Bibliografia CIP - ianuarie 2010 - Biblioteca Națională a României

Comments

Transcription

Bibliografia CIP - ianuarie 2010 - Biblioteca Națională a României
3
CIP
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
CENTRUL NAŢIONAL CIP
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE
APARIŢIE
CIP
CUPRINS
0 GENERALITĂŢI............................................................................................... 7
Calculatoare. Prelucrarea datelor...................................................................... 7
Civilizaţie. Cultură.......................................................................................... 16
Biblioteconomie. Biblioteci............................................................................ 17
Reviste cu caracter general ............................................................................. 18
Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii .................................................... 18
Ziaristică ......................................................................................................... 20
Publicaţii pentru copii..................................................................................... 21
Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................... 22
1 FILOZOFIE...................................................................................................... 22
Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism ............................................. 23
Sisteme filozofice ........................................................................................... 24
Psihologie ....................................................................................................... 25
Logică. Teoria cunoaşterii .............................................................................. 32
Morală. Etică .................................................................................................. 33
2 RELIGIE........................................................................................................... 33
Religie creştină ............................................................................................... 37
Religii necreştine ............................................................................................ 48
Anul XIII, nr. 1
ianuarie 2010
Editura Bibliotecii Naţionale a României
Bucureşti
2010
3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE..................................... 48
Categorii de persoane ..................................................................................... 49
Statistică. Demografie .................................................................................... 49
Sociologie ....................................................................................................... 50
Politică............................................................................................................ 56
Politică internă................................................................................................ 58
Minorităţi naţionale ........................................................................................ 58
Politică externă ............................................................................................... 59
Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice................................................ 59
Economie........................................................................................................ 59
Muncă ............................................................................................................. 61
Economie teritorială. Proprietate .................................................................... 62
Forme de organizare şi cooperare în economie .............................................. 63
Finanţe ............................................................................................................ 63
Situaţie economică. Politică economică ......................................................... 69
4
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Comerţ ............................................................................................................ 71
Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă ...................................................................... 74
Administraţie publică ..................................................................................... 92
Armata. Ştiinţă şi artă militară........................................................................ 94
Asistenţă socială. Protecţia consumatorului ................................................... 95
Educaţie. Învăţământ. Timp liber ................................................................... 97
Etnografie. Folclor........................................................................................ 115
5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ..................................................... 117
Ştiinţa mediului înconjurător ........................................................................ 117
Matematică ................................................................................................... 120
Astronomie. Geodezie .................................................................................. 130
Fizică ............................................................................................................ 131
Chimie .......................................................................................................... 134
Geologie. Meteorologie. Hidrologie............................................................. 137
Biologie ........................................................................................................ 139
Botanică........................................................................................................ 142
Zoologie........................................................................................................ 143
6 ŞTIINŢE APLICATE .................................................................................... 143
Medicină ....................................................................................................... 143
Anatomie şi fiziologie .................................................................................. 144
Igienă ............................................................................................................ 147
Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie....................................................... 149
Patologie ....................................................................................................... 152
Medicină veterinară ...................................................................................... 159
Tehnică. Inginerie......................................................................................... 160
Materiale. Merceologie. Energetică.............................................................. 163
Construcţii de maşini. Electrotehnica ........................................................... 163
Construcţii .................................................................................................... 169
Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului......................................................... 171
Tehnica mijloacelor de transport .................................................................. 171
Agricultură.................................................................................................... 172
Silvicultură ................................................................................................... 172
Agronomie. Fitopatologie. Horticultură ....................................................... 173
Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit............................. 175
Economie casnică ......................................................................................... 176
Management. Conducere şi organizare......................................................... 177
Tehnica muncii de birou ............................................................................... 186
Transporturi. Servicii poştale........................................................................ 187
Contabilitate ................................................................................................. 188
CIP
5
Industrii şi meserii diverse............................................................................ 192
Materiale şi tehnologii în construcţii ............................................................ 198
7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT...................................... 199
Urbanism ...................................................................................................... 199
Arhitectură.................................................................................................... 199
Arte plastice. Desen tehnic ........................................................................... 201
Fotografie ..................................................................................................... 205
Muzică .......................................................................................................... 206
Arta spectacolului ......................................................................................... 208
Sport ............................................................................................................. 208
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ.......................................... 212
Lingvistică .................................................................................................... 213
Limbi individuale ......................................................................................... 215
Limba română............................................................................................... 219
Literatură ...................................................................................................... 225
Critică şi istorie literară ................................................................................ 229
Literaturi individuale .................................................................................... 239
Literaturi de limbi germanice ....................................................................... 239
Literatură engleză şi de limbă engleză.......................................................... 240
Literatură germană........................................................................................ 258
Literatură latină............................................................................................. 259
Literatură franceză........................................................................................ 259
Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă ....................................................... 262
Literatură română ......................................................................................... 263
Literatură greacă ........................................................................................... 296
Literaturi slave.............................................................................................. 296
Alte literaturi (orientale, africane, ...) ........................................................... 297
Literatură maghiară....................................................................................... 298
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................... 298
Arheologie. Preistorie................................................................................... 298
Monografii zonale......................................................................................... 299
Geografie ...................................................................................................... 302
Geografie pe ţări individuale ........................................................................ 302
Geografia României...................................................................................... 303
Istorie universală........................................................................................... 304
Istorie antică ................................................................................................. 305
Istoria pe ţări individuale .............................................................................. 306
Istoria României ........................................................................................... 307
6
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
7
CIP
INDEX DE NUME ............................................................................................. 313
0 GENERALITĂŢI
INDEX DE TITLURI......................................................................................... 369
1. Enciclopedia Banatului : metodologie şi listă de intrări / coord.:
Crişu Dascălu. - Timişoara : David Press Print, 2009
ISBN 978-606-92151-5-9
001.891
81'374.2:913(498.5)=135.1
CIP 2010-00085
INDEX DE EDITURI ........................................................................................ 410
LISTĂ TELEFOANE EDITURI ...................................................................... 424
LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI ....................................................................... 443
2. MAIEREAN, VASILE. O istorie a criptologiei româneşti =
Eterceseliitamrofniisaigolotpirc / Vasile Maierean, Dan Dulciu. - Bucureşti :
RAO International Publishing Company, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-54-0163-4
003.26
CIP 2010-00555
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor
3. ANGHELESCU, PETRE. Elemente de inteligenţă artificială şi
prolog : teorie şi aplicaţii / Petre Anghelescu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-561-8
004
CIP 2010-00969
4.
Atestat informatică : Windows, Word, Excel, PowePoint,
Pascal/C++, MySQL/Visual, Fox/Oracle / Mihaela Grindeanu, Marinela Dochia,
Liliana Şchiopu, ... - Craiova : Else, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-65-6
004.43
CIP 2010-01642
8
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
5. AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE STUDENTS
CONFERENCE. Proceedings (2009 ; Cluj-Napoca). Automation and
computer science students conference : Automation and applied informatics
section : proceedings : Cluj-Napoca, 2009 / ed.: Livia Miclea, Adina Astilean. Cluj-Napoca : Editura U.T. Press, 2009
ISBN 978-973-662-517-6
004(063)
CIP 2010-00333
6. AVORNICULUI, MIHAI. Informatikai rendszerek tervezése és
menedzsmentje / Avornicului Mihály. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca : Editura
Abel, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-114-105-3
004
CIP 2010-00914
7. BARON, CONSTANTIN. Bazele tehnologiei informaţiei / prof.
univ. dr. Constantin Baron, conf. univ. dr. Cosmin Petronel Amza, lect. univ. drd.
Emil Florea. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-437-7
004
CIP 2010-00770
8. BOLDEA, MARIA. ACCESS 2007 / prof. univ. dr. Maria Boldea,
conf. univ. dr. Costin Radu Boldea. - Timişoara : Mirton, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0758-8
004.42 ACCESS 2007
CIP 2010-00567
9. BOLDEA, MARIA. EXCEL 2007 : teorie şi aplicaţii / prof. univ. dr.
Maria Boldea, lector dr. Bogdan Ion Boldea. - Timişoara : Mirton, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0756-4
004.43 EXCEL
CIP 2010-00226
CIP
9
10. Controlul adaptiv al sistemelor automate / Pop P. Emil, Neghină N.
Felicia, Leba C. Monica, Barbu I. Camelia. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2010
ISBN 978-973-30-2699-0
004
CIP 2010-00778
11. COTFAS, MIHAELA. Revoluţia informatizării şi tipurile de
activităţi legate de munca în bibliotecă şi redacţie / Mihaela Cotfas. - Bucureşti :
Atelier Didactic, 2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1846-26-2
004:02
CIP 2010-00022
12. DULU, ANA. Baze de date : Access 2007 : ECDL modulul 5 / Ana
Dulu. - Bucureşti : Andreco Educational Grup, 2010
ISBN 978-973-87839-9-7
004.42 ACCES
CIP 2010-01589
13. DULU, ANA. Calcul tabelar : Excel 2007 : ECDL modulul 4 / Ana
Dulu. - Bucureşti : Andreco Educational Grup, 2010
ISBN 978-973-1719-00-9
004.42 EXCEL
CIP 2010-01588
14. DULU, ANA. Prezentări : PowerPoint 2007 : ECDL modulul 6 /
Ana Dulu. - Bucureşti : Andreco Educational Grup, 2010
ISBN 978-973-87839-8-0
004.42 POWERPOINT
CIP 2010-01590
15. DULU, ANA. Procesare de text : Word 2007 : ECDL modulul 3 /
Ana Dulu. - Bucureşti : Andreco Educational Grup, 2010
ISBN 978-973-1719-01-6
004.42 WORD
CIP 2010-01587
10
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
16. DUMITRU, SILVIU. Bacalaureat 2010 : evaluarea competenţelor
digitale / Silviu Dumitru. - Bucureşti : Corint, 2010
ISBN 978-973-135-542-9
004(075.8)
371.279.8:373.5
CIP 2010-00175
17. Echipamente periferice şi de automatizare : concepte constructive
şi de funcţionare / Dinu Mihai Comănescu, Adriana Comănescu, Cristian Gabriel
Alionte, ... - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-490-2
004.35(075.8)
CIP 2010-00994
18. EDU, TUDOR MIHAI. Marketing în serviciile internet / Tudor
Edu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
ISBN 978-973-129-453-7
339.138:004.738.5
CIP 2010-00763
19. FRENŢIU, MILITON. Verificarea şi validarea sistemelor soft /
Militon Frenţiu. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-979-9
004
CIP 2010-01367
20. Ghid de pregătire pentru proba de competenţe digitale în liceu /
Emil Onea (coord.). - Piteşti : Nomina, 2010
ISBN 978-606-535-115-8
004(075.35)
CIP 2010-00898
CIP
11
21. HRISTEA, FLORENTINA. Introducere în procesarea limbajului
natural / Florentina Hristea. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-719-7
004
CIP 2010-00950
22. ISTODORESCU, AURORA. Adaptarea soluţiilor informaţionale
financiar contabile la mediul Internet / Istodorescu Aurora. - Drobeta-Turnu
Severin : Ecko Print, 2010
ISBN 978-973-1928-56-2
004.738.5:336+657
CIP 2010-01609
23. LUNCAN, RADU. Teste olimpiadă / ing. Radu Luncan, ing.
Victoria Filip. - Oradea : Varadinum Script, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92262-7-8
004.42(075.35)
CIP 2010-00724
24. MĂRCUŞAN, ROXANA. Mediul de reţea / Roxana Mărcuşan. Piteşti : Trialog, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8095-16-5
004
CIP 2010-00975
25. MIHĂILĂ, JANINA MIHAELA. Bazele tehnologiei informaţiei /
Janina Mihaela Mihăilă. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-818-2
004
CIP 2010-00577
26. MIHĂILESCU, CEZAR. Birotică : aplicaţii office 2007 / Cezar
Mihăilescu, Beatrice Sion. - Bucureşti : Editura Universitară, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-826-7
004.42 OFFICE 2007
CIP 2010-00759
12
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
27. MILITARU, NICOLAE. Proiectarea asistată de calculator a
filtrelor trece-bandă de microunde / Nicolae Militaru. - Bucureşti : Printech,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-444-6
004
CIP 2010-00722
28. MOISE, MARIA. Inteligenţa artificială şi sistemele expert / prof.
univ. dr. Maria Moise. - Ed. a 3-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Pro Universitaria,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-478-0
004
CIP 2010-00767
29. MUSCAŞ, VIOREL. Caiet de informatică pentru gimnaziu :
programare în C++ / Viorel Muscaş, Anna-Monika Szilagyi. - Oradea : Editura
Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2010
2 vol.
ISBN 978-973-1825-79-3
Partea 1. - ISBN 978-973-1825-77-9
Partea 2. - ISBN 978-973-1825-78-6
004.42 C++
CIP 2010-01375
30.
NICOLAE, MARIAN. Informatică aplicată în ştiinţele
agroalimentare : note de curs : îndrumar de laborator / Nicolae Marian. Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-782-7
004:63(075.8)
CIP 2010-00293
31. PINTEA, CAMELIA M. Combinatorial optimiyation with bioinspired computing / Camelia-Mihaela Pintea. - Bacău : EduSoft, 2010
ISBN 978-973-88983-7-0
004
CIP 2010-00680
CIP
13
32. POPA, ELIZA IONELA. Aplicaţii multimedia / Eliza Ionela Popa,
Viorel Pop. - Piteşti : Editura Tipnaste, 2009
ISBN 978-973-1921-10-5
004.032.6
CIP 2010-00035
33.
POPESCU, DIANA. Sisteme 3D CAD pentru proiectare
mecanică / Diana Popescu. - Craiova : Aius PrintEd, 2010
ISBN 978-606-8021-92-8
004.42 3D CAD
CIP 2010-00559
34. POPESCU, FLORIN D. Programarea calculatoarelor în limbaj
C / Florin D. Popescu. - Petroşani : Focus, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-677-177-4
004.42 C
CIP 2010-00472
35. Programarea cu limbaje de descriere hardware : aplicaţii în
limbajul VHDL / Gabriel Iana, Gheorghe Şerban, Laurenţiu Ionescu, Petre
Anghelescu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-562-5
004.43 VHDL
CIP 2010-00970
36. RODRÍGUEZ ÁVILA, ABEL. Iniţiere în reţeaua de Internet :
concept, mod de funcţionare, servicii şi aplicaţii ale Internetului / Abel
Rodríguez Ávila. - Bucureşti : Speed Promotion, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8942-83-7
004.7
004.738.5
CIP 2010-00736
14
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
37.
STĂNCESCU, CONSTANTIN. Modelare parametrică şi
adaptivă cu Inventor / prof. dr. ing. Constantin Stăncescu. - Bucureşti : Fast,
20102 vol.
ISBN 978-973-86798-4-9
Vol. 1. - ISBN 978-973-86798-5-6
004
CIP 2010-00339
38. Stimulare 3D a solidificării pieselor turnate / Ioan Ciobanu, Vlad
Monescu, Sorin Ion Munteanu, Aurel Crişan. - Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania", 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-678-0
004.42 3D:621.74
CIP 2010-01545
39. SZÁSZ, CSABA. Arhitecturi programabile pentru sisteme
numerice de control / Szász Csaba, Virgil Chindriş. - Cluj-Napoca : Editura U.T.
Press, 2010
ISBN 978-973-662-522-0
004
CIP 2010-00596
40. TONŢ, GABRIELA. Sisteme de achiziţii şi senzori / Gabriela Tonţ,
Radu Adrian Munteanu, Dan George Tonţ. - Timişoara : Eurobit, 20102 vol.
ISBN 978-973-620-592-7
Vol. 1. - 2010. - ISBN 978-973-620-593-4
004.6
CIP 2010-01456
41. TRIFU, ADRIAN. Complex problem patterns in object oriented
code / asist. dr. ing. Adrian Trifu. - Timişoara : Editura Politehnica, 2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-625-958-6
004
CIP 2010-01462
CIP
15
42. ŢĂNDĂREANU, NICOLAE. Baze de cunoştinţe / Nicolae
Ţăndăreanu. - Craiova : Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-728-1
004
CIP 2010-00792
43.
UDROIU, MEDA. Securitatea informaţiilor în societatea
informaţională / Meda Udroiu, Cristian Popa. - Bucureşti : Editura Universitară,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-831-1
004
CIP 2010-01650
44. VIŞAN-DIMITRIU, DANIEL. 101 probleme Pascal : clasa a IXa / Daniel Vişan-Dimitriu. - Craiova : Else, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-64-9
004.43 PASCAL
CIP 2010-00978
45. VIŞAN-DIMITRU, DANIEL. 101 probleme C++ : clasa a IX-a /
Daniel Vişan-Dimitru. - Craiova : Else, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-7708-63-2
004.42 C++ (075.35)
CIP 2010-00360
46. VOINEA, MIRELA. Bacalaureat 2010 : Informatică neintensivă :
modele de subiecte şi rezolvări : detaliate pentru nota maximă / prof. Mirela
Voinea, prof. Raluca Sima. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010
ISBN 978-606-8129-05-1
004(075.35)
371.279.8:373.5
CIP 2010-00241
16
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
17
CIP
47. ZAHARIA, MARIAN. Informatică managerială / Marian Zaharia,
Cristina Oprea. - Bucureşti : Editura Universitară, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-822-9
004:65.012.4
CIP 2010-00579
52. Raze de lumină în cultura orădeană interbelică / Ghiurcuţa Livia
(coord.), Vînturache Luminiţa Zamfira, Turcaş Mihaela Rodica, Sabău, Rodica
Angela ; trad. în lb. eng. Gârba Natalia. - Oradea : Primus, 2010
ISBN 978-973-1975-42-9
008(498 Oradea)
CIP 2010-00957
008 Civilizaţie. Cultură
53. URSACHE, MAGDA. Să citiţi bine! : (eseuri lirice, epice şi
dramatice) / Magda Ursache ; pref. de Gheorghe Grigurcu. - Iaşi : Casa Editorială
Demiurg, 2010
ISBN 978-973-152-174-9
008
CIP 2010-00621
48. BACIU, SORIN. Cultură şi civilizaţie : instrumente de abordare /
Sorin Baciu. - Bucureşti : Cavallioti, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-551-004-3
008
CIP 2010-00631
49. BUTACIU, LAURA. Translating idioms through culture / Laura
Butaciu. - Arad : Promun, 2010
ISBN 978-606-92138-1-0
008
CIP 2010-00906
50. Cultura românească în perspectică transatlantică : interviuri /
ed.: Maria-Sabina Draga Alexandru, Teodora Şerban-Oprescu. - Bucureşti : Editura
Universităţii din Bucureşti, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-761-6
008(498)(047.53)
CIP 2010-00938
51. DÂRŢU, CONSTANTIN TONI. Personalităţi române şi faptele
lor : 1950-2000 : dicţionar / Constantin Toni Dârţu ; [cuv. înainte: acad. Cristofor
Simionescu]. - Iaşi : Spanda, [2001]vol.
Vol. 39. - 2010. - ISBN 978-973-1949-18-5
81'374.2:008(498)"1950/2000":929=135.1
CIP 2010-00708
02 Biblioteconomie. Biblioteci
54. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "V.A. URECHIA" (Galaţi). Ghidul
bibliotecii "V. A. Urechia" / Biblioteca "V. A. Urechia". - Galaţi : Axis Libri,
2009
ISBN 978-606-92191-4-0
027.53(498 Galaţi) V.A. Urechia
CIP 2010-00448
55. MĂLINAŞ, CONSTANTIN. Biblioteconomie practică : din
arhiva unei familii de bibliotecari / Mălinaş N. Constantin, Mălinaş Elena. Oradea : Primus, 2010
ISBN 978-973-1975-41-2
02
CIP 2010-00956
18
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
05 Reviste cu caracter general
56. Bölcseleti Folyóirat : repertórium 1886-1906 ; Magyar Filozófiai
Társaság Közleményei : repertórium 1901-1914 / ed.: Balog Éva, Laczkó
Sándor. - Cluj-Napoca : Pro Philosophia, 2010
Index.
ISBN 978-606-8074-02-3
016:050(439)
CIP 2010-01009
57. BUICAN, ALEXANDRU. Polemici : jurnal de exil (1981-1991) :
culegere de articole din revistele Acţiunea românească şi Polemici din New
York / Alexandru Buican. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0252-8
050(=135.1)(73)''1981/1991'' Acţiunea românească
050(=135.1)(73)''1981/1991'' Polemici
821.135.1-92
CIP 2010-01016
58. ŞERBAN, GABRIELA. Bibliografia revistei "Bocşa culturală" :
2000-2009 / Gabriela Şerban. - Reşiţa : Editura TIM, 2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-696-155-7
016:050(498) Bocşa culturală"2000/2009 "
CIP 2010-01637
CIP
19
61. DOBRESCU, EMILIAN M.. Planşe masonice : crestomaţie / alcăt.
de Emilian M. Dobrescu. - Bucureşti : Eurolobby, 20087 vol.
ISBN 978-973-88736-1-2
Vol. 4. - 2010. - ISBN 978-606-92095-5-4
061.236.6(100)
CIP 2010-00823
62. EGYED, ÁKOS. Okmány - és irománytár az Erdélyi MúzeumEgyesület történetéhez / Egyed Ákos, Kovács Eszter. - Cluj-Napoca : Societatea
Muzeului Ardelean, 2010
ISBN 978-973-8231-99-3
069(498 Cluj-Napoca)
CIP 2010-01406
63. GREER, JOHN MICHAEL. Secretele simbolului pierdut / John
Michael Greer ; trad.: Maftei Corina. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2010
ISBN 978-973-748-477-2
061.236
CIP 2009-16647
64. HAGIU, ALINA. Organizaţii economice internaţionale : teste
grilă şi aplicaţii / Alina Hagiu, Cristina Popa. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-795-7
061:657(100)(079.1)
CIP 2010-00305
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
59. Academia Tehnică Militară : 1949-2009 / ed., coord.: Amelia
Molea. - Bucureşti : Editura Academiei Tehnice Militare, 2009
ISBN 978-973-640-184-8
061.12(498 Buc.):355
CIP 2010-00151
60. DEJAN, MONICA. Muzeul din Suceava : 110 ani în documente şi
amintiri / Monica Dejan. - Suceava : Accent Print, 2010
ISBN 978-973-1772-32-5
069(498 Suceava)
CIP 2010-00853
65. IONESCU, ALINA GEANINA. Povestiri din Muzeul Astra /
Alina Geanina Ionescu. - Sibiu : Astra Museum, 2010
ISBN 978-973-8993-47-1
069(498) Muzeul Astra
CIP 2010-01460
20
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
66.
LUNGU, MIHAELA-DENISA. Rolul organizaţiilor
internaţionale în soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale / MihaelaDenisa Lungu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-263-4
061.2:34
CIP 2010-00666
21
CIP
087.5 Publicaţii pentru copii
71. CAPALIJA, ANN MARIE. My Little Pony : Prietenele ponei /
Ann Marie Capalija ; il.: Gayle Middleton ; trad.: Raluca Tănăsescu. - Bucureşti :
Noriel Maxim, 2010
ISBN 978-606-8072-44-9
087.5
CIP 2010-01357
070 Ziaristică
67. A hibátlanság vágya a látó nívódíjai 1991-2009. - Miercurea-Ciuc :
Bookart, 2010
ISBN 978-606-92145-5-8
070(498)
CIP 2010-00565
68. ALBU, MIHAELA. Presa românească din afara graniţelor ţării
noastre / Mihaela Albu, Dan Anghelescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România
de Mâine", 2010
ISBN 978-973-163-576-3
070(=135.1)(100)
CIP 2010-00113
69. Jurnalismul românesc în exil şi diaspora / coord.: Ilie Rad. Bucureşti : Tritonic Publishing, 2010
ISBN 978-606-92290-6-4
070(498)
CIP 2010-00893
70. RAD, ILIE. Limba de lemn / Ilie Rad. - Bucureşti : Tritonic
Publishing, 2010
ISBN 978-606-92290-5-7
070
CIP 2010-00892
72. GIUGULA, LAVINIA. Mică enciclopedie a elevului / Lavinia
Giugula, Anişor Vasile, Gheorghe Boldişor. - Iaşi : Universitas XXI, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-538-030-1
087.5
CIP 2010-01502
73. Hannah Montana : posterele tale / red.: Julia Kretsch. - Bucureşti :
Egmont România, 2010
ISBN 978-606-519-379-6
087.5
CIP 2010-00648
74. MILITARU, IULIA. Horseland : concursul : carte de colorat cu
activităţi / Iulia Militaru. - Bucureşti : Noriel Maxim, 2010
ISBN 978-606-8072-40-1
087.5
CIP 2010-00149
75. SANTINI, GABRIELLA. Winx Club : Cartea îndrăgostiţilor /
Gabriella Santini ; trad. de Liliana Andronache. - Bucureşti : Corint Junior, 2010
ISBN 978-973-128-308-1
087.5
CIP 2010-00536
22
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
09 Manuscrise. Bibliofilie
76.
RÂPĂ-BUICLIU, DAN. Catalogul colecţiilor muzeale de
bibliofilie şi cartografie / Dan Râpă-Buicliu. - Galaţi : Partener, 2010
ISBN 978-973-1914-04-6
090.1
528.9
CIP 2010-00440
23
CIP
81. POPA, VALENTIN. Bacalaureat 2010 : Filosofie : modele de
subiecte şi rezolvări : detaliate pentru nota maximă / prof. Valentin Popa. Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010
ISBN 978-606-8129-03-7
1(075.5)
371.279.8:373.5
CIP 2010-00240
13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism
1 FILOZOFIE
77. IVLAMPIE, VIVIANA. Culpabilitatea, între intoleranţă şi
iertare / Viviana Ivlampie. - Galaţi : Axis Libri, 2010
ISBN 978-606-92191-6-4
1
CIP 2010-01241
78. MATTHAEUS DE AQUASPARTA, cardinal. Întrebări despre
cunoaştere / Mathaeus de Aquasparta ; ed. îngrijită, trad., tab. cronologic, note şi
postf. de Ana Irimescu. - Iaşi : Polirom, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-46-1596-4
1
CIP 2010-00153
79. PINCHARD, BRUNO. Meditaţii mito-logice / Bruno Pinchard ;
trad. de Dorin Ciontescu-Samfireag ; ed. îngrijită şi cuv. înainte de Ionel Buşe. Cluj-Napoca : Dacia, 2010
ISBN 978-973-35-2491-5
1
CIP 2010-01612
80. POHOAŢĂ, GABRIELA. Prelegeri de filosofie / Gabriela
Pohoaţă. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-499-5
1(075.8)
CIP 2010-00989
82.
AÏVANHOV, OMRAAM MIKHAËL. Râsul înţeleptului /
Omraam Mikhael Aivanhov. - Bucureşti : Antar, 2010
ISBN 978-973-8107-57-1
133
CIP 2010-00907
83. BASARAB, ANATOL. Numerologia în viaţa fiecăruia / Anatol
Basarab. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Miracol, 2009
ISBN 978-973-699-004-5
133.5:511
CIP 2010-00400
84. CIOBANU, ALEXANDRU. Cui îi e frică de Reptilieni / Alexandru
Ciobanu. - Bucureşti : Miracol, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-699-009-0
133
CIP 2010-00397
85. FRANKEL, EDNA. Cercul graţiei / Edna G. Frankel. - Bucureşti :
For You, 2009
ISBN 978-973-1701-61-5
133
CIP 2010-00050
24
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
25
CIP
14 Sisteme filozofice
159.9 Psihologie
86. CLOŞCĂ, EMILIA. Adevăr şi cunoaştere în raţionalismul
empiric / prof. univ. dr. Emilia Cloşcă. - Iaşi : Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-188-9
14
CIP 2010-01133
91. BEVERE, JOHN. Spune nu intimidării / John Bevere ; trad.:
Veronica Oniga. - Medgidia : Succeed Publishing, 2010
ISBN 978-606-92220-5-8
159.9
CIP 2010-01084
87. DAVID-GHINĂOANI, MIHAI. Viaţa filozofului Vasile Conta /
Mihai David-Ghindăoan ; ed. critică, tabel cronologic şi bibliogr. de Virgil Savin. Piatra-Neamţ : Crigarux, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-7799-67-8
14(498) Conta,V.
CIP 2010-00866
92. BUZALIC, ALEXANDRU. Psihologia religiei / Alexandru Buzalic,
Anca Buzalic. - Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-141-215-3
159.9:2
CIP 2010-00908
88. OMAGIU. BOBOC, ALEXANDRU. Filosofie şi cultură :
in honorem Alexandru Boboc : octoginta annis / coord.: Ana Bazac, Vasile
Morar. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-764-7
14
CIP 2010-01513
93. DOLTO, FRANÇOISE. Ce să le spunem copiilor : când sunt
foarte mici, când sunt bolnavi, când se bucură, când sunt trişti / Françoise
Dolto ; trad.: Delia Şepeţean Vasiliu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Trei, 2010
ISBN 978-973-707-339-6
159.922.7
CIP 2010-00780
89. ICHIM, VLAD. Filosofie şi ethos neoplatonic / Vlad Ichim. - Iaşi :
Editura Gr. T. Popa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-564-676-6
141.131
CIP 2010-03329
90. ROŞCA, IOAN N. Introducere în antropologia filosofică / Ioan N.
Roşca. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-517-0
14(100) Antropologie(075.8)
CIP 2010-00875
94. EHNUEL, FLORENCE. Frumosul sex al bărbaţilor / Florence
Ehnuel ; trad.: Miruna Ion. - Bucureşti : IBU Publishing, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92284-1-8
159.963.3
CIP 2010-01233
95. Europa văzută prin lentila ochelarilor noştri : studii de
psihologie / coord.: Cornelia Tatu. - Sibiu : Psihomedia, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-557-000-9
159.9
CIP 2010-00165
26
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
27
96. FLEISHMAN, EDWIN. Leadership opinion questionnaire :
manual tehnic / Edwin A. Fleishman ; coord.: Raluca Livinţi ; trad.: Dragoş
Iliescu, Filaret Sîntion, Camelia Ionescu. - Cluj-Napoca : Sinapsis, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-531-045-2
159.9.072
CIP 2010-00863
101. GIRARD, JOE. Scenariul ascensiunii : drumul tău către vârf /
Joe Girard, Robert Casemore ; trad.: Magda Xenofont. - Bucureşti : Business Tech
International Press, 2010
Index.
ISBN 978-973-8495-51-7
159.923.2
CIP 2010-01120
97.
FLEISHMAN, EDWIN. Supervisory behavior description
questionnaire (SBDQ) : manual tehnic / Edwin A. Fleishman ; coord.: Raluca
Livinţi ; trad.: Dragoş Iliescu, Filaret Sîntion, Camelia Ionescu. - Cluj-Napoca :
Sinapsis, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-531-046-9
159.9.072
CIP 2010-00864
102. GRAAF, ANNE de. Navigând cu Einstein : o explorare a
leadershipului modern / Anne de Graaf, Klaas Kunst ; trad.: Tatiana Chera. Bucureşti : CODECS, 2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1920-19-1
159.9:65.012.4
CIP 2010-00611
98.
FUNDAŢIA DE ABILITARE "SPERANŢA" (Timişoara).
Colegul meu (de bancă) are ADHD : cum să fiu prieten cu un copil cu ADHD /
Fundaţia de Abilitare "Speranţa". - Timişoara : Cosmopolitan-Art, 2010
ISBN 978-973-8903-70-8
616.89-008.481-053.2
159.922.762
CIP 2010-01110
103. HAY, LOUISE L. Pot face acest lucru : cum poţi folosi puterea
afirmaţiilor pentru a-ţi schimba viaţa / Louise L. Hay ; trad.: Cristian Hanu. Braşov : Adevăr Divin, 2010
ISBN 978-606-8080-16-1
159.961
CIP 2010-00118
99. GAVRILĂ, MIHAELA A. Neuropsihofiziologie : curs / Mihaela
A. Gavrilă, Liviu A. Gavrilă. - Timişoara : Mirton, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0752-6
159.97(075.8)
CIP 2010-00222
100. GHIŢĂ, ALEXANDRA ELENA. Agresivitatea în trafic : forme
şi manifestări / Ghiţă Alexandra Elena. - Iaşi : Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-195-7
159.9.019.4:656
656
CIP 2010-01137
104. HENRY, JANE. Parapsihologia : cercetare asupra experienţelor
excepţionale / Jane Henry ; trad.: Ilinca Halichias. - Bucureşti : Editura Trei, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-707-368-6
159.961
CIP 2010-01427
105. HERRIOTT, ALAIN. Atingerea cuantică : transformarea
esenţei : o nouă modalitate de a vindeca şi de a modifica realitatea / Alain şi
Jody Herriott ; trad.: Cristian Hanu ; cuvânt înainte: Richard Gordon. - Braşov :
Adevăr Divin, 2010
ISBN 978-606-8080-15-4
159.9
CIP 2010-00117
28
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
29
106. HODGSON, SUSAN. Fii genial! : Tactici pentru a reuşi la testele
de aptitudini : teste de raţionament verbal, numeric, psihometric şi multe
altele / Susan Hodgson ; trad.: Iulia Boanţă. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Rentrop
& Straton, 2010
ISBN 978-973-722-500-9
159.9.072:331.108.37
CIP 2010-01081
111. Manual ADOS : sistemul de observare diagnostică pentru
autism / Catherine Lord..., Michael Rutter..., Pamela C. DiLavore..., Susan Risi... ;
trad., adapt., coord.: Daniel David. - Bucureşti : O.S. Romania, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92324-2-2
159.963.37
CIP 2010-00880
107. HRISTENCO, DUMITRU. Izvorul fericirii / Dumitru Hristenco. Bucureşti : Teora, 2010.
Bibliogr.
ISBN 978-973-20-1256-7
159.961
CIP 2010-00800
112. Manual de psihologie medicală / red.: Ioan Bradu Iamandescu. Bucureşti : Infomedica, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-7912-76-3
159.9
CIP 2010-00873
108. LANGIS, ROBERT. Cînd să spunem nu copiilor / Robert
Langis ; trad. de Corina Covaci. - Iaşi : Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1615-2
159.922.7
CIP 2010-01032
113. Manual tehnic pentru M-PACI : inventarul clinic Millon pentru
pre-adolescenţi / Theodore Millon..., Robert Tringone..., Carrie Millon... and Seth
Grossman... ; trad., adapt., coord.: Daniel David. - Bucureşti : O.S. Romania, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92324-1-5
159.9
CIP 2010-00885
109. LEDWITH, MÍĊEÁL. Proiectul Sfera / Míċeál Ledwith, Klaus
Heinemann ; trad.: prof. dr. Mihai Popescu ; cuv. înainte: William A. Tiller. Braşov : Adevăr Divin, 2010
ISBN 978-606-8080-18-5
159.961
CIP 2010-00120
110. MACIUC, IRINA. Adolescenţii şcoala / Irina Maciuc. - Craiova :
Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-780-3
159.922.7
CIP 2010-00289
114. Manual tehnic pentru MCMI-III : inventarul clinic multiaxial
Millon / Theodore Millon..., with Carrie Millon..., Roger Davis... and Seth
Grossman... ; trad., adapt., coord.: Daniel David. - Bucureşti : O.S. Romania, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92324-0-8
159.9
CIP 2010-00884
115. MARŢIAN, MARIANA. Bacalaureat 2010 : Psihologie : modele
de subiecte şi rezolvări : detaliate pentru nota maximă / prof. Mariana
Marţian. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010
ISBN 978-606-8129-04-4
159.9(075.5)
371.279.8:373.5
CIP 2010-00243
30
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
31
116. MCTAGGART, LYNNE. Experimentul intenţie : cum să vă
folosiţi gândurile pentru a vă schimba viaţa şi lumea / Lynne McTaggart ; trad.:
Laura Cristiana. - Braşov : Adevăr Divin, 2010
ISBN 978-606-8080-17-8
159.961
CIP 2010-00119
121. PLIMMER, MARTIN. Mic tratat despre puterea destinului /
Martin Plimmer, Brian King ; trad.: Adriana Bădescu. - Bucureşti : Nemira
Publishing House, 2010
ISBN 978-606-8134-26-0
159.9
CIP 2010-00749
117. MILLON, THEODORE. Manual tehnic MACI : inventarul
clinic Millon pentru adolescenţi / Theodore Millon..., with Carrie Millon... and
Seth Grossman... ; trad., adapt., coord.: Daniel David. - Bucureşti : O.S. Romania,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92139-9-5
159.922.7
CIP 2010-00882
122. REYNOLDS, CECIL R.. Manual tehnic pentru BASC-2 :
(sistemul de evaluare a comportamentului copiilor) / Cecil R. Reynolds, Randy
W. Kamphaus ; trad., adapt..: Nicolae Mitrofan, Andrei Ion, Dragoş Iliescu. Bucureşti : O.S. Romania, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92139-8-8
159.922.7
CIP 2010-00881
118. MOSCOVICH, IVAN. Marea carte a jocurilor minţii : probleme
creative de matematică, optică şi ştiinţe / Ivan Moscovich ; trad.: Graal. Bucureşti : Litera Internaţional, 2010
ISBN 978-973-675-697-9
159.954.4:5
CIP 2010-00219
123. RUSINEK, STÉPHANE. Cum să intri în mintea celuilalt : 60 de
experimente ilustrate în psihologie : memoria, percepţia, atenţia şi învăţarea,
logica şi inteligenţa / Stéphane Rusinek ; desene de Franck Populaire ; trad. de
Cristina Livia Vasilescu. - Iaşi : Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1643-5
159.9
CIP 2010-01031
119. NECULAU, ADRIAN. Un psiholog în Agora / Adrian Neculau. Iaşi : Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1456-1
159.9
CIP 2010-01804
120. Orientări moderne în psihologie şi ştiinţele educaţiei / Cornelia
Tatu (coord.), Grigore Nicola, Bogdan Danciu, ... - Sibiu : Psihomedia, 2008vol.
ISBN 978-973-1753-52-2
Vol. 2. - 2010. - ISBN 978-606-557-001-6
159.9(075.8)
371(075.8)
CIP 2010-00167
124. RUTTER, MICHAEL. Manual ADI-R : interviul diagnostic de
autism / Michael Rutter..., Ann Le Couteur..., Catherine Lord... ; trad., adapt.,
coord.: Daniel David. - Bucureşti : O.S. Romania, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92139-6-4
159.963.37
CIP 2010-00879
125. Scalele clinice multiaxiale Millon : manual de adaptare
culturală / coord.: Daniel David. - Bucureşti : O.S. Romania, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92324-3-9
159.9
CIP 2010-00883
32
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
126. Umorul : cea mai ieftină terapie / Andreia-Elena Anucuţa, Lucia
Anucuţa, Partenie Anucuţa (coord.). - Timişoara : Eurobit, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-590-3
159.9
CIP 2010-01239
16 Logică. Teoria cunoaşterii
127. FOUCOULT, MICHAEL. Arheologia cunoaşterii / Michael
Foucoult ; trad.: Bogdan Ghiu. - Bucureşti : RAO International Publishing
Company, 2009
ISBN 978-973-54-0153-5
165
CIP 2010-00345
128. Ghid de pregătire a bacalaureatului la logică / Gabriel Hacman
(coord.). - Piteşti : Nomina, 2010
ISBN 978-606-535-117-2
16(075.35)
371.279.8:373.5
CIP 2010-00899
129. ICĂ, ADRIAN ALEXANDRU. Conceptul aspecte logicofilosofice / Ică Adrian-Alexandru. - Drobeta-Turnu Severin : Ecko Print, 2010
ISBN 978-973-1928-53-1
165.744
510.643
CIP 2010-00801
130.
VOINEA, DANIELA. Bacalaureat 2010 : Logică şi
argumentare : modele de subiecte şi rezolvări : detaliate pentru nota maximă /
prof. Daniel Voinea. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010
ISBN 978-606-92244-1-0
16(075.5)
371.279.8:373.5
CIP 2010-00237
33
CIP
17 Morală. Etică
131. Responsabilitate faţă de societate şi comportament etic : premise
ale sustenabilităţii / coord.: prof. dr. ing. Dan Cândea. - Cluj-Napoca : Editura
U.T. Press, 2009
ISBN 978-973-662-513-8
17
CIP 2010-00331
2 RELIGIE
132. 1 Petru : cum să rămâi tare când eşti încercat. - Lugoj :
Cunoaşterea Cuvântului, 2010
ISBN 978-606-8114-05-7
227.9.07
CIP 2010-00840
133. ALLEN, JOSEPH J. Slujirea bisericii : icoană a grijii pastorale /
Joseph J. Allen ; trad. şi cuvânt înainte de dr. Irineu Pop-Bistriceanu, episcop
vicar ; tipărit cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Bartolomeu,
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Crişanei şi
Maramureşului. - Cluj-Napoca : Renaşterea, 2009
ISBN 978-973-1714-77-6
2
CIP 2010-00069
134. BRUECKNER, LOWELL. Căutaţi Împărăţia lui Dumnezeu /
Lowell Brueckner ; trad.: Mihaela Marianciuc. - Suceava : Perla suferinţei, 2010vol.
ISBN 978-606-8000-21-3
Vol. 1. - ISBN 978-606-8000-23-7
2
CIP 2010-00431
135. Daniel : trăieşte având o concepţie biblică despre viaţă şi vei
înţelege zilele de pe urmă. - Lugoj : Cunoaşterea Cuvântului, 2010
ISBN 978-606-8114-10-1
224.5.07
CIP 2010-00841
34
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
35
136. Demersuri investigative în educaţia religioasă / coord.: Monica
Opriş. - Alba-Iulia : Reîntregirea, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-509-104-7
2
CIP 2010-01581
141. GRECEANU, OLGA. Meditaţii la Evanghelii / Olga Greceanu ;
cuvânt înainte de ÎPS Nicolae Corneanu ; pref., date biobibliografice şi referinţe
critice de Adina Nanu. - Bucureşti : Editura Sophia, 2010
ISBN 978-973-136-171-0
2
CIP 2010-01518
137. Dobîndirea unei inimi înţelepte / trad.: Cornelia Stoica. - ClujNapoca : Editura Fundaţiei E.B.E., 2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-88895-3-8
2
CIP 2010-00904
142. JAKES, T. D. Între noi bărbaţii / T. D. Jakes ; trad.: Veronica
Oniga. - Medgidia : Succeed Publishing, 2010
ISBN 978-606-92220-4-1
2
CIP 2010-00070
143. MANTLE, GREGORY J. Calea crucii : mai presus de umilire /
J. Gregory Mantle ; trad.: Anca Toculeţ. - Suceava : Perla suferinţei, 2010
ISBN 978-606-8000-22-0
2
CIP 2010-00432
138. EBERTSHÄUSER, RUDOLF. Creşterea bisericii sau Seducerea
bisericii? / Rudolf Ebertshäuser ; trad.: Olimpiu S. Cosma. - Făgăraş : Agape, 2009
ISBN 978-973-694-167-2
2
CIP 2010-00048
139. Frauen und Religion / ed.: Bodó Márta. - Cluj-Napoca : Verbum,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8059-21-1
396:2
CIP 2010-01116
140. GHEORGHE, RĂZVAN GABRIEL. Compendiul religiei antice
greco-romane : esenţa divină / Gheorghe Răzvan Gabriel. - Bucureşti : MondoRo,
2010
ISBN 978-973-1973-14-2
2(3)
CIP 2010-00686
144. MARTON, JÓZSEF. A keresztény szerzetesség története /
Marton József. - Cluj-Napoca : Stúdium, 2010
ISBN 978-973-643-179-1
2
CIP 2010-00425
145. Noul Testament. - Ediţie bilingvă. - Bucureşti : Curtea Veche
Publishing, 20097 vol.
ISBN 978-973-669-764-7
Vol. 2 : Evanghelia după Ioan. - 2010. - ISBN 978-973-669-906-1
226.3=135.1
CIP 2009-6049
146. O inimă împărţită ... o naţiune împărţită. - Lugoj : Cunoaşterea
Cuvântului, 2010
ISBN 978-606-8114-16-3
22.07
CIP 2010-00839
36
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
147. OGLICE, MIA. Slujirea văduvelor : descoperă ce înseamnă a
sluji şi a fi slujită! / Mia Oglice. - Lugoj : Cunoaşterea Cuvântului, 2010
ISBN 978-606-8114-04-0
2
CIP 2010-00838
148. PRINCE, DEREK. Rugăciune pentru conducerea naţiunii /
Derek Prince. - Braşov : Neemia, 2009
ISBN 978-973-8010-54-3
2
CIP 2010-00103
149. RIVIŞ-TIPEI, PAVEL. Cunoaşterea teandrică / Riviş-Tipei
Pavel. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2010
ISBN 978-973-752-444-7
2
CIP 2010-01336
150. SCOUGAL, HENRY. Viaţa lui Dumnezeu în sufletul omului /
Henry Scougal ; trad.: Larisa Mangalagiu. - Suceava : Perla suferinţei, 2010
ISBN 978-606-8000-20-6
2
CIP 2010-00430
151. STRUBERT, VALERICA. Răsăritul - o poartă a slavei :
manifestarea slavei lui Dumnezeu în context geografic / Strubert Valerica. Timişoara : Alfa Omega Publishing, 2010
ISBN 978-973-1734-27-9
2
CIP 2010-01020
152. ŞERBAN, CRISTIAN. 2012 : sfârşitul lumii? / Cristian Şerban. Bucureşti : Evanghelismos, 2010
ISBN 978-973-7812-67-4
228.07
CIP 2010-00044
37
CIP
153. Unde te duci?. - Lugoj : Cunoaşterea Cuvântului, 2010
ISBN 978-606-8114-15-6
22.07
CIP 2010-00837
154. VARNIER, JEAN. Izvorul lacrimilor / Jean Varnier ; trad.:
Valeria Budău ; pref. Anne-Sophie Andreu ; postf.: Mircea Oltean. - Baia Mare :
Editura Surorilor Lauretane, 2010
ISBN 978-606-92337-0-2
2
CIP 2010-00623
23/28 Religie creştină
155. A REFORMÁTUS OKTATÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
1690-1918 KÖZÖTT. Conferinţă internaţională (1 ; 2009 ; Cluj-Napoca). A
református oktatás a Kárpát-medencében 1690-1918 között : conferinţă
internaţională : Cluj-Napoca, 11-12 martie 2009 / ed.: Lukács Olga, Dienes
Dénes. - Cluj-Napoca : Egyetemi Męhely Kiadó, 2010
ISBN 978-606-8145-01-3
284(063)
CIP 2010-00734
156. Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos / coord.: pr. conf. univ.
dr. Adrian Gh. Paul. - Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord, 2010
ISBN 978-606-536-057-0
264-68:232.9
CIP 2010-01323
157. Acatistul Maicii Domnului nostru Iisus Hristos / coord.: pr. conf.
univ. dr. Adrian Gh. Paul. - Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 2010
ISBN 978-606-536-056-3
264-68:232.931
CIP 2010-01324
38
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
158. CARSON, BENJAMIN S. Imagine de ansamblu a lucrurilor cu
adevărat importante în viaţă / dr. Ben Carson şi Gregg Lewis ; trad.: Delia
Gherman. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2010
ISBN 978-973-101-329-9
286.3
CIP 2010-00825
159. Catolicii din Buzău : istorie şi credinţă / Dănuş Doboş (coord.),
Tereza Sinigalia, Pavel Butnariu, ... - Bucureşti : Editura Arhiepiscopiei RomanoCatolice, 2010
ISBN 978-973-1891-11-8
282(498 Buzău)
CIP 2010-01119
160.
CĂLDĂRARU, CRISTIAN. Consistoria bisericească din
Moldova : (sec. XIX) / Cristian-Dragoş Căldăraru. - Galaţi : Partener, 2010
ISBN 978-973-1914-02-2
281.95(498.3)
CIP 2010-00442
161. CUŢARU, CAIUS CLAUDIUS. Problematica timpului în
metafizica augustiniană / Caius C. Cuţaru. - Arad : Editura Universităţii Aurel
Vlaicu, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-442-3
235.3 Augustin:111+115
CIP 2010-01024
162. DIÓSI, DÁVID. Totenkult bei den Christen / Diósi Dávid. - ClujNapoca : Stúdium, 2010
ISBN 978-973-643-182-1
28
CIP 2010-01231
CIP
39
163. DORZ, TRAIAN. Hristos - puterea apostoliei : meditaţii la
Apostolul Duminicilor de peste an / Traian Dorz. - Ed. a 2-a. - Sibiu : Oastea
Domnului, 20092 vol.
ISBN 978-973-710-158-7
Vol. 1 : 26 de Apostole, de la Duminica Învierii Domnului, până la
Duminica a 18-a după Rusalii. - 2009. - ISBN 978-973-710-150-1
289(498) Oastea Domnului
CIP 2010-01001
164. EFREM SIRUL, sfânt. Plînsurile sfîntului Efrem Sirul / îngrijirea
ed.: Florin Stuparu. - Bucureşti : Editura Sophia, 2010
ISBN 978-973-136-167-3
243
CIP 2010-00903
165. Enciclopedia ortodoxiei româneşti / [pr. Mircea Păcurariu (coord.),
Mihaela-Gabriela Palade, Ionuţ-Alexandru Tudorie, ...] ; [foto: Laurenţiu
Tătulescu]. - Bucureşti : Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, 2010
ISBN 978-973-616-146-9
81'374.2:281.95=135.1
CIP 2010-01470
166. FELEA, ILARION. Spre Tabor / pr. Ilarion Felea ; pref.: Ioan
Bărdaş. - Piatra-Neamţ : Crigarux, 2007vol.
ISBN 978-973-7799-26-5
Vol. 4 : Desăvârşirea. - 2010. - ISBN 978-973-7799-65-4
248.2
CIP 2007-4939
167.
FILOTHEI KOKKINOS, sfânt. Viaţa Sfântului Sava
Vatopedinul cel nebun pentru Hristos / Sfântul Filothei Kokkinos ; trad.: ierosch.
Ştefan Nuţescu. - Bucureşti : Evanghelismos, 2010
ISBN 978-973-7812-68-1
235.3 Sava Vatopedinul
CIP 2010-01300
40
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
168.
GHEORGHIŞOR, ILIE. Adevărata zi de odihnă / Ilie
Gheorghişor. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2010
ISBN 978-973-101-320-6
263
286.3
CIP 2010-00509
169. GOLDSTEIN, CLIFFORD. Raţiuni ale inimii : o filozofie a
credinţei / Clifford Goldstein ; trad.: Sara Bocăneanu. - Ed. a 4-a. - Bucureşti :
Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2010
ISBN 978-973-101-319-0
286.3
CIP 2010-00012
CIP
41
174. IVLAMPIE, IVAN. Omul tranziţiei : exerciţii de eshatologie /
Ivan Ivlampie. - Galaţi : Axis Libri, 2010
ISBN 978-606-92191-5-7
236
CIP 2010-01257
175. JAYNES, SHARON. Devenind femeia visurilor lui / Sharon
Jaynes ; trad.: Mariana Bolota ; ed.: Otilia Filip. - Oradea : Life, 2010
ISBN 978-973-7908-40-7
265.5:281.9
CIP 2010-00985
170. HARBĂDĂ, OVIDIU. Miracolul din fiecare : vindecări posibile
prin cunoaştere, credinţă şi post / Ovidiu Harbădă. - Bucureşti : Dharana, 2010
ISBN 978-973-8975-33-0
281.951
CIP 2010-00977
176. KLEIN, ALBERT. Ein Leben im Glauben für Kirche und
Gemeinschaft.Selbstzeugnisse / Albert Klein. - Sibiu : Hora, 2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-8226-87-6
284.1
CIP 2010-00678
171. Instituţii ecleziastice : compendiu de legislaţie bisericească :
(secolul al XIX-lea) / Ioan-Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan, Marius Eppel,
Pavel Vesa. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010
ISBN 978-973-610-980-5
23
CIP 2010-01363
177. LUCA AL CRIMEEI, sfânt. Predici / sfântul Luca al Crimeii ;
trad. din lb. rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas şi pr. Nicolae Creţu. - Bucureşti :
Editura Sophia, 2010
ISBN 978-973-136-166-6
252
CIP 2010-00929
172. IOAN PAUL II, papă. Ut unum sint / Ioan Paul al II-lea. - Iaşi :
Presa Bună, 2010
ISBN 978-606-8116-06-8
252:282
CIP 2010-00609
178. Lucrarea de taină a rugăciunii lui Iisus / trad. din lb. rusă de
Adrian Tănăsescu Vlas. - Bucureşti : Editura Sophia ; Alexandria : Cartea
Ortodoxă, 2010
ISBN 978-973-136-168-0
ISBN 978-606-529-069-3
243
CIP 2010-01515
173. IOSIF, monah. Sfântul Ioan cel Nou de la Partoş : viaţa şi
paraclisul / Iosif Monahul. - Arad : Editura Sfântul Nectarie, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92121-3-4
235.3 Iosif cel Nou
CIP 2010-00316
42
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
179. MAKRIS, DIONISOS A. Iannis cel nebun pentru Hristos /
Dionisios A. Makris ; trad.: ierosch. Ştefan Nuţescu. - Bucureşti : Evanghelismos,
2010
ISBN 978-973-7812-69-8
28
CIP 2010-01301
180. Manualul bisericii : Biserica Creştină Adventistă de Ziua a
Şaptea / trad.: Aron Moldovan, Gabriel Ban. - Ed. a 11-a. - Bucureşti : Casa de
Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-317-6
286.3
CIP 2010-00010
181. MARINI, IOAN. Păcatul / Ion Marini. - Sibiu : Oastea Domnului,
2010
ISBN 978-973-710-159-4
289(498) Oastea Domnului
CIP 2010-00941
182. MCFARLAND, KEN. Cei chemaţi ... cei aleşi : Dumnezeu a avut
întotdeauna poporul Său / Ken McFarland. - Râmnicu Vâlcea : Casa de Editură
Advent, 2010
ISBN 978-973-88980-6-6
231:28
CIP 2010-00523
183. Modele ale mărturiei creştine : sfinţii Capadocieni / vol. coord. de
pr. prof. dr. Ioan Chirilă şi diac. drd. Liviu Vidican-Manci ; cuvânt înainte: pr. prof.
dr. Ioan Chirilă ; tipărit cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Bartolomeu,
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului. - Cluj-Napoca : Renaşterea, 2009
ISBN 978-973-1714-78-3
235.3(393)
CIP 2010-00422
CIP
43
184. MOLDOVAN, ION. Mitropolitul Vasile Suciu / Ion Moldovan. Ed. a 2-a, rev. - Blaj : Buna Vestire, 2010
ISBN 978-973-1785-68-4
281.95(498) Vasile Suciu
CIP 2010-00742
185.
MOLDOVAN, WILHELM. Manualul doctrinelor biblice
A.Z.Ş. / Wilhelm Moldovan. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2010
ISBN 978-973-101-324-4
286.3
232.33
CIP 2010-00830
186. NICOLAE AL OHRIDEI ŞI JICEI, sfânt. Tâlcuirea Crezului :
credinţa poporului lui Dumnezeu / Sfântul Nicolae Velimirovici ; trad. din lb.
engl. de Diana Potlog. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura Sophia, 2010
ISBN 978-973-136-170-3
243
CIP 2010-01517
187. Oameni ai credinţei : oameni ai dreptăţii / Marcelin Blaj, Marcel
Bulai, Adina Petric, ... ; coord.: Dănuţ Mănăstireanu. - Iaşi : Adoramus, 2009
ISBN 978-973-87908-5-8
28(100):929
CIP 2010-00451
188. PÁSZTORI-KUPÁN, ISTVÁN. Követvén a szent atyákat : az
óegyház dogmatörténete 381-ig / Pásztori-Kupán István. - Cluj-Napoca : Napoca
Star : Editura Institutului Teologic Protestant din Cluj Napoca, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-647-694-5
ISBN 978-973-88799-5-9
281.9
CIP 2010-00340
44
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
189. Părinţii bisericii despre post / antolog. alcătuită de ieromonah
Benedict Stancu. - Bucureşti : Editura Sophia, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-136-169-7
241.72
CIP 2010-01516
190. People of faith : people oj justice / Marcelin Blaj, Marcel Bulai,
Adina Petric, ... ; general ed.: Dănuţ Mănăstireanu ; translators: Stuart and Dorothy
Elford. - Iaşi : Adoramus, 2009
ISBN 978-973-87908-4-1
28(100):929
CIP 2010-00452
191. PLOSCARU, IOAN. Răstigniţi cu Cristos / Episcop Ioan
Ploscaru. - Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2010
ISBN 978-973-141-214-6
235.3
CIP 2010-00496
192. POONEN, ZAC. Frumuseţe în loc de cenuşă / Zac Poonen ; trad.:
Vlad Sabău. - Zalău : Alfa Software, 2010
ISBN 978-973-88915-4-8
28
CIP 2010-01530
193. POONEN, ZAC. Principiile slujirii / Zac Poonen ; trad.: Vlad
Sabău. - Zalău : Alfa Software, 2010
ISBN 978-973-88915-5-5
28
CIP 2010-01528
194. POONEN, ZAC. Secretele biruinţei / Zac Poonen ; trad.: Vlad
Sabău. - Zalău : Alfa Software, 2010
ISBN 978-973-88915-2-4
28
CIP 2010-01529
45
CIP
195. REZI, ELEK. Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr : Bervezetés az
unitárius vallás és teológiavilágába / Rezi Elek. - Cluj-Napoca : Presa
Universitară Clujeană, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-984-3
231
CIP 2010-01362
196. RUSU, IOAN. Jos papucii! / pastor Ioan Rusu. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0288-7
231
CIP 2010-01439
197. Sfântul Ierotei, episcop de Alba Iulia. - Alba Iulia : Reîntregirea,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-509-103-0
235.3 Ierotei
CIP 2010-00066
198. STOICA, TOMA. Părintele Lavrentie de la Frăsinei / preot Toma
Stoica. - Ed. a 3-a. - Piteşti : Electus, 2010
ISBN 978-973-7931-22-1
281.95
CIP 2010-01555
199. TAYLOR, CHARLES. Biblia cu sublinieri : mari minuni prin
rugăciuni / Charles L. Taylor ; trad.: Gherman Delia. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Casa
de Editură Viaţă şi Sănătate, 2010
ISBN 978-973-101-321-3
821.111(73)-97=135.1
286.3
CIP 2010-00587
46
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
200. TĂMAŞ DELAVÂLCELE, IOAN. Cuvinte de lumină şi iubire /
Ioan Tămaş Delavâlcele. - Sfântu-Gheorghe : Eurocarpatica, 2010
ISBN 978-973-1814-22-3
28
CIP 2010-00563
201. TEOFAN MADA. Compromisul moral / ierom. Teofan Mada. Iaşi : Editura Sf. Mina, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8078-24-3
241
CIP 2010-01085
202. Trăirea ortodoxiei în lumea modernă / trad. din lb. engl. de Doina
Rogoti. - Bucureşti : Editura Sophia, 2010
ISBN 978-973-136-172-7
28
CIP 2010-01519
203. Trinitatea în lumina revelaţiei / trad.: Loredana Sîrbu. - Ed. a 2-a. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2010
ISBN 978-973-101-323-7
286.3
231.01
CIP 2010-00586
204. ŢON, IOSIF. Bucurie negrăită şi strălucită : este ea a ta acum? /
Iosif Ţon. - Oradea : Cartea CreştinăOradea, 2010
ISBN 978-973-1990-08-8
252
CIP 2010-01319
205. Viaţa, slujba şi acatistul sfântului ierarh Nifon al Constanţianei /
vol. îngrij. de monahia Nifona de Hurezi ; trad. schimonah Damaschin Grigoriatul
şi ierodiacon Leontie. - Brădetu : Nectarie Kefalas, 2009
ISBN 978-606-92181-1-2
235.3 Nifon
CIP 2010-00383
CIP
47
206. VON HALLE, JUDITH. Şi dacă n-ar fi înviat Christos ... : calea
christică spre Omul Spiritual / Judith von Halle, cu contribuţia lui
Peter Tradowsky ; trad. de Paula Ligia Salageanu ; pref. de Peter Tradowsky. Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold ; Cluj-Napoca : Triade, 2010
ISBN 978-606-8162-09-6
ISBN 978-973-8313-40-8
232
CIP 2010-00777
207. WATSON, THOMAS. Harul neglijat al pocăinţei / Thomas
Watson ; trad.: Paul Timoce. - Medgidia : Succeed Publishing, 2010
ISBN 978-606-92220-6-5
234.5
CIP 2010-01083
208. WHITE, ELLEN G. Minte, caracter, personalitate : ceea ce nu
poţi să vezi / Ellen G. White ; trad.: Valentin Rusu. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Casa
de Editură Viaţă şi Sănătate, 2010
ISBN 978-973-101-334-3
286.3
CIP 2010-00959
209. WHITE, ELLEN GOULD HARMON. Mărturii despre Sabat /
Ellen G. White ; compilare şi trad.: Cătălin Bărbulescu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti :
Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-318-3
286.3
CIP 2010-00011
210. WHITE, ELLEN GOULD HARMON. Rugăciunea / Ellen G.
White ; trad.: Valentin Rusu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi
Sănătate, 2010
ISBN 978-973-101-322-0
243:286.3
CIP 2010-00588
48
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
49
CIP
29 Religii necreştine
3-05 Categorii de persoane
211. BUBER, MARTIN. Gog şi magog / Martin Buber ; trad.: Ruxandra
Hosu. - Bucureşti : Hasefer, 2010
ISBN 978-973-630-196-4
296
CIP 2010-00041
216. TOMA, MIRELA. Ce mai zic fetele? / Toma Mirela. - TârguMureş : Kreativ, 2010
ISBN 978-606-8119-09-0
3-055.25
CIP 2010-02018
212. MADĂ, BEATRICE. Religia dacilor / Beatrice Madă. - Arad :
Mirador, 2009
ISBN 978-973-164-048-8
299(398.2)
CIP 2010-00426
311/314 Statistică. Demografie
213. PAPA, ELENA. Mitologia greacă şi literatura / Elena Papa. Piteşti : Trialog, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8095-17-2
292.11
291.13
CIP 2010-00976
3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE
214. BIRIŞ, IOAN. Conceptele ştiinţei / Ioan Biriş. - Bucureşti : Editura
Academiei Române, 2010
ISBN 978-973-27-1893-3
30
CIP 2010-01045
215. Dicţionar al metodelor de cercetare socială / Victor Jupp (coord.) ;
trad. de Simona Mereu. - Iaşi : Polirom, 2010
Index
ISBN 978-973-46-1616-9
81'374.2:303=135.1
CIP 2010-01424
217. BUZILĂ, GRIGORIE ALEXANDRU. Statistică economică :
sistematizare date, analiza variaţiei şi cercetarea statistică prin sondaj / Buzilă
Grigore Alexandru. - Sibiu : Alma Mater, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-579-3
311
CIP 2010-00674
218.
CARAIANI, GHEORGHE. Introducere în modelarea
bayesiană / Gheorghe Caraiani. - Bucureşti : Editura Universitară, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-825-0
311
CIP 2010-00758
219. TURDEAN, MARINELLA-SABINA. Statistică / Marinela Sabina
Turdean. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-475-9
311
CIP 2010-00764
50
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
316 Sociologie
220.
ANDREICA, MUGUREL IONUŢ. Techniques for the
optimization of communication flows in distributed systems / Mugurel Ionuţ
Andreica. - Bucureşti : Cibernetica, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-88451-4-5
316.77:336
CIP 2010-00202
221. BOTEZAT, ELENA. Comunicare şi negocieri în afaceri : note
de curs / Elena Botezat, Ciprian Beniamin Benea. - Oradea : Editura Universităţii
din Oradea, 2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-759-996-4
316.472.4:336(075.8)
CIP 2010-00709
222. CHIŢIBA, CONSTANŢA AURELIA. Procesul de negociere în
afacerile internaţionale / Constanţa-Aurelia Chiţiba. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-482-7
316.472.42:339.5(100)
CIP 2010-00773
223. Comunicare educaţională / Octavian Burcin, Adrian Iacob,
Constantin-Victor Drăghici, David Ungureanu. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-742-1
316.77:37
CIP 2010-00286
224.
COVASAN, CLAUDIA GEORGIANA. Deficienţele în
comunicare şi conflictele din cadrul instituţiilor şcolare / Covasan Claudia
Georgiana. - Piatra-Neamţ : Editura Nona, 2010
ISBN 978-973-7979-71-1
316.77:371
CIP 2010-01524
CIP
51
225. FEKETE, ADELA C. Abordarea sociologică a raportului
naţional-universal în educaţia tinerilor : perspectiva comunicaţională / Adela
C. Fekete. - Sinaia : Amanda Edit, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8041-14-8
316:37
CIP 2010-00015
226. FEKETE, ADELA C. Comunicarea interpersonală : abordare
interdisciplinară / Adela C. Fekete. - Sinaia : Amanda Edit, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8041-15-5
316.77
CIP 2010-00533
227. FEKETE, ADELA C. Istoria comunicării umane : mileniul III
î.H. - mileniul III d.H. / Adela C Fekete. - Sinaia : Amanda Edit, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8041-13-1
316.77
CIP 2010-00059
228. GÁSZPOR, RÉKA. Bevezetés a kommunikációelméletbe : a
kommunikáció jelensége / Gászpor Réka. - Cluj-Napoca : Scientia, 2010
ISBN 978-973-1970-31-8
316.77
CIP 2010-00999
229. GHEORGHE, TEODOR OCTAVIAN. Locuirea tradiţională
din zona Banat-Crişana : ghid de intervenţie şi protecţie (urbanismarhitectură) : Câmpia de vest a Banatului / Teodor Octavian Gheorghe. Timişoara : Artpress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-253-0
316.334.55(498.4)
CIP 2010-00361
52
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
53
230. GHEORGHE, TEODOR OCTAVIAN. Locuirea tradiţională
din zona Banat-Crişana : ghid de intervenţie şi protecţie (urbanismarhitectură) : Valea Bistrei / Teodor Octavian Gheorghe. - Timişoara : Artpress,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-262-2
316.334.55(498.4)
CIP 2010-00362
234. GHEORGHE, TEODOR OCTAVIAN. Locuirea tradiţională
din zona Banat-Crişana : ghid de intervenţie şi protecţie (urbanismarhitectură) : Depresiunea Zarandului / Teodor Octavian Gheorghe. Timişoara : Artpress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-266-0
316.334.55(498.4)
CIP 2010-00366
231. GHEORGHE, TEODOR OCTAVIAN. Locuirea tradiţională
din zona Banat-Crişana : ghid de intervenţie şi protecţie (urbanismarhitectură) : Făget / Teodor Octavian Gheorghe. - Timişoara : Artpress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-263-9
316.334.55(498.4)
CIP 2010-00363
235. GHEORGHE, TEODOR OCTAVIAN. Locuirea tradiţională
din zona Banat-Crişana : ghid de intervenţie şi protecţie (urbanismarhitectură) : Culoarul Crişului Alb / Teodor Octavian Gheorghe. - Timişoara :
Artpress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-271-4
316.334.55(498.4)
CIP 2010-00367
232. GHEORGHE, TEODOR OCTAVIAN. Locuirea tradiţională
din zona Banat-Crişana : ghid de intervenţie şi protecţie (urbanismarhitectură) : Culoarul Mureşului / Teodor Octavian Gheorghe. - Timişoara :
Artpress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-264-6
316.334.55(498.4)
CIP 2010-00364
233. GHEORGHE, TEODOR OCTAVIAN. Locuirea tradiţională
din zona Banat-Crişana : ghid de intervenţie şi protecţie (urbanismarhitectură) : Podgoria Aradului / Teodor Octavian Gheorghe. - Timişoara :
Artpress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-265-3
316.334.55(498.4)
CIP 2010-00365
236. GHEORGHE, TEODOR OCTAVIAN. Locuirea tradiţională
din zona Banat-Crişana : ghid de intervenţie şi protecţie (urbanismarhitectură) : Câmpia Aradului (Mureşului) / Teodor Octavian Gheorghe. Timişoara : Artpress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-255-4
316.334.55(498.4)
CIP 2010-00369
237. GHEORGHE, TEODOR OCTAVIAN. Locuirea tradiţională
din zona Banat-Crişana : ghid de intervenţie şi protecţie (urbanismarhitectură) : Zona Lugojului / Teodor Octavian Gheorghe. - Timişoara :
Artpress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-256-1
316.334.55(498.4)
CIP 2010-00370
54
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
55
238. GHEORGHE, TEODOR OCTAVIAN. Locuirea tradiţională
din zona Banat-Crişana : ghid de intervenţie şi protecţie (urbanismarhitectură) : Dealurile Lipovei / Teodor Octavian Gheorghe. - Timişoara :
Artpress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-257-8
316.334.55(498.4)
CIP 2010-00371
242. GHEORGHE, TEODOR OCTAVIAN. Locuirea tradiţională
din zona Banat-Crişana : ghid de intervenţie şi protecţie (urbanismarhitectură) : Culoarul Timiş-Cerna / Teodor Octavian Gheorghe. - Timişoara :
Artpress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-261-5
316.334.55(498.4)
CIP 2010-00375
239. GHEORGHE, TEODOR OCTAVIAN. Locuirea tradiţională
din zona Banat-Crişana : ghid de intervenţie şi protecţie (urbanismarhitectură) : Oraviţa-Reşiţa / Teodor Octavian Gheorghe. - Timişoara :
Artpress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-258-5
316.334.55(498.4)
CIP 2010-00372
243. Ghidul serviciilor pentru formarea deprinderilor de viaţă
independentă / coord.: Rozalia Timar. - Sibiu : Psihomedia, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-557-002-3
316.4.063.3
CIP 2010-00171
240. GHEORGHE, TEODOR OCTAVIAN. Locuirea tradiţională
din zona Banat-Crişana : ghid de intervenţie şi protecţie (urbanismarhitectură) : Valea Almăjului / Teodor Octavian Gheorghe. - Timişoara :
Artpress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-259-2
316.334.55(498.4)
CIP 2010-00373
241. GHEORGHE, TEODOR OCTAVIAN. Locuirea tradiţională
din zona Banat-Crişana : ghid de intervenţie şi protecţie (urbanismarhitectură) : Clisura Dunării / Teodor Octavian Gheorghe. - Timişoara :
Artpress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-260-8
316.334.55(498.4)
CIP 2010-00374
244. IRINA, ELENA-ROXANA. Managementul conflictului / Irina
Elena-Roxana. - Piatra-Neamţ : Editura Nona, 2010
ISBN 978-973-7979-73-5
316.48
CIP 2010-01523
245. MARCOCI, SANDA. Communication matters in mass-media
and cultural studies / Sanda Marcoci, Ramona Mihăilă. - Bucureşti : Editura
Fundaţiei "România de Mâine", 2010
ISBN 978-973-163-482-1
316.77
CIP 2010-00110
246. POPESCU, DELIA MIOARA. Comunicare şi negociere în
afaceri / Delia Mioara Popescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-512-5
316.47
CIP 2010-01465
56
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
57
247. RARIŢA, MIHAIL. Teorii sociologice contemporane / Rariţa
Mihail. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-40-0
316
CIP 2010-00193
252. Civil vs. politicum szempontok és megközelitések / coord.: Toró
Tibor. - Timişoara : Artpress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-270-7
32
CIP 2010-00376
248.
RUTTER, MICHAEL. Manual SCQ : chestionarul de
comunicare socială / Michael Rutter..., Anthony Bailey..., Catherine Lord... ; trad.,
adapt., coord.: Daniel David. - Bucureşti : O.S. Romania, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92139-7-1
316.77
CIP 2010-00878
253. COSTACHE, SILVIU. Geopolitica spaţiului balcanic / Silviu
Costache, Denisa Ion. - Târgovişte : Transversal, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8042-41-1
32.01:913(497)
CIP 2010-00598
249. STOICA, MARCELA MONICA. Introducere în relaţii publice /
Marcela Monica Stoica. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-488-9
316.77
659.4
CIP 2010-00992
250. VASILESCU, LIBERTINA. Argoul adolescenţilor / Libertina
Vasilescu. - Ploieşti : Editura Casei Corpului Didactic Prahova, 2010
ISBN 978-606-92281-0-4
316.77
159.922.8
CIP 2010-01483
32 Politică
251. BRATU, SOFIA. Imaginea în construcţia simbolică a realităţii
sociale : imaginea politică / Sofia Bratu. - Bucureşti : Ars Academica, 2009
ISBN 978-606-8017-46-4
32
CIP 2010-00073
254. FRIGIOIU, NICOLAE. Politologie şi doctrine politice / Nicolae
Frigioiu. - Bucureşti : Editura Economică, 20074 vol.
ISBN 978-973-709-364-6
Vol. 2 : Puterea imaginii şi imaginarul puterii. - 2010. - ISBN
978-973-709-366-0
32.01(075.8)
CIP 2010-00895
255. OLIMID, ANCA PARMENA. Politics and religion in European
Union and United States of America : legal commentaries and social
controversies / Anca Parmena Olimid, Irina Olivia Popescu. - Craiova : Aius
PrintEd, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8021-95-9
32(4+73)
261.7(4+73)
CIP 2010-01111
256. POPESCU, VALENTIN V. Idei social-politicie şi filosofice la
Alexandru Mocioni / Valentin V. Popescu. - Cluj-Napoca : Eikon : Editura
Remus, 2010
ISBN 978-973-757-280-6
ISBN 978-973-7915-09-2
32(498) Mocioni,A.
CIP 2010-00539
58
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
257. TUTUNARU, MIRCEA. Politologie : note de curs / Mircea
Tutnaru, Beatrice Daiana Dascălu. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-186-3
32.01(075.8)
CIP 2010-00157
323 Politică internă
258. ANTIPA, MARICEL. Triumviratul dezastrului global : terorism
global, arme de distrugere în masă, criminalitate organizată / Maricel Antipa. Bucureşti : Monitorul Oficial R.A., 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-567-708-4
323.28
CIP 2010-00182
259.
DOGARU, GICU VALENTIN. Incluziunea socială a
persoanelor de etnie rromă / Gicu-Valentin Dogaru. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-687-8
323.1(=214.58)(498)
94(=214.58)(498)
CIP 2010-00512
59
CIP
327 Politică externă
261. CARP, MARIAN CIPRIAN. Les relations franco-roumaines au
XIX-e siècle / Marian Ciprian Carp. - Focşani : Editura Andrew, 2010
ISBN 978-973-1876-67-2
327(44:498)
CIP 2010-01314
328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice
262. CHIRIŢESCU, DOREL DUMITRU. A treia Romă : despre
capitalism, America şi criza din 2007 / Dorel Dumitru Chiriţescu. - Târgu-Jiu :
Academica Brâncuşi, 2010
ISBN 978-973-144-323-2
329.15(498)
330.342.14(73)
CIP 2010-00761
263. Évek és képek : 1989-2009. - Cluj-Napoca : Gloria, 2009
ISBN 978-606-553-004-1
329(498) UDMR
CIP 2010-00081
33 Economie
323.1 Minorităţi naţionale
260. VINTILĂ, MARINELA. Bascii, un popor mai puţin cunoscut /
Marinela Vintilă. - Craiova : Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-732-8
323.1(=134.2)
94(460.2 Ţara Bascilor)
CIP 2010-00785
264. BĂDESCU, CIPRIAN. Ocupaţii, politici fiscale şi calitatea
vieţii : politici şi strategii / Ciprian Bădescu. - Bucureşti : Mica Valahie, 2010
ISBN 978-973-7858-68-9
330.59(498)
336.22(498)
CIP 2010-00939
265. BULBOREA, ION. Microeconomie şi macroeconomie / Ion
Bulborea. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Pro Universitaria, 20102 vol.
ISBN 978-973-129-484-1
Partea 1 : Microeconomie. - ISBN 978-973-129-483-4
330.101.542(075.8)
330.101.541(075.8)
CIP 2010-00774
60
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
266. DINGA, EMIL. Studii de economie : contribuţii de analiză
logică, epistemologică şi metodologică / Emil Dinga. - Bucureşti : Editura
Economică, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-709-488-9
33
CIP 2010-00796
267. GHERGHINA, LILIANA. Proiecte economice : aplicaţii / Liliana
Gherghina. - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1906-63-8
33
CIP 2010-01113
268. GHERGHINA, LILIANA. Proiecte economice : studii de caz /
Liliana Gherghina. - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1906-64-5
33
CIP 2010-01114
269. Mari personalităţi ale ASE : Vasile Bozga. - Bucureşti : Editura
ASE, 2010
ISBN 978-606-505-298-7
33(498) Bozga,V.:378(498 Buc.) ASE
929 Bozga,V.
CIP 2010-00723
270. Microeconomie / dr. Dumitru Ciucur, dr. Marin Scurtu, dr. Mihaela
Duţu, ... - Piteşti : Independenţa Economică, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-502-020-7
330.101.542
CIP 2010-00701
271. NECHITA, DANIELA. Microeconomie : teorie şi aplicaţii /
Nechita Daniela. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2010
ISBN 978-973-30-2698-3
330.101.542
CIP 2010-00322
61
CIP
272. STOIAN, MARIAN. Managementul investiţiilor publice / Marian
Stoian. - Bucureşti : Editura ASE, 2009.
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-289-5
330.322:35(498)
CIP 2010-00421
273. SUCIU, MARTA-CHRISTINA. Economics : microeconomics /
Marta-Christina Suciu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura ASE, 2010
2 vol.
ISBN 978-606-505-300-7
Vol. 1. - 2010. - ISBN 978-606-505-301-4
Vol. 2. - 2010. - ISBN 978-606-505-302-1
330.101.54
CIP 2010-01481
274. VOINEA, DANIEL. Bacalaureat 2010 : Economie : modele de
subiecte şi rezolvări : detaliate pentru nota maximă / prof. Daniel Voinea, prof.
Viorica Urs. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010
ISBN 978-606-92244-2-7
33(075.5)
371.279.8:373.5
CIP 2010-00244
331 Muncă
275. BURCI, IUSTINA. Dicţionar de meserii / Iustina Burci. Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-729-8
331.542
CIP 2010-00336
276. DRAGOMIR, ION. Intervenţia statului pe piaţa muncii :
reglementări naţionale şi europene / Dragomir Ion, Cosmin Cernat. - Iaşi : PIM,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-729-5
331(498)
CIP 2010-00856
62
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
277. Ergonomie / Aurel Manolescu, Viorel Lefter, Alecxandrina
Deaconu (coord.), ... - Bucureşti : Editura Economică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-709-491-9
331.101.1(075.8)(076.5)
CIP 2009-16438
278. PĂDUCEL, ION. Încetarea contractului individual de muncă
din iniţiativa angajatorului : aspecte de drept comparat / Ion Păducel. Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, 2010
ISBN 978-606-8031-42-2
331.106.26
CIP 2010-00042
332 Economie teritorială. Proprietate
279. Inteligenţă teritorială : matrice comunitară şi guvernare
participativă / Mihai Pascaru (coord.), Călina Ana Buţiu, Iuliana Cenar, ... - Alba
Iulia : Aeternitas, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1890-22-7
332.1
CIP 2010-00629
280. MATEOC-SÎRB, NICOLETA. Dezvoltare regională şi rurală /
Nicoleta Mateoc-Sîrb, George Ungureanu. - Timişoara : Mirton, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0764-9
332.1(100)
913(498-22)
CIP 2010-01461
281. UNGUREANU, GEORGE. Dezvoltare regională şi rurală /
Ungureanu George, Mateoc-Sîrb Nicoleta. - Iaşi : Tipo Moldova, 2009
ISBN 978-973-168-076-7
332.1(498-22)
CIP 2010-00177
63
CIP
334 Forme de organizare şi cooperare în economie
282. Cum să-ţi protejezi firma în contextul crizei financiare / coord.:
Mihaela Onofrei, Dan Chirleşan. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-522-6
334.7
CIP 2010-00093
283. Parteneriatul public-privat în context global / coord.: Dan
Chirleşan, Mihai Costică, Mioara Borza. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza",
2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-518-9
334.722.26
CIP 2010-00868
284.
PÎRVU, DANIELA. Premise privind dezvoltarea
întreprinderilor sociale în judeţul Argeş : beneficiar : Consiliul Judeţean
Argeş : studiu elaborat în cadrul proiectului Politici publice şi întreprinderi
sociale (PASE, 0259R1) cofinanţat prin Programul operaţional de cooperare
interregională INTERREG IVC = Premises for development of social
enterprises in the Arges county / Pîrvu Daniela. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-799-5
334.7(498 Argeş)
CIP 2010-00310
336 Finanţe
285. Activităţi bancare / Motocu M. Marius, Mărginean Nicolae, Gârbo
Viorica Irina, ... - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0243-6
336.71
CIP 2010-00134
64
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
286. BADEA, LEONARDO. Gestiunea portofoliului de active /
Leonardo Badea. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-487-2
336.763(075.8)
CIP 2010-00990
287. BANDA, IOANA CLAUDIA. Banii nu vin din cer : banii vin din
minte / Ioana Claudia Banda. - Timişoara : Mirton, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0765-6
336.72
CIP 2010-01444
288. BREZEANU, PETRE. Fiscalitate : concepte, teorii, politici şi
abordări practice / Petre Brezeanu. - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1911-74-8
336.22(498)
CIP 2010-00091
289. BUNGET, OVIDIU. Audit financiar-contabil / dr. Ovidiu
Constantin Bunget. - Timişoara : Mirton, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0760-1
336.148(075.8)
657.633(075.8)
CIP 2010-00748
290.
CHIRIAC, ALINA. Curs formare de bază pentru
întreprinzătorii din mediul rural / Alina Chiriac. - Bucureşti : Speed Promotion,
2010
ISBN 978-973-8984-84-4
336
CIP 2010-00931
CIP
65
291. Codul de procedură fiscală şi Normele metodologice. - Ed. a 8-a /
ed. coord. de Mihai Brăgaru. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010
ISBN 978-973-115-693-4
336.22(498)(094.4)
CIP 2010-00353
292. Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare. - Ed. a 8-a / ed.
coord. de Mihai Brăgaru. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010
ISBN 978-973-115-692-7
336.22(498)(094.4)
CIP 2010-00352
293. DUŢĂ, CONSTANTIN VIOREL. Fiscalitate / Constantin Duţă. Deva : Cetate Deva, 2010
ISBN 978-973-1855-82-0
336.22(075.8)
336.22
CIP 2010-00479
294. FIRESCU, VICTORIA. Contabilitatea instituţiilor de credit /
Victoria Firescu. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-811-4
336.77
CIP 2010-01076
295. FÎRŢESCU, BOGDAN. Sistemul financiar al României / Bogdan
Fîrţescu. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2010
ISBN 978-973.703-531-8
336(498)
CIP 2010-00871
296. GHINEA, GEORGETA. Istoria băncilor din Oltenia (18801948) / Georgeta Ghionea. - Craiova : Aius PrintEd, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8021-89-8
336.71(498.2)"1880/1948"
CIP 2010-00328
66
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
297. ISĂRESCU, MUGUR. Contribuţii teoretice şi practice în
domeniul politicilor monetare şi bancare / Mugur Isărescu. - Bucureşti : Editura
Academiei Române, 2010
ISBN 978-973-27-1892-6
336.74
CIP 2010-00213
298. LUPU, NECULAI. Finanţe publice şi fiscalitate / Neculai Lupu,
Oana Grosu. - Iaşi : Tehnopress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-733-7
336.22(498)
CIP 2010-00391
299. MANTA, ALINA. Riscul şi performanţa în activitatea bancară /
Alina Manta. - Craiova : Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-742-7
336.71
CIP 2010-00755
300. Monedă şi credit / Vasile Turliuc, Vasile Cocriş, Ovidiu Stoica, ... Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-532-5
336.74(075.8)
336.77(075.8)
CIP 2010-01407
301. Politici europene privind dezvoltarea mediului de afaceri /
coord.: Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunză, Ciprian Alupului. - Iaşi :
Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2010
ISBN 978-973-703-512-7
336
CIP 2010-00869
67
CIP
302. POPESCU, TEODORA. Dictionary of business collocations :
with Romanian translation and practice section / Teodora Popescu, Mariana
Toma. - Alba Iulia : Aeternitas, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1890-54-8
81'374.2:336=111=135.1
CIP 2010-00116
303. POPESCU, VALENTIN V. Bancnota românească : istorie şi
simbolistică / Valentin V. Popescu. - Cluj-Napoca : Editura Remus : Clusium,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-7915-10-8
ISBN 978-973-555-595-5
336.74(498)
CIP 2010-00538
304.
RĂDULESCU, MAGDALENA.
Rădulescu. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-815-2
336.74
Monedă
/
Magdalena
CIP 2010-01246
305.
RIZEA, RALUCA RODICA. Codul fiscal + Norme
metodologice : text consolidat şi comparat / Rizea Raluca, Filip Radu. Bucureşti : Indaco, 2010
2 vol.
ISBN 978-973-87611-6-2
Vol. 1. - ISBN 978-973-87611-7-9
Vol. 2. - ISBN 978-973-87611-8-6
336.22(498)
CIP 2010-00212
306. ROMÂNIA. Legislaţie. Codul fiscal. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :
Wolters Kluwer, 2010
ISBN 978-973-1911-78-6
336.22(498)(094)
CIP 2010-00912
68
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
307. ROMÂNIA. Legislaţie. Codul fiscal cu Normele metodologice de
aplicare inserate. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2010
ISBN 978-973-1911-79-3
CIP 2010-00913
308. TOADER, VALENTIN. Analiza evoluţiei inflaţiei în România în
perspectiva adoptării euro / Valentin Toader. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0254-2
336.748.12(498)
CIP 2010-01351
309. ŢÂRLEA, MARIANA-RODICA. Bugetarea şi administrarea
afacerilor / lect. univ. dr. Ţârlea Mariana Rodica, prof. univ. dr. Stâneanu
Gheorghe. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0228-3
336
CIP 2010-00129
310. UNGUREANU, CARMEN DOINA. Impozitul pe profit : analiză
fiscală şi contabilă / Carmen Doina Ungureanu. - Bucureşti : Mustang, 2010
ISBN 978-606-8058-21-4
336.22
CIP 2010-00575
311. VLAD, MIRANDA-PETRONELA. E-learning în afaceri / Vlad
Miranda-Petronela. - Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-650-276-7
004:371
336
CIP 2010-00859
69
CIP
338 Situaţie economică. Politică economică
312. BĂBĂIŢĂ, CARMEN. Derularea operaţiunilor de turism din
cadrul agenţiilor de turism / Carmen Băbăiţă, Andreia Ispas. - Timişoara :
Mirton, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0759-5
061.5:338.48+796.5(075.8)
CIP 2010-00544
313. Creativitate şi competitivitate în economia globală europenă /
Universitatea "Bogdan Vodă". - Cluj-Napoca : Dacia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-35-2489-2
338(100)
CIP 2010-00643
314. GRIGORE, CONSTANTIN VALENTIN. Disfuncţionalităţi
economice şi ecologice în spaţiul urban : studiu de caz : Bucureşti / Grigore
Constantin Valentin. - Bucureşti : Mayon, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1977-19-5
338(498 Buc.)
504.05
CIP 2010-00092
315. Guvernare şi guvernanţă în context regional şi global /
coord.:Vasile Cocriş, Vasile Işan. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2010
ISBN 978-973.703-529-5
32
338
CIP 2010-00870
316. ISAIC-MANIU, ALEXANDRU. Economie naţională / prof. univ.
dr. Alexandru Isaic-Maniu, prof. univ. dr. Marius Gust, conf. univ. dr. Ion Niţă ;
coord.: prof. univ. dr. Alexandru Puiu. - Piteşti : Independenţa Economică, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-502-021-4
338(498)
CIP 2010-01002
70
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
317. MORRIS, CHARLES R. Criza economică şi profeţii ei : Warren
Buffett, George Soros, Paul Volcker / Charles R. Morris ; [trad. din lb. engleză:
Graal Soft - Integrated Translation Services]. - Bucureşti : Litera Internaţional,
2010
Index
ISBN 978-973-675-403-6
338(100):929
CIP 2010-02345
318.
OLARU, OCTAVIAN LIVIU. Cooperarea economică
internaţională bilaterală, la nivel de firme / prof. univ. dr. Octavian-Liviu Olaru,
dr. Livia-Irina Olaru. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-477-3
338(100)
CIP 2010-00766
319. PÎRVU, GHEORGHE. Economia contemporană a României :
analize, cercetări, studii / Gheorghe Pîrvu. - Craiova : Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-733-5
338(498)
CIP 2010-00788
320. POP, CĂLIN CORNEL. Geografie juridică : legislaţie şi
terminologie în turism / Călin Cornel Pop. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-133-670-1
338.48(498)(094)
CIP 2010-00065
71
CIP
322. RAŢIU, MONICA PAULA. Strategii competitive în domeniul
serviciilor : o abordare de marketing / Monica Paula Raţiu. - Bucureşti : Editura
Universitară "Carol Davila", 2010
ISBN 978-973-708-457-6
338.46
CIP 2010-01108
323.
ROŞU-HAMZESCU, ION. Noua economie şi afacerile
europene / Ion Roşu Hamzescu, Cosmin Fratoştiţeanu. - Craiova : Universitaria,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-744-1
338(100)
CIP 2010-00757
324. STANCIU, MARIETA. Preţurile şi concurenţa în economia de
piaţă / Marieta Stanciu. - Ed. a 3-a, rev. şi adăug. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-802-2
338.5(075.8)
339.137.2(075.8)
CIP 2010-00313
325. URZICEANU, RAMONA-MIHAELA. Informaţia şi inovarea :
factori ai creşterii economice / Ramona-Mihaela Urziceanu. - Oradea : Editura
Universităţii Agora, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1807-29-4
338
CIP 2010-01557
339 Comerţ
321. Previziunea în afaceri / Marin Andreica, Ion Partachi, Cristina
Andreica, Romulus Andreica. - Bucureşti : Cibernetica, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-88451-3-8
338.27
CIP 2010-00203
326. 10 ani de la lansarea euro : prefacerile şi viitorul monedei în
contextul crizei mondiale / coord.: Gheorghe Voinea, Angela Roman, Dan
Chirleşan. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-517-2
339.738(4)
CIP 2010-00626
72
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
327.
AELENEI, VICTOR. Legislaţie europeană în domeniul
afacerilor interne / Victor Aelenei, Marian-Grigore Tutilescu. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2010
ISBN 978-973-127-278-8
339.5(4)(094)
CIP 2010-01458
328. BOIŢĂ, MARIUS. Impactul politicii vamale asupra agriculturii
româneşti / Boiţă Marius. - Arad : Gutenberg Univers, 2010
ISBN 978-973-1869-78-0
339.543(498)
338.43(498)
CIP 2010-00831
329. DABIJA, DAN CRISTIAN. Marketingul întrepriderii de
comerţ / Dan Cristian Dabija. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0255-9
339.138
CIP 2010-01508
330. FILIP, ALINA. Finanţarea firmei : marketing relaţional / Alina
Filip. - Bucureşti : Tribuna Economică, 2010
ISBN 978-973-688-161-9
339.138
CIP 2010-00214
331. ILIE, GEORGETA. Politici comerciale : abordări teoretice şi
practici internaţionale / Georgeta Ilie. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-479-7
339.5
339.9
CIP 2010-00768
332. MATEI GHERMAN, CORINA. Marketing : diferenţiere şi
poziţionare / Corina Matei Gherman. - Iaşi : Tehnopress, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-741-2
339.138
CIP 2010-01597
CIP
73
333. MNERIE, DUMITRU. Marketing intern şi internaţional /
Mnerie Dumitru, Lădar Lucian. - Timişoara : Editura Fundaţiei pentru cultură şi
învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92306-2-6
339.138
CIP 2010-00592
334. Negustorimea în Ţările Române, între Societas Mercatorum
şi individualitatea mercantilă, în secolele XVI-XVIII / Luca Cristian (ed.). Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Index.
ISBN 978-606-8008-44-8
339.1(498)"15/17"
CIP 2010-00195
335. OLARU, OCTAVIAN LIVIU. Tehnica operaţiunilor de comerţ
exterior : tranzacţii internaţionale / Octavian-Liviu Olaru. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-476-6
339.56.055
CIP 2010-00765
336. PĂUNA, MARIN. Burse de mărfuri / prof. univ. dr. Păuna
Marin. - Braşov : Omnia Uni S.A.S.T., 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-134-096-8
339.172
CIP 2010-01476
337. SEICIU, DANA CORNELIA. Tranzacţii comerciale pentru
ingineri economişti : aplicaţii şi teste / Dana Cornelia Seiciu. - Bucureşti :
Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-454-5
339.1
CIP 2010-00094
74
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
75
338. Tranzacţii comerciale internaţionale / Aurel Burciu (coord.),
Rozalia Iuliana Kicsi, Irina Ştefania Ciobotariu, Marcela Cristina Hurjui. - Iaşi :
Polirom, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-46-1639-8
339.56.055(100)
CIP 2010-00541
342. ATTILA, KIS. România la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului (2005-2008) / Attila Kis. - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1911-80-9
347.7(4:498)
341.231.14(4:498)
CIP 2010-01414
339. ZIGLAR, ZIG. Curs de vânzări : cum să vinzi orice oricui / Zig
Ziglar ; trad.: Marius Chitoşcă. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2010
ISBN 978-973-669-916-0
339.138
339.187
658.85
CIP 2010-01606
343. AVRAM, ION. Din memorialistica diplomatică / Ion Avram. Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-836-7
341.7(498)(0:82-94)
821.135.1-94
CIP 2010-01376
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă
344. BOROI, ALEXANDRU. Drept penal : partea generală :
conform Noului Cod penal / Alexandru Boroi. - Bucureşti : Editura C.H. Beck,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-115-701-6
343(498)
CIP 2010-01653
340. ABABEI, GHEORGHE. Instituţii juridice noi, proceduri civile
şi notariale inedite reglementate prin Noul cod civil : opinii, comentarii şi
aplicaţii practice / Ababei Gheorghe. - Bucureşti : Notarom, 2010
ISBN 978-973-8921-50-4
347.961
CIP 2010-01218
341. ADAM, IOAN. Legea societăţilor comerciale : comentarii şi
explicaţii / Ioan Adam, Codruţ Nicolae Savu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck,
2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-115-568-5
347.72(498)
CIP 2010-01260
345. BOROI, GABRIEL. Drept civil ; Obligaţiile : curs universitar,
aplicaţii / Gabriel Boroi, Gabriela Răducan. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-522-259-5
347(079.1)
CIP 2010-00145
346. BOROI, GABRIEL. Drept procesual civil : teste grilă şi speţe
pentru examene / Gabriel Boroi, Gabriela Răducan. - Bucureşti : Editura
Hamangiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-522-255-7
347(079.1)
CIP 2010-00144
76
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
347. BUZATU, NICOLETA-ELENA. Experimente şi simulări în
laboratorul de criminalistică / Nicoleta-Elena Buzatu, Lucian Ionescu. Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010.
ISBN 978-973-115-699-6
343.9
CIP 2010-01647
348. CĂTANĂ, EMILIA LUCIA. Drept administrativ : partea
generală / Emilia Lucia Cătană. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0239-9
342.9(498)
CIP 2010-00126
349. Cercetarea penală : îndrumar pentru pregătirea poliţiştilor /
chestor de poliţie dr. Tomescu Ion, comisar şef de poliţie Aninaru Cristian, comisar
şef de poliţie Brezeanu Constantin, ... - Ploieşti : Grafoanaytis, 2010
ISBN 978-606-8146-01-0
343.123.1
CIP 2010-00007
350. CHIRIAC, LUCIAN. Drept administrativ : controlul activităţii
autorităţilor administraţiei publice : răspunderea în dreptul administativ /
Lucian Chiriac. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7794-86-4
342.9(498)
CIP 2010-00414
351.
CHIRIAC, LUCIAN. Drept administrativ : activitatea
autorităţilor administraţiei publice / Lucian Chiriac. - Târgu-Mureş : Editura
Universităţii "Petru Maior", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7794-87-1
342.9(498)
CIP 2010-00415
CIP
77
352. CIOIA, PANTILIMON. Instituţii de drept penal : curs selectiv
pentru licenţă / conf. univ. Pantilimon Cioia, lect. unic. Teodor Dascăl. - Ed. a 2a. - Cluj-Napoca : Cordial Lex, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-9480-88-8
343(498)(079.8)
378.22
CIP 2010-01644
353. CLIPICI, EMILIA. Politica fiscală şi bugetul de stat în contextul
integrării României în Uniunea Europeană / Emilia Clipici. - Craiova : Sitech,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-812-1
341.217(4) UE:336
CIP 2010-01074
354. Codul de procedură civilă : ad litteram : actualizat la 5 ianuarie
2010 / ed. îngrijită de dr. Mihaela Tăbârcă. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010
Index
ISBN 978-973-127-272-6
347.91(498)
CIP 2010-00662
355. Codul de procedură penală : actualizat la 5 ianuarie 2010 / ed.
îngrijită de prof. univ. dr. judecător Dan Lupaşcu. - Bucureşti : Universul Juridic,
2010
Index
ISBN 978-973-127-271-9
343(498)
CIP 2010-00668
356. COJOCARU, ASPAZIA. Drept civil : partea generală / prof.
univ. dr. Aspazia Cojocaru... - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010
ISBN 978-973-127-276-4
347(498)
CIP 2010-01070
78
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
357. CORLĂŢEANU, SORIN. Dreptul penal al afacerilor : teste
grilă / Sorin Corlăţeanu, Mirela Gorunescu, Mihaela Rotaru. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-480-3
349.2(100)
CIP 2010-00771
CIP
79
362. DIACONESCU, CARMEN. Idei şi mentalităţi în Europa
Modernă / Carmen Diaconescu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-489-6
341.217(4) UE
CIP 2010-00988
358. CORNEA, DELIA ROXANA. Recuperări istorice AFDPR de la
Paris / Delia Cornea. - Bucureşti : Editura CNI Coresi, 2010
ISBN 978-973-570-360-8
343.8(=135.1)(44 Paris)
CIP 2010-01539
363. DOBRE, ADRIAN. Politica comercială a Uniunii Europene /
Adrian Dobre. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-267-2
341.217(4) UE
CIP 2010-00665
359. CORNOIU, DĂNUŢ. Drept civil : partea generală : caiet de
seminar / Dănuţ Cornoiu, Dana Tită. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-837-4
347(498)(075.8)
CIP 2010-01452
364. DRAGOMIR, EDUARD. Drept civil : sinteze pentru pregătirea
examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat / Eduard Dragomir,
Roxana Paliţă. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Nomina Lex, 2010
ISBN 978-606-8153-04-9
347(075.8)(079.1)
CIP 2010-00647
360. Curs de drept civil pentru administraţie publică : elemente de
teoria drepturilor reale şi teoria generală a obligaţiilor. - Bucureşti : Lumina
Lex, 2010
ISBN 978-973-758-212-6
347:35(498)(075.8)
347.22(498)(075.8)
347.44(498)(075.8)
CIP 2010-01078
365. DRAGOMIR, EDUARD. Drept penal : sinteze pentru pregătirea
examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat / Eduard Dragomir,
Roxana Paliţă. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Nomina Lex, 2010
ISBN 978-606-8153-07-0
343(075.8)(079.1)
CIP 2010-00646
361. DARIESCU, NADIA CERASELA. Dreptul familiei / Dariescu
Nadia Cerasela, Dariescu Cosmin, Petraru Alina Roxana. - Iaşi : Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-191-9
347.61(498)
CIP 2010-01135
366. DRAGOMIR, EDUARD. Drept procesual civil : sinteze pentru
pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat /
Eduard Dragomir, Roxana Paliţă. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Nomina Lex, 2010
ISBN 978-606-8153-05-6
347.9(075.8)(079.1)
CIP 2010-00644
80
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
367. DRAGOMIR, EDUARD. Drept procesual penal : sinteze pentru
pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat /
Eduard Dragomir, Roxana Paliţă. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Nomina Lex, 2010
ISBN 978-606-8153-06-3
343(075.8)(079.1)
CIP 2010-00645
368.
DRĂGHICI, SONIA. Fundamentele constituţionale ale
dreptului civil / Sonia Drăghici. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-115-690-3
347.1
CIP 2010-01060
369. Drept civil : drepturile reale principale : note de curs,
jurisprudenţă, relevanţă, speţe, teste grilă / Gabriel Boroi, Mona-Maria
Pivniceru, Tudor Vlad Rădulescu, Carla Alexandra Anghelescu. - Bucureşti :
Editura Hamangiu, 2010
ISBN 978-606-522-261-8
347.22(498)(079.1)
CIP 2010-00762
370. DUMITRESCU, CRISTIAN SORIN. Uniunea Europeană : 30
de ani de la primele alegeri U.E. : teste grilă / Dumitrescu Cristian, Marcela
Monica Stoica. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-498-8
341.217(4) UE (075.8)(079.1)
CIP 2010-00993
371. DUMITRESCU, CRISTIAN SORIN. Uniunea Europeană : 60
de ani de la declaraţia Schumann : teste grilă / Cristian Sorin Dumitrescu,
Marcela Monica Stoica. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-500-8
341.217(4) UE (075.8)(079.1)
CIP 2010-00995
CIP
81
372. DUVAC, CONSTANTIN. Criminalitatea violentă / Constantin
Duvac, Vasile Lepăduşi. - Bucureşti : Little Star, 2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-88969-5-6
343.9
CIP 2010-00633
373. EUROPA JUDICIARĂ : 10 ANI DUPĂ CONSILIUL DE LA
TAMPERE. Conferinţa internaţională (2009 ; Sibiu). Conferinţa
internaţională Europa judiciară : 10 ani după Consiliul de la Tampere,
Dreptul executării: perspective transnaţionale, Dreptul la executare silită în
România : Sibiu, 13-15 mai 2009 / organizată de Uniunea Internaţională a
Executorilor Judecătoreşti, Facultatea de drept "Simion Bărnuţiu" Sibiu, Uniunea
Naţională a Executorilor Judecătoreşti. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010
ISBN 978-973-127-275-7
34(063)
CIP 2010-00661
374. GĂINA, ALEXANDRU-MIHNEA. Garanţiile reale mobiliare de
executare a obligaţiilor civile şi comerciale / Alexandru-Mihnea Găina. Bucureşti : Universul Juridic, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-274-0
347.768:347.214.1
CIP 2010-00663
375. GÂNFĂLEAN, IOAN. Drept procesual civil : justiţia şi procesul
civil / Ioan Gânfălean. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0234-4
347.91/.95(498)
CIP 2010-00124
376.
GHEORGHE, AURELIAN. Dreptul familiei / Gheorghe
Aurelian. - Constanţa : Europolis, 2010
ISBN 978-973-676-398-4
347.6(498)
CIP 2010-00955
82
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
377. GRĂDINARU, NICOLAE. Drept civil / Nicolae Grădinaru. Craiova : Aius PrintEd, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8021-91-1
347(498)
CIP 2010-00557
378.
HLIHOR, CONSTANTIN. Comunicarea în conflictele
internaţionale : (secolul XX şi începutul secolului XXI) / Hlihor Constantin,
Hlihor Elena. - Bucureşti : comunicare.ro, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-711-236-1
341.61
CIP 2010-00217
379. HLIPCĂ, PETRU. Aspecte ale modului de organizare a puterii
de stat în România şi Republica Moldova din perspectiva integrarii europene :
(studiu comparativ) / lector univ. dr. Petru Hlipcă, drd. Adriana Hlipcă. - Braşov :
OmniaLex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92110-5-2
342.5(498+478)
CIP 2010-00082
380. ILIN-GROZOIU, LOREDANA-MARIA. Sistemul constituţional
românesc : (1821-1923) / Loredana-Maria Ilin-Grozoiu. - Craiova : Aius PrintEd,
2009.
Bibliogr.
ISBN 978-606-8021-90-4
342.4(498)
CIP 2010-00329
CIP
83
381. Instituţii de drept civil : curs selectiv pentru licenţă / prof. univ.
dr. Mircea Mureşan, lect. univ. Sorin Fildan, lect. univ. Simeon Murgu, ... - Ed. a 4a, rev. - Cluj-Napoca : Cordial Lex, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-9480-87-1
347(075.8)(079.1)
378.22
CIP 2010-01643
382. IONAŞ, ALEXANDRU. Infracţiuni prevăzute în codul penal
român / prof. univ. dr. Alexandru Ionaş. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Braşov :
OmniaLex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92110-4-5
343(498)
CIP 2010-00083
383. Istoria şi evoluţia Uniunii Europene / coord.: Ghiorghi Prisăcaru. Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-819-9
341.217(4) UE
CIP 2010-00576
384. LASCU, IOAN. Drept penal : partea generală / Lascu Ioan. Sibiu : Alma Mater, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-581-6
343(498)
CIP 2010-01464
385. LUPAŞCU, DAN. Drept internaţional privat / Dan Lupaşcu. - Ed.
a 2-a, amendată şi actualizată. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-280-1
341.9(498)
CIP 2010-01457
84
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
85
386. MÎŢĂ-BACIU, ANGELA. Drept internaţional privat / Angela
Mîţă Baciu. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-708-0
341.9(075.8)
CIP 2010-00521
391.
PĂVĂLEANU, VASILE. Drept penal special / Vasile
Păvăleanu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-261-0
343(498)
CIP 2010-00664
387. MÎŢĂ-BACIU, ANGELA. Dreptul comerţului internaţional :
curs universitar / Angela Mîţă Baciu. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-710-3
347.7(100)
CIP 2010-00518
392.
PETRARU, ALINA ROXANA. Protecţia drepturilor
fundamentale ale omului în jurisprudenţa CEDO / Petraru Alina Roxana. - Iaşi :
Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-194-0
342.7(4)
CIP 2010-01142
388. MLADEN, CARMEN. Introducere în dreptul notarial / Carmen
Mladen. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-809-1
347.961(498)
CIP 2010-01077
393.
PITEŞ, OANA. Ghid privind drepturile, obligaţiile şi
oportunităţile de integrare socială a resortanţilor ţărilor terţe din România /
Piteş Oana, Condurache Codruţ. - Suceava : Lidana, 2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8160-03-0
341.1/.8
CIP 2010-00689
389. MODIGA, GEORGETA. Dreptul muncii / Modiga Georgeta. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2693-8
349.2(498)
CIP 2010-00051
390. OANCEA, ELENA. Elemente de drept penal şi procedural
penal / Elena Oancea. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-793-3
343(498)
343.1(498)
CIP 2010-00299
394.
PÎRVU, GHEORGHE. Guvernarea Uniunii Europene /
Gheorghe Pîrvu. - Craiova : Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-743-4
341.217(4) UE
CIP 2010-00784
395. Politici penale europene : curs pentru masterat / Ioan Dascălu,
Ion Chipăilă, Cristian-Eduard Ştefan, Cătălin-George Safta. - Ploieşti :
Grafoanaytis, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8146-03-4
343(4)
CIP 2010-00940
86
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
396. PREDESCU, OVIDIU. Protecţia internaţională a drepturilor
omului / prof. univ. dr. Ovidiu Predescu. - Braşov : Omnia Uni S.A.S.T., 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-134-099-9
341.231.14(100)
CIP 2010-00502
397.
PRISECARU, PETRE. Teorii şi doctrine ale integrării
europene / Petre Prisecaru. - Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-334-6
341.217(4) UE
CIP 2010-01657
398. RACHIERU, ADINA. Impactul programelor de asistenţă socială
în penitenciar / Rachieru Adina. - Iaşi : Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-189-6
364:343.8(498)
CIP 2010-01144
399. RADU, GHEORGHE. Curs de drept procesual penal / Radu
Gheorghe. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2010
ISBN 978-973-30-2701-0
343(498)
CIP 2010-01219
400. RADU, ROXANA CRISTINA. Elemente de dreptul securităţii
sociale / Roxana Cristina Radu. - Craiova : Aius PrintEd, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8021-77-5
349.2(498)
CIP 2010-00562
401. RĂDUCAN, GABRIELA. Drept procesual civil român şi
comunitar european / Gabriela Răducan. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-522-254-0
347(4)
CIP 2010-00142
CIP
87
402. RĂDUCAN, GABRIELA. Regulamentul CE nr 2201/2003
privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârile judecătoreşti în
materie matrimoniala şi în materia răspunderii părinteşti : comentat şi
adnotat / Gabriela Răducan. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-522-258-8
347.62(4)
CIP 2010-00140
403. RĂDUCAN, GABRIELA. Regulamentul CE nr 44/2001 privind
competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârile în materie civilă
şi comercială : comentat şi adnotat / Gabriela Răducan, Carolina Maria Niţă. Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-522-256-4
347(4)
CIP 2010-00141
404. RĂDUCAN, GABRIELA. Regulamentul CE nr. 861/2007
privind cererile cu valoare redusă : comentarii / Gabriela Răducan. - Bucureşti :
Editura Hamangiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-522-257-1
34(4)
CIP 2010-00143
405. ROMÂNIA. Legislaţie. Codul muncii. - Ed. a 8-a / ed. coord. de
lect. univ. dr. Luminiţa Dima. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010
ISBN 978-973-115-694-1
349.2(498)(094.4)
CIP 2010-00354
ROMÂNIA. Legislaţie. Legislaţia privind organizarea
406.
judiciară. - Ed. a 7-a, rev. / ed. coord. de lect. univ. dr. Traian-Cornel Briciu. Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010
ISBN 978-973-115-698-9
347.97/.99(498)(094)
CIP 2010-01237
88
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
407. ROMÂNIA. Legislaţie. Legislaţia societăţilor comerciale. - Ed. a
10-a / ed. coord. de prof. univ. dr. Smaranda Angheni. - Bucureşti : Editura C.H.
Beck, 2010
ISBN 978-973-115-695-8
347.72(498)(094)
CIP 2010-00355
408. ROMÂNIA. Legislaţie. Codul muncii : comentariu pe articole /
Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Magda Volonciu, Oana Cazan. - Bucureşti :
Editura C.H. Beck, 20072 vol.
ISBN 978-973-115-046-8
Vol. 2 : Articolele 108-298. - 2010. - ISBN 978-973-115-667-5
349.2(498)(094.4.072)
CIP 2010-01058
409. ROMÂNIA. Legislaţie. Codul muncii. - Ed. a 3-a, rev. Bucureşti : Wolters Kluwer, 2010
ISBN 978-973-1911-77-9
349.2(498)
CIP 2010-00860
410. ROMÂNIA. Legislaţie. Noul Cod Civil. - Bucureşti : Wolters
Kluwer, 2010
ISBN 978-973-1911-75-5
347(498)(094.4)
CIP 2010-00483
411. ROMÂNIA. Legislaţie. Noul Cod Penal. - Bucureşti : Wolters
Kluwer, 2010
ISBN 978-973-1911-76-2
343(498)(094.4)
CIP 2010-00482
CIP
89
412. ROŞU, ELISABETA. Acţiunea civilă : condiţii de exercitare,
abuzul de drept / Elisabeta Roşu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-115-689-7
347.922
CIP 2010-01059
413. RUSU, ION. Lipsirea de libertate în mod ilegal / Ion Rusu,
Minodora Ioana Rusu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-270-2
343.4
CIP 2010-00667
414. SAMBRIAN, TEODOR. Instituţii de drept roman / Teodor
Sambrian. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-798-8
34(37)
CIP 2010-00308
415. SAMBRIAN, TEODOR. Iustiniani digesta : liber primus =
Digestele lui Iustinian : prima carte / Teodor Sambrian, Oana Andreia Sambrian
Toma. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-797-1
347.65
CIP 2010-00309
416. ŞERBAN CERNAT, CLAUDIA. Repere socio-juridice / dr.
Claudia Şerban Cernat, dr. Iuliana Savu. - Sibiu : Psihomedia, 20093 vol.
ISBN 978-606-557-008-5
Vol. 3. - 2009. - ISBN 978-606-557-009-2
342.9:347.218.2(498)
349.6(498)
502.74(498)
347.22
CIP 2010-00160
90
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
417. ŞTEFAN, CRISTIAN EDUARD. Dispariţia minorilor : concept,
etiologie şi tipologii / Cristian-Eduard Ştefan, Luiza-Anastasia Ştefan. - Craiova :
Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-844-2
341.231.14-053.2(498)
CIP 2010-01621
418. Teste grilă pentru examenul de licenţă, specializarea Drept /
conf. univ. dr. Alexandru Pintea (coord.), conf. univ. dr. Jipa, Florina, lector univ.
drd. Mihail Niemesch, ... - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Era, 2010
ISBN 978-973-110-045-6
34(079.1)
CIP 2010-02049
419. Tratatele fundamentale ale Uniunii Europene / ed. coord. de
judecător Diana Ungureanu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010
ISBN 978-973-115-691-0
341.217(4) UE
CIP 2010-00351
420. TRIF, ROXANA-MARIA. Curs de procedură civilă / dr. Roxana
Maria Trif. - Braşov : Omnia Uni S.A.S.T., 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-134-098-2
347.91/.95(498)
CIP 2010-00071
421. TRIF, ROXANA-MARIA. Curs de procedură civilă / Trif
Roxana Maria. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2010
ISBN 978-973-30-2704-1
347.91/.95(498)
CIP 2010-01630
422.
TUTUNARU, MIRCEA. Drept constituţional şi instituţii
politice / Mircea Tutunaru. - Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-606-8031-43-9
342(498)
CIP 2010-00005
91
CIP
423. Uniunea internaţională a notariatului. - Bucureşti : Notarom,
2009
ISBN 978-973-8921-49-8
347.961(498)
CIP 2010-00320
424. URSUŢA, MIRCEA. Elemente fundamentale de procedură
civilă şi proceduri speciale / Mircea Ursuţa. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-485-8
343.2(075.8)
CIP 2010-00775
425. VASILIU, ALEXANDRU. Curs de drept procesual penal :
partea generală / Conf. univ. dr. Alexandru Vasiliu. - Braşov : Omnia Uni
S.A.S.T., 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-134-100-2
343.1(498)(075.8)
CIP 2010-00503
426. VIERIU, EUFEMIA. Cetăţenia română şi cetăţenia europeană /
dr. Eufemia Vieriu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-493-3
342.71(498)
342.71(4)
CIP 2010-00996
427. VIERIU, EUFEMIA. Drept constituţional şi instituţii politice /
dr. Eufemia Vieriu, dr. Dumitru Vieriu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-491-9
342(498)(075.8)
342.4(498)(075.8)
CIP 2010-00997
92
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
428. VIERIU, EUFEMIA. Dreptul muncii / dr. Eufemia Vieriu, dr.
Dumitru Vieriu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-492-6
349.2(498)(075.8)
CIP 2010-00998
429. ZAMŞA, CRISTINA. Drept civil : teoria generală a obligaţiilor :
manual de seminar / Cristina Zamşa. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-115-688-0
347(498)(075.8)
CIP 2010-00379
35.0/354 Administraţie publică
430. CATANĂ, CRISTINA. Primele 100 de zile ca primar în
România / Catană Cristina. - Iaşi : Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-183-4
352.31(498)
CIP 2010-01139
431. CORBU, DANIEL. Primăria Iaşi : album monografic / Daniel
Corbu ; pref.: Daniel Corbu ; foto.: Corneliu Grigoriu ; red.: Filomena Corbu. Iaşi : Princeps Edit, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-523-065-1
352(498 Iaşi)
CIP 2010-01275
432. Dreptul la o bună administrare între dezbaterea doctrinară
şi consacrarea normativă / Bălan Emil, Iftene Cristi, Troanţă Dragoş, ... Bucureşti : comunicare.ro, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-711-210-1
35(075.8)
CIP 2010-00500
CIP
93
433. DUMITRESCU, COSTEL. Managementul grupurilor : munca
în echipă : studiu de caz privind organizaţiile moderne ale structurilor
poliţieneşti / Costel Dumitrescu. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-808-4
65:351.74(498)
CIP 2010-01075
434.
MARINCAŞ, VIORICA. Prolegomene asupra ştiinţei
administraţiei publice / Viorica Marincaş. - Baia Mare : Eurotip, 2009
ISBN 978-973-1852-88-1
35
CIP 2010-00028
435. MIULESCU, NICOLETA. Ştiinţa administraţiei / lect. univ. dr.
Nicoleta Miulescu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010
ISBN 978-973-127-277-1
35(498)
CIP 2010-01071
436.
NICOLAE, RADU. Ghid practic pentru activitatea
funcţionarilor publici cu atribuţii de consiliere etică şi monitorizare a
respectării normelor de conduită / Radu Nicolae, Valerian Stan, Irina Bujder ;
coord.: Ema-Elza Şeclăman. - Buzău : Alpha MDN, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-139-119-9
35.08
CIP 2010-01121
437. POP, ŞTEFAN. Tactica cooperării poliţieneşti europene şi
internaţionale / Pop Ştefan. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-775-9
351.74(4)(075.8)
CIP 2010-00282
94
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
438.
POSTELNICU, ROMEO PAUL. Prefectul şi instituţia
prefectului în sistemul administraţiei publice din România / Postelnicu Romeo
Paul. - Iaşi : Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-192-6
35.075.31(498)
353.2(498)
CIP 2010-01134
439. STAN, VALERIAN. Integritatea administraţiei publice / Stan
Valerian. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2010
ISBN 978-973-30-2707-2
352
CIP 2010-01708
440.
ŞUTEU, NICOLAIE GHEORGHE. Teorie şi tactică
poliţienească / Nicolaie Gheorghe Şuteu, Iulia Părean. - Sibiu : Salgo, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8015-14-9
351.74
CIP 2010-00919
95
CIP
443. NĂSTASE, GABRIEL. Coridoare logistice intercontinentale /
Gabriel I. Năstase. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-495-7
355.4
CIP 2010-03841
444. ROMAN, NICOLAE N. Elemente de artă militară : tactică / gl.
mr. conf. univ. dr. Nicolae Roman, mr. lect. univ. Lucian Ispas. - Sibiu : Editura
Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2010
ISBN 978-973-153-072-7
355.42
CIP 2010-00820
445. SUMAN, GHEORGHE. Istoria batalionului 22 Vânători de
munte Cireşoaia / colonel (r) Gheorghe Suman, locotenet colonel Vasile Cristea,
locotenet colonel (r) Lucian Mircea Stoenac. - Bucureşti : Pro Transilvania, 2010
ISBN 978-973-1944-35-7
356.114(498)
CIP 2010-01784
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului
441. Dimensiuni calitative ale curriculum-ului pentru formarea
ofiţerilor / coord.: Dan Ghica-Radu, Constantin Grigoraş, Elena Florişteanu. Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-153-078-9
355.332
CIP 2010-00819
446. BOTOŞINEANU, FLORIN. Reprezentarea socială a persoanei
cu nevoi speciale / Florin Botoşineanu. - Iaşi : Alfa, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-540-008-5
364.65
CIP 2010-00616
442. MARINESCU, CORNEL. Consideraţii privind puterea navală
în zona extinsă a Mării Negre / Marinescu Cornel. - Constanţa : Editura Muzeului
Marinei Române, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-88973-3-5
359
CIP 2010-00952
447. CRISTEA, MIRELA. Asigurări şi garanţii bancare : suport de
curs : Master Management financiar-bancar / Mirela Cristea. - Craiova :
PrintXpert, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8060-38-5
369
CIP 2010-00573
96
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
448. Ghid practic de dezvoltare a serviciilor de asistenţă comunitară
pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală în oraşele mici
şi comunităţile rurale / Alexandru Paziuc, Roxana Mărginean, Ovidiu
Mărginean, ... - Suceava : Muşatinii, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1974-40-8
364.65
CIP 2010-01479
449. IONESCU, ROXANA. Economia asigurărilor / Roxana Ionescu
(Davidescu). - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-820-5
368
CIP 2010-00350
450. LUCA, LIA. Ghid pentru asigurări şi reasigurări în Uniunea
Europeană / Lia Luca. - Bucureşti : Tribuna Economică, 2010
ISBN 978-973-688-163-3
368(4)
CIP 2010-00705
97
CIP
453. NECHITA, MARIUS. Integrarea profesională a persoanelor cu
dizabilităţi / Nechita Marius. - Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-536-055-6
364.65-056,26
CIP 2010-00972
454. ROMÂNIA. Legislaţia. Legislaţia pensiilor. - Ed. a 16-a, rev. /
lect. univ. dr. Luminiţa Dima. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010
ISBN 978-973-115-697-2
369.542(498)(094)
CIP 2010-01238
455. Sistemul privat de pensii : experienţă internaţională şi lecţii
pentru România / coord.: Gabriel A. Ştefura, Dan Chirleşan. - Iaşi : Editura
Universităţii "Al. I. Cuza", 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-528-8
36
CIP 2010-00872
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber
451. LUDUŞAN, ANA. Medierea conflictelor / Ana Luduşan. - ClujNapoca : Stúdium, 2010
ISBN 978-973-643-180-7
364.62:364.048.4
CIP 2010-01229
452. MĂDĂRAS, ANDREI. Ghid practic pentru consultantul de
asigurări de viaţă / Andrei A. Mădăras. - Cluj-Napoca : Editura "Găseşte
Înţelegere", 2009
ISBN 978-606-92207-0-2
368.91(498)
CIP 2010-00089
456. The first ten years after Bologna / ed.: Otmar Gassner, Lucian
Kerger, Michael Schratz. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-766-1
37
CIP 2010-00613
457. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare / Mihăilescu
Liliana, Macri Aurelia, Butnariu Mihaela, ... - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-722-6
371.3:372.879.6
CIP 2010-00517
98
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
458.
ALECU, MIRELA. Monografia Colegiului Tehnic de
Aeronautică ,,Henri Coandă'' Bucureşti / Mirela Alecu, Daniela Bistreanu. Petrila : Confluenţe, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8055-07-7
373.5(498 Buc.) Henri Coandă
CIP 2010-00700
459.
ALEXANDRU, FLORENTINA. Dialogul intercultural în
predarea limbilor străine spre o pedagogie a diversităţii socioculturale /
Florentina Alexandru. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-496-4
371:811
CIP 2010-00987
460. ANDREI, TUDOREL. Nevoia de formare profesională a
personalului din administraţia publică / Tudorel Andrei, Marius Profiroiu, Alina
Profiroiu. - Bucureşti : Editura Economică, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-709-494-0
371.13:35
CIP 2010-00894
461. ANTONIE, IONELA. Rolul lecturii suplimentare în programul
şcolar pentru învăţământul primar / Antonie Ionela. - Craiova : SIM ART, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1841-59-5
372.45
CIP 2010-01256
462. BĂLUŢĂ, CRISTINA NICOLETA. Jocul didactic matematic în
ciclul primar : lucrare ştiinţifică / Cristina-Nicoleta Băluţă. - Slatina : Didactic
Pres, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-397-3
371.382:51:373.3
CIP 2010-01582
CIP
99
463. BIRTA-SZÉKELY, NOÉMI. Tanárok pedagógiai műveltsége /
Birta-Székely Noémi. - Ed. a 4-a. - Cluj-Napoca : Editura Abel, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-114-107-7
371
CIP 2010-00915
464. BIŞOG, MARILENA. Primii paşi împreună / instit. Marilena
Bişog. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8078-20-5
372.4
CIP 2010-00948
465. BÓCSA, ÉVA. Introducere în pedagogie / Bócsa Éva. - Petroşani :
Focus, 2010
ISBN 978-973-677-178-1
371.3
CIP 2010-00594
466. BONDOC, OLGA. Metodologia compunerii problemelor de
matematică la clasele I-IV / Olga Bondoc. - Drobeta-Turnu Severin : Ecko Print,
2010.
ISBN 978-973-1928-55-5
372.47
CIP 2010-00803
467. BONDREA, MIRELA. Jocul de rol : universul copiilor / Mirela
Bondrea, Lică Prisecaru. - Iaşi : PIM, 2010
ISBN 978-606-520-690-8
371
CIP 2010-00513
468.
BOTORCU, MAGDALENA. Sugestii de subiecte pentru
evaluarea naţională : clasa a VIII-a / Botorcu Magdalena, Botorcu Liviu. Geamăna : Tiparg, 2010
ISBN 978-973-735-461-7
371.26
CIP 2010-01223
100
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
101
469. CĂPRARU, GABRIELA. Managementul clasei de elevi /
Gabriela Căpraru, Anghel Nicolae Păunescu. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8078-21-2
37
CIP 2010-01088
474.
CIUPERCEANU, MARIAN P. Metodologia rezolvării
problemelor de mişcare / Marian P. Ciuperceanu. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-845-9
371
CIP 2010-01616
470.
CĂPRARU, NICOLETA ROXANA. Metode folosite în
evaluarea didactică / Căpraru Nicoleta Roxana. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-831-2
371.26
CIP 2010-01448
475. Comportamente cu risc la studenţii din judeţul Timiş / Brigitha
Vlaicu (coord.). - Timişoara : Eurobit, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-587-3
378(498-35 Timiş)
CIP 2010-00264
471. CĂTĂLINOIU, ALINA CONSTANTINA. Strategii didactice
folosite pentru formarea deprinderilor de citire şi scriere în clasa I / Alina
Constantina Cătălinoiu. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-841-1
372.45
CIP 2010-01613
476. CONSTANTINESCU, DANIELA. Organizarea şi desfăşurarea
jocului didactic la lecţiile de matematică / Daniela Constantinescu. - Craiova :
Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-846-6
371:51:373.3
CIP 2010-01618
472. CIOBANU, TUDORA. Modalităţi de folosire a calculului mintal
în scopul dezvoltării gândirii matematice a elevilor din ciclul primar / Ciobanu
Tudora. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-789-6
372.47
CIP 2010-00292
477. CUPCEA, MALVINA. Şcoala bobocilor / Cupcea Malvina,
Albăstroiu Marlena, Cupcea Liviu-Petru. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-578-6
37
CIP 2010-00436
473. CIOBANU, TUDORA. Valenţe formative ale activităţii de
rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar / Tudora Ciobanu. Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-833-6
372.47
CIP 2010-01447
478. DAVID, MARIANA. Evaluarea naţională pentru elevii clasei a
VIII-a : 2010 : modele de subiecte / Mariana David, Ştefana Dumitru. - Călăraşi :
Agora, 2010
ISBN 978-973-8295-99-5
371.26
CIP 2010-01549
102
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
479. Dinamica educaţiei speciale / Vasile Preda (coord.). - ClujNapoca : Presa Universitară Clujeană, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-975-1
376
CIP 2010-01389
480.
DINCU, IOANA. Reprezentările matematice la vârsta
preşcolară / Ioana Dincu. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-813-8
372.47
CIP 2010-01247
CIP
103
485. Examene şi evaluări naţionale 2009 / Centrul Naţional de Evaluare
şi Examinare. - Bucureşti : Euro Standard, 2010
ISBN 978-606-92009-2-6
371.26
CIP 2010-00341
486. FĂT, SILVIA. Identitate profesională în cariera didactică /
Silvia Făt. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-755-5
371
CIP 2010-01095
481. DRAGOMIR, CARMEN MARINELA. Modalităţi de aplicare a
strategiilor interactive în cadrul lecţiilor de educaţie moral-civică / Carmen
Marinela Dragomir. - Craiova : Legis, 2010
ISBN 978-973-1880-19-8
371.4
CIP 2010-01067
487. FILIP, MIOARA VASILICA. Creşterea eficacităţii predăriiînvăţării ştiinţelor naturii prin aplicarea metodelor activ participative : clasele
I-IV / Filip Mioara Vasilica. - Piatra-Neamţ : Alfa, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8090-22-1
371.3:502:373.3
CIP 2010-01349
482.
DRAGOMIR, EMILIA. Îndrumător pentru pregătirea
serbărilor şcolare cu caracter folcloric / Dragomir Emilia. - Sibiu : Adalex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1964-09-6
371.383
CIP 2010-00095
488. FILIPOIU, MĂDĂLINA. 135 de ani de învăţământ economic
prahovean : file de istorie / Mădălina Filipoiu, Petrica Dragomir. - Ploieşti :
Editura Casei Corpului Didactic Prahova, 2010
ISBN 978-606-92281-1-1
373.65(498-35 Prahova)
CIP 2010-01484
483. DULICĂ, DANIELA. Concursurile şi olimpiadele şcolare : clasa
a IV-a / Daniela Dulică, Camelia Sima. - Piteşti : Carminis Educational, 2010
ISBN 978-973-123-105-1
371.384:373.3
CIP 2010-00473
489. FODOR, LÁSZLÓ. A pedagógiai gondolkodás történetének
kiemelkedő alakjai / Fodor László. - Cluj-Napoca : Editura Abel, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-114-108-4
371(100)(091):929
CIP 2010-00917
484. Educaţie plastică : clasa a III-a / Lucian Stan, Elena Pascale,
Mirela Burada, Doina Maria Sima. - Bucureşti : Aramis Print, 2010
ISBN 978-973-679-733-0
372.874
CIP 2010-00656
104
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
105
490. GAGEA, EUGEN. Didactica predării istoriei / Eugen Gagea. Arad : Gutenberg Univers, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1869-77-3
371:94
CIP 2010-00467
495. ICĂ, FLORENTINA. Integrarea jocului didactic la elevii din
ciclul primar / Ică Florentina. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8068-13-8
372.47
CIP 2010-00255
491. GRECULESCU, AURA CAMELIA. Interferenţe europene în
educaţia informală / Aura-Camelia Greculescu, Cristina Anton, Anca Nicola. Craiova : Info, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8382-95-4
371
CIP 2010-00811
496. Inovaţie şi schimbare în educaţie / Iustin Paralescu, Gheorghe
Mitescu, Grigorie Preoteasa, Ion Pasăre. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2010
ISBN 978-606-516-180-1
371
CIP 2010-01467
492.
GRECULESCU,
AURA
CAMELIA.
Schimbarea
organizaţională în instituţiile de învăţământ / Aura-Camelia Greculescu. Craiova : Info, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8382-94-7
371
CIP 2010-00810
493.
HÎRŢAN, ANA. Valenţe formative ale jocului didactic
matematic în dezvoltarea personalităţii preşcolarului / Hîrţan Ana. - PiatraNeamţ : Editura Nona, 2010
ISBN 978-973-7979-74-2
371.382:51:373.2
CIP 2010-01521
494. HREHORCIUC, LAURA. Formarea noţiunilor, cunoştinţelor şi
a capacităţilor de cunoaştere la geografie şi ştiinţe în ciclul primar / instit.
Laura Hrehorciuc. - Suceava : Editura George Tofan, 2010
ISBN 978-606-8159-07-2
371.3:913(498)+5=373.3
CIP 2010-01304
497. IRINA, ELENA-ROXANA. Metode, strategii şi tehnici de
dezvoltare şi stimulare a creativităţii la şcolarii mici / Irina Elena-Roxana. Piatra-Neamţ : Editura Nona, 2010
ISBN 978-973-7979-72-8
159.954.4:373.3
CIP 2010-01522
498. CHIRAN, RODICA. Jocul cuvintelor : exerciţii pentru sinonime,
antonime, omonime, paronime / Rodica Chiran. - Bucureşti : Aramis Print, 2010
ISBN 978-973-679-734-7
372.462
CIP 2010-00657
499. LAZĂR-NENU, MITRUŢA. Strategii metodice, varietatea şi
diversitatea modalităţilor de ativizare a elevilor la lecţia de matematică :
lucrare ştiinţifică / Mitruţa Lazăr-Nenu. - Slatina : Didactic Pres, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-394-2
371.3:51
CIP 2010-01491
500.
LUCA, MARY CLAUDIA. Creativitatea şi stimularea
potenţialului creativ al preşcolarului prin metodele activ participative / Luca
Mary Claudia. - Piatra-Neamţ : Editura Nona, 2010
ISBN 978-973-7979-69-8
159.954.4:373.2
CIP 2010-01526
106
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
501.
LUPU, ELENA. Obiectivele educaţionale : problematică
teoretică şi metodică actuală / Elena Lupu. - Ploieşti : Editura Universităţii PetrolGaze din Ploieşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-333-9
37
CIP 2010-01092
502. MARDARE, CARMEN. Vis şi candoare / institutor Carmen
Gabriela Mardare. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8078-23-6
371.382
CIP 2010-01086
503. MATEOC, FLORICA. Ne jucăm-matematică învăţăm! / Mateoc
Floarea, Olteanu Livia Loredana, Ţiroiu Otilia Elena. - Piteşti : Esenţial Media,
2010
ISBN 978-606-92287-6-0
372.47
CIP 2010-00179
504. MEIŢESCU, ADRIANA. Strategii didactice folosite pentru
formarea deprinderilor de citire şi scriere la clasa I / Adriana Meiţescu. Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-824-4
372.45
CIP 2010-01377
505. MIHAI, IOAN COSMIN. e-Learning : cadru conceptual / IoanCosmin Mihai, Sergiu Adrian Vasile. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-778-0
37
CIP 2010-00290
CIP
107
506. MIHALACHE, NARCIS I. Istoricul catedrelor de fiziologie şi
fiziopatologie din România / Narcis I. Mihalache. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-794-0
378(498):61
CIP 2010-00298
507. MIHALAŞCU, DOINA. Curriculum, instruire, evaluare / Doina
Mihalaşcu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura V & I Integral, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1883-24-3
371.214:373.3+373.5
CIP 2010-01591
508. MIHĂILESCU, MIHAELA. Culorile prin ochii de copil /
Mihaela Mihăilescu, Daniela Acristinei. - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8136-19-6
372.874
CIP 2010-00691
509. MITESCU LUPU, MIHAELA. Instrumente teoretice şi practice
în managementul clasei de elevi / Mihaela Mitescu Lupu. - Iaşi : Artes, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-95-6
371.12:65.012.4
CIP 2010-00731
510.
MITESCU LUPU, MIHAELA. Introducere în teoria şi
metodologia predării şi a evaluării / Mihaela Mitescu Lupu. - Iaşi : Artes, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-96-3
371.3:373''+373.5
371.26:373.3+373.5
CIP 2010-00732
108
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
511. MITRACHE, MARIANA. Importanţa cercetării jocului logicomatematic în învăţământul preprimar / Mariana Mitrache. - Craiova : Sitech,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-828-2
372.47
CIP 2010-01451
512. NECULAE, GABRIELA-ROZALINA. Teste pentru cunoaşterea
şcolarului mic / Gabriela-Rozalina Neculae. - Brăila : Olimpiada, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-7862-50-1
37
CIP 2010-00595
513. NECULAE, GABRIELA-ROZALINA. Teste pentru cunoaşterea
şcolarului mic / inst. Gabriela Rozalina Neculae. - Brăila : Şcoala Brăileană, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8057-39-2
371.3:373.2
CIP 2010-00694
514. NEGRILĂ, DOINA. Matematică : algebră : caietul elevului :
clasa a VI-a / Negrilă Doina. - Sibiu : Alma Mater, 2009
ISBN 978-973-632-577-9
371.671:51:373.3
CIP 2010-00413
515. NISTOR, FLORICA. Rolul exerciţiilor şi a jocurilor didactice la
formarea vorbirii copilului preşcolar / Nistor Florica, Antonescu Mihaela. Slatina : Alutus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7947-53-6
371.382:372.46:373.24
CIP 2010-00067
CIP
109
516. NIŢU, AURELIA. Repere în predarea geometriei la clasele
primare / Aurelia Niţu. - Bucureşti : SigmaBucureşti, 2010
ISBN 978-973-649-593-9
372.47
CIP 2010-01232
517.
OLARIU, MARINETA. Strategii metodice, varietatea şi
diversitatea modalităţilor de activizare a elevilor la lecţia de matematică /
Olariu Marineta. - Piatra-Neamţ : Editura Nona, 2010
ISBN 978-973-7979-70-4
371.3:51:373.3
CIP 2010-01525
518. OZARCHEVICI, CONSTANTIN. Lupte aplicative : îndrumar
practico-metodic pentru studenţii din Academia de Poliţie ,,Alexandru IoanCuza'' / Constantin Ozarchevici. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-463-7
378(498-Buc.):351.74
CIP 2010-00497
519.
PARALESCU, IUSTIN. Aspecte ale managementului în
educaţie / Sebastian-Justin Paralescu, Gheorghe Mitescu. - Târgu-Jiu : Măiastra,
2010
ISBN 978-606-516-189-4
65.012.4:371
CIP 2010-01441
520. PAŞCA, EUGENIA MARIA. Jocul muzical şi creativitatea /
Eugenia Maria Paşca. - Iaşi : Artes, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-98-7
371:159.954.4:78
CIP 2010-00730
521. PÂNZARIU, MARIN. Competenţa profesională în sistemul
educaţional / Marin Pânzariu, Andrei Enoiu Pânzariu. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-728-8
37
CIP 2010-00854
110
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
522.
PERSPECTIVE EDUCAŢIONALE MODERNE ŞI
INTERDISCIPLINARE. Simpozion naţional (2009 ; Ştei). Actul didactic :
opţiuni şi perspective moderne : simpozion bihorean "Perspective
educaţionale moderne şi interdisciplinare" : Centrul de Documentare şi
Informare Ştei, 17 decembrie 2009 / coord.: Flori Creţiu ; colab.: Adriana Colda,
Inga Rusu, Adelina Mangra, ... - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa
Corpului Didactic Oradea, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1825-80-9
37(063)
CIP 2010-01602
523. PUIULEŢ, DIANA CRISTINA. Valenţele instructiv educative
ale drumeţiilor şi excursiilor / instit. Diana Cristina Puiuleţ. - Suceava : Editura
George Tofan, 2010
ISBN 978-606-8159-05-8
379.85
CIP 2010-01305
524.
Quality assurance in teachers continuing professional
development : priorities and perspectives / ed.: Romiţă Iucu, Dan Potolea, Doina
Carp. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
2 vol.
ISBN 978-973-737-767-8
Part 1. - ISBN 978-973-737-768-5
Part 2. - ISBN 978-973-737-769-2
371.13
CIP 2010-00614
525. RADU, AUGUSTIN. Şcoala "Cornetti" : anuar 1957-2009 /
Augustin Radu. - Craiova : SIM ART, 2010
ISBN 978-973-1841-58-8
374.72(498 Craiova):78+7"1957/2009"
CIP 2010-01255
526. Retmagia şi minunatele aventuri ale lui Retman / Daniel David
(coord.). - Cluj-Napoca : Editura RTS, 2010
ISBN 978-973-1816-32-6
37.015.3
CIP 2010-01387
CIP
111
527. ROMAN, ALINA. Strategii de instruire şi evaluare / Alina
Roman, Evelina Balaş. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-443-0
37
CIP 2010-00850
528. ROŞIORU, GHEORGHE. Negociere în actul educaţional /
Gheorghe Roşioru. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-788-9
37
CIP 2010-00300
529. ROŞIORU, MIHAELA-DOINA. Jocul în spaţiul educaţional /
Mihaela Doina Roşioru. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-791-9
371.382
CIP 2010-00301
530. SANDU, ANTONIO. Modele de proiecte : ghid pentru cursanţii
proiectelor de formare Manager de proiect / Antonio Sandu, Simona Ponea,
Oana Bradu. - Iaşi : Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-185-8
371.124:65
CIP 2010-01141
531.
SANDU, ANTONIO. Modele operaţionale în practica
programelor de training / Antonio Sandu, Simona Ponea, Oana Bradu. - Iaşi :
Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-186-5
371.124
CIP 2010-01140
112
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
532. SAVOVICI, ŞTEFAN. Şcoala specială Costeşti la 33 de ani de
existenţă : 1976-2009 = Special school Costeşti 33 years of living / Ştefan
Savovici, Maria-Magdalena Nicolescu. - Piteşti : Carminis Educational, 2010
ISBN 978-973-123-107-5
373.5(498 Costeşti)
CIP 2010-01494
533. SOCACIU, PANTELIMON. Arboroasa : file din cronica vieţii
studenţeşti cernăuţene / Pantelimon Socaciu ; ed. îngrijită, studiu introd., note şi
comentarii de prof. dr. Marian Olaru. - Rădăuţi : Septentrion, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8075-09-9
378(477 Cernăuţi)
CIP 2010-00078
534. STANCA, IOANA LIGIA. Limba română : ghid metodologic :
clasa I / Ioana Ligia Stanca. - Arad : Promun, 2010
ISBN 978-606-92138-7-2
371.3:811.135.1:373.3
CIP 2010-00909
535. STANCA, IOANA LIGIA. Matematică : ghid metodologic :
clasa I / Ioana Ligia Stanca. - Arad : Promun, 2010
ISBN 978-606-92138-6-5
371.3:51:373.3
CIP 2010-00910
536.
STANCA, IOANA LIGIA. Strategii de evaluare a
randamentului şcolar / Ioana Ligia Stanca. - Arad : Promun, 2010
ISBN 978-606-92138-5-8
371.26
CIP 2010-00911
537. STANCU, MARIANA. Stimularea creativităţii preşcolarului
pentru achiziţiile de limba română / Stancu Mariana. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-859-6
372.46
CIP 2010-01736
CIP
113
538. Standardele de performanţă în dezvoltarea carierei : priorităţi şi
oportunităţi / Cordina Mihaela Zaharia (coord.). - Sibiu : Psihomedia, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1753-94-2
159.9
37
CIP 2010-00172
539. ŞTEFĂNESCU, CORNELIA. Didactica activităţilor instructiveducative în grădiniţă / Cornelia Ştefănescu. - Focşani : Terra, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8370-86-9
371.3:373.24
CIP 2010-00032
540. TRIF, VICTORIŢA. De la evaluare la curriculum / Victoriţa
Trif. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-758-6
37
CIP 2010-00589
541. TUDOSIE, AVRAM D.. Colegiul agricol "Dimitrie Cantemir"
Huşi : trecut, prezent şi viitor : 1908-2008 / prof. dr. ing. Avram D. Tudosie,
prof. dr. ing. Teodor Botezatu. - Iaşi : PIM, 2008vol.
ISBN 978-606-520-162-0
Vol. 2 : Colegiul Naţional Agricol "Dimitrie Cantemir" din Huşi
(fondat ca Şcoala de Viticultură) / Costică Tiron, Dumitru Zaharia, Mihai
Tălmaciu, ... ; coord.: Avram D. Tudosie. - Bârlad : Sfera, 2010. - ISBN
978-606-8056-78-4
373.6(498 Huşi):63"1908/2008"
082.2
CIP 2010-01126
542. VEŢELEANU, ALINA. Caietul meu de vacanţă : clasa I /
Veţeleanu Alina. - Râmnicu-Vâlcea : Editura Silviana, 2009
ISBN 978-606-92224-7-8
371.671:51:373.3
371.671:811.135.1:373.3
CIP 2010-00323
114
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
543. VEŢELEANU, ALINA. Caietul meu de vacanţă : clasa a II-a /
Veţeleanu Alina. - Râmnicu-Vâlcea : Editura Silviana, 2009
ISBN 978-606-92224-5-4
371.671:51:373.3
371.671:811.135.1:373.3
CIP 2010-00324
544. VEŢELEANU, ALINA. Caietul meu de vacanţă : clasa a III-a /
Veţeleanu Alina. - Râmnicu-Vâlcea : Editura Silviana, 2009
ISBN 978-606-92224-6-1
371.671:51:373.3
371.671:811.135.1:373.3
CIP 2010-00325
545. VEŢELEANU, ALINA. Caietul meu de vacanţă : clasa a IV-a /
Veţeleanu Alina. - Râmnicu-Vâlcea : Editura Silviana, 2009
ISBN 978-606-92224-8-5
371.671:51:373.3
371.671:811.135.1:373.3
CIP 2010-00326
546. VÎRTOP, SORIN-AVRAM. Caiet de practică pedagogică :
pentru Nivelul I al programului de studii psihopedagogice în vederea
certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru pregătirea
personalului didactic / Vîrtop Sorin-Avram. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi,
2010
ISBN 978-973-144-324-9
371
CIP 2010-01374
547. VULPE, LUMINIŢA MIRELA. Contribuţia jocurilor didactice
şi a diferitelor tipuri de exerciţii la educarea limbajului preşcolar / Luminiţa
Mirela Vulpe. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-840-4
372.46:373.2
CIP 2010-01615
115
CIP
39 Etnografie. Folclor
548. BARABÁS, LÁSZLÓ. Forog az esztendő kereke : Sóvidéki
népszokások / Barabás László. - Ed. a 2-a. - Târgu-Mureş : Mentor, 2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-599-408-2
398(498.4)
CIP 2010-00933
549. BERGHORN, DETLEF. Mitologia / Detlef Berghorn, Markus
Hattstein ; trad.: Cătălin Simion. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2010
3 vol.
ISBN 978-973-675-757-0
Vol. 1 : Orientul apropiat, Egiptul, Grecia. - ISBN 978-973-675-758-7
Vol. 2 : Roma, scandinavii, celţii, Americile. - ISBN
978-973-675-759-4
Vol. 3 : India, China, Japonia, Australia şi Oceania. - ISBN
978-973-675-760-0
39
CIP 2010-01538
550. BRIDGES, JOHN. Un getleman la masă : mic tratat de
eleganţă / John Bridges, Brian Curtis ; trad.: Alexandra Florescu. - Bucureşti :
Nemira Publishing House, 2010
ISBN 978-606-8134-25-3
395:641
CIP 2010-00751
551.
CECHMAN, OLIVIER. Bunele maniere astăzi / Olivier
Cechman ; trad.: Marioara Sima. - Bucureşti : Corint, 2010
ISBN 978-973-135-546-7
395
CIP 2010-01631
116
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
552. CRISTEA, TRAIAN GH. Comportarea civilizată a elevului : o
necesitate / Traian Gh. Cristea. - Râmnicu-Vâlcea : Rafet, 2010
ISBN 978-973-146-096-3
395
CIP 2010-00581
553. JECAN, ALEXANDRU. Rămâi sănătos, Agriju : folclor muzical
de pe Valea Agrijului / Alexandru Jecan. - Zalău : Caiete Silvane, 2009
ISBN 978-973-7617-41-5
39(498)
CIP 2010-00023
554.
MIEREANU, PAUL VALENTIN. Colindul şi colindatul
tradiţional în Mărginimea Sibiului / Paul Valentin Miereanu. - Sibiu : Techno
Media, 2010
ISBN 978-606-8030-58-6
398.332.416(498 Mărginimea Sibiului)
CIP 2010-00265
555. NEAGOE, MIHAELA NICOLETA. Doină, doină, cântec dulce /
Mihaela Nicoleta Neagoe, Simona Moscaliuc. - Arad : Mirador, 2009
ISBN 978-973-164-050-1
398(498)
CIP 2010-00114
556. RUS, VASILE. Colindele copilăriei şi tinereţii mele / Vasile
Rus. - Satu Mare : Daya, 2010
ISBN 978-973-7756-37-4
398.332.4
CIP 2010-00236
117
CIP
558. ŞTEFĂNESCU, ELENA. Martorii iubirii : culegere de colinde
cu meditaţii creştine / Elena Ştefănescu, Graţiela Boboş. - Reşiţa : Editura TIM,
2010
ISBN 978-973-696-158-8
398.88:28
CIP 2010-01635
559. TIMOTIN, EMANUELA. Descântecele manuscrise româneşti :
secolele al XVII-lea - al XIX-lea / Emanuela Timotin. - Bucureşti : Editura
Academiei Române, 2010
ISBN 978-973-27-1891-9
398.3(498)
CIP 2010-00017
5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE
560. CIASCAI, LILIANA. Învăţarea experimentală la ştiinţe şi
educaţie tehnologică / dr. Liliana Ciascai. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-141-216-0
5
CIP 2010-01103
561. Ecoştiinţe / Colegiul Naţional "Elena Cuza". - Craiova : Sitech,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-777-3
5
CIP 2010-00288
557. SURDU, ALEXANDRU. Drago-betele : povestea iubirii la
români / Alexandru Surdu. - Braşov : Kron-Art, 2010
ISBN 978-973-1778-16-7
398(498)
CIP 2010-01220
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător
562.
CONSTANTIN, EUGEN. Reglementări europene privind
regimul infracţiunilor ce afectează mediul înconjurător / Eugen Constantin. Sibiu : Psihomedia, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1753-95-9
504.06(4)(094)
CIP 2010-00166
118
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
563. COTIGA, CONSTANTIN. Protecţia naturii / Constantin Cotiga,
Marin Soare, Aurel Călina. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-823-7
504.06
CIP 2010-01379
564. GRUMĂJEL, GINA. Influenţa poluării asupra covorului
vegetal / Grumăjel Gina. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-847-3
504.3.054
CIP 2010-01620
565. GRUMĂJEL, GINA. Poluarea aerului / Grumăjel Gina. Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-848-0
504.3.054
CIP 2010-01614
566. IONESCU, REMUS. Dreptul mediului : curs final / Remus
Ionescu. - Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, 2010
ISBN 978-606-8031-45-3
502.74(498)
349.6(498)
CIP 2010-00639
567. POP, MIHAELA. Evaluarea impactului asupra mediului /
Mihaela Pop, Viorel Dan. - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press, 2010
ISBN 978-973-662-526-8
504.03
CIP 2010-01012
568. Reabilitarea zonei Fortului Măgurele : (bateria 14-15) / Cristina
Gârlea, Nicolaie Heredea, Ion Gârlea, ... - Piteşti : Paralela 45, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-47-0839-0
502(498 Măgurele)
CIP 2010-00146
CIP
119
569. RUSU, AFRONIA GABRIELA. Formarea atitudinii active faţă
de realitate şi de protecţie a mediului înconjurător în procesul instructiveducativ / Afronia Gabriela Rusu. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-839-8
502/504(075.33)
CIP 2010-01454
570. RUSU, TUDOR ANDREI. Sisteme informaţionale privind
monitorizarea şi gestiunea factorilor de mediu / Tudor Andrei Rusu. - ClujNapoca : Editura U.T. Press, 2010
ISBN 978-973-662-524-4
504.064
CIP 2010-00727
571.
STĂNESCU, ŞERBAN-ALEXANDRU. Protecţia mediului
marin împotriva poluării cu hidrocarburi : prevenirea, limitarea efectelor,
angajarea răspunderii / Şerban-Alexandru Stănescu. - Bucureşti : Editura
Hamangiu, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-522-262-5
504.06
CIP 2010-01442
572. Teste de evaluare pentru clasa a IV-a la Ştiinţele naturii / coord.:
Ţarălungă Georgeta-Irina. - Bacău : Pro-Didact, 2010
ISBN 978-973-88720-6-6
502
CIP 2010-01317
573. TURTOI, DUMITRU. Protecţia mediului : dicţionar explicativ /
Turtoi Dumitru, Orbeci Cristina. - Bucureşti : Editura Universitară, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-828-1
81'374.2:504.06=135.1
CIP 2010-00890
120
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
51 Matematică
574. Algebră : clasele IX-XII : pentru grupele de excelenţă / prof. dr.
Adrian Petruşel, Violin Gorcea, Ilie Diaconu, ... ; ed.: Nicu Dragoş. - Cluj-Napoca :
Studia, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8390-57-7
512(075.33)
CIP 2010-01264
575. ANDRICA, DORIN. Geometrie : clasele IX-X : pentru grupele
de excelenţă / prof. dr. Dorin Andrica, Camelia Magdaş, Eugen Jecan ; ed.: Nicu
Dragoş. - Cluj-Napoca : Studia, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8390-58-4
514(075.35)
CIP 2010-01262
576. ANTOHE, FLORIN. 105 probleme alese de algebră pentru
gimnaziu şi liceu / Antohe Florin. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010
ISBN 978-606-8129-14-3
517(075.3)(076)
CIP 2010-01641
577. ANTOHE, FLORIN. Noţiuni teoretice şi teste de matematică
pentru evaluarea naţională 2010 / Antohe Florin. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh
Nicolae, 2010
ISBN 978-606-8129-10-5
51(075.33)(079.1)
371.26
CIP 2010-01639
578. ANTON, CARMEN-DANIELA. Matematică distractivă şi
aplicată / Anton Carmen-Daniela. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-707-3
51
CIP 2010-00522
CIP
121
579. APOPEI, IULIAN. Dicţionar matematic activ : algebră, analiză
şi trigonometrie / Iulian Apopei. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-724-0
51(075.35)
371.279.8:373.5
CIP 2010-00515
580. Bacalaureat 2010 : Matematică : ghid pentru pregătire M2 /
Marius Burtea, Georgeta Burtea, Adam Alina, ... - Bucureşti : Campion, 2010
ISBN 978-606-92237-4-1
51(075.8)(079.1)
371.279.8:373.5
CIP 2010-00550
581. Bacalaureat 2010 : Matematică : ghid pentru pregătire M2 /
Marius Burtea, Georgeta Burtea, Aleman Ioana, ... - Bucureşti : Campion, 2010
ISBN 978-606-92237-5-8
51(075.8)(079.1)
371.279.8:373.5
CIP 2010-00551
582.
BISTREANU, DANIELA. Algoritmi de accelerare a
convergenţei numerice în algebră : lucrare ştiinţifică / Daniela Bistreanu, Daniel
Bunceanu. - Petrila : Confluenţe, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8055-08-4
512:004
CIP 2010-00699
122
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
583. BONDOC, OLGA. Creativitatea prin matematică / Olga
Bondoc. - Drobeta-Turnu Severin : Ecko Print, 2010
ISBN 978-973-1928-54-8
51
CIP 2010-00802
585. BURDUJAN, ILIE. Elemente de teoria probabilităţilor cu
aplicaţii în biologie / Ilie Burdujan. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-695-3
519.21:57
CIP 2010-00121
586. CIOCÎRLAN, IOANA. Matematică : test PISA / Ioana Ciocîrlă,
Mihaela Sîntea. - Braşov : Aula, 2010
ISBN 978-973-754-095-9
51(075.5)
371.279.8:373.5
CIP 2010-00253
587. CONSTANTIN, BORIS. Lucrări de laborator pentru cursul de
analiză numerică / Boris Constantin. - Iaşi : Tehnopress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-731-3
519.6
CIP 2010-00388
588. COSMA, ADRIAN. Inducţia matematică / Adrian Mihai Cosma. Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-731-8
51(075.35)
CIP 2010-01337
589. CRISTESCU, GABRIELA. Geometrie analitică, diferenţiale şi
computaţionale / Gabriela Cristescu. - Timişoara : Mirton, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0766-3
514
CIP 2010-01546
CIP
123
590. DINCĂ, VALENTINA. Exerciţii şi probleme de matematică
pentru ciclul primar / Valentina Dincă, Pansela Mihăiceanu. - Bacău : Amphion,
2010
ISBN 978-973-1919-21-8
51(075.33)(076)
CIP 2010-00428
591. DINCESCU, ŞTEFAN. Limba şi literatura română : modele de
teste de evaluare / Ştefan Dincescu, Daniel Florin Dincă. - Bacău : Amphion, 2010
ISBN 978-973-1919-20-1
811.135.1(075.33)
821.135.1.09(075.33)
CIP 2010-00429
592. DRĂGAN, CARMEN SILVIA. Matematică (M2) : bacalaureat /
Carmen Drăgan, Cristian Erlic. - Braşov : Aula, 2010
ISBN 978-973-754-092-8
51(075.5)
371.279.8:373.5
CIP 2010-00250
593. DUCA, DOREL. Analiză matematică : clasele XI-XII : pentru
grupele de excelenţă / prof. dr. Dorel Duca, Emilia Copaciu, Gheorghe Lobonţ ;
ed.: Nicu Dragoş. - Cluj-Napoca : Studia, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8390-56-0
517(075.35)
CIP 2010-01263
594. DUŢĂ, ALINA. Geometrie descriptivă / Alina Duţă, Ludmila
Sass. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-776-6
514.18(075.8)(076)
CIP 2010-00287
124
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
125
595. Evaluare naţională 2010 : matematică : 50 de teste pentru nota
10 / Dorin Arventiev, Maria Arventiev, Mariana Bacula, ... ; coord.: Gabriela
Constantinescu, Mihai Contanu, Adrian Osman, Cătălin Zîrnă. - Constanţa :
Crizon, 2010
ISBN 978-973-1909-61-5
51(075.33)
CIP 2010-00396
600. ICĂ, FLORENTINA. Jocul didactic : factor de optimizare a
activităţii de învăţare la matematică / Ică Florentina. - Drobeta-Turnu Severin :
Editura Ştef, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8068-28-2
51(075.3)
CIP 2010-00254
596. Evaluarea naţională 2010 : matematică / F. Banu, I. Cicu, M.
Fianu, Şt. Smărăndoiu. - Zalău : Gil, 2009
ISBN 978-606-500-016-2
51(075.33)
CIP 2010-00097
601. ION, PETRE. Algoritmi numerici şi combinatorica / Petre Ion. Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-843-5
519.6
CIP 2010-01619
597. GHEORGHIŢĂ, MARGARETA. Aptitudinea matematică la
şcolarii mici / Gheorghiţă Margareta. - Caracal : Hofmann, 2010
Index.
ISBN 978-606-8122-08-3
51(075.33)
CIP 2010-00983
598.
Ghid practic pentru pregătirea examenului de evaluare
naţională la matematică 2010 / Cristian Pop, Elena Măgdaş, Paula Balica, Ioan
Balica. - Cluj-Napoca : Sinapsis, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-531-047-6
51(075.33)
CIP 2010-01531
599. GIUBELAN, ILEANA. Teoreme asupra numerelor prime :
lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I / Ileana
Giubelan. - Craiova : SIM ART, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1841-60-1
511.1
CIP 2010-01254
602. IVĂŞCHESCU, NICOLAE. Exerciţii şi probleme pentru clasă,
cercuri şi concursuri de matematică : clasele III-IV / Nicolae Ivăşchescu, Ion
Pătraşcu. - Piteşti : Carminis Educational, 2010
ISBN 978-973-123-106-8
51(075.33)(076)
CIP 2010-01261
603.
LUDUŞAN, IOANA. Puncte remarcabile în geometria
triunghiului / Ioana Luduşan. - Cluj-Napoca : Eikon, 2010
ISBN 978-973-757-282-0
514.112.3
CIP 2010-01061
604.
MARCHIAFAVA, STEFANO. Introduction to harmonic
morphism between Weyl spaces and twistorial maps / Stefano Marchiafava,
Radu Pantilie. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos", 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-627-458-9
514
CIP 2010-00842
126
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
127
605. MARCUŞANU, ROXANA. Locul geometric în plan şi spaţiu /
Marcuşanu Roxana. - Piteşti : Trialog, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8095-18-9
514
CIP 2010-00974
610. MOANŢĂ, CRISTIAN. Probleme de analiză matematică :
funcţii continue, funcţii derivabile / Cristian Moanţă, Mihaela Moanţă. Craiova : Mimo, 2010
ISBN 978-606-92192-1-8
517
CIP 2010-00683
606. Matematică : clasa a VIII-a : 55 modele de teste pregătitoare
pentru evaluarea naţională / Olguţa Angheloni, Ecaterina Botan, Daniela
Chendra, ... - Constanţa : Europolis, 2010
ISBN 978-973-676-399-1
51(075.33)(079.1)
CIP 2010-01303
611. NICULESCU, BENEDICT. Probleme alese de algebră /
Niculescu Benedict. - Bucureşti : Eurogema Exim, 20102 vol.
ISBN 978-606-92335-1-1
Vol. 1 : Probleme alese de algebră. - ISBN 978-606-92335-2-8
512(075.35)(076)
CIP 2010-01130
607. Matematică pentru clasa a V-a / coord.: Crăciun Gheorghe. Ploieşti : Premier, 2010
ISBN 978-973-740-125-0
51(075.33)
CIP 2010-01533
608. MEGHEA, IRINA. Lecţii de algebră şi geometrie / Irina
Meghea. - Bucureşti : Politehnica Press, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-074-4
514
517
CIP 2010-01055
609. MIHĂILĂ, JANINA MIHAELA. Introducere în algebra liniară
şi geometrie analitică / Janina M. Mihăilă, Graţiela Ghic. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-821-2
51
CIP 2010-00578
612. PANTILIE, RADU. Introduction to differential geometry / Radu
Pantilie. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-627-457-2
514.7
CIP 2010-00401
613. PÎSLARU, MARIUS. Cercetări privind utilizarea modelelor
neuro-fuzzy în cadrul sistemelor de asigurare a calităţii / Marius Pîslaru,
Cristina Schreiner, Alexandru Florentin Trandabăţ. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-676-2
510.22
658.62.018.2
CIP 2010-01347
614. POPOVICIU, DORINA. Maths 7 / Dorina Popoviciu. - Bucureşti :
SigmaBucureşti, 2010
ISBN 978-973-649-592-2
51(075.33)(076)
CIP 2010-00779
128
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
615. ROATEŞI, SIMONA. Metode numerice : elemente teoretice şi
aplicaţii / Simona Roateş. - Bucureşti : Editura Academiei Tehnice Militare, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-640-185-5
51
CIP 2010-00138
616. ROŞCA, DANIELA. Introducere în analiza wavelet / Roşca
Daniela. - Cluj-Napoca : Mediamira, 2010
ISBN 978-973-713-265-9
517.55
CIP 2010-01068
617.
SANDU, DUMITRU. Abordarea vectorială a geometriei
elementare / Dumitru Sandu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-804-6
514
CIP 2010-00307
618. SANDU, MONICA ŞTEFANIA. Proprietăţi remarcabile ale
conicelor / Monica Ştefania Sandu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-790-2
514
CIP 2010-00302
619.
SCHNEIDER, GHEORGHE-ADALBERT. Matematică :
exerciţii şi probleme pentru clasa a IX-a / Gheorghe-Adalbert Schneider. Craiova : HyperionCraiova, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-9395-92-2
51(075.35)
CIP 2010-00055
CIP
129
620.
SMĂRĂNDOIU, ŞTEFAN. Magia performanţei : magia
numerelor : metode şi tehnici de rezolvare / Ştefan Smărăndoiu ; ref. ştiinţific,
pref.: prof. univ.dr. Radu Gologan ; edit. coord.: Ştefan Smărăndoiu. - RâmnicuVâlcea : Şcoala cu ceas, 2010
Bibliogr.
ISBN 973-86508-7-9
51(075.33)
CIP 2010-01496
621. SURDU, ROMEO. Reprezentări matematice ale civilizaţiilor
antice : Mesopotamia / Romeo Surdu. - Bârlad : Sfera, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8056-75-3
51(091)
CIP 2010-00627
622. TEIERU, CRISTINA. Matematică : metode de rezolvare a
problemelor de aritmetică : clasele III-IV / Cristina Teieru. - Zalău : Silvania,
2009
ISBN 978-973-7817-97-6
51(075.33)
CIP 2010-00084
623. Teste de matematică : enunţuri şi soluţii / coord.: prof. univ. dr.
Mariana Craiu, prof. univ. dr. O. Stănăşilă, prof. univ. dr. Gh. Oprişan, prof. univ.
dr. C. Udrişte. - Bucureşti : Politehnica Press, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-061-4
51(075.8)(079.1)
CIP 2010-01352
624. ŢOPAN, LIANA. Mulţimi critice şi vectorial critice / Liana
Ţopan. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-982-9
510.22
CIP 2010-01368
130
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
52 Astronomie. Geodezie
625.
BĂDESCU, GABRIEL. Astronomie geodezică : lucrări
practice / Gabriel N. Bădescu, Rodica Bădescu. - Baia Mare : Editura Universităţii
de Nord, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-536-050-1
528
CIP 2010-00453
626.
BĂDESCU, GABRIEL. Compensarea măsurătorilor şi
statistică / Gabriel N. Bădescu. - Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-536-051-8
528
CIP 2010-00454
627.
BĂDESCU, GABRIEL. Compensarea măsurătorilor şi
statistică : lucrări practice / Gabriel N. Bădescu, Rodica Bădescu. - Baia Mare :
Editura Universităţii de Nord, 2009.
Bibliogr.
ISBN 978-606-536-052-5
528
CIP 2010-00455
628. ELEŞ, GABRIEL. Topografia cu aplicaţii numerice / conf. dr.
ing. Gabriel Eleş. - Timişoara : Mirton, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0768-7
528.425(075.8)
CIP 2010-01654
131
CIP
629. PALAMARIU, MARICEL. Topografie subterană : îndrumător
de lucrări aplicative / prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel, asist. univ. drd.
ing. Ungur Andreea Ramona, asist. univ. drd. ing. Bălăneanu Flavius Avram. Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0245-0
528.425
CIP 2010-00133
630. RĂDULESCU, VIRGIL M. G. Cadastru tehnic : aplicaţii,
probleme / Virgil M. G. Rădulescu, Gheorghe M. T. Rădulescu, Adrian T. G.
Rădulescu. - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press, 2010
ISBN 978-973-662-525-1
528.44
CIP 2010-00905
631.
VOROVENCII, IOSIF. Cadastre de specialitate / Iosif
Vorovencii, Ioniţă Pădure. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-677-3
528.44
CIP 2010-00599
53 Fizică
632. BĂLĂNEAN, CONSTANTIN. Fizica clasa a VIII-a : lucrări de
laborator / Constantin Bălănean. - Bacău : Grafit, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1754-90-1
53(075.33)
CIP 2010-00710
633. BOIANGIU, MIHAIL. Mecanica : statica / Mihail Boiangiu. Bucureşti : Printech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-472-9
531
CIP 2010-01594
132
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
634. Celule de combustie : dicţionar de termeni / Eden Mamut, Mihai
Varlam, Ioan Stamatin, ... - Constanţa : Ex Ponto, 2010
ISBN 978-973-644-921-5
536.7
CIP 2010-00053
635. DINU, DUMITRU. Mecanica fluidelor pentru navigatori /
Dumitru Dinu. - Constanţa : Nautica, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8105-11-6
532(075.8)
CIP 2010-00474
636. Mecanică : teorie, aplicaţii / Iuliu Negrean, Claudiu Schonstein,
Adina Duca, . - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press, 2010
ISBN 978-973-662-523-7
531
CIP 2010-00418
637. MICLĂUŞ, SIMONA. Elemente de fizică nucleară : note de
curs / Simona Miclăuş. - Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae
Bălcescu", 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-153-076-5
539.1(075.8)
CIP 2010-00818
638. MIHALACHE, RAMONA. Probleme de chimie : olimpiade faza locală, naţională : concursuri de chimie : probleme propuse / Ramona
Mihalache. - Piteşti : Esenţial Media, 2009
ISBN 978-606-92287-8-4
53(076)
CIP 2010-00180
639. NICOLICIOIU, MIHAELA. Fenomene optice şi luminoase /
Nicolicioiu Mihaela. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8068-15-2
53
CIP 2010-00257
CIP
133
640. Noţiuni fundamentale de rezistenţa materialelor şi teoria
elasticităţii / Tiberiu Ştefan Mănescu, Gabriel Gheorghe Jiga, Nicuşor Laurenţiu
Zaharia, Constantin Vasile Bîtea. - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1906-67-6
539.4
CIP 2010-01480
641. OPRINA, GABRIELA. Hidro-gazo-dinamica sistemelor de
aerare echipate cu generatoare de bule / Gabriela Oprina, Irina Pincovschi,
Gheorghe Băran. - Bucureşti : Politehnica Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-072-0
53
CIP 2010-00356
642. PANĂ, RADU. Fizica construcţiilor : higrotermica : însorire şi
pretecţie solară / Radu Pană. - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1884-46-2
536.2:624.042(075.8)
699.86
CIP 2010-01440
643. PETRESCU, CAMELIA. Câmpul electromagnetic de înaltă
frecvenţă : probleme rezolvate / Camelia Petrescu. - Iaşi : Politehnium, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-621-293-2
537.81(076)
CIP 2010-01007
644. RADU, GHEORGHE N. Elasticitate, plasticitate, rupere : teorie
şi aplicaţii : noţiuni introductive / Gheorghe N. Radu, Ioana Sonia Comănescu,
Ioan Călin Roşca. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-216-4
539.3
CIP 2010-00063
134
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
645. ROTARU, CONSTANTIN. Aerodinamică / Constantin Rotaru. Bucureşti : Editura Academiei Tehnice Militare, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-640-186-2
533.6
CIP 2010-00137
646. STERIAN, ANDREEA RODICA. Fizica atomului şi a solidului /
Andreea Rodica Sterian. - Bucureşti : Printech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-468-2
539.18(075.8)
CIP 2010-00697
647. ŞIPOŞ, RAUL. Mecanică : culegere de probleme / Şipoş Raul. Deva : Cetate Deva, 2009
ISBN 978-973-1855-81-3
531
CIP 2010-00049
648. TURMACU, CARMEN. Fizica între cunoscut şi necunoscut /
Carmen Turmacu. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8129-15-0
53
CIP 2010-01640
CIP
135
650. Chimie anorganică / prof. dr. Fazakas József, drd. Szőke AnnaMária, dr. Nagy Attila, drd. Gál Katalin. - Sfântu-Gheorghe : Táltos, 2010
ISBN 978-973-88832-4-6
546(075.8)
CIP 2010-01500
651. Chimie organică : teste pentru admiterea la facultăţile de
medicină, medicină dentară şi farmacie / Marius Bojiţă, Ovidiu Crişan, Luminiţa
Oprean, ... - Ed. a 3-a. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu
Haţieganu", 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-693-351-6
547
CIP 2010-01599
652. FÎNARU, ADRIANA LUMINIŢA. Tehnici experimentale în
chimia organică / Adriana Luminiţa Fînaru, Mirela Suceveanu, Oana-Irina
Patriciu. - Bacău : Alma Mater Bacău, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-060-2
547
CIP 2010-00965
653. GEORGESCU, FLORIN. Alfabet chimic / Florin Georgescu. Câmpulung : Muscel 2000, 2010
ISBN 978-973-7882-23-3
54
CIP 2010-00958
54 Chimie
649. BARTALIS, ILDIKÓ. Îndrumător : laborator de chimie / drd.
ing. Bartalis Ildikó. - Gheorgheni : F & F International, 2010
ISBN 978-973-8387-66-9
54(075.8)
CIP 2010-01552
654. GHIMICI, LUMINIŢA. Polielectroliţi în soluţie : aplicaţii ca
floculanţi / Luminiţa Ghimici. - Iaşi : Tehnopress, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-726-9
544.354
CIP 2010-01598
136
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
655. JOSCEANU, ANA MARIA. Basics in analytical chemistry / Ana
Maria Josceanu. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-461-3
543
CIP 2010-00446
656. MOLDOVAN, ZENOVIA. Prelucrarea rezultatelor analitice :
note de curs şi aplicaţii / Zenovia Moldovan. - Bucureşti : Editura Universităţii
din Bucureşti, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-760-9
543(075.8)
CIP 2010-00937
657. MUZSNYAI, CSABA. Quo vadis Chemia et Scientia / Muzsnay
Csaba. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-986-7
54
CIP 2010-01652
137
CIP
660. POP, ANETA. Chimie generală : concepte de bază pentru
medicină veterinară / Aneta Pop şi Cornelia Făfăneaţă. - Bucureşti : Elisavaros,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8400-91-7
54
CIP 2010-01101
661. Szervetlen kémia / prof. dr. Fazakas József, dr. Nagy Attila, drd.
Gál Katalin, drd. Szőke Annamária. - Gheorghieni : F & F International, 2010
ISBN 978-973-8387-67-6
54
CIP 2010-01553
662. Travaux pratiques de chimie organique / Dan Ciubotariu,
Vicenţiu Vlaia, Tudor Olariu, Vasile Bercean. - Timişoara : Artpress, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-272-1
547
CIP 2010-01547
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie
658. OPREAN, LUMINIŢA. Chimie anorganică : teste pentru
admiterea la Facultatea de farmacie / Luminiţa Oprean, Adriana Hangan,
Andreea Bodoki. - Ed. a 3-a, rev. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară
"Iuliu Haţieganu", 2010
ISBN 978-973-693-349-3
546(075.35)
CIP 2010-01601
659. POP, ANETA. Chimie anorganică : note de curs şi lucrări
practice / Aneta Pop şi Aurelia Pisoschi. - Bucureşti : Elisavaros, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8400-92-4
546(075.8)
CIP 2010-01102
663. BOCIN, ANDREI. Crustal structure of the SE Carpathians its
foreland from densely spaced geophysical data / Andrei Bocin. - Brăila : Editura
Sfântul Ierarh Nicolae, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8129-13-6
551.4(498)(23 Carpaţii de Sud-Est)
CIP 2010-01638
138
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
664.
DENDROGÉOMORPHOLOGIE
ET
DENDROCLIMATOLOGIE-MÉTHODES DE RECONSTITUTION DES
MILIEUX GÉOMORPHOLOGIQUES ET CLIMATIQUES DES RÉGIONS
MONTAGNEUSES.
Atelier
(Cluj-Napoca
;
2009).
Atelierul
Dendrogéomorphologie et dendroclimatologie-méthodes de reconstitution des
milieux géomorphologiques et climatiques des régions montagneuses : ClujNapoca, 27-29 iulie 2009 / coordinateurs: Virgil Surdeanu, Markus Stoffel,
Olimpiu Pop. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010
ISBN 978-973-610-983-6
551.5
CIP 2010-01042
665. HOLOBÂCĂ, IULIAN-HORIA.Studiul secetei din Transilvania/
Iulian-Horia Holobâcă. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010
ISBN 978-973-610-981-2
551.58
CIP 2010-01364
666.
IONAC, NICOLETA. Legi, mărimi şi simboluri în
meteorologie / Nicoleta Ionac, Sterie Ciulache. - Bucureşti : Ars Docendi, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-462-7
551.5
CIP 2010-00707
667. MOCANU, AURELIA. Criza clastică / Aurelia Mocanu. Bucureşti : Printech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-469-9
55
CIP 2010-00698
139
CIP
669. POPESCU, NICOLAE. Geografia cuaternarului / Nicolae
Popescu, Marian Ene, Florina Folea Tatu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-827-4
551.8"624/627"
CIP 2010-00812
670. ŞERBAN, EUGENIA. Hazarde climatice generate de precipitaţii
în Cîmpia de Vest situată la nord de Mureş / Şerban Eugenia. - Oradea : Editura
Universităţii din Oradea, 2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-10-0005-0
551.577.37(498 Câmpia de Vest)
CIP 2010-01466
671. TUDORICĂ, MARIA-RAMONA. Subcarpaţii dintre Gilort şi
Olteţ : studiu geomorfologic / Maria-Ramona Tudorica. - Craiova : Info, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8382-97-8
551.4(498)(28)
CIP 2010-01651
672. URUIOC, STELA. Elemente de geologie / Stela Uruioc. Timişoara : Eurobit, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-591-0
55
CIP 2010-01240
57 Biologie
668. PETRESCU, SORIN M. Repertoriul arheologic al peşterilor din
Banat = The archaeological repertory of the caves of Banat / Sorin-Marius
Petrescu. - Caransebeş : Dalami, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1717-35-7
551.442(498.5)
CIP 2010-00019
673. Biologie : teste pentru admitere / sub red.: Mureşan Adriana,
Orăsan Remus, Schmidt Nadia. - Ed. a 3-a, rev. - Cluj-Napoca : Editura Medicală
Universitară "Iuliu Haţieganu", 2010
ISBN 978-973-693-350-9
57(075.35)
CIP 2010-01600
140
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
674. Biologie pentru grupele de excelenţă clasele IX-X / Claudia
Vlaica, Zita Deák-Fogorasi, Violeta Sarca, ... ; ed.: Nicu Dragoş. - Cluj-Napoca :
Studia, 2010
Bibiogr.
ISBN 978-973-8390-54-6
57(075.35)(076)
CIP 2010-00712
675. Biologie pentru grupele de excelenţă clasele XI-XII / Kósa Maria,
Manole Filomela, Kerekes Adelhaida, ... ; ed.: Nicu Dragoş. - Cluj-Napoca :
Studia, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8390-55-3
57(075.35)(076)
CIP 2010-00714
676. Exploring life / Germaine Săvoiu, Carmen Cristescu, Doina
Verdeş, ... - Timişoara : Eurobit, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-620-583-5
Vol. 1 : Lecture notes for human biology, anatomy and physiology. ISBN 978-973-620-584-2.
Vol. 2 : Exploring life. - ISBN 978-973-620-585-9.
576.3
577.2
CIP 2010-00261
CIP
141
677.
GÎRJU,
MAGDALENA.
Virusologie,
bacteriologie,
parazitologie / Magdalena Gîrju, Maria Gîrju. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-829-9
578
CIP 2010-01449
678. Izolate genetice din Bihor / coord.: Marius Bembea. - Oradea :
Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-759-999-5
575
CIP 2010-00924
679. KISS, SZIDÓNIA. Humángenetika / Kiss Sidónia. - Cluj-Napoca :
Editura Abel, 2010
ISBN 978-973-114-106-0
575
CIP 2010-00918
680. MÎNICAN, LIGIA. Biologie pentru grupele de excelenţă clasa a
VII-a / Ligia Mînican, Gabriela Ciobanu. - Cluj-Napoca : Studia, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8390-53-9
57(075.35)(076)
CIP 2010-00713
681. NICOLAESCU, IOAN. Biophysics / Ioan Nicolaescu, Mircea
Moldovan. - Târgu Mureş : University Press, 2010
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-169-118-3
577.3:61(075.8)
CIP 2010-00357
142
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
143
CIP
682.
RADU, GABRIEL LUCIAN. Tehnici experimentale în
bioanaliză / Radu Gabriel-Lucian. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-439-2
57.08
543.9
CIP 2010-00719
687. NOTEA, SANDA ALINA. Zonele şi etajele de vegetaţie din
Oltenia : caracterizare generală ecologico-floristică / Sanda Alina Notea. Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-814-5
581(498.2)
CIP 2010-01251
683. VAMANU, EMANUEL. Biotehnologii vegetale şi animale :
lucrări practice / lector univ. dr. Vamanu Emanuel, dr. chimist Niţă Sultana, prof.
univ. dr. Vamanu Adrian. - Bucureşti : Ars Docendi, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-465-8
57:62(075.8)
CIP 2010-01489
688. TURCUŞ, VIOLETA. Flora ilustrată a judeţului Arad / Turcuş
Violeta, Ardelean Aurel, Roşu Ionel. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press,
2010
ISBN 978-973-664-376-7
581.9(498-35 Arad)
CIP 2010-01096
59 Zoologie
684. ZAGRAI, IOAN. Variabilitatea virusului Plum Pox / Ioan
Zagrai. - Bistriţa : Aletheia, 2009
ISBN 978-973-8182-86-8
578
CIP 2010-00045
685.
ZLADNEAN, MARIUS. Ecotehnologii de procesare a
materialelor din halde şi iazuri de decantare / Marius Zladnean, Nicolae Cristea,
Roxana Fechet. - Petroşani : Focus, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-677-176-7
574
CIP 2010-00471
58 Botanică
686. ANTONIE, IULIANA. Botanica / Antonie Iuliana. - Sibiu : Alma
Mater, 2009
ISBN 978-973-632-576-2
58
CIP 2010-00412
689. BÎRGĂU, EMILIA ELENA. Mamifere cu aripi / Emilia Elena
Bîrgău. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-720-2
591.9(498)
CIP 2010-00507
6 ŞTIINŢE APLICATE
61 Medicină
690.
BONTA, MARINELA. Istoria medicinei : personalităţi
marcante ale lumii medicale / Bonta Marinela. - Oradea : Editura Universităţii din
Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-990-2
61(100):929
CIP 2010-00606
144
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
691. Ghid terapeutic 2009-2010 / Silvia Mancaş, Dan Gaiţă, Simona
Drăgan, Gabriel Ciorîcă. - Timişoara : Artpress, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-244-8
61
CIP 2010-01709
692. MAMBRETTI, GIORGIO. Medicina cu susul în jos : şi dacă
Hamer avea dreptate? / Giorgio Mambretti, Jean Seraphin ; trad.: Laura MandiBeke. - Sibiu : Evoluţionism, 2010
ISBN 978-973-88738-5-8
61
CIP 2010-00603
693. TOMA, VALENTIN VERON. Batrâneţea / Valentin Veron
Toma. - Bucureşti : Do-MinoR, 2010
2 vol
ISBN 978-973-1838-26-7
Vol. 1. - ISBN 978-973-1838-87-8
Vol. 2. - ISBN 978-973-1838-88-5
61
CIP 2010-00672
694. TOMESCU, RAMIRO. Homeopatie şi homeoterapie / Ramiro
Tomescu. - Ed. a 2-a, rev. - Braşov : Graphica, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-88004-8-9
61
615.015.32
CIP 2010-00728
611/612 Anatomie şi fiziologie
695. Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul patologiei timice /
coord.: Lidia Ionescu. - Iaşi : Casa Editorială Demiurg, 2010
ISBN 978-973-152-173-2
612.438
CIP 2010-00622
CIP
145
696.
BULARDA MOROZAN, MIHAI. Originea şi evoluţia
elementelor sanguine / Mihai Bularda Morozan. - Iaşi : PIM, 2010
ISBN 978-606-520-714-1
612.11
CIP 2010-00510
697.
CIACLI, CAMELIA. Imunologie fundamentală / Ciacli
Camelia. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2010
ISBN 978-973-664-371-2
612.017
CIP 2010-00459
698. Dicţionar imunologie medicală / Dorel L. Radu, Mircea L.C.
Panait, Olga Simionescu, ... - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol
Davila", 2010
ISBN 978-973-708-337-1
612.017:616
CIP 2010-00624
699. ENOIU, RĂZVAN. Musculaţia / Răzvan Sandu Enoiu, Roxana
Enoiu, Flavius Ţurcanu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-655-1
611.73
CIP 2010-00444
700. GIURGEA, NATALIA. Physiologie humaine / Natalia Giurgea. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010vol.
ISBN 978-973-133-624-4
Vol. 1. - 2010. - ISBN 978-973-133-625-1
612
CIP 2010-01118
701. HARTVIG, KIRSTEN. Întărirea sistemului imunitar / Kirsten
Hartvig ; trad.: Graal Soft. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2010
ISBN 978-973-675-761-7
612.017
CIP 2010-01607
146
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
702.
IACOB, RADU EMIL. Studii terapeutice în testiculul
necoborât / Radu Emil Iacob, Daniela Iacob. - Timişoara : Solness, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-729-195-0
612.616
CIP 2010-01372
703. KUHN, BIRGIT. Corpul nostru : 333 de lucruri pe care copiii
vor să le afle / Birgit Kuhn ; trad.: Cornelia Dumitraşcu. - Bucureşti : Editura
NICULESCU, 2010
Index
ISBN 978-973-748-480-2
611/612
CIP 2010-01625
704. LEUCIUC, FLORIN-VALENTIN. Musculaţie / Florin-Valentin
Leuciuc. - Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-666-329-1
611.73
CIP 2010-01473
705. Placenta praevia. - Buzău : Alpha MDN, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-139-125-0
612.649
618.36
CIP 2010-01398
706. SANDER, ANTJE. Breviar de anatomie / Antje Sender..., Stefan
Schwarz. - Târgu-Mureş : Farmamedia, 2010
Index.
ISBN 978-606-92180-2-0
611
CIP 2010-01469
147
CIP
613/614 Igienă
707. Alimentaţia sugarului : sfaturi pentru părinţi / Michaela-Iuliana
Nanu, Gabriela Oproiu, Alina Popp, Ecaterina Stativa. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :
Imprimeria Naţională, 2010
ISBN 978-973-87362-8-3
613.22
CIP 2010-01823
708. Alimentaţia sugarului : îndrumar pentru medicii de familie :
Programul naţional de profilaxie : subprogramul de sănătate a femeii şi
copilului. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Imprimeria Naţională, 2010
ISBN 978-973-87362-9-0
613.22
CIP 2010-01824
709. BRUJA, NICOLAI Z. Hrana de zi cu zi : între sănătate deplină
şi sinucidere lentă / Nicolai Z. Bruja. - Bucureşti : Editura M.A.S.T., 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1822-53-2
613.2
CIP 2010-00003
710. FENWICK, ELIZABETH. Mama şi copilul / Elizabeth Fenwick ;
trad.: Horia Bălan. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2010
Index.
ISBN 978-973-717-368-3
613.95
CIP 2010-00658
711. HUIDU ALEXANDRA ANTONIO. Reproducerea umană
medical asistată : etica incriminării vs. etica biologică : studiu de drept
comparat / Huidu Alexandra. - Iaşi : Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-198-8
613.88
CIP 2010-01143
148
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
149
CIP
712. INŢE, DORINA. 5 paşi pentru sănătate : caietul copilului
sănătos / institutor Dorina Inţe, educatoare Elena Negrău, institutor Szabo Rodica
Beatrice ; coord. şt.: şef lucrări dr. Zoia Bitea ; sub red.: biolog Carmen Valeria
Dinescu, dr. Nicolae Călin Sonea. - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa
Corpului Didactic Oradea, 2010
ISBN 978-973-1825-75-5
613.955
CIP 2010-00846
717. SUSAN, AURELIA. Alimentaţia : caietul elevului sănătos /
institutor Aurelia Susan, învăţătoare Aurora Livia Feier, institutor Teodora Gabriela
Sâncelean ; coord. şt.: şef lucrări dr. Zoia Bitea ; sub red.: biolog Carmen Valeria
Dinescu, dr. Nicolae Călin Sonea. - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa
Corpului Didactic Oradea, 2010
ISBN 978-973-1825-76-2
613.2
CIP 2010-00847
713. MENCINICOPSCHI, GHEORGHE. Şi noi ce mai mâncăm? /
Gheorghe Mencinicopschi. - Snagov : Coreus, 20102 vol.
ISBN 978-606-92342-5-9
Vol. 1. - 2010. - ISBN 978-606-92342-6-6
613.2
CIP 2010-00315
718. WIGMORE, ANN. Iarba de grâu, izvor de sănătate / Ann
Wigmore. - Târgu Mureş : Edupoint, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92017-5-6
613.26
CIP 2010-01206
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie
714. MORARIU, TAMARA. Securitatea şi sănătatea lucrătorilor din
birouri : 101 de întrebări şi răspunsuri / dr. ing. Tamara Morariu. - Bucureşti :
Obiectiv, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-87627-8-7
614.8
CIP 2010-01025
715. RĂDULESCU, EMIL. Diabetul la adulţi şi copii / dr. Emil
Rădulescu. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2010
ISBN 978-973-101-333-6
613.379-008.64-053.2-053.8
CIP 2010-00960
716. STOICESCU, SILVIA. Alăptarea nou-născutului sănătos / prof.
dr. Silvia Stoicescu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Imprimeria Naţională, 2010
ISBN 978-973-87362-7-6
613.22
618.63
CIP 2010-01825
719. BECK, JUDITH S. Psihoterapie cognitivă : fundamente şi
perspective / Judith S. Beck ; trad.: Elena Crăciunescu, Teodora Rohian. - ClujNapoca : Editura RTS, 2010
ISBN 978-973-1816-33-3
615.851
CIP 2010-01023
720. CHIRIAC, PARASCHIVA. Medicamente biologice obţinute din
pancreasul endocrin / Paraschiva Chiriac, Marcela Chiriac. - Brăila : Editura
Sfântul Ierarh Nicolae, 2010
ISBN 978-606-8129-06-8
615
CIP 2010-00242
721. CIORBEA, IULIU. Personalitatea psihoterapeutului şi procesul
terapeutic / Iulia Ciorbea. - Iaşi : Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1630-5
615.851
CIP 2010-00155
150
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
722. CRISTUŢĂ, ALINA. Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie /
Cristuţă Alina-Mihaela. - Bacău : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-057-2
615.825-053.9
CIP 2010-00099
723. GHICA, MIHAELA VIOLETA. Elemente fizico-chimice şi
biofarmaceutice ale sistemelor semisolide cu acţiune topică : aplicaţii la
hidrogeluri cu indometacin / Ghica Mihaela Violeta. - Bucureşti : Printech, 2010
ISBN 978-606-521-436-1
615.2
CIP 2010-01017
724. GÎRD, CERASELA ELENA. Curs de farmacognozie, fitochimie,
fitoterapie / Cerasele Elena Gîrd. - Bucureşti : Curtea Veche, 2010
ISBN 978-973-1983-32-5
615.07:633.81+633.88(075.8)
CIP 2010-00821
725. LĂŢEA, LUMINIŢA. Activatorii canalelor de potasiu în
tratamentul bolilor cardiovasculare / Lăţea Luminiţa, Negrea Ştefania. - ClujNapoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-693-347-9
615.225:616.12
CIP 2010-00443
726. MÂRZA DĂNILĂ, DOINA. Relaţia terapeut-pacient : (terapia
centrată pe client) / Mârza-Dănilă Doina. - Bacău : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-056-5
615.825
CIP 2010-00102
CIP
151
727. MOGOŞANU, GEORGE. Farmacocnozie, fitoterapie : curs
pentru studenţii anului III / George Dan Mogoşanu, Ludovic Everard Bejenaru,
Honorius Popescu. - Ed. a 2-a, adaptată la Ph. Eur.6. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-805-3
615.322(075.8)
CIP 2010-00311
728. MUNGIU, OSTIN COSTEL. Metale preţioase : o abordare
farmacologică / Ostin C. Mungiu. - Iaşi : Editura Gr. T. Popa, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-544-015-9
615.01
CIP 2010-00043
729. NIŢĂ-IBRIAN, ELENA. Hrana vie în prevenirea şi vindecarea
cancerului / Elena Niţă Ibrian. - Bucureşti : Miracol, 2010
ISBN 978-973-699-007-6
615.322:616-006.6
CIP 2010-00836
730. NIŢĂ-IBRIAN, ELENA. Hrana vie vindecă diabetul / Elena Niţă
Ibrian. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Miracol, 2009
ISBN 978-973-699-000-7
615.322
CIP 2010-00399
731. NIŢĂ-IBRIAN, ELENA. Plantele : aliment şi medicament /
Elena Niţă Ibrian. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Miracol, 2009
ISBN 978-973-699-001-4
615.322
CIP 2010-00398
732. OPREA, ELIZA. Farmacologie : teste grilă / Eliza Oprea, Bogdan
Nicolae Manolescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-762-3
615.01(079.1)
CIP 2010-01094
152
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
733. POPESCU, HONORIUS. Homeopatia în România : pagini de
istorie / prof. dr. Honorius Popescu, dr. Raluca Daniela Praţa. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0250-4
615.015.32
CIP 2010-01013
616/618 Patologie
734. Afecţiuni psihice şi psihosomatice în medicina dentară / Camelia
Dalai, Ciprian Dalai, Ioana Ignat Romanul, ... - Oradea : Editura Universităţii din
Oradea, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0002-9
616.314
CIP 2010-00923
735. ARDELEANU, ELENA AURORA. Introducere în medicina
familiei / Elena Ardeleanu. - Timişoara : Eurostampa, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-962-3
616(075.8)
CIP 2010-00475
736. AVRAM, EUGEN. Neuropsihologie : bazele teoriei şi practicii /
Eugen Avram. - Bucureşti : Editura SPER, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8383-49-4
616.89
CIP 2010-00942
737. BLAIR, JAMES. Individul psihopat : starea emoţională şi
creierul / James Blair, Derek Mitchell şi Karina Blair ; trad. de dr. Laura Aelenei. Bucureşti : Polimark, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-9302-41-8
616.89
CIP 2010-00056
CIP
153
738.
BULARDA MOROZAN, MIHAI. Mielomul multiplu :
(plasmocitom - boala Kahler Rustitzki) / Mihai Bularda Morozan. - Iaşi : PIM,
2009
ISBN 978-606-520-713-4
616-006.44
CIP 2010-00447
739. Caiete de tehnici chirurgicale / sub red.: Nicolae Angelescu,
Florian Popa ; [colab.: Angelescu Emil Ştefan..., Angelescu Mihai Theodor...,
Angelescu Nicolae...]. - Bucureşti : Editura Medicală, 20083 vol.
ISBN 978-973-39-0650-6
Vol. 2. - 2010. - ISBN 978-973-39-0687-2
616-089
CIP 2010-01360
740. Cancerul de col uterin. - Buzău : Alpha MDN, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-139-123-6
618.146-006.6
CIP 2010-01396
741. Cancerul de endometru. - Buzău : Alpha MDN, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-139-129-8
618.14-006
CIP 2010-01402
742. Cancerul mamar. - Buzău : Alpha MDN, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-139-124-3
618.19-006.6
CIP 2010-01403
743. Cancerul ovarian. - Buzău : Alpha MDN, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-139-128-1
618.11-006.6
CIP 2010-01397
154
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
744. CARAIANE, AURELIANA. Patologie orală : curs / dr. Aureliana
Caraiane. - Constanţa : Editura MunteniaConstanţa, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-692-240-4
616.31
CIP 2010-00585
745. CHICEA, LIANA. Urgenţe medicale / Chicea Liana. - Sibiu :
Alma Mater, 2010
ISBN 978-973-632-580-9
616-083.98-071-08
CIP 2010-00267
746. Durerea acută şi cronică la copil / sub redacţia prof. dr. Stela
Goţia. - Iaşi : Vasiliana '98, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-116-174-7
616-009.7
CIP 2010-00487
747. GEORGESCU, CARMEN. Disruptorii endocrini în patologia
umană / Carmen Georgescu. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0235-1
616.4
CIP 2010-00127
155
CIP
750. Îndreptar ORL / Savel Obreja, Elena Ioniţă, Mihaela Mitroi, Iulică
Ioniţă. - Craiova : Sitech, 2010
ISBN 978-606-530-792-6
616.21
CIP 2010-00206
751. JOMPAN, AFILON. Medicina familiei / Afilon Jompan. Timişoara : Eurostampa, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-960-9
616(075.8)
CIP 2010-00476
752. Klinikai labordiagnosztika / Nemes-Nagy Enikő, Fazakas Zita,
Fodor Márta Andrea, ... - Ed. a 2-a. - Târgu-Mureş : Edupoint ; Etna : Edupoint,
2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-92017-2-5
ISBN 978-973-1795-14-0
616-071
CIP 2010-00205
753. Lehuzia patologică. - Buzău : Alpha MDN, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-139-127-4
618.7
748. GOGULESCU, ARMAND. Sindromul fibromialgic / Armand
Gogulescu, Dan Nemes. - Timişoara : Mirton, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0749-6
616.74-009.7
CIP 2010-00221
749. Infecţia HIV în sarcină. - Buzău : Alpha MDN, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-139-122-9
616-008.6 SIDA:618.2
578.828 HIV
CIP 2010-01401
CIP 2010-01404
754. Markeri biochimici ai disfuncţiei endoteliale şi aterogenezei /
Germaine Săvoiu, Lavinia Noveanu, Ovidiu Fira-Mladinescu, Minodora Andor. Timişoara : Eurobit, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-586-6
616.12
CIP 2010-00263
156
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
157
CIP
755. NĂDĂŞAN, VALENTIN. Faţă în faţă cu stresul : o aventură
în lumea stresului, cu Robinson Crusoe / Valentin Nădăşan. - Ed. a 2-a. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2010
ISBN 978-973-101-328-2
616.89-008.441
CIP 2010-00826
760. RĂDULESCU, EMIL. Cancerul colorectal : o boală care poate fi
prevenită / dr. Emil Rădulescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi
Sănătate, 2010
ISBN 978-973-101-331-2
616.348-006.6
CIP 2010-00962
756. Patologia renală în sindromul metabolic şi obezitate / Mirela
Gherman Căprioară, Nicolae Hâncu, Liliana Pârvu, ... ; ed.: Ina Maria Kacso. Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2010
ISBN 978-973-693-348-6
616.61
CIP 2010-00857
761. RĂDULESCU, EMIL. Cancerul mamar şi stilul de viaţă / dr.
Emil Rădulescu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2010
ISBN 978-973-101-326-8
618.19-006.6:613.2
CIP 2010-00828
757. POPESCU, SPERANŢA. Ghid de intervenţie în autismul
infantil / Speranţa Popescu, Camelia Stanciu, Adela Morar. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0249-8
159.963.37
616.89-008.444.4
CIP 2010-00123
762. Ruptura uterină. - Buzău : Alpha MDN, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-139-126-7
618.14-001.5
CIP 2010-01400
763. Sarcina multiplă. - Buzău : Alpha MDN, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-139-121-2
618.25
758. Prevenţia primară în carie şi parodontopatii / coord.: dr.
Cuculescu Marian ; pref.: prof. dr. Iliescu Andrei. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-2687-7
616.311.2-002
CIP 2010-00548
759. RĂDULESCU, EMIL. Ai grijă de inima ta / dr. Emil Rădulescu. Ed. a 5-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2010
ISBN 978-973-101-332-9
616.12
CIP 2010-00961
CIP 2010-01405
764. Sarcina şi valvulopatiile. - Buzău : Alpha MDN, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-139-120-5
618.2
CIP 2010-01399
765. Semiologie medicală : curs universitar pentru studenţii facultăţii
de medicină dentară / sub red.: Horia Bălan, Delia Donciu. - Bucureşti : Editura
Medicală, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-39-0686-5
616-008.6
CIP 2010-00745
158
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
159
CIP
766. STANCIU, LIANA. Aspecte ale tratamentului edentaţiei totale /
Stanciu Liana. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-457-6
616.314
CIP 2010-00404
771.
ZAHARIA, DAN. Monitorizarea parametrilor vitali în
afecţiunile cronice / Dan Zaharia, Radu Ciorap. - Iaşi : Editura Gr. T. Popa, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-544-017-3
616
CIP 2010-00464
767.
SZUHANEK, CAMELIA ALEXANDRINA. Biomecanică
ortodontică / Camelia Szuhanek, Florica Glăvan, Rodica Jianu. - Timişoara :
Orizonturi Universitare, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-638-435-6
616.314-089.23(075.8)
CIP 2010-00271
619 Medicină veterinară
768. TATU, CARMEN. Imobilizarea ca stres / Carmen Tatu. Timişoara : Orizonturi Universitare, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-638-430-1
616.853-009.11-036.86
CIP 2010-00272
769.
TRANDAFIR, DANIELA. Cancerul cavităţii orale şi
orofaringelui : noţiuni elementare pentru studenţii facultăţilor de medicină şi
medicină dentară / Daniela Trandafir, Violeta Trandafir, Dan Gogălniceanu. Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-726-4
616-006.6:616.31
CIP 2010-00634
770. VENTER, ALINA. Profilaxia cancerului de sân / Venter Alina. Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-997-1
618.19-006
CIP 2010-00852
772. ARDELEAN, GAVRIL. Anatomia şi fiziologia comparată a
animalelor / Ardelean Gavril. - Satu Mare : Daya, 2010
ISBN 978-973-7756-36-7
619::611
CIP 2010-00235
773. CIUPE, MARIA SIMONA. Incursiuni în istoria medicinei
veterinare / Simona Maria Ciupe, Ovidiu Mircea Muntean. - Cluj-Napoca :
AcademicPres, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-744-197-3
619(100)(091)
CIP 2010-01010
774. CODREANU, MARIO. Medicina internă a animalelor / Mario
Codreanu. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-458-3
619
CIP 2010-00403
775. LEAU, TRAIAN. Ortopedia aparatului locomotor la animale /
Traian Leau. - Bucureşti : Printech, 2009.
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-443-9
619::611.7
CIP 2010-00721
160
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
776. ROTARU, ELENA. Patologia bovinelor / Elena Rotaru. Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-442-2
619::616:636.2
CIP 2010-00720
777. URDEŞ, LAURA DANIELA. Patologie animală : concepte
actuale privind bolile animalelor domestice şi sălbatice / Laura-Daniela Urdeş. Bucureşti : Printech, 2010
ISBN 978-606-521-471-2
619::616
CIP 2010-01018
62 Tehnică. Inginerie
778. Aliaje antifracţiune pentru sisteme tehnice / Gh. Florea, Olimpia
Pandia, Al. Chiriac, I. Sărăcin. - Craiova : Aius PrintEd, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8021-94-2
62
CIP 2010-00564
CIP
161
781. IOAN, VASILE. Calea Anghel Saligny / Vasile Ioan. - Brăila :
Edmunt, 2010
ISBN 978-606-8140-00-1
62(498) Saligny, A.
CIP 2010-00465
782. MITELEA, ION. Ştiinţa materialelor / prof. dr. ing. Ion Mitelea. Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Timişoara : Editura Politehnica, 20092 vol.
ISBN 978-973-625-826-8
Vol. 2. - 2010. - ISBN 978-606-554-035-4
62.002.3:669
CIP 2010-00200
783. MOISE, VICTOR. Mecanisme cu bare articulate / Victor
Moise. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-462-0
62-231.3
CIP 2010-00445
779. BORDA, CLAUDIA. Tehnologia materialelor / Claudia Borda. Bucureşti : Printech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-467-5
62.002.3(075.8)
CIP 2010-00696
784.
MOŢICA, ADRIANA MINERVA. Vibraţii mecanice :
cercetarea experimentală a structurilor mecanice din punct de vedere al
vibraţiilor / Adriana M. Moţica, Ioan Pernevan. - Arad : Editura Universităţii
Aurel Vlaicu, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-440-9
62-752
CIP 2010-00848
780. GĂICEANU, MARIAN. Optimizarea sistemelor de acţionare
electrică / conf. dr. ing. Găiceanu Marian. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8008-45-5
62
CIP 2010-00196
785. MOŢICA, ADRIANA MINERVA. Vibraţii mecanice : noţiuni
fundamentale şi aplicaţii ale acestora în construcţia autovehiculelor / Adriana
M. Moţica, Ioan Pernevan. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-441-6
62-752
CIP 2010-00849
162
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
786. OLARIU, MARIUS ANDREI. Cercetări privind asigurarea
calităţii micro- şi nanomaterialelor pe baza analizei sarcinii electrice spaţiale /
Marius Andrei Olariu, Romeo Cristian Ciobanu, Sebastian Teodor Arădoaei. - Iaşi :
PIM, 2010
ISBN 978-606-520-675-5
62
CIP 2010-01343
787. PALADE, VASILE. Organe de maşini / Vasile Palade, Nicolae
Diaconu. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-46-2
62
CIP 2010-00188
788. REDAC, TEODOR-RADU. Măsurarea zgomotului / Redac
Teodor-Radu. - Arad : Gutenberg Univers, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1869-76-6
62
CIP 2010-00466
789. ŞERBAN, VIOREL-AUREL. Ştiinţa şi ingineria materialelor /
prof. dr. ing. Viorel-Aurel Şerban, prof. dr. ing. Aurel Răduţă. - Ed. a 2-a, rev. Timişoara : Editura Politehnica, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-554-044-6
62.002.3
CIP 2010-00201
790. TRANDABĂŢ, CONSTANTIN. Cercetări privind utilizarea
măsurărilor distribuite în cadrul sistemelor de asigurare a calităţii
industriale / Alexandru Florentin Trandabăţ, Cristina Schreiner, Marius Pîslaru. Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-673-1
62
CIP 2010-01346
163
CIP
620 Materiale. Merceologie. Energetică
791. MANOLACHE, MIHAI. Societatea contemporană şi securitatea
energetică / Mihai Manolache şi Lucian Stăncilă. - Bucureşti : Editura Centrului
Tehnic-Editorial al Armatei, 2010
ISBN 978-606-524-065-0
620.9
CIP 2010-00692
792. Surse regenerabile de energie : abordări actuale / Corneliu
Marinescu, Marius Georgescu, Luminiţa Cloţea, . - Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-430-4
620.92
CIP 2010-00064
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica
793.
ATĂNĂSOAE, PAVEL. Producerea energiei electrice şi
termice : îndrumar de laborator / Pavel Atănăsoae. - Suceava : Editura
Universităţii din Suceava, 2010.
ISBN 978-973-666-328-4
621.3(075.8)
CIP 2010-01189
794.
BĂLĂNEAN, CONSTANTIN. Diode, semiconductoare :
aplicaţii / Constantin Bălănean ; coord. şt.: lector dr. Victor Scutaru. - Bacău :
Grafit, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1754-91-8
621.314.6
CIP 2010-00711
164
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
795. BIRIESCU, MARIUS. Transformatoare şi maşini electrice :
teorie, identificări de parametri şi metode de testare / Marius Biricescu. Timişoara : Orizonturi Universitare, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-638-433-2
621.3
CIP 2010-00273
796. Cercetări privind analiza calităţii materialelor electroizolante
prin metoda spectroscopiei dielectrice / Sebastian Teodor Arădoaei, Romeo
Cristian Ciobanu, Marius Andrei Olariu, Gabriela Constantinescu. - Iaşi : PIM,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-674-8
621.315.61
CIP 2010-01345
797. COMAN, DANIELA. Roboţi fotbalişti : modelare şi simulare :
algoritmi de conducere / Daniela Coman. - Craiova : Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-725-0
621.865.8
CIP 2010-00335
798. Componente electronice pasive : condensatoare : proprietăţi,
construcţie, tehnologie, aplicaţii / Paul Svasta, Alexandru Vasile, Ciprian
Ionescu, Virgil Golumbeanu. - Bucureşti : Cavallioti, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-551-003-6
621.3
CIP 2010-00632
799. CROITORU, MARIAN. Procese de aşchiere prin strunjire /
Marian Croitoru. - Slatina : Didactic Pres, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-396-6
621.91
CIP 2010-01499
CIP
165
800. DONŢU, OCTAVIAN. Tehnologii şi sisteme integrate de
fabricaţie pentru mecatronică / Octavian Donţu. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-459-0
621.38
CIP 2010-00405
801. DRAGOŞ, GHEORGHE VIOREL. Agenţi şi procese în instalaţii
frigorifice nepoluante / Gheorghe Viorel Dragoş, Raluca Dragoş. - Cluj-Napoca :
Editura U.T. Press, 2010
ISBN 978-973-662-516-9
621.565
CIP 2010-00332
802. Electronic devices / conf. dr. ing. Cătălin-Daniel Căleanu, prof. dr.
ing. Virgil Tiponuţ, şef lucr. dr. ing. Valentin Maranescu, as. drd. ing. Aurel Filip. Timişoara : Editura Politehnica, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-554-042-2
621.382
CIP 2010-00199
803. FIREŢEANU, VIRGILIU. Analiza în element finit în studiul
maşinilor electrice / Virgiliu Fireţeanu. - Bucureşti : Printech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-466-8
621.313
CIP 2010-00695
804. FÎNARU, ADRIANA LUMINIŢA. Microunde : aplicaţii în
sinteza şi separarea compuşilor organici / Adriana Luminiţa Fînaru. - Bacău :
Alma Mater, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-059-6
621.3.029.6
CIP 2010-00966
166
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
805. GERMÁN-SALLÓ, ZOLTÁN. Aplicaţii ale analizei wavelet în
prelucrarea numerică a semnalului ECG / Germán-Salló Zoltán. - Târgu-Mureş :
Editura Universităţii "Petru Maior", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7794-85-7
621.391:517.443
616.12-008.3-073.97
CIP 2010-00073
CIP
167
810. PAVEL, ALECSANDRU. Gazometre / prof. univ. dr. ing.
Alecsandru Pavel, conf. univ. dr. ing. Viorel Nicolae. - Ploieşti : Editura
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-330-8
621.642
CIP 2010-01090
806. IANĂŞI, AURORA. Organe de maşini : culegere de probleme /
Ianăşi Aurora. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-806-0
621.81(075.8)
CIP 2010-00306
811. Prelegeri de partea electrică a centralelor şi staţiilor / Mircea
Scripcariu, Sorina Costinaş, Gheorghe Comănescu, Elena Anghel. - Bucureşti :
Politehnica Press, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-073-7
621.3
CIP 2010-01056
807. JURCĂ, VIOREL. Tehnologii ecologice : maşini de debitare cu
jet de apă. - Zalău : Editura Silviana, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7817-98-3
621
CIP 2010-00725
812. PUIU-BERIZINŢU, MIHAI. Bazele electrotehnicii : circuite
electrice liniare / Puiu-Berizinţu Mihai. - Bacău : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-058-9
621.3
CIP 2010-00100
808.
NICOLAESCU, IOAN. Suprafaţa efectivă de reflexie şi
materiale radioabsorbante pentru micşorarea acesteia / Ion Nicolaescu,
Gheorghe Iubu. - Bucureşti : Editura Academiei Tehnice Militare, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-640-183-1
621.315.6:621.3.029.6
CIP 2010-00150
813. SACERDOŢIANU, DUMITRU. Contribuţii la perfecţionarea
echipamentelor şi tehnologiilor de monitorizare şi diagnosticare a
transformatoarelor de putere / Dumitru Sacerdoţianu. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-826-8
621
CIP 2010-01383
809. PANTEA, MIRCEA. Electrotehnică : îndrumător de laborator /
Mircea Pantea, Marius Silaghi. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2010
ISBN 978-606-10-0011-1
621.3(075.8)
CIP 2010-01455
814. SILAGHI, MARIUS. Introducere în electrotehnică / Alexandru
Marius Silaghi, Mircea Dănuţ Pantea. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0258-0
621.3
CIP 2010-01506
168
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
815. SIMIONOV, MIHAI. Instalaţii de propulsie navale / Mihai
Simionov. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-48-6
621.431.7:629.5.038
CIP 2010-00189
816. SUCIU, CONSTANTIN. Electronică de putere / Constantin
Suciu, Adrian Dănilă, Radu Câmpeanu. - Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-638 -4
621.3
CIP 2010-00208
817. URSARU, OVIDIU. Aplicaţii în electronica de putere / Ovidiu
Ursaru, Cristian Aghion, Mihai Lucanu. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-727-1
621.38
CIP 2010-00855
818.
VLASE, AURELIAN. Tehnologia fabricării produselor
mecanice / Aurelian Vlase, Ioan Popescu. - Bucureşti : Printech, 2010
ISBN 978-606-521-470-5
621
CIP 2010-01019
819. ZAROJANU, DAN. Instalaţii de transport / Dan Zarojanu. Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-666-330-7
621.86/.87
CIP 2010-01583
169
CIP
624/627 Construcţii
820. COZMESCU, VALENTIN. Riscul în execuţia constucţiilor /
Constantin Cozmescu, Ion Şerbănoiu. - Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei Teiu Botez", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8955-78-3
624
CIP 2010-00112
821. DOGARIU, ADRIAN-IOAN. Calculul şi proiectarea elementelor
metalice / Adrian Dogariu. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-638-427-1
624.04:624.014
CIP 2010-00268
822. Drumuri : elemente de proiectare / prof. dr. ing. Gheorghe Lucaci,
prof. dr. ing. Florin Bele, şef lucr. dr. ing. Cornel Bancea, asist. ing. Ciprian
Costescu. - Timişoara : Editura Politehnica, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-554-049-1
625.7
CIP 2010-01046
823.
HIGHWAY AND BRIDGE ENGINEERING 2009,
SCIENTIFIC OPINIONS. Simpozion naţional (1 ; 2009 ; Iaşi). Highway and
Bridge Engineering 2009, Scientific Opinions : simpozion naţional : Iaşi, 2009 /
ed.: Constantin Ionescu, Rodian Scînteie. - Iaşi : Editura Societăţii Academice
"Matei - Teiu Botez", 2009.
Bibliogr.
ISBN 978-973-8955-77-6
624.2/.8
CIP 2010-00490
170
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
824. IONESCU, CONSTANTIN. Dinamica construcţiilor / Constantin
Ionescu. - Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8955-74-5
624
CIP 2010-00107
825. IONESCU, CONSTANTIN. Probleme avansate de teoria
stucturilor / Constantin Ionescu. - Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei Teiu Botez", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8955-75-2
624.04
CIP 2010-00108
826.
IONESCU, CONSTANTIN. Teoria stucturilor pe medii
deformabile / Constantin Ionescu. - Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei Teiu Botez", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8955-76-9
624.04
CIP 2010-00109
827. ROMÂNIA. Legislaţie. Legislaţia construcţiilor. - Ed. a 7-a, rev. Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010
ISBN 978-973-115-700-9
624(498)(094)
CIP 2010-01648
828. ŞERBĂNOIU, ION. Tehnici pentru programarea lucrărilor de
construcţii / Ion Şerbănoiu, Lucian Ungureanu. - Iaşi : Editura Societăţii
Academice "Matei - Teiu Botez", 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8955-79-0
624
CIP 2010-01603
171
CIP
628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului
829. ALEXANDRESCU, AURORA. Sisteme hidraulice pentru
depoluare / Alexandrescu Aurora. - Iaşi : Politehnium, 2010
ISBN 978-973-621-291-8
628.1
628.8
CIP 2010-00858
830. ZGAVAROGEA, IRINA. Instalaţii de ventilare şi climatizare /
Irina Zgavarogea. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-455-2
628.8
CIP 2010-00096
629 Tehnica mijloacelor de transport
831. BORDA, CLAUDIA. Motoare ultrasonice / Claudia Borda,
Gheorghe Amza. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-460-6
629.7.016.54
CIP 2010-00406
832.
IORDACHE, CONSTANTIN. Contribuţii la o istorie a
aerodinauticii române / Constantin Iordache, Petru Tămăşdan. - Bucureşti :
Artemis, 2010
ISBN 978-973-566-178-6
629.7(498)
CIP 2010-00553
833. Sisteme de recuperare hidraulică a energiei la bordul
autovehiculelor / Horia Abăităncei, Gheorghe Alexandru Radu, Sebastian
Radu, ... - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-672-8
629
CIP 2010-00136
172
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
173
CIP
63 Agricultură
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură
834. CIOBĂNAŞU, MARINA. Analiză şi strategii în agricultura
românească / Marina Ciobănaşu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-830-4
63(498)
CIP 2010-01623
839. CHIRA, LENUŢA. Cireşul şi vişinul / prof. univ. dr. Lenuţa Chira,
şef lucrări de Adrian Asanica. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura M.A.S.T, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1822-54-9
634.23
CIP 2010-00654
835. IANCU, STANCU. Introducere în agricultură / Iancu Stancu,
Ciobanu Andi. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-787-2
63
CIP 2010-00297
840. CHIRA, LENUŢA. Cultura prunului / prof. univ. dr. Lenuţa
Chira, prof. dr. Dorel Hoza. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura M.A.S.T, 2010
ISBN 978-973-1822-55-6
634.23(100+498)
CIP 2010-00653
836. STANCU, IANCU. Agricultura durabilă (sustenabilă) / Iancu
Stancu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-800-8
63
CIP 2010-00314
630 Silvicultură
837.
NAGHIU, ALEXANDRU. Motoare şi maşini pentru
silvicultură / Alexandru Naghiu. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0251-1
630
CIP 2010-00833
838. TOADER, EMIL VASILE. Dendrometrie : îndrumar de lucrări
practice / Toader Emil. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-664-377-4
630*5(075.8)
CIP 2010-01659
841. CIOBANU, ANDI. Îndrumător pentru lucrări practice de
pomicultură / Ciobanu Andi. - Craiova : Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-736-6
634.1
CIP 2010-00787
842. GEORGESCU, TEODOR. Principalii dăunători ai legumelor
din câmp şi spaţii protejate / Teodor Georgescu. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-606-520-677-9
632.7
CIP 2010-01105
843. GRUIA, LUCIA. Plante spontane şi cultivate utilizate în
ritualuri religioase / Lucia Gruia. - Blaj : Buna Vestire, 2010
ISBN 978-973-1785-67-7
633.88:2
CIP 2010-00547
174
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
844. NICOLAE, EMIL BOGDAN. Contribuţii la îmbunătăţirea
tehnologiei de producere a materialului săditor pomicol, în vederea reducerii
consumurilor energetice / Nicolae Emil Bogdan. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-781-0
634.1
CIP 2010-00291
845. PĂCURAR, IOAN. Pedologie şi bonitarea terenurilor agricole :
îndrumător de lucrări practice / Ioan Păcurar, Mihai Buta. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0248-1
631.164.24(075.8)
631.4(075.8)
CIP 2010-01014
846. POPOVICI, MARIANA. Producerea de sămânţă la grâul de
toamnă în condiţiile Câmpiei de Vest / Popovici Mariana. - Oradea : Editura
Universităţii din Oradea, 2010
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-759-998-8
633.11
CIP 2010-00851
847. POŞTA, DANIELA SABINA. Arboricultură ornamentală / Poşta
Daniela Sabina. - Timişoara : Agroprint, 2009
ISBN 978-973-8287-80-8
635.9.055
CIP 2010-00020
848. STAICU, GABRIELA. Manualul compostului : înfiinţarea unei
Staţii de obţinere a compostului din deşeuri biodegradabile în comuna Balta
Doamnei, judeţul Prahova / dr. Gabriela Staicu, dr. Florin Alexandru. Bucureşti : Eurogema Exim, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92335-0-4
631.879.4
CIP 2010-01129
175
CIP
849. TUDOR, IOANA. Cultura ciupercilor pleurotus / Ioana Tudor. Bucureşti : Nomina Lex, 2010
ISBN 978-606-8153-03-2
635.8
CIP 2010-01039
850. TUDOR, IOANA. Reţete culinare şi conserve cu ciuperci / Ioana
Tudor. - Bucureşti : Nomina Lex, 2010
ISBN 978-606-8153-09-4
641.55:635.8
CIP 2010-01040
851. TUDOR, IOANA. Trufele / Ioana Tudor. - Bucureşti : Nomina
Lex, 2010
ISBN 978-606-8153-08-7
635.8
CIP 2010-01041
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit
852. ACATINCĂI, STELIAN. Tehnologia creşterii bovinelor /
Acatincăi Stelian. - Timişoara : Agroprint, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8287-81-5
636.2
CIP 2010-01358
853. GUŞ, CAMELIA. Stabilirea calităţii laptelui şi a produselor
lactate / Camelia Guş, Cristina Anamaria Semeniuc. - Ed. a 2-a, rev. - ClujNapoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0240-5
637.1
CIP 2010-00132
176
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
177
CIP
854.
VORNICU, OCTAVIAN COSTEL. Monitorizarea şi
supervizarea proceselor apicole / Octavian Costel Vornicu. - Iaşi : Alfa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-540-007-8
638.1
CIP 2010-00080
859. Hoteluri din România / pref.: Viorica Buica ; texte: Viorica Buica,
Laura Litcanu, Catrinel Negru, ... ; trad.: Smaranda Nicolau ; grafica: Corina
Gabriela Duma, Mihai Ene. - Bucureşti : Igloo, 2010
ISBN 978-606-8026-03-9
640.432(498)
CIP 2010-00173
64 Economie casnică
860. HYDEN, ANASTASIA R. Reţete din bucătăria franceză /
Anastasia R. Hyden. - Cluj-Napoca : Urban Lifestyle, 2010
ISBN 978-606-8083-06-3
641.568(44)
CIP 2010-01550
855. BĂBĂIŢĂ, CARMEN. Cateringul ca afacere / Carmen Băbăiţă. Timişoara : Mirton, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0763-2
640.45
CIP 2010-01069
856. Bucătăria cu vitamine : cele mai gustoase reţete cu legume,
salate, cereale şi fructe. - Bucureşti : Reader's Digest, 2010
Index.
ISBN 978-973-1762-80-7
641.55
CIP 2010-01243
857. Dicţionar Art&Food / coord.: Adriana Jurma. - Reşiţa : Editura
TIM, 2010
ISBN 978-973-696-151-9
81'374.3:641.55+7=135.1
CIP 2010-01634
858. GÎTIN, LILIANA. Operaţii unitare în alimentaţie publică şi
agroturism : principii teoretice şi lucrări aplicative / Liliana Gîtin, Rodica
Alexandru. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
Anexe.
ISBN 978-606-8008-43-1
640.4
63:338.43
CIP 2010-00194
65 Management. Conducere şi organizare
861.
ABRUDAN, DENISA. Performanţa în organizaţii din
perspectiva resurselor umane / Denisa Abrudan. - Timişoara : Solness, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-729-193-6
65.012.4
658.3
CIP 2010-00650
862. BERCEANU, DOREL. Gestiunea financiară a întreprinderii /
Dorel Berceanu. - Craiova : Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-731-1
658.15:334.7
CIP 2010-00794
863. BOGDAN, OCTAVIAN-IOAN. Managementul calităţii totale :
curs / prof. univ. dr. ing. Octavian-Ioan Bogdan. - Sibiu : Editura Academiei
Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2010
ISBN 978-973-153-077-2
65.012.4(075.8)
CIP 2010-00817
178
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
179
864. BRATU, SOFIA. Imaginea în construcţia simbolică a realităţii
sociale : imaginea publicitară / Sofia Bratu. - Bucureşti : Ars Academica, 2009
ISBN 978-606-8017-45-7
659.1
CIP 2010-00072
869. BUZATU, FLORIAN-TEODOR. Managementul portofoliului
de valori mobiliare / Florian Teodor Buzatu. - Craiova : Legis, 2010
ISBN 978-973-1880-18-1
65.012.4:336
CIP 2010-01066
865. BREZEANU, PETRE. Corporate default risk within CEE
countries / Petre Brezeanu, Lucian C. Ionescu, Cristina Maria Triandafil. Bucureşti : Business Excellence, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92299-1-0
658.15:347.72
CIP 2010-01047
870. CATRINA, IOANA. Economia întreprinderii în contextul
managementului schimbării / Ioana (Sprânceană) Catrina. - Petroşani : Focus,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-677-179-8
65:334.7
CIP 2010-00935
866. BREZEANU, PETRE. Perspective empirique en finances
internationales modernes : nouvel approche sous l'impact de la crise
financiere actuelle / Petre Brezeanu, Cristina Maria Triandafil. - Bucureşti :
Business Excellence, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92299-3-4
658.15:347.72
CIP 2010-01049
871. CIOBANU, IOAN. Management : fundamente, studii de caz şi
metode econometrice / Ioan Ciobanu. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza",
2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-497-7
65.012.4
CIP 2010-01038
867. BUCĂTARU, DUMITRU. Finanţele întreprinderii : aplicaţii şi
studii de caz / Dumitru Bucătaru. - Bucureşti : Tribuna Economică, 2009
ISBN 978-973-688-162-6
658.14
CIP 2010-00215
868. BUDEAN, VICTOR. Managementul aprovizionării-desfacerii /
Victor A. Budean. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-523-067-5
65.012.4:658.7+658.8
CIP 2010-01289
872. COLLINS, JIM. Excelenţa în afaceri : de ce anumite companii
reuşesc saltul de la "bun" la "excelent", iar altele nu? / Jim Collins ; trad. din
lb. engleză de Eugen Damian. - [Ed. a 3-a]. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing,
2010
ISBN 978-973-669-907-8
65.011.12:061.5(0.034)
65.012.4:061.5(0.034)
CIP 2010-01373
873. CONSTĂNGIOARĂ, ALEXANDRU. Elemente de management
operaţional / Constăngioară Alexandru. - Oradea : Editura Universităţii din
Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-993-3
65.012.4
CIP 2010-00608
180
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
181
874. CUCURUZAN, ROMANA EMILIA. Abordări organizaţionale
ale inovării / Ramona Emilia Cucuruzan, Camelia Morar. - Cluj-Napoca : Editura
Fundaţiei pentru Studii Europene, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-526-039-9
65
CIP 2010-00670
879. IACOB, DUMITRU. Organizaţia inteligentă : zece teme de
management organizaţional / Iacob Dumitru, Cismaru Diana-Maria. - Ed. a 2-a,
rev. - Bucureşti : comunicare.ro, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-711-237-8
65.012.4:061+334.7(075.8)
CIP 2010-00218
875. DEAC, VASILE. Organizarea, flexibilitatea şi mentenenţa
sistemelor de producţie / Vasile Deac, Florica Badea, Cosmin Dobrin. Bucureşti : Editura ASE, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-294-9
658.5
CIP 2010-00420
880. JARADAT, MOHAMMAD. Euromanagementul resurselor
umane / Jaradat Mohammad, Manole Ion, Purdea Dumitru. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0242-9
65.012.4:658.3
CIP 2010-00619
876. DUŢĂ, VIOREL CONSTANTIN. Gestiune bancară / Constantin
Duţă. - Deva : Cetate Deva, 2010
ISBN 978-973-1855-83-7
658.15:336.71
CIP 2010-00478
881. JOMPAN, AFILON. Management şi leadership : principii de
administraţie / Afilon Jompan. - Timişoara : Eurostampa, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-963-0
65.012.4
CIP 2010-00824
877. FEHER, ANDREA. Procesul investiţional şi alocarea resurselor
financiare / Andrea Feher. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-638-372-4
658.1
CIP 2010-00276
878. GRIGORESCU, ADRIANA. Management / Adriana Grigorescu,
Constanţa Popescu. - Bucureşti : Uranus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7765-80-2
65.012.4
CIP 2010-00090
882. JUDEU, VIORINA-MARIA. English Business Communication :
Business Correspondence / Viorina-Maria Judeu. - Oradea : Editura Universităţii
Agora, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1807-28-7
651.7:339.1=111
811.111:339.1
CIP 2010-00733
883. Managementul financiar al companiei / Marilen Pirtea, Horia
Cristea, Cristina Nicolaescu, Claudiu Boţoc. - Timişoara : Mirton, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0757-1
658.15
CIP 2010-00227
182
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
884. MANIU, MIRCEA T. Regionalizări şi inovare : dezvoltarea
regională prin contribuţia firmelor inovative / Mircea Teodor Maniu. - ClujNapoca : Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-526-042-9
65
CIP 2010-00669
885. MARINAŞ, CRISTIAN. Managementul comparat al resurselor
umane / Cristian Marinaş. - Bucureşti : Editura Economică, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-709-490-2
65.012.4:658.3
CIP 2010-00896
886. MATEESCU, VERONICA MARIA. Cultura organizaţională :
aspecte tematice şi metodologice / Veronica Maria Mateescu. - Cluj-Napoca :
Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2010
ISBN 978-606-526-040-5
65.012.4
CIP 2010-01353
887. MAXWELL, JOHN C. Câştigă aurul : cum îţi poţi mări
influenţa ca lider / John Maxwell ; trad.: Bogdan Mihăilescu. - Bucureşti :
Amaltea, 2009
ISBN 978-973-162-057-2
65.012.4
CIP 2010-00407
888. MAXWELL, JOHN C. Leadership de aur : lecţii învăţate într-o
viaţă de lider / John Maxwell ; trad.: Bogdan Mihăilescu. - Bucureşti : Amaltea,
2009
ISBN 978-973-162-056-5
65.012.4
CIP 2010-00408
CIP
183
889. NĂSTASE, GABRIEL. Gestiunea financiară a întreprinderii :
metode de analiză, evaluare şi calcul al eficienţei economice financiare a
activelor imobilizate necorporate : studii de caz - brevetul de invenţie / Gabriel
Năstase. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-502-2
658.15:334.7
CIP 2010-01371
890. NEAGU, CORNELIU. Tratat de organizare industrială /
Corneliu Neagu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-563-2
65.012.4:62
CIP 2010-00971
891. NICA, ELVIRA. Elaborarea şi folosirea studiilor de caz în
managementul resurselor umane / Elvira Nica. - Bucureşti : Editura Economică,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-709-489-6
65.012.4:658.3
CIP 2010-00897
892. PRISĂCARU, VASILE RADU. 10 paşi pentru a depăşi criza! :
ghid practic / Vasile Radu Prisăcaru, Maria Crina Kmen, Paul Eduard Kmen. Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-725-7
65.012.4
CIP 2010-00635
893.
PUPĂZĂ, ECATERINA. Al' Improviso : creativitate şi
antreprenoriat social : ghidul proiectului / Pupăză Ecaterina. - Drobeta-Turnu
Severin : Ecko Print, 2010
ISBN 978-973-1928-57-9
65.012.4
CIP 2010-01632
184
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
185
894. RACOLŢA-PAINA, NICOLETA DORINA. Cultura inovării :
aspecte tematice şi practice / Nicoleta Dorina Racolţa-Paina. - Cluj-Napoca :
Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-526-041-2
65
CIP 2010-00671
899. STOICA, COSMIN. Managementul gestionării fondurilor
structurale şi de coeziune / Cosmin Stoica, Vasile Ciomoş. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-501-5
65.012.4:339.976
CIP 2010-01388
895. RADU, SIMONA. Managementul resurselor umane / Simona
Radu. - Bucureşti : Mustang, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8058-20-7
65.012:658.3(075.8)
CIP 2010-00338
900.
STOICA, CRISTINA MARIA. Managementul resurselor
umane / Cristina Maria Stoica. - Iaşi : Tehnopress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-732-0
65.012.4:658.3
CIP 2010-00387
896. RĂCHITA, USTINIA. Gestiunea hotelieră şi de restaurant /
Răchita Ustinia. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-774-2
658.15:640.41(075.8)
CIP 2010-00283
901. TOMA, VIORICA. Managementul calităţii / Viorica Toma. Iaşi : Tehnopress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-734-4
65.012.4:658.62.018.2
CIP 2010-00390
897. SÎRBU, MIRELA. Introducere în management / Mirela Sîrbu. Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-819-0
65.012.4
CIP 2010-01248
902. TRIANDAFIL, CRISTINA MARIA. CEE corporate finance
under the mixture between idiosyncratic and systemic risk / Cristina Maria
Triandafil, Petre Brezeanu. - Bucureşti : Business Excellence, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92299-2-7
658.15:347.72
CIP 2010-01048
898. SMARANDACHE, LAVINIA ELENA. Societăţi comerciale /
Lavinia Elena Smarandache. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-801-5
658.155
CIP 2010-00312
903. ŢÂRLEA, MARIANA-RODICA. Evaluarea întreprinderii / lect.
univ. dr. Ţârlea Mariana Rodica. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0223-8
658.1:334.7
CIP 2010-00130
186
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
904.
ŢÂRLEA, MARIANA-RODICA. Management financiarbancar / Ţârlea Mariana Rodica. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0227-6
65.012.4:336.71
CIP 2010-00131
905. ŢOCA, IOAN. Managementul calităţii pentru învăţământul
preuniversitar / Ţoca Ioan, Spuză Lorena Elena. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2010
ISBN 978-973-30-2703-4
65.012.4:37
CIP 2010-01629
906. UDRESCU, MIRCEA. Managementul marketingului / Udrescu
Mircea, Coderie Constantin. - Bucureşti : Artifex, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-68-8
65.012.4:339.138
CIP 2010-01493
651 Tehnica muncii de birou
907. GHEORGHIEVICI, VICTORIA. Corespondenţă de afaceri :
ghid practic pentru seminar / Victoria Gheorghievici. - Ploieşti : Editura
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-332-2
651.7:336
CIP 2010-01091
187
CIP
656 Transporturi. Servicii poştale
908. ADR 2009 / coord.: ing. Mihai Ciucureanu. - Buzău : Teocora, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-1934-64-8
Vol. 1 : Ghid de utilizare a listei de mărfuri periculoase admise la
transportul rutier. - ISBN 978-973-1934-65-5
Vol. 2 : Lista mărfurilor periculoase admise la transportul rutier. ISBN 978-973-1934-66-2.
656.1.073.436
CIP 2010-00038
909. BENEA, CIPRIAN BENIAMIN. Transporturi, expediţii şi
asigurări internaţionale : note de curs / Ciprian-Beniamin Benea. - Oradea :
Editura Universităţii din Oradea, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0009-8
368.2(100)(075.8)
656(100)(075.8)
CIP 2010-01437
910. BUCULEI, MIHAELA. Siguranţa circulaţiei rutiere / Mihaela
Buculei. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-810-7
656.1.05
CIP 2010-01073
911. BUCULEI, MIHAI. Securitatea rutieră / Mihaela Buculei. Craiova : Genessa, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8925-29-8
656.1
CIP 2010-00808
188
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
912. COMĂNESCU, ELENA. Hai la drum, mici pietoni : educaţie
rutieră / instit. Comănescu Elena. - Iaşi : Stef, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1809-75-5
656.1.05
CIP 2010-00874
913.
GĂBUREAC, SERGIU. România : catalog specializat
semiilustrat : curiozităţi şi varietăţi filatelice : 1903-2006 / Sergiu-Marian
Găbureac. - Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2010
ISBN 978-973-8369-66-5
656.835.91
CIP 2010-00610
914. Ghidul lucrătorului feroviar. - Suceava : Lidana, 2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8160-08-5
656.2
CIP
189
917. Calculaţia costurilor pe centre de profit : de la teorie la
practică. - Bucureşti : Irecson, 2010
ISBN 978-973- 7694-67-6
657.47:334.7
CIP 2010-00822
918. CENAR, IULIANA. Bazele contabilităţii : îndrumar practic /
Iuliana Cenar. - Alba Iulia : Aeternitas, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1890-38-8
657(075.8)
CIP 2010-00628
919. Contabilitate financiară / Pasca Nicolae, Crişan Cornel, Oprean
Delia, Dănilă Ioana. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0244-3
657.41/.45
CIP 2010-00135
CIP 2010-01097
915. GHIONEA, FLORIAN. Transport urban : fenomenul / Florian
Ghionea. - Bucureşti : Matrix Rom, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-560-1
656.1
CIP 2010-00968
657 Contabilitate
916. Bazele contabilităţii / Claudia Burtescu, Mihaela Gâdoiu, Marian
Ţaicu, Diana Brânză. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-830-5
657
CIP 2010-01445
920. Contabilitate financiară : studii de caz / Lucia Sucală, Cristina
Nistor, Andreea Cîrstea, Dan Dacian Cuzdriorean-Vladu. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0231-3
657.41/.45
CIP 2010-00128
921. Contabilitatea beneficiilor angajaţilor / Mihai Ristea, Corina
Dumitru, Ştefan Grigorescu, ... - Bucureşti : Tribuna Economică, 2010
ISBN 978-973-688-160-2
657
CIP 2010-216
190
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
191
922. FIRESCU, VICTORIA. Contabilitatea de gestiune / Victoria
Firescu, Mariana Bănuţă. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-796-4
657:658.15
CIP 2010-00304
923. GRIGORIE-LĂCRIŢA, NICOLAE. Reglementări contabile
conforme cu directivele europene / Grigorie Nicolae. - Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2695-2
657
CIP 2010-00036
927. MANEA, SIMONA. Contabilitatea societăţilor comerciale
multinaţionale / Simona Manea. - Craiova : Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-727-4
657.41/.45
CIP 2010-00791
924. IFRS pentru IMM-uri : Standardul Internaţional de Raportare
Financiară (IFRS) pentru întreprinderile mici şi mijlocii. - Bucureşti : Editura
CECCAR, 2010
3 vol.
ISBN 978-973-8414-79-2
Vol. 1 : IFRS pentru IMM-uri. - ISBN 978-973-8414-80-8
Vol. 2 : Bază pentru concluzii. - ISBN 978-973-8414-81-5
Vol. 3 : Situaţii financiare ilustrative, Lista pentru prezentarea şi
descrierea informaţiilor. - ISBN 978-973-8414-82-2
657
CIP 2010-01115
929. PETE, ISTVÁN. Számviteli alapismeretek / Pete István, Fekete
Szilveszter, Cardoş Ildikó Réka. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-133-675-6
657
CIP 2010-01117
925.
LEPĂDATU, GHEORGHE. Audit (intern şi statutar) :
concepte, standarde internaţionale şi proceduri / Gheorghe V. Lepădatu. Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-486-5
657.6(498)
CIP 2010-00769
926.
MAN, ALEXANDRU. Procedurile financiar-contabile :
instrumente ale unui management performant / Alexandru Man, Adina Rus,
Radu Vasile Pop. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0246-7
657
CIP 2010-01015
928. MORARU, MARIA. Doctrină contabilă şi deontologia profesiei /
Maria Moraru. - Timişoara : Solness, 2010
ISBN 978-973-729-194-3
657
CIP 2010-00651
930. PLEŞEA, DORU. Bazele contabilităţii : contabilitate financiară /
Doru Pleşea. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Braşov : Omnia Uni S.A.S.T, 2005vol.
ISBN 973-7938-62-3
Vol. 2. - 2010. - ISBN 978-973-134-101-9
657
CIP 2010-01475
931. POPA-PALIU, LUCIA. Contabilitate financiară aplicată : ghid
contabil / Lucia Popa Paliu. - Craiova : Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-741-0
657.41/.45
CIP 2010-00783
192
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
932.
POSSLER, LADISLAU. Contabilitatea întreprinderii :
îndrumar practic / Ladislau Possler, Gheorghe Lambru, Bogdan Lambru. Constanţa : Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna", 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-732-117-6
657
CIP 2010-00832
CIP
193
937.
BARNA, OCTAVIAN. Metode de analiză în industria
zahărului / Octavian Barna. - Iaşi : Stef, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1809-74-8
664.1
CIP 2010-00358
933. ROMÂNIA. Legislaţie. Reglementări contabile conforme cu
directivele europene. - Ed. a 5-a, rev. - Bucureşti : Monitorul Oficial R.A, 2010
ISBN 978-973-567-709-1
657(498+4)(094)
CIP 2010-00569
938. Bazele teoretice şi practice ale solidificării materialelor metalice
feroase cu destinaţie specială / Butnariu Ilie, Constantin Nicolae, Ruică
Mihai, ... - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2694-5
669
CIP 2010-00037
934. SIMIONESCU, SILVIA. Contabilitate de gestiune / Silvia
Simionescu. - Craiova : Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-726-7
657:658.15
CIP 2010-00790
939. BĂRBUŢĂ, MARINELA. Beton armat : elemente introductive /
Marinela Bărbuţă. - Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8955-53-0
666.98
CIP 2010-00111
66/68 Industrii şi meserii diverse
940. BERNAZ, GHEORGHE.Teoria şi practica vinificaţiei familiale /
dr. ing. Gh. Bernaz. - Bucureşti : Editura M.A.S.T, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1822-56-3
663.2
CIP 2010-00560
935. Aplicaţii ale aditivilor şi ingredientelor în industria alimentară /
Constantin Banu (coord.), Alexandru Stoica, Elena Bărăscu, ... - Bucureşti : Editura
ASAB, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-7725-70-7
664.6.022.3
CIP 2010-00737
936.
BARBU, MARIAN. Modelarea, simularea şi controlul
bioproceselor / Marian Barbu, Sergiu Caraman. - Galaţi : Galaţi University Press,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-41-7
66
CIP 2010-00192
941. Biotehnologii în industria alimentară fermentativă : studii şi
lucrări practice / Adriana Dabija, Iuliana Sion, Liliana Malache, Marian Casian. Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-736-3
57:62:664
CIP 2010-01340
194
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
942. CIOBANU, ROMEO CRISTIAN. Aplicaţii ale metodelor de
analiză pentru diminuarea poluării mediului şi valorificarea superioară a unor
subproduse din industria alimentară / Romeo Cristian Ciobanu, Monica Tulbure,
Adrian Gabriel Feraru. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-672-4
620.28:664
CIP 2010-01342
943. CUPŞA, PETRU. Instalaţii ecologice de maturare a făinii / Petru
Cupşa. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0241-2
664.74
CIP 2010-00402
944. DABIJA, ADRIANA. Biotehnologii în industria alimentară /
Adriana Dabija. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-735-6
57:62:664
CIP 2010-01338
945. DABIJA, ADRIANA. Valorificarea produselor secundare din
industria berii / Adriana Dabija, Monica Tulbure. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-734-9
663.4
CIP 2010-01341
946. DULMAN, VIORICA. Modele neconvenţionale de sorbţie a
unor coloranţi / Viorica Dulman, Simona Maria Cucu-Man, Rodica Mureşan. Iaşi : Casa Editorială Demiurg, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-152-170-1
667.2
CIP 2010-00419
CIP
195
947. FOARŢĂ, LAURA. Măsurarea mărimilor electrice / Laura
Foarfă. - Craiova : Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-739-7
681.5:621(075.35)
CIP 2010-00754
948. FOARŢĂ, LAURA. Măsurări electrice : fişe de lucru : clasa a
IX-a / Laura Foarfă. - Craiova : Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-737-3
681.5:621(075.35)
CIP 2010-00753
949. GAFTINIUC, CAMELIA-GEANINA. Permiabilitatea hidrică şi
ionică la drojdia de bere / Camelia-Geanina Gaftiniuc. - Botoşani : Quadrat, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8073-72-2
663
CIP 2010-01005
950. GÂRBAN, GABRIELA. Suplimente alimentare complexe /
Gabriela Gârban. - Timişoara : Solness, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-729-189-9
614.31:664.022.3
CIP 2010-00378
951. GEORGESCU, MARA. Controlul şi expertiza alimentelor de
origine animală / Georgescu Mara, Boncea Marian, Savu Ovidiu ; coord.:
Constantin Savu. - Târgovişte : Transversal, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8042-40-4
614.31:664
CIP 2010-00597
196
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
952. GRECU, VIRGIL. L'essais des produits, qualité, management
dans l'industrie du bois = Products testing, quality, management in wood
industry / Virgil Grecu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-643-8
674
CIP 2010-00209
953. IACOB, NICULINA. Modelarea în studiul chimiei şi tehnologiei
hidrogenului / Niculina Iacob. - Botoşani : Quadrat, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8073-71-5
66
CIP 2010-01003
CIP
197
958. MARGĂU, LEONICA. Design pentru copii / Leonica Margău. Craiova : Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-730-4
687.1-053.2
CIP 2010-00793
959.
MODORAN, DOREL. Tehnologii fermentative / Dorel
Modoran. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0253-5
663
CIP 2010-01350
954. IANCU, CARMEN. Utilaje în industria alimentară / Iancu
Carmen. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-0010-4
664.02(075.8)
CIP 2010-01436
960. MONTIGNAC, MICHEL. Vinul : un aliment esenţial pentru
sănătatea ta / Michael Montignac ; trad.: Anca Calangiu. - Bucureşti : Litera
Internaţional, 2010
Index
ISBN 978-973-675-749-5
663.2
CIP 2010-00814
956. Lignina, sursa de materii prime şi energie / ed.: Georgeta Cazacu,
Marian I. Totolin. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-716-5
674
CIP 2010-00520
961. NECHIFOR, MARIOARA. Poliamide aromatice substituite în
catena laterală / Marioara Nechifor. - Iaşi : Tehnopress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-735-1
678
CIP 2010-00386
957. LUPU, IOAN. Bazele funcţionării şi exploatării instalaţiilor
electroenergetice / Ioan Lupu. - Iaşi : Lucyd Serv, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-88764-6-0
681.5:621.311
621.316.9:621.311
CIP 2010-01393
962.
SCHREINER, CRISTINA. Investigaţii tehnico-analitice
specifice minimizării scăzămintelor tehnologice în industria alimentară /
Cristina Schreiner, Romeo Cristian Ciobanu, Monica Tulbure. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-671-7
664
CIP 2010-01344
198
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
963. STANCIU, ADRIAN. Uniforma vestimentară : ipostază a
conformării astăzi / Stanciu Adrian. - Iaşi : Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-199-5
687.1/.3
CIP 2010-01131
964. Tehnologia uleiurilor : îndrumar de laborator / Constantin
Tănăsescu, Diana Cursaru, Traian Jugănaru, Liana Bogatu. - Ploieşti : Editura
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-331-5
665
CIP 2010-01089
965. VOICU, GEORGETA. Lianţi anorganici şi organo-minerali cu
utilizare în stomatologie / Georgeta Voicu, Maria Georgescu. - Bucureşti :
Politehnica Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-025-6
666.9:615.46
615.46:616.314
CIP 2010-00317
69 Materiale şi tehnologii în construcţii
966. BOB, CORNELIU. Material science / Corneliu Bob, Eugen
Jebelean. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-638-417-2
691
CIP 2010-00274
199
CIP
7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT
967. ISAC STEURER, ALEXANDRINA. Familia Steurer de la
Maria şi Iosef la Robert : 4 generaţii de artişti / Alexandrina Isac Steurer ;
reproducere foto: Viorel Frangulea. - Bucureşti : Maxim Publisher, 2010
Index
ISBN 978-973-7716-36-1
7(498)
CIP 2010-00741
968. NAE, CRISTIAN. Arta după sfârşitul artei : Danto şi
redefinirea operei de artă / Cristian Nae. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I.
Cuza", 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-530-1
7.01
CIP 2010-00625
71 Urbanism
969. Amenajarea teritoriului subsurban al Municipiului Bistriţa /
Pompei Cocean, Vasile Zotic, Viorel Puiu, Ciprian Moldovan. - Cluj-Napoca :
Presa Universitară Clujeană, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-985-0
711.3(498 Bistriţa)
CIP 2010-01646
72 Arhitectură
970. CĂLDĂRARU, CRISTIAN. Biserica fortificată Precista :
monument de cultură românească / Cristian-Dragoş Căldăraru. - Galaţi :
Partener, 2010
ISBN 978-973-1914-01-5
726.54(498 Galaţi) Precista
CIP 2010-00441
200
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
971. DUMITRESCU, CRISTIAN. Perspectiva / Cristian Dumitrescu. Timişoara : Orizonturi Universitare, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-638-432-5
72
CIP 2010-00269
972. GULACSI, IOSIF. Iluminatul arhitectural al monumentelor
istorice / Iosif Gulacsi. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-638-436-3
725.94
CIP 2010-00270
973. HRISOSTOM FILIPESCU, ierodiacon. Bucurii sfinte în glasuri
din cetate / Ierodiacon Hrisostom Filipescu. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-711-0
726.7(498 Secu)
CIP 2010-00511
974. MARCU PETCU, ieromonah. Mănăstiri şi schituri din Moldova,
astăzi dispărute : (sec. XIV-XIX) / ieromonah Marcu-Marian Petcu ; carte apărută
cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, arhiepiscop al Sucevei şi
Rădăuţilor ; cu o pref. realizată de pr. conf. dr. Ioan Moldoveanu. - Bucureşti :
Editura Bibliotecii Naţionale a României, 2010
ISBN 978-973-8366-13-8
726.71(498.3)
CIP 2010-01514
975. Mănăstirea Hadâmbu : istorie şi spiritualitate. - Iaşi : Doxologia,
2010
ISBN 978-606-8117-14-0
726.71(498)
CIP 2010-00932
201
CIP
976. PESCARU, EUGEN. Cetăţile dacice din Munţii Şureanu = The
dacian fortresses of Sureanu Mountains / Eugen Pescaru, Adriana RusuPescaru. - Cluj-Napoca : Mediamira, 2009
ISBN 978-973-713-266-6
728.81(398.2)(084)
623.1(398.2)(084)
CIP 2010-00945
977. SĂVOIU, ADRIAN. Mănăstirea Nămăeşti în mărturisiri ale
peregrinilor / Adrian Săvoiu. - Bucureşti : Ars Docendi, 2010
ISBN 978-973-558-463-4
726.71(498 Nămăeşti)
CIP 2010-01325
978. ŞEULEAN, TUDOR. The saxon legacy in Transylvania =
Moştenirea săsească din Transilvania = Das Erbe der Sachsen in
Siebenbürgen = L'héritage saxon en Transylvanie = Az Erdély szász örökség /
Tudor Şeulean, Maarten Ruijters, Ton van Rijen ; trad. în lb. ger.: Isolde Huber,
Ursula Wittstock ; trad. în lb. fr.: Rita Balázs. - Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-163-8
726.54(=112.2)(498.4)(084)
CIP 2010-00104
73/76 Arte plastice. Desen tehnic
979. Arta / [text: Elke Linda Buchholz, Gerhard Bühler, Karoline
Hille, ...] ; [trad.: Alexandru Macovei]. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2010
3 vol.
ISBN 978-973-675-755-6
Vol. 1 : Din preistorie la Renaşterea timpurie. - ISBN
978-973-675-752-5.
Vol. 2 : De la apogeul Renaşterii până în secolul XVIII. - ISBN
978-973-675-753-2.
Vol. 3 : Din secolul XIX până azi. - ISBN 978-973-675-754-9
73
CIP 2010-00813
202
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
980. Astrele, spaţiul cosmic în artele vizuale. - Timişoara : Eurostampa,
CIP
203
CIP 2010-00687
986. MURÁDIN, JENŐ. A szobrász Köllő Miklós / Murádin Jenő. Miercurea-Ciuc : Pallas-Akadémia, 2010
ISBN 978-973-665-293-6
730(498) Köllő M.
CIP 2010-00600
981. BERCEA, RADU. Mărturii din infern / Radu Bercea. - Suceava :
Muşatinii, 2010
ISBN 978-973-1974-30-9
76
CIP 2010-01331
987.
RITÓK, NÓRA L. Kompetenciafejlesztés a művészetek
eszközeivel / L. Ritók Nóra. - Oradea : Prolog, 2010
ISBN 978-973-7746-29-0
741
CIP 2010-00706
982. BOTEZATU, VIORICA. Conexiuni / Viorica Botezatu. - Iaşi :
PIM, 2010
ISBN 978-606-520-730-1
75(498) Botezatu,V.(084)
CIP 2010-01106
988. Sárosi Csaba / pref.: Jánó Mihály. - Miercurea-Ciuc : PallasAkadémia, 2010
ISBN 978-973-665-292-9
76(498) Sárosi,C.
CIP 2010-00601
983. COSOVAN, TIBERIU. Efigii în filigran : profiluri autohtone /
Tiberiu Cosovan. - Suceava : Muşatinii, 2010
ISBN 978-973-1974-31-6
7(498-35 Suceva):929
CIP 2010-01332
989. STOICA, CORNELIU. Mihail Gavrilov / Corneliu Stoica. Galaţi : Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-88974-8-9
73(498) Gavrilov,M.
929 Gavrilov,M.
CIP 2010-00506
2010
ISBN 978-973-687-961-6
73(498)(084)
984. FLOREA, SIMONA GABRIELA. Desen tehnic / Simona
Gabriela Florea. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0236-8
744
CIP 2010-00125
985. Köllő Margit / pref.: Gazda József. - Miercurea Ciuc : PallasAkadémia, 2010
ISBN 978-973-665-299-8
730(498) Köllő,M.
929 Köllő,M.
CIP 2010-05618
990. SYLVESTER, DAVID. Violenţa realităţii : interviu cu Francis
Bacon / David Sylvester ; trad. de Ion Şerban Ciornei. - Bucureşti : Art, 2010
ISBN 978-973-124-476-1
75(420) Bacon,F.(047.53)
CIP 2010-01259
991. SZÜCS, ZOE EISELE. Hétköznapi csodáim / Zoe Eisele Szücs,
Anca Rotescu. - Iaşi : Pisica Neagră, 2010
ISBN 978-973-88386-4-2
75
CIP 2010-01604
204
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
992. SZÜCS, ZOE EISELE. Miracole cotidiene / Zoe Eisele Szücs,
Anca Rotescu. - Iaşi : Pisica Neagră, 2010
ISBN 978-973-88386-3-5
75
CIP 2010-01605
994.
UIVAROSSY LASZLÓ. Rolul structurii în comunicarea
vizuală : suport de curs / Uivarossy Laszló. - Oradea : Editura Universităţii din
Oradea, 2010
ISBN 978-606-10-0014-2
76(075.8)
CIP 2010-01536
995. VELESCU, CRISTIAN-ROBERT. Lili Pancu (1908-2006) :
pictură şi grafică / Velescu Cristian-Robert. - Bucureşti : Editura Muzeului
Municipiului Bucureşti, 2010
ISBN 978-973-88890-2-6
75(498) Pancu,L.
929 Pancu,L.
CIP 2010-00504
996. VÎLCU, AUREL. Moneda otomană în Ţările Române în
perioada 1687-1807 / Aurel Vîlcu ; pref.: Maxim Mihai. - Brăila : Editura Istros a
Muzeului Brăilei, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1871-54-7
737.1(=512.1)(498)
CIP 2010-00057
997. Zsigmond Márton / pref.: Túros Eszter. - Miercurea-Ciuc : PallasAkadémia, 2010
ISBN 978-973-665-291-2
75(498) Zsigmond,M.
929 Zsigmond,M.
CIP 2010-00602
205
CIP
77 Fotografie
998. ASOCIAŢIA ARTIŞTILOR FOTOGRAFI DIN ROMÂNIA
(Bucureşti). Festivalul "Luna fotografiei din România" : ediţia I, 2010 /
Asociaţia Artiştilor Fotografi din România. - Oradea : Nufărul, 2010
ISBN 978-606-8169-02-6
77(063)
CIP 2010-00845
999. ASOCIAŢIA ARTIŞTILOR FOTOGRAFI DIN ROMÂNIA
(Bucureşti). Salonul naţional de artă fotografică "Cupa fotocluburilor" :
ediţia I, 2010 / Asociaţia Artiştilor Fotografi din România. - Oradea : Nufărul,
2010
ISBN 978-606-8169-00-2
77(063)
CIP 2010-00843
1000. ASOCIAŢIA ARTIŞTILOR FOTOGRAFI DIN ROMÂNIA
(Bucureşti). Salonul naţional de artă fotografică al seniorilor : ediţia I, 2010 /
Asociaţia Artiştilor Fotografi din România. - Oradea : Nufărul, 2010
ISBN 978-606-8169-01-9
77(063)
CIP 2010-00844
1001. EU ŞI NATURA. Concursul naţional de fotografie (2 ; 2009 ;
Oneşti). Concursul naţional de fotografie Eu şi natura : ed. a 2-a, Oneşti,
2009 / ed. îngrijită de Gabriela Gîrmacea şi Ionuţ Popa ; selecţia imaginilor şi
concepţia grafică: Alin Todorean şi Bogdan Greavu. - Oneşti : Opus Cultural, 2010
ISBN 978-973-87448-9-9
77(498)
CIP 2010-01037
1002.
FOTOETNOGRAFICA (4 ; 2009 ; Breb-Maramureş).
Fotoetnografica : ediţia a IV-a, Breb-Maramureş, 2009 / Daniela Stănoiu,
Felician Săteanu, Gheorghe Petrilă, ... - Baia Mare : Ethnologica, 2010
ISBN 978-973-88841-7-5
77.04:39(498)
CIP 2010-01093
206
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
78 Muzică
1003. Aurelia Fătu Răduţu : vocea de aur a cântecului bănăţean /
coord.: Gabriela Şerban. - Reşiţa : Editura TIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-696-156-4
784.4(498) Fătu Răduţu,A.
CIP 2010-01636
1004. CRĂCIUN, SEBASTIAN. Regăsire : diaspora muzicală
românească / Sebastian Crăciun. - Bacău : Babel, 2009
ISBN 978-973-7888-06-8
78(=135.1)(100):929
CIP 2010-00087
1005. DAVID, GHEORGHE. Muzica face minuni : melodii alese /
Gheorghe David. - Oradea : Imprimeria de Vest, 2010vol.
ISBN 978-973-704-119-7
Vol. 1. - 2010. - ISBN 978-973-704-120-3
78
CIP 2010-00590
1006. DUŢICĂ, LUMINIŢA. Teste de solfegiu şi dicteu muzical :
grupa A / Luminiţa Duţică. - Iaşi : Artes, 20102 vol.
ISBN 978-606-547-000-2
Vol. 1. - 2010. - ISBN 978-606-547-001-9
78(075.8)
CIP 2010-00703
1007. FEJÉR, KÁLMÁN. Szolfézs példatár / Fejér Kálmán. - ClujNapoca : Editura Abel, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-114-109-1
78
CIP 2010-01477
CIP
207
1008. MALSON, LUCIEN. Istoria jazz-ului şi a muzicii afroamericane / Lucien Malson ; trad.: Roland Szekely. - Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-187-4
78
CIP 2010-00106
1009. MANEA, CARMEN. La pian cu Frédéric Chopin / Carmen
Manea. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1905-49-5
78(438) Chopin,F
CIP 2010-00798
1010. NIŢĂ, TEODOR. Interpretare vocală / Teodor Niţă. - Galaţi :
Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-47-9
78
CIP 2010-00190
1011. OANCEA, SORIN CRISTIAN. Notaţia muzicală şi sisteme de
intonaţie / Sorin Cristian Oancea. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-49-3
78
CIP 2010-00191
1012. PAŞCA, EUGENIA MARIA. Sisteme de educaţie muzicală /
Eugenia Maria Paşca. - Iaşi : Artes, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-97-0
78(075.8)
CIP 2010-00729
208
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1013. POPESCU, CECILIA. Solfegii din literatura muzicală a
genului liric / Cecilia Popescu. - Iaşi : Artes, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-99-4
78(075.8)
CIP 2010-00702
1014. SANDU-DEDIU, VALENTINA. Alegeri, atitudini, afecte :
despre stil şi retorică în muzică / Valentina Sandu-Dediu. - Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-2702-7
78
CIP 2010-01433
791/792 Arta spectacolului
1015. COSMA, OCTAVIAN LAZĂR. Opera Română din Cluj :
1919-1999 / Octavian Lazăr Cosma. - Bistriţa : Charmides, 2010vol.
ISBN 978-973-7659-44-6
Vol. 1 : 1919-1959. - ISBN 978-973-7659-45-3
792.54(498 Cluj-Napoca)
CIP 2010-00861
1016. TESSIER, MAX. Cinematograful japonez / Max Tessier ; trad.:
Magdalena Stanciu ; pref.: Cristina Corciovescu. - Bucureşti : IBU Publishing,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92284-2-5
791.43(520)
CIP 2010-01370
796/799 Sport
1017. BICHESCU, ANDRADE I. Fotbal : tehnica şi tactica jocului /
Andrade I. Bichescu. - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1906-62-1
796.332
CIP 2010-01112
CIP
209
1018. BOITAN, ADILENE. Elixirul tinereţii : activităţi sportivrecreative pentru vârsta a treia / Adilene Boitan. - Bacău : Docucenter, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-92277-5-6
796.11
CIP 2010-00477
1019. BOSTAN, MIRCEA. Caiet de evidenţă al profesorului de
educaţie fizică / Bostan Mircea, Teodorescu Ileana Sorinela. - Bacău : Pro-Didact,
2010
ISBN 978-973-88720-5-9
796
CIP 2010-01318
1020. DĂIAN, GLICHERIA. Volei : activităţi curriculare / Glicheria
Dăian. - Craiova : Arves, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-518-091-8
796.325(075.8)
CIP 2010-01556
1021. DOBOŞI, ŞERBAN ANDREI. Tenis de câmp : tehnica
deplasărilor în diferite situaţii de joc / Şerban Doboşi, Marius Gabriel. - Baia
Mare : Eurotip, 2010
ISBN 978-973-1852-90-4
796.342
CIP 2010-00834
1022. DRĂGHICI, GHEORGHE. Baladă pentru fotbalul românesc
scrisă în spirit oltenesc / Gheorghe Drăghici. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-803-9
796.332
CIP 2010-00303
210
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1023. FEFLEA, IOAN. Condiţia fizica in jocul de baschet :
personalităţi marcante ale lumii medicale / Ioan Feflea. - Oradea : Editura
Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-991-9
796
CIP 2010-00607
1024. GAVRILUŢĂ, CRISTINA. Sociologia sportului : teorii,
metode, aplicaţii / Cristina Gavriluţă, Nicu Gavriluţă. - Iaşi : Polirom, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-46-1589-6
316:796/799
CIP 2010-00154
1025. LAZĂR, MIRELA. Volei la nivel liceal / Lazăr Mirela. - Iaşi :
Edinfo, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88842-6-7
796.325
CIP 2010-00416
1026. MASARI, GIANINA ANA. Teoria şi metodologia instruirii /
Gianina Ana Masari. - Iaşi : Tehnopress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-737-5
371.3:796
CIP 2010-00393
1027. PETRACHE, LIVIU. Pregătirea echipei reprezentative şcolare
de fotbal în liceu / Liviu Petrache, Nucu Antohi. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-705-9
796.332
CIP 2010-00122
CIP
211
1028. PLĂSTOI, CAMELIA. Semnificaţia particularităţilor vârstei
pubertare în lecţia de educaţie fizică / Plăstoi Camelia Daniela. - Târgu-Jiu :
Academica Brâncuşi, 2010
ISBN 978-973-144-322-5
796.322
CIP 2010-00211
1029.
PLOEŞTEANU, CONSTANTIN. Teorie şi metodologie
curriculară în educaţie fizică şcolară şi sportivă / Ploeşteanu Constantin. Galaţi : Galaţi University Press, 2010
ISBN 978-606-8008-39-4
796
CIP 2010-00928
1030. RAŢĂ, GLORIA. Metodica educaţiei fizice şi sportului / Raţă
Gloria. - Bacău : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-055-8
371.3:796
CIP 2010-00101
1031. ŞTIRBU, ILIE-CĂTĂLIN. Sportul pentru toţi şi mişcarea
olimpică / Ilie Cătălin Ştirbu, Cătălina Ştirbu. - Iaşi : Tehnopress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-736-8
796
CIP 2010-00392
1032. ŞTIRBU, ILIE-CĂTĂLIN. Tehnica jocului de volei / Ilie Cătălin
Ştirbu, Rareş Puni. - Iaşi : Tehnopress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-738-2
796.325
CIP 2010-00394
212
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1033.
TRUFAŞ, CONSTANŢA. Agromarketing şi organizarea
turistică rurală / Constanţa Trufaş, Dana Maria Martinescu. - Buzău : Alpha
MDN, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-139-118-2
796.5(498)
CIP 2010-00505
213
CIP
1038. POLITICI ŞI STRATEGII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ.
Conferinţă internaţională (1 ; 2008 ; Galaţi). Politici şi strategii de dezvoltare
regională : implicaţii socio-economice şi educaţionale : lucrările conferinţei
internaţionale : Galaţi, august 2008. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-54-7
808(063)
CIP 2010-00187
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
1034. GÂŢĂ, ANCA. La dissociation des notions / Anca Gâţă. Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-50-9
808
CIP 2010-00183
1035. GÂŢĂ, ANCA. Argumentation et médiativité / Anca Gâţă
(coord.), Alina Ganea, Gabriela Scripnic. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-53-0
808
CIP 2010-00186
1036. GÂŢĂ, ANCA. Marqueurs évidentiels dans le discours
argumentatif / Anca Gâţă (coord.), Alina Ganea, Gabriela Scripnic. - Galaţi :
Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-52-3
808
CIP 2010-00185
1037. GÂŢĂ, ANCA. Strategic maneuvering with dissociation / Anca
Gâţă (coord.), Simona Mazilu, Daniela Muraru. - Galaţi : Galaţi University Press,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-51-6
808
CIP 2010-00184
1039. RUSU, IOAN. Elemente de prozodie şi versificaţie numerică
românească : o nouă abordare : cartea profesorului de limbă română / Ioan
Rusu. - Bucureşti : Atelier Didactic, 2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1846-25-5
801.6
CIP 2010-00021
81 Lingvistică
1040.
ALBACHA, KHALED. Dicţionar român-arab / Khaled
Albacha. - Cluj-Napoca : Imprimeria Ardealul, 2010
ISBN 978-606-8004-07-5
81'374.8=135.1=411.21
CIP 2010-00716
1041. ANDREI, NICOLAE. Dicţionar ortografic şi explicativ de
nume comune compuse prin cratimă / Nicolae Andrei. - Piteşti : Paralela 45,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0841-3
81'374.2:81'367.622.12:616-07=135.1
CIP 2010-00580
214
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1042.
GRIGOROVICI, CORNELIU. Seniori bucovineni ai
spiritului / Corneliu Grigorovici. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-0247-4
81'374.2:008(498.6)
CIP 2010-00488
1043. Lingvistul şi scriitorului Ion Popescu-Sireteanu / vol. îngrijit de
Silvia Popescu. - Geamăna : Tiparg, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-735-463-1
81(498) Popescu-Sireteanu,I.
929 Popescu-Sireteanu,I.
CIP 2010-01225
1044. LUPCHIAN, GABRIELA. Mic dicţionar poliglot : finanţe,
bănci, contabilitate / conf. univ. dr. Gabriela Lupchian, asist. univ. drd. Catrinela
Andreea Lazăr. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-497-1
81'374.2:336.71(075.8)
CIP 2010-00991
1045. MADINCEA-PASCU, SILVIA. Le espressioni idiomatiche in
italiano, romeno e inglese / Silvia Madincea-Pascu. - Timişoara : Mirton :
Amphora, 2010
ISBN 978-973-52-0767-0
ISBN 978-973-7723-17-8
81
CIP 2010-01544
1046. MILCU, MARILENA. Les langues de spécialité : de la théorie
à la pratique de la traduction / Marilena Milcu. - Bucureşti : Editura Universitară,
2010.
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-823-6
81
CIP 2010-00776
215
CIP
1047. RĂDULESCU, ANDA. Les culturėmes roumains : problėmes
spéciaux de traduction / Anda Rădulescu. - Craiova : Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-738-0
81'25
CIP 2010-00756
811 Limbi individuale
1048. BĂLAN-OSIAC, ELENA. Limba spaniolă contemporană :
fonetică, fonologie, morfologie / Elena Bălan-Osiac. - Ed. a 3-a. - Bucureşti :
Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2010
ISBN 978-973-163-515-6
811.134.2'36
CIP 2010-00545
1049. BÂRSAN, AURORA. Limba franceză : bacalaureat scris /
Aurora Bârsan, Ioana Preda. - Braşov : Aula, 2010
ISBN 978-973-754-091-1
811.133.1(075.5)
371.279.8:373.5
CIP 2010-00247
1050. Bienvenue! : manual de limba franceză : nivelurile A1, A2, B1,
B2 / Mira-Maria Cucinschi (coord.), Georgeta Barbu-Anghel, Liliana Rusu, ... Iaşi : Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1638-1
811.133.1(075.33)
CIP 2010-00542
1051.
BIRIŞ, RODICA. Der rumänisch-deutsche linguistische
Kontakt : die deutsche umgangssprache aus Arad = Contactul lingvistic
român-german : limbajul colocvial german din Arad / Rodica Teodora Biriş. Arad : Gutenberg Univers, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1869-79-7
811.112.2:811.135.1
CIP 2010-00954
216
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1052. BIRIŞ, RODICA. Deutsch für Anfänger = Germana pentru
începători : minighid român-german cu elemente de gramatică şi 2000 de
cuvinte uzuale / Rodica Teodora Biriş. - Arad : Gutenberg Univers, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1869-75-9
811.112.2'36
CIP 2010-00953
1053. CHIRCULESCU, ANDREEA IRINA. Curs practic de
limba engleză pentru studenţii facultăţii de chimie, anul I / Andreea Irina
Chirculescu. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-715-8
811.111:54(075.8)
CIP 2010-01497
1054. CHIŞ-TOIA, DORINA. Le français par des exercices / Dorina
Chiş-Toia. - Timişoara : Mirton, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0753-3
811.133.1
CIP 2010-00224
1055. COMĂNESCU ŞERBĂNICĂ, FLORINELA. La relation sujetobjet en français contemporain : réseaux syntactico-sémantiques / Florinela
Comănescu Şerbănică. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-756-2
811.133.1'367.623
CIP 2010-00480
CIP
217
1056. CONTINUITÉ ET MODERNITÉ DU FRANÇAIS - LE
DISCOURS DANS TOUS LES SENS. Colloque international de langue et
littérature française (2009 ; Braşov). Colloque international de langue et
littérature française "Continuité et modernité du français - Le discours dans
tous les sens" : Braşov, Romania, 12-13 Novembre 2009 / coord.: Liliana Alic. Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-673-5
811.133.1(063)
CIP 2010-00062
1057. Grenzüberschreitungen : didaktische Anregungen durch
interdisziplinäre Seminare mit deutschsprachigen Lehramtsstudeirenden / ed.
Ute Michailowitsch, Mirona Stănescu, Gabriella-Nóra Tar. - Cluj-Napoca :
Verbum, 2009
ISBN 978-606-8059-20-4
811.112.2
CIP 2010-00086
1058. LECA, ILEANA. Bacalaureat 2010 : Limba engleză : evaluarea
competenţelor lingvistice / Ileana Leca, Alexandru Fâciu. - Bucureşti : Corint,
2010
ISBN 978-973-135-543-6
811.111
371.279.8:373.5
CIP 2010-00174
1059. Limba engleză : bacalaureat scris şi oral / Tania Muşina
(coord.). - Braşov : Aula, 2010
ISBN 978-973-754-090-4
811.111(075.5)
371.279.8:373.5
CIP 2010-00248
1060. MASTACAN, LORETTA. Yes, I Can / Loretta-Alice Mastacan. Bucureşti : CD PRESS, 2010
ISBN 978-606-528-038-0
811.111
CIP 2010-01459
218
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1061. MIHĂILESCU, CLEMENTINA. Functional styles student's
book / Clementina Mihăilescu. - Sibiu : Psihomedia, 20103 vol.
ISBN 978-606-557-003-0
Vol. 1. - 2010. - ISBN 978-973-1753-97-3
Vol. 2. - 2010. - ISBN 978-973-1753-99-7
811.111
CIP 2010-00169
1062. MIHĂILESCU, CLEMENTINA. Stylistics : functional style /
Clementina Mihăilescu. - Sibiu : Psihomedia, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1753-96-6
811.111
CIP 2010-00170
1063. MOLNÁR, BODROGI ENIKŐ. Finn nyelvkönyv kezdőknek /
M. Bodrogi Enikő, Varga P. Ildikó. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca : Editura Abel,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-114-104-6
811.511.111
CIP 2010-00916
1064. MORĂRAŞU, NADIA. A Dictionary of Similes : from
Phrasemes to Tropes / Nadia N. Morăraşu. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-723-3
811.111
CIP 2010-00514
219
CIP
1066. POPESCU, GEORGIANA. Grammar exercises pronouns,
articles, numeral and preposition / Popescu Georgiana. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-784-1
811.111
CIP 2010-00295
1067.
POPESCU, GEORGIANA. Grammar tenses / Popescu
Georgiana. - Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-785-8
811.111
CIP 2010-00296
1068. RUSU, ELENA-LOREDANA. Ways of expressing : modality in
English and Romanian / Rusu Elena-Loredana. - Bacău : Editura Casei Corpului
Didactic Bacău, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8104-21-8
811.111
811.135.1
CIP 2010-01585
1069. SOUTO MOURE, ALEJANDRA INMACULADA. Engleza :
primii paşi în vocabularul, gramatica şi utilizarea limbii engleze / Alejandra
Inmaculada Souto Moure. - Bucureşti : Speed Promotion, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8942-82-0
811.111
CIP 2010-00735
811.135.1 Limba română
1065.
POPESCU, GEORGIANA. Grammar exercises nouns,
adjectives and adverbs / Popescu Georgiana. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-783-4
811.111
CIP 2010-00294
1070. AGHACHE, LILIANA. Lexic regional moldovenesc în prima
jumătate a secolului al XVII-lea / Liliana Aghache. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-481-0
811.135.1'282
CIP 2010-00772
220
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1071. ATOMEI, GABRIELA RAMONA. Tipuri de comunicare în
ciclul primar / Atomei Gabriela-Ramona. - Piatra-Neamţ : Editura Nona, 2010
ISBN 978-973-7979-75-9
811.135.1(075.33)
CIP 2010-01520
1072. Bacalaureatul la Limba şi literatura română : proba scrisă :
itemi şi soluţii de rezolvare pentru subiectul I / coord.: Claudia Ciobanu. - Iaşi :
Universitas XXI, 2010
ISBN 978-606-538-029-5
811.135.1(075.35)
821.135.1.09(075.35)
CIP 2010-00930
1073. BURCESCU, MUGUR. Teste de limba română / Mugur
Burcescu. - Giurgiu : Cronos, 2010
ISBN 978-973-7805-43-0
811.135.1
CIP 2010-00593
1074. BUSUIOC, ELENA. Flexiunea nominală : caracterizare şi
tendinţe / Elena Busuioc. - Bucureşti : Editura Universitară, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-829-8
811.135.1'36
CIP 2010-01622
1075. CĂPRARU, NICOLETA ROXANA. Mijloace de identificare în
căutarea complementului sociativ / Căpraru Nicoleta Roxana. - Craiova : Sitech,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-832-9
811.135.1'36
CIP 2010-01450
CIP
221
1076. DRĂGUŞIN-CRĂCIUN, VERONICA. 1001 de exerciţii de
limba română : culegere de pregătire pentru "Evaluările Naţionale în
Educaţie" la limba română / Paula-Viorica Drăguşin-Crăciun. - Bucureşti :
Books Unlimited Publishing, 2010
ISBN 978-973-1908-04-5
811.135.1(075.33)(079.1)
CIP 2010-01236
1077. DUMITRAŞCU, LAURA. Caiet de exerciţii gramaticale /
Dumitraşcu Laura. - Caracal : Hofmann, 2010
Index
ISBN 978-606-8122-07-6
811.135.1(075.33)
CIP 2010-00984
1078. DUMITRESCU, DAN. Teste de limba şi literatura română /
Dan Dumitrescu. - Bucureşti : Editura Sanda, 2010
ISBN 978-606-92291-3-2
811.135.1
821.135.1
CIP 2010-00944
1079. ENACHE, ELENA. Metodica predării atributului / Elena
Enache. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-827-5
811.135.1'367.333
CIP 2010-01446
1080. Evaluare naţională : variante pentru Limba şi literatura
română : clasa a VIII-a / Elena Nica, Monica Anisie, Maria Ciutureanu, ... Bucureşti : Autentica, 2010
ISBN 978-973-88731-6-2
811.135.1(075.33)
821.135.1.09(075.33)
CIP 2010-00433
222
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1081. FLITAN, ALINA DIANA. Limba şi literatura română :
culegere de teste pentru clasa a VI-a / Alina Diana Flitan. - Bucureşti : Editura
Gabriel 2005, 2010
ISBN 978-973-88586-9-5
811.135.1(075.33)
821.135.1.09(075.33)
CIP 2010-01123
1082. FLOAREA, SILVIAN. Limba şi literatura română : teste
pentru evaluarea naţională 2010 / Floarea Silvian. - Bucureşti : Editura Didactică
şi Pedagogică, 2010
ISBN 978-973-30-2696-9
811.135.1(075.3)(079.1)
CIP 2010-00262
1083. IANCĂU, RALUCA. Limba şi literatura română : test PISA /
Raluca Iancău, E. M. Trofin, K. Băltin. - Braşov : Aula, 2010
ISBN 978-973-754-094-2
811.135.1(075.5)
371.279.8:373.5
CIP 2010-00251
1084. INSTITUTUL DE LINGVISTICĂ "IORGU IORDAN - AL.
ROSETTI" (Bucureşti). Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii
române / Academia Română. Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti" ;
cuv. înainte de Eugen Simion. - Ed. a 2-a rev. şi adăug. - Bucureşti : Univers
Enciclopedic Gold, 2010
ISBN 978-606-8162-08-9
81'374.2:811.135.1'35'366=135.1
CIP 2010-01082
1085. JURCĂ, ILDIANA. Metodologia îmbogăţirii şi activizării
vocabularului elevilor din ciclul gimnazial / Ildiana Jurcă. - Zalău : Silvania,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7817-99-0
811.135.1'373.43
CIP 2010-00726
CIP
223
1086. LAZĂR, MIHAELA EMA. Teorie şi aplicaţie gramaticală /
Mihaela Ema Lazăr. - Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-606-8031-44-6
811.135.1
CIP 2010-00004
1087. Limba şi literatura română : evaluarea naţională 2010 / Anisie
Monica, Sofia Dobra, Monica Halaszi, ... - Bucureşti : Tamar, 2010
ISBN 978-606-8010-23-6
811.135.1(075.35)
821.135.1.09(075.35)
371.279.1:373.5
CIP 2010-00552
1088. Limba şi literatura română : pregătire rapidă pentru evaluarea
naţională / Elena Cârstocea, Monica Columban, Horia Corcheş, ... - Bucureşti :
Art, 2010
ISBN 978-973-124-479-2
811.135.1(075.33)
821.135.1.09(075.33)
CIP 2010-00649
1089. Limba şi literatura română : bacalaureat proba scrisă / coord.:
Alexandru Muşina. - Braşov : Aula, 2010
ISBN 978-973-754-088-1
811.135.1(075.5)
371.279.8:373.5
CIP 2010-00252
1090. Limba şi literatura română, evaluare naţională 2010 : ghid
de pregătire pentru examen / Ana Maria Floroiu, Mariana Pascaru, Claudia
Rîpă, ... - Zalău : Gil, 2010
ISBN 978-606-500-017-9
811.135.1(075.33)(079.1)
821.135.1.09(075.33)(079.1)
371.27:373.3
CIP 2010-00981
224
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
225
CIP
1091. MELINTE, IONELA. Omonimia şi ambiguitatea sintactică /
Ionela Melinte. - Slatina : Didactic Pres, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-395-9
811.135.1'373.423
CIP 2010-01511
1096. RUSU, AFRONIA GABRIELA. Circumstanţialul de mod în
GA şi GALR / Afronia Gabriela Rusu. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-838-1
811.135.1'36
CIP 2010-01453
1092.
PELE, ALEXANDRU. Elemente lexicale strămoşeşti /
Alexandru Pele. - Oradea : Scheda, 2009
ISBN 978-606-92106-2-8
811.135.1
CIP 2010-00040
1097. SIMA, CARMEN. Compuneri : îndrumări, modele, exerciţii /
Carmen Sima. - Râmnicu Vâlcea : Editura Silviana, 2010
ISBN 978-606-92336-0-3
811.135.1
372.464
CIP 2010-01021
1093. PODARU, DAIANA-ELENA. Diateza verbului / Daiana-Elena
Podaru. - Costeşti : Ars Libri, 2009
ISBN 978-606-8088-49-5
811.135.1'362
CIP 2010-00321
1094. POP, CLAUDIA. Limba şi literatura română : proba orală :
bacalaureat 2010 : modele de subiecte cu sugestii de rezolvare / Pop Claudia. Zalău : Stadiform, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1850-59-7
811.135.1(075.33)
821.135.1.09(075.33)
CIP 2010-00380
1095. POPA, CATRINEL. Limba şi literatura română : teste pentru
evaluarea naţională 2010 / Catrinel Popa, Marinela Popa, Ion Popa. - Bucureşti :
Editura NICULESCU, 2010
ISBN 978-973-748-479-6
811.135.1(075.33)(079.1)
821.135.1.09(075.33)(079.1)
371.27:373.3+373.5+377.36
CIP 2010-01065
1098. SOARE, ANDREEA. Reflexivul românesc / Andreea Soare. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-757-9
811.135.1'367
CIP 2010-00481
1099. STUPARU, ADA. Limba şi literatura română : culegere de
teste pentru clasa a VIII-a / Ada Stuparu, Rebeca Barbu, Elena Jiga. - Bucureşti :
Editura Gabriel 2005, 2010
ISBN 978-973-88587-4-9
811.135.1(075.33)
821.135.1.09(075.33)
CIP 2010-01124
82 Literatură
1100. 101 dalmaţieni / trad.: Alexandra Baciu ; red.: Julia Kretsch. Bucureşti : Egmont România, 2010
ISBN 978-606-519-380-2
82-93-34=135.1
087.5
CIP 2010-01355
226
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
227
1101. Cartea vampirilor : o enciclopedie a creaturilor tenebrelor /
trad.: Alexandra Baciu ; red.: Julia Kretsch. - Bucureşti : Egmont România, 2010
ISBN 978-606-519-357-4
82-93-32=135.1
087.5
CIP 2010-00230
1106. Hello Kitty : totul despre tine / red.: Julia Kretsch. - Bucureşti :
Egmont România, 2010
ISBN 978-606-519-370-3
82-93-32=135.1
087.5
CIP 2010-00234
1102. Clopoţica / trad.: Adrian Grama ; red.: Julia Kretsch. - Bucureşti :
Egmont România, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-519-387-1
82-93-34=135.1
087.5
CIP 2010-00681
1107. Hello Kitty şi abţibildurile jucăuşe / red.: Julia Kretsch. Bucureşti : Egmont România, 2010
ISBN 978-606-519-373-4
82-93-32=135.1
087.5
CIP 2010-00233
1103. EFTIMIE, NICULINA. În lumea poveştilor : poveşti create şi
prelucrate / Niculina Eftimie. - Oneşti : Magic Print, 2010
ISBN 978-973-1738-46-8
821.135.1-93-34
82-93-34=135.1
CIP 2010-01504
1104. Hannah Montana : Super-sneak / trad.: Aloma Ciomâzgă ; red.:
Julia Kretsch. - Bucureşti : Egmont România, 2010
ISBN 978-606-519-376-5
82-93-32=135.1
087.5
CIP 2010-00231
1105. Hello Kitty : caiet de amintiri / red.: Julia Kretsch. - Bucureşti :
Egmont România, 2010
ISBN 978-606-519-369-7
82-93-32=135.1
087.5
CIP 2010-00232
1108. Mica sirenă / trad.: Alexandra Baciu ; red.: Julia Kretsch. Bucureşti : Egmont România, 2010
ISBN 978-606-519-356-7
82-93-34=135.1
087.5
CIP 2010-01356
1109. Motanul încălţat ; Domesticirea calului ; Broasca mincinoasă /
il. şi adapt. text: Cătălin Nedelcu. - Bucureşti : Teopiticot, 2010
ISBN 978-973-1968-19-3
82-93-34=135.1
CIP 2010-01063
1110. Pisicile aristocrate / trad.: Alexandra Baciu ; red.: Julia Kretsch. Bucureşti : Egmont România, 2010
ISBN 978-606-519-384-0
82-93-34=135.1
087.5
CIP 2010-01354
1111. Povestiri cu animale / il. şi adapt. text: Cătălin Nedelcu. Bucureşti : Teopiticot, 2010
ISBN 978-973-1968-18-6
82-93-34=135.1
CIP 2010-01062
228
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1112. Poveşti pentru tot anul / trad.: Mariana Adameşteanu. Bucureşti : Corint, 2010
ISBN 978-973-135-548-1
82-93-34=135.1
CIP 2010-01434
1113. Răpire de ziua îndrăgostiţilor / text: Gail Herman ; trad.: Raluca
Sălcudean. - Bucureşti : Erc Press, 2010
ISBN 978-973-157-758-6
82-93-34=135.1
CIP 2010-00738
1114. Scrieri pentru o posibilă istorie a "Amurgului Sentimental" :
[antologie] / Ion Machidon. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009vol.
ISBN 978-973-678-335-7
Vol. 3. - 2009. - ISBN 978-973-678-366-1
821.135.1-1(082)
821.135.1-32(082)
061:821.135.1(498 Buc.).09 Amurg Sentimental:929
CIP 2010-00462
1115. ŞOLDU, IOAN. Şcoala Ardeleană : rolul ei în istoria, cultura şi
spiritualitatea poporului român / Ioan Şoldu. - Blaj : Buna Vestire, 2010
ISBN 978-973-1785-69-1
821.135.1.02 Şcoala Ardeleană
CIP 2010-01537
1116. UNGHEANU, MIHAI. Recurs la memorie : convorbiri cu
Mihai Ungheanu / Mihai Golescu ; pref. de Mihail Diaconescu. - Piteşti : Paralela
45, 2010
ISBN 978-973-47-0840-6
821.135.1.09(047.53)
CIP 2010-00139
229
CIP
82.09 Critică şi istorie literară
1117. America, azi : studii de americanistică / Marius Jucan (coord.),
Andrei Marga, Virgil Stanciu, ... - Cluj-Napoca : Tribuna, 2010
ISBN 978-973-1878-12-6
378
821.111(73).09
CIP 2010-00676
1118. BĂLĂNESCU, OLIVIA. The postmodern British feminine
novel / Olivia Bălănescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-765-4
821.111.09-32:396
CIP 2010-01512
1119. BĂLOI, SIMONA ELENA. Simboluri şi semnificaţii religioase
în opera lui Mihai Eminescu / Simona Elena Băloi. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-807-7
821.135.1.09 Eminescu,M.:2
929 Eminescu,M.
CIP 2010-01072
1120. BEJENARU, LUDMILA. Peregrinul : Nikolai Rubţov /
Ludmila Bejenaru. - Iaşi : Tehnopress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-637-8
821.161.1.09 Rubcov,N.
929 Rubcov,N.
CIP 2010-00385
1121. BÎRSAN, PETRONELA. Tristan şi Isolda : magia iubirii /
Bîrsan Petronela. - Piatra-Neamţ : Alfa, 2010
ISBN 978-606-8090-21-4
82.09
CIP 2010-01348
230
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1122. BOGHIU, EMILIA. Ghid de poetică a prozei : încercare de
metodă / Emilia Boghiu. - Piteşti : Paralela 45, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-47-0838-3
821.135.1.09-32
CIP 2010-00147
1123. Ghid de pregătire pentru limba şi literatura română : evaluarea
naţională 2010 / E. Cârstocea, M. Columban, H. Corcheş, ... - Bucureşti : Art,
2009
ISBN 978-973-124-478-5
821.135.1.09(075.3)(079.1)
811.135.1(075.3)(079.1)
CIP 2010-00343
1124. CRĂCIUNESCU, NICOLETA. Comparaţie între nuvela
"Budulea Taichii" de Ioan Slavici şi "Amintiri din copilărie" de Ion Creangă
ca Bildungsromane / Crăciunescu Nicoleta. - Drobeta-Turnu Sverin : Ecko Print,
2010
ISBN 978-973-1928-52-4
821.135.1.09
CIP 2010-00572
1125. CRĂCIUNESCU, NICOLETA. Nuvelistica lui Ioan Slavici /
Crăciunescu Nicoleta. - Drobeta-Turnu Sverin : Ecko Print, 2010
ISBN 978-973-1928-51-7
821.135.1.09 Slavici,I.
CIP 2010-00570
1126. CRIHANĂ-DASCĂLU, SORINA. Eminescu-mai-mult-decâtdoar-filosof / Sorina Crihană Dascălu. - Bucureşti : Editura Perpessicius, 2009
ISBN 978-606-8065-09-0
821.135.1.09 Eminescu,M
CIP 2010-00266
CIP
231
1127. CURTUI, AUREL. Eighteen century English novel from Defoe
to Goldsmith / Aurel Curtui, Natalia Hada. - Alba Iulia : Aeternitas, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1890-55-5
821.111.09
CIP 2010-01534
1128. DAVIDESCU, NICOLAE. Aspecte şi direcţii literare / N.
Davidescu. - Bucureşti : Aius PrintEd, 2010
ISBN 978-606-8021-88-1
821.135.1.09
CIP 2010-00556
1129. Dicţionar de personaje literare pentru clasele V-VIII / Adina
Elena Sasu, Liviu Ioani (coord.). - Ed. a 8-a. - Piteşti : Paralela 45, 2010
ISBN 978-973-47-0845-1
81'374.2:82.09=135.1(075.33)
CIP 2010-01054
1130. DINESCU, VIOREL. Dialoguri socratice / Dinescu Viorel. Craiova : Editura Fundaţiei "Scrisul Românesc", 2010
ISBN 978-973-7864-44-4
821.135.1.09
CIP 2010-00815
1131. Dor de Eminescu : antologie ilustrată de poezie / Crăciun Cornel
(coord.). - Sibiu : Editura Universitaţii "Lucian Blaga", 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-910-6
821.135.1.09 Eminescu,M
CIP 2010-00743
1132. DRĂGHICI, IULIA. Dor de Eminescu şi de Creangă / Iulia
Drăghici. - Alexandria : Tipoalex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1821-61-0
821.135.1.09
CIP 2010-00159
232
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1133. DUMITRESCU-BUŞULENGA, ZOE. Ion Creangă / Zoe
Dumitrescu-Buşulenga ; pref. de acad. Mihai Cimpoi. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-523-077-4
821.135.1.09 Creangă,I.
929 Creangă,I.
CIP 2010-01283
CIP
233
1138. GORJAN, SILVIU. Desene din lumini / Silviu Gorjan. - Slatina :
Alutus, 2009
ISBN 978-973-7947-57-4
821.135.1.09
CIP 2010-00068
1134. FAIFER, FLORIN. Incursiune în istoria teatrului universal /
Florin Faifer. - Iaşi : Timpul, 2010
ISBN 978-973-612-376-4
82.09-2
CIP 2010-01330
1139. Grigore Vieru în amintirile contemporanilor / selecţie de texte,
itinerar biografic şi pref.: Daniel Corbu. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-523-062-0
821.135.1(478).09 Vieru,G.
929 Vieru,G.
CIP 2010-01272
1135. FEROIU, MARIA. Modelul hugolian în drama Despot-Vodă /
Feroiu Maria. - Craiova : Info, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8382-96-1
821.135.1.09
CIP 2010-01645
1140. HERMAN, LAURA MIHAELA. Marii clasici ai literaturii
române : la obârşii / Laura Mihaela Herman. - Baia Mare : Editura Casei Corpului
Didactic Baia Mare "Maria Montessori", 2010
ISBN 978-973-8954-68-7
821.135.1.09
CIP 2010-01391
1136. FLITAN, ALINA DIANA. Viziunea apocaliptică în opera lui
Emil Cioran / Alina Diana Flitan. - Bucureşti : Editura Gabriel 2005, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-88587-6-3
821.135.1.09 Cioran,E.
929 Cioran,E.
CIP 2010-01122
1141.
ICHIM, NICOLETA. Lectură şi scriitură în romanul
postmodern / Nicoleta Ichim. - Galaţi : Sinteze, 2010
ISBN 978-973-1917-83-2
82.09-31
CIP 2010-01127
1137. FURTUNĂ, DUMITRU. Cuvinte şi mărturii despre Ion
Creangă / Dumitru Furtună ; pref.: Daniel Corbu. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-523-058-3
821.135.1.09 Creangă,I.
929 Creangă,I.
CIP 2010-01268
1142. Ion Luca Caragiale în amintirile contemporanilor / selecţie de
texte, itinerar biografic şi bibliografie de Daniel Corbu. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-523-064-4
821.135.1.09 Caragiale,I.L.
929 Caragiale,I.L.
CIP 2010-01274
234
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1143. IONIŢĂ, FLORIN. Limba şi literatura română : evaluarea
naţională 2010 / Florin Ioniţă, Mihail Stan, Marilena Lascăr. - Bucureşti : Art,
2009
ISBN 978-973-124-477-8
821.135.1.09(075.3)(079.1)
811.135.1(075.3)(079.1)
CIP 2010-00342
1144.
LĂNCRĂJAN, MARIA. Textul literar şi nonliterar :
competenţe lingvistice : ghid metodic / Maria Lăncrăjan, Irina Ungureanu, Adina
Ghiuşan. - Alba-Iulia : Universul Şcolii, 2010
ISBN 978-606-8131-00-9
82.09
CIP 2010-00777
1145. Literatură, Limbă română, Comunicare pentru clasa a V-a :
Semestrul II / Florin Ioniţă, Elena Cârstocea, Ana Coman, ... - Bucureşti : Art,
2010
ISBN 978-973-124-480-8
821.135.1.09(075.33)
CIP 2010-01226
CIP
235
1148. LŐRINCZI, LÁSZLÓ. Üzenetek Erdélybe : esszék, jegyzetek /
Lőrinczi László. - Cluj-Napoca : Polis, 2010
ISBN 978-606-542-008-3
82.09
CIP 2010-01485
1149. Mihai Eminescu : viaţa şi opera / red.: Silviu Păduraru, Daniela
Saşka, Paul Gorban, ... - Iaşi : Princeps Edit, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-523-075-0
821.135.1.09 Eminescu,M.
929 Eminescu,M.
CIP 2010-01281
1150. MIHĂILESCU, CLEMENTINA. An experimental course on
applied stylistics / Clementina Mihăilescu. - Sibiu : Psihomedia, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-557-004-7
821.111.09
CIP 2010-00161
1146. Literatură, Limbă română, Comunicare pentru clasa a VII-a :
Semestrul II / Florin Ioniţă, Elena Cârstocea, Ana Coman, ... - Bucureşti : Art,
2010
ISBN 978-973-124-481-5
821.135.1.09(075.33)
CIP 2010-01227
1151.
MIHĂILESCU, CLEMENTINA. Curs experimental de
stilistică aplicată : o abordare comparativă română-engleză / Clementina
Mihăilescu. - Sibiu : Psihomedia, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-557-005-4
82.09
CIP 2010-00162
1147. Literatură, Limbă română, Comunicare pentru clasa a VIII-a :
Semestrul II / Florin Ioniţă, Elena Cârstocea, Ana Coman, ... - Bucureşti : Art,
2010.
ISBN 978-973-124-482-2
821.135.1.09(075.33)
CIP 2010-01228
1152. MILITARU, IOANA. Dicţionarul elevului : lexic necesar :
teorie literară / Ioana Militaru. - Iaşi : Universitas XXI, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-538-027-1
821.135.1.09
CIP 2010-00423
236
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
237
1153. MIRON, SUZANA. Vasile Alecsandri : portret în timp / Suzana
Miron. - Bucureşti : Erc Press, 2010
ISBN 978-973-157-759-3
821.135.1.09 Alecsandri,V.
929 Alecsandri,V.
CIP 2010-00744
1158. PĂDURARU, NECULAI. Eminescu : idei şi semne / Neculai
Păduraru. - Iaşi : Danart, 2010
ISBN 978-606-8132-06-8
821.135.1.09 Eminescu,M.
929 Eminescu,M.
CIP 2010-01463
1154. MUTHU, MIRCEA. Ochiul lui Osiris : dialoguri / Mircea
Muthu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2010.
ISBN 978-973-757-278-3
82.09(047.53)
CIP 2010-00760
1159.
PÂRVĂNESCU, MARCELA-GETA. Nichifor Crainic :
monografie / Marcela-Geta Pârvănescu. - Deva : Emia, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-753-164-3
821.135.1.09 Crainic,N.
929 Crainic,N.
CIP 2010-01584
1155. NAN, COSMINA MARIA. Metodologia predării operei lui
Lucian Blaga în şcoală / Cosmina Maria Nan. - Sibiu : Salgo, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8015-13-2
371.3:821.135.1.09 Blaga,L.
929 Blaga,L.
CIP 2010-00986
1156. NEDELCU, BOGDANA CRISTINA LAURA. Lucian Blaga
und seine dichtung im deutschsprachigen kulturraum / Bogdana Cristina Laura
Nedelcu. - Cluj-Napoca : Editura Casei Corpului Didactic Cluj, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-8210-61-5
821.135.1.09 Blaga,L.
929 Blaga,L.
CIP 2010-01498
1157. NICORESCU, MARIA MANUELA. Receptarea textului epic
în învăţământul primar / Nicorescu Maria Manuela. - Piatra-Neamţ : Alfa, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8090-23-8
821.135.1.09(075.33)
CIP 2010-01532
1160. PETRE, CARMEN. Actualitatea clasicilor : Ion Creangă /
Carmen Petre. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-825-1
821.135.1.09 Creangă,I.
929 Creangă,I.
CIP 2010-01380
1161. PETRUŞCĂ, DAN. Mister şi literatură : (eseuri aproximative) /
Dan Petruşcă. - Iaşi : Timpul, 2010
ISBN 978-973-612-374-0
82.09
CIP 2010-01327
1162. ROŞCA, SIMIONA. Arta portretului în proza lui I. L.
Caragiale / Simona Roşca. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-699-8
821.135.1.09 Caragiale,I.L
929 Caragiale,I.L.
CIP 2010-00284
238
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1163. SĂRĂCUŢ, CRISTINA. Ekphrasis : miniaturi în mantia
lumii / Cristina Sărăcuţ. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010
ISBN 978-973-133-635-0
82.09
CIP 2010-01542
1164. SELEJAN, ANA. Literatura în totalitarism / Ana Selejan. - Ed.
a 2-a adăug., cu trei texte teoretice ale autoarei. - Bucureşti : Cartea Românească,
2007vol.
ISBN 978-973-23-1924-6
Vol. 4 : Clasicizarea realismului social. - 2010. - ISBN
978-973-23-2890-3
821.135.1.09"1949/1960"
CIP 2009-21092
1165. Shakespeare : lumea este o scenă : metafore şi practici ale
teatrului / antologie propusă şi comentată de George Banu ; trad. din lb. franc.:
Ioana Littera ; trad. din lb. eng.: Ioana Ieronim. - Bucureşti : Nemira Publishing
House, 2010
ISBN 978-606-8134-30-7
821.111.09 Shakespeare,W.
929 Shakespeare,W.
CIP 2010-00659
239
CIP
1168. TANCO, TEODOR. Lumea transilvană a lui Ion Creangă /
Teodor Tanco ; pref. de Dan Mănucă. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-523-066-8
821.135.1.09 Creangă,I.
929 Creangă,I.
CIP 2010-01285
1169. TUDOR, NICOLAE. Spre lumină, în labirintul scrierilor /
Nicolae Tudor. - Bucureşti : Editura Arefeana, 2010
ISBN 978-606-8143-02-6
821.135.1.09
CIP 2010-01488
1170. ŢAICU, RAMONA. Le romantisme flaubertien / Ramona
Ţaicu. - Piteşti : Paralela 45, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0843-7
821.133.1.09 Flaubert,G.
929 Flaubert,G.
CIP 2010-00566
821 Literaturi individuale
1166. SULTANA-VICOL, MIHAI. Grigore Vieru, pontiful limbii
române / Mihai Sultana Vicol. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
ISBN 978-606-523-069-9
821.135.1(478).09 Vieru,G.
929 Vieru,G.
CIP 2010-01271
1171. Antologie de texte din tezaurul folcloric al lumii : de prin lume
adunate... pentru tine... / antolog.: Alina Coarcă, Lina Vlăsceanu, Cristina
Mazilu. - Focşani : Editura Andrew, 2010
ISBN 978-973-1876-62-7
82-34=135.1
CIP 2010-01309
1167. ŞOVA, SIMONA ANDREEA. Hanul şi Castelul : (naraţiune şi
personal în Hanu-Ancuţei şi Decameronul) / Simona Andreea Şova ; pref. de
Constantin Dram. - Iaşi : Universitas XXI, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-538-028-8
82.09
CIP 2010-00637
821.11 Literaturi de limbi germanice
1172. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Crăiasa zăpezii / H. C.
Andersen ; trad.: Lavinia Miloş. - Ed. a 4-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2010
ISBN 978-606-511-165-3
821.113.4-91-34=135.1
CIP 2010-01204
240
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1173. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Degeţica / H. C. Andersen ;
trad. şi adapt.: Lavinia Miloş. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2010
ISBN 978-606-511-166-0
821.113.4-91-34=135.1
CIP 2010-01205
1174. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Răţuşca cea urâtă / Hans
Christian Andersen. - Bucureşti : Erc Press, 2010
ISBN 978-973-157-756-2
821.113.4-93-34=135.1
CIP 2010-01190
1175.
LÄCKBERG, CAMILLA. Prinţesa gheţurilor / Camilla
Läckberg ; trad.: Simona Ţenţea şi Äsa Apelkvist. - Bucureşti : Editura Trei, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-707-367-9
821.113.6-31=135.1
CIP 2010-01429
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză
1176. AHERN, CECELIA. Mulţumesc pentru amintiri / Cecelia
Ahern ; trad.: Marilena Iovu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : ALLFA, 2010
ISBN 978-973-724-282-2
821.111(417)-31=135.1
CIP 2010-01033
1177. AHERN, CECELIA. P.S. Te iubesc / Cecelia Ahern ; trad. de
Marilena Iovu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : ALLFA, 2010
ISBN 978-973-724-281-5
821.111(417)-31=135.1
CIP 2010-01035
1178. AIRLIE, CATHERINE. Subjugaţi de iubire / Catherine Airlie ;
trad.: Nicoleta Neagoe ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-434-3
821.111-31=135.1
CIP 2010-01166
CIP
241
1179. ALCOTT, LOUISA MAY. Micuţele doamne / Louisa May
Alcott ; trad.: Diana Maria Laibăr ; il.: Mihai Ţenovici. - Bucureşti : Corint Junior,
2010
ISBN 978-973-128-311-1
821.111(73)-31=135.1
CIP 2010-00655
1180. AMES, JENNIFER. Tu m-ai schimbat / Jennifer Ames ; trad.:
Mariana Costescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-449-7
821.111-31=135.1
CIP 2010-01169
1181. ARMADA, ALFONSO. Furtunile = Los temporales / Alfonso
Armada ; ed.: Aura Christi & Andrei Potlog ; trad.: Diana Cofşinski. - Bucureşti :
Europress Group, 2010
ISBN 978-973-1727-74-5
821.111-1=135.1=134.2
CIP 2010-00561
1182. AUSTER, PAUL. Un om în întuneric / Paul Auster ; trad. din lb.
eng. de Daniela Rogobete. - Iaşi : Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1640-4
821.111(73)-31=135.1
CIP 2010-01029
1183. BALDACCI, DAVID. Clubul Camel / David Baldacci ; trad.:
Laura Berteanu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-54-0157-3
821.111(73)-31=135.1
CIP 2010-00348
1184. BELAIR, KATY. Fata de pe insulă / Katy Belair ; trad.: Nicoleta
Neagoe ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-415-2
821.111-31=135.1
CIP 2010-01177
242
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
243
1185. BENJAMIN, RUTH. My Little Pony : Frumoasa balului / Ruth
Benjamin ; trad.: Gabriela Burcea ; il.: Ken Edwards. - Bucureşti : Noriel Maxim,
2010
ISBN 978-606-8072-39-5
821.111-93-34=135.1
CIP 2010-00245
1191. CASTAÑEDA, CARLOS. Puterea tăcerii / Carlos Castañeda ;
trad.: Daniela Truţia. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : RAO International Publishing
Company, 2010
ISBN 978-973-54-0062-0
821.111(73)-31=135.1
CIP 2010-01540
1186. BLAYNE, SARA. Îngerul păzitor / Sara Blayne ; trad.: Filip-Iosif
Columbeanu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
2 vol.
ISBN 978-973-580-438-1
Vol. 1. - ISBN 978-973-580-436-7
Vol. 2. - ISBN 978-973-580-437-4
821.111-31=135.1
CIP 2010-01187
1187. BOOKS, BUSTER. Noapte bună! / Buster Books ; trad. de Dana
Sobescianschi. - Bucureşti : Corint Junior, 2010
ISBN 978-973-128-309-8
821.111-93-31=135.1
CIP 2010-00537
1192. CAVARNOS, CONSTANTINE. Ancoraţi în Dumnezeu /
Constantine Cavarnos ; trad. de prof. Paul Bălan. - Bacău : Bunavestire, 2010
ISBN 978-973-140-037-2
821.111(73)-992=135.1
913(495 Athos)(0:82-992)
CIP 2010-01302
1188. CARD, ORSON SCOTT. Wyrm / Orson Scott Card ; trad.:
Roxana Brânceanu. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2010
ISBN 978-606-8134-29-1
821.111(73)-31=135.1
CIP 2010-00660
1189. CARROLL, LEWIS. Alice în ţara minunilor / Lewis Carroll ;
trad.: Irina Spoială. - Ed. a 4-a, rev. - Constanţa : Steaua Nordului, 2010
ISBN 978-606-511-160-8
821.111-93-34=135.1
CIP 2010-01193
1190.
CARTLAND, BARBARA. Mâna providenţei / Barbara
Cartland ; trad.: Ioan Drăghici ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-404-6
821.111-31=135.1
CIP 2010-01147
1193. CHASTAIN, SANDRA. Frumuseţe arctică / Sandra Chastain ;
trad.: Claudia Stan ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-433-6
821.111-31=135.1
CIP 2010-01181
1194. CHATHMAN, SUSIE. Presentimente / Susie Chathman ; trad.:
Cecilia Ionescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-444-2
821.111-31=135.1
CIP 2010-01154
1195. CHRISTIE, AGATHA. 13 la cină / Agatha Christie ; trad.: Ileana
Iorga. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-54-0155-9
821.111-31=135.1
CIP 2010-00344
1196. COOK, ROBIN. Marker / Robin Cook ; trad.: Ema Mihalache. Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-54-0159-7
821.111-31=135.1
CIP 2010-00349
244
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
245
1197. COOK, S. A. Puterea seducţiei / S. A. Cook ; trad.: Veronica
Manoli ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-401-5
821.111-31=135.1
CIP 2010-01188
1203. DEFOE, DANIEL. Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; trad.: Irina
Spoială. - Ed. a 2-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2010
ISBN 978-606-511-173-8
821.111-91-31=135.1
CIP 2010-01203
1198. CROSS, CHRISTINE. O fată minunată / Christine Cross ; trad.:
Cecilia Ionescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-422-0
821.111-31=135.1
CIP 2010-01158
1204. DIAMOND, KELLY. O relaţie excepţională / Kelly Diamond ;
trad.: Cecilia Ionescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-423-7
821.111-31=135.1
CIP 2010-01157
1199.
DABU, BIANCA. Selected Literary Texts : Student's
Workbook / Bianca Dabu. - Piteşti : Trialog, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8095-15-8
821.111.09
CIP 2010-00973
1205. DIXON, DEBRA. Un sărut furat / Debra Dixon ; trad.: Anca
Morărescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-428-2
821.111-31=135.1
CIP 2010-01160
1200. DAVIES, DANIEL. Insula voyeurilor / Daniel Davies ; trad.:
Gabriella Eftimie. - Bucureşti : Pandora, 2010
ISBN 978-973-88901-1-4
821.111(73)-31=135.1
CIP 2010-01425
1201. DAVIS, JULIA. Piatra de încercare / Julia Davis ; trad.: Anca
Morărescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-431-2
821.111-31=135.1
CIP 2010-01159
1202. DEAN, ANN THOMPSON. Îndeplineşte-mi dorinţa / Ann
Thompson Dean ; trad.: Mariana Costescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti :
Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-435-0
821.111-31=135.1
CIP 2010-01170
1206. DOUGLAS, ESTELLA. Glumă nevinovată / Estella Douglas ;
trad.: Sînziana Mihalache ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-412-1
821.111-31=135.1
CIP 2010-08190
1207. DYE, SUZANNE. Vinovată în dragoste / Suzanne Dye ; trad.:
Anca Morărescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-402-2
821.111-31=135.1
CIP 2010-01145
1208. E prea cald pentru Thomas / red.: Julia Kretsch. - Bucureşti :
Egmont România, 2010
ISBN 978-606-519-359-8
821.111-31=135.1
CIP 2010-00525
246
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
247
1209. EAST, EAST. Pasul spre adevăr / Jane East ; trad.: Ioana
Patrichi ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-424-4
821.111-31=135.1
CIP 2010-01173
1215. GRADY, JAMES. Câinii turbaţi / James Grady ; trad.: Andreea
Seler. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-54-0158-0
821.111(73)-31=135.1
CIP 2010-00347
1210.
EDGEWARE, ABIGAIL. Sărutul din junglă / Abigail
Edgeware ; trad.: Anca Morărescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94,
2010
ISBN 978-973-580-406-0
821.111-31=135.1
CIP 2010-01149
1216. GRANT, ROB. Sunt gras? Ia mai slăbiţi-mă / Rob Grant ; trad.:
Oana Dorobanţu. - Bucureşti : Humanitas, 2010
ISBN 978-973-50-2590-8
821.111-31=135.1
CIP 2010-00030
1211. EGAN, KATE. My Little Pony : În parcul de distracţii / Kate
Egan ; trad.: Raluca Tănăsescu ; il.: Ken Edwards. - Bucureşti : Noriel Maxim,
2010
ISBN 978-606-8072-42-5
821.111-93-34=135.1
CIP 2010-00652
1212. FAIRFAX, LYNN. Un voiaj aventuros / Lynn Fairfax ; trad.:
Silvia Iorgulescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-425-1
821.111-31=135.1
CIP 2010-01168
1213. FORD, MICHAEL CURTIS. Căderea Romei : roman despre o
lume dispărută / For Michael Curtis ; trad.: Bogdan Marin, Veronica Şerbănoiu. Bucureşti : ALLFA, 2010
ISBN 978-973-724-232-7
821.111(73)-31=135.1
CIP 2010-00571
1214. GAYLE, SUSAN. Rolul vieţii / Susan Gayle ; trad.: Ioana
Patrichi ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-440-4
821.111-31=135.1
CIP 2010-01172
1217. GRIFFITHS, NIALL. Conglomerate / Niall Griffiths ; trad.:
Ciprian Şiulea. - Bucureşti : Pandora, 2010
ISBN 978-973-88901-2-1
821.111-31=135.1
CIP 2010-01426
1218. HARPER, VIOLET. Un cavaler din alte timpuri / Violet
Harper ; trad.: Sînziana Mihalache ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94,
2010
ISBN 978-973-580-416-9
821.111-31=135.1
CIP 2010-01153
1219. HARRIS, ROBERT. Pompei / Harris Robert ; trad.: Bogdan
Marin. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : ALLFA, 2010
ISBN 978-973-724-283-9
821.111-31=135.1
902(450 Pompei)(0:82-31)
CIP 2010-01234
1220. Hello Kitty : Câtă veselie! / red.: Julia Kretsch. - Bucureşti :
Egmont România, 2010
ISBN 978-606-519-365-9
821.111-31=135.1
087.5
CIP 2010-00526
248
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
249
1221. Hello Kitty : o zi minunată / red.: Julia Kretsch. - Bucureşti :
Egmont România, 2010
ISBN 978-606-519-364-2
821.111-31=135.1
CIP 2010-00527
1227. KASPER, GAYLE. Căsătorie fără voie / Gayle Kasper ; trad.:
Nicoleta Neagoe ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-445-9
821.111-31=135.1
CIP 2010-01165
1222. HERTER, LORI. Dragostea ca un diamant / Lori Herter ; trad.:
Anca Morărescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-403-9
821.111-31=135.1
CIP 2010-01146
1228. KEHLER, MARGA. Final fericit / Marga Kehler ; trad.: Ileana
Dinu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-420-6
821.111-31=135.1
CIP 2010-01179
1223. HOSSEINI, KHALED. Vânătorii de zmeie / Khaled Hosseini ;
trad.: Mihaela S. Oprea-Aron. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2010
ISBN 978-973-748-478-9
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-16630
1229. KELLY, CATHY. Secrete din trecut / Cathy Kelly ; trad. şi note
de Maria Zirra. - Iaşi : Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1636-7
821.111-31=135.1
CIP 2010-01417
1224. Învaţă cu Disney : matematica zânelor / red.: Julia Kretsch. Bucureşti : Egmont România, 2010
ISBN 978-606-519-366-6
821.111-31=135.1
CIP 2010-00528
1230. KIPLING, RUDYARD. Cartea junglei / Rudyard Kipling ; trad.
şi adapt.: Dumitru Cornelia. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2010
ISBN 978-606-511-163-9
821.111(73)-93-94=135.1
CIP 2010-01192
1225. JOHNSTON, JOAN. Mesaje misterioase / Joan Johnston ; trad.:
Cecilia Ionescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-441-1
821.111-31=135.1
CIP 2010-01156
1231. KUZMA, KAY. Ascultarea de bunăvoie : să-i învăţăm cu
dragoste autodisciplinarea pe copiii noştri / Kay Kuzma ; trad.: Bogdan
Dumitru. - Ed. a 7-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2010
ISBN 978-973-101-325-1
821.111(73)-97=135.1
37.018.1
CIP 2010-00829
1226. JUSTICE, ANN. Întâlnire pe Acropole / Ann Justice ; trad.:
Mariana Costescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-413-8
821.111-31=135.1
CIP 2010-01152
1232. L'ENGLE, MADELEINE. Captivi în Yadah / Madeleine
L'Engle ; trad.: Gabriela Stoica. - Bucureşti : Corint Junior, 2010
ISBN 978-973-128-312-8
821.111(73)-93-31=135.1
CIP 2010-00806
250
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
251
1233. LEIGH, VICTORIA. Preţul tăcerii / Victoria Leigh ; trad.: Ioana
Patrichi ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-426-8
821.111-31=135.1
CIP 2010-01174
1239. MCKEENA, TATE. Frumoasa şi bestia / Tate McKeena ; trad.:
Anca Morărescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-407-7
821.111-31=135.1
CIP 2010-01150
1234. LIVINGSTONE, GRACE. Să crezi în dragoste / Grace
Livingstone ; trad.: Anca Morărescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94,
2010
ISBN 978-973-580-427-5
821.111-31=135.1
CIP 2010-01161
1240. MCMINN, SUZANNE. Fără secrete între noi / Suzanne
McMinn ; trad.: Nicoleta Neagoe ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94,
2010
ISBN 978-973-580-447-3
821.111-31=135.1
CIP 2010-01164
1235. LONDON, JACK. Colţ Alb / Jack London ; trad.: Anca
Dăscăliuc. - Ed. a 4-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2010
ISBN 978-606-511-164-6
821.111-31=135.1
CIP 2010-01196
1241. MELTZER, BRAD. Milionarii / Brad Meltzer ; trad.: Andreea
Seler. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-54-0156-6
821.111(73)-31=135.1
CIP 2010-00346
1236. MCCOMAS, MARY KAY. Idilă sub soare / Mary Kay
McComas ; trad.: Nicoleta Alexe ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94,
2010
ISBN 978-973-580-439-8
821.111-31=135.1
CIP 2010-01182
1242. MILL, JOHN STUART. Autobiografie / John Stuart Mill ; trad.:
Constantin Sfeatcu. - Bucureşti : Viga, 2009
ISBN 978-606-92166-1-3
821.111-94=135.1
CIP 2010-00115
1237. MCCUSKER, PENNY. Un bărbat greu de înţeles / Penny
McCusker ; trad.: Filip-Iosif Columbeanu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : AlcrisM94, 2010
ISBN 978-973-580-419-0
821.111-31=135.1
CIP 2010-01178
1238. MCGINNISS, JOE, jr. Poveste din Las Vegas / Joe McGinniss,
jr. ; trad.: Alexandra Mustăţea. - Bucureşti : Publica, 2010
ISBN 978-973-88900-9-1
821.111-32=135.1
CIP 2010-00239
1243. MORGAN, MATTHEW. O afacere îngrozitor de bestială /
Băieţii Fioroşi (Matthew Morgan, David Sinden, Guy MacDonald) ; trad. de
Mirella Acsente. - Bucureşti : Corint Junior, 2010
ISBN 978-973-128-310-4
821.111-93-31=135.1
CIP 2010-00805
1244. NERY, GERARDINE. Zbor spre libertate / Gerardine Nery ;
trad.: Cecilia Ionescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
2 vol.
ISBN 978-973-580-411-4
Vol. 1. - ISBN 978-973-580-409-1
Vol. 2. - ISBN 978-973-580-410-7
821.111-31=135.1
CIP 2010-01186
252
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1245. Nimic de pierdut / Lee Child. Răscruci / Belva Plain. O problemă
internă / Caro Peacock. Grace / Richard Paul Evans. - Bucureşti : Reader's Digest,
2010
ISBN 978-973-1762-84-5
821.111-31=135.1
CIP 2010-01242
1246. NIMMO, JENNY. Charlie Bone şi şarpele albastru / Jenny
Nimmo ; trad. de Diana Stănciulescu. - Bucureşti : Corint Junior, 2010
ISBN 978-973-128-314-2
821.111-31=135.1
CIP 2010-01551
1247. NWABIA, KINGSLEY. Basme populare nigeriene şi alte
poveşti / Nwabia Kingsley. - Bucureşti : Editura CNI Coresi, 2010
ISBN 978-973-570-361-5
821.111(669)-93-34=135.1
CIP 2010-01805
CIP
253
1251. PELMAN, BRIANA. Singuri pe lume / Briana Pelman ; trad.:
Liliana Sitaş ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-405-3
821.111-31=135.1
CIP 2010-01148
1252. Percy şi covorul fermecat / red.: Julia Kretsch. - Bucureşti :
Egmont România, 2010
ISBN 978-606-519-360-4
821.111-31=135.1
CIP 2010-00529
1253. PERKINS, BETH. Secretul vieţii / Beth Perkins ; trad.: Nicu
Apostolescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-432-9
821.111-31=135.1
CIP 2010-01180
1248. O'NEILL, JOSEPH. Netherland / Joseph O'Neill ; trad.: Carmen
Botoşaru. - Bucureşti : Leda, 2010
ISBN 978-973-102-245-1
821.111-31=135.1
CIP 2010-00319
1254. PLUMLEY, LISA. Suflet rănit / Lisa Plumley ; trad.: Silvia
Iorgulescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-418-3
821.111-31=135.1
CIP 2010-01167
1249. PAGET, JOHN. Magyarország és Erdély / John Paget ; ed.,
pref.: Csetriné Lingvay Klára. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca : Kriterion, 2010
ISBN 978-973-26-0943-9
821.111-992=511.141
CIP 2010-00181
1255.
PONSONBY, DIANA. Amantul lui Genevieve / Diana
Ponsonby ; trad.: Filofteia Iscru ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94,
2010
ISBN 978-973-580-448-0
821.111-31=135.1
CIP 2010-01185
1250. PARKER, JESSIE. Valea trandafirilor / Jessie Parker ; trad.:
Carmen Comşa ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-446-6
821.111-31=135.1
CIP 2010-01184
1256. Povestea jucăriilor : o zi minunată / trad.: Anca Anescu ; red.:
Julia Kretsch. - Bucureşti : Egmont România, 2010
ISBN 978-606-519-358-1
821.111-31=135.1
CIP 2010-00530
254
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
255
1257. RENIER, ELISABETH. Alt mod de viaţă / Elizabeth Renier ;
trad.: Cornelia Alexoi-Shili ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-414-5
821.111-31=135.1
CIP 2010-01176
1262. SMITH, MARGE. Casa veche / Marge Smith ; trad.: Anca
Morărescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-417-6
821.111-31=135.1
CIP 2010-01163
1258. ROY, AMANDA. Răpită de un tigru / Amanda Roy ; trad.:
Mariana Costescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-429-9
821.111-31=135.1
CIP 2010-01171
1263. SOMMERS, BEVERLY. Idilă la capătul pământului / Beverly
Sommers ; trad.: Cristina Veronica Manoli ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti :
Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-408-4
821.111-31=135.1
CIP 2010-01151
1259. SAYLOR, STEVEN. O crimă pe Via Appia : poveste
misterioasă din Roma antică / Saylor Steven ; trad.: Teodor Fleşeru. - Bucureşti :
ALLFA, 2010
ISBN 978-973-724-206-8
821.111(73)-31=135.1
94(37)"03"(0:82-31)
CIP 2010-01235
1260. SHAKESPEARE, NICHOLAS. Coregrafia violenţei / Nicholas
Shakespeare ; trad.: Laura Fota. - Bucureşti : Editura Trei, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-707-365-5
821.111-31=135.1
CIP 2010-01431
1261. SMITH, L. J. Jurnalele vampirilor / L. J. Smith ; trad.: Mirella
Acsente. - Bucureşti : Leda, 2010
2 vol.
ISBN 978-973-102-252-9
Vol. 1 : Trezirea. - ISBN 978-973-102-250-5
Vol. 2 : Lupta. - ISBN 978-973-102-251-2
821.111(73)-93-31=135.1
CIP 2010-01543
1264. STEVENSON, ROBERT LOUIS. Insula comorii / Robert Louis
Stevenson ; trad.: Roland-Mathias Schenn. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010
ISBN 978-606-539-170-3
821.111-311.3=135.1
CIP 2010-01207
1265. STILLMAN, KARIN. Un bărbat bănuitor / Karin Stillman ;
trad.: Gabi Agrapinei ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-443-5
821.111-31=135.1
CIP 2010-01183
1266. SWIFT, JONATHAN. Călătoriile lui Gulliver / Jonathan Swift ;
trad.: Tinela Irimiciuc. - Ed. a 2-a, rev. - Constanţa : Steaua Nordului, 2010
ISBN 978-606-511-168-4
821.111-93-311.3=135.1
CIP 2010-01195
1267. Thomas şi motorul cu reacţie / red.: Julia Kretsch. - Bucureşti :
Egmont România, 2010
ISBN 978-606-519-362-8
821.111-31=135.1
CIP 2010-00531
256
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
257
1268. Thomas şi omul care anunţă ceaţa / red.: Julia Kretsch. Bucureşti : Egmont România, 2010
ISBN 978-606-519-361-1
821.111-31=135.1
CIP 2010-00532
1274. WALLACE, LEWIS. Ben Hur / Lewis Wallace ; trad.: Ion
Gorun. - Bucureşti : Gramar, 2010
ISBN 978-973-591-661-9
821.111(73)-311.6=135.1
CIP 2010-00747
1269. TOMEY, SASHA. Regăsire fericită / Sasha Tomey ; trad.:
Cornelia Alexoi-Shili ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-430-5
821.111-31=135.1
CIP 2010-01175
1275. WEEKS, M. J.. Cum să câştigi prozeliţi şi să influenţezi
oamenii / Marcus J. Weeks ; trad. de Oana Zamfirescu. - Bucureşti : Cartea de a
doua zi, 2010
ISBN 978-973-88908-3-1
821.111-31=135.1
CIP 2010-01755
1270. TREMAIN, ROSE. Culoarea / Rose Tremain ; trad.: Ovidiu
Petrişor. - Bucureşti : Leda, 2010
ISBN 978-973-102-246-8
821.111-31=135.1
CIP 2010-00318
1271. TWAIN, MARK. Aventurile lui Tom Sawyer / Mark Twain ;
trad.: Monica Secetă. - Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Steaua Nordului, 2010
ISBN 978-606-511-161-5
821.111(73)-93-31=135.1
CIP 2010-01194
1272. TWAIN, MARK. Prinţ şi cerşetor / Mark Twain ; trad. şi adapt.:
Lulciuc Irina. - Ed. a 4-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2010
ISBN 978-606-511-171-4
821.111(73)-91-31=135.1
CIP 2010-01201
1273. TWAIN, MARK. Prinţ şi cerşetor / Mark Twain ; trad. de
Andreea Şeler. - Bucureşti : Gramar, 2010
ISBN 978-973-591-663-3
821.111(73)-93-31=135.1
CIP 2010-01438
1276. WELSH, IRVINE. Acid house / Irvine Welsh ; trad. de Ciprian
Şiulea. - Iaşi : Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1608-4
821.111-31=135.1
CIP 2010-01421
1277. WILKS, MIKE. Lumea din Oglindă / Mike Wilks ; trad. de
Emma Moldovan. - Bucureşti : Corint Junior, 2010
ISBN 978-973-128-306-7
821.111-93-31=135.1
CIP 2010-00534
1278. WILKS, MIKE. Zburătorul / Kenneth Oppel ; trad. de Adrian
Deliu. - Bucureşti : Corint Junior, 2010
ISBN 978-973-128-307-4
821.111-93-31=135.1
CIP 2010-00535
1279. WILLIAMS, SARA. Necunoscuta / Sara Williams ; trad.: Cecilia
Ionescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-442-8
821.111-31=135.1
CIP 2010-01155
258
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1280. WILSON, ROBERT. Axa / Robert Charles Wilson ; trad.: AnaVeronica Mircea. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2010
ISBN 978-606-8134-24-6
821.111-31=135.1
CIP 2010-00750
821.112.2 Literatură germană
1281. ESCHBACH, ANDREAS. Premiul Nobel / Andreas Eschbach ;
trad.: Cornel Stoenescu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company,
2010
ISBN 978-973-103-997-8
821.112.2-31=135.1
CIP 2010-00795
1282. GIER, KERSTIN. Bărbaţi şi alte catastrofe / Kerstin Gier ; trad.:
Ioana Dinulescu. - Bucureşti : ALLFA, 2010
ISBN 978-973-724-234-1
821.112.2-31=135.1
CIP 2010-01034
1283. SCHLINK, BERNHARD. Weekendul / Bernhard Schlink ; trad.
de Gabriella Eftimie. - Iaşi : Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1611-4
821.112.2-31=135.1
CIP 2010-00540
1284. WALLNER, MICHAEL. Primăvară la Paris / Michael Wallner ;
trad.: Gabriella Eftimie. - Bucureşti : Editura Trei, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-707-369-3
821.112.2(436)-31=135.1
CIP 2010-01428
259
CIP
821.124 Literatură latină
1285. VERGILIUS MARO, PUBLIUS. Eneida / Vergiliu ; trad. în
forme originale de George Coşbuc ; pref şi note de Ion Acsan. - Bucureşti :
Gramar, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-591-662-6
821.124-1=135.1
CIP 2010-00887
821.133.1 Literatură franceză
1286.
AUDOUIN-MAMIKONIAN, SOPHIE. Tara Duncan :
Continentul interzis / Sophie Audouin-Mamikonian ; trad.: Emil Paraschivoiu. Bucureşti : Corint Junior, 2010
ISBN 978-973-128-313-5
821.133.1-93-31=135.1
CIP 2010-00807
1287. BEIGBEDER, FRÉDÉRIC. Un român francez / Frédéric
Beigbeder ; trad.: Doru Mareş. - Bucureşti : Pandora, 2010
ISBN 978-973-88901-0-7
821.133.1-31=135.1
CIP 2010-01080
1288.
Castelele exilului : traduceri din proza franceză
contemporană : (antologie) / antolog.: Stelian Ceampuru. - Videle : Euro-Vida M,
2010
ISBN 978-973-8235-36-6
821.133.1-32=135.1
CIP 2010-01474
1289. DJIAN, PHILIPPE. Greşeli de neiertat / Philippe Djian ; trad.:
Irina Mavrodin. - Bucureşti : Editura Trei, 2010
ISBN 978-973-707-371-6
821.133.1-31=135.1
CIP 2010-01432
260
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
261
1290. EMANOIL, ALEXANDRU. Opera romantică franceză /
Alexandru Emanoil. - Bucureşti : Semne, 2010
ISBN 978-973-624-855-9
821.133.1.09
CIP 2010-01503
1296. TOURNIER, MICHEL. Celebrări / Michel Tournier ; trad.:
Bianca Rizzoli. - Bucureşti : Humanitas, 2010
ISBN 978-973-50-2589-2
821.133.1-4=135.1
CIP 2010-00034
1291. MAKINE, ANDREÏ. Povestea unui bărbat necunoscut / Andrï
Makine ; trad. de Vlad Stroescu. - Iaşi : Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1607-7
821.133.1-31=135.1
CIP 2010-01420
1297. VERNE, JULES. 800 de leghe pe Amazon / Jules Verne ; trad.:
Adriana-Rodica Ştefănescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010
ISBN 978-606-539-172-7
821.133.1-31=135.1
CIP 2010-01209
1292. SALINGER, NELLY. Nu fugi de mine / Nelly Salinger ; trad.:
Anca Morărescu ; ed.: Micu Aurelian. - Bucureşti : Alcris-M94, 2010
ISBN 978-973-580-421-3
821.133.1=135.1
CIP 2010-01162
1298. VERNE, JULES. Agenţia Thompson / Jules Verne ; trad.:
Florenţa Drăghicescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010
ISBN 978-606-539-179-6
821.133.1-31=135.1
CIP 2010-01208
1293. SCHMITT, ERIC EMMANUEL. Evanghelia după Pilat,
urmată de Jurnalul unui roman furat / Eric-Emanuel Schmitt ; trad.: Alexandra
Medrea. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2010
ISBN 978-973-689-342-1
821.133.1-31=135.1
CIP 2010-00029
1299.
VERNE, JULES. Castelul din Carpaţi ; Întâmplări
neobişnuite / Jules Verne ; trad.: Dorina Oprea. - Bucureşti : Adevărul Holding,
2010
ISBN 978-606-539-156-7
821.133.1-31=135.1
CIP 2010-01211
1294. SIMENON, GEORGES. Vacanţa lui Maigret / Georges
Simenon ; trad. de Nicolae Constantinescu. - Iaşi : Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1623-7
821.133.1(493)-31=135.1
CIP 2010-01418
1300. VERNE, JULES. Căpitan la cincisprezece ani / Jules Verne ;
trad.: Dan Starcu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010
ISBN 978-606-539-171-0
821.133.1-31=135.1
CIP 2010-01210
1295. STEMART, CLAIRE. Poemes et dessins / Claire Stemart, Alfred
Hamm. - Arad : Mirador, 2010
ISBN 978-973-164-051-8
821.133.1-1
CIP 2010-01125
1301. VERNE, JULES. Clovis Dardentor ; Secretul lui Wilhelm
Storitz / Jules Verne ; trad.: Daniela-Andreea Andronic, Roxana Niste-Consuela. Bucureşti : Adevărul Holding, 2010
ISBN 978-606-539-178-9
821.133.1-31=135.1
CIP 2010-01212
262
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1302. VERNE, JULES. Copiii căpitanului Grant / Jules Verne ; trad.:
Coca Paula Iuliana. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010
2 vol.
ISBN 978-606-539-173-4
Vol. 1. - ISBN 978-606-539-174-1
Vol. 2. - ISBN 978-606-539-175-8
821.133.1-31=135.1
CIP 2010-01213
1303. VERNE, JULES. Robur Cuceritorul ; Stăpînul lumii / Jules
Verne ; trad.: Ramona-Alexandra Popescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010
ISBN 978-606-539-177-2
821.133.1-31=135.1
CIP 2010-01214
1304. VERNE, JULES. Testamentul unui excentric / Jules Verne ;
trad.: Cristina Tache. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010.
ISBN 978-606-539-176-5
821.133.1-31=135.1
CIP 2010-01215
1305. VERNE, JULES. Ţinutul blănurilor / Jules Verne ; trad.:
Georgiana Gabor. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2010
2 vol.
ISBN 978-606-539-157-4
Vol. 1. - ISBN 978-606-539-158-1
Vol. 2. - ISBN 978-606-539-159-8
821.133.1-31=135.1
CIP 2010-01216
821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă
1306. GUEVARA, ERNESTO. Jurnalul bolivian / Che Guevara ; trad.
de Diana Salim ; pref. de Camilo Guevara ; introd. de Fidel Castro. - Iaşi : Polirom,
2010
ISBN 978-973-46-1586-5
821.134.2(729.1)-94=135.1
CIP 2010-01030
263
CIP
1307.
GUEVARA, ERNESTO. Jurnalul din timpul revoluţiei
cubaneze / Ernesto Che Guevara ; trad. şi note de Diana Salim. - Iaşi : Polirom,
2010
ISBN 978-973-46-1581-0
821.134.2(729.1)-94=135.1
94(792.1)
CIP 2010-00152
1308. PITOL, SERGIO. Love parade / Sergio Pitol ; trad. şi note de
Irina Dogaru. - Bucureşti : Art, 2010
ISBN 978-973-124-483-9
821.134.2(725.1)-31=135.1
CIP 2010-01548
1309. VALDÉS, ZOÉ. Vânătoarea de stele / Zoé Valdés ; trad.: Carmen
Spînu. - Bucureşti : Editura Trei, 2010
ISBN 978-973-707-370-9
821.134.2-31=135.1
CIP 2010-01430
821.135.1 Literatură română
1310. ACHIM, ALEXA. Ruleta rusească / Alexa Achim. - Arad :
Mirador, 2010
ISBN 978-973-164-052-5
821.135.1-1
CIP 2010-01335
1311. AGLOZS, ELISAV. Scurte poveşti de adormit copii şi trezit
adulţi / Elisav Aglozs. - Craiova : Contrafort, 2010
ISBN 978-606-545-065-3
821.135.1-93-34
CIP 2010-01386
264
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1312.
ALMĂJAN, IANCU. Stropi dîn vremie / Iancu Almăj
Bănăţanu. - Reşiţa : Neutrino, 2008vol.
ISBN 978-973-8916-30-2
Vol. 2. - ISBN 978-973-8916-75-3
821.135.1-1
CIP 2008-4161
1313. ANDRONIC, STELIAN OCTAVIAN. Raport (desecurizat)
privind aspecte ale viitorului / Stelian Octavian Andronic. - Bucureşti : Vremea,
2010
ISBN 978-973-645-367-0
821.135.1-4
CIP 2010-01051
1314. APETROAE, GHEORGHE. Dimineaţa serii = The morning of
the evening / Gheorghe Apetroae. - Sibiu : Psihomedia, 2010
ISBN 978-606-557-007-8
821.135.1-1=111=135.1
CIP 2010-00164
1315. APETROAE, GHEORGHE. Spirale în imagini = Spirally
curved images / Gheorghe Apetroae. - Sibiu : Psihomedia, 2010
ISBN 978-606-557-006-1
821.135.1-1=111=135.1
CIP 2010-00163
1316. BADEA, ALINA. Şi bunicii au fost copii / Alina Badea. - Ed. a 3a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2010
ISBN 978-973-101-330-5
821.135.1-93-32
CIP 2010-00963
1317. BARBĂROŞIE, TOMA. Balada unui fiu scadent / Toma
Barbăroşie. - Focşani : Editura Andrew, 2010
ISBN 978-973-1876-66-5
821.135.1-1
CIP 2010-01313
CIP
265
1318. BARBU, IOAN. Italia, pământul de acasă / Ioan Barbu. Râmnicu Vâlcea : Conphys, 2010
ISBN 978-973-750-173-8
821.135.1-32
CIP 2010-00501
1319. BĂLAN, IOAN DAN. Roata soarelui : un geon la canton / Ioan
Dan Bălan. - Petrila : Confluenţe, 2010
ISBN 978-606-8055-09-1
821.135.1-1
CIP 2010-01416
1320. BĂNCILĂ, VASILE. Opere / Vasile Băncilă ; ed. îngrij. de Dora
Mezdrea. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2003vol.
ISBN 973-9469-37-X
Vol. 7 : Metafizică. - 2009. - ISBN 978-973-1871-56-1
821.135.1-821
CIP 2010-00058
1321. BERNEA, ILINCA. Alma musica / Ilinca Bernea. - Cluj-Napoca :
Dacia, 2010
ISBN 978-973-35-2493-9
821.135.1-1
CIP 2010-01611
1322. BERNEA, ILINCA. Tratat de estetică a durerii / Ilinca Bernea. Cluj-Napoca : Dacia, 2010
ISBN 978-973-35-2492-2
821.135.1-1
CIP 2010-01610
1323. BÎRGĂU, EMILIA ELENA. Zburătorii din amurg / Emilia
Elena Bîrgău. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-721-9
821.135.1-32
CIP 2010-00508
266
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
267
1324. BLADE, NIKI. Sinistra şi Dextera / Niki Blade. - Timişoara :
Eurostampa, 2010
ISBN 978-973-687-964-7
821.135.1-31
CIP 2010-01394
1330. BORCIA, CONSTANTIN. Chemarea stelelor / Constantin M.
Borcia. - Bucureşti : Printech, 2009
ISBN 978-606-521-465-1
821.135.1-1
CIP 2010-00499
1325. BOBOŞA, DUMITRU. Izvoarele şi florile vieţii / Dumitru
Boboşa. - Deva : Polidava, 2010
ISBN 978-973-7954-82-4
821.135.1-1
CIP 2010-00951
1331. BORCIA, CONSTANTIN. Tentaţia necunoscutului / Constantin
M. Borcia. - Bucureşti : Printech, 2009
ISBN 978-606-521-464-4
821.135.1-32
CIP 2010-00498
1326. BOBU, VALERIA. În umbra destinului / Valeria Bobu. Botoşani : GeeaBotoşani, 2010
ISBN 978-606-8142-01-2
821.135.1-32
CIP 2010-00620
1332. BREZA, BLAGOI VANGHELE. Un macedonean în căutarea
liniştii / Breza Blagoi Vanghele. - Bucureşti : Macedoneanul, 2010
ISBN 978-973-1756-19-6
821.135.1-94
CIP 2010-00458
1327. BODEA, EDIT MARINELA. Broscuţa Oac / Bodea EditMarinela. - Oradea : Europrint, 2009
ISBN 978-973-7735-63-8
821.135.1-34
CIP 2010-00047
1333. BUDESCU, LAVINIA. Despărţirea de iluzii / Lavinia Budescu. Focşani : Editura Andrew, 2010
ISBN 978-973-1876-63-4
821.135.1-1
CIP 2010-01310
1328. BODEA, TODORUŢ. Raiul pe pământ / Todoruţ Bodea. - ClujNapoca : Tribuna, 2010
ISBN 978-973-1878-13-3
821.135.1-93-34
CIP 2010-01624
1334. BURTESCU, BENONE. Primul dar : micul meu abecedar /
Benone Burtescu. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-315-2
821.135.1-93-1
CIP 2010-00009
1329. BOLCHIŞ-TĂTARU, TERESIA LIA. Cei doi feciori de
împărat şi fericirea / Teresia Bolchiş Tătaru. - Baia Mare : Eurotip, 2010
ISBN 978-973-1852-91-1
821.135.1-32
CIP 2010-00835
1335. CADAN, TRAIAN. Albastrul rămâne în munţi / Traian Cadan. Timişoara : Mirton, 2010
ISBN 978-973-52-0748-9
821.135.1-1
CIP 2010-229
268
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
269
1336. CADAN, TRAIAN. Printre stele aprinse / Traian Cadan. Timişoara : Mirton, 2010
ISBN 978-973-52-0750-2
821.135.1-1
CIP 2010-220
1342. CHIBURŢĂ, ANTONETA. În umbra păcatului / Antoneta
Chiburţă. - Galaţi : Olimpias, 2010
ISBN 978-606-92260-7-0
821.135.1-94
CIP 2010-00327
1337. CALISTRAT, COSTIN. Om fi greşit galaxia! / Costin
Calistrat. - Bucureşti : Ateneul scriitorilor, 2010
ISBN 978-606-92002-4-7
821.135.1-1
CIP 2010-01320
1343. CHIRIAC, VIRGIL. Lacrimile lăcrămioarei / Virgil Chiriac. Urziceni : Editura Anca, 2010
ISBN 978-606-8005-08-9
821.135.1-32
CIP 2010-00949
1338. CARMEL, SHAUL. Viaţa din moarte / Shaul Carmel. - Iaşi :
Alfa, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-540-010-8
821.135.1-1
CIP 2010-00618
1344. CHIRIŢĂ, EMIL. Carte pentru mari şi mici, pentru nepoţi şi
bunici : catrene / Emil Chiriţă. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2010
ISBN 978-973-678-374-6
821.135.1-1
CIP 2010-01299
1339. Cartea de la Lipov / ed.: Ioan Matiuţ. - Arad : Mirador, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-164-046-4
821.135.1-822
CIP 2010-00198
1340. CAZACU, ALEXANDRU. Lumina zăpezii : micropoeme /
Alexandru Cazacu. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2010
ISBN 978-973-678-372-2
821.135.1-1
CIP 2010-01297
1341. CĂRUCERU, NICOLAE. Pe drumuri de munte cu Calistrat
Hogaş : amintiri dintr-o călătorie ... în versuri / Nicolae Căruceru. - PiatraNeamţ : Crigarux, 2010
ISBN 978-973-7799-68-5
821.135.1-1
CIP 2010-00867
1345. CHIRIŢĂ, EMIL. Catrene epigramatice : poezii / Emil Chiriţă. Bucureşti : Amurg Sentimental, 2010
ISBN 978-973-678-373-9
821.135.1-193.2
CIP 2010-01298
1346. CHITULEA, PETRU. Ana sau Minunea ce-o numim viaţă /
Petru Chitulea. - Timişoara : Mirton, 2010
ISBN 978-973-52-0747-2
821.135.1-1
CIP 2010-00228
1347. CIMPOI, MIHAI. Grigore Vieru, pontiful limbii române /
Mihai Cimpoi. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-523-082-8
821.135.1(478).09 Vieru,G.
929 Vieru,G.
CIP 2010-01291
270
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
271
1348. CIOBANU, FLOREA IVAN. Epigrame, fără sare, lângă urna
de votare / Florea Ivan Ciobanu. - Craiova : Contrafort, 2010
ISBN 978-606-545-057-8
821.135.1-193.2
CIP 2010-00280
1354. CONTOR, ADRIAN. Aproape de rău ... şi de bine / Adrian
Contor. - Alba Iulia : Unirea, 2010
ISBN 978-973-7823-88-5
821.135.1-1
CIP 2010-00470
1349. CIOCÂLTEU, ALEXANDRU. Feeria din privată / Alexandru
Ciocâlteu. - Bucureşti : Viaţa Medicală Românească, 2010
ISBN 978-973-160-040-6
821.135.1-32
CIP 2010-01043
1355. CORBU, DANIEL. Il Vangelo secondo Corbu / Daniel Corbu ;
selecţie, versiune italuană, trad., pref.: Geo Vasile. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
ISBN 978-606-523-053-8
821.135.1-1=131.1
CIP 2010-01292
1350. CIOROIANU, IONEL O. Şarje rapide / Ionel O. Cioroianu. Craiova : Contrafort, 2010
ISBN 978-606-545-062-2
821.135.1-193.2
CIP 2010-00277
1356. CORBU, DANIEL. Eonul marelui desant / Daniel Corbu ; ediţie
îngrijită de Călin Cocora ; pref. de Theodor Codreanu. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
ISBN 978-606-523-074-3
821.135.1-1
CIP 2010-01280
1351. CODREANU, THEODOR. Istoria ,,canonică'' a literaturii
române / Theodor Codreanu ; red.: Daniel Corbu. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
ISBN 978-606-523-071-2
821.135.1.09
CIP 2010-01276
1357. CORBU, DANIEL. Escale în Panteon / Daniel Corbu ; pref.:
Daniel Corbu ; red.: Paul Gorban. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
ISBN 978-606-523-056-9
821.135.1-4
CIP 2010-01267
1352. CONDAC, GEORGE. Trecut-au anii / George Condac. - Iaşi :
Editura Sf. Mina, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8078-22-9
821.135.1-1
CIP 2010-01087
1358. CORUŢ, PAVEL. Sărutul de foc / Pavel Coruţ. - Bucureşti :
Editura Coruţ Pavel, 2010
ISBN 978-973-1992-07-5
821.135.1-31
CIP 2010-00640
1353. CONSTANTINESCU, AMALIA ELENA. Clipe şi gânduri ... /
Constantinescu Amalia. - Geamăna : Tiparg, 2010
ISBN 978-973-735-462-4
821.135.1-1
CIP 2010-01224
1359. COSMA, FLAVIA. Binevolent naught = Neant binevoitori /
Flavia Cosma. - Sibiu : Psihomedia, 2010
ISBN 978-973-1753-98-0
821.135.1-1=111=135.1
CIP 2010-00168
272
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1360. COSMA, MIHAI. Poz(n)e cu muzicieni : (articole publicate în
ziarul Evenimentul Zilei în anul 2008) / Mihai Cosma. - Bucureşti : Editura
Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, 2007vol.
ISBN 978-973-7857-87-3
Vol. 3. - 2010. - ISBN 978-973-1905-36-5
78(498)
821.135.1-92
070(498) Evenimentul zilei"2007"
CIP 2010-00799
1361. CRAMA, MIHAIL. Treacă veacu'-acesta de la mine! / Mihail
Crama. - Iaşi : Alfa, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-540-009-2
821.135.1-1
CIP 2010-00617
273
CIP
1365. CUSIN, ADI. Umbra punţilor / Adi Cusin ; ed. realizată de Fraga
Cusin şi Daniel Corbu ; pref. şi itinerar biografic: Daniel Corbu ; postfaţă de
Valentin F. Mihăescu. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
ISBN 978-606-523-057-6
821.135.1-1
CIP 2010-01293
1366. DABIJA, NICOLAE. Tema de acasă / Nicolae Dabija ; red.:
Daniel Corbu. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
ISBN 978-606-523-076-7
821.135.1-31
CIP 2010-01282
1367. DAN, ILIE. În pridvorul cerului / Ilie Dan. - Botoşani : Quadrat,
2010
ISBN 978-973-8073-70-8
821.135.1-1
CIP 2010-01004
1362. CRĂCIUN, MIHAELA CARMEN. Şi eu aş vrea să zbor... /
Mihaela Carmen Crăciun. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi
Sănătate, 2010
ISBN 978-973-101-327-5
821.135.1-32
CIP 2010-00827
1368. DANCIU PETNICEANU, NICOLAE. Un căţelandru muşcând
dintr-un nor / Nicolae Danciu Petniceanu. - Timişoara : Gordian, 2010
ISBN 978-973-8902-33-6
821.135.1-93-34(082)
CIP 2010-01655
1363. CREANGĂ, ION. Poveşti ; Povestiri ; Amintiri / Ion Creangă. Ed. a 3-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2010
ISBN 978-606-511-170-7
821.135.1-93-34
CIP 2010-01198
1369.
DANELIUC, MIRCEA. Două spălări pe cap / Mircea
Daneliuc. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2010
ISBN 978-973-669-905-4
821.135.1-32
CIP 2010-01253
1364. CRISTACHE, MARGARETA. Lumea noastră de poveste :
teatru de copii / Cristache Margareta. - Ploieşti : Editura Casei Corpului Didactic
Prahova, 2010
ISBN 978-606-92089-4-6
821.135.1-93-2
CIP 2010-01482
1370. DINU, FLORINA. Gânduri pe rânduri / Florina Dinu. - Slatina :
Didactic Pres, 2010
ISBN 978-973-113-392-8
821.135.1-1
821.135.1-32
CIP 2010-00877
274
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1371. DJUVARA, NEAGU. Amintiri din pribegie / Neagu Djuvara. Bucureşti : Humanitas, 2010
Index.
ISBN 978-973-50-2592-2
821.135.1-94
CIP 2010-00922
1372. DOBRAN, ION. Jurnalul locotenentului Dobran / Ion Dobran. Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Modelism, 2010
ISBN 978-973-8101-28-9
821.135.1-94
CIP 2010-01395
1373. DOCHIA, FLORIN. Cântece pentru ştergerea umbrei / Florin
Dochia. - Ploieşti : Premier, 2010
ISBN 978-973-740-123-6
821.135.1-1
CIP 2010-00410
1374. DON, PETRE. Pur şi simplu / Petre Don. - Arad : Mirador, 2009
ISBN 978-973-164-049-5
821.135.1-1
CIP 2010-00427
1375. DRUMEŞ, MIHAIL. Invitaţie la vals / Mihail Drumeş ; pref. de
Răzvan Voncu ; tab. cronologic şi referinţe critice de Mihai Iovănel. - Bucureşti :
Art, 2010
ISBN 978-973-124-484-6
821.135.1-31
CIP 2010-01258
1376. DULAMĂ, MARIA ELIZA. Cine ştie ce-i iubirea? / Maria-Eliza
Dulamă. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010
ISBN 978-973-610-978-8
821.135.1-1
CIP 2010-01369
CIP
275
1377. DULEA, SILVIA. Flori cu parfum de stea / Silvia Dulea. Timişoara : Gordian, 2010
ISBN 978-973-8902-32-9
821.135.1-93-34(082)
CIP 2010-01656
1378. DUMA, DIONISIE. Revelaţii / Dionisie Duma ; ediţie critică
realizată de Dionisie Duma ; pref.: Daniel Corbu. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
ISBN 978-606-523-070-5
821.135.1-1
CIP 2010-01277
1379. DUMBRAVĂ, ION. Poeme de trecut vara şi alte poeme / Ion
Dumbravă. - Târgu-Mureş : Romghid, 2010
ISBN 978-606-92150-4-3
821.135.1-1
CIP 2010-01057
1380. DUMITRESCU, CONSTANTINA. Dragostea vieţii pentru
neam / Constantina Dumitrescu. - Bucureşti : Macedoneanul, 2010
ISBN 978-973-1756-18-9
821.135.1-1
CIP 2010-00437
1381. DUMITRESCU, CONSTANTINA. Puritatea vieţii / Constantina
Dumitrescu. - Bucureşti : Macedoneanul, 2010
ISBN 978-973-1756-08-0
821.135.1-1
CIP 2010-00438
1382.
DUMITRESCU, CONSTANTINA. Răscrucea vieţii /
Constantina Dumitrescu. - Bucureşti : Macedoneanul, 2010
ISBN 978-973-1756-09-7
821.135.1-1
CIP 2010-00439
276
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1383. DUMITRESCU, DAN. Sala de aşteptare : comedie în 3 acte /
Dan Dumitrescu. - Bucureşti : Editura Sanda, 2010
ISBN 978-606-92291-4-9
821.135.1-2
CIP 2010-00943
1384. DUMITRU, GEORGE. Odrasla toamnei / George Dumitru. Târgu-Jiu : Măiastra, 2010
ISBN 978-606-516-190-0
821.135.1-1
CIP 2010-01554
1385. DUNĂ, TEODOR. De-a viul / Teodor Dună. - Bucureşti : Cartea
Românească, 2010
ISBN 978-973-23-2891-0
821.135.1-1
CIP 2010-00660
1386. Educaţia în spectacol : protagonist - Solomon Marcus : premiul
Lykeion al Alianţei Colegiilor Centenare / ed.: Lavinia Spandonide. - Bucureşti :
Spandugino, 2010
ISBN 978-973-88796-4-5
821.135.1-5
CIP 2010-00088
1387. EFTIMIE, NICULINA. Poveşti de la bunici pentru cei mici /
Niculina Eftimie. - Oneşti : Magic Print, 2010
ISBN 978-973-1738-47-5
821.135.1-93-34
CIP 2010-01505
1388. EISTEIN, ARES. Wer darf was / Ares Einstein. - Păuşa : Editura
Prof. Dr. Negoiţă Media, 2010
ISBN 978-606-92278-9-3
821.135.2-31=111
CIP 2010-01510
CIP
277
1389. ELIADE, MIRCEA. Noaptea de sânziene / Mircea Eliade. Bucureşti : Litera Internaţional, 2010vol.
ISBN 978-973-675-537-8
Vol. 1. - ISBN 978-973-675-398-5
Vol. 2. - ISBN 978-973-675-750-1
821.135.1-31
CIP 2010-00804
1390. EMINESCU, MIHAI. Icoană şi privaz / Mihai Eminescu ;
redactor, selecţie de texte, itinerar biografic, prefaţă de Daniel Corbu. - Iaşi :
Princeps Edit, 2010
Index
ISBN 978-606-523-054-5
821.135.1-1
CIP 2010-01288
1391. EMINESCU, MIHAI. Luceafărul / Mihai Eminescu ; ed. îngrijită
de Zamfir Bălan. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2010
ISBN 978-973-1871-57-8
821.135.1-1
CIP 2010-00582
1392. GANEA-CHRISTU, IOAN. De-ale mele, de-a valma / Ioan
Ganea-Christu. - Bucureşti : Privirea, 2010
ISBN 978-973-1936-05-5
821.135.1-32
CIP 2010-00285
1393. GAVRILESCU, OCTAVIA. Biblia unui român : poezii /
Octavia Gavrilescu. - Bacău : Vicovia, 2010
ISBN 978-973-1902-08-1
821.135.1-1
CIP 2010-00524
1394. GÂF-DEAC, IOAN. Situaţii simetrice / Ioan Gâf-Deac. Bucureşti : RBA Media, 2009
ISBN 978-606-92157-5-3
821.135.1-1
CIP 2010-00077
278
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
279
1395. GÂF-DEAC, IOAN. Venind către mine / Ioan Gâf-Deac. Bucureşti : RBA Media, 2009
ISBN 978-606-92157-6-0
821.135.1-4
CIP 2010-00076
1401. GÎLCESCU, ELISABETA. La cumpăna dintre ani / Elisabeta
Gîlcescu. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2010
ISBN 978-606-516-188-7
821.135.1-1
CIP 2010-00673
1396. GÂRLEANU, EMIL. Din lumea celor care nu cuvântă / Emil
Gârleanu. - Ed. a 3-a. - Constanţa : Steaua Nordului, 2010
ISBN 978-606-511-167-7
59(0:82-93-32)
821.135.1-93-32
CIP 2010-01197
1402. GRIGORESCU, DINU. Autografe pe cortină : cel mai greu (de
găsit) dramaturg : interviuri cu joben, cronici cu papion / Dinu Grigorescu. Bucureşti : Ghepardul, 2010
ISBN 978-606-92014-6-6
821.135.1-94
CIP 2010-01000
1397. GEANGALĂU, VICTOR. Dincolo de noi / Victor Geangalău ;
pref. de Dan Brânzei ; postf. de Constantin Dram. - Iaşi : Universitas XXI, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-538-026-4
821.135.1-32
CIP 2010-00424
1403. GRIGORESCU, DINU. Bară la bară : serpentine lirice / Dinu
Grigorescu. - Bucureşti : Ghepardul, 2009
ISBN 978-973-87926-8-5
821.135.1-1
CIP 2010-00449
1398. GHEORGHIU, COCA ELENA. Nu poţi vorbi cu un perete /
Coca Elena Gheorghiu. - Constanţa : Vif, 2010
ISBN 978-606-92263-2-2
821.135.1-32
CIP 2010-00902
1399. GIGEA-GORUN, PETRE. Amăgitoare patimi omeneşti / Petre
Gigea Gorun. - Craiova : Sitech, 2010
ISBN 978-606-530-834-3
821.135.1-1
CIP 2010-01382
1400. GIGEA-GORUN, PETRE. Uliţa copilăriei mele / Petre Gigea
Gorun. - Craiova : Sitech, 2010
ISBN 978-606-530-835-0
821.135.1-94
CIP 2010-01385
1404. GRIGORIU, FLORIN. Baladele florilor eterne : poezie / Florin
Grigoriu. - Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români, 2009
ISBN 978-973-7700-63-6
821.135.1-1
CIP 2010-00384
1405. GUŞĂ, GABRIELA. Mircea Eliade : mitul androginului absolutul prin iubire / Gabriela Guşă. - Iaşi : Graphys, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-88904-5-9
821.135.1.09 Eliade,M.
929 Eliade,M.
CIP 2010-00495
1406. HANGANU, DIANA MARINA. Mondscheinsonate / Diana
Marina Hanganu. - Buzău : Vega Prod '94, 2010
ISBN 978-973-1784-50-2
821.135.1-31
CIP 2010-00934
280
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
281
1407. HÂNCU, ANA. Soacra mea trăznită / Ana Hâncu. - Ploieşti :
Premier, 2010
ISBN 978-973-740-124-3
821.135.1-32
CIP 2010-01011
1414. ILIESCU, ANTONIA. Stropi de gând : stropi de rouă şi
muguri de conştiinţă / Antonia Iliescu. - Bucureşti : Pegasus Press, 2010
ISBN 978-973-87892-2-7
821.135.1-94
CIP 2010-00782
1408. HÂRJOGHE, MARCEL. Chipul lăuntric : poezii / Marcel
Hârjoghe. - Bucureşti : Corint, 2010
ISBN 978-973-135-517-7
821.135.1-1
CIP 2010-00176
1415. ILIESCU-PRANZINI, ELVIRA. Urmaşii lui Lillith / Elvira
Iliescu-Pranzini. - Bucureşti : Pegasus Press, 2010
ISBN 978-973-87892-1-0
821.135.1-2
CIP 2010-00781
1409. HEGSTROM, MIHAELA S. Laude în furtună / Mihaela S.
Hegstrom. - Arad : Multimedia Internaţional, 2010
ISBN 978-973-7650-94-8
821.135.1-1
CIP 2010-01467
1416. ILISEI, GRIGORE. Octavia / Grigore Ilisei ; red.: Daniel Corbu ;
pref.: Liviu Leonte. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
ISBN 978-606-523-055-2
821.135.1-31
CIP 2010-01287
1410. HODREA, GHEORGHE. Mi-e dor / Gheorghe Hodrea. - Arad :
Edy Optic, 2009
ISBN 978-973-1851-17-4
821.135.1-1
CIP 2010-00013
1417. ILISEI, ILIE. Osteneli sacerdotale / Ilie Ilisei ; red.: Daniel
Corbu. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
ISBN 978-606-523-068-2
821.135.1-4
CIP 2010-01290
1418. IOANID, NICOLAE. Dedicaţii : versuri : lirice şi epice /
Nicolae T. Ioanid. - Iaşi : PIM, 2010
ISBN 978-606-520-712-7
821.135.1-1
CIP 2010-00519
1411. HOTNOGA, CRISTIAN BOGDAN. Templul păgânilor /
Cristian Bogdan Hotnoga. - Bârlad : Sfera, 2010
ISBN 978-606-8056-77-7
821.135.1-31
CIP 2010-01026
1412. ICHIM, IERONIM D. Pe al timpului catarg / Ieronim D. Ichim. Iaşi : Timpul, 2010
ISBN 978-973-612-373-3
821.135.1-1
CIP 2010-01329
1413. ILIE, IOANA. Cuvântu' / Ilie Ioana. - Slobozia : Star-Tipp, 2010
ISBN 978-606-8171-00-5
821.135.1-4
CIP 2010-00964
1419. IOVA, GHEORGHE. Excursia în plină desfăşurare / Gheorghe
Iova. - Bistriţa : Charmides, 2010
ISBN 978-973-7659-43-9
821.135.1-32
CIP 2010-00862
1420. ISPIRESCU, PETRE. Basme / Petre Ispirescu. - Ed. a 4-a. Constanţa : Steaua Nordului, 2010
ISBN 978-606-511-162-2
821.135.1-91-34
CIP 2010-01200
282
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1421. ISTRATE, ANA. Ecouri târzii... / Ana Istrate. - Arad : Edy Optic,
2009
ISBN 978-973-1851-15-0
821.135.1-1
CIP 2010-00014
1422. IURASOG, MARIANA. Poftiţi la carnavalul din poveste! /
Iurasog Mariana. - Caracal : Hofmann, 2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8122-06-9
821.135.1-93-1
CIP 2010-00982
1423. IUŞAN, VASILE. Postelectorale / Vasile Iuşan. - Cluj-Napoca :
Dokia, 2009
ISBN 978-973-1777-60-3
821.135.1-193.2
CIP 2010-00074
CIP
283
1427. LUPU, RODICA-ELENA. Cu în-ce-ti-ni-to-rul / Rodica Elena
Lupu. - Bucureşti : Anamarol, 2010
ISBN 978-606-8049-31-1
821.135.1-1
CIP 2010-01478
1428. MAN, VASILE. O mână întinsă spre cer = A hand stretched
out to the sky / Man Vasile. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2010
ISBN 978-973-664-375-0
821.135.1-1=111=135.1
CIP 2010-00584
1429. MARINO, ADRIAN. Viaţa unui om singur / Adrian Marino. Iaşi : Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1628-2
821.135.1-94
CIP 2010-00797
1424. IZVERNA-TARABAC, IRINA. Provocările necunoscutului /
Irina Izverna Tarabac. - Iaşi : Timpul, 2010
ISBN 978-973-612-375-7
821.135.1-4
CIP 2010-01328
1430. MAROGA ENCEANU, NICOLAE. Scrijelite temelii de
mileniu / Nicolae Maroga Enceanu. - Craiova : Contrafort, 2010vol.
ISBN 978-606-545-066-0
Vol. 1. - 2010. - ISBN 978-606-545-067-7
821.135.1-92
CIP 2010-01381
1425. LATIŞ, VASILE. Vasile Latiş şi Gavril Ciuban în viaţa de aer /
Vasile Latiş, Gavril Ciuban. - Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-185-0
821.135.1-94
CIP 2010-00105
1431. MĂNIUŢIU, MIHAI. Memoriile hingherului / Mihai Măniuţiu. Cluj-Napoca : Bybliotek, 2010
ISBN 978-606-92343-0-3
821.135.1-31
CIP 2010-01490
1426. Lizuca şi Motocel / text: Liana Banakas ; il.: Casandra Ciocian. Cluj-Napoca : Publicom, 2010
ISBN 978-606-92348-0-8
821.135.1-93-34
CIP 2010-01649
1432.
MĂRGINEANU, CLARA. Măştile Cleopardei / Clara
Mărgineanu. - Bucureşti : Editura Nouă, 2010
ISBN 978-606-8082-36-3
821.135.1-1
CIP 2010-00876
284
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
285
1433. MEREUŢĂ, BOGDAN CĂTĂLIN. Luptătorii virtuali /
Mereuţă Bogdan Cătălin. - Iaşi : Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-187-2
821.135.1-32
CIP 2010-01136
1439. MOSORA, ANDRA ROXANA. Scrisori pentru mai tîrziu /
Andra Roxana Mosora. - Mediaş : Cr3ativ, 2010
ISBN 978-606-92345-0-1
821.135.1-32
CIP 2010-01592
1434. Metafora umorului / Tudor Vianu, Şerban Cioculescu, Pompiliu
Constantinescu, Vladimir Streinu ; pref. de acad. Mihai Cimpoi. - Iaşi : Princeps
Edit, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-523-061-3
821.135.1-4
CIP 2010-01294
1440. MUNTEANU, CORNEL. Focuri, fumuri ... / Munteanu Cornel. Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2010
ISBN 978-973-144-321-8
821.135.1-32
CIP 2010-00210
1435. METEŞ, FLORINA. Misterul erosului în opera lui Mircea
Eliade / Meteş Florina. - Baia Mare : Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare
"Maria Montessori", 2010
ISBN 978-973-8954-67-0
821.135.1.09 Eliade,M.
929 Eliade,M.
CIP 2010-01390
1436. MIHAIL, GHEORGHE. Un clopot de suspine / Gheorghe
Mihail. - Craiova : Contrafort, 2010
ISBN 978-606-545-061-5
821.135.1-1
CIP 2010-00281
1437. MITRU, ALEXANDRU. Poveşti despre Păcală şi Tândală /
Alexandru Mitru. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : Vox 2000, 2010
ISBN 978-973-1969-48-0
821.135.1-93-34
CIP 2010-00377
1438. MOLDOVEANU, LILIANA. O altfel de scenă politică / Liliana
Moldoveanu ; ed.: Emilia Ţuţuianu Dospinescu ; pref.: Liliana Moldoveanu. Roman : Muşatinia, 2010
ISBN 978-973-87777-7-4
821.135.1-93-2
CIP 2010-00468
1441. MUNTEANU, PAUL. La santa fastana / Paul Munteanu. - Iaşi :
Samia, 2009
ISBN 978-973-7783-34-9
821.135.1-94
CIP 2010-00450
1442. Naşterea : istorii trăite / coord.: Mihaela Miroiu, Otilia
Dragomir. - Iaşi : Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1646-6
821.135.1-94
CIP 2010-01028
1443. NEGREA, GH. I. Inimi îngemânate / Gh. I. Negrea, Gelu
Negrea. - Deva : Polidava, 2009
ISBN 978-973-7954-81-7
821.135.1-32
CIP 2010-00008
1444. NICĂ, VASILICA. Între statornicie şi trecere / Vasilică Nica. Sibiu : Oastea Domnului, 2010
ISBN 978-973-710-152-5
821.135.1-4
CIP 2010-01495
286
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1445.
NICULESCU, ALEXANDRU. Peregrinări universitare
europene : şi nu numai / Alexandru Niculescu. - Bucureşti : Logos, 2010
ISBN 978-973-8131-71-2
821.135.1-94
CIP 2010-00359
1446. NILĂ, CONSTANTIN. Odă halatelor albe / Nilă Constantin. Piatra Neamţ : Cetatea Doamnei, 2010
ISBN 978-606-8136-22-6
821.135.1-1
CIP 2010-00946
1447. NORDENFORS, CORNELIUS IONIŢĂ. Versuri de la un
emigrant / Cornelius Ioniţă Nordenfors. - Ploieşti : Grafoanaytis, 2010
ISBN 978-606-8146-02-7
821.135.1-1
CIP 2010-00006
1448. OLARIU, DRAGOŞ. Versuri şi alte poeme / Dragoş Olariu. Sibiu : Salgo, 2010
ISBN 978-606-8015-12-5
821.135.1-1
CIP 2010-00636
1449. OLARIU, ELENA. Simfonia pământului - simfonia iubirii :
proze portice / Elena Olariu. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
ISBN 978-973-678-368-5
821.135.1-1
CIP 2010-00460
1450. OLARIU, ELENA. Şoapte înscrise pe frunze ... : poeme / Elena
Olariu. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2010
ISBN 978-973-678-367-8
821.135.1-1
CIP 2010-00461
287
CIP
1451. OPRĂNESCU-VELLA, ALEXANDRU. Un oltean dă piept cu
lumea : (cărăuş între două secole) / Alexandru Oprănescu-Vella. - Craiova :
Contrafort, 2009vol.
ISBN 978-606-545-058-5
Vol. 1 : Un paradis întunecat. - 2009. - ISBN 978-606-545-059-2
821.1.35.1-31
CIP 2010-00278
1452. PALER, OCTAVIAN. Don Quijote în est / Octavian Paler ; pref.
de Sanda Cordoş. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1632-9
821.135.1-94
CIP 2010-01419
1453. PANĂ, DAHLIA-SORANA G. Braţul cu bujori : "Marea"
culoare / Dahlia-Sorana G. Pană. - Craiova : Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-734-2
821.135.1-1
CIP 2010-00786
1454. PATRAŞ, ANDREI. Vis / Andrei Patraş ; red.: Daniel Corbu. Iaşi : Princeps Edit, 2010
ISBN 978-606-523-078-1
821.135.1-1
CIP 2010-01286
1455. PAVEL, DORA. Pudră / Dora Pavel. - Iaşi : Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1601-5
821.135.1-31
CIP 2010-01027
1456. Păcală şi isprăvile lui. - Ed. a 4-a. - Constanţa : Steaua Nordului,
2010
ISBN 978-606-511-169-1
821.135.1-91-34
398.2(498) Păcală
929 Păcală
CIP 2010-01199
288
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1457. PĂLĂŞESCU, MARIA MIRELA. Rina, ursoaica / Maria Mirela
Pălăşescu, Mircea Ştefan Pălăşescu. - Constanţa : Vif, 2010
ISBN 978-606-92263-1-5
821.135.1-93-1
CIP 2010-00901
CIP
289
1463. Poems of my soul = Poeme de suflet : volum antologic / ed.
îngrijită de Adriana Barabas şi Ligia Ghinea. - Sfântu-Gheorghe : Eurocarpatica,
2010
ISBN 978-973-1814-23-0
821.135.1-1=111=135.1
CIP 2010-00568
1458. PĂUN, VICTOR. Vermina / Victor Păun. - Craiova : Contrafort,
2009
ISBN 978-606-545-060-8
821.135.1-94
CIP 2010-00279
1459. PENDEFUNDA, LIVIU. Ros Lucis / Liviu Pendefunda ; pref.:
Ioan Holban ; postf.: Daniel Corbu ; antologie de poeme şi selecţie de texte critice
de Liviu Pendefunda. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
ISBN 978-606-523-079-8
821.135.1-1
CIP 2010-01284
1460. PETEANU, DOINA. Publicistică la "viaţă" / Doina Peteanu ;
ed.: Eugen Beltechi, Gheorghe Luchescu. - Timişoara : Orizonturi Universitare,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-638-431-8
821.135.1-92
CIP 2010-00275
1461. PETICĂ, EUGEN. Schimbarea la faţă / Eugen Petică. - Galaţi :
Pax Aura Mundi, 2010
ISBN 978-973-119-075-4
821.135.1-32
CIP 2010-00583
1462. PLOPEANU, PETRACHE. Bufonul cerşetorului / Petrache
Plopeanu. - Buzău : Editgraph, 2010
ISBN 978-973-1957-44-9
821.135.1-1
CIP 2010-01321
1464. PONEA, VASILE. Fără tăgadă / Vasile Ponea. - Târgu-Jiu :
Editura Fundaţiei Constantin Brâncuşi, 2010
ISBN 978-973-8162-23-5
821.135.1-1
CIP 2010-00098
1465. POPA, STELA. 100 de zile / Stela Popa. - Bucureşti : Tritonic
Publishing, 2010
ISBN 978-606-92290-7-1
821.135.1-31
CIP 2010-00891
1466.
POPESCU, CONSTANTIN CIPRIAN. Cazul doctorului
Ruban ; Invazia lăcustelor roşii / Constantin Ciprian Popescu. - Craiova :
Contrafort, 2010vol.
ISBN 978-606-545-063-9
Vol. 1. - 2010. - ISBN 978-606-545-064-6
821.135.1-31
CIP 2010-01378
1467. POPESCU-VELLA, MAXIMILIAN. Coşava sau Povestiri
marinăreşti / Maximilian Popescu-Vella. - Galaţi : Sinteze, 2006-2010
2 vol.
ISBN 973-7772-60-1 ; ISBN 978-973-7772-60-2
Vol. 2 : Experimentul. - 2010. - ISBN 978-973-1917-84-9
821.135.1-32
CIP 2006-17207
290
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1468. POPOVICI, DORU. Scrisori concepute in vremuri de bejenie :
(către compozitorul, muzicologul şi profesorul, doctor Dan Dediu întâistătător în Universitatea de Muzică din Bucureşti) / Doru Popovici. Bucureşti : Amurg Sentimental, 2010
ISBN 978-973-678-370-8
821.135.1-6
CIP 2010-01295
1469. Proverbe ; Ghicitori ; Zicători. - Ed. a 4-a. - Constanţa : Steaua
Nordului, 2010
ISBN 978-606-511-172-1
821.135.1-91-84
821.135.1-193.1
CIP 2010-01202
1470. ROMAN, OVIDIU. Integra / Ovidiu Roman. - Cluj-Napoca :
Dokia, 2009
ISBN 978-973-1777-59-7
821.135.1-4
CIP 2010-00075
1471. ROMANESCU, IOANID. Halabuş / Ioanid Romanescu ; selecţie,
pref. şi itinerar biografic de Daniel Corbu. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
ISBN 978-606-523-072-9
821.135.1-1
CIP 2010-01278
1472. SANDU, ANA MARIA. Omoară-mă / Ana Maria Sandu. - Iaşi :
Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1599-5
821.135.1-31
CIP 2010-01064
1473. SANDU, GABRIEL PAUL. Cartea Iuliei / Sandu Gabriel Paul. Iaşi : Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-197-1
821.135.1-32
CIP 2010-01132
CIP
291
1474. SAVIN, VIOREL. Doamne, fă ca Schnauzer să câştige! = Oh
lord, make Schnauzer win! = Oh Gott, tu, dass Schnauzer wird! = Dieu, que
Schnauzer gagne! / Viorel Savin. - Buzău : Editura Raluca, 2010
ISBN 978-973-88371-7-1
821.135.1-2=111=112.2=133.1
CIP 2010-01109
1475. SAVIN, VIOREL. Doamne, fă ca Schnauzer să câştige! / Viorel
Savin ; trad. în lb. eng.: Mariana Zavati Gardner, trad. în lb. ger.: Dan Stoica, trad.
în lb. fr.: Oana Mihaela Savin ; postf.: Valeria Manta Tăicuţu. - Buzău : Valman,
2010
ISBN 978-606-92272-3-7
821.135.1-2=111=112.2=133.1
CIP 2010-02086
1476. SĂVESCU, ILIE. În luptă dreaptă cu Zimbrul / Săvescu Ilie ;
pref.: dr. Vasile Ursachi ; ed.: Emilia Ţuţuianu Dospinescu. - Roman : Muşatinia,
2010
ISBN 978-973-87777-8-1
821.135.1-93-32
821.135.1-311.6
94(498)
CIP 2010-00469
1477. SÂNCRĂIANU, MARCU. Aduceri aminte / Sâncrăianu Marcu. Constanţa : Europolis, 2010
ISBN 978-973-676-397-7
821.135.1-94
CIP 2010-00591
1478. SCĂRLĂTESCU, MIHAI. Devreme, târziu / Scărlătescu
Mihai. - Râmnicu Vâlcea : Editura Silviana, 2010
ISBN 978-606-92336-1-0
821.135.1-1
CIP 2010-01022
292
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
293
CIP
1479. SIRETEANU, ANA MARIA. Psihopoezia : poezii / Ana-Maria
Sireteanu. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2010
ISBN 978-973-678-371-5
821.135.1-1
CIP 2010-01296
1485. STROIA, AUREL. Revers din furtună / Aurel Stroia. - ClujNapoca : Risoprint, 2010
ISBN 978-973-53-0256-6
821.135.1-1
CIP 2010-01507
1480. SOCACIU, ATTILA. Zece duzini de hapuri ardelene / Atilla
Socaciu. - Braşov : Kron-Art, 2010
ISBN 978-973-1778-17-4
821.135.1-32
CIP 2010-01221
1486. ŞTEFAN, NICOLETA. Metanoia / Nicoleta Ştefan. - Bucureşti :
Teoria, 2010
ISBN 978-973-88860-3-2
821.135.1-1
CIP 2010-01008
1481. SOFRONEA-ŞCHIOPENI, TIM. Recurs la memorie / Tim
Sofronea-Şchiopeni. - Galaţi : Istru, 2010
ISBN 978-973-8969-12-4
821.135.1-312
CIP 2010-00693
1487. TACHE, NICULAE. Dintr-o rază de lumină : poezii pentru
copii / Niculae Tache. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2010
ISBN 978-973-30-2700-3
821.135.1-93-1
CIP 2010-01361
1482. STĂNESCU, GRIGORE RADU. Partituri pentru orgă şi
melci / Grigore Radu Stănescu. - Buzău : Editgraph, 2010
ISBN 978-973-1957-43-2
821.135.1-1
CIP 2010-01322
1488. TATOS, ALEXANDRU. Pagini de jurnal / Alexandru Tatos ;
pref: Stere Gulea. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2010
ISBN 978-606-8134-27-7
821.135.1-94
791.43(498) Tatos,A.(0:82-94)
CIP 2010-00752
1483. STOIAN, GABRIELA. Poezii / Stoian Gabriela. - Bucureşti :
MondoRo, 2010
ISBN 978-973-1973-15-9
821.135.1-1
CIP 2010-00685
1484. STROIA, AUREL. Poezii şi anotimpuri / Aurel Stroia. - ClujNapoca : Risoprint, 2010
ISBN 978-973-53-0257-3
821.135.1-1
CIP 2010-01509
1489. TOLAN, AURELIA. Fiecare îşi poartă crucea / Aurelia Tolan ;
ed.: Ioan Matiuţ. - Arad : Mirador, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-164-047-1
821.135.1-32
CIP 2010-00197
1490. TOMA, ILEANA. Coloana / Ileana Toma. - Bucureşti : Vremea,
2010
ISBN 978-973-645-366-3
821.135.1-32
CIP 2010-01050
294
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1491. TRUŢĂ, GHEORGHE. Îngere, vii? / Gheorghe Truţă. - Craiova :
Aius PrintEd, 2010
ISBN 978-606-8021-93-5
821.135.1-31
CIP 2010-00558
1492. Truyện vui rumani = Anecdote româneşti / trad.: Sava Costică ;
antolog.: Cao Van Ky ; ed.: Gabriel Ionescu. - Bucureşti : Scrib, 2010
ISBN 978-606-92171-3-9
821.135.1-36=621.91
CIP 2010-00486
1493. TUFĂ, NADIA. Copilărie în 5 anotimpuri / Nadia Tufă. Oneşti : Magic Print, 2010
ISBN 978-973-1738-45-1
821.135.1-1
CIP 2010-00484
1494. Universul bucuriei : poezii şi cântece pentru copii / Aristiţa
Buciu Stoian, Floarea Cărbune, Valeriu Cercel, ... - Suceava : Lidana, 2010.
Index
ISBN 978-606-8160-02-3
821.135.1-1
CIP 2010-00690
1495. URSAC, ION. Terapia amneziei colective : fragmente din
jurnale personalizate : 1946-2000 / Ion Ursac. - Oneşti : Magic Print, 2010
ISBN 978-973-1738-44-4
821.135.1.-94
CIP 2010-00178
1496. URSACHI, MIHAI. Din reveriile domnului R / Mihai Ursachi ;
selecţie, prefaţă şi itinerar biografic: Daniel Corbu ; postf.: Constantin Ciopraga. Iaşi : Princeps Edit, 2010
ISBN 978-606-523-081-1
821.135.1-1
CIP 2010-01266
CIP
295
1497. Vasile Leviţchi în amintirile contemporanilor / antologie, cuv.
înainte de Vasile Tărâţeanu. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-523-060-6
821.135.1.09 Leviţchi,V.
929 Leviţchi,V.
CIP 2010-01270
1498. VĂCĂRESCU, IOAN RADU. Eternităţi de o clipă : antologia
prozatorilor sibieni / Ioan Radu Văcărescu. - Sibiu : Infoart Media, 2009
ISBN 978-606-92083-8-0
821.135.1-32(082)
CIP 2010-00434
1499. VĂDAN, ION. Aventurile pisoiaşului Orlando / Ion Vădan. Cluj-Napoca : Dacia, 2010
ISBN 978-973-35-2490-8
821.135.1-93-34
087.5
CIP 2010-01443
1500. VITAN, CONSTANTIN. Ultimele?!... : versuri / Constantin
Vitan. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2010
ISBN 978-973-678-365-4
821.135.1-1
CIP 2010-00463
1501. VOICULESCU, CONSTANTIN. Articole, eseuri, recenzii /
prof. Constantin Voiculescu. - Bucureşti : Editura Arefeana, 2010
ISBN 978-606-8143-03-3
821.135.1-92
CIP 2010-01487
1502. VOLOC, CIPRIAN. Şoaptele gândului / Ciprian Voloc ; pref. de
Daniel Corbu. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
ISBN 978-606-523-052-1
821.135.1-1
CIP 2010-01265
296
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
297
CIP
1503. VULTURESCU, GEORGE. Poesis : conturul secret al literei /
George Vulturescu. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
ISBN 978-606-523-063-7
821.135.1.09
CIP 2010-01273
1508. KOVACI, IVAN. Potojbu rubinovih nebes : (poezij) / Ivan
Kovaci. - Bucureşti : RCR Editorial, 2010
ISBN 978-973-1939-33-9
821.161.2(498)-1
CIP 2010-01535
1504. ZAINEA VORNICOFF, NICOLAE. În aşteptarea Augustei /
Nicolae Zainea Vornicoff. - Galaţi : Olimpias, 2010
ISBN 978-606-92260-8-7
821.135.1-31
CIP 2010-00926
1509. LATINOVIĆ, MILOŠ. Povestirile vânturilor / Miloš Latinović ;
trad. de Dragica Stepančev. - Timişoara : Uniunea Sârbilor din România :
Anthropos, 2010
ISBN 978-973-8402-90-4
ISBN 978-973-7985-88-0
821.163.41-32=135.1
CIP 2010-01099
1505. ZURBA, PETRA. Lumea pe dos / Petra Zurba. - Craiova :
Contrafort, 2010
ISBN 978-606-545-068-4
821.135.1-2
CIP 2010-01384
821.14 Literatură greacă
1506. PLATO. Legile / Platon ; trad. de E. Bezdechi ; introd. şi trad.
Cărţii a XIII-a: Şt. Bezdechi. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2010
ISBN 978-606-8162-02-7
321.01
340.13
821.14'02-83=135.1
CIP 2010-02809
821.16 Literaturi slave
1507. HEMON, ALEKSANDAR. Omul de nicăieri / Aleksandar
Hemon ; trad. de Dan Sociu. - Iaşi : Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1644-2
821.163.41(73)-31=135.1
CIP 2010-01422
1510. RUBCOV, NICOLAI. Steaua pământului printre valuri şi
stânci / Nikolai Rubţov ; trad., studii introd., note: Ludmila Bejenaru. - Iaşi :
Tehnopress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-730-6
821.161.1-1=135.1
CIP 2010-00389
1511. SIENKIEWICZ, HENRYK. Potopul / Henryk Sienkiewicz ;
trad.: Stan Velea. - Bucureşti : Leda, 2010
2 vol.
ISBN 978-973-102-247-5
Vol. 1. - ISBN 978-973-102-248-2
Vol. 2. - ISBN 978-973-102-249-9
821.162.1-311.6=135.1
CIP 2010-00334
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...)
1512. AKUTAGAWA, RYĚNOSUKE. Viaţa unui prost / Ryūnosuke
Akutagawa ; trad.: George Şipoş. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2010
ISBN 978-973-669-904-7
821.521-31=135.1
CIP 2010-00642
298
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
299
CIP
1513. Cele mai frumoase basme arabe / antologie, trad., pref. şi note de
Nicolae Dobrişan. - Iaşi : Polirom, 2010
ISBN 978-973-46-1603-9
821.411.21-91-34=135.1
398.2(=411.21)
CIP 2010-01423
1518. LUCA, SABIN ADRIAN. Repertoriul arheologic al judeţului
Sălaj / Sabin Adrian Luca, Nicolae Gudea. - Alba-Iulia : Altip, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-117-254-5
902(498-35 Sălaj)
CIP 2010-00612
1514. HONG, YING. K : arta iubirii / Hong Jing ; trad.: Maria Berza. Bucureşti : Humanitas Fiction, 2010
ISBN 978-973-689-343-8
821.581-31=135.1
CIP 2010-01307
1519. RAŢ, JANA DANIELA. Neoliticul în Banatul montan / Raţ Jana
Daniela. - Craiova : PrintXpert, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8060-39-2
903(498.5)"6345"
CIP 2010-00816
1515.
SAMHARADZE, ZAIRA. Grădina suspendată / Zaira
Samharadze. - Bucureşti : Rawex Coms, 2010
ISBN 978-606-92339-0-0
821.353.1-1=135.1=353.1
CIP 2010-01608
821.511.141 Literatură maghiară
1516. LŐRINCZI, LÁSZLÓ. Szomszédok / Lőrinczi László. - ClujNapoca : Polis, 2010
ISBN 978-606-542-007-6
821.511.141(498)-31
CIP 2010-01486
1520. RĂDULESCU, MARIN. În Atlantida carpatică s-a realizat cea
mai străveche civilizaţie din lume / Marin Rădulescu. - Bucureşti : Editura
Fundaţiei Cultural-Artistice Spirale, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1817-04-0
904(498)
CIP 2010-00061
908 Monografii zonale
902/904 Arheologie. Preistorie
1521. BALDOVIN, GHEORGHIŢA-MIRELA. Monografia comunei
Baldovineşti, judeţul Olt / Gheorghiţa-Mirela Baldovin. - Slatina : Didactic Pres,
2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-393-5
908(498 Baldovineşti)
CIP 2010-01492
1517. DUPONT, PIERRE. Synergia pontica & aegeo-anatolica /
Pierre Dupont, Vasilica Lungu. - Galaţi : Pax Aura Mundi, 2010
ISBN 978-973-119-076-1
902
CIP 2010-00936
1522. COSTĂNGIOARĂ, ANIŞOARA. Monografia comunei Izvoru
Bârzii / Anişoara Costăngioră. - Drobeta-Turnu Severin : Ecko Print, 2010
ISBN 978-973-1928-58-6
908(498 Izvoru Bârzii)
CIP 2010-01633
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
300
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1523.
ION, MARIANA AURELIA. Comuna Goicea : vatră
românească şi strămoşească : monografie / Mariana Aurelia Ion, Petre Ion. Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-842-8
908(498 Goicea)
94(498 Goicea)
CIP 2010-01617
1524. JOMBORI, VICTOR. Monografia localităţii Ugruţiu - judeţul
Sălaj / Victor Jombori. - Zalău : Caiete Silvane, 2009
ISBN 978-973-7617-43-9
908(498 Ugruţiu)
CIP 2010-00024
CIP
301
1528. OPREA, ION N. Tradiţionalism... Vaslui : oameni şi întâmplări/
Ion N. Oprea. - Iaşi : PIM, 2010vol.
ISBN 978-606-520-732-5
Vol. 1. - 2010. - ISBN 978-606-520-733-2
908(498 Vaslui)
CIP 2010-01339
1529. POP, FELICIAN. Istoria secretă a Sătmarului / Felician Pop,
Robert Laszlo. - Satu-Mare : Citadela, 2010
ISBN 978-606-92198-8-1
908(498 Satu Mare)
CIP 2010-01472
1525. LEUCIAN, DIANA-FELICIA. Ţebea : istorie şi tradiţie /
Diana-Felicia Leucian. - Deva : Emia, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-753-163-6
908(498 Ţebea)
CIP 2010-01580
1530. POPESCU, AUREL. Monografia comunei Vărăşti - judeţul
Giurgiu : fapte şi evenimente / Aurel Popescu, Adrian Nichita, Cosmin
Constantin. - Sinaia : Amanda Edit, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8041-16-2
908(498 Vărăşti)
CIP 2010-00456
1526. Monografie comuna Talpaş de la începuturile până în perioada
interbelică. - Craiova : Info, 2010
ISBN 978-973-8382-93-0
908(498 Talpaş)
CIP 2010-00682
1531.
RUSU-TOGAN, GHERASIM. Spiritualităţi câmpinene /
Gherasim Rusu Togan. - Ploieşti : Premier, 2010
ISBN 978-973-740-122-9
908(498 Câmpina)
CIP 2010-00411
1527. Mühlbach und der Unterwald : Schriftennachlass Theobald
Streitfeld / ed.: Christrian Rother, Volker Wollmann. - Sibiu : Hora, 2010
ISBN 978-973-8226-83-8
908(498 Sebeş)
CIP 2010-00679
1532. SĂVOIU, ADRIAN. Muscelul : chipuri de odinioară / Adrian
Săvoiu, Gheorghe Chiţa, Ioan Crăciun. - Bucureşti : Ars Docendi, 2010
ISBN 978-973-558-464-1
908(498 Câmpulung Muscel)
CIP 2010-01326
1533. TAUTU, VICTOR. Sasca Montană : monografie / Victor
Tăutu. - Timişoara : Mirton, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0755-7
908(498 Sasca Montană)
CIP 2010-225
302
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
303
CIP
91 Geografie
913(498) Geografia României
1534. CUCU, VASILE S. Geografie economică mondială : note de
curs / Vasile S. Cucu, Luminiţa Ştefania Boboc. - Craiova : Sitech, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-822-0
911.3:338(100)(075.8)
CIP 2010-01245
1538. ACADEMIA ROMÂNĂ. Institutul de Cercetări Socio-Umane
"C.S Nicolăescu Plopşor" (Bucureşti). Dicţionarul istoric al localităţilor din
judeţul Vâlcea / Academia Română. Institutul de cercetări socio-umane "C. S.
Nicolăescu-Plopşor" din Craiova ; Dinică Ciobotea, Cezar Avram (coord.). Craiova : Sitech, 2010vol.
ISBN 978-606-530-820-6
Vol. 1 : Oraşele. - 2010. - ISBN 978-606-530-821-3
81'374.2:913(498-35 Vâlcea)=135.1
CIP 2010-01249
1535. Silviu Neguţ : o geografie umană : scrieri în onoarea
profesorului / Societatea de Geografie din România. - Bucureşti : CD PRESS,
2010
ISBN 978-606-528-047-2
91(498) Neguţ,S.
929 Neguţ,S.
CIP 2010-00549
1536. TAMAŞ, ŞTEFAN. Concepte şi tehnici ale sistemelor de
informaţii geografice / prof. dr. ing. Ştefan Tamaş, şef lucr. dr. ing. Cristian
Tereşneu. - Braşov : Lux Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-131-066-4
004:91
CIP 2010-00435
1539. ALEXE, MIRCEA. Studiul lacurilor sărate din Depresiunea
Transilvaniei / Mircea Alexe. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-976-8
913(498 Depresiunea Transilvaniei)(285.32)
CIP 2010-01366
1540. BĂRGĂOANU, MARIA. Adevărata Românie! / Bărgăoanu
Maria. - Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2010
ISBN 978-606-8104-20-1
913(498)
CIP 2010-01586
913 Geografie pe ţări individuale
1537. HUGHES, JACK. Cipru / Jack Hughes ; trad.: Ruxandra
Bucurescu. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2010
Index
ISBN 978-973-675-729-7
913(564.3)(036)
CIP 2010-01626
1541. BOŞAN, CRISTIAN NICOLAE. Ţara Moţilor : studiu de
geografie regională / Cristian Nicolae Boşan. - Cluj-Napoca : Presa Universitară
Clujeană, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-977-5
913(498 Ţara Moţilor)
CIP 2010-01365
1542. HANTZ LÁM, IRÉN. Nagyenyed Szóban-Képben : város az
Őrhegy alatt / Hantz Lám Irén. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Studium, 2010
ISBN 978-973-643-181-4
913(498 Aiud)
CIP 2010-01230
304
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1543. ŞTIUBIANU, ANDA. Educaţia ecologică prin geografie şi
ştiinţe / Anda Ştiubianu. - Suceava : Editura George Tofan, 2010
ISBN 978-606-8159-08-9
913(498)
5
CIP 2010-01306
305
CIP
1548. Societate, istorie şi filologie / coord.: Faura Antonio. - Oradea :
Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-995-7
94(100)
8
CIP 2010-00604
94(100) Istorie universală
94(3) Istorie antică
1544. BURNETT, THOM. Cine conduce, de fapt, lumea? / Thom
Burnett, Alex Games ; trad.: Cristina Băşoiu. - Bucureşti : RAO International
Publishing Company, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-54-0164-1
94(100)
CIP 2010-00554
1545. De unde a pornit totul? : De ce lumea noastră este aşa cum
este. - Bucureşti : Reader's Digest, 2010
Index.
ISBN 978-973-1762-83-8
94(100)
CIP 2010-01244
1546. GAVRILĂ, MARIANA. Istorie : bacalaureat / Mariana Gavrilă,
Vasile Manea. - Braşov : Aula, 2010
ISBN 978-973-754-093-5
94(100)(075.5)
371.279.8:373.5
CIP 2010-00249
1547. JOFFIN, LAURENT. Istoria codurilor secrete / Laurent Joffin ;
trad. din lb. franceză: Aurelia Ulici. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2010
ISBN 978-973-675-751-8
94(100)
CIP 2010-00204
1549. APARASCHIVEI, DAN. Oraşele romane de la Dunărea
Inferioară (secole I-III p.Chr.) / Dan Aparaschivei. - Iaşi : Editura Universităţii
"Al. I. Cuza", 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-533-2
94(3)
911.375
CIP 2010-00980
1550. CÎRJAN, ROMEO. Statute citadine privilegiate în provinciile
dunărene ale Imperiului roman (sec. I-III) / Romeo Cîrjan. - Cluj-Napoca :
Mega, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1868-14-1
94(398.2)
CIP 2010-00718
1551. IONIŢĂ, GHEORGHE L. Reconsiderarea istorică : geto-dacii /
Gheorghe L. Ioniţă. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-2697-6
94(398)
CIP 2009-16502
1552. MANOLACHE, GHEORGHE. Badjanak : războinicii stepei /
Gheorghe Manolache. - Bacău : Editura Fundaţiei Culturale Cancicov, 2009
ISBN 978-606-8051-06-2
94(36)
CIP 2010-00052
306
307
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
94(4/9) Istoria pe ţări individuale
1557. HACIYEV, IQBAL. Relaţiile Republicii Azerbaidjan cu statele
din Asia Centrală : geopolitica spaţiului Caspic şi central-asiatic : (1991-2003)/
Iqbal Haciyev ; cuv. înainte: prof. univ. dr. Tasin Gemil, prof. univ. dr. Ioan
Chiper, prof. univ. dr. Mihail E. Ionescu, prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu. Bucureşti : Top Form, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-7626-53-0
94(479.24:5)
CIP 2010-00574
1553. CHIRCULESCU, ANDREEA IRINA. Ludovic al XIV-lea,
memorii oficiale şi apocrife / Andreea Irina Chirculescu. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-709-7
94(44)''16''Ludovic XIV
929 Ludovic XIV
CIP 2010-00516
1554. COŢOFANĂ, ALEXANDRA. Genocidul din Armenia :
ideologie şi negare / Coţofană Alexandra. - Iaşi : Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-196-4
94(479.25)
CIP 2010-01138
1555. FEDOROVSKI, VLADIMIR. Ţarinele şi puterea : de la
Ecaterina I la Raisa Gorbaciova / Vladimir Fedorovski ; trad.: Nicolae
Constantinescu. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2010
ISBN 978-973-675-404-3
94(47)"16/19":396(47)
CIP 2010-01628
1556. FIRA, SORIN. Vlahii, români pierduţi / Sorin Fira, Cătălin
Pîrvu. - Craiova : Editura Fundaţiei "Scrisul Românesc", 2010
ISBN 978-973-7864-56-7
94(=135.1)(497.1)
94(=135.1)(498)
CIP 2010-01217
1558. LEWIS, BRENDA RALPH. O istorie întunecată : regi şi regine
din Europa : de la tiranii medievali la monarhii nebuni / Brenda Ralph Lewis ;
trad.: Lia Decei. - Bucureşti : Corint, 2010
Index.
ISBN 978-973-135-540-5
94(4)
CIP 2010-01359
1559. MARX, KARL. Despre războiul civil ("de secesiune") din SUA /
Karl Marx, Friedrich Engels ; extrase şi comentarii de Paul Popovici. - Bucureşti :
Amurg Sentimental, 2010
ISBN 978-973-678-369-2
94(73)
CIP 2010-00207
1560. PECICAN, OVIDIU. Letopiseţul unguresc : o istorie istorică
din Ungaria angevică / Ovidiu Pecican. - Cluj-Napoca : Tribuna, 2010
ISBN 978-973-1878-11-9
94(439)
CIP 2010-00675
94(498) Istoria României
1561. Biografii paşoptiste transilvane / coord.: Gelu Neamţu. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2010
ISBN 978-973-27-1890-2
94(498.4):929
CIP 2010-00016
308
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1562. CIOTORAN, GABRIEL. Oraşul Bucureşti între 1 septembrie
1939 şi 30 decembrie 1947 / Gabriel Ciotoran. - Bucureşti : Corint, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-135-549-8
94(498 Buc.)"1939/1947"
CIP 2010-01435
1563. CONŢIU, HADRIAN V. Comuna Râciu : spaţiu de dăinuire
multimilenară : studiu monografic / Hadrian V. Conţiu, Vasile Conţiu. - ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010
ISBN 978-973-133-681-7
94(498 Râciu)
CIP 2010-01541
1564. CRISTOCEA, SPIRIDON. Oraşul Piteşti în catagrafia din
1838 / Spiridon Cristocea. - Piteşti : Ordessos, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-88414-7-5
94(498 Piteşti)
CIP 2010-00688
1565. DELETANT, DENNIS. România sub regimul comunist /
Dennis Deletant ; ed.: Romulus Rusan ; trad.: Delia Răzdolescu. - Ed. a 3-a. Bucureşti : Editura Fundaţiei Academia Civică, 2010
ISBN 978-973-8214-52-1
94(498)''1947/1989''
329.15(498)
CIP 2010-00457
1566. DJUVARA, NEAGU. O scurtă istorie a românilor povestită
celor tineri / Neagu Djuvara. - Bucureşti : Humanitas, 2010
Index
ISBN 978-973-50-2591-5
94(498)
CIP 2010-00921
CIP
309
1567.
DUMITRU, CONSTANTIN. Reflecţii critice privind
conducerea acţiunilor militare pe frontul românesc, în timpul campaniei din
1916 / Constantin Dumitru. - Sibiu : Salgo, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-8015-15-6
94(498)"1916"
CIP 2010-01100
1568. ICĂ, ADRIAN ALEXANDRU. O picătură de istorie : Vrata /
Ică Adrian Alexandru. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8068-33-6
94(498 Vrata)
CIP 2010-00259
1569. ICĂ, FLORENTINA. O picătură de istorie : Oreviţa Mare / Ică
Florentina. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8068-32-9
94(498 Oreviţa Mare)
CIP 2010-00258
1570. Istorie : culegere de teste pentru admiterea la Academia de
poliţie "Al. I. Cuza" / Mihai Manea (coord.). - Piteşti : Nomina, 2010
ISBN 978-606-535-116-5
94(498)(079.1)
CIP 2010-00900
310
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1571. LEFTER, LUCIAN-VALERIU. Catagrafiile Visteriei
Moldovei : (1820-1845) / Lucian-Valeriu Lefter, Silviu Văcaru, Mircea
Ciubotaru. - Vatra Dornei : Stud IS, 2008vol.
ISBN 978-973-88730-4-9
Vol. 1. Partea 2 : Ţinutul Romanului. - ISBN 978-606-8064-39-0
94(498.3)
CIP 2008-13830
1572. Liberalismul românesc şi valenţele sale europene / coord.:
Brătescu Liviu. - Iaşi : PIM, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-737-0
94(498)
329.12(498)
CIP 2010-01596
1573.
MANCIULEA, ŞTEFANIA. Augustin Bunea / Ştefan
Manciulea. - Blaj : Buna Vestire, 2010
ISBN 978-973-1785-66-0
94(498) Bunea,A.
929 Bunea,A.
CIP 2010-00546
1574.
MAZILU, DUMITRU. Două decenii de la revoluţie ;
Proclamaţia revoluţiei române / prof. univ. dr. Dumitru Mazilu. - Ed. a 5-a. Bucureşti : Lumina Lex, 2010
ISBN 978-973-758-211-9
94(498.12)
CIP 2010-00809
1575.
MIHAI, NICOLAE. Revoluţie şi mentalitate în Ţara
Românească : (1821-1848) / Nicolae Mihai. - Craiova : Aius Printed, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8021-15-7
94(498)"1821/1848"
CIP 2010-00330
CIP
311
1576. MURARIU, IOAN. Istoria Ţinutului Herţa până în anul 1940 /
prof. dr. Ioan Murariu. - Bacău : Vicovia, 2010
ISBN 978-973-1902-28-9
94(498 Herţa)
CIP 2010-01501
1577. NAN, BOGDAN C. Herzklopfen im Rampenlicht - zur
geschichte des deutschen staatshearters Temeswar / Bogdan C. Nan. Timişoara : Mirton, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0761-8
94(=112.2)(498)
CIP 2010-00746
1578. NEGOI, ALEXANDRA IONELA. Modificări în structura
funcţională a municipiului Piteşti în perioada postcomunistă / Alexandra Ionela
Negoi. - Piteşti : Paralela 45, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0835-2
94(498 Piteşti)
CIP 2010-00677
1579. NICOLICIOIU, MIHAELA. O picătură de istorie : Strehaia /
Nicolicioiu Mihaela. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8068-30-5
94(498 Streiaha)
CIP 2010-00256
1580. RADU, CARMEN. Actul de ctitorire în Ţara Românească şi
Moldova în veacurile XV-XVII / Radu Carmen. - Iaşi : Edinfo, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88842-7-4
94(498)
CIP 2010-00417
312
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1581. RĂDULESCU, MARIN. Ţara mea de glorii - ţara mea de dor! /
Marin Rădulescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Cultural-Artistice Spirale, 2010
ISBN 978-973-1817-05-7
94(498)
CIP 2010-00060
1582. Rolul Frontului Democratic Român în Revoluţie / coord.: Ioan
Lorin Fortuna. - Timişoara : Artpress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-269-1
94(498)"1989.12"
CIP 2010-00158
1583. TELEA, CORALIA. Interférences franco-roumaines chez
George Bariţiu / Coralia Telea. - Iaşi : Stef, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-973-1809-76-2
94(498)''17'' Bariţiu,G.
929 Baiţiu,G.
CIP 2010-01413
1584. THEODORESCU, RĂZVAN. Istoria văzută de aproape /
Răzvan Theodorescu. - Iaşi : Princeps Edit, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-523-059-0
94(498)
CIP 2010-01269
1585. VINTILĂ, MARINELA. Relaţiile româno-ungare : (18781920) / Marinela Vintilă. - Craiova : Universitaria, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-510-735-9
94(498:439)
CIP 2010-00789
313
CIP
INDEX DE NUME
A
Ababei, Gheorghe - 340
Abăităncei, Horia - 833
Abrudan, Denisa - 861
Academia Română. Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S Nicolăescu Plopşor"
(Bucureşti) - 1538
Acatincăi, Stelian - 852
Achim, Alexa - 1310
Acristinei, Daniela - 508
Acsan, Ion (pref.) - 1285
Acsente, Mirella (trad.) - 1243, 1261
Adam, Alina - 580
Adam, Ioan - 341
Adameşteanu, Mariana (trad.) - 1112
Aelenei, Laura (trad.) - 737
Aelenei, Victor - 327
Aghache, Liliana - 1070
Aghion, Cristian - 817
Aglozs, Elisav - 1311
Agrapinei, Gabriela (trad.) - 1265
Ahern, Cecelia - 1176-1177
Airlie, Catherine - 1178
Aïvanhov, Omraam Mikhaël - 82
Akutagawa, Ryěnosuke - 1512
Albacha, Khaled - 1040
Albăstroiu, Marlena - 477
Albu, Mihaela - 68
Alcott, Louisa May - 1179
Alecu, Mirela - 458
Aleman, Ioana - 581
Alexandrescu, Aurora - 829
Alexandru, Florentina - 459
Alexandru, Florin - 848
Alexandru, Rodica - 858
Alexe, Mircea - 1539
Alexe, Nicoleta (trad.) - 1236
Alexoi Shili, Cornelia (trad.) - 1257, 1269
314
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Alic, Liliana (coord.) - 1056
Alionte, Cristian Gabriel - 17
Allen, Joseph J. - 133
Almăjan, Iancu - 1312
Alupului, Ciprian (coord.) - 301
Ames, Jennifer - 1180
Amza, Cosmin Petronel - 7
Amza, Gheorghe - 831
Andersen, Hans Christian - 1172-1174
Andor, Minodora - 754
Andrei, Nicolae - 1041
Andrei, Tudorel - 460
Andreica, Cristina - 321
Andreica, Marin - 321
Andreica, Mugurel Ionuţ - 220
Andreica, Romulus - 321
Andreu, Anne-Sophie (pref.) - 154
Andrica, Dorin - 575
Andronache, Liliana (trad.) - 75
Andronic, Daniela-Andreea (trad.) - 1301
Andronic, Stelian Octavian - 1313
Anescu, Anca (trad.) - 1256
Angelescu, Emil Ştefan - 739
Angelescu, Mihai - 739
Angelescu, Nicolae (coord.) - 739
Anghel, Elena - 811
Anghelescu, Carla Alexandra - 369
Anghelescu, Dan - 68
Anghelescu, Petre - 3, 35
Angheloni, Olguţa - 606
Aninaru, Cristian - 349
Anisie, Monica - 1080, 1087
Antipa, Maricel - 258
Antohe, Florin - 576-577
Antohi, Nucu - 1027
Anton, Carmen-Daniela - 578
Anton, Cristina - 491
Antonescu, Mihaela - 515
Antonie, Ionela - 461
Antonie, Iuliana - 686
Anucuţa, Andreia-Elena (coord.) - 126
CIP
315
Anucuţa, Lucia (coord.) - 126
Anucuţa, Partenie (coord.) - 126
Aparaschivei, Dan - 1549
Apelkvist, Åsa (trad.) - 1175
Apetroae, Gheorghe - 1314-1315
Apopei, Iulian - 579
Apostolescu, Nicu (trad.) - 1253
Arădoaei, Sebastian - 786, 796
Ardelean, Aurel - 688
Ardelean, Gavril - 772
Ardeleanu, Elena Aurora - 735
Armada, Alfonso - 1181
Arventiev, Dorin - 595
Arventiev, Maria - 595
Asanica, Adrian - 839
Asociaţia Artiştilor Fotografi din România (Bucureşti) - 998-1000
Astilean, Adina (ed.) - 5
Astra (Braşov) - 557
Atănăsoae, Pavel - 793
Athanasiu, Alexandru - 408
Atomei, Gabriela Ramona - 1071
Attila, Kis - 342
Audouin-Mamikonian, Sophie - 1286
Auster, Paul - 1182
Automation and computer science students conference. Proceedings (2009 ; ClujNapoca) - 5
Avornicului, Mihai - 6
Avram, Carmen (ed.) - 964
Avram, Cezar (coord.) - 1538
Avram, Eugen - 736
Avram, Ion - 343
B
Babiciu, Marius-Gabriel - 1021
Baciu, Alexandra (trad.) - 1100-1101, 1108, 1110
Baciu, Sorin - 48
Bacon, Francis - 990
Bacula, Mariana - 595
Badea, Alina - 1316
Badea, Florica - 875
316
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Badea, Leonardo - 286
Bailey, Anthony - 248
Balaş, Evelina - 527
Balázs, Rita (trad.) - 978
Baldacci, David - 1183
Baldovin, Gheorghiţa-Mirela - 1521
Balica, Ioan - 598
Balica, Paula - 598
Ballantyne, Maria Magdalena (ed.) - 51
Balog, Éva (ed.) - 56
Ban, Gabriel (trad.) - 180
Banakas, Liana (text) - 1426
Bancea, Cornel - 822
Banda, Ioana Claudia - 287
Banu, Florica - 596
Banu, George (antolog.) - 1165
Barabas, Adriana (ed.) - 1463
Barabás, László - 548
Barbăroşie, Toma - 1317
Barbu, Camelia I. - 10
Barbu, Constantin-Horia - 935
Barbu, Ioan - 1318
Barbu, Marian - 936
Barbu, Rebeca - 1099
Barbu-Anghel, Georgeta - 1050
Barna, Octavian - 937
Baron, Constantin - 7
Bartalis, Ildikó - 649
Basarab, Anatol - 83
Bazac, Ana (coord.) - 88
Băbăiţă, Carmen - 312, 855
Bădescu, Adriana (trad.) - 121
Bădescu, Ciprian - 264
Bădescu, Gabriel - 625-627
Bădescu, Rodica - 625, 627
Bădiliţă, Cristian (trad.) - 145
Bădoiu, Magda - 1114
Bălan, Emil - 432
Bălan, Horia (coord.) - 765
Bălan, Horia (trad.) - 710
Bălan, Ioan Dan - 1319
CIP
Bălan, Paul (trad.) - 1192
Bălan, Zamfir (ed.) - 1391
Bălan-Osiac, Elena - 1048
Bălănean, Constantin - 632, 794
Bălăneanu, Flavius Avram - 629
Bălănescu, Olivia - 1118
Băloi, Simona Elena - 1119
Băltin, K. - 1083
Băluţă, Cristina Nicoleta - 462
Băncilă, Vasile - 1320
Bănuţă, Mariana - 922
Băran, Gheorghe - 641
Bărăscu, Adrian Augustin - 1588
Bărăscu, Elena - 935
Bărbulescu, Cătălin (trad.) - 209
Bărbuţă, Marinela - 939
Bărdaş, Ioan (postf.) - 166
Bărgăoanu, Maria - 1540
Băşoiu, Cristina - 1544
Bârsan, Aurora - 1049
Beck, Judith S. - 719
Beigbeder, Frédéric - 1287
Bejenaru, Ludmila - 1120
Bejenaru, Ludmila (trad.) - 1510
Bejenaru, Ludovic Everard - 727
Belair, Katy - 1184
Bele, Florin - 822
Beltechi, Eugen (ed.) - 1460
Bembea, Marius (coord.) - 678
Benea, Ciprian Beniamin - 221, 909
Benedict Stancu, ieromonah - 189
Benjamin, Ruth - 1185
Bercea, Radu - 981
Bercean, Vasile - 662
Berceanu, Dorel - 862
Berghorn, Detlef - 549
Bernaz, Gheorghe - 940
Bernea, Ilinca - 1321-1322
Berteanu, Laura Maria (trad.) - 1183
Berza, Maria (trad.) - 1514
Bevere, John - 91
317
318
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Bezdechi, E. (trad.) - 1506
Bezdechi, Ştefan (pref.) - 1506
Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" (Galaţi) - 54
Bichescu, Andrade I. - 1017
Biriescu, Marius - 795
Biriş, Ioan - 214
Biriş, Rodica - 1051-1052
Birta-Székely, Noémi - 463
Bistreanu, Daniela - 458, 582
Bişog, Marilena - 464
Bitea, Zoia (coord.) - 712, 717
Bîrgău, Emilia Elena - 689, 1323
Bîrsan, Petronela - 1121
Bîtea, Constantin Vasile - 640
Blade, Niki - 1324
Blair, James - 737
Blair, Karina - 737
Blaj, Marcelin - 187, 190
Blayne, Sara - 1186
Boanţă, Iulia (trad.) - 106
Bob, Corneliu - 966
Boboc, Luminiţa Ştefania - 1534
Boboş, Graţiela - 558
Boboşa, Dumitru - 1325
Bobu, Valeria - 1326
Bocăneanu, Sara (trad.) - 169
Bocin, Andrei - 663
Bócsa, Éva - 465
Bodea, Edit Marinela - 1327
Bodea, Todoruţ - 1328
Bodó, Márta (ed.) - 139
Bodoki, Andreea - 658
Bogatu, Liana - 964
Bogdan, Octavian-Ioan - 863
Boghiu, Emilia - 1122
Boiangiu, Mihail - 633
Boitan, Adilene - 1018
Boiţă, Marius - 328
Bojiţă, Marius - 651
Bolchiş-Tătaru, Teresia Lia - 1329
Boldea, Bogdan Ion - 9
CIP
Boldea, Costin Radu - 8
Boldea, Maria - 8-9
Boldiş, Gheorghe - 72
Bolota, Mariana (trad.) - 175
Boncea, Lucian - 951
Bondoc, Olga - 466, 583
Bondrea, Mirela - 467
Bonta, Marinela - 690
Books, Buster - 1187
Borcia, Constantin - 1330-1331
Borda, Claudia - 779, 831
Boroi, Alexandru - 344
Boroi, Gabriel - 345-346, 369
Borza, Mioara (coord.) - 283
Bostan, Mircea - 1019
Boşan, Cristian Nicolae - 1541
Botan, Ecaterina - 606
Botezat, Elena - 221
Botezatu, Teodor - 541
Botezatu, Viorica - 982
Botorcu, Liviu - 468
Botorcu, Magdalena - 468
Botoşaru, Carmen (trad.) - 1248
Botoşineanu, Florin - 446
Boţoc, Claudiu - 883
Bradu, Oana - 530-531
Bratu, Sofia - 251, 864
Brăgaru, Mihai (coord.) - 291-292
Brătescu, Liviu (coord.) - 1572
Brânceanu, Roxana (trad.) - 1188
Brânzei, Dan (pref.) - 1397
Breza, Blagoi Vanghele - 1332
Brezeanu, Constantin - 349
Brezeanu, Petre - 288, 865-866, 902
Bridges, John - 550
Brînză, Diana - 916
Brueckner, Lowell - 134
Bruja, Nicolai Z. - 709
Buber, Martin - 211
Bucătaru, Dumitru - 867
Buchholz, Elke Linda - 979
319
320
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Buciu-Stoian, Aristiţa - 1494
Buculei, Mihaela - 910
Buculei, Mihai - 911
Bucurescu, Ruxandra (trad.) - 1537
Budău, Valeria (trad.) - 154
Budean, Victor - 868
Budescu, Lavinia - 1333
Bühler, Gerhard - 979
Buica, Viorica (pref.) - 859
Buican, Alexandru - 57
Bujder, Irina - 436
Bulai, Marcel - 187, 190
Bularda Morozan, Mihai - 696, 738
Bulborea, Ion - 265
Bunceanu, Daniel - 582
Bunget, Ovidiu - 289
Burada, Mirela - 484
Burcea, Gabriela (trad.) - 1185
Burcescu, Mugur - 1073
Burci, Iustina - 275
Burcin, Octavian - 223
Burciu, Aurel - 338
Burdujan, Ilie - 585
Burnett, Thom - 1544
Burtea, Georgeta - 580-581
Burtea, Marius - 580-581
Burtescu, Benone - 1334
Burtescu, Claudia - 916
Busuioc, Elena - 1074
Buşe, Ionel (pref.) - 79
Buta, Mihai - 845
Butaciu, Laura - 49
Butnariu, Ilie - 938
Butnariu, Mihaela - 457
Butnariu, Pavel - 159
Buţiu, Călina Ana - 279
Buzalic, Alexandru - 92
Buzalic, Anca - 92
Buzatu, Florian-Teodor - 869
Buzatu, Gheorghe (trad.) - 1557
Buzatu, Nicoleta-Elena - 347
CIP
Buzilă, Grigorie Alexandru - 217
C
Cadan, Traian - 1335-1336
Calangiu, Anca (trad.) - 960
Calistrat, Costin - 1337
Cao, Van Ky (antolog.) - 1492
Capalija, Ann Marie - 71
Caraiane, Aureliana - 744
Caraiani, Gheorghe - 218
Caraman, Sergiu Viorel - 936
Card, Orson Scott - 1188
Cardoş, Ildikó Réka - 929
Carmel, Shaul - 1338
Carp, Doina (ed.) - 524
Carp, Marian Ciprian - 261
Carroll, Lewis - 1189
Carson, Benjamin S. - 158
Cartland, Barbara - 1190
Casemore, Robert - 101
Casian, Marian - 941
Castañeda, Carlos - 1191
Castro, Fidel (pref.) - 1306
Catană, Cristina - 430
Catrina, Ioana - 870
Cavarnos, Constantine - 1192
Cazacu, Alexandru - 1340
Cazacu, Georgeta (ed.) - 956
Cazan, Oana - 408
Căldăraru, Cristian - 160, 970
Căleanu, Cătălin-Daniel - 802
Călina, Aurel - 563
Căpraru, Gabriela - 469
Căpraru, Nicoleta Roxana - 470, 1075
Cărbune, Floarea - 1494
Căruceru, Nicolae - 1341
Cătană, Emilia Lucia - 348
Cătălinoiu, Alina Constantina - 471
Câmpeanu, Radu - 816
Cândea, Dan (coord.) - 131
321
322
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Cârstocea, Elena - 1088, 1123, 1145-1147
Ceampuru, Stelian (antolog.) - 1288
Cechman, Olivier - 551
Cenar, Iuliana - 279, 918
Cercel, Valeriu - 1494
Cernat, Cosmin - 276
Chastain, Sandra - 1193
Chathman, Susie - 1194
Chendra, Daniela - 606
Chiburţă, Antoneta - 1342
Chicea, Liana - 745
Child, Lee - 1245
Chindriş, Virgil - 39
Chipăilă, Ion - 395
Chiper, Ioan (pref.) - 1557
Chira, Lenuţa - 839-840
Chiran, Rodica - 498
Chirculescu, Andreea Irina - 1053, 1553
Chiriac, Alexandru - 778
Chiriac, Alina - 290
Chiriac, Lucian - 350-351
Chiriac, Marcela - 720
Chiriac, Paraschiva - 720
Chiriac, Virgil - 1343
Chirilă, Ioan (coord.) - 183
Chiriţă, Emil - 1344-1345
Chiriţescu, Dorel Dumitru - 262
Chirleşan, Dan (coord.) - 282-283, 326, 455
Chiş-Toia, Dorina - 1054
Chitoşcă, Marius (trad.) - 339
Chitulea, Petru - 1346
Chiţa, Gheorghe - 1532
Chiţiba, Constanţa Aurelia - 222
Christi, Aura (ed.) - 1181
Christie, Agatha - 1195
Ciacli, Camelia - 697
Ciascai, Liliana - 560
Cicu, Ion - 596
Cimpoi, Mihai - 1347
Cimpoi, Mihai (pref.) - 1133, 1434
Ciobanu, Alexandru - 84
CIP
Ciobanu, Andi - 835, 841
Ciobanu, Claudia (coord.) - 1072
Ciobanu, Florea Ivan - 1348
Ciobanu, Gabriela - 680
Ciobanu, Ioan - 38, 871
Ciobanu, Romeo Cristian - 786, 796, 942, 962
Ciobanu, Tudora - 472-473
Ciobănaşu, Marina - 834
Ciobotariu, Irina Ştefania - 338
Ciobotea, Dinică (coord.) - 1538
Ciocâlteu, Alexandru - 1349
Ciocian, Casandra (il.) - 1426
Ciocîrlan, Ioana - 586
Cioculescu, Şerban - 1434
Cioia, Pantilimon - 352
Ciomâzgă, Aloma (trad.) - 1104
Ciomoş, Vasile - 899
Ciontescu-Samfireag, Dorin (trad.) - 79
Ciopraga, Constantin (postf.) - 1496
Ciorap, Radu - 771
Ciorbea, Iuliu - 721
Ciorîcă, Gabriel - 691
Ciornei, Şerban Ion (trad.) - 990
Cioroianu, Ionel O. - 1350
Ciotoran, Gabriel - 1562
Cismaru, Diana-Maria - 879
Ciuban, Gavril - 1425
Ciubotariu, Dan - 662
Ciubotaru, Mircea - 1571
Ciucur, Dumitru - 270
Ciucureanu, Mihai (coord.) - 908
Ciulache, Sterie - 666
Ciupe, Maria Simona - 773
Ciuperceanu, Marian P. - 474
Ciutureanu, Maria - 1080
Cîrjan, Romeo - 1550
Cîrstea, Andreea - 920
Clipici, Emilia - 353
Cloşcă, Emilia - 86
Cloţea, Luminiţa - 792
Coarcă, Alina (coord.) - 1171
323
324
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Coca, Paula Iuliana (trad.) - 1302
Cocean, Pompei - 969
Cocora, Călin (ed.) - 1356
Cocriş, Vasile - 300
Cocriş, Vasile (coord.) - 315
Coderie, Constantin - 906
Codreanu, Mario - 774
Codreanu, Theodor - 1351
Cofşinschi, Diana (trad.) - 1181
Cojocaru, Aspazia - 356
Colda, Adriana - 522
Collins, Jim - 872
Columban, Monica - 1088, 1123
Columbeanu, Filip-Iosif (trad.) - 1186, 1237
Coman, Ana - 1145-1147
Coman, Daniela - 797
Comănescu Şerbănică, Florinela - 1055
Comănescu, Adriana - 17
Comănescu, Dinu Mihai - 17
Comănescu, Elena - 912
Comănescu, Gheorghe - 811
Comănescu, Ioana Sonia - 644
Comşa, Carmen Camelia (trad.) - 1250
Condac, George - 1352
Condurache, Codruţ - 393
Constantin, Boris - 587
Constantin, Cosmin - 1530
Constantin, Eugen - 562
Constantin, Nicolae - 938
Constantinescu, Amalia Elena - 1353
Constantinescu, Daniela - 476
Constantinescu, Gabriela - 796
Constantinescu, Gabriela (coord.) - 595
Constantinescu, Nicolae (trad.) - 1294, 1555
Constantinescu, Pompiliu - 1434
Constăngioară, Alexandru - 873
Contanu, Mihai (coord.) - 595
Continuité et modernité du français - Le discours dans tous les sens. Colloque
international de langue et littérature française (2009 ; Braşov) - 1056
Contor, Adrian - 1354
Conţiu, Hadrian V. - 1563
CIP
Conţiu, Vasile - 1563
Cook, Robin - 1196
Cook, S. A. - 1197
Copaciu, Emilia - 593
Corbu, Daniel - 431, 1355-1357
Corbu, Daniel (antolog.) - 1139, 1142
Corbu, Daniel (ed.) - 1365
Corbu, Daniel (postf.) - 1459
Corbu, Daniel (pref.) - 431, 1137, 1357, 1378, 1471, 1496, 1502
Corbu, Daniel (red.) - 1366, 1390, 1416-1417, 1454
Corbu, Filomena (red.) - 431
Corcheş, Horia - 1088, 1123
Corciovescu, Cristina (pref.) - 1016
Cordoş, Sanda (pref.) - 1452
Corlăţeanu, Sorin - 357
Cornea, Delia Roxana - 358
Cornoiu, Dănuţ - 359
Coruţ, Pavel - 1358
Cosma, Adrian - 588
Cosma, Flavia - 1359
Cosma, Mihai - 1360
Cosma, Octavian Lazăr - 1015
Cosma, Olimpiu S. (trad.) - 138
Cosovan, Tiberiu - 983
Costache, Silviu - 253
Costăngioară, Anişoara - 1522
Costescu, Ciprian - 822
Costescu, Mariana (trad.) - 1180, 1202, 1226, 1258
Costică, Mihai (coord.) - 283
Costinaş, Simona - 811
Coşbuc, George (trad.) - 1285
Cotfas, Mihaela - 11
Cotiga, Constantin - 563
Coţofană, Alexandra - 1554
Covaci, Corina - 108
Covasan, Claudia Georgiana - 224
Cozmescu, Valentin - 820
Craiu, Mariana (coord.) - 623
Crama, Mihail - 1361
Crăciun, Cornel (coord.) - 1131
Crăciun, Gheorghe - 607
325
326
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Crăciun, Ioan - 1532
Crăciun, Mihaela Carmen - 1362
Crăciun, Sebastian - 1004
Crăciunescu, Elena (trad.) - 719
Crăciunescu, Nicoleta - 1124-1125
Creangă, Ion - 1363
Creţiu, Florica (coord.) - 522
Creţu, Nicolae (trad.) - 177
Creţu, Valeriu - 1114
Crihană-Dascălu, Sorina - 1126
Cristache, Margareta - 1364
Cristea, Horia - 883
Cristea, Mirela - 447
Cristea, Nicolae - 685
Cristea, Traian Gh - 552
Cristea, Vasile - 445
Cristescu, Carmen - 676
Cristescu, Gabriela - 589
Cristiana, Laura (trad.) - 116
Cristocea, Spiridon - 1564
Cristuţă, Alina - 722
Crişan, Aurel - 38
Crişan, Cornel - 919
Crişan, Ovidiu - 651
Croitoru, Marian - 799
Cross, Christine - 1198
Csetriné Lingvay, Klára (ed.) - 1249
Cucinschi, Mira Maria - 1050
Cucu, Vasile S - 1534
Cucu-Man, Simona - 946
Cuculescu, Marian (coord.) - 758
Cucuruzan, Romana Emilia - 874
Cupa fotocluburilor. Salonul Naţional de Artă Fotografică (1 ; 2010 ; Oradea) - 999
Cupcea, Liviu - 477
Cupcea, Malvina - 477
Cupşa, Petru - 943
Cursaru, Diana - 964
Curtis, Brian - 550
Curtui, Aurel - 1127
Cusin, Adi - 1365
Cusin, Fraga (ed.) - 1365
CIP
Cuţaru, Caius Claudius - 161
Cuzdriorean-Vladu, Dan Dacian - 920
D
Dabija, Adriana - 941, 944-945
Dabija, Dan Cristian - 329
Dabija, Nicolae - 1366
Dabu, Bianca - 1199
Dalai, Camelia - 734
Dalai, Ciprian - 734
Damaschin Grigoriatul, schimonah (trad.) - 205
Damian, Eugen (trad.) - 872
Dan, Ilie - 1367
Dan, Viorel - 567
Danciu Petniceanu, Nicolae - 1368
Danciu, Bogdan - 120
Daneliuc, Mircea - 1369
Dariescu, Cosmin - 361
Dariescu, Nadia Cerasela - 361
Dascăl, Teodor - 352
Dascălu, Beatrice Daiana - 257
Dascălu, Crişu (coord.) - 1
Dascălu, Ioan - 395
David, Daniel (coord.) - 125, 526
David, Daniel (trad.) - 111, 113-114, 117, 124, 248
David, Gheorghe - 1005
David, Mariana - 478
David-Ghinăoani, Mihai - 87
Davidescu, Nicolae - 1128
Davies, Daniel - 1200
Davis, Julia - 1201
Davis, Roger - 114
Dăian, Glicheria - 1020
Dănilă, Adrian - 816
Dănilă, Ioana - 919
Dăscăliuc, Anca (trad.) - 1235
Dârţu, Constantin Toni - 51
Deac, Vasile - 875
Deaconu, Alecxandrina (coord.) - 277
Deák-Fogorasi, Zita - 674
327
328
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Dean, Ann Thompson - 1202
Decei, Lia (trad.) - 1558
Dediu, Dan - 1468
Defoe, Daniel - 1203
Dejan, Monica - 60
Deletant, Dennis - 1565
Dendrogéomorphologie et dendroclimatologie-méthodes de reconstitution des
milieux géomorphologiques et climatiques des régions montagneuses.
Atelier (2009 ; Cluj-Napoca ) - 664
Diaconescu, Carmen - 362
Diaconescu, Mihail (pref.) - 1116
Diaconu, Ilie - 574
Diaconu, Nicolae - 787
Diamond, Kelly - 1204
Dienes, Dénes (ed.) - 155
DiLavore, Pamela - 111
Dima, Luminiţa (coord.) - 405
Dima, Luminiţa (ed.) - 454
Dima, Luminiţa Elena - 408
Dincă, Daniel Florin - 591
Dincă, Valentina - 590
Dincescu, Ştefan - 591
Dincu, Ioana - 480
Dinescu, Carmen Valeria (coord.) - 712, 717
Dinescu, Viorel - 1130
Dinga, Emil - 266
Dinu, Dumitru - 635
Dinu, Florina - 1370
Dinu, Ileana (trad.) - 1228
Dinulescu, Ioana (trad.) - 1282
Diósi, Dávid - 162
Dixon, Debra - 1205
Djian, Philippe - 1289
Djuvara, Neagu - 1371, 1566
Doboş, Dănuţ - 159
Doboşi, Şerban Andrei - 1021
Dobra, Sofia - 1087
Dobran, Ion - 1372
Dobre, Adrian - 363
Dobrescu, Emilian M. - 61
Dobrin, Cosmin - 875
CIP
Dobrişan, Nicolae (antolog.) - 1513
Dochia, Florin - 1373
Dochia, Marinela - 4
Dogariu, Adrian-Ioan - 821
Dogaru, Gicu Valentin - 259
Dolto, Françoise - 93
Don, Petre - 1374
Donciu, Delia Ioana (coord.) - 765
Donţu, Octavian - 800
Dorobanţu, Oana (trad.) - 1216
Dorz, Traian - 163
Douglas, Estella - 1206
Draga, Maria-Sabina - 50
Dragomir, Carmen Marinela - 481
Dragomir, Eduard - 364-367
Dragomir, Emilia - 482
Dragomir, Ion - 276
Dragomir, Otilia (coord.) - 1442
Dragomir, Petrica - 488
Dragoş, Gheorghe Viorel - 801
Dragoş, Raluca - 801
Dram, Constantin (postf.) - 1397
Drăgan, Carmen Silvia - 592
Drăgan, Simion - 691
Drăghicescu, Florenţa (trad.) - 1298
Drăghici, Gheorghe - 1022
Drăghici, Ioan (trad.) - 1190
Drăghici, Iulia - 1132
Drăghici, Sonia - 368
Drăguşin-Crăciun, Veronica - 1076
Drumeş, Mihail - 1375
Duca, Adina - 636
Duca, Dorel - 593
Dulamă, Maria Eliza - 1376
Dulciu, Dan - 2
Dulea, Silvia - 1377
Dulică, Daniela - 483
Dulman, Viorica - 946
Dulu, Ana - 12-15
Duma, Corina (il.) - 859
Duma, Dionisie - 1378
329
330
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Dumbravă, Ion - 1379
Dumitescu-Frasinu, Marga - 1114
Dumitraşcu, Cornelia (trad.) - 703
Dumitraşcu, Laura - 1077
Dumitrescu, Constantina - 1380-1382
Dumitrescu, Costel - 433
Dumitrescu, Cristian - 971
Dumitrescu, Cristian Sorin - 370-371
Dumitrescu, Dan - 1078, 1383
Dumitrescu-Buşulenga, Zoe - 1133
Dumitru, Bogdan - 1231
Dumitru, Constantin - 1567
Dumitru, Corina - 921
Dumitru, Cornelia (trad,) - 1230
Dumitru, George - 1384
Dumitru, Silviu - 16
Dumitru, Ştefana - 478
Dună, Teodor - 1385
Dupont, Pierre - 1517
Duţă, Alina - 594
Duţă, Constantin Viorel - 293
Duţă, Viorel Constantin - 876
Duţică, Luminiţa - 1006
Duţu, Mihaela - 270
Duvac, Constantin - 372
Dye, Suzanne - 1207
E
East, East - 1209
Ebertshäuser, Rudolf - 138
Edgeware, Abigail - 1210
Edu, Tudor Mihai - 18
Edwards, Ken (il.) - 1185, 1211
Efrem Sirul, sfânt - 164
Eftimie, Gabriella (trad.) - 1200, 1283-1284
Eftimie, Niculina - 1103, 1387
Egan, Kate - 1211
Egyed, Ákos - 62
Ehnuel, Florence - 94
Eistein, Ares - 1388
CIP
331
Eleş, Gabriel - 628
Elford, Dorothy (trad.) - 190
Elford, Stuart (trad.) - 190
Eliade, Mircea - 1389
Emanoil, Alexandru - 1290
Eminescu, Mihai - 1390-1391
Enache, Elena - 1079
Ene, Marian - 669
Ene, Mihai (il.) - 859
Engels, Friedrich - 1559
Enoiu Pânzariu, Andrei - 521
Enoiu, Răzvan - 699
Enoiu, Roxana - 699
Eppel, Marius - 171
Erlic, Cristian Florin - 592
Eschbach, Andreas - 1281
Eu şi natura. Concursul naţional de fotografie (2 ; 2009 ; Oneşti) - 1001
Europa judiciară : 10 ani după Consiliul de la Tampere. Conferinţa internaţională
(2009 ; Sibiu) - 373
Evans, Richard Paul - 1245
F
Faifer, Florin - 1134
Fairfax, Lynn - 1212
Faur, Antonio - 1548
Fazakas, József - 650, 661
Fazakas, Zita - 752
Făfăneaţă, Cornelia - 660
Făt, Silvia - 486
Fâciu, Alexandru - 1058
Fechet, Roxana - 685
Fedorovski, Vladimir - 1555
Feflea, Ioan - 1023
Feher, Andrea - 877
Feier, Aurora Livia - 717
Fejér, Kálmán - 1007
Fekete, Adela C. - 225-227
Fekete, Szilveszter - 929
Felea, Ilarion - 166
Fenwick, Elizabeth - 710
332
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Feraru, Adrian Gabriel - 942
Feroiu, Maria - 1135
Fianu, Mircea - 596
Fildan, Sorin - 381
Filip, Alina - 330
Filip, Aurel - 802
Filip, Mioara Vasilica - 487
Filip, Otilia (ed.) - 175
Filip, Vasile Radu - 305
Filip, Victoria - 23
Filipoiu, Mădălina - 488
Filothei Kokkinos, sfânt - 167
Fira, Sorin - 1556
Fira-Mlădinescu, Ovidiu - 754
Firescu, Victoria - 294, 922
Fireţeanu, Virgiliu - 803
Fînaru, Adriana Luminiţa - 652, 804
Fîrţescu, Bogdan - 295
Fleishman, Edwin - 96-97
Fleşeru, Teodor (trad.) - 1259
Flitan, Alina Diana - 1081, 1136
Floarea, Silvian - 1082
Florea, Emil - 7
Florea, Gheorghe - 778
Florea, Simona Gabriela - 984
Florescu, Alexandra (trad.) - 550
Florişteanu, Elena (coord.) - 441
Floroiu, Ana-Maria - 1090
Foarţă, Laura - 947-948
Fodor, László - 489
Fodor, Márta-Andrea - 752
Folea Tatu, Florina - 669
Ford, Michael Curtis - 1213
Fortuna, Lorin Ioan (coord) - 1582
Fota, Laura (trad.) - 1260
Fotoetnografica (4 ; 2009 ; Breb-Maramureş) - 1002
Foucoult, Michael - 127
Frangulea, Viorel (foto.) - 967
Frankel, Edna - 85
Fratoştiţeanu, Cosmin - 323
Frenţiu, Militon - 19
CIP
Frigioiu, Nicolae - 254
Frunză, Ramona (coord.) - 301
Fundaţia de Abilitare "Speranţa" (Timişoara) - 98
Furtună, Dumitru - 1137
G
Gabor, Georgiana (trad.) - 1305
Gaftiniuc, Camelia-Geanina - 949
Gagea, Eugen - 490
Gaiţă, Dan - 691
Gál, Katalin - 650, 661
Games, Alex - 1544
Ganea, Alina-Elena - 1035-1036
Ganea-Christu, Ioan - 1392
Gassner, Otmar (ed.) - 456
Gászpor, Réka - 228
Gavrilă, Liviu - 99
Gavrilă, Mariana - 1546
Gavrilă, Mihaela A. - 99
Gavrilescu, Octavia - 1393
Gavriluţă, Cristina - 1024
Gavriluţă, Nicu - 1024
Gayle, Susan - 1214
Găbureac, Sergiu - 913
Găiceanu, Marian - 780
Găina, Alexandru-Mihnea - 374
Gâdoiu, Mihaela - 916
Gâf-Deac, Ioan - 1394-1395
Gânfălean, Ioan - 375
Gârba, Natalia (trad.) - 52
Gârban, Gabriela - 950
Gârbo, Viorica Irina - 285
Gârdan, Gabriel-Viorel - 171
Gârlea, Cristina - 568
Gârlea, Ion - 568
Gârleanu, Emil - 1396
Gâţă, Anca - 1034-1037
Geangalău, Victor - 1397
Gemil, Tahsin (pref.) - 1557
Georgescu, Carmen - 747
333
334
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Georgescu, Florin - 653
Georgescu, Mara - 951
Georgescu, Maria - 965
Georgescu, Marius Constantin - 792
Georgescu, Teodor - 842
Germán-Salló, Zoltán - 805
Gheorghe, Aurelian - 376
Gheorghe, Răzvan Gabriel - 140
Gheorghe, Teodor Octavian - 229-242
Gheorghievici, Victoria - 907
Gheorghişor, Ilie - 168
Gheorghiţă, Margareta - 597
Gheorghiu, Coca Elena - 1398
Gherghina, Liliana - 267-268
Gherman Căprioară, Mirela - 756
Gherman, Delia (trad.) - 158, 199
Ghic, Graţiela - 609
Ghica, Mihaela Violeta - 723
Ghica-Radu, Dan (coord.) - 441
Ghimici, Luminiţa - 654
Ghinea, Georgeta - 296
Ghinea, Ligia (ed.) - 1463
Ghionea, Florian - 915
Ghiţă, Alexandra Elena - 100
Ghiu, Bogdan (trad.) - 127
Ghiurcuţa, Livia - 52
Ghiuşan, Adina - 1144
Gier, Kerstin - 1282
Gigea-Gorun, Petre - 1399-1400
Girard, Joe - 101
Giubelan, Ileana - 599
Giugula, Lavinia - 72
Giurgea, Natalia - 700
Gîlcescu, Elisabeta - 1401
Gîrd, Cerasela Elena - 724
Gîrju, Magdalena - 677
Gîrju, Maria - 677
Gîrmacea, Gabriela (ed.) - 1001
Gîtin, Liliana - 858
Glăvan, Florica - 767
Gogălniceanu, Dan - 769
CIP
Gogulescu, Armand - 748
Goldstein, Clifford - 169
Golescu, Mihai - 1116
Gologan, Radu (pref.) - 620
Golumbeanu, Virgil - 798
Gorban, Paul (red.) - 1149, 1357
Gorcea, Violin - 574
Gordon, Richard (pref.) - 105
Gorjan, Silviu - 1138
Gorun, Ion (trad.) - 1274
Gorunescu, Mirela - 357
Goţia, Stela (coord.) - 746
Graaf, Anne de - 102
Graal Soft Integrated Translation Services. Bucureşti - 317
Grady, James - 1215
Grama, Adrian (trad.) - 1102
Grant, Rob - 1216
Grădinaru, Nicolae - 377
Greavu, Bogdan - 1001
Greceanu, Olga - 141
Grecu, Virgil - 952
Greculescu, Aura Camelia - 491-492
Greer, John Michael - 63
Griffiths, Niall - 1217
Grigoraş, Constantin (coord.) - 441
Grigore, Constantin Valentin - 314
Grigorescu, Adriana - 878
Grigorescu, Dinu - 1402-1403
Grigorescu, Ştefan - 921
Grigorie-Lăcriţa, Nicolae - 923
Grigoriu, Corneliu (foto.) - 431
Grigoriu, Florin - 1404
Grigorovici, Corneliu - 1042
Grigurcu, Gheorghe (pref.) - 53
Grindeanu, Mihaela - 4
Grossman, Seth - 113-114, 117
Grosu, Oana - 298
Gruia, Lucia - 843
Grumăjel, Gina - 564-565
Gudea, Nicolae - 1518
Guevara, Camilo (pref.) - 1306
335
336
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Guevara, Ernesto - 1306-1307
Gulacsi, Iosif - 972
Gulea, Stere (pref.) - 1488
Gust, Marius - 316
Guş, Camelia - 853
Guşă, Gabriela - 1405
H
Haciyev, Iqbal - 1557
Hacman, Gabriel (coord.) - 128
Hada, Natalia - 1127
Hagiu, Alina - 64
Halaszi, Monica - 1087
Halichias, Ilinca (trad.) - 104
Hamm, Alfred - 1295
Hangan, Adriana - 658
Hanganu, Diana Marina - 1406
Hantz Lám, Irén - 1542
Hanu, Cristian (trad.) - 103, 105
Harbădă, Ovidiu - 170
Harper, Violet - 1218
Harris, Robert - 1219
Hartvig, Kirsten - 701
Hattstein, Markus - 549
Hay, Louise L. - 103
Hâncu, Ana - 1407
Hâncu, Nicolae - 756
Hârjoghe, Marcel - 1408
Hegstrom, Mihaela S. - 1409
Heinemann, Klaus - 109
Hemon, Aleksandar - 1507
Henry, Jane - 104
Heredea, Nicolae - 568
Herman, Gail (text.) - 1113
Herman, Laura Mihaela - 1140
Herriott, Alain - 105
Herriott, Jody - 105
Herter, Lori - 1222
Highway and Bridge Engineering 2009, Scientific Opinions. Simpozion naţional
(1 ; 2009 ; Iaşi) - 823
CIP
Hille, Karoline - 979
Hîrţan, Ana - 493
Hlihor, Constantin - 378
Hlihor, Elena - 378
Hlipcă, Adriana - 379
Hlipcă, Petru - 379
Hodgson, Susan - 106
Hodrea, Gheorghe - 1410
Holban, Ioan (pref.) - 1459
Holobâcă, Iulian-Horia - 665
Hong, Ying - 1514
Hosseini, Khaled - 1223
Hosu, Ruxandra (trad.) - 211
Hotnoga, Cristian Bogdan - 1411
Hoza, Dorel - 840
Hrehorciuc, Laura - 494
Hrisostom Filipescu, ierodiacon - 973
Hristea, Florentina - 21
Hristenco, Dumitru - 107
Huber, Isolde (trad.) - 978
Hughes, Jack - 1537
Huidu Alexandra Antonio - 711
Hurjui, Marcela Cristina - 338
Hyden, Anastasia R - 860
I
Iacob, Daniela - 702
Iacob, Dumitru - 879
Iacob, Niculina - 953
Iacob, Radu Emil - 702
Iamandescu, Ioan-Bradu (ed.) - 112
Iana, Gabriel - 35
Ianăşi, Aurora - 806
Iancău, Raluca - 1083
Iancu, Carmen - 954
Iancu, Stancu - 835
Ică, Adrian Alexandru - 129, 1568
Ică, Florentina - 495, 600, 1569
Ichim, Ieronim D. - 1412
Ichim, Nicoleta - 1141
337
338
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Ichim, Vlad - 89
Ieronim, Ioana (trad.) - 1165
Iftene, Cristi - 432
Ignat Romanul, Ioana - 734
Ilie, Georgeta - 331
Ilie, Ioana - 1413
Iliescu, Andrei (pref.) - 758
Iliescu, Antonia - 1414
Iliescu, Dragoş (trad.) - 96-97, 122
Iliescu-Pranzini, Elvira - 1415
Ilin-Grozoiu, Loredana-Maria - 380
Ilisei, Grigore - 1416
Ilisei, Ilie - 1417
Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti" (Bucureşti) - 1084
Inţe, Dorina - 712
Ioan Paul II, papă - 172
Ioan, Vasile - 781
Ioani, Liviu (coord.) - 1129
Ioanid, Nicolae - 1418
Ion, Andrei (trad.) - 122
Ion, Denisa - 253
Ion, Mariana Aurelia - 1523
Ion, Miruna (trad.) - 94
Ion, Petre - 601, 1523
Ionac, Nicoleta - 666
Ionaş, Alexandru - 382
Ionescu, Alina Geanina - 65
Ionescu, Camelia (trad.) - 96-97
Ionescu, Cecilia (trad.) - 1194, 1198, 1204, 1225, 1244, 1279
Ionescu, Ciprian - 798
Ionescu, Constantin - 824-826
Ionescu, Constantin (ed.) - 823
Ionescu, Gabriel (ed.) - 1492
Ionescu, Laurenţiu - 35
Ionescu, Lidia (coord.) - 695
Ionescu, Lucian - 347
Ionescu, Lucian C. - 865
Ionescu, Mihail E. (pref.) - 1557
Ionescu, Remus - 566
Ionescu, Roxana - 449
Ioniţă, Elena - 750
CIP
339
Ioniţă, Florin - 1143, 1145-1147
Ioniţă, Gheorghe L. - 1551
Ioniţă, Iulică - 750
Iordache, Constantin - 832
Iorga, Ileana (trad.) - 1195
Iorgulescu, Silvia (trad.) - 1212, 1254
Iosif, monah - 173
Iova, Gheorghe - 1419
Iovănel, Mihai (tab. cronologic) - 1375
Iovu, Marilena (trad.) - 1176-1177
Irimescu, Ana (ed.) - 78
Irimiciuc, Tinela (trad.) - 1266
Irina, Elena-Roxana - 244, 497
Irineu Bistriţeanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului
(trad.) - 133
Isac Steurer, Alexandrina - 967
Isaic-Maniu, Alexandru - 316
Isărescu, Mugur - 297
Iscru, Filofteia (trad.) - 1255
Ispas, Andreia - 312
Ispas, Lucian - 444
Ispirescu, Petre - 1420
Istodorescu, Aurora - 22
Istrate, Ana - 1421
Işan, Vasile (coord.) - 315
Iubu, Gheorghe - 808
Iucu, Romiţă (ed.) - 524
Iurasog, Mariana - 1422
Iuşan, Vasile - 1423
Ivăşchescu, Nicolae - 602
Ivlampie, Ivan - 174
Ivlampie, Viviana - 77
Izverna-Tarabac, Irina – 1424
J
Jakes, T. D - 142
Jánó, Mihály (pref.) - 988
Jaradat, Mohammad - 880
Jaynes, Sharon - 175
Jebelean, Eugen - 966
340
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Jecan, Alexandru - 553
Jecan, Eugen - 575
Jianu, Rodica - 767
Jiga, Elena - 1099
Jiga, Gabriel Gheorghe - 640
Jipa, Florina - 418
Joffin, Laurent - 1547
Johnston, Joan - 1225
Jombori, Victor - 1524
Jompan, Afilon - 751, 881
Josceanu, Ana Maria - 655
Jucan, Marius - 1117
Judeu, Viorina-Maria - 882
Jugănaru, Traian - 964
Jupp, Victor (coord.) - 215
Jurcă, Ildiana - 1085
Jurcă, Viorel - 807
Jurma, Adriana (coord.) - 857
Justice, Ann - 1226
K
Kacso, Ina Maria (ed.) - 756
Kamphaus, Randy - 122
Kasper, Gayle - 1227
Kehler, Marga - 1228
Kelly, Cathy - 1229
Kerekes, Adelhaida - 675
Kerger, Lucian (ed.) - 456
Kicsi, Rozalia - 338
King, Brian - 121
Kipling, Rudyard - 1230
Kiss, Szidónia - 679
Klein, Albert - 176
Kmen, Maria-Crina - 892
Kmen, Paul Eduard - 892
Kósa, Mária - 675
Kovaci, Ivan - 1508
Kovács, Eszter - 62
Kretsch, Julia (red.) - 73, 1100-1102, 1104-1108, 1110, 1208, 1220-1221, 1224,
1252, 1256, 1267-1268
CIP
Kuhn, Birgit - 703
Kunst, Klaas - 102
Kuzma, Kay - 1231
L
L'Engle, Madeleine - 1232
Läckberg, Camilla - 1175
Laczkó, Sándor (ed.) - 56
Laibăr, Diana Maria (trad.) - 1179
Lambru, Bogdan - 932
Lambru, Gheorghe - 932
Langis, Robert - 108
Lascăr, Marilena - 1143
Lascu, Ioan - 384
Laszlo, Robert - 1529
Latinović, Miloš - 1509
Latiş, Vasile - 1425
Lazăr, Catrinela Andreea - 1044
Lazăr, Mihaela Ema - 1086
Lazăr, Mirela - 1025
Lazăr-Nenu, Mitruţa - 499
Lădar, Lucian - 333
Lăncrăjan, Maria - 1144
Lăpăduşi, Vasile - 372
Lăţea, Luminiţa - 725
Le Couteur, Ann - 124
Leau, Traian - 775
Leb, Ioan Vasile - 171
Leba, Monica - 10
Leca, Ileana - 1058
Ledwith, Míċeál - 109
Lefter, Lucian-Valeriu - 1571
Lefter, Viorel (coord.) - 277
Leigh, Victoria - 1233
Leonte, Liviu (pref.) - 1416
Leontie, ierodiacon - 205
Lepădatu, Gheorghe - 925
Leucian, Diana-Felicia - 1525
Leuciuc, Florin-Valentin - 704
Lewis, Brenda Ralph - 1558
341
342
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Lewis, Gregg - 158
Litcanu, Laura (text) - 859
Littera, Ioana (trad.) - 1165
Livingstone, Grace - 1234
Livinţi, Raluca (coord.) - 96-97
Lobonţ, Gheorghe - 593
London, Jack - 1235
Lord, Catherine - 111, 124, 248
Lőrinczi, László - 1148, 1516
Luca al Crimeei, sfânt - 177
Luca, Cristian (ed.) - 334
Luca, Lia - 450
Luca, Mary Claudia - 500
Luca, Sabin Adrian - 1518
Lucaci, Gheorghe - 822
Lucanu, Mihai - 817
Luchescu, Gheorghe (ed.) - 1460
Luduşan, Ana - 451
Luduşan, Ioana - 603
Lukács, Olga (ed.) - 155
Lulciuc, Irina (trad.) - 1272
Luna fotografiei din România. Festival (1 ; 2010 ; Oradea) - 998
Luncan, Radu - 23
Lungu, Mihaela-Denisa - 66
Lungu, Vasilica - 1517
Lupaşcu, Dan - 355, 385
Lupchian, Gabriela - 1044
Lupu, Elena - 501
Lupu, Ioan - 957
Lupu, Neculai - 298
Lupu, Rodica-Elena - 1427
M
MacDonald, Guy - 1243
Machidon, Ion (antolog.) - 1114
Maciuc, Irina - 110
Macovei, Alexandru (trad.) - 979
Macri, Aurelia Cristina - 457
Madă, Beatrice - 212
Madincea-Pascu, Silvia - 1045
CIP
Maftei, Corina (trad.) - 63
Magdaş, Camelia - 575
Maierean, Vasile - 2
Makine, Andreï - 1291
Makris, Dionisos A. - 179
Malache, Liliana - 941
Malson, Lucien - 1008
Mambretti, Giorgio - 692
Mamut, Eden - 634
Man, Alexandru - 926
Man, Vasile - 1428
Mancaş, Silvia - 691
Manciulea, Ştefania - 1573
Mandi-Beke, Laura (trad.) - 692
Manea, Carmen - 1009
Manea, Mihai (coord.) - 1570
Manea, Simona - 927
Manea, Vasile Aurel - 1546
Mangalagiu, Larisa (trad.) - 150
Mangra, Adelina - 522
Maniu, Mircea T. - 884
Manolache, Gheorghe - 1552
Manolache, Mihai - 791
Manole, Filomela - 675
Manole, Ion - 880
Manolescu, Aurel (coord) - 277
Manolescu, Bogdan - 732
Manoli, Veronica (trad.) - 1197, 1263
Manta, Alina - 299
Mantle, Gregory J. - 143
Maranescu, Valentin-Ioan - 802
Marchiafava, Stefano - 604
Marcoci, Sanda - 245
Marcu Petcu, ieromonah - 974
Marcuşanu, Roxana - 605
Mardare, Carmen - 502
Mareş, Doru (trad.) - 1287
Marga, Andrei - 1117
Margău, Leonica - 958
Marianciuc, Mihaela (trad.) - 134
Marin, Bogdan (trad.) - 1213, 1219
343
344
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Marinaş, Cristian - 885
Marincaş, Viorica - 434
Marinescu, Cornel - 442
Marinescu, Corneliu - 792
Marini, Ioan - 181
Marino, Adrian - 1429
Maroga Enceanu, Nicolae - 1430
Martinescu, Dana Maria - 1033
Marton, József - 144
Marţian, Mariana - 115
Marx, Karl - 1559
Masari, Gianina Ana - 1026
Mastacan, Loretta - 1060
Mateescu, Veronica Maria - 886
Matei Gherman, Corina - 332
Mateoc, Florica - 503
Mateoc-Sîrb, Nicoleta - 280-281
Matiuţ, Ioan (ed.) - 1339, 1489
Matthaeus de Aquasparta, cardinal - 78
Mavrodin, Irina (trad.) - 1289
Maxwell, John C. - 887-888
Mazilu, Cristina (coord.) - 1171
Mazilu, Dumitru - 1574
Mazilu, Simona - 1037
Mădăras, Andrei - 452
Măgdaş, Elena - 598
Mălinaş, Constantin - 55
Mălinaş, Elena - 55
Mănăstireanu, Dănuţ (coord.) - 187, 190
Mănescu, Tiberiu Ştefan - 640
Măniuţiu, Mihai - 1431
Mănucă, Teodor (pref.) - 1168
Mărcuşan, Roxana - 24
Mărginean, Nicolae - 285
Mărginean, Ovidiu - 448
Mărginean, Roxana - 448
Mărgineanu, Clara - 1432
Mârza Dănilă, Doina - 726
McComas, Mary Kay - 1236
McCusker, Penny - 1237
McFarland, Ken - 182
CIP
345
McGinniss, Joe - 1238
McKeena, Tate - 1239
McMinn, Suzanne - 1240
McTaggart, Lynne - 116
Medrea-Danciu, Alexandra (trad.) - 1293
Meghea, Irina - 608
Meiţescu, Adriana - 504
Melinte, Ionela - 1091
Meltzer, Brad - 1241
Mencinicopschi, Gheorghe - 713
Mereu, Simona (trad.) - 215
Mereuţă, Bogdan Cătălin - 1433
Meteş, Florina - 1435
Mezdrea, Dora (ed.) - 1320
Michailowitsch, Ute (ed.) - 1057
Miclăuş, Simona - 637
Miclea, Livia (ed.) - 5
Micu, Aurelian (ed.) - 1178, 1180, 1184, 1186, 1190, 1193-1194, 1197-1198, 12011202, 1204-1207, 1209-1210, 1212, 1214, 1218, 1222, 1225-1228, 12331234, 1236-1237, 1239-1240, 1244, 1250-1251, 1253-1255, 1257-1258,
1262-1263, 1265, 1269, 1279, 1292
Middleton, Gayle (il.) - 71
Miereanu, Paul Valentin - 554
Mihai, Ioan Cosmin - 505
Mihai, Nicolae - 1575
Mihail, Gheorghe - 1436
Mihalache, Ema (trad.) - 1196
Mihalache, Narcis I. - 506
Mihalache, Ramona - 638
Mihalache, Sînziana (trad.) - 1206, 1218
Mihalaşcu, Doina - 507
Mihăiceanu, Pansela - 590
Mihăilă, Janina Mihaela - 25, 609
Mihăilă, Ramona - 245
Mihăilescu, Cezar - 26
Mihăilescu, Clementina - 1061-1062, 1150-1151
Mihăilescu, Liliana Niculina - 457
Mihăilescu, Mihaela - 508
Milcu, Marilena - 1046
Militaru, Ioana - 1152
Militaru, Iulia - 74
346
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Militaru, Nicolae - 27
Mill, John Stuart - 1242
Millon, Carrie - 113-114, 117
Millon, Theodore - 113-114, 117
Miloş, Lavinia (trad.) - 1172-1173
Mircea, Ana Veronica (trad.) - 1280
Miroiu, Mihaela (coord.) - 1442
Miron, Suzana - 1153
Mitchell, Derek - 737
Mitelea, Ion - 782
Mitescu Lupu, Mihaela - 509-510
Mitescu, Gheorghe - 496, 519
Mitrache, Mariana - 511
Mitrofan, Nicolae (trad.) - 122
Mitroi, Mihaela - 750
Mitru, Alexandru - 1437
Miulescu, Nicoleta - 435
Mînican, Ligia - 680
Mîţă-Baciu, Angela - 386-387
Mladen, Carmen - 388
Mnerie, Dumitru - 333
Moanţă, Cristian - 610
Moanţă, Mihaela - 610
Mocanu, Aurelia - 667
Modiga, Georgeta - 389
Modoran, Dorel - 959
Mogoşanu, George - 727
Moise, Maria - 28
Moise, Victor - 783
Moldovan, Aron (trad.) - 180
Moldovan, Ciprian - 969
Moldovan, Emma (trad.) - 1277
Moldovan, Ion - 184
Moldovan, Mircea - 681
Moldovan, Wilhelm - 185
Moldovan, Zenovia - 656
Moldoveanu, Ioan (pref.) - 974
Moldoveanu, Liliana - 1438
Moldoveanu, Liliana (pref.) - 1438
Molea, Amelia (ed.) - 59
Molnár, Bodrogi Enikő - 1063
CIP
347
Monescu, Vlad - 38
Montignac, Michel - 960
Morar, Adela - 757
Morar, Camelia - 874
Morar, Vasile (coord.) - 88
Morariu, Tamara - 714
Moraru, Maria - 928
Morăraşu, Nadia - 1064
Morărescu, Anca (trad.) - 1201, 1205, 1207, 1210, 1222, 1234, 1239, 1262, 1292
Morgan, Matthew - 1243
Morris, Charles R - 317
Moscaliuc, Simona - 555
Moscovich, Ivan - 118
Mosora, Andra Roxana - 1439
Motocu, Marius M. - 285
Moţica, Adriana Minerva - 784-785
Mungiu, Ostin Costel - 728
Muntean, Mircea Ovidiu - 773
Munteanu, Cornel - 1440
Munteanu, Paul - 1441
Munteanu, Radu Adrian - 40
Munteanu, Sorin Ion - 38
Murádin, Jenő - 986
Murakami, Ryu - 1586
Murariu, Ioan - 1576
Muraru, Daniela - 1037
Mureşan, Adriana (ed.) - 673
Mureşan, Mircea - 381
Mureşan, Rodica - 946
Murgu, Simeon - 381
Muscaş, Viorel - 29
Mustăţea, Alexandra (trad.) - 1238
Muşina, Alexandru (coord.) - 1089
Muşina, Tania (coord.) - 1059
Muthu, Mircea - 1154
Muzsnyai, Csaba - 657
N
Nae, Cristian - 968
Naghiu, Alexandru - 837
348
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Nagy, Attila - 650, 661
Nan, Bogdan C. - 1577
Nan, Cosmina Maria - 1155
Nanu, Adina (pref.) - 141
Nanu, Michaela - 707
Nădăşan, Valentin - 755
Năstase, Gabriel - 443, 889
Neagoe, Mihaela Nicoleta - 555
Neagoe, Nicoleta (trad.) - 1178, 1184, 1227, 1240
Neagu, Corneliu - 890
Neamţu, Gelu (coord.) - 1561
Nechifor, Marioara - 961
Nechita, Daniela - 271
Nechita, Marius - 453
Neculae, Gabriela-Rozalina - 512-513
Neculau, Adrian - 119
Nedelcu, Bogdana Cristina Laura - 1156
Nedelcu, Cătălin (il.) - 1109, 1111
Neghină, Felicia N. - 10
Negoi, Alexandra Ionela - 1578
Negrău, Elena - 712
Negrea, Gelu - 1443
Negrea, Gh. I. - 1443
Negrea, Ştefania - 725
Negrean, Iuliu - 636
Negrilă, Doina - 514
Negru, Catrinel (text) - 859
Nemes Nagy, Enikő - 752
Nemeş, Dan - 748
Nery, Gerardine - 1244
Nica, Elena - 1080
Nica, Elvira - 891
Nică, Vasilica - 1444
Nichita, Adrian - 1530
Nicola, Anca - 491
Nicola, Grigore - 120
Nicolae al Ohridei şi Jicei, sfânt - 186
Nicolae Corneanu, mitropolit al Banatului (pref.) - 141
Nicolae, Emil Bogdan - 844
Nicolae, Marian - 30
Nicolae, Radu - 436
CIP
Nicolae, Viorel - 810
Nicolaescu, Cristina - 883
Nicolaescu, Ioan - 681, 808
Nicolau, Smaranda (trad.) - 859
Nicolescu, Maria-Magdalena - 532
Nicolicioiu, Mihaela - 639, 1579
Nicorescu, Maria Manuela - 1157
Nicu, Dragoş (ed.) - 574-575, 593
Niculescu, Alexandru - 1445
Niculescu, Benedict - 611
Niemesch, Mihai - 418
Nifona de Hurezi, monahia (ed.) - 205
Nilă, Constantin - 1446
Nimmo, Jenny - 1246
Niste, Roxana Consuela (trad.) - 1301
Nistor, Cristina - 920
Nistor, Florica - 515
Niţă, Carolina Maria - 403
Niţă, Ion - 316
Niţă, Sultana - 683
Niţă, Teodor - 1010
Niţă-Ibrian, Elena - 729-731
Niţu, Aurelia - 516
Nordenfors, Cornelius Ioniţă - 1447
Notea, Sanda Alina - 687
Noveanu, Lavinia - 754
Nuţescu, Ştefan (trad.) - 167, 179
Nwabia, Kingsley - 1247
O
O'Neill, Joseph - 1248
Oancea, Elena - 390
Oancea, Sorin Cristian - 1011
Obreja, Savel - 750
Oglice, Mia - 147
Olariu, Dragoş - 1448
Olariu, Elena - 1449-1450
Olariu, Marineta - 517
Olariu, Marius Andrei - 786, 796
Olariu, Tudor Rareş - 662
349
350
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Olaru, Livia-Irina - 318
Olaru, Marian (ed.) - 533
Olaru, Octavian Liviu - 318, 335
Olimid, Anca Parmena - 255
Oltean, Mircea (postf.) - 154
Olteanu, Livia-Loredana - 503
Onea, Emil (coord.) - 20
Oniga, Veronica (trad.) - 91, 142
Onofrei, Mihaela (coord.) - 282
Oppel, Kenneth - 1278
Oprănescu-Vella, Alexandru - 1451
Oprea, Cristina - 47
Oprea, Dorina (trad.) - 1299
Oprea, Eliza - 732
Oprea, Ion N. - 1528
Oprea-Aron, Mihaela (trad.) - 1223
Oprean, Delia - 919
Oprean, Luminiţa - 651, 658
Oprina, Florin (trad.) - 1586
Oprina, Gabriela - 641
Opriş, Monica (coord.) - 136
Oprişan, Gheorghe (coord.) - 623
Oproiu, Gabriela - 707
Orăşan, Remus (ed.) - 673
Orbeci, Cristina - 573
Osman, Adrian (coord.) - 595
Ozarchevici, Constantin - 518
P
Paget, John - 1249
Palade, Mihaela-Gabriela - 165
Palade, Vasile - 787
Palamariu, Maricel - 629
Paleologu, Toader (pref.) - 145
Paler, Octavian - 1452
Paliţă, Roxana - 364-367
Panait, Mircea Liviu Cătălin - 698
Pană, Dahlia-Sorana G. - 1453
Pană, Radu - 642
Pandia, Olimpia - 778
CIP
Pantea, Mircea - 809, 814
Pantilie, Radu - 604, 612
Papa, Elena - 213
Paralescu, Iustin - 496, 519
Paraschivoiu, Emil (trad.) - 1286
Parker, Jessie - 1250
Partachi, Ion - 321
Pasăre, Ion - 496
Pascale, Elena - 484
Pascariu, Gabriela Carmen (coord.) - 301
Pascaru, Mariana - 1090
Pascaru, Mihai - 279
Pásztori-Kupán, István - 188
Paşca, Eugenia Maria - 520, 1012
Paşca, Nicolae - 919
Patraş, Andrei - 1454
Patrichi, Ioana (trad.) - 1209, 1214, 1233
Patriciu, Oana-Irina - 652
Paul, Adrian Gh. (coord.) - 156-157
Pavel, Alecsandru - 810
Pavel, Dora - 1455
Paziuc, Alexandru - 448
Păcurar, Ioan - 845
Păcurariu, Mircea - 165
Păducel, Ion - 278
Păduraru, Neculai - 1158
Păduraru, Silviu (red.) - 1149
Pădure, Ioniţă - 631
Pălăşescu, Maria Mirela - 1457
Pălăşescu, Mircea Ştefan - 1457
Părean, Iulia - 440
Pătraşcu, Ion - 602
Păun, Victor - 1458
Păuna, Marin - 336
Păunescu, Anghel Nicolae - 469
Păvăleanu, Vasile - 391
Pânzariu, Marin - 521
Pârvănescu, Marcela-Geta - 1159
Pârvu, Liliana Maria - 756
Peacock, Caro - 1245
Pecican, Ovidiu - 1560
351
352
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Pele, Alexandru - 1092
Pelman, Briana - 1251
Pendefunda, Liviu - 1459
Perkins, Beth - 1253
Pernevan, Ioan - 784-785
Perspective educaţionale moderne şi interdisciplinare. Simpozion naţional (2009 ;
Ştei) - 522
Pescaru, Eugen - 976
Pete, István - 929
Peteanu, Doina - 1460
Petică, Eugen - 1461
Petrache, Liviu - 1027
Petraru, Alina Roxana - 361, 392
Petre, Carmen - 1160
Petrescu, Camelia - 643
Petrescu, Sorin M. - 668
Petric, Adina - 187, 190
Petrilă, Gheorghe - 1002
Petrişor, Ovidiu (trad.) - 1270
Petruşcă, Dan - 1161
Petruşel, Adrian - 574
Pinchard, Bruno - 79
Pincovschi, Irina - 641
Pintea, Alexandru - 418
Pintea, Camelia M. - 31
Pirtea, Marilen - 883
Pisoschi, Aurelia - 659
Piteş, Oana - 393
Pitol, Sergio - 1308
Pivniceru, Mona Maria - 369
Pîrvu, Cătălin - 1556
Pîrvu, Daniela - 284
Pîrvu, Gheorghe - 319, 394
Pîslaru, Marius - 613, 790
Plain, Belva - 1245
Plato - 1506
Plăstoi, Camelia - 1028
Pleşea, Doru - 930
Plimmer, Martin - 121
Ploeşteanu, Constantin - 1029
Plopeanu, Petrache - 1462
CIP
Ploscaru, Ioan - 191
Plumley, Lisa - 1254
Podaru, Daiana-Elena - 1093
Pohoaţă, Gabriela - 80
Politici şi strategii de dezvoltare regională. Conferinţă internaţională (1 ; 2008 ;
Galaţi) - 1038
Ponea, Simona - 530-531
Ponea, Vasile - 1464
Ponsonby, Diana - 1255
Poonen, Zac - 192-194
Pop, Aneta - 659-660
Pop, Călin Cornel - 320
Pop, Claudia - 1094, 1587
Pop, Cristian - 598
Pop, Emil P. - 10
Pop, Felician - 1529
Pop, Mihaela - 567
Pop, Olimpiu (coord.) - 664
Pop, Radu Vasile - 926
Pop, Ştefan - 437
Pop, Viorel - 32
Popa, Catrinel - 1095
Popa, Cristian - 43
Popa, Cristina - 64
Popa, Eliza Ionela - 32
Popa, Florin (coord.) - 739
Popa, Ion - 1095
Popa, Ionuţ (ed.) - 1001
Popa, Marinela - 1095
Popa, Stela - 1465
Popa, Valentin - 81
Popa-Paliu, Lucia - 931
Popescu, Aurel - 1530
Popescu, Cecilia - 1013
Popescu, Constantin Ciprian - 1466
Popescu, Constanţa - 878
Popescu, Delia Mioara - 246
Popescu, Diana - 33
Popescu, Florin D. - 34
Popescu, Georgiana - 1065-1067
Popescu, Honorius - 727, 733
353
354
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Popescu, Ioan - 818
Popescu, Irina Olivia - 255
Popescu, Mihai (trad.) - 109
Popescu, Nicolae - 669
Popescu, Ramona-Alexandra (trad.) - 1303
Popescu, Silvia - 1043
Popescu, Speranţa - 757
Popescu, Teodora - 302
Popescu, Valentin V - 256, 303
Popescu-Vella, Maximilian - 1467
Popovici, Doru - 1468
Popovici, Mariana - 846
Popovici, Paul - 1559
Popoviciu, Dorina - 614
Popp, Alina - 707
Populaire, Franck (il.) - 123
Possler, Ladislau - 932
Postelnicu, Romeo Paul - 438
Poşta, Daniela Sabina - 847
Potlog, Andrei (ed.) - 1181
Potlog, Diana (trad.) - 186
Potolea, Dan (ed.) - 524
Praţa, Raluca Daniela - 733
Preda, Ioana - 1049
Preda, Vasile (coord.) - 479
Predescu, Ovidiu - 396
Preoteasa, Grigore - 496
Prince, Derek - 148
Prisăcaru, Ghiorghi (coord.) - 383
Prisăcaru, Vasile Radu - 892
Prisecaru, Lică - 467
Prisecaru, Petre - 397
Profiroiu, Alina - 460
Profiroiu, Marius - 460
Puiu, Alexandru (coord.) - 316
Puiu, Viorel - 969
Puiu-Berizinţu, Mihai - 812
Puiuleţ, Diana Cristina - 523
Puni, Rareş - 1032
Pupăză, Ecaterina - 893
Purdea, Dumitru - 880
CIP
R
Rachieru, Adina - 398
Racolţa-Paina, Nicoleta Dorina - 894
Rad, Ilie - 70
Rad, Ilie (coord.) - 69
Radu, Augustin - 525
Radu, Carmen - 1580
Radu, Dorel L. - 698
Radu, Gabriel Lucian - 682
Radu, Gheorghe - 399
Radu, Gheorghe Alexandru - 833
Radu, Gheorghe N. - 644
Radu, Roxana Cristina - 400
Radu, Sebastian - 833
Radu, Simona - 895
Rariţa, Mihail - 247
Raţ, Jana Daniela - 1519
Raţă, Gloria - 1030
Raţiu, Monica Paula - 322
Răchita, Ustinia - 896
Răducan, Gabriela - 345-346, 401-404
Rădulescu, Adrian T.G. - 630
Rădulescu, Anda - 1047
Rădulescu, Emil - 715, 759-761
Rădulescu, Gheorghe - 630
Rădulescu, Magdalena - 304
Rădulescu, Marin - 1520, 1581
Rădulescu, Tudor Vlad - 369
Rădulescu, Virgil M.G. - 630
Răduţă, Aurel - 789
Răzdolescu, Delia (trad.) - 1565
Râpă-Buicliu, Dan - 76
Redac, Teodor-Radu - 788
A református oktatás a Kárpát-medencében 1690-1918 között. Conferinţă
internaţională (1 ; 2009 ; Cluj-Napoca) - 155
Renier, Elisabeth - 1257
Reynolds, Cecil R. - 122
Rezi, Elek - 195
Risi, Susan - 111
355
356
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Ristea, Mihai - 921
Ritók, Nóra L. - 987
Riviş-Tipei, Pavel - 149
Rizea, Raluca Rodica - 305
Rizzoli, Bianca (trad.) - 1296
Rîpă, Claudia - 1090
Roateşi, Simona - 615
Rodríguez Ávila, Abel - 36
Rogobete, Daniela (trad.) - 1182
Rogoti, Doina (trad.) - 202
Rohian, Teodora (trad.) - 719
Roman, Alina - 527
Roman, Angela (coord.) - 326
Roman, Nicolae N. - 444
Roman, Ovidiu - 1470
Romanescu, Ioanid - 1471
România^. Legislaţia - 454
România^. Legislaţie - 405-407, 827, 933
România [Legislaţie] - 408
România. Legislaţie - 306-307, 409-411
Roşca, Daniela - 616
Roşca, Ioan Călin - 644
Roşca, Ioan N. - 90
Roşca, Simiona - 1162
Roşioru, Gheorghe - 528
Roşioru, Mihaela-Doina - 529
Roşu, Elisabeta - 412
Roşu, Ionel - 688
Roşu-Hamzescu, Ion - 323
Rotaru, Constantin - 645
Rotaru, Elena - 776
Rotaru, Mihaela - 357
Rotescu, Anca - 991-992
Rother, Christian (ed.) - 1527
Roy, Amanda - 1258
Rubcov, Nicolai - 1510
Ruică, Mihai - 938
Ruijters, Maarten - 978
Rus, Adina - 926
Rus, Vasile - 556
Rusan, Romulus (ed.) - 1565
CIP
Rusinek, Stéphane - 123
Rusu, Afronia Gabriela - 569, 1096
Rusu, Elena-Loredana - 1068
Rusu, Inga - 522
Rusu, Ioan - 196, 1039
Rusu, Ion - 413
Rusu, Liliana - 1050
Rusu, Minodora Ioana - 413
Rusu, Tudor Andrei - 570
Rusu, Valentin (trad.) - 208, 210
Rusu-Pescaru, Adriana - 976
Rusu-Togan, Gherasim - 1531
Rutter, Michael - 111, 124, 248
S
Sabău, Rodica Angela - 52
Sabău, Vlad (trad.) - 192-194
Sacerdoţianu, Dumitru - 813
Safta, Cătălin George - 395
Salim Diana (trad.) - 1306-1307
Salinger, Nelly - 1292
Salonul Naţional de Artă Fotografică al Seniorilor (1 ; 2010 ; Oradea) - 1000
Sambrian Toma, Oana Andreia - 415
Sambrian, Teodor - 414-415
Samharadze, Zaira - 1515
Sander, Antje - 706
Sandu, Ana Maria - 1472
Sandu, Antonio - 530-531
Sandu, Dumitru - 617
Sandu, Gabriel Paul - 1473
Sandu, Monica Ştefania - 618
Sandu-Dediu, Valentina - 1014
Santini, Gabriella - 75
Sarca, Violeta - 674
Sass, Ludmila - 594
Sasu, Adina Elena (coord.) - 1129
Saşka, Daniela (red.) - 1149
Sava, Costică (trad.) - 1492
Savin, Oana-Maria (trad.) - 1475
Savin, Viorel - 1474-1475
357
358
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Savin, Virgil (ed. şt.) - 87
Savovici, Ştefan - 532
Savu, Codruţ Nicolae - 341
Savu, Constantin (coord.) - 951
Savu, Iuliana - 416
Savu, Ovidiu - 951
Saylor, Steven - 1259
Sălăgeanu, Paula Ligia (trad.) - 206
Sălcudean, Raluca (trad.) - 1113
Sărăcin, Ion - 778
Sărăcuţ, Cristina - 1163
Săteanu, Felician - 1002
Săvescu, Ilie - 1476
Săvoiu, Adrian - 977, 1532
Săvoiu, Germaine - 676, 754
Sâncelean, Teodora Gabriela - 717
Sâncrăianu, Marcu - 1477
Scărlătescu, Mihai - 1478
Schenn, Roland (trad.) - 1264
Schlink, Bernhard - 1283
Schmidt, Nadia (ed.) - 673
Schmitt, Eric Emmanuel - 1293
Schneider, Gheorghe-Adalbert - 619
Schonstein, Claudiu - 636
Schratz, Michael (ed.) - 456
Schreiner, Cristina - 613, 790, 962
Schwarz, Stefan - 706
Scînteie, Rodian (ed.) - 823
Scougal, Henry - 150
Scripcariu, Mircea - 811
Scripnic, Gabriela - 1035-1036
Scurtu, Marin - 270
Scutaru, Victor (coord.) - 794
Secetă, Monica (trad.) - 1271
Seiciu, Dana Cornelia - 337
Selejan, Ana - 1164
Seler, Andreea (trad.) - 1215, 1241
Semeniuc, Cristina - 853
Seraphin, Jean - 692
Sfeatcu, Constantin (trad.) - 1242
Shakespeare, Nicholas - 1260
CIP
Sienkiewicz, Henryk - 1511
Silaghi, Marius - 809, 814
Sima, Camelia - 483
Sima, Carmen - 1097
Sima, Doina Maria - 484
Sima, Marioara (trad.) - 551
Simenon, Georges - 1294
Simion, Cătălin (trad.) - 549
Simion, Eugen (pref.) - 1084
Simionescu, Cristofor I. (pref.) - 51
Simionescu, Olga - 698
Simionescu, Silvia - 934
Simionov, Mihai - 815
Sinden, David - 1243
Sinigalia, Tereza - 159
Sion, Beatrice - 26
Sion, Iuliana - 941
Sireteanu, Ana Maria - 1479
Sitar-Tăut, Daniela (red.) - 57
Sitaş, Liliana (trad.) - 1251
Sîntea, Mihai - 586
Sîntion, Filaret (trad.) - 96-97
Sîrbu, Loredana (trad.) - 203
Sîrbu, Mirela - 897
Smarandache, Lavinia Elena - 898
Smărăndoiu, Ştefan - 596, 620
Smărăndoiu, Ştefan (ed.) - 620
Smith, L. J. - 1261
Smith, Marge - 1262
Soare, Andreea - 1098
Soare, Marin - 563
Sobescianschi, Dana - 1187
Socaciu, Attila - 1480
Socaciu, Pantelimon - 533
Sociu, Dan (trad.) - 1507
Sofronea-Şchiopeni, Tim - 1481
Sommers, Beverly - 1263
Sonea, Nicolae Călin (coord.) - 712, 717
Souto Moure, Alejandra Inmaculada - 1069
Spandonide, Lavinia (ed.) - 1386
Spînu, Carmen (trad.) - 1309
359
360
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Spoială, Irina (trad.) - 1189, 1203
Spuză, Lorena Elena - 905
Staicu, Gabriela - 848
Stamatin, Ioan - 634
Stan, Claudia (trad.) - 1193
Stan, Lucian - 484
Stan, Mihail - 1143
Stan, Valerian - 436, 439
Stanca, Ioana Ligia - 534-536
Stanciu, Adrian - 963
Stanciu, Camelia - 757
Stanciu, Liana - 766
Stanciu, Magdalena (trad.) - 1016
Stanciu, Marieta - 324
Stanciu, Virgil - 1117
Stancu, Iancu - 836
Stancu, Mariana - 537
Starcu, Dan (trad.) - 1300
Stativă, Ecaterina - 707
Stănăşilă, Octavian (coord.) - 623
Stăncescu, Constantin - 37
Stăncilă, Lucian - 791
Stănciulescu, Diana (trad.) - 1246
Stănescu, Grigore Radu - 1482
Stănescu, Mirona-Horiana (ed.) - 1057
Stănescu, Şerban-Alexandru - 571
Stănică, Nicolae-George - 1588
Stănoiu, Daniela - 1002
Stâneanu, Gheorghe - 309
Stemart, Claire - 1295
Stepančev, Dragica (trad.) - 1509
Sterian, Andreea Rodica - 646
Stevenson, Robert Louis - 1264
Stillman, Karin - 1265
Stoenac, Lucian Mircea - 445
Stoenescu, Cornel (trad.) - 1281
Stoffel, Markus (coord.) - 664
Stoian, Gabriela - 1483
Stoian, Marian - 272
Stoica, Alexandru - 935
Stoica, Cornelia (trad.) - 137
CIP
Stoica, Corneliu - 989
Stoica, Cosmin - 899
Stoica, Cristina Maria - 900
Stoica, Dan (trad.) - 1475
Stoica, Gabriela (trad.) - 1232
Stoica, Marcela Monica - 249, 370-371
Stoica, Ovidiu - 300
Stoica, Toma - 198
Stoicescu, Silvia - 716
Streinu, Vladimir - 1434
Stroescu, Vlad (trad.) - 1291
Stroia, Aurel - 1484-1485
Strubert, Valerica - 151
Stuparu, Ada - 1099
Stuparu, Florin (ed.) - 164
Sucală, Lucia - 920
Suceveanu, Mirela - 652
Suciu, Constantin - 816
Suciu, Marta-Christina - 273
Sultana-Vicol, Mihai - 1166
Suman, Gheorghe - 445
Surdeanu, Virgil (coord.) - 664
Surdu, Alexandru - 557
Surdu, Romeo - 621
Susan, Aurelia - 717
Svasta, Paul - 798
Swift, Jonathan - 1266
Sylvester, David - 990
Szabo, Rodica Beatrice - 712
Szász, Csaba - 39
Szekely, Roland (trad.) - 1008
Szilagyi, Anna-Monika - 29
Szőke, Anná-Mária - 650, 661
Szücs, Zoe Eisele - 991-992
Szuhanek, Camelia Alexandrina - 767
Ş
Şchiopu, Liliana - 4
Şeclăman, Ema-Elza (coord.) - 436
Şeler, Andreea (trad.) - 1273
361
362
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Şepeţean-Vasiliu, Delia (trad.) - 93
Şerban Cernat, Claudia - 416
Şerban, Cristian - 152
Şerban, Eugenia - 670
Şerban, Gabriela - 58
Şerban, Gabriela (coord.) - 1003
Şerban, Gheorghe - 35
Şerban, Viorel-Aurel - 789
Şerban-Oprescu, Teodora (ed.) - 50
Şerbănoiu, Ion - 820, 828
Şerbănoiu, Veronica (trad.) - 1213
Şeulean, Tudor - 978
Şipoş, George (trad.) - 1512
Şipoş, Raul - 647
Şiulea, Ciprian (trad.) - 1217, 1276
Şoldu, Ioan - 1115
Şova, Simona Andreea - 1167
Ştefan, Cristian Eduard - 395, 417
Ştefan, Luiza-Anastasia - 417
Ştefan, Nicoleta - 1486
Ştefănescu, Adriana-Rodica (trad.) - 1297
Ştefănescu, Cornelia - 539
Ştefănescu, Elena - 558
Ştefura, Gabriel (coord.) - 455
Ştirbu, Cătălina - 1031
Ştirbu, Ilie-Cătălin - 1031-1032
Ştiubianu, Anda - 1543
Şuteu, Nicolaie Gheorghe - 440
T
Tache, Cristina (trad.) - 1304
Tache, Niculae - 1487
Tamaş, Ştefan - 1536
Tanco, Teodor - 1168
Tar, Gabriella Nóra - 1057
Tatos, Alexandru - 1488
Tatu, Carmen - 768
Tatu, Cornelia (coord.) - 95, 120
Tautu, Victor - 1533
Taylor, Charles - 199
CIP
Tăbârcă, Mihaela (ed.) - 354
Tăicuţu, Valeria (postf.) - 1475
Tămaş Delavâlcele, Ioan - 200
Tămăşdan, Petru - 832
Tănăsescu, Constantin - 964
Tănăsescu, Raluca (trad.) - 71, 1211
Tănăsescu-Vlas, Adrian (trad.) - 177-178
Tărâţă, Mihai - 1589
Tărâţeanu, Vasile (antolog.) - 1497
Tătulescu, Laurenţiu (foto.) - 165
Teieru, Cristina - 622
Telea, Coralia - 1583
Teodorescu, Ileana-Sorinela - 1019
Teofan Mada - 201
Tereşneu, Cristian - 1536
Tessier, Max - 1016
Theodorescu, Răzvan - 1584
Tiller, William A. (pref.) - 109
Timar, Rozalia (coord.) - 243
Timoce, Paul (trad.) - 207
Timotin, Emanuela - 559
Tiponuţ, Virgil - 802
Tită, Dana - 359
Toader, Emil Vasile - 838
Toader, Valentin - 308
Toculeţ, Anca (trad.) - 143
Todoran, Alin - 1001
Tolan, Aurelia - 1489
Toma, Ileana - 1490
Toma, Mariana - 302
Toma, Mirela - 216
Toma, Valentin Veron - 693
Toma, Viorica - 901
Tomescu, Ion - 349
Tomescu, Ramiro - 694
Tomey, Sasha - 1269
Tonţ, Dan George - 40
Tonţ, Gabriela - 40
Toró, Tibor (coord.) - 252
Totolin, Marian (ed.) - 956
Tournier, Michel - 1296
363
364
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
Tradowsky, Peter - 206
Tradowsky, Peter (pref.) - 206
Trandabăţ, Alexandru Florentin - 613
Trandabăţ, Constantin - 790
Trandafir, Daniela - 769
Trandafir, Violeta - 769
Tremain, Rose - 1270
Triandafil, Cristina Maria - 865-866, 902
Trif, Roxana-Maria - 420-421
Trif, Victoriţa - 540
Trifu, Adrian - 41
Tringone, Robert - 113
Troanţă, Dragoş - 432
Trofin, Eliza-Mara - 1083
Trufaş, Constanţa - 1033
Truţă, Gheorghe - 1491
Truţia, Daniela (trad.) - 1191
Tudor, Ioana - 849-851
Tudor, Nicolae - 1169
Tudorică, Maria-Ramona - 671
Tudorie, Ionuţ Alexandru - 165
Tudosie, Avram D. - 541
Tufă, Nadia - 1493
Tulbure, Monica - 942, 945, 962
Turcaş, Mihaela Rodica - 52
Turcuş, Violeta - 688
Turdean, Marinella-Sabina - 219
Turliuc, Vasile - 300
Turmacu, Carmen - 648
Túros, Eszter (pref.) - 997
Turtoi, Dumitru - 573
Tutilescu, Marian - 327
Tutunaru, Mircea - 257, 422
Twain, Mark - 1271-1273
Ţârlea, Mariana-Rodica - 309, 903-904
Ţâroiu, Otilia Elena - 503
Ţenovici, Mihai (il.) - 1179
Ţenţea, Simona (trad.) - 1175
Ţoca, Ioan - 905
Ţon, Iosif - 204
Ţopan, Liana - 624
Ţurcanu, Flavius - 699
Ţuţuianu, Emilia (ed.) - 1438, 1476
Udrescu, Mircea - 906
Udrişte, Constantin (coord.) - 623
Udroiu, Meda - 43
Uivarossy Laszló - 994
Ulici, Aurelia (trad.) - 1547
Ungheanu, Mihai - 1116
Ungur, Andreea - 629
Ungureanu, Carmen Doina - 310
Ungureanu, Diana (coord.) - 419
Ungureanu, George - 280-281
Ungureanu, Irina - 1144
Ungureanu, Lucian - 828
Urdeş, Laura Daniela - 777
Urs, Viorica - 274
Ursac, Ion - 1495
Ursache, Magda - 53
Ursachi, Mihai - 1496
Ursachi, Vasile (pref.) - 1476
Ursaru, Ovidiu - 817
Ursuţa, Mircea - 424
Uruioc, Stela - 672
Urziceanu, Ramona-Mihaela - 325
Ţ
V
Ţaicu, Marian - 916
Ţaicu, Ramona - 1170
Ţarălungă, Georgeta (coord.) - 572
Ţăndăreanu, Nicolae - 42
Valdés, Zoé - 1309
Vamanu, Adrian - 683
Vamanu, Emanuel - 683
Van Rijen, Ton - 978
U
365
366
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Varga, Ildikó P. - 1063
Varlam, Mihai - 634
Varnier, Jean - 154
Vasile, Alexandru - 798
Vasile, Anişor - 72
Vasile, Daniel-Gildo - 1588
Vasile, Geo (trad.) - 1355
Vasile, Sergiu Adrian - 505
Vasilescu, Cristina Livia (trad.) - 123
Vasilescu, Libertina - 250
Vasiliu, Alexandru - 425
Văcaru, Silviu - 1571
Văcărescu, Ioan Radu - 1498
Vădan, Ion - 1499
Velea, Stan (trad.) - 1511
Velescu, Cristian-Robert - 995
Venter, Alina - 770
Verdeş, Doina - 676
Vergilius Maro, Publius - 1285
Verne, Jules - 1297-1305
Vesa, Pavel - 171
Veţeleanu, Alina - 542-545
Vianu, Tudor - 1434
Vidican-Manci, Liviu (coord.) - 183
Vieriu, Dumitru - 427-428
Vieriu, Eufemia - 426-428
Vintilă, Marinela - 260, 1585
Vişan-Dimitriu, Daniel - 44
Vişan-Dimitru, Daniel - 45
Vitan, Constantin - 1500
Vîlcu, Aurel - 996
Vînturache, Luminiţa Zamfira - 52
Vîrtop, Sorin-Avram - 546
Vlad, Miranda-Petronela - 311
Vlaia, Vicenţiu - 662
Vlaica, Claudia - 674
Vlaicu, Brigitha (coord.) - 475
Vlase, Aurelian - 818
Vlăsceanu, Lina (antolog.) - 1171
Voicu, Georgeta - 965
Voiculescu, Constantin - 1501
CIP
Voinea, Daniel - 274
Voinea, Daniela - 130
Voinea, Gheorghe (coord.) - 326
Voinea, Mirela - 46
Voloc, Ciprian - 1502
Volonciu, Magda - 408
Von Halle, Judith - 206
Voncu, Răzvan (pref.) - 1375
Vornicu, Octavian Costel - 854
Vorovencii, Iosif - 631
Vulpe, Luminiţa Mirela - 547
Vulturescu, George - 1503
W
Wallace, Lewis - 1274
Wallner, Michael - 1284
Watson, Thomas - 207
Weeks, M. J. - 1275
Welsh, Irvine - 1276
White, Ellen G - 208
White, Ellen Gould Harmon - 209-210
Wigmore, Ann - 718
Wilks, Mike - 1277-1278
Williams, Sara - 1279
Wilson, Robert - 1280
Wittstock, Ursula (trad.) - 978
Wollmann, Volker (ed.) - 1527
X
Xenofont, Magda (trad.) - 101
Z
Zagrai, Ioan - 684
Zaharia, Corina (coord.) - 538
Zaharia, Dan - 771
Zaharia, Marian - 47
Zaharia, Nicuşor Laurenţiu - 640
Zainea Vornicoff, Nicolae - 1504
367
368
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Zamfirescu, Oana (trad.) - 1275
Zamşa, Cristina - 429
Zarojanu, Dan - 819
Zavati Gardner, Mariana (trad.) - 1475
Zgavarogea, Irina - 830
Ziglar, Zig - 339
Zirra, Maria (trad.) - 1229
Zîrnă, Cătălin (coord.) - 595
Zladnean, Marius - 685
Zotic, Vasile - 969
Zurba, Petra - 1505
369
CIP
INDEX DE TITLURI
1 Petru - 132
10 ani de la lansarea euro - 326
10 paşi pentru a depăşi criza! - 892
100 de zile - 1465
1001 de exerciţii de limba română - 1076
101 dalmaţieni - 1100
101 probleme C++ - 45
101 probleme Pascal - 44
105 probleme alese de algebră pentru gimnaziu şi liceu - 576
13 la cină - 1195
135 de ani de învăţământ economic prahovean - 488
2012 - 152
5 paşi pentru sănătate - 712
800 de leghe pe Amazon - 1297
A
A treia Romă - 262
Abordarea sociologică a raportului naţional-universal în educaţia tinerilor - 225
Abordarea vectorială a geo-me-triei elementare - 617
Abordări organizaţionale ale inovării - 874
Academia Tehnică Militară - 59
Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - 156
Acatistul Maicii Domnului nostru Iisus Hristos - 157
ACCESS 2007 - 8
Acid house - 1276
Activatorii canalelor de potasiu în tratamentul bolilor cardiovasculare - 725
Activităţi bancare - 285
Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare - 457
Actualitatea clasicilor - 1160
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul patologiei timice - 695
Actul de ctitorire în Ţara Românească şi Moldova în veacurile XV-XVII - 1580
Actul didactic - 522
Acţiunea civilă - 412
Adaptarea soluţiilor informaţionale financiar contabile la mediul Internet - 22
Adevăr şi cunoaştere în raţionalismul empiric - 86
Adevărata Românie! - 1540
370
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Adevărata zi de odihnă - 168
Adolescenţii şcoala - 110
ADR 2009 - 908
Aduceri aminte - 1477
Aerodinamică - 645
Afecţiuni psihice şi psihosomatice în medicina dentară - 734
Agenţi şi procese în instalaţii frigorifice nepoluante - 801
Agenţia Thompson - 1298
Agresivitatea în trafic - 100
Agricultura durabilă (sustenabilă) - 836
Agromarketing şi organizarea turistică rurală - 1033
Ai grijă de inima ta - 759
Al' Improviso - 893
Alăptarea nou-născutului sănătos - 716
Albastrul rămâne în munţi - 1335
Alegeri, atitudini, afecte - 1014
Alfabet chimic - 653
Algebră - 574
Algoritmi de accelerare a convergenţei numerice în algebră - 582
Algoritmi numerici şi combinatorica - 601
Aliaje antifracţiune pentru sisteme tehnice - 778
Alice în ţara minunilor - 1189
Alimentaţia - 717
Alimentaţia sugarului - 707-708
Alma musica - 1321
Alt mod de viaţă - 1257
Amantul lui Genevieve - 1255
Amăgitoare patimi omeneşti - 1399
Amenajarea teritoriului subsurban al Municipiului Bistriţa - 969
America, azi - 1117
Amintiri - 1363
Amintiri din pribegie - 1371
An experimental course on applied stylistics - 1150
Ana sau Minunea ce-o numim viaţă - 1346
Analiza evoluţiei inflaţiei în România în perspectiva adoptării euro - 308
Analiza în element finit în studiul maşinilor electrice - 803
Analiză matematică - 593
Analiză şi strategii în agricultura românească - 834
Anatomia şi fiziologia comparata a animalelor - 772
Ancoraţi în Dumnezeu - 1192
Antologie de texte din tezaurul folcloric al lumii - 1171
CIP
371
Aplicaţii ale aditivilor şi ingredientelor în industria alimentară - 935
Aplicaţii ale analizei wavelet în prelucrarea numerică a semnalului ECG - 805
Aplicaţii ale metodelor de analiză pentru diminuarea poluării mediului şi
valorificarea superioară a unor subproduse din industria alimentară - 942
Aplicaţii în electronica de putere - 817
Aplicaţii multimedia - 32
Aproape de rău... şi de bine - 1354
Aptitudinea matematică la şcolarii mici - 597
Arboricultură ornamentală - 847
Arboroasa - 533
Argoul adolescenţilor - 250
Argumentation et médiativité - 1035
Arheologia cunoaşterii - 127
Arhitecturi programabile pentru sisteme numerice de control - 39
Arta - 979
Arta după sfârşitul artei - 968
Arta portretului în proza lui I. L. Caragiale - 1162
Articole, eseuri, recenzii - 1501
Ascultarea de bunăvoie - 1231
Asigurări şi garanţii bancare - 447
Aspecte ale managementului în educaţie - 519
Aspecte ale modului de organizare a puterii de stat în România şi Republica
Moldova din perspectiva integrarii europene - 379
Aspecte ale tratamentului edentaţiei totale - 766
Aspecte şi direcţii literare - 1128
Astrele, spaţiul cosmic în artele vizuale - 980
Astronomie geodezică - 625
Atelierul Dendrogéomorphologie et dendroclimatologie-méthodes de reconstitution
des milieux géomorphologiques et climatiques des régions montagneuses 664
Atestat informatică - 4
Atingerea cuantică - 105
Audit (intern şi statutar) - 925
Audit financiar-contabil - 289
Audiţia - 1586
Augustin Bunea - 1573
Aurelia Fătu Răduţu - 1003
Autobiografie - 1242
Autografe pe cortină - 1402
Automation and computer science students conference - 5
Aventurile lui Tom Sawyer - 1271
372
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Aventurile pisoiaşului Orlando - 1499
Axa - 1280
B
Bacalaureat 2010 - 16, 46, 81, 115, 130, 274, 580-581, 1058
Bacalaureatul la Limba şi literatura română - 1072
Badjanak - 1552
Balada unui fiu scadent - 1317
Baladă pentru fotbalul românesc scrisă în spirit oltenesc - 1022
Baladele florilor eterne - 1404
Bancnota românească - 303
Banii nu vin din cer - 287
Bară la bară - 1403
Bascii, un popor mai puţin cunoscut - 260
Basics in analytical chemistry - 655
Basme - 1420
Basme populare nigeriene şi alte poveşti - 1247
Batrâneţea - 693
Baze de cunoştinţe - 42
Baze de date - 12
Bazele contabilităţii - 916, 918, 930
Bazele electrotehnicii - 812
Bazele funcţionării şi exploatării instalaţiilor electroenergetice - 957
Bazele tehnologiei informaţiei - 7, 25
Bazele teoretice şi practice ale solidificării materialelor metalice feroase cu
destinaţie specială - 938
Bărbaţi şi alte catastrofe - 1282
Ben Hur - 1274
Beton armat - 939
Bevezetés a kommunikációelméletbe - 228
Biblia cu sublinieri - 199
Biblia unui român - 1393
Bibliografia revistei "Bocşa culturală" - 58
Biblioteconomie practică - 55
Bienvenue! - 1050
Binevolent naught - 1359
Biografii paşoptiste transilvane - 1561
Biologie - 673
Biologie pentru grupele de excelenţă clasa a VII-a - 680
Biologie pentru grupele de excelenţă clasele IX-X - 674
CIP
Biologie pentru grupele de excelenţă Clasele XI-XII - 675
Biomecanică ortodontică - 767
Biophysics - 681
Biotehnologii în industria alimentară - 944
Biotehnologii în industria alimentară fermentativă - 941
Biotehnologii vegetale şi animale - 683
Birotică - 26
Biserica fortificată Precista - 970
Bölcseleti Folyóirat - 56
Botanica - 686
Braţul cu bujori - 1453
Breviar de anatomie - 706
Broasca mincinoasă - 1109
Broscuţa Oac - 1327
Bucătăria cu vitamine - 856
Bucurie negrăită şi strălucită - 204
Bucurii sfinte în glasuri din cetate - 973
Bufonul cerşetorului - 1462
Bugetarea şi administrarea afacerilor - 309
Bunele maniere astăzi - 551
Burse de mărfuri - 336
C
Cadastre de specialitate - 631
Cadastru tehnic - 630
Caiet de evidenţă al profesorului de educaţie fizică - 1019
Caiet de exerciţii gramaticale - 1077
Caiet de informatică pentru gimnaziu - 29
Caiet de practică pedagogică - 546
Caiete de tehnici chirurgicale - 739
Caietul meu de vacanţă - 542-545
Calcul tabelar - 13
Calculaţia costurilor pe centre de profit - 917
Calculul şi proiectarea elementelor metalice - 821
Calea Anghel Saligny - 781
Calea crucii - 143
Cancerul cavităţii orale şi orofaringelui - 769
Cancerul colorectal - 760
Cancerul de col uterin - 740
Cancerul de endometru - 741
373
374
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Cancerul mamar - 742
Cancerul mamar şi stilul de viaţă - 761
Cancerul ovarian - 743
Captivi în Yadah - 1232
Carte pentru mari şi mici, pentru nepoţi şi bunici - 1344
Cartea de la Lipov - 1339
Cartea Iuliei - 1473
Cartea junglei - 1230
Cartea vampirilor - 1101
Casa veche - 1262
Castelele exilului - 1288
Castelul din Carpaţi - 1299
Catagrafiile Visteriei Moldovei - 1571
Catalogul colecţiilor muzeale de bibliofilie şi cartografie - 76
Cateringul ca afacere - 855
Catolicii din Buzău - 159
Catrene epigramatice - 1345
Cazul doctorului Ruban - 1466
Căderea Romei - 1213
Călătoriile lui Gulliver - 1266
Căpitan la cincisprezece ani - 1300
Căsătorie fără voie - 1227
Căutaţi Împărăţia lui Dumnezeu - 134
Câinii turbaţi - 1215
Câmpul electromagnetic de înaltă frecvenţă - 643
Cântece pentru ştergerea umbrei - 1373
Câştigă aurul - 887
Ce mai zic fetele? - 216
Ce să le spunem copiilor - 93
CEE corporate finance under the mixture between idiosyncratic and systemic risk –
902
Cei chemaţi... cei aleşi - 182
Cei doi feciori de împărat şi fericirea - 1329
Cele mai frumoase basme arabe - 1513
Celebrări - 1296
Celule de combustie - 634
Cercetarea penală - 349
Cercetări privind analiza calităţii materialelor electroizolante prin metoda
spectroscopiei dielectrice - 796
Cercetări privind asigurarea calităţii micro- şi nanomaterialelor pe baza analizei
sarcinii electrice spaţiale - 786
CIP
375
Cercetări privind utilizarea măsurărilor distribuite în cadrul sistemelor de asigurare
a calităţii industriale - 790
Cercetări privind utilizarea modelelor neuro-fuzzy în cadrul sistemelor de asigurare
a calităţii - 613
Cercul graţiei - 85
Cetăţenia română şi cetăţenia europeană - 426
Cetăţile dacice din Munţii Şureanu - 976
Charlie Bone şi şarpele albastru - 1246
Chemarea stelelor - 1330
Chimie anorganică - 650, 658-659
Chimie generală - 660
Chimie organică - 651
Chipul lăuntric - 1408
Cine conduce, de fapt, lumea? - 1544
Cine ştie ce-i iubirea? - 1376
Cinematograful japonez - 1016
Cipru - 1537
Circumstanţialul de mod în GA şi GALR - 1096
Cireşul şi vişinul - 839
Civil vs. politicum szempontok és megközelitések - 252
Cînd să spunem nu copiilor - 108
Clipe şi gânduri ... - 1353
Clopoţica - 1102
Clovis Dardentor - 1301
Clubul Camel - 1183
Codul de procedură civilă - 354
Codul de procedură fiscală şi Normele metodologice - 291
Codul de procedură penală - 355
Codul fiscal - 306
Codul fiscal cu Normele metodologice de aplicare inserate - 307
Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare - 292
Codul muncii - 405, 408-409
Codus fiscal + Norme metodologice - 305
Colegiul agricol "Dimitrie Cantemir" Huşi - 541
Colegul meu (de bancă) are ADHD - 98
Colindele copilăriei şi tinereţii mele - 556
Colindul şi colindatul tradiţional în Mărginimea Sibiului - 554
Colloque international de langue et littérature française "Continuité et modernité du
français - Le discours dans tous les sens" - 1056
Coloana - 1490
Colţ Alb - 1235
376
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Combinatorial optimiyation with bio-inspired computing - 31
Communication matters in mass-media and cultural studies - 245
Comparaţie între nuvela "Budulea Taichii" de Ioan Slavici şi "Amintiri din
copilărie" de Ion Creangă ca Bildungsromane - 1124
Compendiul religiei antice greco-romane - 140
Compensarea măsurătorilor şi statistică - 626-627
Competenţa profesională în sistemul educaţional - 521
Complex problem patterns in object oriented code - 41
Componente electronice pasive - 798
Comportamente cu risc la studenţii din judeţul Timiş - 475
Comportarea civilizată a elevului - 552
Compromisul moral - 201
Compuneri - 1097
Comuna Goicea - 1523
Comuna Râciu - 1563
Comunicare educaţională - 223
Comunicare şi negociere în afaceri - 246
Comunicare şi negocieri în afaceri - 221
Comunicarea interpersonală - 226
Comunicarea în conflictele internaţionale - 378
Concepte şi tehnici ale sistemelor de informaţii geografice - 1536
Conceptele ştiinţei - 214
Conceptul aspecte logico-filosofice - 129
Concursul naţional de fotografie Eu şi natura - 1001
Concursurile şi olimpiadele şcolare - 483
Condiţia fizica in jocul de baschet - 1023
Conexiuni - 982
Conglomerate - 1217
Consideraţii privind puterea navală în zona extinsă a Mării Negre - 442
Consistoria bisericească din Moldova - 160
Contabilitate de gestiune - 934
Contabilitate financiară - 919-920
Contabilitate financiară aplicată - 931
Contabilitatea beneficiilor angajaţilor - 921
Contabilitatea de gestiune - 922
Contabilitatea instituţiilor de credit - 294
Contabilitatea întreprinderii - 932
Contabilitatea societăţilor comerciale multinaţionale - 927
Contribuţia jocurilor didactice şi a diferitelor tipuri de exerciţii la educarea
limbajului preşcolar - 547
Contribuţii la îmbunătăţirea tehnologiei de producere a materialului săditor
CIP
377
pomicol, în vederea reducerii consumurilor energetice - 844
Contribuţii la o istorie a aerodinauticii române - 832
Contribuţii la perfecţionarea echipamentelor şi tehnologiilor de monitorizare şi
diagnosticare a transformatoarelor de putere - 813
Contribuţii teoretice şi practice în domeniul politicilor monetare şi bancare - 297
Controlul adaptiv al sistemelor automate - 10
Controlul şi expertiza alimentelor de origine animală - 951
Cooperarea economică internaţională bilaterală, la nivel de firme - 318
Copiii căpitanului Grant - 1302
Copilărie în 5 anotimpuri - 1493
Coregrafia violenţei - 1260
Corespondenţă de afaceri - 907
Coridoare logistice intercontinentale - 443
Corporate default risk within CEE countries - 865
Corpul nostru - 703
Coşava sau Povestiri marinăreşti - 1467
Crăiasa zăpezii - 1172
Creativitate şi competitivitate în economia globală europenă - 313
Creativitatea prin matematică - 583
Creativitatea şi stimularea potenţialului creativ al preşcolarului prin metodele activ
participative - 500
Creşterea bisericii sau Seducerea bisericii? - 138
Creşterea eficacităţii predării-învăţării ştiinţelor naturii prin aplicarea metodelor
activ participative - 487
Criminalitatea violentă - 372
Criza clastică - 667
Criza economică şi profeţii ei - 317
Crustal structure of the SE Carpathians its foreland from densely spaced
geophysical data - 663
Cu în-ce-ti-ni-to-rul - 1427
Cui îi e frică de Reptilieni - 84
Culoarea - 1270
Culorile prin ochii de copil - 508
Culpabilitatea, între intoleranţă şi iertare - 77
Cultura ciupercilor pleurotus - 849
Cultura inovării - 894
Cultura organizaţională - 886
Cultura prunului - 840
Cultura românească în perspectică transatlantică - 50
Cultură şi civilizaţie - 48
Les culturėmes roumains - 1047
378
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Cum să câştigi prozeliţi şi să influenţezi oamenii - 1275
Cum să intri în mintea celuilalt - 123
Cum să-ţi protejezi firma în contextul crizei financiare - 282
Cunoaşterea teandrică - 149
Curriculum, instruire, evaluare - 507
Curs de drept civil pentru administraţie publică - 360
Curs de drept procesual penal - 399, 425
Curs de farmacognozie, fitochimie, fitoterapie - 724
Curs de procedură civilă - 420-421
Curs de vânzări - 339
Curs experimental de stilistică aplicată - 1151
Curs formare de bază pentru întreprinzătorii din mediul rural - 290
Curs practic de limba engleză pentru studenţii facultăţii de chimie, anul I - 1053
Cuvântu' - 1413
Cuvinte de lumină şi iubire - 200
Cuvinte şi mărturii despre Ion Creangă - 1137
D
Daniel - 135
De la evaluare la curriculum - 540
De unde a pornit totul? - 1545
De-a viul - 1385
De-ale mele, de-a valma - 1392
Dedicaţii - 1418
Deficienţele în comunicare şi conflictele din cadrul instituţiilor şcolare - 224
Degeţica - 1173
Demersuri investigative în educaţia religioasă - 136
Dendrometrie - 838
Derularea operaţiunilor de turism din cadrul agenţiilor de turism - 312
Descântecele manuscrise româneşti - 559
Desen tehnic - 984
Desene din lumini - 1138
Design pentru copii - 958
Despărţirea de iluzii - 1333
Despre războiul civil ("de secesiune") din SUA - 1559
Deutsch für anfänger - 1052
Devenind femeia visurilor lui - 175
Devreme, târziu - 1478
Dezvoltare regională şi rurală - 280-281
Diabetul la adulţi şi copii - 715
CIP
379
Dialogul intercultural în predarea limbilor străine spre o pedagogie a diversităţii
socioculturale - 459
Dialoguri socratice - 1130
Diateza verbului - 1093
Dictionary of business collocations - 302
A Dictionary of Similes - 1064
Dicţionar al metodelor de cercetare socială - 215
Dicţionar Art&Food - 857
Dicţionar de meserii - 275
Dicţionar de personaje literare pentru clasele V-VIII - 1129
Dicţionar imunologie medicală - 698
Dicţionar matematic activ - 579
Dicţionar ortografic şi explicativ de nume comune compuse prin cratimă - 1041
Dicţionar român-arab - 1040
Dicţionarul elevului - 1152
Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Vâlcea - 1538
Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române - 1084
Didactica activităţilor instructiv-educative în grădiniţă - 539
Didactica predării istoriei - 490
Dimensiuni calitative ale curriculum-ului pentru formarea ofiţerilor - 441
Dimineaţa serii - 1314
Din lumea celor care nu cuvântă - 1396
Din memorialistica diplomatică - 343
Din reveriile domnului R - 1496
Dinamica construcţiilor - 824
Dinamica educaţiei speciale - 479
Dincolo de noi - 1397
Dintr-o rază de lumină - 1487
Diode, semiconductoare - 794
Disfuncţionalităţi economice şi ecologice în spaţiul urban - 314
Dispariţia minorilor - 417
Disruptorii endocrini în patologia umană - 747
La dissociation des notions - 1034
Doamne, fă ca Schnauzer să câştige! - 1474-1475
Dobîndirea unei inimi înţelepte - 137
Doctrină contabilă şi deontologia profesiei - 928
Doină, doină, cântec dulce - 555
Domesticirea calului - 1109
Don Quijote în est - 1452
Dor de Eminescu - 1131
Dor de Eminescu şi de Creangă - 1132
380
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Două decenii de la revoluţie - 1574
Două spălări pe cap - 1369
Drago-betele - 557
Dragostea ca un diamant - 1222
Dragostea vieţii pentru neam - 1380
Drept administrativ - 348, 350-351
Drept civil - 356, 359, 364, 369, 377, 429
Drept civil ; Obligaţiile - 345
Drept constituţional şi instituţii politice - 422, 427
Drept internaţional privat - 385-386
Drept penal - 344, 365, 384
Drept penal special - 391
Drept procesual civil - 346, 366, 375
Drept procesual civil român şi comunitar european - 401
Drept procesual penal - 367
Dreptul comerţului internaţional - 387
Dreptul familiei - 361, 376
Dreptul la o bună administrare între dezbaterea doctrinară şi consacrarea normativă
- 432
Dreptul mediului - 566
Dreptul muncii - 389, 428
Dreptul penal al afacerilor - 357
Drumuri - 822
Durerea acută şi cronică la copil - 746
E
E prea cald pentru Thomas - 1208
e-Learning - 505
E-learning în afaceri - 311
Echipamente periferice şi de automatizare - 17
Economia asigurărilor - 449
Economia contemporană a României - 319
Economia întreprinderii în contextul managementului schimbării - 870
Economics - 273
Economie naţională - 316
Ecoştiinţe - 561
Ecotehnologii de procesare a materialelor din halde şi iazuri de decantare - 685
Ecouri târzii... - 1421
Educaţia ecologică prin geografie şi ştiinţe - 1543
Educaţia în spectacol - 1386
CIP
381
Educaţie plastică - 484
Efigii în filigran - 983
Eighteen century English novel from Defoe to Goldsmith - 1127
Ein Leben im Glauben für Kirche und Gemeinschaft.Selbstzeugnisse - 176
Ekphrasis - 1163
Elaborarea şi folosirea studiilor de caz în managementul resurselor umane - 891
Elasticitate, plasticitate, rupere - 644
Electronic devices - 802
Electronică de putere - 816
Electrotehnică - 809
Elemente de artă militară - 444
Elemente de drept penal şi procedural penal - 390
Elemente de dreptul securităţii sociale - 400
Elemente de fizică nucleară - 637
Elemente de geologie - 672
Elemente de inteligenţă artificială şi prolog - 3
Elemente de management operaţional - 873
Elemente de prozodie şi versificaţie numerică românească - 1039
Elemente de teoria probabilităţilor cu aplicaţii în biologie - 585
Elemente fizico-chimice şi biofarmaceutice ale sistemelor semisolide cu acţiune
topică - 723
Elemente fundamentale de procedură civilă şi proceduri speciale - 424
Elemente lexicale strămoşeşti - 1092
Elixirul tinereţii - 1018
Eminescu - 1158
Eminescu-mai-mult-decât-doar-filosof - 1126
Enciclopedia Banatului - 1
Enciclopedia ortodoxiei româneşti - 165
Eneida - 1285
Engleza - 1069
English Business Communication - 882
Eonul marelui desant - 1356
Epigrame, fără sare, lângă urna de votare - 1348
Ergonomie - 277
Escale în Panteon - 1357
Le espressioni idiomatiche in italiano, romeno e inglese - 1045
L'essais des produits, qualité, management dans l'industrie du bois - 952
Eternităţi de o clipă - 1498
Euromanagementul resurselor umane – 880
Europa Judiciară : 10 Ani după Consiliul de la Tampere. Conferinţa internaţională
(2009 ; Sibiu). Conferinţa internaţională Europa judiciară : 10 ani după
382
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Consiliul de la Tampere, Dreptul executării: perspective transnaţionale,
Dreptul la executare silită în România : Sibiu, 13-15 mai 2009 - 373
Europa văzută prin lentila ochelarilor noştri - 95
Evaluare naţională - 1080
Evaluare naţională 2010 - 595
Evaluarea impactului asupra mediului - 567
Evaluarea întreprinderii - 903
Evaluarea naţională 2010 - 596
Evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a 2010 - 478
Evanghelia după Pilat, urmată de Jurnalul unui roman furat - 1293
Évek és képek - 263
Examene şi evaluări naţionale 2009 - 485
EXCEL 2007 - 9
Excelenţa în afaceri - 872
Excursia în plină desfăşurare - 1419
Exerciţii şi probleme de matematică pentru ciclul primar - 590
Exerciţii şi probleme pentru clasă, cercuri şi concursuri de matematică - 602
Experimente şi simulări în laboratorul de criminalistică - 347
Experimentul intenţie - 116
Exploring life - 676
F
Familia Steurer de la Maria şi Iosef la Robert - 967
Farmacocnozie, fitoterapie - 727
Farmacologie - 732
Fata de pe insulă - 1184
Faţă în faţă cu stresul - 755
Fără secrete între noi - 1240
Fără tăgadă - 1464
Feeria din privată - 1349
Fenomene optice şi luminoase - 639
Festivalul "Luna fotografiei din România" - 998
Fiecare îşi poartă crucea - 1489
Fii genial! - 106
Filosofie şi cultură - 88
Filosofie şi ethos neoplatonic - 89
Final fericit - 1228
Finanţarea firmei - 330
Finanţe publice şi fiscalitate - 298
Finanţele întreprinderii - 867
CIP
383
Finn nyelvkönyv kezdőknek - 1063
The first ten years after Bologna - 456
Fiscalitate - 288, 293
Fizica atomului şi a solidului - 646
Fizica clasa a VIII-a - 632
Fizica construcţiilor - 642
Fizica între cunoscut şi necunoscut - 648
Flexiunea nominală - 1074
Flora ilustrată a judeţului Arad - 688
Flori cu parfum de stea - 1377
Focuri, fumuri ... - 1440
Formarea atitudinii active faţă de realitate şi de protecţie a mediului înconjurător în
procesul instructiv-educativ - 569
Formarea noţiunilor, cunoştinţelor şi a capacităţilor de cunoaştere la geografie şi
ştiinţe în ciclul primar - 494
Forog az esztendő kereke - 548
Fotbal - 1017
Fotoetnografica - 1002
Le français par des exercices - 1054
Frauen und Religion - 139
Frumoasa şi bestia - 1239
Frumosul sex al bărbaţilor - 94
Frumuseţe arctică - 1193
Frumuseţe în loc de cenuşă - 192
Functional styles student's book - 1061
Fundamentele constituţionale ale dreptului civil - 368
Furtunile - 1181
G
Garanţiile reale mobiliare de executare a obligaţiilor civile şi comerciale - 374
Gazometre - 810
Gânduri pe rânduri - 1370
Genocidul din Armenia - 1554
Geografia cuaternarului - 669
Geografie economică mondială - 1534
Geografie juridică - 320
Geometrie - 575
Geometrie analitică, diferenţiale şi computaţionale - 589
Geometrie descriptivă - 594
Geopolitica spaţiului balcanic - 253
384
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Gestiune bancară - 876
Gestiunea financiară a întreprinderii - 862, 889
Gestiunea hotelieră şi de restaurant - 896
Gestiunea portofoliului de active - 286
Ghicitori - 1469
Ghid de intervenţie în autismul infantil - 757
Ghid de poetică a prozei - 1122
Ghid de pregătire a bacalaureatului la logică - 128
Ghid de pregătire pentru limba şi literatura română - 1123
Ghid de pregătire pentru proba de competenţe digitale în liceu - 20
Ghid pentru asigurări şi reasigurări în Uniunea Europeană - 450
Ghid practic de dezvoltare a serviciilor de asistenţă comunitară pentru persoanele
cu probleme de sănătate mintală în oraşele mici şi comunităţile rurale - 448
Ghid practic pentru activitatea funcţionarilor publici cu atribuţii de consiliere etică
şi monitorizare a respectării normelor de conduită - 436
Ghid practic pentru consultantul de asigurări de viaţă - 452
Ghid practic pentru pregătirea examenului de evaluare naţională la matematică
2010 - 598
Ghid privind drepturile, obligaţiile şi oportunităţile de integrare socială a
resortanţilor ţărilor terţe din România - 393
Ghid terapeutic 2009-2010 - 691
Ghidul bibliotecii "V. A. Urechia" - 54
Ghidul lucrătorului feroviar - 914
Ghidul serviciilor pentru formarea deprinderilor de viaţă independentă - 243
Glumă nevinovată - 1206
Gog şi magog - 211
Grammar exercises nouns, adjectives and adverbs - 1065
Grammar exercises pronouns, articles, numeral and preposition - 1066
Grammar tenses - 1067
Grădina suspendată - 1515
Grenzüberschreitungen - 1057
Greşeli de neiertat - 1289
Grigore Vieru în amintirile contemporanilor - 1139
Grigore Vieru, pontiful limbii române - 1166, 1347
Guvernare şi guvernanţă în context regional şi global - 315
Guvernarea Uniunii Europene - 394
H
Hai la drum, mici pietoni - 912
Halabuş - 1471
CIP
385
Hannah Montana - 73, 1104
Hanul şi Castelul - 1167
Harul neglijat al pocăinţei - 207
Hazarde climatice generate de precipitaţii în Cîmpia de Vest situată la nord de
Mureş - 670
Hello Kitty - 1105-1106, 1220-1221
Hello Kitty şi abţibildurile jucăuşe - 1107
Herzklopfen im Rampenlicht - zur geschichte des deutschen staatshearters
Temeswar - 1577
Hétköznapi csodáim - 991
A hibátlanság vágya a látó nívódíjai 1991-2009 - 67
Hidro-gazo-dinamica sistemelor de aerare echipate cu generatoare de bule - 641
Highway and Bridge Engineering 2009, Scientific Opinions - 823
Homeopatia în România - 733
Homeopatie şi homeoterapie - 694
Horseland - 74
Hoteluri din România - 859
Hrana de zi cu zi - 709
Hrana vie în prevenirea şi vindecarea cancerului - 729
Hrana vie vindecă diabetul - 730
Hristos - puterea apostoliei - 163
Humángenetika - 679
I
Iannis cel nebun pentru Hristos - 179
Iarba de grâu, izvor de sănătate - 718
Icoană şi privaz - 1390
Idei social-politicie şi filosofice la Alexandru Mocioni - 256
Idei şi mentalităţi în Europa Modernă - 362
Identitate profesională în cariera didactică - 486
Idilă la capătul pământului - 1263
Idilă sub soare - 1236
IFRS pentru IMM-uri - 924
Iluminatul arhitectural al monumentelor istorice - 972
Imagine de ansamblu a lucrurilor cu adevărat importante în viaţă - 158
Imaginea în construcţia simbolică a realităţii sociale - 251, 864
Imobilizarea ca stres - 768
Impactul politicii vamale asupra agriculturii româneşti - 328
Impactul programelor de asistenţă socială în penitenciar - 398
Importanţa cercetării jocului logico-matematic în învăţământul preprimar - 511
386
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Impozitul pe profit - 310
Imunologie fundamentală - 697
Incluziunea socială a persoanelor de etnie rromă - 259
Incursiune în istoria teatrului universal - 1134
Incursiuni în istoria medicinei veterinare - 773
Individul psihopat - 737
Inducţia matematică - 588
Infecţia HIV în sarcină - 749
Influenţa poluării asupra covorului vegetal - 564
Informatică aplicată în ştiinţele agroalimentare - 30
Informatică managerială - 47
Informatică medicală - 1589
Informatikai rendszerek tervezése és menedzsmentje - 6
Informaţia şi inovarea - 325
Infracţiuni prevăzute în codul penal român - 382
Inimi îngemânate - 1443
Iniţiere în reţeaua de Internet - 36
Inovaţie şi schimbare în educaţoe - 496
Instalaţii de propulsie navale - 815
Instalaţii de transport - 819
Instalaţii de ventilare şi climatizare - 830
Instalaţii ecologice de maturare a făinii - 943
Instituţii de drept civil - 381
Instituţii de drept penal - 352
Instituţii de drept roman - 414
Instituţii ecleziastice - 171
Instituţii juridice noi, proceduri civile şi notariale inedite reglementate prin Noul
cod civil - 340
Instrumente teoretice şi practice în managementul clasei de elevi - 509
Insula comorii - 1264
Insula voyeurilor - 1200
Integra - 1470
Integrarea jocului didactic la elevii din ciclul primar - 495
Integrarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi - 453
Integritatea administraţiei publice - 439
Inteligenţa artificială şi sistemele expert - 28
Inteligenţă teritorială - 279
Interférences franco-roumaines chez George Bariţiu - 1583
Interferenţe europene în educaţia informală - 491
Interpretare vocală - 1010
Intervenţia statului pe piaţa muncii - 276
CIP
387
Introducere în agricultură - 835
Introducere în algebra liniară şi geometrie analitică - 609
Introducere în analiza wavelet - 616
Introducere în antropologia filosofică - 90
Introducere în dreptul notarial - 388
Introducere în electrotehnică - 814
Introducere în management - 897
Introducere în medicina familiei - 735
Introducere în modelarea bayesiană - 218
Introducere în pedagogie - 465
Introducere în procesarea limbajului natural - 21
Introducere în relaţii publice - 249
Introducere în teoria şi metodologia predării şi a evaluării - 510
Introduction to differential geometry - 612
Introduction to harmonic morphism between Weyl spaces and twistorial maps - 604
Invazia lăcustelor roşii - 1466
Investigaţii tehnico-analitice specifice minimizării scăzămintelor tehnologice în
industria alimentară - 962
Invitaţie la vals - 1375
Ion Creangă - 1133
Ion Luca Caragiale în amintirile contemporanilor - 1142
Istoria ,,canonică'' a literaturii române - 1351
Istoria batalionului 22 Vânători de munte Cireşoaia - 445
Istoria băncilor din Oltenia (1880-1948) - 296
Istoria codurilor secrete - 1547
Istoria comunicării umane - 227
Istoria jazz-ului şi a muzicii afro-americane - 1008
Istoria medicinei - 690
Istoria secretă a Sătmarului - 1529
Istoria şi evoluţia Uniunii Europene - 383
Istoria Ţinutului Herţa până în anul 1940 - 1576
Istoria văzută de aproape - 1584
Istoricul catedrelor de fiziologie şi fiziopatologie din România - 506
Istorie - 1546, 1570
Italia, pământul de acasă - 1318
Iustiniani digesta - 415
Izolate genetice din Bihor - 678
Izvoarele şi florile vieţii - 1325
Izvorul fericirii - 107
Izvorul lacrimilor - 154
388
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
Î
K
În aşteptarea Augustei - 1504
În Atlantida carpatică s-a realizat cea mai străveche civilizaţie din lume - 1520
În lumea poveştilor - 1103
În luptă dreaptă cu Zimbrul - 1476
În pridvorul cerului - 1367
În umbra destinului - 1326
În umbra păcatului - 1342
Încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului - 278
Îndeplineşte-mi dorinţa - 1202
Îndreptar ORL - 750
Îndrumător - 649
Îndrumător pentru lucrări practice de pomicultură - 841
Îndrumător pentru pregătirea serbărilor şcolare cu caracter folcloric - 482
Îngere, vii? - 1491
Îngerul păzitor - 1186
Întărirea sistemului imunitar - 701
Întâlnire pe Acropole - 1226
Întâmplări neobişnuite - 1299
Între noi bărbaţii - 142
Între statornicie şi trecere - 1444
Întrebări despre cunoaştere - 78
Învaţă cu Disney - 1224
Învăţarea experimentală la ştiinţe şi educaţie tehnologică - 560
K - 1514
A keresztény szerzetesség története - 144
Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie - 722
Klinikai labordiagnosztika - 752
Köllő Margit - 985
Kompetenciafejlesztés a művészetek eszközeivel - 987
Követvén a szent atyákat - 188
J
Jocul cuvintelor - 498
Jocul de rol - 467
Jocul didactic - 600
Jocul didactic matematic în ciclul primar - 462
Jocul în spaţiul educaţional - 529
Jocul muzical şi creativitatea - 520
Jos papucii! - 196
Jurnalele vampirilor - 1261
Jurnalismul românesc în exil şi diaspora - 69
Jurnalul bolivian - 1306
Jurnalul din timpul revoluţiei cubaneze - 1307
Jurnalul locotenentului Dobran - 1372
L
La cumpăna dintre ani - 1401
La pian cu Frédéric Chopin - 1009
La santa fastana - 1441
Lacrimile lăcrămioarei - 1343
Les langues de spécialité - 1046
Laude în furtună - 1409
Leadership de aur - 888
Leadership opinion questionnaire - 96
Lectură şi scriitură în romanul postmodern - 1141
Lecţii de algebră şi geometrie - 608
Legea societăţilor comerciale - 341
Legi, mărimi şi simboluri în meteorologie - 666
Legile - 1506
Legislaţia construcţiilor - 827
Legislaţia pensiilor - 454
Legislaţia privind organizarea judiciară - 406
Legislaţia societăţilor comerciale - 407
Legislaţie europeană în domeniul afacerilor interne - 327
Lehuzia patologică - 753
Letopiseţul unguresc - 1560
Lexic regional moldovenesc în prima jumătate a secolului al XVII-lea - 1070
Lianţi anorganici şi organo-minerali cu utilizare în stomatologie - 965
Liberalismul românesc şi valenţele sale europene - 1572
Lignina, sursa de materii prime şi energie - 956
Lili Pancu (1908-2006) - 995
Limba de lemn - 70
Limba engleză - 1059
Limba franceză - 1049, 1587
Limba română - 534
389
390
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Limba spaniolă contemporană - 1048
Limba şi literatura română - 591, 1081-1083, 1087-1089, 1094-1095, 1099, 1143
Limba şi literatura română, evaluare naţională 2010 - 1090
Lingvistul şi scriitorului Ion Popescu-Sireteanu - 1043
Lipsirea de libertate în mod ilegal - 413
Literatura în totalitarism - 1164
Literatură, Limbă română, Comunicare pentru clasa a V-a - 1145
Literatură, Limbă română, Comunicare pentru clasa a VII-a - 1146
Literatură, Limbă română, Comunicare pentru clasa a VIII-a - 1147
Lizuca şi Motocel - 1426
Locuirea tradiţională din zona Banat-Crişana - 229-242
Locul geometric în plan şi spaţiu - 605
Love parade - 1308
Luceafărul - 1391
Lucian Blaga und seine dichtung im deutschsprachigen kulturraum - 1156
Lucrarea de taină a rugăciunii lui Iisus - 178
Lucrări de laborator pentru cursul de analiză numerică - 587
Ludovic al XIV-lea, memorii oficiale şi apocrife - 1553
Lumea din Oglindă - 1277
Lumea noastră de poveste - 1364
Lumea pe dos - 1505
Lumea transilvană a lui Ion Creangă - 1168
Lumina zăpezii - 1340
Luptătorii virtuali - 1433
Lupte aplicative - 518
M
Magia performanţei - 620
Magyar Filozófiai Társaság Közleményei - 56
Magyarország és Erdély - 1249
Mama şi copilul - 710
Mamifere cu aripi - 689
Management - 871, 878
Management financiar-bancar - 904
Management şi leadership - 881
Managementul aprovizionării-desfacerii - 868
Managementul calităţii - 901
Managementul calităţii pentru învăţământul preuniversitar - 905
Managementul calităţii totale - 863
Managementul clasei de elevi - 469
CIP
Managementul comparat al resurselor umane - 885
Managementul conflictului - 244
Managementul financiar al companiei - 883
Managementul gestionării fondurilor structurale şi de coeziune - 899
Managementul grupurilor - 433
Managementul investiţiilor publice - 272
Managementul marketingului - 906
Managementul portofoliului de valori mobiliare - 869
Managementul resurselor umane - 895, 900
Manual ADI-R - 124
Manual ADOS - 111
Manual de psihologie medicală - 112
Manual SCQ - 248
Manual tehnic MACI - 117
Manual tehnic pentru BASC-2 - 122
Manual tehnic pentru M-PACI - 113
Manual tehnic pentru MCMI-III - 114
Manualul bisericii - 180
Manualul compostului - 848
Manualul doctrinelor biblice A.Z.Ş. - 185
Marea carte a jocurilor minţii - 118
Mari personalită ale ASE - 269
Marii clasici ai literaturii române - 1140
Marker - 1196
Markeri biochimici ai disfuncţiei endoteliale şi aterogenezei - 754
Marketing - 332
Marketing intern şi internaţional - 333
Marketing în serviciile internet - 18
Marketingul întrepriderii de comerţ - 329
Marqueurs évidentiels dans le discours argumentatif - 1036
Martorii iubirii - 558
Matematică - 514, 535, 586, 606, 619, 622
Matematică (M2) - 592
Matematică distractivă şi aplicată - 578
Matematică pentru clasa a V-a - 607
Material science - 966
Maths 7 - 614
Mănăstirea Hadâmbu - 975
Mănăstirea Nămăeşti în mărturisiri ale peregrinilor - 977
Mănăstiri şi schituri din Moldova, astăzi dispărute - 974
Mărturii despre Sabat - 209
391
392
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Mărturii din infern - 981
Măsurarea mărimilor electrice - 947
Măsurarea zgomotului - 788
Măsurări electrice - 948
Măştile Cleopardei - 1432
Mâna providenţei - 1190
Mecanica - 633
Mecanica fluidelor pentru navigatori - 635
Mecanică - 636, 647
Mecanisme cu bare articulate - 783
Medicamente biologice obţinute din pancreasul endocrin - 720
Medicina cu susul în jos - 692
Medicina familiei - 751
Medicina internă a animalelor - 774
Medierea conflictelor - 451
Meditaţii la Evanghelii - 141
Meditaţii mito-logice - 79
Mediul de reţea - 24
Memoriile hingherului - 1431
Mesaje misterioase - 1225
Metafora umorului - 1434
Metale preţioase - 728
Metanoia - 1486
Metode de analiză în industria zahărului - 937
Metode folosite în evaluarea didactică - 470
Metode numerice - 615
Metode, strategii şi tehnici de dezvoltare şi stimulare a creativităţii la şcolarii mici 497
Metodica educaţiei fizice şi sportului - 1030
Metodica predării atributului - 1079
Metodologia compunerii problemelor de matematică la clasele I-IV - 466
Metodologia îmbogăţirii şi activizării vocabularului elevilor din ciclul gimnazial –
1085
Metodologia predării operei lui Lucian Blaga în şcoală - 1155
Metodologia rezolvării problemelor de mişcare - 474
Mi-e dor - 1410
Mic dicţionar poliglot - 1044
Mic tratat despre puterea destinului - 121
Mica sirenă - 1108
Mică enciclopedie a elevului - 72
Microeconomie - 270-271
CIP
393
Microeconomie şi macroeconomie - 265
Microunde - 804
Micuţele doamne - 1179
Mielomul multiplu - 738
Mihai Eminescu - 1149
Mihail Gavrilov - 989
Mijloace de identificare în căutarea complementului sociativ - 1075
Milionarii - 1241
Minte, caracter, personalitate - 208
Miracole cotidiene - 992
Miracolul din fiecare - 170
Mircea Eliade - 1405
Mister şi literatură - 1161
Misterul erosului în opera lui Mircea Eliade - 1435
Mitologia - 549
Mitologia greacă şi literatura - 213
Mitropolitul Vasile Suciu - 184
Modalităţi de aplicare a strategiilor interactive în cadrul lecţiilor de educaţie moralcivică - 481
Modalităţi de folosire a calculului mintal în scopul dezvoltării gândirii matematice
a elevilor din ciclul primar - 472
Modelare parametrică şi adaptivă cu Inventor - 37
Modelarea în studiul chimiei şi tehnologiei hidrogenului - 953
Modelarea, simularea şi controlul bioproceselor - 936
Modele ale mărturiei creştine - 183
Modele de proiecte - 530
Modele neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi - 946
Modele operaţionale în practica programelor de training - 531
Modelul hugolian în drama Despot-Vodă - 1135
Modificări în structura funcţională a municipiului Piteşti în perioada postcomunistă
- 1578
Mondscheinsonate - 1406
Moneda otomană în Ţările Române în perioada 1687-1807 - 996
Monedă - 304
Monedă şi credit - 300
Monitorizarea parametrilor vitali în afecţiunile cronice - 771
Monitorizarea şi supervizarea proceselor apicole - 854
Monografia Colegiului Tehnic de Aeronautică ,,Henri Coandă'' Bucureşti - 458
Monografia comunei Baldovineşti, judeţul Olt - 1521
Monografia comunei Izvoru Bârzii - 1522
Monografia comunei Vărăşti - judeţul Giurgiu - 1530
394
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Monografia localităţii Ugruţiu - judeţul Sălaj - 1524
Monografie comuna Talpaş de la începuturile până în perioada interbelică - 1526
Motanul încălţat - 1109
Motoare şi maşini pentru silvicultură - 837
Motoare ultrasonice - 831
Mühlbach und der Unterwald - 1527
Mulţimi critice şi vectorial critice - 624
Mulţumesc pentru amintiri - 1176
Muscelul - 1532
Musculaţia - 699
Musculaţie - 704
Muzeul din Suceava - 60
Muzica face minuni - 1005
My Little Pony - 71, 1185, 1211
N
Nagyenyed Szóban-Képben - 1542
Naşterea - 1442
Navigând cu Einstein - 102
Ne jucăm-matematică învăţăm! - 503
Necunoscuta - 1279
Negociere în actul educaţional - 528
Negustorimea în Ţările Române, între Societas Mercatorum şi individualitatea
mercantilă, în secolele XVI-XVIII - 334
Neoliticul în Banatul montan - 1519
Netherland - 1248
Neuropsihofiziologie - 99
Neuropsihologie - 736
Nevoia de formare profesională a personalului din administraţia publică - 460
Nichifor Crainic - 1159
Nimic de pierdut - 1245
Noapte bună! - 1187
Noaptea de sânziene - 1389
Notaţia muzicală şi sisteme de intonaţie - 1011
Noţiuni fundamentale de rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii - 640
Noţiuni teoretice şi teste de matematică pentru evaluarea naţională 2010 - 577
Noua economie şi afacerile europene - 323
Noul Cod Civil - 410
Noul Cod Penal - 411
Noul Testament - 145
CIP
Nu fugi de mine - 1292
Nu poţi vorbi cu un perete - 1398
Numerologia în viaţa fiecăruia - 83
Nuvelistica lui Ioan Slavici - 1125
O
O afacere îngrozitor de bestială - 1243
O altfel de scenă politică - 1438
O crimă pe Via Appia - 1259
O fată minunată - 1198
O inimă împărţită... o naţiune împărţită - 146
O istorie a criptologiei româneşti - 2
O istorie întunecată - 1558
O mână întinsă spre cer - 1428
O picătură de istorie - 1568-1569, 1579
O relaţie excepţională - 1204
O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri - 1566
Oameni ai credinţei - 187
Obiectivele educaţionale - 501
Ochiul lui Osiris - 1154
Octavia - 1416
Ocupaţii, politici fiscale şi calitatea vieţii - 264
Odă halatelor albe - 1446
Odrasla toamnei - 1384
Okmány -és irománytár az Erdélyi Múzeum-Egyesület történetéhez - 62
Om fi greşit galaxia! - 1337
Omoară-mă - 1472
Omonimia şi ambiguitatea sintactică - 1091
Omul de nicăieri - 1507
Omul tranziţiei - 174
Opera romantică franceză - 1290
Opera Română din Cluj - 1015
Operaţii unitare în alimentaţie publică şi agroturism - 858
Opere - 1320
Optimizarea sistemelor de acţionare electrică - 780
Oraşele romane de la Dunărea Inferioară (secole I-III p.Chr.) - 1549
Oraşul Bucureşti între 1 septembrie 1939 şi 30 decembrie 1947 - 1562
Oraşul Piteşti în catagrafia din 1838 - 1564
Organe de maşini - 787, 806
Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic la lecţiile de matematică - 476
395
396
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Organizarea, flexibilitatea şi mentenenţa sistemelor de producţie - 875
Organizaţia inteligentă - 879
Organizaţii economice internaţionale - 64
Orientări moderne în psihologie şi ştiinţele educaţiei - 120
Originea şi evoluţia elementelor sanguine - 696
Ortopedia aparatului locomotor la animale - 775
Osteneli sacerdotale - 1417
P
P.S. Te iubesc - 1177
Pagini de jurnal - 1488
Parapsihologia - 104
Parteneriatul public-privat în context global - 283
Partituri pentru orgă şi melci - 1482
Pasul spre adevăr - 1209
Patologia bovinelor - 776
Patologia renală în sindromul metabolic şi obezitate - 756
Patologie animală - 777
Patologie orală - 744
Păcală şi isprăvile lui - 1456
Păcatul - 181
Părintele Lavrentie de la Frăsinei - 198
Părinţii bisericii despre post - 189
Pe al timpului catarg - 1412
Pe drumuri de munte cu Calistrat Hogaş - 1341
A pedagógiai gondolkodás történetének kiemelkedő alakjai - 489
Pedologie şi bonitarea terenurilor agricole - 845
People of faith - 190
Percy şi covorul fermecat - 1252
Peregrinări universitare europene - 1445
Peregrinul - 1120
Performanţa în organizaţii din perspectiva resurselor umane - 861
Permiabilitatea hidrică şi ionică la drojdia de bere - 949
Personalitatea psihoterapeutului şi procesul terapeutic - 721
Personalităţi române şi faptele lor - 51
Perspectiva - 971
Perspective empirique en finances internationales modernes - 866
Physiologie humaine - 700
Piatra de încercare - 1201
Pisicile aristocrate - 1110
CIP
Placenta praevia - 705
Planşe masonice - 61
Plante spontane şi cultivate utilizate în ritualuri religioase - 843
Plantele - 731
Plînsurile sfîntului Efrem Sirul - 164
Poeme de trecut vara şi alte poeme - 1379
Poemes et dessins - 1295
Poems of my soul - 1463
Poesis - 1503
Poezii - 1483
Poezii şi anotimpuri - 1484
Poftiţi la carnavalul din poveste! - 1422
Polemici - 57
Poliamide aromatice subsituite în catena laterală - 961
Polielectroliţi în soluţie - 654
Politica comercială a Uniunii Europene - 363
Politica fiscală şi bugetul de stat în contextul integrării României în Uniunea
Europeană - 353
Politici comerciale - 331
Politici europene privind dezvoltarea mediului de afaceri - 301
Politici penale europene - 395
Politici şi strategii de dezvoltare regională - 1038
Politics and religion in European Union and United States of America - 255
Politologie - 257
Politologie şi doctrine politice - 254
Poluarea aerului - 565
Pompei - 1219
Postelectorale - 1423
The postmodern British feminine novel - 1118
Pot face acest lucru - 103
Potojbu rubinovih nebes - 1508
Potopul - 1511
Poveste din Las Vegas - 1238
Povestea jucăriilor - 1256
Povestea unui bărbat necunoscut - 1291
Povestiri - 1363
Povestiri cu animale - 1111
Povestiri din Muzeul Astra - 65
Povestirile vânturilor - 1509
Poveşti - 1363
Poveşti de la bunici pentru cei mici - 1387
397
398
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Poveşti despre Păcală şi Tândală - 1437
Poveşti pentru tot anul - 1112
Poz(n)e cu muzicieni - 1360
Predici - 177
Prefectul şi instituţia prefectului în sistemul administraţiei publice din România –
438
Pregătirea echipei reprezentative şcolare de fotbal în liceu - 1027
Prelegeri de filosofie - 80
Prelegeri de partea electrică a centralelor şi staţiilor - 811
Prelucrarea rezultatelor analitice - 656
Premise privind dezvoltarea întreprinderilor sociale în judeţul Argeş - 284
Premiul Nobel - 1281
Presa românească din afara graniţelor ţării noastre - 68
Presentimente - 1194
Preţul tăcerii - 1233
Preţurile şi concurenţa în economia de piaţă - 324
Prevenţia primară în carie şi parodontopatii - 758
Previziunea în afaceri - 321
Prezentări - 14
Primăria Iaşi - 431
Primăvară la Paris - 1284
Primele 100 de zile ca primar în România - 430
Primii paşi împreună - 464
Primul dar - 1334
Principalii dăunători ai legumelor din câmp şi spaţii protejate - 842
Principiile slujirii - 193
Printre stele aprinse - 1336
Prinţ şi cerşetor - 1272-1273
Prinţesa gheţurilor - 1175
Problematica timpului în metafizica augustiniană - 161
Probleme alese de algebră - 611
Probleme avansate de teoria stucturilor - 825
Probleme de analiză matematică - 610
Probleme de chimie - 638
Procedurile financiar-contabile - 926
Procesare de text - 15
Procese de aşchiere prin strunjire - 799
Procesul de negociere în afacerile internaţionale - 222
Procesul investiţional şi alocarea resurselor financiare - 877
Proclamaţia revoluţiei române - 1574
Producerea de sămânţă la grâul de toamnă în condiţiile Câmpiei de Vest - 846
CIP
399
Producerea energiei electrice şi termice - 793
Profilaxia cancerului de sân - 770
Programarea calculatoarelor în limbaj C - 34
Programarea cu limbaje de descriere hardware - 35
Proiectarea asistată de calculator a filtrelor trece-bandă de microunde - 27
Proiecte economice - 267-268
Proiectul Sfera - 109
Prolegomene asupra ştiinţei administraţiei publice - 434
Proprietăţi remarcabile ale conicelor - 618
Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în jurisprudenţa CEDO - 392
Protecţia extraprocedurală a martorilor aflaţi în Programul de protecţie a martorilor
- 1588
Protecţia internaţională a drepturilor omului - 396
Protecţia mediului - 573
Protecţia mediului marin împotriva poluării cu hidrocarburi - 571
Protecţia naturii - 563
Proverbe - 1469
Provocările necunoscutului - 1424
Psihologia religiei - 92
Psihopoezia - 1479
Psihoterapie cognitivă - 719
Publicistică la "viaţă - 1460
Pudră - 1455
Puncte remarcabile în geometria triunghiului - 603
Pur şi simplu - 1374
Puritatea vieţii - 1381
Puterea seducţiei - 1197
Puterea tăcerii - 1191
Q
Quality assurance in teachers continuing professional development - 524
Quo vadis Chemia et Scientia - 657
R
Raiul pe pământ - 1328
Raport (desecurizat) privind aspecte ale viitorului - 1313
Raţiuni ale inimii - 169
Raze de lumină în cultura orădeană interbelică - 52
Rămâi sănătos, Agriju - 553
400
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Răpire de ziua îndrăgostiţilor - 1113
Răpită de un tigru - 1258
Răsăritul - o poartă a slavei - 151
Răscrucea vieţii - 1382
Răstigniţi cu Cristos - 191
Răţuşca cea urâtă - 1174
Râsul înţeleptului - 82
Reabilitarea zonei Fortului Măgurele - 568
Receptarea textului epic în învăţământul primar - 1157
Reconsiderarea istorică - 1551
Recuperări istorice AFDPR de la Paris - 358
Recurs la memorie - 1116, 1481
Reflecţii critice privind conducerea acţiunilor militare pe frontul românesc, în
timpul campaniei din 1916 - 1567
Reflexivul românesc - 1098
A református oktatás a Kárpát-medencében 1690-1918 között - 155
Regăsire - 1004
Regăsire fericită - 1269
Regionalizări şi inovare - 884
Reglementări contabile conforme cu directivele europene - 923, 933
Reglementări europene privind regimul infracţiunilor ce afectează mediul
înconjurător - 562
Regulamentul CE nr 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea
hotărârile judecătoreşti în materie matrimoniala şi în materia răspunderii
părinteşti - 402
Regulamentul CE nr 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi
executarea hotărârile în materie civilă şi comercială - 403
Regulamentul CE nr. 861/2007 privind cererile cu valoare redusă - 404
La relation sujet-objet en français contemporain - 1055
Les relations franco-roumaines au XIX-e siècle - 261
Relaţia terapeut-pacient - 726
Relaţiile Republicii Azerbaidjan cu statele din Asia Centrală - 1557
Relaţiile româno-ungare - 1585
Religia dacilor - 212
Repere în predarea geometriei la clasele primare - 516
Repere socio-juridice - 416
Repertoriul arheologic al judeţului Sălaj - 1518
Repertoriul arheologic al peşterilor din Banat - 668
Reprezentarea socială a persoanei cu nevoi speciale - 446
Reprezentări matematice ale civilizaţiilor antice - 621
Reprezentările matematice la vârsta preşcolară - 480
CIP
401
Reproducerea umană medical asistată - 711
Responsabilitate faţă de societate şi comportament etic - 131
Retmagia şi minunatele aventuri ale lui Retman - 526
Reţete culinare şi conserve cu ciuperci - 850
Reţete din bucătăria franceză - 860
Revelaţii - 1378
Revers din furtună - 1485
Revoluţia informatizării şi tipurile de activităţi legate de munca în bibliotecă şi
redacţie - 11
Revoluţie şi mentalitate în Ţara Românească - 1575
Rina, ursoaica - 1457
Riscul în execuţia constucţiilor - 820
Riscul şi performanţa în activitatea bancară - 299
Roata soarelui - 1319
Robinson Crusoe - 1203
Roboţi fotbalişti - 797
Robur Cuceritorul - 1303
Rolul exerciţiilor şi a jocurilor didactice la formarea vorbirii copilului preşcolar –
515
Rolul Frontului Democratic Român în Revoluţie - 1582
Rolul lecturii suplimentare în programul şcolar pentru învăţământul primar - 461
Rolul organizaţiilor internaţionale în soluţionarea paşnică a diferendelor
internaţionale - 66
Rolul structurii în comunicarea vizuală - 994
Rolul vieţii - 1214
Le romantisme flaubertien - 1170
România - 913
România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2005-2008) - 342
România sub regimul comunist - 1565
Ros Lucis - 1459
Rugăciune pentru conducerea naţiunii - 148
Rugăciunea - 210
Ruleta rusească - 1310
Der rumänisch-deutsche linguistische Kontakt - 1051
Ruptura uterină - 762
S
Sala de aşteptare - 1383
Salonul naţional de artă fotografică "Cupa fotocluburilor" - 999
Salonul naţional de artă fotografică al seniorilor - 1000
402
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Sarcina multiplă - 763
Sarcina şi valvulopatiile - 764
Sárosi Csaba - 988
Sasca Montană - 1533
The saxon legacy in Transylvania - 978
Să citiţi bine! - 53
Să crezi în dragoste - 1234
Sărutul de foc - 1358
Sărutul din junglă - 1210
Scalele clinice multiaxiale Millon - 125
Scenariul ascensiunii - 101
Schimbarea la faţă - 1461
Schimbarea organizaţională în instituţiile de învăţământ - 492
Scrieri pentru o posibilă istorie a "Amurgului Sentimental" - 1114
Scrijelite temelii de mileniu - 1430
Scrisori concepute in vremuri de bejenie - 1468
Scrisori pentru mai tîrziu - 1439
Scurte poveşti de adormit copii şi trezit adulţi - 1311
Secrete din trecut - 1229
Secretele biruinţei - 194
Secretele simbolului pierdut - 63
Secretul lui Wilhelm Storitz - 1301
Secretul vieţii - 1253
Securitatea informaţiilor în societatea informaţională - 43
Securitatea rutieră - 911
Securitatea şi sănătatea lucrătorilor din birouri - 714
Selected Literary Texts - 1199
Semiologie medicală - 765
Semnificaţia particularităţilor vârstei pubertare în lecţia de educaţie fizică - 1028
Seniori bucovineni ai spiritului - 1042
Sfântul Ierotei, episcop de Alba Iulia - 197
Sfântul Ioan cel Nou de la Partoş - 173
Shakespeare - 1165
Siguranţa circulaţiei rutiere - 910
Silviu Neguţ - 1535
Simboluri şi semnificaţii religioase în opera lui Mihai Eminescu - 1119
Simfonia pământului - simfonia iubirii - 1449
Sindromul fibromialgic - 748
Singuri pe lume - 1251
Sinistra şi Dextera - 1324
Sisteme 3D CAD pentru proiectare mecanică - 33
CIP
403
Sisteme de achiziţii şi senzori - 40
Sisteme de educaţie muzicală - 1012
Sisteme de recuperare hidraulică a energiei la bordul autovehiculelor - 833
Sisteme hidraulice pentru depoluare - 829
Sisteme informaţionale privind monitorizarea şi gestiunea factorilor de mediu - 570
Sistemul constituţional românesc - 380
Sistemul financiar al României - 295
Sistemul privat de pensii - 455
Situaţii simetrice - 1394
Slujirea bisericii - 133
Slujirea văduvelor - 147
Soacra mea trăznită - 1407
Societate, istorie şi filologie - 1548
Societatea contemporană şi securitatea energetică - 791
Societăţi comerciale - 898
Sociologia sportului - 1024
Solfegii din literatura muzicală a genului liric - 1013
Spirale în imagini - 1315
Spiritualităţi câmpinene - 1531
Sportul pentru toţi şi mişcarea olimpică - 1031
Spre lumină, în labirintul scrierilor - 1169
Spre Tabor - 166
Spune nu intimidării - 91
Stabilirea calităţii laptelui şi a produselor lactate - 853
Standardele de performanţă în dezvoltarea carierei - 538
Statistică - 219
Statistică economică - 217
Statute citadine privilegiate în provinciile dunărene ale Imperiului roman (sec. I-III)
- 1550
Stăpînul lumii - 1303
Steaua pământului printre valuri şi stânci - 1510
Stimulare 3D a solidificării pieselor turnate - 38
Stimularea creativităţii preşcolarului pentru achiziţiile de limba română - 537
Strategic maneuvering with dissociation - 1037
Strategii competitive în domeniul serviciilor - 322
Strategii de evaluare a randamentului şcolar - 536
Strategii de instruire şi evaluare - 527
Strategii didactice folosite pentru formarea deprinderilor de citire şi scriere în clasa
I - 471
Strategii didactice folosite pentru formarea deprinderilor de citire şi scriere la clasa
I - 504
404
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Strategii metodice, varietatea şi diversitatea modalităţilor de activizare a elevilor la
lecţia de matematică - 517
Strategii metodice, varietatea şi diversitatea modalităţilor de ativizare a elevilor la
lecţia de matematică - 499
Stropi de gând - 1414
Stropi dîn vremie - 1312
Studii de economie - 266
Studii terapeutice în testiculul necoborât - 702
Studiul lacurilor sărate din Depresiunea Transilvaniei - 1539
Studiul secetei din Transilvania - 665
Stylistics - 1062
Subcarpaţii dintre Gilort şi Olteţ - 671
Subjugaţi de iubire - 1178
Suflet rănit - 1254
Sugestii de subiecte pentru evaluarea naţională - 468
Sunt gras? Ia mai slăbiţi-mă - 1216
Supervisory behavior description questionnaire (SBDQ) - 97
Suplimente alimentare complexe - 950
Suprafaţa efectivă de reflexie şi materiale radioabsorbante pentru micşorarea
acesteia - 808
Surse regenerabile de energie - 792
Synergia pontica & aegeo-anatolica - 1517
Számviteli alapismeretek - 929
Szervetlen kémia - 661
A szobrász Köllő Miklós - 986
Szolfézs példatár - 1007
Szomszédok - 1516
Ş
Şarje rapide - 1350
Şcoala "Cornetti" - 525
Şcoala Ardeleană - 1115
Şcoala bobocilor - 477
Şcoala specială Costeşti la 33 de ani de existenţă - 532
Şi bunicii au fost copii - 1316
Şi dacă n-ar fi înviat Christos ... - 206
Şi eu aş vrea să zbor... - 1362
Şi noi ce mai mâncăm? - 713
Şoapte înscrise pe frunze... - 1450
Şoaptele gândului - 1502
CIP
405
Ştiinţa administraţiei - 435
Ştiinţa materialelor - 782
Ştiinţa şi ingineria materialelor - 789
T
Tactica cooperării poliţieneşti europene şi internaţionale - 437
Tanárok pedagógiai műveltsége - 463
Tara Duncan - 1286
Tâlcuirea Crezului - 186
Techniques for the optimization of communication flows in distributed systems –
220
Tehnica jocului de volei - 1032
Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior - 335
Tehnici experimentale în bioanaliză - 682
Tehnici experimentale în chimia organică - 652
Tehnici pentru programarea lucrărilor de construcţii - 828
Tehnologia creşterii bovinelor - 852
Tehnologia fabricării produselor mecanice - 818
Tehnologia materialelor - 779
Tehnologia uleiurilor - 964
Tehnologii ecologice - 807
Tehnologii fermentative - 959
Tehnologii şi sisteme integrate de fabricaţie pentru mecatronică - 800
Tema de acasă - 1366
Templul păgânilor - 1411
Tenis de câmp - 1021
Tentaţia necunoscutului - 1331
Teoreme asupra numerelor prime - 599
Teoria stucturilor pe medii deformabile - 826
Teoria şi metodologia instruirii - 1026
Teoria şi practica vinificaţie familiale - 940
Teorie şi aplicaţie gramaticală - 1086
Teorie şi metodologie curriculară în educaţie fizică şcolară şi sportivă - 1029
Teorie şi tactică poliţienească - 440
Teorii sociologice contemporane - 247
Teorii şi doctrine ale integrării europene - 397
Terapia amneziei colective - 1495
Testamentul unui excentric - 1304
Teste de evaluare pentru clasa a IV-a la Ştiinţele naturii - 572
Teste de limba română - 1073
406
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Teste de limba şi literatura română - 1078
Teste de matematică - 623
Teste de solfegiu şi dicteu muzical - 1006
Teste grilă pentru examenul de licenţă, specializarea Drept - 418
Teste olimpiadă - 23
Teste pentru cunoaşterea şcolarului mic - 512-513
Textul literar şi nonliterar - 1144
Thomas şi motorul cu reacţie - 1267
Thomas şi omul care anunţă ceaţa - 1268
Tipuri de comunicare în ciclul primar - 1071
Topografia cu aplicaţii numerice - 628
Topografie subterană - 629
Totenkult bei den Christen - 162
Tradiţionalism... Vaslui - 1528
Transformatoare şi maşini electrice - 795
Translating idioms through culture - 49
Transport urban - 915
Transporturi, expediţii şi asigurări internaţionale - 909
Tranzacţii comerciale internaţionale - 338
Tranzacţii comerciale pentru ingineri economişti - 337
Tratat de estetică a durerii - 1322
Tratat de organizare industrială - 890
Tratatele fundamentale ale Uniunii Europene - 419
Travaux pratiques de chimie organique - 662
Trăirea ortodoxiei în lumea modernă - 202
Treacă veacu'-acesta de la mine! - 1361
Trecut-au anii - 1352
Trinitatea în lumina revelaţiei - 203
Tristan şi Isolda - 1121
Triumviratul dezastrului global - 258
Trufele - 851
Truyện vui rumani - 1492
Tu m-ai schimbat - 1180
Ţ
Ţara mea de glorii - ţara mea de dor! - 1581
Ţara Moţilor - 1541
Ţarinele şi puterea - 1555
Ţebea - 1525
Ţinutul blănurilor - 1305
CIP
407
U
Uliţa copilăriei mele - 1400
Ultimele?!... - 1500
Umbra punţilor - 1365
Umorul - 126
Un bărbat bănuitor - 1265
Un bărbat greu de înţeles - 1237
Un cavaler din alte timpuri - 1218
Un căţelandru muşcând dintr-un nor - 1368
Un clopot de suspine - 1436
Un getleman la masă - 550
Un macedonean în căutarea liniştii - 1332
Un oltean dă piept cu lumea - 1451
Un om în întuneric - 1182
Un psiholog în Agora - 119
Un român francez - 1287
Un sărut furat - 1205
Un voiaj aventuros - 1212
Unde te duci? - 153
Uniforma vestimentară - 963
Uniunea Europeană - 370-371
Uniunea internaţională a notariatului - 423
Universul bucuriei - 1494
Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr - 195
Urgenţe medicale - 745
Urmaşii lui Lillith - 1415
Ut unum sint - 172
Utilaje în industria alimentară - 954
Üzenetek Erdélybe - 1148
V
Vacanţa lui Maigret - 1294
Valea trandafirilor - 1250
Valenţe formative ale activităţii de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul
primar - 473
Valenţe formative ale jocului didactic matematic în dezvoltarea personalităţii
preşcolarului - 493
Valenţele instructiv educative ale drumeţiilor şi excursiilor - 523
Valorificarea produselor secundare din industria berii - 945
408
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Il Vangelo secondo Corbu - 1355
Variabilitatea virusului Plum Pox - 684
Vasile Alecsandri - 1153
Vasile Latiş şi Gavril Ciuban în viaţa de aer - 1425
Vasile Leviţchi în amintirile contemporanilor - 1497
Vânătoarea de stele - 1309
Vânătorii de zmeie - 1223
Venind către mine - 1395
Verificarea şi validarea sistemelor soft - 19
Vermina - 1458
Versuri de la un emigrant - 1447
Versuri şi alte poeme - 1448
Viaţa din moarte - 1338
Viaţa filozofului Vasile Conta - 87
Viaţa lui Dumnezeu în sufletul omului - 150
Viaţa Sfântului Sava Vatopedinul cel nebun pentru Hristos - 167
Viaţa unui om singur - 1429
Viaţa unui prost - 1512
Viaţa, slujba şi acatistul sfântului ierarh Nifon al Constanţianei - 205
Vibraţii mecanice - 784-785
Vinovată în dragoste - 1207
Vinul - 960
Violenţa realităţii - 990
Virusologie, bacteriologie, parazitologie - 677
Vis - 1454
Vis şi candoare - 502
Viziunea apocaliptică în opera lui Emil Cioran - 1136
Vlahii, români pierduţi - 1556
Volei - 1020
Volei la nivel liceal - 1025
W
Ways of expressing - 1068
Weekendul - 1283
Wer darf was - 1388
Winx Club - 75
Wyrm - 1188
CIP
Y
Yes, I Can - 1060
Z
Zbor spre libertate - 1244
Zburătorii din amurg - 1323
Zburătorul - 1278
Zece duzini de hapuri ardelene - 1480
Zicători - 1469
Zonele şi etajele de vegetaţie din Oltenia - 687
Zsigmond Márton - 997
409
410
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
INDEX DE EDITURI
A
Academica Brâncuşi - 262, 546, 1028, 1440
AcademicPres - 773
Accent Print - 60
Adalex - 482
Adevăr Divin - 103, 105, 109, 116
Adevărul Holding - 1264, 1297-1305
Adoramus - 187, 190
Aeternitas - 279, 302, 918, 1127
Agape - 138
Agora - 478
Agroprint - 847, 852
Aius PrintEd - 33, 255, 296, 377, 380, 400, 778, 1128, 1491, 1575
Alcris-M94 - 1178, 1180, 1184, 1186, 1190, 1193-1194, 1197-1198, 1201-1202,
1204-1207, 1209-1210, 1212, 1214, 1218, 1222, 1225-1228, 1233-1234,
1236-1237, 1239-1240, 1244, 1250-1251, 1253-1255, 1257-1258, 12621263, 1265, 1269, 1279, 1292
Aletheia - 684
Alfa Omega Publishing - 151
Alfa Software - 192-194
Alfa - 854
Alfa - 446, 1338, 1361
Alfa - 487, 1121, 1157
ALLFA - 1176-1177, 1213, 1219, 1259, 1282
Alma Mater Sibiu - 217, 384, 477, 745, 514, 686
Alma Mater Bacău - 652, 722, 726, 804, 812, 1030
Alpha MDN - 436, 705, 740-743, 749, 753, 762-764, 1033
Altip - 1518
Alutus - 515, 1138
Amaltea - 887-888
Amanda Edit - 225-227, 1530
Amphion - 590-591
Amphora - 1045
Amurg Sentimental - 1114, 1340, 1344-1345, 1449-1450, 1468, 1479, 1500, 1559
Anamarol - 1427
Andreco Educational Grup - 12-15
Antar - 82
CIP
Anthropos - 1509
Aramis Print - 484, 498
Ars Academica - 251, 864
Ars Docendi - 666, 683, 977, 1532
Ars Libri - 1093
Art - 990, 1088, 1123, 1143, 1145-1147, 1308, 1375
Artemis - 832
Artes - 509-510, 520, 1006, 1012-1013
Artifex - 906
Artpress - 229-242, 252, 662, 691, 1582
Arves - 1020
Astra Museum - 65
Atelier Didactic - 11, 1039
Ateneul scriitorilor - 1337
Aula - 586, 592, 1049, 1059, 1083, 1089, 1546
Autentica - 1080
Axis Libri - 54, 77, 174
B
Babel - 1004
Biblioteca Bucureştilor - 913
Bibliotheca - 246
Bookart - 67
Books Unlimited Publishing - 1076
Buna Vestire - 184, 843, 1115, 1573
Bunavestire - 1192
Business Excellence - 865-866, 902
Business Tech International Press - 101
Bybliotek - 1431
C
Caiete Silvane - 553, 1524
Campion - 580-581
Carminis Educational - 483, 532, 602
Cartea CreştinăOradea - 204
Cartea de a doua zi - 1275
Cartea Ortodoxă - 178
Cartea Românească - 1164, 1385
Casa Cărţii de Ştiinţă - 320, 700, 929, 1163, 1563
411
412
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Casa de Editură Advent - 182
Casa de Editură Viaţă şi Sănătate - 158, 168-169, 180, 185, 199, 203, 208-210, 715,
755, 759-761, 1231, 1316, 1334, 1362
Casa Editorială Demiurg - 53, 695, 946
Cavallioti - 48, 798
CD PRESS - 1060, 1535
Cetate Deva - 293, 647, 876
Cetatea Doamnei - 508, 1446
Charmides - 1015, 1419
Cibernetica - 220, 321
Citadela - 1529
Clusium - 303
CODECS - 102
comunicare.ro - 378, 432, 879
Confluenţe - 458, 582, 1319
Conphys - 1318
Contrafort - 1311, 1348, 1350, 1430, 1436, 1451, 1458, 1466, 1505
Cordial Lex - 352, 381
Coreus - 713
Corint - 16, 551, 1058, 1112, 1408, 1558, 1562
Corint Junior - 75, 1179, 1187, 1232, 1243, 1246, 1277-1278, 1286
Cosmopolitan-Art - 98
Cr3ativ - 1439
Crigarux - 87, 166, 1341
Crizon - 595
Cronos - 1073
Cunoaşterea Cuvântului - 132, 135, 146-147, 153
Curtea Veche Publishing - 145, 339, 872, 1369, 1512
Curtea Veche - 724
D
Dacia - 79, 313, 1321-1322, 1499
Dalami - 668
Danart - 1158
David Press Print - 1
Daya - 556, 772
Dharana - 170
Didactic Pres - 462, 499, 799, 1091, 1370, 1521
Do-MinoR - 693
Docucenter - 1018
CIP
413
Dokia - 1423, 1470
Doxologia - 975
E
Ecko Print - 22, 129, 466, 583, 893, 1124-1125, 1522
Edinfo - 1025, 1580
Editgraph - 1462, 1482
Editura "Găseşte Înţelegere" - 452
Editura Abel - 6, 463, 489, 679, 1007, 1063
Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" - 441, 444, 637, 863
Editura Academiei Române - 214, 297, 559, 1561
Editura Academiei Tehnice Militare - 59, 615, 645, 808
Editura Albastră - 311
Editura Anca - 1343
Editura Andrew - 261, 1171, 1317, 1333
Editura Arefeana - 1169, 1501
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice - 159
Editura ASAB - 935
Editura ASE - 269, 272-273, 875
Editura Bibliotecii Naţionale a României - 974
Editura C.H. Beck - 291-292, 341, 344, 347, 368, 405-408, 412, 419, 429, 454, 827
Editura Casei Corpului Didactic Bacău - 1068, 1540
Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori" - 1140, 1435
Editura Casei Corpului Didactic Cluj - 1156
Editura Casei Corpului Didactic Prahova - 250, 488, 1364
Editura CECCAR - 924
Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos - 989
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei - 791
Editura CNI Coresi - 358, 1247
Editura Coruţ Pavel - 1358
Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea - 29, 522, 712, 717
Editura Didactică şi Pedagogică - 10, 271, 389, 399, 421, 439, 758, 905, 923, 938,
1014, 1082, 1487, 1551
Editura Economică - 254, 266, 277, 460, 885, 891
Editura Eftimie Murgu - 267-268, 640, 1017
Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna" - 932
Editura Fundaţiei "România de Mâine" - 68, 90, 245, 1048
Editura Fundaţiei "Scrisul Românesc" - 1130, 1556
Editura Fundaţiei Academia Civică - 1565
Editura Fundaţiei Constantin Brâncuşi - 1464
414
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Editura Fundaţiei Cultural-Artistice Spirale - 1520, 1581
Editura Fundaţiei Culturale Cancicov - 1552
Editura Fundaţiei E.B.E. - 137
Editura Fundaţiei pentru cultură şi învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara - 333
Editura Fundaţiei pentru Studii Europene - 874, 884, 886, 894
Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" - 604, 612
Editura Gabriel 2005 - 1081, 1099, 1136
Editura George Tofan - 494, 523, 1543
Editura Gr. T. Popa - 89, 728, 771
Editura Hamangiu - 345-346, 369, 401-404, 571
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române - 165
Editura Institutului Teologic Protestant din Cluj Napoca - 188
Editura Istros a Muzeului Brăilei - 996, 1320, 1391
Editura M.A.S.T - 709, 839-840, 940
Editura Medicală - 739, 765
Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu" - 651, 658, 673, 725, 756
Editura Muntenia - 744
Editura Muzeului Marinei Române - 442
Editura Muzeului Municipiului Bucureşti - 995
Editura NICULESCU - 63, 703, 1095, 1223
Editura Nona - 224, 244, 493, 497, 500, 517, 1071
Editura Nouă - 1432
Editura Perpessicius - 1126
Editura Politehnica - 41, 782, 789, 802, 822
Editura Prof. Dr. Negoiţă Media - 1388
Editura Raluca - 1474
Editura Remus - 256, 303
Editura RTS - 526, 719
Editura Sanda - 1078, 1383
Editura Sf. Mina - 201, 464, 469, 502, 1352
Editura Sfântul Ierarh Nicolae - 46, 81, 115, 130, 274, 576-577, 648, 663, 720
Editura Sfântul Nectarie - 173
Editura Silviana - 542-545, 807, 1097, 1478
Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez" - 820, 823-826, 828, 939
Editura Societăţii Scriitorilor Români - 1404
Editura Sophia - 141, 164, 177-178, 186, 189, 202
Editura SPER - 736
Editura Surorilor Lauretane - 154
Editura Ştef - 495, 600, 639, 1568-1569, 1579
Editura TIM - 58, 558, 857, 1003
Editura Tipnaste - 32
CIP
415
Editura Trei - 93, 104, 1175, 1260, 1284, 1289, 1309
Editura U.T. Press - 5, 39, 131, 567, 570, 630, 636, 801
Editura Universitară - 25-26, 43, 47, 218, 383, 449, 573, 609, 669, 834, 1046, 1074
Editura Universitară "Carol Davila" - 322, 698
Editura Universitară "Ion Mincu" - 642
Editura Universitaţii "Lucian Blaga" - 1131
Editura Universităţii "Al. I. Cuza" - 282-283, 295, 300-301, 315, 326, 455, 871,
968, 1549
Editura Universităţii "Petru Maior" - 350-351, 805
Editura Universităţii "Transilvania" - 38, 631, 644, 699, 792, 816, 833, 952, 1056
Editura Universităţii Agora - 325, 882
Editura Universităţii Aurel Vlaicu - 149, 161, 527, 784-785
Editura Universităţii de Nord - 156-157, 453, 625-627
Editura Universităţii din Bucureşti - 21, 50, 88, 456, 486, 524, 540, 656, 732, 1055,
1098, 1118
Editura Universităţii din Oradea - 221, 670, 678, 690, 734, 770, 809, 846, 873, 909,
954, 994, 1023, 1548
Editura Universităţii din Suceava - 704, 793, 819
Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti - 1009, 1360
Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti - 397, 501, 810, 907, 964
Editura V & I Integral - 507
Edmunt - 781
Edupoint - 718, 752, 752
EduSoft - 31
Edy Optic - 1410, 1421
Egmont România - 73, 1100-1102, 1104-1108, 1110, 1208, 1220-1221, 1224,
1252, 1256, 1267-1268
Egyetemi Męhely Kiadó - 155
Eikon - 256, 603, 1154
Electus - 198
Elisavaros - 659-660
Else - 4, 44-45
Emia - 1159, 1525
Enciclopedia RAO - 710
Era - 418
Erc Press - 1113, 1153, 1174
Esenţial Media - 503, 638
Ethnologica - 1002
Etna - 1588
Euro Standard - 485
Euro-Vida M - 1288
416
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Eurobit - 40, 126, 475, 672, 676, 754
Eurocarpatica - 200, 1463
Eurogema Exim - 611, 848
Eurolobby - 61
Europolis - 376, 606, 1477
Europress Group - 1181
Europrint - 1327
Eurostampa - 735, 751, 881, 980, 1324
Eurotip - 434, 1021, 1329
Evanghelismos - 152, 167, 179
Evoluţionism - 692
Ex Ponto - 634
F
F & F International - 649, 661
Farmamedia - 706
Fast - 37
Focus - 34, 465, 685, 870
For You - 85
G
Galaţi University Press - 247, 334, 780, 787, 815, 858, 936, 1010-1011, 1029,
1034-1038
Galaxia Gutenberg - 92, 191, 560
Geea - 1326
Genessa - 911
Ghepardul - 1402-1403
Gil - 596, 1090
Gloria - 263
Gordian - 1368, 1377
Grafit - 632, 794
Grafoanaytis - 349, 395, 1447
Gramar - 1273-1274, 1285
Graphica - 694
Graphys - 1405
Grinta - 978, 1008, 1425
Gutenberg Univers - 328, 490, 788, 1051-1052
CIP
417
H
Hasefer - 211
Hofmann - 597, 1077, 1422
Hora - 176, 1527
Humanitas Fiction - 1293, 1514
Humanitas - 1216, 1296, 1371, 1566
Hyperion - 619
I
IBU Publishing - 94, 1016
Igloo - 859
Imprimeria Ardealul - 1040
Imprimeria de Vest - 1005
Imprimeria Naţională - 707-708, 716
Indaco - 305
Independenţa Economică - 270, 316
Infoart Media - 1498
Info - 491-492, 671, 1135, 1526
Infomedica - 112
Irecson - 917
Istru - 1481
K
Kreativ - 216
Kriterion - 1249
Kron-Art - 557, 1480
L
Leda - 1248, 1261, 1270, 1511
Legis - 481, 869
Lidana - 393, 914, 1494
Life - 175
Litera Internaţional - 118, 317, 549, 701, 960, 979, 1389, 1537, 1547, 1555
Little Star - 372
Logos - 1445
Lucyd Serv - 957
Lumen - 86, 100, 361, 392, 398, 430, 438, 530-531, 711, 963, 1433, 1473, 1554
418
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Lumina Lex - 360, 1574
Lux Libris - 1536
CIP
419
Nufărul - 998-1000
O
M
Macedoneanul - 1332, 1380-1382
Magic Print - 1103, 1387, 1493, 1495
Matrix Rom - 3, 35, 890, 915
Maxim Publisher - 967
Mayon - 314
Măiastra - 257, 496, 519, 1384, 1401
Mediamira - 616, 976
Mega - 1550
Mentor - 548
Mica Valahie - 264
Mimo - 610
Miracol - 83-84, 729-731
Mirador - 212, 555, 1295, 1310, 1339, 1374, 1489
Mirton - 8-9, 99, 280, 287, 289, 312, 589, 628, 748, 855, 883, 1045, 1054, 13351336, 1346, 1533, 1577
Modelism - 1372
MondoRo - 140, 1483
Monitorul Oficial R.A - 258, 933
Multimedia Internaţional - 1409
Muscel 2000 - 653
Mustang - 310, 895
Muşatinia - 1438, 1476
Muşatinii - 448, 981, 983
N
Napoca Star - 188
Nautica - 635
Nectarie Kefalas - 205
Neemia - 148
Nemira Publishing House - 121, 550, 1165, 1188, 1280, 1488
Neutrino - 1312
Nomina - 20, 128, 1570
Nomina Lex - 364-367, 849-851
Noriel Maxim - 71, 74, 1185, 1211
Notarom - 340, 423
O.S. Romania - 111, 113-114, 117, 122, 124-125, 248
Oastea Domnului - 163, 181, 1444
Obiectiv - 714
Olimpiada - 512
Olimpias - 1342, 1504
Omnia Uni S.A.S.T. - 336, 396, 420, 425, 930
OmniaLex - 379, 382
Opus Cultural - 1001
Ordessos - 1564
Orizonturi Universitare - 767-768, 795, 821, 877, 966, 971-972, 1460
P
Pallas-Akadémia - 985-986, 988, 997
Pandora - 1200, 1217, 1287
Paralela 45 - 568, 1041, 1116, 1122, 1129, 1170, 1578
Partener - 76, 160, 970
Pax Aura Mundi - 1461, 1517
Pegasus Press - 1414-1415
Perla suferinţei - 134, 143, 150
PIM - 259, 276, 386-387, 457, 467, 521, 541, 578-579, 585, 588, 613, 689, 696,
738, 769, 786, 790, 796, 817, 842, 892, 941-942, 944-945, 956, 962, 973,
982, 1027, 1053, 1064, 1323, 1418, 1528, 1553, 1572
Pisica Neagră - 991-992
Polidava - 1325, 1443
Polimark - 737
Polirom - 78, 108, 119, 123, 215, 338, 721, 1024, 1050, 1182, 1229, 1276, 1283,
1291, 1294, 1306-1307, 1429, 1442, 1452, 1455, 1472, 1507, 1513, 1586
Polis - 1148, 1516
Politehnica Press - 608, 623, 641, 811, 965
Politehnium - 643, 829
Premier - 607, 1373, 1407, 1531
Presa Bună - 172
Presa Universitară Clujeană - 19, 171, 195, 479, 624, 657, 664-665, 969, 1376,
1539, 1541
Primus - 52, 55
Princeps Edit - 431, 868, 1133, 1137, 1139, 1142, 1149, 1166, 1168, 1347, 1351,
420
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1355-1357, 1365-1366, 1378, 1390, 1416-1417, 1434, 1454, 1459, 1471, 14961497, 1502-1503, 1584
Printech - 27, 337, 518, 633, 646, 655, 667, 682, 723, 766, 774-777, 779, 783, 800,
803, 818, 830-831, 1330-1331
PrintXpert - 447, 1519
Privirea - 1392
Pro Philosophia - 56
Pro Transilvania - 445
Pro Universitaria - 7, 17-18, 28, 80, 219, 222, 249, 265, 286, 318, 331, 335, 357,
362, 370-371, 424, 426-428, 443, 459, 889, 899, 925, 1044, 1070
Pro-Didact - 572, 1019
Prolog - 987
Promun - 49, 534-536
Psihomedia - 95, 120, 243, 416, 538, 562, 1061-1062, 1150-1151, 1314-1315, 1359
Publica - 1238
Publicom - 1426
Q
Quadrat - 949, 953, 1367
R
Rafet - 552
RAO International Publishing Company - 2, 127, 1183, 1191, 1195-1196, 1215,
1241, 1281, 1544
Rawex Coms - 1515
RBA Media - 1394-1395
RCR Editorial - 1508
Reader's Digest - 856, 1245, 1545
Reîntregirea - 136, 197
Renaşterea - 133, 183
Rentrop & Straton - 106
Risoprint - 57, 196, 285, 308-309, 329, 348, 375, 629, 733, 747, 757, 814, 837,
845, 853, 880, 903-904, 919-920, 926, 943, 959, 984, 1042, 1484-1485
Romghid - 1379
S
Salgo - 440, 1155, 1448, 1567
Samia - 1441
CIP
421
Scheda - 1092
Scientia - 228
Scrib - 1492
Scrisul Românesc Fundaţia - Editura - 278, 422, 566, 1086
Semne - 1290
Septentrion - 533
Sfera - 621, 1411
Sigma - 516, 614
Silvania - 622, 1085
SIM ART - 461, 525, 599
Sinapsis - 96-97, 598
Sinteze - 1141, 1467
Sitech - 30, 64, 110, 223, 284, 294, 304, 324, 343, 353, 359, 388, 390, 414-415,
417, 433, 437, 470-474, 476, 480, 504-506, 511, 528-529, 537, 547, 561,
563-565, 569, 594, 601, 617-618, 677, 687, 727, 750, 806, 813, 835-836,
844, 896-898, 910, 916, 922, 1022, 1065-1067, 1075, 1079, 1096, 1119,
1160, 1162, 1399-1400, 1523, 1534, 1538, 1589
Societatea Muzeului Ardelean - 62
Solness - 702, 861, 928, 950
Spanda - 51
Spandugino - 1386
Speed Promotion - 36, 290, 1069
Stadiform - 1094, 1587
Star-Tipp - 1413
Steaua Nordului - 1172-1173, 1189, 1203, 1230, 1235, 1266, 1271-1272, 1363,
1396, 1420, 1456, 1469
Stef - 912, 937, 1583
Stud IS - 1571
Studia - 574-575, 593, 674-675, 680
Stúdium - 144, 162, 451
Studium - 1542
Succeed Publishing - 91, 142, 207
Ş
Şcoala Brăileană - 513
Şcoala cu ceas - 620
422
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
T
Táltos - 650
Tamar - 1087
Techno Media - 554
Tehnopress - 298, 332, 587, 654, 900-901, 961, 1026, 1031-1032, 1120, 1510
Teocora - 908
Teopiticot - 1109, 1111
Teora - 107
Teoria - 1486
Terra - 539
Timpul - 1134, 1161, 1412, 1424
Tiparg - 468, 1043, 1353
Tipo Moldova - 281
Tipoalex - 1132
Top Form - 1557
Transversal - 253, 951
Triade - 206
Trialog - 24, 213, 605, 1199
Tribuna - 1117, 1328, 1560
Tribuna Economică - 330, 450, 867, 921
Tritonic Publishing - 69-70, 1465
U
Unirea - 1354
Uniunea Sârbilor din România - 1509
Univers Enciclopedic Gold - 206, 1084, 1506
Universitaria - 42, 260, 275, 299, 319, 323, 394, 797, 841, 862, 927, 931, 934, 947948, 958, 1047, 1453, 1585
Universitas XXI - 72, 1072, 1152, 1167, 1397
University Press - 681
Universul Juridic - 66, 327, 354-356, 363, 373-374, 385, 391, 413, 435
Universul Şcolii - 1144
Uranus - 878
Urban Lifestyle - 860
V
Valman - 1475
Varadinum Script - 23
CIP
"Vasile Goldiş" University Press - 688, 697, 838, 1428
Vasiliana '98 - 746
Vega Prod '94 - 1406
Verbum - 139, 1057
Viaţa Medicală Românească - 1349
Vicovia - 1393, 1576
Vif - 1398, 1457
Viga - 1242
Vox 2000 - 1437
Vremea - 1313, 1490
W
Wolters Kluwer - 288, 306-307, 342, 409
423
424
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
LISTĂ TELEFOANE EDITURI
Editura ---------------------------------------------------------------- tel./fax
A
Academica Brâncuşi ------------------------------------------------- 0253/21.43.07
--------------------------------------------------------------------------- 0253/21.57.94
AcademicPres --------------------------------------------------------- 0264/59.63.84
--------------------------------------------------------------------------- 0264/59.37.92
Accent Print ----------------------------------------------------------- 0230/52.35.86
Adalex ------------------------------------------------------------------ 0269/21.58.29
Adevăr Divin----------------------------------------------------------- 0268/32.49.70
Adevărul Holding ----------------------------------------------------- 021/242.42.43
--------------------------------------------------------------------------- 021/242.42.05
Adoramus -------------------------------------------------------------- 0745/31.40.11
Aeternitas -------------------------------------------------------------- 0258/81.26.30
Agape ------------------------------------------------------------------ 0268/21.48.02
Agora ------------------------------------------------------------------- 0242/31.12.95
Agroprint -------------------------------------------------------------- 0256/27.71.57
--------------------------------------------------------------------------- 0256/20.02.96
Aius PrintEd ----------------------------------------------------------- 0251/59.61.36
Alcris-M94 ------------------------------------------------------------- 021/224.16.98
Aletheia ---------------------------------------------------------------- 0263/23.34.19
Alfa Iaşi----------------------------------------------------------------- 0232/21.15.06
--------------------------------------------------------------------------- 0232/34.58.84
Alfa Piatra Neamţ ----------------------------------------------------- 0233/22.38.85
Alfa Omega Publishing ---------------------------------------------- 0256/28.49.13
--------------------------------------------------------------------------- 0256/28.49.12
Alfa Software ---------------------------------------------------------- 0260/66.21.12
--------------------------------------------------------------------------- 0260/61.27.77
ALLFA ----------------------------------------------------------------- 021/402.26.10
--------------------------------------------------------------------------- 021/402.26.00
Alma Mater Bacău --------------------------------------------------- 0234/58.88.84
Alma Mater Sibiu ----------------------------------------------------- 0269/23.43.32
Alpha MDN ----------------------------------------------------------- 0238/72.13.03
--------------------------------------------------------------------------- 0238/72.13.04
Altip -------------------------------------------------------------------- 0258/81.10.47
CIP
--------------------------------------------------------------------------- 0258/81.17.44
--------------------------------------------------------------------------- 0258/81.44.07
Alutus ------------------------------------------------------------------ 0249/43.80.50
Amaltea ---------------------------------------------------------------- 021/210.65.22
--------------------------------------------------------------------------- 021/210.45.55
Amanda Edit ----------------------------------------------------------- 021/224.41.53
--------------------------------------------------------------------------- 021/317.89.45
Amphion---------------------------------------------------------------- 0234/20.62.43
--------------------------------------------------------------------------- 0234/55.45.58
Amphora --------------------------------------------------------------- 0256/25.17.61
Amurg Sentimental --------------------------------------------------- 021/687.82.03
Anamarol -------------------------------------------------------------- 021/430.53.44
Andreco Educational ------------------------------------------------- 021/316.99.33
Antar ------------------------------------------------------------------- 021/231.37.19
Anthropos -------------------------------------------------------------- 0265/19.22.18
Aramis Print ----------------------------------------------------------- 021/461.08.10
--------------------------------------------------------------------------- 021/461.08.14
--------------------------------------------------------------------------- 021/461.08.09
Ars Academica -------------------------------------------------------- 031/425.19.45
Ars Docendi ----------------------------------------------------------- 021/410.25.75
Ars Libri ---------------------------------------------------------------- 0248/67.36.32
Art ---------------------------------------------------------------------- 021/224.01.30
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.32.87
Artemis ----------------------------------------------------------------- 021/318.83.44
Artes -------------------------------------------------------------------- 0232/21.25.50
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.25.51
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.25.49
Artifex ------------------------------------------------------------------ 021/316.61.69
--------------------------------------------------------------------------- 021/314.79.34
Artpress ---------------------------------------------------------------- 0256/29.38.09
Arves ------------------------------------------------------------------- 0251/56.03.96
Astra Museum --------------------------------------------------------- 0269/21.81.95
--------------------------------------------------------------------------- 0269/21.80.60
Atelier Didactic ------------------------------------------------------- 021/314.46.60
--------------------------------------------------------------------------- 021/313.49.27
Ateneul scriitorilor --------------------------------------------------- 0234/52.48.97
Aula -------------------------------------------------------------------- 0268/31.86.47
Autentica --------------------------------------------------------------- 021/653.02.71
Axis Libri--------------------------------------------------------------- 0236/41.10.37
--------------------------------------------------------------------------- 0236/31.10.60
425
426
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
B
Babel ------------------------------------------------------------------- 0234/58.89.30
Biblioteca Bucureştilor ---------------------------------------------- 021/211.36.25
Bibliotheca ------------------------------------------------------------ 0245/21.22.41
Bookart ----------------------------------------------------------------- 0266/31.12.10
--------------------------------------------------------------------------- 0266/37.24.07
Books Unlimited Publishing ----------------------------------------- 021/308.62.54
Buna Vestire ----------------------------------------------------------- 0258/71.02.06
Business Excellence -------------------------------------------------- 0744/19.70.99
Business Tech International Press ---------------------------------- 021/424.22.07
--------------------------------------------------------------------------- 021/424.22.06
Bybliotek -------------------------------------------------------------- 0747/40.41.57
C
Caiete Silvane --------------------------------------------------------- 0260/61.28.70
Campion ---------------------------------------------------------------- 021/324.36.32,
--------------------------------------------------------------------------- 0742/01.44.05
--------------------------------------------------------------------------- 021/411.33.93
Carminis Educaţional ------------------------------------------------ 0248/25.30.22
--------------------------------------------------------------------------- 0248/25.24.67
Cartea Creştină -------------------------------------------------------- 0259/43.67.38
--------------------------------------------------------------------------- 0259/43.61.52
Cartea de a doua zi --------------------------------------------------- 021/224.30.89
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.30.87
Cartea Ortodoxă ------------------------------------------------------ 0247/32.63.21
--------------------------------------------------------------------------- 0247/31.66.54
Cartea Românească --------------------------------------------------- 021/224.48.29
--------------------------------------------------------------------------- 021/231.52.37
Casa Cărţii de Ştiinţă ------------------------------------------------- 0264/43.19.20
--------------------------------------------------------------------------- 0264/19.20.87
Casa de Editură Advent----------------------------------------------- 0359/40.84.25
Casa de Editură Viaţă şi Sănătate ----------------------------------- 021/323.00.40
Casa Editorială Demiurg --------------------------------------------- 0232/25.70.33
Cavallioti -------------------------------------------------------------- 021/210.51.50
--------------------------------------------------------------------------- 021/230.52.95
CD Press --------------------------------------------------------------- 021/337.37.17
--------------------------------------------------------------------------- 021/337.37.57
Cetate Deva ------------------------------------------------------------ 0254/22.98.90
--------------------------------------------------------------------------- 0254/21.90.08
CIP
Cetatea Doamnei ------------------------------------------------------ 0233/21.99.27
--------------------------------------------------------------------------- 0233/21.42.68
Charmides -------------------------------------------------------------- 0263/23.62.57
--------------------------------------------------------------------------- 0263/21.85.60
Cibernetica ------------------------------------------------------------ 021/211.60.99
Citadela ----------------------------------------------------------------- 0361/40.75.12
Clusium ---------------------------------------------------------------- 0264/59.69.40
CODECS -------------------------------------------------------------- 021/252.51.82
--------------------------------------------------------------------------- 021/252.51.83
--------------------------------------------------------------------------- 021/252.51.88
comunicare.ro --------------------------------------------------------- 021/212.52.88
--------------------------------------------------------------------------- 021/313.58.95
Confluenţe ------------------------------------------------------------- 0254/55.25.34
Conphys ---------------------------------------------------------------- 0250/73.33.23
--------------------------------------------------------------------------- 0250.73.15.22
Contrafort -------------------------------------------------------------- 0251/41.40.03
Cordial Lex------------------------------------------------------------- 0264/41.36.88
Coreus ------------------------------------------------------------------ 0723/13.65.35
Corint ------------------------------------------------------------------- 021/319.47.97
--------------------------------------------------------------------------- 021/319.48.15
--------------------------------------------------------------------------- 021/319.48.20
Corint Junior ---------------------------------------------------------- 021/319.47.97
Cosmopolitan Art ----------------------------------------------------- 0256/29.35.17
Cr3ativ ------------------------------------------------------------------ 0369/42.50.24
Crigarux ---------------------------------------------------------------- 0233/21.06.39
--------------------------------------------------------------------------- 0233/21.51.58
Crizon------------------------------------------------------------------- 0241/58.48.56
--------------------------------------------------------------------------- 0341/81.57.80
Cronos ------------------------------------------------------------------ 0246/23.02.40
--------------------------------------------------------------------------- 0246/23.06.00
Cunoaşterea Cuvântului --------------------------------------------- 0259/44.71.80
--------------------------------------------------------------------------- 0359/42.51.12
Curtea Veche ---------------------------------------------------------- 021/335.31.71
--------------------------------------------------------------------------- 021/336.71.84
Curtea Veche Publishing -------------------------------------------- 021/223.16.88
D
Dacia ------------------------------------------------------------------- 0264/42.96.75
--------------------------------------------------------------------------- 0264/45.21.78
Dalami ----------------------------------------------------------------- 0255/51.58.18
427
428
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Danart ------------------------------------------------------------------ 021/611.15.17
David Press Print ----------------------------------------------------- 0256/22.91.21
Daya -------------------------------------------------------------------- 0261/76.83.52
Dharana ---------------------------------------------------------------- 021/337.24.24
Didactica Press -------------------------------------------------------- 021/410.88.10
Do MinoR ------------------------------------------------------------- 021/411.70.27
--------------------------------------------------------------------------- 021/311.53.70
Docucenter ------------------------------------------------------------ 0234/57.08.89
Dokia-------------------------------------------------------------------- 0264/42.40.59
--------------------------------------------------------------------------- 0264/43.20.19
Doxologia -------------------------------------------------------------- 0232/21.66.93
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.66.94
E
Ecko Print -------------------------------------------------------------- 0723/25.02.72
Edinfo------------------------------------------------------------------- 0723/99.63.00
Edithgraph ------------------------------------------------------------- 0238/72.75.20
Editura Abel ----------------------------------------------------------- 0264/42.00.01
Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"-------- 0269/21.55.54
--------------------------------------------------------------------------- 0269/43.29.90
Editura Academiei Romane ----------------------------------------- 021/318.81.06
--------------------------------------------------------------------------- 021/318.24.44
--------------------------------------------------------------------------- 021/335.46.60
Editura Academiei Tehnice Militare ------------------------------- 021/335.46.60
--------------------------------------------------------------------------- 021/335.57.63
Editura Albastră ------------------------------------------------------- 0264/43.83.28
--------------------------------------------------------------------------- 0264/59.82.63
Editura Anca ---------------------------------------------------------- 0243/25.50.85
Editura Andrew-------------------------------------------------------- 0237/23.53.56
Editura Arefeana ------------------------------------------------------ 021/639.27.31
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice ------------------------- 021/201.54.11
--------------------------------------------------------------------------- 021/201.45.81
Editura ASAB --------------------------------------------------------- 021/336.38.95
--------------------------------------------------------------------------- 021/336.38.93
Editura ASE ----------------------------------------------------------- 021/211.26.50
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.95.49
Editura Bibliotecii Naţionale a României ------------------------- 021/314.24.34
Editura Casei Corpului Didactic Bacău ---------------------------- 0234/52.39.88
Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare Maria Montessori --------------------------------------------------------------------------- 0262/27.59.35
CIP
--------------------------------------------------------------------------- 0262/27.66.73
Editura Casei Corpului Didactic Cluj------------------------------- 0264/59.39.45
Editura Casei Corpului Didactic Prahova -------------------------- 0244/57.73.88
Editura C.H. Beck ----------------------------------------------------- 021/410.08.47
--------------------------------------------------------------------------- 021/410.08.48
Editura C.N.I. Coresi ------------------------------------------------- 021/222.33.03
--------------------------------------------------------------------------- 021/222.90.60
Editura CECCAR ----------------------------------------------------- 021/327.63.80
--------------------------------------------------------------------------- 021/327.34.94
Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos------------------------- 0236/41.84.00
--------------------------------------------------------------------------- 0236/41.55.90
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei -------------------- 021/224.26.34
Editura Coruţ Pavel --------------------------------------------------- 021/212.68.68
Editura Didactica Militans-Casa Corpului Didactic Oradea
--------------------------------------------------------------------------- 0259/41.25.69
--------------------------------------------------------------------------- 0259/47.69.48
Editura Didactică şi Pedagogică ------------------------------------ 021/312.34.70
--------------------------------------------------------------------------- 021/315.73.98
Editura Economică --------------------------------------------------- 021/312.97.17
Editura Eftimie Murgu------------------------------------------------ 0255/21.02.14
--------------------------------------------------------------------------- 0255/21.02.30
Editura Fundaţiei Academia Civică --------------------------------- 021/312.58.54
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.98.52
Editura Fundaţiei Constantin Brâncuşi ----------------------------- 0353/40.20.33
Editura Fundaţiei Culturale “Alexandru Bogza” ----------------- 0230/31.17.91
Editura Fundaţiei Culturale Cancicov ------------------------------ 0234/11.82.30
Editura Fundaţiei EBE ----------------------------------------------- 0264/44.65.61
Editura Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici ---- 0745/52.17.18
------------------------------------------------------ -------------------- 0256/21.31.08
Editura Fundaţiei pentru Studii Europene ------------------------- 0264/59.39.71
Editura Fundaţiei "România de Mâine" ---------------------------- 021/444.20.91
Editura Fundaţiei "Scrisul Românesc" ----------------------------- 0251/43.63.48
--------------------------------------------------------------------------- 0251/42.03.13
Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos ------------------- 0236/46.13.53
Editura Gabriel 2005-------------------------------------------------- 0724/07.68.87
Editura "Găseşte Înţelegere" ----------------------------------------- 0745/13.07.05
--------------------------------------------------------------------------- 0264/43.21.40
Editura George Tofan ------------------------------------------------ 0230/52.33.16
Editura Gr. T. Popa --------------------------------------------------- 0232/21.18.20
Editura Hamangiu ----------------------------------------------------- 031/805.80.20
--------------------------------------------------------------------------- 031/805.80.21
429
430
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române
--------------------------------------------------------------------------- 021/406.71.94
--------------------------------------------------------------------------- 0723/77.09.57
--------------------------------------------------------------------------- 021/406.71.92
--------------------------------------------------------------------------- 021/300.05.53
Editura Institutului Teologic Protestant din Cluj Napoca -------- 0264/59.13.68
Editura Istros a Muzeului Brăilei------------------------------------ 0339/40.10.02
--------------------------------------------------------------------------- 0339.40.10.03
Editura M.A.S.T. ----------------------------------------------------- 021/778.69.50
--------------------------------------------------------------------------- 021/410.19.45
Editura Medicală ------------------------------------------------------ 021/252.51.86
--------------------------------------------------------------------------- 021/252.51.89
Editura Medicală Universitară ‘Iuliu Haţieganu” ---------------- 0264/59.60.89
Editura Muntenia ----------------------------------------------------- 0241/63.27.42
--------------------------------------------------------------------------- 0241/63.55.21
Editura Muzeului Marinei Române --------------------------------- 0241/61.90.35
Editura Muzeului Municipiului Bucureşti-------------------------- 021/615.68.58
--------------------------------------------------------------------------- 021/310.25.62
Editura NICULESCU ------------------------------------------------ 021/312.97.82
--------------------------------------------------------------------------- 021/314.30.31
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.97.83
--------------------------------------------------------------------------- 021/222.03.72
Editura Nona ---------------------------------------------------------- 0233/21.40.26
--------------------------------------------------------------------------- 0233/23.18.88
Editura Nouă ----------------------------------------------------------- 021/222.73.93
--------------------------------------------------------------------------- 021/223.14.84
Editura Perpessicius -------------------------------------------------- 031/104.87.94
Editura Politehnica --------------------------------------------------- 0256/40.38.23
--------------------------------------------------------------------------- 0256/40.30.21
Editura Prof. Dr. Negoiţă Media ------------------------------------ 0241/85.44.96
Editura Raluca --------------------------------------------------------- 0788/79.91.06
--------------------------------------------------------------------------- 0723/72.96.34
Editura Remus -------------------------------------------------------- 0264/43.04.04
Editura RTS ------------------------------------------------------------ 0264/58.22.76
--------------------------------------------------------------------------- 0744/43.88.97
Editura Sanda ---------------------------------------------------------- 021/636.56.31
--------------------------------------------------------------------------- 0723/53.56.95
Editura Sfântul Nectarie Arad --------------------------------------- 0257/25.43.84
--------------------------------------------------------------------------- 0257/25.57.35
Editura Sf. Mina ------------------------------------------------------ 0232/21.15.00
--------------------------------------------------------------------------- 0232/23.39.19
CIP
Editura Silviana ------------------------------------------------------- 0250/73.38.48
Editura Societăţii Academice Matei-Teiu Botez ----------------- 0232/23.77.38
Editura Societăţii Scriitorilor Români ----------------------------- 021/636.38.23
Editura Sophia -------------------------------------------------------- 021/320.61.19
--------------------------------------------------------------------------- 021/319.10.84
Editura S.P.E.R. ------------------------------------------------------- 021/206.12.29
--------------------------------------------------------------------------- 021/610.52.83
--------------------------------------------------------------------------- 021/314.89.72
Editura Surorilor Lauretane ------------------------------------------ 0262/27.67.06
Editura Ştef ------------------------------------------------------------ 0252/40.23.84
Editura TIM ----------------------------------------------------------- 0255/21.05.53
--------------------------------------------------------------------------- 0255/21.09.43
Editura Trei ------------------------------------------------------------ 021/224.55.26
Editura Universitară -------------------------------------------------- 021/315.32.47
Editura Universitară “Carol Davila” ------------------------------- 021/310.48.50
--------------------------------------------------------------------------- 021/318.07.59
Editura Universitară „Ion Mincu”----------------------------------- 021/307.71.93
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.39.54
Editura Universităţii Agora ------------------------------------------ 0259/42.73.98
--------------------------------------------------------------------------- 0259/43.49.25
Editura Universităţii “Al. I. Cuza” --------------------------------- 0232/20.12.01
Editura Universităţii Aurel Vlaicu ---------------------------------- 0257/28.00.70
--------------------------------------------------------------------------- 0257/31.49.47
Editura Universităţii de Nord ---------------------------------------- 0262/21.58.70
--------------------------------------------------------------------------- 0262/29.92.87
Editura Universităţii din Bucureşti --------------------------------- 021/410.23.84
Editura Universităţii din Oradea ------------------------------------ 0259/40.86.42
--------------------------------------------------------------------------- 0259/43.27.89
--------------------------------------------------------------------------- 0259/43.28.30
Editura Universităţii din Suceava ----------------------------------- 0230/52.00.80
--------------------------------------------------------------------------- 0230/52.00.81
Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu ------------------- 0269/21.01.22
Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti------------- 021/314.26.10
Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti --------------------- 0244/57.31.71
--------------------------------------------------------------------------- 0244/57.58.47
Editura Universităţii “Petru Maior” -------------------------------- 0265/26.22.75
Editura V & I Integral ------------------------------------------------ 021/313.99.57
Edmunt ----------------------------------------------------------------- 0239/62.62.36
Edupoint ---------------------------------------------------------------- 0265/26.03.26
EduSoft ----------------------------------------------------------------- 0234/20.60.90
Edy Optic -------------------------------------------------------------- 0257/25.17.61
431
432
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Égisz -------------------------------------------------------------------- 021/413.55.54
Egyetemi Műhely Kiadó --------------------------------------------- 0264/59.15.82
Eikon ------------------------------------------------------------------- 0740/18.71.09
Electus ----------------------------------------------------------------- 0248/25.42.77
--------------------------------------------------------------------------- 0248/64.27.77
Elisavaros -------------------------------------------------------------- 021/223.84.60
Else --------------------------------------------------------------------- 0351/80.44.98
--------------------------------------------------------------------------- 0251/59.90.31
Emia -------------------------------------------------------------------- 0254/23.02.46
Enciclopedia RAO ---------------------------------------------------- 021/222.35.48
Era----------------------------------------------------------------------- 021/346.79.90
--------------------------------------------------------------------------- 021/346.16.41
Erc Press --------------------------------------------------------------- 021/224.52.56
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.52.57
--------------------------------------------------------------------------- 021/405.53.30
Esenţial Media -------------------------------------------------------- 0348/43.99.55
Ethnologica ------------------------------------------------------------ 0262/21.15.60
--------------------------------------------------------------------------- 0262/21.53.59
Etna --------------------------------------------------------------------- 021/260.00.67
Euro Standard---------------------------------------------------------- 021/667.51.65
Eurobit ----------------------------------------------------------------- 0256/49.90.04
Eurocarpatica ---------------------------------------------------------- 0267/31.35.34
Eurogema Exim ------------------------------------------------------- 021/330.98.12
--------------------------------------------------------------------------- 021/675.98.82
Eurolobby -------------------------------------------------------------- 0751/19.56.95
Europolis --------------------------------------------------------------- 0241/32.61.15
Europress Group------------------------------------------------------- 021/212.56.92
Europrint - Oradea ---------------------------------------------------- 0259/41.67.28
--------------------------------------------------------------------------- 0259/47.26.31
Eurostampa ------------------------------------------------------------ 0256/20.48.16
Eurotip ----------------------------------------------------------------- 0261/21/11/18
Euro-Vida M ----------------------------------------------------------- 0247/45.27.52
Evanghelismos -------------------------------------------------------- 021/331.10.22
--------------------------------------------------------------------------- 021/240.43.96
Evoluţionism ----------------------------------------------------------- 0747/53.17.72
Ex Ponto --------------------------------------------------------------- 0241/58.56.27
--------------------------------------------------------------------------- 0241/58.05.27
CIP
F
F & F International---------------------------------------------------- 0266/36.41.71
FarmaMedia------------------------------------------------------------ 0265/25.06.67
--------------------------------------------------------------------------- 0265/25.00.75
Fast --------------------------------------------------------------------- 021/320.05.45
Focus ------------------------------------------------------------------- 0254/54.06.40
For You ---------------------------------------------------------------- 021/665.62.23
G
Galaţi University Press ----------------------------------------------- 0236/41.36.02
--------------------------------------------------------------------------- 0236/46.13.53
Galaxia Gutenberg ---------------------------------------------------- 0262/38.53.76
Geea - Botosani-------------------------------------------------------- 0231/51.39.65
--------------------------------------------------------------------------- 0231/53.93.59
Genessa ---------------------------------------------------------------- 0251/49.41.99
--------------------------------------------------------------------------- 0251/43.28.80
Ghepardul -------------------------------------------------------------- 021/336.82.75
--------------------------------------------------------------------------- 021/318.77.96
Gil ---------------------------------------------------------------------- 0260/61.64.14
Gloria ------------------------------------------------------------------- 0264/43.12.82
--------------------------------------------------------------------------- 0264/59.77.88
Gordian ---------------------------------------------------------------- 0256/19.60.13
Grafit ------------------------------------------------------------------- 0234/52.37.11
--------------------------------------------------------------------------- 0234/51.09.53
--------------------------------------------------------------------------- 0234/54.22.11
Grafoanaytis ----------------------------------------------------------- 0244/51.05.07
Gramar------------------------------------------------------------------ 021/210.40.13
--------------------------------------------------------------------------- 021/211.25.00
Graphica --------------------------------------------------------------- 0268/41.01.46
Graphys ---------------------------------------------------------------- 0730/60.51.84
Grinta ------------------------------------------------------------------- 0264/59.27.77
Gutenberg Univers --------------------------------------------------- 0257/23.30.14
--------------------------------------------------------------------------- 0257/23.35.45
--------------------------------------------------------------------------- 0257/25.43.39
H
Hasefer ----------------------------------------------------------------- 021/312.22.84
--------------------------------------------------------------------------- 021/308.62.08
433
434
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Hoffman ---------------------------------------------------------------- 0249/46.06.09
Hora -------------------------------------------------------------------- 0269/21.18.39
Humanitas ------------------------------------------------------------- 021/222.85.46
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.36.32
Humanitas Fiction----------------------------------------------------- 021/316.17.19
--------------------------------------------------------------------------- 021/316.17.21
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.36.38
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.36.32
Hyperion --------------------------------------------------------------- 0251/53.11.33
I
IBU Publishing -------------------------------------------------------- 021/212.21.11
Igloo--------------------------------------------------------------------- 021/231.39.66
--------------------------------------------------------------------------- 021/230.84.73
Imprimeria Ardealul -------------------------------------------------- 0264/41.38.71
--------------------------------------------------------------------------- 0264/41.38.83
Imprimeria de Vest---------------------------------------------------- 0259/41.87.50
--------------------------------------------------------------------------- 0259/41.38.35
Imprimeria Naţională ------------------------------------------------ 021/222.32.91
--------------------------------------------------------------------------- 021/223.11.80
--------------------------------------------------------------------------- 021/221.95.26
Indaco------------------------------------------------------------------- 021/411.97.11
Independenţa Economică -------------------------------------------- 0239/61.25.39
Info --------------------------------------------------------------------- 0251/14.67.01
Infoart Media ---------------------------------------------------------- 0269/21.57.96
Infomedica ------------------------------------------------------------- 021/781.34.28
--------------------------------------------------------------------------- 021/410.04.10
--------------------------------------------------------------------------- 021/781.42.98
Irecson ----------------------------------------------------------------- 021/313.17.32
--------------------------------------------------------------------------- 031/314.18.90
Istru --------------------------------------------------------------------- 0236/41.30.11
K
Kreativ ----------------------------------------------------------------- 0265/25.99.75
--------------------------------------------------------------------------- 0265/25.47.75
Kriterion --------------------------------------------------------------- 021/224.36.28
--------------------------------------------------------------------------- 0264/59.74.50
Kron-Art---------------------------------------------------------------- 0268/47.18.38
CIP
L
Leda -------------------------------------------------------------------- 021/319.48.15
--------------------------------------------------------------------------- 021/319.48.20
Legis -------------------------------------------------------------------- 0251/53.31.33
--------------------------------------------------------------------------- 0251/46.30.00
Lidana ------------------------------------------------------------------ 0230/20.62.68
--------------------------------------------------------------------------- 0230/51.75.18
--------------------------------------------------------------------------- 0330/40.10.62
Life --------------------------------------------------------------------- 0259/43.62.64
--------------------------------------------------------------------------- 0259/44.71.80
Litera International --------------------------------------------------- 021/319.63.90
Little Star --------------------------------------------------------------- 021/334.52.76
Logos ------------------------------------------------------------------- 021/233.14.84
Lucyd Serv ------------------------------------------------------------- 0233/62.11.68
--------------------------------------------------------------------------- 0233/23.29.32
Lumen ------------------------------------------------------------------ 0232/80.29.95
--------------------------------------------------------------------------- 0232/81.15.51
Lumina Lex ------------------------------------------------------------ 021/212.29.27
--------------------------------------------------------------------------- 021/211.32.60
Lux Libris ------------------------------------------------------------- 0268/46.94.32
M
Macedoneanul --------------------------------------------------------- 021/212.09.22
Magic Print ------------------------------------------------------------ 0234/31.98.10
Matrix Rom ------------------------------------------------------------ 021/411.36.17
--------------------------------------------------------------------------- 021/411.42.80
Maxim Publisher ------------------------------------------------------ 021/317.90.81
--------------------------------------------------------------------------- 021/317.90.29
Mayon ------------------------------------------------------------------ 021/410.24.59
Măiastra ---------------------------------------------------------------- 0253/21.29.91
--------------------------------------------------------------------------- 0253/21.83.43
Mediamira ------------------------------------------------------------- 0264/43.38.20
--------------------------------------------------------------------------- 0264/43.39.54
Mega ------------------------------------------------------------------- 0264/43.92.63
Mentor ----------------------------------------------------------------- 0265/25.69.75
Mica Valahie ---------------------------------------------------------- 021/789.76.03
Mila Creştină ---------------------------------------------------------- 0230/54.45.33
--------------------------------------------------------------------------- 0230/54.58.99
Mimo ------------------------------------------------------------------- 0251/54.53.08
435
436
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Miracol ----------------------------------------------------------------- 021/224.86.78
Mirador ----------------------------------------------------------------- 0257/28.09.82
Mirton ------------------------------------------------------------------ 0256/20.89.24
--------------------------------------------------------------------------- 0256/27.29.26
Modelism -------------------------------------------------------------- 021/224.39.01
--------------------------------------------------------------------------- 021/212.07.55
MondoRo--------------------------------------------------------------- 021/686.78.44
Monitorul Oficial R.A. ----------------------------------------------- 021/318.51.09
--------------------------------------------------------------------------- 021/402.21.66
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.09.01
Multimedia International -------------------------------------------- 0257/28.92.71
--------------------------------------------------------------------------- 0257/25.16.26
Muscel 2000 ----------------------------------------------------------- 0248/53.13.53
Mustang ---------------------------------------------------------------- 021/224.39.91
Muşatinia -------------------------------------------------------------- 0233/74.24.37
--------------------------------------------------------------------------- 0233/74.44.49
Muşatinii --------------------------------------------------------------- 0230/22.16.99
N
Napoca Star ------------------------------------------------------------ 0264/43.25.47
Nautica ----------------------------------------------------------------- 0241/61.72.60
Nectarie Kefalas ------------------------------------------------------- 0248/26.75.20
Neemia ----------------------------------------------------------------- 0268/15.04.00
Nemira Publishing House ------------------------------------------- 021/224.18.50
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.16.00
Neutrino ---------------------------------------------------------------- 0255/22.55.44
Nomina ----------------------------------------------------------------- 021/777.48.21
Nomina Lex ------------------------------------------------------------ 021/413.40.27
Noriel Maxim --------------------------------------------------------- 021/317.90.81
--------------------------------------------------------------------------- 021/317.90.29
Notarom ---------------------------------------------------------------- 021/313.99.48
Nufărul------------------------------------------------------------------ 0259/44.19.78
O
Oastea Domnului ----------------------------------------------------- 0269/21.69.14
--------------------------------------------------------------------------- 0269/21.66.77
Obiectiv ---------------------------------------------------------------- 021/313.15.17
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.08.64
--------------------------------------------------------------------------- 021/336.00.27
CIP
--------------------------------------------------------------------------- 021/337.17.37
Olimpiada -------------------------------------------------------------- 0239/67.66.00
Olimpias ---------------------------------------------------------------- 0747/42.22.57
Omnia Uni SAST ----------------------------------------------------- 0268/31.99.48
Omnialex --------------------------------------------------------------- 0368/81.54.62
Opus Cultural ---------------------------------------------------------- 0234/32.59.75
--------------------------------------------------------------------------- 0234/31.78.88
Ordessos ---------------------------------------------------------------- 0348/40.13.74
Orizonturi Universitare ---------------------------------------------- 0256/20.43.64
--------------------------------------------------------------------------- 0256/20.43.66
--------------------------------------------------------------------------- 0256/40.34.16
P
Pallas-Akademia ------------------------------------------------------ 0266/37.10.26
--------------------------------------------------------------------------- 0266/37.10.36
Pandora ---------------------------------------------------------------- 021/210.42.99
--------------------------------------------------------------------------- 021/688.67.39
Paralela 45 ------------------------------------------------------------- 0248/21.45.33
--------------------------------------------------------------------------- 0248/63.14.92
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.39.00
Partener ---------------------------------------------------------------- 0236/41.18.85
--------------------------------------------------------------------------- 0036/10.56.02
--------------------------------------------------------------------------- 0236/31.29.29
Pax Aura Mundi ------------------------------------------------------ 0236/41.70.76
Pegasus Press ---------------------------------------------------------- 021/315.14.02
--------------------------------------------------------------------------- 021/330.38.09
Perla suferinţei--------------------------------------------------------- 0230/51.00.81
PIM --------------------------------------------------------------------- 0232/21.27.40
Pisica Neagră ---------------------------------------------------------- 0332/41.47.11
Polidava ---------------------------------------------------------------- 0254/22.07.12
--------------------------------------------------------------------------- 0254/22.11.59
Polimark --------------------------------------------------------------- 021/231.30.26
Polirom ----------------------------------------------------------------- 0232/21.41.11
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.41.00
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.74.40
Polis -------------------------------------------------------------------- 0264/59.69.88
Politehnica Press ------------------------------------------------------ 021/318.10.00
--------------------------------------------------------------------------- 021/318.10.10
--------------------------------------------------------------------------- 021/311.32.42
Politehnium ------------------------------------------------------------ 0232/21.59.49
437
438
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Premier ----------------------------------------------------------------- 0244/51.99.65
--------------------------------------------------------------------------- 0244/51.99.66
Presa Bună ------------------------------------------------------------- 0232/21.15.27
Presa Universitară Clujeană ----------------------------------------- 0264/21.20.06
--------------------------------------------------------------------------- 0264/59.74.01
Primus ------------------------------------------------------------------ 0259/47.26.40
Princeps Edit ---------------------------------------------------------- 0232/26.03.90
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.21.70
PrintXpert -------------------------------------------------------------- 0251/41.30.16
Printech ---------------------------------------------------------------- 021/211.37.12
--------------------------------------------------------------------------- 021/212.49.51
Privirea ----------------------------------------------------------------- 021/253.29.87
--------------------------------------------------------------------------- 021/212.09.25
Pro-Didact ------------------------------------------------------------- 0745/15.78.52
Pro Philosophia ------------------------------------------------------- 0264/59.36.93
--------------------------------------------------------------------------- 0264/43.93.94
Pro Transilvania ------------------------------------------------------- 021/444.01.98
Pro Universitaria ------------------------------------------------------ 021/313.14.89
Prolog ------------------------------------------------------------------ 0359/41.15.58
--------------------------------------------------------------------------- 0259/47.62.00
Promun ----------------------------------------------------------------- 0257/25.17.11
Psihomedia ------------------------------------------------------------ 0269/23.37.25
Publica ----------------------------------------------------------------- 021/231.90.70
--------------------------------------------------------------------------- 021/230.66.24
Publicom --------------------------------------------------------------- 0728/98.60.07
--------------------------------------------------------------------------- 0264/41.51.85
Q
Quadrat ----------------------------------------------------------------- 0231/51.37.75
R
Rafet -------------------------------------------------------------------- 0238/56.80.85
--------------------------------------------------------------------------- 0238/72.06.58
RAO International Publishing Company --------------------------- 021/224.12.31
Rawex Coms ---------------------------------------------------------- 021/644.33.73
RBA Media ------------------------------------------------------------ 031/425.99.42
RCR Editorial---------------------------------------------------------- 021/242.03.03
--------------------------------------------------------------------------- 021/242.03.13
Reader’s Digest ------------------------------------------------------- 021/201.98.32
CIP
--------------------------------------------------------------------------- 021/201.98.00
Reîntregirea ----------------------------------------------------------- 0258/81.81.88
Renaşterea ------------------------------------------------------------- 0264/59.96.49
Rentrop & Straton ---------------------------------------------------- 021/311.28.12
Risoprint --------------------------------------------------------------- 0264/43.23.84
Romghid---------------------------------------------------------------- 0265/26.19.50
S
Salgo ------------------------------------------------------------------- 0369/40.21.08
Samia ------------------------------------------------------------------- 0232/26.23.00
Scheda ------------------------------------------------------------------ 0723/47.93.03
Scientia ----------------------------------------------------------------- 0264/19.42.28
Scrib--------------------------------------------------------------------- 0726/22.11.91
--------------------------------------------------------------------------- 021/460.60.56
Scrisul Românesc Fundaţia - Editura ------------------------------- 0251/41.37.63
--------------------------------------------------------------------------- 0251/59.95.21
Semne ------------------------------------------------------------------ 021/318.83.44
Septentrion ------------------------------------------------------------ 0230/56.15.18
--------------------------------------------------------------------------- 0230/56.52.27
--------------------------------------------------------------------------- 0230/56.62.00
Sfera -------------------------------------------------------------------- 0235/41.56.69
--------------------------------------------------------------------------- 0235/42.41.70
Sigma ------------------------------------------------------------------- 021/210.16.61
--------------------------------------------------------------------------- 021/243.24.40
Silvania ---------------------------------------------------------------- 0260/66.17.57
SIM ART --------------------------------------------------------------- 0251/59.61.36
Sinapsis ----------------------------------------------------------------- 0264/42.38.07
-------------------------------------------------------------------------- 0264/42.38.14
Sinteze ----------------------------------------------------------------- 0236/31.84.40
Sitech ------------------------------------------------------------------- 0251/41.40.03
Societatea Muzeului Ardelean --------------------------------------- 0264/59.51.76
Solness ----------------------------------------------------------------- 0256/49.90.04
Spanda ------------------------------------------------------------------ 0232/26.20.96
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.73.15
Spandugino ------------------------------------------------------------ 021/319.06.42
--------------------------------------------------------------------------- 021/319.06.35
Speed Promotion ------------------------------------------------------ 021/242.50.95
Stadiform --------------------------------------------------------------- 0260/66.28.85
Star Tipp --------------------------------------------------------------- 0243/23.07.77
Steaua Nordului ------------------------------------------------------- 0241/54.92.67
439
440
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
Stef ---------------------------------------------------------------------- 0232/21.68.29
Stud IS ----------------------------------------------------------------- 0232/21.77.54
Studia ------------------------------------------------------------------- 0264/42.68.35
--------------------------------------------------------------------------- 0264/41.09.46
Studiúm----------------------------------------------------------------- 0264/43.19.69
Succeed Publishing --------------------------------------------------- 021/634.18.61
--------------------------------------------------------------------------- 021/430.20.33
--------------------------------------------------------------------------- 0241/81.19.99
--------------------------------------------------------------------------- 0259/41.94.82
Triade ------------------------------------------------------------------ 021/240.13.17
Trialog ----------------------------------------------------------------- 0248/21.53.99
Tribuna ----------------------------------------------------------------- 0264/59.14.98
Tribuna Economică --------------------------------------------------- 021/316.79.38
--------------------------------------------------------------------------- 021/310.29.34
Tritonic Publishing ---------------------------------------------------- 021/242.73.77
--------------------------------------------------------------------------- 021/242.54.09
Ş
U
Şcoala Brăileană ------------------------------------------------------ 0239/61.10.60
--------------------------------------------------------------------------- 0239/61.52.61
Şcoala cu ceas---------------------------------------------------------- 0250/73.42.44
--------------------------------------------------------------------------- 0250/73.07.88
Unirea------------------------------------------------------------------- 0258/81.14.19
--------------------------------------------------------------------------- 0258/81.14.20
Uniunea Sârbilor din România -------------------------------------- 0256/21.66.27
--------------------------------------------------------------------------- 0256/19.17.54
Univers Enciclopedic ------------------------------------------------ 021/317.88.42
--------------------------------------------------------------------------- 021/317.88.37
Univers Enciclopedic Gold ------------------------------------------ 021/317.88.42
--------------------------------------------------------------------------- 021/317.88.37
Universitaria ----------------------------------------------------------- 0251/41.24.79
Universitas XXI ------------------------------------------------------- 0232/25.82.84
--------------------------------------------------------------------------- 0232/26.03.90
University Press ------------------------------------------------------- 0265/21.31.27
--------------------------------------------------------------------------- 0265/21.04.07
Universul Juridic ------------------------------------------------------ 021/313.14.89
Universul Şcolii ------------------------------------------------------- 0258/82.61.47
--------------------------------------------------------------------------- 0258/83.31.01
Uranus ------------------------------------------------------------------ 021/332.57.41
--------------------------------------------------------------------------- 021/683.63.35
Urban Lifestyle -------------------------------------------------------- 0720/60.09.88
T
Táltos ------------------------------------------------------------------- 0267/35.16.84
Tamar ------------------------------------------------------------------ 021/411.33.93
Techno Media --------------------------------------------------------- 0269/21.19.83
Tehnopress ------------------------------------------------------------ 0232/21.27.40
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.08.58
--------------------------------------------------------------------------- 0232/26.00.92
Teocora ----------------------------------------------------------------- 0338/10.12.53
Teopiticot--------------------------------------------------------------- 031/408.86.75
Teora ------------------------------------------------------------------- 021/310.38.28
--------------------------------------------------------------------------- 021/210.62.04
--------------------------------------------------------------------------- 021/210.38.28
Teoria ------------------------------------------------------------------- 0766/43.43.95
Terra -------------------------------------------------------------------- 0237/22.33.72
--------------------------------------------------------------------------- 0237/62.33.72
Timpul ----------------------------------------------------------------- 0232/26.03.90
Tiparg ------------------------------------------------------------------- 0248/22.12.75
--------------------------------------------------------------------------- 0248/22.13.48
Tipo Moldova --------------------------------------------------------- 0232/20.65.49
Tipoalex ---------------------------------------------------------------- 0247/31.18.84
--------------------------------------------------------------------------- 0247/32.05.83
Top Form -------------------------------------------------------------- 021/665.28.82
Transversal ------------------------------------------------------------ 0245/21.44.15
Treira ------------------------------------------------------------------- 0259/41.94.80
V
Valman ----------------------------------------------------------------- 0238/56.53.14
"Vasile Goldiş" University Press ----------------------------------- 0257/28.51.10
--------------------------------------------------------------------------- 0257/21.46.77
Vasiliana ’98 ----------------------------------------------------------- 0232/24.65.88
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.64.12
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.64.13
Vega Prod '94 ---------------------------------------------------------- 0238/72.05.14
Verbum ----------------------------------------------------------------- 0264/59.64.78
441
442
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
--------------------------------------------------------------------------- 0264/45.07.47
Viaţa Medicală Românească ---------------------------------------- 021/315.69.80
--------------------------------------------------------------------------- 021/315.61.09
Vicovia ----------------------------------------------------------------- 0234/11.06.61
Vif ----------------------------------------------------------------------- 0241/51.69.00
Viga --------------------------------------------------------------------- 021/746.24.55
Vox 2000 -------------------------------------------------------------- 031/405.95.78
--------------------------------------------------------------------------- 021/222.02.13
Vremea ----------------------------------------------------------------- 021/335.81.31
--------------------------------------------------------------------------- 021/311.02.19
W
Waldpress -------------------------------------------------------------- 0256/42.22.47
443
CIP
LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI
Editura ------------------------------------------- e-mail
A
Academica Brâncuşi ---------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
AcademicPres ------------------------------------ [email protected]
Accent Print -------------------------------------- [email protected]
Adalex --------------------------------------------- [email protected]
Adevăr Divin-------------------------------------- [email protected]
Adevărul Holding -------------------------------- [email protected]
Adoramus ----------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Aeternitas ----------------------------------------- [email protected]
Agape --------------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Agora ---------------------------------------------- [email protected]
Agroprint ----------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Aius PrintEd -------------------------------------- [email protected]
Alcris-M94 ---------------------------------------- [email protected]
Aletheia-------------------------------------------- [email protected]
Alfa Omega Publishing ------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Alfa Software ------------------------------------- [email protected]
Alfa Iaşi-------------------------------------------- [email protected]
Alfa Piatra Neamţ -------------------------------- [email protected]
ALLFA -------------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Alma Mater Bacău ------------------------------ [email protected]
Alma Mater Sibiu -------------------------------- [email protected]
Alpha MDN -------------------------------------- [email protected]
Altip ----------------------------------------------- [email protected]
Alutus ---------------------------------------------- [email protected]
Amaltea ------------------------------------------- [email protected]
Amanda Edit -------------------------------------- [email protected]
444
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Amphion------------------------------------------- [email protected]
Amurg Sentimental ------------------------------ [email protected]
Anamarol ------------------------------------------ [email protected]
Andreco Educational ---------------------------- [email protected]
Antar ----------------------------------------------- [email protected]
Anthropos ----------------------------------------- [email protected]
Aramis Print -------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Ars Academica ----------------------------------- [email protected]
Ars Docendi -------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Ars Libri ------------------------------------------ [email protected]
Art ------------------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Artemis -------------------------------------------- [email protected]
Artfilco -------------------------------------------- [email protected]
Artes ----------------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Artifex --------------------------------------------- [email protected]
Artpress ------------------------------------------- [email protected]
Arves---------------------------------------------------------------------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ -------------------- [email protected]
Astra Museum ------------------------------------ [email protected]
Atelier Didactic ---------------------------------- [email protected]
Ateneul scriitorilor ------------------------------ [email protected]
Aula ----------------------------------------------- [email protected]
Autentica ------------------------------------------ [email protected]
Axis Libri------------------------------------------ [email protected]
B
Babel ---------------------------------------------- [email protected]
Biblioteca Bucureştilor ------------------------- [email protected]
Bibliotheca --------------------------------------- [email protected]
Bookart -------------------------------------------- [email protected]
Buna Vestire - Blaj ------------------------------ [email protected]
Business Excellence ----------------------------- [email protected]
Business Tech International Press ------------- [email protected]
Bybliotek ------------------------------------------ [email protected]
CIP
445
C
Caiete Silvane ------------------------------------ [email protected]
Campion ------------------------------------------ [email protected]
Carminis Educaţional --------------------------- [email protected]
Cartea Creştină ----------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Cartea de a doua zi ------------------------------ [email protected]
Cartea Românească ------------------------------ [email protected]
Casa Cărţii de Ştiinţă ---------------------------- [email protected]
Casa de Editură Advent-------------------------- [email protected]
Casa de Editură Viaţă şi Sănătate -------------- [email protected]
Casa Editorială Demiurg ------------------------ [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Cavallioti ----------------------------------------- [email protected]
CD PRESS --------------------------------------- [email protected]
Cetate Deva --------------------------------------- [email protected]
Cetatea Doamnei --------------------------------- [email protected]
Cibernetica --------------------------------------- [email protected]
Citadela -------------------------------------------- [email protected]
Clusium ------------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
CODECS ----------------------------------------- [email protected]
comunicare.ro ------------------------------------ [email protected]
Confluenţe ---------------------------------------- [email protected]
Conphys ------------------------------------------- [email protected]
Contrafort ----------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Cordial Lex---------------------------------------- [email protected]
Coreus --------------------------------------------- [email protected]
Corint ---------------------------------------------- [email protected]
Corint Junior ------------------------------------- [email protected]
Cosmopolitan Art -------------------------------- [email protected]
Cr3ativ --------------------------------------------- [email protected]
Crizon---------------------------------------------- [email protected]
Cunoaşterea Cuvântului ------------------------ [email protected]
Curtea Veche ------------------------------------- [email protected]
Curtea Veche Publishing ----------------------- [email protected]
446
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
D
Dacia ---------------------------------------------- [email protected]
Dalami -------------------------------------------- [email protected]
David Press Print -------------------------------- [email protected]
Daya ----------------------------------------------- [email protected]
Dharana ------------------------------------------- [email protected]
Didactic Pres -------------------------------------- [email protected]
Do MinoR ---------------------------------------- [email protected]
Docucenter --------------------------------------- [email protected]
Dokia----------------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Doxologia ----------------------------------------- [email protected]
E
EckoPrint ----------------------------------------- [email protected]
Edinfo---------------------------------------------- [email protected]
Edithgraph ---------------------------------------- [email protected]
Editura "Găseşte Înţelegere" -------------------- [email protected]
Editura Abel -------------------------------------- [email protected]
Editura Academiei Romane -------------------- [email protected]
Editura Academiei Tehnice Militare ---------- [email protected]
Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"------------------------------------------------------------- [email protected]
Editura Albastră ---------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Editura Anca -------------------------------------- [email protected]
Editura Andrew----------------------------------- [email protected]
Editura Arefeana --------------------------------- [email protected]
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice ---- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Editura ASAB ------------------------------------ [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Editura ASE -------------------------------------- [email protected]
Editura Bibliotecii Naţionale a României ---- [email protected]
Editura Casei Corpului Didactic Bacău ------- [email protected]
Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare Maria Montessori ------------------------------------------------------ [email protected]
Editura Casei Corpului Didactic Cluj-Napoca
-------------------------------------- [email protected]
CIP
447
Editura Casei Corpului Didactic Prahova ----- [email protected]
Editura C.H. Beck -------------------------------- [email protected]
Editura C.N.I. Coresi ---------------------------- [email protected]
Editura CECCAR -------------------------------- [email protected]
Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos---- [email protected]
Editura Didactica Militans-Casa Corpului Didactic Oradea ---------------------------------------------------------- [email protected]
Editura Didactică şi Pedagogică --------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Editura Economică ------------------------------ [email protected]
Editura Eftimie Murgu -------------------------- [email protected]
Editura Fundaţiei Academia Civică ----------- [email protected]
Editura Fundaţiei Andrei Şaguna--------------- [email protected]
Editura Fundaţiei Constantin Brâncuşi -------- [email protected]
Editura Fundaţiei Culturale Cancicov --------- [email protected]
Editura Fundaţiei E.B.E.------------------------- [email protected]
Editura Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici --------------------------------------------------------- [email protected]
Editura Fundaţiei pentru Studii Europene ---- [email protected]
Editura Fundaţiei "România de Mâine" ------- [email protected]
Editura Fundaţiei "Scrisul Românesc"[email protected]
Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos ------------------- [email protected]
Editura Gabriel 2005----------------------------- [email protected]
Editura George Tofan --------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Editura Gr. T. Popa ------------------------------ [email protected]
Editura Hamangiu -------------------------------- [email protected]
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române ------------------------------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Editura Institutului Teologic Protestant ------- [email protected]
Editura Istros a Muzeului Brăilei--------------- [email protected]
Editura M.A.S.T. -------------------------------- [email protected]
Editura Medicală --------------------------------- [email protected]
Editura Medicală Universitară ‘Iuliu Haţieganu” ---------------- [email protected]
Editura Muntenia -------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Editura Muzeului Marinei Române ------------ [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Editura Muzeului Municipiului Bucureşti----- [email protected]
Editura NICULESCU --------------------------- [email protected]
448
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Editura Nona ------------------------------------- [email protected]
Editura Nouă -------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Editura Perpessicius------------------------------ [email protected]
Editura Politehnica ------------------------------ [email protected]
Editura Prof. Dr. Negoiţă Media --------------- [email protected]
Editura Raluca ------------------------------------ [email protected]
Editura Remus ----------------------------------- [email protected]
Editura RTS --------------------------------------- [email protected]
Editura Sanda ------------------------------------ [email protected]
Editura Sf. Mina --------------------------------- [email protected]
Editura Sfântul Ierarh Nicolae ----------------- [email protected]
Editura Silviana ---------------------------------- [email protected]
Editura Societăţii Academice Matei-Teiu Botez
------------------------------------------------------ [email protected]
Editura Societăţii Scriitorilor Români -------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Editura Sophia ----------------------------------- [email protected]
Editura S.P.E.R. ---------------------------------- [email protected]
Editura Surorilor Lauretane --------------------- [email protected]
Editura Ştef --------------------------------------- [email protected]
Editura TIM -------------------------------------- [email protected]
Editura Trei --------------------------------------- [email protected]
Editura U.T. Press ------------------------------- [email protected]
Editura Universitară ----------------------------- [email protected]
Editura Universitară „Ion Mincu”-------------- [email protected]
Editura Universităţii Agora --------------------- [email protected]
Editura Universităţii “Al. I. Cuza” ------------ [email protected]
Editura Universităţii Aurel Vlaicu ------------- [email protected]
Editura Universităţii de Nord ------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Editura Universităţii din Bucureşti ------------ [email protected]
Editura Universităţii din Oradea --------------- [email protected]
Editura Universităţii din Suceava -------------- [email protected]
Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu
------------------------------------------------------ [email protected]
Editura Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşt
------------------------------------------------------ [email protected]
Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti
------------------------------------------------------ [email protected]
Editura Universităţii “Petru Maior” ----------- [email protected]
CIP
449
Edupoint ------------------------------------------ [email protected]
EduSoft -------------------------------------------- [email protected]
Edy Optic ----------------------------------------- [email protected]
Egmont România -------------------------------- [email protected]
Egyetemi muhely kiado ------------------------- [email protected]
Eikon ---------------------------------------------- [email protected]
Electus -------------------------------------------- [email protected]
Elisavaros ----------------------------------------- [email protected]
Else ------------------------------------------------ [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Emia ----------------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Enciclopedia RAO ------------------------------- [email protected]
Era-------------------------------------------------- [email protected]
Erc Press ------------------------------------------ [email protected]
Esenţial Media ----------------------------------- [email protected]
Ethnologica --------------------------------------- [email protected]
Etna ------------------------------------------------ [email protected]
Euro Standard------------------------------------- [email protected]
Eurobit -------------------------------------------- [email protected]
Eurocarpatica ------------------------------------- [email protected]
Eurolobby ----------------------------------------- [email protected]
Europolis ------------------------------------------ [email protected]
Europress Group---------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Eurostampa --------------------------------------- [email protected]
Eurotip -------------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Euro-Vida M -------------------------------------- [email protected]
Evanghelismos ----------------------------------- [email protected]
Evoluţionism ------------------------------------- [email protected]
Ex Ponto ------------------------------------------ [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
F
FarmaMedia--------------------------------------- [email protected]
Fast ------------------------------------------------ [email protected]
For You ------------------------------------------- [email protected]
450
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
CIP
G
K
Galaţi University Press -------------------------- [email protected]
Galaxia Gutenberg ------------------------------- [email protected]
Geea------------------------------------------------ [email protected]
Ghepardul ----------------------------------------- [email protected]
Gil ------------------------------------------------- [email protected]
Gloria ---------------------------------------------- [email protected]
Gordian ------------------------------------------- [email protected]
Grafit ---------------------------------------------- [email protected]
Grafoanaytis -------------------------------------- [email protected]
Gramar--------------------------------------------- [email protected]
Graphica ------------------------------------------ [email protected]
Graphys-------------------------------------------- [email protected]
Grinta ---------------------------------------------- [email protected]
Gutenberg Univers ------------------------------ [email protected]
Kreativ -------------------------------------------- [email protected]
Kriterion ------------------------------------------ [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Kron-Art------------------------------------------- [email protected]
H
Hasefer -------------------------------------------- [email protected]
Hoffman ------------------------------------------- [email protected]
Hora ----------------------------------------------- [email protected]
Humanitas ---------------------------------------- [email protected]
Humanitas Fiction-------------------------------- [email protected]
Hyperion ------------------------------------------ [email protected]
I
IBU Publishing ----------------------------------- [email protected]
Igloo------------------------------------------------ [email protected]
Imprimeria Ardealul ----------------------------- [email protected]
Imprimeria de Vest------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Imprimeria Naţională --------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Independenţa Economică ----------------------- [email protected]
Info ------------------------------------------------ [email protected]
Infoart Media ------------------------------------- [email protected]
Infomedica ---------------------------------------- [email protected]
Irecson -------------------------------------------- [email protected]
Istru ------------------------------------------------ taflan_anama[email protected]
L
Leda ----------------------------------------------- [email protected]
Legis ----------------------------------------------- [email protected]
Lidana --------------------------------------------- [email protected]
Life ------------------------------------------------ [email protected]
Litera International ------------------------------ [email protected]
Little Star ----------------------------------------- [email protected]
Logos ---------------------------------------------- [email protected]
Lumen --------------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Lumina Lex --------------------------------------- [email protected]
Lux Libris ---------------------------------------- [email protected]
M
Magic Print --------------------------------------- [email protected]
Matrix Rom --------------------------------------- [email protected]
Maxim Publisher --------------------------------- [email protected]
Mayon --------------------------------------------- [email protected]
Măiastra ------------------------------------------- [email protected]
Mediamira ---------------------------------------- [email protected]
Mega ---------------------------------------------- [email protected]
Mentor -------------------------------------------- [email protected]
Mimo ---------------------------------------------- [email protected]
Miracol -------------------------------------------- [email protected]
Mirador -------------------------------------------- [email protected]
Mirton --------------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Modelism------------------------------------------ [email protected]
MondorRo ----------------------------------------- [email protected]
Monitorul Oficial R.A. -------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Multimedia International ----------------------- [email protected]
451
452
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
Muscel 2000 -------------------------------------- [email protected]
Mustang ------------------------------------------- [email protected]
Muşatinia ------------------------------------------ [email protected]
Muşatinii ------------------------------------------ [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
N
Napoca Star --------------------------------------- [email protected]
Nautica--------------------------------------------- [email protected]
Nectarie Kefalas ---------------------------------- [email protected]
Neemia -------------------------------------------- [email protected]
Nemira Publishing House ---------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Neutrino ------------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Nomina -------------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Nomina Lex -------------------------------------- [email protected]
Noriel Maxim ------------------------------------ [email protected]
Notarom ------------------------------------------- [email protected]
Nufărul--------------------------------------------- [email protected]
O
O.S. Romania ------------------------------------- [email protected]
Oastea Domnului -------------------------------- [email protected]
Obiectiv - Bucuresti------------------------------ [email protected]
Olimpias ------------------------------------------ [email protected]
Omnia Uni SAST -------------------------------- [email protected]
Omnialex ------------------------------------------ [email protected]
Opus Cultural ------------------------------------- [email protected]
Ordessos ------------------------------------------- [email protected]
Orizonturi Universitare ------------------------- [email protected]
CIP
------------------------------------------------------ [email protected]
Partener ------------------------------------------- [email protected]
Pax Aura Mundi --------------------------------- [email protected]
Perla suferinţei------------------------------------ [email protected]
PIM ------------------------------------------------ [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Pisica Neagră ------------------------------------- [email protected]
Polidava ------------------------------------------- [email protected]
Polirom -------------------------------------------- [email protected]
Polis ----------------------------------------------- [email protected]
Politehnica Press --------------------------------- [email protected]
Politehnium --------------------------------------- [email protected]
Premier -------------------------------------------- [email protected]
Presa Bună ---------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Presa Universitară Clujeană -------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Primus --------------------------------------------- [email protected]
Princeps Edit ------------------------------------- [email protected]
PrintXpert ----------------------------------------- [email protected]
Printech ------------------------------------------- [email protected]
Privirea -------------------------------------------- [email protected]
Pro-Didact----------------------------------------- [email protected]
Pro Philosophia ---------------------------------- [email protected]
Pro Universitaria --------------------------------- [email protected]
Prolog --------------------------------------------- [email protected]
Promun -------------------------------------------- [email protected]
Psihomedia --------------------------------------- [email protected]
Publica -------------------------------------------- [email protected]
Publicom ------------------------------------------ [email protected]
Q
Quadrat -------------------------------------------- [email protected]
P
R
Pallas-Akademia --------------------------------- [email protected]
Pandora ------------------------------------------- [email protected]
Paralela 45 ---------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Rafet ----------------------------------------------- [email protected]
RAO International Publishing Company ------ [email protected]
Rawex Coms ------------------------------------- [email protected]
453
454
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
RBA Media --------------------------------------- [email protected]
RCR Editorial ------------------------------------ [email protected]
Reader’s Digest ---------------------------------- [email protected]
Reîntregirea -------------------------------------- [email protected]
Renaşterea ---------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Rentrop & Straton ------------------------------- [email protected]
Risoprint ------------------------------------------ [email protected]
Romghid------------------------------------------- [email protected]
S
Salgo ---------------------------------------------- [email protected]
Samia ---------------------------------------------- [email protected]
Scientia -------------------------------------------- [email protected]
Scrib------------------------------------------------ [email protected]
Scrisul Românesc Fundaţia - Editura ---------- [email protected]
Semne --------------------------------------------- [email protected]
Sfera ----------------------------------------------- [email protected]
Sigma ---------------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Silvania ------------------------------------------- [email protected]
SIM ART ------------------------------------------ [email protected]
Sinapsis -------------------------------------------- [email protected]
Sinteze -------------------------------------------- [email protected]
Sitech ---------------------------------------------- [email protected]
Societatea Muzeului Ardelean ------------------ [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Solness -------------------------------------------- [email protected]
Spandugino --------------------------------------- [email protected]
Speed Promotion --------------------------------- [email protected]
Stadiform ------------------------------------------ [email protected]
Steaua Nordului ---------------------------------- [email protected]
Stef ------------------------------------------------- [email protected]
Stud IS -------------------------------------------- [email protected]
Studia ---------------------------------------------- [email protected]
Studiúm-------------------------------------------- [email protected]
Studium Kiado ----------------------------------- [email protected]
Succeed Publishing ------------------------------ [email protected]
CIP
Ş
Şcoala Brăileană --------------------------------- [email protected]
T
Táltos ---------------------------------------------- [email protected]
Tamar --------------------------------------------- [email protected]
Techno Media ------------------------------------ [email protected]
Tehnopress --------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Teocora -------------------------------------------- [email protected]
Teopiticot------------------------------------------ [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Teora ---------------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Teoria ---------------------------------------------- [email protected]
Terra ----------------------------------------------- [email protected]
Timpul -------------------------------------------- [email protected]
Tip-Naste ------------------------------------------ [email protected]
Tiparg ---------------------------------------------- [email protected]
Tipo Moldova------------------------------------- [email protected]
Tipoalex ------------------------------------------- [email protected]
Top Form ----------------------------------------- [email protected]
Transversal --------------------------------------- [email protected]
Treira ---------------------------------------------- [email protected]
Trialog -------------------------------------------- [email protected]
Tribuna -------------------------------------------- [email protected]
Tribuna Economică ------------------------------ [email protected]
Tritonic Publishing ------------------------------- [email protected]
U
Unirea---------------------------------------------- [email protected]
Univers Enciclopedic Gold --------------------- [email protected]
Universitas XXI ---------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Universitaria -------------------------------------- [email protected]
455
456
BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
University Press ---------------------------------- [email protected]
Universul Juridic --------------------------------- [email protected]
Universul Şcolii ---------------------------------- [email protected]
Uranus --------------------------------------------- [email protected]
Urban Lifestyle ----------------------------------- [email protected]
V
Valman -------------------------------------------- [email protected]
Varadinum Script -------------------------------- [email protected]
"Vasile Goldiş" University Press -------------- [email protected]
Vasiliana ’98 -------------------------------------- [email protected]
Vega Prod '94 ------------------------------------- [email protected]
Verbum -------------------------------------------- [email protected]
Viaţa Medicală Românească ------------------- [email protected]
Vicovia -------------------------------------------- [email protected]
Viga ----------------------------------------------- [email protected]
Vox 2000 ----------------------------------------- [email protected]
------------------------------------------------------ [email protected]
Vremea -------------------------------------------- [email protected]
W
Wolters Kluwer----------------------------------- [email protected]

Similar documents

Click aici - Bucharest Housing Stories

Click aici - Bucharest Housing Stories Carmen Mihalache Maria Mateoniu Cosmin Manolache Ciprian Voicilă Prefaţă: Vintilă Mihăilescu Design grafic: Argo Media Fotografii: Bucharest Housing Stories (Bogdan Cătălin Cazacioc), echipa de cer...

More information