סחיטת בוצה במט"ש זיקים

Transcription

סחיטת בוצה במט"ש זיקים
‫ניקוי מט"ש זיקים בטכנולוגית‬
‫האתגר‬
‫במשך כ‪ 51-‬שנות פעילות מט"ש זיקים הצטברה‬
‫בבריכות השיקוע הראשוני בוצה אשר תפסה כ‪51%-‬‬
‫מהנפח‪ .‬הצטברות הבוצה הפחיתה משמעותית את‬
‫הנפח הפעיל של הבריכות ‪ -‬דבר אשר קיצר את זמן‬
‫השהייה והשיקוע של השפכים במתקן‪.‬‬
‫להפחתת העומס על מתקן הסינון ולשיפור איכות המים‪,‬‬
‫נדרש ניקוי של הבריכות מהבוצה שהצטברה בהן‬
‫וצמצום נפח הבוצה במינימום הניתן‪ ,‬זאת מבלי לפגוע‬
‫מהלך הביצוע‬
‫הניקוי נעשה במספר שלבים‪:‬‬
‫ביריעות האיטום של הבריכה‪ ,‬מבלי לעצור את התפעול‬
‫‪‬‬
‫השוטף של המט"ש וללא מפגעי ריח‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הוספת‬
‫פולימרים‬
‫וערבולם‬
‫בבוצה‪.‬‬
‫תוספת‬
‫הפולימרים גורמת להתגבשות הדקים לכדי חלקיקים‬
‫הפתרון‬
‫הפתרון שנבחר לניקוי הבוצה השקועה מהקרקעית‬
‫שאיבת המשקעים התחתיים במחפר ימי (דרג'ר)‪.‬‬
‫המאפשרים את תהליך הסינון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הזרמת הבוצה על ידי צינורות למערכות ה‪-‬‬
‫וצמצומה ככל האפשר היה שילוב שתי הטכנולוגיות‬
‫®‪.Geotube‬‬
‫שהציעה אדמיר איכות סביבה‪:‬‬
‫®‪ Geotube‬בחזרה לבריכות ללא צורך בטיפול‬
‫‪ .5‬שאיבה על ידי מחפר ימי (‪)DREDGER‬‬
‫‪ .2‬סחיטת בוצה באמצעות גיאוטיובים (®‪)Geotube‬‬
‫המים‬
‫המסוננים‬
‫זרמו‬
‫מה‪-‬‬
‫נוסף‪.‬‬
‫‪‬‬
‫השארת החומר ב‪ Geotube®-‬לפרק זמן נוסף‬
‫לצורך ייבוש וקונסולידציה‪ ,‬במהלכם המשקל העצמי‬
‫של הבוצה לחץ את נוזלי התסנין אל מחוץ‬
‫לגיאוטיוב‪ .‬בכך משקל הבוצה פוחת במידה נוספת‬
‫ונפח הבוצה המיועדת לפינוי מצטמצם משמעותית‪.‬‬
‫תוצאות‬
‫‪‬‬
‫בהתאם לדרישות שהוגדרו עם תחילת הפרויקט‪ ,‬כל‬
‫מהלך העבודה נעשה ללא הפרעה לפעילות השוטפת‬
‫של המט"ש וללא גרימת מפגעי ריח‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סך הכל נשאבו כ‪ 0888-‬מ"ק בוצה בריכוז מוצקים של‬
‫כ‪.0%-‬‬
‫התקדמות ייבוש הבוצה לאורך זמן‪:‬‬
‫אחוז המוצקים בבוצה‬
‫‪ %‬המוצקים‬
‫‪ TS‬בקרקעית לפני‬
‫‪ 105°‬השאיבה‬
‫‪0%‬‬
‫‪‬‬
‫‪ %‬המוצקים‬
‫בגיאוטיוב‬
‫לאחר שבוע‬
‫‪ %‬המוצקים‬
‫בגיאוטיוב‬
‫לאחר ‪3‬‬
‫חודשים‬
‫‪5..3%‬‬
‫‪.5%‬‬
‫מי התסנין אשר זרמו מהגיאוטיוב במהלך הסחיטה‬
‫יצאו צלולים וחזרו לבריכות ללא צורך בכל טיפול נוסף‪.‬‬
‫אחוז הרחקת מזהמים‪:‬‬
‫אחוז הרחקת מזהמים‬
‫‪COD‬‬
‫בוצה‬
‫מהקרקעית‬
‫‪79590‬‬
‫‪mg/L‬‬
‫‪BOD‬‬
‫‪2700 mg/L‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מי תסנין‬
‫‪ %‬הרחקת‬
‫מזהמים‬
‫‪237 mg/L‬‬
‫‪...9%‬‬
‫‪35 mg/L‬‬
‫‪.0.9%‬‬
‫לקוח – קיבוץ זיקים‬
‫תכנון – איחוד מהנדסים לעבודות מים‬
‫ניהול– כחלית ניהול פרויקטים‬
‫ביצוע – אדמיר איכות סביבה‪1122 ,‬‬