Kung Håkan av SJAB - sid 2

Comments

Transcription

Kung Håkan av SJAB - sid 2
7/2009
PERSONALTIDNING FÖR OSS I SJ AB
SVERIGES BÄSTA PERSONAL
TIDNING – RIM 2007
Vår ambition är
att köra ännu
mer trafik
i Sverige
Ja till snabbtåg ”
Nytt förslag kan göra Jönköping till ny järnvägsknut
andra håll i Sverige. 4 av 5
svenskar vill ha höghastighetståg, visar en ny SJ-undersökning och även "Sveriges snabbaste lokförare" är i grunden
positiva.
– Men snabbtågen kommer
för sent...
Sidorna 8-9
Danska tågoperatören är på
stark frammarsch
i Sverige. De är
SJs kanske
främste utmanare
när avregleringen
snart blir verklighet. Sidorna 6-7
FOTO MARTIN E KEQUIST
Två höghastighetsbanor i Sverige som ska stå klara 2023/2024
– med Jönköping som ny, framtida järnvägsknut.
Det är vad regeringens utredare föreslår.
Beskedet möts med jubel i
Jönköping, liksom på många
DSB Sveriges vd
Karsten
Røn Andersson.
Lokföraren Hans Kumlin tror att resandet skulle öka med snabbtågen.
FOTO MIKAE L WALLE RSTE DT
Konkurrenskraft 2010:
Han sparade
en miljon
SPARA. Tommy Aronsson,
produktionsledare för lokförarna i Linköping, fick en idé
– som sparade en miljon kronor om året åt SJ. Sidan 22
Poppis bland
pendlarna
PÅ PLATS. Antalet resor
med TiM – SJs och Mälabs
trafik i Mälardalen – ökar
med en halv miljon varje år.
Då blir det lätt trångt på tågen. Men resenärerna trivs
ombord, upptäckte SJ Nytt
på sin rundfärd i Sveriges
folkrikaste region.
Sidorna 14-15
Pengar i nya
restidsgarantin
Carinas jobb: Stoppa fuskåkarna
NÄRA INPÅ.”Det är snarare herrar i finkostym som
är de värsta fuskåkarna”. Möt Carina Fahlin, 45, en
av SJs reskontrollanter som trots tuffa och svåra situationer ändå älskar sitt jobb.
Sidorna 18-19
ERSÄTTNING. I lördags
införde SJ EUs gemensamma restidsgarantiregler som
bland annat innebär pengar
istället för värdebevis för
kunderna. SJ Nytt har jämfört hur andra bolag gör.
Sidan 3
Malins serviceskola: ”Skippa grottmannen” sidan 16
NYHETER 3
2 PERSPEKTIV
20 minuter sen – då ska resenären få
ersättning för taxi eller annan resa
Det föreslår Ulf Lundin i en utredning om resenärens rättigheter i kollektivtrafiken.
Med ledarskap som konkurrenskraft
Konsten att leda människor är avgörande för vårt företags framgång. Att
leda handlar om att ta ansvar och tillvarata medarbetarnas kapacitet för att nå
gemensamma mål. Ledarskapet måste
levas, bra ledarskap bygger på att man
trivs i sin roll och i relationen till sin omgivning. Ensamvargar har gjort sitt inom
moderna organisationer. Nu handlar det
om kraftsamling under bra ledarskap vilket är liktydigt med bra arbetsmiljö. Därtill hör att skapa ordning och reda där
klarhet om vad som gäller bildar förutsättningar för vår utveckling. Bra och anpassat ledarskap är en förutsättning för
att vi ska förbli konkurrenskraftiga.
Håkan Ahl, direktör Division Service.
Historiska traditioner i samhällsmiljön skapar kulturer som påverkar våra
grundvärderingar och därigenom våra
mänskliga behov. Vad som är bra respektive dåligt ledarskap kan delvis vara en
subjektiv åsikt men vad som oftast sammanknippas med bra eller dåligt ledarskap är resultat av vad som utförts. Jag
har haft glädjen att arbeta i ett antal länder utanför Sverige där jag genom den
lokala kulturen fått uppleva både bra och
dåligt ledarskap. Polen på tidigt 90-tal
blev ett exempel på hur dåligt ledarskap
hade vuxit fram i den historiska kulturen
bakom ”järnridån”. ”Manage by fear”
som översatt betyder ”Led genom hot
om bestraffning” det vill säga att organisation och medarbetare ställdes i tid och
otid inför kraftfull bestraffning i de fall
felaktigheter hade begåtts.
Rosor
från
kunder
och arbetskollegor
Vad tror ni hände? Resultatet blev en
skrämmande, sluten miljö utan vare sig
kommunikation eller utveckling. För vem
vågar komma fram med ett förslag eller
idé i en omgivning där egna initiativ riskerade bestraffning? Min erfarenhet säger
att i Sverige har vi en god förståelse för betydelsen av öppen kommunikation, samarbete, demokrati, ansvar och mänskliga
relationer vilket ses som väsentligheter i
ett bra ledarskap. Kanske att vi är lite väl
demokratiska emellanåt, men internationellt är svenska chefer en uppskattad produkt mycket beroende på att dessa meriter har redovisat goda resultat.
Ibland kompliceras bilden av ledarskap,
ofta som något akademiskt. Litteraturen
behandlar ibland ledarskap som något heroiskt istället för att ge en förenklad bild av
vardagliga situationer. I all enkelhet handlar ledarskap om ansvar och att du och jag
ges möjlighet att utföra det som vi blivit
ålagda att göra och för detta krävs engagemang. Förståelsen anser jag måste förenklas för att inte komplicera vägen mot ett
bättre ledarskap. Oavsett var vi befinner
oss, i en organisation, i ett fotbollslag eller
i en familj - är engagemang för mig nyckelordet. Gör min son eller dotter ett övertramp resulterar det i ett gult eller rött kort
följt av en diskussion om ändrat beteende
eller kanske attityd, liksom en positiv händelse leder till en ”klapp på axeln”. Ledandet och ansvarsmässiga beslut är en naturlig del av det dagliga arbetet när man är
engagerad och insatt i frågor. Det gäller
även situationer med oönskat beteende
med efterföljande diskussioner om vad
som är rätt eller fel. I dessa fall avgör ansvarsförmågan om du är en bra chef.
Vi som har arbetat med Medarbetarskap kommer ihåg att ansvar kan man
inte ge, ansvar måste man ta (enligt flik
fyra). Med dessa ord vill jag uppmuntra
alla kollegor att ”kliva fram” och ta ansvar i resan mot ett ännu bättre SJ.
Hösthälsning från Rombaksfjorden mellan Riksgränsen och Narvik
Resenärerna hann med tåget
Till den trevlige stationsvärd som jobbade på Skövde station den 4 september
2009. Han hjälpte mig på ett smidigt och
trevligt sätt, när några resenärer glömt
sina biljetter hemma. Han fixade fram ett
resemedgivande och stod beredd när de
kom, så att de hann med sitt X 2000 mot
Stockholm.
Caroline Lindqvist
Nattligt tack till Kenneth
"Nattens Ros" vill jag ge till Kenneth
Eriksson som med sitt härligt glada
humör får nattens timmar att gå fortare!
Malin Julin
Pengar istället för värdebevis
I lördags anslöt sig SJ till
EU-standarden för restidsgaranti för tågoperatörer. Den innebär att
resenärerna nu ska ersättas i reda pengar inom en
månad efter att de gör
anspråk på ersättning,
inte i värdebevis som tidigare.
– Den första helgen med ny restidsgaranti har varit väldigt
lugn i media, berättar Dag Rosander, presschef i SJ. Vi hade
nog förväntat oss fler reaktioner. Men många rapporterade
om den nya restidsgarantin redan i somras. Möjligen kan media ta upp frågan igen senare
om någon resenär hör av sig och
upplever sig ”drabbad” av de
nya reglerna.
Järnvägsbranschen får nu liksom flygbranschen gemensamma regler för hela Europa.
– Det är bra, det gynnar oss
att resenärerna vet vad de kan
vänta sig när de väljer att resa
med tåg, säger försäljningsdirektör Nina Hornewall.
Hon betonar att det inte är
villkor i restidsgarantier som SJ
ska konkurrera med andra operatörer med.
– Det är prisvärda resor, trevlig service och god punktlighet
som vi vill förknippas med.
Även om resenärerna nu ersätts i kontanter blir ersättningen
betydligt lägre än tidigare för korta förseningar. Vad säger du till de
resenärer som reagerar på det?
– Det är sant att den nya ersättningen träder in först efter
en timmes försening, då resenärerna får tillbaka en fjärdedel av
biljettpriset. Å andra sidan blir
den generösare för dem som
drabbas av timmeslånga förse-
SJs nya restidsgaranti står sig väl i jämförelse med SAS och Swebus Express.
”
Det är prisvärda resor, trevlig service och god punktlighet vi vill förknippas med.
ningar på långa resor. Vi tror
och hoppas att resenärerna
kommer att uppskatta den kontanta ersättningen och att pengarna nu kommer inom en månad efter att man gör anspråk
på garantin.
Den tidigare garantin ersatte
resans fulla pris i form av ett
värdebevis som var giltigt vid
köp av ny SJ-resa inom ett år.
Rätten till ersättning varierade
med resans och förseningens
längd. Den nya ersättningen ger
25 procent tillbaka efter en timmes försening eller 50 procent
tillbaka efter två timmar – i reda
pengar inom en månad. Ersättningen beror enbart på förseningens längd.
YLVA TÄGT
Så här slår den nya garantin
jämfört med SJs tidigare på några utvalda destinationer:
NU: 25 procent tillbaka efter en
timmes försening, 50 procent
tillbaka efter två timmars försening.
SÄMRE ÄN TIDIGARE
Stockholm-Uppsala
Tidigare: full ersättning efter 20
minuters försening.
Stockholm-Linköping
Ett fång rosor till Tomas
Personalen på tåg 402 den 19 augusti vill
ge Tomas Johansson med kollegor på
riksledningen i Stockholm ett fång med
rosor för ett fantastiskt arbete med kommunikationen runt evakueringen som
gick mycket fort tack vare bra samarbete.
Ann-Britt Eriksson
Fotografen Kasper Dudzik, som reste i hytten med Göteborgsföraren Arne Jonsson den 17 september, tog bilden.
SJ NYTTS REDAKTION:
POST TIDNING SJ AB.
ISSN 0037-5985.
Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Claes Salomonsson 010-751 5402
Redaktionschef: Ylva Tägt 010-751 51 85
Journalist: Hanna Axelsson 010-751 56 38
Grafisk formgivare: Capri Norrman
SJ Nytt, Centralplan 19, 105 50 Stockholm
E-post: [email protected] (ej adressärenden)
talongen. Prenumerationerna administreras
av Fritidsförbundets kansli 08-514 832 77.
Tryck och repro: V-TAB, Västerås 2009
Adressändring: SJ-anställda adressändrar
hos sin löneadministratör – ej till tidningen
eller JFF:s kansli. Övriga adressändringar på
tel 08-514 832 77eller mail:
Prenumeration: priset är 120 kronor/år
inklusive moms, Postgiro 4969-2 SJ AB.
Ange prenumeration av SJ Nytt 2009 på
[email protected], eller via post::
JFF, Nybodagatan 6 B, 171 42 Solna.
Redaktionen ansvarar endast för beställt
material. För retur av annat material ska
adresserat och frankerat kuvert bifogas.
Nästa nummer kommer ut den 18 november
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
ILLUSTRATION MA JA LINDÉN/ADEKVAT BILD
Tidigare: full ersättning efter 40
minuters försening.
Stockholm-Sundsvall
Tidigare: full ersättning efter en
timmes försening.
DELVIS BÄTTRE ÄN TIDIGARE
Stockholm-Åre
Tidigare: full ersättning efter
två timmar - inget för mindre
förseningar.
Malmö-Åre
Tidigare: full ersättning efter tre
timmar - inget för kortare föreseningar.
JÄMFÖRELSE AV SJ, SAS OCH SWEBUS EXPRESS RESTIDSGARANTI
NYHETER I SJs
RESTIDSGARANTI
Den 10 oktober anpassade SJ sin restidsgaranti till EU-standard. SJ Nytt har tittat på hur de nya reglerna står sig i förhållande till konkurrerande färdmedel. SAS följer flygets EU-standard, medan bussbranschen saknar regler på EU-nivå. Swebus Express regler är därför bolagets egna.
Den nya restidsgarantin
gäller från den 10 oktober:
1. När måste man som resenär dyka
3. När får resenären hotellövernattning?
5. Hur mycket får man tillbaka?
7. Vad händer om resan ställs in?
upp för att restidsgarantin ska gälla?
SJ: När uppehållet beräknas bli minst
SJ: 25 procent av biljettpriset för förse-
SJ: SJ ordnar så att resenär snarast
SJ: En minut före avgång.
en natt.
ning upp till 119 minuter, 50 procent
kommer fram till slutmålet.
SAS: 45 min före avgång.
SAS: När uppehållet beräknas bli
på förseningar därutöver.
SAS: Resenären får välja mellan peng-
Swebus Express: Tio min före avgång.
minst en natt.
SAS: Hela kostnaden för den del av re-
arna tillbaka/ombokas till likvärdig resa.
Swebus Express: Swebus ordnar så re-
2. Hur stor ska förseningen minst vara
Swebus Express: Ingår ej i garantin.
san som inte utnyttjats.
för att jag ska få skälig ersättning för
4. Hur stor ska förseningen minst vara
Swebus Express: Inga pengar, bara
senären snarast kommer till slutmålet.
merkostnader för mat och dryck, möj-
för att resenären ska få kontant ersätt-
värdebevis för Swebusresor.
8. Vad händer om resan ställs in på
lighet att ringa eller maila?
ning eller värdebevis?
6.I vilken form utgår ersättningen?
grund av oväder?
SJ: En timme.
SJ: En timme.
SJ: Kontanter.
SJ: Framgår inte av restidsgarantin.
SAS: Två timmar.
SAS: Fem timmar.
SAS: Kontanter.
SAS: Ersättning utgår inte.
Swebus Express: 50 minuter
Swebus Express: 50 minuter.
Swebus Express: Fria Swebusresor.
Swebus Express: Ersättning utgår inte.
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
● Vid en försening på 60-119 minuter återbetalas 25 procent av
biljettens pris.
● Vid en försening på 120 minuter eller mer återbetalas 50 procent av biljettens pris.
● Den som har köpt sin resa för SJ
Prio-poäng ersätts enligt samma
modell, men med SJ Prio-poäng.
● Kontant återbetalning ersätter
värdebevis.
04 ÖGONBLICKET
05
”Allt färre beställer via telefon”
SJ Nytt ställer frågor direkt till
Maria Cederberg, chef för SJs
manuella försäljning: Varför
lägger SJ ned Contact Centret i
Avesta-Krylbo?
– Våra skäl är flera. Vi ser att
allt färre kunder beställer sina
biljetter via telefon medan självbetjäningskanalerna går framåt
starkt. Vi har också effektiviserat vårt arbete inom Contact
Center totalt sett. Det gör att
den manuella hanteringen av
kundärenden, exempelvis kring
FOTO STE FAN BORG IUS
I mitten av september inledde SJ förhandlingar
om nedläggning av Contact Center i AvestaKrylbo. Därmed minskar
SJ Contact Center sin
verksamhet med motsvarande femtiotre årsman.
Maria Cederberg är chef för SJs manuella försäljning.
reklamationer, minskar allt mer.
Har den här nedgången kommit plötsligt?
– Ja, det har den. Trenden
mot självbetjäning har förstärkts från andra kvartalet i år.
Varför inte "dela på jobben"
genom att undersöka om folk på
FOTO ANDE RS H AG LUND
SJ Contact Center i Avesta-Krylbo läggs ner
alla Contact center vill gå ned i
arbetstid istället för att helt lägga ned ett enda center?
– Mänskligt sett är det smärtsamt att lägga ned en enhet
helt. Men vi har dramatiska besparingskrav på oss. Och att
koncentrera verksamheten till
två center ger samordningsvinster. Det ökar fokus och sparar
ledningsresurser.
Vad händer med medarbetarna i Avesta-Krylbo nu?
– De jobbar vidare till 31
mars, då enheten stängs. Under
tiden får de stöd av vår medarbetare i SJs HR-enhet. De har
förtur till lediga tjänster i Ånge
och Tranås men kan givetvis
också söka andra jobb inom eller utom företaget. Och en del
har redan nu visat intresse för
att helt sadla om och börja studera.
YLVA TÄGT
Helen Forsberg på resebyrån
Scanworld gillade Möjligheternas tåg som Patrik Lönnemyr,
säljare på Grupp & Event på SJ,
visade upp. Omkring 250 nyfikna besökte ”Möjligheternas
tåg” i Stockholm, Göteborg och
Malmö.
Ledare ska bli bättre
på förbättringsarbete
Arbetet med att ta fram förslag på förbättringar har börjat komma igång, men
utmaningen är att få in tillräckligt med förslag och att
genomföra dem. Den 22 september höll därför Kvalitetsenheten en pilotutbildning för
ledare som ska kunna hålla i
arbetet och se till att förslagen blir verklighet. Instruktörer, produktionsledare och
andra nyckelpersoner ska
kunna bli dessa ”förbättringsledare”.
Tanken är att utbildningen
ska kunna beställas från kvalitetsenheten via SJ Service
Academy vid behov. Fler piloter är på gång, i den första
deltog anställda från Trafik.
– Jag tror att det kommer
att vara en mycket uppskattad kurs som kommer att efterfrågas av hela SJ nu när jag
har sett hur bra den blev,
säger Mattias Mellberg, chef
för Utveckling och information på Trafik. ”
5 FRÅGOR
Till Marie Eriksson, chef för
SJs internkommunikation,
som ansvarar för Chefsmötet den 14 oktober på SJ
Service Academy i Stockholm med cirka 120 SJchefer.
1. Var ligger fokus denna gång?
– SJs baskvalitet – hela och
rena tåg som
kommer fram i
tid, trevligt bemötande – och
vårt
förbättringsarbete på
Marie Eriksson.
dessa områden
är vad vi lägger mest tid på under
dagen, i presentationer, föreläsningar och gruppövningar.
NHL-stjärnor i ishockeylaget Detroit Red Wings, med svenkarna Henrik Zetterberg (bilden) och Niclas Lidström i spetsen, kliver av SJ-tåget vid det lilla
tågstoppet några kilometer utanför Karlstad. De är på väg till kvällens träningsmatch mot Färjestad BK. Trots att tåget ankom en kvart före tidtabell, gick
det inte att smyga undan fansen. Ryktet spreds snabbt och plattformen var fylld med unga fans med autografblock i handen.
– Kul att åka tåg som omväxling, sa Henrik Zetterberg och log med hela ansiktet åt uppvaktningen från de svenska fansen.
SJ Event hade ordnat två specialvagnar åt NHL-laget i ordinarie tåg. Ett 70-tal Prio-kunder hade köpt specialbiljett med resa, möte med NHL-stjärnorna och inträde till kvällens match som Detroit Red Wings förövrigt vann enkelt. Lokalmedia var också på plats, vilket gav utmärkt PR för SJ när
stjärnorna valde att åka tåg till Karlstad.
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
2. Varför just baskvaliteten?
– Det är dessa faktorer företagsledningen bedömer kommer
vara avgörande för oss på en avreglerad marknad. Det kommer
att skilja oss från konkurrenterna på spåren.
3. Vilka kommer att stå på scen?
– Våra stabs- och divisionschefer, produktcheferna för våra tre
koncept X 2000, IC/Natt och
Regionaltåg, nytillträdde chefen för Revenue Management
och Maria Öhman, chef för uppsökande försäljning är SJs egna
talare. Vi har också en gästföre-
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
FOTO STEFAN B ORGI US
FOTO M IKAEL LI NDBLOM /N WT
[ VÄLSVIKEN 1 OKTOBER 2009 KL 16.03]
Dags att söka bidrag!
Vid förra chefsmötet på Factory i Nacka strand talade vd Jan Forsberg. Höstens chefsmöte äger rum på SJ Service Academy i Solna.
läsare, Niklas Modig från Handelshögskolan, som berättar om
hur Toyota lyckats uppnå sin extraordinärt höga kvalitet.
4. Vilka nyheter kan vi vänta
oss?
– Planerna för vår Europaexpansion och trafikprogrammet
framåt, strategin för hur vi använder våra olika försäljningskanaler är några exempel.
5. Vad är syftet med de här
chefsmötena?
– Enligt de flesta undersökningar är närmaste chef den viktigaste källan till information. För
att SJs chefer ska kunna fylla sin
roll, att leda sin enhet mot affärsmålen, är det angeläget att
de själva är uppdaterade på det
som händer inom SJ och våra
viktigaste planer framåt. Inspiration i arbetet framåt är också
en viktig del.
CLAES SALOMONSSON
Nu är det dags att söka bidrag från stiftelserna greve
Adolf von Rosens fond, Nils
Varenius Fond och SJ/BV-personalens Förmånsfond. Läs
mer om hur du söker bidragen på intranätet. Gå in på
medarbetarguiden och välj
stiftelser.
Malmö får tysta spår
I samband med ombyggnaden av Malmö C läggs nya
vibrationsdämpade spår i
tunnlarna under staden. Den
nya tekniken minskar det så
kallade stomljudet, vibrationer som kan fortplanta sig i
hus ovanför tunnlarna.
Ett 40-tal spårbyggare från
Banverkets österriskiska underleverantör Rhomberg jobbar i skift. Spåret beräknas
vara klart i februari.
6 Nyheter
7
2030 ska antalet tågresenärer i Danmark
fördubblas jämfört med i dag.
SJ 2:a på listan över Sveriges grönaste varumärken 2009
Ettaplatsen, som SJ hade förra året, gick till God El.
Listan togs fram av varumärkesbyrån Differ.
Målet ska uppnås genom ökad spårkapacitet.
ENLIGT DANSKE TRANSPORTMINISTERN LARS BARFOED
Biljettförsäljning
ombord kritiseras
Skånetrafikens beslut att tillåta
biljettköp ombord på tågen i
mitten av september ledde till
kraftig kritik från personal. Enligt facket ökar risken för hot,
våld och rån när personalen
säljer biljetter ombord. Beslutet
kom efter att Skånetrafiken
stängt ner flera biljettautomater efter en period av skadegörelse och inbrott i automaterna.
Fortfarande tillåts biljettköp
ombord, men Skånetrafiken
räknar med att alla automater
ska kunna ta emot kontanter
igen i slutet av oktober.
FOTO ANDE RS H AG LUND
Möt den danska tågoperatören DSB, och deras Sverige-chef Karsten Ron Andersson – SJs kanske
främste utmanare vid avregleringen av den svenska
tågmarknaden.
DSB ser Sverige som sin andra hemmamarknad,
men siktar också på Tyskland. Efter Roslagsbanan
och Öresundstågtrafiken tar de nu snart också över
Västtrafiken. Och nästa mål är redan satt – att köra
från Malmö till Göteborg och vidare upp till Stockholm.
2. Vad är SJs främsta vapen i
konkurrensen med andra, utländska, tågoperatörer?
– Vi jobbar långsiktigt, har
stort kunnande och gedigen
erfarenhet som tågoperatör. Vi
har en väl fungerande organisation och oerhört duktiga och
kompetenta medarbetare.
Samt att vi har en fantastisk
kundbas i våra 500 000 Priomedlemmar.
BI
VA
T
– Det beror på
hur vi väljer att
delta i det konkreta
anbudet.
Kan ni tänka er att
samarbeta med andra tågbolag, exempelvis andra statliga
tågoperatörer?
– Förutom FirstGroup har
vi redan i dag ett samarbete
med franska RAPT om utbudet av Metron i Köpenhamn.
Vilka vi samarbetar med beror
helt på den aktuella situationen.
Inom flyget har lågprisbolagen haft stora framgångar. Funderar ni på att satsa på lågpriståg?
– Vi kommer att se på alla intressanta segment på de marknader som släpps fria. Bolagsplaceringen kommer att
baseras på aktuell sträcka, trafikens struktur och så vidare.
Det har gått ett drygt halvår
sedan ni tog över Öresundstrafiken. Hur har det gått och är ni
nöjda?
– Vi är mycket nöjda med vår
trafik och tycker det är spännan-
EK
– Nej, inte i dag eftersom vi
inte kör anbudstrafik där. Vi följer noga det som händer och har
stort fokus på utvecklingen i
Tyskland.
Kommer DSB att lägga bud
på alla nya upphandlingar som
blir i Sverige och Tyskland?
– Nej, vi värderar varje anbud
för sig.
Vad vill DBS tillföra resenärerna där ni får i uppdrag att köra?
– Vårt mål är att erbjuda god
service och hög kvalitet till våra
kunder, vart de än åker med oss.
I Danmark som i andra länder.
I Sverige uppträder ni som
DSB, DSB Sverige, DSB First och
nu senast DSB First Väst. Hur
hänger det ihop?
– I Danmark heter vi DSB. I
Sverige heter vi DSB Sverige AB
som moderbolag. Driftbolaget
DSB First, som kör Öresundstågtrafiken, ägs av DSB och vår
partner FirstGroup, medan
DSBFirst Väst är DSBs och First
Groups driftbolag i Göteborg.
Kommer ni att köra varje nytt
uppdrag i upphandlad trafik i
separat bolag?
LD
Karsten Røn Andersen.
AD
I Er senaste årsredovisning skriver ni att Sverige och Tyskland
är DSBs andra hemmamarknad. Kan du utveckla det?
– Det är riktigt att vi betraktar
Sverige som vår andra hemmamarknad. Vi har trafikerat Roslagsbanan, i samarbete med
Tågkompaniet, sedan 2003 och
Öresundstågen sedan januari
2009. I samband med övertagandet av Västrafiken 2010 kommer
vår närvaro på den svenska
marknaden vara så betydande
att vi gott kan kalla det vår andra
hemmamarknad. Vi har dessutom erfarenhet av den svenska
marknaden genom att ha deltagit i andra upphandlingar.
DSB har som du säger redan
ett betydande nät i Syd – och
Västsverige. Ska ni bygga på
dessa genom att konkurrera
med SJ också i kommersiell trafik när tågmarknaden i Sverige
nu avregleras?
– Det råder ingen tvekan om
att sträckningen Malmö-Göteborg-Stockholm är av intresse
för DSB. Det skulle innebära att
vi kan knyta samman Sverige
med Tyskland. Vi har redan i
dag tågtrafik som är framgångsrik till Hamburg och Berlin.
En femtedel av omsättningen
i verksamheten ska komma från
utlandet har ni slagit fast. Med
Västupphandlingen är målet
uppfyllt. Ni är alltså inte nöjda,
utan sätter ännu högre mål?
– Vår ambition är att köra
ännu mer trafik i Sverige. Ja.
Tyskland då. Betraktar ni också det som er ”andra hemmamarknad”?
1. Vad gör SJ just nu för att
möta den konkurrens som blir
på spåren i samband med avregleringen 2010?
– Vi investerar både i nya tåg
och rustar upp gamla för att
ha en hög kvalitet ombord för
våra resenärer. Vi erbjuder
mycket mer än bara tågbiljetter - samarbeten, tilläggstjänster och annat som våra
kunder är intresserade av.
N/
En ny förening, ”Spårvagnsstäderna”, har bildats för städer
som vill bygga spårväg. Medlemmarna i nätverket ska byta
information med varandra,
men även arbeta för tydligare
regler kring hur stadsbidrag till
nya spårvägar och annan finansiering ska skötas. I styrelsen sitter representanter från
SL, Stockholms stad, Malmö
stad, Region Skåne, Norrköping, Lund och Helsingborg.
Till Elisabeth Lindgren,
kommunikationsdirektör
på SJ.
DÉ
Nätverk för ny spårväg
5 FRÅGOR
3. Vem ser SJ som sin främste
konkurrent?
– Svårt att säga. DSB och DB
är förstås två tunga konkurrenter, men också några av de
mindre som via samarbeten
och allianser kan bli tuffa konkurrenter. Men vi är på hemmaplan och ska nog ge alla
utländska kolleger en match!
N
FOTO T HO MAS HARRYSSON
Nu i oktober är det dags för ett
nytt Ullaredståg. SJ Events
egna tåg till shoppingmetropolen GåKås lämnar Stockholms
central på torsdagskvällen den 22 oktober och gör
några stopp, bland annat i
Norrköping och Linköping,
innan det anländer till Falkenberg. Efter en dag full av shopping går tåget hemåt igen.
Den här gången får alla SJ-anställda rabatt på Ullaredsexpressen. 600 kronor tur och
retur kostar det. På intranätet
finns en länk där du kan boka
resan med SJ-rabatten.
LI
SJ-rabatt på
Ullaredsexpressen
Intervju med vd
för DSB Sverige
Karsten Røn
Andersen
JA
FOTO G E KÅS
”Vi vill köra fler tåg i Sverige”
I LLUS
de att arbeta med tågtrafik som drivs med personal från
både Danmark och Sverige. Vi
har för närvarande en punktlighet på 99 procent i Sverige och
förväntar oss densamma i Danmark (97 procent i dag. Reds.
anmärk) när våra nya planer
sätts i verket. Vår ekonomi är i
nivå med vårt anbud.
Nu ska DSB First Väst byggas
upp. Kan du redan nu avslöja
hur det blir med befintliga åkstationer, stödfunktioner i Göteborg och bemanning?
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
– Tyska DB har överklagat,
och så länge den processen pågår
vill vi inte ge någon information.
SJ tycker att marginalerna är
väldigt små i upphandlad trafik
med bruttoavtal, som exempelvis upphandlingen i Väst. Håller
du med?
– Det stämmer att konkurrensen är knivskarp, men vi är nöjda med de marginaler vi har
vunnit det aktuella anbudet på.
DSB First är löneledande i
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
branschen i Sverige. Hur lyckas ni
betala så bra och ändå räkna på
vinst på dessa avtal. Och kan, avslutningsvis, de medarbetare som
nu går över till DSB First Väst räkna med samma villkor?
– Vi kan och vill som sagt inte
uttala oss om detta på grund av
den pågående överklagandeprocessen.
CLAES SALOMONSSON
YLVA TÄGT
TR
I
AT
O
N
M
A
DSB i korthet
Ombesörjer 173 miljoner resor varje år.
Har en årlig omsättning på runt 10 miljarder danska kronor.
● Har 9 200 anställda.
● Är en ”självständig stadsägd verksamhet”.
● Koncernen består av en moderverksamhet med en rad självständiga
aktiebolag.
● Vd i DSB-koncernen heter Sören Eriksen.
●
●
4. Hur ser du själv på den
konkurrens som nu väntar?
– Vi har nu en möjlighet att
verkligen visa vad SJ går för
och vad vi står för. Vi kommer
att bli jämförda med andra aktörer och vi måste därför överträffa våra kunders förväntan
som gör att de fortsätter att
välja SJ.
5. Vad vill du säga till alla som
jobbar inom SJ när det gäller
den här frågan?
– Vi ska gemensamt nu jobba
hårt för att svenskarna ska
gilla SJ och därmed också
välja SJ när det gäller valet av
tågresa i framtiden.
CLAES SALOMONSSON
08 NYHETER
09
Den 14 september presenterade regeringens särskilde utredare och förre ekonomidirektör i affärsverket SJ Gunnar Malm på en presskonferens sina resultat:
det finns ekonomi i höghastighetståg i Sverige och banorna skulle medföra stor
utvecklingskraft. Enligt infrastrukturminister Åsa Torstensson hinner man sannolikt inte ta fram ett regeringsförslag före riksdagsvalet om ett år.
HÖGHASTIGHETSUTREDNINGEN FÖRESLÅR:
BANSTANDARD: 44 mil separata dubbelspår mellan Almedal (utanför Göteborg) och Järna (utanför Stockholm) via Jönköping. 30 mil dubbelspår mellan Jönköping –Markaryd med förgreningar till Helsingborg-Landskrona och till Hässleholm, där anslutningsbanor uppgraderas till
Lund. ● HÖGSTA HASTIGHET: 320 km/h. Resan går dubbelt så snabbt som bilen mellan ändpunkternas centrum, 30 minuter snabbare än
flygresan från city till city. ● EXEMPEL PÅ NYA STATIONER: Skavsta, Landvetter. ● TÄNKT TRAFIKERING: Motsvarande 30 dubbelturer med X
2000, var tjugonde minut i högtrafik. ● SPECIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR: ”Grandfather´s rights” i tio år, det vill säga den/de operatör(er) som
investerar i nya fordon för banan ska vara garanterad att få behålla sina tåglägen i tio år. ● KOSTNAD: 125 miljarder kronor.
●
Jönköping kan bli ny järnvägsknut
Positivt till höghastighetståg i Sverige
Fyra av fem svenskar vill ha höghastighetståg.
Tre av fem säger att de skulle resa mer med tåg om det fanns höghastighetståg i Sverige.
Cirka 4 000 personer svarade på undersökningen som gjordes av Key Research på uppdrag av SJ.
●
Då har
vi lättare
att dra
nytta av Stockholmsutbudet
Snabbare resor, fler jobb
och expansion. Det
skulle höghastighetstågen kunna betyda för invånarna i Jönköping. SJ
Nytt träffade Jönköpingsfamiljen Stenberg.
”
Emilie, 5 år, och Anna, 1 år, leker
i trädgården vid den nybyggda
villan i Jönköping. Fredrik, som
annars jobbar på WSP, är pappaledig. Mamma Christina har
nyligen återgått till sin tjänst på
Stadsbyggnadskontoret.
När familjen flyttade från Göteborg till Jönköping pendlade
Fredrik till sitt jobb i Borås en
tid – resor som tog uppemot en
och en halv timme enkel väg.
Med den nya höghastighetsbanan skulle restiden mer än halveras på sträckan.
– Det skulle nog kunna bli oftare med höghastighetståg, tror
Christina. Att resa till Stockholm
för att roa sig medför ju ofta hotellövernattningar i dag . Om resan tar 1.23 kan man lättare dra
nytta av Stockholmsutbudet utan
att det behöver kosta så mycket.
Och man skulle kunna överväga
en Malmö-resa över dagen.
I Jönköping diskuteras det nu
var en ny höghastighetsstation
ska ligga. Tre alternativ har presenterats, i slutet av oktober går
kommunen till beslut. Den troligaste lösningen blir att den befintliga blir kvar och servar regionalt och lokalt resande och
att en ny station för höghastighetstågen byggs söder om
Munksjön. Runt den nya stationen planerar Jönköping att bygga en ny stadsdel för mötes- och
besöksindustrin, men också bostäder. En snabbspårväg ska
eventuellt sammanbinda stationen med centrala staden.
1.23 till Stockholm och Malmö
Med höghastighetsbanorna når
Jönköping Göteborg på bara 40
minuter – idag tar resan 1.45.
Till Stockholm och Malmö blir
restiderna 1.23. Dit tar resan
idag 3.30 och 2.40.
Vad tror ni det skulle betyda
för Jönköping om höghastighetståget kommer hit?
– Fler besökare och fler jobb,
tror Christina.
Jönköping skulle också få en
mycket större arbetsmarknadsregion. Från 200 000 jobb inom
entimmesradien till 900 000.
– Vi skulle slippa tidskrävande
byten i Nässjö eller Falköping.
Folk skulle kunna pendla till Linköping, Ulricehamn och Borås,
säger Fredrik.
I dag reser familjen Stenberg
med tåg runt 10 gånger per år –
oftast i tjänsten.
”Snabbtåg borde
vi haft redan i dag”
Fler studieorter inom räckhåll
Om sexton år ska såväl Götalands- som Europabanan stå klar
om utredaren Gunnar Malm får
som han vill. Då är Emilie Stenberg 21 år och Anna 17 år.
Vad kommer höghastighetstågen att betyda för dem?
– Ökad frihet att välja studieort. Kanske billigare studietid
om de väljer att bo hemma.
Tre som verkligen vet hur
det är att susa fram i
över 300 kilometer i timmen är SJs lokförare Stefan Utterström, Hans
Kumlin och Stefan
Berndtsson, som även
jobbar som instruktionsförare.
Här, söder om Munksjön, kan Jönköpings nya höghastighetsstation komma att ligga, omgiven av en helt ny stadsdel. En
snabbspårväg kan komma att förbinda stationen med den befintliga, vid Vätterns strand.
FOTO JÖNKÖPINGS KOMMUN
SJ Nytt frågar Jönköping: Tycker du att höghastighetsbanorna ska byggas?
Birgit Kimstål, ombordmedarbetare,
bor i Jönköping:
– Ja, det vore bra
att kunna resa
snabbt. Fler banor
måste till för att
tågtrafiken ska kunna expandera.
Med höghastighetståg kommer
ju Stockholm och Sverige också
närmare övriga Europa.
Esmail Mohammadian, taxichaufför,
Jönköping:
– För oss taxichaufförer blir det
nog mindre jobb.
Men för samhället i stort och för
miljön blir det bra. Jag åker gärna
med tåget till Göteborg om det
tar 40 minuter – till rätt pris.
Magnus Andersson, student,
Skara:
– Det skulle inte
skada, då utklassar
tåget flyget. Det
vore schyst om
Sverige blev lite ”rundare”
genom att tågen går snabbare.
Men frågan är om vi studenter
skulle ha råd att åka.
Anette Helgemo,
Laholm:
– Det är säkert bra
med höghastighetståg för många.
Men personligen
tycker jag det är
lite av tjusningen med tågresan
att det inte går så fort. Jag njuter
av stunden ombord: läser, begrundar landskapet och kopplar
av.
SJ NYTT NR 14 14 OKTOBER 2009
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
YLVA TÄGT
”
30
minuter
snabbare
än flygresan
Ur utredningen om höghastighetståg. Höghastighetstågen
kommer även gå dubbelt så
snabbt som bilen.
Den 14 september 2008 var de
med om att slå svenskt hastighetsrekord när de med ett Regina-tåg kom upp i 303 kilometer i
timmen på en sträcka norr om
Skövde.
Allt inom ramen för forskningsprojektet Gröna Tåget.
Så fort har ingen annan kört
ett tåg i Sverige.
Vad säger ni om förslaget?
– Kanon. Utom på ett sätt, det
kommer för sent. Vi skulle haft
snabbtåg och höghastighetsbanor i Sverige redan i dag, säger
Stefan Berndtsson.
– Med höghastighetsbanor
skulle vi även få ännu snabbare
resor och bättre punklighet.
Han ser bara fördelar med
snabbtåg, tycker det är väl investerade pengar.
Mycket pengar
Stefan Utterström håller inte
helt med.
– Visst vore det roligt. Men jag
är tveksam till att lägga så
mycket pengar på något så osäkert.
Han pekar på att Sverige är
Från vänster till höger:
Stefan Utterström, provförare, Stefan Berndtsson, provledare, Hans
Kumlin, provförare.
FOTO MAR TIN EKEQUIST
Hemma
Hemma hos
hos familjen
familjen Stenberg
Stenberg ii Jönköping
Jönköping roar
roar Anna,
Anna, 1
1 år,
år, och
och storasyster
storasyster
Emelie,
Emelie, 5
5 år,
år, sin
sin pappa
pappa Fredrik
Fredrik och
och mamma
mamma Christina.
Christina.
FOTO ROBE RT E RIKSSON
●
ett litet land, med ett begränsat
resandeunderlag. Hans Kumlin
är också tveksam till att höghastighetsbanor skulle bli en lönsam affär i Sverige.
– Fast om man bortser från
kostnaderna är det förstås positivt och glädjande att de nu vill
satsa på järnvägen i Sverige, säger han.
Ett ökat byggande brukar
också resultera i ett ökat resande, påpekar Hans Kumlin.
– Se bara på Spanien där tågresandet ökade enormt efter att
de satsat på höghastighetsbanor
och snabbtåg.
Hur känns det då att köra och
åka tåg i över 300 km/tim?
– På raksträckorna är det
okej. Men visst kränger och skakar det i kurvorna, säger Stefan
Utterström.
Men Stefan Berndtsson har
provåkt snabbtåg på nybyggda
höghastighetsbanor i Spanien
och Frankrike.
– Då är det tyst och bekvämt.
Precis som att sitta hemma i finfåtöljen. CLAES SALOMONSSON
L ÄS MER: ITALIENS SATSNING PÅ HÖGHASTIGHETSTÅG SID 17.
10 Nyheter
11
59 miljoner kronor satsar Banverket
på olika forskningsprojekt 2010-2012
Snabbtågskonceptet ”Gröna tåget” är exempel på ett projekt som de stödjer.
Test för miljövänligare körning
”Det här gynnar
alla resenärer”
TIERP
Tre dagar i september
testades Bombardiers
mätinstrument för energisnålare körning. Nu
ska SJ utvärdera om det
är värt att investera i.
En grön liten pil, en grön stapel
som stiger och sjunker och en
sekundklocka som räknar ner.
Här är hjälpmedlen som kan
hjälpa SJs förare att köra mer
miljövänligt.
Systemet, EBI-Driver från
Bombardier, testas av SJ som en
del av division Trafiks ”Bäst förare i Europa”-program. Här är
”eco-driving” en viktig del och
just miljövänligare körning är
det som den lilla lådan ska hjälpa förarna att bli bättre
på.
SJ Nytt följde
med förarna Lennart Green och Peter Olsson på en
testrunda mellan Tierp och
Upplands Väsby, norr om Stockholm.
testa nya grejer, konstaterade
Lennart Green efteråt.
Han märkte hur han bromsade tidigare än vad han brukar
göra. Det är precis det som mätinstrumentet ska hjälpa föraren
att göra, liksom att få föraren att
starta med fullt pådrag och sedan använda rörelseenergin för
att komma fram.
En procent är värd miljoner
Bombardiers och SJs slutrapporter för testerna kommer i november. SJ kommer även att ta
fram ett ”business case” för att
se om det verkligen är lönsamt
eller ej att införa systemet i tågen med hänsyn till hur förutsättningarna ser ut i dag, berättar Mattias Mellberg, chef för
Utveckling & Information på Trafik.
– I Tyskland har
de i sin satsning på
”eco-driving” kommit upp i en besparing på sju procent.
Varje procent innebär miljoner sparade kronor.
Tyskarna fick sin investering
återbetalad på mindre än två år.
Det finns billigare alternativ,
konstaterar han, både träning i
simulatorer och ren teoretisk utbildning. Men ”eco-driving” i
någon form är helt klart värt att
satsa på, inte minst för förarnas
skull.
– Det är lite roligt för dem
också. De kan kämpa för att bli
bättre och känner att de kan påverka något som förare.
Vad blev då resultatet från de
första testerna i Tierp?
Jo, förarna lyckades minska
energianvändningen med cirka
16 procent, och höll precis lika
god punktlighet som vanligt.
Nu ökar kraven på SJ att
anpassa sina miljöer för
funktionshindrade. Men
alla kunder drar nytta av
åtgärderna, säger Laila
Lindholm Berkhahn på
Affärsutveckling.
Mattias Mellberg är programansvarig
för ”Bäst förare i Europa”-programmet där ”eco-driving” är en viktig del.
– Om hemsidan blir tydligare, vi
får kontrastrikare skyltning och
tågen avgår i tid för att vi har
handikappliftar som fungerar –
då gynnar det alla resenärer.
Nästa år ska riksdagens nationella handlingsplan för ”Full
tillgänglighet 2010 i hela samhället” ha nått sitt mål.
Lennart Green och Peter Olsson var först ut att testa Bombardiers mätinstrument som under färd visar hur man ska köra på det mest energisnåla sättet.
Ingen ledsagning på SJ
– Allt kommer inte att vara klart
nästa år men vi jobbar kontinuerligt med detta. Det viktiga för
oss på SJ är att vi ser till att vi tar
hand om alla våra kunder på
bästa sätt. Nästan 20 procent av
den svenska befolkningen har
någon funktionsnedsättning, säger Laila Lindholm Berkhahn,
ansvarig för tillgänglighetsfrågor på Affärsutveckling.
Höll
precis
lika god
punklighet.
Grön pil visar vägen
Instruktörer från Bombardier
fanns på plats för att visa hur instrumentet fungerar. Knepet
var att köra i samma tempo som
den gröna pilen på hastighetsmätaren visade och att ge lika
mycket pådrag eller broms som
den gröna stapeln visade.
Hela tiden räknade sekundmätaren ner, 5-10 sekunder i taget, och uppdaterade därefter
sina anvisningar till föraren.
– Det var lite mycket att titta
på samtidigt. Det var inte helt
lätt, speciellt eftersom jag inte
kunde banan. Men det är kul att
HANNA AXELSSON
Den gröna pilen på den röda ringen visar önskad hastighet medan den gröna stapeln bredvid visar vilket pådrag föraren
ska ha för en mer miljövänlig körning.
Extranätet redan favorit hos resebyråerna
En ny webbsida ska få
SJs återförsäljare att
sälja ännu mer SJ-resor.
Extranätet lanserades i
september och har redan
blivit en favorit hos resebyråerna.
Resebyråer över hela landet säl-
jer SJ-resor för över 1,3 miljarder kronor om året – både till företag och till privatpersoner.
Med nya sajten Extranätet till
sin hjälp ska de bli ännu bättre
på att sälja SJs resor.
– Vi tycker att den är jättebra.
Blanketter, nyheter om SJ och
information om förseningar och
biljettyper – allt finns här, säger
EG-förordningen ställer också högre krav på den information som ges om förutsättningar
på tåg och stationer i samband
med bokningen.
– Vi jobbar på att i säljarens
miljö och på sj.se få in specifik information för varje avgång om
bland annat mått på rullstolslyft,
om det finns hörslingor och hur
man bokar en ledarhundsplats.
En satsning som betalar sig
Att öka tillgängligheten för
funktionshindrade är en långsam process.
I längden gynnar det alla resenärer – och SJ självt, säger
Laila Lindholm Berkhahn.
– Om SJ kan visa att vi tar
hand om de resenärer som behöver det allra mest kommer
det att få positiva effekter på
vårt generella anseende och på
vårt varumärke. I det hänseendet blir det spännande att se hur
konkurrenterna kommer att
göra. Veolia kör till exempel
bara med gamla, otillgängliga
vagnar.
HANNA AXELSSON
Per Kvarnström från Uppsala reser med tåg flera gånger i veckan. Nu ska han
till Vänersborg för att hälsa på släktingar och får hjälp, ledsagning, av Tommy
Andersson att ta sig fram på Stockholms central. I december tar Banverket
och Jernhusen över ledsagningsservicen enligt en EG-förordning.
SÅ BLIR SJ MER TILLGÄNGLIGT
FORDON – uppgraderas när de
byggs om. Exempelvis rullstolsplatser, kontrastrik färgsättning,
punktskrift på stolarna.
● RESEBUTIKERNA – ska uppfylla EGs tekniska specifikationer
och Boverkets regler om självöppnande dörrar och höj- och
sänkbara diskar med mera.
● BISTRON – serverar glutenoch laktosfria maträtter för allergiker. Menyn finns med punktskrift och extra stor text.
●
WEBBSIDAN sj.se – ska kunna
läsas av skärmläsarapplikationer
och fungera för förstoringsprogram. Granskas av organisationen Funka Nu.
● UTBILDNING – säljare och ombordpersonal ska få mer träning i
hur man bemöter resenärer med
funktionsnedsättningar, bland
annat med hjälp av ”e-learning”.
● TIPS OCH RÅD får SJ från de
åtta handikapporganisationer
som deltar i SJ Handikappråd.
●
Ryssar ska lockas till Sverige på semestern
FOTO ST ÉFAN ESTASSY
”
Redan före ”Tillgänglighet
2010”, den 3 december i år, träder en EG-förordning i kraft som
också påverkar SJs arbete med
tillgänglighet. Från och med detta datum tar Banverket och Jernhusen över ansvaret för ledsagningen
fram till
SJs tåg.
I dag erbjuder SJ
servicen
på 32 stationer i
egen regi
och på ytLaila Lindholm Berkterligare
hahn, Affärsutveckling. ett 60-tal
platser
med hjälp av olika entreprenörer.
SJs säljare fortsätter att boka
in ledsagningen, men beställningen skickas vidare till Banverkets och Jernhusens entreprenör Riksfärdtjänst.
– Ledsagningen fortsätter
dock ombord ända fram till
sittplatsen och då ska vår personal kunna vara förberedd på
det, säger Laila.
FOTO H ANNA AX E LSSON
Mätinstrument hjälper SJs
förare att bli eco-drivers
Elisabeth Hjelm, resebyråchef
på Resecity i Huddinge som använder sajten.
Extranätet är fräschare, tydligare och roligare att titta på än
förlagan Linkoninfo, menar
hon.
– Andra resebolag har inte
alls lika mycket och lika uppdaterad information på sina sajter.
Fyller tågen
De stora resebyråerna har egna
sidor på Extranätet. Tanken är
att de här, på sikt, ska kunna se
sin försäljningsutveckling och
det försäljningsmål som är uppsatt i avtal med SJ.
Dessutom kan de få snabb information som hjälper SJ att fylla tågen, berättar Carola Nord-
lund, account manager på Uppsökande försäljning på SJ.
– Vi kan tipsa resebyråsäljarna om vilka avgångar det finns
billiga biljetter på, som de sedan kan erbjuda priskänsliga resenärer. På så sätt fyller SJ sina
tomma platser.
HANNA AXELSSON
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
Aktiva familjer och välbeställda par i Ryssland
– dem vill Visit Sweden
locka på Sverige-semester. I september bjöds
därför ryska resejournalister till Dalarna. Givetvis tog de tåget dit.
Yan Sorkin som jobbar för Za
Rubezhom, resetidningen “Världen Runt”, är till vardags stationerad i Moskva. Tidigare i år har
han rest till Tel Aviv och New
York för tidningens räkning.
– Jag tror Sverige kan attrahera folk som redan har besökt
Stockholm och andra stora
städer i Europa, säger han. Sverige ligger nära och är lite oupptäckt som turistmål.
Olga Lopteva, skribent på
damtidningen Joy i Moskva, ser
fler möjligheter:
– Unga kvinnor är de som reser mest i Ryssland. Mina läsare
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
Shopping, kultur och natur – det vill
Olgas läsare ha på sina semestrar.
Lite nostalgi att resa i ett konventionellt tåg, tycker Anastasia Popova.
Yan Sorkin tycker att Sverige är exotiskt, trots att det är nära Ryssland.
är intresserade av shopping,
kultur och naturupplevelser.
Egypten, Turkiet och Grekland är dock de länder som
kommer först för reslystna ryssar, berättar de.
– Sol och bad är vad de flesta
längtar efter. Men när man har
upplevt det väljer många att testa andra resmål.
Anastasia Popova, en PR-
agent som testat många resmål,
tror på tåget som färdsätt i Sverige för ryska turister om restiden är mindre än fyra timmar.
med min bild av Sverige som ett
ekologiskt land. Det kan nog attrahera många.
Maria Eriksson, som arbetar
med grupp- och eventresor, har
just kommit hem från en workshop med ryska researrangörer i
Moskva.
Hur var det?
– Intresset för att åka tåg i
Sverige är väldigt stort. De som
Sverige ett ekologiskt land
Hon ser sig om i den ”Blue X”vagn vi färdas i och kommenterar:
– Den här ljusa träinredningen i bord och väggar är i linje
redan har prövat är mycket nöjda med standarden på våra tåg.
Många som jag träffade vill ha
med tåg i sina program eftersom det efterfrågas av deras resenärer. De mest intressanta
sträckorna är Köpenhamn–
Stockholm och Oslo–Stockholm
men även Åre- och Dalatåg.
Maria Eriksson tror att det
finns stora möjligheter för SJ i
Ryssland.
– Många som jag träffade var
väldigt pålästa och mycket konkreta i sina förfrågningar.
Maria åkte själv tåg mellan
St. Petersburg och Moskva och
blev imponerad av utbudet i restaurangvagnen.
– Det fanns till och med hummer på menyn. Vagnen hade
både kök och disk och självklart
var det bordsservering. Det som
var mest slående var att det fanns
hur mycket personal som helst.
Ett par personer i varje vagn!
YLVA TÄGT
12 Nyheter
13
Bussarna gav nya träd till Helsingborg
Lunds centralstation är klar
5 procent av intäkterna från stadsbussarna
samlades in under en vecka i september.
9 månader tog det för Banverket att bygga om stationen, som bland annat
har fått bredare plattformar, nya informationsskyltar och fler vindskydd.
BAKOM KAMPANJEN STÅR ARRIVA, SKÅNETRAFIKEN OCH HELSINGBORGS STAD
Vad gör du helst
på tåget?
1 Sover/vilar (70 procent)
2 Äter/dricker (66 procent)
3 Tittar på landskapet
(63 procent)
4 Läser bok (63 procent)
5 Läser dags-kvällstidning
(58 procent)
6 Lyssnar på medhavd musik
(42 procent)
7 Läser veckotidning/facklitteratur (40 procent)
8 Förbereder möten
(39 procent)
9 Skriver/går igenom mejl
(36 procent)
10 Efterarbete efter avslutat
möte (33 procent)
11 Annat arbete (25 procent)
12 Umgås med andra resenärer
ombord (20 procent)
13 Tittar på film i medhavd PC
eller DVD-spelare (19 procent)
14 Studerar (16 procent)
15 Lyssnar på musik i tågets
radio (13 procent)
16 Sysselsätter barnen
(6 procent)
17 Annat (7 procent)
Förvånad? Kanske inte.
SJ Nytt tog hjälp av nystartade SJ Kundpanel för att äntligen
få svar på frågan vad våra resenärer egentligen gör under tågresan.
Få det bekräftat, svart på vitt,
det vi tror att de gör.
För visst har det ett stort värde för dig som jobbar ombord,
viserar biljetter eller står i bistron, att exakt veta hur våra resenärer tycker, tänker och gör.
Och nu är det alltså bevisat.
De flesta (70 procent) av de
960 tillfrågade i undersökningen svarar att de utnyttjar tågresan främst för att ”sova och
vila”.
På andra plats kommer
”äter/dricker”, medan ”tittar på
landskapet” och ”läser bok”
kommer på delad tredje plats.
Det finns också många som passar på att utnyttja tågets möjligheter till att arbeta och skicka epost under tiden de reser.
Det är främst män och personer i åldrarna 30-59 som gör
det, visar undersökningen.
Varför arbetar de ombord?
Jo, för att de har ”tid över”
(40 procent), ”ingen stör dem”
(13 procent) och för att det är
”lugn och ro” (tolv procent)
Fyra procent gör det för att de är
”stressade på jobbet”.
En annan fråga vi ställde till
SJs kundpanel var vilken plats
ombord de tycker är bäst?
Nästan hälften, 49 procent,
vill helst sitta ”vid fönstret”, medan ”Tyst avdelning” (19 procent) och ”vid gången” kom på
FOTO ALEXAN DER PIHL
Många jobbar
SJs kundpanel
Ställer frågor om allt mellan
himmel och jord. Syftet är att
hjälpa oss att förstå våra kunders behov och önskemål
bättre. Anmäl dig och läs mer
på Sj.se/kundpanel
Tågresenärerna utnyttjar resan främst till att sova och vila, enligt SJ Kundpanels kundundersökning.
andra respektive tredje plats
som favoritplats ombord.
Yngre sitter helst vid fönstret
Resultatet av undersökningen
visar att yngre personer, under
29 år, i högre utsträckning vill
sitta vid fönstret än övriga (59
procent).
SJs webbaserade Kundpanel
startade strax före sommaren
och består främst av SJ Priomedlemmar.
Syftet med panelen är att
bättre förstå våra kunders behov och önskemål och därmed
bli ännu bättre på service, säger
Laila Lindholm Berkhahn som
är ansvarig för SJs Kundpanel.
– I dag består panelen av närmare 2 500 personer, men målet är 20 000, säger Laila Lindholm Berkhahn som uppmanar
alla SJ-anställda att tipsa vänner och bekanta om att gå med i
panelen, se faktaruta.
En av de första att använda
SJs Kundpanel var SJ Tidskrifter där tidningarna Kupé och SJ
Nytt ingår. SJ Nytt och Kupé
skickade ut ett antal unika frågor, i syfte att få svar som sedan
ska användas för rolig, intressant och spännande läsning.
Sveriges roligaste person
I senaste numret av Kupé (oktober) kan du därför till exempel
läsa att SJs resenärer utsett Ro-
bert Gustafsson till Sveriges roligaste person.
I november avslöjar Kupé vilken känd svensk person våra SJresenärer helst sitter bredvid på
tågresan.
– Senaste undersökningen
som skickats till kundpanelen
handlar om hur stort miljö- och
samhällsansvar våra kunder anser att SJ bör ta, avslutar Laila
Lindholm Berkhahn.
CLAES SALOMONSSON
Tradera har hjälpt SJ fylla tågen i två år
I oktober har SJ sålt biljetter via Tradera i två år.
När SJ började använda
auktionssajten som säljkanal var det något helt
nytt. Sedan dess har Tradera hjälpt SJ att ”fylla
tågen”.
Efter en turbulent start har Tradera blivit en populär säljkanal
för SJs allra billigaste biljetter.
Här auktioneras biljetter ut från
en krona på lågt belagda tåg.
– Tradera som säljkanal har
utvecklats jättebra, säger Fredrik Vik, ansvarig för SJs alla säljkanalsystem.
Varje vecka säljs i genomsnitt
3 000 av SJs tågbiljetter på Tradera. Det är biljetter på tåg som
brukar ha en låg beläggning.
Snittpriset ligger på 130-135
kronor för en biljett. Trots att
säljkanalen inte är i närheten av
att konkurrera med sj.se är den
viktig för SJs försäljning.
– Det är ju bättre att få in en
krona än att en sittplats står
tom. Tradera är definitivt en del
av processen med att ”fylla tågen”. Men framförallt har auktionerna varit väldigt framgångsrika ur ett pr-perspektiv
och gett goodwill till SJ, säger
Fredrik Vik.
Nu ska tjänsten utvecklas ytterligare. SJ ska få ett eget
”rum” eller ”butik” på Traderas
hemsida.
– Där ska det bara finnas sådant som SJ vill sälja. Förhoppningsvis har vi ett sådant rum
inom ett halvår.
HANNA AXELSSON
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
Rätt rapportering ger lönsam bistro
Maten ombord ska inte
bara vara god. Den ska
vara lönsam också. Här
är tipsen som sparar tid
och pengar i bistron.
Det är Affärsutveckling
som tar fram
bistromaten
och ser till att
matförsäljningen ombord blir en Anna Fast.
lönsam historia. Anna Fast, sortimentansvarig på AU, tycker att det finns
mycket som kan göras för att
spara på både plånboken och
miljön.
– Vi slänger för mycket i dag.
Därför ska vi jobba mer med artiklar som vi kan lasta av och på
– som godis, läsk och mat med
lång hållbarhet.
Utnyttja hela sortimentet
När en vara är slut är det viktigt
att hänvisa till liknande rätter
som finns kvar, säger Anna Fast.
– Vi måste jobba med hela
sortimentet. Om kanelbullarna
är slut kan vi rekommendera
Delicato-bitarna istället.
När snacksen sinar och kaffemaskinen krånglar kopplas cateringsamordningen, CS, in. Hit
ringer ombordpersonal när något fattas i hyllorna. Men stödfurneringen, när tåget fylls på under
dagen, kan bli mer effektiv än
den är i dag, säger cateringsamordnaren Stefan Gezelius.
”Ring varje gång”
– Många ringer flera samtal när
något saknas. Vi vill hellre ha en
samlad beställning, och det går
att stödfurnera upp till 70 minuter innan vändande tåg ska avgå.
Mängden mat och dryck ombord anpassas efter ombordpersonalens rapporter till CS och
försäljningsstatistik i kassasystemet Megadisc. Om något inte
säljer ska det helst bytas ut, förutom vinet och kaffet som upphandlas årligen.
– Ring varje gång det finns för
mycket eller för lite av något,
säger Stefan Gezelius. Då vet vi
att furneringen inte stämmer
för den typen av avgång. Men
var beredd på att det kan ta ett
par veckor innan lasten ändras.
Det är också viktigt att bistromedarbetarna är noggranna
när de knappar in köpen, betonar Mårten Dunér, Catering
Cost Manager på Cateringenheten på Centralplan.
– Ett tag såg det ut som att det
såldes otroligt mycket Plopp. Det
berodde på ett erbjudande vi
hade. Trots att det fanns olika typer av chokladbitar i erbjudandet tryckte många bistromedarbetare in det första alternativet i
listan – tre Plopp.
Svinnet har minskat
Lika viktigt är det att registrera
sådant som annars klassas som
svinn, till exempel då man bjudit
på kaffe vid en trafikstörning, säger Helena Uhr, cateringkoordinator och funktionsansvarig för
cateringsamordningen.
– Men vi ser redan att ombordpersonalen har blivit bättre
på det.
HANNA AXELSSON
FOTO Y LVA TÄGT
Som ombordare möter
du dem varje dag. Men
vad gör egentligen våra
resenärer helst på tågresan? Nu får du svaret: sju
av tio sover eller vilar!
”Vi slänger
allt för mycket
mat i bistron”
Liss Sivertsen, Emilie Karlström (sittande), Stefan Gezelius, Denise Fuggle och
Ulrika Apelkvist utgör cateringsamordningen som sitter på SJ Trafikledning.
Emilia Halldén saknas på bilden.
FOTO ANDERS H AG LUND
Sju av tio vilar på tåget
Ombordmedarbetaren Camilla Candle från Göteborg tycker att det
oftast finns tillräckligt med mat. Men ibland smäller det till. ”När
kaffemaskinen inte fungerar, då är det jobbigt. Med kaffe kan man
trolla bort många sura miner.”
Spara pengar i din bistro
Ring till cateringsamordningen,
CS, varje gång något saknas, inte
bara första gången.
● Se över om det finns fler saker
som kan stödfurneras på samma
gång, det sparar tid och pengar
åt CS. Räkna alla varor i bistron
innan du ringer.
●
Rapportera också när det finns
för mycket av något.
● Knappa in rätt tågnummer när
du loggar in i Megadisc för att ge
rätt statistik.
● Registrera rätt vara i Megadisc
– inte bara en annan vara för
samma pris.
●
Ny modell för coachning ombord
Sedan i somras har drygt
200 av ombordmedarbetarna fått coachning ombord. SJ Service
Academy har tagit fram
en ny modell för coachningen med ordentliga
uppföljningar och bättre
avrapportering till produktionsledarna.
Eric Björklöf jobbar på regionaltrafiken i Stockholm. I somras fick han besök av en servicecoach. Inför mötet var han lite
orolig att hon skulle störa honom i arbetet.
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
– Men det gjorde hon inte
alls. Efteråt kom hon fram och
tog upp det som jag hade gjort
bra och det som var mindre bra.
Jag var faktiskt glad efteråt.
Målet är att alla som jobbar
ombord ska erbjudas att få individuell serviceträning, berättar
Cecilia Worobiej, som arbetar
med coachning på SJ Service
Academy.
– Fördelen med coachning är
att man kan omsätta de generella verktygen från grundutbildningen till individnivån.
En coachning börjar alltid med
att Cecilia och hennes kollegor
ringer upp medarbetaren i fråga
COACHNING OMBORD
●
SJ Service Academy har sedan
i juni coachat cirka 70 personer
på regionaltågen och 150 på Intercity.
● Varje coach tränar fyra-fem
medarbetare under en genomsnittlig dag. Varje tillfälle tar 5080 minuter.
●
SJ Service Academy har ett
team som jobbar med kundbemötande på regionaltågen och
ett team som jobbar på X 2000
med bemötande på plattform
och kontroll av baskvaliteten.
och berättar var, när och varför
coachningen ska ske. I förväg har
dessutom produktionsledaren
fått informationen och mejlat
sina medarbetare om att det är
på gång. Väl på tåget presenterar
de sig och berättar återigen syftet
med coachningen.
– Det vi tittar på är hur medarbetaren bemöter kunderna, de-
ras synlighet på perrongen och i
vagnen och hur de sköter utrop
och merförsäljning, bland annat,
berättar Cecilia Worobiej.
Till sist sammanfattas skriftligt
det som har tagits upp under
coachningen – både det som var
bra och det som kunde förbättras.
Sonja Olsson, chef för ombordservicen på Regional Öst,
har märkt hur coachningen ger
resultat. En undersökning visar
att resenärernas betyg på personalens bemötande på perrong
steg från 71 till 74 i somras.
– Coachningen är helt klart
en del av detta!
HANNA AXELSSON
PÅ PLATS MÄLARDALEN
14
FOTO RICHARD RYAN/STOCKHOLM VISITORS BOARD
1 Spårbristen i
Stockholm är ett
välkänt problem.
Här den så kallade ”getingmidjan” som
begränsar spårkapaciteten.
2 Jörgen Nilsson,
produktionsledare i Eskilstuna.
3 Lotta Johansson, ombordmedarbetare:
”Resenärer från
orter som Strängnäs och Läggesta
tål inte så mycket
efter allt de varit
med om. Så fort
tåget är några minuter sent säger
de ’nu är det som
förut igen’”.
4 Thomas Gellerstedt, ombordmedarbetare.
5 Maritza Mendez, ombordmedarbetare. 6 Linda
Ericsson, ombordmedarbetare, gillar
variationen ombord. 7 Zayera
Khan, resenär.
8 Eskilstuna prövades hårt när de
fick ta emot de
nya dubbeldäckarna 2005. I dag
är X40 SJs mest
driftsäkra tåg och
omtyckt bland resenärerna. 9 Jan
Kyrk, ansvarig för
SJs regionala trafik i östra och
norra Sverige
1
2
3
4
5
15
Samarbete
i över tio år
I mer än tio år har SJ och länstrafikbolagen i Mälardalen
samarbetat för ett smidigt resande över läns- och operatörsgränser.
6
8
8
7
9
Kollektivtrafiken i Mälardalen skiljer
sig från den i Göteborgs- och Malmöområdet. Söderut är trafiken upphandlad och till stor del skattefinansierad. Trafik i Mälardalen är istället
ett samarbete mellan SJ och länstrafikbolagen i Mälardalen som finansieras till en betydligt mindre del av skattemedel. Medan SJ sköter tågtrafiken
hanterar trafikhuvudmännen anslutningstrafiken.
– Med upphandlad trafik skulle vi
vara ålagda att köra enligt avtalet. Här
kör vi den trafik som är kommersiellt
motiverad, men vi kan även tänka oss
att köra annan, kompletterande trafik
mot ersättning, säger Jan Kyrk, ansvarig för SJs regionala trafik i östra och
norra Sverige.
Behöver bli mer tydligt
I Mälardalen tvingas den regionala
trafiken integreras med den långväga
trafiken. På så sätt utnyttjas spåren på
bästa sätt, vilket är en stor fördel med
TiM-samarbetet, tycker Jan Kyrk.
Carl-Henry Eriksson, vice vd i Länstrafiken Mälardalen som samlar tre av
de fem länstrafikbolagen, nämner en
annan
fördel –
trafiken
kostar
inte skattebetalarna
så
mycket.
– Men
en nackdel är att
regionaltågssystemet blir mindre ”tydligt” och
inte så stabilt över tiden som vid en
upphandling. Jämför med de lilamålade Pågatågen, säger Carl-Henry Eriksson.
Dessutom skulle pris- och biljettsystemet behöva bli mer enkelt och tydligt för resenären, tycker han.
Enklare
och tydligare för resenärerna
”
Trångt ombord i Mälardalen
”
Men resenärerna trivs på SJs mest driftsäkra tåg
Ständiga förseningar ledde till hård kritik från resenärer och
medier för bara några år sedan. I dag flyter trafiken på och
fler och fler vill resa med SJ. Men hur ska alla få plats? SJ
Nytt hoppade på några regionaltåg genom den dynamiska
och ständigt växande Mälardalen.
TEXT OCH FOTO HANNA AXELSSON
Avgångstid: 8.07
Sträcka: Stockholm – Västerås
Tåg: Dubbeldäckare
Sensommarsolen står lågt på himlen
och skickar skarpa strålar in i dubbeldäckaren när den lämnar Stockholms
myllrande morgonliv bakom sig. Itkonsulten Zayera Khan, 35, slår sig ner
i en av de halvfyllda, tysta vagnarna.
Sedan ett halvår tillbaka har hon jobbat med ett projekt i Enköping och tar
tåget dit en eller ett par gånger i veckan.
– I våras var de flesta eftermiddagståg
försenade med 10–30 minuter. Men i
höst har det varit mycket bättre, berättar
hon.
Ungefär hälften av alla resor i Mälardalen är pendelresor till jobb eller skola.
Andra hälften är fritids- och affärsresor.
Ombordmedarbetaren Maritza Mendez, 27, kliver in i vagnen och ber mjukt
resenärerna om biljetten. Hon gillar
Vore det tvärtom skulle vi ju vara
utan jobb
blandningen av pendlare och mer ovana
resenärer, berättar hon. Men relationen
med pendlarna är speciell.
– När man jobbar på samma sträcka
ofta lär man känna folk. Det är trevligt
och de ser oss som riktiga människor,
inte bara personal.
Klockan nio kör dubbeldäckaren in i
Västerås och Maritzas arbetspass är över.
Här kliver även tre studenter på Mälardalens högskola av.
Simon Wahlström, 19 år från Enköping, önskar sig senare kvällsavgångar.
– Nu börjar ju nollningen och då vill
man vara kvar lite längre i Västerås.
Avgångstid: 9.35
Sträcka: Västerås – Eskilstuna
Tåg: X12
Tåget som rullar ut från Västerås är mer
högljutt och trängre än i den behagliga
dubbeldäckaren. Men Lena Ståhl, 69,
trivs. I tio år har hon regelbundet tagit tåget för att besöka familjegraven i Flen.
– Konduktören är trevlig och tillmötesgående, tågen är fina och det är inget
byte på sträckan, förklarar hon glatt.
När dubbeldäckaren lanserades i Eskilstuna sommaren 2005 lät det annorlunda
från resenärerna. Barnsjukdomarna var
många – dörrarna ville inte stänga, luft-
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
konditioneringen fungerade inte och det
var problem med dragkraften.
Jörgen Nilsson, produktionsledare för
ombordpersonalen i Eskilstuna, var med
när tågen kom men har också sett hur situationen förbättrats.
– Som värst hade vi ett par totalhaverier om dagen. I dag är dubbeldäckaren
vårt mest driftsäkra tåg. Det är dessutom
omtyckt av kunderna då det är nytt och
fräscht och har eluttag och internet.
och det faktum att många köper sina biljetter ombord har skapat problem för
ombordpersonalens handdatorer. Ofta
räcker inte batteriet för hela resan.
Men Thomas Gellerstedt tar upp ett
annat problem – trängseln ombord.
Mälardalen är en inflyttningsregion
som i dag består av en knapp tredjedel av
hela Sveriges befolkning. De senaste fem
åren har antalet tågresor i Mälardalen
Avgångstid: 12.09
Sträcka: Eskilstuna – Norrköping
Tåg: Regina
Några tonårskillar rusar in i vagnen just
när dörrarna stängs. Thomas Gellerstedt,
48, börjar med viseringen och får hjälpa
en man med att hitta sms-biljetten.
Floran av biljetter och kort inom SJ
TiM
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
ökat med i snitt en halv miljon per år och
ligger nu på 14 miljoner resor under ett
år. Att sätta in fler tåg för att sluka resandeströmmarna går inte, det sätter den
berömda getingmidjan vid Stockholms
central stopp för. Men för Thomas Gellerstedt finns det faktiskt något positivt i
trängseln.
– Vore det tvärtom skulle vi ju vara
utan jobb.
Ett samarbete mellan SJ och Mälab, som består av länstrafikbolagen Upplands lokaltrafik, Storstockholms lokaltrafik, Länstrafiken i Örebro, Västmanlands lokaltrafik och
länstrafiken i Sörmland.
● TiM samarbetar kring biljetter, priser och tidtabeller för att resenärerna ska kunna resa
hela vägen, utan administrativa gränser.
● I TiM ingår sträckor på Svealandsbanan, Mälarbanan, Uppsalabanan, Nyköpingsbanan, Västra stambanan och ”UVEN”.
●
Fullt på spåren
Men den största utmaningen just nu är
kanske ändå trängseln på spåren, berättar Jan Kyrk. Parterna inom TiM arbetar hårt med att utöka antalet platser, bland annat tar dubbeldäckarna
många passagerare och när det går
förlängs tågen.
Att öka antalet avgångar går ju inte
på grund av spårbristen vid Stockholms central.
– En liten förbättring kan ske med
de nya snabbtågen och även ombyggnationen av våra personvagnar, vilket
ger fler sittplatser. När det blir fler stolar på vissa linjer, frigörs även stolar
för tågen i Mälardalen, säger Jan Kyrk.
HANNA AXELSSON
16 Nyheter
Nyheter 17
Förra delen av Malins serviceskola
publicerades i SJ Nytt 6, och handlade om att service kan vara lustfyllt.
MALINS SERVICESKOLA
DEL 2: KROPPSPRÅKET
NTVs vd Giuseppe Sciarrone tror på tågets framtid.
2011 tas deras nya höghastighetståg Italo i bruk.
DSBs monopol förlängs
DSBs monopol på den danska
tågmarknaden ska förlängas
till år 2020. Det slår den
danske transportministern
Lars Barfoed fast ett förslag
om järnvägen. Syftet med att
förlänga monopolet är att låta
sektorn växa sig robust innan
den privatiseras. Förslaget får
kritik från DSBs konkurrenter.
Jan Wilday från Arriva säger
till tidningen Børsen att de
kan köra trafiken både bättre
och billigare. Även Dansk Industri (DI) är kritisk mot transportministerns beslut att
fördröja avregleringen av den
danska tågsektorn.
Skippa grottmannen
Kroppspråket är en viktig del för att budskapet ska gå fram
– Det som är viktigt i ditt kroppsspråk när du talar
med någon är ögonkontakt, mimik, minspel, gester,
rörelser, hållning och tonfall, säger Malin Ericsson,
rektor på SJ Service Academy och servicecoach i Malins serviceskola i SJ Nytt.
Att kommunicera handlar inte
bara om att prata. Det känner
de flesta till som jobbar med
kundkontakt.
Med ord kan man förmedla
ett budskap – men det krävs
mer för att budskapet verkligen
ska gå fram. Det är här kroppsspråket kommer in.
Ett levande ansikte
Det mest direkta hjälpmedlet i
vårt kroppsspråk är ögonen,
menar Malin. De kan signalera
värme och medmänsklighet,
men de kan också avslöja oss
när vi tänker på annat.
– Vi har en tendens att titta
snett upp till höger när vi tänker, snett upp till vänster när vi
ljuger och neråt när vi är fundersamma. Inte särskilt förtroendeingivande, säger Malin.
Ögonkontakt är viktigt, men
glöm inte resten av ansiktet.
Att använda olika ansiktsuttryck – att ha ett ”levande ansikte” – kan betyda mycket för hur
man uppfattar en person och
hur man tar till sig vad han eller
hon säger.
– Ta nyhetsuppläsare på tv
som ett dåligt exempel – väldigt
många använder bara munnen
när de pratar, övre ansiktshalvan följer inte med. SJ kan bättre än så – mitt budskap är att
charma kunden!
Alltid vänd mot kunden
Kroppsspråk handlar naturligtvis också om själva kroppen. För
hur man står, går och håller armarna kan påverka kunderna
mer än vad man kan tro.
Skräckexemplet är ”grottmannen” som blåser upp sig,
håller armarna i kors och vänder bort blicken, säger Malin
Ericsson.
– Det signalerar auktoritet,
nedlåtenhet, nonchalans och
uruselt kundbemötande. Se
istället kunden i ögonen, le och
använd ett öppet kroppsspråk,
alltid vänd mot kunden – så signalerar du omtanke!
HANNA AXELSSON
”
Mitt budskap är att
charma kunden!
OLIKA TYPER AV KOMMUNIKATION
VERBAL (ord, ljud, läten) – kan inSYMBOLISK – Ordval, beteende,
delas i envägs- och tvåvägskomkläder, frisyr och andra attribut
munikation. Envägskommunikaskapar en viss attityd och image.
tionen passar inom till exempel
räddningstjänsten, polisen och
VISUELL (texter, bilder, symboler)
försvarsmakten. Tvåvägskommu– ett budskap kan också förmednikationen passar bättre i servicelas med hjälp av skyltar, reklamutsammanhang eftersom den miniskick, brev, tidningar etcetera.
merar risken för feltolkningar.
Den verbala kommunikationen
ICKE VERBAL (kroppsspråk) – hur
används för att förmedla ett buddu säger något har större betydelskap, de andra typerna används
se än själva orden. Här är ögonför att ”paketera” budskapet.
kontakt, minspel, gester, hållning
och tonfall viktiga hjälpmedel.
Del 3 i nästa nummer:
Det här signalerar du genom ord- och klädval
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
Den statliga italienska
järnvägen (FS) får hård
konkurrens på höghastighetslinjerna 2011 .
Då sätter det privatägda italienska järnvägsbolaget Nuovo
Trasporto Viaggiatori
(NTV) de första av sina
25 nya höghastighetståg
i trafik.
De nya tågen krymper
restiden mellan Milano
och Rom med 30 minuter till tre timmar.
har en marknad som kan rymma två tågbolag.
– Med konkurrens kommer
kvaliteten på servicen ombord bli
bättre och priserna bli lägre. Det i
sin tur kommer att leda till en ökning av antalet passagerare.
25 nya tåg
1 miljard euro. Så mycket satsas
i bolaget som startats av fyra affärsmän.
De är Giuseppe Sciarrone, vd
för godsbolaget RTC, Luca di
Montezemolo, vd i biltillverkaren Ferrari, Diego Della Valle, en
affärsman som byggt sig en förmögenhet inom skoindustrin
och Gianni Punzo, vd för en jättelik shoppinggalleria.
En order om 25 nya snabbtåg av
modell AGV har lagts hos Alstom. Tågen kommer att kosta
650 miljoner euro.
– Vi valde mellan tåg från Alstom, Siemens och Bombardier.
AGV bygger på ett helt nytt koncept. Det var det som var avgörande för oss. Tågen är snabbare, säkrare och mer miljövänliga
än konkurrenternas.
För inredningen svarar Italdesign-Giugiaro, ett företag
som formgett flera Alfa Romeomodeller.
De nya tågen ska kallas ITALO, ett namn som valts efter en
Internet-omröstning där 37 000
personer valde mellan ett antal
olika namn.
”Vi tror på tåget”
SNCF är partner
– Som entreprenörer tror vi alla
på tågets framtid, säger NTVs
vd Giuseppe Sciarrone. Det gör
också andra viktiga investerare
som deltar i projektet, däribland banken Banca Intesa SanPaolo, försäkringsbolaget Assicurazioni Generali och entre
prenören Alberto Bombassei.
Den italienska staten har satsat mer än 40 miljarder euro i
landets höghastighetsnät.
– Med tanke på denna enorma investering blir vårt bolag
till stor glädje för såväl den italienska järnvägssektorn, passagerarna som får en möjlighet att
välja operatör och för Italien
som nation. Och om NTV blir
framgångsrikt kan det också
komma att stå som ett gott föredöme för resten av Europa, säger Giuseppe Sciarrone.
Han är övertygad om att de
linjer NTV kommer att trafikera
Den franska statsjärnvägen,
SNCF, har gått in med 20 procent av aktiekapitalet i NTV.
– Genom detta kan vi dra fördel av deras stora kunskaper
inom olika områden, exempelvis biljettförsäljning.
Inom tre år räknar NTV med
att ha tusen anställda: de allra
flesta tågmästare, förare och
säljpersonal.
Men även ett hundratal tekniker kommer att rekryteras.
– Så snart tågen tas i trafik behöver vi också underhållspersonal. Vår trafik ger dessutom
jobb åt tågbyggare hos Alstom i
Savigliano – där elva av våra
tågsätt kommer att monteras.
Om man räknar med entreprenadtjänster som städning, catering och kundtjänst kommer ytterligare 300 personer att
anställas.
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
HARALD MÖLLERSTRÖM
Check-in på
tågstationen
Tågen
är snabbare,
säkrare och
mer miljövänliga än konkurrenternas.
”
Nu kan flygresenärerna
checka in redan på centralstationen i Köpenhamn. I samarbete med DSB har Kastrups
flygplats satt upp två automater vid stationens huvudingång. Köpenhamn C har
ungefär sju avgångar i timmen
till Kastrup.
Lång resa för miljön
Den 5 november inleds den
en månad långa och nära
9 000 kilometer långa tågresan mellan Kyoto och Köpenhamn som ska höja uppmärksamheten kring hur
transportsektorn påverkar global uppvärmning. Det är den
internationella järnvägsorganisationen (UIC), FN:s miljöprogram (UNEP) och
miljöorganisationen WWF
som ligger bakom projektet. Slutstation:Köpenhamn och FN:s
klimatkonferens där
ett nytt klimatprotokoll ska tas fram.
DB borde
delas upp
FOTO N TV
ILLUST RAT ION MA JA LINDÉ N/ADE KVAT BILD
Han utmanar
italienska staten
NTVs vd Giuseppe Sciarrone med en modell av Alstoms nya höghastighetståg
som sätts in på linjen Rom-Milano.
FAKTA NTV
NTV ska trafikera linjerna: TurinMilano-Bologna-Florens-RomNeapel-Salerno, Venedig-Padova-Bologna-Florens och
Rom-Bari.
Trafiken beräknas omfatta 54
dagliga turer.
Företaget räknar med att få 10
miljoner passagerare per år när
trafiken är fullt utbyggd 2015.
Deutsche Bahn (DB) borde
delas upp i en del för infrastruktur och en del för transporter. Det tycker den tyska
monopolkommissionen. Kommissionen föreslår också att
DBs transportföretag privatiseras så fort som möjligt och
att man ökar insynen i tågsektorn för att underlätta för konkurrenter att ta sig in på
marknaden.
Tävling om
framtidens tåg
Franska operatören SNCF vill
ha hjälp att utveckla framtidens höghastighetståg och
har utlyst en tävling. Genom
att fylla i en enkät om morgondagens tåg kan man vinna
en rundresa i Europa med tåg
och husrum för två eller ett
värdebevis på 150 euro hos
SNCF.
18 NÄRA INPÅ CARINA FAHLIN, RESEKONTROLLANT
19
”Vi säger inte bara ’aja baja’ till folk”
Att lösa ett problem åt en stressad resenär. Att få en uppskattande kommentar från en tjuvåkare – trots att han just
fått böter. Att få stödjande ord från en kollega när frustrationen är som störst.
Det är sådana stunder som får resekontrollanten Carina
Fahlin, 45, att älska sitt jobb.
TEXT HANNA AXELSSON FOTO MIKAEL WALLERSTEDT
Det hade varit upptaget på toaletten på
Dalatåget ända sedan Falun. När Carina
Fahlin och hennes kollega öppnade dörren satt tre personer ihopkurade därinne.
– Då sa min kollega att där kan ni få sitta kvar och stängde dörren. Vi kände direkt att vi inte ville diskutera med dem
och det visade sig vara rätt beslut. Framme i Uppsala tog polisen emot dem. En
av dem var beväpnad med kniv, berättar
hon.
Hon beskriver händelsen som en hotfull situation som löste sig genom ett gott
samarbete mellan resekontrollanter, ombordpersonal och polis. Ingen blev skadad.
Resekontrollanterna är en liten yrkeskategori på SJ. Gruppen i Uppsala består
av tio personer, men har ytterligare två
platser vakanta just nu. Tidigare fanns en
andra grupp resekontrollanter i Göteborg, men den lades ned 1 september.
Hit till Uppsala kom Carina för två år
sedan. Då hade hon vikarierat på SJs
kundtjänst i Krylbo efter stormen Gudrun, men hade ingen annan erfarenhet
av tåg.
Hon hörde talas om den nyuppstartade gruppen genom kollegor, blev kallad
till massintervju med flera tester – och
tog sig igenom nålsögat till sin stora
glädje.
– Jag måste jobba med människor.
Och jag ville jobba
Carina och elvaåriga sonen Johannes hämtade den spralliga ”vägkorsningen” Albin
från ett polskt hundhem i somras. ”Jag ville
inte ha en valp, och då kan man lika gärna
ta hand om en hund som behöver ett hem.”
med något positivt. Vi resekontrollanter
säger inte bara ”aja baja” till folk, vi gör
så mycket annat också. Vi hjälper både
resenärer och ombordpersonal där vi
kan.
Ungdomar inte värst
Men så finns de där ”mörka” delarna
också, som hon kallar dem. När resenärer blir påkomna utan biljett – och reagerar med ilska.
– De säger ”jag ska märka dig, ta reda
på var du bor” och talar om att jag är en
inkompetent pennalist. Om det är en
missbrukare kan det vara bättre att låta
honom vara så länge han håller sig lugn.
Man påbörjar inte en diskussion som
man inte kan avsluta – för de andra resenärernas skull. Men visst är det frustrerande.
Det händer att ungdomsgäng ställer
till med problem och busåker på vissa
sträckor. Då kallas resekontrollanterna in
för att punktmarkera de tågen. Men de
största fuskarna är faktiskt inte de unga,
berättar Carina.
– Resenärer mellan 30 och 45 år är de
värsta överåkarna, som reser vidare trots
att de inte har biljett. De har pondus, bär
finkostym och har en laptop i knät. De
skulle aldrig springa ifrån platsen när de
blir påkomna, men de tror alltid att de
kan prata sig ur situationen.
Det är också vanligt att unga vuxna
hävdar att de är under 26 år och därför
ska få resa på ungdomsbiljett. ”Larvigt”,
tycker Carina, som ständigt förvånas
över hur vuxna människor inte tar sitt
ansvar – trots att de uppenbarligen gjort
fel.
– Jag försöker vara mjuk, men ändå
fast. Jag lyssnar, berättar att jag förstår
dem och förklarar hur jag jobbar.
Resekontrollanterna jobbar alltid i par,
ibland är de tre. De lägger själva sina turer inom ramen för deras scheman, som
ska bestå av minst fem tåg under en dag.
Men ofta blir det sex–sju tåg att kontrollera. De jobbar i skift, var tredje helg, och
har ibland överliggningar för att hinna ta
ett tidigt morgontåg.
Det förebyggande med jobbet, eller
rent av avskräckande, är lika viktigt som
att dra in pengar från dem som har struntat i att betala för sin biljett. Trots att Carina och hennes kollegor bär samma uniform som ombordpersonalen, märker
tjuvåkarna direkt när de stiger in i en
vagn.
– Om man stannar en stund och bara
tittar på resenärerna kan man nästan direkt plocka ut de som inte har betalat.
Ett stöd för ombordarna
En annan viktig uppgift för resekontrollanterna är att stödja de som jobbar på
tågen, berättar Carina. Ombordpersonalen jobbar ju med samma resenärer i flera timmar. Då underlättar det att det är
någon annan som tar de tuffa diskussionerna med kunderna när det behövs.
– Det viktiga är att vi inte underminerar för ombordpersonalen. Vi hjälper
dem genom att inte låta oss provoceras
och genom att vi gör klart för resenärerna vad som gäller ombord.
Tidigare fanns
det en hel del
misstänksamhet
mot resekontrollanterna
från ombordpersonalen, berättar Carina
Fahlin. Skulle
de komma och
kontrollera
hur viseringen
skötts? Eller
hur personalen betedde
sig mot kunderna, eller
om de bar
sina uniformer på rätt
sätt?
Det
hände
till
och med att
CARINA FAHLIN
Yrke: Resekontrollant på SJ med
placering i Uppsala. Är utbildad
undersköterska och mentalvårdare
och har jobbat på intensiven, häkte,
ungdomsvårdsskola och som
hudterapeut, bland annat.
Ålder: 45.
Familj: Sönerna Johannes, 11, som
bor hos Carina, och Alexander, 25,
som bor i Avesta med sin familj.
Blandrashunden Albin som kom från
ett hundhem i Polen i juli. .
Bor: Lägenhet i Örbyhus, fem mil
norr om Uppsala. .
Intressen: Långresor med Johannes,
nästa gång helst till Indien. Dansa
salsa och argentinsk tango - ”det
finns inte plats för bekymmer när
man dansar” – men just nu saknas
tid för det.
Blir glad av: Möten med människor
som gärna får vara lite knäppa och
ha humor.
Blir arg av: Våld mot barn. Medvetet elaka och onödiga kommentarer.
’’
DET HÄNDER FAKTISKT
ATT DE SÄGER ”MEN DU
VAR JU TREVLIG I ALLA FALL”
Carina och hennes kollegor uttryckligen
inte var välkomna ombord.
– Men det är borta nu. Vi rättar oss alltid efter ombordarnas beslut. Oftast ser
de oss som en hjälp. Vi har ju tid att stanna hos en resenär som behöver hjälp, vi
kan ringa runt och kolla upp anslutande
tåg och liknande.
Vad gör du av frustrationen när någon
har varit riktigt elak?
– Jag har fantastiska arbetskamrater
som jag pratar mycket med. Vi stöttar alltid varandra. När jag kommer hem och
måste tömma huvudet tar jag ut hunden
och går en sväng. Eller så springer jag en
runda i skogen.
Att komma hem till lägenheten i lilla
Örbyhus ger henne balans, säger hon.
Här bor hon med sin elvaårige son Johannes som följde med när Carina blev
fastanställd hos SJ och ville flytta närmare jobbet.
– Johannes är världens duktigaste kille. Vi har flyttat runt några gånger nu,
men vi diskuterar alltid igenom sådant i
förväg. Här i Örbyhus trivs vi och vill
stanna.
Jobbet stortrivs hon också med. Ibland
blir hon sugen på att bli lokförare, men
arbetstiderna är krångliga för en ensamstående mamma. Det är enklare att vara
resekontrollant. Då får man ju dessutom
träffa många människor och hjälpa till
att lösa problem, vilket är det bästa med
jobbet enligt Carina.
Och alla kunder som hon kommer på
utan biljett reagerar inte med ilska.
– Det händer faktiskt att de säger ”men
du var ju trevlig i alla fall” och går därifrån 1 200 kronor fattigare.
SJ NYTT NR 7 09 OKTOBER 2009
CARINAS
DAGBOK
04.45 Klockan ringer. Jag stiger
upp och sätter på kaffe. Ställer om
klockan tll 06.30 till Johannes.
Dusch och iväg.
06.41 Ankommer till Uppsala,
loggar på handdatorn och kollar
mejlen.
07.09 Första tåget avgår mot
Stockholm.
09.35 Rast i Norrköping innan vi
vänder tillbaka. Pendlar sträckan
Stockholm–Södertälje ett par
gånger.
14.07 Ankommer åter till Uppsala, loggar av och räknar kassan.
Vår gemensamma kassa hamnar
på cirka 4 000 kronor. Totalt antal
tåg som vi har omkontrollerat
under dagen är sex stycken. Bara
ett par fuskåkte. Konstaterar att det
var en mycket lugn dag och att de
flesta resenärer var trevliga.
14.55-22-30 Hemma i Örbyhus igen. Jag handlar, lagar mat,
går en långpromenad med hunden, läser läxor med Johannes. Vi
kollar lite på tv och kvällsfikar, jag
läser sedan mejl när Johannes lägger sig. Släcker lampan efter en
stunds läsning.
SJ NYTT NR 7 09 OKTOBER 2009
21
20 Nyheter
Nya järnvägsbygget i Kiruna invigd
Med rallarhatt på huvudet och en varningstuta i handen drog Åsa
Torstensson den 7 september igång bygget, som ska stå klart 2012.
Metkrok, köttstämpel
och ett bevingat hjul
SJs logga har växlat genom tiderna, här kan ni se hur
Designpris till
ÖstgötaTrafiken
I tävlingen Svensk design tilldelades ÖstgötaTrafiken nyligen förstapris för sin
webbfunktion ”Resometern”
som hjälper resenärerna att
hitta rätt biljettlösning beroende på aktuellt behov.
Guldmotiveringen löd: "På ett
nytänkande, lekfullt och interaktivt sätt, är det lätt hänt att
besökaren inte bara beställer
en enkel utan även kommer
tillbaka i retur!"
Nya depåer för
biogasbussar
Stockholms biogasbussar ska
få en ny depå. NCC Construction Sverige förbereder nu
bygget av stadens andra biogasdepå på uppdrag av
Stockholms lokaltrafik. Anläggningen, som ska ligga i
Gubbängen, blir 35 000 kvadratmeter stor och kostar 30
miljoner kronor att bygga.
SL ökar sin flotta av biogasbussar från 81 till 129 i år.
Målet är att all busstrafik ska
köras med förnybara drivmedel 2025.
Stor tåggala
i Storbritannien
I Storbritannien har tågbranschen sin egen gala, National
Rail Awards. I år tog ScotRail
hem priset som Årets operatör, för andra året i rad. Ett av
de många priserna på galan
var Årets underhållsteam vilket gick till Siemens Mobility.
Network Rail sopade hem
hela sju priser vilket gjorde företaget till galans största vinnare.
Öresundstågs
Sydtaxa vann pris
Future Transport Award 2009,
i kategori Travel Management,
gick i år till Öresundståg, för
organisationens arbete med
Sydtaxan. Priset delades ut på
mässan Nordic Rail som gick
av stapeln i Jönköping i förra
veckan. Sydtaxan är en gemensam taxa för de sydsvenska länen Skåne,
Blekinge, Kronoberg, Halland
och Västra Götaland.
Ett företag måste ha
en identitet. Det vanligaste är att skaffa ett
emblem eller som vi
säger i dag - en logga.
Emblemet för SJ är
det bevingade hjulet
och loggan är bokstäverna S och J.
Det krönta bevingade hjulet blev först 1944 godkänt av Kunglig
Majestät som symbol för SJ, långt efter att det togs i bruk.
Höghastighetsbaneutredaren
Gunnar Malm har utsetts av regeringen att förbereda och genomföra bildandet av den nya
myndigheten Trafikverket. Den
planerade myndigheten är en
sammanslagning av Vägverket
och Banverket samt delar av
Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Statens institut för
kommunikationsanalys (Sika).
Resterna av Sika blir den nya
myndigheten Trafikanalys som
Brita Saxton utsetts som särskild utredare för. Verksamheten vid Banverket Produktion
ska överföras till ett eller flera
statliga aktiebolag och det ansvarar Jan Sundling för.
Kritik mot förslagen
kollektivtrafiklag
När tågtrafiken i Sverige startade för 150 år sedan tänkte ingen på att ”identifiera sig”.
Banor byggdes som öppnade
för allmän trafik när olika delsträckor blev klara.
Till en början fanns inte ens
SJ som trafikföretag.
Det kom till 1863 då Kunglig
Majestät hade bestämt att inrätta Styrelsen för Statens Järnvägstrafik.
Dessförinnan var det Styrelsen för Statens Järnvägsbyggnader som både byggde bana
och körde tåg.
Då fanns ingen logga. På
brev och dokument skrevs
namnet ut: exempelvis Statens
järnvägstrafik eller Kungliga
järnvägsstyrelsen.
Branschorganisationen
Svensk Kollektivtrafik lanserar
ett eget förslag till en ny kollektivtrafiklag i ett remissvar
till den statlige utredaren Ulf
Lundin. I Lundins förslag är
det fritt fram för operatörerna
att bedriva renodlad kommersiell trafik, skriver organisationen. Deras förslag är
istället att övriga operatörer
ska få tillträde till marknaden
först efter att en huvudoperatör tagit på sig ansvaret för
både samhällsköpt och kommersiell trafik.
Tage Danielsson tog
tåget tillsammans
med en liten kamrat.
SJ-tågets logga på
sidan är den så kallade ”köttstämpeln”.
EuroMaint och TraffiCare
får nya uppdrag
Tågvagn från 1860-talet med statsvapnet på sidan.
Fram på bussen ser man SJs logga
med bokstäverna i sär i en ring. På
sidan ser man samma logga men
med en vinge ut till höger. Användes enbart inom SJs busstrafik.
På tågvagnen syns ”metkroken” - SJs logga med S och J på varandra.
”Bevingat hjul …
å främre delen å kragen”
När började då SJ att använda
någon form av identifikation?
Vi vet genom modeller i Sveriges Järnvägsmuseum att personvagnar från början försågs
med bokstäverna SJ och det lilla riksvapnet.
Godsvagnar hade en krona
på buffertbalken och/eller bokstäverna SJ som märkning. Se
bilder. (Exvis bilden: statsvapnet i mappen)
På biljetter var det inledningsvis ännu mer fritt hur det
skulle skrivas. Men ganska
snart stod det i alla fall i någon
form Statens Järnvägar på
dem.
I en skrivelse från civilminister Gerhard Lagerstråle 1864
till generaldirektör Troilius
skrevs det beträffande uniformer att de ”såsom gradbeteckning (skulle ha) ett bevingat
hjul, broderat å främre delen å
kragen”.
På uniformen var det länge
en krona som betecknade att
man jobbade på SJ. De privata
Malm utreder
Trafikverket
Verkstadsbolaget EuroMaint
Rail har tecknat ett fyraårigt
avtal för underhåll av SL:s alla
spårburna arbetsmaskiner. De
tar över personal från den tidigare leverantören Tågia och
kommer att hyra verkstadslokaler och viss utrustning från
SL. Samtidigt har det blivit
klart att ISS TraffiCare blir terminaloperatör för NLC Terminal i Umeå.
Tågkompaniet får ny vd
Från 1906 till början av 1940-talet såg
loggan ut så här, med S och J på varandra. Kallas även för ”metkroken”.
SJ biltrafikbyrå bildades 1938, för
busstrafiken. Bussloggan var S och J
isär i en ring. Kallades”köttstämpeln”.
På 1950-talet fick SJs logga S och J i
en ring och i kvadrat. Kallades för
”frimärket”. Ursprung i bussloggan.
Ett nytt monogram infördes,
den så kallade ”metkroken”. Det
kom att bestå fram till början av
1940-talet då bokstäverna flyttades isär- till S J.
1938 bildades SJ biltrafikbyrå för att sköta busstrafik - på
bussarna kom det nu att som
”logga” sättas bokstäverna S
och J i en ring.
Detta märke kom att få smeknamnet köttstämpeln. Man kan
förstå varför.
”Bevingat hjul” och ”frimärke”
Den hade sitt ursprung i bussmärkningen.
SJ
husbyggnadsavdelning
hade tagit fram ett nytt standardalfabet för sin verksamhet
och fann att den ”nya” logotypen var bra.
”Loggan” kom att användas
efter att den modifierats efter
det nya standardalfabetet.
I och med omorganisationen
1963 togs den nya logotypen i
bruk - frimärket var fött och det
krönta bevingade hjulet var
dött. Fast det är inte riktigt sant.
På rälsbussar och motorvagnar kom det bevingade hjulet
att bestå.
Också på Rb- och Rc-loken
kunde man se det fram till mitten av 1970-talet.
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
Mellan 1864 och 1906 växlade SJs symbol. Lilla och stora riksvapnet användes, likaså ett bevingat hjul med kronor.
järnvägarna fick inte använda
sig av kronan som symbol.
Sveriges statsbanor fram till
1905-06
Med tiden kom både stora och
lilla riksvapnet att användas på
loken, och personvagnarna fortsatte att ha det lilla riksvapnet.
Märkningen visade att egendomen tillhörde staten. Fram
till 1905-06 skrevs det ”Sveriges
statsbanor” på lokskyltarna. Än
i dag kallas våra grannländers
järnvägar för Norges Statsbanor
och VR- finska statsbanorna.
Men någon enhetlig företagsmärkning fanns inte.
”Metkrok” och ”köttstämpel”
Efter unionsupplösningen från
Norge blev märkningen enhetlig.
På såväl lokskyltar som biljetter och trycksaker stod det Statens Järnvägar.
Det krönta bevingade hjulet
som SJ-symbol kom först 1944,
långt efter att det togs i bruk, efter framställan av Kungliga
Järnvägsstyrelsen att stadfästas
och godkännas av Kunglig Majestät som emblem/symbol för
SJ.
SJ reklamavdelning utformade på 50-talet en logotyp av
bokstäverna SJ i ring och i kvadrat. Kallat frimärket.
Två nya bevingade hjul
”Frimärket” användes fram till
1990-talet.
Då det var dags att omprofilera
SJs logga som den ser ut i dag.
Återigen ett bevingat hjul.
sig med ”nya” vagnar och lok
och ett ”helt nytt” SJ - det bevingade hjulet fick en renässans.
När SJ bolagiserades kom
man fram till nästan det samma.
Ett modernt företag ska ha en
ny symbol. Det blev ett nytt bevingat hjul – inte helt olikt det
som redan fanns.
Mats Gustafsson blir Tågkompaniets nye vd efter Bengt-Erik
Johansson som går i pension
efter årsskiftet. Gustafsson är i
dag vice vd och trafikchef och
har jobbat inom järnvägsbranschen i mer än 25 år.
– Jag är stolt och glad att få
jobbet som vd i
Tågkompaniet, säger
Mats Gustafsson på Tågkompaniets
hemsida.
TEXT ROBERT HERPAI
FOTO SVERIGES JÄRNVÄGSMUSEUM
FOTO TÅGKOMPANIET
23
22
GRATTIS!
KONKURRENSKRAFT 2010: Så här hjälper medarbetarna till
60 år
50 år
✿ 18 oktober
Ingvald Almfjärd
Lokförare, Uddevalla
42 procent billigare lokala taxiresor – det blev
resultatet när division
trafik i Västerås slöt ett
separat avtal direkt med
ett taxibolag istället för
att gå via en central bokning.
✿ 28 oktober
Roger Hedlund
Trafiksäkerhetssamordnare,
Västerås
Alstoms verkstad och Bombardiers verkstad – det är vanliga
resmål för Västeråsförarna.
Verkstäderna ligger flera kilometer från åkstationen på Västerås Central, så därför blir det
en hel del taxiresor.
Tidigare bokade åkstationen
alla taxiresor via en bokningscentral i Skåne, som i sin tur faxade ut till de taxibolag de hade
avtal med.
✿ 31 oktober
Kommer snabbare
✿ 27 oktober
Amy Wihlborg
Tågmästare, Malmö
✿ 27 oktober
Anders Danielsson
Utbildar sig till tågvärd, Göteborg
Jörgen Lissenko
Resesäljare, resebutiken
Stockholm
✿ 8 november
Anette Törngren
Resesäljare, resebutiken Göteborg
40 år
✿ 2 oktober
Ann-Charlotte Jacobsson
Resesäljare på Contact Center, Tranås
✿ 14 oktober
Jörgen Hellström
Lokförare, Stockholm
✿ 18 oktober
Annika Eriksson
Marknadskommunikatör,
Stockholm
30 år
✿ 16 november
Amalia Segh
Jobbar med kundtjänst på
Contact Center, Avesta
✿ 2 november
Christoffer ”Totte” Andersson
Trafikinformatör/Trafikledare
på SJ Trafikledning, Stockholm
✿ 7 november
Daniel Haglund
Instruktionsförare, Västerås
Succé för
Halvan
– Jag tar 12 böcker! Bra
att ha som present, sa
Johan Hellström, pappaledig lokförare och
trebarnspappa.
FOTO PE R-E RIK JÄDE RBE RG
✿ 20 oktober
Bo Nordengren
Tågmästare, Östersund
Johan Hellström köpte 12 signerade böcker av Halvans skapare
Arne Norlin och Jonas Burman.
– Med vårt nya avtal med taxi
Västerås kommer taxin snabbare. Och förarna kan haffa en taxi
på gatan vid behov, vilket är
mycket uppskattat berättar Tobias Lindberg, produktionsledare för förarna i Västerås som tillsammans med kollegan Bitte
Eriksson har bidragit till att avtalet kom till stånd.
Medarbetare från andra åkstationer och divisioner kan använda avtalet för lokala resor.
– Ring mig så talar jag om hur
det går till, uppmanar Tobias.
YLVA TÄGT
Tobias Lindberg kan nu gå ned och ta en taxi direkt vid Västerås Central.
Hans tips sparar en miljon om året
Från 1,3 miljoner per år
till en engångskostnad på
55 000 kronor. Den besparingen blev möjlig när
Tommy Aronsson, produktionsledare för Linköpingsförarna, fick en idé.
– Tidigare hyrde vi dagbäddar
på hotell i Gävle för Linköpingsförarna. Men så fick jag veta att
Norrlandståg hade lediga rum i
sina Gävle-lokaler, berättar
Tommy Aronsson.
Kollegorna inom division Service i Linköping blev också intresserade.
... Sandra Öhnstedt, chef butiksområde Nord/Mellan, som tillsammans
med Mathias Kagre, butikschef i Gävle, skickade ut inbjudningar till
7 000 SJ-kunder att komma till butiken lördagen den 3 oktober.
HALLÅ DÄR ...
FOTO PER NO RÉN
✿ 17 oktober
Inger Berglin
HR kontaktperson, Stockholm.
Billigare
taxiresor
Inom
kort gick
”djungeltelegrafen”
och Tommy kollade
även om
det fanns
Tommy Aronsson.
fler åkstationerna som hade dagbäddar i
Gävle. Det visade sig att även Tierp, Östersund, Stockholm
hade det.
I somras var produktionsledare från Linköping i Gävle och
köpte in möbler och tv-apparater till fyra rum i Norrlandstågs
lokaler.
Hur gick det?
– Helt otroligt bra. Vi hade hoppats på drygt 300, det kom 450!
De första timmarna var det sjukt
mycket folk.
Varför bjöd ni in folk till butiken?
– För att lyfta SJs resebutik i
Gävle lokalt, men också att öka
kännedomen att SJ gör mer än
enbart säljer resor.
Ja, vad hade ni för erbjudanden?
– ”Res 4 betala för 3”, och ”Gå 4
betala för 3”. Det handlade med
andra ord mycket om att sälja
evenemangspaket.
Och?
– Jo, vi sålde för 90 000 kronor
bara under de fyra timmar vi
höll öppet, vilket är jättebra.
Men jag tror mycket på efterförsäljning. Folk går hem, funderar
vilken dag de vill åka, och återkommer sedan för att köpa. Erbjudandena finns ju kvar en tid
framöver.
Hur kunde ni locka så många?
– Vi skickade ut personlig inbjudan med post, och bjöd in folk vi
hade i butiken, veckan innan.
SJ-ambassadörer fanns på plats
den aktuella dagen och gick
runt på stan. Men de fick sedan
flytta in och hjälpa till i butiken
istället när det var som mest folk
där.
Så vad bjöd ni på, förutom bra
erbjudande?
– Cider ur champagneglas, tre
sorters snittar, chips samt vita
dukar och levande ljus på borden. Barnen fick klubbor och
saft. Dessutom körde vi lyckohjulet där tre kunder fick tävla
IC/Natt, Regional, Pendel
Ankomst rätt tid +5 minuter till slutstationen.
0%
50%
100%
TOTALT: IC/NATT 84%
STOCKHOLM-DALARNA 92%
GÖTEBORG-VÄSTERÅS-STOCKHOLM 77%
STORLIEN-STOCKHOLM, DAGTÅG 92%
0%
➚
➚
➘
➘
50%
100%
TOTALT: REGIONALTÅG 94%
UPPTÅGET 96%
VÄTTERTÅG 97%
UPPSALAPENDELN 95%
SVEALANDSBANAN 95%
0%
50%
100%
TOTALT: PENDELTÅG 98%
dan – lokalen långtidshyrdes
när SJ körde Tåg i Bergslagen.
ÖSTGÖTATRAFIKEN 99%
PENDELTÅG GÖTEBORG 98%
YLVA TÄGT
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
CLAES SALOMONSSON
X 2000
Ank. rätt tid +5 minuter
NORRKÖPING-UPPSALA 91%
Fyra egna rum istället för 70 dagrum på hotell per vecka sparar en miljon åt SJ.
Rullgardiner monterades och
en utrymningskarta kom upp.
– I allt gick det på runt 55 000
kronor. Hyran betalade SJ re-
åt gången med chans att vinna
evenemangspaket. Plus att alla
gamla och nya Prio-medlemmar
fick ett gratisexemplar av Kjell
Bergqvists kokbok.
Det här var ju lite av ett test, en
smygpremiär för en fortsatt
snarlik satsning i flertalet av SJs
resebutiker. Eller hur?
– Det stämmer. I november kör
vi snarlik kampanj i SJs resebutiker i Hallsberg, Eskilstuna och
Göteborg.
Johan, med sönerna Lukas, 6,
Markus, 4, och Niklas, 1, passade på att köpa boken ”Här
kommer tåget” när författaren Arne Norlin och illustratören Jonas Burman signerade böcker i ombordpersonalens lokaler på ”49:an” i
Stockholm måndagen den 21
september.
Intresset från SJ-folket
överträffade alla förväntning
och fler böcker fick snabbt
hämtas från annat håll i takt
med att boklådorna tömdes.
– Jätteroligt. Folk här på SJ
är så glada, dessutom väldigt,
väldigt intresserade, sa en
nöjd Arne Norlin efteråt och
bjöd på stående fot upp till att
komma tillbaka för ett signeringstillfälle till för alla som
inte hade möjlighet att komma.
En repris blev det också en
vecka senare.
CLAES SALOMONSSON
PUNKTLIGHETSBAROMETERN SEPTEMBER 2009
FOTO ST ÉFAN ESTASSY
✿ 3 november
Claes Hultstrand
Tågmästare, Malmö
SJ NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009
➘
➘
➚
LINKÖPING-GÄVLE 97%
GÖTEBORG-KARLSTAD 87%
KUST TILL KUST 90%
MÄLARBANAN 86%
0%
➚
➘
➘
➚
➘
➘
➚
➚
➚
➚
50%
X 2000
Ank. rätt tid +15 minuter*
100%
0%
TOTALT: X2000 85%
GÖTEBORG-STOCKHOLM 91%
STOCKHOLM-DALARNA 87%
MALMÖ-STOCKHOLM 86%
ARVIKA-KARLSTAD-STOCKHOLM 84%
SUNDSVALL/ÖSTERSUND-STOCKHOLM 83%
GÖTEBORG-KÖPENHAMN 79%
KÖPENHAMN-STOCKHOLM 77%
➘
➚
➚
➘
➚
➚
➘
➘
➚
50%
100%
TOTALT: X2000 94%
GÖTEBORG-STOCKHOLM 97%
STOCKHOLM-DALARNA 98%
MALMÖ-STOCKHOLM 92%
ARVIKA-KARLSTAD-STOCKHOLM 96%
SUNDSVALL-ÖSTERSUND-STOCKHOLM 92%
GÖTEBORG-KÖPENHAMN 97%
KÖPENHAMN-STOCKHOLM 90%
➚
➚
➚
➘
➚
➘
➚
➚
* Motsvarar extern statistik för X 2000
Pilens riktning är en jämförelse med augusti 2009.
POST T I DN I N G
SJ•NYTT NR 7 14 OKTOBER 2009 ÅRGÅNG 67
Hon hyllar sin
järnvägsbakgrund
Ett järnvägsspår pryder ena
axeln. Ett bevingat hjul den
andra.
– Det är en hyllning till
mina förfäder, säger Åsa
Berglund, femte generationens järnvägare.
SISTA FRÅGAN
Har svininfluensan
märkts av på din
arbetsplats?
Tony Pousette,
lokförare,
Stockholm.
– Det är inget vi
pratar om. Däremot skakar man
inte hand lika
mycket längre.
ÅSA BERGLUND
Yrke: Redovisningsekonom.
Ålder: 40.
Familj: Sonen Knutte, 4 år, och hans
pappa Lasse, som jobbar på EuroMaint.
Bor: Banvaktsstuga i Norrviken i
Sollentuna. Har dessutom en banvaktsstuga i Bollnäs.
Anneli Löfgren,
46, jobbar med
avräkning
på Linkon,
Norrköping.
– Svininfluensan
är en pågående
diskussion på fikarasterna. Vi
pratar om man ska ta vaccinsprutan eller inte. Och om
någon nyser säger man ”har du
fått svininfluensan?”.
Farfars farfar slog i rälsen på somrarna.
Farfars far var banvakt liksom farfar. Och
Åsa Berglunds far var lokförare och jobbade senare på lokledningen i Gävle. Åsa
själv hamnade på löne- och ekonomiavdelningen på SJ.
– Pappa satte stopp för mina lokförardrömmar.
Han
var
med om en
tragisk
tågolycka
för mycket
som förare,
berättar
hon.
Men SJ
blev det i
alla
fall.
Och Åsa har lika mycket järnvägsstolthet
som sina förfäder. Tågresor och banvaktsstugor är, bredvid motorcyklar,
hennes största intressen.
– Hela mitt liv har kretsat kring järnvägen. Nu bor jag i en gammal tjänstebostad
intill spåren i Sollentuna utanför Stockholm. Nummer 9A från Centralen sett.
Den
får
folk själva
fundera ut
var den ska
sitta ...
”
Anita Balstedt,
47, resekontrollant, Stockholm.
– Vi skojar om
det. Vi använder
mycket handsprit när man
har varit ute på tågen. Mest med
tanke på att man tar i så många
mobiler på grund av e-biljetten.
Olov Johansson,
52, lokförare,
Sundsvall.
– Nej, det är så
upphaussat. Jag
är inte orolig för
min skull och
tänker inte vaccinera mig heller. Jag är frisk och
kry och känner mig inte särskilt
utsatt.
Samlar på banvaktsstugor
Nya tatueringar på gång
Flera andra tatueringar finns på planeringsstadiet, som en loklykta på vaden och
en stoppbock med skylten ”ändstation”.
– Den får folk fundera ut själva var den
Åsa Berglund är femte generationens järnvägare. Tatueringarna med järnvägsmotiv är en hyllning till
hennes förfäder.
1
2
FOTO HA NNA AXELS SON
Lite längre upp i landet finns hennes andra banvaktsstuga, nummer 221, i uppväxtorten Bollnäs.
Den ska rivas har kommunen bestämt
och Åsa har kämpat länge för att behålla
den. Kanske kan stugan flyttas.
– De säger att det bullrar för högt så
nära järnvägen. Men för mig är det ljuv
sång. Min familj och jag brukar blunda
och gissa vilken typ av tåg som kör förbi.
Tatueringarna med järnvägsmotiv är
ytterligare en del av Åsas stolthet över
sitt arv.
Järnvägsspåret på vänstra axeln kom
till 2007 och det bevingade hjulet, SJs
gamla logotyp, några år tidigare.
– Men kronan ovanpå hjulet är man
bara värd om man har jobbat på SJ i 50
år. När jag har gjort det bygger jag ut
den.
1 En kollega visade en bild på SJs förra logga, det bevingade hjulet, och föreslog att hon skulle göra
en tatuering av den. ”Det var så klockrent.”
2 Järnvägsspåret med djup i bilden blev Åsa Berglunds andra tatuering.
ska sitta, skrattar Åsa. Hon är inte rädd
för att tröttna på järnvägsmotiven, de
finns ju i hennes blod.
Fyraåriga sonen Knutte, då. Ska han
följa släktingarnas fotsteg in på SJ när
han blir stor?
– Han säger ibland att han ska bli tågmästare. Ibland lokförare. Och han har
berättat för mig vad jag ska bli när jag
blir stor: passagerare. Det låter som ett
bra yrke, tycker jag.
HANNA AXELSSON
Peter Lundberg,
45, tågvärd,
Stockholm.
– Nej, ingenting.
Jag tycker att
det har varit för
mycket skriverier
om det, influensan kommer ju varje år. Jag
tycker att SJ som arbetsgivare
har skött det bra. Det är egenansvar, vilket är bra.
Sandra Öhnstedt, 32, regionchef Östersund.
– Nej, i min region har vi inte
ett enda fall av
svininfluensan.
Jag hoppas att vi
ska klara oss även framöver. Alla
säljare är noggranna med handhygienen och alla har tillgång till
desinfektionsmedel. Även tangentbord, telefoner och så vidare rengörs oftare.