich
< Amusin, Iosif D.
Anders, Henryk Pawel, 1913-1993
Andersch, Alfred, 1914-1980
Andersen, Carl
Amyot, Jacques, 1513-1593
Amyx, Darrell Arlynn, 1911Amzulescu, Al. I.
Anacharsis, Jenne
Andersen, Cecilia
Andersen, Christopher P.
Andersen, H. C., 1805-1875 Hans
Christian
Andersen, H. C., 1805-1875 Hans
Christian--Βιβλία για παιδιά
Anamali, Skender
Anand Samarpan, Swami
Andersen, H. C., 1805-1875 Hans
Christian--Ερμηνεία και κριτική
Anand, Margot
Andersen, Harry
Anania, Valeriu
Andersen, Henning, 1926-
Ananieva, Nora
Andersen, J. Stig
Anastasievic, D.
Andersen, Knut
Anastasiu, F.
Andersen, Qivind
14
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Andersen-Nexo, Martin, 1869-1954
Anderson, Scott
Anderson, Sherwood, 1876-1941
Anderson, Andy
Anderson, Benedict R. O' G., 1936-
Anderson, Stefan
Anderson, Totton James
Anderson, Brian
Anderson, Walter
Anderson, Carol Lee
Anderson, Warren D.
Anderson, Charles H.
Anderson, William
Anderson, David D.
Anderson-Dargatz, Gail
Anderson, Dorothy
Anderson-Kelso, Isa
Anderson, Douglas
Anderson-Kelso, Isa
Anderson, Eileen
Andersson, Ingvar
Anderson, Eric
Andersson-Schmitt, Margarete
Anderson, Graham
Ando, B. A.
Anderson, Henry W.
Andoin, Philippe
Anderson, James W.
Andonie, George St.
Anderson, Janice
Andover, H.
Anderson, Jeffrey C.
Andre Guillou
Anderson, John Kinloch
Anderson, Kevin J. , 1962Anderson, Lisa
Andre, Beatrice
Andre, Ch.
Andre, Christophe
Anderson, Lynn R.
Andrea, Yann
Anderson, M. S.
Andreae, Bernard, 1930-
Anderson, Patrick
Andreae, Giles
Anderson, Perry
Andreae, Johann Valentin, 1586-1654
Anderson, Peter
Andreas-Salome, Lou, 1861-1937
Anderson, Poul
Andree, Christian
Anderson, R. C.
Andree, Karl Theodor, 1808-1875
Anderson, Rachel
Andrees
Anderson, Richard C.
Anderson, Robert, 1917-
Andreescu, Ludmila
Andreescu, Stefan
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
15
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Andreev, Leonid Nikolaevich, 18711919
Χρησιμοποιείται αντί
< Andreev, Leonid Nikolaevic, 1871-1919
< Andreyev, Leonid Nikolayevich, 1871-1919
Andron, Ionita G.
Andronic, Al
Andrei, Al
Andrzejewski, Jerzy
Andreieff, Leonid
Anestin, I. B.
Andrejew, Leonid
Anestin, Victor
Andreoli, Vittorino
Anet, Claude
Andreoni, Diego
Anet, Claude, 1868-1931
Andreozzi, Alfonso
Anfousse, Ginette
Andres, Roberta
Angebert, Jean-Michel
Andresen, Carl
Angel, Heather
Andreu, Guillemette
Angelescu, I.
Andrew, Ian
Angeleseu, Virgiliu
Andrewes, A.
Andrewes, Antony, 1910Andrews, C. F. (Charles Freer)
Angeletti, Roberta
Angeli, Pier
Angelino, Ines
Andrews, David H.
Angell, David
Andrews, Jackie, 1947-
Angelloz, Joseph-Francois
Andrews, Jane
Angelo-Comneno, Simonetta Kozak
Andrews, Kevin
Angelou, Maya
Andrews, Liz
Angelov, Dimiter
Andrews, Lynn V.
Angelus, Chr.
Andrews, Nancy
Anger, Beni
Andrews, Virginia C.
Andrews, William George, 1930-
Angerhausen, Michael
Anghel, Dim
Andreyev, Igor
Andri Snaer Magnason, 1973-
16
Andritoiu, Alexandru, 1929-
Androne, N.
Andreev, Stefan
Andric, Ivo, 1892-1975
Andrieux, Jean-Yves
Anghel, Paul
Angier, Natalie
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Angiolello, Giovanni Maria, π. 14521523
Anouilh, Jean, 1910-1987
Χρησιμοποιείται αντί
< Anouilh, Jean Z., 1910-1987
Anglade, Christiane
Anglelescu, Adrian
Anpilogova, B.
Anglelescu, Mircea, 1941-
Ansari, Mark
Angles, Mariona
Ansart, Felix
Angles, Sarah
Ansart, M. M.
Anglim, Anthony
Ansart, Pierre
Anglim, Simon
Anschutz, Felix
Anglund, Joan Walsh
Anscombe, Elisabeth
Angold, M.
Anscombe, R.
Angold, Michael J.
Anscombe, Roderick
Angue, Fernarnd
Anselm, Saint Archbishop of
Canterbury, 1033-1109
Anholt, Catherine
Anselmus, Havelbergensis, θ. 1158
Anholt, Laurence
Anstey, Caroline
Anic, Nikola
Anstotz, Cristoph
Anicet-Bourgeois, M. M.
Answorth, Bary, 1910-1987
Anichini, Alberto
Antal, Frederick
Anida
Antes, Peter, 1942-
Anineanu, Marta
Antes, Serge
Anisimov, Nikolai, 1884-1962,
Αρχιεπίσκοπος Καμτσάτκα και Σεούλ
Anthon, Charles
= Νέστωρ, 1884-1962, Αρχιεπίσκοπος Καμτσάτκα και
Σεούλ
Anthony, Anne
Anthony, Evelyn
Anker, Richard
Anthony, Ian
Ankori, Zvi, 1920-
Anthony, Mary
Annas, Julia E.
Anthony, Patricia
Anne, Nantin
Antier, Edwige
Anniba, Antonini L.
Annunzio d', Gabriele, 1863-1938
Anonymous
Antilogus, Pierre
Antinoru, Cinzia
Antip, Constantin
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
17
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Apicius, Caelius, 1ος αι.
Antipov, Vsevolnt
Antoine-Andersen, Veronique
Apicius, Marcus Gavius, 1ος αι.
Apienanesi, P.
Antomarchi, Xavier
Apollinaire, Guillaume, 1880-1918
Anton, John
Χρησιμοποιείται αντί
< Wilhelm Apollinaire de Kostrowitsky, 1880-1918
Anton, John P. , 1920Anton, John Peter, 1920-
Apolzan, Mioara
Antonelli, Marco
Apostol, Cornelia
Antonescu, Eftimie
Apostolescu, Mihai
Antonescu, Emanuel
Appel, Claude
Antonescu, George G.
Appelius, Mario, 1892-1946
Antonescu, Ion
Appell-Mertiny, Helene
Antonescu, Mihai A. , 1904-1946
Appignanesi, Richard
Antonescu, Nae
Apple, Michael W.
Antonini, ALbert
Applegate, Katherine
Antonioni, Michelangelo, 1912Antoschina, V. P.
Antram, David
Antropov, Jurij Vladimirovic, 19141984
Χρησιμοποιείται αντί
< Applegate, Κ. Α.
< Morris, Kimberly
< Benning, Elizabeth
< Kendall, Katherine
Appleton, Honor C.
Appleton, Nancy
Antunes, Antonio Lobo, 1942-
Appleyard, Diana
Anville, Jean Baptiste Bourguignon d',
1697-1782
Appuleius, Platonicus
Anwar, Seyyed Abdollah
Anweiller, Oscar
Aprite, Giannino
Apsley, Brenda
Anz, Wilhelm
Apt, Jay
Anzieu, Didier
Apthorp, Brian
Anzilotti, Cos
Apuleius, 125-180, λατίνος
συγγραφέας
Aparain, M.
Apeleius, Lucius Madaurensis, 125 π.Χ.
Apfeldorfer, Gerard, 1948-
18
Aprile, Rocco, 1929-
= Απουλήιος Λεύκιος, 125-180, λατίνος συγγραφέας
Apuleius, Lucius Madaurensis, 125-π.
170
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Archaka
Aquila, Prospero dell'
Βλέπε επίσης
<< Kalda, Alexandre
Aquino, Thomas d'
= Ακινάτης, Θωμάς
Archambeaud-Fauconnier, H.
Arachelian, Vartan
Archer, Clive
Arafat, Yasir, 1929-2004
Archer, Jeffrey, 1940-
Χρησιμοποιείται αντί
< Arafat, Jasser, 1929-2004
Archer, John
Archer, Laird, 1892-1981
Arago, Jacques
Aragon, Louis, 1897-1982
Χρησιμοποιείται αντί
< La Colere, Francois, 1897-1982
Archer, Margaret
Archer, R.
Archipoeta, π. 1130-1165
Araki, Toschima
Archipowa, Anastassija
Arambourg, Camille
Arcos, Agustin Gomez, 1939-
Aramescu Anderson, Georgeta
Arana, George W.
Ardamatskii, Vasilii, 1911-
Aranca
Ardelean, Victor
Aranda, Quim, 1963-
Ardeleanu, C.
Arangio-Ruiz, Vincentius
Aransky, V.
Ardeleanu, Ion
Arden, John, 1930-
Aratow, Paul
Arden, William, 1924-
Arbel, Benzamin, 1945-
Arder, Philip
Arbona, Miguel
Ardley, Neil
Arbor, Jane
Ardouin, Isabelle
Arbore, Grigore
Ardy, Anet
Arbuthnot, John, 1667-1735
Arbuzov, Aleksei Nikolayevich
Χρησιμοποιείται αντί
< Arbuzov, Alexei Nikolayevich
Ardagh, Philip
Arellano-Moreno, Antonio
Arenas, Reinaldo, 1943Arend, Anthony C.
Arcangel, Dianne
Arendt, Erich
Arceni, Constantin N.
Arendt, Hannah, 1906-1975
Arch, Grigori L.
Arene, Paul
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
19
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Arengo, Sue
Armand, Felix
Arens, Ilmar
Armand, Louis
Arenson, Roberta
Armao, Ermanno
Ares, Daniel, 1956-
Armbruster, Adolf
Aretino, Pietro, 1492-1556
Armeield, Maxwell
Argan, Giulio Carlo
Armstrong, Arthur Hilary
Arghezi, Tudor, 1880-1967
Armstrong, Campbell
Arghirescu, G.
Armstrong, Charlotte
Argilli, Marcello, 1926-
Armstrong, Edmund la Touche
Argos, Jean
Armstrong, G. Cyril
Argoud, Gilbert
Armstrong, H. C.
Argyle, Michael
Armstrong, Herbert W.
Arhip, I.
Armstrong, Karen
Arias, Abeladro
Armstrong, Lance
Arias, Juan
Armstrong, Louis
Aricanli, Tosun
Armstrong, Michael, 1928-
Aridjis, Homero, 1940-
Armstrong, Timothy J., 1957-
Aries, Philippe, 1914-1984
Χρησιμοποιείται αντί
< Armstrong, T. J., 1957-
Arif, Α. Ε.
Armstrongm, H. C.
Arijon, Daniel
Arnaldez, Roger
Arion, George
Arnand-Lindet, Marie-Pierre
Ariou, C. C.
Arnao, Giancarlo
Aris, Michael
Ariyoshi, Rita
Arnason, H. H. , θ. 1986 (Hjorvardur
Harvard)
Arjava, Antti
Arnaud, Andre-Jean
Arjouni, Jakob, 1964-
Arnaud, Danielle
Arlen, Michael, 1870-1957
Arnaud, Michel
Arly, Dominique
Arnaud, Noel
Armaignacum, D. Georgium
Cardinalem
Arnault, Chareaud C.
20
Arndt, Stefan
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Arques, Jean-Alexandre
Arniches, Carlos
Arnim, Elizabeth von, 1866-1941
Arrabal, Fernando, 1932Arranz, Miguel
Arnim, L. Achim von
Arras, Mario
Arno, Marc
Arrendondo, Francisco
Arnobius
Arriaga, Guillermo, 1958-
Arnoff, Kathie-Jo
Arrich, Paul
Arnold, Nick
Arrighetti, Graziano
Arnold, Robert F.
Arrighi, Louis
Arnold, Thomas
Arnold, V. I. (Vladimir Igorevich),
1937-
Arrigoni, Emilio
Arrou-Vignod, Jean-Philippe, 1958-
Arnold, Werner
Arrowsmith, William
Arnot, Robert
Arroyo, Alejandro Sandino
Arnothy, Christine, 1930-
Arsan, Emmanuelle
Arnott, Peter
Arsch, Grigori
Arnott, William Geoffrey, 1930-
Arsch, Grigori L. , 1925-
Arnoux, Alexandre, 1884-
Arsenev, Vladimir Klavdievich, 18721930
Arntz, Helmut
Arseniev, Nicholas, 1888-
Aron Rubin, Jydith
Arseniev, Nikolai Sergeevich, 1888-
Aron, Elaine N.
Aron, Raymond, 1905-1983
Aronofsky, Darren
Arons, Arnold B.
Arons, Rich
Arsenieva, M.
Arsenijevic, Vladimir, 1965Arsh, Grigorii Lvovich
Χρησιμοποιείται αντί
< Ars, Gregori
< Arsh, G. L.
< Ars, Gregory L.
Aronson, Letty
Arouh, Albert
Arsinov, Peter
Arp, Claudia
Arslan, Antonia
Arp, Dave
Arson, A. C.
Χρησιμοποιείται αντί
< Arp, David
Art, Tudor
Artale Sanfilippo, Caterina
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
21
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Ashcroft-Nowicki, Dolores
Artandi, Susan
Artaud, Antonin, 1896-1948
Ashe, Penelope
Artaud, M.
Asher, Adolph
Artesi, Vittorio
Asher, Arielah, 1967-
Arthemond Regny
= Ασερ, Αριέλα
Arthur, King
Asher, Jane
Arthur, Robert
Arthus-Bertrand, Yann, 1947Artisien, Patrick
Ashley, Bernard
Artz, Frederick Binkerd, 1894Arundhati, Roy
Ashley, Philip
Arzuffi, Arturo
Ashley, Ruth
Asachi, Gheorghe
Ashman, Ian
Asan, Omer, 1961-
Ashmole, Bernard, 1894-
Asbjornsen, Peter Christen, 1812-1885
Asbury, Herbert
Asciantichine, Alexandre
Asena, Duygu, 1946-
Asensio Cerver, Francisco
22
Ashton, Norman
Ashtor, Eliyahu, 1914Ashworth, Pat
Asensi, Matilde, 1962-
Ashby, William Ross
Ashover, T. A.
Ashton, Elisabeth
Ascherson, Neal
Ashbery, John, 1927-
Ashley, Frederick W.
Ashley, Maurice
Aryanpur, A.
Ash, Russell
Ashford, C. E.
Ashkins, B.
Artuad, Chevallier
Ash, Bernard
Ashfaque, Syed M.
Ashforth, Camilla
Artmann, Hans Carl
Asensio, Agusti
Ashe, Jeffrey
Ashworth, Sara
Asimov, Isaac, 1920Aska, Warabe
Aske, Martin
Askew, Susan
Askildsen, Kjell
Aslan, Anna
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Athas, Daphne
Aslani, Marilyn
Asmyw, Valentin Ferdinandovic
Asor Rosa, Alberto
Athayde, Roberto, 1949Χρησιμοποιείται αντί
< De Athayde, Roberto Jose Austregesilo, 1949-
Asquith, Ros
Athen, Hermann
Assagioli, Roberto M.
Athena
Assathiany, Sylvie
Atherton, Catherine
Asseo, Henriette, 1947-
Atherton, Pauline Α.
Assfalg, Julius
Atias, Guillermo, 1915-
Assig, Hubertus
Atillia, Neira
Assmann, Erwin
Atkin, Edith-Lesser
Asso, Margherita
Atkins, Paul
Assouline, David
Atkins, Peter W.
Aster, Agnes
Atkins, Robert C.
Aston, Claire
Atkins, Steven C.
Astratian, G.
Atkinson, Kate
Astrop, John
Atkinson, Mike
Astruc, Charles
Atkinson, Richard
Asturias, Miguel Angel, 1899-1974
Atkinson, Rita
Asvall, J. E.
Atkinson, Sarah
Atabinen, Rechid Saffet
Atkinson, Stuart
Atamian, Ch.
Atkinson, William W.
Atanasiu, Ion
Atlan, Henri
Atanassova, T.
Atmatov, Cingiz
Ataov, Turkkaya
Atsaja, Bernardo
Atarov, Nikolai, 1896-
Attali, Jaques, 1943-
Atasu, Erendiz
Attalides, Michael A. , 1941-
Ataturk, Kemal, 1881-1938
Attaliota, Michael
Atchley, S. C.
Attekum, Marietta Van
Atee, W. L.
Attenborough, Richard
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
23
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Attie, A.
Auderset, Marie-Jose
Attlee, Clement Richard, 1883-1967
Audiat, Jean
Attwater, Donald, 1892-1977
Audisio, Mirella
Atwood, Margaret, 1939-
Audouard, Antoine
Χρησιμοποιείται αντί
< Atwood, Margaret Eleanor, 1939-
Audouin-Dubreuil, Louis, 1887Audouze, Jean
Atxaga, Bernardo
Χρησιμοποιείται αντί
< Atchaga, Bernardo
Audras, Agnes
Audreev, Kirill K.
Atzano, Kristine
Auel, Jean M.
Atzenhofer, Anton
Auel, Jean M.
Atzenhofer, Stefan
Auer, Johann, 1910-
Atzori, Stefania
Auerbach, Aline B.
Aub, Max
Auerbach, Annie
Aubbard, Frank
Auerbach, Arich, 1892-1957
Auberson, Paul
Auezov, Mukhtar, 1897-1961
Aubert, Brigitte
Aufrere, Gaston-Henri
Aubert, Marcel
Augagneyr, V.
Auberton, Robert
Augarde, Steve
Aubet, Maria Eugenia
Auge, Claude
Aubinais, Marie
Auge, Marc
Aubineau, Michel
Auger, Antoine
Aubonin, J.
Augieras, Francois
Auboyer, Jeannine
Augliera, Letterio, 1948-
Aubreton, Robert
Augst, Gerhard
Aubry, Claude Marc
August, John
Aubry, Octave
Aubry, Olibier
Augustinus S. Aurelius, Hipponensis
episcopus, 354-430
Aubry, Pierre-Yves
Augustopoulos-Jucan, Antita
Auclair, Marcelle
Augustus (Gaius Julius Caesar
Octavianus), 63 π.Χ.-14 μ.Χ.,
Αυτοκράτορας της Ρώμης
Auden, Wystan Hugh, 1907-1973
= Αύγουστος (Γάϊος Ιούλιος Καίσαρ Οκταβιανός), 63
24
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
π.Χ.-14 μ.Χ., αυτοκράτορας της Ρώμης
Χρησιμοποιείται αντί
< Octavianus (Gaius Julius Caesar Augustus), 63 π.Χ.14 μ.Χ., αυτοκράτορας της Ρώμης
Avakumovitch, Ivan
Avalle, Rosetta
Avalli, Ippolita
Augustus, Imperator Caesar, 63 π.Χ.14 μ.Χ.
Avallone, Eugene Α.
Aujac, Germaine
Avalos, Martha-Flores
Aulard, F. A.
Avanesova, Valentina N.
Ault, Phillip H., 1914-
Aveleyra, Teresa A.
Aune, Liz
Avenel, Vicomte N.
Aung San Suu Kyi
Avenell
Aupert, Pierre
Avenius, Rufius Festus
Aura, Alejandro
Aventin, Christine
Aurelius Sextus, Victor
Averchenko, Arkadii, 1881-1925
Ausonius, Decimus Magnus, 310-395
Χρησιμοποιείται αντί
< Averchenko, Arkadii Timofeevich, 1881-1925
Aust, Kurt
Averous, Pierre
Austen, Jane, 1775-1817
Avi, 1937-
Auster, Paul, 1947-
Avi-Yonah, Michael, 1904-1974
Austin, Alan
Avianus, Flavius
Austin, C.
Avicenne, Paul
Austin, Claire
Avilova, Lyntia A. , 1865-1942
Austin, Craig
Avison, Brigit
Austin, M.M.
Avison, D. E.
Austin, Michel Mervyn
Avocaf, Charles D. L.
Austin, Michel, 1943-
Avonto, Pino
Austin, Roland Gregory
Avotins, Ivars
Autenrieth, Georg
Avram, Henriette D.
Auteri, Giuseppe
Avram, Mircea
Authievre, Jane
Avramescu, Aurel
Autrey, Elisa
Avril, Francois
Avadanei, Stefan
Avril, Jules
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
25
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Avril, Nicole
Azam, Jaques
Avrill, Nicol
Azam, Jean-Paul
Aw, Tash
Azar, Emil
Axelrod, Mark
Azar, George Baramki
Axelsson, Majgull
Azcoitia, Ana Victoria
Axelsson, Sun
Azema, Jean-Pierre
Axenfeld, Theodor
Azema, Yvan
Axer, Jerzy
Azevedo, Pedro de
Axlerod, Robert
Aziz, Ibrahim
Axon, T. J.
Aznar, Guy, 1934-
Ayache, Alain
Azocar, Pablo, 1959-
Ayala, Giuseppe
Azoulai, Minou
Ayalon, David
Azpeitia, Ariadna
Ayckbourn, Alan, 1939Ayer, A. J. (Alfred Jules), 1910-1989
Ayer-Oberholtzer, Woody
Aykol, Esmahan, 1970-
Azua, Felix de
Azuela, Mariano, 1873-1952
Azzaroni, Alessandro
Azzopardi, Trezza
Ayliffe, Alex
Ba Jin, 1904-
Aylwen, Axel
Ba, Amadou Hampate, 1900-1991
Aymard, Maurice
Χρησιμοποιείται αντί
< Hampate Ba, Amadou, 1900-1991
Ayme, Marcel, 1902-1967
Aymon, S.
Babbit, Natalie, 1932-
Aymonino, Carlo
Babbitt, Frank Cole, 1867-1935
Ayo, Yvonne
Babbitt, Natalie, 1932-
Ayoub, Mouna
Babel, Isaak, 1894-1941;
Ayre, Elizabeth
Babelon, Ernest, 1854-1924
Ayres, Frank Jr.
Babelon, Jean, 1889-
Ayres, Honor
Babes, Victor, 1854-1926
Ayres, William
Babin, Jacques Paul
Ayubi, Nazih N. M.
Babin, Veronique
26
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bachmann, E.
Babinger, Franz
Bachmann, Ingeborg, 1926-1973
Babu-Buznea, Ovidia
Bachofen, Johann Jakob, 1815-1887
Babuskin, Β. Ζ.
Bachy, Y.
Baby, Jean
Bacia, Jennifer
Bac, Ferdinand
Baca, Jimmy Santiago, 1952-
Bacila, Ioan C.
Back, Francis
Baccara, G.
Back, Jack-Harry
Baccara, R.
Backley, Christen
Baccelli, Guido
Bacchelli, Ricardo, 1891-1985
Baccheschi, Edi
Bacmeister, Johann
Bacon, Edmund N.
Bacon, Francis, 1561-1626, φιλόσοφος
Bacchion, Eugenio
Bacon, Francis, 1909-1992, ζωγράφος
Bach, Anna Magdalena
Bacon, Kevin
Bach, Bettina
Bach, Carl Philipp Emanuel, 1714-1788
Bach, Charles Henri, 1898Χρησιμοποιείται αντί
< Henri Bach, Charles, 1898-
Bacovia, George, 1881-1957
Bacqui, Marie-Federique
Bacus, Anne
Badami, Anita Rau
Bach, Edward, 1886-1936
Badawy, Alexander
Bach, Johann Sebastian, 1685-1750
Badea, Marin
Bach, Jonathan
Bader, Franz
Bach, Kent
Bader, W.
Bach, Richard
Badescu, Gheorghe
Bach, Richard D.
Badgett, Tom
Bacharan, Nicole
Badian, E.
Bachaumont, Louis Petit de, 16901771
Badie, Bertrand
Bachelard, Gaston, 1884-1962
Bachem-Heinen, Tony
Bachev, Bladimir
Badinter, Elisabeth
Badiou, Alain
Baeck, Louis
Baecque, Antoine de
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
27
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bahr, S. C.
Baedeker, K.
Bahriye, Ucok
Baedeker, Karl
Baiesu, Ion
Baehr, Hans Dieter
Baigent, Michael, 1948-
Baelem, Jean
Bail, Murray
Baensch, Hans A.
Bailesteanu, Fanus
Baensch, Ulrich
Bailey, Alice Ann, 1880-1949
Baer, Robert
Bailey, Bailey
Baerentzen, Lars
Bailey, Bernadine
Baeten, Lieve
Bailey, David
Baetge, Dietmar
Baeumler, Alfred, 1887-1968
Bailey, Gwen
Baev, Jordan, 1954-
Bailey, H. C.
Baez, Joan, 1941-
Bailey, Jackie
Bafaroff, J.
Bailey, Jill
Baffc, Mariano
Bailey, John Amedee
Baffico, G.
Bailey, Liza
Bagagli, Clementina
Bailey, Paul
Baggini, Julian
Bagley, Desmond, 1923Baglio, Gaetano
Bailey, Peter
Baillen, Claude
Baillet, Yolande
Bagnall, Roger S.
= Μπαγιέ, Γιολάντ
Bagryana, Elissaveta
Bailleux, Nathalie
Bague, Gustave
Baillon, Andre, 1875-1932
Baha Allah, 1817-1892
Bailly, Anatole
Baha, Abdul
Bailly, Auguste
Baharian, Asandur
Bailly, Rene, 1910-
Bahcheli, Tozun
Baily, Nicola
Bahn, Paul, 1953Bahr, Johann Christian Felix
28
Bailey, Foster
Bain, Donald
Bain, Steve
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bainbridge, Beryl, 1933-
< Bakhtin, M. M. , 1895-1975
Bainbridge, Nicki
Bakin, Douglas
Baines, John
Bakker, Willem Frederik
Bains, Gary
Bakker, Wim F.
Bainton, Roland Herbert, 1894-
Baklanov, Grigorij I.
Bainville, Jacques
Bakounine, Michel, 1814-1876
Baiocchi, Giulia
Bakunin, Mikhail Aleksandrovic, 18141876
Baitchinski, Kostadine
Balaban Quine, Judith
Bajath, Z.
Balaban, Nancy
Bakalian, Piter
Balacciu, Jana
Bakarziev, Petar
Balaci, Anca
Baker, Alan
Baladie, Raoul
Baker, Arthur
Balaet, Dimitru
Baker, Dorothy, 1907-1968
Baker, E.D.
Balaguer, Marta
Baker, Lucy
Balaj, Teofil
Baker, Martin
Balakian, Peter, 1951-
Baker, Mary E.
Balan, Ioanichie
Baker, Melita
Balan, Ion Dodu, 1929-
Baker, Michael J.
Balan, Stefan
Baker, Q. P.
Balan, Teodor
Baker, Richard
Balan-Osiac, Elena
Baker, Susan
Balandier, Georges
Baker-Eddy, Mary
Balanenko, Yury
Bakewell, K. G.
Balanescu, Nicolae
Bakhtime, Mikhail
Bakhtin, M. M. , 1895-1975
Bakhtin, Mikhail Mikhailovich, 18951975
Χρησιμοποιείται αντί
< Bakhtine, Mikhail, 1895-1975
Balagna Coustou, Josee
Balanescu, Tudor
Balard, James Graham, 1930Balard, Michel
Balas, Kornel
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
29
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Balasubramanyam, Rajeev, 1974-
Balibar, Etienne, 1942-
Balazs, Janos
Balibar, Francoise
Balbi, Adr
Balier, Claude
Balbino-Moreno, Manuel
Balis, J.
Balca, Nicolae
Ball, Alan, 1957-
Balcer, Jack Martin
Ball, Bill
Baldacci, David
Ball, Carolyn M.
Baldacci, Luigi
Ball, David
= Μπαλντάτσι, Λουϊτζι
Ball, Donald A.
Baldanzi, Alessandro
Ball, Elizabeth
Baldassarre, Antonio
Ball, Eric L.
Balder, Bruno
Ballabio, Irene
Baldi Papini, Ubaldo, 1907-
Ballantine, Bellinda
Baldieri, Vincenzo
Ballantine, Carl
Baldini, Antonio, 1889-1962
Ballantyne, Robert Michael, 1825-1894
Baldini, Simonetta
Ballard, J. G., 1930-
Baldoni, Claudio
Χρησιμοποιείται αντί
< Ballard, James Graham, 1930-
Baldry, H. C.
Baldry, Harold Caparne, 1907Baldson, John Percy Vyvian Darce,
1901-1977
Ballard, Jim
Ballaz, Jesus
Ballet, Pascale
Baldwin, Faith
Ballew, Charles
Baldwin, Hanson Weightman, 1903-
Ballheimer, David
Baldwin, James, 1924-1987
Ballian, Anna, 1948-
Baldwin, Shauna Singh
Ballinger, Erich
Baleanu, Andrei
Ballvora, Shyqri
Balencie, Jean-Marc
Balmary, Marie
Balestier, W.
Balmus, Elisa
Balestrini, Nanni
Balota, Nicolae
Balfour, David
Bals, Paul
30
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Balsdon, J. P. V. D. , 1901-1977
Banfi, Gristina Maria
Balser, Aliki
Banfill, A. Scott
Balta, Paul
Bang, Herman, 1857-1912
Baltag, Cezar, 1939-
Bangemann, Martin
Baltensperger, Peter
Bangs, David H.
Balter, Marie, 1930-
Banja, Hasan
Balthus, 1908-
Bank, Melissa
Baltrusch, Ernst
Banks, Arthur
Balu, Ion
Banks, Iain, 1954-
Balzac, Honore de, 1799-1850
Banks, Kate, 1960-
Χρησιμοποιείται αντί
< Balzac, Onore de, 1799-1850
Χρησιμοποιείται αντί
< Banks, Katherine Anne, 1960-
Bambaren, Sergio
Banks, Lynne Reid, (1929- )
Bamborough, Philip
Banks, Martin
Bambrough, Renford
Banks, Natalie N.
Bamm, Peter
Banks, Olive
Bampton, Bob
Banks, Oliver T.
Ban Breathnach, Sarah
Banks, Russell, 1940-
Χρησιμοποιείται αντί
< Breathnach, Sarah Ban
Banks, Theodore Howard
Banksy, 1974-
Banciu, Axente Sever
Χρησιμοποιείται αντί
< Banks, Robert, 1974-
Banciulescu, Victor
Band, Erster
Bannan, Joan
Band, Eweiter
Bannel, Cedric
Banda, Hastings Kamuzu, 1905-
Bannert, D.
Bandeira, Pedro, 1942-
Banneux, M. J.
Bandi, A. G.
Bannister, Emily
Bandiana, Ana, 1942-
Bannock, Graham, 1932-
Bandini, Fernando
Banta, Susan
Bandini, Giovanni
Bantas, Andrei
Bandula, Octavian
Bantea, E.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
31
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Barba, Raffaella
Bantier, Robert-Henri
Barbaciory, Constantin
Bantman, Beatrice
Barbaglia, Emilio
Banu, Constantin
Barban, Yvon
Banu, Jon
Barbant, Ch.
Banulescu, Ioan
Barbarash, Lorraine
Banus, Maria
Barbarin, Georges
Banut, Aurel Paul
Barbaro, Nicolo, 15ος αι.
Banville, John, 1945-
Barbary, Feruand
Banville, Theodore de
Barbeau, Philippe
Bao Ninh, 1952-
Barbem, C.
Baptista, Hugo
Barber, Antonia
Baquedano, Elizabeth
Barber, Eric Arthur, 1888-
Baquedano, Lucia
Barber, Nikola
Bar, Joh. Chr.
Barber, Noel F. , θ. 1988
Bara
Barber, R. L. N.
Barabas, Benny, 1951-
Barber, Shirley
Baraldi, Severino
Barberis, Dominique, 1958-
= Μπαραλντί, Σ.
Barbery, Muriel, 1969-
Baraldi, Severo
Baran, Paul A. , 1910-1964
Baran, Vasile
Barbes, Pierre
Barbetti, Yvette
Barandiran, Ignacio
Barbey d'Aurevilly, J. (Jules), 18081889
Baranga, Aurel
Χρησιμοποιείται αντί
< Aurevilly, J. Barbey d' (Jules Barbey d'), 1808-1889
< Aurevilly, Jules Anedee Barbey d', 1808-1889
Baranovskij, S.
Baranskaia, Natalia
= Μπαράσκαγια, Ναταλία
Barasch, Eugene A.
Baraudon, Alfred
Barba, Eugenio, 1930-
32
Barbey, Dorine
Barbey, William
Barbie du Bocage, Jean Denis, 17601825
Barbiellini Amidei, Gaspare, 1934-2007
Χρησιμοποιείται αντί
< Amidei, Gaspare Barbiellini, 1934-2007
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bardi, Carla
Barbier, Auguste
Bardin, John Franklin, 1916-1981
Barbier, Frederic
Bardin, S. S.
Barbier, Jean
Bardoel, Jo
Barbier, Jules
Bardon, Henry
Barbier, Patrick
Bardot, Brigitte, 1934-
Barbieri, Elaine
Bardy, Gustave
Barbilian, Gerda
Bareau, Andre
Barborini, Robert
Bareilles, Bertrand, 1859-1933
Barbotin, Edmond
Barel, Yves
Barbour, Ann
Baret, Adrien
Barbu, Eugen
Baret, Norman
Barbu, G.
Barford, Philip
Barbu, Ion, 1895-1961
Barge, Hermann
Barbu, V.
Bargie, Jacques
Barbu-Bucur, Sebastian
Barginet, Alexandre, 1797-1843
Barbulescu, Petre
Baric, Maija
Barbusse, Henri
Baricco, Alessandro, 1958-
Barbut, Marc
Barilier, Etienne
Barca, Luciano, 1920-
Barille, Albert
Barcan, Monica
Barchfeld, Heinrich, θ. 1952
Barine, Arvede
Barcillon, Marianne
Barisic, Franjo
Barcilon, Marianne
Barjavel, Rene, 1911-
Barcilon, R.
Barkakati, Nabajyoti, 1956-
Barclay, Tessa
Barkan, Joanne
Bard, Patrick, 1958-
Barker, Andrew
Barde
Bardeche, Maurice, 1909Bardelli, Giorgio
Barille, Elizabeth
Barker, Babel
Barker, Clive, 1952-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
33
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Barker, Edith
Barnet, Miguel
Barker, Elizabeth
Barnett, Carol
Barker, Ernest
Barnett, Ethan
Barker, John W.
Barnett, Lincoln
Barker, Nicolas
Barney, Danid
Barker, Pat, 1943-
Barney, Laura Clifford
Barklem, Jill
Barney, Natalie Clifford
Barkshire, Noelle, 1960Barlacu, Ioana
Barnhart, Clarence L.
Barnu, Henri
Barley, Nigel
Barnutiu, Elena
Barling, Charles
Barocas, Claudio
Barlow, Linda
Baroche, Christiane, 1935-
Barlow, Shirley A.
Baroja y Nessi, Rio, 1872-1956
Barnabe, J.
Χρησιμοποιείται αντί
< Baroja, Rio, 1872-1956
Barnard, Christiann
Barnard, Darell
Baroja, Pio
Barnard, Graham
Barokas, Bernard
Barnard, Michael
Barolet, Francois de
Barnavi, Elie
Baron, Michel
Barnea, Ion
Baron, Nicole
Barnes, Belinda
Baron, Ondet
Barnes, Djuna, 1892-1982
Baron, Pierre
Barnes, Emma
Baron, Roger
Barnes, Jonathan
Baron, Samuel H.
Barnes, Julian, 1946-
Baroncelli, Silvia
Barnes, Kate
Baroni, Daniele
Barnes, Timothy D.
Baronian, Jean Baptiste
Barnes, Trevor
Baroudi, Carol
Barnes, Virginia Lee
Barozzi, Aloisins
Barnes, Winston Η. F.
Barr, Stringfellow
34
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Barraclough, Geoffrey
Barrowcliffe, Mark
Barraclough, Solon
Barrows, Harlan
Barral, L.
Barry, James
Barratier, Christophe
Barry, Sebastian
Barratt, Alan M.
Barsamian, David
Barratt, Mike
Barsamian, David--Συνεντεύξεις
Barre, Joseph
Barsanescu, Florela
Barreau, Fr.
Barsanescu, Stefan
Barreau, Jean-Claude, 1933-
Barsky, Robert E.
Barrera, Manuel
Barsocchini, Peter
Barres, Maurice, 1862-1923
Bartel, Rainer
Barret, Norman
Bartelink, G. J. M.
Barrett, Angela
Bartels, Klaus, 1936-
Barrett, Douglas
Barth, Johann Ambrosius
Barrett, Francis
Barth, John, 1930-
Barrett, Maria
Barth, K.
Barrett, Michael, 1949-
Barth, W.
Barrett, Peter
Barthe, Valerie
Barrett, T. T.
Barthel, Ludwig Friedrich
Barrie, J. M. (James Mathew), 18601937
Barthel, Manfred
Barrie, Susan
Barringer, Robert C. S. B.
Barrington, Russell
Barthelemy, Monique
Bartherat, Therese
Barron, Hugh
Barthes, Roland, 1915-1980
Barron, John
Barthez, Ch.
Barroux, Robert, 1899-1960
Barrow, R. H.
Barthelemy, Jean-Jacques, 1716-1795
Barthelme, Donald
Barritt, D. W.
Barrow, John D.
Barthelemy, J. J.
Barthold, W.
Bartholdy, Jakod Ludwig Salomon,
1779-1825
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
35
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Basanquet, R. C.
Bartholomew, John
Basavarajayya, T. B.
Bartholomew, John G.
Bartikian, Hratch M. , 1927-
Basch-Kahre, Eva
Bartillat, Anne de
Baschata, Wolfgang
Bartin, M.
Basdevant, Denice
Bartl, Almuth
Basdevant, J.
Bartl, Manfred
Basehart, Richard
Bartle, Nathalie
Bartleman, Frank, 1871-1935
Basey, Philip
Bartoli, Adolfo
Bartolini, Luigi, 1892-1963
Bartolomei de la Cruz, Hector G.
Bartolozzi, Alessandro
Barton, Carlin A. , 1948Barton, Tamsyn
Bartos, Milan, 1901-1974
Baryga, Heike
Barzen, Richard
Barzu, Ligia
Basajjakitalo, Obadiah
Basalikas, A. B.
Basili, Giorgio M.
Baskett, John, 1776-1837
Baskette, Floyd K.
Basler, Otto, 1892-1975
Bartonietz, Klaus
Baruk, Stella
Basho, Matsuo, 1644-1694
Basler, Franke
Barton, Tim
Bartram, Simon
Basham, A. L.
Basin, Evgenij Jakovdevic
Barton, Anne
Bartram, John
Baset, Adrien
Basewich, Ana
Barto, Agnija
Bartosek, Karel
Basch, Sophie, 1963-
Bass, George
Bass, Ronald
Bassachs, Anna Galera
Bassani, Georgio, 1916Bassent, Francin
Basset, N.
Bassett, Clara
Bassett, Jennifer
Bassett, Monica M.
Bassett, Nicolas
Bassey, Joan
36
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Batescu, Petre
Bassnett, Susan
Batesta, Fabrizio
Bassole, Jean-Yves
Batet, Carmen
Bassompierre
Batet, Francois
Bassot, Hubert, 1932-
Batista, Leon Alberti
Bastia, France
Batley, Richard, 1942-
Bastian, Daniel, 1906-
Batlle, M. A.
Bastian, Peter
Batllori, Jorge
Bastid, J.
Batt, Judy
Bastid, Jean-Pierre
Battaglia, Dino
Bastien, P.
Battaglia, Laura
Bastin, Lentenant S.
Bastos, Augusto Roa, 1917-
Battegay, R.
Bataglia, Balvakorc
Bataille, Georges, 1897-1962
Bataille, Henry
Batalov, Edward Jakovlevic
Batchelor, John, 1942-
Bate, Walter Jackson, 1918-
Baterworth, Nick
Bates, Chris
Bates, George E.
Bates, Ivan
Bates, Robert L. , 1912-
Batteux, Charles, 1713-1780
Batteux, Charles, 1713-1789
Battistini, Yves
Batchler, Lee
Batens, Diderik
Battesta, Fabrizio
Battistin, Annamaria
Batchler, Janet Scott
Bateman, Colin, 1962-
Batterfield, Moira
Battier, W.
Batchelor, Mary
Bate, William
Battaglia, Romano
Battle, M. Angeles
Batts, Nathalie C.
Battu, Daniel
Battut, Eric
Battuta, Ibn, 1304-1368 ή 9
Baty, Wayne Murlin
Batzaria, N.
Bau, Jean
Bauby, Jean-Dominique, 1952-1997
Bauchan, Ann-Erich
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
37
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
< Baum, Frank L. , 1856-1919
Bauchau, Henry, 1913Baud-Bovy, Daniel, 1870-
Baum, Nina
Baud-Bovy, Samuel
Baum, Renate
Baudelaire, Charles Pierre, 1821-1867
Baum, Vicki, 1888-1960
Baudelaire, Charles Pierre, 1821-1867-Ερμηνεία και κριτική
Bauman, Hans
Bauman, Helmut
Baudelaire, Charles Pierre, 1821-1867-Ερμηνεία και κριτική--Λόγοι, δοκίμια,
διαλέξεις
Bauman, Richard A.
Baudin, Louis, 1887-
Baumann, Hans
Baudino, Carlo
Baumann, Kurt
Baudoin, Simmonne
Baumann, Sigurd
Baudort, Anne
Baumbach, Rudolf
Baudouin de Ford, θ. 1190
Baumeister, Theodore, 1897-
Baudouin, Jacques
Baumgart, Claus
Baudouy, Michel-Aime
Baumgarte, Sigrid
Baudrillard, Jean, 1929Baudry, Pierre
Baumgarten, Nicolas Pierre Serge von,
1867-1939
Baudry-Lacantinerie, 1837-1913
Baumgarten, Otto, 1858-1934
Bauer, Bruno
Baumgarten, Sandor
Bauer, Gerhard
Baumgartner, Philippe
Bauer, Hans A.
Baumgartnet, Dietmar
Bauer, Insa
Baumier, Jean
Bauer, Johann Jacob, 1706-1762
Baummann, Victoria
Bauer, Steven
Baumont, Maurice
Bauermann, Rolf
Baur, Gilles Marie
Baughman, James L.
Baurle, Bernd
Baum, Heike, 1963-
Baurmann, Jurgen, 1941-
Baum, Julian
Bautier, Robert-Henri
Baum, L. Frank (Lyman Frank), 18561919 (Lyman Frank)
Bavaud, G.
Χρησιμοποιείται αντί
38
Bauman, Zygmunt
Bavelas, Janet Beavin, 1940-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bayley, Rev
Χρησιμοποιείται αντί
< Beavin Bavelas, Janet, 1940< Beavin, Janet Helmick, 1940-
Bayly, Clifford
Bayly, Jaime, 1965-
Baviera, Johannes
= Μπάϊλι, Χάϊμε, 1965-
Bawden, Nina, 1925Bayne, E. A.
Baxter, Anne
Bayne, Neil F.
Baxter, Keith
Baynes, Mack
Baxter, Leon
Baynes, Norman H.
Baxter, Nicholas
Baynes, Norman H.
Baxter, Nicola
Baynes, Pauline
Baxter, Paula A.
Baynham, Mike, 1950-
Baxter, Richard
Bayon, Esther Gonzalez
Baxter, Ron
Bayraktar, Vehbi
Baxter, Stephen
Bay, Michael
Bazancourt, Cezar Lecat, 1810-1865,
Βαρώνος
Bayard, E.
Bazant, Jan
Bayard, William
Bazarova, N. P.
Bayard, Ιmile, 1868-
Bazin, Andre
Bayardo, Arce
Bazin, Denise
Baydar, Oya
Bazin, Herve
Bayer, E.
Bazin, Rene
Bayer, Jakob, 1673-1750
Bazov, Pavel Petrovic, 1879-1950
Bayer, Karl
Bazzarini, Antonio
Bayer, Tommy
Beach, Raymond
Bayet, Albert
Beacham, Deborah
Bayet, Jean
Beacham, Richard C.
Baygan, Lee
Beacham, Walton
Bayle, Jean
Beagle, Peter S.
Bayless, Maureen
Beagon, Mary
Bayley, Nicola
Beal, F. E.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
39
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Beale, Joseph Henry, 1861-1943
de, 1732-1799
Beam, Gary
Beaume, Georges, 1861-1940
Bean, Anita
Beaumetz
Bean, Brian
Beaumont, Catherine
Bean, Peter
Beaumont, Emilie
Bear, P. B.
Beaumont, L.
Beardshaw, Rosalind
Beaunis, H.
Beardsley, Aybrey, 1872-1898
Beaupre, Beautems
Beardsley, Monroe C.
Beauregard, Cecile
Bearley, Alex
Beausobre, Charles Louis de
Beason, Doug
Beausobre, Isaac de
Beason, Pamela S.
Beauve, Emmanuel, 1898-1945
Beaton, Clare
Beauvoir, Simone de, 1908-1986
Beaton, Roderick
Χρησιμοποιείται αντί
< Beauvoir, Simon de, 1908-1986
Beatty, Grace J.
Beaux, Lean
Beatty, Grace Joely
Beavers, Robert
Beaucbamp, Wilbur L.
Beaz, Michel
Beauchamp, Helene
Beazley, J. D. , 1885-1970
Beauchamp, Richard G.
Bebel, August, 1840-1913
Beaud, Michel, 1935-
Beber, Georg
Beaudiquez, Marcelle
Beberi, Ion
Beaufort, Jane
Bebi, Anna Lisa
Beaufre, Andre
Bec, Maurice
Beaufre, Jean
Becatti, Giovanni, 1912-
Beaujeu, Jean
Beccaria, Cesare, 1738-1794
Beaujouan, Guy
Becco, Horacio Jorge
Beaujour, Felix
Becher, Hubert
Beauman, Sally
Bechlinghoven, Michael
Beaumarchais, Jean-Pierre de
Bechstein
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron
40
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Beci, Bahri
Χρησιμοποιείται αντί
< Wendy, Sister
Beck, 1861-1936
Beck, Aaron T.
Beckford, William, 1759-1844
Beck, Danielle
Beckham, David, 1975-
Beck, Ernst, 1952-
Beckingham, Charles Fraser, 1914-
Beck, Hanno
Becklake, John
Beck, Hans-Georg, 1910-
Becklake, Sue
Beck, Hans-George
Beckman, F. W.
Beck, Hildebrand P.
Beckman, Patti
Beck, Ian
Beckman, Thea
Beck, Julian, 1925-
Beckwith, John, 1918-
Beck, Robert J. , 1961-
Becleanu Iancu, Adela
Beck, Ulrich, 1944-
Becquet, Jean
Beck, Uwe, 1945-
Bedel, Maurice, 1884-
Beck, Werner
Bedello, Margherita
Beckaert, A.
Bedford, David, 1969-
Beckby, Hermann
Bedford, Martyn
Becker, Antoinette
Bedient, Jack D. , 1926-
Becker, Benuel
Bedier, Joseph
Becker, Carl
Bedouin, Jean Louis
Becker, Carol
Bedrossian, Armand I.
Becker, Colette
Beecher, Marguerite
Becker, Friedrich
Beecher, Willard
Becker, Jurek
Beeching, H. C.
Becker, Ulrike
Beefa, Giuseppe
Beckerman, Wilfred
Beeler, Nelson F.
Becket, James
Beeler, Selby B.
Beckett, Kenneth A.
Beeman, Nancy
Beckett, Samuel, 1906-1989
Beer, Ellen
Beckett, Wendy
Beer, Ethel S.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
41
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Beer, Gillian
Behr-Sigel, Elisabeth, 1907-
Beer, Hans de, 1957-
Behramoglu, Ataol
Beer, Johann, 1665-1700
Behrein, Joseph
Beer, Klaus
Behrman, Daniel
Beer, Max
Beicken, Peter U, 1943-
Beer, William R.
Beigbeder, Frederic, 1965-
Beerbohm, Max, 1872-
Beilstein, Hans-Walter
Beers, Clifford W. , 1876-1943
Beinzger, Walter
Beetham, David
Beiser, Arthur
Beethoven, Lundwig van, 1770-1827
Beisert, Heide Helen
= Μπετόβεν, Λούντβιχ Βαν, 1770-1827
Beethoven, Lundwig van, 1770-1827-Βιβλία για παιδιά
Beetz, K.
Beishir, Norma
= Μπάισιρ, Νόρμα
Bejar, Sylvia de
Bejart, Maurice, 1927-
Beevor, Antony, 1946-
Bek, Aleksandr, 1903-1972
Begelold, Betty
Χρησιμοποιείται αντί
< Bek, Alexander, 1903-1972
< Bek, Alesandr Al' Fredovich, 1903-1972
< Beck, Alexander, 1903-1972
Begg, Carolyn E.
Beghin, Ivan
Begichev, Vladimir Petrovich, 18281891
Χρησιμοποιείται αντί
< Begichev, V. P., 1828-1891
Bekker, Paul
Bekleik, Siu
Bektas, Habib
Begis, Alfred, 1829-1904
Belambri, R.
Begley, Louis, 1933-
Belasco, James A.
Begley, Nick
Beldiceanu, N.
Begrich, Martin
Beleze, G.
Beguin, Hubert
Beliayeva, Mariana
Behan, Brendan
Belin, J.
Behan, Peter
Belineau, Natalie
Behn, Noel
Belinskij, Vissarion
Behr, Carolus Allison
Bell, Beryle
42
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bell, Daniel
Bellot, Andre
Bell, Eric Temple, 1883-1960
Bellow, Saul, 1915-
Χρησιμοποιείται αντί
< Bell, E.T., 1883-1960
Belmonte, Vincenjo
Beloff, Max
Bell, Gerard
Bell, Gertrud, 1868-1926
Belomezjof, Veselin
Bell, Gordon H.
Belorgey, Elisabeth, 1952-
Bell, Gordon, 1910-
Belot, Adolphe
Bell, Graham A.
Belot, Jean Baptiste
Bell, J.
Belotti, Elena Gianini
Bell, Jean
Belov, Basilij
Bell, Judith
Belove, Charles
Bell, Julia
Bell, Madison Smartt, 1957-
Belshaw, Edwin
Bell, Michael
Belstead, John
Bell, Oswald
Belting, Hans
Bell, Reginald
Beltrami, Edward
Bella, Petheo
Belves, Pierre
Bellamy, David
Belz, Olysses, 1958-
Bellamy, Guy
Belzer, Jack
Bellard, J. G.
Bemmann, Katrin
Belle, Henri, 1837Bellefroid, Jacques, 1936-
Ben Jelloun, Tahar, 1944Ben Mansour, Latifa, 1950-
Belletto, Rene, 1945-
Benacquista, Tonino
Belli, Gioconda
Benali, Abdelkader, 1975-
Bellingham, Alastair J.
Bellmer, Hans, 1902-1975
Bello, Pierrette, 1934-
Below, Saul, 1915Belserene, Rita
Bell, Meryle
Bello, Andres
Belokon, A.
Benaquista, Tonino, 1961Benard, Cheryl, 1953Benard, Theodore
Benaroya, Abraam A. , 1887-1979
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
43
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Benevelli, Alberto
Benchiey, Nathaniel
Benevolo, Leonardo, 1923-
Benchley, Peter
Benezech, Alfred
Bencraft, Jina
Benezit, Emmanuel, 1854-1920
Benda, Julien
Benford, Gregory, 1941-
Bender, Arnold E.
Bengel, Ina van der
Bender, Hans
Bengesco, Georges
Bender, Lionel
Bendova, Crista, 1923-1988
Bengtson, Bo
Bendzius, A, 1917-
Bengtson, Hermann, 1909-
Benecke, William
Benhamou, M.
Benedetti, A. de
Benholz, Claudia
Benedetti, L.
Beni, Stefano, 1947-
Benedetti, Mario, 1920-
Benioff, David
Benedetto, Renato
Beniuc, Mihai, 1907-
Benedict, Robert C.
Benjamin of Tudela, 12th cent.
Benedict, Ruth
Benjamin, A. H. , 1950-
Benedite, Leonce
Benjamin, Carol Lea
Beneduce, Ann Keay
Benjamin, Harry
Beneke, Friedr.
Benjamin, Walter, 1892-1940
Benelli, Sam
Benjamine, Alexandre
Benencia, Julio Arturo
Benmalek, Anouar, 1956-
Benes, Edouard
Benn, Gottfried, 1886-1956
Benesch, Kurt
Benesevic, Vladimir Nikolaevic
Benet Goitia, Juan, 1927Benet, Bill
Benet, Juan, 1927Benet, Stephen Vincent
Benett, L
Bengston, Bo
Bennell, Margaret
Benner, Allen-Rogers
Bennet, Arnold, 1867-1931
Bennet, Collin
Bennet, James Henry, 1816-1891
Bennet, Jay
Bennet, L.
44
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bennet, Taj
Benson, Bernard
Bennet, Tony
Benson, E. F. , (Edward Frederic),
1867-1940
Bennett, Allan
Benson, J. L.
Bennett, Carole
Benson, Mary
Bennett, Cherie
Bensussan, Gerard
Bennett, David, 1955-
Bent, James Theodore, 1852-1897
Bennett, John
Bentham, Jeremy, 1748-1832
Bennett, Lance
Bentley, Diana
Bennett, Lerone
Bentley, Eric
Bennett, Paul
Bentley, Nicolas
Bennett, Richard
Bentley, Paul
Bennett, Roger
Bentoiu, Annie
Bennett, Ronan
Benton, Ted
Bennett, Ruth
Benveniste, Leon
Bennett, Steve, 1951-
Benveniste, Rika
Bennett, Tony
Χρησιμοποιείται αντί
< Benveniste, R. (Rika)
Benni, Stefano, 1947Χρησιμοποιείται αντί
< Beni, Stefano, 1947-
Benveniste, Sarah
Benvenouti, Lio
Benning, W.
Benvenuti, Alberto G.
Benoist, Alain de
Benzi, Mario
Benoist, E.
Benzmann, Hans
Benoit, Pierre
Benoit-Dusausoy, Annick
Bequele, Assefa
Benou, Lisa
Benoziglio, Jean Luc, 1941Bensaid, Catherine
Bensaude-Vincent, Bernadette
Benseler, Gustav Eduard
Benson, Ann
Benzoni, Julliette, 1920-
Bera, Paul
Berard, Claude
Berard, Victor, 1864-1931
Berbecaru, Valentin
Berbece, V.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
45
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Berberof, Neso
Berg, Andre
Berberova, Nina, 1901-
Berg, Bjorn
Bercescu, Sorina
Berg, Elizabeth
Berciu, Dumitru
Bergadano, Ornella
Bercson, H.
Bergamini, David
Berdeche, Maurice, 1909Berdiaev, Nikolai Aleksandrovich,
1874-1948
Χρησιμοποιείται αντί
< Berdiaeff, Nikolas, 1874-1948
Βλέπε επίσης
>> Berdiaev, Nikolai, 1874-1948
Berge, Andre
Berge, Prune, 1945Bergeault, Severine
Bergen, Peter
Berdiaev, Nikolai, 1874-1948
Βλέπε επίσης
<< Berdiaev, Nikolai Aleksandrovich, 1874-1948
Bergen, Vily, 1968Berger, Albrecht
Berger, Dieter
Berdrand, Martine
Berger, Friedrich
Berdrand, Michelin
Berger, John, 1926-
Berdrand, Yves
Berger, Joss
Berence, Fred
Berger, Melvin
Berend, Ivan T.
Berger, Michael
Berendt, Joachim Ernst, 1922-2000
Berendt, John
Berger, Peter L.
Berger, Wilhelm
Berenger, Henry
Bergerac, Cyrano De
Berenger, Jean
Bergeret, F. E.
Berens, E.
Bergeron, Louis
Berens, Johan Herman, 1826-1880
Berenson, Bernard
Bergess, Adam
Bergevin, Alexandre
Berenstain, Jan
Bergh, Birger
Berenstain, Stan
Berghoeffer, Christ. Wilh
Berenzy, Alix
Berghoff, Emanuel
Berezin, Alexander
Berghoff, Ludwig
Berezkov, Valentin M. , 1916-
Bergie, Jacques
Berg, Alban
46
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bergin, Mark
Berl, Alfred
Bergk, Theodorus
Berlik, M. D.
Bergman, Andrew
Berlin, Isaiah, 1909-1997
Bergman, Ingmar, 1918Bergner, Rosina
Berling, Peter, 1934Berlioua, Monique
Bergner, Wulf
Berlioz, Hector, 1803-1869
Bergquist, Birgitta
Berlitz, Charles
Bergsma, Jody
Berlitz, M. D.
Bergson, Henri, 1859-1941
Χρησιμοποιείται αντί
< Bergson, Henry, 1859-1941
< Bergson, Henri Louis, 1859-1941
Berlogea, Ileana
Berlusconi, Silvio, 1936Berman, Irwin, 1924-
Bergson, Leif
Berman, James Gabriel
Berguin, Henri
Berman, Phillip
Berik, Gunseli
Bermant, Chain
Berindei, Dan
Bern, Eric
Berindei, Ignatie
Bernadi, Jean
Berino, Serge
Bernais, E.
Berke, Joseph
Bernal, John D. , 1901-
Berkeley, Anthony P.
Bernand, Andre
Berkeley, Campbell
Bernanke, Jaime
Berkeley, George
Berkeley, George, 1685-1753
Bernanos, Georges, 1888-1948
Bernar, Soria
Berkenkamp, Lauri
Berkov, Pavel Naumovich
Bernard, Auguste
Bernard, Bruce
Berkovitz, Bernard
Χρησιμοποιείται αντί
< Berkowitz, Bernard, 1909-
Bernard, Elizabeth
Bernard, Emile, 1868-1941
Berkow, Robert
Bernard, Fred
Berkowitz, Bernard, 1909Berkowitz, Luci
Bernard, Huette
Bernard, Jean A.
Berkowitz, Stan
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
47
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bernard, Jiri
Bernhoft, F.
Bernard, Jo. Steph
Bernier, Bernard
Bernard, L.
Bernier, Charles
Bernard, Yves
Bernikow, Louise
Bernardi, Filippo D.
Berning, Jesper
Bernardini, Albino
Bernis, Jeanne
Bernardini-Sjoestedt, Leonie
Bernardo, Jose Raul
Bernon, Michel
Berns, Klaus
Bernart, Mechthild
Bernstein, Carol
Bernatene, Poly
Bernath, Mathias, 1920Bernatz, Theo
Bernstein, Eduard, 1850-1932
Bernstein, Jeremy
Bernstein, Leonard, 1918-1990
Bernauer, Elisabeth
Bernstein, Max
Berndt, Carl A.
Bernstein, Michele
Berne, Eric
Bernstein, Mory
Berneheim, Dr.
Bernstein, S.
Berner, Alb. Fr.
Bernstein, Theodore M.
Berner, Rotraut-Susane
Bernthsen, A.
Bernet, Anne
Bernthsen, Theodore M.
Bernet, Jordi
Beroaldus, Philippus, 1453-1505
Bernet, William
Beron, Pierre
Bernett, Alan
Beroul, 12th cent.
Bernhara, Alfred
Berrar, Jolan
Bernhard, Henry
Berrichon, Paterne
Bernhard, Thomas, 1931-1989
Bernhardt, Lawrence Jerry
Bernhardt, Sarah
Berrill, Charlote
Berry, Bob
Berry, Colin
Bernhardt, William, 1960Bernheim, Dr.
Berry, Gerald L.
Berry, John
Bernheim, Emmanuelle, 1955-
48
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Berry, John Thomas
Bertola, F.
Berry, Monique A.
Χρησιμοποιείται αντί
< Bertola, Francesco
Berry, Stella
Bertolucci, Cristiano
Bersanetti, Sandra
Berton, Charles
Berschin, Walter
Bertoniere, Gabriel
Berstein, Serge
Bertram, Christoph, 1937-
Bert, M.
Bertrand, Aloysius, 1807-1841
Bert, Paul
Bertrand, Elie, 1712-1790
Bertarelli, Achille, 1863-1938
Bertarelli, L. V.
Bertrand, Isabelle
Bertrand, Juliette
Bertaud, Jean-Paul
Bertrand, Louis
Bertaut, Jules
Bertrand, Martine
Bertelle, Nicoletta
Bertrand, Michele, 1939-
Bertelli, G. B.
Bertrand, Micheline
Bertelli, Lucio
Bertrand, Yves
Berthe, L.
Bertrand-Patier, Marie-Claire, 1937-
Berthelemy, H.
Bertrand-Ζυρίνη, Ισαβέλλα
Berthelot, Marcellin Pierre Eugene,
1827-1907
Χρησιμοποιείται αντί
< Μπερτράν-Ζυρίνη, Ισαβέλλα
< Ζυρίνη, Ισαβέλλα Bertrand-
Bertherat, Marie
Bertraud, Jean-Paul
Bertherat, Therese
Berwald, L.
Berthet, Elie
Bery, James
Berthier, Paul, 1948Berti, Joannis Laurentius
Bertillon, Alphonse
Bertini, Henri, 1798-1876
Bertino, Serge
Bertocchi, Fulvia
Besant, Annie
Bescherelle, H. , 1804-
Bertin, Leon
Bertino, Andre
Beryoggi, Endoro
Bescherelle, M.
Besher, Alexander
Beslewa, L. J.
Besnier, Jean-Michel
Besnier, Yves
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
49
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bessa-Luis, Agustina, 1922-
Betts, Gavin
Besse, Christophe
Betz, Hans Dieter
Besse, Guy
Betz, Otto
Besseige, P.
Betzen, Klaus
Besser, Michael G.
Beudant, Charles, 1829-1895
Bessis, Pierre
Beudant, F. S.
Besslich, Susanne
Beuer, Wolfgang
Besson, Jean-Louis
Beuray, Alain
Besson, Luc
Beus, J. G.
Besson, P.
Beutel, Thomas
Besson, Patrick, 1956-
Beutelstahl, Dieter
Besson, Philippe
Beutler, Maja
Besson, Terry
Beutner, Brigitte
Besterman, Theodore
Betancourt, Ingrid, 1961Betancourt, Philip P. , 1936Betancourt, Romulo, 1936Bethel, Dayle M.
Bevin, Ernest
Beyer, Ferdinand, 1803-1863
Bets, Werner, 1912-
Beyer, Horst
Bettelheim, Bruno
Beyer, Martin G.
Bettelheim, Charles
Bettencourt, Pierre, 1917-
Betti, Ugo
Bevilacqua, Alberto, 1934-
Beyene, Yaqob
Bethune, John
Betti, Laura
Bevan, Gloria
Bey-Janand, Elisabeth
Bethune, Alex
Betteridge, Harold T.
Bevan, Clare
Bey, Mahmoud
Bethell, Nicholas
Betteridge, Anne
Bettini, Sergio
Beyer, Roberta, 1951Beyer, Rolf A.
Beyeri, August M. , 1707-1741
Beyle, Henri
Beylier, Christiane
Beylin, M.
50
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Beylon, Cathy
Bichler, Reinhold
Beyreuther, Erich
Bichonnier, Henriette, 1944-
Bezard, J.
Bickel, Walter
Bezaure, Gaston de
Bicos, Olga
Bezdechi, Stefan
Biddulph, Steve
Bezuel, Sylvie
Bidgood, Jenny
Bezzerides, A. I. (Albert Isaac), 19082007
Bidpai
Bhaduri, Amit
Bieber, Hartmut
Bhagwan Dash, Vaidya
Bieber, Margarete, π. 1879
Bhatnagar, M. S.
Bieber, Roland
Bhattacharyya, Haridas
Bieberg, Guido
Biadego, Giuseppe
Biece, Francoise
Biagi, Enzo
Bieder, Eberhard
Biagi, Shirley
Bialik, Hayyim-Nahman, 1873-1934
Bialot, Joseph
Bianchi-Bandinelli, Ranuccio
Bianchini, Franco
Bianco, Andrea
Bicent, Manouel
Biedl, Artur, 1904-1950
Biehl, Werner
Bieler, Henry G.
Bianki, Vitalii, 1894-1959
Bica, Lucia
Biedert, Ph.
Bielefeld, Erwin
Bianco, Lucien
Bible, Her
Biedermann, Anne Marie
Biegel, Paul
Bianciotti, Hector, 1930-
Bibl, Victor
Bieder, Elfriede
Biedermann, Hans
Bianchi, Aurelio
Bibiano, Bernadine
Bie, Pascal
Bieler, Ludwig, 1906Bieler, Manfred, 1934Bielfweld, Horst
Bieling, Richard
Biemel, Walter, 1918Bien, Chrysanthi
Bichir, Gh
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
51
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bien, Peter
Bilain, Alain
Bienert, Franz A. , 1934Bienkowksi, Wieslaw
Bilder, Rose M.
Bierce, Ambrose, 1842-1914
Biermann, Wolf
Bilgehan, Gulsun
Biers, Jane C.
Biliotti, Adrien
Biers, William R, 1938-
Biliotti, Edouard
Bierstadt, Edward Hale, 1891Biesse, Francoise
Biller, Isabelle
Biet, Pascal
Biller, Maxim, 1960-
Bieville, Clemence de, 1961-
Biggin, Gary
Biggins, B.
Biggott, Georg
Biggs, Emma
Bighignoli, Claudio
Bignan, A.
Bignon, J.
Bignone, Ettore
Bigsby, C. W. E.
Bilkova, Hana
Billengton, Rachel
Biesty, Stephen
Biggers, Earl Der
Bile, Monique
Bilenkin, Dmitrij
Bierme, Philippe
Bigge, Morris L.
Bilal, Enki, 1951-
Billerbeck, Margarethe
Billetdoux, Raphaele, 1951Billetta, Rudolf
Billing, Gert Due
Billing, Joseph
Billy-Bo, θ. 1987
Bilsen, Rita van
Bilton, Tony
Bima, Palemore L.
Bin Laden, Osama, 1957= Μπιν Λάντεν, Οσάμα, 1957Χρησιμοποιείται αντί
< Bin Ladin, Usama, 1957-
Bigwood, Jean
Bin, Hu
Bigwood, Kenneth
Binato, Leonardo
Bihiku, Kocu
Binch, Carol
Bihlmeyer, Karl
Binchy, Maeve
Bijon, J. J.
Binder, Eando
Bikheet, Farag A. Nur
52
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Binder, Judith
Birdsall, Tim
Bindewalt, Hans-Gunther
Binet, Alt.
Birge, Darice E.
Binet, R.
Birgu-Georgescu, Lig
Binet-Sangle, D.
Birjukov, Nikolaj Zotovir
Bing, Peter
Birkbeck, Morris
Bingen, Jean
Birkerts, Sven
Bingham, Jane
Birkett, Rachel
Binkley, Robert Cedric, 1897-1940
Binkley, Wilfred Ellsworth, 1883Binns, Graham
Birminghan, Lloyd
Biondi, Ghislaine
Biossonnas, Frederic, 1858-1946
Biot, Hyacinthe Joseph
Bioy Casares, Adolfo, 1914Birabeau, Andre
Bird, Glen
Bird, Linda
Bird, Lois
Birnes, William J.
Birngiebl, Gberhard
Birou, Alain
Birand, Mehmet Ali, 1941-
Bird, Christopher
Birnbaum, Karl
Biro, Val
Biraescu, Traian Liviu
Birck, Jan, 1963-
Birminghan, Stephen
Birnbaum, M.
Biot, Rene
Birch, Miriam
Birlea, Ovidiu
Birmingham, Christian
Biolat, Guy
Birch, D. F.
Birks, J. S.
Birman, Aleksandr, 1910-
Binoche, Bertrand
Birch, Beverley
Birdzell, L. E. J. R.
Birsan, Magda
Birstand, Edward Hale
Birt, Theodor, 1852-1933
Birtles, Bert
Biscardi, Arnaldo
Bischel, Michel
Bischoff, Bernhard
Bischoff, David
Bischoff, Roland
Bird, Michael J.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
53
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bishara, Azmi
Blachon, Roger
Bishop, Abraham
Black Elk, 1863-1950
Bishop, Jim
Black, Henry Campbell, 1860-1927
Bishop, Morris
Black, Hermina
Bismuth, Henri
Black, James
Bismuth, Nadine, 1975-
Black, Jonathan
Bissibng, Freiherr
Black, Maggie
Bissier, Julius, 1893-1965
Bisti, Dmitry
Black, Matthew
Bistritianu, Al.
Black, Phil
Biswell, Harold H.
Black, Suzi
Bitaube, P. J.
Blackadar, Thomas
Bitbol, Michel
Blackbool, Ε.
Bitoleanu, Ion
Blackbourn, David, 1949-
Bitonto, Antonius de
Blackburn, E. T.
Bitschkofski, Horst
Blackburn, Simon
Bitter, John-Albert
Blackburn, Virginia
Bixby, Robert, 1952-
Blacker, Terence, 1948-
Bizaguet, Armand
Blackhurst, Richard
Bizerea, Preotul P.
Blackie, John Stuart
Bizet, Georges, 1838-1875
Biziere, Francoise
Blackledge, David
Bjerrum, Ole Jannik
Blackman, Malorie
Bjorkman, Gun, 1935-
Blackmore, Joan
Bjorn, Lile
Blackstone, Stella
Bjorneboe, Jens, 1920-1976
= Μπιερνεμπό, Γένς, 1920-1976
Bjornstahl, Jacob Jonas, 1731-1779
54
Blackie, William Kerr
Blacking, John
Bizos, Marcel
Blachere, Regis
Black, Mary J. L.
Blackwell, Jeannine
Blackwood, Algernon, 1869-1951
Blackwood, John
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Blacley, Pegy
Blanc, Elie
Blacque-Belair, Alain
Blanc, Henri-Frederic, 1954-
Blade, D.
Blanc, Louis
Blaga, Ion
Blanc, Marcel
Blaga, Lucian, 1895-1961
Blaikie, William, 1843-1904
Blain, Christophe
Blanc, Mel
Blanc, Simone
Blanc, Yves
Blair, Kathryn
Blancard, J.
Blair, Leona
Blancet, Alain
Blake White, Jean
Blanch, Ignasi
Χρησιμοποιείται αντί
< White, Jean Blake
< White Blake, Jean
Blanchard, Alain
Blake, A. G. E. (Anthony George
Edward)
Blanchard, John
Blanchard, Kenneth H.
Blake, Andrea
Blanchard, William H.
Blake, Caesar R. (Caesar Robert),
1925-
Blanche, Pierre, 1927Blanchet, Adrien, 1866-
Blake, Cindy
Blanchet, Alain
Blake, Michael
Blanchet, Desire, 1844-
Blake, Quentin
Blancheteau, Marcel
Blake, Robert R.
Blanchot, Maurice, 1907-
Blake, Veronika
Blanck, Horst
Blake, William
Blake, William, 1757-1827
Blakemore, Colin
Blakemore, Linda
Blakeslee, Sandra
Blakey, Gladys C.
Blakey, Roy G.
Blana, Hubert
Blanc, Cecile
Blanco, Andres Elay
Blanco, L.
Bland, Edward
Bland, J. O. P.
Blaney, Martine
Blanken, G. H.
Blanpain, Roger
Blantell, Kim
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
55
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Blanton, Catherine
Blazejovsky, Maria
Blanton, Smiley
Bleandonu, Gerard
Blanton, William E.
Blegen, Carl William, 1887-1971
Blas, Juan Antonio de
Bleibtreu, Moritz
Blaschek, Ulrike, 1953-
Bleihtren, L. C.
Blasco, Ibauez Vicente, 1867-1928
Blenk, Werner
Blasco, Jesus
Bless, H.
Blaser Turretta, Antonietta
Bleys, Olivier
Blasi, Cristina
Blic-Mazuranic, Ivana
Blasig, Wilhelm
Blin, Marie-Noelle, 1944-
Blaske, Rosi
Blincoe, Nicholas, 1965-
Blass, Fridericus
Blinkenberg, Andreas
Blasselle, Rene
Blinkhorn, Martin
Blatner, David
Blinx, Hans
Blatny, Pavel
Blish, James
Blatt, Thora Balslev
Blisset, Luther
Blattner, Patrick
Bliven, Bruce
Blatty, William
Blix, Hans
Blau, Dick, 1943-
Blixen, Karen, 1885-1962
Blau, Marthe
Χρησιμοποιείται αντί
< Blixen-Finecke, Karen Christence Dinesen, baronesse,
1885-1862
Blauer, Stephen
Blaukopf, Kurt
Blobel, Brigitte
Blaumanis, Rudolfs, 1862-1908
Bloch, Alain
Blauner, Peter
Bloch, Arthur
Blauth, Hermann Franz, 1939-
Bloch, Carl Heinrich, 1834-1890
Blavatskaja, T. V.
Bloch, Ernst, 1885-
Blavatsky, H. P. Helena Petrovna,
1831-1891
Bloch, Henriette
Blavier, E. E.
Bloch, Marc Leopold Benjamin, 18861944
Blaze, Henri
56
Bloch, J.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bloch, Peter
Bloch, Raymond, 1914Bloch, Robert
Bloch, Serge
Blochman, Laurence G.
Block, Lawrence
Block, Serz
Block, Thomas H.
Blockley, R. C.
Blois, Bailly de
Blois, Jacques
Blom, Philipp
Blomberg, Sven
Blonde, Francine
Blondel, Georges
Bloom, Becky
Bloom, Benjamin S.
Bloom, George
Bloom, Harold
Bloom, Harold, 1930Bloome, David
Bloomfield, Harold H.
Blot, Jean
Blotnick, Srully
Blottiere, Alain, 1954-
Blume, Horst-Dieter, 1935Blume, Judy
Blumenthal, Erik
Blumir, Guido
Blumler, Jay G.
Blundell, Kim
Blunden, John
Bluth, Don
Bly, Robert
Blythe, Gary
Blyton, Enid, 1897-1968
Boadella, David
Boal, Augusto, 1930Boardman, John, 1927Bobath, Berta
Bobath, Karel
Bobbio, Noberto, 1909---Ανάλεκτα
Bobbio, Norberto, 1909Bobe, Francoise
Bobierre, Adolphe
Bobin, C.
Bobin, Christian, 1951Boccaccio, Giovanni, 1313-1375
= Βοκάκιος, Ιωάννης, 1313-1375
Blowers, Andrew
Boccacio, Giovanni, 1313-1375-Ερμηνεία και κριτική
Blucher, Laura
Bochenski, I. M. , 1902-
Blue, Corine
Bock, Emil
Bluestein, Jane
Bock, Erika
Blum, Arlene
Bocquillon-Limousin, H.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
57
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bod, Bob
Bohm, Werner
Bodanis, David
Bohm, Wilhelm
Bodard, Lucien
Bohme, Irene, 1933-
Bodde, Derk
Bohnert, F.
Boddy, Janice
Bohumil, Hrabal
Bode, Georg H.
Boileau, Pierre, 1636-1704
= Μπουαλώ, Πιέρ, 1636-1704
Bodeen, Donald
Bodelle, Jacques
Boiru, Veronique
Bodhi, Bhikkhu
Boiry
Bodkin, Odds
Boiry, Veronique
Boeck, Francine de
Bois, Reymond Emil
Boehme, Godofredus
Boisnard, Annete
Boerhaave, Hermann
Boisnard, Fabienne
Boetius, Henning
Boissard, Janine
= Μπουασάρ, Ζανίν
Boetti, Giovanni-Battista, 1743-1798
Boey, Stephanie
Boisseau, F. C.
Bofiger, Manfred
Boissonnas, Frederic, 1858-1946
Bogaert, Elisabeth
Boisteau, Manu
Bogarde, Derk
Boito, Camillo, 1836-1914
Χρησιμοποιείται αντί
< Bogard, Dirk
Boldorini, Maria Grazia
Boldt, J.
Bogart, Humphrey, 1899-1957
Bogdanov, Aleksandr Aleksandrovitch
Bogdanovski, Sv.
Boget, Stev
Boggess, Edward E.
Boghiguian, Anna
Boleman-Herring, Elizabeth
Bolivar, Simon
Bolker, K.
Boll, Dominique
Boll, Heinrich, 1917-1985
Χρησιμοποιείται αντί
< Boll, Hinrich, 1917-1985
Bogno, Marisa
Bogue, Allan G.
Boll, R.
Bohera, Carme
Bolliger-Savelli, Antonella
58
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bollinger-Savelli, Antonella
Bollnow, Otto Friedrich, 1903-1991
Bolocan, David
Bongarzoni, Oretta
Bolt, Brian
Bongini, Barbara
Bolt, Bruce A.
Bongrand, Caroline
Bolt, Robert
Bonhomme, Annie
Bolton, Dorothy G.
Boni, Chiara
Bolton, Robert
Boni, Simone
Boman, Patrick, 1948-
Boninsegni, Viviana
Bomati, Yves
Bonix-Leeman, Danielle
Bombarde, Odile
Bonnange, Claude
Bombeck, Erma
Bomers, Hermann, 1951Bompton, Bob
Bonniol, Magali
Bon, Pierre
Bona, Dominique, 1953Bonacina, Giorgio
Bonanno, Anthony
Bonaparte, Marie, 1882-1962
Bondi, Hermann
Bondy, Curt
Bonny, Clive
Bono, 1960Bonsels, Waldemar, 1881-1952
Bonafoux, Pascal, 1949-
Bondarev, Jurij
Bonnefoy, E.
Bonner, Hilary
Bon, P.
Bond, Otto F.
Bonnard, Andre
Bonnefoy, Ynes, 1923-
Bon, Antoine
Bond, Alison
Bonelo, Manfredo
Bonetti, Andrea
Bolr, August
Bonboir, Anna
Bonefeld, Werner, 1960-
Bonson, Richard
Bontempelli, Bruno
Bontemps, Paul
Bonzon, Paul-Jacques, 1908Booher, Dianna
Book, William F.
Bookchin, Murray
Boorer, Michael
Boos, Andre
Bonebrake, Joseph R.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
59
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Booth, Graham
Borten-Krivine, Irene
Booth, Nancy M.
Bortolotti, Antonio
Booth, Pat
Borton, Elizabeth
Boothroyd, Sally
Bory, Jean Louis, 1919-
Bor, Josef
Borysenko, Joan
Boratynski, Antoni
Bos, M.
Border, Rosemary
Bosca, Francesca
Bordoni, Chiara
Bosch, Hieronymus, 1450-1516
Bordons, Paloma
Bosco, Henri, 1888-1976
Bordoy, Irene
Bosi, Roberto
Boredon, Guiseppe
Bosmans, Phil
Borella, Franscois
Bosquet, Michel
Borg, Janet
Boss, Sarah Jane
Borgal, Clement
Bosse, Malcolm J. , 1926-
Borgeaud, Philippe
Bosse, Sarah
Borgenicht, David
Bosse, Thomas
Borges, Jorge Luis, 1899-1986
Bosseti, Elisabeth
Χρησιμοποιείται αντί
< Borges, Gorge Luis, 1899-1986
Bossi-Fedrigotti, Isabella
Bossu, Antonin
Borgo, Deborah
Bossuett, Jacques Benigne
Boricic, Branislav
Borland, Russell E. , 1946-
Bossy, John
Boston, L. M. (Lucy Maria), 1892-1990
Borm, Jan
Boston, Mary
Born, Max, 1882-1970
Bornberger-Βούλγαρη, Margaretha
Borneman, Ernest, 1905-
Boston, Peter
Boswell, Hilda
Boswell, John, 1947-1994
Borodin, Leonid
Botelia, Mercedes Palop
Borovskj, Tanteus
Botella, Mercedes Palop
Borrow, George
Borseagovskij, Aleksander
Bothorel, Jean
Botsford, Georges Willis
60
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bouillet, M. N.
Botson, Claude
Bouin, Anne
Bott, Ed.
Boukhobza, Chochana
Bottero, Jean
Boukobza, Laurence
Bottet, Beatrice
Botticelli, Sandro, 1445-1510
Botticelli, Sandro, 1445-1510--Βιβλία
για παιδιά
Boukouvalas, John
Boulanger, J.
Boulanger, S.
Botting, Douglas
Boule, Francois
Bottomore, Thomas B.
Boule, Kevin
Botwin, Carol
Boulier, Jean
Bouaje, Ken
Boulle, Pierre
Bouchard, Corinne
Boumans, Karel
Bouchard, Jacques
Boumphrey, Geoffrey
Bouchardat, G.
Bounard, Andre, 1888-
Bouchardeau, Huguette
Bouniol, Christian Paul
Boucher, Joelle
Bour, Daniele
Boucher, Michel
Bour, Laura
Bouchet, Rene
Bour-Chollet, Celine
Bouchut, E.
Bouraoui, Nina, 1967-
Boudet, Robert
Bouras, Gillian, 1945-
Boudjedra, Rachid
Bourbeau, Lise
Boudnik, Vladimir, 1924-1968
Bourbon, Fabio
Bouffartigue, Jean
Bourcier, Arlette
Bougainville, Louis-Antoine de, comte,
1729-1811
Bourdieu, Pierre, 1930-2002
Bouge, Xavier de
Bougueville, L. H. C. F.
Bouillaud, J.
Bouiller, Claire
Bouillet, J.
Bourdon, M.
Bourdon-Viane, G.
Bourdouxhe, Madeleine, 1906Bourg, De
Bourgault-Ducoudray, L. A.
Bourgeade, Pierre
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
61
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bourgeois, Paulette
Bovy, Jacqueline
Bourgeron, Jean Pierre
Bowden, Derek
Bourgignion, Jean
Bowden, Edwin
Bourin, Jeanne
Bowen, Elizabeth
Bourinot, J. C.
Bowen, Erza
Bourne, Arthur
Bower, Miranda
Bourne, Gordon
Bowers, Barbara
Bourre, Martine
Bowersock, G. W. (Glen Warren),
1936-
Bouschoten, Riki Van
Χρησιμοποιείται αντί
< Boeschoten, Riki Van
Boussighac, Patrick
Boutan, Mila
Boutard, R. C.
Boutet, Josiane
Bouthoul, Gaston
Boutinon, Ludovic
Bouton, Barbara
Bouton, Gary David
Bouveresse, Jacques
Bouvet, Jean-Francois
Bouvier, Bertrand
Bouvier, Nicolas
Bouvier, Pierre
Bova, Ben
Bove, Tony
Bovenkerk, Frank
Bover, Jules
Bovet, Theodor
Bovier, Louise De
62
Χρησιμοποιείται αντί
< Bowersock, Glen W., 1936-
Bowett, Adam
Bowie, David
Bowker, John
Bowlby, John
Bowler, Sue
Bowles, Jane, 1917-1973
Bowles, Paul, 1910Bowling, Colin
Bowman, John S.
Bowra, C. M. , 1898-1971
Bowyer, Dave
Box, Su
Boy, Armelle
Boy, Daniel
Boyatzis, Richard E.
Boyce, Gordon, 1954Boyce, Jim
Boyd, Hilary
Boyd, Robert Neilson
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Boyd, William, 1952-
Bradford, Michael
Boyer, Carl B., (Carl Benjamin), 1906Boyer, Ernest L.
Bradley, Marion Zimmer
Χρησιμοποιείται αντί
< Zimmer, Marion Bradley
< Zimmer Bradley, Marion
Boyer, Francois
Boyer, Frank
Bradley, Phillips
Boyer, Remi
Bradman, Tony
Boyer, Richard O.
Bradshaw, John
Boyke, Rolf
Bradway, Lauren Carlile
Χρησιμοποιείται αντί
< Bradway, Lauren
Boylan, Clare
Boyle, Coraghessan T. , 1948Boyle, Robert
Brady, John
Brady, Robert A.
Bozallec, Anne
Bragance, Anne
Bozarslan, Hamit
Bragdon, Allen
Bozas, Do
Bragg, Melvin, 1939-
Bozzano, Ernesto
Χρησιμοποιείται αντί
< Bragg, Melvyn, 1939-
Bozzola, Angelo
Bozzoli, Cecilia
Braghetti, Laura, 1953-
Braccesi, Lorenzo
Braghine, A.
Bracco, Stefania
Brahms, Johannes, 1833-1897
Brach, D.
Bramly, Marine
Bracken, Carolyn
Brampton, Sally, 1955-
Brackett, Peter
Bramwell, Martin
Χρησιμοποιείται αντί
< Bramwell, Martyn
Brackley, Jenny
Braconnier, Alain
Brancati, Vitaliano
Bradberry, Travis
Branchoou, Jerremy
Bradbury, Malcolm, 1932-
Brancusi, Constantin, 1876-1957
Bradbury, Ray, 1920-
Brand, Jule
Braddon, Miss
Brand, Louis
Bradford, Barbara Taylor, 1933-
Brand, Magie
Bradford, Ernle, 1922ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
63
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Brandau, Birgit, 1951-
Braun, Marcus
Brandbury, Malcolm
Braun, Volker, 1939-
Brandel, Marc
Braun, Werner von, 1912-
Χρησιμοποιείται αντί
< Brandel, Mark
Braunger, Hans-Ulrich
Brautigan, Richard
Brandel, Marrey
Braverstock, Kevin
Branden, Nathaniel
Brandenburger, Adam M.
Bravo, Emile
Bravo-Villasante, Carmen
Brandes, Georges
Bray, Trevor
Brandis, Christian
Bray-Moffatt, Naia
Brandl, Selma
Brayfield, Celia
Brands, Han
Brayley, A. J.
Brandt, Johanna
Brazell, Derek
Brandt, John C.
Branford, Henrietta, 1946-
Breach, Ian
Breakspeare, Andrew
Branley, Franklyn M.
Breakwell, Glynis M.
Branson, Willian H.
Brantlinger, Patrick, 1941-
Breasted, James Henry
Breaud, Odile
Brantome, Marie
Brecher, Harold
Bras, Gerard
Brecht, Bertolt, 1898-1956
Braselton, Jeanne
Brashares, Ann
Brecht, Bertolt, 1898-1956--Ερμηνεία
και κριτική
Brashler, William
Breckon, Brett
Brassard, France, 1963-
Bredekamp, Sue
Brassens, Georges
Breem, Wallace, 1926-1990
Braudeau, Michel, 1946-
Breen, Edward
Braudel, Fernand, 1902-1985
Breetz, Egon
Brauer, Sybille
Breeze, Lynn
Braun, Herwig
Breger, Akim
Braun, M.-G.
Breger, Brian
64
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Brehme, Dieter
Brgovits, Rantovan
Brekke, Toril
Bria, Gina
Brelet-Rueff, Claudine
Bria, Ion
Bremaud, Roger-Pierre
Briant, Pierre
Brendel, Alfred
Bricaud, Jean
Brener, Noor-Zade
Brice, Raphaelle
Brengie, Jean-Claude
Brichet, Julien
Brenifier, Oscar
Brick, Lynne
Brennan, Herbie
Brickhill, Paul
Brenner, Charles
Bricusse, Leslie
Brentano, Franz
Bridenne, Michel
Brenton, Howard, 1942Bresciani, Mauro
Bridger, Gordon, 1932Bridgman, Roger Francis, 1940-
Bresner, Lisa, 1971-
Χρησιμοποιείται αντί
< Bridgman, Roger, 1940-
Bressak, Gordon
Bresslin, Teresa
Bridgwater, William
Bressy, Robert
Bridwell, Ferrell M.
Bret, Caroline
Briere, Francis
Breton, Andre, 1896-1966
Brierley, Jane
Breton, Philippe
Briffa, John
Brett, Jan
Briggs, Asa, 1921-
Brett, Jane
Briggs, John
Brett, R. L.
Brighouse, Harrold
Breuber, Rich
Brighouse, Henry
Brewer, David, 1932-
Bright, Michael
Brewer, Sarah, 1958-
Brightling, Geoff
Brey, Á.
Brighton, Karl
Breytenbach, Breyten
Briginshaw, Valerie
Brezina, Thomas
Brikel, Cristopher
Brezzi, Paolo
Briley, John
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
65
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Broch, Hermann, 1886-1951
Brimm, Daniel J.
Brocher, Tobias
Brimson, Dougie, 1959Brin, David
Brock, C. E. , (1870-1938) (Charles
Edmund)
Bringhurst, Robert
Brock, Cole
Brink, Andre, 1935-
Brocq, Pierre
Brinquier, Jean-Claude
Brodman, Aliana
Brinton, Crane
Brodrick, William, 1960-
Brinton-Perera, Sylvia
Brodsky, Joseph, 1940-1996
Brinx, Thomas
Broele, Erik Van
Brion, Marcel, 1895-
Broger, Achim
Briot, Murielle
Brogger, Lilian
Brioude, Andrieux
Brogger, Suzanne
Brisac, Genevieve, 1951-
Brohm, Jean-Marie
Briscoe, Herman T.
Broide, Deborah
Briskin, Jacqueline
Bromley, Gary
Brisou-Pelen, Evelyne
Brondsted, P. O.
Brisoult, Marielle De
Bronina, E.
Brissler, F.
Bronson, Julien L.
Bristow, Wendy
Bronson, Po, 1965-
Briswalter, Barbara
Bronte, Charlotte, 1816-1855
Brittain, James L.
Bronte, Emily, 1818-1848
Brittain, Paul
Brook, Peter
Brittain, Vera, 1893-1970
Brook, Rupert
Brix-Henker, Silke
Brooke, Cassandra
Broad, William
Brookes, John
Broadhurst, Paul
Brookfield, Karen
Broadley, A. M.
Brookner, Anita, 1968-
Broadley, Leo
Brooks, Brian S.
Broca, Mireia
Brooks, Felicity
66
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Brooks, Gil
Brown, Mark
Brooks, Nan
Brown, Martin
Brooks, Terry
Brown, Michael
Broom, Dave
Brown, Mik
Broom-Lynne, James
Brown, Pam
Broomhead, L.
Brown, Pauline
Brosnan, John
Brown, Peter
Brouck, Jeanne Van de
Brown, Peter Robert Lamont, 1935-
Broue, Pierre
Χρησιμοποιείται αντί
< Brown, Peter, 1935-
Brouillet, Chrystine, 1958Broutin, Christian
Brown, Rich
Brow, Robert
Brown, Rick
Browing, Robert
Brown, Robert Hanbury, 1916-
Brown, Bill
Brown, Robert, 1550-1633
Brown, Charles
Brown, Rosellen, 1939-
Brown, Christy
Brown, Ruth
Brown, Courtney
Brown, Sally, 1950 Feb. 1-
Brown, Dale
Brown, Sam Ed, 1932-
Brown, Dan, 1964-
Brown, Sandra
Brown, David J.
Browne, Anthony
Brown, David, 1956-
Browne, David
Brown, Dean
Browne, Gerald A.
Brown, Hanbury
Browne, Gretta Curran
Brown, Harold I.
Browne, Hablot Knight, 1815-1882
Χρησιμοποιείται αντί
< Phiz, 1815-1882
Brown, Heather
Brown, Judie
Browning, Robert, 1914-
Brown, Julian
Bruce Lockhart, Robin
Brown, Keith
Bruce, Colin
Brown, Ken
Bruce, F. F.
Brown, Lester Russell, 1934-
Brucher, Ambros
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
67
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bruck, Heirich
Brusch, Beat
Bruckheimer, Jerry
Brusic, Sharon A.
Bruckner, Christine, 1921-
Brussing, Marianne
Bruckner, Pascal, 1949-
Brussolo, Serge, 1951-
Bruel, Christian
Bruyne, Aarnout
Brugger, Lisa
Bruzzone, Catherine
Bruggmann-Koulentianos, Manuela
Bryce, James
Χρησιμοποιείται αντί
< Koulentianos, Manuela Bruggmann-
Bryennius, Nicephorus
Bryson, Bill, 1951-
Bruins, Eugene
Bryson, Valerie
Brule, Pierre, 1943-
Brzezinski, Zbigniew
Brumbeau, Jeff
Bstan-dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama
XIV, 1935-
Brun, Jean
Χρησιμοποιείται αντί
< Dalai Lama XIV, 1935< Tenzin Gaytso, Dalai Lama XIV, 1935< Tenzin Gyatso, Dalai Lama XIV, 1935-
Bruna, Dick
Brunel, Henri
Brunel, Pierre
Buache, Freddy
Brunelet, Madeleine
Buat, General
Brunello, Filippo
Buber, Martin, 1878-1965
Bruner, Jerome S. (Jerome Seymour)
Brunet, Christine
Buchan, John, 1875-1940
Brung, Paule
= Μπιουκάν, Τζων, 1875-1940
Brunhoff, Jean
Buchanan, Heather S.
Brunhoff, Jean de
Buchanan, Lilian
Brunhoff, Laurent de
Buchanan, Thomas
Brunhoff, Suzanne de
Bucher, Walter
Bruning, Carola
Buchholz, Quint
Brunle, Madlen
Buchner, Georg, 1813-1837
Brunnthaler, Alois
Buchner, Ludwich
Bruno, Giordano, 1548-1600
Brunton, Paul
68
Buchan, Elizabeth
Buchner, Walter
Buchwald, Wolfgang
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Buck, Carole
Buktsin, Marey
Buck, Craig
Bulatov, E.
Buck, Joan Juliet
Bulgakov, Mikhail Afanasevich, 18911940
Buck, Pearl, 1892-1973
= Μπακ, Περλ, 1892-1973
Χρησιμοποιείται αντί
< Buck, Pearl Sydenstricker, 1892-1973
< Back, Perl, 1892-1973
Χρησιμοποιείται αντί
< Boulgakov, Mikhail, 1891-1940
Bucki, Lisa A.
Bull, Angela
Buckland, Raymond
Bull, Bruno Horst, 1933-
Buckley, Christopher
Χρησιμοποιείται αντί
< Horst Bull, Bruno, 1933-
Buckley, Mike
Bulkeley, Rir
Bull, Debby
Buckman, Robert
Bull, Deborah
Buctel, George
Bull, Hedley
Buczacki, Stefan
Buder, Martin, 1878-1965
Budgen, Jyne
Bull, Jane
Bull, Peter
Bull, Pier
Budin, P.
Bulla, Clyde Robert
Buedeler, Werner
Bullard, Anne
Bufalino, Gesualdo
Bullions, P.
Buffini, Jordan
Bulton, Susie
Buffini, Moira
Buguet, Anne
Bulus al-Bushi, π. 1170Επίσκοπος
Buhl, Achim, 1956-
Bulycev, Kirill Vsevolodovic
Buhler, Charlott Malachowski, 18931974
Bulychev,, K. (Kirill)
Buican, Denis
,
Bumm, Ernest
Bunic, Dragan
Buisset, Dominique
Bunin, Ivan Alekseevich, 1870-1953
Bukharin, Nikolay Ivanovich, 18881938
Χρησιμοποιείται αντί
< Bounin, Ivan, 1870-1953
< Bunin, Ivan, 1870-1953
Bukowski, Charles, 1920= Μπουκόφσκι, Τσαρλς, 1920Χρησιμοποιείται αντί
< Boukowski, Charles, 1920-
Bunin, Rachel B.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
69
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bunt, Lucas N. H.
Burkert, Walter, 1931-
Bunuel, Luis, 1900-1983
Bunyan, John, 1628-1688
Burkitt, Denis
Burks, Julia M.
Bunyan, John, 1628-1688--Ερμηνεία
και κριτική
Burland, C. A.
Buraggi, Giovanna
Burman, Herman J.
Burban, Jean-Louis
Burn, A. R.
Burbett, Alice
Burn, Lucilla
Burch, Amy
Burnard, Bonnie, 1945-
Burchard, Bill
Burnett, Frances Hodgson, 1849-1924
Burchill, Julie, 1960-
Burnett, Steve
Burckhardt, Jacob, 1818-1897
Burnett, William Riley, 1899-1981
Burckhardt, Titus, 1908-1984
Burnie, David
Buren, Christopher Van
Burnont, J.
Burg, Bob
Burns, David
Burgel, Guy
Burns, Edward Mcnall, 1897-
Burger, Gottfried August, 1747-1794
Χρησιμοποιείται αντί
< Burns, E. M. , 1897-
= Μπύργκερ, Γότφριντ Αουγκουστ, 1747-1794
Burns, Hillary
Burgess, Anthony, 1917-1993
Burgess, Melvin
Buron, Nicole de
Burgess, Richard
Burr, Hanford M.
Burgh, William George De
Burgi-Κυριαζή, Μαρία
Burrell, Roy
Burri, Alberto, 1915-
Χρησιμοποιείται αντί
< Κυριαζή, Μαρία Burgi-
Burris, Christopher
Burke, Edmund, 1729-1797
Burke, James Lee
Burns, Yvonne R.
Burroughs, William S. , 1914= Μπάρροους, Ουίλλιαμ, 1914-
Burke, John
Burroughts, E. R.
Burke, Peter
Burrous, Clifford N.
Burke-Block, C.
Burrous, Clifford N.
Burkert, Walter
Bursch, Peter
70
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Bursian, Conrand
Butler, Jeremy G. , 1954-
Burstein, Daniel
Butler, John
Χρησιμοποιείται αντί
< Burstein, Dan
Butler, Robert Olen
Butler, Samuel, 1835-1902
Burstyn, Ellen
Butler-Bowdon, Tom, 1967-
Burton, Jane
Butor, Michel, 1926-
Burton, John Andrew
Butschkow, Ralf, 1962-
Burton, Terry
Butterfield, Herbert
Bury, John B.
Butterfield, Moira, 1961-
Busaard, Leon
Butterlin, Etienne
Buscaglia, Leo F.
= Μπουσκάλια, Λεό Φ.
Butterworth, Catherine M.
Buscaglia, Rocco Bartholomeo
= Μπουσκάλια, Ρόκκο Μπαρτολομέο
Butterworth, Nick
Button, John
Buscalgia, Leo F.
Buxton, Richard
Busch, Harald
Buzan, Tony
Bush, George W. (George Walker),
1946-
Buzzati, Dino, 1906-1972
Bush, Vanneaur
Bushnell, Candace
Busnel, Marie-Claire
Busolt, G.
Busquets, Carlos
Busquets, Carmen
Busselle, Michael
Bussolati, Emanuela
Bussolati, Emanuela
Busuttil, Joelle
Butcher, Kristin
Butler, Christina
Butler, Ernest W.
Buzzi, Giancarlo
Byam, Michele
Byars, Betsy Cromer
Byatt, A. S. , 1936Byles, Monica
Byng, Georgia
Byrne, Beverly
Byrne, Donn
Byrne, Jeffry
Byrne-Jones, Tony
Byron, George Gordon Byron, 17881824, Baron
= Μπάϋρον, Τζωρτζ Γκόρντον Νόελ, 1788-1824,
Λόρδος
Χρησιμοποιείται αντί
< Byron, George Gordon Noel, 1788-1824, Lord
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
71
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Byron, George Gordon Byron, 17881824--Αλληλογραφία,
απομνημονεύματα κλπ.
Byron, George Gordon Byron, 17881824--Ερμηνεία και κριτική
Byron, George Gordon Byron, Baron,
1788-1824--Βιβλία για παιδιά
Bzymowski, Vincent
Cachin, Marcel
Cade, Steven
Cadier, Jean
Cadigan, Pat, 1953Cadioschi, N.
Caesar, Julius, 100-44, Emperor of
Rome
= Καίσαρας Γάϊος Ιούλιος, 100-44 π.Χ., ρωμαίος
αυτοκράτορας
Χρησιμοποιείται αντί
< Gaius Julius Caesar, 100-44 π.Χ., ρωμαίος
αυτοκράτορας
< Caesar, Caius Julius, 100-44, ρωμαίος αυτοκράτορας
Caballe, Montserrat
Caballeco, Nicolas
Caballero, Manuel
Caballero, Nicolas
Caesarius, of Arles Saint, π. 470-542
Caban, Geva
Cafiero, Carlo
Cabanes, Augustin, 1862-1928
Cagliano, Stefano
Cabanne, Pierre
Cagliostro, Alessandro, 1743-1795,
Conte Di
Cabban, Vanessa
Cagnati, Ines, 1937-
Cabeceiras, James
Cahill, James
Cabeen, Violet Abbott
Cahill, Thomas
Cabesos, Violette
Cahn, Isabelle
Cabezas, Omar
Cahn, Theodore
Cable, Annette
Cahun, Leon
Cable, Greg
Caillot, Antoine, 1759-1830;
Cabot, Meg
Cain, James Mallahan, 1892-1977
Cabral, J. R. P.
Cabral, Pedro-Alvares, 1467 ή 8-1520
Cabral, Pedro-Alvares, 1467 ή 8-1520;
Cabrera de Gomes Reyes, Adriana
Cabrera Infante, Guillermo, 1929-
Cacekogly, Feride, 1951-
72
Caine, Hall, Sir, 1853-1931
Caine, Jeffrey, 1944Caine, Lynn
Caird, John
Caccioli, Carlo
Cacenmpax, Gioxan
Cain, Julien
Cairns, Douglas L.
Cairns-Smith, A. G.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Caket, Colin
Calin, Ion
Cakmak, Ahmet S.
Calin, Liviu
Calabi, Ida
Calinescu, Alexandru
Calabrese, Franko, 1920-
Calinescu, George, 1899-1965
Calafeteanu, Ion
Calinescu, Gheorghre, 1899-1965
Calamity Jane, Jane, 1852-1903
Calitri, Susan
Calaprice, Alice
Call, Henrietta
Calasso, Roberto, 1941-
Callahan, Jean
Calbet, A.
Callander, Robin
Calder, Angus
Callas, Claus
Calder, Nigel
Callcott, Maria
Caldera, Rafael
Callebat, Louis
Calderon de la Barca, Pedro
Calleja
Calderon, Petro de la Barca
Callenbach, Ernest, 1929-
Calderwood, J.
Callet, Francois
Caldex, Nigel
Calliburces, P.
Caldine, D.
Callicott, Ladis
Caldirac, Annie
Callihan, Steve
Caldwell, Erskine, 1903-
Calliope
Χρησιμοποιείται αντί
< Caldwell, Erskine Preston, 1903-
= Καρβούνη, Καλλιόπη
Callison, Brian
Caldwell, Ian
Callitri, Suzanne
Caldwell, Stephen
Caldwell, Taylor, 1900-1985
Calloianu, M. B.
Callot, Emile
Caleffi, Sandra
Callot, Olivier
Calet, Henri
Calhoun, George Miller, 1886-1942
Caligula, Emperor of Rome
Χρησιμοποιείται αντί
< Gaius Caesar Germanicus, Emperor of Rome
Callu, Jean-Peirre
Calman, Claire
Calmet, Agostino L.
Calnan, Charles D.
Calimanescu, Silvestru
Calogero, Guido
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
73
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Calonje, Maria de
Cameron, Alan
Calot, Frantz
Cameron, Averil
Calouan
Cameron, James, 1954-
Calow, Gizela
Cameron, John Cullen
Calvet, Henri
Cameron, Stella
Calvet, Louis Jean, 1942-
Camil, Colette
Calvin, Jean, 1509-1564
Camille, Claude
Calvino, Italo, 1923-1985
Camilleri, Andrea
Calvo Platero, Daniele, 1941-
Camilleri, Andrea, 1925-
Χρησιμοποιείται αντί
< Platero-Calvo, Daniele, 1941-
Camino, Isabella
Camm, Martin
Calvokoressi, M. D.
Cammelli, Giuseppe
Calzecchi-Onesti, Rosa
Cammilleri, Rino, 1950-
Cam, Lourdes
Camon, Ferdinando
Cama-Font, Jaime
Camp, Elaine
Camacho, George
Camara, Laye, 1928-1980
Camariano-Cioran, Ariadna
Camp, John McK. , 1946Χρησιμοποιείται αντί
< Camp, John M., (John McKesson), 1946-
Cambell, David A.
Camp, John Μ.
Cambell, Jacqui
Camp, Lindsay
Camberoque, Charles
Camp, Maxime de
Cambiano, Giuseppe
Camp, Norman H.
Cambon, Clauco
Camp, William C.
Cambon, Henri, 1876-
Campa, Antonio
Cambon, Jules, 1845-1935
Campagne, Claude
Cambournac, Laure
Campana de Watts, Luz A.
Camelot, Pierre Thomas
Campanella, Anthony P.
Cameniata, Ioannes
Campanella, Marco
Camerini, Dana
Campanella, Tommaso
Camerlynck, M.
Campanile, Achille, 1900-1977
74
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Campbell, Colin Lady, 1949-
Canarache, Vasile
Campbell, David A.
Canart, Paul
Campbell, George L.
Canat, Rene
Campbell, Giraud W., 1904-
Cancian, Fulvio
Campbell, Jeremy
Cancrini, Luigi
Campbell, John
Cancrini, Maria Gracia, 1948-
Campbell, Joseph, 1904-1987
Candal, Emmanuel
Campbell, Mary
Cande, Ronald de
Campbell, Naomi, 1974-
Candea, Virgil
Campbell, Neil A, 1946-
Candegabe, Nelly
Campbell, R. Wright
Candell, Anna
Campbell, Rod
Candia, Caterina Marassi
Campe, Joachim Heinrich
Candlin, Edwin Frank
Campell, Gordon
Cane, Alan
Campenhausen, Hans Freiherr von,
1903-
Cane, Francesca
Campion, Anna
Campion, Henri de, 1613-1663
Campion, Jane
Cane, Harry
Canell, Stephen J., 1941Canetti, Elias, 1905Canfield, Jack, 1944-
Campos, Alvaro de
Canfora, Luciano
Camps, Luis
Canfora, Luciano, 1942-
Camps, William Anthony
Campus, Eliza
Canitz, Hanne-Lore von, 1930Canivet, Pierre
Camus, Albert, 1913-1960
Camus, William
Cann, Helen
Canna, Giovanni
Can, Edward
Canning, Victor
Cana, Zekeria
Cannon, A
Canale, Floriano
Cannon, Dolores, 1931-
Canale, Michel-Giuseppe, 1808-
Cannon, Elliott
Cananus, Ioannes
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
75
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Cannon, Terence
= Τσάπεκ, Κάρελ, 1890-1938
Canobbio, Andrea, 1962Canova, Enrique C.
Capel, Vivian
Capelle, Jean
Canova, Gergana
Capellini, G
Canovai, Stanislao
Capendu, Ernest
Canta, Gerardo
Capesius, Roswith
Cantacuzenus, Ioannes
Capidan, Th.
Cantacuzino, Alexandru
Capisha, Ο.
Cantacuzino, Gh. I.
Capitant, Henri, 1865-1937
Cantarella, E.
Capito, Gaius Ateius, 5ος αι.
Cantemir, Antioh
Capizzi, Carmelo
Cantemir, Dimitrie, 1673-1723
Canter, David
Capocci, Βελισάριος
Caponigro, Paul
Cantilli, M.
Caponni, Filippo
Cantin, Amelie
Caporali, Renato
Cantin, Andre
Capote, Truman, 1925-1984
Cantin, Marc
Cappon, Manuela
Canto-Sperber, Monique
Cantone, Anna Laura
Capra, Fritjof
Caprariu, Al.
Cantoni, Mario
Capri, Pinin
Cantor, Alfred J.
Capri-Karka, Carmen
Canzio, Clorinda
Capriglione, Francesco
Cap, Miriam
Capriolo, Paola
Capa, Robert, 1913-1954
Capron, H. L.
Χρησιμοποιείται αντί
< Capron, Harriet L.
Capablanca, Jose
Capart, Jean
Capron, Harriet L.
Capdevila, Francisco
Caproni, Giorgio
Capdevila, Roser
Cape, Ronald D. T. , 1921Capek, Karel, 1890-1938
76
Caproni, Timina Guasti
Capucilli, Alyssa Satin, 1957-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Capus, Alfred
Cardis, E.
Carabott, F. V.
Cardoni, Paolo
Caracausi, Maria
Cardoso Pires, Jose
Caraciuc, Traian
Cardoso, Onelio Jorge, 1914-1986
Caracostea, Dumitru, 1879-1964
Caradec, Francois
Carducci, Giossne
Caragiale, Ion Luca, 1852-1912
Cardwell, D. S. L. (Donald Stephen
Lowell)
Caragiale, Mateiu Ion, 1885-1936
Carel, A.
Caraion, Ion, 1923-
Careme, Maurice
Carandino, N.
Carey, Andrew Galbraith
Carassiti, Anna Maria
Carey, David
Caratini, Roger
Carey, Jane Perry Clark
Caraudy, Roger
Carey, John
Caravan, Jill
Carey, Ken
Carballido, Emilio
Carey, Kenneth X.
Carbonara, Francesco, 1895-
Carey, M. V.
Carboviceanu, Petre
Carey, Peter
Carcaterra, Lorenzo
Cargill, Jennifer S.
Carciumaru, Marin
Cariara, Jonathan
Carco, Francis
Carignono, Giovanni da Prete
Carcopino, Jerome
Carillo, Santiago
Card, Orson Scott
Caritsoudein, J.
Cardella, Lara, 1969-
Carkabi, Zashi
Cardellicchio, Domenico R.
Carlayle, Thomas
Cardenal, Ernesto
Carle, M.
Cardenas Iglesias, Sylvia
Carles, C.
Cardin, Alexandre
Carles, Jacques
Cardinal, Marie, 1929-
Carletti, Emmanuella
Cardinale, Claudia, 1939-
Carli, Alarico
Cardini, Franko
Carlier, Pierre
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
77
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Caro, Lucrezio
Carlin, James
Caroff, Andre
Carlisle, Helen G.
Carofiglio, Gianrico
Carlisle, Helen Grace
Carol
Carlisle, Isabel
Carlotto, Massimo, 1956-
Caroll, Jane
Caroll, Lewis, 1832-1898
Carlough, F. E.
Carolus Magnus, βασιλιάς των
Φράγκων (768-814) & ο πρώτος
αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας (800-814)
Carlow, Joyce
Carlson, Carole C.
= Καρλομάγνος, βασιλιάς των Φράγκων (768-814) & ο
πρώτος αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας (800-814)
Carlson, John Roy
Carlson, Jon
Carlson, Richard
Caron, J.
Carlsson, Gunnar E
Caron, Josiane
Carlsson, Ragnhild
Caron, Richard
Carlton, Robert G.
Carosso, Carlo
Carluccio, Maria
Carotenuto, Aldo
Carlyle, Alexandre M.
Carotenuto, Silvestro
Carlyle, Thomas
Carothers, Merlin R
Carlyle, Thomas, 1795-1881
Carpenter Seal, William
Carmi, Eugenio
Carpenter, Ann
Carmicael, Amy
Carpenter, Edward, 1844-1929
Carmignani, Virgilio
Carpenter, Frank G.
Carnal, Michel
Carpenter, Humphrey
Carnap, Rudolf, 1891-1970
Carpenter, Julie
Carnegie, A.
Carpenter, Kenneth E, 1936-
Carnegie, Dale
Carpenter, Thomas Η.
= Κάρνετζυ, Νταίηλ
Carpentier, Alejo, 1904-1980
Carney, J. F.
Carpentier, Michel
Carnoy, Martin
Carpentier, Paul, 1861-
Caro, Costas
Carper, Jean
78
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Carphentier, Max
Carriere, Jean-Claude
Carpi, Pinin
Carriere, Jean-Claude, 1931-
Carpio Lope Felix De Vega, 1562-1635
Carpzov, Johann Gottlob
Carr, Annemarie Weyl
Carrieri, Mario
Carrington, David K.
Carrington, Hereward P.
Carr, Caleb, 1955-
Carrington, Leonora
Carr, Edward Hallet
Carrion, Ignacio
Carr, Edward Hallet, 1892Carr, John
Carritt, Edgar Frederick, 1876Carroll, Jane
Carr, John Dickson, 1905-1977
Carr, Raymond
Carroll, Jonathan, 1949Carroll, Lewis, 1832-1898
Carr, Wilfred
Carroll, Michael, 1935-
Carrano, Patrizia
Carroll, Paul Vincent
Carrat, David
Carroll, Stephen
Carratello, John
Carrtab, Philippa
Carratello, Patty
Carruthers, Margaret W.
Carre, Claude
Carson, Jeffrey
Carre, Patrick
Carson, Rachel L.
Carrel, Alexis
Carson, Raoul
Carreno, Virginia
Carson, Tom, 1956-
Carreras, Jose, 1946Χρησιμοποιείται αντί
< Carreras, Jose Maria, 1946-
Carson, Tom, 1956-
Carrere d' Encausse, Helene, 1929-
Cartazar, Julio, 1914-
Carreto, Carlo
Cartelier, Jean
Carrey, Jacques
Carter, Alan
Carria, Renzo del
Carter, Angela, 1940-1991
Carria, Renzo del
Carter, Carmen
Carriego, Evaristo
Carter, Charles E. O. (Charles Ernest
Owen), 1887-
Carstairs, Andrew McLaren
Carriego, Evaristo--Ερμηνεία και
κριτική
Carter, Chris
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
79
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Caruso, Stefano
Carter, James
Carvajal, Gaspar de, 1504-1584
Carter, Mary Helen
Carvalho, Mario de, 1944-
Carter, Maureen
Carvalho, Otelo Saraiva De
Carter, Nick
Carver, Keith
Carter, Peter
Carver, Michael
Carter, Philip
Carver, Raymond, 1939-1988
Carter, Robert Kiana
Carvin, Denis
Carter, Robert Ε.
Carter, Stephen L. , 1954-
Carwood, James O.
Carter, Steven
Cary, Earnest, 1879-
Carter-Scott, Cherie
Cary, John, 1754-1835
Cartianu, Ana
Cary, Max, 1881-
Cartianu, Paul
Carzada, Jose Jesus
Cartier, Jacques
Cartier, Jacques, 1491-1557
Cartier, Raymond
Casagrande, Donata dal Molin
Casalis, Anna
Cartledge, Paul
Casalotti, Elisabetta
Cartledge, Paul Α.
Casals, J. B.
Cartojan, Nicolae
Cartojan, Nicolae, 1883-1944
Cartwright, J.
Carzou, Jean-Marie
Casali, Dimitri
Cartland, Barbara
Cartry, Jean-Jaques
Carwardine, Mark
Casamayor, f1912Casanova, Antoine, 1936Casanova, Giakomo
Cartwright, Nancy
Casanova, Giovanni Giacomo, 17251798
Cartwright, Reg
Casares, Adolfo Bioy, 1914-
Cartwright, Stephen
Casas, Bartolome de las, 1470-1566
Carusi, Henricus
Cascioli, Luca
Caruso, Giuseppe
Casdorph, Herman Richard
Caruso, Igor A.
Case, Caroline
80
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Case, Charley
Cassianus, Johannes, 360-435
Case, Christine L, 1948-
Cassinelli, Attilio
Casella, Georges
Χρησιμοποιείται αντί
< Attilio
Caselli, Giovanni, 1939Casement, Patrick
Cassirer, Ernst, 1874-1945
Casevitz, Michel
Casson, Jean
Casey, Karen
Casson, Lionel, 1914-
Cashman, Thomas J
Casson, Stanley
Casilef, A.
Cassvan, Lazar
Casimir-Perier
Castagna, Raffaella
Casin, Paul
Castagnaro, Alberto
Caskey, John L.
Castagnino, Juan C.
Caskey, Miriam Ervin, 1923-
Castagnou, Andre
Caskinelli, Natale
Castaneda, Carlos, 1931-1998
Casona, Alejandro, 1903-1965
Castaneda, Pedro de, 16ος αι.
Caspani, Matteo
Castegnaro, M.
Caspari, Tina
Castel, Du
Caspary, Vera
Castel-Bloom, Orly, 1960-
Casper, Jonathan D
Castell, Alburey, 1904-1987
Cassagnac, Paul de, 1881-
Castellan, Georges
Cassedy, Sylvia
Castellani, Carlo
Cassel, Paul
Castellano, Jesus
Cassel, Pearl G.
Castellion, Sebastien, 1515-1563
Cassells, Annette
Castello-Cortes, Ian
Cassels, Lavender
Castells, Manuel
Cassemeyer, Hans Gunter
Castelot, Andre
Cassetari, Noeline
Castelvetro, Lodovico
Cassettari, Noeline
Casti, J. L.
Cassia, Paul Sant
Cassian, Nina, 1924-
Χρησιμοποιείται αντί
< Casti, John L.
Castier, Jules
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
81
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Cathelin, Jean
Castiglione, Baldassare, 1479-1529,
Conte
Cather, Willa, 1873-1947
Castillo, Abelardo, 1935-
Catinat, Michel
Castillo, Carlos
Catlin, Geo
Castillo, Carmen
Catling, Christopher
Castillo-Didier, Miguel
Catling, R. W. V.
Castillon, Carly
Catner, Henry
Castle, Agnes
Cato, M. Porcius, 234-149, Censorius
Castle, Egerton
Catraro, Atanasio
Castle-Kanerova, Mita
Catsaras, Michel
Castleden, Rodney
Cattan, Henry
Castoldi, Maggiorina
Cattaneo, Marco, 1963-
Caston, Alfred de
Cattaneo, Piero
Caston, Auguste, 1833-1892
Cattegno, Jean
Castor, Henry
Catteloup, M.
Castres, Sabatier de
Cattermole, George, 1800-1868
Castries, Rene de la Croix, 1908duc de
Castrina, Jeff
Cauelaert, Didier van, 1960-
Castro, Eve de
Caulfeild, James, 1728-1799, Lord Of
Charlemont
Castro, Fidel, 1926Casula, Francesco Cesare
Cataudella, Quintino
Catel, Maurice, 1914Catel, Werner
Cateras, Spyros
Catullus, Gaius Valerius, π.87-54 π.Χ.
Caudig, Hugo
Castro, Elizabeth
Catalano, Virgilio
Cattier, Michel
Cauchy, Eugene, 1802-1877
Castro Ruz, Fidel, 1927-
Catalan, Eugene
,
Caulfeild, James, 1728-1799, Lord of
Charlemont
Cauquelin, Anne
Causa, Cesare
Causse, Christine
Caustier, Eug
Caustier, Geriolles
Cautres, Bruno
82
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Cauvet, Emile
Cazan, Gheorghe Nicolae
Cauwelaert, Didier van, 1960-
Cazanisteanu, Constantin
Cavalcanti, Elena
Cazari, Massimo, 1944-
Cavallaro, Felice, 1949-
Cazeaux, Jacques
Cavallo, Guglielmo
Cazelles, Raymond
Cavanaugh Kansler, Connie
Cazeneuve, Jean
Cavanna
Cazimir, Stefan
Cavanna, Betty
Cazotte, Jacques, 1719-1792
Cavazzoni, Ermanno
Ceausescu, Elena, θ. 1989
= Τσαουσέσκου, Ελενα, θ. 1989
Cave, Kathryn
Cave, Nick, 1957-
Ceausescu, Elena--Ημερολόγια
Cave, William, 1637-1713
Ceausescu, Ilie
Cavendish, Anne
Ceausescu, Nicolae, 1918-1989
Cavendish, Richard
Ceazanne, Paul
Caveney, Philip
Ceban, Cebda, 1945-
Caviezel, Giovanni
Cebtcenko, Tarac
Cavina, Sergio
Cebuc, Alexandru
Cavo, Arlina
Cecchetti, Dario
Cavour, Camillo Benso, 1810-1861,
conte di
Cecchi, Emilio, 1884-1966
Cavournos, Constantine
Cecchin, Sergio Α.
Caw, John M.
Cecchini, Paolo
Cay, Elizabeth
Ceccoli, Nicoletta
Cayce, Edgar Evans, 1877-1945
Cayce, Hu Lynn
Cedrenus, Georgius
Cehov, Michael, 1891-
Cayeux, Lucien, 1864-1944
Cayrol, Jean, 1911-
Ceka, Hasan
Cela, Camilo Jose, 1919-
Caysedo, German Castro
Cayton, Marlene
Cecchi, Lorenzo
Celal, Peride
Celan, Paul, 1920-1970
Cazacu, P.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
83
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Celarianu, Mihail
Cerna, Jana, 1928-1981
Celentano, Maria Silvana
Celier, Francois
Cernenko, Konstantin Ustinovic, 1911Cernovodeanu, Dan
Celik, Selahattin
Cernovodeanu, Paul
Celine, Louis-Ferdinand, 1894-1961
Cellard, Jacques
Cernuda, Luis, 1902-1963
Cernuschi, Claudio
Cellarius, Christophorus
Cerov, Naiden
Celli, Angelo
Cerquiglini, Bernard
Celli, Giorgio
Cerri, Giovanni
Cellini, Benvenunto, 1500-1571
Celsius, Olof Olofsson, 1716-1794
Cendrars, Blaise, 1887-1961
Cendrom, Lionel
Cerroni, Umberto
Certad, Aquiles
Cerulage, Maurice
Cervantes Saaverda, Miguel de, 15471616
Censorinus, 3ος αι.
= Θερβάντες Σααρβέντα, Μιγκέλ, 1547-1616
Cent, Greame
Centili, Bruno
Cervi, Mario
Ceppi, Daniel
Cervieres, P.
Cepulveda-Amor, Bernardo
Cervon, Jacqueline
Ceram, C. W.
Cesaire, Aune
Cercas, Javier
Cesare, Raffaele de, 1845-1918
Cerchez, Leon
Cesaretti, Paolo, 1957-
Cerda Gonzalez, Martha
Cesari d'Ardea, Arnolfo
Ceresa, Francois, 1953-
Ceschi, Carlo
Ceresa, Marco
Cesco, Frederica de
Ceresa, Massimo
Ceserani, Gian Paolo
Cergan, Titus
Cessatty, Rene de
Cerio, Rino
Cestre, Charles
Cerisier, Emmanuel
Ceterchi, Ioan
Cerkpatric, Cary
Cetto, Gitta von
Cerminara, Gina
Cezanne, Paul, 1839-1906
84
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Cezar-Bru, Ch.
Chaine, M.
Cgrzczonowicza, Karola
Chairoff, Patrice
Chabas, Jean-Francois, 1967-
Chaise, James
Chabin, Laurent
Chaisson, Eric J.
Chabon, Michael
Chaitow, Leon
Chabot, D.
Chaix, Paul
Chabot, Jean-Philippe
Chaix-Ruy, Jules
Chabrey, F.
Chakravarly, Indira
Chabrit, Pierre
Chalakian, Rouben C.
Chabrol, Henri
Chalcocondylas, Laonicus, 1430-1490
= Χαλκοκονδύλης, Λαόνικος, 1430-1490
Chabrolle, Jean-Pierre
Chabry, Annie
Chaliand, Gerard
Chabry, Laurent
Chalk, Gary, 1952-
Chacholiades, Miltiades
Challaye, Felicien
Βλέπε επίσης
>> Χαχολιάδης, Μιλτιάδης
Challis, Sarah
Challoner, Jack
Chack, Paul
Chalmers, A. F.
Chacon, Dulce
Chalmers, John
Chacon, Luis
Chalot, S.
Chadebec, Francois
Chalvin, Marie-Joseph
Chadefaud, Catherine
Chambaz, Bernard, 1949-
Chadwick, Charles
Chamberlain, E.
Chadwick, Elizabeth
Chamberlain, Geoffrey
Chadwick, Henry, 1920Chadwick, John, 1920-
Chamberlain, Houston Stewart, 18551927
Chadwick, Joseph
Chamberlain, Nigel
Chadwick, Nigel
Chamberlin, E. R. (Eric Russell), 1926-
Chaffey, Samantha
Chamberlin, Frederick
Chagall, Marc, 1887-1985
Chambers, Aidan, 1934-
Chailley, Jacques
Chambers, John
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
85
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Chandler, David G.
Chambers, M. E.
Chandler, Elisabeth
Chambers, M. M.
Chandler, Fiona
Chambers, Mortimer
Chambers, Robert W., (Robert Willian),
1865-1933
Chandler, Ralph C. , 1934Chandler, Raymond, 1888-1959
Chambers, Sally
Chandler-Warner, Gertrude
Chambers, Tina
Chandler-Willam, Henry
Chambrun, Charles de
Chandon, G.
Chambry, Emile
Chandra, Pramod
Chamfort
Chandra, Vikram
Chamfort, Sebastian-Roch-Nicolas, π.
1740-1794
Chaney, Earlyne
Chamisso, Adelbert von, 1781-1838
Chamoiseau, Patrick, 1953Chamonard, Joseph, 1866Chamoux, Francois
Chang, Chen-pang
Chang, Jolan
Chang, Jung, 1952Chang, King-yuh
Champagnat, Marcellin
Chang, Li-Jung
Champaur, Felicie
Chang, Ming-kai
Champe, Pamela C.
Chang, Stephen T.
Champlain, Samuel de, 1567-1635
Champness, Eliza M.
Chang, Tse-min
Chang, Tsun-chuan
Chan, Lois Mai
Chang, Wang-rok
Chance, John Newton
Chang, Ya-chun
Chance, Thomas H.
Chang-Soo, Ko
Chancel, Jules
Changeux, Jean-Pierre, 1936-
Chancellor, Deborah
Channel, Jim
Chancellor, Edward
Chancellor, Philip Matthiessen
Chand, Tara
Channing, Edward
Chansk, Koukou
Chant, Christopher
Chandernagor, Francoise, 1945-
86
Chang, Amos Ih Tiao
Chantal, Thomas
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Chapman, Stephen J.
Chantemesse, A.
Chapon, Jean
Chantepie, P. D.
Chapone, Hester, 1727-1801
Chantepleure, Guy
Chapouthier, Fernand, 1899-
Chanton, Eric
Chapouton, Anne-Marie
Chantraine, Pierre
Chantraine, Pierre, 1899-1974
Chappaz, Maurice
Chapple, Jenny
Chantre, B.
Chappon, Georges
Chanut, Emmanuel
Chapsal, Georges
Chao, Chen
Chapsal, Madeleine
Chao, Joy
Chapuisat, Ed
Chao, Tzu-yuan
Char, Rene, 1907-1988
Chaou Dou, Frederick
Charan Singh Ji, Maharaj
Chapelier, Georges
Charan, Singh
Chapin, William H.
Charanis, Peter
Chaplet, Kersti
Chaplin, Charles, 1889-1977
= Τσάπλιν, Τσαρλς, 1889-1977
Charbonneaux, Jean, 1895-1969
Charbonnel, J.
Charbonnier, Georges
Chaplin, Patrice
Charcot, S. M.
Chaplin, Stella
Charfenberger, Beo
Chaplin, Α. Η.
Chapman, Benjamin Burgoyne
Chapman, Claire--1970 -
Charke, Arthur
Charle, C.
Chapman, Clark R.
Charlemont, James Coulfeild, 17281799, Lord
Chapman, Dennis Raymond
Charles, Anita
Chapman, Elwood N.
Charles, Cte d' Ursel
Chapman, Jane
Charles, Joseph Fletcher
Chapman, Laura H.
Charles, R. H. G.
Chapman, Liz
Charles, Robert-P.
Chapman, Neil
Charles-Picard, Gilbert
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
87
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Charles-Roux, Francois
Χρησιμοποιείται αντί
< Chase, James Hadley-
Charleston, Colleen
Charlesworth, Alan Stuart, 1935-
Chase, Stefen
Charlevoix, Piere de
Chasles, Emile Egnemman
Charlot, Bernard
Chassaigne, Marc, 1883-
Charlot, Pierre
Chasseguet-Smirgel, Janine
Charlton, Lewis Τ.
Chassin, L. M.
Charlton, Madeline
Chassiotis, G.
Charman, Andrew
Chastel, Andre
Charman, Cris
Chastenet, Jacques, 1893-
Charmes, Francis
Chateau, Jean
Charnley, Blair
Chateaubriand, Francois Rene de,
1768-1848
Charnley, Mitchell V. , 1898Charnov, Bruce H.
= Σατομπριάν, Φρανσουά-Ρενέ, 1768-1848
Χρησιμοποιείται αντί
< Chateaubriand, Francois-Auguste-Ren, 1768-1848
Charon, Jean E.
Chateaubriand, Vicomte de
Charpentier, G.
Chatelet, Albert
Charpentier, J. de
Chatelet, Francois
Charpentier, John, 1880-
Chatelet, Gilles
Charriere, Christian
Chatelet, Noelle, 1944-
Charriere, Henri, 1906-1973
Chatfield, Robert
Charron, Pierre
Chatter, Kerry
Charroux, Robert
Chatto, James
Charteris, Leslie, 1907-
Chatwin, Bruce, 1940-1989
Charters, Ann
Chauchard, M.
Charters, Samuel B. , 1929-
Chaudhry, Lakshmi
Charvat, William
Chauffard, Emile
Charyn, Jerome, 1937-
Chaufour-Verheyen, Christine
Chase, Alston Hurd
Chaulet, George
Chase, Gilbert, 1906-
Chaumely, Jean
Chase, James Hadley, 1906-
Chaumont, Charles
88
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Chekin, Andrew, 1956-
Chaus, Oksana
Chauveau, Adolphe, 1802-1869
Chelmegeanu, Lausch Mihaela
Chelmis, D.
Chauvel, D.
Chelushkin, Kirill
Chauvel, Denise
Chen, C. M.
Chauvel, Genevieve
Chen, Chien-Min, π. 1987
Chauvel, Jean-Francois
Chen, Chih-Yuan
Chauvel, Pascal
Chavannes, Edouard, 1865-1918
Chavarria, Daniel, 1933-
Chen, Da, 1962Chen, Ke-wei
Chen, Kuei-liang
Chavarria, Joaquim
Chen, Shu-ping
Chavkina, L. B.
Chen, Ta-chi
Chazal, Jean
Chen, Yu-ching
Chedid, A.
Chen, Yung-sheng
Chedid, Andree, 1920-
Cheneau, Veronique
Chee, Soo
Cheney, Frances Neel, 1906-
Cheek, Jonathan
Cheney, Peter
Cheek, Mavis
Cheng, Chia-jui
Cheerbrant, Alain
Chenier, Andre Marie de, 1762-1794
Cheever, John, 1912-
Chenier, Marie-Joseph
Cheie-Pantea, Iosif
Chenon, Desmier de
Cheinman, M.
Cheraqui, Yves
Cheiro
Cherbuliez, Victor
Cheitlin, Melvin D.
Chekhov, Anton Pavlovich, 1860-1904
Χρησιμοποιείται αντί
< Tchekhov, Anton Pavlovic, 1860-1904
< Tchekov, Anton Pavlovic, 1860-1904
< Cehov, Anton Pavlovic, 1860-1904
Cherfas, Jeremy
Cherisey, Therese de
Cherniack, Reuben M.
Chernyak, Yuri B.
Chekhov, Anton Pavlovich, 1860-1904-Ερμηνεία και κριτική
Cheron
Chekhov, Michael, 1891-1955
Cherpillod, Gaston
Cherry, Raymond
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
89
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Chia, Hern Chek
Chersoni, Salom
Chiang, Fu-tsung
Cherubini-Bembo, Eros
Cherubini-Μητσάκης-Bembo, Ερως
Αλέξανδρος
Χρησιμοποιείται αντί
< Μητσάκης-Bembo, Ερως Αλέξανδρος Cherubini-
Chessex, Jacques, 1934-
Chiang, Kai-shek, 1887-1975
Chiang, May-ling Soong
Chiang, Wei-kuo
Chiang, Yee
Chiao, I-Fan
Chessman, Caryl
Chessman, Harriet Scott
Chiappa, Giuseppe A.
Chiara, Petro, 1913-
Chester, Thomas
Chesterton, Gilbert Keith, 1877-1936
Cheston, Charles C. , 1843-
Chiarelli, Brunetto
Chiata, Peter J
Chichekoglu, Feride
Chetan, Octavian
Chichester Clark, Emma
Chetwynd Ley, Alice
Chidiosan, Nicolae
Chevalier, A.
Chevalier, Celestin, 1867Chevalier, Cyr Ulysse Joseph, 18411923
Chiel, Deborah
Chieng-Sun, Hsu
Chiesa, Giulietto
Chevalier, Danielle
Chiesa, Pierre
Chevalier, Jean
Chifelle-Astier, Jaqcues
Chevalier, Jean-Paul
Chigliano, Cinzia
Chevalier, Mercy
Chih-Yuan, Chou
Chevalier, Tracy
Chihaia, Pavel
Chevallard, Similien
Chikamatsu, Monzaemon
Chevallier, Andrew
Chikislev, A.
Chevallier, Gabriel
Chiland, Colette
Chevallier, Roger-Michel
Chilardi, Agostino
Chevrier, M. de (Francois-Antoine),
1721-1762
Child, Lauren
Cheyney, Edward P.
Cheyney, Peter
Child, Lee
Childe, V. Gordon (Vere Gordon), 18921957
Χρησιμοποιείται αντί
90
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
< Childe, Vere Gordon, 1892-1957
< Childe, Gordon, 1892-1957
Childs, James Bennett, 1896-
Cho-Kyi
Choay, Francoise
Choderlos de Laclos, Pierre, 1741-1803
Chilto, C.W. n
Chodicet, Paul, 1919-1985
Chilton, John
Chilver, Guy Edward Farquhar
Choisy, Maryse, 1903= Σουαζύ, Μαρίζ, 1903-
Chimienti, Giovanni
Choisy, Maryse, 1929-
Chimo
Choisy, Αbbe de, 1644-1724
Chin, Tsai
Chokier, Jean de, 1571-1656
Chindris, Ioan
Ching, Francis D. K. , 1943-
Choler, Ad.
Chinmoy, Sri, 1931-
Chollet, Celine Bour
Chiossi, Georgia-Rosa
Chomsky, Noam, 1928-
Chiragossian, Alisia
Chongwha, Park
Chiriac, Aurel
Choniata, Nicetas
Chiriac, Mircea
Chopin, Frederic, 1810-1849
Chiriacescu, Rodica
Chopin, Kate, 1851-1904
Chiricuta, Toma
Chopra, Deepak
Chirila, Ioan
Chopra, Gautama
Chiritescu, Ciresica
Chotin, P.
Chiritescu, Gh.
Chirol, Valentine, 1852-1929
Chiru, Vasile D.
Choukri, Mohamed, 1935-
Chisholm, Jane
Chitimia, Ion Constantin
Chivu, Gheorghe
Chou, George Tsu der, 1939-
Chouemi, Moust
Chisholm, Hugh, 1866-
Chiuchiu, Angelo
Chotiwari-Junger, Steffi
Chou, Wen-ching
Chirvasuta, G.
Chiu, Frederic
Cholakova, Kr.
Chouraqui, Andre
Chretien, de Troyes, 12th cent.
Chretien-Βερνίκου, Genevieve
Chrisiane, F.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
91
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Chriss, D. J.
Chrystall, Claire
Christ, Carl, 1878-
Chu, Shao-hsien
Christ, Robert L.
Chu, Wan-Li
Christ, W.
Chuang Chou, 4ος ή 3ος αι. π.Χ.
Christache-Panait, Ioana
Chuang-Tzu, 399-286
Christe, Yves
Chubb, Mary
Christensen, Carl J., 1945-
Chubin, Barry
Christensen, Martha, 1926-
Chuca, Scarlat Ion
Christiane, F.
Chuckney, William
Christiansen, Sofus
Chue, Ruperto H.
Christie, Agatha, 1891-1976
Chueca Goitia, Fernando
Christie, James
Chulaki, S.
Christienson, Norman
Chun, Wang
Christin, Pierre
Chung, Donald K.
Christof, Dombri
Chung, Edward K
Christol, Carl Quimby, 1913-
Chung, Hee
Christoph, Paul
Chung, Jae-Won
Christopher, John, 1922-
Chupin, Maurice
Βλέπε επίσης
>> Ford, Hilary, 1922>> Godfrey, William, 1922>> Graaf, Peter, 1922>> Nichols, Peter, 1922>> Rye, Anthony, 1922>> Youd, Samuel, 1922-
Church, Alfred John, 1829-1912
Church, Caroline
Χρησιμοποιείται αντί
< Church, Caroline Jayne
Christopher, Paul, 1948-
Church, E. M.
Christophersen, Thies, 1918-
Church, H. V.
Christopherson, W. M.
Church, R. W.
Christov, Boris, 1945-
Church, Richard, 1784-1873
Chromatius, S.
Churchil, William Algernon, 1865-
Chryssa, 1933= Χρύσα, 1933-
, Sculptor
, Γλύπτρια
Chrystal, Alek, 1946-
92
Churchill, Randolph S. , 1911-1968
Churchill, Winston S. , 1874-1965
(Winston Spencer)
Χρησιμοποιείται αντί
< Churchill, Winston S. , 1874-1965, (sir) (Winston
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Spencer)
Cioffari, Gerardo
Churchland, Paul M., 1942-
Ciopraga, Constantin, 1916-
Churchward, James, 1852-1936
Cioran, Emile Michel, 1911-
Churtaveli, Jakob
Cioranescu, Alexandro
Chuvin, Pierre
Cioranescu, Alexandru
Ciachir, Nicolae
Cioranescu, Georgres
Ciaffi, Vincenzo
Cioranescu, Nicolae, 1903-
Ciakcak, Emmannuele
Ciorapciu, Mircea
Ciara, Pierro, 1913-
Cipaianu, George
Ciaramella, Michele
Cipko, Aleksandr
Ciatti, Aldo
Cipolla, Carlo M.
Cicekoglu, Feride, 1951-
Cipolla, Carlo M.
Cicellis, Kay
Cirilli, Gustave
Cicero, Marcus Tullius, 106-43 π.Χ.
Cirker, Hayward
= Κικέρων, 106-43 π.Χ.
Cirkovic, Sima
Cicogna, Emmanuele Antonio, 17891869
Cisse, Jeanne-Martin
Ciliberti, Manlio Maduli
Citarda, Lia
Cillario, Simona
Citati, Pietro
Cim, Albert, 1845-1924
Cimatoridus, Alessandra
Cimpoeru, Nastasie
Cinanci, Olga
Cinnamus, Ioannes
Cinquetti, Nicola
Cinti, Decio
Cioara, Maria
Ciobanu, Nicolae, 1931Ciobanu, Radu Stefan
Ciobanu, Veniamin
Cirlot, Juan Eduardo
Ciucurencu, Alexandru, 1903Ciufolini, Ciro
Ciupe, Aurel
Ciurea, A. V.
Civis, Pseud
Cizek, Eugen, 1932Cladinning, J.
Claiborne, Robert
Clair, Daphne
Clair, Jean
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
93
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Clair, Rene, 1898-1980
Clark, Liesl
Clair, William St.
Clark, Linda
Claireau, Helene, 1887-
Clark, Linda M.
Claisse, Valerie
Clark, Mary Higgins
Clalloner, Jack
Clark, Michael
Clancy, Tom, 1947-
Clark, Neil
Claparede, Edouard
Clark, Ramsey
Clapesattle, Helen
Clark, Samuel
Clapin, Sylva
Clark, Simon, 1958-
Clar, David Austin
Clark, William George, 1821-1873
Χρησιμοποιείται αντί
< Austin, David, ill.
Clark-Cross, Barbara
Clarke, Arthur Charles G. , 1917-
Clare, John D.
Clarke, Breena
Claremont, Chris
Clarke, David L.
Clari, Robert de
Clarke, Edward Daniel, 1769-1822
Clark, Alan
Clarke, F.
Clark, Albertus Curtis
Clarke, Howard W.
Clark, Alfred
Clarke, John
Clark, Barbara
Clarke, John Henrik
Clark, Barrett H.
Clarke, Lindsay
Clark, Cam
Clarke, Michael
Clark, Francis
Clarke, Susanna
Clark, G. N.
Clarke-Stewart, Alison
Clark, George
Clarke-Stewart, Alison, 1943-
Clark, George Rogers
Clarkson, John
Clark, Gillian
Claro, Francoise
Clark, Harold F.
Clary, David A.
Clark, John
Clark, Kenneth Mackenzie
Clark, Leslie L.
Clason, George S.
Class, Heinrich
Classen, Peter
94
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Clawson, Calvin
Classenus, Ioannes
Clayburne, Anna
Claster, Jill N.
Clayman, Charles B.
Clastres, Pierre
Clayton, Gordon
Clater, Francis
Clayton, Marlene, 1951-
Claude, A.
Clayton, Peter A.
Claude, Roberl
Claude-Lafontaine, Pascale
Clayton, Peter, 1927Cleary, Beverly
Claude-Martin, Annie
Claudel, Paul, 1868-1955
Cleaver, Eldridge, 1935Cleaver-Smith, Julia
Claudin, Fernando
Claudiug Aelianus, π. 170-235
Claudius, 10 B.C-54 A.D., Emperor of
Rome
= Κλαύδιος, 10 π.Χ.-54 μ.Χ, Ρωμαίος Αυτοκράτορας
Clebert, Jean-Paul
Cleese, John, 1939Cleghorn, Patricia
Cleland, John, 1709-1789
Claus, Hugo, 1929-
Clement, Andre
Clausel, Jean
Clement, Catherine B. , 1939-
Clausen, W. V.
Clement, Claude
Clausen, Wendell
Clement, Eugene
Clauser, Suzanne
Clement, Jean-Marie
Clausewitz, Carl von, 1780-1831
Clement, Jerome, 1945-
Χρησιμοποιείται αντί
< Clausewitz, Karl Von, 1780-1831
Clement, Olivier, 1921-
Clauss, Manfred, 1945-
Clement, Yves-Marie
Clauzel, Robert
Clemente, Jose Edmundo
Clavaud, Robert
Clementi, Muzio, 1752-1832
Clavel, Bernard, 1923-
Clements, Harry
Clavell, James
Clements, Ron
Claverie, Paul
Clemm, Walther
Clavien, Germain
Clemson, David
Clavier, A.
Clemson, Wendy
Clenardus, Nicolaus
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
95
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Clufolini, Ciro
Clerk, Jos-Vict
Clunes, Rebecca
Cleverly, Barbara
Clutton-Brock, Juliet
Cleyet-Merle, Laurence
Coakley, Davis
Clifford, Rowan
Clift, Montgomery, 1920-1966
Coarelli, Filippo
Coats, Lucy
Clifton-Mogg, Caroline
Cobain, Kurt, 1967-1994
Cline, C. Terry Jr.
Cobb, Douglas
Clinton, Bill, 1946-
Cobb, Ron
Clinton, Hillary Rodham
Cobb, Ron, 1938-
Χρησιμοποιείται αντί
< Rodham Clinton, Hillary
< Rodham, Hillary Diane
Cobb, Stephen
Clive, Innes
Cobbet, William
Cloche, Paul
Coben, Harlan, 1962-
Clogg, Richard, 1939-
Coblence, Jean-Michel
Cloke, Rene
Coburn, Foster D., 1846-1924
Χρησιμοποιείται αντί
< Coburn, Foster Dwight, 1846-1924
Close, David H.
Close, F. E.
Cochran, Molly
Χρησιμοποιείται αντί
< Close, Frank
Cochrane, Ian
Closets, Francois de
Cochrane, James
Clot, Rene-Jean
Cochrane, P. N.
Clot, Yves, 1952-
Coci, Martha
Clottes, Jean
Cockcroft, Jason
Cloudsley-Thompson, John
Cocteau, Jean, 1889-1963
Clough, Bryan
Codbout, Jacques, 1933-
Cloutier, Claude
Codd, Clara
Cloutier, Jacques
Codd, Mike
Cloutier, Lise
Codina, Carles
Clower, Robert
Codino, Fausto, 1927-
Clowes, Martin
96
Χρησιμοποιείται αντί
< Codino, F.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Codinus, Georgius
Cohen, Matt
Coe, Jonathan
Cohen, Robert, 1888-1939
Coe, Michael D.
Cohen-Scali, Sarah
Coe, Rodney M.
Cohen-Tannoudji, Gilles
Coelho, Paulo, 1949-
Cohn, Norman, 1915-2007
Coelho, Paulo, 1949---Αποφθέγματα
Coen, Ethan
Coiley, John
Coen, Joel
Coke, Martha
Coenig, Viviane
Colaiaco, James A., 1945-
Coerant, Albert
Colas, Dominique
Coetzee, J. M. , 1940-
Colas, Marie-Claude
= Κούτσυ, Τζ. Μ.
Colbert, Edwin
Coffey, Brian
Coffman Crocker, Mary E.
Cofino Lepez, Manuel, 1936-1987
Colby, Anne
Cohan, Tony
Colditz, Gabriele
Cohat, Yves, 1953-
Coldrey, Jennifer
Cohen, Alan
Cohen, Albert, 1895-1981
Cohen, Albert, 1922-1981
Cohen, David
Cohen, Dorothy H.
Cohen, Jean
Cohen, Leonard
Cohen, Louis
Cohen, Magy
Colborne, Robert
Colbus
Coggan, Donald
Cohen, Daniel
Colbert, Ty C.
Colbourn, Stephen
Cogan, Paul
Cohen, Bonni
Cohn-Bendit, Daniel, 1945-
Coldstream, J. N.
Cole, Alison
Cole, Babette
Cole, Brock
Cole, G. D.
Cole, Joanna
Cole, Martina
Cole, Nick
Cole, Tamasin
Coleman, Lonnie
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
97
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Coleman, Michael
Collins, Max Allan
Coleridge, Samuel Taylor, 1772-1834
Collins, Michael, 1964-
Coles, Paul
Collins, Ross
Colesof, D.
Collins, Terah Kathryn
Colette, 1873-1954
Collins, Wilkie
Χρησιμοποιείται αντί
< Colette, Sidonie Gabrielle, 1873-1954
Collodi, Carlo, 1826-1890
Collot, Tibulle
Colfer, Eoin, 1965-
Colman, Marshall
Colgren, John
Coloane, F.
Colguhoun, Irene
Coloane, Francisco, 1910-
Colin, Francois
Collange-Baraud, Pascale
Colombani, Jean-Marie, 1948Colombiere, Claude de la, 1641-1682
Collar, Syril
Colombo, Antonio
Collard, Anna
Collard, Cyril, 1957-1993
Collet, Catherine
Collet, Denise
Colombo, Cristoforo, 1451-1506
= Κολόμβος, Χριστόφορος, 1451-1506
Χρησιμοποιείται αντί
< Colon, Cristobal, 1451-1506
Colonel, Μ.
Colliander, Tito, 1904-
Colonna, Bernard
Collier, John, 1901-1980
Collin, Rodney
Colonti
Colquhoun, Irene
Collinet, Jean Pierre
Coltrane, John, 1926-1967
Collinge, Patricia
Colum, Padraic
Collings, Anne
Collingwood, Robin George, 1889-1943
Collini, Emanuela
Colvin, Fred H.
Colvin, S.
Coman, Κωνσταντίνος
Collini, Stefan, 1947-
Comba, Eugenio
Collins, Hugh
Combalia Dexeus, Victoria, 1952-
Collins, Jackie
Χρησιμοποιείται αντί
< Combalia, Victoria, 1952-
Collins, Larry
Collins, Mabel, 1851-1927
Combes, A.
Combescot, Pierre
98
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Condry, John
Comby, Jules
Confiant, Raphael, 1951-
Comella, Angels
Confucius, 551-479 π.Χ.
Comer, Douglas
= Κομφούκιος, 551-479 π.Χ.
Comer, Le
Conger, John
Comfort, Alex
Conick, Larry
Comfort, Louise
Conlin, Stephen
Cominda, Luciano
Connelly, Joe
Cominotti, Gabriella
Connelly, Michael
Commacer, Henry
Conner-Sax, Kiersten
Comment, Bernard
Connes, Alain, 1947-
Commoner, Barry
Χρησιμοποιείται αντί
< Connes, A. , 1947-
Company, Marce
Compayre, G.
Connolly, Bernard, 1949-
Compte-Sponville, Andre
Connolly, Cyril, 1903-1974
Compton-Rickett, Arthur
Connolly, David
Comrie, Bernard, 1947-
Connolly, John, 1968-
Comte, Auguste
Connolly, Peter
Comwallis, Graeme
Connolly, Thomas M.
Con-Bendit, Dany
Conomara, Lila
Conant, James B.
Conover, Kris
Conarroe, Richard R.
Conrad, Joseph, 1857-1924
Χρησιμοποιείται αντί
< Conrand, Joseph, 1857-1924
Conatser, Kelly
Condamine, Charles-Marie de La
Conrad, Pam
Conde, Miguel
Conradi, Peter J., 1945-
Conde, Nicolas
Conran, Shirley
Condon, Judith
Conrand, Joseph, 1857-1924
Condon, Richard
Conroy, Pat
Condon, Robert E.
Considerant, Victor
Condorcet, M.
Consolo, Ilaria
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
99
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Constable, David
Cookson, Catherine
Constable, Nick
Cooley, Donald G.
Constant, Benjamin
Cooley, John K.
Constant, Paule
Cooling, Gillian
Constantine, Eddie
Cooling, Wendy
Constantinus Porphyrogenitus, 913959, βυζαντινός αυτοκράτορας
Coomaraswamy, Ananda Kentish,
1877-1947
= Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος, 905-959,
βυζαντινός αυτοκράτορας (913-959)
Coombs, Roy
Coomer, Joe, 1958-
Contamine, Philippe
Cooney, Barbara
Conteneau, Georges
Coonts, Stephen
Conti, Anna
Cooper Coen, Dalisa
Conti, Augusto
Cooper, Alison
Conti, Laura, 1921-
Cooper, Carol
Conti, Mario Rosario
Cooper, Cary L.
Conversi, Carla
Conze, Edward, 1904-1979
Cooper, David, 1931-
Cook, A. M.
Cooper, David, 1931-
Cook, Dave
Cooper, Edmunt
Cook, Elizabeth
Cooper, Gill
Cook, Fullert
Cook, James, 1728-1779
Cook, Robert Manuel
Χρησιμοποιείται αντί
< Cook, R.M., (Robert Manuel)
Cooper, Helen
Cooper, James
Cooper, James Fenimore, 1789-1851
Cooper, Jilly
Cooper, K. H.
Cook, Robin
Cook, Thomas H.
Cooke, Roberta
Cookman, Brian
100
--Ανάλεκτα
Cooper, Diana
Cook, Dorothy
Cook, Lala
Cooper, Christopher E.
Cooper, Robert
Cooper, Susan
Copans, Jean
Copass, Michael K.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Cope, Bill
Cordella, A.
Copeland, Hill
Cordellier, Serge
Copeland, James
Corder, Zizou
Copernicus, Nicolaus, 1473-1543
= Κοπέρνικος, Νικόλαος, 1473-1543
Cordiau, Andree
Copis, Augustos
Cordice, Cameron
Copland, Aaron
Cordier, Anny
Coplans, Peta
Cordova, Isabel
Coppains, Yves
Cordwainer, Smith
Coppel, Ross L.
Cordy, Michael
Coppens, Yves
Copperfield, David, 1956Coppin-Gandiol, Brigitte
Coppini, Clementina
Copple, Carol
Copplestone, Trewin
Copsey, Sue
Coq, M.
Coral, Mehmet
Corbeau, Joel
Corbella, Luciano
Corbett, David
Corbiau, Andre
Corbie, C. D.
Corbin, Alain
Corbin, M.
Corblin, Henri
Corbon, A.
Corbusier, Le
Cordes, Veronika
Corelli, Maria
Corentin, Philippe
Corey, Peter
Corfield, Robin Bell
Cork, Barbara T.
Corley, Edwin
Corlieu, A.
Corlin, J.
Cormann, Marte
Cormier, Jean
Cormier, Robert
Corneau, Guy
Corneille, Pierre, 1606-1684
= Κορνήλιος, Πιέρ, 1606-1684
Corneille, Thomas
Cornelio, Valeria
Cornelius Nepos, π.100-π. 24 π.Χ.
= Κορνήλιος Νέπως, π. 100-π. 24 π.Χ.
Cornell, Joseph Bharat
Corcelle, Pierre
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
101
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Corner, C. M.
Cosgrove, Brian
Cornford, Francis Macdonald, 18741943
Cosic, Dobrica, 1921Χρησιμοποιείται αντί
< Tchossitch, Dobritsa, 1921-
Cornforth, Maurice
Cornil, V.
Cossery, Albert, 1913-
Cornner, Haydn
Costa, Ambra
Cornwell, Bernard
Costa, Diane
Cornwell, Patricia Daniels
Costa, Gianpietro
Coroden, Philip
Costa, Nicoletta
Corre, A.
Costanzo, Victor
Correas de Zapata, Celia
Costello, Peter
Corrias, Pino, 1955-
Coster, Charles de, 1827-1879
Corrigan, John
Costner, Kevin, 1955-
Corrigan, Kathleen
Cotringer, Ann
Corrin, Sara
Cottam, Martin J.
Corrin, Stephen
Cotter, Louise
Cors, Richard
Cotterell, Arthur
Corselli, Antonio
Cotteret, Jean-Marie
Corsini, Raymond J.
Cottingham, John
Corso, Gregory, 1928-
Cottingham, W. N.
Χρησιμοποιείται αντί
< Cottingham, W. N. (William Neal)
Cort, Ben
Cortazar, Julio, 1914-1984
Cotton, Bob
Corte, Rainer
Cottrell, Leonard
Cortes, Hernan, 1485-1547
Coudray, Jean-Luc, 1960-
Corthesy, Olivier
Coughlan, Robert
Corti, Maria
Coule-Cushman, David
Cosby, Bill
Coulet, Corinne
Coscarelli, Kate
Couliano, Ioan P. , 1950-1991
Cosco, Raffaella
Couper, Heather
Cosem, Michel
Couper, Pause John
102
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Coupland, Douglas, 1961Coupry, Francois
Coura, Achilles S.
Courau, Sophie
Couri, Cathy
Couronne, Pierre
Courtalon, Corinne
Courtault, Martine
Courtecuisse, V.
Courtier, Jane
Courtin, Jean
Courtin, Thierry
Courtios, Gaston
Courtis, John
Courtois, Stephane
Courty, H.
Cousin, A.
Cousin, M. Y.
Cousin, Victor
Cousteau, Jaques-Yves
Coustou, Josee Balagna
Couteaux, Paul-Marie
Coutelle, Louis
Couto, Mia, 1955Coutts, John
Couture, Carol
Couturier, Henri
Couty, Philippe
Covel, John, 1638-1722
Coveney, Peter
Covey, Stephen
Coville, Bruce
Covington, Timothy
Covito, Carmen, 1948Cowan, Geoffrey
Cowan, James
Cowart, Robert
Cowie, Vera
Cowley, Sue
Cox, Anthony
Cox, Dave
Cox, Geoffrey
Cox, Jeff
Cox, Josephine
Cox, Joyce
Cox, Ken
Cox, Neil
Cox, Pat
Cox, Phil Roxbee
Cox, Reg
Cox, Roger
Cox, Ted
Coxe, Molly
Cozzens, James Gould, 1903-1978
Crace, Jim
Craco, Catherine
Cradock, H.C., Mrs
Cradock-Watson, Jane
Coven, John
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
103
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Craenhals, Francois
Craze, Galaxy
Craft, Charlotte
Craze, Richard
Craft, Kinuko
Creagan, Edward
Χρησιμοποιείται αντί
< Craft, Kinuko Y.
< Craft, K. Y. (Kinuko Y. )
Cream, Penelope
Creasey, John
Craft, Mahlon F.
Creed, J. L.
Craft, Naomi
Creel-Glessner, Herrlee
Crafts, Hannah
Creighton, Basil
Craib, Ian
Creighton, James L.
Craig, Annabel
Cremerius, Johannes
Craig, Buck
Cremieux, Benjamin, 1888-1944
Craig, Helen
Cremins, Robert
Craig, John Clark
Crescenzo, Luciano de
Craig, Patricia
Crespi, Giuliana
Craig, Robert, 1963-
Crespy, Michel, 1946-
Craipeau, Jean Lou, 1948-
Cressey, James
Crais, Robert
Cresswell, Ray
Cramer, Bertrand
Crest, Emmanuel, 1960-
Cramer, Duncan
Crevel, Rene, 1900-1935
Crampton, William
Cribb, Joe
Crane, Stephen, 1871-1900
Crichton, Michael, 1942-
Cranston, Maurice
Crick, Francis
Crathorne, A. R.
Crippen, Fred
Craut, Christine, 1938-
Cris, Maira
Crawford, Andy
Crisell, Andrew
Crawford, Michael
Crismer, Liliane
Crawford, Robert G. (Robert George),
1927-
Crisp, Peter
Crawford, Sharon
Crawley, Sebastian
Crispin, A.
Crist, Robert L.
Criton, H. E.
104
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Crossley-Holland, Kevin
Criton, Michael, 1942-
Croteau, Marie-Danielle
Crittenden, Danielle
Crnjanski, Milos, 1893-1977
Crotti, Evi
Crouch, W. E.
Croal, Stephen
Crouse, Russel
Crofts, Andrew, 1953Crofts, Freeman Wills, 1879-1957
Croutier, Alev Lytle, 1944Crouzet, Maurice
Croiset, Alfred
Crovara, Francesca
Croiset, Maurice
Crowley, Aleister, 1875-1947
Croiset, P.
Crombie, A. C., 1915-1996
Χρησιμοποιείται αντί
< Crombie, A. C., (Alistair Cameron), 1915-1996
Crowley, Maggie
Crowther, Kitty
Crozat, Francois
Crommelyck, F.
Crubb, Davis, 1919-
Crommelynck, Fernand, 1886-1970
Cruickshank, Gordon
Crompton, Paul
Cruikshank, George, 1792-1878
Cromwell, Oliver, 1599-1658
Cruise, Tom, 1962-
Croner, Wilhelm
Crumbaugh, James
Cronin, A. J. (Archibald Joseph), 18961981
Crumey, Andrew, 1961-
Crookes, William
Crookshank, F. G.
Crooss, Gillian
Cros, Cros
Crosby, Bing
Crosher, Judith
Crumley, James, 1939Crummere, Maria Elise
Crusius, C. C.
Crusius, G.
Crusius, Martin, 1526-1607
Χρησιμοποιείται αντί
< Crusius, Martinus, 1526-1607
Crosi, Giovanni
Cruveilhier, J.
Crosland, Suzan
Cruz Smith, Martin
Cross, Amanda
Cruz, Penelope
Cross, Gillian
Crystal, David
Crossley, David
Csabianca, Paolo
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
105
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Cube, Felix von
Curiace, Gismonde
Cubin, Alfred
Curie, Eve, 1904-
Cuddy, Robbin
Χρησιμοποιείται αντί
< Eve Denise Curie Labouisse, 1904-
Cuffaro, Harriet K.
Curie, Marie, 1867-1934
= Κιουρί, Μαρία, 1867-1934
Cuisenier, Jean, 1927Culicchia, Giuseppe
Cullen, Timothy
Curie, Marie, 1867-1934--Βιβλία για
παιδιά
Culler, Jonathan
Curless, Allan
Culley, R. S.
Curley, Marianne, 1959-
Cullimore, Stan
Curran, James
Cumali, Necati
Currey, Anna
Cummings, Edward Estlin
Curti, Anna
Cummings, Steve
Curtis, Annabelle
Cummins, Byian David, 1953-
Curtis, Jack
Χρησιμοποιείται αντί
< Cummins, Brian, 1953-
Curtis, Richard
Curtis, Thomas
Cumont, Franz
Curtis, Vesta Sarkhosh
Cuneo, Andrea
Curtiss, Raymond
Cunliffe, Barry
Curtius Rufus, Quintus
Cunliffe, Marcus
Curto, Rosa Maria
Cunningham, Andrew
Curwen, John
Cunningham, Antonia
Cusset, Catherine, 1963-
Cunningham, Grant
Cunningham, Michael, 1952Cunningham, Scott
Cuny, Marie-Therese
Cuong, Valerie Tong
Cupull, Adys
Cussler, Clive
Cutler, Howard
Cutler, M. D.
Cutting, Sally
Cuzik, David
Χρησιμοποιείται αντί
< Cupull Reyes, Addys
Cyrulnik, Boris
Curi, Umberto
Czerny, Karl, 1791-1857
106
Czerminskiego, X. M.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Dahlberg, Per
Czuberka, Carl
Dahlhaus, Carl, 1928-
Czuchlewski, David
Dahmer, Sondra J.
Czvnski, Czeslaw
Dahrendorf, Ralf, 1929-
D' Adamo, Francesco
Daiber, Hans
D' Adamo, Peter
Daillet, Patrick
D' Aguiar, Fred, 1969D' Amico, Silvio, 1887-1955
D' Annunzio, Gabrielle, 1863-1938
Daldrup, Roger J.
D' Este, Alessandra
Dale, Naomi
D' Haem, Jeanne
Dale, Penny
D' Orta, Marcello
Daley, Brian
D'Angelo, Edward
Daley, Robert
D'Annunzio, Gabriele
Dalheimer, Mathias Kalle
D'Este, Alessandra
Da Costa, Hippolyto Joseph
Da Porto, Luigi
Da Silva
Dall' Anese, Enrico
Daco, Pierre
Dallas-Damis, Athina
Dadoum, R.
Dalley, Tessa
Daeniken, Erich Von
Dalmais, Anne-Marie, 1954-
Daeninckx, Didier
Daffner, Richard H. , 1941-
Dahl, Robert A.
Dali, Salvador, 1904-1989--Βιβλία για
παιδιά
Dalize, Rene
Dackman, Linda
Dahl, Roald, 1916-1990
Dali, Salvador, 1904-1989
Dali, Salvador, 1904-1989-Ημερολόγια
Da Silva, G.
Dahl, John I.
Dal, Vladimir Ivanovich
Dalby, Andrew
D' Ervilly, E.
Dagan, Bernard
Dakin, Douglas
Dalongeville, Remi
Dalrymple, Henderson
Dalrymple, William
Daly, Kate
Daly, Tim, 1964Dalymple, Byron W.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
107
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Dante, Alighieri, 1265-1321
Damiens, Maryse
Dapporto, Giancarla
Damjan, Misha Pseud
Darabont, Frank
Damme, Stephane van
Darakis, Leo
Damon, Emma
Darbois, Dominique
Dan, Cristiano
Darcque, Pascal
Dan, Daniele
Dargent, Yan
Danacioglu, Esra
Dargos, Jean
Danbar, Jef
Dario, Ruben
Dancok, Arnold
Darrieussecq, Marie, 1969-
Danda, Matthew, 1971Danforth, Loring M., 1949-
Dart, Iris Rainer
Darwin, Charles, 1809-1882
Dangon, Francoise
= Δαρβίνος, Κάρολος, 1809-1882
Χρησιμοποιείται αντί
< Darwin, Charles Robert, 1809-1882
Dangor, Achmat, 1948Daniel, Francois
Daniel, Jean, 1920-
Darwin, Charles, 1809-1882--Βιβλία
για παιδιά
Daniel, Jorg
Dasen, P. R.
Χρησιμοποιείται αντί
< Dasen, Pierre
< Dasen, Pierre R.
Daniel, Mark
Daniel, Ulrich
Dash, Joan
Daniel, Wayne W.
Dassin, Jules, 1911-
Danielewski, Mark Z.
Dastur, Francoise
Danielou, Jean
Dattilio, Frank M.
Daniels, George
Dattola, Chiara
Daniels, Patricia
Daniken, Erich Von, 1935-
Daudet, Alphonse, 1840-1897
Daugherty, Thomas B.
Danilo, Kis, 1935-1989
Daure, Philippe
Dann, Colin
Dautremer, Rebecca
Dann, Geoff
Davaine, Philippe
Dann, Penny
Dannenberg, Karl Wilhelm, 1791-
Davalos, Felipe
Davenier, Christine
108
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Davies, Gill
David, C.
Davies, Guy
David, Catherine, 1949-
Davies, Kate
David, Ch.
Davies, Linda
David, Colette
Davies, Nerissa
David, Donald M
Davies, Nicholas
David, Francois
Davies, Nicola, 1958-
David, Katia
Davies, P. C. W., 1946-
David, Madeline
Davies, Paul
David, Maryam
Davies, Philippa
David, Peter
David-Neel, Alexandra, 1867-1969
Davies, Robertson, 1913-
Davidar, David
Davies, Rodney
Davidson, Andrew
Davignon, Etienne
Davidson, Basil
Davidson, Catherine Temma
Davidson, Christopher
Davidson, Marie-Therese
Davidson, Susanna
Davidson, William
Davidts, Jean-Pierre
Davies, Adrian
Davies, Barry
Davies, Barry J.
Davies, Eric
Davies, Eryl
Davis, Angela Y. , 1944-
Davis, Christopher
Davidson, James
Davidson, Sara
Davintson, Liza
Davis, Bette, 1908-1988
Davidson, Doris
Davidson, Robyn, 1950-
Davies, Robert J.
Davis, Donald
Davis, Elisabeth Gould
Davis, Frederic E.
Davis, G. R.
Davis, Guy
Davis, Homer Woodhull, 1895-1984
Davis, Jim
Davis, Jonathan
Davis, Lee
Davis, Lindsey
Davis, Maxine
Davis, Miles
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
109
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Davis, Paul
De Angelis, Marco
Davis, Peter H.
De Beer, Hans
Davis, Philip J.
De Bernieres, Louis, 1954-
Davis, Phyllis
Χρησιμοποιείται αντί
< Bernieres, Louis de, 1954-
Davis, Ronald
De Board, Robert
Χρησιμοποιείται αντί
< Board, Robert de
Davis, Stephen
Davis, William S.
Davis, William Stearns, 1877-1930
De Bode, Ann
De Bono, Edward, 1933-
Davot, Francois
De Bosset, Charles Philippe
Davous, Dominique
Χρησιμοποιείται αντί
< Bosset, C. P. de
Davy, Don
Davydov, Vasili Vasilevich
De Botton, Alain, 1969-
Dawe, R. R.
Χρησιμοποιείται αντί
< Botton, Alain de, 1969-
Dawe, Roger David
De Carlo, Andrea, 1952Χρησιμοποιείται αντί
< Carlo, Andrea de, 1952-
Dawes Green, George
Dawidowski, Marion
De Carlo, Valentino
Dawkins, Richard
Dawkins, Richard, 1941-
Χρησιμοποιείται αντί
< Carlo, Valedino de
Daws, Dilys
De Chirico, Giorgio, 1888-1978
Dawson, Jeff
= Ντε Κίρικο, Τζιόρτζιο, 1888-1978
Χρησιμοποιείται αντί
< Chirico, Giorgio De, 1888-1978
Day, Laura
Day, Trevor
De Coster, Melanie
Dayan, Jacques
De Coubertin, Pierre
Dayan, Moshe, 1915-1981
De Crescenzo, Luciano, 1928-
Daynes, Katie
De Filippo, Eduardo, 1900-
De Angeli, Elena
De Graaf, Anne
De Angelis, Barbara
De Angelis, Francoise
Χρησιμοποιείται αντί
< Angelis, Francoise de
110
Χρησιμοποιείται αντί
< Graaf, Anne de
De Grandi, Carlo
De Groot-Bohlhoff, Hilka
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
De Keijzer, Arne J.
De Wetter, Bernard
De Kemmeter, Phillippe
Deacon, Bob
De La Calle, Angel
Deal, L. Kate
De la Mora, Gonzalo Fernandez
Dean, James, 1931-1955
De Lint, Charles, 1951-
Dean, Martin R., 1955-
De Luca, Erri, 1950-
Deane, Philip, 1923-
De Lynam, Alicia Garcia
Βλέπε επίσης
<< Gigantes, Philippe Deane, 1923-
Χρησιμοποιείται αντί
< Lynam, Alicia Garcia de
Deane, Seamus, 1940-
De Man, Paul, 1919-1983
Deanetab, Seamus, 1940-
De Marchi, Cesare
Deangeli, Dominique
De Mause, Lloyd
Dear, Brian
De Micheli, Mario
Dear, Constance
De Mille, Agnes, 1909-
Deary, Terry
De Mille, Nelson
Deaver, Jeffery
De Montaut, Henri
Χρησιμοποιείται αντί
< Deaver, Jeffery Wilds
De Naurois, Sixtine
Debesse, Maurice
De Neuville, A.
Deboo, Gordon J.
De Niro, Robert, 1943-
Deboo, Gordon J.
De Old, Alan R.
Debord, Guy, 1931-1994
De Pennart, Geoffroy
Debray, Quentin
De Quincey, Thomas, 1758-1859
De Romilly, Jacqueline
Debray, Regis
Debray, Rezis, 1940-
De Sairigne, Catherine
Debroise, Anne
De Saulles, Tony
Debrunner, A.
Χρησιμοποιείται αντί
< Saulles, Tony de
Debrunner, Albert, 1884-1958
De Simone, Mariano, 1947-
Debus, Allen G.
De Ste Croix, G.E.M. (Geoffrey Ernest
Maurice), 1910-2000
Debussy, Claude, 1862-1918
De Villasandino, Alfonso Alvarez
Decary, Marie
Decaudin, Michel
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
111
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Decaunes, Luc
Χρησιμοποιείται αντί
< Castillo, Michel del, 1933-
Decelper, Iren
Decharme, Paul
Del Giudice, Daniele
Decoin, Didier, 1945-
Delaborde, Gilles
Decourt, Jacques
Delacorta, 1945-
Decroly, Ovide
Delacroix, Eugene, 1798-1863
Deem, Bill R.
Delafosse, Claude
Deem, Bill R.
Delahahaye, Gilbert
Defoe, Daniel, 1660-1731
Delahaye, Marie-Claude
Χρησιμοποιείται αντί
< De foe, Danniel, 1660-1731
Delahunt, Meagham
Delalande, Arnaud
Deforges, Regine
Delamotte, Marianne
Defrasne, Jean
Delany, Samuel R. , 1942-
Degas, Edgar, 1834-1917
Degen, Alan
Delaroche, Jane
Delarue, Claude
Degen, Bruce
Delbee, Anne
Degle, Sylvie
Delcourt, Marie
Degot, Charles
Delcroix, Maurice
Dehay, Pierre
Deldime, Roger
Deher, Evelyne
Deledda, Grazia, 1871-1936
Deighton, Len, 1929-
Deledicq, A.
Deimling, Barbara
Deitel, Harvey M., 1945-
Delerm, Philippe
Χρησιμοποιείται αντί
< Deitel, H. M. (Harvey M.), 1945-
Delessert, Etienne
Deitel, Paul J.
Deleuze, Gilles
Χρησιμοποιείται αντί
< Deitel, P. J. (Paul J.)
Deletraz, Corine
Deleuze, Melhior
Deitmer, Sabine
Delf, Brian
Dekobra, Maurice, 1885-1973
Delgado Aparain, Mario
Del Amo, Celina
Delibes, Miguel, 1920-
Del Castillo, Michel, 1933-
DeLillo, Don, 1936-
112
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Χρησιμοποιείται αντί
< Birdwell, Cleo, 1936-
Demille, Nelson
Demiraj, Shaban
Delinsky, Barbara
Delius, Friedrich Christian, 1943Dell' Amico, Duane
Demouzon, 1945Χρησιμοποιείται αντί
< Demouzon, Alain, 1945-
Della Porta, Caroline
Dempsey, John
Delmar, Vina, 1905-
Dempster, Nigel
Delmas, Bruno
Denckla, Tanya
Delmas-Marty, Mireille
Denernois, Elsa
Delogne, Roger
Deneuve, Catherine, 1943-
Delon, Michel
Deniau, Jean-Francois, 1928-
Delonas, Nicholas
Denis, Henri, 1921-
Delorme, Jean
Denis-Huot, Christine
Delors, Jacques
Denis-Huot, Michel
Delpeux, Henri
Denizeau, Gerard
Delrieu, Anne-Marie
Dennett, Daniel C. (Daniel Clement),
1910-1947
Delsol, Paula
Delteil, Gérard
Χρησιμοποιείται αντί
< Dennett, D. C.
Delton, Judy
Denning, Antony
Deluen, Marie-Pascale
Denning, Melita
Delumeau, Jean
Dennis, Peter, 1950-
Delval, Marie-Helene
Denommee, Odette
Delvaux, Nancy
Denon, Vivant, 1747-1825
Delve, Eric
Denslow, W. W.
Delvita, Sereweta
Densmore, John
Delvoye, Charles
Dent, John
DeMaine, Mary R.
Denton, Derek
Demarco, Gordon
Denton, Kady MacDonald
Demers, Dominique
Deon, Michel, 1919-
DeMiko, Cerk
Depestre, Rene
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
113
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Depla Dick, Ann-Marie
Descoeudres, Alice
Depoli, Franco
Descoin, Christine
Deppe, Frank
Deseille, Placide
DePrisco, Dorothea
Deshors, Michel
Deraime, Sylvie
Desmille, Nelson
Derbolay, Josef
Desmoinaux, Christel
Derbyshire, John
Desnos, Robert, 1900-1945
Dereniociure, Emma
Desplechin, Marie
Derleth, August William, 1909-1971
Desrosiers, Sylvie
Derom, Pierre-Andre
Dessi, Giuseppe
Derrida, Jacques, 1930-
Dessuant, Pierre
Derruau, Max, 1920-
Detambel, Regine
Deru, Myriam
Detienne, Marcel
Dervaux, Jean-Loup
Detmold, Edward Julius, 1883-1957
Desai, Anita
Dettore, Mariapaola
Desai, Kiran
Dettore, Ugo
Desai, Mahadev H. (Mahadev
Haribhai), 1892-1942
Deubelbeiss, Patrick
Desalle, Rob
Deutsch, Roger
Desarthe, Agnes
Devaney, Adam
Desbordes, Francois
Devarrieux, Claire
Desborough, A.
Devaux, Clement
Descartes, Rene, 1596-1650
= Ντεκάρτ, Ρενέ, 1596-1650
Χρησιμοποιείται αντί
< Cartesius, Rene, 1596-1650
Devereux, Georges, 1908-1986
Deschamps, Gaston, 1861-1931
Descharnes, Roberts
Deschodt, Eric
Dever, Joe, 1956Deveraux, Jude
Descceudres, Alice
Deschamps, Nicola
Deutsch, Helene
Devernois, Elsa
Devi, Phoolan
Devin, Pierre, 1947Devlin, Dean
Devoe, Lily
114
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Devreux, Sylvie
Diaz, Jesus, 1941-
Devries, Rheta
Diaz, Miguel
Dewan, Ted
Dibb, Michael
Dewey, John, 1859-1952
Dibdin, Michael, 1947-
Dewey, Melvil, 1851-1931
DiCaprio, Leonardo
DeWitt, Helen
Dichler, Josef, 1912-
Dexippus
DiCicco, Gil
Dexter, Colin
Dick, Philip K. , 1928-1982
Dexter, Peter, 1943-
Dickens, Charles, 1812-1870
Deyries, Bernard
Dickens, Frank
Dheri, Arian
Dickins, Rosie
Dhotel, Andre, 1900-
Dickinson, Emily, 1830-1886
Di Chiara, Francesca
Dickinson, O.
Di Lascia, Mariateresa
Dickinson, Paul
Di Robilant, Andrea, 1957-
Dickinson, Peter, 1927-
Χρησιμοποιείται αντί
< Robilant, Andrea di, 1957-
Dickinson, Terence
Dickler, Howard
Di Salvo, Ines, 1951Di Trocchio, Federico, 1949-
Dicks, Terrance
Dia, Ben Knatab
Dickson, David
Diaconus, Leo
Dickson, Mary H.
Diamant, Anita
Dickwach, Hartmut
Diamond, Harvey
Didal, Mark
Diamond, Jared
Diderot, Denis, 1713-1784
Diamond, Jed, 1943-
Diderot, Rene, 1596-1650
Diamond, Marilyn
Diana, 1961-1997, Princess of Wales
Diaz, Francesca
Diaz, Gloria Cecilia
Diaz, James
Dicks, D. R.
Didier, Herlem
Didierjean, Marie-Anne
Didion, Joan
Diebold, John
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
115
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Diehl, Charles, 1859-1944
= Ντηλ, Κάρολος, 1859-1944
Dindorf, Guilielmus
Dindorf, Ludovicus
Diehl, William
Dineen, Jacqueline
Diel, Paul
Dinesen, Isak, 1885-1962
Diemunsch, Philippe
Dini, Paul
Dierssen, Andreas
Dinkmeyer, Don C.
Dietrich, Marlene, 1902-
Χρησιμοποιείται αντί
< Dinkmeye, Don C., 1924< Dinkmeyer, Don, 1924-
Dietsch, Henr. R.
Dietzel-Παπακυριακού, Μαρία, 1947-
Dinkmeyer, Don C., 1952-
Χρησιμοποιείται αντί
< Παπακυριακού, Μαρία Dietzel-, 1947-
Dino, Abidin
Dieuaide, Sophie
Dieulafait, Francis
Dintiman, George B.
Χρησιμοποιείται αντί
< Dintiman, George
Diez, Luis Mateo, 1942-
Dione, R. L.
Diez, Rolo, 1940-
Dipper, Frances
Difiore, Judy
Dipple, Elizabeth
Dihle, Albrecht
Dirie, Waris
Dijs, Carla
Disney, Walt, 1901-1966
Dilcheva, Kremena
Χρησιμοποιείται αντί
< Disney, Walter Elias, 1901-1966
Dillon, Gary
Disraeli, Benjamin, 1804-1881
Dillon, Matthew
Ditfurth, Jutta, 1951-
Dillon, Michael
Dixey, Kay
Dillon, Robert
Dixon, Bernard
Dilner, Louisa
Dixon, Dougal
Dimery, Rob
Dixon, Franklin W.
Dimitrius, Jo-Ellan
Dixon, Micle
Dimitrov, Georgy
Djaout, Tahar, 1954-
Dinallo, Greg
Djian, Philippe
Dinan, Carolyn
Dinan, Susie
116
= Τζιάν, Φιλίπ
Djilas, Milovan
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Djukanovic, Milomir, 1948-
Doise, Willem
Dobb, Maurice, 1900-1976
Dolby, Karen
Χρησιμοποιείται αντί
< Dobb, Maurice Herbert, 1900-1976
< Dobb, M. H., 1900-1976
Dolce, Ellen
Dolfi, Anna
Dobbs, Michael
Doll, Werner
Doblin, Alfred, 1878-1957
Dollemore, Doug
Dobrenkov, Vladimir Ivanovich
Dollin, Laura
Dobyns, Stephen
Dollinger, Malin
Dobzhansky, Theodosius Grigorievich,
1900-1975
Dologite, D. G.
Χρησιμοποιείται αντί
< Dobzhansky, Theodosius, 1900-1975
Dolto, Catherine, 1946Dolto, Francoise, 1908-1988
Docampo, Cloe Varela
Dolto-Tolich, Katrin
Χρησιμοποιείται αντί
< Dolto-Toliz, Katrin
< Dolto-Tolitch, Catherine
Doctorow, E. L. , 1931Dodd, Craig
Dodd, Mike
Dombey, Henrietta
Dodd, Philip
Domenego, Hans
Dodds, E. R.
Domerego, Roch
Dodds, Siobhan
Dominguez, Carlos Maria
Dodge, Hazel
Dominian, Jack
Dodge, Mark
Dominique, Cristiane
Dodge, Mary Mapes, 1831-1905
Donaldson, Julia
Dodt, Collen K.
Donaldson, Margaret
Doeblin, Alfred
Donaldson, Robert M.
Dogi, Fiammetta
Donaldson, Stephanie
Dogion Risar, Luize
Donaldson, Stephen R.
Dohaney, Rainy
Donance, S.
Doherty, Berlie
Donen, Stanley
Doherty, Gillian
Doner, Kim, 1955-
Doherty, Paul C.
Doney, Meryl, 1942-
Dohn, Lothar
Donleavy, J. P, 1926ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
117
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Donne, John, 1572-1631
Donne, John, 1572-1631--Ερμηνεία και
κριτική
Dorsch, Ingeborg
Dort, Bernard
Dos Passos, John, 1896-1970
Donnell, Susan
Dos Passos, John, 1896-1970
Donnely, Jennifer
Χρησιμοποιείται αντί
< Passos, John Dos, 1896-1970
Donner, Chris
Doss, Latif
Donoghue, Emma, 1969Donoso, Jose, 1924-
Dosse, Francois
Dostoevskij, Aime
Donovan, Gail, 1962-
Dostoyevsky, Fyodor, 1821-1881
Χρησιμοποιείται αντί
< Dostoeskij, Fedor, 1821-1881
< Dostoyevski, F. M., 1821-1881
< Dostoeywski, Fedor, 1821-1881
< Dostoevskij, Fedor Mihailovic, 1821-1881
< Dostoyevskij, Fedor Mihajlovich, 1821-1881
Donovan, Gerard
Donovan, William
Doods, E. R.
Doody, Margaret Anne
Doorn, Peter
Dostoyevsky, Fyodor, 1821-1881-Ερμηνεία και κριτική
Dorance, Sylvia
Doswell, R.
Doray, Tony
Dottrens, Robert
Dore, Gustave, 1832-1883
Doty, Keith L.
Dorelli, Fausto
Doty, Keith L.
Dorenstouter-Παπουτσάκη, Πελαγία
Douet, Bernarnd
Χρησιμοποιείται αντί
< Παπουτσάκη, Πελαγία Dorenstouter-
Douge, Νίκη
Dougherty, James E.
Dorfman, Ariel
Douglas, Allen Jr.
Dorin, Francoise
Dormagen, Christel, 1943Dormann, Geneviene, 1933Dornakova-Στάμου, Sona
Χρησιμοποιείται αντί
< Στάμου, Sona Dornakova-
Dornbusch, Rudiger
Dorrie, Doris, 1955-
Douglas, John Albert
Douglas, John E.
Douglas, Kirk
Douglas, Lloyd C.
= Douglas, Lloyd C. , 1877-1951 (Lloyd Cassel)
Douglas, Lloyd C. , 1877-1951 (Lloyd
Cassel)
= Douglas, Lloyd C.
Dorris, Michael
118
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Douglas, Michael, 1944-
Drac, Romain
Douglas, Neil
Drakulic, Slavenka, 1949-
Douglas, T.
Draper, George
Douglas, Tom
Draskovic, Vuk, 1946-
Douglas, William O.
Dreikurs, Rudolf, 1897-1973
Doukakis, Michael, 1933-
Dreikurs-Ferguson, Eva
Doumic-Girard, Alice
Dreiser, Theodore, 1871-1945
Dover, Clare
Drenikov, Ivan
Dover, Gabriel
Drew, Helen
Dover, K. J.
Drewelow, Horst
Dowell, Philip
Drews, Robert
Dowgialo, Wladimir
Dreyfus, Francois-Georges
Dowling, Colette
Dreyfus, Hubert L.
Dowling, Emilia
Dreyfus, Michel
Dowling, Levi H.
Dreyfus, Pierre
Downer, Maggie
Driault, Edouard
Downing, David
Dries, Jan
Downing, Julie
Drieu La Rochelle, Pierre, 1893-1945
Downs, Anthony
Drinkwater, Carol
Dowswell, Paul
Driver, Rosalind
Χρησιμοποιείται αντί
< Dowswell, David Paul
Droit, Roger-Pol
Doyle, Arthur Conan, 1859-1930, Sir
Χρησιμοποιείται αντί
< Doyle, Arthour Conan, 1859-1930, Sir
Droop, Konstantsa
Drosnin, Michael
Droste, Gabriele
Doyle, Evelyn
Drot, Jean-Marie
Doyle, Hugo Charles
Drouin, Michel
Doyle, Malachy
Droysen, Johann Gustav, 1808-1884
Doyle, Roddy, 1958-
Drozd, Irina
Doyon-Richard, Louise, 1943Drabble, Margaret, 1939-
Dru, Jean Mari
Drucker, Peter F. , 1909-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
119
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Druesne, Gerard
Ducellier, Alain
Drummond, Phillip
Duchamp, Marcel, 1887-1968
Druon, Maurice
Duck, Steve
Drury, Michael
Duckworth, Michael
Dryansky, G. Y.
Duclos, Charles Pinot, 1704-1772
Χρησιμοποιείται αντί
< Dryansky, Gerald Y.
Dudley, Christina
Dudley, Nathan
Dryansky, Joanne
Duenas, Antonia
Dryden, Gordon
Duerr, Hans Peter
Dryden, Windy
Duffell, Nick
Du Breuil, Paul
Χρησιμοποιείται αντί
< Breuil, Paul du
Duffey, Eric
Duffie, Charles
Du Fresne, Jim
Dufour, Anne
Χρησιμοποιείται αντί
< Fresne, Jim du
Dufourmantelle, Anne
Du Maurier, Daphne, 1907-1989
Dufy, Raul, 1877-1953
Χρησιμοποιείται αντί
< De Maurie, Daphne, 1907-1989
Dugin, Andrei
Du Sautoy, Marcus
Duane, Duane
Dube, Jasmin
Dugin, Olga
Duguel, Anne, 1945Χρησιμοποιείται αντί
< Gudule, 1945-
Dubin, Marc
Dugworth, Richard
Dublin, Peter
Duhamel, Georges, 1884-1966
Dubois, Claude K.
Duhamel, Olivier
Dubois, Jean
Duheme, Jacquelin
Dubos, Rene
Dujovne Ortiz, Alicia
Dubov, Nikolaj
Dukes, Paul, 1869-1935
Dubrovsky, V. J.
Dumais-Lvowski, Christian
Dubus, Andre
Dumas, Alexandre, 1802-1870
Duby, Georges
Χρησιμοποιείται αντί
< Dumas, Alexander, 1802-1870
< Dumas, Alexandre pere, 1802-1870
Ducasse, Isidore
120
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Dumas, Philippe
Dupasquier, Philippe
Dumay, Raymond
Dupont-Escarpit, Denise
Dumbadze, Nodar
Χρησιμοποιείται αντί
< Escarpit, Denise Dupont-
Dumesnil, Rene
DuPrau, Jeanne
Dumezil, Georges, 1898-
Dupuis-Tate, Marie-France
Dumont d'Urville, Jules-SebastienCesar, 1790-1842
Duquennoy, Jacques
Dumont, Daniel
DuQuette, Lon Milo
Dumont, Gerard-Francois
Durand, Delphine
Dumont, Jean-Francois
Durand, Marcel
Dumont, Theron Q.
Durand, Yves
Dumont, Virginie
Durando, Furio
Dunant, Henry, 1828-1910
Durant, Alan
Dunbar, Joyce
Durant, Ariel
Duncan, Glen
Durant, Pierre
Duncan, Isadora, 1877-1927
Durant, Will
Duncan, Lois, 1934-
Durante, Anna Luisa
Duncan, Robert L.
Durante, Marina
Dunmore, Helen
Duranti, Dea
Dunn, John
Duras, Marguerite, 1914-
Dunn, Judy
Durden, Kent
Dunn, Stewart
Durham, Robert
Dunne, Catherine, 1954-
During, Ingemar, 1902-1984
Dunne, Dominick
Durkheim, Emile, 1858-1917
Dunning, Eric
Durkheim, Karlfried Graf
Dunning, Michael
Durlacher-Wolper, Ruth G.
Dunsany, Lord, 1878-1957
Durr, Michael
Dunstan, Rosemary
Durrani, Tehmina
Dunton, Trevor
Durrell Lawrence--Βιογραφία
Duntze, Dorothee
Durrell, Gerald, 1925-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
121
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Durrell, Lawrence, 1912-1990
Durrenmah, Friedrich
Dylan, Bob, 1941-
Durrenmatt, Friedrich, 1921-1990
Durst - Benning, Petra
Dyson, Peter
Dusikova, Maja
Dzagarov, Georgij, 1952-
Dutcher, Jim
Dzielska, Maria
Duteurtre, Benoit, 1960Dutilleux, Jean-Pierre
Eade, James
Dutrait, Noel
Eager, Robert D.
Dutrait, Vincent
Eagleton, Terry, 1943-
Duval, Marie
Earman, John
Duve, Karen
Duverger, Maurice, 1917Duviols, Jean-Paul
Dvorak, Antonin, 1841-1904
Dvornik, Francis, 1893-1975
Dwiggins, Boyce H.
Eastlake, Keith
Eastman, Arthur M., 1918Easton, Samantha
Eatwell, John
Dworkin, Andrea
Eaves, Edward
Dwoskin, Stephen
Eberhardt, Isabelle, 1877-1904
Dybois, Jean-Paul, 1950-
Dyer, Marcelene
Easterling, P. E.
Eastwood, John
Dworet, Laurence
Dyer, Jane
East, Stella
Easterman, Daniel, 1949-
Duwe, Axel
Dyer, Gillian
Dzierzawska, Malgorzata
Eachus, Jennifer
Dutko, Dimitri, 1922-
Dyens, Dominique
Dylan, Thomas, 1914-1953
Dyson, Freeman J.
Durual, Christophe
Dyckman, Dan
Dykeman, Wilma
Eberhart, Minion G.
Eberle, Hannelore
Eberlein, Gisela
Echenoz, Jean, 1947Echeverry, Carlos
Eckhart, Franz G.
Dyer, Wayne W. , 1940-
122
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Eco, Umberto, 1932Eco, Umberto, 1932-
Eichenberger, Rosmarie
--Ανάλεκτα
Ecobescu, Nikolae
Eichendorff, Joseph von
= Αϊχεντορφ, Γιόζεφ φον
Eddihgton, Arthur Stanley, 1882-1944
Edelman, Gerald M.
Eickstedt, Klaus-Valtin van, 1954Eideneier, Hans, 1937-
Edelman, Murray
Eideneier, Niki
= Αιντενάιερ, Νίκη
Edmundson, Helen
Edney, Andrew
Eidus, Janice
Edwards, Anne
Eimerl, Sarel
Edwards, Brin
Einon, Dorothy
Edwards, Carolyn
Einsiedel, Edna
Edwards, Gill
Einstein, Albert, 1879-1955
Edwards, Gunvor
Einstein, Albert, 1879-1955--Κόμικς
Edwards, I. E. S. (Iorwerth Eiddon
Stephen), 1909-
Einstein, Albert--Βιβλία για παιδιά
Eipeldauer, Anton
Edwards, Jorge, 1931-
Eires, Anita
Edwards, Julie, 1935Χρησιμοποιείται αντί
< Andrews Edwards, Julie, 1935-
Eisberg, Robert Martin
Χρησιμοποιείται αντί
< Eisberg, Robert M. (Robert Martin)
< Eisberg, Robert
Edwards, Linda
Efimov, A. B.
Eiseley, Loren
Egeland, Tom, 1959-
Eisenberg, Arlene
Eggels, Elle, 1946-
Eisenburger, Doris
Eggmann, Hermann
Eisenman, Robert
Egorov, A. A.
Eisenstadt, Mark
Ehrenreich, Barbara
Eisenstein, Sergei M. , 1898-1948
Ehrhardt, Ute, 1956-
Eisenstein, Zillah K.
Ehrich, Dieter, 1945-
Eisenzweig, Uri
Ehrlichman, John
Eisfeld, Dieter
Ehrmann, Walter
Eisler, Riane
Eibl-Eidesfeldt, Iranaus, 1928-
Eismann, Katrin
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
123
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Ekarius, Carol
Elkan, Alain
Ekeland, Ivar, 1944-
Elkington, John
Ekker, Ernst A. (Ernst Alfred)
Elleinstein, Jean
Ekman, R. W.
Ellin, Stanley
Ekman, Ulf
Ellington, Duke, 1899-1974
Ekstrom, Candi
Elliot, Elisabeth
El Greco, 1541-1614, ζωγράφος
Elliot-Wright, Susan
= Θεοτοκόπουλος, Δομήνικος, 1541-1614, ζωγράφος
Elliott, Charles Newton, 1906-
El-Abbadi, Mostafa
Elliott, Lawrence
Elahi, Bahram
Elliott, Murray, 1918-
Elchianinoff, Alexandre, 1881-1934
Elliott, Ted
Elenz, Ursula
Ellis, Bret Easton
Elfstrom, Robert
Ellis, Deborah
Elfwood, Christiana
Ellis, Judith
Elgin, Thomas Bruce, 1766-1841, earl
of
Ellis, Julie
Χρησιμοποιείται αντί
< Elgin, 1766-1841, Lord
Ellis, Tim
Ellis, Yvonne
Eliade, Mircea, 1907-1986
Ellison, Harlan, 1934-
Elias, Norbert, 1897-1990
Ellison, James
Elin Pelin, pseud.
Ellroy, James, 1948-
Eliot, George, 1819-1880
Elray, John
Eliot, George, 1819-1880--Ανάλεκτα
Elschner, Geraldine
Eliot, T. S. (Thomas Stearns), 18881965
Elsenhans, Sigrid
Elisabeth, 1837-1898, Βασίλισσα της
Αυστρίας
Elslander, Jean - Francois, 1865-1948
Elsner, Petra, 1953-
Elisseef, Vadim
Elster, John
Elisseeff, Vantim
Elton, Ben
Elizabeth I, 1558-1603, Βασίλισσα της
Αγγλίας
Eltsin, I.
Elkaim, Mony
124
Eluard, Paul, 1895-1952
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Eluard, Paul, 1895-1952--Ερμηνεία και
κριτική
Engelberg, Stephen
Elzey, Roberta
Engeleit, Maureen B.
Emberley, Michael
Engelhard, Philippe
Emberlin, J. C.
Engelmann, Bernt, 1921-
Emblem, Michelle
Engels, Donald W.
Emcheta, Buchi
Engels, Friedrich, 1820-1895
Emerson, Alfred Edwards, 1896-1976
Engels, Friedrich, 1820-1895-Ερμηνεία και κριτική
Emerson, Ralph Waldo, 1803-1882
Emerson, Ralph Waldo, 1803-1882-Ερμηνεία και Κριτική
Enger, Leif
Χρησιμοποιείται αντί
< Enger, L. L.
Emerson, Sally
Engie, Colin
Emerson-Elliott, Cameron
Engisch, Karl, 1899-
Emilianides, Achille
England, Mark
Eminescu, Mihai, 1850-1889
English, Hubert M.
Emlyn-Jones, Chris
English, Malkolm
Emmarich, Roland
Engram, Barbara
Emmett, Rita
Enheduanna, 24ος π.Χ. αι.
= Ενχεντουάννα, 24ος π.Χ. αι.
Emmons, Michael L.
Emre, Ismail, 1900-1970
Enik, Tad
Emtsev, Mikhail
Ennery, Adolf de
Χρησιμοποιείται αντί
< Emtchef, Michael
Enquist, Per Olov
Enchev, Dimotar
Enrico, Roger
Ende, Michael, 1929-
Ensfandiary-Bakthiary, Soraya
Enderlin, Charles
Ensikat, Klaus, 1937-
Endmond, I.
Ensler, Eve, 1953-
Endo, Shusaku, 1923-1996
Enzenberg, Carina von
Χρησιμοποιείται αντί
< Edo, 1923-
Enzensberger, Hans-Magnus, 1929Enzo, Russo
Enev, Michail, 1941Engel, Howard
Ephraemius
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
125
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Ephron, Delia
Esbensen, Barbara Juster
Ephron, Nora, 1941-
Escarpit, Rodert, 1918-
Epple, Doris
Escher, M. C. , 1898-1972 (Maurits
Cornelis)
Epstein, Lewis C.
Escott, John
Erasmus, 1469-1536
Escriva, Vicente
= Ερασμος, 1469-1536
Χρησιμοποιείται αντί
< Desiderius, 1469-1536
Escudie, Rene
Esenin, Sergei Aleksandrovich, 18951925
Erbil, Pervin
Χρησιμοποιείται αντί
< Jessenin, Sergei Aleksandrovich, 1895-1925
< Essenin, Sergei Alexandrovitch, 1895-1925
Erdman, Paul
Erdrich, Louise
Erenburg, Il'ja, 1891-1967
Χρησιμοποιείται αντί
< Ehrenburg, Ilya Grigoryevich, 1891-1967
Esfandiary-Bakthiary, Soraya
Eskow, John
Erez, Selcuk
Espeland, Pamela
Ergolani, G. L.
Esping-Andersen, Gosta, 1947-
Eriksen, Thomas Hylland
Espinoza, Luis
Erikson, Erik H. , 1902-
Espmark, Kjell, 1930-
Erikson, Steven
Espronceda, Jose de
Erjarec, Jack
Esquivel, Laura, 1950= Εσκιβέλ, Λάουρα, 1950-
Ernaux, Annie, 1940Essad, bey, 1905-1942
Erneau, Annie
Βλέπε επίσης
<< Said, Kurban, 1905-1942
Ernest, Victor H.
Erni, Hans
Esseling, D. K.
Ernst, Carl
Essen, Anne van der
Ernst, Gloria
Essex, Karen
Erofeev, V .V. (Viktor V.), 1947-
Esslin, Martin
Χρησιμοποιείται αντί
< Erofeyev, Viktor, 1947-
Esstman, Barbara
Erotokritou, Maggie
Errington, Elizabeth
Erskine, Barbara
Estellon, Pascale
Esterl, Arnika
Estin, Colette
Estivill, Eduard
126
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Everaerts, Catherine
Estrada, Rafael
Everett, Edward, 1794-1865
Eszterhas, Joe
Everett, Felicity
Etiemble, Rene
Everett, Percival L.
Etienne, Francoise
Everitt, Alisson
Etienne, Rica
Everitt, Brian
Etienne, Robert, 1921-
Everroad, Jim
Etienne, Roland
Eves, Howard
Ettlin, Walter A.
Evette, Jean-Baptiste
Etxebarria, Lucia, 1966-
Evetts-Secker, Josephine
Eudes, Dominique
Evliya Celebi, [1611-1682]
Eugenides, Jeffrey
= Τσελεμπί, Εβλία
Χρησιμοποιείται αντί
< Celebi, Evliya
< Evliya Tshelebi
< Evliya Efendi
Euler, Eugen
Eunapius, Sardianus
Evangelista, Mauro
Evola, Julius
Evanovich, Janet
Ewing, David P.
Evans, Cristopher
Exbrayat, Charles
= Εσμπραγιά, Σάρλ
Evans, Gregory
Evans, Helen C.
Exley, Helen
Evans, J. A. S.
Exley, Richard
Evans, Nicholas
Eydoux, Henri Paul
Evans, Penelope, 1959-
Eyre, A. G. (Anthony Gascoigne)
Evans, Peter
Eyres, Harry
Evans, Richard Paul
Eysenck, Michael
Evans, Smith
Eysenk, Hans J.
Evans, Treyer
Faber, Michel
Evans-Pritchard, E. E.
Fabre, Auguste
Evdokimov, Paul, 1901-1970
Fabre, Avreline
Χρησιμοποιείται αντί
< Evdokimov, Pavel, 1901-1970
< Evdokimov, Pavel Nikolaievitch, 1901-1970
Fabre, Denise
Fabre, Michel
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
127
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Fabrega, Marta
Farentinos, Robert C. , 1941-
Fabry, Joseph
Farge, Arlette
Fabvier, Charles Nicolas, 1781-1855,
Baron
= Φαβιέρος, Κάρολος, 1781-1855
Farge, Oliver La
Fargier, Marie-Odile
Fabvier-Saintey Saintey, Monique
Farhi, Moris, 1935-
Fabvier-Saintey, Monique
Farias, Juan
Faerber, Regina, 1943-
Farina, Loredana
Fagen, Richard R.
Farinetti, Gianni, 1954-
Fagg, Christopher B. A.
Fariselli, Giuseppe
Faguet, Emile, 1847-1916
Farjeon, Jefferson
Fahrer, M.
Farley, Jacqui
Fainberg, Liz
Farmelo, Graham
Fairburn, Christopher G.
Farmer, Nancy, 1941-
Fajardo, Jose Manuel
Farmer, Philip Jose
Falcone, Monica
Farndon, John
Falempin, Michel
Farnoux, Lucile
Falk, Benett
Faroqhi, Suraiya, 1941-
Falk, Jurcen
Χρησιμοποιείται αντί
< Faroqhi, Syraya, 1941-
Falkner, Frank
Farouki, Nayla
Falkner, John Meade, 1858-1932
Fallaci, Oriana
Farrar, Cynthia
Faller, Roger
Farre, Marie-Raymond
Fallmerayer, Jacob Phillip
Fancher, Lou
Fanelli, Mario
Fanger, Rolf
Fantar, Muhammad
Χρησιμοποιείται αντί
< Fantar, Mhamed
Fante, John, 1904-1983
128
Farr-Louis, Diana
Farreau, Luc
Farrell, J. G. (James Gordon), 1935Farrell-Beck, Jane
Farrington, Karen
Farrington, Veniamin
Farris, John
Farrow, Andrew
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Faye, Jean-Pierre
Farson, Richard
Fearing, Kenneth
Faryad, Fereydun
Faschinger, Lilian, 1950-
Fechner, Amrei
Fasold, Hans
Fassbinder, Rainer Werner, 1945-1982
Fegan, Sophia Chung
Fast, Howard Melvin
Feghelm, Stephanie
Fatus, Sophie
Faucard-Martinez, Brigitte
Feiber, Werner
Feiberg, Gerald
Faucher, Jean
Feid, Anatol, 1942-
Faulkner, Keith
Feiffer, Jules
Faulkner, Mind
Feinberg, Gerald
Faulkner, Peter
Faulkner, William, 1897-1962
Faulks, Sebastian, 1953Faundez, Anne
Feistritzer, Emily C.
Feld, Steven
Feldenkrais, Moshe, 1904-1984
Felder, Leonard
Faure, Elie, 1873-1937
Felderer, Bernhard
Faure, Gerard
Feldman, Edward
Faure, Paul
Feldman, Michael
Faurie, Bernadette
Fauriel, Claude, 1772-1844
Fausher, Jean
Fechner, Gudrun
Feenstra, Rienk M.
Fast, Howard
Faurion, Annick
Fearnley, Jan
Feldman, Phil
Felgate, Richard
Felix, Monique
Fava, Rita
Fellenberg, Philipp-Emanuel, 17711844
Favart, Monique
Feller, Roxane
Favier, Gilles
Fellini, Federico, 1920-
Favre, Henri
Fellner, Henri
Favret, Remi
Feltguell, John
Faye, Eric, 1963-
Fend, Helmut, 1940-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
129
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Feneis, Heinz
Fernandez Urresti, Mariano, 1962-
Fenell, Tracey
Fernandez, Dominique, 1929-
Fenelon, Fania
Fernandez-Galiano, Manuel
Fenik, Bernard
Ferney, Alice
Fennell, David A. , 1963-
Feron, Francois
Fennell, Melanie J.V.
Ferrandez, Jacques
Fennell, Rosemary
Ferrante, Elena
Fenoglio, Beppe, 1922-1963
Ferrari, Adriano
Fenster, Bob
Ferrari, Antongionata
Fenton, Edward
Ferrars, Elizabeth
Fenton, Julia
Ferre, Jean-Luc
Fentress, James
Ferre, Rosario, 1938-
Fenwick, Elizabeth
Ferreira, Vergilio
Ferat, Pierre
Ferreira-Χιδίρογλου, Μαρία
Ferattab, J.
Χρησιμοποιείται αντί
< Χιδίρογλου, Μαρία Ferreira< Φερρέιρα-Χιδίρογλου, Μαρία
Ferdjoukh, Malika
Ferguson, C. E.
Ferrera, Mirella
Ferguson, Sarah
Ferrero, Betti
Ferguson, Will
Ferrero, Ernesto
Fergusson, Brouse
Ferrero, Sergio, 1926-
Ferlinghetti, Lawrence, 1919-
Ferrett, Robert L.
Fermat, Pierre de, 1601-1665
Ferri, Giuliano
Fermine, Maxence
Ferrier, Catherine
Fermor, Patrick Leigh, 1915-
Ferris, Julie
Fern, Lora
Ferro, Marc, 1924-
Fernadez-Santos, Jesus, 1926-
Ferrone, Joanna
Fernandez Bueno, Lorenzo, 1972-
Ferrucci, Franco
Χρησιμοποιείται αντί
< Bueno, Lorenzo Fernandez, 1972-
Fernandez Santos, Jesus
130
Ferry, Luc
Fest, Joachim C., 1926-2006
Fester, Richard
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Festjens, Binet
Filgate, Gus
Festjens, Jean-Louis
Filiosa, Z.
Feth, Monika
Filipovic, Zlata
Feuchtwanger, Lion--1884-1958
Filippi, Gian Giuseppe, 1947-
Feuerbach, Ludvich
Filippini, Serge
Fevre, Francis
Filippo, Maria de
Feydeau, Georges, 1862-1921
Filliozat, Isabelle
Feyerabend, Paul, 1924-1994
Fillipek, Nina
Feynman, Richard Philips, 1918-1988
Fillol, Luce
Ffolkes, Michel
Fin, Ben
Χρησιμοποιείται αντί
< Ffolkes
Χρησιμοποιείται αντί
< Fine, Ben
Ficcara, Glenn
Finch, Phillip
Fichaux, Catherine
Finder, Joseph
Fichte, Johann Gottlieb, 1762-1814
Findley, Timothy
Χρησιμοποιείται αντί
< Fichte, J. G. , 1762-1814
Fine, Anne
Finel, Gerard
Fiechi, Gabriella
Fingerman, Daniel J.
Fiechter, Jean-Jacques
Finkelstein, Norman
Field, George B.
Finkelstein, Sidney
Field, James
Finkielkraut, Alain
Field, Syd
Finlay, George
Fielding, Helene
Fielding, Henry, 1707-1754
Finley, M. I. (Moses I.), 1912-1986
Fielding, Joy
Fielding, Xan, 1918-1991
Fijalkov, Jacques
Fijalkow, Jacques
Filasto, Nino, 1938Fild, Joanna
Filella, Lluis
Finley, John H., 1904-1995
Finn, Edward J.
Finn, Rebecca
Finn, Robert
Finnie, Nancie R.
Fiodorov, Michael
Fiori, Umberto
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
131
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Firestone, Shulamith
Fiske, John
Firkel, Eva
Fiske, Marjorie
Firth, Barbara
Fisser, Gisela
Firth, David
Fister, Mark
Fischel, Emma
Fitch, Janet
Fischer, Carrie
Fitoussi, Jean-Paul, 1942-
Fischer, Ernst
Χρησιμοποιείται αντί
< Fitoussi, J.-P., 1942-
Fischer, Gisela
Fischer, Guy
Fischer, Marie Luise
Fischer, Monika
Fischer, Stanley
Fitoussi, Michele, 1954Fittkau, Ernestine
Fitzerald, Paul
Fitzgerald, Ella
Fischer, Ulrich
Fitzgerald, F. Scott (Francis Scott),
1896-1940
Fischer, Victor, 1942-
Fitzgerald, Francis-Scott, 1896-1940
Fischesser, Bernard
Fitzgerald, Penelope
Fischle-Carl, Hildegund
Fitzgerald, Zelda, 1900-1948
Fishel, Ruth, 1935-
Fitzhugh, Bill
Fisher, Carrie
Fitzmaurice, Mick
Fisher, Chris
Fitzpatrick, Mary
Fisher, Elizabeth
Flacelier, Robert, 1904-
Fisher, Jude
Χρησιμοποιείται αντί
< Flaceliere, Robert, 1904-
Fisher, Julie, 1950-
Flaceliere, Robert, 1904-
Fisher, Mark
Flach, Frederic F.
Fisher, Tibor
Flagg, Fannie
Fisher-Fabian, S.
Flamarion, Edith
Fisher-Johnson, Paul
Flammarion, Camille
Χρησιμοποιείται αντί
< Johnson, Paul Fisher-
Flast, Lauren
Fishman, Ted C., 1958-
Flast, Robert
Fisk, Pauline
Flato, Moshe
132
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Flaubert, Gustave, 1821-1880
Flower, Derek Adie
Flaubert, Gustave, 1821-1880-Ερμηνεία και κριτική
Flower, Richard
Flavin, Christopher
Fluchere, Henri, 1926Flugge, Manfred, 1946-
Flaxman, John
Flynn, Peter
Fleck, Steven
Fo, Dario, 1926-
Fleck, Steven J.
Foa, Vittorio
Fleck-Bangert, Rose
Foden, Giles, 1967-
Flegel, Melinda
Fogato, Valeria
Fleischer, Hagen
Fogle, Bruce
Fleischer, Leonore
Fojt, Emanuelle
Fleischhauer, Wolfram, 1961Flem, Lydia
Fokkema, Douwe
Follereau, Raoul
Fleming, Alexander, 1881-1955
Follett, James
Fleming, Alexander, 1881-1955--Βιβλία
για παιδιά
Follett, Ken, 1949-
Fleming, Ian, 1908-1964
Folsom, Allan
Fleming, John, 1919-
Folts, James A.
Fleming, Κ. E. , 1965Elizabeth)
(Katherine
Fondon, Huan
Fontaine, Andre
Fletcher, Jessica
Fontaine, Francois
Fletcher, Peter
Fontaine, Guy
Fletcher, Ronald
Fontaine, Michel
Flew, Janine
Fontana, David
Flin, Ami
Fontane, Theodor, 1819-1898
Flinders, Steve
Fontanel, Beatrice
Flitner, Andreas, 1922-
Fontanieres, Herve
Floegel, Ekkehard
Fontbrune, Jean-Charles De, 1935-
Florovsky, George Vasilievich, 18931979
Fontes, Ron
Flounders, Sara
Fonteyn, Margot, 1919-1991
Fonteyne, Lucie
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
133
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Foote, Timothy
Forsey, Christopher
Forbes, Bryan, 1926-
Forster, E. M. (Edward Morgan), 18791970
Forbes, Colin
Forbes, Leslie
Forster, E. M., 1879-1970 Edward
Morgan--Βιογραφία
Ford, Gerald R. , 1913-
Forsyth, Anne
Ford, Greg
Forsyth, Frederick, 1938-
Ford, H. J. (Henry Justice), 1860-1941
Fortes, Susana, 1959-
Ford, Harrison
Fortin, J.
Ford, Hilary, 1922-
Fortune, Dion, 1891-1946
Βλέπε επίσης
<< Christopher, John, 1922-
Forward, Susan
Ford, Leonard
Forward, Toby
Ford, Mador, 1873-1939
Foscolo, Ugo, 1778-1827
= Φώσκολος, Ούγος, 1778-1827
Ford, Michael Curtis
Fosl, Peter S.
Ford, Nelson, 1946-
Fossete, Daniele
Ford, Richard, 1944-
Fossette, Daniele
Fordham, Frieda
Fossey, John M.
Foreman, Michael
Forester, Cecil Scott, 1899-1966
Foster, Helen
Foster, Nigel
Forester, Paul
Foster, Teresa
Forman, George
Fostertab, Alan Dean
Fornari, Giuliano
Fotef, Georgi
Forney, Kristine
Fotia, Giuseppina
Fornezy, Henri
Fottorino, Eric
Forni, Pierre
Foucault, Michel, 1926-1984
Forouzan, Behrouz A.
Fouch, Brenda L.
Forrest, A. S.
Fouchet, Lorraine
Forrest, W. G.
Forrester, Anouchka Grose
Fougeret de Monbron, Louis Charles,
1706-1760
Forrester, Viviane
Χρησιμοποιείται αντί
< Monbron, Louis Charles Fourgeret de
134
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Frabetti, Carlo, 1945Foulin, Jean-Noel
Fraceliere, Robert
Foulkes, Jerry
Fraerman, Ruvim I.
Found, Peter
Fraigneau, Andre
Fouquet, Claude
Frain, Irene
Fourier, Charles
Fraleigh, John B.
Fournier, Alain
France, Anatole, 1844-1924
Fournier, Andree-Paule
France, Christine
Fournier, Mary H.
Francelet, Marc
Fournier, Philippe
Franceschini, Enrico
Fourret, P.
Francescini, Alberto
Fourure, Bruno
Francesco d' Assisi, 1181-1226, Άγιος
= Φραγκίσκος της Ασίζης, 1181-1226, Άγιος
Fowler, F. G.
Fowler, H. W.
Franchini, Philippe
Fowler, Richard
Francia, Silvia
Fowler, Richard J.
Francis, Alison R.
Fowler, Will
Francis, Clare
Fowles, John, 1926-2005
Francis, Dick, 1920-
Χρησιμοποιείται αντί
< Fowles, John Robert, 1926-2005
Francis, John
Fox, Barry
Fox, Chris
Fox, Dennis
Fox, Emmet
Fox, James, 1945-
Francis, Linda
Franck, Cesar, 1822-1890
Franck, Dan, 1952Franco, Francisco, 1892-1975
Χρησιμοποιείται αντί
< Franco, Bahamonde, 1892-1975
Fox, Marianne
Francois, Andre
Fox, Molly
Francois-Geiger, Denise
Fox, Paula
Frank, Anne, 1929-1945
Fox-Davies, Sarah
Χρησιμοποιείται αντί
< Frank, Anna, 1929-1945
Foyrnas, C. C.
Frank, Christopher, 1942-1993
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
135
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Frank, Dan, 1952-
Frederick, Howard H.
Frank, Gerhard
Fredriksson, Marianne, 1927-
Frank, Michael B.
Freeborn, Richard
Frank, Otto
Freedman, Claire
Frank, Penny
Freeleng, Fritz
Frank, Robert H.
Freeling, Nicolas, 1927-
Franke, Johanna
Freely, John, 1926-
Franke, Peter R.
Freeman Solomon, Ruth
Frankl, Victor Emil
Freeman, Charles, 1947-
Frankland, David
Freeman, Cynthia
Franz, Marie Louise von
Freeman, John
Franzen, Jonathan, 1956Franzero, C. M.
Frege, Gottlob
Franzoni, David
Freiburg, Joachim
Fraser, Ahgus
Freire, Paulo, 1921-
Fraser, Brenda, 1939-
Freke, Timothy
Fraser, Sylvia
Freleng, Patie
= Φρέιζερ, Σύλβια
Frelih, Paul
Frasso, Silvana
French, Marilyn
Frasure, David W.
French, Neal
Frayling, Christopher
French, Vivian
Frayling, Helen
Frenee, Selestene
Frayn, Michael
Freno, Luana
Frazee, Charles A.
Frazer, James George, 1854-1941, Sir
Frazier, Charles
Frazier, Donna
Frechtman, Bernard
Frederic, Louis
Frederick, Ann
136
Freeman, Morgan
Frenzel, Louis E.
Fresco, Nadine
Freshfield, Douglas William, 1845Freud, Anna, 1895-1892
Freud, Ernst L., 1892-1970
Freud, Esther
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Freud, Lucie, 1896-
Frisk, Ann-Marie
Freud, Martha
Friss, Max
Freud, Sigmund, 1856-1939
Frith, Uta
Freud, Sigmund, 1856-1939--Ερμηνεία
και κριτική
Fritsch, Ingrid
Freund, Gisele
Fritsch-Piscini, Ingrid
Freund, Wieland, 1947-
Fritscher, Jack
Frey, Bruno S.
Fritz, Christiane
Frey, James
Fritz, Goller
Frey, Jana
Fritzsche, Claus
Frey, Karl
Froba, Klaus
Freyer, Hans
Frobenius, Nikolaj, 1965-
Freymann, Jean-Richard
Fromm, Erich, 1900-1980
Friar, Kimon, 1911-
Χρησιμοποιείται αντί
< Fromm, Eric, 1900-1980
Fried, Erich
Fromm, Erich, 1900-1980--Ανάλεκτα
Friedberg, Lionel
Frontisi-Ducroux, Francoise
Friedell, Egon, 1878-1938
Frost, Frances, 1905-1959
Friedman, Philip
Fry, Somerset
Friedman, Thomas L.
Fry, Stefhen, 1957-
Friedmann, Georges
Χρησιμοποιείται αντί
< Fry, Stephen, 1957-
Friedrich II, 1740-1786, Φρειδερίκος o
Μέγας, Βασιλιάς της Πρωσσίας
Frye, Curtis
Friedrich, Hedi
Frye, Northrop
Friedrich, Joachim, 1953-
Fryer, G.
Friedrich, Volker, 1942-
Fryer, George
Friel, John C.
Fu, Pei-Chung
Friel, Linda D.
Fuchs, Hans
Frisch, Karl Von
Fuchs, Michael
Frisch, Max, 1911-
Fuchshuber, Annegart
Frischer, Catrin, 1958Frischeteau, Gerard
= Φούξχουμπερ, Αννεγκερτ
Fuentes, Carlos, 1928ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
137
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Χρησιμοποιείται αντί
< Fuentes, Karlos, 1928-
Χρησιμοποιείται αντί
< Coulanges, Fustel De, 1830-1889
Fujimoto, Michi
Futuyma, D. J.
Fukuyama, Francis
Fyfield, Frances
Fulder, Stephen
Gaarder, Jostein, 1952-
Fulghum, Robert
Gabaglio, Sergio
Fullan, Michael G.
Gabaldon, Diana
Fuller, J. F. C. (John Frederick Charles),
1878-1966
Gabbai-Simantov, Rita
Χρησιμοποιείται αντί
< Gabai-Simandov, Rita
Fuller, Peter, 1947Fullerton Johnson, Margaret
Gabe, Dora
Fullick, Ann
Gabel, Wolfgang, 1942-
Fulton, Jennifer
Gabriel-Leroux, J.
Fulton, Josephine
Gabrielli, Ange
Fulvimari, Jeffrey
Gadamer, Hans Georg, 1900-2002
Funakoshi, Gichin
Gadanski, Ksenija Maricki
Funes, Luis de, 1914-
Gadda, Carlo Emilio, 1893-1973
Fuqua, Antoine
Gaddi, Giuseppe
Furet, Francois, 1927-
Gaddi, Taddeo, 1300-1366, Ιταλός
ζωγράφος
Furmanov, Dm (Dmitri), 1891-1926
Χρησιμοποιείται αντί
< Fourmanov, Dimitrii, 1891-1926
< Furmanov, D. A. (Dmitrii Andreevich), 1891-1926
Gadney, Reg
Gadra, Thomas A.
Furness, R. S.
Gaff, Jackie
Furnish, Victor Paul
Gafurov, Vovojan, 1910-1978
Furst, Lilian R.
Gage, Eleni N.
Fusco, Mario
Gage, Elizabeth
Fusco, Renato De
Gagni, Antonio
Fusini, Nadia
Gahery, Andre
Fussinger, Manfred
Gahm, Bernhard
Fustec, Fabiene
Fustel de Coulanges, 1830-1889
138
Gadini, Giovani
Gaidar, Arkadii, 1904-1941
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Gaiger, Roland
Gallegos, Carlos
Gaiman, Neil
Gallegos, Romulo, 1884-1969
Gainer, Cindy
Galli, Letizia
Gaines, Ernest J.
Galli, Stefania
Gaines, Isabel
Galliand, Jaen-Marie
Gaitskill, Mary, 1954-
Gallico, Paul, 1897-
Gala, Antonio
Gallin, Dagmar, 1934-
Galante, Luis R.
Χρησιμοποιείται αντί
< Galin, Dagmar, 1934-
Galbraith, John Kenneth, 1908Galbraith, Paul
Gallmann, Kuki
Galdiaev, V.
Gallo, Giuseppe
= Γκαλντιάεφ, Β.
Gallo, Max, 1932-
Gale, Jane
Gallo, Robert C.
Gale, Matthew
Gallo, Sofia
Galeano, Eduardo, 1940-
Galois, Evariste, 1811-1832-Μυθιστόρημα
Galembert, Bernand De
Χρησιμοποιείται αντί
< De Galembert, Bernard
Galsworthy, Gay
Galeron, Henri
Galvez, Natividad
Galey, Matthieu
Galvez, Pedro
Galgut, Damon
Gama, Vasco da, 1460-1524
Galilei, Galileo, 1564-1642
Gamlin, Linda
Galsworthy, John, 1867-1933
Χρησιμοποιείται αντί
< Γαλιλαίος
Gamlin, R.
Galilei, Galileo, 1564-1642--Βιβλία για
παιδιά
Gammond, Peter
Galindez, Jesus de, 1915-
Gamow, George, 1904-1968
Gall, Cristine
Ganado, Frank
Gallagher-Mundy, Chrissie
Ganaway, Roberts
Galland, Antoine
Gandhi, Indira, 1917-1984
Galland, Janine
Gandhi, Mahatma, 1869-1948
Gallas, Klaus
Gamon, David
Χρησιμοποιείται αντί
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
139
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Garcia Montalvo, Pedro
< Gandhi, Mohandas Karamchand, 1869-1948
< Gandhi, M. K, 1869-1948
Garcia Montalvo, Pedro, 1951Gandhi, Mahatma, 1869-1948--Βιβλία
για παιδιά
Garcia, Cristina, 1958Garcia, Fernando Diego
Gandhi, Rajiv, 1944-
Garcia, Gloria
Gandini, Lella
Garcia, Jorge
Gandiol-Coppin, Briggitte
Garcia-Morales, Adelaida
Gandy, Peter
Χρησιμοποιείται αντί
< Morales, Adelaida Garcia-
Ganeri, Anita
Ganeri, Anita, 1961-
Garcia-Valino, Ignacio, 1968-
Ganesan, Indira
Gard, Marie
Ganesarajah, Usha
Gardam, Jane
Gangi, Antonio
Gardel, Louis, 1939-
Gann, Ernest
Gardiner, Alan
Ganser, Irimbert
Gardiner, Lynton
Ganston, Bill
Gardner, Craig Shaw
Gantschen, Ivan
Gardner, Erle-Stanley
Ganzl, Frederique
Gardner, Gayle M.
Gaonac'h, Daniel
Gardner, Hershal
Garaudy, Roger
Gardner, Jane F.
Garbar, Claire
Gardner, John, 1926-
Garbayo, Monica Marti
Gardner, Laurence
Garbini, Giovanni
Gardner, Louise
Garbo, Greta, 1905-1990
Gardner, Martin, 1914-
Garcia Lorca, Federico, 1899-1936
Gardner, Sally
Χρησιμοποιείται αντί
< Lorca, Federico Garcia, 1899-1936
Gardonyi, Geza, 1863-1922
Gardziyonak, Igar
Garcia Marquez, Gabriel, 1928Χρησιμοποιείται αντί
< Marquez, Gabriel Garcia, 1928-
Garegnani, P.
Garibaldi, Giuseppe, 1807-1882
Garcia Marquez, Gabriel, 1928Ερμηνεία και κριτική
140
--
Garibaldi, Luciano
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Garlan, Yvon
Gasquet, A.
Garland, Alex, 1970-
Gasset, Jose Ortega Y.
Garland, Hamlin
Gaster, Roma
Garland, Michael
Gates, Bill
Garland, Sarah
Gates, Henry Louis
Garlaschelli, Barbara, 1965Garlick, Mark A., (Mark Antony), 1968Garner, Alan
Gates, Susan
Gathry, Woody
Gatti, Gaetano
Garner, James Finn
Gaude, Laurent
Garneray, Louis
Gaudenzi, Giacinto
Garneri, Anita
Gaudig, Hugo
Garnham, Laura
Gaudineau, Catherine
Garnier, Jean-Pierre
Gaudriault, Monique
Garnier, Pascal
Gauffre, Pascal
Garofalo, Gianluca
Gauguin, Paul, 1848-1903
Garofoli, Viviana
Garrard, Crawford G.
Gauguin, Paul, 1848-1903--Βιβλία για
παιδιά
Garrel, Beatris
Gaulden, Albert Clayton
Garrel, Nadine
Gaulles, Charles de, 1890-1970
Garrey, Matthew M.
Gaulles, Charles de, 1890-1970-Αλληλογραφία, απομνημονεύματα κλπ.
Garrison, Deborah
Gaumedemet, Jean
Garrison, Jim, 1921-
Gaunt, William, 1900-
Garth, Tony
Gauntlett, Στάθης
Gartner, Hans
Gauthier, Bertrand
Garvey, Catherine
Gary, Romain, 1914-1980
Gash, Joe
Gauthier, Gilles
Gauthier, Sylvie
Gaskell, Elizabeth
Gautier, Jules Pierre Theophile, 18111876
Gaskin, Catherine
Gautier, Theophile, 1811-1872
Gasman, Vittorio
Χρησιμοποιείται αντί
< Gautier, Jules Pierre Theophile, 1811-1876
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
141
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Geiger, Denise Francois
Gavalda, Anna
Geijerstam, Gustaf af, 1858-1909
Gaveing, Maurige
= Γκέιγερσταμ, Γκουστάφ, 1858-1909
Χρησιμοποιείται αντί
< Geijerstam, Gustav, 1858-1909
Gavering, Maurige
Gaviglioli, Francois
Geits, Martin
Gavin, Rowe
Gel'man, Aleksandr
Gawain, Shakti
Geldard, David
Gay, Marie-Louise
Geldard, Kathryn
Gayle, Mike
Geldart, William
Gayler, Paul
Geller, Uri
Gazier, Bernard
Gellerman, Mike
Gazier, Michele, 1946-
Gelli, Piero
Gazzaniga, Michael S.
Gellner, Ernest
Gazzar, Farida El
Gelman, Aleksandr
Geary, Nancy
Geltser, Vassily Fedorovich, 1840-1908
Gebel, Reinhard, 1949-
Gemert, Arnold Van
Gebeyli, C.
Genders, Roy
Gebeyli, Claire
Genechten, Guido van
Gebhardt-Gayler, Winnie
Gedalge, Andre
Geneste, Marcelle
Genet, Jean, 1910-1986
= Ζενέ, Ζαν, 1910-1986
Geddes, Anne
Gedeon, D.
Genevoix, Maurice
Gedge, Pauline
Genghis Khan, 1162-1227
= Τζένγκις Χαν, 1162-1227
Χρησιμοποιείται αντί
< Jenghis Khan, 1162-1227
< Jenghiz Khan, 1162-1227
Gedo, Andras
Geduld, Harry M.
Gee, Henry
Genn, Robert C.
Geeves, Sarah
Gentilini, Anna
Gehr, Mary
Gentzbittel, Marguerite
Gehrke, Hans-Joachim
Georg, Christine
Geib, Gustav Karl, 1808-1864
142
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
George, Elizabeth
Gersh, Bernard J.
George, F.
Gerson, J.
George, Mike
Gerth, Melanie
Georges, Patrick
Georget, Geraldine
Gertsen, Aleksandr Ivanovich, 18121870
Georgief, Stefan-Marinof
Gervasi, Sean
Georgiev, Stefan
Gervaso, Roberto
Georgius, Monachus
Gerz, Hans O.
Geraghty, Paul
Gessat, Audrey
Gerard, James W.
Gestel, Peter van
Geras, Adele
Gettert, Lieselotte
Gerassi, John
Ghajal, Michel, 1950-
Gerd, Simon
Gheerbrant, Alain
Gergen, Kenneth J.
Ghelderode, Michel de, 1898-1962
Gergonne, J. D.
Gheorghiu, Virgil G. , 1916-
Gerhard, Frank
Ghigliano, Cinzia
Gerhard, Michael
Ghilardi, Agostino
Germain, Gabriel
Ghiringhelli, Ann
Germain, Philippe, 1963-
Ghiuselev, Iassen
Germain, Sylvie, 1954-
Ghosh, Amitav
German, J.
Giacometti, Alberto, 1901-1966
Germani, Fernando, 1685-1750
Giacone, Rino
Germant, Mary
Gianfranceschi, Fausto
Gernat, Mary
Gianini Belotti, Elena
Gerner, Jochen
Gianni, Rodari
Gernuda, Luis
Giardinelli, Mempo, 1947-
Gerosa, Guido
Giardini, Cesare
Gerrard, Mike
Giarosco, Mick
Gerratana, Valentino
Gibb, Camilla, 1968-
Gerrits, Angela
Gibb, Ramsay
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
143
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Gibbard, Nick
Gigon, Olof, 1912-
Gibbon, Edward, 1737-1794
Gikow, Louise
Gibbon, Lee
Gil-Albert, Juan
Gibbons, Bob
Gilard, Madeleine
Gibbons, Lee
Gilbert, Anne Yvonne
Gibbs, Lyne
Gilbert, Chris
Giblin, Sheri
Gilbert, Ian
Gibran, Kahlil, 1883-1931
Gilbert, Labritta
Gibson, Ian
Gilbert, Paul
Gibson, Mel
Gilbert, Sarah
Gibson, Ray
Gilberti
Gibson, Rowan
Gilboa, Moshe
Gibson, William, 1948-
Gilbreth Carey, Ernestine
Giddens, Anthony
Gilbreth, Frank B.
Gide, Andre΄, 1869-1951
Gilchrist, Cherry
Gide, Charles
Giles, Will
Gidel, Henry
Gill, Anton
Gider, Iskeder
Gill, Arthur, 1930-
Gie, Zhang, 1937-
Gilles-Sebaoun, Elisabeth
Giebel, Marion, 1939-
Gillespie, Michael Allen
Giehrl, Josef
Gillet, Charlie
Gies, Miep
Gillet, Lev
Giesbert, Franz-Olivier, 1949-
Gillian, Clark
Giesen, Nenira
Gilliatt, Mary
Gifford, Clive
Gillibert, J.
Gifford, Thomas
Gillieron, Edmond
Gigante, Marcello
Gillmor, Dan
Gigantes, Philippe Deane, 1923-
Gilloppe, Antoine
Βλέπε επίσης
>> Deane, Philip, 1923-
Gilmore, Charles Minot, 1942-
144
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Gilmore, Robert
Giorgetti, Guerrino, 1936-
Gilmore, Sally
Giovanni, da Pian del Carpine,
Archbishop of Antivari, θ. 1252
Gilmore, William C.
Gira, Dennis
Gilmour, Dione
Girard, Patrick, 1950-
Gilpin, Daniel
Girard, Rene, 1923-
Gilpin, Jean
Girardet, Sylvie
Gilpin, Rebecca
Girardon, Jacques
Gilpin, Robert
Giraudoux, Jean, 1882-1944
Gilrow, Henry
Girault, Yvonne
Gilson, Etienne
Gironi, Tiziana
Gimaret, Antoinette
Giroud, Bernard
Gimbel, Theo
Giroud, Francoise, 1916-
Gimenez Bartlett, Alicia
Gissing, George, 1857-1903
Χρησιμοποιείται αντί
< Bartlett, Alicia Gimenez
Gittelson, Bernarnt
Gimferrer, Pere, 1945-
Giufolini, Mario
Gimpel, Scott E.
Giuliucci, Mark
Ginda, Kert
Giuttari, Michele
Giner, Gonzalo, 1962-
Gize, Karola
Ginesta, Montserrat
Gladkov, Fedor Vasil'evic
Ginestier, P.
Glaister, Lesley
Gingerich, Owen
Glanvill, Joseph
Ginsberg, Allen, 1926-1997
Glasenapp, Helmuth von
Ginsburgh, Victor
Glass, Julia, 1956-
Ginzburg, Carlo
Glass, Lilian
Ginzburg, Natalia, 1916-
Glasser, William
Gioffre, Rosalba
Glasstone, Samuel
Giono, Jean, 1895-1970
Glastra van Loon, Karel, 1962-
Giordano, Lionel
Giordano, Louis
Χρησιμοποιείται αντί
< Loon, Karel Glastra van, 1962< Loon, Karel van, 1962-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
145
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Glathe, Brita
Godard, Delphine
Glavurtic, Miro
Godard, Jean Luc
Glazounof, I. S.
Godard, Jean Luc--Συνεντεύξεις
Gleick, James
Godaref, Victor
Gleiter, Jan
Godchau, Jean-Francois
Glende, Margret
Goddard, Robert
Glenn, John
Godden, Rumer
Glenny, Michael
Godelier, Maurice, 1934-
Glienke, Amelie
Godet, Michel
Gligorov, Kiro
Godfrey, Tony
Gliori, Debi
Godfrey, William, 1922-
Glitz, Angelika
Βλέπε επίσης
<< Christopher, John, 1922-
Glomp, Ingrid
Glot, Claudine
Godgift, Alex
Glotz, Gustave, 1862-1935
Godridge, Tracey
Glover, David
Godson, Roy
Glowaski, Janusz
Godwin, Joscelyn
Glucksmann, Andre
Godwin, Sam
Gluckstern, Norma B.
Goepper, Roger
Glycas, Michael
Goering, Reinhard, 1887-1936
Glymour, Clark
Goethe, Johann Wolfgang von, 17491832
Glyn, Daniel
Glyn-Jones, Ben
Goethe, Johann Wolfgang von, 17491832--Ερμηνεία και κριτική
Gnudi, Alberto
Goffman, Erving
Gobel, Peter
Gogol, Nikolaj Vasiljevic, 1809-1852
Χρησιμοποιείται αντί
< Gobineau, Joseph Arthur, 1816-1882, Comte de
Χρησιμοποιείται αντί
< Gogol, Nikolai-Basil'evic, 1809-1852
< Gogol, Nicolai, 1809-1852
< Gogol, Nikolay, 1809-1852
< Gogol, Nikolai Vasilevich
< Gogol, Nikolai Vasilyevich
Gockel, Renate
Gogol, Nikolay, 1809-1852
Godard, Alex
Gogoll, Wolfgang
Gobineau, Arthur, 1816-1882, Compte
De
146
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Goldschlager, L. , 1951-
Gohier, Francois
Χρησιμοποιείται αντί
< Goldschlager, Les, 1951-
Goidanich, Gabriele
Golay, Alain
Goldschmidt, Denis
Gold, Alison Leslie
Goldsman, Akiva
Gold, Horace L. , 1914-1996
Goldsmith, Mike
Goldberg, Myla
Goldstein, Jan
Goldberg, Samuel
Goldstein, Joyce
Goldblum, Jeff
Goldsworthy, Vesna
Goldby, Yvonne
Goleman, Daniel
Golden, Arthur
Goll, Ivan, 1891-1950
Golden, Donald G.
Goller, Fritz
Golder, Caroline
Golon, Sergeanne
Χρησιμοποιείται αντί
< Golon, Serzan
Goldie, Sonia
Golding, William, 1911-
Goloshapov, Sergei
Goldman, Albert
Golse, Bernard
Goldman, Bob, 1955-
Gombin, Richard
Χρησιμοποιείται αντί
< Goldman, Robert M., 1955< Goldman, Robert, 1955-
Gomboli, Mario
Gomboli, Mario
Goldman, Burt
Gombrich, Ernest Hans, 1909-
Goldman, Emma
Goldman, Francisco, 1957Goldman, Garry
Gombrowicz, Witold, 1904-1969
Gomel, Luc
Gomelski, Alexander
Goldman, Jane
Goldman, William, 1931Goldmann, Lucien, 1913-1970
Gomery, Douglas
Gomez de la Serna, Ramon, 1888-1963
Χρησιμοποιείται αντί
< Serna, Ramon Gomez, 1888-1963
Goldner-Beivi, Yvonne
Goldoni, Carlo, 1707-1793
Gomez-Argos, Agustin, 1939-
Goldoni, Elena
Gonano, Maria Elena
Goldratt, Eliyahu M. , 1948-
Goncharov, Ivan Aleksandrovic, 18121891
Χρησιμοποιείται αντί
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
147
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Gool, Van
< Goncharov, Ivan, 1812-1891
< Gontcharov, Ivan, 1812-1891
Goranov, Irina
Goncz, Arpad, 1922-
Gorb, A.
Gongora, Luis de
Gorbachev, Michail Sergeyevich, 1931Χρησιμοποιείται αντί
< Gorbacev, Mihail Sergeevic, 1931-
Gonick, Larry
Gonzales, German
Gonzales, Serge
Gorbachev, Mikhail Sergeyevich, 1931--Ανάλεκτα
Gonzalez Battle, Elsa-Lusia
Gorbachev, Valeri
Gonzalez, Angel
Gorbacheva, Raisa Maksimova, 1932-
Gonzalez, Fanchita
Χρησιμοποιείται αντί
< Gorbachev, Raisa, 1932-
Gonzalez, Froilan
Gordeev, Denis
Gonzalez, Marife
Gordimer, Nadine, 1923-
Gonzalez-Bayon, Esther
Gonzalez-Lasiziotaki, Delia
Gordon Smith, Alexander
Χρησιμοποιείται αντί
< Lasiziotaki, Delia Gonzalez-
Gordon, Alan
Gonzalez-Mata, Luis M.
Gordon, Cyrus H.
González de Clavijo, Ruy
Gordon, Dan
Gordon, Claire E.
Χρησιμοποιείται αντί
< Clavijo, Ruy Gonzalez de
Gordon, Ellen
Goodall, Jane
Gordon, Jack
Gooding, Beverley
Gordon, John
Goodings, Lennie
Gordon, Maria
Goodis, David, 1917-1967
Gordon, Mel
Goodman, Claude
Gordon, Mike
Goodman, James
Gordon, Noah
Goodman, Paul
Gordon, Sol
Goodwin, Gotfrey
Gordon, Thomas, 1918-
Goodwin, Jason, 1964-
Gordon, Tom
Goody, Jack
Gore, Al, 1948-
Gookin, Dan
Gori, Tania
148
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Goritschewa, Tatjana, 1947Gorkiev, Stefan
Gouletqouer, Pierre, 1939Goulfier, Simone
Gorky, Maksim, 1868-1936
Χρησιμοποιείται αντί
< Gorky, Maxim, 1868-1936
< Gorkij, Maksim, 1868-1936
< Gorki, Maxim, 1868-1936
< Gorgy, Maxim, 1868-1936
Gourio, Jean-Marie
Gourmont, Remy de, 1858-1915
Gouverneur, Jacques
Gorman, Michael, 1941-
Gouzenko, Igor
Gorton, Steve
Govan, A. D. T.
Gorz, Andre
Gow
Goscinny, Rene, 1926-1977
Gowland, David
Χρησιμοποιείται αντί
< Goscinny, 1926-1977
Goya, Francisco, 1746-1828
Χρησιμοποιείται αντί
< Goya Y Lucientes Fransisco, 1746-1828
Gosse, Philip, 1879-1959
Gossop, Michael, 1948-
Goyen, William
Gottfried, Byron S.
Goytisolo, Jose Agustin
Gottfried, Martin
Goytisolo, Juan
Gottlieb, Anthony
Graaf, Peter, 1922Βλέπε επίσης
<< Christopher, John, 1922-
Gottman, John
Gottschalk, Louis Moreau
Grab, Nancy
Gottsock, Louis
Graber, Benzamin
Gottwald, Peter
Graber, Corinne, 1956-
Goudge, Eileen
Grabhorn, Lynn, 1931-
Goudsmit, Samuel
Graci, Virion, 1968-
Gougaud, Henri
Gracian, Baltasar, 1601-1658
Gouhier, Henri, 1898-
Gracknell, Katherine
Gould Danis, Elisabeth
Gracq, Julien, 1910-
Gould, Judith
Graf, Fritz
Gould, Julius
Graf, Joachim
Gould, Shirley
Graf, Oskar Maria
Gould, Stephen Jay
Graham, Alan
Goulding, John R.
Graham, Alison
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
149
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Grandin, Temple
Graham, Billy, 1918-
Grandville
Graham, Bob
Granet, Marcel, 1884-1940
Graham, Brendan
Graham, Brendan, 1945-
Grange, Jean-Christophe, 1961Granger, Bill
Graham, Gordon
Granger, Stewart
Graham, Ian
Grant, Alan
Graham, Kenneth
Grant, C.
Graham, Ludo
Grant, Damian
Graham, Ruth Bell
Grant, Donald
Graham, Winifred
Grant, Donalt
Graham, Winston
Grahame Johnstone, Anne
Grahame Johnstone, Janet
Grahame, Kenneth
Grant, Doris
Grant, Edward, 1926Grant, James
Grant, Marcus
Grainger, Sally
Grainville, Patrick, 1947Gram, Dewey
Grant, Wendy
Grape, Oliver
Grass, Gunter, 1927-
Gramber, Neil
Grasse, Pierre-Paul
Grammaticus, Leo
Grasselli, Romina
Gramond, Jean
Gramsci, Antonio, 1891-1937
Gratch, Alon
Grater, Michael
Χρησιμοποιείται αντί
< Gramsi, Antonio, 1891-1937
Grau, Andree
Gramsci, Antonio, 1891-1937-Ερμηνεία και κριτική
Gramsi, Antonio, 1891-1937
Graulich, Michel
Gravel, Geary
Gravelle, Jennifer
Gran, Christine
Granado, Alberto, 1922Χρησιμοποιείται αντί
< Granado Jimenez, Alberto, 1922-
Gravelle, Karen
Gravenez, Richard
Graves, K.
Grandes, Almudena, 1960-
150
Graves, Matthew
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Graves, Robert, 1895-1985
Green, Gerald, 1922-
Gravett, Christopher
Green, Gwen
Gray, Barbara
Green, Jane
Gray, Carol
Green, Jen
Gray, John, 1951-
Green, Julien, 1900-1998
Gray, Jolliffe
Green, Melissa, 1954-
Gray, Martin
Green, Michael
Gray, Mary
Green, Miranda Jane
Gray, Nigel
Green, Nancy L.
Gray, Samantha
Green, Patrick
Gray, Vanessa
Green, Peter
Grayson, Emily
Green, Richard
Grazia Boldorini, Maria
Green, Roger-Lancelyn
Graziunas, Daina
Green, Simon
Grazzi, Emmanuele
Greenaway, Frank
Grazzini, F.
Greenaway, Theresa, 1947-
Greagan, Edward T.
Greenberg, Gary
Greaves, Jean
Greenberg, L. H.
Greban, Quentin
Greenberg, Martin
Grebing, Helga
Greene, Brian
Greco, Carmine
Greene, Graham, 1904-1991
Gredland, Peter
Greene, Julia
Gredsted, Hanne
Greenfeld, Karl Taro
Gree, Alain
Greeff, Etienne de, 1898-1961
Greeley, Andrew M.
Green, A.
Green, Christopher
Green, David R.
Green, George Dawes
Greenfield, Patricia Marks
Greenhalgh, Chris, 1963Greenleaf, Paul
Greenspan, Louis, 1934Greenway, Frank
Greenwood, D. A.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
151
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Χρησιμοποιείται αντί
< Greenwood, D. A. (Derek Arthur)
< Griboedov, Alexsandr, 1795-1829
Grieg, Edvard, 1843-1907
Greer, Andrew Sean
Grieve-Smith, John
Greer, Germaine, 1939-
Griffey, Harriet
Greff, Rene
Griffin, Jasper
Gregoras, Nicephorus
Griffin, Jonathan
Gregorio, Andrea de
Gregorovius, Ferdinand, 1821-1891
Griffith, G. T.
Griffith, Mari
Gregory, Peter
Griffiths, Melody
Gregory, Philippa
Griffiths, Niall, 1966-
Gregory, Sandra
Griffiths, Paul
Greider, William
Greilsammer, Alain, 1948-
Grigat, Rolf
Grigorovich, Yuri Nikolayevich
Χρησιμοποιείται αντί
< Greilsammer, Ilan, 1948-
Grigorovitz, Jurie
Greive, Bradley Trevor
Grimal, Pierre, 1912-
Gremminger, Arnold
Grimaldi, Laura
Grenetier, Georges
Grimaldi, Nicolas
Grenier, Christian, 1945-
Grimault, Helene
Grenier, Jean, 1898-1971
Grimes, Martha
Grenier, Nicolas
Grimm
Grested, Hanne
Grimm, Bruder
Grey, Duncan
Grimm, G.
Grey, Loren
Grimm, Jacob, 1785-1863
Χρησιμοποιείται αντί
< Grimm, Jacobe, 1785-1863
< Grimm, Jakob, 1785-1863
< Grimm, Jacob Ludwig Karl, 1785-1863
Grey, Zane
Grez, Marcela
Gribb, Joe
Grimm, Wilhelm Karl, 1786-1859
Gribbin, John, 1946-
Grimsdale, Mathew
Gribbin, Mary, 1947-
Grimshaw, Melanie
Griboedov, Aleksandr Sergeevich,
1795-1829
Grindley, Sally
Χρησιμοποιείται αντί
152
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Griner, Charles
Grossberg, Lawrence
Gripari, Pierre, 1925-
Grosser, Manfred
= Γρυπάρης, Πιερ, 1925-
Grosskopf, Barry, 1945-
Gripe, Harald
Gripe, Maria, 1923-2007
Grisewood, John
Grossman, David, 1954Grossman, Lev
Grosz, Peter
Grisewood, Sara
Grothusen, D.
Grisham, John, 1955Grmek, Mirko D. , 1924-2000
Χρησιμοποιείται αντί
< Grmek, M. D. (Mirko Drazen)
Grothusen, Katrin
Grotowski, Jerzy, 1933Χρησιμοποιείται αντί
< Grotowski, J. , 1933-
Grobety, Anne-Lise
Groddeck, Walter Georg, 1866-1934
Grodent, Michel, 1947Gronowicz, Antoni, 1913Χρησιμοποιείται αντί
< Gronowicz, Antoine, 1913-
Groult, Benoite
Groult, Flora
Grounds, Roger
Grousset, Rene
Grove, Andrew S.
Groom, Wiston, 1944-
Groves, Jim, 1953-
Groot, Jan De, 1901-1982
Groves, Judy
Groppelli, Angelico A.
Grube, Ernst J.
Χρησιμοποιείται αντί
< Groppelli, A. A.
Gruben, Gottfried
Grubrich-Σημίτη, Ilse
Groppo, Bruno
Χρησιμοποιείται αντί
< Σημίτη, Ilse Grubrich-
Gros, Francois
Grosfield, Norman
Grunberg, Arnon
Βλέπε επίσης
<< Jagt, Marek van der, 1967-
Grosjean, Didier
Groslier, Bernard Philippe
Gross, Andrew
Gross, Gay Merrill
Gross, Gunter
Gross, Michael, 1966Grossack, Victoria
Grunberg, Serge
Grunberger, B.
Gruneberg, Pierre
Grunwald, B. B.
Guadalupi, Gianni
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
153
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Guareschi, Giovannino, 1908-1968
Guevara, Aleida
Χρησιμοποιείται αντί
< Guareschi, Giovanni, 1908-1968
Guevara, Ernesto Che, 1928-1967
Guarnaccia, Steven
= Γκουεβάρα, Ερνέστο Τσε, 1928-1967
Χρησιμοποιείται αντί
< Guevara de la Serna, Ernesto, 1928-1967
Guash Cabanas, Josep
Gugeler, Russell A.
Guattari, Felix
Guggenheim, Peggy
Guay-Mitchell, Rebecca
Guha, Anton-Andreas, 1937-
Guderian, Heinz G.
Guibert, Herve, 1955-1991
Gudino Kieffer, Agustin
Χρησιμοποιείται αντί
< Kieffer, Agustin Gudino
Guiducci, Armanda
Gudino Kieffer, Eduardo
Guiladi, Yael
Guigon, Catherine, 1949-
= Γκουντίνo Κίφερ, Εντουάρντο
Χρησιμοποιείται αντί
< Kieffer, Eduardo Gudino
Guilaine, Jean
Guild, Nicholas, 1945-
Gudiol Ricart, Jose Maria
Gudiol, Jose
Guile, Gill
Guiley, Rosemary Ellen
Guedj, Colette, 1939-
Guilford, Frederick North Earl, 17661827
Guedj, Denis
= Γκίλφορντ, 1766-1827
Χρησιμοποιείται αντί
< North Frederick Earl of Guilford, 1766-1827
Guedon, G.
Gueguen, Daniel
Guenon, Rene, 1886-1951
Guilford, Frederick North Earl, 17661827--Αλληλογραφία,
απομνημονεύματα κλπ.
Guerin, George Maurice De, 1810-1839
Guillaumaud, Jacques
Guerin, Michel, 1946-
Guillaume, Veronique
Guerin, Victor, 1821-1891
Guillebaud, Catherine
Guerney, Bernard G.
Guillen Tato, Julio
Guerra, Carmen
Guillery, Catherine, 1950-
Guerrier, Daniel
Guillery, Jean-Michel, 1947-
Guesne, Edith
Guillirme, Jacques
Guevara Gadea, Hilda
Guillot, Rene, 1900-1969
Guenca, Luis Alberto
= Γκεβάρα-Γκαδέα, Ιλδα
154
Guillou, Andre
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Guillou, Jan, 1944-
Gurevich, A. I. (Aron Iakovlevich)
Guillou, Jean-Francois, 1961Guimard, Paul
Gurevitch, Michael
Gurewich, Nathan
Guinness
Gurewich, Ori
Guirao, M.
Gurney, James
Guirao, P.
Gurney, O. R. , 1911-
Guisan-Δημητριάδου, Ελένη
Χρησιμοποιείται αντί
< Δημητριάδου, Ελένη Guisan-
Oliver Robert
Gursel, Nedim, 1951Χρησιμοποιείται αντί
< Gutsel, Nedim, 1951-
Guisnel, Jean
Gurtler, Mary
Guizot, M.
Gurvitch, Georges, 1894-1965
Gukova, Julia
Gust, Dodie
Gulbis, Stephen
Gustafson, Scott
Guler, Ara
Gutcheon, Beth
Gulick, Charles
Gutek, Barbara A.
Gulik, Robert, Hans van, 1910-1967
Gumnior, Helmut, 1930Gunaratna, Rohan
Gutenberg, Johann, 1397-1468
Gutenschwager, Gerald A.
Guter, Josef, 1929-
Gunawardana, A. J.
Guterman, Lawrence
Gundlach, Heinrich
Guterson, David
Gunkel, Thomas
Guthrie, Kenneth Sylvan, 1871-1940
Gunn, Pat
= Γκάθρι, Κένεθ
Gunston, Bill
Gunther, John
Guthrie, W. K. C. , 1906-1981 (William
Keith Chambers)
Gunzi, Christiane
Gutierrez Mas, Julio
Gupta, Kanhaya L.
Gutman, Anne
Gur, Batya
Gutman, Claude
Gurdjieff, Georges Ivanovitch, 18721949
Gutman, Evelyne
Χρησιμοποιείται αντί
< Gurdjieff,, George, 1872-1949
< Gurdjieff,, G. I., 1872-1949
< Gurdjieff,, G. (Georges), 1872-1949
Gutmann, Amy
Gutner, B.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
155
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Gutsel, Nedim, 1951-
Hadfield, J. A. (James Artur), 18821967
Guttmann, Bernhard
Χρησιμοποιείται αντί
< Hadfield, James Arthur, 1882-1967
< Hadfield, James A., 1882-1967
Guy, John
Guy, Michel
Hadley, W. Fred
Guyard, Marius-Francois
Guyton, Anita
Hadot, Pierre
Hadrianus (Publius Aelius ), 76-138,
Ρωμαίος αυτοκράτορας
Gyomorey, Lorenz
= Αδριανός (Πόπλιος Αίλιος), 76-138, Ρωμαίος
αυτοκράτορας
Gyr, Jean
Haag, Michael, 1943-
Hadziforou, Effi
= Χατζηφόρου, Έφη
Haas, Diana
Haase, Heinz
Haedrich, Marcel
Haase, Konrad
Haefs, Gabriele
Habe, Hans, 1911-1977
Haensch, Dietrich
Χρησιμοποιείται αντί
< Habe, Hanz, 1911-1977
Haering, Gerhard
Haber-Schaim, Uri
Haffner, Sarah
Haberle, Gregor D., 1957-
Haffner, Sebastian
Haberle, Heinz
Hafkemayer, Christof
Habermas, Jurgen, 1929-
Hafner, Katie
Habicht, Christian
Hafner, Solveig
Habjanovic-Djurovic, Ljiljiana
Haft, Steven
Haborn, James
Hagege, Claude
Habraken, Joe
Hagelin, John S.
Habscheid, Walther J.
Hagemann, Jorg, 1965-
Hachtroudi, Fariba
Hagemann, Marie
Haddad, Leila
Hagen, Philip
Haddenbach, Georg
Hagen, Piet J. , 1942-
Haddon, Mark
Hagen, Rainer, 1928-
Haddou, Marie
Hagen, Rose-Marie
Haderer, Gerhard, 1951-
Hager, W. David (Wesley David), 1942-
156
Χρησιμοποιείται αντί
< Hager, David, 1942-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Halevi, Zev Ben Shimon
Hagerup, Klaus, 1946-
Halevy, Daniel
Hagg, Tomas
Haggard, H. Rider (Henry Rider), 18561925
Halevy, Dominique
Haley, Alex
Haggerty, James J.
Halifa, Saar
Hague, Kathleen
Hall, Adam
Hague, Michael
Hall, Amanda
Hahfeld, Rainer
Hall, Cally
Hahn, Emily
Hall, Derek
Hahn, Harley
Hall, Hallworth
Hahn, Johann-Georg von, 1811-1869
Hall, James Norman, 1887-1951
Hahnemann, Samuel, 1755-1843
Hall, Jean
Haigh, Jennifer
Hall, John A., 1949-
Hailes, Julia
Hall, Manly P.
Hailey, Arthur, 1920-
Hall, Mari
Hailey, Elizabeth Forsythe
Hall, Matthew
Χρησιμοποιείται αντί
< Hailey-Forsythe, Elizabeth
< Forsythe Hailey, Elizabeth
Hall, Nick
Hall, Sarah, 1974-
Hain, Christofer
Hall, Steffie
Haines, Roger W.
Hall, Tom L.
Haining, Peter
Hall, Willis
Hainst, Mari
Hallahan, William
Hakluyt, Richard, π. 1552-1616
Halldor Stefansson, 1892-1979
Χρησιμοποιείται αντί
< Stefansson, Halldor, 1892-1979
Hal, Dehl
Halacy, D. S. , 1919Stephen)
(Daniel
Hallensleben, Georg
Halamka, John D.
Hallett, Brien
Halasi, Maria
Halley, Ned
Haldeman, Joe
Hallgren, Gary
Hale, Edward Everett
Halliday, David
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
157
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Halliday, Diana
Hammett, Dashiell, 1894-1961
Hallinan, Camilla
Hammill, Peter
Hallof, Lisa, 1947-
Hammitt, James E.
Halls, Becky
Hammond, Christopher
Hallyn, Fernand
Hammond, N. G. L. (Nicolas Goeffrey
Lempriere), 1907-
Halm, Carolus
Χρησιμοποιείται αντί
< Hammond, N. G. L. , 1907-
Halo, Thea
Haloche, Laurence
Hammond, Roger
Halstead, Beverly
Hammond, Tim
Halter, Marek, 1936-
Hammond, Wayne G.
Halvorson, Michael
Hamnett, Chris
Hamann, Johann Georg, 1730-1788
Hamon, Herve
Hamberger, Lars
Hampe, Roland, 1908-1981
Hambly, Kenneth
Hample, Stuart
Hamburg, Sam
Hamsen, Gerhard
Hamburger, Jean, 1909-
Hamser, Jane
Hamel, Debra
Hamson, Denys, 1859-1952
Hamelink, Cees J.
Hamsun, Knut, 1859-1952
Hamill, Mark
Hanak, Mirko
Hamilton, Edith
Hancock, Graham
Hamilton, Emma Walton
Hand, E.
Χρησιμοποιείται αντί
< Walton Hamilton, Emma
Hand, Elizabeth
= Χαντ, Ελίζαμπεθ
Hamilton, Hugo
Hand, Jackson
Hamilton, Jane, 1957-
Handel, George Frideric, 1685-1759
Hamilton, Meredith
Handford, Martin
Hamilton, Richard, 1960Hamlin, J. Scott
Hammerle, Susa
Hammet, Carol Totsky
158
Handing, Robert R.
Handke, Peter, 1942Handke-Basfeld, Magdalene
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Handley, Caro
Hard, Charlotte
Handley, David
Hardellet, Andre
Handley, Eric
Hardesty, Sarah
Handman, Marie-Elisabeth
Χρησιμοποιείται αντί
< Roberts, Nora
Handslip, Carole
Hanes, William Travis, 1954-
Hardinge, Esther
Hanff, Helene, 1916-1996
Hardisty, Robert
Hanh, Thich Nhat
Hardwick, Lorna
Hanke-Basfed, Magdalene
Hardy, Godfrey Harold, 1877-1947
Hankins, Thomas L.
Hardy, Henry
Hann, Judith
Hardy, Justin
Hannam, Joyce
Hardy, Thomas, 1840-1928
Hanoum, Leila
Hare, David
Hans, E. M.
Hargie, Owen
Hansen, Augie
Hargitay, Gyorgy
Hansen, Dagmar, 1957-
Hargreaves, Andy
Hansen, Erik Fosnes, 1965-
Hargreaves, Nelson
Hansen, Gaby
Hargreaves, Roger
Hansen, Mark Victor
Hargreaves, Toni
Hanson, David
Hari, Albert
Hanson, Victor Davis
Hariharan, Githa
Hanthorne, Nathaniel
Harispe, Patrice
Happe, Francesca
Harissiadis, D.
Happold, Frederick C.
Harkness, Albert
Haptie, Charlotte
Harkness, William
Haran, Maeve
Harkoneen, Anna-Leena, 1965-
Harbold, Veronique
Harley, Hahn
Harchy, Atelier Philippe
Harlow, Rosie
Harchy, Philippe
Harman, P. M. , 1943Michael)
(Peter
Harcourt, Stan
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
159
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Harnecker, Marta
Harrison, Colin
Harper, Damian
Harrison, Hazel
Harper, David
Harrison, Ian
Harper, Kim
Harrison, Jane Ellen, 1850-1928
Harper, Piers
Harrison, Jim
Harputlu, Kamuran Bekir, 1940Harr, Jonathan
Harrison, Kathryn
Harre, Dietrich
Harrison, Lewis
Harre, R.
Harrison, Stuart
Harrer, Heinrich, 1912-
Harrod-Eagles, Cynthia
Harrer, Kim
Harrold, F. C.
Harris, Alison
Harry, Gillian
Harris, Annie
Harsh, Wayne
Harris, Chris
Hart, Bazil Lidel
Harris, Elizabeth
Hart, Carolyn G.
Harris, Georgina
Hart, George
Harris, Joanne, 1964-
Hart, Josephine
Harris, Jonathan
Hart, Liddell
Harris, Laurence
Hart, Michael H.
Harris, Marvin
Harte, Bret, 1836-1902
Harris, Nathaniel
Harte, Francis Bret
Harris, Nicholas
Hartel, Traudel
Harris, Phill
Hartl, Gary
Harris, Rachel
Hartley, A.J. (Andrew James)
Harris, Robert, 1957-
Hartling, Peter, 1933-
Harris, Robie H.
Hartman, Patricia A.
Harris, Rosemary, 1923Harris, Sarah
Harris, Thomas, 1940-
Harrison, John, 1693-1776
Hartmann, Betsy
Hartmann, Franz
Hartmann, J.
Harrison, Bill
160
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Hartmann, Lukas
Hatem, Jad
Hartnoll, Phyllis
Hathaway, Sandee E.
Hartog, Jan De
Hauck, Paul
Hartog, Simon
Hauearth, Lynda
Hartwood, Beth
Hauff, Wilhelm, 1802-1827
Harvey, Alan
Haugeland, John
Harvey, David, 1935-
Haugen, Tormod, 1945-
Harvey, Greg
Haulsey, Kuwana, 1973-
Harvey, Jil
Haun, Ingeeborg
Harvey, Kathryn
Haupt, Georges
Hasek, Jaroslav, 1883-1923
Hauptmann, Gaby
Χρησιμοποιείται αντί
< Hasek, Jaroslaw, 1883-1923
Hauptmann, Gerhart Johann, 18621946
Haseltine, John
Hauser, Arnold
Hasius, Carolus B.
Hauser, Marina
Haskamp, Steve
Haushofer, Marlen, 1920-
Haski, Pierre
Hautzig, Deborah, 1956-
Haslam, Andrew
Hautzig, Esther
Haslam, David
Havar, Christian
Hasler, Eveline
Havard, Christian
= Αβάρ, Κριστιάν
Haslett, Adam
Hassel, Sven, 1971-
Havel, Vaclav, 1936-
Hassell, Michael
Havel, Vaclav, 1936-
Hassner, Wolfgang, 1935-
Haw, Brenda
Hassoun, Jacques
Hawk, Ethan
Hastings, Derek
Hawke, Ethan, 1970-
Hastings, Julia
Hawkes, C. F. C. , 1905Francis Christopher)
Hastings, Selina
Hatano, Ichiro
Hatano, Isoko
--Ανάλεκτα
(Charles
Hawkes, Jaquetta Hopkins, 1910Hawkes, John
Hawkes, Judith
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
161
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Hawkes, Nigel
Hays, Lee
Hawkes, Terence
Haysom, John
Hawking, S. W. (Stephen W.), 1942-
Hayt, William Hart, 1920-
Χρησιμοποιείται αντί
< Hawking, Stephen, 1942-
Χρησιμοποιείται αντί
< Hayt, William, 1920< Hayt, William H., 1920-
Hawkins, Colin
Hayter, Sparkle
Hawkins, Jacqui
Hayward, A. E.
Hawkins, Peter J.
Hayward, Ron
Hawkins, T.
Hawkins, William Ronald, 1947Hawks, Jaketa
Hazzel, Rebecca
Haws, J.
He Yi
Hawthorn, Jeremy
Hawthorne, Nathaniel, 1804-1864
Hay, Louise L.
Head, George O.
Headington, Christopher, 1930Heaney, Seamus, 1939-
Haydar, Christine
Haydn, Joseph, 1732-1809
Haye, Tim
Heap, Jonathon
Heap, Sue
Hearle, Alex
Hayes, Deborah
Hearn, Lafcadio, 1850-1904
Hayes, Mary Rose
Hearn, Lian
Hayes, Nicky
Hearn, Sam
Hayes, Susan
Heath, Alan
Hayfield, Robin
Heath, John
Hayles, Karen
Heaton, Brian
Hayman, Peter
Heaton, Keneth
Hayman, Ronald
Hebbel, Friedrich, 1813-1963
Haynes, Colin
Hebdige, Dick
Haynes-Klassen, Joanne
162
Hazen, Barbara Shook
Hazen, Robert M. , 1948-
Hawksley, Gerry
Haynie, W. J.
Hazell, Rebecca
Hebert, Anne
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Hebert, Marie-Francine
Heilmann, Peter
Hebrard, Ernest M. (Ernest Michel),
1875-1933
Heimendinger, Larry
Hebrard, Frederique, 1927-
Heimsoeth, H.
Heckler, Jonellen
Hein, Christoph, 1944-
Hedayat, Sadegh
Heine, E.
Hedgecoe, John
Heine, E. W.
Hedges, Burke
Heine, Heinrich, 1797-1856
Hedges, Emily
Heine, Heinrich, 1797-1856--Ερμηνεία
και κριτική
Heerden, Marjorie van
Heine, Helme
Hefferman, William
Heine, Helme, 1941-
Heffernan, Helen
Heineger, U.
Heffley, Dennis
Heinemann, Enrico
Heffner, Elaine
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 17701831
Χρησιμοποιείται αντί
< Hegel, Georg Wikhelm, 1770-1831
< Hegel, 1770-1831
< Hegel, G. W. F., 1770-1831
Heinlein, Robert A., 1907-1988 Robert
Anson
Heinrich, Christian
Heinrich, Willi
Heintz, Helena
Hegel, George Wilhelm Friedrich,
1770-1831--Ερμηνεία και κριτική
Heinzler, Max
Hegi, Ursula
Heisenberg, August
Hehner, Barbara
Heisenberg, Werner
Heiborn, Sophie
Heidegger, Martin, 1889-1976
Heiden, L. A.
Heiden, Lynda A.
Heidenreich, Elke
Heidmann, Jean
Heigny, Michael
Heilbroner, Robert L.
Heiligman, Deborah
Heinz, Andreas
Held, David
Held, Jacqueline
Held, Tim
Helenbrand, Lucie
Helfer, Ralph
Helfert, Michael
Helfgott, Gillian
Helft, Claude
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
163
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Helgerson, Linda W.
Hendrie, Gerald
Hellard, Susan
Hendrix, Jimi, 1945-1970
Hellbrugge, Theodor
Hendry, Diana
Hellens, Franz
Hendry, Gordon
Heller, Agnes, 1929-
Henecka, Hans Peter, 1941-
Heller, Barbara
Henehten, Hido Van
Heller, Eva, 1948-
Henggeler, Silvia
Heller, Joseph
Henglein, Ernst
Heller, Krumm
Henkel-Waidhofer, Brigitte Johanna
Heller, Robert, 1932Hellman, Lillian, 1905-1984
Hellwig, Monika
Henley, Claire
Henley, Jan
Hennig, Agathe
Helly, Bruno
Henon, Daniel
Helm, Judy Harris
Henrie, Marc
Helms, Harry L.
Henriot, Jean-Louis
Heloise, 1101-1164
Henry IV, King of France, 1553-1610
= Ελοϊζα, 1101-1164
Χρησιμοποιείται αντί
< Henri IV, King of France, 1553-1610
Helquist, Brett
Helsing, Elisabeth, 1940Helton, David
Henry, O., 1862-1910
Χρησιμοποιείται αντί
< O. Henry, 1862-1910
Hemingway, Ernest, 1899-1961
Henry, Bert
Hemleben, Johannes
Henry, Gianna
Hemm, Paul
Henry, Marie H.
Hemmerle, Susa
Henry-Biabaud, Chantal
Hemmleb, Jochen, 1971-
Hensher, Philip
Henbest, Nigel
Henson, Brian
Henderson, Lauren, 1966-
Hentoff, Nat
Henderson, Laurence
Hepinstall, Kathy
Henderson, Lyn
Hepplewhite, Peter
Hendren, Debbie
Herberger, Charles F.
164
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Hermeling, Hermann
Herbert, Frank, 1920-
Hermes, Patricia
Herbert, James, 1943-
Hermlin, Stefan, 1915-
Herbert, Martin
Hern, Lefkadios, 1850-
Herbet, Brenda
Hernandez, Arnaldo
Herbet, David
Hernandez, Felipe
Herbinet, Etienne
Hernandez, Felisberto, 1902-1964
Herbold, Veronique
Hernandez, Mario
Herbreteau, Manu
Hernandez, Miguel
Herden, Marjori van
Hernandez, Rodrigo
Herdon, Kalvin
Herold, Helmuth
Herek, Steven
Herez, Francisco de, 1500-
Heron, Jean-Olivier
Herr, Horst
Herf, Jeffrey
Herrin, Judith
Herfurtner, Rudolf
Herriot, James
Herge
Herrmann, D.
Hergert, Douglas
Herscovici, Armand, 1939-
Heril, Alain
Hersen, M.
Hering, Gunnar
Hersen, Michel
Herington, John
Hersey, John
Herlem, Didier
Hersh, Reuben
Herman, Edward
Hersh, Seymour M.
Herman, Gail
Herman, Judith Lewis, 1942-
Hershon, Joanna
Herte, Robert de
Herman, Richard
Hertel, Johannes
Herman, Robin, 1951-
Hertling, Peter
Herman, Stephen L.
Hermann, Carolus F.
Hertzen, Aleksandr Ivanovich, 18121870
Hermann, Fay
Hertzer, Karin, 1959-
Hermary-Vieille, Catherine
Herve, Christine
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
165
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Herzfeld, Michael
Hey, Tony
Herzig, Reinhard
Heydrick, Eric
Herzog, Werner
Heyer, Georgette
Hesch, Rolf-Dieter
Heyerdahl, Thor
Heslewood, Juliet
Heym, Stefan
Heslop, Brent
Heyman, Mark Steven
Hess, Dieter
Heymann, Daniele
Hess, Paul
Heyn, Dalma
Hess, Shelley
Heywood, Joseph
Hess, Shelley Marleen
Hezrberg, Gustav Friendrich, 18261907
Hess, Wolf-Dietrich
Hesse, Hermann, 1877-1962
= Έσσε, Έρμαν, 1877-1962
Χρησιμοποιείται αντί
< Hesse, Herman, 1877-1962
Hiaasen, Carl
Hibon, Ronald
Hickey, Michael, 1929-
Hesse, Hermann, 1877-1962--Ερμηνεία
και κριτική
Hickman, Clare
Hesse, Martin
Hicks, J. K.
Hessen, Johannes
Hicyilmaz, Gaye
Hest, Amy
Hidalgo, Jose Luis
Hettinger, Gudrun
Hiebert, Elfrieda H.
Hetzel, Pierre-Jules, 1814-1886
Hierro, Jose
= Stahl, Pierre Jules, 1814-1886
Hickman, Tracy
Higgins Clark, Mary
Heuck, Sigrid
Higgins, Clare
Heusser, Sibylle
Higgins, Colin
Heuzey, Leon Alexandre, 1831-1922
Hewetson, N. J.
Higgins, Jack
Highet, Gilbert, 1906-1978
Χρησιμοποιείται αντί
< Hewetson, Nicholas
Highfield, Roger
Hewitt, Paul G.
Highsmith, Patricia, 1921-1995
Hewitt, Sally
Hijawi, Fathi A.
Hewitt, William W., 1929-
Hikmet, Najim, 1902-1963
166
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Hikmet, Nazim, 1902-1963
Himstreet, William
Χρησιμοποιείται αντί
< Hikmet, Najim, 1902-1963
Hindemith, Paul, 1895-1963
Hinderks-Kutscher, Rotraut
Hilbert, David
Hines, A. G.
Hilbertz, Regina
Hines, Faith
Hildebrandt, Christel
Hines, Joanna
Hilgard, Ernest
Hinton, Nigel
Hill, Andrian
Hinz, Lothar
Hill, Barbara Albers
Hirata, Shogo
Hill, Carol
Hirigoyen, Marie-France
Hill, Douglas
Hirner, Gert, 1951-
Hill, Eric
Hirsch, Peter L.
Hill, Joe
Hirschfeld, Magnus
Hill, Justin, 1971Hill, Napoleon, 1883-1970
Hirsh, Diana
Hill, Reginald
Hirte, Chris
Hill, Stephen
Hislop, Victoria
Hill, Susan, 1942-
Hissey, Jane
Hill, Tobias
Hitchcock, Alfred, 1899-1980
Hillis, Daniel
Hitchcock, Jane Stanton
Hillman, James
Hitchens, Christopher
Hills, Alan
Hitler, Adolf, 1889-1945
Hillwood-Harris, Sue
Hittle, D. Douglas
Hilmo, Jon
Hilsenrath, Edgar, 1925Χρησιμοποιείται αντί
< Hilzenrath, Edgar, 1925-
Hilton, James
Hilton, Jonathan
Hilzinger, Harro
Himes, Chester
Hirschon, Renne
Χρησιμοποιείται αντί
< Hittle, Douglas C.
Hizuelos, O.
Hjortsberg, William, 1941Ho, Louise
Hoag, Tami
Hoang Ti
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
167
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Hoban, Russel
Hoffman, Gert
Hobbes, Thomas, 1588-1679
Hobel, Susanne
Hoffman, Jilliane, 1967Hoffman, Mary
Hobsbawn, E. J. , 1917John)
(Eric
Hoffmann, Andreas
Χρησιμοποιείται αντί
< Hobsbawm, Eric John Ernest, 1917-
Hoffmann, David
Hobson, Sarah
Hoffmann, E. T. A. , 1776-1822 (Ernst
Theodor Amadeus)
Hochain, Serge
Χρησιμοποιείται αντί
< Hoffmann, Eenst Theodore Amadeus, 1776-1822
Hochhuth, Rolf, 1931-
Hoffmann, Elvira
Hochneider, J. P.
Hoffmann, Eva-Katharina
Hochsieder, Gwynneth
Hoffmann, Franz
Hochsieder, Peter
Hoffmann, Ginette
Hockney, David
Hoffmann, O.
Hoddinott, R. F. (Ralph F. )
Hodeir, Andre΄
Hoffmann, Stanley
Hodgens, Pauline
Hodges, David A., 1937Hodgkin, Sam
Hofmann, Sabine
Hodgson, William Hope
Hofmann, Werner
Hodkinson, Stephen
Hofmannsthal, Hugo Von, 1874-1929
Hoeg, Peter, 1957-
Hofstadter, Douglas R.
Hoek, Ελένη Αποστολοπούλου-
Hoestlandt, Jo
Hoffer, Eric
Hoffer, William
Hofmann
Hofmann, Gunter
Hodgson, Ray
Hoepfner, Inge, 1950-
Hofman, Gert, 1932-
Hofmann, Gert, 1932-
Hodgkiss, Alan
Hoelderlin, Friedrich
Hoffmann, Otto, 1865-1940
Hofstatter, Peter R.
Hohendorf, Horst
Holabird, Katharine
Holbraad, Carsten
Holbraad, Martin
Holbrook, John
Hoffman, Alice, 1952-
168
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Holbrooke, Richard
Holmes, Stephen
Holden, Triona
Holmew, Jonathan
Holden, Wendy
Holoman, D. Kern, 1947-
Holder, John
Χρησιμοποιείται αντί
< Holoman, Dallas Kern, 1947-
Holderin, Friedrich
Holderlin, Friedrich, 1770-1843
Holst-Warhaft, Gail
Holeinone, Peter
Holste, Thomas
Holeman, Linda, 1949-
Holt, Henry
Holfelder, Cornelia
Holt, Herbert
Holford, Patrick
Holt, John, 1923-1985
Holiday, Billie, 1915-1959
Holt, Maggie
Holland, Barbara
Holt, Michael
Holland, Carola
Holton, David
Holland, Henry, 1788-1873, Sir
Holtz, Matthew
Holland, John
Holub, Robert C.
Holland, Katy
Holzner, Joseph
Holland, Merlin
Holzner, Steven
Holland, Tom
Holzschlag, Molly E.
Holland, Vyvyan
Homburg, Stefan
Hollander, Carl
Homel, David
Holle, Erich
Hondemith, Paul, 1845-1963
Holley, Andre
Honderich, Ted
Hollinghurst, Alan, 1954-
Honecker, Erich, 1912-
Hollingsworth, Mary
Honeysett, Martin
Holloway, Clive
Hong, Ying, 1962-
Holloway, David
Honour, Hugh
Hollyer, Belinda
Hood, Sinclair
Holman, Felice
Hood, Susan
Holmes, Nancy
Hoogstins, Douwe
Holmes, Richard
Hook, Adam
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
169
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Hook, Jason
Horden, Peregrine
Hook, Richard
Hordt, Philipp
Hooker, J. T., 1931-1991 James
Thomas
Horgan, Dorothy
Hooper, Mary
Horkheimer, Max, 1895-1973
Horn, Sandra, 1944-
Hooper, Meredith
Hornberger, Marianne
Hooven Santmyer, Helen
Hope, Antony, 1863-1933
Χρησιμοποιείται αντί
< Hawkins, Anthony Hope, 1863-1933
Hope, Christopher, 1944Hope, Murry
Hornby, Nick
Hornby, Simonetta Agnello, 1946Χρησιμοποιείται αντί
< Hornby, A. S.
Horne, Richard, 1973Horney, Karen, 1885-1952
Hope, Polly
Horovitz, Israel
Hope, William, 1875-1918
Horowitz, Anthony
Hopf, Carl Hermann Friedrich Johann,
1832-1873
Horowitz, David
Χρησιμοποιείται αντί
< Hopf, Karl, 1832-1873
Horowitz, Ellis
Horowitz, Michael, 1938-
Hopf, Diether
Horrocks, Geoffrey C.
Hopkins, Adam
Horton, George, 1859-1942
Hopkins, Andy
Horton, Patrick
Hopkins, John
Horvath, Odon von, 1901-1938
Hopkins, Joseph
Hose, E.
Hopkinson, Bridget
Hoss, Rudolf, 1900-1947
Hopkinson, Christina
Χρησιμοποιείται αντί
< Hoess, Rudolf, 1900-1947
Hopkinson, Simon
Hopko, Thomas, 1939-
Houbie, Michel Le
Hopper, R. J.
Houbre, Gilbert
Horace, 65-8 B.C.
Houellebecq, Michel, 1958-
Χρησιμοποιείται αντί
< Horacio, 65-8 B. C.
< Horatius Flaccus Quintus, 65-8 B. C.
Houin, Charles, 1864-1939
Horacio, Elena
Houssaye, Jean
170
Houlihan, Barrie
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
< Hubbard, Ron L., 1911-1986
Howard, C.
Howard, Keith
Huber, Oskar
Howard, Lida
Hubert, E.
Howard, Michael
Hubert, Olivier
Howard, Nigel
Hudelot, Vasso
Howard, Richard
Hudman, Lloyd E.
Howard, Robert E.
Hudson, Alan D.
Χρησιμοποιείται αντί
< Howard, Rombert
Hudson, Annabel
Hudson, Christopher
Howard, Tom
Hue, Jean-Louis
Howarth, Daniel
Huelsenbeck, Richard
Howarth, Ian
Huf, Hans-Christian
Howatson, M. C.
Huffman, Art
Χρησιμοποιείται αντί
< Howatson, Margaret
Hufton, Olwen
Howe, John, 1957-
Hughes, Alistair
Howes, Ian
Hughes, Carol
Howitt, Dennis
Hughes, David
Hoxha, Enver, 1908-1985
Hughes, Frieda
Hoxter, Frances
Hughes, Jill
Hoy, Claire
Hughes, John
Hoyle, Fred
Hughes, Kevin
Hoyles, Martin
Hughes, Martin
Hoynes, William
Hughes, Ray
Hrabal, Bohumil, 1914-
Hughes, Ted
Hsu, Rose
Hugles, Ted, 1930-
Hu, Bin
Hugo, Victor, 1802-1885
Hua Yu, 1900-
Huizing, Klaas, 1958-
Huar, Ulrich
Huizinga, Johan, 1872-1945
Hubbard, L. Ron, 1911-1986
Huizman, Denis
Χρησιμοποιείται αντί
< Hubbard, L. Ron (La Fayette Ron), 1911-1986
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
171
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Hull, R. F. C. (Richard Francis
Carrington), 1913-1974
Humann, K.
Hurst, John Willis
Hursthouse, Rosalind
Hus-David, Colette
Humble, Richard
Husain, Shahrukh
Humburger, Jean
Husbands, Chris
Hume, David
Husen, Torsten
Humphreys, Andrew
Huson, Hobart
Humphreys, John
Hussaini, Safiya Tungar Tudu
Humphreys, Josephine
Χρησιμοποιείται αντί
< Hussaini, Safiya
Humphries, Lynn
Hussein, Saddam, 1937Takriti
Humphries, Michael
Humphries, Tudor
, at-
Husserl, Edmund, 1859-1938
Hunder, Gene G.
Huneven, Michelle, 1953-
Husserl, Edmund, 1859-1938-Ερμηνεία και κριτική
Hunger, David
Hussey, J. M. (Joan Mervyn)
Hunger, Herbert, 1914-
Husson, J.
Hunt, Barry
Huston, Nancy, 1953-
Hunt, Helen
Hustvedt, Siri
Hunt, Janet
Hutchins, Chris
Hunt, Peter
Hutchinson, D. S.
Hunt, Yvonne
Hutchinson, John
Hunter, Carol
Hutchinson, Pat
Hunter, Evan, 1926-
Hutin, Jean-Pierre
Hunter, James A.
Hutt, David
Huntington, Samuel Ph.
Huxley, Aldous, 1894-1963
Huntly, Moira
Χρησιμοποιείται αντί
< Huxley, Aldous Leonard, 1894-1963
Huriet, Genevieve
Huxley, Michael, 1949-
Hursch, Carolyn J.
Huyghe, Francois-Bernard
Hursch, Jack L.
Hxha, Enver, 1908-1985
Hurst, Andre
Hyde, Catherine Ryan
172
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Hyde, Maggie, 1952-
Ildos, Angela Serena
Hyman, Erina Schart
Ilgaz, Rifat, 1911-
Hyman, Tom
Χρησιμοποιείται αντί
< Ilgaz, Refat, 1911-
Hynson, Colin
Ilieva, Aneta
Hyslop, Stephen G. (Stephen Garrison),
1950-
Ilieva, Mariana
Iannuzzi, Joseph
Ilinskaya, Sonia
Ibarguengoitia, Jorge, 1928-1984
Illich, Ivan, 1926-
Ibazebo, Isimene
Illingworth, Ronald S.
Ibsch, Elroud
Ilyasoglu, Evin
Ibsen, Henrik, 1828-1906
Imhoff, Ruth
Iburg, Anne
Imoti, Rosmunda
Icaza, Jorge΄, 1906-1978
Imperato, Teresa
Icke, David
Impey, Rose
Idris, Yusuf
Inalcik, Halil
Idzikowski, Christopher
Inaraja, Javier
Χρησιμοποιείται αντί
< Idzikowski, Chris
Inayat Khan, 1882-1927
Χρησιμοποιείται αντί
< Khan, Hazrat Inayat, 1882-1927
Ifrah, Georges
Iggers, Georg G.
Infante, F.
Iglesia, Saro dela
Infeld, Leopold
Ignasio Taibo II, Paco, 1949-
Infiesta, Eva
Ignatowitz, Eckhard
Ingalls-Wilder, Laura
Ignaty, 1807-1867, Επίσκοπος
Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας
Ingerflom, Claudio
= Ιγνάτιος, 1807-1867, Επίσκοπος Καυκάσου και
Μαύρης Θάλασσας
Ingledew, John
Ingoglia, Gina
Ihlenfeld, Kurt, 1901-1972
Ingpen, Robert
Ikezawa, Natsuki, 1945-
Ingram, Jay
Il 'Enkov, Basil 'Evic Eval 'D, 19241979
Ingrao, Pietro
Il'in, M.
Inguls, Lora U.
Ingwersen, Jorn
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
173
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Inhelder, Barbel
Irwin, David G.
Inkiow, Dimiter
Irwin, Robert, 1946-
Inkpen, Mick
Irwin, Terence
Inkren, Mick
Irwing, John
Innerhofer, Paul
Isaacs, Susan, 1943-
Innes, Clive
Isadora, Rachel
Innes, Hammond, 1913-
Isayeva, L.
Innocenti, Roberto
Isherwood, Christopher, 1904-1986
Innokentii, 1797-1879, Μητροπολίτης
Μόσχας
Ishiguro, Kazuo, 1954-
= Ιννοκέντιος, 1797-1879, Μητροπολίτης Μόσχας
Inonu, Mevhibe, 1897-1992
Inoue, Yasushi, 1907-1991
Intrater, Roberta Grobel
Ison, Stephen
Israels, M. C. G.
Istrati, Panait, 1884-1935
Itard, Jean Marc Gaspard, 1775-1838
Itkin, Anatoly
Inui, Tomiko
Ionesco, Eugene, 1912-1994
Itzkowitz, Norman
Ivanov, Mikhail, 1788-1860
= Ιονέσκο, Ευγένιος, 1912-1994
Χρησιμοποιείται αντί
< Ionescu, Eugen
Ivanova, Kichka
Iorga, N.
Ivens, Jan
Iriarte
Iversen, Lisse-Lotte
Iribadzakov, Nicolai
Ivey, Allen E.
Irons, Phil
Ivey, Mary Bradford
Ironside, Virginia
Ivory, Michael
Irvine, Andrew, 1902-1924
Izquierdo, Agustina
Irvine, Doreen
Izzo, Jean-Claude, 1945-2000
Irving, David John Cawdell, 1938-
Jaccard, Roland
Χρησιμοποιείται αντί
< Irving, David, 1938-
Jaccottet, Philippe, 1925Jacka, Judy
Irving, John, 1942-
Jackman, Diane
Irving, Stone
Jackson, Andrew
Irving, Washington, 1783-1869
174
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Jackson, Charles, 1903-1968
Jacques, Jean
Jackson, Donald Dale
Jacquin, Philippe
Jackson, Graham
Jacquin, Renee
Jackson, Horage G.
Jae-Sung, Kim
Jackson, J. Howard (James Howard),
1928-
Jaeger, Werner
Jackson, Michael
Jaffe, Annette Williams
Jackson, Mick
Jaffe, Jerome
Jackson, Peter
Jackson, Richard H., 1941Jackson, Shirley
Jacob, Christian
Jacob, Francois, 1920Jacobelli, Luisa
Jacobi, Steven
Jacobs, Alan
Jacobs, Francine
Jaeggy, Fleur
Jaffe, Laura
Jaffe, Michael Grant
Jaffee, Williams Annette
Jager, Gerhard
Jagerschmidt, Vincent
Jagger, Mick
Jagot, Paul
Jagt, Marek van der, 1967Βλέπε επίσης
>> Grunberg, Arnon
Jacobs, Philip Sayetta
Jacobson, Howard
Jahn, Gert
Jacobson, M. A. I.
Jahnson, Randall
Jacobson, Reed
Jaivin, Linda
Jacoby, Russel
Jakes, John
Jacomb, Max
Jakobson, Roman
Jacq, C.
Jaksch, Mary
Jacq, Christian, 1947-
Jalal al Din Rumi, Maulana, 1207-1273
Jacquard, Albert
Jacquard, Roland
Jacquemard, Simonne
= Ρουμί, Τζαλαλουντίν, 1207-1273
Χρησιμοποιείται αντί
< Rumi, Jalalludin, 1207-1273
< Rumi, Jalal al Din, 1207-1273
< Rumi, Jalal-e Din, Maulana, 1207-1273
< Rumi, Jalaladdin, Mawlana, 1207-1273
Jacquemart, Bernard
Jallad, Saleh Sacadeh
Jacques, Brian
Jaloux, Edmond, 1878-1949
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
175
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
James, Christopher
Jankelevitch, Vladimir
James, Diane
Janosch
James, Donald, 1931-
= Γιάνος
James, Elaine St.
Janov, Arthur
James, Harold
Janowitz, Tama
James, Henry
Jansson, Tove
James, Henry, 1843-1916
James, Henry, 1913-1946
James, Ian
Japin, Arthur, 1956Japrisot, Sebastien
Jaquard, Albert
James, John
Jaquard, Roland
James, Kenneth, 1898-
Jaqueline De Romily
James, M.R. (Montague Rhodes),
1862-1936
Jaques, Brian, 1939-
James, Mike
Jaquin, Renee
James, Muriel
Jardin, Alexandre, 1965-
James, Naomi
Jarry, Alfred, 1873-1907
James, P. D., 1920-
Jarvies, Charles I.
Χρησιμοποιείται αντί
< James, Phyllis Dorothy, 1920-
James, Peter, 1948James, Sian
James, Simon
Jaspers, Karl, 1883-1969
Jaszmann, L.
Jaures, Jean, 1859-1914
Javary, Cyrille
Χρησιμοποιείται αντί
< Javary, Cyrille J. -D.
James, Wynford
Jameson, Fredric
Javeau, Claude
Jamis, Rauda, 1910-
Javier, Marias
Jampel, Barbara
Javion, Maurice
Jamsa, Kris
Javna, John
Janicke, Martin
Jay, Alison
Janicot, Stephanie
Jeammet, Philippe
Janikovszky, Eva
Jean, Georges, 1900-
Janisch, Heinz
Jean, Raymond, 1925-
176
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Jean, Susan
Jenny, Zoe
Jean-Prost, Pierre
Jensen, Bernard, 1908-
Jeanne d'Arc, π. 1412-1431, Γαλλίδα
εθνική ηρωίδα και αγία
Jensen, Hans
= Ιωάννα της Λορένης, π. 1412-1431, Γαλλίδα εθνική
ηρωίδα και αγία
Jensen, Liz, 1957Jensen, Wilhelm, 1837-1911
Jeanniere, Abel
Jensen-Markhoff, Angela
Jeanperin, Gisele
Jeans, James Hopwood Sir, 1877-1946
Jeanson, Francis
Jentner, Edith
Jeppesen, Knud, 1892-1974
Jepson, Tim
Jecks, Michael
Jeram, Anita
Jefferies, David
Jefferson, Thomas, 1743-1826
Jerome, Jerome Klapka, 1859-1927
Jerrard, Jane
Jeffrey, Ian
Jesenka, Pesic
Jefkins, Frank
Jesenska, Milena, 1896-1944
Jeier, Thomas
Jelavich, Barbara, 1923-
Jessell, Thomas M.
Jestice, Phyllis G.
Jelenkovich, Barbara
Jetten-Ιωαννίδου, Μαριέττα
Jelinek, Elfriede, 1946Jelloun, Tahar Ben, 1944-
Χρησιμοποιείται αντί
< Ιωαννίδου, Μαριέττα Jetten-
Jenda, Cert
Jeunesse, Gallimard
Jenkins, Amy
Jewett, Sarah Orne
Jenkins, Sally
Jha, Radhika
Jenkins, Siona
Jha, Raj Kamal, 1966-
Jenner, Henri
Jhabvala, Ruth Prawer, 1927-
Jenner, Sue
Jhally, Sut
Jennings, Andrew
Jian, L. Z.
Jennings, Linda
Jimenez, Juan Ramon
Jennings, Patti
Jimeno Panes, Isabel
Jennings, Sue
Jin, Ha, 1956-
Jennings, Terry
Joenpolvi, Martti
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
177
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Johnson, William M.
Joergensen, Johannes
Johnson-Barton, Marlys
Johanna, Franke
Χρησιμοποιείται αντί
< Barton, Marlys
Johansen, Hanna, 1939Johansen, Iris
Johnston, Paul
John, Oliver P.
Johnston, William
John, Patricia M.
Johnstone, Hugh
John, R.
Johnstone, Judith
Johnson, Cecil
Johnstone, Michael
Johnson, Charles Richard, 1948-
Joice, Jean
Johnson, Corine Benson
Jokai, Mor, 1825-1904
Johnson, Denis
Joll, James, 1918-
Johnson, Diane
Jollands, Simon
Johnson, Earvin, 1959-
, "Magic"
Jolly, Phil
Johnson, Eric W.
Joly, Dominique
Johnson, George
Joly, Fanny
Johnson, Jane
Joly, Maurice
Johnson, Janet P.
Jonas, Ann
Johnson, Larry A. , 1946-
Jonas, David
Johnson, Mark
Jonas, Doris
Johnson, Michael K.
Jonas, Friedrich
Johnson, Paul
Jones, A. H. M. (Arnold Hugh Martine),
1904-1970
Johnson, Pete
Χρησιμοποιείται αντί
< Jones, Arnold Hugh Martine, 1904-1970
< Jones, A. M., 1904-1970
Johnson, R. V.
Johnson, Richard
Jones, Alexandra, 1943-
Johnson, Robert Bowie
Jones, Brian
Johnson, Spencer
Jones, Chuck
Johnson, Steve
Jones, Deborah
Johnson, Vicki
Jones, Dennis
= Τζόνσον, Β.
Jones, Diana Wynne, 1934-
178
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Jones, Edward P.
Jose, Nicholas, 1952-
Jones, Edward, 1952-
Joseph, Henry, 1948-
Jones, Ernest
Joseph, Michael
Jones, Frances, 1946-
Josephine, Empress, consort of
Napoleon I, Emperor of the French,
1763-1814
Jones, George W.
Χρησιμοποιείται αντί
< Bonaparte, Josephine, 1763-1814
< Bonaparte, Josephine, Empress, consort of Napoleon
I, Emperor of the French, 1763-1814
Jones, Gerald E.
Jones, Hilary
Jones, James
Josien, Michel
Jones, Jenny
Josselin, Jacques
Jones, Nancy
Jost, Alain
Jones, Peter
Jouanna, Jacques
Jones, Rod
Jouannigot, Loic
Jones-Gorlin, Nicolas, 1972Jonestab, Gerald E.
Jong, Erica
Jongstra, Atte
Jonquet, Thierry
Jonscher, C.
Χρησιμοποιείται αντί
< Jonscher, Charles
Jouannon, Guy
Joubert, Jacques
Joubert, Jean
Joudry, Patricia
Joulian, Desmond
Joulian, Marcel
Jounkersdorf, Eberhard
Jonsson, Reider
Jouns, Jenny
Jordan, Jennifer
Jourdain, Robert
Jordan, Julian
Jourdan, Eric
Jordan, Martin, 1917-
Jouve, Pierre Jean, 1887-1976
Jordan, Michael
Jouvet, Michel
Jordan, Neil, 1950-
Joyce, Brenda
Jordan, Penny
Joyce, Graham
Jorge, Lidia, 1946-
Joyce, James, 1882-1941
Jorgensen, Carolyn
Χρησιμοποιείται αντί
< Joyce, James Augustine Aloysious, 1882-1941
Jose, Eduard
Joyce, James, 1882-1941--Κριτική
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
179
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
κειμένου
Juno, A.
Joyce, Jerry
Jupp, T. C.
Juan de la Cruz, 1542-1591, Saint
= Ιωάννης του Σταυρού, 1542-1591, Άγιος
Jurgen Press, Hans
Juric, Sime
Juan, Don, 1891-
Juster, Norton
Juannigot, Loic
Justice, Howard
Jubert, Beverly
Justin, Henri
Jubert, Dereck
Kaam, Andrian Van
Judah, Tim, 1962-
Kabakov, Aleksandr
Judes, Marie-Odile
Χρησιμοποιείται αντί
< Kabakov, Alexandre
Judex
Judge, Arthur W.
Kabalese, Lumbala
Judice, Nuno
Kac, Marc, 1914-1984
Juliao, David Sanchez
Kachachi, Inaam
Julien, Fabienne
Kadare, Ismail, 1936-
Julien, Philippe
Kadhafi, Muammar
Julivert, Angels
Kafka, Franz, 1883-1924
Χρησιμοποιείται αντί
< Julivert, Maria Angels
Kafka, Franz, 1883-1924-Αλληλογραφία, απομνημονεύματα κλπ.
Jull, Jerry
Kafka, Franz, 1883-1924--Ερμηνεία και
κριτική
Jullien, Francois
Kafu, Nagai
Julyan, Caius
Jung, C. G. (Carl Gustav), 1875-1961
= Γιουνγκ, Καρλ Γκούσταβ, 1875-1961
Kagan, Donald
Kahan-Nathan, Jacqueline
Jung, C. G. (Carl Gustav), 1875-1961-Ερμηνεία και κριτική
Kahil, Tim
Jung, Reinhardt
Kahl, Thede, 1971-
Junge, Traudl
Kahlo, Frida, 1907-1954
Junger, Ernst, 1895-
Kahn, Charles H.
Χρησιμοποιείται αντί
< Junger, Ernest, 1895-
Junger, Sebastian
180
Kahl, Kurt W.
Kahney, Hank
Kaiser, Dietlind
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Kanjilal, Dilleep Kumar
Kaiser, Frances
Kant, Immanuel, 1724-1804
Kaku, Michio
Kaplan, Andrew
Kalbag, Asa
Kaplan, Michel
Kalda, Alexandre
Kaplan, Robert D. , 1952-
Βλέπε επίσης
>> Archaka
Kapur, Manju
Kaldhol, Maril
Kapuscinski, Ryszard
Kaler, James B.
Kapuvari, Tiber
Kalff, Dora M.
Kara, May
Kalinin, M. I. , 1875-1946 (Mihail
Ivanovic)
Karadzic, Radovan V., 1945Karakoyunlu, Yilmaz, 1936-
Kallos, Stephanie
Kararlitsky, Boris
Kalman, Szabo
Karatzou, F.
Kalo, Shlomo
Karl, Anita
Kalow, Gisela
Karlin, Eric F.
Kamen, Henry
Karmel, Annabel
Kamenka, Eugene
Karolczak, Aline
Kamii, Constance
Karolyi, Otto
Kamin, Jonathan
Karsnitz, John R. , 1945-
Kaminsky, Stuart
Kaschnitz, Marie Luise, 1901-1974
Kamuran, Solmaz
Kasicki, Ollie
Kanafani, Ghassan
Kasparavicius, Kestutis
Kandel, Eric R.
Kandinsky, Wassily, 1866-1944
Kasser, Rodolphe
Kane, Henry
Kanehara, Hitomi, 1983Kanelli, Sheelagh
Kaniati, Ines, 1937Kaniel, Michael
Kaniuk, Yoram
Kassar, Mario
Kassian, Olena
Kassovitz, Mathieu
Kast, Verena
Kastenbaum, Robert
Kastner, Erich, 1899-1974
Kasza, Keiko
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
181
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Katalin, Szegedi
Kay, Sarah
Katchadourian, Herant
Kaye, M. M. (Mary Margaret), 19082004
Kate, Petty
Χρησιμοποιείται αντί
< Kaye, M. M., 1908-2004
Katerinov, Κaterin
Katkov, Norman
Kaye, Peggy
Katlowitz, Nachum M.
Kayser, Renee
Katz, Genevieve
Kayyam, Omar
Katz, Lilian
Kazan, Elia, 1909= Καζάν, Ηλίας, 1909-
Katz, Molly
Katz, Richard
Kazan, Frances
Katzenbach, John
Kazhdan, A. P.
Katzenstein, Larry
Kean, Roger Michael
Kaufeld, John
Kean, Victor J. , 1931-
Kauffmann, Angelica, 1741-1807
Keane, Christopher
Kauffmann, Jean-Paul
Keane, John
Kaufman, Alan S.
Keane, Molly
Kaufman, Gershen
Kearney, Robert
Kaufman, Lar
Kearns, Godfrey
Kaufman, Milton
Keates, Colin
Kaufman, Sue
Keating, Barbara
Χρησιμοποιείται αντί
< Kaufmann, Su
Keating, H.R.F. (Henry Reymond
Fitzwalter)
Χρησιμοποιείται αντί
< Keating, Henry Reymond Fitzwalter
Kaufmann, Bob
Kaufmann, J.
Keating, Stephanie
Kaulbach, Wilhelm von
Kedourie, Elie, 1926-1992
Kavanagh, Peter
Keegan, Desmond
Kavanaugh, James J.
Keegan, John, 1934-
Kave, Peggy
Keeley, Edmund
Kawabata, Yasunari, 1899-1972
Kay, John
182
Keeley, Edmund, 1928Χρησιμοποιείται αντί
< Keely, Edmund, 1928-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Kelly, Johny
Keeley, Edmund, 1928- -Αλληλογραφία, απομνημονεύματα κλπ.
Keenan, William
= Κέλι, Τζόνι
Kelly, Mary Olsen
Kelman, Harold
Keene, Raymond
Kelsang Gyatso, Geshe, 1931-
Keene, Tom
Kelsey, Tim
Keeping, Charles
Kemal, Yasar, 1923-
Keevill, Elizabeth
Kehlmann, Daniel, 1975-
Kemme, David M.
Kehn, Regina
Kemmerly, Jack E. (Jack Ellsworth),
1924-
Keil, Angeliki V., 1936-
Kemmler, Jurgen
Χρησιμοποιείται αντί
< Keil, Angeliki Vellou, 1936-
Kemp, Moira
Kempe, Marianne
Keil, Charles
Kempis, Thomas A.
Keillor, Garrison
Kemprecos, Paul
Keir, Lucille
Keirkegaard, Soeren, 1813-1855
Kendall, Richard
Keneally, Thomas, 1935-
Kekenbosch, Christiane
Kennan, Kent Wheller, 1913-
Kekoul, Dagmar
Keller Adams, Helen, 1880-1968
Χρησιμοποιείται αντί
< Keller, Helen, 1880-1968
Kennedy, Bernadine
Kennedy, Douglas, 1955Kennedy, George
Keller, Holly
Kennedy, Holly
Keller, Susanne, 1969Keller, Werner
Kennedy, John F. (John Fitzgerald),
1917-1963
Keller-Schellenberg, Ruth
Kennedy, Michael
Χρησιμοποιείται αντί
< Schellenberg, Ruth Keller-
Kennedy, Paul M. , 1945-
Kellerman, Jonathan, 1949Kelley-Laine, Kathleen
Kelly, Cathy
Kelly, John
Kenner, Robert
Kennerley, Helen
Kenney, E. J.
Kent, Gordon
Kent, Peter
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
183
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Kent, Sarah
Kesey, Ken
Kentley, Eric
Keshavjee, Shafique, 1955-
Kenton, Leslie
Keskin, Naci
Kenyon, Tony
Kessel, Dmitri
Keomiwrchean, Eremia, 1637-1695
Kessel, Joseph, 1898-1979
= Κιομουρτζιάν, Ιερεμίας Τσελεμπί
Χρησιμοποιείται αντί
< Keomiwrchean, Eremia Chelepi, 1637-1695
< Celebi, Eremya, 1637-1695
Kessler, Liz
Kessler, Ronald, 1943-
Kepel, Gilles
Kessler, Siglint
Kepler, Johannes, 1571-1630
Keverne, Gloria
Kerenyi, Karl, 1897-1973
Keyes, Marian
Χρησιμοποιείται αντί
< Kerenyi, Carl, 1897-1973
Keynes, John Maynard, 1883-1946
Keys, Daniel F., 1927-
Keres, Paul
Khadra, Yasmina, 1955-
Keret, Edgar, 1967-
Khan, Uzma Aslam
Kerleroux, Jean
Khan, Zarina S.
Kernan, Alvin, 1923-
Khashoggi, Soheir
Kerner, Volfang
Khatissian, Alexandre
Kernig, C. D.
Khouri, Norma
Kernighan, Brian W.
Khoury, Raymond
Kernke, Gabriele
Khoury-Ghata, Venus
Kerouac, Jack, 1922-1969
Kerr, M. E.
Khrushchev, Nikita S. , 1894-1971
Kerr, Philip, 1956-
Kian-Thiebaut, Azadeh
Kerrett, Etgar, 1967-
Kick, Thomas
Kerrod, Robin
Kidd, Sue Monk
Kerschensteiner, George, 1854-1932
Kersh, Cyril
Kershaw, Ian
Kershaw, Justine
= Κουρυ-Κατά, Βένους
Kidson, Peter
Kieffer, Nicolas, 1964Kierek, Giovanni
Kierkegaard, Soren Aabye, 1813-1855
Kertesz, Imre, 1929-
184
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Kiernan, Thomas
King, Martin Luther, 1929-1968
Kieslowski, Krysztof, 1941-1996
Kightley, Rosalinda
King, Peter J., 1956King, Stephen, 1947-
Kiley, Dan
King, Sue, 1966-
Kilgus, Roland
King, Tony, 1947-
Kilham, Chris
King-Smith, Dick
Killion, Bette
Kingman, Russ
Kim, Elizabeth
= Κίνγκμαν, Ρας
Kim, Eun Ju
Kingsbury, Brad
Kimber, Kevin
Kingsgarden, Emma
Kimhi, Alona
Kingsley, Amis
Kimmel, Paul
Kingsley, Johannatab
Kinata, Chris
Kingsolver, Barbara
Kincade, J.
Kinkel, Tanja, 1969-
Kincaid, Eric
Kinkoph, Sherry
Kincaid, Lucy
Kinnock, Neil
Kinder, Gary
Kinsella, Sophie
Kindermann, Barbara
Kintchler-Benkhe, Rosmarie
Kindersley, Anabel
Kipli, Eeva, 1928-
Kindersley, Dorling
Kipling, Rudyard, 1865-1936
Kindervater, Rosemarie
Kindleberger, Charles Poor, 1910-
Χρησιμοποιείται αντί
< Kipling, Radyard, 1865-1936
< Kipling, Ruduard, 1865-1936
King, Colin
Kipphardt, Heinar, 1922-
King, Daniel
Kippur, Yom
King, Dave
Kirberger, Kimberly
King, Dorothea
Kirby, Yget
King, John
Kirchheimer, Sid
King, John, 1960-
Kirchhoff, Bodo, 1948-
King, Larry
Kirietsou, Karen
King, Laurel
= Κιργέτσου, Κυριακή
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
185
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Kirk, G. S., 1921- Geoffrey Stephen
Kleiber, Thomas
Kirk, Mary
Klein, Fridhelm, 1938-
Kirk, Raymond Maurice
Klein, Melanie, 1882-1960
Kirk, Samuel A.
Χρησιμοποιείται αντί
< Klein, Melany, 1882-1960
Kirkland, Boyd
Klein, Michael
Kirkov, Dimitur, 1945-
Klein, Richard
Kirsner, David
Kleiner, Kage
Kirst, Hans Hellmutt, 1914Kis, Danilo, 1935-
Kleist, Heinrich Von, 1777-1811
Kleists, Heinrih von, 1777-1811
Kishon, Ephraim
Klenze, Leo Ritter von, 1784-1864
Kissinger, Henry, 1923-
Kleveman, Lutz
Kissinger, Henry, 1923-
--Αρχεία
Kit, Wong Kiew
Kligman, Ruth
Klima, Ivan, 1931-
Kitamura, Satoshi
Kline, Morris
Kitch, Chris
Kline-Graber, Georgia
Kitchen-Smith, Marc
Klinge, Rainer
Kitson, Michael
Klok, C.A.
Kittl, Walter
Kloos, Edda
Kitto, H. D. F. , 1897-1982
Kjelsen, Reidar
Klosko, Janet S.
Klossowski, Pierre, 1905-
Klabund, 1890-1928
Kluger, Jeffrey
Klamkin, Murray S.
Klugmann, Norbert, 1951-
Klass, David
Knapp, Susanne
Klatz, Ronald
Knappe, Joachim
Klaus, Carl
Knauss, Sibylle
Klavan, Andrew
Knauth, Percy
Klee, Paul, 1874-1940
Knebel, Karl-Peter
Klee, Paul, 1879-1940--Ερμηνεία και
κριτική
Kneen, Maggie
Kleeberg, Michael, 1959-
Kneifel, Hanns, 1936-
186
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Kohl, MaryAnn F.
Kneifl, Edith, 1954-
Kohlberg, Lawrence, 1927-
Kniffke, Sophie
Kohler, Denis
Knight, Eric
Kohler, Joachim, 1952-
Knight, Gareth
Kohler, Pierre
Knight, India
Kohout, Pavel, 1928-
Knight, Lindsay
Knight, Robert L. , 1964-
Χρησιμοποιείται αντί
< Kohut, Pavel, 1928-
Knister
Kojeve, Alexandre, 1902-1968
Knorr, Peter
Kolata, Gina
Knott, Anthony
Kolb, William L.
Knowelden, Martin
Kolesnik, Walter Bernard, 1923Χρησιμοποιείται αντί
< Kolesnik, Walter B., 1923-
Knowles, Don
Knox, Bernard Macgregor Walker
Kolf, Johanna
Knox, Charlotte
Kolinko, Ingeborg
Knox, Jolyne
Kollhoff, Hans
Koch, Edward I.
Kollnberger, Ludwig
Koch, Ray Bret
Kollontay, Aleksandra Mikhaylovna,
1872-1952
Kochan, Stephen G.
= Κολοντάι, Αλεξάνδρα Μιχαήλοβνα, 1872-1952
Χρησιμοποιείται αντί
< Collontay, Alexandra, 1872-1952
< Collonday, Alehandra, 1872-1952
< Collodai, Alexandra, 1872-1952
Koder, Johannes
Koelsch, Michael
Koenen, Krisztina
Kolnberger, Evelyne
Koepp, David
Koers, Diane
Kolobova, K. M. , 1905Michailovna)
Koers, Silke
Kolodney, David
Koestler, Arthur, 1905-1983
Kolodny, Emile
= Καίσλερ, Αρθουρ, 1905-1983
Χρησιμοποιείται αντί
< Koestler, Arthour, 1905-1983
Kolosimo, Peter
(Kseniia
Koltanovsky, A. P.
Koestler, Cynthia
Koltes, Bernard-Marie, 1948-1989
Kognberger-Βούλγαρη, Margeretha
Kommerling, Anja
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
187
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Kondratyev, Kirill
Kormann, Marte, 1956-
Kondrotas, Saulius, 1953-
Kornberger-Βούλγαρη, Margaretha
Kongoli, Fatos
Kornbluth, Jesse
Konig, Marie
Korner, Wolfgang
Koningsberger, Hans
Korolenko, Vladimir, 1853-1921
Konopka, Peter
Korolienko, Vladimir
Konstam, Angus
Korschunow, Irina
Kontler, Christine
Kortepeter, Paul
Konvicki, Tadeus
Korth, Leslie O.
Koontz, Dean R. , 1945-
Kory, Robert B.
Koop, Jane
Koster, D. R. J.
Kooper, Lisa
Koster-Losche, Kari
Koopmans, Loek
Kostov, Nikolai
Kopfer
Kostova, Elizabeth
Kopitz, Gerit
Kostyev, Aleksander
Kopp, Anatole
Kosubek, Gisela
Kopper, Lisa
Kosztolanyi, Dezso, 1885-1936
Koprulu, Mehmed Fuad, 1890-1966
Kotler, Philip
Χρησιμοποιείται αντί
< Koprulu, Mehmet Fuat, 1890-1966
Kotsch, Ruth
Kott, Jan, 1914-
Koralek, Jenny
Kotzwinkle, William
Korb, Liliane
Kouassi, Jennifer
Korczak, Janusz
Korda, Alberto, 1928-2001
Korda, Michael, 1933Kordon, Claude
Korherr, Helmut, 1950Korkut, Dede
Koulesov, Lev
Koulomzin, Sophie
Kourilsky, Philippe, 1942Kouros, Alexis
Kourouma, Ahmadou, 1927-
Korky, Paul
Kouzmine, Mikhail Alekseievitch, 18751936
Korman, Justine
Kovacevic, Dusan, 1948-
188
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Kovic, Kajetan
Kraut, Kristine, 1938-
Kovo, Kelly-Marathia
Krautheimer, Richard
Kowalski, Robert E.
Krawczyk, Sabine
Koyre, Alexandre, 1882-1964
Kraynak, Joe
Kozlov, Serguei
Krebs, Connie
Kraemer, William
Kreeft, Peter
Kraemer, William J.
Krehl, Heinz
Kraft, Victor
Kreiner, Philip
Krailling, Tessa
Krembel, O.
Krakauer, John
Krempel, Otti
Krakora, Elisabeth
Krensky, Stephen
Kramer, Ann
Χρησιμοποιείται αντί
< Krensky, Stefen
Kramer, Lissy
Krenzer, Rolf
Kramlinger, Keith
Krepps, Robert W.
Krane-Muschen, Ingrid
Kriesch, Elli G.
Krantz, Judith
Krigeskotte, Carl
Krar, Stephen F.
Krings, Antoon
Krashen, Stephen D.
Krishna, Ινδουιστική θεότητα
Krathwohl, David R.
Krishnamurti, J. Jiddu, 1895-1986
Kratschmer, Marion
Kraus, Karl, 1874-1936
Krishnamurti, J. Jiddu, 1895-1986-Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις
Kraus, Nicola
Krist, Silvia
Kraus, Richard
Kristal, Leonard
Krause, Regina
Kristenson, Bengi
Kraushar, Zabine
Kristeva, Julia, 1941-
Krauss, Lawrence Maxwell
Kristof, Agota
Χρησιμοποιείται αντί
< Krauss, Lawrence
Kroes, Michael J.
Kroh, Paul
Krauss, Nicole, 1974Krausser, Helmut, 1964-
Krol, Ed
Kropotkin, Pyotr Alekseyevich A. ,
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
189
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
1842-1921
Kulik, Robert N.
Kross, Jaan, 1920-
Kulin, Ayse
Krotenheerdt, M.
Kullmann, Wolfgang, 1927-
Krug, Antje
Kulot-Frisch, Daniela
Krugman, Paul
Kundera, Milan, 1929-
Kruif, Paul de
Kunen, James S., 1948-
Krumbacher, Karl, 1856-
Χρησιμοποιείται αντί
< Kunen, James Simon, 1948-
Krumgoldtab, Joseph
Kunetka, James W.
Krumm, Rob
Kunt, Ibrahim Metin, 1942-
Krupp, Marcus A.
Kuntschler-Benke, Rosmari
Krupskaja, Nadezda Konstantinova
Kruse, Max, 1921-
Kunz, Anita, 1941Kunze, Reiner, 1933-
Kruss, James, 1926-
Kunzler, Anette
Krylov, Ivan Andreyevich
Kryzanowski, Eva
Kunzru, Hari, 1969Kuper, Adam, 1941-
Kubiak-Winkelmann, Margrit
Kubikec, Gary, 1956-
Kuper, Simon
Kuprin, A. I. (Aleksandr Ivanovich),
1870-1938
Kubler Allegretti, Carla
Χρησιμοποιείται αντί
< Allegretti, Carla Kubler
Χρησιμοποιείται αντί
< Kuprin, Aleksandr, 1870-1938
Kubler-Ross, Elisabeth
Kurcinka, Mary Sheedy, 1953-
Kubrick, Stanley
Kureishi, Hanif
Kuchera, Kathleen
Kurosaki, Yoskisuke, 1905-
Kudo, Kazuzo, 1898-
Kurosawa, Akira
Kuhlau, Friedrich, 1786-1832
Kurowski, Franz
Kuhlwein, Annette
Kurtz, Donna C.
Kuhn, F.
Kurz, Marcel
Kuhn, Konrad
Kurzweil, Arthur
Kuhn, Thomas S.
Kuscer, Samo
Kuleshov, L. V. (Lev Vladimiovich)
Kushner, Harold
190
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Kusniewicz, Andrzeij
Labbe, Brigitte
Kussner-Neubert, Andrea
Labert, Jonathan
Kustenmacher, Werner Tiki
Labert, Sally Ann
Kusturica, Emir, 1955-
Labi, E.
Kuttner, Henry, 1914-1958
Laborde, Pierre
Kutz, Gabriele, 1962-
Laborit, Emmanuelle
Kuusela-Alexopoulou, Erja
Labro, Philippe, 1936-
Kyle, Duncan
Lacamp, Ysabelle
Kymlicka, Will
Lacan, Jacques, 1901-1981
Kyrklund, Willy, 1921-
Lacarriere, Jacques, 1925-
= Σύρκλουντ, Βίλλυ, 1921-
Χρησιμοποιείται αντί
< Lacarriere, Jaques, 1925-
Küssner-Neubert, Andrea
L' Hoir, Francoise
Lacassin, Francis
Lacharron, Delphine
L'Amour, Louis, 1908-1988
Χρησιμοποιείται αντί
< Lamourtab, Louis
Lachmannius, Carol
La Bern, Arthur
Lacinak, Thad
La Borie, Guillemette de
Lacis, Vilis, 1904-1966
La Brete, Jean de
Laclau, Ernesto
La Colere, Francois, 1897-1982
Laclos, Pierre Choderlos De, 17411803
Lachner, Dorothea
La Fayette, Madam de, 1634-1693
La Fontaine, Jean de, 1621-1695
Χρησιμοποιείται αντί
< La Fontaine, 1621-1695
Lacome, Susie
Lacq, Gil
Lacroix, B.
La Grange, Arnaud de
Lacroix, Jean, 1900-
La Graviere, Ed. Jurien de
La Plante, Lynda, 1946La Spina, Silvana
Laabs, Walter
Labarrone, Charlotte
Labate, Isabella
Lacroux, Jean-Pierre, 1947Lacy, George
Ladas, Diana
Ladell, M. B.
Lafargue, P.
Laffeaty, Christina
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
191
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Lafferty, Peter
Lambert, Jonathan
Laffin, John
Lambert-Gocs, Miles, 1947-
Lafont, Olivier
Lambin, Jean Michel
Lagarde, Marc
Lambley, Peter
Lagerkvist, Par, 1891-1974
Lambrichs, Louise L.
Χρησιμοποιείται αντί
< Lagerkvist, Par Fabian, 1891-1974
Lambron, Marc
Lagerlof, Selma, 1858-1940
Lameran, Violain
Χρησιμοποιείται αντί
< Lagerlef, Selma, 1858-1940
< Lagerloef, Selma, 1858-1940
Lamigeon, Maryse
Lagorio, Gina
Lamm, Steven
LaHaye, Tim
Lamott, Anne
Lahiri, Jhumpa
Lamut, Sonja
Laing, R. D., (Ronald David), 1927-
Lamy, P. (Pascal), 1947-
Laird, Elizabeth
Lancina, Michele
Lajugie, Joseph
Land, John
Lallemand, Evelyne
Landa, Diego De, 1524-1579
Lallemand, Henri
Landa, Mariasun
Lalo, Charles
Landa, Norbert
Lamagnere, Frank
Landa, Tomas
Lamarre, Roland
Landau, Jacob M.
Lamartine, Alphonse de, 1790-1869
Lander, Leena, 1955-
Lamartine, Alphonse de, 1790-1869-Ταξίδια και περιηγήσεις--Μέση Ανατολή
Landero, Luis, 1948-
Lamm, Maurice
Lamb, Charles, 1775-1834
Lamb, Kathryn
Lamb, Mary, 1764-1844
Lamb, Wally
Lambert, David
Lambert, Derek
Landes, David S.
Landgarden, Helen B.
Landmann, Bimba
Landormy, Paul
Landre, Patrick
Landry, Fabrice
Landsheere, Gilbert de
Lambert, Jonathan
192
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Lane, Brian
Laozi
Lang, Andrew, 1844-1912
Lang, Jack, 1939Lang, Paul
Lang, Serge, 1927-
= Λάο-Τσε, 6ος αι. π.Χ.
Χρησιμοποιείται αντί
< Tzu, Lao
< Lao Tse
< Lao Tsu
< Lao zi
< Lao Tzu
Langaney, Andre
Lapaque, Sebastien
Lange, Claudio, 1944-
Lapaquellerie, Michele
Lange, Judith
Lapatas, Georgia
Lange, O.
Lapierre, Dominique
Langen, Annette
Laplanche, Jean, 1924-
Langenbucher, Wolfgang
Laplanche, Stephane
Langham, Tony
Lapointe, Claude
Langley, Andrew
Laporte, Helene
Langley, Jonathan
Lapp, Ralf E.
Langley, Myrtle
Lapuant, Claude
Langloua, Sizan
Larbaud, Valery
Langreuter, Jutta
Lark, Liz
Langton, Roger
Larmore, Charles
Laniado, Nesia
Larni, Martini, 1910-
Lankraute, Juta
Χρησιμοποιείται αντί
< Larni, Martti, 1910-
Lanning, Michael Lee
Lansdale, Bruce M.
Lansdown, Richard
Lansens, Lori
Lansing, Alfred
Lansky, Bruce
Lansky, Vicki
Lanson, Lucienne
Lanteri-Laura, Georges
Larrabee, Stephen A.
Larrabeiti, Michael de
Larrer, Catrin
Larsen, Michael
Larson, Wendy
Larsson, Bjorn
Larwood, Laurie
Lasard, Armhel Mona
Lasaron, Delfin
Lanza, Marco
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
193
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Lascar, Serge
Laurence, Dan H.
Lascault, Gilbert, 1934-
Laurence, Janet
Lasiter, John
Laurence, L.
Lask, Bryan
Laurence, Margaret, 1926-
Lasker, Emmanuel
Laurence, Michael
Laski, Marghnita, 1912-
Laurencin, Genevieve
Lassahn, Bernhard
Laurentin, Rene
Lassen-Σοφιανού, Hanna
Lauretta, Enzo, 1924-
Χρησιμοποιείται αντί
< Σοφιανού, Hanna Lassen-
Lauria, Frank
= Λόρια, Φρανκ
Lassus, Jean
Lastra, Pedro
Lastrego, Cristina
Latacz, Joachim
Lathen, Emma
Latifa, 1980-
Laurie, Andre
Lauster, Peter, 1940Lauster, Ursula
Lautreamont, comte de, 1846-1870
Χρησιμοποιείται αντί
< Lautreamont, Isidore, 1846-1870
Latour, Bruno
Lautrec, Gilles
Latour, Jose, 1940-
Lavagetto, Mario
Lattes, Jean-Claude
Lavarelo, H.
Lau, Evelyn, 1971-
Lavarelo, Jose M.
Lau, Siew Mei, 1968-
Lavelle, Sheila
Χρησιμοποιείται αντί
< Mei, Lau Siew
Laverdet, Marcel
Laube, Sigrid
Lauber, Patricia
Laubscher, Cyril
Laude, Jean
Lauer, Doris
Laufer, Moses
Launder, Sally
Laurence, Camille
194
Lavie, P. (Peretz), 1949Lavier, Jacques
Lavis, Steve
Lavoinne, Yves
Lavoux, Jean
Lavrin, Janko
Law, Donald
Law, Marsia D.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Law, Philip
Le Bloas-Julienne, Renee
Lawes, Kirsten
Χρησιμοποιείται αντί
< Le Bloas, Renee
Lawford, Paula
Le Bon, Gustave, 1841-1931
Lawhead, Stephen
Le Cain, Errol
Lawrence, Darrell
Le Carre, John, 1931Χρησιμοποιείται αντί
< Carre, John Le, 1931-
Lawrence, David
Lawrence, David Herbert, 1885-1930
Le Chevalier, Leon
Lawrence, Margaret
Χρησιμοποιείται αντί
< Chevalier, Leon
Lawrence, Michael
Lawrence, Rae
Lawrence, Thomas Edward, 1888-1935
= Λώρενς της Αραβίας, 1888-1935
Lawrie, Robin
Le Clezio, J. M. G. (Jean Marie
Gustave), 1940Χρησιμοποιείται αντί
< Clezio, J.M.G. Le, 1940< Le Clezio, Jean Marie Gustave, 1940-
Le Corbusier
Lawson, Alethea
Le Du, Valerie
Lax, Eric, 1944-
Le Fanu, Joseph Sheridan, 1814-1873
Laxness, Halldor, 1902-
Χρησιμοποιείται αντί
< Le Fanu, J. Sheridan, (Joseph Sheridan), 1814-1873
Laye, Camara, 1928-1980
Χρησιμοποιείται αντί
< Laye, Kamara, 1928-1980
Le Faou, Jean-Marie
Le Folcalvez, Francoise
Laylle, Catherine
Le Gall, Yvon
Layner, Mark
Le Goff, Herve
Layton, Evro
Le Goff, Jacques, 1924-
Layton, Neal
Le Grand, Claire
Lazard, Armhel Mona
Lazare, Bernard, 1865-1903
Lazier, Christine
Lazorthes, Guy
Le Bas, Ph.
Le Berre, Micheline
Χρησιμοποιείται αντί
< Berre, Micheline Le
Le Grice, Malcolm
Le Guen, Pierre
Le Guin, Ursula, 1929Le Noury, Daniel
Le Plongeon, Augustus, 1826-1908
Le Poole, Samfrits
Χρησιμοποιείται αντί
< Poole, Samfrits Le
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
195
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Le Rochais, Marie-Ange
Leboyer, Frederick
Le Rouge, Gustave
Lebrun, Francoise
Le Tissier, Jackie
Lebrun, Nancy
Le Touze, Guillaume, 1968-
Lecerf, Jean
Χρησιμοποιείται αντί
< Touze, Guillaume, 1968-
Lecherbronnier, Bernard
Lecker, Sidney
Le Vaguerese, Laurent
Leckie, Ross, 1957-
Leach, Donald P.
LeClaire, Anne D.
Leach, Entmund R.
Leclan, Jean
Leacock, Eleanor Burke
Leclerc, Annie
Leacock, Stephen
Leclercq, Nicole
Leader, Darian
Ledda, Gavino
Leake, W. M.
Lederic, Bernard
Leakey, Richard
Χρησιμοποιείται αντί
< Lenderink, Bernard
Lear, Amanda
Leasor, James
Leduc, Anne
Leatham, John
Leduc, Christelle
Leather, Sue
Leduck, Violette
Leaute, Jaques
Ledwidge, Bernard, 1915-
Leavis, Q. D.
Χρησιμοποιείται αντί
< Ledwidge, Bernard, sir, 1915-
Leavitt, Caroline
Lee Gauch, Patricia
Leavitt, David
Lee Shapiro, H.
Leben, Joe
Lee, Brian
Lebert, Benjamin, 1982Lebherz, Richard
Lee, Chang-rae
Lebigre, Arlette
Lee, Howard
Leblanc, Louise
Lee, Kate
Leblanc, Maurice, 1864-1941
Lebovici, S.
Lebowitz, Fran
196
Lee, Carol Ann
Lee, Laurie
Lee, Lilian
Lee, Victor
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
< Leibniz, G. W.
< Leibniz, Gottfried Weilhelm Freiher von, 1646-1716
Leeb, Ernst
Leech, Clifford
Leibrandt, Sophie
Leemans, Philippe
Leeson, Nick
Leicester, Robert Dudley, Earl of,
1532;-1588
Lefebvre, Georges
Leicester, Henry M.
Lefebvre, Henri, 1901-
Leider, Richard
Lefevre, A. M.
Leidig, Stefan
Lefevre, Dominique
Leigh, Dennis
Lefevre, Francoise, 1942-
Leigh, Richard, 1943-
Lefevre, Laurence
Leigh, Susannah
Lefevre, R.
Leigh, Vivien--Βιογραφία
Leffler, Silke
Leighton, Karen
Lefkowitz, Mary R. , 1935-
Leijonhufvud, Alex
Lefranc, George
Leimer, Karl
Lefrancois, Guy R.
Lein, Sarah
Leglu, Dominique
Leininger, James R.
Legman, G.
Leist, Marielene
Legouve, Ernest, 1807-1903
Leitch, Toria
Legrand, Gerard
Leiter, Hilde
Legrand, Lucien
Lelarge, Fabrice
Lehane, Dennis
Lelek, Andrzej
Lehari, Gabriele
Lelong, Christel Troppe
Lehman, Carol
Lelord, Francois, 1953-
Lehmann, Christian
Lelorrain, Anne-Marie
Lehmann, Marie-Luise
Leloup, Jean-Yves
Lehmann, Rosamond, 1901-1990
Lem, Stanislaw, 1921-
Lehnert, G.
Lemacher, Heinrich, 1891-
Leibniz, Gottfried Weilhelm, 16461716
Leman, Kevin
= Λάϊμπνιτς, Γκότφριντ Βίλχελμ, 1646-1716
Χρησιμοποιείται αντί
Lemay, Laura
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
197
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Lemayeur, Marie-Christine
Leonard, Art
Lemeignan, Gérard
Leonard, Elmore, 1925-
Lemerle, Paul
Leonard, Jonathan N.
Lemery, Denys
Leonard, Marie
Lemesurier, Peter
Leonard, Mark
Lemoine, Georges
Leonard, Mervyn
Lemsine, Aicha
Leonard, Robert K. F.
Lenain, Thierry
Leonardo da Vinci, 1452-1519
Lenclos, Ninon de, 1620-1705
Χρησιμοποιείται αντί
< Da Vinci, Leonardo, 1452-1519
Lenger-Σιδηροπούλου, Renate M.
Χρησιμοποιείται αντί
< Σιδηροπούλου, Renate M. Lenger-
Lenin, Vladimir Ilich U. , 1870-1924
Lenk, John D.
Leonow, Nikolai
Lennett, Robin
Lennon, John, 1940-1980
Lent, Jeffrey
Lenteric, Bernar
Leonhardt, Helmut
Leoni, Giulio
Lennard-Brown, Sarah
Lenotre, G.
Leone, Leo
Leoni, Cristiana
Lenk, Kurt
Lenoir, Frederic
Leonardo da Vinci, 1452-1519--Βιβλία
για παιδιά
Leontiev, Aleksiei
Leopardi, Giacomo, 1798-1837
Leopold, Glen
Lepage, Claude
Χρησιμοποιείται αντί
< Lepage, Claudie
Lentz, Serge
Lepage, Henri
Lenz, Elinor
Lepen, Jean-Marie, 1928-
Lenz, Siegried
Lepeudry, Jean-Michel
Lenzner, Robert
Lepidis, Clement, 1920-
Leo, Alan, 1860-1917
Lepman, Jella
Leo, George, 1943-
Lepore, Mario
Leokum, Arkady
Leprince de Beaumont, 1711-1780,
Madame, (Jeanne-Marie)
Leon, Donna
198
Χρησιμοποιείται αντί
< Leprince de Beaumont, Marie, 1711-1780
< De Beaumont, Jean, 1711-1780
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
< Le Beaumont, Madame Le Prince (Jeanne-Marie
Leprince), 1711-1780
Leto, Jared, 1971-
Lepront, Catherine
Lett, Didier
Lequesne, Yves
Letts, Billie
Lerangis, Peter
Letwin, Gordon
Lermer, Stefan
Lermontov, Mihail Jur'evic
Leveau-Fernandez, Madeleine
Lerner, Max
Lernet-Holenia, Alexander
Lever, Charles
Leroux, A.
Lever, J. W. (Julius Walter)
Leroux, Gaston
Levers, John
Leroy, Gilles
Levett, Jefrey
Leroy, Jean
Levi Montalcini, Rita
Leroy, Margaret
Levi, Carlo, 1902-1975
Lesage, Alain-Rene
Levi, Eliphas
Lescroart, John T.
Levi, Primo, 1919-1987
Leser, Norbert
Levi-Strauss, Claude, 1908-
LeShan, Eda
Levi-Vilar, Annete
LeShan, Lawrence
Levin, Ira
Leshencoll, Barbara
Leskov, Nikolaj, 1831-1895
Lesky, Albin, 1896-1981
Levinas, Emmanuel, 1905Levine, Herbert M.
Levine, John R.
Leslie, John
Levine, Karen, 1955-
Lessing, Doris, 1919Lessing, Gotthold Ephraim, 1729-1781
Leszcz, Molyn, 1952-
Leven, Jeremy
Leveque, Pierre
Leroi-Gourhan, Andre
Lestien, Georges
Letzelter, Μanfred
Leusse, Claude de
Lerner, Harriet Goldhor
Lester, David
Letelier, Herman Rivera
Levine, Margie
Levine, Milton I.
Levine, Peter
Levine, Richard
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
199
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Levine-Young, Margaret
Lewis, Oscar, 1914-1970
Levitin, Karl
Lewis, Rob
Levtchenko, M. V.
Lewis, Ruth, 1916-
Levy Mossanen, Levy, 1945-
Lewis, Sian
Χρησιμοποιείται αντί
< Mossanen, Dora Levy, 1945-
Lewis, Sinclair, 1885-1951
Lewis, Susan
Levy, Andrea
Lewontin, Richard C.
Levy, Beatrice
Lewry, Sue
Levy, Bernard-Henri
Leyden, Brian
Levy, David
Leyens, Jacques Philippe
Levy, Didier
Lezama, Lima Jose, 1910-1976
Levy, Justine
Lhomme, Denis
Levy, Justine, 1974-
Lhondup, Thinlen
Lew, Roland
Li, Ang, 1952-
Lewak, Richard
Lian-Bu, Li
Lewin, Gerhard
Liao, Jimmy
Lewin, Trevor
Liaudet, Jean-Claude
Lewis, Antony
Libens, Christian
Lewis, Bernard
Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963
Lewis, Carroll, 1832-1898
Libenwein, Maximilian
Libera, Antoni
Liberati, Anna Maria
Lewis, Colin
Liberatore, Tanino
Lewis, Edward V.
Liberty, Anita
Lewis, Fiona
Libis, Jean
Lewis, Gill
Licht, Frans
Lewis, Ian
Lewis, John
Lichtenberg, Georg Christoph, 17421799
Lewis, Matthew Gregory
Lichtenfeld, Kristiane
Lewis, Naomi
Lichtheim, George
Lewis, Norman
Lichttheim, George
200
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Liddell, Henry G.
Χρησιμοποιείται αντί
< Lindberg, David Charles
Liddell, Robert, 1908Lidell, Lucinda
Lindberg-Χατζηπαναγιώτου, Φαίδων
Lidell, Lucy
Lindemman, Hannes
Lidner, Robert
Lindert, Helen van
Lieberg, Mats, 1948 -
Lindgren, Astrid, 1907Χρησιμοποιείται αντί
< Lindgren, Astrid Ericsson, 1907-
Lieberman, David
Lieberman, Herbert
Lindley, David
Liegeois, Jean-Pierre
Lindley, Katrin
Lienhard, G.
Lindley, Thomas
Lienhardt, R. G. (R. Godfrey)
Lindner, Robert
Lieury, Alain
Lindo, Elvira
Lifton, Betty Jean
Lindo, Flip
Lightman, Alan
Lindon, Mathieu
Lightman, Paul
Lindor Fall, Eric, 1960-1997
Ligocka, Roma, 1938-
Lindquist, Barbara
Lihanov, Albert Anatolevic
Lindquist, Mark, 1959-
Lilley, Harvey
Lindqvist, Herman, 1943-
Lilley, Peter
Lindsay, William
Lilly, Kenneth
Lindsey, Hal
Lima, Jose Lezama
Lindsey, Johana
Lima, Kevin
Lindskog, Cl.
Limmer, Jannis, 1926-
Line, David
Limonov, Edward, 1944-
Ling, Mary
Limousin, Odile
Ling, Pu Song
Lin, David
Lings, Martin, 1909-
Lin, Liang
Link, Charlotte, 1963-
Lincoln, Henry, 1930-
Linley, Mick
Lind, Lewis James, 1922-
Linna, Vaino
Lindberg, David C.
Linner, Sture, 1917ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
201
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Linners, S.
Little, Stephen
Linskog, Cl.
Litton, Gerry
Liona, Panchita
Litvack, James M.
Lionel, Frederic
Liu, I-Ming, 18th centuty
Lionni, Leo, 1910-1999
Liungman, Carl G.
Lipman, Elinor
Livaneli, Zulfu
Lippard, Lucy R.
Lively, Penelope, 1913-
Lippens, Walter
Livesey, Anthony
Lippert, Margaret H.
Livesey, Margot
Lippincott, Kristen, 1954-
Livet, Georges
Lippmann, Walter
Livingstone, David, 1813-1873
Lipscomb, James
Livingstone, David, 1813-1873--Βιβλία
για παιδιά
Lipscombe, Nick
Livingstone, Richard W.
Lisak, Frederic
Livraga-Rizzi, Giorgio Angelo, 1930-
Lisca, Peter
Lix, M. M.
Lisiecki, Henryk
Llamazares, Julio
Liskin, Miriam
Lister, A. , 1945Χρησιμοποιείται αντί
< Lister, A. M. , 1945-
(Andrew)
(Andrew Martin)
Llansana, Jordi
Llewellyn, Claire
Llewellyn, Richardtab
Lister, Mary
Llewellyn-Jones, Derek
Lister, Robin
Lloyd, Alan, 1927-
Liszt, Franz, 1811-1886
Litchfield, Jo
Lloyd, G. E. R. (Geoffrey Ernest
Richard), 1933-
Litowinsky, Olga
Lloyd, Josie
Litravin, G. G.
Lloyd-Jones, David Martyn
Litt, Larry
Llull, Ramon, 1232?-1316
Littauer, Florence
Lobato, Arkadio
Little, Bentley, 1960-
Lobe, Mira, 1913-1995
Little, Mark
Lobel, Anita
202
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Lobel, Gillian
Long, Haniel, 1888-1956
Lock, Andrew
Long, Kate
Lock, Peter
Long, Laurel
Locke, John, 1632-1704
Long, Loren
Lodemann, Jurgen
Long, R. D.
Lodge, David, 1935-
Longhena, Maria
Lodi, Mario
Lonnrot, Elias, 1802-1884
Lodwick, Marcus
Loon, Borin V.
Loeschnig, Louis
Loon, Hendrik Willem Van
Loevenbruck, Henri
Lopes, Henri, 1937-
Loewe, Michael
Lopez Narvaez, Concha
Loewenstein, Dora
Lopez, Eva
Lofas, Jeanette
Lopez, M.
Logan, John, 1961-
Lopezosa, Pilar Migallon
Logeart, Brigitte
Lopinot, Joelle, 1956-
Loget, Catherine
Χρησιμοποιείται αντί
< Λοπινό-Μαστραντώνη, Ζοέλ, 1956< Μαστραντώνη, Joelle Lopinot-, 1956-
Lohf, Sabine
Lohr, Robert
Loraux, Nicole
Lohse, Eduard, 1924-
Lorca, Federico Garcia, 1899-1936
Loiseau, Anne-Francoise
Lord, Elisabeth
Loiseaux, M.
Lord, James
Lokkeberg, Vibeke, 1945-
Loren, Sophia, 1934-
Lombardi, Chiara
Lorenz, Isabell
Lombardi, Franko
Lorenz, Konrad, 1903-
Lombardo Radice, Lucio
Lorenzi, Leo
Lombardo, Goffredo
Lorenzini, Carlo
Lommel, Andreas
Lorenzo, Olga
London, Jack, 1876-1916
Loriga, Ray, 1967-
London, Jonathan
Lorrain, Jean, 1855-1906
Long, A. A.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
203
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Losse, John
Lovendal, Helena
Lossky, Vladimir, 1903-1958
Loverance, R.
Lot, Fernand
Lovercraft, Howard Phillips
Loti, Pierre, 1850-1923
Lovesey, Peter
Lott, Bernard
Loving, A. M.
Lott, Tim
Loviny, Christophe
Lou, Virginie, 1954-
Lovis-Miller, Katerina
Loughram, John X.
Lowden, John
Louis XIV, 1643-1715, Βασιλιάς της
Γαλλίας
Lowen, Alexander
= Λουδοβίκος ΙΔ΄, 1643-1715, Βασιλιάς της Γαλλίας
Lowenthal, Leo, 1900Lowith, Karl
Louis, Jean-Victor
Louis-Guerin, Christiane
Lowry Lamb, John
Lowry, Beverly
Louis-Miller, Katerina
Lowry, Lois
Louisy, Patrick
Lowry, Malcolm, 1909-1957
Loumaye, Jaqueline
Lowy, Michael, 1938-
Lounelli, Julliano
Loyd, Penny
Loupy, Christophe
Loyola, Ignacio de, 1491-1556
Lourekas, Peter
Lozano Leyva, Manuel
Loustal
Χρησιμοποιείται αντί
< Leyva, Manuel Lozano
Χρησιμοποιείται αντί
< Loustal, Jaques de
Lpbe, Mira, 1913-
Louth, Andrew
Louys, Pierre, 1870-1925
Lovay, Jean-Marc, 1948Lovecraft, H. P. Howard Phillips, 18901937
Lualdi, Silvia
Luard, Nicholas
Lubchenco, Jane
Luca, Daniela de
Lovell, Jim
Lucarelli, Carlo
Lovell, Mary S.
Lucas, Ernest
Lovell, Ronald P.
Lucas, George
Lovelock, James, 1919-
Lucas, Hazel
204
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Lucas, Joseph
Lupton, John
Luce, John Victor, 1920Luciani, Brigitte
Luquet-Parat, C.
Lurcat, Liliane
Luciani, Domenica
Luria, Alexander R.
Lucretius Carus, Titus
Χρησιμοποιείται αντί
< Lucretius, Carus
Lurie, Alison
Ludeke, B.
Lussu, Emilio
Ludeke, Hedwig, 1879-1961
Lust, Colette
Ludlum, Robert, 1927-2001
Lustbader, Eric van
Ludwig, Emil, 1881-1948
Luth, Christiana, 1817-1900
Luhr, Gerhard
Luther, Martin, 1483-1546
Luscher, Max
= Λούθηρος, Μαρτίνος, 1483-1546
Luis-Lucas, Natalie
Lukacs, Georg Von
Lutyens, Mary
Lukacs, Gyorgy, 1885-1971
Lutz, Walter
Lukacs, Gyorgy, 1885-1971--Ερμηνεία
και κριτική
Lutzer, Erwin W.
Lukacs, John
Luxemburg, Rosa, 1871-1919
Lukes, Steven
Luxemburg, Rosa, 1871-1919-Αλληλογραφία, απομνημονεύματα κλπ.
Χρησιμοποιείται αντί
< Lukes, S.
Luzi, Mario, 1914Luzzati, Emannuele
Lum, Darrell H. Y.
Lyall, Gavin
Luminet, Jean-Pierre
Lydus, Ioannes
Lumry, Amanda
Lunacharsky, Anatoly Vasilyevich,
1875-1933
Χρησιμοποιείται αντί
< Lynacharsky, Anatoly Vasilievich, 1875-1933
Lye, Keith
Lynch, P. J. (Patrick James)
Lynds, Gayle
Lund, Allan
Lynn, Sara
Lunelli, Giuliano
Lynton, Norbert
Lupatelli, Antonio
Lyon, Belinda
Lupatelli, Matteo
Lyon, James
Lupato, Marisa
Lyon, Matthew
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
205
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Macdonald, John D.
Lyons, John
Macdonald, Marianne
Lyons, Pam
Macdonald, R. M.
Lyotard, Jean-Francois
Lytton, Edward Bulwer Lytton, Baron,
1803-1873
Χρησιμοποιείται αντί
< Bulwer-Lytton, Edward, 1803-1873
< Bulwer-Lytton, Edward George Earle Lytton, 1st
Baron Lytton, 1803-1873
Macdonald-Cornford, Francis
Macdowell, Douglas M. (Douglas
Maurice), 1931Mace, Genevieve
Mace-Scaron, Joseph
M' Uzan, Michel de, 1921Maalouf, Amin, 1949-
Macfarlane, Aidan
MacFarlane, Helen
Maar, Paul
MacGillivray, J. A.
Χρησιμοποιείται αντί
< MacGillivray, Joseph Alexander
< MacGillivray, J. Alexander
Maass, Winfried, 1928Mabey, Richard
Mac Dougall, Jane
MacGregor, Ann
Mac Orlan, Pierre, 1882-1970
MacGregor, Cynthia
Mac, Regis
Macgregor-Burns, James
Macar, Elcin, 1968-
MacGregor-Scott, Peter
Macarthur, John F.
Machado de Assis, 1839-1908
Macaulay, David
Χρησιμοποιείται αντί
< Machado de Assis, Joaquim Maria, 1839-1908
MacCarthy, Douglas
Machado, Ann Maria
MacCarthy, Fiona
Machado, Antonio
MacCarthy, Mary
Machen, Arthur
MacCarthy, Patricia
Maccullers, Carson, 1917-1967
MacDonald, Alan
= Μακιαβέλι, Νικολό, 1469-1527
Machlis, Joseph, 1906-1998
Macdonald, Amy
Machon, Corinne
MacDonald, Ann-Marie
Machtan, Lothar
Macdonald, Fiona
Mackal, Roy P.
MacDonald, George, 1824-1903
Macdonald, Hector, 1973-
206
Machiavelli, Niccolo, 1469-1527
MacKan, John
Mackay, Frances
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
MacKay, Harvey
MacVicar, Fiona
Mackay, Roy D.
Macy, Christofer
Mackay, Shena
Madaule, Paul
MacKeldey, Ferdinad
Madden, Deirdre
MacKenzie, Richard
Madonna, 1958-
Mackie, Philip
Madotto, Rita
Mackinnon, John
Madrid, Juan, 1947-
Mackridge, Peter, 1946Maclaine, Shirley, 1934Maclaren, Alexander
Maclaverty, Bernard, 1942Maclean, Alistair
Madsen, Axel
Madsen, David
Maenchen-Helfen, Otto
Maeterlinck, Maurice
Mafai, Miriam
Maclean, Colin
Maffei, Franca
Maclean, Moira
Maclean, Norman, 1902-1990
Macleod, Anne
Maffre, J.
Magalhaes, Roberto Carvalho de
Magellan, Ferdinand, 14800-1521
MacLeod, Scott
= Μαγγελάνος, Φερδινάνδος, 1840-1521
Χρησιμοποιείται αντί
< Magalhanes, Hernando de, 1480-1521
< Magalhaes, Fernao de, 1480-1521
Macleod, William
MacMillan, Margaret Olwen, 1943-
Mager, Robert Frank, 1923-
MacNally, Julie
Maggiani, Maurizio, 1951-
Macnally, Terrence
Maginnes, Helen
MacNaught, Judith
Magldeburgi, Dabam
Macnaughton, Tina
Magnani, Fabrizio
Macneill, Alastair
Macorlan, Pierre, 1882-1970
Macpherson, Cramford B.
Macqueen, John
Macquitty, Miranda
Macrae, Norman
Macridis, Roy C.
Magnasciutti, Fabio
Magni, Alberto
Magni, Laura
Magnier, Thierry
Magny, Claude-Edmonte, 1913-1966
Magorian, Michelle
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
207
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Magouan, John
Majakovskij, Vladimir Vladimirovic,
1894-1930
Magrini, Gigliola
Χρησιμοποιείται αντί
< Mayakovsky, Vladimir, 1894-1930
< Majakovski, Vladimir, 1894-1930
< Majakofski, Vladimir, 1894-1930
Magris, Claudio
Magritte, Rene, 1898-1967
Magron, Η.
Makal, Mahmut, 1930-
Magueijo, Joao, 1967-
Makanin, Vladimir, 1937-
Mah, Adeline Yen
Makarenko, Anton Semenovich, 18881939
Mahasvilli, Dimitri
Makfarlane, Aidan
Maher, John
Makhashvili, Dimitri
Mahfouz, Naguib, 1911-
Makhlouf, Georgia
Mahfuz, Naguib, 1911-
Makhmalbaf, Mohsen
Mahler, Alma, 1879-1964
Mahler, Gustav, 1860-1911
Maki, Jukka
Makin, Andrei
Mahler, Gustav, 1860-1911-Ηχογραφήσεις
Makine, Andrei, 1957-
Mahmoody, Betty
Makiya, Kanan
Mahnaimi, Uzi
Makla, Shvili-Dimitri
Maholick, Leonard T.
Makofske, William J.
Mahy, Margaret
Maksimovic, Ljubomir
Mai, Manfred
Malakh-Pines, Ayala
Maier, Bruno
Maile
Mailer, Norman, 1923Main, Ray
Mairani, Alvaro
Mairowitz, David
Maisonneuve, Jean
Maitland, Sara, 1950Maitland, William
Maiuri, Amedeo
Χρησιμοποιείται αντί
< Pines, Ayala Malakh< Pines, Ayala Malach
Malam, John
Malamud, Bernard, 1914Malaparte, Curzio, 1898-1957
Malchus, Philadelphens
Malcolm, Aleen
Malebranche, Nicolas, 1638-1715
Maler, Wilhelm, 1902-1976
Malerba, Luigi, 1927Malet, Leo
208
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Mamou, Jacky
Maletzke, Gerhard
Malevich, Kazimir, 1878-1935
Malinowski, Bronislaw, 1884-1942
Manacorda, Mario Alighiero
Manara, Milo
Manchette, Jean-Patrick, 1942-1995
Malka, Victor
Mancinotti, Susanna
Mallard, Marie
Mallarme, Stephane, 1842-1898
Mandat-Grancey, E. , 842-1911, Baron
de (Edmond)
Mallick, Kanka
Mandel, Robert Steven, 1947-
Mallory, George, 1886-1924
Mandela, Nelson, 1918-
Χρησιμοποιείται αντί
< Leigh-Mallory, George Herbert, 1886-1924
< Mallory, George Herbert Leigh-, 1886-1924
Mandell, Ernest
Mandeson, Arnold
Mallory, J. P. , 1945-
Mandeville, John, Sir
Mallot, Hector, 1830-1907
Mandich, Elena
Χρησιμοποιείται αντί
< Mallot, Hector Henri, 1830-1907
Mandino, og
Malloy, Terry
Manea, Norman, 1936-
Malmqvist, K. G. , 1925Gunnar)
(Karl-
Manet, Edouard, 1832-1883
Manet, Eduardo, 1927-
Malone, Jim
Manfred, Albert Zaharovic
Malone, Peter
Manfred, Alfred
Maloney, Eric
Manfredi, Valerio
Malory, Thomas
Χρησιμοποιείται αντί
< Manfredi, Valerio Massimo
Malot, Hector, 1830-1907
Χρησιμοποιείται αντί
< Malot, Hector Henri, 1830-1907
Manganelli, Giorgio
Mangeart, J.
Malouf, David
Malraux, Andre, 1901-1976
Maltimer, Ray
Maltz, Albert
Maltz, Maxwell
Malvino, Albert Paul
Mamleiv, Iouri
Mango, Cyril
Mangold, Gerhard
Manguel, Alberto
Manicavasagar, Vijaya
Manicka, Rani
Manion, Lawrence
Mankell, Henning, 1948-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
209
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Mankiewicz, Richard
Mao Tse-tung, 1893-1976
Mankiw, Gregory N.
Maqua, Isabel
Mankowitz, Wolf
Χρησιμοποιείται αντί
< Urva Maqua, Isabel
Mann, Heinrich, 1871-1950
Χρησιμοποιείται αντί
< Man, Heinrich, 1871-1950
Maquet, Yves-Marie
Marabini, Jean
Mann, Klaus, 1906-1949
Marabini, Klaoudio, 1939-
Mann, Thomas, 1875-1955
Χρησιμοποιείται αντί
< Marabini, Claudio, 1939-
Manna, Giovanni, 1966-
Maracin, Paul R.
Mannering, Douglas
Marai, Sandor, 1900-1989
Mannheim, Karl
Maraini, Dacia, 1936-
Manning, Nick
Maraja, Libico
Manning, Olivia
Maran, Ruth
Mannoni, Maud, 1923-
Marat, Jean-Paul, 1747-1793
Mannoni, Octave, 1899-1989
Manrique, Jorge
Marcade, Jean
Mansaku, Seit
Marcantel, Pamela
Mansel, Philip
Marceaux, Michele, 1933-
Mansell, Dom
Marcel, Gabriel
Mansfield, Edwin
Marcelli, Daniel
Mansfield, Katherine, 1888-1923
Manson, David
Manson, Russel
Marcellus, Marie-Louis-Auguste
Demartin du Tyrac, comte de, 17761841
Marcenac, Jean
Mansour, Joyce
March, Jessica
Mantegazza, Giovanna
March, Robert H.
Mantel, Hilary, 1952-
Marchais, Georges
Mantovani, Maria
Marchal, M.
Mantran, Robert
Marchand, Leslie Alexis, 1900-
Manville, Brook, 1950Manzoni, Alessandro, 1785-1873
210
Marbot, General de
Marcheselli-Loukas, Lucia
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Marciano, Francesca
Χρησιμοποιείται αντί
< Marianovits, Stanislav
Marcken, Gail de
Marini, Giovanni Ambrogio, π. 1594-π.
1650
Marckwort, Marianne
Marckwort, Ulf-Heiner
Marini, Lorenzo
Marconi, Sabrina
Mariniello, Cecco
Marcos, Subcomandante, 1957Χρησιμοποιείται αντί
< Subcomandante Marcos, 1957-
Marinina, Alexandra
Marinoff, Lou
Marcus, David
Marinos, June
Marcuse, Herbert, 1898-1979
Marinov, Marin
Marden, Luis
Mariotti, Giovanni
Marderosian, Mark
Mariscal, Javier, 1950-
Marek, Franz
Χρησιμοποιείται αντί
< Mariscal, 1950-
Marenzio, Andrea
Maritain, Jacques
Mares, Delia S.
Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain
de, 1688-1763
Margenau, Henry
Χρησιμοποιείται αντί
< Marivaux, 1688-1763
< Chamblain de Marivaux, Pierre Carlet de, 1688-1763
< Carlet de Chamblain de Marivaux, Pierre, 1688-1763
Margeson, Susan
Margolin, Jean-Louis
Margolin, P.
Mark, Herman F.
Margolin, Phillip
Mark, Mona
Margolis, Seth J.
Marker, Sherry
Margret, Shaw
Markert, Christopher
Margueritte, Yves
Marki, Cesare de
Margulis, Lynn
Marklund, Liza, 1962-
Mari, Gabriella
Markovic, Aleksandra
Mariani, Alvaro
Markovic, M.
Marias, Fernando
Marks, Alan, 1957-
Marias, Javier, 1951-
Marks, Isaac Meyer
Marie Antoinette, Queen, consort of
Louis XVI, King of France, 1755-1793
Marks, J. H.
Marijanovic, Stanislav
Marks, Paul, 1960-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
211
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Markstein, George
Marshall, Hoffman
Markuje, Herbert, 1898-1979
Marshall, Ian
Markus, Julia
Marshall, Ray
Marley, Bob
Marshall, Rita
Marley, Claire
Marshall, T. H. (Thomas Humphrey)
Marlier, Marcel
Martchenko, Michael
Marlowe, Christopher, 1564-1593
Χρησιμοποιείται αντί
< Martchenko, Mike
Marmer, Nancy
Martel, Adrien
Marmont, Paluel, 1895-1959
Marnix, Vincent
Martel, Yann
Martell, Hazel
Χρησιμοποιείται αντί
< Martell, Hazel Mary
Marolles, Chantal De
Χρησιμοποιείται αντί
< De Marolles, Chantal
Marten, Jan-Fransuaz
Marom, Malka
Martens, Rainer
Marques, Helena
Martensen-Larsen, Oluf
Marr, Randal
Marti, Merixtell
Marrou, Henri Irenee
Martin Gaite, Carmen
Χρησιμοποιείται αντί
< Gaite, Carmen Martin
Marrucchi, Elisa
Marryat, Frederick, 1792-1848
Χρησιμοποιείται αντί
< Marryat, Captain, 1792-1848
Martin, Alfred von
Martin, Annie-Claude
Marsal, Maurice
Martin, Charles-Noel, 1923-
Marschner, Rosemarie
Martin, Christofer
Marsden, Walter
Martin, Dietrich
Marse, Juan
Martin, George
Marsh, Carole
Martin, Gottfried
Marsh, Ngaio, 1899-1982
Marshal, Eric
Marshall Smith, Michael
Marshall, Alexandra
Marshall, Brian
212
Martin, James
Martin, Jean Francois
Martin, Jean-Pierre, 1948Martin, Josephine
Martin, Les, 1934-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Martin, Manuela
Marvin, Niki
Martin, Marcel
Marwick, Arthur
Martin, Matthias
Marwood, Desmond
Martin, Michel
Marx, Andre
Martin, P. O.
Marx, Helma
Martin, Paul
Marx, Jenny, 1814-1881
Martin, Roland
Marx, Karl Heinrich, 1818-1883
Martin, Russell
Marx, Karl Heinrich, 1818-1883-Ερμηνεία και κριτική
Martin, S.
Marx, Karl Heinrich, 1818-1883--Ηθική
Martin, Steve, 1945-
Marx, Roland
Martin, Valerie
Mas, Gilbert
Martin, Wallace
Masado, Ana Maria
Martindale, Andrew
Masannek, Joachim
Martinelli, Adriano
Masbou, Celine
Martinet, Andre, 1908Martinez Fernandez, Angel
Martinez, Anne
Mascaro, Vincenzo
Maschino, Maurice T.
Masina, Ettore
Martinez, Demetria
Martinez, Guillermo, 1962Martinez, Tomas Eloy, 1934Martini, Carlo Maria, 1927Martini, Carlo Maria, 1927- -Αλληλογραφία, απομνημονεύματα κλπ.
Masina, Mirna
Masini, Beatrice
Masker, John
Maslin, Bonnie
Maslow, Abraham H.
Martini, Steve
Maslowski, I. B.
Martyn, David
Mason, Alexander
Martyr, Andrew
Mason, Antony
Martz, Georg
Mason, Daniel Philippe
Marual, Carlotta
Mason, David
Marval, Carlota
Mason, David, 1951-
Marvin, Fred
Mason, Jane
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
213
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Mathews, Peter, 1951-
Mason, Paul, 1967-
Mathiaud, Evelyne
Mason, Richard
Mathieu, Agnes
Maspero, Francois
Mathieu, Alber
Masprone, Alberto
Mathieu, Christine
Massen
Mathieu, Georges, 1890-1948
Massenkeil, Angelika
Mathison, Melissa
Χρησιμοποιείται αντί
< Massenkeil, A.
Mati
Massie, Allan, 1938-
Matier, Alber
Massie, Robert K.
Matisse, Henri, 1869-1954
Massignon, Valerie
Matisse, Henri, 1869-1954--Βιβλία για
παιδιά
Masson, Carla
Masson, J. Moussaieff (Jeffrey
Moussaieff), 1941Χρησιμοποιείται αντί
< Masson, Jeffrey M. (Jeffrey Moussaieff), 1941-
Matje, Martin
Matsumoto, Seicho, 1910Matsuoka, Takashi
Masson, Rene
Mattei, Jean-Francois
Massone, Natalie
Matteotti, Giacomo, 1885-1924
Masters, Anthony, 1940-
Matter, Philippe
Masterton, Graham
Matthews, Andrew
Masto, Raffaele
Matthews, Caitlin
Mastretta, Angeles, 1949-
Matthews, Carole Boggs
Mastroianni, Marcello, 1924-
Matthews, Christopher
Masuda, Toshihiko
Matthews, Martin
Masurel, Claire
Matthews, Mary
Matal
Matthews, Peter
Mateo, Luis Diez, 1942-
Matthews, Rupert
Mateu, Franc
Matthews, Stephen, 1963-
Mather, Anne
Matthews-Simonton, Stephanie
Mathers, S.L. Mc Grecor, 1834-1918
Matthissen, Peter
Matheson, Richard
Mattioni, Stelio, 1921-1997
214
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Mattison, Steve
Max
Maturana, Humberto R., 1928Matysiak, Janek
Maxwell, Gavin
Maxwell, John
Matzneff, Gabriel, 1936Mauco, Georges
Maxwell, Robin, 1948Maxwell-Hantson, Clerr
Maudru, Pierre
May, John
Mauffret, Yvon, 1927-
May, Robert Lewis, 1950-
Maufroy, Muriel
Maugham, W. Somerset (William
Somerset), 1874-1965
Χρησιμοποιείται αντί
< May, Robert, 1905< May, Robert L., 1905-
= Μωμ, Σώμερσετ, 1874-1965
Χρησιμοποιείται αντί
< Maugham, Somerset, 1874-1965
May, Robin
Maugridien, Ronald
May, T.
Maupassant, Guy de
Maybew, James
Maupassant, Guy de, 1850-1893
Maybury, Anne
Maurer, George-Ludw.
Mayda, Giuseppe
Maurer, Horst Christian
Mayer, Dorris
Mauresig, P.
Mayer, Eric
Mauriac, Francois, 1885-1970
Mayer, Gloria Gilbert
Maurois, Andre
May, Rollo
Χρησιμοποιείται αντί
< Mayer, Gloria G.
Maurois, Andre, 1885-1967
Mayer, J. D.
Maurras, Charles, 1868-1952
Mayer, Jeffrey J.
Mause, Lloyd de
Mayer, Johann Jacob, 1798-1826
Maushagen-Schnaas, Ellen
Mayer, Ken
Χρησιμοποιείται αντί
< Maushagen, Ellen
< Schnaas, Ellen Maushagen-
Mayer, Nonna
Mayer, Thomas
Mauss, M. , 1872-1950
Mayer, Tim
Mauss, Marcel
Mayhew, James, 1964-
Mauthner, Fritz, 1849-1923
Mawer, Simon
Maynard, Chris, 1948Mayne, Brian
Mawson, Robert, 1956ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
215
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Mayo, Diana
McCarten, Anthony, 1961-
Mayo, James
McCarthy, Cormac, 1933-
Mayr, Ernst
McCarthy, Mary
Mazal, Mag.
McCarthy, Michael
Mazard, Claire
McCarthy, Susan
Mazarin, Jules, 1602-1661
McCartney, Paul
Mazauric, Elisabeth
McCarty, Cormac
Mazel, Jacques, 1948-
McCarty, Joe
Mazo, Earl
McCaughrean, Geraldine
Mazower, Mark
McCay, William
Mazoyer, Marcel
MccGwire, Scarlett
Mazzantini, Margaret
McClelland, Deke
Mazzini, Giuseppe, 1805-1872
McClendon, Frank
Mazzucco, Melania G. , 1966-
McComb, Gordon
Mc Comb, Gordon
McCombs, Maxwell
McBain, Ed, 1926-
McConnell, Catherine
McBane, Susan
McConnico, Hilton
McBratney, Sam
McCormack, Mike, 1965-
McBride, P. K.
McCormact, Eric
Χρησιμοποιείται αντί
< McBride, Peter K.
McCormick, John
McCormick, Peter A.
McBride, W. S.
McCourt, Frank
McCabe, Robert
McCoy, Horace D. , 1875-1955
McCafferty, Jan
McCall Smith, Alexander, 1948McCall, Henrietta
McCann, Colum
McCann, Kevin
McCann, Lee
McCarry, Charles
216
McCracken, Daniel D.
McCracken, James
McCrone, David
McCrone, John
McCue, Lisa
McCullough, Colleen, 1937Χρησιμοποιείται αντί
< McCoullough, Colleen, 1937-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
McGregor, Craig
McCunn, Ruthanne Lum
McGregor, Jane
McDonald, Ferdie
McGregor, Tom
McDonald, Fiona
McGrew, Anthony
McDonald, Gregory
McGuane, Thomas
McDonald, Marianne
McGuinness, Michael
McDonald, Ross
McGurk, Andrew
McDonald, Sharon
McHaney, Larry Joe
McDonald, Timothy K.
McHoy, Peter
McDonough, Thomas R.
McInerney, Jay
McDormand, Frances
McIntosh, Mary, 1936-
McDougall, J.
McIntyre, Anne
McDougall, Joyce
Mcintyre, Sarah
McDuff, David
McKay, Frances
McEldowney, Eugene
McElroy, Susan Chernak, 1952-
Mckay, Hilary
McEwan, Ian, 1948-
Mckay, James E.
McEwen, Katharine
McKay, Matthew
McFadden, Christine
Mckay, William
McFadyen, Cody
Mckee, Annie
McGahern, John
McKee, David
McGarry, Valerie
McKelvey, James
McGee, Marni
McKendry, Sam
McGill, Gordon, 1943McGivern, William P. , 1922-1982
McGlen, Nancy E.
McGraw, Eloise Jarvis, 1915-2000
McGregor, Ann
McKenna, John, Dr
McKenna, Richard
McKenzie, Florence
McGrath, Patrick
McGraw, Phillip
McKay, Gary D.
McKewin, Vince
McKinlay, Deborah
McKinney, Loren
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
217
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
McKinnon, K.
McLaughlin, Emma
McLean, Alan C.
McLuhan, Marshall
McMahon, Katharine
McManners, Hugh
McMillan, Conway
McMillan, Terry
McMullen, Dyan
McMurry, John
McMurtry, Larry
McNab, Andy
McNab, David
McNair, B.
McNally, Bruce
McNally, T.
McNaught, Judith
McNaughton, Colin
McNee, Ian
McNeil, David, 1946McNeil, Gil
McNeil, Ian
McNeil, Mary Jean
McNeil, Stuart
McNeill, William
McNicholas, Shelagh
McPhee, Margaret
McQuail, Denis
McQuay, Mike
McRae, Anne
McVey, Sharel
McWhirter, Norris D.
McWilliams, Catherine
McWilliams, Peter
Mead, Richard, 1968Meadows, Daisy
Meakin, Neagil
Mebs, Gurdun
Meehl, Brian
Meek, James, 1962Meek, Jennifer
Meer, Fatima
Meerssche Van Den, Daniel
Meggs, Brown
Megrier, Dominique
Mehta, Ved
Meier, Christian
Meier, Simone, 1970Meiggs, Russell
Meigs, Robert F.
Meigs, Walter B.
Meijsing, Doeschka
Meijsing, Geerten
Meili, Richard
Meinardus, Elke
Meinardus, Ronald, 1955Meinderts, Koos, 1953Meinekes, Augustus
McQuilkin, Robert C.
218
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Meinjor, Ren
Menninger, Jeanetta Lyle
Meiring, Goustav, 1868-1932
Menninger, Karl
Meissel, Brigitte
Menotti, Gian Carlo, 1911-2007
Meissel, Wilhelm
Mental, Elliot
Meisterhans, Hubert
Mentez, Simon
Mel'nicov, P.
Meny, Yves
Melada, Giovanni
Menzel, Roderich
Melena, Jose L.
Menzies, Gavin, 1937-
Melhuise, Edward C.
Menéndez, Ana
Melling, David
Mercator, Gerhard, 1512-1594
Melo, Patricia
Merchant, Moelwyn
Melville, Helen
Merchant, Paul
Melville, Herman, 1819-1891
Mercier, Henri
Melville, Pauline
Meredieu, Florance de
Menard, Jean-Francois
Merezhkovsky, Dmitry Sergeyevich,
1865-1941
Menasce, Jean de, 1902Mende, Johannes
Χρησιμοποιείται αντί
< Merezkofsky, Dimitris, 1865-1941
< Merezkowski, Dymitr, 1865-1941
< Merezkovskij, D. S., 1865-1941
Mendel, Gerard
Mendelshon-Bartholdy, Karl
Meri, Veijo
Mendelsohn, Felix, 1876-
Mericchi, Walter
Mendelsohn, Jane
Merimee, Prosper, 1803-1870
Mendelssohn, Moses, 1729-1786
Meritt, Abraam, 1884-1943
Mendelssohn-Bartholdy, Felix, 18091847
Merker, Emil
Mendes Pinto, Fernao
Merleau-Ponty, Maurice, 1908-1961
Mendes-France, Marie-Claire
Merlier, Frankie
Mendoza, Eduardo, 1943-
Merlier, Octave
Menestrel, Paul
Merlin, Christophe
Meng, Wang, 1934-
Merlo, Claudio
Menge, Wolfgang
Mernissi, Fatima
Merleau-Ponty, Claire
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
219
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Metzger, Rainer
Merola, Caroline
Meulenbelt, Anja, 1945-
Merrel, James
= Μεϋλεμπελτ, Ανια, 1945-
Merrien, F. X.
Meunier, Alain
Merrill, Christopher
Meunier, Vanessa
Merrit, Abraham
Meur, A. de
Mertens, Dominique
Mewes, Brigitt
Mertens, Pierre, 1939-
Meyendorff, John, 1926-
Merthan, Barbel
Meyer, Birgit
Merveille, David
Meyer, H. F., 1940-
Mervyn, Len
Χρησιμοποιείται αντί
< Meyer, Hermann Frank, 1940-
Χρησιμοποιείται αντί
< Mervyn, Leonard
Meyer, Henri
Merwin, Richard
Merwin, William Stanley, 1927Merzenich, Margret
Meyer, J.
Meyer, Margarita
Meyer, Marvin W.
Meseldzija, Petar
Χρησιμοποιείται αντί
< Meyer, Marvin
Mesmer, Franz Anton, 1734-1815-Μυθιστόρημα
Meyer, Michel
Messadie, Gerald, 1931-
Meyer, Monica
Messala Corvinus, Marcus Valerius
Meyer-Prien, Annette
Messerschmitt, Paul
Meyer-Stabley, Bertrand
Messina, Annie
Meyerowitz, Steve
Mestres, Ricardo
Meyfield, Les
Mesturini, Cristina
Meynard, Chris
Meszaros, Istvan
Meynard, Daniel
Methold, Ken
Meynaud, Jean
Mettler, Rene
Meyssan, Thierry
Metz, Christian
Mezheninov, M.
Metzelaar, Lawrence C.
Mezinski, Pierre
Metzger, Henri
Miaille, Michel
220
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Mialaret, Gaston
= Μαικανίρ, Τζέϊμς, 1907-
Mian, Mian
Michl, Reinhard
Miceli, Monica
Middleton, Haydn
Michael, David
Miele, Fillip
Michael, Ib
Miethke, Regina
Michael, Judith
Migallon Lopezosa, Pilar
Michael, Sami, 1928-
Miggiano, Alfredo
Michaels, Anne, 1958-
Migliorini, Bruno
Michals, Duane
Migne, Jacques Paul, 1800-1875
Michaux, Henri, 1899-1984
Michel de Grece, 1939της Ελλάδος
, πρίγκηπας
= Μιχαήλ, 1939- , πρίγκιπας της Ελλάδος
Χρησιμοποιείται αντί
< Grece, Michel de, 1939, πρίγκηπας της
Ελλάδος
Mignet, Francois Auguste Marie Alexis,
1796-1884
Χρησιμοποιείται αντί
< Mignet, F. A.
Mignon, Philippe
Mihajlovic, Dragoslav, 1847-1910
Michel, A.
Mike, Jan M. , 1955-
Michel, V.
Mikhnushev, Alexandr
Michel, Viviane
Michelangelo, Buonarroti, 1475-1564,
ζωγράφος
= Μιχαήλ Αγγελος, 1475-1564, ζωγράφος
Michelangelo, Buonarroti, 1475-1564-Βιβλία για παιδιά
Michelet, Claude, 1938-
Mikolajski, Andrew
Mikszath, Kalman, 1847-1910
Milani, Mino
Milburn, Ken
Mildmas, Robert
Miles, Jack
Michelet, Jules, 1798-1874
Michelet, Sylvie
Miles, Lisa
Miles, Rosalind
Michelini, Carlo A.
Miliband, Ralf
Michels, R.
Mill, James, 1773-1836
Michels, Tilde
Mill, John Stuart
Michels, Ulrich
Millar, Ann
Michels, Volker
= Μίλλαρ, Αννα
Michener, James Albert, 1907-
Millar, Martin
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
221
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Millard, Anne
Miller, Peter
Millard, Joseph
Miller, Rand
Millas, Juan Jose, 1946-
Miller, Rebecca
Miller, Alan R.
Miller, Robyn
Miller, Alistair
Miller, Sheila
Miller, Andrew, 1960-
Miller, Timothy S.
Miller, Arthur I.
Miller, Tyler G.
Miller, Arthur, 1915-
Miller, Tyler G. , 1931-
Miller, Bonie
Miller, Victor B.
Miller, Calvin
Miller, William, 1864-1945
Miller, Cathleen
Millet, Catherine
Miller, Erica
Millet, Claude
Miller, George
Millet, Denise
Miller, Hamish
Millet, Louis
Miller, Henry, 1891-1980
Millhiser, Marlys
Miller, Henry, 1891-1980--Ταξίδια-Ελλάς
Millhollon, Mary
Miller, Ian
Milliex, Roger
Milliex, Roger--Ημερολόγια
Miller, Jamie C.
Milligan, Spike, 1918-
Miller, Jan
Millman, Dan
Miller, Jaques-Alain
Millotte, Jacques-Pierre
Miller, Jean Baker
Miller, Jhon
Mills, C. Wright, 1916-1962 (Charles
Wright)
Miller, Jonathan
Mills, Hugh
Miller, Judith
Mills, Lauren
Miller, Liza
Mills, Magnus
Miller, Michael Joseph
Milne, A. A. (Alan Alexander), 18821956
Miller, Michael L. , 1958Miller, Norman
Miller, Perry
222
Milne, Edward Arthur, 1896-1950
Milne, John
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Milner, Angela
Minte-Konig, Bianka
Milner, Davis
Minton, Tom
Milner, Jessica
Minucci, Paolo-Maria
Milo, Francesco
Mioni, Elpidio
Milosz, Oscar Vladislas de Lubicz,
1877-1939
Miquel, Pierre
Milovanoff, Jean-Pierre
Mirambel, Andre, 1900-1970
Mils, Lisa
Mirande, Jacqueline
Milsted, David
Mirbagheri, Farid
Milton Dall, Nancy
Mirbeau, Octave, 1848-1917
Milton, Giles
Mireau, Emil
Milton, John, 1608-1674
Milza, Pierre
Mimoun, Sylvain
Mimouni, Rachid
Min, Anchee, 1957Minasi, Mark
Minc, Alain, 1949Mincberg, Mella
Minco, Marga, 1920Minde, Ase
Mindell, Arnold, 1940-
Mir, Kolin
Mirkin, Gabe
Mirkovits, Tsentomir, 1944Miro, Joan, 1893-1983
Mirocha, Paul
Miroglio, Abel
Mirokova, Inna
Miron, Charles
Mirsky, D. S.
Mirza, Sandrine
Mishima, Yukio, 1925-1970
Mindell, Earl
Mishima, Yukio, 1925-1970--Ερμηνεία
και κριτική
Mingus, Charles, 1922-
Mishra, Pankaj
Minick, Michael
Misra, Jaishree
Mink, Janis
Misrahi, Robert
Minninger, Andre
Missmahl, Inge
Minniti, Domenica
Misso, Isabella
Minor, Nata
Missonier, Catherine
Minsky, Marvin, 1927-
Missot, Bertran
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
223
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Mistry, Nilesh
Modigniani, Sveva Casati
Mistry, Rohinton, 1952-
Moe, Jorgen
Mitchard, Jacquelyn
Moehammad, 570-632, Βιογραφία
Mitchell, Barry
Moehammad, 570-632, ιδρυτής του
ισλαμισμού
Mitchell, David
= Μωάμεθ, π. 570-632, ιδρυτής του ισλαμισμού
Χρησιμοποιείται αντί
< Muhammad, 570-632, ιδρυτής του ισλαμισμού
Mitchell, Juliet
Mitchell, Margaret, 1900-1949
Mitchell, Melanie
Moench, Doug
Mitchell, Stephen
Moers, Hermann
Mitgutsch, Ali
Moeyaert, Bart
Mitnick, Kevin
Moffitt, Ian
Mitroff, Ian I.
Moggach, Deborah, 1948-
Mitterand, Henri
Mohl, Hans
Mitterandt, Daniel
Mohler, Armin
Mittermeyer, Helen
Moinet, Marie-Laure
Mitterrand, Francois
Moins, Philippe
Mittleman, Earl N.
Moisan, Clement
Mittman, Stephanie
Moix, Terenci
Miyamoto, Musashi, 1584-1645
Moix, Yann, 1968-
Mizon, Luis
Moka, 1958-
Mkertchian, Levon
Mola, Astrid
Mnacko, Ladislav
Molan, Chris
Mo, Yan, 1955-
Molgaard, Loo
Mo, Timothy, 1950-
Moliere, 1622-1673
Moati, Nine
Moatti, Claude
Moca
Modgil, Celia
Modgil, Sohan
Modiano, Patrick, 1945-
224
Χρησιμοποιείται αντί
< Moliere, Jean Baptiste Poquelin, 1622-1673
< Moliere, J. B. P de, 1622-1673
Moliere, 1622-1673--Βιβλία για παιδιά
Molina Llorente, Pilar
Χρησιμοποιείται αντί
< Llorente, Pilar Molina
Molina, Ricardo
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Molinari, Stefania
Moniot, Henri
Molinaro, Ursule
Monioudis, Perikles, 1966= Μονιούδης, Περικλής, 1966-
Moliterni, Claude
Mollat, Michel
Monique Z.
Χρησιμοποιείται αντί
< Mollat de Jourdin, Michel
Monk, Ray
Mollel, Tololwa M. Tololwa Marti
Monks, Lydia
Monlau, Georges
Moller, Ray
Monlau, Simone
Molnar, Alex
Monloubou, Laure
Molnar, Ferenc
Monnier, Miriam
Molnar, Nancy
Monod, Theodore
Moloney, Norah
Monreal, Violeta
Molstand, Stephen
Monroe, Marylin, 1926-1962
Moltgen, Ulrike
Mont, Tom
Molz, Rick
Montagna, Frank
Momigliano, Arnaldo
Montagnier, Luc
Χρησιμοποιείται αντί
< Momigliano, Arnaldo Dante
Montagu, Ashley
Monaco, Octavia
Montagu, Mary Wortley, Lady, 16891762
Monaldi, Rita
Χρησιμοποιείται αντί
< Montagu, Mary Pierrepont Wortley, 1689-1762
Monchamp, Mille
Moncomble, Gerard
Montague-Smith, Ann
Moncrieff, Stephen
Montaigne, Michel Eyquen de, 15331592
Mones, Isidre
Monet, Claude, 1840-1926
Monet, Claude, 1840-1926--Βιβλία για
παιδιά
Montalban, Thierry
Montaldi, Valeria
Montale, Eugenio, 1896-1981
Monet, Dominique, 1865-1923
Montana, Patrick. J
Money, D.C.
Montanari, Donata
Χρησιμοποιείται αντί
< Money, David
Monica, Harris, 1964-
Montanari, Massimo, 1949Montand, Yves, 1921ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
225
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Montanlban, Manuel Vazquez, 1939-
Montupettab, Janine
Moody, Raymond A.
Montardre, Helene
Moody, Rick
Montarini, Donata
Moon, Chris
Montegatsa, Ziovana
Moon, Marianne
Monteil, Claudine
Mooney, Richard
Monteilhet, Hubert
Moor, Margriet de, 1941-
Montell, Walter
Χρησιμοποιείται αντί
< De Moor, Margriet, 1941-
Montella, Christian de
Montelliet, Hubert
Moorcock, Michael, 1939-
Montemagno, V.
Moore, Brian, 1921-1999
Montero, Rosa, 1951-
Moore, C. J.
Montes, Graciela
Moore, C. L. (Catherine Lucile), 19111988
Montesquieu, Charles de Secondat,
baron de, 1689-1755
Χρησιμοποιείται αντί
< Kuttner, C. L. Moore (Catherine Lucile Moore), 19111988
Χρησιμοποιείται αντί
< Montesquieu, Charles Louis de Secondat, 1689-1755
Moore, Clement Clarke, 1779-1863Montessori, Maria, 1870-1952
Moore, Jane
Montessori, Maria, 1870-1952-Ανάλεκτα
Moore, Jeffrey
Montet, Pierre
Moore, Lorrie
Montez, M.
Moore, Marjorie
Montez, Michele
Moore, Mary Courtney
Montgomery, L. M. , 1874-1942 (Lucy
Maud)
Moore, Michael, 1954
Montherland, Henry De
Moore, Pete
Montinari, Mazzino
Moore, Robert
Montorfano, Giuseppina
Moore, Sean
Montreynaud, Florence
Moore, Steve
Montreyneaud, Florence
Moore, William
Montserrat, Viza
Moore-Mallinos, Jenifer
Montupet, Janine
Moores, Ian
226
Moore, Oliver
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Moorhead, Caroline
Moorhead, P. J.
Morgan, Christopher L.
Moost, Nele
Morgan, Elaine
Mora, Emma
Morgan, Jeremy
Morage, Charles
Morgan, Lewis Henry, 1818-1881
Morais, Herbert M. , 1905-1970
Morgan, Marlo
Moran, Daniel Keys
Morgan, Michaela
Moran, Thomas
Morgan, Nina
Moran, Victoria, 1950-
Morgan, Paul
Morante, Elsa, 1918-1985
Morgan, Sally
Morati, Luciano
Morgenstern, Aliyah
Moravia, Alberto, 1907-1990
Morgenstern, Christian
Moravia, Alberto, 1907-1990-Συνεντεύξεις
Morgenstern, Susie, 1945-
Moravia, Carmen Llera
Mori, Ogai, 1862-1922
Morch, Dea Trier
Moric, Rudo
Mordillo, Guillermo, 1932More, Thomas
Moreau, Pierre
Morel, Gaud
Morel, Pierre
Morell, David
Moreno Conde, A. Luis
Morenu, Marina
Moretti, Nanni, 1953Moreu, Rene
Morfa, Jose R. Diaz
Morgan
= Μοργκαν
Morichon, David
Moricz, Zsigmond, 1879-1942
Moreas, Jean, 1856-1910
Moreau, Jean-Pierre
Morgenthau, Herny, 1856-1946
Moriggia, Rosalba
Morilla, Benigno
Morin, Edgar, 1921Morin, Henry
Morin, Patrick
Morino, Angelo
Morison, Ian
Morison, Stanley, 1889-1967
Morison, Tony
Morland, Julia
Morley, Jacqueline
Moro, Aldo, 1916-1978
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
227
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Moroney, Tracey
Mosatche, Harriet S. , 1949-
Moroni, Chiara
Moscovici, Pierre
Morozumi, Atsuko
Moscovici, Serge
Morpurgo, Michael
Moseley, David
Morrall, Clare
Moseley, Douglas
Morrell, David
Moseley, Dudley
Morris, Desmond, 1928-
Moseley, Naomi
Morris, Edita
Moseng, Elisabeth
Morris, Ian
Moser, Don
Morris, Jackie
Moser, Friedhelm
Morris, June
Moser-Karagiannis, Emmanuelle
Morris, Neil
Moses, Brian
Morris, Rachel
Moses, Clement J.
Morris, Steve
Moses, Cynthia
Morris, Tony
Mosher, Arthur
Morris, William, 1834-1896
Mosher, Frederick E.
Morrisey, Dean
Moskowitz, Bette Ann
Morrison, Blake
Mosley, Francis
Morrison, Jim, 1943-1971
Mosley, Walter
Morrison, Robert Thornton
Moss, Carrie-Anne, 1970-
Morrison, Toni, 1931-
Moss, David
Morrison, Toni, 1931δοκίμια, διαλέξεις
--Λόγοι,
Moss, H.
Morrissy, Mary
Moss, H. St. L. B. (Henry St. Lawrence
Beaufort)
Morrow, James
Moss, Miriam
Morse, Roger A.
Moss, Roger
Mortimer, Carole
Mosse, Claude
Mortimer, John, 1923-
Mosston, Muska, θ. 1994
Mortman, Doris
Most, Glenn W.
Morton, Chris
Mostacchi, Massimo
228
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Mrozek, Slawomir
Moszkowska, Natalie
Mucciolo, Tom
Mouchon, Serge
Muckow, Kenneth
Mould, Chris
Mudry, Tierry
Moulinier, Annick
Muecke, D. C.
Moulton, Peter D.
Muelas, Isabel Sanz
Mounin, Georges
Mueller, Carol M.
Mountain, Alan
Mueller, Conrad G.
Mountain, Nick
Mueller, Michael
Mountfort, Guy
Mueller, Scott
Mourad, Kenize, 1939-
Mugford, Roger
Mouravieff, Boris
Mugford, Simon
Mouser-Spasou, Karen
Muggenthaler, Eva
Mousnier, Roland
Moussolini, Benito, 1833-1945
Moustakas, Clark E.
Moutaftchieva, Vera, 1929Moutis, Alvaro
Mugny, Gabriel
Muhina, Valerija S.
Muhlbauer, K. R.
Muhlhauser-Τρίτση, Susan
Χρησιμοποιείται αντί
< Τρίτση, Susan Muhlhauser-
Mouton, Jane S.
Mowat, Farley
Muhlmann, Wilhelm E., (Wilhelm Emil),
1904-
Moyer, Curt A.
Χρησιμοποιείται αντί
< Muhlmann, Wilhelm Emil, 1904-
Moyle, Alan
Mozart, Wolfgang Amadeus, 17561791
Muhsen, Zana
Mozart, Wolfgang Amadeus, 17561791--Βιβλία για παιδιά
Mukherjee, Bharati
Muldworf, Bernard
Mozer, Friedhelm
Mulgan, Geoff
Mozziconacci, Pierre
Mrabet, Mohammed, 1940Mravec, James
Mrkowatschki, Dinka
Mujica, Barbara
Mulisch, Harry
Mulisch, Harry, 1927Mulish, H.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
229
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Mullen, Lloyd
Murakami, Haruki, 1949-
Muller, Gerhard W.
Murat, Jean du
Muller, Herta, 1953-
Murbock, Jacob, 1951-
Muller, Jerry Z.
Murdoch, David
Muller, Matthias
Murdoch, Iris
Muller, Titus, 1977-
Murdoch, Iris, 1919-
Muller, Werner
Murger, Henri, 1822-1861
Muller, Wilhelm, 1794-1827
Χρησιμοποιείται αντί
< Myrger, Henry, 1822-1861
Muller-Wiener, Wolfgang
Mullinar, Gill
Murkoff, Heidi E.
Mulock
Murlin Baty, Wayne
Mulot, Sibylle, 1950-
Murphy, Bryan
Mumford, Claire
Murphy, Chuck
Mumford, Lewis, 1895-1990
Murphy, Daniel Joseph, 1921-
Munari, Bruno
Murphy, Jeffrie G.
Munch, Philippe
Murphy, Jill
Munde, Maggie
Murphy, Joseph
Mungan, Murathan
Murphy, Michael
Munkler, Herfried, 1951-
Murphy, Raymond
Munoz Ferriz, Anna
Murphy, Richard W.
Munoz Molina, Antonio, 1956-
Murray, Gilbert
Munoz Puelles, Vicente
Murray, Jill
Munro, Alice
Murray, Katherine
Munsch, Robert
Murray, Linda
Munson, Ronald
Murray, Lynne
Muntean, Michaela
Murray, Michael
Munthe, Axel
Murray, Oswyn
Munzberg, Olav
Murrell, Deborah, 1961-
Murail, Lorris, 1951-
Murrieta, Ed
Murail, Marie-Aude, 1954-
Murungi, John
230
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Musafer, Ali
Nabokov, Vladimir Vladimirovich,
1899-1977
Musch, Daniel
Χρησιμοποιείται αντί
< Nabokov, Vladimir Vladimirovic, 1899-1977
Muschg, Adolf, 1934-
Nabuta, Ali
Musil, Robert, 1880-1942
Mussenbrock, Anne
Musset, Alfred de, 1810-1857
Musset, Jacques
Mussolini, Benito, 1883-1945
Mustafaj, Besnik
Nabuzoka, Dabie
Nadaud, Alain, 1948Nadeau, Maurice
Nadel, Barbara
Nadonly, Sten, 1942Nafisi, Azar
Mutafcieva, Vera P., 1929Mutahhari, Murtaza, 1923-1979
Χρησιμοποιείται αντί
< Mutahhari, Ayatullah, 1923-1979
< Mutahhari, Mortaza, 1923-1979
Nagai, Kafu, 1879-1959
Nagano, Makiko
Nagel, Thomas
Nagy, Eszter
Mutat, John
Nagy, Krisztina
Muth, Jon J.
Naha, Ed
Mutis, Alvaro
Nahas, Sylvaine
Muzumdar, S.
Nahum, Andrew
Myatt, Frederick
Naik, Anita
Myerboff, Barbara
Naiman, Arthur
Myers, Peter
Myers, Roy E.
Naipaul, V. S. , 1932Surajprasad)
Myers, Walter
Nair, Anita
Mykel, A. W.
Nair, Preethi, 1971-
Myldorf, Bernard
Nairn, Tom
Mylroie, Laurie
Najemy, Bob
Myrer, Anton
Najemy, Robert
Myss, Caroline
Najjar, Alexandre
Nabb, Magdalen, 1947-2007
Nakhjavani, Bahiyyih
Nabe, Marc-Edouard
Nalbandian, Garo
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
(Vidiadhar
231
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Nalebuff, Barry J. , 1958-
Naum, Gellu, 1915-
Namioka, Lensey
Naum, Yusuf
Namora, Fernando Goncalves, 1919-
Naumann-Villemin, Christine
Nap, A.
Nava, Marinella
Napier, Augustus Y.
Navari, Leonora
Napier, Mary
Navarro, Julia
Napier, Rob
Naville, P.
Napoleon Bonaparte I, 1769-1821, Le
Grand
Navratil, Elisabeth
= Ναπολέων Βοναπάρτης Α', 1769-1821, ο Μέγας
Naylor, Gloria
Nazar, Maria
Narayan, R. K. , 1906-
Nazar, Nasima
Narayani
Narcejac, Thomas, 1908-
Nazarian, Farzan
Neal, Moira
Narlikar, Jayant, 1938-
Neate, Patrick
Nash, Roderick
Neave, Guy
Χρησιμοποιείται αντί
< Nash, Roderick Frazier
Nebot, Didier
Naslund, Sena Jeter
Nedelec, Claudine
Nasos
Nedjma
Nasr, Seyyed Hossein
Neely, Raymond
Nasreddin Hoca, 13ος αι. , Τούρκος
χότζας
Negri, Ada, 1870-1945
= Νασρεντίν Χότζας, 13ος αι. , Τούρκος χότζας
Negri, Toni
Nataf, Andre
Negrin, Fabian
Natali, Francesco
Negroni, Barbara de
Natalini-Κίκινα, Alessandra, 1957-
Nehama, Joseph, 1881-1971
Χρησιμοποιείται αντί
< Κίκινα, Alessandra Natalini-, 1957-
Neibauertab, Alan R.
Nath, Nathalie
Neiderman, Andrew
Nathan-Deiller, Muriel
Nathanson, Mara Zebest
Naudon, Paul
Neibauer, Alan R.
Neighbour, Ralph Webster, 1929Neill, Alexander Sutherland, 18831973
Χρησιμοποιείται αντί
232
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Neubecker, AnneMarie Jeanette
< Neill, A. S.
Neuendorf, Silvio
Neill, John R.
Neugebauer, O.
Nekrason, Victor
Neuhaus, Cordula
Nelsen, Roger B.
Neumann, Nicolaus, 1936-
Nelson, Cary
Neumann-Cosel-Nebe, Isabelle von
Nelson, Gerald
Neundorf, Silvio
Nelson, Robert
Neve, Clair
Nelson, Ross, 1957-
Nevers, Jeanine
Nelson, Stephen L.
Nemirovsky, Irene, 1903-1942
Neville, Katherine
Neville, Kris
Neogrady, Antal
Nepos, Cornelius, π. 100-32
Nevis, Ben
Newborn, B.
Neret, Gilles
Nero, 37-68, Emperor of Rome
= Νέρων, 37-68, Ρωμαίος αυτοκράτορας
Newey, Gail
Newman, Andrea
Nersesian, Arthur
Newman, Barbara
Neruda, Jan, 1834-1891
Newman, Daisy
Neruda, Pablo, 1904-1973
Newman, Joselyn
Nerval, Gerard de, 1808-1855
Newman, Lucile F.
Nesbit, Edith, 1858-1924
Newman, Mildred, 1920-
Nesbitt, Jan
Newman, Trevor
Nesin, Aziz, 1915-
Newmark, Ann
Nespor, Marina
Newsam, Caroll
Nesselrath, Heinz-Gunther
Newton, Isaac, Sir, 1642-1727
= Νεύτων, Ισαάκ, 1642-1727
Nesser, Hakan, 1950Nestle, Wilhelm, 1865-1965
Nettl, Bruno
Nettlau, Max
Neu, Sven
Nguyen Quoc, Dinh
Nguyen, Du, 1765-1820
Nguyen, Kien, 1967Niccodemi, Dario, 1877-1934
Nicholas, David
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
233
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Nicholl, Charles
Nidler, Babet
Nichols, Leigh
Niebuhrius, B. G.
Nichols, Peter, 1922-
Niel, Mathilde
Βλέπε επίσης
<< Christopher, John, 1922-
Nielsen, Auge R.
Nielsen, Greg
Nicholson, Raymond
Nielsen, Jerri
Nicholson, Sue
Nielsen, Kai, 1926-
Nicholson, William
Nielsen, Paul
Nickel, Carin
Niemi, Mikael
Nickl, Peter
Nien, Cheng
Nickly, Michelle
Niessen, Susan
Nickolson, Louise
Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 18441900
Nickson, Mary
= Νίτσε, Φρήντριχ Βίλχελμ, 1844-1900
Nico, 1938-1988
Nicoidski, Clarisse
Niffenegger, Audrey
Nicol, Ann
Nigremont, Georges
Nicol, Donald MacGillivray, 1923-
Nijinsky, Waslaw, 1890-1950
Χρησιμοποιείται αντί
< Nicol, Donald M., 1923-
Χρησιμοποιείται αντί
< Nijinsky, Vaslav, 1890-1950
Nicol, E.
Nikbakht, Ehsan
Nicolaievski, Boris
Nikulin, Lev, 1891-1967
Nicolas, Aug.
Nilsson, Lennart
Nicolic, Milos
Nilsson, Martin Persson, 1874-1967
Nicoll, Maurice, 1884-1953
Nimersheim, Jack
Nicolle, David, 1944-
Nimmo, Jenny
Χρησιμοποιείται αντί
< Nicolle, D. (David), 1944-
Nimmons, David
Nicolson, Harold, 1886-1968
Χρησιμοποιείται αντί
< Nicolson, Harold George, 1886-1968
Nimr, Sonia
Nin, Anais, 1903-1977
Nin, Magy
Nicolson, Jack
Nicolson, William
234
Ninen, David
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Ninov, Ivan
Noordervliet, Nelleke
Nir, Yehuda
Nooteboom, Cees, 1933-
Nisbet, Robert A.
Nora, Pierre
Nisbet-Elgin, Mary
Norac, Carl
Nissen, Brian
Norbert, Landa
Nista, Primiana
Nordau, Max
Nitobe, Inazo, 1862-1933
Nordhoff, Charles, 1887-1947
Niwman, Mildred
Nordon, Didier
Nix, Garth, 1963-
Norem, Julie K.
Nizan, Paul, 1905-1940
Norfolk, Donald, 1931-
Noble, Tony, 1942-
Norman X.
Nocciter, C.
Norman, David
Nodu, Jean
Norman, Hilary
Noe, Erlend
Norris, Christopher
Noel, Emile
Norris, D. E.
Noel, Roni
Norris, P. E.
Nogueras, Luis R.
Norst, Joel
Noguez, Dominique
North Patterson, Richard
Noin, Daniel
North, Darian
Noir, Michel
Northedge, Andrew
Noiville, Christin
Northfield, Wilfrid
Noiville, Florence
Northrup, Christiane
Nolan, Christopher
Norton, Peter
Nolan, Dennis
Norton, Sally
Nolan, Frederick
Norwich, John Julius, 1929-
Nolan, Jonathan
Norwood, Robin
Nolte, Dorothy
Nosov, P.
Χρησιμοποιείται αντί
< Nolte, Dorothy Law
Nossal, Gustav J.
Noon, Jeff
Nossiter, Joshua C.
Nostlinger, Christine, 1936ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
235
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Nucera, Salvino
Χρησιμοποιείται αντί
< Nestlinger, Kristine
< Nestlinnker, Kristine
< Nestlingere, Kristine
Nugent, Neill
Nulli, Domenico
Nostlinger, Christine, 1961Χρησιμοποιείται αντί
< Nostlinger, Christine junior, 1961-
Nunez Cabeza de Vaca, Alvar, 16ος αι. ,
Ισπανός θαλασσοπόρος
Nostradamus, 1503-1566
Χρησιμοποιείται αντί
< Cabeza de Vaca, Alvar Nunez, 16ος αι. , Ισπανός
θαλασσοπόρος
= Νοστράδαμος, 1503-1566
Nunez, Francoise, 1957-
Nothdarft, William E.
Χρησιμοποιείται αντί
< North, Bill
Nureyev, Rudolf, 1938-
Nothomb, Amelie, 1967-
Nussbaum, Martha Craven, 1947-
Notkin-White, Barbara
Χρησιμοποιείται αντί
< Nussbaum, Martha C., 1947-
Notton, Andree
Notton, Tavy
Nouge, Paul
Nougier, Louis-Rene
Nuridsany, Claude
Nutsch, Wolfgang
Nuttall, Gina
Nybakken, James Willard
Χρησιμοποιείται αντί
< Nybakken, James W.
Nourse, Alan E.
Nousits, Branislav
Nydahl, Ole
Nouvelle, Catherine
Nye, Barry
Nova, Craig, 1945-
Nye, Joseph S.
Novac, Ana
Nyhus, Svein
Novak, William
Nyssen, Yber
Novalis, 1772-1801
O' Conaire, Padraic, 1883-1928
Novarina, Valere
O' Meara, Cyndi
Novelli, Luca
O'Brer, Teresa
Novi, Deniz
O'Brian, Edna, 1932-
Nowell Hall, Patricia
Χρησιμοποιείται αντί
< O'Brien, Edna, 1932-
Noxon, Nicolas
O'Brian, Patrick, 1914-2000
Noyn, Jean-Paul, 1943-
O'Brien, Dominic
Noziere, Jean-Paultab
O'Brien, Edna
236
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
O'Brien, Eileen
O'Neill, Maria
O'Brien, Flann, 1911-1966
O'Brien, Justin, 1906-1968
O'Brien, Mary
O'Neill, Nena
O'Neill, Olivia
O'Reilly, J. Aidan
O'Brien, Meg
O'Riordan, Kate
O'Brien, Robert
O'Sullivan, Gerry
O'Brien, Teresa
O'Sullivan, Mark
O'Brien, Tim, 1946-
O'Sullivan, Maureen
O'Carroll, Oda
Oates, John
O'Connell, Carol
Oates, Joyce Carol, 1938-
O'Connell, Carol
Obelensky, Dimitry
O'Connell, Sanjida
Ober, Josiah
O'Connor, Flannery, 1925-1960
O'Connor, Joseph, 1963O'Connor, Philip
Oberbeil, Klaus
Oberlin, Salley
Oberlé, Gérard
O'Dell, Scott
Oberski, Jona, 1938-
O'Doherty, Brian, 1928
Obligado, Clara
O'Faolain, Nuala
Obolensky, Dimitri
O'Farrell, Maggie
Ocalan, Abdullah, 1948-
O'Flanagan, Sheila
Ocampo, Silvina, 1903-1993
O'Hagan, Andrew
Oda, Taro, 1940-
O'Hara, John
Χρησιμοποιείται αντί
< Taro, Oda, 1940-
O'Hara, Mary
O'Hara, Nancy
Oddo, Nancy
O'Hara, Scarlett
Oddon, Michele
O'Leary, Eleanor
Oddon, Yvonne
O'Nan, Stewart, 1961-
Odell, Peter
O'Neill, Amanda
Odent, Michel, 1930-
O'Neill, Eugene, 1888-1953
Odorico, Paolo
O'Neill, George
Ody, Penelope
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
237
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Oe, Kenzaburo, 1935-
Olivier, Jean-Pierre
Oelker, Petra, 1947-
Oljelund, Pernilla
Oertel, Liya Lev
Ollendorff-Reich, Ilse
Ogawa, Yoko, 1962-
Olman, Howard
Ogburn, Jaqueline K.
Olmstead, A. T. , 1880-1945 (Albert
Ten Eyck)
Ogilvy, David
Olsen, Ole Wahl
Ognianova, Elena
Olshaker, Mark, 1951-
Ohnet, Georges
Olson, Keith W.
Ojdemir, Ojkur
Okakura, Kakuzo, 1862-1913
Okaliova-Σταυρακάκη, Σύλβια, 1959Χρησιμοποιείται αντί
< Σταυρακάκη, Σύλβια Okaliova-, 1959-
Okenghem, Guy
Χρησιμοποιείται αντί
< Ockeghem, Guy
Okri, Ben
Okte, Faik
Olson, Kenneth E.
Omar Khayyam
Χρησιμοποιείται αντί
< Khayyam, Omar
Omilanowska, Malgorzata
Omura, George
Onassis, Jacqueline Kennedy, 19291994
Χρησιμοποιείται αντί
< Kennedy-Onassis, Jaqueline
Olalla, Pedro
Ondaatje, Michael, 1943
Olden, Marc
One, Georg
Oldenkott, Paul
Onetti, Juan Carlos, 1909-
Older, Jules
Onfray, Michel
Oldroyd, Mark
Ong, Walter J.
Oleinikov, Igor
Onimus, Jean
Oliver, Brett
Ono, Yoko
Oliver, Jeanne
Onopa, Sally
Oliver, Martin
Opgenoorth, Winfried
Oliver, Paul
Opie, Mary Jane
Oliver, Richard
Opler, Morris Edward
Oliver, Stephen
Oppel, Carol
Olivier, Christiane
238
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Oppenheimer, Jerry
Ortlepp, Michael
Oppenheimer, Robert
Ortner, Sherry B., 1941-
Oppermann, Hans
Ortoli, Sven
Oram, Hiawyn
Orwell, George, 1903-1950
Orban, Christine
Ory, Carlos Edmundo de
Orban, Olivier
Osborn, David, 1923-
Orczy, Emmuska, Baroness, 1865-1947
Osborn, John
Orecchia, Giulia
Osborne, Elsie
Orga, Infan
Osborne, John, 1929-
Orgill, Douglas, 1922-
Osborne, Mary Pope
Orhan, Kemal, 1914-1970
Osborne, Richard
Ori, Laura
Osbourne, Lloyd
Orienti, Sandra
Osho, 1931-1990
= Όσσο, 1931-1990
Oriol, Laurence
Orkeny, Istvan
Osten, Carson van
Orlandi, Lorenzo
Ostervald, R. F.
Orlando, Sabrina
Ostheeren, Ingrid
Orlando, Sabrina
Ostrander, Sheila
Ormesson, Jean d', 1925-
Ostrogorsky, Georg
Χρησιμοποιείται αντί
< D' Ormesson, Jane
Χρησιμοποιείται αντί
< Ostrogorsky, George
Ormond, Clyde
Ostrom, Joseph
Orna, Elizabeth
Ostrovski, Nikolai
Orr, Richard
Ostrovsky, Victor
Orsenna, Eric
Otani, June
Orsina, Vincenzo
Otero Silva, Miguel, 1908-
Orta, Marcello d', 1953-
Otero, Blas de
Ortega, Manuel Alvarez
Otsuki, Chris
Ortheil, Hanns-Josef, 1951-
Otte, Jean-Pierre
Ortleep, Michael
Ottenheimer-Maquet, Laurence
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
239
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Ottensmann, John R.
Owen, Wilfred
Otto, 1815-1867, πρώτος βασιλιάς της
Ελλάδος (1832-1862)
Oxenbury, Helen
= Οθων, 1815-1867, πρώτος βασιλιάς της Ελλάδος
(1832-1862)
Oxlade, Chris
Oxley, Claire
Otto, Svend
Otto, Walter F. , 1874-1958
Oudart, Jean
Oyen, Wenche, 1946Oyeyemi, Helen
Oyle, Irving, 1925-
= Ουντάρ, Ζαν
Oz, Amos, 1939-
Ouettar, Tahar
Oz, Mehmet
Oufkir, Fatema
Ozdamar, Emine Sevgi
Oufkir, Malika
Ozer, Jan, 1955-
Ouida, 1839-1908
Ozereckaja, E. L.
Oursler, Fulton
Ozkan, Serdar, 1975-
Ouspensky, Leonide
Ouspensky, Peter D. , 1878-1947
= Ουσπένσκυ, Πήτερ, 1878-1947
Χρησιμοποιείται αντί
< Uspensky, Peter D. , 1878-1947
Ozouf, Mona
Ozzano, Emilia
P., Melissa, 1985-
Ouspensky, Peter D. , 1878-1947-Ερμηνεία και κριτική
Χρησιμοποιείται αντί
< Melissa P., 1985< Panarello, Melissa, 1985-
Ouvaroff, Sergei Sem, 1785-1855
Paasilinna, Arto, 1942-
Ovcinnikof, Vsevolod
Pacant, Marcel
Overbeck, Bernhard
Pace, David
Overbeck, Mechtild
Pacey, Arnold
Overbye, Dennis, 1944-
Pacheco, Jose Emilio, 1939-
Overzier, Claus
Pachymerus, Georgius
Owen, David
Paczkowski, Andrzej, 1938-
Owen, Edward
Padesky, Christine A.
Owen, J.
Padirac, Dominique
Owen, J. Owen
Padoan, Daniel
Owen, Jean
Padovani, Giuseppe
Owen, Peter
240
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Padover, Saul K.
Palen, Debbie
Paes, Rui
Palermo, Suzanne
Pagan, Sylvette
Paliatsaras, Konstantinos
Page, Charles
= Παλιατσάρας, Κωνσταντίνος
Page, Denys Lionel, sir
Paling, John
Χρησιμοποιείται αντί
< Page, D. L.
< Page, Denys L.
Pallavicino, Ferrante, 1615-1644
Pallavisini, Alfredo
Page, Gemma
Palliser, Charles
Page, Khristine Annwn
Palmen, Connie
Page, Martin
Palmer, Bryan
Page, R. I.
Palmer, Cynthia
Page, Thomas
Palmer, Gr.
Pages, Max
Pagnol, Marcel, 1896-1974
Palmer, Joan
Palmer, Joy
Pagnoni, Roberta
Palmer, Laura
Paillat, Paul M.
Palmer, Michael
Χρησιμοποιείται αντί
< Paillat, Paul
Palmer, Scott
Pain, J.
Palmer-Σικελιανού, Εύα, 1874-1952
Χρησιμοποιείται αντί
< Σικελιανού, Εύα Palmer-, 1874-1952
Paine, Michael
Painter, Genevieve
Painter, George D. , 1914-
Palmer-Σικελιανού, Εύα, 1874-1952-Αλληλογραφία, απομνημονεύματα κλπ.
Pairman, Sarah
Palmier, Jean Michel
Paker, Josephine
Palmquist, Eric
Palacio Valdes, Armando, 1853-1935
Paltrinieri, Marisa
Palahniuk, Chuck, 1962-
Pamuk, Orhan, 1952-
Palast, Greg
Panait, Istrati
Palayer, Caroline
Pandit, Milimd S.
Palazzeschi, Aldo, 1885-1974
Panek, Richard
Palazzolo, Salvatore
Panero, Leopoldo Ma
Paleg, Kim
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
241
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Panesar, P.
Pareto, Vilfredo, 1848-1923
Paneth, Donald
Paretsky, Sarah, 1947-
Paniagua
Pargeter, Edith, 1913-1995
Panini, G. P.
Χρησιμοποιείται αντί
< Pargeter, Edith May, 1913-1995
Pankow, Gisela
Parie, Benoua
Panne, Jean-Louis
Parijat, 1937-1993
Pannikkar, K. M.
Paris, Alain
Panova, Vera
Paris, Isabelle, comtesse de, 1911Χρησιμοποιείται αντί
< Isabelle, comtesse de Paris, 1911-
Panowsky, Charlotte
Papacostea-Danielopolu, Cornelia
= Παπακωστέα-Δανιηλοπούλου, Κορνηλία
Parise, Goffredo, 1929-
Papagni, Rossana
Pariselle, Jean-Marc
Papantoniou, Ioanna
Parizi, Anna
Papas, Christian
Park, Edward
Papert, Seymour
Park, Jacqueline
Papini, Arianna
Park, Jeannie
Papini, Giovanni
Park, Julie
Pappas, Nicholas Charles
Park, Mungo
Papus, 1865-1916
Park, Yoon S., 1935-
Χρησιμοποιείται αντί
< Encausse, Gerard Anaclet Viencent, 1865-1916
Paradis, Maria Theresia von, 17591824--Μυθιστόρημα
Paramananda
= Παραμάναντα
Parazet, Joan
Parazzoli, Paola
Parchment, Malcolm
Paredes, Marisa
Parent, Nancy
Pareti, Luigi
242
Parke, H. W. , 1903William)
Parke, Ross D.
Parker, Alan
Parker, Alastair
Parker, Barbara
Parker, Barry R.
Parker, Dorothy
Parker, Geoffrey
Parker, Helen
Parker, Jane, 1951-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
(Herbert
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Parker, Steve
Partridge, Christopher H. (Christopher
Hugh), 1961-
Parker, Una-Mary
Partsch, Joseph, 1851-1925
Parker-Rees, Guy
Partsch, Susanna
Parkertab, Robert B.
Pascal, Blaise
Parkhurst, Carolyn
Parkman, Francis, 1823-1893
Parks, Adele
Parks, Antony
Parks, Tim
Parmee, Nina
Parnall, Peter
Parnov, Eremej I.
Paroissien, Emmanuelle
Parouty, Michel
Parpajola, Andreina
Parramon, Jose Maria
Χρησιμοποιείται αντί
< Parramon, J. M.
< Parramon, Jose M.
< Parramon, Josep M.
Parramon, Merce
Pascal, Georges
Pascoe, Robin
Pashley, Robert, 1805-1809
Pasini, Willy
Pasley, Malcolm
Pasolini, Pier Paolo, 1922-1975
Passerini, Luisa
Passeron, Jean Claude
Passet, Rene
Passow, Arnoldus
Pasternak, Boris Leonidovic, 18901960
Χρησιμοποιείται αντί
< Pasternak, Boris, 1890-1960
< Pasternak, Borys, 1890-1960
Pasteur, Louis, 1822-1895
Parravicini, Anna
Pasteur, Louis, 1822-1895--Βιβλία για
παιδιά
Parrot, Louis
Patai, Raphael, 1910-
Parry, Ann
Patanjali
Parry, Idris
Patatski, Γαβριηλ
Parry, Jo
Patchett, Ann
Parsi, Maria Rita
Patchev, Tasho
Parsons, Alexandra
Pate, A.
Parsons, Julie
Pate, Alexs D., 1950-
Parsons, Tony
Patel, Pratik R.
Partridge, Burgo
Paterson, Katherine
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
243
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Patience, John
Pavlov, Todor
Patilla, Peter
Pawlak, Pawel
Paton Walsh, Jill, 1937-
Payet, Jean-Michel
Paton, Alan, 1903-1988
Payne, Blanche, 1897-1972
Patrick, John
Payne, Holly
Patrounova, Olga
Payne, Liane
Patsi-Garin, Emmy
Payne, Malcolm
Patsino, Al, 1940-
Payne, Roger
Patterson, Harry
Payne, Stanley G.
Patterson, James, 1947Patterson, Stella W.
Payot, Jules
Payp, Richard
Patterson, William Patrick
Pattie, Paul
Paz, Marcela
Paz, Octavio, 1914-1998
Paul, Claus-Dieter
Χρησιμοποιείται αντί
< Pas, Octavio, 1914-1998
Paul, Gill
Paul, Korky
Pazarci, Huseyin
Paul, Tessa
Pazolini, Pier-Paulo, 1922-1975
Paulesco, N. G.
Pea, Enrico, 1881-1958
Paulos, John Allen
Peach, Suzan
Paulsen, Gary
Peacock, John
Pausewang, Gudrun
Peale, Norman Vincent
Paustovsky, Konstantin, 1892-1968
Pearce, Fred
Pauwels, Louis
Pearce, Guy, 1967-
Pauzin, Philippe
Pearl, Lizzy
Pavanel, Jane
Pearl, Matthew
Paver, Michelle
Pears, Iain
Pavese, Cesare, 1908-1950
Pears, Pauline
Pavic, Milorad, 1929-
Pearse, Lesley
Pavis, Patrice, 1947-
Pearson, Allison, 1960-
Pavlov, Ivan Petrovich, 1849-1936
Pearson, Anne
244
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Pekelis, Victor
Pearson, Barrie
Pelaprat, Jean-Marie
Pearson, Ridley
Pelecanos, George P.
Pearson, Ryne Douglas
= Πελεκάνος, Γεώργιος Π.
Pease, Allan
Pelevine, Victor, 1962-
Pease, Barbara
Pellant, Chris
Peasley, Richard A.
Pellequer, Dominique
Peat, F. David, 1938Pechermeyer-Michaelides, Norgard
Pellet, Alain
Χρησιμοποιείται αντί
< Michaelides, Norgard Pechermeyer-
Pelletier, Chantal
Peck, Dale
Pelt, Jean-Marie
Peck, M. Scott, 1936-2005 (Morgan
Scott)
Peluso, Elio
Peck, Robert A.
Pedelahore de Loddis, Christian
Pedemonte, Iaia
Pedersen, Vilhelm, 1820-1859
Pedley, Heather
Pedretti, Carlo
Pedsef, Angel
Peeffer, Pierre
Peers, Frederick
Pef, ill.
Peiffer, Vera
Peillex, Georges
Peitz, Beate
Peitz, Leopold
Peitz, Marietta
Pemberton, Margaret
Pena, Albert
Peddie, Emma
Pedler, Caroline
Pelot, Pierre, 1945-
Pendleton, Don
Penna, Sandro, 1906-1977
Pennac, Daniel, 1944Pennart, Geoffroy de
Pennasilico, Alessandro
Pennetier, Claude
Pennings, Toon
Penny, Malcolm
Penrose, Roger
Penston, Margaret
Peppe, Mark
Pepper, Fl. C.
Pera, Pia, 1956Peraboni, Cristina
Percy, Graham
Perdue, Lewis
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
245
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Perrault, Charles, 1628-1703
Pere, Rovira
Perec, Georges, 1936-1982
Perreault, Jacques Y.
Perricone, Nicholas
Pereimter, M.
Perelman, IA. I. (Iakov Isidorovich),
1882-1942
Χρησιμοποιείται αντί
< Perelman, Yakov, 1882-1942
Perrin, Anne
Perrin, Elula
Perrin, Jacques
Perrineau, Pascal
Perelman, Marc
Perris, K.
Perennou, Marie
Perron, Roger
Perera, Hilda, 1926-
Perrot, Michelle
Perera, Shyama
Perruchon, Agnes
Perera, Sylvia Brinton
Perry, A.
Peretti, Joseph
Perez Galdos, Benito, 1843-1920
Perry, Anne
Perry, Cereta
Perez Montero, Jose
Χρησιμοποιείται αντί
< Montero, Jose Perez
Perry, Greg
Perry, Greg M.
Perez-Reverte, Arturo, 1951Pergaud, Louis, 1882-1915
Peri, Massimo
Perry, Sarah
Perseminie, Colet
Persico, Maurizio
Peris, Carme
Person, Lars, 1934-1981
Perkins, David
Person, Ron, 1948-
Perkins, Elizabeth
Pertini, Sandro
Perkins, Lucy Fitch
Pertuze, Jean-Claude
Perkins, Margaret
Perls, Frederick Solomon, 1893-1970
Χρησιμοποιείται αντί
< Pertuze
< Pertuze, Joan-Claudi
Perls, Fritz
Perucho, Juan, 1920-
Pernusch, Sandrine
Perutz, Leo, 1884-1957
Perols, Sylvaine
Pervin, Lawrence A.
Peron, Eva, 1919-1952, Duarte de
Pesch, Edgar, 1901-
Perosino, Sergio
Χρησιμοποιείται αντί
< Pesch, E.
246
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Petitcollin, Christel
Pesic, Jesenka
Petitfils, Pierre
Peskine, Brigitte, 1951Pessoa, Fernando, 1888-1935
Pessoa, Fernando, 1888-1935-Μυθιστόρημα
Pestalozzi, Johann Heinrich, 17461827
Pester, Jan
Petkova, Nonka
Petkovic, Radoslav, 1953Petley, Julian
Petrarca, Francesco, 1304-1374
Petras, James
Petrescu, Cezar, 1892-1961
Pestum, Jo
Petri, Horst
Petan, Ζarko
Χρησιμοποιείται αντί
< Petan, Jarko
Petricic, Dusan
Petek, Luciano
Petrof, Ivan, 1849-1922
Peter the Great, 1682-1725, Τσάρος
της Ρωσίας
Petroff, Saskia
Petrie, John
= Πέτρος ο Μέγας, 1682-1725, Τσάρος της Ρωσίας
Petrovic, Gajo
Peterich, Eckart
Petrusevskaya, Ludmila, 1938-
Peters, B. Guy
Χρησιμοποιείται αντί
< Petrouchevskaja, Liudmilla, 1938-
Χρησιμοποιείται αντί
< Peters, Guy B.
Petruzella, Frank D.
Peters, Catherine
Petsinis, Tom, 1953-
Peters, Elizabeth
Petter, Frank Arjava
Peters, Ellis, 1913-1995
Pettifer, James
Peters, Fritz
Petersen, Carolyn Collins
Peterson, Ivars
Peterson, Lynne
Peterson, M.
Peterson, R. E.
Peterson, Robert
Peterson, Robert L.
Peterson, Roger
Petrosian, Gross
Pettinari, Valerie
Petty, Kate
Peyrols, Sylvaine
Peysson, Anne-Marie
Peyton, K.M., pseud.
Βλέπε επίσης
>> Peyton, Kathleen Wendy
>> Peyton, Michael
Peyton, Kathleen Wendy
Βλέπε επίσης
<< Peyton, K.M., pseud.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
247
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
< Phillips, Glasgow W., 1969-
Peyton, Michael
Βλέπε επίσης
<< Peyton, K.M., pseud.
Philpott, Violet
Pezzoli, Umberta
Phipps-Lee, Peter
Pfaffenberger, Bryan, 1949-
Phoenix, River, 1970-1993
Pfaltzgraff, Robert L.
Piaget, Jean, 1896-1980
Pfeiffer, John
Piatto, Maria
Pfister, Marcus
Piault, Colette
Pfreimter, M.
Piave, Francesco Maria, 1810-1876
Pham Quat Xa
Piazet, Jean, 1896
Phipps, Pat
Χρησιμοποιείται αντί
< Quat Xa, Pham
Picard, Charles
Philbrick, Herbert
Picasso, Pablo, 1881-1973
Philbrick, Nathaniel
Picasso, Pablo, 1881-1973--Βιβλία για
παιδιά
Philbrick, Rodman
Picasso, Pablo, 1881-1973--Εκθέσεις
Philip, Andre
Philip, Neil
Picasso, Pablo, 1881-1973-Μυθιστόρημα
Philipe, Anne
Piccatto, Gabriele
Philips, Caroline
Pichois, Claude
Philips, Caryl, 1958-
Pichon, Francois
Phillips, Adam
Pichon, Liz
Phillips, Arthur, 1969-
Pick, Susan
Phillips, Asha
Pickavance, Lynne
Phillips, Cabell
Picon, Daniel
Phillips, Christopher
Picon, Gaetan
Phillips, Jane Anne
Picoult, Jodi
Phillips, Kay
Picouly, Daniel, 1948-
Phillips, Laura
Picton, Margaret
Phillips, Mike
Pier, Roselyne
Phillips, W. Glasgow, 1969-
Pieri, Lorenzo
Χρησιμοποιείται αντί
248
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Pierjean, Anne
Pinderus, Mauricius
Pierrat, Gerard
Pineau, Gisele
Pierre, D. B. C.
Pines, Maya
Pierre, Jose, 1927-1999
Pingeot, Mazarine, 1974-
Pierre, Michel
Pinger, Robert
Pierre, Rosalyn
Pinguilly, Yves
Pierrou, Dany
Pink, Judith E.
Piersanti, Claudio
Pinker, Steven
Piet, Nadin
Pinkney, Jerry
Pietro, Luciano di
Pinnington, Andrea
Pietropinto, Anthony
Pinter, Harold, 1795-1829
Pieyre de Mandiargues, Andre, 19091991
Pinter, Harold, 1930-
Χρησιμοποιείται αντί
< Mandiargues, Andre? Pieyre de, 1909-1991
< De Mandiargues, Andre Pieyre de, 1909-1991
Piper, Nikolaus
Piglia, Ricardo
Piperno, Alessandro, 1972-
Pigozzi, Paolo
Pipes, Richard
Pike, Rob
Pilcher, Rosamunde, 1924-
Pillot, Frederic
Pilorget, Bruno
Pimenov, Sergey
Pimont, Annie
Pimont, Marie-Renee
Pin, Isabel
Pinard, Jacques
Pinchinat, Claude
Pincio, Tommaso
Pinton, Solange
Pipart, Jasmine
Pigafetta, Antonio
Pillinger, Ian
Pinto, Fernao Mendes, 1509-1583
Pipher, Mary
Piquemal, Michel
Pirandello, Luigi, 1867-1936
Pires, Jose Cardoso
Pirincci, Akif
Pirotte, Huguete
Pirs, John M. S.
Pirsig, Robert M.
Pisani, Liaty
Piscitelli, Raffaele
Pisco, Cristina
Pisida, Georgius
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
249
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Pisier-Kouchner, Evelyne
Χρησιμοποιείται αντί
< Platonof, Andrei, 1899-1951
< Platonov, Andrei, 1899-1951
Pistone, Joseph
Pitcher, Caroline
Platt, Charles
Pitigrilli
Platt, Richard
Pitka, Joe
Plaumer, William
Pitman, Jack
Pledger, Maurice
Pitol, Sergio, 1933-
Plekhanov, Georgii Valentinovich
Pitt, Valerie
Plenzdorf, Ulrich
Pittman, Frank S., 1935-
Plimak, Evgeni Grigorevich
Pitts, David
Plinius, Gaius Secundus
Pitz-Thissen, Hiltrud
Ploetz, Dagmar, 1946-
Pitzer, David M.
Ploger, Angela
Piumini, Roberto
Plossu, Bernard, 1945-
Piven, Joshua
Plotkin, Henry, 1940-
Pivot, Bernard
Plowman, John
Pizer, Hank
Plundra, Benno
Pizzey, Erin, 1939-
Pocault, Francoise
Pizzorno, Joseph
Podreka, Edo
Place, Francois
Poe, Edgar Allan, 1809-1849
Plaidy, Jean
Pogany, Willy, 1882-1955
Plain, Belva
Pogorelski, Antoni
Planche, Bernard
Pohl, Frederik
Planck, Max, 1858-1947
Pohle, Rolf
Plant, Jane A.
Poidevin, Raymond
Plantz, Alan C.
Poilleve, Sylvie
Plapper, Wolfgang
Poirier, Philippe
Plateau-Zygounas, Martine
Poissenot, Jean-Marie
Plath, Sylvia, 1932-1963
Poitiers, Dianne De, 1499-1566,
Duchess of Valentinois
Platonov, Andrei Platonovich, 18991951
250
= Πουατιέ, Ντιάνα ντε, 1499-1566, Δούκισσα
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Polacco, Michel
Pontalis, J. B., 1924-
Polanski, Roman
Χρησιμοποιείται αντί
< Pontalis, Jean-Baptiste, 1924-
Polansky, Joseph
Pontani, Filippo-Maria, 1913-1983
Polevoj, Boris Nikolaevic
Polidori, John William, 1795-1821
Polignac, Francois de
Ponti, Carlo
Ponti, Claude
Pontiggia, Giuseppe, 1934-
Polinsky, Maria
Ponzio, P.
Polito, Pietro
Pool, Robert Roy
Politzer, George
Poole, Josephine
Polk, George
Poole, Susie
Pollak, Kurt, 1919-
Pooley, Leanne
Pollard, Arthur
Poortinga, Ype
Pollitt, J.J. (Jerom Jordan), 1934Pollo, Stefana
Pope, Nick
Popesku, P.
Pollock, Alexander
Pople, Stephen
Pollock, Jackson, 1912-1956
Pollock, Steve (Stephen Thomas)
Polo, Marco, 1254-1324
Popof, Nikolai
Popovic, Radomir
Popp, Walter
= Μάρκο Πόλο, 1254-1324
Χρησιμοποιείται αντί
< Marco Polo, 1254-1324
Poppel, Hans
Polo, Marco, 1254-1324--Βιβλία για
παιδιά
Popper, Julio, 1857-1893-Μυθιστόρημα
Popper, Karl Raimund, sir, 1902-1994
Polony, Natacha
Polya, George, 1887-1985
Χρησιμοποιείται αντί
< Popper, Karl R., 1902-1994
Pomeau, Rene
Porchia, Antonio, 1886-1968
Pommier, Maurice
Pordes, Laurence
Pond, Sandra
Poree, Marc
Ponge, Francis
Poromanska, Stoina
Pons, Maurice
Pors, Niels Ole
Ponson, Pierre Alexis
Porsteinsson, Porvaldur
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
251
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Porter, Eleanor H. , 1869-1920
Potter, Dennis
Χρησιμοποιείται αντί
< Porter, Eleanor Hodgman
Potter, Jean
Porter, Katherine Anne, 1890-1980
Potter, Joc
Potter, Jonathan
Porter, Sue
Potter, Tony
Portes, Jacques
Potthoff, Margot
Porto, Luigi Da
Posadas, Carmen, 1953Χρησιμοποιείται αντί
< Posadas, Carmen de, 1953-
Potts, Professor
Χρησιμοποιείται αντί
< Potts, Aidan
Potvin, Manon
Posani, Luciano
Pougiet, Mark
Posch, Peter, 1938-
Pouhner, Valter, 1947-
Posener, Alan, 1949-
Poulet, Georges
Poskitt, Kjartan
Poulot, Alexandra
Poslaniek, Christian
Poulton, Hugh
Pospisil, Edita
Pound, Claire
Posse, Abel
Pound, Ezra, 1885-1972
Postel, Sandra
Χρησιμοποιείται αντί
< Pound, Ezra Loomis, 1885-1972
Postgate, Daniel
Postgate, John
Pound, Ezra, 1885-1972--Βιβλιογραφία
Postic, Marcel
Pound, Ezra, 1885-1972--Ερμηνεία και
κριτική
Χρησιμοποιείται αντί
< Postic, Marcel-Vincent
Poupart, Jean-Marie, 1946Postma, Lidia
Pouqueville, F. C. H. L. , 1770-1838
(Francois Charles Hugues Laurent)
Postman, Neil
Χρησιμοποιείται αντί
< Pouqueville, Fran
Potente, Franka
Potier, Georges
Pouqueville, Fran
Potocki, Jan, 1761-1815, hrabia
Pourriol, Ollivier, 1971-
Χρησιμοποιείται αντί
< Potocki, Jean, 1761-1815, comte
Poursat, J.
Potter, Alexandra
Poursat, Jean-Claude
Potter, Beatrix
Pouthier, Jean-Luc
Pouts-Lajus, S.
252
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Precht, Richard
Poux, Jean-Paul
Preisendanz, Wolfgang
Pouy, Jean-Bernard
Preiss, Byron
Pouyet, Marc
Prekop, Jirina, 1929-
Powell, John
Powell, Judith L. , 1957-
Prendergast, Alan
Prentice, Patrick
Powell, Randy
Presley, John
Powell, Spike
Press, Limelight
Powell, Tag
Pressance, Dominoque de
Power, Cheryl
Pressat, Roland
Powers, Jonathan
Pressburger, Giorgio, 1937-
Powers, Richard, 1957-
Pressense, Domitille de
Pownall, Deborah
Pressfield, Steven
Pownall, William
Pressler, Mirjam, 1940-
Prache, Denys
Prada, Juan Manuel de, 1970Prade, Kristian
Pressman, Maurie D.
Preston, Douglas
Preston, John M.
Prado, Benjamin, 1961-
Preston, Tim
Prague, Cary N.
Preussler, Otfried, 1923-
Prange, Peter
Prevert, Jacques, 1900-1977
Prassinos, Gisele, 1920-
Χρησιμοποιείται αντί
< Prever, Zak, 1900-1977
Pratchett, Terry
Pratolini, Vasco, 1913-
Prevost, Abbe, 1697-1763
Pratt, Fletcher
Prezlin, Louis
Pratt, Hugo
Priachin, Georgy
Prause, Gerhard
Priakhin, Iurii Dimitrievich
Prawer Jhabvala, Ruth, 1939-
Price, Eugenia
Praxl, Norbert
Price, John
Prayon, Friedhelm
Price, Martin, 1939-
Precht, Georg
Χρησιμοποιείται αντί
< Price, Martin J., 1939- (Martin Jessop)
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
253
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Price, Mathew
Prokop, Dieter, 1941-
Price, Moe
Prokosch, Frederic, 1908-
Price, Shirley
Propertius, Sextus Aurelious, 1st
century B. C
Price, Susan
= Προπέρτιος, Σέξτος, 1ος αι. π.Χ., Λατίνος ποιητής
Price, Vincent
Prophet, Elizabeth Clare
Price, William T.
Prophet, Erin L.
Prichard, Caradog
Propp, Vladimir, 1895-1970
Prichard, Erl
Χρησιμοποιείται αντί
< Propp, Vladimir Jakovlevich, 1895-1970
Priddy, Roger
Priego, Aranzazu
Proppa, V. J.
Priest, George A.
Pros, Jiri
Priestley, Chris
Proulx, Annie, 1935-
Priestley, John Boynton, 1894-1984
Χρησιμοποιείται αντί
< Proulx, Annie E. , 1935-
Prigent, Andree
Proust, Antoine, 1832-1905
Prigogine, Ilya, 1917-
Proust, Marcel, 1871-1922
Prilleltensky, Isaac
Proust, Marcel, 1871-1922--Ερμηνεία
και κριτική
Prilutskaya, I.
Provoost, Eric
Primavera, Carla
Pruchniak, Wayne
Primavera, Elise
Prudhommeaux, Andre
Prince, Richard, 1949-
Prunier, James
Priscus, Panitus
Pristavkin, Anatolij Ignatevich
Pryce, Rees
Pritchard, Louise
Przeworski, Adam
Probst, Pierre
Puaux, Rene, 1878-1937
Prochazka, Jan
Puccini, Giacomo, 1858-1924
Procopius, Caesariensis
Puchner, Walter, 1947-
Proctor, Alice
Pudal, Bernard
Prohaska, Sonja
Prokofev, Sergei Sergeevich, 18911953
254
Prunty, Morag
Puebla, Teo
Puech, Bernard
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Puech, Michel
Pye, Lucian W.
Pugassi, Alessandra
Pye, Michael, 1946-
Pugh, Alan
Pyke, Jeremy
Pugnetti, Gino
Pynchon, Thomas
Puig, J. J.
Qosja, Rexhep
Puig, Manuel, 1932-
Quaron, Alfonso
Pujade-Renaud, Claude
Quarti, Cornelia
Pujn, I.
Quasimodo, Salvatore
Pullein-Thompson, Christine
Quasimodo, Salvatore, 1901-1968
Pullman, Philip, 1945-
Quattrocki, Carolyn
Purcell, Deirdre
Queen, Ellery
Purcell, Nicholas
Queffelec, Yann, 1949-
Puri, Basant K.
Queiros, Eca de
Purin, Sergio
Queneau, Raymond, 1903-1976
Purpura, Phillip
Quennel, C. H. B.
Puskin, Aleksandr Sergeevich, 17991837
Quennel, Marjorie
Χρησιμοποιείται αντί
< Pushkin, Alexander Sergeevic, 1799-1837
< Pushkin, Aleksandr, 1799-1837
< Pushkin, Alexandr, 1799-1837
< Puskin, Aleksandr, 1799-1837
Quentin, Blake
Quentin, Laurence
Quentin, Patrick
Puth, Klaus
Quentin, Peter
Putik, Jaroslav, 1923-
Querles, Heather
Putin, Vladimir Vladimirovich, 1952-
Querry, Ronald B. (Ronald Burns),
1943-
Putman Cramer, Henriette
Χρησιμοποιείται αντί
< Querry, Ron, 1943-
Putnam, C.
Putnam, James
Puto, Arben
Putterford, Mark
Puzo, Mario
Pycraft, David
Quessada, Dominique
Quevedo, Francisco de
Quick, William T.
Quignard, Pascal, 1948Quill, Kathleen Ann, 1952Quilliam, Susan
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
255
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Quindlen, Anna
Radford, Pat
Quinet, Edgar, 1803-1975
Radier, Benjamin
Quinn, Daniel
Radiguet, Raymond, 1903-1923
Quinn, Sally
Radin, Paul, 1883-1957
Quinn, Thomas, 1951-
Radol, Ron
Quintero Alvarez, Joaquin
Radzinsky, Edvard
Quintero Alvarez, Serafin
Rae, Alastair
Quiroga, Horacio, 1878-1937
Rae, Alexander C.
Qusaybi, Ghazi Abd Al-Rahman
Raffaella, Barba
Χρησιμοποιείται αντί
< Algosaibi, Ghazi A.
Raffaello Santi, 1483-1520, ζωγράφος
= Ραφαήλ, 1483-1520, ζωγράφος
Qyen, Wenche
Rafik, Schami, 1946-
Raba, Mama
Raglin, Tim
Rabanne, P.
Rahimi, Atiq, 1962-
Rabassa, Gregory
Rahir, Renee
Rabe, David
Rabelais, Francois, 1483-1553
Rai, Milan
Raillon, Madelein
Rabinyan, Dorit
Raimbault, Ginette
Rabisch, Birgit
Rabolu, pseud., 1926-2000
Χρησιμοποιείται αντί
< Valbuena, Joaquin Enrique Amórtegui, 1926-2000
< Rabolu, V. M., 1926-2000
Rainaud, Jacqueline
Rainaud, Michel
Raintree, Lee
Race, Phil
Raison, Isabelle
Race, William H., 1943-
Rait, Steven
Rachet, Guy
Raizis, Byron M.
Racine, Bruno
Raleigh, Katherine
Racine, Jean, 1639-1699
Ralston Saul, John
Χρησιμοποιείται αντί
< Racine, 1639-1699
Ramachandran, V.S.
Ramacharaka, 1799-1932, Yoghi
Radaviciute, Diana
Ramba, Lobsang Triti
Radcliffe, James C.
256
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Ramba, Mama san Ra-ab
Rambaud, Patrick
Raphael, Lev
Rapin, William
Rambert, Madelaine L.
Rapoport, Rhona
Ramkrishna Pramhansa, 1836-1886
Ramonet, Ignacio
Rapoport, Robert
Rapp, Francis
Ramos, Mario
Rappaport, Theodore
Ramp, Philip
Rappoport, Charles
Rampa, Lobsang
Rardom, James R., 1940-
Ramsey, Robert D.
Rashind, Ahmed
Ramster, John
Raskin, Barbara
Rand, Ayn, 1905-1982
Rasmussen, Tom
Randall, John L.
Raspail, Jean
Randall, Neil
Raspe, R. S.
Randley, Sou
Raspe, Rudolf Erich, 1737-1794
Rangel, Carlos, 1929Ranger, T. O. (Terence O.)
Χρησιμοποιείται αντί
< Ranger, Terence
< Ranger, Terence Osborn
Rasputin, Valentin Grigorevic, 1937Rassel, Ruth
Rat, Michel
Rath, Erna
Rankin, Ian, 1960-
Rathbone, Andy
Rankin, William
Rathbone, Julian
Rannap, Jaan
Ranney, Jeanne Michelle
Rathmann, Peggy
Ratland, Jonathan
Ransberger, Karl, 1931Ransmayr, Christoph, 1954-
Ratle, Christine
Ratner, Michael
Ransom, Scott
Ransome, Arthur, 1884-1967
Rattner, Josef
Ratzef, Krum
Ranson, Robert
Ratzinger, Joseph, Καρδινάλιος
Rantizkof, Iordan
Rau, Hans
Ranzi, Carlo
Raphael, Frederic, 1931-
Raucy, Claude
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
257
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Raud, Eno, 1928-
Razzi, Mary
Rauprich, Nina
Razzoli, Daniele, 1950-
Rauzier-Fontagne, Ι.
Read, Herbert
Ravaglia, Paola
Read, Randy
Ravasi, Gianfranco
Reade-Ανδριτσοπούλου, Alison
Ravel, Maurice, 1875-1937
Χρησιμοποιείται αντί
< Ανδριτσοπούλου, Alison Reade-
Raven, J. E. (John Earle)
Ravenhill, Mark
Reader, Keith
Ravera, Lidia
Reader-Ζερβού, Stella
Χρησιμοποιείται αντί
< Ζερβού, Stella Reader-
Rawlings, Mauricetab
Rawls, John
Reagan, Bryan
Ray, Hannah
Reanney, Darryl
Ray, Jane
Reanney, Darryl, 1939-
Ray, Jeanne
Reasoner, Charles
Ray, Karen
Rebena, Frederic
Ray, Kitty
Reberg, Evelyne
Ray, Veronica
Reble, Albert
Raymo, Chet
Rebolledo, Francisco, 1950-
Raymond, Aron
Rebreanu, Liviu, 1885-1944
Raymond, Jean
Rechenberg, Peter, 1933-
Raynal, Patrick, 1946-
Reddish, Paul
= Ράιναλ, Πατρίκ
Redel, Kurt
Raynal, Rene
Redfern, Elizabeth
Rayner, Claire
Redfern, Martin
Rayner, Richard
Redfield, James
Rayner, Sarah, 1960-
Redgrave, Vanessa, 1937-
Rayner, Shoo
Reding, Elizabeth
Raynes, John
Redmond, Ian
Razgon, Lev Emmanuilovich
Redmond, Patrick
Razzi, James
Redondo, Francisco
258
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Reed, Bika
Reichstein, Alexander
Reed, Evelyn, 1906-1979
Reid, Ian
Reed, Fred A., 1939-
Reid, Struan
Reed, John, 1887-1920
Reid, Thomas Mayne, 1818-1883
Reed, Jonathan
Reif-Schere, Ilse, 1927-
Reed, Mary
Reiken, Frederick
Reed, Neil
Reilly, Paul
Reeder, John
Reilly, Tina
Rees, Celia
Reinach, Joseph, 1853-1921
Rees, Emlyn
Reinach, Salomon
Rees, Gwyneth
Reinach, Theodore, 1860-1928
Rees, Patricia
Reinaud, Serge
Rees, Rosemary
Reiner, Traudl
Reeve, Philip
Reiner, Walter
Reeves, Hubert
Reinhardt, Karl
Regardie, Israel
Reinhardttab, Richard
Regas, Rosa, 1933-
Reinhart, Tanya
Regimbal, Jean-Paul
Reiskius, Io. I.
Regis, Edward, 1944-
Reisner, Trudi
Regner, Hermann
Reiss, Donovan
Regny, Arthemond, 1777-1841
Reiss, Tom
Reich, Wilhelm, 1897-1957
Reitman, Ivan
Reich, Wilhelm, 1897-1957--Ανάλεκτα
Rejai, M. (Mostafa)
Reich, Wilhelm, 1897-1957--Ερμηνεία
και Κριτική
Reich-Ranicki, Marcel
Reichardt, S.
Reiche, Dietlof
Reichlin, Alfredo
Reichs, Kathy
Χρησιμοποιείται αντί
< Rejai, Mostafa
Remarque, Erich Maria, 1898-1970
Χρησιμοποιείται αντί
< Remark, Erich Maria, 1898-1970
Rembrandt, Harmenszoon van Rijn,
1606-1669
Rembrandt, Harmenszoon van Rijn,
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
259
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
1606-1669--Βιβλία για παιδιά
Rey, Pierre
Remkiewicz, Frank
Reyes, Alina, 1943-
Rempein, H.
Reymond-Rivier, B.
Renan, Ernest, 1823-1892
Reymond-Rivier, Berthe
Renard, Leon, 1949-
Χρησιμοποιείται αντί
< Rivier, Berthe Reymond-
Renault, Jean-Michel
Reynolds, Adrian
Renault, Mary, 1905-1983
Rendell, Ruth, 1930-
Reynolds, Anna
Reynolds, L. D.
= Vine, Barbara, 1930-
Reynolds, Sheri
Renfrew, Colin, 1937-
Reza, Yasmina, 1959-
Reno, Dawn
Renoir, Pierre-Auguste, 1841-1919
Renoir, Pierre-Auguste, 1841-1919-Βιβλία για παιδιά
Rezvani, 1928Rhinehart, Luke
Rhodes, Cheryl
Renoncay, Philippe, 1960-
Rhodes, Dan, 1972-
Reouven, Rene
Rhodes, Frank Harold Trevor
Χρησιμοποιείται αντί
< Rhodes, F. H. T.
Requa, John
Reselman, Bob
Rhodes, Frank Harold Trevor
Resnick, Robert
Rhodes, Martin B.
Restif de la Bretonne, 1734-1806
Rhyner, Hans
Reti, Richard
Rhys, Jean, 1894-1979
Rettich, Margret
Ribes, Jean-Claude, 1940-
Rettich, Rolf
Ribeyro, Julio Ramon, 1929-
Revell, A. W.
Ricard, Francois, 1947-
Reverdin, Olivier
Ricardo, David, 1772-1823
Revoyr, Nina, 1969-
Riccarelli, Ugo, 1954-
Rexroth, Kenneth, 1905-1982
Ricci, Rita
Rey, H. A. , 1898-
Ricciardi, Andrea
(Hans Augusto)
Rey, Luis V.
Rice, Anne
Rey, Margret
Rice, Ben, 1972-
260
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Rice, Christopher
Richmont, Peter G.
Rice, David Talbot, 1903-1972
Richter, Conrad, 1890-
Χρησιμοποιείται αντί
< Talbot-Rice, David, 1903-1972
Richter, Gisela
Richter, Heinz A., 1939-
Rice, F. Philip
Rice, Jane
Richter, Sviatoslav, 1915-1997,
μουσικός
Rice, Melanie
Richter, W. O.
Rice, Rob S.
Ricks, David
Rich, Carole
Ricks, Evan
Rich, Kelly M.
Ricoeur, Paul, 1913-2005
Rich, Mike
Riddell, Chris
Rich, Richard
Riddell, Mark
Rich, Virginia
Ridefort, Gerard
Richard, Lionel, 1938-
Ridel, Susane
Richards, Alison
Ridge, Irene
Richards, Denis
Ridgway, Judith, 1939-
Richards, Keith
Ridinger, Gayle
Richards, Linda
Ridley, Brian K.
Richards, N.
Ridley, Matt
Richards, Naigel
Ridley, Philip
Richards, Thomas
Ridley, Tim
Richardson, Cheryl
Ridpath, Michael, 1961-
Richardson, D. C.
Riebe, B.
Richardson, Doug, 1959-
Riebe, Brigitte
Richardson, Hazel
Riedr, H. R.
Richardson, Jimmy
Rieger, Annia, 1961-
Richardson, Paul W.
Rieger, Birgit
Richepin, Jean
Riemann, Bernhard, 1826-1866
Richler, Mordecai, 1931-2001
Riera, Carme
Richmond, Robin
Rifkin, Jeremy
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
261
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Rigby, D. Sue
Χρησιμοποιείται αντί
< Rigby, Sue Chappell
Ripper, Georgie
Rigdon, Susan, 1943-
Rissar, Valery
Riger, Ania, 1961-
Rist, Dominique
Righini, Mariella
Ristelhueber, Rene
Rignall, John
Ristovic, Milan
Rigo, Laura
Ritchards, Martin
Rihoit, Catherine
Ritchey, Wendy
Riley, Peter D.
Ritchie, Dennis M., 1941-
Riley, Terry
Ritte, Jurgen
Rilke, Rainer Maria, 1875-1926
Ritter, Joachim
Rimbaud, Arthur, 1854-1891
Ritter, Ursula
Riquier, Aline
= Ρεμπώ, Αρθούρος
Χρησιμοποιείται αντί
< Rimbaud, Jean-Arthur
Ritz, John M.
Rius, Maria
Rimsky-Korsakov, Nikolay, 1844-1908
Χρησιμοποιείται αντί
< Rimsky-Korsakov, Nikolay-Andrejevich, 1844-1908
Rivais, Yak, 1939Rivarol, Antoine, 1753-1801
Rinaldi, Angelo, 1940-
Rivas, Manuel
Rinaldi, Cristina
Rivelli, Marco Aurelio
Ringguth, Rudolf, 1924-
Rivera, Rudy
Rinn, Hans
Rivers-Siddons, Anne
Rinser, Luise, 1911-
Riviere, Joan
Rio, Michel, 1945-
Rivoire, Mario
Riordan, James
Rix, Jamie
Riotta, Gianni
Rixon, Angela
Riotte, Louise
Rizzatti, Lorella
Riou, Eduard
Rizzatti, Maria Luisa
Χρησιμοποιείται αντί
< Riou, M.
Rizzoni, Gianni
Ripley, Alexandra
Roback, A. A. , 1890-1965 (Abraham
Aaron)
Ripley, Tim
Robards, Karen
262
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Roberts, Peter
Robb, Maggie
Roberts, Roger
Robb, Maria
Roberts, Russell
Robbe-Grillet, Alain
Roberts, Yvonne
Robberecht, Thierry
Robertson, Adele Crockett, 1901-1979
Robberts, John Maddox
Robertson, Charles
Robbins, Alisa
Robertson, Fiona
Robbins, Anthony
Robertson, Mark
Robbins, Deni
Robespierre, Maximilien de, 1758-1794
Robbins, Harold, 1916-
= Ροβεσπιέρος, 1758-1794
Χρησιμοποιείται αντί
< Robespierre, Maximilien-Francois-Marie-Isidor de,
1758-1794
Robbins, Judd
Robbins, Thomas
Robbins, Tim, 1958-
Robin, Pascal
Robbins, Tom, 1936-
Robin, Paul
Robert De Clari, π. 1170-π. 1216
Robins, Arthur
Robert, Bloch
Robins, Deri
Robert, Henri
Robins, Jim
Roberts, Andrew
Robins, Kevin
Roberts, Fiona
Robins, Robert Henry
Roberts, Gwyneth
Robins, Tom, 1936-
Roberts, J. M.
Robinson, Andrew
Roberts, Janet Louise
Robinson, Bruce, 1946-
Roberts, John Maddox
Robinson, Charles Alexander
Roberts, Jonathan
Robinson, Frank
Roberts, Karen, 1966-
Robinson, Hilary
Roberts, Michele
Robinson, Jo
Roberts, Morley, 1857-1942
Robinson, Ken
Roberts, Nora
Robinson, Leonard
Roberts, Paul
Robinson, Patrick
Roberts, Pernel
Robinson, Phillip R.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
263
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Robinson, Roxana
Rodik, Belinda
Robison, John
Rodin, Auguste, 1840-1917
Robles, Emmanuel
Rodin, Auguste, 1840-1917--Ερμηνεία
και κριτική
Robson, Eric
Rodoreda, Merse
Roca, Francois
Rodriguez, C.
Roca, Nuna
Rodriguez, Carlos Rafael, 1913-
Roca, Nuria
Rodriguez, Claudio
Rocard, Ann
Rodriguez, Cristina
Rocard, Michel, 1930-
Rodriguez, Judith
Roch, France
Rodwell, Lee
Roch, Y. L.
Roche de Coppens, Peter, 1938Roche, Henri-Pierre
Roederer, Charlotte, 1967Roehe, Stephanie, 1975-
Roche, Stephanie
Roemer, John E.
Rochefort, Christiane
Rochelle, Pierre Drieu la
Rocheman, Lionel, 1928-
Rogaczewski-Nogal, Sybille
Rogasky, Barbara
Rogel, Randy
Rochut, Jean-Noel
Rogeon, Sandrine
Rock, Lois
Rogers, Alan
Rock, Michael
Rogers, Carl
Rock, Phillip
Rogers, Kirsteen
Rodari, Florian
Rodari, Gianni, 1920-1980
Rogge, Jan-Uwe
Rognoni, Isabelle
Rodari, Paola
Rohle, Bianca
Rodat, Robert
Rohn, Jim
Roddie, Shen
Rodella-Αντωνίου, Αννα Μαρία
Χρησιμοποιείται αντί
< Αντωνίου, Αννα-Μαρία Rodella-
Roeder, Manfred, 1929-
Rohrs, Hermann
Roizen, Michael F.
Rojas Marcos, Luis, 1943-
Rodgers, Harrell R.
264
Rojo, Alfonso
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Roland, Claudine
Roncaglia, Silvia
Roland, Erich
Ronchi, Susanna
Roland, John
Ronchi, Zara
Rolfe, Frederick, 1860-1913
Ronco, Gianni
Rolin, Dominique
Rondeau, Daniel, 1949-
Rolin, J.
Rong, Chen
Rolin, Olivier
Rooke, Rodney J.
Roll, Werner
Rooney, Anne
Rolland, Romain, 1866-1944
Roosevelt, Franklin Delano, 1882-1945
Rollard, Artur
Root, Alan
Rollet, Catherine
Rops, Daniel, 1901-1965
Rollinger, Robert
Roques, Denis
Roloff, Michael
Roques, Nathalie
Roma, Rosa
Roques-Tesson, Jeanne
Romain, Trevor
Roreman, Michael
Romaine, Mira
Rorty, Richard
Romanelli, Nicoletta
Rosaldo, Michelle Zimbalist
Romano, Ruggiero
Χρησιμοποιείται αντί
< Rosaldo, Michelle
Romanov, Παντελεήμων
Romby, Anne
Rosales, Luis
Rosamel, Godeleine de
Romei, Francesca
Rosanta, Rosana, 1924-
Romein, I. M.
Rosanvallon, Pierre
Romer, Robin
Rose, Bernard
Romilly, Jacqueline de, 1913Rommel, Erwin, 1891-1944
Rose, Claude
Rose, Gerald
Romulus Augustulus, Emperor of
Rome, 5th cent
Rose, Graham
Ronan, Colin A.
Rose, Jacqueline
Ronan, Frank, 1963-
Rose, John
Ronaszegi, Miklos
Rose, karen
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
265
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Rose, Marion
Ross, Melville
Rose, Richard
Ross, Rachel
Rose, Robert M.
Ross, Skip
Rose, Seraphim, 1934-
Ross, Stewart
Rose, Susan
Ross, Tony
Rose, W. Kinnaird
Ross, William David, 1877-1971
Roseberry, Monica
Ross-Macdonald, Malcolm
Rosen, Billi
Rossanda, Rossana
Rosen, Michael
Rossano, Joan
Rosenbaum, Ernest
Rossant, Lyonel
Rosenbaum, Ron
Rossaro, Massimo
Rosenberg, Nancy Taylor
Rosenberg, Nathan
Rosenblum, Richard
Rosendall, Endouard
Rosener, Werner
Rosenfield, Israel
Rosenstiehl, Marianne
Rosignoli, Maria Ria
Rosits, Gaga
Rosner, Joseph
Rosney, Cliff
Rosny, Aine J.
= Ρονυ, Αινε
Rosny, Joseph H.
Ross, Carne D. C
Ross, Carol (Carol S.)
Ross, JoAnn
Ross, Ludwig
= Ρος, Λουδοβίκος
266
Rossi, Ernest
Rossi, Ernest Lawrence
Rossi, Lino M.
Rossi, Renzo, 1940Rossini, Gioachino, 1792-1868
Rossini, Stephane
Rossio, Terry
Rossman, Isadore J. , 1913Rossner, Judith
Rostand, Edmod, 1868-1918
Rosten, Irwin
Rostovtzeff, M.
Rosy
Rota, Gian Carlo
Rotcher, Herman
Roth, Cecilia
Roth, Gerhard, 1942Roth, Joseph, 1894-1939
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Roth, Philip, 1933-
Χρησιμοποιείται αντί
< Ωνάση, Αθηνά Roussel-
Roth, Ruth A.
Rothenberg, Mira
Rousso, Fernando
Rothery, Brian
Rousso, Mario
Rotis, Lea
Roux, George
Rotman, Patrick
Roux, Jean-Paul, 1925-
Rotry, Richard
Roux, Simone, 1934-
Rottchalk, Gregor
Rovere-Tsivikis, Mireille
Rouaud, Jean, 1952-
Rovira, F.
Roubeix, Helene
Row, John A.
Roucha, Claudine
Rowbotham, Sheila, 1943-
Rouders, Poul
Rowe, Dorothy
Roudinesco, Elisabeth, 1944-
Rowe, Eric F.
Rouer, Beatrice
Rowe, Gavin
Rougemont, Denis de, 1906-
Rowe, John Alfred
Roulin, Marjori
Rowe, Julian
Round, Graham
Rowe, Susan, 1950-
Rouquier, Pierre
Rowland, Laura Joh
Rourke, Mickey
Rowland-Entwistle, Theodore
Rousseau, Alexandra
Rowling, J. K.
Χρησιμοποιείται αντί
< Rowling, Joan K.
Rousseau, Andre Michel
Rousseau, Anri, 1844-1910
Rowling, Marjore
Rousseau, Francois-Olivier
Rowter, E. A.
Rousseau, Gisele
Roy, Arundhati, 1960-
Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778
Roy, Christine
Rousseautab, Henri
Roy, Claude, 1915-1997
Roussel, Louis
Roy, Francis
Roussel, Matthieu
Roy, Gabrielle, 1909-1983
Roussel, Pierre, 1881-1945
Roy, Isabelle
Roussel-Ωνάση, Αθηνά
Roy, Olivier
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
267
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Rudin, Zick
Royce, Marc
Rudolf, Mae
Royds, Caroline
Rudolph, Annet
Royer, Francois
Rudolph, Cornelia
Royer, Louis-Charles
Ruelle, David
Royston, Angela
Rufin, Jean-Christophe
Roze, Pascale
Rufo, Marcel
Rozier, Jacques
Ruge, Wolfgang, 1917-
Rozovsky, Anatoly
Rugg, Tom
Rozsa, Miklos
Ruggiero, Romano
Ruark, Robert
Ruhmann, Karl
Ruben, Michel
Rui, Li
Rubenfeld, Jed, 1959-
Rui, Paolo
Rubens, Bernice
Ruillier, Jerome
Rubenstein, Alice K.
Ruiperez, Martin S.
Rubenstein, Richard E.
Ruiz Zafon, Carlos, 1964-
Rubin, Charles
Ruiz, Mignone Sebastiano
Rubin, Harriet
Rubin, Isaac Ilych, 1886Rubin, Judith Aron
Rubin, Zick, 1944Rubino, Joe
Rubinstein, Henri
Rubrouck, Guillaume de
Ruby, Christian
Ruckriegel, Heinz
Rud, Anine
Ruders, Poul
Rudhardt, Jean
Rudiger, Margit
268
Rule, Ann
Rulfo, Juan, 1918Runcie, James
Runciman, Steven, 1903-
, Sir
Χρησιμοποιείται αντί
< Runciman, Stevenson, 1903< Runciman, James Cohran Stevenson, 1903-
Runciman, Stevenson, 1903Rundnick, Paul
Rupnik, Louise
Rurke, Mickey
Rusch, Claudia, 1971Rusch, Scott M.
Rush, Caroline
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Rushdie, Salman, 1947-
Ruze, Franck
Rushkoff, Douglas
Ryan, Alan
Rushton, Julian
Ryan, Cornelius
Rushton, Rosie
Ryan, Margaret
Rusk, Tom
Rybakov, Anatolij Naumovic, 1911-
Russ, Jacqueline
Χρησιμοποιείται αντί
< Ribakov, Anatoli, 1911-
Russack, Hans Hermann
Russel, Charlie
Ryden, Vassula, 1942Ryder, Stephanie
Russell, Bertrand, 1872-1970
Rye, Anthony, 1922-
Russell, Bertrand, 1872-1970-Ερμηνεία και κριτική
Βλέπε επίσης
<< Christopher, John, 1922-
Russell, Francis
Ryer, Jeanne C.
Russell, Henry
Rygmyr, David, 1958-
Russell, Jim
Rylyaeva, Galina
Russell, John
Sa, Shan, 1972-
Russell, Martin
Saba, Antoine
Russell, Siobhan
Saba, Umberto, 1883-1957
Russell, Willy
Sabahattin, Ali, 1906-1948
Russell, Xavier
Sabatie, Claudin
Russellman, Anna
Sabatie, Rolan
Russelmann, Anna
Sabato, Ernesto, 1911-
Russo, Enzo
Sabbah, Raid Kassab Abdallah, 1973-
Russo, Francois
Sabellicus, Jorg
Rustean, Jean
Sabine, George
Ruthven, K. K.
Sabolo, Monica
Rutledge, Patrice-Anne
Sabotin, Doug
Rutter, Michael
Sachar, Louis
Ruyer, François
Sacher-Masoch, Leopold Ritter von,
1836-1895
Ruyslinck, Ward
Ruyssen, Olivier
= Ζάχερ-Μάζοχ, Λέοπολντ, 1836-1895
Χρησιμοποιείται αντί
< Masoch, Leopold Sacher-, 1836-1895
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
269
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Sacht, Hans Joachin
Saifer, Steffen
Sacks, Oliver, 1933-
Saillard, Remi
Sackville-West, Vita
Saillens, Ruben
Sacre, Marie-Jose
Saint-Beuve, Charles Augustin, 18041869
Sade, Marquis de, 1740-1814
Χρησιμοποιείται αντί
< Sade, Donatien Alphonse Franc?ois, comte, 17401814
< Sade, Donatien-Alphonse-Francois, marquis de,
1740-1814
Saint-Blanquat, Henri de
Saint-Exupery, Antoine de, 1900-1944
Saint-Just, 1767-1794
Χρησιμοποιείται αντί
< Saint-Just, Antoine-Louis-Le?on de, 1767-1794
Sadler, Jan
Sadler, Michael
Saint-Just, 1769-1826
Χρησιμοποιείται αντί
< Saint-Just, Claude Godard d'Aucour de, 1769-1826
< Saint-Just Daucourt, 1769-1826
Sadoul, Georges
Sadoul, Jacques
Sadoveanu, Mihail, 1880-1961
Saint-Oben, Brineau
Sadur, Russell
Saint-Saens, Camille, 1835-1921
Saer, Juan Jose
Sairigne, Catherine De
Safve, Torbjorn
Sakade, Florence
Sagan, Carl
Saki, 1870-1916
Sagan, Francoise, 1935-
Salabert, Miquel de, 1931-
Saglio-Bramly, Marine
Salacrou, Arman, 1899-
Sagman, Stephen W.
Salam, Abdus
Χρησιμοποιείται αντί
< Sagman, Steve
Salama, Pierre
Salaman, Rena
Sagnier, Christine
Salamo, Lin
Sahlin, Dough
Salamon, Julie
Sahling, Herbert
Sahlins, Marshall David, 1930-
Salarijia, David
Said, Eduard W.
Salas, Horacio
Said, Edward D.
Said, Kurban, 1905-1942
Βλέπε επίσης
>> Essad, bey, 1905-1942
270
Salarija, David
Salas, Nestor
Salber, Linde
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Saldivar, Dasso, 1951-
Salvado, Albert
Saleem, Hiner, 1964-
Salvaing, Francois, 1943-
Salembier, Philippe
Salvatore, Dominick D.
Salgado, Gamini, 1929-
Salvatore, R. A.
Salgari, Emilio, 1862-1911
Salvatori, Henrika
Sali, D.
Salvayre, Lydie
Salih, Tayeb, 1929-
Salzberger-Wittenberg, Isca
Salinger, Jerome David, 1919-
Salzman, Eric
Χρησιμοποιείται αντί
< Salinger, J. D.
Samaniego, Felix Marva de, 1745-1801
Samaran, Charles
Salkind, Neil J.
Samarpan, Swami Anand
Salkover, Meyer
Samland, Berdn
Sallak-Κάλλας, Annet
Χρησιμοποιείται αντί
< Κάλλας, Annet Sallak-
Sampedro, Jose Luis
Sampedro, Ramon
Sallenave, Daniele, 1940Saller, Karl, 1902-1969
Sampson, Antony
Sams, Jamie, 1951-
Salles, Catherine
Samson, Harland E.
Sallust, 86-34 π.Χ.
= Σαλλούστιος, 86-34 π.Χ., Λατίνος ιστορικός
Χρησιμοποιείται αντί
< Sallustius Crispus, Gaius, 86-34 π.Χ.
< Sallustius Crispus, 86-34 π.Χ.
< Sallustius Crispus, C. , 86-34 π.Χ.
Samson, Polly, 1962Samuel, Pierre
Samuelson, Paul Anthony, 1915Samuelsson, Gunnar
Salman, Die
Samwald, Achim
Salmon, Merrilee H.
San-Antonio
Salo, Halyna
Sanchez Drago, Fernando, 1936-
Salomo, Xavier
Sanchez Juliao, David, 1945-
Salten, F.
Sanchez Vidal, Augustin
Salter, Safaya
Saltikov-Scedrin, Mihail Evgrafovic,
1826-1889
Saltykov, Mikhail Eugrafovich, 18261889
Sanchez, Albert, 1965Χρησιμοποιείται αντί
< Pinol, Albert Sanchez, 1965-
Sanchez, Clara, 1955-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
271
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Sanchez, Isidro
Sanvoisin, Eric, 1961-
Sanchez, Matilde
Sapir, Richard
Sanchez, Virginie
Saponaro, Sabina
Sancton, Thomas
Sapp, Karen
Sand, George, 1804-1876
= Σάνδη, Γεωργία, 1804-1876
Sarabia, Antonio, 1944-
Sandberg, Mary
Saraceni, Claudia
Sandberg, Mechtild
Saracoglu, Aliriza, 1938-
Sande, George
Sandel, Michael J., 1953-
Sarah Fox, Davies
Saramago, Jose, 1922-
Sanders, Beryl
Sardou, Romain
Sanders, Deidre
Sarfati, Anne-Cecile
Sanders, E. P.
Sarfati, Sonia
Sanders, Lawrence
Sargent, Walter
Sanders, Mark
Sargint, Robert
Sanderson, Ruth
Sarif, Shamim
Sandford, John
Sariola, Eulalia
Sandhusen, Richard L.
Sarkees, Meredith R.
Sanello, Frank
Sanna, Alessandro, 1975Sansom, William, 1912-1976
Santacroce, Isabella
Sarney, Jose
Sarocchi, Jean
Saroyan, William, 1908-1981
Saroyan, William, 1908-1981--Ταξίδια
Santagostino, Paolo
Sarraute, Nathalie
Santillana, Marques de
Sarrazin, Jean-Charles
Santini, Al
Sarrazin, Marizol
Santini, Gabriele
Sarre, Philip
Santis, Pablo de
Sartiaux, Felix
Santoro, Scott
Sartorius, Joachim
Santos, Emma
Santos, Jesus Fernandez, 1926-
272
Sapphire, 1950-
Sartre, Jean Paul, 1905-1980
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Sasa, Leonardo, 1921-1989
Sassen, Saskia
Savarese, Nino
Χρησιμοποιείται αντί
< Sassen-Koob, Saskia
Savarin, Julian
Sassier, Daniel
Savic, Milisav, 1945-
Sasson, Jean
Savinio, Alberto, 1891-1952
Sathya Sai Baba, 1926-
Savino, Ezio
Χρησιμοποιείται αντί
< Sai Baba, 1926-
Savater, Fernando
, Sathya
Savona, Natalie
Savulescu-Βουδούρη, Monica, 1942-
Satie, Eric, 1866-1925
Χρησιμοποιείται αντί
< Βουδούρη, Monica Savulescu-, 1942-
Satir, Virginia
Satsmadjis, John, 1925-
Sawusch, Mark R.
Satta, Salvatore
Sawyer, Clive
Satyananda, Paramhamsa, 1923-
Sawyer, W. W., 1911- (Walter
Warwick)
Saubade, Valerie
Saxby, John
Sauer, Erich
Saxe, Felicia
Saul, John Ralston
Saulnier, Francoise
Sayers, Dorothy L. , 1893-1957
(Dorothy Leigh)
Saumont, Annie
Scagell, Robin
Saunders, Basil
Scamell, Ragnhild
Saunier, Guy, 1934-
Scanlon, Jamie
Χρησιμοποιείται αντί
< Saunier, Guy-Michel, 1934-
Scariano, Margaret M.
Sauquet, Michel
Scarpari, Maurizio
Saussaure, Ferdinand de
Scepanovic, Branimir, 1937= Στεπάνοβιτς, Μπράνιμιρ, 1937-
Sauterau, Francois, 1943Sautet, Marc
Schachter, Albert, 1932-
Sauvant, Henriette
Schadewaldt, Wolfgang
Sauverzac, Jean-Francois de
Schaef, Anne Wilson
Sauvy, Alfred
Schaefer, A. Ted
Savage, Steele
Schaefer, Carole Lexa
Savage, Tom
Schaeffer, Frank
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
273
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Scherzer, Charles de
Schaeffer, Jack
Scheuer, Georg, 1915-
Schafer, Hildegard
Scheuering, Erika
Schaff, Adam, 1913-
Scheurmann, Εrich, 1878-
Schaffer, Rudolph
Schickel, Richard
Schaller, Adolf
Schienberger, Felix
Schami, Rafik, 1946Scharff-Kniemeyer, Marlis
Schiff, Paul
Schart-Hyman, Trina
Schiff, Stacy
Schatt, Stan
Schiffrin, Andre
Schatzberg, Joan
Schildt, Herbert
Schaverien, Joy
Schiller, Friedrich, 1759-1805
Scheer, Christopher
Χρησιμοποιείται αντί
< Schiller, Frederick, 1759-1805
< Schiller, Friedrich von, 1759-1805
Scheer, Robert
Schefer, J. L.
Schiller, Pam
Scheffel, Tobias
Schilling, Donald L.
Scheffler, Axel
Schindler, Oscar
Scheffler, Ursel
Schindler, S. D.
Scheiber, Edith
Schine, Cathleen
Scheibler, Ingeborg
Schiro, Giuseppe
Scheidl, Gerda Marie
Schisgal, Murray
Scheidt, Elke
Schlaffer, Edit, 1956-
Scheler, Max
Schland, Robert C.
Scheller, Volker
Schleicher, Wolfgang
Schelling, Friedrich W. J.
Schenk, Herrad
Schenk, Johannes
Schiferli, Rudolf-Abraham de
Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst,
1768-1834
Χρησιμοποιείται αντί
< Schleiermacher, F. , 1768-1834
Scherchen, Hermann
Schlessinger, Laura C.
Scherer, Anton, 1901-
Schliemann, Heinrich, 1822-1890
Scherfig, Hans
274
Χρησιμοποιείται αντί
< Schliemann, Johann Ludwig Heinrich, 1822-1890
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Schliemann, Heinrich, 1822-1890-Αλληλογραφία, απομνημονεύματα κλπ.
Schmitt, Carl, 1888-1985
Schmitt, Eric-Emmanuel, 1960-
Schliephack, Monica
Schmitz-Ohlstedt, Fred
Schlieve, Paul L.
Schmoller, O.
Schliman, Henrik
Schnall, Peter
Schlink, Bernhard, 1944-
Schnapp-Gourbeillon, Annie
Schlitzer, Monica
Schneck, Marcus
Schlosser, Eric
Schneider, Cy
Schlumberger, Gustave Leon, 18441929
Schneider, David
= Σλουμπερζέ, Γουσταύος
Schluter, Andreas, 1958Schmemann, Alexander, 1921Schmemann, Alexander, 1921--Ημερολόγια
Schneider, Georg
Schneider, Hans G.
Schneider, Pierre
Schneider, Regine
Schneider, Robert
Schmid, Anita
Schneider, Steven Jay, 1974-
Schmid, J. R.
Schneider, Sylvia
Schmidauer, Elisabeth
Schneiders, Ulrike
Schmidt, Alexandra
Schnellhardt, G.
Schmidt, Annie M. G.
Schnitzler, Arthur, 1862-1931
Χρησιμοποιείται αντί
< Schmidt, Annie Maria Geertruida
Schnur, Steven
Schmidt, Arno, 1914-1979
Schober, Michael
Schode, Martin
Schmidt, Friedel
Χρησιμοποιείται αντί
< Σαιντέ
Schmidt, Helmut
Schmidt, Joel
Schoeller, Ghislaine
Schmidt, Karen
Schoenberg, Arnold
Schmidt, Rainer
Schofield, D.
Schmidt, Richard A., 1941-
Schofield, Malcolm
Schmidt-Banse, Hans Christian
Schogt, Philibert
Χρησιμοποιείται αντί
< Schmidt, Hans-Christian
Scholem, Gershom
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
275
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Scholes, Katherine
Schucan-Kaiser, Ruth
Scholes, Robert
Schuiten, Francois
Scholich, Manfred
Schulberg, Budd
Scholten, Karin, 1952-
Schuler, Charles A.
Scholz, Wolfgang
Χρησιμοποιείται αντί
< Schuler, C. A.
Schoner, Wolfgang
Schull, Bill
Schonfeldt, Sybil Grafin
Schuller, Wolfgang
= Σάινφελντ, Σίμπιλ
Schopenhauer, Arthur, 1788-1860
Schopenhauer, Arthur, 1788-1860-Ερμηνεία και κριτική
Schulman, Helen
Schulman, Janet
Schulman, Martin
Schopenus, Ludovicus
Schulman, Sarah
Schopp, Claude
Schulman, Tom
Schories, Pat
Schulte-Peevers, Andrea
Schreiber, Linda
Schultess, Daniele
Schreiner, Paul
Schulz, Bruno, 1892-1942
Schreiner, Peter, 1953-
Schulz, Stefan
Schrodinger, Erwin
Schulze, Horst
Schroeder, Binette
Schulze, Ingo, 1962-
Schroeder, Hermann
Schumacher, E. F.
Schroeder, Lynn
Schumacher, Julie
Schubart, Joannes H.
Schumacher, Toni
Schubart, Walter, 1897-
Schumann, Robert, 1810-1856
Schubert, Dieter
Schumann-Antelme, Ruth
Χρησιμοποιείται αντί
< Antelme, Ruth Schumann-
Schubert, Ditter
Schubert, Franz, 1797-1828
= Σούμπερτ, Φραντς (Πήτερ), 1797-1828
Schuon, Frithjof, 1907Schupp, Renate
Schubert, Ingrid
Schubert, Maria
Schubiger, Jurg
276
Schure, Edouard, 1841-1929
= Συρέ, Εντουαρντ, 1841-1929
Schurmann, Petra
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Schurmann, Susane
Scipio, Publius Cornelius
Schurmann, Wolfgang
Scmolke, Diane
Schuster, Leon David
Scobie, Pamela
Schutz, Hans
Scofield, Raymond
Schvob, M.
Scorza, Manuel, 1928-1983
Schwaiger, Brigitte
Scott, Carey
Schwaller
Scott, Carole
Schwaller, Anthony E.
Scott, D.F.
Schwandt, Peter
Scott, David, 1944-
Schwartz, Betty Ann
Scott, Helen
Schwartz, Danielle
Scott, Joanna
Schwartz, James H., 1932-2006
(James Harris)
Scott, Judith A.
Schwartz, Joseph
Scott, Justin
Scott, Maurice FitzGerald
Schwartz, Pepper
Χρησιμοποιείται αντί
< Scott, Maurice
Schwartz, Regina M.
Schwartz, Steve
Scott, Michael
Schwartzenberg, Roger-Gerard
Scott, Paul, 1920-
Schwarz, Benjamin
Scott, Richard P.
Schwarz, Hans
Scott, Robert
Schwarz-Bart, Andre, 1928-
Scott, Robert Falcon, 1868-1912
Schwarzer, Alice, 1943-
Scott, Susan
Schweikert, Ulrike, 1966-
Scott, Walter, sir, 1771-1832
Schweitzer, Albert, 1875-1965
Scott-Billmann, France
= Σβάϊτσερ, Αλμπερτ, 1875-1965
Scott-Elliot, William
Schweizer, Reinhard
Scourby, Alexander
Schwietert, Charles
Scowen, Peter
Schwob, Marcel, 1867-1905
Screpanti, Ernesto
Sciascia, Beatrice
Scribe, Eugene, 1791-1861
Sciascia, Leonardo
Scriven, Tony
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
277
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Scruton, Roger
Segal, Erich
Scull, Christina
Segall, Marshall H.
Seabrook, William
Segen-Fonde, Martha
Seader, Ruth
Seger, Imogen, 1915-
Seaford, Richard
Seghers, Anna, 1900-1983
Seale, Patrick
Seghers, Dorothy L.
Seamans, Joe
Seglin, Jeffrey L., 1956-
Searle, John, 1932-
Segre, Emilio
Sebald, Anne
Seguela, Jaques, 1934-
Sebald, Hans, 1929-
Segur, Nikolas
Sebba, Judy
Segur, Philippe
Sebold, Alice
Segur, Sophie, 1799-1874, Contesse de
Sebrell, William
Χρησιμοποιείται αντί
< Segur, Sophie (Rostopchine), 1799-1874, Contesse
de
Sechan, Olivier
Sechehaye, Marguerite Albert, 1887Χρησιμοποιείται αντί
< Sechehaye, Marguerite, 1887-
Sehested, Ove
Seibicke, Christa Elisabeth
Χρησιμοποιείται αντί
< Seibicke, Christa E.
Seckendorf, Martin
Secretan, Dominique
Seidl, Wolf
Secretan, Madeleine
Seidman, Arthur H.
Sedaris, David
Seierstad, Esne, 1970-
Seddon, Tony
Seigue, Colette
Sedgwick, Marcus
Seitz, Susanne
Sedley, Kate
Seiwert, Lothar
Χρησιμοποιείται αντί
< Seiwert, Lothar J.
Sedorof, M.
See, Carolyn
Sekarel, Serg
See, Lisa
Seksik, Laurent
Seeley, John Robert, 1834-1895, Sir
Selby, Hubert
Χρησιμοποιείται αντί
< Seeley, J. R. , 1834-1895
Seers, Dudley
278
Self, Will
Selgas, Rosa
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Selick, Henry
Seneca, Lucius Annaeus, 4 π.Χ.-65 μ.Χ.
Seligman, Vincent J.
Senee, Jean-Claude
Selimovic, Mesa
Senellart, Michel
Selince, Annemarie
Senftleben, Dietrich
Seline, Louis-Ferdinand, 1894-1961
Senior, Catherine
Selinger, A.
Sennell, Joles
Selinko, Annemarie
Sennett, Richard
Sellers, Sean
Sens, Suzzane
Selley, John
Sepulveda, Luis, 1949-
Sellwood, Peter
Serebrajkova, Galina
Selosse, Jaques
Sereni, Marina
Χρησιμοποιείται αντί
< Selosse, J.
Sergent, Bernard
Sembene, Ousmane, 1923-
Serminara, Gina
Sembrun, Jorge
Serota, Nicholas
Semelin, Jacques
Serra, Jose
Semenoff, Marc
Semenov, Julian Semenovic
Semmelweis, Ignaz Philippe
Sempe, Jean Jacques, 1932-
Sempé, 1932Χρησιμοποιείται αντί
< Sempé, Jean-Jacques, 1932-
Serrano, Miguel
Serrati, John
Semos, Victor H.
Semprun, Jorge, 1923-
Serraillier, Ian
Serrano, Marcela
Semling, Marion
Semprun, Jaime
Serio, Michele
Serres, Alain
Serreu, C.
Servan-Schreiber, David
Servan-Schreiber, Jean-Jacques
Servier, Jean
Serway, Raymond
Sen, Amartya Kumar
Χρησιμοποιείται αντί
< Sen, Amartya
< Sen, Amartya K. (Amartya K.)
Sendak, Maurice
Serway, Raymond A.
Seshendra, Sharma, 1927Setford, Stephen
Seth, Vikram
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
279
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
= Σαίξπηρ, Ουίλλιαμ, 1564-1616
Sethus, Michel
Seton, Anya
Seton, Ernest Thompson, 1860-1946
Shakespeare, William, 1564-1616-Βιβλία για παιδιά
Χρησιμοποιείται αντί
< Seaton-Thompson, Ernest, 1860-1946
Shakespeare, William, 1564-1616-Εργογραφία
Settel, Trudy S.
Shakespeare, William, 1564-1616-Ερμηνεία και κριτική
Settembrini, Luigi
Shakespearee, N.
Setton, Kenneth M.
Shakib, Siba
Seuling, Barbara
Shalev, Tseruyah
Χρησιμοποιείται αντί
< Shalev, Zeruya
Severe, Sal
Sewell, Anna, 1820-1878
Shanks, Hershel
Sewell, Arthur
Shannon, M. L.
Seymour, Gerald
Shapiro, Carl
Seymour, Mary
Shapiro, David
Seymour, Peter
Shapiro, Edna K.
Seyvos, Florence, 1967Ségur, Sophie, comtesse de, 17991874
Χρησιμοποιείται αντί
< Comtesse de Segur, 1799-1874
Shapiro, H. Lee
Shapiro, Lawrence E.
Shapiro, Marc
Shapiro, Robert
Sfar, Joann
Shapiro, Stanley
Sfez, Lucien
Sgambelluri, Francis, 1942-
Sharkey, John
Sharkey, Niamh
Sgorlon, Carlo
Sharma, Akhil
Shaban, M.A.
Sharmat, Marjorie
Shafak, Elif, 1971Χρησιμοποιείται αντί
< Safak, Elif, 1971-
Sharmat, Mitchell
Sharp, A.
Shahrabi, Mahmmod
Sharp, John A.
Shain, Merle
Sharpe, Mike, 1970-
Shakespeare, Nicholas, 1957-
Sharpe, Paul
Shakespeare, William, 1564-1616
280
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Sharpe, Tom, 1928-
Χρησιμοποιείται αντί
< Shepard, E. H., 1879-1976
Sharples, Robert
Sharratt, Nick
Shepard, Mary
Shaskol΄skaya, M. P.
Shepard, Sam, 1943-
Shaw, George Bernard, 1856-1950
Sheppard, Lucius
= Σω, Τζωρτζ Μπέρναρντ, 1856-1950
Sheppard, Stephen
Shaw, Irwin, 1913-
Sheps, Sheldon
Shaykh, Hanan
Sher, Antony
Χρησιμοποιείται αντί
< Al-Shaykh, Hanan
Sheridan, Anne-Marie
Sherlock, John
Shayler, David
Sherman, Arnold, 1932-
Shea, Robert
Sherman, D. R.
Shealy, Norman
Sherman, Delia
Sheckley, Robert, 1928-
Sherrard, Philip
Shedd, Charlie W.
Sherratt, Dave
Sheets, Everett
Sherrel, Carl
Shefer, Jack
Sherwood, John
Shekter, Robert
Shevardnadze, Eduard Amvrosievich
Shelby, Philip
Χρησιμοποιείται αντί
< Schewardnadse, Eduard
Sheldon, Dyan
Sheldon, George
Shield, Benjamin
Sheldon, Jim
Shields, Carol, 1935-
Sheldon, Sidney
Shields, Jody
Shelley, Mary, 1797-1851
Shillito, Fiona
Shelley, Percy Bysshe, 1792-1822
Shimony, Abner
Shelly, Gary B.
Shipman, Pat
Shelston, Alan
Shipton, Paul
Shen, Zaihong
Shirer, William L.
Shepard, Aaron
Shklovskii, I. S.
Shepard, Ernest H., (Ernest Howard),
1879-1976
Shomei, Yoh
Shonagon, Sei
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
281
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Shoolbred, Catherine
Shooter, Howard
Sienkiewicz, Henryk, 1846-1976
= Σιέγκεβιτς, Ερρίκος, 1846-1916
Shortland, Gaye
Sierra, Javier, 1971-
Shott, Stephen
Siety, Anne
Χρησιμοποιείται αντί
< Shott, Steve
Siewert, Pauline
Showers, Paul
Shrader, Robert L.
Shreve, Anita
Shroeder, Steven A.
Shu, Frank H.
Shu-Nu, Yan
Shugarts, David A.
Shukri, Mohamed
Shultz, Richard H.
Shute, Jenefer
Shute, Nevil
Shuttleworth, Cathy
Χρησιμοποιείται αντί
< Shuttleworth, Cathie
Si-Yuan, Liu
Sidhwa, Bapsi
Sidjanski, Dusan
Sieber, F. W.
Siechert, Carl
Siege, Nasrin, 1950Siegel, Bernie S.
Sigal, Lin
Sigaud, Dominique, 1959Sigaux, Gilbert, 1918Sigmond, Peter J.
Signorelli, Olga
Signoret, Simone, 1921-1985
Sijie, Dai, 1954Sikes, Julie
Siklos, Jennifer
Sikly, Robert
Silberg, J.
Silberg, Jackie, 1934Χρησιμοποιείται αντί
< Silberg, Jacquelyn Lou, 1934-
Silbiger, Steven
Silce, L. C.
Siler, Brooke
Siles, Jaime
Silin-Palmer, Pamela
Siliotti, Alberto
Silitoe, Alan
Siegenthaler, Kathrin
Silk, Angele M. J. , 1959Martha Johnson)
Siegenthaler, Rolf
Silliphant, Stirling
Sieger, Ted
Sills, Judith
Sielkski, Gerhard
282
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
(Angele
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Silone, Ignazio, 1900-1978
Silove, Derrick
Simon, Remi
Simon, Sidney B.
Silva, Daniel
Simon, Suzanne
Silva, Jose
Simon, Tom
Silva, Jose, 1914-
Simon, William
Silva, Miguel-Otero
Simon, Yves, 1944-
Silver, Norman
Simonis, Damien
Silverberg, Robert
Simonnet, Dominique
Silverman, Steve
Silverstein, Shel
Simonov, Konstantin Mikhailovich,
1915-
Silvester, Hans
Simons, Geoffrey Leslie, 1939-
Silvestri, Esther
Simons, Paul
Silvestri, Richard
Simons, Paullina
Silvestri-Levy, Alessandra
Simonson, Eric R.
Sim, 1926-
Simonton, O. Carl (Oscar Carl)
Simenauer, Jacqueline
Simpson, Alan, 1930-
Simenon, Georges, 1903-1989
Simpson, Alan, 1953-
Simiane, Michel de
Simpson, David
Simkin, Richard
Simpson, kate
Simmel, Georg, 1858-1918
Simpson, Marie-Jose
Simmel, Johannes Mario
Simpson, Thomas William
Simmons, Dan
Sims, Lesley
Simmons, Paula
Simsa, Marko
Simon Kunen, James
Simson, Vyv
Simon, Claude, 1913-
Sinatra, Frank
Simon, Erika
Sinclair, Andrew, 1935-
Simon, Herbert A. (Herbert Alexander),
1916-2001
Sinclair, Ian
Χρησιμοποιείται αντί
< Simon, Herbert Alexander, 1916-2001
Sinclair, Upton, 1878-1968
Simon, P.
Singer, Charles
Sinclair, Ρ. Κ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
283
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Singer, Isaac Bashevis, 1904-
Skinulis, Richard
Skira-Venturi, Rosabianca
Singer, Lynette
Sklar, Lawrence
Singer, Peter, 1946-
Sklenitska, Franz Sales
Singh, Rajinder
Singh, Sant Kirpal, 1894-1974
Χρησιμοποιείται αντί
< Sklenitska, Frants Sales
Singh, Simon
Skocpol, Theda
Singha, Shyam
Skoglund, Annita, 1952-
Singly, Francois de
Skolimowski, Henryk
Sington, Philip
Skott, George Ryley
Sinoue, Gilbert, 1947-
Skrine, Peter N.
Sirena, Adriana
Skynner, Robin
Sirinelli, Jean
Slade, Kate
Sis, Peter
Slater, Gary
Siskin, A. F.
Slater, Michael
Sisman, Robyn
Slater, Robert
Sissa, Giulia
Slatkin, Leonard
Sissors, Jack Z.
Sleight, katy
Sitchin, Zecharia
Sleight, Steve
Sittl, Karl, 1862-1899
Slhuter, Andreas
Sivignon, Michel, 1936-
Slobodanka, Zilih
Sjowall, Maj, 1935-
Sloman, Doolie
Skarmeta, Antonio
Sloop, Joseph G.
Skarmeta, L.
Slooth, Eddie
Skibbe, Edda
Slotta, Rainer
Skidmore, Steve
Sluglett, Susan
Skilbeck, C. E.
Slung, M.
Skinner, Richard, 1965-
Smadja, Brigitte
Skinner, Stephen
Small, Christofer
Skinulis, Karen, 1960-
Smallman, Tom
284
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Smedley, Chris
Smith, Huston
Smee, Nicola
Smith, Ian
Smelser, Neil J.
Smith, Jeffrey Chipps, 1951-
Smeman, Aleksandr
Smith, Joan
Smetana, Bedrich, 1824-1884
Smihi, Mumen
Smith, Lee
Smith, Martin Cruz, 1942-
Smiley, Jane, 1949-
Smith, Michael Llewllyn
Smirnov, Adrian Anatol
Smith, Michael-Steven
Smirnov, Alexei
Smith, Miranda
Smirnov, Victor
Smith, Adam, 1723-1790
Smith, Alastair
Smith, Murray
Smith, N. V. Neilson Voyne, 1939Χρησιμοποιείται αντί
< Smith, Neilson Voyne, 1939-
Smith, Ali, 1962Smith, Anthony
Smith, Ole L.
Smith, Bessie, 1894;-1937
Smith, P. D.
Smith, Betty
Smith, Patrick
Smith, Brigitte
Smith, Robert
Smith, Bud
Smith, Roff Martin
Smith, Christopher
Smith, S. J.
Smith, Clive
Smith, Sandra
Smith, Cordwainer
Smith, Scott
Smith, D. H.
Smith, Tony
Smith, David
Smith, Wendy
Smith, Dori
Smith, Wilbur A. , 1933-
Smith, Edward S.
Smith, Zadie, 1975-
Smith, Eric A.
Smithson, Colin
Smith, Harriet L. (Harriet Lummis)
Smithson, R. L.
Smith, Hedrick
Smolens, John
Smith, Helen
Smulders, Lea
Smith, Howard Bud
Sneddon, Russell J.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
285
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Sole Vendrell, Carme, 1944-
Snell, Bruno, 1896-
Sole, Jacques
Snicket, Lemony
Sole, Robert
Snitkina, Anna
Soler, Jaume
Snodgrass, Anthony M.
Solet, Bertrand
Χρησιμοποιείται αντί
< Snodgrass, A. M.
Solinas, Piergiorgio
Snook, Charlotte
Solman, John
Snow, C. P.
Sologuren, Javier
Snowball, Peter
Solohov, Mihail, 1905Χρησιμοποιείται αντί
< Sholokhov, Mikhail Aleksandrovich, 1905-
Snowell-Keller, Emily
Snyders, Georges
Solomita, Stephen
Soames, Trevor
Solomko, Natalia Z. , 1950-
Sobat, Vera
Solomon, Merl
Sobel, Dava
Solotareff, Gregoire
Socha, John
Solovef, V. S.
Socias, Marcel
Soderberg, Hjalmar, 1869-1941
Χρησιμοποιείται αντί
< Soderberg, Hjalmar Emil Fredrik, 1869-1941
Solt, Jein
Soltz, Vicki
Solzhnitsyn, Aleksandr Isaevich, 1918Χρησιμοποιείται αντί
< Soljenitsyne, Alexander, 1918-
Soderstrom, Neil
Soeghen-Fonde, Martha
Sofronii, Vrachanski, Επίσκοπος
Βράτσας, 1739-1813
Somaschini, E.
Sombart, Werner
Sofsky, Wolfgang, 1952-
Somekh, Bridget
Sohenle, Annemari
Somers, Bruce
Sohn, Anne-Marie
Somers, Caroline
Sojemo
Somerson, Paul
Sokol, Julia
Somervell, Danid Churchill, 1885-1965
Sokolova, Maria
Somerville, Neil
Sola, Oscar, 1957-
Sommer, Eva
Solaro, Antonio, 1949-
Sommer-Bodenburg, Angela, 1948= Ζόμμερ-Μπόντενμπουργκ, Αγγελα
286
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Sommer-Bondenburg, Angela
Sommerfelt, Aimee, 1892Somov, O. M. (Orest Mikhailovich),
1793-1833
Χρησιμοποιείται αντί
< Somov, Orest, 1793-1833
Southwell, Ben
Sonnett, Sherry
Soutter-Perrot, Andrienne
Sonnichsen, Imke
Souza, Chris de
Sontag, Susan, 1933-
Souza, Marcio
Soo, Chee
Sove, Dominique
Soonckindt, Edith
Sove, Milan
Soper, George
Soyer, Anne
Soper, Mark Edward
Sophocles, Evangelinus Apostolides
Spang, Marie-Luise
Soprano, E.
Sorel, Georges, 1847-1922
Sorti, Francisco
Soseki, Natsume
Sotirova, Dafinka
Soubiran, Andre
Soyinka, Wole
Spadolini, Giovanni
Sopko, Eugen
Sorrig, Kirsten
Souppart, Etienne
Souter, Anthony
Sonnenberg, Jutta von
Soros, George
Soupault, Philippe, 1897-
Soustelle, Jacques, 1912-
Sonmez, Yelda
Sorman, Guy
Soulthes, Daniell
Sourek, Jiri
Sonato, Rosanna
Sorlin, Pierre
Soukup, Vladimir, 1949-
= Σουπώλ, Φιλίπ
Somoza, Jose Carlos, 1959-
Sorensen, Villy, 1929-
Soubrouillard, Nadine
Spark, Muriel
Sparks, John
Sparks, Nicholas
Spasovski, Milena
Spathelf, Barbel
Speaks, Hermann
Speck, W.A. (William Arthur), 1938Spellman, Cathy Cash
Spence, David
Spence, Lewis
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
287
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Spence, Paula
< Spinoza, Benoit de, 1632-1677
< Spinoza, Benedict, 1632-1677
Spence, Suzan
Spenceley, Annabel
Spinrand, Norman, 1940-
Spencer, Andrea
Spire, Andre, 1868-1966
Spencer, Colin
Spire, Antoine
Spencer, Lavyrle
Spirin, Gennady
Spencer, Margaret Meek, 1925-
Χρησιμοποιείται αντί
< Spirin, Gennadij
Spencer, Patricia, 1946-
Spivak, Michael
Spencer, Roy
Spivey, Nigel Jonathan
Spencer, Terence, 1915-1978
Spon, Jacob, 1647-1685
Spender, Nik
Spong, Clive
Spengler, Tilman
Spranger, Eduard, 1882-1963
Sperber, Mia
Spriano, Paolo
Sphrantzes, Georgios, 1401-1477
Spring, Howart
= Σφραντζής, Γεώργιος, 1401-1477
Χρησιμοποιείται αντί
< Phrantzes, Georgios, 1401-1477
Spring, Janis Abrahms
Spring, Joel
Spicker, Paul
Spurlock, Morgan, 1970-
Spielberg, Charles
Spyri, Johanna, 1827-1901
Spielberg, Steven
Squillace, Elisa
Spielberger, Charles
Sraffa, Piero
Spillane, Mickey, 1918-
Sraffa, Pierro
Spillers, Do
Sriram, Sundar Rajan
Spinazzola, Vittorio
Sroufe, Alan
Spinelli, Jerry
Stacey, Jenny
Spiner, Francis
Stacey, Mark
Spink, John
Stachniak, Eva
Spinner, Stephanie
Stacpoole, Henry de Vere
Spinoza
Stacy, Tom
Spinoza, Benedictus de, 1632-1677
Χρησιμοποιείται αντί
< Spinoza, Baruch de, 1632-1677
< Spinoza, Barukh, 1632-1677
288
Staden, Hans
Stadler, Arnold
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Staes, L.
Stanley, Henry M. , 1841-1904
Stafford, David
Stanley, Mandy
Stafford, Peter
Stanley, Robert
Stafford-Clark, David
Stanley-Baker, Penny
Stahl, Pierre Jules, 1814-1886
Stannard, Russell
= Hetzel, Pierre-Jules, 1814-1886
Χρησιμοποιείται αντί
< Stahl, P.-J. , 1814-1886
Stanovski, Vladislav
Stanton, Erwin S.
Stain, Gertruth
Stapledon, Olaf, 1886-1950
Stainer, George
Star, Ben
Stainforth, Diana
Starbird, Margaret
Stainton, Leslie, 1955-
Starlin, Jim
Stalin, Joseph, 1879-1953
Starnone, Domeniko, 1947-
Χρησιμοποιείται αντί
< Stalin, Josif, 1879-1953
< Stalin, Josif Vissarionovic, 1879-1953
< Stalin, Iosif, 1879-1953
< Stalin, I. V. (Iosif Vissarionovich), 1879-1953
Starobinski, Jean
Starosta, Paul
Starova, Luan
Stallybrass, Oliver
Starr, Chester G.
Stamadianos, Jorge
Staubesand, Jochen
Stambler, Irwin
Stavref, Ivan
Stammler, Hannelore
Stavrianopulu, Penelope
Stanculescu, Victor
Stayer, Ralph C.
Standley, Peter
Stead-Δασκαλοπούλου, Λίλιαν
Standring, Gillian
Χρησιμοποιείται αντί
< Δασκαλοπούλου, Λίλιαν Stead-
Stanek, William R.
Stanes, Jum
Steadman, Ralph
Stanescu, Nichita, 1933-1983
Stearn, William T. (William Thomas)
Stanev, Emilian, 1907-1978
Stearns, Monteagle, 1924-
Stanfield, Lesley
Steedman, Scott
Stanford, Emma
Steel, Danielle
Staniloae, Dumitru
Steele, Heidi
Stanislavskij, Konstantin
Steele, Philip
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
289
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Steemers, Theo C.
Stengers, Isabelle, 1949-
Steenackers, Raymond
Stenstrum, Jim
Steer, Dugald
Stephan, Frank
Stefan, Georgiev
Stephan, Naomi
Steffens, Benno
Stephen, Charles
Stehr, Frederic
Stephens, Margaret
Stehr, Gerald
Stephenson, A. P.
Steiber, Ellen, 1955Steig, William, 1907-2003
Stein, Gertrude, 1874-1946
Stein, Irene
Stephenson, G.
Stephenson, Thomas P.
Stepic, Milomir
Stein, Nicolas
Stepinac, Alojzije, 1898-1960,
Αρχιεπίσκοπος του Ζάγκρεμπ
Stein, Sol
Stepovoi, Pavel S.
Stein, William
Sterling, Tom
Stein-Fischer, Evelyne
Stern, Daniel, 1934-
Steinbeck, John, 1902-1968
Stern, Ellen Sue, 1954-
Steinberg, Laurence D., 1952-
Stern, Laurence M. (Laurence Marcus),
1929-
Steiner, Ben
Stern, Virginia
Steiner, Deborah
Sternberg, Robert J.
Steiner, George
Sterne, Laurence
Steiner, Irmild
Sternheim, C.
Steiner, Joan
Steiner, Rudolf, 1861-1925
Steinmeyer, Martha
Stell, Elizabeth P.
Stemple, Heidi E. Y.
Stenberg, Robert
Stendhal, 1783-1842
= Σταντάλ, 1783-1842
Χρησιμοποιείται αντί
< Beule, Marie-Henri, 1783-1842
290
Sterry, Paul
Stetten, Valerie
Steuckers, Robert
Stevanovic, Vidosav, 1942Stevens, David
Stevens, George
Stevens, Gordon
Stevens, Graham
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Stine, R. L.
Stevens, Richard
Sting
Stevens, S. S.
Stevens, Wallace, 1879-1955
Stevenson, Dorothy Emily
Stockel, J. M.
Stevenson, Monica
Stockinger, Gunther
Stevenson, Nancy
Stoffel, Dominique
Stevenson, Peter
Stohner, Anu
Stevenson, Robert
Stevenson, Robert Louis, 1850-1894
Stevenson, Van de Gift Fanny
Stokes, Peter
Stewart, Edward
Stokton, Frank
Stewart, Fred Mustard
Stewart, George Rippey, 1895-
Stewart-Clark, Jack
Stickland, Sue
Stidworthy, John
Stiebel, David
Stier, Erwin
Stifter, Adalbert
Stillman, Drake
Stilton, Geronimo
Stine, H. William
Stine, Megan
Stoicescu, Nicolae, 1924-
Stoker, Bram, 1847-1912
Steward, Sandra Lee
Stewart, Paul
Stoianovich, Traian
Stojanovic, Miodrag
Stever, H. Guyford
Stewart, Mary, 1916-
Stivinson, Douglas S.
Stocke, V.
Stevenson, John, 1946-
Stewart, Ian, 1945-
Stinson, Craig
Stone, David
Stone, Deborah L.
Stone, G. H.
Stone, Irving, 1903-1989
Stone, Isidor Feinstein
Stone, Katherine
Stone, Mathew
Stone, Oliver, 1946Stone, Robert B.
Stone, Sharon, 1958Stonehouse, Bernard
Stoneman, Richard
Stoner, Peter W.
Stones, E.
Stonier, Tom
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
291
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Straub, Johannes
Stopiak, Dusan
Straub, Peter
Stoppard, Miriam
Strauss, Barry S.
Stoppard, Tom, 1937-
Strauss, Botho, 1944-
Storace, Patricia
Strauss, Johann, 1825-1899
Storer, G. D.
Strauss, Leo, 1899-1973
Storer, Ronald
Strauss, Richard, 1864-1949
Storey, Pamela
Strauss, Theodore
Stork, Franz
Stravinskij, Igor Fedorovic, 1882-1971
Stork, Michael
Streiff, Gerard
Storm, Theodor
Strempel, Gesine
Storr, Catherine
Strid, Arne
Stott, Carole
Striebing, Lothar
Stott, Ken
Strindberg, August, 1849-1912
Stouffer, Mark
Stringer, Lee
Stout, Rex, 1886-1975
Strippelmann, Reinhard
Stout, Rick
Stowe, Harriet Beecher, 1811-1896
Stowe, Harriet Elizabeth Beecher,
1811-1896
Χρησιμοποιείται αντί
< Stowe, Harriet Beecher, 1811-1896
Stowell, Charllotte
Stower, Adam
Strachan, Jan
Straley, Stephen J.
Strange, Derek
Strathern, Marilyn
Strathern, Paul
Strati, Saverio, 1924Stratton, Alan
292
Strnad, Janez
Stroff, Stephen M.
Strohmeier, John
Stroll, Elen
Stromberg, Ann H.
Strong, Donald E.
Stroud, Jonathan
Stroustroup, Bjarne
Stroustrup, Bjarne
Strout, Elizabeth
Struck, Karin
Strugatskii, Arkadii Natanovich
Strugatskii, Boris Natanovich
= Στρουγκάτσκι, Μπόρις Νατάνοβιτς
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
< Tolstoy, Tatiana, 1864-1950
< Tolstaia, Tatiana Sukhotina, 1864-1950
Strugatsky, Arkady
Struik, Dirk J.
Sulitzer, Paul-Loup, 1949-
Stryer, Lubert
Sullivan, Karen
Stuart, Anne (Anne Kristine)
Stuart, D.
Sullivan, Peter
Stuart, James, 1713-1788
Stuart, Jessy
Sullivan, Richard L.
Sullivan, Walter
Stuart, Maria, 1542-1587
Stuart, Sandra Lee
Suman, Michael
Summers, Lucy
Stucka, Piotr Ivanovic, 1865-1932
Sturgis, Alexander
Summers, Susan
Summers, Tan. A.
Styer, Daniel F.
Summerscall, Kate
Styron, Doris
Sumrall, Lester
Styron, William
Sundaresan, Indu
Su Tung, 1963-
Superko, Robert
Suarez, Victorio, 1941-
Supervielle, Jules
Sue, Eugene, 1804-1857
Sue, Leonard
Surber, Sophie
Sureau, Ayyam
Suetonius, ca. 69-ca. 122
= Σουητώνιος, Τρανκουίλλος, π. 75-π. 150
Χρησιμοποιείται αντί
< Suetonius, Tranquillus Gaius, ca. 69-ca. 122
< Gaius Tranquillus Suetonius, ca. 69-ca. 122
< Suetonius Gaius Tranquillus, ca. 69-ca. 122
Surget, Alain
Surget, Alain, 1948Susann, Jacqueline
Suskind, Patrick, 1949-
Sugar, Peter F.
= Ζίσκιντ, Πάτρικ, 1949Χρησιμοποιείται αντί
< Zuskind, Patrick, 1949-
Sugarman, Barry, 1939Suhr, Mandy
Suslov, Vladimir Alekseevich
Sukhatme, S. P.
Suss, G.
Χρησιμοποιείται αντί
< Sukhatme, Suhas P.
< Sukhatme, Suhas Pandurang
Sussman, Paul
Sukhotina-Tolstaia, T. L. (TatianaL'vovna), 1864-1950
Χρησιμοποιείται αντί
Sullivan, Kevin
Suter, Martin, 1948Sutherland, Lin
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
293
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Sutton, Carole
Sweezy, Paul
Sutton, Richard
Swenson, Don
Suzuki, Daisetz T.
Swerling, Beverly
Suzuki, David T., 1936-
Swiezy, Wladystaw
Χρησιμοποιείται αντί
< Suzuki, David Takayoshi, 1936-
Swift, Graham, 1949Swift, Jeremy
Svend, Otto S.
Swift, Jonathan, 1667-1745
Svendsen, Lars
Swift, Tony
Svetlin
Swigart, Jane
Svetlin, Vasilev, 1971Χρησιμοποιείται αντί
< Swetlin, 1971-
Swindells, Madge
Swindells, Robert E. , 1939-
Svevo, Italo, 1861-1928
Swain, Holly
Swinglehurst, Edmund
Switzer, Robert L.
Swaluw, H. L.
Sykes, Bryan
Swan, D. K., 1910-
Sykes, Julie
Χρησιμοποιείται αντί
< Swan, Douglas Kelso, 1910-
Sykes, Peter
Swan, Thomas
Sylvaine, Perols
Swan, Tom
Sylvestre, Daniel
Swanson, David
Sylvia, Claire
Swanson, Donald C. (Donald Carl),
1914-1976
Symeon, Magister
Swanson, Jerry W.
Syncellus, Georgius
Swanson, Maggie
Synge, R.L. Millington
Swanson, Marie
Syrge, Alain
Swarthout, Glendon
Szabo, Magda, 1917-
Swartz, Susan
= Σαμπό, Μάγδα, 1917-
Swedenborg, Emanuel, 1688-1772
Swedrup, Ivan
Sweet, Stephen
Sweeting, Stella
294
Symes, R. F.
Szakonyi, Karoly, 1931Szasz, Thomas S.
Szczypiorski, Andrzej
Szegedi, Katalin
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Talbot-Rice, Tamara
Szell, Gyorgy, 1941-
Talese, Gay
Szesny, Susanne
Tall, Jeff
Szittya, Gabor
Szpilman, Wladyslaw, 1911
Tamaro, Susanna, 1957Tambini, Michael
Szpiner, Francis
Tames, Richard
Szur, Rolene
Tabachnik, Maud, 1938-
Tammuz, Benzamin, 1919-1989
Tan, Amy, 1952-
Tabori, Lena
Tabucchi, Antonio, 1943Tabucchi, Antonio, 1943--Συνεντεύξεις
Χρησιμοποιείται αντί
< Tan, Eimme, 1952-
Tanenbaum, Andrew S.
Tanenbaum, Robert K.
Tacitus Gaius Cornelius, 55-120,
Ιστορικός
Tanizaki, Junichiro, 1886-1965
= Τάκιτος Γάιος Κορνήλιος, 55-120, Ιστορικός
Χρησιμοποιείται αντί
< Gaius Cornelius Tacitus, 55-120, ιστορικός
Tannahill, Reay
Tack
Tanner, James M.
Tackett, Jack
Tanner, Ogder
Tademy, Lalita
Tanner, Tony
Taft Douglas, Emily
Tanskaya, Alissa
Tagore, Rabindranath, 1861-1941
Tao, Guang
Χρησιμοποιείται αντί
< Rabindranath, Tagor
Tarbey, Peter
Taibo, Paco Ignacio, 1949-
Χρησιμοποιείται αντί
< Tarkovsky, Andrey, 1932-1986
< Tarkovszkij, Andrej Arsenevich, 1932-1986
Taillandier, Francois
Taine, Hippolyte, 1828-1893
Tainhart, Folker
Takamodo, Hisako
Talbot Rice, David
Talbot, Michael
Tarkington, Booth, 1869-1946
Tarkovskij, Andreij, 1932-1986
Taihn, John
Taine, John, 1883-1960
Tannen, Deborah
Tarr, Judith
Tarrant, Margaret W.
Tarride, Michel
Tartarotti, Stefano
Tartt, Donna
Tasma, Sophie, 1957-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
295
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Taylor, Frederick Winslow, 1856-1915
Tate, Elizabeth
Taylor, Gordon Rattray
Tatu, Michel, 1933-
Taylor, Harry
Taub, Herbert, 1918-
Taylor, Helen L.
Taube, Karl A.
Taylor, John
Taufer, Petra
Tauvon, Kate Bradshaw, 1951Χρησιμοποιείται αντί
< Bradshaw Tauvon, Kate, 1951< Bradshaw Tauvon, Kathleen Elizabeth, 1951-
Tavares-Rodrigues, Urbano
Taylor, John Bigelow
Taylor, Kim
Taylor, L. R. (Leighton R.)
Χρησιμοποιείται αντί
< Taylor, Leighton
Tavella, Paola
Taylor, Lance
Tavernier, Jean-Baptiste, 1605-1689
Taylor, Lawrie
Tavernise, Cindy
Taylor, Liz McNeill
Tawney, R. H.
Taylor, Paul D.
Tayler, Anne
Taylor, Peter
Tayler, Jeffrey
Taylor, Rob
Tayler, Jeny
Taylor, Robert
Taylor Cork, Barbara
Taylor, Ruth
Taylor Rosenberg, Nancy
Taylor, Thomas
Taylor, A. E. , 1869-1945 (Alfred
Edward)
Tazieff, Haroun, 1914-
Taylor, A. J. P. , 1906Percivale)
= Τσαϊκόφσκι, Πιότρ Ιλιτς, 1840-1893
Χρησιμοποιείται αντί
< Cajkovskij, Petr Ilic, 1840-1893
< Tchaikovsky, Pyotr Illych, 1840-1933
(Alan John
Taylor, Alfred Edward, 1869-1945
Tchaikovsky, Peter Ilich, 1840-1893
Taylor, Andrew
Tchobanoglous, George
Taylor, Barbara
Tebbetts Taylor, Elizabeth
Taylor, Barbara, 1954-
Teear, C. H.
Taylor, Charles
Teichel, Judy
Taylor, David
Teilhard de Chardin, Pierre, 1881-1955
Taylor, Debbie
Teisson, Janine
Taylor, Elizabeth
Teitelboim, Volodia
296
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Tel, Jonathan
Teule, Jean, 1953-
Telemann, Georg Philipp, 1681-1767
Telfer, Cheryl
Tew Bunnag, 1947Tey, Josephine
Tello, Antonio
Tezak, Edward J.
Teltan, Irmtraut
Thabet, Edith
Tempelry, Alan
Temperley, Alan
Thackeray, William Makepeace, 18111863
Temporin, Elena
Thadden, Wiebke von
Temsi, Carolyn
Tharlet, Eve
Tennant, Emma
Thatcher, Fran
Tenney, Eric
Thayer, Nancy
Tenniel, John, sir, 1820-1914
Theobalds, Prue
Teobaldi, Paolo
Χρησιμοποιείται αντί
< Theobalds, Prudence
Ter Minassian, Anahide
Theodore, Francis
Χρησιμοποιείται αντί
< Der Minasian, Anahide
Theodorou, Rod
Teriade, E.
Theodorson, George A.
Terlouw, Jan, 1931-
Χρησιμοποιείται αντί
< Theodorson, G. A.
Ternynck, Therese
Theodosakis, Jason
Terrell, James C.
Theophanes, Continuatus
Terry, Michael
Theophylactus, Simocatta
Tersine, Richard J.
Therber, James
Tertullianus, Quintus Septimius
Florens, 150-230
Theron, Charlize
Tessaro, Kathleen, 1965-
Theroux, Paul, 1941-
Tessier, T.
Theule, Frederic
Testa, Francesco
Theulet-Luzie, Bernadette
= Τελέ, Μπερναντέτ
Testart, Jacques
Testoni, Regina
Tettmar, Jacqueline
Teulade, Pascal
Thibaudeau, Jean
Thibault, Dominique
Thibaux, Jean-Michel
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
297
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Thiel, Constanze
Thomas, Kerry
Thier, Erika
Thomas, Mark
Thierauf, Robert J.
Thomas, Michael D.
Thierfelder, Susanne
Thomas, Neil
Thierry, Muriel
Thomas, Paul
Thiersch, Friedrich von, 1852-1921
Thomas, Robert M.
Thies, Paul, 1958-
Thomas, Rosalind
Thiriet, Angele
Thomas, Rosie
Thirwell, Adam, 1978-
Thomas, Valerie
This, Herve
Thomas-Mantarakis, Jane
Thode, Bradley R.
Χρησιμοποιείται αντί
< Mantarakis, Jane Thomas-
Χρησιμοποιείται αντί
< Thode, Brad
Thomason, Dustin
Thode, Terry
Thomassin, Patrick, 1948-
Thody, Angela
Thomman, Klaus-Dieter
Thom, James Alexander
Thomos, Maria-Tereza
Thomas, Agence Littteraire
Thompson, Andrew
Thomas, Bernard, 1936-
Thompson, Caroline
Thomas, Ceri Louise, 1962-
Thompson, Clara
Thomas, Chantal
Thompson, Daniel
Thomas, Craig, 1942-
Thompson, Daniel V.
Thomas, D. M. , 1914-1953
Thompson, Daniele
Thomas, David
Thompson, Dorothy J., 1939-
Thomas, Donald Michael, 1935-
Thompson, G. H.
Thomas, Donald Serrell
Thompson, Hunter S.
Thomas, Dylan, 1914-1953
Thompson, Ian
Thomas, Elizabeth Marshall, 1931-
Thompson, Jim, 1906-1977
Thomas, Eric
Thompson, June
Thomas, Glyn
Thompson, Kate
Thomas, Jackie
Thompson, Kathleen
298
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Thompson, Maurice S. , 1884-1971
Thompson, Peter
Ticciati, Laura
Ticciati, Robin
Thomsen, Knud H. , 1921-1990
Thomson, Emma
Tickle, Jack
Tiefer, Leonore
Thomson, George, 1903-1987
Thomson, Laura
Tiegreen, Alan
Tierney, Elizabeth
Thomson, Philip
Tierney, Lawrence A.
Thomson, Richard
Tierney, Michael
Thomson, Robert
Tietenberg, Thomas H.
Thonissen, Ute
Thoreau, Henry David, 1817-1862
Thorne, Jenny
Tiffert, Reinhard
Tiger, Rory
Tiley, Edward W.
Thorne, Kip
Tilghman, Christopher
Thornton, Bernard
Tilic, L. Dogan, 1960-
Thornton, Billy Bob
Χρησιμοποιείται αντί
< Tilic, Dogan, 1960-
Thornton, Bruce S.
Thoss, Michael
Tillich, Paul, 1886-1965
Threin, Mechthild
Tillotson, Kathleen Mary
Χρησιμοποιείται αντί
< Tillotson, Kathleen
Thring, Edward
Thual, Francois
Tilly, Charles
Thurber, James, 1894-1961
Tilsner, Julie
Thurman, Chris
Tilton, Rita Sloan
Thurow, Lester
Timasheff, Nicholas S. (Nicholas
Sergeyevitch)
Thuswaldner, Werner, 1942-
Timbal-Duclaux, Louis, 1941-
Thwaite, Ann
Timm, Jutta
Tiberghien, Andree
Tiberius (Julius Caesar Augustus), 42
B.C.-37 A.D., Emperor of Rome
= Τιβέριος (Γάϊος Καίσαρ Αύγουστος), 42 π.Χ.-37 μ.Χ.,
Αυτοκράτορας της Ρώμης
Tibullus, Albius, 54 π.Χ.-18 μ.Χ.
Timm, Uwe, 1940Timms, Howard
Timoshenko, Stephen P.
Tindemans, Leo
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
299
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Tine, Caroline, 1948-
Togliati, Palmiro
Tine, Robert
Toibin, Colm
Tiner, Ron
Tokheim, Roger L.
Tinnell, Richard W.
Toklas, Alice B.
Tioulop, Jenny
Tola, Jose
Tiptree, James, 1915-1987
Tischendorf, Constantinus
Tischer, Michael
Tisdall, Caroline
Tolkien, Christopher
Tolkien, J. R. R., 1892-1973 (John
Ronald Reuel)
Tolkien, J. R. R., 1892-1973 (John
Ronald Reuel)--Εικονογράφηση
Titarenco, A.
Titchmarsh, Alan
Tolstoi, Aleksei Nikolaievich, 18821945
Title, Elise
Tolstoi, Tatiana
Tito, Josip Broz, 1892-1980
Tolstoj, Lev Nicolaevic, 1828-1910
Tobella, M.
Tolstoy, Aleksey Konstantinovich,
1817-1875
Tobella, Montserrat
Χρησιμοποιείται αντί
< Tolstoy, Alex, 1817-1875
< Tolstoy, A. K. (Aleksey Konstantinovich), 1817-1875
Tobino, Mario
Tocqueville, Alexis de, 1805-1859
Χρησιμοποιείται αντί
< Tocqueville, Alexis de (Charles-Henri-MauriceClere),
1805-1859
Todaro, Michael P.
Tolstoy, Leon, 1828-1910
Χρησιμοποιείται αντί
< Tolstoi, Leon, 1828-1910
< Tolstoi, Lev Nikolaevich, 1828-1910
< Tolstoi, Leon Nikolaevich, 1828-1910
Todd, Emmanuel
Tomas, Andrew
Todd, H. E. (Herbert Eatton)
Tomaselli, Cecilia Macagno
Todd, Vivian Edmiston
Tomasi di Lampedusa, Giuseppe, 18961957
Todorov, Nikolai
Tomasovic, Mirko
Todorov, Tzvetan, 1939Toer, Pramoedya Ananta
Toerge, Karl
Toffler, Alvin
Toft, Antoni
Togawa, Masako, 1933-
300
Tomatis, Alfred
Tomblin, Gill
Tomizza, Fulvio, 1935Tomkins, Calvin
Tomlins, Karen
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Tomlinson, Mike
Tormod, Haugen, 1945-
Tomlinson, Theresa
Torok, Maria
Tommaso d'Aquino, 1225-1274
= Θωμάς ο Ακινάτης, 1225-1274
Torres, Esther Zemborain de
Torres, Maruja
Tompkins, Chuck
Tort, Michel
Tompkins, Peter
Toscana, David
Tompson, Philip D.
Tondelli, Pier Vittorio, 1955Tondo, Clovis L.
Toselli, Leigh
Toselli, Patrick
Tosovsky, Vaclav V. , 1912-
Tondorov, Nikolaj
Toth, Tihamer, 1889-1939
Toner, Michael
Tong Cuong, Valerie, 1967-
Touati, C. R.
Touati, Lucien Guy
Tong, Su, 1963-
Touchais, Gilles
Toni, Alessandra
Touchard, Pierre-Aime, 1903-
Tonnet, Henri
Tonnies, Ferdinand, 1855-1936
Toulouse-Lautrec, Henri de, 1864-1901
Tounbee, Arnold
Too, Lillian
Toole, John Kennedy, 1937-1969
Tountouge, Jacques
Tourett, Shirley
Toomer, Derek
Toomey, Marshall
Tournefort, Joseph Pitton de, 16561708
Toon, Robert
Tournier, Michel, 1924-
Topalov, Kiril
Toussaint, Armand
Topelius, Zacharias, 1818-1898
Toussaint, Jean-Philippe, 1957-
Toperoff, Sam
Toussaint, Sophie
Topham, Douglas
Toutain-Diamant, Natacha
Topolski, Feliks
Townsend, Carl, 1938-
Topolski, Jerzy
Townsend, Carrolynn E.
Topor, Roland, 1938-
Townsend, John Marshall
Torberg, Peter
Townsend, Richard F.
Tordjman, Gilbert
Townsend, Sue, 1947ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
301
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Treben, Maria
Townson, Hazel
Toynbee, Arnold, 1889-1975
Trefil, James S.
Treiber, Heinrich
Tozaj, Neshat
Treiber, Jutta
Tozer, H
Treichel, Hans-Ulrich
Tracqui, Valerie
Treichler, Paula A.
Tracy, Brian
Treiner, Andreas
Tracy, Mack
Tremain, Rose
Tracy, Valerie
Tremayne, Peter
Traill, David A.
Trakl, Georg, 1887-1914
Trakl, Georg, 1887-1914--Ερμηνεία και
κριτική
Trenhaile, John
Treuer, David
Treuil, Rene
Tramontano, Paolo Francesco
Trevelyan, Kathy
Tran, Bac-Phong
Treverton, Gregory F.
Trancart, Yannick
Trevor, Elleston
Tranter, Jeff
Trevor, Simon
Trapp, Kyrima
Trevor, William, 1928-
Trapp, Maria Augusta
Triana, Jose, 1931-
= Τραπ, Μαρία Φον
Χρησιμοποιείται αντί
< Trapp, Maria von
< Von Trapp, Maria Augusta
Triance, E. R.
Trier Morch, Dea, 1941-
Trautmann, Ljuba
Trier, Walter
Traven, B. , 1890-1969
Trifoni, Jasmina
Χρησιμοποιείται αντί
< Traven, Bruno, 1890-1969
< Torsvan, Traven, 1890-1969
< Torsvan, Berick Traven, 1890-1969
Trine, Ralph Waldo
Travers, Martin
Travers, Pamela L. , 1906-
Treays, Rebecca
Triggo, Pascal
Trimby, Elisa
Traver, Robert
Trease, Geoffrey
Trifonov, Jurij
Tripp, F. J. (Franz Josef)
Tritten, Charles
Tritto, Renato
Troan, Erik W.
302
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Troepolskij, Gavriil Nicolaevic
Tseiny, Peter
Trognon, Alain
Tsernianski, Milos
Trojer, Thomas
Tsvetayeva, Marina Ivanovna, 18921941
Trollope, Anthony, 1815-1882
Trollope, Joanna
Χρησιμοποιείται αντί
< Tsvetaeva, Marina, 1892-1941
Trombetta, Carlo
Tsypkin, Leonid, 1926-1982
Tromme, Anne
Tubb, Jonathan N.
Tromme, Francois
Tucker, Laura
Tromnau, Gernot
Tucker, Nicholas
Trotman, Felicity
Tudge, Colin
Trotsky, Leon, 1879-1940
Tugault, Frederique
= Τρότσκυ, Λέων, 1879-1940
Χρησιμοποιείται αντί
< Trockij, Lev Davydovic, 1879-1940
Tulloch, Richard
Trotter, William R.
Tunberg, Karl
Troupe, Quincy
Tuncay, Faruk
Trower, Peter
Tunnemann, Harold
Troyat, Henri, 1911-
Turan, Jemil
Truant, Johnny
Turgenev, Ivan Sergeevich, 1818-1883
Trubetskoi, Evgeny Nikolaevich, 18361920
Trudeau, G. B.
Tuma, Elias H.
Χρησιμοποιείται αντί
< Turgenev, Ivan Sergeevic, 1818-1883
< Turgeniev, Ivan Sergeevic, 1818-1883
< Turgenjeff, Iwan, 1818-1883
< Turgenjew, Iwan, 1818-1883
Trudeau, Margaret, 1948-
Turke, Hanne
Trudel, Sylvain, 1963-
Turner, Alice K.
Truffaut, Francois
Turner, Bryan S.
Truitt, Lisa
Turner, Colin
Trumble, Kelly
Turner, David
Trumler, Gerhard
Turner, Don, 1930-
Truong, Marcelino
Turner, Dona
Truscott, Lucian Iv. K.
Turner, E. G. , 1911-1983 (Eric
Gardner)
Tryzna, Tomek
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
303
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Turner, Newman R.
Ugolotti, Bianca Maria Zetti
Turner, Steve, 1949-
Uhlig, Helmut, 1922-1997
Turot, Henri, 1865-
Uhlman, Fred, 1932-
Turow, Scott
Ulh-Fischer, Sabine
Turteltaub, H. N.
Ulitskaya, Ludmila, 1943-
Turvey, Celia
Ulle, Diter
Tuttle, Craig
Ullman, Larry
Twain, Mark, 1835-1910
Ullmann, Linn, 1966-
Twain, Mark, 1835-1910-Αποφθέγματα
Ullmann, Liv
Twaite, Ann
Umansky, Kaye
Tway, Linda E.
Umit, Ahmet, 1960-
Twist, Clint
Unamuno, Miguel de, 1864-1936
Tyger, Rory
Underhill, Evelyn, 1875-1941
Tykver, Tom
Underwood, Alice
Tyler, Andrew
Unell, Barbara, 1951-
Tyler, Anne, 1941-
Ungar, Hermann, 1893-1929
Tyler, Paul A.
Ungaretti, Giuseppe, 1888-1970
Tyrrell, Jenny
Ungaro, Alycea
Tyson, Elisabeth
Unger, Heinz Rudolf, 1938-
Tzara, Tristan
Unger, Karen
Tzeyhun, Demirtas
Unsworth, Barry, 1930-
Tzschoppe-Stengle, Ingrid
Ubach, Merce
Udalrova, Z. V.
Ulrich, Erich
Unzner, Ulrich
Unzner-Fischer, Christa
Χρησιμοποιείται αντί
< Unzner, Christa
Uderzo, Albert
Ueatar, Tahar
Upadhyay, Samrat
Uebe, Ingrid
Upcher, Caroline
Ueberle-Pfaff, Maja
Updike, John Hoyer, 1932-
Ugolini, Leonardo
Urai, Erika
304
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Ural, Serpil
Valbelle, Dominique
Urbain, Jean-Didier
Valdes, Ana Luisa
Urban, Bernd
Valdes, Zoe, 1959-
Urban, Polly
Vale, V.
Urberuaga, Emilio
Valensi, Lucette
Urcelay, Virginia
Valente, Jose Angel
Urdiales Valiente, Alberto
Valentine, J. Manson
Uris, Leon
Valerie, Anne
Ury, William
Valerie, Martin
Uscatescu, George
Valery, Paul, 1871-1945
Uspenskii, E. (Edward)
Valery, Paul, 1871-1945--Ερμηνεία και
κριτική
Χρησιμοποιείται αντί
< Uspensky, Eduard
Uspensky, Leonidas
Valery, Paul, 1871-1945--Ερμηνεία και
κριτική--Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις
Ussing, J.
Valier, Zacques
Usterwood, Bob
Valla, Fredo
Ustinov, Lev, 1923-
Valle-Inclan, Ramon Maria del, 18691936
Ustinov, Peter, 1921-
Vallejo-Nagera, Alejandra
Utermarck, Birgit
Vallerey, Gisele
Uzun, Mehmed
Valles, Jules, 1832-1885
Uzuner, Buket
Vallet, Odon
Vaccher, Angelo Paolo
Valley, Bernadette
Vachet, Pierre
Valli, Eric
Vachss, Andrew H.
Vallin, Jacques
Vaculik, Ludvik
Vallon, Jacqueline
Vahle, Fredrik, 1907-1965
Vailland, Roger
Vaillant, Emmanuel
Vaillon, Olivier
Valat, Pierre-Marie
Vallvey, Angela, 1964Valter, Edgar
Valverde, Jose Maria
Van Allsburg, Chris
Χρησιμοποιείται αντί
< Allsburg, Chris van
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
305
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Van Arman, Derek
Van Wormer, Laura, 1955-
Van de Walle, John A.
Van de Wouwer, Brigitte
= Ντε Βουβέρ, Μπριζίτ Βαν
VanCleave, Janice Pratt
Vandenabeele, Frieda
Vandenberg, Philipp, 1941-
Van Deer Meer, Ron
Vandenbroeck, Martine
Van Der Essen, Anne
Van Doren, Charles Lincoln, 1926Χρησιμοποιείται αντί
< Van Doren, Charles, 1926-
Vanderbeke, Birgit, 1956Vandermeer, J.
Vandewiele, Agnes
Van Dyke, Henry, 1852-1933
Χρησιμοποιείται αντί
< Dyke, Henry van, 1852-1933
Vane
Vaneigem, Raoul
Van Eerd-Schenk, Maxime
Vanetti, Giorgio
Van Elderen, Theo
Vang-Nyman, Ingrid, 1916-
Van Gogh, Vincent, 1853-1891
Van Gogh, Vincent, 1853-1891--Βιβλία
για παιδιά
Van Gulik, Robert, 1910-1967
= Βαν Χέερντεν, Ετιέν
Vanhalewijn, Mariette
Vanoyeke, Violaine
Van Gool
Van Heerden, Etienne
Χρησιμοποιείται αντί
< Nyman, Ingrid Vang-, 1916-
Vansittari, Peter, 1920Vanslov, Victor
Vansteenwegen, Alfons
Van Keep, P. A.
Vantreage, Brenda Rickman
Van Lustbader, Eric
Varca, Giuseppe
Van Moppes, Denise
Varela Docampo, Cloe
Van Nghi, Nguyen
Varela, Francisco J., 1946-
Van Oudtshoorn, Nic
Varenne, Jean
Χρησιμοποιείται αντί
< Oudtshoorn, Nic Van
Vargas Llosa, Mario, 1936Χρησιμοποιείται αντί
< Llosa, Mario Vargas, 1936-
Van Rose, Susanna
Χρησιμοποιείται αντί
< Rose, Susanna van
Vargas, Fred
Varian, Hal R.
Van Scoyoc, Susan
Χρησιμοποιείται αντί
< Scoyoc, Susan van
306
Varin, Rene
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Varley, Edwina
Vbrova, Zura
Varley, Susan
Veatch, Henry C.
Varma, Ved P.
Veaux, Amelie
Varmer, Hjordis
Vebb, Vivian
Varner, Linda
Veblen, Thorstein
Vasari, Giorgio
Vecchi, Allesandro
Vasari, Giorgio--Ερμηνεία και κριτική
Vedel, Georges
Vasco, Justo E., 1943-
Vedere d΄ Auria, Pascale
Vasconcelos, Jose Mauro de
Vedral, Joyce L.
Vasiliev, A. A.
Veen, Jeffrey
Vasiliev, O.
Vega, Hugo Gutierrez, 1934-
Vasilnev, N. B.
Vega, Lope de, 1562-1635
Vassalli, Sebastiano
Χρησιμοποιείται αντί
< Carpio Lope Felix De Vega, 1562-1635
Vasserman, Jacob
Vegetti, Mario
Vatagin, Mark, 1933Χρησιμοποιείται αντί
< Vatagin, M. G. (Mark Germanovich), 1933-
Vaucher, Paul, 1887-1966
Vaughan, Peggy
Vaulont, Nikolaus, 1937Vautrin, Jean, 1933Vauvenargues, Luc de Clapiers, 17151747, Marquis de
Velazquez de Silva, Diego, 1599-1660
Velazquez de Silva, Diego, 1599-1660-Βιβλία για παιδιά
Velde, Van de
Veli, Orhan K. , 1914-1950
Velicofsky, Emmanyel
Velmans, Tania
Veloz, David
Vaz, Katherine
Velthuijs, Max, 1923-
Vazquez Barquero, Antonio
Venditi, Rodolfo
Vazquez Montalban, Manuel, 1939-
Vendrell, Carme Sole
Χρησιμοποιείται αντί
< Montalbαn, Manuel Vαzquez, 1939-
Venizov, Pavel
Vazquez-Figueroa, Alberto, 1936Vazquez-Rial, Horacio, 1947Vazquez-Vigo, Carmen
Venning, Sue
Ventavoli, Bruno
Ventris, Michael
Ventura, Piero
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
307
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Venturi, Marcello
Vermeule, Emily
Venturi, Maria
Vermeulen, Hans
Ver Berkmoes, Ryan
Vermeulen, Nico
Vercors, Jean, 1902-
Vermot, Marie-Sophie
Verderber, Rudolph
Vernant, Jean-Pierre, 1914-
Verdet, Jean-Pierre
Verne, Jules, 1828-1905
Verdi, Giuseppe, 1813-1901
Vernier, Bernard
Χρησιμοποιείται αντί
< Verdi, Giuseppe Fortunino Francesco, 1813-1901
Vernon, Roland
Veronesi, Sandro, 1959-
Verdiglione, Armando
Verpoorten, Charles
Verdini, Raul
Verrechia, Nicole
Verdorst, Claziena
Verschuer, Leopold von
Verdorst, Leo
Vesaas, Tarjei, 1897-1970
Verenne, Jean
Vesinov, Pavel
Verenstein, J.
Verga, Giovanni, 1840-1922
Vespucci, Amerigo, 1451-1512
Vestin, Francis
Verges, Gloria
Vetere, Richard
Verges, Oriol
Vettese, Sirah
Vergne, Bruckert-Elisa
Veyne, Paul
Verguin, Paul
Vezinov, Pavel
Verhaeren, Emile
Verhoef-Verhallen, Esther
Vial, Pierre
Vialatte, Alexandre
Verhoeven, Paul, 1938-
Viale, Guido
Verien, Christine Sofour
Vian, Boris, 1920-1959
Verilhac, Florence
Verischagin, Dmitri
Vian, Boris, 1920-1959--Ερμηνεία και
κριτική
Verite, Marcel
Viaud, Gaston
Verkauf, Willy
Vibert-Guigue, Francoise
Verlaine, Paul, 1844-1896
Vicary, Tim, 1949-
Verma, Gajendra K.
Vicent, Manuel, 1936-
308
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Vigone, Roberta
Vicente, Gil
Vigotsky, Lev Semionovich, 1896-1936
Vichi, Marco, 1957-
Vila-Matas, Enrique, 1948-
Vickers, Miranda
Vilallonga, Jose-Luis de
Vickers, Salley
Vilanova, Mercedes
Vico, Giambatista
Victor Emmanuel II, 1820-1878, King
of Italy
Χρησιμοποιείται αντί
< Vittorio Emmanuele II
Vilar, Andre
Vilar, Esther
Vilar, Jean-Francois
Victor, Metta Victoria, 1831-1886
Vilenkin, Naum Yakovlevich, 1920Vilkon, Josef
Victor-Pujebet, Romain
Villar Lecumberri, Alicia
Victoria, 1819-1901
Χρησιμοποιείται αντί
< Lecumberri, Alicia Villar
Victoroff, David
Vidal Naquet, Pierre, 1930-
Villar, Carmen M.
Vidal, Gore, 1925-
Villate, Pierre
Vidal, Laurence
Ville, Simon
Vidal-Naquet, Pierre, 1930-2006
Villegas, A. T.
Χρησιμοποιείται αντί
< Naquet, Pierre Vidal-, 1930-2006
Villena, Luis Antonio
Videau, Valerie
Videlier, Philippe
Videmayer, Ανθούλα
Vieira, Alice, 1943Vierne, Simone
= Βιέρν, Σιμόν
Viescas, John L.
Vieux, Gaston
Vigarello, Georges
Vigil, Ricardo Gonzales
Vignolo, Mino
Vignozzi, Sara
Villiers de L' Isle-Adam, Auguste,
Comte de, 1838-1889
Χρησιμοποιείται αντί
< L'Isle-Adam, Auguste Villiers de, comte de, 18381889
< Adam, Auguste Villiers de l'Isle, comte de, 1838-1889
Villiers, Francois
Villiers, Gerard de
Villon, Bernard
Villon, Francois
Vimard, Nicole
Vincent, Bernard
Vincent, Francois
Vincent, Jean Didier
Vincent, Jean-Marie
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
309
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Vincenzi, Penny
Vlad III, 1430-1476, Πρίγκιπας της
Βλαχίας
Vinci, Simona
Χρησιμοποιείται αντί
< Tepes, Vlad, 1430-1476, Πρίγκηπας της Βλαχίας
Vine, Barbara, 1930-
Vladimov, Georgij
= Rendell, Ruth, 1930-
Vladislav, Jan
Viney, Marie-Laure
Vlady, Marina, 1938-
Viney, Mark
Voce, Louise
Vinke, Jacoline
Vogel, Nathaelle
Vinnai, Gerhard
Vogel, Thomas, 1947-
Viola, Publio
Vogel, Wolfgang
Violi, Tonci
Vogt, Christian
Virilio, Paul
Voigt, Cynthia
Viscogliosi, Fabio
Visconti, Luchino, 1906-1976
Voisine, Jacques
Viscot, David
Volk, Fridhelm, 1942-
Visser, Charles
Volkan, Vamik D., 1932-
Vitale, Barbara Meister
Volke, Gordon
Vitek, Jack
Volkogonov, Dmitrij A.
Vitezovic, Milovan
Vitrac, Roger, 1899-1952
Vitti, Mario, 1926Vittorini, Elio, 1908-1966
Vivaldi, Antonio, 1674-1841
Volkov, Solomon
Vollman, William T. , 1959Vollmann, William T.
Volpe, G.
Volpi, Jorge, 1968-
Vivarelli, Anna
Vivekananda, Swami, 1863-1902
Vivet-Remy, Anne-Catherine
Vivier, Colette, 1898-1979
Viza, Montserrat
Volpicelli, Gaia
Voltaire, 1694-1778
= Βολταίρος, 1694-1778
Χρησιμοποιείται αντί
< Arouet, Francois-Marie, 1694-1778
Von Flue, Sibyle
Vizel, Eli
Von Furstenberg, Betsy
Vizinczey, Stephen, 1933-
310
Voike, Gordon
Von Gatterburg, Angela
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Von Oech, Roger
Vygotsky, L. S., 1896-1934 (Lev
Semenovich)
Χρησιμοποιείται αντί
< Oech, Roger von
Vyner, Tim
Vonnegut, Kurt, 1922-
Vyvyan-Jones, Marc
Voors, Barbara, 1967-
Wace, Alan J. B. , 1879-1957
Vorilho, Claude Rael
Waddell, Martin
Vorilhon, Claude
Wadeson, Jacki
Vormweg, Heinrich
Wagner, Friedrich Christoph, 1937-
Voronov, Nikolai
Wagner, Guy
Vos, Jeannette
Wagner, Heike
Vos-Dahmen von Buchholz, Tonny
Wagner, Karl
Χρησιμοποιείται αντί
< Buchholz., Tonny Vos-Dahmen von
Voslenskii, M. S.
Χρησιμοποιείται αντί
< Voslensky, Michael
< Voslensky, Mikhail S.
Wagner, Richard, 1813-1883
Χρησιμοποιείται αντί
< Wagner, Wilhelm Richard, 1813-1882
Wagstaff, Paul
Wahl, Jean
Voss, Johann
Voss, Jom
Wahloo, Per, 1926-1975
Χρησιμοποιείται αντί
< Wahloo, Peter, 1926-1975
Voutier, Colonel
Voutier, Olivier
Wahring, Gerhard
Vovelle, Michel, 1933-
Wain, John, 1925-
Voznesensky, Andrey
Wainstein, Mark
Vranichki, Predrag
Wainwright, Gordon R.
Vries, Leonard de
Waite, Judy
Vris, Leonard de
Waite, Ray
Vuagnat, Luc, 1927-
Walbach, V.
Vuillermoz, Emil
Walbank, F. W. (Frank William), 1909-
Vulcanius, Bon
Χρησιμοποιείται αντί
< Walbank, Frank W., 1909-
Vulliamy, Graham
Walbrecker, Dirk
Vutz, Sabine
Walcott, Derek
Vygotskij, Lev
Waldman, Werner
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
311
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Waldrop, Howard
Waller, Diane
Walesa, Lech, 1943-
Waller, Robert James, 1939-
Walesa, Lech, 1943---Βιογραφία
Wallerstein, Immanuel, 1930-
Walisiewicz, Marek
Wallis, Diz
Walker, Alice
Wallis, Richard T.
Walker, Andrew
Χρησιμοποιείται αντί
< Wallis, R. T.
Walker, Bruce S.
Wallon, Henri
Walker, Fiona
Wallraf, Kathrin
Walker, Franklin
Walls, Bryn
Walker, James T.
Walmsley, Sue
Walker, James Tim
Walpole, Brenda
Walker, Jearl, 1945-
Walpole, Horace, 1717-1797
Walker, John
Walpora, Rahula
Χρησιμοποιείται αντί
< Rahula, Walpora
< Walpora sri Rahula
Walker, Keith A.
Walker, Lenore E.
Walker, Lewis, 1827-1905
Walsch, Bill
Walker, Marjorie
Walsch, Neale Donald
Walker, Peter
Χρησιμοποιείται αντί
< Walsch, Donald Neale
Walker, Richard
Walser, Martin, 1927-
Wall, Alan
Walser, Robert, 1878-1956
Wallace, Daniel, 1959-
Walsh, Karen
Wallace, Edgar, 1875-1932
Wallace, Holly, 1961-
Walsh, Steve
Walsh, W. H.
Wallace, Irving, 1916-
Waltari, Mika, 1908-1979
Wallace, Lew, 1827-1905
Χρησιμοποιείται αντί
< Wallace, Lewis, 1827-1905
Walter, Alva
Wallace, Randall
Walter, Gerard, 1896-1974
Wallace, Robert
Walter, Gisela
Wallach, Janet
Walter, Hans
312
Walter, Bruce
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Walter-Bellue, Tony
Walters, Catherine
Walters, Donald J.
Walters, Minette
Walters, Patrick
Walters, Richard, 1947Walther, Ingo F.
Walton, Francis X.
Walty, Margaret
Walzer, Michael
Wambaugh, Joseph
Wang, Alain
Wang, Lee Tsou
Wang, Lulu
Wang, Wallace
Wang-Niemann, Ingrid
Wangerin, Walter
Warburton, Nick
Ward, Adam
Ward, Barbara
Ward, Brian
Ward, Lalla
Ward, Lund
Ward, Nick
Ward, Peter
Ward, Robert D., 1933Ward, Ruth V.
Ward, Sally
Ward, Timothy
Ward-Johnson, Chris
Wardman, A. E.
Ware, Timothy
Warhol, Andy, 1928Warnau, Genevieve
Warner, Alan, 1964Warner, Gertrude Chandler
Warner, Nancy D.
Warner, Rex
Warnes, Tim
Warot, Claire
Warren, Austin
Warren, Celia
Warren, Nicholas, 1955Warren, Pat
Warren, Robert P.
Warshofsky, Fred
Warwick, Joanna
Washington, Irving, 1783-1859
Washington, James Melvin
Wason, Peter
Wasserman, Jack, 1921Waters, Elizabeth
Waters, Gaby
Watkin, David, 1941Watkins, Leslie
Watson, Adam
Watson, Carol
Watson, Ciaran
Ward, Αύρα
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
313
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Watson, David, 1933-
Webberley, Roy
Watson, James D.
Weber, Carl Maria Friedrich Ernst von,
1786-1826
Watson, Lyall
Weber, Christine
Watson, Richard Jesse
Weber, J.
Watt, Fiona
Weber, Jill
Watterson, Bill
Weber, Johanna
Watts, Alan, 1915-1973
Weber, Katharine
Watts, Barrie
Weber, Max, 1864-1920
Watts, Bernadette
Weber, Max, 1864-1920--Ερμηνεία και
κριτική
Watts, Cedric Thomas
Χρησιμοποιείται αντί
< Watts, Cedric
< Watts, C. T.
Weber, Valentin, 1828-1929
Weber-Schafer, Peter
Watts, Charlie
Webster, Frank
Watts, Claire
Webster, Jay
Waugh, Evelyn, 1903-1966
Waugh, Sylvia
Webster, Paul, 1969-
Waverly, Shannon
Webster, Richard, 1946-
Wawthorne, Nathaniel
Webster, Stephen
Weare, Phil
Wechdorn, Susanne
Weatherford, J. McIver
Wechter, Fillipe
Χρησιμοποιείται αντί
< Weatherford, Jack McIver
< Weatherford, Jack
Weck, Helmut
Wedekind, Frank, 1864-1918
Weaver, Charles N.
Weder, Joe
Weaver, David
Wedgwood, C. V.
Weaver, Michael
Webb, Mary, 1881-1927
Webb, Sally
Webb, Tim, 1955Webb, Vivian
Webber, Jack
Webster, Jean, 1876-1916
Weems, John Edward
Weevers, Peter
Wegner, Fritz
Wegscheider-Cruse, Sharon
Wehmeier, Sally
Wei Hui
314
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Weidenheim, Johannes, 1918-
Weis, Margaret
Weisberger, Lauren, 1977-
Weigall, Arthur
Weiss, Anne
= Βαϊγκάλι, Αρτουρ
Weigand, Gustav L. , 1860-
Weiss, Brian L. (Brian Leslie), 1944Weiss, Jan, 1892-
Weigel, Susi
Weiss, Jess E.
Weigelt, Udo
Weiss, Margot
Weil, Andrew
Weil, Simone, 1909-1943
Weiss, Peter, 1916-1982
Weisskopf, Victor
Weil-Barais, Annick
Weissler, Paul
Weiler, Elmar A.
Weissman, Bari
Weill, Andrew
Weissner, Carl
Weill, Francis S.
Weldon, Fay, 1933-
Wein, Barbara
Weinbaum, Stanley Grawman, 19021935
Weinberg, Jennifer, 1970Χρησιμοποιείται αντί
< Weinberg, Jennifer Liberts, 1970-
Welfare, Sue
Welford, Sue
Welldon, Estela V.
Wellek, Rene
Weinberg, Steven
Weller, Frances Ward
Weinberger, Herb
Weller, George
Weiner, Michael
Welles, Orson, 1915-
Weinert, Erich, 1890-1953
Welling, Luke
Weingartner, Charles
Wellington, Peggy
Weinmann, Elaine
Welliston, Glenn
Weinreich, Eitan
Wellman, Manly Wade, 1903-1986
Weinstein, Mark
Wells, Chrissie
Weir, Arabella
Wells, H. G. (Herbert George), 18661946
Weir, Doffy
Χρησιμοποιείται αντί
< Wells, Herbert George, 1866-1946
Weir, Felicity
Weir, Peter
Wells, Tony
Welply, Michael, 1948ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
315
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Welsh, Irvine, 1958-
Wescher, Carle, 1832-1904
Welsh, Matt
Wesker, Arnold, 1932-
Welsh, Renate, 1937-
Wesley, James
Welters, Linda
Wesley, Mary, 1912-
Welton, Jude
Wessels, Pierre Olivier
Welty, Eudora, 1909-
Wessels, Walter J.
Wemborn, Neil
Wesson, Marianne
Wempen, Faithe
West, Christine
Wenders, Wim
West, Clare
Χρησιμοποιείται αντί
< Βέντερς, Βιμ
West, Colin
Wendt, Heinz F. (Heinz Friedrich)
West, Dorothy
West, John B.
Wendy, Smith
West, Martin Lichtfield, 1937-
Wenfu, Lu
Χρησιμοποιείται αντί
< West, M. L. , 1937-
Wenger, Patricia
Wenham-Jones, Jane
West, Michael
Weninger, Brigitte
West, Morris Langlo, 1916-
Wenk, David
West, Nathanael, 1903-1940
Wensell, Paloma
West, Nick
Wensell, Ulises
West, Paul, 1930-
Wenzel, David, 1950-
West, Peter
Werber, B. , 1890-1945
West, Stephen
Werfel, Franz, 1890-1945
Westall, Robert, 1929-1993
Werlin, Marvin
Westbrook, Peter
Werner
Westbrook, Robert
Werner, Charlotte
Westcott, Nadine Bernard
Werner, Roberta A.
Χρησιμοποιείται αντί
< Bernard Westcott, Nadine
Wertenbaker, Lael
Werth, Nicolas
Wertheim, Margaret
316
Westcott, Patsy
Westendorp, Fiep
Westfall, Richard S.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Whelan, Richard
Westland, Pamela
Whipple, Rick
Weston, Trevor
Whitaker, Carl A.
Westphalen, Klaus
Whitaker, Julie
Wetton, Pauline
Whitaker, Robert
Wetwood, Charlaine
White, Bruce M.
Wetzell, Otto W.
White, Christopher
Wexberg, Erwin
Weyergans, Francois, 1941
White, Edmund, 1940White, Edward Lucas, 1866-1934
Weyh, Florian Felix
White, Elwyn Brooks
Weyl, Herman
Weyman, Stanley John, 1855-1928
Χρησιμοποιείται αντί
< Weyman, Stanley J., 1855-1928
< Weyman, Stanley, 1855-1928
White, Fiona
White, Jenny
White, John
Whalley, Margaret
White, Judi
Whalley, Paul Ernest Sutton
White, Michael, 1959-
Wharton, Annabel Jane
White, Patrick
Χρησιμοποιείται αντί
< Wharton-Epstein, Ann
< Epstein, Ann Wharton< Wharton, Ann
White, Paul, 1910White, Sheldon
Wharton, Edith, 1862-1937
Wharton, William
Whatley, D.
Wheatley, Dennis
White, Tony, 1947White, Ν. J. D.
Whitehead, David, 1943Χρησιμοποιείται αντί
< Whitehead, David J., 1943-
Wheatley, Margaret J.
Whitehead, Paul
Wheelen, Thomas
Whitehead, Sarah
Wheeler, Dorothy
Whitelam, Keith
Wheeler, Paul
Whitelaw, Ian
Wheelis, Mark
Whitfield, Philip
Wheen, Francis
Whitman, Walt, 1819-1892
Whelan, Olwyn
Whitmor, Diana
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
317
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Whitner, Lawrence
Wilamowitz-Moellendorff, Udalricus
Whitney, Catherine
Wilber, Ken
Whitney, Norman
Wilcken, Ulrich, 1862-1944
Whitney, Phyllis
Wilde, Oscar, 1854-1900
Whittaker, Helene
Wilde, R. W.
Whittaker, Tereza
Wilden, Anthony, 1935-
Whittall, Arnold
Wilder, Laura Ingalls, 1867-1957
Whitworth, Eugene E.
Wilder, R. W.
= Ουίτγουερθ, Γιουτζίν
Wilder, Raymond L.
Whybrow, Ian
Wilder, Thornton, 1897-1975
Wiazemsky, A.
Wilder-Smith, Arthur E.
Wickenden, Nadine
Wildsmith, Brian
Wickes, Francis G.
Wildwood, Christine
Wicks, Keith
Wiles, Richard
Widdowson, Kaye
Wilhelm, Hans
Widener, Chris
Wieland, Cristoph Martin, 1733-1813
Wili, Walter
Wielgosz, Andrzej
Wilkerling, Klaus
Wiemken, Christel
Wilkes, Angela
Wien, Byron
Wilkes, J. J.
Wiener, Norbert
Wienhοltz-Χατζιδάκη, Μυρσίνη
Χρησιμοποιείται αντί
< Χατζιδάκη, Μυρσίνη Wienhοltz-
Wilkins, Verna
Wilkinson, Greg
Wiesel, Elie
Wilkinson, Ian
Wieser, Harald
Wiesner, Herbert S. , 1922-
Wikland, Ilon
= Βίκλαντ, Ιλόν
318
Χρησιμοποιείται αντί
< Wilkes, John
Wilkins, Mary-Jane
Wierzchowski, Leticia
Wiggins, Colin
Wilhide, Elizabeth
Wilkinson, Justin
Wilkinson, Nick
Wilkinson, Phil
Wilkinson, Philip
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Wilkinson, Roy
Williams, Melvin H.
Wilkinson, Son
Williams, Niall, 1958-
Wilkon, Josef
Williams, Paul
Wilks, Angela
Williams, Raymond
Will, Clifford M., 1946-
Williams, Richard
Will-Harris, Daniel
Williams, Robin
Willan, Anne
Williams, Russ
Willcocks, Graham
Williams, Sam
Willeford, Charles, 1919-1988
Williams, Shirley
Willett, Marcia
Williams, Sophy
Willetts, H. T.
Williams, Tennessee
Χρησιμοποιείται αντί
< Willetts, Harry
Williams, Tennessee, 1911-1983
Willey, Leonard
William, Gerhard
Williams, Adam
Williams, Bernard
Williams, Brian
Williams, Donna, 1963Williams, Frances
Williams, Garth
Williams, George H.
Williams, Harriet
Williams, Jared T.
Williams, Jay
Williams, Jim
Williams, John
Williams, Jonathan, Dr.
Williams, Laurie
Williams, Margery
Williams, William Carlos, 1883-1953
Williams, Xandria
Williams-Ellis, Amabel
Williamson, Jack, 1908Willis, Jeanne
Willis, Paul
Willock, Colin
Willock, Harry
Willocks, Tim, 1957Willoughby, Bebe
Willumsen, Gail
Wilsdorf, Anne
Wilson, Andrew
Wilson, Budge
Wilson, Colin, 1931Wilson, Des
Wilson, Edmund, 1895-1972
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
319
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Wilson, Edward A.
Winchester, Kent
Wilson, Edward O.
Winchester, Simon
Χρησιμοποιείται αντί
< Wilson, Edward Osborne, 1929-
Winckelmann, Johann Joachim, 17171768
Wilson, Eliane
Windahl, Swen, 1942-
Wilson, George E.
Χρησιμοποιείται αντί
< Windahl, Sven, 1942-
Wilson, Glenn
Wilson, Henrike
Windelband, W.
Wilson, Hugo
Wing, Avra
Wilson, Jacqueline
Wing, Kelleigh
Wilson, James
Wingate, Philippa
Wilson, Jim
Wingfield, Angela
Wilson, Karma
Wingfield, Jack
Wilson, Mitchel
Wingmore, Ann
Wilson, N. G.
Wingrove, David
Wilson, Nancy Hope
Winkin, Yves
Wilson, Neil
Winkler, Paul W. (Paul Walter)
Wilson, Peter Lamborn
Winn, Marie
Wilson, Robert Anton, 1932-
Winnicott, D. W., 1896-1971 Donald
Woods
Wilson, Samuel Sheridan, 1797-1866
Wilson, William S. , 1932Wilson, Woodrow, 1856-1924
Χρησιμοποιείται αντί
< Wilson, Thomas Woodrow, 1856-1924
Winslow, Susan
Winston, Clara
Winston, Richard
Winter, Leon de, 1954-
Wilton, Richard
Winterson, Jeanette, 1959-
Wimpffen, J. Herman von
Winton, Tim
Winakor, Geitel
Wintzell, Ake
Χρησιμοποιείται αντί
< Winakor, T. Geitel
Wire, Caroline
Winaver, Diane
Wirth, Niklaus
Winberg, Anna Greta
Wirth, Pascale
Wincer, Simon
Wisdom, Juan Carlos, D. J.
320
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Wise, Barbara A.
Wolfe, Alexander
Wise, Michael
Wolfe, Jane
Wiseman, John
Wolfe, Swain
Wiseman, Nicholas
Wolfe, Thomas, 1900-1938
Wistfull, Alan
Wolfe, Tom, 1931-
Witkiewicz, Stanislaw Ignacy, 18551939
Wolfel, Bettina Anrich
Witkin, Ruth
Wolff, Theodore
Witkowski, Νicolas
Wolfsgruber, Linda
Witt, Edith
Wolikow, Serge
Witt, Reginald
Wolinski
Witte, Albert
Wolke, Robert L.
Wittek, Paul
Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951
Wittkop, Gabrielle, 1920-2002
Wittner, Lawrence S.
Wodehouse, Pelham G. , 1883-1975
Wodin, Natascha, 1945Woerd, J.
Woernle, Hellmut
Woff, Richard
Wohl, Burton
Wojciehowski, Sousan
Wolf, Christa
Wolf, Douglas J. , 1956Wolf, Fillippe
Wolf, Josef
Wolf, Matt
Wolf, Matthew
Wolfel, Ursula, 1922-
Wollschlaeger, Peter
Wollzenmuller, Franz
Wolper, Carol
Wolpert, Lewis
Wolter, Barbara
Wolton, Dominique
Wolverton, Van, 1939Womack, Jack, 1956Wong, Wucius
Wood, A. J. , 1960Wood, Barbara
Wood, David
Wood, Gerald
Wood, Jenny
Wood, Patrick H.
Wood, Peter
Wood, Ramsay
Wolf, Tony
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
321
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Wood, Ronnie
Wordsworth, Christofer, 1807-1885
Wood, Steve
Worick, Jennifer
Wood, T.
Wormer, Laura van
Woodall, James
Worthington, Leonie
Woodcock, Joanne
Wortman, Leon A.
Woodford, Chris
Worwood, Valerie Ann
Woodford, Peggy
Wouk, Herman, 1915-
Woodhouse, C. M. (Christopher
Montague), 1917-
Wound, A. J.
Χρησιμοποιείται αντί
< Woodhouse, C. M., 1917-
Wreford, Polly
Wright, Andrew
Woodhouse, Cris
Wright, Cliff
Woodhouse, Elisabeth
Wright, Dan
Woodhouse, William
Wright, Janet
Woodley, Richard
Wright, Joe
Woods, Caspian
Wright, Patricia
Woods, Stuart
Wright, Peter
Woodward, Bob
Wright, R. C. M.
Woodward, Jeff
Wright, Richard, 1908-1960
Woodward, Michael C.
Woodward, Susan Christie
Wright, Sally Ann
Woolf, Douglas
Wright, Tom
Woolf, Stuart
Woolf, Virginia, 1882-1941
Wulfekamp, Ursula
Woolland, Brian
Wundt, Wilhelm, 1832-1920
Woolley, Leonard
Woolrich, Cornell, 1903-1968
Word, Aura
= Γουόρντ, Αύρα
322
Wright-Mills, C.
Wuitman, Synthia
Woolfson, Richard C.
Wooster, Steven
Wright, Robert
Wurmser, Andre
Wurst, I.
Wurster, Gaby
Wyatt, Allen L.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Wyatt, David
Yeats, William Butler, 1865-1939
Wyatt, Isabel
Yeh, Chun-Chan, 1914-
Wyckoff, Jerry, 1935-
Yehoshua, Abraham B.
Wyler, William
Yelland, Anne
Wylie, Stephen
Yesilgoz, Yucel
Wyllie, Stephen
Yester, Michael
Wyndham, John, 1903-1969
Yevtich, Athanasius
Wynne-Powell, Rod
= Γιέφτιτς, Α.
Wyss, Bernhard
Yevtushenko, Yevgeny Aleksandrovich,
1933-
Wyss, Johann
= Γιεβτουσένκο, Γιεβγκένι, 1933Χρησιμοποιείται αντί
< Evtuchenko, Ievgueni, 1933< Evtouchenko, Evgueni, 1933< Evtushenko, Evgenii Aleksandrovich, 1933-
X., Alice
Xenakis, Francoise
Xiaochun, Tan
Yi, He
Xingjian, Gao
Yi, Munyol, 1948-
Xinran, 1958-
Yiannias, John J.
Xintaris, Levy
Yieltsin, Boris
Y., B.
Yogananda, Paramhansa, 1893-1952
Yager, Jan, 1948Yalcin, Kemal, 1952Yalom, Irvin D. , 1931Yamada, Ken
Χρησιμοποιείται αντί
< Yamada, Kenny
= Παραμχάνσα Γιογκανάντα, 1893-1952
Χρησιμοποιείται αντί
< Paramahansa Yogananda
< Ramakrishna Paramhansa
Yogi, Maharishi Mahesh
Yoh, Shomei
Yoko, Young
Yamanaka, Hisashi
Yokomizo, Seichi, 1902-
Yan, Vladislav
Yolen, Jane
Yasar, Kemal, 1923-
York, Penelope
Χρησιμοποιείται αντί
< Yashar, Kemal, 1923-
Yorke, Margaret
Yasgur, Batya Swift
Yates, A. K.
Yates, Irene
Yoshimoto, Banana, 1964Youd, Samuel, 1922Βλέπε επίσης
<< Christopher, John, 1922-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
323
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Young Erche Namu, 1966-
Zager, Karen
Χρησιμοποιείται αντί
< Namu, Young Erche, 1966-
Zahn, Hartmut
Zaks, Rodnay
Young, D. H.
Zallinger, Jean
Young, Helen
Zamagni, Stefano
Young, Hugh D.
Zambaco Pacha, Demetrius
Young, Jeffrey E.
Zamis, Rauda
Young, Jerry
Zamjatin, Evgenij Ivanivic, 1884-1937
Young, Jill
Zangwill, Israel, 1864-1926
Young, John W.
Zaniewski, Andrzej, 1940-
Young, John Z., 1907Χρησιμοποιείται αντί
< Young, John Zachary, 1907-
Zanini, Giuseppe
Zannin, Maria Teresa
Young, Jon I.
Zarate, Oscar
Young, Michael
Zaretchki, Eli
Young, Norman
Zarevand
Χρησιμοποιείται αντί
< Zarewand
Young, Robert
Young, Selina
Zarian, Kostan
Young, Shelley-Redford
Zarraluki, Pedro, 1954-
Young-Eisendrath, Polly
Zaurel, Stepan
Younger, James
Zavalloni, Marisa
Youngson, Robert M.
Yourcenar, Marguerite, 1903Yourdon, Edward
Yourgrau, Palle
Yueh, Chen-Chun
Yunus, Muhammad
Zabaleta, Yon
Zabe, Michel
Zacchi, Laura
Zacharia, Michele
324
Zavrel, Stepan
Zbar, Paul B., 1911Zberg, Jan
Zbirkova, Alena
Zeami, 1363-1443
Zecchi, Stefano
Zech, Carlferdinand, 1928Zeer, Darrin
Zeff, Glaudia
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Zeffirelli, Franco, 1923-
Ziller-Δήμα, Ι.
= Τζεφιρέλι, Φράνκο, 1923-
Χρησιμοποιείται αντί
< Δήμα, Ι. Ziller-
Zeghidour, Slimane
Zeiner-Gundersen, H. F.
Zilson-Harvatova, Irma
Zeitz, F.
Ziman, John, 1925-
Zeki, Semir
Zimbalist, Sam
Zelazny, Roger, 1937-
Zimler, Richard, 1956-
Zeldin, Theodore
Zimmerman, Francis
Zeller, Eduard, 1814-1908
Zimmermann, Bernhard
Zephaniah, Benjamin, 1958-
Zimmermann, Rose
Zeppa, Anthony
Zindell, David
Zerouali, Basma
Zinn, Howard, 1922-
Zerries, A. J.
Zinovieff, Sofka
Zervos, Christian
Zintl, Fritz
Zeschitz, Renate
Ziolkowski, Theodore
Zettl, Herbert
Zirar, Natalie
Zevaco, Michel, 1860-1918
Zitzlsperger, Helga
Zhang, You-Ran
Zivkov, Todor, 1911-
Zhisui, Li, Dr., 1919-1995
Zobeley, Fritz
Zibner, Inge
Zocco, Annalisa
Ziegenhagen, Eduard A.
Zoehfeld, Kathleen Weidner
Zieger, Johann
Zoehfld, Kathleen W.
Ziegler, Jean
Zoelly-Κουταλίδη, Lila
Ziegler, Konrat
Zohar, Danah
Ziegler, Viktor W.
Zola, Emile, 1840-1902
Zielinski, Tadeusz
Zoli, Robert
Zieschang, Klaus
Zommer, Jiurg
Ziglar, Zig
Zonas, Ann
Zigman, Laura
Zongeward, Dorothy
Ziller, Ernst
Zopean, Petros, 1923ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
325
200 – Όνομα Προσώπου (Καθιερωμένες εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Zoranovitch, Vlanta
Zorgbibe, Charles
Zorkoczy, Peter
Zorn, Fritz
Zorzi, Marino
Zschokke
Zuccotti, Giuseppe
Zuccotti, Laura
Zuhl-Kranefeld, Barbel
Zukav, Gary
Zuniga, J.
Zurula-Cernigliaro, Mariella
Zwahlen, Fred C.
Zweig, Stefan, 1881-1942
Zwerenz, Gerhard
Zwerger, Lisbeth
Zwick, Jack
Zwinle, Erla
326
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Παραπεμπτικές Εγγραφές
Γενικές Επεξηγηματικές Εγγραφές
Αλφαβητικός Κατάλογος για :
Επικεφαλίδα
Όνομα Προσώπου 200 - ENG
(ξένα ονόματα)
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
327
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Abbott, Edwin A., 1838-1926
Al-Shaykh, Hanan
Βλέπε
> Abbott, Edwin Abbott, 1838-1926
Βλέπε
> Shaykh, Hanan
Achmatowa, Anna Andreevna, 18891966
Aldis, Brian W., 1925-
Βλέπε
> Akhmatova, Anna Andreevna, 1889-1966
Βλέπε
> Aldiss, Brian Wilson, 1925-
Aldis, Brian, 1925Adam, Auguste Villiers de l'Isle, comte
de, 1838-1889
Βλέπε
> Villiers de L' Isle-Adam, Auguste, Comte de, 18381889
Βλέπε
> Aldiss, Brian Wilson, 1925-
Aleksin, Anatolij Georgevic
Βλέπε
> Alexin, Anatoly
Adamson, M. R., 1898Βλέπε
> Adamson, Margot Robert, 1898-
Algosaibi, Ghazi A.
Βλέπε
> Qusaybi, Ghazi Abd Al-Rahman
Adlington, Lucy J., 1970Βλέπε
> Adlington, L. J, 1970-
Allegretti, Carla Kubler
Βλέπε
> Kubler Allegretti, Carla
Agee, Warren K.
Βλέπε
> Agee, Warren Kendall
Allen, John E. , 1921Βλέπε
> Allen, John Elliston, 1921-
Ageyev, M.
Βλέπε
> Agueev, M.
Allsburg, Chris van
Βλέπε
> Van Allsburg, Chris
Ahrweiler, Ελένη Γλύκατζη-, 1926Βλέπε
> Γλύκατζη-Αhrweiler, Ελένη, 1926-
Alphonso, Reynaldo
Βλέπε
> Alfonso, Reynaldo
Aitmatof, Tschingis, 1928Βλέπε
> Aitmatov, Chingiz, 1928-
Altan, Francesco
Βλέπε
> Altan
Aitmatof, Tsingiz, 1928Βλέπε
> Aitmatov, Chingiz, 1928-
Amidei, Gaspare Barbiellini, 1934-2007
Βλέπε
> Barbiellini Amidei, Gaspare, 1934-2007
Aitmatov, Ginghing, 1928Βλέπε
> Aitmatov, Chingiz, 1928-
Amstage, Andre
Βλέπε
> Amstutz, Andre
Ajtmatov, Cingiz, 1928Βλέπε
> Aitmatov, Chingiz, 1928-
328
Amusin, Iosif D.
Βλέπε
> Amusin, I. D. (Iosif Davidovich)
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Arouet, Francois-Marie, 1694-1778
Amusin, Iosif Davidovich
Βλέπε
> Amusin, I. D. (Iosif Davidovich)
Βλέπε
> Amusin, I. D. (Iosif Davidovich)
Andreev, Leonid Nikolaevic, 1871-1919
Βλέπε
> Andreev, Leonid Nikolaevich, 1871-1919
Andrews Edwards, Julie, 1935Βλέπε
> Edwards, Julie, 1935-
Βλέπε
> Andreev, Leonid Nikolaevich, 1871-1919
Βλέπε
> Arsh, Grigorii Lvovich
Ars, Gregory L.
Βλέπε
> Arsh, Grigorii Lvovich
Βλέπε
> Arsh, Grigorii Lvovich
Atchaga, Bernardo
Βλέπε
> Atxaga, Bernardo
Angelis, Francoise de
Βλέπε
> De Angelis, Francoise
Atterer, Ιωάννα Μουσικούδη-
Anouilh, Jean Z., 1910-1987
Βλέπε
> Anouilh, Jean, 1910-1987
Βλέπε
> Μουσικούδη-Atterer, Ιωάννα
Attilio
Antelme, Ruth SchumannΒλέπε
> Schumann-Antelme, Ruth
Βλέπε
> Cassinelli, Attilio
Atwood, Margaret Eleanor, 1939Βλέπε
> Atwood, Margaret, 1939-
Applegate, Κ. Α.
Βλέπε
> Applegate, Katherine
Aurevilly, J. Barbey d' (Jules Barbey
d'), 1808-1889
Arafat, Jasser, 1929-2004
Βλέπε
> Arafat, Yasir, 1929-2004
Arbuzov, Alexei Nikolayevich
Βλέπε
> Armstrong, Timothy J., 1957-
Ars, Gregori
Arsh, G. L.
Andreyev, Leonid Nikolayevich, 18711919
Armstrong, T. J., 1957-
Arp, David
Βλέπε
> Arp, Dave
Amusin, Joseph D.
Βλέπε
> Arbuzov, Aleksei Nikolayevich
Βλέπε
> Voltaire, 1694-1778
Βλέπε
> Barbey d'Aurevilly, J. (Jules), 1808-1889
Aurevilly, Jules Anedee Barbey d',
1808-1889
Βλέπε
> Barbey d'Aurevilly, J. (Jules), 1808-1889
Austin, David, ill.
Βλέπε
> Clar, David Austin
Averchenko, Arkadii Timofeevich,
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
329
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
1881-1925
Βλέπε
> Averchenko, Arkadii, 1881-1925
Aytmatov, Chingiz, 1928Βλέπε
> Aitmatov, Chingiz, 1928-
Bartlett, Alicia Gimenez
Βλέπε
> Gimenez Bartlett, Alicia
Barton, Marlys
Βλέπε
> Johnson-Barton, Marlys
Back, Perl, 1892-1973
Βλέπε
> Buck, Pearl, 1892-1973
Baum, Frank L. , 1856-1919
Bakhtin, M. M. , 1895-1975
Βλέπε
> Baum, L. Frank (Lyman Frank), 1856-1919 (Lyman
Frank)
Βλέπε
> Bakhtin, Mikhail Mikhailovich, 1895-1975
Bakhtine, Mikhail, 1895-1975
Βλέπε
> Bakhtin, Mikhail Mikhailovich, 1895-1975
Baladie, Γιολάντα ΤριανταφυλλίδουΒλέπε
> Τριανταφυλλίδου-Baladie, Γιολάντα
Ballard, James Graham, 1930Βλέπε
> Ballard, J. G., 1930-
Βλέπε
> Balzac, Honore de, 1799-1850
Βλέπε
> Τουλιάτου-Banker, Νταϊάνα
Βλέπε
> Banks, Kate, 1960-
Beauvoir, Simon de, 1908-1986
Βλέπε
> Beauvoir, Simone de, 1908-1986
Βλέπε
> Bavelas, Janet Beavin, 1940-
Βλέπε
> Bavelas, Janet Beavin, 1940-
Βλέπε
> Bek, Aleksandr, 1903-1972
Begichev, V. P., 1828-1891
Βλέπε
> Begichev, Vladimir Petrovich, 1828-1891
Banks, Robert, 1974Βλέπε
> Banksy, 1974-
Bek, Alesandr Al' Fredovich, 1903-1972
Barabas, Θεώνη Μπαζαίου-
330
Βλέπε
> Βαξεβάνης, Βασίλης, 1935-1993
Beck, Alexander, 1903-1972
Banks, Katherine Anne, 1960-
Βλέπε
> Baroja y Nessi, Rio, 1872-1956
Baxavanis, William, 1935-1993
Beavin, Janet Helmick, 1940-
Banker, Ναϊάνα Τουλιάτου-
Baroja, Rio, 1872-1956
= Βαξεβάνη, Ελισάβετ
Beavin Bavelas, Janet, 1940-
Balzac, Onore de, 1799-1850
Βλέπε
> Μπαζαίου-Barabas, Θεώνη
Baxavanis, Elisaberth
Βλέπε
> Bek, Aleksandr, 1903-1972
Bek, Alexander, 1903-1972
Βλέπε
> Bek, Aleksandr, 1903-1972
Bell, E.T., 1883-1960
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Βλέπε
> Bell, Eric Temple, 1883-1960
Bin Ladin, Usama, 1957Βλέπε
> Bin Laden, Osama, 1957-
Beni, Stefano, 1947Βλέπε
> Benni, Stefano, 1947-
Birdwell, Cleo, 1936Βλέπε
> DeLillo, Don, 1936-
Benning, Elizabeth
Βλέπε
> Applegate, Katherine
Blixen-Finecke, Karen Christence
Dinesen, baronesse, 1885-1862
Βλέπε
> Blixen, Karen, 1885-1962
Benveniste, R. (Rika)
Βλέπε
> Benveniste, Rika
Blumlein, Μαρία ΣταματοπούλουBerdiaeff, Nikolas, 1874-1948
Βλέπε
> Berdiaev, Nikolai Aleksandrovich, 1874-1948
Βλέπε
> Σταματοπούλου-Blumlein, Μαρία
Board, Robert de
Bergson, Henri Louis, 1859-1941
Βλέπε
> Bergson, Henri, 1859-1941
Βλέπε
> De Board, Robert
Boeschoten, Riki Van
Bergson, Henry, 1859-1941
Βλέπε
> Bergson, Henri, 1859-1941
Βλέπε
> Bouschoten, Riki Van
Bogard, Dirk
Berkowitz, Bernard, 1909Βλέπε
> Berkovitz, Bernard
Βλέπε
> Bogarde, Derk
Boll, Hinrich, 1917-1985
Bernard Westcott, Nadine
Βλέπε
> Westcott, Nadine Bernard
Βλέπε
> Boll, Heinrich, 1917-1985
Bonaparte, Josephine, 1763-1814
Bernieres, Louis de, 1954Βλέπε
> De Bernieres, Louis, 1954-
Bonaparte, Josephine, Empress,
consort of Napoleon I, Emperor of the
French, 1763-1814
Berre, Micheline Le
Βλέπε
> Le Berre, Micheline
Βλέπε
> Josephine, Empress, consort of Napoleon I, Emperor
of the French, 1763-1814
Bertola, Francesco
Βλέπε
> Bertola, F.
Borges, Gorge Luis, 1899-1986
Beule, Marie-Henri, 1783-1842
Βλέπε
> Stendhal, 1783-1842
Βλέπε
> Josephine, Empress, consort of Napoleon I, Emperor
of the French, 1763-1814
Βλέπε
> Borges, Jorge Luis, 1899-1986
Bosset, C. P. de
Βλέπε
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
331
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
> De Bosset, Charles Philippe
Breuil, Paul du
Βλέπε
> Du Breuil, Paul
Botton, Alain de, 1969Βλέπε
> De Botton, Alain, 1969-
Bridgman, Roger, 1940-
Boukowski, Charles, 1920Βλέπε
> Bukowski, Charles, 1920-
Brown, Peter, 1935-
Boulgakov, Mikhail, 1891-1940
Βλέπε
> Bulgakov, Mikhail Afanasevich, 1891-1940
Bounin, Ivan, 1870-1953
Βλέπε
> Bunin, Ivan Alekseevich, 1870-1953
Bowersock, Glen W., 1936Βλέπε
> Bowersock, G. W. (Glen Warren), 1936-
Bradshaw Tauvon, Kate, 1951Βλέπε
> Tauvon, Kate Bradshaw, 1951-
Bradshaw Tauvon, Kathleen Elizabeth,
1951Βλέπε
> Tauvon, Kate Bradshaw, 1951-
Bradway, Lauren
Βλέπε
> Bradway, Lauren Carlile
Bragg, Melvyn, 1939Βλέπε
> Bragg, Melvin, 1939-
Bramwell, Martyn
Βλέπε
> Bramwell, Martin
Brandel, Mark
Βλέπε
> Brandel, Marc
Breathnach, Sarah Ban
Βλέπε
> Ban Breathnach, Sarah
332
Βλέπε
> Bridgman, Roger Francis, 1940-
Βλέπε
> Brown, Peter Robert Lamont, 1935-
Buchholz., Tonny Vos-Dahmen von
Βλέπε
> Vos-Dahmen von Buchholz, Tonny
Buck, Pearl Sydenstricker, 1892-1973
Βλέπε
> Buck, Pearl, 1892-1973
Bueno, Lorenzo Fernandez, 1972Βλέπε
> Fernandez Bueno, Lorenzo, 1972-
Bulwer-Lytton, Edward George Earle
Lytton, 1st Baron Lytton, 1803-1873
Βλέπε
> Lytton, Edward Bulwer Lytton, Baron, 1803-1873
Bulwer-Lytton, Edward, 1803-1873
Βλέπε
> Lytton, Edward Bulwer Lytton, Baron, 1803-1873
Bunin, Ivan, 1870-1953
Βλέπε
> Bunin, Ivan Alekseevich, 1870-1953
Burns, E. M. , 1897Βλέπε
> Burns, Edward Mcnall, 1897-
Burstein, Dan
Βλέπε
> Burstein, Daniel
Byron, George Gordon Noel, 17881824, Lord
Βλέπε
> Byron, George Gordon Byron, 1788-1824, Baron
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Cabeza de Vaca, Alvar Nunez, 16ος αι. ,
Ισπανός θαλασσοπόρος
> Carreras, Jose, 1946-
Βλέπε
> Nunez Cabeza de Vaca, Alvar, 16ος αι. , Ισπανός
θαλασσοπόρος
Cartesius, Rene, 1596-1650
Caesar, Caius Julius, 100-44, ρωμαίος
αυτοκράτορας
Casti, John L.
Βλέπε
> Caesar, Julius, 100-44, Emperor of Rome
Cajkovskij, Petr Ilic, 1840-1893
Βλέπε
> Tchaikovsky, Peter Ilich, 1840-1893
Caldwell, Erskine Preston, 1903Βλέπε
> Caldwell, Erskine, 1903-
Camp, John M., (John McKesson),
1946Βλέπε
> Camp, John McK. , 1946-
Βλέπε
> Descartes, Rene, 1596-1650
Βλέπε
> Casti, J. L.
Castillo, Michel del, 1933Βλέπε
> Del Castillo, Michel, 1933-
Cehov, Anton Pavlovic, 1860-1904
Βλέπε
> Chekhov, Anton Pavlovich, 1860-1904
Celebi, Eremya, 1637-1695
Βλέπε
> Keomiwrchean, Eremia, 1637-1695
Celebi, Evliya
Βλέπε
> Evliya Celebi, [1611-1682]
Capron, Harriet L.
Βλέπε
> Capron, H. L.
Carlet de Chamblain de Marivaux,
Pierre, 1688-1763
Βλέπε
> Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de, 1688-1763
Chamblain de Marivaux, Pierre Carlet
de, 1688-1763
Βλέπε
> Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de, 1688-1763
Chase, James HadleyΒλέπε
> Chase, James Hadley, 1906-
Carlo, Andrea de, 1952Βλέπε
> De Carlo, Andrea, 1952-
Chateaubriand, Francois-Auguste-Ren,
1768-1848
Carlo, Valedino de
Βλέπε
> Chateaubriand, Francois Rene de, 1768-1848
Βλέπε
> De Carlo, Valentino
Carpio Lope Felix De Vega, 1562-1635
Βλέπε
> Vega, Lope de, 1562-1635
Chehov, Anton, 1860-1904
Chekhov, Anton Pavlovich, 1860-1904
Chevalier, Leon
Carre, John Le, 1931-
Βλέπε
> Le Chevalier, Leon
Βλέπε
> Le Carre, John, 1931-
Carreras, Jose Maria, 1946Βλέπε
Childe, Gordon, 1892-1957
Βλέπε
> Childe, V. Gordon (Vere Gordon), 1892-1957
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
333
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Childe, Vere Gordon, 1892-1957
Βλέπε
> Childe, V. Gordon (Vere Gordon), 1892-1957
Chirico, Giorgio De, 1888-1978
Βλέπε
> De Chirico, Giorgio, 1888-1978
Βλέπε
> Kollontay, Aleksandra Mikhaylovna, 1872-1952
Collontay, Alexandra, 1872-1952
Βλέπε
> Kollontay, Aleksandra Mikhaylovna, 1872-1952
Colon, Cristobal, 1451-1506
Βλέπε
> Colombo, Cristoforo, 1451-1506
Church, Caroline Jayne
Βλέπε
> Church, Caroline
Combalia, Victoria, 1952-
Churchill, Winston S. , 1874-1965, (sir)
(Winston Spencer)
Βλέπε
> Churchill, Winston S. , 1874-1965 (Winston Spencer)
Βλέπε
> Combalia Dexeus, Victoria, 1952-
Comtesse de Segur, 1799-1874
Βλέπε
> Ségur, Sophie, comtesse de, 1799-1874
Clausewitz, Karl Von, 1780-1831
Βλέπε
> Clausewitz, Carl von, 1780-1831
Connes, A. , 1947Βλέπε
> Connes, Alain, 1947-
Clavijo, Ruy Gonzalez de
Βλέπε
> González de Clavijo, Ruy
Conrand, Joseph, 1857-1924
Βλέπε
> Conrad, Joseph, 1857-1924
Clezio, J.M.G. Le, 1940Βλέπε
> Le Clezio, J. M. G. (Jean Marie Gustave), 1940-
Cook, R.M., (Robert Manuel)
Βλέπε
> Cook, Robert Manuel
Close, Frank
Βλέπε
> Close, F. E.
Cordice, Ζέτη ΣκάρπαΒλέπε
> Σκάρπα-Cοrdice, Ζέττη
Coburn, Foster Dwight, 1846-1924
Βλέπε
> Coburn, Foster D., 1846-1924
Cottingham, W. N. (William Neal)
Βλέπε
> Cottingham, W. N.
Codino, F.
Βλέπε
> Codino, Fausto, 1927-
Coulanges, Fustel De, 1830-1889
Βλέπε
> Fustel de Coulanges, 1830-1889
Colette, Sidonie Gabrielle, 1873-1954
Βλέπε
> Colette, 1873-1954
Craft, K. Y. (Kinuko Y. )
Βλέπε
> Craft, Kinuko
Collodai, Alexandra, 1872-1952
Βλέπε
> Kollontay, Aleksandra Mikhaylovna, 1872-1952
Craft, Kinuko Y.
Βλέπε
> Craft, Kinuko
Collonday, Alehandra, 1872-1952
334
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Crombie, A. C., (Alistair Cameron),
1915-1996
Βλέπε
> Crombie, A. C., 1915-1996
1949Βλέπε
> Athayde, Roberto, 1949-
De Beaumont, Jean, 1711-1780
Crusius, Martinus, 1526-1607
Βλέπε
> Crusius, Martin, 1526-1607
Βλέπε
> Leprince de Beaumont, 1711-1780, Madame,
(Jeanne-Marie)
De foe, Danniel, 1660-1731
Cummins, Brian, 1953-
Βλέπε
> Defoe, Daniel, 1660-1731
Βλέπε
> Cummins, Byian David, 1953-
De Galembert, Bernard
Cupull Reyes, Addys
Βλέπε
> Galembert, Bernand De
Βλέπε
> Cupull, Adys
D' Alembert, Jean Le Rond, 1717-1783
De Mandiargues, Andre Pieyre de,
1909-1991
Βλέπε
> Alembert, Jean Le Rond D', 1717-1783
Βλέπε
> Pieyre de Mandiargues, Andre, 1909-1991
D' Ormesson, Jane
De Marolles, Chantal
Βλέπε
> Ormesson, Jean d', 1925-
Βλέπε
> Marolles, Chantal De
Da Vinci, Leonardo, 1452-1519
De Maurie, Daphne, 1907-1989
Βλέπε
> Leonardo da Vinci, 1452-1519
Βλέπε
> Du Maurier, Daphne, 1907-1989
Dalai Lama XIV, 1935-
De Moor, Margriet, 1941-
Βλέπε
> Bstan-dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Βλέπε
> Moor, Margriet de, 1941-
Dante Alighieri, 1265-1321
Deaver, Jeffery Wilds
Βλέπε
> Alighieri, Dante, 1265-1321
Βλέπε
> Deaver, Jeffery
Darwin, Charles Robert, 1809-1882
Deitel, H. M. (Harvey M.), 1945-
Βλέπε
> Darwin, Charles, 1809-1882
Βλέπε
> Deitel, Harvey M., 1945-
Dasen, Pierre
Deitel, P. J. (Paul J.)
Βλέπε
> Dasen, P. R.
Βλέπε
> Deitel, Paul J.
Dasen, Pierre R.
Demouzon, Alain, 1945-
Βλέπε
> Dasen, P. R.
Βλέπε
> Demouzon, 1945-
De Athayde, Roberto Jose Austregesilo,
Dennett, D. C.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
335
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Βλέπε
> Dennett, Daniel C. (Daniel Clement), 1910-1947
Βλέπε
> Dostoyevsky, Fyodor, 1821-1881
Der Minasian, Anahide
Βλέπε
> Ter Minassian, Anahide
Dostoevskij, Fedor Mihailovic, 18211881
Desiderius, 1469-1536
Βλέπε
> Dostoyevsky, Fyodor, 1821-1881
Βλέπε
> Erasmus, 1469-1536
Diaz-Toledo, Juan Ramon Alonso,
1951Βλέπε
> Alonso Diaz-Toledo, Juan Ramon, 1951-
Dinkmeye, Don C., 1924Βλέπε
> Dinkmeyer, Don C.
Disney, Walter Elias, 1901-1966
Βλέπε
> Disney, Walt, 1901-1966
Dowswell, David Paul
Βλέπε
> Dowswell, Paul
Doyle, Arthour Conan, 1859-1930, Sir
Dobb, M. H., 1900-1976
Βλέπε
> Doyle, Arthur Conan, 1859-1930, Sir
Βλέπε
> Dobb, Maurice, 1900-1976
Dobb, Maurice Herbert, 1900-1976
Βλέπε
> Dobb, Maurice, 1900-1976
Dobzhansky, Theodosius, 1900-1975
Βλέπε
> Dobzhansky, Theodosius Grigorievich, 1900-1975
336
Βλέπε
> Dostoyevsky, Fyodor, 1821-1881
Βλέπε
> Δούκα, Μάρω, 1947-
Βλέπε
> Dintiman, George B.
Βλέπε
> Dolto-Tolich, Katrin
Dostoyevski, F. M., 1821-1881
Douka, Μάρω, 1947-
Dintiman, George
Dolto-Toliz, Katrin
Βλέπε
> Dostoyevsky, Fyodor, 1821-1881
Βλέπε
> Dostoyevsky, Fyodor, 1821-1881
Βλέπε
> Dinkmeyer, Don C.
Βλέπε
> Dolto-Tolich, Katrin
Dostoeywski, Fedor, 1821-1881
Dostoyevskij, Fedor Mihajlovich, 18211881
Dinkmeyer, Don, 1924-
Dolto-Tolitch, Catherine
Dostoeskij, Fedor, 1821-1881
Dryansky, Gerald Y.
Βλέπε
> Dryansky, G. Y.
Dumas, Alexander, 1802-1870
Βλέπε
> Dumas, Alexandre, 1802-1870
Dumas, Alexandre pere, 1802-1870
Βλέπε
> Dumas, Alexandre, 1802-1870
Dyke, Henry van, 1852-1933
Βλέπε
> Van Dyke, Henry, 1852-1933
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Edo, 1923-
Evdokimov, Pavel Nikolaievitch, 19011970
Βλέπε
> Endo, Shusaku, 1923-1996
Βλέπε
> Evdokimov, Paul, 1901-1970
Ehrenburg, Ilya Grigoryevich, 18911967
Evdokimov, Pavel, 1901-1970
Βλέπε
> Erenburg, Il'ja, 1891-1967
Βλέπε
> Evdokimov, Paul, 1901-1970
Eisberg, Robert
Eve Denise Curie Labouisse, 1904-
Βλέπε
> Eisberg, Robert Martin
Βλέπε
> Curie, Eve, 1904-
Eisberg, Robert M. (Robert Martin)
Evliya Efendi
Βλέπε
> Eisberg, Robert Martin
Βλέπε
> Evliya Celebi, [1611-1682]
Elgin, 1766-1841, Lord
Evliya Tshelebi
Βλέπε
> Elgin, Thomas Bruce, 1766-1841, earl of
Βλέπε
> Evliya Celebi, [1611-1682]
Emtchef, Michael
Evtouchenko, Evgueni, 1933-
Βλέπε
> Emtsev, Mikhail
Βλέπε
> Yevtushenko, Yevgeny Aleksandrovich, 1933-
Encausse, Gerard Anaclet Viencent,
1865-1916
Evtuchenko, Ievgueni, 1933-
Βλέπε
> Papus, 1865-1916
Βλέπε
> Yevtushenko, Yevgeny Aleksandrovich, 1933-
Enger, L. L.
Evtushenko, Evgenii Aleksandrovich,
1933-
Βλέπε
> Enger, Leif
Βλέπε
> Yevtushenko, Yevgeny Aleksandrovich, 1933-
Epstein, Ann Wharton-
Evzen, Χαρά Τζαβέλλα-
Βλέπε
> Wharton, Annabel Jane
Βλέπε
> Τζαβέλλα-Evzen, Χαρά
Erofeyev, Viktor, 1947-
Fantar, Mhamed
Βλέπε
> Erofeev, V .V. (Viktor V.), 1947-
Βλέπε
> Fantar, Muhammad
Escarpit, Denise Dupont-
Faroqhi, Syraya, 1941-
Βλέπε
> Dupont-Escarpit, Denise
Βλέπε
> Faroqhi, Suraiya, 1941-
Essenin, Sergei Alexandrovitch, 18951925
Feytmans, Denise Καλλιπολίτη-
Βλέπε
> Esenin, Sergei Aleksandrovich, 1895-1925
Βλέπε
> Καλλιπολίτη-Feytmans, Denise
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
337
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Ffolkes
Βλέπε
> Ffolkes, Michel
Fry, Stephen, 1957-
Fichte, J. G. , 1762-1814
Βλέπε
> Fichte, Johann Gottlieb, 1762-1814
Βλέπε
> Fry, Stefhen, 1957-
Fuentes, Karlos, 1928Βλέπε
> Fuentes, Carlos, 1928-
Fine, Ben
Βλέπε
> Fin, Ben
Furmanov, D. A. (Dmitrii Andreevich),
1891-1926
Fiorentinos, Ευγενία ΜερεμέτηΒλέπε
> Μερεμέτη-Fiorentinos, Ευγενία
Βλέπε
> Furmanov, Dm (Dmitri), 1891-1926
Gabai-Simandov, Rita
Βλέπε
> Gabbai-Simantov, Rita
Fitoussi, J.-P., 1942Βλέπε
> Fitoussi, Jean-Paul, 1942-
Gaite, Carmen Martin
Flaceliere, Robert, 1904Βλέπε
> Flacelier, Robert, 1904-
Forsythe Hailey, Elizabeth
Βλέπε
> Hailey, Elizabeth Forsythe
Fourmanov, Dimitrii, 1891-1926
Βλέπε
> Furmanov, Dm (Dmitri), 1891-1926
Fowles, John Robert, 1926-2005
Βλέπε
> Fowles, John, 1926-2005
Βλέπε
> Martin Gaite, Carmen
Gaius Caesar Germanicus, Emperor of
Rome
Βλέπε
> Caligula, Emperor of Rome
Gaius Cornelius Tacitus, 55-120,
ιστορικός
Βλέπε
> Tacitus Gaius Cornelius, 55-120, Ιστορικός
Gaius Julius Caesar, 100-44 π.Χ.,
ρωμαίος αυτοκράτορας
Βλέπε
> Caesar, Julius, 100-44, Emperor of Rome
Franco, Bahamonde, 1892-1975
Βλέπε
> Franco, Francisco, 1892-1975
Gaius Tranquillus Suetonius, ca. 69-ca.
122
Frank, Anna, 1929-1945
Βλέπε
> Frank, Anne, 1929-1945
Βλέπε
> Suetonius, ca. 69-ca. 122
Galin, Dagmar, 1934Βλέπε
> Gallin, Dagmar, 1934-
Fresne, Jim du
Βλέπε
> Du Fresne, Jim
Gandhi, M. K, 1869-1948
Fromm, Eric, 1900-1980
Βλέπε
> Gandhi, Mahatma, 1869-1948
Βλέπε
> Fromm, Erich, 1900-1980
338
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Gandhi, Mohandas Karamchand, 18691948
Βλέπε
> Gandhi, Mahatma, 1869-1948
Golon, Serzan
Βλέπε
> Golon, Sergeanne
Goncharov, Ivan, 1812-1891
Gautier, Jules Pierre Theophile, 18111876
Βλέπε
> Gautier, Theophile, 1811-1872
Βλέπε
> Goncharov, Ivan Aleksandrovic, 1812-1891
Gontcharov, Ivan, 1812-1891
Geijerstam, Gustav, 1858-1909
Βλέπε
> Geijerstam, Gustaf af, 1858-1909
Gobineau, Joseph Arthur, 1816-1882,
Comte de
Βλέπε
> Gobineau, Arthur, 1816-1882, Compte De
Βλέπε
> Goncharov, Ivan Aleksandrovic, 1812-1891
Gorbacev, Mihail Sergeevic, 1931Βλέπε
> Gorbachev, Michail Sergeyevich, 1931-
Gorbachev, Raisa, 1932Βλέπε
> Gorbacheva, Raisa Maksimova, 1932-
Gogol, Nicolai, 1809-1852
Βλέπε
> Gogol, Nikolaj Vasiljevic, 1809-1852
Gorecki, Αναστασία ΠεκρίδουΒλέπε
> Πεκρίδου-Gorecki, Αναστασία
Gogol, Nikolai Vasilevich
Βλέπε
> Gogol, Nikolaj Vasiljevic, 1809-1852
Gorgy, Maxim, 1868-1936
Βλέπε
> Gorky, Maksim, 1868-1936
Gogol, Nikolai Vasilyevich
Βλέπε
> Gogol, Nikolaj Vasiljevic, 1809-1852
Gorki, Maxim, 1868-1936
Βλέπε
> Gorky, Maksim, 1868-1936
Gogol, Nikolai-Basil'evic, 1809-1852
Βλέπε
> Gogol, Nikolaj Vasiljevic, 1809-1852
Gorkij, Maksim, 1868-1936
Βλέπε
> Gorky, Maksim, 1868-1936
Gogol, Nikolay, 1809-1852
Βλέπε
> Gogol, Nikolaj Vasiljevic, 1809-1852
Gorky, Maxim, 1868-1936
Βλέπε
> Gorky, Maksim, 1868-1936
Goldman, Robert M., 1955Βλέπε
> Goldman, Bob, 1955-
Goscinny, 1926-1977
Βλέπε
> Goscinny, Rene, 1926-1977
Goldman, Robert, 1955Βλέπε
> Goldman, Bob, 1955-
Goya Y Lucientes Fransisco, 1746-1828
Βλέπε
> Goya, Francisco, 1746-1828
Goldschlager, Les, 1951Βλέπε
> Goldschlager, L. , 1951-
Graaf, Anne de
Βλέπε
> De Graaf, Anne
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
339
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Grotowski, J. , 1933Gramsi, Antonio, 1891-1937
Βλέπε
> Gramsci, Antonio, 1891-1937
Guareschi, Giovanni, 1908-1968
Granado Jimenez, Alberto, 1922Βλέπε
> Granado, Alberto, 1922-
,
, πρίγκηπας της Ελλάδος
Greenwood, D. A. (Derek Arthur)
Βλέπε
> Greenwood, D. A.
Βλέπε
> Greilsammer, Alain, 1948-
Βλέπε
> Griboedov, Aleksandr Sergeevich, 1795-1829
Grimm, Jacob Ludwig Karl, 1785-1863
Βλέπε
> Grimm, Jacob, 1785-1863
Βλέπε
> Guevara, Ernesto Che, 1928-1967
Βλέπε
> Gurdjieff, Georges Ivanovitch, 1872-1949
Βλέπε
> Gurdjieff, Georges Ivanovitch, 1872-1949
Gurdjieff,, George, 1872-1949
Βλέπε
> Gurdjieff, Georges Ivanovitch, 1872-1949
Gutsel, Nedim, 1951-
Grimm, Jacobe, 1785-1863
Βλέπε
> Grimm, Jacob, 1785-1863
Βλέπε
> Gursel, Nedim, 1951-
Habe, Hanz, 1911-1977
Grimm, Jakob, 1785-1863
Βλέπε
> Grimm, Jacob, 1785-1863
Βλέπε
> Habe, Hans, 1911-1977
Hadfield, James A., 1882-1967
Grmek, M. D. (Mirko Drazen)
Βλέπε
> Grmek, Mirko D. , 1924-2000
Βλέπε
> Hadfield, J. A. (James Artur), 1882-1967
Hadfield, James Arthur, 1882-1967
Gronowicz, Antoine, 1913-
Βλέπε
> Groppelli, Angelico A.
Guevara de la Serna, Ernesto, 19281967
Gurdjieff,, G. I., 1872-1949
Griboedov, Alexsandr, 1795-1829
Groppelli, A. A.
Βλέπε
> Duguel, Anne, 1945-
Gurdjieff,, G. (Georges), 1872-1949
Greilsammer, Ilan, 1948-
Βλέπε
> Gronowicz, Antoni, 1913-
Βλέπε
> Guareschi, Giovannino, 1908-1968
Gudule, 1945-
Grece, Michel de, 1939πρίγκηπας της Ελλάδος
Βλέπε
> Michel de Grece, 1939-
Βλέπε
> Grotowski, Jerzy, 1933-
Βλέπε
> Hadfield, J. A. (James Artur), 1882-1967
Hager, David, 1942Βλέπε
> Hager, W. David (Wesley David), 1942-
Hailey-Forsythe, Elizabeth
Βλέπε
340
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
> Hailey, Elizabeth Forsythe
Hesse, Herman, 1877-1962
Hammond, N. G. L. , 1907-
Βλέπε
> Hesse, Hermann, 1877-1962
Βλέπε
> Hammond, N. G. L. (Nicolas Goeffrey Lempriere),
1907-
Hewetson, Nicholas
Hampate Ba, Amadou, 1900-1991
Βλέπε
> Ba, Amadou Hampate, 1900-1991
Hasek, Jaroslaw, 1883-1923
Βλέπε
> Hasek, Jaroslav, 1883-1923
Βλέπε
> Hewetson, N. J.
Hikmet, Najim, 1902-1963
Βλέπε
> Hikmet, Nazim, 1902-1963
Hilzenrath, Edgar, 1925-
Hawking, Stephen, 1942Βλέπε
> Hawking, S. W. (Stephen W.), 1942-
Hawkins, Anthony Hope, 1863-1933
Βλέπε
> Hope, Antony, 1863-1933
Βλέπε
> Hilsenrath, Edgar, 1925-
Hittle, Douglas C.
Βλέπε
> Hittle, D. Douglas
Hobsbawm, Eric John Ernest, 1917Βλέπε
> Hobsbawn, E. J. , 1917-
Hayt, William H., 1920Βλέπε
> Hayt, William Hart, 1920-
(Eric John)
Hoek, Ελένη ΑποστολοπούλουΒλέπε
> Αποστολοπούλου-Hoek, Ελένη
Hayt, William, 1920Βλέπε
> Hayt, William Hart, 1920-
Hoess, Rudolf, 1900-1947
Βλέπε
> Hoss, Rudolf, 1900-1947
Hegel, 1770-1831
Βλέπε
> Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Hegel, G. W. F., 1770-1831
Βλέπε
> Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Hegel, Georg Wikhelm, 1770-1831
Βλέπε
> Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Henri Bach, Charles, 1898Βλέπε
> Bach, Charles Henri, 1898-
Henri IV, King of France, 1553-1610
Βλέπε
> Henry IV, King of France, 1553-1610
Hoffmann, Eenst Theodore Amadeus,
1776-1822
Βλέπε
> Hoffmann, E. T. A. , 1776-1822 (Ernst Theodor
Amadeus)
Holoman, Dallas Kern, 1947Βλέπε
> Holoman, D. Kern, 1947-
Hopf, Karl, 1832-1873
Βλέπε
> Hopf, Carl Hermann Friedrich Johann, 1832-1873
Horacio, 65-8 B. C.
Βλέπε
> Horace, 65-8 B.C.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
341
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Horatius Flaccus Quintus, 65-8 B. C.
= Οράτιος, Λατίνος ποιητής, 65-8 π.Χ.
Βλέπε
> Horace, 65-8 B.C.
Βλέπε
> Ionesco, Eugene, 1912-1994
Irving, David, 1938Βλέπε
> Irving, David John Cawdell, 1938-
Hornby, A. S.
Βλέπε
> Hornby, Simonetta Agnello, 1946-
Horst Bull, Bruno, 1933Βλέπε
> Bull, Bruno Horst, 1933-
Isabelle, comtesse de Paris, 1911Βλέπε
> Paris, Isabelle, comtesse de, 1911-
James, Phyllis Dorothy, 1920Βλέπε
> James, P. D., 1920-
Howard, Rombert
Βλέπε
> Howard, Robert E.
Javary, Cyrille J. -D.
Βλέπε
> Javary, Cyrille
Howatson, Margaret
Βλέπε
> Howatson, M. C.
Jenghis Khan, 1162-1227
Hubbard, L. Ron (La Fayette Ron),
1911-1986
Βλέπε
> Hubbard, L. Ron, 1911-1986
Βλέπε
> Genghis Khan, 1162-1227
Jenghiz Khan, 1162-1227
Βλέπε
> Genghis Khan, 1162-1227
Hubbard, Ron L., 1911-1986
Βλέπε
> Hubbard, L. Ron, 1911-1986
Jessenin, Sergei Aleksandrovich, 18951925
Huffington, Αριάνα ΣτασινοπούλουΒλέπε
> Στασινοπούλου-Huffington, Αριάνα, 1950-
Βλέπε
> Hussaini, Safiya Tungar Tudu
Jones, A. M., 1904-1970
Huxley, Aldous Leonard, 1894-1963
Idzikowski, Chris
Βλέπε
> Idzikowski, Christopher
Ilgaz, Refat, 1911Βλέπε
> Ilgaz, Rifat, 1911-
Ionescu, Eugen
342
Johnson, Paul FisherΒλέπε
> Fisher-Johnson, Paul
Hussaini, Safiya
Βλέπε
> Huxley, Aldous, 1894-1963
Βλέπε
> Esenin, Sergei Aleksandrovich, 1895-1925
Βλέπε
> Jones, A. H. M. (Arnold Hugh Martine), 1904-1970
Jones, Arnold Hugh Martine, 19041970
Βλέπε
> Jones, A. H. M. (Arnold Hugh Martine), 1904-1970
Jonscher, Charles
Βλέπε
> Jonscher, C.
Joyce, James Augustine Aloysious,
1882-1941
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Βλέπε
> Joyce, James, 1882-1941
Kerenyi, Carl, 1897-1973
Βλέπε
> Kerenyi, Karl, 1897-1973
Julivert, Maria Angels
Βλέπε
> Julivert, Angels
Khan, Hazrat Inayat, 1882-1927
Βλέπε
> Inayat Khan, 1882-1927
Junger, Ernest, 1895Βλέπε
> Junger, Ernst, 1895-
Khayyam, Omar
Βλέπε
> Omar Khayyam
Kabakov, Alexandre
Βλέπε
> Kabakov, Aleksandr
Kieffer, Agustin Gudino
Βλέπε
> Gudino Kieffer, Agustin
Kaufmann, Su
Βλέπε
> Kaufman, Sue
Kieffer, Eduardo Gudino
Βλέπε
> Gudino Kieffer, Eduardo
Kaye, M. M., 1908-2004
Βλέπε
> Kaye, M. M. (Mary Margaret), 1908-2004
Keating, Henry Reymond Fitzwalter
Βλέπε
> Keating, H.R.F. (Henry Reymond Fitzwalter)
Kipling, Radyard, 1865-1936
Βλέπε
> Kipling, Rudyard, 1865-1936
Kipling, Ruduard, 1865-1936
Βλέπε
> Kipling, Rudyard, 1865-1936
Keely, Edmund, 1928Βλέπε
> Keeley, Edmund, 1928-
Klein, Melany, 1882-1960
Keil, Angeliki Vellou, 1936Βλέπε
> Keil, Angeliki V., 1936-
Βλέπε
> Klein, Melanie, 1882-1960
Koestler, Arthour, 1905-1983
Keller, Helen, 1880-1968
Βλέπε
> Keller Adams, Helen, 1880-1968
Βλέπε
> Koestler, Arthur, 1905-1983
Kohut, Pavel, 1928Βλέπε
> Kohout, Pavel, 1928-
Kendall, Katherine
Βλέπε
> Applegate, Katherine
Kolesnik, Walter B., 1923-
Kennedy-Onassis, Jaqueline
Βλέπε
> Onassis, Jacqueline Kennedy, 1929-1994
Keomiwrchean, Eremia Chelepi, 16371695
Βλέπε
> Keomiwrchean, Eremia, 1637-1695
Βλέπε
> Kolesnik, Walter Bernard, 1923-
Koprulu, Mehmet Fuat, 1890-1966
Βλέπε
> Koprulu, Mehmed Fuad, 1890-1966
Koulentianos, Manuela Bruggmann-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
343
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Βλέπε
> Bruggmann-Koulentianos, Manuela
Βλέπε
> Lagerlof, Selma, 1858-1940
Krauss, Lawrence
Lamourtab, Louis
Βλέπε
> Krauss, Lawrence Maxwell
Βλέπε
> L'Amour, Louis, 1908-1988
Krensky, Stefen
Lao Tse
Βλέπε
> Krensky, Stephen
Βλέπε
> Laozi
Kunen, James Simon, 1948-
Lao Tsu
Βλέπε
> Kunen, James S., 1948-
Βλέπε
> Laozi
Kuprin, Aleksandr, 1870-1938
Lao Tzu
Βλέπε
> Kuprin, A. I. (Aleksandr Ivanovich), 1870-1938
Βλέπε
> Laozi
Kuttner, C. L. Moore (Catherine Lucile
Moore), 1911-1988
Lao zi
Βλέπε
> Moore, C. L. (Catherine Lucile), 1911-1988
L'Isle-Adam, Auguste Villiers de, comte
de, 1838-1889
Βλέπε
> Villiers de L' Isle-Adam, Auguste, Comte de, 18381889
Βλέπε
> Laozi
Larni, Martti, 1910Βλέπε
> Larni, Martini, 1910-
Lasiziotaki, Delia GonzalezΒλέπε
> Gonzalez-Lasiziotaki, Delia
La Colere, Francois, 1897-1982
Βλέπε
> Aragon, Louis, 1897-1982
Lautreamont, Isidore, 1846-1870
Βλέπε
> Lautreamont, comte de, 1846-1870
La Fontaine, 1621-1695
Βλέπε
> La Fontaine, Jean de, 1621-1695
Laye, Kamara, 1928-1980
Βλέπε
> Laye, Camara, 1928-1980
Lacarriere, Jaques, 1925Βλέπε
> Lacarriere, Jacques, 1925-
Le Beaumont, Madame Le Prince
(Jeanne-Marie Leprince), 1711-1780
Lagerkvist, Par Fabian, 1891-1974
Βλέπε
> Lagerkvist, Par, 1891-1974
Βλέπε
> Leprince de Beaumont, 1711-1780, Madame,
(Jeanne-Marie)
Le Bloas, Renee
Lagerlef, Selma, 1858-1940
Βλέπε
> Lagerlof, Selma, 1858-1940
Βλέπε
> Le Bloas-Julienne, Renee
Le Clezio, Jean Marie Gustave, 1940Lagerloef, Selma, 1858-1940
344
Βλέπε
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
> Le Clezio, J. M. G. (Jean Marie Gustave), 1940-
Le Fanu, J. Sheridan, (Joseph
Sheridan), 1814-1873
Βλέπε
> Le Fanu, Joseph Sheridan, 1814-1873
Le Guilcher, Μαρία ΧρηστοφήΒλέπε
> Χρηστοφή, Μαρία
Lindberg, David Charles
Βλέπε
> Lindberg, David C.
Lindgren, Astrid Ericsson, 1907Βλέπε
> Lindgren, Astrid, 1907-
Lister, A. M. , 1945Martin)
Βλέπε
> Lister, A. , 1945-
Lecumberri, Alicia Villar
Βλέπε
> Villar Lecumberri, Alicia
(Andrew
(Andrew)
Llorente, Pilar Molina
Ledwidge, Bernard, sir, 1915Βλέπε
> Ledwidge, Bernard, 1915-
Βλέπε
> Molina Llorente, Pilar
Llosa, Mario Vargas, 1936Βλέπε
> Vargas Llosa, Mario, 1936-
Leibniz, G. W.
Βλέπε
> Leibniz, Gottfried Weilhelm, 1646-1716
Leibniz, Gottfried Weilhelm Freiher
von, 1646-1716
Βλέπε
> Leibniz, Gottfried Weilhelm, 1646-1716
Loon, Karel Glastra van, 1962Βλέπε
> Glastra van Loon, Karel, 1962-
Loon, Karel van, 1962Βλέπε
> Glastra van Loon, Karel, 1962-
Leigh-Mallory, George Herbert, 18861924
Lopino-Μαστραντώνη, Zoel, 1956-
Βλέπε
> Mallory, George, 1886-1924
Lorca, Federico Garcia, 1899-1936
Βλέπε
> Garcia Lorca, Federico, 1899-1936
Lenderink, Bernard
Βλέπε
> Lederic, Bernard
Loustal, Jaques de
Βλέπε
> Loustal
Lepage, Claudie
Βλέπε
> Lepage, Claude
Lucretius, Carus
Leprince de Beaumont, Marie, 17111780
Βλέπε
> Leprince de Beaumont, 1711-1780, Madame,
(Jeanne-Marie)
Leyva, Manuel Lozano
Βλέπε
> Lozano Leyva, Manuel
Βλέπε
> Lucretius Carus, Titus
Lukes, S.
Βλέπε
> Lukes, Steven
Lynacharsky, Anatoly Vasilievich,
1875-1933
Βλέπε
> Lunacharsky, Anatoly Vasilyevich, 1875-1933
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
345
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Mandiargues, Andre? Pieyre de, 19091991
Lynam, Alicia Garcia de
Βλέπε
> De Lynam, Alicia Garcia
Βλέπε
> Pieyre de Mandiargues, Andre, 1909-1991
MacGillivray, J. Alexander
Βλέπε
> MacGillivray, J. A.
Βλέπε
> Manfredi, Valerio
MacGillivray, Joseph Alexander
Βλέπε
> MacGillivray, J. A.
Mantarakis, Jane ThomasΒλέπε
> Thomas-Mantarakis, Jane
Machado de Assis, Joaquim Maria,
1839-1908
Βλέπε
> Machado de Assis, 1839-1908
Magalhaes, Fernao de, 1480-1521
Βλέπε
> Magellan, Ferdinand, 14800-1521
Magalhanes, Hernando de, 1480-1521
Βλέπε
> Magellan, Ferdinand, 14800-1521
Majakofski, Vladimir, 1894-1930
Βλέπε
> Majakovskij, Vladimir Vladimirovic, 1894-1930
Majakovski, Vladimir, 1894-1930
Βλέπε
> Majakovskij, Vladimir Vladimirovic, 1894-1930
Mallory, George Herbert Leigh-, 18861924
Βλέπε
> Mallory, George, 1886-1924
Marabini, Claudio, 1939Βλέπε
> Marabini, Klaoudio, 1939-
Marco Polo, 1254-1324
Βλέπε
> Polo, Marco, 1254-1324
Marianovits, Stanislav
Βλέπε
> Marijanovic, Stanislav
Mariscal, 1950Βλέπε
> Mariscal, Javier, 1950-
Marivaux, 1688-1763
Βλέπε
> Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de, 1688-1763
Marquez, Gabriel Garcia, 1928Βλέπε
> Garcia Marquez, Gabriel, 1928-
Marryat, Captain, 1792-1848
Mallot, Hector Henri, 1830-1907
Βλέπε
> Mallot, Hector, 1830-1907
Βλέπε
> Marryat, Frederick, 1792-1848
Martchenko, Mike
Malot, Hector Henri, 1830-1907
Βλέπε
> Malot, Hector, 1830-1907
Βλέπε
> Martchenko, Michael
Martell, Hazel Mary
Man, Heinrich, 1871-1950
Βλέπε
> Mann, Heinrich, 1871-1950
Manfredi, Valerio Massimo
Βλέπε
> Martell, Hazel
Masoch, Leopold Sacher-, 1836-1895
Βλέπε
346
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
> Sacher-Masoch, Leopold Ritter von, 1836-1895
Masry, Γιούλικα ΚωτσοβόλουΒλέπε
> Κωτσοβόλου-Masry, Γιούλικα
Melissa P., 1985Βλέπε
> P., Melissa, 1985-
Merezkofsky, Dimitris, 1865-1941
Massenkeil, A.
Βλέπε
> Merezhkovsky, Dmitry Sergeyevich, 1865-1941
Βλέπε
> Massenkeil, Angelika
Masson, Jeffrey M. (Jeffrey
Moussaieff), 1941Βλέπε
> Masson, J. Moussaieff (Jeffrey Moussaieff), 1941-
Merezkovskij, D. S., 1865-1941
Βλέπε
> Merezhkovsky, Dmitry Sergeyevich, 1865-1941
Merezkowski, Dymitr, 1865-1941
Maugham, Somerset, 1874-1965
Βλέπε
> Merezhkovsky, Dmitry Sergeyevich, 1865-1941
Βλέπε
> Maugham, W. Somerset (William Somerset), 18741965
Mervyn, Leonard
Βλέπε
> Mervyn, Len
Maushagen, Ellen
Βλέπε
> Maushagen-Schnaas, Ellen
Meyer, Hermann Frank, 1940Βλέπε
> Meyer, H. F., 1940-
May, Robert L., 1905Βλέπε
> May, Robert Lewis, 1950-
Meyer, Marvin
Βλέπε
> Meyer, Marvin W.
May, Robert, 1905Βλέπε
> May, Robert Lewis, 1950-
Michaelides, Norgard Pechermeyer-
Mayakovsky, Vladimir, 1894-1930
Βλέπε
> Majakovskij, Vladimir Vladimirovic, 1894-1930
Βλέπε
> Mayer, Gloria Gilbert
Moliere, J. B. P de, 1622-1673
Βλέπε
> Moliere, 1622-1673
McBride, Peter K.
Βλέπε
> McBride, P. K.
Moliere, Jean Baptiste Poquelin, 16221673
McCoullough, Colleen, 1937-
Mei, Lau Siew
Mignet, F. A.
Βλέπε
> Mignet, Francois Auguste Marie Alexis, 1796-1884
Mayer, Gloria G.
Βλέπε
> McCullough, Colleen, 1937-
Βλέπε
> Pechermeyer-Michaelides, Norgard
Βλέπε
> Moliere, 1622-1673
Mollat de Jourdin, Michel
Βλέπε
> Mollat, Michel
Βλέπε
> Lau, Siew Mei, 1968-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
347
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Momigliano, Arnaldo Dante
Βλέπε
> Momigliano, Arnaldo
Mutahhari, Ayatullah, 1923-1979
Βλέπε
> Mutahhari, Murtaza, 1923-1979
Monbron, Louis Charles Fourgeret de
Βλέπε
> Fougeret de Monbron, Louis Charles, 1706-1760
Money, David
Mutahhari, Mortaza, 1923-1979
Βλέπε
> Mutahhari, Murtaza, 1923-1979
Myrger, Henry, 1822-1861
Βλέπε
> Money, D.C.
Βλέπε
> Murger, Henri, 1822-1861
Montagu, Mary Pierrepont Wortley,
1689-1762
Βλέπε
> Montagu, Mary Wortley, Lady, 1689-1762
Montalbαn, Manuel Vαzquez, 1939Βλέπε
> Vazquez Montalban, Manuel, 1939-
Montero, Jose Perez
Nabokov, Vladimir Vladimirovic, 18991977
Βλέπε
> Nabokov, Vladimir Vladimirovich, 1899-1977
Namu, Young Erche, 1966Βλέπε
> Young Erche Namu, 1966-
Naquet, Pierre Vidal-, 1930-2006
Βλέπε
> Perez Montero, Jose
Βλέπε
> Vidal-Naquet, Pierre, 1930-2006
Montesquieu, Charles Louis de
Secondat, 1689-1755
Βλέπε
> Montesquieu, Charles de Secondat, baron de, 16891755
Morales, Adelaida GarciaΒλέπε
> Garcia-Morales, Adelaida
Nash, Roderick Frazier
Βλέπε
> Nash, Roderick
Neill, A. S.
Βλέπε
> Neill, Alexander Sutherland, 1883-1973
Nestlinger, Kristine
Morris, Kimberly
Βλέπε
> Nostlinger, Christine, 1936-
Βλέπε
> Applegate, Katherine
Nestlingere, Kristine
Mossanen, Dora Levy, 1945Βλέπε
> Levy Mossanen, Levy, 1945-
Βλέπε
> Nostlinger, Christine, 1936-
Nestlinnker, Kristine
Muhammad, 570-632, ιδρυτής του
ισλαμισμού
Βλέπε
> Moehammad, 570-632, ιδρυτής του ισλαμισμού
Muhlmann, Wilhelm Emil, 1904Βλέπε
> Muhlmann, Wilhelm E., (Wilhelm Emil), 1904-
348
Βλέπε
> Nostlinger, Christine, 1936-
Nicol, Donald M., 1923Βλέπε
> Nicol, Donald MacGillivray, 1923-
Nicolle, D. (David), 1944-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Βλέπε
> Nicolle, David, 1944-
O. Henry, 1862-1910
Nicolson, Harold George, 1886-1968
Βλέπε
> Nicolson, Harold, 1886-1968
Βλέπε
> Henry, O., 1862-1910
Ockeghem, Guy
Nijinsky, Vaslav, 1890-1950
Βλέπε
> Nijinsky, Waslaw, 1890-1950
Βλέπε
> Okenghem, Guy
Octavianus (Gaius Julius Caesar
Augustus), 63 π.Χ.-14 μ.Χ.,
αυτοκράτορας της Ρώμης
Nolte, Dorothy Law
Βλέπε
> Nolte, Dorothy
Βλέπε
> Augustus (Gaius Julius Caesar Octavianus), 63 π.Χ.14 μ.Χ., Αυτοκράτορας της Ρώμης
Nora, Αλέξανδρος ΝέζερΒλέπε
> Νέζερ-Nora, Αλέξανδρος
Oech, Roger von
Βλέπε
> Von Oech, Roger
North Frederick Earl of Guilford, 17661827
Βλέπε
> Guilford, Frederick North Earl, 1766-1827
North, Bill
Βλέπε
> Van Oudtshoorn, Nic
Nostlinger, Christine junior, 1961Βλέπε
> Nostlinger, Christine, 1961-
Page, Denys L.
Βλέπε
> Alpago Novelo, Adriano
Βλέπε
> Page, Denys Lionel, sir
Nussbaum, Martha C., 1947Βλέπε
> Nussbaum, Martha Craven, 1947-
Nybakken, James W.
Paillat, Paul
Βλέπε
> Paillat, Paul M.
Panarello, Melissa, 1985-
Βλέπε
> Nybakken, James Willard
Βλέπε
> P., Melissa, 1985-
Nyman, Ingrid Vang-, 1916-
Βλέπε
> O'Brian, Edna, 1932-
Page, D. L.
Βλέπε
> Page, Denys Lionel, sir
Novelo Alpago, Adriano
O'Brien, Edna, 1932-
Βλέπε
> Ostrogorsky, Georg
Oudtshoorn, Nic Van
Βλέπε
> Nothdarft, William E.
Βλέπε
> Vang-Nyman, Ingrid, 1916-
Ostrogorsky, George
Paramahansa Yogananda
Βλέπε
> Yogananda, Paramhansa, 1893-1952
Pargeter, Edith May, 1913-1995
Βλέπε
> Pargeter, Edith, 1913-1995
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
349
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Βλέπε
> Petan, Ζarko
Parramon, J. M.
Βλέπε
> Parramon, Jose Maria
Peters, Guy B.
Βλέπε
> Peters, B. Guy
Parramon, Jose M.
Βλέπε
> Parramon, Jose Maria
Petrouchevskaja, Liudmilla, 1938Βλέπε
> Petrusevskaya, Ludmila, 1938-
Parramon, Josep M.
Βλέπε
> Parramon, Jose Maria
Phillips, Glasgow W., 1969-
Pas, Octavio, 1914-1998
Βλέπε
> Paz, Octavio, 1914-1998
Phiz, 1815-1882
Passos, John Dos, 1896-1970
Βλέπε
> Dos Passos, John, 1896-1970
Βλέπε
> Pasternak, Boris Leonidovic, 1890-1960
Pasternak, Borys, 1890-1960
Βλέπε
> Pasternak, Boris Leonidovic, 1890-1960
Pekridou-Gorecki, Anastasia
Βλέπε
> Πεκρίδου-Gorecki, Αναστασία
Βλέπε
> Perelman, IA. I. (Iakov Isidorovich), 1882-1942
Pertuze, Joan-Claudi
Βλέπε
> Pertuze, Jean-Claude
Pesch, E.
Βλέπε
> Pesch, Edgar, 1901-
Petan, Jarko
350
Βλέπε
> Sphrantzes, Georgios, 1401-1477
Pines, Ayala Malach
Βλέπε
> Malakh-Pines, Ayala
Pines, Ayala MalakhΒλέπε
> Malakh-Pines, Ayala
Pinol, Albert Sanchez, 1965-
Perelman, Yakov, 1882-1942
Βλέπε
> Pertuze, Jean-Claude
Βλέπε
> Browne, Hablot Knight, 1815-1882
Phrantzes, Georgios, 1401-1477
Pasternak, Boris, 1890-1960
Pertuze
Βλέπε
> Phillips, W. Glasgow, 1969-
Βλέπε
> Sanchez, Albert, 1965-
Platero-Calvo, Daniele, 1941Βλέπε
> Calvo Platero, Daniele, 1941-
Platonof, Andrei, 1899-1951
Βλέπε
> Platonov, Andrei Platonovich, 1899-1951
Platonov, Andrei, 1899-1951
Βλέπε
> Platonov, Andrei Platonovich, 1899-1951
Pontalis, Jean-Baptiste, 1924Βλέπε
> Pontalis, J. B., 1924-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Proulx, Annie E. , 1935-
Poole, Samfrits Le
Βλέπε
> Proulx, Annie, 1935-
Βλέπε
> Le Poole, Samfrits
Popper, Karl R., 1902-1994
Βλέπε
> Popper, Karl Raimund, sir, 1902-1994
Porter, Eleanor Hodgman
Βλέπε
> Porter, Eleanor H. , 1869-1920
Βλέπε
> Puskin, Aleksandr Sergeevich, 1799-1837
Pushkin, Alexander Sergeevic, 17991837
Βλέπε
> Puskin, Aleksandr Sergeevich, 1799-1837
Posadas, Carmen de, 1953Βλέπε
> Posadas, Carmen, 1953-
Pushkin, Alexandr, 1799-1837
Βλέπε
> Puskin, Aleksandr Sergeevich, 1799-1837
Postic, Marcel-Vincent
Puskin, Aleksandr, 1799-1837
Βλέπε
> Postic, Marcel
Βλέπε
> Puskin, Aleksandr Sergeevich, 1799-1837
Potocki, Jean, 1761-1815, comte
Βλέπε
> Potocki, Jan, 1761-1815, hrabia
Quat Xa, Pham
Βλέπε
> Pham Quat Xa
Potts, Aidan
Querry, Ron, 1943-
Βλέπε
> Potts, Professor
Βλέπε
> Querry, Ronald B. (Ronald Burns), 1943-
Pound, Ezra Loomis, 1885-1972
Βλέπε
> Pound, Ezra, 1885-1972
Rabindranath, Tagor
Βλέπε
> Tagore, Rabindranath, 1861-1941
Pouqueville, Fran
Βλέπε
> Pouqueville, F. C. H. L. , 1770-1838 (Francois Charles
Hugues Laurent)
Rabolu, V. M., 1926-2000
Βλέπε
> Rabolu, pseud., 1926-2000
Racine, 1639-1699
Prever, Zak, 1900-1977
Βλέπε
> Racine, Jean, 1639-1699
Βλέπε
> Prevert, Jacques, 1900-1977
Price, Martin J., 1939- (Martin Jessop)
Βλέπε
> Price, Martin, 1939-
Propp, Vladimir Jakovlevich, 18951970
Βλέπε
> Propp, Vladimir, 1895-1970
Pushkin, Aleksandr, 1799-1837
Rahula, Walpora
Βλέπε
> Walpora, Rahula
Ramakrishna Paramhansa
Βλέπε
> Yogananda, Paramhansa, 1893-1952
Ranger, Terence
Βλέπε
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
351
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
> Ranger, T. O. (Terence O.)
Ranger, Terence Osborn
Βλέπε
> Ranger, T. O. (Terence O.)
Robilant, Andrea di, 1957Βλέπε
> Di Robilant, Andrea, 1957-
Rodham Clinton, Hillary
Rejai, Mostafa
Βλέπε
> Clinton, Hillary Rodham
Βλέπε
> Rejai, M. (Mostafa)
Remark, Erich Maria, 1898-1970
Βλέπε
> Remarque, Erich Maria, 1898-1970
Rodham, Hillary Diane
Βλέπε
> Clinton, Hillary Rodham
Rojas-Αννίνου, Σόφη
Rhodes, F. H. T.
Βλέπε
> Αννινου-Rojas, Σόφη
Βλέπε
> Rhodes, Frank Harold Trevor
Rosaldo, Michelle
Ribakov, Anatoli, 1911Βλέπε
> Rybakov, Anatolij Naumovic, 1911-
Βλέπε
> Rosaldo, Michelle Zimbalist
Rose, Susanna van
Rigby, Sue Chappell
Βλέπε
> Van Rose, Susanna
Βλέπε
> Rigby, D. Sue
Rowling, Joan K.
Rimbaud, Jean-Arthur
Βλέπε
> Rowling, J. K.
Βλέπε
> Rimbaud, Arthur, 1854-1891
Rimsky-Korsakov, NikolayAndrejevich, 1844-1908
Βλέπε
> Rimsky-Korsakov, Nikolay, 1844-1908
Rumi, Jalal al Din, 1207-1273
Βλέπε
> Jalal al Din Rumi, Maulana, 1207-1273
Rumi, Jalal-e Din, Maulana, 1207-1273
Βλέπε
> Jalal al Din Rumi, Maulana, 1207-1273
Riou, M.
Βλέπε
> Riou, Eduard
Rumi, Jalaladdin, Mawlana, 1207-1273
Rivier, Berthe ReymondΒλέπε
> Reymond-Rivier, Berthe
Βλέπε
> Jalal al Din Rumi, Maulana, 1207-1273
Rumi, Jalalludin, 1207-1273
Βλέπε
> Jalal al Din Rumi, Maulana, 1207-1273
Roberts, Nora
Βλέπε
> Hardesty, Sarah
Robespierre, Maximilien-FrancoisMarie-Isidor de, 1758-1794
Runciman, James Cohran Stevenson,
1903Βλέπε
> Runciman, Steven, 1903-
Βλέπε
> Robespierre, Maximilien de, 1758-1794
352
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
, Sir
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Runciman, Stevenson, 1903Βλέπε
> Runciman, Steven, 1903-
, Sir
Sadahzinia, Γιολάντα ΤσιαμπόκαλουΒλέπε
> Τσιαμπόκαλου-Sadahzinia, Γιολάντα
Sade, Donatien Alphonse Franc?ois,
comte, 1740-1814
Βλέπε
> Sade, Marquis de, 1740-1814
Sallustius Crispus, C. , 86-34 π.Χ.
Βλέπε
> Sallust, 86-34 π.Χ.
Sallustius Crispus, Gaius, 86-34 π.Χ.
Βλέπε
> Sallust, 86-34 π.Χ.
Sande, Marquis de, 1740-1814
Sassen-Koob, Saskia
Sade, Donatien-Alphonse-Francois,
marquis de, 1740-1814
Βλέπε
> Sade, Marquis de, 1740-1814
Βλέπε
> Sassen, Saskia
Saulles, Tony de
Βλέπε
> De Saulles, Tony
Safak, Elif, 1971Βλέπε
> Shafak, Elif, 1971-
Saunier, Guy-Michel, 1934Βλέπε
> Saunier, Guy, 1934-
Sagman, Steve
Βλέπε
> Sagman, Stephen W.
Sai Baba, 1926-
Schellenberg, Ruth KellerΒλέπε
> Keller-Schellenberg, Ruth
, Sathya
Βλέπε
> Sathya Sai Baba, 1926-
Schewardnadse, Eduard
Βλέπε
> Shevardnadze, Eduard Amvrosievich
Saint-Just, Claude Godard d'Aucour de,
1769-1826
Βλέπε
> Saint-Just, 1769-1826
Βλέπε
> Ξενίδου-Schild, Βάλια
Saint-Just Daucourt, 1769-1826
Βλέπε
> Saint-Just, 1769-1826
Schiller, Frederick, 1759-1805
Βλέπε
> Schiller, Friedrich, 1759-1805
Saint-Just, Antoine-Louis-Le?on de,
1767-1794
Βλέπε
> Saint-Just, 1767-1794
Schiller, Friedrich von, 1759-1805
Βλέπε
> Schiller, Friedrich, 1759-1805
Schleiermacher, F. , 1768-1834
Salinger, J. D.
Βλέπε
> Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst, 1768-1834
Βλέπε
> Salinger, Jerome David, 1919-
Sallustius Crispus, 86-34 π.Χ.
Βλέπε
> Sallust, 86-34 π.Χ.
Schild, Βάλια Ξενίδου-
Schliemann, Johann Ludwig Heinrich,
1822-1890
Βλέπε
> Schliemann, Heinrich, 1822-1890
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
353
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Seiwert, Lothar J.
Schmidt, Annie Maria Geertruida
Βλέπε
> Schmidt, Annie M. G.
Selosse, J.
Schmidt, Hans-Christian
Βλέπε
> Schmidt-Banse, Hans Christian
Βλέπε
> Maushagen-Schnaas, Ellen
Βλέπε
> Sempé, 1932-
Sen, Amartya
Βλέπε
> Sen, Amartya Kumar
Schuler, C. A.
Βλέπε
> Schuler, Charles A.
Sen, Amartya K. (Amartya K.)
Schultz, Λιάνα ΣακελλίουΒλέπε
> Σακελλίου-Schultz, Λιάνα
Βλέπε
> Sen, Amartya Kumar
Serna, Ramon Gomez, 1888-1963
Βλέπε
> Gomez de la Serna, Ramon, 1888-1963
Scott, Maurice
Βλέπε
> Scott, Maurice FitzGerald
Shalev, Zeruya
Βλέπε
> Shalev, Tseruyah
Scoyoc, Susan van
Βλέπε
> Van Scoyoc, Susan
Shepard, E. H., 1879-1976
Seaton-Thompson, Ernest, 1860-1946
Βλέπε
> Seton, Ernest Thompson, 1860-1946
Sechehaye, Marguerite, 1887Βλέπε
> Sechehaye, Marguerite Albert, 1887-
Seeley, J. R. , 1834-1895
Βλέπε
> Seeley, John Robert, 1834-1895, Sir
Segur, Sophie (Rostopchine), 17991874, Contesse de
Βλέπε
> Segur, Sophie, 1799-1874, Contesse de
Βλέπε
> Seibicke, Christa Elisabeth
Βλέπε
> Selosse, Jaques
Sempé, Jean-Jacques, 1932-
Schnaas, Ellen Maushagen-
Seibicke, Christa E.
Βλέπε
> Seiwert, Lothar
Βλέπε
> Shepard, Ernest H., (Ernest Howard), 1879-1976
Sholokhov, Mikhail Aleksandrovich,
1905Βλέπε
> Solohov, Mihail, 1905-
Shott, Steve
Βλέπε
> Shott, Stephen
Shuttleworth, Cathie
Βλέπε
> Shuttleworth, Cathy
Silberg, Jacquelyn Lou, 1934Βλέπε
> Silberg, Jackie, 1934-
Simon, Herbert Alexander, 1916-2001
Βλέπε
354
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
> Simon, Herbert A. (Herbert Alexander), 1916-2001
Sklenitska, Frants Sales
Βλέπε
> Stalin, Joseph, 1879-1953
Βλέπε
> Sklenitska, Franz Sales
Smith, Neilson Voyne, 1939Βλέπε
> Smith, N. V. Neilson Voyne, 1939-
Soderberg, Hjalmar Emil Fredrik, 18691941
Βλέπε
> Soderberg, Hjalmar, 1869-1941
Βλέπε
> Solzhnitsyn, Aleksandr Isaevich, 1918-
Somov, Orest, 1793-1833
Βλέπε
> Somov, O. M. (Orest Mikhailovich), 1793-1833
Spinoza, Baruch de, 1632-1677
Βλέπε
> Spinoza, Benedictus de, 1632-1677
Spinoza, Barukh, 1632-1677
Βλέπε
> Spinoza, Benedictus de, 1632-1677
Spinoza, Benedict, 1632-1677
Βλέπε
> Spinoza, Benedictus de, 1632-1677
Spinoza, Benoit de, 1632-1677
Βλέπε
> Spinoza, Benedictus de, 1632-1677
Βλέπε
> Stahl, Pierre Jules, 1814-1886
Stalin, Josif, 1879-1953
Βλέπε
> Stalin, Joseph, 1879-1953
Stefansson, Halldor, 1892-1979
Soljenitsyne, Alexander, 1918-
Stahl, P.-J. , 1814-1886
Βλέπε
> Stalin, Joseph, 1879-1953
Βλέπε
> Stalin, Joseph, 1879-1953
Βλέπε
> Snodgrass, Anthony M.
Βλέπε
> Spirin, Gennady
Stalin, Iosif, 1879-1953
Stalin, Josif Vissarionovic, 1879-1953
Snodgrass, A. M.
Spirin, Gennadij
Stalin, I. V. (Iosif Vissarionovich),
1879-1953
Βλέπε
> Halldor Stefansson, 1892-1979
Stowe, Harriet Beecher, 1811-1896
Βλέπε
> Stowe, Harriet Elizabeth Beecher, 1811-1896
Subcomandante Marcos, 1957Βλέπε
> Marcos, Subcomandante, 1957-
Suetonius Gaius Tranquillus, ca. 69-ca.
122
Βλέπε
> Suetonius, ca. 69-ca. 122
Suetonius, Tranquillus Gaius, ca. 69-ca.
122
Βλέπε
> Suetonius, ca. 69-ca. 122
Sukhatme, Suhas P.
Βλέπε
> Sukhatme, S. P.
Sukhatme, Suhas Pandurang
Βλέπε
> Sukhatme, S. P.
Suzuki, David Takayoshi, 1936Βλέπε
> Suzuki, David T., 1936-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
355
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Swan, Douglas Kelso, 1910Βλέπε
> Swan, D. K., 1910-
Βλέπε
> Cosic, Dobrica, 1921-
Tenzin Gaytso, Dalai Lama XIV, 1935Βλέπε
> Bstan-dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Swetlin, 1971Βλέπε
> Svetlin, Vasilev, 1971-
Tenzin Gyatso, Dalai Lama XIV, 1935-
Talbot-Rice, David, 1903-1972
Βλέπε
> Rice, David Talbot, 1903-1972
Βλέπε
> Bstan-dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Tepes, Vlad, 1430-1476, Πρίγκηπας της
Βλαχίας
Tan, Eimme, 1952-
Βλέπε
> Vlad III, 1430-1476, Πρίγκιπας της Βλαχίας
Βλέπε
> Tan, Amy, 1952-
Tardy, Marie-Andree ΚεντάκαΒλέπε
> Κεντάκα-Tardy, Marie-Andree
Tarkovsky, Andrey, 1932-1986
Βλέπε
> Tarkovskij, Andreij, 1932-1986
Tarkovszkij, Andrej Arsenevich, 19321986
Βλέπε
> Tarkovskij, Andreij, 1932-1986
Theobalds, Prudence
Βλέπε
> Theobalds, Prue
Theodorson, G. A.
Βλέπε
> Theodorson, George A.
Thode, Brad
Βλέπε
> Thode, Bradley R.
Tilic, Dogan, 1960Βλέπε
> Tilic, L. Dogan, 1960-
Taro, Oda, 1940Βλέπε
> Oda, Taro, 1940-
Tillotson, Kathleen
Βλέπε
> Tillotson, Kathleen Mary
Taylor, Leighton
Βλέπε
> Taylor, L. R. (Leighton R.)
Tchaikovsky, Pyotr Illych, 1840-1933
Βλέπε
> Tchaikovsky, Peter Ilich, 1840-1893
Tchekhov, Anton Pavlovic, 1860-1904
Βλέπε
> Chekhov, Anton Pavlovich, 1860-1904
Tchekov, Anton Pavlovic, 1860-1904
Βλέπε
> Chekhov, Anton Pavlovich, 1860-1904
Tocqueville, Alexis de (Charles-HenriMauriceClere), 1805-1859
Βλέπε
> Tocqueville, Alexis de, 1805-1859
Tolstaia, Tatiana Sukhotina, 18641950
Βλέπε
> Sukhotina-Tolstaia, T. L. (Tatiana-L'vovna), 18641950
Tolstoi, Leon Nikolaevich, 1828-1910
Βλέπε
> Tolstoy, Leon, 1828-1910
Tchossitch, Dobritsa, 1921-
356
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
Tolstoi, Leon, 1828-1910
Βλέπε
> Tolstoy, Leon, 1828-1910
Tolstoi, Lev Nikolaevich, 1828-1910
Βλέπε
> Tolstoy, Leon, 1828-1910
Tolstoy, A. K. (Aleksey
Konstantinovich), 1817-1875
Βλέπε
> Tolstoy, Aleksey Konstantinovich, 1817-1875
Tolstoy, Alex, 1817-1875
Βλέπε
> Tolstoy, Aleksey Konstantinovich, 1817-1875
Tolstoy, Tatiana, 1864-1950
Βλέπε
> Sukhotina-Tolstaia, T. L. (Tatiana-L'vovna), 18641950
Βλέπε
> Tsvetayeva, Marina Ivanovna, 1892-1941
Turgenev, Ivan Sergeevic, 1818-1883
Βλέπε
> Turgenev, Ivan Sergeevich, 1818-1883
Turgeniev, Ivan Sergeevic, 1818-1883
Βλέπε
> Turgenev, Ivan Sergeevich, 1818-1883
Turgenjeff, Iwan, 1818-1883
Βλέπε
> Turgenev, Ivan Sergeevich, 1818-1883
Turgenjew, Iwan, 1818-1883
Βλέπε
> Turgenev, Ivan Sergeevich, 1818-1883
Tzu, Lao
Βλέπε
> Laozi
Torsvan, Berick Traven, 1890-1969
Βλέπε
> Traven, B. , 1890-1969
Unzner, Christa
Βλέπε
> Unzner-Fischer, Christa
Torsvan, Traven, 1890-1969
Βλέπε
> Traven, B. , 1890-1969
Urva Maqua, Isabel
Βλέπε
> Maqua, Isabel
Touchais, Αννα ΦιλίππαΒλέπε
> Φιλίππα-Touchais, Αννα
Uspensky, Eduard
Βλέπε
> Uspenskii, E. (Edward)
Touze, Guillaume, 1968Βλέπε
> Le Touze, Guillaume, 1968-
Uspensky, Peter D. , 1878-1947
Βλέπε
> Ouspensky, Peter D. , 1878-1947
Trapp, Maria von
Βλέπε
> Trapp, Maria Augusta
Valbuena, Joaquin Enrique Amórtegui,
1926-2000
Traven, Bruno, 1890-1969
Βλέπε
> Traven, B. , 1890-1969
Βλέπε
> Rabolu, pseud., 1926-2000
Van Doren, Charles, 1926-
Trockij, Lev Davydovic, 1879-1940
Βλέπε
> Trotsky, Leon, 1879-1940
Tsvetaeva, Marina, 1892-1941
Βλέπε
> Van Doren, Charles Lincoln, 1926-
Vatagin, M. G. (Mark Germanovich),
1933Βλέπε
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
357
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
> Vatagin, Mark, 1933-
Walton Hamilton, Emma
Verdi, Giuseppe Fortunino Francesco,
1813-1901
Βλέπε
> Verdi, Giuseppe, 1813-1901
Waterman, Μίκα Λαγά
Βλέπε
> Λαγά-Waterman, Μίκα
Vittorio Emmanuele II
Βλέπε
> Victor Emmanuel II, 1820-1878, King of Italy
Von Trapp, Maria Augusta
Βλέπε
> Trapp, Maria Augusta
Weatherford, Jack
Βλέπε
> Weatherford, J. McIver
Voslensky, Mikhail S.
Βλέπε
> Voslenskii, M. S.
Weatherford, Jack McIver
Wagner, Wilhelm Richard, 1813-1882
Βλέπε
> Wagner, Richard, 1813-1883
Βλέπε
> Wahloo, Per, 1926-1975
Βλέπε
> Walbank, F. W. (Frank William), 1909-
Wallace, Lewis, 1827-1905
Βλέπε
> Walpora, Rahula
Walsch, Donald Neale
Βλέπε
> Walsch, Neale Donald
Βλέπε
> Παπαμιχάλη-Webber, Κλειώ
Weinberg, Jennifer Liberts, 1970-
Walbank, Frank W., 1909-
Walpora sri Rahula
Βλέπε
> Weatherford, J. McIver
Webber, Κλειώ Παπαμιχάλη-
Wahloo, Peter, 1926-1975
Βλέπε
> Wallis, Richard T.
Βλέπε
> Watts, Cedric Thomas
Βλέπε
> Watts, Cedric Thomas
Βλέπε
> Voslenskii, M. S.
Wallis, R. T.
Watts, C. T.
Watts, Cedric
Voslensky, Michael
Βλέπε
> Wallace, Lew, 1827-1905
Βλέπε
> Hamilton, Emma Walton
Βλέπε
> Weinberg, Jennifer, 1970-
Wells, Herbert George, 1866-1946
Βλέπε
> Wells, H. G. (Herbert George), 1866-1946
Wendy, Sister
Βλέπε
> Beckett, Wendy
West, M. L. , 1937Βλέπε
> West, Martin Lichtfield, 1937-
Weyman, Stanley J., 1855-1928
Βλέπε
> Weyman, Stanley John, 1855-1928
Weyman, Stanley, 1855-1928
Βλέπε
358
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
200 – Όνομα Προσώπου (Παραπεμπτικές εγγραφές)
ENG (ξένα ονόματα)
> Weyman, Stanley John, 1855-1928
Woodhouse, C. M., 1917Βλέπε
> Woodhouse, C. M. (Christopher Montague), 1917-
Wharton, Ann
Βλέπε
> Wharton, Annabel Jane
Yamada, Kenny
Βλέπε
> Yamada, Ken
Wharton-Epstein, Ann
Βλέπε
> Wharton, Annabel Jane
Yashar, Kemal, 1923Βλέπε
> Yasar, Kemal, 1923-
White Blake, Jean
Βλέπε
> Blake White, Jean
Young, John Zachary, 1907Βλέπε
> Young, John Z., 1907-
White, Jean Blake
Βλέπε
> Blake White, Jean
Zarewand
Whitehead, David J., 1943Βλέπε
> Whitehead, David, 1943-
Βλέπε
> Zarevand
Zimmer Bradley, Marion
Wilhelm Apollinaire de Kostrowitsky,
1880-1918
Βλέπε
> Apollinaire, Guillaume, 1880-1918
Βλέπε
> Bradley, Marion Zimmer
Zimmer, Marion Bradley
Βλέπε
> Bradley, Marion Zimmer
Wilkes, John
Βλέπε
> Wilkes, J. J.
Zuskind, Patrick, 1949Βλέπε
> Suskind, Patrick, 1949-
Willetts, Harry
Βλέπε
> Willetts, H. T.
Wilson, Edward Osborne, 1929Βλέπε
> Wilson, Edward O.
Wilson, Thomas Woodrow, 1856-1924
Βλέπε
> Wilson, Woodrow, 1856-1924
Winakor, T. Geitel
Βλέπε
> Winakor, Geitel
Windahl, Sven, 1942Βλέπε
> Windahl, Swen, 1942-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
31/8/2008
359

Similar documents

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ PREMIOUM HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA...

More information