Document 6546241

Transcription

Document 6546241
Naam:
Nummer:
Klas:
CMD Amsterdam – Propedeuse
Deze manual is het spoorboekje voor het propedeusejaar van de opleiding CMD
Amsterdam.
Deel 1: Jaaroverzicht ........................................................................................... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar ............................................................................... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten ............................................................................ 8 1.3 Studieadvies ..................................................................................................... 9 1.4 Organisatie ...................................................................................................... 10 Deel 2: Kalender ................................................................................................ 13 manual propedeuse CMD Amsterdam 2013-2014 - BW – p. 1
Deel 1: Jaaroverzicht
Opleiding CMD Amsterdam – kenniscentrum Create-IT – MediaLAB
Het propedeusejaar van de opleiding CMD (Communication & Multimedia Design) is het
eerste jaar van een vierjarige opleiding. De opleiding CMD van de Hogeschool van
Amsterdam zit in het domein MCI (Media, Communicatie, Informatie) samen met de
opleidingen Informatica, het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) en de opleiding Media
Informatie en Communicatie (MIC). Daarnaast zijn we verbonden aan het kenniscentrum
Create-IT en het MediaLAB Amsterdam. Beide organiseren bijzondere evenementen in
het vakgebied en bieden interessante stages en afstudeerprojecten aan.
manual propedeuse CMD Amsterdam 2013-2014 - BW – p. 2
1.1 Curriculum propedeusejaar
Het propedeusejaar geeft studenten wat betreft inhoud, organisatie, werkvormen en
toetsing een goed beeld van de opleiding en het vakgebied als geheel en de
mogelijke profilering.
Doelstelling
Studenten op de opleiding CMD hebben ambitie en voelen zich thuis binnen het
vakgebied en de opleiding. De opleiding is een stimulerende, aangename,
professionele en veilige leeromgeving.
-
Studenten maken kennis met de opleiding, de inhoud, de werkwijze, het
kernprogramma specialisaties.
Studenten ontwikkelen liefde voor het vak, inzicht in de beroepsmogelijkheden en oog voor kwaliteit.
Studenten leren in het eerste jaar de wereld bekijken als ontwerper in plaats
van als consument
Studenten leren in het eerste jaar om een bestaand probleem op te lossen
door het ontwerpen van een product of een prototype
Het propedeusejaar heeft diagnostische waarde, resulterend in wederzijdse
selectie en waar nodig verwijzing.
Studielast
Het propedeusejaar bestaat uit een aantal delen met samen een studielast van
1680 uur, goed voor 60 studiepunten.
Start en afsluiting
Het jaar start met een introductieweek – een opmaat voor het hele jaar qua inhoud,
werkwijze en organisatie.
Het jaar eindigt met een individueel project en het propedeuseassessment waarin je
bewijst toelaatbaar te zijn tot de verdiepingsfase en bewust bepaalde keuzes maakt.
Competenties en interactie
De opleiding CMD is opgebouwd volgens het principe van competentiegericht leren.
Dit betekent dat je leert om de opgedane kennis daadwerkelijk toe te passen als de
situatie daarom vraagt. Dit zijn de vijf competenties die centraal staan in de
opleiding:
- Ontwerpen
- Onderzoeken
- Maken
- Adviseren
- Projectmanagen
In alle studieonderdelen staat het ontwerpen van interactie centraal. Interactie wordt
in elk studieonderdeel vanuit één of meerdere ‘themalijn(en)’ belicht: cultuur,
strategie, design en techniek.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan (algemene) beroepsvaardigheden zoals
teamwerk, presenteren, creativiteit, oog voor detail, verzorging, ethisch besef,
algemene ontwikkeling, taalvaardigheid en planmatig en methodisch werken.
Projectlijn
Het propedeusejaar start in blok 1 met het project CMD Aan. Gedurende blok 2 en 3
werken de studenten samen in teams aan de Teamprojecten. Het jaar eindigt met
het Individuele project. Halverwege het jaar is er een week speciaal gereserveerd
manual propedeuse CMD Amsterdam 2013-2014- BW – p. 3
voor Students in Motion, een domeinbreed project (samen met de opleidingen MIC,
AMFI, Informatica). Binnen de projectlijn zijn in totaal 21 studiepunten te behalen.
Studieregiepunten
Een studieregiepunt (SRP) behaal je door te werken aan persoonlijke leerdoelen en
bieden je dus ruimte voor individuele verdieping en initiatief binnen het
propedeusejaar. Je moet in het eerste jaar 2 SRP’s behalen. We bieden in de
propedeuse een aantal programma’s aan in de drie zogenaamde SRP-weken die je
kunt volgen om een punt te behalen. Maar je kunt ook zelf een plan maken. Je kunt
het hele jaar werken aan je studieregiepunten.
Studieloopbaanbegeleiding
Een CMD-student dient over een juiste mindset te beschikken. Deze mindset
kenmerkt zich als volgt: pro-actief, verantwoordelijk, innovatief, flexibel en leveren
van het beste werk. Het gehele SLC-traject staat in dienst van de verwerving van
deze mindset, een juiste attitude en de juiste vaardigheden, horende bij een CMD’er.
Aan het einde van het jaar doe je het propedeuseassessment, waarin je duidelijk
maakt wat je kunt, waar je staat en waar je naar toe wilt.
Overzicht vakken en studiepunten
In het propedeusejaar kunnen volgens onderstaand schema 60 studiepunten
behaald worden, verdeeld over 4 blokken.
STP*
SBU**
Propedeuse Blok 1
CMD Aan
User Centred Design
Internetstandaarden
Tekst in Context
Persoonlijk Studieregiepunt
Toetsvorm
5
3
3
3
1
140
84
84
84
28
product en presentatie
product en toets
product en toets
product
variabel
Propedeuse Blok 2
Plug & Play
New Product Development
Vormgeving***
Teamproject (deel 1)
Persoonlijk Studieregiepunt
3
3
3
5
1
84
84
84
140
28
product en presentatie
product en toets
product
product en presentatie
variabel
Propedeuse Blok 3
Students in Motion (Domein)
Maatschappij & Interactie
Prototyping
Human Computer Interaction***
Teamproject - (deel 2)
1
3
3
3
5
28
84
84
84
140
product
product
product
product en toets
product en presentatie
Propedeuse Blok 4
Informatiearchitectuur
Mediageschiedenis
Programmeren
Individueel project
P-assessment
3
3
3
5
1
84
84
84
140
28
product en presentatie
product en mondeling
product en toets
product en presentatie
mondeling
60
1680
* aantal studiepunten volgens het european credit transfer system (ECTS)
** aantal studiebelastingsuren (28 uur per studiepunt)
*** deze vakken worden gespiegeld aangeboden in blok 2 en 3
manual propedeuse CMD Amsterdam 2013-2014- BW – p. 4
manual propedeuse CMD Amsterdam 2013-2014- BW – p. 5
Projecten
Kernvakken
SLC
Propedeusejaar
Kennismakingsgesprek
Studieregiepunt (2 STP) en Domeinproject (1 STP)
Functioneringsgesprek
P-assessment (1 STP)
Informatiearchitectuur (3 STP)
Prototyping (3 STP)
New Product Development
(3 STP)
Tekst in context (3 STP)
Mediageschiedenis (3 STP)
User Centred Design (3 STP)
Human Computer Interaction
(3 STP)
Plug & Play (3 STP)
Vormgeving (3 STP)
Project 03
Individueel (5 STP)
Blok 4
Programmeren (3 STP)
Project 2
Teamproject (5+5 STP)
Blok 3
Maatschappij & interactie
(3 STP)
Blok 2
Internetstandaarden (3 STP)
Project 1
CMD Aan (5 STP)
Blok 1
Opbouw propedeusejaar
Het propedeusejaar is een introductie en oriëntatie op het vakgebied en de opleiding
CMD Amsterdam, maar heeft ook als doel om te selecteren en indien relevant te
verwijzen.
De opbouw van het gehele jaar is als volgt: Kennismaken à Toepassen à
Verwerken. Het propedeusejaar bestaat uit 4 blokken van ongeveer 10 weken,
waarbij elk blok een eigen accent heeft:
Blok 1:
Blok 2 & 3:
Blok 4:
Introductie en kennismaking
Oriënteren
Consolideren, reflecteren en vooruitblikken
Binnen een blok wordt steeds een project van 5 studiepunten en drie vakken van 3
studiepunten aangeboden en zijn er bijeenkomsten in het kader van de
Studieloopbaancoaching (SLC). De vakken hebben een beperkte omvang en worden
binnen het blok afgesloten. Het aantal begeleide uren ligt over het gehele jaar tussen
de 14 en 16 uur per week. De student werkt daarnaast zelfstandig of in een team
aan het uitwerken van opdrachten of aan studieregiepunten.
manual propedeuse CMD Amsterdam 2013-2014- BW – p. 6
Jaarplanning 2013-2014
week
Blok 1
week
Blok 2
week
Blok 3
week
Blok 4
week
0
ma 26 aug SRP en introductie
2 sep t/m 10 nov 2013
1
ma 02 sep project CMD Aan
2
ma 09 sep vakken en project
3
ma 16 sep vakken en project
4
ma 23 sep vakken en project
5
ma 30 sep vakken en project
6
ma 07 okt vakken en project
7
ma 14 okt vakken en afronden CMD Aan
8
ma 21 okt roostervrij
9
ma 28 okt afronden vakken
10
ma 04 nov toetsweek
11 nov 2013 t/m 2 feb 2014
1
ma 11 nov SRP week
2
ma 18 nov vakken en project
3
ma 25 nov vakken en project
4
ma 02 dec vakken en project
5
ma 09 dec vakken en project
6
ma 16 dec vakken en project
ma 23 dec roostervrij
ma 30 dec roostervrij
7
ma 06 jan vakken en project
8
ma 13 jan vakken en project
9
ma 20 jan afronden vakken en project
10
ma 27 jan beoordeling project
3 feb t/m 13 apr 2014
1
ma 03 feb Students in Motion
2
ma 10 feb vakken en project
3
ma 17 feb vakken en project
4
ma 24 feb roostervrij / SRP-week
5
ma 03 mrt vakken en project
6
ma 10 mrt vakken en project
7
ma 17 mrt vakken en project
8
ma 24 mrt vakken en project
9
ma 31 mrt vakken en project
10
ma 07 apr afronden vakken en projecten
14 apr t/m 13 jul 2014
1
ma 14 apr vakken en project
2
ma 21 apr vakken en project
ma 28 apr roostervrij
3
ma 05 mei vakken en project
4
ma 12 mei vakken en project
5
ma 19 mei vakken en project
6
ma 26 mei vakken en project
7
ma 02 jun vakken en project
8
ma 9 jun
afronding vakken, P-assessemnts
9
ma 16 jun afronding project, P-assessments
10
ma 23 jun projectbeoordeling, herkansing vak
11
ma 30 jun herkansing project
12
ma 07 jul
P-uitreiking op do 10 juli
ma 14 jul
zomerreces t/m 1 september
manual propedeuse CMD Amsterdam 2013-2014- BW – p. 7
1.2 Beoordeling en studiepunten
Voor elk vak worden de toetsprocedure, toetscriteria en toetsdatum vastgesteld.
Deze staan op het intranet op de vakpagina’s en worden en toegelicht bij de start
van het vak. Onder de ‘Studiegids’-pagina staat de informatie van het vak zoals die is
opgenomen in het Onderwijs en Examenregelement (OER). Op de pagina
‘Lesprogramma’ staat een weekoverzicht. Deze pagina gebruiken de docenten
tijdens de duur van het vak bovendien om belangrijke informatie met studenten te
delen. Voor een aantal vakken wordt aanvullende informatie geboden via andere
systemen, zoals Moodle.
Herkansingen
Naast de reguliere toets wordt voor elk vak één herkansingsmogelijkheid
aangeboden voor het geval je de reguliere toets met een onvoldoende beoordeling
hebt afgesloten. De herkansing wordt in de regel halverwege het volgende blok
aangeboden. De herkansing heeft een vergelijkbare vorm en een vergelijkbaar
niveau als de reguliere toets. Indien je ook de herkansing met een onvoldoende
beoordeling afrondt, kun je de studiepunten voor dat vak dit studiejaar niet meer
behalen en zul je het vak komend studiejaar opnieuw moeten volgen. Indien je niet
op het toetsmoment verschijnt – door ziekte of anderszins – wordt een onvoldoende
beoordeling toegekend en ben je aangewezen op de herkansingsmogelijkheid.
Practica
Een aantal vakken en alle projecten zijn gekenmerkt als practicum. Het karakter van
een practicum is dat de student gedurende het vak al dan niet in teamverband, aan
een opdracht werkt en feedback van de docent ontvangt en dus in staat is om zijn
werk vóór de eindoplevering aan te passen. Aanwezigheid bij de lessen is dus erg
belangrijk. Voor practica is het mogelijk dat de herkansingsopdracht een andere
vorm heeft dan de initiële opdracht.
Feedback
Feedback is een integraal onderdeel van het onderwijs. Docenten koppelen
gedurende en na afloop van elk blok hun bevindingen van en commentaar op het
opgeleverde werk van studenten terug. Daarnaast is feedback geven en vragen een
natuurlijk onderdeel van het onderwijs. Je wordt aangemoedigd om feedback te
vragen, om naar het werk van medestudenten te kijken en om medestudenten
feedback te geven.
Cijferinformatie
De studieresultaten worden online bijgehouden in het Studenten Informatie Systeem
zodat je altijd inzicht hebt in je behaalde studieresultaten. Als er binnen twee weken
na het bekendmaken van het cijfer door de docent geen resultaat in SIS verschijnt,
neem dan contact op met de docent.
SIS: https://www.sis.hva.nl
manual propedeuse CMD Amsterdam 2013-2014- BW – p. 8
Studieadvies
Aan het eind van het jaar – in juli – brengt de examencommissie van de opleiding
aan elke student een studieadvies uit. Indien je 50 studiepunten of meer hebt
behaald is het studieadvies positief en kun je doorstromen naar de verdiepingsfase
van de opleiding. Indien je minder dan 50 studiepunten hebt behaald, wordt een
bindend afwijzend studieadvies (BAS) uitgebracht en kun je de opleiding CMD aan
de HvA niet voortzetten.
Als je een positief studieadvies hebt gekregen maar het propedeutisch examen nog
niet hebt behaald, wordt aan het einde van het tweede jaar nogmaals een
studieadvies uitgebracht. Dat studieadvies is bindend afwijzend indien het
propedeutisch examen na twee jaar alsnog niet met succes is afgerond.
De examencommissie besluit pas om een BAS uit te brengen nadat de
studentendecaan om advies is gevraagd over persoonlijke omstandigheden die
aanleiding zouden kunnen geven om af te zien van een BAS. Studenten die menen
dat persoonlijke omstandigheden hun studievoortgang belemmeren of hebben
belemmerd moeten zich tijdig (binnen twee maanden nadat er sprake was van de
omstandigheden) melden bij de studentendecaan.
manual propedeuse CMD Amsterdam 2013-2014- BW – p. 9
1.3 Organisatie
CMD, Hogeschool van Amsterdam
Wibautstraat 2-4, Postbus 1025, 1000 BA Amsterdam, 020 – 595 18 55
E-mail en intranet
Het intranet van de opleiding is een belangrijk communicatiemiddel van de opleiding.
Het bevat informatie over vakken, roosters, beoordelingen en nieuws. Daarnaast
gebruiken docenten e-mail om informatie te versturen naar studenten en klassen.
Deze berichten worden verstuurd naar je HvA e-mail adres dat je ter beschikking
wordt gesteld door de opleiding. Zorg dat je het intranet en je HvA mailbox dagelijks
bekijkt en regelmatig opschoont.
Intranet:
e-mail:
http://intra.iam.hva.nl
http://email.hva.nl
Contactpersonen
Alle studenten hebben een contactpersoon binnen de opleiding – de SLC-coach. Met
vragen en problemen wend je je in eerste instantie tot je SLC-coach. Die zal dan
binnen de organisatie een antwoord zoeken op je vraag of je indien nodig
doorverwijzen. Bij persoonlijke omstandigheden zal de coach je doorverwijzen naar
de studentendecaan – Jarno Gerritsen. Op het intranet vind je zijn contactgegevens.
Klassen en coaches
manual propedeuse CMD Amsterdam 2013-2014- BW – p. 10
Onderstaand schema geeft aan bij wie je terecht kunt met vragen en/of problemen:
je%hebt%een%
vraag%/%probleem
over%een%
vak/cijfer
over%de%
studie
bespreek%met%
je%vakdocent
opgelost?
nee
bespreek%met
je%SLC9coach
over%de%
opleiding
persoonlijk
bespreek%met
%je%SLC9coach
(SLC9coach?)
beantwoord?
bespreek%met
de%decaan
ja!
opgelost?
ja!
nee
propedeuse9
manager
beantwoord?
advies
examen9
commissie
opgelost?
nee
opleidings9
manager
beantwoord?
college%van
%beroep
ja!
domein9
voorzitter
Administratie en faciliteiten
- Voor vragen over roosters, studiepunten, het reserveren van een
projectruimte, et cetera, kun je je tijdens spreekuren wenden tot de balie van
het onderwijsbureau van de opleiding in kamer 02A12 (dagelijks geopend van
10 tot 13 uur en van 14 tot 16.30 uur).
- Voor vragen en informatie over inschrijven, uitschrijven, adreswijzigingen,
betaling van collegegeld, collegekaarten, et cetera, kun je je wenden tot het
studenten-servicecentrum (SSC) op de Leeuwenburg bij het Amstelstation, in
de B-vleugel op de eerste verdieping.
- Voor vragen en informatie over ICT-voorzieningen kun je je wenden tot de
servicebalie op begane grond van het Kohnstammhuis.
Klassen en teams
De ca. 470 studenten die starten met de opleiding zijn verdeeld over 16 klassen van
ongeveer 28 studenten: Zwart, Grijs, Wit, Ivoor, Geel, Oker, Oranje, Rood, Groen,
Turquoise, Blauw, Cyaan, Paars, Lila, Roze en Magenta.
Werkgroepen worden met de eigen klas gevolgd. Colleges worden door meerdere
klassen tegelijkertijd gevolgd. Elke klas heeft een coach. In blok 1, 2 en 3 werk je in
een team aan een projectopdracht van een externe opdrachtgever. Dit team bestaat
uit ca. 5 studenten uit je klas (5 teams per klas). In de werkplaatsuren werken
meerdere klassen in de Medialounge of de Broedplaats aan hun project. Naast
contact met de studenten in je eigen klas heb je zeker regelmatig contact met
studenten andere klassen.
manual propedeuse CMD Amsterdam 2013-2014- BW – p. 11
Docenten
Onderstaand een overzicht van de docenten die actief zijn in het propedeusejaar:
Naam
Rol/Vak
Andre Neumann*
Project, New Product Developement
Anne Marleen Olthof*
SRP, Prototyping
Aranea Felëus*
Project, Coach, User Centred Design, New Product Development
Bart-Jan Steerenberg*
Project, Coach, Vormgeving
Brit Wijnmaalen
Coach, Tekst in context, Maatschappij en Interactie, Propedeusecoördinator
Charlie Mulholland*
Project, User Centred Design
David de Vries*
Coach, Project, Internetstandaarden, Plug & Play
Eva van den Eijnde*
Maatschappij en interactie, Mediageschiedenis
Fons van Kesteren*
Project
Frank Kloos*
Project, Prototyping
Federica Foroni lo Faro*
Project
Harm van Vugt*
Project, Prototyping, Informatiearchitectuur
Harold Konickx
Project, Coach, Tekst in context, Mediageschiedenis
Harry Zengerink
Coach, Opleidingsmanager
Hein Bijvoet*
Tekst in context, Maatschappij en interactie, Mediageschiedenis
Irma Driessen
Project, Coach Tekst in context, Maatschapij en interactie
Jaap Evenhuis
Project, Coach, User Centred Design, New Product Development
Jonathan Leenman
Project
Jos Kok*
Project, Coach, New Product Development
Joost Faber*
Internetstandaarden, Plug & Play, Programmeren
Justus Sturkenboom*
Project, Coach, Internetstandaarden, Programmeren
Laura Bevenuti
Internetstandaarden, Plug & Play, Programmeren
Maaike van Cruchten*
Project, Prototyping
Marie Meeusen*
Coach, Tekst in context, Maatschappij en interactie, Mediageschiedenis
Michel Alders*
Project, User Centred Design
Micky van Zeijl*
Project, Coach, Maatschappij en Interactie
Nicole Frank
Project, Coach, Understanding Design, Vormgeving
Orfee Melsen*
Project, Coach, Tekst in Context, Mediageschiedenis
Sanne ’t Hooft
Human Computer Interaction, Informatiearchitectuur
Shirley Niemans*
Project
Sonja Rouwhorst*
Internetstandaarden, Programmeren
Theo Ploeg*
Mediageschiedenis
Valentijn Langendorff
Project, Coach, Plug & Play
Valina Convent*
Project, User Centred Design, New Product Development, Prototyping
Walter Giannuzzi
Project, Coach, Internetstandaarden, Plug & Play, Programmeren
* docent geeft ook in de hoofdfase les
manual propedeuse CMD Amsterdam 2013-2014- BW – p. 12
Deel 2: Kalender blok 1
Blokweek
Activiteit
1 (vanaf 02/09)
- Introductieproject CMD Aan
- Kennismakingsles SLC
- Diagnostische toets Nederlands
2 (vanaf 09/09)
- Colleges en werkgroepen (Internetstandaarden, User Centred
Design, Tekst in Context) + CMD Aan
- SLC: kennismakingsgesprek
3 (vanaf 16/09)
- Colleges en werkgroepen + CMD Aan
- wekelijkse quiz UCD
- inleveren opdracht 1 Tekst in Context
- SLC: kennismakingsgesprek
- diagnostische toets Internetstandaarden
4 (vanaf 23/09)
- Colleges en werkgroepen, CMD Aan + SLC
- wekelijkse quiz UCD
- inleveren opdracht 2 Tekst in Context
5 (vanaf 30/09)
- Colleges en werkgroepen, CMD Aan + SLC
- feedback opdracht 1 en 2 Tekst in Context
- wekelijkse quiz UCD
- deelproduct UCD
6 (vanaf 07/10)
- Colleges en werkgroepen, CMD Aan + SLC
- inleveren opdracht 3 Tekst in Context
- wekelijkse quiz UCD
7 (vanaf 14/10)
- Colleges en werkgroepen, CMD Aan + SLC
- wekelijkse quiz UCD
- do 18 oktober: afronding CMD Aan
- inleveren eindopdracht Tekst in Context
8 (vanaf 21/10)
Roostervrij (in een roostervrije periode is de school open en zijn alle
faciliteiten beschikbaar).
9 (vanaf 28/10)
- Colleges en werkgroepen + SLC
- feedback Tekst in Context
- product UCD en Internetstandaarden
- groepsles SLC
10 (vanaf 04/11)
- presentaties UCD
- aanvulling CMD Aan
- inhaaltoets UCD
- toets Internet standaarden
manual propedeuse CMD Amsterdam 2013-2014- BW – p. 13
Kalender blok 1 Propedeuse CMD 2012-2013
Blokweken HvA
Blok 1 week -1
26-Aug-13
ma
27-Aug-13
di
28-Aug-13
SRP-week di-wo-do
wo
29-Aug-13
30-Aug-13
do
IAM Core intro event
vr
Blokweken HvA
start blok 1
SLC
kennismaking
tijdens CMD Aan
2-Sep-13
3-Sep-13
di
4-Sep-13
CMD Aan
wo
5-Sep-13
diagnostischetaal toets
6-Sep-13
Blok 1 week 2
ma
do
vr
Project 01: CMD Aan
UCD
Internet Standaarden
Tekst in Context
SLC
9-Sep-13
ma
10-Sep-13
di
11-Sep-13
individuele gesprekken
wo
12-Sep-13
do
13-Sep-13
vr
Blok 1 week 3
16-Sep-13
wekelijkse quiz
opdracht 1: nieuwsartikel
ma
17-Sep-13
di
18-Sep-13
diagnostische toets
individuele gesprekken
wo
19-Sep-13
do
20-Sep-13
vr
Blok 1 week 4
23-Sep-13
wekelijkse quiz
opdracht 2: sfeerverslag
ma
24-Sep-13
di
25-Sep-13
facultatieve les
wo
26-Sep-13
do
27-Sep-13
vr
Blok 1 week 5
30-Sep-13
wekelijkse quiz
feedback opdracht 1 en 2
ma
1-Oct-13
di
2-Oct-13
facultatieve les
wo
3-Oct-13
do
4-Oct-13
vr
Blok 1 week 6
7-Oct-13
wekelijkse quiz
opdracht 3: column en afronding
ma
8-Oct-13
di
9-Oct-13
facultatieve les
wo
10-Oct-13
do
11-Oct-13
vr
Blok 1 week 7
14-Oct-13
wekelijkse quiz
Inleveren eindopdracht & evaluatie
15-Oct-13
16-Oct-13
17-Oct-13
ma
praktijkopdracht
di
facultatieve les
Afronding CMDAan
wo
do
18-Oct-13
vr
Blok 1 week 8
21-Oct-13
ma
22-Oct-13
di
23-Oct-13
wo
24-Oct-13
do
25-Oct-13
vr
Blok 1 week 9
28-Oct-13
feedback eindopdracht
ma
29-Oct-13
di
30-Oct-13
Product internetstandaarden
facultatieve les
31-Oct-13
do
1-Nov-13
Blok 1 week 10
Presentatie product UCD
vr
Toetsweek
UCD Presentatie product
UCD toets herk.18:40 u TTH
4-Nov-13
5-Nov-13
wo
herkansing CMD Aan
UCD Presentatie product
6-Nov-13
ma
Toets Internetstandaarden
IWO zalen 19:00 - 21.30 u
di
UCD Presentatie product
wo
7-Nov-13
do
8-Nov-13
vr
Andre Neumann (c)
Charlie Mulholland (c) Sonja Rouwhorst (c)
Hein Bijvoet (c)
manual propedeuse CMD Amsterdam 2013-2014- BW – p. 14
Anne-Marleen (c)