"ad/sport" artikel over barry middleton

Transcription

"ad/sport" artikel over barry middleton
ffscheld mBI BBn lach
Baxqr ïvtfrddletom Ïceert tertrg naer m*rd'*ï##ö
2oi5
WA§§EI$AAH n Barry
Middleton speelde zich
op de slotdag van de
eompetitie veilig met
HGC, door een 1-O thuiszege op Pinoké. Het was
voor de Z9-jarige Engelsman ziin |aatste wedstrijd
in Nederlandse dienst,
want hii keert definitieÍ
huiswaarts.'Om eerlijk te
zijn: ik kijk ernaar uit om
terug te gaan.,
MIKE §*fr§CH§TEg§
In de aanloop naar afgelopen zondaghadden BarryMiddleton en zijn
rÍendin Beckie Herbert het gekscherend over funday. Het was de
dag rvaarop Middleton (met HGC)
en Herbert (met Pinoké) zich op de
slotdag van de hoofdklasse dienden
veilig te spelen op Haagse bodem.
\Iiddleton uitgerekend tegen
de
mannen van Pinoké, Herbert op bezoek bij HDM. Voor beide Engelse
hod<elspelers liep het goed af.
..Het is mooi dat we er allebei zijn
ingebleven," aldus Middleton.,,Ik
wil niet spreken van een perfecte
Ílng voor ons, want je wilt zo,n wedsfijd ais deze in eerste instantie heIemaal niet spelen. Maar het is mooi
dal het zo is gelopenl'
De routinier erkent dat hij met
play-outs niet blindelings had vertrouwd op een goede afloop. ,,Ik
maakte mij wel zorgen. Ik weet wat
het is om een seizoen langveel wedstrijden te verliezen en dan te moelen spelen tegen teams die het hele
iaar lang gewonnen hebben. Die zijn
mentaal vaak sterker. Je wilt die
wedstrijden gewoon niet spelen. Dit
is een grote opluchting."
Voor Middleton }«Íam er met de
lhuiswedstrijd tegen pinoké een
:inde aan zijn hockeyavontuur aan
le andere kantvan de Noordzee. Hij
rerlaat HGC, de club waar hij van
Barry Middleton (r) komt net te kort om succesvol te zijn voor HGE. roro
B0BEBT vAN sruyvENBEHG
2006 tot 2010 speelde en vorigjaar
zomer terugkeerde, deze keer voor-
land. De routinier licht die ietwat
goed.
,,Ik moet terug naar Engeland
?fd /s#Je #ywffiffir
§,e§§ #Yw r##trtr
{ep.ga§ {§#{&{
§ss,s§{te sffi#y§'
vailrr'ege de voorbereidingen met
het nationale team. Het
voelt
weemd. De laatste keer dat ik hier
vertrok, wist ik dat er altld een kans
was om terug te keren. Nu weet ik:
ditwas mijn laatste optreden in Ne-
derland. Het is weemd, maar zo
gaat het leven."
Moeite heeft de 270-voudig inter-
national, die opgroeide in het
Noord-Engelse Yorkshire, niet om
terug te keren naar zijn vaderland.
,,Om eerlijkte zijn: ikkijk ernaar uit
om terug naar huis te gaan. Ik ben
nu 29 en ik heb mijn halve volwassen leven in Nederland, Duitsland
en andere plaatsen doorgebracht.
Ik
ben in een fase van mijn leven beland dat ik mij wil settelen in Engeland. Mijn wienden, familie; alles is
daar. Ik heb een huis in Marlow, een
plaatsje ten Westen van Londen.
Dat is ook vijf minuten van de plek
waar wij trainen met de nationale
ploeg." In clubverband zal Middleton volgend seizoen gaan spelen
voor Holcombe, dat acteert op het
op één na hoogste niveau van Enge-
opvallende keuze toe.
FOCUSSEN
Middleton: ,,Ik ken de coach erg
goed en ze hebben plannen om te
promoveren. Ze willen binnen een
paar jaar één van de topteams in
Engeland zijn. Daarbij wil ik mij
met de nationale ploeg focussen op
de World kague, het EK en hopelijk
het 1trK. En de competitie in Engeland is niet hetzelfde als in Nederland, dus het is niet zo'n groot
gemis. Het is hopelijk voor een jaar.
"We zullen zien
of we promoveren of
niet. Als het goed gaat, blijf ik voor
een paar jaar. Het is misschien een
weemde keuze, maar hopelijk één
die goed uttpakt op het eind."

Similar documents

Klik hier - Pinoke Zilverlingen

Klik hier - Pinoke Zilverlingen Als er iets leuks georganiseerd werd op Pinoké was Toon erbij. Later zorgde zijn familie dat hij er bij kon zijn. De laatste keer was vorig jaar bij de mosselmaaltijd. Hij vond het heerlijk oude b...

More information