INFORME (Proves pluralisme) - Mesa per a la Diversitat en l

Comments

Transcription

INFORME (Proves pluralisme) - Mesa per a la Diversitat en l
B
INFORME IPM 3/2005
Servei d’Anàlisi de Continguts
Barcelona, 16 de juny de 2005
Informe sobre l’observança del pluralisme a la televisió
i a la ràdio
Març de 2005
Dades del trimestre gener - març de 2005
2
ÍNDEX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mètode d’estudi
1.1.
Objecte d’estudi
1.2.
Definició de conceptes
Disseny de l’informe
2.1.
Univers d’estudi
2.2.
Incidències
TV3
3.1.
Temps de notícia de les informacions
3.2.
Informació referida als actors polítics
3.3.
Informació referida als actors no polítics
Canal 33
4.1.
Temps de notícia de les informacions
4.2.
Informació referida als actors polítics
4.3.
Informació referida als actors no polítics
TVE a Catalunya
5.1.
Temps de notícia de les informacions
5.2.
Informació referida als actors polítics
5.3.
Informació referida als actors no polítics
BTV
6.1.
Temps de notícia de les informacions
6.2.
Informació referida als actors polítics
6.3.
Informació referida als actors no polítics
3
7.
8.
9.
Citytv
7.1.
Temps de notícia de les informacions
7.2.
Informació referida als actors polítics
7.3.
Informació referida als actors no polítics
Localia
8.1.
Temps de notícia de les informacions
8.2.
Informació referida als actors polítics
8.3.
Informació referida als actors no polítics
Annex I: Informe sobre els espais d’entrevistes, debats i tertúlies en
la ràdio i la televisió (de l’1 al 31 de març)
4
Índex de quadres
Quadre 2.1.1. Durada programada dels teleinformatius analitzats durant el mes de març
Quadre 2.1.2. Percentatge de temps de paraula sobre la durada programada de cada cadena
durant el mes de març
Quadre 2.2.1 . Incidències durant el mes de març
Quadre 3.1.1. TV3. Temps de notícia de les informacions durant el mes de març (50 ítems amb
més temps de notícia)
Quadre 3.1.2. TV3. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes de març
Quadre 3.1.3. TV3. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Quadre 3.2.1. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març. Tots els
teleinformatius
Quadre 3.2.2. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març. TN migdia
Quadre 3.2.3. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març. TN vespre
Quadre 3.2.4. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el mes de
març
Quadre 3.2.5. TV3. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes de
març
Quadre 3.2.6. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els mesos de
gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 3.2.7. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el trimestre
gener-març
Quadre 3.2.8. TV3. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant el mes
de març
Quadre 3.3.1. TV3. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics durant el mes
de març
Quadre 3.3.2. TV3. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el mes de
març
Quadre 3.3.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant els mesos
de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 3.3.4. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el trimestre
gener-març
Quadre 4.1.1. Canal 33. Temps de notícia de les informacions durant el mes de març (50 ítems
amb més temps de notícia)
Quadre 4.1.2. Canal 33. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes de
març
Quadre 4.1.3. Canal 33. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Quadre 4.2.1. Canal 33. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març. Tots els
teleinformatius
5
Quadre 4.2.2.Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el mes de
març
Quadre 4.2.3. Canal 33. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes
de març
Quadre 4.2.4. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els
mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 4.2.5. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre gener-març
Quadre 4.2.6. Canal 33. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant el
mes de març
Quadre 4.3.1. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics durant el
mes de març
Quadre 4.3.2. Canal 33. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el
mes de març
Quadre 4.3.3. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant els
mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 4.3.4. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre gener-març
Quadre 5.1.1. TVE a Catalunya. Temps de notícia de les informacions durant el mes de març
(50 ítems amb més temps de notícia)
Quadre 5.1.2. TVE a Catalunya. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el
mes de març
Quadre 5.1.3. TVE a Catalunya. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Quadre 5.2.1. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març.
Tots els teleinformatius
Quadre 5.2.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març.
Edició migdia
Quadre 5.2.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març.
Edició vespre
Quadre 5.2.4. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant
el mes de març
Quadre 5.2.5. TVE a Catalunya. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant
el mes de març
Quadre 5.2.6. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant
els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 5.2.7. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant
el trimestre gener-març
Quadre 5.2.8. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia
durant el mes de març
6
Quadre 5.3.1. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics
durant el mes de març
Quadre 5.3.2. TVE a Catalunya. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Quadre 5.3.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 5.3.4. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre gener-març
Quadre 6.1.1. BTV. Temps de notícia de les informacions durant el mes de març (50 ítems amb
més temps de notícia)
Quadre 6.1.2. BTV. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes de març
Quadre 6.1.3. BTV. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Quadre 6.2.1. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març. Tots els
teleinformatius
Quadre 6.2.2. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març. Info1
Quadre 6.2.3. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març. Infonit
Quadre 6.2.4. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el mes de
març
Quadre 6.2.5. BTV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes de
març
Quadre 6.2.6. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els mesos de
gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 6.2.7. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el trimestre
gener-març
Quadre 6.2.8. BTV. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant el mes
de març
Quadre 6.3.1. BTV. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics durant el mes
de març
Quadre 6.3.2. BTV. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el mes de
març
Quadre 6.3.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant els mesos
de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 6.3.4. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el trimestre
gener-març
Quadre 7.1.1. Citytv. Temps de notícia de les informacions durant el mes de març (50 ítems
amb més temps de notícia)
Quadre 7.1.2. Citytv. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes de març
Quadre 7.1.3. Citytv. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Quadre 7.2.1. Citytv. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març. Tots els
teleinformatius
7
Quadre 7.2.2. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el mes de
març
Quadre 7.2.3. Citytv. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes de
març
Quadre 7.2.4. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els mesos
de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 7.2.5. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el trimestre
gener-març
Quadre 7.2.6. Citytv. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant el
mes de març
Quadre 7.3.1. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics durant el mes
de març
Quadre 7.3.2. Citytv. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el mes
de març
Quadre 7.3.3. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant els
mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 7.3.4. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre gener-març
Quadre 8.1.1. Localia. Temps de notícia de les informacions durant el mes de març (50 ítems
amb més temps de notícia)
Quadre 8.1.2. Localia. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes de març
Quadre 8.1.3. Localia. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Quadre 8.2.1. Localia. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de novembre
Quadre 8.2.2. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el mes de
març
Quadre 8.2.3. Localia. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes de
març
Quadre 8.2.4. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els mesos
de novembre i desembre (ordenació alfabètica)
Quadre 8.2.5. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el trimestre
gener-març
Quadre 8.2.6. Localia. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant el
mes de març
Quadre 8.3.1. Localia. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics durant el
mes de març
Quadre 8.3.2. Localia. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el mes
de març
Quadre 8.3.3. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant els
mesos de novembre i desembre (ordenació alfabètica)
8
Quadre 8.3.4. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre gener-març
9
Índex de figures
Figura 3.1.1. TV3. Distribució geogràfica de la informació durant el mes de març
Figura 3.1.2. TV3. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Figura 3.2.1. TV3. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes de
març
Figura 3.2.2. TV3. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener, febrer i març
Figura 3.2.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el trimestre
gener-març
Figura 3.3.1. TV3. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el mes de
març
Figura 3.3.2. TV3. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Gener, febrer i març
Figura 3.3.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el trimestre
gener-març
Figura 4.1.1. Canal 33. Distribució geogràfica de la informació durant el mes de març
Figura 4.1.2. Canal 33. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Figura 4.2.1. Canal 33. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes
de març
Figura 4.2.2. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener, febrer i març
Figura 4.2.3. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre gener-març
Figura 4.3.1. Canal 33. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el
mes de març
Figura 4.3.2. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Gener, febrer i
març
Figura 4.3.3. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre gener-març
Figura 5.1.1. TVE a Catalunya. Distribució geogràfica de la informació durant el mes de març
Figura 5.1.2. TVE a Catalunya. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Figura 5.2.1. TVE a Catalunya. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant
el mes de març
Figura 5.2.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener, febrer i
març
Figura 5.2.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre gener-març
Figura 5.3.1. TVE a Catalunya. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Figura 5.3.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Gener,
febrer i març
10
Figura 5.3.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant
el trimestre gener-març
Figura 6.1.1. BTV. Distribució geogràfica de la informació durant el mes de març
Figura 6.1.2. BTV .Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Figura 6.2.1. BTV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes de
març
Figura 6.2.2. BTV. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener, febrer i març
Figura 6.2.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el trimestre
gener-març
Figura 6.2.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el trimestre
gener-març
Figura 6.3.1. BTV. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el mes de
març
Figura 6.3.2. BTV. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Gener, febrer i març
Figura 6.3.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el trimestre
gener-març
Figura 7.1.1. Citytv. Distribució geogràfica de la informació durant el mes de març
Figura 7.1.2. Citytv. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Figura 7.2.1. Citytv. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes de
març
Figura 7.2.2. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener, febrer i març
Figura 7.2.3. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el trimestre
gener-març
Figura 7.3.1. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre gener-març
Figura 8.1.1. Localia. Distribució geogràfica de la informació durant el mes de març
Figura 8.1.2. Localia. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Figura 8.2.1. Localia. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes de
març
Figura 8.2.2. Localia. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener, febrer i març
Figura 8.2.3. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el trimestre
gener-març
Figura 8.3.1. Localia. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el mes
de març
Figura 8.3.2. Localia. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Gener, febrer i març
Figura 8.3.3. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre gener-març
11
12
1. MÈTODE D’ESTUDI
1.1.
Objecte d’estudi
Aquest informe sobre l’observança del pluralisme a la televisió i a la ràdio
consta de dues parts diferenciades: la primera constitueix el corpus central de
l’informe i correspon als teleinformatius d’àmbit català (TV3, Canal 33 i TVE a
Catalunya) i a les emissores locals BTV, Citytv i Localia; la segona és un annex
amb els espais de tertúlia, entrevistes i debat de TV3, Canal 33, TVE a
Catalunya, BTV, Catalunya Ràdio i COMRàdio.
Pel que fa als teleinformatius, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha fet un
seguiment de la distribució temàtica i territorial de la informació dels
teleinformatius d’àmbit català del mes de març d’enguany. Amb relació als
actors, s’ha analitzat la variable sexe, el temps de paraula, l’associació del
temps de paraula a la notícia, les agrupacions a les quals pertanyen els actors i
la posició dels actors polítics. Quant al temps de paraula dels actors, s’inclouen
dades dels darrers tres mesos.
En el cas dels espais de tertúlia, entrevistes i debat, s’ha elaborat una llista
amb els actors polítics i no polítics que intervenen en cadascun d’aquests
espais. D’altra banda, també s’ha elaborat una relació dels actors polítics i no
polítics, la seva activitat, la corresponent agrupació i la tipologia de les seves
intervencions (tertúlia, entrevista o debat).
13
1.2.
Definició de conceptes
1.2.1. Freqüència d’aparicions
És el nombre de vegades que apareix un actor en els espais de tertúlies,
entrevistes i debats.
1.2.2. Temps de notícia
És el temps resultant de la suma total de la durada de les notícies referides a
un tema o un lloc geogràfic concret.
1.2.3. Actor
Personatge que apareix en el mitjà audiovisual com a representant d’un grup
d’interès, una associació o una organització, un partit polític o una institució.
1.2.4. Temps de paraula
És el temps resultant de la suma total de la durada de les seqüències on un
actor intervé, com a subjecte, fent un insert (inserció d’imatges i veu d’un actor
polític o no polític, sense que hi intervingui cap mena de locució per part del
mitjà). Per tant, aquest temps mesura la presència directa dels actors, amb la
seva veu i la seva imatge, en l’espai mediàtic.
1.2.5. Les agrupacions d’actors
Les agrupacions són grans categories que permeten la ubicació, en el seu si,
de diversos actors que s’ajusten als seus criteris definidors. D’aquesta manera,
els actors, a més d’individualment, apareixen en grups i ens permeten conèixer
dades referents a les diverses agrupacions que s’han establert.
14
Dintre de les agrupacions d’actors polítics podem distingir dos tipus
d’agrupacions: les d’actors polítics institucionals i les de partits.
•
Agrupacions d’actors polítics institucionals
− Govern de Catalunya: Formen part d’aquest grup tots els actors que
pertanyin al Govern de la Generalitat de Catalunya, entenent com a tal tots
els llocs de comandament fins al nivell de direcció general o equivalent,
inclòs.
− Administració de la Generalitat de Catalunya: Formen part d’aquest grup
totes les persones que apareixen representant l’estructura administrativa de
la Generalitat de Catalunya, entenent com a tal tots els llocs inferiors a
direcció general o equivalent.
− Parlament de Catalunya: Formen part d’aquest grup tots els actors que
representin el Parlament de Catalunya, entenent com a tal el president o els
membres de la Mesa quan actuïn en representació de la institució.
− Govern de l’Ajuntament de Barcelona: Formen part d’aquest grup tots els
actors que pertanyin al Govern de l’Ajuntament de Barcelona, entenent com
a tal tots els càrrecs de comandament fins a la gerència o equivalent.
− Oposició de l’Ajuntament de Barcelona: Formen part d’aquest grup tots
els actors que pertanyin a grups no inclosos en el cartipàs municipal de
Barcelona.
− Administració de l’Ajuntament de Barcelona: Formen part d’aquest grup
totes les persones que apareixen representant l’estructura administrativa de
l’Ajuntament de Barcelona, entenent com a tal els llocs inferiors a gerència o
equivalent.
− Govern de les administracions locals catalanes: Formen part d’aquest
grup tots els actors que pertanyin al govern de la resta d’ajuntaments
catalans (excepte l’Ajuntament de Barcelona, emmarcat en l’agrupació
definida amb anterioritat), consells comarcals i diputacions de Catalunya.
− Oposició de les administracions locals catalanes: Formen part d’aquest
grup tots els actors que pertanyin a grups polítics no inclosos en els governs
locals.
15
− Administració local catalana: Formen part d’aquest grup totes les
persones que apareixen representant l’estructura administrativa de les
diferents administracions locals (excepte l’Ajuntament de Barcelona),
entenent com a tal tots els llocs inferiors a gerència o equivalent.
− Altres institucions: Aquesta categoria agrupa aquelles entitats autònomes
que emanen del Parlament de Catalunya, com ara la Sindicatura de
Comptes, la Sindicatura de Greuges o el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya.
− Altres institucions de l’Estat: Formen part d’aquesta agrupació aquelles
entitats autònomes que emanen de les Corts generals, com ara el Defensor
del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.
− Altres entitats públiques: Aquesta categoria engloba les institucions
públiques
formades
per
administracions
de
caràcter
divers
(local,
autonòmica, estatal) i les institucions amb participació conjunta del sector
públic i privat. Usualment prenen la forma de consorcis, patronats, etc.
− Corona: Dintre d’aquesta agrupació s’inclouen els membres de la Casa
Reial.
− Corts Generals: Dintre d’aquest grup s’inclouen les dues cambres pròpies
de l’Estat espanyol: el Senat i el Congrés dels Diputats.
− Govern de l’Estat: Formen part d’aquest grup tots els actors que pertanyin
al Govern de l’Estat espanyol, entenent com a tal tots els llocs de
comandament fins al nivell de direcció general o equivalent. Dintre
d’aquesta agrupació s’inclouen, a més, les delegacions del Govern a les
comunitats autònomes.
− Administració de l’Estat espanyol: Formen part d’aquest grup totes les
persones que apareixen representant l’estructura administrativa de l’Estat,
entenent com a tal tots els llocs inferiors a direcció general o equivalent.
− Administració autonòmica no catalana: Formen part d’aquest grup tots
els actors que pertanyin al govern i a l’administració de les diverses
comunitats autònomes que conformen l’Estat espanyol, excepte aquells
actors que pertanyin a l’Administració i al Govern de la Generalitat de
Catalunya.
16
− Administració local no catalana: Formen part d’aquest grup tots els actors
que pertanyin al govern i a l’administració de les diverses administracions
municipals que hi ha a l’Estat espanyol, llevat de les administracions locals
catalanes, que formen part d’una altra agrupació.
− Administració de justícia: Inclou els òrgans del sistema judicial de l’Estat
espanyol.
− Organismes de la Unió Europea: Dintre d’aquest grup s’inclouen aquelles
institucions que conformen l’estructura de la Unió Europea.
17
•
Agrupacions de partits
Qualsevol coalició, partit o agrupació electoral constitueix, també, una
agrupació pròpia. Les regles d’adscripció són les que segueixen:
1. Els actors polítics que han obtingut la seva condició mitjançant eleccions
s’adscriuen a l’agrupació de la coalició, independentment de la seva
adscripció concreta a un partit o a un altre. Així, per exemple, els
diputats del Parlament de Catalunya elegits a les llistes de Convergència
i Unió (CiU) s’inclouran en aquesta agrupació tot i pertànyer,
individualment, a Convergència Democràtica de Catalunya o a Unió
Democràtica de Catalunya. Quan l’actuació s’entén inscrita en el marc
d’un dels partits de la coalició es farà constar el partit (UDC o CDC).
2. L’indicador posició dels actors determina l’agrupació de l’actor polític.
Així, un càrrec públic s’inclourà en una agrupació institucional quan
aparegui en l’actualitat informativa en representació de la institució a la
qual pertany, però s’adscriurà a una agrupació de partit quan hi aparegui
representant el seu propi partit polític.
3. S’estableixen dos conjunts d’agrupacions de partits, segons si pertanyen
al sistema de partits català o al sistema de partits de la resta de l’Estat.
És per això que es defineixen agrupacions pròpies per al Partit Popular
de Catalunya (PPC) i per al Partido Popular (PP), per al Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC) i per al Partido Socialista Obrero
Español (PSOE).
18
Totes les formacions polítiques que actuen a l’Estat espanyol constitueixen una
agrupació de partit. La llista que segueix s’inclou a títol no exhaustiu:
Agrupacions de partits de Catalunya
Convergència i Unió (CiU)
Agrupacions de partits de la resta
d’Espanya
Partido Popular (PP)
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Unió Democràtica de Catalunya (UDC)
Izquierda Unida (IU)
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Partit Nacionalista Basc (PNB)
Partit dels Socialistes de Catalunya Ciutadans
Coalición Canaria (CC)
pel Canvi (PSC-CpC)
Chunta Aragonesista (CHA)
Partit Popular de Catalunya (PPC)
Bloque Nacionalista Gallego (BNG)
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Unión del Pueblo Navarro (UPN)
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Eusko Alkartasuna (EA)
Alternativa (ICV-EUiA)
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
19
Agrupacions d’actors no polítics
La segona gran divisió que s’estableix pel que fa a les agrupacions afecta els
actors no polítics. Aquests actors s’agrupen al voltant de les categories
següents:
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors esportius
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitat i ensenyament
Altres
20
1.2.5. Els descriptors temàtics
Per a la classificació temàtica de les notícies s’empren tres indicadors: títol de
la notícia, tema d’especial rellevància (TER), si s’escau, i un únic àmbit temàtic
al qual s’adscriu. Els descriptors referents als àmbits temàtics s’ajusten a una
llista admesa prèviament.
El títol de la notícia aporta informació concreta sobre l’actualitat diària, mentre
que el TER permet seguiments seqüencials. Els valors d’ambdós indicadors
s’elaboren en funció de la informació mateixa.
1.2.6. Els descriptors geogràfics
Les notícies reben igualment un o diversos descriptors geogràfics, que indiquen
el lloc que s’associa amb la informació. D’aquesta manera s’obté la distribució
territorial de la informació. L’assignació de topònims varia segons el lloc al qual
es refereix. Així, les unitats mínimes registrables són el districte a Barcelona
ciutat, la població a Catalunya, la capital de província a l’Estat espanyol i l’Estat
en el cas dels països estrangers.
A més, i quan la fidelitat de la informació ho requereix, s’admet la introducció de
referències geogràfiques no administratives, com ara Terres de l’Ebre, Àrea
Metropolitana de Barcelona o Pirineus.
21
22
2. DISSENY DE L’INFORME
2.1.
Univers d’estudi
L’univers d’estudi són els teleinformatius d’abast català de migdia i de vespre
de les cadenes d’àmbit estatal, d’àmbit català i de les emissores locals de
Barcelona BTV i Citytv.
Quadre 2.1.1. Durada programada dels teleinformatius analitzats durant el mes de març
Emissora
TV3
Nom del programa
TN migdia
Canal 33
TVE a Catalunya
TN vespre
La nit al dia
TVE1 L'informatiu cap de setmana
TVE1 L'informatiu migdia
TVE2 L'informatiu vespre
Info 1
BTV
Citytv
Localia
Durada programada
Per programa
Total emissora
26:16:25
50:53:46
24:37:21
24:24:42
3:08:02
7:25:39
7:18:51
16:10:25
Infonit
29:23:31
Notícies 10
Informatiu local
2:31:09
7:56:19
Total
24:24:42
17:52:32
45:33:56
2:31:09
7:56:19
149:12:24
Quadre 2.1.2. Percentatge de temps de paraula sobre la durada programada de cada
cadena durant el mes de març
Cadena
TV3
Canal 33
TVE a Catalunya
BTV
Citytv
Localia
Total
Durada
programada total
informatius
(h:min:s)
50:53:46
24:24:42
17:52:32
45:33:56
2:31:09
7:56:19
149:12:24
Nombre
d’inserts
Temps total de
paraula
(h:min:s) 1
% temps de paraula
sobre durada
programada
1281
207
579
1353
11
407
3838
06:37:40
14:35:44
02:32:26
08:45:24
00:01:15
02:19:49
34:52:18
13,0
59,8
14,2
19,2
0,8
29,4
23,4
1
Atès que aquest quadre comptabilitza el temps d’un sol insert a les entrevistes a més d’una persona, les dades
d’altres quadres que indiquen el temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics i no polítics poden no coincidir
amb les del quadre 2.1.2.
23
2.2. Incidències
No s’han analitzat els temps dels teleinformatius següents:
Quadre 2.2.1 . Incidències durant el mes de març
BTV
Nom del
programa
Info 1
Localia
Informatiu local
Canal 33
TV3
La nit al dia
TN migdia
Cadena
24
Incidència tècnica
Temps no analitzat
(h:min:s)
00:44:49
% sobre total
temps
0,5
Incidència tècnica
00:47:38
0,5
Incidència tècnica
Incidència tècnica
01:17:05
00:50:04
0,9
0,6
Data
Causa
04/03/05
04/03/05
31/03/05
09/03/05
10/03/05
3. TV3
3.1.
Temps de notícia de les informacions
Quadre 3.1.1. TV3. Temps de notícia de les informacions durant el mes de
març (50 ítems amb més temps de notícia)
Quadre 3.1.2. TV3. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el
mes de març
Quadre 3.1.3. TV3. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de
març
Figura 3.1.1. TV3. Distribució geogràfica de la informació durant el mes de
març
Figura 3.1.2. TV3. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de
març
3.2.
Informació referida als actors polítics
Quadre 3.2.1. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de
març. Tots els teleinformatius
Quadre 3.2.2. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de
març. TN migdia
Quadre 3.2.3. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de
març. TN vespre
Quadre 3.2.4. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el mes de març
Quadre 3.2.5. TV3. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Quadre 3.2.6. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 3.2.7. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre gener-març
Quadre 3.2.8. TV3. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per
notícia durant el mes de març
Figura 3.2.1. TV3. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Figura 3.2.2. TV3. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener,
febrer i març
Figura 3.2.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant
el trimestre gener-març
25
3.3. Informació referida als actors no polítics
Quadre 3.3.1. TV3. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics
durant el mes de març
Quadre 3.3.2. TV3. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Quadre 3.3.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 3.3.4. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre gener-març
Figura 3.3.1. TV3. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Figura 3.3.2. TV3. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Gener,
febrer i març
Figura 3.3.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre gener-març
26
3.1. Temps de notícia de les informacions
Quadre 3.1.1. TV3. Temps de notícia de les informacions durant el mes de març (50 ítems
amb més temps de notícia)
TER / Títol de la notícia
Bloc esportiu
Esfondrament al barri del Carmel provocat per les obres del metro de Barcelona (TER)
Crisi per l'acusació de cobrament del 3% de comissió en les obres públiques (TER)
1r aniversari de l'11-M (TER)
Impugnació de la candidatura d'Aukera Guztiak a les eleccions autonòmiques basques (TER)
Postguerra a l'Iraq (TER)
Desarticulació d'una xarxa de blanqueig de diners a Marbella (TER)
Immigració (TER)
Onada de fred àrtic (28/02/05) (TER)
Comissió d'investigació per l'esfondrament del Carmel (TER)
Informació del trànsit
Conflicte entre Israel i Palestina (TER)
Tradició cultural i religiosa durant la Pasqua (TER)
Terratrèmol a Indonèsia (28/03/05) (TER)
Polèmica als EUA pel cas de la malalta en estat vegetatiu Terri Schiavo (TER)
Alerta per l'estat de salut del Papa (TER)
Debat sobre la reforma de l'Estatut (TER)
Operació sortida i tornada de les vacances de Setmana Santa (TER)
Tsunami al sud-est asiàtic (TER)
Setmana Santa 2005 (TER)
Revolta popular contra el govern de Kirguizistan (TER)
Renovació de càrrecs a la Conferència Episcopal (TER)
Presumpta malversació de fons públics a la Fundació Puigvert (TER)
Conflicte entre Síria i el Líban (TER)
Retirada de símbols franquistes (TER)
Primer aniversari de la victòria del PSOE en les eleccions generals del 14-M (TER)
Accidents de trànsit (TER)
Amenaça de sequera (TER)
Dia Internacional de la Dona Treballadora (TER)
Consell Europeu de primavera a Brussel·les 2005 (TER)
Comissió d'investigació de l'11-M (TER)
Falles de València 2005 (TER)
Acord de transparència, autolimitació de despeses electorals i finançament dels partits (TER)
Llei orgànica d’educació (TER)
Adopció d'infants per part de parelles homosexuals (TER)
Presumptes irregularitats al servei d’urgències de l’Hospital Severo Ochoa (TER)
Contaminació del pantà de Flix (TER)
Mesures del Govern català per reduir els accidents de trànsit (TER)
Se celebra una cimera a París per millorar les relacions entre la UE i Moscou
Casos d'infraccions greus a la carretera (TER)
Cimera quadripartida entre Espanya, Colòmbia, Brasil i Veneçuela (TER)
Any del Quixot (TER)
Eleccions autonòmiques al País Basc (TER)
Polèmica per l'ús de llengües cooficials al Congrés de Diputats (TER)
Es compleix el primer centenari de la mort de Jules Verne
Pacte Antiterrorista (TER)
Llei antisecessió xinesa (TER)
Dia Mundial de l'Aigua (TER)
Desallotjament per infiltracions en un immoble de Tarragona (TER)
Queixes dels veïns de Gavà pel soroll de la tercera pista de l'aeroport del Prat (TER)
Durada
09:38:09
01:45:15
01:44:54
01:30:26
00:58:16
00:48:02
00:34:32
00:33:00
00:31:27
00:29:59
00:29:49
00:25:23
00:24:59
00:23:46
00:23:06
00:20:23
00:19:11
00:18:46
00:18:03
00:17:07
00:16:53
00:15:50
00:15:25
00:15:01
00:14:57
00:14:53
00:14:53
00:14:07
00:12:49
00:12:30
00:12:20
00:11:57
00:11:33
00:11:22
00:10:58
00:10:52
00:10:46
00:09:58
00:09:54
00:09:52
00:09:16
00:08:37
00:07:49
00:07:29
00:07:25
00:07:05
00:07:00
00:06:57
00:06:47
00:06:42
27
Quadre 3.1.2. TV3. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes de
març
Geogràfic (1)
Barcelona
Catalunya
Estat espanyol
Madrid
Horta-Guinardó
EUA
País Basc
Internacional
França
Iraq
Gran Bretanya
UE
Israel
Màlaga
Itàlia
Indonèsia
València
Vaticà
L'Hospitalet de Llobregat
Rússia
Líban
Cerdanyola del Vallès
Tarragona
Bilbao
Kirguizistan
Badalona
Xina
Vitòria
Marroc
Síria
Palma de Mallorca
Comarques lleidatanes
Uruguai
Flix
Alemanya
Àsia
Sabadell
La Jonquera
País Valencià
Biscaia
Bèlgica
Japó
Illes Balears
Sant Sebastià
Terrassa
Mataró
Veneçuela
Cuba
Alcarràs
Somàlia
Girona
Mollerussa
Colòmbia
Pakistan
Gavà
28
Durada
07:56:17
07:45:30
05:52:16
04:14:31
02:09:03
01:45:08
01:25:43
01:12:37
00:57:37
00:49:22
00:46:42
00:45:04
00:39:58
00:35:41
00:31:53
00:29:30
00:28:29
00:23:38
00:22:06
00:20:17
00:18:43
00:16:37
00:16:21
00:15:59
00:15:12
00:14:45
00:14:38
00:14:17
00:14:08
00:13:15
00:13:08
00:12:25
00:11:12
00:10:46
00:10:39
00:10:16
00:09:06
00:09:02
00:08:58
00:08:48
00:08:40
00:08:37
00:08:26
00:08:24
00:08:21
00:07:59
00:07:57
00:07:29
00:07:24
00:07:18
00:07:15
00:06:52
00:06:44
00:06:38
00:06:36
Cornellà de Llobregat
Taiwan
El Prat de Llobregat
Catalunya Nord
Filipines
Priorat
Tortosa
Afganistan
Índia
Comarques gironines
Andorra
Torredembarra
Baix Llobregat
Sèrbia
Barberà del Vallès
Alacant
Vic
Blanes
Iran
Lleida
Zimbabwe
Sant Salvador de Guardiola
Txetxènia
Brasil
El Masroig
Torroella de Montgrí
Sitges
Noguera
Mèxic
Vielha
Martorell
Gràcia
Sant Quirze de Besora
El Perelló
Romania
Canadà
Europa
Cervera
Seva
Algèria
Santa Coloma de Gramenet
Malgrat de Mar
Gurb
Viladecans
Terra Alta
Corbera d'Ebre
Esparreguera
Vidreres
Sant Cugat del Vallès
Comarques tarragonines
Huelva
Llinars del Vallès
Àfrica
Xile
Vilallonga de Ter
Sant Feliu de Llobregat
Andalusia
Pirineus
Castella-la Manxa
00:06:30
00:06:19
00:06:16
00:06:13
00:06:06
00:05:59
00:05:57
00:05:53
00:05:49
00:05:36
00:05:35
00:05:26
00:05:11
00:05:10
00:04:49
00:04:44
00:04:42
00:04:40
00:04:36
00:04:36
00:04:33
00:04:23
00:04:21
00:04:11
00:04:11
00:04:08
00:04:06
00:04:06
00:03:58
00:03:58
00:03:45
00:03:43
00:03:40
00:03:38
00:03:37
00:03:35
00:03:33
00:03:33
00:03:32
00:03:32
00:03:30
00:03:27
00:03:25
00:03:22
00:03:18
00:03:18
00:03:17
00:03:10
00:03:08
00:03:04
00:02:59
00:02:55
00:02:53
00:02:47
00:02:41
00:02:38
00:02:32
00:02:32
00:02:31
29
Argentina
Argentona
Montblanc
Ucraïna
Suïssa
Salou
Guadalajara
Peralada
Navarra
Vallès Oriental
Montsià
Santa Margarida i els Monjos
Àustria
Nou Barris
Mallorca
Terres de l'Ebre
Vilalba dels Arcs
Sudan
Sant Boi de Lluçanès
El Vendrell
Manlleu
Ripoll
Castelldefels
Sant Boi de Llobregat
Vilobí d'Onyar
Ciutat Vella
Armènia
Kenya
República Dominicana
Igualada
Martorelles
Balaguer
Pallars Jussà
Berguedà
Alt Urgell
Corçà
Àger
Òdena
Bolívia
El Molar
Irlanda
Cassà de la Selva
Segarra
Tailàndia
El Palau d'Anglesola
Països Baixos
Vallbona d'Anoia
Pineda de Mar
Vietnam
Mònaco
Arenys de Munt
Dosrius
Noruega
Sant Antoni de Vilamajor
Castelló d'Empúries
L'Albi
Sant Hilari Sacalm
Flaçà
Capmany
30
00:02:27
00:02:23
00:02:23
00:02:22
00:02:21
00:02:19
00:02:17
00:02:16
00:02:14
00:02:11
00:02:11
00:02:11
00:02:05
00:02:05
00:02:04
00:02:04
00:02:03
00:02:03
00:02:01
00:02:01
00:02:00
00:02:00
00:02:00
00:01:59
00:01:58
00:01:58
00:01:58
00:01:58
00:01:57
00:01:56
00:01:55
00:01:50
00:01:49
00:01:49
00:01:49
00:01:49
00:01:49
00:01:49
00:01:48
00:01:48
00:01:48
00:01:48
00:01:48
00:01:46
00:01:45
00:01:45
00:01:45
00:01:44
00:01:44
00:01:43
00:01:37
00:01:37
00:01:37
00:01:36
00:01:36
00:01:35
00:01:35
00:01:34
00:01:32
La Selva del Camp
Sevilla
Santander
Begur
Olesa de Montserrat
Toledo
Finlàndia
Vilanova i la Geltrú
Sarrià-Sant Gervasi
Albacete
Port de la Selva
Alp
Turquia
La Corunya
Manresa
Sant Esteve Sesrovires
Esplugues de Llobregat
Astúries
Pamplona
Illes Canàries
Guatemala
República de Sud-àfrica
Galícia
Santiago de Compostel·la
Castella i Lleó
Burgos
Salt
Vilassar de Mar
Cadis
Comarques barcelonines
Bellpuig
Besalú
Zamora
Líbia
Bielorússia
Ruanda
Bulgària
Corea del Sud
Eixample
Rosselló
Osca
Granollers
Croàcia
Riudecanyes
Portugal
Vall d'Aran
Ripollès
Ceuta
Portbou
Salamanca
Olot
La Tallada d'Empordà
Osona
Boí
Almeria
00:01:32
00:01:32
00:01:32
00:01:31
00:01:31
00:01:31
00:01:30
00:01:30
00:01:29
00:01:29
00:01:25
00:01:24
00:01:16
00:01:15
00:01:14
00:01:05
00:01:05
00:01:01
00:01:00
00:00:59
00:00:58
00:00:56
00:00:54
00:00:54
00:00:54
00:00:50
00:00:49
00:00:48
00:00:47
00:00:46
00:00:45
00:00:45
00:00:44
00:00:43
00:00:41
00:00:40
00:00:40
00:00:39
00:00:39
00:00:38
00:00:38
00:00:37
00:00:35
00:00:32
00:00:31
00:00:31
00:00:31
00:00:29
00:00:29
00:00:28
00:00:28
00:00:27
00:00:26
00:00:25
00:00:24
(1) Descriptors geogràfics no inclusius d’altres topònims.
31
Figura 3.1.1. TV3. Distribució geogràfica de la informació durant el mes de març
TV3
18,7%
19,5%
Barcelona
1,4%
Catalunya (exc. Barcelona)
5,4%
Catalunya (genèric)
12,6%
Estat espanyol (exc. Catalunya)
Estat espanyol (genèric)
Unió Europea (exc. Estat espanyol)
11,2%
Unió Europea (genèric)
Internacional (exc. Unió Europea)
14,8%
16,4%
32
Quadre 3.1.3. TV3. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Temàtic
Esports
Societat
Crònica política
Crònica internacional
Art i cultura
Economia i negocis
Medi ambient
Conflictes socials
Sanitat
Treball
Trànsit
Educació i ensenyament
Ciència i tecnologia
Mitjans de comunicació i
telecomunicacions
Temps
Total
09:38:09
08:17:17
07:52:59
06:32:24
03:57:00
02:37:31
01:50:52
01:17:59
00:54:09
00:47:57
00:45:17
00:33:39
00:26:35
% sobre total
temàtics
21,0
18,0
17,1
14,2
8,6
5,7
4,0
2,8
2,0
1,7
1,6
1,2
1,0
00:25:04
00:01:38
45:58:30
0,9
0,1
100
Durada
33
Figura 3.1.2. TV3. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
TV3
1,7%
Art i cultura
1,6%
8,6%
0,1%
Ciència i tecnologia
1,0%
Conflictes socials
2,8%
18,0%
Crònica internacional
Crònica política
14,2%
Economia i negocis
Educació i ensenyament
2,0%
Esports
0,9%
Medi ambient
4,0%
Mitjans de comunicació i
telecomunicacions
Sanitat
Societat
17,1%
21,0%
Trànsit
1,2%
34
Temps
5,7%
Treball
3.2. Informació referida als actors polítics
Quadre 3.2.1. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març. Tots els
teleinformatius
Actor
Maragall, Pasqual
Rodríguez Zapatero,
José Luis
Mas, Artur
Piqué, Josep
Rajoy, Mariano
Bargalló, Josep
Puig, Felip
Nadal, Joaquim
Ibarretxe, Juan José
Acebes, Ángel
Rodríguez de Lera,
María Jesús
Blanco, José
Carod-Rovira, JosepLluís
Marín, Manuel
Benach, Ernest
Fernández de la Vega,
María Teresa
Boada, Joan
Sirera, Daniel
Montilla, Josep
Clos, Joan
Saura, Joan
Iceta, Miquel
Conde-Pumpido,
Cándido
Milà, Salvador
Solbes, Pedro
Puigcercós, Joan
Trias, Xavier
Bono, José
Fernández Ontiveros,
Ricard
Ares, Rodolfo
Cid, Marta
Zaplana, Eduardo
Simó, Anna
Bustos, Manel
Pujol, Jordi
Molinero, Joan Carles
Agrupació
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
PSOE
CiU
CDC
PPC
PP
Govern de Catalunya
CiU
Govern de Catalunya
Administració autonòmica no catalana
PNB
PP
Aukera Guztiak
Temps de paraula
agrupació
total
00:14:14
00:08:33
00:09:12
00:00:39
00:08:37
00:09:01
00:00:24
00:05:51
00:04:52
00:04:21
00:04:05
00:03:46
00:03:21
00:03:38
00:00:17
00:03:33
00:03:03
Nombre
d'inserts
30
29
27
18
13
14
12
8
10
14
11
PSOE
ERC
00:03:00
00:02:52
9
10
Corts Generals
Parlament de Catalunya
Govern de l'Estat
00:02:46
00:02:24
00:02:17
6
9
7
ICV-EA
PPC
PSC
Govern de l'Estat
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
PSC-CpC
Administració de justícia
00:02:09
00:02:07
00:02:00
6
6
9
00:01:51
00:01:49
00:01:36
00:01:36
8
7
5
5
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
ERC
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
00:01:36
00:01:35
00:01:28
00:01:22
00:01:21
00:01:17
4
5
3
3
5
4
PSOE
Govern de Catalunya
PP
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
CiU
Administració de la Generalitat de
Catalunya
00:01:17
00:01:15
00:01:13
00:01:10
00:01:08
4
5
4
3
4
00:01:08
00:01:08
3
3
00:01:11
00:00:49
35
De Madre, Manuela
Serra, Ramon
Esteban, Aitor
Fernández Díaz, Alberto
Rañé, Josep Maria
Goula, Xavier
Duran i Lleida, Josep
Antoni
San Gil, María
Alonso, José Antonio
Salom, Juan
Aloy, Enric
Colom, Joan
Otegi, Arnaldo
Serra, Gerard
Morral, Antoni
Aznar, José María
Moratinos, Miguel Ángel
Elorriaga, Gabriel
Tersol, Mateu
Tura, Montserrat
Bustelo, Carlos
Huguet, Josep
Sánchez, Olga
López Aguilar, Juan
Fernando
Caldera, Jesús
Luque, Ramon
Ferran, Joan
Burgués, Josep
De Borbó, Felip
Ricou, Llorenç
Beteta, Antonio
Carmona, Jesús
Nadal, Manel
Castro, Francesc Xavier
Ruiz Gallardón, Alberto
Sansegundo, María
Jesús
Vallès, Josep Maria
Peces-Barba, Gregorio
Bricall, Josep Maria
Blasco, Elsa
Fernández Bermejo,
Mariano
Barberà, Marcel
Del Águila, Diego
Chamorro, Lourdes
Tormo, David
36
PSC-CpC
Govern de Catalunya
PNB
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
CiU
UDC
PP
Govern de l'Estat
Administració de l'Estat espanyol
Govern de Catalunya
Altres institucions
Sozialista Abertzaleak
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
PP
Govern de l'Estat
PP
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Altres institucions de l'Estat
Govern de Catalunya
Administració de justícia
Govern de l'Estat
00:01:07
00:01:07
00:01:06
00:01:05
00:01:05
00:01:05
4
3
1
4
3
2
00:01:04
3
00:01:04
00:01:03
00:01:02
00:01:01
00:00:58
00:00:58
00:00:56
4
3
1
3
1
3
3
00:00:56
4
00:00:55
00:00:54
00:00:54
00:00:54
00:00:53
00:00:53
00:00:53
00:00:49
00:00:49
4
5
2
4
2
2
4
2
2
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
PSC-CpC
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Corona
Administració de la Generalitat de
Catalunya
PP
Organismes de la Unió Europea
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració local no catalana
Govern de l'Estat
00:00:49
00:00:48
00:00:47
00:00:46
2
2
1
2
00:00:44
00:00:42
2
2
00:00:42
00:00:41
00:00:41
00:00:38
1
2
2
2
00:00:38
00:00:38
2
2
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de justícia
00:00:38
00:00:37
00:00:35
00:00:35
00:00:35
2
2
2
2
2
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
Altres entitats públiques
00:00:34
2
00:00:34
1
00:00:34
00:00:34
2
1
00:00:44
00:00:20
Magrans, Joan
Molina, Cristina
Atutxa, Juan María
Tortajada, Eduard
Sense identificar (agent
dels TEDAX)
Martí, Carles
Clemente, Silvia
Llamazares, Gaspar
Camats, Dolors
Rosàs, Marta
Sevilla, Jordi
Olmos, Rafael
Muñoz, Pere
Joan Carles I
Manzanera, Rafael
Simancas, Rafael
Amorós, Oriol
Migó, Agustí
Colàs, Josep
Ridao, Joan
Geli, Marina
Matas, Jaume
Espadaler, Ramon
Vendrell, Francesc
López, Francesc
Guillot, Jordi
Elorza, Mikel
Caylà, Joan
Vega, Carles
Esteve, Pere
Rangel, Joan
Negre, Carles
Lamela, Manuel
Imaz, Josu Jon
Santos, Lídia
Font, Josep
Marquilles, Adrià
Sense identificar (cap
d'operacions de la
patrulla Còndor)
Navarro, Pere
López Garzón, Juan
José
Viladrich, Núria
Ribot, Josep Lluís
Mascarell, Ferran
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració autonòmica no catalana
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de l'Estat espanyol
00:00:33
2
00:00:32
2
00:00:32
00:00:31
2
2
00:00:31
2
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració autonòmica no catalana
IU
ICV-EA
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Corona
Govern de Catalunya
PSOE
ERC
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
ERC
Govern de Catalunya
Administració autonòmica no catalana
CiU
PPC
Govern de les administracions locals
catalanes
ICV
Aukera Guztiak
Altres entitats públiques
Administració de la Generalitat de
Catalunya
ERC
Govern de l'Estat
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració autonòmica no catalana
PNB
PSC-CpC
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de l'Estat espanyol
00:00:31
00:00:30
00:00:30
00:00:30
00:00:30
00:00:29
00:00:29
00:00:29
1
1
1
1
2
1
2
1
00:00:28
00:00:27
00:00:27
00:00:27
00:00:27
2
2
1
1
1
00:00:27
1
00:00:27
00:00:26
00:00:25
00:00:25
00:00:25
00:00:25
1
2
2
2
1
1
00:00:24
00:00:24
00:00:24
00:00:24
1
1
1
1
00:00:23
00:00:23
00:00:23
1
1
1
00:00:23
00:00:22
00:00:22
00:00:22
00:00:22
2
1
1
1
1
00:00:21
1
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
00:00:21
00:00:21
2
1
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
00:00:21
1
00:00:21
1
00:00:21
1
37
San Miguel, Carme
Aregio, Joan
Tardà, Joan
Ripoll, Ramon
Castillo, Maria dels
Àngels
Roca, Joan
Aguilà, Miquel
París, Domènec
Merry del Val, Fernando
Erruz, Jaume
Beltran, Cristina
Ribó, Rafael
Arbulu, Ana
Garcia, Enric
López, Miquel
Pallisa, Oriol
Bosch, Jaume
Rivero, Paulino
Salinas, Antonio
Fuentes, Joan
Oliveras, Jordi
Verdeguer, Enrique
Espinosa, José
Gallego, Josep Lluís
Pallarès, Salvador
Fernández, Carlos
Madrazo, Javier
Castellà, Antoni
Pons, Martí
Dalmases, Ignasi
García, Ángel
Solà, Carles
Méndez, Constantino
Garcia, Avel·lí
Gil, Liduvina
Francisco-Busquets,
Francesc
Puig, Joan
Casadevall, Josep Maria
López Luna, Hilario
Puig, Salvador
València, Josep
Durao Barroso, José
Manuel
38
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
ERC
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració autonòmica no catalana
Govern de Catalunya
Administració local catalana
Altres institucions
Aukera Guztiak
Administració local catalana
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
ICV
CC
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Altres entitats públiques
Administració de l'Estat espanyol
Administració de l'Estat espanyol
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració local no catalana
IU
UDC
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració local no catalana
Administració de l'Estat espanyol
00:00:21
00:00:21
1
1
00:00:21
00:00:21
1
1
00:00:21
1
00:00:21
2
00:00:20
1
00:00:20
1
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:19
1
1
1
1
1
1
1
00:00:19
1
00:00:19
00:00:19
00:00:19
00:00:19
1
1
1
1
00:00:19
00:00:19
00:00:19
00:00:18
00:00:18
1
1
1
1
1
00:00:18
00:00:18
00:00:18
00:00:18
1
1
1
1
00:00:18
1
00:00:18
00:00:18
00:00:17
00:00:17
1
1
1
1
00:00:17
00:00:17
1
1
ERC
Administració de justícia
Administració de l'Estat espanyol
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Organismes de la Unió Europea
00:00:17
00:00:17
00:00:16
00:00:16
00:00:16
1
1
1
1
1
00:00:15
1
Pérez, Josep Antoni
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Zurita, Agustín
Administració de justícia
Armengol, Francina
PSOE
Aguilar, Domènec
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Pluma, Joan
Govern de les administracions locals
catalanes
Oriol, Josep
Altres entitats públiques
Casamor, Carles
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Homs, Francesc
CiU
Fierro, Jesús
Altres entitats públiques
Múgica, Enrique
Altres institucions de l'Estat
Borrell, Josep
Organismes de la Unió Europea
Vendrell, Xavier
ERC
Cuesta, Álvaro
PSOE
Herrera, Joan
ICV-EUiA
Gilabert, Jaume
Govern de Catalunya
Pastor, Ana
PP
Arzalluz, Xabier
PNB
Martínez Pujalte, Vicente PP
Clavell, Dolors
ICV-EA
Roviralta, Jordi
Administració local catalana
Guitart, Xavier
Govern de Catalunya
Vidal, Vidal
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Torrent, Joan
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Pérez Rubalcaba,
PSOE
Alfredo
Ramis, Lluís
Administració autonòmica no catalana
Miralles, Jordi
ICV-EA
Macias, Pere
CiU
Jubany, Jordi
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Joan, Bernat
ERC
Galeote, Gerardo
PP
Puigdollers, Joan
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Arbós, Víctor
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Serra, Sílvia
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Castellnou, Marc
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Fernández Rancano,
Administració de l'estat espanyol
Miguel Ángel
Calvo, Carmen
Govern de l'Estat
Costa, Pilar
PSOE
Vicenç, Gabriel
PSOE
Jané, Jordi
CiU
Rifà, Marc
Administració de la Generalitat de
Catalunya
00:00:15
1
00:00:15
00:00:15
00:00:15
1
1
1
00:00:14
1
00:00:14
00:00:14
1
1
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:12
00:00:12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
00:00:12
1
00:00:12
1
00:00:12
00:00:11
00:00:11
00:00:11
1
1
1
1
00:00:11
00:00:10
00:00:09
00:00:09
1
1
1
1
00:00:09
1
00:00:09
1
00:00:08
1
00:00:08
00:00:07
00:00:07
00:00:06
00:00:05
1
1
1
1
1
39
Quadre 3.2.2. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març. TN
migdia
Actor
Maragall, Pasqual
Rodríguez Zapatero,
José Luis
Mas, Artur
Ibarretxe, Juan José
Acebes, Ángel
Rajoy, Mariano
Rodríguez de Lera,
María Jesús
Piqué, Josep
Benach, Ernest
Blanco, José
Montilla, Josep
Puig, Felip
Sirera, Daniel
Marín, Manuel
Boada, Joan
Simó, Anna
Carod-Rovira, JosepLluís
Puigcercós, Joan
Cid, Marta
Bargalló, Josep
Colom, Joan
Huguet, Josep
Trias, Xavier
Clos, Joan
Serra, Ramon
Solbes, Pedro
De Madre, Manuela
Milà, Salvador
Fernández Díaz, Alberto
Luque, Ramon
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Saura, Joan
Zaplana, Eduardo
Nadal, Joaquim
Serra, Gerard
Beteta, Antonio
San Gil, María
Goula, Xavier
Aznar, José María
Aloy, Enric
40
Agrupació
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
PSOE
CiU
CDC
Administració autonòmica no catalana
PNB
PP
PP
Aukera Guztiak
PPC
Parlament de Catalunya
PSOE
PSC
Govern de l'Estat
CiU
PPC
Corts Generals
ICV-EA
Govern de Catalunya
ERC
ERC
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Altres institucions
Govern de Catalunya
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
PSC-CpC
Govern de Catalunya
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
CiU
UDC
Govern de Catalunya
PP
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
PP
PP
Administració de la Generalitat de
Catalunya
PP
Govern de Catalunya
Temps de paraula
agrupació
total
00:05:58
00:04:29
00:05:08
00:00:39
00:03:57
00:04:21
00:00:24
00:02:11
00:02:28
00:00:17
00:02:17
00:01:59
00:01:55
00:00:54
00:00:38
00:00:26
00:00:20
Nombre
d'inserts
13
17
11
7
9
5
6
00:01:43
00:01:42
00:01:34
00:01:32
5
5
4
6
00:01:23
00:01:20
00:01:11
00:01:10
00:01:10
00:01:09
4
3
4
4
3
3
00:01:08
00:01:06
00:01:06
00:00:58
00:00:53
00:00:51
00:00:51
00:00:51
00:00:50
00:00:50
00:00:49
00:00:48
00:00:48
00:00:46
2
4
4
1
4
2
3
2
2
3
2
3
2
2
00:00:46
00:00:43
00:00:43
00:00:42
3
2
2
2
00:00:42
00:00:41
00:00:41
1
2
1
00:00:39
00:00:38
3
2
Fernández de la Vega,
María Teresa
Rañé, Josep Maria
Ares, Rodolfo
Blasco, Elsa
Conde-Pumpido,
Cándido
Tormo, David
Elorriaga, Gabriel
Otegi, Arnaldo
Martí, Carles
Camats, Dolors
Bono, José
Muñoz, Pere
Pujol, Jordi
Morral, Antoni
Ruiz Gallardón, Alberto
Alonso, José Antonio
Sánchez, Olga
Amorós, Oriol
Tersol, Mateu
Ridao, Joan
Tura, Montserrat
Vendrell, Francesc
Ricou, Llorenç
Guillot, Jordi
Vega, Carles
Caylà, Joan
Sansegundo, María
Jesús
Molinero, Joan Carles
Burgués, Josep
Imaz, Josu Jon
Marquilles, Adrià
De Borbó, Felip
Bricall, Josep Maria
Carmona, Jesús
Viladrich, Núria
Ribot, Josep Lluís
San Miguel, Carme
Mascarell, Ferran
Aregio, Joan
Castillo, Maria dels
Àngels
Tardà, Joan
Castro, Francesc Xavier
Erruz, Jaume
Govern de l'Estat
00:00:37
2
Govern de Catalunya
PSOE
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de justícia
00:00:37
00:00:37
00:00:35
00:00:35
2
2
2
2
Altres entitats públiques
PP
Sozialista Abertzaleak
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
ICV-EA
Govern de l'Estat
Govern de les administracions locals
catalanes
CiU
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració local no catalana
Govern de l'Estat
Administració de justícia
ERC
Govern de Catalunya
ERC
Govern de Catalunya
PPC
Administració de la Generalitat de
Catalunya
ICV
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Altres entitats públiques
Govern de l'Estat
00:00:34
00:00:34
00:00:33
00:00:31
00:00:30
00:00:29
00:00:29
1
1
2
1
1
2
1
00:00:28
00:00:27
1
2
00:00:27
00:00:27
00:00:27
00:00:27
00:00:27
00:00:27
00:00:26
00:00:25
00:00:25
1
1
1
1
2
1
1
1
1
00:00:24
00:00:24
1
1
00:00:24
00:00:23
1
1
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
PNB
Govern de les administracions locals
catalanes
Corona
Govern de Catalunya
Organismes de la Unió Europea
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de la Generalitat de
Catalunya
ERC
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
00:00:23
1
00:00:22
1
00:00:22
00:00:22
1
1
00:00:22
00:00:21
00:00:21
00:00:21
1
1
1
1
00:00:21
1
00:00:21
00:00:21
00:00:21
1
1
1
00:00:21
1
00:00:21
00:00:20
1
1
00:00:20
1
41
Aguilà, Miquel
Chamorro, Lourdes
Beltran, Cristina
López, Miquel
Vallès, Josep Maria
Rivero, Paulino
Espinosa, José
Verdeguer, Enrique
Gallego, Josep Lluís
Fernández, Carlos
Dalmases, Ignasi
García, Ángel
Bustos, Manel
Solà, Carles
Barberà, Marcel
Garcia, Avel·lí
Fernández Bermejo,
Mariano
Olmos, Rafael
Francisco-Busquets,
Francesc
Gil, Liduvina
Magrans, Joan
Nadal, Manel
Tortajada, Eduard
Puig, Salvador
Sense identificar (agent
dels TEDAX)
Atutxa, Juan María
Pérez, Josep Antoni
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
Administració local catalana
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
CC
Administració de l'Estat espanyol
Administració de l'Estat espanyol
Govern de Catalunya
Administració local no catalana
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de justícia
00:00:20
1
00:00:20
00:00:20
00:00:19
1
1
1
00:00:19
00:00:19
00:00:19
00:00:19
00:00:18
00:00:18
00:00:18
1
1
1
1
1
1
1
00:00:18
00:00:18
1
1
00:00:18
00:00:17
1
1
00:00:17
1
00:00:17
1
Govern de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
00:00:17
00:00:17
1
1
Administració local no catalana
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
00:00:17
00:00:17
1
1
00:00:17
00:00:16
1
1
00:00:16
00:00:16
1
1
00:00:16
00:00:15
1
1
00:00:15
1
00:00:15
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:14
1
1
1
1
1
1
1
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:12
1
1
1
1
1
1
00:00:12
1
00:00:12
1
Administració autonòmica no catalana
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Aguilar, Domènec
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Lamela, Manuel
Administració autonòmica no catalana
Oriol, Josep
Altres entitats públiques
Iceta, Miquel
PSC-CpC
Múgica, Enrique
Altres institucions de l'Estat
Homs, Francesc
CiU
Fierro, Jesús
Altres entitats públiques
Casamor, Carles
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Vendrell, Xavier
ERC
Matas, Jaume
Administració autonòmica no catalana
Cuesta, Álvaro
PSOE
Espadaler, Ramon
CiU
Martínez Pujalte, Vicente PP
Molina, Cristina
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Torrent, Joan
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Manzanera, Rafael
Govern de Catalunya
42
Peces-Barba, Gregorio
Jubany, Jordi
Rosàs, Marta
Roca, Joan
Puigdollers, Joan
Fernández Rancano,
Miguel Ángel
Calvo, Carmen
Joan Carles I
Jané, Jordi
Rifà, Marc
Govern de l'Estat
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'estat espanyol
00:00:11
00:00:11
1
1
00:00:11
00:00:10
1
1
00:00:09
00:00:08
1
1
Govern de l'Estat
Corona
CiU
Administració de la Generalitat de
Catalunya
00:00:08
00:00:06
00:00:06
00:00:05
1
1
1
1
43
Quadre 3.2.3. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març. TN
vespre
Actor
Maragall, Pasqual
Mas, Artur
Piqué, Josep
Rodríguez Zapatero, José
Luis
Bargalló, Josep
Nadal, Joaquim
Rajoy, Mariano
Puig, Felip
Carod-Rovira, JosepLluís
Fernández de la Vega,
María Teresa
Marín, Manuel
Blanco, José
Iceta, Miquel
Fernández Ontiveros,
Ricard
Acebes, Ángel
Ibarretxe, Juan José
Rodríguez de Lera, María
Jesús
Esteban, Aitor
Saura, Joan
Salom, Juan
Conde-Pumpido, Cándido
Clos, Joan
Boada, Joan
Moratinos, Miguel Ángel
Bustelo, Carlos
Bono, José
Bustos, Manel
López Aguilar, Juan
Fernando
Caldera, Jesús
Ferran, Joan
Sirera, Daniel
Milà, Salvador
Molinero, Joan Carles
Solbes, Pedro
Benach, Ernest
Pujol, Jordi
Ares, Rodolfo
Alonso, José Antonio
Del Águila, Diego
Trias, Xavier
Zaplana, Eduardo
Clemente, Silvia
44
Govern de Catalunya
CiU
PPC
Govern de l'Estat
Temps de paraula
agrupació
total
00:08:16
00:04:40
00:04:08
00:04:04
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
PP
CiU
ERC
00:03:15
00:03:03
00:02:53
00:02:42
00:01:43
10
6
8
8
7
Govern de l'Estat
00:01:40
5
Corts Generals
PSOE
PSC-CpC
Govern de Catalunya
00:01:35
00:01:26
00:01:22
00:01:17
2
5
4
4
PP
Administració autonòmica no catalana
Aukera Guztiak
00:01:16
00:01:10
00:01:08
5
3
5
PNB
Govern de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
Administració de justícia
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
ICV-EA
Govern de l'Estat
Altres institucions de l'Estat
Govern de l'Estat
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
00:01:06
00:01:03
00:01:02
00:01:01
00:01:00
00:00:59
00:00:54
00:00:53
00:00:52
00:00:50
1
4
1
3
5
2
5
2
3
3
00:00:49
2
Govern de l'Estat
PSC-CpC
PPC
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de l'Estat
Parlament de Catalunya
CiU
PSOE
Govern de l'Estat
Govern de les administracions locals
catalanes
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
PP
Administració autonòmica no catalana
00:00:49
00:00:47
00:00:47
00:00:47
00:00:45
2
1
3
2
2
00:00:45
00:00:42
00:00:40
00:00:40
00:00:36
00:00:34
3
4
2
2
2
1
00:00:31
00:00:30
00:00:30
1
2
1
Agrupació
Nombre
d'inserts
17
16
13
12
Llamazares, Gaspar
Sevilla, Jordi
Morral, Antoni
Montilla, Josep
Rañé, Josep Maria
Tersol, Mateu
Tura, Montserrat
Simancas, Rafael
Migó, Agustí
Colàs, Josep
Peces-Barba, Gregorio
Geli, Marina
López, Francesc
Otegi, Arnaldo
Nadal, Manel
Elorza, Mikel
Burgués, Josep
Goula, Xavier
Esteve, Pere
San Gil, María
Negre, Carles
IU
Govern de l'Estat
Govern de les administracions locals
catalanes
PSC
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
PSOE
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Sozialista Abertzaleak
Govern de Catalunya
Aukera Guztiak
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
ERC
PP
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
Administració de justícia
PSC-CpC
Govern de Catalunya
Corona
Corona
Administració de l'Estat espanyol
Aloy, Enric
Rangel, Joan
Sánchez, Olga
Santos, Lídia
Font, Josep
Joan Carles I
De Borbó, Felip
Sense identificar (cap
d'operacions de la
patrulla Còndor)
Navarro, Pere
Govern de l'Estat
López Garzón, Juan José Govern de l'Estat
Ripoll, Ramon
Govern de les administracions locals
catalanes
Carmona, Jesús
Organismes de la Unió Europea
París, Domènec
Govern de les administracions locals
catalanes
Elorriaga, Gabriel
PP
Garcia, Enric
Administració local catalana
Merry del Val, Fernando Administració autonòmica no catalana
Arbulu, Ana
Aukera Guztiak
Molina, Cristina
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Puigcercós, Joan
ERC
Ribó, Rafael
Altres institucions
Bosch, Jaume
ICV
Rosàs, Marta
Govern de Catalunya
00:00:17
00:00:11
00:00:30
00:00:29
00:00:29
1
1
2
00:00:28
3
00:00:28
00:00:27
00:00:27
00:00:27
00:00:27
1
2
1
1
1
00:00:27
1
00:00:26
00:00:26
00:00:25
1
2
1
00:00:25
00:00:24
00:00:24
00:00:24
1
1
1
1
00:00:24
1
00:00:23
00:00:23
00:00:23
1
2
1
00:00:23
00:00:23
00:00:22
00:00:22
00:00:22
00:00:22
00:00:22
00:00:21
1
1
1
1
1
1
1
1
00:00:21
00:00:21
00:00:21
2
1
1
00:00:20
00:00:20
1
1
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:20
1
1
1
1
1
00:00:20
00:00:20
00:00:19
00:00:19
1
1
1
1
45
Pallisa, Oriol
Salinas, Antonio
Vallès, Josep Maria
Fuentes, Joan
Oliveras, Jordi
Castro, Francesc Xavier
Pallarès, Salvador
Madrazo, Javier
Fernández Bermejo,
Mariano
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Castellà, Antoni
Pons, Martí
Ricou, Llorenç
Méndez, Constantino
Barberà, Marcel
De Madre, Manuela
Fernández Díaz, Alberto
Puig, Joan
Casadevall, Josep Maria
Aznar, José María
López Luna, Hilario
Magrans, Joan
València, Josep
Atutxa, Juan María
Serra, Ramon
Manzanera, Rafael
Durao Barroso, José
Manuel
Sansegundo, María
Jesús
Sense identificar (agent
dels TEDAX)
Zurita, Agustín
Armengol, Francina
Tortajada, Eduard
Serra, Gerard
Pluma, Joan
Chamorro, Lourdes
Bricall, Josep Maria
Borrell, Josep
Herrera, Joan
Pastor, Ana
Gilabert, Jaume
Clavell, Dolors
46
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de justícia
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Altres entitats públiques
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
IU
Administració de justícia
00:00:19
1
00:00:19
00:00:19
00:00:19
1
1
1
00:00:19
00:00:18
1
1
00:00:18
1
00:00:18
00:00:18
1
1
CiU
00:00:18
1
UDC
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de l'Estat
Administració de la Generalitat de
Catalunya
PSC-CpC
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
ERC
Administració de justícia
PP
Administració de l'Estat espanyol
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració autonòmica no catalana
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Organismes de la Unió Europea
00:00:18
00:00:18
1
1
00:00:17
1
00:00:17
00:00:17
1
1
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:16
00:00:16
00:00:16
1
1
1
1
1
1
1
00:00:16
1
00:00:16
00:00:16
00:00:15
00:00:15
1
1
1
1
Govern de l'Estat
00:00:15
1
Administració de l'Estat espanyol
00:00:15
1
Administració de justícia
PSOE
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Organismes de la Unió Europea
ICV-EUiA
PP
Govern de Catalunya
ICV-EA
00:00:15
00:00:15
00:00:15
1
1
1
00:00:14
1
00:00:14
1
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:13
1
1
1
1
1
1
1
Arzalluz, Xabier
Roviralta, Jordi
Vidal, Vidal
PNB
Administració local catalana
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Matas, Jaume
Administració autonòmica no catalana
Guitart, Xavier
Govern de Catalunya
Olmos, Rafael
Govern de Catalunya
Espadaler, Ramon
CiU
Pérez Rubalcaba, Alfredo PSOE
Ramis, Lluís
Administració autonòmica no catalana
Ruiz Gallardón, Alberto
Administració local no catalana
Macias, Pere
CiU
Roca, Joan
Govern de les administracions locals
catalanes
Miralles, Jordi
ICV-EA
Joan, Bernat
ERC
Galeote, Gerardo
PP
Arbós, Víctor
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Cid, Marta
Govern de Catalunya
Serra, Sílvia
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Castellnou, Marc
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Lamela, Manuel
Administració autonòmica no catalana
Costa, Pilar
PSOE
Vicenç, Gabriel
PSOE
00:00:13
00:00:13
00:00:12
1
1
1
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:11
00:00:11
00:00:11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
00:00:11
00:00:11
00:00:10
00:00:09
1
1
1
1
00:00:09
00:00:09
1
1
00:00:09
1
00:00:08
00:00:07
00:00:07
1
1
1
47
Quadre 3.2.4. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el mes
de març
Agrupació
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
CiU
•
•
•
CiU
UDC
CDC
PP
Administració de la Generalitat de Catalunya
PPC
Govern de les administracions locals
catalanes
ERC
PSOE
Administració autonòmica no catalana
PSC
•
•
PSC-CpC
PSC
Temps de paraula
subagrupació
agrupació
00:42:15
00:21:58
00:16:32
00:15:30
00:00:38
00:00:24
00:13:49
00:12:02
00:08:23
00:07:59
% sobre total
temps paraula
22,7
11,8
8,9
45
39
25
26
7,4
6,5
4,5
4,3
00:06:39
00:06:17
00:05:43
00:05:03
20
21
18
17
3,6
3,4
3,1
2,7
00:03:59
12
2,1
00:03:51
00:03:47
00:03:31
00:03:18
00:02:46
00:02:36
12
13
10
12
6
8
2,1
2,0
1,9
1,8
1,5
1,4
00:02:24
00:01:58
00:01:45
00:01:18
00:01:13
00:01:12
00:01:10
00:01:07
00:00:58
00:00:53
00:00:48
00:00:19
00:00:14
3:05:47
9
4
5
2
4
4
4
3
3
3
2
1
1
570
1,3
1,1
0,9
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,2
0,1
100
00:03:52
00:01:11
ICV-EUiA
•
ICV-EA
•
ICV
•
ICV-EUiA
Administració de justícia
Aukera Guztiak
Administració de l'Estat espanyol
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Corts Generals
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
00:03:03
00:00:43
00:00:13
•
CiU
•
PPC
Parlament de Catalunya
PNB
Altres entitats públiques
Altres institucions
Administració local no catalana
Corona
Organismes de la Unió Europea
Altres institucions de l'Estat
Sozialista Abertzaleak
Administració local catalana
IU
CC
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Total
00:01:31
00:01:05
48
Nombre
d'inserts
118
72
51
Quadre 3.2.5. TV3. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes
de març
Agrupació
Administració autonòmica no catalana
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de Catalunya
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Estat espanyol
Administració local catalana
Administració local no catalana
Altres entitats públiques
Altres institucions
Altres institucions de l'Estat
Aukera Guztiak
CC
CiU
Corona
Corts Generals
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals catalanes
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
IU
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Organismes de la Unió Europea
Parlament de Catalunya
PNB
PP
PPC
PSC
PSOE
Sozialista Abertzaleak
Total
Home
%
17
10
34
1
10
2
3
5
2
3
1
1
51
4
6
19
103
10
26
60
10
2
8
4
9
4
40
25
12
19
3
504
94,4
83,3
87,2
100,0
100,0
66,7
75,0
100,0
100,0
100,0
7,7
100,0
100,0
100,0
100,0
95,0
87,3
83,3
100,0
83,3
83,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
88,9
100,0
70,6
90,5
100,0
88,4
Inserts
Dona
%
Total
1
2
5
5,6
16,7
12,8
1
1
33,3
25,0
12
92,3
1
15
2
5,0
12,7
16,7
12
2
16,7
16,7
5
11,1
5
2
29,4
9,5
66
11,6
18
12
39
1
10
3
4
5
2
3
13
1
51
4
6
20
118
12
26
72
12
2
8
4
9
4
45
25
17
21
3
570
49
Figura 3.2.1. TV3. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes
de març
TV3
Nom bre d'inserts
0
20
40
60
80
100
120
Adm. autonòmica no catalana
Adm. de justícia
Adm. de la Generalitat de Catalunya
Adm. de l'Aj. de Barcelona
Adm. de l'Estat espanyol
Adm. local catalana
Adm. local no catalana
Altres entitats públiques
Altres institucions
Altres institucions de l'Estat
Aukera Guztiak
CC
CiU
Agrupació
Corona
Corts Generals
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Aj. de Barcelona
Govern de les adm. locals catalanes
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
IU
Oposició de l'Aj. de Barcelona
Organismes de la Unió Europea
Parlament de Catalunya
PNB
PP
PPC
PSC
PSOE
Sozialista Abertzaleak
50
Ho me
Do na
Quadre 3.2.6. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els
mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Agrupació
Administració autonòmica no catalana
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Administració de l'Estat espanyol
Administració local catalana
Administració local no catalana
Altres entitats públiques
Altres institucions
Altres institucions de l'Estat
Aralar
Aukera Guztiak
CC
CiU
•
CDC
•
CiU
•
UDC
Corona
Corts Generals
EA
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
•
ICV
•
ICV-EA
•
ICV-EUiA
•
EUiA
IU
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
•
CiU
•
PPC
Oposició de les administracions locals
catalanes
•
APG (Alternativa
per la Garrotxa)
•
PSC
Organismes de la Unió Europea
Parlament de Catalunya
PNB
PP
PPC
PSC
•
PSC
•
PSC-CpC
PSOE
Sozialista Abertzaleak
UPN
Total
Temps de paraula
(h:min:s)
Gener
Febrer
Març
00:16:14
00:07:33 00:05:43
00:01:23
00:04:55 00:03:51
00:04:19
00:04:31 00:12:02
00:00:28
00:00:32
00:00:14
00:02:55
00:01:10
00:02:28
00:02:05
00:03:57
00:00:29
00:06:27
00:01:03
00:01:04
00:03:31
00:00:53
00:01:13
00:01:45
00:01:18
00:01:07
00:00:16
00:00:17
00:11:19
00:00:50
00:10:08
00:00:21
00:01:22
00:00:28
00:05:15
00:35:25
00:06:43
00:06:01
00:31:00
00:04:23
00:01:40
00:02:18
00:00:25
00:02:01
00:02:08
00:01:20
00:00:48
00:00:35
2,3
2,1
6,5
0,3
0,2
0,1
1,6
0,6
1,3
1,1
1,8
0,2
3,0
0,5
0,5
1,9
0,5
0,7
0,9
0,7
0,6
0,0
2,0
0,2
14,6
8,9
1,2
0,6
1,5
0,3
2,8
19,2
3,6
8,6
20,8
1,4
3,6
22,7
1,8
3,3
2,9
4,3
0,1
0,2
00:02:35
00:03:47
00:00:19
00:16:32
00:00:24
00:15:30
00:00:38
00:01:12
00:02:46
00:18:31
00:45:02
00:03:01
00:06:11
00:06:39
00:42:15
00:03:18
00:07:59
00:18:55
00:09:25
00:06:05
00:01:45
00:00:41
00:00:54
00:00:23
00:01:40
00:00:33
00:01:07
00:00:11
00:21:58
00:03:59
00:00:43
00:03:03
00:00:13
16,8
8,7
11,8
2,4
4,4
2,1
00:00:48
00:02:36
00:01:31
00:01:05
1,1
0,2
0,4
1,2
0,8
1,4
0,3
0,1
1,0
0,1
1,7
9,8
1,3
1,3
0,3
0,6
4,4
5,5
0,6
1,3
1,1
7,4
4,5
3,9
5,2
2,7
5,2
1,8
0,1
100
3,7
1,3
3,4
0,5
100
100
00:31:38
00:31:38
00:00:11
00:00:35
00:01:56
00:00:11
00:03:12
00:18:06
00:02:29
00:07:11
00:04:44
00:02:27
00:09:39
00:03:16
00:00:16
3:04:31
% temps de paraula sobre el
total de cada mes
Gener
Febrer
Març
8,8
3,5
3,1
0,7
2,3
2,1
00:02:54
00:00:38
00:01:19
00:09:26
00:11:55
00:11:16
00:09:58
00:01:18
00:07:59
00:02:48
00:01:10
00:02:24
00:01:58
00:13:49
00:08:23
00:05:03
00:01:11
00:03:52
00:06:17
00:00:58
3:36:18
3:05:47
6,1
0,7
51
Figura 3.2.2. TV3. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener, febrer i març
TV3
% sobre tem ps de paraula
0
5
10
15
20
25
A dm. auto nò mica no catalana
A dm. de justícia
Gener
A dm. de la Generalitat de Catalunya
Febrer
A dm. de l'A j. de B arcelo na
A dm. de l'Estat espanyo l
A dm. lo cal catalana
A dm. lo cal no catalana
A ltres entitats públiques
A ltres institucio ns
A ltres institucio ns de l'Estat
A ralar
A ukera Guztiak
Agrupació
CC
CiU
Co ro na
Co rts Generals
EA
ERC
Go vern de Catalunya
Go vern de l'A j. de B arcelo na
Go vern de les adm. lo cals catalanes
Go vern de l'Estat
ICV-EUiA
IU
Opo sició de l'A j. de B arcelo na
Opo sició de les adm. lo cals catalanes
Organismes de la Unió Euro pea
P arlament de Catalunya
P NB
PP
PPC
P SC
P SOE
So zialista A bertzaleak
UP N
52
Març
Quadre 3.2.7. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre gener-març
Agrupació
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
CiU
•
CiU
•
CDC
•
UDC
PP
ERC
Administració autonòmica no catalana
PSOE
PSC
•
PSC
•
PSC-CpC
PPC
Administració de la Generalitat de Catalunya
Govern de les administracions locals catalanes
ICV-EUiA
•
ICV
•
ICV-EA
•
ICV-EUiA
•
EUiA
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Estat espanyol
Administració de justícia
Administració local no catalana
Sozialista Abertzaleak
PNB
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
•
CiU
•
PPC
Organismes de la Unió Europea
Corts Generals
Altres entitats públiques
Aukera Guztiak
Parlament de Catalunya
IU
Corona
Administració local catalana
Altres institucions
Altres institucions de l'Estat
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Oposició de les administracions locals
catalanes
•
PSC
•
APG (Alternativa per la Garrotxa)
EA
CC
Aralar
UPN
Total
Temps de paraula
subagrupació
agrupació
02:02:42
01:11:53
00:57:16
00:01:14
00:00:59
00:15:53
00:07:37
00:08:28
00:04:48
00:03:12
00:01:19
00:03:24
00:03:00
00:00:35
00:00:11
Nombre
d'inserts
% sobre total
temps paraula
325
222
20,9
12,3
00:59:29
172
10,1
00:41:21
00:30:25
00:29:30
00:23:55
120
93
86
68
7,0
5,2
5,0
4,1
00:23:30
75
4,0
00:22:47
00:20:52
00:20:11
70
69
71
3,9
3,6
3,4
00:17:47
62
3,0
00:13:02
00:10:23
00:10:09
00:10:08
00:07:02
00:06:29
35
33
32
34
24
21
2,2
1,8
1,7
1,7
1,2
1,1
00:06:24
19
1,1
00:06:00
00:05:21
00:04:53
00:03:47
00:03:13
00:03:12
00:02:34
00:02:32
00:02:22
00:01:23
00:01:14
20
12
16
13
12
10
8
9
5
4
4
1,0
0,9
0,8
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
00:00:46
3
0,1
00:00:28
00:00:19
00:00:17
00:00:16
9:46:36
2
1
1
1
1752
0,1
0,1
0,0
0,0
100
53
Figura 3.2.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre gener-març
TV3
% sobre tem ps de paraula
0
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
CiU
PP
ERC
Adm. autonòmica no catalana
PSOE
PSC
PPC
Adm. de la Generalitat de Catalunya
Govern de les adm. locals catalanes
ICV-EUiA
Govern de l'Aj. de Barcelona
Adm. de l'Estat espanyol
Adm. de justícia
Adm. local no catalana
Agrupació
Sozialista Abertzaleak
PNB
Oposició de l'Aj. de Barcelona
Organismes de la Unió Europea
Corts Generals
Altres entitats públiques
Aukera Guztiak
Parlament de Catalunya
IU
Corona
Adm. local catalana
Altres institucions
Altres institucions de l'Estat
Adm. de l'Aj. de Barcelona
Oposició de les adm. locals catalanes
EA
CC
Aralar
UPN
54
5
10
15
20
25
Quadre 3.2.8. TV3. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant el
mes de març
Temps
notícia
Notícia
01:45:15 Esfondrament al barri del Carmel provocat per
les obres del metro de Barcelona (TER)
Actor
Buxadé, Carles
Baldero, Maximiliano (veí
afectat per l'esfondrament)
Pérez, Esther
Nadal, Joaquim
González, Fernando
Pérez Pozo, María Carmen
Trias, Xavier
Agrupació
Experts
Altres
Experts
Govern de Catalunya
Associacions de veïns
Món associatiu
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Muñoz, Antonio (veí afectat per Altres
l'esfondrament)
Clos, Joan
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
García, Pedro (veí afectat per Altres
l'esfondrament)
Fernández Díaz, Alberto
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Fontana, Marcelo
Actors econòmics
Fernández, Antonio (veí afectat Altres
per l'esfondrament)
Barberà, Marcel
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Torrents, Gemma (veïna
Altres
afectada per l'esfondrament)
García, Rosario (veïna
Altres
afectada per l'esfondrament)
Pérez, Luis
Actors econòmics
Alonso-Cuevillas, Jaume
Associacions i col·lectius
professionals
Sense identificar (veí afectat
Altres
per l'esfondrament)
Mas, Josep Maria
Organitzacions empresarials
Tortosa, Albert
Experts
García, Tomàs
Organitzacions empresarials
Vela, Alfredo
Associacions de veïns
Villacorta, Lluís (veí afectat per Altres
l'esfondrament)
Viladrich, Núria
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Mascarell, Ferran
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Grau, Carme
Experts
Monter, Isabel (veïna afectada Altres
per l'esfondrament)
Fernández, Eva
Associacions de veïns
Olius, Jordi
Actors del món sanitari
Montoya, Esther
Actors econòmics
Jiménez, Hortensia (veïna
Altres
afectada per l'esfondrament)
Nadal, Manel
Govern de Catalunya
Blasco, Elsa
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Farrús, Isabel (veïna afectada Altres
per l'esfondrament)
Hernández, Montserrat (veïna Altres
afectada per l'esfondrament)
Gaspar, Maria Oliva
Actors econòmics
Pérez, Isabel (veïna afectada
Altres
per l'esfondrament)
Carretero, Antonia (veïna
Altres
afectada per l'esfondrament)
Carmona, Salva
Actors econòmics
Moyano, Toni
Món associatiu
Temps
paraula
00:02:40
00:02:15
00:02:14
00:01:48
00:01:22
00:01:18
00:01:03
00:01:02
00:00:57
00:00:43
00:00:39
00:00:39
00:00:37
00:00:34
00:00:32
00:00:29
00:00:28
00:00:26
00:00:25
00:00:24
00:00:23
00:00:22
00:00:22
00:00:21
00:00:21
00:00:21
00:00:19
00:00:18
00:00:18
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:16
00:00:16
00:00:16
00:00:15
00:00:15
00:00:14
00:00:14
55
01:45:15 Esfondrament al barri del Carmel provocat per
les obres del metro de Barcelona (TER)
01:44:54 Crisi per l'acusació de cobrament del 3% de
comissió en les obres públiques (TER)
01:30:26 1r aniversari de l'11-M (TER)
56
Alonso, Olegario (veí afectat
per l'esfondrament)
Moreno, Alba (veïna afectada
per l'esfondrament)
Parés, Mireia (veïna afectada
per l'esfondrament)
Fernández, Marifé (veïna
afectada per l'esfondrament)
Jambrina, Javier
Roca, Carme (veïna afectada
per l'efondrament)
Martín, Jaume
La Virgen, Leonor (veïna
afectada per l'esfondrament)
Jubany, Jordi
Altres
00:00:14
Altres
00:00:13
Altres
00:00:13
Altres
00:00:13
Experts
Altres
00:00:12
00:00:12
Experts
Altres
00:00:11
00:00:11
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Montero, Josep
Actors econòmics
Aragón, Miguel (veí afectat per Altres
l'esfondrament)
Sense identificar (veïna
Altres
afectada per l'esfondrament)
Durban, Eliseo
Església catòlica
Quian, Severino
Actors econòmics
Puchol, David (veí afectat per
Altres
l'esfondrament)
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
Mas, Artur
CiU
Piqué, Josep
PPC
Puig, Felip
CiU
Carod-Rovira, Josep-Lluís
ERC
Benach, Ernest
Parlament de Catalunya
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
De Madre, Manuela
PSC-CpC
Fernández Ontiveros, Ricard
Govern de Catalunya
Rajoy, Mariano
PP
Saura, Joan
Govern de Catalunya
Iceta, Miquel
PSC-CpC
Ferran, Joan
PSC-CpC
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
Milà, Salvador
Govern de Catalunya
Camats, Dolors
ICV-EA
Montilla, Josep
PSC
Boada, Joan
ICV-EA
Vendrell, Francesc
PPC
Amat, Oriol
Universitats i ensenyament
París, Domènec
Govern de les
administracions locals
catalanes
Cucala, Marc
Experts
Vendrell, Xavier
ERC
Miralles, Jordi
ICV-EA
Acebes, Ángel
PP
Manjón, Pilar
Món associatiu
Pardo, Modesto
Universitats i ensenyament
Larraínzar, Ricardo
Actors del món sanitari
Ajenjo, Carlos
Actors econòmics
Sánchez, Olga
Administració de justícia
Aznar, José María
PP
Blanco, Carlos
Actors del món sanitari
Martín, Roberto (maquinista de Altres
Renfe)
Gómez, Javier
Universitats i ensenyament
00:00:11
00:00:10
00:00:09
00:00:09
00:00:09
00:00:08
00:00:05
00:09:58
00:06:06
00:05:38
00:02:40
00:02:36
00:01:29
00:01:15
00:01:07
00:01:06
00:01:06
00:00:57
00:00:55
00:00:47
00:00:33
00:00:30
00:00:30
00:00:30
00:00:28
00:00:25
00:00:23
00:00:20
00:00:20
00:00:13
00:00:11
00:02:05
00:01:20
00:01:04
00:00:52
00:00:50
00:00:49
00:00:45
00:00:38
00:00:37
00:00:36
01:30:26 1r aniversari de l'11-M (TER)
Abdelhadi, Joudi (membre de la
comunitat musulmana)
Carrillo, Lorena (alumna de
l'IES Santa Eugenia)
Fernández, Yusuf
Benach, Ernest
Joan Carles I
Paños, Sílvia (usuària habitual
del tren)
Fernández, Carlos (alumne IES
Santa Eugenia)
Ruiz Gallardón, Alberto
Puig, Felip
Fernández de la Vega, María
Teresa
Macigworou, Igor
Sense identificar (cap
d'operacions de la patrulla
Còndor)
De la Puente, Ángeles (veïna
del barri del Pozo del Tío
Raimundo)
F. Moreno, Mariano
(maquinista de Renfe)
Ridolfi, Ricardo (estudiant)
Abascal, José Luis
Ramírez, Jesús
Méndez, Constantino
Samper, Adriana (estudiant)
Bensalah, Yamila (mare d'una
de les víctimes de l'11-M)
Peco, José María
Utrera, Antonio Miguel (víctima
de l'11-M)
Kamal, Mohamed
Altres
00:00:32
Altres
00:00:32
Món associatiu
Parlament de Catalunya
Corona
Altres
00:00:31
00:00:30
00:00:28
00:00:28
Altres
00:00:28
Administració local no
catalana
CiU
Govern de l'Estat
00:00:27
Actors culturals
Administració de l'Estat
espanyol
00:00:22
00:00:21
Altres
00:00:20
Altres
00:00:19
Altres
Experts
Món associatiu
Govern de l'Estat
Altres
Altres
00:00:19
00:00:18
00:00:18
00:00:17
00:00:17
00:00:17
Església catòlica
Altres
00:00:17
00:00:17
Religions i esglésies no
catòliques
Martín, Elena
Actors del món sanitari
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
Gueroa, Zoubida (membre de Altres
la comunitat musulmana)
Sense identificar (víctima de
Altres
l'11-M)
Martín, José Ángel (cap de
Altres
seguretat de l'estació d'Atocha)
Aguado, Carmen (mare d'una Altres
de les víctimes de l'11-M)
Montilla, Josep
PSC
Sense identificar (testimoni de Altres
l'11-M)
Irujo, José María
Actors culturals
Fernández Rancano, Miguel
Administració de l'estat
Ángel
espanyol
Otegi, Arnaldo
Sozialista Abertzaleak
Ibarretxe, Juan José
Administració autonòmica no
catalana
00:58:16 Impugnació de la candidatura d'Aukera Guztiak a Rodríguez de Lera, María
Aukera Guztiak
les eleccions autonòmiques basques (TER)
Jesús
Ibarretxe, Juan José
Administració autonòmica no
catalana
Blanco, José
PSOE
Ares, Rodolfo
PSOE
Conde-Pumpido, Cándido
Administració de justícia
Elorriaga, Gabriel
PP
Otegi, Arnaldo
Sozialista Abertzaleak
Fernández Bermejo, Mariano
Administració de justícia
00:00:24
00:00:24
00:00:16
00:00:15
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:13
00:00:12
00:00:12
00:00:10
00:00:10
00:00:08
00:00:07
00:00:05
00:02:52
00:02:40
00:01:26
00:01:17
00:01:09
00:00:54
00:00:51
00:00:35
57
00:58:16 Impugnació de la candidatura d'Aukera Guztiak a San Gil, María
les eleccions autonòmiques basques (TER)
Llamazares, Gaspar
Elorza, Mikel
Imaz, Josu Jon
López Aguilar, Juan Fernando
Fernández de la Vega, María
Teresa
Zurita, Agustín
00:42:48 Bloc de segons titulars
Caballero, Sergi
00:34:32 Desarticulació d'una xarxa de blanqueig de
Silva, Jesús María
diners a Marbella (TER)
Gómez, Alejandra
López Aguilar, Juan Fernando
Conde-Pumpido, Cándido
Núñez, Antonio
Núñez, Francisco Javier
Salinas, Antonio
Sánchez, Nielson
Fernández, Carlos
López Luna, Hilario
00:33:00 Immigració (TER)
00:31:27 Onada de fred àrtic (28/02/05) (TER)
58
PP
IU
Aukera Guztiak
PNB
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
00:00:31
00:00:30
00:00:24
00:00:22
00:00:20
00:00:18
Administració de justícia
Actors culturals
Universitats i ensenyament
Experts
Govern de l'Estat
Administració de justícia
Organitzacions empresarials
Experts
Administració de justícia
Associacions i col·lectius
professionals
Administració local no
catalana
Administració de l'Estat
espanyol
Organitzacions empresarials
Associacions de veïns
Altres
00:00:15
00:00:26
00:01:39
00:00:55
00:00:29
00:00:27
00:00:27
00:00:20
00:00:19
00:00:19
Gómez, Miguel
Justicia, Diego
Gaztelu, Cristina (portaveu de
les dones immigrants)
Elmehfud, Yarba (portveu dels Altres
immigrants)
Moraru, Cristian (vicecònsol de Altres
Romania a BCN)
Tortajada, Eduard
Govern de les
administracions locals
catalanes
Cercel, Gheorghe
Món associatiu
Rangel, Joan
Govern de l'Estat
López, Bernabé
Actors culturals
Dulce María (membre de
Món associatiu
l'Associació Manos Abiertas)
De Tienda, Carmen
Sindicats
Francisco-Busquets, Francesc Administració de l'Estat
espanyol
Casadevall, Josep Maria
Administració de justícia
Ruiz, Isabel (veïna del barri de Altres
Sant Roc)
Soultami, Said (treballador
Altres
immigrant)
Baño, Luis
Actors econòmics
Gantxev, Antonio
Actors econòmics
Falconi, Norma
Món associatiu
Castañeda, César (immigrant
Altres
equatorià)
Coll, Magdalena (usuària
Altres
afectada per les cancel·lacions
del vaixell)
López Garzón, Juan José
Govern de l'Estat
Forner, Mario
Universitats i ensenyament
Soler, Germán
Experts
Albadalejo, Ricard (treballador Altres
de l'aeroport del Prat)
Jansa, Agustí
Experts
Montero, Juan
Sindicats
Gilabert, Jaume
Govern de Catalunya
00:00:18
00:00:16
00:00:16
00:00:43
00:00:40
00:00:33
00:00:33
00:00:31
00:00:23
00:00:23
00:00:20
00:00:19
00:00:19
00:00:17
00:00:17
00:00:15
00:00:15
00:00:14
00:00:13
00:00:11
00:00:10
00:00:24
00:00:21
00:00:19
00:00:18
00:00:18
00:00:16
00:00:16
00:00:13
00:31:27 Onada de fred àrtic (28/02/05) (TER)
00:29:59 Comissió d'investigació per l'esfondrament del
Carmel (TER)
00:29:49 Informació del trànsit
00:25:23 Conflicte entre Israel i Palestina (TER)
00:24:59 Tradició cultural i religiosa durant la Pasqua
(TER)
00:23:46 Terratrèmol a Indonèsia (28/03/05) (TER)
00:19:11 Debat sobre la reforma de l'Estatut (TER)
00:18:03 Tsunami al sud-est asiàtic (TER)
00:17:07 Setmana Santa 2005 (TER)
Mcmien, Miguel (usuari afectat
per les cancel·lacions del
vaixell)
Sevilla, Gabriel (usuari afectat
per les cancel·lacions del
vaixell)
Costa, Carme (usuària
afectada per les cancel·lacions
del vaixell)
Olivares, Fernando (usuari
afectat per les cancel·lacions
del vaixell)
Nadal, Joaquim
Sirera, Daniel
Serra, Ramon
Boada, Joan
Tersol, Mateu
Borràs, Xavier (exdirector
general de GISA)
Puig, Felip
Julià, Jordi (exdirector general
de Ports i Transports)
Puigdollers, Joan Ignasi
(expresident de GISA)
Amorós, Oriol
Esteve, Pere
Benach, Ernest
Clavell, Dolors
Migó, Agustí
Moratinos, Miguel Ángel
Bosch, Joaquim
Paco (membre de la confraria
15+1)
Juan Francisco (portant)
Moriana, Sílvia
Goula, Xavier
Milleiro, Irene
Pujol, Jordi
Mas, Artur
Bargalló, Josep
Saura, Joan
Maragall, Pasqual
Sevilla, Jordi
Iceta, Miquel
Ridao, Joan
Duran i Lleida, Josep Antoni
Puigcercós, Joan
Montilla, Josep
Comellas, Pau (voluntari a
l'Àsia)
Irima, Manel
Escudero, Antoni
Carnerero, Francesc
Pons, Martí
Huguet, Josep
Altres
00:00:09
Altres
00:00:08
Altres
00:00:07
Altres
00:00:07
Govern de Catalunya
PPC
Govern de Catalunya
ICV-EA
Govern de Catalunya
Altres
00:01:58
00:01:26
00:01:07
00:00:55
00:00:54
00:00:47
CiU
Altres
00:00:43
00:00:39
Altres
00:00:31
ERC
ERC
Parlament de Catalunya
ICV-EA
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Govern de l'Estat
Actors econòmics
Actors culturals
00:00:27
00:00:23
00:00:15
00:00:13
00:00:27
Actors culturals
Món associatiu
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Món associatiu
CiU
CiU
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
PSC-CpC
ERC
CiU
ERC
PSC
Altres
00:00:12
00:01:10
00:01:05
Actors econòmics
Organitzacions empresarials
Organitzacions empresarials
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Govern de Catalunya
00:00:25
00:00:22
00:00:18
00:00:18
00:00:30
00:00:28
00:00:12
00:00:15
00:01:08
00:01:02
00:00:56
00:00:52
00:00:33
00:00:29
00:00:27
00:00:27
00:00:26
00:00:20
00:00:12
00:00:13
00:00:14
59
00:15:50 Renovació de càrrecs a la Conferència Episcopal Martínez Sistach, Lluís
(TER)
Blázquez, Ricardo
Rouco Varela, Antonio María
Arasa, Daniel
Torrens, Josep
Arzalluz, Xabier
00:15:25 Presumpta malversació de fons públics a la
Martí, Esperança
Fundació Puigvert (TER)
Rousaud, Albert
Puigvert, Anna (portaveu de la
família Puigvert)
Manzanera, Rafael
Geli, Marina
Viada, Javier
Brassesco, Mario
00:14:57 Retirada de símbols franquistes (TER)
Rajoy, Mariano
Sense identificar (veí de
Madrid)
Sense identificar (veí de
Guadalajara)
Fernández de la Vega, María
Teresa
Sense identificar (veïna de
Madrid)
Zaplana, Eduardo
Ruiz Gallardón, Alberto
00:14:53 Primer aniversari de la victòria del PSOE en les
eleccions generals del 14-M (TER)
00:14:53 Accidents de trànsit (TER)
00:14:07 Amenaça de sequera (TER)
60
Església catòlica
Església catòlica
Església catòlica
Món associatiu
Món associatiu
PNB
Actors del món sanitari
Actors del món sanitari
Altres
00:00:49
00:00:46
00:00:37
00:00:24
00:00:21
00:00:13
00:01:15
00:01:00
00:00:49
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Experts
Actors del món sanitari
PP
Altres
00:00:27
00:00:26
00:00:24
00:00:18
00:01:15
00:00:39
Altres
00:00:32
Govern de l'Estat
00:00:18
Altres
00:00:18
PP
Administració local no
catalana
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
Sense identificar (veïna de
Altres
Guadalajara)
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
Puigcercós, Joan
ERC
Acebes, Ángel
PP
Rajoy, Mariano
PP
Montilla, Josep
Govern de l'Estat
Duran i Lleida, Josep Antoni
CiU
Carod-Rovira, Josep-Lluís
ERC
Blanco, José
PSOE
Herrera, Joan
ICV-EUiA
Ibarretxe, Juan José
Administració autonòmica no
catalana
Fernández de la Vega, María
Govern de l'Estat
Teresa
Aznar, José María
PP
Olmos, Rafael
Govern de Catalunya
Caldera, Jesús
Govern de l'Estat
Díaz, Xaime
Món associatiu
Ricou, Llorenç
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Casals, Josep
Organitzacions empresarials
Erruz, Jaume
Govern de Catalunya
Monleón, Francisco
Actors econòmics
Vergé, Joan Josep
Sindicats
00:00:15
00:00:11
00:00:11
00:00:09
00:03:03
00:00:45
00:00:37
00:00:23
00:00:19
00:00:18
00:00:16
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:10
00:00:29
00:00:26
00:00:17
00:00:42
00:00:22
00:00:20
00:00:19
00:00:12
00:12:49 Dia Internacional de la Dona Treballadora (TER)
00:12:30 Consell Europeu de primavera a Brussel·les
2005 (TER)
00:12:20
00:11:57
00:11:33
00:11:22
00:10:58
00:10:52
Zanuzzi, Fernanda
Cruells, Eva
Cabello, Sílvia (secretària)
Fernández, Marisa
Cendón, Lí
Casanovas, Rosa (participant
en l'acte celebrat al Parlament)
Bayo, Yolanda (xofera)
Laguarda, Aída (participant en
l'acte celebrat al Parlament)
Solbes, Pedro
Rodríguez Zapatero, José Luis
Durao Barroso, José Manuel
Actors culturals
Actors culturals
Altres
Món associatiu
Actors culturals
Altres
00:00:28
00:00:27
00:00:26
00:00:18
00:00:15
00:00:13
Altres
Altres
00:00:10
00:00:08
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
Organismes de la Unió
Europea
Borrell, Josep
Organismes de la Unió
Europea
Comissió d'investigació de l'11-M (TER)
Zaplana, Eduardo
PP
Acebes, Ángel
PP
Rajoy, Mariano
PP
Blanco, José
PSOE
Rivero, Paulino
CC
Cuesta, Álvaro
PSOE
Martínez Pujalte, Vicente
PP
Pérez Rubalcaba, Alfredo
PSOE
Falles de València 2005 (TER)
López, Manuel
Actors econòmics
Santaeulalia, Pedro
Actors culturals
Acord de transparència, autolimitació de
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
despeses electorals i finançament dels partits
Colom, Joan
Altres institucions
(TER)
Boada, Joan
ICV-EA
Mas, Artur
CiU
Guillot, Jordi
ICV
Piqué, Josep
PPC
Llei orgànica d’educació (TER)
Sansegundo, María Jesús
Govern de l'Estat
Cid, Marta
Govern de Catalunya
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
Miró i Ardèvol, Josep
Món associatiu
Pastor, Ana
PP
Jiménez de Parga, Manuel
Altres
(expresident del Tribunal
Constitucional)
Adopció d'infants per part de parelles
Cristina (membre d'una família Altres
homosexuals (TER)
homoparental)
Marta (membre d'una família
Altres
homoparental)
Sirera, Daniel
PPC
Vallès, Josep Maria
Govern de Catalunya
Espadaler, Ramon
CiU
Simó, Anna
Govern de Catalunya
Pintado, Francesc
Món associatiu
Pujol, Pilar
Món associatiu
Benach, Ernest
Parlament de Catalunya
Presumptes irregularitats al servei d’urgències de Moral, María Antonia
Món associatiu
l’Hospital Severo Ochoa (TER)
Simancas, Rafael
PSOE
Porta, Josep
Actors del món sanitari
Lamela, Manuel
Administració autonòmica no
catalana
Casares, Miguel
Associacions i col·lectius
professionals
García, José
Sindicats
00:00:47
00:00:35
00:00:15
00:00:14
00:00:43
00:00:37
00:00:37
00:00:32
00:00:19
00:00:13
00:00:13
00:00:12
00:00:09
00:00:07
00:01:55
00:00:58
00:00:46
00:00:33
00:00:24
00:00:13
00:00:38
00:00:36
00:00:15
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:52
00:00:44
00:00:41
00:00:38
00:00:25
00:00:20
00:00:13
00:00:12
00:00:10
00:00:49
00:00:27
00:00:24
00:00:23
00:00:22
00:00:16
61
00:10:52 Presumptes irregularitats al servei d’urgències de Monte, Luis (excap del servei
l’Hospital Severo Ochoa (TER)
d'urgències de l'Hospital
Severo Ochoa)
Serrano, Isabel
00:10:46 Contaminació del pantà de Flix (TER)
Prat, Narcís
Nogales, Ramon (extreballador
d'Erkimia)
Muñoz, Pere
00:09:58 Mesures del Govern català per reduir els
accidents de trànsit (TER)
00:09:54 Se celebra una cimera a París per millorar les
relacions entre la UE i Moscou
00:09:52 Casos d'infraccions greus a la carretera (TER)
00:09:16 Cimera quadripartida entre Espanya, Colòmbia,
Brasil i Veneçuela (TER)
00:08:37 Any del Quixot (TER)
00:07:49 Eleccions autonòmiques al País Basc (TER)
00:07:29 Polèmica per l'ús de llengües cooficials al
Congrés de Diputats (TER)
00:07:25 Es compleix el primer centenari de la mort de
Jules Verne
00:07:05 Pacte Antiterrorista (TER)
00:06:57 Dia Mundial de l'Aigua (TER)
62
Altres
00:00:13
Actors del món sanitari
Universitats i ensenyament
Altres
00:00:13
00:00:40
00:00:32
Govern de les
administracions locals
catalanes
Jiménez, Pere Josep
Experts
Grimalt, Joan
Experts
Baltanás, Adrián
Actors econòmics
Tura, Montserrat
Govern de Catalunya
Ribot, Josep Lluís
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Garcia, Avel·lí
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
00:00:29
Burgués, Josep
00:00:46
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Fuentes, Joan
Administració de la
Generalitat de Catalunya
València, Josep
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Pérez, Josep Antoni
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
Rajoy, Mariano
PP
Blanco, José
PSOE
Morales, Francisco
Actors culturals
Sense identificar (guia de la
Actors culturals
ruta del Quixot a Barcelona)
Ayala, Francisco
Actors culturals
Riera, Carme
Actors culturals
San Gil, María
PP
Arbulu, Ana
Aukera Guztiak
Madrazo, Javier
IU
Ibarretxe, Juan José
PNB
Marín, Manuel
Corts Generals
Esteban, Aitor
PNB
Tardà, Joan
ERC
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
Jané, Jordi
CiU
Jose, Jordi
Universitats i ensenyament
Moreno, Manuel
Universitats i ensenyament
Sebastià, Pasqual
Actors culturals
Rajoy, Mariano
PP
Blanco, José
PSOE
Fernández de la Vega, María
Govern de l'Estat
Teresa
Acebes, Ángel
PP
Rodríguez de Lera, María
Aukera Guztiak
Jesús
Milà, Salvador
Govern de Catalunya
Basteiro, Lluís
Món associatiu
00:00:19
00:00:15
00:00:11
00:00:53
00:00:21
00:00:17
00:00:42
00:00:19
00:00:16
00:00:15
00:01:31
00:00:26
00:00:17
00:00:39
00:00:38
00:00:17
00:00:15
00:00:33
00:00:20
00:00:18
00:00:17
00:02:46
00:01:06
00:00:21
00:00:15
00:00:06
00:00:42
00:00:19
00:00:14
00:01:05
00:00:32
00:00:19
00:00:14
00:00:11
00:00:50
00:00:35
00:06:47 Desallotjament per infiltracions en un immoble de Fabregat, Reis
Tarragona (TER)
Aregio, Joan
00:06:42 Queixes dels veïns de Gavà pel soroll de la
tercera pista de l'aeroport del Prat (TER)
00:06:38 Traçat del TGV a Catalunya (TER)
00:06:29 Polèmica entorn el trasllat a Barcelona de la seu
de la CMT (TER)
Picón, Juana (veïna afectada
per les infiltracions)
Ollé, Ramon (portaveu dels
veïns afectats)
Ferrer, Jordi
Peña, Fernando
Guerra, Pilar
Pañella, Josep (manifestant)
Martínez, Elisabet
Rubert de Ventós, Maria
Parcerisa, Josep
Pluma, Joan
Ribes, Josep (propietari de
terrenys afectats per les obres
del TGV)
Macias, Pere
Bustelo, Carlos
Beteta, Antonio
Montilla, Josep
Merry del Val, Fernando
00:06:24 Tancament de l'empresa Joyco a Alcarràs (TER) Ramos, Pilar
Serra, Gerard
00:06:09 Festival de Jazz de Terrassa (TER)
00:06:08 25è aniversari del Parlament basc (TER)
00:05:56 Centenars de detinguts a 66 països en una
operació contra la pederàstia a internet
00:05:45 Detenen tres persones a França per la seva
presumpta relació amb la banda terrorista ETA
00:05:43 Relleu en la presidència de Caixa Catalunya
(TER)
00:05:33 Fòrum 2004 (TER)
Palau, Rosa
Carmona, Susanna
Borràs, Jaume
Utset, Ignasi
Atutxa, Juan María
Múgica, Enrique
Fernández de la Vega, María
Teresa
Serra, Narcís
Serra Ramoneda, Antoni
(expresident de Caixa
Catalunya)
Trias, Xavier
Oliveras, Jordi
Clos, Joan
Fernández Díaz, Alberto
00:05:31 Explosió en un habitatge de Sabadell (TER)
Bustos, Manel
00:05:22 Inauguren la ruta turística que recorre els
principals escenaris de la Batalla de l'Ebre
Tormo, David
Bermejo, Marta (guia turística)
Jackson, Ángela
Bargalló, Josep
Masanella, Josep Maria
Subiza, Javier
00:05:17 Augment del preu del petroli (TER)
00:05:17 Les pluges i l'explosió de la floració a la
primavera comporten fortes afeccions d'al·lèrgies
00:05:08 El Consell de les Arts establirà les línies
Bricall, Josep Maria
d'actuació prioritàries de la cultura catalana
Guntín, Florenci
Actors culturals
Govern de les
administracions locals
catalanes
Altres
00:00:21
00:00:21
Altres
00:00:16
Associacions de veïns
Associacions de veïns
Associacions de veïns
Altres
Associacions de veïns
Universitats i ensenyament
Universitats i ensenyament
Govern de les
administracions locals
catalanes
Altres
00:00:16
00:00:39
00:00:21
00:00:16
00:00:08
00:00:30
00:00:19
00:00:14
CiU
Altres institucions de l'Estat
PP
Govern de l'Estat
Administració autonòmica no
catalana
Sindicats
Govern de les
administracions locals
catalanes
Sindicats
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Administració autonòmica no
catalana
Altres institucions de l'Estat
00:00:11
00:00:53
00:00:42
00:00:30
00:00:20
Govern de l'Estat
00:00:18
Actors econòmics
Altres
00:01:05
00:00:25
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres entitats públiques
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de les
administracions locals
catalanes
Altres entitats públiques
Altres
Actors culturals
Govern de Catalunya
Actors econòmics
Associacions i col·lectius
professionals
Govern de Catalunya
Actors culturals
00:00:19
00:00:20
00:00:13
00:00:59
00:00:56
00:00:11
00:00:20
00:00:16
00:00:10
00:00:32
00:00:14
00:00:19
00:00:17
00:00:13
00:00:51
00:00:34
00:00:24
00:00:20
00:00:19
00:00:41
00:00:52
00:00:35
00:00:14
63
00:05:08 Desmantellament d'una xarxa de falsificació
d'euros (TER)
Molinero, Joan Carles
García, Ángel
00:04:57 60è aniversari de la caiguda del nazisme (TER)
00:04:27 Violència domèstica (TER)
00:04:23
00:04:23
00:04:21
00:04:21
00:04:19
Moratinos, Miguel Ángel
Martínez Bustos, Pedro
(acusat)
Exposició universal al Japó (TER)
Mariscal, Javier
Un jutge declara per primer cop en fallida
Pich, Jaume
econòmica un matrimoni endeutat
Gil, Josep (membre d'una
família que es declara en
fallida)
Festival Sonar 2005 (TER)
Caballero, Sergi
Palau, Enric
Robles, Ricard
Detenen el número dos de l'aparell militar d'ETA i Alonso, José Antonio
la seva companya a França
Avui fa 10 anys de l'acord de Schengen
Carmona, Jesús
00:04:13 Un agressor sexual reincident demana ser
castrat químicament
00:04:11 Reportatge sobre Joan Enric Reverté, "Pare
Jony", mossèn i rocker del Priorat
00:04:08 L'antropòleg Claude Lévi-Strauss rep el premi
Internacional Catalunya
00:04:07 Els barcelonins suspenen l'Ajuntament en el
primer baròmetre després de la crisi del Carmel
Rebassa, Joan Carles
Pomerol, Josep Maria
Reverté, Joan Enric
Lévi-Strauss, Claude
Maragall, Pasqual
Clos, Joan
Fernández Díaz, Alberto
Puigdollers, Joan
00:04:05 Dia Mundial de la Tuberculosi (TER)
00:04:03 Mesures del Govern espanyol per reduir els
accidents de trànsit (TER)
00:04:01 Les Oficines de Turisme Juvenil recullen des
d'avui les sol·licituds per fer colònies d'estiu en
centres públics
00:03:57 La biòloga Anna Veiga dirigirà el Banc de
Cèl·lules Mare
00:03:56 L'alcalde de Cerdanyola destitueix el regidor
d'UDC acusat de coaccions a un empresari
00:03:56 Finançament autonòmic (TER)
00:03:56 Cimera internacional sobre democràcia,
terrorisme i seguretat (TER)
00:03:55 Debat sobre la reforma de la Constitució (TER)
Caylà, Joan
Navarro, Pere
Alonso, José Antonio
Rosàs, Marta
Coll, Montserrat (mare)
Izpisúa, Juan Carlos
Veiga, Anna
Morral, Antoni
Castellà, Antoni
Maragall, Pasqual
Mas, Artur
Bargalló, Josep
Santos, Lídia
De Borbó, Felip
Fernández de la Vega, María
Teresa
00:03:54 A Catalunya hi ha 140 categories laborals que no Rañé, Josep Maria
troben professionals que les ocupin
00:03:52 El Govern català incrementa els esforços per
Castro, Francesc Xavier
prevenir els incendis forestals
López, Miquel
Pallisa, Oriol
Rifà, Marc
00:03:48 Ajornat el judici contra Spontex per discriminació Gibert, Esperança
salarial amb les treballadores
Miró-Sans, Antoni
Viladomat, Joan
00:03:46 Els Mossos fan una batuda en un after hour de
Magrans, Joan
l'Hospitalet i detenen dues persones
00:03:44 Sinistralitat laboral (TER)
Serrano, Llorenç
64
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Administració de l'Estat
espanyol
Govern de l'Estat
Altres
00:00:41
Actors culturals
Experts
Altres
00:00:30
00:00:46
00:00:33
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Govern de l'Estat
00:00:54
00:00:14
00:00:12
00:00:47
Organismes de la Unió
Europea
Experts
Actors del món sanitari
Església catòlica
00:00:41
Actors culturals
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres entitats públiques
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Altres
00:00:41
00:00:38
00:00:20
Experts
Experts
Govern de les
administracions locals
catalanes
UDC
Govern de Catalunya
CiU
Govern de Catalunya
PSC-CpC
Corona
00:00:43
00:00:16
00:00:32
Govern de l'Estat
00:00:27
Govern de Catalunya
00:01:05
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Sindicats
Experts
Experts
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Sindicats
00:00:38
00:00:18
00:00:10
00:00:34
00:00:54
00:00:21
00:01:25
00:00:13
00:00:09
00:00:24
00:00:21
00:00:16
00:00:30
00:00:14
00:00:18
00:00:36
00:00:34
00:00:27
00:00:22
00:00:44
00:00:19
00:00:19
00:00:05
00:00:35
00:00:20
00:00:12
00:00:33
00:00:42
00:03:43 Veïns d'un bloc del barri de Gràcia denuncien
mobbing immobiliari per part dels nous
propietaris
Moll, Vicenç (llogater afectat
per mobbing immobiliari)
Torres, Jordi (familiar
d'afectada per mobbing
immobiliari)
00:03:40 El primer conveni del lleure beneficia 15.000
Riu, Òscar
monitors però apujarà els preus per als usuaris
Ribas, Ramon
Bolet, Jordi
00:03:38 Els bombers remullen 80 hectàrees calcinades al Pallarès, Salvador
municipi del Perelló per evitar que el foc es revifi
Castellnou, Marc
00:03:38 Les assegurances de vehicles moderen els preus Moreno, Josep
a causa de la competència
00:03:37 Les autoescoles de Barcelona amenacen de
García, David
boicotejar les proves per falta d'examinadors
Raventós, Mireia (aspirant a
obtenir el carnet de conduir)
Bonet, Gisela (aspirant a
obtenir el carnet de conduir)
00:03:35 Torredembarra acull la tradicional trobada anual El-Hamdoumi, Said
de la Comunitat Islàmica de Catalunya
(responsable de la trobada)
00:03:27 Un 1% del professorat basc podria perdre el seu Castellanos, Justi
treball per no arribar al nivell d'euskera demanat Solana, José Antonio
García de Vicuña, Pablo
00:03:26 Incendi en una nau de Badalona (TER)
Colàs, Josep
San Miguel, Carme
Boix, Francesc
00:03:25 Arrestat un home a Gurb per emmagatzemar 750 Sense identificar (agent dels
kg de goma-2 en mal estat
TEDAX)
Roca, Joan
Altres
00:00:49
Altres
00:00:33
Sindicats
Món associatiu
Universitats i ensenyament
Govern de les
administracions locals
catalanes
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Actors econòmics
00:00:41
00:00:35
00:00:13
00:00:18
Organitzacions empresarials
Altres
00:00:29
00:00:21
Altres
00:00:18
Altres
00:00:23
Universitats i ensenyament
Universitats i ensenyament
Universitats i ensenyament
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Govern de Catalunya
Actors econòmics
Administració de l'Estat
espanyol
Govern de les
administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
00:00:18
00:00:16
00:00:08
00:00:27
00:00:29
00:00:17
00:00:45
00:00:27
00:00:19
00:00:11
00:00:09
00:00:09
00:00:34
00:00:21
00:00:15
00:00:31
00:00:21
00:03:24 El Govern expedientarà totes les companyies
telefòniques pel deficient servei d'internet
00:03:23 Projecte de llei de prevenció del tabaquisme
(TER)
Aloy, Enric
00:03:21 Metges catalans injecten cèl·lules mare per
regenerar el cor a un malalt amb infart de
miocardi
00:03:20 Polèmica per les declaracions de Maragall
comparant el Govern amb una dona maltractada
(TER)
00:03:19 Sergi Belbel serà el nou director del TNC a partir
de la pròxima temporada
00:03:18 Centenari del naixement del filòleg Joan
Coromines, el "gran cuiner de les paraules"
Rabasa, José Manuel
Organitzacions empresarials
Organitzacions empresarials
Altres
Altres
Experts
Experts
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Actors del món sanitari
Bargalló, Josep
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
00:00:16
00:00:11
Belbel, Sergi
Actors culturals
00:00:34
Cahner, Max
Coromines, Joan
Coca, Antonio
Actors culturals
Actors culturals
Associacions i col·lectius
professionals
Govern de l'Estat
Actors culturals
00:00:21
00:00:08
00:00:44
Rodríguez, Coral (neboda
d'una persona desapareguda)
Altres
00:01:02
Caball, Joan
Carreras, Jordi
Martín, Yolanda
Furones, Dolors
Sindicats
Experts
Actors econòmics
Experts
00:00:44
00:00:28
00:00:15
00:00:15
Gámez, Marcel·lí
Fernández Roldán, Juan
00:03:22 Reportatge sobre la via de la mediació, una nova Sense identificar (denunciant)
opció en la jurisdicció penal
Sense identificar (acusat)
Martínez, Montse
Ibáñez, Eduard
Serra, Sílvia
00:03:16 10è congrés a Barcelona de la Societat
Espanyola d'Hipertensió (TER)
00:03:15 Els nous casos de sida a Espanya disminueixen
00:03:15 Arriba a Barcelona El misteri del Nil, una
pel·lícula sobre l'origen del riu
00:03:13 Govern basc i Aranzadi presenten un projecte
per buscar persones desaparegudes durant la
Guerra civil
00:03:10 Polèmica per la baixada de preu de la llet (TER)
00:03:09 Reportatge sobre l'aqüicultura
Chamorro, Lourdes
Llompart, Jordi
00:00:44
00:00:46
00:00:34
00:00:31
65
00:03:07 Reportatge sobre diferents maneres de viure el
circ
Jané, Jordi
Faccione, Roberto
Caron, Guy
00:03:06 L'atur baixa a Catalunya el 0,48% durant el febrer Liceras, Lola
00:03:04 Els experts reclamen un "urbanisme ecològic"
Lascurain, Josep
per salvar la Via Verda Collserola-Sant Llorenç
Morral, Antoni
00:03:03 Preinscripcions i matriculacions a centres
educatius (TER)
00:03:00 Les vendes de cava a Espanya creixen un 2,3%
el 2004
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Sindicats
Experts
Govern de les
administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
00:00:30
00:00:27
00:00:15
00:00:22
00:00:59
00:00:12
Organitzacions empresarials
Actors culturals
Actors econòmics
Actors del món sanitari
00:00:54
00:00:17
00:00:14
00:00:18
Experts
00:00:22
00:00:57
00:00:20
Miró, Antoni
Actors del món sanitari
Associacions i col·lectius
professionals
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Actors culturals
Forcano, Eugeni
Actors culturals
00:02:21
Universitats i ensenyament
Altres
Universitats i ensenyament
Experts
Associacions i col·lectius
professionals
Altres
00:00:24
00:00:19
00:00:15
00:00:30
00:00:25
Cid, Marta
Garcia Guillamet, Gustau
Sense identificar (periodista)
Bonet, Josep Lluís
00:02:59 Neixen tres cries de linx ibèric al Parc Natural de Vargas, Astrid
Doñana
00:02:59 Els científics no es posen d'acord sobre la
Gómez-Romero, Pedro
utilització de l'energia nuclear
00:02:58 Madrid i Catalunya treballen en l'elaboració de
Ferre, Francisco
protocols d'actuació en casos d'emergència
Cuartero, Andrés
Molina, Cristina
00:02:57 El Palau de la Virreina repassa els dissenys
d'Antoni Miró
00:02:56 El Palau de la Virreina fa un repàs de la
trajectòria del fotògraf Eugeni Forcano
00:02:55 Reportatge sobre els habitatges que es van oferir
gratuitament als mestres de primària d'algunes
poblacions durant el franquisme
Pérez, Isabel
Alcón, Elòdia (mestra jubilada)
Vilaseca, Mercè
00:02:55 Reportatge sobre la lluita d'un condemnat a mort Viada, Javier
per demostrar la seva innocència
Rabasco, Joan Rafael
00:02:55 Bigas Luna arriba a Barcelona per trobar
personatge per la seva pròxima pel·lícula
00:02:52 Cada vegada són més els hotels que aposten
pels grans noms de la cuina
00:02:51 La Generalitat engega els tràmits per crear una
oficina antifrau a Catalunya
00:02:48 Reportatge sobre la història de la presó de les
Corts
00:02:47 Augmenten els casos d'alcoholisme entre els
més grans de 50 anys i gent de la tercera edat
00:00:20
00:02:21
González, Margarita (mare de
l'acusat)
Del Gallego, Mike (pare de tres Altres
testimonis favorables a
l'acusat)
Luna, Bigas
Actors culturals
00:00:14
Puig, Fermí
González, Josep
Arola, Eduard
Gaig, Carles
Bargalló, Josep
Puig, Felip
Iceta, Miquel
Salvo, Maria (reclusa de la
presó de les Corts)
Vinyes, Ricard
Monràs, Miquel
Raich, Antònia
Carreté, Esteve (afectat
d'alcoholisme)
Hilda (afectada d'alcoholisme)
Vila, Josep Maria
Actors culturals
Actors econòmics
Actors culturals
Actors culturals
Govern de Catalunya
CiU
PSC-CpC
Altres
00:00:36
00:00:19
00:00:18
00:00:11
00:00:19
00:00:18
00:00:14
00:00:46
Actors culturals
Experts
Experts
Altres
00:00:39
00:00:37
00:00:14
00:00:13
Altres
Actors econòmics
00:00:09
00:00:24
Altres
00:00:20
Experts
Altres
00:00:18
00:00:17
Actors culturals
Actors culturals
Món associatiu
00:00:21
00:00:19
00:00:11
00:02:47 La Generalitat adjudica la gestió de les loteries
catalanes a una unió temporal d'empreses
00:02:42 L'IES Josep Serrat i Bonastre de Barcelona fa
Pérez, Glety (mare d'un
cursos pensats per a pares amb fills adolescents adolescent)
López, Asunción
Vilar, Josep Lluís (pare d'un
adolescent)
00:02:42 Dos periodistes de TV3 presenten llibres sobre
Gironell, Martí
Israel i l'Índia
Soler, Esteve
Iaffa, Miguel
66
00:00:28
00:00:14
00:00:46
00:02:42 Els petits comerços es converteixen en
habitatges a les ciutats
00:02:41
00:02:38
00:02:36
00:02:32
00:02:31
00:02:31
00:02:30
00:02:29
00:02:27
00:02:27
Perera, Josefa
Gallego, Josep Lluís
Reportatge sobre l'experiència de professors
Madzarevic, Milka
estrangers que exerceixen a Catalunya
Laitinen, Tarmo
Ostojic, Mara
Joan Moll és un dels candidats a rebre el Premi a Arrojo, Pedro
la Integritat
Moll, Joan
La Generalitat promou la creació d'una Agència Simó, Anna
per atendre a les persones dependents
Experts en canvi climàtic creuen que en un futur Nolla, Xavier
pot deixar de nevar al Pirineu
Campillo, Xavier
Premis Max de les arts escèniques (TER)
Galceran, Jordi
Sardà, Rosa Maria
Flotats, Josep Maria
L'Any Capellà recorda l'autor i pensador
Majoral, Biel
mallorquí cinquanta anys després de la seva
Alomar, Maria Magdalena
mort
Capellà, Llorenç (fill de Pere
Capellà)
Artigues, Antoni
Una cooperativa remunta un taller de matriceria Pérez, Fèlix
de Badalona
Cid, Fernando
Mor el locutor i crític musical Joaquín Luqui Guri Nierga, Gemma
Luqui, Joaquín
Zapatero manté una reunió "fructífera" amb les
Rodríguez Zapatero, José Luis
víctimes de l'11-M, que demanen "deferència"
El tancament d'un centre de tractament de
Bet (pacient afectada
l'anorèxia deixa sense atenció uns setanta
d'anorèxia)
pacients
Bañuls, Ricard (pare d'una
pacient afectada d'anorèxia)
Molina, Cristina
00:02:26 Eliminen un parc a Palma de Mallorca per les
obres del metro
Núria (pacient afectada
d'anorèxia)
Pol, Xisco (veí afectat per
l'eliminació d'un parc)
Climent, Frederic
Fermoselle, Àngels
Fontseré, Carles
Hernández, Jesús
Codi d'autoregulació televisiva (TER)
Cubells, Mariola
Denuncien diversos casos de mobbing
Sense identificar (llogatera
immobiliari a la part alta de Tarragona
afectada per mobbing
immobiliari)
Els nous plans d'ajudes per gestionar els boscos Luque, Ramon
posen en peu de guerra els propietaris forestals Guinart, Josep (propietari
forestal)
Guinart, Xavier (propietari
forestal)
Famades, Josep
Diverses ONG fan campanyes per conscienciar Solé, Eduard
que el que sobra a occident no és el que falta al Llobera, Àlex
Tercer Món
El codi ètic d'algunes empreses nord-americanes Sanz, Juan Ignacio
perjudiquen la vida personal dels treballadors
González, Mónica
Assetjament psicològic a l'escola (TER)
Vega, Carles
00:02:26 Una empresa de l'Hospitalet de Llobregat
incorpora el GPS a les ambulàncies
00:02:25
00:02:24
00:02:23
00:02:23
00:02:22
00:02:22
00:02:22 Reportatge sobre l'arquitectura d'Hermes a la
ciutat de Barcelona
00:02:21 Entra en vigor la rebaixa de preus d'uns 4.500
medicaments, fet que permetrà estalviar 500
milions d'euros en dos anys
Rodríguez, Fermí (pare de
l'alumne assetjat)
Pinós, Flora (mare de l'alumne
assetjat)
Valls, Mireia
Garcia, Marc
Laporte, Joan Ramon
Actors econòmics
Govern de Catalunya
Universitats i ensenyament
Universitats i ensenyament
Universitats i ensenyament
Món associatiu
Experts
Govern de Catalunya
00:00:21
00:00:18
00:00:17
00:00:16
00:00:14
00:00:31
00:00:25
00:00:26
Actors econòmics
Experts
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i ensenyament
Actors culturals
Altres
00:00:20
00:00:19
00:00:16
00:00:08
00:00:08
00:00:20
00:00:14
00:00:13
Universitats i ensenyament
Actors econòmics
Actors econòmics
Actors culturals
Actors culturals
Govern de l'Estat
00:00:11
00:00:56
00:00:25
00:00:29
00:00:11
00:00:17
Altres
00:00:29
Altres
00:00:17
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Altres
00:00:12
Altres
00:00:19
Associacions i col·lectius
professionals
Món associatiu
Actors econòmics
Actors econòmics
Actors culturals
Altres
00:00:15
Govern de Catalunya
Altres
00:00:28
00:00:28
Altres
00:00:28
Experts
Món associatiu
Món associatiu
00:00:25
00:00:18
00:00:12
Universitats i ensenyament
Actors econòmics
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Altres
00:00:23
00:00:16
00:00:24
Altres
00:00:17
Universitats i ensenyament
Universitats i ensenyament
Actors del món sanitari
00:00:20
00:00:14
00:01:48
00:00:12
00:00:13
00:00:13
00:00:10
00:01:08
00:00:33
00:00:17
67
00:02:21 Projecte urbanístic de Terres Cavades (TER)
00:02:20 Sis persones estaran una setmana penjats d'un
arbre davant la Conselleria d'Agricultura per
protestar per la Llei de transgènics
00:02:20
00:02:19
00:02:19
00:02:18
Nieto, Alfredo
Guillem (membre de la
Plataforma Transgènics Fora)
Puig, Salvador
El cineasta Benito Zambrano ret un homenatge a Sanmartín, Roberto
Cuba en el seu segon film, Habana Blues
Zambrano, Benito
García, Alberto Yoel
Port Aventura inaugura la seva desena
Blanco, José
temporada amb una nova atracció
Salvador, Anton
Pellicer, Salvador
Empreses que gestionen les residències
Bàguena, Ramon
geriàtriques busquen alternatives per guanyar
De Martí, Josep
clients
Comença la nova fase de les obres per
Negre, Carles
consolidar la muntanya de l'Estartit
00:02:18 ERC exigeix el traspàs de la gestió dels
aeroports a la Generalitat
00:02:16 La Fundació Romea obre les portes del seu
interior als espectadors
00:02:16 El sector càrnic ha crescut després de la crisi de
les vaques boges
00:02:15 El sector dels vestits de núvia passa per un bon
moment
00:02:14 Consell nacional simultani de CDC i UDC per
donar imatge de cohesió
00:02:14 El Govern marroquí endureix les condicions que
posava fins ara a les importacions de ceràmica
00:02:13 Gibraltar s'ha convertit en un paradís fiscal
00:02:13 La reforma de l'IRPF entrarà en vigor el 2007
00:02:13 Torna al Palau el duo de pianistes Lourdes i Lluís
Pérez Molina
00:02:13 Samuel Bollendorff exposa les seves fotografies
d'hospitals a l'Institut Francès de Barcelona
00:02:12 Segons un estudi, l'escola és un dels llocs on els
nens agafen mals hàbits visuals
00:02:12 Presentació del film africà Moolaadé on es
denuncia la pràctica de l'ablació
00:02:12 Judici pel cas de "l'assassí de les cartes" (TER)
00:02:12 Reportatge sobre les funcions de les fundacions
per a disminuïts psíquics
00:02:11 En el sector de les cimenteres ja s'estan fent
proves per intentar trobar substituts al petroli
00:02:11 El Vallès Oriental tindrà els dos passos de fauna
més grans construïts mai a Espanya
00:02:10 Festival Grec 2005 (TER)
00:02:10 Dues fotògrafes retraten l'alzheimer en una
exposició
00:02:10 La Filmoteca ret homenatge a Luis García
Berlanga
00:02:09 L'ONG AFS-Intercultura que promou intercanvis
d'estudiants, té delegació a Catalunya
00:02:09 La Universitat Pompeu Fabra ofereix un
programa d'intercanvi amb els Estats Units
00:02:09 El 2004 un milió de persones van trobar feina a
Espanya gràcies a internet
00:02:09 Premis Oscar de cinema (TER)
68
Experts
Món associatiu
00:00:27
00:00:16
Govern de Catalunya
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors econòmics
Universitats i ensenyament
Organitzacions empresarials
Actors econòmics
Actors econòmics
00:00:16
00:00:18
00:00:17
00:00:13
00:00:19
00:00:14
00:00:12
00:00:23
00:00:20
Govern de les
administracions locals
catalanes
Altres
00:00:23
ERC
ERC
PP
Actors culturals
00:00:23
00:00:17
00:00:15
00:01:18
00:00:21
00:00:19
00:00:17
00:00:16
00:00:24
00:00:20
00:00:19
Berché, Eduardo
Solbes, Pedro
Pérez Molina, Lourdes
Pérez Molina, Lluís
Bollendorff, Samuel
Universitats i ensenyament
Organitzacions empresarials
Actors culturals
Actors culturals
CDC
UDC
Administració de l'Estat
espanyol
Universitats i ensenyament
Govern de l'Estat
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Álvarez, Josep Lluís
Universitats i ensenyament
00:00:16
Coulibaly, Fatoumata
Actors culturals
00:00:50
García Montes, Marcos
Tresserras, Josep
Calvo, Eva (disminuïda
psíquica)
Josa, Alejandro
Experts
Món associatiu
Altres
00:00:18
00:00:21
00:00:11
Organitzacions empresarials
00:00:29
Rossell, Carme
Experts
00:00:25
Sitjà, Borja
Carbonell, Blanca
Galera, Mònica
García Berlanga, Luis
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
00:00:18
00:00:40
00:00:20
00:00:22
Bermúdez, Joana d'Arc
Món associatiu
00:00:13
Luna, Toni
Universitats i ensenyament
00:00:18
Ferrero, Raquel (treballadora
de MRW)
Salvadó, Carles
Vilchez, Sílvia
Bardem, Javier
Amenábar, Alejandro
Drexler, Jorge
Altres
00:00:23
Actors econòmics
Actors econòmics
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
00:00:18
00:00:13
00:00:18
00:00:17
00:00:12
Vilà, Enric (veí de l'Estartit
desallotjat)
Puigcercós, Joan
Puig, Joan
Zaplana, Eduardo
Bassas, Àngels
Anguera, Marta
Sánchez, Isabel
Marcé, Roser
Clarà, Rosa
Mas, Artur
Duran i Lleida, Josep Antoni
Verdeguer, Enrique
00:00:15
00:00:43
00:00:12
00:00:15
00:00:13
00:00:41
00:02:08 Zapatero afirma en un míting que el que
Rodríguez Zapatero, José Luis
necessita el País Basc és "autodeterminar-se
d'ETA"
00:02:08 La Generalitat farà un decret per regular el sector Barrera, Àngel
dels ciber-cafès
Guitart, Xavier
00:02:07 Barcelona assumeix fins el 2006 la presidència
Gallart, Francesc
de la Comunitat de Ciutats Ariane
00:02:07 Zapatero reclama a Batasuna la condemna de la Rodríguez Zapatero, José Luis
violència si vol participar en la vida política
00:02:07 Zapatero defensa el model territorial espanyol a Rodríguez Zapatero, José Luis
l'Assemblea francesa
00:02:07 Els empresaris catalans consideren l'Europa del Huguet, Josep
25 un mercat prioritari
Brufau, Jordi
00:02:07 Reportatge sobre la feina dels professionals de la Brunchú, Guillermo
pirotècnia
00:02:07 Reportatge sobre els pisos que ofereix l'Institut
Sara (dona que pateix
de Transtorns Alimentaris
transtorns alimentaris)
Linero, Patricia
00:02:07 La Fundació Foto Colectania presenta una
Borhan, Pierre
exposició del crític d'art Pierre Borhan
00:02:07 Fernando Tejero presenta a Barcelona el film El Tejero, Fernando
penalti más largo del mundo
00:02:06 Jordi Pujol rep el premi Fernando Abril Martorell Pujol, Jordi (expresident de la
a la concòrdia
Generalitat de Catalunya)
González, Felipe (expresident
del Govern)
00:02:06 El 33% dels conductors tenen por de conduir,
Pérez, Estela
segons un estudi elaborat per Mapfre
Muñoz, Miguel
00:02:05 L'ADDA dóna un toc d'alerta sobre la situació
Méndez, Carmen
dels animals de companyia a Catalunya
00:02:05 Fa trenta anys uns veïns de Nou Barris van patir Pascual, Maria Dolors (veïna
un problema similar als del Carmel
afectada per les obres de la
línia 4 del metro)
Meca, Antonio
Herrero, Rosa
00:02:04 S'hauran d'enderrocar quatre cases de luxe de la March, Miquel Àngel
Serra de Tramuntana a Mallorca
Moreno, Eduard
00:02:04 Els investigadors aconsegueixen crear les
Isla, Eliseu
primeres "vedelles omega 3"
Bach, Àlex
00:02:04 Els drets de l'usuari que compra un forfait per
Alsina, Joaquim
esquiar encara estan per regular al nostre país
Bergua, Antoni
Sanahuja, Francesc
00:02:04 El dibuixant Ciruelo Cabral ha donat vida al drac Cabral, Ciruelo
de George y el dragón
00:02:04 El cantant de jazz Peter Cincotti actua a la Sala Cincotti, Peter
Bikini
00:02:03 S'obre a Benidorm Terra Natura, un centre
López, Alonso
dedicat als animals
00:02:03 Metalart i els dissenyadors Juan Gatti i Josep
Pla-Narbona, Josep
Pla-Narbona, premis nacionals de Disseny
00:02:03 El Liceu homenatja els musicals de Broadway
Barret, Brent
dels anys 70 i 80
00:02:03 El cuiner Ismael Prados publica el seu segon
Petràs, Llorenç
llibre de receptes
Prados, Ismael
Blázquez, Carme
Sense identificar (comerciant)
00:02:03 Aficionats del Taller de Góspel actuen al Palau
Malagarriga, Assumpció
de la Música
00:02:02 Saló de l'Ensenyament (TER)
Álvarez, Irene (estudiant)
Asensio, Albert (estudiant)
García, Gemma (estudiant)
00:02:02 Ja es pot visitar Barcelona amb un nou mitjà de Peinado, Jordi
transport individual autònom
00:02:02 Exposició de cartells promocionals del
Mariné, Òscar
dissenyador madrileny Óscar Mariné
00:02:02 Una explosió en una nau industrial de Cervera
Torrent, Joan
causa un ferit i obliga a desallotjar els veïns
PSOE
00:00:39
Organitzacions empresarials
Govern de Catalunya
Actors econòmics
00:00:22
00:00:12
00:00:22
Govern de l'Estat
00:00:35
Govern de l'Estat
00:00:22
Govern de Catalunya
Actors econòmics
Organitzacions empresarials
00:00:24
00:00:22
00:00:19
Altres
00:01:27
Experts
Actors culturals
00:00:16
00:00:36
Actors culturals
00:00:15
Altres
00:00:26
Altres
00:00:25
Experts
Actors econòmics
Món associatiu
00:00:33
00:00:13
00:00:43
Altres
00:00:24
Actors econòmics
Actors econòmics
Món associatiu
Experts
Organitzacions empresarials
Experts
Organitzacions empresarials
Món associatiu
Món associatiu
Actors culturals
00:00:17
00:00:14
00:00:22
00:00:10
00:00:24
00:00:15
00:00:18
00:00:16
00:00:07
00:00:54
Actors culturals
00:00:13
Actors econòmics
00:00:22
Actors culturals
00:00:13
Actors culturals
00:00:17
Actors econòmics
Actors culturals
Actors econòmics
Actors econòmics
Actors culturals
00:00:21
00:00:20
00:00:14
00:00:14
00:00:22
Altres
Altres
Altres
Actors econòmics
00:00:10
00:00:07
00:00:04
00:00:11
Actors culturals
00:00:37
Administració de la
Generalitat de Catalunya
00:00:12
69
00:02:02 Empresaris catalans i valencians demanen als
seus governs que s'entenguin
00:02:01 El fred hivern ha causat problemes de
subministrament a diverses empreses
00:02:01 Concert de la plataforma Salvem la Real per
protestar en contra del Govern balear
00:02:01
00:02:01
00:02:01
00:02:01
00:02:00
00:02:00
00:02:00
00:02:00
00:02:00
00:02:00
00:02:00
00:01:59
00:01:58
Rosell, Joan
Valls, Miquel
Ferrando, Rafael
Brat, Joan
Llach, Lluís
Bonet, Maria del Mar
Les granges podrien començar a utilitzar un
Parés, Ricard
sistema d'alimentació automàtic per les truges en Estrada, Enric
estat de gestació
Codina, Antoni
Benestar Social posa en marxa el pla "Vacances Sacristán, Jordi (beneficiari del
en família"
pla "Vacances en família")
Medina, David
Una diplomatura a l'Hospital de Mataró posa en Cabot, Anna
relació immigració i salut
Bojang, Eva
El Mediterrani s'escalfa per sobre de la mitjana
Quereda, Josep
de la resta de mars i oceans del planeta
Els cantants en valencià denuncien que les
Xambó, Rafa
institucions públiques censuren la cultura popular
Bono troba injust i menyspreable que una
Bono, José
comunitat demani drets extres perquè paga més Mas, Artur
impostos
Montilla, Josep
Bono rememora el ferrocarril transpirinenc on ha Bono, José
estat escridassat per un grup d'independentistes
Segons un estudi, la situació del corall vermell al Rossi, Sergi
litoral català està en perill
Reportatge sobre els cotxes clàssics de
Santirso, Abel
col·lecció
Ruiz, Domènec
Lagüens, Eduard (mecànic)
La companyia de dansa Gelabert-Azzopardi
Gelabert, Cesc
presenta les seves últimes creacions
Generalitat i Ajuntament de Barcelona arriben a Picareto, Felipe (membre d'una
un acord per a la reinserció de famílies nòmades família nòmada)
Simó, Anna
Foment invertirà 19 milions d'euros en el tram
Nadal, Manel
ferroviari Cervera-Calaf
Evacuat un col·legi de Sant Cugat pel
Reverter, Jordi
despreniment d'una placa del sostre
Arbós, Víctor
00:01:58 L'Auditori de Barcelona acull aquests dies
l'espectacle Nous Sons
00:01:58 Desallotjats uns veïns del Born perquè no han
pogut demostrar que l'edifici no està ruïnós
00:01:57 Llei que regula la figura del conseller primer del
Govern català (TER)
00:01:57 Es disparen les vendes de webcams a tot l'Estat
00:01:57 XII Festival de Dixeland a Tarragona
00:01:57 Inauguració a Palma la Biblioteca Pública de
l'Estat
Fernández, Agustí
Pérez, Ángeles (llogatera
desallotjada)
Guerra, Juan
Bargalló, Josep
Homs, Francesc
Ruiz de Querol, Ricard
Roquetes, Sergi
Valdés, Bebo
Matas, Jaume
Calvo, Carmen
00:01:56 L'UPC i una empresa privada ideen un xip per
Rosselló, Antoni
controlar els nens a l'hora del pati en les escoles Moll, Francesc
00:01:56 La Cultura catalana participarà com a convidada Pujol, Ester
a la Fira de Frankfurt del 2007
Nadal, Jordi
00:01:55 Els treballadors de Valeo reclamen la retirada de Rocosa, Vicenç
l'expedient de regulació a Martorelles
00:01:55 Toti Soler homenatja Ovidi Montllor a la sala
Soler, Toti
L'Espai en el desè aniversari de la seva mort
00:01:55 El Poliorama acull un cicle de concerts de blues, Mas, Joan
jazz i soul
00:01:54 Experts alerten que buscar noves sensacions a Salom, Juan
traves d'internet porta a conductes delictives
70
Organitzacions empresarials
Organitzacions empresarials
Organitzacions empresarials
Organitzacions empresarials
00:00:12
00:00:11
00:00:11
00:00:39
Actors culturals
Actors culturals
Organitzacions empresarials
Actors econòmics
Actors econòmics
Altres
00:00:21
00:00:15
00:00:20
00:00:15
00:00:15
00:00:16
Actors econòmics
Actors del món sanitari
Experts
Universitats i ensenyament
00:00:09
00:00:28
00:00:21
00:00:49
Actors culturals
00:00:10
Govern de l'Estat
CiU
PSC
Govern de l'Estat
00:00:22
00:00:22
00:00:17
00:00:29
Experts
00:00:45
Món associatiu
Món associatiu
Altres
Actors culturals
00:00:25
00:00:15
00:00:09
00:00:16
Altres
00:00:24
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
00:00:24
00:00:24
Món associatiu
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Actors culturals
00:00:20
00:00:09
Altres
00:00:21
Experts
Govern de Catalunya
CiU
Actors econòmics
Actors econòmics
Actors culturals
Administració autonòmica no
catalana
Govern de l'Estat
Actors econòmics
Universitats i ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Sindicats
00:00:18
00:00:19
00:00:14
00:00:13
00:00:12
00:00:16
00:00:13
Actors culturals
00:00:18
Actors culturals
00:00:17
Administració de l'Estat
espanyol
00:01:02
00:00:11
00:00:08
00:00:14
00:00:09
00:00:16
00:00:15
00:00:15
00:01:54 Entra en vigor el reglament que desenvolupa la
llei del menor
00:01:54 CCOO de Catalunya celebra el seu 40è
aniversari entre records i vivències
00:01:54 Vicente Aranda dirigirà la pel·lícula Tirant lo
Blanc
00:01:54 Marta Balletbó-Coll estrena Sévigné, la seva
tercera pel·lícula
00:01:54 El tenor peruà Juan Diego Flórez actua al Palau
de la Música
00:01:54 El Govern català dóna llum verda a cinc
projectes de llei
00:01:54 Arrenca el canal autonòmic de les Illes Balears
00:01:52 Clos i Moratinos inauguren a Gaza el Barcelona
Peace Park
Font, Josep
Govern de Catalunya
00:00:22
Aragón, Juan
Casas, Carme
Aranda, Vicente
Nubiola, Esther
Azcona, Anna
Balletbó-Coll, Marta
Flórez, Juan Diego
Sindicats
Sindicats
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
00:00:36
00:00:33
00:00:18
00:00:17
00:00:13
00:00:12
00:00:22
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
00:00:19
Matas, Jaume
00:00:12
Milà, Salvador
Administració autonòmica no
catalana
PSOE
Actors culturals
PSOE
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Administració de
l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Pujol, Manel
Universitats i ensenyament
00:00:14
Sense identificar (empresari)
Warrell, Ian
Actors econòmics
Actors culturals
00:00:30
00:00:11
Caldera, Jesús
Govern de l'Estat
00:00:23
Bustos, Manel
Govern de les
administracions locals
catalanes
Administració local catalana
Actors econòmics
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Actors econòmics
Actors econòmics
Organitzacions empresarials
Govern de les
administracions locals
catalanes
Món associatiu
Actors culturals
00:00:17
Actors del món sanitari
Actors del món sanitari
ICV
00:00:24
00:00:11
00:00:19
Govern de l'Estat
00:00:14
Govern de les
administracions locals
catalanes
Altres
00:00:20
Organitzacions empresarials
00:00:16
Fierro, Jesús
Altres entitats públiques
00:00:14
Montserrat, Albert (estudiant de
l'Institut Europeu Disseny)
Arroyo, Carles
Armengol, Francina
Ramis, Lluís
Altres
00:00:20
Actors econòmics
PSOE
Administració autonòmica no
catalana
00:00:07
00:00:15
00:00:12
Vicenç, Gabriel
Umbert, Maria
Costa, Pilar
Clos, Joan
Casamor, Carles
00:01:52 La Generalitat inicia un pla per comprar 1.500
hectàrees de sòl per a habitatge fins al 2008
00:01:52 Els Mossos investiguen la mort d'un noi de 16
anys a l'estació de La Molina
00:01:52 Declaració de renda del 2004 (TER)
00:01:52 CaixaFòrum mostra per primera vegada la
relació entre el pintor Joseph Turner i Venècia
00:01:51 El Govern aprova més de 50 mesures per
fomentar la igualtat entre homes i dones
00:01:51 La Generalitat retornarà onze milions d'euros
pels dipòsits municipals per a detinguts
00:01:51 Obert expedient a tres restaurant de Lleida per
no oferir la seva carta en català
Roviralta, Jordi
López, Miquel
Vidal, Vidal
Xu, Baiyan
Castellano, Alfonso
Carnerero, Francesc
00:01:51 La Generalitat atura el pla Muntanyans II a causa Ripoll, Ramon
del risc d'inundacions a la zona
00:01:51 La venda de turisme per internet augmenta un
120% en els tres primers mesos de l'any
Vàzquez, Jordi
00:01:51 Es reediten les obres completes de Caterina
Pessarrodona, Marta
Albert per celebrar 100 anys de Solitud
00:01:51 Empleats de centres mèdics de Girona reben els Coll, Gabriel
primers cursos de defensa personal a Catalunya Viñas, Verònica
00:01:50 Principi d'acord per la reconversió del Valle de
Bosch, Jaume
los Caídos
00:01:50 Moratinos es reuneix amb el seu homòleg cubà
Moratinos, Miguel Ángel
per analitzar l'estat de les relacions amb la UE
00:01:50 La rehabilitació del casc antic de Balaguer
Aguilà, Miquel
deixarà sense casa 50 famílies
00:01:50 Deu camioners detinguts al port de València
després d'una batalla campal
00:01:49 Quatre comarques catalanes s'uneixen per
potenciar el seu patrimoni paleontològic
00:01:49 Propostes de turismes dels alumnes de l'Institut
Europeu del Disseny de Barcelona
00:01:49 El Govern balear podria implantar una nova taxa
per reduir el dèficit públic
Sánchez, María (veïna de
Balalguer afectada)
Ramírez, Juan José
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:17
00:00:14
00:00:16
00:00:13
00:00:16
00:00:12
00:00:10
00:00:15
00:00:15
00:00:21
00:00:16
00:00:19
00:00:15
71
00:01:49 Reportatge sobre la castració química
Pomerol, Josep Maria
Batlló, Lluís
00:01:49 Peces-Barba denuncia amenaces després que
un senador del PP l'ha acusat d'emparar
terroristes
00:01:49 Dos morts en estavellar-se una avioneta al
municipi d'Òdena
00:01:48 L'agroturisme ha crescut amb força els últims
anys al Priorat
Peces-Barba, Gregorio
Manjón, Pilar
00:01:48 La Generalitat destinarà 488 milions a
desenvolupar el Pla d'infraestructures de
telecomunicacions de Catalunya
00:01:48 El BBVA està a punt d'aprovar la compra d'un
banc italià
00:01:48 Alumnes de cinc instituts catalans ja poden parlar
per videoconferència amb escoles d'altres països
00:01:48 A Barcelona hi ha una de les editorials més
prestigioses en el sector de la reproducció de
llibres antics
00:01:48 Es firma un conveni per la creació d'un centre
d'esplai i un alberg juvenil al barri de Sant Cosme
00:01:48 Malestar a la Segarra per l'elevada inclusió de
terrenys com a espais protegits
00:01:48 La Comissió Europea crea dos grups de llengües
per estalviar costos, deixant de banda el castellà
i l'italià
00:01:47 Reportatge sobre els centres de formació per a
adults a Catalunya
00:01:47 A Barcelona s'atraca, de mitjana, una entitat
bancària per setmana
00:01:47 Ecologistes en Acció ha interposat 86 denúncies
per delicte contra l'ordenació del territori a
Marbella
00:01:47 Ausbanc denuncia que bancs i caixes continuen
arrodonint a l'alça les hipoteques variables
00:01:47 L'Espai Cultural Caja Madrid acull l'exposició
Llibres mòbils i desplegables
00:01:47 L'arquebisbe de Barcelona critica el contingut de
El codi da Vinci
00:01:46 Veïns del carrer Lepant de Barcelona es queixen
de les molèsties que els ocasiona una discoteca
00:01:46 L'històric edifici de Gas Natural al Portal de
l'Àngel es convertirà en 40 pisos de luxe
00:01:46 L'afició per la lectura es perd durant
l'adolescència, segons un estudi
00:01:46
00:01:46
00:01:45
00:01:45
00:01:45
00:01:45
00:01:44
72
Actors del món sanitari
Associacions i col·lectius
professionals
Govern de l'Estat
Món associatiu
00:00:35
00:00:21
00:00:21
Vernet, Roser
Beltran, Cristina
Solà, Carles
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Actors econòmics
Administració local catalana
Govern de Catalunya
González, Francisco
Actors econòmics
00:00:17
Terrón, Esperança
Universitats i ensenyament
00:00:08
Moleiro, Manuel
Actors culturals
00:00:35
Gassó, Josep
Món associatiu
00:00:24
Marquilles, Adrià
Govern de les
administracions locals
catalanes
ERC
PP
00:00:22
Altres
00:00:18
00:00:16
00:00:15
De Luis, Javier
Universitats i ensenyament
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Món associatiu
Pineda, Luis
Món associatiu
00:00:22
Gutiérrez, Álvaro
Actors culturals
00:00:35
Martínez Sistach, Lluís
Església catòlica
00:00:27
Blasco, Elsa
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres
00:00:18
Actors econòmics
00:00:20
Altres
Altres
Universitats i ensenyament
Govern de Catalunya
00:00:12
00:00:08
00:00:12
00:00:11
00:00:42
Actors econòmics
Actors culturals
Actors culturals
Actors econòmics
Altres
00:00:13
00:00:17
00:00:08
00:00:20
00:00:14
Actors econòmics
00:00:13
Actors culturals
00:00:16
Actors culturals
00:00:26
Castillo, Maria dels Àngels
Joan, Bernat
Galeote, Gerardo
Lligadas, Dolors (alumna d'un
centre de formació d'adults)
Garrido, Ana
Aguilar, Domènec
Guinovart, Antoni (veí del
carrer Lepant)
Palomino, Ángel
Palau, Maria (estudiant)
Díez, Llorenç (estudiant)
Estratègia NAOS de prevenció de la obesitat
Aragall, Núria
(TER)
Cid, Marta
Els veïns de l'Eixample de Barcelona inquiets per Sense identificar (víctima d'un
l'onada de robatoris i petits furts que pateixen
robatori)
Royo, Francesc
Toni Soler torna a TV3 amb El favorit, un repàs a Soler, Toni
13 personatges de la història de Catalunya
Úbeda, Joan
Una multinacional invita els estudiants a
Boesch, Jerome
participar en un joc en què qui guanya, treballa a Del Barrio, Roberto (estudiant)
l'empresa
Entra en vigor la prohibició de fer foc al bosc a tot López, Xavier
Catalunya
David Rosenthal va ser un dels grans
Parcerisas, Francesc
fomentadors de la literatura catalana als EUA
Sílvia Munt debuta com a directora teatral amb
Munt, Sílvia
Surabaya al Teatre Romea
00:00:26
00:00:18
00:00:22
00:00:20
00:00:18
00:00:11
00:00:10
00:00:16
00:00:12
00:01:44 El Banc d'Espanya detecta una nova acceleració
de la demanda de préstecs per comprar
habitatges
00:01:44 Sabadell simula un greu accident d'un autobús
escolar
00:01:44 Durant el cap de setmana es reforcen els
controls forestals dels Parcs Naturals
00:01:43 L'Agència Catalana de Consum va rebre al 2004
més de 71 denuncies relacionades amb la
compra d'habitatges
00:01:42 La construcció d'habitatges continuarà creixent,
segons un estudi de Caixa Catalunya
00:01:42 La Generalitat treballa en una nova llei que reguli
la pesca fluvial a Catalunya
00:01:41 Ribó es queixa de la lentitud de l'administració
per respondre als requeriments del Síndic
00:01:41 Detenen setze persones i decomissen més de
dues tones d'haixix en un cop policial a
Catalunya
00:01:38 El Circ Americà s'instal·la al recinte del Fòrum de
Barcelona
00:01:38 L'IVAM presenta la primera retrospectiva de les
pintures de l'artista canari César Manrique
00:01:38 L'activitat creuerista ha tingut un fort augment en
els darrers anys
00:01:37 Intent de robatori en un polígon industrial de
Badalona
00:01:37 El consum moderat de vi redueix el risc d'infart,
l'arteriosclerosi i el colesterol dolent
00:01:36 El pavelló de Sant Antoni de Vilamajor, el primer
que funciona al 100% amb energies renovables
00:01:36 Dia Mundial del Consumidor (TER)
00:01:36 17a edició de la Fira del Vaixell d'Ocasió a
Empuriabrava
00:01:35 La Facultat de Medicina de la UB explica el que
se sap fins ara sobre el cervell
00:01:35 Fumar durant l'embaràs augmenta el risc que el
nadó tingui leucèmia
00:01:35 El 16% dels menors internautes ha facilitat
alguna vegada l'adreça electrònica a
desconeguts
00:01:35 L'oferta de plaques solars no cobreix la gran
demanda que hi ha
00:01:34 Una fundació del gironès utilitza l'expressió
artística per tractar persones amb problemes
psicològics
00:01:34 TV3 estrena la segona temporada de la sèrie
L'un per l'altre
Solbes, Pedro
Govern de l'Estat
00:00:10
Garcia, Enric
Administració local catalana
00:00:20
Dalmases, Ignasi
00:00:18
Aloy, Enric
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Govern de Catalunya
Oliver, Josep
Universitats i ensenyament
00:00:19
Garnatxa, Jaume
Luque, Ramon
Ribó, Rafael
Món associatiu
Govern de Catalunya
Altres institucions
00:00:21
00:00:20
00:00:20
Molinero, Joan Carles
Administració de la
Generalitat de Catalunya
00:00:27
Baifraouri, Rascid
Actors culturals
00:00:18
Millet, Teresa
Actors culturals
00:00:16
Oriol, Josep
Carnerero, Francesc
Martínez, Pepi
Altres entitats públiques
Organitzacions empresarials
Actors econòmics
00:00:14
00:00:14
00:00:14
Estruch, Ramon
Actors del món sanitari
00:00:27
Poveda, David
Actors econòmics
00:00:18
Huguet, Josep
Arpa, Miquel
Govern de Catalunya
Actors econòmics
00:00:15
00:00:20
Alberch, Jordi
Universitats i ensenyament
00:00:18
Egozcue, Josep
Universitats i ensenyament
00:00:27
Fernández Hermana, Luis
Ángel
Ferrer-Dalmau, Marga (mare
d'un jove internauta)
Canales, Francesc
Experts
00:00:27
Altres
00:00:25
Actors econòmics
00:00:21
Izuel, Miquel
Món associatiu
00:00:21
Actors culturals
Actors culturals
Govern de les
administracions locals
catalanes
Govern de les
administracions locals
catalanes
Altres
00:00:13
00:00:11
00:00:34
Govern de l'Estat
Altres
00:00:11
00:00:10
Organitzacions empresarials
00:00:22
Actors culturals
00:00:14
Actors econòmics
00:00:12
Actors econòmics
00:00:21
Sánchez, Jordi
Lizaran, Anna
00:01:34 L'Ajuntament de Cerdanyola celebra un ple sobre Del Águila, Diego
el presumpte cas de corrupció d'un dels seus
regidors
Morral, Antoni
00:01:34 Homenatge del món polític a Santiago Carrillo en Martín Villa, Rodolfo
el seu 90è aniversari
(exministre)
Peces-Barba, Gregorio
Herrero de Miñón, Miguel
(exdiputat d'UCD i del PP)
00:01:34 La Cambra de Contractistes de Catalunya
Romero, Rafael
demana més transparència a l'hora de tirar
endavant projectes públics
00:01:33 El Versus Teatre estrena l'obra Venècia, dirigida Blanchet, Ever
per Ever Blanchet
00:01:33 La Caixa dobla la partida per a obra social i situa Fornesa, Ricard
l'assistència social com a prioritat
00:01:33 Una empresa catalana patenta la tecnologia
Rozan, Eduardo
fractal, que permet avantatges en la conducció
00:00:17
00:00:12
00:00:14
73
00:01:32 Milers de persones visiten el mercat del Ram de
Vic
00:01:32 L'Hospital de Sant Pau organitza una cursa per
impulsar l'exercici físic
00:01:31 Els joves actors de Taller 22 treballen per obrirse camí en el món de la interpretació
00:01:31 L'Església torna a manifestar-se en contra dels
preservatius i de l'avortament
00:01:30 Aprovat el nou projecte de llei de Defensa
Nacional
00:01:30 La lluita dels moviments veïnals, dijous en un
programa especial de TV3
00:01:29 Veïns del poble de Tobarra ajornen el canvi
d'hora per demà per seguir una tradició
centenària
00:01:29 Puja considerablement la mitjana catalana
d'emissió de gasos a l'atmosfera
00:01:29 El Tibidabo invertirà 50 milions d'euros a canviar
de cara i guanyar visitants
00:01:29 Mesures del Ministeri d'Habitatge (TER)
00:01:28 Una explosió de gas causa una trentena de ferits
a la població valenciana de Gandia
00:01:27 Nombroses empreses d'importació de productes
xinesos s'instal·len al polígon industrial Badalona
Sud
Mas, Carme
Actors culturals
00:00:18
Serra, Ricard
Actors del món sanitari
00:00:18
Capacés, Anna
Actors culturals
00:00:16
Martínez Camino, Juan Antonio Església catòlica
00:00:28
Bono, José
Govern de l'Estat
00:00:07
Garcia, Miquel
Vela, Alfredo
Peña, Francisco
Actors culturals
Associacions de veïns
Actors culturals
00:00:13
00:00:12
00:00:15
Sabés, Manel
Universitats i ensenyament
00:00:36
Martí, Carles
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
Administració local no
catalana
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors econòmics
Experts
00:00:31
Administració autonòmica no
catalana
Govern de Catalunya
Món associatiu
00:00:23
Experts
00:00:20
Administració de l'Estat
espanyol
Actors del món sanitari
00:00:19
Administració autonòmica no
catalana
Govern de l'Estat
00:00:30
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
Altres
00:00:23
00:00:23
00:00:07
Fernández Ontiveros, Ricard
Gil, Liduvina
López, Francesc
Gené, Ester
00:01:27 Científics de Madrid identifiquen la molècula que López-Collazo, Eduardo
permet l'expansió del càncer
00:01:26 Ibarretxe creu que la societat basca està fent
Ibarretxe, Juan José
passos cap a la pau
Bargalló, Josep
00:01:22 Castro convida el rei Joan Carles a Cuba i
Carceller, Rigoberto
anuncia el seu desig de venir a Espanya
00:01:21 El futur CAP del carrer de Roger de Flor seguirà García-Moreno, Francisco
un model d'arquitectura sostenible
00:01:16 Desarticulada una banda de traficants de droga Espinosa, José
que actuava des d'Alacant
00:01:14 Un metge de Manresa ha quedat primer en les
Darwich, Esteve
proves del MIR
00:00:54 Arxius catalans a Salamanca (TER)
Clemente, Silvia
00:00:53 Solbes confirma la reducció de trams de l'IRPF i
no descarta reduir el tipus màxim de l'impost de
societats
00:00:50 Visita de cortesia del ministre Bono al president
de la Generalitat
00:00:50 Unes 500 persones protesten contra la
coexistència de conreus transgènics amb els
habituals
74
Solbes, Pedro
Maragall, Pasqual
Bono, José
Sense identificar (manifestant
contrari als conreus
transgènics)
00:00:11
00:00:17
00:00:25
00:00:14
00:00:14
00:00:11
00:00:16
00:00:19
00:00:26
3.3. Informació referida als actors no polítics
Quadre 3.3.1. TV3. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics durant el
mes de març
Agrupació
Altres
Actors culturals
Actors econòmics
Experts
Món associatiu
Universitats i ensenyament
Actors del món sanitari
Organitzacions empresarials
Sindicats
Església catòlica
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Religions i esglésies no catòliques
Total
Temps de
paraula
00:48:31
00:42:40
00:22:47
00:22:46
00:17:22
00:15:40
00:12:04
00:09:43
00:06:41
00:04:58
00:04:21
00:04:04
00:00:16
3:31:53
Nombre
d’inserts
183
135
89
68
58
53
26
36
20
16
15
11
1
711
% sobre total
temps paraula
22,9
20,1
10,8
10,7
8,2
7,4
5,7
4,6
3,2
2,3
2,1
1,9
0,1
100
Quadre 3.3.2. TV3. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el
mes de març
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Altres
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
Home
%
94
18
76
100
12
11
16
53
36
35
1
11
42
505
69,6
69,2
85,4
54,6
80,0
100,0
100,0
77,9
62,1
97,2
100,0
55,0
79,2
71,0
Inserts
Dona
%
Total
41
8
13
83
3
30,4
30,8
14,6
45,4
20,0
15
22
1
22,1
37,9
2,8
9
11
206
45,0
20,8
29,0
135
26
89
183
15
11
16
68
58
36
1
20
53
711
75
Figura 3.3.1. TV3. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el
mes de març
TV3
Nom bre d'inserts
0
Actors culturals
25
50
75
100
125
150
175
200
Home
Dona
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Altres
Assoc. de veïns
Assoc. i col·lectius
professionals
Agrupació
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no
catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
76
Quadre 3.3.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant els
mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
Temps de paraula
(h:min:s)
Gener
Febrer
Març
00:41:20
00:09:35
00:26:15
00:00:13
00:51:01
00:01:36
00:01:10
00:02:50
00:10:04
00:18:20
00:09:35
00:38:25
00:04:24
00:19:58
00:42:40
00:12:04
00:22:47
01:14:41
00:03:17
00:02:20
00:02:25
00:12:36
00:07:38
00:07:03
00:06:02
00:10:29
3:08:30
00:07:44
00:07:51
3:08:22
00:48:31
00:04:21
00:04:04
00:04:58
00:22:46
00:17:22
00:09:43
00:00:16
00:06:41
00:15:40
3:31:53
% temps de paraula sobre el total
de cada mes
Gener
Febrer
Març
21,9
5,1
13,9
0,1
27,1
0,8
0,6
1,5
5,3
9,7
5,1
20,4
2,3
10,6
20,1
5,7
10,8
39,6
1,7
1,2
1,3
6,7
4,1
3,7
3,2
5,6
100
4,1
4,2
100
22,9
2,1
1,9
2,3
10,7
8,2
4,6
0,1
3,2
7,4
100
77
Figura 3.3.2. TV3. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Gener, febrer i
març
TV3
% sobre tem ps de paraula
0
Actors culturals
5
10
15
20
25
30
35
40
Gener
Febrer
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Assoc. de veïns
Agrupació
Assoc. i col·lectius
professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no
catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
78
Març
45
Quadre 3.3.4. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre gener-març
Agrupació
Altres
Actors culturals
Actors econòmics
Experts
Món associatiu
Universitats i ensenyament
Organitzacions empresarials
Actors del món sanitari
Sindicats
Església catòlica
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Religions i esglésies no catòliques
Actors esportius
Total
Temps de
paraula
02:54:13
02:02:25
01:09:00
00:45:26
00:43:20
00:34:00
00:26:21
00:26:03
00:20:27
00:10:13
00:09:14
00:07:34
00:00:16
00:00:13
9:48:45
Nombre
d’inserts
704
391
266
137
146
119
90
72
67
33
31
22
1
1
2080
% sobre total temps
paraula
29,6
20,8
11,7
7,7
7,4
5,8
4,5
4,4
3,5
1,7
1,6
1,3
0,0
0,0
100
79
Figura 3.3.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre gener-març
TV3
% sobre tem ps de paraula
0
Altres
Actors culturals
Actors econòmics
Experts
Món associatiu
Universitats i ensenyament
Organitzacions empresarials
Agrupació
Actors del món sanitari
Sindicats
Església catòlica
Assoc. de veïns
Assoc. i col·lectius
professionals
Religions i esglésies no
catòliques
Actors esportius
80
5
10
15
20
25
30
4. Canal 33
4.1.
Temps de notícia de les informacions
Quadre 4.1.1. Canal 33. Temps de notícia de les informacions durant el mes de
març (50 ítems amb més temps de notícia)
Quadre 4.1.2. Canal 33. Temps de notícia de les referències geogràfiques
durant el mes de març
Quadre 4.1.3. Canal 33. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes
de març
Figura 4.1.1. Canal 33. Distribució geogràfica de la informació durant el mes de
març
Figura 4.1.2. Canal 33. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes
de març
4.2.
Informació referida als actors polítics
Quadre 4.2.1. Canal 33. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de
març. Tots els teleinformatius
Quadre 4.2.2. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el mes de març
Quadre 4.2.3. Canal 33. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Quadre 4.2.4. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 4.2.5. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre gener-març
Quadre 4.2.6. Canal 33. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per
notícia durant el mes de març
Figura 4.2.1. Canal 33. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Figura 4.2.2. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener,
febrer i març
Figura 4.2.3. Canal 33. temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre gener-març
81
4.3.
Informació referida als actors no polítics
Quadre 4.3.1. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no
polítics durant el mes de març
Quadre 4.3.2. Canal 33. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable
sexe durant el mes de març
Quadre 4.3.3. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no
polítics durant els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 4.3.4. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no
polítics durant el trimestre gener-març
Figura 4.3.1. Canal 33. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable
sexe durant el mes de març
Figura 4.3.2. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques.
Gener, febrer i març
Figura 4.3.3. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no
polítics durant el trimestre gener-març
82
4.1. Temps de notícia de les informacions
Quadre 4.1.1. Canal 33. Temps de notícia de les informacions durant el mes de març (50
ítems amb més temps de notícia)
TER / Títol de la notícia
Crisi per l'acusació de cobrament del 3% de comissió en les obres públiques (TER)
Esfondrament al barri del Carmel provocat per les obres del metro de Barcelona (TER)
Informació meteorològica
Presumpta malversació de fons públics a la Fundació Puigvert (TER)
Repàs a les portades dels diaris
Entrevista a José Bono, ministre de Defensa
Comissió d'investigació de l'11-M (TER)
Entrevista a Marina Geli, consellera de Sanitat de la Generalitat de Catalunya
Entrevista a Marcel·lí Iglesias, president del Govern d'Aragó
Informació borsària
Llei que regula la figura del conseller primer del Govern català (TER)
Premis Max de les arts escèniques (TER)
Relleu en la presidència de Caixa Catalunya (TER)
Entrevista a Frei Betto, assessor especial del Govern de Brasil
Entrevista a Maria Àngels Alcázar, periodista
Entrevista a Xavier Rubert de Ventós, filòsof
Fòrum 2004 (TER)
Renovació de càrrecs a la Conferència Episcopal (TER)
Desarticulació d'una xarxa de blanqueig de diners a Marbella (TER)
Entrevista a Xavier Busquet, doctor en salut pública, i a Xavier Gómez, de la Societat Espanyola
de Cures Pal·liatives
Bloc esportiu
Enderroc d'edificis afectats per aluminosi al Turó de la Peira (TER)
Entrevista a Josep Dalmau, rector de la parròquia de Gallifa
Entrevista a Albert Vidal, director i actor de teatre
Entrevista a Ramon Humberto Colás, fundador del Moviment de Biblioteques independents de
Cuba
10è congrés a Barcelona de la Societat Espanyola d'Hipertensió (TER)
Entrevista a Sergi Belbel, director de teatre i dramaturg
Entrevista a Joan Carles Molinero, subcap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos
d'Esquadra
Entrevista a Antoni Mas, expresident del Club Joventut Badalona
Entrevista a Marc Marginedes, periodista
Impugnació de la candidatura d'Aukera Guztiak a les eleccions autonòmiques basques (TER)
Festival de Jazz de Terrassa (TER)
1r aniversari de l'11-M (TER)
El Cirque du Soleil estrena Dralion i anuncia una nova pròrroga a Barcelona
Any del Quixot (TER)
El Liceu homenatja els musicals de Broadway dels anys 70 i 80
S'estrena l'obra Occisió, de Lluïsa Cunillé, al Teatre Lliure
Tradició cultural i religiosa durant la Pasqua (TER)
El tenor peruà Juan Diego Flórez actua al Palau de la Música
Comissió d'investigació per l'esfondrament del Carmel (TER)
La companyia de dansa Gelabert-Azzopardi presenta les seves últimes creacions
Terratrèmol a Indonèsia (28/03/05) (TER)
Alerta per l'estat de salut del Papa (TER)
La Sala Muntaner acull el muntatge Esquena de ganivet, del director mallorquí Pep Tosar
La bailaora i coreògrafa Cristina Hoyos porta el seu espectacle al Teatre Tívoli
Presentació de l'últim treball dels nord-americans Pink Martini a la Sala Bikini
Polèmica als EUA pel cas de la malalta en estat vegetatiu Terri Schiavo (TER)
Postguerra a l'Iraq (TER)
Retirada de símbols franquistes (TER)
El Versus Teatre estrena l'obra Venècia, dirigida per Ever Blanchet
Durada
02:41:26
01:43:27
01:31:04
01:12:48
00:57:59
00:45:36
00:38:31
00:34:05
00:34:02
00:33:44
00:33:16
00:31:41
00:30:13
00:29:15
00:29:06
00:29:00
00:27:50
00:27:44
00:26:46
00:25:34
00:21:05
00:20:06
00:19:28
00:19:26
00:17:59
00:16:45
00:16:32
00:16:25
00:15:20
00:13:33
00:11:45
00:09:57
00:07:06
00:07:04
00:06:53
00:06:50
00:06:29
00:06:07
00:05:58
00:05:52
00:05:51
00:05:50
00:05:44
00:05:44
00:05:37
00:05:35
00:05:34
00:05:23
00:05:04
00:04:47
83
Quadre 4.1.2. Canal 33. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes
de març
Geogràfic (1)
Catalunya
Barcelona
Estat espanyol
Horta-Guinardó
França
Aragó
Mònaco
Brasil
Màlaga
Vaticà
Nou Barris
Gallifa
Cuba
Madrid
EUA
Internacional
País Basc
Terrassa
UE
Itàlia
Verges
Indonèsia
Iraq
Israel
Líban
Índia
Rússia
Síria
Egipte
València
Tarragona
Sud-est asiàtic
Burgos
Noruega
Cerdanyola del Vallès
Iran
República Dominicana
Guadalajara
Durada
09:17:24
04:20:25
03:26:41
01:10:52
00:35:11
00:34:02
00:30:18
00:29:15
00:26:46
00:24:14
00:20:06
00:19:28
00:17:59
00:15:56
00:13:28
00:11:49
00:11:37
00:09:57
00:08:15
00:06:18
00:06:07
00:05:50
00:05:23
00:04:13
00:04:06
00:03:42
00:03:35
00:03:21
00:03:17
00:02:15
00:02:15
00:02:06
00:01:41
00:01:24
00:00:50
00:00:49
00:00:44
00:00:43
(1) Descriptors geogràfics no inclusius d’altres topònims.
84
Figura 4.1.1. Canal 33. Distribució geogràfica de la informació durant el mes de març
Canal 33
11,7%
0,6%
24,0%
2,8%
Barcelona
Catalunya (exc. Barcelona)
14,1%
Catalunya (genèric)
2,2%
Estat espanyol (exc. Catalunya)
Estat espanyol (genèric)
Unió Europea (exc. Estat espanyol)
Unió Europea (genèric)
6,4%
Internacional (exc. Unió Europea)
38,1%
85
Quadre 4.1.3. Canal 33. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Temàtic
Crònica política
Societat
Art i cultura
Crònica internacional
Economia i negocis
Temps
Sanitat
Altres
Esports
Conflictes socials
Educació i ensenyament
Medi ambient
Ciència i tecnologia
Total
86
Durada
06:46:33
04:57:57
03:38:50
01:47:19
01:38:49
01:31:04
01:16:24
00:57:59
00:36:25
00:02:22
00:02:45
00:03:09
00:01:42
23:21:18
% sobre total
temàtics
29,0
21,3
15,6
7,7
7,1
6,5
5,5
4,1
2,6
0,2
0,2
0,2
0,1
100
Figura 4.1.2. Canal 33. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Canal 33
6,5%
4,1%
15,6%
Altres
Art i cultura
21,3%
0,1%
Ciència i tecnologia
0,2%
Conflictes socials
Crònica internacional
7,7%
Crònica política
Economia i negocis
Educació i ensenyament
Esports
Medi ambient
5,5%
Sanitat
0,2%
Societat
2,6%
0,2%
Temps
7,1%
29,0%
87
4.2. Informació referida als actors polítics 2
Quadre 4.2.1. Canal 33. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març.
Tots els teleinformatius
Temps de
paraula
00:44:25
00:39:32
00:38:21
00:36:35
Nombre
d'inserts
2
7
6
1
ERC
CiU
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Administració autonòmica no catalana
PSC-CpC
Altres entitats públiques
PSC-CpC
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
00:35:00
00:35:00
00:34:05
00:33:58
00:33:46
00:28:17
00:24:36
00:23:45
00:16:00
1
1
6
2
1
4
1
3
1
00:06:24
00:02:38
11
7
ERC
00:02:08
5
Govern de Catalunya
CiU
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Estat
00:01:59
00:01:53
00:01:35
00:01:20
3
9
3
4
Aukera Guztiak
00:01:18
2
Govern de Catalunya
PPC
Parlament de Catalunya
PP
Govern de l'Estat
PP
Corts Generals
Govern de Catalunya
PSC-CpC
Administració de justícia
00:01:08
00:01:03
00:01:02
00:00:38
00:00:35
00:00:35
00:00:30
00:00:28
00:00:28
00:00:27
3
4
4
2
2
2
1
1
3
1
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
Administració de justícia
00:00:26
00:00:24
00:00:21
2
1
1
Aukera Guztiak
CiU
PSC
00:00:19
00:00:19
00:00:19
1
1
1
Actor
Bono, José
Piqué, Josep
Mas, Artur
Fernández Ontiveros,
Ricard
Puig, Joan
Jané, Jordi
Bargalló, Josep
Geli, Marina
Iglesias, Marcel·lí
Iceta, Miquel
Oliveras, Jordi
De Madre, Manuela
Molinero, Joan Carles
Maragall, Pasqual
Rodríguez Zapatero,
José Luis
Carod-Rovira, JosepLluís
Nadal, Joaquim
Puig, Felip
Clos, Joan
Fernández de la Vega,
María Teresa
Rodríguez de Lera,
María Jesús
Saura, Joan
Sirera, Daniel
Benach, Ernest
Zaplana, Eduardo
Peces-Barba, Gregorio
Rajoy, Mariano
Marín, Manuel
Simó, Anna
Ferran, Joan
Conde-Pumpido,
Cándido
Tersol, Mateu
Solbes, Pedro
López Caballero, Juan
Carlos
Elorza, Mikel
Rull, Josep
Montilla, Josep
2
Agrupació
Govern de l'Estat
PPC
CiU
Govern de Catalunya
El format del teleinformatiu del Canal 33 La nit al dia, que emet una o diverses entrevistes en cada edició, provoca
l’aparició de valors molt dispars en els temps de paraula d’actors i agrupacions.
88
Pujol, Jordi
Atutxa, Juan María
Acebes, Ángel
García, Ángel
Cosidó, Ignacio
Ridao, Joan
Manzanera, Rafael
Pastor, Ana
Sansegundo, María
Jesús
Herrera, Joan
Espadaler, Ramon
Pérez Rubalcaba,
Alfredo
Manté, Carles
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Cid, Marta
Vallès, Josep Maria
Ruiz Gallardón, Alberto
Clavell, Dolors
Boada, Joan
Terrades, Jordi
Aznar, José María
CiU
Administració autonòmica no catalana
PP
Administració de l'Estat espanyol
PP
ERC
Govern de Catalunya
PP
Govern de l'Estat
00:00:17
00:00:16
00:00:16
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ICV-EUiA
CiU
PSOE
00:00:13
00:00:13
00:00:12
1
1
1
Altres entitats públiques
CiU
00:00:12
00:00:11
1
1
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Administració local no catalana
ICV-EA
ICV-EA
PSC-CpC
PP
00:00:09
00:00:09
00:00:08
00:00:06
00:00:05
00:00:05
00:00:03
1
1
1
1
1
1
1
89
Quadre 4.2.2.Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
mes de març
Agrupació
Govern de Catalunya
CiU
PSC
•
•
PSC-CpC
PSC
Govern de l'Estat
PPC
ERC
Administració autonòmica no catalana
Altres entitats públiques
Administració de la Generalitat de Catalunya
PP
Aukera Guztiak
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Parlament de Catalunya
Administració de justícia
Corts Generals
ICV-EUiA
•
ICV-EUiA
•
ICV-EA
Administració de l'Estat espanyol
PSOE
Administració local no catalana
Total
90
Temps de paraula
subagrupació
agrupació
01:55:35
01:16:14
00:52:54
00:52:35
00:00:19
00:49:36
00:40:35
00:37:22
00:34:02
00:24:48
00:16:00
00:02:00
00:01:37
00:01:35
00:01:02
00:00:48
00:00:30
00:00:24
00:00:13
00:00:11
00:00:14
00:00:12
00:00:08
7:35:36
Nombre
d'inserts
32
20
12
% sobre total
temps paraula
25,4
16,7
11,6
17
11
7
2
2
1
8
3
3
4
2
1
3
10,9
8,9
8,2
7,5
5,4
3,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
1
1
1
131
0,1
0,0
0,0
100
Quadre 4.2.3. Canal 33. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el
mes de març
Agrupació
Administració autonòmica no catalana
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
Administració local no catalana
Altres entitats públiques
Aukera Guztiak
CiU
Corts Generals
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
Parlament de Catalunya
PP
PPC
PSC
PSOE
Total
Home
%
2
2
1
1
1
2
1
20
1
7
28
3
12
2
4
7
11
9
1
115
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
33,3
100,0
100,0
100,0
87,5
100,0
70,6
66,7
100,0
87,5
100,0
75,0
100,0
87,8
Inserts
Dona
%
2
66,7
4
12,5
5
1
29,4
33,3
1
12,5
3
25,0
16
12,2
Total
2
2
1
1
1
2
3
20
1
7
32
3
17
3
4
8
11
12
1
131
91
Figura 4.2.1. Canal 33. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el
mes de març
Canal 33
Nom bre d'inserts
0
5
10
15
20
25
30
35
Adm. autonòmica no catalana
Ho me
Adm. de justícia
Adm. de la Generalitat de
Catalunya
Adm. de l'Estat espanyol
Adm. local no catalana
Altres entitats públiques
Aukera Guztiak
CiU
Agrupació
Corts Generals
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Aj. de Barcelona
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
Parlament de Catalunya
PP
PPC
PSC
PSOE
92
Do na
Quadre 4.2.4. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els
mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Agrupació
Administració autonòmica no catalana
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
Administració local catalana
Administració local no catalana
Altres entitats públiques
Aukera Guztiak
CiU
Corona
Corts Generals
EA
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
•
•
•
•
ICV
ICV-EA
ICV-EUiA
EUiA
IU
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
•
CiU
•
PPC
Organismes de la Unió Europea
Parlament de Catalunya
PNB
PP
PPC
PSC
•
•
PSOE
Sozialista Abertzaleak
Unidad Alavesa
Total
PSC
PSC-CpC
Temps de paraula
(h:min:s)
Gener
Febrer
Març
00:07:40
00:03:35 00:34:02
00:01:23 00:00:48
00:00:21
00:01:09 00:16:00
00:00:55
00:00:20
00:00:14
00:02:04
00:00:08
00:24:48
00:01:37
01:16:14
00:02:38
00:00:29
00:00:38
00:00:54
00:01:26
00:28:25
00:13:12
02:33:17
01:17:26
02:26:09
00:00:49
00:00:36
00:37:22
01:55:35
00:01:35
00:10:09
00:04:59
00:49:36
00:11:37
00:00:27
01:12:38
00:27:19
00:44:35
00:00:37
00:00:07
00:00:24
00:00:10
00:11:00
00:00:51
00:34:14
00:00:50
00:04:48
00:02:09
00:01:25
00:00:44
00:28:23
00:02:34
00:00:18
2:32:51
00:00:30
% temps de paraula sobre el
total de cada mes
Gener
Febrer
Març
5,0
0,5
7,5
0,2
0,2
0,2
0,2
3,5
0,6
0,2
0,1
0,3
0,0
5,4
0,4
16,7
1,7
0,3
0,4
0,6
0,9
18,6
8,6
23,0
11,6
21,9
0,1
0,1
8,2
25,4
0,3
6,6
7,6
0,7
10,9
10,9
0,1
0,1
00:00:11
00:00:13
0,6
00:46:01
00:21:03
00:24:58
00:00:09
00:00:04
6,9
22,4
00:01:02
00:04:50
01:13:31
00:02:00
00:40:35
01:16:21
00:31:43
00:44:38
00:02:13
00:00:21
00:52:54
00:00:19
00:52:35
00:00:12
11:07:35
7:35:36
0,5
3,1
1,4
18,6
1,7
0,2
100
0,0
0,0
0,2
0,7
11,0
11,4
0,4
8,9
11,6
0,3
0,1
0,0
100
100
93
Figura 4.2.2. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener, febrer i
març
Canal 33
% sobre tem ps de paraula
0
5
10
15
20
25
30
Adm. aut onòmica no cat alana
Adm. de justí cia
Adm. de la Generalitat de Cat alunya
Adm. de l'Estat espanyol
Adm. local cat alana
Adm. local no cat alana
Altres entit ats públiques
Aukera Guzt iak
CiU
Corona
Agrupació
Corts Generals
EA
ERC
Govern de Cat alunya
Govern de l'Aj. de Barcelona
Govern de les adm. locals cat alanes
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
IU
Oposició de l'Aj. de Barcelona
Organismes de la Unió Europea
Parlament de Cat alunya
PNB
PP
PPC
PSC
PSOE
Sozialista Abert zaleak
Unidad Alavesa
94
Gener
Febrer
Març
Quadre 4.2.5. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre gener-març
Agrupació
Govern de Catalunya
CiU
PSC
•
•
PSC-CpC
PSC
ERC
PPC
ICV-EUiA
•
•
•
•
ICV-EA
ICV
EUiA
ICV-EUiA
Govern de l'Estat
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
•
PPC
•
CiU
Administració autonòmica no catalana
Organismes de la Unió Europea
PSOE
Altres entitats públiques
Administració de la Generalitat de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
PP
Sozialista Abertzaleak
Administració local no catalana
Administració de justícia
Aukera Guztiak
Administració de l'Estat espanyol
Corts Generals
Parlament de Catalunya
EA
IU
PNB
Govern de les administracions locals
catalanes
Corona
Administració local catalana
Unidad Alavesa
Total
Temps de paraula
subagrupació
agrupació
04:50:09
03:52:09
02:11:24
01:37:57
00:33:27
01:56:14
01:54:06
01:24:39
00:44:46
00:27:46
00:11:07
00:01:00
01:04:44
00:46:01
00:24:58
00:21:03
00:45:17
00:34:23
00:30:48
00:24:48
00:17:30
00:15:36
00:11:38
00:02:55
00:02:12
00:02:11
00:01:37
00:01:09
00:01:08
00:01:06
00:00:54
00:00:51
00:00:50
00:00:36
00:00:29
00:00:20
00:00:18
21:16:02
Nombre
d'inserts
77
64
32
% sobre total
temps paraula
22,7
18,2
10,3
33
24
20
9,1
8,9
6,6
49
7
5,1
3,6
23
5
18
2
6
9
32
6
7
5
3
4
3
7
1
2
3
2
3,5
2,7
2,4
1,9
1,4
1,2
0,9
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
2
1
1
448
0,0
0,0
0,0
100
95
Figura 4.2.3. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre gener-març
Canal 33
% sobre tem ps de paraula
0
Govern de Catalunya
CiU
PSC
ERC
PPC
ICV-EUiA
Govern de l'Estat
Oposició de l'Aj. de Barcelona
Adm. autonòmica no catalana
Organismes de la Unió Europea
PSOE
Altres entitats públiques
Adm. de la Generalitat de Catalunya
Agrupació
Govern de l'Aj. de Barcelona
PP
Sozialista Abertzaleak
Adm. local no catalana
Adm. de justícia
Aukera Guztiak
Adm. de l'Estat espanyol
Corts Generals
Parlament de Catalunya
EA
IU
PNB
Govern de les adm. locals catalanes
Corona
Adm. local catalana
Unidad Alavesa
96
5
10
15
20
25
Quadre 4.2.6. Canal 33. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia
durant el mes de març
Temps
notícia
Notícia
Actor
02:41:26 Crisi per l'acusació de cobrament del 3% de
comissió en les obres públiques (TER)
Piqué, Josep
Mas, Artur
Iceta, Miquel
De Madre, Manuela
Maragall, Pasqual
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Puig, Felip
Saura, Joan
Bargalló, Josep
Benach, Ernest
Nadal, Joaquim
Ferran, Joan
Montilla, Josep
Pujol, Jordi
Sirera, Daniel
Boada, Joan
Terrades, Jordi
Amat, Oriol
01:43:27 Esfondrament al barri del Carmel provocat per les Fernández Ontiveros, Ricard
obres del metro de Barcelona (TER)
Sánchez Braña, Juan Antonio
(veí afectat per
l'esfondrament)
Trenado, Pepi (veïna afectada
per l'esfondrament)
Martín, Jaume
Nadal, Joaquim
Clos, Joan
01:12:48 Presumpta malversació de fons públics a la
Fundació Puigvert (TER)
00:45:36 Entrevista a José Bono, ministre de Defensa
00:38:31 Comissió d'investigació de l'11-M (TER)
00:34:05 Entrevista a Marina Geli, consellera de Sanitat de
la Generalitat de Catalunya
00:34:02 Entrevista a Marcel·lí Iglesias, president del
Govern d'Aragó
00:33:16 Llei que regula la figura del conseller primer del
Govern català (TER)
00:31:41 Premis Max de les arts escèniques (TER)
Agrupació
Temps
paraula
PPC
CiU
PSC-CpC
PSC-CpC
Govern de Catalunya
ERC
CiU
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Parlament de Catalunya
Govern de Catalunya
PSC-CpC
PSC
CiU
PPC
ICV-EA
PSC-CpC
Universitats i ensenyament
Govern de Catalunya
Altres
00:39:32
00:38:21
00:27:54
00:23:45
00:06:02
00:01:24
00:01:09
00:00:56
00:00:56
00:00:42
00:00:33
00:00:28
00:00:19
00:00:17
00:00:10
00:00:05
00:00:05
00:00:04
00:36:35
00:27:47
Altres
00:27:47
Experts
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres
00:18:31
00:01:26
00:00:54
Experts
Altres
00:00:32
00:00:23
Experts
Actors del món sanitari
Actors del món sanitari
Actors del món sanitari
Govern de Catalunya
Altres
00:00:17
00:39:19
00:22:39
00:00:23
00:00:22
00:00:16
Govern de Catalunya
Altres entitats públiques
Govern de l'Estat
CiU
ERC
Món associatiu
PP
PSOE
Govern de Catalunya
00:00:14
00:00:12
00:44:25
00:35:00
00:35:00
00:00:28
00:00:17
00:00:12
00:33:36
00:33:46
Bargalló, Josep
Administració autonòmica no
catalana
Govern de Catalunya
Santos, Carles
Bassas, Àngels
Galceran, Jordi
Sardà, Rosa Maria
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
00:25:04
00:25:04
00:25:04
00:00:07
Muñoz, Antonio (veí afectat
per l'esfondrament)
Antequera, Joan
García, Pedro (veí afectat per
l'esfondrament)
Buxadé, Carles
Martí, Esperança
Rousaud, Albert
Brassesco, Mario
Geli, Marina
Puigvert, Anna (portaveu de la
família Puigvert)
Manzanera, Rafael
Manté, Carles
Bono, José
Jané, Jordi
Puig, Joan
Manjón, Pilar
Rajoy, Mariano
Pérez Rubalcaba, Alfredo
Geli, Marina
Iglesias, Marcel·lí
00:00:38
00:32:24
97
00:30:13 Relleu en la presidència de Caixa Catalunya
(TER)
00:29:15 Entrevista a Frei Betto, assessor especial del
Govern de Brasil
00:29:06 Entrevista a Maria Àngels Alcázar, periodista
00:29:00 Entrevista a Xavier Rubert de Ventós, filòsof
00:27:50 Fòrum 2004 (TER)
Serra Ramoneda, Antoni
(expresident de Caixa
Catalunya)
Betto, Frei (assessor especial
del Govern de Brasil)
Alcázar, Maria Àngels
Rubert de Ventós, Xavier
Oliveras, Jordi
Clos, Joan
00:27:44 Renovació de càrrecs a la Conferència Episcopal Martínez Sistach, Lluís
(TER)
00:26:46 Desarticulació d'una xarxa de blanqueig de diners Jiménez Villarejo, Carlos
a Marbella (TER)
(exfiscal anticorrupció)
Núñez, Francisco Javier
López Caballero, Juan Carlos
00:25:34 Entrevista a Xavier Busquet, doctor en salut
Gómez Batiste, Xavier
pública, i a Xavier Gómez, de la Societat
Espanyola de Cures Pal·liatives
Busquet, Xavier
00:20:06 Enderroc d'edificis afectats per aluminosi al Turó Abel, Jordi
de la Peira (TER)
Àngel, Maria Rosa (veïna del
Turó de la Peira afectada)
00:19:28 Entrevista a Josep Dalmau, rector de la parròquia Dalmau, Josep
de Gallifa
00:19:26 Entrevista a Albert Vidal, director i actor de teatre Vidal, Albert
00:17:59 Entrevista a Ramon Humberto Colás, fundador del Colás, Ramon Humberto
Moviment de Biblioteques independents de Cuba (fundador del Moviment de
Biblioteques Independents de
Cuba)
00:16:45 10è congrés a Barcelona de la Societat Espanyola Sobrino, Javier
d'Hipertensió (TER)
00:16:32 Entrevista a Sergi Belbel, director de teatre i
Belbel, Sergi
dramaturg
00:16:25 Entrevista a Joan Carles Molinero, subcap de la
Molinero, Joan Carles
Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos
d'Esquadra
00:15:20 Entrevista a Antoni Mas, expresident del Club
Mas, Antoni (expresident del
Joventut Badalona
Club Joventut Badalona)
00:13:33 Entrevista a Marc Marginedes, periodista
Marginedes, Marc
00:11:45 Impugnació de la candidatura d'Aukera Guztiak a Rodríguez de Lera, María
les eleccions autonòmiques basques (TER)
Jesús
Conde-Pumpido, Cándido
Elorza, Mikel
Atutxa, Juan María
00:07:06 1r aniversari de l'11-M (TER)
00:06:53 Any del Quixot (TER)
00:06:07 Tradició cultural i religiosa durant la Pasqua (TER)
00:05:52 Comissió d'investigació per l'esfondrament del
Carmel (TER)
00:05:50 Terratrèmol a Indonèsia (28/03/05) (TER)
98
Marín, Manuel
Fernández de la Vega, María
Teresa
Ruiz Gallardón, Alberto
Riera, Carme
Casabó, Tono
Sirera, Daniel
Borràs, Xavier (exdirector
general de GISA)
Tersol, Mateu
Puigdollers, Joan Ignasi
(expresident de GISA)
Rull, Josep
Clavell, Dolors
Kasynathan, Kavita
Milleiro, Irene
Altres
00:27:18
Altres
00:20:01
Actors culturals
Actors culturals
Altres entitats públiques
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Església catòlica
00:28:29
00:28:19
00:24:36
00:00:18
Altres
00:22:16
Experts
Administració de justícia
Associacions i col·lectius
professionals
Universitats i ensenyament
Experts
Altres
00:00:29
00:00:21
00:24:16
Església catòlica
00:18:46
Actors culturals
Altres
00:17:52
00:16:53
Actors del món sanitari
00:16:01
Actors culturals
00:15:51
Administració de la Generalitat
de Catalunya
00:16:00
Altres
00:14:46
Actors culturals
Aukera Guztiak
00:13:32
00:01:18
Administració de justícia
Aukera Guztiak
Administració autonòmica no
catalana
Corts Generals
Govern de l'Estat
00:00:27
00:00:19
00:00:16
Administració local no
catalana
Actors culturals
Món associatiu
PPC
Altres
00:00:08
Govern de Catalunya
Altres
00:00:26
00:00:25
CiU
ICV-EA
Món associatiu
Món associatiu
00:00:19
00:00:06
00:00:20
00:00:17
00:26:21
00:24:16
00:18:48
00:18:48
00:00:30
00:00:16
00:02:01
00:01:37
00:00:42
00:00:33
00:05:04 Retirada de símbols franquistes (TER)
00:04:40 Consell Europeu de primavera a Brussel·les 2005
(TER)
00:04:36 Primer aniversari de la victòria del PSOE en les
eleccions generals del 14-M (TER)
00:03:42 La Fundació Vicenç Ferrer rep un premi per la
seva tasca d'ajuda als més pobres a l'Índia
00:03:35 Zapatero, Chirac i Schröder obren la porta del
diàleg amb Europa a Moscou
00:03:30 La Generalitat engega els tràmits per crear una
oficina antifrau a Catalunya
00:03:25 La FAES acusa el PSOE d'orquestrar una
campanya l'11-M perquè el PP perdés les
eleccions en el documental Tras la masacre
00:03:17 Premis Oscar de cinema (TER)
00:03:06 L'antropòleg Claude Lévi-Strauss rep el premi
Internacional Catalunya
00:02:50 Els barcelonins suspenen l'Ajuntament en el
primer baròmetre després de la crisi del Carmel
00:02:48 Adopció d'infants per part de parelles
homosexuals (TER)
00:02:45 Llei orgànica d’educació (TER)
00:02:44 La Fundació Foto Colectania presenta una
exposició del crític d'art Pierre Borhan
00:02:28 Zapatero defensa el model territorial espanyol a
l'Assemblea francesa
00:02:21 El Govern català tirarà endavant una llei
d'incompatibilitat dels alts càrrecs
00:02:11 Debat sobre la reforma de la Constitució (TER)
Rodríguez Zapatero, José Luis
Rajoy, Mariano
Zaplana, Eduardo
Fernández de la Vega, María
Teresa
Solbes, Pedro
Rodríguez Zapatero, José Luis
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Acebes, Ángel
Rodríguez Zapatero, José Luis
Herrera, Joan
Duran i Lleida, Josep Antoni
Aznar, José María
Ferrer, Anna
Govern de l'Estat
PP
PP
Govern de l'Estat
00:00:28
00:00:18
00:00:15
00:00:15
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
ERC
PP
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
CiU
PP
Món associatiu
00:00:24
00:00:11
00:00:16
00:00:16
00:00:14
00:00:13
00:00:11
00:00:03
00:01:50
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
00:00:27
Puig, Felip
Iceta, Miquel
Bargalló, Josep
Ridao, Joan
Zaplana, Eduardo
CiU
PSC-CpC
Govern de Catalunya
ERC
PP
00:00:44
00:00:23
00:00:15
00:00:14
00:00:23
Amenábar, Alejandro
Bardem, Javier
Drexler, Jorge
Dalmau, Joan
Novas, Tamar
Segura, Clara
Rueda, Belén
Lévi-Strauss, Claude
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
00:00:33
00:00:23
00:00:11
00:00:09
00:00:09
00:00:07
00:00:07
00:00:34
Clos, Joan
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Món associatiu
CiU
Món associatiu
PPC
Govern de Catalunya
Parlament de Catalunya
Govern de l'Estat
PP
Govern de Catalunya
Actors culturals
00:00:23
Petit, Jordi
Espadaler, Ramon
Pintado, Francesc
Sirera, Daniel
Vallès, Josep Maria
Benach, Ernest
Sansegundo, María Jesús
Pastor, Ana
Cid, Marta
Borhan, Pierre
00:00:24
00:00:13
00:00:12
00:00:11
00:00:09
00:00:07
00:00:14
00:00:14
00:00:09
00:00:55
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
00:00:27
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
00:00:30
Govern de l'Estat
00:00:26
Altres
00:00:40
Altres
00:00:38
Govern de Catalunya
ERC
Govern de l'Estat
00:00:28
00:00:28
00:00:23
Parlament de Catalunya
Govern de Catalunya
00:00:13
00:00:12
Fernández de la Vega, María
Teresa
00:02:09 Jordi Pujol rep el premi Fernando Abril Martorell a Pujol, Jordi (expresident de la
la concòrdia
Generalitat de Catalunya)
González, Felipe (expresident
del Govern)
00:02:08 Polèmica per les declaracions de Maragall
Simó, Anna
comparant el Govern amb una dona maltractada
Carod-Rovira, Josep-Lluís
(TER)
Fernández de la Vega, María
Teresa
Benach, Ernest
Saura, Joan
99
00:01:51 Peces-Barba denuncia amenaces després que un Peces-Barba, Gregorio
senador del PP l'ha acusat d'emparar terroristes
Cosidó, Ignacio
00:01:46 Projecte urbanístic de Terres Cavades (TER)
Nieto, Alfredo
00:01:42 La biòloga Anna Veiga dirigirà el Banc de Cèl·lules Izpisúa, Juan Carlos
Mare
00:01:41 Desmantellament d'una xarxa de falsificació
García, Ángel
d'euros (TER)
00:01:10 Zapatero no es pronuncia sobre l'espia del CNI
Rodríguez Zapatero, José Luis
afiliat al PSOE i vinculat al terrorista Benesmail
00:00:36 Finançament autonòmic (TER)
Maragall, Pasqual
100
Govern de l'Estat
PP
Experts
Experts
00:00:35
00:00:14
00:00:26
00:00:26
Administració de l'Estat
espanyol
Govern de l'Estat
00:00:14
Govern de Catalunya
00:00:22
00:00:51
4.3. Informació referida als actors no polítics 3
Quadre 4.3.1. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics
durant el mes de març
Agrupació
Actors culturals
Altres
Actors del món sanitari
Església catòlica
Experts
Universitats i ensenyament
Associacions i col·lectius professionals
Món associatiu
Total
Temps de
paraula
03:04:31
02:59:09
01:18:22
00:45:07
00:39:29
00:24:20
00:24:16
00:05:08
9:40:22
Nombre
d’inserts
27
19
7
2
7
2
1
11
76
% sobre total
temps paraula
31,8
30,9
13,5
7,8
6,8
4,2
4,2
0,9
100
Quadre 4.3.2. Canal 33. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Altres
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Universitats i ensenyament
Total
Home
%
17
3
16
1
2
7
3
2
51
63,0
42,9
84,2
100,0
100,0
100,0
27,3
100,0
67,1
Inserts
Dona
%
Total
10
4
3
37,0
57,1
15,8
8
72,7
25
32,9
27
7
19
1
2
7
11
2
76
3
El format del teleinformatiu del Canal 33 La nit al dia, que emet una o diverses entrevistes en cada edició, provoca
l’aparició de valors molt dispars en els temps de paraula d’actors i agrupacions.
101
Figura 4.3.1. Canal 33. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant
el mes de març
Canal 33
Nom bre d'inserts
0
5
10
15
20
25
30
Actors culturals
Home
Actors del món sanitari
Altres
Agrupació
Assoc. i col·lectius
professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Universitats i ensenyament
102
Dona
Quadre 4.3.3. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant
els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
Temps de paraula
% temps de paraula sobre el total
(h:min:s)
de cada mes
Gener
Febrer
Març
Gener
Febrer
Març
03:10:28
03:49:04 03:04:31
30,4
34,9
31,8
00:00:53
00:43:48 01:18:22
0,1
6,7
13,5
00:00:08
00:23:21
0,0
3,6
00:33:39
5,4
00:58:31
00:23:04 02:59:09
9,3
3,5
30,9
00:00:17
00:00:28
0,0
0,1
00:24:16
4,2
00:32:22
00:00:31 00:45:07
5,2
0,1
7,8
00:12:31
01:34:37 00:39:29
2,0
14,4
6,8
02:08:53
00:41:16 00:05:08
20,6
6,3
0,9
01:12:49
01:10:36
11,6
10,8
00:34:45
00:00:22
5,5
0,1
01:01:06
02:09:04 00:24:20
9,8
19,7
4,2
10:26:22
10:56:11
9:40:22
100
100
100
103
Figura 4.3.2. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Gener, febrer i
març
Canal 33
% sobre tem ps de paraula
0
5
10
15
20
25
30
35
A cto rs culturals
A cto rs del mó n sanitari
Gener
Febrer
A cto rs eco nò mics
A cto rs espo rtius
A ltres
A sso c. de veïns
A sso c. i co l·lectius pro fessio nals
Agrupació
Església catò lica
Experts
M ó n asso ciatiu
Org. empresarials
Sindicats
Universitats i ensenyament
104
Març
Quadre 4.3.4. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant
el trimestre gener-març
Agrupació
Actors culturals
Altres
Món associatiu
Universitats i ensenyament
Experts
Organitzacions empresarials
Actors del món sanitari
Església catòlica
Sindicats
Actors esportius
Associacions i col·lectius professionals
Actors econòmics
Associacions de veïns
Total
Temps de
paraula
10:04:03
04:20:44
02:55:17
03:34:30
02:26:37
02:23:25
02:03:03
01:18:00
00:35:07
00:33:39
00:24:16
00:23:29
00:00:45
31:02:55
Nombre
d’inserts
92
74
27
11
20
8
12
12
4
5
1
7
2
275
% sobre total temps
paraula
32,4
14,0
9,4
11,5
7,9
7,7
6,6
4,2
1,9
1,8
1,3
1,3
0,0
100
105
Figura 4.3.3. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant
el trimestre gener-març
Canal 33
% sobre tem ps de paraula
0
Actors culturals
Altres
Universitats i ensenyament
Món associatiu
Experts
Organitzacions empresarials
Agrupació
Actors del món sanitari
Església catòlica
Sindicats
Actors esportius
Assoc. i col·lectius
professionals
Actors econòmics
Assoc. de veïns
106
5
10
15
20
25
30
35
5. TVE a Catalunya
5.1.
Temps de notícia de les informacions
Quadre 5.1.1. TVE a Catalunya. Temps de notícia de les informacions durant el
mes de març (50 ítems amb més temps de notícia)
Quadre 5.1.2. TVE a Catalunya. Temps de notícia de les referències
geogràfiques durant el mes de març
Quadre 5.1.3. TVE a Catalunya. Temps de notícia per descriptor temàtic durant
el mes de març
Figura 5.1.1. TVE a Catalunya. Distribució geogràfica de la informació durant el
mes de març
Figura 5.1.2. TVE a Catalunya. Temps de notícia per descriptor temàtic durant
el mes de març
5.2.
Informació referida als actors polítics
Quadre 5.2.1. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el
mes de març. Tots els teleinformatius
Quadre 5.2.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el
mes de març. Edició migdia
Quadre 5.2.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el
mes de març. Edició vespre
Quadre 5.2.4. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
polítics durant el mes de març
Quadre 5.2.5. TVE a Catalunya. Inserts dels actors polítics en funció de la
variable sexe durant el mes de març
Quadre 5.2.6. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
polítics durant els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 5.2.7. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
polítics durant el trimestre gener-març
Quadre 5.2.8. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics i no
polítics per notícia durant el mes de març
Figura 5.2.1. TVE a Catalunya. Inserts dels actors polítics en funció de la
variable sexe durant el mes de març
Figura 5.2.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions
polítiques. Gener, febrer i març
Figura 5.2.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
polítics durant el trimestre gener-març
107
5.3.
Informació referida als actors no polítics
Quadre 5.3.1. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions dels
actors no polítics durant el mes de març
Quadre 5.3.2. TVE a Catalunya. Inserts dels actors no polítics en funció de la
variable sexe durant el mes de març
Quadre 5.3.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
no polítics durant els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 5.3.4. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
no polítics durant el trimestre gener-març
Figura 5.3.1. TVE a Catalunya. Inserts dels actors no polítics en funció de la
variable sexe durant el mes de març
Figura 5.3.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions no
polítiques. Gener, febrer i març
Figura 5.3.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
no polítics durant el trimestre gener-març
108
5.1. Temps de notícia de les informacions
Quadre 5.1.1. TVE a Catalunya. Temps de notícia de les informacions durant el mes de
març (50 ítems amb més temps de notícia)
TER / Títol de la notícia
Bloc esportiu
Crisi per l'acusació de cobrament del 3% de comissió en les obres públiques (TER)
Esfondrament al barri del Carmel provocat per les obres del metro de Barcelona (TER)
Informació meteorològica
1r aniversari de l'11-M (TER)
Comissió d'investigació per l'esfondrament del Carmel (TER)
Onada de fred àrtic (28/02/05) (TER)
Setmana Santa 2005 (TER)
Immigració (TER)
Debat sobre la reforma de l'Estatut (TER)
Impugnació de la candidatura d'Aukera Guztiak a les eleccions autonòmiques basques (TER)
Tradició cultural i religiosa durant la Pasqua (TER)
Operació sortida i tornada de les vacances de Setmana Santa (TER)
Mesures del Govern català per reduir els accidents de trànsit (TER)
Violència domèstica (TER)
Cimera internacional sobre democràcia, terrorisme i seguretat (TER)
Alerta per l'estat de salut del Papa (TER)
Comissió d'investigació de l'11-M (TER)
Polèmica als EUA pel cas de la malalta en estat vegetatiu Terri Schiavo (TER)
Dia Internacional de la Dona Treballadora (TER)
Primer aniversari de la victòria del PSOE en les eleccions generals del 14-M (TER)
Explosió en un habitatge de Sabadell (TER)
Amenaça de sequera (TER)
Postguerra a l'Iraq (TER)
Augment del preu del petroli (TER)
Fòrum 2004 (TER)
Llei orgànica d’educació (TER)
Accidents de trànsit (TER)
Dia Mundial del Consumidor (TER)
Any del Quixot (TER)
Adopció d'infants per part de parelles homosexuals (TER)
Terratrèmol a Indonèsia (28/03/05) (TER)
Renovació de càrrecs a la Conferència Episcopal (TER)
Cimera quadripartida entre Espanya, Colòmbia, Brasil i Veneçuela (TER)
Milà inaugura la V edició de l'Ecomed al recinte firal de l'Hospitalet
Conflicte entre Síria i el Líban (TER)
Llei que regula la figura del conseller primer del Govern català (TER)
Deslocalització d'empreses (TER)
Esgotats els recursos per poder treure un espanyol del corredor de la mort de Filipines
Adigsa paralitza el pagament de factures per un increment no justificat del preu final
El Govern català incrementa els esforços per prevenir els incendis forestals
Projecte de llei de prevenció del tabaquisme (TER)
Tancament de l'empresa Joyco a Alcarràs (TER)
Casos d'infraccions greus a la carretera (TER)
Centenars de detinguts a 66 països en una operació contra la pederàstia a internet
Preinscripcions i matriculacions a centres educatius (TER)
Polèmica per les declaracions de Maragall comparant el Govern amb una dona maltractada (TER)
Molts pescadors de la Costa Brava no surten a la mar des de Nadal per culpa dels temporals
Dia Mundial de l'Aigua (TER)
La biòloga Anna Veiga dirigirà el Banc de Cèl·lules Mare
Durada
02:51:34
01:15:18
01:13:37
01:03:35
00:29:57
00:21:17
00:19:41
00:19:22
00:16:28
00:15:12
00:14:31
00:11:58
00:11:31
00:10:03
00:09:40
00:07:51
00:07:51
00:07:03
00:07:03
00:06:49
00:06:49
00:06:19
00:05:52
00:05:50
00:05:15
00:04:52
00:04:50
00:04:44
00:04:44
00:04:26
00:04:20
00:04:12
00:03:55
00:03:46
00:03:44
00:03:33
00:03:33
00:03:26
00:03:23
00:03:21
00:03:04
00:03:04
00:02:58
00:02:58
00:02:56
00:02:53
00:02:42
00:02:42
00:02:41
00:02:39
109
Quadre 5.1.2. TVE a Catalunya. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant
el mes de març
Geogràfic (1)
Catalunya
Estat espanyol
Barcelona
Horta-Guinardó
Madrid
País Basc
Internacional
EUA
Comarques lleidatanes
El Prat de Llobregat
Comarques tarragonines
Iraq
L'Hospitalet de Llobregat
Sabadell
Pirineus
Vaticà
Israel
Girona
Badalona
Itàlia
UE
Tarragona
Costa Brava
Indonèsia
Baix LLobregat
Filipines
França
Sant Cugat del Vallès
Líban
Síria
Terrassa
Veneçuela
Terres de l'Ebre
Cerdanyola del Vallès
Alcarràs
Sallent
Andorra
Mònaco
Sant Antoni de Vilamajor
Vic
Lleida
Uruguai
Nou Barris
Seva
Mollerussa
Kirguizistan
Comunitat de Madrid
Andalusia
Vielha
Martorelles
Almacelles
Màlaga
Vilassar de Mar
Pallars Jussà
Salt
Balaguer
Rubí
Roses
Torredembarra
Sitges
110
Durada
04:31:37
02:05:26
01:38:49
01:34:10
00:35:57
00:25:26
00:20:40
00:14:25
00:11:01
00:10:23
00:09:55
00:08:28
00:08:18
00:07:21
00:06:57
00:06:53
00:06:19
00:06:13
00:05:56
00:05:07
00:05:01
00:04:28
00:04:14
00:04:12
00:04:06
00:03:47
00:03:43
00:03:34
00:03:33
00:03:33
00:03:29
00:03:24
00:03:19
00:03:10
00:02:58
00:02:42
00:02:39
00:02:25
00:02:24
00:02:19
00:02:18
00:02:17
00:02:15
00:02:04
00:01:53
00:01:51
00:01:47
00:01:46
00:01:43
00:01:41
00:01:35
00:01:30
00:01:30
00:01:29
00:01:28
00:01:28
00:01:27
00:01:26
00:01:25
00:01:24
La Jonquera
Gurb
Mont-roig del Camp
Segrià
Camprodon
Osona
Ripollès
Ripollet
Calella
Terra Alta
Costa Daurada
Hostalric
Rússia
Tortosa
Àrea Metropolitana de Barcelona
Sant Celoni
Colòmbia
Sant Adrià de Besòs
Alt Empordà
Baix Empordà
Sant Andreu
Montcada i Reixac
Sant Quirze de Besora
Olesa de Montserrat
Ripoll
Huelva
Cantàbria
Alt Urgell
Sant Fruitós de Bages
Sant Julià de Vilatorta
Canyelles
Garraf
Iran
Cadis
Gran Bretanya
País Valencià
La Roca del Vallès
Sant Esteve Sesrovires
Bielorússia
Mataró
Japó
Xile
Turquia
Portbou
Riudecanyes
La Tallada d'Empordà
La Selva del Camp
Selva
Gavà
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Granollers
València
00:01:24
00:01:22
00:01:20
00:01:20
00:01:20
00:01:19
00:01:19
00:01:18
00:01:17
00:01:16
00:01:15
00:01:14
00:01:12
00:01:10
00:01:09
00:01:07
00:01:07
00:01:07
00:01:06
00:01:06
00:01:05
00:01:03
00:01:02
00:01:01
00:01:01
00:01:01
00:01:01
00:00:57
00:00:57
00:00:54
00:00:52
00:00:51
00:00:45
00:00:44
00:00:39
00:00:36
00:00:35
00:00:35
00:00:33
00:00:32
00:00:31
00:00:30
00:00:30
00:00:28
00:00:28
00:00:28
00:00:27
00:00:26
00:00:26
00:00:24
00:00:24
00:00:20
(1) Descriptors geogràfics no inclusius d’altres topònims.
111
Figura 5.1.1. TVE a Catalunya. Distribució geogràfica de la informació durant el mes de
març
TVE a Catalunya
0,5%
9,6%
21,1%
1,0%
13,5%
Barcelona
Catalunya (exc. Barcelona)
Catalunya (genèric)
Estat espanyol (exc. Catalunya)
Estat espanyol (genèric)
7,5%
17,4%
Unió Europea (exc. Estat espanyol)
Unió Europea (genèric)
Internacional (exc. Unió Europea)
29,2%
112
Quadre 5.1.3. TVE a Catalunya. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de
març
Temàtic
Crònica política
Societat
Esports
Economia i negocis
Temps
Art i cultura
Crònica internacional
Medi ambient
Sanitat
Trànsit
Treball
Conflictes socials
Educació i ensenyament
Mitjans de comunicació i
telecomunicacions
Ciència i tecnologia
Total
03:39:33
03:38:23
02:51:34
01:08:05
01:03:35
00:57:48
00:45:53
00:37:03
00:18:08
00:14:37
00:14:22
00:12:00
00:10:01
% sobre total
temàtics
22,9
22,8
17,9
7,1
6,6
6,0
4,8
3,9
1,9
1,5
1,5
1,3
1,0
00:04:19
00:04:06
15:59:27
0,4
0,4
100
Durada
113
Figura 5.1.2. TVE a Catalunya. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de
març
TVE a Catalunya
1,5%
Art i cultura
0,4%
1,5%
6,0%
6,6%
Ciència i tecnologia
1,3%
Conflictes socials
4,8%
Crònica internacional
Crònica política
Economia i negocis
Educació i ensenyament
22,8%
Esports
22,9%
Medi ambient
Mitjans de comunicació i
telecomunicacions
Sanitat
Societat
1,9%
Temps
0,4%
Trànsit
3,9%
7,1%
1,0%
17,9%
114
Treball
5.2. Informació referida als actors polítics
Quadre 5.2.1. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de
març. Tots els teleinformatius
Actor
Piqué, Josep
Rodríguez Zapatero,
José Luis
Agrupació
PPC
Govern de l'Estat
PSOE
Mas, Artur
CiU
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
Blanco, José
PSOE
Puig, Felip
CiU
Sánchez, Olga
Administració de justícia
Clos, Joan
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Rajoy, Mariano
PP
Tura, Montserrat
Govern de Catalunya
De Madre, Manuela
PSC-CpC
Acebes, Ángel
PP
Boada, Joan
ICV-EA
València, Josep
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Saura, Joan
Govern de Catalunya
Cid, Marta
Govern de Catalunya
Iceta, Miquel
PSC-CpC
Milà, Salvador
Govern de Catalunya
Benach, Ernest
Parlament de Catalunya
Vendrell, Francesc
PPC
Simó, Anna
Govern de Catalunya
Ibarretxe, Juan José
Administració autonòmica no catalana
Trias, Xavier
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Geli, Marina
Govern de Catalunya
Fernández Díaz, Alberto Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Rangel, Joan
Govern de l'Estat
Camps, Joan
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Ridao, Joan
ERC
Fernández Ontiveros,
Govern de Catalunya
Ricard
Montilla, Josep
PSC
Tortajada, Eduard
Govern de les administracions locals
catalanes
Pérez Rubalcaba,
PSOE
Alfredo
Puigcercós, Joan
ERC
Izaguirre, Rafael
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Fernández de la Vega,
Govern de l'Estat
María Teresa
Tersol, Mateu
Govern de Catalunya
Bono, José
Govern de l'Estat
Temps de paraula
agrupació
total
00:06:17
00:04:24
00:04:58
00:00:34
00:04:26
00:04:16
00:04:12
00:03:11
00:03:01
00:02:41
00:02:16
00:02:02
00:01:59
00:01:55
00:01:48
00:01:39
00:01:38
00:01:37
Nombre
d'inserts
18
13
13
14
14
9
8
10
2
7
6
6
6
5
5
3
00:01:35
00:01:33
00:01:29
00:01:20
00:01:13
00:01:10
00:01:05
00:01:04
00:01:01
00:01:00
00:00:58
00:00:56
00:00:53
6
6
5
4
3
4
4
3
4
4
4
2
4
00:00:53
00:00:48
3
2
00:00:45
00:00:44
3
3
00:00:41
2
00:00:41
00:00:40
2
3
00:00:39
2
00:00:39
00:00:39
2
2
115
Zaplana, Eduardo
Sirera, Daniel
Cañas, Jordi
Carod-Rovira, JosepLluís
Rañé, Josep Maria
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Caffarel, Carme
Dalmau, Carles
Alonso, José Antonio
Ribó, Rafael
López Garrido, Diego
Isern, Josep
Tormo, David
Portabella, Jordi
Aloy, Enric
Plasència, Antoni
Canalís, César
Pujol, Jordi
Erruz, Jaume
Vallès, Josep Maria
Joan Carles I
Serrano, Lluís
Anguera, Miquel
De Borbó, Felip
Bustos, Manel
Francisco-Busquets,
Francesc
Méndez, Constantino
Rodríguez de Lera,
María Jesús
García, Ángel
Sense identificar (agent
dels TEDAX)
Franco, Jaume
Espadaler, Ramon
Hereu, Jordi
Bergadà, Joan
Basols, Bernardino
Marco, Antoni
Mayol, Imma
Gaset, Xavier
Vicente, Pere
Madrazo, Javier
Vidal, Santiago
Rosàs, Marta
Serret, Raimon
Tejedor, Lluís
116
PP
PPC
Govern de Catalunya
ERC
00:00:38
00:00:37
00:00:37
00:00:36
2
3
1
2
Govern de Catalunya
CiU
00:00:30
00:00:30
2
2
Govern de l'Estat
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de l'Estat
Altres institucions
PSOE
Govern de Catalunya
Altres entitats públiques
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
CiU
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Corona
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Corona
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de l'Estat espanyol
00:00:29
00:00:27
1
2
00:00:27
00:00:26
00:00:25
00:00:25
00:00:24
00:00:24
00:00:23
00:00:23
00:00:23
00:00:23
00:00:23
00:00:21
00:00:21
00:00:21
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
00:00:21
1
00:00:20
00:00:20
1
1
00:00:20
1
Govern de l'Estat
Aukera Guztiak
00:00:19
00:00:19
1
2
Administració de l'Estat espanyol
Administració de l'Estat espanyol
00:00:19
00:00:18
1
1
Administració de la Generalitat de
Catalunya
CiU
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de l'estat espanyol
Administració local catalana
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
IU
Administració de justícia
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
00:00:18
1
00:00:18
00:00:17
00:00:17
1
1
1
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
1
1
1
1
00:00:17
2
00:00:16
00:00:16
00:00:16
00:00:16
00:00:16
1
1
1
1
1
Pujol, Joan
Marín, Manuel
Sanahuja, Maria
Caylà, Joan
Sevilla, Jordi
Capdevila, Toni
Mus, Manel
Álvarez, Magdalena
Santos, Lídia
Morral, Antoni
Garcia, Avel·lí
Comas, Montserrat
Solbes, Pedro
Estradé, Maria
Membrado, Jesús
Orrit, Víctor
Fernández Díaz, Jorge
Puigdollers, Joan
Moriano, Andrés
Rull, Josep
Huguet, Josep
Migó, Agustí
Sense identificar (agent
del Cos de Mossos
d'Esquadra)
Quiñones, Àlex
Parés, Santi
Roca, Joan
Fernández Bermejo,
Mariano
Otegi, Arnaldo
Mascarell, Ferran
Domènech, Jaume
Garcia, Enric
San Gil, María
Serra, Gerard
Llamazares, Gaspar
Administració local catalana
Corts Generals
Administració de justícia
Altres entitats públiques
Govern de l'Estat
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de l'Estat
PSC-CpC
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de justícia
Govern de l'Estat
Govern de les administracions locals
catalanes
PSOE
Administració de la Generalitat de
Catalunya
PP
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Administració local no catalana
CiU
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
00:00:16
00:00:16
00:00:15
00:00:15
00:00:15
00:00:14
1
1
1
1
1
1
00:00:14
1
00:00:14
00:00:14
00:00:14
1
1
1
00:00:13
1
00:00:13
00:00:13
00:00:13
1
1
1
00:00:12
00:00:12
1
1
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:11
00:00:11
00:00:11
1
1
1
1
1
1
00:00:11
2
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de justícia
00:00:11
1
00:00:11
1
00:00:10
1
00:00:10
1
Sozialista Abertzaleak
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració local catalana
PP
Govern de les administracions locals
catalanes
IU
00:00:10
00:00:09
00:00:09
1
1
1
00:00:08
00:00:07
00:00:07
1
1
1
00:00:04
1
117
Quadre 5.2.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de
març. Edició migdia
Actor
Piqué, Josep
Mas, Artur
Nadal, Joaquim
Rodríguez Zapatero,
José Luis
Maragall, Pasqual
Blanco, José
Puig, Felip
Bargalló, Josep
De Madre, Manuela
Boada, Joan
Clos, Joan
Sánchez, Olga
Cid, Marta
Vendrell, Francesc
València, Josep
Agrupació
PPC
CiU
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
PSOE
Govern de Catalunya
PSOE
CiU
Govern de Catalunya
PSC-CpC
ICV-EA
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de justícia
Govern de Catalunya
PPC
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Benach, Ernest
Parlament de Catalunya
Simó, Anna
Govern de Catalunya
Fernández Díaz, Alberto Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Acebes, Ángel
PP
Tura, Montserrat
Govern de Catalunya
Ridao, Joan
ERC
Milà, Salvador
Govern de Catalunya
Ibarretxe, Juan José
Administració autonòmica no catalana
Trias, Xavier
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Rangel, Joan
Govern de l'Estat
Cañas, Jordi
Govern de Catalunya
Rajoy, Mariano
PP
Saura, Joan
Govern de Catalunya
Duran i Lleida, Josep
CiU
Antoni
Camps, Joan
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Caffarel, Carme
Govern de l'Estat
Pérez Rubalcaba,
PSOE
Alfredo
Isern, Josep
Govern de Catalunya
Fernández Ontiveros,
Govern de Catalunya
Ricard
Iceta, Miquel
PSC-CpC
Tormo, David
Altres entitats públiques
Portabella, Jordi
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Canalís, César
Administració de l'Estat espanyol
Pujol, Jordi
CiU
Montilla, Josep
PSC
Puigcercós, Joan
ERC
Izaguirre, Rafael
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Zaplana, Eduardo
PP
Serrano, Lluís
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Anguera, Miquel
Govern de les administracions locals
catalanes
Bono, José
Govern de l'Estat
118
Temps de paraula
agrupació
total
00:02:46
00:02:30
00:02:30
00:01:38
00:02:12
00:00:34
00:01:50
00:01:42
00:01:39
00:01:26
00:01:24
00:01:20
00:01:17
00:01:17
00:01:07
00:00:54
00:00:53
Nombre
d'inserts
8
7
9
6
6
4
5
4
4
4
5
1
4
3
1
00:00:53
00:00:52
00:00:52
00:00:46
00:00:42
00:00:42
00:00:41
00:00:39
00:00:37
00:00:37
00:00:37
00:00:34
00:00:31
00:00:30
2
3
3
2
3
2
2
2
2
1
1
2
2
2
00:00:29
2
00:00:29
00:00:28
1
1
00:00:25
00:00:24
1
1
00:00:24
00:00:24
00:00:24
00:00:23
00:00:23
00:00:23
00:00:23
00:00:22
1
1
2
1
1
1
1
2
00:00:22
00:00:21
1
1
00:00:21
1
00:00:20
1
Tersol, Mateu
De Borbó, Felip
Bustos, Manel
Méndez, Constantino
Geli, Marina
Sense identificar (agent
dels TEDAX)
Franco, Jaume
Marco, Antoni
Hereu, Jordi
Mayol, Imma
Gaset, Xavier
Plasència, Antoni
Rañé, Josep Maria
Serret, Raimon
Marín, Manuel
Tortajada, Eduard
Caylà, Joan
Morral, Antoni
Dalmau, Carles
Garcia, Avel·lí
Sirera, Daniel
Ribó, Rafael
Rodríguez de Lera,
María Jesús
Aloy, Enric
Puigdollers, Joan
Erruz, Jaume
Moriano, Andrés
Migó, Agustí
Vallès, Josep Maria
Parés, Santi
Quiñones, Àlex
Roca, Joan
Fernández Bermejo,
Mariano
Mascarell, Ferran
Vicente, Pere
Alonso, José Antonio
Sense identificar (agent
del Cos de Mossos
d'Esquadra)
Serra, Gerard
Llamazares, Gaspar
Govern de Catalunya
Corona
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
00:00:20
00:00:20
00:00:20
1
1
1
00:00:19
00:00:19
00:00:18
1
1
1
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració local catalana
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Corts Generals
Govern de les administracions locals
catalanes
Altres entitats públiques
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
PPC
Altres institucions
Aukera Guztiak
00:00:18
1
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
1
1
1
1
00:00:16
00:00:16
00:00:16
00:00:16
00:00:15
1
1
1
1
1
00:00:15
00:00:14
1
1
00:00:14
1
00:00:13
1
00:00:13
00:00:13
00:00:12
1
1
1
Govern de Catalunya
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Administració local no catalana
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de justícia
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:11
1
1
1
1
1
00:00:11
00:00:11
1
1
00:00:11
1
00:00:10
1
00:00:10
1
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
Administració de la Generalitat de
Catalunya
00:00:09
00:00:09
1
1
00:00:09
00:00:07
1
1
Govern de les administracions locals
catalanes
IU
00:00:07
1
00:00:04
1
119
Quadre 5.2.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de
març. Edició vespre
Actor
Piqué, Josep
Rodríguez Zapatero,
José Luis
Maragall, Pasqual
Mas, Artur
Bargalló, Josep
Nadal, Joaquim
Rajoy, Mariano
Blanco, José
Tura, Montserrat
Iceta, Miquel
Saura, Joan
Puig, Felip
Sánchez, Olga
Acebes, Ángel
Clos, Joan
València, Josep
Geli, Marina
Fernández de la Vega,
María Teresa
Milà, Salvador
Carod-Rovira, JosepLluís
Tortajada, Eduard
Cid, Marta
Ibarretxe, Juan José
López Garrido, Diego
Sirera, Daniel
Trias, Xavier
Fernández Ontiveros,
Ricard
Camps, Joan
De Madre, Manuela
Montilla, Josep
Joan Carles I
Francisco-Busquets,
Francesc
Benach, Ernest
Rangel, Joan
García, Ángel
Bono, José
Tersol, Mateu
Izaguirre, Rafael
Puigcercós, Joan
Boada, Joan
Alonso, José Antonio
Espadaler, Ramon
120
Temps de
paraula
Nombre
d'inserts
PPC
Govern de l'Estat
00:03:31
00:02:46
10
7
Govern de Catalunya
CiU
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
PP
PSOE
Govern de Catalunya
PSC-CpC
Govern de Catalunya
CiU
Administració de justícia
PP
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
00:02:26
00:01:56
00:01:45
00:01:42
00:01:25
00:01:19
00:01:13
00:01:05
00:01:04
00:01:02
00:00:59
00:00:53
00:00:45
00:00:44
8
6
5
5
4
4
3
4
4
5
1
3
2
2
00:00:41
00:00:39
3
2
Govern de Catalunya
ERC
00:00:39
00:00:36
2
2
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Administració autonòmica no catalana
PSOE
PPC
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
00:00:29
2
00:00:26
00:00:25
00:00:25
00:00:24
00:00:24
00:00:24
2
1
1
2
2
1
Administració de la Generalitat de
Catalunya
PSC-CpC
PSC
Corona
Administració de l'Estat espanyol
00:00:24
2
00:00:24
00:00:22
00:00:21
00:00:20
2
2
1
1
Parlament de Catalunya
Govern de l'Estat
Administració de l'Estat espanyol
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
ERC
ICV-EA
Govern de l'Estat
CiU
00:00:20
00:00:19
00:00:19
00:00:19
00:00:19
00:00:18
1
1
1
1
1
1
00:00:18
00:00:18
00:00:18
00:00:18
1
1
1
1
Agrupació
Bergadà, Joan
Basols, Bernardino
Vidal, Santiago
Pujol, Joan
Rosàs, Marta
Tejedor, Lluís
Madrazo, Javier
Zaplana, Eduardo
Vendrell, Francesc
Sanahuja, Maria
Sevilla, Jordi
Rañé, Josep Maria
Capdevila, Toni
Santos, Lídia
Mus, Manel
Álvarez, Magdalena
Pérez Rubalcaba,
Alfredo
Ribó, Rafael
Comas, Montserrat
Dalmau, Carles
Solbes, Pedro
Simó, Anna
Estradé, Maria
Membrado, Jesús
Orrit, Víctor
Fernández Díaz, Jorge
Rull, Josep
Aloy, Enric
Huguet, Josep
Ridao, Joan
Erruz, Jaume
Vallès, Josep Maria
Otegi, Arnaldo
Domènech, Jaume
Vicente, Pere
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de l'estat espanyol
Administració de justícia
Administració local catalana
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
IU
PP
PPC
Administració de justícia
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
PSC-CpC
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de l'Estat
PSOE
00:00:17
1
00:00:17
00:00:16
00:00:16
00:00:16
00:00:16
1
1
1
1
1
00:00:16
00:00:16
00:00:16
00:00:15
00:00:15
00:00:14
00:00:14
1
1
1
1
1
1
1
00:00:14
00:00:14
1
1
00:00:14
00:00:13
1
1
Altres institucions
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
PSOE
Administració de la Generalitat de
Catalunya
PP
CiU
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
ERC
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Sozialista Abertzaleak
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració local catalana
Govern de Catalunya
PP
Aukera Guztiak
00:00:13
00:00:13
00:00:13
1
1
1
00:00:13
00:00:13
00:00:13
1
1
1
00:00:12
00:00:12
1
1
00:00:12
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:10
00:00:10
00:00:09
1
1
1
1
1
1
1
1
1
00:00:08
1
00:00:08
00:00:07
00:00:07
00:00:07
1
1
1
1
00:00:06
00:00:04
1
1
Garcia, Enric
Plasència, Antoni
San Gil, María
Rodríguez de Lera,
María Jesús
Fernández Díaz, Alberto Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Sense identificar (agent Administració de la Generalitat de
del Cos de Mossos
Catalunya
d'Esquadra)
121
Quadre 5.2.4. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el mes de març
Agrupació
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
CiU
PPC
Administració de la Generalitat de Catalunya
PSOE
PP
PSC
•
PSC-CpC
•
PSC
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de justícia
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
•
•
CiU
PPC
Temps de paraula
subagrupació
agrupació
00:25:19
00:08:35
00:08:29
00:08:04
00:05:56
00:04:53
00:04:35
00:04:16
00:03:31
00:00:45
00:03:22
122
% sobre total
temps paraula
27,1
9,2
9,1
8,6
6,4
5,2
4,9
4,6
15
3,6
00:03:10
00:03:09
00:02:11
6
12
9
3,4
3,4
2,3
00:02:10
00:01:38
7
5
2,3
1,7
00:01:37
00:01:13
00:01:04
00:00:41
00:00:41
00:00:39
00:00:26
00:00:20
00:00:19
00:00:16
00:00:12
00:00:10
1:33:25
5
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
311
1,7
1,3
1,1
0,7
0,7
0,7
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
100
00.01:13
00:00:58
ERC
ICV-EUiA
•
ICV-EA
Administració de l'Estat espanyol
Parlament de Catalunya
Administració autonòmica no catalana
Administració local catalana
Corona
Altres entitats públiques
Altres institucions
IU
Aukera Guztiak
Corts Generals
Administració local no catalana
Sozialista Abertzaleak
Total
Nombre
d'inserts
86
25
28
25
23
13
15
15
00:01:38
Quadre 5.2.5. TVE a Catalunya. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Agrupació
Administració autonòmica no catalana
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
Administració local catalana
Administració local no catalana
Altres entitats públiques
Altres institucions
Aukera Guztiak
CiU
Corona
Corts Generals
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals catalanes
Govern de l'Estat
ICV-EA
IU
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Parlament de Catalunya
PP
PPC
PSC
PSOE
Sozialista Abertzaleak
Total
Home
%
3
2
23
5
3
1
2
2
100,0
33,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
75,6
91,7
93,3
84,0
100,0
100,0
100,0
100,0
93,3
100,0
53,3
100,0
100,0
86,8
28
2
1
7
65
11
14
21
5
2
9
3
14
25
8
13
1
270
Inserts
Dona
%
4
66,7
2
100,0
21
1
1
4
24,4
8,3
6,7
16,0
1
6,7
7
46,7
41
13,2
Total
3
6
23
5
3
1
2
2
2
28
2
1
7
86
12
15
25
5
2
9
3
15
25
15
13
1
311
123
Figura 5.2.1. TVE a Catalunya. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
TVE a Catalunya
Nom bre d'inserts
0
20
40
60
80
100
Adm. autonòmica no catalana
Adm. de justícia
Ho me
Do na
Adm. de la Generalitat de Catalunya
Adm. de l'Estat espanyol
Adm. local catalana
Adm. local no catalana
Altres entitats públiques
Altres institucions
Aukera Guztiak
CiU
Corona
Agrupació
Corts Generals
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Aj. de Barcelona
Govern de les adm. locals catalanes
Govern de l'Estat
ICV-EA
IU
Oposició de l'Aj. de Barcelona
Parlament de Catalunya
PP
PPC
PSC
PSOE
Sozialista Abertzaleak
124
Quadre 5.2.6. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Agrupació
Administració autonòmica no catalana
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Administració de l'Estat espanyol
Administració local catalana
Administració local no catalana
Altres entitats públiques
Altres institucions
Aukera Guztiak
CiU
•
•
CiU
UDC
Corona
Corts Generals
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
•
•
•
•
ICV
ICV-EA
ICV-EUiA
EUiA
IU
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
•
CiU
•
PPC
Oposició de les administracions locals
catalanes
•
APG (Alternativa
per la Garrotxa)
Organismes de la Unió Europea
Parlament de Catalunya
PNB
PP
PPC
PSC
•
•
PSOE
Sozialista Abertzaleak
Total
PSC
PSC-CpC
Temps de paraula
(h:min:s)
Gener
Febrer
Març
00:06:37
00:03:17 00:01:04
00:00:58
00:01:13 00:03:10
00:01:58
00:01:57 00:05:56
% temps de paraula sobre el
total de cada mes
Gener
Febrer
Març
7,3
3,2
1,1
1,1
1,2
3,4
2,2
1,9
6,4
00:00:30
0,5
00:00:38
00:00:23
00:00:32
00:01:44
00:02:05
00:00:07
00:00:46
00:01:37
00:00:41
00:00:12
00:00:39
00:00:26
00:00:19
0,7
0,4
0,6
1,9
2,0
0,1
0,7
00:07:13
00:06:42
00:00:31
00:00:58
00:16:49
00:16:49
00:08:29
00:08:29
7,9
16,3
1,7
0,7
0,2
0,7
0,5
0,3
9,1
00:04:00
00:18:29
00:03:55
00:03:16
00:00:41
00:00:16
00:02:10
00:25:19
00:03:09
00:03:22
1,1
00:00:04
00:09:36
00:21:45
00:02:09
00:01:58
4,4
20,3
4,3
3,6
0,1
9,3
21,1
2,1
1,9
0,7
0,3
2,3
27,1
3,4
3,6
00:15:35
00:08:28
00:08:35
00:02:37
00:00:33
00:00:57
00:01:07
00:03:53
00:02:30
00:00:44
00:00:30
00:00:09
00:01:38
17,2
2,9
8,2
3,8
9,2
1,7
0,6
0,4
2,3
00:00:14
00:00:24
00:00:24
00:00:36
00:00:21
00:00:15
00:01:38
00:00:20
00:02:11
00:01:13
00:00:58
00:00:10
0,3
0,4
0,2
00:00:10
00:01:23
00:01:00
00:00:59
00:07:17
00:01:41
00:00:08
00:00:13
00:00:30
00:03:11
00:07:04
00:03:07
00:01:26
00:01:41
00:03:35
00:02:07
1:30:50
00:14:28
00:13:28
00:01:00
00:01:58
00:00:23
1:43:08
00:01:13
00:04:35
00:08:04
00:04:16
00:00:45
00:03:31
00:04:53
00:00:10
1:33:25
1,5
1,1
1,1
8,0
1,9
3,4
0,1
0,2
0,5
3,1
6,9
14,0
0,0
1,3
3,9
2,3
100
1,9
0,4
100
5,2
0,2
100
4,9
8,6
4,6
125
Figura 5.2.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener,
febrer i març
TVE a Catalunya
% sobre tem ps de paraula
0
5
10
15
20
25
30
Adm. aut onòmica no cat alana
Adm. de justí cia
Gener
Adm. de la Generalitat de Cat alunya
Febrer
Adm. de l'Aj. de Barcelona
Adm. de l'Estat espanyol
Adm. local cat alana
Adm. local no cat alana
Altres entit ats públiques
Alt res inst itucions
Aukera Guzt iak
Agrupació
CiU
Corona
Corts Generals
ERC
Govern de Cat alunya
Govern de l'Aj. de Barcelona
Govern de les adm. locals cat alanes
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
IU
Oposició de l'Aj. de Barcelona
Oposició de les adm. locals cat alanes
Organismes de la Unió Europea
Parlament de Cat alunya
PNB
PP
PPC
PSC
PSOE
Sozialista Abert zaleak
126
Març
Quadre 5.2.7. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre gener-març
Agrupació
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
CiU
•
•
CiU
UDC
•
•
PSC
PSC-CpC
PSC
PPC
ERC
PP
Administració autonòmica no catalana
PSOE
Administració de la Generalitat de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
ICV-EUiA
Temps de paraula
subagrupació
agrupació
01:05:33
00:32:38
00:32:31
00:32:00
00:00:31
00:21:51
00:15:39
00:06:12
00:16:49
00:15:46
00:15:03
00:10:58
00:10:26
00:09:51
00:09:13
00:08:36
•
ICV-EA
•
ICV
•
ICV-EUiA
•
EUiA
Administració de justícia
Administració de l'Estat espanyol
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
00:03:19
00:03:03
00:01:37
00:00:09
•
CiU
•
PPC
Sozialista Abertzaleak
Parlament de Catalunya
Altres entitats públiques
Corona
Organismes de la Unió Europea
Administració local no catalana
PNB
Administració local catalana
IU
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Altres institucions
Corts Generals
Aukera Guztiak
Oposició de les administracions locals
catalanes
•
APG (Alternativa per la
Garrotxa)
Total
00:01:58
00:01:13
Nombre
d'inserts
217
100
103
% sobre total
temps paraula
22,8
11,4
11,3
74
7,6
55
55
51
36
32
37
34
38
5,9
5,5
5,2
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
00:08:08
31
2,8
00:05:21
00:04:20
00:03:11
13
17
12
1,9
1,5
1,1
00:02:40
00:02:26
00:02:23
00:01:39
00:01:31
00:01:30
00:01:29
00:01:11
00:00:34
00:00:30
00:00:26
00:00:20
00:00:19
00:00:10
10
7
7
5
7
7
6
6
3
3
2
2
2
1
0,9
0,8
0,8
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
4:47:23
973
100
00:00:10
127
Figura 5.2.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre gener-març
TVE a Catalunya
% sobre tem ps de paraula
0
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
CiU
PSC
PPC
ERC
PP
Adm. autonòmica no catalana
PSOE
Adm. de la Generalitat de Catalunya
Govern de l'Aj. de Barcelona
Govern de les adm. locals catalanes
ICV-EUiA
Adm. de justícia
Agrupació
Adm. de l'Estat espanyol
Oposició de l'Aj. de Barcelona
Sozialista Abertzaleak
Parlament de Catalunya
Altres entitats públiques
Corona
Organismes de la Unió Europea
Adm. local no catalana
PNB
Adm. local catalana
IU
Adm. de l'Aj. de Barcelona
Altres institucions
Corts Generals
Aukera Guztiak
Oposició de les adm. locals catalanes
128
5
10
15
20
25
Quadre 5.2.8. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per
notícia durant el mes de març
Temps
notícia
Notícia
01:15:18
Crisi per l'acusació de cobrament del 3% de
comissió en les obres públiques (TER)
01:13:37
Esfondrament al barri del Carmel provocat per
les obres del metro de Barcelona (TER)
Actor
Piqué, Josep
Mas, Artur
Maragall, Pasqual
De Madre, Manuela
Bargalló, Josep
Puig, Felip
Iceta, Miquel
Vendrell, Francesc
Saura, Joan
Ridao, Joan
Boada, Joan
Benach, Ernest
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Duran i Lleida, Josep Antoni
Nadal, Joaquim
Milà, Salvador
Blanco, José
Acebes, Ángel
Molins, Pau
Vidal, Santiago
Rajoy, Mariano
Montilla, Josep
Buxadé, Carles
Nadal, Joaquim
Sense identificar (veïna
afectada per l'esfondrament)
Sense identificar (veí afectat
per l'esfondrament)
Rodríguez Zapatero, José Luis
Camps, Joan
Trias, Xavier
Carmona, Salva
González, Fernando
López, José Luis (veí afectat
per l'esfondrament)
Alonso-Cuevillas, Jaume
Pérez Pozo, María Carmen
Clos, Joan
Mayoral, Justina (veïna
afectada per l'esfondrament)
Font, Vicenç
Rajoy, Mariano
Grau, Carme
Puchol, Maria (veïna afectada
per l'esfondrament)
Carrasco, Núria
Calvo, Luis Ángel
Basols, Bernardino
Morente, Alfonsa (veïna
afectada per l'esfondrament)
Mayol, Imma
Antequera, Joan
Temps
paraula
Agrupació
PPC
CiU
Govern de Catalunya
PSC-CpC
Govern de Catalunya
CiU
PSC-CpC
PPC
Govern de Catalunya
ERC
ICV-EA
Parlament de Catalunya
ERC
CiU
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
PSOE
PP
Experts
Administració de justícia
PP
PSC
Experts
Govern de Catalunya
Altres
00:05:37
00:04:00
00:03:38
00:01:48
00:01:32
00:01:29
00:01:16
00:01:10
00:01:07
00:00:53
00:00:51
00:00:50
00:00:36
00:00:30
00:00:29
00:00:28
00:00:27
00:00:20
00:00:18
00:00:16
00:00:16
00:00:07
00:02:48
00:01:47
00:01:03
Altres
00:00:56
Govern de l'Estat
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors econòmics
Associacions de veïns
Altres
00:00:54
00:00:53
Associacions i col·lectius
professionals
Món associatiu
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres
00:00:28
Experts
PP
Experts
Altres
00:00:22
00:00:22
00:00:22
00:00:18
Actors econòmics
Experts
Administració de l'estat
espanyol
Altres
00:00:18
00:00:17
00:00:17
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Experts
00:00:17
00:00:36
00:00:34
00:00:32
00:00:31
00:00:28
00:00:25
00:00:23
00:00:17
00:00:17
129
01:13:37
Esfondrament al barri del Carmel provocat per
les obres del metro de Barcelona (TER)
Fernández, Francisco (veí
afectat per l'esfondrament)
Méndez, Dina (veïna afectada
per l'esfondrament)
Cuartero, Andrés
Vilella, Miquel
Montilla, Josep
Puchol, Martí
Villar, Felipe (veí afectat per
l'esfondrament)
Pis, Sílvia (veïna afectada per
l'esfondrament)
Trenado, Pepi (veïna afectada
per l'esfondrament)
Valls, Raül
Fernández Díaz, Jorge
Fernández Díaz, Alberto
Sense identificar (botiguera)
Mascarell, Ferran
Roca, Carme (veïna afectada
per l'efondrament)
Torrents, Gemma (veïna
afectada per l'esfondrament)
Petra (veïna afectada per
l'esfondrament)
Fernández, Antonio (veí afectat
per l'esfondrament)
Portabella, Jordi
01:01:04
Bloc titulars
00:29:57
1r aniversari de l'11-M (TER)
00:21:17
Comissió d'investigació per l'esfondrament del
Carmel (TER)
130
Altres
00:00:16
Altres
00:00:16
Associacions i col·lectius
professionals
Actors econòmics
PSC
Experts
Altres
00:00:16
Altres
00:00:14
Altres
00:00:12
Món associatiu
PP
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors econòmics
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres
00:00:12
00:00:12
00:00:12
Altres
00:00:09
Altres
00:00:08
Altres
00:00:08
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
González, Salvador (veí afectat Altres
per l'esfondrament)
Chico, Pedro (veí afectat per
Altres
l'esfondrament)
Sense identificar (membre de
Món associatiu
l'AV El Carmel)
Villanueva, Juan (veí afectat
Altres
per l'esfondrament)
Faustino, Jaume (veí afectat
Altres
per l'esfondrament)
Fernández, Marifé (veïna
Altres
afectada per l'esfondrament)
Andrés, Juliana (veïna afectada Altres
per l'esfondrament)
Piqué, Josep
PPC
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
Sánchez, Olga
Administració de justícia
Manjón, Pilar
Món associatiu
Rajoy, Mariano
PP
Tura, Montserrat
Govern de Catalunya
Fernández de la Vega, María
Govern de l'Estat
Teresa
Marín, Manuel
Corts Generals
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
Boada, Joan
ICV-EA
Puig, Felip
CiU
Tersol, Mateu
Govern de Catalunya
Julià, Jordi (exdirector general Altres
de Ports i Transports)
Rull, Josep
CiU
Sirera, Daniel
PPC
00:00:15
00:00:15
00:00:14
00:00:14
00:00:11
00:00:09
00:00:09
00:00:08
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:06
00:00:06
00:00:05
00:00:05
00:00:22
00:00:16
00:00:14
00:02:16
00:01:17
00:00:27
00:00:25
00:00:24
00:00:16
00:01:30
00:00:47
00:00:43
00:00:39
00:00:32
00:00:11
00:00:10
00:19:41
00:19:22
00:16:28
Onada de fred àrtic (28/02/05) (TER)
Setmana Santa 2005 (TER)
Immigració (TER)
Abadías, Francisco
Isern, Josep
Sense identificar (conductor
afectat pels problemes de
circulació)
De Calella, Lluís (veí afectat
per restriccions d'aigua corrent)
Magem, Conxita
Vinós, Artur
Pallàs, Claudi
Mula, Rosa (veïna afectada per
restriccions d'aigua corrent)
Almacelles, Isidre
Domènech, Jaume
Ayats, Jordi (veí afectat per
restriccions d'aigua corrent)
Sesén, José Antonio (camioner
afectat pels problemes de
circulació)
Valle, Fèlix (camioner afectat
pels problemes de circulació)
Forner, Mario
Sense identificar (agent del
Cos de Mossos d'Esquadra)
Vila, Manuel
Cuadrat, Jordi
Estradé, Maria
Valldepérez, Joaquim
Conesa, Pilar (treballadora de
l'alberg de Deltebre)
Serrat, Mari Carmen
Serrano, Juan Antonio
Garcia, Gregori
Rangel, Joan
Riofrio, Edison (denunciant
d'abusos per part de la Policia)
Erazo, Alejandro
Tortajada, Eduard
Vendrell, Àngel
Francisco-Busquets, Francesc
00:15:12
Debat sobre la reforma de l'Estatut (TER)
Hussain, Syed Ghulam
(immigrant)
Sense identificar (immigrant)
Sense identificar (pagès)
Sánchez, Begoña
Romero, Imma
Garrofé, David
Puig, Felip
Saura, Joan
Mas, Artur
Pujol, Jordi
Piqué, Josep
Sevilla, Jordi
Santos, Lídia
Iceta, Miquel
Sindicats
Govern de Catalunya
Altres
00:00:27
00:00:25
00:00:16
Altres
00:00:15
Actors econòmics
Actors econòmics
Actors econòmics
Altres
00:00:14
00:00:10
00:00:10
00:00:09
Actors econòmics
Govern de les administracions
locals catalanes
Altres
00:00:09
00:00:09
Altres
00:00:06
Altres
00:00:06
Universitats i ensenyament
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Organitzacions empresarials
Actors econòmics
Govern de les administracions
locals catalanes
Actors econòmics
Altres
00:00:05
00:00:04
Actors econòmics
Organitzacions empresarials
Actors econòmics
Govern de l'Estat
Altres
00:00:09
00:00:09
00:00:07
00:00:56
00:00:48
Món associatiu
Govern de les administracions
locals catalanes
Associacions de veïns
Administració de l'Estat
espanyol
Altres
00:00:39
00:00:31
Altres
Actors econòmics
Món associatiu
Sindicats
Organitzacions empresarials
CiU
Govern de Catalunya
CiU
CiU
PPC
Govern de l'Estat
PSC-CpC
PSC-CpC
00:00:17
00:00:15
00:00:15
00:00:12
00:00:10
00:00:29
00:00:28
00:00:26
00:00:23
00:00:18
00:00:15
00:00:14
00:00:13
131
00:00:08
00:00:27
00:00:20
00:00:13
00:00:11
00:00:11
00:00:24
00:00:20
00:00:18
00:14:31
00:11:58
00:11:31
00:10:03
Impugnació de la candidatura d'Aukera Guztiak a Ibarretxe, Juan José
les eleccions autonòmiques basques (TER)
Blanco, José
Rodríguez de Lera, María
Jesús
Madrazo, Javier
Fernández Bermejo, Mariano
San Gil, María
Tradició cultural i religiosa durant la Pasqua
Sabat, Jaume
(TER)
Martells, Antònia
Aigé, Miquel
Montserrat, Isidre
Soto, Miguel Ángel
Cayuela, Roser
Pal, Manel
Rodríguez, Joan Carles
Bondia, Jaume
Operació sortida i tornada de les vacances de
Serrano, Lluís
Setmana Santa (TER)
Mesures del Govern català per reduir els
Tura, Montserrat
accidents de trànsit (TER)
Dalmau, Carles
Bergadà, Joan
Garcia, Avel·lí
Migó, Agustí
00:09:40
Violència domèstica (TER)
00:07:51
Cimera internacional sobre democràcia,
terrorisme i seguretat (TER)
00:07:51
Alerta per l'estat de salut del Papa (TER)
00:07:03
Comissió d'investigació de l'11-M (TER)
00:06:49
Dia Internacional de la Dona Treballadora (TER)
00:06:49
Primer aniversari de la victòria del PSOE en les
eleccions generals del 14-M (TER)
00:06:19
Explosió en un habitatge de Sabadell (TER)
Martínez Bustos, Pedro
(acusat)
Sanahuja, Maria
Comas, Montserrat
Sense identificar (víctima de
violència domèstica)
Sense identificar (acusat de
violència domèstica)
Joan Carles I
De Borbó, Felip
Vives, Joan Enric
Joan Pau II
Rajoy, Mariano
López Garrido, Diego
Zaplana, Eduardo
Blanco, José
Acebes, Ángel
Pérez Rubalcaba, Alfredo
Simó, Anna
Benítez, Roser
Sense identificar (empresària)
Rodríguez Zapatero, José Luis
Blanco, José
Acebes, Ángel
Puigcercós, Joan
Izaguirre, Rafael
Bustos, Manel
Tura, Montserrat
132
Administració autonòmica no
catalana
PSOE
Aukera Guztiak
00:01:04
IU
Administració de justícia
PP
Actors econòmics
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Església catòlica
Actors culturals
Actors culturals
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Altres
00:00:16
00:00:10
00:00:07
00:00:27
00:00:14
00:00:13
00:00:12
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:08
00:00:04
00:00:21
Administració de justícia
Administració de justícia
Altres
00:00:15
00:00:13
00:00:07
Altres
00:00:03
Corona
Corona
Església catòlica
Església catòlica
PP
PSOE
PP
PSOE
PP
PSOE
Govern de Catalunya
Actors econòmics
Actors econòmics
Govern de l'Estat
PSOE
PP
ERC
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Govern de les administracions
locals catalanes
Govern de Catalunya
00:00:21
00:00:20
00:00:23
00:00:05
00:00:35
00:00:25
00:00:16
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:25
00:00:11
00:00:10
00:01:00
00:00:57
00:00:53
00:00:23
00:00:22
00:00:42
00:00:19
00:00:28
00:00:27
00:00:17
00:00:13
00:00:11
00:00:55
00:00:20
00:00:13
00:05:52
Amenaça de sequera (TER)
00:05:15
Augment del preu del petroli (TER)
00:04:52
Fòrum 2004 (TER)
Erruz, Jaume
Carné, Ramon
Rafel, Germà
Vilagrasa, Pere
Sense identificar (veïna
afectada per restriccions
d'aigua)
Sense identificar (transportista
afectat per l'increment del preu
del petroli)
Masanella, Josep Maria
Clos, Joan
Trias, Xavier
Fernández Díaz, Alberto
00:04:50
00:04:44
00:04:44
00:04:26
00:04:20
00:04:12
00:03:55
00:03:46
00:03:44
00:03:33
00:03:26
00:03:23
00:03:21
00:03:04
00:03:04
Llei orgànica d’educació (TER)
Accidents de trànsit (TER)
Dia Mundial del Consumidor (TER)
Cid, Marta
Méndez, Constantino
Torrent, Montse
Aloy, Enric
Any del Quixot (TER)
Sense identificar (guia de la
ruta del Quixot a Barcelona)
Riera, Carme
Solé, Maria Agustina
Adopció d'infants per part de parelles
Petit, Jordi
homosexuals (TER)
Sirera, Daniel
Benach, Ernest
Vallès, Josep Maria
Terratrèmol a Indonèsia (28/03/05) (TER)
Miñana, Cristina
Beneit, Sara
Renovació de càrrecs a la Conferència Episcopal Salvat, Ignasi
(TER)
Blázquez, Ricardo
Gordo, Sergi
Cimera quadripartida entre Espanya, Colòmbia, Rodríguez Zapatero, José Luis
Brasil i Veneçuela (TER)
Blanco, José
Acebes, Ángel
Milà inaugura la V edició de l'Ecomed al recinte
Milà, Salvador
firal de l'Hospitalet
Barral, Joaquín
Ras, Joan
Llei que regula la figura del conseller primer del
Bargalló, Josep
Govern català (TER)
Deslocalització d'empreses (TER)
Sánchez, Gregorio (treballador
acomiadat)
Román, Pilar (treballadora
acomiadada)
Gómez, Óscar
Esgotats els recursos per poder treure un
González, Margarita (mare de
espanyol del corredor de la mort de Filipines
l'acusat)
Larrañaga, Manuel (pare de
l'acusat)
Viada, Javier
Adigsa paralitza el pagament de factures per un Fernández Ontiveros, Ricard
increment no justificat del preu final
Nadal, Joaquim
El Govern català incrementa els esforços per
Tura, Montserrat
prevenir els incendis forestals
Espadaler, Ramon
Pujol, Joan
Mus, Manel
Projecte de llei de prevenció del tabaquisme
(TER)
Geli, Marina
Govern de Catalunya
Organitzacions empresarials
Actors econòmics
Actors econòmics
Altres
00:00:23
00:00:17
00:00:16
00:00:11
00:00:09
Actors econòmics
00:00:28
Actors econòmics
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
Món associatiu
Govern de Catalunya
Actors culturals
00:00:27
00:00:31
Actors culturals
Actors culturals
Món associatiu
PPC
Parlament de Catalunya
Govern de Catalunya
Món associatiu
Món associatiu
Món associatiu
Església catòlica
Església catòlica
Govern de l'Estat
PSOE
PP
Govern de Catalunya
Actors culturals
Actors econòmics
Govern de Catalunya
00:00:19
00:00:15
00:00:31
00:00:27
00:00:23
00:00:21
00:00:17
00:00:12
00:00:22
00:00:13
00:00:11
00:01:00
00:00:21
00:00:13
00:00:27
00:00:13
00:00:12
00:00:39
Altres
00:00:19
Altres
00:00:11
Sindicats
Altres
00:00:11
00:00:18
Altres
00:00:18
Experts
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
CiU
Administració local catalana
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Govern de Catalunya
00:00:18
00:00:48
00:00:12
00:00:30
00:00:18
00:00:16
00:00:14
00:00:25
00:00:24
00:01:07
00:00:19
00:00:47
00:00:23
00:00:21
133
00:00:38
00:02:58
Tancament de l'empresa Joyco a Alcarràs (TER) Ramos, Pilar
Serra, Gerard
00:02:58
Casos d'infraccions greus a la carretera (TER)
València, Josep
00:02:56
Centenars de detinguts a 66 països en una
operació contra la pederàstia a internet
Preinscripcions i matriculacions a centres
educatius (TER)
Alonso, José Antonio
00:02:53
00:02:42
00:02:42
00:02:41
00:02:39
00:02:38
00:02:37
00:02:31
00:02:31
Sindicats
Govern de les administracions
locals catalanes
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Govern de l'Estat
00:00:14
00:00:07
Govern de Catalunya
Sindicats
Govern de Catalunya
Sindicats
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Organitzacions empresarials
Actors econòmics
Govern de Catalunya
Experts
Experts
Actors culturals
Organitzacions empresarials
00:00:26
00:00:14
00:00:40
00:00:19
00:00:19
00:00:06
00:00:24
00:00:05
00:00:37
00:00:23
00:00:12
00:00:49
00:00:22
00:00:29
Plasència, Antoni
Associacions i col·lectius
professionals
Actors del món sanitari
Govern de Catalunya
Actors econòmics
Associacions i col·lectius
professionals
Actors econòmics
Govern de les administracions
locals catalanes
Associacions i col·lectius
professionals
Govern de Catalunya
Soler-Sala, Víctor
Món associatiu
00:00:37
Cid, Marta
Rius, Carolina
Polèmica per les declaracions de Maragall
Simó, Anna
comparant el Govern amb una dona maltractada Civit, Mercè
(TER)
Tura, Montserrat
Maragall, Pasqual
Molts pescadors de la Costa Brava no surten a la Grassot, Josep
mar des de Nadal per culpa dels temporals
Sense identificar (pescador)
Dia Mundial de l'Aigua (TER)
Cañas, Jordi
La biòloga Anna Veiga dirigirà el Banc de
Veiga, Anna
Cèl·lules Mare
Izpisúa, Juan Carlos
2n aniversari de l'inici de la guerra a l'Iraq (TER) Khammas, Iman
Les vendes de cava a Espanya creixen un 2,3% Garcia Guillamet, Gustau
el 2004
10è congrés a Barcelona de la Societat
Coca, Antonio
Espanyola d'Hipertensió (TER)
Riulope, Luis Miguel
La Conselleria de Treball elabora un catàleg per Rañé, Josep Maria
gestionar l'ocupació a Catalunya
Lladonosa, Pepito
Iborra, Àngel
00:02:24
El pavelló de Sant Antoni de Vilamajor, el primer
que funciona al 100% amb energies renovables
Poveda, David
Vicente, Pere
00:02:24
Les pulmonies han augmentat molt aquest hivern
als hospitals catalans
Brot de legionel·losi a l'Hospital Duran i Reynals
(TER)
L'UNICEF fa una crida perquè els govern destinin
més diners als menors sense recursos
Desmantellament d'una xarxa de falsificació
d'euros (TER)
El Palau Robert presenta l'exposició fotogràfica
Dones a l'exili, somriure a l'adversitat
Torres, Antoni
00:02:23
00:02:21
00:02:21
00:02:20
00:02:19
00:02:17
00:02:15
00:02:13
00:02:00
00:01:53
00:01:52
00:01:48
Administració de l'Estat
espanyol
Rossell, Marina
Actors culturals
Sáinz de Baranda, Imma
Actors culturals
Traçat del TGV a Catalunya (TER)
Clos, Joan
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Polèmica per la baixada de preu de la llet (TER) Guitart, Joan
Sindicats
Serret, Raimon
Govern de Catalunya
Enderroc d'edificis afectats per aluminosi al Turó Abel, Jordi
Experts
de la Peira (TER)
Centeno, Maika (veïna del Turó Altres
de la Peira afectada)
Operació policial contra els autors de l'11-M
Zaplana, Eduardo
PP
(TER)
Blanco, José
PSOE
Ribó es queixa de la lentitud de l'administració
Ribó, Rafael
Altres institucions
per respondre als requeriments del Síndic
Assetjament psicològic a l'escola (TER)
Rodríguez, Fermí (pare de
Altres
l'alumne assetjat)
Pinós, Flora (mare de l'alumne Altres
assetjat)
L'alcalde de Cerdanyola destitueix el regidor
Morral, Antoni
Govern de les administracions
d'UDC acusat de coaccions a un empresari
locals catalanes
Els barcelonins suspenen l'Ajuntament en el
Clos, Joan
Govern de l'Ajuntament de
primer baròmetre després de la crisi del Carmel
Barcelona
Fernández Díaz, Alberto
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Portabella, Jordi
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
134
García, Ángel
00:01:37
00:00:18
00:00:11
00:00:30
00:00:23
00:00:13
00:00:31
00:00:17
00:00:52
00:00:23
00:00:19
00:00:28
00:00:27
00:00:15
00:00:28
00:00:16
00:00:27
00:00:18
00:00:22
00:00:21
00:00:26
00:00:18
00:00:09
00:00:14
00:00:34
00:00:22
00:00:16
00:01:48
00:01:44
00:01:43
00:01:41
00:01:41
00:01:35
00:01:35
00:01:33
00:01:32
00:01:31
00:01:30
00:01:30
00:01:30
00:01:29
00:01:28
00:01:27
00:01:27
00:01:25
00:01:24
00:01:24
00:01:24
00:01:24
00:01:23
00:01:22
00:01:22
00:01:21
00:01:21
00:01:20
00:01:20
00:01:19
Els barcelonins suspenen l'Ajuntament en el
primer baròmetre després de la crisi del Carmel
La Generalitat decidirà avui a on traslladaran a
les famílies desallotjades de Sallent
Finalitzen les obres de perforació del nou túnel
de Vielha
Els treballadors de Valeo reclamen la retirada de
l'expedient de regulació a Martorelles
La licitació d'obra pública a Catalunya s'ha reduït
un 48% durant el 2004
L'organització SOS Galgos acull aquests gossos
abandonats
Almacelles celebra l'arribada de l'aigua al Segrià
fa 100 anys
La Generalitat engega els tràmits per crear una
oficina antifrau a Catalunya
La companyia teatral De Cerca actua en cases
particulars
El transport de mercaderies i persones a
Catalunya causa uns 6.000 milions d'euros en
costos externs
Zapatero no es pronuncia sobre l'espia del CNI
afiliat al PSOE i vinculat al terrorista Benesmail
Futur incert per al Parc de les Aus de Vilassar de
Mar per culpa d'un litigi familiar
Polèmica entorn el trasllat a Barcelona de la seu
de la CMT (TER)
Alguns turistes visiten les exposicions sobre
dinosaures del Pallars Jussà
La policia de Salt multa a les persones que
escupen o orinen al carrer
El Zoo organitza activitats lúdiques per descobrir
els animals durant la Setmana Santa
Científics de Madrid identifiquen la molècula que
permet l'expansió del càncer
Torredembarra acull la tradicional trobada anual
de la Comunitat Islàmica de Catalunya
El ral·li de cotxes d'època Barcelona-Sitges
arrenca des de la Font Màgica
Sis persones estaran una setmana penjats d'un
arbre davant la Conselleria d'Agricultura per
protestar per la Llei de transgènics
Els Mossos fan un control especial a la Jonquera
per controlar els vehicles que entren al país
Les Oficines de Turisme Juvenil recullen des
d'avui les sol·licituds per fer colònies d'estiu en
centres públics
La tradició de comprar regals pel dia del pare es
manté
Puigdollers, Joan
00:00:12
Tobar, Antonio
Sala, Ramon
Monje, Fermín (operari)
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Associacions de veïns
Actors econòmics
Altres
Zamora, Manuel
Sindicats
00:00:22
Romero, Rafael
Organitzacions empresarials
00:00:24
Clements, Anna
Món associatiu
00:00:25
Santolària, Inocenci
Organitzacions empresarials
00:00:13
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
00:00:21
Grau, Oriol
Actors culturals
00:00:11
Noy, Pau
Món associatiu
00:00:14
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
00:00:41
Rovira, Jaume
Experts
Duran, Noemí (portaveu dels
Altres
treballadors del Parc de les Aus
de Vilassar)
Solbes, Pedro
Govern de l'Estat
00:00:18
00:00:08
Gaete, Rodrigo
Actors culturals
00:00:10
Marco, Antoni
Administració local catalana
00:00:17
De la Torre, Albert (cap de
comunicació del Zoo)
López-Collazo, Eduardo
Altres
00:00:18
Experts
00:00:24
El-Hamdoumi, Said
(responsable de la trobada)
Adnan (imam)
Altres
00:00:21
00:00:09
Carbonell, Joan
Religions i esglésies no
catòliques
Organitzacions empresarials
Sense identificar (pagès)
Actors econòmics
00:00:18
Franco, Jaume
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Govern de Catalunya
00:00:18
Actors culturals
Actors econòmics
Administració de l'Estat
espanyol
Govern de les administracions
locals catalanes
Actors culturals
00:00:09
00:00:08
00:00:18
Govern de les administracions
locals catalanes
Administració local no catalana
Actors culturals
Govern de l'Estat
00:00:16
Govern de les administracions
locals catalanes
Govern de les administracions
locals catalanes
00:00:21
Rosàs, Marta
Caselles, Jordi
Bonet, Josep
Arrestat un home a Gurb per emmagatzemar 750 Sense identificar (agent dels
kg de goma-2 en mal estat
TEDAX)
Roca, Joan
Aficionats del Taller de Góspel actuen al Palau
de la Música
Es firma un conveni per la creació d'un centre
d'esplai i un alberg juvenil al barri de Sant Cosme
Terrassa fa una festa per celebrar la seva
diversitat cultural
00:00:08
00:00:08
00:00:07
Malagarriga, Assumpció
Tejedor, Lluís
Moriano, Andrés
Morales, Francisco
Bono, José
Bono reconeix que s'hauran de millorar les
condicions de treball de l'exèrcit professional
S'exposen deu noves obres de Miró a Mont-Roig Anguera, Miquel
del Camp
Els pobles dels Pirineus intenten limitar els
Capdevila, Toni
abocaments de runa provinents d'Andorra
00:00:13
00:00:17
135
00:00:16
00:00:10
00:00:10
00:00:12
00:00:09
00:00:19
00:00:14
00:01:19
00:01:19
00:01:18
00:01:18
00:01:18
00:01:17
00:01:17
00:01:16
00:01:15
00:01:15
00:01:15
00:01:14
00:01:14
00:01:13
00:01:13
00:01:12
00:01:12
00:01:11
00:01:10
00:01:10
00:01:10
00:01:10
00:01:09
00:01:08
00:01:08
00:01:08
00:01:08
00:01:08
00:01:07
Bono rememora el ferrocarril transpirinenc on ha
estat escridassat per un grup d'independentistes
Peret presenta el seu llibre de memòries
L'afició per la lectura es perd durant
l'adolescència, segons un estudi
La Sala Muntaner acull el muntatge Esquena de
ganivet, del director mallorquí Pep Tosar
El Govern central engega una campanya
d'informació sobre els riscos de l'amiant per la
salut
Els hotels de la costa tenen dificultats per atreure
clients fora de la temporada d'estiu
Detinguts a Ermua dos presumptes
col·laboradors d'ETA
Dia Mundial de la Tuberculosi (TER)
Wolfowitz aconsegueix el suport de la UE per
presidir el Banc Mundial després d'oferir la seva
faceta més conciliadora
Pacte Antiterrorista (TER)
Unes 500 persones protesten contra la
coexistència de conreus transgènics amb els
habituals
Les estacions d'esquí lleidatanes han venut un
15% menys de forfaits que l'any passat
Sospiten que l'activitat del Polígon petroquímic
Nord de Tarragona produeix pluja àcida
La FAES acusa el PSOE d'orquestrar una
campanya l'11-M perquè el PP perdés les
eleccions en el documental Tras la masacre
La Generalitat posa en marxa noves mesures per
reduir el preu de l'habitatge
Dissenyen un cinturó autoajustable per a usuaris
d'autocars
Relleu en la presidència de Caixa Catalunya
(TER)
Presentació del Consell de les Persones
Consumidores, un nou òrgan de representació i
consulta
Les empreses d'esports d'aventura donen el tret
de sortida a la temporada
La Fundació La Caixa de Lleida exposa obres
fetes per malaltes de càncer de mama
Empresaris d'oci nocturn regalaran etilòmetres
als seus clients per promoure l'oci responsable
Barcelona disposarà de 7.600 noves places
municipals d'aparcament el 2007
Els filipins de Barcelona reclamen l'alliberament
de Crisanto Nieves, acusat de cremar un indigent
Metges catalans injecten cèl·lules mare per
regenerar el cor a un malalt amb infart de
miocardi
La Generalitat gairebé ha doblat el pressupost
destinat al transport sanitari
Els Mossos desmantellen a Girona una
distribuïdora de material nazi
El Palau de la Virreina repassa els dissenys
d'Antoni Miró
Alguns veïns de Badalona abandonen els
vehicles aparcats als carrers
Tres-centes persones participen en un simulacre
d'emergència en cas d'accident químic a Sant
Celoni
136
Bono, José
Govern de l'Estat
00:00:20
Peret
Vilagut, Marta
Actors culturals
Actors culturals
00:00:26
00:00:39
Tosar, Pep
Actors culturals
00:00:32
Duran, Mercè
Membrado, Jesús
Món associatiu
PSOE
00:00:13
00:00:12
Gaset, Xavier
00:00:17
Vila, Manuel
Alonso, José Antonio
Govern de les administracions
locals catalanes
Organitzacions empresarials
Govern de l'Estat
Ruiz Manzano, Juan
Caylà, Joan
Carreras, Ignasi
Actors del món sanitari
Altres entitats públiques
Món associatiu
00:00:15
00:00:15
00:00:20
Rajoy, Mariano
Fernández de la Vega, María
Teresa
Otegi, Arnaldo
Riera, Pep
PP
Govern de l'Estat
00:00:19
00:00:15
Sozialista Abertzaleak
Sindicats
00:00:10
00:00:21
Serra, Jesús
Organitzacions empresarials
00:00:18
Olivella, Joan Manel
Castelló, Alfons
Pérez Rubalcaba, Alfredo
Món associatiu
Experts
PSOE
00:00:14
00:00:11
00:00:28
Milà, Salvador
Govern de Catalunya
00:00:25
Ferrer, Ignasi
Actors econòmics
00:00:18
Serra, Narcís
Actors econòmics
00:00:25
Huguet, Josep
Govern de Catalunya
00:00:11
Belmonte, Joan
Actors econòmics
00:00:13
Darias, Carme (afectada de
càncer que participa en
l'exposició)
Iglesias, Edelmir
Sirera, Núria (afectada de
càncer)
Boades, Joaquim
Altres
00:00:14
Actors del món sanitari
Altres
00:00:12
00:00:07
Organitzacions empresarials
00:00:11
Hereu, Jordi
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres
00:00:17
Actors del món sanitari
00:00:10
Geli, Marina
Govern de Catalunya
00:00:08
Sense identificar (agent del
Cos de Mossos d'Esquadra)
Miró, Antoni
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Actors culturals
00:00:07
Tortajada, Eduard
Govern de les administracions
locals catalanes
Administració de la Generalitat
de Catalunya
00:00:13
Albay, Margarita (mare de
l'acusat)
Rabasa, José Manuel
Parés, Santi
00:00:10
00:00:09
00:00:16
00:00:13
00:00:11
00:01:07
00:01:06
00:01:06
00:01:06
La Confederació del Comerç preveu vendre la
roba d'estiu a partir de l'abril
Promouen el coneixement del rat-penat als
Aiguamolls de l'Empordà
Bigas Luna arriba a Barcelona per trobar
personatge per la seva pròxima pel·lícula
Premis Oscar de cinema (TER)
Fraile, Miquel Àngel
Organitzacions empresarials
00:00:16
Flaquer, Carles
Experts
00:00:08
Luna, Bigas
Actors culturals
00:00:15
Amenábar, Alejandro
Drexler, Jorge
Cafiso, Francesco
Madrezo, David
Soldevilla, Joan
Siqués, Joan
Canalís, César
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Administració de l'Estat
espanyol
Govern de Catalunya
00:00:13
00:00:06
00:00:15
00:00:13
00:00:07
00:00:05
00:00:23
Actors econòmics
00:00:15
Actors culturals
Actors culturals
Experts
00:00:14
00:00:10
00:00:16
PSOE
00:00:34
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Administració local catalana
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Altres
00:00:18
Altres entitats públiques
00:00:24
Universitats i ensenyament
00:00:18
Govern de Catalunya
00:00:29
Govern de l'Estat
ERC
Actors culturals
00:00:20
00:00:18
00:00:11
Govern de l'Estat
00:00:29
Altres
00:00:19
Altres
00:00:18
Experts
00:00:08
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Món associatiu
00:00:12
Actors del món sanitari
00:00:14
Actors culturals
00:00:17
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
00:00:17
PSC
Altres
00:00:23
00:00:07
IU
Altres
00:00:04
00:00:04
Govern de l'Estat
00:00:29
00:01:05
00:01:05
Festival de Jazz de Terrassa (TER)
Nous grups musicals actuen al Centre Cívic
Garcilaso de la Sagrera
00:01:04
La policia recupera una valuosa col·lecció de
monedes dels segles XVIII i XIX
Els socialistes guanyarien de nou les eleccions
Maragall, Pasqual
segons els sondejos d'El Mundo i La Vanguardia
Fira Barcelona acull el Saló Internacional de la
Domènech, Xavier
Bellesa Cosmobelleza
El Teatre Lliure acull l'obra L'home de teatre
Homar, Lluís
Albertí, Xavier
La televisió pot ser una eina educativa si es sap Ferrerós, Maria Lluïsa
utilitzar
Zapatero afirma en un míting que el que
Rodríguez Zapatero, José Luis
necessita el País Basc és "autodeterminar-se
d'ETA"
Sabadell simula un greu accident d'un autobús
Izaguirre, Rafael
escolar
Garcia, Enric
Renfe comença les obres de la línia de Ripoll
Quiñones, Àlex
sense informar els usuaris
Sense identificar (usuari afectat
pel canvi d'horari dels trens)
Inauguren la ruta turística que recorre els
Tormo, David
principals escenaris de la Batalla de l'Ebre
Fumar durant l'embaràs augmenta el risc que el Egozcue, Josep
nadó tingui leucèmia
El Govern català aprova un pla que promou la
Bargalló, Josep
paritat de gènere en l'administració pública
Polèmica per l'ús de llengües cooficials al
Rodríguez Zapatero, José Luis
Congrés de Diputats (TER)
Puigcercós, Joan
El musical El hombre de la Mancha arriba al
Paz, Elisabet
Teatre Apolo de Barcelona a partir de l'abril
Zapatero defensa davant la Lliga Àrab la seva
Rodríguez Zapatero, José Luis
Aliança de Civilitzacions
Jordi Pujol rep el premi Fernando Abril Martorell Pujol, Jordi (expresident de la
a la concòrdia
Generalitat de Catalunya)
González, Felipe (expresident
del Govern)
Estudien si s'han de desallotjar les persones dels Mata, Josep Maria
pisos de Sallent afectats per esquerdes
Andorra deixarà d'abocar residus de la
Orrit, Víctor
construcció a l'Alt Urgell
Record a dos religiosos assassinats a SudCasaldàliga, Laura
amèrica a Sant Fruitós
L'Hospital Clínic disposarà del laboratori
Mira, Àurea
automatitzat més complet d'Europa
Sílvia Munt debuta com a directora teatral amb
Munt, Sílvia
Surabaya al Teatre Romea
Clos i Moratinos inauguren a Gaza el Barcelona Clos, Joan
Peace Park
La Generalitat proposa que les farmàcies
Geli, Marina
dispensin fàrmacs contra la sida
Debat entorn de les balances fiscals (TER)
Montilla, Josep
Homenatge del món polític a Santiago Carrillo en Pujol, Jordi (expresident de la
el seu 90è aniversari
Generalitat de Catalunya)
Llamazares, Gaspar
Herrero de Miñón, Miguel
(exdiputat d'UCD i del PP)
Carme Caffarel diu que RTVE serà el motor de la Caffarel, Carme
nova televisió digital terrestre
00:01:03
00:01:03
00:01:03
00:01:02
00:01:02
00:01:02
00:01:01
00:01:01
00:01:01
00:01:01
00:01:01
00:01:00
00:01:00
00:00:58
00:00:58
00:00:57
00:00:57
00:00:56
00:00:53
00:00:52
00:00:52
00:00:52
00:00:49
00:00:48
00:00:16
00:00:08
00:00:11
00:00:10
00:00:13
00:00:14
137
00:00:47
00:00:42
00:00:33
00:00:21
Els veïns de la Teixonera fa més d'un any que es Castrillo, Emerita (veïna de la
queixen d'esquerdes als pisos
Teixonera afectada)
Sense identificar (veí de la
Teixonera afectat)
És impossible que el TGV funcioni tal com es va Álvarez, Magdalena
dissenyar, segons la ministra de Foment
Els maquinistes dels Ferrocarrils de la
Sense identificar (usuària
Generalitat estaran de vaga cada dilluns i
afectada per la vaga de trens)
dimecres de març i abril
Bargalló replica a González i a Pujol que és molt Bargalló, Josep
difícil ser expresident
138
Altres
00:00:10
Altres
00:00:05
Govern de l'Estat
00:00:14
Altres
00:00:06
Govern de Catalunya
00:00:10
5.3. Informació referida als actors no polítics
Quadre 5.3.1. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no
polítics durant el mes de març
Agrupació
Altres
Actors culturals
Actors econòmics
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Sindicats
Associacions i col·lectius professionals
Associacions de veïns
Església catòlica
Actors del món sanitari
Universitats i ensenyament
Religions i esglésies no catòliques
Total
Temps de paraula
00:14:51
00:08:50
00:08:09
00:07:23
00:07:23
00:03:38
00:02:48
00:02:18
00:01:04
00:01:03
00:01:02
00:00:23
00:00:09
0:59:01
Nombre
d’inserts
80
38
39
32
26
15
10
10
5
5
5
2
1
268
% sobre total temps
paraula
25,2
15,0
13,8
12,5
12,5
6,2
4,7
3,9
1,8
1,8
1,8
0,6
0,3
100
Quadre 5.3.2. TVE a Catalunya. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable
sexe durant el mes de març
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Altres
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
Home
%
25
4
33
46
5
10
5
27
12
15
1
6
2
191
65,8
80,0
84,6
57,5
100,0
100,0
100,0
84,4
46,2
100,0
100,0
60,0
100,0
71,3
Inserts
Dona
%
Total
13
1
6
34
34,2
20,0
15,4
42,5
5
14
15,6
53,8
4
40,0
77
28,7
38
5
39
80
5
10
5
32
26
15
1
10
2
268
139
Figura 5.3.1. TVE a Catalunya. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
TVE a Catalunya
Nom bre d'inserts
0
20
40
60
80
Actors culturals
Actors del món sanitari
Home
Dona
Actors econòmics
Altres
Assoc. de veïns
Assoc. i col·lectius
professionals
Agrupació
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no
catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
140
Quadre 5.3.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Altres
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
Temps de paraula
% temps de paraula sobre el total
(h:min:s)
de cada mes
Gener
Febrer
Març
Gener
Febrer
Març
00:06:18
00:08:25 00:08:50
9,7
12,7
15,0
00:04:23
00:03:21 00:01:02
6,7
5,0
1,8
00:09:04
00:05:01 00:08:09
13,9
7,6
13,8
00:22:43
00:33:24 00:14:51
34,8
50,3
25,2
00:01:03
00:02:00 00:01:04
1,6
3,0
1,8
00:02:18
3,9
00:00:10
00:01:03
0,3
1,8
00:02:50
00:02:14 00:07:23
4,3
3,4
12,5
00:05:04
00:05:09 00:07:23
7,8
7,8
12,5
00:04:38
00:03:45 00:03:38
7,1
5,6
6,2
00:00:09
0,3
00:06:08
00:01:01 00:02:48
9,4
1,5
4,7
00:02:55
00:02:06 00:00:23
4,5
3,2
0,6
1:05:16
1:06:26
0:59:01
100
100
100
141
Figura 5.3.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques.
Gener, febrer i març
TVE a Catalunya
% sobre tem ps de paraula
0
Actors culturals
10
20
30
40
50
60
Gener
Febrer
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Altres
Assoc. de veïns
Agrupació
Assoc. i col·lectius
professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no
catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
142
Març
Quadre 5.3.4. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre gener-març
Agrupació
Altres
Actors culturals
Actors econòmics
Món associatiu
Experts
Organitzacions empresarials
Sindicats
Actors del món sanitari
Universitats i ensenyament
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Religions i esglésies no catòliques
Total
Temps de paraula
01:10:58
00:23:33
00:22:14
00:17:36
00:12:27
00:12:01
00:09:57
00:08:46
00:05:24
00:04:07
00:02:18
00:01:13
00:00:09
3:10:43
Nombre
d’inserts
396
92
113
70
51
41
38
35
25
18
10
6
1
896
% sobre total
temps paraula
37,2
12,3
11,7
9,2
6,5
6,3
5,2
4,6
2,8
2,2
1,2
0,6
0,1
100
143
Figura 5.3.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre gener-març
TVE a Catalunya
% sobre tem ps de paraula
0
Altres
Actors culturals
Actors econòmics
Món associatiu
Experts
Organitzacions empresarials
Agrupació
Sindicats
Actors del món sanitari
Universitats i ensenyament
Assoc. de veïns
Assoc. i col·lectius
professionals
Església catòlica
Religions i esglésies no
catòliques
144
5
10
15
20
25
30
35
40
6. BTV
6.1.
Temps de notícia de les informacions
Quadre 6.1.1. BTV. Temps de notícia de les informacions durant el mes de
març (50 ítems amb més temps de notícia)
Quadre 6.1.2. BTV. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el
mes de març
Quadre 6.1.3. BTV. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de
març
Figura 6.1.1. BTV. Distribució geogràfica de la informació durant el mes de
març
Figura 6.1.2. BTV. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de
març
6.2.
Informació referida als actors polítics
Quadre 6.2.1. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de
març. Tots els teleinformatius
Quadre 6.2.2. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de
març. Info1
Quadre 6.2.3. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de
març. Infonit
Quadre 6.2.4. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el mes de març
Quadre 6.2.5. BTV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Quadre 6.2.6. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 6.2.7. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre gener-març
Quadre 6.2.8. BTV. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per
notícia durant el mes de març
Figura 6.2.1. BTV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Figura 6.2.2. BTV. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener,
febrer i març
Figura 6.2.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant
el trimestre gener-març
145
6.3.
Informació referida als actors no polítics
Quadre 6.3.1. BTV. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no
polítics durant el mes de març
Quadre 6.3.2. BTV. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Quadre 6.3.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 6.3.4. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre gener-març
Figura 6.3.1. BTV. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Figura 6.3.2. BTV. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener,
febrer i març
Figura 6.3.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre gener-març
146
6.1. Temps de notícia de les informacions
Quadre 6.1.1. BTV. Temps de notícia de les informacions durant el mes de març (50 ítems
amb més temps de notícia)
TER / Títol de la notícia
Bloc esportiu
Esfondrament al barri del Carmel provocat per les obres del metro de Barcelona (TER)
Crisi per l'acusació de cobrament del 3% de comissió en les obres públiques (TER)
Tradició cultural i religiosa durant la Pasqua (TER)
1r aniversari de l'11-M (TER)
Dia Internacional de la Dona Treballadora (TER)
Operació sortida i tornada de les vacances de Setmana Santa (TER)
Immigració (TER)
Setmana Santa 2005 (TER)
Comissió d'investigació per l'esfondrament del Carmel (TER)
Postguerra a l'Iraq (TER)
2n aniversari de l'inici de la guerra a l'Iraq (TER)
Accidents de trànsit (TER)
Dia Mundial de l'Aigua (TER)
Violència domèstica (TER)
Onada de fred àrtic (28/02/05) (TER)
Polèmica als EUA pel cas de la malalta en estat vegetatiu Terri Schiavo (TER)
Impugnació de la candidatura d'Aukera Guztiak a les eleccions autonòmiques basques (TER)
Any del Quixot (TER)
Traçat del TGV a Catalunya (TER)
Adopció d'infants per part de parelles homosexuals (TER)
Fòrum 2004 (TER)
Primer aniversari de la victòria del PSOE en les eleccions generals del 14-M (TER)
Alerta per l'estat de salut del Papa (TER)
Terratrèmol a Indonèsia (28/03/05) (TER)
Debat sobre la reforma de l'Estatut (TER)
Els espanyols no s'han acostumat a calcular amb euros després de tres anys de la seva entrada
en vigor
Dia Mundial del Consumidor (TER)
Desallotjats 10 okupes d'una finca del carrer de Sicília
Llei orgànica d’educació (TER)
Deslocalització d'empreses (TER)
Mercabarna rep la baixada de les temperatures amb una pujada de les verdures
Desarticulació d'una xarxa de blanqueig de diners a Marbella (TER)
Conflicte entre Síria i el Líban (TER)
La Festa de Sant Medir reparteix deu tones de caramels
Acord de transparència, autolimitació de despeses electorals i finançament dels partits (TER)
El Cirque du Soleil estrena Dralion i anuncia una nova pròrroga a Barcelona
Entra en vigor el reglament que desenvolupa la llei del menor
Retirada de símbols franquistes (TER)
Dia Mundial de la Tuberculosi (TER)
Mesures del Govern català per reduir els accidents de trànsit (TER)
Queixes dels veïns de Gavà pel soroll de la tercera pista de l'aeroport del Prat (TER)
Centenars de detinguts a 66 països en una operació contra la pederàstia a internet
Explosió en un habitatge de Sabadell (TER)
Tsunami al sud-est asiàtic (TER)
El barri de la Sagrera pateix obres de l'intercambiador del metro
Antoni Tàpies lliura un dels seus quadres del 1971 al Parlament de Catalunya
Lliurament dels 7a edició dels Premis Emprenedors de Barcelona
Preinscripcions i matriculacions a centres educatius (TER)
Fira Barcelona acull el Saló Internacional de la Bellesa Cosmobelleza
Durada
08:01:38
03:39:24
01:25:48
01:10:59
01:05:33
00:46:08
00:41:21
00:33:01
00:32:03
00:29:58
00:25:42
00:19:15
00:19:00
00:18:49
00:18:31
00:18:22
00:18:02
00:16:21
00:14:01
00:13:48
00:13:24
00:13:19
00:12:25
00:12:16
00:11:13
00:10:29
00:10:03
00:09:53
00:09:47
00:09:25
00:09:24
00:08:52
00:08:11
00:08:10
00:08:03
00:08:00
00:07:52
00:07:48
00:07:37
00:07:23
00:07:13
00:07:12
00:07:07
00:06:52
00:06:41
00:06:32
00:06:18
00:05:43
00:05:42
00:05:38
147
Quadre 6.1.2. BTV. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes de
març
Geogràfic (1)
Barcelona
Catalunya
Horta-Guinardó
Estat espanyol
Madrid
Internacional
EUA
Iraq
L'Hospitalet de Llobregat
País Basc
Ciutat Vella
Sant Martí
Sant Andreu
Sant Adrià de Besòs
Itàlia
Nou Barris
Badalona
Gràcia
Sants-Montjuïc
El Prat de Llobregat
Indonèsia
Vaticà
Gavà
França
Síria
Eixample
Líban
Màlaga
Sabadell
UE
Les Corts
Sarrià-Sant Gervasi
Kirguizistan
Sant Cugat del Vallès
Palau Solità i Plegamans
València
Israel
Girona
Santa Coloma de Gramenet
Alcarràs
Mònaco
Marroc
Sud-est asiàtic
Galícia
Comunitat de Madrid
Uruguai
Gran Bretanya
Sant Quirze de Besora
Gurb
Mollet del Vallès
Barcelonès
Guadalajara
Terrassa
Viladecans
Vilassar de Mar
148
Durada
14:12:07
07:54:03
03:32:23
02:36:23
01:29:51
00:33:50
00:32:38
00:31:29
00:26:20
00:26:17
00:25:18
00:22:10
00:20:26
00:19:16
00:18:39
00:15:43
00:14:38
00:13:52
00:13:01
00:12:17
00:12:16
00:12:04
00:10:29
00:09:33
00:07:32
00:07:31
00:07:10
00:07:00
00:06:52
00:06:47
00:06:02
00:05:53
00:05:22
00:05:06
00:04:47
00:04:43
00:04:41
00:04:37
00:04:26
00:04:25
00:04:20
00:04:13
00:04:12
00:04:01
00:03:30
00:03:25
00:03:24
00:03:11
00:03:00
00:02:44
00:02:39
00:02:35
00:02:33
00:02:30
00:02:25
Vall d'Aran
Japó
Begues
Àrea Metropolitana de Barcelona
Torredembarra
Filipines
Europa
Argentina
Alemanya
Maresme
Vallès Oriental
Huelva
Cerdanyola del Vallès
Comarques barcelonines
Vic
Burgos
Mollerussa
Alacant
Vielha
Mataró
Ripollès
Ceuta
Xina
Índia
Pakistan
Baix Llobregat
Garraf
Santa Perpètua de Mogoda
Astúries
Esplugues de Llobregat
Sevilla
Sant Boi de Llobregat
Taiwan
Rússia
Vilassar de Dalt
Ucraïna
Txetxènia
Saragossa
Navarra
Zamora
Turquia
Priorat
País Valencià
Lliçà de Vall
Granada
Veneçuela
Igualada
República Dominicana
Granollers
Martorell
00:02:17
00:02:14
00:02:09
00:01:53
00:01:49
00:01:47
00:01:42
00:01:42
00:01:39
00:01:33
00:01:33
00:01:27
00:01:19
00:01:19
00:01:18
00:01:15
00:01:14
00:01:11
00:01:10
00:01:08
00:01:07
00:01:07
00:01:05
00:01:00
00:01:00
00:00:59
00:00:59
00:00:55
00:00:55
00:00:54
00:00:50
00:00:48
00:00:48
00:00:45
00:00:43
00:00:41
00:00:41
00:00:40
00:00:39
00:00:38
00:00:38
00:00:36
00:00:34
00:00:31
00:00:31
00:00:29
00:00:28
00:00:28
00:00:25
00:00:24
(1) Descriptors geogràfics no inclusius d’altres topònims.
149
Figura 6.1.1. BTV. Distribució geogràfica de la informació durant el mes de març
BTV
0,3%
7,6%
1,4%
6,7%
6,3%
Barcelona
Catalunya (exc. Barcelona)
Catalunya (genèric)
50,8%
Estat espanyol (exc. Catalunya)
Estat espanyol (genèric)
Unió Europea (exc. Estat espanyol)
Unió Europea (genèric)
20,2%
Internacional (exc. Unió Europea)
6,8%
150
Quadre 6.1.3. BTV. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Temàtic
Societat
Esports
Art i cultura
Crònica política
Conflictes socials
Economia i negocis
Crònica internacional
Treball
Sanitat
Medi ambient
Educació i ensenyament
Trànsit
Ciència i tecnologia
Mitjans de comunicació i
telecomunicacions
Temps
Total
11:15:28
08:01:38
06:00:57
05:24:27
02:22:28
02:11:31
02:07:29
00:48:04
00:37:46
00:37:31
00:35:25
00:33:28
00:17:48
% sobre total
temàtics
27,4
19,5
14,6
13,2
5,8
5,3
5,2
1,9
1,5
1,5
1,4
1,4
0,7
00:10:42
00:02:28
41:07:10
0,4
0,1
100
Durada
151
Figura 6.1.2. BTV .Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
BTV
1,9%
1,4%
Art i cultura
0,1%
Ciència i tecnologia
14,6%
Conflictes socials
Crònica internacional
0,7%
Crònica política
27,4%
5,8%
Economia i negocis
Educació i ensenyament
5,2%
Esports
Medi ambient
Mitjans de comunicació i
telecomunicacions
Sanitat
1,5%
13,2%
Societat
0,4%
Temps
1,5%
Trànsit
19,5%
152
5,3%
1,4%
Treball
6.2. Informació referida als actors polítics
Quadre 6.2.1. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març. Tots els
teleinformatius
Actor
Serrano, Lluís
Agrupació
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Clos, Joan
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Piqué, Josep
PPC
Fernández Díaz, Alberto Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
Portabella, Jordi
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Mascarell, Ferran
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Benach, Ernest
Parlament de Catalunya
Mas, Artur
CiU
Trias, Xavier
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Rajoy, Mariano
PP
Rodríguez Zapatero,
Govern de l'Estat
José Luis
PSOE
Puig, Felip
CiU
Goula, Xavier
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Tura, Montserrat
Govern de Catalunya
Narváez, Francesc
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Martí, Carles
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Martínez, Ricard
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Saura, Joan
Govern de Catalunya
Simó, Anna
Govern de Catalunya
Geli, Marina
Govern de Catalunya
Puigcercós, Joan
ERC
Montilla, Josep
PSC
Fernández Ontiveros,
Govern de Catalunya
Ricard
Ridao, Joan
ERC
Carreño, Emilio
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Milà, Salvador
Govern de Catalunya
Boada, Joan
ICV-EA
Tomàs (agent dels
Administració de la Generalitat de
Mossos d'Esquadra)
Catalunya
Ibarretxe, Juan José
Administració autonòmica no catalana
Rañé, Josep Maria
Govern de Catalunya
Cid, Marta
Govern de Catalunya
Díaz, Pere
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Massaguer, Ramon
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Fernández de la Vega,
Govern de l'Estat
María Teresa
Huguet, Josep
Govern de Catalunya
Mayol, Imma
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Gomà, Ricard
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Temps de paraula
agrupació
total
00:10:15
00:03:30
00:00:14
Nombre
d'inserts
5
00:09:12
00:08:47
00:08:21
00:08:20
00:06:25
00:06:11
00:06:09
00:05:59
00:05:08
00:05:03
00:04:43
00:03:48
00:03:44
25
18
23
19
20
13
17
5
7
14
14
10
11
00:03:42
00:03:38
9
2
00:03:32
00:02:55
00:02:51
00:02:48
00:02:44
00:02:37
00:02:36
00:02:28
00:02:11
00:02:03
10
6
8
1
8
5
7
6
5
1
00:02:01
00:01:59
6
1
00:01:58
00:01:57
00:01:57
7
5
4
00:01:57
00:01:54
00:01:48
00:01:39
5
6
6
4
00:01:36
00:01:36
2
6
00:01:36
00:01:32
00:01:30
5
5
3
153
García, Hugo
De Madre, Manuela
Camats, Dolors
Alonso, José Antonio
Vendrell, Francesc
Subirats, Marina
Serra, Ramon
Rojo, Maravillas
San Miguel, Carme
Camps, Joan
Blanco, José
Sanahuja, Maria
Pujol, Jordi
Merry del Val, Fernando
Puigdollers, Joan
Cardelús, Ignasi
Sirera, Daniel
Carreras, Katy
Moraleda, Imma
Rosàs, Marta
Canalís, César
Solà, Jaume
Font, Josep
Serret, Raimon
Carod-Rovira, JosepLluís
Castellana, Francesc
García, Maite
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Paradell, Lluís
De Borbó, Felip
López Aguilar, Juan
Fernando
Acebes, Ángel
Hereu, Jordi
Vendrell, Xavier
Rodríguez de Lera,
María Jesús
Luque, Ramon
Llàcer, Carles
Selva, Marta
Pestaña, Dídac
Lucchetti, Josep Maria
Escarp, Assumpta
Zerolo, Pedro
Olmos, Rafael
Aragó, Matilde
Lissavetzky, Jaime
Clèries, Núria
Iceta, Miquel
Sevilla, Jordi
154
Administració de l'Estat espanyol
PSC-CpC
ICV-EA
Govern de l'Estat
PPC
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
PSOE
Administració de justícia
CiU
Administració autonòmica no catalana
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
PPC
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
ERC
00:01:26
00:01:24
00:01:12
00:01:11
00:01:09
00:01:07
00:01:07
00:01:05
00:01:03
00:01:01
4
4
4
4
3
3
5
3
2
2
00:01:00
00:01:00
00:00:59
00:00:58
00:00:58
00:00:58
00:00:58
00:00:57
00:00:56
00:00:55
00:00:53
00:00:53
00:00:53
00:00:53
00:00:52
3
2
3
2
4
3
6
2
3
2
2
2
2
2
3
Govern de Catalunya
Administració local no catalana
CiU
00:00:51
00:00:50
00:00:50
2
3
2
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Corona
Govern de l'Estat
00:00:50
3
00:00:50
00:00:47
2
2
PP
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
ERC
Aukera Guztiak
00:00:46
00:00:46
00:00:46
00:00:46
3
2
2
3
Govern de Catalunya
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
PSOE
Govern de Catalunya
Administració de justícia
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
PSC-CpC
Govern de l'Estat
00:00:45
00:00:44
2
2
00:00:44
00:00:42
3
2
00:00:42
00:00:42
00:00:42
00:00:41
00:00:39
00:00:39
00:00:38
00:00:37
00:00:34
2
2
1
2
2
1
2
2
2
Serra, Gerard
Govern de les administracions locals
catalanes
Loshuertos, Pedro
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Guillot, Jordi
ICV
Barceló, Miquel
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
García Bragado, Ramon Govern de Catalunya
Molinero, Joan Carles
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Miquel, Josep Maria
Administració de justícia
Altimiras, Xavier
Altres entitats públiques
Úzqueda, Àngel
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Conde-Pumpido,
Administració de justícia
Cándido
García-Puga, Josep
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Rangel, Joan
Govern de l'Estat
Vallès, Josep Maria
Govern de Catalunya
Mieras, Caterina
Govern de Catalunya
Marín, Manuel
Corts Generals
Camps, Victòria
Altres institucions
Llamazares, Gaspar
IU
Jubany, Jordi
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Blasco, Elsa
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Cuervo, Josep Ignasi
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Raventós, Isabel
Altres entitats públiques
Garcia Guillamet, Gustau Govern de Catalunya
Borrell, Carme
Altres entitats públiques
Sala, Josep
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Tersol, Mateu
Govern de Catalunya
Rull, Josep
CiU
Ortiz, Ángel Luis
Altres institucions de l'Estat
Rodríguez Martos, Alicia Altres entitats públiques
Elorriaga, Gabriel
PP
Niso, Muntsa
Govern de les administracions locals
catalanes
Julian, Ferran
Govern de les administracions locals
catalanes
Ferran, Joan
PSC-CpC
Sánchez, Olga
Administració de justícia
Sagrera, Albert
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Sánchez, Josep
Govern de les administracions locals
catalanes
Fernández Bermejo,
Administració de justícia
Mariano
Álvarez, Marta
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Pastor, Ana
PP
Bricall, Josep Maria
Govern de Catalunya
Otegi, Arnaldo
Sozialista Abertzaleak
Juncadella, Oriol
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Navarro, Pere
Govern de les administracions locals
catalanes
Siurana, Antoni
Govern de Catalunya
00:00:34
2
00:00:32
1
00:00:32
00:00:32
00:00:32
00:00:31
2
1
2
2
00:00:31
00:00:29
00:00:29
2
1
1
00:00:29
2
00:00:28
00:00:28
00:00:27
00:00:27
00:00:27
00:00:26
00:00:26
00:00:26
1
1
2
1
1
1
1
2
00:00:26
00:00:26
00:00:25
00:00:25
00:00:25
00:00:24
2
2
1
1
1
1
00:00:24
00:00:23
00:00:23
00:00:23
00:00:23
00:00:23
1
1
1
1
1
1
00:00:22
1
00:00:22
00:00:22
00:00:22
1
1
1
00:00:21
1
00:00:21
1
00:00:20
1
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:19
1
1
2
1
00:00:19
1
00:00:19
1
155
Comas, Montserrat
Capellades, Joan
De Gracia, Mariano
Caylà, Joan
Vázquez, Francisco
Tortajada, Eduard
Solà, Carles
Gómez, Lluís
Vallugera, Pilar
Bombí, Toni
Salas, Cristobal
André, Marién
Joan Carles I
Castellà, Antoni
Oriol, Josep
Atutxa, Juan María
Nadal, Pilar
Aloy, Enric
Sansegundo, María
Jesús
Bustos, Manel
Arqué, Maite
Ribó, Rafael
Ruiz Gallardón, Alberto
Sense identificar (agent
dels TEDAX)
Zaplana, Eduardo
Bono, José
Lamela, Manuel
Ferran, Oriol
Garcia, Vanessa
Colàs, Josep
Homs, Francesc
Navarro, Pere
Salinas, Antonio
Sense identificar
(bomber)
156
Administració de justícia
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres entitats públiques
Administració local no catalana
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Altres entitats públiques
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
Corona
UDC
Altres entitats públiques
Administració autonòmica no catalana
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
00:00:18
00:00:18
1
1
00:00:18
1
00:00:18
00:00:18
00:00:17
1
1
1
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
1
1
1
1
00:00:17
1
00:00:17
00:00:16
00:00:16
00:00:16
00:00:15
00:00:15
1
1
1
2
1
1
00:00:15
00:00:15
1
1
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
Altres institucions
Administració local no catalana
Administració de l'Estat espanyol
00:00:15
1
00:00:14
1
00:00:14
00:00:14
00:00:13
1
1
1
PP
Govern de l'Estat
Administració autonòmica no catalana
Govern de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
Administració de la Generalitat de
Catalunya
CiU
Govern de l'Estat
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de
Catalunya
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:11
00:00:10
00:00:10
1
1
1
1
1
1
00:00:09
00:00:09
00:00:07
00:00:07
1
1
1
1
Quadre 6.2.2. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març. Info1
Actor
Agrupació
Temps de
paraula
Nombre
d'inserts
Serrano, Lluís
Mascarell, Ferran
Fernández Díaz, Alberto
Benach, Ernest
Goula, Xavier
Piqué, Josep
Clos, Joan
Bargalló, Josep
Nadal, Joaquim
Trias, Xavier
Portabella, Jordi
Puig, Felip
Tura, Montserrat
Mas, Artur
Puigcercós, Joan
Montilla, Josep
Narváez, Francesc
Martí, Carles
Ridao, Joan
Tomàs (agent dels
Mossos d'Esquadra)
Saura, Joan
Geli, Marina
Huguet, Josep
Maragall, Pasqual
Díaz, Pere
Massaguer, Ramon
Boada, Joan
de Madre, Manuela
Vendrell, Francesc
García, Hugo
Rodríguez Zapatero,
José Luis
Mayol, Imma
Serra, Ramon
Lissavetzky, Jaime
Rañé, Josep Maria
Camats, Dolors
Cid, Marta
De Borbó, Felip
Pujol, Jordi
Ibarretxe, Juan José
Puigdollers, Joan
San Miguel, Carme
Subirats, Marina
Camps, Joan
Simó, Anna
Sanahuja, Maria
Merry del Val, Fernando
Administració de la Generalitat de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Parlament de Catalunya
Administració de la Generalitat de Catalunya
PPC
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
CiU
Govern de Catalunya
CiU
ERC
PSC
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
ERC
Administració de la Generalitat de Catalunya
00:05:51
00:05:02
00:04:09
00:04:00
00:03:22
00:03:20
00:03:18
00:02:57
00:02:31
00:02:29
00:02:05
00:02:05
00:01:47
00:01:43
00:01:20
00:01:11
00:01:04
00:01:01
00:01:00
00:00:59
3
2
11
4
1
6
8
6
5
7
6
5
5
4
3
2
2
3
3
2
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
ICV-EA
PSC-CpC
PPC
Administració de l'Estat espanyol
Govern de l'Estat
00:00:58
00:00:57
00:00:57
00:00:56
00:00:50
00:00:49
00:00:49
00:00:49
00:00:49
00:00:44
00:00:42
3
2
3
4
2
1
2
2
2
2
2
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
ICV-EA
Govern de Catalunya
Corona
CiU
Administració autonòmica no catalana
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de la Generalitat de Catalunya
Govern de Catalunya
Administració de justícia
Administració autonòmica no catalana
00:00:41
00:00:39
00:00:39
00:00:38
00:00:37
00:00:35
00:00:33
00:00:32
00:00:32
00:00:31
00:00:31
00:00:31
00:00:30
00:00:29
00:00:29
00:00:29
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
157
Gomà, Ricard
Rosàs, Marta
Font, Josep
Canalís, César
Rajoy, Mariano
Solà, Jaume
Serret, Raimon
Castellana, Francesc
Borrell, Carme
Vendrell, Xavier
Luque, Ramon
Ortiz, Ángel Luis
Sánchez, Olga
Lucchetti, Josep Maria
Fernández Bermejo,
Mariano
Carod-Rovira, JosepLluís
Álvarez, Marta
Aragó, Matilde
Alonso, José Antonio
López Aguilar, Juan
Fernando
Sirera, Daniel
Juncadella, Oriol
Clèries, Núria
Guillot, Jordi
André, Marién
García, Maite
Paradell, Lluís
García Bragado, Ramon
Rojo, Maravillas
Selva, Marta
Conde-Pumpido,
Cándido
Aloy, Enric
Vallès, Josep Maria
Blasco, Elsa
Miquel, Josep Maria
Rodríguez de Lera,
María Jesús
Jubany, Jordi
Cuervo, Josep Ignasi
Milà, Salvador
Homs, Francesc
158
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
PP
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Altres entitats públiques
ERC
Govern de Catalunya
Altres institucions de l'Estat
Administració de justícia
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de justícia
00:00:28
00:00:27
00:00:27
00:00:27
00:00:27
00:00:26
00:00:26
00:00:26
00:00:25
00:00:23
00:00:23
00:00:23
00:00:22
00:00:21
00:00:21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ERC
00:00:20
1
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de justícia
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:20
1
1
1
1
PPC
Administració de la Generalitat de Catalunya
Govern de Catalunya
ICV
Govern de Catalunya
Administració local no catalana
Administració de la Generalitat de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Administració de justícia
00:00:20
00:00:19
00:00:18
00:00:17
00:00:17
00:00:16
00:00:16
00:00:16
00:00:15
00:00:15
00:00:15
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de justícia
Aukera Guztiak
00:00:15
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:14
1
1
1
1
1
Administració de la Generalitat de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
CiU
00:00:13
00:00:13
00:00:11
00:00:09
1
1
1
1
Quadre 6.2.3. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març. Infonit
Actor
Clos, Joan
Maragall, Pasqual
Piqué, Josep
Bargalló, Josep
Serrano, Lluís
Agrupació
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
PPC
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Fernández Díaz, Alberto Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Portabella, Jordi
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
Rajoy, Mariano
PP
Mas, Artur
CiU
Rodríguez Zapatero,
Govern de l'Estat
José Luis
PSOE
Martínez, Ricard
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Trias, Xavier
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Simó, Anna
Govern de Catalunya
Fernández Ontiveros,
Govern de Catalunya
Ricard
Carreño, Emilio
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Narváez, Francesc
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Martí, Carles
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Milà, Salvador
Govern de Catalunya
Saura, Joan
Govern de Catalunya
Tura, Montserrat
Govern de Catalunya
Geli, Marina
Govern de Catalunya
Puig, Felip
CiU
Fernández de la Vega,
Govern de l'Estat
María Teresa
Ibarretxe, Juan José
Administració autonòmica no catalana
Rañé, Josep Maria
Govern de Catalunya
Cid, Marta
Govern de Catalunya
Puigcercós, Joan
ERC
Boada, Joan
ICV-EA
Benach, Ernest
Parlament de Catalunya
Gomà, Ricard
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Ridao, Joan
ERC
Blanco, José
PSOE
Montilla, Josep
PSC
Cardelús, Ignasi
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Tomàs (agent dels
Administració de la Generalitat de
Mossos d'Esquadra)
Catalunya
Mascarell, Ferran
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Carreras, Katy
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Moraleda, Imma
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Alonso, José Antonio
Govern de l'Estat
Mayol, Imma
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Duran i Lleida, Josep
CiU
Antoni
Rojo, Maravillas
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Temps de paraula
agrupació
total
00:05:54
00:05:29
00:05:27
00:05:23
00:04:24
00:02:48
00:00:14
Nombre
d'inserts
17
16
12
13
2
00:04:12
00:04:04
00:03:40
00:03:21
00:03:20
00:03:02
12
11
8
9
10
9
00:02:48
00:02:14
00:02:08
00:02:03
1
7
4
1
00:01:59
1
00:01:51
00:01:50
00:01:47
00:01:46
00:01:45
00:01:39
00:01:37
00:01:36
4
5
6
5
5
5
4
6
00:01:25
00:01:16
00:01:13
00:01:08
00:01:08
00:01:08
00:01:02
00:01:01
00:01:00
00:01:00
00:00:58
00:00:58
4
4
4
3
3
3
2
3
3
3
3
2
00:00:57
00:00:57
00:00:56
00:00:51
00:00:51
00:00:50
3
2
3
3
3
2
00:00:50
2
159
Díaz, Pere
Massaguer, Ramon
Acebes, Ángel
Hereu, Jordi
Llàcer, Carles
Pestaña, Dídac
Escarp, Assumpta
García, Hugo
Zerolo, Pedro
Olmos, Rafael
Huguet, Josep
Sirera, Daniel
Iceta, Miquel
Subirats, Marina
De Madre, Manuela
Camats, Dolors
Sevilla, Jordi
Paradell, Lluís
Serra, Gerard
García, Maite
Loshuertos, Pedro
Carod-Rovira, JosepLluís
Barceló, Miquel
San Miguel, Carme
Rodríguez de Lera,
María Jesús
Camps, Joan
Sanahuja, Maria
Molinero, Joan Carles
Merry del Val, Fernando
Altimiras, Xavier
Úzqueda, Àngel
Selva, Marta
Rosàs, Marta
Serra, Ramon
Rangel, Joan
García-Puga, Josep
López Aguilar, Juan
Fernando
Marín, Manuel
Pujol, Jordi
Puigdollers, Joan
Solà, Jaume
Mieras, Caterina
Serret, Raimon
Llamazares, Gaspar
160
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
PP
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Estat espanyol
PSOE
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
PPC
PSC-CpC
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
PSC-CpC
ICV-EA
Govern de l'Estat
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració local no catalana
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
ERC
00:00:49
2
00:00:47
00:00:46
00:00:46
00:00:44
1
3
2
2
00:00:42
2
00:00:42
00:00:42
00:00:42
00:00:41
00:00:39
00:00:38
00:00:37
00:00:36
00:00:35
00:00:35
00:00:34
00:00:34
2
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2
2
00:00:34
2
00:00:34
00:00:32
2
1
00:00:32
2
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Aukera Guztiak
00:00:32
00:00:32
00:00:32
1
1
2
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració autonòmica no catalana
Altres entitats públiques
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Estat
00:00:31
1
00:00:31
00:00:31
1
2
00:00:29
00:00:29
00:00:29
1
1
1
00:00:29
00:00:28
00:00:28
00:00:28
00:00:28
00:00:27
2
1
3
1
1
1
Corts Generals
CiU
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
IU
00:00:27
00:00:27
00:00:27
00:00:27
00:00:27
00:00:27
00:00:26
1
2
2
1
1
1
1
Font, Josep
Camps, Victòria
Canalís, César
Raventós, Isabel
Castellana, Francesc
Garcia Guillamet, Gustau
Sala, Josep
Govern de Catalunya
Altres institucions
Administració de l'Estat espanyol
Altres entitats públiques
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Tersol, Mateu
Govern de Catalunya
Rull, Josep
CiU
Rodríguez Martos, Alicia Altres entitats públiques
Vendrell, Xavier
ERC
Elorriaga, Gabriel
PP
Niso, Muntsa
Govern de les administracions locals
catalanes
Julian, Ferran
Govern de les administracions locals
catalanes
Ferran, Joan
PSC-CpC
Sagrera, Albert
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Luque, Ramon
Govern de Catalunya
Sánchez, Josep
Govern de les administracions locals
catalanes
Lucchetti, Josep Maria
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Vendrell, Francesc
PPC
Pastor, Ana
PP
Clèries, Núria
Govern de Catalunya
Bricall, Josep Maria
Govern de Catalunya
Otegi, Arnaldo
Sozialista Abertzaleak
Aragó, Matilde
Administració de justícia
Navarro, Pere
Govern de les administracions locals
catalanes
Siurana, Antoni
Govern de Catalunya
Capellades, Joan
Govern de les administracions locals
catalanes
De Gracia, Mariano
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Comas, Montserrat
Administració de justícia
Caylà, Joan
Altres entitats públiques
Vázquez, Francisco
Administració local no catalana
Solà, Carles
Govern de Catalunya
Tortajada, Eduard
Govern de les administracions locals
catalanes
Gómez, Lluís
Altres entitats públiques
Vallugera, Pilar
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Salas, Cristobal
Administració de la Generalitat de
Catalunya
De Borbó, Felip
Corona
Bombí, Toni
Govern de les administracions locals
catalanes
Miquel, Josep Maria
Administració de justícia
Castellà, Antoni
UDC
Joan Carles I
Corona
García Bragado, Ramon Govern de Catalunya
Oriol, Josep
Altres entitats públiques
Goula, Xavier
Administració de la Generalitat de
Catalunya
00:00:26
00:00:26
00:00:26
00:00:25
00:00:25
00:00:25
00:00:24
1
1
1
1
1
1
1
00:00:24
00:00:23
00:00:23
00:00:23
00:00:23
00:00:23
1
1
1
1
1
1
00:00:22
1
00:00:22
00:00:22
1
1
00:00:22
00:00:21
1
1
00:00:21
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:19
00:00:19
1
1
1
1
1
2
1
1
00:00:19
00:00:18
1
1
00:00:18
1
00:00:18
00:00:18
00:00:18
00:00:17
00:00:17
1
1
1
1
1
00:00:17
00:00:17
00:00:17
1
1
1
00:00:17
00:00:17
1
1
00:00:17
00:00:16
00:00:16
00:00:16
00:00:16
00:00:16
1
1
1
1
2
1
161
Nadal, Pilar
Guillot, Jordi
Atutxa, Juan María
Bustos, Manel
Sansegundo, María
Jesús
Ruiz Gallardón, Alberto
Arqué, Maite
Conde-Pumpido,
Cándido
Ribó, Rafael
Vallès, Josep Maria
Jubany, Jordi
Cuervo, Josep Ignasi
Sense identificar (agent
dels TEDAX)
Zaplana, Eduardo
Bono, José
Lamela, Manuel
Blasco, Elsa
Ferran, Oriol
Colàs, Josep
Garcia, Vanessa
Navarro, Pere
Sense identificar
(bomber)
Salinas, Antonio
162
Administració de la Generalitat de
Catalunya
ICV
Administració autonòmica no catalana
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
00:00:15
1
00:00:15
00:00:15
00:00:15
1
1
1
00:00:15
1
Administració local no catalana
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de justícia
00:00:14
00:00:14
1
1
00:00:14
1
Altres institucions
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Estat espanyol
00:00:14
00:00:13
00:00:13
1
1
1
00:00:13
00:00:13
1
1
PP
Govern de l'Estat
Administració autonòmica no catalana
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
Govern de l'Estat
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de justícia
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:11
00:00:10
1
1
1
1
1
1
00:00:10
00:00:09
00:00:07
1
1
1
00:00:07
1
Quadre 6.2.4. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el mes
de març
Temps de paraula
subagrupació
agrupació
Govern de Catalunya
00:55:01
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
00:43:54
Administració de la Generalitat de Catalunya
00:21:49
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
00:14:02
00:08:21
•
PPC
00:05:41
•
CiU
CiU
00:11:22
00:11:06
•
CiU
00:00:16
•
UDC
PPC
00:10:54
Govern de l'Estat
00:09:21
ERC
00:06:07
PP
00:05:29
Parlament de Catalunya
00:05:08
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
00:04:44
PSC
00:04:34
00:02:23
•
PSC-CpC
00:02:11
•
PSC
Govern de les administracions locals
00:04:02
catalanes
Administració de justícia
00:03:47
ICV-EUiA
00:03:41
00:03:09
•
ICV-EA
00:00:32
•
ICV
Administració autonòmica no catalana
00:03:22
Administració de l'Estat espanyol
00:02:42
Altres entitats públiques
00:02:33
PSOE
00:01:56
Administració local no catalana
00:01:22
Corona
00:01:06
Aukera Guztiak
00:00:46
Altres institucions
00:00:40
Corts Generals
00:00:27
IU
00:00:26
Altres institucions de l'Estat
00:00:23
Sozialista Abertzaleak
00:00:20
Total
3:39:58
Agrupació
Nombre
d'inserts
146
99
30
41
% sobre total
temps paraula
25,0
20,0
9,9
6,4
31
5,2
27
29
17
16
7
8
12
5,0
4,3
2,8
2,5
2,3
2,2
2,1
13
1,8
12
11
1,7
1,7
9
8
8
5
5
3
3
2
1
1
1
2
547
1,5
1,2
1,2
0,9
0,6
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
100
163
Quadre 6.2.5. BTV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes
de març
Agrupació
Administració autonòmica no catalana
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de Catalunya
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Estat espanyol
Administració local no catalana
Altres entitats públiques
Altres institucions
Altres institucions de l'Estat
Aukera Guztiak
CiU
Corona
Corts Generals
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals catalanes
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
IU
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Parlament de Catalunya
PP
PPC
PSC
PSOE
Sozialista Abertzaleak
Total
164
Home
%
9
6
29
7
7
2
5
1
1
100,0
50,0
96,7
87,5
87,5
40,0
62,5
50,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
73,3
78,8
84,6
75,9
63,6
100,0
100,0
100,0
93,8
100,0
66,7
100,0
100,0
82,3
31
3
1
17
107
78
11
22
7
1
41
7
15
27
8
5
2
450
Inserts
Dona
%
6
1
1
1
3
3
1
50,0
3,3
12,5
12,5
60,0
37,5
50,0
3
100,0
39
21
2
7
4
26,7
21,2
15,4
24,1
36,4
1
6,3
4
33,3
97
17,7
Total
9
12
30
8
8
5
8
2
1
3
31
3
1
17
146
99
13
29
11
1
41
7
16
27
12
5
2
547
Figura 6.2.1. BTV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes
de març
BTV
Nom bre d'inserts
0
20
40
60
80
100
Adm. autonòmica no catalana
Adm. de justícia
Ho me
Do na
Adm. de la Generalitat de Catalunya
Adm. de l'Aj. de Barcelona
Adm. de l'Estat espanyol
Adm. local no catalana
Altres entitats públiques
Altres institucions
Altres institucions de l'Estat
Aukera Guztiak
CiU
Agrupació
Corona
Corts Generals
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Aj. de Barcelona
Govern de les adm. locals catalanes
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
IU
Oposició de l'Aj. de Barcelona
Parlament de Catalunya
PP
PPC
PSC
PSOE
Sozialista Abertzaleak
165
Quadre 6.2.6. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els
mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Agrupació
Administració autonòmica no catalana
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Administració de l'Estat espanyol
Administració local catalana
Administració local no catalana
Altres entitats públiques
Altres institucions
Altres institucions de l'Estat
Aukera Guztiak
CiU
•
•
•
CDC
CiU
UDC
Corona
Corts Generals
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
•
•
•
ICV
ICV-EA
ICV-EUiA
IU
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
•
CiU
•
PPC
Oposició de les administracions locals
catalanes
•
ICV-EPM
Organismes de la Unió Europea
Parlament de Catalunya
PNB
PP
PPC
PSC
•
•
PSOE
Sozialista Abertzaleak
Unidad Alavesa
Total
166
PSC
PSC-CpC
Temps de paraula
(h:min:s)
Gener
Febrer
Març
00:05:33
00:03:15 00:03:22
00:00:16
00:04:14 00:03:47
% temps de paraula sobre el
total de cada mes
Gener
Febrer
Març
1,4
2,7
1,5
1,8
0,1
1,7
3,0
3,3
9,9
00:06:54
00:06:52
00:21:49
00:05:18
00:06:05
00:04:44
2,6
00:02:50
00:00:08
00:00:21
00:08:47
00:02:15
00:00:50
00:03:02
00:02:08
00:00:37
00:02:42
1,4
0,1
0,2
4,3
1,0
0,4
1,3
0,9
0,3
1,2
00:07:16
00:01:05
00:06:11
00:17:59
3,5
7,9
5,2
00:17:59
00:01:22
00:02:33
00:00:40
00:00:23
00:00:46
00:11:22
2,7
2,2
0,6
1,2
0,3
0,2
0,3
00:00:14
00:00:11
00:04:52
01:01:50
00:49:32
00:00:11
00:09:11
00:46:27
00:58:23
00:11:06
00:00:16
00:01:06
00:00:27
00:06:07
00:55:01
00:43:54
00:03:24
00:03:59
00:04:02
1,6
00:14:16
00:03:12
00:01:20
00:00:13
00:01:39
00:01:16
00:04:28
00:02:23
00:02:05
00:15:56
00:04:23
00:01:21
00:02:22
00:00:40
00:01:04
00:12:56
00:05:56
00:07:00
00:09:21
00:03:41
00:00:32
00:03:09
6,9
00:00:26
00:14:02
00:05:41
00:08:21
0,6
0,5
0,2
2,2
5,6
6,4
00:00:24
00:00:24
00:00:44
00:00:58
00:07:49
00:02:40
00:05:39
00:03:19
00:02:20
00:05:12
00:02:01
00:00:19
3:26:24
0,1
0,1
2,4
30,0
24,0
0,1
4,0
20,3
25,5
1,7
7,0
1,9
1,6
0,5
0,2
2,8
25,0
20,0
1,8
4,3
1,7
0,2
00:01:29
00:00:42
00:00:50
00:03:58
00:11:15
00:07:29
00:06:33
00:00:56
00:03:03
00:00:29
3:49:02
0,5
3,8
1,3
0,6
0,3
0,4
1,7
4,9
2,7
3,3
2,1
2,5
1,0
0,2
100
1,3
0,2
0,9
0,2
100
100
0,4
00:05:08
00:05:29
00:10:54
00:04:34
00:02:11
00:02:23
00:01:56
00:00:20
3:39:58
2,3
2,5
5,0
Figura 6.2.2. BTV. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener, febrer i març
BTV
% sobre tem ps de paraula
0
5
10
15
20
25
30
35
Adm. aut onòmica no cat alana
Adm. de justí cia
Gener
Adm. de la Generalitat de Cat alunya
Febrer
Adm. de l'Aj. de Barcelona
Març
Adm. de l'Estat espanyol
Adm. local cat alana
Adm. local no cat alana
Altres entit ats públiques
Alt res inst itucions
Alt res inst itucions de l'Estat
Aukera Guzt iak
Agrupació
CiU
Corona
Corts Generals
ERC
Govern de Cat alunya
Govern de l'Aj. de Barcelona
Govern de les adm. locals cat alanes
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
IU
Oposició de l'Aj. de Barcelona
Oposició de les adm. locals cat alanes
Organismes de la Unió Europea
Parlament de Cat alunya
PNB
PP
PPC
PSC
PSOE
Sozialista Abert zaleak
Unidad Alavesa
167
Quadre 6.2.7. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre gener-març
Agrupació
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Estat
CiU
•
CiU
•
CDC
•
UDC
Administració de la Generalitat de Catalunya
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
•
PPC
•
CiU
PPC
ERC
PSC
•
PSC
•
PSC-CpC
PP
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Altres entitats públiques
Administració autonòmica no catalana
Govern de les administracions locals catalanes
ICV-EUiA
•
ICV
•
ICV-EA
•
ICV-EUiA
PSOE
Administració de justícia
Administració de l'Estat espanyol
Parlament de Catalunya
Administració local no catalana
Sozialista Abertzaleak
IU
Organismes de la Unió Europea
PNB
Corona
Altres institucions
Administració local catalana
Corts Generals
Aukera Guztiak
Oposició de les administracions locals
catalanes
•
ICV-EPM
Altres institucions de l'Estat
Unidad Alavesa
Total
168
Temps de paraula
subagrupació
agrupació
02:43:18
02:31:49
00:39:33
00:35:16
00:01:05
00:00:16
00:17:26
00:14:00
00:12:03
00:05:39
00:03:13
00:05:44
00:02:19
Nombre
d'inserts
% sobre total
temps paraula
358
257
103
24,9
23,2
6,0
00:36:37
103
5,6
00:35:35
66
5,4
00:31:26
85
4,8
00:24:49
00:20:10
66
61
3,8
3,1
00:17:42
50
2,7
00:17:16
00:16:07
00:13:28
00:12:10
00:11:25
59
32
24
34
34
2,6
2,5
2,1
1,9
1,7
00:11:16
36
1,7
00:10:11
00:08:17
00:07:47
00:05:50
00:04:45
00:02:50
00:02:46
00:02:13
00:01:48
00:01:20
00:01:17
00:00:58
00:00:49
00:00:46
29
21
24
9
18
9
9
7
5
4
4
3
5
3
1,6
1,3
1,2
0,9
0,7
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
00:00:24
1
0,1
00:00:23
00:00:19
10:55:24
1
1
1521
0,1
0,0
100
00:00:24
Figura 6.2.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre gener-març
BTV
% sobre tem ps de paraula
0
5
10
15
20
25
Go vern de Catalunya
Go vern de l'A j. de B arcelo na
Go vern de l'Estat
CiU
A dm. de la Generalitat de Catalunya
Opo sició de l'A j. de B arcelo na
PPC
ERC
P SC
PP
A dm. de l'A j. de B arcelo na
A ltres entitats públiques
A dm. auto nò mica no catalana
Go vern de les adm. lo cals catalanes
Agrupació
ICV-EUiA
P SOE
A dm. de justícia
A dm. de l'Estat espanyo l
P arlament de Catalunya
A dm. lo cal no catalana
So zialista A bertzaleak
IU
Organismes de la Unió Euro pea
P NB
Co ro na
A ltres institucio ns
A dm. lo cal catalana
Co rts Generals
A ukera Guztiak
Opo sició de les adm. lo cals catalanes
A ltres institucio ns de l'Estat
Unidad A lavesa
169
Quadre 6.2.8. BTV. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant
el mes de març
Temps
notícia
08:01:38 Bloc esportiu
Notícia
Actor
Lissavetzky, Jaime
Temps
paraula
Govern de l'Estat
00:00:39
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Associacions de veïns
00:05:35
Pérez Pozo, María Carmen
Món associatiu
00:04:33
Fernández Díaz, Alberto
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres
00:04:23
Associacions de veïns
00:02:35
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
00:02:23
Pérez, Esther
Experts
00:02:23
Fernández Ontiveros, Ricard
Govern de Catalunya
00:02:03
Bellostes, Froilà
Associacions de veïns
00:01:58
Perski, Piotr
Actors culturals
00:01:43
Massaguer, Ramon
00:01:36
Antequera, Joan
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Experts
Buxadé, Carles
Experts
00:01:14
García, Tomàs
Organitzacions empresarials
00:01:12
García, Juan
Associacions de veïns
00:01:12
03:39:24 Esfondrament al barri del Carmel provocat per les Mascarell, Ferran
obres del metro de Barcelona (TER)
González, Fernando
Trias, Xavier
Clos, Joan
José (veí afectat per
l'esfondrament)
Enguidanos, Constantino
00:04:51
00:03:04
00:03:02
00:02:53
00:01:15
Hervàs, Felipa (veïna afectada Altres
per l'esfondrament)
San Miguel, Carme
Govern de Catalunya
00:01:04
Camps, Joan
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Associacions i col·lectius
professionals
Govern de Catalunya
00:01:01
Associacions i col·lectius
professionals
Altres
00:00:56
Cuartero, Andrés
Geli, Marina
Alonso-Cuevillas, Jaume
00:01:03
00:01:00
00:00:56
Fernández, Antonio (veí
afectat per l'esfondrament)
Villanueva, Paula (veïna
Altres
afectada per l'esfondrament)
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
00:00:54
Pis, Sílvia (veïna afectada per Altres
l'esfondrament)
Llàcer, Carles
Administració de l'Ajuntament
de Barcelona
Sense identificar (veí afectat
Altres
per l'esfondrament)
Ortega, Isabel (veïna afectada Altres
per l'esfondrament)
Aznar, Genís (manifestant en Altres
solidaritat amb el Carmel)
Vilella, Miquel
Actors econòmics
00:00:47
Rojas, Salvador (veí afectat
per l'esfondrament)
Segura, Alfonso
Altres
00:00:37
Actors econòmics
00:00:35
Puigdollers, Joan
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres
00:00:35
Altres
00:00:33
Fernández, Marifé (veïna
afectada per l'esfondrament)
Miguel Ángel (veí afectat per
l'esofndrament)
170
Agrupació
00:00:54
00:00:52
00:00:44
00:00:42
00:00:39
00:00:37
00:00:37
00:00:33
03:39:24 Esfondrament al barri del Carmel provocat per les Ana (veïna afectada per
obres del metro de Barcelona (TER)
l'esfondrament)
Yubero, Mercè
Altres
00:00:32
Món associatiu
00:00:32
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
00:00:32
Francisco (veí afectat per
l'esfondrament)
Sense identificar (veïna
afectada per l'esfondrament)
Durban, Eliseo
Altres
00:00:31
Altres
00:00:31
Església catòlica
00:00:31
Barragán, José María (veí
afectat per l'esfondrament)
Airó, Joan
Altres
00:00:30
Actors econòmics
00:00:29
Cabello, Ana (veïna afectada
per l'esfondrament)
López, María Rosa (veïna
afectada per l'esfondrament)
Zafra, Marisol (veïna afectada
per l'esfondrament)
Blasco, Elsa
Altres
00:00:27
Altres
00:00:27
Altres
00:00:26
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors econòmics
00:00:26
Manuel (veí afectat per
l'esfondrament)
Conxita (veïna afectada per
l'esfondrament)
Moyano, Toni
Altres
00:00:24
Altres
00:00:24
Món associatiu
00:00:24
Petra (veïna afectada per
l'esfondrament)
Pavón, Fernando (veí afectat
per l'esfondrament)
Alicia (veïna afectada per
l'esfondrament)
Marina (veïna afectada per
l'esfondrament)
Fernández, Carmen (veïna
afectada per l'esfondrament)
Rajoy, Mariano
Altres
00:00:23
Altres
00:00:23
Altres
00:00:23
Altres
00:00:22
Altres
00:00:22
PP
00:00:22
Torrents, Gemma (veïna
afectada per l'esfondrament)
Sense identificar (manifestant
en solidaritat amb el Carmel)
Portabella, Jordi
Altres
00:00:21
Altres
00:00:21
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres
00:00:21
Rojo, Maravillas
García Bragado, Ramon
Cuervo, Josep Ignasi
Carmona, Salva
Guijarro, Águeda (veïna
afectada per l'esfondrament)
Fayos, Jorge
00:00:32
00:00:26
00:00:24
00:00:21
Experts
00:00:20
Serrano, Montse
Experts
00:00:18
Medina, Sara
Món associatiu
00:00:18
Mas, Josep Maria
Organitzacions empresarials
00:00:18
Domingo, Juan Antonio (veí
afectat per l'esfondrament)
Mayol, Imma
Altres
00:00:17
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Associacions de veïns
00:00:17
Asunción (veïna afectada per
l'esfondrament)
Germán (veí afectat per
l'esfondrament)
Sánchez, Rosa
Altres
00:00:17
Altres
00:00:16
Actors econòmics
00:00:16
Fuentes, Angelita (veïna
afectada per l'esfondrament)
Oliva, María
Altres
00:00:16
Actors econòmics
00:00:14
Rodríguez, Constantino
00:00:17
171
03:39:24 Esfondrament al barri del Carmel provocat per les Charo (veïna afectada per
obres del metro de Barcelona (TER)
l'esfondrament)
Cristóbal (veí afectat per
l'esfondrament)
Olius, Marta
01:52:17 Bloc titulars
01:25:48 Crisi per l'acusació de cobrament del 3% de
comissió en les obres públiques (TER)
01:13:28 Bloc de segons titulars
Altres
00:00:14
Altres
00:00:14
Actors del món sanitari
00:00:13
Dolores (veïna afectada per
l'esfondrament)
Zaplana, Eduardo
Altres
00:00:13
PP
00:00:12
Canales, Ruth
Actors econòmics
00:00:11
Paquita (membre de
l'Associació de Damnificats
del Carmel)
Fernández de la Vega, María
Teresa
Fencia, Josefa
Món associatiu
00:00:10
Govern de l'Estat
00:00:09
Actors econòmics
00:00:08
Piqué, Josep
PPC
00:01:00
Sense identificar (víctima de
violència domèstica)
Manjón, Pilar
Altres
00:00:15
Món associatiu
00:00:13
Piqué, Josep
PPC
00:06:52
Mas, Artur
CiU
00:04:19
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:03:42
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
00:02:50
Puig, Felip
CiU
00:02:38
Benach, Ernest
Parlament de Catalunya
00:01:46
Montilla, Josep
PSC
00:01:30
De Madre, Manuela
PSC-CpC
00:01:24
Boada, Joan
ICV-EA
00:01:16
Saura, Joan
Govern de Catalunya
00:01:07
Ridao, Joan
ERC
00:01:05
Rajoy, Mariano
PP
00:01:05
Carod-Rovira, Josep-Lluís
ERC
00:00:52
Camats, Dolors
ICV-EA
00:00:50
Vendrell, Francesc
PPC
00:00:49
Pujol, Jordi
CiU
00:00:46
Romero, Rafael
Organitzacions empresarials
00:00:45
Sirera, Daniel
PPC
00:00:45
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
00:00:29
Milà, Salvador
Govern de Catalunya
00:00:25
Ticó, Enric (exdirector general Altres
de Ports i Transports)
Iceta, Miquel
PSC-CpC
00:00:24
Ferran, Joan
PSC-CpC
00:00:22
Duran i Lleida, Josep Antoni
CiU
00:00:19
Sense identificar (bomber)
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Actors econòmics
00:00:07
Balaguer, Oriol
Actors econòmics
00:01:30
Sense identificar (participant
en una processó)
Soto, Miguel Ángel
Actors culturals
00:01:20
Actors culturals
00:01:14
Escribà, Christian
Actors econòmics
00:00:59
Vaqué, Joan
Actors culturals
00:00:42
Castro, Juan
Actors culturals
00:00:41
Portabella, Jordi
00:00:39
Lara, Casto
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
Comas, Miquel
Organitzacions empresarials
00:00:25
01:10:59 Tradició cultural i religiosa durant la Pasqua (TER) Joe, Francesc
172
00:00:24
00:02:20
00:00:37
01:10:59 Tradició cultural i religiosa durant la Pasqua (TER) Fornarent, Jaume
01:05:33 1r aniversari de l'11-M (TER)
Actors econòmics
00:00:24
Mauri, Francesc
Organitzacions empresarials
00:00:20
Sense identificar (mossèn)
Església catòlica
00:00:19
Gambús, Xavier
Actors culturals
00:00:18
Hervàs, Pilar
Actors econòmics
00:00:17
Segura, Francisco
Actors culturals
00:00:14
Pérez, Rafael
Actors culturals
00:00:13
Carmona, José María
Actors culturals
00:00:12
Zamora, Agustín
Associacions de veïns
00:01:36
Irujo, José María
Actors culturals
00:01:30
Manjón, Pilar
Món associatiu
00:01:28
Sense identificar (testimoni de Altres
l'11-M)
García, Juan Manuel
Associacions de veïns
00:01:25
Sánchez, Carmen
Experts
00:01:03
Margarit, Joan
Actors culturals
00:00:59
Tura, Montserrat
Govern de Catalunya
00:00:58
El Afifi, Muhamad
Món associatiu
00:00:52
Soler, Iván
Actors culturals
00:00:51
García, Maite
00:00:50
Gargallo, Maite
Administració local no
catalana
Actors del món sanitari
Díez, Míriam
Experts
00:00:39
Ortiz, Javier
Actors del món sanitari
00:00:38
Santamaria, Santos
Món associatiu
00:00:38
Benach, Ernest
Parlament de Catalunya
00:00:37
Clos, Joan
00:01:10
00:00:42
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Aldea, Ramon (català resident Altres
a Madrid)
Manrique, Roberto
Món associatiu
00:00:35
Barceló, Àngels
Actors culturals
00:00:31
Luengo, Jesús
Actors econòmics
00:00:30
Lafuente, Marisa
Actors culturals
00:00:28
00:00:35
00:00:31
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
00:00:28
Fernández de la Vega, María
Teresa
Bassora, Xavier
Govern de l'Estat
00:00:27
Universitats i ensenyament
00:00:27
Sáez, Ferran
Universitats i ensenyament
00:00:25
Rajoy, Mariano
PP
00:00:24
Sánchez, Olga
Administració de justícia
00:00:22
Sense identificar (propietari
d'un bar)
Martín, Elena
Actors econòmics
00:00:21
Actors del món sanitari
00:00:21
Ayala, Félix Ángel
Actors econòmics
00:00:18
Falconi, Norma
Món associatiu
00:00:18
Marín, Francesc-Xavier
Universitats i ensenyament
00:00:17
Joan Carles I
Corona
00:00:16
Herrero, Alicia
Món associatiu
00:00:14
Aylagas, Faustino
Actors econòmics
00:00:13
Maria (membre de la Fundació Món associatiu
Intervida)
Goyarte, Rita
Món associatiu
00:00:13
Acebes, Ángel
PP
00:00:08
Otegi, Arnaldo
Sozialista Abertzaleak
00:00:08
Piqué, Josep
PPC
00:00:03
00:00:11
173
00:46:08 Dia Internacional de la Dona Treballadora (TER)
00:41:21 Operació sortida i tornada de les vacances de
Setmana Santa (TER)
00:33:01 Immigració (TER)
00:32:03 Setmana Santa 2005 (TER)
Pons, Conxita
Món associatiu
00:02:38
Aldavert, Silvia
Món associatiu
00:02:31
Llàtser, M. Glòria
Actors econòmics
00:02:13
Sipi, Remei
Món associatiu
00:01:07
Simó, Anna
Govern de Catalunya
00:00:58
Gilbert, Napua S.
Actors culturals
00:00:47
Selva, Marta
Govern de Catalunya
00:00:44
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
00:00:39
García, Jesús
Món associatiu
00:00:36
Peña, Vicky
Actors culturals
00:00:32
Cervera, Montserrat
Món associatiu
00:00:30
M. Teresa (membre de l'AV
del Turó de la Peira)
Santos, Amada
Associacions de veïns
00:00:24
Món associatiu
00:00:23
Joaquina (membre de l'AV del Associacions de veïns
Turó de la Peira)
Cruells, Eva
Actors culturals
00:00:16
Justribó, Dani
Món associatiu
00:00:15
Fortuny, Teresa
Sindicats
00:00:12
Plans, Mont
Actors culturals
00:00:07
Serrano, Lluís
00:10:15
Tomàs (agent dels Mossos
d'Esquadra)
Díaz, Valeriano
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Actors econòmics
Olmos, Rafael
Govern de Catalunya
00:00:41
Mosquera, Enrique
Món associatiu
00:01:04
Sánchez, Begoña
Món associatiu
00:01:01
López, Bernabé
Actors culturals
00:00:58
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
00:00:52
Correa, Rómulo
Món associatiu
00:00:31
Mazharul, Ratan (immigrant)
Altres
00:00:30
Rangel, Joan
Govern de l'Estat
00:00:28
Erazo, Alejandro
Món associatiu
00:00:26
Sibell (immigrant)
Altres
00:00:22
Mumir, Amir (immigrant)
Altres
00:00:21
Falconi, Norma
Món associatiu
00:00:19
Valenzuela, Celia Cristina
Món associatiu
00:00:18
00:00:59
00:00:44
Rafik, Muhammad (immigrant) Altres
00:00:15
Ilyas, Javed
Món associatiu
00:00:15
Jamal (membre de la
Plataforma per a la
Regularització Sense
Condicions)
García, Hugo
Món associatiu
00:00:06
Administració de l'Estat
espanyol
Organitzacions empresarials
00:01:26
00:00:44
Pareja, Asun
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors econòmics
Huguet, Josep
Govern de Catalunya
00:00:20
De Gracia, Mariano
00:00:18
Montse (restauradora)
Administració de l'Ajuntament
de Barcelona
Actors econòmics
André, Marién
Govern de Catalunya
00:00:17
Fernández de Alarcón,
Enrique
Portabella, Jordi
174
00:00:16
00:00:48
00:00:35
00:00:17
00:29:58 Comissió d'investigació per l'esfondrament del
Carmel (TER)
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
00:01:47
Julià, Jordi (exdirector general Altres
de Ports i Transports)
Serra, Ramon
Govern de Catalunya
00:01:26
Clos, Joan
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
ICV-EA
00:00:55
Borràs, Xavier (exdirector
general de GISA)
Tersol, Mateu
Altres
00:00:30
Govern de Catalunya
00:00:24
Rull, Josep
CiU
00:00:23
Puig, Felip
CiU
00:00:22
Vendrell, Francesc
PPC
00:00:20
Ridao, Joan
ERC
00:00:14
Sirera, Daniel
PPC
00:00:13
Tubau, Francesc
Món associatiu
00:03:53
Mas de Xaxàs, Xavier
Actors culturals
00:02:08
Pérez, Ignasi
Universitats i ensenyament
00:02:02
Palol, Roser
Món associatiu
00:01:04
Massana, Pilar
Món associatiu
00:00:34
Bono, José
Govern de l'Estat
00:00:12
Estivill, Eduard
Actors del món sanitari
00:02:47
Tura, Montserrat
Govern de Catalunya
00:00:30
Rodríguez Martos, Alicia
Altres entitats públiques
00:00:23
Alonso, José Antonio
Govern de l'Estat
00:00:11
Narváez, Francesc
00:01:12
Moreu, Eduard
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Món associatiu
Milà, Salvador
Govern de Catalunya
00:00:22
Coromines, Andreu
Món associatiu
00:00:15
Boada, Joan
00:19:15 2n aniversari de l'inici de la guerra a l'Iraq (TER)
00:19:00 Accidents de trànsit (TER)
00:18:49 Dia Mundial de l'Aigua (TER)
00:18:31 Violència domèstica (TER)
00:16:21 Impugnació de la candidatura d'Aukera Guztiak a
les eleccions autonòmiques basques (TER)
00:00:43
00:01:02
Padilla, Lara
Món associatiu
00:00:53
Miquel, Josep Maria
Administració de justícia
00:00:31
Álvarez, Marta
Administració de l'Ajuntament
de Barcelona
Administració de justícia
00:00:20
Administració de l'Estat
espanyol
Altres
00:00:10
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres
00:00:28
Garcia, Vanessa
00:18:02 Polèmica als EUA pel cas de la malalta en estat
vegetatiu Terri Schiavo (TER)
00:00:41
Sense identificar (víctima de la Altres
violència domèstica)
Sanahuja, Maria
Administració de justícia
Comas, Montserrat
00:18:22 Onada de fred àrtic (28/02/05) (TER)
00:01:07
Juan (usuari afectat per les
cancel·lacions de vols)
Narváez, Francesc
Mario (usuari afectat per les
cancel·lacions de vols)
Subirach, Gustavo
00:01:00
00:00:18
00:00:38
00:00:15
Món associatiu
00:00:51
Bau, Aurora
Món associatiu
00:00:33
Xalabarder, Eudald
Món associatiu
00:00:29
Ibarretxe, Juan José
Administració autonòmica no
catalana
Aukera Guztiak
00:00:47
Rodríguez de Lera, María
Jesús
López Aguilar, Juan Fernando Govern de l'Estat
00:00:46
Puigcercós, Joan
ERC
00:00:27
Fernández Bermejo, Mariano
Administració de justícia
00:00:21
Blanco, José
PSOE
00:00:20
Atutxa, Juan María
Administració autonòmica no
catalana
00:00:15
00:00:27
175
00:14:01 Any del Quixot (TER)
00:13:48 Traçat del TGV a Catalunya (TER)
Riera, Carme
Actors culturals
00:00:50
Giménez-Frontín, José Luis
Actors culturals
00:00:22
Martínez, Rafa (propietari de
l'edició més petita del Quixot)
Isern, Gabriel
Altres
00:00:22
Actors culturals
00:00:21
Quintela, Júlia
Actors culturals
00:00:18
Clos, Joan
00:01:15
Vallejo, Pere
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Món associatiu
Capdevila, Trini
Associacions de veïns
00:00:33
Ligüerre, Jordi
Associacions de veïns
00:00:27
Escofet, Jordi
Associacions de veïns
00:00:22
Cardelús, Ignasi
00:00:22
Marín, Josep
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Associacions de veïns
Pujol, Pilar
Món associatiu
00:03:09
Chavarria, Dolors (mare
homosexual)
Leira, Enric
Altres
00:00:56
00:00:52
Vallès, Josep Maria
Associacions i col·lectius
professionals
Govern de Catalunya
Sánchez, Gemma
Món associatiu
00:00:27
Moraleda, Imma
00:13:24 Adopció d'infants per part de parelles
homosexuals (TER)
00:13:19 Fòrum 2004 (TER)
00:00:19
00:00:12
00:00:27
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Fernández Díaz, Alberto
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Trias, Xavier
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
00:01:45
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:00:29
Acebes, Ángel
PP
00:00:25
Puigcercós, Joan
ERC
00:00:25
Rajoy, Mariano
PP
00:00:11
00:11:13 Terratrèmol a Indonèsia (28/03/05) (TER)
Goula, Xavier
00:03:22
00:10:29 Debat sobre la reforma de l'Estatut (TER)
Saura, Joan
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Govern de Catalunya
Piqué, Josep
PPC
00:00:52
Duran i Lleida, Josep Antoni
CiU
00:00:31
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
00:00:24
Clos, Joan
00:00:19
Pujol, Jordi
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
CiU
Sevilla, Jordi
Govern de l'Estat
00:00:12
Batet, Josep Maria
Universitats i ensenyament
00:00:47
Gené, Rosa
Experts
00:00:43
Bergua, Antoni
Món associatiu
00:00:36
Cendra, Josep Maria
Actors econòmics
00:00:28
Mates, Maria
Actors econòmics
00:00:20
González, Núria
Actors econòmics
00:00:17
Savala, Mònica
Actors culturals
00:00:39
Torrent, Montse
Món associatiu
00:00:33
Portabella, Jordi
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Món associatiu
00:00:18
00:12:25 Primer aniversari de la victòria del PSOE en les
eleccions generals del 14-M (TER)
00:10:03 Els espanyols no s'han acostumat a calcular amb
euros després de tres anys de la seva entrada en
vigor
00:09:53 Dia Mundial del Consumidor (TER)
Clos, Joan
00:01:09
Argemí, Jordi
176
00:01:04
00:00:40
00:01:13
00:01:19
00:00:13
00:00:10
00:09:25 Llei orgànica d’educació (TER)
Pujol, Josefina
Sindicats
00:00:31
Cid, Marta
Govern de Catalunya
00:00:26
Rius, Carolina
Sindicats
00:00:25
Abelló, Lola
Món associatiu
00:00:24
Pastor, Ana
PP
00:00:20
Sansegundo, María Jesús
Govern de l'Estat
00:00:15
Jiménez, Juan
Sindicats
00:00:45
Montero, Juan
Sindicats
00:00:41
Faura, Josep
Actors econòmics
00:01:44
Comas, Maria Àngels
Actors econòmics
00:00:36
Gemma (venedora del mercat Actors econòmics
de la Boqueria)
Sense identificar (clienta
Altres
afectada per l'augment del
preu de les verdures)
Francesc (client)
Altres
00:00:35
00:08:11 Desarticulació d'una xarxa de blanqueig de diners Núñez, Francisco Javier
Experts
a Marbella (TER)
López Aguilar, Juan Fernando Govern de l'Estat
00:00:20
00:09:24 Deslocalització d'empreses (TER)
00:08:52 Mercabarna rep la baixada de les temperatures
amb una pujada de les verdures
00:08:03 La Festa de Sant Medir reparteix deu tones de
caramels
00:00:07
00:00:07
00:00:20
Salinas, Antonio
Administració de justícia
00:00:07
Martínez, Ricard
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
00:02:48
ERC
00:00:46
Cortés, Sònia
00:08:00 Acord de transparència, autolimitació de despeses Vendrell, Xavier
electorals i finançament dels partits (TER)
Puig, Felip
00:00:20
CiU
00:00:42
Montilla, Josep
PSC
00:00:41
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:00:32
Camats, Dolors
ICV-EA
00:00:22
Mas, Artur
CiU
00:00:17
Actors culturals
00:01:34
Universitats i ensenyament
00:01:23
Govern de Catalunya
00:00:53
Tebar, Beatriz
Universitats i ensenyament
00:00:44
Rajoy, Mariano
PP
00:00:51
Fernández de la Vega, María
Teresa
Bargalló, Josep
Govern de l'Estat
00:00:21
Govern de Catalunya
00:00:16
Oliveros, Samuel (afectat de
tuberculosi)
Ospina, Jesús
Altres
00:01:00
Experts
00:00:32
Caylà, Joan
Altres entitats públiques
00:00:18
Altet, Maria Neus
Actors del món sanitari
00:00:10
Cabeza, Jeanne
Món associatiu
00:00:05
Tura, Montserrat
Govern de Catalunya
00:01:16
Tomàs (agent dels Mossos
d'Esquadra)
Navarro, Pere
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Govern de l'Estat
00:00:58
00:07:12 Queixes dels veïns de Gavà pel soroll de la
tercera pista de l'aeroport del Prat (TER)
Peña, Fernando
Associacions de veïns
00:01:03
Pestaña, Dídac
00:00:42
00:07:07 Centenars de detinguts a 66 països en una
operació contra la pederàstia a internet
Conde-Pumpido, Cándido
Govern de les administracions
locals catalanes
Administració de justícia
Ortiz, Ángel Luis
Altres institucions de l'Estat
00:00:23
Alonso, José Antonio
Govern de l'Estat
00:00:21
Tura, Montserrat
Govern de Catalunya
00:00:26
Milà, Salvador
Govern de Catalunya
00:00:15
Bustos, Manel
Govern de les administracions
locals catalanes
00:00:15
00:07:52 El Cirque du Soleil estrena Dralion i anuncia una
Flynn, Patrick
nova pròrroga a Barcelona
00:07:48 Entra en vigor el reglament que desenvolupa la llei Estruch, Anna
del menor
Font, Josep
00:07:37 Retirada de símbols franquistes (TER)
00:07:23 Dia Mundial de la Tuberculosi (TER)
00:07:13 Mesures del Govern català per reduir els
accidents de trànsit (TER)
00:06:52 Explosió en un habitatge de Sabadell (TER)
00:00:09
00:00:29
177
00:06:41 Tsunami al sud-est asiàtic (TER)
Carreño, Emilio
Serrat, Ramon
00:06:32 El barri de la Sagrera pateix obres de
l'intercambiador del metro
00:05:38 Fira Barcelona acull el Saló Internacional de la
Bellesa Cosmobelleza
00:05:35 El grup Celtic Chaos actua a Barcelona per
celebrar el dia irlandès de Saint Patrick
00:05:35 Les AV de Barcelona han fet un gran treball pel
barris al llarg dels anys
00:05:31 Els catalanistes de la CADCI perden la lluita
judicial per recuperar el que va ser el seu edifici
00:01:59
00:01:05
Sense identificar (usuària del Altres
metro afectada per les obres a
l'estació de metro Sagrera)
Méndez, Oleguer
Associacions de veïns
00:00:42
Jubany, Jordi
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Altres
00:00:26
Parlament de Catalunya
00:02:45
Actors econòmics
00:01:16
00:00:33
Palos, Xavier
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors econòmics
Escribà, Carme
Sindicats
00:00:36
Cid, Marta
Govern de Catalunya
00:00:17
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
00:00:13
Domènech, Xavier
Actors econòmics
00:00:52
Rañé, Josep Maria
Govern de Catalunya
00:00:33
Saura, Jaime
Experts
00:00:20
Sans, Cristina
Actors econòmics
00:00:15
Dalmau, Gregor
Actors econòmics
00:00:08
López, Manel
Actors culturals
00:01:38
Fernández, Eva
Associacions de veïns
00:01:14
Baiget, Mª Lluïsa
Associacions de veïns
00:00:52
Giró, Jordi
Associacions de veïns
00:00:47
Sense identificar (usuari del
metro afectat per les obres a
l'estació de metro Sagrera)
00:06:18 Antoni Tàpies lliura un dels seus quadres del 1971 Benach, Ernest
al Parlament de Catalunya
00:05:43 Lliurament dels 7a edició dels Premis
Verdaguer, Xavier
Emprenedors de Barcelona
Rojo, Maravillas
00:05:42 Preinscripcions i matriculacions a centres
educatius (TER)
Administració de l'Ajuntament
de Barcelona
Universitats i ensenyament
00:00:33
00:00:12
00:00:22
Barrera, Agustí (antic membre Altres
del CADCI)
Turró, Antoni
Món associatiu
00:01:40
Güell, Pilar (treballadora del
Zoo)
Martín, Enric (aspirant a
bomber)
Aparici, Marià (aspirant a
bomber)
Solà, Jaume
Altres
00:01:26
Altres
00:03:08
Altres
00:01:28
Govern de Catalunya
00:00:53
Luque, Ramon
Govern de Catalunya
00:00:45
Bombí, Toni
00:00:17
Rifà, Fina
Govern de les administracions
locals catalanes
Actors culturals
Font, Toni
Món associatiu
00:00:50
Rognoni, Glòria
Actors culturals
00:00:38
Paradell, Lluís
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Govern de Catalunya
00:00:50
00:05:08 Mossos i Guàrdia Urbana disposaran d'una oficina Clos, Joan
de coordinació a Barcelona
Perdiguero, Laurio
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Associacions de veïns
00:00:49
00:05:08 Els veïns de la Bordeta es mostren descontents
pel retard del pla urbanístic de Can Batlló
00:05:06 Desmantellament d'una xarxa de falsificació
d'euros (TER)
00:05:05 El Palau de la Virreina fa un repàs de la trajectòria
del fotògraf Eugeni Forcano
00:05:01 Tres joves apassionats per la música emeten cada
dia en Scanner FM a traves de Ràdio Gràcia
Cardiel, Francesc
Actors econòmics
00:01:04
Molinero, Joan Carles
00:00:14
Forcano, Eugeni
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Actors culturals
Sokolowicz, Bruno
Actors culturals
00:03:57
00:05:26 El Zoo organitza activitats lúdiques per descobrir
els animals durant la Setmana Santa
00:05:23 Aspirants a bombers es preparen per les 30
places convocades a oposicions
00:05:23 Amenaça de sequera (TER)
00:05:22 La Sala Rovira de Barcelona exposa dibuixos per
a nens de la dibuixant Fina Rifà
00:05:18 Reportatge sobre el grup de teatre social de la
cooperativa Femarec de persones amb
discapacitats psíquiques
00:05:09 S'ha criminalitzat massa el grup juvenil Latin Kings
Tura, Montserrat
178
00:01:05
00:03:45
00:00:22
00:00:20
00:04:11
00:05:00 Barcelona assumeix fins el 2006 la presidència de Bascuñán, Maribel
la Comunitat de Ciutats Ariane
Gómez, Lluís
Clos, Joan
00:04:49 Presentació de l'obra Irreversabilitat en
homenatge al País Basc al Convent dels Àngels
Saramago, José
Ibarretxe, Juan José
Universitats i ensenyament
00:00:24
Altres entitats públiques
00:00:17
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
00:00:17
00:00:45
00:00:51
Bargalló, Josep
Administració autonòmica no
catalana
Govern de Catalunya
00:04:49 Una nova rentadora que llegeix les empremtes
dactilars millora el repartiment de les tasques de la
llar
00:04:47 Reportatge sobre el Centre de Menors de Palausolità i Plegamans
00:04:42 Un nou programa a les escoles ajuda els nens
nouvinguts a parlar català
00:04:41 Marcel Gorgori presenta el seu llibre Aquella nit, a
l'Òpera
00:04:41 Augmenta el 30% l'ús de les aigües freàtiques a
Barcelona durant el 2004
Torres, Pep (inventor)
Altres
00:01:15
Díaz, Pere
00:01:39
Igual, Carme
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Universitats i ensenyament
Gorgori, Marcel
Actors culturals
00:02:35
Pasqual, Xavier
Actors econòmics
00:02:05
Narváez, Francesc
00:00:24
00:04:38 Els barcelonins suspenen l'Ajuntament en el
primer baròmetre després de la crisi del Carmel
Fernández Díaz, Alberto
00:00:42
00:01:29
00:04:36 Adolf Tobeña presenta Màrtirs mortífers, un llibre
sobre el perfil dels terroristes suïcides
00:04:34 Festival Sonar 2005 (TER)
Tobeña, Adolf
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Universitats i ensenyament
Palau, Enric
Actors culturals
00:00:51
00:04:33 Els propietaris dels after hours exigeixen una
normativa específica adaptada als seus horaris
00:04:32 Relleu en la presidència de Caixa Catalunya
(TER)
Martínez, Fernando
Organitzacions empresarials
00:01:05
Mas, Artur
CiU
00:00:27
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
00:00:25
Serra Ramoneda, Antoni
(expresident de Caixa
Catalunya)
Serra, Narcís
Altres
00:00:18
Puigdollers, Joan
00:00:54
00:00:23
00:01:52
Actors econòmics
00:00:16
00:04:29 Activistes antitransgènics planten un hort ecològic Montanyès, Xavi
a la seu de Novartis
00:04:27 El col·lectiu Turisme Tàctic organitza la ruta de la Ninou, Maite
infàmia per fer reflexionar als ciutadans
Maturana, Mariano
Món associatiu
00:02:26
Món associatiu
00:01:04
Món associatiu
00:00:34
00:04:27 Festes de Sant Josep Oriol a Ciutat Vella
Esteras, Josep Lluís
Món associatiu
00:01:59
00:04:25 Tancament de l'empresa Joyco a Alcarràs (TER)
Ramos, Pilar
Sindicats
00:00:36
Serra, Gerard
Govern de les administracions
locals catalanes
Govern de Catalunya
00:00:17
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Altres
00:00:15
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres
00:00:22
Rañé, Josep Maria
Nadal, Pilar
00:04:24 Comença l'enderrocament del polígon industrial
de Can Ricart
00:04:23 El Versus Teatre estrena l'obra Venècia, dirigida
per Ever Blanchet
00:04:20 Ricard Reguant presenta al Teatre Novedades
Cantant sota la pluja
00:04:19 Es presenten a Barcelona cursos per atendre
nens amb hiperactivitat
00:04:18 La Generalitat augmentarà la inversió en recerca i
desenvolupament
00:04:16 Eleccions autonòmiques al País Basc (TER)
Cendra, Joan (treballador de
Can Ricart)
Narváez, Francesc
Cubelles-Ardariu, Josep (veí
contrari a l'enderrocament de
Can Ricart)
Bruc, Araceli
00:00:15
00:01:00
00:00:17
Actors culturals
00:01:00
Blanchet, Ever
Actors culturals
00:00:36
Reguant, Ricard
Actors culturals
00:00:34
Artigas, Josep
Actors del món sanitari
00:00:41
Blanco, Julià
Experts
00:01:06
Llamazares, Gaspar
IU
00:00:26
Ibarretxe, Juan José
Administració autonòmica no
catalana
PP
00:00:25
Elorriaga, Gabriel
00:00:23
179
00:04:16 L'Any de la Gastronomia ensenyarà a cuinar plats Portabella, Jordi
saludables a 80.000 joves
00:04:14 El CCCB imparteix una master class de fotografia Kratochvil, Antonin
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
00:01:03
00:04:12 Comissió d'investigació de l'11-M (TER)
Rajoy, Mariano
PP
00:00:20
Acebes, Ángel
PP
00:00:13
00:04:12 Jordi Sabaté Pi lliura una gran obra escrita i
gràfica sobre primats i amfibis
00:04:10 Comencen les obres dels futurs ascensors als
blocs de la Mina Vella
00:04:09 La Fundació Romea obre les portes del seu
interior als espectadors
00:04:06 Festival Grec 2005 (TER)
Sabaté Pi, Jordi
Experts
00:02:10
Muntaner, Josep Maria
Experts
00:01:14
Camí, Roser
Actors culturals
00:01:03
Sitjà, Borja
Actors culturals
00:01:39
00:04:03 Projecte de llei de prevenció del tabaquisme
(TER)
Gómez, Marcelí
Organitzacions empresarials
00:00:44
Adan, Anna
Actors del món sanitari
00:00:26
00:03:59 L'Ajuntament de Barcelona crearà serveis per
Gomà, Ricard
cobrir les necessitats bàsiques dels sense sostre
00:03:59 Una jornada per a tècnics de salut explica com
Eritja, Roger
combatre el mosquit tigre
00:03:58 El Sant Jordi es converteix en un gran "guateque" Leslie
per acollir l'inici de la gira "60x60"
Loquillo
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Experts
00:00:56
Actors culturals
00:00:39
Actors culturals
00:00:29
00:03:56 El Gremi de restauradors demana que es regulin
els fluxos migratoris
Rañé, Josep Maria
Govern de Catalunya
00:00:43
Torres, Josep Maria
00:01:49
00:01:16
Organitzacions empresarials
00:00:19
00:03:55 CCOO de Catalunya celebra el seu 40è aniversari Coscubiela, Joan
entre records i vivències
Fidalgo, José María
Sindicats
00:00:39
Sindicats
00:00:17
00:03:54 L'afició per la lectura es perd durant
l'adolescència, segons un estudi
00:03:53 El Festival Solo para cortos projecta més de 50
curtmetratges d'aspectes problemàtics
Actors culturals
00:00:42
Sense identificar (organitzador Actors culturals
del Festival Solo para cortos)
Lapiedra, Jordi
Actors culturals
00:00:23
Peña, Dora
Actors culturals
00:00:18
Sense identificar
(organitzadora del Festival
Solo para cortos)
Luna, Bigas
Actors culturals
00:00:17
Actors culturals
00:00:26
Govern de Catalunya
00:00:55
Sindicats
00:01:05
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors econòmics
00:00:19
Actors econòmics
00:00:12
Govern de Catalunya
00:00:27
Actors culturals
00:00:20
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:00:17
Formosa, Feliu
Actors culturals
00:00:16
Mascarell, Ferran
00:00:14
Vilagut, Marta
00:03:51 Bigas Luna arriba a Barcelona per trobar
personatge per la seva pròxima pel·lícula
00:03:50 Les Oficines de Turisme Juvenil recullen des
Rosàs, Marta
d'avui les sol·licituds per fer colònies d'estiu en
centres públics
00:03:48 La Guàrdia Civil es queixa de les normes estrictes Cabrera, José
que reben
00:03:48 La guia Sortim recull els bars i restaurants més
Portabella, Jordi
característics del Modernisme
Sánchez, José M.
Nubilas, Jacobo
00:03:47 La Cultura catalana participarà com a convidada a Mieras, Caterina
la Fira de Frankfurt del 2007
Pujol, Ester
00:00:23
00:00:17
Herralde, Jordi
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
00:03:44 Aficionats i músics creen la Societat del Blues de
Barcelona per recuperar aquest estil
Serra, Ernan "Chino"
Actors culturals
00:00:43
Ventosa, Joan
Actors culturals
00:00:37
00:03:44 El sindicat de metges de Catalunya no vol
integrar-se al nivell assistencial de 36 hores
00:03:43 Les treballadores de neteja de l'Hospital Trias i
Pujol de Badalona es declaren en vaga
00:03:41 Incendi en una nau de Badalona (TER)
Martínez, Patricio
Sindicats
00:00:38
Bergman, Rafi
Sindicats
00:00:16
Bosch, Francesc
Actors econòmics
00:00:14
Colàs, Josep
00:00:10
Pellejo, Gregoria
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Actors econòmics
Marcos, Lluís
Associacions de veïns
00:00:36
00:03:41 Comença la tercera i última fase de reconstrucció
dels carrers del districte de les Corts
180
00:00:14
00:00:38
00:03:40 Arrestat un home a Gurb per emmagatzemar 750
kg de goma-2 en mal estat
00:03:40 Es creen els Premis Internacionals Terenci Moix
Sense identificar (agent dels
TEDAX)
Moix, Anna Maria
Administració de l'Estat
espanyol
Actors culturals
00:00:13
Coixet, Isabel
Actors culturals
00:00:35
00:03:37 Mostra de llibres desplegables a l'Espai Cultural
Cruañes, Carme
Caja Madrid
00:03:35 La biòloga Anna Veiga dirigirà el Banc de Cèl·lules Veiga, Anna
Mare
Izpisúa, Juan Carlos
Actors culturals
00:00:54
Experts
00:00:52
Experts
00:00:28
00:03:35 Els maquinistes dels Ferrocarrils de la Generalitat Juncadella, Oriol
estaran de vaga tots els dilluns i dimecres de març
i abril
00:03:33 La Generalitat obre una campanya per
Aragó, Matilde
promocionar el català a l'administració de justícia
Clèries, Núria
Administració de la Generalitat
de Catalunya
00:00:19
Administració de justícia
00:00:39
Govern de Catalunya
00:00:38
00:03:32 Masllorens converteix la Vila Olímpica en un plató Masllorens, Raimon
de cinema per rodar Sense tu
Gutiérrez, Quim
Actors culturals
00:00:50
Actors culturals
00:00:38
Munné, Pep
Actors culturals
00:00:38
Cid, Marta
Govern de Catalunya
00:00:52
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
00:00:31
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
00:00:45
ERC
00:00:15
CiU
00:00:09
Saura, Joan
Govern de Catalunya
00:00:08
Fernández Díaz, Alberto
00:01:02
Tresserras, Josep
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Món associatiu
Alonso, Miren
Món associatiu
00:00:31
Sala, Rosa María (tutelada de Món associatiu
la Fundació Aspanias)
Guillot, Jordi
ICV
00:00:20
Ridao, Joan
ERC
00:00:27
Frouchtmann, Susana
Actors culturals
00:00:47
Miró, Antoni
Actors culturals
00:00:31
00:03:09 Exposició Del nou realisme a la figuració lliure a la Cerezo, Patrícia
Galeria d'Art Barcelona
00:03:09 El Poble Espanyol instal·la 270 metres quadrats
Portabella, Jordi
de plaques solars
Abellà, Joan
Actors culturals
00:01:02
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Experts
00:00:45
00:03:08 Cimera internacional sobre democràcia, terrorisme De Borbó, Felip
i seguretat (TER)
00:03:05 Surt al carrer la nova revista 33RPM
Capellades, Lluís
Corona
00:00:50
Actors culturals
00:01:44
00:03:05 L'Hospital de Sant Pau organitza una cursa per
impulsar l'exercici físic
00:03:04 Els xiringuitos de Barcelona volen un acord
municipal per ampliar l'horari
00:03:03 Llei d'horaris comercials (TER)
Serra, Ricard
Actors del món sanitari
00:00:40
Pallarols, Roger
Organitzacions empresarials
00:00:43
Huguet, Josep
Govern de Catalunya
00:00:18
Batlló, Josep
Actors econòmics
00:00:17
Teresa (comerciant)
Actors econòmics
00:00:13
Govern de l'Estat
00:00:20
Actors culturals
00:00:34
Universitats i ensenyament
00:00:35
Altres
00:00:23
Altres
00:00:18
00:03:31 69 mil alumnes catalans es beneficiaran dels
Plans Educatius d'Entorn
00:03:25 El Tibidabo invertirà 50 milions d'euros a canviar
Martí, Carles
de cara i guanyar visitants
00:03:24 Una exposició al Museu Egipci mostra més de 200 Clos, Jordi
joies faraòniques
00:03:24 Llei que regula la figura del conseller primer del
Ridao, Joan
Govern català (TER)
Homs, Francesc
00:03:23 Carta Municipal de Barcelona (TER)
Trias, Xavier
00:03:23 La Fundació tutelar de disminuïts psíquics
Aspanias celebra el seus divuit anys
00:03:21 Les set formacions catalanes es reuneixen per
millorar les relacions
00:03:17 El Palau de la Virreina repassa els dissenys
d'Antoni Miró
00:03:01 Detenen el número dos de l'aparell militar d'ETA i Alonso, José Antonio
la seva companya a França
00:03:00 Estrena de l'espectacle de percussió Stomp al
Cresswell, Luke
Teatre Tívoli
00:02:56 Dotze hores seguides de concerts al Conservatori Martí, David
Municipal de Música de Barcelona
Martínez, Carlos (alumne de
violí)
Serret, Anna (alumna de
piano)
00:00:45
00:00:30
00:00:59
00:00:33
00:00:32
00:00:26
181
00:02:51 El col·lectius de monitors de lleure lluiten per
aconseguir conveni propi
Redondo, Rafi
Sindicats
00:00:27
Ruiz, Rafael
Universitats i ensenyament
00:00:18
Ribas, Ramon
Món associatiu
00:00:14
00:02:50 Sergi Belbel serà el nou director del TNC a partir
de la pròxima temporada
00:02:50 Sinistralitat laboral (TER)
Belbel, Sergi
Actors culturals
00:00:45
Pinto, José Luis
Món associatiu
00:00:35
00:02:48 CaixaFòrum presenta l'espectacle Barbatuques,
un musical sense instruments
00:02:48 Dos milions i mig de persones van banyar-se al
litoral català durant el 2004
00:02:47 La Generalitat engega els tràmits per crear una
oficina antifrau a Catalunya
00:02:44 Testimoni d'un aficionat meteorològic en el dia
internacional de la meteorologia
00:02:42 Ciutats europees es reuneixen al barri de la Mina
per parlar sobre els barris degradats
00:02:40 L'entitat Nou Barris Acull reclama a l'Ajuntament
més pressupost
00:02:38 600 espais començaran a rehabilitar-se a
Barcelona
00:02:37 La Generalitat posarà en marxa l'Observatori de
Turisme de Catalunya per potenciar el sector
00:02:35 Polèmica entorn el trasllat a Barcelona de la seu
de la CMT (TER)
00:02:35 Es reformen les lloses malmeses del Passeig de
Gràcia
00:02:34 La Societat d'Estudis de la Verneda Alta edita un
llibre sobre la feina veïnal a Sant Martí
00:02:33 Es presenta una guia per donar a conèixer
l'endometriosi
Barboza, Fernando
Actors culturals
00:00:13
Mayol, Imma
00:00:36
Bargalló, Josep
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
Folch, Joan
Experts
00:00:39
Simó, Anna
Govern de Catalunya
00:00:45
Josemi (membre de
l'associació Nou Barris Acull)
Martí, Carles
Món associatiu
00:00:44
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
00:00:23
00:00:58
Reina, Francesc
Administració autonòmica no
catalana
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Universitats i ensenyament
Schmid, Corina
Món associatiu
00:00:28
Del Pozo, Jesús
Actors del món sanitari
00:00:25
Altres
00:00:12
Corts Generals
00:00:27
ERC
00:00:17
Huguet, Josep
Merry del Val, Fernando
Lucchetti, Josep Maria
Mari Mar (afectada
d'endometriosi)
00:02:32 Polèmica per l'ús de llengües cooficials al Congrés Marín, Manuel
de Diputats (TER)
Puigcercós, Joan
00:00:53
00:00:42
00:00:42
00:00:30
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
00:00:14
Borràs, Josep Maria
Actors del món sanitari
00:00:14
Alibek, Pius
Actors culturals
00:00:22
Domènech, Montserrat
Món associatiu
00:00:11
Candel, Francesc
Actors culturals
00:00:11
Sense identificar (agent
especial del servei secret
israelià)
San Agustín, Fernando
Altres
00:00:40
Experts
00:00:30
00:02:25 L'antropòleg Claude Lévi-Strauss rep el premi
Internacional Catalunya
Rubert de Ventós, Xavier
Actors culturals
00:00:13
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:00:10
00:02:25 Futur incert per al Parc de les Aus de Vilassar de
Mar per culpa d'un litigi familiar
Duran, Noemí (portaveu dels
treballadors del Parc de les
Aus de Vilassar)
Fonseca, Rosa (demandant)
Altres
00:00:16
Altres
00:00:14
00:02:21 Veïns del barri de la Mercè demanen un centre
sanitari més proper
Ramírez, Lleonard
Món associatiu
00:00:32
Altimiras, Xavier
Altres entitats públiques
00:00:29
00:02:20 Es posa en marxa el Pla de manteniment integral
de l'Ajuntament al districte de Sant Andreu
00:02:19 Es celebra a Barcelona la III Conferencia
Internacional sobre el cromosoma 21
Cardelús, Ignasi
00:00:17
Caparrós, Noemí
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors econòmics
Serés, Agustí
Actors del món sanitari
00:00:14
00:02:32 Brot de legionel·losi a l'Hospital Duran i Reynals
(TER)
00:02:28 Toti Soler homenatja Ovidi Montllor a la sala
l'Espai en el desè aniversari de la seva mort
00:02:26 Se celebra a Barcelona una Conferència
Internacional sobre terrorisme islàmic i atemptats
suïcides
00:00:21
Lamolla, Aurora
Actors econòmics
00:00:12
00:02:17 Mercabarna posa a disposició dels seus
treballadors una escola bressol
Hermoso, Mònica
Universitats i ensenyament
00:00:18
Pont, Xavier
Universitats i ensenyament
00:00:12
00:02:16 Veïns del Poblenou exigeixen que es paralitzi
l'ensorrament d'una fàbrica
Narváez, Francesc
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Associacions de veïns
00:00:29
Martínez, Manuel
182
00:00:22
00:02:16 La Generalitat promou la creació d'una Agència
per atendre a les persones dependents
Simó, Anna
Govern de Catalunya
00:00:35
Geli, Marina
Govern de Catalunya
00:00:27
00:02:15 Un centenar d'entitats cristianes reivindiquen els
valors familiars més tradicionals
00:02:14 Comerç dóna a conèixer els ajuts que rebran els
petits comerços
00:02:14 L'Ajuntament de Barcelona anuncia les obres
d'estabilització de les platges per d'aquí a uns
mesos
Silva, Manel
Món associatiu
00:00:17
Serret, Raimon
Govern de Catalunya
00:00:53
Sánchez Arcilla, Agustí
Universitats i ensenyament
00:00:30
Rodríguez Picó, Alfred
Experts
00:00:23
Mayol, Imma
00:00:16
00:02:13 Es recomana lligar bé les bicicletes a causa de
l'augment dels robatoris
Pere (portaveu de Biciclot)
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors econòmics
Ferrando, Haritz
Món associatiu
00:00:22
00:02:13 La Generalitat inicia un pla per comprar 1.500
hectàrees de sòl per a habitatge fins al 2008
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
00:00:45
Milà, Salvador
Govern de Catalunya
00:00:26
00:02:12 Assistents socials i psicòlegs ajuden a organitzar
la vida de gent amb dificultats
González, Pilar
Universitats i ensenyament
00:00:25
Carnicé, Enric
Món associatiu
00:00:18
00:02:11 La Casa del Món presenta el Turisme Comunitari
en fotografies
00:02:10 Catorze persones grans i sense família viuen en
les unitats de convivència de Sant Camil de
Càritas
00:02:10 Els investigadors aconsegueixen crear les
primeres "vedelles omega 3"
Torné, Olga
Món associatiu
00:00:24
González, Pilar
Universitats i ensenyament
00:00:23
Carnicé, Enric
Món associatiu
00:00:17
Siurana, Antoni
Govern de Catalunya
00:00:19
Bach, Àlex
Experts
00:00:18
Monfort, Josep Maria
Organitzacions empresarials
00:00:14
Cipriano, Xavi
Món associatiu
00:00:56
Milà, Salvador
Govern de Catalunya
00:00:21
Capellades, Joan
Govern de les administracions
locals catalanes
Actors econòmics
00:00:18
Altres
00:00:23
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Organitzacions empresarials
00:00:28
Actors econòmics
00:00:14
00:02:09 Augmenta el risc d'al·lèrgia per l'arribada de la
Domènech, Enric
primavera
00:02:08 El concurs Euroescola promou el coneixement de Trullos, Xavier
la Constitució europea entre els joves
00:02:08 L'Associació per la Defensa del Drets del Animals Cases, Manuel
alerten d'una manca d'infraestructures al 2007
Méndez, Carmen
Actors del món sanitari
00:00:12
Universitats i ensenyament
00:00:14
Món associatiu
00:00:24
Món associatiu
00:00:23
00:02:07 L'Ajuntament de Barcelona augmentarà el nombre Mayol, Imma
de plaques fotovoltàiques a Barcelona
00:02:06 El Govern català dóna llum verda a cinc projectes Bargalló, Josep
de llei
Saura, Joan
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
00:00:23
Govern de Catalunya
00:00:10
00:02:06 Exposició de fotos del dia a dia en Nicaragua a
l'Associació ciutadana anti-sida de Catalunya
00:02:02 El Col·legi de Periodistes exposa fotografies
d'Ovidi Montllor
Torné, Olga
Món associatiu
00:00:24
Aymerich, Pilar
Actors culturals
00:00:30
Raimon
Actors culturals
00:00:19
00:02:01 L'Aquàrium exhibeix temporalment la sípia, un
mol·lusc que durant aquesta època de l'any mor
d'esgotament de tant copular
00:02:01 La Fundació Tot Raval busca alternatives per
corregir el mercat Món Raval
Bultó, Patrici
Experts
00:00:23
Sánchez, Enric
Organitzacions empresarials
00:00:17
Grimal, Alexandre
Món associatiu
00:00:14
Patricio, Núria
Món associatiu
00:00:07
00:02:01 La nova llei d'urbanisme preveu la reserva d'un
20% del sòl per pisos de promoció pública
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
00:00:34
Reyna, Enric
Organitzacions empresarials
00:00:29
00:02:00 Ja es pot visitar Barcelona amb un nou mitjà de
transport individual autònom, el Segway
Torras, Edgar
Actors econòmics
00:00:15
00:02:09 Unes 500 persones protesten contra la
coexistència de conreus transgènics amb els
habituals
00:02:09 Milà inaugura una depuradora a Begues, al Baix
Llobregat
00:02:09 L'alberg In&Out ofereix un servei amb treballadors Pujol, Maria Josep
discapacitats
Molina, Jonathan (treballador
de l'alberg)
00:02:09 Els comerciants d'Hostafrancs denuncien les
García-Puga, Josep
pèrdues econòmiques degut a les obres del metro
Llanas, Lluís
Galera, Joan
00:00:25
00:00:26
00:00:18
00:00:24
183
00:01:59 La policia deté a Barcelona l'atracador de diversos Canalís, César
establiments
00:01:59 El Fòrum de la Ribera del Besòs proposa un pla
Roca, Joan
per preservar el patrimoni industrial de la ciutat
Tatjer, Mercè
Administració de l'Estat
espanyol
Món associatiu
00:00:26
Actors culturals
00:00:20
00:01:58 Un grup de defensors dels drets dels animals
Querol, Núria
protesten contra la indústria pelletera a Barcelona
00:01:57 El mercat de la Boqueria s'omple de productes
Portabella, Jordi
típics d'Osona en el marc de l'any de la
Gastronomia
00:01:57 La Sala Scenic es convertirà en un espai per a la Sánchez, Enric
cultura i l'espectacle
Martí, Carles
Món associatiu
00:00:39
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
00:00:42
Organitzacions empresarials
00:00:26
00:00:16
Clausell, Jordi
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Associacions de veïns
00:01:56 Una donació a un equip de Sant Joan de Déu
permetrà estudiar un càncer al sistema nerviós
infantil
00:01:56 Renovació de càrrecs a la Conferència Episcopal
(TER)
00:01:56 Un estudi de l'Ajuntament de Barcelona compara
els disset eixos comercials de la ciutat
00:01:55 L'atur baixa a Catalunya el 0,48% durant el febrer
Mora, Jaume
Actors del món sanitari
00:00:40
Blázquez, Ricardo
Església catòlica
00:00:18
Portabella, Jordi
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
00:00:25
00:01:55 Detenen tres persones a França per la seva
presumpta relació amb la banda terrorista ETA
00:01:55 Una setantena de veïns del barri Plus Ultra
reclamen un pla urbanístic a l'Ajuntament de
Barcelona
Fernández de la Vega, María
Teresa
Boix, Francesc
Govern de l'Estat
00:00:18
Associacions de veïns
00:00:24
Moraleda, Imma
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
00:00:13
Administració local no
catalana
Actors econòmics
00:00:14
Universitats i ensenyament
00:00:22
Actors culturals
00:00:29
Associacions de veïns
00:00:27
00:01:54 El Consell de les Arts establirà les línies d'actuació Bricall, Josep Maria
prioritàries de la cultura catalana
00:01:52 Presumpta malversació de fons públics a la
Geli, Marina
Fundació Puigvert (TER)
00:01:52 Científics de Madrid identifiquen la molècula que
Esteller, Manel
permet l'expansió del càncer
Valverde, Miguel Ángel
Govern de Catalunya
00:00:20
Govern de Catalunya
00:00:23
Experts
00:00:22
Universitats i ensenyament
00:00:21
00:01:52 Enderrocaran el famós edifici on hi ha el bar Can
Juanito de Gràcia
Castro, Carlos
Actors econòmics
00:00:24
Diloy, Noelia
Actors econòmics
00:00:23
Món associatiu
00:00:25
Món associatiu
00:00:25
Actors econòmics
00:00:12
Associacions de veïns
00:00:37
Món associatiu
00:00:24
Govern de l'Estat
00:00:15
00:01:56 Veïns d'Hostafrancs demanen que en l'antiga
fàbrica Hamsa s'instal·lin equipaments pel barri
Moraleda, Imma
Castellana, Francesc
00:01:55 Candidatura de Madrid pels JJOO del 2012 (TER) Maragall, Pasqual
Ruiz Gallardón, Alberto
00:01:54 Un centre terapèutic proposa curar malalties amb Amat, Alejandra
els sistema cromasònic dels sons i els colors
00:01:54 El Parc Científic de Barcelona obre les portes al
Malagrida, Rosina
barri per apropar la ciència als ciutadans
00:01:54 El Museu d'Història de Catalunya acull una mostra Martí, Josep
del moviment veïnal a Catalunya
Gasull, Josep
00:01:52 L'Institut Zafra del Clot ret un homenatge a Enric
Marco, Enric
Marco, un supervivent dels camps de concentració
nazi
00:01:51 Malgrat la llei que prohibeix la venda d'animals, a Pagerols, Susana
les Rambles se'n continuen venent
Sense identificar (venedor
d'animals a la Rambla)
00:01:51 Entitats de Ciutat Vella alerten de l'existència de
Mas, Maria
locals amb llicència errònia
00:01:50 Un grup d'Escoltes Catalans rehabilita pisos de
Gai, Marina
Ciutat Vella durant la Setmana Santa
00:01:50 Rajoy demana si és veritat que el Govern ha
Fernández de la Vega, María
mantingut reunions amb Batasuna
Teresa
Blanco, José
00:01:49 Torredembarra acull la tradicional trobada anual
de la Comunitat Islàmica de Catalunya
00:01:49 La companyia de dansa Gelabert-Azzopardi
presenta les seves últimes creacions
184
00:00:22
00:00:24
00:00:16
00:00:51
00:00:32
00:00:33
PSOE
00:00:13
Otegi, Arnaldo
Sozialista Abertzaleak
00:00:12
Rajoy, Mariano
PP
00:00:08
Ejbil, Said
Món associatiu
00:00:36
Gelabert, Cesc
Actors culturals
00:00:22
00:01:48 Puigcercós diu als socialistes que s'acaba el
Puigcercós, Joan
temps per fer les reformes acordades
00:01:48 El PPC denuncia la reducció progressiva de la
Fernández Díaz, Alberto
Guàrdia Urbana a Barcelona
00:01:48 El projecte d'urbanització del carrer d'Oristà manté Rabascall, Antoni
dividits els veïns del Barri de Vallbona
Gómez, Antonio (afectat per
les obres al carrer Oristà)
00:01:47 Els Mossos desmantellen a Girona una
Sala, Josep
distribuïdora de material nazi
00:01:47 Llei de millora de barris (TER)
Escarp, Assumpta
ERC
00:00:58
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors econòmics
00:00:58
Altres
00:00:22
00:00:24
00:00:27
00:01:47 La Generalitat aprova el Pla d'acció de
desenvolupament de les polítiques de dones a
Catalunya
00:01:46 Diferents projectes miren de trobar solucions al
problema de l'habitatge
00:01:45 L'Hospital Clínic disposarà del laboratori
automatitzat més complet d'Europa
Bargalló, Josep
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
Paricio, Ignacio
Experts
00:00:29
Belil, Francisco
Actors econòmics
00:00:26
Rodés, Joan
Actors del món sanitari
00:00:17
00:01:45 La Sala Muntaner acull el muntatge Esquena de
ganivet, del director mallorquí Pep Tosar
00:01:45 Mercats de Barcelona llança una targeta client per
fidelitzar els usuaris
00:01:44 Polèmica per les declaracions de Maragall
comparant el Govern amb una dona maltractada
(TER)
Tosar, Pep
Actors culturals
00:00:22
Portabella, Jordi
00:00:31
Maragall, Pasqual
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
Simó, Anna
Govern de Catalunya
00:00:19
Fernández de la Vega, María
Teresa
Breu, Ramon
Govern de l'Estat
00:00:06
Universitats i ensenyament
00:00:15
Altres
00:00:20
Altres
00:00:19
Universitats i ensenyament
00:00:36
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
00:00:22
Actors culturals
00:00:26
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de les administracions
locals catalanes
Govern de les administracions
locals catalanes
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres
00:00:29
Altres
00:00:10
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Organitzacions empresarials
00:00:09
00:00:20
Huguet, Josep
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
Aloy, Enric
Govern de Catalunya
00:00:15
Gasull, Carme
Món associatiu
00:00:28
Loshuertos, Pedro
00:00:32
Solà, Carles
Administració de l'Ajuntament
de Barcelona
Govern de Catalunya
Ferran, Oriol
Govern de Catalunya
00:00:11
Pla, Ricard
Actors culturals
00:00:21
00:01:44 Cinescola proposa impulsar l'educació a partir de
pel·lícules de temàtica concreta
00:01:43 Veïns d'un bloc del barri de Gràcia denuncien
Sònia (inquilina de la finca
mobbing immobiliari per part dels nous propietaris afectada)
Moll, Vicenç (llogater afectat
per mobbing immobiliari)
00:01:43 L'escola Vedruna promou la lectura entre els
Molist, Maria Carme
alumnes demanant-los que escriguin
00:01:43 Després de la finalització de les obres, el Mercat
Portabella, Jordi
de Santa Caterina podria obrir les portes el mes
d'abril
00:01:42 La nova temporada del Mas y Mas al Teatre
Mas, Joan
Poliorama comença amb ple absolut
00:01:42 Ciutat Vella té un nou pla d'usos que regula els
Martí, Carles
establiments de concurrència pública
00:01:42 Barcelona disposarà de 7.600 noves places
Hereu, Jordi
municipals d'aparcament el 2007
00:01:42 ICV abandona la regidoria d'Habitatge de
Niso, Muntsa
l'Ajuntament de Badalona
Arqué, Maite
00:01:41 La societat [email protected] i el grup Castellví signen un
Barceló, Miquel
conveni per la construcció d'un nou edifici
00:01:40 Queixes dels veïns perquè el solar al barri de Fort Chumilla, Anna Maria (veïna
Pienc s'ha convertit en una deixalleria
afectada per la brutícia)
Mercado, Vicente (veí afectat
per la brutícia)
Escarp, Assumpta
00:01:40 El 30% dels locutoris de Ciutat Vella son il·legals
Sánchez, Enric
Martí, Carles
00:01:37 Presentació del Consell de les Persones
Consumidores, un nou òrgan de representació i
consulta
00:01:37 L'Associació catalana d'amics del poble saharaui
presenta l'Onzena Caravana Solidària
00:01:37 L'Ajuntament de Barcelona ampliarà els serveis
dels promotors cívics a la ciutat
00:01:37 La Generalitat destinarà 488 milions a
desenvolupar el Pla d'infraestructures de
telecomunicacions de Catalunya
00:01:37 Es crearà a Sant Andreu un Centre Municipal de
Cultura Popular
00:00:33
00:00:24
00:00:24
00:00:23
00:00:23
00:00:14
00:00:32
00:00:16
00:00:21
00:00:16
00:00:17
185
00:01:37 Els veïns del barri del Congrés volen més
il·luminació per evitar els robatoris
Cardelús, Ignasi
Ayúcar, Belén
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Associacions de veïns
00:00:19
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Associacions de veïns
00:00:35
00:00:16
00:00:18
00:01:36 S'inicien les obres de manteniment a diversos
carrers de Sarrià-Sant Gervasi
00:01:36 Protesta veïnal a Ciutat Vella per l'enderrocament
d'edificis pel projecte Pou de la Figuera
Carreras, Katy
00:01:36 Les autoescoles de Barcelona amenacen de
boicotejar les proves per falta d'examinadors
00:01:36 Un projecte de la UB vol aconseguir que els
aparells electrònics interactuin intel·ligentment
00:01:35 Nou Barris celebra la 12a Trobada de
Monociclistes amb una bona participació
00:01:35 L'Aquàrium celebra el desè aniversari
García, David
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Organitzacions empresarials
López, José María
Universitats i ensenyament
00:00:16
Juanillo (monociclista)
Altres
00:00:11
Viñas, Oscar
Actors econòmics
00:00:12
00:01:35 Evacuat un col·legi de Sant Cugat pel
despreniment d'una placa del sostre
Reverter, Jordi
Món associatiu
00:00:17
Cid, Marta
Govern de Catalunya
00:00:13
00:01:35 Presumptes irregularitats al servei d’urgències de
l’Hospital Severo Ochoa (TER)
00:01:34 L'escriptora Flavia Company publica el llibre
Negoci rodó
00:01:34 El Parc de Collserola estrena la primavera amb
tallers i activitats pels infants
00:01:34 El Ballet Nacional de Marsella estrena espectacle
al Mercat de les Flors
00:01:34 Nombrosos experts participen al Simpòsium
internacional "El malalt i la cirurgia mínimament
invasiva" celebrat a Barcelona
00:01:33 Sarrià-Sant Gervasi comença un període de
remodelació
00:01:33 La reusenca Feli Manero presenta les seves obres
a la galeria Julia Carp
00:01:32 CaixaFòrum recupera l'ambient de les festes
majors de poble amb Les Violines
00:01:32 10è congrés a Barcelona de la Societat Espanyola
d'Hipertensió (TER)
00:01:32 Un projecte ensenya els nadons l'estimulació
afectiva a través de la música
00:01:32 La Coordinadora de Protectores d'Animals exigeix
la prohibició de la venda d'animals a les Rambles
00:01:31 L'escola d'enginyeria industrial de la UPC celebra
el Fòrum Universal d'Empresa
Lamela, Manuel
00:00:12
Company, Flavia
Administració autonòmica no
catalana
Actors culturals
Raventós, Isabel
Altres entitats públiques
00:00:25
Flamand, Frédéric
Actors culturals
00:00:16
Maynar, Manuel
Actors del món sanitari
00:00:13
Carreras, Katy
00:00:22
Manero, Feli
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
Lambregats, Simone
Actors culturals
00:00:16
Coca, Antonio
00:00:18
Querol, Elvira
Associacions i col·lectius
professionals
Universitats i ensenyament
Pagerols, Susana
Món associatiu
00:00:37
Fornarent, Jaume
Actors econòmics
00:00:17
Nso, Matias
Universitats i ensenyament
00:00:11
00:01:31 Se celebra a Barcelona la 2a Assemblea del
Consell Internacional d'Estibadors
00:01:31 La Generalitat gairebé ha doblat el pressupost
destinat al transport sanitari
00:01:31 Flamand presenta el seu darrer espectacle de
dansa al Mercat de les Flors
00:01:29 Nois i noies fins a 29 anys fan propostes sobre
l'oci nocturn a la ciutat de Barcelona dins del
projecte Joves i Nit
Navarro, Julio
Sindicats
00:00:32
Geli, Marina
Govern de Catalunya
00:00:25
Flamand, Frédéric
Actors culturals
00:00:20
González, Isaac
Actors culturals
00:00:21
Díaz, Meritxell (participant en
el projecte Joves i Nit)
Úzqueda, Àngel
Altres
00:00:08
Administració de l'Ajuntament
de Barcelona
Actors culturals
00:00:29
00:01:27 Repàs a les consultes formulades els últims 10
mesos a l'Oficina Habitatge de Ciutat Vella
00:01:27 Mercè Framis recupera la tècnica de les ombres
xineses amb un espectacle al Sant Andreu Teatre
00:01:27 Neixen tres cries de linx ibèric al Parc Natural de
Doñana
00:01:26 Els veïns de Trinitat Vella demanen més vigilància
al passadís de Trinitat
00:01:24 Els pares d'alumnes de l'escola Glòries Catalanes
denuncien la lentitud en les obres de remodelació
del centre
00:01:24 Jornada per una nova cultura de l'energia a
Catalunya
00:01:24 Familiars i amics del barri de Santa Caterina
assisteixen a la inauguració de la plaça Joan Capri
00:01:24 Els veïns de la Trinitat Vella pateixen sorolls per
l'afluència de trànsit
186
Mas, Maria
Martí, Carles
Framis, Mercè
00:00:20
00:00:35
00:00:49
00:00:51
00:00:18
00:00:23
Sense identificar (treballadora Altres
del Parc Nacional de Doñana)
Edo, Lluís
Associacions de veïns
00:01:00
Compte, Montse
Món associatiu
00:00:10
Martínez, Anna Rosa
Món associatiu
00:00:21
Escamilla, David
Actors culturals
00:00:20
00:00:18
Balcovinos, Josep Lluís (fill de Altres
Joan Capri)
Carbonell, Beatriu
Organitzacions empresarials
00:00:15
Hereu, Jordi
00:00:23
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
00:00:13
00:01:23 Arriba la 3a edició del programa Músic del Mes
00:01:22 Ribó es queixa de la lentitud de l'administració per
respondre als requeriments del Síndic
00:01:22 Maragall posa la primera pedra de la ciutat
audiovisual de Terrassa
00:01:22 Les cooperatives d'habitatge de Barcelona
treballen per fer front a l'increment de preus de la
ciutat
00:01:22 La conferència del col·lectiu de gays i lesbianes de
Barcelona demana més implicació als partits
polítics
00:01:22 La Cínica Teknon disposa d'un sistema
d'exploració oral per estudiar l'intestí prim
00:01:21 El Sant Andreu Teatre ens acosta a la Rússia del
segle XIX amb Tres germanes
00:01:19 L'alcalde de Cerdanyola destitueix el regidor
d'UDC acusat de coaccions a un empresari
00:01:19 L'Agència de Salut Pública de Barcelona i la
Diputació impulsen un sistema informàtic conjunt
00:01:19 Inauguració de l'Hotel Diagonal de l'arquitecte Juli
Capella
00:01:18 Marina Geli explica els detalls del nou concurs
sanitari
00:01:18 Greenpeace fa una campanya per conscienciar
sobre la sobreexplotació dels oceans
00:01:17 Procés de debat ciutadà sobre les reformes a la
plaça de la Gardunya de Ciutat Vella
00:01:16 L'Ajuntament recorda les víctimes dels
bombardejos de fa 67 anys a la Guerra Civil
00:01:16 Metges catalans injecten cèl·lules mare per
regenerar el cor a un malalt amb infart de miocardi
00:01:15 Mesures del Govern espanyol per reduir els
accidents de trànsit (TER)
00:01:14 Mollerussa acull el primer Congrés de Producció
Agroalimentària Ecològica
00:01:14 La policia recupera una valuosa col·lecció de
monedes dels segles XVIII i XIX
00:01:13 Naufragi d'un pesquer a Lugo (TER)
00:01:13
00:01:13
00:01:13
00:01:13
Fradera, Joan
Actors culturals
00:00:26
Belahcene, Yacine
Actors culturals
00:00:17
Ribó, Rafael
Altres institucions
00:00:14
Navarro, Pere
00:00:19
García, Eduard
Govern de les administracions
locals catalanes
Actors econòmics
Zerolo, Pedro
PSOE
00:00:42
Turró, Jesús
Actors del món sanitari
00:00:13
Munné, Helena
Actors culturals
00:00:24
Castellà, Antoni
UDC
00:00:16
Borrell, Carme
Altres entitats públiques
00:00:25
Capella, Juli
Experts
00:00:16
Geli, Marina
Govern de Catalunya
00:00:25
Carrera, Sandra
Món associatiu
00:00:21
Martí, Carles
00:00:22
Rabasa, José Manuel
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors del món sanitari
Alonso, José Antonio
Govern de l'Estat
00:00:19
Descombes, Charles-André
Experts
00:00:16
Vallugera, Pilar
Canalís, César
00:00:22
00:00:17
00:00:18
Administració de l'Estat
espanyol
Sense identificar (familiar d'un Altres
dels mariners desapareguts)
La comunitat musulmana de Badalona, juntament Tortajada, Eduard
Govern de les administracions
amb el consistori, troben un lloc temporal on resar
locals catalanes
Serra, Gerard
Govern de les administracions
locals catalanes
L'exposició Barcelona peix de plata proposa que
Guayabero, Óscar
Actors culturals
la ciutat té color de sardina
Col·lectius de persones amb discapacitat i
Gomà, Ricard
Govern de l'Ajuntament de
l'Ajuntament de Barcelona editen la guia per la
Barcelona
contractació de persones disminuïdes
Premis Oscar de cinema (TER)
Amenábar, Alejandro
Actors culturals
00:00:27
00:00:12
00:00:17
00:00:17
00:00:36
00:00:34
00:00:25
00:01:13 Neix el Secretariat Permanent de la Mediterrània
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:00:19
00:01:12 Projecte de rehabilitació de dos teatres escolars a
la Verneda
00:01:12 El Port de Barcelona preveu arribar a 1,8 milions
de creueristes el 2010
00:01:11 Un incendi crema tretze hectàrees de la reserva
natural del Remolar
00:01:11 Les vendes de cava a Espanya creixen un 2,3% el
2004
00:01:11 Els agents socials recondueixen les seves
relacions amb un acord sobre els convenis
laborals del 2005
00:01:10 El Col·legi de Periodistes de Barcelona celebra
una taula rodona sobre terrorisme
00:01:09 BTV i l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona
signen un conveni sobre la programació infantil
00:01:08 La influència dels mitjans de comunicació en
l'educació dels infants és l'objectiu d'un pacte de la
comunicació per l'educació
00:01:08 El CETEMSA de Mataró treballa en l'elaboració
d'unes etiquetes especials per les peces de roba
Martínez, Manuel
Associacions de veïns
00:00:21
Oriol, Josep
Altres entitats públiques
00:00:16
Milà, Salvador
Govern de Catalunya
00:00:09
Garcia Guillamet, Gustau
Govern de Catalunya
00:00:25
Méndez, Cándido
Sindicats
00:00:14
Manjón, Pilar
Món associatiu
00:00:36
Subirats, Marina
00:00:19
Camps, Victòria
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres institucions
Vidal, Albert
Actors econòmics
00:00:09
00:00:26
187
00:01:07 L'ICC detecta un sisme de 2,4 graus a l'escala de Goula, Xavier
Richter al Ripollès i a la Vall d'Aran
00:01:05 La Generalitat cedeix més competències al
Subirats, Marina
Consorci d'Educació de Barcelona
00:01:05 L'Estat pagarà 100 milions d'euros addicionals per Sevilla, Jordi
la supressió de l'IAE
Vázquez, Francisco
00:01:04 Presentació a l'Ajuntament de Barcelona de la
Xarxa Ciutadana pel Civisme
00:01:03 Desapareix una noia de 21 anys amb una
minusvalia psíquica
00:01:02 Zapatero defensa davant la Lliga Àrab la seva
Aliança de Civilitzacions
00:01:02 Detenen setze persones i decomissen més de
dues tones d'haixix en un cop policial a Catalunya
00:01:00 L'empresa La Maquinista Terrestre i Marítima
celebra els seus 150 anys
00:01:00 Clausurada la 23a edició de la Setmana del Llibre
Català
00:00:59 Tallers i activitats al CaixaFòrum com alternativa
cultural durant les vacances de Setmana Santa
00:00:56 Clos i Moratinos inauguren a Gaza el Barcelona
Peace Park
00:00:55 Santa Perpètua de la Mogoda ha estat declarat el
municipi més net de Catalunya
00:00:55 Jorge Herralde rep la distinció com a oficial
d'honor de l'ordre de l'imperi britànic
00:00:54 Calcinades 4,5 hectàrees de vegetació en un
incendi a la serra de Collserola al terme municipal
d'Esplugues de Llobregat
00:00:54 Manifestació a Sants pel mobbing que pateix una
metgessa
00:00:52 S'inicia una campanya perquè la UE inverteixi més
en cultura
00:00:51 Zapatero reclama a Batasuna la condemna de la
violència si vol participar en la vida política
00:00:51 Pacte Antiterrorista (TER)
00:00:50 Concentració per el 46è aniversari de la revolució
tibetana contra la invasió xinesa
00:00:49 Blanco anuncia que el Govern aclarirà les
converses entre un membre del PSOE i un acusat
de l'11-M
00:00:49 Un estudi el·laborat pel PSC mostra la
desconfiança dels ciutadans en els polítics
00:00:47 La Generalitat traurà les subvencions a les
empreses que no tinguin un 2% de treballadors
amb discapacitat
00:00:46 ERC exigeix el traspàs de la gestió dels aeroports
a la Generalitat
00:00:44 Una Oficina Verda promourà a Barcelona una
arquitectura sostenible
00:00:30 Zapatero anima el PSC a tirar "endavant" en un
míting
188
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Estat
00:00:16
00:00:31
00:00:22
Administració local no
catalana
Subirats, Marina
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Sense identificar (germà de la Altres
noia desapareguda)
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
00:00:18
Molinero, Joan Carles
00:00:17
Dapena, José
Administració de la Generalitat
de Catalunya
Actors culturals
Sanglas, Manuel
Actors culturals
00:00:23
Navó, Susagna
Actors culturals
00:00:17
Clos, Joan
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de les administracions
locals catalanes
Actors culturals
00:00:15
Salas, Cristobal
Administració de la Generalitat
de Catalunya
00:00:17
Rodríguez, Esmeralda
(manifestant)
Mascarell, Ferran
Altres
00:00:18
Sánchez, Josep
Herralde, Jordi
00:00:17
00:00:17
00:00:14
00:00:20
00:00:21
00:00:20
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
00:00:10
Rajoy, Mariano
PP
00:00:27
Wangchen, Thubten
Món associatiu
00:00:19
Blanco, José
PSOE
00:00:27
Iceta, Miquel
PSC-CpC
00:00:13
Rañé, Josep Maria
Govern de Catalunya
00:00:23
Puigcercós, Joan
ERC
00:00:21
Sagrera, Albert
Administració de l'Ajuntament
de Barcelona
Rodríguez Zapatero, José Luis PSOE
00:00:29
00:00:22
00:00:14
6.3. Informació referida als actors no polítics
Quadre 6.3.1. BTV. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics durant el
mes de març
Agrupació
Actors culturals
Món associatiu
Altres
Actors econòmics
Associacions de veïns
Experts
Universitats i ensenyament
Organitzacions empresarials
Actors del món sanitari
Sindicats
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Total
Temps de paraula
01:13:04
01:00:35
00:47:46
00:31:02
00:24:41
00:20:35
00:16:39
00:09:32
00:09:24
00:07:54
00:03:06
00:01:08
5:05:26
Nombre
d’inserts
167
143
152
87
61
56
53
26
24
25
8
4
806
% sobre total
temps paraula
23,9
19,8
15,6
10,2
8,1
6,7
5,5
3,1
3,1
2,6
1,0
0,4
100
Quadre 6.3.2. BTV. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el
mes de març
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Altres
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
Home
%
115
17
53
87
50
8
4
44
69
25
15
35
522
68,9
70,8
60,9
57,2
82,0
100,0
100,0
78,6
48,3
96,2
60,0
66,0
64,8
Inserts
Dona
%
Total
52
7
34
65
11
31,1
29,2
39,1
42,8
18,0
12
74
1
10
18
284
21,4
51,7
3,8
40,0
34,0
35,2
167
24
87
152
61
8
4
56
143
26
25
53
806
189
Figura 6.3.1. BTV. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el
mes de març
BTV
Nom bre d'inserts
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Actors culturals
Home
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Altres
Assoc. de veïns
Agrupació
Assoc. i col·lectius
professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Sindicats
Universitats i ensenyament
190
Dona
Quadre 6.3.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant els
mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
Temps de paraula
% temps de paraula sobre el total
(h:min:s)
de cada mes
Gener
Febrer
Març
Gener
Febrer
Març
00:50:03
01:02:52 01:13:04
22,5
22,9
23,9
00:16:47
00:02:24 00:09:24
7,5
0,9
3,1
00:23:44
00:28:20 00:31:02
10,6
10,3
10,2
00:00:39
0,2
00:46:25
01:18:26 00:47:46
20,8
28,6
15,6
00:06:59
00:16:55 00:24:41
3,1
6,2
8,1
00:03:35
00:06:13 00:03:06
1,6
2,3
1,0
00:00:08
00:00:28 00:01:08
0,1
0,2
0,4
00:19:45
00:22:23 00:20:35
8,9
8,1
6,7
00:28:38
00:24:02 01:00:35
12,8
8,7
19,8
00:11:51
00:12:23 00:09:32
5,3
4,5
3,1
00:09:58
00:06:25 00:07:54
4,5
2,3
2,6
00:04:58
00:13:12 00:16:39
2,2
4,8
5,5
3:42:51
4:34:42
5:05:26
100
100
100
191
Figura 6.3.2. BTV. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Gener, febrer i
març
BTV
% sobre tem ps de paraula
0
Actors culturals
5
10
15
20
25
30
Gener
Febrer
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Agrupació
Assoc. de veïns
Assoc. i col·lectius
professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Sindicats
Universitats i ensenyament
192
Març
Quadre 6.3.4. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre gener-març
Agrupació
Actors culturals
Altres
Món associatiu
Actors econòmics
Experts
Associacions de veïns
Universitats i ensenyament
Organitzacions empresarials
Actors del món sanitari
Sindicats
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Actors esportius
Total
Temps de
paraula
03:05:59
02:52:37
01:53:15
01:23:06
01:02:43
00:48:35
00:34:49
00:33:46
00:28:35
00:24:17
00:12:54
00:01:44
00:00:39
13:22:59
Nombre
d’inserts
452
567
285
225
151
120
103
94
70
70
24
6
2
2169
% sobre total temps
paraula
23,2
21,5
14,1
10,3
7,8
6,1
4,3
4,2
3,6
3,0
1,6
0,2
0,1
100
193
Figura 6.3.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre gener-març
BTV
% sobre tem ps de paraula
0
Actors culturals
Altres
Món associatiu
Agrupació
Actors econòmics
Experts
Assoc. de veïns
Universitats i ensenyament
Organitzacions empresarials
Actors del món sanitari
Sindicats
Assoc. i col·lectius
professionals
Església catòlica
Actors esportius
194
5
10
15
20
25
7. Citytv
7.1.
Temps de notícia de les informacions
Quadre 7.1.1. Citytv. Temps de notícia de les informacions durant el mes de
març (50 ítems amb més temps de notícia)
Quadre 7.1.2. Citytv. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant
el mes de març
Quadre 7.1.3. Citytv. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de
març
Figura 7.1.1. Citytv. Distribució geogràfica de la informació durant el mes de
març
Figura 7.1.2. Citytv. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de
març
7.2.
Informació referida als actors polítics
Quadre 7.2.1. Citytv. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de
març. Tots els teleinformatius
Quadre 7.2.2. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el mes de març
Quadre 7.2.3. Citytv. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Quadre 7.2.4. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 7.2.5. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre gener-març
Quadre 7.2.6. Citytv. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per
notícia durant el mes de març
Figura 7.2.1. Citytv. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Figura 7.2.2. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener,
febrer i març
Figura 7.2.3. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre gener-març
195
7.3.
Informació referida als actors no polítics
Quadre 7.3.1. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el mes de març
Quadre 7.3.2. Citytv. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Quadre 7.3.3. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 7.3.4 Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre gener-març
Figura 7.3.1. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre gener-març
196
7.1. Temps de notícia de les informacions
Quadre 7.1.1. Citytv. Temps de notícia de les informacions durant el mes de març (50
ítems amb més temps de notícia)
TER / Títol de la notícia
Bloc esportiu
Informació borsària
Crisi per l'acusació de cobrament del 3% de comissió en les obres públiques (TER)
Postguerra a l'Iraq (TER)
Esfondrament al barri del Carmel provocat per les obres del metro de Barcelona (TER)
1r aniversari de l'11-M (TER)
Impugnació de la candidatura d'Aukera Guztiak a les eleccions autonòmiques basques (TER)
Alerta per l'estat de salut del Papa (TER)
Tradició cultural i religiosa durant la Pasqua (TER)
Revolta popular contra el govern de Kirguizistan (TER)
Polèmica als EUA pel cas de la malalta en estat vegetatiu Terri Schiavo (TER)
Terratrèmol a Indonèsia (28/03/05) (TER)
Conflicte entre Israel i Palestina (TER)
Operació sortida i tornada de les vacances de Setmana Santa (TER)
Centenars de detinguts a 66 països en una operació contra la pederàstia a internet
Conflicte entre Síria i el Líban (TER)
Desarticulació d'una xarxa de blanqueig de diners a Marbella (TER)
Onada de fred àrtic (28/02/05) (TER)
Llei antisecessió xinesa (TER)
Fòrum 2004 (TER)
Immigració (TER)
Detenen tres presumptes etarres a Sant Sebastià que preparaven un atemptat de gran magnitud
Detenen el número dos de l'aparell militar d'ETA i la seva companya a França
Exposició universal al Japó (TER)
Eleccions autonòmiques al País Basc (TER)
Dia Internacional de la Dona Treballadora (TER)
Any del Quixot (TER)
Llei orgànica d’educació (TER)
L'ONU alerta que uns 90 milions d'africans podrien infectar-se del VIH en els propers 20 anys
Se celebra una cimera a París per millorar les relacions entre la UE i Moscou
Retirada de símbols franquistes (TER)
Comissió d'investigació per l'esfondrament del Carmel (TER)
60è aniversari de la caiguda del nazisme (TER)
Consell Europeu de primavera a Brussel·les 2005 (TER)
Un estudiant mata els seus avis i set persones més en un institut de Minnesota
Falles de València 2005 (TER)
Detingut un membre de l'IRA pel crim de Robert McCartney a Belfast
Operació policial contra els autors de l'11-M (TER)
Atemptat terrorista a Bali (12/10/02) (TER)
La vaga general a França paralitza el país i causa 88 cancel·lacions als aeroports espanyols
Polèmica per les declaracions de Maragall comparant el Govern amb una dona maltractada (TER)
Tsunami al sud-est asiàtic (TER)
Adopció d'infants per part de parelles homosexuals (TER)
Detenen dos dels suposats agressors dels periodistes del diari Blanc i Blau
Pacte Antiterrorista (TER)
Polèmica per l'ús de llengües cooficials al Congrés de Diputats (TER)
Un cotxe bomba esclata a la capital libanesa i deixa almenys vuit ferits
Explosió en un habitatge de Sabadell (TER)
Troben material nazi a casa d'un membre de les brigades blanc-i-blaves
Un grup d'Escoltes Catalans rehabilita pisos de Ciutat Vella durant la Setmana Santa
Durada
00:14:46
00:08:10
00:07:10
00:06:32
00:04:42
00:04:28
00:03:29
00:03:08
00:02:53
00:02:46
00:02:40
00:01:44
00:01:39
00:01:34
00:01:26
00:01:25
00:01:19
00:01:07
00:01:05
00:01:02
00:01:01
00:00:56
00:00:55
00:00:53
00:00:52
00:00:52
00:00:48
00:00:46
00:00:45
00:00:45
00:00:44
00:00:44
00:00:44
00:00:44
00:00:44
00:00:43
00:00:42
00:00:41
00:00:41
00:00:41
00:00:40
00:00:40
00:00:40
00:00:35
00:00:35
00:00:34
00:00:33
00:00:33
00:00:33
00:00:33
197
Quadre 7.1.2. Citytv. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes de
març
Geogràfic (1)
Barcelona
Catalunya
Estat espanyol
País Basc
Madrid
Iraq
EUA
Internacional
França
Horta-Guinardó
Itàlia
Indonèsia
Kirguizistan
Líban
Israel
UE
Vaticà
Síria
Gran Bretanya
Màlaga
Japó
Sant Adrià de Besòs
Vaticà
L'Hospitalet de Llobregat
València
Filipines
Rússia
Àfrica
Alacant
Xina
Txetxènia
Sabadell
Gràcia
Vic
Cerdanyola del Vallès
Taiwan
El Prat de Llobregat
Priorat
Aràbia Saudita
Burgos
Mònaco
Bolívia
Navarra
Sudan
Cuba
Afganistan
Salou
Gavà
Europa
País Valencià
Gurb
Mollerussa
Algèria
Alcarràs
Sant Cugat del Vallès
Guadalajara
Durada
00:16:00
00:13:47
00:13:17
00:07:11
00:06:24
00:05:56
00:05:39
00:05:07
00:04:17
00:04:15
00:03:27
00:03:05
00:02:46
00:02:40
00:02:23
00:02:06
00:02:06
00:01:25
00:01:23
00:01:19
00:01:10
00:01:02
00:01:02
00:00:57
00:00:57
00:00:48
00:00:45
00:00:45
00:00:41
00:00:41
00:00:35
00:00:33
00:00:33
00:00:30
00:00:27
00:00:24
00:00:23
00:00:22
00:00:22
00:00:21
00:00:20
00:00:20
00:00:19
00:00:19
00:00:19
00:00:17
00:00:15
00:00:14
00:00:13
00:00:13
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:10
00:00:10
00:00:08
(1)Descriptors geogràfics no inclusius d’altres topònims.
198
Figura 7.1.1. Citytv. Distribució geogràfica de la informació durant el mes de març
Citytv
17,1%
32,6%
4,5%
Barcelona
Catalunya (exc. Barcelona)
Catalunya (genèric)
Estat espanyol (exc. Catalunya)
11,3%
Estat espanyol (genèric)
Unió Europea (exc. Estat espanyol)
Unió Europea (genèric)
1,7%
Internacional (exc. Unió Europea)
7,5%
14,4%
10,9%
199
Quadre 7.1.3. Citytv. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Temàtic
Crònica internacional
Crònica política
Societat
Esports
Economia i negocis
Art i cultura
Medi ambient
Trànsit
Conflictes socials
Educació i ensenyament
Ciència i tecnologia
Treball
Sanitat
Mitjans de comunicació i
telecomunicacions
Total
200
00:33:23
00:25:56
00:16:44
00:14:46
00:10:59
00:10:40
00:01:36
00:01:34
00:01:25
00:01:20
00:01:03
00:00:22
00:00:12
% sobre total
temàtics
27,8
21,6
13,9
12,3
9,1
8,9
1,3
1,3
1,2
1,1
0,9
0,3
0,2
00:00:10
2:00:10
0,1
100
Durada
Figura 7.1.2. Citytv. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Citytv
Art i cultura
0,3%
1,3%
8,9%
13,9%
Ciència i tecnologia
0,9%
Conflictes socials
1,2%
0,2%
Crònica internacional
0,1%
Crònica política
1,3%
Economia i negocis
Educació i ensenyament
12,3%
27,8%
Esports
Medi ambient
Mitjans de comunicació i
telecomunicacions
Sanitat
1,1%
Societat
9,1%
Trànsit
Treball
21,6%
201
7.2. Informació referida als actors polítics
Quadre 7.2.1. Citytv. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març. Tots
els teleinformatius
Actor
Maragall, Pasqual
Piqué, Josep
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Benach, Ernest
202
Agrupació
Govern de Catalunya
PPC
ERC
Parlament de Catalunya
Temps de
paraula
00:00:35
00:00:12
00:00:11
00:00:05
Nombre
d'inserts
5
2
2
1
Quadre 7.2.2. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el mes
de març
Agrupació
Temps de paraula
Govern de Catalunya
PPC
ERC
Parlament de Catalunya
Total
00:00:35
00:00:12
00:00:11
00:00:05
0:01:03
Nombre
d'inserts
5
2
2
1
10
% sobre total
temps paraula
55,6
19,0
17,5
7,9
100
Quadre 7.2.3. Citytv. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el
mes de març
Agrupació
ERC
Govern de Catalunya
Parlament de Catalunya
PPC
Total
Home
%
2
5
1
2
10
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Inserts
Dona
%
Total
2
5
1
2
10
203
Figura 7.2.1. Citytv. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el
mes de març
Citytv
Nom bre d'inserts
0
1
2
3
4
5
Ho me
Do na
ERC
Agrupació
Govern de Catalunya
Parlament de Catalunya
PPC
204
Quadre 7.2.4. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els
mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Agrupació
Administració autonòmica no catalana
CiU
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
Parlament de Catalunya
PP
PPC
Sozialista Abertzaleak
Total
Temps de paraula
(h:min:s)
Gener
Febrer
Març
00:00:09
00:00:11
00:00:14
00:00:11
00:00:09
00:00:11 00:00:35
00:00:06
00:00:11
00:00:05
00:00:07
00:00:12
00:00:15
0:00:46
0:00:47
0:01:03
% temps de paraula sobre el
total de cada mes
Gener
Febrer
Març
19,6
23,4
29,8
17,5
19,6
23,4
55,6
13,0
23,4
7,9
15,2
19,0
32,6
100
100
100
205
Figura 7.2.2. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener, febrer i març
Citytv
% sobre tem ps de paraula
0
10
20
30
40
50
60
Gener
Adm. aut onòmica no cat alana
Febrer
Març
CiU
Agrupació
ERC
Govern de Cat alunya
Govern de l'Estat
Parlament de Cat alunya
PP
PPC
Sozialista Abert zaleak
206
Quadre 7.2.5. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre gener-març
Agrupació
Govern de Catalunya
Administració autonòmica no catalana
Govern de l'Estat
Sozialista Abertzaleak
CiU
PPC
ERC
PP
Parlament de Catalunya
Total
00:00:55
00:00:20
00:00:17
00:00:15
00:00:14
00:00:12
00:00:11
00:00:07
00:00:05
Nombre
d'inserts
7
2
2
1
1
2
2
1
1
0:02:36
19
Temps de paraula
% sobre total
temps paraula
35,3
12,8
10,9
9,6
9,0
7,7
7,1
4,5
3,2
100
207
Figura 7.2.3. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre gener-març
Citytv
% sobre tem ps de paraula
0
Govern de Catalunya
Adm. autonòmica no catalana
Govern de l'Estat
Agrupació
Sozialista Abertzaleak
CiU
PPC
ERC
PP
Parlament de Catalunya
208
5
10
15
20
25
30
35
40
Quadre 7.2.6. Citytv. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant
el mes de març
Temps
notícia
Notícia
00:07:10 Crisi per l'acusació de cobrament del 3% de
comissió en les obres públiques (TER)
Actor
Maragall, Pasqual
Piqué, Josep
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Benach, Ernest
Buxadé, Carles
00:04:42 Esfondrament al barri del Carmel provocat per
les obres del metro de Barcelona (TER)
00:00:40 Polèmica per les declaracions de Maragall
Maragall, Pasqual
comparant el Govern amb una dona maltractada
(TER)
Agrupació
Temps
paraula
Govern de Catalunya
PPC
ERC
Parlament de Catalunya
Experts
00:00:29
00:00:12
00:00:11
00:00:05
00:00:12
Govern de Catalunya
00:00:06
209
7.3. Informació referida als actors no polítics
Quadre 7.3.1. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics durant
el mes de març
Agrupació
Experts
Total
Temps de paraula
00:00:12
0:00:12
Nombre
d’inserts
1
1
% sobre total
temps paraula
100,0
100
Quadre 7.3.2. Citytv. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el
mes de març
Agrupació
Experts
Total
210
Home
%
1
1
100,0
100,0
Inserts
Dona
%
Total
1
1
Quadre 7.3.3. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant els
mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Agrupació
Altres
Experts
Total
Temps de paraula
% temps de paraula sobre el total
(h:min:s)
de cada mes
Gener
Febrer
Març
Gener
Febrer
Març
00:00:06
00:01:03
100,0
100,0
00:00:12
100,0
0:00:06
0:01:03
0:00:12
100
100
100
211
Quadre 7.3.4. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre gener-març
Agrupació
Altres
Experts
Total
212
Temps de
paraula
00:01:09
00:00:12
0:01:21
Nombre
d’inserts
11
1
12
% sobre total temps
paraula
85,2
14,8
100
Figura 7.3.1. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre gener-març
Citytv
% sobre tem ps de paraula
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Agrupació
Altres
Experts
213
214
8. Localia
8.1.
Temps de notícia de les informacions
Quadre 8.1.1. Localia. Temps de notícia de les informacions durant el mes de
març (50 ítems amb més temps de notícia)
Quadre 8.1.2. Localia. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant
el mes de març
Quadre 8.1.3. Localia. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de
març
Figura 8.1.1. Localia. Distribució geogràfica de la informació durant el mes de
març
Figura 8.1.2. Localia. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de
març
8.2.
Informació referida als actors polítics
Quadre 8.2.1. Localia. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de
març. Tots els teleinformatius
Quadre 8.2.2. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el mes de març
Quadre 8.2.3. Localia. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Quadre 8.2.4. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 8.2.5. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre gener-març
Quadre 8.2.6. Localia. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per
notícia durant el mes de març
Figura 8.2.1. Localia. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes de març
Figura 8.2.2. Localia. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener,
febrer i març
Figura 8.2.3. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre gener-març
215
8.3.
Informació referida als actors no polítics
Quadre 8.3.1. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el mes de març
Quadre 8.3.2. Localia. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable
sexe durant el mes de març
Quadre 8.3.3. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Quadre 8.3.4 Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre gener-març
Figura 8.3.1. Localia. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable
sexe durant el mes de març
Figura 8.3.2. Localia. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques.
Gener, febrer i març
Figura 8.3.3. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre gener-març
216
8.1. Temps de notícia de les informacions
Quadre 8.1.1. Localia. Temps de notícia de les informacions durant el mes de març (50
ítems amb més temps de notícia)
TER / Títol de la notícia
Esfondrament al barri del Carmel provocat per les obres del metro de Barcelona (TER)
Crisi per l'acusació de cobrament del 3% de comissió en les obres públiques (TER)
Bloc esportiu
Immigració (TER)
Debat sobre la reforma de l'Estatut (TER)
Comissió d'investigació per l'esfondrament del Carmel (TER)
Dia Internacional de la Dona Treballadora (TER)
Any del Quixot (TER)
Cartellera cinematogràfica
1r aniversari de l'11-M (TER)
Tradició cultural i religiosa durant la Pasqua (TER)
Acord de transparència, autolimitació de despeses electorals i finançament dels partits (TER)
Dia Mundial de la Tuberculosi (TER)
Llei orgànica d’educació (TER)
Traçat del TGV a Catalunya (TER)
Mesures del Govern català per reduir els accidents de trànsit (TER)
Violència domèstica (TER)
Barcelona presenta un pla per atendre a persones excloses
Setmana Santa 2005 (TER)
Fòrum 2004 (TER)
Les biblioteques donen l'oportunitat de descobrir en un itinerari "La Barcelona de Carvalho"
Encara hi ha 4.000 habitatges amb aluminosi a Barcelona
La Generalitat gairebé ha doblat el pressupost destinat al transport sanitari
L'Ajuntament de Barcelona vol millorar prop de 400 carrers durant el 2005
El Tibidabo invertirà 50 milions d'euros a canviar de cara i guanyar visitants
El Poble Espanyol instal·la 270 metres quadrats de plaques solars
Presentació del Consell de les Persones Consumidores, un nou òrgan de representació i consulta
La biòloga Anna Veiga dirigirà el Banc de Cèl·lules Mare
Entitats de Ciutat Vella alerten de l'existència de locals amb llicència errònia
Un de cada vint nens catalans pateixen hiperactivitat i dèficit d'atenció
Construcció de la línia 9 del metro de Barcelona (TER)
Descobreixen un amagatall on es guardaven components de motos robades a Barcelona
Dia Mundial del Consumidor (TER)
La Confraria de Pescadors denuncia que les obres al Port de Barcelona han eliminat la pesca
Presentació del film africà Moolaadé on es denuncia la pràctica de l'ablació
El Palau de la Virreina repassa els dissenys d'Antoni Miró
Veïns del Poblenou presenten un pla per conservar el patrimoni industrial del barri
La companyia de dansa Gelabert-Azzopardi presenta les seves últimes creacions
Un grup d'infermeres aprèn a cuinar aliments gustosos per a malalts amb restriccions alimentàries
Veïns de Nou Barris temen patir nous problemes als seus pisos per les obres al metro
El Museu Picasso de Barcelona acull una retrospectiva de l'obra del francès Jean Hélion
Comença l'enderrocament del polígon industrial de Can Ricart
Mossos i Guàrdia Urbana disposaran d'una oficina de coordinació a Barcelona
Ribó es queixa de la lentitud de l'administració per respondre als requeriments del Síndic
Els barcelonins suspenen l'Ajuntament en el primer baròmetre després de la crisi del Carmel
Retirada de símbols franquistes (TER)
El Palau de la Virreina fa un repàs de la trajectòria del fotògraf Eugeni Forcano
Una exposició al Museu Egipci mostra més de 200 joies faraòniques
D'aquí a uns mesos s'acabarà de construir el pont que unirà els barris de Torre Baró, Vallbona i
Ciutat Meridiana per sobre la C-58
La Filmoteca dedica un cicle a l'actor Sergi López
Durada
00:44:58
00:27:03
00:18:18
00:13:43
00:12:40
00:11:41
00:10:35
00:07:54
00:07:28
00:06:40
00:06:27
00:05:42
00:05:18
00:05:14
00:04:49
00:04:27
00:04:08
00:04:02
00:03:19
00:03:11
00:03:06
00:02:59
00:02:54
00:02:52
00:02:50
00:02:48
00:02:45
00:02:40
00:02:39
00:02:38
00:02:38
00:02:36
00:02:36
00:02:35
00:02:34
00:02:31
00:02:31
00:02:31
00:02:29
00:02:29
00:02:29
00:02:29
00:02:27
00:02:27
00:02:27
00:02:26
00:02:24
00:02:24
00:02:24
00:02:24
217
Quadre 8.1.2. Localia. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes de
març
Geogràfic (1)
Barcelona
Catalunya
Horta-Guinardó
Estat espanyol
Nou Barris
Ciutat Vella
Sant Martí
Badalona
Gràcia
Sant Cugat del Vallès
Madrid
Comarques gironines
Barcelonès
Gurb
Mont-roig del Camp
L'Hospitalet de Llobregat
Eixample
Sants-Montjuïc
Sant Esteve Sesrovires
Rubí
El Prat de Llobregat
Cerdanyola del Vallès
Comarques tarragonines
Comarques lleidatanes
Durada
03:03:04
02:57:55
00:53:27
00:18:17
00:06:57
00:06:26
00:05:52
00:04:02
00:03:15
00:02:35
00:02:23
00:02:09
00:02:09
00:01:39
00:01:35
00:01:29
00:01:16
00:00:53
00:00:50
00:00:35
00:00:33
00:00:33
00:00:26
00:00:26
(1)Descriptors geogràfics no inclusius d’altres topònims.
218
Figura 8.1.1. Localia. Distribució geogràfica de la informació durant el mes de març
Localia
3,8%
0,5%
Barcelona
37,2%
Catalunya (exc. Barcelona)
54,5%
Catalunya (genèric)
Estat espanyol (exc. Catalunya)
Estat espanyol (genèric)
4,0%
219
Quadre 8.1.3. Localia. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Temàtic
Societat
Crònica política
Art i cultura
Sanitat
Economia i negocis
Conflictes socials
Esports
Educació i ensenyament
Mitjans de comunicació i
telecomunicacions
Treball
Ciència i tecnologia
Medi ambient
Trànsit
Total
220
02:16:45
01:27:16
01:16:42
00:29:57
00:25:30
00:18:24
00:18:18
00:10:20
% sobre total
temàtics
31,8
20,3
17,8
7,0
5,9
4,3
4,3
2,4
00:09:22
00:08:16
00:04:42
00:03:14
00:01:16
7:10:02
2,2
1,9
1,1
0,8
0,3
100
Durada
Figura 8.1.2. Localia. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes de març
Localia
Art i cultura
1,9%
0,3%
Ciència i tecnologia
17,8%
Conflictes socials
Crònica política
Economia i negocis
31,8%
1,1%
Educació i ensenyament
4,3%
Esports
Medi ambient
Mitjans de comunicació i
telecomunicacions
Sanitat
20,3%
Societat
Trànsit
7,0%
Treball
2,2%
0,8%
2,4%
5,9%
4,3%
221
8.2. Informació referida als actors polítics
Quadre 8.2.1. Localia. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes de març
Actor
Mas, Artur
Ridao, Joan
Clos, Joan
Maragall, Pasqual
Puig, Felip
Geli, Marina
Piqué, Josep
Boada, Joan
Vendrell, Francesc
Huguet, Josep
Martí, Carles
Trias, Xavier
Portabella, Jordi
Fernández Díaz, Alberto
Tura, Montserrat
Nadal, Joaquim
Bargalló, Josep
Iceta, Miquel
Narváez, Francesc
Benach, Ernest
Simó, Anna
Serra, Ramon
Santos, Lídia
Puigcercós, Joan
Gomà, Ricard
Caylà, Joan
Jubany, Jordi
Agrupació
CiU
ERC
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
CiU
Govern de Catalunya
PPC
ICV-EA
PPC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
PSC-CpC
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Parlament de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
PSC-CpC
ERC
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Altres entitats públiques
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Montilla, Josep
PSC
Molinero, Joan Carles
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Mascarell, Ferran
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Cid, Marta
Govern de Catalunya
Carod-Rovira, Josep-Lluís
ERC
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
Díez, Laura
Altres institucions
Brillas, Jordi
Govern de Catalunya
Pla, Sergi
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Rangel, Joan
Govern de l'Estat
Bricall, Josep Maria
Govern de Catalunya
Bergadà, Joan
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Garcia, Josep
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Oliva, Georgina
ERC
Clèries, Núria
Govern de Catalunya
222
Temps de
paraula
00:03:53
00:03:52
00:03:46
00:02:51
00:02:48
00:02:27
00:02:07
00:02:03
00:01:55
00:01:36
00:01:25
00:01:18
00:01:13
00:01:13
00:01:11
00:01:10
00:01:10
00:01:08
00:01:07
00:01:06
00:01:06
00:01:00
00:01:00
00:00:58
00:00:57
00:00:54
00:00:52
Nombre
d'inserts
14
13
11
9
8
6
7
7
8
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
2
3
4
4
3
3
2
2
00:00:51
00:00:51
3
2
00:00:47
00:00:47
00:00:46
00:00:38
00:00:37
00:00:35
00:00:33
3
2
3
1
1
2
2
00:00:30
00:00:29
00:00:28
1
1
1
00:00:28
00:00:25
00:00:25
1
1
1
Aloy, Enric
Tersol, Mateu
Amposta, Sergi
Homs, Francesc
Bosch, Jaume
Gaylanes, Carlos
Armengol, Ricard
Zaragoza, José
Rañé, Josep Maria
Serrano, Lluís
De Madre, Manuela
Cárdenas, Maribel
Ros, Adela
Aragó, Matilde
Tur, Montserrat
Siurana, Antoni
Guillot, Jordi
Sense identificar (agent dels
TEDAX)
Comas, Dolors
Ribó, Rafael
De Gispert, Núria
Luna, Rafael
De la Fuente, María Luisa
Mayol, Imma
Hernando, Maite
Castellà, Antoni
Vendrell, Xavier
Rojo, Maravillas
Esteller, Ángels
Camps, Joan
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
CiU
ICV-EA
Administració de l'Estat espanyol
Govern de Catalunya
PSC
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
PSC-CpC
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Administració de justícia
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
ICV
Administració de l'Estat espanyol
00:00:24
00:00:24
00:00:24
1
1
1
00:00:24
00:00:24
00:00:23
00:00:22
00:00:22
00:00:22
00:00:21
2
2
1
1
1
1
1
00:00:20
00:00:20
00:00:19
00:00:19
00:00:18
00:00:18
00:00:18
00:00:17
2
1
1
1
1
1
1
1
ICV-EA
Altres institucions
CiU
PPC
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
CiU
ERC
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de la Generalitat de
Catalunya
00:00:16
00:00:16
00:00:16
00:00:15
00:00:15
1
1
1
1
1
00:00:15
00:00:13
1
1
00:00:13
00:00:12
00:00:12
00:00:11
00:00:11
1
1
1
1
1
223
Quadre 8.2.2. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
mes de març
Agrupació
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
CiU
ERC
PPC
PSC
•
PSC-CpC
•
PSC
Administració de la Generalitat de Catalunya
ICV-EUiA
•
ICV-EA
•
ICV
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
•
•
PPC
CiU
Govern de l'Estat
Parlament de Catalunya
Altres entitats públiques
Altres institucions
Administració de l'Estat espanyol
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de justícia
Total
224
Temps de paraula
subagrupació
agrupació
00:17:14
00:10:30
00:07:34
00:06:13
00:04:17
00:03:41
00:02:28
00:01:13
00:03:31
00:03:01
00:02:43
00:00:18
00:02:42
00:01:24
00:01:18
00:01:08
00:01:06
00:00:54
00:00:53
00:00:40
00:00:37
00:00:19
1:04:20
Nombre
d'inserts
50
32
26
21
16
14
% sobre total
temps paraula
26,8
16,3
11,8
9,7
6,7
5,7
10
11
5,5
4,7
9
4,2
2
2
2
2
2
2
1
202
1,8
1,7
1,4
1,4
1,0
1,0
0,5
100
Quadre 8.2.3. Localia. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el
mes de març
Agrupació
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de Catalunya
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Estat espanyol
Altres entitats públiques
Altres institucions
CiU
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Parlament de Catalunya
PPC
PSC-CpC
Total
Home
9
1
2
2
1
25
20
33
29
2
10
8
2
16
8
168
%
90,0
50,0
100,0
100,0
50,0
96,2
95,2
66,0
90,6
100,0
90,9
88,9
100,0
100,0
57,1
83,2
Inserts
Dona
%
Total
1
1
1
100,0
10,0
50,0
1
1
1
17
3
50,0
3,8
4,8
34,0
9,4
1
1
9,1
11,1
6
34
42,9
16,8
1
10
2
2
2
2
26
21
50
32
2
11
9
2
16
14
202
225
Figura 8.2.1. Localia. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el
mes de març
Localia
Nom bre d'inserts
0
10
20
30
40
50
Adm. de justícia
Ho me
Do na
Adm. de la Generalitat de Catalunya
Adm. de l'Aj. de Barcelona
Adm. de l'Estat espanyol
Altres entitats públiques
Altres institucions
Agrupació
CiU
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Aj. de Barcelona
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
Oposició de l'Aj. de Barcelona
Parlament de Catalunya
PPC
PSC-CpC
226
Quadre 8.2.4. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els
mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Agrupació
Administració autonòmica no catalana
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Administració de l'Estat espanyol
Administració local catalana
Altres entitats públiques
Altres institucions
CiU
•
•
CiU
UDC
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
•
ICV
•
ICV-EA
•
EUiA
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
•
CiU
•
PPC
Parlament de Catalunya
PP
PPC
PSC
•
•
Total
PSC
PSC-CpC
Temps de paraula
(h:min:s)
Gener
Febrer
Març
00:00:44
00:00:24
00:02:18 00:00:19
% temps de paraula sobre el
total de cada mes
Gener
Febrer
Març
1,3
0,7
3,7
0,5
00:06:40
00:02:01
00:03:31
12,0
3,2
5,5
00:00:13
00:00:53
00:00:37
0,4
1,4
1,0
00:00:38
00:00:40
1,0
1,0
00:00:42
00:01:10
00:09:50
00:09:50
00:00:54
00:00:53
00:07:34
00:07:34
1,1
1,9
1,4
1,4
8,4
15,8
11,8
00:07:13
00:19:08
00:07:47
00:06:13
00:17:14
00:10:30
8,1
27,3
15,8
11,6
30,7
12,5
9,7
26,8
16,3
2,0
1,7
3,8
2,8
1,8
3,9
3,1
4,7
3,0
1,5
4,2
00:01:00
00:02:02
00:04:39
00:04:10
00:00:29
00:04:30
00:15:07
00:08:47
00:01:05
00:01:02
00:02:06
00:02:11
00:01:43
00:01:57
00:02:11
00:01:36
00:00:21
00:00:56
00:00:38
00:00:18
00:01:41
00:00:38
00:01:03
00:00:31
00:00:23
00:01:36
00:01:49
00:00:21
00:01:28
0:55:28
00:02:37
00:02:19
00:01:07
00:01:12
1:02:14
00:01:08
00:03:01
00:00:18
00:02:43
00:02:42
00:01:18
00:01:24
00:01:06
00:04:17
00:03:41
00:01:13
00:02:28
1:04:20
1,8
3,7
0,9
0,7
2,9
1,7
4,2
6,7
3,3
3,7
5,7
100
100
100
227
Figura 8.2.2. Localia. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Gener, febrer i
març
Localia
% sobre tem ps de paraula
0
A dm. auto nò mica no catalana
A dm. de justícia
5
10
15
20
25
30
35
Gener
Febrer
Març
A dm. de la Generalitat de Catalunya
A dm. de l'A j. de B arcelo na
A dm. de l'Estat espanyo l
A dm. lo cal catalana
Agrupació
A ltres entitats públiques
A ltres institucio ns
CiU
ERC
Go vern de Catalunya
Go vern de l'A j. de B arcelo na
Go vern de les adm. lo cals catalanes
Go vern de l'Estat
ICV-EUiA
Opo sició de l'A j. de B arcelo na
P arlament de Catalunya
PP
PPC
P SC
228
Quadre 8.2.5. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre gener-març
Agrupació
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
CiU
•
CiU
•
UDC
ERC
Administració de la Generalitat de Catalunya
PPC
PSC
•
PSC
•
PSC-CpC
ICV-EUiA
•
ICV
•
ICV-EA
•
ICV-EUiA
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
•
PPC
•
CiU
Govern de l'Estat
Altres entitats públiques
Administració de justícia
Govern de les administracions locals catalanes
Altres institucions
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Parlament de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
Administració local catalana
Administració autonòmica no catalana
PP
Total
Temps de paraula
subagrupació
agrupació
00:51:29
00:27:04
00:21:34
00:00:29
00:02:41
00:05:08
00:00:18
00:06:30
00:00:21
00:02:45
00:02:34
Nombre
d'inserts
% sobre total
temps paraula
148
85
28,3
14,9
00:22:03
70
12,1
00:17:56
00:12:12
00:08:30
61
35
32
9,9
6,7
4,7
00:07:49
30
4,3
00:07:09
25
3,9
00:05:19
18
2,9
00:04:57
00:03:38
00:03:01
00:02:07
00:02:03
00:01:43
00:01:37
00:01:18
00:01:00
00:00:44
00:00:23
3:02:02
14
10
7
6
6
6
4
5
2
2
1
567
2,7
2,0
1,7
1,2
1,1
0,9
0,9
0,7
0,5
0,4
0,2
100
229
Figura 8.2.3. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre gener-març
Localia
% sobre tem ps de paraula
0
Go vern de Catalunya
Go vern de l'A j. de B arcelo na
CiU
ERC
A dm. de la Generalitat de
Catalunya
PPC
P SC
ICV-EUiA
Opo sició de l'A j. de B arcelo na
Agrupació
Go vern de l'Estat
A ltres entitats públiques
A dm. de justícia
Go vern de les adm. lo cals
catalanes
A ltres institucio ns
A dm. de l'A j. de B arcelo na
P arlament de Catalunya
A dm. de l'Estat espanyo l
A dm. lo cal catalana
A dm. auto nò mica no catalana
PP
230
5
10
15
20
25
30
Quadre 8.2.6. Localia. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia
durant el mes de març
Temps
notícia
00:44:58
Notícia
Actor
Esfondrament al barri del Carmel provocat per Pérez Pozo, María Carmen
les obres del metro de Barcelona (TER)
Clos, Joan
Trenado, Pepi (veïna afectada
per l'esfondrament)
Carmona, Salva
Nadal, Joaquim
Trias, Xavier
Francisco (veí afectat per
l'esfondrament)
Antequera, Joan
Rodríguez Zapatero, José Luis
Silvio (veí afectat per
l'esfondrament)
Fernández Díaz, Alberto
Agrupació
Temps
paraula
Món associatiu
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres
00:02:02
00:01:09
Actors econòmics
Govern de Catalunya
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres
00:00:51
00:00:49
00:00:46
Experts
Govern de l'Estat
Altres
00:00:41
00:00:38
00:00:37
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Alonso-Cuevillas, Jaume
Associacions i col·lectius
professionals
Rojas, Salvador (veí afectat per Altres
l'esfondrament)
Buxadé, Carles
Experts
Martínez, Carme (veïna
Altres
afectada per l'esfondrament)
Camp, Joan (tècnic d'obres
Altres
dels edificis apuntalats)
Mascarell, Ferran
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Ordóñez, María Ángeles (veïna Altres
afectada per l'esfondrament)
Cuartero, Andrés
Associacions i col·lectius
professionals
Parés, Mireia (veïna afectada
Altres
per l'esfondrament)
Geli, Marina
Govern de Catalunya
González, Fernando
Associacions de veïns
Sánchez, María (veïna
Altres
afectada per l'esfondrament)
Boada, Joan
ICV-EA
Fernández, Marifé (veïna
Altres
afectada per l'esfondrament)
García, Juan
Associacions de veïns
Hervàs, Felipa (veïna afectada Altres
per l'esfondrament)
Hernández, Montserrat (veïna Altres
afectada per l'esfondrament)
Jiménez, Alejandro (veí afectat Altres
per l'esfondrament)
Fernández, Antonio (veí afectat Altres
per l'esfondrament)
Farrús, Isabel (veïna afectada Altres
per l'esfondrament)
Camps, Joan
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Sotillo, Javier (veí afectat per
Altres
l'esfondrament)
García, Pedro (veí afectat per Altres
l'esfondrament)
00:00:59
00:00:45
00:00:36
00:00:29
00:00:29
00:00:27
00:00:26
00:00:26
00:00:25
00:00:23
00:00:22
00:00:22
00:00:18
00:00:17
00:00:17
00:00:16
00:00:15
00:00:15
00:00:15
00:00:13
00:00:13
00:00:12
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:10
231
00:27:03
Crisi per l'acusació de cobrament del 3% de
comissió en les obres públiques (TER)
00:13:43
Immigració (TER)
00:12:40
Debat sobre la reforma de l'Estatut (TER)
00:11:41
Comissió d'investigació per l'esfondrament del
Carmel (TER)
00:10:35
Dia Internacional de la Dona Treballadora (TER)
00:07:54
Any del Quixot (TER)
00:06:40
1r aniversari de l'11-M (TER)
Mas, Artur
Piqué, Josep
Ridao, Joan
Maragall, Pasqual
Puig, Felip
Boada, Joan
Vendrell, Francesc
Iceta, Miquel
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Jiménez Villarejo, Carlos
(exfiscal anticorrupció)
Bargalló, Josep
De Madre, Manuela
Benach, Ernest
García-Bonomí, Javier
Giró, Xavier
Mas, Artur
Sánchez, Begoña
Falconi, Norma
Rangel, Joan
Villa, Felipe
Aslimani, Abdelkader
Correa, Rómulo
Ridao, Joan
Santos, Lídia
Vendrell, Francesc
Bargalló, Josep
Homs, Francesc
Bosch, Jaume
Mas, Artur
Comas, Dolors
De Gispert, Núria
Julià, Jordi (exdirector general
de Ports i Transports)
Serra, Ramon
Puig, Felip
Maragall, Pasqual
Tersol, Mateu
Boada, Joan
Alonso, Anna
Oliva, Georgina
Civit, Mercè
Rosado, Simón
Herrera, Laia
Tur, Montserrat
Simó, Anna
Giménez-Frontín, José Luis
Riera, Carme
Isern, Gabriel
Quintela, Júlia
Marzo, Anna
Benach, Ernest
Moreras, Jordi
Tura, Montserrat
Halhoul, Mohamed
Losada, Teresa
Iqbal, Mohammed
232
CiU
PPC
ERC
Govern de Catalunya
CiU
ICV-EA
PPC
PSC-CpC
ERC
Altres
00:02:17
00:02:07
00:01:47
00:01:42
00:01:38
00:01:20
00:01:06
00:01:01
00:00:46
00:00:32
Govern de Catalunya
PSC-CpC
Parlament de Catalunya
Actors culturals
Universitats i ensenyament
CiU
Món associatiu
Món associatiu
Govern de l'Estat
Actors culturals
Sindicats
Món associatiu
ERC
PSC-CpC
PPC
Govern de Catalunya
CiU
ICV-EA
CiU
ICV-EA
CiU
Altres
00:00:25
00:00:20
00:00:18
00:00:53
00:00:53
00:00:48
00:00:38
00:00:30
00:00:30
00:00:23
00:00:21
00:00:14
00:01:39
00:01:00
00:00:41
00:00:26
00:00:24
00:00:24
00:00:17
00:00:16
00:00:16
00:01:18
Govern de Catalunya
CiU
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
ICV-EA
Actors culturals
ERC
Sindicats
Sindicats
Món associatiu
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Parlament de Catalunya
Actors culturals
Govern de Catalunya
Religions i esglésies no
catòliques
Actors culturals
Món associatiu
00:01:00
00:00:52
00:00:48
00:00:24
00:00:20
00:02:02
00:00:25
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:18
00:00:16
00:02:16
00:01:03
00:00:39
00:00:16
00:00:11
00:00:48
00:00:45
00:00:28
00:00:25
00:00:17
00:00:16
00:06:27
Tradició cultural i religiosa durant la Pasqua
(TER)
00:05:42
Acord de transparència, autolimitació de
despeses electorals i finançament dels partits
(TER)
00:05:18
Dia Mundial de la Tuberculosi (TER)
00:05:14
Llei orgànica d’educació (TER)
00:04:49
Traçat del TGV a Catalunya (TER)
00:04:27
Mesures del Govern català per reduir els
accidents de trànsit (TER)
Soto, Miguel Ángel
Canal, Francesc
Escorcell, Marc
Montilla, Josep
Maragall, Pasqual
Guillot, Jordi
Luna, Rafael
Castellà, Antoni
Vendrell, Xavier
Caylà, Joan
Ospina, Jesús
Oliveros, Samuel (afectat de
tuberculosi)
Ruiz Manzano, Juan
Rius, Carolina
Ruf, Jordi
Rossell, Joan Jordi
Capdevila, Trini
Garcia, Josep
Marín, Josep Manuel
Angulo, Modesto
Pla, Sergi
Bergadà, Joan
00:04:08
Violència domèstica (TER)
Tura, Montserrat
Ayadi, Aisha
Babi, Pilar
Cárdenas, Maribel
00:04:02
Barcelona presenta un pla per atendre persones
excloses
Gomà, Ricard
00:03:19
Setmana Santa 2005 (TER)
Noró, Ramón
Mayol, Imma
00:03:11
Fòrum 2004 (TER)
Clos, Joan
Fernández Díaz, Alberto
Trias, Xavier
00:03:06
00:02:59
Les biblioteques donen l'oportunitat de descobrir
en un itinerari "La Barcelona de Carvalho"
Encara hi ha 4.000 habitatges amb aluminosi a
Barcelona
00:02:54
La Generalitat gairebé ha doblat el pressupost
destinat al transport sanitari
00:02:52
L'Ajuntament de Barcelona vol millorar prop de
400 carrers durant el 2005
00:02:50
El Tibidabo invertirà 50 milions d'euros a canviar
de cara i guanyar visitants
El Poble Espanyol instal·la 270 metres quadrats
de plaques solars
00:02:48
00:02:45
Presentació del Consell de les Persones
Consumidores, un nou òrgan de representació i
consulta
00:02:40
La biòloga Anna Veiga dirigirà el Banc de
Cèl·lules Mare
Pujol, Núria
Silva, Antonio
Rebollo, Diosdado
Fernández, Eva
Sierra, Pedro
Geli, Marina
Armengol, Ricard
Clos, Joan
Falgas, Maria
Martí, Carles
Abellà, Joan
Portabella, Jordi
Huguet, Josep
Sanz, Josep Miquel
Sabater, Mari Carme
Izpisúa, Juan Carlos
Veiga, Anna
Actors culturals
Actors econòmics
Actors econòmics
PSC
Govern de Catalunya
ICV
PPC
CiU
ERC
Altres entitats públiques
Experts
Altres
00:00:50
00:00:37
00:00:18
00:00:51
00:00:21
00:00:18
00:00:15
00:00:13
00:00:12
00:00:54
00:00:52
00:00:17
Actors del món sanitari
Sindicats
Món associatiu
Món associatiu
Associacions de veïns
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Organitzacions empresarials
Actors econòmics
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Govern de Catalunya
Món associatiu
Associacions i col·lectius
professionals
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Món associatiu
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
00:00:09
00:00:40
00:00:34
00:00:32
00:00:33
00:00:28
Associacions de veïns
Associacions de veïns
Associacions de veïns
Associacions de veïns
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors del món sanitari
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Experts
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
Món associatiu
Món associatiu
Experts
Experts
00:00:38
00:00:21
00:00:21
00:00:09
00:00:48
00:00:22
00:00:28
00:00:18
00:00:14
00:00:33
00:00:28
00:00:15
00:00:36
00:00:20
00:00:20
00:00:44
00:00:20
00:00:15
00:00:26
00:00:23
00:00:16
00:01:34
00:00:19
00:01:00
00:00:24
00:00:15
00:00:37
00:00:35
00:00:24
00:00:24
00:00:14
233
00:02:39
Entitats de Ciutat Vella alerten de l'existència de
locals amb llicència errònia
00:02:38
Un de cada vint nens catalans pateixen
hiperactivitat i dèficit d'atenció
00:02:38
Construcció de la línia 9 del metro de Barcelona
(TER)
Descobreixen un amagatall on es guardaven
components de motos robades a Barcelona
Dia Mundial del Consumidor (TER)
00:02:36
00:02:36
00:02:35
00:02:34
00:02:31
00:02:31
00:02:31
00:02:29
00:02:29
00:02:29
Guasch, Marga (veïna afectada Altres
pel soroll)
Mascarell, Ferran
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Mas, Maria
Associacions de veïns
Mena, Beatriz
Món associatiu
Artigas, Josep
Actors del món sanitari
Herranz, José Luis
Actors del món sanitari
Jubany, Jordi
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Amposta, Sergi
Administració de
l'Ajuntament de Barcelona
Maria José (usuària de
Altres
telecomunicacions que es
queixa)
Rosa Mari (usuària de
Altres
telecomunicacions que es
queixa)
Portabella, Jordi
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Jonquera, Pedro
Organitzacions empresarials
La Confraria de Pescadors denuncia que les
obres al Port de Barcelona han eliminat la pesca
Presentació del film africà Moolaadé on es
Coulibaly, Fatoumata
denuncia la pràctica de l'ablació
Veïns del Poblenou presenten un pla per
Narváez, Francesc
conservar el patrimoni industrial del barri
Tatjer, Mercè
Camps, Nicasi
El Palau de la Virreina repassa els dissenys
Miró, Antoni
d'Antoni Miró
La companyia de dansa Gelabert-Azzopardi
Gelabert, Cesc
presenta les seves últimes creacions
Un grup d'infermeres aprèn a cuinar aliments
Duch, Cristina
gustosos per a malalts amb restriccions
alimentàries
Veïns de Nou Barris temen patir nous problemes Muleterno, Fina (veïna afectada
als seus pisos per les obres al metro
per esquerdes al seu pis)
Meca, Antonio
Comença l'enderrocament del polígon industrial Roca, Joan
de Can Ricart
Narváez, Francesc
00:02:27
Mossos i Guàrdia Urbana disposaran d'una
oficina de coordinació a Barcelona
Tura, Montserrat
Clos, Joan
00:02:27
Ribó es queixa de la lentitud de l'administració
per respondre als requeriments del Síndic
00:02:27
Els barcelonins suspenen l'Ajuntament en el
primer baròmetre després de la crisi del Carmel
Retirada de símbols franquistes (TER)
Una exposició al Museu Egipci mostra més de
200 joies faraòniques
D'aquí a uns mesos s'acabarà de construir el
pont que unirà els barris de Torre Baró, Vallbona
i Ciutat Meridiana per sobre la C-58
Díez, Laura
Ribó, Rafael
Clos, Joan
00:02:26
00:02:24
00:02:24
00:02:24
00:02:23
00:02:22
00:02:22
00:02:20
00:02:19
00:02:17
Permanyer, Lluís
Gonzálvez, Luis Manuel
Clos, Joan
Palet, Zaida
Garcia, Georgina
La Filmoteca dedica un cicle a l'actor Sergi López López, Sergi
Mario Gas torna al Liceu amb l'òpera Elisir
Gas, Mario
d'amore
L'exposició Barcelona Peix de Plata proposa que Guayabero, Óscar
la ciutat té color de sardina
Un grup d'Escoltes Catalans rehabilita pisos de
Gay, Marina
Ciutat Vella durant la Setmana Santa
Montserrat (voluntària)
Oriol (voluntari)
Projecte de llei de prevenció del tabaquisme
Gámez, Marcel·lí
(TER)
Els joves demanen més informació sobre el
Rossell, Joan Jordi
consum d'alcohol
Gil Robles, Jaime
Estrena de l'espectacle de percussió Stomp al
Cresswell, Luke
Teatre Tívoli
234
00:00:39
00:00:14
00:00:13
00:00:19
00:00:18
00:00:18
00:00:52
00:00:24
00:00:33
00:00:31
00:00:12
00:01:25
Actors culturals
00:00:27
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
Món associatiu
Actors culturals
00:00:27
Actors culturals
00:01:01
Experts
00:00:51
Altres
00:00:50
Actors econòmics
Món associatiu
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres institucions
Altres institucions
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
Actors culturals
00:00:11
00:00:23
00:00:18
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Associacions de veïns
Associacions de veïns
Actors culturals
Actors culturals
00:00:23
Actors culturals
00:00:39
Món associatiu
Altres
Altres
Organitzacions empresarials
00:00:51
00:00:16
00:00:08
00:00:45
Món associatiu
Món associatiu
Actors culturals
00:00:31
00:00:31
00:00:20
00:00:26
00:00:11
00:00:36
00:00:28
00:00:21
00:00:37
00:00:16
00:00:49
00:01:05
00:00:38
00:00:20
00:00:19
00:01:06
00:00:43
00:02:15
Mercats de Barcelona llança una targeta client
per fidelitzar els usuaris
00:02:13
La Generalitat engega els tràmits per crear una
oficina antifrau a Catalunya
00:02:13
El Govern català aprova un pla que promou la
paritat de gènere en l'administració pública
00:02:09
Les vendes de cava a Espanya creixen un 2,3%
el 2004
00:02:09
Cau una banda de narcos dedicada a donar
suport logístic a altres traficants
Portabella, Jordi
Iglesias, Carme
Fores, Neus
Puigvert, Rosa
Ridao, Joan
Puig, Felip
Vendrell, Francesc
Iceta, Miquel
Boada, Joan
Nadal, Joaquim
Bargalló, Josep
Garcia Guillamet, Gustau
Siurana, Antoni
Molinero, Joan Carles
Gaylanes, Carlos
00:02:08
00:02:08
S'estrena l'obra Occisió, de Lluïsa Cunillé, al
Teatre Lliure
Procés de debat ciutadà sobre les reformes a la
Plaça de la Gardunya de Ciutat Vella
Barba, Lourdes
Martí, Carles
Hernando, Maite
00:02:07
Veïns del Poblenou exigeixen que es paralitzi
l'ensorrament d'una fàbrica
Martínez, Manuel
Narváez, Francesc
00:02:06
Lliurament dels 7a edició dels Premis
Emprenedors de Barcelona
Rojo, Maravillas
00:02:06
00:02:06
00:02:06
00:02:05
00:02:04
00:02:04
00:02:04
00:02:03
00:02:02
00:02:02
00:02:01
00:02:00
00:01:59
00:01:59
Munné, Àlex
Palos, Xavier
Els metges de capçalera de Barcelona s'informen Llorens, María José
sobre malalties no comunes a Europa
Lancho, Santiago
El 40% de les dones més grans de 45 anys
Checa, Miguel Ángel
tenen osteoporosis
Carreras, Ramon
Saló de l'Ensenyament (TER)
Anna (maquilladora)
Cristina (estudiant d'auxiliar
d'infermeria)
Oriol (estudiant d'auxiliar
d'infermeria)
La Generalitat obre una campanya per
Clèries, Núria
promocionar el català a l'administració de justícia Aragó, Matilde
Una jornada per a tècnics de salut explica com
Roiz, David
combatre el mosquit tigre
Jane, Mercé
Eritja, Roger
L'entitat Nou Barris Acull reclama a l'Ajuntament Ponce, Lourdes
més pressupost
Maya, Andrés
El Zoo organitza activitats lúdiques per descobrir Güell, Pilar (treballadora del
els animals durant la Setmana Santa
Zoo)
Els xiringuitos de Barcelona volen un acord
Pallarols, Roger
municipal per ampliar l'horari
Identifiquen la proteïna implicada en la mobilitat Valverde, Miguel Ángel
dels espermatozous i la ubicació de l'embrió
La Conselleria de Treball elabora un catàleg per Rañé, Josep Maria
gestionar l'ocupació a Catalunya
Torres, Josep Maria
La Generalitat promou la creació d'una Agència Simó, Anna
per atendre a les persones dependents
Geli, Marina
CCOO i UGT denuncien un abús de
Peláez, Miguel
subcontractacions en les obres públiques
Justícia preveu que els reclusos rebran ajuda
Jiménez Villarejo, Carlos
sobre temes jurídics
(exfiscal anticorrupció)
El Govern expedientarà totes les companyies
Álvarez, Maria
telefòniques pel deficient servei d'internet
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors econòmics
Actors econòmics
Actors econòmics
ERC
CiU
PPC
PSC-CpC
ICV-EA
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Organitzacions empresarials
Govern de Catalunya
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Administració de l'Estat
espanyol
Actors culturals
00:00:26
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Administració de
l'Ajuntament de Barcelona
Associacions de veïns
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors econòmics
Actors econòmics
Associacions i col·lectius
professionals
Actors del món sanitari
Actors del món sanitari
Actors del món sanitari
Altres
Altres
00:00:25
Altres
00:00:07
Govern de Catalunya
Administració de justícia
Experts
Experts
Experts
Món associatiu
Món associatiu
Altres
00:00:25
00:00:19
00:00:18
00:00:16
00:00:15
00:00:25
00:00:21
00:00:37
Organitzacions empresarials
00:00:51
Universitats i ensenyament
00:00:51
Govern de Catalunya
Organitzacions empresarials
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Sindicats
00:00:22
00:00:09
00:00:23
00:00:21
00:00:45
Altres
00:00:52
Món associatiu
00:00:22
00:00:11
00:00:09
00:00:07
00:00:26
00:00:18
00:00:08
00:00:07
00:00:07
00:00:21
00:00:19
00:00:40
00:00:18
00:00:28
00:00:23
00:00:47
00:00:13
00:00:26
00:00:22
00:00:12
00:00:07
00:00:07
00:00:25
00:00:25
00:00:24
00:00:20
00:00:15
00:00:08
235
00:01:58
L'Agència Catalana de Consum va rebre 9 mil
queixes d'usuaris de telefonia per internet
00:01:58
La construcció d'habitatges continuarà creixent,
segons un estudi de Caixa Catalunya
ERC adverteix al PSOE que cal concretar aviat
l'acord entre les dues formacions
L'Hospital Clínic disposarà del laboratori
automatitzat més complet d'Europa
00:01:58
00:01:55
00:01:55
00:01:54
Les Oficines de Turisme Juvenil recullen des
d'avui les sol·licituds per fer colònies d'estiu en
centres públics
L'oposició de l'Ajuntament de Barcelona no veu
clar el finançament del Pla d'inclusió social
Gerpe, Mònica (usuària que es Altres
queixa del servei de telefonia
per internet)
Caballero, Mònica
Món associatiu
Oliver, Josep
Universitats i ensenyament
00:00:25
Puigcercós, Joan
ERC
00:00:58
Mira, Àurea
Bedini, Josep Lluís
Brillas, Jordi
Actors del món sanitari
Actors del món sanitari
Govern de Catalunya
00:00:24
00:00:15
00:00:35
Trias, Xavier
00:00:16
Denuncien fraus en la facturació conjunta del gas
i la llum
Es comencen a aplicar plans per continuar
educant fora de l'horari escolar
Es celebra a Barcelona la III Conferencia
Internacional sobre el cromosoma 21
Aloy, Enric
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
Cid, Marta
Govern de Catalunya
00:00:20
Serés, Agustí
De la Fuente, María Luisa
00:00:21
00:00:15
Will Smith presenta el film Hitch a Barcelona
S'espera una primavera poc conflictiva pels qui
pateixen al·lèrgies
L'Ajuntament de Barcelona construirà vuit
biblioteques en els propers dos anys
Smith, Will
Lucas, Carles
Actors del món sanitari
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Actors culturals
Actors del món sanitari
00:00:21
00:00:11
Sàrries, Ramon
Fornor, Ramon
Actors culturals
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors del món sanitari
Actors del món sanitari
Camara, Fredson
Ros, Adela
Domínguez, Maribel
García, David
Actors esportius
Govern de Catalunya
Actors esportius
Organitzacions empresarials
00:00:24
00:00:19
00:00:14
00:00:42
00:00:17
Geli, Marina
Administració de l'Estat
espanyol
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Govern de Catalunya
Bricall, Josep Maria
Govern de Catalunya
00:00:29
Cugat, Mario
Món associatiu
00:00:25
Fonseca, Ricard
Actors econòmics
00:00:24
Ferré, Albert
Món associatiu
00:00:29
Huguet, Josep
Govern de Catalunya
00:00:31
Mas, Artur
Zaragoza, José
Cid, Marta
CiU
PSC
Govern de Catalunya
00:00:31
00:00:22
00:00:27
Clos, Joan
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
00:00:10
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
00:00:20
Fernández Díaz, Alberto
Gomà, Ricard
00:01:54
00:01:52
00:01:49
00:01:48
00:01:48
00:01:47
Llorach, Walter
Esteller, Ángels
Mascarell, Ferran
00:01:40
00:01:39
00:01:39
00:01:39
00:01:35
00:01:35
00:01:32
00:01:30
00:01:30
00:01:20
00:01:19
00:01:17
00:01:10
00:01:08
00:01:05
00:00:57
00:00:57
00:00:16
00:00:29
Nombrosos experts participen al Simpòsium
internacional "El malalt i la cirurgia mínimament
invasiva" celebrat a Barcelona
Partit de futbol contra el racisme amb nens de
totes les nacionalitats al polisportiu del Raval
Les autoescoles de Barcelona amenacen de
boicotejar les proves per falta d'examinadors
Arrestat un home a Gurb per emmagatzemar 750 Sense identificar (agent dels
kg de goma-2 en mal estat
TEDAX)
Accidents de trànsit (TER)
Serrano, Lluís
Desmantellament d'una xarxa de falsificació
d'euros (TER)
Presumpta malversació de fons públics a la
Fundació Puigvert (TER)
El Consell de les Arts establirà les línies
d'actuació prioritàries de la cultura catalana
Demanen que la Seguretat Social cobreixi les
necessitats de les persones dependents
La Caixa dobla la partida per a obra social i situa
l'assistència social com a prioritat
Sis persones estaran una setmana penjats d'un
arbre davant la Conselleria d'Agricultura per
protestar per la Llei de transgènics
El nombre de turistes que visita Catalunya
continua augmentant
CiU critica a Maragall per no concretar si es
tornarà a presentar com a president
Preinscripcions i matriculacions a centres
educatius (TER)
Remodelen la plaça cívica del Fòrum
Molinero, Joan Carles
Sergi Belbel serà el nou director del TNC a partir Belbel, Sergi
de la pròxima temporada
La guia Sortim recull els bars i restaurants més
Portabella, Jordi
característics del Modernisme
236
00:00:14
00:00:13
00:00:24
00:00:38
00:00:44
00:00:08
00:00:23
00:00:18
00:00:21
00:00:23
00:00:42
00:00:31
00:00:54
00:00:53
00:00:53
00:00:48
Llei d'horaris comercials (TER)
Un grup de preses de Wad-Ras visita el
Parlament per proposar millores als serveis
penitenciaris
Adopció d'infants per part de parelles
homosexuals (TER)
La Generalitat proposa que les farmàcies
dispensin fàrmacs contra la sida
Huguet, Josep
Govern de Catalunya
Mari Luz (reclusa de Wad-Ras) Altres
00:00:28
00:00:29
Simó, Anna
Govern de Catalunya
00:00:27
Geli, Marina
Govern de Catalunya
00:00:18
237
8. 3. Informació referida als actors no polítics
Quadre 8.3.1. Localia. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics
durant el mes de març
Agrupació
Actors culturals
Altres
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Experts
Actors del món sanitari
Associacions de veïns
Actors econòmics
Sindicats
Universitats i ensenyament
Associacions i col·lectius professionals
Actors esportius
Religions i esglésies no catòliques
Total
Temps de paraula
00:20:27
00:14:21
00:12:05
00:04:50
00:04:42
00:04:38
00:03:52
00:03:16
00:02:26
00:02:13
00:01:36
00:00:38
00:00:25
1:15:29
Nombre
d’inserts
38
45
34
11
14
15
14
14
6
5
5
2
2
205
% sobre total
temps paraula
27,1
19,0
16,0
6,4
6,2
6,1
5,1
4,3
3,2
2,9
2,1
0,8
0,6
100
Quadre 8.3.2. Localia. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant
el mes de març
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
238
Home
%
25
13
11
1
20
7
3
10
14
11
2
4
5
126
65,8
86,7
78,6
50,0
44,4
50,0
60,0
71,4
41,2
100,0
100,0
66,7
100,0
61,5
Inserts
Dona
%
Total
13
2
3
1
25
7
2
4
20
34,2
13,3
21,4
50,0
55,6
50,0
40,0
28,6
58,8
2
33,3
79
38,5
38
15
14
2
45
14
5
14
34
11
2
6
5
205
Figura 8.3.1. Localia. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant
el mes de març
Localia
Nom bre d'inserts
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Actors culturals
Home
Actors del món sanitari
Dona
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Agrupació
Assoc. de veïns
Assoc. i col·lectius
professionals
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no
catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
239
Quadre 8.3.3. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant
els mesos de gener, febrer i març (ordenació alfabètica)
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
240
Temps de paraula
% temps de paraula sobre el total
(h:min:s)
de cada mes
Gener
Febrer
Març
Gener
Febrer
Març
00:12:31
00:16:41 00:20:27
17,3
19,4
27,1
00:06:55
00:04:23 00:04:38
9,6
5,1
6,1
00:05:14
00:07:32 00:03:16
7,2
8,7
4,3
00:00:38
0,8
00:12:20
00:20:05 00:14:21
17,1
23,3
19,0
00:03:22
00:07:18 00:03:52
4,7
8,5
5,1
00:01:05
00:00:43 00:01:36
1,5
0,8
2,1
00:02:28
00:04:05 00:04:42
3,4
4,7
6,2
00:14:16
00:06:06 00:12:05
19,7
7,1
16,0
00:03:01
00:04:12 00:04:50
4,2
4,9
6,4
00:00:25
0,6
00:02:40
00:05:37 00:02:26
3,7
6,5
3,2
00:08:23
00:09:26 00:02:13
11,6
11,0
2,9
1:12:15
1:26:08
1:15:29
100
100
100
Figura 8.3.2. Localia. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Gener, febrer i
març
Localia
% sobre tem ps de paraula
0
Actors culturals
5
10
15
20
25
30
Gener
Febrer
Actors del món sanitari
Març
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Agrupació
Assoc. de veïns
Assoc. i col·lectius
professionals
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no
catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
241
Quadre 8.3.4. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre gener-març
Agrupació
Actors culturals
Altres
Món associatiu
Universitats i ensenyament
Actors econòmics
Actors del món sanitari
Associacions de veïns
Organitzacions empresarials
Experts
Sindicats
Associacions i col·lectius professionals
Actors esportius
Religions i esglésies no catòliques
Total
242
Temps de
paraula
00:49:39
00:46:46
00:32:27
00:20:02
00:16:02
00:15:56
00:14:32
00:12:03
00:11:15
00:10:43
00:03:24
00:00:38
00:00:25
3:53:52
Nombre
d’inserts
113
192
88
66
52
47
47
33
35
29
11
2
2
717
% sobre total temps
paraula
21,2
20,0
13,9
8,6
6,9
6,8
6,2
5,2
4,8
4,6
1,5
0,3
0,2
100
Figura 8.3.3. Localia. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre gener-març
Localia
% sobre tem ps de paraula
0
5
10
15
20
25
Actors culturals
Altres
Món associatiu
Universitats i ensenyament
Actors econòmics
Actors del món sanitari
Assoc. de veïns
Agrupació
Organitzacions empresarials
Experts
Sindicats
Assoc. i col·lectius
professionals
Actors esportius
Religions i esglésies no
catòliques
243
ANNEX I
Informe sobre els espais d’entrevistes, debats i
tertúlies en la ràdio i la televisió (de l’1 al 31 de març)
2
ÍNDEX
1. Disseny de l’informe
1.1. Univers d’estudi
1.2. Incidències
2. TV3
2.1.
Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes de
març
3. Canal 33
3.1.
Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes de
març
4. TVE a Catalunya
4.1.
Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes de
març
5. BTV
5.1.
Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes de
març
6. Catalunya Ràdio
6.1.
Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes de
març
7. COMRàdio
7.1.
Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes de
març
3
4
Índex de quadres
Quadre 1. Espais de tertúlies, entrevistes i debats
Quadre 2. TV3. Programes amb intervencions d’actors polítics i no polítics durant el mes de
març
Quadre 3. TV3. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes de març
(ordre alfabètic). Tertúlies
Quadre 4. TV3. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes de març
(ordre alfabètic). Debats
Quadre 5. TV3. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes de març
(ordre alfabètic). Entrevistes
Quadre 6. Canal 33. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics durant el mes de
març
Quadre 7. Canal 33. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes de
març (ordre alfabètic). Debats
Quadre 8. Canal 33. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes de
març (ordre alfabètic). Entrevistes
Quadre 9. TVE a Catalunya. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics durant el
mes de març
Quadre 10. TVE a Catalunya. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el
mes de març (ordre alfabètic). Debats
Quadre 11. TVE a Catalunya. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el
mes de març (ordre alfabètic). Entrevistes
Quadre 12. BTV. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics durant el mes de març
Quadre 13. BTV. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes de març
(ordre alfabètic). Debats
Quadre 14. BTV. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes de març
(ordre alfabètic). Entrevistes
Quadre 15. Catalunya Ràdio. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics durant el
mes de març
Quadre 16. Catalunya Ràdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el
mes de març (ordre alfabètic). Tertúlies
Quadre 17. Catalunya Ràdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el
mes de març (ordre alfabètic). Debats
Quadre 18. Catalunya Ràdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el
mes de març (ordre alfabètic). Entrevistes
Quadre 19. COMRàdio. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics durant el mes de
març
Quadre 20. COMRàdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes de
març (ordre alfabètic). Tertúlies
5
Quadre 21. COMRàdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes de
març (ordre alfabètic). Debats
Quadre 22. COMRàdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes de
març (ordre alfabètic). Entrevistes
6
1. Disseny de l’informe
1.1.
Univers d’estudi
L’univers d’estudi són els espais de tertúlies, entrevistes i debats de TV3, Canal
33, TVE a Catalunya, BTV, Catalunya Ràdio i COMRàdio emesos entre l’1 i el
31 de març de 2005.
Quadre 1. Espais de tertúlies, entrevistes i debats
Emissora
Nom del programa
TV3
El club
Els matins a TV3
Entrevista al President de la
Generalitat de Catalunya
Parlament
Societat imitada
Canal 33
Àgora
Millennium
Parlament
TVE a Catalunya 135 escons
Amb ulls de dona
Geometria variable
Senyores i senyors
BTV
Ciutat oberta
Contrapunt
L'entrevista
Última sessió
Catalunya Ràdio Catalunya nit
El matí de Catalunya
El suplement
La solució
Si més no
Tal dia farà un any
Versió original
COMRàdio
Catalunya en plural
Dies de ràdio
La Nit
La
Tal com som
àdi 1F2
R
1
2
úblic 2F2
Nombre de
1
programes
33
16
1
2
1
3
4
5
1
2
3
3
9
7
42
1
16
21
5
21
22
22
22
18
7
16
18
18
En el còmput, les redifusions compten com a programa diferent.
De l’anàlisi d’aquest programes s’exclou la part del programa amb format d’informatiu diari.
7
1.2.
Incidències
No s’han analitzat els programes següents:
Emissora
TV3
TVE a Catalunya
BTV
Catalunya Ràdio
COMRàdio
Data
08/03/05
09/03/05
09/03/05
10/03/05
05/03/05
04/03/05
04/03/05
06/03/05
12/03/05
13/03/05
21/03/05
31/03/05
02/03/05
03/03/05
04/03/05
05/03/05
26/03/05
2
Incidència tècnica parcial
Incidència tècnica parcial
4
Incidència tècnica parcial
3
8
Nom programa
Societat imitada
El club
Els matins de TV3
Els matins de TV3
135 escons
L’entrevista
Catalunya nit
Versió original
El suplement
El suplement
El suplement
Catalunya nit
Catalunya nit
El matí de Catalunya Ràdio
Si més no
Tal dia farà un any
Versió original
Catalunya en plural
La Nit
La república
Tal com som
Catalunya en plural
La Nit
La república
Tal com som
Catalunya en plural
La Nit
La república
Tal com som
Dies de ràdio
Dies de ràdio
Causa
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica 2
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica 3
Incidència tècnica 4
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
Incidència tècnica
3F
4F
5F
2. TV3
2.1. Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes de març
Quadre 2. TV3. Programes amb intervencions d’actors polítics i no polítics durant el mes
de març
Títol del programa
El club
Data
Identificació de l'actor
Activitat
01/03/05 Feliu, Núria
Cantant
Bosch, Narcís
Director de cinema
Noray, Bibian
Directora, productora i actriu de
cinema X
02/03/05 Tejero, Fernando
Actor
Balaguer, Elisabeth
Noia que està a punt de ser mare
Soler, Roser
Noia que està a punt de ser mare
Puig, Sònia
Noia que està a punt de ser mare
Piorno, Carme
Llevadora del centre PASSIR de
l'Eixample
03/03/05 Rossell, Marina
Cantant
Blay, Pep
Periodista
Sokolowicz, Bruno
Periodista
Lindo, Elvira
Escriptora
04/03/05 Trias, Artur
Actor
Salvador, Montserrat
Actriu
Torroja, Ana
Cantant
07/03/05 Sánchez, Eleuterio "El
Advocat i escriptor
lute"
Llompart, Jordi
Periodista
08/03/05 Gimeno, Jordi
Conductor i motorista
Sánchez, Israel
Taxista
Esteveordal, Joan
Vianant
Bascompta, Judit
Ciclista
Quiroga, Manel
Conductor d'autobús
Anguita, Julio
Autor del llibre Corazón rojo. La vida
después de un infarto i
excoordinador d'IU
10/03/05 Galindo, Martí
Actor
Brell, Arnau
Actor
Tello, Violeta
Estudiant
Rodríguez, Alba
Cantant de Macedònia
11/03/05 Pla, Pep
Actor i director
Castell, Lluïsa
Actriu
Casanovas, Àlex
Actor
14/03/05 Soler, Toni
Periodista i escriptor
Cercas, Javier
Escriptor i autor del llibre La
velocidad de la luz
15/03/05 Soler, Esteve
Periodista i escriptor, autor del llibre
Un català al laberint de Terra Santa
Rodergas, Beth
Cantant
O'Hara, Daniel
Escriptor, autor del llibre El dia del
client
Tipus d’intervenció
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
9
El club
El club (redifusió)
10
16/03/05 Barceló, Marilén
Carré, Jaume
Valero, Montserrat
Barnoles, Antònia
Escobar, Manolo
17/03/05 Badia, Elisa
Psicòloga dels centres Mensalud
Separat
Separada
Separada
Cantant
Directora de l'oficina de Viatges
Marsans a Manresa
Solsona, Jordi
Guia turístic
Matas, Joan Anton
President del Gremi d'Hostaleria de
Sitges
Pubill Calaf, Pere "Peret" Músic
Sánchez-Mustich, Cèlia
Escriptora, autora del llibre Peret
18/03/05 Borràs, Jofre
Actor
Guiteras, Laura
Actriu
Reig, Joan
Bateria d'Els Pets
Gavaldà, Lluís
Cantant d'Els Pets
Clarà, Rosa
Dissenyadora
29/03/05 Cubells, Mariola
Periodista i escriptora, autora del
llibre Mira'm, tonto
De la Iglesia, Álex
Director de cinema
Sterling, Lara
Periodista i escriptora
30/03/05 Tena, Bet
Persona que explica la seva primera
experiència sexual
Coma, Dani
Persona que explica la seva primera
experiència sexual
Bandera, Magdalena
Periodista i autora del llibre 39 veces
la primera vez
Soteras, Pilar
Coordinadora del Programa
d’Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva de Cerdanyola del
Vallès
Barrera, Llum
Actriu
31/03/05 Gasset, Antonio
Crític de cinema
01/03/05 Munt, Sílvia
Actriu i directora de cinema
Massagué, Ivan
Actor
Clotet, Aina
Actriu
02/03/05 Feliu, Núria
Cantant
Bosch, Narcís
Director de cinema
Noray, Bibian
Directora, productora i actriu de
cinema X
03/03/05 Tejero, Fernando
Actor
Balaguer, Elisabeth
Noia que està a punt de ser mare
Soler, Roser
Noia que està a punt de ser mare
Puig, Sònia
Noia que està a punt de ser mare
Piorno, Carme
Llevadora del centre PASSIR de
l'Eixample
04/03/05 Rossell, Marina
Cantant
Blay, Pep
Periodista
Sokolowicz, Bruno
Periodista
05/03/05 Torroja, Ana
Cantant
08/03/05 Sánchez, Eleuterio "El
Advocat i escriptor
lute"
Llompart, Jordi
Periodista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
El club (redifusió)
09/03/05 Gimeno, Jordi
Sánchez, Israel
Esteveordal, Joan
Bascompta, Judit
Quiroga, Manel
Anguita, Julio
Conductor i motorista
Taxista
Vianant
Ciclista
Conductor d'autobús
Autor del llibre Corazón rojo. La vida
después de un infarto i
excoordinador d'IU
10/03/05 Nogués, Raquel
Responsable de la Unitat de Nutrició
del Centre Médic Teknon
Planas, Anna
Persona que sempre fa règim
Gallardo, Noemí
Persona que sempre fa règim
Castro, Xavier
Persona que sempre fa règim
Abril, Victoria
Actriu
11/03/05 Galindo, Martí
Actor
Brell, Arnau
Actor
Rodríguez, Alba
Cantant de Macedònia
Tello, Violeta
Estudiant
12/03/05 Castell, Lluïsa
Actriu
Pla, Pep
Actor i director
Casanovas, Àlex
Actor
15/03/05 Soler, Toni
Periodista i escriptor
Cercas, Javier
Escriptor i autor del llibre La
velocidad de la luz
16/03/05 Soler, Esteve
Periodista i escriptor, autor del llibre
Un català al laberint de Terra Santa
Rodergas, Beth
Cantant
O'Hara, Daniel
Escriptor, autor del llibre El dia del
client
17/03/05 Barceló, Marilén
Psicòloga dels centres Mensalud
Carré, Jaume
Separat
Valero, Montserrat
Separada
Barnoles, Antònia
Separada
Escobar, Manolo
Cantant
18/03/05 Badia, Elisa
Directora de l'oficina de Viatges
Marsans a Manresa
Solsona, Jordi
Guia turístic
Matas, Joan Anton
President del Gremi d'Hostaleria de
Sitges
Pubill Calaf, Pere "Peret" Músic
Sánchez-Mústich, Cèlia
Escriptora, autora del llibre Peret
19/03/05 Borràs, Jofre
Actor
Guiteras, Laura
Actriu
Reig, Joan
Bateria d'Els Pets
Gavaldà, Lluís
Cantant d'Els Pets
Clarà, Rosa
Dissenyadora
30/03/05 Cubells, Mariola
Periodista i escriptora, autora del
llibre Mira'm, tonto
De la Iglesia, Álex
Director de cinema
Sterling, Lara
Periodista i escriptora
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
11
El club (redifusió)
31/03/05 Tena, Bet
Coma, Dani
Bandera, Magdalena
Soteras, Pilar
Els matins a TV3
Barrera, Llum
01/03/05 Hedadi, Toujik
El-Griri, Ahmed
Martín de Pozuelo,
Eduardo
Sandri, Pier Giorgio
Jiménez, Roger
Carod-Rovira, JosepLluís
Ness, Illy
Puigverd, Antoni
Aritzeta, Margarida
Vintró, Eulàlia
Culla, Joan B.
02/03/05 Silva, Josep Manel
Sintes, Marçal
Esplugues, Anna
Matas, Jordi
Ramon, Sergi
Brockmann, Carsten
Bour, Stephanie
Mateu, Rosa
Aulet, Jaume
García, Raquel
Cañizares, Senén
Tura, Montserrat
Colomer, Núria
Enciso, Maria
Galiardo, Juan Luis
Foix, Lluís
Calzada, Arcadi
López Burniol, Joan
Josep
12
Persona que explica la seva primera
experiència sexual
Persona que explica la seva primera
experiència sexual
Periodista i autora del llibre 39 veces
la primera vez
Coordinadora del Programa
d’Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva de Cerdanyola del
Vallès
Actriu
Iman i president de la comunitat
musulmana de Badalona i de Santa
Coloma de Gramenet
APA Sense Fronteres
Periodista de La Vanguardia
Entrevista
Periodista
Excorresponsal de La Vanguardia a
Roma
President d'ERC
Debat
Debat
Escriptora
Escriptor i periodista
Escriptora i professora de teoria de
la literatura de la URV
Catedràtica de filologia grega de la
UB
Professor d'història contemporània
de la UB
Periodista i advocat
Periodista i escriptor
Estudiant de la UdV
Vicerector de Relacions
Institucionals i Política Lingüística de
la UB
Estudiant de la UB
Estudiant ADE Erasmus
Estudiant ADE Erasmus
Membre de la Comissió Tècnica de
Llengua de l'Institut Joan Lluís Vives
Professor de filologia catalana de la
UAB
Estudiant de relacions laborals de la
UB
Estudiant de ciències polítiques de la
UAB
Consellera d'Interior de la Generalitat
de Catalunya
Mare que denuncia el programa
Vacances en família de la
Generalitat de Catalunya
Invident
Actor
Director de La Vanguardia Digital
President de Caixa de Girona
President del Consell Social de la
UB i notari
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Els matins a TV3
03/03/05 Cañizares, Senén
Estudiant de ciències polítiques de la
UAB
Ramon, Sergi
Estudiant de la UB
Claret, Pilar
Terapeuta i experta en interpretació
de somnis
Baso, Anna Maria
Terapeuta i experta en interpretació
de somnis
Anna
Víctima de les amenaces del seu
exmarit
Sánchez, Jordi
Professor de ciència política de la
UB i director de la Fundació Jaume
Bofill
Termes, Josep
Catedràtic d'història contemporània
de la UPF
Jorba, Rafael
Periodista
Calvet, Gemma
Advocada
Claveria, Neus
Psiquiatra
Caballero, Carmen
Operada d'estètica
Fernández, Blanca Rosa Guionista de ràdio
Uribe, Fabián
Estudiant
Ribas, Maria Josep
Mestressa de casa
Romo, Luis Fernando
Periodista
04/03/05 Ricard, Francina
Membre de les Juventuts Socialistes
Domènech, Cesca
Membre de Joventut Nacionalista de
Catalunya
Genescà, Roger
Membre d'Unió de Joves
Aragonès, Pere
Portaveu nacional de les JERC
Fernández, Albert
Membre de les Noves Generacions
del PPC
Cid, David
Membre de Joves d'Esquerra Verda
González, Sheila
Estudiant de doctorat en ciències
polítiques de la UAB
Guillem, Isaac
Estudiant de ciències polítiques de la
UAB
Rovira, Martí
Estudiant de ciències polítiques de la
UPF
Piqué, Josep
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PPC i president del PPC
Sallés, Anna
Professora d'història contemporània
de la UAB
Nadal, Rafael
Periodista
Janer, Maria de la Pau
Escriptora
Bofill, Hèctor
Professor de dret constitucional de la
UPF i escriptor
07/03/05 Tello, Enric
Membre d'Ecologistes en Acció
Vives, Eugeni
Portaveu de la central nuclear AscóVandellós
Benach, Ernest
President del Parlament de
Catalunya
Caba, Diego
Higienista dental
González, Rosario
Mare separada
Vila, Mari Carmen
Mare separada
Serarols, Gemma
Mare separada
Farriol, Cecília
Mare separada
Sánchez, Josep
Periodista agredit per les Brigadas
blaquiazules
Villatoro, Vicenç
Periodista i escriptor
Milián Mestre, Manuel
Periodista i historiador
Juan, Jordi
Sotsdirector de La Vanguardia
De Carreras, Francesc
Catedràtic de dret constitucional de
la UAB
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
13
Els matins a TV3
08/03/05 Muns, Alexandre
Moreres, Jordi
Rupérez, Javier
Mayol, Imma
Giménez, Miquel
Revilla, Cristina
Fibla, Jaume
Morales, Guillermina
Fernández, César
Rey, Carla
Balboa, Edel
Solé, Conxita
Luna, Mireia
Aguilar, Domènech
Massana, Maria Dolors
Culla, Joan B.
Puig, Valentí
Puigverd, Antoni
10/03/05 De Madre, Manuela
11/03/05 Hereu, Jordi
Cornet, Jordi
Fernández Deu, Ricard
Duarte, Carles
Matabosch, Antoni
Halhoul, Mohamed
Bilbeny, Norbert
Roca, Blanca Rosa
Ainoza, Antoni
Dalmau, Antoni
San Agustín, Fernando
Cuartero, Andrés
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Janer, Maria de la Pau
Lecuona, Pedro
Nadal, Rafael
Sanuy, Francesc
14
Professor d'economia internacional
de la UPF i coordinador del
programa d'Europa CIDOB
Antropòleg
Director executiu de comitè contra el
Terrorisme de l'ONU
Tercera tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona i
presidenta de la Comissió de
Sostenibilitat, Serveis Urbans i Medi
Ambient
Periodista i escriptor, autor d'Aventis
Electricista
Mestre de llar d'infants P3
Forjadora
Esteticista
Estudiant de tornera-fressadora
Infermer
Fustera i ebenista
Fustera i ebenista
Inspector de la Divisió d'Investigació
Criminal del Cos de Mossos
d'Esquadra
Periodista i escriptora
Professor d'història contemporània
de la UB
Periodista
Escriptor i periodista
Presidenta del Grup Parlamentari del
PSC-CpC al Parlament de Catalunya
i vicepresidenta del PSC
Regidor de Seguretat i Mobilitat de
l'Ajuntament de Barcelona i del
districte de Sant Andreu
Portaveu del Grup Municipal del
PPC de l'Ajuntament de Barcelona
Advocat
Director de la Fundació Jaume I
Capellà i president de la Fundació
Joan Maragall i de l'Institut Superior
de Ciències Religioses
Portaveu del Consell Islàmic i
Cultural de Catalunya
Professor de filosofia moral de la UB
Directora de Roca Editorial
Empresari
Escriptor, autor del llibre Primavera
d'hivern i exdiputat del PSC al
Parlament
Assessor de seguretat i exagent del
CESID
Psicòleg de l'Associació per a
l´Atenció Integral a Victimes
Diputat del Congrés dels Diputats
per CiU, secretari general de CiU i
president del Comitè de Govern
d'UDC
Escriptora
Notari
Periodista
Advocat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Els matins a TV3
14/03/05 Sirera, Daniel
Pelegrí, Josep Maria
Montilla, Josep
Villagra, Ángel Ignacio
Milián Mestre, Manuel
Sánchez, Jordi
De Carreras, Francesc
Rivière, Margarita
15/03/05 Mayars, Pere
Domingo, José
Ginestar, Vicenç
Parera, Jaume
Vizcarra, Carles
Pérez, Jordi
De Castro, Ivania
López, Gemma
Mas, Artur
Díaz, Roser
Pagès, Salvador
Tobella, Adolf
Puig, Valentí
Puigverd, Antoni
Culla, Joan B.
Aritzeta, Margarida
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya
Portaveu adjunt de CiU al Parlament
de Catalunya
Ministre d'Indústria, Turisme i
Comerç del Govern central
Metge
Periodista i historiador
Professor de ciència política de la
UB i director de la Fundació Jaume
Bofill
Catedràtic de dret constitucional de
la UAB
Periodista i escriptora
Vicepresident coordinador de
l'Associació per la Llengua
Vicepresident de l'Associació per la
Tolerància
Persona que debat sobre els
metrosexuals
Persona que debat sobre els
metrosexuals
Persona que debat sobre els
metrosexuals
Persona que debat sobre els
metrosexuals
Persona que debat sobre els
metrosexuals
Persona que debat sobre els
metrosexuals
President del grup de CiU al
Parlament de Catalunya i secretari
general de CDC
Pescadora de l'Escala
Pescador de l'Escala
Catedràtic de psicologia mèdica de
la UAB i autor del llibre Màrtirs
mortífers
Periodista
Escriptor i periodista
Professor d'història contemporània
de la UB
Escriptora i professora de teoria de
la literatura de la URV
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
15
Els matins a TV3
16
16/03/05 Miret, Àngel
Secretari d'Immigració i Cooperació
de CiU
Chaib, Mohammed
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PSC-CpC i president de
l'associació Ibn Batuta
Homs, Carmina
Vicepresidenta del Col·legi de
Mediadors d'Assegurances Titulats
de Barcelona
Boada, Joan
Portaveu d'ICV-EA al Parlament de
Catalunya i president de la Comissió
d'investigació del Carmel
Ponsa, Francesc
Jubilat
Gironell, Martí
Periodista internacional i autor del
llibre La ciutat dels somriures
Domínguez, Pilar
Creadora del mètode de correcció
postural per a la esquena
Foix, Lluís
Director de La Vanguardia Digital
López Burniol, Joan
President del Consell Social de la
Josep
UB i notari
Calzada, Arcadi
President de Caixa de Girona
Giménez-Salinas, Esther Rectora de la URL
17/03/05 Álvaro, Gregorio
Investigador i professor d'enginyeria
química de la UAB
Arús, Pere
Cap del Departament de Genètica
Vegetal IRTA (Institut de Recerca i
Tecnologies Agroalimentàries)
Romance, Carme
Dona que no ha llegit El codi da
Vinci
Carmona, José Antonio
Teòleg
Morlans, Xavier
Capellà i professor de teologia
Nevot, Juli
Home que ha llegit El codi da Vinci
Moreno, Anna
Dona que no ha llegit El codi da
Vinci
Ruiz, Clàudia
Dona que ha llegit El codi da Vinci
Sans, Martí
Director general de Pesca i Afers
Marítims del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de
la Generalitat de Catalunya
Reixac, Josep Ignasi
Director de Marquèting de Punto
Blanco
Reixach, Jaume
Rector de Sant Martí de Riells i
escriptor
Ramoneda, Josep
Director del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
Termes, Josep
Catedràtic d'història contemporània
de la UPF
Massagué, Rosa
Cap de Relacions Exteriors d'El
Periódico
18/03/05 Ripoll, Manel
President del Mercat de la Boqueria
Méndez, Carme
Presidenta de l'Associació de
Defensa dels Drets dels Animals
Huguet, Josep
Conseller de Comerç, Consum i
Turisme de la Generalitat de
Catalunya
Luengo, Beatriz
Actriu i cantant
Nadal, Rafael
Periodista
Janer, Maria de la Pau
Escriptora
Sallés, Anna
Professora d'història contemporània
de la UAB
López Bofill, Héctor
Professor de dret constitucional de la
UPF i escriptor
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Els matins a TV3
29/03/05 Olivé, Jaume
Pons, Josep
Saura, Joan
Goula, Xavier
Serrano, Lluís
Brufau, Gemma
Salavedra, Carme
Freixa, Carme
Puig, Valentí
Puigverd, Antoni
Culla, Joan B.
Aritzeta, Margarida
30/03/05 Vázquez HuarteMendicoa, Fermín
Bassegoda, Joan
Madí, David
Batlle, Xavier
Entrevista al President
de la Generalitat
Parlament (redifusió)
Exresponsable de futbol base del
Barça
Estilista
Conseller de Relacions Institucionals
i Participació de la Generalitat de
Catalunya i president d'ICV
Responsable de Sismologia de
l'Institut Cartogràfic de Catalunya
Cap del Servei de Gestió del Trànsit
Estudiant
Estudiant
Periodista, psicòloga i autora del
llibre Les claus de la parella feliç
Periodista
Escriptor i periodista
Professor d'història contemporània
de la UB
Escriptora i professora de teoria de
la literatura de la URV
Director de B720 Arquitectes
Arquitecte
Portaveu de CDC
Acusat de saltar-se un control
d'alcoholèmia
Cors, Marta
Acusada de saltar-se un control
d'alcoholèmia
Medina, Marisa
Presentadora de televisió i autora del
llibre Prohibido para maridos
Bosé, Miguel
Cantant
López Burniol, Joan
President del Consell Social de la
Josep
UB i notari
Foix, Lluís
Director de La Vanguardia Digital
Terricabras, Josep Maria Catedràtic de filosofia de la UdG
31/03/05 Bau, Aurora
Presidenta de l'associació Dret a
Morir Dignament
Pacheco, Francisco
Anestesiòleg
Cima, Eusebi
President de les patronals Cecot i
Fepime
Solà, Jaume
Director de l'Agència Catalana de
l'Aigua
Miguel, Tere
Testimoni de com la policia
apallissava una persona a Calafell
Hoyos, Cristina
Bailaora
Sánchez, Jordi
Professor de ciència política de la
UB i director de la Fundació Jaume
Bofill
Calvet, Gemma
Advocada
García Soler, Jordi
Periodista
Villatoro, Vicenç
Periodista i escriptor
15/03/05 Maragall, Pasqual
President de la Generalitat de
Catalunya
21/03/05 Chaib, Mohammed
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PSC-CpC i president de
l'associació Ibn Batuta
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
17
Quadre 3. TV3. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes de
març (ordre alfabètic). Tertúlies
Actor
Aritzeta, Margarida
Els matins a TV3
Nombre
d’intervencions
3
Bofill, Hèctor
Els matins a TV3
1
Calvet, Gemma
Calzada, Arcadi
Culla, Joan B.
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
2
2
4
De Carreras, Francesc Els matins a TV3
2
Foix, Lluís
García Soler, Jordi
Giménez-Salinas,
Esther
Janer, Maria de la Pau
Jorba, Rafael
Juan, Jordi
Lecuona, Pedro
López Bofill, Héctor
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
3
1
1
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
3
1
1
1
1
López Burniol, Joan
Josep
Massagué, Rosa
Els matins a TV3
3
Els matins a TV3
1
Massana, Maria Dolors
Milián Mestre, Manuel
Nadal, Rafael
Puig, Valentí
Puigverd, Antoni
Ramoneda, Josep
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
2
3
3
4
1
Reixach, Jaume
Els matins a TV3
1
Rivière, Margarita
Sallés, Anna
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
2
Sánchez, Jordi
Els matins a TV3
3
Sanuy, Francesc
Termes, Josep
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
2
Terricabras, Josep
Maria
Villatoro, Vicenç
Vintró, Eulàlia
Els matins a TV3
1
Els matins a TV3
Els matins a TV3
2
1
18
Títol del programa
Activitat
Escriptora i professora de teoria
de la literatura de la URV
Professor de dret constitucional de
la UPF i escriptor
Advocada
President de Caixa de Girona
Professor d'història contemporània
de la UB
Catedràtic de dret constitucional
de la UAB
Director de La Vanguardia Digital
Periodista
Rectora de la URL
Agrupació
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Experts
Actors econòmics
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Escriptora
Actors culturals
Periodista
Actors culturals
Sotsdirector de La Vanguardia
Actors culturals
Notari
Experts
Professor de dret constitucional de Universitats i
la UPF i escriptor
ensenyament
President del Consell Social de la Universitats i
UB i notari
ensenyament
Cap de Relacions Exteriors d'El
Actors culturals
Periódico
Periodista i escriptora
Actors culturals
Periodista i historiador
Actors culturals
Periodista
Actors culturals
Periodista
Actors culturals
Escriptor i periodista
Actors culturals
Director del Centre de Cultura
Actors culturals
Contemporània de Barcelona
Rector de Sant Martí de Riells i
Església catòlica
escriptor
Periodista i escriptora
Actors culturals
Professora d'història
Universitats i
contemporània de la UAB
ensenyament
Professor de ciència política de la Universitats i
UB i director de la Fundació
ensenyament
Jaume Bofill
Advocat
Experts
Catedràtic d'història
Universitats i
contemporània de la UPF
ensenyament
Catedràtic de filosofia de la UdG
Universitats i
ensenyament
Periodista i escriptor
Actors culturals
Catedràtica de filologia grega de la Universitats i
UB
ensenyament
Quadre 4. TV3. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes de
març (ordre alfabètic). Debats
Actor
Títol del programa
Ainoza, Antoni
Álvaro, Gregorio
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Nombre
d’intervencions
1
1
Aragonès, Pere
Els matins a TV3
1
Arús, Pere
Els matins a TV3
1
Aulet, Jaume
Els matins a TV3
1
Bassegoda, Joan
Bau, Aurora
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
Bilbeny, Norbert
Els matins a TV3
1
Bour, Stephanie
Brockmann, Carsten
Caballero, Carmen
Cañizares, Senén
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
1
2
Carmona, José Antonio Els matins a TV3
Chaib, Mohammed
Els matins a TV3
1
1
Cid, David
Els matins a TV3
1
Claveria, Neus
Cornet, Jordi
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
Cuartero, Andrés
Els matins a TV3
1
Dalmau, Antoni
Els matins a TV3
1
De Castro, Ivania
Els matins a TV3
1
Domènech, Cesca
Els matins a TV3
1
Domingo, José
Els matins a TV3
1
Duarte, Carles
Els matins a TV3
1
El-Griri, Ahmed
Esplugues, Anna
Fernández Deu, Ricard
Fernández, Albert
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
1
1
Fernández, Blanca
Rosa
García, Raquel
Els matins a TV3
1
Els matins a TV3
1
Genescà, Roger
Ginestar, Vicenç
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
Activitat
Agrupació
Empresari
Investigador i professor
d'enginyeria química de la
UAB
Portaveu nacional de les
JERC
Cap del Departament de
Genètica Vegetal IRTA
(Institut de Recerca i
Tecnologies Agroalimentàries)
Professor de filologia catalana
de la UAB
Arquitecte
Presidenta de l'associació
Dret a Morir Dignament
Professor de filosofia moral de
la UB
Estudiant ADE Erasmus
Estudiant ADE Erasmus
Operada d'estètica
Estudiant de ciències
polítiques de la UAB
Teòleg
Diputat del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC i
president de l'associació Ibn
Batuta
Membre de Joves d'Esquerra
Verda
Psiquiatra
Portaveu del Grup Municipal
del PPC de l'Ajuntament de
Barcelona
Psicòleg de l'Associació per a
l´Atenció Integral a Victimes
Escriptor, autor del llibre
Primavera d'hivern i exdiputat
del PSC al Parlament
Persona que debat sobre els
metrosexuals
Membre de Joventut
Nacionalista de Catalunya
Vicepresident de l'Associació
per la Tolerància
Director de la Fundació
Jaume I
APA Sense Fronteres
Estudiant de la UdV
Advocat
Membre de les Noves
Generacions del PPC
Guionista de ràdio
Actors econòmics
Universitats i
ensenyament
Estudiant de relacions
laborals de la UB
Membre d'Unió de Joves
Persona que debat sobre els
metrosexuals
Altres
ERC
Experts
Universitats i
ensenyament
Experts
Món associatiu
Universitats i
ensenyament
Altres
Altres
Altres
Altres
Actors culturals
PSC-CpC
ICV
Actors del món sanitari
Oposició de
l'Ajuntament de
Barcelona
Món associatiu
Actors culturals
Altres
CDC
Món associatiu
Actors culturals
Món associatiu
Altres
Experts
PPC
Actors culturals
UDC
Altres
19
González, Sheila
Els matins a TV3
1
Guillem, Isaac
Els matins a TV3
1
Halhoul, Mohamed
Els matins a TV3
1
Hedadi, Toujik
Els matins a TV3
1
Hereu, Jordi
Els matins a TV3
1
Homs, Carmina
Els matins a TV3
1
Jiménez, Roger
Els matins a TV3
1
López, Gemma
Els matins a TV3
1
Martín de Pozuelo,
Eduardo
Matabosch, Antoni
Els matins a TV3
1
Els matins a TV3
1
Matas, Jordi
Els matins a TV3
1
Mateu, Rosa
Els matins a TV3
1
Mayans, Pere
Els matins a TV3
1
Méndez, Carme
Els matins a TV3
1
Miret, Àngel
Els matins a TV3
1
Moreno, Anna
Els matins a TV3
1
Moreres, Jordi
Morlans, Xavier
Muns, Alexandre
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
1
Nevot, Juli
Els matins a TV3
1
Olivé, Jaume
Els matins a TV3
1
Pacheco, Francisco
Parera, Jaume
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
Pelegrí, Josep Maria
Els matins a TV3
1
Pérez, Jordi
Els matins a TV3
1
Pons, Josep
Ramon, Sergi
Ribas, Maria Josep
Ricard, Francina
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
2
1
1
20
Estudiant de doctorat en
ciències polítiques de la UAB
Estudiant de ciències
polítiques de la UAB
Portaveu del Consell Islàmic i
Cultural de Catalunya
Iman i president de la
comunitat musulmana de
Badalona i de Santa Coloma
de Gramenet
Regidor de Seguretat i
Mobilitat de l'Ajuntament de
Barcelona i del districte de
Sant Andreu
Vicepresidenta del Col·legi de
Mediadors d'Assegurances
Titulats de Barcelona
Excorresponsal de La
Vanguardia a Roma
Persona que debat sobre els
metrosexuals
Periodista de La Vanguardia
Altres
Capellà i president de la
Fundació Joan Maragall i de
l'Institut Superior de Ciències
Religioses
Vicerector de Relacions
Institucionals i Política
Lingüística de la UB
Membre de la Comissió
Tècnica de Llengua de
l'Institut Joan Lluís Vives
Vicepresident coordinador de
l'Associació per la Llengua
Presidenta de l'Associació de
Defensa dels Drets dels
Animals
Secretari d'Immigració i
Cooperació de CiU
Dona que no ha llegit El codi
da Vinci
Antropòleg
Capellà i professor de teologia
Professor d'economia
internacional de la UPF i
coordinador del programa
d'Europa CIDOB
Home que ha llegit El codi da
Vinci
Exresponsable de futbol base
del Barça
Anestesiòleg
Persona que debat sobre els
metrosexuals
Portaveu adjunt de CiU al
Parlament de Catalunya
Persona que debat sobre els
metrosexuals
Estilista
Estudiant de la UB
Mestressa de casa
Membre de les Juventuts
socialistes
Església catòlica
Altres
Religions i esglésies no
catòliques
Religions i esglésies no
catòliques
Govern de l'Ajuntament
de Barcelona
Associacions i
col·lectius
professionals
Altres
Altres
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Món associatiu
Món associatiu
CiU
Altres
Actors culturals
Església catòlica
Universitats i
ensenyament
Altres
Altres
Actors del món sanitari
Altres
CiU
Altres
Actors culturals
Altres
Altres
PSC-CpC
Ripoll, Manel
Els matins a TV3
1
Roca, Blanca Rosa
Romance, Carme
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
Romo, Luis Fernando
Rovira, Martí
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
Ruiz, Clàudia
Els matins a TV3
1
San Agustín, Fernando Els matins a TV3
1
Sandri, Pier Giorgio
Silva, Josep Manel
Sintes, Marçal
Sirera, Daniel
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
1
1
Tello, Enric
Els matins a TV3
1
Uribe, Fabián
Vázquez HuarteMendicoa, Fermín
Vives, Eugeni
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
Els matins a TV3
1
Vizcarra, Carles
Els matins a TV3
1
President del Mercat de la
Boqueria
Directora de Roca Editorial
Dona que no ha llegit El codi
da Vinci
Periodista
Estudiant de ciències
polítiques de la UPF
Dona que ha llegit El codi da
Vinci
Assessor de seguretat i
exagent del CESID
Periodista
Periodista i advocat
Periodista i escriptor
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya
Membre d'Ecologistes en
Acció
Estudiant
Director de B720 Arquitectes
Actors econòmics
Actors culturals
Altres
Actors culturals
Altres
Altres
Experts
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
PPC
Món associatiu
Altres
Experts
Portaveu de la central nuclear Actors econòmics
Ascó-Vandellós
Persona que debat sobre els Altres
metrosexuals
21
Quadre 5. TV3. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes de
març (ordre alfabètic). Entrevistes
Actor
Títol del programa
Nombre
d’intervencions
1
1
Activitat
Abril, Victoria
Aguilar, Domènech
El club (redifusió)
Els matins a TV3
Anguita, Julio
El club
2
Anna
Els matins a TV3
1
Badia, Elisa
El club
2
Balaguer, Elisabeth
El club
2
Balboa, Edel
Els matins a TV3
1
Bandera, Magdalena
El club
2
Barceló, Marilén
El club
2
Barnoles, Antònia
Barrera, Llum
Bascompta, Judit
Baso, Anna Maria
El club
El club
El club
Els matins a TV3
2
2
2
1
Batlle, Xavier
Els matins a TV3
1
Benach, Ernest
Els matins a TV3
1
Blay, Pep
Boada, Joan
El club
Els matins a TV3
2
1
Borràs, Jofre
Bosch, Narcís
Bosé, Miguel
Brell, Arnau
Brufau, Gemma
Caba, Diego
El club
El club
Els matins a TV3
El club
Els matins a TV3
Els matins a TV3
2
2
1
2
1
1
Periodista i autora del llibre 39
veces la primera vez
Psicòloga dels centres
Mensalud
Dona separada
Actriu
Ciclista
Terapeuta i experta en
interpretació de somnis
Acusat de saltar-se un control
d'alcoholèmia
President del Parlament de
Catalunya
Periodista
Portaveu d'ICV-EA al Parlament
de Catalunya i president de la
Comissió d'investigació del
Carmel
Actor
Director de cinema
Cantant
Actor
Estudiant
Higienista dental
Carod-Rovira, JosepLluís
Carré, Jaume
Casanovas, Àlex
Castell, Lluïsa
Castro, Xavier
Cercas, Javier
Els matins a TV3
1
President d'ERC
El club
El club
El club
El club (redifusió)
El club
2
2
2
1
2
Chaib, Mohammed
Parlament (redifusió)
1
Cima, Eusebi
Els matins a TV3
1
Clarà, Rosa
Claret, Pilar
El club
Els matins a TV3
2
1
Clotet, Aina
Colomer, Núria
El club (redifusió)
Els matins a TV3
1
1
Separat
Actor
Actriu
Persona que sempre fa règim
Escriptor i autor del llibre La
velocidad de la luz
Diputat del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC i
president de l'associació Ibn
Batuta
President de les patronals Cecot
i Fepime
Dissenyadora
Terapeuta i experta en
interpretació de somnis
Actriu
Mare que denuncia el programa
Vacances en família de la
Generalitat de Catalunya
22
Actriu
Inspector de la Divisió
d'Investigació Criminal del Cos
de Mossos d'Esquadra
Autor del llibre Corazón rojo. La
vida después de un infarto i
excoordinador d'IU
Víctima de les amenaces del
seu exmarit
Directora de l'oficina de Viatges
Marsans a Manresa
Noia que està a punt de ser
mare
Infermer
Agrupació
Actors culturals
Administració de la
Generalitat de
Catalunya
Actors culturals
Altres
Actors econòmics
Altres
Actors del món
sanitari
Actors culturals
Experts
Altres
Actors culturals
Altres
Experts
Altres
Parlament de
Catalunya
Actors culturals
ICV-EA
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Altres
Actors del món
sanitari
ERC
Altres
Actors culturals
Actors culturals
Altres
Actors culturals
PSC-CpC
Organitzacions
empresarials
Actors culturals
Experts
Actors culturals
Altres
Coma, Dani
El club
2
Cors, Marta
Els matins a TV3
1
Cubells, Mariola
El club
2
De la Iglesia, Álex
De Madre, Manuela
El club
Els matins a TV3
2
1
Díaz, Roser
Domínguez, Pilar
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Els matins a TV3
1
Enciso, Maria
Escobar, Manolo
Esteveordal, Joan
Farriol, Cecília
Feliu, Núria
Fernández, César
Fibla, Jaume
Els matins a TV3
El club
El club
Els matins a TV3
El club
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
2
2
1
2
1
1
Freixa, Carme
Els matins a TV3
1
Galiardo, Juan Luis
Galindo, Martí
Gallardo, Noemí
Gasset, Antonio
Gavaldà, Lluís
Giménez, Miquel
Els matins a TV3
El club
El club (redifusió)
El club
El club
Els matins a TV3
1
2
1
1
2
1
Gimeno, Jordi
Gironell, Martí
El club
Els matins a TV3
2
1
González, Rosario
Goula, Xavier
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
Guiteras, Laura
Hoyos, Cristina
Huguet, Josep
El club
Els matins a TV3
Els matins a TV3
2
1
1
Lindo, Elvira
Llompart, Jordi
Luengo, Beatriz
Luna, Mireia
Madí, David
Maragall, Pasqual
1
2
1
1
1
1
Mas, Artur
El club
El club
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Entrevista al
President de la
Generalitat
Els matins a TV3
Massagué, Ivan
Matas, Joan Anton
El club (redifusió)
El club
1
2
1
Persona que explica la seva
primera experiència sexual
Acusada de saltar-se un control
d'alcoholèmia
Periodista i escriptora, autora
del llibre Mira'm, tonto
Director de cinema
Presidenta del Grup
Parlamentari del PSC-CpC al
Parlament de Catalunya i
vicepresidenta del PSC
Pescadora de l'Escala
Creadora del mètode de
correcció postural per la
esquena
Diputat del Congrés dels
Diputats per CiU, secretari
general de CiU i president del
Comitè de Govern d'UDC
Invident
Cantant
Vianant
Mare separada
Cantant
Esteticista
Mestre de llar d'infants P3
Altres
President del grup de CiU al
Parlament de Catalunya i
secretari general de CDC
Actor
President del Gremi d'Hostaleria
de Sitges
CiU
Altres
Actors culturals
Actors culturals
PSC-CpC
Actors econòmics
Experta
CiU
Altres
Actors culturals
Altres
Altres
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Periodista, psicòloga i autora del Actors culturals
llibre Les claus de la parella feliç
Actor
Actors culturals
Actor
Actors culturals
Persona que sempre fa règim
Altres
Crític de cinema
Actors culturals
Cantant d'Els Pets
Actors culturals
Periodista i escriptor, autor
Actors culturals
d'Aventis
Conductor i motorista
Altres
Periodista internacional i autor
Actors culturals
del llibre La ciutat dels
somriures
Mare separada
Altres
Responsable de Sismologia de Administració de la
l'Institut Cartogràfic de
Generalitat de
Catalunya
Catalunya
Actriu
Actors culturals
Actors culturals
Bailaora
Conseller de Comerç, Consum i Govern de Catalunya
Turisme de la Generalitat de
Catalunya
Escriptora
Actors culturals
Periodista
Actors culturals
Actriu i cantant
Actors culturals
Fustera i ebenista
Actors econòmics
Portaveu de CDC
CDC
President de la Generalitat de
Govern de Catalunya
Catalunya
Actors culturals
Associacions i
col·lectius
professionals
23
Mayol, Imma
Els matins a TV3
1
Medina, Marisa
Els matins a TV3
1
Miguel, Tere
Els matins a TV3
1
Montilla, Josep
Els matins a TV3
1
Morales, Guillermina
Munt, Sílvia
Ness, Illy
Nogués, Raquel
Els matins a TV3
El club (redifusió)
Els matins a TV3
El club (redifusió)
1
1
1
1
Noray, Bibian
El club
2
O'Hara, Daniel
El club
2
Pagès, Salvador
Piorno, Carme
Els matins a TV3
El club
1
2
Piqué, Josep
Els matins a TV3
1
Pla, Pep
Planas, Anna
Ponsa, Francesc
Pubill Calaf, Pere
"Peret"
Puig, Sònia
El club
El club (redifusió)
Els matins a TV3
El club
2
1
1
2
El club
2
Quiroga, Manel
Reig, Joan
Reixac, Josep Ignasi
El club
El club
Els matins a TV3
2
2
1
Revilla, Cristina
Rey, Carla
Rodergas, Beth
Rodríguez, Alba
Rossell, Marina
Rupérez, Javier
Els matins a TV3
Els matins a TV3
El club
El club
El club
Els matins a TV3
1
1
2
2
2
1
Salavedra, Carme
Salvador, Montserrat
Sánchez, Eleuterio "El
lute"
Sánchez, Israel
Sánchez, Josep
Els matins a TV3
El club
El club
1
1
2
El club
Els matins a TV3
2
1
Sánchez-Mustich, Cèlia El club
2
Sans, Martí
Els matins a TV3
1
Saura, Joan
Els matins a TV3
1
24
Tercera tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona i
presidenta de la Comissió de
Sostenibilitat, Serveis Urbans i
Medi Ambient
Presentadora de televisió i
autora del llibre Prohibido para
maridos
Testimoni de com la policia
apallissava una persona a
Calafell
Ministre d'Indústria, Turisme i
Comerç del Govern central
Forjadora
Actriu i directora de cinema
Escriptora
Responsable de la Unitat de
Nutrició del Centre Médic
Teknon
Directora, productora i actriu de
cinema X
Escriptor, autor del llibre El dia
del client
Pescador de l'Escala
Llevadora del centre PASSIR de
l'Eixample
Diputat del Parlament de
Catalunya pel PPC i president
del PPC
Actor i director
Persona que sempre fa règim
Jubilat
Músic
Govern de
l'Ajuntament de
Barcelona
Noia que està a punt de ser
mare
Conductor d'autobús
Bateria d'Els Pets
Director de Marquèting de Punto
Blanco
Electricista
Estudiant de tornera-fressadora
Cantant
Cantant de Macedònia
Cantant
Director executiu de comitè
contra el Terrorisme de l'ONU
Estudiant
Actriu
Advocat i escriptor
Altres
Taxista
Periodista agredit per les
Brigadas blaquiazules
Escriptora, autora del llibre
Peret
Director general de Pesca i
Afers Marítims del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya
Conseller de Relacions
Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya i
president d'ICV
Actors econòmics
Actors culturals
Actors culturals
Altres
Govern de l'Estat
Actors econòmics
Actors culturals
Actors culturals
Actors del món
sanitari
Actors culturals
Actors culturals
Actors econòmics
Actors del món
sanitari
PPC
Actors culturals
Altres
Altres
Actors culturals
Altres
Actors culturals
Actors econòmics
Altres
Altres
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Altres
Altres
Actors culturals
Experts
Actors culturals
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Serarols, Gemma
Serrano, Lluís
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
Mare separada
Cap del Servei de Gestió del
Trànsit
Sokolowicz, Bruno
Solà, Jaume
El club
Els matins a TV3
2
1
Solé, Conxita
Soler, Esteve
Els matins a TV3
El club
1
2
Soler, Roser
El club
2
Soler, Toni
Solsona, Jordi
Soteras, Pilar
El club
El club
El club
2
2
2
Sterling, Lara
Tejero, Fernando
Tello, Violeta
Tena, Bet
El club
El club
El club
El club
2
2
2
2
Tobella, Adolf
Els matins a TV3
1
Torroja, Ana
Trias, Artur
Tura, Montserrat
El club
El club
Els matins a TV3
2
1
1
Valero, Montserrat
Vila, Mari Carmen
Villagra, Ángel Ignacio
El club
Els matins a TV3
Els matins a TV3
2
1
1
Periodista
Director de l'Agència Catalana
de l'Aigua
Fustera i ebenista
Periodista i escriptor, autor del
llibre Un català al laberint de
Terra Santa
Noia que està a punt de ser
mare
Periodista i escriptor
Guia turístic
Coordinadora del Programa
d’Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva de Cerdanyola del
Vallès
Periodista i escriptora
Actor
Estudiant
Persona que explica la seva
primera experiència sexual
Catedràtic de psicologia mèdica
de la UAB i autor del llibre
Màrtirs mortífers
Cantant
Actor
Consellera d'Interior de la
Generalitat de Catalunya
Separada
Mare separada
Metge
Altres
Administració de la
Generalitat de
Catalunya
Actors culturals
Govern de Catalunya
Actors econòmics
Actors culturals
Altres
Actors culturals
Experts
Actors del món
sanitari
Actors culturals
Actors culturals
Altres
Altres
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Govern de Catalunya
Altres
Altres
Actors del món
sanitari
25
26
3. Canal 33
3.1. Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes de març
Quadre 6. Canal 33. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics durant el
mes de març
Títol del programa
Àgora
Millennium
Data
Identificació de l'actor
Activitat
07/03/05 Iceta, Miquel
Portaveu del PSC i portaveu del
PSC-CpC al Parlament de Catalunya
Puig, Felip
Portaveu de CiU al Parlament de
Catalunya
Ridao, Joan
Portaveu d'ERC al Parlament de
Catalunya
Vendrell, Francesc
Portaveu del PPC al Parlament de
Catalunya
Boada, Joan
Portaveu d'ICV-EA al Parlament de
Catalunya i president de la Comissió
d'investigació del Carmel
14/03/05 Chacón, Carme
Membre de l'executiva del PSOE i
vicepresidenta del Congrés dels
Diputats
Vilajoana, Jordi
Diputat del Congrés dels Diputats
per CiU
Puigcercós, Joan
President del Grup Parlamentari
d'ERC al Congrés dels Diputats
Nadal, Dolors
Diputada del Congrés dels Diputats
pel PPC
Herrera, Joan
Diputat del Congrés dels Diputats
per ICV-EUiA
21/03/05 Puente Ojea, Gonzalo
President honorari d'Europa laica
Matabosch, Antoni
Capellà i president de la Fundació
Joan Maragall i de l'Institut Superior
de Ciències Religioses
Costa, Lluís
Capellà i membre del Fòrum Joan
Alsina
Arasa, Daniel
President del Grup d'Entitats
Catalanes de la Família i periodista
05/03/05 Sanmartín, José
Director del Centre Reina Sofia per a
l'Estudi de la Violència
Matilla, Kathy
Professora de comunicació de la
URL
Sans, Raquel
Periodista de TVC
Partal, Vicent
Periodista i director de Vilaweb
Martín de Pozuelo,
Periodista de La Vanguardia
Eduardo
12/03/05 Slivo, Azra
Coordinadora d'un taller de l'Islam
Ben Moussa, Najat
Mediadora intercultural de
Drijuech
l'Ajuntament del Masnou
Iqbal, Mohammad
Imam i secretari general del Centre
Islàmic Camí de la Pau
Sellam, Mustapha Adulad Mediador intercultural
Moualhi, Dajouida
Antropòloga
19/03/05 Rabinad, Antonio
Escriptor
Perona, Manuel
President de l'Associació per a la
Recuperació de la Memòria Històrica
de Catalunya
Risques, Manel
Professor d'història contemporània
de la UB
Armengou, Montserrat
Periodista
Baulenas, Lluís Anton
Escriptor i autor del llibre Per un sac
d'ossos
Tipus d’intervenció
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
27
Millennium
Parlament
26/03/05 De Riquer, Martí
Rico, Francisco
Riera, Carme
05/03/05 Cleries, Josep Lluís
19/03/05 Chaib, Mohammed
Parlament (redifusió)
28
07/03/05 Cleries, Josep Lluís
Historiador i escriptor
Catedràtic de literatura de la UAB
Escriptora
Diputat del Parlament de Catalunya
per CiU
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PSC-CpC i president de
l'associació Ibn Batuta
Diputat del Parlament de Catalunya
per CiU
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Quadre 7. Canal 33. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes
de març (ordre alfabètic). Debats
Actor
Títol del programa
Nombre
d’intervencions
1
Activitat
Arasa, Daniel
Àgora
President del Grup d'Entitats
Catalanes de la Família i
periodista
Periodista
Mediadora intercultural de
l'Ajuntament del Masnou
Portaveu d'ICV-EA al Parlament
de Catalunya i president de la
Comissió d'investigació del Carmel
Membre de l'executiva del PSOE i
vicepresidenta del Congrés dels
Diputats
Capellà i membre del Fòrum Joan
Alsina
Historiador i escriptor
Diputat del Congrés dels Diputats
per ICV-EUiA
Portaveu del PSC i portaveu del
PSC-CpC al Parlament de
Catalunya
Imam i secretari general del
Centre Islàmic Camí de la Pau
Armengou, Montserrat
Ben Moussa, Najat
Drijuech
Boada, Joan
Millennium
Millennium
1
1
Àgora
1
Chacón, Carme
Àgora
1
Costa, Lluís
Àgora
1
De Riquer, Martí
Herrera, Joan
Millennium
Àgora
1
1
Iceta, Miquel
Àgora
1
Iqbal, Mohammad
Millennium
1
Martín de Pozuelo,
Eduardo
Matabosch, Antoni
Millennium
1
Periodista de La Vanguardia
Àgora
1
Matilla, Kathy
Millennium
1
Moualhi, Dajouida
Nadal, Dolors
Millennium
Àgora
1
1
Partal, Vicent
Perona, Manuel
Millennium
Millennium
1
1
Puente Ojea, Gonzalo
Puig, Felip
Àgora
Àgora
1
1
Puigcercós, Joan
Àgora
1
Rabinad, Antonio
Rico, Francisco
Millennium
Millennium
1
1
Capellà i president de la Fundació
Joan Maragall i de l'Institut
Superior de Ciències Religioses
Professora de comunicació de la
URL
Antropòloga
Diputada del Congrés dels
Diputats pel PPC
Periodista i director de Vilaweb
President de l'Associació per a la
Recuperació de la Memòria
Històrica de Catalunya
President honorari d'Europa laica
Portaveu de CiU al Parlament de
Catalunya
President del Grup Parlamentari
d'ERC al Congrés dels Diputats
Escriptor
Catedràtic de literatura de la UAB
Ridao, Joan
Àgora
1
Riera, Carme
Risques, Manel
Millennium
Millennium
1
1
Sans, Raquel
Sellam, Mustapha
Adulad
Slivo, Azra
Millennium
Millennium
1
1
Millennium
1
Vendrell, Francesc
Àgora
1
Vilajoana, Jordi
Àgora
1
Portaveu d'ERC al Parlament de
Catalunya
Escriptora
Professor d'història contemporània
de la UB
Periodista de TVC
Mediador intercultural
Agrupació
Món associatiu
Actors culturals
Administració local
catalana
ICV-EA
PSOE
Església catòlica
Actors culturals
ICV-EUiA
PSC-CpC
Religions i
esglésies no
catòliques
Actors culturals
Església catòlica
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
PPC
Actors culturals
Món associatiu
Món associatiu
CiU
ERC
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
ERC
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Experts
Coordinadora d'un taller de l'Islam Universitats i
ensenyament
Portaveu del PPC al Parlament de PPC
Catalunya
Diputat del Congrés dels Diputats CiU
per CiU
29
Quadre 8. Canal 33. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes
de març (ordre alfabètic). Entrevistes
Actor
Baulenas, Lluís Anton
Millennium
Nombre
d’intervencions
1
Chaib, Mohammed
Parlament
1
Cleries, Josep Lluís
Parlament
2
Sanmartín, José
Millennium
1
30
Títol del programa
Activitat
Escriptor i autor del llibre Per un
sac d'ossos
Diputat del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC i
president de l'associació Ibn
Batuta
Diputat del Parlament de
Catalunya per CiU
Director del Centre Reina Sofia
per a l'Estudi de la Violència
Agrupació
Actors culturals
PSC-CpC
CiU
Universitats i
ensenyament
4. TVE a Catalunya
4.1. Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes de març
Quadre 9. TVE a Catalunya. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics
durant el mes de març
Títol del programa
135 escons
Amb ulls de dona
Geometria variable
Senyores i senyors
Data
Identificació de l'actor
12/03/05 Colom, Joan
04/03/05 Vijande, Carmen
Lluveres, Carme
Carbonell, Eudald
Activitat
Síndic Major de Comptes
Sexòloga
Entrenadora de bàsquet
Catedràtic de prehistòria de la URV
de Tarragona i investigador a
Atapuerca
18/03/05 Rosàs, Maria
Secretària general de Joventut de la
Generalitat de Catalunya
Asensio, Lorena
Presidenta del grup d'Entitats
Catalanes
Sust, Imma
Periodista
02/03/05 Castells, Antoni
Conseller d'Economia i Finances de
la Generalitat de Catalunya
09/03/05 Ridao, Joan
Portaveu d'ERC al Parlament de
Catalunya
Sirera, Daniel
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya
16/03/05 Elzo, Javier
Catedràtic de sociologia de la
Universitat de Deusto
Moreno, Txema
Membre de la Fundació Sabino
Arana
Vives, Joan Enric
Bisbe de la Seu d'Urgell i copríncep
d'Andorra
05/03/05 Pérez, Marta
Actriu
Duch, Mamen
Actriu
Nadal, Joaquim
Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya i portaveu del Govern
12/03/05 Pubill Calaf, Pere "Peret" Músic
Sánchez-Mustich, Cèlia
Escriptora, autora del llibre Peret
Casanovas, Àlex
Actor
Munt, Sílvia
Actriu i directora de cinema
19/03/05 Feliu, Núria
Cantant
Prados, Ismael
Cuiner i presentador del programa
Cuina x solters
Galiardo, Juan Luis
Actor
Tipus d’intervenció
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
31
Quadre 10. TVE a Catalunya. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció
durant el mes de març (ordre alfabètic). Debats
Actor
Títol del programa
Asensio, Lorena
Amb ulls de dona
Nombre
d’intervencions
1
Carbonell, Eudald
Amb ulls de dona
1
Elzo, Javier
Geometria variable
1
Lluveres, Carme
Moreno, Txema
Amb ulls de dona
Geometria variable
1
1
Ridao, Joan
Geometria variable
1
Rosàs, Maria
Amb ulls de dona
1
Sirera, Daniel
Geometria variable
1
Sust, Imma
Vijande, Carmen
Vives, Joan Enric
Amb ulls de dona
Amb ulls de dona
Geometria variable
1
1
1
Activitat
Presidenta del grup d'Entitats
Catalanes
Catedràtic de prehistòria de la
URV de Tarragona i investigador a
Atapuerca
Catedràtic de sociologia de la
Universitat de Deusto
Entrenadora de bàsquet
Membre de la Fundació Sabino
Arana
Portaveu d'ERC al Parlament de
Catalunya
Secretària general de Joventut de
la Generalitat de Catalunya
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya
Periodista
Sexòloga
Bisbe de la Seu d'Urgell i
copríncep d'Andorra
Agrupació
Món associatiu
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Actors esportius
Actors culturals
ERC
Govern de
Catalunya
PPC
Actors culturals
Experts
Església catòlica
Quadre 11. TVE a Catalunya. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció
durant el mes de març (ordre alfabètic). Entrevistes
Actor
Casanovas, Àlex
Castells, Antoni
Senyores i senyors
Geometria variable
Nombre
d’intervencions
1
1
Colom, Joan
Duch, Mamen
Feliu, Núria
Galiardo, Juan Luis
Munt, Sílvia
Nadal, Joaquim
135 escons
Senyores i senyors
Senyores i senyors
Senyores i senyors
Senyores i senyors
Senyores i senyors
1
1
1
1
1
1
Pérez, Marta
Prados, Ismael
Senyores i senyors
Senyores i senyors
1
1
Pubill Calaf, Pere
Senyores i senyors
"Peret"
Sánchez-Mustich, Cèlia Senyores i senyors
32
Títol del programa
Activitat
Agrupació
Actors culturals
Govern de
Catalunya
Altres institucions
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Govern de
Catalunya
1
Actor
Conseller d'Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya
Síndic Major de Comptes
Actriu
Cantant
Actor
Actriu i directora de cinema
Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya i portaveu del
Govern
Actriu
Cuiner i presentador del programa
Cuina x solters
Músic
1
Escriptora, autora del llibre Peret
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
5. BTV
5.1. Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes de febrer
Quadre 12. BTV. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics durant el mes
de març
Títol del programa
Ciutat oberta
Data
Identificació de l'actor
Activitat
03/03/05 Quílez, Carles
Periodista i escriptor, autor del llibre
Psicòpata
Parés, Ramon
Professor de dret penitenciari a la
UB
Varela, María José
Advocada
Canga, José Luis
Inspector en cap del Cos de la
Policia Nacional
Borràs, Lluís
Psiquiatre i metge forense
10/03/05 Cabrera, Lluís
President de la plataforma Els Altres
Andalusos
Atienza, María José
Nascuda a Cadis i exdiputada d'UDC
al Congrés dels Diputats
Recaño, Joaquín
Demògraf
Palomar, Enric
Compositor de flamenc
Cortés, Montse
Cantaora
17/03/05 Rojo, Maravillas
Presidenta de Barcelona Activa
Pérez, Carme
Empresària i premi a la Dona
emprenedora
Calderón, Àngels
Empresària i Premi a la Dona
emprenedora
Backström, David
Empresari i premi a l'Empresa
innovadora
Permanyer, Lluís
Periodista
Hernández-Cros, Josep Arquitecte
Emili
24/03/05 Gil, Rosa
Propietària del restaurant Casa
Leopoldo
Torrado, Llorenç
Comentarista gastronòmic de ràdio i
televisió
Cuní, Meritxell
Professora de l'Escola Universitària
d'Hosteleria i Turisme CETT
Shams, Touradj
Propietari del restaurant El rincón
persa
Rodríguez Rosselló,
Propietari de Caves, Vins i Licors
Antonio
Correus
31/03/05 Quílez, Carles
Periodista i escriptor, autor del llibre
Psicòpata
Rossell, Joan Jordi
President de la Federació
d'Associacions de Pares i Mares
d'Alumnes de Catalunya
Barri, Ferran
President d'ANPE-Catalunya
Jansà, Josep Maria
Cap de Prevenció de l'Agència de
Salut Pública
Viladot, Roser
Tècnica del Servei de Gestió de
Programes Educatius de la Direcció
General d'Ordenació Educativa de la
Generalitat de Catalunya
Periodista i escriptor
Ciutat oberta (redifusió) 04/03/05 Quílez, Carles
Parés, Ramon
Professor de dret penitenciari a la
UB
Varela, María José
Advocada
Canga, José Luis
Inspector en cap del Cos de la
Policia Nacional
Borràs, Lluís
Psiquiatre i metge forense
Tipus d’intervenció
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
33
Ciutat oberta (redifusió) 11/03/05 Cabrera, Lluís
Atienza, María José
Recaño, Joaquín
Palomar, Enric
Cortés, Montse
18/03/05 Rojo, Maravillas
Backström, David
Calderón, Àngels
Pérez, Carme
Permanyer, Lluís
Hernández-Cros, Josep
Emili
25/03/05 Gil, Rosa
Torrado, Llorenç
Cuní, Meritxell
Shams, Touradj
Contrapunt
Rodríguez Rosseló,
Antonio
07/03/05 Sanchís, Vicent
Puigverd, Antoni
Pérez Oliva, Milagros
López Burniol, Joan
Josep
Camps, Victòria
14/03/05 Chacón, Carme
Puigcercós, Joan
21/03/05 Missé, Andreu
Cima, Eusebi
Cercós, Josep
Contrapunt (redifusió)
Guardans, Helena
Campdelacreu, Víctor
01/03/05 Martínez Ibáñez, José
Luis
Salmon, Àlex
Erratzi, Begoña
08/03/05 Sanchís, Vicent
Puigverd, Antoni
Pérez Oliva, Milagros
López Burniol, Joan
Josep
Camps, Victòria
34
President de la plataforma Els Altres
Andalusos
Nascuda a Cadis i exdiputada d'UDC
al Congrés dels Diputats
Demògraf
Compositor de flamenc
Cantaora
Presidenta de Barcelona Activa
Empresari i premi a l'Empresa
innovadora
Empresària i Premi a la Dona
emprenedora
Empresària i premi a la Dona
emprenedora
Periodista
Arquitecte
Debat
Propietària del restaurant Casa
Leopoldo
Comentarista gastronòmic de ràdio i
televisió
Professora de l'Escola Universitària
d'Hosteleria i Turisme CETT
Propietari del restaurant El rincón
persa
Propietari de Caves, Vins i Licors
Correus
Director del diari Avui
Escriptor i periodista
Redactora en cap d'El País
Catalunya
President del Consell Social de la
UB i notari
Vicepresidenta del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya i
catedràtica de filosofia moral i
política per la UAB
Membre de l'executiva del PSOE i
vicepresidenta del Congrés dels
Diputats
President del Grup Parlamentari
d'ERC al Congrés dels Diputats
Sotsdirector d'El País
President de les patronals Cecot i
Fepime
Portaveu de la Cambra de Comerç
de Barcelona
Presidenta de Sellbytel
Delegat a Madrid de Pimec
Sotsdirector d'El Periódico
Debat
Director d'El Mundo Catalunya
Presidenta d'Eusko Alkartasuna
Director del diari Avui
Escriptor i periodista
Redactora en cap d'El País
Catalunya
President del Consell Social de la
UB i notari
Vicepresidenta del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya i
catedràtica de filosofia moral i
política per la UAB
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Contrapunt (redifusió)
15/03/05 Chacón, Carme
Puigcercós, Joan
22/03/05 Missé, Andreu
Cima, Eusebi
Cercós, Josep
L'entrevista
Guardans, Helena
Campdelacreu, Víctor
01/03/05 Dalmau, Antoni
02/03/05 Pueyo, Miquel
03/03/05 Guiral, Antoni
07/03/05 De Palol, Miquel
08/03/05 Anguita, Julio
09/03/05 Nadal, Joaquim
10/03/05 Llonch, Jordi
11/03/05 Plandiura, Ramon
14/03/05 Vilardell, Miquel
15/03/05 Camps, Victòria
16/03/05 Roca, Maria Mercè
17/03/05 Morán, Sagrario
18/03/05 Gómez-Batiste, Xavier
21/03/05 Reixach, Jaume
22/03/05 Soler, Esteve
23/03/05 Molinero, Carme
24/03/05
25/03/05
28/03/05
29/03/05
30/03/05
31/03/05
L'entrevista (redifusió)
Miró, Asha
Margarit, Joan
Reverte, Javier
Romaguera, Joaquim
Bilbeny, Norbert
Subirats, Joan
01/03/05 Quílez, Carles
02/03/05 Dalmau, Antoni
03/03/05 Guiral, Antoni
04/03/05 Guiral, Antoni
05/03/05 Martín, Adam
Membre de l'executiva del PSOE i
vicepresidenta del Congrés dels
Diputats
President del Grup Parlamentari
d'ERC al Congrés dels Diputats
Sotsdirector d'El País
President de les patronals Cecot i
Fepime
Portaveu de la Cambra de Comerç
de Barcelona
Presidenta de Sellbytel
Delegat a Madrid de Pimec
Escriptor, autor del llibre Primavera
d'hivern i exdiputat del PSC al
Parlament
Secretari de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya
Tècnic en còmics
Poeta i escriptor
Autor del llibre Corazón rojo. La vida
después de un infarto i
excoordinador d'IU
Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya i portaveu del Govern
Director de COMRàdio
Advocat
Metge i president de la Comissió
d'Estudi sobre el Finançament de la
Sanitat Pública Catalana
Vicepresidenta del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya i
catedràtica de filosofia moral i
política per la UAB
Escriptora i diputada per ERC
Professora de relacions
internacionals de la Universitat Rey
Juan Carlos de Madrid i autora del
llibre PNV-ETA: Historia de una
relación imposible
Cap del Servei de Cures Pal·liatives
de l'ICO
Editor i director de la revista El
Triangle
Periodista i escriptor, autor del llibre
Un català al laberint de Terra Santa
Professora d'història contemporània i
directora del Grup de Recerca de
l'Època Franquista de la UAB
Escriptora i presentadora de televisió
Poeta
Periodista
Historiador del cinema
Professor de filosofia moral de la UB
Catedràtic de ciències polítiques de
la UAB
Periodista i escriptor, autor del llibre
Psicòpata
Escriptor, autor del llibre Primavera
d'hivern i exdiputat del PSC al
Parlament
Tècnic en còmics
Tècnic en còmics
Periodista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
35
L'entrevista (redifusió)
08/03/05 De Palol, Miquel
09/03/05 Anguita, Julio
11/03/05 Llonch, Jordi
12/03/05 Plandiura, Ramon
15/03/05 Vilardell, Miquel
16/03/05 Camps, Victòria
18/03/05 Morán, Sagrario
19/03/05 Gómez-Batiste, Xavier
22/03/05 Reixach, Jaume
23/03/05 Soler, Esteve
24/03/05 Molinero, Carme
25/03/05
26/03/05
29/03/05
30/03/05
36
Miró, Asha
Margarit, Joan
Reverte, Javier
Romaguera, Joaquim
Poeta i escriptor
Autor del llibre Corazón rojo. La vida
después de un infarto i
excoordinador d'IU
Director de COMRàdio
Advocat
Metge i president de la Comissió
d'Estudi sobre el Finançament de la
Sanitat Pública Catalana
Vicepresidenta del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya i
catedràtica de filosofia moral i
política per la UAB
Professora de relacions
internacionals de la Universitat Rey
Juan Carlos de Madrid i autora del
llibre PNV-ETA: Historia de una
relación imposible
Cap del Servei de Cures Pal·liatives
de l'ICO
Editor i director de la revista El
Triangle
Periodista i escriptor, autor del llibre
Un català al laberint de Terra Santa
Professora d'història contemporània i
directora del Grup de Recerca de
l'Època Franquista de la UAB
Escriptora i presentadora de televisió
Poeta
Periodista
Historiador del cinema
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Quadre 13. BTV. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes de
març (ordre alfabètic). Debats
Actor
Títol del programa
Atienza, María José
Ciutat oberta
Nombre
d’intervencions
2
Activitat
Backström, David
Ciutat oberta
2
Barri, Ferran
Borràs, Lluís
Ciutat oberta
Ciutat oberta
1
2
Cabrera, Lluís
Ciutat oberta
2
Calderón, Àngels
Ciutat oberta
2
Campdelacreu, Víctor
Camps, Victòria
Contrapunt
Contrapunt
2
2
Canga, José Luis
Ciutat oberta
2
Cercós, Josep
Contrapunt
2
Chacón, Carme
Contrapunt
2
Cima, Eusebi
Contrapunt
2
Cortés, Montse
Cuní, Meritxell
Ciutat oberta
Ciutat oberta
2
2
Gil, Rosa
Ciutat oberta
2
Guardans, Helena
Hernández-Cros,
Josep Emili
Jansà, Josep Maria
Contrapunt
Ciutat oberta
2
2
Ciutat oberta
1
Cap de Prevenció de l'Agència
de Salut Pública
López Burniol, Joan
Josep
Martínez Ibáñez, José
Luis
Missé, Andreu
Palomar, Enric
Parés, Ramon
Contrapunt
2
Contrapunt
1
President del Consell Social de
la UB i notari
Sotsdirector d'El Periódico
Contrapunt
Ciutat oberta
Ciutat oberta
2
2
2
Pérez Oliva, Milagros
Contrapunt
2
Pérez, Carme
Ciutat oberta
2
Permanyer, Lluís
Puigcercós, Joan
Ciutat oberta
Contrapunt
2
2
Puigverd, Antoni
Quílez, Carles
Contrapunt
Ciutat oberta
2
2
Quílez, Carles
Recaño, Joaquín
Ciutat oberta
Ciutat oberta
1
2
Nascuda a Cadis i exdiputada
d'UDC al Congrés dels Diputats
Empresari i premi a l'Empresa
innovadora
President d'ANPE-Catalunya
Psiquiatre i metge forense
President de la plataforma Els
Altres Andalusos
Empresària i Premi a la Dona
emprenedora
Delegat a Madrid de Pimec
Vicepresidenta del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya i
catedràtica de filosofia moral i
política per la UAB
Inspector en cap del Cos de la
Policia Nacional
Portaveu de la Cambra de
Comerç de Barcelona
Membre de l'executiva del
PSOE i vicepresidenta del
Congrés dels Diputats
President de les patronals Cecot
i Fepime
Cantaora
Professora de l'Escola
Universitària d'Hosteleria i
Turisme CETT
Propietària del restaurant Casa
Leopoldo
Presidenta de Sellbytel
Arquitecte
Sotsdirector d'El País
Compositor de flamenc
Professor de dret penitenciari a
la UB
Redactora en cap d'El País
Catalunya
Empresària i premi a la Dona
emprenedora
Periodista
President del Grup Parlamentari
d'ERC al Congrés dels Diputats
Escriptor i periodista
Periodista i escriptor, autor del
llibre Psicòpata
Periodista i escriptor
Demògraf
Agrupació
Altres
Actors econòmics
Sindicats
Actors del món
sanitari
Món associatiu
Actors econòmics
Actors econòmics
Altres institucions
Administració de
l'Estat espanyol
Organitzacions
empresarials
PSOE
Organitzacions
empresarials
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors econòmics
Actors econòmics
Experts
Administració de la
Generalitat de
Catalunya
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors econòmics
Actors culturals
ERC
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Expert
37
Rodríguez Rosselló,
Antonio
Rojo, Maravillas
Ciutat oberta
2
Ciutat oberta
2
Rossell, Joan Jordi
Ciutat oberta
1
Salmon, Àlex
Sanchís, Vicent
Shams, Touradj
Contrapunt
Contrapunt
Ciutat oberta
1
2
2
Torrado, Llorenç
Ciutat oberta
2
Varela, María José
Viladot, Roser
Ciutat oberta
Ciutat oberta
2
1
38
Propietari de Caves, Vins i
Licors Correus
Presidenta de Barcelona Activa
President de la Federació
d'Associacions de Pares i Mares
d'Alumnes de Catalunya
Director d'El Mundo Catalunya
Director del diari Avui
Propietari del restaurant El
rincón persa
Comentarista gastronòmic de
ràdio i televisió
Advocada
Tècnica del Servei de Gestió de
Programes Educatius de la
Direcció General d'Ordenació
Educativa de la Generalitat de
Catalunya
Actors econòmics
Govern de
l'Ajuntament de
Barcelona
Món associatiu
Actors culturals
Actors culturals
Actors econòmics
Actors culturals
Experts
Administració de la
Generalitat de
Catalunya
Quadre 14. BTV. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes de
març (ordre alfabètic). Entrevistes
Actor
Títol del programa
Anguita, Julio
L'entrevista
Nombre
d’intervencions
2
Bilbeny, Norbert
L'entrevista
1
Camps, Victòria
L'entrevista
2
Dalmau, Antoni
L'entrevista
2
De Palol, Miquel
L'entrevista
Erratzi, Begoña
Contrapunt
Gómez-Batiste, Xavier L'entrevista
2
1
2
Guiral, Antoni
Llonch, Jordi
Margarit, Joan
Martín, Adam
Miró, Asha
L'entrevista
L'entrevista
L'entrevista
L'entrevista
L'entrevista
3
2
2
1
2
Molinero, Carme
L'entrevista
2
Morán, Sagrario
L'entrevista
2
Nadal, Joaquim
L'entrevista
1
Plandiura, Ramon
Pueyo, Miquel
L'entrevista
L'entrevista
2
1
Quílez, Carles
L'entrevista
1
Reixach, Jaume
L'entrevista
2
Reverte, Javier
Roca, Maria Mercè
L'entrevista
L'entrevista
2
1
Romaguera, Joaquim
Soler, Esteve
L'entrevista
L'entrevista
2
2
Subirats, Joan
L'entrevista
1
Vilardell, Miquel
L'entrevista
2
Activitat
Autor del llibre Corazón rojo. La
vida después de un infarto i
excoordinador d'IU
Professor de filosofia moral de la
UB
Vicepresidenta del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya i
catedràtica de filosofia moral i
política per la UAB
Escriptor, autor del llibre
Primavera d'hivern i exdiputat del
PSC al Parlament
Poeta i escriptor
Presidenta d'Eusko Alkartasuna
Cap del Servei de Cures
Pal·liatives de l'ICO
Tècnic en còmics
Director de COMRàdio
Poeta
Periodista
Escriptora i presentadora de
televisió
Professora d'història
contemporània i directora del Grup
de Recerca de l'Època Franquista
de la UAB
Professora de relacions
internacionals de la Universitat
Rey Juan Carlos de Madrid i
autora del llibre PNV-ETA: Historia
de una relación imposible
Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya i portaveu del
Govern
Advocat
Secretari de Política Lingüística de
la Generalitat de Catalunya
Periodista i escriptor, autor del
llibre Psicòpata
Editor i director de la revista El
Triangle
Periodista
Escriptora i diputada del
Parlament de Catalunya per ERC
Historiador del cinema
Periodista i escriptor, autor del
llibre Un català al laberint de Terra
Santa
Catedràtic de ciències polítiques
de la UAB
Metge i president de la Comissió
d'Estudi sobre el Finançament de
la Sanitat Pública Catalana
Agrupació
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Altres institucions
Actors culturals
Actors culturals
EA
Actors del món
sanitari
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Govern de
Catalunya
Experts
Govern de
Catalunya
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors del món
sanitari
39
40
6. Catalunya Ràdio
6.1. Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes de març
Quadre 15. Catalunya Ràdio. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics
durant el mes de març
Títol del programa
Catalunya nit
Data
Identificació de l'actor
Activitat
02/03/05 López, Bernabé
Catedràtic d'història de l'Islam de la
Universitat Autònoma de Madrid
Moreres, Jordi
Antropòleg
Casals, Muriel
Professora d'economia i
vicepresidenta de Relacions
Exteriors i Cooperació
Interuniversitària de la UAB
Nadal, Rafael
Periodista
Colomines, Agustí
Professor d'història contemporània
de la UB i director del Centre Unesco
de Catalunya
03/03/05 Brunet, Josep Maria
Periodista
Sáez, Albert
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Ridao, Joan
Portaveu d'ERC al Parlament de
Catalunya
04/03/05 Alzamora, Sebastià
Poeta i autor del llibre La pell i la
princesa
07/03/05 Selva, Marta
Presidenta de l'Institut Català de la
Dona
Terricabras, Josep Maria Catedràtic de filosofia de la UdG
Sirera, Daniel
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya
García Soler, Jordi
Periodista
09/03/05 Boada, Joan
Portaveu d'ICV-EA al Parlament de
Catalunya i president de la Comissió
d'investigació del Carmel
Sanchís, Vicent
Director del diari Avui
Busquets, Jordi
Director de l'edició d'El Punt a
Barcelona
Perdigó, Joan Manel
Sotsdirector d'El Periódico
11/03/05 Ureña, Adolf
Catedràtic de psicologia mèdica i
psiquiatria de la UAB
Rupérez, Javier
Director executiu de comitè contra el
Terrorisme de l'ONU
Ordaz, Pablo
Escriptor
Robles, Margarita
Jutgessa de l'Audiència Nacional
Rodríguez, Pepe
Periodista
14/03/05 López Garrido, Diego
Diputat del Congrés dels Diputats pel
PSOE
Camats, Dolors
Diputada del Parlament de
Catalunya per ICV-EA
Nadal, Rafael
Periodista
Colomines, Agustí
Professor d'història contemporània
de la UB i director del Centre Unesco
de Catalunya
Tipus d’intervenció
Debat
Debat
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
41
Catalunya nit
42
15/03/05 Cercas, Javier
Escriptor i autor del llibre La
velocidad de la luz
Racico, Ezequiel
Doctor investigador de la Harvard
Bussiness School
Llagostera, Cristina
Psicòloga
Nebreda, Montserrat
Professora de dret internacional de
la UIC
Partal, Vicent
Periodista i director de Vilaweb
Segura, Antoni
Catedràtic d'història contemporània
de la UB
16/03/05 Prats, Ramon
Professor de budisme de la UPF i
doctor en tibetologia
Mayayo, Andreu
Professor d'història contemporània
de la UB
Segura, Antoni
Catedràtic d'història contemporània
de la UB
Brunet, Josep Maria
Periodista
17/03/05 Bargalló, Josep
Conseller en cap de la Generalitat de
Catalunya
Pedrosa, Pere
Conseller delegat de Transports
Pedrosa
Traveria, Antoni
Periodista i professor de la Facultat
de Ciències de la Comunicació de la
URL
Milián Mestre, Manuel
Periodista i historiador
Torrent, Josep Maria
Periodista
18/03/05 Colás, Ramon Humberto Fundador del projecte de
Biblioteques independents de Cuba
Román, Begoña
Professora de filosofia de la UB
Torralba, Francesc
Doctor en filosofia i teologia i
professor de la URL
Racionero, Lluís
Escriptor
22/03/05 Martínez, Isabel
Portaveu de SOS Racisme
Llobart, Joan
Director l'Institut de Recerca
Biomèdica del Parc Científic de
Barcelona
Abad, Ignasi
Periodista
Sintes, Marçal
Periodista i escriptor
Casals, Muriel
Professora d'economia i
vicepresidenta de Relacions
Exteriors i Cooperació
Interuniversitària de la UAB
Traveria, Antoni
Periodista i professor de la Facultat
de Ciències de la Comunicació de la
URL
23/03/05 Olmos, Rafael
Director del Servei Català de Trànsit
de la Generalitat de Catalunya
Mayayo, Andreu
Professor d'història contemporània
de la UB
Torrent, Josep Maria
Periodista
Llansana, Marina
Diputada del Parlament de
Catalunya per ERC
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Catalunya nit
El matí de Catalunya
Ràdio
28/03/05 Anguita, Julio
Autor del llibre Corazón rojo. La vida
después de un infarto i
excoordinador d'IU
Goula, Xavier
Responsable de Sismologia de
l'Institut Cartogràfic de Catalunya
Voltes, Eduard
Director de la revista Sàpiens
Romeu, Francesc
Rector de la parròquia de Sant
Francesc d'Assís de Barcelona i
periodista
Reixach, Jaume
Rector de Sant Martí de Riells i
escriptor
Canet, Enric
Capellà i responsable de voluntariat
del Casal d'Infants del Raval
29/03/05 Oliveras, Jordi
Director general del Fòrum de les
Cultures Barcelona 2004
Sanahuja, Jordi
Escriptor, autor del llibre L'informe
Masterman
Terricabras, Josep Maria Catedràtic de filosofia de la UdG
Comín, Toni
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PSC-CpC i professor de ciències
socials d'ESADE
Milián Mestre, Manuel
Periodista i historiador
30/03/05 Puigcercós, Joan
President del Grup Parlamentari
d'ERC al Congrés dels Diputats
Campuzano, Carles
Diputat del Congrés dels Diputats
per CiU
Mayayo, Andreu
Professor d'història contemporània
de la UB
Valls, Carme
Diputada del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC i presidenta
de la fundació Cristianisme segle
XXI
01/03/05 Lamas, Albert
Vigilant de l'empresa de seguretat
Vigilancia, Servicios y Seguridad
Garriga, Enric
Psicòleg i consultor d'organització
Montilla, Josep
Ministre d'Indústria, Turisme i
Comerç del Govern central
Solà, Josep
Vicepresident de l'Associació de
Veïns de Sallent
García, Rodrigo
Vicepresident de l'Associació de
Veïns de Sallent
Sanuy, Francesc
Advocat
Foix, Lluís
Director de La Vanguardia Digital
Portabella, Pere
Director de cinema
02/03/05 Ridao, Joan
Portaveu d'ERC al Parlament de
Catalunya
Vendrell, Francesc
Portaveu del PPC al Parlament de
Catalunya
Pérez, Antoni
Gerent d'obres de GISA
Oliver, Josep
Catedràtic d'economia política de la
UAB
Mira, Joan Francesc
Escriptor i professor del
Departament de Filologia Anglesa i
Romànica de la Universitat Jaume I
Espadaler, Anton Maria
Professor de literatura catalana
medieval a la UB
Sala Martín, Xavier
Catedràtic d'economia de la
Universitat de Colúmbia i professor
de la UPF
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
43
El matí de Catalunya
Ràdio
03/03/05 Mas, Artur
Margarit, Joan
Puigverd, Antoni
Correal, Josep Ramon
Farrés, Antoni
04/03/05 Manjón, Pilar
Porcel, Baltasar
Otero, Júlia
Álvaro, Francesc-Marc
Reixach, Jaume
07/03/05 González, Anna
Culla, Joan B.
Barbeta, Jordi
Jorba, Rafael
08/03/05 Sánchez, Cristina
Agustí, Maria Rosa
Sastre, Montserrat
Pont, Pilar
Hermoso, Mònica
Ribé, Montserrat
García, Mercedes
Piqué, Josep
Sanuy, Francesc
Portabella, Pere
Foix, Lluís
09/03/05 Sirera, Daniel
Ferran, Joan
Caron, Gay
Palau, Eva
Álvaro, Francesc-Marc
Barceló, Àngels
Cardús, Salvador
Vilanova, Pere
10/03/05 Serrano, Ismael
Sáez, Albert
Roures, Jaume
Riera, Ignasi
11/03/05 Sallés, Anna
Muñoz, Josep Maria
Bohigas, Oriol
Claret, Andreu
44
President del grup de CiU al
Parlament de Catalunya i secretari
general de CDC
Poeta
Escriptor i periodista
Director de Publicacions del diari La
Mañana
Exalcalde de Sabadell
Portaveu de l'Associació de Víctimes
de l'11-M
Escriptor
Periodista
Professor de la URL i periodista
Rector de Sant Martí de Riells i
escriptor
Professora de veu i expressió
Professor d'història contemporània
de la UB
Redactor en cap de Política de La
Vanguardia
Periodista
Sociòloga de la Fundació Jaume
Bofill
Empresària
Botiguera
Responsable d'administració de
Dones de la Unió de Pagesos
Responsable del programa
pedagògic de l'escola bressol de
Mercabarna
Infermera del Servei de Cirurgia de
l'Hospital Joan XXIII de Tarragona
Conductora d'autobús de TMB
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PPC i president del PPC
Advocat
Director de cinema
Director de La Vanguardia Digital
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya
Portaveu adjunt del PSC-CpC al
Parlament de Catalunya
Director de Cirque du soleil
Model
Professor de la URL i periodista
Periodista
Doctor en ciències econòmiques i
professor de sociologia de la UAB
Catedràtic de ciències polítiques de
la UB
Cantautor
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Productor audiovisual
Escriptor i periodista
Professora d'història contemporània
de la UAB
Director de la revista L'Avenç
Arquitecte i urbanista
Director de l'Institut Europeu de la
Mediterrània
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
El matí de Catalunya
Ràdio
14/03/05 Espadaler, Anton Maria
Comadira, Narcís
Culla, Joan B.
Subirats, Joan
Barbeta, Jordi
15/03/05 Roca, Jordi
Santos, Care
Santos, Carles
Martínez, Damián
Sanuy, Francesc
Portabella, Pere
Foix, Lluís
16/03/05 Miralles, Jordi
Espadaler, Ramon
Cardús, Salvador
Sala Martín, Xavier
Barceló, Àngels
Oliver, Josep
17/03/05 Gutiérrez Deulofeu, Juli
Roca, Francesc
Grau, Anna
Farrés, Antoni
Puigverd, Antoni
Oranich, Magda
18/03/05 Grau, Albert
Magrans, Joan Carles
Comas, Montserrat
Porcel, Baltasar
Mira, Joan Francesc
Álvaro, Francesc-Marc
Otero, Júlia
21/03/05 Cahner, Max
Pujades, Joan
Ferrer, Josep
Barbeta, Jordi
Culla, Joan B.
Jorba, Rafael
Professor de literatura catalana
medieval a la UB i expert en Tirant lo
Blanc
Poeta i traductor
Professor d'història contemporània
de la UB
Catedràtic de ciències polítiques de
la UAB
Redactor en cap de Política de La
Vanguardia
Antropòleg
Escriptora i periodista
Artista
Cap de violoncels de l'OBC
Advocat
Director de cinema
Director de La Vanguardia Digital
Diputat del Parlament de Catalunya
per ICV-EA i coordinador general
d'EUiA
Diputat del Parlament de Catalunya
per CiU
Doctor en ciències econòmiques i
professor de sociologia de la UAB
Catedràtic d'economia de la
Universitat de Colúmbia i professor
de la UPF
Periodista
Catedràtic d'economia política de la
UAB
Nét d'Alexandre Deulofeu
Historiador i autor del llibre Històries
de Catalunya
Periodista del diari Avui
Exalcalde de Sabadell
Escriptor i periodista
Presidenta de la Comissió de Drets
dels Animals del Col·legi d'Advocats
de Catalunya i regidora de
l'Ajuntament de Barcelona per CiU
Director de l'Institut Miquel Taradell
de Girona
Membre de la FAPAC (Federació
d'Associacions de pares i mares
d'alumnes de Catalunya)
Vocal del Consell General del Poder
Judicial i presidenta de l'Observatori
contra la Violència Domèstica i de
Gènere
Escriptor
Escriptor i professor del
Departament de Filologia Anglesa i
Romànica de la Universitat Jaume I
Professor de la URL i periodista
Periodista
Editor i exconseller de cultura
Membre del patronat de la Fundació
Coromines i periodista
Filòleg
Redactor en cap de Política de La
Vanguardia
Professor d'història contemporània
de la UB
Periodista
Debat
Debat
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Debat
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
45
El matí de Catalunya
Ràdio
22/03/05 Sanuy, Francesc
Aloy, Enric
Portabella, Pere
Foix, Lluís
23/03/05 Rojo, Josep Maria
Cardús, Salvador
Sala Martín, Xavier
Riera, Ignasi
24/03/05 Pinyol, Ramon
Navarro, Jesús
Sáez, Albert
Correal, Josep Ramon
Riera, Pep
28/03/05 Salom, Matías
Camps, Oriol
García, Marta
Minerva
Alba
Olga
Núria
Emili
Bada, Joan
Culla, Joan B.
Subirats, Joan
Barbeta, Jordi
29/03/05 Coda, Albert
Serra, Antoni
Foix, Lluís
Portabella, Pere
Sanuy, Francesc
30/03/05 Pujol, Oriol
Ferran, Joan
Bosé, Miguel
Barceló, Àngels
Cardús, Salvador
Vilanova, Pere
46
Advocat
Director de l'Agència Catalana de
Consum
Director de cinema
Director de La Vanguardia Digital
Administrador de la Confraria de
Campaners de Catalunya
Doctor en ciències econòmiques i
professor de sociologia de la UAB
Catedràtic d'economia de la
Universitat de Colúmbia i professor
de la UPF
Escriptor i periodista
Professor de filologia catalana de la
UdV
Investigador del CSIC a València
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Director de Publicacions del diari La
Mañana
Pagès i exsecretari general d'Unió
de Pagesos
Periodista de Catalunya Ràdio
Periodista de Catalunya Ràdio
Periodista de Catalunya Ràdio
Estudiant
Estudiant
Estudiant
Estudiant
Estudiant
Capellà i professor d'història de
l'Església a la Facultat de Teologia
de Catalunya
Professor d'història contemporània
de la UB
Catedràtic de ciències polítiques de
la UAB
Redactor en cap de Política de La
Vanguardia
Propietari de la discogràfica Inside
Records i cantant del grup musical
Access Code
Expresident de Caixa de Catalunya
Director de La Vanguardia Digital
Director de cinema
Advocat
Diputat del Parlament de Catalunya
per CiU
Portaveu adjunt del PSC-CpC al
Parlament de Catalunya
Cantant
Periodista
Doctor en ciències econòmiques i
professor de sociologia de la UAB
Catedràtic de ciències polítiques de
la UB
Debat
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
El suplement
05/03/05 Álvaro, Francesc-Marc
Miravitllas, Ramon
Jordà, Teresa
Cuevillas, Jaume Alonso
Selva, Marta
19/03/05 Cuní, Josep
Ràfols, Oriol
Sitjà, Xavier
Gasòliba, Carles
20/03/05 Puigverd, Pere
Prados, Ismael
Termens, Ramon
Torres, Carles
26/03/05 Rovirola, Dolors
Jiménez, Pura
27/03/05 Llargués, Josefina
Barba, Agnès
Subirà, David
Bardavio, Jordi Lluís
La solució
01/03/05 Olivé, Núria
02/03/05 Miralpeix, Assumpta
03/03/05 Cruells, Mercè
04/03/05 Ristol, Francesc
Soler, Eduard
07/03/05 Masgrau, Miquel
08/03/05 Gasol, Blai
09/03/05 Palau, Pep
10/03/05 Sàrrias, Ramon
11/03/05 Navarro, Roser
14/03/05 Castanera, Fernando
16/03/05 Ibern, Maria Pilar
17/03/05 Armadans, Jordi
18/03/05 Cos, Francesc
21/03/05 Pineda, Mercè
Falgueras, Albert
Juárez, Gerardo Ángel
22/03/05 Eduardo, Maria Antònia
23/03/05 Cid, Marta
Professor de la URL i periodista
Periodista i escriptor, autor del llibre
Preciosos ridículos
Alcaldessa de Ripoll
Degà del Col·legi d'Advocats de
Barcelona
Presidenta de l'Institut Català de la
Dona
Periodista
Escriptor, autor del llibre Educar en
la justícia i en la solidaritat
Alcalde d'Esparreguera
Senador per CiU
Pagès i autor del llibre Com escollir
les millors fruites i verdures
Cuiner i presentador del programa
Cuina x solters
Director de la pel·lícula Joves
Director de cinema
Alcaldessa de Vilademuls
Responsable de Turisme de
l'Ambaixada d'Irlanda a Madrid
Naturòpata i psicopedagoga
Mestra d'educació infantil
Psicòleg
Delegat del Centre Espanyol de
Sindonologia i Comissari de
l'exposició sobre el Sant Suari
Responsable de Jocs de l'ONG
Farmacèutics Mundi
Professora de l'Escola de la Dona de
la Diputació de Barcelona
Assessora mèdica de la
Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat
Delegat de la Fundació Bocalan
Secretari de la Federació Catalana
d'ONG pel desenvolupament i
vicepresident de la Coordinadora
d'ONG pel Desenvolupament a
Espanya
Metge
Director general d'Ordenació i
Innovació Educativa de la
Generalitat de Catalunya
Gastrònom
Membre del Col·legi de Metges i del
comitè organitzador del Simposium
sobre Cirurgia Mínimament Invasiva
Advocada del Col·legi d'Advocats de
Barcelona
Oftalmòleg del Centre Mèdic Teknon
Escriptora i autora del llibre Tots a
taula
Director de la Fundació per la Pau
Professor d'INEFC i fisioterapeuta
Neuropediatra de l'Hospital Sant
Joan de Déu
President de l'Associació Síndrome
de Rett
Pare d'una nena afectada pel
síndrome de Rett
Psicòloga clínica
Consellera d'Educació de la
Generalitat de Catalunya
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
47
La solució
Si més no
24/03/05 Valls, Engràcia
30/03/05 Formiguera, Xavier
Mestres, Xavier
01/03/05 Solsona, Daniel
Sadurní, Salvador
Correas, Ferran
Ballester, Coia
Canut, Carles
Ballart, Dani
02/03/05 Simó, Isabel-Clara
Riera, Carme
Cots, Josep
Sanglas, Manel
Capdevila, Roser
Aymerich, Pilar
Cabré, Jordi
03/03/05 Sanchís, Vicent
Partal, Vicent
Grau, Jordi
Benet i Jornet, Josep
Maria
04/03/05 Campillo, Joan
González, Mireia
Meli, Joan Carles
Rossell, Joan Jordi
07/03/05 Forcano, Manel
Bofill, Hèctor
Alzamora, Sebastià
08/03/05 Civit, Mercè
Pujol, Àngels
Ganyent, Carmenia
Martí, Mercè
Boada, Montse
09/03/05 Lucchetti, Alfred
Lucchetti, Antoni
Lucchetti, Francina
Lucchetti, Mònica
Lucchetti, Tito
Lucchetti, Pepe
Lucchetti, Judith
Lucchetti, Francesc
Lucchetti, Maria
Van de Wal, Maria
48
Membre de les cooperatives
Ecoconsum
Metge endocrinòleg
Cuiner i restaurador
Exjugador de RCD Espanyol
Exjugador del FC Barcelona
Cap de fultbol del 9 Esportiu
Cap d'esport de Catalunya Ràdio
Actor i seguidor del RDC Espanyol
Jugador de waterpolo i conseller del
RCD Espanyol
Escriptora
Escriptora
Editor d'Edicions 1984
President del Comitè Organitzador
de la Setmana del Llibre en Català
Creadora de les Tres Bessones
Autora de l'exposició en homenatge
a Montserrat Roig i fotògrafa
Escriptor
Director del diari Avui
Periodista i director de Vilaweb
Director adjunt d'El Punt
Dramaturg
Entrevista
Professor de secundària a l'IES de
Santa Coloma de Gramenet
Estudiant
Professor de filosofia de l'educació
de la Facultat de Ciències de
l'Educació de la UAB
President de la Federació
d'Associacions de Pares i Mares
d'Alumnes de Catalunya
Poeta i autor del llibre Dogmàtica
imparable
Professor de dret constitucional de la
UPF i escriptor
Poeta i autor del llibre La pell i la
princesa
Delegada de la Secretaria de la
Dona de CCOO a Catalunya
Membre de la Comissió 8 de març
de la Dona
Directora de l'àrea operativafinancera de la immobiliària Colonial
de la Caixa
Pilot d'avions
Coordinadora del Programa de
Fecundació In Vitro i Donació
d'Ovòcits de l'Institut Dexeus
Actor
Historiador i exregidor de
l'Ajuntament de Barcelona per ICVEA
Actriu
Actriu
Actor
Actor
Actriu
Actor
Actriu
Cantant
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Tertúlia
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Si més no
10/03/05 Cardona, Gabriel
Professor d'història contemporània
de la UB i tinent coronel retirat
Hernández Cardona,
Autor del llibre La història militar de
Francesc Xavier
Catalunya
Junqueras, Oriol
Professor d'història contemporània
de la UAB
Puigpelat, Francesc
Escriptor i periodista
11/03/05 Cadenes, Núria
Periodista i escriptora
Ventura, Feliu
Cantautor
Ribera, Francesc
Cantant
Sarrià, Xavier
Membre del grup musical Obrint pas
14/03/05 Bargalló, Emili
Director general de la firma Manbar
Ricard, André
Dissenyador industrial
Pibernat, Oriol
Director de l'Escola Eina i
vicepresident de l'Assocació de
Disseny Industrial del FAD
Sanfeliu, Ramon
Doctor enginyer industrial i
responsable del departament de
disseny de la divisió de Sanitaris
Roca
Balcells, Maria Josep
Conservadora del disseny del
Museu de les Arts Decoratives de
Barcelona
15/03/05 Costa, Maria Teresa
Secretària general d'Indústria i
Energia del Departament de Treball i
Indústria de la Generalitat de
Catalunya
Álvarez, Josep Maria
Secretari general de la UGT a
Catalunya
Fabregat, Víctor
Director del Centre d'Informació
Tèxtil i de la Confecció
Parra, Joan
Director gerent de LEITAT
(Laboratorio de ensayos e
investigaciones textiles del
acondicionamiento tarrasense)
Cima, Eusebi
President de les patronals Cecot i
Fepime
Morral, Eulàlia
Directora del Museu Tèxtil de
Terrassa
16/03/05 Solà, Carles
Conseller d'Universitats, Recerca i
Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya
Grasa, Rafael
Professor de relacions internacionals
de la UAB
Terricabras, Josep Maria Catedràtic de filosofia de la UdG
Pérez, Juan Jesús
Vicerector de Recerca i Relacions
Internacionals de la UPC
17/03/05 Armengou, Montserrat
Periodista
Baulenas, Lluís Anton
Escriptor i autor del llibre Per un sac
d'ossos
Solé, Queralt
Historiadora, autora del llibre A les
presons de Franco
Creu, Jordi
Director de la revista Sàpiens
Tosar, Pep
Actor
18/03/05 Patricio, David
Coordinador de l'ONG Sida-studi
Martín, Cristina
Responsable d'Atenció de Salut
Sexual i Reproductiva de l'Institut
Català de la Salut
Freixa, Carme
Periodista, psicòloga i autora del
llibre Les claus de la parella feliç
Thió, Josep
Músic
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Entrevista
49
Si més no
21/03/05 Alzamora, Sebastià
Huguet, Biel
Porcel, Baltasar
Vich, Amanda
Joanico, Cris
Pujol, Lídia
Gil, Miquel
22/03/05 Szpunberg, Victòria
Miró, Pau
Schaaf, Anaïs
Espinosa, Albert
Clua, Guillem
Llach, Lluís
23/03/05 Simó, Anna
24/03/05 Font, Andreu
Ruiz, Octavi
Griera, Clara
Ruf, Jordi
Bel, Sílvia
Gil, Maife
25/03/05 Alexandre, Víctor
Dolç, Mavi
Carrasco, Pep
Roig, Xavier
28/03/05 Regull, Pepi
Campillo, Sílvia
Pimàs, Jordi
Güell, Ivan
Orro, Ruth
Grau, Jan
29/03/05 Renyer, Jaume
Sáez, Xavier
Muñoz, Gustau
Domínguez, Martí
Pons, Damià
Melià, Josep
30/03/05 Coromines, Albert
Manent, Albert
Pujades, Joan
Vent, Joan
Solà, Joan
50
Poeta i autor del llibre La pell i la
princesa
Empresari balear
Escriptor
Directora de l'Espai Mallorca
Músic
Cantant
Músic
Dramaturga
Dramaturg
Dramaturga
Dramaturg, guionista i actor
Dramaturg
Cantautor
Consellera de Benestar Social i
Família de la Generalitat de
Catalunya
Responsable de política universitària
de l'Assocació d'Estudiants
Progressistes
Portaveu de la Coordinadora
d'Estudiants dels Països Catalans
Militant d'Alternativa Estel de la
Universitat de Lleida
Secretari general de l'Associació de
Joves Estudiants de Catalunya
Actriu
Actriu
Periodista i escriptor
Professora de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la
UAB
Director d'una empresa de serveis
agroalimentaris i exesportista
internacional de bolei
Enginyer industrial i escriptor
Presidenta de Foment de les
Tradicions Catalanes
Pubilla de Catalunya 2004
Hereu de Catalunya 2004
Hereu de Catalunya 2002
Pubilla de Catalunya al 1958
Tècnic del Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional
Catalana del Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya
Director de la revista Idees
Director de Transversal
Cap de redacció de la revista L'Espill
Director de la revista Mètode
Director de la revista Lluc
Director de la revista El Mirall
Actor i nebot de Joan Coromines
Escriptor i filòleg
Membre del patronat de la Fundació
Coromines i periodista
Catedràtic hemèrit de filologia
catalana de la UB
Catedràtic de llengua catalana de la
UB
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Tal dia farà un any
01/03/05 Bueno Torrens, David
Bramon, Dolors
Vilajoana, Pep
02/03/05 Tribó, Jaume
Mir, Maria Teresa
Mangués, Jaume
Gorgori, Marcel
03/03/05 Camps, Victòria
Narváez, Francesc
Garcia, Joan
04/03/05 Torelló, Ernestina
Riera, Ignasi
Martín, Antoni
07/03/05 Mata, Marta
Coll, Montserrat
Asensio, Lorena
08/03/05 Rahola, Pilar
Gallego, Joana
De Hériz, Enrique
09/03/05 Trepat, Miquel
Curto, Agustí
Pare Manel
10/03/05 Aguado, Joan
Amigó, Santi
Canals, Joan Miquel
11/03/05 Regàs, Ignasi
Molas, Joan
Carnenero, Francesc
14/03/05 Miró, Joan
Cruells, Pere
Lloret, Mario
Ruiz, Maria
Alcober, Pere
Professor i investigador de genètica
de la UB
Professora d'estudis àrabs i islàmics
de la UB
Vicedegà del Col·legi Oficial de
Psicòlegs de Catalunya
Apuntador del Liceu i autor del llibre
Annals 1847-1897. Del gran teatre
del Liceu
Espectadora habitual del Liceu
Espectador habitual del Liceu
Periodista especialitzat en òpera
Vicepresidenta del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya i
catedràtica de filosofia moral i
política per la UAB
Regidor de Serveis Urbans i
Manteniment de l'Ajuntament de
Barcelona
President de la FAVB
Directora de Caves Torelló i àvia
Escriptor, periodista i avi
Avi
Presidenta del Consell Escolar de
l'Estat
Directora general d'Afers Religiosos
de la Generalitat de Catalunya
Vicepresidenta del grup d'Entitats
Catalanes
Periodista i escriptora
Professora de ciències de la
informació de la UAB
Escriptor
Responsable d'Equipaments
Penitenciaris de la Secretaria de
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i
Justícia Juvenil
Jurista criminòleg de la presó Model
de Barcelona
Mossèn
Director general de l'Institut Català
de la Vinya i el Vi
Somelier del restaurant Cal Xim
Professor de nutrició i bromatologia
de la URV
Director general de Cimalsa
President de la Confederació
Empresarial d'Hostaleria i
Restauració de Catalunya
Vicepresident de l'Associació
Catalana d'Agències de Viatges
President del club esportiu de gais i
lesbianes Panteres grogues
Nedador en categoria Màster del
Club Natació Mataró
Metge especialista en medicina de
l'esport
Membre de l'equip esportiu de gais i
lesbianes Panteres grogues
Regidor d'Esports de l'Ajuntament de
Barcelona
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
51
Tal dia farà un any
15/03/05 Pasqual, Roger
Perlado, Miquel
16/03/05 Mosterín, Jesús
Escolar, Joan
Badia, Eduard
17/03/05 Torrent, Montse
Sagalés, Montserrat
Aguilar, Josep Maria
18/03/05 Lobo, Carles
Gasulla, Carme
Ferré, Cristina
Carreras, Lluís
Jordi
21/03/05 Pallarés, Joan
Torrents, Marta
Rodríguez Martos, Alícia
22/03/05 Bilbeny, Norbert
Ayala, Jessica
Bilbeny, Carles
23/03/05 Monés, Joan
Gómez Jara, Marià
Boladeras, Margarida
24/03/05 Putzbach, Cristian
De Motini, Javier
Verdú, Mireia
García Cortés, Chelo
25/03/05 Rosell, Marçal
Salvador, Guillem
Girbau, Aïna
Molero, Mar
28/03/05 Pérez, Margarida
Arasa, Josep
Puig, Tere
Zaragoza, Daniel
Honoré, Carl
52
Sociòleg, periodista i autor del llibre
Sectes a Catalunya
Psicòleg de l'AIS (Assessorament i
Informació de Sectes)
Catedràtic de lògica i filosofia de la
ciència de la UB
Director tècnic de la Fundació
ASPROS (Fundació pels disminuïts
psíquics) i psicòleg
Membre del centre veterinari Sant
Gervasi
Directora de l'OCUC
Subdirectora de l'Agència Catalana
de Consum
Cap de l'assessoria jurídica del
Col·legi d'Administradors de Finques
de Barcelona i Lleida
Musicòleg
Mestra
Periodista
Membre de l'Associació de Famílies
Nombroses de Catalunya
Membre de la Coordinadora Gai i
Lesbiana
Director de l'Observatori de Nous
Consums de Drogues, antropòleg i
professor de la UdL
Cap de la Unitat de Toxicomanies de
l'Institut d'atenció Psiquiàtric de
l'Hospital del Mar
Psiquiatra del Servei de Prevenció i
Atenció a les Dependències de
l'Agència de la Salut Pública de
Catalunya
Professor de filosofia moral de la UB
Estudiant de filologia
Estudiant de filologia anglesa
President de la Comissió
Deontològica del Col·legi de Metges
de Barcelona
Advocat i expresident de la Secció
de Dret Sanitari del Col·legi
d'Advocats de Barcelona
Catedràtica d'ètica de la UB i
coordinadora del grup sobre
eutanàsia del Comitè consultiu de
bioètica de Catalunya
Míster Lleida
Periodista de la revista Lecturas
Miss Lleida i primera dama d'honor
Periodista
Estudiant
Estudiant
Estudiant
Estudiant
Psicòloga clínica
Sociòleg i veí de Palauet
Professora de ioga
Professor de reiki
Periodista i escriptor, autor del llibre
Elogi de la lentitud
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Tal dia farà un any
29/03/05 Francí, Josep
30/03/05
Versió original
01/03/05
02/03/05
03/03/05
04/03/05
07/03/05
08/03/05
09/03/05
10/03/05
11/03/05
14/03/05
Director general de Formació
Professional i Educació Permanent
del Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya
Ribas, Rubén
Electrònic
Sánchez, Pedro
Cap d'estudis d'FP del centre de
treball de l'Institut Andreu Nin
Mora, Sònia
Coordinadora de formació del centre
de treball de l'Institut Andreu Nin
Zafra, Beatriz
Responsable del Servei d'Orientació
Professional del Consell Superior de
Càmeres de Comerç d'Espanya
Erill, Ivan
Professor d'informàtica de la UAB
Menen, Martí
Advocat de Derecho.com i expert en
dret de les tecnologies de la
informació
Partal, Vicent
Periodista i director de Vilaweb
Martínez, Fèlix
Redactor en cap d'El Mundo
Catalunya, escriptor i coautor del
llibre Jordi Pujol, en nom de
Catalunya
Sanchís, Vicent
Director del diari Avui
Pastor, Carles
Sotsdirector d'El Periódico de
Catalunya
Colom, Quimet
Enginyer agrònom i especialista en
plantes tropicals
Canosa, Francesc
Escriptor, autor del llibre Concepte
general de la ciència catalana
Tejero, Fernando
Actor
Torroja, Ana
Cantant
Roche, Jordi
President de la Federació Catalana
de Futbol
Aloy, Enric
Director de l'Agència Catalana de
Consum
Mestre, Enric
Director de Comunicació i Relacions
Externes de Nestlé a Espanya
Merlos, Josep Lluís
Periodista especialista en motor
Prat, Pere
Periodista especialista en motor
Irujo, José María
Periodista d'El País i autor del llibre
El agujero. España invadida por la
Yihad
Adrià, Ferran
Cuiner i restaurador
González Agapito, Jaume Teòleg
Batista, Antoni
Periodista i escriptor, autor del llibre
Voces sobre Euskadi
Hernández, Manel
Director de l'Agència de Residus de
Catalunya
Vilana, Vicenç
Membre del grup de residus
d'Ecologistes en Acció
Badia, Núria
Directora dels serveis de neteja de
l'Ajuntament de Barcelona
Puigverd, Pere
Pagès i autor del llibre Com escollir
les millors fruites i verdures
Romeu, Joan
Psiquiatre i sexòleg
Navarro, Josep Lluís
President del Col·legi Oficial
d'Odontòlegs i Estomatòlegs de
Catalunya
Giménez, Soledad
Cantant de Presuntos Implicados
Giménez, Juan Luis
Membre del grup musical Presuntos
Implicados
Gómez, Pablo
Membre del grup musical Presuntos
Implicados
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
53
Versió original
54
15/03/05 Alcoverro, Tomàs
Corresponsal de La Vanguardia a
l'Orient Mitjà
Fernández, Jaume
Historiador del Centre d'Estudis
Estratègics de Barcelona
Gómez, Luis
Periodista del diari El País
16/03/05 Llargués, Josefina
Naturòpata i psicopedagoga
Folch, Montserrat
Metgessa nutricionista del Centre
Mèdic Teknon
Taylor, John
Home bala del Gran Circ Americà
17/03/05 Montero, Rafael
Portaveu de l'Associació pel
Benestar Familiar del Menor
Arch, Mila
Vicesecretària de la Junta del
Col·legi de Psicòlegs de Catalunya
De Miquel, Joaquim
Secretari de la Junta de Govern del
Col·legi d'Advocats de Barcelona
Verdaguer, Climent
Director general de Servei Estació
18/03/05 Soler, Jordi
Fundador de l'editorial La Quàdriga
Baldovinos, Josep Lluís Fill de l'humorista Capri
21/03/05 Reverter, Joan Enric
Mossèn i cantant de rock
Raga, Àdam
Pilot de trial
Sabater, Teresa
Vocal de publicacions de la
Federació Catalana de Curses
d'Orientació de Catalunya
Canals, Marc
Vocal de clubs de la Federació
Catalana de Curses d'Orientació de
Catalunya
22/03/05 Sala Martín, Xavier
Catedràtic d'economia de la
Universitat de Colúmbia i professor
de la UPF
Jollonch, Cristina
Periodista de La Vanguardia
Arenós, Pau
Periodista i escriptor
23/03/05 Soler, Tura
Periodista
Sánchez-Mústich, Cèlia
Escriptora, autora del llibre Peret
Pubill Calaf, Pere "Peret" Músic
García, Leontxo
Periodista del diari El País
24/03/05 Maceda, Víctor
Periodista del setmanari El temps
Giménez, Salvador
Periodista del setmanari El temps
28/03/05 Saramago, José
Escriptor
29/03/05 Miller, Enric
Metge expert en salut comunitària
Rafal, Miquel
Bionaturista de la fundació Territori i
paisatge
Díaz, Manuel
Persona a qui arriben multes d'altres
persones
Gaià, Catalina
Periodista d'El Periódico
Goula, Xavier
Responsable de Sismologia de
l'Institut Cartogràfic de Catalunya
30/03/05 Oliveres, Arcadi
President de l'ONG Justícia i Pau i
professor d'economia aplicada de la
UAB
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Quadre 16. Catalunya Ràdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció
durant el mes de març (ordre alfabètic). Tertúlies
Actor
Títol del programa
Álvaro, Francesc-Marc El matí de Catalunya
Ràdio
Barbeta, Jordi
El matí de Catalunya
Ràdio
Barceló, Àngels
El matí de Catalunya
Ràdio
Bohigas, Oriol
El matí de Catalunya
Ràdio
Brunet, Josep Maria
Catalunya nit
Busquets, Jordi
Catalunya nit
Nombre
d’intervencions
3
3
1
Arquitecte i urbanista
Experts
2
1
Actors culturals
Actors culturals
2
Periodista
Director de l'edició d'El Punt a
Barcelona
Diputada del Parlament de
Catalunya per ICV-EA
Diputat del Congrés dels Diputats
per CiU
Capellà i responsable de
voluntariat del Casal d'Infants del
Raval
Doctor en ciències econòmiques i
professor de sociologia de la UAB
Professora d'economia i
vicepresidenta de Relacions
Exteriors i Cooperació
Interuniversitària de la UAB
Director de l'Institut Europeu de la
Mediterrània
Professor d'història contemporània
de la UB i director del Centre
Unesco de Catalunya
Diputat del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC i
professor de ciències socials
d'ESADE
Director de Publicacions del diari
La Mañana
Professor d'història contemporània
de la UB
Professor de literatura catalana
medieval a la UB
Exalcalde de Sabadell
5
Director de La Vanguardia Digital
Actors culturals
1
1
Periodista
Periodista del diari Avui
Actors culturals
Actors culturals
2
Periodista
Actors culturals
1
Diputada del Parlament de
Catalunya per ERC
Professor d'història contemporània
de la UB
Periodista i historiador
Escriptor i professor del
Departament de Filologia Anglesa
i Romànica de la Universitat
Jaume I
ERC
4
Catalunya nit
1
Campuzano, Carles
Catalunya nit
1
Canet, Enric
Catalunya nit
1
Cardús, Salvador
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
4
1
Colomines, Agustí
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
Comín, Toni
Catalunya nit
1
Claret, Andreu
Correal, Josep Ramon
Agrupació
Universitats i
ensenyament
Redactor en cap de Política de La Actors culturals
Vanguardia
Periodista
Actors culturals
Camats, Dolors
Casals, Muriel
Activitat
2
2
El matí de Catalunya
Ràdio
Culla, Joan B.
El matí de Catalunya
Ràdio
Espadaler, Anton Maria El matí de Catalunya
Ràdio
Farrés, Antoni
El matí de Catalunya
Ràdio
Foix, Lluís
El matí de Catalunya
Ràdio
García Soler, Jordi
Catalunya nit
Grau, Anna
El matí de Catalunya
Ràdio
Jorba, Rafael
El matí de Catalunya
Ràdio
Llansana, Marina
Catalunya nit
2
Mayayo, Andreu
Catalunya nit
3
Milián Mestre, Manuel
Mira, Joan Francesc
Catalunya nit
El matí de Catalunya
Ràdio
2
2
4
1
Professor de la URL i periodista
ICV-EA
CiU
Església catòlica
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Altres entitats
públiques
Universitats i
ensenyament
PSC-CpC
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Altres
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
55
Muñoz, Josep Maria
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
Catalunya nit
1
Director de la revista L'Avenç
Actors culturals
2
1
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
2
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Associacions i
col·lectius
professionals
Catalunya nit
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
Catalunya nit
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
Catalunya nit
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
1
2
Periodista
Professora de dret internacional
de la UIC
Catedràtic d'economia política de
la UAB
Presidenta de la Comissió de
Drets dels Animals del Col·legi
d'Advocats de Catalunya i regidora
de l'Ajuntament de Barcelona per
CiU
Escriptor
Periodista
1
1
2
Periodista i director de Vilaweb
Sotsdirector d'El Periódico
Escriptor
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
5
Director de cinema
Actors culturals
2
Escriptor i periodista
Actors culturals
1
1
1
Escriptor
Rector de Sant Martí de Riells i
escriptor
Actors culturals
Església catòlica
1
ERC
2
Robles, Margarita
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
Portaveu d'ERC al Parlament de
Catalunya
Escriptor i periodista
Rodríguez, Pepe
Román, Begoña
Catalunya nit
Catalunya nit
1
1
Romeu, Francesc
Catalunya nit
1
Roures, Jaume
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
El matí de Catalunya
Ràdio
1
1
2
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Actors culturals
Sala Martín, Xavier
El matí de Catalunya
Ràdio
3
Universitats i
ensenyament
Sallés, Anna
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
1
1
Catedràtic d'economia de la
Universitat de Colúmbia i
professor de la UPF
Professora d'història
contemporània de la UAB
Director del diari Avui
5
Advocat
Experts
Segura, Antoni
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
2
Sintes, Marçal
Sirera, Daniel
Catalunya nit
Catalunya nit
1
1
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
PPC
Subirats, Joan
El matí de Catalunya
Ràdio
2
Catedràtic d'història
contemporània de la UB
Periodista i escriptor
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya
Catedràtic de ciències polítiques
de la UAB
Nadal, Rafael
Nebreda, Montserrat
Oliver, Josep
Oranich, Magda
Ordaz, Pablo
Otero, Júlia
Partal, Vicent
Perdigó, Joan Manel
Porcel, Baltasar
Portabella, Pere
Puigverd, Antoni
Racionero, Lluís
Reixach, Jaume
Ridao, Joan
Riera, Ignasi
Riera, Pep
Sáez, Albert
Sanchís, Vicent
Sanuy, Francesc
56
1
1
1
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Pagès i exsecretari general d'Unió Actors econòmics
de Pagesos
Jutgessa de l'Audiència Nacional Administració de
justícia
Periodista
Actors econòmics
Professora de filosofia de la UB
Universitats i
ensenyament
Rector de la parròquia de Sant
Església catòlica
Francesc d'Assís de Barcelona i
periodista
Productor audiovisual
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Terricabras, Josep
Maria
Torralba, Francesc
Catalunya nit
2
Catedràtic de filosofia de la UdG
Catalunya nit
1
Torrent, Josep Maria
Traveria, Antoni
Catalunya nit
Catalunya nit
2
2
Valls, Carme
Catalunya nit
1
Vilanova, Pere
El matí de Catalunya
Ràdio
2
Doctor en filosofia i teologia i
professor de la URL
Periodista
Periodista i professor de la
Facultat de Ciències de la
Comunicació de la URL
Diputada del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC i
presidenta de la fundació
Cristianisme segle XXI
Catedràtic de ciències polítiques
de la UB
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
PSC-CpC
Universitats i
ensenyament
57
Quadre 17. Catalunya Ràdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció
durant el mes de març (ordre alfabètic). Debats
Actor
Aguado, Joan
Tal dia farà un any
Nombre
d’intervencions
1
Aguilar, Josep Maria
Tal dia farà un any
1
Agustí, Maria Rosa
1
Alcober, Pere
El matí de Catalunya
Ràdio
Tal dia farà un any
Alcoverro, Tomàs
Versió original
1
Alexandre, Víctor
Álvarez, Josep Maria
Si més no
Si més no
1
1
Alzamora, Sebastià
Si més no
2
Amigó, Santi
Arasa, Josep
Arch, Mila
Tal dia farà un any
Tal dia farà un any
Versió original
1
1
1
Armengou, Montserrat
Asensio, Lorena
Si més no
Tal dia farà un any
1
1
Ayala, Jessica
Aymerich, Pilar
Tal dia farà un any
Si més no
1
1
Badia, Eduard
Tal dia farà un any
1
Badia, Núria
Versió original
1
Ballart, Dani
Si més no
1
Ballester, Coia
Si més no
1
Bargalló, Emili
Si més no
1
Baulenas, Lluís Anton
Si més no
1
Bilbeny, Carles
Bilbeny, Norbert
Tal dia farà un any
Tal dia farà un any
1
1
Boada, Montse
Si més no
1
Bofill, Hèctor
Si més no
1
Boladeras, Margarida
Tal dia farà un any
1
Bramon, Dolors
Tal dia farà un any
1
Bueno Torrens, David
Tal dia farà un any
1
Cabré, Jordi
Si més no
1
58
Títol del programa
1
Activitat
Director general de l'Institut
Català de la Vinya i el Vi
Cap de l'assessoria jurídica del
Col·legi d'Administradors de
Finques de Barcelona i Lleida
Empresària
Regidor d'Esports de
l'Ajuntament de Barcelona
Agrupació
Govern de
Catalunya
Associacions i
col·lectius
professionals
Actors econòmics
Govern de
l'Ajuntament de
Barcelona
Corresponsal de La Vanguardia Actors culturals
a l'Orient Mitjà
Periodista i escriptor
Actors culturals
Secretari general de la UGT a
Sindicats
Catalunya
Poeta i autor del llibre La pell i la Actors culturals
princesa
Somelier del restaurant Cal Xim Actors culturals
Sociòleg i veí de Palauet
Experts
Vicesecretària de la Junta del
Associacions i
Col·legi de Psicòlegs de
col·lectius
Catalunya
professionals
Periodista
Actors culturals
Vicepresidenta del grup
Món associatiu
d'Entitats Catalanes
Estudiant de filologia
Altres
Autora de l'exposició en
Actors culturals
homenatge a Montserrat Roig i
fotògrafa
Membre del centre veterinari
Actors del món
Sant Gervasi
sanitari
Directora dels serveis de neteja Administració de
de l'Ajuntament de Barcelona
l'Ajuntament de
Barcelona
Jugador de waterpolo i conseller Actors esportius
del RCD Espanyol
Cap d'esport de Catalunya
Actors culturals
Ràdio
Director general de la firma
Actors econòmics
Manbar
Escriptor i autor del llibre Per un Actors culturals
sac d'ossos
Estudiant de filologia anglesa
Altres
Professor de filosofia moral de
Universitats i
la UB
ensenyament
Coordinadora del Programa de Actors del món
Fecundació In Vitro i Donació
sanitari
d'Ovòcits de l'Institut Dexeus
Professor de dret constitucional Universitats i
de la UPF i escriptor
ensenyament
Catedràtica d'ètica de la UB i
Universitats i
coordinadora del grup sobre
ensenyament
eutanàsia del Comitè consultiu
de bioètica de Catalunya
Professora d'estudis àrabs i
Universitats i
islàmics de la UB
ensenyament
Professor i investigador de
Universitats i
genètica de la UB
ensenyament
Escriptor
Actors culturals
Cahner, Max
El matí de Catalunya
Ràdio
Si més no
1
Editor i exconseller de cultura
Actors culturals
1
1
1
Universitats i
ensenyament
Altres
Actors culturals
Camps, Victòria
Si més no
El matí de Catalunya
Ràdio
Tal dia farà un any
Professor de secundària a l'IES
de Santa Coloma de Gramenet
Pubilla de Catalunya 2004
Periodista de Catalunya Ràdio
Altres institucions
Canals, Joan Miquel
Tal dia farà un any
1
Canut, Carles
Si més no
1
Capdevila, Roser
Cardona, Gabriel
Si més no
Si més no
1
1
Carnenero, Francesc
Tal dia farà un any
1
Carrasco, Pep
Si més no
1
Carreras, Lluís
Tal dia farà un any
1
Cima, Eusebi
Si més no
1
Civit, Mercè
Si més no
1
Clua, Guillem
Coll, Montserrat
Si més no
Tal dia farà un any
1
1
Comadira, Narcís
1
Coromines, Albert
El matí de Catalunya
Ràdio
Si més no
Vicepresidenta del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya i
catedràtica de filosofia moral i
política per la UAB
Professor de nutrició i
bromatologia de la URV
Actor i seguidor del RDC
Espanyol
Creadora de les Tres Bessones
Professor d'història
contemporània de la UB i tinent
coronel retirat
Vicepresident de l'Associació
Catalana d'Agències de Viatges
Director d'una empresa de
serveis agroalimentaris i
exesportista internacional de
bolei
Membre de l'Associació de
Famílies Nombroses de
Catalunya
President de les patronals Cecot
i Fepime
Delegada de la Secretaria de la
Dona de CCOO a Catalunya
Dramaturg
Directora general d'Afers
Religiosos de la Generalitat de
Catalunya
Poeta i traductor
Actors culturals
Correas, Ferran
Costa, Maria Teresa
Si més no
Si més no
1
1
Cots, Josep
Creu, Jordi
Cruells, Pere
Si més no
Si més no
Tal dia farà un any
1
1
1
Curto, Agustí
Tal dia farà un any
1
De Hériz, Enrique
De Miquel, Joaquim
Tal dia farà un any
Versió original
1
1
De Motini, Javier
Dolç, Mavi
Tal dia farà un any
Si més no
1
1
Domínguez, Martí
Erill, Ivan
Si més no
Tal dia farà un any
1
1
Escolar, Joan
Tal dia farà un any
1
Actor i nebot de Joan
Coromines
Cap de fultbol del 9 Esportiu
Secretària general d'Indústria i
Energia del Departament de
Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya
Editor d'Edicions 1984
Director de la revista Sàpiens
Nedador en categoria Màster
del Club Natació Mataró
Jurista criminòleg de la presó
Model de Barcelona
Escriptor
Secretari de la Junta de Govern
del Col·legi d'Advocats de
Barcelona
Periodista de la revista Lecturas
Professora de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de
la UAB
Director de la revista Mètode
Professor d'informàtica de la
UAB
Director tècnic de la Fundació
ASPROS i psicòleg
Professor de literatura catalana
medieval a la UB i expert en
Campillo, Joan
Campillo, Sílvia
Camps, Oriol
Espadaler, Anton Maria El matí de Catalunya
Ràdio
1
1
1
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Organitzacions
empresarials
Actors econòmics
Món associatiu
Organitzacions
empresarials
Sindicats
Actors culturals
Govern de
Catalunya
Actors culturals
Actors culturals
Govern de
Catalunya
Actors culturals
Actors culturals
Actors esportius
Administració de
justícia
Actors culturals
Associacions i
col·lectius
professionals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Món associatiu
Universitats i
ensenyament
59
Espadaler, Ramon
Tirant lo Blanc
Diputat del Parlament de
Catalunya per CiU
Dramaturg, guinista i actor
Director del Centre d'Informació
Tèxtil i de la Confecció
Historiador del Centre d'Estudis
Estratègics de Barcelona
Portaveu adjunt del PSC-CpC al
Parlament de Catalunya
Periodista
Filòleg
1
Espinosa, Albert
Fabregat, Víctor
El matí de Catalunya
Ràdio
Si més no
Si més no
Fernández, Jaume
Versió original
1
Ferran, Joan
2
Folch, Montserrat
El matí de Catalunya
Ràdio
Tal dia farà un any
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
Font, Andreu
Si més no
1
Forcano, Manel
Si més no
1
Francí, Josep
Tal dia farà un any
1
Freixa, Carme
Si més no
1
Gallego, Joana
Tal dia farà un any
1
Ganyent, Carmenia
Si més no
1
García Cortés, Chelo
Garcia, Joan
Tal dia farà un any
Tal dia farà un any
1
1
Metgessa nutricionista del
Centre Mèdic Teknon
Responsable de política
universitària de l'Assocació
d'Estudiants Progressistes
Poeta i autor del llibre
Dogmàtica imparable
Director general de Formació
Professional i Educació
Permanent del Departament
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya
Periodista, psicòloga i autora del
llibre Les claus de la parella feliç
Professora de ciències de la
informació de la UAB
Directora de l'àrea operativafinancera de la immobiliària
Colonial de la Caixa
Periodista
President de la FAVB
García, Marta
1
Periodista de Catalunya Ràdio
1
Conductora d'autobús de TMB
Altres
1
Psicòleg i consultor
d'organització
Mestra
Experts
Gasulla, Carme
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
Tal dia farà un any
Actors culturals
Associacions de
veïns
Actors culturals
Gil, Miquel
Gómez Jara, Marià
Si més no
Tal dia farà un any
1
1
González, Mireia
Gorgori, Marcel
Grasa, Rafael
Si més no
Tal dia farà un any
Si més no
1
1
1
Grau, Albert
1
Grau, Jan
El matí de Catalunya
Ràdio
Si més no
Grau, Jordi
Griera, Clara
Si més no
Si més no
1
1
Ferré, Cristina
Ferrer, Josep
García, Mercedes
Garriga, Enric
Güell, Ivan
Si més no
Gutiérrez Deulofeu, Juli El matí de Catalunya
Ràdio
60
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Músic
Advocat i expresident de la
Secció de Dret Sanitari del
Col·legi d'Advocats de
Barcelona
Estudiant
Periodista especialitzat en òpera
Professor de relacions
internacionals de la UAB
Director de l'Institut Miquel
Taradell de Girona
Tècnic del Centre de Promoció
de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana del
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
Director adjunt d'El Punt
Militant d'Alternativa Estel de la
Universitat de Lleida
Hereu de Catalunya 2002
Nét d'Alexandre Deulofeu
CiU
Actors culturals
Organitzacions
empresarial
Actors culturals
PSC-CpC
Actors culturals
Experts
Actors del món
sanitari
Món associatiu
Actors culturals
Govern de
Catalunya
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors econòmics
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Experts
Altres
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Administració de la
Generalitat de
Catalunya
Actors culturals
Món associatiu
Altres
Altres
Hermoso, Mònica
El matí de Catalunya
Ràdio
1
Hernández Cardona,
Francesc Xavier
Hernández, Manel
Si més no
1
Versió original
1
Huguet, Biel
Joanico, Cris
Jordi
Si més no
Si més no
Tal dia farà un any
1
1
1
Junqueras, Oriol
Si més no
1
Lamas, Albert
El matí de Catalunya
Ràdio
1
Llargués, Josefina
Lloret, Mario
Versió original
Tal dia farà un any
1
1
Lobo, Carles
López, Bernabé
Tal dia farà un any
Catalunya nit
1
1
Magrans, Joan Carles
El matí de Catalunya
Ràdio
1
Manent, Albert
Mangués, Jaume
Martí, Mercè
Martín, Antoni
Martín, Cristina
Si més no
Tal dia farà un any
Si més no
Tal dia farà un any
Si més no
1
1
1
1
1
Martínez, Fèlix
Versió original
1
Mata, Marta
Tal dia farà un any
1
Meli, Joan Carles
Si més no
1
Melià, Josep
Menen, Martí
Si més no
Tal dia farà un any
1
1
Merlos, Josep Lluís
Miller, Enric
Versió original
Versió original
1
1
Mir, Maria Teresa
Miralles, Jordi
Tal dia farà un any
El matí de Catalunya
Ràdio
1
1
Miró, Joan
Tal dia farà un any
1
Miró, Pau
Molas, Joan
Si més no
Tal dia farà un any
1
1
Responsable del programa
pedagògic de l'escola bressol de
Mercabarna
Autor del llibre La historia militar
de Catalunya
Director de l'Agència de Residus
de Catalunya
Empresari balear
Músic
Membre de la Coordinadora Gai
i Lesbiana
Professor d'història
contemporània de la UAB
Vigilant de l'empresa de
seguretat Vigilancia, Servicios y
Seguridad
Naturòpata i psicopedagoga
Metge especialista en medicina
de l'esport
Musicòleg
Catedràtic d'història de l'Islam
de la Universitat Autònoma de
Madrid
Membre de la FAPAC
(Federació d'Associacions de
pares i mares d'alumnes de
Catalunya)
Escriptor i filòleg
Espectador habitual del Liceu
Pilot d'avions
Avi
Responsable d'Atenció de Salut
Sexual i Reproductiva de
l'Institut Català de la Salut
Redactor en cap d'El Mundo
Catalunya, escriptor i coautor
del llibre Jordi Pujol, en nom de
Catalunya
Presidenta del Consell Escolar
de l'Estat
Professor de filosofia de
l'educació de la Facultat de
Ciències de l'Educació de la
UAB
Director de la revista El Mirall
Advocat de Derecho.com i
expert en dret de les tecnologies
de la informació
Periodista especialista en motor
Metge expert en salut
comunitària
Espectadora habitual del Liceu
Diputat del Parlament de
Catalunya per ICV-EA i
coordinador general d'EUiA
President del club esportiu de
gais i lesbianes Panteres
grogues
Dramaturg
President de la Confederació
Empresarial d'Hostaleria i
Restauració de Catalunya
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Govern de
Catalunya
Actors econòmics
Actors culturals
Món associatiu
Universitats i
ensenyament
Altres
Experts
Actors del món
sanitari
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Món associatiu
Actors culturals
Altres
Experts
Altres
Administració de la
Generalitat de
Catalunya
Actors culturals
Govern de l'Estat
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Experts
Actors culturals
Actors del món
sanitari
Altres
ICV-EA
Món associatiu
Actors culturals
Actors econòmics
61
Monés, Joan
Tal dia farà un any
1
Montero, Rafael
Versió original
1
Mora, Sònia
Tal dia farà un any
1
Moreres, Jordi
Mosterín, Jesús
Catalunya nit
Tal dia farà un any
1
1
Muñoz, Gustau
Si més no
1
Narváez, Francesc
Tal dia farà un any
1
Orro, Ruth
Pallarés, Joan
Si més no
Tal dia farà un any
1
1
Pare Manel
Parra, Joan
Tal dia farà un any
Si més no
1
1
Partal, Vicent
Pasqual, Roger
Si més no
Tal dia farà un any
Tal dia farà un any
1
1
1
Pastor, Carles
Versió original
1
Patricio, David
Si més no
1
Pérez, Juan Jesús
Si més no
1
Pérez, Margarida
Perlado, Miquel
Tal dia farà un any
Tal dia farà un any
1
1
Pibernat, Oriol
Si més no
1
Pimàs, Jordi
Pons, Damià
Pont, Pilar
Si més no
Si més no
El matí de Catalunya
Ràdio
Si més no
Versió original
Tal dia farà un any
1
1
1
Si més no
El matí de Catalunya
Ràdio
Si més no
Si més no
1
1
1
1
Putzbach, Cristian
Rafal, Miquel
Si més no
El matí de Catalunya
Ràdio
Tal dia farà un any
Versió original
Rahola, Pilar
Tal dia farà un any
1
Porcel, Baltasar
Prat, Pere
Puig, Tere
Puigpelat, Francesc
Pujades, Joan
Pujol, Àngels
Pujol, Lídia
Pujol, Oriol
62
1
1
1
1
1
1
1
President de la Comissió
Deontològica del Col·legi de
Metges de Barcelona
Portaveu de l'Associació pel
Benestar Familiar del Menor
Coordinadora de formació del
centre de treball de l'Institut
Andreu Nin
Antropòleg
Catedràtic de lògica i filosofia de
la ciència de la UB
Cap de redacció de la revista
L'Espill
Regidor de Serveis Urbans i
Manteniment de l'Ajuntament de
Barcelona
Pubilla de Catalunya al 1958
Director de l'Observatori de
Nous Consums de Drogues,
antropòleg i professor de la UdL
Capellà
Director gerent de LEITAT
(Laboratorio de ensayos e
investigaciones textiles del
acondicionamiento tarrasense)
Periodista i director de Vilaweb
Associacions i
col·lectius
professionals
Món associatiu
Sociòleg, periodista i autor del
llibre Sectes a Catalunya
Sotsdirector d'El Periódico de
Catalunya
Coordinador de l'ONG Sidastudi
Vicerector de Recerca i
Relacions Internacionals de la
UPC
Psicòloga clínica
Psicòleg de l'AIS
(Assessorament i Informació de
Sectes)
Director de l'Escola Eina i
vicepresident de l'Assocació de
Disseny Industrial del FAD
Hereu de Catalunya 2004
Director de la revista Lluc
Responsable d'administració de
Dones de la Unió de Pagesos
Escriptor
Periodista especialista en motor
Professora de ioga
Actors culturals
Escriptor i periodista
Membre del patronat de la
Fundació Coromines i periodista
Membre de la Comissió 8 de
març de Ca la Dona
Cantant
Diputat del Parlament de
Catalunya per CiU
Míster Lleida
Bionaturista de la fundació
Territori i paisatge
Periodista i escriptora
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Govern de
l'Ajuntament de
Barcelona
Altres
Govern de
Catalunya
Església catòlica
Organitzacions
empresarials
Actors culturals
Actors culturals
Món associatiu
Universitats i
ensenyament
Experts
Experts
Universitats i
ensenyament
Altres
Actors culturals
Sindicats
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Món associatiu
Actors culturals
CiU
Actors culturals
Món associatiu
Actors culturals
Regàs, Ignasi
Tal dia farà un any
1
Director general de Cimalsa
Regull, Pepi
Si més no
1
Renyer, Jaume
Ribas, Rubén
Ribé, Montserrat
Si més no
Tal dia farà un any
El matí de Catalunya
Ràdio
1
1
1
Ricard, André
Ridao, Joan
Si més no
El matí de Catalunya
Ràdio
Si més no
Tal dia farà un any
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
Tal dia farà un any
1
1
Presidenta de Foment de les
Tradicions Catalanes
Director de la revista Idees
Electrònic
Infermera del Servei de Cirurgia
de l'Hospital Joan XXIII de
Tarragona
Dissenyador industrial
Portaveu d'ERC al Parlament de
Catalunya
Escriptora
Escriptor, periodista i avi
Historiador i autor del llibre
Històries de Catalunya
Antropòleg
Roig, Xavier
Rossell, Joan Jordi
Si més no
Si més no
1
1
Ruf, Jordi
Si més no
1
Ruiz, Maria
Tal dia farà un any
1
Ruiz, Octavi
Si més no
1
Sadurní, Salvador
Sáez, Xavier
Sagalés, Montserrat
Si més no
Si més no
Tal dia farà un any
1
1
1
Salom, Matías
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
Tal dia farà un any
1
Periodista de Catalunya Ràdio
1
Sanfeliu, Ramon
Si més no
Versió original
Si més no
1
1
1
Sociòloga de la Fundació Jaume
Bofill
Cap d'estudis d'FP del centre de
treball de l'Institut Andreu Nin
Director del diari Avui
Sanglas, Manel
Si més no
1
Santos, Care
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
Si més no
Si més no
El matí de Catalunya
Ràdio
1
Doctor enginyer industrial i
Experts
responsable del departament de
disseny de la divisió de Sanitaris
Roca
President del Comitè
Actors culturals
Organitzador de la Setmana del
Llibre en Català
Escriptora i periodista
Actors culturals
1
Botiguera
Actors econòmics
1
1
1
Dramaturga
Escriptora
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya
Actors culturals
Actors culturals
PPC
Riera, Carme
Riera, Ignasi
Roca, Francesc
Roca, Jordi
Rodríguez Martos,
Alícia
Sánchez, Cristina
Sánchez, Pedro
Sanchís, Vicent
Sastre, Montserrat
Schaaf, Anaïs
Simó, Isabel-Clara
Sirera, Daniel
1
1
1
1
1
1
Psiquiatra del Servei de
Prevenció i Atenció a les
Dependències de l'Agència de la
Salut Pública de Catalunya
Enginyer industrial i escriptor
President de la Federació
d'Associacions de Pares i Mares
d'Alumnes de Catalunya
Secretari general de l'Associació
de Joves Estudiants de
Catalunya
Membre de l'equip esportiu de
gais i lesbianes Panteres
grogues
Portaveu de la Coordinadora
d'Estudiants dels Països
Catalans
Exjugador del FC Barcelona
Director de Transversal
Subdirectora de l'Agència
Catalana de Consum
Govern de
Catalunya
Actors culturals
Actors culturals
Experts
Actors del món
sanitari
Actors culturals
ERC
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Experts
Actors del món
sanitari
Experts
Món associatiu
Món associatiu
Actors esportius
Món associatiu
Altres
Actors culturals
Administració de la
Generalitat de
Catalunya
Actors culturals
Experts
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
63
Solà, Carles
Si més no
1
Solà, Joan
Si més no
1
Solé, Queralt
Si més no
1
Solsona, Daniel
Szpunberg, Victòria
Terricabras, Josep
Maria
Torelló, Ernestina
Torrent, Montse
Torrents, Marta
Si més no
Si més no
Si més no
1
1
1
Tal dia farà un any
Tal dia farà un any
Tal dia farà un any
1
1
1
Trepat, Miquel
Tal dia farà un any
1
Tribó, Jaume
Tal dia farà un any
1
Vendrell, Francesc
1
Vent, Joan
El matí de Catalunya
Ràdio
Si més no
Verdú, Mireia
Tal dia farà un any
1
Vich, Amanda
Si més no
1
Vilajoana, Pep
Tal dia farà un any
1
Vilana, Vicenç
Versió original
1
Zafra, Beatriz
Tal dia farà un any
1
Zaragoza, Daniel
Tal dia farà un any
1
64
1
Conseller d'Universitats,
Recerca i Societat de la
Informació de la Generalitat de
Catalunya
Catedràtic de llengua catalana
de la UB
Historiadora, autora del llibre A
les presons de Franco
Exjugador de RCD Espanyol
Dramaturga
Catedràtic de filosofia de la UdG
Govern de
Catalunya
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Altres
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Directora de Caves Torelló i àvia Actors econòmics
Directora de l'OCUC
Món associatiu
Cap de la Unitat de
Actors del món
Toxicomanies de l'Institut
sanitari
d'atenció Psiquiàtric de
l'Hospital del Mar
Responsable d'Equipaments
Administració de la
Penitenciaris de la Secretaria de Generalitat de
Serveis Penitenciaris,
Catalunya
Rehabilitació i Justícia Juvenil
Apuntador del Liceu i autor del Actors culturals
llibre Annals 1847-1897. Del
gran teatre del Liceu
Portaveu del PPC al Parlament PPC
de Catalunya
Catedràtic hemèrit de filologia
Universitats i
catalana de la UB
ensenyament
Miss Lleida i primera dama
Actors culturals
d'honor
Directora de l'Espai Mallorca
Altres entitats
públiques
Vicedegà del Col·legi Oficial de Associacions i
Psicòlegs de Catalunya
col·lectius
professionals
Membre del grup de residus
Món associatiu
d'Ecologistes en Acció
Responsable del Servei
Organitzacions
d'Orientació Professional del
empresarials
Consell Superior de Càmeres de
Comerç d'Espanya
Professor de reiki
Universitats i
ensenyament
Quadre 18. Catalunya Ràdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció
durant el mes de març (ordre alfabètic). Entrevistes
Actor
Títol del programa
Abad, Ignasi
Adrià, Ferran
Alba
Catalunya nit
Versió original
El matí de Catalunya
Ràdio
Aloy, Enric
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
Álvaro, Francesc-Marc El suplement
Nombre
d’intervencions
1
1
1
1
1
1
Alzamora, Sebastià
Catalunya nit
1
Anguita, Julio
Catalunya nit
1
Arenós, Pau
Armadans, Jordi
Versió original
La solució
1
1
Bada, Joan
El matí de Catalunya
Ràdio
1
Balcells, Maria Josep
Si més no
1
Baldovinos, Josep Lluís Versió original
Barba, Agnès
El suplement
1
1
Bardavio, Jordi Lluís
El suplement
1
Bargalló, Josep
Catalunya nit
1
Batista, Antoni
Versió original
1
Bel, Sílvia
Benet i Jornet, Josep
Maria
Boada, Joan
Si més no
Si més no
1
1
Catalunya nit
1
Bosé, Miguel
1
Cadenes, Núria
Canals, Marc
El matí de Catalunya
Ràdio
Si més no
Versió original
Canosa, Francesc
Versió original
1
Caron, Gay
1
Castanera, Fernando
El matí de Catalunya
Ràdio
La solució
Cercas, Javier
Catalunya nit
1
Cid, Marta
La solució
1
Coda, Albert
El matí de Catalunya
Ràdio
1
1
1
1
Activitat
Agrupació
Periodista
Cuiner i restaurador
Estudiant
Actors culturals
Actors culturals
Altres
Director de l'Agència Catalana
de Consum
Govern de
Catalunya
Professor de la URL i periodista Universitats i
ensenyament
Poeta i autor del llibre La pell i la Actors culturals
princesa
Autor del llibre Corazón rojo. La Actors culturals
vida después de un infarto i
excoordinador d'IU
Periodista i escriptor
Actors culturals
Director de la Fundació per la
Món associatiu
Pau
Capellà i professor d'història de Església catòlica
l'Església a la Facultat de
Teologia de Catalunya
Conservadora del disseny del
Actors culturals
Museu de les Arts Decoratives
de Barcelona
Fill de l'humorista Capri
Altres
Mestra d'educació infantil
Universitats i
ensenyament
Delegat del Centre Espanyol de Món associatiu
Sindonologia i Comissari de
l'exposició sobre el Sant Suari
Conseller en cap de la
Govern de
Generalitat de Catalunya
Catalunya
Periodista i escriptor, autor del Actors culturals
llibre Voces sobre Euskadi
Actriu
Actors culturals
Dramaturg
Actors culturals
Portaveu d'ICV-EA al Parlament ICV-EA
de Catalunya i president de la
Comissió d'investigació del
Carmel
Cantant
Actors culturals
Periodista i escriptora
Vocal de clubs de la Federació
Catalana de Curses d'Orientació
de Catalunya
Escriptor, autor del llibre
Concepte general de la ciència
catalana
Director de Cirque du soleil
Actors culturals
Actors esportius
Oftalmòleg del Centre Mèdic
Teknon
Escriptor i autor del llibre La
velocidad de la luz
Consellera d'Educació de la
Generalitat de Catalunya
Propietari de la discogràfica
Inside Records i cantant del
grup musical Access Code
Actors del món
sanitari
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Govern de
Catalunya
Actors culturals
65
Colás, Ramon
Humberto
Catalunya nit
1
Colom, Quimet
Versió original
1
Comas, Montserrat
El matí de Catalunya
Ràdio
1
Cos, Francesc
La solució
1
Cruells, Mercè
La solució
1
Cuevillas, Jaume
Alonso
El suplement
1
Cuní, Josep
Díaz, Manuel
El suplement
Versió original
1
1
Eduardo, Maria Antònia La solució
Emili
El matí de Catalunya
Ràdio
Falgueras, Albert
La solució
1
1
Formiguera, Xavier
La solució
1
Gaià, Catalina
García, Leontxo
García, Rodrigo
1
1
1
Gasol, Blai
Versió original
Versió original
El matí de Catalunya
Ràdio
La solució
Gasòliba, Carles
Gil, Maife
Giménez, Juan Luis
El suplement
Si més no
Versió original
1
1
1
Giménez, Salvador
Versió original
1
Giménez, Soledad
Versió original
1
Girbau, Aïna
Gómez, Luis
Gómez, Pablo
Tal dia farà un any
Versió original
Versió original
1
1
1
González Agapito,
Jaume
González, Anna
Versió original
Periodista
Persona a qui arriben multes
d'altres persones
Psicòloga clínica
Estudiant
Món associatiu
Experts
Administració de
justícia
Universitats i
ensenyament
Món associatiu
Associacions i
col·lectius
professionals
Actors culturals
Altres
Experts
Altres
President de l'Associació
Síndrome de Rett
Metge endocrinòleg
Món associatiu
1
Actors del món
sanitari
Periodista d'El Periódico
Actors culturals
Periodista del diari El País
Actors culturals
Vicepresident de l'Associació de Associacions de
Veïns de Sallent
veïns
Director general d'Ordenació i
Govern de
Innovació Educativa de la
Catalunya
Generalitat de Catalunya
Senador per CiU
CiU
Actriu
Actors culturals
Membre del grup musical
Actors culturals
Presuntos Implicados
Periodista del setmanari El
Actors culturals
temps
Cantant de Presuntos
Actors culturals
Implicados
Estudiant
Altres
Periodista del diari El País
Actors culturals
Membre del grup musical
Actors culturals
Presuntos Implicados
Teòleg
Actors culturals
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
Versió original
1
Professora de veu i expressió
1
1
Responsable de Sismologia de
l'Institut Cartogràfic de
Catalunya
Universitats i
ensenyament
Administració de la
Generalitat de
Catalunya
Honoré, Carl
Tal dia farà un any
1
Ibern, Maria Pilar
La solució
1
Irujo, José María
Versió original
1
Jiménez, Pura
El suplement
1
Jollonch, Cristina
Versió original
1
Periodista i escriptor, autor del
llibre Elogi de la lentitud
Escriptora i autora del llibre Tots
a taula
Periodista d'El País i autor del
llibre El agujero. España
invadida por la Yihad
Responsable de Turisme de
l'Ambaixada d'Irlanda a Madrid
Periodista de La Vanguardia
Goula, Xavier
66
1
Fundador del projecte de
Biblioteques independents de
Cuba
Enginyer agrònom i especialista
en plantes tropicals
Vocal del Consell General del
Poder Judicial i presidenta de
l'Observatori contra la Violència
Domèstica i de Gènere
Professor d'INEFC i
fisioterapeuta
Assessora mèdica de la
Coordinadora d'Usuaris de la
Sanitat
Degà del Col·legi d'Advocats de
Barcelona
1
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Altres
Actors culturals
Jordà, Teresa
1
Alcaldessa de Ripoll
Juárez, Gerardo Ángel La solució
1
Llach, Lluís
Llagostera, Cristina
Llargués, Josefina
Llobart, Joan
Si més no
Catalunya nit
El suplement
Catalunya nit
1
1
1
1
López Garrido, Diego
Catalunya nit
1
Lucchetti, Alfred
Lucchetti, Antoni
Si més no
Si més no
1
1
Lucchetti, Francesc
Lucchetti, Francina
Lucchetti, Judith
Lucchetti, Maria
Lucchetti, Mònica
Lucchetti, Pepe
Lucchetti, Tito
Maceda, Víctor
Si més no
Si més no
Si més no
Si més no
Si més no
Si més no
Si més no
Versió original
1
1
1
1
1
1
1
1
Manjón, Pilar
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
El matí de Catalunya
Ràdio
1
1
Pare d'una nena afectada pel
síndrome de Rett
Cantautor
Psicòloga
Naturòpata i psicopedagoga
Director l'Institut de Recerca
Biomèdica del Parc Científic de
Barcelona
Diputat del Congrés dels
Diputats pel PSOE
Actor
Historiador i exregidor de
l'Ajuntament de Barcelona per
ICV-EA
Actor
Actriu
Actriu
Actriu
Actriu
Actor
Actor
Periodista del setmanari El
temps
Portaveu de l'Associació de
Víctimes de l'11-M
Poeta
1
Cap de violoncels de l'OBC
Actors culturals
1
1
Món associatiu
CiU
Masgrau, Miquel
La solució
1
Portaveu de SOS Racisme
President del grup de CiU al
Parlament de Catalunya i
secretari general de CDC
Metge
Mestre, Enric
Versió original
1
Mestres, Xavier
Minerva
1
1
Miralpeix, Assumpta
La solució
El matí de Catalunya
Ràdio
La solució
Miravitllas, Ramon
El suplement
1
Molero, Mar
Montilla, Josep
Tal dia farà un any
El matí de Catalunya
Ràdio
Si més no
1
1
1
Navarro, Josep Lluís
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
Navarro, Roser
La solució
1
Núria
El matí de Catalunya
Ràdio
1
Margarit, Joan
Martínez, Damián
Martínez, Isabel
Mas, Artur
Morral, Eulàlia
Navarro, Jesús
El suplement
1
1
1
Director de Comunicació i
Relacions Externes de Nestlé a
Espanya
Cuiner i restaurador
Estudiant
Professora de l'Escola de la
Dona de la Diputació de
Barcelona
Periodista i escriptor, autor del
llibre Preciosos ridículos
Estudiant
Ministre d'Indústria, Turisme i
Comerç del Govern central
Directora del Museu Tèxtil de
Terrassa
Investigador del CSIC a
València
President del Col·legi Oficial
d'Odontòlegs i Estomatòlegs de
Catalunya
Advocada del Col·legi
d'Advocats de Barcelona
Estudiant
Govern de les
administracions
locals catalanes
Altres
Actors culturals
Experts
Experts
Universitats i
ensenyament
PSOE
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Món associatiu
Actors culturals
Actors del món
sanitari
Actors econòmics
Actors culturals
Altres
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Altres
Govern de l'Estat
Actors culturals
Experts
Associacions i
col·lectius
professionals
Experts
Altres
67
Olga
1
Estudiant
Altres
Olivé, Núria
El matí de Catalunya
Ràdio
La solució
1
Món associatiu
Oliveras, Jordi
Catalunya nit
1
Oliveres, Arcadi
Versió original
1
Olmos, Rafael
Catalunya nit
1
Palau, Eva
El matí de Catalunya
Ràdio
La solució
Catalunya nit
1
Responsable de Jocs de l'ONG
Farmacèutics Mundi
Director general del Fòrum de
les Cultures Barcelona 2004
President de l'ONG Justícia i
Pau i professor d'economia
aplicada de la UAB
Director del Servei Català de
Trànsit de la Generalitat de
Catalunya
Model
Pérez, Antoni
El matí de Catalunya
Ràdio
1
Pineda, Mercè
La solució
1
Pinyol, Ramon
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
1
Prados, Ismael
El suplement
1
Prats, Ramon
Catalunya nit
1
Pubill Calaf, Pere
"Peret"
Puigcercós, Joan
Versió original
1
Catalunya nit
1
Puigverd, Pere
El suplement
Versió original
1
1
Racico, Ezequiel
Catalunya nit
1
Ràfols, Oriol
El suplement
1
Raga, Àdam
Reverter, Joan Enric
Ribera, Francesc
Ristol, Francesc
Roche, Jordi
Versió original
Versió original
Si més no
La solució
Versió original
1
1
1
1
1
Rojo, Josep Maria
1
Romeu, Joan
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
1
President del Grup Parlamentari
d'ERC al Congrés dels Diputats
Pagès i autor del llibre Com
escollir les millors fruites i
verdures
Doctor investigador de la
Harvard Bussiness School
Escriptor, autor del llibre Educar
en la justícia i en la solidaritat
Pilot de trial
Mossèn i cantant de rock
Cantant
Delegat de la Fundació Bocalan
President de la Federació
Catalana de Futbol
Administrador de la Confraria de
Campaners de Catalunya
Psiquiatre i sexòleg
Rosell, Marçal
Rovirola, Dolors
Tal dia farà un any
El suplement
1
1
Estudiant
Alcaldessa de Vilademuls
Rupérez, Javier
Catalunya nit
1
Sabater, Teresa
Versió original
1
Sala Martín, Xavier
Versió original
1
Director executiu de comitè
contra el Terrorisme de l'ONU
Vocal de publicacions de la
Federació Catalana de Curses
d'Orientació de Catalunya
Catedràtic d'economia de la
Universitat de Colúmbia i
professor de la UPF
Palau, Pep
Pedrosa, Pere
Piqué, Josep
68
1
1
1
Altres entitats
públiques
Món associatiu
Govern de
Catalunya
Actors culturals
Gastrònom
Actors culturals
Conseller delegat de Transports Actors econòmics
Pedrosa
Gerent d'obres de GISA
Administració de la
Generalitat de
Catalunya
Neuropediatra de l'Hospital Sant Actors del món
Joan de Déu
sanitari
Professor de filologia catalana
Universitats i
de la UdV
ensenyament
Diputat del Parlament de
PPC
Catalunya pel PPC i president
del PPC
Cuiner i presentador del
Actors culturals
programa Cuina x solters
Professor de budisme de la UPF Universitats i
i doctor en tibetologia
ensenyament
Músic
Actors culturals
ERC
Actors econòmics
Experts
Actors culturals
Actors esportius
Església catòlica
Actors culturals
Món associatiu
Actors esportius
Actors culturals
Actors del món
sanitari
Altres
Govern de les
administracions
locals catalanes
Altres
Actors esportius
Universitats i
ensenyament
Salvador, Guillem
Sanahuja, Jordi
Tal dia farà un any
Catalunya nit
1
1
Sánchez-Mústich, Cèlia Versió original
1
Santos, Carles
1
Saramago, José
Sarrià, Xavier
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
Si més no
Sàrrias, Ramon
La solució
1
Selva, Marta
Catalunya nit
El suplement
1
1
Serra, Antoni
1
Simó, Anna
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
Si més no
Sitjà, Xavier
El suplement
1
Solà, Josep
1
Soler, Eduard
El matí de Catalunya
Ràdio
La solució
Soler, Jordi
Versió original
1
Soler, Tura
Subirà, David
Taylor, John
Versió original
El suplement
Versió original
1
1
1
Tejero, Fernando
Termens, Ramon
Thió, Josep
Torres, Carles
Torroja, Ana
Tosar, Pep
Ureña, Adolf
Versió original
El suplement
Si més no
El suplement
Versió original
Si més no
Catalunya nit
1
1
1
1
1
1
1
Valls, Engràcia
La solució
1
Van de Wal, Maria
Ventura, Feliu
Verdaguer, Climent
Si més no
Si més no
Versió original
1
1
1
Voltes, Eduard
Catalunya nit
1
Serrano, Ismael
1
1
1
1
1
Estudiant
Escriptor, autor del llibre
L'informe Masterman
Escriptora, autora del llibre
Peret
Músic
Alters
Actors culturals
Escriptor
Membre del grup musical Obrint
pas
Membre del Col·legi de Metges i
del comitè organitzador del
Simposium sobre Cirurgia
Mínimament Invasiva
Presidenta de l'Institut Català de
la Dona
Actors culturals
Actors culturals
Expresident de Caixa de
Catalunya
Cantautor
Altres
Consellera de Benestar Social i
Família de la Generalitat de
Catalunya
Alcalde d'Esparreguera
Govern de
Catalunya
Actors culturals
Actors culturals
Associacions i
col·lectius
professionals
Govern de
Catalunya
Actors culturals
Govern de les
administracions
locals catalanes
Vicepresident de l'Associació de Associacions de
Veïns de Sallent
veïns
Secretari de la Federació
Món associatiu
Catalana d'ONG pel
desenvolupament i
vicepresident de la
Coordinadora d'ONG pel
Desenvolupament a Espanya
Fundador de l'editorial La
Actors culturals
Quàdriga
Periodista
Actors culturals
Psicòleg
Experts
Home bala del Gran Circ
Actors culturals
Americà
Actor
Actors culturals
Director de la pel·lícula Joves
Actors culturals
Músic
Actors culturals
Director de cinema
Actors culturals
Cantant
Actors culturals
Actor
Actors culturals
Catedràtic de psicologia mèdica Universitats i
i psiquiatria de la UAB
ensenyament
Membre de les cooperatives
Actors econòmics
Ecoconsum
Cantant
Actors culturals
Cantautor
Actors culturals
Director general de Servei
Actors econòmics
Estació
Director de la revista Sàpiens
Actors culturals
69
70
7. COMRàdio
7.1. Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes de març
Quadre 19. COMRàdio. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics durant el
mes de març
Títol del programa
Catalunya en plural
Data
Identificació de l'actor
Activitat
01/03/05 Trias, Xavier
President del Grup Municipal de CiU
de l'Ajuntament de Barcelona
Maragall, Ernest
Secretari del Govern de la
Generalitat de Catalunya
Sáez, Albert
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Balanyà, Pere
Expert del món àrab
Fericgla, Josep Maria
Doctor en antropologia i professor
del Màster en Gerontologia Social de
la UB
Castellà, Montse
Membre de la junta de l'Associació
Unesco pel diàleg intereligiòs
Bosch, Joan
Especialista en religions animistes
El Amrani, Brahim
Mediador de la Creu Roja a
Algecires
Puertas, Antoni
President d'Almería acoge
Macías, Isidoro
Capellà
Glòria
Immigrant nigeriana
Siurana, Antoni
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de
Catalunya
07/03/05 Trillo, Mariano
Psiquiatre del Centre Avigai i
membre del Comitè assessor de la
Fundació Adana
Núñez, Carolina
Psicòloga de l'associació per al
Tractament i l'Estudi del Dèficit
d'Atenció i Hiperactivitat (TEDA)
López, Pilar
Mare d'un nen hiperactiu
Castán, Mònica
Mare d'una nena hiperactiva
Sanahuja, Maria
Jutgessa degana de Barcelona
De Tienda, Carmen
Presidenta de l'Associació
Empresarial del Taxi
Parellada, Ada
Xef del restaurant Semproniana i
escriptora
Civit, Mercè
Delegada de la Secretaria de la
Dona de CCOO a Catalunya
Bañares, Víctor
Director de Màrqueting i Vendes de
Vueling Airlines
Carulla, Jorge
Director de marquèting d'E-dreams
Carnenero, Francesc
Vicepresident de l'Associació
Catalana d'Agències de Viatges
Llansana, Marina
Diputada del Parlament de
Catalunya per ERC
Tipus d’intervenció
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
71
Catalunya en plural
08/03/05 Vidal, Claudina
Marín, Belén
Rodríguez, Manuel
Martínez, Justino
Eixú, Isaí
Mancebo, José Luis
Álvaro, Francesc-Marc
Romeu, Francesc
Zarraluki, Pedro
09/03/05 Deulofeu, Roser
Pomar, José Luis
Teruel, Elena
Lucea, Albert
Altemar, Carlos
Pi de la Serra, Quico
Raser, Lluísma
López Casasnovas,
Guillem
Pi, Jaume
Diaz, Joan Manel
Obiol, Sandra
10/03/05 Sáez, Albert
Martínez Ibáñez, José
Luis
Marhuenda, Paco
Galiardo, Juan Luis
Moll, Aïna
11/03/05 Marín, Enric
Foix, Lluís
Loperena, Josep Maria
Fernández, Jonan
Olivé, Miquel
Sabaté, Meritxell
Dalmases, Angelina
72
Metgessa forense
Responsable de la delegació d'Acció
Contra la Fam a Espanya
Tinent coronel de l'exèrcit espanyol
Capellà i missioner al Brasil
Especialista en religions animistes i
hipnosi
Pare d'Aurora Mancebo,
desapareguda fa un any a Tarragona
Professor de la URL i periodista
Rector de la parròquia de Sant
Francesc d'Assís de Barcelona i
periodista
Escriptor, autor del llibre Un encargo
difícil
Directora de l'Organització Catalana
de Transplantaments del
Departament de Salut de la
Generalitat
Cirurgià de l'Hospital Clínic de
Barcelona
Donant de ronyó
Receptor del ronyò de la seva
esposa
Trasplantat de fetge
Cantautor
President de l'Associació de
Cantants i Intèrprets Professionals
en Llengua Catalana
Conseller del Banco Central
d'Espanya
Advocat
Nefròleg de la Fundació Puigvert
Coordinadora del Centre Ovidi
Montllor
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Sotsdirector d'El Periódico
Debat
Debat
Director del diari La Razón a
Catalunya
Actor
Filòloga
Secretari de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya
Director de La Vanguardia Digital
Advocat
Coordinador general d'Elkarri
Membre de l'espectacle de la Passió
de Molins de Rei
Membre de la Passió d'Esparreguera
Membre de la Passió d'Olesa de
Montserrat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Catalunya en plural
14/03/05 Bolívar, Cris
Psicòloga, consultora internacional i
formadora
Dueso, Manuel
Director de teatre i actor
Masip, Enric
Exjugador d'handbol del FC
Barcelona
Balcells, Jordi
Psicòleg
Pérez, Jenny
Presidenta de l'Associació de
Consum Rebel
Rovira, Carme
Poetessa i divulgadora del bon
consum
Pérez Pozo, Mari Carmen Advocada i portaveu de l'Associació
d'Afectats de la línia 5 del metro
Giménez, Soledad
Cantant de Presuntos Implicados
Giménez, Juan Luis
Membre del grup musical Presuntos
Implicados
Mañó, Nacho
Membre del grup musical Presuntos
Implicados
Falconi, Norma
Portaveu de l'Assemblea per la
Regularització sense Condicions i
portaveu de Papers per Tothom
Gallego, José Luis
Periodista especialitzat en medi
ambient
15/03/05 Nuró, Ramon
Director de Comunicació de la
Fundació Arrels
Marín, Maria Lluïsa
Presidenta de l'Associació Rauxa i
metgessa especialista en
drogodependències
Montero, Francisco
Monitor de l'Associació Rauxa
Manuel
Indigent alcohòlic sotmès a un
tractament de rehabilitació
Santella Serra, Josep
Responsable del Grup de Recerca
en Neurobioquímica de la UB i
bioquímic
Miralles, Salvador
Propietari de l'Hotel Miralles
Sardà, Rosa Maria
Actriu
Güell, Sònia
Professora de dret internacional
públic del Centre Universitari Abat
Oliva
Liberson, David
Rabí del Centre d'Estudis Jueus
16/03/05 Garriga, Anna Maria
Economista
Silva, Antonio
President de l'Associació de Veïns
del Turó de la Peira
Nadal, Joaquim
Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya i portaveu del Govern
Morán, Sagrario
Professora de relacions
internacionals de la Universitat Rey
Juan Carlos de Madrid i autora del
llibre PNV-ETA: Historia de una
relación imposible
Albertí, Elisenda
Diputada del Parlament de
Catalunya per ERC i autora del llibre
Perill de bombardeig
17/03/05 Caballero, Daniel
Protagonista de Cantando bajo la
lluvia
Ullate, Víctor
Protagonista de Cantando bajo la
lluvia
Sanmartín, José
Director del Centre Reina Sofia per a
l'Estudi de la Violència
Coscubiela, Joan
Secretari general de CCOO a
Catalunya
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
73
Catalunya en plural
18/03/05 Martín, Andreu
Burgos, Georgina
Zambrano, Benito
Turull, Joan
Jordà, Sandra
Cama, Quim
Rojo, Josep Maria
Reixach, Narcís
21/03/05 Hernández, Antònia
Jordan, Maria Josep
Freixa, Carme
Escartín, Eduard
Vendrell, Josep
Saumell, Josep
Moreno, Enrique
Sánchez, Juan
Fernández, Juan
Bau, Aurora
22/03/05 Guijarro, Josep
Morlans, Xavier
Bartomeus, Oriol
Casado, Maria
Domènech Ros, Joan
Nicolau, Francesc
Ramentol, Santiago
Pueyo, Miquel
Martí Gómez, Josep
Anirian, Nasarina
23/03/05 Belarde, Pura
Catafal, Joan
Vidal, Enric
García Alonso, Manuel
74
Escriptor i guionista, autor del llibre
Espera, ponte así
Escriptora, filòsofa i biòloga
Director de cinema
President del Gremi de Pastissers de
Barcelona i comarques
Cap de producció d'ImpeVic (Mercat
del Ram de Vic)
Director les activitats de la Processó
de Verges
Membre de la Processó de Badalona
Vicepresident de la Confraria de
Jesús Crucificat de Girona
Advocada matrimonialista
Periodista del diari Avui
Periodista, psicòloga i autora del
llibre Les claus de la parella feliç
Professor d'història moderna de la
UB
Responsable de Comunicació i
Innovació Tecnològica d'ICV
Inspector del Cos de Mossos
d'Esquadra
Tècnic en seguretat electrònica
Representant de la Companyia
d'Assegurances Santa Lucía
Expert en seguretat informàtica de
l'empresa Panda
Presidenta de l'associació Dret a
Morir Dignament
Periodista i escriptor
Capellà i professor de teologia
Professor de l'Institut de Ciències
Polítiques i Socials, politòleg i
analista electoral
Directora de l'Observatori de Bioètica
i Dret de la UB
Catedràtic d'ecologia de la UB
Capellà
Director general de Mitjans i Serveis
de Difusió Audiovisuals de la
Generalitat de Catalunya i autor del
llibre Deu és raonable
Representant d'UGT per a
treballadors de presons
Periodista i escriptor, autor del llibre
Animales de compañía
Politòloga iraniana
Presidenta de la Federació
d'Associacions de Veïns de Cornellà
Expresident de l'Associació de Veïns
del Barri de la Prosperitat de
Barcelona
Coordinador del Fòrum d'Educació
Diferenciada
Alcalde de Palmar de Troya
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Catalunya en plural
Dies de ràdio
24/03/05 Tribó, Jaume
Apuntador del Liceu i autor del llibre
Annals 1847-1897. Del gran teatre
del Liceu
Olmos, Rafael
Director del Servei Català de Trànsit
de la Generalitat de Catalunya
Font, Abel
Director escènic de Bandera de
Catalunya
Ronglan, Joaquim
Periodista
Pessarrodona, Marta
Escriptora
29/03/05 Tobar, José Luis
Venedor de cupons de l'ONCE
Izquierdo, Neus
Presidenta de l'Associació Catalana
de Gossos d'Assistència
Romera, Sònia
Directora del Centre Hípic Mas
Aragó espepcialista en equinoteràpia
Pérez, Maria
Mare d'un noi autista
Guijarro, Josep
Periodista i escriptor
Martí Bonet, Josep Maria Mossèn i canonge conservador de la
Catedral de Barcelona
Miñana, Cristina
Coordinadora de Metges del Món a
Indonèsia
Olmos, Rafael
Director del Servei Català de Trànsit
de la Generalitat de Catalunya
Hoyos, Cristina
Bailaora
Feixa, Carles
Professor d'antropologia urbana de
la UdL
30/03/05 Folch, Montserrat
Metgessa nutricionista del Centre
Mèdic Teknon
Sánchez, Montse
Professora d'educació social de
l'Institut de Formació Pere TarrésURL
Parellada, Ada
Xef del restaurant Semproniana i
escriptora
García, Àngels
Cap del laboratori de qualitat de
congelats La Sirena
Ros, Pilar
Afectada d'anorèxia
Ramos, Beatriz
Persona afectada de transtorns
alimentaris
Stone, Esther
Psicòloga de l'Institut de Transtorns
Alimentaris
Rojo, Maravillas
Presidenta de Barcelona Activa
Vendrell, Josep
Responsable de Comunicació i
Innovació Tecnològica d'ICV
Barceló, Miquel
President de la societat municipal
[email protected]
31/03/05 Bada, Joan
Capellà i professor d'història de
l'Església a la Facultat de Teologia
de Catalunya
De Arquer, Arcadi
Vocal de Relacions Socials dels
Metges Cristians de Catalunya
Sáez, Albert
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Giménez, Miquel
Periodista i escriptor, autor d'Aventis
Giner, Salvador
Catedràtic de sociologia de la UB i
vicepresident de l'Institut d'Estudis
Catalans
06/03/05 Bergadà, Josep
Alcalde de Constantí
12/03/05 Feliu, Núria
Cantant
13/03/05 Estebanell, Josep
Propietari d'una granja de pollastres
ecològics
Om, Joaquim
Alcalde de Cardedeu
19/03/05 Simó, Isabel-Clara
Escriptora
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
75
Dies de ràdio
20/03/05 Mariné, Abel
Marcé, Joan
27/03/05 Cardona, Josep
La Nit
07/03/05 Zaragoza, José
Borràs, Meritxell
Bertran, Uriel
Llobet, Josep
Comas, Dolors
09/03/05 Martí, Carles
Ciurana, Jaume
Segarra, Antoni
López, Joan
Fernández, Ricard
10/03/05 Tura, Montserrat
Rull, Josep
Mòdol, Carmel
Ibarz, Manel
Camats, Dolors
11/03/05 Marhuenda, Paco
Pedret, Jordi
Silva, Manel
Maestro, Jesús
Pérez Moya, Josep
76
Catedràtic de nutrició i bromatologia
de la UB
Alcalde d'Avinyonet del Penedès
Secretari del Gremi Provincial de
Pastissers de Barcelona
Secretari d'Organització i Finances
del PSC
Secretària sectorial de Benestar i
Família de CiU i regidora de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat
Diputat del Parlament de Catalunya
per ERC
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PPC
Diputada del Parlament de
Catalunya per ICV-EA
Secretari de Moviments Socials del
PSC i regidor de l'Ajuntament de
Barcelona
Membre de CiU i regidor de
l'Ajuntament de Barcelona
Membre d'ERC i secretari general
del Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de
Catalunya
Secretari executiu de Participació
Ciutadana del PPC
Membre d'ICV i secretari general
d'Habitatge de la Generalitat de
Catalunya
Responsable de Seguretat del PSC i
consellera d'Interior de la Generalitat
de Catalunya
Diputat del Parlament de Catalunya
per CiU i regidor de l'Ajuntament de
Terrassa
Diputat del Parlament de Catalunya
per ERC
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PPC i president de la Comissió
de Política Territorial
Diputada del Parlament de
Catalunya per ICV-EA
Director del diari La Razón a
Catalunya
Diputat del Congrés dels Diputats pel
PSC-PSOE
Membre del Comitè Executiu
Nacional de CiU
Secretari de Política Internacional
d'ERC
Membre de la Comissió Política
Nacional d'ICV i portaveu d'ICV a la
Diputació de Barcelona
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
La Nit
14/03/05 Pérez, David
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PSC-CpC
Fernández Burgui, Josep Diputat del Parlament de Catalunya
Lluís
per CiU i tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat
Canet, Francesc
Diputat del Congrés dels Diputats
per ERC
Sirera, Daniel
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya
Pallisé, Joan
Membre d'EUiA i director del Servei
Meteorològic de Catalunya
15/03/05 Labòria, Jordi
Membre del Consell Nacional del
PSC, portaveu del PSC a la
Diputació de Barcelona i regidor de
l'Ajuntament de Terrassa
Ortega, Joana
Portaveu del Comitè de Govern
d'UDC i regidora de l'Ajuntament de
Barcelona per CiU
Vall, Josep
Vicesecretari general de Coordinació
Interna i Acció Electoral d'ERC
Esteller, Àngels
Secretària executiva d'Estudis i
Programes del PPC i regidora de
l'Ajuntament de Barcelona
Baltasar, Francesc
Membre d'ICV i secretari general del
Departament de Relacions
Institucionals de la Generalitat de
Catalunya
16/03/05 Menéndez, Jordi
Membre del Consell Nacional del
PSC i regidor de l'Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès
Fandos, Maite
Membre de CiU i regidora de
l'Ajuntament de Barcelona
Amorós, Oriol
Diputat del Parlament de Catalunya
per ERC
García Albiol, Xavier
President del grup del PPC de la
Diputació de Barcelona
17/03/05 Valls, Jordi
Membre del Consell Nacional del
PSC i alcalde de Manresa
Dellunde, Pilar
Diputada del Parlament de
Catalunya per ERC i secretària de
Política Internacional d'ERC
Riera, Ramon
Secretari territorial del PPC i regidor
de l'Ajuntament de Badalona
Miralles, Jordi
Diputat del Parlament de Catalunya
per ICV-EA i coordinador general
d'EUiA
18/03/05 Fernández, Daniel
Diputat del Congrés dels Diputats pel
PSC-PSOE i coordinador del grup de
diputats i senadors del PSC
Campuzano, Carles
Diputat del Congrés dels Diputats
per CiU
Calbó, Pere
Membre del PPC i regidor de
l'Ajuntament d'Igualada
Gutiérrez Díaz, Antonio
Vocal de la Comissió Permanent
d'ICV i exvicepresident del
Parlament Europeu
21/03/05 Sopena, Enric
Periodista
Sallés, Anna
Professora d'història contemporània
de la UAB
Foix, Lluís
Director de La Vanguardia Digital
Marhuenda, Paco
Director del diari La Razón a
Catalunya
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
77
La Nit
22/03/05 Valls, Carme
Jané, Jordi
Bertran, Uriel
Álvarez, Emili
Pérez Moya, Josep
23/03/05 Ferran, Joan
Sedó, Salvador
Vendrell, Xavier
Llobet, Josep
Garcia, Màrius
24/03/05 Pedret, Jordi
Marimón, Francesc
Xavier
García, Eva
Carrillo, Patrícia
López, Mentxu
Sebet, Manel
29/03/05 Figueras, Carme
Castellà, Antoni
Amorós, Oriol
Mejías, Carina
Pallisé, Joan
30/03/05 Labandera, Roberto
Gil, Carme-Laura
Llansana, Marina
Ibarz, Manel
Camats, Dolors
31/03/05 Porta Perales, Miquel
Sopena, Enric
Sáez, Albert
78
Diputada del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC i presidenta
de la fundació Cristianisme segle
XXI
Diputat del Congrés dels Diputats
per CiU
Diputat del Parlament de Catalunya
per ERC
Membre del Comitè Executiu del
PPC
Membre de la Comissió Política
Nacional d'ICV i portaveu d'ICV a la
Diputació de Barcelona
Portaveu adjunt del PSC-CpC al
Parlament de Catalunya
Secretari de Relacions
Internacionals d'UDC
Diputat del Parlament de Catalunya
per ERC i secretari d'Organització i
Finances d'ERC
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PPC
Secretari d'Organització d'ICV i
tinent d'alcalde de l'Ajuntament de
Vilassar de Dalt
Diputat del Congrés dels Diputats pel
PSC-PSOE
Membre de l'executiva de CiU i del
Comitè Executiu de CDC
Diputada del Parlament de
Catalunya pel PPC
Estudiant
Empresària i llicenciada en història
Professor de biofísica a la Facultat
de Medicina de la UAB
Diputada del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC
Diputat del Parlament de Catalunya
per CiU
Diputat del Parlament de Catalunya
per ERC
Coordinadora sectorial del PPC i
regidora de l'Ajuntament de
Barcelona
Membre d'EUiA i director del Servei
Meteorològic de Catalunya
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PSC-CpC
Diputada del Parlament de
Catalunya per CiU
Diputada del Parlament de
Catalunya per ERC
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PPC i president de la Comissió
de Política Territorial
Diputada del Parlament de
Catalunya per ICV-EA
Escriptor i crític literari
Periodista
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
La República
01/03/05 Fisas, Vicenç
Dalmau, Antoni
Giménez, Miquel
07/03/05 Nadal, Joaquim
Irujo, José María
08/03/05 Selva, Marta
Anguita, Julio
Guillem
Joan
Lienas, Gemma
09/03/05 Atutxa, Juan María
Serrano, Ismael
Tugores, Joan
Fuster, Claudi
10/03/05 Millás, Juan José
Sobrequés, Jaume
Navarro, Pere
11/03/05 Espinàs, Josep Maria
Janeiro, Alfonso
Miró i Ardèvol, Josep
14/03/05 Iceta, Miquel
Puig, Felip
Ridao, Joan
Vendrell, Francesc
Boada, Joan
Pomés, Xavier
15/03/05 Veiga, Anna
Carbonell, Josep Maria
Torrent, Montse
Martí Gómez, Josep
Director de l'Escola de Cultura de
Pau de la UAB
Escriptor, autor del llibre Primavera
d'hivern i exdiputat del PSC al
Parlament
Periodista i escriptor, autor d'Aventis
Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya i portaveu del Govern
Periodista d'El País i autor del llibre
El agujero. España invadida por la
Yihad
Presidenta de l'Institut Català de la
Dona
Autor del llibre Corazón rojo. La vida
después de un infarto i
excoordinador d'IU
Membre de la plataforma
Transgènics fora!
Membre de la plataforma
Transgènics fora!
Escriptora, autora del llibre Rebels,
ni putes ni submises
President del Parlament Basc
Cantautor
Rector de la UB
Escriptor i autor del llibre La volta a
l'escola en 80 móns
Escriptor i periodista, autor del llibre
Todo son preguntas
Director del Museu d'Història de
Catalunya
Alcalde de Terrassa
Escriptor, autor del llibre A peu per
Mallorca
President del Comitè d'empresa de
la Comissió del Mercat de
Telecomunicacions
President de l'Associació E-cristians
Portaveu del PSC i portaveu del
PSC-CpC al Parlament de Catalunya
Portaveu de CiU al Parlament de
Catalunya
Portaveu d'ERC al Parlament de
Catalunya
Portaveu del PPC al Parlament de
Catalunya
Portaveu d'ICV-EA al Parlament de
Catalunya i president de la Comissió
d'investigació del Carmel
Exconseller de la Generalitat de
Catalunya
Cap de la Secció de Biologia de
l'Institut Dexeus i Creu de Sant Jordi
2004
Conseller del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya
Directora de l'OCUC
Periodista i escriptor, autor del llibre
Animales de compañía
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
79
La República
80
16/03/05 Jiménez Villarejo, Carlos Exfiscal en cap de la Fiscalia
Anticorrupció
Muñoz, Josep Maria
Director de la revista L'Avenç
Espadaler, Anton Maria
Professor de literatura catalana
medieval a la UB i expert en Tirant lo
Blanc
17/03/05 Vendrell, Xavier
Diputat del Parlament de Catalunya
per ERC i secretari d'Organització i
Finances d'ERC
17/03/05 Bonilla, Miquel
Conseller delegat d'ADIGSA
Ramírez, Sergio
Escriptor i exministre de Nicaragua
18/03/05 Nadal, Dolors
Diputada del Congrés dels Diputats
pel PPC
Vila-Sanjuán, Sergio
Comissari de l'Any del Llibre i la
Lectura de Barcelona 2005 i
periodista de La Vanguardia
21/03/05 Mascarell, Ferran
Regidor de Cultura de l'Ajuntament
de Barcelona
Trias, Xavier
President del Grup Municipal de CiU
de l'Ajuntament de Barcelona
Portabella, Jordi
Segon tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona
Fernández Díaz, Alberto President del Grup Municipal del
PPC de l'Ajuntament de Barcelona
Thorson, Ole
Vicepresident de l'associació
Prevenció d'Accidents de Trànsit
Maté, Carme
Directora executiva del Zoo de
Barcelona
22/03/05 Madí, David
Portaveu de CDC
Sirera, Daniel
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya i membre
de la comissió d'investigació del
Carmel
23/03/05 Madrazo, Javier
Conseller d'Habitatge i Serveis
Socials del Govern basc
Gavaldà, Lluís
Cantant d'Els Pets
Pérez, Marc
Periodista i autor del llibre Què
pensa Lluís Gavaldà
Tree, Mathew
Escriptor
24/03/05 Soler, Esteve
Periodista i escriptor, autor del llibre
Un català al laberint de Terra Santa
Monés, Joan
President de la Comissió
Deontològica del Col·legi de Metges
de Barcelona
Boada, Irene
Periodista i especialista en Irlanda
del Nord
29/03/05 Tura, Montserrat
Consellera d'Interior de la Generalitat
de Catalunya
Aloy, Enric
Director de l'Agència Catalana de
Consum
Wangchen, Thubten
Director de la Fundació Casa del
Tibet a Catalunya
30/03/05 Rahola, Pilar
Periodista i escriptora
Cardús, Salvador
Doctor en ciències econòmiques i
professor de sociologia de la UAB
Soler, Toti
Músic
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
La República
31/03/05 Royes, Manuel
Gabancho, Patricia
Saiz Meneses, Josep
Àngel
Fernández, Ricard
Tal com som
01/03/05
08/03/05
09/03/05
10/03/05
Cortes, Ferran Ramon
Marina, José Antonio
Valls, Jordi
Carreras, Enric
14/03/05 Huertas, Josep Maria
15/03/05 Reguant, Salvador
16/03/05 Torrents, Marta
17/03/05 Martínez, Fèlix
Oliveres, Jordi
18/03/05 Bassat, Lluís
21/03/05 Broggi, Moisès
22/03/05 Delgado, Julián
23/03/05 Bulbena, Antoni
24/03/05 Julià, Santos
29/03/05 Mateu, Jaume
Tortell Poltrona
30/03/05 Monegal, Ferran
31/03/05 Tàpia, Joan
Delegat especial de l'Estat al
Consorci de la Zona Franca
Periodista i escriptora, autora de La
postguerra cultural a Barcelona
(1939-1959)
Bisbe de Terrassa
Entrevista
Secretari general d'Habitatge de la
Generalitat de Catalunya
Publicista
Filòsof i catedràtic de batxillerat
Alcalde de Manresa
Metge i responsable de la Fundació
Carreras
Periodista i escriptor
Catedràtic d'estratigrafia
Cap de la Unitat de Toxicomanies de
l'Institut d'atenció Psiquiàtric de
l'Hospital del Mar
Periodista i escriptor, coautor del
llibre Jordi Pujol, en nom de
Catalunya
Periodista i escriptor, coautor del
llibre Jordi Pujol, en nom de
Catalunya
Publicista
Metge
Autor del llibre Los grises, víctimas y
verdugos del franquismo
Director de l’Institut d’Atenció
Psiquiàtrica de l'Hospital del Mar
Catedràtic d'història de la UNED i
escriptor, autor del llibre Historia de
las dos Españas
Catedràtic de la Facultat de Ciències
de l'Educació
Fundador de l'ONG Pallassos sense
Fronteres
Crític de televisió
Director de TVE a Catalunya
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
81
Quadre 20. COMRàdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el
mes de març (ordre alfabètic). Tertúlies
Actor
Álvarez, Emili
La Nit
Nombre
d’intervencions
1
Amorós, Oriol
La Nit
2
Baltasar, Francesc
La Nit
1
Bertran, Uriel
La Nit
2
Borràs, Meritxell
La Nit
1
Calbó, Pere
La Nit
1
Camats, Dolors
La Nit
2
Campuzano, Carles
La Nit
1
Canet, Francesc
La Nit
1
Carrillo, Patrícia
Castellà, Antoni
La Nit
La Nit
1
1
Ciurana, Jaume
La Nit
1
Comas, Dolors
La Nit
1
Dellunde, Pilar
La Nit
1
Esteller, Àngels
La Nit
1
Fandos, Maite
La Nit
1
Fernández Burgui, Josep La Nit
Lluís
1
Fernández, Daniel
La Nit
1
Fernández, Ricard
La Nit
1
Ferran, Joan
La Nit
1
Figueras, Carme
La Nit
1
Foix, Lluís
La Nit
1
García Albiol, Xavier
La Nit
1
García, Eva
La Nit
1
82
Títol del programa
Activitat
Membre del Comitè Executiu del
PPC
Diputat del Parlament de
Catalunya per ERC
Membre d'ICV i secretari
general del Departament de
Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya
Diputat del Parlament de
Catalunya per ERC
Secretària sectorial de Benestar
i Família de CiU i regidora de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat
Membre del PPC i regidor de
l'Ajuntament d'Igualada
Diputada del Parlament de
Catalunya per ICV-EA
Diputat del Congrés dels
Diputats per CiU
Diputat del Congrés dels
Diputats per ERC
Estudiant
Diputat del Parlament de
Catalunya per CiU
Membre de CiU i regidor de
l'Ajuntament de Barcelona
Diputada del Parlament de
Catalunya per ICV-EA
Diputada del Parlament de
Catalunya per ERC i secretària
de Política Internacional d'ERC
Secretària executiva d'Estudis i
Programes del PPC i regidora
de l'Ajuntament de Barcelona
Membre de CiU i regidora de
l'Ajuntament de Barcelona
Diputat del Parlament de
Catalunya per CiU i tinent
d'alcalde de l'Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat
Diputat del Congrés dels
Diputats pel PSC-PSOE i
coordinador del grup de diputats
i senadors del PSC
Membre d'ICV i secretari
general d'Habitatge de la
Generalitat de Catalunya
Portaveu adjunt del PSC-CpC al
Parlament de Catalunya
Diputada del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC
Director de La Vanguardia
Digital
President del grup del PPC de la
Diputació de Barcelona
Diputada del Parlament de
Catalunya pel PPC
Agrupació
PPC
ERC
ICV-EA
ERC
CiU
PPC
ICV-EA
CiU
ERC
Altres
CiU
CiU
ICV-EA
ERC
PPC
CiU
CiU
PSOE
ICV
PSC-CpC
PSC-CpC
Actors culturals
Oposició de les
Administracions locals
catalanes
PPC
Garcia, Màrius
La Nit
1
Gil, Carme-Laura
La Nit
1
Gutiérrez Díaz, Antonio
La Nit
1
Ibarz, Manel
La Nit
2
Jané, Jordi
La Nit
1
Labandera, Roberto
La Nit
1
Labòria, Jordi
La Nit
1
Llansana, Marina
La Nit
1
Llobet, Josep
La Nit
2
López, Joan
La Nit
1
López, Mentxu
La Nit
1
Maestro, Jesús
La Nit
1
Marhuenda, Paco
La Nit
2
Marimón, Francesc
Xavier
Martí, Carles
La Nit
1
La Nit
1
Mejías, Carina
La Nit
1
Menéndez, Jordi
La Nit
1
Miralles, Jordi
La Nit
1
Mòdol, Carmel
La Nit
1
Ortega, Joana
La Nit
1
Pallisé, Joan
La Nit
2
Pedret, Jordi
La Nit
2
Pérez Moya, Josep
La Nit
2
Pérez, David
La Nit
1
Porta Perales, Miquel
Riera, Ramon
La Nit
La Nit
1
1
Secretari d'Organització d'ICV i
tinent d'alcalde de l'Ajuntament
de Vilassar de Dalt
Diputada del Parlament de
Catalunya per CiU
Vocal de la Comissió Permanent
d'ICV i exvicepresident del
Parlament Europeu
Diputat del Parlament de
Catalunya pel PPC i president
de la Comissió de Política
Territorial
Diputat del Congrés dels
Diputats per CiU
Diputat del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC
Membre del Consell Nacional
del PSC, portaveu del PSC a la
Diputació de Barcelona i regidor
de l'Ajuntament de Terrassa
Diputada del Parlament de
Catalunya per ERC
Diputat del Parlament de
Catalunya pel PPC
Secretari executiu de
Participació Ciutadana del PPC
Empresària i llicenciada en
història
Secretari de Política
Internacional d'ERC
Director del diari La Razón a
Catalunya
Membre de l'executiva de CiU i
del Comitè Executiu de CDC
Secretari de Moviments Socials
del PSC i regidor de
l'Ajuntament de Barcelona
Coordinadora sectorial del PPC i
regidora de l'Ajuntament de
Barcelona
Membre del Consell Nacional
del PSC i regidor de
l'Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès
Diputat del Parlament de
Catalunya per ICV-EA i
coordinador general d'EUiA
Diputat del Parlament de
Catalunya per ERC
Portaveu del Comitè de Govern
d'UDC i regidora de l'Ajuntament
de Barcelona per CiU
Membre d'EUiA i director del
Servei Meteorològic de
Catalunya
Diputat del Congrés dels
Diputats pel PSC-PSOE
Membre de la Comissió Política
Nacional d'ICV i portaveu d'ICV
a la Diputació de Barcelona
Diputat del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC
Escriptor i crític literari
Secretari territorial del PPC i
regidor de l'Ajuntament de
Badalona
ICV
CiU
ICV
PPC
CiU
PSC-CpC
PSC
ERC
PPC
PPC
Actors econòmics
ERC
Actors culturals
CiU
PSC
PPC
PSC
ICV
ERC
CiU
EUiA
PSOE
ICV
PSC-CpC
Actors culturals
PPC
83
Rull, Josep
La Nit
1
Sáez, Albert
La Nit
1
Sallés, Anna
La Nit
1
Sebet, Manel
La Nit
1
Sedó, Salvador
La Nit
1
Segarra, Antoni
La Nit
1
Silva, Manel
La Nit
1
Sirera, Daniel
La Nit
1
Sopena, Enric
Tura, Montserrat
La Nit
La Nit
2
1
Vall, Josep
La Nit
1
Valls, Carme
La Nit
1
Valls, Jordi
La Nit
1
Vendrell, Xavier
La Nit
1
Zaragoza, José
La Nit
1
84
Diputat del Parlament de
Catalunya per CiU i regidor de
l'Ajuntament de Terrassa
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Professora d'història
contemporània de la UAB
Professor de biofísica a la
Facultat de Medicina de la UAB
Secretari de Relacions
Internacionals d'UDC
Membre d'ERC i secretari
general del Departament de
Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya
Membre del Comitè Executiu
Nacional de CiU
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya
Periodista
Responsable de Seguretat del
PSC i consellera d'Interior de la
Generalitat de Catalunya
Vicesecretari general de
Coordinació Interna i Acció
Electoral d'ERC
Diputada del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC i
presidenta de la fundació
Cristianisme segle XXI
Membre del Consell Nacional
del PSC i alcalde de Manresa
Diputat del Parlament de
Catalunya per ERC i secretari
d'Organització i Finances d'ERC
Secretari d'Organització i
Finances del PSC
CiU
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
UDC
ERC
CiU
PPC
Actors culturals
PSC-CpC
ERC
PSC-CpC
PSC
ERC
PSC
Quadre 21. COMRàdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el
mes de març (ordre alfabètic). Debats
Actor
Títol del programa
Altemar, Carlos
Bada, Joan
Catalunya en plural
Catalunya en plural
Nombre
d’intervencions
1
1
Balanyà, Pere
Balcells, Jordi
Bañares, Víctor
Catalunya en plural
Catalunya en plural
Catalunya en plural
1
1
1
Bartomeus, Oriol
Catalunya en plural
1
Belarde, Pura
Catalunya en plural
1
Boada, Joan
La República
1
Bolívar, Cris
Catalunya en plural
1
Bosch, Joan
Catalunya en plural
1
Burgos, Georgina
Carnenero, Francesc
Catalunya en plural
Catalunya en plural
1
1
Carulla, Jorge
Catalunya en plural
1
Casado, Maria
Catalunya en plural
1
Castán, Mònica
Castellà, Montse
Catalunya en plural
Catalunya en plural
1
1
Catafal, Joan
Catalunya en plural
1
Civit, Mercè
Catalunya en plural
1
De Arquer, Arcadi
Catalunya en plural
1
De Tienda, Carmen
Catalunya en plural
1
Deulofeu, Roser
Catalunya en plural
1
Domènech Ros, Joan
Catalunya en plural
1
Dueso, Manuel
Eixú, Isaí
Catalunya en plural
Catalunya en plural
1
1
El Amrani, Brahim
Catalunya en plural
1
Escartín, Eduard
Catalunya en plural
1
Fericgla, Josep Maria
Catalunya en plural
1
Activitat
Trasplantat de fetge
Capellà i professor d'història de
l'Església a la Facultat de
Teologia de Catalunya
Expert del món àrab
Psicòleg
Director de Màrqueting i Vendes
de Vueling Airlines
Professor de l'Institut de
Ciències Polítiques i Socials,
politòleg i analista electoral
Presidenta de la Federació
d'Associacions de Veïns de
Cornellà
Portaveu d'ICV-EA al Parlament
de Catalunya i president de la
Comissió d'investigació del
Carmel
Psicòloga, consultora
internacional i formadora
Especialista en religions
animistes
Escriptora, filòsofa i biòloga
Vicepresident de l'Associació
Catalana d'Agències de Viatges
Director de Marquèting d'Edreams
Directora de l'Observatori de
Bioètica i Dret de la UB
Mare d'una nena hiperactiva
Membre de la junta de
l'Associació Unesco pel diàleg
intereligiòs
Expresident de l'Associació de
Veïns del Barri de la Prosperitat
de Barcelona
Delegada de la Secretaria de la
Dona de CCOO a Catalunya
Vocal de Relacions Socials dels
Metges Cristians de Catalunya
Presidenta de l'Associació
Empresarial del Taxi
Directora de l'Organització
Catalana de Transplantaments
del Departament de Salut de la
Generalitat
Catedràtic d'ecologia de la UB
Director de teatre i actor
Especialista en religions
animistes i hipnosi
Mediador de la Creu Roja a
Algecires
Professor d'història moderna de
la UB
Doctor en antropologia i
professor del Màster en
Gerontologia Social de la UB
Agrupació
Altres
Església catòlica
Experts
Experts
Actors econòmics
Universitats i
ensenyament
Associacions de veïns
ICV-EA
Experts
Experts
Actors culturals
Organitzacions
empresarials
Actors econòmics
Universitats i
ensenyament
Altres
Món associatiu
Altres
Sindicats
Associacions i
col·lectius
professionals
Organitzacions
empresarials
Govern de Catalunya
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Experts
Món associatiu
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
85
Fernández, Juan
Catalunya en plural
1
Fernández Díaz, Alberto
La República
1
Foix, Lluís
Catalunya en plural
1
Folch, Montserrat
Catalunya en plural
1
Freixa, Carme
Catalunya en plural
1
García, Àngels
Catalunya en plural
1
Glòria
Guijarro, Josep
Hernández, Antònia
Iceta, Miquel
Catalunya en plural
Catalunya en plural
Catalunya en plural
La República
1
2
1
1
Izquierdo, Neus
Catalunya en plural
1
Jordan, Maria Josep
Loperena, Josep Maria
López, Pilar
Lucea, Albert
Catalunya en plural
Catalunya en plural
Catalunya en plural
Catalunya en plural
1
1
1
1
Macías, Isidoro
Manuel
Catalunya en plural
Catalunya en plural
1
1
Maragall, Ernest
Catalunya en plural
1
Marhuenda, Paco
Catalunya en plural
1
Marín, Belén
Catalunya en plural
1
Marín, Enric
Catalunya en plural
1
Marín, Maria Lluïsa
Catalunya en plural
1
Martí Bonet, Josep Maria Catalunya en plural
1
Martín, Andreu
Catalunya en plural
1
Martínez Ibáñez, José
Luis
Martínez, Justino
Mascarell, Ferran
Catalunya en plural
1
Catalunya en plural
La República
1
1
Masip, Enric
Catalunya en plural
1
Miralles, Salvador
Montero, Francisco
Moreno, Enrique
Morlans, Xavier
Nicolau, Francesc
Núñez, Carolina
Catalunya en plural
Catalunya en plural
Catalunya en plural
Catalunya en plural
Catalunya en plural
Catalunya en plural
1
1
1
1
1
1
Nuró, Ramon
Catalunya en plural
1
Parellada, Ada
Catalunya en plural
2
86
Expert en seguretat informàtica
de l'empresa Panda
President del Grup Municipal del
PPC de l'Ajuntament de
Barcelona
Director de La Vanguardia
Digital
Metgessa nutricionista del
Centre Mèdic Teknon
Periodista, psicòloga i autora del
llibre Les claus de la parella feliç
Cap del laboratori de qualitat de
congelats La Sirena
Immigrant nigeriana
Periodista i escriptor
Advocada matrimonialista
Portaveu del PSC i portaveu del
PSC-CpC al Parlament de
Catalunya
Presidenta de l'Associació
Catalana de Gossos
d'Assistència
Periodista del diari Avui
Advocat
Mare d'un nen hiperactiu
Receptor del ronyò de la seva
esposa
Capellà
Indigent alcohòlic sotmès a un
tractament de rehabilitació
Secretari del Govern de la
Generalitat de Catalunya
Director del diari La Razón a
Catalunya
Responsable de la delegació
d'Acció Contra la Fam a
Espanya
Secretari de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya
Presidenta de l'Associació
Rauxa i metgessa especialista
en drogodependències
Capellà i canonge conservador
de la Catedral de Barcelona
Escriptor i guionista, autor del
llibre Espera, ponte así
Sotsdirector d'El Periódico
Experts
Capellà i missioner al Brasil
Regidor de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona
Exjugador d'handbol del FC
Barcelona
Propietari de l'Hotel Miralles
Monitor de l'Associació Rauxa
Tècnic en seguretat electrònica
Capellà i professor de teologia
Capellà
Psicòloga de l'associació per al
Tractament i l'Estudi del Dèficit
d'Atenció i Hiperactivitat (TEDA)
Director de Comunicació de la
Fundació Arrels
Xef del restaurant Semproniana
i escriptora
Església catòlica
Govern de l'Ajuntament
de Barcelona
Altres
Oposició de
l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors culturals
Experts
Altres
Actors culturals
Experts
PSC-CpC
Món associatiu
Actors culturals
Experts
Altres
Altres
Església catòlica
Altres
Govern de Catalunya
Actors culturals
Món associatiu
Govern de Catalunya
Món associatiu
Església catòlica
Actors culturals
Actors culturals
Actors econòmics
Món associatiu
Experts
Església catòlica
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Actors culturals
Pérez, Jenny
Catalunya en plural
1
Pérez, Maria
Pi de la Serra, Quico
Pomar, José Luis
Catalunya en plural
Catalunya en plural
Catalunya en plural
1
1
1
Portabella, Jordi
La República
1
Puertas, Antoni
Puig, Felip
Catalunya en plural
La República
1
1
Ramentol, Santiago
Catalunya en plural
1
Ramos, Beatriz
Catalunya en plural
1
Raser, Lluísma
Catalunya en plural
1
Ridao, Joan
La República
1
Rodríguez, Manuel
Catalunya en plural
1
Romera, Sònia
Catalunya en plural
1
Ros, Pilar
Rovira, Carme
Catalunya en plural
Catalunya en plural
1
1
Sáez, Albert
Catalunya en plural
3
Sanahuja, Maria
Catalunya en plural
1
Sánchez, Juan
Catalunya en plural
1
Sánchez, Montse
Catalunya en plural
1
Santella Serra, Josep
Catalunya en plural
1
Saumell, Josep
Catalunya en plural
1
Stone, Esther
Catalunya en plural
1
Teruel, Elena
Tobar, José Luis
Trias, Xavier
Catalunya en plural
Catalunya en plural
Catalunya en plural
La República
1
1
1
1
Trillo, Mariano
Catalunya en plural
1
Vendrell, Francesc
La República
1
Vendrell, Josep
Catalunya en plural
1
Vidal, Claudina
Catalunya en plural
1
Presidenta de l'Associació de
Consum Rebel
Mare d'un noi autista
Cantautor
Cirurgià de l'Hospital Clínic de
Barcelona
Segon tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona
President d'Almería acoge
Portaveu de CiU al Parlament
de Catalunya
Director general de Mitjans i
Serveis de Difusió Audiovisuals
de la Generalitat de Catalunya i
autor del llibre Deu és raonable
Persona afectada de transtorns
alimentaris
President de l'Associació de
Cantants i Intèrprets
Professionals en Llengua
Catalana
Portaveu d'ERC al Parlament de
Catalunya
Tinent coronel de l'exèrcit
espanyol
Directora del Centre Hípic Mas
Aragó espepcialista en
equinoteràpia
Afectada d'anorèxia
Poetessa i divulgadora del bon
consum
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Jutgessa degana de Barcelona
Representant de la companyia
d'assegurances Santa Lucía
Professora d'educació social de
l'Institut de Formació Pere
Tarrés-URL
Responsable del Grup de
Recerca en Neurobioquímica de
la UB i bioquímic
Inspector del Cos de Mossos
d'Esquadra
Psicòloga de l'Institut de
Transtorns alimentaris
Donant de ronyó
Venedor de cupons de l'ONCE
President del Grup Municipal de
CiU de l'Ajuntament de
Barcelona
Psiquiatre del Centre Avigai i
membre del Comitè assessor de
la Fundació Adana
Portaveu del PPC al Parlament
de Catalunya
Responsable de Comunicació i
Innovació Tecnològica d'ICV
Metgessa forense
Món associatiu
Altres
Actors culturals
Actors del món sanitari
Govern de l'Ajuntament
de Barcelona
Món associatiu
CiU
Govern de Catalunya
Altres
Associacions i
col·lectius
professionals
ERC
Administració de l'Estat
espanyol
Experts
Altres
Actors culturals
Actors culturals
Administració de
justícia
Actors econòmics
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Administració de la
Generalitat de
Catalunya
Experts
Altres
Altres
Oposició de
l'Ajuntament de
Barcelona
Actors del món sanitari
PPC
ICV
Actors del món sanitari
87
Quadre 22. COMRàdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el
mes de març (ordre alfabètic). Entrevistes
Actor
Títol del programa
Nombre
d’intervencions
1
Albertí, Elisenda
Catalunya en plural
Aloy, Enric
La República
1
Álvaro, Francesc-Marc
Catalunya en plural
1
Anguita, Julio
La República
1
Anirian, Nasarina
Atutxa, Juan María
Catalunya en plural
La República
1
1
Barceló, Miquel
Catalunya en plural
1
Bassat, Lluís
Bau, Aurora
Tal com som
Catalunya en plural
1
1
Bergadà, Josep
Dies de ràdio
1
Boada, Irene
La República
1
Bonilla, Miquel
Broggi, Moisès
Bulbena, Antoni
La República
Tal com som
Tal com som
1
1
1
Caballero, Daniel
Catalunya en plural
1
Cama, Quim
Catalunya en plural
1
Carbonell, Josep Maria
La República
1
Cardona, Josep
Dies de ràdio
1
Cardús, Salvador
La República
1
Carreras, Enric
Tal com som
1
Cortes, Ferran Ramon
Coscubiela, Joan
Tal com som
Catalunya en plural
1
1
Dalmases, Angelina
Catalunya en plural
1
Dalmau, Antoni
La República
1
Delgado, Julián
Tal com som
1
Diaz, Joan Manel
Catalunya en plural
1
Espadaler, Anton Maria
La República
1
Espinàs, Josep Maria
La República
1
88
Activitat
Agrupació
Diputada del Parlament de
ERC
Catalunya per ERC i autora del
llibre Perill de bombardeig
Director de l'Agència Catalana
Govern de Catalunya
de Consum
Professor de la URL i periodista Universitats i
ensenyament
Autor del llibre Corazón rojo. La Actors culturals
vida después de un infarto i
excoordinador d'IU
Politòloga iraniana
Experts
President del Parlament basc
Administració
autonòmica no
catalana
President de la societat
Altres entitats
municipal [email protected]
públiques
Publicista
Actors culturals
Presidenta de l'associació Dret a Món associatiu
Morir Dignament
Alcalde de Constantí
Govern de les
administracions locals
catalanes
Periodista i especialista en
Actors culturals
Irlanda del Nord
Conseller delegat d'ADIGSA
Govern de Catalunya
Metge
Actors del món sanitari
Director de l’Institut d’Atenció
Actors del món sanitari
Psiquiàtrica de l'Hospital del Mar
Protagonista de Cantando bajo Actors culturals
la lluvia
Director les activitats de la
Actors culturals
Processó de Verges
Conseller del Consell de
Altres institucions
l'Audiovisual de Catalunya
Secretari del Gremi Provincial
Associacions i
de Pastissers de Barcelona
col·lectius
professionals
Doctor en ciències econòmiques Universitats i
i professor de sociologia de la
ensenyament
UAB
Metge i responsable de la
Actors del món sanitari
Fundació Carreras
Publicista
Actors culturals
Secretari general de CCOO a
Sindicats
Catalunya
Membre de la Passió d'Olesa de Actors culturals
Montserrat
Escriptor, autor del llibre
Actors culturals
Primavera d'hivern i exdiputat
del PSC al Parlament
Autor del llibre Los grises,
Actors culturals
víctimas y verdugos del
franquismo
Nefròleg de la Fundació
Actors del món sanitari
Puigverd
Professor de literatura catalana Universitats i
medieval a la UB i expert en
ensenyament
Tirant lo Blanc
Escriptor, autor del llibre A peu Actors culturals
per Mallorca
Estebanell, Josep
Dies de ràdio
1
Falconi, Norma
Catalunya en plural
1
Feixa, Carles
Catalunya en plural
1
Feliu, Núria
Fernández, Jonan
Fernández, Ricard
Dies de ràdio
Catalunya en plural
La República
1
1
1
Fisas, Vicenç
La República
1
Font, Abel
Catalunya en plural
1
Fuster, Claudi
La República
1
Gabancho, Patricia
La República
1
Galiardo, Juan Luis
Gallego, José Luis
Catalunya en plural
Catalunya en plural
1
1
García Alonso, Manuel
Catalunya en plural
1
Garriga, Anna Maria
Gavaldà, Lluís
Giménez, Juan Luis
Catalunya en plural
La República
Catalunya en plural
1
1
1
Giménez, Miquel
Giménez, Soledad
Catalunya en plural
La República
Catalunya en plural
1
1
1
Giner, Salvador
Catalunya en plural
1
Güell, Sònia
Catalunya en plural
1
Guillem
La República
1
Hoyos, Cristina
Huertas, Josep Maria
Irujo, José María
Catalunya en plural
Tal com som
La República
1
1
1
Janeiro, Alfonso
La República
1
Jiménez Villarejo, Carlos La República
1
Joan
La República
1
Jordà, Sandra
Catalunya en plural
1
Julià, Santos
Tal com som
1
Liberson, David
Catalunya en plural
1
Propietari d'una granja de
pollastres ecològics
Portaveu de l'Assemblea per la
Regularització sense Condicions
i portaveu de Papers per
Tothom
Professor d'antropologia urbana
de la UdL
Cantant
Coordinador general d'Elkarri
Secretari general d'Habitatge de
la Generalitat de Catalunya
Director de l'Escola de Cultura
de Pau de la UAB
Director escènic de Bandera de
Catalunya
Escriptor i autor del llibre La
volta a l'escola en 80 móns
Periodista i escriptora, autora de
La postguerra cultural a
Barcelona (1939-1959)
Actor
Periodista especialitzat en medi
ambient
Alcalde de Palmar de Troya
Economista
Cantant d'Els Pets
Membre del grup musical
Presuntos Implicados
Periodista i escriptor, autor
d'Aventis
Cantant de Presuntos
Implicados
Catedràtic de sociologia de la
UB i vicepresident de l'Institut
d'Estudis Catalans
Professora de dret internacional
públic del Centre Universitari
Abat Oliva
Membre de la plataforma
Transgènics fora!
Bailaora
Periodista i escriptor
Periodista d'El País i autor del
llibre El agujero. España
invadida por la Yihad
President del Comitè d'empresa
de la Comissió del Mercat de
Telecomunicacions
Exfiscal en cap de la Fiscalia
Anticorrupció
Membre de la plataforma
Transgènics fora!
Cap de producció d'ImpeVic
(Mercat del Ram de Vic)
Catedràtic d'història de la UNED
i escriptor, autor del llibre
Historia de las dos Españas
Rabí del Centre d'Estudis Jueus
Actors econòmics
Món associatiu
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Món associatiu
Govern de Catalunya
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Administració local no
catalana
Experts
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Món associatiu
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Sindicats
Altres
Món associatiu
Actors econòmics
Universitats i
ensenyament
Religions i esglésies no
catòliques
89
Lienas, Gemma
La República
1
Llansana, Marina
Catalunya en plural
1
López Casasnovas,
Guillem
Madí, David
Madrazo, Javier
Catalunya en plural
1
La República
La República
1
1
Mancebo, José Luis
Catalunya en plural
1
Mañó, Nacho
Catalunya en plural
1
Marcé, Joan
Dies de ràdio
1
Marina, José Antonio
Mariné, Abel
Tal com som
Dies de ràdio
1
1
Martí Gómez, Josep
Catalunya en plural
La República
1
1
Martínez, Fèlix
Tal com som
1
Maté, Carme
La República
1
Mateu, Jaume
Tal com som
1
Millás, Juan José
La República
1
Miñana, Cristina
Catalunya en plural
1
Miró i Ardèvol, Josep
La República
1
Moll, Aïna
Monegal, Ferran
Monés, Joan
Catalunya en plural
Tal com som
La República
1
1
1
Morán, Sagrario
Catalunya en plural
1
Muñoz, Josep Maria
Nadal, Dolors
La República
La República
1
1
Nadal, Joaquim
Catalunya en plural
La República
1
1
Navarro, Pere
La República
1
Obiol, Sandra
Catalunya en plural
1
Olivé, Miquel
Catalunya en plural
1
90
Escriptora, autora del llibre
Rebels, ni putes ni submises
Diputada del Parlament de
Catalunya per ERC
Conseller del Banco Central
d'Espanya
Portaveu de CDC
Conseller d'Habitatge i Serveis
Socials del Govern basc
Actors culturals
ERC
Actors econòmics
CDC
Administració
autonòmica no
catalana
Altres
Pare d'Aurora Mancebo,
desapareguda fa un any a
Tarragona
Membre del grup musical
Actors culturals
Presuntos Implicados
Alcalde d'Avinyonet del Penedès Govern de les
administracions locals
catalanes
Filòsof i catedràtic de batxillerat Actors culturals
Catedràtic de nutrició i
Universitats i
bromatologia de la UB
ensenyament
Periodista i escriptor, autor del Actors culturals
llibre Animales de compañía
Periodista i escriptor, coautor
del llibre Jordi Pujol, en nom de
Catalunya
Directora executiva del Zoo de
Barcelona
Catedràtic de la Facultat de
Ciències de l'Educació
Escriptor i periodista, autor del
llibre Todo son preguntas
Coordinadora de Metges del
Món a Indonèsia
President de l'associació Ecristians
Filòloga
Crític de televisió
President de la Comissió
Deontològica del Col·legi de
Metges de Barcelona
Professora de relacions
internacionals de la Universitat
Rey Juan Carlos de Madrid i
autora del llibre PNV-ETA:
Historia de una relación
imposible
Director de la revista L'Avenç
Diputada del Congrés dels
Diputats pel PPC
Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya i
portaveu del Govern
Alcalde de Terrassa
Coordinadora del Centre Ovidi
Montllor
Membre de l'espectacle de la
Passió de Molins de Rei
Actors culturals
Altres entitats
públiques
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Món associatiu
Món associatiu
Actors culturals
Actors culturals
Associacions i
col·lectius
professionals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
PPC
Govern de Catalunya
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors culturals
Actors culturals
Oliveres, Jordi
Tal com som
1
Olmos, Rafael
Catalunya en plural
2
Om, Joaquim
Dies de ràdio
1
Pérez Pozo, Mari Carmen Catalunya en plural
1
Pérez, Marc
La República
1
Pessarrodona, Marta
Pi, Jaume
Pomés, Xavier
Catalunya en plural
Catalunya en plural
La República
1
1
1
Pueyo, Miquel
Catalunya en plural
1
Rahola, Pilar
Ramírez, Sergio
La República
La República
1
1
Reguant, Salvador
Tal com som
1
Reixach, Narcís
Catalunya en plural
1
Rojo, Josep Maria
Catalunya en plural
1
Rojo, Maravillas
Catalunya en plural
1
Romeu, Francesc
Catalunya en plural
1
Ronglan, Joaquim
Royes, Manuel
Catalunya en plural
La República
1
1
Sabaté, Meritxell
Catalunya en plural
1
Saiz Meneses, Josep
Àngel
Sanmartín, José
La República
1
Catalunya en plural
1
Sardà, Rosa Maria
Selva, Marta
Catalunya en plural
La República
1
1
Serrano, Ismael
Silva, Antonio
La República
Catalunya en plural
1
1
Simó, Isabel-Clara
Sirera, Daniel
Dies de ràdio
La República
1
1
Siurana, Antoni
Catalunya en plural
1
Sobrequés, Jaume
La República
1
Soler, Esteve
La República
1
Soler, Toti
Tàpia, Joan
La República
Tal com som
1
1
Periodista i escriptor, coautor
del llibre Jordi Pujol, en nom de
Catalunya
Director del Servei Català de
Trànsit de la Generalitat de
Catalunya
Alcalde de Cardedeu
Advocada i portaveu de
l'Associació d'Afectats de la línia
5 del metro
Periodista i autor del llibre Què
pensa Lluís Gavaldà
Escriptora
Advocat
Exconseller de la Generalitat de
Catalunya
Representant d'UGT per a
treballadors de presons
Periodista i escriptora
Escriptor i exministre de
Nicaragua
Catedràtic d'estratigrafia
Actors culturals
Govern de Catalunya
Govern de les
administracions locals
catalanes
Experts
Actors culturals
Actors culturals
Experts
Altres
Sindicats
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Vicepresident de la Confraria de Mòn associatiu
Jesús Crucificat de Girona
Membre de la Processó de
Mòn associatiu
Badalona
Presidenta de Barcelona Activa Govern de l'Ajuntament
de Barcelona
Rector de la parròquia de Sant Església catòlica
Francesc d'Assís de Barcelona i
periodista
Periodista
Actors culturals
Delegat especial de l'Estat al
Govern de l'Estat
Consorci de la Zona Franca
Membre de la Passió
Actors culturals
d'Esparreguera
Bisbe de Terrassa
Església catòlica
Director del Centre Reina Sofia
per a l'Estudi de la Violència
Actriu
Presidenta de l'Institut Català de
la Dona
Cantautor
President de l'Associació de
Veïns del Turó de la Peira
Escriptora
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya i
membre de la comissió
d'investigació del Carmel
Conseller d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya
Director del Museu d'Història de
Catalunya
Periodista i escriptor, autor del
llibre Un català al laberint de
Terra Santa
Músic
Director de TVE a Catalunya
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Govern de Catalunya
Actors culturals
Associacions de veïns
Actors culturals
PPC
Govern de Catalunya
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
91
Thorson, Ole
La República
1
Torrent, Montse
Torrents, Marta
La República
Tal com som
1
1
Tortell Poltrona
Tal com som
1
Tree, Mathew
Tribó, Jaume
La República
Catalunya en plural
1
1
Tugores, Joan
La República
1
Tura, Montserrat
La República
1
Turull, Joan
Catalunya en plural
1
Ullate, Víctor
Catalunya en plural
1
Valls, Jordi
Tal com som
1
Veiga, Anna
La República
1
Vendrell, Josep
Catalunya en plural
1
Vendrell, Xavier
La República
1
Vidal, Enric
Catalunya en plural
1
Vila-Sanjuán, Sergio
La República
1
Wangchen, Thubten
La República
1
Zambrano, Benito
Zarraluki, Pedro
Catalunya en plural
Catalunya en plural
1
1
92
Vicepresident de l'associació
Prevenció d'Accidents de Trànsit
Directora de l'OCUC
Cap de la Unitat de
Toxicomanies de l'Institut
d'atenció Psiquiàtric de
l'Hospital del Mar
Fundador de l'ONG Pallassos
sense Fronteres
Escriptor
Apuntador del Liceu i autor del
llibre Annals 1847-1897. Del
gran teatre del Liceu
Rector de la UB
Consellera d'Interior de la
Generalitat de Catalunya
President del Gremi de
Pastissers de Barcelona i
comarques
Protagonista de Cantando bajo
la lluvia
Alcalde de Manresa
Món associatiu
Món associatiu
Actors del món sanitari
Món associatiu
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Govern de Catalunya
Organitzacions
empresarials
Actors culturals
Govern de les
administracions locals
catalanes
Cap de la Secció de Biologia de Actors del món sanitari
l'Institut Dexeus i Creu de Sant
Jordi 2004
Responsable de Comunicació i ICV
Innovació Tecnològica d'ICV
Diputat del Parlament de
ERC
Catalunya per ERC i secretari
d'Organització i Finances d'ERC
Coordinador del Fòrum
Universitats i
d'Educació Diferenciada
ensenyament
Comissari de l'Any del Llibre i la Actors culturals
Lectura de Barcelona 2005 i
periodista de La Vanguardia
Director de la Fundació Casa
Món associatiu
del Tibet a Catalunya
Director de cinema
Actors culturals
Escriptor, autor del llibre Un
Actors culturals
encargo difícil
Cost total del seguiment i de l’elaboració de l’informe
1.477 hores
93

Similar documents

INFORME (Proves pluralisme) - Mesa per a la Diversitat en l

INFORME (Proves pluralisme) - Mesa per a la Diversitat en l actor intervé, com a subjecte, fent un insert (inserció d’imatges i veu d’un actor polític o no polític, sense que hi intervingui cap mena de locució per part del mitjà). Per tant, aquest temps mes...

More information

memòria anual - Federació ACELL

memòria anual - Federació ACELL col·lectiva, en referència als nostres esportistes, als nostres clubs, a la nostra Federació i, en general, a la imatge dels Special Olympics que volem projectar. Per exemple: el triomf dels esport...

More information