pregătiţi pentru performanţă - Trustul de presa al Ministerului

Comments

Transcription

pregătiţi pentru performanţă - Trustul de presa al Ministerului
Observatorul militar
www.mapn.ro
www.presamil.ro
DECORAT CU ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE CAVALER
MAPN.RO
OBSERVATORULMILITAR
 ANUL XXIV NR. 38 (1.324) 30 SEPTEMBRIE – 6 OCTOMBRIE 2015  24 PAGINI  1,20 LEI 
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
FONDAT LA 23 IULIE 1859
PREGĂTIŢI PENTRU
PERFORMANŢĂ
Militari români şi ai Armatei Naţionale a Republicii
Moldova s-au instruit, împreună, lângă Iaşi.
Foto: Lucian Irimia
12-13
Şeful SMG, în galeria de onoare a
Colegiului de Război al Forţelor Terestre Americane
S
De asemenea, oficialul militar român a vizitat mai multe facilităţi
de instruire ale militarilor americani.
Principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirilor au făcut
referire la exerciţiile desfăşurate în cadrul operaţiei Atlantic
Resolve, parte a Iniţiativei de Reasigurare Europeană, stadiul
implementării sarcinilor rezultate din Planul de acţiune al Alianţei pentru creşterea capacităţii operaţionale în termenele
agreate, precum şi angajamentul militarilor români la operaţia
Resolute Support, în Afganistan.
Vineri, 25 septembrie, generalul-locotenent Nicolae Ciucă a participat la ceremonia de învestire în funcţie a preşedintelui Comitetului
Întrunit al Şefilor de State Majore ale Forţelor Armate ale SUA, în cadrul
căreia generalul Joseph F. Dunford Jr. a preluat comanda Forţelor
Armate ale SUA de la generalul Martin E. Dempsey. 
ăptămâna trecută, şeful Statului Major General, generallocotenent Nicolae Ciucă, aflat în vizită oficială în Statele
Unite ale Americii, a fost inclus, printr-o ceremonie, în
Galeria de onoare a Colegiului de Război al Forţelor Terestre Americane (International Fellows Hall of Fame). Generalul-locotenent
Ciucă a urmat cursurile colegiului în 2006, obţinând un master
în Studii Strategice.
În cadrul vizitei, şeful SMG a avut întrevederi cu adjunctul
asistentului secretarului Apărării pentru Europa şi NATO, James
J. Townsend, vicepreşedintele Comitetului Întrunit al Şefilor de
State Majore ale Forţelor Armate ale SUA, general Paul J. Selva,
directorul pentru Dezvoltarea Forţei Întrunite din Pentagon,
general-locotenent Thomas D. Waldhauser, precum şi cu şeful
Gărzii Naţionale a statului Alabama, general-maior Perry Smith.
MAIŞTRI MILITARI
FESTIVAL
aiştrii militari din echipa tehnică a avionului C-130 Hercules
au căutat şi găsit secretul longevităţii acestei aeronave şi îl
împărtăşesc celor tineri. 
rupe de actori profesionişti şi amatori din întreaga ţară au
urcat pe scena Festivalului Naţional de Teatru Tanţa şi Costel,
desfăşurat la Medgidia. 
Secretul
longevităţii aeronavelor
M
T
6
SPORT
Regal teatral
la Medgidia
1 OCTOMBRIE – ZIUA SCAFANDRILOR MILITARI
11
E
Sub culorile
roş-albastre
chipele de rugbi, baschet, hochei, handbal şi polo ale
Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti au avut o
săptămână de foc. 
23
2
uInaugurare. Şe�ul Statului Major al Forţelor Navale,
contraamiral Alexandru M�rşu, a participat miercuri, 23
septembrie, la Murighiol, judeţul Tulcea, la inaugurarea primului modul al Centrului Internaţional de Studii
Avansate pentru Sisteme Fluvii-M�ri Danubius-Ri, proiect
declarat anul trecut de Guvernul României drept unul
strategic, de importanţ� naţional� �n domeniul cercet�rii
ştiinţifice. Acesta este al doilea proiect major al României,
pe lâng� laserul de la M�gurele. În discursul s�u, şe�ul
SMFN a subliniat importanţa acestei �one a României
pentru Forţele Navale române, disponibilitatea acestei categorii de �orţ� pentru a colabora cu Centrul Internaţional
Danubius-Ri, precum şi grija pe care marinarii militari o au
�aţ� de ecosistemul din Delta Dun�rii, �n contextul �ndeplinirii misiunilor �n aceast� �on�. Inaugurarea structurii
a �ost urmat� joi, 24 septembrie, de simpo�ionul ştiinţific
cu tema Abordări moderne pentru dezvoltarea durabilă a
Deltei Dunării.
uMilitari în competiţie. Recent, �n �acilit�ţile de
instrucţie din Dej, loturile de atletism repre�entative
ale marilor unit�ţi şi unit�ţi din compunerea Divi�iei 4
In�anterie Gemina au participat la Campionatul militar
de cros, ediţia 2015. la final, pe podium au urcat echipele Brig��ii 81 Mecani�at� (locul I), Batalionului 317
Cercetare (locul al II-lea) şi Regimentului 69 Artilerie
Mixt� (locul al III-lea). Cei mai buni sportivi au �ost selecţionaţi pentru a construi noul lot sportiv de atletism
al divi�iei clujene, care va repre�enta marea unitate �n
etapele urm�toare ale competiţiilor militare de cros.
uVoluntariat. Circa 300 de voluntari, printre care
militari români şi americani, au participat, recent, la o
acţiune de cur�ţare a plajei şi �onelor limitro�e acesteia din staţiunea Mamaia. Evenimentul, dedicat Zilei
Internaţionale de Cur�ţare a Plajelor, a �ost organi�at
de Ambasada SUA la Bucureşti, �n parteneriat cu Liga
Naval� a Statelor Unite – Consiliul din România.
uCompetiţie. În perioada 22-24 septembrie, la
Regimentul 61 Rachete Antiaeriene Pelendava, din
Craiova, s-a des��şurat �a�a pe unitate a competiţiei
Subofiţerul/soldatul anului. La proba teoretic�, militarii
participanţi au �ost evaluaţi la cunoaşterea regulamentelor militare generale şi li s-au testat cunoştinţele la limba engle��. Au urmat probele de alergare pe distanţa de
3.000 de metri, flot�ri, abdomene, aruncarea grenadelor
de mân� la distanţ� şi preci�ie. Nu au lipsit nici evalu�rile
la orientare topografic�, utili�area tehnicii de comunicaţii şi instruirea CBRN. Proba surpri��, nelipsit� acestui tip
de competiţie, a vi�at acuitatea şi gradul de memorare al
participanţilor. (Maior Ştefan Macrea)
uStagiu de pregătire. În perioada 30 august-22 septembrie, studenţii caporali Mihail Anton şi Marian Slotea,
din Academia Naval� Mircea cel Bătrân, au participat la
stagiul de preg�tire marin�reasc� şi leadership la Centrul
de Instruire şi Preg�tire Marin�reasc� a Marinei Militare
Polone�e, de la C�ernica. În acest timp, studenţii militari
români, polone�i, germani şi bulgari au executat activit�ţi
practice şi teoretice, �n vederea navig�rii pe di�erite tipuri
ambarcaţiuni, precum şi activit�ţi care au avut ca scop
de�voltarea calit�ţilor de lider. (Mihaela Zabolodni)
uŞtiinţa fără secrete. Academia Forţelor Terestre
Nicolae Bălcescu (AFT) şi Universitatea Lucian Blaga, �n
parteneriat cu Consiliul Judeţean şi Inspectoratul Şcolar
al judeţului Sibiu, au organi�at vineri, 25 septembrie,
pentru publicul larg, �n spaţiile Facult�ţilor de Inginerie,
Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentar� şi Protecţia Mediului,
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
EVENIMENT
Cooperare
bilaterală
Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa, şi omologul său
din Republica Moldova, Anatolie Şalaru, au semnat marţi,
22 septembrie, la Neptun, în judeţul Constanţa, Înţelegerea
tehnică de colaborare în domeniul standardizării militare între
Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării
Naţionale din România.
C
eremonia de
semnare a avut
loc �n cadrul şedinţei comune a guvernelor României şi Republicii
Moldova.
Înţelegerea tehnică de
colaborare în domeniul
standardizării militare
între Ministerul Apărării
al Republicii Moldova şi
Ministerul Apărării Naţionale
din România repre�int�
instrumentul instituţional
�uncţional, necesar �n vederea reali��rii, menţinerii
şi �nt�ririi cadrului bilateral
de colaborare �n domeniul
standardi��rii militare, �n
concordanţ� cu prevederile
�n vigoare ale legislaţiei naţionale din cele dou� ţ�ri.
Colaborarea se va axa pe
acordarea de sprijin de specialitate �n vederea reali��rii
cadrului de reglementare la
nivel naţional pentru consultarea şi implementarea
standardelor internaţionale speci�ice, precum şi pe
schimbul de experienţ� �ntre organismele şi structurile cu atribuţii �n domeniu. n
Delegaţie sârbă,
în România
Î
n perioada 23-25 septembrie, comandantul Forţelor
Terestre din Armata Serbiei, general-locotenent
Milosav Simovi�,
�,, a e�ectuat o vi�it� �n ţara noastr�, la invitaţia şe�ului Statului Major al Forţelor Terestre, generalmaior Dumitru Scarlat.
Dup� primirea oficial� a delegaţiei militare sârbe la
sediul SMFT, au �ost trecute �n revist� aspecte privind organi�area Forţelor Terestre române, instruirea militarilor
români prin exerciţii naţionale şi multinaţionale, angajamentele la care Armata României particip� cu �orţe �n
di�erite operaţii militare şi iniţiative regionale, precum şi
aspecte privind sistemul de �nv�ţ�mânt militar.
Totodat�, �n cadrul discuţiilor avute, au �ost abordate subiecte re�eritoare la evaluarea activit�ţilor bilaterale des��şurate
Foto: Nicuşor Comănescu
GARNIZOANA ROMÂNIA
Observatorul militar
pân� �n pre�ent, elaborarea unei proiecţii de activit�ţi comune şi
identificarea unor domenii noi de cooperare.
Programul activit�ţii a mai cuprins primirea delegaţiei de
c�tre secretarul de stat pentru Politica de Ap�rare şi Planificare,
Valeriu Nicuţ, şi de locţiitorul şe�ului Statului Major General, general-maior Adrian Tonea, vi�itarea Academiei Forţelor Terestre
Nicolae Bălcescu, din Sibiu, Centrului de Instruire pentru Lupt� al
Forţelor Terestre Getica, din Cincu, Brig��ii 2 In�anterie Rovine, din
Craiova, precum şi Mu�eului Militar Naţional Regele Ferdinand I. n
DIXI !
Este un proiect foarte ambiţios care sărbătoreşte în alt fel anul dedicat veteranilor de război. Sper ca Grupul Invictus România să reuşească să strângă
fondurile necesare pentru ca un militar român rănit să poată participa la Jocurile Paralimpice Invictus. Vă felicit pentru ambiţie şi pentru acest gest
pe care îl faceţi pentru veteranii de război!
Astrid Fodor
primarul interimar al Sibiului
Ştiinţe, Litere şi Arte, şi Drept, a doua ediţie a evenimentului intitulat Noaptea cercetătorilor. Aceast� iniţiativ� a
Uniunii Europene, aflat� anul acesta la a �ecea ediţie, s-a
des��şurat simultan �n 280 de oraşe europene, dintre care
16 oraşe din România. La eveniment, AFT a amenajat
patru standuri proprii, unde a �ost pre�entat� aparatur�
din domeniul tehnologiilor militare avansate, echipamentelor de control nuclear, sistemelor de m�surare a
câmpului electromagnetic, dar şi armament de tip airso�t.
Activitatea des��şurat� a �ost deosebit de apreciat� de
participanţii de toate vârstele, curioşi s� descopere câteva
dintre reali��rile cercet�rii ştiinţifice şi s� afle cum �uncţionea�� lucrurile şi ce impact are ştiinţa asupra vieţii lor.
uMons, Belgia. Generalul Philip
Breedlove, comandantul suprem al
Forţelor Aliate din Europa, SACEUR,
a postat pe pagina sa de Facebook o
�otografie, explicând c� l-a �elicitat pe
maiorul Marius-Toma Grosu, şe� birou
personal militar la Comandamentul
Suprem al Forţelor Aliate din Europa,
SHAPE, �n timpul unei ceremonii
care a avut loc la Mons, �n acest an,
la 22 septembrie. Maiorul a primit
un commander’s coin de la SACEUR,
pentru reali��rile excepţionale �n
completarea cererilor suplimentare de personal �n timpul cri�ei din
Ucraina şi, apoi, a Planului de acţiune
pentru creşterea capacit�ţii
operaţionale a NATO.
Foto: MSG Stefan Hass, DEUA
FOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII
3
Observatorul militar
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
Foto: MApN
GARNIZOANA ROMÂNIA
Întrevedere
M
inistrul apărării naţionale,
Mircea Duşa, l-a primit joi,
24 septembrie, la sediul MApN, pe
ambasadorul Republicii Polone la
Bucureşti, Marcin Wilczek.
Cei doi oficiali au avut pe agenda întâlnirii subiecte referitoare la
provocările mediului global de securitate şi la implementarea Planului
de Acţiune pentru creşterea capacităţii operaţionale a Alianţei NordAtlantice.
Constituirea, în ţara noastră, a
Comandamentului Multinaţional de
Divizie Sud-Est şi activarea Unităţilor
de integrare a forţelor NATO atât în
România, cât şi în Polonia, alături de
cele din Bulgaria, Estonia, Letonia şi
Lituania, au transmis un semnal puternic de reasigurare şi de solidaritate
aliată, în actualul context internaţional
complex, a apreciat ministrul apărării
naţionale, care a mulţumit ambasadorului polon pentru participarea
militarilor din ţara sa la cele două
structuri NATO de la Bucureşti.
Parteneriatul strategic dintre
România şi Polonia asigură cadrul optim de manifestare a relaţiilor excelente dintre armatele noastre, furnizând,
în acelaşi timp, baza pentru derularea
unor astfel de proiecte comune, a spus
ministrul Mircea Duşa. De asemenea,
ministrul apărării naţionale a apreciat că documentul poate juca un
rol important în creşterea capacităţii
celor două ţări de a proiecta o viziune
integrată la nivel regional, aliat şi european.
Având în vedere percepţia similară
a României şi Poloniei vizavi de riscurile
la adresa securităţii şi de modalităţile de
contracarare ale acestora, ne-am propus să avem o contribuţie esenţială în
proiectarea obiectivelor de adaptare ale
NATO care vor fi aprobate la Summit-ul
Alianţei de la Varşovia, din 2016, a concluzionat ministrul Mircea Duşa. n
SMURD,
la ceas aniversar
M
inistrul apărării naţionale, Mircea Duşa, a fost
prezent vineri, 25 septembrie, la Târgu Mureş,
la ceremonia prilejuită de împlinirea a 25 de ani
de la înfiinţarea Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi
Descarcerare (SMURD), din România.
Cu această ocazie, ministrul Mircea Duşa a afirmat că înfiinţarea SMURD reprezintă o poveste frumoasă, devenită realitate, care s-a născut în 1990, la Târgu Mureş, la secţia ATI, condusă pe atunci de profesorul Chiorean. Totodată, oficialul MApN a
declarat că ideile şi conceptele SMURD şi ale Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) au devenit modele
pentru diferite structuri europene şi euro-atlantice. Lecţiile învăţate şi bunele practici, ideile şi conceptele SMURD şi IGSU au
devenit bune practici pentru sistemele militar-civile din Europa
şi chiar au fost preluate de NATO. Zilele trecute, în premieră,
doctorul Cristian Boieriu, coordonatorul SMURD, pe sistemul de
telemedicină, a fost în legătură cu un comandament NATO şi au
putut să comunice date medicale, să facă schimb de informaţii,
aşa cum s-ar întâmpla într-o situaţie reală, când un militar este
rănit în teatrul de operaţii şi din centrele medicale, din spitale, pe
baza evaluărilor făcute de medicii din teren, se pot stabili diagnostice şi tratamente, a afirmat oficialul MApN.
Foto: Valentin Ciobîrcă
Maior Mădălina Ilinca
La rândul său, fondatorul SMURD, doctorul Raed Arafat,
şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din
Ministerul Afacerilor Interne, a mulţumit tuturor celor care
au crezut în ideea lansată de el şi de o echipă de medici tineri, în 1990, la Târgu Mureş.
Pe lângă detaşamentele SMURD din fiecare judeţ al
României, la sărbătoare au luat parte şi pompierii din Scoţia,
Franţa şi Republica Moldova, precum şi militari din garnizoană. În premieră, Muzica Reprezentativă a Ministerului
Apărării Naţionale a interpretat imnul SMURD.
SMURD este un serviciu public integrat, funcţionează
în organigrama Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă şi a fost înfiinţat în luna septembrie 1990, în scopul
acordării asistenţei medicale de urgenţă calificate. n
uExerciţiu aerian. În perioada 28 septembrie-2
octombrie, în spaţiul aerian al României şi Bulgariei, se
desfăşoară exerciţiul Blue Bridge. Partea română este
reprezentată de militari din Baza 86 Aeriană, Baza 90
Transport Aerian şi Centrul de Operaţii Aeriene, cu patru avioane MiG 21 Lancer şi un avion C-27 J Spartan.
Forţele Aeriene bulgare participă cu patru avioane de
tip MiG 29 şi MiG 21. (Plutonier-adjutant Lucian Irimia)
uVizită de documentare. În zilele de 23 şi 24
septembrie, comandantul Diviziei 2 Infanterie Getica,
general-maior Petrică Lucian Foca, a efectuat o vizită
de documentare şi informare în unităţi din subordinea Brigăzii 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa, din
Braşov. Cu această ocazie, comandantul diviziei a fost
informat despre situaţia curentă a structurilor subordonate brigăzii braşovene, apoi a vizitat Batalioanele 229
Sprijin Logistic, 206 Artilerie General Mihail Lăcătuşu,
228 Apărare Antiaeriană Piatra Craiului şi 21 Vânători
de Munte General Leonard Mociulschi. De asemenea, comandantul marii unităţi buzoiene a luat parte la şedinţa
Consiliului de garnizoană a garnizoanei Braşov, ocazie
cu care i s-au prezentat activităţile care vor fi desfăşurate cu ocazia Zilei Armatei Române şi a Zilei Naţionale,
stadiul căutărilor epavei planorului dispărut la 6 august,
precum şi planul activităţilor culturale ale Centrului de
asistenţă socială nr. 1, din Braşov. (Locotenent-colonel
Dorinel Cotea)
uApreciere. Locţiitorul şefului Statului Major al
Forţelor Navale, contraamiral de flotilă Constantin
Ciorobea, a primit marţi, 22 septembrie, vizita directorului executiv al Federaţiei Volum, Anca Năstase, care a
oferit Forţelor Navale române o diplomă de excelenţă,
pentru recunoaşterea eforturilor depuse de personalul
din Forţele Navale în domeniul voluntariatului. Anca
Năstase a mulţumit conducerii Statului Major al Forţelor
Navale pentru implicarea marinarilor militari în acţiunile
de voluntariat şi pentru faptul că, începând din acest an,
a fost introdusă o secţiune specială în Concursul Omul
anului din Forţele Navale, dedicată militarilor care obţin
performanţe în domeniul voluntariatului şi ajutorului
umanitar. (Locotenent-colonel Corneliu Pavel)
uŞtafeta veteranilor continuă. Militari voluntari
din grupul Invictus România au luat startul pe ultimele
două trasee ale Ştafetei veteranilor. Joi, 24 septembrie,
invictuşii din Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt au por-
nit spre Carei, purtând Drapelul Naţional. Traseul a avut
o lungime de aproximativ 750 de kilometri şi a cuprins
localităţile Iaşi, Piatra Neamţ, Câmpulung Moldovenesc,
Vatra Dornei, Bistriţa, Târgu Mureş, Oarba de Mureş, Cluj
Napoca, Zalău, Carei. Pe rând, ştafeta a fost purtată de
membri ai grupului Invictus România din unităţile militare aflate pe traseu. O zi mai târziu, militarii voluntari
din Batalionul 33 Vânători de Munte Posada au pornit pe traseul Curtea de Argeş-Sibiu-Sighişoara-Târgu
Mureş-Oarba de Mureş. Aceştia au parcurs una dintre
cele mai dificile porţiuni ale traseului, Transfăgărăşanul,
pentru a ajunge la Sibiu, unde au predat ştafeta studenţilor Academiei Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu. Cele
două trasee de alergare s-au reunit luni, 28 septembrie,
la Târgu Mureş, unde s-a desfăşurat o ceremonie comemorativă dedicată militarilor care au luptat pentru eliberarea oraşului. Purtătorii Ştafetei Veteranilor vor ajunge,
pe 25 Octombrie, la Carei, la Ansamblul Monumental
Glorie Ostaşului Român. (Plutonier-adjutant Lucian Irimia)
uExpoziţie. La Muzeul Naţional Brukenthal, din
Sibiu, s-a deschis vineri, 25 septembrie, expoziţia cu
titlul Relaţii româno-franceze în Primul Război Mondial
(1914-1918), rodul bunei colaborări dintre Academia
Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu, gazda expoziţiei,
şi Biblioteca Judeţeană Astra. Materialul expoziţional
etalat aminteşte de aspectele relevante privitoare la
colaborarea militară româno-franceză. Astfel, a fost evidenţiat rolul major al Misiunii Militare Franceze, condusă de generalul Henri-Mathias Berthelot, în instruirea
şi dotarea armatei române, care a reuşit, astfel, să facă
faţă, cu succes, armatelor austro-germane, mult superioare numeric şi tehnic, pe frontul din Moldova (Mărăşti,
Mărăşeşti, Oituz).
4
Observatorul militar
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
INSTRUCŢIE
Pentru oameni şi viitor
Plutonier-major Alina-Sonia Raicu
[email protected]
P
Plutonier-adjutant principal
Mihai Livadă
Specialitatea
noastră are avantajul de a beneficia de experienţa
teatrelor de operaţii, fiecare detaşament având
militari CIMIC, iar
lecţiile desprinse
au fost folosite
permanent.
entru militari, instrucţia
înseamnă ieşiri în
poligoane sau terenuri
de antrenament şi exersarea
deprinderilor de buni trăgători
şi luptători. Există, însă, o
categorie care reuşeşte să
împletească duritatea meseriei
armelor cu activităţi îndreptate
către societatea civilă. Militarii
Batalionului 1 CIMIC (cooperare
civil-militară), subordonat Statului
Major al Forţelor Terestre, sunt
cei care înlocuiesc zăngănitul
armei cu acţiunile de ajutorare
şi care, la orice activitate, discută
problema populaţiei dintr-o arie
de responsabilitate. Fie că sunt în
teatrele de operaţii sau în zone
afectate de calamităţi, cimicarii
acţionează întotdeauna alături de
colegii lor, ghidându-se permanent
după deviza Pentru misiune! Pentru
oameni! Pentru viitor!
Instrucţia lor nu pare a fi cu
mult diferită de a celorlalţi militari.
Însă, aşa cum ne-au confirmat
şi ei, este nevoie de pregătire
individuală şi colectivă aparte, care
se face prin participarea la cursuri
atât în ţară, cât şi în străinătate şi
prin exersarea continuă a limbilor
străine (în special engleza) şi a
procedurilor de operare specifice
acestei structuri.
În toate activităţile desfăşurate se află echipe tactice CIMIC şi grupuri
de specialişti. Există şi un nucleu de expertiză care sprijină echipele
de CIMIC fie că sunt din cadrul unităţii, fie că sunt din unităţile din
teritoriu.
Radu Ifrim
Şi pentru că ridică permanent
nivelul de profesionalism, au fost
şi sunt apreciaţi de partenerii din
Alianţa Nord-Atlantică.
Principala resursă a batalionului
sunt oamenii. Ei sunt bunul cel mai
de valoare al acestei structuri unice
şi sprijină acţiunile trupelor în orice
zonă, prin contactul direct pe care îl
stabilesc cu populaţia locală, spune
Radu Ifrim, specialist funcţional
la batalion, adăugând că pentru
astfel de îndatoriri este obligatoriu
să fii un foarte bun comunicator
şi să înveţi să te adaptezi la orice
condiţii.
Batalionul beneficiază de un
atu în îndeplinirea misiunilor.
La această unitate este încadrat
personal cu studii de specialitate,
care oferă permanent sprijin în
domeniile asistenţă umanitară,
administraţie civilă, afaceri
culturale, economie şi comerţ şi
infrastructuri civile. Cu ajutorul lor,
au fost puse în aplicare proiecte
umanitare în Afganistan, locul în
care prezenţa cimicarilor a fost cel
mai bine simţită. Interacţiunea cu
localnicii a însemnat un examen
greu. A fost testată, în principal,
cunoaşterea tradiţiilor şi culturii
acestei ţări. Succesul a fost
garantat de pregătirea continuă
a militarilor. Şi am aflat că nu este
uşor să fii permanent pus la curent
cu tot ceea ce înseamnă obiceiurile
unei zone şi, de asemenea,
că trebuie să fii concentrat la
problemele civililor, chiar dacă
acest lucru înseamnă să uiţi de
ale tale. De modul în care percep
ei prezenţa trupelor şi ajutorul
acordat depinde succesul misiunii.
Nici în ţară nu pot fi mai puţin
atenţi la ceea ce se întâmplă cu
oamenii. Pentru a putea oferi
ajutorul cerut este nevoie să
se stabilească şi să se menţină
permanent legătura cu autorităţile
locale şi factorii decizionali, care
pot sprijini, la rândul lor, o misiune.
În fiecare an de instrucţie,
exerciţiile în teren evaluează, prin
scenariile aplicate, capacitatea
de intervenţie. Totodată, verifică
modul de acţiune întrunit cu alte
structuri. Mare parte din unităţile
din teritoriu au o componentă
CIMIC, însă experienţa fiecăruia
contribuie la îmbogăţirea
activităţilor specifice. În 2006, a fost
concepută prima broşură bilingvă
CIMIC, folosită ca instrument de
învăţare şi familiarizare în acest
domeniu.
În permanenţă înveţi ceva nou
şi în fiecare activitate avem parte
de noi provocări. Pentru a face
parte dintr-o asemenea structură
este nevoie să fii flexibil şi deschis
orizonturilor culturale, în care ai
o responsabilitate majoră faţă de
oameni, a spus plutonierul-adjutant
principal Mihai Livadă, consilierul
comandantului pe problemele
subofiţerilor, maiştrilor militari şi
soldaţilor gradaţi profesionişti. n
5
Observatorul militar
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
INSTRUCŢIE
De la
analog
la digital
În Sebeş, pe una din străzile cochetului oraş, se află o
importantă structură de transmisiuni a armatei, Centrul
346 Comunicaţii RMNC.
Maistru militar clasa a ll-a
Florin Bodea
S
Colonel
Gică Gheban
În fiecare an,
am avut soldaţi
şi gradaţi profesionişti care
au fost admişi
la examenul
de promovare
pentru şcolile
de subofiţeri pe
filiera directă
sau indirectă.
Acest lucru
demonstrează
că instrucţia din
centrul nostru îi
ajută în carieră.
ituată la mai puţin de 15 kilometri de Alba Iulia, urbea
Sebeşului degajă acel aer
liniştit, specific majorităţii oraşelor
transilvănene. Casele mari, săseşti,
sunt străjuite de turnul din piatră
al vechii biserici evanghelice. Localitatea apare în documente încă
de la 1300, având ca stemă un scut
cu un leu încoronat. Numai oraşele
regale aveau dreptul de a deţine şi
coroana pe blazon. Se poate spune
că Centrul 346 Comunicaţii RMNC,
situat de peste patru decenii în
aceeaşi locaţie, este, de asemenea,
un blazon al unităţilor de profil. Unitatea s-a modernizat constant de-a
lungul vremii, devenind unul dintre
centrele de comunicaţii cu o arie de
responsabilitate foarte întinsă, care
acoperă cinci judeţe. Centrul are
în administrare opt cazărmi, dintre
care două în Sibiu, iar celelalte în jurul Sebeşului. Totodată, are în administrare şi cabana militară Şureanu,
terenuri de instrucţie, un poligon
de tragere şi depozite de materiale.
Acest lucru implică eforturi în ceea
ce priveşte întreţinerea şi paza, însă,
oamenii nu se plâng. Ardeleanului îi
place munca.
Unitatea se află în plin proces de
operaţionalizare, ca urmare a introducerii tehnicii de comunicaţii digitale şi intrării în exploatare a unor
centre de comunicaţii din Reţeaua
de Transmisiuni Permanentă. Trei
dintre ele sunt deservite permanent
de personalul unităţii, iar celelalte
sunt supravegheate, din punct de
vedere al funcţionării, prin executarea mentenanţei periodice.
Avem o arie de responsabilitate
întinsă, ceea ce implică un efort susţinut din partea personalului pentru
menţinerea stării de operativitate a
punctelor de comunicaţii, spune colonelul Gică Gheban, care se află la
comanda unităţii de şase ani. Deşi
este născut pe meleaguri sucevene,
ofiţerul este scump la vorbă, ca un
ardelean veritabil, folosind mereu
cuvântul noi atunci când vine vorba
despre obiectivele realizate. Ucenicia carierei de ofiţer şi-a început-o
tot în Ardeal, în 1991, la Regimentul
42 Transmisiuni, de la Râşnov. Acolo
a trecut aproape prin toate funcţiile
specifice unui ofiţer, de la comandant de pluton până la locţiitor al
comandantului. După absolvirea, în
Văzând că cei mai buni din clasă optează
pentru liceele militare, am decis să urmez cursurile Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazul,
din Alba Iulia, fiind cel mai aproape de Cugir,
unde este casa părintească. Apoi, cursul lucrurilor s-a derulat firesc, spre cariera militară,
optând pentru una dintre cele mai avansate
arme, comunicaţii şi informatică. După un
an petrecut la Centrul 346 Comunicaţii, pot
afirma că alegerea mea este cea mai bună.
Informatica este de mare actualitate.
2009, a cursurilor Universităţii Naţionale de Apărare Carol I, a fost numit comandantul centrului sebeşan.
De asemenea, este şi comandantul
garnizoanei Sebeş. Asigurarea unor
condiţii de trai cât mai bune pentru
personalul unităţii a fost unul dintre
primele obiective după numirea la
cârma acesteia. S-a reuşit instalarea,
Am pornit acum mai bine de două decenii
ca specialist în tehnica analogică, radio,
radioreleu şi tv. Acum rezolv probleme de IT şi
comunicaţii la nivel digital. Aceste cunoştinţe
nu se puteau obţine decât urmând cursurile
unei instituţii de învăţământ superior, aşa
că am absolvit Facultatea de Informatică din
Alba Iulia. Sper ca noul stat de organizare să
cuprindă şi funcţii pentru maiştrii cu studii
superioare.
Maistru militar principal
Florin Elida,
specialist 1
comunicaţii
şi informatică
Sublocotenent
Anamaria Tomuţă,
şef centru comunicaţii şi
informatică
în premieră, a unei centrale termice
moderne şi au fost renovate blocul
alimentar şi clădirea administrativă.
M-am născut în Suceava însă,
acum, pot spune că sunt mai mult
ardelean decât moldovean, precizează comandantul. Obişnuinţa este
a doua natură a omului. Avem o
unitate cu oameni aşezaţi şi conştiincioşi. O particularitate a lor este că nu
sunt adepţii mutării, fiind foarte legaţi
de familia şi locul lor, pierzând astfel
în ceea ce priveşte evoluţia în carieră.
An de an, centrul participă la
exerciţii care presupun dislocarea
tehnicii în teren. Cu aceste ocazii,
s-a reuşit testarea şi perfecţionarea
echipamentelor de sprijin logistic,
specifice acestui tip de misiune.
Anul acesta, unitatea a participat
la exerciţiul CISEX (exerciţiu de
comunicaţii şi informatică) şi la
exerciţiul Cetatea, unde a fost realizată o magistrală radioreleu cu
mijloace transportabile. Unitatea
a asigurat la exerciţiul Someş 15,
sprijin de comunicaţii şi
informatică în folosul Brigăzii 61
Vânători de Munte General Virgil
Bădulescu, din Miercurea Ciuc. n
6
Observatorul militar
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
MAIŞTRI MILITARI
Secretul longevităţii aeronavelor
Maiştrii militari din echipa tehnică a
avionului C-130 Hercules au căutat
şi găsit secretul longevităţii acestei
aeronave şi îl împărtăşesc celor tineri.
Plutonier-adjutant Lucian Irimia
[email protected]
Foto: Lucian Irimia
M
aiştrii militari sunt o
piesă importantă în
angrenajul exploatării şi mentenanţei aeronavelor
militare. Indiferent de vârstă,
ei sunt acei oameni care, prin
munca lor, fac posibil un zbor în
deplină siguranţă.
Pe maistrul militar principal
Constantin Grozea l-am găsit în
timp ce repara un motor auxiliar,
în noul hangar al Bazei 90 Transport Aerian. Din 1991, după terminarea şcolii militare, şi până în
la înfiinţarea escadrilei care are în
dotare acest tip de aeronavă.
Ultimii 20 de ani au însemnat
muncă, zboruri multe şi misiuni
în Portugalia, Spania, Germania,
Estonia, Angola, Afganistan şi
Irak. Trecerea de la Antonov la
Hercules a fost uşoară. A beneficiat de pregătirea oferită de
instructori americani. La început, cei de la linie se ocupau de
zborurile şi lucrările specifice de
mentenanţă. La Antonov, desfăceau motorul şi-l trimiteau la
fabrică. Acum, la Otopeni, repară
tot la Hercules.
A fost la curs de specializare în
SUA, unde a desfăcut motorul
bucăţi şi l-a asamblat la loc. A
Acum, după 20 de ani, văd Hercules ca un avion foarte sigur, puternic, care transportă mult. Chiar dacă nu este înarmat, consider că este un avion de luptă.
Maistru militar principal Constantin Grozea
prezent, îşi desfăşoară activitatea
pe aerodromul Otopeni. A lucrat,
iniţial, la avioanele An-24, 26 şi 30,
iar din 1996, la Hercules, chiar de
învăţat mult, a găsit răspunsuri
la multe întrebări. Cursul a fost
interactiv şi a avut la dispoziţie
tot ce era necesar să înveţe.
Am colegi profesionişti, de la care
am multe de învăţat şi cu care
colaborez foarte bine. Pentru un
tânăr este important ce îşi doreşte, trebuie să îmbine utilul cu
plăcutul, nu să se lase dus de val.
Maistru militar clasa a IV-a
Dorin Constantin
E
ste adevărat, nu este un
avion ce oferă confortul
avioanelor de pasageri, totul este la vedere, zgomotos, dar este
foarte sigur. Şi încă ceva… avioanele noastre zboară mult!, a declarat
maistrul militar principal Grozea.
Despre munca sa poate spune
că nu a plecat niciodată acasă până
nu a rezolvat ce era de reparat.
Discuţia se duce inevitabil către cei
care vin din spate, colegii săi mult
mai tineri. Maistrul militar principal
Grozea crede că cei care vor pot
învăţa aici meserie. Este adevărat,
nu le este uşor, dar cu răbdare şi
motivaţie se poate. Timpul este cel
mai mare duşman, însă cei cu experienţă îl împart cu dibăcie, între
lucrul la avion, la agregatel şi instalaţii şi mentorizarea celor tineri.
La ora actuală, la escadrilă sunt
şase instructori, maiştri militari,
care sunt capabili să îi înveţe pe
cei veniţi în ultimii ani. Atunci când
lucrează, cei cu experienţă vorbesc
şi explică. Ei spun cum, ce şi de ce
fac acel lucru cu respectarea întocmai a procedurilor şi normelor de
securitate a muncii.
Secretul longevităţii aeronavei
Hercules ţine atât de echipa tehnică,
cât şi de echipajele care îl pilotează.
Au multă grijă cu ele în misiuni, în
zbor şi le protejează pe cât este posibil, a spus maistrul militar principal
Grozea.
Maistrul militar clasa a IV-a
Dorin Constantin este din Buzău şi
are 25 de ani. În 2013, la absolvirea şcolii militare, a preferat să
vină la Baza 90 Transport Aerian,
dotarea Forţelor Aeriene, a afirmat
Dorin. Pentru un militar contează
să respecte regulamentele, să ştie să
cunoască tot ce este necesar în specialitatea lui. Şi, nu în ultimul rând,
trebuie să se respecte pe el însuşi.
Crede că Hercules nu este un
avion greu de învăţat. Dacă există
ambiţie şi dorinţă de cunoaştere,
apar şi rezultatele. El a venit unde
a considerat că îi este bine. Are
colegi care au plecat de aici. Pentru
Dorin contează mult echipa din
care face parte şi cum reuşeşte să
se acomodeze. La Otopeni au activitate, se zboară, ceea ce este bine.
Pentru cei tineri, însă, salariile sunt
mici, iar satisfacţiile puţine.
M
Maistru militar clasa a IV-a
Alexandru Găinuşă
deoarece a considerat că în unitate
şi în Capitală există mai multe
oportunităţi. Acest fapt l-a ajutat
să urmeze o facultate de mecanică
fină. Primul contact cu aeronava
Hercules l-a avut în şcoala militară,
când a fost în stagiu la Câmpia
Turzii. I-a plăcut de atunci, iar destinul l-a adus la Otopeni.
Ne-am dori ca în şcoală să existe
stagii de pregătire de una sau două
luni la fiecare tip de aeronavă din
aistrul militar clasa
a IV-a Alexandru
Găinuşă are 26 de
ani şi a absolvit şcoala militară în
2011. Are specialitatea celulă motor. Este de patru ani la Baza 90
Transport Aerian. A ales din prima
să vină la Hercules. Vrea să se
specializeze şi să urmeze cursuri
necesare aprofundării meseriei
sale. Pentru Alexandru, C-130
Hercules este puţin diferit faţă
de ce a învăţat în şcoală, însă are
instructori buni, de la care fură
meserie. Aceştia explică de multe
ori un lucru, până sunt convinşi
că s-a înţeles.
Avem o legătură bună cu personalul navigant. Lucrăm împreună. Munca ne ţine uniţi, chiar dacă
viaţa nu este aşa uşoară, a încheiat
Alexandru. n
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
7
Observatorul militar
ANIVERSARE
Un bilanţ de excepţie
Anul acesta, Centrul de Excelenţă NATO în domeniul HUMINT (HCOE), din Oradea, a împlinit
cinci ani de existenţă.
Colonel Florin Tomiuc
H
COE este o instituţie
recunoscută în cadrul Alianţei
pentru valoarea şi contribuţiile
semnificative aduse în procesul de
dezvoltare a capabilităţii HUMINT în
NATO.
La 29 iulie, s-au împlinit cinci ani
de la activarea HCOE de către Consiliul
Nord-Atlantic ca organizaţie militară
internaţională şi acreditarea ca Centru
de Excelenţă NATO. Această aniversare a
evidenţiat un bilanţ de excepţie pentru
colectivul de specialişti, aparţinând unui
număr de nouă naţiuni participante:
România – ţara gazdă, Cehia, Grecia,
Polonia, Slovacia, Slovenia, SUA, Turcia
şi Ungaria. Din aria de responsabilitate
a centrului au făcut parte asigurarea
preşedinţiei Grupului de lucru NATO
pentru HUMINT (NHWG) şi a Grupului de
lucru NATO pentru tehnologie HUMINT
(NHTWG), custodia doctrinei NATO pentru
HUMINT (AJP-2.3) şi a publicaţiei NATO
pentru procedurile HUMINT (AIntP-5),
desfăşurarea de activităţi de cercetare
şi experimentare pentru dezvoltarea
doctrinară şi sprijinirea cu tehnologie
specifică, găzduirea permanentă a
exerciţiului NATO pentru disciplina
HUMINT – Steadfast Indicator, derularea
a peste 40 de iteraţii a cinci cursuri de
specialitate distincte, totalizând peste 600
cursanţi, şi sprijinirea procesului lecţiilor
învăţate în domeniul HUMINT în NATO.
Toate aceste realizări sunt încununate
de semnarea de către directorul HCOE,
colonel Eduard Simion, şi locţiitorul
şefului statului major pentru Instruirea
Forţelor Întrunite (Joint Force Trainer - JFT)
din Comandamentul Aliat pentru
Transformare (ACT), viceamiral Javier
Gonzalez-Huix, a Memorandumului
privind acordul dintre HCOE şi ACT
cu privire la desemnarea Centrului de
Excelenţă NATO în domeniul HUMINT
ca responsabil (Department Head)
pentru educaţia şi instruirea HUMINT
în NATO. Desemnarea a avut loc la 2
septembrie, în cadrul unei ceremonii
organizate la Comandamentul Aliat
pentru Transformare (Allied Command
Transformation – ACT), din Norfolk,
Virginia (SUA).
Documentul semnat consfinţeşte
locul şi rolul HCOE în NATO, cu privire
la generarea de soluţii optime pentru
cerinţele de educaţie şi instruire
identificate la nivelul autorităţilor
competente, din cadrul comandamentelor
strategice ale NATO, precum şi aplicarea
acestora în relaţia cu beneficiarii. Acest
proces complex porneşte de la analiza
nevoilor de instruire, traducerea acestora
în programe de educaţie şi instruire şi
derularea activităţii efective, completată
cu evaluări, asigurarea conexiunii inverse,
prin procesarea lecţiilor învăţate, activităţi
de mentorat şi sprijin.
Evenimentul vine ca o evoluţie
firească a procesului de reformare a
politicilor de educaţie şi instruire în
NATO şi alinierea acestuia la standardele
civile (procesul Bologna), în cadrul
căruia HCOE îi este conferit, încă din
2013, sigiliul calităţii de către JFT/ACT,
ca recunoaştere a calităţii infrastructurii,
sistemelor, proceselor şi procedurilor de
lucru, a managementului şi standardelor
academice aplicate în cadrul activităţii
specifice.
Responsabilităţile asociate
acestui onorant statut sunt de natură
să determine un efort conjugat al
substructurilor specializate ale HCOE,
în vederea asigurării managementului
optim al informaţiei, creşterii prestanţei
în mediul academic, dezvoltării
valenţelor practice ale activităţii
desfăşurate, asigurării interfeţei adecvate
în relaţia cu beneficiarii produselor
şi serviciilor, întărirea relaţiilor de
cooperare şi colaborare cu alte instituţii
şi consolidarea comunităţii de interes
HUMINT în NATO.
Mai multe detalii despre Centrul de
Excelenţă NATO în domeniul HUMINT
din Oradea pot fi găsite pe pagina web a
instituţiei – www.natohcoe.org. n
8
Observatorul militar
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
REPERE
O bornă a farmaciei militare
Aflat într-o clădire cu reale valenţe istorice, Centrul
Farmaceutic Zonal
Sebeş a devenit,
de-a lungul timpului, o instituţie de
referinţă în armata
română.
Maistru militar clasa a II-a
Florin Bodea
C
hiar dacă farmaciştii
militari nu s-au regăsit
în prima linie a frontului, ei se află mereu în linia întâi
în bătălia cu suferinţa, competenţa profesională şi dăruirea
lor, oferind şansa la viaţă multor
pacienţi.
Consider că gestionarea
medicamentelor şi a produselor
sanitare perisabile ar trebui să fie
efectuată în urma unei licitaţii
centralizate la nivelul Ministerului Apărării Naţionale sau Direcţiei medicale. O bună organizare
ar duce la scurtarea timpului
de aprovizionare a unităţilor
medicale, deoarece contractele
de achiziţie se încheie direct cu
producătorii de echipamente şi
materiale sanitare.
Colonel (r) Vlad Gheorghe
Un rol important în cadrul sistemului farmaceutic
din armată revine depozitării
materialelor sanitare şi medicamentelor. Având o vechime
de peste un secol, clădirea care
asigură spaţiile de depozitare
ale Centrului Farmaceutic Zonal
Sebeş domină arhitectura urbei,
distingându-se prin dimensiunile şi frumuseţea ei. Fiind folosită, de-a lungul timpului, de
alte unităţi militare, începând
cu 1960, adăposteşte stocurile
de medicamente, materiale şi
aparatură sanitară, devenind cel
mai important centru farmaceutic al armatei.
Se poate spune că, la cei 63
de ani ai săi, directorul centrului, colonel (r) Vlad Gheorghe,
are o carieră care se identifică,
în mare parte, cu evoluţia acestei unităţi. După ce a absolvit, în
1978, Institutul Medico-Militar
din Bucureşti, fiind ardelean de
lângă Făgăraş, a ales Sebeşul,
însă, după cum spune el, nu se
vedea continuându-şi cariera
aici. Timpul şi evoluţia lucrurilor
au nivelat această dorinţă. A fost
farmacist militar în secţia dotări
complete cu materiale sanitare
pentru stocul de mobilizare,
apoi şef de secţie, devenind, în
1995, comandant al centrului.
În 2007, a trecut în rezervă şi a
revenit mai apoi ca director al
centrului. Fiind farmacist, îndeplinea cerinţa încadrării acestui
post.
Am ajuns în Sebeş, pentru că
era singurul post din Ardeal, însă
nu aveam de gând să muncesc
într-un depozit de medicamente,
spune acesta. Cu timpul, am
realizat că activitatea noastră
este foarte importantă, acoperind
un segment de nişă al profesiei de
farmacist. Apoi, fără să exagerez,
colegii mei sunt oameni minunaţi. Calzi şi dăruiţi profesiei,
m-au convins să rămân alături de
ei. Avem relaţii foarte strânse. Aş
spune că, din momentul în care
funcţia de comandă a devenit
una civilă, mă înţeleg şi mai bine
cu ei, adaugă, zâmbind, directorul centrului.
Î
n prezent, centrul preia
materiale excedentare,
care au servit stocului de
mobilizare din trecut, constând
în instrumentar şi aparatură me-
Chiar dacă am 53 de ani, nu-mi doresc pensia. Mi-e drag la serviciu. Când
am mult de lucru, vin toţi colegii să mă ajute, fiind foarte uniţi. Suntem
puţini, însă atunci când situaţia impune, nu ţinem cont de program pentru
a duce la bun sfârşit ce avem de făcut. Ne ocupăm şi de conservarea
instrumentarului. Totodată, am amenajat un muzeu al farmaciei, care
conţine elemente foarte interesante.
Vin cu plăcere la serviciu, pentru că atmosfera de lucru este una formidabilă. Primim
mii de elemente medicale, care trebuie evaluate şi valorificate sau casate. De asemenea,
sute de complete sanitare sunt valorificate în urma delotizării, pentru a putea beneficia
de componentele acestora. Instrumentarul medical este scump, de aceea nu este
permisă nicio eroare. Deunăzi, le spuneam colegilor mei că, uneori, pentru a duce la bun
sfârşit ce avem de făcut, merită să stai şi peste program.
Locotenent-colonel Claudiu Zară,
şeful secţiei depozitare şi valorificare dispozitive
Ana Surdu
dicală, de la infirmeriile unităţilor
din teritoriu şi de la spitalele
militare. După evaluarea lor
din punct de vedere calitativ şi
al posibilităţii de a fi folosite,
acestea sunt redistribuite, la
solicitarea spitalelor militare sau
a infirmeriilor din unităţi. Aparatura învechită sau cea ieşită
din uz este scoasă la licitaţie sau
casată. Aici, ajung complete cu
materiale sanitare, lăzi cu instrumentar chirurgical şi aparatură
medicală, destinate diferitelor
specialităţi chirurgicale. Este un
volum de materiale imens, care
implică muncă pe măsură. n
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
9
Observatorul militar
CONVOCARE
Performanţe centrate
pe competenţe
Săptămâna trecută, la Craiova, a avut
loc convocarea de specialitate în
domeniul resurselor umane.
Locotenent Narcis Răducu
[email protected]
C
etatea Băniei a găzduit,
timp de două zile, dezbateri complexe, organizate
de Direcţia Management Resurse
Umane, pe tema – Managementul
resurselor umane – management al
performanţei centrate pe competenţe. La activitate au participat şefii
structurilor de resurse umane de la
nivel brigadă, bază, categorii de forţe
şi comandamente, celelalte structuri
centrale şi Statul Major General.
Datorită perioadei de expunere
relativ scurtă, activitatea a avut un
program condensat. Ştim foarte bine
realitatea din teritoriu şi activităţile
care se desfăşoară pe linie de personal,
a precizat locţiitorul şefului DMRU,
colonel Bogdan Călimănescu.
De anul viitor se are în vedere ca
perioada de timp pentru abordarea
problemelor să rămână aceeaşi, dar
să se organizeze două convocări,
pentru că în DMRU există o preocupare continuă de actualizare a actelor
normative în vigoare şi de iniţiere
şi promovare a altora, astfel încât
resursa umană să fie de calitate şi să
se poată obţine tot ceea ce este mai
bun de la militari.
Participanţii
la convocarea
din Craiova
cu tema
Managementul resurselor
umane – management al
performanţei
centrate pe
competenţe.
Planul convocării a cuprins clarificări procedurale ale ierarhizării şi
selecţiei cadrelor militare în vederea
evoluţiei în carieră, prevăzute în
Normele aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale
nr. M. 69/2015, care la data intrării în
vigoare a abrogat Ordinul ministrului
apărării naţionale nr. M. 22/2010,
Alte teme dezbătute au fost:
l Implementarea rezoluţiei UNSCR 1325.
l Clasificarea ocupaţiilor din Ministerul Apărării Naţionale specifice
personalului militar. Particularităţi şi perspective în domeniul definirii
funcţiilor militare.
l Specificul lucrărilor de resurse umane care se înaintează ministrului
apărării naţionale.
l Particularităţi privind acordarea unor drepturi băneşti personalului
din MApN.
l Modernizarea aplicaţiei RESMIL.
l Elemente de noutate ale cadrului normativ specific de reglementare a
asistenţei psihologice şi investigaţiilor sociologice în Armata României.
l Aprecierea de serviciu şi fişa postului. Instrumente utile în eficientizarea managementului resurselor umane.
l Evaluarea profilului lingvistic standardizat în Armata României.
l Adaptarea obiectivelor educaţiei militare la proiecţia clasificării
ocupaţiilor din MApN. Concluzii rezultate în urma desfăşurării convocării
în domeniul educaţiei militare.
l Particularităţi ale aplicării actelor normative în Forţele Terestre ,
Aeriene, Navale, precum şi în cadrul Comandamentului Logistic Întrunit
şi Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaţiilor.
Îmi place să spun că structurile de
resurse umane lucrează cu oameni
pentru oameni, cu cea mai de preţ
resursă din armata română.
Colonel Bogdan Călimănescu
Locţiitorul şefului DMRU
pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi funcţionarea sistemului
de selecţie şi ierarhizare în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare din
Ministerul Apărării Naţionale şi art.
9 din Instrucţiunile privind activitatea
legislativă şi de asistenţă juridică în
Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării
naţionale nr. M. 75/2009, cu modificările şi completările ulterioare. O
altă temă dezbătută a fost legată de
aplicarea unitară a actelor normative
specifice în domeniul managementului resurselor umane, constatate
în urma desfăşurării controalelor şi
inspecţiilor. Totodată, s-a discutat şi
despre rolul şi importanţa consilierii
cadrelor militare sub aspectul planificării evoluţiei în carieră.
Au fost dezbătute, şi elemente
de noutate privind organizarea şi
desfăşurarea concursului în vederea
ocupării de personalul MApN a posturilor permanente din structurile de
reprezentare naţională în străinătate,
precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte,
prevăzute de Normele aprobate prin
Ordinul ministrului apărării naţionale
nr. M 59/2015. De asemenea, s-a dezbătut şi noul cadru normativ pentru
ocuparea posturilor civile vacante şi
dezvoltarea carierei personalului civil
contractual, precum şi problemele
întâmpinate în aplicarea legislaţiei
muncii la specificul activităţii structurilor MApN.
S-au purtat discuţii şi în privinţa pensiilor militare de stat, acest
subiect fiind tratat în prezenţa colonelului Florentin Răduţ, reprezentat
al Casei de Pensii Sectorială, întrucât
norma de punere în aplicare a legii
pensiilor va intra în vigoare după 1
ianuarie 2016, dar şi despre proiectul noului Ghid al carierei militare.
Acesta a fost analizat împreună cu
reprezentanţii categoriilor de forţe,
a fost avizat de o parte a structurilor
centrale ale MApN şi urmează să fie
promovat pentru a ajunge pe masa
de lucru a Guvernului României.
L
a finalul primei zile, colonelul
Bogdan Călimănescu,
locţiitorul şefului DMRU,
a declarat: Obiectivele majore ale
convocării au fost, în primul rând,
promovarea iniţiativelor, intenţiilor şi acţiunilor desfăşurate de DMRU în rândul
responsabililor cu resursele umane. În
al doilea rând, să încercăm să stabilim
o conduită unitară privind modul de
punere în aplicare a prevederilor actelor
normative în vigoare. Şi, nu în ultimul
rând, ca obiectiv major, să obţinem
feedback-ul din partea participanţilor la
convocare, şi anume a persoanelor care
pun în aplicare ceea ce noi, de la DMRU,
împreună cu cei din teritoriu, aşternem
pe hârtie în domeniul politicilor de
personal şi nu numai. Problemele s-au
discutat pe două paliere. Pe de o parte
am stabilit teme care au fost abordate şi
prezentate ofiţerilor cu responsabilităţi
în domeniu de pe teritoriu, iar pe de altă
parte structura centrală şi-a prezentat
propriile particularităţi despre modul de
punere în aplicare a actelor normative
aflate în vigoare. n
10
Observatorul militar
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
AZIMUT
Două generaţii,
două viziuni
De-a lungul timpului, Centrul Tehnic-Editorial al Armatei
(CTEA), structură cu aproape un secol de existenţă, a
format sute de profesionişti. Doi dintre aceştia ne împărtăşesc din experienţa lor.
Plutonier Alina Crişan
[email protected]
G
heorghe Nicolae, maistru la secţia Evidenţă,
urmărire şi lucrări, s-a
angajat la CTEA în 1978. Generaţii
după generaţii au venit şi au plecat
din instituţie, însă el a rămas. A
trebuit mereu să se adapteze unui
colectiv nou, să înveţe să-şi ia la
revedere de la prieteni vechi şi să
ţină pasul cu timpul şi tehnologia.
A început de jos, de la secţia
finisare. Întâi a fost zeţar (culegea
faţă de ceea ce poate face calculatorul. De aceea, încă mai există
maşini manuale, care continuă să
funcţioneze, alături de cele digitale.
Una dintre acestea este maşina de
imprimat coperte, pe care este specializat Gheorghe Nicolae. Încă imprim pe copertă literele prin presă, la
foliu, manual. Calitatea este alta când
se imprimă aşa, chiar dacă durează
mai mult. Se observă cu ochiul liber
diferenţa între cele două procedee.
Se simt literele apăsate, adâncitura
presei manuale, este mai clar scrisul,
explică Gheorghe Nicolae.
Dragostea de meserie m-a făcut să
rămân aici... 37 de ani.
Din generaţia mea, am mai rămas
doar eu. Ultimul.
Gheorghe Nicolae
literele şi le aşeza în coloană), iar
apoi maistru de sector la pregătirea formei, cum se numea atunci.
În 1992, s-a mutat la producţie.
Dar nu a rupt complet legătura
cu munca din anii de început. Se
întoarce, cu drag, la celelalte secţii,
oricând are ocazia. De altfel, este
printre puţinii care mai ştiu să folosească maşinile vechi ale centrului.
În cei 37 de ani petrecuţi în
această structură, a fost martorul
schimbărilor produse de tehnologie. A văzut cum munca oamenilor
începe să fie înlocuită de maşinării.
Astăzi, o maşină poate face, în
câteva secunde, munca pe care
omul o făcea în câteva ore. Această
trecere de la manual la digital
are atât plusuri, cât şi minusuri.
Digitalul scuteşte timp şi forţă de
muncă, aspect extrem de important pentru CTEA, care se confruntă cu o serioasă lipsă de personal.
Comenzile cresc de la an la an şi
angajaţii sunt tot mai puţini. Mulţi
au ieşit la pensie, iar locurile lor au
rămas goale, fiindcă posturile civile
sunt blocate de ani buni. La unele
secţii, însă, rezultatul obţinut de
mâinile omului este net superior
Lângă bătrâna presă, care
parcă refuză să iasă la pensie, este
aşezată o casă de litere – un dulap
cu multe sertare pline cu litere de
diferite mărimi. Casa are o schemă,
aceeaşi pentru fiecare sertar, care ne
arată cum sunt aşezate literele. Eu nu
am nevoie de ea, le ştiu locul ca pe
Tatăl Nostru. Se închide selecţia într-o
ramă, se pune în maşină şi se trage de
manetă. Aşa iese coperta imprimată.
După folosire, literele se aşază la
loc. Şi acest proces se repetă pentru
fiecare copertă în parte.
Noul model de presă, Digital
Stamping Machine, se află în dotarea centrului de cinci ani. Aceasta
este cuplată la un calculator, prin
care se selectează formatul şi
mărimea textului ce urmează a fi
imprimat. Datele sunt transmise
din calculator la maşină, unde, prin
role de diferite culori, se imprimă
textul. Când începe să lucreze, maşina, deşi mai mică şi mai delicată
decât presa manuală, se aude ca
un uriaş care sforăie. Rezultatul
este vizibil în câteva secunde.
Merge mai repede la un volum
de muncă mai mare. Ar dura foarte
mult să stai să alegi literele pentru cea
manuală. În ultimii ani, am avut şi un
învăţăcel, care a prins meseria. Asta mă
bucură mult, pentru că anul viitor ies la
pensie, încheie Gheorghe Nicolae.
U
na dintre cele mai tinere
salariate din CTEA este
Marinela Coteanu. Are
31 de ani şi lucrează aici de la 18
ani, la biroul achiziţii. Tatăl meu a
fost cadru militar şi visam să îi calc
pe urme, însă am aflat de acest post,
am venit aici şi am rămas. M-am
gândit că, până la urmă, este tot
unitate militară, chiar dacă eu sunt
salariat civil.
Munca la acest birou implică
folosirea internetulului, telefonului şi drumuri multe. Lucrează
contracronometru cu banii, iar asta
necesită responsabilitate. Pentru
fiecare comandă, face o selecţie de
oferte şi caută preţul cel mai mic.
De la tatăl meu am învăţat să fiu
ordonată şi disciplinată. Asta m-a
făcut să mă integrez mult mai uşor.
Angajată de la 18 ani, Marinela
a fost nevoită să se maturizeze mai
repede. Nu i-a fost uşor să înveţe
tainele meseriei şi să le prindă din
urmă pe celelalte colege. Când am
Trebuie să te implici foarte mult în munca pe care o faci. La început, mi-a fost
greu. Eram tânără, toate erau urgente. Peste 20 de ani, mă văd tot aici.
M-am integrat în lumea aceasta şi nu cred că aş putea să mă desprind de ea.
Marinela Coteanu
văzut câte tipuri de hârtie există,
câte dimensiuni, grade de albire şi
alte detalii, m-am gândit: Doamne,
când le învăţ eu pe toate? A avut,
însă, norocul de o colegă, care a
ieşit la pensie între timp, a cărei
lipsă o simte şi acum. Chiar aici, în
birou, stăteam cu doamna Maria
Simion, de la care am învăţat foarte
multe. Şi râdea de mine când intram
în panică. Hai măi, că o să le înveţi,
îmi spunea. Nu cred, sunt prea
multe, mă plângeam eu. Făceam
tot felul de schiţe cu dimensiuni, am
umplut agende întregi. Până să iasă
la pensie, a avut ocazia să-mi spună:
vezi, cât de greu îţi era şi cât de uşor
îţi este acum? Vezi că le-ai învăţat?
Când a pornit la drum, meseria
Marinelei era mult mai complicată
decât acum. Nu existau atât de
multe firme pe internet. Trebuia
să iei toate străzile la picior. Astăzi,
calculatorul găseşte tot. n
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
11
Observatorul militar
FESTIVAL
Regal teatral
la Medgidia
Trupe de actori profesionişti şi amatori
din întreaga ţară au urcat pe scena
Festivalului Naţional de Teatru Tanţa
şi Costel, desfăşurat la Medgidia.
Locotenent Marius Mocanu
[email protected]
C
ortina este trasă, iar
murmurul sălii abia se
aude din culise. Actorul,
în cabina lui, îşi prinde capul în
mâini şi repetă câteva cuvinte obsesiv. Îl urăsc pe Dumnezeu! Tatăl
tău este războiul! Îl urăsc…
Se ridică, îşi priveşte colegul de
scenă şi îi împărtăşeşte câteva dintre temerile sale. Sper să nu alunec!
Sper să nu mă bâlbâi…Propria-i
persoană este, acum, câmpul de
luptă dintre actor şi personaj. O
luptă pentru echilibrul atât de
sensibil al unui rol jucat impecabil.
Păşeşte desculţ pe scândurile al
căror miros îi este foarte cunoscut
cile încep să curgă, iar ei, actorii,
mai trag cu ochiul în sală, pentru
a vedea publicul. Nu înţeleg de
ce nu au nicio reacţie din partea
spectatorilor, nedându-şi seama
că, de fapt, aceştia sunt captivaţi
de ceea ce se întâmplă pe scenă
şi îşi păstrează aplauzele tocmai
pentru a nu strica atmosfera.
Îl urăsc pe Dumnezeu! Tatăl tău
Scenă din reprezentaţia Fluturi, fluturi.
este războiul! Chiar dacă am mai
auzit această replică de câteva
ori în culise, acum a pătruns până
în adâncul sufletului. Unii oftau,
alţii ştergeau câte o lacrimă din
colţul ochiului, iar cei mai sensibili
plângeau fără a se ascunde.
Nebunia, depresia, ironia şi drama
unei femei trecută prin atrocităţile
războiului, toate erau pe scenă şi
a început prin comediile Omul
care a văzut moartea şi Oameni
moderni, interpretate de trupele
Dan Alexandrescu şi ProActoria, ale
Cercului Militar Roman, respectiv
Teatrului Popular Mediaş. La 80
de ani ai săi, Maria Voronca a jucat
într-un mod impresionant rolul
Edei, în piesa Fluturi, fluturi, de
Aldo Nicolaj, pe care a şi regizat-o.
Acesta este rolul carierei mele şi o
să-l joc până când nu voi mai putea
urca pe scenă, a spus, la final,
actriţa. Trupa Redoute a Centrului
Cultural Reduta, din Braşov, a stâr-
Ediţia de anul acesta a fost dedicată în totalitate actorului. Cred că nu există actori
amatori sau profesionişti, ci doar oameni care ştiu să transmită emoţiile. De aceea,
trebuie să le acordăm atenţia cuvenită, nu doar atunci când sunt pe scenă.
Regizor Ion Crişu
Ne dorim ca acest
festival să reunească, în continuare,
trupe de actori din
toate zonele ţării şi,
de ce nu, din comunităţile de români
din afara acestora.
oare îi vor ajunge aplauzele până
la următorul spectacol? Traversează sala goală în drumul lui spre
ieşire şi aruncă o ultimă privire
către scenă. Luminile se sting.
Rolul lui s-a terminat.
Aţi spune că această relatare
vine din marile săli de spectacole
ale teatrului românesc şi nicidecum de la Medgidia, unde s-a desfăşurat ediţia a IV-a a Festivalului
Naţional de Teatru Tanţa şi Costel.
Evenimentul a fost organizat de
Regimentul 53 Rachete Antiaeriene Tropaeum Traiani, prin Cercul
Militar Medgidia, însă, după spusele comandantului garnizoanei,
colonel Gheorghe Rotariu, sufletul
festivalului este plutonierul-adjutant principal Paul Mocanu. Cu
ajutorul lui, am reuşit să păstrăm
tradiţia acestui festival şi să devenim mai buni an de an, a precizat
colonelul Rotariu.
Plutonier-adjutant principal
Paul Mocanu,
şeful Cercului Militar Medgidia
şi se opreşte în spatele scenei.
Ar vrea să arunce o privire în sală,
dar ştie că oricum nu ar vedea mai
nimic din cauza luminilor. Şi poate
că este mai bine aşa. Poate că luminile reprezintă plasa de siguranţă a
emoţiilor lui. Respiră rar, apăsat şi
îşi frământă mâinile, în timp ce liniştea se aşază peste sală. Se trage
cortina, iar personajul îl învinge pe
actor. Scena este a lui!
Prima replică îi stă pe buze de
ceva timp, dar acum răbufneşte:
Aviaţia, a început din nou aviaţia!
Vocile răsună, împletindu-se cu
fondul sonor, care reproduce fidel
un bombardament aerian. Repli-
purtau publicul, cu rapiditate, prin
stări de intensităţi maxime.
Mai avea o singură replică. Ştia
că momentul său de glorie avea
să se încheie, iar actorul urma
să-şi ia trupul înapoi. Însă, cu o
ultimă răbufnire, ambii au rostit
din suflet: Luptaţi-vă pentru pacea
copiilor voştri! A părăsit scena doar
pentru a se întoarce în faţa celor
care aplaudau neîntrerupt. După
câteva plecăciuni, se retrage în
spatele cortinei, radiind de fericire
şi mulţumit că emoţiile transmise
de el au ajuns la destinaţie. Dar
T
Câmpul de luptă pentru oameni şi pământ, în regia lui Emil Gnatenco.
imp de trei zile, trupe
de actori din toată ţara
au încântat publicul din
micul oraş dobrogean cu drame,
comedii şi piese care au abordat tematici de actualitate din societatea
contemporană. Seria spectacolelor
nit hohote de râs, prin intermediul
comediei Gunoierul.
Un spectacol cu adevărat
emoţionant a fost acela al trupei
ArtArm, din Iaşi, care, sub îndrumarea regizorului Emil Gnatenco,
a pus în scenă o dramă despre
războiul din Bosnia, intitulată
Câmpul de luptă pentru oameni şi
pământ, după Matei Vişniec, Aurel
Brumă şi Emil Gnatenco. Cele trei
tinere actriţe, Mădălina Florea,
Andreea Lungu şi Sorana Eşanu,
au fost răsplătite cu minute bune
de aplauze din partea publicului
ridicat de pe scaune.
Finalul regalului teatral a
aparţinut gazdelor, reprezentate
de trupa Thetis a Cercului Militar
din Medgidia şi a Casei de Cultură
I.N. Roman, care, sub îndrumarea
coordonatorului artistic al festivalului, regizorul Ion Crişu, a pus în
scenă piesa Regele Lear în noaptea
revelionului.
Participanţii la această ediţie
au fost aleşi din cincisprezece
trupe înscrise, iar despre calitatea
actului artistic vorbeşte faptul că,
în fiecare seară, sala de spectacole
a fost neîncăpătoare, datorită
numărului mare de spectatori. n
12
Observato
FOTOREPORTAJ
În perioada 21-25 septembrie, la
Iaşi, a avut loc exerciţiul Prutul 15.
Plutonier-adjutant Lucian Irimia
Pregătiţi pentru
[email protected]
Foto: Lucian Irimia
L
a activitate au participat
militari din Batalionul
151 Infanterie Războieni,
cunoscuţi drept Lupii Negri, din
Baza 95 Aeriană Erou căpitan
aviator Alexandru Şerbănescu şi din
Brigada 6 Operaţii Speciale Mihai
Viteazul, iar Armata
Naţională a Republicii Moldova a
fost prezentă cu militari din
Brigada de Infanterie Motorizată
Dacia şi Batalionul de Gardă.
Pregătirea s-a desfăşurat în facilităţile de instruire de pe dealul
Garofeanu şi în poligonul de
garnizoană Mogoşeşti.
La locurile de instrucţie,
participanţii au exersat diferite misiuni, unde s-a acţionat
integrat. Grupe de militari
moldoveni au făcut parte din
plutoanele Lupilor Negri. Peste
tot s-a văzut implicare, dorinţă
de performanţă şi, nu în ultimul
rând, camaraderie. Cu toate că
timpul a fost scurt, programul
a fost complex, atingând toate
reperele de instruire. În primele
zile s-au executat misiuni în FOB
Black Wolf, de pe dealul Garofeanu, apoi a urmat un marş spre
poligonul de trageri Mogoşeşti
atât pe roţi, cât şi pe jos.
Aici, militarii de la forţele
speciale au simulat un atacat
asupra unui punct de comandă
şi au asigurat protecţia zonei
până la sosirea Lupilor Negri şi
a camarazilor moldoveni. La
exerciţiu au participat şi două
avioane IAR-99 Şoim, care au
simulat sprijinul aerian apropiat,
precum şi un elicopter IAR 330
SOCAT ce a efectuat o misiune
de evacuare medicală, conform
scenariului exerciţiului.
Prin aceste antrenamente,
ne-am propus standardizarea
conducerii forţelor la nivel grupă
şi pluton, precum şi executarea
practică a unor misiuni. Suntem
mândri că suntem aici, în
România şi la Batalionul 151
Infanterie, a afirmat comandantul detaşamentului din
Republica Moldova, locotenentcolonel Vasile Lungu.
A fost o oportunitate deosebită să desfăşurăm activităţi în
comun cu parteneri din Forţele
Terestre ale Armatei Naţionale a
Republicii Moldova. Pe parcursul
acestor zile, am exersat cerinţele
misiunii specifice operaţiilor ofensive. Prin implicare şi responsabilitate, ne-am îndeplinit obiectivele
propuse. Am remarcat nivelul
ridicat al pregătirii partenerilor
noştri. De asemenea, ne-am
dezvoltat legăturile sufleteşti cu
camarazii moldoveni, a declarat
şeful de stat major al Batalionului 151 Infanterie şi director al
exerciţiului, locotenent-colonel
Irinel Apostolescu. n
Camaraderie la instrucţie.
Cooperare la intrarea în bază.
IAR-330
SOCAT
ajută la
evacuarea
unui rănit.
Baza este apărată umăr la umăr de militari români şi ai Republicii Moldova.
FOB Black Wolf este pe mâini bune.
orul militar
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
performanţă
Debarcaţi şi lichidaţi rezistenţa de la reper 2!
Pe aici
nu se
trece!
Gata de marş!
Forţa de reacţie rapidă intră în acţiune.
Fotografie de grup la finalul exerciţiului.
13
14
Observatorul militar
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
AZIMUT
Memoria
fotografiei
Curajul şi loialitatea militarilor armatei române
faţă de patrie au fost răsplătite diferit de-a
lungul istoriei.
Colonel (ret) Victor Neghină
V
reau să-mi apăr ţara şi să mor
pentru patria mea, România!
Aceasta a fost deviza fiecărui tânăr român din Transilvania, când a început
Primul Război Mondial. Mânaţi de acest
sentiment, au trecut clandestin Carpaţii şi
s-au prezentat la autorităţile militare din
Bucureşti pentru a fi primiţi în rândul armatei române, să lupte pentru eliberarea
Transilvaniei.
Printre aceşti tineri din satele Mărginimii Sibiului se afla şi tânărul Alexandru
Munteanu, din comuna Veştem, judeţul
Sibiu. Anul acesta, s-au împlinit 56 de ani
de la trecerea în nefiinţă a locotenent-colonelului (r) Alexandru Munteanu, participant
la cel de Al Doilea Război Mondial.
Ofiţerul a văzut lumina zilei în luna august 1900, în comuna Veştem, judeţul Sibiu,
din părinţi plugari. A urmat şcoala primară
în localitatea natală şi liceul de stat din oraşul de pe malul Cibinului. Când s-a declanşat Primul Război Mondial, pentru a nu fi
încorporat în armata austriacă de ocupaţie,
a trecut clandestin Carpaţii pe cărările bătătorite de Badea Cârţan, împreună cu mai
mulţi tineri din satele Mărginimii Sibiului.
Ajunşi în Bucureşti, cei cu studii liceale
au fost selecţionaţi pentru a urma cursurile
Şcolii de Ofiţeri Activi nr. 1, specialitatea
infanterie, transferată la Iaşi. Printre cei
cărora li s-a oferit această şansă s-a aflat şi
tânărul Alexandru Munteanu care, ulterior,
la 21 de ani, a absolvit şcoala militară cu
gradul de sublocotenent, fiind repartizat la
Regimentul 108 Infanterie, din Orăştie, subordonat Diviziei 18 Infanterie, din Corpul 7
Armată, Sibiu.
După o perioadă de activitate în Şcoala
Militară de Ofiţeri Activi nr. 2 Principele
Carol, din Sibiu, unde a predat legislaţie şi
regulamente militare, tânărul ofiţer,
avansat la gradul de căpitan, a fost numit
comandant de batalion la Regimentul 90
Infanterie, din Sibiu. Cu această unitate
a participat la luptele purtate de armata
română la est de Prut, din 22 iunie 1941,
pentru eliberarea Basarabiei, Bucovinei şi
Ţinutului Herţa. Batalionul său s-a afirmat
prin fapte de arme, dârzenie, curaj şi spirit
de sacrificiu, pentru care a fost citat pe ordinul de front al regimentului. În aceste aprige lupte, temerarul comandant s-a adresat
ostaşilor cu îndemnul Camarazi! Cât vom fi
în viaţă, nu vom da îndărăt niciun pas!
Şi toţi militarii din batalionul său, de la
soldat la comandanţii de plutoane şi de
companie, şi-au urmat comandantul, mulţi
dintre subalternii săi sfârşind pe Frontul de
Est, respectându-i îndemnul.
Pentru faptele sale de arme, căpitanul
Munteanu a fost citat de multiple ori pe
ordinele de zi ale Diviziei 18 Infanterie. În
bătălia Stalingradului, batalionul de sub
comanda sa şi-a reafirmat valenţele militare. Ca urmare, mulţi ofiţeri, gradaţi şi soldaţi au fost citaţi pe ordin de zi şi onoraţi
cu diverse decoraţii, iar comandantul lor a
fost decorat cu ordinul cavalerilor Mihai Viteazul, clasa a III-a, cu spade şi panglică de
tricolor, iar aliaţii i-au oferit Crucea de Fier
germană. Continuând luptele cu aceeaşi vigoare, dând dovadă de eroism, curaj şi neînfricare, căpitanul Alexandru Munteanu a
fost decorat cu ordinul Coroana României,
clasa a IV-a, cu spade şi avansat la gradul
de maior. După 23 august 1944, până la
12 mai 1945, ofiţerul a participat la luptele
purtate de Armata Română pentru eliberarea Transilvaniei, Ungariei şi Cehoslovaciei,
până la capitularea agresorului în Europa,
la 9 mai 1945.
Virginia Maria Munteanu, alături de soţul său,
Alexandru Munteanu.
Locotenent-colonel Alexandru Munteanu
D
e amintit faptul că, în aprigele
lupte purtate de trupele române
la Oarba de Mureş, Regimentul
90 Infanterie a luptat eroic, suferind mari
pierderi omeneşti, printre cei căzuţi la
datorie în localitatea Cheţani, pe Mureş,
în ziua de 11 septembrie, aflându-se şi
comandantul Regimentului 90 Infanterie,
colonel Petre Popa. În situaţia creată, comanda regimentului a fost încredinţată
maiorului Alexandru Munteanu. Pentru
afirmarea sa de comandant demn şi neînfricat, i s-a acordat ordinul Steaua României,
clasa a V-a, şi a fost avansat la gradul de
locotenent-colonel.
Asemeni tuturor comandanţilor români
şi viteazul ofiţer Munteanu, împreună cu
subordonaţii săi, au trăit clipe de mare
bucurie la 9 mai 1945, când Germania a
capitulat. Soldaţii şi ofiţerii regimentului
au îndurat frigul şi foamea, arşiţa şi setea,
dorul nestins de cei dragi de acasă, dar şi
suferinţa pentru camarazii care n-au ajuns
să trăiască bucuria victoriei.
La sfârşitul războiului, în contextul
noilor schimbări, mii de ofiţeri superiori şi
generalii care se afirmaseră în timpul campaniilor, cei care-şi făcuseră doar datoria
faţă de ţară au primit, drept mulţumiri, condamnări la ani grei de închisoare, unii dintre aceştia pierzându-şi viaţa între zidurile
penitenciarelor sau ieşind cu sănătatea puternic afectată, care le-a provocat sfârşitul.
Între ofiţerii care au avut parte de un asemenea tratament s-a aflat şi locotenent-colonelul Alexandru Munteanu care, în 1947,
a fost trecut în rezervă fără niciun sprijin
material pentru el, soţia Virginia Gherasim
şi fiica sa. Cu toate încercările de a-şi găsi un
loc de muncă în Sibiu, peste tot a fost refu-
zat, pe motivul că a luptat împotriva URSS
şi că a fost decorat cu Crucea de Fier germană. A fost nevoit să lucreze în agricultură,
în satul natal, Veştem. Cât a mai trăit, a fost
umilit de autorităţile nou instalate. Aceasta
a fost răsplata sacrificiului şi devotamentului faţă de patrie, dovedite de ofiţer pe
toată durata celor două campanii la care a
participat, însemnând aproape cinci ani în
bătaia gloanţelor inamicului, de la 22 iunie
1941 la 9 mai 1945. Numai în Campania din
Vest, acesta a luptat 262 de zile.
u toate dificultăţile financiare
cu care se confrunta, s-a implicat direct în refacerea picturii
bisericii din Veştem, precum şi în ridicarea
unui monument dedicat celor peste 30 de
eroi ai satului căzuţi în cele două războaie
mondiale. De asemenea, s-a implicat în
diferite acţiuni caritabile şi în administrarea localităţii. Numele şi faptele sale nu
vor fi date uitării niciodată, iar numele său
este pomenit la toate slujbele religioase
desfăşurate la locaşul de cult pentru care
şi-a adus contribuţia. A rămas în conştiinţa
satului drept ctitor al bisericii satului.
Alexandru Munteanu a plecat în lumea
celor drepţi la 12 martie 1959, la vârsta
de 59 de ani. A fost înhumat în cimitirul
municipal din Sibiu. Astăzi, alături de el, îşi
doarme somnul de veci soţia lui, Munteanu Virginia Maria, care s-a stins din viaţă la
27 ianuarie 1992, la vârsta de 84 de ani. n
C
Pentru felul său de a se îngriji de subordonaţi,
de a le înţelege suferinţele şi a-i încuraja, locotenent-colonelul Alexandru Munteanu a fost
considerat un adevărat părinte pentru aceştia.
15
Observatorul militar
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
PORTRET
Tinereţea
ca stare de spirit
În seara zilei de 14 august 1916, la ora 21, s-a dat ordinul
de mobilizare în toată armata. 113 tunuri erau pregătite,
gata de tragere asupra ţintelor aeriene. A doua zi avea
să fie atestată documentar prima unitate militară având
specificul nimicirii ţintelor aeriene. Apăruse o nouă armă,
Artileria Antiaeriană.
Maior Constantin Mireanu
[email protected]
L
a scurt timp de la înfiinţarea artileriei antiaeriene,
are loc şi primul mare
succes. La 19 septembrie, pe
timpul manevrei de la Flămânda,
executată de Armata a 3-a română, a fost respins un atac aerian şi
doborât primul avion inamic, cu o
baterie de tunuri de calibrul 75 de
mm. Ca urmare a acestui prim succes, ziua de 19 septembrie a fost
declarată sărbătoarea artileriştilor
şi rachetiştilor antiaerieni.
Anul acesta se împlinesc 99 de
ani de la înfiinţarea artileriei antiaeriene, prilej cu care generalullocotenent în retragere Gheorghe
Popescu a fost prezent la redacţia
de televiziune Pro Patria, pentru
un interviu în studio. A ajuns greu
la sediul MApN. Aşa cum ajunge
orice om cu o vârstă respectabilă,
operat la ochi, pe o căldură de 40
de grade. Pe scări l-am condus
noi, atenţionându-l la fiecare
treaptă, la fiecare obstacol. A venit
în uniformă, regulamentar, deşi
fără prea multe decoraţii. Cele trei
stele păreau a spune destul. Sau
aşa ar trebui să spună stelele de
general, în general. Să vorbească
de la sine. Părea slăbit. Operaţia,
vârsta, căldura îl apăsau. Dar când
a început să vorbească la cameră,
s-a animat brusc. Părea alt om, în
altă lume.
vorbit ca din carte, ca
şi cum ar fi dictat unor
elevi conştiincioşi, care
urmau să-şi ia notiţe. La un moment dat, din intonaţia generalului Popescu, din ţinuta pe care o
avea, din vocea fermă, cu accente
grave pe anumite porţiuni, aveam
impresia că mă aflu, de data
aceasta în direct, în faţa acelor,
dacă vă mai amintiţi, comunicate
importante pentru ţară, care se
dădeau la Revoluţie.
După o viaţă în slujba artileriei
şi rachetelor, armă în care Popescu
A
a trecut de multe ori de la un tip
de tehnică la altul, de la funcţii
mici, tehnice, la cele de comandă,
acum are multe amintiri. Dure
sunt însă cele de pe teritoriul
fostei URSS. A cunoscut bine poligonul Ashuluk, acolo unde, în perioada comunismului, se executau
tragerile cu rachete sol-aer. Vremuri grele. Aplicaţia începea cu
ancorarea tehnicii pe garniturile
de tren, după care urma un marş
lung şi anevoios, cu schimbări de
ecartament, cu pază dură la tehnică, cu imprevizibil la tot pasul. De
cum ajungeau şi instalau tehnica
în poziţie de luptă, totul în barem,
desigur, trebuiau să fie în măsură
a nimici ţintele aeriene. Nu aveai
de unde şti când le va lansa rusul.
Era totul real, ca la război. Din orice direcţie puteau să intre în zona
de nimicire a complexelor noastre
Tun francez de 75 mm folosit de armata
română pentru respingerea unui atac
aerian, 19 septembrie 1916. Această dată
a fost declarată sărbătoarea artileriştilor
şi rachetiştilor antiaerieni.
Militari români trec Dunărea în vederea
executării manevrei de la Flămânda,
septembrie 1916.
de rachete avioanele-ţintă. Totul
era monitorizat de specialişti ruşi
prezenţi la tehnică, ei notând, verificând şi controlând fiecare detaliu.
Rezultatele nu erau neglijate, la
acea vreme, nici de conducerea
politico-militară a statului. Din contră, sancţiunile ar fi fost extrem de
dure, în cazul unui eşec. Românilor
nu le era uşor. Erau printre puţinele, de altfel, misiuni internaţionale
desfăşurate de armata noastră la
vremea aceea. Norocul, pe care,
desigur, şi-l făceau cu mâna lor,
fiind foarte bine pregătiţi, era că
reuşeau întotdeauna să iasă pe locul I. Să doboare ţintele inamicului.
Din 20 de ţări, România era mereu
în fruntea clasamentului, cu locul I,
spune generalul.
Discuţiile au continuat pe mai
multe paliere. De la ce ar trebui
să existe într-o apărare antiaeri-
General-locotenent (ret) Gheorghe Popescu
ană de secol XXI până la familie,
sănătate, societate. Şi am apreciat
sincer efortul pe care l-a făcut, de
a veni la noi, pe caniculă şi în convalescenţă, şi faptul că a simţit nevoia să transmită un mesaj camarazilor de armă, să arate că există
ofiţeri în rezervă sau în retragere
cărora le pasă, să spună că dragostea de armă primează, indiferent
de funcţiile ocupate de-a lungul
carierei. Am mai vorbit şi în maşină,
în drumul către casa dumnealui. De
data aceasta, l-am dus eu.
ărea fericit de experienţa
înregistrării din studio,
de întâlnirea cu militarii
activi din redacţia noastră. În 2016,
se împlinesc 100 de ani de la înfiinţarea artileriei antiaeriene în ţara
noastră! Să vedeţi atunci activităţi!
Deja avem câteva proiecte care
trebuie aprobate de conducerea
P
ministerului. Să ştiţi că o să avem
treabă!, îmi spune atunci când,
în ciuda razelor nemiloase de la
prânz care creau un efect de contre-jour de toată frumuseţea şi a
vederii slăbite, a zărit blocul unde
locuieşte, cu ochii întredeschişi.
Să treceţi pe la mine, oricând doriţi,
la un ceai. Aici locuiesc. Mi-ar face
mare plăcere să vă revăd! Nu am
promis ferm, pentru că timpul
nostru, al militarilor activi, se
comprimă parcă din ce în ce mai
tare, vine peste noi fără a părea în
vreun fel iertător. Dar nici nu am
refuzat, pentru că întâlnirea din
studio, bucuria din ochii generalului, dorinţa lui fermă de a face cât
mai multe lucruri, iniţiativa, mi-au
reamintit că tinereţea este doar o
stare de spirit care, de multe ori,
pare a nu avea legătură cu vârsta, şi,
mai mult, poate fi contagioasă. n
16
Observatorul militar
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
LUMEA DE AZI
Integrarea militarilor femei
în Navy SEALs
Trupele SEALs ar putea fi următoarea unitate
cu specific exclusiv masculin, care va accepta
candidaţi femei.
A
miralul Jonathan Greenert, comandantul Operaţiilor Navale americane, a declarat, alături de amiralul
Brian Losey, comandantul comandamentului
Naval Special Warfare că, în situaţia în care
femeile pot trece de legendarul curs de şase
luni Basic Underwater Demolition/SEAL training, atunci ar trebui să li se permită să se
alăture trupelor SEALs, conform unui interviu
publicat de Navy Times. În urma unei analize
desfăşurate în ultima perioadă, amiralul Losey
a făcut recomandarea ca şi femeile să fie admise în cadrul trupelor SEALs, exact în aceleaşi
condiţii ca şi bărbaţii.
Aprobarea finală pentru o asemenea decizie urmează să fie luată în perioada următoare. Forţele Terestre, precum şi Forţele Aeriene
americane fac paşi în direcţia deschiderii posibilităţii de acces la funcţii în unităţile luptătoa-
re pentru femei. Mişcarea de a integra femeile
în unităţile SEALs a venit în contextul în care
s-a mediatizat faptul că două femei au reuşit
să promoveze cursul Ranger al Forţelor Terestre. Forţele Navale au anunţat că vor permite
accesul femeilor la toate tipurile de funcţii,
începând cu anul următor, dar aceasta este
prima indicaţie că trupele SEALs se gândesc la
acceptarea de candidaţi femei. Nu a fost însă
specificat nici un termen până la care acest lucru se va întâmpla.
În 2011, primele femei ofiţer s-au prezentat la bordul submarinelor echipate cu rachete balistice, iar anul acesta alt contingent de
femei li s-a alăturat la bordul submarinelor de
atac din clasa Virginia. Începând de anul viitor,
vor fi încadrate pe submarine şi femei subofiţer, Forţele Navale recrutând, în continuare,
femei pentru a ocupa posturi pe aceste nave.
Deocamdată, nu este clar numărul celor care
vor încerca să se alăture SEALs. Procentajul
femeilor din unităţile expediţionare, cum ar fi
Seabees sau cele de scafandri este extrem de
scăzut. Dintr-un efectiv de 1.153 de oameni
încadraţi în unităţile de scafandri ai marinei
americane numai şapte sunt femei, ceea ce
reprezintă 0,61%. De asemenea, din cei 1.094
de militari din unităţile EOD numai zece sunt
femei. În aceste unităţi, accesul femeilor este
permis de mai multe zeci de ani, dar numai
3% din poziţii sunt ocupate de femei. n
Pagină realizată de Silvia Mircea
Cooperare bilaterală
Norvegia şi Polonia negociază termenii unei
potenţiale cooperări în domeniul producţiei de
submarine, conform unui comunicat al Ministerului
norvegian al Apărării.
Ministerul norvegian al Apărării
investighează, în
prezent, potenţialul de cooperare
cu alte state şi
este angajat în
negocieri cu mai
mulţi eventuali
parteneri”.
A
rmata norvegiană are în dotare şase submarine din clasa Ula, cu
o vechime de 25 de ani, acestea fiind singurele din această clasă
din lume. Procurarea de piese de schimb pentru aceste nave devine dificilă în acest context. Încă din 2007, conducerea armatei norvegiene
a demarat un proces de evaluare şi prospectare a viitoarei flote de submarine. Guvernul norvegian a decis, anul trecut, să analizeze opţiunile pentru
dotarea cu o nouă clasă de submarine, în loc să facă investiţii pentru modernizarea celor actuale din clasa Ula. Drept urmare, în prezent se lucrează la
proiectul unui nou submarin, iar o recomandare va fi prezentată guvernului
în 2016. Acest demers va constitui, totodată, şi o oportunitate pentru industria norvegiană de apărare.
Submarinele din clasa Ula îşi vor epuiza resursele în 2020, iar pentru a
avea alte submersibile gata să le înlocuiască la acel moment, ar trebui semnat un contract cât mai curând, având în vedere că de la semnarea documentului se estimează că livrarea unui nou submarin ar putea dura şase la
şapte ani. Costurile de achiziţie pentru noile submarine vor fi, de asemenea,
substanţiale, iar cooperarea cu alte state în acest domeniu ar fi de dorit.
Din această perspectivă, Norvegia este interesată să găsească parteneri pe
termen lung pentru colaborare. În vederea unei cooperări fructuoase cu
potenţialii parteneri, sunt avute în vedere mai multe cerinţe care includ similaritatea specificaţiilor pentru submarine, dar şi sincronizarea proceselor
de decizie a partenerilor. Totodată, termenii cooperării vor viza şi găsirea de
soluţii comune privind logistica şi întreţinerea submarinelor.
Specificaţiile şi cerinţele armatei poloneze pentru un viitor submarin
sunt similare cu cele norvegiene, fapt care favorizează dezvoltarea unei
eventuale cooperări în acest domeniu. O serie de discuţii au avut deja loc
cu ocazia celei de a 23-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale pentru Industria de
Apărare, din localitatea Kielce, Polonia, în luna septembrie 2015. n
Pagina „Lumea de azi” utilizează informaţii preluate de la agenţii de presă şi din publicaţii de specialitate care apar în întreaga lume.
Vestigii militare, reutilizate
A
eroportul Tempelhof de lângă Berlin, cunoscut pentru faptul că în timpul Războiului Rece a fost utilizat pentru realizarea podului aerian menit să ajute cetăţenii
Berlinului occidental, primeşte, în această perioadă, un nou rol, şi anume adăpostirea refugiaţilor veniţi recent în Europa, conform
unui material preluat de Stars and Stripes
din Los Angeles Times. Primarul Berlinului,
Michael Müller, a declarat pentru presa locală că unul dintre hangarele fostului aeroport va fi utilizat pentru a oferi găzduire
pentru aproximativ 800 de refugiaţi, care
doresc azil în Germania.
Odată cu apropierea iernii, asigurarea de
adăpost pentru refugiaţi devine o problemă
critică, determinând autorităţile germane
să reintroducă în uz foste cazărmi militare sau centre de conferinţe neutilizate. Aeroportul
Tempelhof, care are o suprafaţă de peste trei kilometri pătraţi, a fost scos din uz în 2008 şi
a fost transformat în parc public, unde berlinezii veneau în weekend pentru a face jogging
sau ciclism pe vechea pistă. Locuitorii Berlinului au acceptat ca acest spaţiu să fie utilizat
pentru refugiaţi, iar autorităţile au luat măsuri de amenajare a fostului hangar pentru noua
sa destinaţie. Este posibil ca şi un al doilea hangar să fie utilizat în acest scop.
Aeroportul Tempelhof, care este aproape de centrul Berlinului, este o oglindă a istoriei zbuciumate a oraşului. Construit în 1920, aeroportul a fost reamenajat în anii ’30
de către nazişti şi şi-a câştigat faima internaţională între 1948 şi 1949, în timpul podului
aerian menit să sprijine cetăţenii izolaţi de trupele sovietice la începutul Războiului Rece.
Avioanele aliate încărcate cu combustibili şi alimente aterizau la Tempelhof, la numai câteva minute unul de altul.
Refugiaţii urmează să fie, de asemenea, cazaţi şi în fosta cazarmă Spandau, temuta închisoare nazistă, dar şi în alte clădiri ale fostului lagăr de concentrare de la Buchenwald. n
Avioane de luptă Eurofighter, în Kuweit
K
uweitul a decis să achiziţioneze 28 de avioane de luptă Typhoon, devenind, astfel,
cea de a treia ţară din regiunea Golfului Persic care comandă astfel de aeronave,
conform unei ştiri AFP. Nu au fost făcute publice detalii financiare ale acestui contract, încheiat între guvernele din Kuweit şi Italia.
Eurofighter este un parteneriat între companiile Finmeccanica, din Italia, BAE Systems, din Marea Britanie, şi
producătorul de aeronave Airbus. Conform presei italiene, se estimează că valoarea acestui contract ar putea fi între
şapte şi opt miliarde de euro. Acordul
cu Kuweitul urmează celui cu Omanul,
care a comandat 12 avioane în decembrie 2012. De asemenea, Arabia Saudită
are deja în dotare avioane Typhoon. Prin
această decizie, Kuweitul încearcă să îşi sporească capacitatea de apărare în noul context de
securitate din regiune, care este marcat de ameninţarea existenţei Statului Islamic.
Analiştii se aşteptau ca statul Kuweit să opteze pentru avioanele de luptă F-18 Super
Hornet, produse de Boeing. Eurofighter Typhoon, care au un preţ de listă de aproximativ 140
de milioane de dolari bucata. Este cel mai mare program de cooperare europeană, care
a vândut, până în prezent, 599 de aeronave. De la intrarea în serviciu, în 2003, consorţiul
european a livrat 444 de avioane către şase state: Germania, Marea Britanie, Italia, Spania,
Australia şi Arabia Saudită. n
Clienţi pentru navele de luptă franceze
C
anada, India, Singapore şi Egipt sunt serios interesate în achiziţionarea celor două
nave Mistral, care nu au mai fost livrate de Franţa către Rusia. Consilierul primuluiministru francez pe probleme de apărare şi securitate, Louis Gautier, le-a spus, recent,
parlamentarilor francezi că abandonarea acordului cu Rusia va costa cel puţin 1,1 miliarde de euro, dacă guvernul nu va găsi un alt cumpărător. Această sumă include costurile
de întreţinere pentru menţinerea celor două nave port-elicopter în stare operaţională,
precum şi taxele de staţionare a lor în portul Saint-Nazaire, care se ridică la peste două
milioane de euro lunar.
Totuşi, aceste costuri nu includ înlăturarea echipamentelor ruseşti, inclusiv
cele de comunicaţii de la bordul navelor. Această operaţie va fi finalizată abia
în luna martie. Acordul pentru vânzarea
celor două nave către Rusia a fost formal
anulat în luna august, ca răspuns la acţiunile Rusiei în Ucraina. Cu toate acestea,
anularea contractului include şi obligaţii
pentru Franţa şi anume ca Rusia să fie
notificată, în scris, despre noul cumpărător, care nu poate fi un stat ce acţionează împotriva intereselor Rusiei. În acest context, sursa
menţionează că Franţa nu ar putea vinde aceste vase către Polonia sau către statele baltice. n
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
17
Observatorul militar
REPERE
Pe frontul
picturii
Pictura, sculptura şi grafica sunt centrele
gravitaţionale ale căpitan-comandorului
Eugen Ilina, de la Universitatea Naţională
de Apărare Carol I.
Căpitan Cornelia Mihăilă
[email protected]
Î
n atelierul din Bucureşti al pictorului Eugen Ilina se simte mirosul
mării. Încearcă să-l acopere, cu
oarecare disperare, cu tutun şi cu substanţele tuburilor de vopsea. Doar că
tumultul şi liniştea apelor s-au prins
în el. Îşi mai ostoieşte dorul cu câte un
pescuit sau cu penelul, îndeletniciri
deprinse din copilărie. În rest, orice povesteşte te trimite rapid în atmosferă de
roman, cu Sulina îmbrăcată în gheaţă şi
cu Tulcea însorită de copiii ei talentaţi.
Indiferent ce preocupări îi dau armata,
familia, prietenii, tinerii ucenici, viaţa din
jurul lui, Eugen Ilina pictează şi sculptează neîncetat. Şi rămâne protectorul
şi încurajatorul câtorva tineri talentaţi,
pe care i-a descoperit la Tulcea şi, mai
apoi, în Bucureşti. Ca pe orice militar,
slujba l-a trimis din garnizoană în garnizoană. Pensulele şi culorile au fost, însă,
primele împachetate. Lucrări ale sale
se regăsesc pe holurile Universităţii de
Apărare Carol I.
Majoritatea, însă, sunt prezentate în
expoziţii naţionale şi internaţionale.
Mulţi ani a pictat pe şevaletul lui
Dimitrie Ştiubei. Valentin Donici a preluat
ştafeta picturii marine de la Ştiubei şi dorea
să mi-o transmită mie mai departe, odată
cu şevaletul lui, explică Eugen Ilina. Ani
de-a rândul am făcut pictură marină. Odată cu mutarea la Bucureşti, a început să
facă compoziţii mai complexe. Am înţeles
mult mai bine cum să ajungi la satisfacţia
imaginii bine compuse. Este desen 100 %
plus matematică, pe deasupra. Geometrie
descriptivă. Concret, în artă, desenul este
structura de rezistenţă a oricărei construcţii
artistice, ca o grindă de beton într-o casă.
Discuţia despre pictură trimite inevitabil
spre o lecţie bine structurată şi, mai mult,
atractivă. Este greu să nu te năpusteşti
spre şevalet, să încerci şi tu. Şi fiecare
lecţie are un singur punct de plecare,
esenţial: Pictura vine, pur şi simplu, din
tine. Zice Caragiale foarte frumos: Artistul
lucrează din apucătură. Lucrează cum
face găina ouă, aşa cum a completat,
mai plastic, ’nea Marcel. ’Nea Marcel este
nimeni altul decât graficianul Marcel
Chirnoagă, campion mondial la grafică,
aşa cum a fost Dimitrie Ştiubei la pictură
marină. Pe Eugen Ilina îl leagă de Marcel
Chirnoagă o prietenie dincolo de vorbe.
Multe îi datorez lui ’nea Marcel – un om
de calitate!
De la maestrul Chirnoagă, Eugen Ilina
se pare că nu a deprins doar grafica, ci
şi maniera părintească de transmitere a
cunoştinţelor către tinerii pictori care-l
urmează îndeaproape. Pe câţiva dintre
aceşti tineri artişti i-am cunoscut prin
intermediul creaţiilor lor, la recenta expoziţie de pictură Alandala, de la Galeria
Artelor a Cercului Militar Naţional, unde
au fost reunite lucrări a şase nume: Lavinia
Stoica Stănescu, Adina Iftode, Bogdan Ene,
Laurenţiu Midvichi, Costache Popescu
Ghergani şi, desigur, Eugen Ilina, cel care
pledează pentru lucrurile bine făcute:
Aceşti copii sunt dintotdeauna lângă mine.
Am ţinut mult să-i ştiu împreună, ca o
adevărată familie. Le-am explicat că orice
se face uşor se şi aruncă uşor. Pentru că toţi
vor acum, în secolul vitezei, să facă lucruri
de calitate cu uşurinţă. Ei, asta nu se poate.
Arta se face cu timp şi bani. Şi sprijin.
Şi iată cum ni i-a mai făcut cunoscuţi
pe fiecare dintre expozanţi: Bogdan Ene
este din Tulcea, absolvent de Belle-Arte.
Este o minune de om. Foarte bun desenator. Bogdan expune patru portrete din
zona lui geografică, din Deltă. Sunt foarte
credincioşi lipovenii din Deltă. El încearcă
să surprindă sfinţenia acestor oameni, puritatea lor sufletească. Laurenţiu Midvichi,
care este lângă mine de mulţi ani, lucrează
de mic copil şi a urmat Liceul de Arte din
Tulcea, apoi Universitatea Naţională de
Artă din Bucureşti. Acum expune mult
în ţară şi în străinătate. Anul acesta este
nominalizat pentru premiul de excelenţă al Uniunii Artiştilor Plastici din România. Lavinia Stoica Stănescu a absolvit
Facultatea de Pictură şi a intrat în atelierul
meu cu câţiva ani înainte de a începe liceul. Expune după o pauză de zece ani. Ea a
Eugen Ilina şi... Nimic.
pictat-o pe fiica sa, o minune de fetiţă
care a ajutat-o pe mama ei să termine
desenele. Lavinia pictează din copilărie.
Este născută cu talent cromatic. Adina
Iftode este tot din filonul de aur de la
Tulcea. Face artă decorativă şi, ca artist, funcţionează, oarecum, după alte
reguli. La ea intervine ritmul creaţiei. În
lucrările ei nu se pune problema de perspectivă, ci problema ritmului, care, la un
moment dat, se rupe. Are o compoziţie
ultramodernă. Ei sunt copiii de pe lângă
mine de mulţi ani. Li se adaugă Costache
Popescu-Ghergani, care face parte din
gaşca de la Bucureşti. Au făcut facultatea
împreună. El era absolvent de ASE înainte
să se hotărască să urmeze artele plastice.
Tatăl său a fost pictor de biserici, deci
a trăit cu pensula în casă. Costache se
foloseşte de toate cunoştinţele din zona
bizantină, abstractizează şi ajunge la
esenţa picturii bizantine. Lucrarea cap
de perspectivă, lucrarea care centrează
şi tematic şi cromatic o expoziţie, este
semnată Eugen Ilina. Am pus pe şevalet
lucrarea cu cercurile, pe care am botezato Nimic. Dar nu e nimic. Lucrarea respectivă se referă la cuadratura cercului,
trecută prin prisma filosofică.
Pentru expoziţia Alandala, au lucrat
cu toţii timp de şase luni, de parcă au
fost şase zile. În a şaptea, au expus. În
expoziţie intră tot felul de oameni, mai
aflăm de la pictorul Ilina. Dacă nu te
înţeleg, îţi vorbesc urât. Este dificil să
te hotărăşti să-ţi pui sufletul pe tavă şi
să explici ceea ce faci acolo. Deoarece
pictura, ca orice altă formă de artă, înseamnă autoportret, alcătuit din trăiri şi
gânduri. Un act de sinceritate şi,
inevitabil, de curaj. n
Alandala cu şase pictori: Laurenţiu Midvichi, Bogdan Ene, Adina Iftode, Eugen Ilina, Lavinia Stoica
Stănescu şi Costache Popescu-Ghergani.
Laurenţiu Midvichi
Bogdan Ene
Lavinia Stoica Stănescu
18
Observatorul militar
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
CULTURĂ
CARTEA DE ALTĂDATĂ
Datorii şi drepturi
N
imic nu omoară moralul mai sigur decât
răsplătirea nemerituorilor. Răsplătirile
pentru împlinirea datoriei se pot aplica în acele
armate în care cineva n-are obligaţie a-şi face în
anume fel această datorie; dar în acele armate în
care stăpâneşte principiul obligativităţii apărării ţării, a urma acestui principiu este o datorie şi pentru
împlinirea ei nimeni nu are drept a cere ceva mai
mult pentru aceasta şi nimeni nu este obligat nici
a da. Căci doară nu-s mai războinice armatele de
astăzi decât acele mai demult; cu toate acestea, pe
acele timpuri nu domnea mentalitatea răsplătirii
că nu ai fugit din rânduri, de exemplu; aceasta
nu trebuie să se întâmple cu atât mai mult astăzi,
căci atunci neîmplinirea datoriei devine regulă şi
împlinirea excepţie.
Dacă îi cerem ofiţerului integrala satisfacere
a nevoilor serviciului în timp de pace şi la fel şi în
General
Ioan Anastasiu,
Răsboiul pentru
întregirea neamului.
Studiu critic,
„Bucovina”,
I.E. Torouţiu,
Bucureşti,
1936, pag. 122
război, este o obligaţie absolută pentru şefii săi ca să
vegheze să nu i se ştirbească nimic din drepturile lui.
La noi sa făcut o mentalitate strâmbă, pretinzânduse că ...recompensele nu se cer, ci se acordă. Îndrăznelile celor care au forţat mâna trebuiau considerate
ca neruşinări şi pedepsite după cercetări, bineînţeles.
Nerăsplătirea ofiţerilor, după merite şi mai ales
răsplătirea nemerituorilor ca şi multele nedreptăţi
săvârşite cu mulţi ofiţeri, a săpat o prăpastie între
ofiţerii de diferite categorii, a slăbit disciplina, a ruinat
camaraderia şi a scoborât prestigiul ofiţerilor, risipind
încrederea în şefi şi în comandamentele mari, cu
aceste răni am intrat în epoca de pace! n
Cercul Militar Naţional
INTEREFERENŢE CULTURALE
În perioada octombrie 2015-mai 2016,
în fiecare joi, la ora 17.15, Cercul Militar
Naţional vă aşteaptă să participaţi la expunerile şi
proiecţiile incluse în cele patru mari tematici: Culturi şi civilizaţii, Gânduri duhovniceşti, Anul 1916 - O
adevărată bisectoare a Marelui Război şi Un veac de
cinematografie militară în România.
Despre programul de religie şi spiritualitate
românească Gânduri duhovniceşti, preotul Niculae
Constantin, conferenţiarul care susţine tematica,
mărturiseşte: Experienţa de peste şaptesprezece ani
a dialogului cu credincioşii găzduiţi de Cercul Militar
Naţional este un tezaur de credinţă folositor oricărui
păstor sufletesc. Am încercat, în aceşti ani, să navigăm
prin apele necunoscutului, căutându-l împreună pe
Dumnezeu. Corabia ne-a fost mişcată de dorinţa de
a afla de simplitate, de cotidian, de firesc, de bucuria
comuniunii, de dragostea şi dorul de transcendenţă.
Am stat la taifas cu gândul la univers şi ne-am regăsit
echilibrul de fiinţe cosmice şi copii ai creatorului. De
câţiva ani încoace temele îmi sunt sugerate de cei
prezenţi în sala de conferinţe. Ce oameni minunaţi!
Le mulţumesc tuturor celor care vin să împărtăşim
bucuriile căutărilor sufleteşti şi minunatelor gazde ale
acestei fortăreţe a culturii bucureştene. Şi vă aşteptăm
la noile provocări ale spiritului!
Joi, 8 octombrie, ora 17.15, la Sala de
Cinema:
Expunere cu tema Estetica faptului religios:
lirica, melodia, arta teatrală. Efecte sufleteşti.
Intrarea este liberă.
EXPOZIŢII
Galeria Artelor. Expoziţia de pictură Spiritualitate şi tradiţie a artistului plastic Mihai Coţovanu,
deschisă în perioada 28 septembrie-15 octombrie.
LA PRIMA LECTURĂ
Căpitan Constantin Piştea
R
omanul lui Cristian Teodorescu deschide, se pare, un ciclu dedicat acestei şosele. Cartea Cîinelui îl are în centru pe un fost absolvent de chimie alimentară,
care a lucrat pentru institutul unde se brevetaseră salamul românesc cu soia,
falsa şuncă de Praga şi caşcavalul aproape vegetal – Institutul de Cercetări Alimentare
şi care, la începutul anilor 90, după ce este salvat de schimbarea de regim dintr-o
incursiune prin beciurile de la Jilava, începe o fulminantă carieră în presă prelucrând
reţete pentru restaurante şi cantine din prima biblie socialistă a alimentaţiei publice.
Câinele sau Gastronomul (după numele primei reviste lansate pe piaţă), cum
ajunge să i se spună, ajutat de foşti securişti îmbogăţiţi peste noapte, are o ascensiune rapidă în presa de specialitate. Publicaţia se ridică iute, tirajul este incredibil
pentru cum o duce presa astăzi, însă vorbim de anii 90, când DNA nu există, iar
legile sunt atât de permeabile încât nu ai nevoie de prea mult timp ca să urci de la
statutul de demisionar dintr-o instituţie publică la cea de vedetă media.
Gastronomul este atât de vedetă încât i se face şi emisiune TV, iar viaţa sa devine
una de roman. Pierde pe planul familiei (căsătorit cu o învăţătoare, are doi băieţi),
însă urcă în relaţii care mai de care mai dubioase, are amante şi uşi deschise, părerea
lui de gastronom este respectată, chelnerii şi şefii de restaurante se tem de ce ar
putea să spună el dacă le trece pragul, iar când ascensiunea sa trece în sfera înaltă
a Cotroceniului, destinul său pare perfect.
Secretele
unei vedete
Cristian Teodorescu,
Şoseaua Virtuţii. Cartea Cîinelui,
Editura Cartea Românească, 2015
Expoziţia a fost vernisată marţi, 29 octombrie, de
criticul de artă Tudor Octavian.
Sala Foaier. Expoziţia de pictură şi grafică
a Cenaclului de arte plastice al medicilor Ion
Ţuculescu, deschisă în perioada 28 septembrie-11
octombrie.
Sala Rondă. Expoziţia de pictură a artistului
plastic Dumitru Ţenea, deschisă în perioada 28
septembrie-11 octombrie.
Expoziţiile pot fi vizitate zilnic, între orele
11.00-19.00. Intrarea liberă.
Informaţii: www.cmn.ro, www.facebook.com/
cmn.ro. n
Sunt însă şi numeroase momente de slăbiciune, ezitări, în care Gastronomul
are nevoie de consultare. Atunci, se retrage în locul care pentru el este ca spaţiul
intim de rugăciune pentru un credincios: scuarul în care se află statuia mentorului
său, Constantin Dobrogeanu-Gherea, cu care stă la taclale. Critic literar prodigios,
Dobrogeanu-Gherea a fost proprietarul unui restaurant din gara din Ploieşti, motiv
pentru Titu Maiorescu, cu care polemiza des, să spună că se pricepe mai degrabă
la sendvişuri decât la critică literară. Dobrogeanu-Gherea îi este mentor mai ales
pentru că urmase aceeaşi cale – se împrumutase pentru a deveni proprietar, după
cum şi Câinele s-a înhăitat cu nişte potenţi cărora greu ajunge să le afle din secrete.
Cristian Teodorescu povesteşte cu detalii mersul revistei, cum urcă şi cade,
chestiuni de bucătărie internă, însă detaliile acestea sunt atât de bine şlefuite şi
atât de bine interconectate, încât tind să cred că modelul său pentru Gastronom
există în realitate.
Până la urmă, cred că ideea de urmărit pentru cineva care încă nu a citit romanul este să vadă dacă personajul principal este un pierzător sau un câştigător. De
urmărit dacă acest Câine, căruia nu îi aflăm numele, rămâne un ticălos inocent sau
se profesionalizează, precum securiştii cu care se înhăitează. n
Aurelia Năstase
LIMBA ROMÂNĂ ESTE PATRIA MEA.
[email protected]
C
[email protected]
uvântul compus grec „συμφωνία”, „împreună” + „glas”,
preluat în latină ca „symphonia”, cu semnificaţiile „orchestră”, „muzică”, „concert” (G. Guţu, „Dicţionar latin-român”, Editura
ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, Bucureşti), a ajuns în italiană,
portugheză şi spaniolă „sinfonia”, respectiv „sinfonía”, în franceză
„symphonie” şi în română „simfonie”. În engleză, este „symphonie”
şi în germană, „Symphonie”. Aşadar, în unele limbi, în evoluţia cuvintelor „symphonie” şi „simfonie”, prefixul „sin-” a devenit „sim-”.
În limba română, unii scriu despre un „poem sinfonic” de Jan
Sibelius (trilulilu.ro/muzica-clasica). Alţii intitulează programul unui
spectacol „Concert sinfonic extraordinar”, cu toate că pe afiş scrie
„Concert simfonic” şi se anunţă o „simfonie” (bistrita24.ro). Dintr-o
comunicare pe internet, rezultă că „show-ul cuprinde două părţi,
prima fiind realizată împreună cu Filarmonica de Stat din Sibiu în
manieră rock sinfonic” (dordeduca.ro/evenimente). Compozitorul
Vasile Herman şi-a intitulat un grup de lucrări „Sinfonii şi fantezii
pentru şapte instrumente de suflat, pian şi trei grupe de percuţie”,
Editura Muzicală, Bucureşti, 1981 (ucmr.org.ro).
Corect însă este să se scrie „simfonie”. Semnificaţia principală
a substantivului este „ansamblu de sunete consonante sau de
sunete muzicale; compoziţie muzicală instrumentală (cu solişti,
cor); compoziţie muzicală amplă pentru orchestră, care cuprinde
de obicei trei sau patru părţi”. La figurat înseamnă: „ansamblu
(armonios) de elemente care concură la producerea unui anumit
efect” (vezi „Dicţionarul explicativ al limbii române”, ediţia a II-a
revăzută şi adăugită, Academia Română, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2012 / DEX): „a căutat nu atât sonoritatea masivă, cât
NICHITA STĂNESCU
armonia şi particularităţile ei stilistice în interpretarea simfoniilor lui
Schumann” (revistaluceafarul.ro); „mii de persoane au participat
[…] la deschiderea […] «Simfoniei lalelelor», tradiţionala expoziţie
internaţională” (agerpres.ro).
Substantivul apare în comunicări din domenii diferite de
activitate şi este folosit ca sinonim pentru: „acord”, „aranjament”,
„armonie”, „combinaţie”, „concordanţă”, „contract”, „convenţie”,
„echilibru”, „înţelegere”, „învoială”, „învoire”, „legământ”, „pact”,
Ortografia
şi sensurile simfoniei
„potrivire”, „proporţie”, „proporţionalitate”, „simetrie”, „tranzacţie”
(Mircea şi Luiza Seche, „Dicţionar de sinonime”, Editura Litera
Internaţional, 2002).
Din familia „simfoniei” face parte şi adjectivul „simfonic”, preluat
din franceză, cu sensul propriu „care aparţine simfoniei”, „privitor
la simfonie”, „care are însuşirile simfoniei” sau sensul figurat „ca
o simfonie”, adică „armonios”, „melodios”, „plăcut”. Sunt aşadar
„simfonice” concertele instrumentale, compoziţiile muzicale de
cântat cu instrumente, orchestrele mari care includ toate familiile
de instrumente necesare interpretării unei simfonii (DEX, cnrtl.fr/
definition): „partea a doua a concertului simfonic este dedicată
muzicii lui Brahms” (timisorenii.ro); „au modelat cu bagheta destinul
artistic al orchestrei simfonice” (filarmonicabrasov.ro); „încrucişează
numeroase destine, amestecă realitatea şi ficţiunea, comedia şi
drama într-o largă desfăşurare simfonică” (ziaruldeiasi.ro).
Sunt compozitori care pentru a-şi intitula simfoniile mai
scurte, adică „de proporţii reduse” (DEX), au folosit diminutivul
„simfonietă”.
Compozitorilor de simfonii li se spune „simfonişti”: „continuă
drumul simfoniştilor germani şi deschide noi orizonturi spre
secolul următor” (revistaclipa.com)
Neconsemnat în dicţionare, dar preluat din franceză în jargonul muzicienilor este adjectivul „simfonizant” folosit ca atribut
pentru ceva care are caracterul unei simfonii (cnrtl.fr/definition):
„discurs muzical mai mult tematic decât simfonizant” (Grigore
Constantinescu, „Muzicieni italieni pe scena festivalului”, 26
septembrie 2012, cimec.ro/Muzica/Cronici). Ca şi substantivul din
care a derivat, adjectivul „simfonizant” nu se utilizează doar în
domeniul muzicii, ci şi în alte domenii, precum baletul: „limbajul
generos al începutului de secol XIX, cel care fixează liniile puternic
simfonizate ale curentului romantic” (aradon.ro); „mai clară decât
cea practicată de impresionişti, reuşind să dezlege misterul unor
combinaţii de tonuri simfonizate pe game nesfârşite” (ziarulfaclia.
ro); „orchestra a tălmacit [dansurile], a căror prelucrare savantă,
[…] exploatează variate mijloace simfonizante” (virutalarad.
net); „neasemuită în candoare, în execuţiile fine, simfonizate,
cu elemente de gimnastică, inedite” (Aurel V. Zgheran, „Nadia
Comăneci, gimnasta balerină”, confluente.ro). n
19
Observatorul militar
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
CULTURĂ
Cristi VecerdeaCRIV,
omagiat la SMFT
Cristi Vecerdea i-a oferit şefului SMFT, general-maior Dumitru Scarlat, un „portret cu premoniţie”.
Statul Major al Forţelor Terestre organizează, în sala
de festivităţi a instituţiei, spectacole susţinute de
formaţiile artistice ale cercurilor militare din ţară.
Locotenent Marius Mocanu
[email protected]
Foto: Nicuşor Comănescu
L
a începutul
acestui an, şeful
Statului Major al
Forţelor Terestre, generalmaior Dumitru Scarlat, a
lansat o provocare şefilor
cercurilor militare din provinciile istorice şi formaţiilor artistice din subordinea
acestora, prin care i-a invitat, pe rând, să susţină câte
un spectacol la Bucureşti.
La finalul săptămânii trecute, a venit rândul cercurilor
militare din Timişoara,
Arad şi Lugoj să urce pe
scena sălii de festivităţi a
SMFT pentru a prezenta un
program artistic cu specific
bănăţean, intitulat Cântec
şi joc de prin Banat. Alături
de aceştia au fost militari
din Brigada 18 Infanterie
Banat, formaţia Vatra
Banatului şi ansamblul
Doina Crişului.
Spectacolul a fost deschis de muzica militară a
garnizoanei Timişoara, care
a susţinut un miniconcert
cu piese din repertoriul internaţional. A urmat cvartetul acustic dirijat de preotul militar Radu Bogdan
şi cvintetul de suflători
compus din muzicieni
militari timişoreni. Taraful
de muzică populară Vatra
Banatului, colaborator
al Cercului Militar Timiş,
condus de Florin Pascu a
prezentat o suită de melodii populare, iar finalul
le-a aparţinut dansatorilor din ansamblul Doina
Crişului, de la Brad.
De asemenea, în cadrul aceluiaşi eveniment,
caricaturistul locotenent-colonel (r) Cristinel
Vecerdea, cunoscut în lumea desenului satiric sub
numele de CRIV, a prezentat expoziţia Trasoare
grafice şi a realizat portrete la minut tuturor
doritorilor. Artistul a fost
felicitat de conducerea
Statului Major al Forţelor
Terestre pentru întreaga
sa carieră şi a primit din
partea generalului-maior
Dumitru Scarlat coin-ul
categoriei de forţe pe
care o conduce. Cristinel
Vecerdea a înmânat conducerii Statului Major al
Forţelor Terestre caricaturi
pe care le-a intitulat „cu
premoniţie”. Rămâne de
văzut în ce măsură excelentul caricaturist are nu
doar penel inspirat şi ascuţit, ci şi viziuni futuriste. n
Muzica Militară a Brigăzii 18 Infanterie Banat.
Am început să
realizez portrete la
minut în urmă cu
câţiva ani, deoarece am observat că,
la evenimentele
unde eram invitat,
nu reuşeam să fac
faţă solicitărilor.
De această dată,
am venit şi cu
o nouă colecţie
de caricaturi
intitulată Trasoare
grafice, în care am
surprins anumite
aspecte de actualitate din mediul
militar.
Cvartetul acustic dirijat de preotul militar Radu Bogdan.
Locotenent-colonel (r)
Cristinel Vecerdea
Ansamblul de muzică populară Vatra Banatului.
l Cristinel Vecerdea s-a născut la 24 ianuarie
1959, în Sibiu. A absolvit Şcoala Militară de
Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, secţia Finanţe,
în 1981. Este şeful Cercului Militar din Lugoj.
l Primele încercări în domeniul caricaturii le-a
făcut în anii în care era elev la Liceul Militar
„Mihai Viteazul” din Alba Iulia. A expus în numeroase expoziţii personale şi de grup şi a publicat
desene satirice în peste 30 de publicaţii, în ţară şi
în străinătate. Este colaboratorul permanent al
săptămânalului MApN,„Observatorul militar”, în
care a publicat peste 1.000 de caricaturi.
l A obţinut numeroase premii, în ţară şi străinătate: Premiul Special şi Marele Premiu al
Trustului de Presă al MApN, Premiul Asociaţiei
Caricaturiştilor Profesionişti din România,
Premiile „Sorin Postolache” (Urziceni) şi „Eugen
Taru” (Târgu Jiu), Premiul pentru caricatură la
Festivalul Umorului din Vaslui, Premiul Primăriei
Metropolitane din Istanbul şi Premiul „Nasreddin Hodja” (Istanbul).
l A organizat expoziţii în zonele „fierbinţi”
de pe glob, în Bosnia (1997, 1998), Afganistan (2003, 2004) şi diverse baze militare.
l A obţinut certificatul de apreciere înmânat
de comandantul Bazei Militare din Kandahar,
colonel William K. Garret pentru contribuţia sa
la ridicarea moralului trupelor din această bază,
în timpul Operaţiei „Enduring Freedom”.
l În octombrie 2007 a fost invitat la sediul NATO
din Bruxelles, unde a expus caricaturi cu tematică militară şi a făcut portrete celor prezenţi.
l A creat desene animate, grafică publicitară şi afişe.
20
Observatorul militar
IMPACT
Recent, la Universitatea Naţională de
Apărare Carol I, s-a aniversat un sfert de veac
de la absolvirea Academiei Militare, aşa cum
se numea, odinioară, instituţia gazdă, de către
promoţia anului 1990. Programul activităţii a
cuprins raportul şefului de promoţie, general
locotenent (r) Virgil Bălăceanu, care a fost
prezentat şefului Statului Major General, general-locotenent Nicolae Ionel Ciucă, mesajul
promoţiei, depunerea unei coroane de flori
la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989,
situat în incinta UNAp, plantarea unui brad al
promoţiei 1990, alocuţiuni ale şefului promoţiei
şi reprezentantului corpului profesoral, discuţii
pe grupele de studii etc.
La activitate au participat 120 de absolvenţi din promoţie. Momentul aniversar a
reprezentat o călătorie în timp şi evenimente,
care a permis relevarea sensurilor esenţiale
ale vieţii ostăşeşti, din perspectiva unicităţii
fiecăruia dintre participanţi. La întâlnirile organizate pe grupe de studii, s-au prezentat aspecte
esenţiale ale carierei fiecărui absolvent, experienţe personale, simpatii, antipatii, antinomiile şi
sensurile esenţiale ale vieţii şi carierelor.
Cu o emoţie nestăpânită, s-a vorbit şi de
trecerea prin furcile caudine ale admiterii în
Academie, unde candidau 3-4 ofiţeri pentru
un loc. În mod firesc, în discuţii s-au menţionat
şi unele aspecte negative din cei doi ani de
studenţie militară. Viaţa de ofiţer student era,
în esenţă, destul de grea. S-a amintit că, în
acea perioadă, se manifesta o mare exigenţă,
duritate chiar, faţă de ofiţerii studenţi, care erau
obligaţi la un program zilnic de studiu obligatoriu de cinci ore şi jumătate. Nu se admiteau
întârzieri de la nicio activitate, cu atât mai mult
la întoarcerea din părăsirea de garnizoană. Se
muncea foarte mult, în special la tactica armelor
întrunite, deoarece se primeau exerciţii de lucru
pe hartă, care necesitau strădanii de zeci de
ore, fapt ce impunea un travaliu intelectual şi
psihologic deosebit.
C
ANUNŢ UMANITAR
Momente aniversare
General de brigadă (r)
Mihail Ţăpârlea
M
În discuţii, s-a abordat şi problema deosebit de controversată participării ofiţerilor
studenţi la Revoluţia din Decembrie 1989. Au
fost criticate situaţiile în care ofiţerii studenţi
erau desconsideraţi, trataţi aproape ca soldaţii,
fiind obligaţi să îndeplinească misiuni atât în
cadrul Academiei, cât şi în afara acesteia. S-a
evidenţiat faptul că, urmare a Revoluţiei din
1989, în societatea românească s-au petrecut
schimbări fundamentale de orânduire socială,
de alianţe politico-militare, de paradigme de
neconceput în trecut, precum şi în filosofia
şi structura armatei. Reformele menţionate
au transformat şi armata, redându-i menirea
firească şi demnitatea membrilor săi. Este
remarcabil faptul că la aceste reforme a
contribuit şi promoţia aniversată, care a dat
ţării 17 generali, din care 12 aparţin Facultăţii
de Comandă şi Stat Major, patru Facultăţii de
Logistică şi unul Facultăţii de Arme. Din cei 224
de absolvenţi ai facultăţilor menţionate, 13 au
rămas în amintire, nouă sunt, încă, generali şi
ofiţeri activi, 215 sunt în rezervă, despre alţii
nu se mai ştie nimic, iar câţiva au plecat în alte
state. S-a exprimat, de asemenea, regretul faţă
de profesorii din Academie care au plecat din
rândul celor vii.
În câteva rânduri, s-a exprimat, ca o datorie
de conştiinţă, gratitudinea nemărginită pentru
corpul profesoral de excepţie, care, cu nesfârşit
altruism, cu devoţiune fără seamăn şi probitate
intelectuală şi morală exemplară, a pregătit
serii întregi de absolvenţi ai căror membri au
îndeplinit, şi mai îndeplinesc, funcţii de mare
importanţă în cadrul sistemului naţional de
apărare şi securitate al României. S-au exprimat
sentimente de mândrie pentru faptul că Universitatea Naţională de Apărare Carol I deţine
calificativul de grad de încredere ridicat, fiind
conectată permanent la mediul universitar
euroatlantic, fapt ce-i permite să realizeze un
învăţământ cu un pronunţat caracter formativeducativ, bazat pe pluridisciplinaritate, menit să
asigure formarea unor adevăraţi lideri militari, în
acord cu nevoile ţării, tradiţiile poporului român
şi valorile euroatlantice. n
Recunoştinţă
u ocazia împlinirii venerabilei vârste de
97 de ani, reprezentanţi ai Batalionului
812 Infanterie Bistriţa au fost prezenţi la domiciliul plutonierului- adjutant principal (ret) Traian
Bulea, veteran de război din localitatea Chiuza,
pentru a-i ura un sincer la mulţi ani. Alături de
sărbătorit, au fost prezenţi reprezentanţi ai
autorităţilor publice locale şi membrii familiei
sărbătoritului.
Veteranului de război sărbătorit i-a fost
acordată o plachetă aniversară din partea comenzii Brigăzii 81 Mecanizată General Grigore
FUNCŢII
SCOASE LA CONCURS
Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează concursuri
pentru ocuparea următoarelor
posturi: un post vacant de
conducere de personal civil
contractual, şef birou gradul
II (studii superioare), în cadrul
biroului de contabilitate din microstructura financiar-contabilă; un post vacant de execuţie
de personal civil contractual,
contabil IA (studii medii), în cadrul biroului de contabilitate
din microstructura financiarcontabilă. Concursurile se vor
desfăşura astfel: proba scrisă
în data de 22.10.2015, începând cu ora 11:00; interviul în
data de 28.10.2015, începând
cu ora 9:00. Dosarele pentru
înscrierea la concurs se vor
depune la sediul UM 02412
Bucureşti, biroul resurse umane, etaj 1, camera 103, strada
Grigore Cobălcescu, numărul
26, sector 1, Bucureşti, până la
data de 14.10.2015, ora 15:00.
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul
comisiilor: Gabriel Isuf, telefon
021.313.88.05, interior 114.
Bălan, din Bistriţa, iar cei prezenţi au asistat
la o lecţie de istorie, prin rememorarea momentelor petrecute de Traian Bulea în timpul
celei de-a doua conflagraţii mondiale. n
irela Mereşanu, de 33 de ani, a cunoscut
suferinţa din copilărie, când, la 13 ani, a
trebuit să înceapă şedinţele de dializă. A fost supusă unui transplant renal, dar, în urmă cu cinci
ani, a intrat din nou în dializă. Din luna februarie
a.c., a fost înscrisă pe lista de aşteptare în ve-
derea efectuării unui nou transplant. Tatăl său,
maistru militar (r) Romică Mereşanu, s-a adresat
conducerii ministerului, în vederea obţinerii
unui sprijin financiar din partea foştilor săi camarazi. Cei care doresc să ajute familia Mereşanu o pot face depunând orice sumă doresc în
conturile: lei – RO48BRDE140SV42514931400;
euro – RO90BRDE140SV425 15061400.
Agenda chimiştilor rezervişti
D
eşi în rezervă sau în retragere, foştii chimişti militari
nu au uitat datele importante din
istoria armei. Astfel, în luna septembrie, două instituţii militare de
învăţământ superior au fost gazdele unor evenimente aniversare.
Academia Tehnică Militară a
găzduit, la 10 septembrie a.c., întâlnirea festivă ocazionată de împlinirea
a 65 ani de la înfiinţarea Facultăţii de
Chimie Aplicată, respectiv a Catedrei
de Chimie Militară. Activitatea a fost
organizată de Asociaţia Cadrelor de
Chimie Militară în Rezervă şi în Retragere Costin D. Neniţescu (ACChMRR),
în parteneriat cu Academia Tehnică
Militară şi Centrul de
Cercetare Ştiinţifică
pentru Apărare
CBRN şi Ecologie.
A fost primul eveniment din istoria
ATM care a aniversat înfiinţarea unei
facultăţi/specialităţi
militare.
Între 1950 şi
2015, 20 de promoţii, 308 absolvenţi profil Chimie,
specializarea Chimie militară, au
absolvit Academia
Tehnică Militară.
Cinci au urmat pregătirea inginerească în cadrul Universităţii Politehnice din Bucureşti şi modulele
de pregătire militară în vederea
obţinerii brevetului de ofiţer în
cadrul ATM, iar 20 au absolvit studii universitare de masterat în
specialitate.
Comandantul/rectorul ATM,
general de brigadă prof.univ.dr.ing.
Cristian Barbu, a deschis activitatea
cu urări de bun venit şi a prezentat
participanţilor activitatea instituţiei.
Colonelul prof.univ.dr.ing. Traian
Rotariu a făcut un scurt istoric al
Facultăţii de Chimie Aplicată. În
continuare, au luat cuvântul ofiţeri
din diverse promoţii, care au evocat
ANIVERSĂRI
DECESE
 Consiliul de Conducere al AD-
 Conducerea Filialei ANCMRR
Sector 6, camarazii apropiaţi, prietenii, foştii colegi, cu profund
regret anunţă trecerea la cele
veşnice a generalului de brigadă
(ret) GĂLĂŢEANU NECULAI, după
o lungă şi grea suferinţă, în ziua de
22 septembrie. Ofiţer cu o temeinică pregătire militară de specialitate şi deosebite calităţi etice şi
morale, după absolvirea studiilor
Academiei Militare a fost promovat într-o importantă direcţie din
structurile centrale ale MApN,
unde, cu competenţă şi multă
dăruire, şi-a desfăşurat activitatea,
ajungând şef de secţie, funcţie
pe care a deţinut-o până la vârsta
pensionării. Înmormântarea, cu
onoruri militare cuvenite, a avut
loc joi, 24 septembrie, la Cimitirul
Militar Ghencea 1. Plecarea dintre
noi a generalului de brigadă (ret)
GĂLĂŢEANU NECULAI constituie
pentru familie, cât şi pentru noi
toţi, o grea pierdere. Dumnezeu
să-l odihnească în pace! Sincere
condoleanţe familiei îndurerate.
 Cu profund regret, personalul
Brigăzii 10 Geniu Dunărea de Jos
MRR Alexandru Ioan Cuza urează
membrilor Asociaţiei care în luna
octombrie 2015 îşi serbează ziua
de naştere, respectiv generalii (r)/
amirali (r): Toma Anton, Tudorel
Ene, Constantin Pişcociu, Vasile Preoteasa, Gheorghe Rotaru; coloneii/
comandorii (r): Dumitru Ancuţa,
Corneliu Bărbulescu, Liviu Belea,
Dumitru Bulciu, Mircea Caloianu,
Nicolae Căpraru, Gabriel Dan Ciocârlan, Dumitru Cojocaru, George
Constantinescu, Andrei Dondea,
Viorel Drenea, Aurel Duşa, Costică
Gavrilă, Gheorghe Geogia, Viorel
Georgiu, Liviu Gârleşteanu, Stelian
Hănţulie, Ion Mărăcine, Sima Micu,
Grigore Mesteş, Iordache Miron,
Ionel Mârzac, Vasile Muntean, Nicu
Muşuroi,FlorinOlteanu,MarianAnton Onode, Neculai Oprea, Neculai
Petre, Vasile Răducu, Gheorghe
Rujoiu, Gheorghe Smaranda, Constantin Ştefănescu, Voicu Ţugurel,
Mircea Vâlcu – Mehedinţi şi maiorul
(r) Mihai Cheţan multă sănătate,
viaţă lungă, bucurii şi satisfacţii
alături de familie şi de cei dragi. Aceleaşi urări le transmitem şi celor care
îşi sărbătoresc ziua onomastică în
luna octombrie. La mulţi ani !
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
întâmplări din academie sau au
vorbit de împlinirile proprii.
La 24 septembrie, ACChMRR
a sărbătorit, la UNAp, şase decenii
de la înfiinţarea Catedrei de Tactica Trupelor Chimice. Înfiinţarea
catedrei a apărut ca o necesitate
pe linia multiplelor preocupări
de perfecţionare şi adaptare a
organismului militar românesc la
condiţiile impuse de evenimentele
interne şi internaţionale, a existenţei
Războiului Rece.
Încă de la înfiinţare, Catedra de
Tactica Trupelor Chimice s-a situat
pe locuri fruntaşe în Academia
Militară atât prin valoarea şi profe-
membrii ACChMRR şi absolvenţii
mai tineri au fost întâmpinaţi, cu un
cuvânt de bun venit, de comandantul universităţii, general de flotilă
aeriană prof.univ.dr. Gabriel-Florin
Moisescu. Acesta le-a vorbit despre
preocupările actuale ale UNAp,
pentru a ţine pasul cu instituţii
similare de învăţământ, şi a înmânat diplome de excelenţă cadrelor
didactice care au predat sau predă
această specialitate.
Din partea absolvenţilor au luat
cuvântul: colonelul (ret) prof. Constantin Chiru- fost şef al catedrei, generalul
de brigadă (ret) Dezideriu Zastulka
– absolvent al primei promoţii de
sionalismul cadrelor didactice, cât
şi prin conţinutul cunoştinţelor de
specialitate. Cursul intitulat Armele
de nimicire în masă şi protecţia împotriva lor era predat studenţilor la
toate armele din Academie (infanterie, artilerie, geniu, transmisiuni,
marină, aviaţie etc.) sub forma unor
cicluri de prelegeri şi exerciţii practice, în cadrul unor aplicaţii la nivel
tactic-operativ. Abia în 1955 au
fost alocate 15 locuri în Academia
Militară pentru prima serie de ofiţeri
chimişti. De-a lungul timpului, au
absolvit această specialitate 330
de ofiţeri.
Cu prilejul activităţii de săptămâna trecută, în Aula universităţii,
chimişti, colonelul (ret) Constantin
Maximciuc – şeful promoţiei 1979
pe Academia Militară, colonelul (r)
prof.univ. dr. Ion Mituleţu – fost şef la
Departamentul Forţelor Terestre din
cadrul Facultăţii de Comandă şi Stat
Major, maiorul Alexandru Herciu –
instructor superior –, cadru didactic
în arma Apărare CBRN, cel care a
fost sufletul organizării reuniunii
şi duce pe mai departe stindardul
armei în UNAp.
În încheiere, participanţilor
le-au fost prezentate Centrul de
Instruire prin Simulare, Laboratorul
de Simulare a Acţiunilor Forţelor
Terestre şi Biblioteca UNAp. n
îşi exprimă compasiunea şi este
alături de maiorul Daniel Josan
în momentele de grea încercare
şi suferinţă pricinuite de decesul
socrului său. Sincere condoleanţe
familiei îndoliate. Dumnezeu să-l
odihnească în pace!
COMEMORARE
 Marţi, 22 septembrie, a avut loc
comemorarea sublocotenenţilor
(pm) ADRIAN POSTELNICU şi
VASILE CLAUDIU POPA, militari ai
Secţiei Scafandri pentru Operaţii
Speciale, care au căzut la datorie
în Afganistan, în urmă cu doi ani,
în timpul executării unei misiuni
de luptă. În cimitirul din localitatea
Corbu, judeţul Constanţa, a avut
loc o ceremonie de pomenire a
sublocotenentului (pm) ADRIAN
POSTELNICU. La eveniment au fost
prezenţi membri familiei, colegi de
serviciu şi reprezentanţi din cadrul
Forţelor Navale care au depus
coroane de flori în memoria militarului erou. Trupul sublocotenentului (pm) VASILE-CLAUDIU POPA
se află înmormântat la Cimitirul
Eroilor din Alba Iulia. Şi aici a avut
loc, în aceeaşi zi, o ceremonie de
comemorare, la care au participat
apropiaţii militarului.
 Acum, când se împlinesc şapte
ani de la dispariţia generaluluilocotenent (artilerie) PARANIAC
CORNEL, toţi cei care l-am cunoscut, să păstrăm un moment de
reculegere şi să ne amintim, cu
pioşenie, de personalitatea domniei sale, alături de familia îndurerată.
A fost o personalitate de seamă a
Armatei României, care prin calităţile de comandant, stat majorist
şi teoretician a contribuit, din plin,
la întărirea capacităţii de apărare
a ţării şi la dezvoltarea gândirii
militare româneşti. Dumnezeu să-l
odihnească în pace!
General-maior (ret) Marin Stafie
 Amintim celor care l-au cu-
noscut şi l-au preţuit, că pe 5
octombrie 2015 se împlinesc
şapte ani de la grăbita şi neaşteptata plecare dintre noi a dragului
şi mult regretatului nostru soţ,
tată, bunic şi socru, PARANIAC
CORNEL. O rugăciune, o floare,
o lumânare şi lacrimi de dor pe
tristul său mormânt! Dumnezeu
să-i vegheze somnul său de veci!
Slujba de comemorare va avea
loc la 3 octombrie 2015, ora 9.30,
la Cimitirul Ghencea Militar.
 La comemorarea a şapte ani de
la trecerea în veşnicie a generalului
Colonel (ret) Ştefan Diaconu
PARANIAC CORNEL, noi toţi cei
care l-am cunoscut şi iubit, l-am
apreciat şi admirat ca om, şef şi
coleg, ofiţeri, subofiţeri şi militari,
activi sau în rezervă, din Ministerul
Apărării Naţionale şi de la Reprezentanţele militare din străinătate,
omagiem memoria şi faptele
celui ce a fost un om de caracter
şi un militar deosebit, un general
model şi exemplu de conduită
ostăşească şi socială, şi ne rugăm
pentru iertarea şi pacea veşnică
a sufletului său. Dumnezeu să-l
odihnească în pace!
 Credinţa că Dumnezeu îşi alege
oamenii este singurul suport
ce-mi poate alina durerea şi justifica neînţelegerea plecării atât
de neaşteptate dintre noi a celui
mai deosebit om pe care l-am
cunoscut, generalul PARANIAC
CORNEL. Acum, când comemorăm deja şapte ani de la plecarea
sa spre Domnul, aduc omagiul şi
recunoştinţa mea pentru toate
făptuirile sale pământene, mă
bucur pentru dăinuirea şi frumuseţea spiritului său în locurile
pe unde a trăit şi muncit, şi repet
rugăciunea cea de toate zilele
pentru înălţarea şi pacea sufletului
său. Dumnezeu să-l odihnească!
21
Observatorul militar
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
CALEIDOSCOP
TRUSTUL DE PRES~
Careul automobiliştilor militari
Colonel Nicolae Laurenţiu Popa
Orizontal: 1) Autoturism (două cuvinte). 2) Motor de maşină mică – Călător cu mijloace... auto. 3) Punct de
reper – Mod de prezentare. 4) Generatoare de înaltă tensiune – Atare! 5)
Se schimbă des în cursele de maşini
– Se-ntinde la masă. 6) Împărţiri făcute
într-un raliu. 7) Deasupra solului – Tulcea auto (abr.) – Trecător pe sens unic.
8) Apare furgoneta! – Capătul bujiei! –
Antene! 9) Întrecere între autovehicule
– Parcurse într-un timp record. 10) Şofer de cursă lungă.
Vertical: 1) Vechi ajutor pentru şofer. 2) Jeepul românesc scos din uz – Fir
de urzeală – Cea din macara! 3) A cerceta cu privirea – Scos afară din cămin. 4)
Le revendică toţi angajaţii. 5) Conduc la
centru! – Casa de ajutor a pensionarilor
– Un aport deosebit. 6) Aruncat în foc –
Acuze! – Mijloc de circulaţie. 7) Una care
îşi ţine cuvântul – Favoritul jocului. 8)
Nişte oameni cruzi – Cuprinsul legii! 9)
Loc rezervat pentru cursele aeriene – A
bate în ţinte. 10) Bine pregătit pentru
urmărire – Tras pe roată.n
AL MINISTERULUI
AP~R~RII
NA}IONALE
DIRECTOR
Colonel Ion Ciontea
REDACTOR-{EF
Colonel Florin {perlea
CRIPTOGRAFIE
tel. 021/322.66.34,
e-mail: [email protected]
În amurg (2,4,2,5,6,6)
Colonel (r) Teodor Amzoi
 REDACTOR-{EF ADJUNCT
Colonel Gheorghe Vi[an,
tel. 021/322.82.87, int. 120.
 REDACTOR-{EF ADJUNCT
PERIODICE
Locotenent-colonel
George Cosmin Lum\n`roiu,
tel. 021/322.82.87, int. 108.
 SECRETAR DE REDAC}IE
Locotenent-colonel Viorel Amz`rescu,
tel. 021/322.82.87 int. 124.
Dezlegare la Careul geniştilor din
Observatorul militar nr.37 /2015
 REDACTORI
Dezlegare la criptografia În poligon (2,4,7,2,5) din Observatorul militar nr. 37/2015:
PALISADA, G, ARINI, ALEE, RING, ETERN, AC, INS, SEI, PIONIERI, S, E, LE, UU, FT, TS, RG,
SPOI, PU, RATII, PONTONIERI, ARTIFICIER.
Cu arma reglată pe ţinte.
C`pitan Constantin Pi[tea,
c`pitan Cornelia Mih`il`,
c`pitan Bogdan Oproiu,
plutonier-adjutant Lucian Irimia,
Irina-Mihaela Nedelcu,
COGITO
Silvia Mircea, Elena David
ŞTIAŢI CĂ...
FOTOREPORTAJ
Foto: Valentin Ciobîrcă
Ilarion Barbu
ÎN LUMINA ASTRELOR
Plutonier Elena-Irina Spilcă
[email protected]
Raza de
soare
care te
încălzeşte
pe tine
nu-ţi este
împuţinată
dacă la
ea se
încălzeşte
puţin şi
vecinul
tău.
Alexandru Vlahuţă
Berbec (21 martie-20 aprilie): Grijile din familie şi stresul de
la locul de muncă sunt factori care vă afectează sănătatea. Ar
trebui să vă relaxaţi şi să vă bucuraţi de zilele în care vi se oferă mici
bucurii, din partea unor oameni la care nu vă aşteptaţi.
Taur (21 aprilie-20 mai): Aveţi o perioadă încărcată în activităţi
profesionale, dar cu toate acestea nu reuşiţi să ajungeţi la liman
cu datoriile financiare. Prindeţi un moment favorabil pentru a vă
perfecţiona un talent din care puteţi lua bani frumoşi.
Gemeni (21 mai-21 iunie): Stările dumneavoastră sunt
influenţate de factori care nu pot fi controlaţi, astfel că este
bine să nu vă supăraţi inutil pe oameni care nu au nicio vină. Mergeţi
pe ideea că paza bună trece primejdia rea şi vă luaţi măsuri de
precauţie chiar şi atunci când nu este cazul.
Rac (22 iunie-22 iulie): Familia vă primeşte cu braţele
deschise atunci când aveţi nevoie de un gând bun sau chiar
un sfat. Urmăriţi să îmbunătăţiţi comunicarea pe care o aveţi cu
colegii de serviciu. Planificaţi o surpriză plăcută persoanei iubite.
Leu (23 iulie-22 august): Vă place să vă băgaţi nasul în toate
discuţiile care nu vă privesc şi asta vă atrage antipatia unor
oameni cu care lucraţi. Nu vă puteţi abţine atunci când vine vorba
de a mânca peste măsură, chiar dacă ştiţi că puteţi lua kilograme în
plus sau vă afectează sănătatea.
Fecioară (23 august-22 septembrie): După o perioadă în
care v-aţi simţit afectat de schimbările care au avut loc în viaţa
dumneavoastră, intraţi pe un făgaş normal. Vreţi să vă puneţi ordine
în gânduri şi să vă consolidaţi relaţiile cu persoana iubită.
...Sibiul este menţionat, pentru prima dată, în anul 1191,
într-un document legat de înfiinţarea unui centru religios
al coloniştilor saşi?
...Calea Ferată Forestieră Vişeu de Sus-Coman, cu lungimea
de 43,5 km şi ecartament de 760 mm, a cărei construcţie
Plutonier-adjutant
Eugen Mihai, Petric` Mihalache
TEHNOREDACTARE
COMPUTERIZAT~
Maria-Ioana Gal,
plutonier-major C`t`lin Ovreiu
CORECTUR~
Oprina Melcioiu
DIFUZARE
Plutonier-adjutant Rodica Dinc`,
Ionel Tudor,
Costel B`lan, Anelia Pricop,
tel. 021/322.82.87 int. 160.
ADRESA REDAC}IEI:
Bucure[ti, Bulevardul Unirii,
nr. 57, bloc E4, sector 3,
datează din 1932, pe care circulă celebra mocăniţă,
este ultima cale ferată activă din lume pe care circulă
locomotiva cu aburi?
...Biserica Neagră (gotică), din Braşov, dispune de cea mai
bogată colecţie de covoare orientale din afara Turciei?
...Biserica Mănăstirii Sfântul Arhanghel Mihail din SăpânţaPeri este cea mai înaltă construcţie din lemn de stejar din
Europa, având înălţimea turlei de 75 de metri?
...Mediaş este considerat cel mai vechi oraş din Transilvania,
întemeiat încă din anul 1146?
...În timp ce pisicile torc, 60% din oameni sforăie? n
Balanţă (23 septembrie-22 octombrie): Vânaţi greşelile
celor din jur pentru a putea ieşi mai uşor în evidenţă.
Spiritul dreptăţii pe care îl aveţi nu vă ajută prea mult atunci
când intraţi în polemică cu un superior.
Scorpion (23 octombrie-21 noiembrie): Urmăriţi
îndeaproape un post pe care doriţi să-l ocupaţi, deşi
împrejurările nu par a vă fi favorabile. Se poate, totuşi, că în
ultima clipă să apară cineva care să vă sprijine.
Săgetător (22 noiembrie-20 decembrie): Vă place să
fiţi la zi cu noutăţile şi petreceţi mult timp în compania
oamenilor de la care aveţi ce învăţa. Ştiţi să vă atrageţi privilegii,
mai ales că aveţi darul negocierilor.
Capricorn (21 decembrie-19 ianuarie): Vă implicaţi în
activităţi solicitante, din dorinţa de a nu refuza pe cineva
drag. Trebuie să lăsaţi lucrurile să decurgă armonios, pentru a
putea acţiona în consecinţă, mai ales pe plan sentimental.
Vărsător (20 ianuarie-18 februarie): Aveţi un program
încărcat, dar ştiţi să vă organizaţi activităţile, astfel încât
să fiţi la înălţime. Trebuie să aveţi grijă să nu fiţi prea irascibil cu
persoanele de care vă loviţi des, pentru că asta v-ar putea afecta
pe termen lung.
Peşti (19 februarie-20 martie): Lucraţi cu pasiune şi asta
reiese din faptul că sunteţi tot mai solicitat. Din dorinţa
de face mai multe lucruri simultan, puteţi amesteca borcanele.
Săptămâna se anunţă interesantă şi amuzantă, mai ales că
persoana iubită vă răspunde afirmativ la o dorinţă mai veche. n
O.P. 4, C.P. 4-159, Cod 741382
Tel./fax 021/322.83.88
Taxele po[tale – achitate conform
aprob`rii D.G.P.T.C nr.137/8598-1980.
ABONAMENTE
tel. 021.322.82.87, int. 160
Cont:RO56TREZ
70320360150XXXXX
Tiparul executat la
GRUPUL DE PRES~ [email protected]
www.presamil.ro
w
[email protected]
w
www.facebook.com/
OBSERVATORULMILITAR
w
observatorul.
[email protected]
Responsabil de num`r
Locotenent Marius Mocanu
ISSN1223-3641.
145
C.1188/2015
|nchiderea
edi]iei – luni,
ora 16.00
© Ministerul Apărării Naţionale
„Reproducerea de scurte extrase este
permisă în condiţiile prevăzute de art. 33
din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe.”
22
Observatorul militar
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
FINANCIAR
DAE – indicator esenţial
în alegerea unui credit
Costul real al unui credit este reflectat
cel mai bine de dobânda anuală efectivă, pe scurt DAE.
V
ă gândiţi să contractaţi
un împrumut de la o
bancă sau instituţie financiară nebancară? Atunci, pentru a compara eficient mai multe
oferte și a o alege pe cea mai
convenabilă, uitaţi-vă, în primul
rând, la DAE, pe care instituţiile
amintite anterior au obligaţia s-o
afișeze pentru orice produs de
creditare. Acest indicator, exprimat sub formă de procent anual,
include atât dobânda nominală
aferentă unui împrumut, cât și
alte costuri suplimentare: comisioanele plătite la acordare, cele
lunare sau anuale; cheltuieli de
administrare a contului curent;
taxele legate de asigurările împotriva riscului de neplată în caz de
deces, invaliditate, îmbolnăvire
sau șomaj, dacă acordarea creditului este condiţionată de încheierea unor astfel de asigurări.
Din cauza numeroaselor comisioane practicate diferit de la o
bancă la alta, dobânda creditelor
poate fi, uneori, înșelătoare. Se
poate ajunge în situaţia în care
un credit cu o dobândă mai mică
poate avea un DAE mai mare
decât unul cu o dobândă mai
ridicată. De exemplu, să presupunem că banca A își promovează
un credit de nevoi personale, pe
cinci ani, cu dobândă de 9% pe
an, la care se adaugă însă două
comisioane (de analiză a dosarului și de administrare lunar), astfel
că DAE ajunge la 14%. Banca B are
în ofertă un credit de nevoi personale, pe cinci ani, cu o dobândă
anuală de 11%, dar nu percepe
comisioanele aplicate de banca
A, iar DAE este de 12%. Așadar, în
acest caz, DAE ne ajută să alegem
creditul cel mai ieftin.
tunci când comparăm
mai multe împrumuturi cu ajutorul DAE,
trebuie să fim atenţi la mai mulţi
factori. În primul rând, o importanţă deosebită o are perioada
de rambursare a împrumutului:
cu cât este mai mică, cu atât DAE
este mai mare, și invers. De aceea,
instituţiile financiare sunt tentate
să calculeze DAE pentru o perioadă cât mai îndelungată de timp,
pentru ca nivelul acesteia să fie
cât mai redus. Pentru a nu cădea
A
în capcana unor astfel de practici, trebuie să analizăm ofertele
băncilor pentru aceeași perioadă
de creditare și aceeași sumă împrumutată.
Un alt element pe care trebuie să-l luăm în calcul la compararea creditelor în funcţie de
DAE este tipul dobânzii utilizată
pentru împrumut: fixă sau varibilă. În cazul dobânzilor fixe, DAE
rămâne nemodificată. La creditele cu dobândă variabilă, care se
actualizeză la trei sau șase luni, în
raport cu anumiţi indici (Euribor
pentru euro, Robor pentru lei
și Libor pentru dolari și franci
elveţieni), DAE se va schimba.
În consecinţă, când se compară
DAE pentru două credite, unul
cu dobândă fixă și celălalt cu dobândă variabilă, este indicat să
ţinem cont și de predicţiile legate
de evoluţiile dobânzilor bancare
în perioada creditată. O situaţie
aparte o reprezintă creditele cu
dobândă promoţională. Iniţial,
acestea sunt foarte atractive,
având DAE scăzută. Pentru a fi
relevantă, DAE trebuie calculată
în funcţie de dobânda aplicată
împrumutului după expirarea
perioadei promoţionale.
În concluzie, atunci când alegeţi un credit, analizaţi cu atenţie
DAE și nu vă amăgiţi cu dobânzile
fără concurenţă promovate de
unele instituţii financiare. n
Pagină realizată de colonel Gheorghe Vişan
Aurul s-a scumpit cu peste 3%
Banca Naţională a României a afişat vineri, 25
septembrie, o cotaţie de 145,9006 lei pentru
gramul de aur.
A
stfel, după o
creștere săptămânală de 3,43%,
aurul a atins cea
mai ridicată valoare din ultimele
două luni, preţul
metalului galben
trecând pe plus și
în 2015, cu 2,6%.
Pe de altă parte,
datele economice bune venite
dinspre SUA au
impulsionat o revenire a dolarului
american pe pieţele valutare, acesta
apreciindu-se cu
aproape 2,5% și
în faţa leului. În
schimb, moneda
locală s-a întărit
ușor în raport cu
euro, francul elveţian și lira sterlină,
ultimele două
valute fiind cotate
de BNR, vinerea
trecută, la 4,0373
lei, respectiv
6,0299 lei.n
Radar economic
uExcedent bugetar de 6,5 miliarde de
lei. Potrivit Ministerului Finanțelor Publice,
execuția bugetului general consolidat, la
sfârșitul primelor opt luni ale acestui an, s-a
încheiat cu un excedent de 6,5 miliarde de
lei, echivalentul a 0,92% din PIB, față de un
deficit de -1,6 miliarde de lei, echivalentul a
-0,24% din PIB, înregistrat la finele aceleași
perioade din anul 2014. Creșteri semnificative ale încasărilor la buget s-au consemnat din: TVA (+15,0%), impozitul pe venit (+13,5%), impozitul pe profit (11,0%), venituri nefiscale (+18,5%) și accize (+8,2%).
Valoarea cheltuielilor pentru investiții, care
includ cheltuielile de capital, precum și cele
aferente programelor de dezvoltare finanțate
din surse interne și externe, a fost de 15,1
miliarde de lei, echivalentul a 2,2% din PIB,
în termeni nominali cu 7,4% în plus față de
aceeași perioadă a anului precedent.
uAnul trecut, câştigul salarial a crescut cu peste 7%. Câștigul mediu lunar brut
s-a situat anul trecut la 2.328 de lei la nivel naţional, cu 7,6% mai mult decât în 2013, iar angajatorii au cheltuit în medie 2.988 de lei pe
lună pentru fiecare salariat, la un număr mediu al salariaţilor de 4,5 milioane persoane,
informează Institutul Naţional de Statistică
(INS). Totodată, câștigul salarial mediu lunar
net, de 1.697 lei, a fost în urcare cu 7,5% (118
lei) faţă de anul precedent. În 2014, cele mai
mari câștiguri salariale medii lunare nete, superioare mediei pe economia naţională, s-au
realizat în intermedieri financiare și asigurări
(de 2,2 ori), informaţii și comunicaţii (+97,8%),
industria extractivă (+92,1%), producţia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă
caldă și aer condiţionat (+82,3%). La polul opus
se situează câștigurile obținute în domeniile:
hoteluri și restaurante (-43,5%), alte activităţi de
servicii (-32,8%), construcţii (-26,9%), activităţi
de spectacole, culturale și recreative (-26,4%).
uAvans de 3,9%, în trimestrul al doilea, pentru
economia SUA. Conform
datelor revizuite publicate
recent de Departamentul
de Comerţ din SUA, cea
mai mare economie din
lume a crescut cu 3,9% în
trimestrul al doilea, cu 0,2%
peste estimarea iniţială, datorită cheltuielilor
de consum și a investiţiilor companiilor. Astfel, cheltuielile de consum au urcat cu 3,6%,
în loc de ritmul de 3,1% din estimarea precedentă, în timp ce avansul pentru investiţiile
companiilor în structuri a fost îmbunătăţit de
la 7,8% la 9,3%. Datele referitoare la comerţ
nu s-au modificat semnificativ. Exporturile
au crescut cu 5,1%, în timp ce importurile au
avansat cu 3%.
uFinanțare americană nerambursabilă pentru Transgaz. Agenţia Americană pentru Comerţ și Dezvoltare (USTDA) a aprobat,
săptămâna trecută, acordarea unei finanţări
nerambursabile în valoare de 956.000 de dolari pentru Societatea Naţională de Transport
Gaze Naturale Transgaz Mediaș. Finanţarea va
permite efectuarea unui studiu de fezabilitate în
vederea îmbunătăţirii şi confirmării proiectului
tehnic şi specificaţiilor economice şi financiare
pentru construirea porţiunii româneşti a proiectelor gazoductului Bulgaria-România-UngariaAustria (BHRA) şi conductei Ţărmul Mării NegrePodişor, se arată în comunicatul USTDA. n
23
Observatorul militar
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
SPORT
Sub culorile roş-albastre
Echipele de rugbi, baschet, hochei, handbal
şi polo ale Clubului Sportiv al Armatei Steaua
Bucureşti au avut o săptămână de foc. În sală,
pe gazon, pe gheaţă sau în bazin, sportivii stelişti au luptat cu toate forţele pentru victorii.
Căpitan Emilia Beciu
R
ugbiştii au produs o surpriză fantastică fanilor stelişti, după ce au
învins cu 12-10 (5-0) pe campioana
en-titre CSM Ştiinţa Baia Mare şi s-au calificat
în finala Cupei României.
CSA Steaua Bucureşti a început în forţă
meciul, punând presiune pe băimăreni. Cu
toate acestea, oaspeţii au avut prima şansă
de a marca, însă au ratat o lovitură de pedeapsă. Scorul a fost deschis de Steaua, printr-un eseu marcat de Nicholas Moa (transformare ratată), astfel că la pauză s-a intrat cu
scorul de 5-0 pentru roş-albaştri.
În repriza a doua, CSM Ştiinţa Baia Mare
a reuşit să întoarcă scorul (5-10), dar steliştii
nu s-au lăsat mai prejos. Pe final, au atacat în
forţă şi au marcat eseul decisiv prin Petelo
Tupou, transformarea venind de la Neacşu.
Victoria împotriva campioanei en-titre le
aduce roş-albaştrilor şi calificarea în finala Cupei României, programată la Iaşi, pe 4 octombrie. În ultimul act, steliştii îi vor înfrunta pe cei
de la Timişoara Saracens, deţinătorii trofeului.
Tot pentru Cupa României luptă şi baschetbaliştii. Ei s-au calificat în al doilea tur al competiţiei, după ce au trecut de SCM U Craiova.
Echipa antrenată de Hristu Şapera a încheiat
la egalitate, 81-81, meciul retur, disputat la
Sala Regimentului 30 Gardă Mihai Viteazul,
după ce, tot săptămâna trecută, a învins în
meciul tur, la Craiova, cu 79-71.
Partida din Bănie a fost una echilibrată,
cu multe răsturnări de scor. După un prim
sfert încheiat în favoarea craiovenilor (15-10),
roş-albaştrii s-au întors de la vestiare mult
mai motivaţi şi au egalat încă din primele
minute de joc, la jumătatea partidei tabela indicând 35-40, în favoarea oaspeţilor.
Steaua şi-a menţinut avantajul şi în cel de-al
treilea sfert, când a dominat categoric jocul.
Steliştii nu au pierdut deloc conducerea, s-au
distanţat chiar şi la 13 puncte, 54-41, şi au intrat în ultima parte a jocului cu şase puncte
avantaj, 58-52. Sfertul final le-a aparţinut tot
jucătorilor roş-albaştri, care au închis tabela
la o diferenţă de opt puncte: 79-71.
În retur, Steaua CSM EximBank a început
greoi primul meci oficial de pe teren propriu
din acest sezon. Roş-albaştrii s-au văzut
conduşi o bună parte din primul sfert, însă
au recuperat pe final şi au intrat în pauză cu
doar cinci puncte în minus, 24-29. Steliştii nu
s-au lăsat şi au reuşit să preia conducerea pe
finalul celei de-a doua reprize, la pauza mare
fiind în avantaj cu două puncte: 48-46. Deşi
în sfertul al treilea elevii lui Hristu Şapera au
condus chiar şi cu opt puncte (56-48), l-au
încheiat doar cu un singur punct în avans,
64-63. În ultima parte a jocului, cele două
formaţii s-au schimbat la conducere, finalul
găsindu-le la egalitate: 81-81. Datorită scorului din meciul tur, roş-albaştrii s-au calificat în
următoarea fază a Cupei României.
Şi hocheiştii stelişti au disputat două
meciuri cu scântei weekendul trecut, pe
patinoarul din Cârţa, în compania celor de
la Progym Gheorgheni. Prima partidă a fost
una echilibrată, încheiată în favoarea harghitenilor. După doar patru minute de joc,
roş-albaştrii s-au văzut conduşi cu 2-0, însă
nu s-au lăsat şi au întors scorul prin reuşitele semnate de Artem Bondariev şi Mircea
Constantin. Oaspeţii au mai înscris o dată,
astfel că, la prima pauză, tabela indica egalitate: 3-3. Roş-albaştrii s-au întors motivaţi
pe gheaţă şi au preluat conducerea jocului.
Încă din primul minut au trecut în avantaj,
după ce pucul trimis de Mihail Georgescu a
prins cadrul porţii. Acelaşi Mihail Georgescu
a mărit avantajul, câteva minute mai târziu,
iar Denys Zabludovsky a dus scorul la 6-3. La
finalul celei de-a doua reprize, harghitenii au
reuşit să mai puncteze încă o dată, astfel că
tabela înregistra, la pauză, 6-4, în favoarea
steliştilor. În ultima repriză, însă, oaspeţii au
reuşit să egaleze şi să treacă în avantaj. Ruslan Svyrydov a mai punctat încă o dată pentru Steaua Rangers, însă nu a fost suficient
pentru victorie.
Scorul primei întâlniri dintre cele două
echipe, 8-7, i-a determinat pe roş-albaştri să
abordeze cu totul altfel a doua partidă a
etapei, când practic elevii lui Nelu Alexe
i-au îngenuncheat pe harghiteni. Scorul a
fost deschis în minutul 5 de căpitanul Ioan
Timaru, iar Mihail Georgescu a punctat
zece minute mai târziu. Steliştii au intrat la
vestiare cu un avantaj de trei goluri, după
reuşita semnată de Denys Zabludovsky.
Ucraineanul a majorat scorul la 4-0, chiar
la începutul reprizei secunde, iar adversarii
au marcat după câteva minute, pe fondul
unei duble superiorităţi numerice. Diferenţa a fost din nou majorată de căpitanul
Ioan Timaru, care a stabilit şi scorul după
două reprize: 5-1. În ciuda eforturilor
Progymului, care în repriza a treia a atacat din toate puterile, Steaua Rangers nu
numai că şi-a păstrat avantajul, dar a mai
punctat de trei ori prin Mihail Georgescu,
Denys Zabludovsky şi Ievgen Emelianenko,
ridicând scorul pe tabela la 8-1 la fluierul final.
În următoarea etapă, roş-albaştrii îi vor
întâlni pe hocheiştii de la Sportul Studenţesc.
n meci de senzaţie au făcut şi
handbaliştii stelişti, care au condus
de la un capăt la altul jocul disputat în deplasare cu CSU Danubius, din etapa
a şaptea a Ligii Naţionale. Echipa antrenată
de Ovidiu Mihăilă s-a impus cu un categoric
37-30 (17-13). Încă din primele minute, roşalbaştrii au impus ritmul, beneficiind şi de
contribuţia centrului Marius Szoke, revenit
după o accidentare care l-a ţinut departe de
teren două săptămâni. Un plus de valoare a
adus şi fostul internaţional Andrei Cian, actualmente managerul secţiei de handbal CSA
Steaua Bucureşti, care s-a reîntors pe teren
după o pauză de aproape un an şi jumătate
şi a înscris de patru ori în poarta gălăţenilor.
Cel mai bun marcator al partidei a fost Gabriel Florea, cu 12 reuşite, secondat de căpitanul
Ionuţ Georgescu (şase goluri) şi Mykola
Stetsyura (cinci goluri). Pentru roş-albaştri au
mai punctat Marius Szoke, Laurenţiu Dinescu
(fiecare de trei ori), Ghiţă Irimescu (două goluri),
Andrei Grasu şi Said Ouksir (câte o reuşită). În
etapa următoare, CSA Steaua Alexandrion
Bucureşti va primi vizita Dunării Călăraşi, vineri,
2 octombrie, cu începere de la ora 17:30.
Poloiştii stelişti au înregistrat victorii categorice în dubla manşă contra AMEFA Arad.
CSA Steaua Bucureşti s-a impus cu 22-4 (3-0,
9-1, 5-0, 5-3) în prima partidă şi cu 18-2 (6-0,
4-0, 4-1, 4-1) în a doua. Dacă despre evoluţia
meciurilor nu se pot spune prea multe, sunt
de amintit cei mai buni marcatori ai dublei:
Alex Bowen (8), Ivan Krizman (6), Daniel Robu
(4), Petre Ianc (3), Nicolae Diaconu (3) şi
Victor Antipa (3). n
U
24
Observatorul militar
Nr. 38 / 30 septembrie – 6 octombrie 2015
INTERVIU
Lidia Nasincova, traducător:
Editorii preferă
traducerea cărţilor
cunoscute la
Paris şi Londra
S-a stabilit la Praga încă din 1989, însă revine
constant la Bucureşti, pentru a păstra contactul
cu editorii români şi pentru a vedea cum se mai
schimbă România.
Stimată doamnă, cu mai bine de zece
ani în urmă, aţi tradus „Istoria NATO”,
din limba cehă în română. Din câte am
văzut, avea să rămână, cel puţin până
astăzi, singura dumneavoastră interacţiune cu zona militară, în condiţiile
în care v-aţi ocupat de o paletă largă
de domenii, de la poezie şi proză până
la seminare sau ghiduri turistice. Care
este povestea acelei traduceri şi cât de
dificilă a fost?
Îmi aduc aminte că la această traducere
am ajuns dintr-o întâmplare. Cei de la Editura
Institutul European m-au contactat cu rugămintea să accept traducerea în locul unui
domn inginer, care nu a mai putut din motive
de boală, parcă. Mi-a fost greu să mă decid,
deşi aveam o oarecare experienţă... Însă întrebarea dumneavoastră mă duce înapoi, la
vremea când eram profesoară de engleză şi
spaniolă. Soţul meu, traducător cu experienţă,
m-a sfătuit să nu accept, să caut un profesionist, un inginer, eventual un militar. Dar, cum
mă ştiu, greu renunţ la un proiect provocator...
Şi această lucrare însemna studii, consultare
de materiale, practic mă tenta ideea să aflu
lucruri noi, slujind, în acelaşi timp, poporului
român, Patriei-mumă.
O traducere excelentă mi s-a părut cea
a romanului Faust moare de două ori, de
Roman Ráž, pe care am avut plăcerea
să-l citesc cu ocazia recentului Bookfest.
Totuşi, observ că este doar al doilea
dumneavoastră roman tradus. Corect?
Îmi pare că vă ataşaţi mai uşor de proiecte scurte. De ce nu traduceţi mai des
romane?
Greu de spus. În 1996, mi-a apărut, la
Editura Cartea Românească, traducerea romanului argentinian Câinii paradisului, de Abel
Posse, relatând viaţa lui Cristofor Columb.
În 1987, deci la numai un an de la terminarea facultăţii, după o fractură absurdă a gleznei, pe 13 martie, la ora 13, pe singurul petec
de gheaţă de pe Bulevardul Magheru, dusă la
salonul 13 al Spitalului studenţesc, refuzând
să merg pe stradă cu piciorul în ghips, şi
neavând cârje - nu am primit- pur şi simplu...
am descoperit că am talent literar. Am scris
atunci vreo şase povestiri şi am tradus romanul poliţist cubanez La última hora, pe care
am vrut să-l predau la Editura Militară, dar nu
i-a interesat. Romanul este şi acum în caietul
studenţesc, dictando, în care l-am tradus cu
peste 28 de ani în urmă.
Sunt Vărsător, nu suport şefii, sunt practic
a free lady... aşa m-am simţit întotdeauna,
uneori rebelă, am un CV tare lung, interesant,
avându-l ca şef şi pe Dinu Săraru, la Teatrul
Mic, dar şi pe Nestor Ratesh, de la Radio Free
Europe, şi trei directori de liceu, şi un director
de revistă, iar din 2007 m-am decis să fiu
liber-profesionist. Romane am vrut să traduc.
Am propus la edituri, după ce tradusesem
fragmente, care au fost publicate în Convorbiri
literare şi în Contrafort, dar nu am primit nici
măcar un răspuns... Netrăind în România, nu
am contactele necesare – relaţiile – celor care
plasează orice traducere, fără probleme, la
locul potrivit.
Dacă aş avea contracte şi garanţia că mi se
publică traducerea, cum a fost cazul cu romanul Faust moare de două ori, aş traduce pentru
cititorul român cu cea mai mare plăcere.
Sunt convins că, traducând poezie, vă
şi ataşaţi de versurile unor poeţi. La
fel, traducând scenarii, vă apropiaţi de
anumite orizonturi şi spaţii geografice. Puteţi să-mi dezvăluiţi o parte din
bucuria acestor descoperiri, să-mi daţi
exemple de momente fericite pe care
le-aţi trăit traducând?
M-aş întoarce la versurile poetului Vladimir
Janovic, pe care l-am cunoscut nu ca poet, ci
ca profesor de engleză, coleg de cancelarie!
În pauze, îmi aducea volume de poezii, ba
chiar mi-a scris câteva cu dedicaţie, deci în
momentul în care poetul Vasile Muste din
Sighetu Marmaţiei a organizat ediţia cehoromână a festivalului de poezie, nu am stat pe
„Tocmai am predat Editurii Art o nouă traducere din literatura cehă contemporană, romanul
Gargară cu gudron, de Jáchym Topol, unde apar momente dramatice din istoria Cehoslovaciei, anul
1948, anul 1968... Iar pentru turiştii români care doresc să se bucure de Oraşul de aur, tocmai am
predat la tipar varianta românească a cărţii Praga, o bijuterie în inima Europei, ghid bogat ilustrat,
care apare aici, la Praga, la editura Pinta.”
Lidia Nasincova
l
l
l
l
l
A absolvit Facultatea de Limbi Străine, Engleză-Spaniolă, la Universitatea din Bucureşti (1986).
În 2004, a tradus „Istoria NATO” din cehă în română, publicată la Editura Institutul European
(autori Jiří Fidler şi Petr Marcš).
A tradus proză, poezie, teatru, ghiduri turistice, scenarii de film şi altele.
Cunoaşte la nivel profesional limbile română, cehă, engleză şi spaniolă.
Este căsătorită, are două fiice şi trăieşte la Praga.
gânduri. L-am propus imediat şi pe Vladimir
Janovic alături de ceilalţi trei selectaţi, împreună cu doamna profesoară Libuše Valentová,
şefa secţiei de românistică de la Universitatea
Carolină, din Praga.
Festivalul a avut două ediţii dedicate poeziei cehe, în anii 2002 şi 2003, deci, în total, am
tradus opt poeţi cehi contemporani, cu mare
succes, unul din ei, poetul suprarealist Pavel
Řezníček, fiind ulterior publicat în volum, la
editura Ars Longa, din Iaşi, titlul volumului
fiind Ameninţarea liftului.
Traducerea, ca atare, îmi oferă momente
deosebite, mai ales atunci când reuşesc, cum
a fost cazul volumului de poezie menţionat
anterior, să percep mesajul poetului redându-l
ulterior, într-un limbaj cât se poate de asemănător, cititorului român.
Până la urmă, cum de a ajuns traducerea o opţiune pentru cariera dumneavoastră? Nu aţi fi vrut să fiţi altceva?
De tradus am început să traduc încă din
facultate atât poezie, cât şi articole ştiinţifice.
M-au pasionat atât literatura, arta, muzica, cât
şi cuceririle ştiinţei. Îmi doream să fiu cercetător, iubesc marea, călătoriile, mă visam alături
de un Thor Hayerdahl sau J.J. Cousteau, dar
destinul m-a făcut să-l cunosc, prin Uniunea
Scriitorilor, în octombrie 1987, pe traducătorul
şi redactorul Jiří Našinec, cunoscător perfect
al limbii şi literaturii române, cel mai activ
traducător ceh din literatura română, iar după
peripeţii care au durat până în octombrie
1989, m-am trezit cu domiciliul stabil la Praga...
Nu am început ca traducătoare, ci ca profesor
de spaniolă la cursuri post-universitare, chiar
din anul 1991, după ce împlinise prima mea
fetiţă un an.
Sunteţi născută la Bucureşti, însă trăiţi
de mulţi ani în Cehia, la Praga, unde, de
altfel, aţi şi fost redactorul-şef al unei
reviste, cam în aceeaşi perioadă în care
aţi tradus Istoria NATO. Reveniţi periodic
în România, pentru diverse evenimente
legate de traduceri şi nu numai. Cum vi
se pare că se transformă România? Cum
se vede ea aşa, de la o perioadă la alta?
Întorcându-mă cam din doi în doi ani în
România, observ mari îmbunătăţiri, mai ales
în domeniul serviciilor, transportului, deşi nici
acum nu este trecut intervalul exact al troleibuzelor şi tramvaielor din Bucureşti... Am fost
plăcut surprinsă şi de tratamentul impecabil
de la clinica de foniatrie, unde, în 2008, am
fost operată la timpan. În general, Bucureştiul
a devenit o metropolă europeană, singurul
lucru care mă deranjează fiind traficul excesiv.
Bucureştenii nu vor să utilizeze - din snobism transportul în comun, îngreunând foarte tare
circulaţia...
Sunteţi o foarte bună traducătoare şi din
limba spaniolă. Totuşi, nu v-aţi folosit
cunoştinţele acestea foarte mult în literatură, unde aţi preferat (ori poate aşa
s-au ivit ocaziile) traducerile din cehă
în română. Totuşi, cum se ivesc ocaziile
acestea de traducere? Vi le alegeţi dumneavoastră sau vi se propun? Care este
mecanismul?
Din spaniolă am tradus, cum spuneam,
romanul Câinii paradisului, dar mecanismul
este – înţeleg după experienţa de la Bookfest –
să fii mereu în contact cu editurile şi să propui
titluri. Da, aş prefera să aleg şi să propun eu
titlurile, dar m-am izbit de câteva ori de ziduri...
Sper să le răzbesc.
La Bookfest, m-aţi ajutat (şi vă mulţumesc încă o dată) cu traducerea interviului meu cu Roman Ráž. La sfârşitul lui,
mi-aţi adresat o întrebare care m-a lăsat
puţin pe gânduri. Vă interesa atât pe
dumneavoastră, cât şi pe domnul Ráž, ce
editură din România ar putea să-i publice scrierile. De ce m-a pus pe gânduri?
Pentru că mă aşteptam ca un astfel de
scriitor să fie deja asaltat de oferte, să
ştie dinainte de a scrie în cehă, că există
o variantă pentru el şi în română. Este
atât de dificil să pătrunzi într-un alt spaţiu literar?
Da, paradoxal aşa este. Domnul Ráž avea
o relaţie foarte bună cu regretatul traducător
Jean Grosu, practic cel mai activ şi cunoscut
traducător de literatură cehă. Avea porţile
deschise la orice editură.
Am senzaţia că editorii suferă de un vizibil
snobism, preferând traducerea cărţilor care au
ajuns cunoscute cititorilor din Paris şi Londra,
deci, din păcate, se caută autorii trecuţi prin
sita Parisului... n
Interviu realizat de
căpitan Constantin Piştea

Similar documents

trident poseidon 2015 trident poseidon 2015

trident poseidon 2015 trident poseidon 2015 Valeriu Nicuţ, locţiitorul şefului Statului Major General, general-maior Adrian Tonea, locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Terestre, general-maior Ion Ungureanu, militari din Ministerul ...

More information

Power Electronics Film Capacitors

Power Electronics Film Capacitors MKP C4A Series – Box case capacitors with wire terminals................................................................................................ 8 MKP C4AE Series..............................

More information

A VIA`A - Viata Libera

A VIA`A - Viata Libera spectacolele „cele mai complete, mai concretizate conceptual” şi au rămas astfel cele din Bucureşti şi unul din Oradea. Vor fi zece spec‑ tacole în concurs şi câteva în secţi‑ unea „Off”. „Ce pot s...

More information