anexe - Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu

Comments

Transcription

anexe - Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu
 ANEXE
RAPORT ANUAL
privind starea
Facultăţii de Inginerie
anul 2010
Decan,
Prof. univ. dr. ing. Popescu Luminiţa Georgeta
135
1.
PROGRAME DE STUDII
În anul 2010, au fost evaluate extern, de către ARACIS, 4 programe de studii, rezultatele
acestor evaluării fiind prezentate în tabelul nr.1.
Tabelul nr. 1. Rezultatele evaluărilor programelor de studii, realizate de ARACIS
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
Domeniul de
licenţă
Ingineria
sistemelor
Inginerie
energetică
Ingineria
mediului
Inginerie
management
Automatică şi informatică
aplicată
Managementul energiei
Evaluare periodică la 5 ani
Rezultatul
evaluării/Calificativul
obţinut
Acreditare/Încredere
Evaluare în vederea acreditării
Acreditare/Încredere
Ingineria şi protecţia mediului
în industrie
Inginerie
economică
în
domeniul mecanic
Schimbare calificativ
Acreditare/Încredere
Schimbare calificativ
Acreditare/Încredere
Program de studii
şi
Tipul evaluării
Situaţia programelor de studii la Facultatea de Inginerie pentru anul universitar 2010-2011
este prezentată în tabelul nr. 2, respectiv 3.
Tabelul nr. 2. Studii universitare de licenţă
Domeniul de licenţă
Inginerie industrială
Inginerie şi management
Inginerie energetică
Ingineria sistemelor
Ingineria mediului
Ştiinţe
inginereşti
aplicate
Mecatronică şi robotică
Programul de studiu
Obs.
Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Status
A/AP
A
Maşini unelte şi sisteme de producţie
A
În conservare începând cu anul univ.
2010/2011
Inginerie economică în domeniul mecanic
Termoenergetică
A
A
Managementul energiei
A
Automatică şi Informatică Aplicată
Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Informatică aplicată în energie electrică
A
A
AP
Mecatronică
AP
136
Se şcolarizează alternativ în funcţie de
opţiunile studenţilor exprimate în
semestrul al IV-lea de studiu.
În conservare începând cu anul univ.
2011/2012
În conservare începând cu anul univ.
2010/2011
Tabelul nr. 3. Studii universitare de master
Domeniul de licenţă
Inginerie industrială
Inginerie şi management
Inginerie energetică
Ingineria sistemelor
Ingineria mediului
Programul de studiu
Managementul asigurării calităţii
Status
A/AP
A
Tehnologii moderne de fabricaţie
A
Ingineria şi managementul sistemelor de fabricaţie
Tehnologii avansate de producere a energiei
A
A
Conducerea avansată a proceselor industriale
Managementul protecţiei mediului în industrie
A
A
Obs.
Se şcolarizează
alternativ
Dinamica numărului de studenţi pe programe de studii este prezentată în tabelul 4.
Tabelul nr. 4. Dinamica numărului de studenţi pe programe de studii de licenţă şi master
Domeniul de licenţă
Programul de studiu
20062007
20072008
20082009
20092010
20102011
Tehnologia Construcţiilor de
Maşini
Maşini
unelte şi sisteme de
producţie
Inginerie economică în domeniul
mecanic
213
206
217
164
166
0
15
14
0
0
151
143
139
97
102
Inginerie energetică
Termoenergetică
108
132
152
106
0
Ingineria sistemelor
Managementul energiei
Automatică
şi
Informatică
Aplicată
105
278
77
260
72
244
85
164
187
176
Ingineria mediului
Ingineria şi protecţia mediului în
industrie
265
283
292
227
228
Ştiinţe inginereşti aplicate
Informatică aplicată în energie
electrică
0
0
0
29
0
Mecatronică şi robotică
Mecatronică
0
0
0
0
0
Inginerie industrială
Studii universitare de masterat
Managementul
asigurării
0
calităţii
Tehnologii
moderne
de
0
fabricaţie
Ingineria şi managementul
0
sistemelor de fabricaţie
Inginerie industrială
Inginerie şi management
Inginerie şi management
Inginerie energetică
Ingineria sistemelor
Ingineria mediului
Tehnologii
avansate
de
producere a energiei
Conducerea
avansată
a
proceselor industriale
Managementul
protecţiei
mediului în industrie
137
0
0
24
37
0
0
20
36
0
0
0
0
0
0
0
18
42
0
0
0
16
38
0
0
0
30
58
2.
INFRASTRUCTURA DIDACTICĂ
Facultatea dispune de spaţii de învăţamânt şi cercetare, pentru cadre didactice şi
studenţi, situaţia acestora fiind prezentată în tabelul nr. 5.
Tabelul nr. 5. Situaţia spaţiilor proprii aflate la dispoziţia Facultăţii de Inginerie
Nr.
crt.
Săli de cursuri, seminar, laborator, cercetare
Denumire
Sală
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Suprafaţă
[mp]
Săli de curs
72
72
56
63
126
56
Laboratoare
013
42
015
42
L1
78
L2
60
L3
70
L6
50
L7
50
D1
70
D2
70
D3
60
D5
60
Sală desen
78
M1
60
M2
65
M3
58
LT1
45
LT2
31
LT3
58
LT4
42
LT5
43
LT6
42
LT7
31
LT8
29
Laboratoare de cercetare
Laborator cercetare Fiabilitatea
şi 70
durabilitatea sistemelor mecanice
Laborator
cercetare
Conducerea 42
proceselor din industria energetică
010
011
012
014
016
110
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
1.
2.
3.
Centru de proiectare, consultanţă şi
audit în energetică (Vulcan)
30
Nr. locuri
54
52
40
63
120
51
35
26
26
20
24
18
16
17
18
23
23
33
30
30
25
20
15
25
20
22
20
20
18
10
20
10
În anul 2010 au fost achiziţionate echipamente şi produse software pentru activitatea
de cercetare, situaţia acestora fiind prezentată în tabelul nr.6.
138
Tabelul nr. 6. Echipamente şi produse software pentru activitatea de cercetare
achiziţionate în anul 2010.
Nr.
Crt.
Echipament
Caracteristici
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
1.
2.
3.
4.
5.
Data logger
Termocuple + cablu de
masură (compensare)
GPS Tracker
Adaptor Bluetooth- Rs232
Cameră de termoviziune+soft
ThermoVisionT System
Developers Kit (SDK) Ver. 2.6
6.
Debitmetru cu ultrasunete
pentru lichide
7.
Termometru non contact
8.
Manometru digital pentru
lichide si gaze
ƒ
ƒ
ƒ
data logger standalone sau in conexiune cu calculatorul
data logger compact si portabil
16 intrari analogice universale
4 iesiri de alarma
configurabil cu ajutorul afisajului grafic mare sau via
calculator
precizie 0,05%, conversie analog digitala pe minim 12
biti
memorie de minim 1 milioane de inregistrari
Card MMC / SD
conexiune USB si RS-232
Intrari analogice:
ƒ Termistori
ƒ Termocuple
ƒ Pt100/Pt1000 (maxim 4 termorezistente cu 3 sau 4 fire)
ƒ Tensiune
ƒ Curent
ƒ Rezistenta
- Domeniu de masura -40 – 500 C, adaptor 4...20 mA.
- Domeniu de masura -40 – 1100 C, adaptor 4...20 mA.
- Cablu de masura (compensare), diferite lungimi
GPRS+GSM GPS + 2 x Analog Channel
- 4 alarme de intrare
- Buton de panică
- 2 intrari analogice
- 2 iesiri numerice
- Port USB
Adaptor Bluetooth RS232 clasa A cu distanta de acoperire de
minim 100m
Soft Camera termoviziune
Domeniu viteze: 0 .. +15 m/s
Domeniu temperatura 0-100 C
Diametru conducta 3/4" .. 4’’
Data logger incorporat
Software specializat
Eroare: < 1,5 %
- Interval de temperatura: -50C ÷ +1200C;
- Eroare: < 1,5 % (20C),
- Inregistrare datelor
-
Presiune, presiune diferentiala
Domeniu de masura 0-7 bar
Eroare: < 1,5 % (20C);
Inregistrare datelor
139
9.
10.
11.
12.
Parametrii de masurat
- Temperatura
- Viteza si directia vintului
- Cantitatea de precipitatii
- Umiditate relativa
- Presiune atmosferică
- Radiaţii UV
Statie Meteo
Analizor complex de energie
electrică trifazată
Termometru
digital
infrarosu tfi 650 (tfi 650)
ANSYS
Analizor trifazic de energie, analiză completă parametri de reţea
electrică (tensiuni, curenţi, puteri, 4 intrări de tensiune, 4 intrări de
curent), oscilografiere mărimi măsurate (afişare forme de undă –
mod osciloscop), afişare diagrame vectoriale şi dezechilibre faze
(tensiune şi curent pe aceeaşi diagramă Fresnel – mod vectorscop)
afişare grafică şi analiză armonici (până la ord. 50, identificare
direcţie curent armonic), ecran LCD color 19 cm (cu “touchscreen” – operare cu degetul pe ecran), procesare date pe
calculator şi creare de rapoarte de test, memorie RAM 256 MB
(memorie de lucru) şi hard-disk intern de 10 GB (memorie
nevolatilă), interfaţă serială universală USB + două interfeţe
RS232 (ptr. Comunicaţie), include software profesional
specializat şi cablu USB.Optiuni necesare:
- monitorizarea şi analiza perturbaţiilor de energie, putere
şi de reţea, mod “RMS hp” (înregistrare valori minime şi
maxime de tensiune şi curent pe jumătate de perioadă (10
ms) cu un interval de integrare programabil – tabele
conform standardelor ITIC şi CBEMA, profile de putere
pentru optimizare reţea şi consumuri)
- înregistrare şi analiză evenimente tranzitorii din reţea
(evenimente foarte scurte) cu o rezoluţie de 25µs
(frecvenţa de eşantionare 38.4 kHz) pe o perioadă de
integrare de 10 s, cu marcă de timp, tabele analitice, o
ieşire binară pentru declanşarea externă a înregistrării
- modul control şi comandă la distanţă prin modem(Set 4
traductoare de curent tip cleşte 5mA…100A , Set 4
traductoare de curent tip cordon 450 mm maxim 3000 A)
în
ANSYS este un pachet software complex pentru
simularea proceselor din
inginerie: curgerea subsonica si supersonica, aerodinamica,
transfer de
caldura si de substanta, procese termomecanice, procese
electrostatice si
electromagnetice, deformari mecanice ale solidelor, vibratii,
analiza
raspunsului in frecventa, etc. Codul se bazeaza pe metoda
elementului
finit iar programul are module distincte pentru definirea
geometriei,
discretizarea acesteia, formularea problemei si a conditiilor la
limita si
initiale, obtinerea solutiei si analiza acesteia. ANSYS poate
realiza si
analize complexe in care sunt implicate mai multe tipuri de
procese, de
exemplu procese termice, mecanice si electromagnetice.
Componentele de
baza ale pachetului ANSYS sunt: ANSYS Multiphysics, ANSYS
CFX, ANSYS
140
FLUENT, ANSYS Workbench. ANSYS poate fi folosit practic in
simularea
oricarui proces descris de ecuatii cu derivate partiale.
ALL ENERGY 201
AEROMOD View: produs software de Modelare şi
analiză a dispersiei poluanţilor
AERMOD View este un sistem complet si puternic de modelare
atmosferica, care reuneste 3 modele populare U.S. EPA intr-o
singura platforma de utilizare: ISCST3, AERMOD şi ISCPRIME.
•
Modelul de dispersie atmosferica Industrial Source
Complex - Short Term (ISCST3) se bazeaza pe modelul
de tip gaussian, fiind unul din programele cele mai
raspandite pentru estimarea concentratiei si/sau fluxului
de particule provenite din mai multe surse de poluare.
Facilităţi:
13.
ALL ENERGY 201
AEROMOD View
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alegerea limbii in timp real
Vizualizare 3D
Modelarea simultana a mai multor substante chimice
Preprocesare integrata AERMET
Preprocesare integrata RAMMET
Tipuri de receptoare multiple
Percentile integrate si valori medii miscatoare
AERMOD Batcher (rularea mai multor modele)
BPIP grafic integrat pentru modelarea efectelor cladirilor
Suport de teren ISC si AERMAP pentru DEM, NTF,
DTM, CDED, GTOPO30 & XYZ
Importul oricaror fisiere de imput de tip ISCST3, ISCPRIME sau AERMOD
Generare de rapoarte profesionale
Diagrame roza vanturilor si analiza de frecventa
Conturare integrata
Crearea grafice si/sau prin text a proiectelor
Suport pentru numeroase formate de harti de fond
Suport pentru evaluari de risc ACE2588
Suport pentru evaluari de riscuri toxicologice si
ecologice US EPA-OSW
3. ASIGURAREA ŞI EVALUAREA CALITĂŢII
În ceea ce priveşte asigurarea şi evaluarea calităţii se disting acţiuni concrete care s-au
desfăşurat în cadrul Facultăţii de Inginerie, astfel:
3.1. Evaluarea cadrelor didactice.
Această activitate s-a realizat pe trei paliere:
•
Evaluarea cadrelor didactice pe baza fişei de evaluare certificată de şeful de
catedră. Aceste evaluări au avut în vedere aspecte ale activităţii didactice, ale
141
activităţii de cercetare precum şi ale contribuţiei la consolidarea şi dezvoltarea
universităţii/facultăţii, rezultatele fiind prezentate în tabelul nr. 7.
Tabelul nr. 7. Rezultatele evaluărilor, pe baza Fişei de evaluare, pentru activitatea desfăşurată în anul
univ. 2009-2010 la Facultatea de Inginerie
Nr.
crt.
Numele şi prenumele
Punctaj
obţinut
Nr.
crt.
Punctaj obţinut
Numele şi prenumele
Ş.l. Ianasi Catalina
7.55
1.
Conf. Diaconu Bogdan
Concediu
fără plată
24.
2.
Assist. Pecingină Irina
Concediu de
maternitate
25.
4.8
26.
Ş.l. Popescu Cristinel
11.5
6.57
27.
Conf. Grofu Florin
10.65
3.
4.
Asist. Pecingină Olimpia
Ş.l. Ciofu Florin
Prof. Iancu Catalin
11.05
5.
Lector Popescu George
4.55
28.
Conf. Căpăţînă Camelia
9.5
6.
Prof. Cozma Vasile
10.85
29.
9.77
7.
Ş.l. Popescu Marian
6.17
30.
Ş.l. Ionici Cristina
Assist. Covei Dragoş
8.
Assist. Vilan C-tin. Cristinel
6.35
31.
9.
Assist. Nebunu Daniela
5.00
32.
6.98
9.75
Prof. Cruceru Mihai
Ş.l. Radulescu Constanta
14.9
33.
Conf. Cîrţînă Daniela
10.3
Nu a fost
evaluat
34.
Ş.l Mihuţ Nicoleta
6.25
35.
13. Ş.l. Borcoşi Ilie
6.08
36.
14. Prof. Racoceanu Cristinel
10. Prep. Foanene Adriana
11. Prof. Ţîrcă Aurelian
12.
Ş.l. Stancioiu Alin
9.56
Concediu de
maternitate
Prof. Luca Liliana
Ş.l. Nioata Alin
13.35
8.97
12.54
37.
Prof. Gămăneci Gheorghe
11.5
15. Prof. Iovanov Miodrag
8.9
38.
16. Prof. Paliţă Valentin
8.38
39.
Ş.l. Popa Roxana
Conf. Buneci Mădălina
14
8.5
17. Conf. Călinoiu Maria
6.2
40.
Prof. Popescu Gheorghe
9.22
18. Assist. Şchiopu Emil Cătălin
6.95
41.
Prof. Cirtina Liviu
9.75
19. Lector Runceanu Adrian
9.03
42.
Conf. Ungureanu Viorica
9.00
20. Assist. Cercel Constantin
8.9
43.
Conf. Pasare Minodora
9.05
21. Prof. Olaru Onisifor
5.63
44.
22. Prep. Dincă Alina
5.94
45.
Prof. Popescu Luminiţa
Prof. Ghimisi Stefan
13.44
12.15
6.5
46.
Prof. Dobrota Dan
16.55
23.
Lector Bărbăcioru Carmen
•
Evaluarea colegială a cadrelor didactice. În cadrul acestei activităţi, 50% dintre
cadrele didactice au fost evaluate în primul semestru şi 50 % în semestrul al II lea.
Toate cadrele didactice evaluate colegial au primit calificativul Foarte Bine.
142
Concluzia desprinsă din aceste evaluări colegiale este aceea că această evaluare este
formală, nu este obiectivă, cadrele didactice acoperindu-şi - printr-o complicitate
păguboasă- , lipsurile, nerealizările.
•
Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi. În fiecare semestru, cadrele
didactice sunt evaluate de către studenţi, pe baza unui chestionar şi a unor
proceduri aprobate de Senat. Începând cu anul 2008, aceste evaluări sunt efectuate
de Departamentul de Asigurare a Calităţii pe universitate. Rezultatele acestor
evaluări sunt prezentate în tabelul nr. 8.
Tabelul nr. 8. Rezultatele evaluărilor din partea studenţilor efectuate în anul univ. 2009-2010 la
Facultatea de Inginerie
Nr.
crt.
Număr cadre didactice
Calificativ
Sem. I.
Sem. II
1.
Satisfăcător 1 -
2.
Bine 8 8
3.
Foarte bine
37
35
46
43
Total cadre didactice
4. STUDENŢI. FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI
În tabelul nr. 9 se prezintă dinamica numărului de studenţi în perioada 2006-2011.
Tabelul nr. 9. Evoluţia numărului de studenţi în perioada 2006-2011
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Taxă
Total
Buget
Taxă
Total
Buget
Taxă
Total
Buget
Taxă
Total
Buget
Taxă
Total
2010-2011
Buget
2009-2010
Programe
de studii
de licenţă
629
499
1128
653
480
1133
669
476
1145
557
315
872
558
301
859
Programe
de studii de
master
33
149
182
76
96
172
114
81
195
127
85
212
134
77
211
Total
662
648
1310
729
576
1305
783
557
1340
684
400
1084
692
378
1070
Dinamica Raportului între numărul de studenţi şi numărul de cadre didactice este prezentat
în tabelul nr. 10.
143
Tabelul nr. 10. Evoluţia raportului nr.studenţi/nr. cadre didactice
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Raportul nr.
studenţi/nr.
1310/39=33,58 1305/53=24,62 1340/52=25,76
cadre
didactice
2009-2010
1084/47=23,06
2010-2011
1070/46=23,26
Situaţia promovabilităţii pe ani de studiu şi programe de studii este prezentată în tabelul nr.
11.
FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI
În anul universitar 2009-2010, Facultatea de Inginerie a acordat burse de studiu, burse
de merit, burse de ajutor social, burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte, situaţia acestora
fiind prezentată în tabelul nr. 12, respectiv tabelul nr. 13.
Tabelul nr. 12. Facilităţi acordate studenţilor de la studii de licenţă
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
Tip bursă
Burse de studiu
Burse de merit
Burse de ajutor social
Burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte
Total
Sem.I
115
13
53
63
244
Sem.II
129
7
54
62
252
Sem.I
13
27
40
Sem.II
15
15
Tabelul nr. 13. Facilităţi acordate studenţilor de la studii de master
Nr.crt.
Tip bursă
1.
Burse de studiu master universitar Bologna
2.
Burse de studiu master postuniversitar
Total
144
Tabelul nr. 11. Situaţia promovabilităţii, pe ani de studiu, pentru anul universitar 2009/2010
Domeniu/
Specializare
Inginerie
industrială
T.C.M.
Total
Inginerie si
management
Ing. Ec. In Dom.
Mecanic
Total
Inginerie energetică
Managementul
energiei
Total
Ingineria sistemelor
A.I.A.
Total
Ingineria mediului
IPMI
An de
studiu
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Total
Ing.industrială
MAC 1
TMF 1
Total
Ing mediului
MPMI 1
Total
Ing. sistemelor
CAPI I
Total
Ing.energetică
TAPE I
Total
Studenţi integralişti cu media:
9-10
8-9 7-8
6-7
5-6
1
2
3
4
Studenţi restanţieri cu nr. de restanţe:
5
6 7 8
9 10 11 12
13
14
15
16
1
3
3
7
1
4
5
2
2
2
2
9
6
19
5
1
4
14
24
20
19
39
22
22
13
13
16
16
2
7
2
11
3
2
1
6
2
9
4
15
5
5
4
8
22
4
6
6
16
-
1
7
2
10
2
6
1
7
4
4
5
13
3
2
7
12
2
4
5
11
-
1
5
6
3
1
4
5
4
9
1
4
5
4
8
4
16
-
4
2
2
8
1
2
3
3
7
10
5
2
7
1
3
4
-
1
1
1
3
1
1
2
1
3
2
6
1
5
1
1
8
1
1
1
3
1
1
17
8
1
1
1
1
2
2
-
5
1
6
2
1
3
3
1
4
1
1
2
15
15
-
1
1
9
1
10
5
5
4
4
-
4
1
5
5
-
1
3
6
7
17
4
4
3
5
16
5
2
3
8
18
6
5
5
6
22
5
5
7
16
33
1
1
2
3
3
1
1
1
1
3
4
7
7
21
6
4
5
15
6
5
7
16
34
5
3
5
6
19
14
10
10
16
50
-
8
4
10
11
33
4
3
4
7
18
9
7
3
19
38
6
2
6
5
19
6
13
10
5
34
-
5
3
3
11
1
2
4
7
7
10
17
1
4
5
3
4
7
-
145
1
5
6
1
1
2
1
1
1
3
4
2
6
1
1
-
3
3
6
1
1
2
1
1
1
3
-
2
1
3
-
2
2
1
1
1
1
-
2
2
1
1
2
1
1
1
1
-
1
1
1
1
2
1
3
2
2
-
1
1
2
2
2
2
4
6
2
2
-
Tabelul nr. 11.1 Situaţia promovabilităţii, pe ani de studiu, pentru anul universitar 2010/2011semestrul I,
Studii universitare de licenţă
Domeniu/Specializare
Inginerie industrială
Tehnologia Construcţiilor de
Maşini
Total
Inginerie si management
Ing. Ec. In Dom. Mecanic
Total
Inginerie energetică
Managementul energiei
Total
Ingineria sistemelor
Automatică şi Informatică Aplicată
Total
Ingineria mediului
Ingineria şi Protecţia Mediului în
Industrie
Total
An de
studiu
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Studenţi
integralişti:
Studenţi restanţieri cu nr. de restanţe:
1
2
3
4
5
6
7
8
10
2
8
13
33
14
3
5
6
28
14
5
1
18
5
4
11
10
30
4
5
1
4
14
13
1
6
7
7
4
4
5
20
4
3
6
2
15
9
9
7
4
4
4
8
3
19
4
3
5
5
17
9
7
1
-
4
5
6
3
18
3
2
5
1
6
6
2
1
2
2
3
8
1
2
1
4
1
8
5
-
1
5
1
1
8
1
3
1
5
4
3
10
-
16
3
3
8
30
7
3
10
13
2
4
-
4
4
8
3
38
19
9
14
22
64
13
5
10
18
46
27
13
2
4
7
26
11
11
5
4
31
29
7
2
7
7
23
14
12
7
9
42
17
1
6
4
2
13
8
3
12
4
27
15
3
12
7
1
23
7
5
7
2
21
14
1
5
6
4
2
4
3
13
17
5
4
1
5
15
5
3
2
3
13
19
6
6
16
4
5
10
35
11
-
Studii universitare de masterat
Domeniu/Specializare
M.A.C.
T.M.F.
T.A.P.E.
C.A.P.I.
M.P.M.I.
Total
An de
studiu
I
I
I
I
I
Studenţi
integralişti:
11
15
13
18
28
85
Studenţi restanţieri cu nr. de restanţe:
1
2
3
4
5
2
7
2
2
1
1
6
1
1
2
1
2
3
În conformitate cu recomandările ARACIS, s-a urmărit şi evoluţia numărului de
absolvenţi înscrişi la cursurile de master, precum şi gradul de angajare al absolvenţilor proprii.
Acestea sunt prezentate în tabelul nr. 14.
146
5
1
1
3
2
2
9
Tabelul nr. 14. Situaţia absolvenţilor privind inserţia acestora pe piaţa muncii şi admiterea lor la programe universitare de masterat*
Situaţia absolvenţilor proprii admişi la programe de masterat este prezentată doar pentru absolvenţii Bologna
FACULTATEA DE INGINERIE
Nr.
crt.
Specializarea
Ingineria mediului
Ingineria şi protecţia mediului în industrie
TOTAL
Energetică industrială
TOTAL
Centrale termoelectrice
TOTAL
Termoenergetică
TOTAL
Situaţie absolvenţi
Angajaţi
la nivelul
studiilor
17 ( 41,4%)
2 ( 5,2%)
9 ( 29%)
3 ( 9,3%)
4 ( 8,1%)
4 ( 7,4%)
4 ( 8,1%)
43 ( 14,6%)
11 ( 61,1%)
12 ( 52,1%)
Înscrişi
la master
>20 %
3 (7,89%)
7 (22,6%)
7 (21,9%)
19 ( 38,77%)
6 ( 11,1%)
30 ( 61,22%)
72 ( 24,48%)
3 (13,04%)
Promoţia
Nr. Absolvenţi
Angajaţi
2005
2006
2007
2008
2009 - IV
2009 - V
2010
2005-2010
2005
2006
2007
februarie
2005-2007
2005
2005
2006
2007
2008
2009
februarie
2010
2010
februarie
2005-2006;
2008-2010
41
38
31
32
49
54
49
294
18
23
35 ( 85,3%)
8 ( 21%)
18 ( 58%)
11 (34,4 %)
21 ( 42,8%)
24 ( 44,4%)
13 ( 26,5%)
130 ( 44,2%)
14 ( 77,8%)
17 ( 73,9%)
5
4 (80 %)
2 ( 40%)
-
46
19
19
20
27
30
35 ( 76%)
13 ( 68,4%)
13 (68,4%)
17 (85 %)
18 (66,66%)
20 (67 %)
25 ( 54,3%)
7 ( 36,8%)
7 (36,8%)
13 ( 65%)
18 (66,6%)
8 (26,6 %)
0
0
3 (15%)
14 (51,85%)
7(23,33%)
6
4 (67 %)
2 ( 33,3%)
3 (50%)
40
18 ( 45%)
3 ( 7,5%)
17 ( 42,5%)
5
3 ( 60%)
3 ( 60%)
-
128
80 ( 62,5%)
47 ( 36,7%)
44 (34,37%)
147
Managementul energiei
TOTAL
Automatică şi informatică industrială
Automatică şi informatică aplicată
TOTAL
Tehnologia construcţiei de maşini
TOTAL
Inginerie economică în domeniul mecanic
1.
2.
3.
TOTAL
Maşini unelte
Maşini unelte şi sisteme de producţie
TOTAL
2009
iunie
2009
2005
2006
2007
2008
2009 - IV
2009 - V
2010
2005-2010
2005
2006
2007
2008
2009- V
2009 - IV
2010-IV
2005-2010
2005
2006
2007
2008
2009 - V
2009 - IV
2010-IV
2005; 2010
2006
2009-IV
2006 şi 2009
18
11 (61,11%)
7 (38,8%)
14 (77,77%)
18
55
58
19
31
45
31
24
263
36
32
16
32
37
22
28
203
38
30
19
23
31
27
23
191
19
13
32
11 (61,11%)
51 ( 92,7%)
57 ( 98,3%)
17 ( 89,5%)
24 ( 77,4%)
26 ( 57,8%)
22 ( 70,9%)
6 (25 %)
203 ( 77,2%)
30 (83,33%)
27 (84,37%)
12 (75%)
17 (53,12%)
26 ( 70,3%)
19 ( 86,4%)
18 (64,28%)
149 ( 73%)
31 (81,6%)
23 (76,66%)
16 (84,21%)
18 (78,26%)
18 (58 %)
20 ( 74%)
15 (65,21%)
141 ( 73%)
12 (63,15%)
8(61,53%)
20 (62,5%)
7 (38,8%)
42 ( 76,3%)
48 ( 82,7%)
16 ( 84,2%)
20 ( 64,5%)
22 ( 48,8%)
15 ( 48,3%)
2 ( 8,3%)
165 ( 62,7%)
30 (83,3%)
24 (75%)
10 (62,5%)
16 (50%)
22 ( 59,4%)
15 ( 68,1%)
10 (35,7%)
127 ( 62,5%)
27 (71%)
21 (70%)
16 (84,2%)
14 (60,8%)
11 ( 35,4%)
15 ( 55,5%)
7 (30,4%)
111 ( 58,1%)
8 (42,1%)
6(46,1%)
14 (43,7%)
14 (77,77%)
9 (15,51%)
13 (68,42%)
14 (45,16%)
11( 24,44%)
5(16,12%)
17 ( 70,83%)
69 ( 26,23%)
13 (36,11%)
11 (34,37%)
12 (70,58%)
5(15,62%)
5 (18,51%)
14 ( 63,63%)
13 (46,42%)
73 (35%)
3 (7,9%)
2 (6,66%)
5(26,31%)
3(13,04%)
3 (9,67%)
7(25,92%)
16 (69,56%)
39 ( 20%)
5 (26,31%)
5 (15,62%)
148
5. SITUAŢIA PERSONALULUI DIDACTIC
Dinamica numărului de cadre didactice pe ultumii cinci ani este prezentată în tabelul nr.15, iar în tabelul
nr.16 este prezentată situaţia posturilor reflecată din statele de funcţii ale catedrelor.
Tabelul nr. 15. Evoluţia personalului didactic pe grade didactice
Grad
didactic
Prof
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
13
16
17
15
15
Conf
6
12
11
8
8
Şef lucr
13
14
13
15
14
Asist
7
7
7
7
7
Prep
4
4
4
2
2
Total
39
53
52
47
46
Tabelul nr. 16. Situaţia posturilor în statele de funcţii ale Facultăţii de Inginerie
Catedra
/total
facultate
Nr.
Nr. posturi
total
ocupate (%)
de
posturi
Nr. posturi
vacante (%)
Nr. posturi
vacante acoperite
cu titulari din
total posturi (%)
Nr posturi vacante
acoperite cu cadre
didactice asociate
din total posturi (%)
Inginerie
Industrială
35
20 (58%)
15 (43%)
11,69 (33,4%)
3,31 (9,4%)
Automatică 45
şi
ştiinţe
aplicate
26 (57,77%)
19 (42,22%)
16,68 (37,06%)
2,32 (5,1%)
Total
facultate
46 (57,5%)
34 (42,5 %)
28,37 (35,46 %)
5,63 (7,03%)
80
6. EVALUAREA CERCETĂRII
Situaţia sintetică a rezultatelor cercetării efectuată de cadrele didactice ale facultăţii în
perioada 2006-2010, este prezentată în tabelul nr. 17.
Tabelul nr. 17. Situaţia sintetică a rezultatelor cercetării ştiinţifice în perioada 2006-2010
Catedra
Anul
Automatică
şi
Informatică
2006
2007
Articole
ISI/Proceeding
ISI/Conferinte ISI
Articol
e B+
Articole
BDI
Contracte
de
cercetare
Granturi
de
cercetare
Cărţi
4
20
11
11
3
13
8
30
11
3
1
12
149
Aplicată
2008
16
38
15
2
4
14
16
32
7
3
2
16
14
41
6
8
3
12
58
161
50
27
13
67
2006
5
12
2
1
6
2
2007
1
32
6
2
1
11
2008
9
32
11
3
2
13
2009
7
40
15
2
4
15
2010
14
77
11
2
3
4
2006/2010
36
193
45
10
16
45
9
32
13
12
9
2007
9
62
17
5
2
23
2008
25
70
26
5
6
27
23
72
22
5
6
2010
28
118
17
10
6
16
2006/2010
94
354
95
37
29
112
2009
2010
2006/2010
Inginerie
industrială
2006
Total
facultate
2009
15
31
Situaţia detaliată a cercetării:
I. Aplicaţii depuse în competiţii internaţionale:
1. New building materials by eco-sustainable recycling of industrial wastes, valoare 1.047.515
EUR, competiţia de proiecte LIFE+ Environment Policy and Governance 2010, nr.
89889/FM/01.09.2010, proiect în evaluare, director de proiect: Popescu Luminiţa
Georgeta
2. Development of a new type of composite panel with high thermal energy efficiency for
framed construction, 2010-8371-16088-88 2010 ERA NET URBAN, proiect în evaluare,
director de proiect: Diaconu Bogdan
II. Proiecte câştigate în competiţii naţionale:
1. Măsuri de management privind conservarea biodiversităţii şi conştientizarea publică a ariei
naturale protejate Cheile Olteţului - proiect Programul POS-Mediu Axa prioritară 4, valoare
739.530 lei, manager proiect Cîrţînă Daniela
150
2. Intreprinderea simulată pentru tehnici de lucru în cadrul companiilor tehnologice, Fonduri
structurale, valoare 2.727.281 lei, POSDRU/90/2.1/S/56319/2010, director de proiect
Ghimişi Sorinel
3. Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic, Fonduri
structurale, 1.547.844 lei, POSDRU/2.1/S/63960/2010, director de proiect Ghimişi
Sorinel
4. Proiect de grant pentru studii postdoctorale, în sumă de 184.180 lei (aflat în proces de
evaluare CNCSIS) – Covei Dragoş
III. Contracte de cercetare încheiate cu companii din ţară
1. Studiu privind evaluarea riscurilor de mediu după închiderea Depozitului de zgură şi cenuşă nr.1
– Valea Ceplea, contract de prestări servicii de cercetare ştiinţific 1301/16.12.2010, beneficiar
Complexul Energetic Turceni, valoare 19.010 lei, 2010, director de contract: Popescu
Luminiţa Georgeta
2. Studiu privind regimul tranzitoriu al tensiunilor şi curenţilor pe staţia de 6 kV OB1G-OB2G, în
diferite scheme de alimentare a centralei, contract de prestări servicii de cercetare ştiinţifică nr.
CET 996/15.09.2010, beneficiar Complexul Energetic Turceni, valoare 43.687 lei, 2010,
director de contract: Popescu Luminiţa Georgeta
3. Studiu privind creşterea randamentului turbinei grupului energetic de 330 MW prin modificarea
instalaţiei de abur labirinţi. Beneficiar S.C. Socend Ind S.A, contract de prestări servicii de
cercetare ştiinţifică nr. 457C/20.07.2010, valoare 5.000 lei, director de contract: Cristinel
Racoceanu
4. Studiu tehnico-economic evacuare şi depozitare zgură şi cenuşă în fluid dens comparativ cu
evacuare şi depozitare zgură şi cenuşă în hidroamestec (metoda clasică de transport), contract de
prestări servicii de cercetare ştiinţifică nr. 535/10.05.2010, beneficiar Complexul Energetic
Turceni, valoare 34.459 lei, 2010, director de contract: Popescu Luminiţa Georgeta
5. Studii şi cercetări, utilizând tehnologii moderne, privind creşterea duratei de lucru a utilajelor
folosite în exploatările miniere de suprafaţă, contract de prestări servicii de cercetare ştiinţifică
nr. 302/S/07.05.2010, beneficiar Societatea Naţională a Lignitului Oltenia, valoare 51.500 lei,
2010, director de contract: Popescu Luminiţa Georgeta
6. Managementul depozitelor de cărbune ale SNLO Târgu Jiu, în vederea îmbunătăţirii calităţii
cărbunelui şi expertizarea termografică a stocurilor de cărbune, pentru preîntâmpinarea apariţiei
fenomenului de autoaprindere, contract de prestări servicii de cercetare ştiinţifică
302/S/07.05.2010, beneficiar Societatea Naţională a Lignitului Oltenia, valoare 70.726 lei,
2010, director de contract: Mihai Cruceru
151
7. Studii privind implementarea unui system de management al calităţii la SC OLTEHNIC SRL,
beneficiar SC OLTEHNIC SRL, contract de cerecatre ştiinţifică nr 424 C, valoarea 2000 lei,
valoare 2010- 500 lei, director contract: Liliana Luca
IV. Proiecte câştigate în cadrul competiţiei interne de proiecte a universităţii:
1. Platforma e-learning pentru ID, grant intern nr. 2691/25.03.2010, beneficiar Universitatea
„Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, competiţia de proiecte strategice 2010, valoare 500.000
lei, director de proiect: Runceanu Adrian
V. Articole ISI/Proceeding ISI/Conferinţe ISI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
C. Căpăţînă, C.M. Simonescu – Valorization of waste produced in the processes of plating technologies
whitin a vitreous matrix, Revista de Chimie, Nr. 3, 2010, p.254-258, ISSN 0034-7752
Diaconu B., Cruceru M., Novel concept of composite phase change material wall system for year-round
thermal energy savings, Energy and Buildings 42,(10) 2010, pp. 1759-1772
Diaconu B. Varga, S., Oliveira A.C., Experimental study of natural convection heat transfer in a
microencapsulated phase change material slurry, Energy, 35(6) 2010, pp. 2688-2693
Diaconu B., Varga S., Oliveira A.C., Experimental assessment of heat storage properties and heat transfer
characteristics of a phase change material slurry for air conditioning applications, Applied Energy, 87(2),
2010, pp. 620-628
Diaconu B., Cruceru M., Particularities of the Convective Heat Transfer Process for a Phase Change
Material Slurry, Proceedings of the International Conference on ENERGY and ENVIRONMENT
TECHNOLOGIES and EQUIPMENT, WSEAS Press 2010
Diaconu B., Cruceru M., Phase Change Material (PCM) composite insulating panel with high thermal
efficiency, Proceedings of the International Conference on ENERGY and ENVIRONMENT
TECHNOLOGIES and EQUIPMENT, WSEAS Press 2010
Alina Dincă, Constantin Cercel, Ilie Borcoşi, - „Limits in Proces Diagnosis Using Thermographic Images
Processing”, International Conference on Industrial Electronics Technology & Automation (IETA 08) in
International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CIS2E),
December 5 – 13, 2008, Springer Link volume 4: Technological Developments in Education and
Automation, Springer 2010, ISBN 978-90-481-3655-1, pp. 529-534, 2010, DOI 10.1007/978-90-481-36568_96
Mircea Grogoriu, Marius Constantin Popescu, Luminita Georgeta Popescu, Doina Cornelia, Dinu
Cristinel, A wind farm balancing analysis, Proceedings of the 5th IASME/WSEAS International
Conference in the University on Energy & Environment, Published by WSEAS Press ISSN: 1790-5095,
ISBN: 978-960-474-159-5, pp.261-264, Cambridge, February 22-25, 2010
Mircea Grogoriu, Basarab Guzun, Luminita Georgeta Popescu, Elena Anghel, Energy savings coming
from variable speed driving applications at hydropower plants, Proceedings of the 5th IASME/WSEAS
International Conference in the University on Energy & Environment, Published by WSEAS Press ISSN:
1790-5095, ISBN: 978-960-474-159-5, pp.253-257, Cambridge, February 22-25, 2010
C. Popescu, Marius-Constantin Popescu, s.a Thermo process monitoring bars medium voltage under shortcircuit regim, European Computing Conference, Univerity Politehnica Bucharest, ISBN:978-960-474-1786, 2010.
C. Popescu, Mircea Grigoriu, Marius-Constantin Popescu, Luminita Georgeta Popescu, Constantina
Liliana Grofu‚ Power Transformers Reliability Estimation Study 148, European Computing Conference
Univerity Politehnica Bucharest, ISBN:978-960-474-178-6, 2010.
Ilie Borcoşi, Nicolae Antonie, Alina Dincă – Rotary Transducer, Springer Science+Business Media B.V.
2010, Technological Developments in Networking, Education and Automation, ISBN: 978-90-481-9150-5,
152
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
e-ISBN 978-90-481-9151-2, DOI 10.1007/978-90-481-9151-2_65, pp.373-376.
Dobrotă Dan, Researches regarding the influence of ultrasounds applications on the mechanic
characteristics of conveyor belts vulcanization joints, FINITE DIFFERENCES - FINITE ELEMENTS FINITE VOLUMES - BOUNDARY ELEMENTS (F-and-B '10) Bucharest, Romania, April 20-22, 2010,
ISSN 1790-2769
Dobrotă Dan, Researches regarding the influence on ultrasounds on tyres backing off technological
process of conveyor belts vulcanization joints, FINITE DIFFERENCES - FINITE ELEMENTS - FINITE
VOLUMES - BOUNDARY ELEMENTS (F-and-B '10) Bucharest, Romania, April 20-22, 2010, ISSN
1790-2769
Dobrotă Dan, Contributions to real-time monitoring of polymer composites processing using mechanical
impedance analysis, NEW ASPECTS OF NICROELECTRONICS, NANOELECTRONICS,
OPTOELECTRONICS (MINO '10) CATANIA, ITALY, MAY 29-31, 2010, ISSN 1790-5117
Liliana Luca , Iulian Popescu, Stefan Ghimisi - Prehensile and stepping mechanisms for robots, based on
biomechanisms. Proceedings of the fifth International Conference on Optimisation of the Robots and
Manipulators (indexat ISI). Research Publishing Services, Singapore, ISBN 978-981-08-5840-7. Mai 2010
Liliana Luca , S. Ghimisi, I. Popescu- Studies regarding the movement on the cochleoid. Proceedings of
2010 International Conference om Mechanical Engineering (indexat ISI). ICMERA 2010, Bucharest, 2-4
december 2010. Publisher : Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Printed in Chengdu,
China.
Gheorghe Popescu, Stefan Ghimisi, Antropomorphe Robot with 4 degrees of freedom for didactic use,
OPTIROB 2010, 27-28 may, Proceedings of the fifth international conference on Optimization of the robots
and manipulators, ISBN 978-981-08-5840-7,Research publishing Services Singapore, pag.233-241
Gheorghe Popescu, Stefan Ghimisi, Identification of Tight Spots to an Automatic Mechanical Assembly
Line, by Simulation WINQSB, ICMERA 2010, 2-4 dec, Proceedings of 2010 International Conference on
Mechanical Engineering, Robotics and Aerospace, IEEE Catalog Number: CFP1057L-PRT, ISBN: 978-14244-8867-4, pag. 341-345.
Stefan Ghimisi, Liliana Luca, Gheorghe Popescu, Transition in the fretting phenomenon based on the
variabile coefficient of friction, ICMERA 2010
M. Buneci, Morphisms of discrete dynamical systems, Discrete and Continuous Dynamical Systems, 29 (1)
(2011), 91-107. [ISSN 1078-0947 (print) ISSN 1553-5231 (electronic)].
M. Buneci, Topological groupoids with locally compact fibres, Topology Proceedings 37 (2011), 239-258.
(Proceeding ISI)
M. Buneci, Haar systems for double groupoids, Operator Theory Live, 35–49, Theta Ser. Adv. Math., 12,
Theta, Bucharest, 2010. (Proceeding ISI)
V.M. Ungureanu, S.S. Cheng, Mean square error synchronization in networks with ring structure,
Taiwanese journal of mathematics, vol. 14 nr. 6/2010, pp. 2405-2433, ISSN 1027-5487.(factor de impact
2009- 0.633 )
D.P.Covei, Existence and uniqueness of solutions for the Lane, Emden and Fowler type problem,
Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, 72 (2010) 2684-2693.
VI.
Articole BDI
1. Dobrotă Dan, Studies and researches on cutting waste rubber using ultrasonic energy, 27-28 may, Bucharest
- SISOM 2010
2. Dobrotă Dan, Researches regarding the internal rectification in ultrasonic field of the pieces realised from
quality carbon steel – , 27-28 may, Bucharest - SISOM 2010
3. Dobrotă Dan, Researches regarding circularity deviation at honing processing in ultrasonic field of the pieces
made from grey cast iron – 27-28 may, Bucharest - SISOM 2010
4. Dobrotă Dan, Studies and researches an cutting waste rubber using ultrasonic energy – 27-28 may, Bucharest
- SISOM 2010
5. Luca Liliana- Management team of an organization producing mining equipment and the quality policy.
Annual of University of Mining and Geology „Sf. Ivan Rilski”- Sofia, vol.53.
Part. IV. Humanitarian sciences and economics, Sofia, 2010, ISSN 1312-1820.
6. M. Buneci, Convolution algebras for topological groupoids with locally compact fibres, Opuscula
Mathematica 31 (2) (2011), 159-172
7. Florin Ciofu, Alin Nioaţă - Laser deposition. The determination of the thermic field equations - The 3rd
153
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
International Conference: Advanced composite Materials Engineering and International Conference
Research &Innovation in Engineering, COMAT 2010 under FISITA Patronage, Transilvania University of
Brasov, Faculry of Mechanical Engineering, 27-29 octomber 2010, Brasov, Romania, ISSN 1844-9336,
(http://mecanica.unitbv.ro/COMAT2010, www.fisita.com).
Florin Ciofu, The similitude theory applied for the study of the heat transmission in case of the laser
deposition - The 3rd International Conference: Advanced composite Materials Engineering and International
Conference Research &Innovation in Engineering, COMAT 2010 under FISITA Patronage, Transilvania
University of Brasov, Faculry of Mechanical Engineering, 27-29 octomber 2010, Brasov, Romania, ISSN
1844-9336, (http://mecanica.unitbv.ro/COMAT2010, www.fisita.com).
Nicoleta Maria Mihuţ, Minodora Pasăre, " Proposlas for enhancing constructive paramaters of transport by
conveyor belt ", Annual Session of Scientific Papers IMT Oradea – 2010, Oradea, May 27-29th, ISBN 978 0605-10-0128-6.
Nicoleta Maria Mihuţ, Minodora Pasăre, " A Lagrange mathematical interpolation algorithm to find out the
automatic control of the conveyor belt ", Annual Session of Scientific Papers IMT Oradea – 2010, Oradea,
May 27-29th, ISBN 978 - 0605-10-0128-6
Alin Nioaţă- Sodium silicate - work environment used complex erosion processing to hard steel - The 3rd
International Conference: Advanced composite Materials Engineering and International Conference
Research &Innovation in Engineering, COMAT 2010 under FISITA Patronage, Transilvania University of
Brasov, Faculry of Mechanical Engineering, 27-29 octomber 2010, Brasov, Romania, ISSN 1844-9336
(http://mecanica.unitbv.ro/COMAT2010, www.fisita.com).
Alin Nioaţă, Florin Ciofu-Additive work environment used complex erosion processing to hard steel - The
3rd International Conference: Advanced composite Materials Engineering and International Conference
Research &Innovation in Engineering, COMAT 2010 under FISITA Patronage, Transilvania University of
Brasov, Faculry of Mechanical Engineering, 27-29 octomber 2010, Brasov, Romania, ISSN 1844-9336,
(http://mecanica.unitbv.ro/COMAT2010, www.fisita.com).
Daniela Cîrţînă - Experimental research on divalent palladium spectral dosing possibilities with asymetric
dioximes, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy Sofia, 45(3), 2010, p.313-316,
ISSN 1311-7629.
Daniela Cîrţînă, Roxana-Gabriela Popa- Study regarding the Implementation of the Environmental
Management System for the Hydrographical Basin of Jiu- Annual of University of Mining and geology “St.
Ivan Rilski” Sofia 2010, ISSN 1312-1820.
Dan Necsulescu, Sharareh Bayat, Alina Dinca, Jurek Sasiadek - “Real-Time Approach for Thermal NonDestructive Testing”, paper presented at AQTR 2010, Theta 17th edition, May 28-30 2010, Cluj-Napoca,
Romania; published in the Proceedings of 2010 IEEE International Conference on Automation, Quality and
Testing, Robotics, Tome II, pp.129-132, ISBN: 978-1-4244-6722-8
Popescu Cristinel, Luminiţa Georgeta PopescuVasile Cozma- ,‚Aspects regarding the short-circuit
operating mode of the stations and transformers posts’’, Annual of University of mining and geology”Şt .
Ivan Rilski”, Sofia Bulgaria, 2010.
Cristinel Popescu,Vasile Cozma ,,Aspects of the operation in charge of electrical transformers’’, Annual
of University of mining and geology ”Şt. Ivan Rilski”, Sofia Bulgaria, 2010.
Mihaela Corneanu, Gabriel Corneanu, Luminita Cojocaru, Daniel Radutoiu, Constantin Netoiu, Gheorghe
Gamaneci, The power industry risk pollutants in the middle Jiu Valley (Romania), lucrare în curs de
publicare în revista Journal of Central European Agriculture, ISSN 1332-9049, revistă indexată în baze de
date internaţionale, 2010
VII.
1.
2.
3.
Articole publicate în reviste cotate B+
Cirtina L.M.- On dimensional repartitions over the probability of the risk to control, Analele Universitatii
,,Constantin Brâncuşi”, nr.2/2010,pag101-105, ISSN 1842-4856.
Liviu Marius CÎRȚÎNĂ, Constanța RĂDULESCU‐ MANAGEMENT ORGANIZATION FOR CAPITAL PROJECTS, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ECO-TREND 2010, ACADEMICA BRÂNCU I , PUBLISHING HOUSE, ISBN 978-973-144-409-3.
Liviu Marius CÎRŢÎNĂ, Liliana Luca, Constanţa RĂDULESCU- Consideratii privind rezolvarea
lanturilor de dimensiuni formate la orientarea si fixarea pieselor cu suprafete cilindrice scurte, Analele
Universitatii ,,Constantin Brâncuşi”, nr.3/2010,pag 75, ISSN 1842-4856
154
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Liviu Marius CÎRȚÎNĂ, Constanța RĂDULESCU‐ Cercetari privind stabilirea si optimizarea lanturilor de dimensiuni in cazul problemei directe, Revista Fiabilitate si Durabilitate, Supplement, no 1/ 2010, pag. 85, Editura “Academica Brâncuşi” , Târgu Jiu, ISSN 1844 – 640X Dobrotă Dan, Studii privind posibilităţile de utilizare ale prelucrării dimensionale prin eroziune cu
ultrasunete, Progres, Inovare şi Democraţie, Târg-Jiu, 4-5 iunie 2010, University Annals no.2/2010 (cod
CNCSIS 718), Engineering series, ISSN 1842-4856
Dobrotă Dan, Researches regarding the improvment of the mechanical characteristics of curing bonding of
conveyor belts, Annals of the “Constantin Brancusi” of Targu-Jiu 4/2010 (cod CNCSIS 718), Engineering
series, ISSN 1842-4856
Luca L.-STUDIES REGARDING THE KINEMATIC POSSIBILITIES OF A MECHANISM WITH
GEAR AND A RPP DYAD . Analele UCB, Seria inginerie , nr. 2/2010, ISSN 1842-4856. Editura
Academica Brancusi.
Popescu I., Luca L.- ANALIZA ŞI SINTEZA UNUI MECANISM SPAŢIAL PENTRU O MAŞINĂ DE
FORJAT ORIZONTALĂ. . Analele UCB, Seria inginerie , nr. 2/2010. ISSN 1842-4856. Editura
Academica Brancusi.
Luca L., Popescu I.- TRACKS AND LAWS OF MOTION GENERATED BY A MECHANISM
FORMED OF A BELT TRANSMISION AND AN RRR DYAD. Analele UCB, Seria inginerie , nr.
1/2010. ISSN 1842-4856. Editura Academica Brancusi.
LUCA Liliana, POPESCU Iulian, RADULESCU Constanta -STUDY ON A MECHANISM WITH A
THREE-SLIDING TRIAD, USED TO SCISSORS – ANNALS of the ORADEA UNIVERSITY.Fascicle of
management and technological engineering volume IX(XIX), mai 2010, ISSN 1583 - 0691, CNCSIS ".
LUCA Liliana, POPESCU Iulian, RADULESCU Constanta- The analysis of a mechanism with cam which
is function generator. - ANNALS of the ORADEA UNIVERSITY.Fascicle of management and
technological engineering volume IX(XIX), mai 2010, ISSN 1583 - 0691, CNCSIS ".
Iulian POPESCU , Liliana LUCA -POSSIBILITIES OF A MECHANISM WITH STOPPINGS, BASED
ON A HYPOCYCLOID WITH 5 BRANCHES. Revista „Durabilitate si Fiabilitate”, nr. 1(5)/2010, ISSN
1844-640X, Editura Academica Brancusi, Tg-Jiu
Popescu, I. , Luca L., Mitsi S.- KINEMATIC AND STRUCTURAL PROBLEMS AT A MECHANISM
FOR A HORIZONTAL FORGING MACHINE. Analele Universitatii Constantin Brancusi din tragu-jiu,
Seria Inginerie, nr. 4/2010. ISSN 1842-4856. Editura Academica Brancusi.
Sass, L., Popescu, I., Luca , L.- AESTHETIC SHAPES GENERATED ON THE BASIS OF ROSES.
Analele Universitatii Constantin Brancusi din Târgu-Jiu, Seria Inginerie, nr. 4/2010. ISSN 1842-4856.
Editura Academica Brancusi.
Liliana LUCA, Iulian POPESCU - KINEMATICS OF A MECHANISM WITH STOPPINGS, BASED ON A
HYPOCYCLOID WITH 6 BRANCHES. Revista „Durabilitate si Fiabilitate”, nr. 2(6)/2010, ISSN 1844640X, Editura Academica Brancusi, Tg-Jiu
Iancu C., FORMATUL “STEP” ÎN PROIECTARE ŞI FABRICAȚIA CNC, CONFERENG 2010, The XV International Conference of Enginering Faculty of “Constantin Brâncuşi” University, Târgu‐Jiu, University Annals no.4/2010 (cod CNCSIS 718), Engineering series, ISSN 1842‐4856 Iancu C., Iancu D., PARAMETRIC MODELING OF MECHANICAL STRUCTURES WITH
PRO/ENGINEER, Session of scientific communications with international participation “Progress,
innovation and democracy”, Ed. Academica Brâncuşi (cod CNCSIS 255), Tg-Jiu, 4-6 iunie 2010,
University Annals no.2/2010 (cod CNCSIS 718), Engineering series, ISSN 1842-4856
Gheorghe POPESCU, Alin STĂNCIOIU, Asupra capacitatii fortei degetelor subacţionate, Conferinta cu
participare Internationala Progres.Inovare si Democratie, Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu,
4-6 iunie 2010 Annals of the Constantin Brancusi University of Targu Jiu ISSN 1842-4856, nr 2/2010, pag.
79.
Gheorghe Popescu; Ştefan Ghimişi, Sinteza funcţiilor de comandă pentru modernizarea procesului
tehnologic de formare a pilulelor inflamatorilor electrici. Revista Fiabilitate şi durabilitate, Supliment
nr.1/2010, Editura Academica Brâncuşi, Târgu Jiu, ISSN 1844-640X, pag. 43-48.
Gheorghe POPESCU, Alin STANCIOIU, Termostat cu posibilităţi de a comanda dezghetarea automată
a incintelor frigorifice, Annals of the ”Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series
nr.4, 2010, ISSN 1842 – 4856, pag.106-113.
Gheorghe Popescu, Modelarea spaţiului de lucru operaţional şi conceperea sistemului mecanic articulate
al unui robot industrial tip SCARA pentru operaţii de găurire în coordo-nate, Annals of the ”Constantin
Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series nr.4, 2010, ISSN ISSN 1842 – 4856, pag. 114-119.
155
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
M. Iovanov, Aplicarea metodei Metodei Monte-Carlo în fiabilitate, 3nd Symposium "Durability and
Fiability of Mechanical Systems", Târgu-Jiu, Romania,May, 20-21, 2010 B+,.
M. Iovanov, Model matematic aproape αn convex privind activitatea ionilor individuali în soluţie de
intensitate I, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională prilejuita de Zilele Universitatii
” Constantin Brâncuşi ” din Târgu-Jiu , „Progres,Inovare şi Democraţie”, Univ. Constantin Brâncuşi din
Tg-Jiu, 4-6 iunie 2010
th
M. Iovanov, An extremal problem for univalent functions, 6 InternationalScientific Conference ECOTREND European Developments and Globalization” Constantin Brâncuşi ” University of Tg-Jiu Faculty
of Economics November 25-26,2010,Proceedings ISBN 978-973-144-206-1
M. Buneci si I. C. Bărbăcioru, Using Maple to study the groupoid associated to a singly generated
dynamical system. II, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University of Târgu-Jiu. Egineering Series. No.
3(2010), 308-317.
M. Buneci, Uniformly continuous functions on non-Hausdorff groupoids, Surveys in Mathematics and its
Applications, 5 (2010), 229-245.
M. Buneci, Visualizing the continuity/discontinuity points of the isotropy maps associated with discrete
reversible dynamical systems, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University of Târgu-Jiu. Egineering
Series. No. 2(2010), 179-188.
V.M. Ungureanu, Detectability of linear discrete time linear systems defined by positive operators,
Fiability and durability, 1(5)/2010, ISSN 1844-640X.
V.M. Ungureanu, N. Chiriac, Stochastic stability of discrete time systems with random walk parameters,
Annals of the "Constantin Brâncuşi" University of Târgu Jiu, 2 (2010), 353--363.
I. C. Bărbăcioru, M. Buneci, Using Maple to study the groupoid associated to a singly generated
dynamical system. I, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University of Târgu-Jiu. Egineering Series. No.
3(2010), 318-327.
C. Bărbăcioru, Uncertainty functional differential equations for finance, Surveys in Mathematics and its
Applications, pag. 275-284, Volume 5 (2010), ISSN 1842-6298 (electronic).
Florin Ciofu, Alin Nioaţă, Dan Dobrotă - Welds in the duplex stainless steel - Annals of the University of
Oradea, Fascicle of Management and Technological Engineering, IMT Oradea 2010, CNCSIS "Clasa B+"
Florin Ciofu, Alin Nioaţă, Liliana Luca -Duplex stainless steel. Corrosion resistance - Annals of the
University of Oradea, Fascicle of Management and Technological Engineering, IMT Oradea 2010,
CNCSIS "Clasa B+"
Ciofu Florin, Stăncioiu Alin - Laser - alternative metal powder sintering - National Scientific Conference
"CONFERENG 2010" Tg-Jiu, November 5-6, 2010
Stăncioiu Alin, Univ. ”C-tin Brancusi”Tg-Jiu, ROMANIA, Nioaţă Alin, Univ. ”C-tin Brancusi”Tg-Jiu,
ROMANIA, Methods Of Corrosion Protection Of Steel Structure Of The Excavator In Coal Pits- National
scientific Conference with internationalparticipation “Confereng 2010”, November 5th -6th 2010, Târgu –
Jiu, Romania, pag.175, EDITURA ”ACADEMICA BRANCUSI”, ISSN 1842-4856, Cotare CNCSIS TIP
B+, cod 718
Stăncioiu Alin, Univ. ”C-tin Brancusi”Tg-Jiu, ROMANIA, Popescu Gheorghe, Univ. ”C-tin Brancusi”TgJiu, ROMANIA, Study On Geometric Shape Optimization Of A Method Using Parts Available Via Cam National scientific Conference with internationalparticipation “Confereng 2010”, November 5th -6th 2010,
Târgu – Jiu, Romania, pag.184, EDITURA ”ACADEMICA BRANCUSI”, ISSN 1842-4856, Cotare
CNCSIS TIP B+, cod 718
Rădulescu C., Luca L. Cirtina L.M. - Studies on choosing the optimal variant of working process
depending on cutting depth and tolerance - Annals of the Oradea University.Fascicle of management and
technological engineering, volume IX(XIX), mai 2010, ISSN 1583 – 0691CNCSIS accreditation "Clasa
B+"
Rădulescu C. Cirtina L.M., Luca L. - The usage of dimensions chains in establishing the optimal variance
in the technological process of a piece,- Annals of the Oradea University. Fascicle of management and
technological engineering, volume IX(XIX), mai 2010, ISSN 1583 – 0691, CNCSIS accreditation "Clasa
B+".
Rădulescu C. – Prezentarea unui algoritm pentru rezolvarea lanţurilor de dimensiuni la
proiectare- Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Analele Universitatii
,,Constantin Brâncuşi”, nr.2/2010,pag259, ISSN 1842-4856, CNCSIS, Clasa B+.
Alin STĂNCIOIU, Eng.Lecturer Ph.D., University ”Constantin Brâncuşi”of Targu-Jiu , Gheorghe
POPESCU, Eng. Professor Ph.D., University ”Constantin Brâncuşi”of Targu-Jiu , Method of grids applied
156
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
to direct extrusion technological operation, Oradea, mai 2010
Alin STĂNCIOIU, Eng.Lecturer Ph.D., University ”Constantin Brâncuşi”of Targu-Jiu , Gheorghe
POPESCU, Eng. Professor Ph.D., University ”Constantin Brâncuşi”of Targu-Jiu , Study on degree of
deformation and faults in the course of direct extruding technological operation, Oradea, mai 2010
Alin STĂNCIOIU, Eng.Lecturer Ph.D., University ”Constantin Brâncuşi”of Targu-Jiu, Gheorghe
POPESCU, Eng. Professor Ph.D., University ”Constantin Brâncuşi”of Targu-Jiu , Comparative Studies On
Obtaining Parts By Welding And Bending, Targu Jiu, 2010
Alin STĂNCIOIU, Eng.Lecturer Ph.D., University ”Constantin Brâncuşi”of Targu-Jiu, Gheorghe
POPESCU, Eng. Professor Ph.D., University ”Constantin Brâncuşi”of Targu-Jiu , The Experimental
Processing Data About The Hardness Variation During To Direct Extrusion Technological Operation,
Targu Jiu, 2010
Radulescu C., Cirtina, L.M. Theoretical studies regarding optimization of technological tolerances
depending on the capacity of the proccesing Analele Universitatii ,,Constantin Brâncuşi”, nr.4/2010, pag
217, ISSN 1842-4856. B+
Ianăşi C., Pasăre M., Mechanical properties of the composites in constructions, Simpozionul Fiabilitatea şi
Durabilitatea Sistemelor mecanice, 22-23 mai 2010, ISSN 1844-680X, Universitatea Constantin Brâncuşi,
Tg-Jiu
Ianasi C., Studiul proprietatilor mecanice ale grinzilor de rasinoase consolidate cu materiale compozite,
Confereng , Analele Universităţii C-tin Brâncuşi, Tg-Jiu, Seria Inginerie, ISSN 1844-4856 4 -5 noi, 2010.
Lucica Anghelescu, Cristina Ionici, Olimpia Pecingină - Consideraţii asupra funcţionării pompelor în
regim de turbină, Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, seria Inginerie, nr.3/2010, pag.
107-112, ISSN 1842-4856.
Ionici Cristina, FRACTURE MECHANISM MAPS OF BCC POWDER MATERIALS, 3rd Symposium
“Durability and Reliability ofMechanical Systems” Târgu-Jiu, Romania, 20, 21 may 2010, ISBN 978-973144-350-8.
D.P. Covei, Some uniqueness results for the elliptic type problems with boundary blow-up, Annals of the
Constantin Brancusi University of Targu-Jiu, 1842-4856, 2010.
P. Bogdan CONSTANTIN, Olimpia-Mioara PECINGINĂ - ALGEBRE HIPERARHIMEDIENE ,
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, seria Inginerie, nr.2/2010, pag. 107-116, ISSN
1844-4856.
P. Bogdan CONSTANTIN, Olimpia-Mioara PECINGINĂ -ALGEBRE IMPLICATIVE, Analele
Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, seria Inginerie, nr.3/2010, pag. 337-343, ISSN 18424856.
P. Bogdan CONSTANTIN,
Olimpia-Mioara PECINGINĂ -ALGEBRE BOOLEENE, Analele
Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, seria Inginerie, nr.3/2010, pag. 344-351, ISSN 18424856.
Alin Nioaţă, Dan Dobrotă, Florin Ciofu -Supply sources used for complex erosion processing - Annals of
the University of Oradea, Fascicle of Management and Technological Engineering, IMT Oradea 2010,
ISSN 1583 – 0691.
Alin Nioaţă, Florin Ciofu, Marius-Eremia Vlaicu-Popa - Variants for introducing the operating fluid in the
space between the electrodes during the complex erosion processing - Annals of the University of Oradea,
Fascicle of Management and Technological Engineering, IMT Oradea 2010, ISSN 1583 – 0691.
Nioaţă Alin, Ciofu Florin –Advanced edm cutting productivity low alloy steel - National Scientific
Conference with International participation ”CONFERENG 2010” - Romanian Academy of Technical
Sciences, ”Constantin Brâncuşi” University of Târgu-Jiu; Annals of the ”Constantin Brâncuşi” University
of Târgu-Jiu, November 5th – 6th 2010, Târgu-Jiu, Romania, ISSN 1842-4856.
Pasăre M.M., Mihuţ N.M., Petrescu I.M., The properties of electrochemical deposition Ni-P/SiC by
treatment to 300 0C, Annals of the University of Oradea, Fascicle of Management and Technological
Engineering, IMT Oradea, ISSN 1583 – 0691, CNCSIS "Clasa B+", mai 2010
Pasăre M.M., Mihuţ N.M., Study of static and dynamic stability of thin-walled bars excited by periodical
axial external forces, Fiability & Durability nr. 2/2010, Editura „Academica Brâncuşi”, Targu-Jiu,
Pasăre M.M., La structure des depots composites Ni-P et Ni-P/SiC, International Scientific Conference
”CONFERENG 2010”- Romanian Academy of Technical Sciences, ”Constantin Brâncuși” University of
Târgu-Jiu; Annals of the ”C-tin Brâncuși” University of Târgu-Jiu,Târgu-Jiu, Romania, ISSN 18424856,nov. 2010
Pasăre M.M., La croissance des performances des pieces a l’aide des depots composites avec particules
SiC,Universitatea C-tin Brancuşi, Sesiunea de comunicări cu participare internaţională, Progres, Inovare şi
157
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Democraţie,iunie 2010, Analele UCB, 2/2010
Pasăre M.M., Mihuţ N.M., The processing of hardness coatings Ni-P/SiC heat treated at 300 0C with a
matematical model, Annals of the University of Oradea, Fascicle of Management and Technological
Engineering, IMT Oradea, ISSN 1583 – 0691, mai 2010
M. Iovanov,Problems proposed for the 19 th annual Vojtech Jarnik international (Cehia) mathematical
competition 2009,Annals of the “Constantin Brâncuşi ” University of Tg-Jiu issue.3/2010,pp.302-307,ISSN
1842-4856,Rating CNCSIS Type ,code 718
Stefan Ghimisi, Transition in the fretting phenomenon based on the variabile coefficient of fretting,
Fiability& Durability, 2010
Stefan Ghimisi, Gheorghe Popescu, Study of the punctiform contacts consideryng the elastics semispaces,
Annals of the Constantin Brancusi University of Targu Jiu- Engineering Series, 2010
Stefan Ghimisi, Gheorghe Popescu, Innovation –factor of progress, Annals of the Constantin Brancusi
University of Targu Jiu- Engineering Series, 2010
C. Căpăţînă,Gh. Gămăneci – Study regarding water filtration improvement within a water treatment plant,
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu-Jiu, Issue 3/2010, p. 426-434, ISSN 1842-4856
C. Căpăţînă – The influence of air pollution over the meteoric waters composition in the district of Gorj,
Annals Food Science and Technology, 2010, p.144-146, Vol.11, Issue 2, ISSN 2065-2828
C. Căpăţînă, Gheorghe Gămăneci - Studiul poluării solului din zona C.E.T. Turceni cu metale grele, Zilele
Universităţii „"Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu, Iunie 2010 Annals of the „CONSTANTIN
BRÂNCUŞI” UNIVERSITY OF TARGU-JIU, ENGINEERING SERIES, ISSUE 2, 2010, p.149-156,
ISSN 1842-4856
C. Căpăţînă,Gh. Gămăneci - The need for an ecologic waste storage in the municipality of Târgu-Jiu from
Gorj County, Annual Session of Scientific papers IMT Oradea 27-28 mai 2010,Annals of the ORADEA
UNIVERSITY; FASCICLE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGICAL ENGINEERING, VOLUME
IX, 2010, NR.1, pg.4.74-4.77
C. Căpăţînă,Gh. Gămăneci - Waste valorisation management in glass industry, Annual Session of
Scientific papers IMT Oradea 27-28 mai 2010, Annals of the ORADEA UNIVERSITY; FASCICLE OF
MANAGEMENT AND TECHNOLOGICAL ENGINEERING, VOLUME IX, 2010, NR.2, pg.4.28-4.30
Daniela CÎRŢÎNĂ, Roxana POPA - Aspects of implementation of modern technologies in advanced
wastewater treatment, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological
Engineering, Vol. IX (XIX), 2010, pag. 478-485, ISSN 1583-0691.
Daniela Cîrţînă, Ramona MITRAN - Analyze of some procedures of elimination the pollution from the
residual waters with cyanides content, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and
Technological Engineering, Vol. IX (XIX), 2010, pag. 438-445, ISSN 1583-0691.
Daniela Cîrţînă, Roxana Popa - Assessment quality of ground water and soil in the areas affected by oil
working off in Gorj County - Annals of the „Constantin Brâncuşi” University from Tg. Jiu, No.3/2010,
pag. 435-449, ISSN 1844-4856.
Daniela Cîrţînă, Roxana Popa -The impact produced by technological processes from lime industry on
environment - Annals of the „Constantin Brâncuşi” University from Tg. Jiu, No.2/2010, ISSN 1844-4856.
Daniela Cîrţînă - Study regarding water pollution with organic substances, nutrients and heavy metals
under the influence of economic activities that are specific to Gorj county - Annals of the „Constantin
Brâncuşi” University from Tg. Jiu, No.1/2010, pag. 55-65, ISSN 1844-4856.
Cercel Constantin, Runceanu Adrian, Popescu Marian, Analiza, proiectarea şi implementarea unei
structuri hardware pentru o platforma de tip eLearning, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi”
din Tîrgu Jiu, Seria Inginerie, Nr.3/2010, pag.239-249, Editura „Academica Brâncuşi”, ISSN 1842-4856
Cercel Constantin, Grofu Florin, Runceanu Adrian, Sistem pentru citirea codurilor de bare, Analele
Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tîrgu Jiu, Seria Inginerie, Nr.3/2010, pag.250-259, Editura
„Academica Brâncuşi”, ISSN 1842-4856
Cozma Vasile, Popescu Cristinel, „Aspecte privind influenţa elementelor neliniare asupra circuitelor de
curent continuu”, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tîrgu Jiu, Seria Inginerie, Nr.2/2010,
pag.131-138, Editura „Academica Brâncuşi”, ISSN 1842-4856
Cruceru M. DETERMINAREA PIERDERILOR DE CALDURA PENTRU ECHIPAMENTELE
TERMICE PRIN EXPERTIZARE TERMOGRAFICA, Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din
Târgu Jiu, seria Inginerie, nr.2/2010, pag. 107-116, ISSN 1844-4856.
A. Foanene – Opportunities to reduce the emission of ashes at CTE Rovinari, The XIIIth Edition of the
International Scientific Conference of the Engineering Faculty, 5-6 noiembrie 2010, Analele Universităţii
”Constantin Brâncuşi”,Seria Inginerie, nr.3/2010, ISUE 3/2010
158
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
Gheorghe Gămăneci, Camelia Căpăţînă, Studiu privind îmbbunătăţirea calităţii apei râului Motru pe
teritoriul Judeţului Gorj, Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie,
Volumul 3/2010, ISSN 1842-4856, pag. 460-468, Tg-Jiu, 2010;
Grofu Florin, Cercel Constantin, Cozma Vasile “Sistem modern de monitorizare a maşinilor electrice”
Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională “Progres, Inovare şi Democraţie” 04-06 Iunie
2010 Târgu-Jiu , Annals of the „Constantin Brancusi” University of Tirgu Jiu, Engineering Series,
No.2/2010, pag. 171-178, Editura „Academica Brâncuşi”, Tg-Jiu, Revistă categoria B+, Cod CNCSIS
718, ISSN 1842 – 4856
Grofu Florin, Cercel Constantin, “NumericC System for Temperature Monitoring in Coal Deposits”
Annals of the „Constantin Brancusi” University of Tirgu Jiu, Engineering Series, No.3/2010, pag. 208-217,
Editura „Academica Brâncuşi”, Tg-Jiu, Revistă categoria B+, Cod CNCSIS 718, ISSN 1842 – 4856
V. Paliţă, A. Foanene - Reduction posibilities of nitrogen oxides in the case of coal burning, International
Scientific Conference from Kiev, Ucraina, mai 2010
V.Paliţă - Influence of lignite composition from Oltenia coalfield on the formation of pollutants ,The
XIIIth Edition of the International Scientific Conference of the Engineering Faculty, 5-6 noiembrie 2010,
Analele Universităţii ”Constantin Brâncuşi”,Seria Inginerie, nr.3/2010, ISUE 3/2010
Racoceanu C., Popescu, L. Pollution reduction of thermoelectric power operation due to dust classics, ,
CONFERENG 2010, Târgu Jiu, 05-06.11.2010, Analele Univeristăţii Constantin Brâncuşi din Târgu
Jiu,nr.3/2010,pag 485-494, ISSN 1842-4856 , cod CNCSIS 718, revistă B+.
Racoceanu C.,Tehnologii moderne de denoxare a gazelor de ardere rezultate la arderea lignitului,
,Analele Univeristăţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu,nr.2/2010,vol.2,pag 25 -34, ISSN 1842-4856 ,
cod CNCSIS 718, revistă B+.
Racoceanu C., Reducerea impactului termocentralei Rovinari asupra mediului, ,Analele Univeristăţii
Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu,nr.1/2010,vol.1,pag 45 -54, ISSN 1842-4856 , cod CNCSIS 718,
revistă B+.
Şchiopu Emil Cătălin, Monitoring depositing dust immission in the Rovinari area, Confereng 2010,
November 5rd – 7th Annals of the “Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series,
Issue 3/2010, pag. 508 - 515, “Academica Brâncuşi“ Publisher, ISSN 1842-4856. pag. 508 – 515, rating
CNCSIS Type B+, code 718.
Irina Ramona Pecingină, Maria Călinoiu, Study on surface water quality used and waste water from CTE
Rovinari, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University from Tg-Jiu, Engineering Series, ISSUE 3/2010,
ISSN 1842-4856, CNCSIS B+ , pag.496-507
Roxana-Gabriela Popa, Irina Ramona Pecingină, Studiu privind evaluarea calităţii aerului afectat de
activităţile industriale, în anul 2009, în judeţul Gorj, Proceedings Durability and Reability of Mechanical
Systems, 3rd Symposium with international, University „Constantin Brâncuşi” of Târgu-Jiu , ISBN 978973-144-350-8, mai 2010, B+
Roxana Popa, Daniela Cîrţînă, Modelarea matematică a dispersiei poluanţilor rezultaţi din activitatea
CTE Rovinari în anul 2009, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University from Tg. Jiu, No.2/2010,
ISSN 1844-4856 (B+) , pag. 229-238
Alina Dincă – „Studiu privind tendinţa de autoîncălzire a cărbunelui din lateralul unei stive pe o verticală
de 1m utilizând camera de termoviziune”, Analele Universistăţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Seria
Inginerie, nr. 3/2010, pp. 130-139, ISSN 1842-4856, http://www.utgjiu.ro/revista/ing/pdf/201003/15_%20ALINA%20_DINCA.pdf
Marius Bîzgă.,Onisifor Olaru.,Emil Viorel Mihai.,Sistem de reglare numeric pentru turbina 330MW-CTE
Rovinari(Digital turbine controller-330MW Turbine Rovinari PP) Analele Universităţii”Constantin
Brăncuşi”din Tărgu Jiu(Anals of “Constantin Brăncuşi”University of Tărgu Jiu)Seria Inginerie(Enginering
Series) ,Nr.3/2010.pp.199-207(ISSUE3/2010),Editura “Academica”Brăncuşi,ISSN 1842-4856.Cotare
CNCSIS,Tip B+,cod 718.
Luminiţa Georgeta Popescu, Cristinel Popescu, Alina Dincă, Monitorizarea funcţionării echipamentelor
electrice prin termografie, Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, seria Inginerie,
nr.2/2010, pp 7-14, ISSN 1842-4856, Revistă categoria B+
Luminiţa Georgeta Popescu, Cristinel Popescu, Influenţa dispozitivelor de anclanşare automată a
rezervei asupra funcţionării întrerupătoarelor de cuplă longitudinală, Analele Universităţii “Constantin
Brâncuşi” din Târgu Jiu, seria Inginerie, nr. 2/2010, pp 35-44, ISSN 1842-4856, Revistă categoria B+
C.Popescu,Vasile Cozma-‚‚Aspects regarding the nonlinear elements influence of continous current
circuits’’,Annals of the ‚‚Constantin Brancusi’’ University of Tg-Jiu ISSUE 2/2010,Nr.2,2010
Adrian Runceanu, Mihaela Runceanu, Arguments for e-learning using, Annals of the ”Constatin
159
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
Brancusi” University from Targu-Jiu, no.1/2010, Engineering Series, ISSN 1842-4856, pg.111-123.(revista
cotata B+) http://www.utgjiu.ro/revista/?page=curent&nr=2010-01
Lucia Pascale, Paul Ciprian Patic, Luminita Duta, Adrian Runceanu, Modeling and simulation of cycloid
curves with application in robotics, , 3rd Symposium “Durability and Reliability of Mechanical Systems”,
Tg-Jiu, Romania, 20-21 may 2010, ISBN 978-973-144-350-8, pg. 110-116.
http://www.utgjiu.ro/rev_mec/mecanica/pdf/2010-02/5_Pascale%20Lucia.pdf
Aurel George Popescu, Notiunea de coeficient de performanta (COP) ca extindere a notiunii de
randament, Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu Sesiunea De Comunicari Stiintifice Cu
Participare Internationale Prilejuita De : Zilele Universitatii Constantin Bracusi Din Targu Jiu ,,Progres,
Inovare Si Democratie”,Targu Jiu, Iunie 2010, Issn: 1842-485
Mihaela Runceanu, Marian Popescu:, A way to choose the appropriate e-learning platform, Adrian
Runceanu, Annals of the ”Constatin Brancusi” University from Targu-Jiu, no.3/2010, Engineering Series,
ISSN 1842-4856.(revista cotata B+)
http://www.utgjiu.ro/revista/?page=curent&nr=2010-03
Marian Popescu, Adrian Runceanu, Constantin Cercel, “Proiectarea prin metoda LQR şi metoda
directă Lyapunov a sistemului de control al procesului “Pendul Invers rotativ””, International
Scientific Conference “CONFERENG 2010”; 5..6 November, 2010; Annals of the ”Constatin Brancusi”
University of Targu-Jiu, no.3/2010, Engineering Series, pag. 230-238, ISSN 1842-4856,
Ilie BORCOSI, Antonie NICOLAE, Marian IONESCU, Asynchronous motor drive system using digital
signal processor and intelligent power module, Annals of the “Constantin Brancusi” University of Targu
Jiu, Engineering Series, ISSUE 1 / 2010, “Academica Brancusi” Publisher ISSN 1842 – 4856, Rating
CNCSIS type B+, code 718, pp. 143-154.
Antonie NICOLAE, Ilie BORCOSI, Marian IONESCU, Acquisition and development system with
PIC16F84 and PIC16F877 Microcontrollers, Annals of the “Constantin Brancusi” University of Targu Jiu,
Engineering Series, ISSUE 3/ 2010, “Academica Brancusi” Publisher ISSN 1842 – 4856, Rating CNCSIS
type B+, code 718, pp. 293-301, www.utgjiu.ro/revista/ing/pdf/2010-03/1.pdf.
Popescu Cristinel,Vasile Cozma, Luminita-Georgeta Popescu-‚‚Aspects regarding the influence of
dielectric losses angle tangent of high power transformers insulation, Annals of the ‚‚Constantin
Brancusi’’ University of Targu-Jiu,ISSUE 3,Nr.3, 2010
Cirtina L.M., Luca, L., Radulescu, C. - Cercetări privind stabilirea şi rezolvarea lanţurilor de dimensiuni în
cazul problemei directe - 3rd Symposium “Durability and Reliability of Mechanical Systems” Târgu-Jiu,
Romania, 20, 21 may 2010, ISSN 1844-640X
Dobrotă Dan, Cercetări privind uzura sculelor folosite în procesul de rafinare - Fiability & Durability,
Spplement no1/2010, Editura „Academica Brâncuşi”, Targu-Jiu, ISSN 1844-640X
Iancu C., Iancu D., Stăncioiu A., FROM CAD MODEL TO 3D PRINT VIA “STL” FILE FORMAT (PART
I), Revista “Durabilitatea şi fiabilitatea sist. mecanice”, Ed. Academica Brâncuşi (cod CNCSIS 255), TgJiu, ISSN 1844-640X, pp 73-80, 100 pg., nr.1 (5)/2010 mai 2010
Iancu C., Iancu D., Stăncioiu A., FROM CAD MODEL TO 3D PRINT VIA “STL” FILE FORMAT (PART
II), Revista “Durabilitatea şi fiabilitatea sistemelor mecanice”, Ed. Academica Brâncuşi (cod CNCSIS 255),
Tg-Jiu, ISSN 1844-640X, pp 73-80, 100 pg., nr.1 (5)/2010 mai 2010
108.
Iancu D., Iancu C., CALCULUL MESEI DE PRELUARE A UNUI TMC ÎN CADRUL ACŢIUNII DE
TIPIZARE A SUBANSAMBLELOR UTILAJELOR MINIERE PT. EXPLOATAREA LA ZI – PREMIZA
CREŞTERII FIABILITĂŢII ACESTOR UTILAJE, Revista “Durabilitatea şi fiabilitatea sistemelor
mecanice”, Ed. Academica Brâncuşi (cod CNCSIS 255), Tg-Jiu, ISSN 1844-640X, pp 97-102, 157 pg.,
Supplement no.1 /2010, dec. 2010
109.
M. Iovanov, The variational method of Schiffer-Goluzin in an extremal problem from the class of the
univalent functions Analele Universităţii Oradea, Fasc. Matematica, Tom XVII (2010), Issue No. 1, 99-110
Florin Ciofu ‐ Methods for promoting innovation in the university industrial design studio ‐ Fiabilitate si Durabilitate ‐ Fiability & Durability nr.2/2010 Târgu Jiu, ISSN 1844 – 640X Editura “Academica Brâncuşi” Florin Ciofu, Alin Nioaţă - Materiale piezoelectrice pentru oscilatoarele traductorilor ultrasonic Fiabilitate si Durabilitate - Fiability & Durability nr.1/2010 Târgu Jiu, ISSN 1844 –640X Editura
“Academica Brâncuşi” ,
Radulescu C., Cirtina, L.M. Militaru Studies regarding the determination of the adequate assembly
tolerances depending on the manufacturing costs of the parts processed on classic machine tools. – Revista
,,Fiabilitate si durabilitate”, Nr.1(5), 2010, Editura Academica, Tg-jiu, ISSN 1844-640X.
110.
111.
112.
160
113.
114.
115.
116.
117.
118.
Ianăşi C., Analysis of different failure mechanism in laminated wood beams reinforced with CFRP, Annals
of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological engineering, CD-Rom Edition, ,
Universitatea din Oradea, 28-29 Mai, 2010, ISSN1583-0691.
Ianăşi C., Improving the mechanical properties of wood beams reinforced with CFRP composites plates,
Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological engineering, CD-Rom
Edition, , Universitatea din Oradea, 28-29 Mai, 2010, ISSN1583-0691.
Cristina Ionici, Camelia Căpăţână, THE FRACTAL MODEL OF INTER-PORES CRACK GROWTH IN
SINTERED STEELS, Annals of the Oradea University, volume X pag. , IMT Oradea 24-27 mai 2010,
Nr.2, pag. 367-371 ISSN 1583-0691
Cristina Ionici, Camelia Căpăţână, MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF POWDER STEELS
SINTERED BY HIGH-RATE ELECTRIC Annals of the Oradea University, volume X pag.
, IMT
Oradea 24-27 mai 2010, Nr.3, pag.372-377, ISSN 1583-0691
D.P. Covei, Existence of solutions to quasilinear elliptic problems with boundary blow-up, Analele
Universităţii din Oradea, Fascicola Matematica, Tom XVII (2010), Issue no. 1, 77-84.
Alin Nioaţă, Dan Dobrotă, Florin Ciofu –The principle on which the dimensional working is based
through complex electrical erosion –Fiability & Durability nr. 1/2010, Editura „Academica Brâncuşi”,
Targu-Jiu, ISSN 1844-640X. http://www.utgjiu.ro/rev_mec/?s=mecanica;
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4751
119.
Alin Nioaţă, Marius-Eremia Vlaicu-Popa –Fenomenul fundamental de prelevare a
materialului la prelucrarea prin eroziune complexă –Fiability & Durability, Spplement
no1/2010, Editura „Academica Brâncuşi”, Targu-Jiu, ISSN 1844-640X.
http://www.utgjiu.ro/rev_mec/?s=mecanica;
120.
R. Mitran, D. Cîrţînă - Aspecte privind impactul produs de activitatea de exploatare a cărbunelui în
cariera Ruget, Rev. „Fiabilitaty and Durability”, Issue: supllement,No.1/ 2010, pag.141-144, ISSN 1844640X.
Dobrotă Dan, Theoretical and experimental contributions concering the proposed model for the disc-typed
rotary ultrasonic motor Revista “Fiabilitate şi durabilitate”, Ed. Academica Brâncuşi (cod CNCSIS 255),
Tg-Jiu, ISSN 1844-640X
121.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Cărţi publicate în anul 2010
C. Căpăţînă – Tehnologii şi echipamente pentru gestionarea deşeurilor, Editura ACADEMICA BRÂNCUŞI,
Târgu-Jiu, 2010, ISBN 978-973-144-366-9, pg. 217.
Daniela Cîrţînă – Biochimie, Editura Academica Brâncuşi, Tg-Jiu, 2010, ISBN 978-973-144-325-6, 230
pagini.
Daniela Cîrţînă, Ramona Mitran – Biochimie – Îndrumar de laborator, Editura Academica Brâncuşi, Tg-Jiu,
2010, ISBN 978-973-144-348-5, 101 pagini.
Cruceru M. – SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ, Editura Editura Academica Brâncuşi, Târgu Jiu, ISBN 987973-144-377-5, 179 pag, 2010.
Gheorghe Gămăneci, Gorjul – repere strategice – Orizont 2030- (Capitolul III), pag 108 – 132, Editura
“Academica Brâncuşi” Târgu – Jiu, 2010, ISBN 978 – 973 – 144 – 361 – 4
V. Paliţă, A. Foanene – Combustibili Generatoare De Abur – indrumar de proiectare, Editura Academica
Brâncuşi, Tg-Jiu 2010 ISBN 978-973-144-332-4, 133 pag.
V. Paliţă, A. Foanene – Termotehnică şi echipamente termice, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti
– 2010, ISBN 978 – 973 – 30 – 2771 – 3, 423 pag.
Racoceanu C, Şchiopu C. – Tehnologii de protecţie şi depoluare a aerului, Editura Academica Brâncuşi;
Târgu Jiu, , ISBN 978-973-144-346-1 , 2010.
Emil Cătălin ŞCHIOPU, Daniela Cîrţînă, Metode şi aparate de măsură şi control a mediului înconjurător, Îndrumar de lucrări practice, Editura “Academica Brâncuşi” Târgu – Jiu, 2010, ISBN 978 – 973 – 144 – 339 –
3, 98 pag.
Emil Cătălin Şchiopu, Cristinel Racoceanu, Tehnologii de protecţie şi depoluare a aerului, - Îndrumar de
lucrări practice şi proiectare, Editura “Academica Brâncuşi” Târgu – Jiu, 2010, ISBN 978 – 973 – 144 – 360 –
7, 115 pag.
Irina-Ramona Pecingină, Biotehnologii pentru protecţia mediului, , Editura Centrului Tehnic Editorial al
161
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Armatei, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-524-090-2
Popescu Luminiţa Georgeta, Măsurări Electrice şi Electronice, Îndrumar pentru lucrări practice de laborator,
Editura Academica Brâncuşi, Târgu Jiu, 2010, ISBN 978-973-144-303-4, 199 pag.
Popescu Gh . Logistică industrială. Editura Academica Brâncuşi, Târgu Jiu, 2010, ISBN 978-973-144-006-4,
conţine 409 pagini.
Popescu Gh . Logistică industrială. Editura Academica Brâncuşi, Târgu Jiu, 2010, ISBN 978-973-144-006-4,
conţine 409 pagini.
Pasăre M., Ianăşi C., Rezistenţa Materialelor, teorie şi aplicaţii, Sitech, Craiova, ISBN 978-606-11-0720-9,
194 pg., 2010, cod CNCSIS 170
Nioaţă Alin - Proiectarea sculelor aşchietoare - Editura “Academica Brâncuşi” Tg-Jiu, 2010, 360 pagini, ISBN
978-973-144-365-2.
Ionici C., Mecanica fluidelor. Proprietăţile fluidelor, ed. SITECH, pag.219, Craiova, 2010, ISBN 978-606-110709-4
VII.
Situaţia detaliată a rezultatelor cercetării pe cadre didactice în anul 2010 :
Proiecte
câştigate
competiţii
interne
UCB
Articole
Articole
Articole
ISI
BDI
B+
-
2
-
2
1
‐ -
5
-
-
-
1
‐ -
-
2
6
2
-
2
‐
-
1
-
3
-
Covei Dragoş
-
1
‐
-
1
-
2
-
Racoceanu
Cristinel
-
-
1 -
-
1
3
1
7.
Cruceru Mihai
-
-
1
-
-
-
1
1
8.
Runceanu
Adrian
-
-
‐ 1
-
-
3
-
Căpăţână
Camelia
-
-
‐ -
1
-
5
1
10.
Dincă Alina
-
-
‐
-
1
1
1
-
11.
Popescu
Cristinel
-
-
‐ -
2
2
2
-
12.
Borcoşi Ilie
-
-
‐
-
1
-
2
-
13.
Dobrotă Dan
-
-
‐
-
3
4
4
-
Nr.
Nume şi
prenume
Aplicaţi
depuse
competiţii
internat.
Proiecte
câştigate
competiţii
naţionale
Crt.
1.
Popescu
Luminiţa
1
-
4
Diaconu
Bogdan
1
-
Cîrţînă
Daniela
-
4.
Ghimişi Ştefan
5.
6.
2.
3.
9.
Contracte
încheiate
companii
din ţară
162
Cărţi
14.
Luca Liliana
-
-
1
-
2
1
9
-
15.
Popescu
Gheorghe
-
-
‐ -
2
-
4
2
Buneci
Mădălina
-
-
‐ -
3
1
3
-
Ungureanu
Viorica
-
-
‐ -
1
-
2
-
Cîrţînă Liviu
Marius
-
-
‐ -
-
-
5
-
19.
Iancu Cătălin
-
-
‐
-
-
-
5
-
20.
Ciofu Florin
-
-
‐
-
-
2
5
-
21.
Nioaţă Alin
-
-
‐
-
-
2
5
1
22.
Gămăneci
Gheorghe
-
-
‐ -
-
1
1
1
Iovanov
Miodrag
-
-
‐ -
-
-
4
-
Bărbăcioru
Carmen
-
-
‐ -
-
-
2
-
25.
Stăncioiu Alin
-
-
‐
-
-
-
6
-
26.
Rădulescu
Constanţa
-
-
‐ -
-
-
5
-
Ianăşi
Cătălina
-
-
‐ -
-
-
4
-
28.
Ionici Cristina
-
-
‐
-
-
-
3
1
29.
Pecingină
Olimpia
-
-
‐ -
-
-
3
-
Pasăre
Minodora
-
-
‐ -
-
-
5
1
Cercel
Constantin
-
-
‐ -
-
-
2
-
32.
Cozma Vasile
-
-
‐
-
-
-
1
-
33.
-
-
-
-
-
1
-
34.
Foanene
Adriana
Grofu Florin
-
-
‐
-
-
-
2
-
35.
Paliţă Valentin
-
-
‐
-
-
-
2
2
16.
17.
18.
23.
24.
27.
30.
31.
-
163
36.
Şchiopu
Cătălin
-
-
Pecingină
Irina
-
-
38.
Popa Roxana
-
-
39.
Olaru Onisifor
-
40.
Popescu
George
37.
41.
42.
‐ -
-
-
1
2
-
-
-
1
1
‐
-
-
-
2
-
-
‐
-
-
-
1
-
-
-
‐ -
-
-
1
-
Popescu
Marian
-
-
‐ -
-
-
1
-
Mihuţ Nicoleta
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Profesorii şi conferenţiarii cu cea mai bună performanţă în cercetarea ştiinţifică sunt:
Conf.univ.dr.ing. Bogdan Diaconu (o aplicaţie de grant internaţional, 5 articole ISI);
Prof.univ.dr.ing. Luminiţa Georgeta Popescu (o aplicaţie de grant internaţional , 4 contracte
cu companii din ţară, coautor la 2 articole ISI);
Prof.univ.dr.ing. Ştefan Sorinel Ghimişi (2 granturi în competiţii naţionale, un articol ISI);
Conf.univ.dr. Daniela Cîrţînă ( un grant naţional, 2 articole BDI);
Prof.univ.dr.ing. Mihai Cruceru (1 contract cu companii din ţară, responsabil tema la 4
contracte cu companii din ţară);
Prof.univ.dr.ing. Dan Dobrotă (3 ISI , 4 BDI);
Prof.univ.dr.ing. Liliana Luca (director 1 contract, membru 2 contracte de cercetare, 2
articole ISI, 1 articol BDI);
Prof.univ.dr.ing. Cristinel Racoceanu (1 contract cu companii din ţară, un articol BDI).
164
VIII. Situaţia premiilor obţinute de studenţi la manifestări ştiinţifice în anul
2010:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
Nume / Prenume
Roşioru Gheorghe
Stoian Gheorghe
Adrian
Rogoveanu Elena
Covercă Bogdan
5.
Minciună Daniela
6.
Brăete AndreaRoxana
7.
Bojincă IleanaVasilica
8.
9.
Dobrovie Daniel
Vînătoru Laurenţiu
10.
11.
12.
13.
14.
Alexandrescu DanFlorian
Ghinea Marian
Guran Sorin
Avram Dumitru
Constantin
Modoran Maria
Numele lucrarii
Anul
publicarii
2010
Conferinta
„studING”
Lucul
obtinut
III
2010
„studING”
Menţiune
2010
„studING”
I
2010
„studING”
II
2010
ZCSSUCB
III
2010
„studING”
I
2010
„studING”
II
2010
„studING”
I
2010
„studING”
II
2010
„studING”
III
2010
„studING”
Menţiune
2010
2010
„studING”
„studING”
II
Menţiune
2010
2010
2010
2010
„studING”
„studING”
„studING”
ZCSSUCB
II
I
II
I
2010
ZCSSUCB
Free Energz Gadget – Thunder II
2010
„studING”
Diplomă
de
excelenţă
II
Free Energz Gadget – Thunder II
Unitate tactică mobilă U.T.M.
Utilizarea termografiei pentru
întocmirea bilanţului
termoenergetic la cazanele de abur
Cercetări privind calitatea apelor
subterane din lunca Jiului – judeţul
Gorj, in perioada 2007-2009 .
2010
2010
2010
„studING”
„studING”
„studING”
II
I
III
Simpozionul
Naţional
Studenţesc
III
2010
Aplicarea controlului statistic al
calităţii – Posibilitate de creştere a
excelenţei industriale
Tehnici moderne ale
managementului calităţii pentru
elaborarea performanţelor unei
organizaţii
Aspecte privind incalzirea termica
a barelor de medie tensiune in
regim de scurtcircuit
Amenajari hidroenergetice pe raul
Jiu
Aspecte privind monitorizarea
hidrogeneratoarelor din centralele
hidroelectrice printr-un plan de
masuri profilactice
Aspecte privind incalzirea termica
a barelor de medie tensiune in
regim de scurtcircuit
Amenajari hidroenergetice pe raul
Jiu
Aspecte privind incalzirea termica
a barelor de medie tensiune in
regim de scurtcircuit
Amenajari hidroenergetice pe raul
Jiu
Aplicarea controlului statistic al
calităţii – Posibilitate de creştere a
excelenţei industriale
Tehnici moderne ale
managementului calităţii pentru
elaborarea performanţelor unei
organizaţii
Smogul fotochimic
Emisii de zgomot şi vibraţii
rezultate din activităţile miniere
Smogul fotochimic
Unitate tactică mobilă U.T.M.
Free Energz Gadget – Thunder II
Localizarea unui sunet folosind
urechile stereo ale unui robot mobil
Localizarea unui sunet folosind
urechile stereo ale unui robot mobil
165
15.
Negomireanu Corina
Adina
Studiu privind evaluarea calităţii
aerului afectat de activităţile
industriale, în anul 2009, în judeţul
Gorj.
2010
IFIMCAD 2010
USAMV
Bucureşti
IFIMCAD 2010
USAMV
Bucureşti
Decan
Prof. univ. dr. ing. Luminiţa Georgeta Popescu
166
Menţiune
RAPORT ANUAL
privind starea
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
Afacerilor
anul 2010
Decan,
Prof. univ. dr. Babucea Ana-Gabriela
167
CUPRINS
Cap. I.
PROGRAMELE DE STUDII ..................................................
3
Cap. II.
SPATIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ................................................
4
Cap. III.
CADRELE DIDACTICE ..........................................................
7
Cap. IV.
REZULTATELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ....................
9
Cap. V.
STUDENŢII ................................................................................
9
Cap. VI.
ABSOLVENŢII - PROMOŢIA 2010 ....................................... 12
Cap. VII. INSERŢIA PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR DIN
PERIOADA 2006-2010 .............................................................. 14
Cap. VIII. SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE DIN STATUL DE
FUNCŢII ..................................................................................... 15
ANEXE ........................................................................................ 16
168
I.
PROGRAMELE DE STUDII
I.1. Statusul programelor de studii de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor
Programele de studii acreditate sau cu autorizatie provizorie de funcţionare la
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, pe domenii, tip de studii şi
specializări sunt prezentate în tabelul următor:
Tabelul nr. 1.1. – Programele de studii acreditate/autorizate să funcţineze provizoriu
Nr.
crt.
1.
2.
Domeniul
Tipul de
studii
Specializarea
Menţinerea
acreditării
Încredere
Autorizare
provizorie
-
Acreditare
-
Acreditare
-
2008
Evaluare în
Acreditare
vederea acreditării
-
2009
Evaluare în
Acreditare
vederea acreditării
-
2007
Evaluare periodică Menţinerea
la 5 ani
acreditării
Încredere
2004
Evaluare în
Autorizare
vederea autorizării
provizorie
provizorii
-
2008
Evaluare în
Acreditare
vederea acreditării
-
2007
Bănci şi Asigurări - BA
2008
Finanţe
Studii
Finanţe şi politici
universitare financiare - FPF
de masterat Finanţe şi guvernanţă
publică europeană FGPE
Studii
universitare Finante
de doctorat
Economia comerţului
turismului şi serviciilor –
Studii
ECTS ZI
universitare
Economia comerţului
de licenţă
turismului şi serviciilor –
ECTS ID
Administrarea
Administrare afacerilor
afacerilor
în turism şi servicii AATS
Studii
universitare Administrare afacerilor
de masterat în comerţ - AAC
Turism cultural şi
agroturism TCA
2004
2008
2008
2008
2010
2005
Management
Managementul dezvoltării
Studii
afacerilor - MDA
universitare Managementul afacerilor
de masterat prin proiecte - MAP
4.
Calificativ
acordat de
ARACIS
Finanţe şi bănci – FB ZI
Studii
universitare
de licenţă Finanţe şi bănci – FB ID
Management – M ZI
Studii
universitare
de licenţă Management – M ID
3.
Avizul
ARACIS
Anul
Tipul evaluării
evaluării ARACIS/CNEEA
Contabilitate şi
informatică de gestiune –
Studii
CIG ZI
Contabilitate universitare
Contabilitate şi
de licenţă
informatică de gestiune –
CIG ID
169
2008
2008
Evaluare periodică
la 5 ani
Evaluare în
vederea autorizării
provizorii
Evaluare în
vederea acreditării
Evaluare în
vederea acreditării
Evaluare în
vederea acreditării
Evaluare în
vederea acreditării
Evaluare periodică
la 5 ani
Evaluare în vedera
autorizării
provizorii
Evaluare în
vederea acreditării
Evaluare în
vederea acreditării
Acreditare
-
Acreditare
Menţinerea
acreditării
Încredere
Autorizare
provizorie
-
Acreditare
-
Acreditare
-
2010
Evaluare periodică Menţinerea
la 5 ani
acreditării
Încredere
2005
Evaluare în
Autorizare
vederea autorizării
provizorie
provizorii
-
Control, audit şi expertiză
financiar contabilă Studii
CAEFC
universitare Analiza diagnostic şi
de masterat evaluarea afacerilor ADEA
5.
Marketing
Studii
universitare Marketing - MK
de licenţă
2008
Evaluare în
Acreditare
vederea acreditării
-
2008
Evaluare în
Acreditare
vederea acreditării
-
2010
Evaluare în
Acreditare
vederea acreditării
Încredere
În anul universitar 2010-2011 nu s-au şcolarizat la anul I de studiu următoarele
programe de masterat: Turism cultural şi agroturism, Analiza diagnostic şi evaluarea
afacerilor şi Managementul afacerilor prin proiecte.
I.2. Asigurarea managementului calităţii - Evaluarea programelor de studii
În ceea ce priveşte evaluarea externă a programelor de studii de către ARCIS, în anul
2010 au fost evaluate 3 programe de studii, rezultatele acestor evaluări sunt prezentate în
tabelul de mai jos:
Tabelul nr.1.2 - Rezultatele evaluărilor ARACIS a programelor de studii pe parcursul anului
2010
Programul de
Nr. Domeniul de
studii
crt.
studii
universitare de
licenţă
Tipul evaluării
Data
Consiliului
ARACIS
Avizul
ARACIS
1.
Management Management
Evaluare periodică
(5 ani)
2.
Contabilitate şi
Contabilitate informatică de
gestiune
Evaluare periodică
(5 ani)
3.
Marketing
Evaluare în vederea 20.12.2010
Acreditare
acreditării
II.
Marketing
20.05.2010 Menţiunea
acreditării
24.06.2010
Menţiunea
acreditării
Calificativ
acordat
Încredere
Încredere
Încredere
SPATIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Sălile de predare/seminarizare aflate la dispoziţia Facultăţii de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care
facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student: calculatoare, acces la
reţeaua INTERNET, video-proiectoare, soft-uri specializate, s.a.
De asemenea, toate sălile de curs au fost reabilitate, dotate cu mobilier modern
ergonomic şi tehnologie informatică de actualitate.
Caracteristicile şi dotările cu echipamente specifice din dotarea spaţiilor de
învăţământ proprii UCB aflate la dispoziţia Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
Afacerilor se prezintă în tabelul următor:
170
Tabelul nr.2.1. Situaţia spaţiilor proprii aflate la dispozitia FSEGA
Nr.
Spaţii proprii
crt.
Imobil strada Victoriei nr. 24
1.
Amfiteatru B110
2.
Amfiteatru B111
3.
Laborator informatică B112
4.
5.
Laborator informatică LI
Laborator informatică B113
Imobil str. Calea Bucureşti nr. 69
6.
Sala de curs S2
Imobil str. Calea Bucureşti nr.
7.
Laborator turism FSE3
Nr.
locuri
60
54
28
40
-
30
- 17 PC Fujitsu Siemens Procesor
Intel Core 2 Duo
- Televizor LCD Samsung
- Imprimanta Lexword
- vidoeproiector
- 15 PC Fujitsu Siemens Procesor
Intel Core 2 Duo
- 15 PC Fujitsu Siemens Procesor
Intel Core 2 Duo
- 12 PC Fujitsu Siemens Procesor
Intel Core 2 Duo
- 1 Ecomilk
- 1 Balanţă analitică
- 1 Balanţă umiditate
- 1 Ph metru
-
Laborator Marketing FSE4
18
9.
Laborator de informatică
economică FSE5
Laborator Analiza economică,
Statistică şi Econometrie, FSE6
Laborator de verificare a calităţii
mărfurilor FSE7
18
Sală seminar FSE8
18
11.
12.
Videoproiector
Videoproiector
- 7 PC Compaq Pentium 3
- 4 PC Lenovo Pentium 4
- 3 PC Fujitsu Siemens Procesor
Intel Core
- 21 PC Dell Procesor Intel Core
- 7 PC Dell Procesor Intel Core
- 6 PC Compaq Pentium 3
- 1 PC Acer Pentium 4
- 1 PC HP Pentium 2
- 1 Videoproiector
21
15
8.
10.
Dotări IT
16
18
Suprafaţa
(m2)
96,60
85,40
53,90
33,60
28
68
49,91
24,06
24,06
19,98
19,37
24,08
În anul universitar 2010-2011 pentru acoperirea necesarului de spaţii de învăţare,
Facultatea de Ştiinţe Economice a mai utilizat şi o serie de spaţii de învăţământ închiriate,
după cum urmează:
Tabelul nr.2.2. - Situaţia spaţiilor închiriate aflate la dispozitia FSEGA
Nr.
Spatii proprii
crt.
Colegiul Comercial Virgil Madgearu Str. Tudor Vladimirescu, nr. 124
1
Amfiteatru, CNVM
Liceul cu program sportiv, Str. 23 August, nr.100
2
LPS - 103
3
LPS - 104
4
LPS - 105
5
LPS - 106
6
LPS - 203
7
LPS - 204
8
LPS - 205
9
LPS - 303
171
Nr. locuri
160
30
30
30
30
30
30
30
30
•
Spaţii administrative în sediul facultăţii din Strada Victoriei nr. 24
- Birou secretariat – forma de învăţământ ZI – suprafaţă 38 m2 având în dotare:
- 2 calculatoare PC DELL,
- 1 calculator PC Fujitsu Siemens,
- 1 imprimantă LaserJet HP1200,
- 1 imprimantă Laser Jet Brother 3200,
- 1 imprimantă HP color Laser Jet 2605,
- 1 multifuncţional PHASER 3200 MFP,
- 2 Laptop DELL;
- Birou secretariat – forma de învăţământ ID – suprafaţă 48 m2 având în
dotare:
- 1 calculator PC Acer,
- 1 calculator PC HP,
- 1 calculator PC Lenovo,
- 1 imprimantă EPSON,
- 1 imprimantă HP color Laser Jet 2605,
- 1 multifuncţional Samsung;
- Birou Decan – suprafaţă 42 mp, având în dotare:
- 1 multifuncţional HP LaserJet 3052,
- 1 calculator PC HP,
- 1calculator PC Acer,
- 1 laptop Fujitsu Siemens,
- 1 Televizor LCD Samsung;
- Birou Director Şcoală Doctorală – suprafaţă - 17,20 m2 având în dotare:
- 1 calculator PC,
- 1 imprimantă mutifuncţională 3200 MFP,
- Birou catedra de Management, Marketing, Economie – 35 m2 având în
dotare:
- 2 calculatoare HPL 1706,
- 1 calculator PC DELL,
- 3 calculatoare HPL 1706,
- 1 calculator PC Lenovo,
- 1 imprimantă HP 1200,
- 1 multifuncţional Samsung;
- 1 Televizor LCD Samsung;
- Birou catedra de Finanţe, contabilitate, analiza şi informatică economică –
suprafaţă 35m2 având în dotare:
- 3 calculatoare HPL 1706,
- 1 calculator PC Fujitsu Siemens,
- 1 calculator PC Lenovo, 1 multifuncţional Samsung,
- 1 multifuncţional PHASER 3200 MFP,
- 1 imprimantă LaserJet HP1200, 1 imprimantă Lexmark,
- 1 Televizor LCD Samsung;
De asemenea, cadrele didactice au in dotare 13 laptop-uri.
În biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea facerilor sunt la dispoziţia
studenţilor un număr de 13722 volume acoperind un număr de 3319 titluri de lucrări în
domeniul economic.
172
III. CADRELE DIDACTICE
III.1. Structura personalului didactic şi administrativ
La inceputul anului universitar 2010-2011, Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor avea un colectiv de 42 cadre didactice titulare organizate pe două
catedre, astfel: Catedra de Management, Marketing, Economie cu 19 titulari şi Catedra de
Finanţe, Contabilitate, Analiza şi Informatică economică cu 23 de titulari.
Cât priveşte structura pe grade didactice şi ştiinţifice, aceasta se prezintă astfel:
Tabelul nr.3.1. - Structura colectivului de cadre didactice titulare pe grade didactice şi titlu
ştiinţific în anul universitar 2010-2011
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
Grad didactic
Profesor universitar
Conferenţiar universitar
Lector universitar
Asistent universitar
Preparator universitar
TOTAL
Dr.
11
12
9
1
33
Cadre didactice titulare
Drd.
Total
12
12
2
11
4
5
2
2
9
42
%
28,57
28,57
26,20
11,90
4,76
100%
Dintre aceştia, 33 cu titlul ştiinţific de doctor şi numai 9 sunt doctoranzi. În anul 2010
au obţinut titlul ştiinţific de doctor 2 cadre didactice, iar un cadru didactic a susţinut public
teza de doctorat.
De asemenea, vârsta personalului didactic este una optimă, cadrele didactice cu vârsta
sub 35 de ani reprezentând 36% din numărul de titulari. Deşi, in anul 2010 nu s-au făcut
promovări şi nici angajări de personal didactic, putem aprecia că structura personalului
didactic este corespunzătoare normelor ARACIS.
Tabelul nr.3.2. – Dinamica structurii colectivului de cadre didactice titulare ale Facultăţii de
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Gradul
didactic
Profesor
Conferenţiar
Lector
Asistent
Preparator
TOTAL
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011*
12
2
15
5
4
38
12
2
18
5
4
41
12
7
15
1
6
41
13
13
11
5
3
45
12
12
11
5
2
42*
* la începutul anului universitar
Mentionăm că in urma unor reorganizări interne, incepând cu anul universitar 20102011, trei cadre didactice: 1 profesor, 1 conferentiar şi 1 preparator, au fost transferate la
Facultatea de Administraţie publică şi Studii politice comparate.
Cât priveşte situaţia profesorilor pensionaţi, la Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor odată cu intrarea in vigoare a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, un
post de profesor universitar a devenit vacant prin îndeplinirea condiţiilor de pensionare a
titularului, numărul cadrelor didactice titulare devenind 41.
173
III.2. Asigurarea managementului calităţii - Evaluarea cadrelor didactice
În cursul anului 2010, la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor s-a
efectuat evaluarea cadrelor didactice având în vedere: evaluarea colegială a cadrelor didactice
şi evaluarea cadrelor didactice de către studenţi. Evaluările au avut în vedere regulamentele
interne în vigoare, aprobate de senatul UCB.
a. Evaluarea colegială a cadrelor didactice. In anul 2010 au fost evaluate în
procesul de evaluare colegială toate cadrele didactice, obţinând în procent de 100 %
calificativul Foarte bine.
b. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi. Respectând prevederile
Regulamentului privind evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice, la solicitarea
Departamentului pentru Asigurarea Calităţii şi în conformitate cu hotărârea Comisiei pentru
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, la nivelul facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
Afacerilor, pe parcursul anului 2010 au fost efectuate evaluări ale cadrelor didactice de către
studenţi, în semestrul II al anului universitar 2009-2010 pentru disciplinele predate în
semestrul I al anului 2009-2010 şi în semestrul I al anului universitar 2010-2011 pentru
disciplinele din semestrul al II-lea al anului universitar precedent.
Rezultatele evaluărilor din partea studenţilor efectuate pe parcursul anului 2010 pentru
anul universitar 2009-2010 sunt prezentate în tabelul următor:
Tabelul nr.3.3. - Rezultatele evaluărilor din partea studenţilor efectuate pe parcursul anului
2010 pentru anul universitar 2009-2010
An universitar
2009-2010
Sem I
Sem II
Cadre
didactice
evaluate
38
36
CALIFICATIV
BINE
Nr.
%
8
28,95
10
27,77
FOARTE BINE
Nr.
%
30
78,95
26
72,22
SATISFĂCĂTOR
Nr.
%
-
IV. REZULTATELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Situaţia centralizată a rezultatelor cercetării ştiinţifice ale cadrelor didactice titulare
ale Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor se prezintă ca în tabelul următor:
Tabelul nr. IV.1. – Rezultatele cercetării ştiinţifice pe perioada 2006-2010
Anul
2006
2007
2008
2009
2010
Total
Articole
ISI/Proceeding
ISI/Conferinţe
ISI
1
1
0
5
14
21
Articole
B+
Articole
BDI
Contracte
de
cercetare
Granturi
de
cercetare
Cărţi
3
29
47
95
100
274
2
0
1
0
2
5
3
12
6
9
0
30
1
0
2
2
5
19
44
47
25
21
156
Situaţia detaliată pe autori este prezentată în ANEXA nr. 1.
174
V.
STUDENŢII
V.1. Evoluţia numărului de studenţi pe perioada 2006-2011
În anul universitar 2010-2011 au fost înmatriculaţi la cele 5 programe de licenţă forma
de învăţământ zi, 4 programe de licenţă forma de învăţământ ID, 7 programe de studii
universitare de masterat şi un program de studii universitare de doctorat un număr de 2211
studenţi dintre care 312 finanţaţi de la buget şi 1899 cu taxă.
Tabelul nr. 5.1. – Numărul de studenti înmatriculaţi în anul universitar 2010-201,
domenii, programe de studii, şi forme de finantare
Domeniul de licenţă
Programul de studii
Buget
a. Studii universitare de licenţă - ZI
Finanţe
Finante şi Banci
Administrarea afacerilor
Economia Comertului şi Turismului
Contabilitate
Contabilitate şi Informatica de gestiune
Management
Management
Marketing
Marketing
TOTAL
a. Studii universitare de licenţă - ID
Finanţe
Finante şi Banci
Administrarea afacerilor
Economia Comertului şi Turismului
Contabilitate
Contabilitate şi Informatica de gestiune
Management
Management
TOTAL
c. Studii universitare de masterat - ZI
Finanţe
Bănci şi Asigurări - BA
Finanţe şi politici financiare - FPF
Finanţe şi guvernanţă publică europeană - FGPE
Total
Administrarea afacerilor
Adm. afacerilor in turism şi servicii - AATS
Administrarea afacerilor comerciale - AAC
Nr. studenti
Taxa
pe
Total
43
43
43
40
39
208
256
204
111
118
90
779
299
247
154
158
129
987
-
162
202
116
184
664
162
202
116
184
664
11
11
12
34
15
12
52
38
52
142
75
37
63
49
64
176
90
49
Total
27
112
139
Control, audit şi expertiză financiar contabilă CAEFC
Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor ADEA
Total
Management
Managementul dezvoltării afacerilor - MDA
Managementul afacerilor prin proiecte - MAP
Total
TOTAL
d. Studii universitare de doctorat – ZI
Finanţe
Finante
Total
TOTAL GENERAL
15
90
105
6
19
25
21
6
16
22
104
109
17
68
85
448
130
23
81
107
552
-
8
8
1899
8
8
2211
Contabilitate
312
În tabelul nr. 5.2 este prezentată sintetic evoluţia numărului de studenţi înmatriculaţi la
programele de studii de licenţă şi de masterat pe perioada 2006-2011 pe forme de finanţare,
respective de la buget şi cu taxă. Dacă avem în vedere o analiză comparativă a numărului de
studenţi înmatriculaţi la programele de studii ale Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
175
Afacerilor în ultimii 5 ani, se poate constată un declin continuu a numărului de studenţi,
diferenţa devenind semnificativă dacă comparăm anul universitar 2010-2011 cu anul
universitar 2006-2007, după cum se poate observa în situaţia prezentată în tabelul nr. 5.2
O scădere semnificativă s-a înregistrat la programele de studii universitare de licenţă,
respectiv cu 898 studenţi, în timp ce, la studii universitare de masterat faţă de aceeaşi perioadă
s-a înregistrat o creştere cu 105 studenţi, aşa încât pe total studenţi, dacă luam în calcul şi
studenţii de la studii universitare de doctorat, numărul studenţilor a scăzut de la 2996 în anul
universitar 2006-2007, la 2211 studenţi în prezent, respectiv o scădere cu 785 studenţi, adică
cu mai mult de 26%.
Tabelul nr. 5.2. - Evoluţia numărului de studenţi pe perioada 2006-2011
Dinamica nr. studenţi
Programe de
studii
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Buget Taxa Tot. Buget Taxa Tot. Buget Taxa Tot. Buget Taxa Tot. Buget Taxa Tot.
Licenţă (ZI+ID)
320 2229 2549 307 2379 2686 204 1950 2154 206 1735 1941 208 1443 1651
Masterat
38
Doctorat
-
409 447
-
-
73
-
232 305
-
-
199
-
534 733
-
-
212
-
709 921
-
-
104
-
448 552
8
8
Total 358 2638 2996 380 2611 2991 403 2484 2887 418 2444 2862 312 1899 2211
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2006-2007
Licenta zi
2007-2008
Licenta ID
2008-2009
Masterat
2009-2010
2010-2011
Postuniversitar
Doctorat
Fig. 5.1. - Dinamica numărului de studenţi înmatriculaţi la FSEGA, pe tipuri de
programe de studii, pe perioada 2006-2011
Situaţia detaliată pe tipuri de studii de licenţă sau masterat (Legea 84/1995, respectiv
Legea 288/2004), programe de studii şi forme de învăţământ, ZI/ID, este prezentată în
ANEXA nr. 2.
V.2. Admiterea 2010
Locurile scoase la concurs şi rezultatele detaliate ale admiterii 2010, sesiunile iulie si
septembrie 2010, sunt prezentate în ANEXA nr. 3.
Cu toate că numărul de studenţi este în scădere la programele de studii de la Facultatea
de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerii, dacă se are în vedere situaţia admiterii 2010
comparativ cu admiterea 2009, se poate constata totuşi că pe ansambu gradul de ocupare a
locurilor scoase la concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
Afacerilor a crescut de la 68,36% în 2009 la 83,69% în 2010 pe total facultate. Dacă la
programele de licenţă şi masterat, forma de învăţământ ZI gradul de ocupare a locurilor
176
scoase la concurs a crescut faţă de anul precedent, la forma de învăţământ ID gradul de
ocupare a locurilor s-a diminuat, aceasta în timp ce, pe ansamblu, la toate tipurile de programe
de studii (licenţă/masterat/doctorat) oferta de locuri la admitere a depăşit cererea, asa cum se
poate constata din tabelul 5.3.
Tabelul nr. 5.3. - Situaţia comparativă a admiterilor 2009 şi 2010
Tipul
studiilor
Admitere 2009
Locuri scoase la
Locuri
concurs
ocupate
Tot B
T Tot B
T
Studii universitare de
619
licenţă zi
Studii universitare de
400
licenţă ID
Total studii de
1019
licenta
Studii universitare de
555
masterat
TOTAL 1574
Admiterea 2010
Locuri
Grad de Locuri scoase
la concurs
ocupate
ocupare
%
Tot B
T Tot B
T
69
550
384
69
315
62,04
302 68 234 297
-
400
325
-
325
81,25
240
69
950
709
69
640
69,58
55
500
367
56
311
124 1450 1076 125
951
Grad de
ocupare
%
68
229
98,34
-
184
76,67
542 68 474 481
68
413
88,75
66,13
298 48 250 222
48
174
74,5
68,36
840 116 724 703 116 587
83,69
-
240 184
Cu toate acestea, dacă avem în vedere numărul candidaţilor care au optat ca primă
opţiune pentru un anume program de studii, se constată că sunt programe la care cererea a
depăşit numărul de locuri scoase la concurs, după cum au fost şi programe de studii unde nu
s-au putut forma formaţii de studii nici cu un număr minim de studenţi. Situaţia detaliată a
candidaţilor la admitere şi a locurilor confirmate pe tipuri de studii, programe de studii, forme
de învăţământ şi de finanţare este prezentată în ANEXA nr. 3.
De asemenea, din aceste situaţii se poate constata că, deşi, numărul de candidaţi
înscrişi la concurs a depăşit numărul locurilor disponibile, numărul candidaţilor care au
confirmat locul ocupat a fost cu mult mai mic, înregistrându-se un grad de ocupare de numai
98% la programele de licenţă ZI, 77% la programele de licenţă ID şi numai 75% grad de
ocupare a locurilor scoase la concurs la programele de masterat, în condiţiile în care pentru 3
din cele 10 programe de masterat nu s-a reuşit completarea numărului minim de candidaţi
admişi pentru organizarea formaţiunilor de studiu.
VI. ABSOLVENŢII - PROMOŢIA 2010
Situaţia absolvenţilor promoţiei 2010 precum şi a absolvenţilor ce au obţinut diploma
de finalizare a studiilor de licenţă sau masterat în sesiunile iulie 2010, respectiv februarie
2011 este prezentată în tabelul următor.
Se poate constata că din cei 504 absolvenţi de studii universitare de licenţă, formele de
învăţământ ZI şi ID au promovat examenul de finalizare a studiilor 84,52%, respectiv 426
absolvenţi. Rezultatele examenului de finalizare a studiilor au fost mai bune la programele de
studii de masterat unde gradul de promovabilitate a fost de 94,71%, înregistrând astfel la nivel
de facultate un procent de finalizare a studiilor de 91,02%.
În 2010, a finalizat studiile ultima promoţie de absolvenţi de studii postuniversitare de
masterat organizate după legea 84/1995.
177
Tabelul nr. 6.1. - Situaţia absolvenţilor programelor de studii de licenţă şi masterat promoţia
2009-2010
Tipul studiilor de licenţă/masterat
şi forma de învăţământ
Absolvenţi
Studii universitare de licenţă
organizate conform L 288/2004 - ZI
Studii universitare de licenţă
organizate conform L 288/2004 - ID
Total
Studii postuniversitare de masterat
organizate conform L 84/1995 - ZI
Studii universitare de masterat
organizate conform L 288/2004 - ZI
Total
TOTAL
din care au promovat examenul de
finalizare a studiilor
Nr.
%
294
247
84,01
210
179
85,23
504
426
84,52
527
496
94,11
362
346
95.58
889
1393
842
1268
94,71
91,02
Dacă avem în vedere dinamica numărului de absolvenţi pe perioada 2006-2010 se
poate constata că numărul absolvenţilor pe perioada analizată a avut o tendinţă descrescătoare
dacă facem abstracţie de faptul că în anul 2008 au finalizat studiile câte două promoţii atât la
forma de învăţământ ZI cât şi la ID. Trebuie însă remarcat că aceeaşi tendinţă sensibil
descrescătoare a înregistrat şi gradul de promovabilitate a examenului de licenţă. (Vezi tabelul
nr. 6.2.)
Tabelul nr. 6.2.– Dinamica absolvenţilor programelor de studii de licenţă pe perioada 20062010 pe tipuri de studii şi forme de învăţământ
Tipul studiilor de licenţă şi forma
de învăţământ
Studii universitare de licenţă
organizate conform L 84/1995 - ZI
Studii universitare de licenţă
organizate conform L 288/2004 ZI
Total ZI
Studii universitare de licenţă
organizate conform L 84/1995 - ID
Studii universitare de licenţă
organizate conform L 288/2004 ID
Total ID
TOTAL
2006-2007
A* L** %
Dinamica nr. absolvenţi/licenţiaţi
2007-2008
2008-2009
2009-2010
A
L
% A L % A L %
350 342 97,71 374 363 97,06 -
-
-
-
-
-
-
-
379 372 98,15 292 278 95,20 294 247 84,01
350 342 97,71 753 735 97,60 292 278 95,20 294 247 84,01
-
-
-
137 134 97.81 205 192 93.65 -
-
-
-
280 264 94.28 210 189
90
-
-
210 179 85,23
- 417 398 95,44 415 381 91,80 210 179 85,23
350 342 97,71 1170 1133 96,83 707 659 93,21 504 426 84,52
* Absolvent
** Absolvent cu diploma de licenţă
Dacă ne raportăm la absolvenţii de studii de masterat creşterea simţitoare a numărului
de absolvenţi în anul 2010 se datorează faptului că în acest an au absolvit simultan ultima
promoţie de studii postuniversitare de masterat cu prima promoţie de studii universitare de
masterat. (Vezi tabelul nr. 6.3. )
178
Tabelul nr. 6.3. – Dinamica absolvenţilor programelor de studii de masterat pe perioada
2006-2010 pe tipuri de studii
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Tipul
studiilor de masterat
A* M** %
A
M %
A
M % A M %
Studii postuniversitare de
94,1
97,6
93,7
97,1
527 496
129 126
143 134
masterat organizate conform L 278 270
1
7
0
2
84/1995
Studii universitare de masterat
95.5
- 362 346
organizate conform L 288/2004
8
TOTAL 278 270 97,1 143 134 93,7 129 126 97,6
94,7
2
0
7 889 842 1
* Absolvent
** Absolvent cu diploma de master
Situaţia detaliată a rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor pe programe de
studii şi forme de învăţământ este prezentată în ANEXA nr. 4.
VII. INSERŢIA PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR
DIN PERIOADA 2006-2010
În tabelul de mai jos este prezentată situaţia centralizatoare a inserţiei profesionale a
absolvenţilor programelor de studii de licenţă, ZI şi ID, la nivelul lunii februarie 2011, pe
programe de studii şi anul absolvirii.
Tabelul nr.7.1. – Situaţia inserţiei profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor
de studii de licenţă, ZI şi ID din perioada 2006-2010
Denumire program
de studii
Anul
obţinerii diplomei
de licenţă
Nr. absolvenţi
cu diplomă de
licenţă1
Nr.
angajaţi
2006
2007
2008
2009
2010
70
115
486
211
152
1034
59
90
317
146
100
712
58
84
191
169
68
570
49
53
125
39
68
192
87
103
489
50
59
211
116
66
502
22
48
98
107
48
323
30
20
71
Finanţe şi Bănci
Total
Economia
Comerţului,
Turismului şi
Serviciilor
2006
2007
2008
2009
2010
Contabilitate şi
informatică de
gestiune
2006
2007
2008
2009
2010
Management
2006
2007
2008
Total
Total
1
Nr. angajaţi
la nivelul
studiilor in
domeniu
19
41
105
30
26
221
31
42
101
45
19
238
14
29
53
48
15
159
22
147
56
Nr. absolvenţi înscrişi
la masterat in anul
univ. 2010-2011 care
nu sunt angajati
8
35
43
1
22
22
45
21
18
39
1
Nu au fost luaţi in calcul absolvenţii care au obţinut diploma de licenţă în sesiunea februarie 2011
179
2009
2010
108
80
415
14
24
26
64
2795
Total
Marketing
2008
2009
2010
Total
Total general
72
38
231
11
21
23
55
1600
38
13
143
9
6
3
18
779
11
8
20
7
5
12
159
Situaţia detaliată pe programe de studii, forme de învăţământ şi pe date privind
absolvenţii este prezentată în ANEXA nr. 5.
VIII. SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE DIN STATUL
DE FUNCŢII AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE
ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR
Pentru anul universitar 2010-2011 au fost constituite un număr de 85 de posturi
didactice acoperind activităţile didactice din planurile de învăţământ pentru programele de
studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat, forma de învăţământ zi.
Situaţia acoperirea posturilor vacante cu titulari şi cu cadre didactice asociate este
prezentată în tabelul 8.1.
Tabelul nr. 8.1. - Acoperirea posturilor din Statul de funcţii al Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi Gestiunea Afacerilor, anul universitar 2010-2011, forma de învăţământ ZI
Numar total de
posturi
(licenţă, masterat,
doctorat)
Posturi
ocupate
%
Nr.
41
85
Posturi
vacante
48,23
100 %
Nr.
44
Posturi vacante
acoperite cu
asociati
%
Nr.
Posturi vacante
acoperite cu titulari
%
51,76
Nr.
34,43
%
78,25
9,57
100%
21,75
2.2.- Evoluţia numărului de studenţi la programele de studii de licenţă, forma de învăţământ
– ID, pe domenii de licenţă, programe de studii
Domeniul de
licenţă
Programul de
studii
2006-2007
Statu
T
Dinamica nr. studenţi
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Status
Status
Status
T
T
T
2010-2011
Status
T
148
206
354
131
150
145
282
427
128
216
162
162
202
s
Finanţe
FB
FB
L 84/1995
L 288/2004
Total
Administrarea
afacerilor
ECTS L 84/1995
ECTS L 288/2004
Total
Contabilitate
CIG
CIG
L 84/1995
L 288/2004
Total
Management
M
M
L 84/1995
L 288/2004
Total
TOTAL
AP
AP
281
61
151
AP
212
21
120
141
988
AP
344
58
182
240
21
172
193
1204
180
AP
AP
74
238
312
55
217
AP
AP
272
AP
58
188
AP
246
AP
21
208
229
1059
AP
213
213
242
242
153
153
232
232
840
AP
AP
AP
AP
202
116
116
184
184
664
AP
AP
AP
AP
2.3.- Evoluţia numărului de studenţi la programele de studii de masterat organizate după
Legea 288/2004, forma de învăţământ – zi, programe de studii şi forme de finanţare
Domeniul
Finanţe
Administrarea
afacerilor
Programul de studii
Banci si Asigurari
2010-2011
Status
T
11
52
A
B
13
21
18
45
11
38
13
51
20
84
12
52
139
57
226
283
34
142
176
Adm. afacerilor in
turism şi servicii
Administrarea afacerilor
comerciale
12
26
20
72
15
75
5
23
11
49
12
37
Total
Total general
CAEFC
ADEA
Total
Total general
Management
Dinamica nr. studenţi
2009-2010
Status
B
T
19
97
A
Finante si politici
financiare
Finante şi guvernanta
publica europeana
Total
Total general
TCA
Contabilitate
2008-2009
Status
B
T
13
67
A
MAP
MDA
Total
Total general
39
178
A
A
5
8
5
7
-
-
22
57
36
128
27
112
13
32
19
78
12
18
18
50
164
79
25
A
90
37
6
19
37
115
152
21
109
130
18
38
12
23
12
24
18
24
47
36
A
71
TOTAL
139
15
75
A
6
17
71
16
68
109
145
22
85
403
A
A
A
A
107
744
552
2.4.- Evoluţia numărului de studenţi la programele de studii postuniversitare de masterat
organizate după Legea 84/1995, forma de învăţământ – zi, programe de studii şi forme de
finanţare
Programul de studii
2006-2007
Status
B
T
9
119
A
Banci si Asigurari
4
44
Finante
4
54
Contabilitate
6
30
Adm. afacerilor in
turism şi servicii
6
46
Marketingul afacerilor
comerciale
9
116
Economie şi finante
europene
Total 38 409
Total general
447
TOTAL
447
Dinamica nr. studenţi
2007-2008
2008-2009
Status
Status
B
T
B
T
14
54
15
51
A
A
2009-2010
Status
T
8
27
A
B
11
11
11
27
27
29
14
15
14
33
34
32
7
8
7
21
21
15
11
29
14
38
7
20
15
66
17
53
9
27
73
232
305
89
241
330
46
131
177
305
181
330
177
ANEXA NR. 3. - Admiterea 2010
3.1.
Situaţia locurilor scoase la concurs pe tipuri de studii, programe de studii si
forme de finanţare:
3.2.
Tipul studiilor
Finanţe ZI
Administrarea
afacerilor ZI
Contabilitate ZI
Denumirea programului de studii
universitare de licenţă
Finanţe şi Bănci
Economia comerţului, turismului şi
serviciilor
Contabilitate şi informatică de gestiune
Management ZI
Marketing ZI
Management
Marketing
Domeniul de licenţă
Buget
14+1*
13
Nr. locuri
Taxa
Total
46
60
47
60
14+1*
46
60
13
12
Studii universitare
TOTAL ZI 66+2*
de licenţă
Finanţe ID
Finanţe şi Bănci
Administrarea
Economia comerţului, turismului şi
afacerilor ID
serviciilor
Contabilitate ID
Contabilitate şi informatică de gestiune
Management ID
Management
TOTAL ID
Total studii de licenţă (ZI+ID) 66+2*
• locuri pentru candidaţii de etnie rromă2
47
48
234
60
60
60
60
300
60
60
60
60
240
474
60
60
240
540
Tipul studiilor
Domeniul
Finanţe ZI
Studii
universitare de
masterat
conform Legii
288/2004
Administrarea
afacerilor ZI
Management ZI
Contabilitate ZI
Specializarea
Bănci şi asigurări
Finanţe şi politici financiare
Finanţe şi guvernanţă publică europeană
Administrarea afacerilor în turism şi servicii
Administrarea afacerilor în comerţ
Turism cultural şi agroturism
Managementul afacerilor prin proiecte
Managementul dezvoltării afacerilor
Control, audit şi expertiză financiarcontabilă
Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor
Total studii universitare de masterat
2
Nr. locuri
Buget Taxa Total
5
25
30
5
25
30
5
25
30
5
25
30
5
25
30
3
25
28
5
25
30
5
25
30
5
25
30
5
48
25
250
30
298
Pentru candidaţii din etnia rromilor, înscrierea acestora s-a realizat la nivelul comisiei de admitere de la
nivelul facultăţii, cu notificarea comisiei centrale de admitere, iar admiterea s-a făcut centralizat. Locurile au fost
ocupate strict în ordinea descrescătoare a mediilor indiferent de facultatea şi domeniul de studiu pentru care au
optat.
182
3.3.
Situaţia candidaţilor înscrişi în cele două sesiuni de admitere, pe forme de
învăţământ se prezintă astfel:
Nr. candidaţi
Tipul studiilor
Specializarea
Iulie
2010
122+1*
124
72+1*
51
33
402+2*
36
42
21
19
118
520+2*
Finanţe ZI
Administrarea afacerilor ZI
Contabilitate ZI
Management ZI
Marketing ZI
Studii
TOTAL ZI
universitare de
Finanţe
ID
licenţă
Administrarea afacerilor ID
Contabilitate ID
Management ID
TOTAL ID
Total studii de licenţă
• locuri pentru candidaţii de etnie rromă3
Tipul studiilor
Studii universitare
de masterat
conform Legii
288/2004
Specializarea
Bănci şi asigurări - BA
Finanţe şi politici financiare - FPF
Finanţe şi guvernanţă publică
europeană - FGPE
Administrarea afacerilor în turism şi
servicii - AATS
Administrarea afacerilor în comerţ AAC
Turism cultural şi agroturism - TCA
Managementul dezvoltării afacerilor MDA
Managementul afacerilor prin proiecte
- MAP
Control, audit şi expertiză financiarcontabilă CAEFC
Analiza diagnostic şi evaluarea
afacerilor - ADEA
Total studii de masterat
3
Iulie
2010
35
30
Sept.
2010
0
30
6
7
9
52
20
25
14
21
80
132
Total
122+1*
154
78+1*
58
42
454+2*
56
67
35
40
198
652+2*
Nr. candidaţi
Sept.
Total
2010
8
43
3
33
Nr.
Candidaţi/loc
2,05
2,56
1,32
0,96
0.70
1,52
0,93
1,12
0,58
0,66
0,83
1,21
Nr.
Candidat/loc
1,43
1,10
31
3
34
1,13
34
1
35
1,17
21
3
24
0,80
17
3
20
0,71
27
7
34
1,13
15
3
18
0,60
39
15
54
1,80
16
1
17
0,56
265
47
312
1,05
Pentru candidaţii din etnia rromilor, înscrierea acestora s-a realizat la nivelul comisiei de admitere de la
nivelul facultăţii, cu notificarea comisiei centrale de admitere, iar admiterea s-a făcut centralizat. Locurile au fost
ocupate strict în ordinea descrescătoare a mediilor indiferent de facultatea şi domeniul de studiu pentru care au
optat.
183
3.4.
Tipul
studiilor
Situaţia locurilor ocupate (confirmate) pe forme de învăţământ, după cele
două sesiuni de admitere se prezintă astfel (locurile fără taxă au fost
integral ocupate):
Domeniul
Finanţe ZI
Administrarea afacerilor ZI
Contabilitate ZI
Total
Total
Total
Locuri
Nr. locuri
locuri
locuri confirmări rămase
Grad
disponibile confirmate confirmate Iulie+sept. neocupate ocupare
iulie 2010 sept. 2010
2010
(cu taxă)
60+1*
58+1*
58+1*
2
60
57
2
59
1
60+1*
53+1*
7
60+1*
-
60
60
Studii de
TOTAL ZI 300+2*
licenţă Finanţe ID
60
Administrarea afacerilor ID
60
Contabilitate ID
60
Management ID
60
TOTAL ID
240
Total studii de licenţă 540+2*
* locuri pentru candidaţii de etnie rromă
47
40
255+2*
34
40
19
18
111
366+2*
11
20
40
18
20
15
20
73
113
58
60
295+2*
52
60
34
38
184
479+2*
2
5
8
26
22
56
61
Management ZI
Marketing ZI
Tipul
Specializarea
studiilor
Studii de
masterat
conform
Legii
288/2004
Bănci şi asigurări
Finanţe şi politici financiare
Finanţe şi guvernanţă publică
europeană
Administrarea afacerilor în
turism şi servicii
Administrarea afacerilor în
comerţ
Managementul dezvoltării
afacerilor
Control, audit şi expertiză
financiar-contabilă4
Total studii universitare de
masterat5
98%
77%
89%
Total
Grad
Locuri
Locuri
confirmări Locuri
Nr. locuri
de
confirmate confirmate
Iulie+sept. neocupate
disponibile
ocupare
iulie 2010 sept. 2010
2010
21
8
29
15
7
22
298
4
22
3
25
28
10
38
16
6
22
20
16
36
30
20
50
152
70
222
76
75%
Au fost suplimentate locurile cu taxă la CAEFC de la MAP, TCA şi ADEA în număr total de 15 pentru
sesiunea de admitere din sept. 2010.
5
Numărul de locuri cuprinde şi TCA, MAP, ADEA – specializări care nu se constituie pt. anul 2010-2011
184
ANEXA nr. 4 – Dinamica absolvenţilor programelor de studii
de licenţă şi de masterat pe perioada 2006-2010
4.1.- Dinamica absolvenţilor, respectiv a absolvenţilor care au obţinut diploma de licenţă pe
programe de studii de licenţă - ZI, după forma de organizare pe perioada 2006-2010
Domeniul de
Programul de studii
licenţă
Finanţe
FB L 84/1995
FB L 288/2004
Administrarea ECTS L 84/1995
afacerilor
ECTS L 288/2004
Contabilitate CIG L 84/1995
CIG L 288/2004
Management M L 84/1995
M L 288/2004
Marketing
MK L 288/2004
TOTAL
Dinamica nr. absolvenţi/licenţiaţi
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
A* L** % A L % A L % A L %
116 115 99,13 160 156 97,5 - 159 157 98,74 102 97 95,09 105 91 86,66
97 90 92,78 101 97 96,03 98 98 100 57 54 94,73 62 54 87,09
84 84 100 53 51 96,22 80 78 97,50 59 56 94,91 51 36 70,58
53 53 100 46 45 97,82 42 39 92,85 49 47 95,91 46 40 86,95
14 14 100 25 24 96 30 26 86,66
350 342 97,71 753 735 97,60 292 278 95,20 294 247 84,01
* Absolvent
** Absolvent cu diplomă de licenţă
4.2.- Dinamica absolvenţilor, respectiv a absolvenţilor care au obţinut diploma de licenţă pe
programe de studii de licenţă - ID, după forma de organizare pe perioada 2006-2010
Domeniul de
licenţă
Finanţe
Programul de
studii
FB L 84/1995
FB L 288/2004
Administrarea ECTS L 84/1995
afacerilor
ECTS L
288/2004
Contabilitate CIG L 84/1995
CIG L
288/2004
Management M L 84/1995
M L 288/2004
TOTAL
Dinamica nr. absolvenţi/licenţiaţi
Promotia 2007-2008
Promotia 2008-2009 Promotia 20092010
A
L
%
A
L
%
A
L
%
66
65
98,48
71
68 95,77
114
108
94,73
52
46 88,46 76
61 80,26
71
69
97,18
55
50 90,90
59
53
89,83
48
42
87,5
54
46 85,18
66
62
93,93
58
61
55
58
94,82
95,08
35
32
41
417
41
398
100
95,44
21
49
415
19 90,47
43 87,75
381 91,80
45
210
40 88,88
179 85,23
185
91,42
4.3.- Dinamica absolvenţilor, respectiv a absolvenţilor care au obţinut diploma de master pe
programe de studii postuniversitare, pe perioada 2006-2010
Programul de
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
studii
postuniversitare
de masterat L Absolvenţi Master % Absolvenţi Master % Absolvenţi Master % Absolvenţi Master %
84/1995
BA
F
C
AATS
MAC
EFE
Total
87
37
24
20
34
76
278
83
36
24
20
32
75
270
95,40
97,29
100
100
94,11
98,68
97,12
33
18
19
16
14
43
143
30
17
16
16
13
42
134
90,90
94,44
84,21
100
92,85
97,67
93,70
21
16
14
22
24
32
129
19
15
14
22
24
32
126
90,47
93,75
100
100
100
100
97,67
33
24
28
20
27
33
527
39
22
27
17
25
30
496
87,87
91,66
96,42
85
92,59
90,90
94,11
4.4. Rezultatele examenului de finalizare a studiilor promoţia 2009-2010 pe tipuri de
programe de masterat şi programe de studii*
Programul de
studii
BA
Finante
FPF
FGPE
AATS
Administrarea afacerilor AAC
TCA
CAEFC
Contabilitate
ADEA
MAP
Management
MDA
Total
Domeniul
Absolvenţi
72
32
58
35
26
11
39
25
30
34
362
Promoţia 2009-2010
Master
69
26
57
32
26
11
38
25
28
34
346
%
95,83
81,25
98,27
91,42
100
100
97,43
100
93,33
100
95.58
* Promoţia 2009-2010 este prima promoţie de studii universitare de masterat organizate conform Legii 288/2004
186
Rezultate Cercetare Ştiinţifică
Rezultatele activitătii de cercetare FSEGA 2006-2010
2006
2007
2008
2009
2010
Total
Articole
ISI/Proceeding
ISI/Conferinţe ISI
1
1
0
5
14
21
Articole ISI/Proceeding
ISI/Conferinţe ISI
1
Doru Cirnu ,
Amalia Todorut; Exigences
of Management of quality,;
Business Excellence; 978973-1747-10-1
Articole B+
Articole BDI
Contracte de
cercetare
Granturi de
cercetare
Cărţi
3
29
47
95
100
274
2
0
1
0
2
5
3
12
6
9
0
30
1
0
2
1
3
8
19
44
47
25
21
156
Articole B+
1.
2.
Boncea Amelia, Cîrnu
Doru, The Progress of
the New Eight Member
States, Annals of the
University of PetroşaniEconomics, Vol. VI,
ISSN
1582-5949,
revistă CNCSIS B+,
indexată SSRN.
Cîrnu Doru, Todoruţ
Amalia, The Demerits
Method
Used
for
Assesing the Quality of
Glass Products, Annals
of the University of
Petroşani-Economics,
Vol. VI, ISSN 15825949, revistă CNCSIS
B+ , indexată SSRN.
Articole BDI
Contracte de cercetare
2006
1.
D.E.
Dănăcică; 1 Dificultăţi contabile şi
Cluster Analysis in the
fiscale în perioada actuală;
Study of Life Quality on the
S.C. Namaf S.R.L. Târgu
Central
and
Eastern
Jiu ; 339C
European Countries; Zagreb 2 Posibilităţi de simplificare
International Review of
şi uniformizare a
Economics and Business;
documentelor financiarISSN 1331-5609
UDC
contabile; S.C. Pissav
33+65
S.R.L. Runcu-Dobriţa ;
2.
D.E. Dănăcică; The
338C
Statistical Analysis of the 3 Leasingul financiar şi
operaţional; S.C. Corex
Mobility and the Labor
S.R.L. Runcu-Dobriţa ;
Force Use; Journal of
337C
Economics and Business
Rijeka; ISSN 1331-8004
UDK:3:330 (08)
187
Granturi de cercetare
Cărţi
1.
The Role of
Education for the Duration of
Unemployment, grant ASO
Research Cooperation and
Networking between Austria
and South Eastern Europe, ;
grant ASO Research
Cooperation and Networking
between Austria and South
Eastern Europe; nr. 2-372006
1.
Boncea
Amelia,
Bălăcescu Aniela, Birotică –
curs universitar ID, Editura
Academica Brâncuşi, Tg-Jiu
2006, I.S.B.N. (10) 973 –
7637 – 43 – 7; (13) 978 –
973 – 7637 - 43 – 7.
2.
Boncea
Amelia,
Bălăcescu
Aniela,
Informatică economică –
curs universitar ID, Editura
Academica Brâncuşi, Tg-Jiu
2006, I.S.B.N (10) 973 –
7637 – 42 – 9; (13) 978 –
973 – 7637 – 42 – 0.
3.
Boncea
Amelia,
Economia întreprinderii –
pentru uzul studenţilor de la
Facultatea
de
Ştiinţe
3.
Economice
şi
Administrative
,
Ed
Academica Brâncuşi , TgJiu , 2006.
4.
Buşan G., “Bazele
contabilităţii ” – întrebări,
teste grilă, aplicaţii - Editura
Academica Brâncuşi, TgJiu, 2006, 135 pag. ISBN:
(10) 973-7637-40-2, (13)
978-973-7637-40-6
5.
Cîrnu
Doru,
Elemente de macro şi
microeconomie – pentru
uzul studenţilor de la
Facultatea
de
Ştiinţe
Economice
şi
Administrative,
Editura
Academica Brâncuşi , TgJiu, 2006.
6.
Enea
Constanţa,
Economia turismului II,
vol.I, Editura Academica
Brancuşi, 2006, Tg-Jiu, 110
pag, ISBN 978-973-144025-5.
7.
Enea
Constanţa,
Gestiunea
unităţilor
operative de turism I –
pentru uzul studenţilor,
vol.I, Editura Academica
Brâncuşi, 2006, Tg-Jiu, 110
pag., ISBN (10) 973-763725-9, (13) 978-973-7637-253.
8.
Holt
Gheorghe,
Buşan Gabriela, Bazele
contabilităţii - pentru uzul
studenţilor
ID,
Editura
Academica Brâncuşi, TgJiu, 2006, 108 pag. ISBN:
(10) 973-7637-41-0, (13)
978-973-7637-41-3.
Neamtu
Adina,
Companies’
market
penetration and activity
patterns in european
market,
Analele
Universităţii
din
Oradea”,
secţiunea
Ştiinţe Economice – tom
XVI/2007, ISSN-15825450, revistă CNCSIS
B+.
188
9.
Medar Lucian Ion,
Operatiuni bancare-pentru
uzul
studentilorID,
Academica Brancusi, 2006,
ISBN 973-8436-88-5;
10.
Neamţu
Adina,
Neamţu Liviu, Marketing –
curs universitar, Editura
Academica Brâncuşi, 2006,
ISBN 973-7637-51-8.
11.
Neamţu
Adina,
Neamţu Liviu, Marketing I Curs pentru uzul studenţilor,
Editura
Academica
Brâncuşi, 2006, Tg-Jiu, 120
pag, ISBN 973-7637-14-3.
12.
Neamţu
Adina,
Neamţu Liviu, Marketing II
Curs
pentru
uzul
studenţilor,
Editura
Academica Brâncuşi, 2006,
Tg-Jiu, 120 pag, ISBN 9737637-15-1.
13.
Neamţu
Liviu,
Management I – Curs pentru
uzul studenţilor, Editura
Academica Brâncuşi, 2006,
Tg-Jiu, 127 pag, ISBN 9737637-07-0.
14.
Neamţu
Liviu,
Management II - Curs
pentru uzul studenţilor,
Editura
Academica
Brâncuşi, 2006, Tg-Jiu, 126
pag, ISBN 973-7637-08-9.
Liviu,
15.
Neamţu
Management
strategic,
Editura
Universitaria,
Craiova, 2006, 441 pag,
ISBN 973-7637-07-0.
16.
Popescu Duduială
Lorena, Monedă şi credit,
Editura Academica Brâncuşi,
189
Tg-Jiu, 2006, ISBN 978-9737637-57-4, 95 pag.
17.
Popescu
Luigi,
Tănăsoiu
Georgiana
Lavinia,
Căruntu
Genu
Alexandru,-,,Gestiunea
şi
managementul financiar al
întreprinderii”,
Editura
Sitech, Craiova 2006, ISBN
973-746-170-3;
18.
Popescu
Luigi,
Tănăsoiu
Georgiana
Lavinia, Căruntu Genu
Alexandru,-,,Gestiunea
şi
managementul financiar al
întreprinderii-Sinteze
şi
aplicaţi practice”, Editura
Sitech, Craiova, 2006, ISBN
973-746-171-1;
19.
Morega Dan Ilie,
Romanescu
Marcel
Laurenţiu,
Tănăsoiu
Georgiana
Lavinia,,Management”,
Editura
Universitaria, Craiova, 2006,
ISBN 973-742-265-1;
1
3
2
3
190
1
19
Articole
ISI/Proceed
ISI/Conferinţe
ISI
Dănăcică D.,
Babucea A.G.;
Modeling time of
Unemployment –
A Cox
Approach;
Proceedings of
the 9th
International
Symposium on
Operational
Research SOR
07; ISBN 978961-6165-25-9
Articole B+
Articole BDI
2007
Babucea A.G., Danacica D.; Using Kaplan – Meier curves for preliminary
evaluation the duration of unemployment spells; Annals of the "Constantin
Brancusi" University of Targu Jiu, Volume no. 2(2007),
2.
Dănăcică D., Babucea A.G.; The Role of Duration of Unemployment in Gorj
County; Studia Universitatis, Babeş-Bolyai, Oeconomica, LII, 1, 2007,
http://www.studia.ubbcluj.ro/arhiva/ cuprins.php? id_editie=294&serie=
OECONOMICA&nr= 1&an=2007; ISSN: 1220-0506 ISSN v. online: 2065 –
9644
3.
Dănăcică D., Babucea A.G.; Methodological Aspects in Using Pearson
Coefficient in Analyzing Social and Economical Phenomena; European
Research Studies Journal - Volume X, Issue 3-4 (2007),
http://www.ersj.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=204; ISSN
1108-2976
4.
Paliu-Popa Lucia, Godeanu Ionela-Claudia; Resemblances and Differences
between Financial Accounting and Management Accounting; Annals of The
University of Petroşani-Economics-vol.7/2007; 1582-5949
5.
Buşan Gabriela, Ecobici Nicolae; The Romania’s environment policy under
the circumstances of economic augmentation relaunching and integration into
European Union; Annals of the University of Oradea, Tom XVI; 1582-5450
6. Căruntu Constantin, Lăpăduşi Mihaela Loredana; Reflection of labour
efficiency (labour productivity) within rates of return; Annals of the University
of Petroşani „ECONOMICS”, vol.7, Petroşani, 2007; ISSN: 1582-5949
7.
Căruntu Constantin, Lăpăduşi Mihaela Loredana; Reflection of the efficiency
of the fixed capital (fixed means) into the factories profit; EUROPEAN
RESEARCH STUDIES, An International Multidisciplinary Journal with
Topics in European Integration, Volume X, Issue (3-4), 2007 ; ISSN: 11082976
8.
Căruntu Constantin, Loredana Ciurlău; The implication of globalization in the
banking sphere; Analele Universităţii Ovidius, seria Ştiinţe Economice, vol. 2,
pag 121; 1582-9383
9.
Vaduva Maria; The Information and services economy; Analele Universitati
din Oradea ; ISSN-1582-5450
10. Vaduva Maria; The Investments and the Economic Relaunch; Annals of the
University of Petrosani ECONOMICS Vol. VII; ISSN 1582-5949
11. Vaduva Maria; Foreign Investments and Their Evolution within the East –
European Countries; Annals of the University of Petrosani ECONOMICS Vol.
VII; ISSN 1582-5949
12. D.E. Dănăcică, A.G. Babucea; The Role of Education for the Duration of
1.
191
Contracte de cercetare
1.
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ACTIVITĂŢII
COMERCIALE PRIN
EXTINDEREA
METODELOR
ŞI
TEHNICILOR
DE
MARKETING, Contract
nr. 373C/2007, perioada
de
desfăşurare
este
din.15.12.2007
–
15.03.2008, beneficiar
SC „Ro Rinaldi Com”
SRL
Cluj
Napoca,
contract obţinut prin
competiţie,
director
contract, în valoare de
11.000 lei, contract
semnat în urma selecţiei
dintr-un numãr de 2
oferte depuse la sediul
firmei.
2.
STUDIU
PENTRU
VALORIFICAREA
POTENTIALULUI
TURISTIC
AL
JUDETULUI
GORJ,
contract de servicii NR.
7635/79/C/13.08.2007,
perioada de desfăşurare
6 luni, contract obţinut
prin competiţiei de SC
Brahms
International
SRL,
Braşov,
cu
Consiliul Judetean Gorj,
membru în echipa de
cercetare, contract drept
Granturi
de
cercetare
Cărţi
1.
Babucea
Ana-Gabriela, Sisteme
informaţionale
de
gestiune,
Editura
Academica Brancuşi,
Târgu Jiu, 2007, 137
pag., ISBN 978-973144-019-4
2.
Babucea
Ana-Gabriela,
Statistică,
Editura
Academica Brâncuşi,
Târgu Jiu, 2007, 178
pag., ISBN 978-9737637-72-7
3.
Bălăcescu
Aniela,
Modelarea
proceselor şi deciziilor
financiare - Teste grilă
şi
aplicaţii,
Ed.
Academica Brâncuşi,
Tg-Jiu 2007, ISBN 10
973 – 7637 – 52 – 6, 3
978 – 973 – 7637 - 52
– 9.
4.
Boncea
Amelia,
Economia
întreprinderii, Editura
Academica Brancuşi,
Târgu Jiu, ISBN 978973144-125-2.
5.
Boncea
Amelia,
Managementul I.M.M.,
Editura
Academica
Brancuşi, Târgu Jiu,
ISBN (13) 978-9737637-73-4.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Unemployment in Gorj Country; Studia Universitatis Babeş-Bolyai,
Oeconomica; 1220-0506
Todoruţ Amalia Venera; Types of strategies in field of quality; “Economy,
Society, civilization”, ; 973-87329-7-2 978-973-87329-7-1
Todoruţ Amalia Venera; Leadership for quality ; Analele Universităţii Ovidius
Constanţa, Seria Ştiinţe Economice; 1582-9383
Todoruţ Amalia Venera; TQM relation and the quality culture of universities –
institutional strategies for long term development in post adherence period“Commodity-Consumer-Quality”-; Amfiteatru Economic; 1582 -9146
Cecilia Rabontu.; The services, the lasting development and the quality of life
in the romanian society. ; The young economists journal, Craiova, year V –
special issue; ISSN 1583-9982
Rabontu Cecilia, Boncea Amelia.; The ecological balance in the equation of
the durable developement.; The young economists journal, Craiova; ISSN
1583-9982
Enea Constanta; The tourism industry of ethics and tourism; Management &
Marketing,Vol.V, nr.1, pp.166-170; 1841-2416
Enea Constanta; The globalization, the international tourism and developing
countries; Analele Universităţii din Oradea, TOM VI, pp.252-255; 1582-5450
Enea Constanta; The main issues affecting the viability of international
tourism in world economy; Analele Universităţii din Oradea, TOM VI, pp.256259; 1582-5450
Enea Constanta; The concept management quality and structural mutations in
touristic services; The 13th international conference, Economics conference
proceedings V, Land Forces Academy Publishing house, pp.328-336; 18436722
Enea Constanta; The management importance within touristic firms and the
most important tendencies; The 13th international conference, Economics
conference proceedings IV, Land Forces Academy Publishing house, pp.129134; ISBN 978-973-7809-71-1, 978-973-7809-87-2
Enea Constanta; The strategic analysis – Starting point in tourism unit’s
competitiveness providing; The 13th international conference, Economics
conference proceedings IV, Land Forces Academy Publishing house, pp.135140; ISBN 978-973-7809-71-1, 978-973-7809-87-2
Văduva Cecilia Elena; Economic Regionalism; Analele Universitati din
Oradea ; ISSN-1582-5450
Văduva Cecilia Elena; International commerce and foreign investments;
Analele Universitati din Oradea ; ISSN-1582-5450
Văduva Cecilia Elena; Durable Development of Human Settlements; Annals
of the University of Petrosani ECONOMICSVol. VII; ISSN 1582-5949
Văduva Cecilia Elena; The Financig. Sources for the Regional Development
Projects; Annals of the University of Petrosani ECONOMICS Vol. VII; ISSN
1582-5949
192
de
autor
nr.
1222/17.12.2007,
în
valoare de 24.000Euro.
3.
IMPACTUL
DIVERSITATII
ACTIVITATII
ASUPRA CRESTERII
PERFORMANTELOR
IN CADRUL UNEI
INTREPRINDERI MICI
SI
MIJLOCII
PE
EXEMPLUL SC ATNIP
PROD
SRL,,
CONTRACT
NR
363C/23.03.2007,
perioada de desfăşurare
este din.15.03.2007 –
15.07.2007, beneficiar
SC ATNIP PROD SRL,
contract obţinut prin
încredinţare
directă,
responsabil contract, în
valoare de 1.000 lei,.
4.
Enea Constanţa,
Studiu de fezabilitate
privind
strategia
de
dezvoltare a turismului,
respectiv a industriei
ospitalităţii,
a
agrementului
şi
divertismentului
pentru
Municipiul Tg-Jiu pentru
perioada
2008-2012,
Contract conform ofertei
nr. 11120/04.12.2007
5.
Dobrotă
Gabriela,
Analiza
performanţelor
întreprinderii
şi
propuneri
de
eficientizare a activităţii
la SC TERMOSERV
ROVINARI S.A, Contact
6.
Boncea
Amelia,
Microeconomie.,
Editura
Academica
Brancuşi, Târgu Jiu,
ISBN (13) 978-973144-184-9.
7. Buşan
G.,
„Sistemul
documentelor
contabile”,
Editura
Academica Brâncuşi,
Tg- Jiu, 2007, 118
pag., ISBN: (13) 978973-7637-87-1
8. Buşan
G.,
Voica
I.,
„Contabilitate
de
gestiune, curs pentru
uzul studenţilor ID”
Editura
Academica
Brâncuşi, Tg- Jiu,
2007, 105 pag., ISBN:
978-973-144-154-2
9. Buşan
Gabriela,
Ecobici
Nicolae;
Sistemul
documentelor
contabile – pentru
uzul studenţilor ID;
Reprografia
Univ.
"Constantin
Brâncuşi", Târgu-Jiu,
nov. 2007, 118 pag.
10.
Căruntu
Genu
Alexandru,
Management
financiar-bancar,
Editura
Academica
Brâncuşi, Târgu Jiu,
ISBN 978-973-144084-2.
11.
Căruntu
28.
Dobrotă G., Chirculescu F., ; Consolidation of the financing decisión on the
microeconomic level; Analele Universităţii din Oradea, Seria Ştiinţe economie,
TOM XVII, Editura Universităţii din Oradea, Ediţia a III a, 2007; 1582-5450
29. Ecobici N., Buşan G., ; Aspects Concerning The Value Added Tax In IntraCommunity Operations; Annals of the University of Petroşani, vol. 7 Economics; 1582-5949
193
nr.369C din 2007.
6.
Enea Constanţa,
Studiu privind lansarea
în
circuitul
turistic
competitiv a Pensiunii
„Chesa Montana” din
cadrul staţiunii Rânca în
concordanţă
cu
tendinţele europene şi
impactul
atragerii
turiştilor
asupra
economiei judeţului Gorj
şi a judeţelor învecinate,
Contract nr. 391/2007
7.
Enea Constanţa,
Elaborarea unor decizii
pertinente de viitor pe
baza
informaţiilor
extrase din situaţiile
financiare la nivelul
Hotelului „Europa din
Tg-Jiu,
Contract
nr.365C/23.03.2007
8.
Enea Constanţa,
Proiecţii
financiare
bazate pe metode şi
stiluri de management
aplicate
la
SC
„TERMOSERV
ROVINARI”
SA,
Contract
nr.364C/23.03.2007
9.
Tănăsoiu
Georgiana, L’efficience
des
méthodes
de
management
à
la
réparation du matériel en
bois. Étude de cas a
„EURO
PALETTES
BOURG SARL”, Contract
nr.366C/03.04.2007
10.
Chirculescu
Maria Felicia, Metode de
Genu
Alexandru,
Modelarea proceselor
şi
deciziilor
financiare,
Editura
Academica Brâncuşi,
Târgu Jiu, ISBN 978973-144-014-9.
12.
Cîrnu Doru,
Microeconomie,
Editura
Academica
Brâncuşi, Târgu Jiu,
ISBN (10)973-763738-0.
13. D. Cîrnu ,
D.
Dănăcică
„Managementul
resurselor umane I”,
Ed.
Academica
Brâncuşi , Tg-Jiu ,
2007 , ISBN 978-973144-080-4 ; 978-973144-078-1
14.
D. Cîrnu ,
D. Pociovălişteanu „Microeconomie”, Ed.
Academica Brâncuşi ,
Tg-Jiu , 2007 , ISBN
(10)973-7637-38-0 ;
(13)978-973-39-0
15. Ecobici
Nicolae;
Contabilitatea
instituţiilor publice –
pentru
uzul
studenţilor
ID-;
Editura
Academica
Brâncuşi, Târgu-Jiu,
2007, ISBN 978-973144-016-3, 114 pag.
16. Ecobici
Nicolae;
Programe
informatice contabile
–pentru
uzul
calculaţie a costurilor în
procesul decizional, S.C.
Rominex S.A. Timişoara
361C/14.03.2007
11.
Dobrotă
Gabriela,
Analiza
performanţelor
întreprinderii
şi
propuneri
de
eficientizare a activităţii,
S.C. Termoserv S.A.
Rovinari
369C/20.06.2007
12.
Implementarea
sistemului informatic de
urmărire automată a
cheltuielilor
alocate
printr-o reţea intranet
proprie sau internet cu
ajutorul generatorului de
formate Oracle Forms
pentru
realizarea
verificării în timp real de
către auditor a producerii
şi
înregistrării
unui
fenomen economic la
nivelul
agenţilor
economici şi nu numai”;
S.C. Festina Lente SRL
Turcineşti; Contract nr.
368C/24.05.2007
194
studenţilor
ID-;
Editura
Academica
Brâncuşi, Târgu-Jiu,
2007, ISBN 978-973144-013-2, 75 pag.
17.
Enea
Constanţa, Economia
turismului,
Editura
Academica Brâncuşi,
2007, 164 pag ., TgJiu, ISBN 978-973144-009-5.
18.
Enea
Constanţa, Economia
turismului, partea I,
Editura Universitaria,
bun
de
tipar:
decembrie
2006,
apărută în 2007, 324
pag, Craiova, 2007,
ISBN: 978-973-742752-6, 978-973-742753-3.
19.
Enea
Constanţa, Gestiunea
unităţilor operative de
turism
II,
vol.II,
Editura
Academica
Brâncuşi, 2007, 110
pag., Tg-Jiu, ISBN
(10) 973-7637-45-3,
(13) 978-973-7637-451.
20.
Enea
Constanţa,
Management
în
servicii II, vol.II,
Editura
Academica
Brancuşi, 2007, TgJiu, 115 pag, ISBN
978-973-144-022-4.
21.
Enea
Constanţa,
Managementul
serviciilor,
Editura
Academica Brancuşi,
2007, 184 pag., TgJiu, ISBN (13) 978973-7637-76-5.
22.
Enea
Constanţa,
Managementul
serviciilor,
Editura
Universitaria,
2007,
305 pag, Craiova,
ISBN: 978-973-742904-9.
23.
Enea
Constanţa, Niculescu
George,
Managementul
serviciilor – proiecte
economice în servicii
şi
posibilităţi
de
concretizare
a
acestota prin jocuri de
management – studii
de
caz,
Editura
Universitaria,
2007,
314 pag., Craiova,
ISBN: 978-973-742748-9.
24.
Florea-Ianc
Maria Mirabela Auditul
intern
si
gestiunea riscului in
entitatile publice Editura
Mirton
Timisoara, ISBN 978973-52.
25. Holt. Gh.,
Buşan
G.,
„Contabilitate
în
comerţ, turism şi
servicii, curs pentru
uzul studenţilor ID”,
195
Editura
Academica
Brâncuşi, Tg- Jiu,
2007, 95 pag., ISBN:
978-973-144-010-1
26.
Medar
Lucian
Ion,
Contabilitate bancara
–Ipentru
uzul
studentilorID,
Academica Brancusi,
2007, ISBN 978-9737637-32-1;
27.
Medar
Lucian
Ion,
Contabilitate bancara
–IIpentru
uzul
studentilorID,
Academica
Brancusi,
2007,
ISBN 978-973-144026-4;
28.
Medar
Lucian Ion, Produse
si servicii bancare,
Academica Brancusi,
2007, ISBN 978-973144-037-8;
29.
Neamţu
Adina, Comunicare şi
relaţii publice, Editura
Academica Brâncuşi,
Târgu Jiu, ISBN 978971-143-162-4.
30.
Neamţu
Adina, Managementul
şcolar în instituţiile de
învăţământ,
Editura
Academica Brâncuşi,
Târgu Jiu, ISBN 978973-144-146-2.
31.
Paliu-Popa
Lucia, Contabilitate
financiară I, Editura
196
Academica Brâncuşi,
Târgu Jiu, (13)978973-7637-70-3.
32.
Paliu-Popa
Lucia, Contabilitate
financiară II, Editura
Academica Brâncuşi,
Târgu Jiu, (13)978973-144-020-0.
33.
Paliu-Popa
Lucia, Contabilitate
financiară,
Editura
Academica Brâncuşi,
Târgu
Jiu,(13)978973-7637-69-7.
34.
Romanescu
Marcel, Management pentru uzul studenţilor
ID, Editura Academica
Brâncuşi, Târgu Jiu,
ISBN 978-973-144030-9.
35.
Romanescu
Marcel, Management
comercial,
Editura
Academica Brâncuşi,
Târgu Jiu, ISBN 978973-7637-88-8.
36.
Romanescu
Marcel, Management
relaţiilor cu clienţii
pentru
uzul
studenţilor,
Editura
Academica Brâncuşi,
Târgu Jiu, ISBN 978973-144-044-6.
37.
Todoruţ
Amalia Venera, autor
Managementul
calităţii-teorie
şi
practică economică,
Editura
SITECH,
Craiova , 2007, 299
197
pag., ISBN 978-973746-661-7.
38.
Todoruţ
Amalia
Venera,
Managementul
calităţii în afaceri,
pentru uzul studenţilor
ID, Editura Academica
Brâncuşi
,
TgJiu,2007, 131 pag.,
ISBN 978-973-144096-5.
39.
Todoruţ
Amalia
Venera,
Managementul
operaţional,
pentru
uzul studenţilor ID,
Editura
Academica
Brâncuşi,
Tg-Jiu,
2007, 112 pag., ISBN
978-973-144-144-3.
40.
Todoruţ
Amalia
Venera,
Managementul
producţiei, pentru uzul
studenţilor ID, Editura
Academica Brâncuşi,
Tg-Jiu, 2007, 156
pag., ISBN(13) 978973-7637-82-6.
41.
Todoruţ
Amalia
Venera,
Mangementul calităţii
serviciilor, pentru uzul
studenţilor ID, Editura
Academica Brâncuşi ,
Tg-Jiu,2007, 167 pag.,
ISBN 978-973-144018-7.
42.
Todoruţ
Amalia
Venera,
Mărfuri alimentare şi
securitatea
198
consumatorilor, pentru
uzul studenţilor ID,
Editura
Academica
Brâncuşi
,
TgJiu,2007,145
pag.,ISBN 978-973144-101-6.
43.
Văduva
Cecilia,
Eficienţa
investiţie, Academica
Brâncuşi, Târgu Jiu,
ISBN 978-973-144217-4.
44.
Văduva
Cecilia, Preţuri
i
concurenţă,
Academica Brancuşi,
Târgu Jiu, ISBN 978973-7637-78-9.
1
29
0
199
12
0
44
Articole
ISI/Proceed
ISI/Conferinţe
ISI
Articole B+
1. Dănăcică D. E., Babucea A.G.
; Modelarea duratei şomajului
cu ajutorul analizei de
supravieţuire; Studii şi
Cercetări de Calcul Economic
şi Cibernetică Economică, vol.
42, nr.3/2008; 0585-7511
2. Bălăcescu Aniela; The
assurance of the
macroeconomic equilibrium –
priority objective of the
economical policy; Analele
universităţii din Oradea, Seria:
Ştiinţe Economice, Ediţie pe
suport CD-ROM, TOM XVII,
2008; 1582 – 5450
3. Bălăcescu Aniela; The
optimum dimension of
company for maximization of
profit using the regression
method; Analele universităţii
din Oradea, Seria: Ştiinţe
Economice, Ediţie pe suport
CD-ROM, TOM XVII, 2009;
1583 – 5450
4. Bogdan Răvaş, Dina Ionela
Claudia; The quality of the
financial information – an
imperative for the tourism
units ; Analele Universităţii din
Craiova, Seria Ştiinţe
Economice, Anul XXXVI,
nr.36/2008; 978-606-510-1623
5. Dina Ionela Claudia, Răvaş
Doru Bogdan; The decision –
major element of production
Articole BDI
1. Paliu-Popa Lucia;
Considerations
Regarding the
Conditions for the
Delivery of
Goods in Foreign
Trade;
International
Conference on
Applied Business
& Economics,
Thessaloniki,
Greece; 1108-297
Contracte de cercetare
Granturi de cercetare
2008
2.
IMPLEMENTAREA
1. Dănăcică Daniela-Emanuela ,
SISTEMULUI CALITATII TOTALE LA
The
Analysis
of
SC PT&IMPEX SRL, Contract nr.
Unemployment
through
.377C/2008, perioada de desfăşurare este din
Duration
Models,
Grant
15.01.2008-30.03.2008,
beneficiar
SC
CNCSIS-PN
II-MC,
PT&IMPEX SRL, contract obţinut prin
nr.7804/10.10.2008 Babucea
competiţie, responsabil contract Todoruţ
Ana Gabriela Finalizat 3384
Amalia, membru în echipa de cercetare, în
RON
valoare de 11.000 lei, contract semnat în 2. Niculescu George Cercetari
privind
conceperea
si
urma selecţiei dintr-un numãr de 2 oferte
realizarea unei platformedepuse la sediul firmei.
retea-generice
care
sa
3.
STUDIU DE SPECIALITATEA
sprijine si sa catalizeze
PRIVIND EVOLUŢIA FLUXURILOR DE
generarea si dezvoltarea unei
TRANSPORT
DE
PERSONAE
piete de turism cultural din
CONFORM
CERINTELOR
DE
Oltenia de Nord in conditiile
TRANSPORT PUBLIC LOCAL, ÎN
dezvoltarii
societatii
PREZENT ŞI ÎN PERSPECTIVĂ, Contract
sustenabile
bazate
pe
nr. 19/19.03.2008 perioada de desfăşurare
cunoastere, Oltcultur, Grant
este din 19.03.2008-20.12.2008, beneficiar,
ANCS, nr.contract 92118,
contract
obţinut
prin
competiţie,
Niculescu
George,
responsabil
contract
Nicu
Ecobici,
Cîrnu Doru, Boncea Amelia,
membru în echipa de cercetare, în
Todoruţ
Amalia-Venera,
valoare de 14.280 lei, contract semnat în
Dănăcică Daniela-Emanuela,
urma selecţiei de oferte depuse la sediul
Tănăsoiu
Georgiana,
firmei.
Pociovălişteanu
Diana4.
Neamţu Liviu Studiu privind
Mihaela
în
derulare,
managementul zonelor verzi şi al zonelor
647000 RON
de recreere şi agrement în Municipiul
Târgu-Jiu, Contract de servicii nr.
18/19.03.2008
5.
Enea Constanta Studiu privind
efectele reglementărilor fiscale asupra
activităţii operatorilor economici privaţi pe
cazul SC FERCRIST IMPEX SRL în
contextul crizei financiare actuale şi măsuri
de evitare a riscului fiscal de insolvenţă”,
Contract nr. 397C /2008
200
Cărţi
1. .
Buşan
G.,
„Bazele
contabilităţii: curs pentru uzul
studenţilor
ID”,
Editura
Academica Brâncuşi, Tg- Jiu,
2008, 134 pag. 978-973-144153-5
2.
Babucea Ana Gabriela,
Bălăcescu Aniela, Contabilitate
naţională, Editura Academica
Brâncuşi, 114 pag., Târgu Jiu,
2008.
3.
Boncea
Amelia
Georgiana România. Tranziţie,
dezvoltare, integrare, Editura
Didactică
şi
Pedagogică,
Bucureşti, 2008, 300 pag, ISBN
978-973-30-2297-8.
4.
Boncea
Amelia
Georgiana, Răbonţu Cecilia
Irina, Nouă paşi pe drumul
transformăriii
întreprinderii
româneşti într-o întreprindere
europeană,
Editura
“Universitaria”, Craiova, 2008,
250 pag, ISBN 978-606-510177-7.
5. Buşan G.,„Ecotehnologie: curs
pentru uzul studenţilor ID”,
Editura Academica Brâncuşi,
Tg- Jiu, 2008, 101 pag., ISBN:
978-973-144-240-2
6.
Buşan
Gabriela,
Bazele contabilităţii: curs pentru
uzul studenţilor ID, Editura
Academica Brâncuşi, Tg- Jiu,
2008, 134 pag. 978-973-144153-5.
7.
Buşan
Gabriela,
Ecotehnologie: curs pentru uzul
studenţilor
ID,
Editura
Academica Brâncuşi, Tg- Jiu,
2008, 101 pag., ISBN: 978-973-
achievement; Analele
Universităţii din Oradea, seria
Ştiinţe Economice, TOM
XVII, 2008, Vol. IV Management and Marketing;
1582-540
6. Buşan Gabriela, Ecobici
Nicolae; The System of Costs
Book-Keeping and Calculation
on Production Commands;
Analele Universitatii din
Oradea, 30-31 mai 2008, Seria
Stiinte Economice, Tom XVII,
Volumul III – FINANCES,
BANKS AND
ACCOUNTANCY; 1582-5450
7. Voica Irina Elena; The
implement role of target
system for high values;
Analele Universităţii din
Oradea; 1582-5450
8. Căruntu Constantin, Lăpăduşi
Mihaela Loredana; Analiza
ratei rentabilităţii muncii ca
factor de producţie (abordare
sintetică); Universitatea de
Vest „Vasile Goldiş” Arad.
Seria Ştiinţe Economice,
nr.18/2008, partea a III a;
ISSN: 158-2339
9. Căruntu Constantin, Lăpăduşi
Mihaela Loredana; The
external balance sheet analysis
base don synthetic quality
indicator - Rotational speed of
the circulating assets; Les
Annales de L'Université
Valahia de Târgovişte, Section
Sciences Economiques,
XIIIème Année nr. 20/2008,
Bibliotheca Publishing House;
ISSN: 1453-8202
10.
Căruntu Constantin,
6.
Căruntu Constantin “Echilibrul
financiar şi rezultatele finale ale activităţii
firmei – suport al adoptării deciziilor în
diagnosticul financiar”, contract nr.
395C/4.12.2008, autoritatea contractantă
Universitatea “Constantin Brâncuşi”,
beneficiar S.C. FEA CONSTRUCŢII S.R.L
201
144-240-2
8.
Căruntu Constantin,
Căruntu
Genu,
Lăpăduşi
Mihaela Loredana, Analiza
diagnostic şi evaluarea firmei,
Editura Academica Brâncuşi,
Tg-Jiu, 2008, ISBN: 978-973144-175-7, 82 pag.;
9.
Căruntu
Constantin,
Lăpăduşi Mihaela Loredana,
Căruntu
Genu,
Analiza
economico-financiară
II:
pentru uzul studenţilor ID,
Editura „Academica Brâncuşi”,
Tg-Jiu, 2008, ISBN: 978-973144-136-8, 121 pag.;
10.
Căruntu
Genu
Alexandru,
Management
Financiar. Analiză financiară şi
gestiune financiară operaţională.
Aplicaţii şi studii de caz, Editura
Universitaria, 2008, Craiova,
pag 185, ISBN 978-606-510312-2.
11.
Căruntu
Genu
Alexandru,
Management
Financiar. Analiză financiară şi
gestiune financiară operaţională,
Editura Universitaria, 2008,
Craiova, 224 pag, ISBN 978606-510-311-5.
12.
Chiriţescu
Dorel
Dumitru,
Lorena
Popescu
Duduială, Maria Vasilescu,
Instituţiile Uniunii Europene,
Editura Academica Brâncuşi,
Tg-Jiu, 2008, ISBN 978-973144-218-1, 123 pag.
13.
Cîrnu
Doru,
Managementul
IMM,
Ed.
Academica Brâncuşi, Tg-Jiu,
2008.
14.
Cîrnu
Doru,
Managementul resurselor umane
II, Ed. Academica Brâncuşi, TgJiu, 2008 , ISBN 978-973-144078-1 ; 978-973-144-181-8.
15.
Dănăcică
DanielaEmanuela,
Babucea
Ana
Lăpăduşi Mihaela Loredana;
L'analyse factorielle du résultat
afférent au chiffre d'affaires la composante fondamentale
des produits d'exploitation; Les
Annales de L'Université
Valahia de Târgovişte, Section
Sciences Economiques,
XIIIème Année nr. 20/2008,
Bibliotheca Publishing House;
ISSN: 1453-8202
11.
Căruntu Constantin,
Lăpăduşi Mihaela Loredana;
System of indicators of the
profitability for companies
operating in foreign trade;
Analele Universităţii din
Oradea, Ştiinţe Economice,
TOM XVII, volumul II –
ECONOMY AND BUSINESS
ADMINISTRATION; ISSN:
1582-5450
12.
Căruntu Constantin,
Lăpăduşi Mihaela Loredana;
The analysis of reflecting the
circulating capital in the
company profile; Analele
Universităţii din Craiova, seria
Ştiinţe Economice, Anul
XXXVI, nr.36/2008; ISSN:
1223-365-X
13.
Căruntu Constantin,
Lăpăduşi Mihaela Loredana;
The work volume reflection in
the profit's mass; Analele
Universităţii “Constantin
Brâncuşi” din Tg-Jiu, Seria
Economie, nr.1/2008; ISSN:
1844-7007
14.
Lăpăduşi Mihaela
Loredana; Logistic activities
and global economic
environment of business the
Gabriela,
Labor
Market
Characteristics
in
Selected
Economies, coord. Darja Borsic,
Editura Schwarz d.o.o Ljublijana
Slovenia, 2008, ISBN 978-9616354-73-8.
16.
Dănăcică Daniela Labor
Market
Characteristics
in
Selected Economies, coord.
Darja Borsic, Editura Schwarz
d.o.o Ljublijana Slovenia, 2008,
ISBN 978-961-6354-73-8;
17.
Florea Ianc Maria
Mirabela, Caiet de lucrări
practice – Asigurări, editura
Mirton Timisoara, ISBN 978973-52-0330-6, 2008.
18.
Florea Ianc Maria
Mirabela, Florea Ianc Zaharica,
Auditul
finaciar
contabil,
editura Mirton Timisoara, ISBN
– 978-973-52-0229-0, 2008.
19.
Holt Gheorghe, Buşan
Gabriela,
Contabilitate
consolidată: aspecte teoretice şi
practice, Editura
Academica
Brâncuşi, Tg- Jiu, 2008, 151
pag., ISBN: 978-973-144-176-4.
20.
Holt Gheorghe, Buşan
Gabriela,
Contabilitate
în
sectorul terţiar: pentru uzul
studenţilor
ID,
Editura
Academica Brâncuşi, Tg- Jiu,
2008, 95 pag. ISBN: 978-973144-155-9.
21.
Holt. Gh., Buşan G.,
„Contabilitate
consolidată:
aspecte teoretice şi practice”,
Editura Academica Brâncuşi,
Tg- Jiu, 2008, 151 pag., ISBN:
978-973-144-176-4
22.
Holt. Gh., Buşan G.,
„Contabilitate în sectorul terţiar:
pentru uzul studenţilor ID”,
Editura Academica Brâncuşi,
Tg- Jiu, 2008, 95 pag. ISBN:
978-973-144-155-9
23.
Lăpăduşi
Mihaela
Loredana, Tehnicile logistice şi
202
company, organisation and
institutions; Analele
Universităţii din Oradea,
Ştiinţe Economice, TOM
XVII, volumul II –
ECONOMY AND BUSINESS
ADMINISTRATION; ISSN:
1582-5450
15.
Lăpăduşi Mihaela
Loredana; Means of payment
in e-commerce (credit cards
and e-money); Analele
Universităţii din Craiova, seria
Ştiinţe Economice, Anul
XXXVI, nr.36/2008; ISSN:
1223-365-X
16.
Loredana Ciurlău;
Particularities of the romanian
banking system in the
european banking system;
Analele Universităţii din
Oradea, seria: Ştiinţe
Economice, tom XVII, Vol.
III, pag. 710; 1582-5450
17.
Vaduva Maria; The
Development of a Durable
Economy – the Need of the
Romanian Economy; Annals.
Economics Science
Series“Tibiscus “ University of
Timişoara; ISSN 1582 – 6333
18.
Vaduva Maria;
Balanced and Durable
Regional Development in
Relation with the Territory;
Annals. Economics Science
Series“Tibiscus “ University of
Timişoara; ISSN 1582 – 6333
19.
Vaduva Maria;
Economic growth
measurement; Annals of the
University of Petroşani
“Economics”; ISSN 1582-5949
financiare ale firmelor româneşti
în tranzacţiile internaţionale,
Editura Universitaria, Craiova,
2008, ISBN: 978-606-510-0930, 203 pag.;
24.
Lăpăduşi
Mihaela
Loredana, Tranzacţii economice
internaţionale,
Editura
Universitaria, Craiova, 2008,
ISBN: 978-606-510-099-2, 250
pag.;
25.
Loredana
Ciurlău,
autor, „Control financiar şi
expertiză contabilă. Noţiuni de
bază şi aplicaţii.”, Editura
Universitaria, 2008, Craiova,
ISBN: 978-606-510-091-6;
26.
Loredana
Ciurlău,
autor, „Costuri şi preţuri. Teste
grilă şi aplicaţii.”, Editura
Universitaria, 2008, Craiova,
ISBN: 978-606-510-089-3;
27.
Medar Lucian Ion,
Contabilitate
Bancara,
Academica Brancusi, 2008,
ISBN 978-973-144-139-9;
28.
Medar Lucian Ion,
Contabilitatea instituţiilor de
credit, Academica Brancusi,
2008, ISBN 978-973-144-169-6;
29.
Neamţu
Adina,
Managementul resurselor în
instituţiile
de
învăţământ,
Editura „Academica Brâncuşi”,
2008, ISBN 978-973-144-196-2.
30.
Neamţu
Adina,
Marketing, Editura „Academica
Brâncuşi”, 2008, ISBN 978-973144-197-9.
31.
Neamţu
Adina,
Neamţu Liviu, Antreprenoriat –
curs
universitar,
Editura
„Academica Brâncuşi, 2008,
ISBN 978-973-144-117-7.
32.
Neamţu
Adina,
Neamţu Liviu, Cercetări de
marketing – curs universitar,
Editura „Academica Brâncuşi,
2008, ISBN 978-973-144-163-4.
203
20.
D.E. Dănăcică, A.G.
Babucea; 4. Modelarea duratei
somajului cu ajutorul analizei
datelor de supravietuire;
Studies and Research in
Cybernetics and
Computational Economics;
0585-7511
21.
Todoruţ Amalia
Venera; Indicatorii
noncalităţii.Metoda
demeritelor.Studiu de caz la
întreprinderi producătoare de
articole din sticlă; Calitatea –
acces la succes; 1582-2559
22.
Todoruţ Amalia
Venera ; Aspecte ale
managementului calităţii în
învăţământul preuniversitar;
Calitatea –acces la succes;
1582-2559
23.
Todoruţ Amalia
Venera; Managementul public
si relaţia cu clientul; The
Impact Of Romania’s
Accession to the European
Union on the Public
Administration”; 978-606-505149-2
24.
Todoruţ Amalia
Venera; , Aplicarea modelului
Deming la sistemul de
management de mediu;
Durabilitatea Şi Fiabilitatea
Sistemelor mecanice” ; 978973-144-180-1.
25.
Todoruţ Amalia
Venera ; Îmbunnătăţirea
continuă şi reengineeringul –
modalităţi de abordare a
proceselor ; Calitatea –acces la
succes; 1582-2559
26.
Todoruţ Amalia
33.
Neamţu
Adina,
Neamţu Liviu, Marketing– curs
universitar, Editura „Academica
Brâncuşi, 2008, ISBN (10) 978973-7637-51-8, (13) 978-9737637-51-2.
34.
Paliu-Popa
Lucia,
Ecobici Nicolae, Contabilitate
aprofundată şi fiscală, Editura
Academica Brâncuşi, Târgu Jiu,
2008, pag. 103, ISBN 978-973144-173-3
35.
Popescu
Duduială
Lorena, Implicaţiile comerţului
electronic asupra tranzacţiilor
internaţionale,
Editura
Academica Brâncuşi, Tg-Jiu,
2008, ISBN 978-973-144-103-0,
321 pag.
36.
Tănăsoiu
Georgiana
Lavinia,
Enea
Constanţa,
Managementul
afacerilor,
Editura ,,Academica Brâncuşi’’,
Tg-Jiu, 2008, 196 pag., ISBN
978-973-144-213-6.
37.
Todoruţ
Amalia
Venera, Caiet de lucrări
aplicative
–disciplina
managementul
producţiei,
Editura Academica Brâncuşi,
Tg-Jiu, 2008, 189 pag. ISBN
978-973-144-151.
38.
Todoruţ
Amalia
Venera, Joe Claudia, Domeniile
de aplicare privind manualul
calităţii,
Editura
SITECH,Craiova , 2008, 296
pag., ISBN 978-606-530-017-0
39.
Todoruţ
Amalia
Venera, Managementul calităţii,
Editura
Academica
Brâncuşi,2008, Tg-Jiu
204
pag., ISBN 978-973-144-148-1
40.
Todoruţ
Amalia
Venera,
Managementul
operaţional, Editura Academica
Brâncuşi
,2008,
Tg-Jiu,
pag.182
,ISBN978-973-144134-4.
204
Venera; Aprecierea nivelului
calităţii prin intermediul
indicatorilor calităţii
produselor divizibile pe
calităţi; Calitatea –acces la
succes; 1582-2559
27.
Todoruţ Amalia
Venera; Managerial
reengineering –necesity
,oppotunity and change;
Analele Universităţii din
Oradea “, secţiunea Ştiinţe
Economice –TOM XVII,2008;
1582-5450
28.
Todoruţ Amalia
Venera; The new approach
looking to application Total
Quality Management (TQM)
in the small and middle
companies; Analele
Universităţii din Craiova;
29.
Todoruţ Amalia
Venera ; Formarea
profesională – variabilă
strategică a întreprinderii,;
Calitate-acces la succes” ;
1582-2559
30.
Todoruţ Amalia
Venera, ; Vocational education
and training – an essential
premise for building an
organization base don
knowledge; Nicolae Bălcescu”
Land Forces Academy
Publishing House 00229 C.
186/2008; 1843 – 6722.
31.
Todoruţ Amalia
Venera ; Vocational Education
and Training – A Strategic
Variable in the Company ,;
New Trends & Challenges in
Management,; 978-83-6108630-7.
41.
Todoruţ
Amalia
Venera,
Managementul
producţiei, Editura Academica
Brâncuşi
,2008,
Tg-Jiu,
pag.197 , ISBN 978-973-144143-6.
42.
Tomescu Dumitrescu
Cornelia, Bălăcescu Aniela,
Statistică economică aplicată,
Ed. Universitaria Craiova, 2008,
ISBN 978-606-510-096-1.
43.
Antreprenoriat 2008,
Tg-Jiu, 120 pag, ISBN 978-973144-117-7, doi autori (Neamţu
Adina, Neamţu Liviu);
44.
Comunicare
şi
negociere în afaceri, Editura
Academica Brâncuşi, 2008, TgJiu, 200 pag, ISBN 978-973144-118-4, doi autori (Neamţu
Adina, Neamţu Liviu);
45.
Tănăsoiu Georgiana
Lavinia, Enea Constanţa –
,,Managementul
afacerilor”,
Editura ,,Academica Brâncuşi’’,
Tg-Jiu, 2008., ISBN 978-973144-213-6;
46.
Răbonţu
Cecilia
Marketingul serviciilor, Editura
Universitaria, 2008, Craiova,
252 pag, ISBN 978-973-742987-2
47.
Răbonţu
Cecilia
Fundamentarea
ştiinţei
mărfurilor,- curs pentru studenţii
ID , 2008, Tg-Jiu, 97 pag
205
32.
Todoruţ Amalia
Venera, ; The flexibility of
organization and the flexibility
of product-premises of
organizational success;
Nr.1/2008, volumul II ; 15825450
33.
Todoruţ Amalia
Venera , Cîrnu Doru; Aspect
of Total Quality Management
applied in medium and small
enterprises ; Nr.1/2008,
volumul II ; 1582-5450,
34.
Mungiu-Pupăzan
Claudia; The importance of
structural funds for local and
regional development in
Romania; Analele Universităţi
Eftimie Murgu Reşiţa,
Fascicola II, mai 2008; 1584 –
0972
35.
Rabontu, Cecilia
Irina, Romanescu Marcel; THE
DEVELOPEMENT OF
GOODS TRANSPORT IN
ROMANIA ; Analele
Ştiinţifice ale Universităţii
Alexandru Ioan Cuza- Ştiinţe
Economice, vol 55, pag, 205209;
36.
Romanescu, M.;
Boncea, A.G.; Rabontu, C.I;
EQUAL OPPORTUNITIES
IN ROMANIA, ; Annals of the
University of Petrosani,
Economics, vol.VIII (part II);
ISSN 1582-5949
37.
Boncea Amelia,
Rabontu Cecilia; Developing
An Effectiv Bussinnes Model;
Analele Universitatii
Constantin Brancusi din TgJiu, Nr. 1/2008; ISSN 1842-
206
4856
38.
Rabontu Cecilia,
Romanescu Marcel; The
services and the economic
development in the Romania,;
Revista Studia Universitatis
Vasile Goldis Arad, Seria
Stiinte Economice, 18/2008
Partea III; 1584-2339
39.
Rabontu Cecilia
Irina, Romanescu Marcel;
Leasingul in Romania; Revista
de Management şi Inginerie
Economică, Cluj Napoca
nr.volumul 7 ,/nr.3 (26); ISSN
1583-624X
40.
Rabontu Cecilia
Irina, Boncea Amelia; The
services and the sustenable
development of Romania ;
Analele Economics Series.
Timisoara; ISSN 1582-6333
41.
Rabontu Cecilia
Irina, Boncea Amelia; The role
of regional development in
central and Eastern Europe;
Analele Economics Series.
Timisoara; ISSN 1582-6333
42.
Rabontu Cecilia
Irina; The Modern Commerce
In Romania; The Young
Economists Journal, Craiova,
No1./April,; ISSN 1583-9982
43.
Enea Constanta;
Performaţa socială şi evaluarea
acesteia la nivel de firmă;
Revista „Studia Universitas”
Vasile Goldiş, Arad, Partea a
III; 1584-2339
44.
Enea Constanta;
Manifestări comportamentale
ale firmei în condiţiile
schimbării organizaţionale;
207
-
Revista „Studia Universitas”
Vasile Goldiş, Arad, Partea a
III; 1584-2339
45.
Văduva Cecilia
Elena; The regional Policy in
Romania; Annals. Economics
Science Series“Tibiscus “
University of Timişoara; ISSN
1582 – 6333
46.
Văduva Cecilia
Elena; Regional Industrial
Profiles; Annals. Economics
Science Series“Tibiscus “
University of Timişoara; ISSN
1582 – 6333
47.
Văduva Cecilia
Elena; Continuing the reforms
in major significance fields for
economic increase; Annals of
the University of Petroşani
“Economics”; ISSN 1582-5949
47
1
6
208
2
47
Articole ISI/Proceed
ISI/Conferinţe ISI
1
Kavkler Alenka,
Danacica Daniela-Emanuela,
Babucea Ana Gabriela, Bicanic
Ivo, Bohm Bernhard, Tevdovski
Dragan, Tosevska Katerina,
Borsic Darja ; Cox Regression
Models for Unemployment
Duration in Romania, Austria,
Slovenia, Croatia and
Macedonia; Romanian Journal of
Economic Forecasting, vol. 10;
ISSN 1582-6163
2
Loredana Ciurlău;
Particularities of the banking
management in the present
romanian economical
environment; Economics
Sciences, „Nicolae Bălcescu”
Land Forces Academy,
Publishing House, Sibiu,
2009apps.isiknowledge.com
3
Kavkler, D.E.
Danacica, A.G. Babucea, I.
Bicanici, D. Boehm, D.
Tevdovski, K. Tosevska, D.
Borsic; Cox Regression Models
for Unemployment Duration in
Romania, Austria, Slovenia,
Croatia and Macedonia;
Romanian Journal of Economic
Forecasting
4
Todoruţ Amalia
Venera; Flexible Systems and a
new link of production in the
conditions of a management
based on knowledge ; Business
Excellence; 978-973-1747-12-5
5
Bălăcescu Aniela;
Analysis of Indebtedness and
Risk related to Effect of
Articole B+
Articole
BDI
2009
1.
Babucea A.G.; Financial behavior of
population on loan for housing – a statistical
approach; Annals of the ”Constantin Brancusi”
University of Targu Jiu, Economy Series, Issue
2/2009,
http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/200902/5_ANA_GABRIELA_BABUCEA.pdf; ISSN
1844 – 7007
2.
Babucea A.G., Danacica D.; Using
Cluster Analysis for studying the proximity of
registred unemployment at the level of counties
in Romania at the beginning of the economic
crisis; Annals of the ”Constantin Brancusi”
University of Targu Jiu, Economy Series, Issue
1/2009,
http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/200901/26_BABUCEA_ANA_GABRIELA.pdf;
ISSN 1844 – 7007
3.
Paliu-Popa Lucia, Dina Ionela Claudia;
Analiza metodelor clasice de organizare a
contabilităţii de gestiune utilizate în industria
minieră carboniferă (Analyzing the Classic
Methods of Organizing the Administration
Accountacy Used in the Carboniferous Mining
Industry); Analele Universităţii „Constantin
Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr.
3/2009 (Annals of the „Constantin Brâncuşi” of
Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009); 18447007
4.
Paliu-Popa Lucia; Globalizarea economiei
şi internaţionalizarea afacerilor (Economy
Globalization and Internationalization of
Business); Analele Universităţii „Constantin
Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr.
3/2009 (Annals of the „Constantin Brâncuşi” of
Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009); 18447007
5.
Paliu-Popa Lucia; Price categories used
in international trade; Revista Studia
Universitatis „Vasile Goldiş”, Arad, Seria
209
Contracte de cercetare
Granturi de
cercetare
1.
402C/20.03.2009,
MODELAREA
DECIZIEI
FINANCIARE
ÎN
ACTIVITATEA
COMERCIALĂ
DESFĂŞURATĂ
DE
SC
NIVRONA
IMPEX
SRL,
BĂLĂCESCU
ANIELA,
13.330,00
2.
431C/11.12.2009,
IDENTIFICAREA
ŞI
ANALIZA
STRATEGIILOR
DE DEZVOLTARE LA S.C.
KRIPTON INVEST S.R.L,
BĂLĂCESCU
ANIELA,
1.000,00
3.
401
C/
2009
EFECTELE
CRIZEI
FINANCIARE
MONDIALE
ASUPRA
UTILIZĂRII
DEŞEURILOR
DE
FIER
VECHI ÎN METALURGIE,
POPESCU
DUDUIALA
LORENA, 2.000,00
4.
430C/10.12.2009,
STUDIU
PRIVIND
IMPOZITELE ŞI TAXELE
DATORATE DE SC ALECON
PROD SRL LA BUGETUL DE
STAT ŞI BUGETELE LOCALE
ŞI
CUANTIFICAREA
PRESIUNII
FISCALE
A
FIRMEI, CHIRTOC IRINA,
1.500,00
5.
416C/25.09.2009,
FUNDAMENTAREA
STRATEGIEI FINANCIARE A
ÎNTREPRINDERII PE BAZA
PERFORMANŢELOR
ÎNREGISTRATE
ÎN
1. Todoruţ
Amalia-Venera,
Promoting the
culture of
entrepreneurshi
p –ANCDPF,
Malta-, 1250
EUR
Cărţi
1.
2.
3.
4.
5.
Babucea
Ana
Gabriela, Dănăcică
Daniela-Emanuela,
Statistică – curs
universitar
ID,
Editura Academica
Brâncuşi, Târgu Jiu,
2009, 203 pag, ISBN
978-973-144-241-9.
Babucea
Ana
Gabriela, Statistică –
Fundamente
teoretice, Ed. Scrisul
Românesc, Craiova,
2009, 225 pag., ISBN
978-606-8031
Buşan G. „Economia
şi protecţia mediului:
curs pentru uzul
studenţilor
ID”,
Tipografia
Universităţii
„Constantin
Brâncuşi”,
Tg-Jiu,
2009, 100 pag
Buşan
Gabriela,
Economia şi protecţia
mediului: curs pentru
uzul studenţilor ID,
Tipografia
Universităţii
„Constantin
Brâncuşi”,
Tg-Jiu,
2009, 100 pag.
D.Cîrnu
–
„Managementul
resurselor umane în
organizaţiile
europene”– Editura
„Academica
Leverage; KBO 2009
International Conference,
Nicolae Bălcescu Land Forces
Academy, Publishing House,
Sibiu
Ştiinţe Economice, Nr. 19/2009; 1584-2339
6.
Paliu-Popa Lucia; Trends of the
Romanian foreign trade in the transition period;
Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza”
University of Iaşi, Economic Sciences Section,
2009; 0379-7864
7.
Paliu-Popa Lucia; Tratamente fiscale
specifice tranzacţiilor comerciale
intracomunitare-Achiziţii şi livrări
intracomunitare de bunuri (Tax treatment
specific to intra community commercial bussines
transactions-Acquisition and intra-community
supply of goods); Analele Universităţii
„Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria
Economie, Nr. 2/2009 (Annals of the
„Constantin Brâncuşi” of Târgu Jiu, Economy
Series, Issue 2/2009); 1844-7007
8.
Paliu-Popa Lucia; Consideraţii privind
tranzacţiile de comerţ exterior (Considerations
on transactions of foreign trade); Analele
Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu
Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2009 (Annals of the
„Constantin Brâncuşi” of Târgu Jiu, Economy
Series, Issue 1/2009); 1844-7007
9.
Paliu-Popa Lucia; Tax Treatments
Specific to Intra-Community Commercial
Transactions – Triunghiular Operations,; Annals
of the University of Petroşani, Economics, Vol.
IV, part. II; 1582-5949
10.
Paliu-Popa Lucia; The Book-Keeping of
Inside-Community Transactions; Analele
Universităţii din Oradea, Ştiinţe Economice,
TOM XVII, 2008, Volumul III - Finances, Banks
and Accountancy; 1582-5450
11.
Tomescu Dumitrescu Cornelia,
Bălăcescu Aniela; Modeling based on agents and
its use for financial system; Analele Universităţii
„Eftimie Murgu” Reşiţa cu ocazia conferinţei
internaţionale „Politici sociale şi administraţie
publică în context european”, Secţiunea III
Dezvoltare economică regională; 1587-0972
12.
Tomescu Dumitrescu Cornelia,
Bălăcescu Aniela, Tomescu Cristi; The analysis
CONTEXTUL
ECONOMIC
ACTUAL,
SC
N&A
CONSTRUCTOS
SRL,
DOBROTĂ
GABRIELA,
41.000,00
6.
427C/13.11.2009,
PROMOVAREA
IMAGINII
PENSIUNII
„ALEX
ŞI
MARIA” DIN CRASNA ÎN
VEDEREA CREĂRII UNEI
ALTERNATIVE
DE
PETRECERE A TIMPULUI
LIBER A POPULAŢIEI DIN
NORDUL OLTENIEI ENEA
CONSTANTA 45.000,00
7.
426C/09.11.2009,
ÎNTOCMIREA SIZUAŢIILOR
FINANCIARE ANUALE ŞI
ANALIZA REZULTATELOR
PE BAZA ACESTORA, POPA
PALIU LUCIA, 2.500,00
8.
CÎRNU
DORU
CREATIVITATEA
ŞI
INOVAREA
ÎN
SFERA
OFERTEI DE SERVICII DE
ALIMENTAŢIE
PUBLICĂ,
CONTRACT
NR
432C.
11.12.2009, 1020 lei
9.
CHIRTOC (VOICA)
IRINASTUDIU
PRIVIND
IMPOZITELE ŞI TAXELE
DATORATE DE SC ALECON
PROD SRL LA BUGETUL DE
STAT ŞI BUGETELE LOCALE
ŞI
CUANTIFICAREA
PRESIUNII
FISCALE
A
FIRMEI, NR. 430C/10.12.2009,
MEMBRII
CHIRCULESCU
FELICIA,
HOLT
ALINA,
MUNGIU CLAUDIA
210
Brâncuşi”, Tg.-Jiu,
ISBN 978-973-144382-9.
6. Enea
Constanţa,
Economia turismului,
partea II, Editura
Universitaria, 2009,
256 pag., Craiova,
ISBN: 978-973-742752-6; 978-606-510686-4.
7. Lăpăduşi Mihaela
Loredana, Căruntu
Constantin,
Tranzacţii
comerciale,
Ed.
Academica Brâncuşi,
Tg-Jiu, 2009, ISBN:
978-973-144-225-9,
124 pag.;
8. Loredana Ciurlău,
autor,
„Controlul
financiar”, Editura
Universitaria, 2010,
Craiova, ISBN: 978606-510-933-9;
9. Management
strategic-principiile
succesului, Editura
Academica Brâncuşi,
2009, Târgu-Jiu, 283
pag, ISBN 978-973144-255-6, doi autori;
(Neamţu
Adina,
Neamţu Liviu);
10.
Managementul
resurselor în instituţiile de
învăţământ,
Editura
Academica Brâncuşi, 2009,
Târgu-Jiu, 171 pag, ISBN
978-973-144-196-2,
doi
autori;
(Neamţu
Adina,
Neamţu Liviu);
of the financial crisis indicators in romania using
arch models analiza indicatorilor crizei
financiare în românia utilizând modelele de tip
arch; Vol. XV/2009 al Conferinţei internaţionala
„Societatea cunoaşterii în spaţiul Europei unite”,
Universitatea TIBISCUS, Timişoara, 29-30 mai
2009; 1582 – 6333
13.
Tănăsoiu Georgiana, Bălăcescu Aniela;
Political factors interference in
companies’economic space; Annals of the
University Petroşani, 9(4), 2009 ; 1582-5949
14.
Bălăcescu Aniela, Tănăsoiu Georgiana;
Overall analysis about the evolution of real
estate market in Romania; Annals of the
University Petroşani, 9(4), 2010; 1582-5949
15.
Dina Ionela Claudia; Interdependence
between durable development and natural
resources; Analele Universităţii “Eftimie Murgu”
– Re iţa, Fascicola II, Editura “Eftimie Murgu”
Re iţa; 1584-0972
16.
Buşan Gabriela, Dina Ionela Claudia ;
Using Cost-Volume-Profit Analysis in Decision
Making ; Annals of the University of Petrosani,
Economics vol. IX, Part.III, Universitas
Publishing House Petroşani; 1582-5949
17.
Dina Ionela Claudia, Buşan Gabriela ;
The Necessity of Lowering Production Cost in
the Management of Coal Mining Units; Annals
of the University of Petrosani, Economics vol.
IX, Part.III, Universitas Publishing House
Petroşani; 1582-5949
18.
Medar Lucian-Ion Voica Irina Elena;
Reflections related to products, banking services
and theirs price; Analele Universităţii Constantin
Brâncuşi; 1844-7007
19.
Voica Irina Elena Medar Lucian Ion;
Marketing details of goods and services provided
by credit institutions; Analele Universităţii
Constantin Brâncuşi; 1844-7007
20.
Voica Irina Elena; The impact of labor
mobility on sustainable development; Analele
Universităţii Eftimie Murgu; 1584-0972
21.
Voica Irina Elena; The factors that
11. Medar
Lucian,
Chirtoc (Voica) Irina,
Evidenţa
operaţiunilor
bancare,
Ed.
Universitaria,
Universitaria
Craiova, 2009, ISBN
978-606-510-414-3.
12. Medar Lucian-Ion,
Voica
Irina-Elena,
Evidenţa
operaţiunilor
bancare,
Ed.
Universitaria,
Universitaria
Craiova, 2009, ISBN
978-606-510-414-3
13. Neamţu
Adina,
Neamţu
Liviu,
Comunicare,
negociere şi relaţii
publice în afaceri,
Editura „Academica
Brâncuşi”,
2009,
ISBN 978-973-144254-9.
14. Neamţu
Adina,
Neamţu
Liviu,
Management
strategic,
Editura
„Academica
Brâncuşi”,
2009,
ISBN 978-973-144255-6.
15. Paliu-Popa
Lucia,
Contabilitate
financiară I, Editura
Academica Brâncuşi,
Târgu Jiu, 2009, pag.
115, ISBN 978-973144-229-7
16. Paliu-Popa
Lucia,
211
influence Romania’s economical growth;
Analele Universităţii Constantin Brâncuşi; 18447007
22.
Medar Lucian-Ion Voica Irina Elena;
Measures for a prudential efficiency surveillance
of credit institutions; Analele Universităţii
Constantin Brâncuşi; 1844-7007
23.
Imbrescu Ion, Băbăiţă Ilie, Ienaga
Daciana Voica Irina; Impactul factorilor
economici asupra mobilităţii internaţionale a
forţei de muncă; Analele Universităţii Vasile
Goldişi ; 1584-2339
24.
Medar Lucian-Ion; A new BNR politics
related to the crediting activityinstitutions;
Analele Universităţii Constantin Brâncuşi; 18447007
25.
Căruntu Constantin, Lăpăduşi Mihaela
Loredana; Applied methodology of reflecting the
factors of production within the afferent profit
of turnover; Buletinul Universităţii Petrol-Gaze
din Ploieşti, Seria Ştiinţe Economice, vol. LXI,
nr.2/2009; ISSN: 1224-6832
26.
Lăpăduşi Mihaela Loredana, Căruntu
Constantin; Analysis and Management Risk in
International Affaires; Revista Analele
Universităţii din Craiova, seria Ştiinţe
Economice, anul XXXVII, nr.37/2009, vol.2;
ISSN: 1223-365X
27.
Căruntu Constantin, Lăpăduşi Mihaela
Loredana; L'analyse de la relation cout-profit par
produit; Les Annales de L'Université Valahia de
Târgovişte, Section Sciences Economiques,
XIIIème Année nr. 23/2009, Bibliotheca
Publishing House; ISSN: 1453-8202
28.
Căruntu Constantin, Lăpăduşi Mihaela
Loredana; Constraint of solvency: The Financial
stability and risk of bankruptcy; Les Annales de
L'Université Valahia de Târgovişte, Section
Sciences Economiques, XIIIème Année nr.
23/2009, Bibliotheca Publishing House; ISSN:
1453-8202
29.
Căruntu Constantin, Lăpăduşi Mihaela
Loredana; The characteristics of the regional
17.
18.
19.
20.
21.
Contabilitate
financiară II, Editura
Academica Brâncuşi,
Târgu Jiu, 2009, pag.
127
Paliu-Popa
Lucia,
Contabilitate
financiară,
Editura
Academica Brâncuşi,
Târgu Jiu, 2009, pag.
234, ISBN 978-973144-230-3
Paliu-Popa
Lucia,
Ecobici
Nicolae,
Contabilitatea
comerţului interior şi
exterior,
Editura
Academica Brâncuşi,
Târgu Jiu, 2009, pag.
114
Popescu
Duduială
Lorena,
Economie
europeană, Editura
Academica Brâncuşi,
Tg-Jiu, 2009, ISBN
978-973-144-251-8,
235 pag.
Popescu
Duduială
Lorena,
Economie
monetară
şi
financiară, Editura
Academica Brâncuşi,
Tg-Jiu, 2009, ISBN
978-973-144-266-2,
256 pag.
Popescu
Duduială
Lorena,
şi
sisteme
monetare,
Editura
Academica
Brâncuşi,
212
Inflaţie
Tg-Jiu,
tourism – implications upon the analysis and
decision process; Analele Universităţii „Eftimie
Murgu”, Fascicola II Studii Economice, Ed.
Eftimie Murgu, Reşiţa, 2009; ISSN: 1584-0972
30.
Lăpăduşi Mihaela Loredana, Căruntu
Constantin; Modernization of logistic systems of
the firms within the context of global economy;
The Annals of the „Ştefan cel Mare” University
Suceava. Fascicle of the Faculty of Economics
and Public Administration, vol.9, special
number, Ed. Universităţii din Suceava, 2009;
ISSN: 2066-575X
31.
Căruntu Constantin, Lăpăduşi Mihaela
Loredana; The synthetical analysis of reflecting
the labour productivity into the mass of profit;
Analele Universităţii din Oradea”, Seria Ştiinţe
Economice, TOM XVIII, vol.3, 2009; ISSN:
1582-5450
32.
Lăpăduşi Mihaela Loredana, Căruntu
Constantin; Sea shipping logistic; Analele
Universităţii din Oradea”, Seria Ştiinţe
Economice, TOM XVIII, vol.2, 2009; ISSN:
1582-5450
33.
Lăpăduşi Mihaela Loredana, Căruntu
Constantin; Analysis based of marketing forms
and economic performance of foreign trade
operations system based on efficiency
indicators; The Young Economists Journal, Year
VII, special ISSUE Economişti,Craiova, 2009;
ISSN: 1583-9982
34.
Lăpăduşi Mihaela Loredana, Căruntu
Constantin; Air transports – component of
international transports); Analele Universităţii
„Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, Seria
Economie nr.3/2009; ISSN 1844-7007
35.
Lăpăduşi Mihaela Loredana, Căruntu
Constantin; Methodological aspects regarding
the logistic system of the company; Analele
Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu,
Seria Economie, nr.2/2009; ISSN 1844-7007
36.
Căruntu Constantin, Lăpăduşi Mihaela
Loredana; Financial retur non assets. The impact
of the financial retur non assets over the
2009, ISBN 978-973144-236-5, 116 pag.
22. Todoruţ
Amalia
Venera,
Răbonţu
Cecilia, Economia şi
managementul
calităţii imaterialului,
Editura
Academica
Brâncuşi,
Tg-
Jiu,2009 ISBN 978973-144-285-3 , 315
pag.
23. Dobrotă
Gabriela,
Chirculescu
Felicia,
Maria
Gestiunea
financiară
a
întreprinderii. Teorie
şi aplicaţii, Editura
Scrisul
Românesc,
Craiova, ISBN 978973-38-092-07, 978606-8031-27-9, 348,
2009;
24. Dobrotă
Gabriela,
Fiscalitate.
Concepte, metode şi
tehnici
fiscale,
Editura
Academica
Brâncuşi, Târgu Jiu,
213
company's development; Analele Universităţii
“Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, Seria
Economie, nr.2/2009; ISSN: 1844-7007
37.
Căruntu Constantin, Lăpăduşi Mihaela
Loredana; The total real capital structure analysis
in the profits mass relevant for turnover; Analele
Universităţii din Petroşani - Economice, vol. IX,
partea III; ISSN: 1582-5949
38.
Lăpăduşi Mihaela Loredana; Judicial and
organizational framework for airlines companies
operating in the international context; Analele
Universităţii „Eftimie Murgu”, Fascicola II
Studii Economice, Ed. Eftimie Murgu, Reşiţa,
2009; ISSN: 1584-0972
39.
Loredana Ciurlău; Elements regarding
the reform concept of the system of the financial
- fiscal and audit control in Romania; Analele
Universităţii Eftimie Murgu, Studii Economice,
Fascicola II, pag. 183 ; 1584-0972
40.
Loredana Ciurlău; The Control and
Administration of the Risks at the Level of the
Banking Companies; Annals of the University of
Petroşani, vol. IX, Part I, pag. 179; 1582-5949
41.
Loredana Ciurlău; Consideration
regarding the determination and apreciation of
the efficiency of the financial control; Annals of
the University of Petroşani, vol. IX, Part I, pag.
187; 1582-5949
42.
Loredana Ciurlău; Modalities of
quantification of the performances from the
romanian banking system; Analele Universităţii
Constantin Brâncuşi din Tg Jiu, Seria Economie,
nr. 3/2009, pag.283; 1844-7007
43.
Vaduva Maria; Regional strategies and
revolutions; Analele Universitatii Eftimie
Murgu,Studii Economice, Fascicola III; ISSN
1582-0972
44.
Vaduva Maria; Negatiation strategy,
tactics and comman regulations regarding eu
exterior trade; Annals. Economics Science
Series“Tibiscus “ University of Timişoara; ISSN
1582- 6333
45.
Vaduva Maria; Life insurances and theer
ISBN
978-973-144-
294-5, 224 pagini,
2009;
25. Tănăsoiu Georgiana
Lavinia
–
,,Managementul
cooperaţiei”, Editura
,,Academica
Brâncuşi’’,
Tg-Jiu,
2009, ISBN 978-973144-238-9;
214
influences on Reinsurances; Annals of the
University of Petroşani “Economics”; ISSN
1582-594
46.
Todoruţ Amalia Venera,Silviu Florin
Salomia, ; Quality management in services-;
Sustainable Tourism Within High Risk Areas of
Environmental Crisis”, Proceeding; 978 -8896116-20-3
47.
Todoruţ Amalia Venera; , Creşterea
calităţii demersului didactic prin „întreprinderea
simulată”- metodă modernă de învăţare; Calitateacces la succes; 1582-2559
48.
Todoruţ Amalia Venera, Cîrnu Doru; The
reengineering of the business process- A premise
for the transformation of the management;
IECS2009, Industrial Revolutions, from the
globalization and post-globalization perspective;
978-973-739-775-1
49.
Todoruţ Amalia Venera, Răbonţu
Cecilia; Which is the evolution of the third
economic sector in the context of economic
crisis in Romania; IECS2009, Industrial
Revolutions, from the globalization and postglobalization perspective; 978-973-739-775-1
50.
Todoruţ Amalia Venera, Cîrnu Doru ;
The role of the total quality management in
public administration in european context,;
Analele Universităţii „Eftimie Murgu”, Reşiţa;
1584-0972 ,
51.
Todoruţ Amalia Venera, Răbonţu
Cecilia; Health services development in
Romania ; Analele Universităţii „Eftimie
Murgu”, Reşiţa; 1584-0972
52.
Todoruţ Amalia Venera , Vasilescu Ion;
The quality - competitiveness factor of the
organizations based on knowledge; Economia
seria Management , vol 12; 1454-0320
Vasilescu Ion, Todoruţ Amalia Venera ;
53.
Investments and their effects on quality of
products and services; Economia seria
Management , vol 12; 1454-0320
54.
Todoruţ Amalia Venera ,Răbonţu
Cecilia; DRIVING FORCES ON
215
KNOWLEDGE; Annals Economic Science
Series, Vol XV/2009 Timişoara; 1582-6333
55.
Todoruţ Amalia Venera ; THE
IMPORTANCE OF A BUSINESS MODEL IN
AFFAIRES DOMAIN, ALMA MATER ; The
33rd ARA Congres, “Modernism and Progres in
Arts and Sciences” , Editura Polychtehnic
International Press , Montreal , Quebec, ; 978- 2553-01433-8
56.
Todorut Amalia Venera, ; Sistemul
integrat calitate-mediu şi dezvoltarea durabilă, ;
Calitatea –acces la succes; 1582-2559
57.
Todoruţ Amalia Venera, Hîncu Daniela, ;
Aspects concering the methodologyof
benchmarking in the European Union Space;
Management Comparat Internaţional; 1582-3458
58.
Todoruţ Amalia Venera , Doru Cîrnu,
Niculescu George; The relation among Six
Sigma and other managerial techniques of
improving the performances of the
organizations,; Annals, of the University of
Petroşani,-ECONIMICS-Vol.IX-Part.IV,; 15825949
59.
Todoruţ Amalia Venera, Răbonţu
Cecilia; Present requirements concerning Total
Quality Management on sphere of services; The
Annals of The „Ştefan Cel Mare” University of
Suceava; 2066-575X
60.
Mungiu-Pupăzan Claudia; The Demand
for Economic Goods; Annals of the University
of Petroşani, Economics, 9(2), 2009, vol. IX,
partea a II a; 1582-5949
61.
Mungiu-Pupăzan Claudia; Economic
development in territorial profile; Analele
Univ.Constantin Brâncuşi , nr.3-2009; 1844 –
7007
62.
Mungiu-Pupăzan Claudia; Method in
economic science; Economy Magazine Studies.
Researches, Analysis and Syntesis, Numărul
1,2009; 1584 – 790X
ZAMFIR PAUL - BOGDAN; The
63.
Economic and Legal Framework of the
International Relations: A Conceptual Approach
216
; The Young Economists Journal, Year VII
Special Issue, November 2009; ISSN 1583-9982
64.
ZAMFIR PAUL - BOGDAN; Reflections
on the EU CCT Application to Import of Goods
in Romania ; Analele Univ. din Petrosani, VOL.
IX - PART IV 2009; ISSN 1582 – 5949
65.
DOREL DUMITRU CHIRITESCU,
MARIA VASILESCU ; La crise économique –
financière: des causes externes et des
conséquences roumaines; Analele Universităţii «
Eftimie Murgu », Fascicola II, Studii
Economice; ISSN 1584-0972
66.
Dorel Dumitru Chiriţescu, Maria
Vasilescu ; Criza economică din perspectiva unui
război între civilizaţii; Analele Universităţii «
Constantin Brâncuşi » din Tîrgu-Jiu, Seria
Economie, , nr. 1/2009; ISSN 1844 –7007
67.
Dorel Dumitru Chiriţescu, Maria
Vasilescu ; Considerations Regarding Monetary
and Fiscal Exit Strategies from the Crisis;
Analele Universităţii « Constantin Brâncuşi » din
Tîrgu-Jiu, Seria Economie, nr. 2/2009; ISSN
1844 –7007
68.
Maria Vasilescu ; A Decade of EMU:
Past Performances and New Challenges; Analele
Universităţii « Constantin Brâncuşi » din TîrguJiu, Seria Economie, nr. 2/2009; ISSN 1844 –
7007
69.
Cecilia RĂBONŢU; Electronic banking
services in economy base don knowledge;
Analele UCB, Seria economie; ISSN 1844 –
7007
70.
Amalia Venera TODORUT, Cecilia Irina
RĂBONŢU; Driving forces on knowledge;
Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoara;
71.
Răbonţu Cecilia, Niculescu George ;
Boutique hotels - new appearances in hotel
industry in Romania; ANNALS OF THE
UNIVERSITY OF PETROŞANI ‫׽‬
ECONOMICS ‫׽‬VOL. IX - PART II ,; ISSN
1582 – 5949
72.
Răbonţu Cecilia, Boncea Amelia; The
migration of the work force from romania
217
abroad: reasons, possibilities, chances,
implications; ANNALS OF THE UNIVERSITY
OF PETROŞANI ‫ ׽‬ECONOMICS ‫ ׽‬VOL. IX PART II; ISSN 1582 – 5949
73.
Enea Constanta; Managerial culture "Mintal equipment" at the employees disposal in
the tourism units; Management &
Marketing,Vol.VI, nr.1, pp.144-150; 1841-2416
74.
Văduva Cecilia Elena; Economic growth
and natural resource; Analele Universitatii
Eftimie Murgu,Studii Economice, Fascicola III;
ISSN 1584-0972
75.
Văduva Cecilia Elena; Economic and
social progress and sustainable development;
Annals. Economics Science Series“Tibiscus “
University of Timişoara; ISSN 1582- 6333
76.
Văduva Cecilia Elena; Investment, an
economic grouth factor; Annals of the University
of Petroşani “Economics”; ISSN 1582-5949
77.
Tănăsoiu Georgiana Lavinia, Bălăcescu
Aniela ; Political factors interference in
companies economic space”; Revista Annals of
the University of Petroşani, Economics, vol. ;
ISSN 1582-5949
78.
Tănăsoiu Georgiana Lavinia, Enea
Constanţa- ; Solutions initiated by companies
and trade partners in the U.S. and the European
Union. Impact of economic crisis on trade
romanian firms; Analele Universităţii ,,Eftimie
Murgu”, Fascicola II, studii Economice; ISSN
1584-0972
79.
Tănăsoiu Georgiana Lavinia, Enea
Constanţa- ; The magic of the century we live in.
The supremacy of three bio factors and their
impact on firms trading; Analele Universităţii
,,Eftimie Murgu”, Fascicola II, studii
Economice; ISSN 1584-0972
80.
Tănăsoiu Georgiana Lavinia; Overall
analysis about the evolution of real estate market
in Romania; Revista Annals of the University of
Petroşani, Economics, vol. ; ISSN 1582-5949
81.
Tănăsoiu Georgiana Lavinia; Political
factors interference in companies economic
218
space; Revista Annals of the University of
Petroşani, Economics, vol. ; ISSN 1582-5949
82.
Vătuiu, T.; Ţarcă, N.; Popeangă, Vasile;
Popeangă, Vasile Nicolae; The Benefits of
Utilisation Computer System for Monitoring the
Movements of Excise (EMCS); Annals of the
University of Petroşani “Economics”; ISSN
1582-5949
83.
Alina Georgiana Holt Gheorghe Holt;
Revaluation of assets – accounting and fiscal
implications” ; Annals of the University of
Petrosani, Economics vol. IX, Part.III; ISSN
1582-5949
84.
Carina-Elena Stegaroiu , Valentin
Stegaroiu,; The Management of Social Services
in the European Union from the Perspective of
Global Challenges”- ; Theoretical and Applied
Economics,; 1841-8678 (editia print) ISSN
1844-0029
85.
Tomescu Dumitrescu Cornelia,
Bălăcescu Aniela; The analysis of the financial
crisis indicators in romania using Arch models;
Anale. Seria Ştiinţe Economice, Universitatea
„Tibiscus” din Timişoara, ; I.S.S.N. 1582-6333
86.
Holt Gheorghe; ”The fiscal and bookkeeping policies related to investment in
comerce dividends interests, and legal entities
liquidations”, ; Analele Universităţii Constantin
Brâncu i, Tg-Jiu; ISSN 1844-7007
87.
; Holt Gheorghe; ”Revaluation of assets –
accounting and fiscal implications” ; Annals of
the University of Petrosani, Economics vol. IX,
Part.III, Universitas Publishing House Petroşani,;
ISSN 1582-5949
88.
Holt Gheorghe; Riscul de faliment punct central in diagnosticul financiar contabil;
Analele Universităţii Constantin Brâncuşi; ISSN
1844-7007
89.
Dobrotă Gabriela, Chirculescu Maria
Felicia; Impact of tax policy in Romania on
budget revenues,; Analele Universităţii din
Petroşani, seria Economie, partea I; ISSN 15825949
219
90.
Dobrotă Gabriela, Chirculescu Maria
Felicia; Long term financing decision at the level
of companies; Analele UCB, nr. 1/2009; ISSN
1844-7007
91.
Dobrotă Gabriela, Chirculescu Maria
Felicia; Considerations Regarding the Tax
Burden Effects and its Mitigation Measures;
Analele Universităţii din Petroşani, seria
Economie, partea a III-a; ISSN 1582-5949
92.
Dobrotă Gabriela; The need to identify
Risks in the Economie Agent’s Activity; Analele
Universităţii din Petroşani, seria Economie,
partea a III-a; ISSN 1582-5949
93.
Dobrotă Gabriela; The policy and the
trade regime in Romania after 1990; Analele
UCB, nr. 2/2009; ISSN 1844-7007
94.
Dobrotă Gabriela, Chirculescu Maria
Felicia; Financial policy of the company in terms
of risk; Analele UCB, Seria Economie, nr.
3/2009; ISSN 1844-7007
95.
. Buşan G.,; Guidelines and requirements
of environmental policy in the European Union;
Analele
Universităţii
„Eftimie
Murgu”,
Conferinţa ”Politici Sociale şi Administraţie
Publică în Context European”, Universitatea
„Eftimie Murgu”,; ISSN 1584-0972
5
95
-
220
9
1
25
Articole ISI/Proceed ISI/Conferinţe
ISI
1.
The extension of life and the
effect of hope 2010; Constantin
Popescu, Mirela Ionela Aceleanu,
Lorena Popescu Duduiala ; Revista
"Metalurgia International" 1582-2214
2.
Brief
Overview
of
Metallurgical Industry Evolution in
Romania ; Cecilia Irina Rabontu,
George Niculescu, Maria Vasilescu;
Metalurgia International1582-2214
3.
The Algorithm for the
Development of Global Financial
Crises;
Carina-Elena
Stegăroiu,
Valentin Stegăroiu; African Journal
of Business Management 1993-8233
4.
Causal functional differential
equations in Banach spaces
;
Lupulescu, V,; Nonlinear analysistheory methods & applications ,
0362-546X
5.
Initial value problem for
fuzzy differential equations under
dissipative conditions ; Lupulescu
Vasile; Fuzzy sets and systems,
0165-0114
6.
Using analysis of variance
and factor design tehniques for
environmental impact analysis in
industrial processes; Paliu Popa L.,
Babucea A.G., Dobrotă G. ;
Proceedings of WSEAS Conference
Recent
Advances
in
Risk
Management,
Assesment
and
Mitigation ISBN 978-960-474-182-3,
ISSN
1790-2769;
2010;
http://www.wseas.us/books/2010/Bu
charest/RIMA.pdf
7.
Risk management at the level
Articole B+
1. Lean management – the way to a performant
entreprise,; Amalia Todorut, Cecilia
Rabontu, Doru Cîrnu,; Annals, of the
University of Petroşani,-ECONIMICS
2. Rolul administratiei publice locale in
corelarea strategiilor regionale si stimularea
parteneriatelor de dezvoltare economica
sociala in judetul Gorj; Enea Constanta,
Boncea Amelia, Enea Constantin; Revista
transilvana de stiinte administrative1454-1378
3. Fondurile structurale si implicatiile lor in
cresterea bunastarii in judetul gorj ; Amelia
Georgiana BONCEA:; Annals - Economy
Series, Constantin Brancusi University,
Faculty of Economics, vol. 3/2010, CNCSIS
tip B+, cod 652, ISSN 1844-7007, indexată în
bazele de date: EconPapers
4. Using Nominal Variables For Analysing The
Regional Disparities In Romania, ; Babucea
A.G; Annals of the ”Constantin Brancusi”
University of Targu Jiu, Economy Series, Issue
4/2010, CNCSIS tip B+, cod 652, ISSN 18447007, publicatia este indexata in urmatoarele baze
de date: Econpapers, Ideas, Socionet,
5. Determinant erosion factors for pension
romanian system - a statistical approach, ;
Babucea A.G.,; Annals - Economy Series,
Constantin Brancusi University, Faculty of
Economics, vol. 3/2010, CNCSIS tip B+, cod
652, ISSN 1844-7007, indexată în bazele de date:
EconPapers,
6. Analiza fluxurilor mobilităţii interregionale
utilizarea modelului econometric liniar,;;
Bălăcescu Aniela, Chirtoc Irina-Elena,;
Revista Română de Statistică, nr.8/2010,
cotată CNCSIS în categoria B+
- Statistical Analysis of the Touristic
Accommodation Capacity and Activity in
Articole BDI
2010
2.
Periodic
boundary value
problem for impulsive
differential equations
with causal operators;
V. Lupulescu,;
Nonlinear Studies,
17(2)(2010), 151-162.
3.
Transport
Network in Concept
European Road, ;
Cernăianu N.,
Stegăroiu V.,
Stegăroiu C.E.,;
Revista Asian Journal
of Business
Management, indexată
în baza de date: DOAJ,
ISSN 2041-8744
(editia print) ISSN
2041-8752 (editia
online),
221
Contracte
de
cercetare
Granturi de cercetare
1.
POSDRU/89/1.5/
S/ 62988 din 01.12.2010,
"Cercetarea
ştiinţifică
economică, suport al
bunăstării şi dezvoltării
umane
în
context
european", finanţat de
Uniunea Europeană şi
Guvernul
României,
Danacică Daniela,
2.
434/2010,
Cuantificarea impactului
politicii fiscale asupra
creşterii economice şi
stabilirea relaţiilor de
cauzalitate
între
variabilele
macroeconomice,
Dobrotă Gabriela
3.
434/2010,
Impactul factorilor ce
influenţează
durata
somajului
i
probabilitatea
angajării/reangajării pe
piata muncii din judeţul
Gorj, Dănăcică Daniela
Cărţi
1.
Analiza datelor –
Metode statistice avansate;
Babucea Gabriela; Editura
Universitaria Craiova; 166;
2010
2.
A Treia Romă.
Despre capitalism, America
şi
criza
din
2007;
Chiriţescu Dorel Dumitru;
Editura
Academica
Brâncuşi, Tg-jiu; ; 2010
3.
Metodologia
cercetarii ştiintifice in
economie; Boncea Amelia;
Editura
”Academica
Brâncusi din Tg-Jiu; 300;
2010
4.
Pregatirea
si
evaluarea
proiectelor;
Boncea Amelia; Editura
„Academica Brâncusi din
Tg-Jiu; 300; 2010
5.
Analiza datelor si
produselor
informatice
specializate;
Caralicea
Marculescu
Gheorghe;
Editura Intact Bucuresti,
ISBN
973-8086-08-09;
376; 2010
6.
Analiza
economico-financiara
la
nivel
microeconomic.Concepte,
Metode, Tehnici; Caruntu
Constantin
Lăpădusi
Mihaela Loredana; Editura
„Universitaria”Craiova;
200; 2010
of
economic agents whitin of
context of Sustainable development ;
Paliu Popa L., Dobrotă G., Babucea
A.G.; Proceedings of WSEAS
Conference Recent Advances in Risk
Management,
Assesment
and
MitigationISBN 978-960-474-182-3,
ISSN
1790-2769;
2010;
http://www.wseas.us/books/2010/Bu
charest/RIMA.pdf
8.
Optimization of recyclable
resources
efficient
use
from
economic point of view; Dobrotă G.,
Babucea A.G., Paliu Popa L.;
Proceedings of WSEAS Conference
Recent
Advances
in
Risk
Management,
Assesment
and
MitigationISBN 978-960-474-182-3,
ISSN
1790-2769;
2010;
http://www.wseas.us/books/
2010/Bucharest/RIMA.pdf
9.
Cost assesment of activity
risks; Proceedings of WSEAS
Conference Recent Advances in Risk
Management,
Assesment
and
Mitigation; Proceedings of WSEAS
Conference Recent Advances in Risk
Management,
Assesment
and
MitigationISBN 978-960-474-182-3,
ISSN
1790-2769;
2010;
http://www.wseas.us/books/
2010/Bucharest/RIMA.pdf
10.
Analysis of a company's
capacity to produce profit under
inflation
conditions;
Caruntu
Constantin,
Lapadusi
Mihaela
Loredana; Selected Topics in
Economy
&
Management
Transformation, vol. I, 5th WSEAS
International
Conference
on
Economy
and
Management
Transformations (EMT '10), Editor
Marilen Pirtea, West University of
7.
Control financiar;
Ciurlău Loredana; Editura
„Universitaria”Craiova;
250; 2010
8.
Managementul
resursei
umane
in
organizatiile
Europene;
Cîrnu
Doru;
Editura
”Academica Brâncusi din
Tg-Jiu; 290; 2010
9.
Macroeconomie.
Vol.I
Fundamentele
macroeconomiei; Claudiu
Mungiu Pupazan; Editura
”Academica”
Brâncusi;
170; 2010
10.
Contabilitate
financiara aplicata. Ghid
contabil; Paliu Popa Lucia
Ecobici Nicolae; Editura
Universitaria Craiova; 382;
2010
11.
Elemente
de
finante publice; Popeanga
V.
Nicolae;
Editura
Academica Brâncusi din
Tg-Jiu; 280; 2010
12.
Produsele
alimentare – necesitate,
siguranta
si
calitate;
Rabontu Cecilia Todorut
Amalia;
Editura
”Academica”
Brâncusi;
340; 2010
13.
Tehnici automate
de prelucrarea datelor in
domeniul
economic;
Stegaroiu Carina Elena;
Editura
Academica
Brâncusi din Tg-Jiu; 380;
2010
14.
Managementul
afacerilor;
Tanasoiu
Romania during 2000-2009, ; Bălăcescu, A.;
Răbonţu C.I.; Annals of the University of
Petroşani, Economics, 10(4), 2010, pp.19-26
7. „Boomul Economiei Brasiliei”, ; Caralicea
Mărculescu, Gheorghe; Analele UCB, seria
econimie, nr.3/2010
8. The production structure and the achievement
of the production program on 185assortments
- factors that boost the general efficiency of
the activities of the ramanian companies;
Caruntu Constantin Lapadusi Mihaela
Loredana; Analele Universităţii „Constantin
Brâncuşi" din Tg-Jiu, Seria Economie
9. „Commercial rules and uses internationally
coded (delivery and sale terms)",; Caruntu
Constantin Lapadusi Mihaela Loredana;
Petroleum-Gas
University
of Ploieşti
BULLETIN, Economic Sciences Complex
Issue Regarding the Bankruptcy Risk by
Using the Scoring Method
10.
Căruntu Constantin Lăpăduşi
Mihaela Loredana; Ovidius University
Annals ECONOMIC SCIENCES SERIES,
volume X, Issue 1, Constanţa 2010, Ovidius
University Press, pag.1483-1488, ISSN:
1582-9383
11.
Complex Issue Regarding the
Bankruptcy Risk by Using the Scoring
Method”, ; Căruntu Constantin, Lăpăduşi
Mihaela Loredana; Ovidius University
Annals ECONOMIC SCIENCES SERIES,
volume X, Issue 1, Ovidius University
Press, pag.1483-1488, ISSN: 1582-9383,
revistă cotată CNCSIS B+, cod 444, BDI:
Constanţa;
12.
General aspects regarding the
economic and financial crisis in Romania,
13.
Căruntu Constantin, Lăpăduşi
Mihaela Loredana,; Ovidius University
Annals, Economic Sciences Series, volume
X, issue 2, Ovidius University Press, ISSN:
1582-9383, pag.111, revistă cotată CNCSIS
categoria B+, cod 444, Constanţa;
222
Timişoara, Romania, october 24-26,
2010, Published by WSEAS Press
ISSN: 1792-5983, ISBN: 978-960474-240-0;
2010;
http://www.goingtomeet.com
/110456
11.
The need of benchmarking in
the Roumanian University Field;
Todoruţ Amalia Venera; Proceedings
of the 6th International Seminar on
Quality Higher Education978-973662-567-1;
2010;
http://www.tuiasi.ro/users/113/
PROGRAM_QMHE_2010.pdf
12.
Six
Sigma
and
the
Continuous Improvement of the
Dental Medical Services Quality;
Todoruţ Amalia Venera, Cîrnu Doru,
Ţîrcă Tiberiu; WSEAS Press; 2010;
http://www.wseas.org/
13.
Estimating determinants of
employment
probabilityan
empirical evidence from Romania,;
Danacica Daniela; Conferenting
International Global Management,
Ovideo, Spania a International
Association for Scietific Knowlodge,
2010;
2010;
http://goingtomeet.com/60627 Tax
policy and economic development, ,
14.
Dobrotă G., Ungureanu D.,
Chirculescu
F;
International
Economic Conference IECS 2010,
Sibiu, Revista Economica, journal,
indexată
în
Repec;
2010;
http://iecs.ulbsibiu.ro/
Georgiana Enea Constanta;
Editura
”Academica
Brâncusi”Tg-Jiu; 408; 2010
15.
Management
general;
Tanasoiu
Georgiana;
Editura
”Academica Brâncusi”TgJiu; 329; 2010
16.
Investitiile
si
rolul lor in economie;
Vaduva Cecilia Elena;
Editura
„Universitaria”
Craiova; 395; 2010
17.
Piete de capital;
Vaduva Cecilia Elena;
Editura
„Universitaria”
Craiova; 390; 2010
18.
Managementul in
asigurari si reasigurari;
Vaduva Maria; Editura
„Universitaria”
Craiova;
396; 2010
19.
Asigurari
comerciale; Vaduva Maria;
Editura
„Universitaria”
Craiova; 380; 2010
20.
Popeangă
V.,
Popeangă
V.N.
„Elemente de finanţe
publice",
Editura
„Academica Brâncuşi” TgJiu, 2010, ISBN 978-973144-391-1
14.
The disclosure of the conversion of
volume and utilization of fixed capital in
the commercial rate of return, ; Căruntu
Constantin, Lăpăduşi Mihaela Loredana,;
Analele Universităţii din Petroşani Economice, ISSN: 1582-5949, articol acceptat
şi în curs de apariţie, revistă cotată CNCSIS
categoria B+, cod 23, indexată în baze de
date internaţionale: Petroşani;
15.
Evaluarea programelor de coeziune
economica si socială; Ceausescu Aurelian
Ionut; Analele Univ. Tibiscus Timisoara
16.
Utilizarea metodei costurilor tinta in
stabilirea preturilor", ; Ceausescu Ionuţ
Aurelian; Analele Universitatii Constantin
Brancusi din Targu Jiu, Nr 4/2010, Vol II,
ISSN 1844-7007.
17.
Creativitatea si inovarea posibilitati de contracarare a crizei
economice -; Cecilia Irina RABONTU:;
Economy Series, Constantin Brancusi
University, Faculty of Economics, vol.
3/2010, CNCSIS tip B+, cod 652, ISSN 18447007, indexată în bazele de date:
EconPapers.
18.
POSIBILITĂŢILE ROMÂNILOR DE
A-ŞI SATISFACE NEVOILE DE SERVICII, ;
Cecilia Irina Răbonţu, Bălăcescu Aniela-;
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi”
din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010, p.
19-38
- Algorithms for the Public Pension System
Reform in Romania- a Necessity Imposed by
the Global Economic Crisis, ; Cernăianu N.,
Stegăroiu V., Stegăroiu C.E.,; Revista de
Economie Teoretică şi Aplicată Vol.
XVII(2010) nr.3/2010 (544) p.75-92
19.
Financial instruments used by
european union in order to reduce
development imbalances betwen Romania and
other memeber states; Chirculescu F.
Dobrota Gabriela Nandra E.R.; Anale, seria
Stiinte Economice, Timisoara,Editura Mirton
21.
Marketing – curs
universitar,
Editura
Academica Brâncuşi, 2010,
239 pag, doi autori, (Neamţu
Adina, Neamţu Liviu)
223
Timisoara, ISSN 1582-6333
20.
Financial instruments used by
european union in order to reduce
development imbalances betwen Romania
and other memeber states; Chirculescu F.,
Dobrotă G., Nandra E.R.,; Anale, Seria
Ştiinţe Economice Timişoara, vol XVI/2010,
Editura Mirton Timişoara, ISSN 1582-6333,
pag. 699-704, Revistă CNCSIS B+
21.
Direct taxation impact on legal
structures of active firms in Romania, ;
Chirculescu F., Dobrotă G., Popeangă
V.N., Holt A.G.,; Anale, Seria Ştiinţe
Economice Timişoara, vol XVI/2010, Editura
Mirton Timişoara, ISSN 1582-6333, pag. 781785, Revistă CNCSIS B+ şi indexată
22.
“Labour Mobility And The Impact On
Labor Market ” Articol publicat în ; Chirtoc
Irina Elena, Mungiu-Pupazan C ,
Mărgulescu Ana Maria; Analele Univ.
Ovidius Constanţa, vol.10, 2010,pag.244BDI,B+,ISSN 1582-9383
23.
“Labor productivity-Efficiency factor
of laboruse and economic growth” Articol
publicat în ; Chirtoc Irina Elena, MungiuPupazan C.; Analele Univ. Tibiscus
Timişoara- 2010, ISSN 1582-6333,p.313 , B+
24.
The rol of
implementing mobility programs for students
and teachers in the knowledge-based
economy ; Chirtoc Irina Elena, MungiuPupăzan Claudia Vasilescu Maria; Revista
Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Economice,
nr.20-2010 ISBN 1584-2339
25.
Importanţa resurselor umane pe piaţa
muncii din Romania, ; Chirtoc Irina-Elena,;
Analele Universităţii din Petroşani, dec. 2010,
cotată CNCSIS în categoria B+;
26.
The dynamics of labor force at
national level, ; Chirtoc Irina-Elena,;
Revista Academiei Forţelor Terestre din
Sibiu, cotată CNCSIS în categoria B+
27.
,,Control of bank customers
224
creditworthiness analysis phase”; ; Ciurlău
Loredana; Anale. Seria Ştiinţe
Economice.Timişoara, vol.XVI/2010,
Ed.Mirton, ISSN: 1582-6333, pag.335,
revistă cotată CNCSIS categoria B+, cod
108, BDI: http://www.ceeol.com, Timişoara
28.
„Aspecte generale privind incidenţa
procedurii bugetare asupra controlului de
gestiune”, ; Ciurlău Loredana; Analele
Universităţii „Constantin Brâncuşi” din TgJiu, Seria Economie nr.1/2011, ISSN 18447007, cotată CNCSIS categoria B+, cod
CNCSIS 652.
29.
Enterprise and organizational culture
; Cîrnu Doru, Boncea Amelia; Annals Economy Series, Constantin Brancusi
University, Faculty of Economics, vol.
4/2010, CNCSIS tip B+, cod 652, ISSN 18447007, indexată în bazele de date: EconPapers,
30.
Strategic human resource
management assessment at
pricewaterhousecoopers ; Cîrnu Doru,
Boncea Amelia; Annals - Economy Series,
Constantin Brancusi University, Faculty of
Economics, vol. 4/2010, CNCSIS tip B+, cod
652, ISSN 1844-7007, indexată în bazele de
date: EconPapers,
31.
Calitate, Management,Informaţie,
Coordonate majore ale firmei performante ;
Cîrnu Doru, Todoruţ Amalia Venera;
Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi”
din Tg-Jiu, Seria Economie , nr.2, 1844-7007
CNCSIS tip B+, cod 652,
32.
Calitate, Management,Informaţie,
Coordonate majore ale firmei performante ;
Cîrnu Doru, Todoruţ Amalia Venera,;
Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi”
din Tg-Jiu, Seria Economie , nr.2, 1844-7007
CNCSIS tip B+, cod 652, indexată în bazele
de date: EconPapers
33.
Strategy of credit risk management
in international businesses, ; Constantin
Căruntu, Lăpăduşi Mihaela Loredana,;
225
Anale. Seria Ştiinţe Economice.Timişoara,
vol.XVI/2010, Ed.Mirton, ISSN: 1582-6333,
pag.318-325, revistă cotată CNCSIS
categoria B+, cod 108, BDI: Timişoara;
34.
Reflectii asupra crizei financiare si
influenta paradisurilor fiscale in declansarea
acesteia ; Constantin ENEA, Constanta
ENEA:; Analele Universităţii “Constantin
Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr.
3/2010, p. 227-240
35.
Pot fi considerate "miraculoase"
solutiile propuse de laureantii premiilor nobel
in vederea stoparii crizei economice mondiale
, ; Constantin ENEA, Constanta ENEA:;
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi”
din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2010, p.
247-260,
36.
Employed or Unemployed? An
Empirical Analysis of Romanian Labor Market, ;
D.E. Dănăcică; Studia Universitatis BabeşBolyai, Oeconomica, Vol. 55, Issue 2/2010, pp.
76-87, revistă CNCSIS B+
37.
Correlation between education and
economic growth in Romania, ; D.E. Dănăcică,;
1st International Conference Quantitative
Methods in Economics, 12-13 Noiembrie 2010,
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
38.
Using Survival Analysis in Economics,
Scientific ; Danacica D., Babucea A.G.,; Annals
of the "Alexandru Ioan Cuza" Univesity of Iasi,
Economic Sciences Section, 2010, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ISSN:
0379 – 7864 (ediţia print) ISSN: 2068 – 8717
(ediţia online), revista cotata CNCSIS tip B+, cod.
140
39.
The utility of reducing production costs
in coal mining industry ; Dina Ionela Claudia,
Holt Gheorghe; Anale. Seria Stiinţe Economice
Timi oara, vol XVI/2010, Editura Mirton
Timi oara, ISSN 1582-6333, pag. 414- 417;
revistă CNCSIS B+
40.
Analysis of tax and extra taxes
pressure in romania and European
226
Union; Dobrotă Gabriela, Chirculescu
Maria Felicia,; Analele Universităţii
„Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, Seria
Economie nr.4.II/2010, ISSN 1844-7007,
cotată CNCSIS categoria B+, cod CNCSIS
652, BDI
41.
Cheap Money Policy and its Role in
Triggering Financial Crises, ; Dorel
Dumitru Chiritescu, Maria Vasilescu;
Analele Universităţii « Constantin Brâncuşi »
din Tîrgu-Jiu, Seria Economie, nr. 2/2010,
ISSN 1844 –7007Revista nationala cotata
CNCSIS, categoria B+
42.
China - USA Relation within the
Context of World Financial Crisis; Dorel
Dumitru Chiritescu, Maria Vasilescu;
Analele Universităţii « Constantin Brâncuşi »
din Tîrgu-Jiu, Seria Economie, nr. 3/2010,
ISSN 1844 –7007, Revista nationala cotata
CNCSIS, categoria B
43.
Particulars of
regionaldevelopemment and specific causes, ;
Doru CÎRNU,; Analele Universităţii «
Constantin Brâncuşi » din Tîrgu-Jiu, Seria
Economie, nr. 3/2010, ISSN 1844 –7007
44.
Special Charge Scheme for SecondHand Goods to the Pawn Shops in Romania
(Implicaţiile fiscale şi contabile ale utilizării
regimului special de taxare pentru bunurile
second-hand la casele de amanet din România), ;
Ecobici, N., Paliu-Popa, L., Dina, C.I.; Analele
Universităţii din Petroşani, 2010, ISSN 15825949, Revista cotată CNCSIS în categoria B+,
cod CNCSIS 23
45.
„Incresed efficiency ecological –
objective og tourism policy – an integral part
of national and world sustainable
development” ; Enea Constanta; Revista de
turism, revista cotată B+, cod cncsis 447,
indexata în RePEc, EconPapers, IDEAS,
Ulrich’s – Periodicals Directory, Cabell’s
Directory, INTUTE, ICAAP, Leisure Tourism
Database, CIRET, DOAJ, Scientific
227
Commons, SCIRUS, Socionet, Electronic
Journals Index etc., Universitatea Stefan cel
Mare din Suceava, nr.9/2010, pag.49, ISSN
1844-2994
46.
„The trening and reorientation –
from the manager to simple workers –
substantial investment to be made in the
eastern european countries” ; Enea
Constanta, Enea Constantin; 17th
International Economic Conference IECS
2010, „The economic world’ destiny: crisis
and globalization?” Sibeiu, Romania, mai
2010, Conference Proceedings Citation Index
by Thomsn Reuters – ISI Proceedings, with
ISBN in curs de aparitie,
47.
„Bussines Strategy or bussines.
Politicy Management applied in modern
firms”, autori., ; Enea Constanta, Enea
Constantin; The 10th Biennial International
Symposium, SIMPEX 2010, mai,
„Implinations of the Financial Crisis on the
European Economic Policies Implementation
in the New EU Member States” Universitatea
Transilvania din Braşor, Facultatea de Stiinţe
Economice, cotata B+
48.
„International policical economz in
an age of globalization, global trade and
global finance”, autori, ; Enea Constanta,
Enea Constantin; Universitatea din
Bucuresti, Facultatea de4 Administratie, si
Afaceri, Analele universitatii, cotata B+;
49.
“The Role of Regional Development
Policies in Reducing Territorial
Disparities”,; Enea Constanţa, Enea
Constantin; Review of International
Comparative Management, Volume 11,
ISSUE2, mai 2010, pag. 316, ISSN 15823458, Revista B+, inclusă in Ulrich’s
Periodicals Directory, Virtual Library for
European Integration, Electronic Journals and
Newsletters, ECONPapers, IDEAS, Socionet,
Genamics JournalSeek, Copernicus
Databases, Cabell’s Database.
228
50.
“Management methods and tehniques
used in the companies to have a profitable
business”, autori: Enea Constanta, Enea
Constantin,.; Enea Constanţa, Enea
Constantin; Analele Universitatii Ovidius
Constanta, seria Stiinte economice, cotattă
CNCSIS B+, volumul X, issue 1, 2010, ISSN
1582-9383, pag.1909, indexata PePEc
&DOAJ
51.
“Virtues of tourism in enhancing the
quality of live”, ; Enea Constanţa, Enea
Constantin,; The Internaţional Conference
“Competitiveness and stability in the
knowledge-based economy”, ICONEC
2010Universitatea din Craiova, mai 2010,
urmează sa apara în Analele Univ. din
Craiova, seria Stiinte Economice, cotată de
CNCSIS in categoria B+;
52.
Insurances – Development Tool in
the Agricultural Field; Florea Ianc Maria
Mirabela; Analele Universitatii Tibiscus
53.
Global Poverty and the Challenges of
sustainable Development ; Florea Ianc
Maria Mirabela; Analele Universitatii
Tibiscus
54.
Identification and evaluation of the
risk asociated to the illegible word; Florea
Ianc Maria Mirabela; Analele Universitatii
”Constantin Brâncusi”din Tg-Jiu
55.
Direct taxation in Romania and
European Union, ; Gabriela Dobrotă;
Analele Universităţii “Constantin
Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie,
Nr. 3/2010
56.
Tax implications on the company’s
treasury, ; Gabriela Dobrotă; Analele
Universităţii “Constantin Brâncuşi” din
Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010
57.
The conversion of the efficiency of
labour, respectively of labour productivity
in the economic and commercial rate of
return, ; Lăpăduşi Mihaela Loredana,
Căruntu Constantin,; Analele Universităţii
229
„Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, Seria
Economie nr.4.II/2010, pag. 301-310, ISSN
1844-7007, cotată CNCSIS categoria B+,
cod CNCSIS 652, BDI:
58.
General aspects regarding the
management activity in international
business, ; Lăpăduşi Mihaela Loredana,
Căruntu Constantin,; Analele Universităţii
„Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, Seria
Economie nr.3/2010, pag. 181-194, ISSN
1844-7007, cotată CNCSIS categoria B+,
cod CNCSIS 652,
59.
Strategia Uniunii Europene pentru
dezvoltare durabila si indicatorii acesteia;
Lorena Popescu Duduiala; Revista Teorie
Economica si Aplicata
60.
Foreign
economic
affairs
internationalization
by
franchising
operations, ; Lorena Popescu Duduială;
lucrare publicată în Analele Universităţii
„Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, nr.
2/2010, cotată de CNCSIS categoria B+,
pag. 173-183, ISSN 1844-7007
61.
Criza economică din
româniaconsecinţă a mixului greşit de Politici
macroeconomice Lorena Popescu
Duduială; Analele Universităţii
„Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, nr.
2/2010, cotată de CNCSIS categoria B+,
pag. 293-303,
62.
Arhitecture of the Public Revenues
and Expenditures in Romania in the
Economic Crisis, ; Mara E.R., Niţa Gh.,
Chirculescu M.F; The International
Conference “Present Issues of Global
Economy”, 6th edition, May 21 st – 22nd,
Constanţa 2010, Romania – in curs de
publicare în Analele Universităţii Ovidiu
Constanţa, Seria Ştiinţe Economice – revistă
cotată CNCSIS, categoria B+ şi indexată în
bazele de date internaţionale REPEC ŞI
DOAL;
63.
Excises harmonization in the
230
context of economic crisis in Romania,.;
Mara E.R., Niţa Gh., Chirculescu M.F.,;
Analele Universităţii din Oradea, seria Ştiinţe
Economice – Tom XIX 2010, ISSN 15825450 (în format electronic, pe CD-ROM),
ISSN -122569 (în format tipărit), revistă
cotată CNCSIS, categoria B+ şi indextată în
bazele de date internaţionale RePec, Doaj şi
Ebsco
64.
Financial Regulation after the Crisis,
; Maria Vasilescu ,; Anale. Stiinte
Economice. Timisoara, vol. VI/ 2010
65.
Consideratii privind strategiile
monetare si fiscale de iesire din criza,; Maria
VASILESCU:; Analele Universităţii «
Constantin Brâncuşi » din Tîrgu-Jiu, Seria
Economie, nr. 2/2010, ISSN 1844 –7007
66.
Modernizarea structurii industrieielement fundamental al cresterii eficientei in
perioada 1990-2008 ; Mariana Claudia
MUNGIU-PUPAZAN; Analele Universităţii
„Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, nr.
4/2010, cotată de CNCSIS categoria B+,
67.
,Organization of non-bank financial
institutions and their need for supervision, ;
Medar Lucian-Ion; Analele Universităţii
Constantin Brâncuşi 2/2010
68.
Care a fost rolul recomandarilor
comitetului de supraveghere pentru institutiile de
credit si noile cerinte ale acordului Basel III;
Medar Lucian-Ion,; Analele Universităţii
Constantin Brâncuşi, nr. 04.I/2010, revistă cotată
B+
69.
The splitting of labor market and
employment entrepreneurial strategies”
Mungiu –Pupazan Mariana Claudia,
Vasilescu Maria; Analele Univ. din
Petroşani70.
Economic efficiency - determined
element in investment decision ; MungiuPupăzan Claudia; Analele Univ.Constantin
Brâncuşi , nr.1-2010, ISBN 1844 – 7007
71.
Structural changes of
economic
231
activity the structural evolution of romania
during 1990 – 2008 ; Mungiu-Pupăzan
Claudia, Chirtoc Irina Elena; Analele Univ.
Tibiscus Timişoara, 2010, ISBN1582-6333
72.
The stimulating factors of buying, ;
Neamţu Adina, Neamţu Liviu ; Analele
Universităţii Constantin Brâncuşi, Seria
Economie, nr.1/2010, B+, doi autori:
73.
Integrated advertising campaign, ;
Neamţu Adina, Neamţu Liviu ; Analele
Universităţii Constantin Brâncuşi, Seria
Economie, nr.2/2010,
74.
Accounting Models Specific to IntraComunity Acquisitions and Supplies of New
Means of Transport; Paliu-Popa Lucia; Revista
Anale. Seria Ştiinţe Economice., vol. XVI,
Timişoara, 2010, pag. 196-202, ISSN 1582-6333,
Revistă cotată CNCSIS, categoria B+, cod
CNCSIS 108
75.
Accounting Models For IntraCommunity Commercial Transactions, ; PaliuPopa Lucia; Volumul International Conference
„Competitiveness and Stability in the KnowledgeBased Economy”, May 14th-15th, 2010, Craiova,
ISBN 978-606-510-888-2, lucrare acceptată
pentru a fi publicată în Annals of the University
of Craiova, Economic Sciences Series, cotată
CNCSIS în categoria B+, ISSN 1582-5949, cod
CNCSIS 23
76.
Tax Treatment of Non-Taxable IntraCommunity Commercial Transactions and of
Distance Selling, ; Paliu-Popa Lucia,; Revista
Anale. Seria Ştiinţe Economice., vol. XVI,
Timişoara, 2010, pag. 203-210, ISSN 1582-6333,
Revistă cotată CNCSIS, categoria B+, cod
CNCSIS 108
77.
Tax Treatment of Non-Transfers, ;
Paliu-Popa Lucia,; Analele Universităţii „Ştefan
cel Mare” Suceava. Fascicolul Facultăţii de Ştiinte
Economice şi Administraţie Publică, Vol. 10, nr. 1
(11), 2010, pag. 117-124, ISSN 2066-575X,
Revistă cotată CNCSIS, categoria B+, cod
CNCSIS 825
232
78.
Modele contabile privind tranzacţiile de
perfecţionare pasivă a mărfurilor (Accounting
Models for Outward Processing Transactions of
Goods), ; Paliu-Popa Lucia,; Analele
Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu,
Seria Economie, Nr. 3/2010 (Annals of the
„Constantin Brâncuşi” of Târgu Jiu, Economy
Series, Issue 3/2010), ISSN 1844-7007, Revistă
cotată CNCSIS în categoria B+, cod CNCSIS 652
79.
Fundamental Issues Concerning the
Organization of Management Accounting in Units
of Natural Resource Exploitation, ; Paliu-Popa
Lucia, Ecobici Nicolae, Dina Ionela Claudia;
The Annals of „Dunărea de Jos” University of
Galaţi, Fascicle I-2010. Economics and Appliend
Informatics, pag. 189-196, ISSN 1584-0409,
Revistă cotată CNCSIS, categoria B+, cod
CNCSIS 82
80.
Accounting Models Regarding the
Transactions of Inward Processing of Goods, ;
Paliu-Popa Lucia, Ecobici Nicolae, Dina Ionela
Claudia; Analele Universităţii Ovidius din
Constanţa, Seria: Ştiinţe Economice, Vol. X.,
2010, pag. 1771-1776, ISSN 1582-9383, Revistă
cotată CNCSIS, categoria B+, cod CNCSIS 444
81.
Aspecte fiscale şi contabile privind
impozitul forfetar şi implicaţiile acestuia asupra
mediului de afaceri din România (Fiscal and
Accounting Issues Concerning the Flat-Rate Tax
and Its Implications on the Business Environment
in Romania), ; Paliu-Popa Lucia, Popescu
Petruţa Elena,; Analele Universităţii „Constantin
Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr.
2/2010 (Annals of the „Constantin Brâncuşi” of
Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2010), pag.
69-82, ISSN 1844-7007, Revistă cotată CNCSIS
în categoria B+, cod CNCSIS 652, revistă
indexată în baza de date internaţionale RePEc
82.
,,Impozitarea în Norvegia”, ;
Popeangă Vasile; Analele Universităţii
„Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, Seria
Economie nr.2/2010, pag. 83-90, ISSN 18447007, cotată CNCSIS categoria B+, cod
233
CNCSIS 652
83.
AN
OVERVIEW
OF
THE
ROMANIAN FOREIGN TRADE ON THE
PERIOD 2006-2008; Răbontu Cecilia,
Niculescu George, Todoruţ Amalia-;
Revista Tinerilor Economisti/The Young
Economists Journal pentru a fi publicată în
numărul. 14, April 2010revista cotată B+ de
către CNCSIS
84.
The interdependence of services with
economic development” n; Răbonţu Cecilia,
Bălăcescu Aniela ,; Analele Universităţii
„Eftimie Murgu” Reşiţa (UEMR), Fascicola
Studii Economice, Section III Economic
Theory & Public Administration, p. 463,
ISSN 1584-0972, indexată BDI- EBSCO,
revista B+
85.
Study on Organic Food Products in
Romania, ; Răbonţu, C.I.; Todoruţ, A.V.;
Annals of the University of Petroşani,
Economics, 10(3), 2010, pp. 265-272,
CNCSIS, categoria B+
86.
Algorithms for the Processes of
Establishing Prices and Balanced Bank
Interests, ; Stegăroiu C.E., Stegăroiu V;
Revista Annals of the University of Petrosani,
Economics, cotată B+, part. V, 2010, ISSN
1582-5949
87.
Peculiarities management system of
firm trade ; Tanasoiu Georgiana Lavinia;
Analele, seria Stiinte Economice Timisoara,
Editura Mirton Timisoara, ISSN 1582-6333
88.
Current retail market of romanian;
Tanasoiu Georgiana Lavinia; Analele, seria
Stiinte Economice Timisoara, Editura Mirton
Timisoara, ISSN 1582-6333
89.
The promotion of quality in the
European Union Space, ; Todoruţ Amalia
Venera; Revista „Calitate-acces la succes”,
vol 11, nr.113,Special 2010,
90.
Drumul către managementul calităţii
globale- GQM; Todoruţ Amalia Venera;
revista Calitatea –acces la succes, B+,anul
234
11,nr.5, 1582-2559
91.
A synergic approach of Six Sigma
with Lean Management; Todoruţ Amalia
Venera,; Revista Management Comparat
Internaţional, ISSN 1582-3458
92.
Promovarea intraprenoriatului în
mediul economic românesc,; Todoruţ
Amalia Venera, Cîrnu Doru; Calitate-acces
la succes”, vol 11, nr.113, 1582-2559
93.
The Six Sigma Management and the
improvement strategies; Todoruţ Amalia
Venera, Cîrnu Doru, Niculescu George;
Special issue of the Romanian Journal
“Calitate-Acces la succes”, Year 11, No.16,
1582-2559
94.
Lean Management - The Way to a
Performant Enterprise, ; Todoruţ, A.V.;
Răbonţu, C.I.; Cîrnu, D.; Annals of the
University of Petroşani, Economics, 10(3),
2010, pp. 333-340
95.
Efficiency of insurance activities in
Romania; Vaduva Maria; Analele
Universitatii ”Constantin Brâncusi” din TgJiu
96.
Reasigurarea in asigurarile de
persoane ; Vaduva Maria; Analele
Universitatii ”Constantin Brâncusi” din TgJiu
97.
Effective Integration and Economic
Development ; Vaduva Maria; Analele Univ.
Tibiscus Timisoara
98.
„Inflation targeting-between theory
and realty”,– Vasilescu Maria, Mungiu –
Pupazan Mariana Claudia; Analele Univ.
din Petroşani-Competition and Competition
Policy in the European Union; Văduva
Cecilia Elena; Annals Economic Science
Series – Universitatea “Tibiscus” din
TimisoaraVol XVI , ISSN 1582-6333
99.
Increasing efficiency of electronic public
services to citizens and businesses in connection
with the implementation of integrated electronic
solutions, ; Vătuiu Teodora, Ţarcă Naiana,
235
Udrică Mioara, Popeangă Vasile Nicolae; The
International Conference ”European Integration –
New Challenges”, 6th edition, 28-29 May 2010
(B+)
100.
Reconfiguring the spectrum of
internaţional economic relations under the
impact of globalization; Zamfir Paul
Bogdan; Annals of Tibiscus university of
Timisoara, Economic Science series
14
100
2
Decan,
Prof.univ.dr. Babucea Gabriela
236
-
3
21
RAPORT ANUAL
privind starea
Facultăţii de Asistenţă Medicală şi Tehnică
Dentară, Artă şi Cultură Fizică
anul 2010
Decan,
Conf. univ. dr. Mălăescu Gheorghe Dan
237
CUPRINS
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Programe de studii
Spaţii de învăţământ şi baza materială
Situaţia profesorilor pensionaţi, profesori consultanţi
Rezultatele activităţii de cercetare
Asigurarea calităţii
Situaţia respectării eticii universitare şi a activităţii de
cercetare
¾ Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor 2010, pe
programe de studii
¾ Situaţia posturilor vacante
238
¾ PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Facultatea
Facultatea
de Asistenţă
Medicală şi
Tehnică
Dentară,
Artă şi
Cultură
Fizică
Domeniul de
licenţă
Educaţie Fizică
şi Sport
Programul de
studii
Status
A/AP
Educaţie fizică A
(Adresa ARACIS, nr. 94/06.01.2011, şi sportivă
Raportul Consiliului ARACIS din 20.12.2010)
Sănătate
Arte Plastice,
Decorative şi
Design
Kinetoterapie
AP
H.G. 1093/2009
şi motricitate
specială
Asistenţă
AP
H.G. 631/2010
medicală
generală
Pedagogia
AP (Raport CNEAA nr.1954/22.07.2004)
artelor plastice H.G. 1609/2004
şi decorative
Programul de studiu de licenţă Educaţie Fizică şi Sport a fost autorizat să
funcţioneze provizoriu începând cu anul universitar 2004-2005 sub denumirea de
Educaţie Fizică şi Sport conform H.G. nr. 1609/30.09.2004 publicată în M.O.
nr.950/18.10.2004 în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, dar a funcţionat în
anul universitar 2004-2005 în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice.
*Programul de studiu de licenţă Educaţie Fizică şi Sportivă s-a încadrat în Domeniul de
licenţă Educaţie Fizică şi Sport, conform H.G. nr. 1609/30.09.2004. În anul 2005
Domeniul de licenţă îşi modifică denumirea în Cultură fizică şi sport prin H.G. 916/2005.
Prin H.G. 1575/2006 se modifică denumirea Domeniului de licenţă în Educaţie fizică şi
sport.
În anul 2010 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi-a schimbat denumirea în
Facultatea de Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară, Artă şi Cultură Fizică conform H.G.
631/2010 din 30.06.2010, publicată în M.O. partea I, nr. 578/16.08.2010.
239
Anu
l de
stud
ii
I
II
III
Dinamica numărului de studenţi 2010
Programul de studii de licenţă
2010-2011
BUGET
TAXĂ
Educaţie Fizică şi Sportivă
Kinetoterapie şi Motricitate
Specială
Pedagogia Artelor Plastice şi
Decorative
Asistenţă Medicală Generală
Educaţie Fizică şi Sportivă
Kinetoterapie şi Motricitate
Specială
Pedagogia Artelor Plastice şi
Decorative
Asistenţă Medicală Generală
Educaţie Fizică şi Sportivă
Kinetoterapie şi Motricitate
Specială
Pedagogia Artelor Plastice şi
Decorative
Asistenţă Medicală Generală
Total
10
5
15
24
8
6
6
16
-
16
54
-
5
17
21
-
41
-
-
20
71
193
Promovabilitatea examenului de licenţă promoţia 2010
Nr.
crt
Anul
universitar
1.
2009/2010
(3 ani)
2.
2009/2010
(3 ani)
Programul de Forma de
studii
învăţământ
universitare
de licenţă
(specializarea)
Educaţie
fizică şi
sportivă
Pedagogia
artelor
plastice şi
decorative
Numărul
studenţilor
proprii
înscrişi la
licenţă
Numărul
studenţilor
proprii care
au promovat
examenul de
licenţă
Gradul de
promovabilitate
%
ZI
56
56
100
ZI
11
11
100
240
Rezultatele obţinute de absolvenţă la examenul de licenţă 2010
Anul
Programul de Medii Medii Medii
Medii Medii Nepromovat
universitar
studii
între
între
între
între
între
universitare
9-10
8-9
7-8
6-7
5-6
Nr.
crt
de licenţă
(specializarea)
1.
2009/2010
(3 ani)
2.
2009/2010
(3 ani)
Educaţie
fizică şi
sportivă
Pedagogia
artelor
plastice şi
decorative
5
14
17
18
2
-
3
8
-
-
-
-
Promovabilitatea examenului de licenţă în perioada 2008-2010
Nr. crt
1.
2.
3.
4.
Anul universitar
Programul de
studii
universitare de
licenţă
(specializarea)
Forma de
învăţământ
Numărul
studenţilor
proprii
înscrişi la
licenţă
Gradul de
promovabilitate
%
59
Numărul
studenţilor
proprii care au
promovat
examenul de
licenţă
59
2007/2008
(3 ani)
2007/2008
(4 ani)
2008/2009
(3 ani)
2009/2010
(3 ani)
EFS
ZI
EFS
ZI
51
51
100
EFS
ZI
56
56
100
EFS
ZI
56
56
100
100
¾ Situaţia promovabilităţii studenţilor în anul universitar 2009 -2010 la programele de
studii din cadrul Facultăţii de Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară, Artă şi
Cultură Fizică
În anul universitar 2009 – 2010 gradul de promovabilitate a studenţilor, se
prezintă astfel:
ƒ anul I: 77,27 %
ƒ anul II: 91,17%
ƒ anul III: 91,52%
În anul universitar 2009 – 2010 gradul de promovabilitate a studenţilor,
pe sesiuni se prezintă astfel:
™ sesiunea de iarnă :
ƒ anul I: 83,21%
ƒ anul II:70,43%
ƒ anul III:98,94%
™ sesiunea de vară :
ƒ anul I:73,71%
ƒ anul II:74,49%
ƒ anul III:95,65%
Situaţia studenţilor absenţi, în:
™ sesiunea de iarnă:
ƒ anul I:12,37%
ƒ anul II:23,42%
241
ƒ anul III:1,06%
™ sesiunea de vară:
ƒ anul I:18,83%
ƒ anul II:20,06%
ƒ anul III:4,35%
Situaţia studenţilor absenţi, în sesiunea de toamnă se prezintă astfel:
ƒ anul I:21,62%
ƒ anul II:6,06%
ƒ anul III:2,14%
La sfârşitul anului universitar 2009/2010 situaţia studenţilor integralişti
/an de studiu , se prezintă astfel:
ƒ anul I:39,77%
ƒ anul II:50,00%
ƒ anul III:93,22%
Situaţia mediilor între 9-10 a studenţilor, la sfârşitul anului universitar se
prezintă astfel:
ƒ anul I:42,55%
ƒ anul II:40,28%
ƒ anul III:64,71%
Medii între 7-8 pentru forma de învăţământ ZI:
ƒ anul I:28,65%
ƒ anul II:21,96%
ƒ anul III:18,18%
Medii între 5-6 pentru forma de învăţământ ZI:
ƒ anul I:8,48%
ƒ anul II:10,43%
ƒ anul III:9,63%
În anul universitar 2010-2011 gradul de promovabilitate a studenţilor, pe
sesiuni se prezintă astfel:
Sesiunea de iarnă:
ƒ anul I: 76,87%;
ƒ anul II: 63,86%;
ƒ anul III: 73,46%.
Situaţia studenţilor absenţi în sesiunea de iarnă:
ƒ anul I: 21,18%;
ƒ anul II: 31,42%;
ƒ anul III: 25,61%.
Medii între 9-10:
ƒ anul I: 49,94%;
ƒ anul II: 31,86%;
ƒ anul III: 37,20%.
Medii între 7-8:
ƒ anul I: 21,54%;
ƒ anul II: 19,32%;
ƒ anul III: 24,49%.
Medii între 5-6:
ƒ anul I: 5,39%;
ƒ anul II: 12,68%;
ƒ anul III: 11,78%.
242
¾ FACILITĂŢI ACORDATE STUDENŢILOR - STUDII
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - anul universitar 2009/2010
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
Tip bursă
Burse de studiu
Burse de merit
Burse de ajutor social
Burse de ajutor social pentru
îmbrăcăminte
Total
Semestrul I
8
4
11
10
Semestrul II
8
4
10
7
33
29
¾ FACILITĂŢI ACORDATE STUDENŢILOR - STUDII
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - anul universitar 2010/2011
Nr.
crt.
1
2
3
4
Tip bursă
Semestrul I
Burse de studiu
Burse de merit
Burse de ajutor social
Burse de ajutor social pentru
îmbrăcăminte
TOTAL
10
4
4
14
32
9 SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Consolidarea, dezvoltarea patrimoniului;
Laboratoare;
Investiţii, dotări realizate.
Capacitatea instituţională a Facultăţii de Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară,
Artă şi Cultură Fizică este prezentată tabelar.
Situaţia spaţiilor proprii aflate la dispoziţia Facultăţii de Asistenţă Medicală şi Tehnică
Dentară, Artă şi Cultură Fizică
Nr.
Săli de cursuri, seminar, laborator, cercetare
crt.
Denumire
Suprafaţă
Nr. locuri
Destinaţia
Sală
[mp]
Săli de curs/seminar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CA 1
CA 2
CA 3
FEFS 1
FEFS 2
FEFS 3
1.
Laborator
60,97
72
56
38,72
24,04
24,04
Laboratoare
48,10
243
64
52
40
30
20
20
Sală curs
Sală curs
Sală curs
Sală seminar
Sală seminar
Sală seminar
25
Lucrări
ergofiziologie
practice
discipline
medicale/
kinetoterapie
Anexa laborator
ergofiziologie
Laborator
activităţi motrice
11,95
-
48
25
3.
Atelier arte
plastice „Valentin
Taşcu”
49,90
25
4.
Atelier desen
40,17
25
2.
1.
1.
2.
3.
4.
Laboratoare de cercetare
Laborator
70
cercetare
Centrul de
Cercetări
Ştiinţifice pentru
Activităţi Motrice,
Medicale şi
Artistice
Sală / teren de sport
Sala de
416
gimnastică
Teren
2200
multifuncţional
acoperit - Jocuri
sportive
Terenuri de tenis 480
de câmp
Teren de fotbal cu 5500
pistă de atletism
25
Activitate de
cercetare
25
Lucrări
practice
discipline
gimnice
Lucrări
practice
discipline
jocuri sportive
75
24
50
244
Lucrări
practice
discipline
sportive
Lucrări
practice
discipline
artistice
Lucrări
practice
discipline
artistice
GRAFICUL PRIVIND DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A FACULTĂȚII Spaţiile corespunzătoare laboratoarelor sunt dotate echipamente necesare desfăşurării
în bune condiţii a activităţilor didactice aferente disciplinelor din planul de învăţământ
prevăzute cu activităţi de laborator.
FIŞA LABORATOR DIDACTIC
DENUMIRE LABORATOR:
LABORATOR PENTRU ACTIVITĂŢI MOTRICE
DISCIPLINELE DESERVITE:
GIMNASTICĂ, PRACTICA ACTIVITĂŢILOR MOTRICE, MUSCULAŢIE,
OPTIMIZAREA CONDIŢIEI FIZICE, JOCURI SPORTIVE
LOCAŢIE: SALA DE SPORT - DEBARCADER
NUMĂR DE LOCURI: 25 STUDENŢI
DOTARE:
1. APARAT MULTIFUNCŢIONAL FITNESS WORKOUT LEVERAGA GYM – 3 BUC.
2.MULTIFUNCŢIONAL CLASSIC 100 NEW – 3 BUC.
3.BANCA ABDOMENE JET – 5 BUC.
4.GREUTĂŢI PENTRU ÎNCHEIETURA MÂINII – 10 BUC.
5.SET EXTENSOARE – 10 BUC.
6.BARĂ TRACŢIUNI – 5 BUC.
7.SUPORT FLUTURE – 5 BUC.
8.EXTENSOR CAUCIUC – 10 BUC.
9.AEROBIC STEPPER – 7 BUC.
10.BANCĂ ABDOMENE BACK TRAINER MEDIC – 5 BUC.
11.BANCĂ ABDOMENE VITAL – 5 BUC.
12.BARĂ BICEPS CU FILET – 10 BUC.
13.BARĂ HALTERE – 10 BUC.
14.BICICLETA ELIPTICĂ CROSS TRAINER CTR 1 – 5 BUC.
15.BANDA ALERGARE ATLANTIS – 5 BUC.
FISĂ LABORATOR DIDACTIC
DENUMIRE LABORATOR: LABORATOR DE ANATOMIE-ERGOFIZIOLOGIE
245
DISCIPLINELE DESERVITE: ANATOMIE, FIZIOLOGIE, KINETOLOGIE,
MIJLOACELE DE REFACERE A CAPACITĂŢII DE EFORT, EVALUARE
MOTRICĂ ŞI SOMATO-FUNCŢIONALĂ, DOPING ÎN SPORT
LOCAŢIE: CASA AGRONOMULUI (SEDIUL FEFS), FEFS 5
NUMĂR DE LOCURI: 30 STUDENŢI
DOTARE:
1. SCHELET UMAN – 1 BUC.
2. ECORŞEU – 1 BUC.
3. MULAJE –CORP UMAN: SISTEM OSOS, SISTEM MUSCULAR – 2 BUC.
4. TENSIOMETRU – 5 BUC.
5. APARATURĂ PENTRU PROBE DE EFORT – CICLOERGOMETRU CU EKG
6. SPIROMETRU (PENTRU EXPLORAREA FUNCŢIILOR VENTILATORII) – 1 BUC.
7.GONIOMETRU – ( GONIOMETRU SEMICIRCULAR, GONIOMETRU CU BRAŢ
LUNG, ELECTROGONIOMETRU) - 3 BUC.
8.APARATURĂ
PENTRU
DETERMINAREA
EFORTULUI
PROFESIONAL
PREPONDERENT FIZIC
9. APARATURĂ PENTRU EXPLORAREA FUNCŢIONALĂ A CAPACITĂŢII
VENTILATORII EXTERNE
10.APARATURĂ PENTRU DETERMINAREA ŞI MĂSURAREA INDICILOR
SOMATICI-MORFOLOGICI
11. MASĂ MASAJ – 3 BUC.
12 MANECHIN DIDACTIC DE ADULT-ÎNGRIJIRE PACIENT
13. SOFT-URI SPECIFICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ATELIER ARTISTIC 1
ŞEVALETE PENTRU ATELIER – MABEF – 5 BUC.
CAPRE PENTRU DESEN – 10 BUC.
PLANŞETE 50/70 cm – 15 BUC.
PLANŞETE 100/70cm – 10 BUC.
ECORŞEU BRÂNCUŞI – GEROTA
MULAJE GHIPS ANATOMICE
CORPURI GEOMETRICE, OBIECTE PENTRU NATURĂ STATICĂ, DRAPERII
ATELIER ARTISTIC 2
1.ŞEVALETE PENTRU ATELIER – MABEF – 5 BUC.
2.CAPRE PENTRU DESEN – 10 BUC.
3.PLANŞETE 50/70 cm – 15 BUC.
4.PLANŞETE 100/70cm – 10 BUC.
ATELIER ARTISTIC 1
ŞEVALETE PENTRU ATELIER – MABEF – 5 BUC.
CAPRE PENTRU DESEN – 10 BUC.
PLANŞETE 50/70 cm – 15 BUC.
PLANŞETE 100/70cm – 10 BUC.
MULAJE GHIPS ANATOMICE
CORPURI GEOMETRICE, OBIECTE PENTRU NATURĂ STATICĂ, DRAPERII
CADA CU LUT
SELE PENTRU MODELAJ
246
9 SITUAŢIA CADRELOR DIDACTICE PENSIONATE/PROFESORI
CONSULTANŢI
Facultatea
Facultatea de
Asistenţă Medicală
şi Tehnică Dentară,
Artă şi Cultură
Fizică
Total
x
profesor
conferenţiar
lector
asistent
preparator
-
-
-
-
-
y
z
v
w
*nu este cazul în anul 2010
9 ACTIVITATEA DE CERCETARE 2010
Nr./crt.
INDICATORUL
Iniţiativa de a atrage fonduri de cercetare prin proiecte depuse în
1.
competiţii naţionale
Număr de proiecte de cercetare depuse şi câştigate în calitate de
2.
coordonator
Număr de proiecte de cercetare depuse şi câştigate în competiţii
3.
internaţionale
Valoarea contractelor de cercetare derulate în 2010 aferente UCB
4.
(lei)
Articole publicate în reviste la nivel internaţional, cotate ISI
5.
Articole publicate în reviste internaţionale indexate BDI
6.
Lucrări publicate în volumele conferinţelor internaţionale, cotate
7.
ISI şi cele organizate de societăţi profesionale internaţionale
Articole publicate în reviste recunoscute de CNCSIS, categ. B şi
8.
B+
Articole publicate în reviste recunoscute de CNCSIS, categ. C şi
9.
D
Cărţi publicate în edituri naţionale, recunoscute CNCSIS
10.
Produse cu drept de proprietate intelectuală
11.
Articole publicate în volumele cu referenţi ale unor manifestări
12.
ştiinţifice internaţionale
Articole publicate în volumele cu referenţi ale unor manifestări
13.
ştiinţifice naţionale sau naţionale cu participare internaţională
247
Total 2010
1
2
54970
0
0
0
0
0
3
16
6
0
0
31
9 REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE
Activitatea de cercetare - 2010
1.Iniţiativă în atragerea de fonduri de cercetare, la nivel naţional
( se raportează proiectele depuse în competiţii naţionale)
Proiect depus
Director proiect
Anul depunerii
Nr.
Denumire
Nume
Prenume
înregistrare
proiect
1.
„Iniţierea în jocul de
Badea Miss
Georgian
2010
baschet prin aplicarea
noilor tehnologii ale
informaţiei şi
comunicării”
2.Iniţiativa în atragerea de fonduri de cercetare, la nivel internaţional
( se raportează proiectele depuse în competiţii internaţionale)
Proiect depus
Director proiect
Anul depunerii
Nr.
Denumire
Nume
Prenume
înregistrare
proiect
3.Proiecte câştigate în competiţii naţionale
Proiect depus
Director proiect
Nr.
Denumire
Nume
Prenume
înregistrare
proiect
4.Proiecte câştigate în competiţii internaţionale
Proiect depus
Director proiect
Nr.
Denumire
Nume
Prenume
înregistrar
e proiect
5. Contracte obţinute/derulate prin competiţii naţionale
Contract
Titular
Nr.
contract
-
Denumire
Nume
-
-
248
Anul câştigării
-
Anul câştigării
Anul
obţinerii
Valoare
contract
(aferenta
anului
2010)
Prenume
-
-
-
6. Contracte obţinute/derulate prin competiţii internaţionale
Contract
Titular
Nr
contract
-
Denumire
Nume
-
-
Anul
obţinerii
Valoare
contract
(aferenta
anului
2010)
Prenume
-
-
-
7.Proiecte/contracte de cercetare, consultanţă/servicii tehnice şi tehnologice
(naţionale sau internaţionale, inclusiv încheiate direct cu companii din ţară şi
străinătate)
Valoare
Contract
Titular
Anul
contract
obţinerii (aferenta
anului 2010)
Nr
proiect/
contract
Denumire
Nume
462/09.11.
2010
„Monitorizarea indicilor de
Plăstoi
pregătire fizică în fotbalul de
performanţă prin utilizarea
bateriei de teste cadage”
450/15.03. „Interferenţe filozofie-religieFuiorea
2010
artă”
456/21.06.
„Studiul privind influenţa
Nica Badea
2010
emisiilor poluante provenite
de la Termocentrala Turceni
asupra poluării cu metale
grele a solului şi plantelor din
zonă”
Prenume
Camelia
Daniela
2010
45000
Vasile
2010
14880
Delia
2010
9970
8.Articole publicate în reviste recunoscute la nivel internaţional cotate ISI web of
science;
Titlu
Nume prenume autor(i)
Titlu
Subdomeniu Factor
Anul
articol
articol
revista
revista
relativ
publicării
cotată
ajustat
9.Articole publicate în reviste recunoscute la nivel internaţional din fluxul
principal de publicaţii indexate BDI;
Titlu articol
Nume prenume autor(i) Revista indexata
Anul
Link-ul la
articol
BDI
publicării
BDI in care se
găseşte revista
Nica Badea Delia
10.Articole (lucrări) publicate în volumele unor conferinţe internaţionale
indexate ISI şi/sau cele organizate de societăţi profesionale internaţionale;
Titlu articol Nume prenume autor(i) Denumire volum
Anul
Link-ul/site-ul
articol
conferinţă
publicării
conferinţei/
societăţii
249
11.Articole (lucrări) publicate in volumele unor conferinţe naţionale, conferinţe
naţionale cu participare internaţională sau conferinţe internaţionale ;
Titlu articol
Nume prenume
Denumire volum
Anul
Link-ul/site-ul
autor(i) articol
conferinţă
publicării
conferinţei/
societăţii
„Influenţa
Badea Miss Georgian
Sesiunea de
2010
Universitatea
lecţiilor practice
Comunicări
"Constantin
asupra condiţiei
Ştiinţifice cu
Brâncuşi" din
fizice a
participare
Târgu-Jiu
studenţilor
Internaţională www.utgjiu.ro
Facultăţii de
Progres, Inovare
Educaţie Fizică
şi Democraţie
şi Sport”
„Abordarea
Bîcă Monica
Sesiunea
2010
Academia de
managerială a
Naţională de
Poliţie
procesului de
Comunicări
„Alexandru
educaţie fizică şi
Ştiinţifice
Ioan Cuza”,
sport din
„Actualităţi şi
Bucureşti
perspectivă
perspective în
www.academi
europeană”
educaţie fizică şi
adepolitie.ro
sport”
„Reforma în
Bîcă Monica
Sesiunea de
2010
Universitatea
sistemul de
Comunicări
"Constantin
învăţământ –
Ştiinţifice cu
Brâncuşi" din
oportunitate,
participare
Târgu-Jiu
pertinenţă şi
Internaţională www.utgjiu.ro
principii
Progres, Inovare
directoare”
şi Democraţie
„Strategiile
Bîcă Monica
Conferinţa
2010
Universitatea
didactice în
Naţională cu
Politehnica
învăţământul
participare
Bucureşti
preuniversitar”
Internaţională
www.pub.ro
“Educaţia fizică,
sportul şi calitatea
vieţii”
„Formarea
Bîcă Monica
Conferinţa
2010
Universitatea
continuă-o
Ştiinţifică
Naţională de
prioritate într-o
Naţională
Educaţie
societate aflată
„Formarea
Fizică şi Sport
în plină
continuă a
Bucureşti
schimbare”
specialiştilor din
www.anefsdomeniul educaţie
edu.ro
fizică şi sport”
„Acţiunile
Budescu Dorin Mihai
Sesiunea de
2010
Universitatea
tactice
Comunicări
"Constantin
individuale în
Ştiinţifice cu
Brâncuşi" din
atac, în jocul de
participare
Târgu-Jiu
baschet”
Internaţională www.utgjiu.ro
Progres, Inovare
250
„Conţinutul
pregătirii
copiilor în jocul
de fotbal, în
cadrul stadiului
(8-13 ani)”
Chivu Iacob Daniel
„Bazele
fiziologice ale
îndemânării în
jocul de fotbal”
Chivu Iacob Daniel
„Formarea
continuă a
profesorilor
privind
managementul
procesului de
schimbare”
Chivu Iacob Daniel
Echilibrul dintre
muncă şi
relaxare prin
activităţi fizice
Durbăcea-Bolovan
Marian
„Educaţia
sportivă, o
calitate necesară
personalităţii
umane
contemporane”
Durbăcea-Bolovan
Marian
Caracteristici şi
tendinţe ale
activităţii de
educaţie fizică şi
sportivă din
universităţi
Durbăcea-Bolovan
Marian
„Influenţa artei
japoneze în arta
europeană la
sfârşitul
Fuiorea Vasile
şi Democraţie
Sesiunea
Naţională de
Comunicări
Ştiinţifice
„Actualităţi şi
perspective în
educaţie fizică şi
sport”
Sesiunea de
Comunicări
Ştiinţifice cu
participare
Internaţională Progres, Inovare
şi Democraţie
Conferinţa
Ştiinţifică
Naţională
„Formarea
continuă a
specialiştilor din
domeniul educaţie
fizică şi sport”
Sesiunea de
Comunicări
Ştiinţifice cu
participare
Internaţională Progres, Inovare
şi Democraţie
Sesiunea de
Comunicări
Ştiinţifice cu
participare
Internaţională Progres, Inovare
şi Democraţie
Sesiunea
Naţională de
Comunicări
Ştiinţifice
„Actualităţi şi
perspective în
educaţie fizică şi
sport”
Sesiunea de
Comunicări
Ştiinţifice cu
participare
251
2010
Academia de
Poliţie
„Alexandru
Ioan Cuza”,
Bucureşti
www.academi
adepolitie.ro
2010
Universitatea
"Constantin
Brâncuşi" din
Târgu-Jiu
www.utgjiu.ro
2010
Universitatea
Naţională de
Educaţie
Fizică şi Sport
Bucureşti
www.anefsedu.ro
2010
Universitatea
"Constantin
Brâncuşi" din
Târgu-Jiu
www.utgjiu.ro
2010
Universitatea
"Constantin
Brâncuşi" din
Târgu-Jiu
www.utgjiu.ro
2010
Academia de
Poliţie
„Alexandru
Ioan Cuza”,
Bucureşti
www.academi
adepolitie.ro
2010
Universitatea
"Constantin
Brâncuşi" din
Târgu-Jiu
secolului al XIX
–lea”
„Criteriile
anatomofuncţionale
necesare în
procesul de
selecţie al
jucătorilor de
handbal”
„Revista
predispoziţiilor
favorizante
(ereditare şi
formative) şi
stadiile lor de
manifestare la
diferite vârste
pentru fotbalul
de performanţă”
„Particularităţi
morfo-biologice
şi psiho-fizice ale
fotbalistului de
17-18 ani ”
Mălăescu Gheorghe
Dan
„Orientări
metodologice
moderne în
educaţie fizică”
Neferu Florin
„Abordări
contemporane în
didactica
educaţiei fizice şi
sportului”
Neferu Florin
„Influenţa
activităţilor
practice la
formarea
atitudinii
pozitive faţă de
muncă”
Neferu Florin
Internaţională Progres, Inovare
şi Democraţie
Sesiunea de
Comunicări
Ştiinţifice cu
participare
Internaţională Progres, Inovare
şi Democraţie
www.utgjiu.ro
2010
Universitatea
"Constantin
Brâncuşi" din
Târgu-Jiu
www.utgjiu.ro
Motroc Florin
Sesiunea de
Comunicări
Ştiinţifice cu
participare
Internaţională Progres, Inovare
şi Democraţie
2010
Universitatea
"Constantin
Brâncuşi" din
Târgu-Jiu
www.utgjiu.ro
Motroc Florin
Sesiunea
Naţională de
Comunicări
Ştiinţifice
„Actualităţi şi
perspective în
educaţie fizică şi
sport”
Sesiunea de
Comunicări
Ştiinţifice cu
participare
internaţională Progres, Inovare
şi Democraţie
Conferinţa
Naţională cu
participare
Internaţională
“Educaţia fizică,
sportul şi calitatea
vieţii”
Conferinţa
Ştiinţifică
Naţională
„Formarea
continuă a
specialiştilor din
domeniul educaţie
2010
Academia de
Poliţie
„Alexandru
Ioan Cuza”,
Bucureşti
www.academi
adepolitie.ro
2010
Universitatea
"Constantin
Brâncuşi" din
Târgu-Jiu
www.utgjiu.ro
2010
Universitatea
Politehnica
Bucureşti
www.pub.ro
2010
Universitatea
Naţională de
Educaţie
Fizică şi Sport
Bucureşti
www.anefsedu.ro
252
„Orientări
metodologice
moderne în
educaţie fizică”
Neferu Florin
„Controlul
substanţelor din
clasa stimulentelor
din produse şi
preparate destinate
alimentaţiei
sportivilor”
Nica Badea Delia
„Realităţi şi
perspective în
politica
supranaţională
antidoping”
Nica Badea Delia
„Rolul
vitaminelor în
reglarea
proceselor
metabolice”
Nica Badea Delia
„Nivelul de
dezvoltare a
capacităţii
coordinative îndemânare - la
vârsta
pubertară”
„Modificări
apărute la
nivelul
aparatului
cardio-vascular,
respirator şi
endocrin la
vârsta de 13-14
ani”
„Fenomene
psihice
reglatoare ale
activităţii la
Plăstoi Camelia
Daniela
Plăstoi Camelia
Daniela
fizică şi sport”
Sesiunea de
Comunicări
Ştiinţifice cu
participare
internaţională Progres, Inovare
şi Democraţie
Sesiunea
Naţională de
Comunicări
Ştiinţifice
„Actualităţi şi
perspective în
educaţie fizică şi
sport”
Conferinţa
Naţională cu
participare
Internaţională
“Educaţia fizică,
sportul şi calitatea
vieţii”
Sesiunea de
Comunicări
Ştiinţifice cu
participare
internaţională Progres, Inovare
şi Democraţie
Intrenal affairs
and justice in the
process of the
european
integration and
globalization - 3rd
editionSesiunea
Naţională de
Comunicări
Ştiinţifice
„Actualităţi şi
perspective în
educaţie fizică şi
sport”
Plăstoi Camelia
Daniela
Conferinţa
Naţională cu
participare
Internaţională
253
2010
Universitatea
"Constantin
Brâncuşi" din
Târgu-Jiu
www.utgjiu.ro
2010
Academia de
Poliţie
„Alexandru
Ioan Cuza”,
Bucureşti
www.academi
adepolitie.ro
2010
Universitatea
Politehnica
Bucureşti
www.pub.ro
2010
Universitatea
"Constantin
Brâncuşi" din
Târgu-Jiu
www.utgjiu.ro
2010
www.academi
adepolitie.ro
2010
Academia de
Poliţie
„Alexandru
Ioan Cuza”,
Bucureşti
www.academi
adepolitie.ro
2010
Universitatea
Politehnica
Bucureşti
www.pub.ro
vârsta
pubertară”
„Contribuţia
jocului de
handbal în
procesul de
formare al
practicanţilor”
Plăstoi Camelia
Daniela
„Motricitatea ca
efect al
pârghiilor şi
lanţurilor
cinematice”
Plăstoi Camelia
Daniela
„Valenţe
determinate de
procesul
orientat spre
dezvoltarea
calităţilor
motrice”
Plăstoi Camelia
Daniela
„Eficientizarea
comunicării
datorită
cunoaşterii
tipului de
temperament”
Plăstoi Camelia
Daniela
„Portret de
artist secretul
peisajului
keberian din
perspectiva
hermeneuticii
sacrului”
Popescu Ion
“Educaţia fizică,
sportul şi calitatea
vieţii”
Conferinţa
Naţională cu
participare
Internaţională
“Educaţia fizică,
sportul şi calitatea
vieţii”
Conferinţa
Internaţională de
Comunicări
Ştiinţifice
„Tendinţe ale
sportului
universitar şi
motricitatea
umană resursă
pentru o lume în
schimbare”
Conferinţa
Ştiinţifică cu
participare
internaţională
„Educaţia fizică şi
sportul în
beneficiul
sănătăţii”
Sesiunea de
Comunicări
Ştiinţifice cu
participare
internaţională Progres, Inovare
şi Democraţie
Sesiunea de
Comunicări
Ştiinţifice cu
participare
internaţională Progres, Inovare
şi Democraţie
254
2010
Universitatea
Politehnica
Bucureşti
www.pub.ro
2010
Universitatea
Naţională de
Educaţie
Fizică şi Sport
Bucureşti
www.anefsedu.ro
2010
Universitatea
din Oradea
www.uoradea.
ro
2010
Universitatea
"Constantin
Brâncuşi" din
Târgu-Jiu
www.utgjiu.ro
2010
Universitatea
"Constantin
Brâncuşi" din
Târgu-Jiu
www.utgjiu.ro
12.Articole publicate în reviste cotate CNCSIS categoria B+;
Titlu articol
Nume prenume autor(i) Revista in care a fost
articol
publicat articolul
„Geographical area –
Plăstoi Camelia Daniela
The journal of
decisive factor in the
roumanin sports
evolution of the motive
medicine society
capacities of the
students”
„Nutrition supplements
Nica Badea Delia
Studia Universitatis
- opportunitis andriskc
Babeş Bolyai
in sports performance”
Educatio Artis
Gymnasticae, nr. 1
„Dynamic energy
Nica Badea Delia
Studia Universitatis
system lactate-lactic
Babeş Bolyai
acid system in muscle
Educatio Artis
support physical
Gymnasticae, nr. 4
effort”
13.Articole publicate în reviste cotate CNCSIS categoria B;
Titlu articol
Nume prenume autor(i) Revista in care a fost
articol
publicat articolul
14.Articole publicate în reviste cotate CNCSIS categoria C si D;
Titlu articol
Nume prenume autor(i)
Revista in care a fost
articol
publicat articolul
„Aspecte fiziologice şi
Bîcă Monica Delia
Analele Universităţii
psihologice ale
„Constantin
dezvoltării echilibrului,
Brâncuşi” din Târguorientării în spaţiu şi
Jiu; seria Mens
coordonării”
Sana/nr.1
„Delimitări
Bîcă Monica Delia
Analele Universităţii
conceptuale privind
„Constantin
activităţile motrice”
Brâncuşi” din TârguJiu; seria Mens
Sana/nr.2
„Posibilităţi de iniţiere
Badea Miss Georgian
Analele Universităţii
în jocul de baschet prin
„Constantin
aplicarea noilor
Brâncuşi” din Târgutehnologii ale
Jiu; seria Mens
informaţiei şi
Sana/nr.2
comunicării”
„Rolul şi
Budescu Dorin
Analele Universităţii
caracteristicile jocului
„Constantin
de volei. Noutăţi şi
Brâncuşi” din Târgutendinţe în voleiul
Jiu; seria Mens
contemporan”
Sana/nr.2
„Relaţia dintre
Chivu Iacob Daniel
Analele Universităţii
conţinutul jocului şi
„Constantin
antrenament (fotbal)”
Brâncuşi” din Târgu255
Anul
publicării
2010
2010
2010
Anul
publicării
Anul
publicării
2010
2010
2010
2010
2010
„Educaţia sportivă, o
calitate necesară
personalităţii umane
contemporane”
Durbăcea-Bolovan
Marian
„Obiective ale
sistemelor educaţionale
româneşti
preuniversitare şi
universitare de artă,
între tradiţie şi
modernitate”
„Importanţa şi
diferenţele apărute în
urma cunoaşterii
tipului de temperament
al elevilor”
„Importanţă criteriilor
biologice implicate în
selecţia sportivă”
Fuiorea Vasile
Mălăescu Gheorghe Dan
Mălăescu Gheorghe Dan
„Abordarea
problematicii
glicogenului la
fotbalişti, în cadrul
culturii fizice”
„Îndemânarea –
calitate motrică de
bază în jocul de fotbal
modern”
Motroc Florin
„Factori şi procese
implicate în degradarea
suporturilor celulozice
ale bunurilor
culturale”
„Selecţia - parte
componentă a sportului
în Balcani”
Nica Badea Delia
„Studiu asupra
capacităţii de însuşire a
procedeelor tehnicotactice din jocul de
handbal la clasa aVIII-a”
Motroc Florin
Plăstoi Camelia Daniela
Plăstoi Camelia Daniela
256
Jiu;
seria Mens Sana/nr.2
Analele Universităţii
„Constantin
Brâncuşi” din TârguJiu; seria Mens
Sana/nr.1
Analele Universităţii
„Constantin
Brâncuşi” din TârguJiu; seria Mens
Sana/nr.2
Analele Universităţii
„Constantin
Brâncuşi” din TârguJiu; seria Mens
Sana/nr.1
Analele Universităţii
„Constantin
Brâncuşi” din TârguJiu; seria Mens
Sana/nr.2
Analele Universităţii
„Constantin
Brâncuşi” din TârguJiu; seria Mens
Sana/nr.1
Analele Universităţii
„Constantin
Brâncuşi” din TârguJiu; seria Mens
Sana/nr.2
Analele Universităţii
„Constantin
Brâncuşi” din TârguJiu; seria Mens
Sana/nr.2
Analele Universităţii
„Constantin
Brâncuşi” din TârguJiu; seria Mens
Sana/nr.1
Analele Universităţii
„Constantin
Brâncuşi” din TârguJiu; seria Mens
Sana/nr.2
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
„Adam Puslojic – cel
mai mare reprezentant
al „clocotrismului”
Popescu Ion
„O triadă tipologică şi
tripticul lui Constantin
Brâncuşi de la TârguJiu. Tăcerea, Sărutul,
Infinitul”
Popescu Ion
Analele Universităţii
„Constantin
Brâncuşi” din TârguJiu;
seria Mens Sana/nr.1
Analele Universităţii
„Constantin
Brâncuşi” din TârguJiu;
seria Mens Sana/nr.2
15. Cărţi publicate în edituri naţionale, recunoscute CNCSIS;
Titlu carte
Nume prenume
Editura
autor(i) carte
„Fotbal-modele de joc şi
Motroc Florin
Editura Moroşan,
antrenament”
Bucureşti
„Musculaţie”
Teste pentru
concursul de admitere
la EFS specializarea
Educaţie fizică şi
sportivă,
Kinetoterapie şi
motricitate specială
Teste pentru
concursul de admitere
la FAMTEDACF
specializarea Asistent
medical generalist
Semnificaţia
particularităţilor
vârstei pubertare în
lecţia de educaţie
fizică
Mds Montane
2010
2010
Anul
publicării
2010
Nr. de
pagini
180
DurbăceaBolovan Marian
Mălăescu Dan
Gheorghe
Editura „Academica
Brâncuşi”
Editura „Academica
Brâncuşi”
2010
205
2010
55
Mălăescu Dan
Gheorghe
Editura „Academica
Brâncuşi”
2010
112
Plăstoi Camelia
Daniela
Editura „Academica
Brâncuşi”
2010
119
Plăstoi Camelia
Daniela
Editura „Academica
Brâncuşi”
2010
110
16. Cărţi publicate în edituri internaţionale;
Titlu carte
Nume prenume
autor(i) carte
-
Editura
Anul
publicării
-
Nr. de
pagini
-
17. Brevete care aparţin universităţii/produse cu drept de proprietate intelectuala;
Titlu brevet/produs
Autor produs/brevet
Anul obţinere
brevet/produs
Nume
Prenume
-
257
9 ASIGURAREA ŞI EVALUAREA CALITĂŢII
asigurarea managementului calităţii;
evaluarea programelor de studii;
evaluarea cadrelor didactice (colegială, de către studenţi).
9 Asigurarea managementului calităţii
Facultatea de Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară, Artă şi Cultură Fizică are
patru programe de studii universitare de licenţă: Educaţie fizică şi sportivă - acreditată,
Kinetoterapie şi motricitate specială, Pedagogia artelor plastice şi decorative, Asistenţă
medicală generală autorizate să funcţioneze provizoriu.
Misiunea de bază a Facultăţii de Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară este
aceea de a pregăti tinerele cadre în domeniul activităţilor motrice, la un nivel
comparabil cu standardele operaţionale din Uniunea Europeană.
Principalele obiective prioritare ale facultăţii răspund exigenţelor Hotărârilor
de la Bologna şi Berlin, legislaţiei române în domeniul educaţiei, hotărârilor
ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi programului managerial al
Rectorului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu.
Facultatea de Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară, Artă şi Cultură Fizică este o
componentă structurală a cărei misiune este complexă, cuprinzând activităţi didactice şi de
cercetare, urmărind în permanenţă:
9 instituirea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în
activitatea didactică, educaţională şi de cercetare, manifestând o largă
deschidere spre sistemul european de valori;
9 formarea şi pregătirea specialiştilor în domeniul activităţilor motrice, medicale
şi artistice;
9 promovarea şi dezvoltarea unor componente culturale specifice;
9 adaptarea la cerinţele comunităţii academice naţionale şi internaţionale;
9 dezvoltarea activităţii de cercetare ca o componentă importantă a activităţii
universitare, ce stă la baza unei profesionalizări de nivel înalt;
9 promovarea unei oferte educaţionale corespunzător cerinţelor formulate de
diverse categorii de populaţie, pe fondul necesităţii contracarării efectelor
negative determinate de restrângerea bazei sociale de selecţie;
9 furnizarea serviciilor necesare partenerilor externi pentru susţinerea
dezvoltării regionale.
La nivelul Facultăţii de Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară, Artă şi Cultură
Fizică coordonarea activităţilor desfăşurate privind calitatea este asigurată de Comisia de
Calitate, aflată în subordinea CEAC. Comisia de calitate sprijină în cadrul Facultăţii de
Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară, Artă şi Cultură Fizică crearea culturii calităţii şi
asigură implicarea largă a cadrelor didactice şi a studenţilor, în cadru asigurat, la
acţiunile desfăşurate pentru realizarea, evaluarea şi îmbunătăţirea indicatorilor de
performanţă la nivelul programelor de studiu.
În cadrul Facultăţii de Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară, Artă şi Cultură
Fizică funcţionează Comisia de Calitate, iar la nivelul fiecărui Program de studiu a fost
ales câte un Coordonator Program de Studiu. Componenţa Comisiei pentru Evaluarea
şi Asigurarea Calităţii.
Comisia Calităţii la nivelul Facultăţii de Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară,
Artă şi Cultură Fizică are următoarea componenţă:
9 Conf.univ.dr. Durbăcea Bolovan Marian – preşedinte;
9 Lect.univ.dr. Fuiorea Vasile – membru;
9 Lect.univ.dr. Popescu Ion – membru;
258
9 Lect.univ.dr. Nica Badea Delia - membru
Colectivul calităţii este format din Şeful de Catedră şi Coordonatorii de Program
de studii.
Astfel, în cadrul Facultăţii de Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară, Artă şi
Cultură Fizică funcţionează următoarele Colective de Calitate:
Catedra Ştiinţe Medicale, Artă şi cultură Fizică:
ƒ Prof.univ.dr. Monica Delia Bîcă – Şef de Catedră; Coordonator Program de
Studiu Educaţie fizică şi sportivă
ƒ Conf. univ. dr.Dan Gheorghe Mălăescu – Coordonator Program de Studiu
Asistenţă Medicală Generală;
ƒ Conf.univ.dr. Durbăcea Bolovan Marian – Coordonator Program de Studiu
Kinetoterapie şi motricitate specială
ƒ Lect.univ.dr. Fuiorea Vasile – Coordonator Program de Studiu Pedagogia artelor
plastice şi decorative.
9 Evaluarea programelor de studii
Evaluarea externă a programelor de studii de către ARACIS a avut rezultat obţinerea
acreditării programului de studii univversitare de licenţă “Educaţie fizică şi sportivă” şi
autorizării de funcţionare provizorie a două specializări din domenii diferite -Educaţie
fizică şi sport şi Sănătate.
Rezultatele evaluărilor programelor de studii, realizate de ARACIS
Nr.
crt.
Domeniul de
licenţă
1.
EDUCAŢIE
FIZICĂ ŞI SPORT
2.
EDUCAŢIE
FIZICĂ ŞI SPORT
Program de studii
EDUCAŢIE
FIZICĂ ŞI
SPORTIVĂ
KINETOTERAPIE
ŞI MOTRICITATE
SPECIALĂ
Tipul evaluării
Rezultatul
evaluării/Calificativul obţinut
ACREDITARE
EVALUARE ÎN
(Adresa ARACIS, nr. 94/06.01.2011,
VEDEREA
Raportul Consiliului ARACIS din
ACREDITĂRII
20.12.2010)
EVALUARE ÎN OBŢINEREA AUTORIZĂRII
VEDEREA
DE FUNCŢIONARE
AUTORIZĂRII PROVIZORIE
H.G. 1093/2009
3.
SĂNĂTATE
ASISTENŢĂ
MEDICALĂ
GENERALĂ
EVALUARE ÎN OBŢINEREA AUTORIZĂRII
VEDEREA
DE FUNCŢIONARE
AUTORIZĂRII PROVIZORIE (VIZITĂ LA
UN AN)
H.G. 631/2010
9 Evaluarea cadrelor didactice
•
•
Nr./crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Evaluarea cadrelor didactice pe baza fişei de evaluare aprobată de şeful de
catedră.
Rezultatele evaluărilor, pe baza Fişei de autoevaluare
Numele şi prenumele
Prof.dr. Bîcă Monica Delia
Conf. dr. Mălăescu Gheorghe Dan
Conf.dr. Durbăcea Bolovan Marian
Conf. dr. Motroc Florin
Lect.dr. Badea Miss Georgian
Lect. Fuiorea Vasile
Lect.dr. Nica Badea Delia
259
Punctaj obţinut
7,64
7,04
9,67
5
7,67
6,76
9,72
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Lect.dr. Plăstoi Camelia Daniela
Lect.dr. Popescu Ion
Asist. Diaconescu Dan
Asist. Turcitu Marius
Prep. Budescu Mihai Dorin
Prep. Chivu Iacob Daniela
Prep. Neferu Florin
•
9,41
7,68
5
6
6
5
5
Evaluarea colegială a cadrelor didactice
9 Toate cadrele didactice evaluate colegial au primit calificativul Foarte
Bine.
•
Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi
Rezultatele evaluărilor din partea studenţilor efectuate în semestrul I 2010/2011 pentru semestrul
II 2009/2010
NR./CRT.
CALIFICATIV
NUMĂR CADRE DIDACTICE
SEMESTRUL I
1.
SATISFĂCĂTOR
2.
BINE
2
3.
FOARTE BINE
11
TOTAL CADRE DIDACTICE
13
¾ SITUAŢIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ŞI A ACTIVITĂŢII DE
CERCETARE
În anul 2010 nu au existat reclamaţii şi conflicte, activitatea desfăşurânduse cu respectarea Codului de etică universitară în vigoare.
¾ SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR
2010, PE PROGRAME DE STUDII
Nr.
crt.
1.
Promoţia
2010
Domeniul
Specializarea
Educaţie Fizică
şi Sport
Educaţie
Fizică şi
Sportivă
Pedagogia
Artelor
Plastice şi
Decorative
Arte Plastice,
Decorative şi
Design
Nr.
absolvenţi
56
11
Angajaţi
(%)
7,14%
54,55%
Master
(%)
16,07%
0%
¾ SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE
Facultate
Nr. total
de
posturi
Nr. posturi
ocupate
%
Nr. posturi
vacante
%
260
Nr. posturi
vacante
acoperite cu
titulari
%
Nr. posturi
vacante
acoperite cu
cadre
didactice
asociate
%
Facultate de
Asistenţă
Medicală şi
Tehnică
Dentară,
Artă şi
Cultură
Fizică
26
posturi
15 posturi
57,70%
11 posturi
42,30%
23,12
posturi
88,93%
2,88 posturi
11,08%
Decan,
Conf.univ.dr. Mălăescu Gheorghe Dan
261
RAPORT ANUAL
privind starea
Facultăţii de Administraţie Publică şi Studii
Politice Comparate
anul 2010
Decan,
Conf.univ.dr. Cornelia TOMESCU-DUMITRESCU
262
Perioada analizată: 1.01.2010 – 31.12.2010
Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate a fost înfiinţată în
anul 2005 prin H.G. nr. 916/11.08.2005, publicată în M.O. nr. 766/23.08.2005, sub denumirea
de Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale, cu specializările:
-
Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză
-
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Prin Hotărârea Senatului nr. 70/15.06.2010 s-a aprobat modificarea denumirii
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Sociale în Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice
Comparate, dată fiind preluarea, începând cu anul universitar 2010/2011, a programului de
studii universitare de licenţă Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză de către
Facultatea de Ştiinţe Juridice, fapt confirmat ulterior prin Hotărârea Guvernului nr. 631/16
august 2010.
În anul 2006, în baza adresei CNEAA nr. 38783/05.09.2006, a fost autorizată să
funcţioneze provizoriu în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Sociale specializarea
Comunicare şi Relaţii Publice.
Conform HG nr. 676/28.06.2007, a fost autorizată să funcţioneze la nivelul Facultăţii
de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate specializarea Istorie.
Începând cu anul universitar 2007-2008, specializarea Administraţie Publică,
organizată până la acea dată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative (în baza
HG nr. 535/1999 publicată în Monitorul Oficial nr. 324/7.07.1999 şi acreditată în baza
Adresei CNEAA nr. 2224 din 3.11.2005), a trecut la Facultatea de Administraţie Publică şi
Studii Politice Comparate prin hotărârea de Senat nr. 16/26 ianuarie 2007.
Tot din anul universitar 2007-2008 funcţionează în cadrul facultăţii programul de
studii de masterat Administraţie publică europeană, acreditat conform adresei ARACIS nr.
4217/17.07.2007.
În baza Ordinului MEdCT nr. 4936/30.07.2008 a fost acreditat programul de studii de
master Sisteme Administrative şi Relaţii Internaţionale, care funcţionează începând cu anul
universitar 2008/2009.
Conform Adresei ARACIS nr. 242/15.01.2010 în cadrul Facultăţii de Administraţie
Publică şi Studii Politice Comparate, este autorizat să funcţioneze provizoriu începând cu anul
universitar 2010/2011, programul de studiu Administraţie Publică – I.D.
263
De asemenea, începând cu anul universitar 2010/2011 în cadrul facultăţii noastre
funcţionează programul de studii de masterat Administrarea şi Conducerea Unităţilor de
Învăţământ, acreditat conform adresei ARACIS nr. 8017/03.08.2010.
1. Programe de studii
Dinamica numărului de studenţi pe ani, programe de studii de licenţă şi forme de
finanţare pentru perioada 1.01.2010 – 31.12.2010 este prezentată în tabelul nr. 1.1. Şi Anexa
1.
Anul
univ.
2009/
2010
2010/
2011
Tabelul nr. 1.1. Dinamica numărului de studenţi pe ani de studiu, programe de studii de licenţă şi forme de
finanţare
Facultatea
Domeniul de
Programul de
Dinamica numărului de studenţi/ani de studiu Status
licenţă
studii
Buget
Taxă
Total
Total A/AP
gen.
I
II III I
II III B T
Ştiinţe umaniste Limba şi literatura
română – Limba şi 20 37 36 52 28 11 93 91
AP
184
literatura engleză
Istorie
10 - 13
- 10 13
AP
23
Facultatea de Ştiinţe Politice Relaţii
Litere şi
Internaţionale
şi 30 34 28 27 22 15 92 64
AP
156
Ştiinţe
Studii Europene
Sociale
Ştiinţe
ale Comunicare
şi
6
- 10 15
6 16 21
AP
37
comunicării
Relaţii Publice
Ştiinţe
Administraţie
A
32 29 25 44 21 10 86 75
161
administrative Publică
TOTAL
98 100 99 151 71 42 297 264 561
Ştiinţe umaniste Istorie
15 10 9
8
- 25 17
AP
42
Facultatea de
Administraţie
Ştiinţe Politice Relaţii
Publică şi
Internaţionale
şi 21 30 34 21 22 22 85 65
A
150
Studii Politice
Studii
Europene
Comparate
Ştiinţe
ale Comunicare
şi
6
12
AP
6 12
18
comunicării
Relaţii Publice
Ştiinţe
Administraţie
A
41 32 29 39 35 17 102 91
193
administrative Publică
TOTAL
77 78 63 69 77 39 218 185 403
-
Aşa cum rezultă din tabelul nr. 1.1 şi din anexa la prezentul raport (Anexa 1 ”Evoluţia numărului de studenţi la Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice
Comparate”) se pot constata următoarele:
¾ în anul universitar 2009/2010 la Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale au fost
înmatriculaţi un număr de 561 de studenţi pe cinci programe de studii de licenţă
(Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză, Relaţii Internaţionale şi
Studii Europene, Comunicare şi Relaţii Publice, Administraţie Publică şi Istorie), din
care 297 fără taxă (reprezentând 52,94%) şi 264 cu taxă (reprezentând 47,06%). Cei
264
561 de studenţi ai facultăţii sunt repartizaţi pe cele cinci programe de studii
universitare de licenţă astfel:
- Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză –184 de studenţi
(anii I , II şi III de studiu), reprezentând 32,8% din numărul total de studenţi ai
facultăţii, din care 93 studenţi sunt în regim bugetat (50,54%) şi 91 sunt în regim cu
taxă (49,46%);
- Relaţii Internaţionale şi Studii Europene – 156 de studenţi (anii I, II şi III de
studiu), reprezentând 27,81% din numărul total de studenţi ai facultăţii, din care 92
studenţi sunt în regim bugetat (56,97%) şi 64 sunt în regim cu taxă (41,03%);
- Comunicare şi Relaţii Publice - 37 de studenţi (anii I şi III de studiu),
reprezentând 6,6% din numărul total de studenţi ai facultăţii, din care 16 studenţi sunt
în regim bugetat (43,24%) şi 21 sunt în regim cu taxă (56,76%);
- Administraţie Publică - 161 de studenţi (anii I, II şi III de studiu),
reprezentând 28,7% din numărul total de studenţi ai facultăţii, din care 86 studenţi sunt
în regim bugetat (53,42%) şi 75 sunt în regim cu taxă (46,58%);
- Istorie - 23 de studenţi (anul I de studiu), reprezentând 4,1% din numărul
total de studenţi ai facultăţii, din care 10 studenţi sunt în regim bugetat (43,48%) şi 13
sunt în regim cu taxă (56,52%);
¾ în anul universitar 2010/2011 la Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice
Comparate au fost înmatriculaţi un număr de 403 de studenţi pe patru programe de
studii de licenţă (Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Comunicare şi Relaţii
Publice Istorie şi Administraţie Publică), din care 218 fără taxă (reprezentând
54,09%) şi 185 cu taxă (reprezentând 45,91%). Cei 403 studenţi ai facultăţii sunt
repartizaţi pe cele patru programe de studii universitare de licenţă astfel:
- Relaţii Internaţionale şi Studii Europene – 150 de studenţi (anii I, II şi III de
studiu), reprezentând 37,22% din numărul total de studenţi ai facultăţii, din care 85
studenţi sunt în regim bugetat (56,67%) şi 65 sunt în regim cu taxă (43,33%);
- Comunicare şi Relaţii Publice - 18 studenţi (anul II de studiu), reprezentând
4,47% din numărul total de studenţi ai facultăţii, din care 6 studenţi sunt în regim
bugetat (33,33%) şi 12 sunt în regim cu taxă (66,67%);
- Administraţie Publică - 193 de studenţi (anii I, II şi III de studiu),
reprezentând 47,89% din numărul total de studenţi ai facultăţii, din care 102 studenţi
sunt în regim bugetat (52,85%) şi 91 sunt în regim cu taxă (47,15%);
265
- Istorie - 42 de studenţi (anii I şi II de studiu), reprezentând 10,42% din
numărul total de studenţi ai facultăţii, din care 25 studenţi sunt în regim bugetat
(59,52%) şi 17 sunt în regim cu taxă (40,48%).
Se poate observa că, la nivelul facultăţii, pe perioada 2009-2010 numărul studenţilor a
înregistrat un trend descendent, scăderea datorându-se faptului că în cadrul facultăţii au
funcţionat mai puţine programe de studii universitare de licenţă decât în anul universitar
anterior (programul de studii universitare de licenţă Limba şi literatura română – Limba şi
literatura engleză nu mai funcţionează în cadrul facultăţii începând cu 1 octombrie 2010,
trecând la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Litere prin hotărâre a Senatului universităţii, iar la
programul de studii universitare de licenţă Comunicare şi Relaţii Publice nu s-a şcolarizat în
anul universitar 2010-2011 ca urmare a cereri scăzute din partea potenţialilor studenţi). De
asemenea, programele de studii de licenţă cu cei mai mulţi studenţi sunt Administraţie
Publică, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.
Se pot desprinde, de asemenea, următoarele:
™ la programul de studii universitare de licenţă Administraţie Publică:
-
în anul 2010 au parcurs studii universitare de licenţă 354 de studenţi, din care
188 de studenţi în regim bugetat (reprezentând 53,11% din numărul de studenţi ai
acestui program de studii) şi 166 de studenţi în regim cu taxă (reprezentând 46,89%
din numărul de studenţi ai acestui program de studii. Cei 354 de studenţi ai
programului reprezintă 36,72% din numărul total de studenţi ai facultăţii (964 de
studenţi). Raportat la numărul de studenţi fără taxă ai facultăţii studenţii bugetaţi de la
acest program de studii reprezintă 36,5%, iar cei cu taxă reprezintă 36,97%;
-
în anul 2009 au parcurs studii universitare de licenţă 260 de studenţi, din care
141 în regim bugetat (reprezentând 54,23% din numărul de studenţi ai acestui program
de studii) şi 119 de studenţi în regim cu taxă (reprezentând 45,77% din numărul de
studenţi ai acestui program de studii. Cei 260 de studenţi ai programului reprezintă
24,62% din numărul total de studenţi ai facultăţii (1056 de studenţi). Raportat la
numărul de studenţi fără taxă ai facultăţii studenţii bugetaţi de la acest program de
studii reprezintă 25,54%, iar cei cu taxă reprezintă 23,61%;
-
în anul 2010 faţă de anul 2009 se înregistrează o creştere cu 94 de studenţi,
reprezentând o creştere cu 36,15%, din care 47 de studenţi în regim bugetat şi 47 în
regim cu taxă. Creşterea se datorează în proporţie de 33,3% creşterii numărului de
studenţi bugetaţi şi în proporţie de 39,49% creşterii numărului de studenţi cu taxă;
266
-
în anul universitar 2010/2011 se înregistrează o creştere faţă de anul universitar
2009/2010 cu 32 de studenţi, reprezentând o creştere cu 19,88% datorată atât creşterii
numărului de studenţi bugetaţi cu 18,6%, cât şi creşterii numărului de studenţi cu taxă
cu 21,33%.
™ la programul de studii universitare de licenţă Relaţii Internaţionale şi Studii Europene:
-
în anul 2010 au parcurs studii universitare de licenţă 306 de studenţi, din care
177 de studenţi în regim bugetat (reprezentând 57,84% din numărul de studenţi ai
acestui program de studii) şi 129 de studenţi în regim cu taxă (reprezentând 42,16%
din numărul de studenţi ai acestui program de studii. Cei 306 de studenţi ai
programului reprezintă 31,74% din numărul total de studenţi ai facultăţii (964 de
studenţi). Raportat la numărul de studenţi fără taxă ai facultăţii studenţii bugetaţi de la
acest program de studii reprezintă 34,37%, iar cei cu taxă reprezintă 25,05%;
-
în anul 2009 au parcurs studii universitare de licenţă 326 de studenţi, din care
184 în regim bugetat (reprezentând 56,44% din numărul de studenţi ai acestui program
de studii) şi 142 de studenţi în regim cu taxă (reprezentând 43,56% din numărul de
studenţi ai acestui program de studii. Cei 326 de studenţi ai programului reprezintă
30,87% din numărul total de studenţi ai facultăţii (1056 de studenţi). Raportat la
numărul de studenţi fără taxă ai facultăţii studenţii bugetaţi de la acest program de
studii reprezintă 32,07%, iar cei cu taxă reprezintă 25,6%;
-
în anul 2010 faţă de anul 2009 se înregistrează o scădere cu 20 de studenţi,
reprezentând o scădere cu 6,13%, din care 7 de studenţi în regim bugetat şi 13 în
regim cu taxă. Scăderea se datorează în proporţie de 3,8% scăderii numărului de
studenţi bugetaţi şi în proporţie de 9,15% scăderii numărului de studenţi cu taxă;
-
în anul universitar 2010/2011 se înregistrează o scădere faţă de anul universitar
2009/2010 cu 6 studenţi, reprezentând o scădere cu 3,85% datorată atât scăderii
numărului de studenţi bugetaţi cu 7,61%, cât şi creşterii numărului de studenţi cu taxă
cu 1,56%.
™ la programul de studii universitare de licenţă Istorie:
-
în anul 2010 au parcurs studii universitare de licenţă 65 de studenţi, din care
35 de studenţi în regim bugetat (reprezentând 53,85% din numărul de studenţi ai
acestui program de studii) şi 30 de studenţi în regim cu taxă (reprezentând 46,15% din
numărul de studenţi ai acestui program de studii. Cei 65 de studenţi ai programului
reprezintă 6,74% din numărul total de studenţi ai facultăţii (964 de studenţi). Raportat
267
la numărul de studenţi fără taxă ai facultăţii studenţii bugetaţi de la acest program de
studii reprezintă 6,8%, iar cei cu taxă reprezintă 5,83%;
-
în anul 2009 au parcurs studii universitare de licenţă 23 de studenţi, din care
10 în regim bugetat (reprezentând 43,48% din numărul de studenţi ai acestui program
de studii) şi 13 de studenţi în regim cu taxă (reprezentând 56,52% din numărul de
studenţi ai acestui program de studii. Cei 23 de studenţi ai programului reprezintă
2,18% din numărul total de studenţi ai facultăţii (1056 de studenţi). Raportat la
numărul de studenţi fără taxă ai facultăţii studenţii bugetaţi de la acest program de
studii reprezintă 1,81%, iar cei cu taxă reprezintă 2,58%;
-
în anul 2010 faţă de anul 2009 se înregistrează o creştere cu 42 de studenţi,
reprezentând o creştere cu 182,61%, din care 25 de studenţi în regim bugetat şi 17 în
regim cu taxă. Creşterea se datorează în proporţie de 250% creşterii numărului de
studenţi bugetaţi şi în proporţie de 130,77% creşterii numărului de studenţi cu taxă;
-
în anul universitar 2010/2011 se înregistrează o creştere faţă de anul universitar
2009/2010 cu 19 studenţi, reprezentând o creştere cu 82,61% datorată atât creşterii
numărului de studenţi bugetaţi cu 150%, cât şi creşterii numărului de studenţi cu taxă
cu 30,77%.
™ la programul de studii universitare de licenţă Comunicare şi Relaţii Publice:
-
în anul 2010 au parcurs studii universitare de licenţă 55 de studenţi, din care
22 de studenţi în regim bugetat (reprezentând 40% din numărul de studenţi ai acestui
program de studii) şi 33 de studenţi în regim cu taxă (reprezentând 60% din numărul
de studenţi ai acestui program de studii. Cei 55 de studenţi ai programului reprezintă
5,7% din numărul total de studenţi ai facultăţii (964 de studenţi). Raportat la numărul
de studenţi fără taxă ai facultăţii studenţii bugetaţi de la acest program de studii
reprezintă 4,27%, iar cei cu taxă reprezintă 7,35%;
-
în anul 2009 au parcurs studii universitare de licenţă 79 de studenţi, din care
26 în regim bugetat (reprezentând 32,91% din numărul de studenţi ai acestui program
de studii) şi 53 de studenţi în regim cu taxă (reprezentând 67,09% din numărul de
studenţi ai acestui program de studii. Cei 79 de studenţi ai programului reprezintă
7,48% din numărul total de studenţi ai facultăţii (1056 de studenţi). Raportat la
numărul de studenţi fără taxă ai facultăţii studenţii bugetaţi de la acest program de
studii reprezintă 4,71%, iar cei cu taxă reprezintă 10,53%;
-
în anul 2010 faţă de anul 2009 se înregistrează o scădere cu 24 de studenţi,
reprezentând o scădere cu 69,62%, din care 4 de studenţi în regim bugetat şi 20 în
268
regim cu taxă. Scăderea se datorează în proporţie de 15,38% scăderii numărului de
studenţi bugetaţi şi în proporţie de 37,74% scăderii numărului de studenţi cu taxă;
-
în anul universitar 2010/2011 se înregistrează o scădere faţă de anul universitar
2009/2010 cu 19 studenţi, reprezentând o scădere cu 51,35% datorată atât scăderii
numărului de studenţi bugetaţi cu 37,5%, cât şi scăderii numărului de studenţi cu taxă
cu 58,93%.
™ la programul de studii universitare de licenţă Limba şi literatura română – Limba şi
literatura engleză :
-
în anul 2010 au parcurs studii universitare de licenţă 184 de studenţi, din care
93de studenţi în regim bugetat (reprezentând 50,54% din numărul de studenţi ai
acestui program de studii) şi 91 de studenţi în regim cu taxă (reprezentând 49,46% din
numărul de studenţi ai acestui program de studii. Cei 184 de studenţi ai programului
reprezintă 19,09% din numărul total de studenţi ai facultăţii (964 de studenţi).
Raportat la numărul de studenţi fără taxă ai facultăţii studenţii bugetaţi de la acest
program de studii reprezintă 18,06%, iar cei cu taxă reprezintă 20,27%;
-
în anul 2009 au parcurs studii universitare de licenţă 368 de studenţi, din care
191 în regim bugetat (reprezentând 51,9% din numărul de studenţi ai acestui program
de studii) şi 177 de studenţi în regim cu taxă (reprezentând 48,1% din numărul de
studenţi ai acestui program de studii. Cei 368 de studenţi ai programului reprezintă
34,85% din numărul total de studenţi ai facultăţii (1056 de studenţi). Raportat la
numărul de studenţi fără taxă ai facultăţii studenţii bugetaţi de la acest program de
studii reprezintă 34,6%, iar cei cu taxă reprezintă 35,12%;
-
în anul 2010 faţă de anul 2009 se înregistrează o scădere cu 184 de studenţi,
reprezentând o scădere cu 50%, din care 98 de studenţi în regim bugetat şi 86 în regim
cu taxă. Scăderea se datorează în proporţie de 48,69% scăderii numărului de studenţi
bugetaţi şi în proporţie de 51,41% scăderii numărului de studenţi cu taxă;
-
începând cu anul universitar 2010/2011 programul Limba şi literatura română
– Limba şi literatura engleză funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi
Litere.
Dinamica numărului de masteranzi pe ani de studiu, programe de studii de masterat şi
forme de finanţare pentru perioada 2009-2010 este prezentată în tabelul nr. 1.2.
269
Tabelul nr. 1.2. Dinamica numărului de masteranzi pe ani de studiu, programe de studii de masterat şi forme de
finanţare
Anul Facultatea
Domeniul de
Programul de
Dinamica numărului de studenţi/ani Status
univ.
licenţă
studii
de studiu
Buget
Taxă
Total
Total A/AP
gen.
I
II
I
II B T
Administraţie
32
49 48 8 81 56
A
137
2009/ Facultatea de Ştiinţe
Publică Europeană
2010
Litere şi
administrative Sisteme
Ştiinţe
Administrative
şi
30
41 15 1 71 16
87
Sociale
Relaţii
A
Internaţionale
TOTAL
62
90 63 9 152 72
224
Administraţie
33
32 6 44 65 50
A
115
Publică Europeană
Sisteme
Facultatea de
Administrative
şi
31
30 7 61 7
68
2010/ Administraţie Ştiinţe
Relaţii
A
2011
Publică şi
administrative Internaţionale
Studii Politice
Administrarea
şi
Comparate
Conducerea
65 - 65
65
Unităţilor
de
A
Învăţământ
TOTAL
64 127 6 51 126 122 248
Aşa cum rezultă din tabelul nr. 1.2 şi din anexa la prezentul raport (Anexa 1 ”Evoluţia numărului de studenţi la Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice
Comparate”) se pot constata următoarele:
¾ în anul universitar 2009/2010 la Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale au fost
înmatriculaţi un număr de 224 de masteranzi pe două programe de studii de masterat
(Administraţie Publică Europeană şi Sisteme Administrative şi Relaţii Internaţionale)
şi doi ani de studiu (anul I şi anul II), din care 152 fără taxă (reprezentând 67,86%) şi
72 cu taxă (reprezentând 32,14%). Cei 224 de masteranzi ai facultăţii sunt repartizaţi
pe cele două programe de studii universitare de masterat astfel:
- Administraţie Publică Europeană – 137 de masteranzi (anii I şi II de studiu),
reprezentând 61,16% din numărul total de masteranzi ai facultăţii, din care 81 de
masteranzi sunt în regim bugetat (59,12%) şi 56 sunt în regim cu taxă (40,88%);
- Sisteme Administrative şi Relaţii Internaţionale – 87 de masteranzi (anul I
de studiu), reprezentând 38,84% din numărul total de masteranzi ai facultăţii, din care
71 de masteranzi sunt în regim bugetat (81,68%) şi 16 sunt în regim cu taxă (18,39%);
¾ în anul universitar 2010/2011 la Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice
Comparate au fost înmatriculaţi un număr de 248 de masteranzi pe trei programe de
studii de masterat (Administraţie Publică Europeană, Sisteme Administrative şi Relaţii
Internaţionale şi Administrarea şi Conducerea Unităţilor de Învăţământ), din care 126
270
fără taxă (reprezentând 50,81%) şi 122 cu taxă (reprezentând 49,19%). Cei 248 de
masteranzi ai facultăţii sunt repartizaţi pe cele trei programe de studii universitare de
masterat astfel:
- Administraţie Publică Europeană – 115 masteranzi (anii I şi II de studiu),
reprezentând 46,37% din numărul total de masteranzi ai facultăţii, din care 65 de
masteranzi sunt în regim bugetat (56,52%) şi 50 sunt în regim cu taxă (43,48%);
- Sisteme Administrative şi Relaţii Internaţionale - 68 de masteranzi (anii I şi
II de studiu), reprezentând 27,42% din numărul total de masteranzi ai facultăţii, din
care 61 de masteranzi sunt în regim bugetat (89,71%) şi 7 sunt în regim cu taxă
(10,29%);
- Administrarea şi Conducerea Unităţilor de Învăţământ - 65 de masteranzi
(anul I de studiu), reprezentând 26,21% din numărul total de masteranzi ai facultăţii,
toţi în regim cu taxă.
De asemenea, se constată o creştere a numărului de masteranzi
în fiecare an
universitar la nivel de facultate, dar şi în cadrul unor programe de studii de master. Programul
de master cu cei mai mulţi cursanţi, de la înfiinţare şi până în prezent este Administraţie
Publică Europeană.
Se pot desprinde, de asemenea, următoarele:
™ la programul de studii universitare de masterat Administraţie Publică Europeană:
-
în anul 2010 au parcurs studii universitare de licenţă 252 de masteranzi, din
care 146 de masteranzi în regim bugetat (reprezentând 57,94% din numărul de
masteranzi ai acestui program de studii) şi 106 masteranzi în regim cu taxă
(reprezentând 42,06% din numărul de masteranzi ai acestui program de studii). Cei
252 de masteranzi ai programului reprezintă 53,39% din numărul total de masteranzi
ai facultăţii (472 de masteranzi). Raportat la numărul de masteranzi fără taxă ai
facultăţii masteranzii bugetaţi de la acest program de studii reprezintă 52,52%, iar cei
cu taxă reprezintă 54,64%;
-
în anul 2009 au parcurs studii universitare de licenţă 255 de masteranzi, din
care 161 în regim bugetat (reprezentând 63,14% din numărul de masteranzi ai acestui
program de studii) şi 94 de masteranzi în regim cu taxă (reprezentând 36,86% din
numărul de masteranzi ai acestui program de studii. Cei 255 de masteranzi ai
programului reprezintă 63,75% din numărul total de masteranzi ai facultăţii (400 de
studenţi). Raportat la numărul de masteranzi fără taxă ai facultăţii masteranzii bugetaţi
de la acest program de studii reprezintă 58,12%, iar cei cu taxă reprezintă 76,42%;
271
-
în anul 2010 faţă de anul 2009 se înregistrează o creştere cu 72 de masteranzi,
reprezentând o creştere cu 18%. Numărul masteranzilor fără taxă a înregistrat o
scădere cu 9,32%, dar a crescut numărul celor cu taxă cu 12,76%;
-
în anul universitar 2010/2011 se înregistrează o scădere faţă de anul universitar
2009/2010 cu 22 de studenţi, reprezentând o scădere cu 16,06% datorată scăderii
numărului de studenţi fără taxă cu 19,75 şi a celor cu taxă cu 10,71%;
™ la programul de studii universitare de masterat Sisteme Administrative şi Relaţii
Internaţionale:
-
în anul 2010 au parcurs studii universitare de licenţă 155 de masteranzi, din
care 132 de masteranzi în regim bugetat (reprezentând 85,16% din numărul de
masteranzi ai acestui program de studii) şi 23 masteranzi în regim cu taxă
(reprezentând 14,84% din numărul de masteranzi ai acestui program de studii). Cei
155 de masteranzi ai programului reprezintă 32,84% din numărul total de masteranzi
ai facultăţii (472 de masteranzi). Raportat la numărul de masteranzi fără taxă ai
facultăţii masteranzii bugetaţi de la acest program de studii reprezintă 47,48%, iar cei
cu taxă reprezintă 12,1%;
-
în anul 2009 au parcurs studii universitare de licenţă 145 de masteranzi, din
care 116 în regim bugetat (reprezentând 80% din numărul de masteranzi ai acestui
program de studii) şi 29 de masteranzi în regim cu taxă (reprezentând 20% din
numărul de masteranzi ai acestui program de studii. Cei 145 de masteranzi ai
programului reprezintă 36,25% din numărul total de masteranzi ai facultăţii (400 de
studenţi). Raportat la numărul de masteranzi fără taxă ai facultăţii masteranzii bugetaţi
de la acest program de studii reprezintă 41,88%, iar cei cu taxă reprezintă 23,58%;
-
în anul 2010 faţă de anul 2009 se înregistrează o creştere cu 10 de masteranzi,
reprezentând o creştere cu 6,89%. Numărul masteranzilor fără taxă a înregistrat o
creştere cu 13,79%, iar numărul celor cu taxă a scăzut cu 20,69%;
-
în anul universitar 2010/2011 se înregistrează o scădere faţă de anul universitar
2009/2010 cu 69 de studenţi, reprezentând o scădere cu 21,84% datorată scăderii
numărului de studenţi fără taxă cu 14,08 şi a celor cu taxă cu 56,25%;
™ la programul de studii universitare de masterat Administrarea şi Conducerea
Unităţilor de Învăţământ:
-
în anul 2010 au parcurs studii universitare de licenţă 65 de masteranzi, din
care toţi în regim cu taxă. Cei 65 de masteranzi ai programului reprezintă 13,77% din
numărul total de masteranzi ai facultăţii (472 de masteranzi);
272
-
programul de studii universitare de masterat Administrarea şi Conducerea
Unităţilor de Învăţământ a fost înfiinţat în anul 2010.
La nivelul facultăţii dinamica studenţilor, pe cele două cicluri de studii universitare
(licenţă şi master) este prezentată în tabelul nr. 1.3.
Din tabelul nr. 1.3. se constată următoarele:
¾ în anul universitar 2009/2010 facultatea avea un număr total de 785 de studenţi şi
masteranzi, din care 561 de studenţi (71,46%) şi 224 de masteranzi (28,54%). Se
înregistrează o creştere cu 16,99% faţă de anul universitar 2008/2009, creştere datorată
exclusiv creşterii numărului de studenţi la programele de studii deja existente;
¾ în anul universitar 2010/2011 facultatea are un număr total de 651 de studenţi şi
masteranzi, din care 403 studenţi (51,9%) şi 248 de masteranzi (38,1%). Se constată o
scădere la nivel de facultate faţă de anul universitar 2009/2010 cu 17,07% datorată în
principal reorganizării facultăţii prin preluarea de către Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Litere a programului de studii de licenţă Limba şi literatura română – Limba şi
literatura engleză.
273
Tabelul nr. 1.3. Dinamica numărului de studenţi la nivelul facultăţii pe cele două cicluri de studii universitare
Ciclul de studii
Anul
univ.
Facultatea
Facultatea de
Litere şi
Ştiinţe
Sociale
2010/2011 Facultatea de
Administraţie
Publică şi
Studii
Politice
Comparate
Licenţă
Nr.
%
Total Buget Taxă Total Buget Taxă
Total la nivelul facultăţii
Masterat
Nr.
%
Total Buget Taxă Total Buget Taxă
Nr.
Total
%
Buget Taxă Buget Taxă
2009/2010
567
297
264
71,46
59,94
46,56
224
152
72
28,54
67,86
32,14
785
449
336
57,2
42,8
403
218
185
61,9
54,09
45,91
248
126
122
38,1
50,81
49,19
651
344
307
52,84
47,16
274
În ceea ce priveşte situaţia absolvenţilor pe ani universitari şi programe de studii
aceasta este reflectată în tabelul nr. 1.4.
Tabelul nr. 1.4. Situaţia absolvenţilor
Nr.
crt.
1.
2.
3.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
Specializarea
Limba şi literatura
română-limba şi
literatura engleză
Relaţii
internaţionale şi
studii europene
Comunicare şi
relaţii publice
TOTAL
Specializarea
Limba şi literatura
română-limba şi
literatura engleză
Relaţii
internaţionale şi
studii europene
Comunicare şi
relaţii publice
Administraţie
publică
TOTAL
ANUL 2009
Înmatriculaţi în
Absolvenţi
ultimul an
Licenţiaţi
Nelicenţiaţi
61
58
95,08
56
96,55
2
3,45
62
57
91,94
53
92,98
4
7,02
24
24
100
23
95,83
1
4,17
132
94,96
7
5,04
147
139
94,56
ANUL 2010
Înmatriculaţi în
Absolvenţi
ultimul an
Licenţiaţi
Nelicenţiaţi
47
47
100
42
89,36
5
10,64
43
38
88,37
36
94,74
2
5,26
16
16
100
16
100
-
-
35
33
100
33
100
-
-
141
134
95,04
127
94,78
7
5,22
Aşa cum rezultă din tabelul nr. 1.3. numărul absolvenţilor de studii universitare de
licenţă care au promovat examenul de licenţă este, pentru cele două promoţii, peste 89% din
numărul de absolvenţi. Numărul studenţilor înmatriculaţi în ultimul an de studii nu
corespunde numărului de absolvenţi pentru toate specializările, ceea ce înseamnă că o foarte
mică parte din studenţii ultimului an de studii nu şi-au achitat toate obligaţiile şi nu au
participat la examenul de finalizare a studiilor.
Pentru perioada considerată în analiză se constată că, la nivelul facultăţii, numărul
licenţiaţilor este în jur de 95% din numărul absolvenţilor.
Situaţia promovabilităţii pe anul universitar 2009/2010, pentru studii universitare de
licenţă şi de masterat este prezentată în tabelul 1.5.a, respectiv tabelul 1.5.b.
275
Tabelul nr. 1.5.a. Situaţia promovabilităţii studenţilor la studii universitare de licenţă pentru anul universitar
2009/2010
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Specializarea
An de
studiu
Nr. total
studenţi
Nr.
studenţi
promovaţi
Obs.
Istorie
Relaţii internaţionale şi studii
europene
Administraţie publică
Comunicare şi relaţii publice
Limba şi literatura română-limba şi
literatura engleză
Relaţii internaţionale şi studii
europene
Administraţie publică
Limba şi literatura română-limba şi
literatura engleză
Relaţii internaţionale şi studii
europene
Administraţie publică
Comunicare şi relaţii publice
Limba şi literatura română-limba şi
literatura engleză
I
I
23
57
18
52
78,26%
91,22%
I
I
I
76
21
72
67
17
61
88,15%
80,95%
84,72%
II
56
55
98,21%
II
II
50
65
46
63
92%
96,92%
III
43
41
95,34%
III
III
III
35
16
47
33
16
46
94,28%
100%
97,87%
Tabelul nr. 1.5.b. Situaţia promovabilităţii masteranzilor la studii universitare de masterat pentru anul
universitar 2009/2010
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
Specializarea
An de
studiu
Nr. total
studenţi
Nr.
studenţi
promovaţi
Obs.
Administraţie publică europeană
Sisteme administrative şi relaţii
internaţionale
Administraţie publică europeană
Sisteme administrative şi relaţii
internaţionale
I
I
80
45
76
37
95%
82,22%
II
II
57
42
53
42
92,98%
100%
2. Spaţii de învăţământ
Dezvoltarea patrimoniului facultății s‐a făcut concomitent cu dezvoltarea acesteia, urmărind permanent modernizarea dotărilor pentru educație şi cercetare, dezvoltarea de noi investiții, asigurarea de condiții bune de învățare şi viață pentru studenți. Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate are ca obiectiv
permanent îmbunătăţirea infrastructurii academice, elaborându-se anual planuri de investiţii
pentru anul următor, în care sunt prezentate investiţiile ce urmează a fi realizate precum şi
resursele alocate.
276
Reabilitări şi modernizări spaţii de învăţământ:
™
pentru Facultatea de Administratie Publică si Studii Politice Comparate:
¾ lucrări de reabilitare imobil str. Griviţei nr.1, contract nr. 6144/28.07.2009
valoare contract 52.861 lei fără TVA;
¾ lucrări de reabilitare pardoseli, mochete, în amfiteatrele din imobilul str.
Griviţei nr.1, valoare contract 45.000 lei cu TVA;
¾ lucrări de reabilitare canalizare imobil str. Calea Bucureşti nr.69, contract
nr. 6449/07.08.2009 valoare contract 29.327 lei fără TVA.
Dotare
Sălile de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi
comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student:
acces la reţeaua INTERNET, videoproiectoare, retroproiectoare, softuri profesionale, s.a.
Sălile de curs au fost reabilitate, dotate cu mobilier modern ergonomic şi tehnologie
informatică de actualitate.
Catedrele dispun de mijloacele multimedia aflate în gestiunea acestora oferind
posibilitatea de utilizare de către majoritatea membrilor catedrelor. Catedrele de specialitate
dispun de săli de calculatoare conectate la Internet. Căminele sunt conectate la Internet.
Biblioteca Facultății de Administrație Publică şi Studii Politice Comparate, are un fond de aproximativ 28400 de volume reprezentând 5785 titluri, fond dobândit prin achiziții curente şi o mare parte din donații. În anul 2006 biblioteca a achiziționat 4300 de volume, 578 de titluri. Fondul de carte acoperă în proporție de 85% disciplinele studiate. În 2010 Facultatea de Administratie Publică şi Studii Politice Comparate a achiziționat 191 titluri în valoare de 13556,89 lei. Periodicele se regăsesc şi ele în fondul documentar. Dintre acestea enumerăm: Revista 22, România literară, Convorbiri literare, Steaua, Revista de psihologie, Revista de filozofie, Analele Universității din Bucureşti, Tratat de sociologie Seria: Limbi şi literaturi străine, etc. Facultatea de Administraţie Publica si Studii Politice Comparate dispune de o bază
materială care corespunde standardelor asigurării unui proces de învăţământ de calitate.
Clădirile deţinute de facultate sunt:
•
Clădire situată în Str. Griviţei, nr.1
•
Clădire situată în Str. Vulcan nr. 24
•
Cămin studenţesc situat în Str. Victoriei, nr. 132-134
1. Clădire situată în str. Griviţei, nr.1
277
Construită în anul 2000, clădirea are: 4 săli de curs moderne, cu o suprafaţă de 72,5
mp/sală, având capacitate de 54 locuri/sală, 2 săli seminar, laborator Multimedia, sală
de lectură.
Laboratorul propriu Multimedia este dotat corespunzător pentru toate programele de
studiu care au prevăzut în planul de învăţământ, prin programa analitică, activităţi de acest
gen. Laboratorul Multimedia dispune de 39 unităţi PC dotate cu camere web, boxe, căşti. Sala
de informatica este complet utilată cu calculatoare racordate la Internet şi aflată la dispoziţia
studenţilor noştri.
2. Clădire situată în str. Vulcan nr. 24
Clădirea dispune de 2 săli de curs şi seminar, cabinet fonic, bibliotecă, depozit de carte.
Cabinetul fonic este dotat corespunzător pentru toate programele de studiu care au
prevăzut în planul de învăţământ limbi străine. Laboratorul fonic dispune de 30 pupitre utilate
cu sistem audio coordonate centralizat.
3. Cămin studenţesc situat în str. Victoriei, nr. 132-134
Facultatea dispune de un cămin studenţesc propriu, cu sediul în Str. Victoriei nr. 132134, cu o capacitate de 43 de locuri.
Tabelul nr. 2.1. Spaţii de învăţământ
Nr.
crt.
1.
Săli de cursuri
Denumire sală
A
Laboratoare
Suprafaţă [mp] Nr. locuri
72,25
54
Denumire sală
Laborator Multi
Suprafaţă [mp] Nr. locuri
104
40
30
30
134
70
Media
2.
B
72,25
54
3.
C
72,25
54
4.
D
72,25
54
5.
SE
24
18
6.
SP
18
15
7.
P1
40
30
8.
P2
35
25
Total
13
406
304
Laborator fonic
1
De asemenea, Biblioteca Facultăţii de Administaţie Publică şi Studii Politice
Comparate are relaţii de colaborare cu:
278
¾ edituri româneşti: Editura Lumina Lex Bucureşti, Editura Universul Juridic
Bucureşti, Editura C. H. Beck Bucureşti, Editura Institutul European Iaşi.
¾ distribuitori de carte străină: Books Unlimited Ltd. din Timişoara.
Serviciile de bibliotecă sunt informatizate cu ajutorul aplicaţiei informatice
LIBERTY, facilitându-se accesul la sursele bibliografice.
Începând cu data de 30 octombrie 2009 cadrele didactice şi studenţii din Facultatea
de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate au acces online gratuit la următoarele
platforme de reviste ştiinţifice de cercetare în format integral şi baze de date bibliografice şi
bibliometrice:
- ScienceDirect - Journals - http://www.sciencedirect.com
- Springerlink - journals - http://www.springerlink.com .
3. Situaţia profesorilor pensionaţi, consultanţi
Pe anul 2010 la Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate nu au
fost cadre didactice pensionate şi nu au desfăşurat activităţi didactice profesori consultanţi.
4. Rezultatele activităţii de cercetare
Facultatea de Administaţie Publică şi Studii Politice Comparate dispune de un plan de
cercetare ştiinţifică propriu, inclus în planul operaţional al facultăţii şi în cel al universităţii.
Temele de cercetare cuprinse în planul de cercetare se înscriu în aria ştiinţifică a
domeniilor de studii organizate de facultate.
Facultatea de Administaţie Publică şi Studii Politice Comparate a organizat sesiuni de
comunicări ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională, iar lucrările prezentate de către
specialişti din ţară şi străinătate au fost publicate în Analele Universităţii (Analele Universităţii,
Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, ISSN: 1944-605x), publicaţie catalogată CNCSIS B+, tipărite în
editura Universităţii ‘‘Constantin Brâncuşi‘‘.
Studenţii facultăţii au organizat, alături de studenţii celorlalte facultăţi ale universităţii,
conferinţa ”Zilele Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti din Universitatea ”Constantin
Brâncuşi”
din Tg-Jiu, Ediţia a III-a, precum şi conferinţa ”Scienţia” la nivelul facultăţii.
De asemenea, Facultatea de Administaţie Publică şi Studii Politice Comparate a fost
co-organizatoare, alături de celelalte facultăţi ale universităţii a Sesiunii de comunicări
ştiinţifice cu participare internaţională ”Inovare şi democraţie”, în perioada 4-6 iunie 2010.
279
În perioada 29-30 aprilie 2010, Facultatea de Administaţie Publică şi Studii Politice
Comparate a organizat Conferinţa Internaţională "Knowledge and Communication in the
Globalisation Era".
Tabelul nr. 4.1. Situaţia sintetică a cercetării pe perioada 2006-2011
Anul
2010
Articole
ISI/Proceeding
ISI/
Conferinţe ISI
9
Articole
B+
Articole
BDI
Contracte
de
cercetare
Granturi
de
cercetare
7
13
7
-
Proiecte
din
fonduri
europene
2
Aplicaţii
depuse/proiecte
în evaluare
Cărţi
1
18
În rezultatele cercetării sintetizate în tabelul nr. 4.1. se poate observa o creştere
semnificativă a numărului de articole ISI/conferinţelor ISI, precum şi a articolelor publicate în
reviste cotate B+ şi indexate în baze de date internaţionale, a contractelor de cercetare şi a
cărţilor de specialitate. În numărul total de articole la nivel de facultate (36) cea mai mare
pondere o deţin articolele ISI (25%). În ceea ce priveşte realizarea cercetării ştiinţifice prin
contracte şi granturi de cercetare în anul 2010 au fost realizate doar contracte de cercetare
Începând cu anul 2009 s-au depus aplicaţii pentru proiecte prin fonduri europene şi la acest
moment două proiecte sunt câştigate şi se derulează (Anexa 2). Comparativ cu anul 2009
numărul articolelor ISI a crescut de 3,5 ori (350%), înregistrându-se o creştere de două ori
(100%) şi a numărului de contracte de cercetare. Numărul cărţilor a crescut de două ori, în
timp ce numărul articolelor B+ a scăzut cu 58,82%, iar cel al articolelor BDI cu 68,42%.
5. Asigurarea calităţii
La nivelul universităţii există o strategie de îmbunătăţire a calităţii, pe care facultatea
noastră o aplică, materializată prin Sistemul de Management al Calităţii implementat şi
certificat de organismul de certificare SIMTEX-OC. Există, de asemenea, un regulament
pentru iniţierea monitorizarea şi revizuirea programelor de studiu, pe care Facultatea de
Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate îl aplică.
Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate şi-a însuşit
Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor care are precizări clare privind
examinarea studenţilor.
Evaluarea programelor de studii are doua componente:
-
evaluare internă - de către corpul de auditori interni ai universităţii
-
evaluarea externă - de către ARACIS.
Pentru anul 2009/2010, facultatea noastră a avut o Comisie de evaluare şi asigurare
a calităţii în următoarea componenţă:
280
- conf. univ. dr. Pociovălişteanu Diana-Mihaela - preşedinte
- lect.univ.dr. Sorin Purec - membru
- lect.univ. Roxana Gherghe - membru, în calitate de RAC
- lect.univ.dr. Otilia Simion - membru
- student Corina Holingher - membru.
Facultatea noastră aplică prevederile HG 238/2000 cu privire la evaluarea
performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic din învăţământul superior,
prevederi regăsite în Fişa de evaluare care se întocmeşte anual de către cadrul didactic
evaluat şi se verifică de către şeful de catedră.
În anul universitar 2009-2010, au fost evaluate colegial toate cadrele didactice titulare
ale facultăţii, acestea obţinând calificativul Foarte bine. De asemenea, 23 de cadre didactice
au fost evaluate de către studenţi.
Tabelul nr. 5.1. Nr chestionare aplicate pentru fiecare cadru didactic în vederea evaluării acestora de
către studenţi
Componenta
Cadre didactice
Total
Nr. chestionare / cadru didactic
evaluate/ nr.total
chestionare
Minim
Maxim
Mediu
cadre
aplicate
FLSS
23/28
285
8
27
12.39
Tabelul nr. 5.2. Rezultatele obţinute în urma evaluării cadrelor didactice de către studenţi
Componenta
FLSS
Cadre
didactice
evaluate
23
FOARTE BINE
BINE
SATISFĂCĂTOR
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
%
16
69,57
7
30,43
-
-
Tabelul nr. 5.3. Punctajele obţinute în urma evaluării cadrelor didactice de către studenţi la nivelul
FAPSPC
Punctaj
Componenta
Minim
Maxim
Mediu
FLSS
2,60
3,92
3,574
Aşa cum se observă în figura 5.1, faţă de semestru II al anului universitar 2008/2009,
punctajul mediu pentru facultatea noastră, in semestrul I 2009/2010 are o uşoară creştere.
281
3,900
3,800
3,700
3,600
2008/2009
3,500
2009/2010
3,400
3,300
3,200
3,100
FSEGA
FI
FLSS
FSJ
FEFS
UCB
Fig. 5.1. Punctaj mediu componente
În anul univ. 2009/2010, la facultatea noastră s-au aplicat studenţilor chestionare de
apreciere a mediului de învăţare. În urma centralizării acestora s-a obţinut rezultatele din
tabelul nr. 5.4.
Tabelul nr. 5.4. Aprecierea mediului de învăţare
Nr.crt.
Număr de chestionare aplicate
1.
94
Procent apreciere pozitivă
(%)
75,25
Pentru anul 2010/2011, facultatea noastră are o Comisie de evaluare şi asigurare a
calităţii în următoarea componenţă:
- conf. univ. dr. Cornelia Tomescu-Dumitrescu - preşedinte
- prof. univ.dr. George Niculescu - membru
- lect.univ. Roxana Gherghe - membru, în calitate de RAC
- conf.univ.dr. Sorin Purec - membru
- student Ciorei Mihaela – membru
În semestrul I al anului universitar 2010-2011 au fost evaluate colegial 6 cadre
didactice titulare ale facultăţii, acestea obţinând calificativul Foarte bine.
Situaţia privind evaluarea internă şi externă a programelor de studii ale facultăţii este
următoarea:
1. evaluarea internă
2006/2007 – au fost auditate programele de studii universitare de licenţă LLR-LLE, RISE si
CRP
282
2007/2008 - au fost auditate programele de studii universitare de licenţă LLR-LLE, RISE, AP
si CRP
2008/2009 - au fost auditate programele de studii universitare de licenţă şi programele de
studii universitare de masterat SARI si APE
2009/2010 - au fost auditate programele de studii universitare de masterat SARI si APE
2. evaluare externa de către ARACIS (sau CNEEA)
- 2005 - CNEEA autorizare provizorie pentru RISE, AP, LLR-LLE
- 2006 - CNEEA autorizare provizorie pentru CRP
- 2007 - ARACIS autorizare provizorie pentru Istorie
- ARACIS acreditare master APE
- 2008 - ARACIS acreditare master SARI
- 2009 - ARACIS autorizare provizorie AP ID
- 2010 - ARACIS acreditare master ACUI
În ceea ce priveşte situaţia în dinamică a cadrelor didactice titulare ale facultăţii în
funcţie de gradul didactic aceasta este prezentată în tabelul de mai jos.
În anul univ. 2010/2011, la facultatea noastră s-a realizat evaluarea mediului de
învăţare şi 82,72% dintre studenţii chestionaţi (38 de studenţi) au apreciat pozitiv.
Tabelul nr. 5.5. Structura personalului didactic
Grad
2009/2010
2010/2011
didactic
Nr.
%
Nr.
%
Profesor
2
7,14
2
10,53
Conferenţiar
2
7,14
4
21,05
Lector
15
53,57
8
42,10
Asistent
3
10,72
-
-
Preparator
6
21,43
5
26,32
TOTAL
28
100
19
100
Începând cu anul universitar 2009/2010 şi până în anul universitar 2010/2011 numărul
cadrelor didactice a scăzut la nivelul facultăţii ca urmare a reorganizării facultăţii. Numărul
cadrelor didactice cu grad de profesor a rămas constant, iar numărul cadrelor didactice cu grad
de conferenţiar a crescut cu 100%.
Evoluţia raportului nr. studenţi/nr. cadre didactice pentru perioada analizată este cea
prezentată în tabelul nr. 5.6.
283
Tabelul nr. 5.6. Raportul nr. studenţi/nr. cadre didactice
Facultatea
Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate
2009/2010
2010/2011
785/28=28,04
651/19=34,26
Aşa cum se poate observa din tabelul nr. 5.6. raportul dintre numărul de studenţi şi
numărul de cadre didactice este conform standardelor ARACIS pentru toată perioada supusă
analizei.
6. Respectarea eticii universitare şi a activităţii de cercetare
La Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate nu au existat
cazuri de nerespectare a eticii universitare de la înfiinţare şi până în prezent.
În ceea ce priveşte respectarea realizării cercetării ştiinţifice conform fisei postului
întocmită pentru fiecare cadru didactic în parte situaţia este prezentată în tabelul nr. 6.1.
Tabelul nr. 6.1. Realizarea cercetării ştiinţifice
Facultatea
Facultatea de Administraţie Publică şi Studii
Politice Comparate
Facultatea de Administraţie Publică şi Studii
Politice Comparate
Anul
universitar
Nr. cadre
didactice
Cadre didactice
care au realizat
norma de
cercetare
Cadre didactice
care nu au
realizat norma
de cercetare
Nr.
%
Nr.
%
2008/2009
24
13
56,42
8
33,33
2009/2010
28
11
45,83
13
46,43
Se poate constata că cercetarea ştiinţifică prevăzută în fişa postului a fost realizată
doar de o parte a cadrelor didactice ale facultăţii. Conform hotărârii Senatului universităţii,
celor care nu au realizat norma de cercetare li s-a mărit norma didactică la maximul prevăzut
de legislaţia în vigoare la momentul respectiv. Atât în anul universitar 2008/2009, cât şi în
anul universitar 2009/2010 la Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice
Comparate au existat posturi rezervate în statele de funcţii de personal didactic, iar personalul
didactic titular pe posturile respective nu au avut obligaţia de a realiza cercetare prin fişa
postului. În anul universitar 2008/2009 3 cadre didactice au avut postul rezervat, iar în
2009/2010 4 cadre didactice au avut postul rezervat.
În ceea ce priveşte manifestările ştiinţifice din fiecare an universitar prevăzute în
planul stabilit la începutul fiecărui an universitar acestea au fost realizate (conferinţe,
prelegeri publice, conferinţe ştiinţifice etc.) conform planurilor de cercetare.
284
7. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor pentru anul 2010, pe programe
de studii
În tabelul nr. 7.1.a., 7.1.b. şi tabelul nr. 7.2. este prezentată situaţia absolvenţilor
facultăţii prin prisma inserţiei pe piaţa muncii pe fiecare ciclu de studii, pe programe de studiu
şi pe ani (Anexa 3).
Astfel se poate observa că, în ceea ce priveşte studiile de licenţă, la programul de
studii Administraţie publică se înregistrează cel mai mare procent de inserţie a absolvenţilor.
Cea mai slabă inserţie se înregistrează la programele de studii Comunicare şi Relaţii
Publice şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. Majoritatea absolvenţilor programului de
studii Relaţii Internaţionale şi Studii Europene sunt înscrişi la masteratele care funcţionează
în cadrul facultăţii.
În ceea ce priveşte programele de studii de masterat cea mai bună inserţie pe piaţa
muncii se înregistrează în anul 2009 la programul de studii Administraţie Publică Europeană
(26,83%).
Tabelul nr. 7.1. a. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor studiilor universitare de licenţă
Denumire program
Anul
absolvirii
Nr.
absolvenţi
Angajaţi la nivelul studiilor
(studii superioare)
În domeniu
Relaţii internaţionale
şi studii europene
TOTAL
Comunicare şi relaţii
publice
TOTAL
Administraţie
publică
TOTAL
Limba şi literatura
română – Limba şi
literatura englezăTOTAL
Relaţii internaţionale şi studii europene
TOTAL
Comunicare şi relaţii
publice
TOTAL
Administraţie
publică
TOTAL
Limba şi literatura
română – Limba şi
literatura engleză
TOTAL
TOTAL
2009
62
Nr.
%
-
-
În alte
domenii
Nr.
%
3
4,84
3 (4,84%)
2009
24
-
-
3
55
4
7,27
4
12,5
57
22
38,6
-
7,27
43
-
-
1
-
16
-
-
-
2,33
35
2
5,71
-
47
-
339
7
35
285
14,89
3,63
-
-
7
16,28
-
-
2
5,71
4 (11,42%)
2010
2
7
2010
12,5
-
1 (2,33%)
2010
3
2
22 (38,6%)
2010
38,71
3
8 (14,54%)
2009
24
24
3 (12,5%)
2009
Angajaţi, dar nu la
nivelul studiilor
(studii medii)
Nr.
%
12
19 *40,43%)
25
11
31,43
11
25,53
-
-
-
47
-
Tabelul nr. 7.1.b. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor studiilor universitare de licenţă
Denumire
program
Anul
Nr.
Nr. absolvenţi angajaţi în
absolvirii absolvenţi
domeniu
din care:
Înscrişi şi
Neînscrişi
la master
la master
Nr.
Relaţii
internaţionale
şi studii
europene
TOTAL
Comunicare şi
relaţii publice
TOTAL
Administraţie
publică
TOTAL
Limba şi
literatura
română-limba
şi literatura
engleză
TOTAL
Relaţii
internaţionale
şi studii
europene
TOTAL
Comunicare şi
relaţii publice
TOTAL
Administraţie
publică
TOTAL
Limba şi
literatura
română-limba
şi literatura
engleză
TOTAL
%
Nr.
-
%
Nr. absolvenţi angajaţi în
alte domenii
din care:
Înscrişi şi
Neînscrişi
la master
la master
Nr.
absolvenţi
neangajaţi
înscrişi la
master
Nr.
%
Nr.
%
16
25,81
11
17,74
4,16
2
27 (43,55%)
8,33
2
8,33
15(24,19%)
10
2009
62
-
2009
24
1
4,16
2009
55
4
2 (8,32%)
7,27
4
7,27
2
4 (16,66%)
3,64
0
0
10(41,67%)
22
2009
57
14
8 (14,54%)
24,56
8
14,04
23
2 (3,64%)
40,35
0
22(40,0%)
-
2010
43
-
7
23 (40,35%)
16,28
1
2,32
2010
16
-
2010
35
2
5,71
2010
47
3
4 (11,42%)
6,38
4
1
22 (38,60%)
-
-
8 (18,60%)
-
-
2
5,71
3
8,57
8,51
12
11 (31,43%)
25,53
0
7 (14,89%)
8
17
17(39,53%)
-
-
-
15
22,86
17
0
17(48,57%)
-
12 (25,53%)
-
Se constată, de asemenea, ponderea foarte ridicată a absolvenţilor de studii
universitare de licenţă, promoţia 2010, înscrişi la studii universitare de masterat.
Tabelul nr. 7.2. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor studiilor universitare de masterat
Denumire program
Administraţie publică europeană
Administraţie publică europeană
Sisteme administrative şi relaţii internaţionale
TOTAL
Anul
absolvirii
Nr.
absolvenţi
2009
2010
2010
-
41
57
42
140
286
Absolvenţi
angajaţi în
domeniu
Nr.
%
11
26,83
12
21,05
5
11,90
28
-
Absolvenţi
angajaţi în
alte domenii
Nr.
%
10
24,39
24
42,11
19
45,24
53
-
Absolvenţii promoţiei 2010 ai programului de studii universitare de masterat
Administraţie Publică Europeană
înregistrează cea mai mare inserţie pe piaţa muncii,
21,05% fiind angajaţi în domeniu.
8. Situaţia posturilor vacante
Pentru perioada 2009-2011, conform statelor de funcţii de personal didactic întocmite
la nivelul facultăţii, situaţia posturilor şi a acoperiri cu cadre didactice titulare şi asociate este
prezentată în tabelul nr. 8.1.
Tabelul nr. 8.1. Situaţia ocupării şi acoperirii posturilor didactice
Anul
universitar
2009/2010
2010/2011
Nr.
posturi
57
38
Ocupate
Vacante
Nr.
%
Nr.
%
28
19
49,12
50,00
29
19
50,88
50,00
Vacante acoperite cu
titulari
Nr.
% din
% din
total
vacante
posturi
16,33 28,65
56,31
9,04
23,79
47,58
Vacante acoperite cu
asociaţi
Nr.
% din
% din
total
vacante
posturi
12,67 22,23
43,69
9,96
26,21
52,42
În ceea ce priveşte gradul de ocupare a posturilor didactice în anul universitar
2010/2011 se înregistrează cea mai bună ocupare, respectiv 50% din totalul posturilor din
statul de funcţii de personal didactic. De asemenea, cea mai bună acoperire a posturilor
vacante cu cadre didactice titulare se înregistrează în anul universitar 2009/2010, respectiv
56,31% din numărul posturilor vacante. În perioada 2010-2011 se constată o reducere a
numărului de posturi faţă de anul universitar 2009/2010 datorită reorganizării facultăţii în anul
2010.
287
Anexe
TABEL NOMINAL CU ABSOLVENŢII PROMOŢIEI 2005
SPECIALIZAREA – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Numele şi prenumele
absolventului
Nr. de
telefon
Locul de muncă
Master
AMZA M.C. CRISTINA RALUCA
-
BRD – şef serviciu urmărire
ARDELEANU C. CONSTANTIN FLORIN
-
-
BALINT L. ILDIKO
0745924063
-
BEICA A. MARCEL
BOBEŞ GH. VALENTIN GHEORGHE
-
Ofiţer MAN
DA
-
Ofiţer IPJ Vălcea
DA
-
NL
-
-
Ofiţer rezervă MAN
-
BOKOR L. ISTVAN LORAND
BULACU I. AUREL
DA
-
BUNICĂ AL. ALINA
-
-
-
BURLAN I. IONELA CAMELIA
-
-
-
CĂLĂRAŞU GH. DANIEL
-
-
-
CEŞA I. IOAN
-
Ofiţer rezervă MAN
-
CHIANĂ I. ION COSMIN
0252274008
-
-
CHIRTEŞ I. HORAŢIU AURELIAN
-
Ofiţer activ
-
CIUTĂ M. MIHAI
CÎLEA I. VALENTIN DANIEL
-
Ofiţer activ Tg-Mureş
-
DA
16.
COCHINŢU M. EMIL MARIUS
0247414873
Şef - Oficiul de Mobilizare a economiei şi
pregătirea teritoriului pentru apărare
Tg-Mureş
-
17.
COITA T. OCTAVIAN GRIGORE
DA
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
CORNEA C. MARIA MAGDALENA
-
Economist – City Bank
Tg-Mureş
-
COSTEA AL. ALEXANDRU
CRĂCIUN C. IONELA ALISA
-
Ofiţer – cadru activ
DA
0253222063
-
-
15.
-
-
-
-
CRĂCIUNESCU C. ELVIS FLORIN
DANCIU GH. GRUIA GHEORGHE
-
-
-
Ofiţer în rezervă
-
DANCIU P. LILIANA
-
Broker – firmă asigurări
-
DAVID N.C. NICOLAE MARIUS
-
Ofiţer în rezervă
-
-
-
-
25.
DIACONU A. GIORGIANA CLAUDIA
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
DRAGOMIR V. GEORGETA
-
contabil
SUCCES NIC COM
-
DRĂGAN V. ELENA AMALIA
-
NL
DRĂGHICI I. IOANA CAMELIA
-
Grefier- Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
DUŢAN V. LIANA ELENA
-
-
FELIE M. LUCIAN
-
Ofiţer MAN
GĂLUŢ O. IONEL
-
-
GRECU GH. RODICĂ
-
ofiţer MAN
-
DA
DA
-
33.
HĂRŞAN I. IOAN
34.
35.
36.
IORGA D. MARINELA
-
Inspector principal
Direcţia generală a finanţelor publice Mureş
Casa de Pensii Vâlcea
ISPAS I. NELU
-
Ofiţer IPJ
-
-
Referend de specialitate Compania se apă Olt
-
-
-
-
JIANU M.R. ELISABETA ANDREEA
37.
LAZĂR I. IONELA CRISTINA
38.
39.
LOGIGAN I. VERONICA DIAMANTA
0745751775
Angajat
Lazăr Service
Contabil Societate comercială
LUNCA GH. MIHAI
-
Ofiţer MAN
288
DA
DA
-
40.
MARINESCU GH. CARMEN MONICA
MINCU C. NICOLAE
-
-
-
-
DA
DA
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
MITROI I. OCTAVIAN IONUŢ
MIŢARU M. ADI IULIAN
-
Ofiţer în rezervă
Administrator firmă
-
-
Ofiţer MAN
MOTREANU E. SIMONA ELENA
-
şomer
-
MUNTEANU G. FLORIN
-
-
-
MUSTAŢĂ I. VALENTINA IONELA
-
-
-
NAGY M. CLAUDIA VERONICA
-
Inspector – Prefectura Tg-Mureş
-
NEAMŢ AL. CAMELIA SANDA
NEGOESCU AL. FLORIN TIBERIU
-
-
-
-
Ofiţer MAN
NICULEASA C. ANDREEA CORNELIA
-
-
-
PARASCHIV C. COSTICĂ
PĂCALĂ D.D. RAMON DĂNUŢ
-
Observator ONU, ofiţer
-
0252331602
-
PĂUN M. GHEORGHE
-
Ofiţer în rezervă
PERCIU A. GRIGORE
PLĂVIŢU P. MIHAI NICOLAE
-
Ofiţer activ
DA
-
Ofiţer MAN
DA
PODARU I. DANIELA MONICA
-
-
POPESCU AL. MINODORA
-
Ministerul Transporturilor
POPESCU I. EUGEN
0253238524
-
-
POSTOLICEANU GH. CERASELA
0249424288
-
-
RĂCEANU D. ELENA ELISABETA
-
NL
-
RUSAN V. OVIDIU VIOREL
-
Ofiţer MAN
-
SĂVESCU I. ELENA IULIANA
-
oficiant poştă
-
SIMION P. MARIAN SILVIU
STÎRCEA C. LAURENŢIU CONSTANTIN
-
-
-
-
-
-
65.
SUTĂ I. CARMEN ELENA
-
-
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
ŞALARU P. ALEXANDRU DUMITRU
TĂNASIE I. ION
-
director vânzări
S.C ACATREX Tg-Jiu
subofiţer MAN
-
41.
-
DA
DA
DA
-
Ofiţer în rezervă
-
TEMEREANCĂ I. MARIA ELIZA
TIUCĂ T. TRAIAN MARIUS
-
-
-
-
Ofiţer MAN
TOMESCU T. LAVINIA MARIANA
TOMOIU I. DOREL MIHĂIŢĂ
0727086756
-
-
Ofiţer în rezervă MAN
DA
DA
TOPORÎŞTE GH. GEORGETA CLAUDIA
TRUŞCĂ I. IULIAN CONSTANTIN
-
-
-
-
-
-
TUDORESCU D.F. MĂDĂLIN FLORIAN
-
director de vânzări
-
VĂCARU C. EUGENIA
-
agent vânzări
-
VĂLCĂUAN ŞT. ADELA CRISTINA
-
Inspector PrimărieTg-Mureş
DA
VLADU M. CRISTINA
ZANFIR V. ADRIAN
0253463973
-
DA
-
Ofiţer activ
DA
289
TABEL NOMINAL CU ABSOLVENŢII PROMOŢIEI 2006
Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Numele şi prenumele
ALBU C. CONSTANTIN
ALEXANDRESCU C. AURELIA
AMZA IL. ILIE
BABĂ ŞT. ŞTEFAN DINU
BÎZOI-POPESCU C. ALIN
BLAIU V. CRISTIAN GHEORGHE
BLENDEA N. NICOLAE
BLIDARU I. ILIE
BORCEANU D. NICOLAE ANGEL
BOREA P. ADRIAN OCTAVIAN
BRAŞOVEANU I. CONSTANTIN
BRUJAN ŞT. ION
BURNESCU A. SORINELA - OANA
BUTUŞINĂ E. IULIANA
CĂLIN I. NELU CĂTĂLIN
CERNĂTOIU N. ANA - MARIA
CIOFRÂNGEANU D. FLORIAN
CÎRSTEA D. ADRIAN ŞTEFAN
CIULEI N. CARMEN - DANIELA
CIUREA N. ELENA - CRISTINA
COMĂNICI I. VIORICA
COVLEA A. ALEXANDRU
CRĂCIUNESCU I.P. LAURA IONELA
CURELEA V. VICTOR - SABIN
DĂRĂMUŞ N. COSMINA NICOLETA
DIACONESCU M. ADRIAN
DOBRE I. TUDOR
DUŢU M. MARIAN CLAUDIU
ENĂŞEL P. CAMELIA MARIANA
FILIP V. VIOREL
GAVRILESCU A. NICOLAE
GEGEA V. VIORELA GEORGIANA
GIOGIA A. ADELINA - CORINA
GLEMEIANU I. ELENA
GOCIU T. LUMINIŢA - MARIANA
GRIGORE I. VERONICA
GROVU I. OVIDIU
GULIE GH. MARIANA
IANCHIŞ GR. NELU CĂLIN
ILOIU C. ADRIAN
LOGIGAN I. SILVIU - IOSIF
LUNGU I. BIANCA ELENA
MACHIDON M. MIHAELA
MÂNDRU O.M. MIRCEA FABIAN
MĂNESCU M. MIHAELA - OLIMPIA
MANOLACHE V. COSMIN DRAGOŞ
MARCU IL. TRAIAN AUREL
Nr. telefon
0722920181
0727664266
0743999432
0745836719
0740531208
0726781479
0723334981
0741277369
0741669507
0724557224
0726669117
0724565352
0746095233
0722596994
0721471222
0720211476
0722666586
0726231990
0727943311
0720484481
0727117746
0253371623
0723179067
0744385592
07474410402
0742121889
0742081543
0253221302
0745045207
0723128723
0721698005
0727328700
0729522189
0722365198
0721220582
0740070227
0742343035
0727595910
0723400046
0746911809
0721767873
290
Locul de muncă
Master
Ministerul Apărării Naţionale-UM
Bucureşti-ofiţer
Ministerul Apărării Naţionale -UM -ofiţer
superior
UM-ofiţer
UCB-fochist
ISU Drobeta Turnu Severin-subofiţer
operativ
Primăria Slatina-inspector Direcţia
Urbanism
Ministerul Apărării Naţionale UMofiţer(R)
Ministerul Apărării Naţionale UM-ofiţer
Primăria Motru-Poliţia Locală-poliţist
comunitar
-
-
Ministerul Apărării Naţionale UM-ofiţer
Ministerul Apărării Naţionale UM-ofiţer
SC LEONARDO SRL-agent comercial
Ministerul Apărării Naţionale UM Buzăucomandant
NEUMANN KEY ACCOUNT
DA
DA
DA
DA
DA
DA
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
MATEI T. MARIUS COSMIN
MIU I. MIHAI
MIUŢ D. LORENA - MAGDALENA
MUTU E. VIRGINIA
NĂNUŢI P. MARILENA
PETRONELA
NUŢULESCU T. PAUL GABRIEL
PAPUC I. ELENA RODICA
PĂTRU AL. ADRIAN
PETRE V. RAREŞ
PICIORUŞ D. MITUŞ
PLUMB C. CĂTĂLINA
POPESCU GH. TEODORA
GEORGIANA
POPESCU IL. GHEORGHE
POPESCU N. ROBERT - NICOLAE
POPESCU-IORDACHE N. NINEL
POPOVICI GH. GABRIEL
PREDA GH. MARIUS ALIN
PUPĂZAN I. ION - COSMIN
RADU F. ION
RADU ŞT. GHEORGHE
RUSU V. IOAN
STAICU M. ADRIAN
STAMATOIU I. ROBERT - CLAUDIU
STOICA O. MARIA RUXANDRA
TĂTARU V. LUCIAN
TÎRNOVANU A. ADRIAN CĂLIN
TRIFAN V. VASILE
TUDORESCU I. IONELA - LAURA
URECANU I. IONELA - CRISTINA
VĂDUVA I. ADRIAN
VASIA I. FLOAREA
VODOIU P. MINEL
0745369558
0721170699
0749875924
0727089124
0250732298
0723280622
0723352123
0742210818
0743038480
0746881027
0748777355
0723612321
0745474724
0723286357
0743621647
0742352109
0723869333
0727763931
0724406157
0748097967
0253351126
0727343657
0745486548
0724774494
0741212343
0717595874
0722499091
MANAGEMENT Bucureşti-asistent
administrativ
UM Râmnicu-Vâlcea-cadru militar
-
-
Primăria Bengeşti-Ciocadia-referent
specialitate
-
DA
-
SC OANDRA SRL Bucureştiadministrator
Ministerul Apărării Naţionale –purtător de
cuvânt al Forţelor Terestre
NL
-
DA
-
TABEL NOMINAL CU ABSOLVENŢII PROMOŢIEI 2008
Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ – 4 ani
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Numele şi prenumele
ANDRIŢOIU GR. FELICIA
ANDRIŢOIU GR. VIORICA
ANGHEL IL. ANDREIA
VERONICA
BĂLAN M. ION CRISTIAN
BARBU I. DELIA JANINA
BERCAN A. ELENA VALERIA
BÎZOI V. OANA SABINA
BOBEŞ AL. MARIN
BUIOCA V. SORINEL
CĂTUŢOIU FL. SIMONA
GABRIELA
Nr. telefon
0253472192
0253473109
0251418612
0253215945
0253213317
0253214452
0249416498
-
291
Locul de muncă
Referent Serviciul Asistenţă SocialăPrimăria Turburea
Inspector-Primăria Ţînţăreni
NL
Grefier arhivar-Tribunalul Dolj
Solist vocal-Şcoala Populară de Artă
Tg-Jiu
Inspector Serviciul Juridic Contencios
Administrativ-Primăria Tg-Jiu
Cadru didactic asociat UCB, FAPSPC
Deputat PDL, Parlamentul României
Şomer
NL
Master
DA
DA
-
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
CORNOIU V. MARIA
DIACONU V. VALENTIN
COSTINEL
DOANDEŞ V. VALENTINA
DODENCIU V. ROXANA
FLFORENTINA
FUIOREA IL. CONSTANTIN
GĂLETUŞE C. MARIA
GEICĂ I. MARIA
GLĂVAN C. VICTOR ALIN
IONICIOIU FL. MĂDĂLINA
ELENA
LUPU C. GABRIEL ILIE
LUŢĂ I. SIMONA
MURGIUC C. MIHAELA
NEGREA V. ELENA CRISTINA
NICU IL. LUCICA BEATRIS
PÂRVU E. LIZICA
26.
27.
PEPTAN GH. NICOLETA
28.
29.
PÎRGARU I. MIRELA
30.
31.
PUFAN I. CLAUDIA ALINA
32.
33.
SPERLEA V. MARIA ADELA
STÎNGĂ D. CONSTANTINA
COSTINA
34.
SULTAN N. CONSTANTINA
PINOŞANU D. ELENA ALINA
PISC I. IONELA
SGAIBĂ C. CRISTINA IULIANA
35.
36.
TANTAN V. CLAUDIA CRISTINA
37.
38.
39.
TUDOR I. ADRIAN MARCEL
VĂDUVA V. LIDIA
VINULESCU I. MARIANA
LAVINIA
VIŞINESCU GR. ALEXANDRU
ADRIAN
40.
TAŞCĂU GH. CARLOS GEORGEL
0253276158
-
Bibliotecar Primăria Teleşti
NL
DA
0252381512
0253223961
Asistent social-Primăria Ponoarele
Consilier financiar-ING Nederlanden
DA
0253371188
0255212955
0253371011
Electricain-EMC Roşia Rovinari
Oficiul Poştal Caraş-Severin
Consilier I principal, Direcţia impozite
şi taxe, Primăria Rovinari
Agent comercial Biologistic CS, Nestle
România Internaţional
NL
-
Pensionar militar, UM Tg-Jiu
Inspector Serviciul Juridic Contencios
Administrativ-Primăria Tg-Jiu
Inspector Serviciul Urbanism Primăria
Teleşti
Italia
Administrator SC ADELPATRI SRL
Rovinari
Referent de specialitate, Direcţia Publică
de Protecţie Socială, Primăria Tg-Jiu
NL
Resurse umane, Complex Energetic
Rovinari
Şomer
Asistent farmacie, SC ACTFARM SRL
Tg-Jiu
NL
Referent Serviciul Registru Agricol –
Primăria Turburea
Şomer
Şomaj-AJOFM Gorj
-
0725545428
0722279577
0253213317
0253276158
0768690870
0253226809
0253218055
0253472192
0253211568
0253289544
-
DA
-
0253213317
0251420961
-
Inspector Legislatură Primăria
Fărcăşeşti
Spania
Salvatot montan grad I, Serviciul Public
Judeţean, Salvamont Gorj
Consilier Local-Consiliul Local Tg-Jiu
Educator Grădiniţa Nr. 1, Segarcea-Dolj
NL
-
-
Italia
-
0253213317
292
-
TABEL NOMINAL CU ABSOLVENŢII PROMOŢIEI 2008
Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ – 3 ani
Nr. Crt.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Numele şi prenumele
BISTRICEANU M. VIVIANA
RUXANDRA
BURNECI D. ADRIAN
CHIOŢEA O. LĂCRĂMIOARA
ZOVIANA
CHIRIAC GH. FLORIN
CIOBANU GR. DANIELA
FLORENTINA
CÎRLEA P. VALENTIN CONSTANTIN
DĂNILĂ I. RODICA LILIANA
DUMITRESCU C. OANA DIANA
GLĂVAN C. CONSTANTIN
GLODEANU G. MARIAN ALIN
HÎRŢAUCĂ N. IULICA
LĂCRIMIOARA
JAKAB B. EDITA
MĂLĂESCU I. MARIANA
Nr. telefon
0720546867
0728132032
-
Termocentrala Turcenilăcătuş
-
0788117328
0766512879
Şomer
0768163979
0765501501
0767367572
UCB-secretar
SC -consilier
administraţie publică
-
0742054590
0747237080
0726380214
0744306530
0744698359
Primăria Turceniinspector Serviciul
Urbanism
SC ADVANCED
SYSTEM-casier
Primăria Balş-Serviciul
Evidenţă a PersoanelorStare civilă-inspector
principal
Liceul Nr. 2administrator
Primăria Băleşti-asistent
social
SC PUBLIC BET
Bumbeşti-Jiu-lucrător
comercial
NL
-
MATIEŞESCU F. GRIGORIE
MAZILU C. DANIELA ELENA
MOTOI GR. MAGDALENA ŞTEFANIA
NANU V. EDMOND
OLARU VLĂDUŢ LUCIAN
0728167976
0749092241
07267144505
0726478740
0742120039
POPA I. CONSTANŢA
12.
POPESCU I. ILEANA
13.
POPESCU V. CRISTINA
14.
15.
RĂDUŢ M. MIHAELA ELENA
16.
17.
18.
19.
20.
21.
SPRÎNCENATU C. ADELA MARIA
TOMESCU D. DANIELA CRISTINA
TUDOROAIA M. LILIANA
TULEA M. FLORIN NELU
URZICEANU V. CRISTINEL
VĂDUVA I. VIOREL DAN
Locul de muncă
-
0720726449
0763644902
0253238296
0767132563
RĂGMAN M. ALINA
0763693288
0729174913
0720296248
0721718070
0741173386
0767461122
293
Master
DA
DA
DA
DA
DA
-
DA
DA
DA
DA
DA
DA
ABSOLVENŢII PROMOŢIEI 2009
Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ – 3 ani
Nr.
crt.
Nr. de telefon
Locul de muncă
Master
Anghel Il. Maria
0762658767
Primăria Rovinari-inspector
specialitate II
DA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Avramescu D. Alis-Dorela
Badalea Gh. Robert-Cătălin
Bardan I. Anca-Florentina
Bădulescu M. Mihai
Băloi D. Elena-Florenina
Bărbulescu P. Ramona
Blîndu Il. Ilie-Cătălin
Boceanu O. Ramona-Tuţa
Borea P. Liviu-Cosmin
Borhină T. Melania-Georgiana
Braşoveanu C. Cristinel
Brîncuş Gr. Cosmin-Constantin
Buleac C. Lavinia
Buza Gh. Aliona
Chireaţă C. Marin
Cigoreanu Gh. Andrei
Cîrstina A. Mirabela Aurelia
Cochină R. Romina-Antonina
Cojocaru M. Alexandra
0767461405
0756810345
0721327925
0745143790
0763172020
0767592402
0769459898
0764373785
0249511318
0754428647
0763662903
0729528696
0767710524
0765045157
0762618999
0767181020
0745576581
0769185199
0768704994
-
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
-
Corbeanu I. Leonard-Ionuţ
0761683473
22.
23.
24.
25.
Cutuca M. Adela-Mădălina
Dima Al. Constantin-Cosmin
Dima Al. Ion
0748691921
0766104403
0727534789
Dobran V. Andreea-Elena
0763791349
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Dolofan-Drăguţ C. Vasile
Drăghicioiu I.C. Elena-Luisa
Fâcea C. Alina-Alexandra
Ghencea C. Constantin-Augustin
Gîlcescu S. Dumitru
Iancu A. Liliana
Iliin V. Tatiana
Inculeţ D. Sergiu
Lăpădat N. Elena-Mihaela
Marica F. Mădălina-Mirabela
Marinescu I. Ema-Diana
Mămară Şt. Ştefania
Măroiu C. Mariana
Merlă D. Cătălin-Iulian
Mihai V. Mihaela-Roxana
Neamţu N. Oana-Andreea
Papuc I. Daniela
Păsăreanu I. Raluca-Doina
Pătraşcu C. Viorica-Alina
Pătraşcu Sorin
Pîrvulescu C. Minodora
Pupăzan M. Augustin-Adrian
0769630700
0769991524
0765143739
0767443346
0751055283
0764549827
0749997603
0791878211
0764445895
0726176082
0740457143
0723508659
0767926160
0762024581
0747034726
0745252888
0767135006
0766543691
0766456734
1.
Numele şi prenumele
294
UM-subofiţer
NL
NL
NL
SC ASTRA ASIGURĂRIREASIGURĂRI SA-inspector
Oltenia Star Music Productionlucrător comercial
NL
NL
Şcoala specială-învăţătoare
UCB
NL
NL
NL
UM Budieni-subofiţer
-
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
-
48.
49.
50.
Sîrbu I. Elena-Mihaela
Şerban S. Cosmin
0767199758
-
NL
Şolea Gr. Cristian-Liviu
0728884827
51.
Şoşoi Gh. Ilie-Costinel
0767244128
52.
53.
54.
55.
Tomescu P. Ovidiu-Marian
Udrea S. Ariada
Verboncu P. Adela
Vozianu B. Diana
0744562228
07422349587
0727968989
Spitalul Orăşenesc Tg-Cărbuneşti-şef
serviciu administrativ
Poliţia Locală Tg-Jiu-agent pe studii
superioare
BCR Asigurări-director sucursală
-
-
-
DA
DA
DA
-
Întocmit,
Mitache Mariela-Oana
PROMOŢIA 2010
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Nr. de
telefon
Locul de muncă
Master
0769707108
0767405601
0768753957
0766932611
0769310561
0765194275
0762199553
0742874627
0765355802
0746031303
0728044022
0746681497
0763418648
0767968507
0728312945
NL
NL
Şcoală Bucureşti-profesor
Firmă Rovinari-secretară
NL
Agent pază
UM-soldat angajat
Barman
NL
NL
Firmă termopane-secretară
AJOFM-inspector
NL
Primăria Săcelu-fochist
Primăria Bengeşti-Ciocadiaprimar
NL
NL
NL
NL
Firmă construcţii-muncitor
Primăria Berbeşti-funcţionar
public
Agent pază
NL
NL
Administrator cantină Rovinari
NL
NL
Firmă termopane-secretară
Barman
NL
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
-
Nume şi prenume
AMZA GH. VASILICA-VIORELA
BECHEANU C. CORINA
BOTOROGU I. ALINA-ELENA
BUZATU A. VERGINICA - CRISTIANA
CIOABĂ C. ANDREEA
CIOCAN GHEORGHE COSTINEL
CIUNGU V. OANA - MARIA
CÎRCIU C. MARIAN-CONSTANTIN
COTOJMAN GH. VASILE
CRĂSNARU C. STĂNUŢA
DANCIU C. ELENA-LAVINIA
DINIŢOIU I. ELENA - MINODORA
DUMITRU. V.S.I. GABRIELA-CORNELIA
DUŢU V. ARTIMONIA
FLORESCU. I.T. AURELIA-SABINA
FLORICEL S. ANDREEA - AURELIA
FRĂŢILĂ M. MATEI - ALIN
GEOGIA I. VICTOR
GHILDUŞI GH. ANA - MĂDĂLINA
GIURCĂ P. PETRUŢA-GEORGIANA
GOŞEA V. MIHAELA-CLAUDIA
GRĂMADĂ M. MARIA-GEORGIANA
IACOB I. CRISTIAN-EMILIAN
LĂUTARU-BURLAN V. DORU-CLAUDIU
MOGOŞANU I. FLORIN
NISTORESCU GH. ALINA-GEORGIANA
PĂTRĂŞCOIU C.I. DUMITRU-ROMULUS
PĂTRĂŞCOIU I. MARIA
POPESCU T. TITI-IONUŢ
ROTARU S. IONUŢ-ADRIAN
RUŞTI C.L. BIANCA
STĂNILOIU M. ALINA
ŞANDRU S. LOREDANA
VUGIGEICĂ GH. ANA-MARIA
ZAMFIR V. IULIAN
0722845002
0769382197
0768075196
0767137717
0768043243
0741195613
0765463737
0722433920
0728845500
0761463048
0727284373
0748037447
0767722232
0767246222
0765998863
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Întocmit,
Mitache Mariela-Oana
295
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ
PROMOŢIA 2009
Nr.
crt
Nume şi prenume
Nr. de telefon
Locul de muncă
NL
Consiliu Judeţean Gorj
APIA CJ Gorj-economist
SC LOGIC SUPREM-funcţionar
administrativ
Direcţia de Evidenţă a
Persoanelor Tg-Jiu-consilier
juridic
NL
SC PREST TEDY COM SRLeconomist
Ministerul Educaţiei-expert
UM-cadru militar
Casa de Pensii Gorj-consilier
juridic
Poliţist
UCB
Colegiu Naţional Virgil Madgearu
Tg-Jiu-profesor
UCB
Consiliu Judeţean Gorj
UCB
UCB
UCB
SC ARTEGO-economist
Notariat-consilier juridic
UM-subofiţer
SC TDICREDIT IFN SA
Bucureşti-economist
DSV Gorj-inspector
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ALEXANDRESCU C. AURELIA
ARJOCA V. SORIN-GABRIEL
BAROS D. CATALIN-DUMITRU
BAROS D. CRISTINA-MARIA
BIVOLARU S. SIMONA-ELENA
BRINZAN GH. DANIEL
CALMÎC M.M. MIHAELA-MARIANA
CIOIENARIU E. MIHAELA
0724001893
0766638539
0721437727
0722407190
0762353752
0745524809
0768656759
9.
CÎMPEANU M. ELISA-ANA-MARIA
0726011007
10.
11.
12.
13.
14.
COJOCARIU F. MARINA-CAMELIA
DIACONU A. GEORGIANA-CLAUDIA
DIJMĂRESCU I. CLAUDIA-DORA
DOBRESCU C. LUMINITA-CODRUTA
DODU V. CORINA
0765654521
0762040701
0723664933
0766267443
0767300975
15.
16.
17.
18.
19.
DRĂGHICI I. FLORENTINA
DUMITRESCU A. MARIAN
ENICA L.ŞT. LAURA-SILVIA
FRUNZARU I.B. ANCA
GHIMIS V. ALEXANDRA
0767970063
0744388697
0721248811
0766548119
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
GRADINARU I. ELVIRA
GURIŢĂ C. HORAŢIU-COSTINEL
ISUF P. ALIN-VASILE
LADARU D. ION-EDUARD
MIRTAU I. IONELA-CRISTINA
MODREA C. MARIA-CONSTANTA
MUSCALAGIU C. MARIUS-DANIEL
NASARIMBA GH. CRISTIAN
NICULESCU M. MIHAELA
0730912355
0727637573
0721580778
0767746706
0740229707
0720064495
0723292444
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
0769736697
0723178102
0747013700
0721218642
0723424598
0721297850
0762643328
0723918496
0727762287
PINISOARA D. IULIAN
POPESCU I. ION
PREDA M. ELENA-VIOLETA
PUREC V. VASILE-SORIN
RĂDOESCU F. CONSTANTIN-LIVIAN
RĂDOESCU T. IRINA
STANESCU A. MANUELA
STEGA C. CLAUDIU-ROBERT
ŞALARU P. ALEXANDRU-DUMITRU
TOROP P. SORIN-STELIAN
TURBĂCEANU I. DIANA-ŞTEFANIA
VADUVA P. PETRUŢA-LILIANA
VOINEA P. IULIAN-COSTINEL
0723392537
Întocmit,
Mitache Mariela-Oana
296
PROMOŢIA 2010
Administraţie publică europeană
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Nume şi prenume
Nr. de telefon
Locul de muncă
ALBULESCU GH. ELENA OTILIA
ANGHELOIU GH. RADU ADRIAN
0765417015
0353402018
BÎZOI V. OANA SABINA
BLÎNDU G. DUMITRU
BOULEAN V.D. MARIA
ALEXANDRA
BRÎNZAN C. AURELIA CLAUDIA
BULMOAGĂ R. CRISTIAN
AURAŞ
BURNECI D. ADRIAN
BUŞE GH. IZABELA DORINA
CALOTĂ I. HERMINA DANIELA
0767290195
0749119023
0740560225
Consiliu Judeţean Gorjvicepreşedinte
NL
Post Bâlteni-poliţist
Ministerul Educaţiei
0740967052
0765398959
0728132032
0768793024
0726840414
0723991930
CĂRĂVAN D. DUMITRA
LUMINIŢA
CHISĂROIU-GIGÂRTU N. ALINA
CÎNTĂREŢU N. LIDIA
CÎRLEA P. VALENTIN
CONSTANTIN
COCOROVEANU D. DANIELA
COVLEA A. ALEXANDRU
DIACONESCU M. ŞTEFAN DAN
DINCĂ M. VASILICA
0724231132
0745200401
0768163979
0765008974
0726231990
0767941491
0726875673
0764447021
DOARĂ I. ELENA ADRIANA
DOROBANŢU GH. LIANA
DUMITRESCU C. OANA DIANA
ENACHE C. ALEXANDRU
EVA C. TEODORA
GĂVAN M. MIHAELA LILIANA
GLODEANU G. MARIAN ALIN
ISPAS M. ELENA
0765028179
0767367572
0766259362
0723660566
0253212656
0747237080
0726742024
0723229821
LUCA C. SIMONA
MANOLESCU GH. AMALIA
ELENA
MĂROIU I. MARIA ELISABETA
0745771098
0748877948
0740525014
0762453606
0729194785
0744772502
0726430624
0720753215
0762453606
38.
MĂRUŢĂ D. DUMITRU EUGEN
MILOSTEANU D. CONSTANTIN
MREJERU G. ADRIANA
MUNTEANU S. IONELA
OLARU D. ALIN DUMITRU
OPREA D. DUMITRU
PARASCHIVOIU C. MIHAELA
LOREDANA
PÂRVULESCU C. SIMONA
MARIELA
PICU I. DRAGOŞ IONUŢ
39.
40.
POPESCU E. VASILE OVIDIU
POPESCU I. ILEANA
0721255425
0720726449
37.
0721224676
0763946324
297
APIA CJ Gorj-Centru Local
Motru-funcţionar public
Termocentrala Turceni-lăcătuş
şomaj
Consiliu Judeţean Gorj-funcţionar
public
SC SUCCES NIC COM SRLsecretară
Banca Transilvania-economist
Liceul Nr. 2-secretară
UCB-bibliotecar
Primăria Motru-Poliţia locală
UCB-tehnician catedră
Poliţia locală Motru-inspector
Şcoala Generală Nr. 108
Bucureşti-învăţătoare
SC-consilier administraţie publică
Prefectura Gorj-funcţionar public
NL
Colegiu Naţional Spiru Haret TgJiu-învăţătoare
avocat
Colegiu Naţional Virgil Madgearu
Tg-Jiu-profesoară
Redactor Gazeta de Sud
SC VENUS SA-consilier juridic
NL
Administrator SRL
UCB-secretară Facultatea de
Inginerie
UCB-secretară FAPSPC
ORANGE România Bucureştiasistent relaţii comunicare
Centrul Cultural Brâncuşi-director
Liceul nr. 2-administrator
41.
42.
43.
44.
POPESCU N. DANIELA
POPESCU V. CRISTINA
PUIU P. MIHAELA
RĂDĂCINĂ I. CAMELIA
CRISTINA
RĂGMAN M. ALINA
0726899737
0763644902
0740219828
0766639003
Primăria Băleşti-asistent social
SC ARTEGO SA-economist
Spital-asistentă medicală
0767132563
0726223004
0752095444
0763693288
0727650125
0765255154
0766627284
0729174913
0767662771
0724364099
UCB
56.
RUŞEŢ A. SILVIU TEODOR
SCĂUNAŞU F. IONEL
SIMION M. LAVINIU MĂDĂLIN
SPRÎNCENATU C. ADELA MARIA
STAN O. IULIA NICA
ŞTEFĂNESCU V. ANA MARIA
TAŞCĂU I. SORINA
TOMESCU D. DANIELA
CRISTINA
VĂDUVA I. VIOREL DAN
VĂDUVA M. ANDREEA
MIHAELA
VINTILESCU D. MARIAN
SC PUBLIC BET Bumbeşti-Jiulucrător comercial
Poliţist
Gorj TV-director
NL
Italia
-
-
57.
VÎNĂTORU A. LAVINIA MARIA
0729236664
UCB-Director general
administrativ
-
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
PROMOŢIA 2010
SARI
Nr.
crt
1.
2.
3.
ANDRONIE C. ILEANA MONICA
BALICA V. OANA ALINA
BĂLAN M. ION CRISTIAN
Nr. de
telefon
0762325930
0766208150
0767482686
4.
BUŞE I. ANA LUISA
0767244151
5.
6.
CATRINA GH. MIRCEA IONUŢ
CĂRĂVAN D. DUMITRA LUMINIŢA
0353404085
0723991930
7.
8.
9.
10.
11.
0767331043
0724355320
0767678306
0765276341
0743154740
12.
13.
CICU A. VERONICA ANDREEA
COICULESCU E.D. AMELIA
COROBEA C. CAMELIA GEORGIANA
COVRIG N. RAMONA ŞTEFANIA
CRAIOVEANU M. MIHAELA
GEORGIANA
DIACONU V. VALENTIN COSTINEL
DODENCIU V. ROXANA FLORENTINA
14.
15.
ENEA C. VASILE CĂTĂLIN
FILIP C. ADINA CĂTĂLINA
0764312455
0767378071
16.
17.
18.
19.
GLĂVAN C. CONSTANTIN
IONESCU C. DORIN
IONESCU C. GABRIELA
0742054590
0744427231
0740072314
0746451074
Nume şi prenume
JDERU ŞT. ELENA CRISTINA
298
0768802451
0767410575
Locul de muncă
Tribunalul Gorj-grefier
arhivar
Primăria Leleştiadministrator
SC SUCCES NIC COM
SRL-secretară
Club Shakespeare-profesor
NL
educatoare
Grup Şcolar Industrial
Tismana-profesoară
NL
ING Nederlanden-consilier
financiar
NL
KAUFLAND-agent
comercial
AC ACIDOR-administrator
Profesoară
Colegiu Naţional Spiru
Haret Tg-Jiu-profesoară
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
0763629930
MARIA T. DANIEL CRISTIAN
MILITARU M. PETRONELA DENISA
NEGOMIREANU D. ION
NEGOMIREANU D. MADGALENA
NEGRU-CALOTĂ D. ELEONORA
NICOLICIA S. DIANA ROXANA
0728155772
0765637666
0765535798
0763417107
0720131995
0723024920
0765469260
OLARU I. ELENA ARITINA
PĂTRAŞCU E. ALINA ROXANA
PĂUN I. LILIANA
0763690122
0726375232
PICIORUŞI V. IRINA MARIA
PISC I. IONELA
0727782499
0353401226
0722289799
PÎRJOL C. RODICA
33.
34.
POPA I.V. OANA CORINA
POPESCU AL. MARIA MARIANA
ROTARU N. DORELA MARIA
0728782939
0721418984
35.
36.
SAFTA G.C.I. SIMONA GABRIELA
SÎRBU V. ADELA
0744779435
0353405053
37.
38.
39.
40.
41.
42.
STÎNGĂ D. CONSTANTINA COSTINA
STOICOIU E. GHEORGHE
TABAN C. ELENA
TRANDAFIR I. LOREDANA GINA
TUFAN I. ELEONORA MIRABELA
VĂDUVA M. ANDREEA-MIHAELA
0767453305
0761322332
0762151041
0748508662
0748638599
0724364099
Colegiu Tehnic Gh.
Magheru Tg-Jiu-profesor
Şomaj
NL
OMV Petrom-asistent
administrator
Şcoala Generală Câlnicprofesoară
Agenţia Naţională de
Presă-corespondent pe
Gorj
SC ACTFARM SRL Tg-Jiuasistent farmacie
Şcoală Bucureştiprofesoară
Şcoală Câlnic-profesoară
SC AXIS TRADINGconsilier vânzări
Asistentă medicală
Primăria Scoarţa-inginer de
mediu
AJOFM-inspector
NL
UCB-referent CICOCS
UCB
Întocmit,
Mitache Mariela-Oana
RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE
PROMOŢIA 2008
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Numele si prenumele
ALBULESCU GH. ELENA OTILIA
BERCAN I. ROXANA
BOULEAN V.D. MARIA ALEXANDRA
BUŞE GH. IZABELA DORINA
CALOTĂ I. HERMINA DANIELA
Nr. de telefon
Locul de muncă
Master
0765417015
0762657505
0710560225
0768793024
0726840414
SC PROD COM-tipograf
Ministerul Educaţiei
Şomaj
Consiliu Judeţean Gorjreferent
SC SUCCES NIC COMsecretară
Fundaţia Shakespeare-profesor
NL
NL
KAUFLAND-agent comercial
NL
Avocat
Gazeta de Sud-redactor
DA
DA
DA
DA
DA
0761653442
CĂRĂVAN D. DUMITRU LUMINITA
CICU A. VERONICA ANDREEA
COSMULESCU M. MIHAI CĂTĂLIN
ENEA C. VASILE CĂTĂLIN
FILIP C. ADINA CĂTĂLINA
JIANU GR. ELENA TATIANA
MANOLESCU G. AMALIA ELENA
MĂRUŢĂ D. DUMITRU EUGEN
0767331043
0766628660
0764312455
0767378071
0740028736
0745771098
0740525014
299
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
0720131995
NICOLICIA S. DIANA ROXANA
POPA I.V. OANA CORINA
POPESCU E. VASILE OVIDIU
RUŞEŢ A. SILVIU TEODOR
SAFTA G.C.I. SIMONA GABRIELA
STUPĂROIU I. ELENA
VĂDUVA M. ANDREEA MIHAELA
BLÎNDU GR. DUMITRU
BRÎNZAN E. AURELIA CLAUDIA
CUŢUI GH. MIHAELA
IONESCU C. DORIN
IONESCU C. GABRIELA
ISPAS M. ELENA
JIANU I. ELENA FLORENTINA
MUNTEANU S. IONELA
NEGRU-CALOTĂ D. ELEONORA
OPREA D. DUMITRU
PĂVĂLOIU N. ANAMARIA ROXANA
PAVEL I. MĂDĂLIN CONSTANTIN
POPESCU A. MARIA MARIANA
RĂDĂCINĂ I. CAMELIA CRISTINA
STOENAC M. MIHAELA ANDRADA
TAŞCĂU I. SORINA
TRANDAFIR I. LOREDANA GINA
0722289799
0721255425
0765411849
0744779435
0749119023
0740967052
0766355131
0744427231
0740072314
0726742024
0744772502
0763417107
0743838485
0728782939
0253212801
0765050522
0766627284
0748508662
OMV Petrom-asistent
administrator
Şcoala Bucureşti-profesor
Gorj TV
Poliţist
Spital-asistentă
UCB
Poliţist
SC ACIDOR-administrator
Profesoară
NL
NL
Poliţist
Şcoala Ciuperceni-profesoară
Italia
-
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
-
Intocmit,
Mitache Mariela-Oana
RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE
ABSOLVENŢII PROMOŢIEI 2009
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Numele si prenumele
Nr. de telefon
Locul de muncă
Master
Ancuţa C. Daniela Ionela
Andriţoiu C. Ralisa Constantina
Andronie I. Maria Ramona
Avrămoiu M. Mihail Daniel
Baldovin I. Oana
Bastorin V. Cristina Ramona
Bălan Gh. Elena Nina
Bălţoi Davidoiu Popescu D. Oana
Belciu M. Ionela Andreea
Berezovski W. Eduard
Bivolaru F. Simona
Bîrcă I. Elena Gabriela
Borşuc F. Elena Gabriela
Budilică L. Andreea Roxana
Chilom D. Andreea Viorela
Ciobanu I. George Cantemir
Contz M. Elena Claudia
Cruceru V. Nina-Petronela
Dogaru M. Paula Daniela
Găină O. Ana Andreea
Gherghina D. Andrei Iulian
Glăman Gh. Tomiţa
Hîrsu E. Gheorghe Emilian
Iloiu I. Ersilia Corina
Licu D. Denisa
Manta I. Ionela Mădălina
Marin I. Marian
Marinescu I. Ema Diana
Marinică I. Ionuţ Florin
Mănescu N. Nicolae
Mengheşi V. Dalia-Romina
0724418814
0766266452
0767395218
0752300621
0726343898
0767482599
0767246066
0765144254
0767418535
0729830403
0761481251
0765043145
0766968929
0761637627
0766545336
0758626104
0767065195
0721127861
0767164277
0767327809
0740457143
0769737961
0721444795
0721608105
Germanos Director
Viena Optik International Optometrist
Hidroelectrica Relaţii cu Publicul
Bonă
Akta Internet Matasari Casier-contabil
Sc Mexicanino Srl Lucrător gestionar
S.C.Wyrootys 2004.S.R.L.-Lucrator gestionar
Sc Selmabak Ifn Srl-Lucrător gestionar
Rilke Mondial- Lucrat.gest
S.C.Document S.R.L. Lucrat.gest
Sc.Gen. Nr.1 Rovinari Invatatoare
Diverta-Lucrător gestionar
Club Caractere-Lucrător gestionar
PAGorj Tv-Cameraman
Posta Română-Lucrător gestionar
Groupama Asigurari S.A.-Agent asigurări
-
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
-
300
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Mişcodan R. Anca-Daniela
Mitescu I. Ionuţ
Mititelu C. Ramona Gabriela
Mîica M.A. Ioana
Mocioi V. Vasilica Iuliana
Nicolae D. Olivia Teodora
Nistorescu C. Ionuţ Dragoş
Oprea Gr. Claudia Adriana
Pătrulescu V. Victor Cosmin
Pirici V. Ion Cătălin
Plopşoreanu C. Luminiţa Mihaela
Populete D. Alina Magdalena
Preda I. Cristina
Roşca A. Alina
Rovenţa I. Emilian Ionuţ
Scurtulescu C. Andrei
Sgarbură G. Elena-Luminiţa
Stan O. Octavia Maria
Stelea Gh.I. Alexandra Maria
Stelea V. Oana Maria
Suciu F. Camelia
Şalău F. Diana
Tîrsu C. Felicia
Trăncău D. Andra-Elena
Tudorescu D. Marius Dumitru
Ţuţurigă V. Vasilica
Vancea M. Minodora
Văduva N. Mihaela Elena
Văgăună C. Cornelia
Vijulan A. Claudia Norica
Zbora C. Andreea Elena
0761860196
0764562561
0767592426
0769900486
0765522584
0766103155
0253/212433
0762890216
0762101608
0761298526
0767299171
0749010214
0768643785
0764177587
0763631612
0761672761
0764407340
0768940314
0724350202
0767561210
0721632118
0765518004
0765094654
0765028387
0767138398
0765624067
Farmacia Catena-Farmacista
UCB
Penitenciarul Deva-Agent supraveghetor
Electrica-Casier
Salon Il-Cosmeticiana
Sc Reinvent Consulting SA-Web developer
Învăţătoare
Scoala Logreşti-Învăţătoare
Scoala Rovinari-Învăţătoare
Prezentatoare tv
UNPIR Gorj-Secretar
-
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Întocmit,
Mitache Mariela-Oana
RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE
ABSOLVENŢII PROMOŢIEI 2010
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Numele si prenumele
ALDEA I. ROXANA-CLAUDIA
ALIOANI A. MARIA-ILEANA
BALDOVIN OANA
BASTORIN D. ANCA-ADELINA
BĂLU S.T. CRISTINA-RALUCA
BURCEA AL. ALEXANDRA-MARIANA
CIOROIANU T. ROXANA
COJOCARU-OITĂ C. CONSTANTINALEXANDRU
CONERU C. ELENA-LARISA
COSINSCHI E.D. MIHAI
CRĂCIUN S. ALINA-ROXANA
DIACONESCU I. MĂDĂLINA-ANDREEA
DODICA P. SERGHEI -RM
DRĂGOESCU-MIRUŢĂ D. CRISTINA
FLOREA GH. FLORINA-PARASCHIVA
GEICĂ C. ANDREI
GHIŢĂ D. DUMITRU-ALIN
GLIGOR A. FLORICA
HOLINGHER D. ANDREEA CORINA
IORDAICHE P. HORTENSIA-CARMEN
IOVU F. VICTORIA –RM
MARCĂU D. LOREDANA-NICOLETA
MARINCAT V. VERONICA
Nr. telefon
Locul de muncă
Master
0764312327
0762433192
0724041667
-
SC Robest com SRL -agent vânzări
Nu lucrează
CD Becki Impex SRL-administrator
-
DA
DA
-
0767525082
0766489042
0768162730
0766290108
0763919317
0786939609
0764815834
0766341710
-
Nu lucrează
Nu lucrează
Nu lucrează
Nu lucrează
Nu lucrează
Nu lucrează
Grădiniţa Căleşti-învăţătoare
-
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
-
301
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
MĂRCĂU V. FLAVIUS-CRISTIAN
MĂRICOIU V. ELENA-IRINA
MELINTE C. PAULA-ANDREIA
MIHU D. ELENA-LOREDANA
MURGIUC V. ELENA IRINA
OZON D. CONSTANTIN
PEREANU C. STELA-ELISABETA
PETRICĂ I. ADNANA-LOREDANA
PITICA I. MARIA-MIHAELA
POPESCU C. CRISTINA-COSTINELA
POPESCU GR. I. ROXANA-IULIA
PRIESCU C. DELIA-VALENTINA
0766665670
0765648560
0765417070
0786387057
0769784171
0764914521
36.
37.
38.
39.
40.
41.
RADU N. DANIELA-BIANCA
RĂDULESCU M. EMILIA-MIHAELA
ROVENŢA A. MARIA-LARISA
SCRIECIU M. CEZARA-ILEANA
STROE T. ILEANA-CLAUDIA
TUDORACHE I. ISABELA-MARIA
0767393797
0768880471
0764347576
0763151646
0767131688
42.
43.
VĂTUIU V. VIRGINIA-ELENA
VÎRLAN I. OLESEA -RM
Nu lucrează
SC Succes NIC COM SRL-şef sală
Nu lucrează
Nu lucrează
Nu lucrează
Nu lucrează
SC EUROGSM SRL-consultant tehnician
vânzări
Nu lucrează
SC Andramar SRL-lucrător gestionar
Germanos-agent vânzări
SC Bambini Crisdelm SRL-director de
vânzări
-
-
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
-
Întocmit,
Mitache Mariela-Oana
PROMOŢIA 2009
Nr.
crt
COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Nr. telefon
Locul de muncă
Nume şi prenume
1.
2.
ALEXIANU C. IULIANA CLARA
BÂZU I. FLORENTINA
3.
CHELARU D. GHEORGHE MARIUS
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
CIONTU C. MARINELA MILICA
CÎRDĂEŢU I. MĂDĂLINA GEORGIANA
COTOGEA IL. ELENA MĂDĂLINA
DĂIANU GH. ANA-MARIA
DEACONESCU C. LAVINIA MIRELA
DRĂGUŞIN V.D.F. ANDREEA LIDIA
DUMBRAVĂ N. BOGDAN-IONUŢ
GÎNGU A. ELENA
HULEA T. MIHAI-MARIUS
HUREZEANU A.C. MARIA AURELIA
JERCA V. IULIAN CONSTANTIN
15.
JIANU GH. NICOLETA MONICA
16.
MĂCĂRĂU P. ELENA
17.
MEDREGA S. MARIANA
18.
MUSCALAGIU M. ŞTEFANIA ALINA
19.
20.
21.
POCHEA I. ION
SLAMNA D. IDALINA
TĂNĂSOIU D. DUMITRU CRISTIAN
TUTILĂ VOINEA N. ANDRA
MĂDĂLINA
22.
23.
ŢÎRVULEA M. ANCA
24.
VIŞĂNESCU N. CARMEN ELENA
0723495178
0735520532
0763748637
0762860609
0726331080
0749184424
0766854696
0741538753
0720020401
0763874400
0727364125
0766353320
0744305067
0723692541
0746655987
0253210537
0761631299
0762463602
-
Master
SC LUZAN LOGISTIC SRLconsilier juridic
NL
NL
SC ROVINEX Rovinarimuncitor calificat
Spitalul Judeţean de
Urgenţă –asistent-şef-secţie
fizioterapie
Consiliu Judeţean Gorjconsilier principal
NL
Termocentrala RovinariBirou Resurse Umane
Spania
Întocmit,
Mitache Mariela-Oana
302
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
-
PROMOŢIA 2010
COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nr. telefon
Nume şi prenume
ANTON I. IONELA-ANCUŢA
BĂLĂ I. ANCA-MARIA
BRAN F. CAMELIA-FLORENTINA
CÎRŢÎNĂ GH. MIHAELAALEXANDRA
COJOCARU M. PAULA-CAMELIA
FRĂŢILĂ I.G. ELENA-MĂDĂLINA
GREERE D. OANA-ALEXANDRA
HORNEA I. DANIELA-ILEANA
IDITA M. ALEXANDRA-MONICA
LUNGU E. CĂTĂLINA
NICOLCIOIU C. DORINA
PETECEL D. CRISTIAN
POPESCU A.S. NICOLETA AURELIA
POSTELNICU D. CLAUDIA
SÎRBU V. OANA-MĂDĂLINA
UNGUREANU B. BARBU-ION
0727309894
0722716690
0767484217
0727360148
0766632177
0726500263
0724109548
0723695607
0747259985
0723617757
0253222487
0744327170
-
Locul de
muncă
-
Master
-
-
-
Întocmit,
Mitache Mariela-Oana
303
Nr. studenţi
total
Nr. studenţi
buget
Nr. studenţi
cu taxă
Nr. studenţi
total
Nr. studenţi
buget
Nr. studenţi
cu taxă
Nr. studenţi
total
Nr. studenţi
buget
Nr. studenţi
cu taxă
Nr. studenţi
total
4.
Nr. studenţi
cu taxă
3.
Relaţii internaţionale şi
studii europene
ANUL
Comunicare şi relaţii
III
publice
Administraţie publică
TOTAL AN III
Administraţie publică
ANUL
IV
TOTAL AN IV
TOTAL GENERAL
Nr. studenţi
buget
TOTAL AN II
2010/2011
Nr. studenţi
total
ANUL
II
2009/2010
Nr. studenţi
cu taxă
2.
Relaţii internaţionale şi
studii europene
Comunicare şi relaţii
publice
Administraţie publică
Istorie
2008/2009
Nr. studenţi
buget
TOTAL AN I
2007/2008
Nr. studenţi
total
ANUL I
Relaţii internaţionale şi
studii europene
Comunicare şi relaţii
publice
Administraţie publică
Istorie
2006/2007
Nr. studenţi
cu taxă
1.
ANUL
DE
STUDIU
2005/2006
Nr. studenţi
buget
Nr.
crt.
SPECIALIZAR
EA
EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE STUDENŢI LA FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI STUDII POLITICE COMPARATE
5
61
66
30
47
77
28
22
50
34
31
65
30
27
57
*
21
21
42
-
-
-
-
30
30
10
9
19
-
-
-
6
15
21
-
-
-
-
-
-
19
-
40
-
59
25
-
16
-
41
-
30
-
34
-
64
-
32
10
44
13
41
15
39
9
80
24
5
61
66
49
117
166
63
47
110
64
65
129
78
99
76
23
17
7
77
69
146
-
-
-
5
33
38
30
39
69
28
15
43
34
22
56
30
22
52
-
-
-
-
-
-
-
26
26
10
8
18
-
-
-
6
12
18
-
-
-
20
-
10
30
19
-
33
-
52
-
25
-
10
-
35
-
29
-
21
-
32
10
35
8
67
18
-
-
-
25
43
68
49
98
147
63
33
96
63
43
50
10
6
78
77
155
-
-
-
-
-
-
5
32
37
30
32
62
28
15
43
34
22
56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
24
10
6
16
-
-
-
-
-
20
20
23
23
22
22
46
46
42
42
69
69
46
102
-
345
86
57
57
368
17
39
-
228
56
37
37
191
29
63
-
117
30
20
20
177
35
94
-
66
31
68
42
42
367
10
31
-
61
11
43
22
22
210
25
63
-
5
20
25
20
20
157
20
4
173
37
7
218
18
5
403
Întocmit, Mitache Mariela-Oana
304
1. Cărţi, tratate, monografii publicate în edituri recunoscute CNCSIS
1. Adrian Gorun
2. Adrian Gorun
3. Adrian Gorun
4. Adrian Gorun
5. Adrian Gorun
6. Adrian Gorun şi
alţii
7. Adrian Gorun,
Horaţiu Tiberiu
Gorun
8. Adrian Gorun
9. Adrian Gorun
10. Adrian Gorun
11. Adrian Gorun,
Horaţiu Tiberiu
Gorun,
12. George Niculescu,
Rus Felicia
13. Gherghe Roxana
The sociology of political parties and
electroral system
Sociologia relaţiilor internaţionale.
Tratat privind conceptele sociologice de
bază, procesele şi tendinţele în relaţiile
internaţionale
Geopolitică, geostrategie, globalizare (cu
fundamentări în P. Claval şi S.P.
Huntington)
Monografia resursei umane în
autorităţile şi instituţiile publice din Gorj
Alegeri generale şi locale după 1990 în
judeţul Gorj
Recadrări transdisciplinare – Un demers
focalizat pe cercetarea antreprenorială în
turismul cultural
Ghid pentru activitatea în administraţia
publică centrală şi locală
Gorjul – Repere strategice – orizont
2030
Educaţia încotro? Modele de
administrare a sistemului educaţional
Aplicaţie la Educaţia încotro?
Elemente de epistemologie juridică.
Administraţia publică şi mediul ei.
Actele administrative
Turismul în regiunile de dezvoltare a
României
Separaţia puterilor în Regulamentele
Organice şi în proiecte de constituţie din
prima jumătate a secolului al XIX-lea
Editura Universitaria
Craiova,
2010
ISBN 978-606-510-949-0, 289 p
Editura Didactică şi
Pedagogică
Bucureşti,
2010
ISBN 978-973-30-2850-5, 556 p,
Editura Didactică şi
Pedagogică
Bucureşti
2010
ISBN 978-973-144-359-1, 181 p,
Editura Academica
Brâncuşi
Editura Academica
Brâncuşi,
Editura Academica
Brâncuşi,
Târgu Jiu,
2010
ISBN 978-973-144-372-0, 450 p
Târgu Jiu,
2010
ISBN 978-973-144-373-7, 457 p,
Târgu Jiu,
2010
ISBN 978-973-144-388-1, 451 p.
Editura Academica
Brâncuşi,
Târgu Jiu,
2010
ISBN 978-973-144-374-4, 152 p,
Editura Academica
Brâncuşi,
Editura Academica
Brâncuşi,
Editura Academica
Brâncuşi,
Editura Academica
Brâncuşi,
Târgu Jiu,
2010
ISBN 978-973-144-361-4, 2010, 313 p,
Târgu Jiu,
2010
ISBN 978-973-144-329-4, 128 p,
Târgu Jiu,
2010
ISBN 978-973-144-329-4, 570 p,
Târgu Jiu,
2010
ISBN 978-973-144-328-7, 222 p
Târgu Jiu,
2010
ISBN 978-973-144-342-3,
Târgu Jiu,
2010
Editura Academica
Brâncuşi,
Editura Academica
Brâncuşi,
305
14. Hadrian Gorun
România şi aliaţii 1915-1918
15. Valentin Popa
Educaţie interculturală în era globalizării
16. Valentin Popa
Publicistică
17. Livian Rădoescu şi Şcolile şi dascălii din zona Târgu
Cărbuneşti,
alţii
Editura Academica
Brâncuşi,
Editura Academica
Brâncuşi,
Editura Academica
Brâncuşi,
Editura Academica
Brâncuşi,
2. Articole indexate în reviste/proceedings cotate ISI
1. Adrian Gorun, şi alţii
The setting into themes – the first step in
the constructal profiling of the future
across the transition. The local-sectorial
case.
2. Adrian Gorun
Educational offer, education demand and
institutional capacity
3. George Niculescu, Adrian
Research Focused on the Shaping the
Future. How do we organize ourselves? A
Gorun
few results of the project Oltcultour
4. Adrian Gorun, Horaţiu
Public function and politics intrusions
Tiberiu Gorun şi alţii
5.
Adrian Gorun, Horaţiu
Tiberiu Gorun,
The institution of mobility (Or how high
public officials are subordinated to the
discretionary will of the Prime
Minister/Government in Romania),
306
Târgu Jiu,
2010
Târgu Jiu,
2010
Târgu Jiu,
2010
Târgu Jiu,
2010
ISBN 978-973-144-371-3,
ISBN 978-973-144-363-8, 145 p.
lucrare acceptată pentru publicare în 2010
Romanian Journal of Economic
Forecasting,
Journal of US – China Public
Administration,
lucrare
acceptată
pentru
publicare în Romanian Journal of
Economic Forecasting,
Proceedings of the 4th WSEAS
International Conference on Business
Administration
(ICBA
„10),
University of Cambridge, UK,
February, 20-22, Recent advances in
Business Administration
The Proceedings of the 4th
WSEAS International Conference on
Business Administration (ICBA „10)
University of Cambridge, UK,
Recent advances in Business
Administration
2010
Volumul 7, nr12, Serial number
62
2010
2010
ISSN: 1790-5109, ISBN: 978960-474-161-8, pp. 175-178
2010
1790-5109, ISBN: 978-960-474161-8, pp. 179-183,
6.
Adrian Gorun, Horaţiu
Tiberiu Gorun
Public administration and the citizen
7.
Niculescu George,
Răbonţu Cecilia Irina,
Vasilescu Maria,
Sorici Costin Octavian,
Dobre Claudia,
Pociovălişteanu DianaMihaela,
Dobre Claudia, Sorici
Costin Octavian,
Pociovălişteanu DianaMihaela
Brief overview of metalurgical
industry evolution in Romania
8.
9.
Proceedings of the 4th WSEAS
International Conference on Business
Administration (ICBA „10),
University of Cambridge, UK,
Recent advances in Business
Administration
Metalurgica Internaţional Editura
Ştiinţifică F.M.R. nr.7
3. Niculescu George,
Pociovălişteanu Diana
4. Gorun Hadrian
ISSN, 1790-5109, ISBN: 978960-474-161-8, pp. 73-77.
2010
ISSN 1582-2214, Bucureşti. pag
25-30,
Innovation, research and development in
Romania SME’S
17th International Economic 2010
Conference – IECS 2010, Sibiu,
Proceedings ISI
International Trade in the midst of global
crises
17th International Economic
Conference – IECS 2010 Sibiu,
Proceedings ISI
4. Articole publicate în reviste indexate BDI
1. Adrian Gorun
The Idea of Freedom and Premises of
Liberalism
2. Adrian Gorun
2010
2010
International Workshop “What Could We Learn From the Greek
Experience With Europeanization?”, 27-29 May 2010, Athens, European
Research Studies Journal, Greece, ISSN 1108-2976, EBSCO, ECONLIT,
http://www.ersj.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=280
Globalizare si Identitate
Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, nr. 1/2010,
Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Editura „Academica Brâncuşi”, ISSN 18446051, Cod CNCSIS 718, pp. 7-14, DOAJ, COPERNICUS, GENAMICS,
http://www.doaj.org, http://journalseek.net,
http://journals.indexcoprenicus.com,
Sustenable development through ecoInternational Workshop „What Could We Learn From the Greek Experience
cultural
With Europeanization”, 2010, Athens, Greece, în curs de publicare in
European Research Studies Journal, ISSN 1108-2976, Greece, revistă idexată
în baza de date internaţionale
Conferinţele Antantei din timpul celei Anuarul Institutului George Bariţ din Cluj Napoca, Series Historica, Tom
dintâi conflagraţii mondiale. Problema XLIX, 2010, pp. 62-77 (sub tipar)
balcanică şi cea românească,
307
5. Gorun Hadrian
6. Rogajanu Angela,
Pociovălişteanu DianaMihaela, Badea Liana,
7. Pociovălişteanu DianaMihaela, Thalassinos
Elefherios, Ţîrcă
Aurelian, Walter Leal
Filho
8. Diana-Mihaela
Pociovălişteanu, Walter
Leal, El. Thalassinos
9. Livian Rădoescu
10 Livian Rădoescu,
Dumitru Hortopan
11 Roxana Gherghe
12 Roxana Gherghe
13 Roxana Gherghe
Contribuţia lui Ronald Reagan
sfârşitul Războiului Rece
The competition policy in the
globalisation era
la Analele Universităţii Constantin Brâncuşi, din Târgu-Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe
Sociale, Nr. 2/2010; ISSN 1844-6051
în curs de publicare în International Journal of Foresight and Innovation
Policy (IJFIP), 2010, ISSN 1740-2816, Switzerland, revistă indexată în baze
de date internaţionale;
Trends and challenges in the energy
International Journal of Environmental Technology and Management, Volume
sector of Romania in the post-accession
12 - Issue 1 – 2010, United Kingdom, p. 3-15, ISSN (Online): 1741-511X to the European Union
ISSN (Print): 1466-2132, revistă indexată în baze de date internaţionale
Energy efficiency for sustainable
development - past, present and future
Manifestation of the Sacred in the art of
neo-eneolithic communities from the
North of the Danube,
Le réseau routier de la Dacie
Méridionale (les II-e - le III-e siecles
après J.C
Principalele proiecte de constituţie şi
separaţia puterilor în stat în perioada
1821-1831
Separaţia puterilor în principalele
proiecte de constituţie anterioare
revoluţiei române la la 1848
Momentul revoluţionar
1848:Constituţiile şi documentele
oficiale ale revoluţiei de la 1848 şi rolul
lor în modernizarea structurii politice a
statului
10th International Conference on “Current Issues of Sustainable Development
– Governance and Institutional Change”, Opole University, Poland, în curs de
publicare în Economic and Environmental Studies, Poland, 2010, revistă
internaţională
Annals of the University Constantin Brâncuşi from Târgu-Jiu, Lettres and
Social Sciences series, no. 2, 2010, p. 165-176, ISSN 1844-6051, B+, cod 718,
DOAJ, COPERNICUS, GENAMICS
Annals of the University Constantin Brâncuşi from Târgu-Jiu, Lettres and
Social Sciences series, no. 1, 2010, p. 25-50, ISSN 1844-6051, B+, cod 718,
DOAJ, COPERNICUS, GENAMICS
Annals of the University of Craiova, History, anul XV, nr. 1(17), 2010, p.
101-115, ISSN 1224-5704, B+, cod 185, SCOPUS
Annals of the University Constantin Brâncuşi from Târgu-Jiu, Lettres and
Social Sciences series, no. 1, 2010, p. 115-134, ISSN 1844-6051, B+, cod 718,
DOAJ, COPERNICUS, GENAMICS
Annals of the University Constantin Brâncuşi from Târgu-Jiu, Lettres and
Social Sciences series, no. 2, 2010, ISSN 1844-6051, B+, cod 718, DOAJ,
COPERNICUS, GENAMICS
308
3. Articole publicat în reviste B+
1. Niculescu
George,
Răbontu Cecilia Irina,
Todoruţ Amalia
2. Pociovălişteanu
Diana-Mihaela, şi alţii
3. Roxana Gherghe
4. Livian Rădoescu,
5. Livian Rădoescu
6. Ina Tomescu
7. Ina Tomescu
An overview of the romanian foreign trade
on the period 2006-2008
Revista Tinerilor Economisti/The Young Economists Journal pentru a fi
publicată în numărul. 14, April 2010, revista cotată B+ de către CNCSIS
Approaches of prosperity in the
globalization era
Conferinţa Internaţională ”Competitivitate şi stabilitate în economia
bazată pe cunoaştere”, 14-15 Mai, Craiova, 2010, lucrare în curs de
publicare în Analele Universităţii din Craiova, 2010, CNCSIS categoria
B+
“Separaţia puterilor în proiectul
Analele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, seria Istorie şi
constituţional al lui Ioan Câmpineanu”,
Arheologie, nr. 2/2010, Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România
Quelques
considerations
sur
la Annales d' Université "Valahia" Târgovişte, Tome XII, no. 1, 2010, p.
plastiqueanthropomorphe de la culture 111-122, ISSN 1584-1855, cod 718, B+
Vădastra,
Statuettes anthropomorphes de la culture Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, XXVIII, 2010, p. 205-220,
Dudeşti.
Analyse
primaire,
Arta Academia Română-Filiala Iaşi, Institutul de Arheologie Iaşi
antropomorfă feminină în preistoria
spaţiului carpato-nistrean
The role of The Security Council in the revista International Journal Of Juridical Sciences, Editura Universităţii
maintenance of peace and international Agora, Oradea, 2010, autor, ISSN: 1584-2428.
security
Politica Uniunii Europene privind revista Studii de drept românesc, nr. 3/2010, Editura Academiei
imigraţia şi azilul. Implicaţii asupra Române, Bucureşti, 2010, autor, ISSN: 1220-5427.
securităţii
309
4. Contracte de cecetare/Granturi/Aplicații depuse (proiecte în evaluare) Nr. Director /membru în echipa Titlul contractului/grantului crt de cercetare Data şi anul câştigării contractului/
grantului Valoarea 1. Adrian Gorun ‐ Director Studiu privind relația administrație publică locală – cetățean, Contract de prestări servicii de cercetare, beneficiar Primăria Municipiului Târgu Jiu 2010 50.000 lei 2. Adrian Gorun ‐ Director New building materials by eco‐sustainable recycling of industrial wastes, competiția de proiecte LIFE+ Environment Policy and Governance 2010, nr. 89889/FM/01.09.2010 (proiect în evaluare) 2010 1.047.515 E 3. Adrian Gorun ‐ Director Studiu privind fenomenele carstice şi posibilitățile de valorificare a potențialului Cheilor Sohodolului, beneficiar Primăria Runcu 2010 24.650 lei 4. Adrian Gorun ‐ Director Studiu privind regimul tranzitoriu al tensiunilor şi curenților pe stația de 6 kV OB1G‐
OB2G, în diferite scheme de alimentare a centralei, contract de prestări servicii de cercetare ştiințifică nr. CET 996/15.09.2010, beneficiar Complexul Energetic Turceni, 2010 43.687 lei 5. Adrian Gorun ‐ Director Studiu de impact privind înființarea Companiei Naționale Electra asupra S.C. Complexul Energetic Turceni, contract de prestări servicii de cercetare ştiințifică, nr. 985/08.09.2010, beneficiar Complexul Energetic Turceni, 2010 50.243 lei, 6. Adrian Gorun ‐ Director Studii şi cercetări, utilizând tehnologii moderne, privind creşterea duratei de lucru a utilajelor folosite în exploatările miniere de suprafață, contract de prestări servicii de cercetare ştiințifică nr. 302/S/07.05.2010, beneficiar Societatea Națională a Lignitului Oltenia, 2010 51.500 lei 7. Adrian Gorun ‐ Director Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea .cunoaşterii, Fonduri structurale Programul POS‐DRU 2007‐2013, Profesionişiti în educație şi 2010 366.440 lei 310
formare,, proiect propus pentru finantare 8. Tomescu Dumitrescu Cornelia Formarea continua a profesorilor de Chimie in societatea cunoasterii, Fonduri ‐ Director structurale Programul POS‐DRU 2007‐2013, Profesionişiti în educație şi formare, proiect finantat 2010 6.968.651 lei 9. Adrian Gorun ‐ Director Managementul depozitelor de cărbune ale SNLO Târgu Jiu, în vederea îmbunătățirii calității cărbunelui şi expertizarea termografică a stocurilor de cărbune, pentru preîntâmpinarea apariției fenomenului de autoaprindere, contract de prestări servicii de cercetare ştiințifică 302/S/07.05.2010, Societatea Națională a Lignitului Oltenia, 2010 70.726 lei 10 Adrian Gorun ‐ Director Interferențe filosofie‐religie‐artă, contract de cercetare ştiințifică nr. 450/15.03.2010, beneficiar Primăria Târgu Jiu 2010 14.880 lei 11 Adrian Gorun ‐ Director UCB o investiție de viitor, proiect câştigat prin competiție internă de proiecte, 2010, contract nr. 2820/29.03.2010, 2010 200.000 lei 12 Adrian Gorun ‐ Director Sărăcia, un fenomen al județului Gorj, contract de cercetare ştiințifică nr. 2010 27/08. 12. 2010 50000l
ei 13 Adrian Gorun ‐ Director Studiu asupra comunităților rurale în județul Gorj. Tratare monografică‐ contract de cercetare nr. 26/08. 12. 2010 DECAN,
Conf.univ.dr. Cornelia TOMESCU-DUMITRESCU
311
2010 50000l
ei RAPORT ANUAL
privind starea
Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Litere
anul 2010
Decan,
Prof.univ.dr. Moise Bojincă
312
I. PROGRAME DE STUDII
Situația programelor de studii la nivelul Facultății de Ştiințe Juridice şi Litere în anul universitar 2010/2011 ¾ Program de studii universitare de licenţă
Tabelul nr. 1. Studii universitare de licenţă
Nr. Domeniul fundamental
crt. de ştiinţă, artă şi
cultură
1.
Ştiinţe juridice
2.
Ştiinţe juridice
Domeniul
de licenţă
2.
Ştiinţe juridice
Drept
3.
Ştiinţe umaniste
Limbă şi
literatură
Drept
Drept
Program de studii
universitare
de licenţă
Drept-zi
Drept-ID
Ordine şi siguranţă
publică-zi
Limba şi literatura
română - Limbă şi
literatura engleză-zi
Status: A/AP
A (HG nr. 697/17.08.2000)
AP (Adresa CNEAA nr.
1747/15.07.2005)
AP (Aprobarea ARACIS
6950/18.11.2008)
AP (HG nr. 916/11 august
2005)
¾ Program de studii universitare de masterat
Tabelul nr. 2. Studii universitare de masterat
Nr. Domeniul fundamental Domeniul
crt. de ştiinţă, artă şi
de licenţă
cultură
3.
Ştiinţe juridice
Drept
Program de studii
universitare
de master
Carieră Judiciară-zi
Status: A/AP
A, cu vizită de evaluare la un
an (Aprobarea ARACIS nr.
7667/5.08.2009)
II. SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
¾ Spații de învățământ şi de cercetare Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Litere dispune de spaţii de învăţământ şi de cercetare,
situaţia acestora fiind prezentată în tabelul nr. 3.
313
Tabelul nr. 3. Situaţia spaţiilor aflate la dispoziţia Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Litere
Nr.
Săli de curs
Săli de seminar/laboratoare/sală de lectură
crt.
Denumire sală
Suprafaţa Nr. de
Denumire sală
Suprafaţa Nr. de
(mp)
locuri
(mp)
locuri
98
83
1LS (Liceul cu program sportiv
60
40
1. B010 (Sediul din str.
Victoriei nr. 24) – spaţiu
Sportiv) - spaţiu închiriat
propriu
84
60
2LS (Liceul cu program sportiv
60
40
2. Bo11 (Sediul din str.
Victoriei nr. 24) - spaţiu
Sportiv) - spaţiu închiriat
propriu
49,60
55
3LS (Liceul cu program sportiv
60
40
3. Sala Tudor Arghezi (Calea
Bucureşti nr. 69) - spaţiu
Sportiv) - spaţiu închiriat
propriu
49,60
55
4LS (Liceul cu program sportiv
60
40
4. Sala Mircea Eliade (Calea
Bucureşti nr. 69) - spaţiu
Sportiv) - spaţiu închiriat
propriu
5LS (Liceul cu program sportiv
60
40
5.
Sportiv) - spaţiu închiriat
SL (Sediul din str. Victoriei nr.
32
20
6.
24) - spaţiu propriu
Lcr* (Sediul din str. Victoriei nr.
32
20
7.
24) - spaţiu propriu
48
30
8.
Lcj** (Sediul din Str.Calea
Bucuresti, nr. 75B) – spaţiu
propriu
24
15
9.
Li*** (Sediul din Str.Calea
Bucuresti, nr. 75B) – spaţiu
propriu
S1 (Calea Bucureşti nr. 69) 42,70
40
10.
spaţiu propriu
S2 (Calea Bucureşti nr. 69) 42,70
40
11.
spaţiu propriu
S3 (Calea Bucureşti nr. 69) 42,70
40
12.
spaţiu propriu
*Lcr = Laboratorul de criminalistică6
**Lcj = Laboratorul de clinică judiciară7
***Li = Laboratorul de informatică8
¾
Biblioteca Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Litere dispune de bibliotecă proprie, fiind dotată cu un
fond de carte propriu din doctrina juridică română şi străină având un număr de 9233 de
volume şi 1580 de titluri şi un număr de 6500 de volume din domeniul limbii şi literaturii cu
6
Laboratorul de Criminalistică are în dotare: 16 monitoare, 16 unităţi centrale, 16 boxe, 16 căşti, 16 camere
web, 1 videoproiector, 1 panou proiecţie, 2 imprimantă multifuncţională, 1 cameră video digitală, 1 aparat foto
digital,1 aparat foto digital profesional, soft Lucia Forensic.
7
Laboratorul de clinică judiciară este dotat cu 12 monitoare, 12 unităţi centrale, soft Indaco Legic.
8
Laboratorul de Informatică este următoarea: 10 monitoare, 10 unităţi centrale, 10 boxe, 10 căşti, 10 camere
web,1 videoproiector, 1 panou proiecţie,1 imprimantă multifuncţională.
314
4285 de titluri. De asemenea Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Litere are un număr de 23
abonamente la principalele reviste de specialitate din domeniul juridic şi 10 abonamente la
principalele reviste de specialitate din domeniul limbii şi literaturii.
¾ III. ASIGURAREA CALITĂȚII ™ Evaluarea cadrelor didactice Această activitate s-a realizat pe două paliere:
¾ Evaluarea colegială a cadrelor didactice În anul universitar 2009-2010, au fost evaluate colegial toate cadrele didactice ale
Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Litere, 50% dintre cadrele didactice au fost evaluate în
primul semestru şi 50 % în semestrul al II lea. Toate cadrele didactice evaluate colegial au
primit calificativul Foarte Bine.
¾ Evaluarea cadrelor didactice de către studenți Tabelul nr. 4. Situaţia rezultatelor evaluării de către studenţi a cadrelor didactice ale
Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Litere – Catedra de Drept
Număr cadre didactice
Nr.
Calificativ
crt.
Sem. I.
Sem. II
4.
4
4
Bine
5.
Foarte bine
14
13
6.
Persoana neevaluată
1
Total cadre didactice
18
18
Tabelul nr. 5. Situaţia rezultatelor evaluării de către studenţi a cadrelor didactice ale
Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Litere – Catedra de Litere
Număr cadre didactice
Sem. I.
Sem. II
1
4
7
5
2
1
10
10
Nr.
Calificativ
crt.
1.
Bine
2.
Foarte bine
3.
Persoana neevaluată
Total cadre didactice
315
IV. STUDENŢII
În tabelele de mai jos se prezintă dinamica numărului de studenţi în perioada 2006-2011.
Tabelul nr. 6. Dinamica numărului de studenţi la programul de studii universitare de
licenţă Drept în perioada 2006-2011
Anul de
studii
B
I
II
III
IV
TOTAL
Total
general
2006/2007
T
51
27
22
22
122
Specializarea DREPT
ZI
2008/2009
2009/2010
B
T
B
T
2007/2008
B
T
114
47
159
70
390
51
48
29
22
150
512
63
70
45
153
331
53
50
48
29
180
481
65
47
57
47
216
39
53
51
47
190
396
2010/2011
B
T
82
37
44
62
225
36
38
53
50
177
415
99
64
36
37
236
413
Tabelul nr. 7. Dinamica numărului de studenţi la programul de studii universitare de
licenţă Ordine şi Siguranţă publică în perioada 2009-2011
Anul de
studii
I
II
III
IV
TOTAL
Total
general
Ordine şi Siguranţă Publică
ZI
2009/2010
2010/2011
B
T
B
T
21
44
21
31
21
37
21
42
44
65
68
110
Tabelul nr. 8. Dinamica numărului de studenţi la programul de studii universitare de
licenţă Drept ID în perioada 2006-2011
Anul de
studii
I
II
III
IV
TOTAL
Total
general
Specializarea DREPT I.D
2006/2007
B
T
74
67
131
272
272
2007/2008
B
T
75
47
68
124
314
2008/2009
B
T
76
48
46
64
234
2009/2010
B
T
93
62
46
45
246
234
246
316
B
2010/2011
T
43
71
63
45
222
222
Tabelul nr. 9. Dinamica numărului de studenţi la programul de studii postuniversitare
de masterat Instituţii de drept privat român în perioada 2006-2011
Anul de
studii
I
II
TOTAL
Total
general
STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT
Instituţii de drept privat român
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
B
T
B
T
B
T
B
T
B
T
5
25
15
8
10
12
2
52
5
23
15
6
10
12
77
7
20
31
25
18
10
12
84
51
43
22
Tabelul nr. 10. Dinamica numărului de studenţi la programul de studii
postuniversitare de masterat Drept public în perioada 2006-2011
Anul de
studii
I
II
TOTA
L
Total
general
STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT
Drept public
2006/2007
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
B
T
B
T
B
T
B
T
B
T
5
41
16
22
11
21
24
2
58
5
37
16
19
11
16
23
99
27
40
11
40
23
7
21
59
106
80
67
51
23
Tabelul nr. 11. Dinamica numărului de studenţi la programul de studii
postuniversitare de masterat Drept comunitar în perioada 2006-2011
Anul de
studii
I
II
TOTAL
Total
general
STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT
Drept comunitar
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
B
T
B
T
B
T
B
T
B
T
4
21
7
9
2
34
4
18
7
8
55
6
4
18
7
9
7
8
61
22
16
15
-
Tabelul nr. 12. Dinamica numărului de studenţi la programul de studii
postuniversitare de masterat Drept funciar, publicitate imobiliară şi cadastru în perioada
2006-2011
Anul de
studii
I
II
TOTAL
Total
general
STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT
Drept funciar, publicitate imobiliară şi cadastru
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
B
T
B
T
B
T
B
T
B
T
2
25
5
42
6
40
42
2
23
5
42
6
42
67
2
7
65
11
82
6
42
69
73
93
317
48
-
Tabelul nr. 13. Dinamica numărului de studenţi la programul de studii
postuniversitare de masterat Dreptul Societăţilor Comerciale şi al Afacerilor în perioada
2006-2011
STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT
Dreptul Societăţilor Comerciale şi al Afacerilor
Anul de
studii
I
II
TOTAL
Total
general
2006/2007
B
T
4
12
2
20
32
6
2007/2008
B
T
4
10
4
10
2008/2009
B
T
8
11
68
14
19
8
11
2009/2010
B
T
8
10
8
10
2010/2011
B
T
-
18
Tabelul nr. 14. Dinamica numărului de studenţi la programul de studii universitare de
masterat Carieră judiciară în perioada 2006-2011
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Anul de
studii
I
II
TOTAL
Total
general
Carieră judiciară
2006/2007
B
T
-
2007/2008
B
T
-
2008/2009
B
T
-
2009/2010
B
T
32
8
32
8
-
-
-
40
B
28
32
60
2010/2011
T
12
4
16
76
Printr-o analiză comparativă rezultă că spre deosebire de anul universitar 2009/2010 în anul
universitar 2010/2011 se înregistrează, pe de o parte, o diminuare a locurilor bugetate iar, pe de altă
parte o creştere a locurilor cu taxă
Tabelul nr. 15. Dinamica numărului de studenţi la programele de studii universitare de licenţă-zi
(situaţie centralizată)
Domeniul de
licenţă
Programul de
studii
L 288/2004
L 84/1995
Total
Total general
L 84/1995
Drept
Total
Total general
L 288/2004
Ordine şi
siguranţă
publică
LLR-LLE
128
22
150
82
59
118
481
180
180
-
-
67
20
-
-
L 288/2004
30
L 84/1995
-
110
65
-
-
30
110
65
118
140
652
-
AP
B
2009-2010
T Status
190
A
37
225
415
-
-
21
44
A
B
2010-2011
T Status
177 236
177 136
413
-
-
42
68
A
57
-
-
216
216
396
A
23
126
-
Total
Total general
TOTAL
178
153
331
20
200
-
Total general
Dinamica nr. studenţi
2007-2008
2008-2009
B
T Status
B
T
Status
2006-2007
B
T
Statu
s
78
161
44
221
122
390
512
A
43
68
-
-
-
-
118
98
86
93
91
73
88
-
-
-
-
-
-
-
98
86
93
-
AP
183
184
664
580
318
-
AP
65
AP
110
91
184
664
AP
73
88
161
684
AP
Analizând comparativ situaţia centralizată a dinamicii numărului de studenţi la programele de studii
universitare de licenţă-zi se evidenţiază următoarele:
• La programul de studii Drept spre deosebire de anul universitar 2009/2010, în anul
universitar 2010/2011 se înregistrează o diminuare atât a locurilor bugetate cât şi a
locurilor în regim cu taxă.
• La programul de studii Ordine şi siguranţă publică spre deosebire de anul universitar
2009/2010, în anul universitar 2010/2011 se observă o creştere a numărului de locuri
atât a celor bugetate cât şi a locurilor în regim cu taxă.
• La programul de studii Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză, spre
deosebire de anul universitar 2009/2010, în anul universitar 2010/2011 se constată o
diminuare atât a locurilor bugetate cât şi a locurilor în regim cu taxă.
Tabelul nr. 16. Dinamica numărului de studenţi la programele de studii universitare de licenţă-ID
(situaţie centralizată)
Domeniul Programul
de licenţă de studii
2006-2007
B
T Statu
Dinamica nr. studenţi
2007-2008
2008-2009
2009-2010
B
T Statu B T Statu B
T Status
2010-2011
B
T Statu
-
-
-
s
L 288/2004
L 84/1995
Total
Total
general
TOTAL
Drept
141
131
-
AP
272
s
190
124
314
AP
s
-
314
234
234
234
-
AP
246
246
246
AP
s
222
222
222
AP
1288
Printr-o analiză comparativă rezultă că spre deosebire de anul universitar 2009/2010 în anul
universitar 2010/2011 se înregistrează o diminuare a numărului de studenţi.
Tabelul nr. 17. Situaţia centralizată privind dinamica numărului de studenţi la programele de
studii postuniversitare de masterat (Legea 84/1995)
Specializarea
Dinamica nr. studenţi
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
B
T Status B T Status B T Status B T Status
L 84/1995
Drept public
Instituţii de drept privat
român
Drept comunitar
Dreptul societăţilor
comerciale şi al afacerilor
Drept funciar, publicitate
imobiliară şi cadastru
TOTAL
TOTAL GENERAL
Total
L 84/1995
7
99
106
7
77
Total
L 84/1995
6
55
A
32
A
67
69
28 350
358
A
61
6
Total
L 84/1995
Total
A
84
Total
L 84/1995
A
38
2
A
21
59
80
20 31
51
4 18
22
4 10
14
7 65
73
56 193
239
319
A 27 40
67
A 25 18
A
A
11 36
51
10 12
A
A
A
7
9
A
16
8 11 A
19
11 82
93
78 160
238
s
-
23
A
-
-
A
A
8
A
15
8 10 A
18
6 36
42
42 102
144
-
-
A
-
-
A
-
-
-
23
43
A
A
2010-2011
B T Statu
23
22
7
Analizând comparativ situaţia centralizată a dinamicii numărului de studenţi la programele de studii
postuniversitare de masterat (Legea 84/1995) rezultă că în anul universitar 2010/2011, spre deosebire de
anii anteriori s-a şcolarizat numai la programul de studii postuniversitare de masterat Drept public, locuri
în regim cu taxă.
Tabelul nr. 18. Situaţia centralizată privind dinamica numărului de studenţi
absolvenţi/licenţiaţi la programele de studii universitare de licenţă - zi
Domeniul Programul
de licenţă de studii
Drept
2005-2006
A
L
%
L 84/1995 109 105 96,33%
L 288/2004 -
LLR-LLE L 84/1995
L 288/2004
-
-
2006-2007
A
L
%
84 83 98,80%
-
-
-
-
-
Dinamica nr. absolvenţi/licenţiaţi
2007-2008
2008-2009
A
L
%
A
L
%
197 161 96,40%
69
64
92,755
2009-2010
A
L
%
102 96 94,115
64
47
58
90,62%
61
57
93,44%
46 97,87%
2010-2011
A L %
- - -
-
-
Tabelul nr. 19. Situaţia centralizată privind dinamica numărului de studenţi
absolvenţi/licenţiaţi la programele de studii universitare de licenţă –ID
Dinamica nr. absolvenţi/licenţiaţi
2005/2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
A
L
%
A L % A
L
%
A L
%
L 84/1995 252 232 92,06% - - - 121
112
92,56% L 288/2004 - - - 95,04% 92,56% 64 59 92,18%
Domeniul Programul
de licenţă de studii
Drept
Total
¾
252 232
92,06%
-
-
-
121
115
92,56% 64 59
92,18%
2009-2010
2010-2011
A L
%
A L %
- - 45 42 93,33% - - 44 41 93,18% -
-
Facilități pentru studenți În perioada 2006-2010 Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Litere a acordat burse de
studiu, burse de merit, burse de ajutor social, burse de ajutor social pentru îmbrăcăminte,
situaţia acestora fiind prezentată în tabelul nr. 20.
320
-
Tabelul nr. 20. Situaţia burselor la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Litere- studii de licenţă
Tipul de
bursă
Burse de
studiu
Burse de merit
Burse de
ajutor social
Burse de
ajutor social
pentru
îmbrăcăminte
Burse de
performanţă
Total
2006-2007
Sem Sem
1
2
47
46
93
2007-2008
Sem Sem
1
2
43
47
Total
90
2008-2009
Sem Sem
1
2
32
41
Total
73
2009-2010
Sem Sem
1
2
41
51
Total
92
2010-2011
Sem
Sem
1
2
69
-
Total
Total
69
12
1
7
1
19
1
7
1
13
2
20
12
1
14
1
26
2
27
2
28
4
55
1
23
-
1
-
-
-
-
-
-
19
16
35
34
37
71
71
-
71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
59
54
113
51
61
112
63
72
135
104
118
222
165
-
165
23
Analizând comparativ situaţia centralizată a burselor acordate la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Litere- studii de licenţă, spre deosebire de
anul 2009/2010 în anul 2010/2011 se observă următoarele:
• creşterea numărului burselor de studiu şi a burselor de ajutor social pentru îmbrăcăminte;
• diminuarea numărului de burse de merit şi a celui de burse de ajutor social;
• acordarea pentru prima dată a bursei de performanţă.
Tabelul nr. 21. Situaţia burselor la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Litere-studii de master
Tipul de bursă
Burse de
studiu master
universitar
Bologna
Burse de
studiu master
postuniversitar
Total
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Sem
1
Sem
2
Total
Sem
1
Sem
2
Total
Sem
1
Sem
2
Total
Sem
1
Sem
2
Total
Sem
1
Sem
2
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
8
14
13
-
13
4
4
8
-
7
7
11
9
20
8
-
8
-
-
-
4
4
8
-
7
7
11
9
20
14
8
22
13
-
13
321
Analizând comparativ situaţia centralizată a burselor la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Literestudii de master, spre deosebire de anul 2009/2010 în anul 2010/2011 se observă o creştere a numărului
de burse de studiu master universitar Bologna în timp ce bursa de studiu master postuniversitar
nu se mai acordă.
¾ Promovabilitatea studenților Tabelul nr. 22. Situaţia promovabilităţii la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Litere la
sfârşitul sem. I al anului universitar 2010/2011
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Program de studiu
Program de studii universitare de
licenţă Drept - Zi
Program de studii universitare de
licenţă Drept - ID
Program de studii universitare de
licenţă Ordine şi siguranţă
publică-zi
Program de studii universitare de
licenţă Limba şi literatura
română - Limbă şi literatura
engleză-zi
Program de studii universitare de
master Carieră judiciară
Program de studii postuniversitare
de master Drept public
TOTAL GENERAL
Ani de
studiu
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
II
I
II
III
I
II
II
Total
studenţi
135
102
89
87
43
71
63
45
52
58
36
61
64
Integralişti
Restanţieri
32
38
51
50
6
21
15
7
14
44
19
19
103
64
38
37
37
50
48
38
38
14
17
42
51
13
40
36
23
24
34
22
16
2
1
1005
447
558
V. SITUAŢIA PERSONALULUI DIDACTIC
Tabelul nr. 23. Evoluţia personalului didactic pe grade didactice la nivelul Facultăţii de
Ştiinţe Juridice şi Litere pentru perioada 2006-2011
Grad didactic
Prof.
Conf.
Lect.
Asist.
Prep.
Total
2006-2007
4
6
11
8
1
30
2007-2008
5
3
14
8
1
31
*Profesor consultant
322
2008-2009
4+1*
1
14
7
1
28
2009-2010
4+1*
2
14
6
2
29
2010-2011
3
2
14
7
2
28
Tabelul nr. 24. Situaţia posturilor vacante la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Litere în anului
universitar 2010/2011
Facultatea
de Ştiinţe
Juridice şi
Litere
Nr. total de
posturi %
Nr. posturi ocupate
%
Nr. posturi
vacante
%
Nr. posturi vacante
acoperite cu titulari
%
Catedra de
Drept
Catedra de
Litere
28 (100%)
60,71% (17)
39,28% (11)
22,39% (6,27)
Nr. posturi
vacante
acoperite cu
cadre didactice
asociate%
16,89% (4,73)
19(100%)
57,89%(11)
42,11%(8)
36,84%(7)
5,26%(1)
Tabelul nr. 25. Situaţia profesorilor pensionaţi/profesori consultanţi la nivelul Facultăţii de
Ştiinţe Juridice şi Litere în anului universitar 2010/2011
Facultatea de Ştiinţe
Juridice şi Litere
Catedra de Drept
Profesor/profesor
consultant
1- Profesor *
1- Profesor
consultant**
-
Catedra de Litere
Total
2
conferenţiar
lector/şef lucrări
asistent
preparator
1***
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
*Mischie Nicolae - 10 decembrie 2009, **Brânzan Nicolae - 1 octombrie 2008, ***Mocioi Ion – 10
decembrie 2009
V. SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ÎN
PERIOADA 2006/2010 DE LA PROGRAMELE DE STUDII ALE FACULTĂŢII DE
ŞTIINŢE JURIDICE ŞI LITERE
Tabelul nr. 26. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Litere
în perioada 2006/2010
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
Denumire
program
de studii
Drept zi
Drept zi
Drept zi
Drept zi
Drept zi
TOTAL
Drept ID
Drept ID
Drept ID
Drept ID
Promoţia
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2008
2009
2010
TOTAL
Nr.
absolvenţi
109
81
167
69
102
528
253
121
64
44
482
Situaţie absolvenţi
Angajaţi
Angajaţi
la nivelul
număr şi procentul
studiilor (număr şi
procentul)
49(44,96%)
27 (24,77%)
55(67,90%)
37(45,67%)
90(53,89%)
45(26,94%)
42(60,87%)
26(37,69%)
21(20,58%)
8(7,84%)
257(48,67%)
143(27,08%)
117(46,24%)
72(28,46%)
82(67,76%)
56(46,28%)
44(68,75%)
24(37,50%)
31(70,45%)
12(27,27%)
274(56,84%)
164(34,02%)
323
Înscrişi
la master
>20 %
19(17,44%)
23(28,40%)
32(19,16%)
26(37,69%)
31(30,39%)
131(24,81%)
10(3,95%)
2(1,65%)
10(15,62%)
4(9,09%)
26(5,39%)
Denumire program
de studii
Limba şi literatura română –
limba şi literatura engleză
Limba şi literatura română –
limba şi literatura engleză
Limba şi literatura română –
limba şi literatura engleză
Anul
absolvirii
Nr.
absolvenţi
Nr. angajati
la nivelul
studiilor
(procent)
Nr. inscrişi la master
Nr. absolvenţi cursuri
licenţă inscrişi la
master/absolvenţi
master (procent)
12(19,04%)
Angajaţi
la nivelul studiilor
inscrişi şi la master/
absolvenţi master
2
2008
63
28( 44,44%)
2009
57
14(24,56%)
23(40,35%)
8
2010
47
7(14,89%)
12(25,53%)
3
VI. SITUAŢIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ŞI A ACTIVITĂŢII DE
CERCETARE
La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Litere în anul universitar 2009/2010 nu s-au
înregistrat fapte care să impună reclamaţii şi cercetări pentru nerespectarea eticii universitare,
atât personalul didactic, cât şi cel auxiliar respectând normele în vigoare. Activitatea didactică
şi de cercetare s-a bazat pe următoarele principii şi valori profesionale precum: integritate
morală, profesionalism, dreptate şi echitate, cinste şi corectitudine, responsabilitate
profesională şi civică, transparenţă şi deschidere. Activitatea de cercetare de la nivelul
facultăţii noastre se încadrează în direcţiile de cercetare prevăzute în planul de cercetare al
UCB şi se desfăşoară în mod transparent şi deschis prin publicarea pe site-ul UCB a
manifestărilor ştiinţifice, a rezultatelor cercetării ştiinţifice ale cadrelor didactice, precum şi a
publicaţiilor de specialitate ale facultăţii.
324
VII. REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Tabelul nr. 29. Situaţia sintetică a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică la Facultatea de ŞtiinţeJuridice şi Litere în perioada 01. 01. 2010-31. 01.
2010
Catedra de Drept
Nume şi prenume
BOJINCĂ MOISE
MANTA PANTELIMON
IONAŞCU TITU
ENEA CONSTANTIN
RUJAN ION CRISTINEL
GAVRILESCU
ALIN-GHEORGHE
TROCAN
LAURA MAGDALENA
PEPTAN RODICA
CILIBIU OCTAVIA MARIA
DIACONU ANA MARIA
CORNESCU ADRIAN VASILE
MOŢĂŢĂIANU ŞTEFAN
MANTA CLAUDIU
UNGUREANU ADELIN FLORIN
BOBARU ANA DANIELA
CIOBANU GHEORGHE
TOTAL
Articole ISI/
Proceeding ISI/
Conferinţe ISI
Articole
B+
Articole
BDI
Contracte de cercetare
Granturi de cercetare
Director de
contract
Director
de grant
2
-
3
1
1
1
8
-
1
1
1
-
2
2
1
1
2
-
-
3
-
-
2
2
2
1
2
1
1
24
-
3
1
2
1
2
2
2
325
Membru în
echipa de
cercetare
Cărţi
Conferinţe
internaţionale
/
naţionale cu
participare
internaţională
1
2
-
2
-
2
5
1
-
1
1
2
-
1
1
4
1
1
5
1
2
1
14
Membru în echipa de
implementare
Grant
Tabelul nr. 30. Situaţia sintetică a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică la Facultatea de ŞtiinţeJuridice şi Litere în perioada 01. 01. 201031. 01. 2010
Catedra de Litere
Nume şi prenume
JIANU MARIA -MAGDALENA
SIMION MINODORA OTILIA
POPESCU DANA
CURELAR MIRABELA RELY
ODETE
PĂSTAE OANA MARIA
DICU CAMELIA
PAICU ADINA
VALCEANU ALINA
PALIŢĂ ELENA
TOTAL
Articole
ISI/
Proceeding
ISI/
Conferinţe
ISI
Articole
B+
Articole
BDI
Contracte de cercetare
Granturi de cercetare
Director
de
contract
Director
de grant
1
-
2
3
2
2
-
1
-
2
2
2
-
-
2
1
1
3
2
2
3
1
2
1
2
1
16
-
1
2
1
3
-
1
1
2
9
2
1
5
Membru
în echipa
de
cercetare
Membru
în
echipa
de
implementare
Grant
Cărţi/Note de
curs ID cu
ISBN
Decan,
Prof.univ.dr. Moise Bojincă
326
Conferinţe
internaţionale
/
naţionale cu
participare
internaţională
RAPORT ANUAL
privind starea
Departamentului pentru Pregătirea
Personalului Didactic
anul 2010
Decan,
Prof.univ.dr. Boncea Amelia Georgiana
327
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic a luat fiinţă în cadrul
Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu în baza O.M. 4356 din 11.07.1996, a
acordului M.E.C. nr. 33309 din 26.05.2000, şi a O.M. nr.4796 din 19.10.2001.
În prezent, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este acreditat,
în urma evaluării externe de către comisia ARACIS din luna noiembrie 2008.
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii
“Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi-a desfăşurat activitatea în perioada 2006-2010 potrivit
următoarelor norme legale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Legea învăţământului nr. 84/1995cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi
completările ulterioare;
O.M. nr. 4356/11.07.1996 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic;
O.M. nr. 3312/23.02.1998 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a
practicii pedagogice;
O.M. nr. 3770/19.05.1998 privind Metodologia formării continue a personalului din
învăţământul preuniversitar;
O.M. nr. 3345/1999 şi Precizările nr. 39076/22.10.2001 privind Curriculumul pentru
formarea iniţială a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin D.P.P.D.;
O.M. nr. 3253/28.02.2001 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de
perfecţionare periodică a personalului didactic;
O.M. nr. 4796/19.10.2001 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de
perfecţionare periodică a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul
preuniversitar;
O.M. nr. 3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de
Credite Transferabile (ECTS);
OM. nr. 4343/17.06.2005 privind aprobarea programului de studii în vederea
obţinerii certificatului de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic;
Legea nr. 258/19. 07. 2007 privind practica elevilor şi studenţilor;
•
O.M. 4316/3.06.2008
•
Carta Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
•
Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din
Universitatea Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
Misiunea de bază a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
este profesionalizarea în cariera didactică, formarea iniţială, formarea continuă şi
perfecţionarea personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal,
postliceal şi superior, la un nivel comparabil cu standardele operaţionale din Uniunea
Europeană. Principalele obiective prioritare ale departamentului răspund exigenţelor
Hotărârilor de la Bologna şi Berlin, legislaţiei române în domeniul educaţiei, hotărârilor
ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi programului managerial al
328
Rectorului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu. Principalele direcţii de acţiune
sunt cuprinse planul strategic.
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o structură
academică distinctă a cărei misiune este complexă, cuprinzând activităţi didactice şi de
cercetare, urmărind în permanenţă:
a. formarea iniţială psihopedagogică, metodică si practică a studenţilor si a
absolvenţilor învăţământului universitar care optează pentru profesia de cadru
didactic;
b. formarea continuă si dezvoltarea profesională a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar prin programe de formare/perfecţionare periodică,
prin organizarea cursurilor de pregătire si a examenelor de obţinere a
definitivatului şi a gradelor didactice;
c. cercetarea ştiinţifică, teoretică si aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei.
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o structură universitară
autonomă, subordonată Senatului universitar, abilitată să asigure formarea iniţială,
psihopedagogică şi didactică, teoretică şi practică, a studenţilor şi a absolvenţilor de
învăţământ universitar în vederea dobândirii competenţelor şi atestării oficiale pentru cariera
didactică.
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este abilitat să organizeze şi
activităţi din sfera formării continue a personalului didactic, a promovării profesionale prin
sistemul de acordare a gradelor didactice, precum şi activităţi specifice de cercetare ştiinţifică
şi dezvoltare tehnologică, potrivit legii şi reglementărilor interne ale Universităţii „Constantin
Brâncuşi ” din Târgu-Jiu.
Curriculum-ul D.P.P.D. cuprinde sistemul integrativ al finalităţilor, conţinuturilor,
strategiilor de predare, învăţare şi evaluare menit să asigure dobândirea de către studenţi şi
cursanţi a competenţelor necesare exercitării profesiei didactice. Structura curriculum-ului,
precum şi eşalonarea conţinuturilor şi activităţilor didactice pe parcursul programului de
studii, sunt stabilite prin următoarele elemente corelate:
•
•
•
•
•
planul de învăţământ este conform O.M. 4316 din 03.06.2008
formele activităţilor didactice (cursuri, seminarii, laboratoare, practică pedagogică);
modalităţile de evaluare/promovare (examene, colocvii, verificări practice);
fişele disciplinelor (cu precizarea reperelor axiologice, competenţelor, structurii
conţinuturilor, formelor de evaluare etc.);
modalitatea de finalizare a studiilor (de absolvire).
Planul de învăţământ al D.P.P.D. este standardizat la nivel naţional conform O.M. 4316
din 03.06.2008. Acesta cuprinde trei componente curriculare:
•
•
•
curriculum-ul comun, alcătuit din discipline psihopedagogice cu caracter fundamental,
care formează un trunchi comun şi obligatoriu pentru toate specializările;
curriculum-ul specializat, alcătuit din discipline specifice profilului la care studenţii
sunt înmatriculaţi (în principal didactica specialităţii şi practica pedagogică);
curriculum-ul opţional, alcătuit din 1-2 pachete de discipline opţionale.
Curriculum-ul D.P.P.D. este structurat şi monitorizat în sistemul creditelor de studii
transferabile, potrivit normelor legale şi prevederilor Cartei Universitare referitoare la
329
alocarea şi obţinerea creditelor de studii. Pachetele de credite alocate disciplinelor, precum şi
numărul de credite pentru examenele de finalizare a studiilor sunt standardizate la nivel
naţional.
Pachetele de credite obţinute de studenţi în cadrul programului de pregătire
psihopedagogică fac parte din categoria creditelor care conferă studenţilor posibilitatea de
extindere a domeniilor de exercitare a calificării de bază, printr-o competenţă suplimentară –
competenţa didactică, atestată printr-un certificat de studii.
Programul psihopedagogic formare iniţială
Disciplinele şi activităţile didactice prevăzute în planul de învăţământ al D.P.P.D.,
împreună cu sistemul de alocare şi obţinere a creditelor, sunt reunite în două pachete
compacte, denumite nivele de pregătire psihopedagogică, respectiv:
•
•
Nivelul 1 care se efectuează pe parcursul studiilor universitare de licenţă şi care
conferă o certificare parţială pentru profesia didactică, atestată prin adeverinţă de
absolvire;
Nivelul 2 care se efectuează după obţinerea diplomei de licenţă şi anterior susţinerii
examenului de definitivat şi se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire.
Obţinerea actelor de studii de atestare a competenţei didactice este condiţionată de
parcurgerea integrală a fiecărui modul şi de susţinerea portofoliului didactic de evaluare
finală.
Absolvenţii de învăţământ universitar care doresc să dobândească atestarea pentru
profesia didactică se pot înscrie la D.P.P.D. şi pot urma nivele de pregătire psihopedagogică
în regim postuniversitar, pe durata unui an universitar, parcurgând disciplinele şi activităţile
didactice în formaţii distincte sau împreună cu anii de studiu şi cu formaţiile de studenţi de la
specializările pentru care doresc să obţină certificatul de atestare didactică. Regimul acestor
studii este cu taxă.
Activităţile didactice din cadrul programului de pregătire psihopedagogică se
organizează pe serii de curs şi grupe de seminar şi de laborator, potrivit reglementărilor în
vigoare. Condiţiile de promovare, formele de evaluare, precum şi conţinutul disciplinelor de
învăţământ sunt precizate în fişele disciplinelor. Pentru disciplinele ce vizează tehnologiile
informatice moderne, D.P.P.D. pune la dispoziţia studenţilor Laboratorul psihopedagogic sau
poate solicita facultăţilor alte laboratoare specializate.
Dinamica studenţilor pentru programul de studii psihopedagogice – formare iniţială,
pentru perioada 2006-2011 este prezentată în tabelul 1.1.
Tabelul nr. 1.1. Dinamica numărului de studenţi la programul de studii psihopedagogige –formare iniţială pe forme de
finanţare
Domeniul de
licenţă
Facultatea
Programul de studii
Programul de studii
psihopedagogice2009-2010
Programul de studii
psihopedagogice2010-2011
330
Dinamica nr. studenţi
B
T
Status
A/AP
479
482
A
396
348
A
Aşa cum rezultă din tabelul nr. 1.1 şi din anexa la prezentul raport (”Evoluţia
numărului de studenţi la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic”) se pot constata
următoarele:
- în anul universitar 2009/2010 la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic au
fost înmatriculaţi un număr de 961 de studenţi din care 479 fără taxă (reprezentând
49,85%) şi 482 cu taxă (reprezentând 50,15%).
- în anul universitar 2010/2011 la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic au
fost înmatriculaţi un număr de 744 de studenţi din care 396 fără taxă (reprezentând
53,23%) şi 348 cu taxă (reprezentând 46,77%).
Programul de studii
psihopedagogic ‐
formare iniţială
1500
1000
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fig.nr. 1.1. Dinamica numărului de studenţi la programul de studii psihopedagogige –formare iniţială
Dinamica numărului total de studenţi la DPPD incluzând toate formele de pregătire
(grade didactice şi programele de formare continuă) pentru perioada 2006-2011 este
prezentată în tabelul 1.2.
Tabelul nr. 1.2. Dinamica numărului total de studenţi
Total cursanţi
Programul de studii
psihopedagogice –
formare iniţială
2009
752
2010
961
Programe de
formare continuă
311
117
Programe de
perfecţionare –
grade didactice
215
209
Tabelul nr. 1.2. Dinamica numărului de studenţi la studii postuniversitare
Anul
2009 – 2010
2010 - 2011
Nivelul 1
130
49
331
Nivelul 2
24
Practica pedagogică a studenţilor se organizează pe grupe şi subgrupe în unităţi de
învăţământ preuniversitar şi universitar, unităţi pilot stabilite de comun acord cu
inspectoratele şcolare şi conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.
Formarea continuă şi perfecţionarea personalului didactic
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic este abilitat să organizeze cursuri de
pregătire pentru examenele de obţinere a definitivatului şi gradelor didactice de către
personalul didactic din învăţământul preuniversitar la specializările la care este autorizată
Universitatea „Constantin Brâncuşi ” din Târgu-Jiu de Ministerul Educaţiei şi Inovării.
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic. organizează cursuri de
perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în sistem modular, cotate
cu unităţi de credite profesionale transferabile, potrivit reglementărilor Ministerul Educaţiei şi
Inovării şi ale Centrului Naţional de Formare a Profesorilor din Învăţământul Preuniversitar.
Program de perfecţionare – grade didactice
250
200
150
100
50
0
2006
2007
2008
2009
2010
Fig.nr. 1.2. Dinamica numărului de studenţi la programul de perfecţionare
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic poate acorda, la cerere, asistenţă
psihopedagogică şi metodică, Inspectoratelor Şcolare, Caselor Corpului Didactic, instituţiilor
de învăţământ de diferite grade şi altor instituţii interesate, comunităţii locale şi regionale.
332
Programe de formare continuă
Educaţia în mileniul III, Instruire şi formare, Euromanager
Fig.nr. 1.3. Dinamica numărului de studenţi la programele de formare continuă
1. EUROMANAGER Programul a fost acreditat de CNFP prin Decizia nr. 125/7.11.2007 pentru o perioadă de 4 ani. Programul EURO MANAGER, program de formare continuă pentru personalul de conducere din învățământul preuniversitar se adresează inspectorilor şcolari, directorilor şi directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, membrilor consiliului de administrație, cadrelor didactice interesate de reactualizarea şi activarea categoriilor de competențe corespunzătoare funcției de conducere. De asemenea, Programul EURO MANAGER îşi propune, pentru conducătorii de unități şcolare recent numiți, o formare inițială a competențelor specifice funcției, cu accent pe problemele de gestiune şi administrație. Au fost înscrise şi au urmat cursurile de perfecționare 446 de cadre didactice din învățământul preuniversitar, desfăşurate pe trei serii anuale în perioada 2008, 2009, 2010, ultima serie urmând a se desfăşura în perioada martie ‐ iulie 2011. Tabelul nr. 1.3. Dinamica numărului de studenţi la programul de studii de formare continuă - EUROMANAGER
Anul
2008
2009
2010
Total
Programul
Euromanager
Euromanager
Euromanager
Euromanager
333
Nr. absolvenţi
185
144
117
446
2 Spaţii de învăţământ
Pentru realizarea sarcinilor administrative şi de evidenţă, D.P.P.D. dispune de
secretariat propriu. Acesta asigură evidenţa studenţilor, a cursanţilor, a documentelor şi
actelor normative referitoare la activitatea D.P.P.D., efectuează corespondenţa cu Ministerul
Educaţiei şi Inovării, cu inspectoratele şcolare şi Casele Corpului Didactic şi realizează
celelalte sarcini specifice activităţii de secretariat.
Baza materială a D.P.P.D. este alcătuită din spaţii pentru studiu, laboratoare de
tehnologie didactică, cabinete de metodică şi practica pedagogică, precum şi din dotările
destinate realizării atribuţiilor stabilite. Conducerea Universităţii asigură înzestrarea
Departamentului cu literatură de specialitate, cu aparatură specială de pregătire, inclusiv
mijloace moderne de informatizare, comunicare şi multiplicare. Conducerile facultăţilor
asigură spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor aferente D.P.P.D. stabilesc orarul
acestora, de comun acord cu cadrele didactice implicate în pregătirea psihopedagogică a
studenţilor
Finanţarea activităţilor desfăşurate în cadrul D.P.P.D. se asigură din subvenţii de la
bugetul de stat, din taxe de studii şi din alte surse, potrivit reglementărilor în vigoare.
Principalele destinaţii ale utilizărilor veniturilor, precum şi echilibrul dintre venituri şi
cheltuieli sunt precizate prin bugetul D.P.P.D. elaborat potrivit legii şi reglementărilor interne
al universităţii.
În perioada 2006 – 2008, departamentul a funcţionat în spaţii închiriate la sediul
Colegiului Naţional „Virgil Madgearu”.
În perioada 2008-2009 secretariatul a fost mutat în actualul sediu după reabilitarea
clădirii iar facultăţile asigură spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor aferente
D.P.P.D.
În anul 2009-2010 întreaga activitate s-a desfăşurat în clădirea din strada Vulcan nr.24.
Din 2010 secretariatul a revenit în str. Republicii nr.1 iar facultăţile asigură spaţii
adecvate pentru desfăşurarea activităţilor aferente D.P.P.D.
Dotare
Sălile de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi
comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student:
acces la reţeaua INTERNET, videoproiectoare, retroproiectoare, softuri profesionale, s.a.
Sălile de curs au fost reabilitate, dotate cu mobilier modern ergonomic şi tehnologie
informatică de actualitate.
Sediul administrativ al departamentului dispune de mijloacele multimedia aflate în
gestiunea sa, oferind posibilitatea de utilizare de către cadrele didactice titulare şi asociate.
Laboratorului de informatică al D.P.P.D.:are în dotare 4 calculatoare, 2 laptop-uri, 2
videoproiectoare, 2 ecrane proiecţie şi 3 imprimante.
În anul 2010, colectivul departamentului a elaborat şi depus un proiect în cadrul
competiţiei interne pentru finanţarea MODERNIZĂRII INFRASTUCTURII. Proiectul cu
titlul « LABORATORul de TEHNOLOGIE DIDACTICĂ» este conceput astfel încât să
334
ofere cursanţilor posibilitatea formării şi dobândirii competenţelor: metodologice, de
comunicare şi relaţionare, de evaluare a elevilor, studenţilor, cursanţilor, psiho-sociale,
tehnice şi tehnologice şi de management al carierei şi are o valoare: 60587,54 RON. Director
proiect: lector univ. dr. Vîrtop Sorin Avram membrii: prof. univ. dr. Boncea Amelia, lector
univ. dr. Cojocaru Maria, lector univ. dr. Gorun Gabriela, asistent univ. Drăgan Irina.
Au fost achizitionate lucrari pentru biblioteca UCB cu în domeniile de specialitate ale
programului psihopedagogic: Ştiinţele educaţiei, Pedagogie, Psihologie, Didactici ale
specicalităţii de la editurile care publică lucrări în domeniiile respective: Editura Polirom, Iaşi,
Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, Editura Aramis, Bucureşti, Editura Sigma,
Bucureşti. De asemenea au fost efectuate abonamente la publicaţiile de profil: Tribuna
Învăţământului, Revista de pedagogie, Revista de psihologie.
2. Rezultatele activității de cercetare Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic dispune de un plan de cercetare
ştiinţifică propriu, inclus în planul operaţional al departamentului şi în cel al universităţii.
Temele de cercetare cuprinse în planul de cercetare se înscriu în aria ştiinţifică a domeniilor
de studii organizate de departament.
Anul
ArticoleISI Articole
/proceeding B+
ISI /
Conferinţe
ISI
Articole
BDI
2010
Total
Articole C
Contracte Granturi Cărţi
de
de
cercetare cercetare
5
20
conform
listei
anexate
5
15
conform
listei
anexate
Articolele C sunt publicate în Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
ISSN 1844 – 7031 Caregoria “C” Cod CNCSIS 718 www.cncsis.ro Consiliul Naţional
al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul Superior- National indexată în Baza de date
internatională http://journalseek.net/ Catalog international: http://old.
library.georgetown.edu/newjour/.
Centre de cercetare
La nivelul D.P.P.D. nu există un centru de cercetare însă colectivul colaborează cu
Centrul de Cercetare A.N. Whithead din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” precum şi
cu colectivele de cercetare de la nivelul componentelor Universităţii „Constantin Brâncuşi”.
3. Situația profesorilor pensionați, profesori consultanți În anul universitar 2009-2010 la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic
nu au fost cadre didactice pensionate şi nu au desfăşurat activităţi didactice profesori
consultanţi.
335
În anul universitar 2010 – 2011, datorită lipsei acute de cadre didactice titulare,
situaţie care se datorează blocării posturilor în anul universitar anterior şi pensionării a două
cadre didactice titulare ale departamentului, s-a apelat la acoperirea posturilor vacante şi cu
cadre pensionate, respectiv conf.univ.dr. Chiriac Ion şi lect.univ.dr. Nebunu Mihai.
Facultatea
2009-2010
2010-2011
Total
Profesor
-
Conferenţiar
-
-
-
Lector
Nebunu Mihai
Chiriac Ion
2
Asistent
-
Preparator
-
5. Asigurarea calităţii
La nivelul universităţii există o strategie de îmbunătăţire a calităţii, pe care facultatea
noastră o aplică, materializată prin Sistemul de Management al Calităţii implementat şi
certificat de organismul de certificare SIMTEX-OC. Există, de asemenea, un regulament
pentru iniţierea monitorizarea şi revizuirea programelor de studiu, pe care Departamentul de
Pregătire a Personalului Didactic îl aplică.
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic şi-a însuşit Regulamentul privind
activitatea profesională a studenţilor care are precizări clare privind examinarea studenţilor.
Evaluarea programelor de studii are doua componente:
- evaluare internă - de către corpul de auditori interni ai universităţii
- evaluarea externă - de către ARACIS.
În ceea ce priveste auditarea externa, în urma vizitei comisiei ARACIS, în 2008
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic a fost evaluat, ob ţinându-se acreditarea
Pentru perioada 2008/2011, departamentul a avut ca Responsabil de evaluare şi
asigurare a calităţiipe doamna lect. univ. dr. Cojocaru Maria.
Asigurarea calităţii şi evaluarea internă a programelor de studii şi de cercetare
organizate de D.P.P.D se efectuează potrivit cadrului legislativ actual aplicat tuturor
structurilor şi programelor universitare. În conformitate cu acest cadru legislativ, domeniile în
funcţie de care sunt evaluate programele oferite de D.P.P.D. sunt:
•
•
•
capacitatea instituţională;
eficacitatea educaţională;
managementul calităţii.
Asigurarea calităţii educaţiei şi evaluarea internă la nivelul D.P.P.D este realizată de
Comisia de asigurare a calităţii şi evaluare formată din doi membri şi un preşedinte – cadre
didactice titulare D.P.P.D.
Principalele demersuri prin care se asigură şi se evaluează calitatea sunt: monitorizarea
şi evaluarea periodică.
Monitorizarea se realizează între evaluările periodice prin:
•
analiza structurii planului de învăţământ şi a fişelor disciplinelor;
336
•
•
analiza rezultatelor învăţării, exprimate prin performanţele (notele, calificativele)
obţinute de studenţi la verificările pe parcurs, în sesiunile de examene şi prin
identificarea nivelului de satisfacţie/ indicatorilor de succes/insucces;
analiza activităţii cadrelor didactice (predare, evaluare, consiliere) şi a relaţiei dintre
calitatea predării şi rezultatele învăţării.
Evaluarea periodică a unui program de studii, prin verificarea îndeplinirii standardelor
de calitate şi a indicatorilor de performanţă, se realizează în principalele momente ale
derulării programului, respectiv:
• la finalul fiecărui an de studiu;
• la finalizarea unui ciclu de studii;
• la o perioadă de maximum 5 ani de la ultima evaluare periodică.
Evaluarea periodică a programelor de studii este realizată de către comisiile pentru
evaluarea internă şi asigurarea calităţii educaţiei, constituite pentru fiecare program de studii
oferit de D.P.P.D.
Situaţia evaluării interne a Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic este
următoarea: pentru anii 2006/2007, 2007/2008, si 2008/2009 - exista rapoarte de audit intern.
In anul universitar 2009/2010, nu a fost auditat DPPD-ul.
În perioada analizată, au fost evaluate colegial toate cadrele didactice Departamentul
de Pregătire a Personalului Didactic, acestea obţinând calificativul Foarte bine.
In anul univ 2009- 2010 evaluarea cadrelor didactice de catre studenti s/a facut doar
pentru semestrul II, toate cadrele obtinand FB ( cadre evaluate: lect.univ.Vîrtop Sorin Avram,
lect.univ Nebunu Mihai, assist.univ.Dragan Irina)
În anul universitar 2010-2011 în urma aplicării chestionarelor privind mediul de
învăţare la 5% din numărul total de studenţi (respectiv 27 studenţi de la cursurile de formare
iniţială, nivelurile 1 şi 2 ), conform metodologiei aprobate la nivelul universităţii şi ca urmare
a prelucrării rezultatelor acestora putem aprecia că Studenţii apreciază pozitiv mediul de
învăţare în proporţie de 74,96%.
Tabelul nr. 5.1. Aprecierea mediului de învăţare
Nr.crt.
2.
Număr de chestionare aplicate
27
Procent apreciere pozitivă (%)
74,96
Departamentul aplică prevederile HG 238/2000 cu privire la evaluarea performanţelor
profesionale individuale ale personalului didactic din învăţământul superior, prevederi
regăsite în Fişa de evaluare care se întocmeşte anual de către cadrul didactic evaluat şi se
verifică de către directorul departamentului.
În ceea ce priveşte situaţia în dinamică a cadrelor didactice titulare ale
departamentului în funcţie de gradul didactic aceasta este prezentată în tabelul de mai jos.
Tabelul nr. 5.5. Structura personalului didactic
Grad didactic
Profesor
Conferenţiar
Lector
Asistent
Preparator
TOTAL
2009/2010
Nr.
%
1
16.67
4
66.67
1
16.66
6
100
337
2010/2011
Nr.
%
3
75.00
1
25.00
4
100
6. Respectarea eticii universitare şi a activităţii de cercetare
La Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic nu au existat cazuri de
nerespectare a eticii universitare de la înfiinţare şi până în prezent.
Tabelul nr. 5.1. Realizarea cercetării ştiinţifice
Facultatea
Departamentul
de Pregătire a
Personalului
Didactic
Anul
universitar
Nr. cadre
didactice
2009/2010
Cadre didactice
care au realizat
norma de
cercetare
Cadre didactice
care nu au
realizat norma
de cercetare
Nr.
%
Nr.
%
3
60,00
2
40,00
5
Se poate constata că cercetarea ştiinţifică prevăzută în fişa postului a fost realizată
doar de o parte a cadrelor didactice ale facultăţii. Conform hotărârii Senatului universităţii,
celor care nu au realizat norma de cercetare li s-a mărit norma didactică la maximul prevăzut
de legislaţia în vigoare la momentul respectiv. Atât în anul universitar 2008/2009, cât şi în
anul universitar 2009/2010 la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic au existat
posturi rezervate în statele de funcţii de personal didactic, iar personalul didactic titular pe
posturile respective nu au avut obligaţia de a realiza cercetare prin fişa postului. Atât anul
universitar 2008/2009 cât şi în 2009/2010 1 cadru didactic a avut postul rezervat.
În ceea ce priveşte manifestările ştiinţifice din fiecare an universitar prevăzute în
planul stabilit la începutul fiecărui an universitar acestea au fost realizate (conferinţe,
prelegeri publice, conferinţe ştiinţifice etc.).
7. Situaţia inserţiei
În tabelul nr. 7.1 şi este prezentată situaţia absolvenţilor modulului pedagogic prin
prisma inserţiei pe piaţa muncii pe ani.
Astfel se poate observa că, în ceea ce priveşte Nivelul I, la programul de studii
psihopedagogice cel mai mare procent de inserţie a absolvenţilor se înregistrează în anul 2007
(15,95%), iar cea mai mică inserţia se înregistrează în anul 2010 (9,96%).
Tabelul nr. 7.1. Inserţia absolvenţilor
Denumire program
Programul de studii
psihopedagogice
Anul absolvirii
Nr.
absolvenţi
2010
221
Nr. angajaţi la
nivelul studiilor
psihopedagogice
22
9,96%
Nr. de
absolvenţi
înscrişi la
master
-
8. Situaţia posturilor vacante
În dinamică, situaţia ocupării posturilor din statele de funcţii se prezintă astfel:
Situaţia este similară şi în anul universitar 2009-2010: din totalul de 14 posturi legal
constituite, sunt ocupate cu norma de bază 6 posturi reprezentând 42%, un conferenţiar, 4
lectori, şi un asistent. Posturile vacante în număr de 8 (58%) sunt acoperite astfel: 3,05 posturi
338
(reprezentând 51% din cele 6 posturi vacante) sunt acoperite cu titulari ai universităţii iar 2,95
posturi (reprezentând 49% din posturile vacante) sunt acoperite cu cadre didactice asociate
care îndeplinesc condiţiile postului.
Pentru anul universitar 2010-2011 situaţia sintetică se prezintă astfel: din totalul de 15
posturi legal constituite, sunt ocupate cu norma de bază 4 posturi reprezentând 25,00%, în 4
lectori. Cele 12 posturi vacante sunt acoperite astfel: 3,05 posturi (reprezentând 51% din cele
6 posturi vacante) sunt acoperite cu titulari ai universităţii iar 3,72 posturi (reprezentând
0,31% din posturile vacante) iar 8,28 posturi (reprezentând 0,69% din posturile vacante) sunt
acoperite cu cadre didactice asociate care îndeplinesc condiţiile postului.
Facultate
DPPD
Anul
Nr. total
de posturi
2009/2010 14
2010/2011 15
Nr. posturi
ocupate
%
6
4
42%
25%
339
Tabelul nr. 7.1. Situaţia posturilor vacate
Nr. posturi
Nr. posturi
Nr. posturi
vacante
vacante
vacante
%
acoperite cu acoperite cu
titulari
cadre
%
didactice
asociate
%
8
58% 5,03 0,62 2,97 0,38
12
75% 3,72 0,31 8,28 0,69
Anexe
Tabelul nr. 1.1 Dinamica numărului de studenţi, programul de studii psihopedagogice:
PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE-NIVELUL I-STUDENŢI,
ANUL UNIVERSITAR 2009/2010
SPECIALIZAREA
Studenţi inginerie
TOTAL
Studenţi şt.
economice
TOTAL
Studenţi Drept
TOTAL
Studenţi Ord. şi
Sig. Pub.
TOTAL
Studenţi EFS
TOTAL
Studenţi Arte
Plastice
TOTAL
Studenţi LLR-LLE
TOTAL
Studenţi RISE
TOTAL
Studenţi AP
TOTAL
Studenţi CRP
TOTAL
Studenţi Istorie
TOTAL
Studenţi
psihologie
TOTAL
TOTAL B/T
TOTAL
TOTAL
GENERAL
I
B
40
45
38
ANUL DE STUDIU LA D.P.P.D
II
III
T
B
T
B
T
5
39
3
22
1
42
23
II+III
B
T
14
14
48
9
33
86
13
3
28
1
46
-
39
32
14
3
15
3
2
13
-
163
-
2
-
805
-
-
1
1
50
160
-
-
110
1
3
95
-
-
-
1
4
1
-
-
-
269
340
3
4
-
174
4
-
3
-
326
-
6
-
-
-
-
6
3
6
7
-
3
28
-
18
7
-
-
2
-
5
163
24
13
1
-
19
7
10
3
8
-
22
21
-
34
10
1
-
16
51
17
18
19
10
56
1
-
36
8
2
-
12
21
8
-
17
10
17
6
-
58
2
7
-
24
50
35
1
12
26
61
16
-
28
32
18
50
PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE-NIVELUL I POSTUNIVERSITAR,
2009/2010
ANUL DE STUDIU LA D.P.P.D
SPECIALIZAREA
I
B
T
Inginerie
12
Şt. economice
43
Drept
15
EFS
16
LLR-LLE
6
RISE
1
AP
1
CRP
3
Psihologie
3
Medicină
14
TOTAL
114
ANUL DE STUDIU LA D.P.P.D
SPECIALIZAREA
II+III POSTUNIV.
B
T
Şt. economice
11
AP
1
EFS
2
RISE
1
ASIST. MED.
1
TOTAL
16
PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE-NIVELUL II MASTERANZI,
2009/2010
ANUL DE STUDIU LA D.P.P.D
SPECIALIZAREA
I
B
T
Inginerie
4
Şt. economice
13
EFS
4
LLR-LLE
1
RISE
4
TOTAL
26
Întocmit,
Secretar D.P.P.D Oana-Maria Groza
341
PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE-NIVELUL I-STUDENŢI, ANUL
UNIVERSITAR 2010/2011
ANUL DE STUDIU LA D.P.P.D
SPECIALIZAREA
I
II
III
B
T
B
T
B
T
Studenţi inginerie
5
1
38
1
32
1
TOTAL
6
39
33
Studenţi şt. economice
22
12
30
35
28
19
TOTAL
34
65
47
Studenţi Drept
3
10
4
26
3
TOTAL
3
14
29
Studenţi Ord. Şi Sig. Pub.
1
2
TOTAL
3
Studenţi EFS
5
6
16
21
15
14
TOTAL
11
37
29
Studenţi Kineto
4
9
TOTAL
13
0
0
Studenţi Arte Plastice
3
2
5
10
TOTAL
3
7
10
Studenţi LLR-LLE
15
12
20
29
31
16
TOTAL
27
49
47
Studenţi RISE
3
1
14
1
11
5
TOTAL
4
15
16
Studenţi AP
20
6
12
7
8
TOTAL
26
19
8
Studenţi CRP
2
TOTAL
0
2
0
Studenţi Istorie
10
4
7
4
TOTAL
14
11
0
TOTAL B/T
91
53
151
107
151
68
TOTAL
144
258
219
TOTAL GENERAL
621
342
PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE-NIVELUL I POSTUNIVERSITAR,
2010/2011
ANUL DE STUDIU LA D.P.P.D
SPECIALIZAREA
I
B
T
Inginerie
7
Şt. economice
11
Drept
3
EFS
5
Kinetoterapie
1
LLR-LLE
8
AP
3
Medicină
11
TOTAL
49
PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE-NIVELUL II POSTUNIVERSITAR,
2010/2011
ANUL DE STUDIU LA D.P.P.D
SPECIALIZAREA
I
B
T
Şt. economice
10
Drept
2
CRP
1
AP
1
ASIST. MEDICALĂ
2
FARMACIE
1
Medicină
7
TOTAL
24
PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE-NIVELUL II-MASTERANZI, ANUL
UNIVERSITAR 2010/2011
ANUL DE STUDIU LA D.P.P.D
SPECIALIZAREA
I
II
B
T
B
T
Inginerie
4
TOTAL
4
Şt. economice
12
13
TOTAL
12
13
EFS
6
4
TOTAL
Kineto
1
TOTAL
1
LLR-LLE
1
TOTAL
1
RISE
4
TOTAL
4
Asist. med.
2
TOTAL
2
TOTAL B/T
21
26
TOTAL
21
26
TOTAL GENERAL
47
343
1.Tabel centralizator pentu programul de studii psihopedagogice
Facultatea
Domeniul de
licenţă
Programul de studii
psihopedagogice2006
Programul de studii
psihopedagogice2007
Programul de studii
psihopedagogice2008
Programul de studii
psihopedagogice2009
Programul de studii
psihopedagogice2010
Programul de studii
psihopedagogice2011
D.P.P.D
Total cursanţi
Programul de
studii
psihopedagogice –
formare iniţială
Programe de
formare continuă
Programe de
perfecţionare –
grade didactice
Dinamica nr. studenţi
B
T
Programul de studii
Status
A/AP
230
824
AP
196
576
AP
292
790
A
245
507
A
479
482
A
396
348
A
2006
1054
2007
772
2008
1082
2009
752
2010
961
2011
744
-
145
439
280
108
-
229
210
176
215
209
-
344
Tabele cu situatia pentru formare iniţială
Studenti
Programul de studii psihopedagogice – formare iniţial
Programul de studii
psihopedagogic ‐
formare iniţială
1500
1000
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Programdeperfecţionare – grade didactice
250
200
150
100
50
0
2006
2007
345
2008
2009
2010
Dinamica cursanţilor programul psihopedagogic
DINAMICA NR. STUDENŢI 2006
ANUL DE STUDIU
SPECIALIZARE
DREPT
AD. PUBLICĂ
ŞT. ECONOMICE
INGINERIE
ED.-FIZICĂ
LITERE ŞI ŞTIINŢE
SOCIALE
ALTE
SPECIALIZĂRI
TOTAL
TOTAL GENERAL
STUDENŢI
ANUL I
TAXĂ
FT
1
1
25
12
18
12
39
1
STUDENŢI
ANUL II
TAXĂ
FT
19
8
1
57
31
45
27
47
17
STUDENŢI
ANUL III
TAXĂ
FT
12
4
7
6
92
19
45
30
-
STUDENŢI
ANUL IV
TAXĂ
FT
39
1
4
5
75
15
41
11
-
STUDENŢI
ANUL V
TAXĂ FT
2
97
22
-
ABSOLVEN
ŢI
TAXĂ
27
1
16
21
-
48
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43
131
33
99
22
108
108
164
169
253
84
158
217
346
59
159
32
191
121
DINAMICA NR. STUDENŢI 2007
ANUL DE STUDIU
SPECIALIZARE
DREPT
AD. PUBLICĂ
ŞT. ECONOMICE
INGINERIE
ED.-FIZICĂ
LITERE ŞI ŞTIINŢE SOCIALEROMÂNĂ-ENGLEZĂ
LITERE ŞI ŞTIINŢE SOCIALERELŢ. INTERNAŢ. ŞI STUD.
EUROP
LITERE ŞI ŞTIINŢE SOCIALECOMUNIC. ŞI RELAŢ. PUBLICE
COLEGIUL ING.
ALTE SPECIALIZĂRI
TOTAL
TOTAL GENERAL
STUDENŢI
ANUL I
TAX
FT
Ă
11
5
10
7
4
30
14
STUDENŢI
ANUL II
TAX
FT
Ă
2
1
53
11
31
12
40
1
STUDENŢI
ANUL III
TAX
FT
Ă
8
6
2
1
41
21
18
15
32
16
STUDENŢI
ANUL IV
TAX
FT
Ă
13
4
3
4
48
11
14
21
-
STUDENŢI
ANUL V
TAX
FT
Ă
13
6
-
ABSOLV
ENŢI
TAXĂ
15
2
24
27
-
34
19
34
4
-
-
-
-
-
-
-
12
10
11
2
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
116
59
171
31
78
40
13
6
28
96
96
175
202
347
1
1
102
60
162
118
19
DINAMICA NR. STUDENŢI 2008
ANUL DE STUDIU
SPECIALIZARE
DREPT
AD. PUBLICĂ
ŞT. ECONOMICE
INGINERIE
ED.-FIZICĂ
LITERE ŞI ŞTIINŢE SOCIALEROMÂNĂ-ENGLEZĂ
LITERE ŞI ŞTIINŢE SOCIALERELŢ. INTERNAŢ. ŞI STUD.
EUROP
LITERE ŞI ŞTIINŢE SOCIALECOMUNIC. ŞI RELAŢ. PUBLICE
ALTE SPECIALIZĂRI
TOTAL
TOTAL CU TAXĂ
TOTAL FĂRĂ TAXĂ
TOTAL GENERAL
STUDENŢI
ANUL I
TAXĂ
FT
5
11
9
38
33
4
27
27
14
STUDENŢI
ANUL II
TAXĂ FT
18
2
3
60
6
31
1
35
11
STUDENŢI
ANUL III
TAXĂ
FT
9
1
80
11
32
12
46
1
STUDENŢI
ANUL IV
TAXĂ
FT
10
6
2
41
20
33
15
28
16
STUDENŢI
ANUL V
TAXĂ
FT
4
16
21
-
ABSOLVENŢI
TAXĂ
16
3
38
25
-
8
29
39
16
46
4
-
-
-
-
-
2
10
29
10
10
2
-
-
-
-
-
-
4
15
-
-
-
-
-
-
-
-
84
137
230
46
223
31
20
21
37
119
221
276
254
1082
348
114
57
790
292
171
41
119
DINAMICA NR. STUDENŢI 2009
ANUL DE STUDIU
SPECIALIZARE
DREPT
AD. PUBLICĂ
ŞT. ECONOMICE
INGINERIE
ED.-FIZICĂ
LITERE ŞI ŞTIINŢE SOCIALEROMÂNĂ-ENGLEZĂ
LITERE ŞI ŞTIINŢE SOCIALERELŢ. INTERNAŢ. ŞI STUD.
EUROP
LITERE ŞI ŞTIINŢE SOCIALECOMUNIC. ŞI RELAŢ. PUBLICE
ARTE
PSIHOLOGIE
ASIST. MEDICALĂ
TOTAL
TOTAL CU TAXĂ
TOTAL FĂRĂ TAXĂ
TOTAL GENERAL
STUDENŢI
ANUL I
STUDENŢI
ANUL II
STUDENŢI
ANUL III
STUDENŢI
ANUL IV
STUDENŢI
ANUL V
TAXĂ
15
3
83
5
42
FT
34
16
58
68
14
TAXĂ
4
26
2
23
FT
10
6
32
23
13
TAXĂ
8
1
24
1
26
FT
4
2
15
14
13
TAXĂ
-
FT
-
TAXĂ
-
FT
-
28
31
2
29
26
23
-
-
-
-
6
24
1
9
13
11
-
-
-
-
1
-
-
4
12
-
-
-
-
-
27
1
1
212
245
58
126
82
-
-
-
-
111
381
126 POSTUNIV.
453
960
349
ABSOLVENŢI
POSTUNIVERSI
TAR
TAXĂ
94 NIVELUL I
32 NIVELUL II
DINAMICA NR. STUDENŢI 2010
PSP-NIVELUL I
SPECIALIZAREA
Studenţi inginerie
TOTAL
Studenţi şt. economice
TOTAL
Studenţi Drept
TOTAL
Studenţi Ord. Şi Sig. Pub.
TOTAL
Studenţi EFS
TOTAL
Studenţi Arte Plastice
TOTAL
Studenţi LLR-LLE
TOTAL
Studenţi RISE
TOTAL
Studenţi AP
TOTAL
Studenţi CRP
TOTAL
Studenţi Istorie
TOTAL
Studenţi psihologie
TOTAL
TOTAL FT/CT
TOTAL
TOTAL GENERAL
I
FT
40
CT
5
45
38
48
86
13
3
16
-
1
1
12
46
58
2
8
10
17
39
56
14
3
17
18
3
21
2
1
3
8
5
13
-
-
163
163
326
350
ANUL DE STUDIU LA D.P.P.D
II
III
FT
CT
FT
CT
39
3
22
1
42
23
33
28
26
24
61
50
28
7
6
2
35
8
17
19
16
18
36
34
10
10
32
19
24
4
51
28
15
7
7
22
7
10
2
6
13
6
3
1
4
174
95
110
50
269
160
805
II+III
FT
CT
14
14
9
12
21
1
1
3
3
6
3
1
4
2
1
3
1
1
32
18
50
PSP-NIVELUL I POSTUNIVERSITAR
ANUL DE STUDIU LA D.P.P.D
SPECIALIZAREA
I
B
T
Inginerie
12
Şt. economice
43
Drept
15
EFS
16
LLR-LLE
6
RISE
1
AP
1
CRP
3
Psihologie
3
Medicină
14
TOTAL
114
ANUL DE STUDIU LA D.P.P.D
SPECIALIZAREA
II+III POSTUNIV.
B
T
Şt. economice
11
AP
1
EFS
2
RISE
1
ASIST. MED.
1
TOTAL
16
PSP-NIVELUL II MASTERANZI
ANUL DE STUDIU LA D.P.P.D
SPECIALIZAREA
I
B
T
Inginerie
4
Şt. economice
13
EFS
4
LLR-LLE
1
RISE
4
TOTAL
26
351
Dinamica la programul pentru perfecţionare-grade didactice
Anul 2006
Nr.
crt.
1.
2.
Categoria de
personal didactic
EDUCATOARE
ÎNVĂŢĂTORI/
INSTITUTORI
3.
INGINERI
4.
SUBINGINERI
5.
INGINERI
6.
DREPT
7.
ŞT.
ECONOMICE
Specializarea
EDUCATOARE-EFINITIVAT
EDUCATOARE-GRADUL II
EDUCATOARE-GRADUL I
ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORI
-DEFINITIVAT
ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORI
-GRADUL II
ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORI
-GRADUL I
T.C.M-DEFINITIVAT
T.C.M-GRADUL II
T.C.M-GRADUL I
T.C.M.-GRADUL II
T.C.M.-GRADUL I
C.T.E-DEFINITIVAT
C.T.E-GRADUL II
DREPT-DEFINITIVAT
DREPT-GRADUL II
TURISM-SERVICIIDEFINITIVAT
Nr. total cadre didactice admise dintre
care:
Gradul
Gradul
Definitivat
didactic al
didactic
II-lea
I
12
31
10
Nr. cadre
didactice
înscrise
Nr. cadre
didactice
prezentate
Nr. cadre
didactice
neprezentate
16
47
10
13
44
10
3
3
-
81
75
6
60
-
-
82
73
9
-
60
-
10
10
-
-
-
10
3
1
1
2
1
1
1
5
1
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
-
3
1
4
-
1
1
1
1
1
1
-
1
1
-
1
-
-
352
Anul 2007
Nr.
crt.
1.
2.
Categoria de
personal didactic
EDUCATOARE
ÎNVĂŢĂTORI/
INSTITUTORI
3.
INGINERI
4.
INGINERI
5.
DREPT
6.
ŞT.
ECONOMICE
Specializarea
EDUCATOARE-DEFINITIVAT
EDUCATOARE-GRADUL II
EDUCATOARE-GRADUL I
ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORI DEFINITIVAT
ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORIGRADUL II
ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORIGRADUL I
T.C.M-DEFINITIVAT
T.C.M-GRADUL II
T.C.M-GRADUL I
C.T.E-DEFINITIVAT
C.T.E-GRADUL II
DREPT-DEFINITIVAT
DREPT-GRADUL II
TURISM-SERVICIIDEFINITIVAT
FINANŢE-ASIGURĂRIGRADUL II
Nr. total cadre didactice admise
dintre care:
Gradul
Gradul
Definitivat didactic al didactic
II-lea
I
14
38
7
Nr. cadre
didactice
înscrise
Nr. cadre
didactice
prezentate
Nr. cadre
didactice
neprezentate
17
47
7
16
46
7
1
1
-
50
43
7
37
-
-
59
51
8
-
46
-
22
21
1
-
-
21
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
1
1
1
-
1
1
-
1
-
-
1
1
-
-
1
-
353
Anul 2008
Nr.
crt.
1
2
3
Categoria de
personal didactic
EDUCATOARE
ÎNVĂŢĂTORI
INSTITUTORI
INGINERI
Specializarea
EDUCATOARE-DEFINITIVAT
EDUCATOARE-GRADUL II
EDUCATOARE-GRADUL I
ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORIDEFINITIVAT
ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORIGRADUL II
ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORIGRADUL I
T.C.M-DEFINITIVAT
Nr. total cadre didactice admise
dintre care:
Gradul
Gradul
Definitivat
didactic
didactic
al II-lea
I
9
25
5
Nr. cadre
didactice
înscrise
Nr. cadre
didactice
prezentate
Nr. cadre
didactice
neprezentate
14
29
6
12
28
5
2
1
-
36
32
4
32
-
-
47
42
5
-
39
-
40
39
1
-
-
39
4
4
-
4
-
-
354
Anul 2009
Nr. crt.
1.
2.
3.
Categoria de
personal didactic
EDUCATOARE
ÎNVĂŢĂTORI/
INSTITUTORI
PROFESORI
Specializarea
EDUCATOARE-DEFINITIVAT
EDUCATOARE-GRADUL II
EDUCATOARE-GRADUL I
ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORIDEFINITIVAT
ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORIGRADUL II
ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORIGRADUL I
T.CM-DEFINITIVAT
T.CM.-GRADUL DIDACTIC II
T.CM.-GRADUL DIDACTIC I
CTE.-DEFINITIVAT
C.T.E-GRADUL DIDACTIC II
C.T.E-GRADUL DIDACTIC I
TURISM-SERVICIIDEFINITIVAT
TURISM-SERVICII GRADUL
DIDACTIC II
DREPT-DEFINITIVAT
DREPT-GRADUL DIDACTIC II
Nr. total cadre didactice admise
dintre care:
Gradul
Gradul
Definitivat
didactic
didactic
II
I
17
30
18
Nr. cadre
didactice
înscrise
Nr. cadre
didactice
prezentate
Nr. cadre
didactice
neprezentate
20
33
18
20
30
18
0
3
-
16
14
2
14
-
-
56
53
3
-
49
-
71
66
5
-
-
66
4
2
1
1
3
1
1
1
1
1
-
3
-
1
1
-
1
6
6
-
6
-
-
1
1
-
-
1
-
2
1
1
1
1
-
1
-
1
-
355
Anul 2010
Nr. crt.
1
2
3
Categoria de
personal didactic
EDUCATOARE
ÎNVĂŢĂTORI/
INSTITUTORI
PROFESORI
Specializarea
EDUCATOARE-DEFINITIVAT
EDUCATOAREGRADUL II
EDUCATOARE-GRADUL I
ÎNVĂŢĂTORI/I
NSTITUTORI-DEFINITIVAT
ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORIGRADUL II
ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORIGRADUL I
T.CM-DEFINITIVAT
T.CM.-GRADUL DIDACTIC II
T.CM.-GRADUL DIDACTIC I
CTE.-DEFINITIVAT
C.T.E-GRADUL DIDACTIC II
C.T.E-GRADUL DIDACTIC I
TURISM-SERVICIIDEFINITIVAT
TURISM-SERVICII GRADUL
DIDACTIC II
DREPT-DEFINITIVAT
DREPT-GRADUL DIDACTIC II
Nr. total cadre didactice admise
dintre care:
Gradul
Gradul
Definitivat
didactic
didactic
II
I
17
-
Nr. cadre
didactice
înscrise
Nr. cadre
didactice
prezentate
Nr. cadre
didactice
neprezentate
20
20
0
33
30
3
-
21
-
18
18
-
-
-
33
16
14
2
14
-
-
56
53
3
-
30
-
71
66
5
-
-
66
4
2
1
1
3
1
1
1
1
1
-
3
-
2
1
2
-
3
1
6
6
-
6
2
-
1
1
-
-
1
-
2
1
1
1
1
-
1
-
1
-
Întocmit,
Secretar Oana Maria Groza
356
Programe de formare continuă
Educaţia în mileniul III, Instruire şi formare, Euromanager
ArticoleISI
/proceeding
ISI /
Conferinţe
ISI
Articole
B+
Rezultatele activităţii de cercetare
Articole
Articole
Contracte
BDI
C
de
cercetare
Granturi de
cercetare
20
conform
listei de
mai jos
x
y
z
v
w
Cărţi
15
conform
listei de
mai jos
o
Articole BDI
Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu ISSN 1844 – 7031 Caregoria
“C”
Cod CNCSIS 718
www.cncsis.ro Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul SuperiorNational
Baza de date internationale:
http://journalseek.net/
Catalog international: http://old. library.georgetown.edu/newjour/
NR. 1- 2008
1. Lector univ. dr. Hodajeu Doina, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu:
Formarea iniţială a studenţilor pe bază de competenţe. Competency-based initial
trainig of students.
2. Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram, Universitatea „Constantin Brâncuşi”din TârguJiu: Relevanţa formării abilităţilor. The relevance of training abilities.
3. Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram, Universitatea „Constantin Brâncuşi”din TârguJiu, institutor Ionescu Haidău Daria, Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” Târgu357
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jiu: Testul arborelui – instrument pentru cunoaşterea elevilor din ciclul primar aplicaţie la clasa a IV-a. The tree test – instrument for knowing students in primary
school – application to the IV th form primary school students.
Lector univ. dr. Cojocaru Maria, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu:
Optimizarea climatului educaţional o prioritate a şcolii contemporane. The
optimization of the school climate. A priority of the contemporary school.
Lector univ. dr. Cojocaru Maria, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu:
Aspecte bio-psihice ale comunicării. Biopsychical aspects of communication.
Lector univ. dr. Nebunu Mihai, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu: J.
Goody şi „raţiunea grafică”. Un argument pentru regândirea pedagogiei scriiturii. J.
Goody and „graphical rationality”. An argument to rethink the Pedagogy of Writing.
Lector univ. dr. Crăciun Lucia, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu:
Aspecte educaţionale în studiul simfoniei româneşti(1870-1935). Pedagogical issues
in teaching about the Romanian symphony(1870 – 1935).
Lector univ. drd. Vlaicu-Popa Marius-Eremia, Universitatea „Constantin Brâncuşi”
din Târgu-Jiu: Relevanţa factorilor educativi în valorificarea potenţialului uman. The
relevance of educational features in enhancing the human potential.
Asisent univ. drd. Ungureanu Adelin, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din TârguJiu: Problematica formării cadrelor didactice. Le problematique de la formation de
personnel enseignant.
Nr. 1- 2009
•
Informație, Cunoaştere, Tehnologie – utilizare strategică. Information, knowledge, technology – strategic use. Lector univ. dr. Hodajeu Doina, D.P.P.D., Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu. Managementul interactiv în activitatea didactică universitară. Interactive management in university didactics. Lector univ. Gorun Gabriela, D.P.P.D., Universitatea „Constantin Brâncuşi” dinTârgu Jiu. Comunicarea mediată prin intermediul calculatorului: interacțiune şi interactivitate. Communication mediated by computer: interaction and interactivity. Lector univ. dr. Nebunu Mihai, D.P.P.D., Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu •
•
Nr. 2- 2009
•
Noul curriculum şi principiul racordării la social Gorun Elena Gabriela Evaluarea autentică/ vs /evaluarea standardizată/ tradițională Nebunu Mihai Educația bazată pe experiență Vlaicu‐Popa Marius Eremia •
•
Nr. 1 – 2010
STRUCTURA POTENŢIALULUI CLASEI DIN PERSPECTIVA TEORIEI
INTELIGENŢELOR MULTIPLE
Vîrtop Sorin‐Avram Nr. 2 – 2010
TEORIA HAOSULUI ÎN EDUCAŢIE, COMPLEXITATEA ŞI EDUCAŢIA-HAOS
Nebunu Mihai
358
NEVOILE PSIHICE ALE MEMBRILOR FAMILIEI ÎN CARE CREŞTE UN COPIL CU
DEFICIENŢE
Drăgan Ana-Maria Irina
Nr. 3 – 2010
UNIVERSITATEA ŞI NOILE PROVOCĂRI ALE (POST)MODERNITĂŢII. O
STRINGENTĂ NEVOIE DE REFLECŢIE DIDACTICĂ.
Mihai NEBUNU
TEORII CONTEMPORANE DESPRE INTELIGENŢĂ
Sorin-Avram VÎRTOP
Nr. 4- 2010
In curs de apariţie
CĂRŢI:
Anul 2006
Nebunu Mihai, Multimedia în predarea /învăţarea literaturii,Editura Dacia, Cluj-Napoca,
2006. ISBN 973-35-2042-X., 537 pag.
Anul 2007
Traduceri din limba engleză: Vîrtop Sorin-Avram
1. Paul Tillich – Dinamica credinței. Traducere din limba engleză şi notă introductivă. Editura Herald, Bucureşti, 2007. ISBN 978‐973‐7970‐89‐3(172 pag.) 2. Paul Tillich ‐ Curajul de a fi. Traducere din limba engleză. Editura Herald, Bucureşti, 2007. ISBN(13) 978‐973‐7970‐85‐5(219 pag.) Anul 2008
1 Lupulescu Dumitru – Caiet practică pedagogică. Editura Academica Brâncuşi, 2008.
ISBN 978-973-144-147-4 (52 pag. )
2 Laura Emilia Şerbănescu – Formarea educatorilor. Repere normative şi teoretice.
Editura Academica Brâncuşi, 2008. ISBN 978 -973 -144- 135 -1
3 Sorin Avram Vîrtop – Ghid pentru elaborarea portofoliului de evaluare finală a
studentului. Editura Academica Brâncuşi, 2008. ISBN 978-973-144-159-7 (21 pag)
4 Crăciun Lucia – Ghid metodologic privind proiectarea, realizarea şi evaluarea
activităţilor instructiv educative la aria curriculară Arte – Educaţia muzicală. Editura
Academica Brâncuşi, 2008. ISBN978- 973-144-195-5 (28 pag.)
5
Crăciun Lucia – Mişcarea muzicală în Târgu-Jiu de la primele atestări pînă în prezent.
Editura Academica Brâncuşi, 2008. ISBN 978-144-189-4 (280 pag. )
6. Nebunu Mihai, Literatura şi celelalte arte (Pentru o didactică a interconexiunilor), vol
I., Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2008. ISBN 978-973-35-2300-0, 427 pag.
Anul 2009 Vîrtop Sorin-Avram – Ghid pentru elaborarea şi susţinerea portofoliului didactic de evaluare
pentru Nivelul I şi Nivelul al II-lea al programului psihopedagogic în vederea certificării
pentru profesia didactică prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.
Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2009. ISBN 978-973-144-270-0. (42 pag.)
Anul 2010
359
Vîrtop Sorin-Avram: Caiet de practică pedagogică pentru Nivelul I al programului
psihopedagogic în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic. Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2010. ISBN978973-144-270-0, 61 pag.
Cojocaru Maria: CURS DE PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI – sinteze, EDITURA
ACADEMICA BRÂNCUŞI, ISBN 978 – 973 – 144 – 413 – 0, editură recunoscută CNCSIS,
cod 255, 2010.
Cojocaru Maria: LIMBAJ SI SUGESTIE –corelatii psiho-semiotice, Editura Performantica
Iaşi, colecţia Performanţe Semio-logice, ISBN 978-973-730-754-5, editură recunoscută
CNCSIS, cod 85, 2010 - în curs de publicare
Cojocaru Maria: OPTIMIZAREA CONDIŢIEI UMANE – studii psiho-semiotice, Editura
ACADEMICA BRÂNCUŞI, ISBN 978 – 973 –144 – 414 – 7, editură recunoscută CNCSIS,
cod 255, 2010.
CHIRIAC ION : Curs de ecuaţii diferenţiale. Editura Academica Brâncuşi, 2010, 227.pag.
Întocmit,
Lect.univ.dr. Sorin Avram Vîrtop
DIRECTOR DPPD,
Prof.univ.dr. Boncea Amelia Georgiana
360

Similar documents