klubový spravodaj - Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov

Comments

Transcription

klubový spravodaj - Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov
TOP TERIÉR 2010:
Airedale teriér,
suka Didi Made
Baby Bell, maj.:
Pavla Hozová
TOP Chovateľská stanica 2010: Sunshine Celebration, WHWT, chov..: JUDr. Martina Kanásová
Snímky: JUDr. M. Kanásová
Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov
KLUBOVÝ SPRAVODAJ
Ročník XXI
Číslo 1/2011
Najúspešnejší teriér
zahraničného člena
SKCHTaF 2010: suka Írsky
Soft Coated Wheaten
teriér CH Lovely Sonny
Kní-York, maj.: Mgr. Petra
Šubertová
Snímka: Mgr. P. Šubertová
Víťaz Memoriálu F. Semana 2010: pes Border teriér ELIOT z Bjelakovej záhrady, vodič.: S. Bjelak
Na titulke: Írsky teriér Tina Turner
Tavari, ICH., CH SK, JCH SK, KCH
SKCHTaF, Interra veteran Winner 2009,
chov.+ maj.: A. Cwieceková
Snímka: Z. Križanová
Najúspešnejší pracovný teriér SKCHTaF
2010: pes Patterdale teriér Csókas Avar,
maj.: Ing. Tibor Csóka
Snímka: P. Csóková
Víťaz MSBLT 2010: suka Border teriér CIRA z Mostolinky, vodič Z. Jiřínsky
Snímky: S. Oujezdský
OBSAH
Zoznam členov výboru SKCHTaF....................................4
Chovné podmienky SKCHTaF.........................................5
Členské schodze...........................................................6
Poradcovia chovu – pozor! Zmena!................................6
Doležitý oznam!...........................................................6
Uzávierka Klubového Spravodaja..................................6
Platby do SKCHTaF........................................................7
Prehľad hospodárenia za rok 2010................................9
Zápisy v plemennej knihe za rok 2010
podľa plemena III. FCI.................................................10
Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF
zo dňa 19. 2. 2011......................................................11
Správa hlavného poradcu chovu a poradcu pre
nízkonohých teriérov za obdobie 2005 – 2010.............16
Top teriér roka 2010 – exteriér...................................24
Teriér roka 2010 – exteriér v jednotlivých
plemenách.................................................................24
Najúspešnejšia chovateľská stanica 2010....................27
Najúspešnejší teriér zahraničného člena SKCHTaF 201028
Top teriér roka 2010 – výkon......................................28
Teriér roka 2011 – exteriér.........................................30
Najúspešnejšia chovateľská stanica SKCHTaF 2011.......31
Bodovanie súťaže Teriér roka 2011 – exteriér..............33
KLUBOVÍ ŠAMPIÓNI SKCHTaF 2010...............................33
KLUBOVÍ ŠAMPIÓNI MLADÝCH SKCHTaF 2010...............34
Poriadok pre udeľovanie titulu
Klubový šampión SKCHTaF..........................................36
Poriadok pre udeľovanie titulu
Klubový šampión mladých SKCHTaF............................36
Špeciálna výstava teriérov Viničné..............................37
Špeciálna výstava teriérov Košice 2011 –
propozície, prihláška..................................................50
Úspechy našich členov v zahraničí...............................54
Oprava.......................................................................54
Klubové farbiarske skúšky duričov
Ladomerská Vieska....................................................55
Klubové duričské skúšky Mestské lesy Bratislava.........57
Memoriál Františka Sigeta..........................................60
Okresné skúšky poľovnej upotrebiteľnosti 2010 –
III.FCI – teriére...........................................................64
Skúšky z brlohovania za rok 2010................................64
Farbiarske skúšky duričov za rok 2010.........................69
Farbiarske skúšky malých plemien za rok 2010............70
Skúšky vlôh malých plemien za rok 2010.....................74
Lesné skúšky malých plemien za rok 2010...................74
Jesenné skúšky malých plemien za rok 2010...............74
Skúšky duričov za rok 2010.........................................75
Vyhodnotenie skúšok poľovnej upotrebiteľnosti
za obdobie 2006 – 2010.............................................77
Víťazi jednotlivých klubových pracovných skúšok........80
Ad: Zážitok z výstavy..................................................83
II. klubová výstava plemen JRT, PRT Konopiště –
propozície, prihláška..................................................84
Nová krv II.................................................................89
Desáté narozeniny Terrence Tavari..............................92
Inzercia......................................................................94
Sponzoring................................................................97
www.terriers.sk
SPRAVODAJ
číslo 1/2011
ročník XXI
Je vydávaný pre členov SKCHTaF,
ktorým je zasielaný zdarma.
Pripomienky a príspevky zasielajte
na adresu redakcie.
Text neprešiel jazykovou úpravou.
Redakčná rada:
Ing. Adriana Folťanová
Anna Cwieceková
Zuzana Križanová
Katarína Krausová
Adresa redakcie:
Ing. Adriana Folťanová,
Bieloruská 4, 821 06 Bratislava,
e-mail: [email protected],
tel.: 0903/435 113
Náklad XXX výtlačkov
Zoznam členov výboru SKCHTaF
Predseda:
Ing. Jaroslav KUBAĽA, Tulská 33, 974 01 Banská Bystrica, tel.: +421(48)4136 168, e-mail: [email protected],
Čestný predseda:
Milan ŠEDÍK, Kráľovská cesta 7, 949 01 Nitra, tel.: +421(37)7721 722
Podpredseda:
MVDr. Pavol SEMAN, Kasárenská 37, 931 01 Šamorín, tel.: +421(2)5025 6612, +421(0) 911 242 527,
domov: +421(31)5622 506, e-mail: [email protected]
Tajomník:
Ing. Adriana FOLŤANOVÁ, Bieloruská 4, 821 06 Bratislava, tel.: +421(0) 903 435 113,
e-mail: [email protected]; [email protected]
Matrikár:
Andrea BURDÁTŠOVÁ, Pod Zečákom 28, 841 03 Bratislava, tel.: +421(2) 6436 7616, +421 (0) 903 435 081 – volať po 18.00 hod,
e-mail: [email protected], [email protected]
Ekonóm:
Anna CWIECEKOVÁ, Čelakovského 14, 811 04 Bratislava, tel.: +421(2) 5720 3319 +421 (0) 903 440 237,
e-mail: [email protected], [email protected]
Hlavný poradca chovu:
MVDr. Pavol SEMAN, Kasárenská 37, 931 01 Šamorín, tel.: +421(2)5025 6612, +421(0) 911 242 527, domov: +421(31)5622 506,
e-mail: [email protected]
Výcvikár:
Stanislav OUJEZDSKÝ, Alžbetin Dvor 24, 900 42 Miloslavov, tel.: +421(0) 907 708 700,
e-mail: [email protected], [email protected]
Členovia výboru:
Bc. Ivana JANOVCOVÁ, Bakossova 45, 974 01 Banská Bystrica, tel.: +421(0) 0903 738 041,
e-mail: [email protected]
MVDr. Ivana MOLČÁNYIOVÁ, Košická Belá 66, 044 65 Košická Belá, tel.: +421(0) 905 743 236,
e-mail: [email protected]
František SZALAI, Žerotinova bašta 13, 940 65 Nové Zámky, tel.: +421(0) 908 788 522 – volať po 18.00 hod.,
e-mail: [email protected]
Ing. Norbert VASS, Ľudová 2, 040 11 Košice, tel.: +421(0) 0905 550 844, e-mail: [email protected]
Jozef VARGA, Idanská 1/133, 044 20 Malá Ida 133, tel.: +421(0) 907 945 626, e-mail: [email protected]
KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA:
Ing. Ľubomír PETRAKOVIČ, Moyzesova 17, 900 01 Modra, e-mail: [email protected]
Ján ILGO, Zákvašov 1518/51, 017 07 Považská Bystrica, tel: +421(0) 905 328 486, e-mail: [email protected]
Ing. Štefan VARGA, Krížna 1007/12, 929 01 Dunajská Streda, tel.: +421(0) 903 224 862, e-mail: [email protected]
PORADCOVIA CHOVU SKCHTaF:
Americký stafordšírsky teriér (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky kraj):
František SZALAI, Žerotinova bašta 13, 940 65 Nové Zámky, tel.: +421(0) 908 788 522 – volať po 18.00 hod.,
e-mail: [email protected]
Americký stafordšírsky teriér (Banskobystrický, Žilinský, Prešovský, Košický kraj):
Ing. Norbert VASS, Ľudová 2, 040 11 Košice, tel.: +421(0) 0905 550 844, e-mail: [email protected]
Stafordšírsky bullteriér
Bc. Ivana JANOVCOVÁ, Bakossova 45, 974 01 Banská Bystrica, tel.: +421(0) 0903 738 041, e-mail: [email protected]
Foxteriér hrubosrstý a hladkosrstý:
Ing. Jaroslav KUBAĽA, Tulská 33, 974 01 Banská Bystrica, tel.: +421(48)4136 168,
Border teriér:
Lucia OSTROŽANSKÁ, Záhradnícka 807, 925 21 Sládkovičovo, tel: +421(0) 907 173 511, +421(0) 911 173 511,
e-mail: [email protected]
Vysokonohé teriére
Jozef VARGA, Idanská 1/133, 044 20 Malá Ida 133, tel.: +421(0) 907 945 626, e-mail: [email protected]
Yorkšírsky teriér (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky kraj)
Ing. Helga FODOROVÁ, Kľukatá 64, 821 05 Bratislava, tel.: +421(2)4341 5895, +421(0) 905 265 268, e-mail: [email protected]
Yorkšírsky teriér (Banskobystrický, Žilinský, Prešovský, Košický kraj)
MVDr. Dagmar HOPTOVÁ, Uderiná 12, 985 55 Podrečany, tel.: +421 (0) 905 311 766, e-mail: [email protected]
Nízkonohé teriére:
MVDr. Pavol SEMAN, Kasárenská 37, 931 01 Šamorín, tel.: +421(2)5025 6612, +421(0) 911 242 527, domov: +421(31)5622 506, e-mail:
[email protected]
Zástupcovia sekcie pre VSK:
Ing.Norbert VASS, +421(0) 0905 550 844, Jozef VARGA, +421(0) 907 945 626, Renáta MITROVÁ, +421(0) 905 411 048,
Ivana MOLČÁNYIOVÁ, +421(0) 905 743 236
CHOVNÉ PODMIENKY SKCHTaF
Pre uznanie chovnosti musí teriér splniť podmienky uvedené v Čl.I a Čl.II týchto chovných podmienok.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Čl. I. Všeobecné ustanovenia.
SKCHT a F vedie evidovaný chov.
K uznaniu chovnosti je potrebné výstavné ocenenie VÝBORNÝ alebo VEĽMI DOBRÝ, ktoré bolo získané na výstave
usporiadanej SKCHT a F (klubová alebo špeciálna výstava).
Pre uznanie chovnosti je platné aj výstavné ocenenie získané v triede mladých.
Použitie v chove je možné u plemena airedale teriér po dovŕšení 15 mesiacov veku. U všetkých ostatných plemien
teriérov organizovaných v SKCHT a F je použitie v chove možné po dovŕšení najmenej 12 mesiacov veku.
Chovná suka môže byť použitá v chove naposledy v roku, v ktorom dovŕšila 8 rokov veku.
Použitím v chove sa pre účely týchto ustanovení rozumie párenie.
Chovný pes môže páriť bez obmedzenia veku a počtu párení. V Zozname chovných psov bude uvádzaný do dovŕšenia deviateho roku života.
Chovná suka môže mať maximálne tri vrhy počas dvoch rokov.
Počet šteniat vo vrhu je neobmedzený. Chovateľ však musí pre vrh s počtom šteniat viac ako 6, zabezpečiť ďalšiu
dojčiacu suku alebo vhodnú náhradnú výživu.
Chovné jedince sa nesmú používať na produkciu šteniat bez preukazu o pôvode.
Ani u jedného plemena nie je povolené chýbanie rezákov a očných zubov.
Požaduje sa pravidelný nožnicový záhryz, ak štandard nepovoľuje iný.
Chovný jedinec s ocenením VEĽMI DOBRÝ musí mať partnera s ocenením VÝBORNÝ.
Čl. II. Odlišnosti u jednotlivých plemien.
Airedale teriér: musí byť plnochrupý, toleruje sa kliešťový záhryz. RTG DBK vo veku najmenej 12 mesiacov. Jeden
z partnerov musí byť so stupňom 0.
WHWT, yorkshire terier, norwich a norfolk teriér: môže chýbať maximálne šesť zubov z kategórie P a M.
Ostatné teriére: môže chýbať maximálne 4 zuby z kategórie P a M.
U AST môžu chýbať najviac 2 zuby z kategórie P a 2 zuby z kategórie M, spolu maximálne 4 zuby.
U foxteriérov, welsh teriéra, írskeho teriéra, patterdale teriéra a amerického stafordshirského teriéra
musí byť jeden z rodičovského páru plnochrupý.
Posúdenie chrupu u BDT: plný počet rezákov a očných zubov, postavenie, záhryz, bez ohľadu na počet chýbajúcich M a P zubov a toto plemeno musí mať do chovnosti absolvovanú akúkoľvek skúšku.
Čl. III. Výnimku z týchto podmienok pre chovnosť môže v odôvodnených prípadoch povoliť hlavný poradca
chovu. Poplatok za žiadosť o výnimku z týchto podmienok pre chovnosť je 3,32 EUR
Po splnení týchto podmienok pre chovnosť zašle majiteľ jedinca originál Preukazu o pôvode a fotokópiu príslušného výstavného posudku spolu so žiadosťou o uchovnenie jedinca na Slovenský poľovnícky zväz, oddelenie kynológie, Štefánikova 10, 811 05 BRATISLAVA.
V Preukaze pôvodu musí byť vyznačený záhryz a prípadné chýbajúce zuby.
Majiteľ chovnej suky 1 mesiac pred predpokladaným háraním suky si vyžiada písomne od príslušného
poradcu chovu „Odporúčanie na párenie“. Pošle mu údaje o chovnej suke a môže navrhnúť 3 chovných
psov. Poplatok za „Odporúčanie na párenie“ je 3,32 EUR. Spolu s odporúčaním dostane chovateľ od poradcu chovu poukážku na uhradenie tohto poplatku. Ústrižok alebo fotokópiu ústrižku musí chovateľ priložiť
k „Prihláške na zápis šteniat“, ktorú posiela plemennej knihe do 30 dní veku šteniat.
Upozornenie
Prosíme chovateľov, aby si vo vlastnom záujme nechali zaznamenať do preukazu o pôvode počet zubov
a záhryz. Fotokópie výstavných posudkov prikladajte pri uchovňovaní k PP.
Akékoľvek zmeny údajov o chovných jedincoch, predaj, strata, úhyn, novozískané výstavné ocenenia alebo skúšky, je potrebné hlásiť príslušnému poradcovi chovu. Tieto údaje slúžia taktiež k zostaveniu Zoznamu chovných psov!
POZOR! ZMENA TERMÍNU MSBLT!
Vzhľadom na celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou POĽOVNÍCTVO
A PRÍRODA, ktorá koná v dňoch 15. 6. – 19. 6. 2011 v priestoroch výstaviska Incheba Bratislava, je zmena termínu konania Medzinárodných brlohárskych skúšok poriadaných SKCHTaF.
MSBLT budú v novom termíne, a to v dňoch 2. 7. – 3. 7. 2011 na nezmenenom mieste
vo Vinohradoch nad Váhom. Uzávierka prihlášok je 6. 6. 2011.
ČLENSKÉ SCHODZE
Vážení členovia,
SKCHTaF Vás v roku 2011 srdečne pozýva na členské schôdze, ktoré sa uskutočnia:
24. 7. 2011 – Košice, po ukončení ŠVT
27. 8. 2011 – Belušské Slatiny o 16.00 hod. v rámci výcvikových dní
PORADCOVIA CHOVU – POZOR! ZMENA!
Od 1. 5. 2011 je zmena u poradcov chovu. Poradcom chovu pre plemeno Border teriér je
menovaná sl. Lucia Ostrožanská s celoslovenskou pôsobnosťou.
Kontakt:
Záhradnícka 807, 925 21 Sládkovičovo,
tel: +421(0) 907 173 511, +421(0) 911 173 511,
e-mail: [email protected]
DOLEŽITÝ OZNAM!
Vystavovatelia, ktorí na akúkoľvek výstavu prihlasujú psa/suku do triedy pracovnej, musia spolu s prihláškou na výstavu zaslať aj fotokópiu pracovného certifikátu. V opačnom prípade bude pes/suka preradená do inej triedy. Zároveň je potrebné poslať kompletnú fotokópiu preukazu pôvodu (obojstranne, príp. s všetkými prílohami) (platí pre výstavy, skúšky, súťaže TOP teriér, na získanie certifikátu Klubového šampióna…)
UZÁVIERKA KLUBOVÉHO SPRAVODAJA 2/2011
Uzávierka ďalšieho čísla Klubového spravodaja – 2/2011 bude 15. 9. 2011. Vaše príspevky,
fotografie alebo inzerciu zasielajte e-mailom, na diskete, príp. CD na adresu redakcie:
Ing. Adriana Folťanová,
Bieloruská 4, 821 06 Bratislava
e-mail: [email protected] ([email protected])
Platby do SKCHTaF
Pri úhrade výstavných, členských a iných poplatkov uvádzajte názov účtu – majiteľ účtu:
Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov (alebo len SKCHTaF),
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
ČLENSKÉ 2011:
riadny člen SPZ. . . . . . . . . . . . . 13,- € kolektívny člen . . . . . . . . . . . . . 15,- € zápisné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,- €
Variabilný symbol: 2011
Účel platby: členské
Bankové spojenie – číslo účtu: 0011478157/0900
Slovenská sporiteľňa, Suché mýto 8, 81103, Bratislava
člen z ČR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450,- CZK (alebo v € v prepočte podľa aktuálneho kurzu)
zápisné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,- CZK (alebo v € v prepočte podľa aktuálneho kurzu)
(platbu poukázať na : František Polehňa, Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh)
zahraničný člen . . . . . . . . . . . 20,- €
zápisné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,- €
pre zahraničných vystavovateľov, členov :
IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157, SWIFT CODE : GIBASKBX
POPLATOK ZA ODPORÚČANIE ZA PÁRENIE
Štandardné odporúčanie. . . 3,32 €
Odporúčanie na výnimku. . . 10,- €
Variabilný symbol: 13
Účel platby:
Bankové spojenie – číslo účtu: 0011478157/0900
Slovenská sporiteľňa, Suché mýto 8, 81103, Bratislava
INZERCIA V SPRAVODAJI
1 strana textu A5 bez foto. . . 15,- €
1 strana textu A5 s foto. . . . . 18,- €
1 strana komerčnej inzercie. 35,- €
Adresár chovných staníc. . . . 2,- €
Variabilný symbol: 21, účel platby: inzercia
Bankové spojenie – číslo účtu: 0011478157/0900
Slovenská sporiteľňa, Suché mýto 8, 81103, Bratislava
IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157, SWIFT CODE : GIBASKBX
VÝSTAVNÉ POPLATKY:
1. / 2. UZÁVIERKA
člen SKCHTaF nečlen SKCHTaF
za prvého psa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,- € / 25,- €. . . . . . . . . . . . . 35,- € / 40,- €
za ďalšieho psa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,- € / 23,- €. . . . . . . . . . . . . 33,- € / 38,- €
tr.šteniec, dorast, veterán, čestná . . . . . . . . 13,- € / 15,- €. . . . . . . . . . . . . 15,- € / 20,- €
súťaže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,- € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,- €
poplatok v deň výstavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,- €
Variabilný symbol pre KVT Nitra: 10
Variabilný symbol pre ŠVT Bratislava: 11
Variabilný symbol pre ŠVT Košice: 12
Bankové spojenie – číslo účtu: 0011478157/0900
Slovenská sporiteľňa, Suché mýto 8, 81103, Bratislava
IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157, SWIFT CODE : GIBASKBX
SKÚŠKY POĽOVNEJ UPOTREBITEĽNOSTI
Variabilný symbol člen SKCHTaF nečlen SKCHTaF
MSBLT (medzinárodné brlohárske). . . . . . . VS: 3. . . . . . . . . . . . . . 35,- € . . . . . . . . . . . . . . 45,- €
CHBLT (chovné brlohárske) . . . . . . . . . . . . . . VS: 34. . . . . . . . . . . . 30,- € . . . . . . . . . . . . . . 40,- €
KFST (klubové farbiarske) . . . . . . . . . . . . . . . . VS: 4. . . . . . . . . . . . . . 30,- € . . . . . . . . . . . . . . 40,- €
KLST (klubové lesné). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VS: 18. . . . . . . . . . . . 30,- € . . . . . . . . . . . . . . 40,- €
KFSD (farbiarske duričov) . . . . . . . . . . . . . . . . VS: 27. . . . . . . . . . . . 30,- € . . . . . . . . . . . . . . 40,- €
KDST (klubové duričské). . . . . . . . . . . . . . . . . VS: 15. . . . . . . . . . . . 35,- € . . . . . . . . . . . . . . 45,- €
Bankové spojenie – číslo účtu: 0011478157/0900
Slovenská sporiteľňa, Suché mýto 8, 81103, Bratislava
IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157, SWIFT CODE : GIBASKBX
Opakovane sa stáva, že pri nabehnutí platby na účet klubu nie
je uvedené meno platiteľa. Pri poukazovaní platby prevodom na
účet klubu musí byť v účele platby uvedené aj meno, aby bolo
možné platbu identifikovať.
Odporúčame členom klubu v ich vlastnom záujme, odložiť si ústrižky o zaplatení poplatkov minimálne jeden rok, aby si v prípade potreby mohli skontrolovať, či majú klubové
platby uhradené, prípadne to preukázať na požiadanie či už poradcu chovu, matrikárky
alebo ekonómky klubu.
Prehľad hospodárenia za rok 2010
Príjmy
Členské príspevky
Výdavky
9471,03
Klubové výstavy
25778,02
19243
Klubové skúšky
5319,96
6076,6
Schôdze, výročie kl., konferencia
6323,35
Členské SPZ
Dotácia SPZ
708
664
Pošovné
1355,98
Poplatky v peňažných úst.
Úroky v peňažných úst.
Sponzorstvo+inzercia
Poplatky za odporúčanie na pár.
433,14
24,33
106
876,61
Spravodaj, tlačiarenské služby
4471,41
www.poplatky
545,78
Prevádzka
6727,47
42239,95
Stav účtu SLSP k 31. 12. 2010
Stav účtu TB k 31. 12. 2010
Pokladňa k 31. 12. 2010
45884,73
18555,65
5792,73
14,29
Zápisy v plemennej knihe za rok 2010
podľa plemena III. FCI
(okrem plemena Bull Terrier, Bull Terrier Miniature, Deutscher Jagdterrier)
Názov plemena
Počet šteniec
vrhy
psy
suky
spolu
Chovné jedince
priemer/vrh
dovoz
vývoz
pes
suka
spolu
3. skupina
Airedale Terrier
0
0
0
0
0,0
2
0
1
0
1
American Hairless Terrier/Americký bezsrstý t.
1
1
3
4
4,0
1
0
1
2
3
American staffordshire Terrier
20
55
47
102
5,1
11
7
6
8
14
Australian Silky Terrier
1
1
3
4
4,0
0
0
0
0
0
Australian Terrier
0
0
0
0
0,0
1
0
1
0
1
Bedlington Terrier
3
7
6
13
4,3
2
5
2
0
2
Border Terrier
11
19
26
45
4,1
5
14
6
10
16
Cairn Terrier
7
15
13
28
4,0
1
8
5
9
14
Český teriér
1
2
2
4
4,0
0
0
0
1
1
Fox Terrier Smooth/foxteriér hladkosrstý
13
18
21
39
3,0
7
2
3
7
10
Fox Terrier Wire/foxteriér hrubosrstý
10
24
18
42
4,2
3
2
5
8
13
1
3
6
9
9,0
1
4
0
1
1
Irish Soft Coated Wheaten Terrier
Irish Terrier
2
5
5
10
5,0
1
0
5
6
11
Jack Russel Terrier
10
28
15
43
4,3
8
3
4
7
11
Kerry Blue Terrier
1
0
2
2
2,0
0
0
0
0
0
Norfolk Terrier
7
9
16
25
3,6
6
14
2
6
8
Norwich Terrier
1
0
2
2
2,0
1
1
0
1
1
Parson Russell Terrier
4
10
7
17
4,3
8
0
4
6
10
Patterdale Terrier
8
13
19
32
4,0
3
1
1
0
1
Scottish Terrier
3
9
4
13
4,3
1
7
2
1
3
Sealyham Terrier
1
4
2
6
6,0
1
1
3
2
5
Skye Terrier
0
0
0
0
0,0
1
0
0
0
0
Staffordshire Bull Terrier
22
64
43
107
4,9
17
9
9
18
27
Welsh Terrier
14
31
19
50
3,6
6
10
1
8
9
West Highland White Terrier
10
11
18
29
2,9
2
8
5
5
10
Yorkshire Terrier
101
179
171
350
3,5
6
50
16
43
59
Spolu
252
508
468
976
95
146
82
149
231
Pre porovnanie zápisy v roku 2009
277
517
528
1045
122
179
96
155
251
10
Zápisnica zo zasadnutia výboru
SKCHTaF zo dňa 19. 2. 2011
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 11 členov,. za revíznu a kontrolnú komisiu boli prítomní
Ing. Ľ. Petrakovič a J. Ilgo, z poradcov chovu okrem členov výboru sa zúčastnil K. Ostrožanský
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie kynologických podujatí v roku 2010
2. Kynologické podujatia v roku 2011
3. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2011
4. Vyhodnotenie súťaží TOP TERIÉR 2010
5. Rôzne (školenia pre rozhodcov, kontrola chrupu na výstavách…)
1. Vyhodnotenie kynologických podujatí v roku 2010
• KVT Nitra 2010
Jubilejná 20. Klubová výstava teriérov mala veľký úspech a pozitívne odozvy na prípravu, organizáciu samotnej výstavy a spoločenského posedenia s rozhodcami, za čo patrí
poďakovanie výstavnému výboru, najmä K. Krausovej.
• Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
Na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti, ktoré organizoval klub sa v roku 2010 zúčastnilo 153 psov, účasť sa každým rokom zvyšuje. Klub v roku 2011 plánuje zorganizovať medzinárodné skúšky duričov. Štatistiky skúšok poľovnej upotrebiteľnosti budú uverejnené
v Spravodaji 01/2011 a na klubovej web stránke.
2. Kynologické podujatia v roku 2011
• ŠVT Viničné
Špeciálna výstava sa bude konať v piatok 18. 3. 2011 v spoločenskom dome Arena vo
Viničnom od 10:00 hod. (začiatok posudzovania). Sponzorom ŠVT vo Viničnom ako aj ostatných klubových výstav a skúšok poľovnej upotrebiteľnosti je fy HAPPY DOG – ako výhradný sponzor krmiva.
Na kontrolu chrupu boli navrhnutí: p. Fridirichová, p. Bučko, p. Seman
Ú: osloviť navrhnuté osoby na kontrolu chrupu
Z: Folťanová
T: do 28. 2. 2011
Vzhľadom na časté zmeny termínov národnej výstavy psov v Nitre, na ktorú bola naša
špeciálna výstava naviazaná, sa výbor klubu navrhol usporiadať špeciálnu výstavu teriérov
v marci budúceho roku samostatne, oddelene od termínu Celoštátnej výstavy v Nitre, a to
3. 3. 2012. Ako rozhodcovia na túto výstavu so zadávaním titulu CC budú pozvaní: p. Cwieceková, p. Bučko, p. Fridrichová, p. Skržeková, ako náhradník p. Füri.
Návrh bol prijatý jednohlasne.
11
•
ŠVT Košice
Špeciálna výstava teriérov bude popri medzinárodnej výstave, ktorú organizuje SUCHNO. Vzhľadom k nepotvrdeným návrhom o posudzovanie zo strany pozvaných rozhodcov
p. Soleckij (PL) a p. Antala (RO), boli výborom klubu navrhnutí noví rozhodcovia: p. I. Nagy
(HU) a p. C. Z. Lokodi (RO). V prípade ich zaneprázdnenosti budú kontaktovaní iní rozhodcovia. Návrh bol prijatý jednohlasne.
Ú: v spolupráci s p. Szalaiom osloviť navrhnutých rozhodcov na posudzovanie
Z: Folťanová
T: do 28. 2. 2011
• Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
◆ Medzinárodné skúšky duričov – v spolupráci s PZ Biely Kameň v Domadiciach
a oplôtkom diviačej zveri v Hontianskych Nemciach v termíne 26. 11. – 27. 11. 2011.
Ubytovanie pre 20 – 25 osôb bude na poľovníckej chate na Tlstom vrchu. Garantom
na disciplíny „odvaha v oplôtku“ a „práca na nepofarbenej stope“ je J. Füri. Uvedené
disciplíny budú skúšané v Hontianskych Nemciach
◆ Medzinárodné skúšky v brlohárení – vo Vinohradoch nad Váhom v termíne 18.
6. – 19. 06. 2011. Ako rozhodcovia sú navrhnutí: p. Švéda, p. Fronc, p. Ostatník, p. Cwieceková a p. Ostrožanská ako čakateľky na posudzovanie výkonu.
3. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2011
Vzhľadom na to, že v roku 2010 prebiehali 3 členské schôdze, konferencia a jubilejná
klubová výstava v Nitre spojená s výročím klubu, čím vznikli väčšie náklady, v rozpočte výdajová položka bola vyššia ako príjmová. Dali sa vyrobiť aj propagačné materiály(odznaky),
ktoré sa budú používať aj v budúcnosti na klubových akciách.
Pri tvorbe rozpočtu na rok 2011 sa vychádzalo z výdavkov v roku 2010 s navýšením niektorých položiek, poštovné. Klub tiež prispeje na pripravovaný zájazd na svetovú výstavu
psov vo Francúzsku, polovicou nákladou na cestovné.
Návrh rozpočtu na rok 2011 bol schválený jednohlasne.
4. Vyhodnotenie súťaží TOP Teriér 2010
Exteriér
◆ Súťaž TOP Teriér 2010 – exteriér vyhodnocovala komisia v zložení: F. Szalai, P. Nemesszeghy a R. Mitrová. Vyplynulo to z uznesenia konferencie zo dňa 11. 12. 2010. Vo
svojej vyhodnocovacej správe komisia poukázala na nedostatky týkajúce sa nezrovnalostí majiteľstva a spolumajteľstva psov, nedostatočné preukázanie získaných titulov, chýbajúce bodové ohodnotenie za získané tituly na výstavách poriadaných klubom ako Dunajský víťaz, víťaz špeciálnej výstavy, víťaz triedy mladých, ktoré je potrebné doplniť do bodovacej tabuľky, nakoľko si ho súťažiaci individuálne prirátavali
a tieto body boli v konečnom hodnotení jedinca odrátané.
◆ Výsledky budú uverejnené na web stránke a v Spravodaji č. 01/2011. V prípade
podania protestu proti uverejneným výsledkom je možnosť podať odvolanie na revíznu a kontrolnú komisiu do 15 dní odo dňa vystavenia na web stránke.
12
◆ Výhercovia budú písomne pozvaní na slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže,
ktoré sa uskutoční 18. 03. 2011 o 09:45 pred posudzovaním špeciálnej výstavy v spoločenskom dome Arena vo Viničnom
Ú: pozvať výhercov na vyhodnotenie a odovzdanie cien TOP teriér 2010
Z: Folťanová
T: do 15. 3. 2011
Upresnenie textu a doplnky v bodovaní
◆ Namiesto: „za klubovú výstavu SKCHTaF“ zmena: „za výstavy poriadané klubom
SKCHTaF“ (počet bodov 10 ostáva)
◆ Za získanie titulu „Dunajský víťaz“ (DV) + 20 bodov
◆ Za získanie titulu „víťaz špeciálnej výstavy“ (VŠV) + 20 bodov
◆ Za získanie titulu „víťaz triedy mladých“ (VTM) + 20 bodov
Bodové hodnotenie za uvedené získané tituly bolo výborom schválené jednohlasne
a bude v platnosti od 1. 1. 2011. Všetky získané tituly je potrebné vydokladovať kartičkou
a posudkom.
Prípadné úpravy ešte pred zverejnením prerokuje komisia pre Top teriéra a oznámi členom výboru.
Výkon
◆ Súťaž TOP teriér 2010 – výkon vyhodnotil výcvikár klubu S. Oujezdský. Výsledky
budú taktiež uverejnené na web stránke v Spravodaji.
5. Rôzne
WEB stránka
Z uznesenia konferencie zo dňa 11. 12. 2010 vyplynulo vytvorenie komisie za účelom
prípadného prepracovania web stránky a diskusného fóra.
◆ Seman: zatiaľ zachovať pôvodný vzhľad a štruktúru stránky, no zároveň pripraviť
koncept novej stránky a stanoviť jej kritériá.
◆ Kubaľa: je potrebné získať stanovisko od pôvodného tvorcu web stránky, či a ako
je schopný akceptovať a zakomponovať na stránku naše požiadavky
◆ Petrakovič: komisia musí koncepčne definovať obsah a štruktúru novej stránky,
web stránka by mala mať tzv. redakčný systém, zadefinovať prístupy (pre poradcov
chovu, pre správcov plemien, pre prispievateľov a pod. )
Do pracovnej komisie boli navrhnutí: p. Petrakovič, p. Ilgo, p. Cwieceková, p. Folťanová.
Návrh bol prijatý jednohlasne.
Ú: zvážiť všetky možnosti a ponuky, zadefinovať víziu novej stránky, zistiť najvýhodnejšiu ponuku a predložiť na schválenie výboru klubu
Z: komisia
T: do najbližšieho zasadnutia výboru
Staff deň 2011
Napriek žiadosti klubu zo dňa 30. 11. 2010 na doručenie podrobnejších informácií ohľa13
dom usporiadania uvedenej akcie v Bzinciach pod Javorinou v roku 2011, výbor skonštatoval, že organizátorom doručené materiály nemali výpovednú hodnotu vzhľadom k tomu, že išlo o materiál z roku 2010. Nie sú teda známe žiadne konkrétne informácie na
rok 2011 (program, propozície, rozhodcovia) v materiáloch sú nezrovnalosti – v žiadosti je
uvádzaný 2. ročník, na propozíciách z minulého roka 7. ročník, nie je jasne definovaný organizátor akcie.
Pretože neboli splnené požadované podmienky v dostatočnom čase klub nemôže túto
akciu zastrešiť.
Ú: oznámiť rozhodnutie výboru SKCHTaF OÚ v Bzinciach pod Javorinou
Z: Folťanová
T: do 28. 2. 2011
Rozhodcovia
Boli podané žiadosti o schválenie na rozhodcu na posudzovanie nízkonohých teriérov
od p. Kadnárovej, resp. rozšírenie posudzovania na skupinu vysokonohých teriérov od p.
Janovcovej a p. J. Janekovej
Všetky žiadosti boli prerokované, zatiaľ neboli schválené, po splnení podmienky klubu
na aktívnu činnosť / vedúci kruhu na výstavách poriadaných klubom si žiadatelia môžu
predložiť nové žiadosti a tieto budú postúpené k schváleniu výborom klubu.
Ú: oznámiť rozhodnutie výboru SKCHTaF záujemcom o posudzovanie
Z: Folťanová
T: do 28. 2. 2011
Školenie rozhodcov
Z uznesenia konferencie zo dňa 11. 12. 2010 vyplýva organizovanie školenia pre rozhodcov a čakateľov na posudzovanie exteriéru pre III. FCI skupinu. Školenie je plánované
na 2. 4. 2011 o 10:00 hod. v priestoroch SPZ na Štefánikovej ul. c. 10 v Bratislave..
Na školenie budú k dispozícii skriptá o štandardoch jednotlivých plemien ako aj chovateľské a výstavné predpisy.
Rozhodcovia a čakatelia budú pozvaní na vlastné náklady
Ú: pozvať rozhodcov a čakateľov pre posudzovanie exteriéru III. FCI skupiny na školenie
Z: Folťanová
T: do 15. 03. 2011
Pokyny pre rozhodcov
Na základe skúseností rozhodcov z medzinárodných výstav, pristúpil SKCHTaF k návrhu
zmeny pre výplatu rozhodcov:
◆ Diéty vyplatené deň pred výstavou vo výške 33,- EUR a v deň výstavy 40,- EUR
(bez ohľadu na počet psov)
◆ Cestovné vo výške 0,30 EUR/km
◆ Zabezpečenie ubytovania a stravy min. v deň výstavy
Podmienky výplaty budú uvádzané už na pozývacích listoch pre rozhodcov. Návrh
bol schválený jednohlasne.
14
Referendum pre WHWT.
Na návrh p. Semana výbor jednohlasne schválil referendum o zmene chovateľských
podmienok ohľadom chrupu pre plemeno WHWT. Referendum bude len pre členov klubu a chovateľov WHWT. Po uzavretí členských poplatkov budú chovateľom WHWT a členom klubu zaslané očíslované referendové hárky s nasledovnou otázkou:
U west highland white teriéra sa požaduje plný počet rezákov a očných zubov, nožnicový záhryz, správne postavenie očných zubov, tolerujú sa chýbajúce zuby z kategórie P
a M.
S navrhovanou zmenou súhlasím � S navrhovanou zmenou nesúhlasím �
Ú: rozposlať referendové hárky chovateľom a členom klubu
Z: Seman, Folťanová
T: do 31. 03. 2011
Členské schôdze
Členské schôdze v roku 2011 sa budú konať:
◆ Po ukončení ŠVT v Košiciach
◆ V rámci výcvikových dní v Belušských Slatinách, 27. 8. 2011.
Oznam bude uverejnený na web stránke a v Spravodaji budú zaslané pozvánky na
schôdze pre členov klubu
Poradca chovu
Na návrh doterajšieho poradcu chovu pre plemeno BDT p. Ostrožanského, bola do funkcie nového poradcu chovu dané plemena nominovaná L. Ostrožanská, s platnosťou od
01. 05. 2011 alebo vydania Spravodaja č. 1/2011.
Revízna a kontrolná komisia
Členovia revíznej z kontrolnej komisie, ktorí boli zvolení na konferencii sa na svojom
stretnutí uzniesli, že predsedom revíznej komisie na ďalšie funkčné obdobie bude Ing. Ľ.
Petrakovič.
V Bratislave, 19. 2. 2011
Zapísala: Adriana Folťanová
15
Správa hlavného poradcu chovu
a poradcu pre nízkonohých teriérov
za obdobie 2005 – 2010
Činnosť hlavného poradcu chovu počas tohto obdobia prebiehala v súlade so stanovami klubu.
Predovšetkým chcem poďakovať za konštruktívnu spoluprácu všetkým poradcom chovu, členom výboru a aj chovateľom, s ktorými prichádzam do kontaktu.
Máme za sebou päťročné obdobie, ktoré najmä v posledných rokoch bolo náročné na
všetkých chovateľov, ale najmä na funkcionárov klubu a organizátorov našich akcií.
V roku 2009 malo Slovensko po prvýkrát možnosť usporiadať Svetovú výstavu psov. Popri tejto výstave náš klub usporiadal medzinárodnú výstavu teriérov INTERRA 2009. Organizačne bola INTERRA veľmi dobre zabezpečená a medzinárodne bola mimoriadne vysoko ohodnotená. Osobne som presvedčený, že chovatelia a vystavovatelia teriérov zo Slovenska mohli
a mali viac využiť túto ojedinelú možnosť prezentácie svojich jedincov a odchovov.
Najvýraznejšie výsledky dosiahli chovatelia WHWT. Pes DRUM´N´BASS SUNSHINE CELEBRATION chovateľky a majiteľky JUDr. Martiny Kanásovej a suka JESSY ZO ZLATEJ ZÁHRADY chovateľa a majiteľa Ing. Štefana Vargu vyhrali titul Svetový víťaz CACIB. Následne
pes vyhral aj titul Víťaz plemena BOB. Pes DRUM´N´BASS SUNSHINE CELEBRATION pokračoval v úspešnej prezentácii aj v záverečných súťažiach a získal titul Víťaz GR III BOG. V záverečnom dni Svetovej výstavy tento pes v konkurencii víťazov ostatných skupín FCI vybojoval druhé miesto. Stal sa tým najúspešnejším slovenským účastníkom Svetovej výstavy.
Výstavné úspechy majiteľky chovného psa UN POUR MOI DU MOULIN DE MAC GREGOR JUDr. Martiny Kanásovej boli umocnené víťazstvom v súťaži odchovov.
Výsledky našich zástupcov boli prezentované v Klubovom Spravodaji. Úspešným vystavovateľom gratulujem a menej úspešným prajem viac úspechov v budúcnosti.
Výnimky z chovných podmienok:
Každoročne bol hlavný poradca chovu požiadaný o poskytnutie cca 5 – 8 výnimiek
z chovných podmienok. Každá žiadosť bola pred rozhodnutím individuálne prekonzultovaná najmenej s príslušným poradcom chovu pre dané plemeno. K žiadostiam sme pristupovali v rámci možnosti citlivo a snažili sme sa rozhodovať vždy v prospech chovu a konkrétneho psa.
V prípadoch žiadostí o „dodatočné vystavenie“ odporúčania na párenie bol žiadateľ informovaný, že je to možné až po overení deklarovaného pôvodu šteniat na Plemenárskom
ústave v Nitre. Ani raz nebol pôvod šteniat overovaný a dodatočné odporúčanie na párenie suky nebolo vystavené.
Výcvik a skúšky
Náš klub každý rok usporiada značné množstvo skúšok pre záujemcov o poľovné využitie teriérov. Sú to akcie veľmi náročné na organizáciu a technické zabezpečenie. Týka sa to
16
hlavne našich medzinárodných skúšok teriérov v brlohovaní. V súčasnej podobe ide o tradičnú, medzinárodne vysoko hodnotenú akciu.
Počas volebného obdobia sa vzdal svojej funkcie a členstva vo výbore výcvikár klubu
Ing. Peter Glezgo. Do výboru bol na túto funkciu kooptovaný p. Oujezský Pretože počas
dlhšieho obdobia p. Oujezdský obetavo vykonával funkciu pomocného výcvikára, tak mu
nerobilo väčší problém po odbornej stránke funkciu prebrať. Istá medzera nastala v zabezpečovaní administratívnych úkonov ohľadne zabezpečenia a následného spracovania skúšok. Vďaka obetavému prístupu iných členov výboru, sa postupne podarilo aj tieto slabšie
stránky poľovných skúšok skonsolidovať. Je treba opätovne zdôrazniť, že je to okrem výcvikára hlavne obetavým úsilím členov klubu, ktorí sa na zabezpečovaní výcviku našich teriérov podieľajú.
Organizovaním pravidelných výcvikových dní alebo hoci len popoludní výcvikári veľmi
pomáhajú najmä našim členom, ktorí majú záujem o prácu a nemajú kde so psami pracovať.
Svojimi cennými radami a obetavosťou nám pri výcviku našich psov veľmi pomáhajú
a patrí im za to poďakovanie.
Canisterapia
Časť odchovov teriérov plní aj vysoko humánne poslanie psov v oblasti canisterapie.
Pomáhajú tým, ktorí sú na cudziu pomoc existenčne odkázaní. Je preto treba zvlášť poďakovať tým našim členom, ktorí sa v tejto oblasti realizujú.
Chov a zdravie
Nevyhnutnou súčasťou každého chovu zvierat sú aj choroby. Z nich by som sa rád
stručne zmienil o dedične podmienených ochoreniach. O tejto téme sa v našich končinách spravidla mlčí alebo sa vedú kuloárne diskusie a v podstate sa chovatelia väčšinou
tvária ako keby sa ich táto téma netýkala. Je treba však s plnou vážnosťou povedať, že neexistuje žiadne plemeno psov, u ktorého by sa v menšej alebo väčšej miere dedične podmienené ochorenia nevyskytovali. Týka sa to aj našich teriérov.
Prirodzeným cieľom každého správneho chovateľa psov je odchovávať jedince, ktoré
budú svojim novým majiteľom robiť radosť, nebudú im na obtiaž a nebudú zbytočne zaťažovať peňaženku majiteľa. Takýto cieľ môže naplniť len jedinec, ktorý je správne vyvinutý, má typickú povahu a hlavne je ZDRAVÝ. Chovateľ by mal urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby jeho odchovy nielen zodpovedali štandardu, ale boli aj geneticky dobre založené.
K tomu potrebuje čím viac kompetentných informácií o predkoch svojich psov. Preto je na
mieste v problematike dedične podmienených ochorení viac otvorenosti ako je doteraz.
Preto je treba sympatickú snahu viacerých našich chovateľov o zdravotné testy svojich
chovných jedincov a zverejňovanie ich výsledkov podporovať.
S ohľadom na vývoj v STAB bola pre toto plemeno vymenovaná samostatná poradkyňa p. Janovcová. Plynule prebrala agendu potrebnú na výkon funkcie. Prichádza s radom
inšpiratívnych návrhov najmä z oblasti počítačového spracovania údajov o jedincoch. Po
overení funkčnosti určite budú viaceré nápady využité aj v iných plemenách.
Na poslednom zasadaní výboru klubu pred konaním tejto konferencie som bol výbo17
rom poverený, aby som do svojej správy zahrnul všetky plemená teriérov, ktoré sú organizované v našom klube.
Fakty o jednotlivých plemenách, obraz o chovnej základni môže každý z nás získať sčasti na klubovej internetovej stránke a hlavne osobnými konzultáciami s chovateľmi konkrétneho plemena.
Preto sa vo svojej správe obmedzím na to ako dotyčné plemeno vnímam zo svojho
uhla pohľadu.
Jednotlivé plemená teriérov:
• Airedale teriér:
Plemeno, s ktorým sa v zahraničí stretávame na podujatiach vo veľkom množstve je
u nás vyslovene málopočetné. Napriek solídnej kvalite krvnej základne sa úroveň odchovov a ich prezentácia pohybuje skôr v priemere. Naše tituly sa tak stávajú ľahkou korisťou
pre niekedy aj priemernejších jedincov zo zahraničia. Osobne neviem o tom, že by sa v súčasnosti niekto systematicky zapodieval služobným využitím AT. Takáto malá propagácia
je na škodu tohto nádherného plemena.
• Americký bezsrstý teriér:
Plemeno je u nás v začiatkoch. Chovatelia budú musieť venovať veľa úsilia okrem iného
zjednoteniu typu a sily kostry. Často sa vyskytujú slabšie povahy. Odpoveď na to do akej
miery je to spôsobené dedičnosťou alebo vplyvom vonkajšieho prostredia si musia dať
chovatelia sami. V každom prípade však budú musieť predovšetkým hľadať vhodné kompatibilné nepríbuzné línie.
• Americký stafordšírsky teriér:
Títo impozantní športovci majú u nás svoj stabilný okruh nadšených chovateľov. Hlavne vďaka výborným kontaktom v krajinách s vyspelejším chovom sa darí krvne udržiavať
kontakt so svetove najvýraznejšími krvnými líniami. Napriek tomu však plemeno ako celok
pri prezentácii nedosahuje také kvality na aké má genetický potenciál. Podstata odpovede zrejme spočíva v tom, že chovatelia a hlavne handleri nedoceňujú celkovú prezentáciu
daného jedinca.
Mali by sme si uvedomiť, že úspešná výstavná prezentácia v súčasnosti je dielom celého tímu ľudí, ktorí cieľavedome pracujú na jedincovi u ktorého vidia výstavný potenciál.
Sám handler bez spätnej väzby realizačného tímu má malú šancu na to, aby dokázal dlhodobe udržať krok s tímovou prácou konkurencie.
• Austrálsky silky teriér:
Po stagnácii plemena v minulom období dochádza k istej obrode aj u nás. Chovatelia
sa snažia o väčšie využitie genofondu svojich zvierat. V posledných rokoch stúpa aj úspešnosť našich odchovov v konfrontácii so zahraničím.
• Bedlington teriér:
Tento bojovník v kožuchu baránka sa v našich chovoch usadil celkom nedávno. Väčšina
18
našich chovateľov sa snaží o udržanie kontaktu s výstavne úspešnými chovmi v zahraničí.
Ich prezentácia na výstavách u nás aj v zahraničí je na vysokej úrovni a tomu zodpovedajúcimi úspechmi. Niekoľko jedincov vďaka svojim nadšeným majiteľom je úspešne využívaných aj v aktívnom love zveri. Žiaľ ich exotický vzhľad a kvalita srsti zabraňujú ich väčšiemu
rozšíreniu v poľovnej verejnosti.
• Border teriér:
Toto plemeno sa celkom zaslúžene v našom klube vyhrieva na výslní poľovne najúspešnejšieho a najrozšírenejšieho plemena. Pri kvalitnej príprave dokážu aj exteriérove vysokokvalitní jedinci pri love a skúškach úspešne držať krok s vyložene pracovnými jedincami. Je potešujúce, že BT zo slovenského chovu sa úspešne prezentujú nielen na skúškach,
ale aj na výstavách. Vďaka plodnej spolupráci s chovateľmi najmä z ČR sa darí aj dovozu
menej príbuzných jedincov. Veľmi často sa nám na výstavách zúčastňujú jedince fyzicky
vysokvalitné, ale s neupravenou srsťou a nevhodne predvedené. Preto si myslím, že bude
potrebné aj na tomto poli svoju činnosť zlepšiť.
• Cairn teriér:
Plemeno sa u nás úspešne stabilizovalo a počet odchovov i ich kvalita je na vysokej
úrovni.
Za najdôležitejšie považujem, že sa darí neustále rozširovať genofond plemena a držať
krok s poprednými svetovými líniami.
Pokiaľ naši majitelia sú aj v medzinárodnom meradle s importovanými jedincami mimoriadne úspešní, zaostávame v úspešnej prezentácii našich odchovov.
Potešiteľné je, že u nás chovaní cairn teriéri a aj k nám dovezení jedinci sú v niektorých
prípadoch podchytení aj poľovne a tým v praxi dokazujú neudržateľnosť teórie o tzv. pracovných a výstavných líniách psov.
Ukazuje sa však, že plemeno sa vyvíja v určitej rozdvojenosti na pôvodný typ a tzv.
škandinávsky typ. Typy, ktoré sú pozitívne hodnotené u niektorých rozhodcov nebývajú
hodnotené dobre u iných. Myslím si, že v každom prípade je treba zachovať mieru pre
vyváženosť, nepodporovať extrémne javy a hlavne vnímať psa ako funkčne jednotný celok.
• Český teriér:
V posledných rokoch nastal záujem o chov tohto sympatického plemena. Boli dovezené exteriérove kvalitné jedince, z ktorých sú niektoré podchytené aj poľovne. Osobne
ich majiteľom v ich úsilí držím palce a teším sa z každého ich úspechu na výstavách alebo
skúškach.
• Foxteriér hladkosrstý:
Nie príliš početní nadšenci tohoto plemena majú obrovskú výhodu, že vďaka
skvelým neformálnym kontaktom s najvyspelejšími chovateľmi z blízkeho zahraničia
dokážu krvne a exteriérove držať krok s vyspelým zahraničím. Chov v Európe sa takto navzájom prelína a obohacuje. Je potešiteľné, že aj importovaní jedinci z tzv. výstav19
ných línií preukazujú výborné pracovné vlohy. Po exteriérovej stránke sú naši hladkosrstí foxteriéri plne porovnateľní aj na najvyšších výstavných fórach. V posledných rokoch sa do podvedomia prepracováva aj nenápadná, ale pracovitá skupina nadšencov
z okolia Trnavy. Pevne verím, že sa im bude aj naďalej dariť a prajem im v ich úsilí veľa
zdaru.
• Foxteriér hrubosrstý:
Plemeno, ktorého krvná základňa je u nás mimoriadne kvalitná a cieľavedome budovaná v kontakte s chovateľsky najvyspelejšími krajinami. Vďaka skvelým neformálnym konkaktom s poprednými zahraničnými chovateľmi a hlavne vďaka nekonečnej obetavosti
poradcu chovu sa každoročne darí k nám doviezť najmenej jedného excelentného chovného psa alebo suku. Žiaľ ich využitie v chove sa spravidla obmedzí len na niekoľko málo
spojení. Produkty z takýchto spojení dokážu bez problémov držať krok aj pri prezentáciách
v silnej konkurencii v zahraničí.
Je nesporným faktom, že foxteriér hrubosrstý je v súčasnosti plemeno, ktoré sa dnes
v poľovnej praxi objavuje pomenej. Ako hlavnú príčinu tohto javu vidím osobne v tom, že
v tejto oblasti je dnes mimoriadne silná konkurencia plemien menej náročných na úpravu
srsti, plemien, ktoré sú ľahšie cvičiteľné a rýchlejšie vo vývoji. Taktiež chovatelia tohto modelového vysokonohého teriéra nevenovali zodpovedajúcu pozornosť aj výchove nádejných chovateľov z radov poľovníkov.
• Írsky teriér:
Plemeno si u nás udržuje pomerne solídnu chovateľskú základňu. Darí sa udržiavať síce
nie veľkú, ale stabilnú skupinu ľudí, ktorí írskeho teriéra využívajú v poľovnej praxi. Produkty nášho chovu sú schopné úspešnej prezentácie na výstavách doma aj v zahraničí. Jedince sú zväčša v žiadúcom „suchom“ type, kvalitné v hlave, horných líniách a zaúhleniach.
Často sa vyskytuje mäkšia srsť. Celkove je náš chov IT na mimoriadne vysokej úrovni pri zachovaní správnej povahy.
• Írsky jemnosrstý pšeničný teriér:
Plemeno u nás skôr ojedinelé. Náš chov je v súčasnosti priamo závislý na chovnom materiále z ČR. Chovateľov čaká dlhá cesta na budovaní vlastného materiálu a aj svojho chovateľského umenia a sebavedomia.
• Jack Russel teriér:
Počas sledovaného obdobia doznievala konjunktúra a začala recesia chovu tohoto
sympatického plemena. Záujem o toto plemeno je školný príklad selekcie chovateľov na
skutočných milovníkov plemena a na konjunkturálnych chovateľov, ktorí krátkodobo využili záujem o JRT. V posledných rokoch vidíme, že niektorí chovatelia hľadajú pre svoje
suky kvalitných plemenníkov aj vo vzdialenejšom zahraničí. Spolu s dôkladnou selekciou
a konfrontáciou so zahraničnými odchovmi sa určite kvalitatívne posunú ďalej a ich zvieratá im budú robiť len radosť.
20
• Kerry blue teriér:
Plemeno u nás tradične veľmi úspešné. Odchovy sú na vynikajúcej úrovni a cieľavedome skvelo prezentované. Je škoda, že sa naši chovatelia KBT menej venujú výchove svojich
nasledovníkov.
• Parson russel teriér:
V našich končinách má toto plemeno o hodne ťažšiu cestu ako menší brat jack russel t. Myslím si, však, že to môže byť aj v prospech vývoja plemena. Po počiatočných
nesporných úspechoch na medzinárodnom poli nastala u nás kvalitatívna stagnácia
plemena. Záujem o parsonov sa znova zobúdza aj v súvislosti s ich výbornými poľovnými vlastnosťami. Najmä niektoré importované jedince zápasia s väčším formátom
tela.
• Norfolk teriér:
V krátkom čase u nás nastal pomerne veľký rozvoj tohto plemena. Väčšinou sú importovaní krvne zaujímaví jedinci, čo sa odzrkadľuje aj na kvalite a genetickej rozmanitosti odchovov. Myslím si, že kvalita odchovov si zaslúži cieľavedomejšiu prezentáciu v zahraničí.
• Norwich teriér:
Je na škodu tohto atraktívneho plemena, že chovatelia nevyužili dostatočne obdobie
väčšieho záujmu o plemeno a nevenovali sa viac genotypovej diverzifikácii chovateľskej
základne.
Toto v zahraničí pomerne obľúbené a na výstavách vôbec nie ojedinelé plemeno sa
u nás stáva ojedinelým.
• Patterdale teriér:
Toto prakticky výlučne pracovné plemeno teriérov je u nás chované na mimoriadne
krvne úzkej základni. Prakticky všetky u nás chované jedince sú blízko príbuzné a genetická rôznorodosť je minimálna. Neustále sa opakujú tie isté spojenia. Takto sa dajú krátky čas
produkovať pracovné zvieratá. Bez prílevu nového genofondu – novej krvi, je to však spoľahlivá cesta do chovateľského suterénu a likvidácia kvalitného plemena. Ak má u nás patterdale teriér prežiť, nevyhnutne urýchlene potrebuje masívny prílev nového genofondu.
To možné výlučne v rámci medzinárodnej chovateľskej spolupráce. Nie je to nič zložitého. Aj v našom klube existuje viac modelov úspešnej medzinárodnej spolupráce, takže je
možné sa nechať úspešne inšpirovať.
• Sealyham teriér:
Plemeno si aj keď pomaly, ale predsa získava svoj okruh priaznivcov. Toto plemeno
vzhľadom na svoju malú chovateľskú základňu je existenčne odkázané na širokú medzinárodnú spoluprácu.
Preto si vysoko vážim snahu o chov len na zdravotne negatívne preverených jedincoch.
Je síce pravda, že za testami orientovanými na niektoré geneticky podmienené ochorenia sa dá vidieť aj komerčné úsilie dotyčného akreditovaného laboratória, ale v súčasnosti
21
sa to javí ako jedna z mála schodných ciest zameraných na udržanie prijateľnej zdravotnej
kondície tohto nízkopočetného plemena.
Vážim si aj sústavnú snahu o výstavnú konfrontáciu s chovateľsky najvyspelejšími populáciami.
Niekoľko našich odchovancov absolvovalo aj skúšky z poľovnej upotrebiteľnosti. Dokumentujú tým, že každým úspechom treba hľadať predovšetkým konkrétneho človeka.
Skye teriér:
V minulosti a aj v súčasnosti sa dá s potešením konštatovať, že toto impozantné plemeno teriérov patrí medzi naše výstavne najúspešnejšie plemená.
Evidujeme niekoľko vynikajúcich psov, ktorí sú pravidelne úspešní aj na svetovo najvyšších výstavných fórach. ale chovné suky už prestárli. Preto ak sa má chov tohto plemeno
u nás zachovať, bude treba začať od začiatku.
• Stafordšírsky bullteriér:
Plemeno v súčasnosti u nás zažíva kvantitatívny rozkvet. Svojimi svojráznymi zvukovými prejavmi spestrujú naše akcie. Krvná základňa sa zdá byť relatívne dobre diverzifikovaná. Naša populácia je tesne spätá najmä s populáciou v ČR, ale máme aj priame dovozy z krajiny pôvodu. Našim ochovom sa darí nielen na výstavách doma ale aj v zahraničí.
Zrejme nebude náhoda, že BIS z dvoch našich výstav v r. 2010 získal ten istý jedinec STAB.
V každom prípade sú obohatením aj nášho chovateľského diania. Chovatelia prichádzajú
s viacerými iniciatívami, ktoré sa po odskúšaní budú dať určite využiť aj u iných plemien
teriérov. Vzhľadom na ich rozšírenosť bol pre nich vymenovaný samostatný poradca plemena.
Osobne mi je velmi sympatická snaha o udržanie dobrej zdravotnej kondície plemena
a zverejňovanie výsledkov zdravotných testov. Chovateľom si dovolím pripomenúť, že získať kvalitné zviera v súčasnosti nemusí byť ťažké. Omnoho ťažšie je z takéhoto jedinca si
vytvoriť svoje vlastné porovnateľné rodiny alebo línie.
• Škótsky teriér:
Po impozantnom nástupe v minulosti sa dá hovoriť o krátkodobej stagnácii plemena.
Je to však pochopiteľné, ak je chovateľská základňa taká úzka ako je u nás. V súčasnosti vidíme snahu nadviazať na vynikajúce úspechy našich odchovancov z minulého obdobia.
Podarilo sa niekoľko sľubných importov a zaujímavých pripúšťaní, ktoré dávajú dobrý pocit do budúcnosti.
• Velšteriér:
Uvoľnenie chovných podmienok z pohľadu nevyžadovania skúšok z poľovnej upotrebiteľnosti aj pre toto plemeno sa pozitívne prejavilo na početnosti a kvalite. Došlo k väčšiemu rozšíreniu chovateľsky mimoriadne cennej krvi jedincov z krajiny pôvodu. Veľká časť
našich velšteriérov sa aktívne využíva v poľovnej praxi. Sú jedince, ktoré sú úspešné nielen
na výstavách ale aj v poľovnej praxi.
22
• West highland white teriér:
Počas obdobia posledných piatich rokov sa situácia tohto plemena u nás kvalitatívne
zmenila. Vo všeobecnosti neustále dochádza k znižovaniu počtu pripúšťaných súk. Pripúšťané sú však predovšetkým kvalitné chovné suky.
Je mimoriadne potešiteľné, že časť našich chovateľov dokáže úspešne prezentovať
hlavne svoje odchovy doma a aj v zahraničí. Vynikajúce úspechy odchovov zo Slovenska je
treba vidieť najmä ako výsledok úpornej tvrdohlavej snahy konkrétnych chovateľov o prerazenie v rozsiahlej a kvalitnej konkurencii v celom kontexte od pripúšťania cez odchov až
po prezentáciu na výstavách..
Ja osobne im k ich výrazným a neprehliadnuteľným výsledkom ešte raz gratulujem.
• Yorkšírsky teriér:
U nás dlhodobo najpopulárnejšie teriérske plemeno s najväčším počtom zápisov. Síce
za posledný rok došlo k poklesu členskej základne, ale chovateľská základňa možno označiť na pomerne stabilizovanú. Veľká časť chovateľov neustále vyhľadáva nové krvné spojenia. Naše najlepšie odchovy sú porovnateľné na výstavách doma aj v zahraničí. Veľké zlepšenie vidíme v prezentácii jedincov na výstavách. Nedá mi nepripomenúť, že ešte pred
niekoľkými rokmi sa posudzovanie YT sústreďovalo takmer výlučne na posúdenie v statike
a bol problém, aby YT vedel obísť hoci len jedenkrát výstavný kruh.
V posledných rokoch u nás zaznamenávame nástup novej generácie chovateľov
a handlerov tohto plemena. Niektorí z nich na svojich zverencoch systematicky pracujú
a sú zaslúžene úspešní.
Záver
Osobne som presvedčený, že náš klub uplynulé roky môže hodnotiť ako vynikajúce obdobie. Počas týchto rokov aj napriek niektorým objektívnym nepriaznivým okolnostiam sa
darilo naďalej úspešne rozvíjať a skvalitňovať chov takmer všetkých našich plemien.
Záujemci o poľovné využitie svojich jedincov majú mnoho možností ako rozvíjať poľovné vlastnosti svojich teriérov.
Stabilný systém klubových a špeciálnych výstav umožňuje bezproblémové plánovanie
výstavníctva a chovateľskej činnosti.
Pre budúcnosť je treba vidieť, že nie všetko je ideálne a ružové. Aby sme našu činnosť
posunuli ďalej zostáva viac oblastí, ktorým bude treba venovať pozornosť. Napr. už spomínané dedične podmienené ochorenia. V oblasti využitia teriérov z pohľadu klubu len okrajovo venujeme pozornosť perspektívnemu využitiu napr. v agility.
Takže aj do budúcnosti zostáva pre náš klub dostatok možností pre realizáciu v ktorej
prajem našim členom veľa úspechov.
MVDr. Pavol Seman
Hlavný poradca chovu SKCHTaF
23
TOP TERIÉR ROKA 2010 – EXTERIÉR
TOP TERIÉR ROKA 2010
1. Airedale teriér Didi Made Baby Bell, suka
maj.: Pavla Hozová
1385 bodov / 39 výstav
2. Welsh teriér Zero Shot Star Franke, pes
maj.: Petra a Roman Nemesszeghy, spolumajiteľ: F. Polehňa
1190 bodov / 28 výstav
3. Parson Russell teriér Denzel Quod Bonum, pes
maj.: Vladimíra Gromová
1180 bodov / 35 výstav
4. Americký Staffordšírsky teriér Essex Tipit z Hanky, pes
maj.: Petra Gréková
1048 bodov / 36 výstav
5. Yorkšírsky teriér Vivaldi of Maryon´s Home, pes
maj.: Mgr. Gabriela Kováčová
1002 bodov / 30 výstav
TERIÉR ROKA 2010 – EXTERIÉR V JEDNOTLIVÝCH PLEMENÁCH
Airedale teriér
1. TOP AIREDALE TERIÉR 2010 Didi Made Baby Bell, suka
maj.: Pavla Hozová
2. Aisha vom Erfurther Hof, suka
maj.: Pavla Hozová
1385 bodov / 39 výstav
265 bodov / 8 výstav
Americký staffordšírsky teriér
1. TOP AMERICKÝ STAFFORDŠÍRSKY TERIÉR 2010 Essex Tipit z Hanky, pe.s maj.: Petra Gréková
1048 bodov / 36 výstav
Austrálsky silky teriér
1. TOP AUSTRÁLSKY SILKY TERIÉR 2010 Zwick Bohémia
Alké, pes, maj.: Štefánia Machová
450 bodov / 11 výstav
Bedlington teriér
1. TOP BEDLINGTON TERIÉR 2010 Velvety Sambuca, pes
maj.: Bc. Gabriela Skladan
931 bodov / 27 výstav
2. Beryl Garden Calypsa, pes
maj.: MVDr. Roman Hrtánek a Mgr. Elena Hrtánková
700 bodov / 16 výstav
Cairn teriér
1. TOP CAIRN TERIÉR 2010 Limecastles Joy for Solipse,
pes, maj.: Jana Kadnárová
915 bodov / 21 výstav
2. Melany Vážska Kaskáda, suka
maj.: Bc. Markéta Jopková
638 bodov / 21 výstav
24
3. Butterfly for Solipce, suka
maj.: rod. Semanoví
285 bodov / 8 výstav
4. Calamity Jane for Solipse, suka
maj.: Jana Kadnárová
245 bodov / 7 výstav
5. Design for Solipse, suka
maj.: Jana Kadnárová
221 bodov / 10 výstav
Foxteriér hladkosrstý
1. TOP FOXTERIÉR HLADKOSRSTÝ 2010 Gira Hunderlov,
suka, maj.: Silvia Buliščáková
485 bodov / 18 výstav
Foxteriér hrubosrstý
1. TOP FOXTERIÉR HRUBOSRSTÝ 2010 Diana z Kuliaru,
suka, maj.: Ildikó Filipiaková
695 bodov / 22 výstav
Írsky teriér
1. TOP ÍRSKY TERIÉR 2010 Xisisi Tavari, suka
maj.: Anna + Lukáš Cwiecek, K. Krausová, J. Kadnárová
424 bodov / 12 výstav
2. Pride Uelis V. Koudenhoven, suka
maj.: Branislav Polák
413 bodov / 11 výstav
3. Uelis Alex, pes
maj.: Branislav Polák
400 bodov / 11 výstav
Jack Russel teriér
1. TOP JACK RUSSEL TERIÉR 2010 Abu Pemiko, pes
maj.: Miroslava Demová
548 bodov / 17 výstav
2. Ayashee Pemiko, suka
maj.: Miroslava Demová
278 bodov / 11 výstav
3. Cleo Camelot Anvik, pes
maj.:Katarína Bezděková
120 bodov / 6 výstav
Kerry Blue teriér
1. TOP KERRY BLUE TERIÉR 2010 Derrymore Baille, suka
maj.: Daniela Borzová
315 bodov / 8 výstav
Norwich teriér
1. TOP NORWICH TERIÉR 2010 Aura Bohemia Enjoy, suka
maj.: Carmen a Peter Pružinovi
211 bodov / 7 výstav
Patterdale teriér
1. TOP PATTERDALE TERIÉR 2010 Inka Srdcové Eso, suka
maj.: Juraj Ruža
360 bodov / 9 výstav
25
Parson Russell teriér
1. TOP PARSON RUSSELL TERIÉR 2010 Denzel Quod Bonum, pes, maj.: Vladimíra Gromová
1180 bodov / 35 výstav
Sealyham teriér
1. TOP SEALYHAM TERIÉR 2010 Dot and Dash Be Linda Belinda, suka, maj.: Barbara Lamatová a Carol Cartagena Urra
709 bodov / 18 výstav
2. Dot and Dash Bishop, pes
maj.: Luba a Peter Sorkovskí
405 bodov / 10 výstav
3. Daya Joseph Staff, suka
maj.: MVDr. Katarína Pilátová a MVDr. Jozef Rózsa
195 bodov / 5 výstav
Staffordšírsky bullteriér
1. TOP SBT 2010 Melody Swing Diabelski Usmiech, suka
maj.: Ivan Nedorolík
366 bodov / 21 výstav
2. Capone Pastaff Legion, pes
maj.: Antónia a Alexander Nagy
351 bodov / 15 výstav
Škótsky teriér
1. TOP ŠKÓTSKY TERIÉR 2010 Filisite Brash Hypnose Senses, suka maj.: Irena Feriancová
716 bodov / 26 výstav
2. Hacker Druh-Wyd, pes
maj.: Ján Rosina
303 bodov / 13 výstav
Welsh teriér
1. TOP WELSH TERIÉR 2010 Zero Shot Star Franke, pes
maj.: Petra a Roman Nemesszeghy, spolumajiteľ: F. Polehňa
1190 bodov / 28 výstav
West Highland White teriér
1. TOP WHWT 2010 Spirit of Mine Sunshine Celebration,
pes, maj.: Katarína Michalková
970 bodov / 30 výstav
2. Easy-Going du Moulin de Mac Gregor, pes
maj.: JUDr. Martina Kanásová
605 bodov / 16 výstav
3. Pourquoi Pas Sunshine Celebration, suka
maj.: JUDr. Martina Kanásová
360 bodov / 9 výstav
4. Bounty du Moulin de Mac Gregor, suka,
maj.: JUDr. Martina Kanásová
143 bodov/ 5 výstav
Yorkšírsky teriér
1. TOP YT 2010 Vivaldi of Maryon´s Home, pes
maj.: Mgr. Gabriela Kováčová
26
1002 bodov / 30 výstav
2. Camparis Nevada, pes
maj.: JUDr. Lucia Gasperová
753 bodov / 36 výstav
3. Campari Coctail Fortuna Jorikas, pes
maj.: Soňa Demešová, Ing. E. Zacharová, Z. Orbánová
680 bodov / 20 výstav
4. Energizer Danube´s Heritage, pes
maj.: Mária Pirková
592 bodov / 19 výstav
5. Xenie of Maryon´s Home, suka
maj.: Tamara Jachová
493 bodov / 19 výstav
6. I Love Chiquita Star of Zaphira´s, suka
maj.: JUDr. Lucia Gasperová
436 bodov / 20 výstav
7. Ferrari Testarossa of Maryon´s Home, suka
maj.: Ing. Mária Hilmerová
435 bodov / 15 výstav
8. Testarossa of Maryon ´s Home, suka
maj.: Bc. Michaela Mučková
422 bodov / 18 výstav
9. Golden Eye of Maryon´s Home, suka
maj.: Ing. Mária Hilmerová
405 bodov / 15 výstav
10. Iman Bianca Star of Zaphira´s, suka
maj.: JUDr. Lucia Gasperová
366 bodov / 16 výstav
11. Barbie of Maryon´s Home, suka
maj.: Bc. Katarína Sidorová
161 bodov / 7 výstav
Najúspešnejšia chovateľská stanica 2010
1. Sunshine Celebration, WHWT,
chov.: JUDr. Martina Kanásová
2. Of Maryon´s Home, Yorkšírsky teriér,
chov.: Ing. Mária Hilmerová
3. Pemiko, Jack Russel teriér, chov.: Miroslava Demová
4184 bodov / 8 jedincov
3909 bodov / 13 jedincov
1729 bodov / 4 jedinci
4. Modrá Luna, Yorkšírsky teriér, chov.: Lívia Šedivá
1336 bodov / 7 jedincov
5. Star of Zaphira´s, Yorkšírsky teriér, chov.: Denisa Somíková
1197 bodov / 5 jedincov
6. Tavari, Irish teriér, chov.: Anna Cwieceková
1152 bodov / 5 jedincov
7. Derrymore, Kerry Blue teriér, chov.: Daniela Borzová
708 bodov / 3 jedinci
27
Najúspešnejší teriér zahraničného člena SKCHTaF 2010
1. Irish Soft coated Wheaten teriér Lovely Sonny Kní-York,
suka, maj.: Mgr. Petra Šubertová
1786 bodov / 43 výstav
2. Staffordšírsky bullteriér Glock Wieksza niž Žycie, pes
maj.: Roman Záliš
1652 bodov / 49 výstav
3. Austrálsky Silky teriér Blue Edition Silk of Bohemia, pes
maj.: JUDr. Ivana Kvěchová
1190 bodov / 31 výstav
4. Škótsky teriér Charlie z Klipcerova Chlumce, pes
maj.: Marie Otčenášková
1080 bodov / 27 výstav
5. Austrálsky Silky teriér Bright Crystal Silk of Bohemia,
suka, maj.: JUDr. Ivana Kvěchová
910 bodov / 27 výstav
6. Cairn teriér Paperlapap´s Van Morrison, pes
maj.: Ing. Petra Svobodova
634 bodov / 21 výstav
7. Austrálsky Silky teriér Excelence Ramkas, suka
maj.: JUDr. Ivana Kvěchová
538 bodov / 15 výstav
8. Parson Russel teriér Coolboy Dresden´s Bomba, pes
maj.: Mgr. Renata Sobotíková
438 bodov / 12 výstav
9. Cairn teriér Sparkling Heart´s Leon, pes
maj.: Ing. Petra Svobodova
293 bodov / 10 výstav
TOP TERIÉR ROKA 2010 – VÝKON
1. miesto: 1.186,96 bodov
Plemeno: Patterdale terriér
Meno psa: Csoka´s AVAR, nar: 21.4.2007, SPKP: RG 96
Majiteľ: ing. Tibor Csóka, Biskupická 5, 82106 Bratislava
MSBLT 72x2,00=144 bodov, kl.FD 93x2,32=215,76 +50 CACT + 30 CCT + 150 kl. Víťaz
kl.SD 216x1,70=367,2 bodov + 50 CACT + 30 CCT + 150 kl.víťaz
2. miesto: 791,02 bodov
Plemeno: Border terriér
Meno psa: NIPPY z Luckinho dvora, nar: 28.10.2008, SPKP: 774
Majiteľ: Stanislav Oujezdský, 90042 Miloslavov 24
FSMP 108x2,00=216 bodov, kl. LSMP 198x1,01=199,98 bodov, BL 64x2,00=128 bodov
kl. FD 72x2,32=167,04 bodov +50 CACT + 30 CCT
28
3. miesto: 647,04 bodov
Plemeno: Foxteriér hladkosrstý
Meno psa: DANY Budaiov dvor, nar: 30.4.2008, SPKP: 2603
Majiteľ: Róbert Lackovič, 91933 Trakovice 89
FSMP 118x2,00=236 bodov, FD 72x2,32=167,04 bodov, MSBL 72x2,00=144 bodov + 75
CACIT + 25 R.CACT
4. miesto: 449,40 bodov
Plemeno: Parson Russell terriér
Meno psa: BIG BANDIT z Jerěně, nar:7.11.2002, SPKP: RG 32
Majiteľ: Stanislav Oujezdský, 90042 Miloslavov 24
Chovné BL 72x2,00=144 bodov + 30 CCT, SD 162x1,70=275,4 bodov
5. miesto: 447,84 bodov
Plemeno: Foxteriér hladkosrstý
Meno psa: AMANDA Laro Slovakia, nar: 30.5. 2009, SPKP: 2658
Majiteľ: Lenka Odkladalova, 91902 Dolné Orešany
FSMP 88x2,00=176 bodov, BL 64x2,00=128 bodov, FD 62x2,32=143,84 bodov
6. miesto: 332,00 bodov
Plemeno: Paterdalle terriér
Meno psa: HOGAN Srdcové eso, nar: 29.5.2008, SPKP: RG 164
Majiteľ: Peter Čuchran, 08237 Široké 647
FSMP 94x2,00=188 bodov, MSBLT 72x2,00=144 bodov
7. miesto: 242,40 bodov
Plemeno: Foxteriér hladkosrstý
Meno psa: AIDA Semper vireo, nar:27.3.2007, SPKP: 2536
Majiteľ: Róbert Lackovič, 91933 Trakovice 89
kl. FD 70x2,32=162,4 bodov + 50 CACT + 30 CCT
8. miesto: 174,00 bodov
Plemeno: Border terriér
Meno psa: FLERET z Bjelakovej záhrady, nar:21.6.2007, SPKP: 692
Majiteľ: Ján Sabo, Sládkovičova 410, 05916 Hranovnica
Chovné BL 72x2,00=144 bodov + 30 CCT
9. miesto: 128,00 bodov
Plemeno: Foxteriér hladkosrstý
Meno psa: GIRA Hunderlov, nar:27.7.2008, SPKP: 2627
Majiteľ: Silvia Buliščákova, Gaštanový rad 18, 92901 Dunajská Streda
BL 64x2,00=128 bodov
29
TERIÉR ROKA 2011 – EXTERIÉR
• Súťaž je vypísaná pre všetky plemená, ktoré združuje SKCHTaF.
• Jedinec prihlásený do súťaže musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe.
• Majiteľ jedinca, ktorý sa zúčastní súťaže, alebo aspoň jeden zo spolumajiteľov zapísaný
v PP, musí byť členom SKCHTaF a zároveň musí byť totožný aj s majiteľom v posudkovom liste.
• Do súťaže sa zaratúvajú výstavné ocenenia získané od 1. januára 2011 do 31.decembra
2011 na výstavách, ktoré sú organizované pod záštitou FCI a na ktorých sa zadáva minimálne čakateľstvo CC alebo CAC (t.j. výstavy špeciálne, klubové, národné, medzinárodné, európske a svetové) u nás aj v zahraničí.
• Z každej výstavy sa do bodovania zarátava posledný započitateľný a preukázateľný titul z výstavy, a to ocenenie BOB.
• Jedinec, ktorý získa najvyšší počet bodov vo svojom plemene a splní požadovaný limit,
získava titul TOP… TERIÉR 2011 vo svojom plemene.
• Jedinec s najvyšším súčtom bodov zo všetkých plemien zúčastnených v súťaži, získava
titul TERIÉR ROKA 2011.
• Poradie všetkých prihlásených jedincov bude uverejnené v Spravodaji a na web stránke. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude v rámci jarnej špeciálnej výstavy teriérov.
• Víťazné jedince budú odmenené vecnou cenou.
• Pri rovnosti bodov má prednosť suka pred psom, ak majú rovnaký počet bodov jedince
rovnakého pohlavia, rozhoduje počet najvyšších získaných titulov.
• Pre zahraničných členov SKCHTaF je vypísaná súťaž NAJÚSPEŠNEJŠÍ JEDINEC ZAHRANIČNÉHO ČLENA SKCHTaF 2011, titul získa pes alebo suka v majetku zahraničného člena SKCHTaF a platia rovnaké bodovacie podmienky ako pre súťaž TERIÉR ROKA
2011.
• Prihlásiť jedinca do súťaže môžete len do termínu uzávierky súťaže vyplnením
bodovacej tabuľky uverejnenej v Spravodaji a na web stránke www.terriers.sk a zaslaním DOPORUČENE:
1. zoznamu výstav (v podobe: dátum - druh výstavy - miesto konania – ocenenie)
2. fotokópie preukazu o pôvode – komletné (obojtranné, príp. s prílohami)
3. fotokópie posudkových listov z jednotlivých výstav na adresu klubu:
SKCHTaF, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Heslo „TOP TERIÉR – EXTERIÉR 2011“
Poznámka „ NEOTVÁRAŤ“
V prípade straty posudkové listu môže byť akceptované potvrdenie o zadaní titulov od
usporiadateľa výstav.
• Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.
• Uzávierka súťaže: 15. 1. 2012
30
NAJÚSPEŠNEJŠIA CHOVATEĽSKÁ
STANICA SKCHTaF 2011
• Súťaž je vypísaná pre všetky plemená, ktoré združuje SKCHTaF.
• Chovateľ, ktorý sa zúčastní súťaže, musí byť členom SKCHTaF, musí mať trvalé bydlisko
na Slovensku a zapisovať odchovy v SPKP.
• Do súťaže musí chovateľ prihlásiť minimálne 3 jedince zo svojej chovateľskej stanice,
nemusí však byť ich majiteľom. Prihlásiť je možné i jedince, ktoré boli exportované do
členských krajín FCI.
• V rámci jednej chovateľskej stanice sa vyhodnocuje každé plemeno zvlášť.
• Do súťaže sa zaratúvajú výstavné ocenenia získané od 1. januára 2011 do 31.decembra
2011 na výstavách, ktoré sú organizované pod záštitou FCI a na ktorých sa zadáva minimálne čakateľstvo CC alebo CAC (t.j. výstavy špeciálne, klubové, národné, medzinárodné, európske a svetové) u nás aj v zahraničí.
• Bodovacie podmienky sú totožné so súťažou Teriér roka, avšak majiteľ môže do tejto
súťaže prihlásiť i jedince, ktoré individuálne nedosiahli požadovanú hranicu 200 bodov.
• Pri rovnosti bodov rozhoduje počet vyšších získaných titulov.
• Chovateľská stanica, ktorá získa najvyšší súčet bodov bude vyhlásená za NAJÚSPEŠNEJŠIU CHOVATEĽSKÚ STANICU SKCHTaF 2011.
• Poradie všetkých chovateľských staníc bude zverejnené v Spravodaji SKCHTaF a na web
stránke a víťaz súťaže bude odmenený vecnou cenou.
• Prihlásiť jedinca do súťaže môžete len do termínu uzávierky súťaže vyplnením
bodovacej tabuľky uverejnenej v Spravodaji a na web stránke www.terriers.sk a zaslaním DOPORUČENE:
zoznamu výstav (v podobe: dátum - druh výstavy - miesto konania – ocenenie)
fotokópie preukazu o pôvode - komletné (obojtranné, príp. s prílohami)
fotokópie posudkových listov a kartičiek ocenení z jednotlivých výstav na adresu klubu:
SKCHTaF, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Heslo „TOP TERIÉR – EXTERIÉR 2011“
Poznámka „ NEOTVÁRAŤ“
V prípade straty posudkové listu môže byť akceptované potvrdenie o zadaní titulov od
usporiadateľa výstav.
• Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.
• Uzávierka súťaže: 15. 1. 2012
31
TOP TERIÉR EXTERIÉR
Plemeno.......................................................................................................................... Pohlavie.......................................
Meno psa........................................................................................................................ Číslo zápisu...............................
Majiteľ.............................................................................................................................................................................................
Adresa.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Registrovaný názov chovateľskej stanice.................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Dátum
32
Miesto konania a druh výstavy
Najvyššie
ocenenie
Počet bodov
Poznámky
Bodovanie súťaže TERIÉR ROKA 2011 – EXTERIÉR
Známka / titul
Body
Veľmi nádejný, veľmi dobrý ............................ 5
Výborný....................................................................... 10
Výborný 4.................................................................. 12
Výborný 3.................................................................. 13
Výborný 2.................................................................. 14
Výborný 1.................................................................. 15
CAJC............................................................................. 20
Res.CAC....................................................................... 20
Danubius víťaz (DV)............................................ 20
Víťaz špeciálnej výstavy (VŠV)....................... 20
Víťaz triedy mladých (VTM)............................ 20
Známka / titul
Body
CAC, CC....................................................................... 25
Klubový víťaz mladých...................................... 25
Najlepší mladý z plemena............................... 30
Res.CACIB................................................................... 30
Klub.víťaz, nár. víťaz, CACIB............................. 35
BOB................................................................................ 45
Za medzinárodné výstavy............. + 5 bodov
Za výstavy poriadané
klubom SKCHTaF.............................. + 10 bodov
Za európsku výstavu FCI............. + 10 bodov
Za svetovú výstavu FCI................. + 15 bodov
Minimálny počet bodov pre zaradenie do súťaže TOP…TERIÉR 2011
200 bodov
KLUBOVÍ ŠAMPIÓNI SKCHTaF 2010
meno psa
Číslo zápisu
plemeno
Majiteľ
Mesto
Chiara Bos
Grunniens
SPKP 33
Bedlington teriér,
suka
Roman
Hrtánek,
MVDr.
Banská
Bystrica, SR
Eliška Iringa
ČLP/
LT/1005
Lakeland teriér,
suka
Irena
Kucharčíková
Slavkov
u Opavy, ČR
MAINLY
INNOVATOR
SPKP 8
Norfolk teriér, pes
Adriana
Ladická
Stupava, SR
IKAR Fargo Korak
ČMKU 4546
Airedale teriér, pes
Marie + Jozef
Očenáškovi
Chlumec na d
Cidlinou, ČR
DAYA Joseph Staff
SPKP 18
Sealyham teriér,
suka
Katarína
Pilátová,
MVDr.
Trenčín, SR
Blue Edition Silk of
Bohemia
ČLP/SIT/418 Australian Silky
teriér, pes
Ivana
Kvěchová,
JUDr.
Praha, ČR
Bright Crystal Silk
of Bohemia
ČLP/SIT/422 Australian Silky
teriér, suka
Ivana
Kvěchová,
JUDr.
Praha, ČR
33
meno psa
Číslo zápisu
plemeno
Majiteľ
Mesto
EMILI DRU-WYD
SPKP 118
Scottish teriér, suka Irena
Feriancová
XISISI TAVARI
SPKP990/09 Irish teriér, suka
Anka & Lukáš
Cwiecek
Bratislava, SR
ABU Pemiko
SPKP 192
JRT, pes
Miroslava
Demová
Nové Zámky,
SR
AYASHEE Pemiko
SPKP 193
JRT, suka
Miroslava
Demová
Nové Zámky,
SR
Denzel Quod
Bonum
SPKP 150
Parson Russell
teriér, pes
Vladimíra
Gromová
Bratislava, SR
Excelence Ramkas
ČLP/SIT/188 Australian Silky
teriér, suka
Ivana
Kvěchová,
JUDr.
Praha, ČR
WATER-NYMPH
Monastery of la
Rabida
SPKP/
5598/08
Yorkshire Teriér,
suka
Andrej Strnad
Bratislava, SR
LAMBDA
z Turzycowych
Kniej
SPKP
2133/08
Welsh Teriér, suka
Ivana Hotová
Bratislava, SR
GLOCK Stawka
Wieksza niz Zycie
ČMKU/
SBT/3574
SBT, pes
Roman Záliš
Kolín, ČR
BERYL Garden
Calypsa
SPKP 47/09
Bedlington Teriér,
pes
Roman
Hrtánek,
MVDr.
Banská
Bystrica, SR
Bratislava, SR
KLUBOVÍ ŠAMPIÓNI MLADÝCH SKCHTaF 2010
meno psa
Číslo zápisu
plemeno
Majiteľ
Mesto
ATTENTION
z Šardanu
ČLP/
SCT/432
ISCWT, suka
Martina
Anežková
Ostrava, ČR
BERYL Garden
Calypsa
SKPK 47
Bedlington teriér,
pes
Roman
Hrtánek,
MVDr.
Banská
Bystrica, SR
SPIRIT OF
MINE Sunshine
Celebration
SPKP 1321
WHWT, pes
Katarína
Michalcková
Limbach, SR
34
meno psa
Číslo zápisu
plemeno
Majiteľ
Mesto
Ernest Du Moulin
De Mac Gregor
SPKP 144
Scottish teriér, pes
MVDr. S. + R.
Kriekoví
Cinobaňa, SR
Tweedledee Teddy
AS KEVIN
SPKP 75
Norfolk teriér, pes
Tomáš
Víglašský
Limecastle´s Joy
for Solipse
SPKP 337
Cairn teriér, pes
Jana
Kadnárová
Pezinok, SR
HACKER Dru-Wyd
SPKP
142/10
Scottish teriér, pes
Ján Rosina
Banská
Bystrica, SR
BERLINGO zo
Saratova
SPKP
214/10
Parson Russell
teriér, pes
Katarína
Fabová
Bratislava, SR
AYASHEE Pemiko
SPKP 193
JRT, suka
Miroslava
Demová
Nové Zámky,
SR
CALAMITY JANE
Solipse
SPKP 343
Cairn teriér, suka
Jana
Kadnárová
Bratislava, SR
CLEO CAMELOT
Anvik
SPKP 268
JRT, pes
Katarína
Bezděková
Bratislava, SR
DESIGN OF Solipse
SPKP
369/10
Cairn teriér, suka
Jana
Kadnárová
Pezinok, SR
Jolli Star Franke
SPKP 3606
Fox Teriér Wire,
suka
Tibor Havelka
Lehnice, SR
BON AQAREL
ZORRO
ČLP/
SCT/468
ISCWT, pes
Mgr. Petra
Šubertová
Moravská
Ostrava, ČR
EASY-GOING Du
Moulin de Mac
Gregor
SPKP 1334
WHWT, pes
JUDr. Martina
Kanásová
Chorvátsky
Grob, SR
BLACK KNIGHT Fer- SPKP 2039
staff
AST, pes
Ľubomír Illo
Košťany nad
Turcom, SR
FAIRY BRIDGE of
Lussyland
Airedale Teriér,
suka
Jana Jonášová Bratislava, SR
SPKP 1230
35
Poriadok pre udeľovanie titulu
KLUBOVÝ ŠAMPIÓN SKCHTaF
Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubový šampionát SKCHTaF (CC)
1. CC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov na výstavách poriadaných SKCHTaF
2. CC sa môže udeliť psovi a suke s ocenením V1
3. CC nie je nárokové a udeľuje ho na výstavu oficiálne delegovaný rozhodca len pri mimoriadnych kvalitách jedinca
4. CC sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už titul Klubový šampión SKCHTaF získal
Udelenie titulu Klubový šampión SKCHTaF je podmienené
1. Jedinec musí získať 3x CC na výstavách poriadaných SKCHTaF
2. Jedno CC musí byť získané na Klubovej výstave so zadávaním titulu Klubový víťaz, ostatné môžu byť získané na Špeciálnych výstavách SKCHTaF
3. CC boli udelené minimálne dvomi rôznymi rozhodcami
4. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión SKCHTaF,
musí byť členom SKCHTaF
Poriadok pre udeľovanie titulu
KLUBOVÝ ŠAMPIÓN MLADÝCH SKCHTaF
Udelenie titulu Klubový šampión mladých SKCHTaF je podmienené
1. Získaním 3x CAJC (prípadne Víťaz triedy, Jugendbester …) v triede mladých vo veku 9 –
18 mesiacov
2. Jedno z 3 potrebných čakateľstiev musí byť získané na výstave usporiadanej SKCHTaF a to Klubovej, Špeciálnej so zadávaním CAJC a CAC alebo Špeciálnej bez zadávania
CAJC, CAC (v tomto prípade sa jedná o titul Víťaz triedy mladých), ostatné môžu byť získané na medzinárodných výstavách FCI u nás aj v zahraničí alebo na národných (celoštátnych) výstavách poriadaných SKJ
3. CAJC (Víťaz triedy, Jugendbester …) boli udelené minimálne dvomi rôznymi rozhodcami
4. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión mladých
SKCHTaF, musí byť členom SKCHTaF
Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca fotokópiu preukazu o pôvode (kompletne obojstrannú) a posudkových listov spolu s kópiami CC kariet, v prípade KŠ
mladých kópie CAJC kariet, na adresu:
Ing. Adriana Folťanová, Bieloruská 4, 821 06 Bratislava
V prípade, že žiadate titul zapísať do preukazu o pôvode, priložte aj originál preukazu.
UPOZORŇUJEME, že nekompletné žiadosti nebudú vybavené!
36
ŠPECIÁLNA VÝSTAVA TERIÉROV
Viničné 18. 3. 2011
AIREDALE TERIÉR
(Szalai František, SK)
Psy/ tr.stredná – Rüde/Mittelklasse
FARGO KORAK FIL BLUE BRICASSART - V1, CAC, CC
Psy/ tr.otvorená – Rüde/Offene Klasse
HIP HOP ADIA AVI - V1, CAC, CC, DV
Suky/ tr.šteniec – Hündin/Babyklasse
RONDA FAMILY CITAS - VN1
Suky/ tr.stredná – Hündin/Mittelklasse
FAIRY BRIDGE OF LUSSYLAND - V1, CAC, CC
Suky/ tr.otvorená – Hündin/Offene Klasse
FIFTH DYNASTY OF LUSSYLAND - V1
Suky/ tr.šampiónov – Hündin/Championklasse
DIDI MADE BABY BELL - V1, CAC, CC, DV, BOB
EPSON TIANN - VD3
Psy/ tr.otvorená – Rüde/Offene Klasse
BLACK HAIR LARRY HAGMAN - V1, CAC, CC
ANUBIS PERUN-BLUE ANGEL - V2, Res.CAC
SZALAI´S TATANKA - VD3
ERON BOOKER TOLEI - VD4
Psy/ tr.šampiónov – Rüde/Championklasse
ESSEX TIPIT Z HANKY - V1, CAC, CC
Suky/ tr.dorastu – Hündin/Jüngstenklasse
WILD CAT TIPIT Z HANKY - N1
Suky/ tr.mladých – Hündin/Jugendklasse
SBIGSTAFF HI I AM HERE - V1, CAJC
NAYTIRI PRINCESS OF NIKE´S RINGFIGH - VD2
HOME ALONE YELLOW YANKEES - VD3
OLMAR QUEEN OF HEARTS - VD4
LOST ANGELS BARCA LONG STEP - D
CARMEN GOLD MISSILE - D
Suky/ tr.stredná – Hündin/Mittelklasse
GWEN OD ČERTOVA KOPEČKU - V1, CAC, CC
BACKWOODS EBONY - V2, Res.CAC
Suky/ tr.otvorená – Hündin/Offene Klasse
GILL IS THE KING OF THE MOON - V1, CAC, CC
MARIACHI FLIGHT STAFF - V2, Res.CAC
EARLY DAWN HIGHWAY CHILE - VD3
Suky/ tr.šampiónov – Hündin/Championklasse
BERRY RED PEARL IN GINGER - V1, CAC, CC
CITY OF RED HIGHWAY CHILE - V2, Res.CAC
AUSTRálsky SILKY TERIÉR
(Kubaľa Jaroslav, SK)
Psy/ tr.otvorená – Rüde/Offene Klasse
TAWNY MIST ORIGINAL SIN - V1, CAC, CC, DV, BOB
Psy/ tr.šampiónov – Rüde/Championklasse
ZWICK BOHEMIA ALKÉ - V1, CAC, CC
Suky/ tr.dorastu – Hündin/Jüngstenklasse
FRANCESCA OF STEPHANIE´S YARD -VN1
FANTAGIRO OF STEPHANIE´S YARD - N2
Suky/ tr.otvorená – Hündin/Offene Klasse
BURUVKA KRÁSNÁ LOUKA - V1, CAC, DV
Airedale teriér, suka: DIDI MADE BABY BELL - V1,
CAC, CC, DV, BOB, maj.: P. Hozová
AMERIcký staffordšírsky TERIÉR
(Tichá Vladimíra, CZ)
Psy/ tr.mladých – Rüde/Jugendklasse
DRAGON KEUMGANG - V1, CAJC
DIAMOND KING GLOSSOMSTAFF - V2
HEART TRUE TO ME HIGHWAY CHILA - VD3
NEW IMMORTAL SOLDIER CASH NIKE´S RI - VD 4
ESCORIAL DARNEY - VD
Psy/ tr.stredná – Rüde/Mittelklasse
CARMICHAEL´S GET QUT OF JAIL -V1, CAC, DV, BOB
ALIVE ONLY FOR YOU BABOO - VD2
AUSTRálsky TERIÉR
(Kubaľa Jaroslav, SK)
Psy/ tr.stredná – Rüde/Mittelklasse
DRACULA PALUDUZ - V1, CAC, CC
Psy/ tr.otvorená – Rüde/Offene Klasse
ARAWHATA AMAO - V1, CAC, CC
Psy/ tr.šampiónov – Rüde/Championklasse
JASKARIN BEAST-HIMSELF -V1, CAC, CC, DV, BOB
Suky/ tr.mladých – Hündin/Jugendklasse
VA BENE MY FAIR LADY - V1, CAJC, DV
BEDLINGTON TERIÉR
(Szalai František, SK)
Psy/ tr.otvorená – Rüde/Offene Klasse
VELVETY SAMBUCA - V1, CAC, CC
Psy/ tr.šampiónov – Rüde/Championklasse
BERYL GARDEN CALYPSA - V1, CAC, CC, DV, BOB
Suky/ tr.mladých – Hündin/Jugendklasse
OPTIMAL FLEX FIREEFOX - V1, CAJC
TOP CRYSTAL´S UNCHAINED MELODY - V2
37
Suky/ tr.stredná – Hündin/Mittelklasse
DAPHNE GARDEN CALYPSA - V1, CAC, CC
DORONICA GRADEN CALIPSA - V2, Res.CAC
Suky/ tr.otvorená – Hündin/Offene Klasse
COQUET WATER ALL NEED IS LOVE - V1, CAC, CC, DV
DAYA GARDEN CALYPSA - V2
Austrálsky teriér, pes: JASKARIN BEAST-HIMSELF
-V1, CAC, CC, DV, BOB, maj.: V. Bučková
Bedlington teriér, pes: BERYL GARDEN CALYPSA V1, CAC, CC, DV, BOB, maj.: E. +R. Hrtánkovi
BORDER TERIÉR
(Tichá Vladimíra, CZ)
Psy/ tr.mladých – Rüde/Jugendklasse
SID VAKUC - V1, CAJC
RON VAKUC - V2.
Psy/ tr.pracovná – Rüde/Gebrauchsklasse
ARIS SOBĚŠICKÉ LESY - V1, CAC, CC, DV, BOB
NEX Z LUCKINHO DVORA - VD2
Psy/ tr.šampiónov – Rüde/Championklasse
EGON KORYM BOHEMIA - V1, CAC, CC
Suky/ tr.stredná – Hündin/Mittelklasse
AMEA VIAA ROYAL - VD
AMIRA VIAA ROYAL - D
Suky/ tr.otvorená – Hündin/Offene Klasse
FRIDA JOSEPH STAFF - V1, CAC, CC, DV
Suky/ tr.pracovná – Hündin/Gebrauchsklasse
CHARA VAKUC - V1, CAC, CC
CAIRN TERIÉR
(Korózs András, HU)
Psy/ tr.dorastu – Rüde/Jüngstenklasse
GLENMORE´S/D LIMELIGHT FOR SENGETOV - VN1
Psy/ tr.mladých – Rüde/Jugendklasse
ESPRIT SOLIPSE - V1, CAJC
SMIL AT IMPULS - V2
Psy/ tr.stredná – Rüde/Mittelklasse
LIMECASTLE´S JOY FOR SOLIPSE - V1, CAC, CC, DV, BOB
38
ROCKER AT IMPULS - V2, Res.CAC
Psy/ tr.otvorená – Rüde/Offene Klasse
KOKI TSŇOVÁ HORA - V1, CAC, CC
Psy/ tr.šampiónov – Rüde/Championklasse
PAPERLAPAP´S VAN MORRISON - V1, CAC, CC.
Suky/ tr. čestná – Hündin/Ehrenklasse
JAMAICA AT IMPULS - V1
Suky/ tr.mladých – Hündin/Jugendklasse
EXTRA COLLECTION FOR SOLIPE - V1, CAJC, DV
SOPHI AT IMPULS - VD2
Suky/ tr.stredná – Hündin/Mittelklasse
ZITA ZO SENGETOVA -V1, CAC
DIVINE BERRY SOLIPSE - V2, Res.CAC
RIVETTA VÁŽSKA KASKÁDA - VD
Suky/ tr.otvorená – Hündin/Offene Klasse
DESIGN OF SOLIPSE - V1, CAC, CC
UNKA ZO SENGETOVA - V2, Res.CAC
Suky/ tr.šampiónov – Hündin/Championklasse
HELANY VÁŽSKA KASKÁDA - V1, CAC, CC
Suky/ tr.veteránov – Hündin/Veteranenklasse
ALEXA ZO SENGETOVA - V1
Cairn teriér, pes: LIMECASTLE´S JOY FOR SOLIPSE
- V1, CAC, CC, DV, BOB, maj.: J. Kadnárová
FOXTERIÉR HLADKOSRSTÝ
(Tichá Vladimíra, CZ)
Psy/ tr.dorastu – Rüde/Jüngstenklasse
COTTON CÉZANNE Z KARPATSKÝCH STRÁNÍ - VN1
Psy/ tr.mladých – Rüde/Jugendklasse
ALBERT LAUGARITIO - VD1
Psy/ tr.pracovná – Rüde/Gebrauchsklasse
OZZY LEMART - V1, CAC, CC, DV
Psy/ tr.veteránov – Rüde/Veteranenklasse
KILIÁN OD RYTÍTE MALOVCE - V1, CAC, CC, BOB
Suky/ tr.dorastu – Hündin/Jüngstenklasse
BÁRA LARO SLOVAKIA - VN1
TERA LEMART - VN2
BRITANY LARO SLOVAKIA - VN3
Suky/ tr.mladých – Hündin/Jugendklasse
IRIS HUNDERLOV - V1, CAJC, DV
Suky/ tr.stredná – Hündin/Mittelklasse
HURIKÁN SLOVAKIA UNGA - V1, CAC, CC
Suky/ tr.pracovná – Hündin/Gebrauchsklasse
GIRA HUNDERLOV - V1
Suky/ tr.veteránov – Hündin/Veteranenklasse
SASKIA LEMART - V1
Suky/ tr.pracovná – Hündin/Gebrauchsklasse
HAMALKA LEMART - VD1
Foxteriér hrubosrstý, suka HAPPY FOXY
Z KULIARU -V1, CAJC, DV, BOB, maj.: J.
Kadnárová
Foxteriér hladkosrstý, pes: KILIÁN OD RYTÍTE
MALOVCE - V1, CAC, CC, BOB, maj.: M. Zámečník
FOXTERIÉR HRUBOSRSTÝ
(Tichá Vladimíra, CZ)
Psy/ tr.otvorená – Rüde/Offene Klasse
HURIKÁN SLOVAKIA HERO - VD2
NAVARO LEMART - V1, CAC, CC, DV
Psy/ tr.pracovná – Rüde/Gebrauchsklasse
HORAL LEMART - D
Suky/ tr.mladých – Hündin/Jugendklasse
HAPPY FOXY Z KULIARU -V1, CAJC, DV, BOB
Suky/ tr.stredná – Hündin/Mittelklasse
NEDA LEMART - VD1
Suky/ tr.otvorená – Hündin/Offene Klasse
NIKITA LEMART - VD1
Írsky teriér, suka: XISISI TAVARI - V1, CAC, CC, DV,
BOB, maj.: L. Cwiecek + K. Krausová
39
írsky GLEN OF IMAAL TERIÉR
(Kubaľa Jaroslav, SK)
Psy/ tr.mladých – Rüde/Jugendklasse
AHADIEL OF THE BESKYD GATE – VD1
írsky TERIÉR
(Szalai František, SK)
Psy/ tr.mladých – Rüde/Jugendklasse
IRISH PUB PONNY EXPRESS­­ -V1, CAJC
NUMBER ONE OF THE HUNTERRIEZS - VD
Psy/ tr.otvorená – Rüde/Offene Klasse
KLEO VON DER EMSMUEHLE - V1, CAC, CC, DV
UELIS BLADE DEVIL - V2, Res.CAC
Psy/ tr.pracovná – Rüde/Gebrauchsklasse
ASAN Z DULICKEJ FARMY - V1
Suky/ tr.mladých – Hündin/Jugendklasse
ANORA ALEX SAINT DEVILS – V1, CAJC
ANNIE SAINT DEVILS - V2
Suky/ tr.pracovná – Hündin/Gebrauchsklasse
HERIETTE Z PERŠLU - V1, CAC, CC
DINA IRISH Z ÚPLAZU - VD
Suky/ tr.šampiónov – Hündin/Championklasse
XISISI TAVARI - V1, CAC, CC, DV, BOB
Suky/ tr.veteránov – Hündin/Veteranenklasse
TINA TURNER TAVARI - V1
írsky SOFT COATED WHEATEN TERIÉR
(Szalai František, SK)
Psy/ tr.šteniec – Rüde/Babyklasse
ALCAPONE OF DIABLODOGS - VN
Psy/ tr.stredná – Rüde/Mittelklasse
BON AQUAREL ZORRO - V1, CAC, CC, DV
Suky/ tr.šteniec – Hündin/Babyklasse
ALICE OF DIABLODOGS - VN1
Suky/ tr. čestná – Hündin/Ehrenklasse
LOVELY SONNY KNÍ-YORK - V1
ISCWT, suka: NICE MONIQUE KNI-YORK -V1, CAC,
CC, DV, BOB, maj.: K. Jezek
40
Suky/ tr.stredná – Hündin/Mittelklasse
POSSIBLE ROSALIE KNÍ-YORK - V1, CAC, CC
GALA DALI WHEATEN DARLING - V2, Res.CAC
Suky/ tr.otvorená – Hündin/Offene Klasse
NICE MONIQUE KNI-YORK -V1, CAC, CC, DV, BOB
GRACY ELLA WHEATEN DARLING - V2, Res.CAC
Suky/ tr.veteránov – Hündin/Veteranenklasse
BARBARA BUSH KNÍ-YORK - V1
JACK RUSSEL TERIÉR
(Szalai František, SK)
Psy/ tr.šteniec – Rüde/Babyklasse
BUNGEE WHITE BALANCE - VN1
Psy/ tr.dorastu – Rüde/Jüngstenklasse
FUNNY BOY PEMIKO - VN
Psy/ tr.mladých – Rüde/Jugendklasse
TOUCHSTAR DONALD DUCK - V1, CAJC
EGO PEMIKO – V2
EXKLUSIVE EDDIE PEMIKO - V3
SUNNY DAY/JR RAGS PUMA - V4
VICTORY PRINC TIDES RAGS PUMA - VD
Psy/ tr.stredná – Rüde/Mittelklasse
BURBON WILD WITH DELIGHT - V1, CAC, CC
CLEO CAMELOT ANVIK - V2, Res.CAC
Psy/ tr.otvorená – Rüde/Offene Klasse
FOXSCOTT MAKINGMAMARK - V1, CAC, CC
Psy/ tr.pracovná – Rüde/Gebrauchsklasse
COUDY PEMIKO - V1, CAC, CC
Psy/ tr.šampiónov – Rüde/Championklasse
ABU PEMIKO - V1, CAC, CC, DV
Psy/ tr.veteránov – Rüde/Veteranenklasse
AUST.CH.MYRMIDON JACK KOALA - V1
Suky/ tr.mladých – Hündin/Jugendklasse
EASY ELLY PEMIKO - V1, CAJC, DV, BOB
ALASKAN TOZI FIDLANT - V2
FUSSY FABIOLA DRAPICHRUST - V3
SIEGER´S DO IT AGAIN - V4
BÁRA HURIKÁN SLOVAKIA - VD
Suky/ tr.stredná – Hündin/Mittelklasse
ETIQUETTE OF MALYLAND - V1, CAC, CC
OBSESJA-OLANDIA THIDALIUM - V2, Res.CAC
ADELAIDE ARGUS MAPEL - VD3
CALISTA CRYSTAL ANVIK - VD4
Suky/ tr.otvorená – Hündin/Offene Klasse
DAY BY DAY ELLIE SIXI HAWK - V1, CAC, CC
Jack Russel teriér, suka: EASY ELLY PEMIKO - V1,
CAJC, DV, BOB, maj.: M. Demová
Suky/ tr.pracovná – Hündin/Gebrauchsklasse
CATANY SONIX - V1
Suky/ tr.šampiónov – Hündin/Championklasse
NORDSANA´S MOUSE BUNNAYŇ - V1, CAC, CC
BAILEYS OD ANDULKY - V2, Res.CAC
KERRY BLUE TERIÉR
(Szalai František, SK)
Psy/ tr.šampiónov – Rüde/Championklasse
BHELLIOM IRBIS - V1, CAC, CC, DV, BOB
Suky/ tr.šampiónov – Hündin/Championklasse
DERRY MORE AILILL BEST - V1, CAC, CC, DV
AAA-BLACK BERRY BLATAJ - V1, CAC, CC
Suky/ tr.otvorená – Hündin/Offene Klasse
BHELLIOM CAMPARI STACK´S - V1, CAC, CC
AURA BOHEMIA ENJOY - VD
Suky/ tr.šampiónov – Hündin/Championklasse
WYCHCOVER JILL - V1, CAC, CC
LAKELAND TERIÉR
(Szalai František, SK)
Psy/ tr.stredná – Rüde/Mittelklasse
HARRY IRINGA - V1, CAC, CC, DV
Suky/ tr.pracovná – Hündin/Gebrauchsklasse
FRANKIE IRINGA – V1, CAC, CC, DV, BOB
Norwich teriér, suka: BUGATTI STEP BLATAJ - V1,
CAJC, DV, BOB, BOG nízkonohé, maj.: H. Nová
Lakeland, suka: FRANKIE IRINGA – V1, CAC, CC,
DV, BOB, maj.: I. Kucharčíková
PARSON RUSSEL TERIÉR
(Kitlinski Zdislaw, PL)
Psy/ tr.čestná – Rüde/Ehrenklasse
DENZAL QUOD BONUM - V1
Psy/ tr.mladých – Rüde/Jugendklasse
KASPER ČERNÝ FAUN -V1, CAJC, DV, BOB
JANTAR PALEUR - D
Psy/ tr.stredná – Rüde/Mittelklasse
PANTHER CREEK PINTO - V1, CAC, CC
Psy/ tr.pracovná – Rüde/Gebrauchsklasse
ACHILLES AVORA - V1, CAC, CC
BERLINGO ZO SARATOVA - VD2
NORFOLK TERIÉR
(Kubaľa Jaroslav, SK)
Psy/ tr.šampiónov – Rüde/Championklasse
WILD DEVILS DOC HOLLIDAY - V1, CAC, CC, DV, BOB
Suky/ tr.šteniec – Hündin/Babyklasse
ANETKA-AGI SMIEŠKO SPOD URPÍNA - VN1
Suky/ tr.mladých – Hündin/Jugendklasse
ALFA RED HEAVEN - V1, CAJC
TERRAVIRTUS BOOGIE-WOOGIE - V2
TWEEDLEDEE TEDDY AS NUGGET - V3
Suky/ tr.otvorená – Hündin/Offene Klasse
HOLLY JOLLY OF MARA´S HOME - V1, CAC, CC, DV
Suky/ tr.šampiónov – Hündin/Championklasse
PEPINA AUS DER RHEINPROVINZ - V1, CAC, CC
NORWICH TERIÉR
(Kubaľa Jaroslav, SK)
Psy/ tr.šampiónov – Rüde/Championklasse
ARMANI DALIDO - V1, CAC, CC, DV
Suky/ tr.mladých – Hündin/Jugendklasse
BUGATTI STEP BLATAJ - V1, CAJC, DV, BOB
Suky/ tr.stredná – Hündin/Mittelklasse
Parson russel teriér, pes: KASPER ČERNÝ FAUN V1, CAJC, DV, BOB, maj.: V. Gromová
41
Suky/ tr.mladých – Hündin/Jugendklasse
BIBI AVORA - V1, CAJC
FOX MEADOW´S EVAN ETC - VD2
AMERICAN ANGLE Z JETENĚ - VD3
Suky/ tr.stredná – Hündin/Mittelklasse
JASMÍNA PALEUR - VD1
FOX MEADOW´S DESTINY - VD2
BAXI CECH LINE - D3
Suky/ tr.otvorená – Hündin/Offene Klasse
IDEA PALEUR - V1, CAC, CC, DV
AMÁLKA OD VALOVSKÉHO POTOKA - D
Suky/ tr.šampiónov – Hündin/Championklasse
FOX MEADOW´S ADORABLE WITCH -V1, CAC, CC
Suky/ tr.veteránov – Hündin/Veteranenklasse
THE ROADERUNNERS QUEEN SIOUXSIE - V1
PATTERDALE TERIÉR
(Szalai František, SK)
Psy/ tr.otvorená – Rüde/Offene Klasse
ROOKLET AJKO - VD
Psy/ tr.šampiónov – Rüde/Championklasse
CSOKA´S AVAR -V1, CAC, CC, DV, BOB
Suky/ tr.otvorená – Hündin/Offene Klasse
ORINA KAICUL - VD1
Suky/ tr.šampiónov – Hündin/Championklasse
INKA SRDCOVÉ ESO - V1, CAC, CC, DV
Psy/ tr.stredná – Rüde/Mittelklasse
JAN Z KLICPEROVA CHLUMCE - V1, CAC, CC
Psy/ tr.otvorená – Rüde/Offene Klasse
ERNEST DU MOULIN DE MAC GREGOR - V1, CAC, CC
Psy/ tr.šampiónov – Rüde/Championklasse
ARABELLA´S OFFICER - V1, CAC, CC, DV
PEABAR CANDYMAN - V2, Res.CAC
HACKER DRU-WYD - V3
Suky/ tr.mladých – Hündin/Jugendklasse
HANNAH WYS-TABASKO - V1, CAJC
Suky/ tr.stredná – Hündin/Mittelklasse
FILISITE BRASH HYPNOSE SENSES – V1, CAC, CC
Suky/ tr.otvorená – Hündin/Offene Klasse
EBONNY BLACK SATIN OF BOCK´S CLAN - V1, CAC, CC
BLACK BABY BOOM MORAVIA CAMPANELLA - V2, Res.CAC
Suky/ tr.šampiónov – Hündin/Championklasse
BATIDA OF BOCK´S CLAN - V1, CAC, CC, DV, BOB
IVANKA Z KLICPEROVA CHLUMCE - V2, Res.CAC
DANNY SUGAR BABY OF BOCK´S CLAN - V3
Suky/ tr.veteránov – Hündin/Veteranenklasse
ESTER Z KLICPEROVA CHLUMCE - V1
SEALYHAM TERIÉR
(Szalai František, SK)
Psy/ tr.dorastu – Rüde/Jüngstenklasse
GARFIELD JOSEPH STAFF - VN1
Psy/ tr.stredná – Rüde/Mittelklasse
VINEVALLEY S DOT AND DASH CARWYN - V1, CAC, CC
Psy/ tr.šampiónov – Rüde/Championklasse
DOT & DASH BISHOP - V1, CAC, CC, DV, BOB
Suky/ tr.stredná – Hündin/Mittelklasse
DOROTTY PRAGUE SNOWDROP - V1, CAC, CC, DV
Sealyham teriér, pes: DOT & DASH BISHOP - V1,
CAC, CC, DV, BOB, maj.: P. Sorkovský
Patterdale teriér, pes: CSOKA´S AVAR -V1, CAC,
CC, DV, BOB, maj.: T. Csóka
škótsky TERIÉR
(Kubaľa Jaroslav, SK)
Psy/ tr.dorastu – Rüde/Jüngstenklasse
IVORY DRU-WYD - VN1
IRON IMP DRU-WYD - VN2
42
STAFFORDŠírsky BULLTERIÉR
(Korózs András, HU)
Psy/ tr.šteniec – Rüde/Babyklasse
KEY TO MY HEART EILATAN - VN
Psy/ tr.čestná – Rüde/Ehrenklasse
MISTER MARKSMANN MARIATOS - V1
Psy/ tr.mladých – Rüde/Jugendklasse
EL PASO AMBASSADOR SUN - V1, CAJC
GILBERT CRAZY MAGIC - V2
FLASH DANCE AMBASSADOR SUN - V3
Psy/ tr.stredná – Rüde/Mittelklasse
HARLEY R.A.C.-POPELKA - V1, CAC, CC
KROSBY WIZARD BULL - V2, Res.CAC
KARAMELO WIZARD BULL - V3
DOMINGO AMBASSADOR SUN - V4
BRYNMOR FRA THOR STEINAR, SPKP 674, 02.08.2009 VD
Psy/ tr.otvorená – Rüde/Offene Klasse
ELEMENT ARATE-ALESAF - V1, CAC, CC
CAPONE PASTAFF LEGION - V2, Res.CAC
UKKI Z HAMBALEK BUŠÍN - V3
JUNGLE SOUND WIZARD BULL - V4
BILLY BOY FEITHFUL STAFF
Psy/ tr.šampiónov – Rüde/Championklasse
GLOCK STAWKA WIEKSZA NIŽ ŽYCIE -V1, CAC, CC, DV, BOB
Suky/ tr.šteniec – Hündin/Babyklasse
PRINCSS LILLI BRABANTER - VN1
NOELA BLUE FELICITY CHEER - N
Suky/ tr.dorastu – Hündin/Jüngstenklasse
COURTEST TITLE BLACK LADY - VN1
ANWEN FROM CHERRYVALLEY - VN2
Suky/ tr.mladých – Hündin/Jugendklasse
VANTA ZHAMBALEK BUŠÍN - V1, CAJC, DV
EXCLUSIVE IMAGE AMBASSADOR SUN - V2
FANNY PASTAFF LEGION - V3
ATÉ LOVELY MORAVIA KNIGHT - V4
AFLOU AFFILAND - V
GARWSTAFF BOGA VESNA - V
IRISH CREAM TANYA YANKEY STAFF´S - V
GINGER GLORY FRANSIMO BOHEMIA - VD
Suky/ tr.stredná – Hündin/Mittelklasse
BLACK ROSE DAZMARNIC - V1, CAC, CC
DEEAN AMBASSADOR SUN - V2, Res.CAC
MELODY SWING DIABELSKI USMIECH - V3
DOROTA Z HOŠTÁCKEHO JÁRKU - V4
BRANWEN FRA THOR STEINAR - V
GRISHA CARRY TANYA YANKEY STAFF´S - VD
NICKY POLE ZLATÉHO SÚKNA - VD
Suky/ tr.otvorená – Hündin/Offene Klasse
BRIDGET JONES MORAVIA LORD -V1, CAC, CC
LARA CROFT BRABANTER -V2, Res.CAC
CHARISMA LOOK WIZARD BULL - V3
ELMÍRA GARLIN - V4
Suky/ tr.veteránov – Hündin/Veteranenklasse
GREJS FRANSIMO BOHEMIA - V1
SPIRIT OF MINE SUNSHINE CELEBRATION -V1, CAC, CC, DV,
BOB
Suky/ tr.šteniec – Hündin/Babyklasse
JASMINE HAPPY NAUX - VN1
Suky/ tr.mladých – Hündin/Jugendklasse
WONDERFUL DREAM SUNSHINE CELEBRATIO - V1, CAJC, DV
SUNNY ZO ZLATEJ ZÁHRADY - V2
COMET LIGHTS-UP BLATAJ - V3
Suky/ tr.stredná – Hündin/Mittelklasse
X-GRAZY ESO BONATOM - V1, CAC, CC
Suky/ tr.otvorená – Hündin/Offene Klasse
KEROLINE OF MARZIPAN - V1, CAC, CC
Suky/ tr.veteránov – Hündin/Veteranenklasse
ICH QUENESIS BLATAJ - V1
XANDA Z ORECHOVEJ ROVINY - V2
YORKŠÍRSKY TERIÉR
(Kitlinski Zdislaw, PL)
Psy/ tr.čestná – Rüde/Ehrenklasse
CODY CHOMUTOVSKÁ KRÁSA - V1
MAGICAL MERLIN YOREX - V2
Psy/ tr.mladých – Rüde/Jugendklasse
FERRARIENZO CRYSTA OF THE YORK - V1, CAJC
KARDINAL NOVÉ KASIO - V2
Psy/ tr.stredná – Rüde/Mittelklasse
GODLIKE OF JORANZA - V1, CAC, CC
EXCELLENTISSIMO DU GUE DE L´ADOUR - V2, Res.CAC
TANGO VIA DEI FORI IMPERIALI - V3
WELSH TERIÉR
(Tichá Vladimíra,CZ)
Psy/ tr.čestná – Rüde/Ehrenklasse
ZERO SHOT STAR FRANKE - V1
Psy/ tr.mladých – Rüde/Jugendklasse
TAIFÚN Z BÔROVEJ DOLINY - VD1
Psy/ tr.šampiónov – Rüde/Championklasse
ASCAN STAR FRANKE - V1, CAC, CC, DV, BOB
Suky/ tr.mladých – Hündin/Jugendklasse
URA Z BÔROVEJ DOLINY - D
VERA Z BÔROVEJ DOLINY - D
WEST HIGHLAND WHITE TERIÉR
(Kubaľa Jaroslav, SK)
Psy/ tr.mladých – Rüde/Jugendklasse
ROCKY ZO ZLATEJ ZÁHRADY - V1, CAJC
Psy/ tr.stredná – Rüde/Mittelklasse
EASY-GOING DU MOULIN DE MAC GREGOR - V1, CAC, CC
Psy/ tr.otvorená – Rüde/Offene Klasse
REBELL BLATAJ - V1, CAC, CC
W.D.O´LA LA CAMPUS -V2, Res.CAC
Psy/ tr.šampiónov – Rüde/Championklasse
Yorkšírsky teriér, pes: CALICANTO MONASTERY
OF LA RABIDA -V1, CAC, CC, DV, BOB, maj.: A.
Strnad
43
ARNIE MILKY BIJOU-YORK - VD4
XAN-XAVIER MALÝ JOU - D
Psy/ tr.otvorená – Rüde/Offene Klasse
VIVALDY OF MARYON´S HOME - V1, CAC, CC
Z´GAY OF JORANZA -V2, Res.CAC
ENERGIZER DANUBE´S HERITAGE - V3
FERESTYLE DARK LUNA - V4
EARL DONN ENRICO MODRÁ LUNA - V
Psy/ tr.šampiónov – Rüde/Championklasse
CALICANTO MONASTERY OF LA RABIDA -V1, CAC, CC, DV,
BOB
CAMPARI COCTAIL FORTUNA JORIKAS - V2, Res.CAC
ONTARIO VIA DEI FORI IMPERIALI - V3
GOLDEN MOON Z DVORA FONOVIC - V4
Suky/ tr.šteniec – Hündin/Babyklasse
AMSHER KORIDA - VN1
Suky/ tr. čestná – Hündin/Ehrenklasse
SYMPATY STORY BOHEMIA PLATINA - V1
Suky/ tr.dorastu – Hündin/Jüngstenklasse
JULLIAN Z DVORA FONOVIC - VN1
NAOMI MONITE CIARA - N2
Suky/ tr.mladých – Hündin/Jugendklasse
PARIS HILTON BOHEMIA PLATINA -V1, CAJC
MONZA OF MARYON´S HOME - V2
GOODWILL SILVER BERRY ERIKA STAR - V3
VICTORY OF LITTLE BUNNY FU FU - V4
DANCING QUEEN STTÍBRNÉ PTÁNÍ - V
DE LUXE CRYSTAL OF THE YORK - V
O´LALA OF MARYON´S HOME - V
X-SMILE OF LITTLE BUNNY FU FU - V
AMSHER JOYSHI - VD
BRITNEYDAISY AND MOLI - VD
NEE KARKULA - VD
UNIKE MAGGIE PANOVA LÚKA - VD
JACKELYN STRIEBORNÉ PREKVAPENIE - D
ULRIKE VIVIEN PANOVA LÚKA - D
Suky/ tr.stredná – Hündin/Mittelklasse
DEBIE GIBSON MONASTERY OF LA RABIDA - V1, CAC, CC
DENISA OD PÁLFYCH - V2, Res.CAC
KOOKIE OF MARYON´S HOME - V3
FANNY MODRÁ LUNA - V4
GOODWILL SILVER BERRY CASSIDY - V
MARGEDEYOKK AFFINITY - VD
SABARASHIL HOSHI HILÁRI HELÉN - D
Suky/ tr.otvorená – Hündin/Offene Klasse
GUDYORK SPARKPLUG - V1, CAC, CC
HOLYDAY ON ICE BOHEMIA PLATINA - V2, Res.CAC
EXELENT DONNA EVELY MODRÁ LUNA - V3
SPICE GIRL FERIBETTY - V4
KETE FANTASTIC DIMETRODON - V
Suky/ tr.šampiónov – Hündin/Championklasse
FERRARI TESTAROSSA OF MARYON´S HOME -V1, CAC, CC,
DV
GOOD LOOKING BOHEMIA PLATINA - V2, Res.CAC
AMERICKÝ BEZSRSTÝ TERIER
(Tichá Vladimíra, CZ)
Suky/ tr.mladých – Hündin/Jugendklasse
CRAZY DAISY CENTIA -V1, CAJC, DV, BOB
Záverečné súťaže
JUNIOR HANDLING I.
1. Dlapová Johana
2. Mešková Lucia
3. Nagyová
JUNIOR HANDLING II.
1. Silvia Buliščáková
NAJKRAJŠIE ŠTENIATKO
1. Staffordšírsky bullteriér: PRINCESS LILLI BRABANTER
Ch+Maj.: Janovcová Ivana
2. WHWT: JASMINE HAPPY NAUX
Ch: Uxová Nataša, maj.: Kanásová Martina, JUDr
3. Jack Russel teriér: BUNGEE WHITE BALANCE
Ch: Laštovka Ivo, maj.: Galbavá Darina, Mgr.
NAJKRAJŠÍ DORAST
1. Jack Russel teriér: FUNNY BOY PEMIKO
Ch + maj.: Demová Miroslava
2. Cairn teriér: GLENMORE´S/D LIMELIGHT FOR SENGETOV
Ch: Wentzel Christiane, maj.: Seman Eva a Pavol
3. Yorkšírsky teriér: JULLIAN Z DVORA FONOVIC
Ch. + maj.: Halfarová Iva
NAJKRAJŚÍ JEDINEC Z TRIEDY ČESTNEJ
1. ISCWT: LOVELY SONNY KNÍ-YORK
Ch. + maj.. Šubertová Petra, Mgr.
2. Staffordšírsky bullteriér, pes: MISTER MARKSMAN
MARIATOS
Ch: Schiller Radek, maj.: Janovcová Ivana
3. Parson Russel teriér: DENZAL QUOD BONUM
Ch: Richterova Helena, maj.: Gromová Vladimíra
44
NAJKRAJŠÍ VETERÁN
1. Škótsky teriér: ESTER Z KLICPEROVA CHLUMCE
Ch: Očenášková Marie, maj.: Očenáškovi Marie & Jozef.
2. Írsky teriér: TINA TURNER TAVARI
Ch. + maj.: Cwieceková Anna
3. WHWT: ICH QUENESIS BLATAJ
Ch. + maj.: Nová Hana
NAJKRAJŠÍ PÁR
1. ISCWT
2. Bedlington teriér
3. Škótsky teriér
NAJKRAJŠÍ CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
1. Škótsky teriér, Z KLICPEROVA CHLUMCE
Ch: Očenášková Marie, CZ
2. Staffordšírsky bullteriér: AMBASSADOR SUN
Ch: Lukášová Oluše, CZ
3. Cairn teriér: AT IMPULS
Ch: Fridrichová Drahomíra, SK
NAJKRAJŠÍ MLADÝ PES
1. Americký staffordšírsky teriér: DRAGON KEUMGANG
Ch: Radovič Dejan, maj.: Hilmerová Mária, Ing.
2. Staffordšírsky bullteriér: EL PASO AMBASSADOR SUN
Ch: Lukášová Oluše, maj.: Taškov Daniel
3. Parson Russel teriér: KASPER ČERNÝ FAUN
Ch: Spolková Romana, maj.: Gromová Vladimíra
NAJKRAJŠIA MLADÁ SUKA
1. Norwich teriér: BUGATTI STEP BLATAJ
Ch + maj.: Nová Hana
Dieťa a pes, rozhodkyňa:
V. Tichá
2. Foxteriér hrubosrstý: HAPPY FOXY Z KULIARU
Ch: Kubaľa Jaroslav, Ing., maj.: Kadnárová Jana
3. Yorkšírsky teriér: PARIS HILTON BOHEMIA PLATINA
Ch: Dedková Ingrid, maj.: Sedláková Zuzana, Ing.
BOG NÍZKONOHÉ
1. Norwich teriér: BUGATTI STEP BLATAJ
Ch + maj.: Nová Hana
2. WHWT: SPIRIT OF MINE SUNSHINE CELEBRATION
Ch: Kanásová Martina, JUDr., maj.: Michalková Katarína
3. Sealyham teriér: DOT & DASH BISHOP
Ch: Lamatová Barbara, Mgr. Art, maj.: Sorkovský Peter
BOG VYSOKONOHÉ
1. Staffordšírsky bullteriér: GLOCK STAWKA WIEKSZA NIŽ
ŽYCIE
Ch: Mielus Andrzej, maj.: Záliš Roman
2. Foxteriér hrubosrstý: HAPPY FOXY Z KULIARU
Ch: Kubaľa Jaroslav, Ing., maj.: Kadnárová Jana
3. Bedlingto teriér: BERYL GARDEN CALYPSA
Ch: Hrtánek Roman, MVDr,. Maj.: Hrtánekovi Roman a Elena
JUNIOR BIS
AST: DRAGON KEUMGANG
Ch: Radovič Dejan, maj.: Hilmerová Mária, Ing.
BIS ŠVT
Norwich teriér: BUGATTI STEP BLATAJ
Ch + maj.: Nová Hana
zdroj: www.terriers.sk
Junior handling II. kategória: Silvia Buliščáková
a rozhodkyňa: V. Tichá
45
Najkrajšie šteňa,
Staffordšírsky Bull
teriér: PRINCESS LILLI
BRABANTER, maj.: I.
Janovcová, rozhodca: F.
Szalai
Najkrajší dorastJack
Russel teriér FUNNY BOY
PEMIKO, maj.: M. Demová,
rozhodca: F. Szalai
Najkrajší z tr. čestnej,
ISCWT: LOVELY SONNY
KNÍ-YORK, maj.: P.
Šubertová, rozhodca: J.
Kubaľa
46
Najkrajší veterán,
Škótsky teriér: ESTER
Z KLICPEROVA CHLUMCE,
maj.: M. +J. Očenáškovi,
rozhodca: J. Kubaľa
Najkrajší pár, ISCWT:, maj.:
P. Šubertová, rozhodca: F.
Szalai
Najkrajšia skupina,
Škótsky teriér:
Z KLIPCEROVA CHLUMCE,
ch.: M. Očenášková,
rozhodca: F. Szalai
47
Najkrajší mladý pes,
Americký staffordšírsky
teriér: DRAGON
KEUMGANG,
maj.: M. Hilmerová,
rozhodca: J. Kubaľa,
Junior BIS, rozhodca
Z. Kitlinski
Najkrajšia mladá suka,
Norwich teriér: BUGATTI
STEP BLATAJ,
maj.: H. Nová,
rozhodca: J. Kubaľa
BOG nízkonohé, Norwich
teriér: BUGATTI STEP
BLATAJ, maj.: H. Nová,
rozhodca: J. Kubaľa
48
BOG vysokonohé,
Staffordšírsky bullteriér:
GLOCK STAWKA WIEKSZA
NIŽ ŽYCIE, maj.: R. Záliš,
rozhodca: F. Szala
Junior BIS, Americký
staffordšírsky teriér:
DRAGON KEUMGANG,
maj.: M. Hilmerová,
rozhodca: Z. Kitlinski.
BIS,Norwich teriér:
BUGATTI STEP
BLATAJ, maj.: H. Nová
a rozhodcovia
Snímky: Z. Križanová
49
50
51
Ceny pre víťazov
52
53
ÚSPECHY NAŠICH ČLENOV
V ZAHRANIČÍ
– DOT AND DASH BE LINDA BELINDA, sealyham teriér, suka
maj.: Barbara Lamatová & Carol Cartagena Urra
5. 2. 2011 – MVP Brno, CZ – V1, CAC, CACIB, BOB = CH ČR
– DOT AND DASH BISHOP, sealyham teriér, pes, International Champion of Beauty
maj.: Ľuba a Peter Sorkovskí
26. 2. 2011 – MVP Graz, A – V1, CACA, CACIB, BOB
– DOT AND DASH BE MY SASKATOON, sealyham teriér, pes
maj.: Barbara Lamatová & Olga K.Forlicz
6. 11. 2010 – MVP Vaxjo, Švédsko – V1, CAC, CACIB, BOB = CH of Sweden
27. 11. 2010 – MVP Lillestrom, Nórsko – V1, CAC, CACIB, BOB = CH of Norway
– EIRA DES SABLES DU NORD, sealyham teriér, suka
maj.: Barbara Lamatová & Mirka Bidlová
6. 2. 2011 – MVP Brno, CZ – V1, CAC, CACIB, BOB
OPR AVA
V minulom čísle Spravodaja na str. č. 53 došlo pri titulkoch pod snímkou zo záverečných súťaží z KVT v Nitre k chybnému uverejneniu víťaza súťaže o najkrajšie šteňa. Víťazom tejto súťaže sa stal psík škótsky teriér IVORY –DRU-WYD majiteľa Jána Rosinu.
Redakcia sa týmto pánovi Rosinovi ospravedlňuje a praje veľa ďalších úspechov na výs­
tavách.
54
Klubové farbiarske skúšky duričov
23. 10. 2010 Ladomerská Vieska
Nástup vodičov
Súťažiaci, ktorí skončili v I.cene s titulmi CACT, CCT a Res.CACT
55
56
JRT
FTH
BDT
BDT
FTD
SEAL
BDT
FTH
BDT
PAT
plem.
Meno psa
Csoka´s Avar
Nippy z Luckinho dvora
Aida Semper Vireo
Dino Lovecké srdce
Mala Ross Cynopolis
Alegro Slovakia Pepper
Elektra Krisbark
Orka z Luckinho dvora
Dany Budaiov dvor
Abu Pemiko
Pohlavie
pes
suka
suka
pes
suka
pes
suka
suka
pes
pes
70
68
60
Gašpárek Alexander
Jakubčová Petra
Pekár Ján
Laudová Jarka
Dubčák Ján
Lackovič Róbert
Demová Miroslava
Gašpárek Alexander
Jakubčová Petra
Laudová Jarka
Lackovič Róbert
Demová Miroslava
Laudová Jarka
Bilík Peter
82
Odkládalová Lenka
Odkládalová Lenka
54
56
72
70
72
Cwieceková Anna
Cwieceková Anna
93
počet bodov
Csóková Pavlína
Vodič
Csóka Tibor, BA
Majiteľ
Klubové farbiarske skúšky duričov, 23. 10. 2010 Ladomerská Vieska
Cena
III.cena
III.cena
II.cena
II.cena
II.cena
II.cena
I.cena
I.cena
I.cena
I.cena
Známka
r.CACT
CACT, CCT
CACT, CCT
CACT, CCT, KV-KFD
počet prihlásených psov : 10
počet predvedených psov : 10
Rozhodcovia: Zdeno Fronc
Anton Krššák
Preberanie víťazných pohárov
Víťaz KFD: patterdale teriér CSÓKAS AVAR
s vodičkou Pavlínou Csókovou
suka
pes
pes
suka
pes
suka
suka
suka
BDT
BDT
FTH
BDT
FTH
JH
JGT
JH
JH
AJD
JGT
AJD
2
3
4
5
6
suka
pes
pes
pes
pes
PAT
1
pohlavie
plem.
por.
ILZA od Svätého Huberta
FATY z Kvaltínovej
BRITA spod Tríbča
Bakovári-Makacs BODRI
CHIRA zo Šraneckých borin
EDI Zexov dvor
ASTOR Ra-Da-Va
AMANDA Laro Slovakia
ORKA z Luckinho dvora
DANY Budaiov dvor
EGON Korym Bohemia
NEX z Luckinho dvora
Csoka´s AVAR
meno psa
Brtek Lubomír
Tomašovič Róbert
Kain Stanislav
Schlosser Ivan
ing.Kováč Martin
Hotová Ivana
Palič Karol
Odkladalová Lenka
ing. Laudova Jarmila
Lackovič Róbert
Dubčák Ján
Uhrinec Pavol
Csókova Pavlína
vodič
117
168
190
200
208
208
122
143
150
152
188
216
body
cena
odstúpil
III.cena
III.cena
II.cena
I.cena
I.cena
I.cena
III.cena
III.cena
III.cena
II.cena
I.cena
I.cena
poznámka
CACT, CCT
CACT, CCT, kl. Víťaz
Klubové duričské skúšky
26. 11. – 27. 11. 2010, Mestské lesy Bratislava
Prihlásených: 13
Zúčastnených:13
Rozhodcovia: Anton Krššák hlavný
Radovan Krššák
Zdeno Fronc
MVDr. Rastislav
Siládi
Milan Folťan
Marian Štefek
57
Nástup časti súťažiacich
Rozhodcovský zbor
a organizátorov skúšok
Víťaz KSD 2010: Patterdale
teriér Csókas Avar, vodička
P.Csóková
58
Poďakovanie víťaza za
organizáciu skúšok
Súťažiaci a rozhodcovia
Snímky: R.Lackovič
59
Memoriál Františka Sigeta
4. – 5. 12. 2010
V piatok 3. 12. 2010
sme spolu s manželmi Csókovcami a sučkou nemeckého prepeličiara Orinou z Brezenských revirů. nasadli v Bratislave do
auta a plný optimizmu, hoci počasie bolo
nepríjemné sychravé,
sme sa vydali smerom
do Veľkého Krtíša, kde
v obci Nenince v hostinci U Vlka, bol zraz
účastníkov XII. ročníka Memoriálu Františka Sigeta.
Možno ste prekva- Rozhodcovia na Memoriáli Františka Sigeta
pení a pýtate sa, že čo
tam robil náš člen klubu Ing. Csóka s prepeličiarom. Manželia Csókovci sa rozhodli, že využijú možnosť zúčastniť sa za Klub poľovných sliedičov so svojou sučko NP na tejto súťaži. Ako ste iste postrehli, Pavlína Csóková so psom Avar Csoka´s bola víťazkou našich klubových duričských skúšok v roku 2010, ale rozhodli sa do súťaže prihlásiť psa, ktorý podľa
nich mal väčšie šance zabodovať a ako zás­tupca sliedičov mal premiéru na MFS. Náš klub
na tejto súťaži reprezentoval iný zástupca, bola to Lucia Ostrožanská so psom border teriérom Erro z Bukovských lesů, ktorá zvíťazila s týmto psom na KDST v roku 2009, a teda mala
nárok zastupovať SKCHTaF na MFS.
Memoriál Františka Sigeta sa od roku 1986 koná raz za 2 roky na počesť nášho bývalého kolegu, vedúceho kynologického oddelenia SPZ, ktorý pôsobil na Ústredí SPZ od roku
1967 až do svojej smrti v roku 1985. Ferko Siget bol nielen významý kynológ, ale aj skvelý
človek, ktorý veľkou mierou prispel k zveľadeniu našich národných plemien slovenského
kopova a slovenského hrubosrstého stavača. Je známa aj jeho publikačná činnosť, napríklad dodnes sa na výuku kynológie pre kandidátov poľovníctva používajú Poľovné psy slovom a obrazom, ktorých vydanie zabezpečil. Memoriál Františka Sigeta sú celoštátne skúšky duričov, kde kluby robia výber štartujúcich, podľa kľúča 3 slovenské kopovy, 3 jazvečíky,
3 duriče, 3 jedince z plemien teriérov a sliedičov. Podmienkou je, že psy musia mať predtým absolvované skúšky duričov v I. cene.
Vrátim sa teda k XII. ročníku MFS. Na tomto ročníku sa zúčastnili 3 kopovy, 3 jagdteriére, 2 jazvečíky, 2 jazvečíkovité duriče, 1 nem.prepeličiar a 1 border teriér. Po príjazde do Neniniec sme čakali na účastníkov MFS. Prišli aj obidvaja synovia Fera Sigeta, Martin a Andrej,
60
ktorý nechýbajú na žiadnom MFS a prispievajú aj sponzorstvom a peknými cenami. Postupne prichádzali vodiči, len rozhodcovský zbor akosi nie a nie sa zísť. Nakoniec po dlhom čakaní prišli všetci rozhodcovia, tak mohla začať porada a losovanie, ktoré končilo neskoro večer.
Druhý deň ráno prebehlo slávnostné zahájenie za zvuku slávnostných fanfár. Hlavný
rozhoca privítal všetkých účastníkov aj hostí. Počasie sa umúdrilo a tak sa zdalo, že poľovačka môže byť vydarená. Všetci zvedavo okukávali nemeckého prepeličiara a bordera,
ktorý ako plemená, mali na MFS premiéru. Nemecká prepeličiarka Orina začala durenie
veľmi temperamentne, ďaleko, hlasito durila diviaka, zrazu jej hlas zmĺkol a celá nesvoja
sa objavila pri majiteľovi. Keď ju obrátil na chrbát, zistil že na slabinách má 3 cm otvorenú
ranu, ktorá krvácala. Nič sa nedalo robiť, len stiahnuť sa z pohonu a čakať do konca pohonu na rozhodcu MVDr. Bučka, ktorý sa ponáhľal v „poľných“ podmienkach zašiť ranu. Suka
po zašití rany sa tvárila, že jej nič nie je, ale rozhodcovský zbor rozhodol, že pre zranenie
nemôže pokračovať. Takto vypadol jeden z nádejných favoritov a sklamanie vodiča bolo
pochopiteľné.
Náš druhý favorit, ktorému sme držali palce, border teriér Lucky Ostrožanskej, podľa rozhodcov neduril dostatočne ďaleko a tak už po prvom dni bolo jasné, že nemôže skončiť
v prvej cene. Lucka s Errom sú skúsená, zohratá dvojica, bojovali statočne, avšak na vrcholovej súťaži je to aj o šťastí.
Psy po skončení poľovačky, na ktorej
padlo niekoľko diviakov a líšok, robili ešte
výcvikové disciplíny. Je smutné, že organizátori poľovačky, nepočkali na vodičov so
psami a rozhodcov, kým skončia disciplíny a slávnostný výrad prebehol bez vodičov psov a rozhodcov! Tak toto sa nestáva
ani na obyčajnej poľovačke v poľovníckom
združení, kde si bežne uctia prácu psov
v pohone slávnostným výradom s fanfárami.
Druhý deň Erro v oplôtku išiel „na kontakt“, diviak ho odhodil a tak jeho potom
už opatrnú prácu hodnotili rozhodcovia
známkou, ktorá ho mohla zaradiť len do III.
ceny. Musím povedať, že ani slovenským
kopovom sa veľmi nedarilo, tak ako by si
priali. Takže sláva víťazom a česť porazeným. Vyhláseným víťazom sa stala suka Sisi
Tupá hora, jagdteriérka s vodičom Petrom
Filipom, ktorá so psom Max z Triblaviny, tiež
jagdteriér, vodič Ivan Pecha, mala rovnaký počet bodov v I. c., avšak neskôr sa zistiL. Ostrožanská pri losovaní štartovného čísla
lo, že Max je mladší o pár dní, preto prven61
Nástup vodičov (sprava): Ing. T. Csóka a NP Orina z Březenských revírú, L. Ostrožanská a BDT Errro
z Bukovských lesů
stvo podľa skúšobného poriadku patrilo jemu. Tretí v poradí bol jazvečík hrubosrstý Dargo
z Kmeťovej horárne s vodičom Jozefom Mikulášom.
Zástupca nášho klubu borderteriér Erro z Bukovských lesů, skončil v III.cene, avšak v III.
cene skončil aj jazvečíkovitý durič a slovenský kopov, takže nebol jediný. Na záver treba
povedať, že terén na poľovačke bol veľmi náročný, aj organizácia pokrivkávala, takže niektoré psy nemali možnosť prísť k zveri a tak sa na poľovačke prejaviť. Oplôtok tiež nebol
ideálny. Pomerne malý, s agresívnym diviakom, pri ktorom sa nedali odchytiť psy. Vodič so
SK, ktorý vypadol na odložení, ale chcel absolvovať odvahu na diviaka, nemohol psa 2,5
hodiny odvolať a pre agresivitu diviaka nevedeli psa ani odchytiť.
Organizátori takejto vrcholovej akcie by sa mali zamyslieť pri výbere oplôtku, aj pri organizovaní poľovačky. Tá by v tomto prípade mala predovšetkým slúžiť na ideálne odskúšanie všetkých zúčastnených psov na memoriály, pri približne rovnakých podmienkach
a nielen na uspokojenie potrieb prominentných poľovníkov.
Napriek niektorým negatívam bol aj tento ročník MFS zážitkom pre všetkých zúčastnených, naviazali sa tam nové priateľstvá a porovnávali sa psy rôznych plemien v súvislosti
s lovom na diviaky. Niekto uprednostňuje plemená duričov, iný teriéry, ďalší jazvečíky, niektorí poľovníci úspešne využívajú sliediče, najmä nem.prepeličiare. Je samozrejmé, že rôzne plemená, majú rozdielny spôsob práce na diviaka, preto si každý poľovník môže vybrať
plemeno, ktoré mu najviac vyhovuje. My teriérkári sme si už vybrali.
Anna Cwieceková
Snímky: V. Staviarska
62
Rohodcovia pred zahájením súťaže, v strede MVDr. S. Bučko
Ceny pre víťaza
63
64
ORKA z Luckinho dvora
BRITTA Hranovnický Hámor
BYRA od Věžeckého potoka
DWEEBA z Tíseckých lesů
BORA od Věžeckého potoka
BÁRA od Věžeckého potoka
BRIT od Paplovej cesty
BROOKIE Fleret Moravia
CIRO spod Oponického hradu
CERO spod Oponického hradu
BAD spod Oponického hradu
AONE Fleret Brakemon
ARKA z Bludovických stráni
BRED z Martinčina chovu
BANA spod Oponického hradu
BRITTA Hranovnický Hámor
FRIDA Joseph Staff
NIPPY z Luckinho dvora
DINO Lovecké srdce
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
ELEKTRA Krisbark
BDT
BDT
meno psa
plem.
Alexander Gašpárek
Anna Cwieceková
MVDr. Jozef Rózsa
Anna Cwieceková
Ivan Černek
Martina Mikvicová
Martina Mikvicová
Vladimír Šimůnek
Juraj Varga
Juraj Varga
Milan Žovin
Zdeňek Hudeček
Martin Galečka
ing. Roman Jelínek
ing. Roman Jelínek
René Richtár
ing. Roman Jelínek
ing. Baltazár Molnár
ing. Jarmila Laudová
ing. Jarmila Laudová
vodič
4,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
známky
72
64
72
64
64
72
64
72
64
64
64
64
72
72
72
72
64
72
64
body
I.
II.
I.
II.
II.
I.
II.
I.
II.
II.
II.
II.
I.
I.
I.
I.
II.
I.
II.
cena
04:15
10:00
04:17
02:25
10:00
00:19
10:00
06:00
10:00
10:00
00:29
00:25
03:05
00:45
00:25
00:25
10:00
02:16
10:00
čas
PP- papuľa v papuli, V- vyháňač, HR- hrdlo, H- hlava, B- bok, 1PT-2PT- polovica tela, HL- hlásič, NV- nedokončené vyhnanie
Skúšky z brlohovania za rok 2010
V
HL
V
neobs.
PP
HL
HR
HL
HR
HL
HL
1PT
1PT
V
V
HR
V
HL
V
HL
práca
3,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
2,3,4
2,4,4
3,4,4
2,4,4
4,4,4
3,4,4
3,3,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
2,4,4
4,4,4
známky
64
72
64
64
52
56
64
56
72
64
60
72
72
64
64
56
72
body
OKRESNÉ SKÚŠKY POĽOVNEJ UPOTREBITEĽNOSTI 2010 – III.FCI – TERIÉRE
II.
I.
II.
II.
III.
III.
II.
III.
I.
II.
II.
I.
I.
II.
II.
III:
I.
cena
čas
01:56
00:35
10:00
01:25
10:00
10:00
10:00
10:00
00:22
00:23
10:00
00:25
00:19
10:00
10:00
10:00
08:02
nenast.
1PT
V
neobs.
nenast.
HL
1PT
HL
HL
HL
HL
HR
1PT
HL
V
HR
HL
HL
HL
HR
práca
65
PLAYBOY z Luckinho dvora
BUBBLES Fleret Moravia
ARIS Soběšické lesy
BUSTER Stella Karpatica
MEGGIE z Luckinho dvora
ARETA
AMOR
NATHAN
ARIS Vlkovický potok
DAGWOOD Lovecké srdce
FLERET z Bjelakovej záhrady
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
CATHERINE Fleret Moravia
MONA Vakuc
BDT
BDT
ARIA z Bjelakovej záhrady
BDT
HESSI z Měnískeho lesa
ELZA z Bjelakovej záhrady
BDT
BAD BANDIT Lovecké srdce
NEX z Luckinho dvora
BDT
BDT
LEX Vakuc
BDT
BDT
FLERET z Bjelakovej záhrady
DINO Lovecké srdce
BDT
MEGGY Vakuc
EGON Korym Bohemia
BDT
BDT
NICK z Luckinho dvora
BDT
BDT
ERO Štraser
BDT
Radim Pospíšil
ing. Pavel Beran
ing. Pavel Beran
Ján Sabo
Lukáš Laňka
ing.Pavel Beran
Andrej Hanák
Slavomír Marcinových
Martin Alexa
ing.Pavol Ferenčič
ing. Peter Pagáč
MUDr. Tomáš Krebes
Vladimír Šimunek
Radovan Krššák
Martin Parajka
ing. Stanislav Bjelak
ing. Stanislav Bjelak
Juraj Šušor
Radoslav Vladár
Radoslav Vladár
Ján Sabo
Alexander Gašpárek
Ján Dubčák
Zsold Nagy
Anna Cwieceková
3,4,4
3,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
3,3,3
2,3,1
2,3,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
2,2,2
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
64
64
72
72
64
64
54
34
52
64
72
64
64
72
64
72
64
64
36
64
64
64
64
II.
II.
I.
I.
II.
II.
II.
III.
III.
II.
I.
II.
II.
I.
II.
I.
II.
II.
III.
II.
II.
II.
II.
03:41
01:09
00:28
09:00
00:27
00:57
10:00
10:00
10:00
10:00
00:39
00:40
00:20
00:23
10:00
01:08
00:32
10:00
10:00
00:41
00:55
03:00
00:42
PP
PP
2PT
HR
HR
2PT
2PT
neobs.
HL
HL
HL
HL
B
B
B
HR
HL
B
PP
HL
HL
PP
neobs.
PP
2PT
4,4,4
3,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
2,3,3
2,3,4
2,3,3
3,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
4,4,4
72
64
72
72
64
46
52
46
64
72
72
72
72
64
72
64
64
64
72
72
64
72
I.
I.
II.
I.
I.
II.
III.
III.
III.
II.
I.
I.
I.
I.
II.
I.
II.
II.
II.
I.
I.
II.
04:35
00:28
00:18
02:39
00:22
10:00
10:00
10:00
10:00
00:33
00:30
00:22
00:19
10:00
01:42
00:23
10:00
10:00
01:32
02:37
10:00
00:28
HR
2PT
HR
HR
2PT
neob.
neob.
HL
HL
HL
HL
H
HR
B
HR
HL
V
PP
HL
HL
HR
nenast.
V
HL
HR
66
ALAN z Křepískych lesů
HRIDA Lemart
EXITUS Leibitz Slope
D-AILON na Starom mlynisku
DARNY na Starom mlynisku
CÁR na Starom mlynisku
meno psa
AMANDA Laro Slovakia
AIDA Semper vireo
FANT zo Šilfova dolu
FARINA Hunderlov
GIRA Hunderlov
Agria TIME WILL TELL
AMANDA Laro Slovakia
ANETA Laro Slovakia
DANY Budaiov dvor
ERNY
VASJA Idanský potok
CESA Budaiov dvor
FTD
FTD
FTD
FTD
FTD
FTD
plem.
FTH
FTH
FTH
FTH
FTH
FTH
FTH
FTH
FTH
FTH
FTH
FTH
BLESK z Kručovskej Rovne
FTD
NEDO Lemart
Alegro Slovakia PEPPER
FTD
FTD
INA Jurigan
plem.
FTD
PI - SY z Luckinho dvora
meno psa
BDT
Rudolf Rímeš
Miroslav Frič
Peter Krempaský
Róbert Lackovič
Róbert Lackovič
Lenka Odkladalová
Peter Glezgo
Peter Buliscak
Marián Perina
Jozef Ladovič
Róbert Lackovič
Lenka Odkladalová
vodič
Miroslav Ruščanský
ing. Štefan Grečko
ing. Štefan Grečko
Mgr.Katarína Malíková
Ivan Kašiar
Josef Dušek
Ondrej Juruš
Pavol Záboj
Ján Pekar
Ondrej Juruš
vodič
Radovan Krššák
4,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
3,2,3
3,4,4
4,4,4
3,4,4
2,4,4
3,4,4
známky
3,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
3,3,3
3,4,4
2,2,1
známky
72
64
64
72
64
50
64
72
64
56
64
body
64
64
64
72
54
64
30
body
I.
II.
II.
I.
II.
III.
II.
I.
II.
III.
II.
cena
II.
II.
II.
I.
II.
II.
III.
cena
10:00
10:00
01:04
10:00
10:00
10:00
05:08
10:00
10:00
10:00
čas
05:20
10:00
10:00
02:30
10:00
10:00
10:00
čas
03:08
V
HL
HL
neobs.
V
HL
HL
HL
neobs.
V
HL
HL
NV
práca
neobs.
2PT
HL
HL
neob.
neob.
V
HL
HL
HL
práca
3,4,4
3,4,4
3,4,4
2,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
2,4,4
známky
3,4,4
3,4,4
2,3,4
2,4,4
3,3,1
známky
64
64
64
56
64
64
64
56
body
64
64
52
56
42
body
II.
II.
II.
III.
II.
II.
II.
III.
cena
II.
II.
III.
III.
III.
cena
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
čas
10:00
00:47
10:00
10:00
10:00
čas
10:00
HL
HL
HL
neobs.
nenast.
HL
HL
HL
NV
nenast.
nenast.
HL
nenast.
práca
HL
nenast.
nenast.
PP
HL
HL
nenas.
nenas.
nenas.
HL
práca
67
LEO Viazanko
CHESTER
OLIVER Zwi-Le-RO
ADA Dinov dvor
ARGO z Kokořínskych skál
PAT
PAT
PAT
PAT
DENNY z Pohoří Klášťova
PAT
PAT
LARGO Viazanko
PAT
ORYX Kaicul
ARES z Lehotskej Kamenice
PAT
HUGO Kaicul
EDAR z Janíkovských záhrad
PAT
PAT
FULA z Janíkovských záhrad
PAT
PAT
ALEX Norník
PAT
ARU- JIN Ništoková
ARON Norník
PAT
ARTEMIS Ništoková
LAILA od Akátové stezky
PAT
PAT
ĎÁBEL Srdcove eso
PAT
PAT
LUMP Srdcove eso
PAT
ARYNA z Adarova dvora
ORINA Kaicul
PAT
ASLAN Ništoková
AIDA Roochet
PAT
PAT
GORO z Janíkovských záhrad
PAT
PAT
meno psa
plem.
MUDr. Stano Kaščák
MUDr. Stano Kaščák
Jozef Kaliba
Stanislav Moravec
Ján Lednický
Ján Konvička
Igor Maszay
Ján Čatloch
Milan Zvara
Ján Brtáň
Roman Pražan
Petr Grunwald
Jaroslav Čellár
Marek Čirč
Ladislav Klotha
Gabriel Aboši
ing. Jaroslav Beňa
Karol Igonda
Josef Kulhánek
Lukáš Tomek
Jan Kondrla
Ivan Luciak
Mgr. Ondrej Dostál
Pavel Žák
vodič
4,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
známky
72
72
72
64
64
72
72
64
64
72
72
72
72
64
64
64
64
64
72
body
I.
I.
I.
II.
II.
I.
I.
II.
II.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
I.
cena
čas
00:13
00:42
01:12
10:00
00:42
03:40
01:07
10:00
10:00
00:47
00:22
01:25
00:50
01:04
00:25
01:30
02:07
02:12
05:50
HR
V
V
neobs.
HL
B
neobs.
H
V
HL
HL
neobs.
V
HR
V
neobs.
V
1PT
1PT
PP
1PT
neobs.
2PT
V
práca
3,4,4
3,4,4
3,3,4
2,3,4
3,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
2,4,3
známky
64
64
60
52
64
72
72
64
64
64
72
64
72
72
72
50
body
II.
II.
II.
III.
II.
I.
I.
II.
II.
II.
I.
II.
I.
I.
I.
III.
cena
čas
00:18
00:16
00:45
10:00
10:00
00:48
06:05
10:00
00:55
10:00
01:12
00:20
01:29
02:37
04:05
10:00
1PT
PP
PP
HL
HL
V
neobs.
nenast.
nenast.
H
HL
neobs.
1PT
nenast.
nenast.
HL
nenast.
V
1PT
HR
V
nenast.
V
HL
práca
68
KING z Bôrovej dolinky
WT
WT
FLAM z Nižného poľa
CITA
REBEL
IGY
CÁRO z Gerivce
WT
WT
WT
WT
WT
AZOR Líščí brloh
RAF z Bôrovej dolinky
WT
ATOS Líščí brloh
ALICA Líščí brloh
WT
WT
ATA Líščí brloh
WT
WT
CLEA spod Viešky
plem.
IKAR od Šifáku
meno psa
PAT
IROS od Šifáku
IKAR Natin dvor
PAT
WT
LILY Viazanko
PAT
WT
HOGAN Srdcové eso
PAT
ROCKY z Bôrovej dolinky
JEKY Viazanko
PAT
DRAK zo Smrekového grúňa
HOGAN Srdcové eso
PAT
WT
KITTY Viazanko
PAT
WT
ARES z Lehotskej Kamenice
ERA Dinov dvor
PAT
Stanislav Miškuf
Jozef Budai
Michal Janotka
Andrej Jurkovič
Ján Kukukiáš
Peter Gereg
Miroslav Políček
Jozef Rímeš
Viktor Štellár
Pavol Kuna
Marián Danko
Jaroslav Vlček
Marek Hornák
Peter Bílický
Peter Bílický
Matej Bučko
vodič
ing.Vlado Poljak
Pavol Viazanko
Peter Čuchran
Peter Lazorík
Peter Čuchran
Peter Čuchran
MUDr. Stano Kaščák
Marek Čirč
3,4,4
2,3,1
2,3,3
2,3,1
2,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
3,4,4
3,4,4
2,4,4
známky
3,3,4
4,4,4
4,4,4
4,4,4
3,4,4
4,4,4
64
34
46
34
56
64
64
64
72
64
72
64
64
64
56
body
60
72
72
72
64
72
I.
II.
III.
III.
III.
III.
II.
II.
II.
I.
II.
I.
II.
II.
II.
III.
cena
II.
I.
I.
I.
II.
00:28
10:00
10:00
10:00
10:00
02:26
09:16
01:17
00:36
10:00
04:24
02:34
03:37
10:00
10:00
čas
10:00
01:13
00:37
00:32
00:43
00:50
V
1PT
HL
HL
HL
HL
PP
PP
B
V
HL
V
2PT
1PT
neobs.
HL
HL
práca
HL
neobs.
B
V
H
neobs.
2PT
3,4,4
3,3,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
4,4,4
3,4,4
2,4,4
známky
3,4,4
3,4,4
3,4,4
4,4,4
4,4,4
64
60
64
72
64
72
64
56
body
64
64
64
72
72
II.
II.
II.
I.
II.
I.
II.
III.
cena
II.
II.
II.
I.
I.
00:29
10:00
08:00
01:08
00:30
00:58
10:00
10:00
čas
10:00
00:47
05:42
00:39
03:19
2PT
neobs.
HL
neobs.
neobs.
nenast.
2PT
V
2PT
nenast.
nenast.
nenast.
HR
neobs.
HL
HL
práca
HL
neobs.
nenast.
2PT
PP
nenast.
V
HR
69
meno psa
ADAM ALNET zo Saratova
MYSTERIOUS MINA z Jeřeňe
BERLINGO zo Saratova
RUBBY Hraples
CALA Black roze
ALMA z Hybráleckého údolí
meno psa
ABU Pemiko
meno psa
Limecastles Joy for Solipse
plem.
PRT
PRT
PRT
PRT
PRT
PRT
plem.
JRT
plem.
CT
Jana Kadnárová
vodič
Miroslava Demová
vodič
Lubomír Peterka
MVDr. Ladislav Molnár
Bc. Renáta Karolová
Katarína Fabová
Katarína Fabová
Radomír Polák
vodič
ing. Tibor Liptaj
3,4,4
2,4,4
známky
2,4,4
známky
4,4,4
4,3,4
3,3,4
4,4,4
známky
64
56
body
56
body
72
68
60
72
body
II.
III.
cena
III.
cena
I.
I.
II.
I.
cena
10:00
čas
10:00
čas
06:05
03:14
10:00
01:26
čas
10:00
HL
HL
práca
HL
práca
neobs.
V
V
neobs.
HL
V
práca
2,4,4
2,4,4
známky
2,2,4
známky
3,4,4
3,3,3
3,4,4
4,4,4
známky
56
56
body
48
body
64
54
64
72
body
FIFTY Joseph Staff
BROWN - BERRY Slovakia Lutra Marcel Sýkora
BIG BOS Slovakia Lutra
ERO Štraser
AMEA
ELZA z Bjelakovej záhrady
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
BDT
ing. Stanislav Bjelak
Jozef Horvát
Stanislav Oujezdský
Tomáš Andraško
Štefan Tonka
Matej Hamadej
DAN Hroma Alžbeta
BDT
vodič
meno psa
plem.
3
4
4
3
4
4
4
1
3
3
4
4
4
4
4
2
1- vodenie psa, 2- odloženie, 3- nepofarbená stopa diviaka, 4- správanie sa pri zastr, zveri, 5- poslušnosť
Farbiarske skúšky duričov za rok 2010
4
4
3
4
4
4
4
3
3
3
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
5
OKRESNÉ SKÚŠKY POĽOVNEJ UPOTREBITEĽNOSTI 2010 – III.FCI – TERIÉRE
ULI Anell Slovakia
WT
III.
67
69
70
66
76
76
72
body
III.
cena
III.
cena
II.
II.
II.
I.
cena
10:00
čas
10:00
čas
10:00
10:00
10:00
04:06
čas
10:00
HL
I.c.
I.c.
II.c
I.c.
I.c.
I.c.
I.c.
cena
HL
práca
HL
práca
HL
nenast.
nenast.
HL
HL
V
práca
70
DAIDA na Starom mlynisku
meno psa
AIDA Semper vireo
OZZY Lemart
CITA Lemart
AIDA Semper vireo
AMANDA Laro Slovakia
DANY Budaiov dvor
BIANCA od Čiernej vody
meno psa
BARON Ništoková
meno psa
BIBI zo Spoločenstva vlka
Catany Sonix
plem.
FTD
plem.
FTH
FTH
FTH
FTH
FTH
FTH
FTH
plem.
PAT
plem.
JRT
JRT
ing. Peter Pagáč
Michaela Cabadajová
ing. Michal Suchoň
vodič
ing. Miroslav Garaj
vodič
Róbert Lackovič
Miroslav Lackovič
Lenka Odkladalová
Lenka Odkladalová
Marián Štefek
Jozef Fatyka
Róbert Lackovič
vodič
Jana Naďová
vodič
4
3
1
3
1
4
4
4
4
3
2
3
1
4
1
4
4
4
2
4
2
4
4
4
4
3
3
4
2
3
2
3
3
4
3
3
3
4
4
3
4
4
3
4
3
2
3
3
2
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
4
3
5
4
5
3
4
3
4
4
3
4
5
4
5
4
meno psa
NIPPY z Luckinho dvora
PI - SY z Luckinho dvora
Playboy z Luckinho dvora
plem.
BDT
BDT
BDT
Karol Ostrožanský
Zuzana Ostrožanská
Stanislav Oujezdský
vodič
1
4
4
4
2
4
4
3
3
1- hlasitosť, 2- poslušnosť, 3- vodenie na remeni, 4- sliedenie, 5- správanie sa po výstrele, 6- pofar, stopa, 7- odloženie
Farbiarske skúšky malých plemien za rok 2010
4
3
4
4
4
4
4
5
4
4
4
6
OKRESNÉ SKÚŠKY POĽOVNEJ UPOTREBITEĽNOSTI 2010 – III.FCI – TERIÉRE
BUSTER Stella Karpatica
meno psa
BDT
3
3
3
7
63
62
66
112
104
108
body
body
68
body
68
72
62
72
67
55
70
body
57
body
I.c.
I.c.
I.c.
cena
II.c
II.c.
I.c.
cena
II.c.
cena
I.c.
I.c.
II.c.
I.c.
I.c.
III.c.
I.c.
cena
III.c.
cena
poznám.
71
Olimpia z Luckinho dvora
KITTY Rotto
meno psa
FOX Vranov Lomnica
DAIDA na Starom mlynisku
HARRY Jotelberg
KIBO Lemart
Alegro Slovakia PEPER
Letkov dvor SLOVAKIA AFRA
EDA z Mikulášovho dvora
EDI z Mikulášovho dvora
BLESK z Kručov. Rovne
meno psa
DARO Val - Rico
Hurikán Slovakia ORSAY
TROL Idanský potok
FELIX Vlčí chvost
DONKA Lemart
BENN od Čiernej vody
plem.
FTD
FTD
FTD
FTD
FTD
FTD
FTD
FTD
FTD
plem.
FTH
FTH
FTH
FTH
FTH
FTH
BAD s pod Oponického hradu
BDT
BDT
LEO z Hrabovského mlyna
BDT
BDT
LUKY z Hrabovského mlyna
BUSTER Stella Karpatica
BDT
BDT
BDT
NEX z Luckinho dvora
ERO Štraser
BDT
Pavel Stanka
ing.Jaroslav Rusek
Jozef Irha
ing. Dušan Staško
Attila Tilka
Iveta Leitmanová
vodič
Pavol Záboj
JUDr. Stanislav Mikuláš
JUDr. Stanislav Mikuláš
Peter Hajla
Ján Pekar
Radoslav Barta
Michal Berežný
Andrej Jakubko
MUDr. Dušan Kostovčík
vodič
Ján Galik
ing. Josef Pokorný
Juraj Varga
Miroslav Bryndza
ing. Peter Pagáč
Stanislav Štefánek
Stanislav Oujezdský
Juraj Šúšor
1
1
2
3
4
3
3
4
4
2
2
4
3
3
4
3
4
4
4
2
3
4
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
4
2
3
4
3
3
2
2
2
4
3
3
4
2
3
2
3
3
2
4
2
2
2
2
3
2
2
4
3
4
2
4
1
1
3
2
3
3
4
4
4
3
3
2
5
3
4
3
3
4
3
4
4
3
5
3
4
3
1
4
4
4
4
2
4
3
3
3
1
6
2
2
3
2
3
1
3
3
3
6
2
2
1
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
7
2
3
3
3
3
1
3
3
4
7
3
0
3
3
3
2
3
4
80
104
86
87
91
64
body
61
76
83
73
98
59
86
98
99
body
77
59
59
94
72
90
102
I.c.
II.c.
I.c.
II.c.
II.c.
II.c.
III.c.
cena
III.c.
II.c.
II.c.
II.c.
I.c.
III.c.
II.c.
I.c.
I.c.
cena
II.c.
III.c.
III.c.
I.c.
II.c.
II.c.
poznám.
poznám.
neobstál
72
FRIGO od Hombreho
AMANDA Laro Slovakia
DANY Budaiov dvor
BENN od Čiernej vody
FRIGO od Hombreho
AMANDA Laro Slovakia
DANY Budaiov dvor
meno psa
ASLAN Ništoková
AMIGO Ništoková
AIDA z Lehotskej Kamenice
ARES z Lehotskej Kamenice
HOGAN Srdcové eso
ARON Norník
IKAR Natin dvor
GURA z Janíkovských záhrad
HARLEY Tahya Yankey Staff´s
ENYA TANYA Yankey
meno psa
MANDA Varbej
FOLLY z Nižného Poľa
PARDÁL z Agačiny
TABI z Agačiny
FILA z Nižného Poľa
DAX z Líščieho údolia
FTH
FTH
FTH
FTH
FTH
FTH
FTH
plem.
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
plem.
WT
WT
WT
WT
WT
WT
Ján Praženica
Štefan Harvan
Štefan Szokovy
Peter Fronko
Štefan Harvan
Tibor Makuch
vodič
Radovan Košík
Zdenko Božík
Peter Morávek
Jaroslav Kučík
Karol Igonda
Peter Čuchran
Marek Čirč
Maroš Meštan
ing. Ján Kollár
Daniel Šeďo st.
vodič
Miroslav Lackovič
Lenka Odkladalová
Jozef Šurlák
Pavel Stanka
Miroslav Lackovič
Lenka Odkladalová
Jozef Šurlák
4
1
4
1
3
3
4
4
4
4
2
4
4
4
3
3
4
4
3
4
4
2
4
2
4
3
4
2
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
3
3
3
4
3
4
3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
4
3
3
4
2
2
3
3
4
4
3
4
3
2
3
2
3
2
3
4
3
3
4
4
4
5
4
4
4
3
3
4
4
3
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
1
4
2
1
1
2
6
3
2
4
3
3
3
4
3
4
4
6
4
4
3
2
4
4
3
2
3
3
3
3
3
7
3
1
4
3
3
3
3
3
1
2
7
3
2
2
3
3
2
2
74
108
81
78
70
88
body
98
80
116
87
83
94
104
95
108
104
body
108
88
90
80
108
88
90
III.c.
I.c.
II.c.
III.c.
III.c.
II.c.
cena
I.c
III:c.
I.c
II.c.
II.c.
I.c
I.c
I.c
III:c.
II.c.
cena
I.c.
II:c.
II:c.
II:c.
I.c.
II.c.
II.c.
poznám.
poznám.
73
KING z Bôrovej dolinky
TINA z Agačiny
ARGO Levočských dubín
meno psa
FREDY Tarasová
RUSTY Hraples
RUBBY Hraples
meno psa
ASAN z Dulickej farmy
INTERCHAMPION z Úplazu
E - MAIL METO Ponny expres
meno psa
WINA VICKORY - Bohemia
Pletina
INTELIGENT Magor
meno psa
LOTUS Zlatá Chara
GABBY z Vrculky
meno psa
MELANIE Ross Cynopolis
WT
WT
WT
plem.
PRT
PRT
PRT
plem.
IT
IT
IT
plem.
JRT
JRT
plem.
ČT
ČT
plem.
SEALH
Petra Jakubčová
vodič
ing. Matej Hraško
ing. Vlastimil Ďurčík
vodič
Zuzana Rybárová
Stanislav Rybár
vodič
ing. Eva Jakalová
ing. Andrej Tkáč
Pavel Stanka
vodič
Bc. Renáta Kardová
ing. Lucia Novotná
Marián Kravčišín
vodič
Gabriel Téglás
ing. Jozef Mráz
Jozef Vlček
1
1
4
1
1
1
4
2
4
4
2
4
4
2
4
3
4
2
4
3
3
2
4
4
3
4
3
3
3
3
4
4
3
4
3
3
3
4
3
4
3
3
4
2
4
4
2
3
4
4
4
4
3
3
3
4
3
4
3
4
4
2
3
4
5
4
4
5
4
4
5
4
3
4
5
3
4
4
5
4
4
3
3
6
2
4
6
4
3
6
3
3
4
6
4
3
3
6
4
3
3
3
7
3
3
7
3
112
7
3
2
3
7
3
3
3
7
4
3
3
102
body
80
104
body
112
I.c.
body
98
83
104
body
105
94
94
body
112
94
83
I.c.
cena
II.c.
I.c.
cena
I.c.
cena
I.c.
II.c.
I.c.
cena
I.c.
I.c.
I.c.
cena
I.c.
II.c.
II.c.
poznám.
poznám.
poznám.
poznám.
poznám.
74
AMANDA Laro Slovakia
FTH
Lenka Odkladalová
Ján Peker
ing. Josef Pokorný
Stanislav Oujezdský
vodič
4
3
4
1
3
0
3
2
4
0
4
3
4
4
4
4
4
3
4
6
ERGO Tornádo Slovakia
FTD
Ľubomír Lipták
Jaroslav Šimko
Gabriel Aboši
Tomáš Dudrík
MVDr.Ladislav Molnár
vodič
3
3
4
4
4
1
3
3
3
3
3
2
3
2
4
4
4
3
3
2
3
3
4
4
4
2
4
4
3
5
2
3
2
2
4
6
2
2
2
2
4
7
meno psa
ARGO z Levočských dubin
MEGGIE
plem.
WT
BDT
ing. Pavol Ferenčič
Gabriel Tegláš
vodič
4
4
1
2
2
2
4
4
3
4
4
4
4
4
5
3
3
6
4
4
7
1- čuch, 2- hlasitosť, 3- odvaha, 4- poslušnosť, 5- výstrel, 6- vodenie na remeni, 7- sliedenie, 8- posliedka, 9- pofarbená stopa, 10- odloženie
Jesenné skúšky malých plemien za rok 2010
FULA z Janíkovských záhr.
BOODY Gorovec
AIRA Benešov dvor
PAT
IT
CAZA Black Roze
PRT
PAT
meno psa
plem.
3
3
4
7
nehodnotená tabuľky SVS
4
4
4
5
1- čuch,2- hlasitosť,3- odvaha,4- poslušnosť,5- výstrel,6- vodenie na remeni,7- sliedenie,8- posliedka,9- pofarbená stopa,10- odloženie
Lesné skúšky malých plemien za rok 2010
OLIMPIA z Luckinho dvora
PEPER Alegro Slovakia
FTD
NIPPY z Luckinho dvora
BDT
BDT
meno psa
plem.
1- čuch, 2- hlasitosť, 3- odvaha, 4- poslušnosť, 5- správanie sa po výstrele, 6- vodenie na remeni, 7- sliedenie, 8- stopa živej zveri, 9- stopa vodiča,
Skúšky vlôh malých plemien za rok 2010
3
2
8
2
2
1
2
2
8
4
3
4
8
2
3
9
2
3
2
3
3
9
4
4
4
9
OKRESNÉ SKÚŠKY POĽOVNEJ UPOTREBITEĽNOSTI 2010 – III. FCI – TERIÉRE
1
3
10
3
1
2
2
3
10
205
neobstál
212
body
2
3
11
164
152
174
188
215
body
I.c.
I.c.
cena
3
3
12
II.c.
II.c.
III.c
II.c.
I.c.
cena
213
230
body
III.c.
II.c.
cena
75
Tornádo Slovakia ERGO
Hurikán Slovakia PENĎO
CVIK z Kručovskéj Rovne
meno psa
FRIGO od Hombreho
CEZAR z Polomských Karpát
DONA Val - Rico
LAMBÁDA od Rytíře Malovce
DARO Val - Rico
meno psa
FTD
FTD
FTD
plem.
FTH
FTH
FTH
FTH
FTH
plem.
NIL Kaicul
DONY Mamenka
FTD
PAT
BLESK z Kručovskéj Rovne
FTD
AZIR z Maračkova
HRIDA Lemart
FTD
AMUN Benešov dvor
meno psa
plem.
PAT
BROKIES Hranovnický Hámor
BDT
PAT
NEX z Luckinho dvora
EBROC Krisbark
BDT
ERIX Krisbark
BDT
BDT
meno psa
plem.
Radoslav Vladár
Michal Balint
ing. Pavol Mihaľo
vodič
Iveta Leitmanová
ing. Jozef telepun
Juraj Janiš
Barbora Babinská
Jozef Šurlák
vodič
Vladimír Krištan
ing. Erik Petríkovič
Ľubomír Lipták
Miroslav Slimák
MUDr. Stanislav Fiľkor
Terézia Filipová
vodič
Ján Sabo
Tomáš Jurčák
Juraj Šušor
Peter Miškuf
vodič
4
3
3
1
3
2
1
3
3
3
3
4
1
3
3
4
4
1
3
3
3
2
2
3
2
3
3
2
3
3
2
3
2
3
3
2
4
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
4
2
3
4
4
4
4
2
3
2
3
4
4
3
1
3
3
4
3
3
4
5
2
3
5
2
3
3
3
3
5
2
3
3
4
5
4
2
2
6
4
1
6
1
3
1
3
4
6
2
1
4
3
6
4
3
3
7
4
4
7
3
3
4
4
4
7
4
3
3
3
7
3
4
4
8
4
4
8
3
4
3
4
3
8
4
3
3
3
8
4
2
3
9
2
4
9
4
4
3
3
3
9
3
2
4
3
9
3
3
3
10
2
3
10
3
3
3
3
3
10
3
3
3
3
10
3
3
3
11
4
4
11
3
2
3
3
3
11
2
2
4
3
11
4
3
3
12
4
4
12
3
4
4
3
4
12
4
3
2
3
12
3
3
4
13
4
3
13
3
2
3
3
3
13
4
3
4
4
13
4
4
4
14
4
4
14
3
4
4
4
4
14
4
4
4
4
14
180
144
169
body
175
164
body
130
155
131
156
183
body
151
114
171
173
body
I.c.
II.c.
II.c.
cena
neobstál
neobstál
neobstál
II.c.
III.c.
cena
III.c.
II.c.
neobstál
III.c.
I.c.
I.c.
cena
II.c.
III.c.
II.c.
I.c.
cena
1- čuch, 2- hľadanie, 3- durenie, 4- hlasitosť, 5- nepofarbená stopa, 6- odvaha, 7- poslušnosť, 8- správanie sa po výstrele, 9- správanie sa pri zastr, zveri, 10- správanie sa na stanovišti, 11- vytrvalosť, 12orientácia, 13- vodenie psa, 14- odloženie
Skúšky duričov za rok 2010
OKRESNÉ SKÚŠKY POĽOVNEJ UPOTREBITEĽNOSTI 2010 – III.FCI – TERIÉRE
76
BIG BANDIT z Jeřeňe
PRT
LEA z Bôrovej dolinky
WT
RUBBY Hraples
FARO z Nižného poľa
WT
meno psa
ERIS z Nižného poľa
WT
PRT
CÉZAR z Gerivce
WT
plem.
BOSS z Gerivce
WT
Adorea Bohemia KAMILE
ATOS Líščí brloh
WT
IT
CHVAT z Bôrovej dolinky
WT
ILLIS SUS SCROFA z Úplazu
ASSKA z Gerivce
WT
meno psa
CEDDRIK spod Viešku
WT
IT
DAX z Líščieho údolia
WT
plem.
JUMBO
WT
EMIR zo Stošiná
meno psa
plem.
WT
LEO Viazanko
PAT
REINA z Agačiny
Csóka´s AVAR
PAT
DON zo Smrekového grúňa
OMAN Kaicul
PAT
WT
GURA z Bátovských záhrad
PAT
WT
JEKY Viazanko
PAT
Stanislav Oujezdský
ing. Renata Karolová
vodič
Róbert Fides
Peter Bultman
vodič
Pavol Matučík
Peter Liko
Petra Geregová
Miroslav Purdek
Milan Ficko
ing. Miroslav Macik
Slavomír Pirič
Viktor Petrik
Miroslav Poliček
Peter Maslík
Karol Šurina
Roman Mišina
Ján Praženica
Luboš Siska
vodič
Ján Lednický
ing. Tibor Csóka
ing. Jozef Janči
Peter Morávek
Peter Lazorik
4
3
1
2
3
1
4
3
3
2
3
3
2
3
2
3
3
3
2
3
1
4
4
3
2
3
2
3
2
2
2
2
3
2
3
2
4
3
2
3
2
2
3
2
3
4
2
4
4
4
2
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
3
3
4
4
4
2
3
2
3
4
3
2
4
4
2
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
4
4
3
3
2
3
4
3
5
2
3
5
4
4
2
2
3
3
3
3
2
4
4
3
2
3
5
4
4
3
2
3
2
2
6
2
2
6
1
2
3
1
1
4
3
2
2
2
3
1
1
3
6
2
4
4
4
4
4
4
7
4
3
7
3
4
3
4
4
3
3
3
4
3
4
3
4
4
7
3
4
3
4
3
3
4
8
3
3
8
4
4
3
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
8
4
4
4
3
4
3
3
9
3
2
9
4
3
2
2
3
3
3
3
3
4
3
2
3
4
9
3
3
3
3
3
3
3
10
2
2
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
10
2
4
3
3
3
3
4
11
2
3
11
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
2
3
4
11
4
4
3
2
3
4
4
12
4
3
12
4
4
2
4
4
4
3
3
4
3
4
3
4
4
12
4
4
4
4
3
4
4
13
3
3
13
3
3
4
2
3
3
3
3
4
3
3
4
4
4
13
2
4
4
3
3
4
4
14
2
14
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
14
2
4
4
4
3
162
161
body
130
116
body
171
147
155
131
165
171
141
136
135
145
165
136
146
183
body
180
212
189
130
167
I.c.
II.c.
II.c.
cena
II.c.
III.c.
cena
III.c.
II.c.
II.c.
III.c.
III.c.
I.c.
II.c.
II.c.
II.c.
II.c.
I.c.
III.c.
III.c.
I.c.
cena
II.c.
I.c.
I.c.
II.c.
Vyhodnotenie klubových skúšok poľovnej upotrebiteľnosti za obdobie 2006 – 2010
LSMP
2006
2007
2008
2009
2010
Spolu
FTD
1
0
0
0
0
1
FTH
0
0
0
0
0
0
BDT
1
0
0
0
2
3
WT
2
0
0
0
1
3
PAT
2
0
0
0
1
3
BED
1
0
0
0
0
1
AT
0
0
0
0
1
1
JRT
0
0
0
0
0
0
CT
0
0
0
0
0
0
SEALH
0
0
0
0
0
0
PRT
0
0
0
0
0
0
IT
0
0
0
0
0
0
Spolu
7
0
0
0
5
12
FSMP
2006
2007
2008
2009
2010
Spolu
FTD
0
1
0
1
0
2
FTH
0
1
0
0
0
1
BDT
0
4
0
4
0
8
WT
0
0
0
1
0
1
PAT
0
0
0
0
0
0
BED
0
1
0
0
0
1
AT
0
0
0
1
0
1
JRT
0
1
0
0
0
1
CT
0
0
0
0
0
0
SEALH
0
0
0
0
0
0
PRT
0
0
0
0
0
0
IT
0
0
0
0
0
0
Spolu
0
8
0
7
0
15
DS
2006
2007
2008
2009
2010
Spolu
FTD
3
0
0
0
0
3
FTH
0
0
0
1
2
3
BDT
1
0
0
1
3
5
WT
5
0
0
1
0
6
PAT
1
0
0
1
1
3
BED
0
0
0
1
0
1
AT
0
0
0
0
0
0
JRT
0
0
0
0
0
0
CT
0
0
0
1
0
1
77
SEALH
0
0
0
0
0
0
PRT
0
0
0
0
0
0
IT
0
0
0
0
0
0
Spolu
10
0
0
6
6
22
MSBLT
2006
2007
2008
2009
2010
Spolu
FTD
13
7
3
13
11
47
FTH
18
24
15
5
11
73
BDT
21
31
28
38
32
150
WT
17
17
7
14
16
71
PAT
9
8
5
6
10
38
BED
1
1
0
0
0
2
AT
0
0
0
0
0
0
JRT
0
2
1
1
2
6
CT
0
0
0
0
0
0
SEALH
0
0
0
0
0
0
PRT
1
6
4
6
0
17
IT
0
0
0
0
0
0
Spolu
80
96
63
83
82
404
FD
2006
2007
2008
2009
2010
Spolu
FTD
1
2
1
0
1
5
FTH
1
1
0
1
2
5
BDT
5
5
2
1
4
17
WT
6
1
0
0
0
7
PAT
1
0
0
0
1
2
BED
1
1
0
0
0
2
AT
0
0
0
0
0
0
JRT
0
0
0
0
1
1
CT
1
0
0
0
0
1
SEALH
0
0
0
0
1
1
PRT
0
0
0
1
0
1
IT
0
0
1
2
0
3
Spolu
16
10
4
5
10
45
CHBL
2009
2010
Spolu
Odvaha
2009
2010
4
4
FTD
1
0
FTH
2
5
7
5
BDT
7
7
14
FTD
FTH
1
BDT
1
WT
5
3
8
WT
3
8
11
PAT
6
10
16
PAT
6
3
9
0
BED
1
BED
78
4
Spolu
1
AT
0
AT
JRT
0
JRT
1
CT
0
SEALH
4
PRT
0
IT
1
38
Spolu
22
CT
1
SEALH
PRT
2
2
IT
Spolu
14
24
0
1
1
1
1
2
0
3
3
28
50
1
Počet psov podľa plemien a rokov na klubových skúškach
Plemeno
2006
2007
2008
2009
2010
Spolu
FTD
18
10
4
14
16
62
FTH
19
26
15
7
15
82
BDT
28
40
30
45
45
188
WT
30
18
7
21
20
96
PAT
13
8
5
13
23
62
BED
3
3
0
1
0
7
AT
0
0
0
1
1
2
JRT
0
3
1
1
3
8
CT
1
0
0
1
1
3
SEALH
0
0
0
0
1
1
PRT
1
6
4
9
2
22
IT
0
Spolu
113
0
1
2
0
3
114
67
115
127
536
Percentuálne zastúpenie podľa plemien na
klubových skúškach
Plemeno
2006
2007
2008
2009
2010
FTD
15,93
8,77
5,97
12,17
12,60
FTH
16,81
22,81
22,39
6,09
11,81
BDT
24,78
35,09
44,78
39,13
35,43
WT
26,55
15,79
10,45
18,26
15,75
PAT
11,50
7,02
7,46
11,30
18,11
BED
2,65
2,63
–
0,87
–
AT
–
–
–
0,87
0,79
JRT
–
2,63
1,49
0,87
2,36
CT
0,88
–
–
0,87
0,79
–
–
–
–
0,79
0,88
5,26
5,97
7,83
1,57
–
1,49
1,74
–
SEALH
PRT
IT
–
79
Počet psov podľa umiestnenia na klubových skúškach
LSMP
FSMP
FD
SD
MSBLT
Chovné BL
Spolu
2006
2007
2008
2009
2010
Spolu
I. cena
5
–
–
–
1
6
50%
II. cena
1
–
–
–
1
2
17%
III. cena
1
–
–
–
1
2
17%
I. cena
–
3
–
3
–
6
40%
II. cena
–
2
–
4
–
6
40%
III. cena
–
1
–
1
–
2
13%
I. cena
5
1
–
1
4
11
24%
II. cena
4
3
1
3
4
15
33%
III. cena
4
4
3
1
2
14
31%
I. cena
–
–
–
2
2
4
18%
II. cena
1
–
–
3
1
5
23%
III. cena
5
–
–
1
3
9
41%
I. cena
24
60
42
58
48
232
29%
II. cena
42
58
63
74
77
314
39%
III. cena
7
17
11
20
19
74
9%
I. cena
–
–
–
9
10
19
25%
II. cena
–
–
–
11
28
39
51%
III. cena
–
–
–
–
3
3
4%
I. cena
34
64
42
73
65
278
0%
II. cena
48
63
64
95
111
381
0%
III. cena
17
22
14
23
28
104
0%
Víťazi jednotlivých
klubových pracovných skúšok
Klubové farbiarske skúšky
1994 – FTH, pes, Jack ze Svedlic, vodič, Marián Štefek
1995 – WT, suka Taunus Canta, vodič: MVDr. Stanislav Bučko
1996 – WT, suka Ula Atak, vodič: E. Ballay
1997 – nekonali sa, namiesto nich klubovka FD
1998 – FTD, suka CH Nikita Lemart, vodič Marián Štefek
1999 – FTH, pes Varus Lemart, vodič Marián Štefek
80
2000 – FTH, suka Betty Rábrec, vodič: Ján Füri
2001 – FTD, suka Kmotra Lemart, vodič: Marián Štefek
2002 – FTD, suka Kirussa Lemart, vodič: Milan Folťan
2003 – FTD, pes Adidas Action Aka Slovakia, vodič: Milan Folťan
2005 – BDT, pes Fred z Luckinho Dvora, vodič: Pavol Uhrinec
2007 – FTD, pes Hurikán SK Fibi, vodič: Bohumil Letko
2009 – BDT, pes Erro z Bukovských lesu, vodič: Lucia Ostrožanská
Klubové skúšky duričov
2001 – FTD, pes Aron Lemart, vodič: Ing. Jozef Herz
2002 – WT, suka Awa spod Drieňovca, vodič: Tibor Baláž
2003 – FTD, pes Adidas Action Aka Slovakia, vodič: Milan Folťan
2004 – WT, suka Alfa z Bôrovej Dolinky, vodič: Miloslav Bača
2005 – PAT, suka Bona Dinov Dvor, vodič: Pavol Viazanko
2006 – PAT, suka Cira od Svitavských pramenú, vodič: Ing. Tibor Csóka
2007 – nekonali sa
2008 – nekonali sa
2009 – BDT, pes Erro z Bukovských lesu, vodič: Lucia Ostrožanská
2010 – PAT, pes Csóka´s Avar, vodič: Pavlína Csóková
Klubové lesné skúšky
2004 – FTD, pes Bimbo z Rexovho Dvora, vodič: Milan Žiak
2006 – FTD, pes Tornádo SK Nabori, vodič: Anita Szilvasi
2008 – nekonali sa
2010 – WT, suka Lambda z Turzycowych kniej, vodič Ivana Hotová
Klubové farbiarske duričov
1997 – FTH, suka Cita Lemart, Štefek Marián
2006 – FTD, pes Tornádo SK Nabori, vodič: Anita Szilvasi
2007 – BDT, pes Erro z Bukovských lesu, vodič: Lucia Ostrožanská
2008 – BDT, pes Erro z Bukovských lesu, vodič: Lucia Ostrožanská
2009 – BDT, pes Egon Korym Bohémia, vodič: Ján Dubčák
2010 – PAT, pes Csóka´s Avar, vodič: Pavlína Csóková
81
Medzinárodné klubové skúšky v brlohárení – celkoví víťazi
1994 – BDT, suka Dita z Lomnice vodič: Horák Pavel, ČR
1995 – BDT, suka Dita z Lomnice, vodič: Horák Pavel, ČR
1996 – FTD, pes Ted Franke, vodič: Polehňa František, ČR
1997 – FTD, pes Fat z Bíle, vodič: Zdenek Dreschner, ČR
1998 – BDT, pes Ike Lucifer, vodič: Dr. Soroka Jaroslav, SR
1999 – FTH, suka Mestoy Gigi, vodič: Igor Szarka, SR
2000 – WT, suka Gaja Bôrcov, vodič: Grác Jozef, SR
2001 – FTD, pes Dan z Lankače, vodič: Lenka Hanousková, ČR
2002 – FTH, pes Mestdi Szereny, vodič: Ferenc Kulcsár, HU
2003 – BDT, pes Ikar z Dolanské Chalupy, vodič: Šimúnek Vladimír, ČR
2004 – PAT, suka Jája Srdcové eso, vodič: Vlček Vladimír, ČR
2005 – FTH, suka Mesztói Szél, vodič: Ferenc Kulcsár, HU
2006 – WT, suka Fany Bôrcov, vodič: Ing. Jozef Mráz, SR
2007 – WT, pes Fuga Asiras, vodič: Michal Skotarczak, PL
2008 – BDT, pes Zeta Fiery Lucifer, vodič: Ondrej Mokrý, ČR
2009 – JRT, pes Lóczy-Bárdi Atom, vodič: Atilla Juhász, HU
2010 – BDT, suka Cira z Mostolinky, vodič: Zdeněk Jiřínsky, ČR
Medzinárodné klubové skúšky v BL- víťazi Memoriálu Fr. Semana
1998 – BDT, pes Ike Lucifer, vodič: Dr.Soroka Jaroslav
1999 – FTH, suka Mestoy Gigi, vodič: Igor Szarka
2000 – WT, suka Gaja Bôrcov, vodič: Jozef Grác
2001 – FTD, suka Darina Hurikán, vodič: Fúri Ján
2002 – WT, pes Harko z Agačiny, vodič: Bača Miloslav
2003 – FTD, suka Grace Idanský potok, vodič: Grega Lubomír
2004 – PAT, pes Ptakis Aris, vodič: Dr. Kaščák Stanislav
2005 – BDT, pes Aro z Luckinho Dvora, vodič: Lucia Otrožanská
2006 – WT, suka Fany Bôrcov, vodič: Ing. Jozef Mráz
2007 – BDT, pes Bojar Z Luckinho Dvora, vodič: Ladislav Szalai
2008 – PRT, pes Big Bandit z Jeřene, vodič: Stanislav Oujezdský
2009 – BDT, suka Becky z Herberka, vodič: Radovan Roba
2010 – BDT, pes Eliot z Bjelakovej záhrady, vodič: Ing. Stanislav Bjelak
82
Ad:
Zážitok z výstavy
Udalosť, ktorou sa zaoberá tento článok ma pobúrila a znechutila hneď v čase keď sa
prihodila, dozvedela som sa o nej priamo od postihnutej vystavovateľky. A viete čo ma nahnevalo najviac? Vôbec nie to, že bolo zviera, v katalógu uvedené v plnej triede na výstave
presunuté do triedy prázdnej!
Neprekvapilo ma, že sa takýto pokus uskutočnil a v tomto prípade úspešne vydaril, preto, že vieme, že takéto pokusy tu už boli a v mnohých prípadoch nevyšli, lebo
v „postihnutej“ triede do ktorej mal byť prišupnutý budúci „nádejný víťaz“ bol vystavovateľ – vedomí si svojich práv a domáhajúci sa ich. No tentokrát to vyšlo a to po prvé preto, že postihnutá vystavovateľka sa nebránila hneď a následne pri podávaní protestu ju
všetci odbili. Nevedela, že má byť vystavený Protokol, nevedela, že mohla žiadať nahliadnuť do Prihlášky, zišla sa vôbec Komisia pre protesty? Za čo zaplatila 50Eur? Takže už viete
čo musí na tejto udalosti rozčúliť každého slušného človeka? Že sa pod to podpísali ľudia,
ktorí majú zastupovať a reprezentovať, ľudia z výstavnej kancelárie, riaditeľ výstavy aj Komisia pre protesty?
Vystavovateľka čaká doteraz na vyrozumenie, za ktoré zaplatila svoje peniaze. Ale všetci
dobre vieme, že pôvodná príhláška presunutého zvierať je dávno v koši a určite je pripravená taká, ktorá je v súlade, v poriadku, pripravená k prezentácii. Každý si ju môže pozrieť
a dočíta sa, že sa omyl stal niekde medzi nebou a zemou, niekde medzi prihlásením a vytlačením katalógu. Takže je všetko v úplnom poriadku. Ale ako je to celé možné? Môže pomôcť našej členke klub? Alebo si z toho zoberieme príklad a budeme si presúvať zvieratá
podľa stavu priamo na výstave? To asi nie, na štastie ešte mnohým z nás zostala chrbtová
kosť a zmysel pre spravodlivosť!
Andrea Skržeková
Poznámka redakcie: Uvedený článok je reakciou na príspevok pani Lívie k MVP Nitra
2010, ktorý uverejnený v Spravodaji č. 2/2010.
83
84
85
86
87
88
Nová krv ii.
V
N
druhej časti článku, o plemene staffordšírsky bullterriér by som sa zameral na niektoré
aspekty, ktoré súčasní chovatelia opomínajú alebo ignorujú z rôznych dôvodov.
a úvod použijem citát špičkového genetika Ing. Jaromíra Dostála DrSc. :
„Chováme celé psy se vším všudy, ne jen krásné oko, zdravé kyčelní klouby, líbivou pigmentaci, osrstení a podobne. Jen producenti šteňat koukají po rodokmenech plných titulú, aby
mohli prodávat šteňata za co nejvyšší cenu bez ohledu na jejich kvalitu. ”
Tak sa to deje aj v súčasnej dobe.
Producenti či farmári produkujú veľké množstvá zvierat priemernej až nízkej kvality bez
snahy o línie v ich chove, bez akejkoľvek účelovosti. Bez vízie a samotného obrazu ich chovu. Majú na to živnosť a tak sú ako veľkoobchod, v ktorom sú zľavy, akcie na ich produkty
a snaha o jediné-zisk.
Chovateľstvo je poslanie človeka zlepšiť vlastné vízie a kvalitu jedincov vlastnej produkcie. Kto sa poberá cestou zisku, nemôže očakávať nič viac, len peniaze. Kto sa poberá cestou chovateľstva, nemôže očakávať nič iné, len starosti.
Chcel by som sa zamerať na štyri aspekty skutočného chovu.
1. vízia3. obraz
2. línia4. účelovosť
89
Všetky tieto aspekty,majú snahu zlučovať sa a vzájomne prepájať do jedného celku. Sú
na sebe závislé a na seba vzájomne vplývajúce. Nesmú byť brané samostatne, lebo tým sa
naruší kontinuita chovateľského zámeru.
1. VÍZIA
Ide o ucelený myšlienkový zámer ku konkrétnej
situácii, smerujúcej mysľou obsiahnutej a logicky
reálnej budúcnosti. Chovateľsky je to snaha o smerovanie chovu plemena v prepojení s vedomosťami o genetike a výchove.
Mojou osobnou víziou sú čierne jedince, jednotného genotypu.
Genotyp by mal mať teriérsku mierne ľahšiu,
športovú kostru. Dlhší krk a primerane široký hrudník. Hlava je primerane široká, papuľa suchá s výrazným chrupom. Uši nesené na správnom mieste, správneho tvaru, nie malé a ani veľké. Oči tmavé
a nesené priamo.
Vzorom mojej línie je Polynesian Waka Navigator
(viď foto č. 1).
1
Polynesian Waka Navigator
2. LÍNIA
Je cielená skupina psov, ktorá tvorí základ genofondu v chove chovateľskej stanice a jeho následné dodržiavanie v krytiach.
Snahou chovateľa v líniovom chove je dodržiavať krytie s jedincami vhodnými na udžanie línie. Nepodľahnúť jedincom s mnohými víťazstvami a ani jedincom za lacné poplatky
za krytie. Línia sa dodržiava vlastným osobným prístupom a vedomosťou, čo vlastne chceme. Nezmyselné krytia s úspešnými (hoci carrierovými) jedincami, nesvedčí o kvalite chovu.
Niektorí chovatelia by sa mohli už po toľkých rokoch chovu a po toľkých vrhoch posu2
Chelmstaff Black Jack
90
3
Willowstaff Black Marauder
4
Willowstaff Barbed Wire
núť o krok do predu, k skvalitneniu svojho chovu. Prvý raz majú celkom perspektívnu suku
z ktorej sa dá upevniť a skvalitniť vlastný chov. Ale…
Línia, o ktorú sa snažím má tieto jedince (viď foto č. 2, č. 3 a č. 4).
3. OBRAZ
Dáva do zmyslového orgánu – očí – vnem, ktorý duševne napĺňa človeka pocitom súladu a harmónie tvarov.
Pes musí v očiach chovateľa pôsobiť kompaktne, životaschopne, dynamicky, lovecky,
atleticky, pevne a účelovo.
Zabúdame, že pes je nástrojom a partnerom človeka. Je to živá bytosť, ktorá musí pôsobiť tak, aby účel, na ktorý bola vyšľachtená, sa čo najviac približoval skutočnosti. Je to predátor, lovec a mysliaca bytosť.
Každý pohľad na mojich psov ma napĺňa šťastím z ich pohybu, radosti zo života
a nekonečnej lásky k človeku. Moje psi sú v mojich očiach harmóniou sily a dynamiky,
inteligencie a bystrosti, šikovnosti a radosti z pohybu. Sú ten najkrajší obraz maliara života.
Tak vidím svoje psi ja, vy ich vidíte ako…?
(viď foto č. 5 a č. 6)
5
6
4. ÚČELOVOSŤ
Pes bol a je partnerom,ale aj živým nástrojom človeka. Jeho zmysel má byť zachovaný
preto,lebo je to PES.
Pes by mal byť takého tvaru a proporcií tela, aby mohlo byť kedykoľvek konfrontovaný v reálnom živote a schopný prežita. Či už ako lovec alebo pomocník lovca. Snahou
chovateľa by v prvom rade mala ostať podstata psa v jeho fyziognómii, ktorá ho zaraďuje do skupiny predátorov. Ak mu skrátime nos, nohy a zväčšíme hlavu vytvárame kreatúru psa.
Staffordsšírsky bullteriér je pes schopný prežiť. Je silný, vytrvalý, múdry a šikovný. Nech
to tak aj ostane. (viď foto č. 7 a č. 8).
91
7
8
Na záver chcem poukázať na to, že producenti a farmári zapĺňajú trh nekvalitným genetickým materiálom a chovateľom, ktorí kryjú raz za rok až dva roky odoberajú množstvo
potenciálnych nádejných chovateľov.
Ak si totiž kúpi psa od farmára, tak už si nemôže tak skoro kúpiť psa od chovateľa. A navyše, chovateľ nezjednáva cenu. Je jednotná a daná chovateľom, nemá akcie ani zľavy. Uvedomme si, že ak niekto za 5 rokov vyprodukuje 56 vrhov a množstvo krytí s farmárskymi nepodarkami, ako sa potom dá chovať, ak nám genofond prekrýva v každom
druhom – treťom rodokmeni pes z farmy. Potom musíme nosiť zvieratá zo vzdialenejšieho
zahraničia a tak pomaly vytvárať vlastnú líniu, kde sa farmárske psy nebudú vyskytovať.
Svetozár Prochotský
THOR STEINAR division dogs
Desáté narozeniny
Terrence Tavari
V minulém Zpravodaji KCHT jsem zjistil, že můj pes Terrence Tavari nadále nefiguruje pro svůj věk mezi chovnými psy. Proto dovolte malou reminiscenci a krátkou bilanci jeho přínosu pro náš klub. Irský teriér Terrence Tavari se 2. 2. 2011
dožívá 10 úspěšných let v lovu i plemenitbě. Ti, kteří ho znáte, uznáte, že při této
příležitosti si tento osobitý jedinec ještě za svého života zaslouží alespoň trochu
skromné publicity..
Jeho začátky ovšem nebyly vůbec snadné. Už jako 3,5letého dospělého psa jsem ho
velmi náhodně importoval v říjnu 2004 ze Slovenska. Známá chovatelka a rozhodčí paní
Anna Cwieceková totiž tehdy hledala pro Terrence vhodné umístění, neboť po třech pokusech nalézt ten správný domov pro nadějného a svérázného psíka se neustále nedařil. Až
náhoda přispěla k tomu, že tenhle neopakovatelný pes skončil u mne. Dnes jsem té náhodě tolik vděčen, že vždy při vzpomínkách na ten okamžik mám slzy v očích. Život s Terrym
92
je nevšední a pestrý. Pan Kubík kdysi prohlásil, že Terry je jeden z mála
psů, který u nás naplňuje ten správný charakter a temperament irského teriéra. Terrence má díky paní
Cwiecekové všechna možná výstavní (JCH, CH, Klubový vítěz KCHT 2004
atd.) i lovecká ocenění a tak mnoho
pro jeho další proslulost z mé strany nebylo potřeba. Lesní zkoušky v I.
ceně je mým jen malým počinem
k jeho bohaté lovecké upotřebitelnosti. Od těch chvil odvádí v naší
lužickohorské honitbě LUŽ jen a jen
špičkovou práci v lečích na spárkatou zvěř a v dosledech ulovené či
postřelené zvěře.
Terrence Tavari má ovšem také
ohromnou chovatelskou hodnotu,
patří mu proto na tomto místě velké
uznání. Jsem na něho pyšný z mnoha důvodů. Nejenže je plnochrupý, s velmi dobrou tuhou srstí, optimálně neseným uchem, vyváženou
typickou tělesnou stavbou, ale i jeho
povaha je nenapodobitelná. Poslední dobou mne však trápí skutečnost,
CH Terrence Tavari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Krytí a chov
O: Edmund Zlatý Florex
Jméno feny
Datum krytí
Bela z Křenovských luk
Baddy z Knížecí láje
Aira z Píseckých lesů
Aida Birkstein
Ambra z Mostné hory
Eny z Budské třešňovky
Alma z Kvítkovské hory
Asta z Lužických lesů
Onja vom Grossen Bruch D
Pacemaker Fergie D
Melting Red Amber Sun Storm D
2/6/2005
2/16/2005
4/2/2005
4/14/2005
9/9/2006
11/29/2006
4/13/2008
10/2/2009
8/17/2009
11/30/2009
8/10/2010
Den
narození
4/8/2005
4/18/2005
6/4/3005
6/13/2005
11/10/2006
1/30/2007
6/15/2008
X
10/19/2009
1/2/2010
10/10/2010
Celkem
M: Dina z Katkinej záhrady
Počet
Feny
Psi
Majitel
Chovná stanice
8
8
6
9
6
7
6
0
6
7
9
72
7
5
3
5
1
5
3
0
3
4
1
37
1
3
3
4
5
2
3
0
3
3
8
35
Řídká
Klejna
Baštářová
Tomášek
Pavlíček
Švejdová
Kroupová
Hamplová
Fr. Albrecht
Fr. Wahner
Fr. Albrecht
Z obory Hvězda
Kerkark
Darleton
Z Bětnického údolí
Z Hodějovských strání
Z Komáří vížky
Z Větrova
Melting Red
Witche´s Promise
Melting Red
93
že se u nás v chovu málo dbá na výšku podle standardu. Ideální výška je u psa 45 – 47 cm
a u fen 43 – 45 cm. Běžně se zadávají tituly psům nad 50 cm a fenám k 50 cm. Po výstavách je vidno mnoho pěkných psů, ovšem málo těch, kteří ještě splňují standardní velikost
a tu Terrence bezezbytku drží. Myslím, že na tomto poli sehrál důležitou roli, i když ne vždy
i jeho potomci mají požadovanou velikost. Dost totiž záleží na feně a ty bohužel většinou
jsou vyššího vzrůstu. Objevují se ovšem potomci optimálního typu jako např. Dixi z Hodějovských strání, která má neobvyklou chovnou hodnotu, však již díky chovatelce paní Švejdové se její potenciál rozvíjí například nedávným spojením s Merrymac Copyrightem. Ne
jeden chovatel tak vyhledal Terryho ke krytí právě pro jeho velikost, to oceňují rovněž chovatelé v zahraničí. Z celkem 11 spojení tak přišlo na svět 72 nových jedinců (viz. tabulka).
Je, myslím, velmi dobře, že tu zanechává poměrně významnou stopu a že důležité znaky
budou jistě s jeho přispěním do budoucna upevňovány.
Závěrem dovolte poděkovat všem převážně chovatelkám, chovatelům, kteří si vybrali chov právě Terrence Tavariho, poradcům chovu, kteří sehráli jistě významnou úlohu při
doporučování ke krytí.
Mgr. Pavel Císař
„Trim štúdio to má švih, vyčarí vám krásny strih!“
Objednávanie - informácie:
Tel: 0910 990 313, 0905 516 313
www.psisalonbratislava.sk
94
95
96
HUSSE Váš nový sponzor.
HUSSE to pravé pre Vašich psov.
HUSSE Vám ponúka vysokokvalitné švédske krmivá pre
psov a mačky vyrobené na základe originálnych švédskych
receptúr. Krmivo HUSSE Vám doručíme domov úplne
ZDARMA.
Objednané krmivá HUSSE cez náš e-obchod Vám
doručujeme podľa pevne stanových rozvozov, ale aj na
základe osobnej dohody s Vami.
Pre členov SKCHTaF poskytujeme zľavu do 20 %.
Navštívte našu stránku www.husse.com, kde si nájdete pre
Vašich miláčikov pochúťky, odmeny, doplnky potravy,
príslušenstvo, kozmetiku a hygienu.
97
98
Najúspešnejší teriér
zahraničného člena
SKCHTaF 2010: suka Írsky
Soft Coated Wheaten
teriér CH Lovely Sonny
Kní-York, maj.: Mgr. Petra
Šubertová
Snímka: Mgr. P. Šubertová
Víťaz Memoriálu F. Semana 2010: pes Border teriér ELIOT z Bjelakovej záhrady, vodič.: S. Bjelak
Na titulke: Írsky teriér Tina Turner
Tavari, ICH., CH SK, JCH SK, KCH
SKCHTaF, Interra veteran Winner 2009,
chov.+ maj.: A. Cwieceková
Snímka: Z. Križanová
Najúspešnejší pracovný teriér SKCHTaF
2010: pes Patterdale teriér Csókas Avar,
maj.: Ing. Tibor Csóka
Snímka: P. Csóková
Víťaz MSBLT 2010: suka Border teriér CIRA z Mostolinky, vodič Z. Jiřínsky
Snímky: S. Oujezdský
TOP TERIÉR 2010:
Airedale teriér,
suka Didi Made
Baby Bell, maj.:
Pavla Hozová
TOP Chovateľská stanica 2010: Sunshine Celebration, WHWT, chov..: JUDr. Martina Kanásová
Snímky: JUDr. M. Kanásová
Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov
KLUBOVÝ SPRAVODAJ
Ročník XXI
Číslo 1/2011

Similar documents

Schnauzer, pinscher, molosser og

Schnauzer, pinscher, molosser og MD GR MD CH Weyna De La Paco Cassa PKR.II-117744, 05/05/13, E: Kaminska, Anna, Dlugie Ogrody, 80-765 Gdansk, Poland, Adr.Koresp.: Kowale, Ul. Przy Sadzie 6/A, 80-180 Gdansk Lostowice, Polen O: Gavr...

More information

4/2008 - Mops klub

4/2008 - Mops klub Kontaktní adresa pro zasílání přihlášek se mění – vše bude směrováno na adresu paní Krsové Kbelnice 33, 336 01 Letiny. Je zvažována možnost, že po skončení klubové výstavy se uskuteční chovatelská ...

More information

NOMENCLATORUL RASELOR CANINE FCI

NOMENCLATORUL RASELOR CANINE FCI Deutscher Pinscher (184) (German Pinscher) a) Self coloured: Deer red,

More information

Spravodaj 1 / 2008 - Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov

Spravodaj 1 / 2008 - Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov Použitím v chove sa pre účely týchto ustanovení rozumie párenie. Chovný pes môže páriť bez obmedzenia veku a počtu párení. V Zozname chovných psov bude uvádzaný do dovŕšenia deviateho roku života. ...

More information