imalat mühendisliği - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Arşivi

Comments

Transcription

imalat mühendisliği - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Arşivi
tmmob makina mühendisleri odası
V. DANILEVSKY
İMALAT
MÜHENDİSLİĞİ
Çeviren: Malt. Müh. Emin Bahadır KANTAROĞLU
YAYIN NO: 121
TMMOB MAKlNA MÜHENDİSLERİ ODASI
OCAK 1967
YAYIN NO: 121
BASKI: Yom BMB Y«y»SM^M Ud. ŞU.
TA296120 ANKARA
TABLOLAR, STAfOARHAR
529
MKE NORMU
DÎN NORMU
Ç 1020
C 22
SAE/AISI NORMU
GEREÇ Nr.Sl
1020
1.0402
KiMYASAL ANALiZi
0,15
0,24
Mn
Si
0,30
0,60
0,10
0,30
0,050
ençok
0,040
ençok
UYGULANDIĞI YERLER
MAKİNELER - CIVATALAR - SOMUNLAR vs. YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
YUMUŞAK TAVLAMA
NORMAL1ZE
SERTLEŞTİRME
MENEV1ŞLEME
SERTLEŞTİRME ORTAMI
•
1100-850° C
650-700° c
880-910°C
.880-920°C
530-670°C
JSUDA - YAĞDA
\
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ DURUMDA
KOPMA DAYANIMI
50-65 kg/mm
2
30 kg/mm2
% 16 ( 5 d°)
AKMA SINIRI
KOPMA UZAMASI
NORMAUZE EDiLMiŞ DURUMDA
42-55 kg/mm2
KOPMA DAYANIMI
AKMA SINIRI
27 kg/mm
KOPMA UZAMASI
KOPMADA KESİT DARALMASI
2
% 27 ( 5 d °)
% 55
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
530
ençok 140 HB 30
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr.Sl
—
Ç 1030
SAE/AISI NORMU
—
1030
KiMYASAL ANALİZİ
%
C
Mn
Si
P
, ,, .
0,040
ençok
X
0,60
0,90
S
0,050
ençok
UYGULANDIĞI YERLER
MAKİNELER - DİNGİLLER - GEMİ ŞAFTLARI (uskurmili) - CIVATA vs.
YAPIMINDA
SICAK ŞFKIL VERME „
YUMUŞAK TAVLAMA
ISIL İŞLEMİ DURUMU
NORMALİZE
MENEVİŞLEME
SERTLEŞTİRME
SERTLEŞTİRME ORTAMI
1100 - 850 ° C
. . 650- 700°C
„
890 - 920° C
150 - 200° C
860- 90ü°C
SUDA - YAĞDA
FİZİKSEL NİTELİKLERİ
SERTLEŞTİRİLMİŞ ve MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA
KOPMA DAYANIMI
55-80 kg/mm2
30-36 kg/mm 2
-enaz-% 20-22 (5 d°)
AKMA SINIRI
KOPMA UZAMASI
SERTLEŞTİRİLMİŞ DURUMDA
bO- 80 kg/mm2
KOPMA DAYANIMI
36 kg/mm2
-enaz-% 12 ( 5 d°)
AKMA SINIRI
KOPMA UZAMASI
NORMALİZE EDiLMiŞ DURUMDA
KOPMA DAYANIMI
.45-60 kg/mm2
AKMASINIRI
KOPMA UZAMASI
24kg/mm
-enaz-% 27 ( 5 d°)
ÇENTİK DAY ANIMI-DVMSERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
2
10mkg/sm
2
-ençok-155 HB 30
531
MKE NORMU
DÎN NORMU
Ç 1040
GEREÇ Nr. SI
SAE/AISI NORMU
1040
1. 0501
Ç 35
KiMYASAL ANAÜZl
C
Mn
0,60
0,90
0,35
0,44
Si
0,10
0,30
P
S
0,040
ençok
0,fM3
ençok
UYGULANDIĞI YERLER
TRANSMİSYON MİLLERİ - RAYLAR - DlŞÜLER vs. YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
1100-»50° C
YUMUŞAK TAVLAMA
650 - 700°C
NORMALlZE
880 - 900°C
SERTLEŞTİRME
840 - 880°C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
SUDA-YAĞDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ ve MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA
KOPMA DAYANIMI
60-80 kg/mm 2
AKMA SINIRI
33-42 kg/mm2
KOPMA UZAMASI
%16-20(5d°)
ÇENTİK DİRENCİ
-DVM- 6 mkg/sm2
NORMALlZE EDiLMiŞ DURUMDA^
55 - 70 kg/mm2
28 kg/mm2
KOPMA DAYANIMI
AKMA SINIRI. . . .^
KOPMA UZAMASI
-
% 22 (5 d )
AKMA DAYANIMI
2
300°C
22 kg/mm
350°C
19 kg/mm 2
400°C
16 kg/mm2
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
532
-ençok-172 HB 30
h
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr.Sl
"^E/AISI NORMU
C 45
1.0503
1050
Ç 1050
KiMYASAL ANALiZi
C
Mn
Si
P
0,45
0,54
0,60
0,90
0,10
0,30
0,040
ençok
S
0,050
ençok
UYGULANDIĞI YERLER
CER KANCALARI - DlŞLlLER - KAZMALAR vs. YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
1100-850°C
YUMUŞAK TAVLAMA
650 - 700°C
NORMALlZE
SERTLEŞTİRME
MENEV1LEŞME
SERTLEŞTİRME ORTAMI
840-870°C
820- 860°C
530- 670°C
YAĞDA-SUDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ ve MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA
KOPMA DAYANIMI
AKMA SINIRI
'.
KOPMA UZAMASI
60-90 kg/mm2
36-48 kg/mm2
% 18- 14 ( 5 d°)
NORMALlZE EDiLMiŞ DURUMDA
KOPMA DAYANIMI
'.60-80 kg/mm
2
2
AKMA DAYANIMI
KOPMA UZAMASI
34 kg/mm
-enaz-% 18 (5 d°)
-DVM- 6- 7 kgm/sm2
ÇENTİK DAYANIMI
SERTLİK DAYANIMI
SUDA
YAĞDA
YUMUŞ AK TAVLANMIŞ DURUMDA
61 HR c 25 mm.tf
58 HR c 25 mm 0
.ençok- 260 HB 3 O
533
MKE NORMU
DÎN NORMU
Ç 1060
GEREÇ Nr.Sl
SAE/AISI NORMU
1.0601
C 60
1060
KiMYASAL ANALiZi
C
Mn
Si
0,55
0,64
0,60
0,90
0,10
0,30
P
S
0,040
0,050
ençok
ençok
UYGULANDIĞI YERLER
MİLLER - ŞAFTLAR - CIVATALAR vs. YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
1100 — 850°C
YUMUŞAK TAVLAMA
NORMALlZE
650 — 700°C
820 - 850°C
SERTLEŞTİRME
MENEV1ŞLEME . .
800 — 840°C
530 - 670°C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
. SUDA-YAĞDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ ve MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA
70-105 kg/mm2
. ... 44 — 57 kg/mm *
. . , .%15 — 12(5d°)
KOPMA DAYANIMI
AKMA SINIRI
KOPMA UZAMASI
:
NORMALlZE EDiLMiŞ DURUMDA
70-85 kg/mm2
KOPMA DAYANIMI
39 kg/mm2
. . . % 15 ( 5 d°)
AKMA SINIRI
KOPMA UZAMASI
MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA SERTLİKLERİN SICAKLIKLARLA DEĞiŞiMi
200°C
-60HRc/suda- 51HRc/yağda
400°C
-42 HR c/suda- 35 HR c/ yağda
600°C
-30 HR c/suda- 24 HR c/ yağda
SERTLİĞİ
SUDA
YAĞDA
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
534
61,5 HR c
58,4 HR c
-ençok- 243 HB 30
MKE NORMU
Ç 3130
GEREÇ Nr.Sl
DÎN NORMU
28 NiCr 6
SAE/AISI NORMU
1.5714
3130
KiMYASAL ANALiZi
Mn
C
0,50
0,90
0,25
0,32
Si
P
S
Cr
Ni
0,15
0,35
0,040
ençok
0,040
ençok
0,40
0,60
1,25
1,75
UYGULANDIĞI YERLER
OTO MİLLERİ - ORTA DERECEDE DAYANIM GEREKTiREN PARÇALAR
- DİŞLİLER - KRANKMlLLERl vs. YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
1050 - 850° C
YUMUŞAK TAVLAMA
-durgun havada- 630 — 850° C
SERTLEŞTİRME
800 - 850° C
MENEVlŞLEME
550 - 630° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
YAĞDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ ve MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA
75-130 kg/mm2
KOPMA DAYANIMI
AKMA SINIRI
55-90 kg/mm2
KOPMA UZAMASI
% 10 -17 (5 d°)
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
-ençok- 217 HB 30
535
MKE NORMU
Ç 3230
GEREÇ Nr.Sl
DÎN NORMU
SAE/AISI NORMU
1.5736
28 NiCr 10
3230
KiMYASAL ANALiZi
0,28
0,36
Mn
Si
0,50
0,90
0,15
0,35
S
0,040
ençok
0,040
ençok
Cr
Ni
0,55
0,95
2,25
2,75
UYGULANDIĞI YERLER
YÜKSEK DAYANIM GEREKTİRMEYEN MAKİNE PARÇALARI - MİLLER
- KAMALAR vs. YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
1050 - 850° C
YUMUŞAK TAVLAMA
630° C
SERTLEŞTİRME
800 — 850° C
MENEVlŞLEME
550 - 630° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
,
YAĞDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ ve MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA
KOPMA DAYANIMI
70-120 kg/mm
AKMA SINIRI
.55-85 kg/mm
KOPMA UZAMASI
2
2
% 10 -17 (5 d°)
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
536
-ençok- 220 Hb 30
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ NrJSl
Ç 3315
14 NiCr 14
1. 5752
SAE/AISI NORMU
3315
KiMYASAL ANALiZi
C
Mn
Si
0,10
0,17
0,50
0,90
0,15
0,35
P
0,040
ençok
S
0,040
ençok
Cr
Ni
0,55
0,95
3,25
3,75
UYGULANDIĞI YERLER
ORTA DERECEDE DAYANIM GEREKTiREN PARÇALAR - DlŞLlLER
- BlLYALIYATAKLAR -PİSTON YATAKLARI w. YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
1100-850° C
YUMUŞAK TAVLAMA
620-670° C
NORMALlZE
840 - 870° C
SEMENTASYON
850 - 880° C
SERTLEŞTİRME
830 - 860° C
MENEVlŞLEME
SERTLEŞTİRME ORTAMI
170 - 210° C
. . YAĞDA
FiZiKSEL NİTELİKLERİ
SERTLEŞTİRİLMİŞ DURUMDA
KOPMA DAYANIMI
AKMA SINIRI
^0 -120 kg/mr
• .
. 65 kg/, mm
% 10 -16 (5 d°)
<naz
KOPMA UZAMASI
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
-ençok- 220 HB 30
537
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr.Sl
SAE/AISI NORMU
Ç 3330
31 NiCr 14
1.5755
3330
KiMYASAL ANALiZi
Mn
C
0,27
0,35
Si
0,50
0,90
P
S
0,040
en çok
0,15
0,35
0,040
ençok
Cr
Ni
0,55
0,95
3,25
3,75
UYGULANDIĞI YERLER
MİLLER - KAMALAR - DlŞLlLER vs. YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
..................................
YUMUŞAK TAVLAMA
..................................
SERTLEŞTİRME . . .
MENEV1ŞLEME
................
.............
............................
SERTLEŞTİRME ORTAMI
..................
1050 - 850° C
600 - 650° C
. ...... 810-830° C
. . . . . . ..... 530 - 670° C
'.
................
YAĞDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ
DURUMDA
75-125 kg/mm2
KOPMA DAYANIMI
AKMA SINIRI
55-85 kg/mm2
KOPMA UZAMASI. .
% 10 - 14 ( 5 do)
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
538
-ençok- 230 HB 30
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr.Sl
SAE/AISI NORMU
1.7220
4130
34 CrMo 4
Ç 4130
KiMYASAL ANALiZi
0,25
0,34
Mn
Si
0,80
0,90
0,15
0,35
0,040
ençok
0,040
ençok
Cr
Ni
0,80
1,10
0,15
0,25
UYGULANDIĞI YERLER
MAKİNE PARÇALARI - PALETLER - BORU KOKlLLERl - OTO HAREKET
PARÇALARI - OTO AKS MlLLERl vs. YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
:
1050 - 850° C
YUMUŞAK TAVLAMA
680 - 720° C
NORMALtZE
SERTLEŞTİRME
850 - 880° C
820 — 850° C
MENEVlŞLEME
530 — 670° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
SUDA — YAĞDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ ve MEVlŞLENMlŞ DURUMDA
KOPMA DAYANIMI. . . . •
70 - 120 kg/mm 2
AKMA SINIRI
45 — 80 kg/mm2
KOPMA UZAMASI
% 11 - 15 (5 d°)
SERTLİĞİ
SUDA
YAĞDA
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
52;HR c 25 mm O
47 HR c 25 mm O
. 217 HB 30
539
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr.Sl
SAE/AISI NORMU
Ç 4140
42 CrMo 4
1.7225
4140
KiMYASAL ANALİZİ
1
C
0,35
0,44
Mn
0,60
0,90
Si
P
S
Cr
Mo
0,15
0,35
0,040
ençok
0,040
ençok
0,80
1,10
0,15
0,25
UYGULANDIĞI YERLER
YÜKSEK DAYANIM GEREKTiREN MAKİNE PARÇALARI VE ARAÇLARI - YAPI
ARAÇ ve GEREÇLERi - MlLER vs. YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
YUMUŞAK TAVLAMA
1050 - 850° C
680 - 720° C
,
NORMAL1ZE
850 - 880° C
SERTLEŞTİRME
820 - 850° C
MENEV1ŞLEME
530 - 670° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
SUDA -YAĞDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ DURUMDA
: . . . 80 —130 kg/mm2
KOPMA DAYANIMI
55 — 90 kg/mm2
AKMA SINIRI
KOPMA UZAMASI
;
% 10 - 14 ( 5 d )
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLAMA SONUNDA
540
-ençok- 217 HB 30
DÎN
MKE NORMU
GEREÇ Nr 51
SAE/AISI NORMU
1. 7035
5140
41Cr4
Ç 5140
KiMYASAL ANALiZi
C
Mn
Si
P
S
0,35
0,44
0,60
0,90
0,15
0,35
0,040
ençok
0,040
ençok
Cr
0,80
1,10
UYGULANDIĞI YERLER
YÜKSEK DANAYIMLI MAKİNE YAPIM GEREÇLERi - KARANKMlLLERl ALEV SERTLEŞTlRlLMESlNE UYGUN ARAÇ ve GEREÇ YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
1050 - 850° C
YUMUŞAK TAVLAMA
680 - 720° C
NORMALtZE
860 - 880° C
SERTLEŞTİRME
820 - 850° C
MENEVlŞLEME
530 - 670° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
SUDA-YAĞDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ ve MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA
80-120 kg/mm2
KOPMA DAYANIMI
55-80 kg/mm2
O,
% 11 - 14 ( 5 d )
AKMA SINIRI
KOPMA UZAMASI
840° C DE YAĞDA SERTLEŞTlRlLlP 600° C DE MENEVİŞLENDİĞİNDE
KOPMA DAYANIMI
95 kg/mm2
AKMA SINIRI
70 kg/mm2
KOPMA UZAMASI
% 20
KOPMADA KESİT DARALMASI
% 65
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
DÖVÜLMÜŞ ve AĞIR SOĞUTULMUŞ DURUMDA
doku; ferritik-berlitik
DÖVÜLMÜŞ ve HIZLI SOĞUTULMUŞ DURUMDA
doku; painitik
-«nçok- 277 HB 30
,
200 HB 30
280 HB 30
541
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr.Sl
SAE/AISI NORMU
8640
Ç 8640
KiMYASAL ANALiZi
Mn
0,35
0,44
0,70
1,00
Si
0,40
ençok
0,15
0,35
0,40
ençok
Cr
Ni
Mo
0,40
0,60
0,40
0,70
0,15
0,25
UYGULANDIĞI YERLER
PERVANE MİLLERİ - ŞAFTLAR vs. YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
1100 - 850° C
YUMUŞAK TAVLAMA
-fırında- 870 - 830° C
-havada- 880 - 930° C
NORMALlZE .
SERTLEŞTİRME
830 — 860° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
YAĞDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ ve MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA
- 854° C suda sertleştirilip 649° C da menevislenmiş103 kg/mm2
KOPMA DAYANIMI
AKMA SINIRI
92 kg/mm2
KOPMA UZAMASI
KOPMADA KESlT DARALMASI
% 19 ( 5 d°)
% 43
SERTLİĞİ
321 HB 30 HV
NORMALlZE EDiLMiŞ DURUMDA
KOPMA DAYANIMI
AKMA SINIRI
KOPMA UZAMASI
KOPMADA KESİT DARALMASI
SERTLİK
542
79 kg/mm2
. 6 0 kg/mm2
% 20 ( 5 d° )
% 41,5
222 HB 30
MKE NORMU
DÎN NORMU
Ç 1090
C 85 W S
GEREÇ Nr.Sl
SAE/AISI NORMU
1. 1830
1090
KiMYASAL ANALiZi
C
Mn
Si
0,85
0,95
0,60
0,90
0,10
0,30
P
S
0,040
ençok
0,050
ençok
UYGULANDIĞI YERLER
GREYDER ve DOZER BIÇAKLARI — MATKAP, ZIMBA GiBi KESME TAKIMLARI —
BALYOZLAR - KESERLER - ÇEKİÇLER - EĞELER - AĞAÇ TESTERELERİ ve
ÇELiK HALAT TELLERİ vs. YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
1000 - 800° C
YUMUŞAK TAVLAMA
680 — 710° C
GERiLiM GİDERİCİ TAVLAMA -fırında veya durgun havadaSERTLEŞTİRME
; . . . 600 - 650° C
. . .'
790 - 820° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
YAĞDA
FiZiKSEL NİTELİKLERİ
SUDA SUVERlLDlĞtNDE
SERTLİĞİN MENEVİŞ SICAKLIKLARIYLA DEĞiŞiMi
100° C
150° C
200° C
250° C
300° C
400° C
600° C
65 HR c
64 HR c
: . . . . 62 HR c
59 HR c
. . 55 HR c
45 HR c
40 HR c
SERTLEŞTİRİLMİŞ ve MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA
KOPMA DAYANIMI
90 kg/mm2
AKMA DAYANIMI
KOPMA UZAMASI
115 kg/mm2
,
% 7 (5d°)
KOPMADA KESİT DARALMASI
; . % 30
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
SERTLEŞTİRİLMİŞ DURUMDA
220 HB 30 HV
63 HR c
543
MKE NORMU
GEREÇ Nr.Sl
DÎN NORMU
C110W1
Ç 10110
SAE/AISI NORMU
10110
1.1550
KiMYASAL ANALiZi
C
Mn
1,00
1.20
0,25
en çok
Si
P
S
0,25
en çok
ençok
0,030
0,030
ençok
UYGULANDIĞI YERLER
FREZELER - RAYBALAR - KLAVUZLAR - PAFTALAR - BIÇAKLAR - EĞELER
vs. YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
1000 - 800° C
YUMUŞAK TAVLAMA
-formda- 700 — 680° C
NORMALlZE
-havada- 820 — 800° C
GERiLiM GİDERİCİ TAVLAMA
650 - 600° C
SERTLEŞTİRME
810 - 780° C
MENEVlŞLEME
300 - 100° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
YAĞDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SUDA SUVERlLDlĞlNDE
SERTLİĞİN MENEVİŞ SICAKLIKLARlYLE DEĞiŞiMi
100° C
65 HR c
150° C
200° C
64HRc
62 HR c
250° C
300° C
58 HR c
54 HR c
SERTLİĞİ
SUDA
YAĞDA
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
544
.
65 HR c mm <f>
61
HR c
-ençok- 210 HB 30
h«
MKE NORMU
C 10115
DÎN NORMU
GEREÇ NrJSl
SAE/AISI NORMU
C 110 W 2
1.1650
—
KiMYASAL ANALiZi
C
Mn
1,00
1,20
0,35
ençok
Si
0,30
ençok
P
S
0,030
ençok
0,030
ençok
UYGULANDIĞI YERLER
ÇOK SERT TAŞLARIN, TAHTA ve DERi İŞLENMESİNDE KULLANILAN
TAKIMLARIN YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
1000 - 800° C
YUMUŞAK TAVLAMA
680 - 710° C
GERiLiM GİDERİCİ TAVLAMA
600 - 650° C
SERTLEŞTİRME .
„ . -yağda- 780 - 810° C
SERTLEŞTİRME
-suda- 760 — 790° C
MENEVlŞLEME
100 - 300° C
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SUDA SUVERlLDlĞlNDE
SERTLİĞİN MENEVİŞ SICAKLIKLARIYLE DEĞiŞiMi
100° C
65 HR c
150° C
64 HR c
200° C
62 HR c
250° C
58 HR c
300° C
54 HR c
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
-ençok- 210 HB 30
545
MKı' NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr.Sl
SAE/AISI NORMU
C 3150
3150
KiMYASAL ANALiZi
0,46
0,54
Mn
Si
0,60
0,90
0,15
0,35
S
0,040
ençok
0,040
ençok
Cr
Ni
0,60
0,90
1,00
1,50
UYGULANDIĞI YERLER
KALIPLEK ÇELİKLER - SICAK DÖVME KALIPLARI - OTOMOBiL ve MAKlNE
PARÇALARI - AŞINMAYA KARŞI DAYANIMLI PARÇALARIN YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
1050-850° C
YUMUŞAK TAVLAMA
-fırında- 660 - 700° C
NORMALlZE
-havada- 860 - 880° C
SERTLEŞTİRME
840 - 880° C
MENEVlŞLEME
;
400- 600° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
YAĞDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ ve MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA
75-130 kg/mm 2
KOPMA DAYANIMI
AKMA SINIRI
55 — 90 kg/mm
KOPMA UZAMASI
2
% 10 - 14 (5d°)
SERTLİĞİN MENEVlŞLEME SICAKLIKLARIYLE DEĞiŞiMi
200° C
-yağda- 57
HR c/suda 54 HR ç
400° C
. -yağda- 50
HR c/suda 50 HR c
600° C
-yağda- 37,5 HR c/suda 33 HR c
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
ERİŞİLEN SERTLİK
546
217 HB 30
-ençok- 56 HR c
Jf
MKE NORMU
Ç 5330
DÎN NORMU
GEREÇ Nr.Sl
X 32 CrMoV 33
1.2365
S AE/AISI NORMU
5330
KiMYASAL ANALiZi
C
Mn
Si
0,25
0,34
0,20
0,40
0,20
0,40
P
S
Cr
0,025
en çok
0,025
ençok
2,50
3,50
f
Mo
'
|
2,50
3,00
V
0,40
0,70
UYGULANDIĞI YERLER
ÇOK YÜKSEK ISI ETKİLERİNE DAYANIMLI ve YÜKSEK ALAŞIMLIDIR, SÜREKLİ
SICAKLIK DEĞİŞİMİNE DAYANIMLI OLDUĞUNDAN, SIÇ AKİ Ş KALIPLARI* SICAK
KESEN MAKAS BIÇAKLARI-SICAK DÖVME PRESLERİNDEDELME vs. İŞLERiN YAPIMINDA
ISIL İŞLEMİ DURUMU
SICAK ŞEKİL VERME
-kiüde- 1100-850° C
YUMUŞAK TAVLAMA
-fnrmda- 710-770° C
GERİLİM GİDERİCİ TAVLAMA
-fırında- 600
SERTLEŞTİRME
650° C
1020 -1070° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
. . .
-yağda, durgun havada veya tuz ve metal banyosunda.-
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ DURUMDA KOPMA DAYANIMI . .
190 kg/mm2
SERTLİĞİN MENEVtŞLEME SICAKLIKLARİYLE DEĞiŞiMi
600° C
61 HR c
650° C
55HRc
700° C
40 HR c
547
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr.Sl
SAE/AISI NORMU
Ç 7430
X 30 WCr V 53
12567
7430
KiMYASAL ANALiZi
0,25
0,34
Mn
Si
0,20
0,40
0,15
0,35
0,025
0,030
0,025
0.030
Cr
Ni
W
2,50
3,50
0,40
0,60
3,50
4,50
0,40
0,60
UYGULANDIĞI YERLER
PRESLER
ÖRS ve KALIPLARI - SICAK ÇEKME ve UZATMA PRESLERİ- SICAK
BASMA KALIPLARI - YÜKSEK ISI ve BASINCA DAYANIMLI SALMASTRA vs
YAPIMINDA TERCiH EDlLMELlDlR.
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
1100 - 850° C
YUMUŞAK TAVLAMA
740-780° C
SERTLEŞTİRME
1050 -1150° C
MENEVtŞLEME .
600- 700° C
GERiLiM GÎDERlCl TAVLAMA
.
SERTLEŞTİRME ORTAMI
600 - 650* C
-yağda, tuzda veya metal banyosunda —
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ DURUMDA KOPMA DAYANIMI
180 kg/mm2
KOPMA DAYANIMI ve SERTLİĞİN SICAKLIKLARLA DEĞtŞlMt
600° C
170 kg/mm2 58 HRc
650° C
155 kg/mm2 53 HR c
700° C
115 kg/mm2 42 HRc
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
SERTLEŞTlRlLMt Ş DURUMDA
548
240 HB 30
-ençok- 61
HR c
H'
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr.Sl
Ç 7930
X 30 WCrV 93
SAE/AISI NORMU
7930
1.2581
KiMYASAL ANALİZİ
ç
Mn
0,20
, 0,40
0,28
0,34
Si
P
S
Cr
V
W
0,15
0,35
0,030
ençok
0,030
ençok
2,50
3,50
0,40
0,60
8,00
10,00
UYGULANDIĞI YERLER
YÜKSEK SICAKLIKLARDA ŞEKİLLENECEK PARÇALAR--ÇOK YÜKSEK
DAYANIM GEREKEN SICAK MAKAS BIÇAKLARÎ-DÖVME MAKİNELERİ
TAKIMLARI-SÜPAP KONİLERİNDE KULLANILAN KALIPLAR- BASMA
SURETİYLE CIVATA--SOMUN, PERÇİN TAKIMLARI-METAI/PRES ve
BORU PRES MAKİNELERl-TAKIM PARÇALARI-KÜÇÜK FAKAT ÇOK
YÜKSEK DAYANIMLI BURÇLARIN İTME ZIMBALARI-PRES KALIPLARI
-PRESLEMEDE BASMA KOL ve BASMA KAFALARI YAPIMINDA
ISIL İŞLEMİ DURUMU
SICAK ŞEKİL VERME
1100 - 850° C
YUMUŞAK TAVLAMA
740 - 780° C
GERİLİM GİDERİCİ TAVLAMA
600 - 650° C
SERTLEŞTİRME
,
1100 - 1150° C
- yağda, -durgun havada, -püskürtme hava veya tuzda -metal banyoda 450-500
C'de
soğutulacak. İlk ısıtma 850° C ye kadar bölünmeden sürekli olakcaktır.
FİZİKSEL NİTEyKLERÎ
MENEVİŞ SICAKLIKLARIYLE KOPMA DAYANIMI DEĞİŞİMİ
-havada sertleştirildiğinde •
- yağda sertleştirildiğinde •
600° C
175 kg/mm2
650° C
. 160 kg/mm
700° C
120 kg/mm2
2
:
600° C
150 kg/mm
650° C :
135 kg/mm
700° C
120 kg/mm2
2
SERTLİĞİ
YAĞDA
49,6 HR c veya 520 HB 30
HAVADA
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
43,2 Hr c veya 430 HB 30
240 HB 30
549
MKE NORMU
DÎN NORMU
SAE/AIS1 NORMU
GEREÇ Nr£l
Ç 1390
1390
KiMYASAL ANALiZi
0.85
0,84
Mn
Si
1,60
0,15
0,35
0,040
euçok
0,040
ençok
UYGULANDIĞI YERLER
TAKIMLAR ÇEKME KALIPLARI -3 mm KALINLIĞA KADAR SAÇLARINKESKİ
ZIMBALARI-KESKİ PARÇALARI-KOMPLÎKE KESKİ MATRÎSLERI-KÜÇÜK
MAKAö ÜİÇAKLARI vs. YAPIMINDA.
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
1050-850° C
YUMUŞAK TAVLAMA
.formda- 680-720° C
SERTLEŞTİRME
790-820° C
MENEVlŞLEME
100 - 300° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
YAĞDA
FiZiKSEL NİTELİKLERİ
MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA SERTLİĞİN SICAKLIKLARLA DEĞiŞiMi
100° C
64 HR c
200° C
62 HR c
300° C
57 HR c
SERTLİĞİ
SUDA
YAĞDA
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
550
61 - 64 HR c 25 mm O
.
60 HR c 25 mm O
220 HB 30
h
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr.Sl
SAE/AISI NORMU
Ç 5190
105 MnCr 4
1. 2127
5190
KiMYASAL ANALiZi
C
Mn
Si
P
S
Cr
0,85
1,00
0,60
1,00
0,15
0,35
0,040
ençok
0,040
ençok
0,80
1,10
UYGULANDIĞI YERLER
SAÇ İŞLEME KESKILERI-BASKI TAKIMLARI-KÜÇÜK MAKAS BIÇAKLARI
-CEVHER ÖĞÜTME BtL YALARI—YATAK W L YALARI vs. YAPIMINDA
ISIL İŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
-külde, fırında- 1050 - 850° C
YUMUŞAK TAVLAMA
-fırında- 710 - 750° C
SERTLEŞTİRME
800-830° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
YAĞDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLtflN MENEVtŞLEME SICAKLIKLARIYLE DEĞiŞiMi
100° C
64HRc
150° C
63 Miti
200° C
62 HR c
250° C
60 HR c
300° C
58 HR c
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
225 HB 30
SERTLEŞTİRİLMİŞ DURUMDA
64
HR c
551
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr. SI
SAE/AISI NORMU
Ç 7245
45WCrV7
1. 2542
7245
KiMYASAL ANALiZi
C
Mn
Si
P
S
Cr
V
W
0,40
0,50
0,20
0,40
0,80
1,10
0,030
ençok
0,030
ençok
0,80
1,20
0,15
0,25
1,80
2,10
UYGULANDIĞI YERLER
KALIN SAÇLARIN, LAMALARIN, KÖŞEBENTLERİN -5 mm den daha kalın-
İŞLENMESİNDE KULLANILAN ye DAYANIMLI OLMASI GEREKEN KESKİLER
-YÜKSEK DAYANIM ETKİSİNDE KALAN SOĞUK DELGlLER-AĞAÇ KESMEDE
KULLANILAN MAKtNE BIÇAKLARI-BASINCA DAYANIMLI EL ALETLERlBASINÇLA ÇALIŞAN TAKIMLARIN -keski, kama, balyoz vs. -YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
-külde- 1050 - 850° C
YUMUŞAK TAVLAMA
-fırında- 710 - 750° C
SERTLEŞTİRME
890 - 920° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
YAĞDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLl ĞlN MENEVl ŞLEME SICAKLIKLARIYLE DEGt ŞlMl
200° C
300° C
400° C
53 HR c
51 HR c
49 HR c
SERTLİĞİ
YAĞDA
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
552
..
54 HR c 25 mm O
225
HB 30
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr.Sl
SAE/AISI NORMU
Ç 72100
105WCr6
1.2419
72100
KiMYASAL ANALtZt
C
Mn
Si
P
S
Cr
W
0,90
0,70
1,00
0.15
0,35
0,040
ençok
0,040
ençok
0,80
1,00
120
1,10
1,10
UYGULANDIĞI YERLER
MAKAS ÇAKILARI-MASTARLAR-SOĞUK KESME iŞLERiN DE-Vİ D A AÇMA
TAKIMLARI -METAL PERGELLER-KUMPASLAR-KESKlLER-ÖLÇÜ ALETLERi
vs, YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
-külde- 1050-850° C
YUMUŞAK TAVLAMA
-fırında- 710 - 750° C
SERTLEŞTİRME
800 — 830° C
MENEVtŞLEME
-kurşun, yağ, veya tuz banyosunda: 150-250° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
.
. YAĞDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLİĞİN MENEVtŞLEME SICAKLIKLARlYLE DEĞiŞiMi
100° C
64 HR c
150° C
62 HR c
200° C
61 HR c
250° C
60HRc
300° C
58 HR c
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
SERTLEŞTİRİLMİŞ DURUMDA
230 HB 30
64 HR c
553
'^L
mı
MKE NORMU
DÎN NORM
Ç 71875
GEREÇ rtr.Sl
SAE/AISI NORMU
1. 3357
71875
S 18-0 2
KiMYASAL ANALiZi
c
Mn
Si
P
S
Cr
0,70
0,80
0,20
0,40
0,20
0,40
0,030
ençok
0,030
ençok
3,80
4,50
Mo
0,50
ençok
V
W
2,00
2,20
17,50
18,50
UYGULANDIĞI YERLER
UZUN ÇALIŞMA PERİYOTLARI SONUCU SERTLİKLERİNİ KAYBETMEYEN
ÇOK YÜKSEK DAYANIMLI KESİCİ TAKIMLAR - HELÎSEL MATKAPLAR FREZE BIÇAKLARI - TALAŞ BIÇAKLARI - METAL TESTERELERİ
vs. YAPIMINDA
ISIL İŞLEMİ DURUMU
SICAK ŞEKİL VERME
*il veya fırında- 1150 - 900° C
YUMUŞAK TAVLAMA
770-820° C
SERTLEŞTİRME
1240 -1280° C
MENEVİŞLEME
550- 570° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI -yağda durgun havada veya »çak banyoda-
500 - 550° C
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
SERTLEŞTİRİLMİŞ ve MENEVt ŞLENMİ Ş DURUMDA
554
240 - 310 HB 30
63-65
HR c
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ NrJSl
SAE/AISI NORMU
Ç 3915
X 12 Cr Ni 18 8
1.4300
304
KİMYASAL ANALİZİ
0,10
0,20
Mn
Si
0,40
0,80
0,40
0,80
0,030
ençok
0,030
ençok
Cr
Ni
17,00
20,00
8,00
10,00
UYGULANDI Q YERLER
ÖSTENtTİK BÖLÜMÜN EN ÖNEMLİ ÇELİĞİDİR. ASİTLERE ve SUYA KARŞI
DAYANIMLIDIR. ÇENTİK DAYANIMI YÜKSEKTİR-ÖZELLİKLE DÜŞÜK
SICAKLIKLARDA İYİ KAYNAK YAPILIR. YÜKSEK ESNEKLİĞE ve SICAKLIĞA
KARŞI DAYANIMLIDIR. BÜTÜN BU ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ YANISIRA,
İŞLENMESİ DE KOLAY OLDUĞUNDAN, ENDÜSTRİNİN HER DALINDA
KULLANILIR. EV ve MUTFAK, EŞYALARINDA-BESİN-ŞEKERLİ MADDELER
ENDÜSTRİSINDE-GENELLtKLE SÜT ENDÜSTRİSİ MAKİNELERİ YAPIMINDA
TEKSTİL ve KİMYA ENDÜSTRİSİNDE -T1PDA CERRAHİ ALETLERİNDE
ISIL İŞLEMİ DURUMU
SICAK ŞEKİL VERME
-durgun havada- 750 - 1150° C
SERTLEŞTİRME
1050 -1100° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
HAVADA
FiZiKSEL NİTELİKLERİ
SERTLEŞTİRİLMİŞ DURUMDA ve 20° C da
130 - 180 HB 30
KOPMA DAYANIMI
50-70 kg/mm2
22 kg/mm2
AKMA SINIRI
KOPMA UZAMASI
-enaz- % 50 ( 5 d° )
E - MODÜLÜ
ÇENTİK DAYANIMI
DERİN ÇEKME ÖZELLİĞİ -bu kalınlıktaki saçta Erichsen'e gâre -enaz-
20300 kg/mm2
20 mkg/sn2
13 mm.
555
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr. SI
Ç 51420
X 20 Cr 13
1. 4021
SAE/AISINORMU
51420
KİMYASAL ANAÜZİ
0,15
0,30
Mn
Si
0,90
1,20
0,70
1,00
0,030
ençok
0,030
ençok
12,00
14,00
UYGULANDIĞI YERLER
PASA KARŞI DAYANIMLIDIRHPİSTON ve BASINCA DAYANIMLI PARÇALAR
POMPALAR ve ÇEŞİTLİ TÜRBİNLERİN YAPIMINDA
ISIL İŞLEMİ DURUMU
'.
SICAK ŞEKİL VERME
-külde- 1100 - 850° C
YUMUŞAK TAVLAMA
-fırmda- 800 - 760° C
SERTLEŞTİRME
,
*» *
980 —1030° C
MENEVİŞLEME
700 - 750° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
-yağda, tuzda, veya metal banyosunda- 260° C
FİZİKSEL NİTELİKLERİ
SERTLEŞTİRİLMİŞ ve MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA
- 92ü" C/Yağda 2 saat 700° C da menevişlenmiş KOPMA DAYANIMI
75 kg/mnı2
AKMA SINIRI
60 kg/mm2
KOPMA UZAMASI
*ü \
% 25 (5 d° )
KOPMADA KESİT DARALMASI
% 65
ÇENTİK DAYANIMI
-DVW- 8
rnkg/mm2
KOPMA DAYANIMININ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ
450° C
140 kg/mm2
500° C
2
135 kg/mm
hî/i. «
120 kg/mm2
550° C
600° C
. .-
100 kg/mm2
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
SERTLEŞTİRİLMİŞ DURUMDA
SERTLEŞTÎRİLMİ Ş DURUMDA KOPMA DAYANIMI
j, ^
,kf
220 HB 30
45,5 HR c veya 430 HB 30
150 kg/mm2
^* *
' .
NS4"
w
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr.Sl
Ç 3415
14 Ni Cr 18
1. 2745
SAE/AISI NORMU
'3415
KiMYASAL ANALiZi
0,11
0,18
Mn
Si
0,30
0,60
0,15
0,35
0,035
ençok
S
Cr
Ni
0,035
ençok
0,90
1,30
4,25
0,75
UYGULANDIĞI YERLER
GENELLiKLE YÜKSEK DAYANIM GEREKTiREN YERLERDE-KRANK MtLLERlŞANZUMAN DİŞLİLERİ vs. YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
1100 - 850° C
YUMUŞAK TAVLAMA
610 - 650° C
NORMALtZE
830-850° C
SEMENTASYON
870 - 920° C
SERTLEŞTİRME
.
MENEVtŞLEME
780 - 800° C
150- 180° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
YAĞDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ DURUMDA
120-140 kg/mm1
KOPMA DAYANIMI
90 kg/mm2
AKMA SINIRI
KOPMA UZAMASI
% 8 -14 ( 5 d°)
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
-ençok- 240 HB 30
557
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr. SI
—
-
Ç 8620
SAE/AISI NORMU
8620
KiMYASAL ANALİZİ
C
Si
P
0,15
0,35
0,040
ençok
Mn
0,16
0,24
0,60
0,90
S
0,040
ençok .
Cr
Ni
0,40
0,60
0,40
0,70
Mo
0,15
0,25
UYGULANDIĞI YERLER
OTO DİŞLİLERİ -TRAKTÖR DİŞLİLERİ vs. YAPIMINDA
ISIL İŞLEMİ DURUMU
SICAK ŞEKİL VERME
1100 - 850° C
YUMUŞAK TAVLAMA
790 - 840° C
NORMALİZE
870 - 910° C
SEMENTASYON
930° C
SERTLEŞTİRME
830 - 870° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
YAĞDA
FİZİKSEL NİTELİKLERİ
SERTLEŞTİRİLMİŞ DURUMDA
KOPMA DAYANIMI
76 kg/mm2
AKMA SINIRI
65 kg/mm*
KOPMA UZAMASI
% 23 (5 d°)
KOPMADA KESİT DARALMASI
% 63
NORMALİ ZE EDİLMt Ş DURUMDA
59 kg/mm2
KOPMA DAYANIMI
AKMA SINIRI
40,5 kg/mm 2
KOPMA UZAMASI
% 27 ( 5 d° )
KOPMADA KESİT DARALMASI
% 60
900° C de HAVADA SOĞUTULMUŞ ve 650° C de
MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA SERTLİĞİ
156 HB 3U
MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA SERTLİĞİN SICAKLIKLA DEĞiŞiMi
200° C . . . . 36 HR c / suda- 400°C • • 22,5 J?H c / suda-600° C
14,5 HR c / suda
SERTLİĞİ
854° C de SUDA SERTLEŞTİRlLMl Ş ve 649° C de
MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA
558
241HB30
MKE NORMU
GEREÇ NrJSI
DÎN NORMU
Ç 9245
SAE/AISI NORMU
1.0902
46 Si 7
9245
KiMYASAL ANALiZi
0,40
0,49
Mn
Si
0,50
0,80
1,50
1,80
0,050
ençok
0,950
ençok
UYGULANDIĞI YERLER
VAGON TAMPON YAYLARI-HELİSEL OLUKLU YAYLARMAKAS YAYLARI vs. YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
900-820° C
YUMUŞAK TAVLAMA
680 - 650° C
SERTLEŞTİRME
850- 820° C
MENEVÎŞLEME
.
470
540° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
SUDA-YAĞDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ ve MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA
KOPMA DAYANIMI
130-150 kg/mm
1
AKMASINIRI
110kg/mm2
KOPMA UZAMASI
% 6 ( 5 d° )
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
HADDELENMİŞ DURUMDA
230 HB 30
255 HB 30 HV
559
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr.Sl
SAE/AISI NORMU
Ç 9255
55 Si 7
1. 0904
9255
KiMYASAL ANALiZi
C
Mn
Si
P
S
0,50
0,60
0,50
0,90
1,50
1,90
9050
ençok
0,050
ençok
.
UYGULANDIĞI YERLER
ÇEŞİTLİ İŞLERDE YAY OLARAK - OTO YAYLARI7 mm. ye KADAR YAPRAK YAYLARI vs. YAPIMINDA
ISIL iŞLEMi DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
900-830° C
YUMUŞAK TAVLAMA
650 - 680° C
SERTLEŞTİRME
830 — 860° C
MENEVlŞLEME
470-540° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
YAĞDA
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ ve MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA
130 -150 kg/mm2
KOPMA DAYANIMI
110 kg/mm2
AKMA ÖINIRI
KOPMA UZAMASI
% 6 ( 5 d° )
SERTLİĞİ
HADDELENMİŞ DURUMDA
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
560
290HB30
.
240 HB 30
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr.Sl
C 9265
65 Si 7
1. 0906
SAE/AISI NORMU
9265
KiMYASAL ANALiZi
0,60
0,70
Mn
Si
0,50
0,90
1,50
2,00
S
0,050
ençok
0,050
ençok
UYGULANDIĞI YERLER
ÇEŞİTLİ YERLERDE YAY OLARAK-OTO YAYLARI7 mm den KALIN YAPRAK YAYLARI vs. YAPIMINDA
ISIL İŞLEM DURUMU
SICAK ŞEKiL VERME
900 - 830° C
YUMUŞAK TAVLAMA
650 - 680° C
SERTLEŞTİRME
830 - 860° C
MENEVİŞLEME
l
470 - 540° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
YAĞDA
FiZiKSEL NİTELİKLERİ
SERTLEŞTİRİLMİŞ ve MENEVİŞLENMİŞ DURUMDA
130 -150 kg/mm1
KOPMA DAYANIMI
110 kg/mm2
AKMA SINIRI
KOPMA UZAMASI
% 6 ( 5 d°)
SERTLİĞİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
HADDELENMİŞ DURUMDA
240 HB 30
310 HB 30
561
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr.Sl
SAE/AISI NORMU
46Mn7
1. 0934
1350
Ç 1350
KİMYASAL ANALİZ!
Mn
0,15
0,35
1,60
1,90
0,45
0,54
0,040
ençok
0,050
ençok
UYGULANDIĞI YERLER
TAKIM KALIPLARI - ÇEKME KALIPLARI vs. YAPIMINDA
ISIL İŞLEMİ DURUMU
SICAK ŞEKİL VERME
830 - 1100° C
YUMUŞAK TAVLAMA
650 - 700° C
SERTLEŞTİRME
820 - 860° C
MENEYlŞLEME
470-540° C
SERTLEŞTİRME
YAĞDA
«t î
FiZiKSEL NiTELiKLER!
SERTLEŞTİRİLMİŞ w MENEVÎ ŞLENMl Ş DURUMDA
120-135 kg/mm2
KOPMA DAYANIMI
.n
105 kg/mm1
AKMA SINIRI
KOPMA UZAMASI
*"
'.
% 6 ( 5 d° )
1i
l
SERTLİĞİ
SUDA
YAĞDA
HADDELENMİŞ DURUMDA
562
*
55 HR c
•*
48, 3 HR c
260 HB 30
Wu*;"
MKE NORMU
DÎN NORMU
GEREÇ Nr.Sl
SAE/AISI NORMU
Ç 1117
15 S 20
1. 0723
1117
KiMYASAL ANALiZi
C
Mn
Si
0,14
0,22
1,00
1,30
0,10
0,30
P
S
0,014
0,08
0,13
ençok
UYGULANDIĞI YERLER
CIVATALAR--6OMUNLAR Seri yapım - ÖSTRlBÜTÖR MÎLLERt KAMALAR - MAFSAL CIVATALARI vs. YAPIMINDA
ISIL İŞLEMi DURUMU
YUMUŞAK TAVLAMA
fırında- 650-700° C
NORMALİZE
-havada- 890 -920° C
SEMENTASYON
,
SERTLEŞTİRME
780 - 890° C
.
MENEVlŞLEME
780 - 890° C
150 - 200° C
SERTLEŞTİRME ORTAMI
YAĞDA -SUDA
FiZiKSEL NİTELİKLERİ
YUMUŞAK TAVLANMIŞ DURUMDA
SERTIlK
157 HB 30
KOPMA DAYANIMI .
38 kg/ıran2
AKMA SINIRI
22 kg/mm2
KOPMA UZAMASI
% 25 (5 d° )
SOĞUK ÇEKİLMİŞ DURUMDA
ÇAPLARI
KOPMA DAYANIMLARI
mm
kg/mm
UZAMALARI
%
-10
55-75
7
10-30
30-80
50-70
38-65
10
12
SERTLİĞİ
SUDA
27,3 HRc
YAĞDA
21,2 HR c
563
MKE NORMU
DÎN NORMU
Ç 1137
35 S 20
GEREÇ Nr.Sl
SAE/AISI NORMU
1.0726
1137
KiMYASAL ANALİZİ
C
Mn
0,32
0,39
1,35
1,63
Si
0,30
ençok
P
S
0,040
ençok
0,080
0,130
UYGULANDIĞI YERLER
OTOMATİK ÇALIŞAN -TEZGAHLARDAİŞLENECEK
PARÇALAR ISLAH ÇELİKLERİNİN KULLANILMASI
GEREKEN YERLERDE
ISIL İŞLEMİ DURUMU
SICAK ŞEKİL VERME
850 - 1150° C
NORMAUZE
860-890° C
MENEVİŞLEME
YUMUŞAK TAVLAMA
530-670° C
650 - 700° C
SERTLEŞTİRME
-suda- 840- 870° C
SERTLEŞTİRME
-yağda- 850-880° C
FİZİKSEL NİTELİKLERİ
SOĞUK ÇEKİLMİŞ DURUMDA KOPMA DAYANIMI
564
70-90 kg/mm2
KOPMA DAYANIMIYLE BRlNEL SERTLtK DEĞERi ARASINDAKİ iLiŞKiLER
SB = nHB
HM : BRtNEL SERTtLĞt BiL YA ÇAPI 10 mm; 3000 kg
n
:FAKTÖR
6B : KOPMA DAYANIMI kg/mm2
FAKTÖR n DEĞERi,
l— Akma dayanımı oranı < % ve normal tavlanmış korbonlu çelikler için
.... 0,36
2 - Akma dayanım oranı-rr— % 65—80 olan alaşımlı çeliklerin
OD
3
a) BRtNEL SERMlĞt -ençok- 230 HB ise
0,34
b) BRtNEL SERTLİĞİ-ençok 230-350 HBise
0,35
Akma dayanım oranı > % 80 olan alışımlı çeliklerde
a) BRtNEL SERTLİĞİ -ençok260 ise
b) BRtNEL SERTLİĞİ -ençok-260-380 ise
c) BRlNEL SERTLİĞİ ençok- 380-510 ise
d) BRtNEL SERTLİĞİ -ençok- 510-630 ise
0,33
0,34
0,35
." 0,36
alınmalıdır.
565
MKE NORMU ÇELİKLERLE YABANCI ÇEÜK NORMLARI KARŞILIKLAR
V/ı
8.
DÎN
NORMLARI
MKE
NORMLAR!
SAE
NORMLAR1
GEREÇ
NrJarı
Ç 1020
Ç 1030
Ç 1040
Ç105C
Ç 1060
Ç 1090
1020
lOSO
1040
1056
1060
1090
1.0401
1.0402
İ.0501
1.0503
1.0601
1.1830
C35
C45
C 60
C85W 1
YÜKSEK KAKBON.
LU ÇELİKLER
Ç 10İ1Ü
Ç 10Î1E
—
—
1.1550
Î.1650
C 110 W 1
C 115 W 2
KARBON-MANGANLI ÇELİKLER
Ç 1350
Ç 1390
1350
1390
İ.0943
1.2642
46Mr»7
90 Mn V 8
KARBONLU OTOMAT ÇELİKLERİ
Ç 1117
Ç 1137
1117
1137
1.0723
1.0726
Ç 3130
Ç 3150
Ç 323ü
Ç 3815
Ç 3330
Ç 3415
Ç 3915
3130
31&0
3230
3315
3330
3415
3915
1.5714
ÇELÎ K TÜRLER!
KARBONLU
ÇELİKLER
NlKEL-KROMLU
ÇELİKLER
—
1.5736
1.5752
1.5755
1.2745
1.4800
C 15
C 22
15 S 20
35 S 20
28NiCr6
—
28 Ni Cr 10
14 Ni Cr 14
31 Ni Cr 14
14 Ni Cr 18
12 CrNi 18 8
BÖHLER
NORMLARI
—
—
—
—
HH
"^
EKTRA ZÂB
PRIMAMH
_
M£T
—
-~
MARATON FORTUNA
NORMLARI NORMLARI
—
—
—
—
UB80
•«•
SSJTfOS
ES4
W llEsira
W 10 Prim»
— .•
MSO
GFD3
SMU200
—
•""•
—
—
DCM2
—
—
—
AUTOExtNCH
Ef Spezial
CNW4
1880
AS 2
—
—
AUTO 25NCH
GB11
GB12
GB13
GB14
GB16
GB18
15 S 20
35 S 20
TCN6W
—
TnCIOh
—
Tn C14 h
EN C 14
TnclS
ÇELiK TÜRLERi
SAE
MKE
NORM- NORMLARI
LARI
MOLlBDENIl
ÇELİKLER
Ç 4130
Ç 4140
KROMLU
ÇELİKLER
Ç 5140 5140
Ç 5190 5190
Ç 51420 51420
KROM-MOÜB DENLi ÇELiK
Ç 5380
WOLFRAMLI
ÇELİKLER
BÖHLER
NORMLARI
MARATON FORTUNA
NORMLARI NORMLARI
BSF
BSH
1.7220
1.7225
34 Cr Mo 4
42CrMo4
VCL135
VCL140
1.7035
1.2127
1.4021
41Cr4
105 Mn Cr 4
X20Crl3
VMC
KK
WKW2
1.2365
X30 CrMt V33 WMD
Ç 7245 7245
Ç 72100 72100
1.2542
1.2419
45 W Cr V 7
105 W Cr4
Ç 7430 7430
Ç 7930 7930
Ç 71875 71875
1.2567
1.2581
1.3357
Spez.W5
3CWCr V179 WKZ50
SpezW
30WGrV 3415 WKZ 100
X75W Cr V 185 SÜPER RapM RAPID
4130
4140
5330
NİKELLİ, KROMLU Ç 8620
MOUBDENLl ÇEÜK Ç 8640
8620
8640
Ç 9245
Ç 9260
Ç 9265
9245
9260
9265
SlLlSYUMLU
ÇELİKLER
DiN
GEREÇ NORMLARI
Nr.tan
—
—
1.0968
1.0976
1.0971
46 Si 7
55 Si 7
65 Si 7
7V EKTRA
AMOTFT
—
BSOSpez Tc4Spez
WKL3
SPC15
WT13
DURAK
Mo3
MoG330
DURAKM2 W A 250
VCROSTA SW111
—
t» _
SMF
2 SI
TcMo4
TcMo4h
W A 530
WA930
W 18
—
GFD4
GFO5W
GFD5
YÜKSEK HIZ ÇELiĞi KALİTESİNDEKİ RAYBALARIN
ÇALIŞMA ŞARTLARI ÎLE iLGiLi TEKNiK BiLGiLER
»r
İW<
Raybalar ile çalışma esnasında seçilebilecek ilerleme ve kesme hızlan.
TUylMİanjifi M»ijt»j*.
Çttik dönüm
Çtlik
40.50 kfl/mm'
90-110 kg/m
GJ3
0'-5~
oX
102
85
1
riuSBk
»M*
(mnı)
«
5
a
iÜ
^
20
"26
30
40
w.
Uy Balana h>1«lı*nw
n H>«' dokûııı
0 18
0.2
023
•" 02i.
Zj
03
1
03
0.35
"04
4
.Çl *
.,.,
HBlif OMt
*
SiKimı
(MM)
-"-'
t
v
572
358
288
18i
U3
115
K»
SM 1
0.2
0.25
0.3 "1
0.3
û.35_j
0,4
445
O,:B
-
— Sı__
w*..
0.1S
237
C.2
S
2^4
175
147
112
0 3 "^
035
D*
04
10.*5
O.i
1077
ceo
645
35S
212
"
^H
178
136
2390
14SC
I13C
796
016
"d"l8
T 0.2
8 0.26
j 0,3
—
I-J
isa
jtB"^,
o.*a
0.3
0,3"
478
398
'
890 j
03
560 1
[p_25
445 j *rb"3
297 j * fc.M
224 j
L04_,
175 ]
r— -ı
—.M-
10.4
01 S"
'.M 8
O.î
h;
u?; j
hc.-â
|
3ü)
190
!ÜJ
106
80
04
_i
L — !__L
•7
*•
0«
0.3
0 35
0.4
0.46
Oi
055
06
n
610
3H
254
: 75
127
102
61,
U
)(
"1
«İ
'
Raybalanacak deliklerdeki raybalama için et paylan (mm) olarak.
Raybalanan
Malzeme
İmalât çeliği
Çelik döküm
Kır dökme demir
Temper döküm
Bronz
Pirinç
Hafif metal
Bakır
Plastik (sert)
Plâstik (yumuşak)
568
Delik çapı (mm)
2,5
5-10
0,1-0,2
0,1-0,2
0,1-0,2
0,1-0,2
0,1-0,2
0,1-0,2
0,1-0,2
0,1-0,2
0,1-0,2
0,1-0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
' 0,2-0,3
0,2-0,3
0,3
0,2
10-20
0,2-0,3
0,2
0,2-0,3
0,3
0,2-0,3
0,2-0,3
0,3-0,4
0,3-0,4
0,4
0,2
20-30
0,3-0,4
0,3
0,3-0,4
0,4
0,3
0,3
0,44,5
0,4-0,5
0,4-0,5
0,3
30
dan büyük
0,4-0,5
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5
0,3-0.4
0,3-0,4
0,5
0,5
0,5
0,3-0,4
«t.
MODÜL AZDIRMA FREZE BIÇAKLARI
Modül
Dış çap
O (mm)
Ana Boyutlar: DÎN 8002
Tam boy
Form A
«* -^
Enine kama
kanallı
1
1,25
1J5
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
4
4,5
5
. 5,5
6
6,5
7
8
9
10
50
50
56
56
63
70
70
70
80
80
80
90
90
90
100
100
115
115
115
125
125
140
44
44
51
51
60
70
70
70
85
85
85
94
94
94
104
104
126
126
126
156
156
188
t*t
Delik çapı
Form B
Boyuna kama
kanallı
31
31
38
38
46
56
56
56
69
69
69
78
78
78
88
88
108
108
108
138
138
170
XH?
Kanal
Sayısı
(mm)
22
27
32
40
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
NOT : Azdırma frezeleri istenilen ağız sayısı ve profillerde snrt tornalanmış olarak sipariş
üzerine imal edilir.
M.T.E. Katalogundan alınmıştır.
569
|. »f ,,
'• l<tt ' '
^.^b^
MODÜL HATVELt DÜZ DİŞLİLERİN HESAPLANMASI
(ölçüler mm)
Kısa
Gösteriliş
Ana ölçiler
Hesaplanması
, *
Modül
m
m
Diş sayısı
Hatve
Bölüm dairesi
Diş Üstü çapı
z
t
z = do/m
"o
dn = mjs
dk
s
1
Diş kalınlığı
Diş boşluğu
Diş yüksekliği
Diş başı yüksekliği
Diş dibi yüksekliği
h
o
hk
hf
Eksenler aran mesafesi
a
Kavrama açı»
cx
=
TT
«01 . «to
Zj
t = in.* = s + 1
d k = d 0 + 2m = fc + 2)m
Tam işlenen çarklarda s =1— t/z
Tam islenmeyen çarklarda s
hQ = 2,167m=hk+hf
hk =m
hf = 1.167 m
d, + d 2
no ' Z, + Z2
& =
=m
2
2
DÎN 86720°-15°°
Misal: Dişli çifti m = 3, Z x = 20, Z£ = 36
Hatve
t =3. * =9,425 mm
BöKim dairesi çapı dQ1 =3x20 =60 mm dg2 = 3x36 = 108 mm
Diş UstU dairesi çapı dk1 = 60 + 2x3 = 66 mm dk2 = 108 + 2x3 = 114 mm
Diş kalınlığı "s" =
9.425
2
=4,7125 mm
Diş yüksekliği hn = 2,167x3 = 6.501 mm
Diş dibi yüksekliği hf =1,167x3 =3,5Ulmm
Eksenler arası a =
570
60 + 108
r
= 84 mm
Z2
;w.A;
DÜZ DtŞÜLER 1ÇÎN MODÜL FREZE BIÇAKLARI
Pttchhatreli
Modtiihatwli
1
50
SO
M5
İ*
İ.Y5
2
2,2a
2,5
2,75»
3
3,2a
S,5
3,75
4
4,5
S
5,5
6
6,5
7
8
9
10
«e
«o
60
60
ı
W»
70
70
7&
75
80
80
85
96
86
160
105
105
1
1İO ~~
115
120
Delik çapı
Diametral
PHd»
Delik çapı
Dış çapı
(mm)
Modtt
(mm)
OH7
Moda
D* çapı
(mm)
Dp
S
16
16
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
27
32
32
£2
32
32
32
32
32
120
110
6,467
6,850
4
5
6
7
8
9
10
10
11
11
12
12
14
14
16
16
18
20
22
24
5,080 L
4,283
3,629
8,175
2,822
2,540
2,540
2,309
2,309
2,117
2,117
1,814
1314
1,588
1,588
1,411
1,270
1,154
1,058
W
80
75
75
70
70
70
67
67
67
67
63
68
63
63
60
60
57
57
tfm
(Inch)
11/4"
1 1/4 "
1 1/4 "
İ"
1"
1"
1"
7/8"
1"
7/8 "
1"
7/8"
1"
7/8"
1"
7/8"
1"
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"
(mm)
32
32
32
27
27
27
27
22
27
22
27
22
27
22
27
22
27
22
22
22
22
Not: Kavrama a«ın modtt hatveMtate 20°, pitch hatveilenie 14 1/2° veya 20° dir.
8'li Freze takımı gnıplan (Modül 10'a kadar)
(reze No:
Modül
Dp
Diş sayılan
1
2
8
1243
7
14-16
4
3
ı
ı
ı
5
6
17-20 21-25
5
4
26-34
6
7
3
2
35-54 55-134
8
1
135- «
NOT: llodü frezeleri tekli veya takım halinde sırtı tornalanmış olarak ripariş ürerine
imalöüütt.
M.TJ8. Katalogundan almmıştır.
571
MUHTELiF SERTLİK BiRiMLERi iÇiN MUKAYESE TABLOSU
Vicker.
P S 6 »9
HV
Brinell
P - 30 D1
HB
kg/mm
kg/mm1
80
80
85
86
90
95
100
2
90
95
105
110
100
105
110
115
115
120
120
125
130
135
125
140
145
150
165
160
165
170
130
136
140
145
150
155
160
165
175
170
175
180
185
190
180
185
190
195
200
195
200
205
210
215
205
210
215
220
220
225
22S
230
236
240
245
230
235
240
245
260
255
250
260
265
260'
255
270
265
270
276
280
275
280
286
290
285
290
295
300
295
300
310
' 310
320
330
320
330
340
340
Rock well
HRB
36,4
42,4
47.4
52,0
56.4
60.0
63,4
66,4
69,4
72,0
74.4
76.4
78.4
80,4
82,2
83,8
85,4
86.8
88.2
89.6
90.8
91.8
93.0
94,0
95,0
95,8
96.6
97.6
98,2
99.0
—
_
—
—
_
—
—
_
—
_
—
_
—
—
—
_
—
_
—
Çekme
mukavemeti
(IB
H Re
28
—
—
_
_
_
—
—
—
—
—
—
—
_
_
—
—
—
—
—
_
_
_
_
_
_
—
_
_
_
19.2
20.2
21.2
22,1
23,0
23,8
24,6
25.4
26.2
26.9
27,6
28,3
29.0
29.6
30,3
31,5
32,7
33,8
34,9
•
;
30
32
Vicker»
p a 515
HV
350
359
368
376
386
392
400
408
415
423
430
_
370
390
400
410
40
42
470
43
45
47
440
430
450
460
470
480
490
500
510
520
58
530
60
62
540
63
65
67
550
560
570
68
580
590
70
72
73
600
610
620
75
77
630
78
80
82
84
640
6SO
660
670
86
680
690
87
700
89
720
740
760
90
92
94
780
96
97
800
820
99
840
101
860
103
880
900
106
110
113
920
940
—
_
—
—
HRB
_
_
_
—
_
_
_
_
_
_
_
._
_
—
_
_
_
_
_
_
—
_
—
—
_
_
—
_
_
_
—
_
_
—
_
—
—
—
—
—
—
_
_
—
—
—
—
—
—
—
117
NOT: Rockvvell değerleri yuvarlatılmış yaklaşık değerlerdir.
572
1
350
360
35
37
63
55
56
Rock well
kg/mm
380
48
60
51
P-30B*
HB
kg/mm
33
39
1
DrineU
_
_._
_
_
—
_
__
_
_
_
_
__
—
_
—
_
_
—
_
_
_
H Re
36,0
37,0
38,0
38,3
39,8
40,7
41,5
42.4
43,2
44.0
44.6
45,6
46,3
47,0
47,7
48.3
49,1
49.7
60,4
51,0
51.6
52,2
62.8
63.3
53,9
64,4
65.0
65,6
56,0
56.5
67,0
57.5
58,0
58,6
59.0
59.6
60.4
61,2
62,0
62,8
63,6
64.3
65,0
65,7
66,3
66,9
67,5
68,0
Çekme
mukavemeti
at
120
123
128
129
132
136
138
141
144
146
149
_
—
_
_
—
—
_
_
_
_
_
—
_
_
_
—
_
_
_
_
—
_
._
_
_
_
—
—
—
—
—
—
—
MUHTELiF KESİTLİ ÇELİKLERİN BİR METRELERİNİN
«kg» AĞIRLIKLARI
Çeliğin Özgül ağırlığı = 7,86 kg/dm'
Yuvarlık Dörtkfiaa Altıköşe
Anma
ölçütü
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9.0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
0
D
O
kg/m
kg/m.
kg/m.
0,0015
0,006
0,014
0,025
0,038
0,055
0,075
0,098
0,125
0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,445
0,499
0,556
0,617
0,680
0,746
0,815
0,888
0,963
1,042
1.124
1,208
1,296
1,387
1,481
1,578
1,679
1,782
0,001 >
0.0078
0,017
0,031
0,049
0,071
0,096
0.126
0,159
0,196
0,236
0,283
0,330
0,385
0,439
0,502
0,564
0,636
0,704
0,785
0,870
0,950
1,032
1,130
1,219
1,327
1,422
1,539
1,640
1,766
1.886
2,010
2,137
2,269
0,0017
0,006
0,015
0,027
0,043
0.061
0,083
0.109
0,138
0,170
0,205
0,245
0,287
0,333
0,382
0,435
0,491
0,551
0,613
0,680
0,750
0,823
0,899
0,979
1,062
1,149
1,239
1,332
1.429
,530
,633
,740
,851
,965
Yuvarlak Donköşe Altıköşe
Anma
ölçüsü
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
30,0
30,5
31,0
31,5
32,0
32,5
33,0
33,5
"O
D
O
kg/m.
kg/m
kg/m.
1,888
1,998
2,110
2,226
2,344
2,466
2,591
2,719
2,850
2,384
3,121
3,262
3,405
3,551
3,701
3,853
4,009
4,168
4,330
4,495
4,662
4,834
5,008
5,185
5,365
5,549
5,735
5,925
6,117
6,313
6,512
6,714
6,919
2,404
2,543
2,687
2,834
2,985
3,140
3,299
3,462
3,629
3,799
3,974
4.153
4,335
4,522
4,712
4,906
5,104
5,307
5,513
5,723
5,936
6,154
6,376
6,602
6,831
7,065
7,302
7,544
7,789
8,038
8,291
8,549
8,810
2,082
2,203
2,326
2,454
2,585
2,719
2,859
2,998
3,142
3,290
3.442
3,596
3,754
3,916
4,081
4,249
4,421
4,596
4,774
4,956
5,140
5,330
5,522
5,717
5,916
6,118
6,324
6,533
6,746
6,961
7,181
7,403
7,629
Anma
ölçüsü
34,0
34,5
35,0
35,5
36,0
36,5
37,0
37,5
38,0
38,5
39,0
39,5
40,0
40,5
41,0
41,5
42,0
42,5
43.0
43,5
44,0
44,5
45,0
45.5
46,0
46,5
47,0
47,5
48,0
48,5
49,0
49,5
50,0
yuvarlak Dörtköşe Altıköşe
v...;
kg/m.
7.127
7,338
7,550
7,770
- 7,990
8,214
8,440
8,670
8,903
9,139
9,377
9,620
9,855
10,113
10,364
10,618
10,876
11,136
11,400
11,666
11,936
12,209
12,485
12,764
13,046
13,331
13,619
13,910
14,205
14,502
14,803
15,107
15,413
•D
kg/m
9,075
9,343
9,616
9.893
10.174
10,458
10.747
11,039
1 1,335
11,636
11,940
12,248
12,560
12,876
13,196
13,520
13,847
14.179
14,515
14,854
15,198
15,545
15,896
16,251
16,611
16,974
17,341
17,712
18,086
18.465
18,848
19,234
19.625
O
kg/m.
7,859
8,092
8,328
8.568
8,811
9,057
9,307
9,560
9,817
10,077
10,340
10,607
10,877
11,151
11,428
11,708
11,992
12,279
12,570
12,864
13,162
13,462
13,766
14,074
14,385
14,700
15,017
15,319
15,663
15,991
16,323
16,657
16,995
Diğer metal ve alaşımlar için yukandaki tablo değerlerini aşağıdaki katsayılarla çarpınız :
Alüminyum : 0,34
Alüminyum bronzu: 0,98
Kurşun: 1,43
Bronz : 1,11
Kırdöküm: 0,92
Bakır: 1,13
Pirinç : 102
Fosfor bronzu: 1,12
Kızüdöküm : 1,12
573
•fi î
Sıcak
T - PROFiLLERi
haddelenmiş çelik.
DÎN 1024
Olçlller mu dlr.
S|i» f. 2
<\
fTT *'
J|fc
Af
J * At»l»t nmnftnti
V * Direnç momontl
İ - AtaUt yarıçapı
â^İ-
^
— -f
"
h.ao n r«*"»ll«l'"'». <>e«k K ad dulumu o.
(M Mlrrnll Mr <n t«M»U 1 - profilinin »Mt.rtii.il no rai ıo»« ç>ı
n-S> H m»klltl>4*. tırak h*Mtl«>l«,
Ç5T ««lM*li tlt !•>!( UbMUl
ctKtnilifiı
Ki»
l n »r 1 1
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
TB
T8
TB
TB
TB
574
A
4
I-l
',|-,
Koç ele ri
3
20 30 20 3
W 25 2S 3,5 W
90 30 30 4
4
33 35 35 4,5 4,5
40 40 40 5
5
45 45 45 5.5 S£
SO 50 50 6
t
«0 « «0 7
7
70 70 n e
1
9
M n §6 ?
90 •90 tt M 10
100 100 100 11 n
120 1» ite 13 13
140 140 140 15 15
X
35
40
50
60
K »«it
•lar:
fcj» U «r
ASırlık
|7.M»J|
<«•)
r
î
F
>
tm
C')
kg/m
yuv arl ıtıln ıs
U
1.12
o,w
2
2
2,5
2.5
3
3
1.44
2,2ıS
2,97
3,77
4,«7
İM
7,»4
10,<
13/
17,1
20.»
»,<
»,9
1J9
1,77
2,33
2,9<
3J
4
4.5
5
«,3
«.S
74
1,5
1,5
2
2
2
Is
3
1
4
3^7
4.14
«,23
8.32
16,7
13,4
16,4
23^
31,3
t - frt-
mo n» ıoZ4 537
ToplMi
yUzey
T - 3t
u
mVm
3 a r
-0,075
0,094
0.114
0,133
0,153
0.171
0,191
0.22»
0.369
0307
OA<5
OJ8J
0,459
0,537
Kî ir, «3 eri yu var lat ılmı.«
P e n i ş
3,64
0,171
t*t
30 m 5,5 M 3
1.5
35
40
50
m
6
70 6
M 7
7
100 8,5 W
120 10 10
3
34
4,5
5
U 5,94
7,91
2
12,0
2
2,5 17,0
4,M
«,21
9,42
13,4
0,201
0,233
0,2971
0,345
E«ı» **•«» l«rl itin
eVsenl
ur.ftklı£ı
«X
em
J,
cm4
taban 1.1.
0,58
oje
0.73
0,85
0,?9
0,87
172
3,10
5J8
8,13
12,1
23,8
1.12
1.2«
1J9
1/«
1,94
2,22
2,48
2,74
3,28
3,80
444
73,7
119
179
M6
UO
*—*
V«
Cffll
T 0,49
0,80
1.İ3
1,84
077
0,88
1,09
1.30
4,49
7,81
1»,7
J 38,0
OTİ
0^7
1.04
1.18
241 1,32
3^«
5,48
W9
124
18,2
24^
4İJİ
«7
1.4^
173
*05
2^3
4«4
2,92
3,5l
4.07
r^
İ
pro fiil
077 0,58
tab ani:L
248
0,*7
y-r
«.
cm
em
'»
eri
0,20 0.20 0,17
0,43
041
0^4
048 0,«2
0^7
6,90 «O*
1^
248
4*1
tflt
12J
22,1
3tfl
584
W
178
oo
o,«
1^* o,»i
17^
İA1 t,ftl
tjti J><
tâ
İM
»JS 1/5
1*0 W
T7> l«
297 W
47J 188
T - P rofJLlle ri
1.11
075
1.« 0,87
240 0,99
1,25
8,09 1,49
478
8/2
15,1
28,5
«77
137
2^7
Ol
7.13
134
23.8
ı^«
14»
W
2^8
184
DÎN 1025
laprak 1.
I - PROFiLLERi
Sıcak
haddelenmiş çelik.
Olçlll.r n. atr.
h - 560 «in rUka«kll31nd«, aıcak h»««el«ıu«i», Ç î'
malM««lı UT d a r I - profilinin fB»t*rlU|iı
1340 DÎN 1025 Ç 37
J - ltal>t Botmotl
« • Bir «iç mımti
l • Ataltt rnrıçapı
6T- Tarın kf»lUn ıtatlk noutntl
• _» '-'3L" Saaıoa *• çakıya erta~
noktaları uçaklıkları
Dar
I
r
M
10»
1» 1»
140 140
UO
100 İM
900
210
MÖ tâ
160 340
210 2tO
•00 300
MÖ 3»
940 340
»«0
M
»
M 74»
40 44 V 104
8,1 V
57 M
4»
3,1
43
M
a*
4» 4,1
M
«.ı u* 0,1
İM
13,1 V
113
u M
224
44 334
4,»
»4
12 441
54
lif 10,1
«n 41 41,1
125 104 142
44
4» rf
1*4
137 İM İM 124
143 1310
İM W
14* iv »4 IV M 107
400 400 Us İM
144 M IH
143 w «M W V 132
42S
147
142
MU
143
4TS 4» m
800
İM 27,0 W
213
81»
"BT
400 400 71$ İM Ü4
m
m us
Toplan
lt.il t
alanı
«opıtlar
ko/m
U
mVm
M* 0^04
04*
114
144
143
31,1
0,501
047S
04«
0W
OJ75
0.906
742
«4
104
115
141
147
"W
S.
171
O.M4
143
W
1.1S
143
14»
145
143
140
$73
«$
1450
2140
3MO
4290
5740
7590
12510
344
•X»
117
141
214
270
354
442
542
453
782
15700
m
1M10
10?0
240O
»210
1240
45050
2040
2300
2750
48746
ı,
cm*
0,437
342
4M
H2
41,
48,1
tfcaanlarl için
1440
y-t
*,
cm*
42» «N 041
340
401 124
741
441 214
«41 SS4 IV
547 144
740 014
840 117 340
42 sy
»4» 221
104
514
11,1 344 414
»4 451
555 047
«74 «4
142 111 114
154 »75 ut
W 1140 149
147 1440 174
M
3410 214
13NOO 4430 2ÎT
1730
2400
34»0
~&n
143
14»
».n
IV
W4
114
145
V
W
242
24»
242
24»
244
2
240
12i
149
SU
'124
•4
IV
154
İM
2M
214
244
2V
174
307
*>•
342 741 324
3,13
341
340
342
4>
314
4
50,»
575
Sıcak
:\
£(fff<\
•*"£
jf
zz^
i
rt-
""~J
h
3 - Jtalvt PMBtııU
V • Dlrmç neıiMti
1 * Atalet 7 8 r ı ç «r ı
8B- T«rı« ktaltln «t«t!X »o. «n ti
• . J_ı£_" Ba«»a vr çtkn* orta*
*
noktaları ulaklıkları
j
— jr
—
DÎN 1025
I - PROFiLLERi
haddelenmiş çelik.
l
f'/{{'^
....,y .
*—
— jt
Yapruk 2.
j
5
«İV*L/
1
a
L
1
J. J
h- 560 o» yk»«kl1ftl&d«, *uak haddtl*nnif , Ç3T
•*l**Mll, flant) yUttylcri paraUl Mr g«fllf l
|B«t.rlH|l< I H JfiO M» 1029 Ç37
b- 1» M fUkMlrllttiııA». vıeak had4«l*ıudf . Ç37
•altvMll »If «*nlf I - proflli&İB (9«t*rlli«i t l S 120 D» 1025 C 37
iç fl&nş yü««ylerl paralel olan
n
I f»
180
110
140
İM
İM
MÖ
İN
140
160
110
MÖ
310
140
MÖ
110
400
411
490
475
300
ISO
«00
«M
700
«0
K»
»00
1000
K>/utl a
a
İM
IX
140
140
180
m
no
140
240
no
300
J»
149
340
3»
400
«25
450
475
500
I»
400
450
TM
750
BO
«00
1000
k
*
ICO V
l» 7
140 1
1» 9
İN 9
200 10
no 10
240 n
160 n
no 11
300 n
300 13
300 13
300 14
300 14
300 14
300 14
300 15
300 15
300 14
300 U
300 17
300 17
300 11
300 II
300 1*
300 n
300 n
ı
10
II
11
14
14
K
K
11
11
10
30
17
11
14
24
14
»
10
11
11
14
14
15
15
17
17
11
11
10
10
11
11
11
n
n a
X a
30
30
U
31
34
34
34
3i
34
14
24
14
M
17
27
17
30
30
r
cm>
M,l
H1
is
M -4
»f4
«M
«,»
W
»1,1
111
111
144
7W
17,4
»M
113
121
135
137
1»
153
154
171
174
m
l»4
JOP
111
231
235
255
JO
JW
117
314
SD
341
311
400
1<4
İM
in
115
MÖ
107
ar
134
254
MI
•u»
Vt
314
I
I
100
110
140
İM
İM
576
100
İKİ
140
140
11»
4
*
l
g e n i f
alanı
'l
'ı
100 74 1045 10 14
130 1 11 n 14
140 1 11 12 14 14 140 9
14 14 İM »
r
cm»
244
344
434
574
«V
IC***)
01
.»/m
îl.O
27J
34.0
45.0
504
jrtl.tj
(/
r— r
«—X
f.
1,
i, *,
cm
em' cm>
em>
4,14 147 33,4
«94
144
5.03 317 52.9
217
S.I7 550 714
VI 95)
329
130
424
7.43 1340 151
595
214
1.49 2140
731
9,37 2<40 211
974
10.1 4150 344
1140 11,1 5360 404
1480 13,0 7320 523
1720 12.» 9010 400
2030 IV 9910 441
3170 14.5 9910 441
1510 15,3 10 110 711
2480 14,1 »110 711
1710 L7«1
3030 17,0
3270 U.1 11710 TV
3740
2410 841
19^
4010 10,1 2430 141
4530 31,0 3530 901
5100 nı 33M 902
4030 25,0
4440 M
4470 V»
4440 942
7730 n.9
5350 ton
1430 30,1 5330 1010
9140 337
5350 10N
4270 1010
11 IX 34,4
12900 40,1 4110 ıon
'r
em
U3
3X14
W
4*
4#
s.o«
549
4.11
4jJÎ
7,14
İM
J»
745
7.51
7,44
7^9
7^3
1»
7A1
2
'l *
7,17
'f
4,97
İM
V
4,70
4^3
V
s,1 :1
em»
cm
51^
•U
117
İM
141
337
411
549
449
131
»5»
1130
1120
1410
1510
1700
1t30
2110
2150
3540
1MO
3410
3780
4400
4800
5110
«450
7430
10,4
1W
14*
V
15,»
'V
'V
1
U
IV
H»
Hfl
n.i
*>f3
3W
33,»
3W
37^
404
4U
Uf
4V
5M
37.4
414
<M
TU
TV
Uf
I - profilleri
t. »u A|trlık Toplam
Boyutlar
a
Iftme c ksrn] «rl için
/,
cn<
447
0,07
144
!S20
0X3
0,911
1430
1,04 ' 3130
5950
1.15
1.37
1050
11 «»L
1,3»
1,51
15050
30710
U3
1,74
25740
32250
1.7»
34940
Ul
!,M
45110
50950
1.M
1,»4
40440
494»
W»
1,03
642»
95120
3.M
113300
1,13
Î.J3
140300
ttono
131
114 «00
141
270300
1.52
1,44
314300
144 400
W
504000
1^1
3.11
444700
34.9
34,4
4M
5M
44,1
İÇ flanç 3rHe*yl*rl «gimli olan
V
I - profilleri
a, u
»«'<-n yfl»«y
(/
C1
Kil/»
kgw
04»
»W
•lanı
r,
g • n İ 9
Eğme eksenleri için
J,
t
X
J,
T— r
«ıtm
em'
».
em»
'.
cm
cm«
*,
em>
0,554
0.445
OT»
OM
1,011
447
(52
1490
25(0
3750
89,4
141
213
30
417
4*9
4.94
544
4.70 ,
742
151
274
475
(31
1170
30,1
44/1
474
104
IX
ı, s,"l
cm
cml
147
241
İ31
51
341
f»
n
m
İM
237
..ı
em
M
10^
12J
HO
15,9
*{.
DİN 1026
U - PROFiLLERi
Sıcak haddelenmiş çelik.
Olçlilsr nm iir.
EJlK
b . X» w
» > »O mt
J • Atalet momenti
V • Diranç monantl
I • Atalet yarıçapı
Sx> Tarıı kealtln atatlk nomnti
*y* Makaslama orta noktaaının
y-y oksanlne olan uıaklıgı.
için f t
ttUı * J
b . JOO m* leln e •
> JOO V itli o •
h.500 mı» ytlkaakllilnda, «ı çak hadoalanmiı, Ç57
malıtn«ll. bir U - profilinin goatarlll»! ı
U 300 DÎN 1024 C,3T
»ty. C 300 WN 1020 C 37
Bo pıtlar
IkM
If&Ttt
c
»XII
w
«X»
40
SOxU
so
«4x30
41
n
100
110
140
30
30
a
a
so
»
u
a
w
ıra
ı»
14»
m
İSO
«r
-w
emi
k|/«
C1
ı«o
MO
110 '
m
W)
K»
İM
230
140
140
MÖ
M
MÖ
•M
K»
no
İM
MÖ
400 '
Vvıit
•lanı
350
»ı
«0
u
a
»
«
31
u
31
31
a
a
i'
X
15
a
e
n
n
•
*
M
İ4
;
74
(
U
9
»J
10
fS
n»
MI
m
m
ı»
7
i
7
41
7
S
74
1
"1
10
u
14
I3J4
14
»
to
MU
11
İM
İM
11
K
11
K
174
M
14
11
U
7
f
7
U
7
1
<
74
0
•4
f
10
104
II
114
»4
13
14
11
K
174
U
14
II
1
34
U
34
3
V
3
4
4
44
44
1
U
14
<
45
44
7
ıw
1
l1
"
•1U
»
U1
M<
341
Ol
940
7.17
4^4
»fl>
114
134
174
W4
MÖ
MÖ
3U
»,<
4U
4U
su
H4
7U
7/4
jy
14
U4
4.17
VS
4,«7
4J2
54»
5J>7
74»
»44
IO.İ
11<
144
114
214
214
J»X
xu
"f
414
443
5T4
4M
4M
714
.-*Smt ekaanlarl için
iMlt
«lanı
V
•V«
0.103
0,174
0,141
0.1»
0,171
0433
O.J1S
tm
04»
047}
0.434
0.4»
04«
0411
0X41
0711
0.7T5
0434
04»
0,»»
t.m
1447
M10
I.IR
»-»
*—m
/.
C«<
u>
4J»
7J<
14.1
110
244
314
574
104
Ni
344
«U
?25
13»
ıno
•um
MS
41»
090
MOO
10170
12140
15730
20390
».
em>
14t
444
343
745
7.»
İM
104
177
»4
4U
40.7
•44
114
1»
in
345
309
371
441
535
471
734
•M
1020
r
'.
cm
147
'!.«
144
140
U1
ı.n
J.71
242
xıo
i»l
4,43
5145
4»
4»
770
».«
»42
».W
14»
117
".1
124
14,1
14.»
tm>
'r
04i
143
1«
441
2.M
»,12
441
141
W
3»4
434
«7
M4
114
141
W
241
^317
3»
4K
W
570
413
144
r
0>>
04»
241
071
340
175
375
3,14
1X7
43<
1,4»
11,1
144
»4
224
274
H4
»4
477
174
474
004
754
TM
107
'/
c*
04»
04»
045
1«P
073
1,13
044
tm>
^
_ '
_
en
_
_
_
_
^
-
-
-.
_
_
_
IV
441
l
|
»
1^1
\fl
14»
VJ
14»
242
7.14
ÎJ»
142
24<
374
2,»
141
>7>
27»
344
»W
344
514
4M
l»4
114
144
17»
121
244
314
413
45»
505
411
M>
10,0
114
134
15.1
İM
114
2W
214
»4
JM
243
ıu
31,1
92,»
CM
042
141
045
143
e,B2
147
o.n
1^2
145
145
V"
175
144
W
241
»,14
243
Ut
141
2.70
140.
t«
141
245
174
242
0,1
241
14»
2,47
140
2/0
1,47
in
3fS
34?
154
375
*»4
4»
44»
44<
141
541
441
4«
54»
5,11
577
DÎN 1027
Z - PROFiLLERi
haddelenmiş çelifc.
Sıcak
OltUln "» dlr.
ıs s f s 7
J • Atalet monenti
W » Direnç momenti
i • Atalet yarıçap
«t.
li'lOO m jrflknkllllna*, uçak haM«l«ınlı. Ç57
nalttiMll, bir
I ' profilinin g9«t«rlll 5 l ı
Z 100 DÎN 1027 C37
^ T_100 DÎN 1027 C37
Isar-t
T
k
t
•
(
t
1
30
30
38
4
44
415
24
40
40
44
5
s
442
40
5,43
SO
50
43
54
4
7
54
t
24
3
3
60
40
45
90
M
50
100
100
55
120
1»
«0
•
»
7
1
»
140
140
«5
10
14O
140
r»
10
11
11
12
12
1}
180
İM
7î
300
MÖ
(0
44
84
»4
10
n
i taret
\ . ;.
cm<
30
60
80
100
120
140
14O
180
200
34
477
7,»1
11,1
V
S.»4
134
244
447
m
«~*
lana
•»
cm
•»
cm
cm
34»
444
8.198
1,455
3JU
OJ35
1,181
4.17
341
4.21
OJS3
0,73?
041
1.12
1.45
OJ82
0177»
4^0
4.M
048
O.»l
U4
0.38»
5,83
0.492
477
141
J.02
2.43
241
340
444
547
in
0^3?
4
14.5
11.4
O.W
44
5
5.5
4
184
a.»
»4
144
»M
775
872
OJ«» 0457 »74
334
.2(1
W
387
30.4
18.0
0.454
0/03
OJ11
0485
0,««
042» IV
0413 İM
naa
'T. 1.
*»
'r cm>
cm* cm cm<
3,»7 1,17 1W
4,75 148 174
104 W 234
H» 248 30,1
174 3.13 474
212 444 1»1 724
402 474 470 104
47« »44 143 148
1040 132 440 204
1400 178 *»2 270
2300 230 771 3S7
1-1
t-t
t,
cm
't
cm<
340 178 18,1
4.« 140 18.0
548 148 44.»
74» 145 474
10,1 107 142
144 W4 270
18.8 142 470
244 244 748
v
t
cm»
'I
cm
244
472 247
»74 2.57
44»
'-,
cm»
144
345
343
740
134 241
244 348 147
3»4 441 244
404 5,08 377
884 S7» 34,4
314 272 1180 121 447 7»4
384 24« 1740 144 744 110
474 344 2510 213 84« 147
•%
cm>
ı.n
IMttt
'»
cm
040
745
11.2
1»4
284
4,44 1,15
554
»74
»44 140
12,5 1,44
144 147
214 170
174 14»
334 l.»5
.
>*,
cm<
143 075
274 048
373 0.98
158
23»
34»
m
474
•ı
••
cm
•»
cm
cm
3.S4 0.87
14»
147
3.82 1.1»
441 l.«
4.M 174
545 125
14»
1*4
U»
240
270
«44
180
7.14
3.18 «4» 24» 848
341 74» 34» ».04
3.8< 8.40 3.Z7 »4»
4.17 »4» 3.47 114
Dlk«T
Santrl-
•k M•nlır 1 için
r-r
•e
mVm
f'l) HD-
K1BB
44
50
Cl
(«/ı.
F
em»
I*M
578
Kilit «fcırlı» Toplan
alanı W» ».(«•<! y"»»T
Boyu ti ar
K1B8
Y.
1
T
24S
342
34»
3/2
448
44»
y\iyona»
ı» «ol.,,
<»fn
om «HIM. TMa
nrMM »tll-
r*na 1
rı n>ı
».
cm>
3,»7
475
•7- «-»r
'W.
cm»
1427
O.TO
144
104
H»
0752
274
444
47,0
040»
»4.4
132
178
230
0447
144
344
344
0438
10,1
144
04»!
254
0433
3(4
04»
31»
0407
724
»4,1
04n
u.
i'i
l,
EŞKENAR ÇELÎK KÖŞEBKKTLER.
Sıcak haddelenmiş, köseleri yuvarlatılmış.
DÎN 1028
Olçlil.r nm dlr.
91
J « !«•!•« M»ntl
ı * ıttrnv «Muti
1 • 1UIH mıçıp
Sol bora o-W OM , ot kojuılıtı »10 M , ÇJT mio«ımll, oıeok h««4ıl«wit, Moolorl rvvorlotılıuo bir oşkonor kMjoboıtUh f8otorlli«ıı
lM>xtODINIOMC>7
579
ISs
RSS
6
'•••»
>»
-"E
n
>,
ı & 5
t
"•s" B
vS«' «j uS
a
«Psı
EK
S
s -• -ı -1-1 '•)' 3!
elgjsIslRJdsJsJB ajs S!K|S
rt
•*l^-*l-*.wı tf3ın!.n.ın ft, ırf «ı <n, -c,
•»— . o
Tl
«>
'mi
f
aassaaslas
" """
H
—
1»
C —
o O
7 £
"• «
-4
0
KKKf
ı
I
11T ITT
£
o
00
ÇEŞÎTKENAR
DÎN 1029
ÇELiK KÖŞEBENTLER.
Sıcak haddelenmiş, köleleri yuvarlatılmış.
ölçUler im d l r .
"
O
zzz J
^ fî
6— J
J • AHİ,t no'KKtl
V • Blranç momenti
l - Itılıl y«rıc«p
•*100 ve b-50 mm , et k a l ı n l ı ğ ı ««10 mm , Ç37 m a l z e m e l i , aıcak haddelenmiş, köşeleri yuvarlatılmış bir çeçitkenar köışebentin g ö s t e r i l l e i :
L 1 0 0 x 5 0 " 10 DÎN 1029 Ç ÎT
t.tjt
Boyutlar
>
Kıt* l ü
l
alull
f 'l
rftm* •Vmnl»rl l
Alırlık nokttıı arağı
C1
V,
:m
kg/.
cm
cm
cm*
cm>
cm
m.
1,5»
OT SW Î.İT TM 5B üî
M567TOT
•w
OT OT
13SOT m
-SiT
Jti|40
~DT
~nr
159
w TCRT T3B T47 147 IjT
Tİ7 270
TS.7J Î354
TTT
TÜT T«T
•çrajT87
jU.
ISJ T.T» Tsl W W 538
13Î1Ü57T
ja7
TO T3I STî ITT îot
—T
1J2
«7J 3» 3?î 1.11 U3 0.7i 52H
WT
7,12
i«" OT 6,43J|»T
J.5J W 181 3.H 177 Î.Ö7 1.14 Ş4?T 73.0
TJT
OTOT
il» Î)T ra
1.»
TIO-
TJT
13» î»
(7Ix4S|x
nöi
1,1
747
8,48
167 OT 5.0T
TJ7 W
1» ÎTT
0,574
HS3T
"İTT
TUT»
UT TOTT 4ÎT
T7T WT TCT3J-
171T3T
a» ia
1,11
241
İJİ
İM
4?1 İPİ
»l»
w
34T
İ42_
A5.
İM 1,13 9± w.UaîU«i
2,74 VI 24J
24»
141
ülji4!
M
Tlî Tff İST Wff
W
1,74
0,77
4J1
IJJ
w» yssvım
T,r T33tSW
Tn
*
Jfl
Mi
V»
»J
«,77
4,5
040 11.47
10,4
0^2
1,1» 10,»
1,12
ıwfn»h;}ih;77 071 CTî
J.
Ul
A» 12 13*
<t& J
V
2,14
2.M
T7IW T3r îîîj-
OJ»
1,J4
840 0.4341 ^47 1,44
ÖSÎ 074ST577â , ı.n V
T»»ÎT35
m.
(74
W '4» 144
i??. J& J4J.
V
3,54
44,4
J45
Al
İ4I
2M.
İM
1,05
7,10
•45
Ü la
T92
51
141
,'J».
1,07
11.»
Ml 14» 504
a>
'f"
1^
ıoj
İS
»4
-UL L!l
14.4
Tİ7
581
152 95j53î33Χ 55515 3J5S355 5553533255
p*
Ş**3*jS3??S£
3
?SS
33
3S W 5 3335
21£SS2=£fegs
3333
555?-R5 ÎJS
'•<
MS 3 :-5 ösa^fen
s'tf l? î
-"J
3B33EE J S 3 s 3 î î
-•5
SİSjSfclSSSıSpffg
ippp
!
-•s
7î
!abi?l?
-•'s
Si
r
•~'sT*"l—l**
Sl33t-fc- S 3 S 3 E 3
IS İ
gppp
TBteEMsfcsişjsır [HISIM $3
slife
3S6555
3313663
53
|"ı
-*, .
3!3!3gS. 593B3 EK S
513
S5BB5
3 S 36
3S
5E-:-BEgB3B B E-5 î 5
sBsl
Sis*135a
S3S
3Ms
S-SiH
53£
352
i;
s. l
J3
sBfefe
2&J 5S23
î ? as.
3533
53 » 3 3
?5 65
S -X.
3S
s T
!T
HSFP-FP
S 5 5 5 5 5 3T5T3 3T3 5W5I5 5 ŞjS
ZIMPARA TAŞLARI HAKKINDA BiLGiLER
(EGESAN Katalogundan derlenmiştir)
Korund Kaliteleri ;
1) Normal Itorund (NK) : % 96 AL 2 O, U ihtiva eder.
2)
Asil korund : % 99-99.5 oranında AL 2 O3 U havidir.
Silisyum Karbür : Saf kuvars kumu ile özel bir kok kömürünün elektrik resistansh fırınlarda 2000* C üzerinde eritilmesiyle elde edilir.
Silisyum karbür rengine göre yeşil silisyum karbür (SCG) ve koyu
renkli silisyum karbür (SlC) e ayrılır.
EGESAN zımpara taşlarının imalinde münferiden aşağıdaki hammaddeler kullanılır :
NK
% 96 ALj O3 ü havi kahverengi normal korund. Bu cins taşlar
hilhasas demir ve çeliğin satıh taşlamasında, kaynak dikişleriyle saç kenarlarının tesviyesinde kullanılmaya elverişlidir.
Bunlardan başka balta ve çapa gibi kaba aletlerin ilk taşlamasında, sertleştirilmemiş ve sertleştirilmiş çelik ve benzerlerinin son taşlama işlemlerinde de başarıyla kullanılır.
EKR
% 99 - % 99,5 AL2 O 3 i havi kırmızı asil korund (EKR)
EKW
ve beyaz asil korund (EKW).
Asil korund'la imal edilmiş zımpara taşları kaliteli aletlerin,
bıçakların, çok sert kaliteli ve nitrojene çelik ve benzerlerinin
işlenmesinde istimal edilir.
HK
Yarı asil korund. Kahverengi normal korund ile beyaz asil korund'un karışımından meydana gelen bu taşlar bazı özel durumlar için, normal korund'un dayanıklı vasfıyla asil korund'un gevrek vasfının bir arada bulunması istendiği yerlerde kullanılır.
SCG
Yeşil silisyum karbür. Sert metaller, tuğla, cam. toprak ve plastikten mamul eşya vesairenin taşlamasında kullanılır.
SlC
Koyu renkli silisyum karbür. Bllhasas kaba kumlusu, pik. döküm, sert döküm ve demirden başka metallerin taşlamasında
kullanılır.
583
«
mı U
w
«
En çok kullanılan kesit formları
B
C
„
D
jj.ı "*<>.">
«•/
E
F
5I>
"'°'
«/
U'i
G
= 0,lZ5b
n
H
R «0,1*5 b
«*v"
M
N
•'•:;S::
Taş siparişlerinde kesit formunun harflerle veya şekillerle bildirilmesi rica olunur. Formu bildirilmiyen taş siparişleri A formuna göre
imal ve teslim edilir.
584
TS 291/10 TAKIM TAŞLAMA TAŞLARI
Siparişleriniz} lütfen, meseli B formundan 125 mm. çapımla bir taş
için aşağıda gösterilen örneğe göre tanzim ediniz:
Form
H 125 TS 291/10 Mal/eme
Kum
•i
î
•t
O
RESiM
FORM
0
Sertlik
'-
İ
B
1
- ? 0.-1
A
|
l
71, ^
"t rr:
—— ^
".i
•
!
—
J
"*
e^
ı
l;
B
a.
j
—^
j*
1 1r
9
frn
i'ı ijv,
^S
«'«•
_ r 5ı
- 0
^s
—
a
b
c*
«7
1
1
75
80
100
175
5
5
6
7
13
20
20
70
1,5
7
30
30
50
68
175
700
750
10
17
70
32
32
3
3
3
95
95
125
75
80
105
175
150
8
14
R
14
15
13
70
2
7
2
7
67
72
78
30
15
4
4
70
20
5
5
3
3
113
136
40
50
6
7
3
3
180 70
276 100
10
700
750
71
37
32
7
7
175
700
72
25
32
t3
75
80
8
19
i
12
e
1
—
•
C
:0
t, kJj •«
J X C - \f
* s£Z*
•f^-^
\ ^ ^ ' e » \ N CÎ '
J
BH
^— -•
l_
h
Ncv'i
o.ı.t
d
ı .u
rom
-t 0.2
l
llaftlayıcı
D
I5V
184
50
60
8
8
.
> >-ı°r _ı
100
175
150
175
700
750
8
9
10
12
U
16
19
13
70
20
20
. 20
70
32
37
7
7
2
7
2
! -
3
3
4
\
585
TS 291/10 TAKIM TAŞLAMA TASLARI
Siparişlerinizi lütfen, mesela D formundan 80 mm. çapında bir taş
cinsi için aşağıda göslerilcn örneğe göre tanzim ediniz:
Form I) 8ü TS 291/10 Kum Cinsi Kum Sertlik Bağlayıcı Cinsi
l
©
3
î
SİM
RE (lu
aç
O
M»
!
u-
ı<t>
o
e»
175 63
150 80
20
50
20
20
20
20
24
37
32
40
51
«4
34
44
67
72
90
110
130
50 25
75 30
13
30
19
27
37
53
100 35
125 4J
ISO 50
70
20
20
25
JJ
30
65
öü
114 100
d
0
B
!•!•
t
•t
t
r
•
j
40.2
~T ı-
•r-L,•4
•;• 1
D
40
50
75
37
75 J 40
80 40
100 50
t':'-'.'.1
Q
*-
D
H— «* — M
J -H (
_fc
— 1ı?n*L n j,
'M
t.v.r
'1
-|Â J
1 h? '
:
4"
a
L
100
100
150
.
j- — « »u—
—
Rr
d.'h ,-•'•••
P< (
1
• I]'-'- *
"• y,:.-.K,'J
!
l-.-:-..
-*—
4
4
4
4
4
*,
5 7.5
5 10
25
45
t
\
t
75
n
ö
10
6
20
20 Û
20 ~
50
50
70
S
S
5
ISO ıs
175 20
175 25
20 1 S
20 2.5
ttOl 39 3
(20)32 4.5
70
70
70
70
in
150 32
175 32
23
(51)32
i
c» 150 10
'_
1
3 3
1 3
k
V
•r?C-İ:-l
>~ \\ '
)3
)j
9(Y)
20
20
80
W
1
Q
t
1275)
250
300
350
(51) (25) (135
(«0)
40 (51)74 2S 150
10 (177) 74 30 180
«3
127 41 710
ı
1
1.5
3
1.5
3
10
4.5
10
1*
5 35
5 «,î
e
(5)
i
4
4
«S)
50
40
70
!
V ve G formu tuşlarını çeşitli delik ölçülerinde teslim edebileceğimizin
siparişlerinizde dikkate alınması rica olunur. Bu durumda istenilen
delik ölçiisiinün'de bildirilmesi gerekir.
l'-.ıranii 1 / içindeki ölçülerden
l
586
t.GESAN ZIMPARA TAŞLARININ ETiKET İŞARETLERİNİN AÇIKLANMASI
y
c
NK
250x30x32
ke
60
Kum iriliği
NORMAL KORUND
Çok kalın
8 10 12
14 li 20 24
Kaim
30 36 46 54 60
Orta
70 80 90 100 120
ince
150 180 200 220 240
Çok ince
Toz inceliğinde 280 320 400 500 600
TABLAMA TASI
N».
*»•*•:
250X30X32
ll|l«M
Dm bfl»öklaOil
«• nntlk
NK
60 K
Batlayıcı
Mtt hatır'
1| ptrçntnın lurakvll
Otvir uyıtı /<tt.
htıı
2675
30
35
Not
H «iktti ukltmtna
1 «ıcl
biw
rk* ulumır.
Keramlk
Bakalit
El II*
23CO
TS
Nr
TS291
Hammaddesi
Normal Korund
NK
Yan Asli Korund
HK
Aıll Korund
EK
Asil Korund (beyaz) EKW
AsU Korunddurmıa) EKR
SilisyumKarbur(yesU) SC O
Silisyum Karbür (koyu) SİC
Sertlik
Çok yumuşak
yumuşak
Orta
Sert
E
H
L
P
F G
l J K ,
M N "O
Q R S
ke
ÇEŞiTLi ÇAPLARDAKİ TAŞLAMA TAIJI AUI^U PEVİR DiKlKi
V/ı
00
00
Fleks ke
VE DEViR METRE/SANİYE OLARAK DEViR SAYILARI
s™> taşları
Fleks çapak alma ta?!arı
Ilakalit bağlantılı laflar
e
s
Seramik bağlantılı düz taşlar
â
O
Seramik ve bakalit bağlantılı
(anak taşları
S
H
-
10
15
20
25
40
50
65
75
90
100
115
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
550
600
(m/saniye) olarak saniyedeki çevre süratine tekabül eden dakikadaki devir sayıları (devtr/san.)
lOOm
35 m
40 m
45 m
15 m
.20 m
25 m
30 m
80'm
28600
19100
14300
11500
7160
5730
4400
3825
3185
2865
2490
2300
1 900
1635
1440
1275
1 150
950
820
725
635
575
515
475
38200
25500
19100
15300
9550
7650
5900
5100
4245
3825
3320
3050
2 550
2200
1910
1700
1525
1 275
1 090
960
850
770
700
640
47700
31800
23900
19100
11940
9550
7350
6380
5300
4775
4150
3800
3 200
2730
2390
2100
1 900
1 590
1 370
1 200
1 060
960
850
800
57300
38200
28600
23000
14320
11450
8800
7650
6370
5730
4980
4600
3 800
3270
2875
2550
2300
1 900
1 640
1 450
1 275
1 150
1 030
950
66800
44600
33400
26750
16700
13400
10300
9000
7430
6700
5815
5300
4450
3800
3350
2975
2675
2230
900
675
«85340
200
1 110
76400
51000
38200
30 550
19100
15275
11750
10185
8 490
7 640
6 640
6110
5 100
4365
3820
3 395
3055
2 550
2180
1910
1 700
1 525
1 390
1 275
85700
57500
43100
34 370
21500
17185
13200
11455
9 560
8 600
7 470
6875
5 730
4910
4300
3 820
3440
2 865
2450
2150
1 910
1 720
1 565
1 430
—
—
76400
61000
38200
30500
23500
20400
17000
15300
13300
12200
10200
8750
7640
6800
6100
5100
4360
3820
3400
3050
—
—
95490
76400
47750
38200
29400
25480
21 200
19100
16600
15290
12730
10910
9550
849&
7640
6370
5460
4770
4240
3820
TAŞLAR VE İŞ PARÇALARI iÇiN TAVSiYE
OLUNAN ÇEVRE SÜRATLERİ
Taşlama neticesinin iktisadi olabilmesi sadece taşın doğru seçimine bağlı olmayıp aynı zamanda taşın belli bir kesme süratini (m/san.) de gerekli kılar. Keza —iş parçası da dönüyorsa— onun da doğru bir devir adedine (m/dak) sahip olmaa zarureti vardır.
Münferiden aşağıdaki esas değerler geçerlidir:
Çapak alma
Çevre hızıüe kadar yüksek ise randıman da o kadar büyük olur.
Seramik bağlantılı taşlar
Bakalit bağlantılı taşlar
Elyaf bağlantılı taşlar
35 m/san.
45 m/san.
80/san.
Sat ıh taslama
Pik döküm ve metalden başka malzeme
iş parçası
,
Döğme demir, çelik, kızıl döküm, Alüminyum vs.
tş parçası
15-25 m/san.
8-20 m/dak
20-30 m/san.
15-35 m/dak
Punta arası yuvarlak taşlama
Taşlar
tş parçaa ön taşlama
Hassas taşlama
30-35 m/san.
15-35 m/dak
6-25 m/dak
Puntasız yuvarlak taşlama
30-35 m/san.
Krank mili taşlama
Taşlar
İş parçaa
30-35 m/san.
15-20 m/dak
k
iç taslama '
Taşlar (Yüksek çevre sürati tavsiye olunur) . .,
iş parçaa
10-35 m/san.
15-35 m/dak
Afet taşlama
18-35 m/san.
Sert maden taşlama
Yan veya tam otomatik
Elle taşlama
,
,
7-15 m/san.
20-25 m/san.
589
ŞAFTLI ZIMPARA T A Ş L A R I
Sıra
No.
Olviikr m/m
Dıhud
Kum N.,
Sertlik
901
10x 5x6
20 x 1 0 x 6
25x10x6
30x10x6
30 x 20 x 6
40 x 20 x 6
60-120
60-120
60-120
46-120
46-120
46-120
K.o
902
15 x 5x6
20x 5 x 6
25x 5 x 6
30x 5 x 6
40 x 1 0 x 6
60 120
46 -120
46-120
46-120
46 -120
K-0
K-0
K-0
K-0
K-0
903
4x6x6
4x10x6
5x10x6
6x10x6
10x15x6
10x25x6
12x30x6
15x30x6
15x40x6
20 x 40 x 6
25 x 40 x 6
25 x 50 x 6
60-150
60-150
60-150
60-150
60-150
60-150
60-150
60-150
60-150
60 150
46-150
46-250
K-O
K O
K-O
K-O
K-0
K-0
K-0
K-0
K-0
K-0
K O
K-0
904
10x20x6
10x25x6
25 x 25 x 6
60-120
60-120
60-120
K-0
K-0
K-0
905
6x15x6
8x20x6
10 x 25 x 6
15x30x6
18x22x6
20 x 35 x 6
30x30x6
30x50x6
60-120
60-120
60 -120
60-120
60-120
60-120
60-120
60-120
K-0
K-0
K-0
K-0
K-0
K-0
K-0
K-0
40
590
K-0
K.o
K-0
K-0
K-0
Ûw-"
ŞAFTLI ZIMPARA TAŞLARI
Ölçüler m/m
Oxhxd
Kim No.
Sertlik
15x40x6
20x30x6
22 x 60 x 6
22 x 70 x 6
25 x 25 x 6
30 x 30 x 6
32 x 32 x 6
32 x 37 x 6
45 x 40 x 6
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
K-0
K-0
K-0
K-0
K-0
K-0
K-0
K-0
K-Ö
35 x 25 x 6
60-80.
K-0
10 x 20 x 6
20x40x6
20 x 45 x 6
60-80
60-80
60-80
K-0
K-0
K-0
10x6
12x6
15x6
20x6
25x6
30x6
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
K-0
K-0
K-0
K-0
K-0
K-0
30 x 18 x 6
18x8
46-80
K-0
591
ŞAFTLI ZIMPARA TAŞLARI
t
ti*
«t
592
ŞAFTLI ZIMPARA TAŞLARI
GENEL ZIMPARALAMA iŞLERi İLE BUNLARA EN iYi UYAN
ZIMPARA TAŞLARINI GÖSTERİR LiSTE
Konu
Ajjaç
(rt.Hi.fHr
1 f in Cinsi
kanalların rektlflkasyonu (taşlanman)
Zımparalayıcı
maddeler
Tane
Bağlayı
Sert- cı maddeler
lik
NK
30<60
s-u
ke
N, O
O, P
H, 1
H. 1
ke
Ba
ke
ke
ke
ke
Alüminyum çapak alma (tıraş etme)
ayırma (kesme), 60-80 m/s.
puntalar arası slllndlrlk rektlflkasyon
puntasız slllndlrlk rektlflkasyon
delik Içl rektlflkasyonu
çanak zımpara ile satıh rektlflyesl
Segmon zımpara tasları ile satıh
/ektlflyesl
yilksek kudretli zımpara disklerlyte
satıh rektlflyesl
zımpara tasının çevresi le satıh
rektlflyesl
SIc
SIc
SIc
SIc
SIc
SIc
Batar
tıraş etme
ayırma (kesme) 60-80 m/s.
silindirler rektlflkasyon
satıh rektlflyesl kaba isleme
satıh rektlflyesl ince işlemi
derin baskı bakır silindirler
—keza silindirler hanesine bak—
SIc
SIc
SIc
SIc
yan satıhların satıh rektlflyesl
Bileme:
tıraş usturaları
tutun bıçakları, sofra bıçakları ve
çakılar
karbonlu çelikden bıçaklar
paslanmaz çelikten bıçaklar
makine bıçakları
tel çivi bıçakları
kontrplak bıçakları
aOaç rende bıçakları
kösele bıçakları
orak makinesi bıçakları
kağıt bıçakları
Pancar ve dilim kesme bıçakları
saç makasları ağızları, çanak
zımpara taşıyla
saç makasları ağızları, segman
zımpara taşıyla
saç makasları ağızları, zımpara taşının
çevresinde
EK
Bıçaklar
24
24
46-60
46
46-80
20-36
|
«,l
SIc
20-36
H, 1
ke
SIc
2O-36
1. K
Ba
SIc
20-36
1. K
ke
SIc
SIc
16-40
4
24-36
p. q
60-80
K, L
H
36-46
100-260 I-K
260
M -O
20-36
H -K
ke
Ba
ke
ke
ke/Ba
Ba
Jot
46-70
36-120 L -O
36-12O K, L
46-60 Jot, K
80-100 M, N
36-46
I-K
30-46
I-K
60-80
o-q
6O-80 N, O
I-L.
36-80
60-100 O-R
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
EK
24-46
EK
24-46
H-l
ke
EK
33-60
K-M
ke
H-l
36-120
120-500
Z
2.
ke
ke
Bllyah
yataklar
puntasız slllndlrlk rektlflkasyon
satıhların zımparalanması
dahili rektlflkasyon
EK
EK
EK
60-80
46-60
46-60
L-N
ke
ke
ke
NK
NK
30
60
H, 1
H, 1
R.S
M
keza Ba.,
^
ke
NK
NK
594
keza ayrı
hususi
terkipler
Tıraş bıçaklarına bak
EK
EK
EK
EK
EK
EK
NK
HK
NK
EK
EK
kaba işleme
son zımparalama
kesilip parça parça ayrılması , 60-80m/$
slllndlrlk rektlflkasyon, puntasız
dar satıhlar
için uygun
derece daha
sert
ke
Bllyalar
Borular
(çelikten)
Düşünceler
Ba
ke
su lanmış veya
sulanmamış
ufak veya büyük olduğuna
göre
Konu
Çelik
karbon
yumuMk
isin Cinsi
Zımparala yıcı
maddeler
Tane
Sertlik
3aglayı
cı maddeler
temizleme, büyük parçalar (keza
manganez)
temizleme, küçük parçalar
kesme, ayırma 6O-80 m/s
puntalar arası slllndlrik rektiflkasyon
puntasız slllndlrik rektiflkasyon
dahili rektiflkasyon
NK
NK
NK
EK
EK
EK
16-24
24-30
46-70
60
46-80
P- R
0-0
R
K -M
N
Jot-L
ke
ke
Ba
ke
ke
ke
.zımpara . ile satıh bileme
segmanlarla satıh bileme
EK
EK
24-36
24-36
H-U
H-K
ke
ke
sularımı; ve kesip ayırma, 60-80 m/s
alaşımlı
puntalar arası slllndlrik rektiflkasyon
puntasız slllndlrik rektiflkasyon
dahili rektiflkasyon
çanak zımpara ile satıh bileme
segmanlarla satıh bileme
zımparataşı muhitinde satıh bileme
NK
EK
' EK
24-30
46-60
46-60
Jot-M
K
q
EK
EK
EK
EK
24-36
24-36
36-60
I-K
H, 1
H-K
H, 1
Ba
ke
ke
ke
puntalar arası sllindlrik rektiflkasyon
puntasız slllndirlk rektiflkasyon
dahili rektlfikasyon
EK
EK
EK
46-60
46-60
36-80
çanak zımpara ile satıh bileme
segmanlarla satıh bileme
zımparataşı muhitinde satıh bileme
EK
EK
EK
puntalar arası sllindlrik rektlfikasyon
puntasız sllindlrik rektiflkasyon
dahili rektiflkasyon
Çanak zımpara ile satıh bileme
segmanlarla satıh bileme
zımparataşı muhitinde satıh bileme
SS çeliği
y um u$ak
sulanmış
12-20
Düşünceler
•[parçaların
Jkutruna göre
.dar satıhlar
(için
[uygun dereJcede daha sert
(parçaların
[kutruna göre
ke
ke
ke
Idar satıhlar
[için uygun
[derecede dajhasert
K-N
M
I-K
ke
ke
ke
(parçaların
kutruna göre
24-46
24-46
30-46
H-K
H-K
H-K
ke
ke
ke
EK
EK
EK
46-60
60
46-60
I-M
K, L
H-K
ke
f da r satıhlar
[için uygun
[deredecede
'daha sert
[parçaların
[kutruna göre
EK
EK
EK
24-60
24-60
30-46
G, H
G-l
G-l
ke
ke
ke
Ek-Scg
EK-Scg
EK
6040
60-80
36-60
JOt-L
Jot-K
H, 1
ke
ke
ke
ke
ke
kromlu
nikel
puntalar arası slllndirlk rektiflkasyon
puntasız slllndirlk rektlfikasyon
dahili rektiflkasyon
manganezi)
çelik
temizlemek, büyük parçalar 25-30 m/s
temizlemek, büyük parçalar 45 m/s e
kadar
temizlemek, küçük parçalar 25-30 m/t
temizlemek, küçük parçalar 45 m/S e
kadar
kesip ayırma 60-80 m/S
NK
12-16
N-P
ke
NK
NK
12-16
14-20
O-P
<?.R
Ba
ke
NK
NK
14-20
24
0-0
<?, R
Ba
Ba
nitratlı
çelik
puntalar arası silindirlk rektiflkasyon
puntasız sllindlrik rektlfikasyon
dahili rektlfikasyon
EK
EK
EK
46-80
46-80
46-80
I.JOt
1
ke
ke
ke
paslanmaz
çelik
temizleme, 25-30 m/S
temizleme, 45 m/s e kadar
kesip ayırma 6-80 m/s
NK
NK
Si c
16-24
16-20
24
puntalar arası sllindlrik rektiflkasyon
puntasız silindirlk rektiflkasyon
çanak zımpara ile satıhların
rektlflkasyonu
segmanlarla satıhların rektlflkasyonu
zımparataşı muhitinde satıhların
rektlfikasyonu
EK
EK
H, 1
o*>
p
P-O
ke
Ba
Ba
46
46
K-N
K-M
ke
ke
EK
EK
30-36
20-36
O, H
Jot, K
ke
ke
EK
30-46
''
Idar satıhlar
[için uygun
[derecede daha sert
[parçaların
[kutruna göre
ke
595
isin Cinsi
Konu
Zımparalayıcı
madde-
Bağ layı
sert- cı mad
f ilk
deler
ler
Tane
temizlemek, büyük parçalar 25-30 m/s
temizlemek, büyük parçalar 45 m/s e
kadar
temizlemek küçUk parçalar 25-30 m/s
temizlemek, küçük parçalar 45 m/s e
kadar
NK
14-30
N-P
ke
NK
NK
12-14
20-30
9 -R
0-Ç
Ba
ke
NK
14
O-P
Ba
çelik tel
uçların rektlflkasyonu
kesme, 60-80 m/s
NK
NK
30-36
36
R-S
9, R
ke
Ba
çelik
çubuklar
takım çeliği
temizleme 25-30 m/s
temizleme 45 m/s. e k*d*r
NK
NK
14-20
12-14
O-S
P- R
ke
Ba
yüksek vasıflı çelik
temizleme 25-30 m/s
temizleme 45 m/s e kadar
NK
NK
14-20
12-14
0-0
O
ke
Ba
elle bileme
büyük zımpara taşıyla
ufak zımpara taşıyla
NK
NK
24-36
36-60
M -O
M-O
ke
ke
keza aşağıya bak:
torna kalemleri, rende bıçakları, ağaç
matkapları, helezon matkaplar, frezeler, raybalar, vida dişi kılavuzları,
bıçaklar, testereler, kesme aletleri,
oyma kalemleri
EK
46-60
K-M
ke
çapak alma, 25-30 m/s
çapak alma, 45 m/s
NK
NK
16-24
12-14
P, Q
q-s
ke
Ba
kesmek (ayırmak) 60-80 m/s
dahili rektlflkasyon
çanak zımpara ile satıh rektifiyesi
segman zımpara taşı satıh rektifiyesi
zımpara taslarının çevresiyle satıh
bileme
NK
EK
EK
EK
20-30
40-70
20-30
20-30
J ot -M
H, 1
H-K
Q-s
Ba
ke
ke
ke
EK
20-40
H -K
ke
EK
6O-70
L-M
ke
EK
NK
46
46-80
K-L.M
P-R
ke
Gu
dökme
çelik
çelik
silindirler
çelik alet
ve edevat
Demir
aksam
umumiyetle
Destereler
Silindirlere bak
bileme
ağaç kesmeye mahsus şerit destereler
ağaç kesmeye mahsus daire ve hızar
destereleri
maden kesmeye mahsus soğuk destere
daire (testerelerin satıhlarını dttzlemek
Dökme
demir
Eğeler
5%
Düşünceler
çapak alma, büyük parçalar, 25-30 m/s
çapak alma, büyük parçalar 45 m/s e
kadar
çapak alma, ufak parçalar 25-30 m/s
çapak alma, ufak parçalar 45 m/s e
kadar
kesme (parçalara ayırma) 60-80 m/s
puntasız sillndirik rektifikasyon
puntalar arası sllindirlk rektlflkasyon
dahili rektifikasyon
Yeni eğeler
zımpara tasının yan sathında
zımpara taşının çevresinde
dlttenecek eğeler
EK
36-46
H-K
ke
NK-Slc
12-20
O-P
ke
NK-Sic
NK-Slc
12-16
20-30
O
P-Q
Ba
ke
NK-Sic
Si c
SIc
Sic
Sic
20-30
24-36
24-60
46
40-80
NK
NK
NK
30
30
36
o-a
Q. R
dar satıhlar
için uygun
derecede daha sert
Ba
Ba
L-N
L
I-K
ke
ke
ke
O
MS
Mg
ke
P. Q
O, P
parçaların büyüklüklerine
göre
parçaların kuturlarına göre
keza Ba
keza m in
Konu
isin Cinsi
Zımparalayıcı
maddeler
Bağlayı
Tane
Sert- cı madlik
deler
Frezeler
çelik ağızlı
takım çeliği, bileme
SS çeliği büyük diş arası veya
yüksek dış göğttsü ince dişleme
yarık frezeleri
EK
Balata
pabucu
sert döküm
SIc
16-24
O-P
ke
Helezon
matkaplar
çelikten
puntalar arası silindlrik rektlfikasyon
puntasız silindlrik rektlfikasyon
bileme otomatik
elle bileme, mesnetle
sivriltme
EK
EK
EK
NK
EK
46-70
46-70
46 -«0
46-80
46-80
L -M
K-N
Jot-M
M-0
M -P
ke
ke
ke
ke
Gu
SIÇ
16-24
G-l
ke
EK-SİC.
24-30
G -H
ke
EK-SİC.
60-80
20-36
Jot, K
EK-SIc.
EK-SİC.
EK-Sic.
EK
EK
EK
24-46
24-40
46-60
24-46
24-40
4«-«O
sert
madenden
Kauçuk
Kayma
rayları
dökme
çelik
sertleştirilmiş
EK
EK
EK
46-70
I-K
46-70
G, J
80-120 H-Jot
80-150 N, 0
ke
ke
ke
ke
'
keza Gu veya
Ba tutturucu
madde
1 mat kap kutJruna göre
sert madene bak
Silindlrik rektlfikasyon
Silindlrik rektlfikasyon birinci
zımparalama
Slllndirik rektlfikasyon, ikinci
zımparalama
Silindlrik kesme
(Sevk yolları)
satış rektlflyesl çanak zımpara ile
Segman zımpara ile
zımpara taşının çevresinde
çanak zımpara ile
segman zımpara taşı ile
zımpara taşının çevresinde
SIc.
ke
p. q
Ba
G-l
H-K
ke
ke
ke
ke
ke
ke
H-Jot
H-K
Hvlot
H-Jot
çanak zımpara taşı ile
SI c
20-30
H-l
ke
Kaynak
yerleri
çapak alma 25-30 m/s
çapak alma 45 m/s kadar
çapak alma 80 m/S kadar
NK
NK
NK
14-24
P-R
14-46
P, O
EGE-Fl EX
ke
Ba
Ba
Kesici alet
ve edevat
(çelikten)
NK
NK
30-46
36-60
L, M
M, N
ke
ke
EK
EK
EK
24-36
46-80
46-80
K-M
sert maden
Torna kalemleri, rende bıçakları
kesikler vs. elle ilk zımparalama
elle son zımparalama
çanak zımpara ile mesnet Özerinde
zımparalama frezeler, raybalar.
vida dişi kılavuzları
çanak zımpara ile
zımpara taşı çevresinde
sert madene bak
Jot -L
Jot-M
ke
ke
ke
Kesme ve
zımbalama
Sathi taşlama
EK
24-36
H, 1
ke
SI c
Sic
NK
«C
Sic
24
24
P
P
O, R
O, R
P, O
Ba
Ba
B»
Ba
Ba
Ba
R, S
O. S
P, O
P, O
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Kesme
(ayırma)
Düşünceler
60-80 m/s de
alüminyum
Bronz
demir
dökme demir
sert kauçuk
sert maden
karbon (galvanlk)
Fırın Tuğlaları
porselen
borular (çelik), pr«HI «MnMMr
matkap ucu
çelik
çelik sertleştirilmiş h»Mt*lı
Çelik paslanmaz
Çelik tel
Volfram
Scg
24-30
24-36
20-36
36
36
Sic
SIc
24
Sic
36-70
NK
24-30
24
NK
NK
24-30
NK
24-30
SIc, NK
24
NK
24
SIc
120-220
O
R
M
O-R
P
O, S
P, 0
takımlara da
bak
8a
Ba
597
Konu
isin Cinsi
Mermerler
satıh rektlflkasyon, kaba isleme
satıh rektlflkasyon, ince isleme
kesme
eltaşları
Pirinç
elde zımparalama, büyük parçalar
elde zımparalama, küçük parçalar
puntalar arası slllndlrlk rektlflkasyon
puntasız slllndirlk rektlflkasyon
dahili rektlflkasyon
çanak zımpara taşıyla zımparalama
segman zımparatasları ile satıh
rektlflyesl
yüksek kudretli zımpara dlsklerlyle
satıh rektlflyesl
zımparatasının çevresinde satıh bileme
Pistonlar
alüminyum
Bonallt
çelik
dökme
demir
Piston
halkaları
Zımpara layıcı
madde-
Saölayı
Sert- cı mad
ler
Tane •
Scg
Scg
Scg
Scg
10-20 Jot-L
46-120
I-K
20-30 <*.«
36-250 N -P
NK-Slc
NK-Sic
16-30
30-40
36-60
lik
ke
ke
Ba
ke
40-80
24-30
46
P. «1
0. P
I-L
M -N
I-L
H-Jot
ke
ke
ke
ke
ke
ke
Sic
24-30
H -K
ke
Sic
SIc
24-36
20-40
N, O
I-K
Ba
ke
46-80
46
H-Jot
I-K
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
Sic
SIc
Sic
SIc
puntalar ara» slllndlrlk rektlflkasyon
puntasız slllndlrlk rektlflkasyon
puntalar arası slllndlrlk rektlf ikasyon
puntasız slllndlrlk rektlflkasyon
puntalar arası slllndlrlk rektlflkasyon
puntalar arası slllndlrlk rektlflkasyon
puntasız slllndlrlk rektlflkasyon
SIc
SIc
SIc
Sic
EK
Sic
SIc
slllndlrlk rektlflkasyon
segman zımpara tasları ile satıh
rektlflyesl
Zımpara taslarının çevresinde satıh
rektlflyesl
lepleme, otomatik
Ikl zımpara taşı arasında taslama
Sic
46-60
K
ke
SIc
30-36
Jot-M
ke
Sic
Sic
Sic
36-60
320-400
30-60
I-K
M-O
K -M
ke
Ba
ke
G-l
46-100
46-100 G, H
46-60 Jot, K
36-60
I-K
46-60
I-K
puntasız slllndlrlk rektlflkasyon birinci
zımparalama
puntasız slllndlrlk rektlflkasyon ikinci
zımparalama
lepleme
uçların satıh rektlflyesl
EK
46-70
Jot-L
ke
EK
EK
.EK
80-120
320-400
60
Jot-L
N
L
ke
Ba
ke
Piston
rod'ları
slllndlrlk rektlflkasyon
'EK
46-60
Jot-L
ke
Sert
dökümler
çapak alma, büyük parçalar, 25-30 m/s
çapak alma, büyük parçalar, 45 m/s e
kadar
çapak alma, küçük parçalar 25-30 m/s
Sic
12-20
q-R
ke
SIc
Sic
14-16
16-20
0-P
Ba
ke
SIc
SIc
SIC
Sic
Sic
SIc
16-20
24-46
9-R
Piston
pimleri
çapak alma, küçük parçalar 45 m/s e
kadar
puntalar arası slllndlrik rektlflkasyon
puntasız slllndlrlk rektlflkasyon
dahili rektlflkasyon
çanak zımpara ile satıh rektlflyesl
segman zımpara ile satıh rektlflyesl
zımpara tasının çevresinde satıh
bileme
Sert
madenler
takımların bilenmesi
çanak zımpara ile birinci zımparalama
zımpara tasının çevresinde birinci
zımparalama
çanak zımpara ile son zımparalama
zımparatasının çevresinde son
P- R
50-80
16-24
16-24
l-Jot
I-K
H-Jot
G-l
Ba
ke
ke
ke
ke
ke
SIc
30-36
H-K
ke
Scg
36-46
Jot-K
Ke
Scg
Scg
36-46 Jot-K
70-120 JOt-K
ke
Ke
46
I-K
Düşünceler
deler
n
1 dar satıhlar
llçln uygun
f derece daha
J sert
keza (EK) mesamat H
i
İ',
keza daha
ince
Idar satıhlar
llçln uygun
[derece daha
J sert
w.
59İ
y'.
Konu
1 sin Cinsi
zımparalama
lepleme tası ile lepleme
eltasıyla lepleme
slllndlrlk rektlflkasyon
dahil) rektlflkasyon
talaş kına kertikler
matkap baslıkları, birinci zımparalama
ikinci zımparalama
ayırma
Silindirler
dahili rektlflkasyon, dökme
dahili rektlflkasyon, çelik
yeni silindirleri honlama
kullanılmış silindirleri honlama
birinci honlama
ikinci honlama
Torna
kalemleri
çelik ağızlı
elde bileme, kaba yontma
elde bileme, ince tras
çanak zımpara ile mesnetli bileme
profil çelikleri
Tunçlar
y um UM k
bakıra bak
tras etme, büyük parçalar
tras etme küçük parçalar
puntalar arası slllndlrlk rektlflkasyon
puntastz slllndlrlk rektiflkasyon
dahili rektlflkasyon
çanak zımpara ile satıh rektifiyesl
segmanlarla satıh rektifiyesl
zımpara taslarının çevresinde satıh
bileme
kesme
wrt
Valflar Subap
motorlara
mahsus
Valf-Subap
yatakları
Zımparala yıcı
maddeler
Tane
iaglay
Sert- cı mad
deler
lik
70-120
1, Jot
ke
Ba
ke
ke
ke
ke
ke
ke
Ba
H, 1
H, 1
L-N
ke
ke
ke
SIc-EK 80-120 L, M
Sic-EK 280-320 L-N
ke
ke
SCB
Scg
Scg
Scg
Scg
Scg
Scg
Scg
Scg
280
400
60-80
6040
120-150
36-46
70-120
36
SIc
36-80
EK
30-80
SIc-EK 120-180
EK
EK
EK
EK
1
M
I-K
H
K-L
K
Jot
O
24-36 Jot-M
M-0
36-60
20-36 Jot-M
60-100 M-0
N -O
H-K
SIc-EK
SIc-NK
20-40
24
I-K
P
ke
Ba
konik zımparalanması
subap milleri puntalar arası slllndlrlk
rektlflkasyonlar
subap milleri puntasız slllndlrlk
uç satıhların dttz zımparalanma»
EK
46-70
M, O
ke
EK
EK
EK
60
60
36
L-N
L -M
ke
ke
ke
ön zımparalama, dökme demir
ön zımparalama, çelik
bütünleme t r as ı, her nevi
Sic
EK
SIc
L, M
M, N
120-180 L, M
ke
ke
ke
SIc-EK
SIc-EK
SIc-EK
SIc-EK
SIc
20-36
36-46
46-60
60
40-80
20-30
20-30
N -P
JOt-L
M
I-K
H-Jot
Jot
46
60
Yatak burcu puntalar arası slllndlrlk rektlflkasyon
puntasız slllndlrik rektlflkasyon
yumuşak
döküm
dahili rektlflkasyon
Sic
SIc
Sic
46-60
46
K
I-K
H, Jot
ke
ke
ke
puntalar arası slllndlrlk rektlflkasyon
puntasız slllndlrlk rektlflkasyon
dahili rektlflkasyon
EK
EK
EK
60
60
60
U
M
I-K
ke
ke
ke
gözlerin yan satıhlarının zımparalanman
kenarların zımparalanması
uçların zımpara tası çevresinde
zımparalanması
uçların zımpara tası yanlarıyla
zımparalanması
NK
NK
12-24
20-36
0^
Q-R
ke
ke
NK
20-30
T. U
ke
NK
14-30
M, N
ke
su verilmiş
çelik
Yaylar
doz yaylar
helezon
yaylar
46
"1 silindir kutur/larına göre
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
SIc
SIc
DOs On çeler
keza Ba tutturucu madde
\ parçaların kuj turlarına göre
dar satıhlar
için uygun
derece daha
ince
I
keza daha
ince
*1 plak veya tel
f kalınlığına
J göre
'
599
BAZI ÖNEMLi DÎN NORMLARI ve TÜRK STANDARTLARI
KARŞILIKLARI
VİDALAR
Metrik diş ve vidası
Metrik ince diş ve vidası
DEN
h: 0,25 mm h: 0,20 mm
h: 0,35 mm
h: 0,50 mm
h: 0,75 mm
h: l,00 mm
h: 1,50 mm
h: 2,00 mm
h: 3,00 mm
h: 4,00 mm
h: 6,00 mm
Whitworth diş ve vidası
Whitworth boru dişi ve vidası
Trapez normal diş ve vidası
Trapez ince diş ve vidası
Testere kaba diş ve vidası
Testere normal diş ve vidası
Testere ince diş ve vidası
Yuvarlak diş ve vidası
VİDA HAVŞALARI
13
521
520
519
518
517
516
247
246
245
246
11
259
103
378
515
513
514
405
jrç
61/1
61/4
61/5
61/6
61/7
61/8
61/9
61/10
61/11
61/12
61/13
61/16
61/20
61/23
61/24
61/30
61/31
61/32
74
CIVATALAR
Altı köşe başlı metrik vidalı
Gömme başlı metrik vidalı
Konik başlı metrik vidalı (tornavida ağızlı)
Mercimek başb metrik vidalı (tornavide ağızlı)
Kelebek metrik vidalı
601
912
(6912)
84
85
1021/2
1021/10
(1020/11)
1020/8
1020/7
6915
934
917
986
935
315
466
467
938
417
1026/6
1026/2
1026/10
1026/12
1026/13
1026/22
1026/23
1026/23
1025/1
1024/2
SOMUNLAR
Altı köşe kalın metrik vidalı
Altı köşe normal ve ince metrik vidalı
Altı köşe kapalı normal ve ince metrik vidalı
Altı köşe kapalı emniyetli metrik vidalı
Altı köşe taçlı normal ve ince metrik vidalı
Kelebekti metrik vidalı
Tırtıllı uzun faturalı metrik vidalı
Tırtıllı kısa faturalı metrik vidalı
SAPLAMALAR metrik vidalı
VİDALI PİMLER metrik vidalı
600
i™
RONDELALAR ve PULLAR
Düz rondelalar (altı köşe başlı civatalar için)
Düz rondelalar (pemolar için)
Yaylı rondelalar (silindirik başlı civatalar için)
Yaylı dişli rondelalar
Kulaklı emniyet pulu
Tırnaklı emniyet pulu
KAMALAR (genel)
Burunlu kamalar
Yarım ay kamalar
125
1440
7980
(127)
6797
93
4232
6886
6887
6888
7911
79/8
79/26
(79/32)
79/24
79/17
79/21
147/5
147/6
147/10
7
l
1471
94
1433
1434
69/15
69/13
69/20
69/16
69/1
69/3
GUPlLYALAR, PİMLER ve PERNOLAR
Silindirik pimler
Konik pimler
Çentikli konik pimler
Gupilyalar
Başsız pernolar
Küçük başlı pernolar
NOT: Matkap uçlan, freze çakılan, r&ybalar, torna kalemleri ile ilgili standartlar için
MKE kataloglarına bakınız.
601
GST 2424 • 83
Taşlama taşlan spekleri.
GOST1758 - 81
Konik ve haypoid dişli toleranslarının değişebilirliği için ana gerekler.
GOCT 8724 - 81
Metrik vidaların çap ve pitcVı değişebilirliği için normlar.
/
GOCT 9774 - 81
Silindirik küçük modüllü mahruti çiftleri toleransların değişebilirliği için ana gerekler.
GOCT 9150 - 81
Metrik diş profillerinin değişebilirlik normları
GOCT 1412 - 79
Gri döküm (flake grafitti) spekleri
GOCT 9158 - 76
Hemp. seed Industrial raw material.
GOCT 2789 - 73
Yüzey pürüzlülük parametre ve karakteristikleri
GOST 3647 - 80
Aşındırma tane, boyut, boyut oranı, test metodlan
GOST 9539-72
Diş haddeleri
GOST 3675 - 81
Silindirik mahruti dişlilerin değişebilirlik toleranstan için temel gerekler
GOST 9368-81
ince pitets konik dişlilerin değişebiliriikleri için ana gerekler, toleranslar
602
İMALAT ÇELÎK TÜRLERİ
ÇELİK SİMGELERİ
USSR
GOST
TÜRKİYE
TS
MKE
20
C 22
Ck35
Ç 1020
Ç 1030
Ç 1040
Ç 1050
Ç 1060
Ç 1137
Ç 3115
Ç 3315
40
45
60 G
Ck45
Ck60
35 S 20
30CHM
35CKML
40ChFA
40 CH2N2MA
ISChG
40 Ch
25 CrMo 4
34CrMo4
42 CrMo 4
16MnCr5
41Cr4
100 Cr 6
50CrV4
21 NiCrMo 2
50 ChGFA
38 ChGNM
60 82
U10A
Chl2
Oı3M3F
4Ch5MFlS
3 Ch2W8F
08 ChlSNlO
.J-
Ç 4130
Ç 4140
C 4340
Ç 5140
Ç 6150
Ç 8620
Ç 8640
60 Si 7
C 105 T 1
Ç 10110
90 MnCrV 8
Ç 512200
X 210 Cr 12
X 3 2 C r 3 M o 3 V Ç 5330
X40Cr5MoV
Ç 7430
Ç 7930
Ç3915
X5Crl8Ni9
H18-1-2-5
110G13L
603

Similar documents

P 20SA2 - Hitachi Koki

P 20SA2 - Hitachi Koki possible loss of control and serious injury. 2. Do not use the Planer with the blades facing upward (as stationary type planer). 3. Use dust collection adapter if need to reduce dust related hazard...

More information

Balıklı - Paşabahçe Mağazaları

Balıklı - Paşabahçe Mağazaları This handmade glass bottle has a sun drawn on it like a human face and a figure in the shape of a crescent moon to complement it. The inner side of the crescent is decorated with vegetal motifs tha...

More information

abd ülke raporu - AİA

abd ülke raporu - AİA Genel Olarak Ticari Tanımlama Uygulamaları ___________________________________________________ İşaretleme ve Menşe Ülke ___________________________________________________________________ Paket ve ...

More information

Seramik

Seramik Frit is a ceramic composition that has been fused in a special fusing oven, quenched to form a glass, and granulated. Frits form an important part of the batches used in compounding enamels and cer...

More information

Katalog - Estaş Eksantrik San.ve Tic. A.Ş.

Katalog - Estaş Eksantrik San.ve Tic. A.Ş. manufacturers use Estas production camshafts. In addition to supplying for the OEM market, Estas also exports its camshafts to 40 different countries. Estas produces 1300 different types of camshaf...

More information