2MOVE2 - Civitas

Comments

Transcription

2MOVE2 - Civitas
2MOVE2
Jsme příjemnou
tváří bessere
městskéMobilität
dopravy
Gemeinsam
für eine
IIInhaltsverzeichnis
Obsah
CIVITAS Iniciativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
CIVITAS-Initiative
1
CIVITAS PLUS II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
CIVITAS PLUS II
1
CIVITAS 2MOVE2 - Společně pro lepší mobilitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
CIVITAS 2MOVE2 – Gemeinsam für eine bessere Mobilität
1
Brno - Jsme příjemnou tváří městské dopravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Stuttgart – Stadt in Bewegung
2
Opatření týkající se parkování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Für mehrtýkající
Lebensqualität
in Stuttgart
3
Opatření
se logistiky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Emissionsabhängige
Verkehrssteuerung
Opatření
týkající se centrálního
dispečinku dopravy . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . .3
Lkw-Empfehlungsnetz
3
Opatření
týkající se elektromobility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Opatření
týkající se cyklodopravy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Mobilitätsmanagement
und Fahrzeug-Sharing
4
.
Elektromobilität
4
I Die CIVITAS-Initiative
Ein effizienter und nachhaltiger Stadtverkehr ist für die Entwicklung von Ballungsräumen von zentraler
Bedeutung. Seit mehr als zehn Jahren unterstützt die CIVITAS-Initiative der Europäischen Union Städte
bei der Umsetzung einer nachhaltigen urbanen Mobilität. Mit dieser Initiative soll ein Umdenken bei
Bürgern, Stadtplanern, Politikern und Vertretern der Wirtschaft erreicht werden. In den Ballungsräumen
sollen eine ökologische Verkehrspolitik und mehr Nachhaltigkeit umgesetzt werden, indem die unterEfektivní a udržitelná městská dopravy má zásadní význam pro rozvoj měst. Již více než deset let podporuje
schiedlichen Verkehrsträger intelligent miteinander verknüpft und der Rad-, Fußgänger- und öffentlicher
iniciativa CIVITAS (City-Vitality-Sustainability), jež je 7. rámcovým programem Evropské unie, města při realizaci
Nahverkehrměstské
stärker mobility.
gefördertIniciativa
werden.CIVITAS
Alle CIVITAS-Städte
zusammen
das CIVITAS-Netzwerk,
udržitelné
je zaměřena bilden
na integrované
plánování
všech druhů a forem doin
dem
sich
mehr
als
210
lokale
und
regionale
Gebietskörperschaften
aus
31
Ländern
zum Austausch
pravy v zapojených městech a Evropská komise prostřednictvím tohoto programu
podporuje
šíření inovativních
von
praktischen
Lösungen
und
Erfahrungen
für
eine
nachhaltige
Mobilität
im
urbanen
Raum
zusammenopatření a také výměnu zkušeností mezi městy EU.
geschlossen haben. Im Rahmen von Workshops, Konferenzen oder Informationsreisen bilden sich
Fachleute weiter und tauschen sich aus.
I CIVITAS iniciativa
CIVITAS PLUS II
ICIVITAS
PLUS II
I
Současná fáze programu CIVITAS Plus II se skládá ze dvou projektů (2MOVE2 a [email protected]), jež realizuje osm
měst.
Civitas
2Move2Phase
(Moving
for aCIVITAS
better mobility)
na zlepšení
městské
mobility
zlepšováním nebo vytváDie derzeitige
destogether
Programms
PLUS IIcílí
umfasst
acht Städte
in zwei
Projekten
řením
udržitelnějších
a energeticky
efektivnějších
dopravních
systémů.
Všechna partnerská
města,
([email protected]
und 2MOVE2).
Die Europäische
Unionměstských fördert in diesem
Programm
Kommunen,
die mit
Brno,
Malaga
(Španělsko),
Stuttgart
(Německo)
a
Tel
Aviv-Yafo
(Izrael)
budou
těžit
z výměny
know-how
a
realizainnovativen Projekten ihren Verkehr umweltverträglicher gestalten wollen. Dies umfasst die Entwicklung,
ce
progresivních
opatření.
Umsetzung und Evaluierung von konkreten Maßnahmen in verschiedensten Bereichen der städtischen
Civitas [email protected] (Dynamic citizens @ctive for sustainable mobility) je strategicky důležitý projekt pro udržitelné
Mobilität. Im Vordergrund stehen der Personennah- und Wirtschaftsverkehr, wobei der Aktionsplan für
dopravní plánování ve čtyřech evropských městech: Aachen (Německo) a Gdyně (Polsko) jako vedoucí města a
urbane Mobilität der Europäischen Kommission berücksichtigt wird.
Palma de Mallorca (Španělsko) a Koprivnica (Chorvatsko) jako učící se města.
2MOVE2
– Gemeinsam
für einepro
bessere
CIVITAS
2MOVE2
- Společně
lepší
II CIVITAS
Mobilität
mobilitu
2MOVE2 wird von der CIVITAS-Initiative der Europäischen Union (Programm CIVITAS PLUS II) finanziell
gefördert.
Im Rahmen dieses
Projekts projektu
entwickelt
die Landeshauptstadt
Stuttgart
gemeinsam
mit Brünn
Dalšími
spolupracujícími
organizacemi
2MOVE2
jsou: SSP Consult,
Beratende
Ingenieure
GmbH (Ně(Tschechien),
Málaga
(Spanien)
Tela.s.,
Aviv-Jaffa
(Israel)
konkrete (Německo),
Schritte, umTechnion
die städtische
mecko),
Dopravní
podnik
městaund
Brna,
University
of Stuttgart
– IsraelMobilität
Institute of Technology
(Izrael). Během
realizace
projektu
statutární město
Brno
koordinuje
lokální
konsorcium,
zu verbessern.
Das Projekt
hat ein
Gesamtvolumen
von 9,1
Millionen
Euro vlastní
und eine
Laufzeit
von vier v němž má
dva
partnery:
Dopravní
podnik
města
Brna, a.s.,
a Brněnské komunikace,
a.s. koordiniert hat. Ein
Jahren.
Es gehört
zu den
größten
geförderten
EU-Vorhaben,
die Stuttgart bisher
Treffen aller Partner im Januar 2013 in der Landeshauptstadt bildete den Auftakt von 2MOVE2. Unterstützt werden die vier Städte von SSP Consult Beratende Ingenieure, der Universität Stuttgart, den
Verkehrsbetrieben Brünn (DPMB) und dem Technion - Israel Institute of Technology.
Quelle: CIVITAS Initiative
1
– Stadt in Bewegung
IIStuttgart
Jsme příjemnou
tváří městské dopravy
Stuttgart, die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg, ist das Zentrum einer boomenden WirtProjekt 2MOVE2 probíhá od r. 2012 a tu dobu se mnohé podařilo, například byla úspěšně dokončena studie loschaftsregion. Die Region Stuttgart zählt mit ihren 2,7 Millionen Einwohnern und ca. einer Million
gistiky, jež bude zásadním dokumentem při řešení zásobování v centrální části města, a cenné informace přinesBeschäftigten zu den europäischen Ballungsräumen mit der höchsten Quote an Technologieexporten
la i studie elektromobility, na jejímž základě se plánuje další postup a připravuje se výběrové řízení na zakoupení
wurde
und Innovationen.
Stuttgart hatte
schon immer
eine
engerozšíření
Beziehung
zur Mobilität
– schließlich
historicky
prvního elektrického
autobusu.
Cyklisty
potěší
přepravy
kol pomocí
konstrukce
umístěné vně
hier
1886
von
Gottlieb
Daimler
das
erste
vierrädrige
Automobil,
die
„Daimler
Motorkutsche“,
erfunden.
autobusů jezdících na vybrané lince. Nejen návštěvníci Brna ocení nové parkoviště typu Park & Ride, na kterém
Heute positioniert
sich
dieauta
Stadt
zunehmend
alspokračovat
internationales
Kompetenzzentrum
für2MOVE2
nachhaltige
budou
moci odstavit
svá
a dále
do centra
veřejnou
dopravou. Projekt
se zabývá i
Mobilität.
Im
internationalen
Kontext
koordiniert
sie
das
Netzwerk
Cities
for
Mobility
und
beteiligt
sich ana druhá
parkováním – na Rooseveltově ulici byly nainstalovány senzory pro takzvané chytré pouliční
parkování
zahlreichen
undz rozpočtu
Verbündenprojektu
wie POLIS,
CIVITASObčané
und dem
etapa
bude Projekten
financována
2MOVE2.
seKLIMA-BÜNDNIS.
mohou těšit i na praktické navigování na volná parkovací místa pomocí svých mobilních telefonů. Poslední dvě opatření – Centrální dispečink řízení dopravy
aDas
Snížení
energetické
vozidel veřejné
dopravy – mobil
nejsouinz pohledu
města příliš viditelná, ale
Projekt
2MOVE2 náročnosti
ist Teil des Aktionsplans
„Nachhaltig
Stuttgart"občanů
von Oberbürgermeister
přispějí
ke zrychlení
dopravy
a k tolik potřebným
úsporám Projektbausteinen
energií.
Fritz Kuhn.
Bei den in
der Landeshauptstadt
bearbeiteten
stehen die Themen
emissionsabhängige Verkehrssteuerung, Elektromobilität und Mobilitätsmanagement im Vordergrund.
Auch für den Lkw-Verkehr werden bis 2016 neue Konzepte erprobt und umgesetzt.
Für
mehr Lebensqualität
Opatření
týkající se in
II Stuttgart
parkování
Im Rahmen des Projekts 2MOVE2 werden in den FachP&R
ämtern
der Stadtverwaltung konkrete Maßnahmen ge-
plant und durchgeführt. Das Ziel ist es, den städtischen
Opatření
řeší zavedení nového
parkovacího
Verkehr umweltfreundlicher
zu gestalten
und systému
eine
Park&Ride. Toto opatření bude zaměřeno na řešení
höhere Lebensqualität zu schaffen. Insgesamt fließen
přestupních vazeb mezi P&R a veřejnou dopravou,
während der vier Jahre Laufzeit rund 2,5 Millionen Euro
připraví model podpory veřejné dopravy a zvýší kvalitu
an EU-Fördergeldern
an die
Stadt Stuttgart,
die Univerkoexistence
dopravních
subsystémů.
Součástí
opatřesität
Stuttgart
und
SSP
Consult
Beratende
Ingenieure.
ní je vybudování vzorového záchytného parkoviště.
Es werden vier Maßnahmen durchgeführt.
Smart parking
Emissionsabhängige Verkehrssteuerung
Jedná se o druhou etapu chytrého pouličního parkování,
jež je realizováno
na ulici Rooseveltova
v centru
Der Verkehr
auf der Bundesstraße
14 zwischen
Bad
města.
Pod
jednotlivá
parkovací
místa
jsou
instalovány
Cannstatt und dem Heslacher Tunnel soll verflüssigt
senzory,
po najetí
automobilu na taktozuvybavené
werden, um
die Schadstoffbelastung
senken. místo
Dazu
je ze senzoru odeslána informace, že je místo obsazewurden bereits zwischen Schwanenplatztunnel und
no. Následně dochází k porovnání počtu obsazených
Neckartor dynamische Schilder mit Geschwindigkeitsa zaplacených míst. Informace slouží i k navážení
empfehlungen
eine „grüne
Welle“ aufgestellt. Das
vozidel
na volnáfürparkovací
místa.
Projekt 2MOVE2 greift diese Maßnahme auf und wird
im weiteren Verlauf ab Neckartor bis zum Österreichischen Platz eine umweltsensitive dynamische
Geschwindigkeitsbeschränkung einführen. Dadurch
Toto
aplikuje principy logistiky
na pohyb
sollenopatření
der Stop-and-Go-Verkehr
verringert
und eine
zásilek
v
podmínkách
velkých
měst
např.
prostředVerstetigung des Verkehrs erzielt werden. Je nach
nictvím
překládky
a sdružováníkann
zásilek
rozvozu/
Verkehrsund Schadstofflage
diekzulässige
svozu,
volbou
nejvhodnějších
typů
vozidel,
optimalizací
Höchstgeschwindigkeit entweder mit 40 km/h
oder
jízd
apod.
Tzv.
City
logistika
se
ovšem
netýká
pouze
mit 50 km/h verbindlich vorgegeben werden. Im
dopravy nákladní, ale zaměřuje se také na optimalizaProjekt werden auch die Auswirkungen auf den
ci přepravy osob, kterou se zajišťuje provoz živností,
querenden Rad- und Fußgängerverkehr sowie den
služeb a podnikatelských míst.
ÖPNV ermittelt und ausgewertet.
Opatření týkající se logistiky
Lkw-Empfehlungsnetz
Stuttgart ist einer der stärksten Wirtschaftsstandorte
in Deutschland mit einem hohen Anteil an produzierendem Gewerbe. Als Maßnahme des Luftreinhalte-/
Aktionsplans wurde im März 2010 das Lkw-Durchfahrtsverbot eingeführt. Obwohl das Aufkommen
des Lkw-Verkehrs im Stadtgebiet kontinuierlich sinkt,
macht dieser weiterhin einen Anteil von ca. sechs
Prozent am gesamten Kfz-Aufkommen aus. Das LkwEmpfehlungsnetz bündelt den Schwerverkehr auf
möglichst unempfindlichen Routen im Hauptverkehrsstraßennetz, um sensible Gebiete (Wohn-, Grün- und
Erholungsgebiete) zu schonen.
Opatření týkající se centrálního
dispečinku dopravy
Über dieses Lkw-Empfehlungsnetz sollen die Lkw ihre
Hlavním
cílem opatření
je rozšířit
stávající
centrální říZiele in Stuttgart
direkt und
möglichst
umweltschonend
zení
a
monitorování
dopravy
o
subsystém
anfahren können. Den Unternehmen bietetdatabázové
das Lkwinformace
o infrastruktuře
drážní dopravy
a linkové auEmpfehlungsnetz
eine verbesserte
Planungsgrundlage,
tobusové dopravy, tj. vybudování komplexního integroden Lkw-Fahrern wird die Orientierung auf ihrer Fahrt
vaného řízení dopravy na území města Brna. Tak dojde
durch Stuttgart erleichtert. Das Lkw-Empfehlungsnetz
ke zlepšení celé řady významných aspektů dopravy
bildetjsou
einenapř.:
Grundlage
für das kommunale
Verkehrsjako
cílené přerozdělení
dopravního
zatížení
management,
die
Gestaltung
von
Verkehrsanlagen
komunikační sítě, snížení negativních dopadů dopravy
sowie
für prostředí
städtebauliche
Planungsprozesse.
na
životní
ve městě,
zvýšení bezpečnosti
silničního provozu, odlehčení centrální oblasti města a
Im Rahmen des
Verkehrsmanagements
zatraktivnění
a zlepšení
veřejné dopravy. wird eine
„Lkw-Weiche“ erprobt. Diese leitet den Lkw-Verkehr in
einem Hauptzufahrtskorridor auf alternative Routen um.
Ansprechpartnerin:
Susanne Scherz, Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung, Abteilung Verkehrsplanung, Telefon 0711
216-20091, E-Mail: [email protected]
Ansprechpartnerin:
Gisa Gaietto, Amt für öffentliche Ordnung, Verkehrsregelung und –management, Telefon 0711 216-91112,
E-Mail: [email protected]
2
3
Mobilitätsmanagement und
Fahrzeug-Sharing
Das Ziel des Betrieblichen Mobilitätsmanagements
(BMM) ist die effiziente, umwelt- und sozialverträgliche
Gestaltung aller vom Unternehmen ausgehenden
Verkehrsströme (Beschäftigte, Kunden / Besucher,
Lieferverkehr, Wirtschaftsverkehr des Unternehmens
selbst). Dabei wird allen Verkehrsmitteln dieselbe
Beachtung geschenkt und deren Nutzung optimal
aufeinander abgestimmt. Insbesondere geht es
darum, bisher vielfach ungenutzte Mobilitätsmöglichkeiten zu eröffnen sowie den Wirtschaftsverkehr
effizient
zu organisieren.
Zu diesem
Zweck wird
ein
Toto opatření
se zabývá analýzou
možností
a příležifirmenspezifisches
Mobilitätskonzept
erstellt.
Dabei
tostí pro rozvoj elektromobility na území města Brna a
wird
mit Hilfe pro
eines
standardisierten
Fragetaké zunächst
návrhem opatření
podporu
rozvoje elektromobogens
die
Ist-Situation
erfasst.
Auf
dieser
Basis
bility ve městě Brně vč. jejího začlenění do koncepce
können
gezielt Maßnahmen abgestimmt und
dopravydann
v klidu.
Součástí opatření
umgesetzt
werden.je i také analýza požadavků na rozmístění a potřeb výstavby veřejných nabíjecích stanic
na území
městadie
Brna
včetně posouzení
příležitostí
Ferner
umfasst
Maßnahme
die Förderung
von pro
zavedení
provozu
mini-elektrobusů
v
centru
města,
Konzepten für die gemeinsame Nutzung von Autos
posouzení společenského
efektu a posouzení
efektů
(CarSharing),
aber auch Fahrradleihsysteme
(wie
z.B.
pro životní prostředí.
Call-a-Bike). Ergänzt werden die Aktivitäten mit einem
V rámci opatření se bude realizovat výběrové řízení na
Service für Reise- und Wegeinformationen in Zusammini-elektrobusy.
menhang mit Umleitungen, die sich durch die GroßBaustelle Stuttgart 21 ergeben.
Opatření týkající se elektromobility
Opatření týkající se cyklodopravy
Ansprechpartnerin:
Regina
Lüdert,
Amtpřepravy
für Umweltschutz,
und
Současný
způsob
jízdních kolUmweltv prostředních
veřejné dopravy má Umweltplanung,
značně omezenýTelefon
charakter.
Kapa0711
Mobilitätsberatung,
cita pro přepravu
je omezená
a neumožňuje přepravu
216-88634,
E-Mail:
[email protected]
většího počtu jízdních kol. Navíc může docházet ke
kolizním situacích s ostatními cestujícími ve vozidle.
Cílem tohoto opatření je zlepšit služby pro cestující,
Elektromobilität
především zlepšit přepravu jízdních kol, nabídnout
nové možnosti přepravy jízdních kol vně prostředků
Die Stuttgarterinnen und Stuttgarter sollen über die
veřejné hromadné dopravy, zavést rozšířenou přepravu
Elektromobilität
im Allgemeinen
und über
die Möglichjízdních kol na vybrané
trase, zlepšit
nabídku
služeb
keiten,
die
es
in
ihrem
direkten
Wohnumfeld
pro cyklisty na území města Brna a v blízkémgibt,
okolí a v
informiert
neposledníwerden.
řadě zlepšit kvalitu života obyvatel.
4
Die Stadt Stuttgart führt Veranstaltungen in den Stadtbezirken und für spezielle Zielgruppen, wie Senioren,
Einwohner mit Migrationshintergrund oder Schüler,
durch. Neben einer Einführung in Grundkenntnisse der
Elektromobilität erhalten die Teilnehmer Informationen zu
Elektrofahrzeugen generell sowie zu Lademöglichkeiten
und Sharing-Angeboten in ihrem Stadtbezirk. Im Rahmen dieser Veranstaltungen können auch Fahrzeuge,
insbesondere Pedelecs (Elektrofahrräder), getestet
werden.
Ein weiterer Bestandteil der Maßnahme ist die Verknüpfung von Elektromobilität und Wohnen. In Zusammenarbeit mit Wohnbaugesellschaften sollen Modelle
entwickelt werden, in denen Elektromobilität und deren
Anforderungen von Beginn an in den Planungsprozess
von Wohnbauprojekten einbezogen werden.
Ansprechpartner:
Wolfgang Forderer, Referat Koordination und Planung
des Oberbürgermeisters, Abteilung Mobilität,
Telefon 0711 216-60753,
E-Mail: [email protected]
CIVITAS PLUS II – 2MOVE2
Jsme
příjemnou
tváří bessere
městské Mobilität
dopravy
Gemeinsam
für eine
Text
Herausgeberin
Miluše Pokorná
© Landeshauptstadt Stuttgart, Referat Koordination und
Kateřina Nedvědová
Planung des Oberbürgermeisters in Verbindung mit der
Iva Machalová
Universität
Stuttgart, Lehrstuhl für Verkehrsplanung und
Ivana
Jordánková
Verkehrsleittechnik,
SSP Consult, Beratende Ingenieure
Pavel Krejčí
GmbH
und
der
Abteilung
Kommunikation
Miroslav Drábek
Text
Foto
archiv
Patrickprojektů
Daude TROLLEY a 2MOVE2
Michaela Haseleu
Srpen
2014
(revize březen 2015)
Manfred
Wacker
Gisa Gaietto
Regina Lüdert
Susanne Scherz
Andreas Schröder
Gestaltung
Uwe Schumann
Fotos
Stadt Stuttgart, VVS Stuttgart (Seite 1)
September 2014
Kontakt
Webové stránky:
http://www.civitas.brno.cz/
www.civitas.eu
www.brno.cz
Koordinátorka:
Ing. Miluše Pokorná
[email protected]
Evaluace:
Mgr. Kateřina Nedvědová
[email protected]
Vedoucí opatření:
Logistika:
Ing. Ivana Jordánková
[email protected]
Parkování:
Ing. Miroslav Drábek
drabek.miroslav.brno.cz
ITS:
Ing. Pavel Krejčí
[email protected]
SUMP:
Mgr. Iva Machalová
[email protected]
Magistrát města Brna
Kounicova 67
601 67 Brno