תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפלים המיועדים לאגרקסקו ליצוא

Transcription

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפלים המיועדים לאגרקסקו ליצוא
‫‪92.29.2.‬‬
‫כו' בטבת התשע"ד‬
‫תכשירי הדברה המותרים לשימוש בענבים‬
‫המיועדים ליצוא‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Grapes for Export.‬‬
‫הפגע‬
‫‪Pest‬‬
‫אקרית הפקע‬
‫‪Eriophyes vitis‬‬
‫שיטות ותכשירי‬
‫הדברה‬
‫‪Method & Pesticide‬‬
‫‪Brand Name‬‬
‫ורטימק ת"מ‬
‫אגרירון ת"מ‬
‫אקרימקין ת"מ‬
‫ביומקטין ת"מ‬
‫ורטיגו ת"מ‬
‫ורקטול ת"מ‬
‫רומקטין ת"מ‬
‫‪Ceratitis capitata‬‬
‫‪ABAMECTIN‬‬
‫‪Drosophila‬‬
‫‪Melanogaster‬‬
‫‪0.070%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪Comments‬‬
‫בתוספת ‪ 5.0%‬שמן‪ ,‬עד שלב‬
‫הפריחה‪.‬‬
‫‪Use in combination with surfactant.‬‬
‫‪BROMOPROPYLATE‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫ביופיד‬
‫‪Feeding stations‬‬
‫‪00-20‬‬
‫סרה טראפ פיתיון‬
‫‪PROTEIN‬‬
‫‪HYDROLYSATE‬‬
‫‪SPINOSAD‬‬
‫יח'‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫סמ"ק‬
‫‪2‬‬
‫סקסס פ"נ‬
‫ספרטה ת"ר‬
‫זבוב‬
‫התסיסה‬
‫‪Generic Name‬‬
‫‪Qty. per Dunam‬‬
‫‪Harvest‬‬
‫‪Interval‬‬
‫>>>‬
‫נירון ‪ 005‬ת"מ‬
‫זבוב הים‬
‫התיכון‬
‫שם גנרי‬
‫כמות לדונם‬
‫ימי‬
‫המתנה‬
‫הערות‬
‫אטלס ת"מ‬
‫ביסקט ת"מ‬
‫טלסטאר ת"מ‬
‫סטרטר ת"מ‬
‫סימבוש ת"מ‬
‫שרפז ת"מ‬
‫סיפרין ‪ 05‬ת"מ‬
‫טיטאן ‪ 05‬ת"מ‬
‫סיפרין ‪ 05‬ת"מ‬
‫תרסיפ ‪ 05‬ת"מ‬
‫סימשופר ת"מ‬
‫ספרטה ת"ר‬
‫טרייסר אולטרה‬
‫‪SPINETORAM‬‬
‫‪000 Cc‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪BIFENTHRIN‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪CYPERMETHRIN‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪CYPERMETHRIN‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪0.06-0.00%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫לא לארה"ב‬
‫‪SPINETORAM‬‬
‫‪SPINOSAD‬‬
‫‪BUPROFEZIN‬‬
‫‪LAVANDULYL‬‬
‫‪SENECIOATE‬‬
‫‪Use until flowering.‬‬
‫תחנות האכלה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪00‬‬
‫ת"ר‬
‫כנימה קמחית אפלורד ת"ר‬
‫‪ Planococcus vitis‬צקמייט ‪VMB‬‬
‫‪00 units‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫שימוש עד הפריחה‪.‬‬
‫עד שני טיפולים בעונה‪.‬‬
‫‪Up to two applications per season.‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪62 units‬‬
‫יח'‬
‫‪01‬‬
‫‪0‬‬
‫ידביר גם תריפס קליפורני‪.‬‬
‫‪Also effective against Thrips.‬‬
‫יש לתלות עם התעוררות הגפנים‪.‬‬
‫‪To hang with arousal of vine.‬‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית‬
‫מינימום בלבד‪ .‬עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪)2‬רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבים המיועדים ו ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Grapes for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page No.‬‬
‫‪1‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪14‬‬
‫אקטרה ת"ר‬
‫‪0.0-0‬‬
‫‪THIAMETHOXAM‬‬
‫קונפידור ת"ר‬
‫ווארנט ת"ר‬
‫קודקוד ת"ר‬
‫קוהינור ת"ר‬
‫קונפידנס ת"ר‬
‫אימקסי ת"ר‬
‫‪ Cc/tree‬ס‪/‬לעץ‬
‫‪0-2‬‬
‫‪IMIDACLOPRID‬‬
‫‪ Cc/tree‬ס‪/‬לעץ‬
‫‪01‬‬
‫‪00‬‬
‫סייפן ת"ר‬
‫דורסן ‪ 4‬ת"מ‬
‫דורסבן ‪ 4‬ת"מ‬
‫דורפס ת"מ‬
‫פירינקס ת"מ‬
‫דור און ת"מ‬
‫מובנטו ‪055‬‬
‫הפגע‬
‫‪Pest‬‬
‫‪CHLORPYRIFOS‬‬
‫חגב‬
‫חיפושית‬
‫התסיסה‬
‫‪Carpophilus spp.‬‬
‫נמטודות‬
‫‪Nematodes‬‬
‫נמלים‬
‫‪Formicoidea‬‬
‫(מניעת הפצה של‬
‫כנימה קמחית)‬
‫ספסן ‪ 000‬פ"ג‬
‫‪Cryptoblabes‬‬
‫‪gnidiella‬‬
‫‪0.09%‬‬
‫‪7‬‬
‫לא פחות מ‪ 05-‬סמ"ק לדונם‪ .‬אין לרסס‬
‫יותר מפעמיים בעונה‬
‫ימי‬
‫כמות לדונם המתנה‬
‫‪Qty. per Dunam‬‬
‫‪SODIUM FLUOSILICATE‬‬
‫‪SPINOSAD‬‬
‫ביונם א"ר‬
‫‪0.0-2.0‬‬
‫‪0.06‬‬‫‪0.00%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1 kg‬‬
‫‪0.0-2‬‬
‫ק"ג‬
‫‪BACILLUS FIRMUS‬‬
‫נמקור ‪ 455‬ת"מ‬
‫‪FENAMIPHOS‬‬
‫נמקור ‪ 05%‬גרגרי‬
‫‪FENAMIPHOS‬‬
‫‪6-0 kg‬‬
‫‪CHLORPYRIFOS‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪PYRETHRUM +‬‬
‫‪DIATOMACEOUS EARTH‬‬
‫‪10 Gr.‬‬
‫פנפוס לחקלאות‬
‫ת"ק‬
‫ברקן אב'‬
‫‪ Liter‬ליטר‬
‫ק"ג‬
‫‪2‬‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫‪01‬‬
‫גר'‬
‫‪0‬‬
‫‪INDOXACARB‬‬
‫‪0.020%‬‬
‫‪0.02%‬‬
‫‪0.02%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪LAMBDA‬‬
‫‪CYHALOTHRIN+‬‬
‫‪CHLORANTRANILIPROLE‬‬
‫‪0.02%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪FLUBENDIAMIDE‬‬
‫‪CHLORANTRANILIPROLE‬‬
‫הערות‬
‫‪Comments‬‬
‫‪Harvest‬‬
‫‪Interval‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ Kg‬ק"ג‬
‫)‪(bait‬‬
‫ת"ר‬
‫עש האשכול‬
‫‪ Lobesia‬אוונט ת"מ‬
‫‪botrana‬‬
‫טאקומי‬
‫‪+‬‬
‫קורגן ת"ר‬
‫עש קליפת‬
‫ההדר‬
‫‪0.0-0.00%‬‬
‫‪Generic Name‬‬
‫טרייסר אולטרה‬
‫‪Percolation. May enhance Acaries population.‬‬
‫‪Also effective against Thrips.‬‬
‫‪Do not apply at blossoming.‬‬
‫‪01‬‬
‫שם גנרי‬
‫‪Method & Pesticide‬‬
‫‪Brand Name‬‬
‫בהגמעה‪ .‬עלולים לעודד אקריות‪.‬‬
‫ידבירו גם תריפס‪ .‬אין ליישם בזמן‬
‫הפריחה מחשש לפגיעה בדבורים‪.‬‬
‫לא לרוסיה‪ ,‬לא לארה"ב‬
‫‪SPIROTETRAMAT‬‬
‫שיטות ותכשירי‬
‫הדברה‬
‫בהגמעה‪.‬‬
‫‪Drenching.‬‬
‫יעיל גם כנגד אגרוטיס‪.‬‬
‫‪Also effective against Agrotis sp.‬‬
‫ידביר גם תריפס קליפורני‪.‬‬
‫‪Also effective against Thrips.‬‬
‫יישום לפי התוית‪.‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫‪See manufacturers' instructions.‬‬
‫לא לרוסיה‪ ,‬לא לארה"ב‬
‫יש לרסס את הגזע עד ‪ 5.0‬מ' וקרקע‬
‫(נקייה מעשבים) בקוטר ‪ 0‬מ' מסביב‬
‫‪Spray around the trunk.‬‬
‫לעץ‪.‬‬
‫המינון‪ :‬לקן‪.‬‬
‫‪Rate per nest.‬‬
‫‪ 01‬ימי המתנה לרוסיה‪.‬‬
‫יש לבצע ‪ 0‬יישומים בעונה‪ -‬ראה‬
‫תווית‪.‬‬
‫‪Twice a season- see label.‬‬
‫אמפליגו ת"ק‬
‫לא לרוסיה‪ ,‬לא לארה"ב‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית‬
‫מינימום בלבד‪ .‬עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪)2‬רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבים המיועדים ו ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Grapes for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page No.‬‬
‫‪2‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪14‬‬
‫תכ' ‪:B.t.‬‬
‫ביו טי ת"נ‬
‫ביו טי פלוס ת"ר‬
‫ביוביט ת"ר‬
‫דיפל ‪ DF‬ג"ר‬
‫דלפין ג"ר‬
‫תוריסייד ת"נ‬
‫‪Bacillus‬‬
‫‪thuringiensis‬‬
‫דורסן ‪ 4‬ת"מ‬
‫דורסבן ‪ 4‬ת"מ‬
‫דורפס ת"מ‬
‫פירינקס ת"מ‬
‫דור‪-‬און ת"מ‬
‫חוטי אשכול‬
‫‪0.0-0.00% CHLORPYRIFOS‬‬
‫‪DODECADIENYL-ACETATE‬‬‫‪E,Z-7,9‬‬
‫אגרירון ת"מ‬
‫ורטימק ת"מ‬
‫ורטיגו ת"מ‬
‫ורקוטל ת"מ‬
‫אקרימקטין ת"מ‬
‫ביומקטין ת"מ‬
‫רומקטין ת"מ‬
‫טלסטאר ת"מ‬
‫אטלס ת"מ‬
‫ביסקט ת"מ‬
‫סטרטר ת"מ‬
‫‪00-70‬‬
‫‪ Threads‬חוטים‬
‫‪ABAMECTIN‬‬
‫‪BIFENTHRIN‬‬
‫‪0.0%-0.070‬‬
‫‪00‬‬
‫‪0.01‬‬‫‪0.06%‬‬
‫‪0.07%‬‬
‫‪0.02%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪00‬‬
‫‪1‬‬
‫‪CYPERMETHRIN‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪CYPERMETHRIN‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪01‬‬
‫‪TEFLUBENZURON‬‬
‫‪SPINETORAM‬‬
‫סימבוש ת"מ‬
‫שרפז ת"מ‬
‫סיפרין ‪ 05‬ת"מ‬
‫טיטאן ‪ 05‬ת"מ‬
‫סיפרין ‪ 05‬ת"מ‬
‫תרסיפ ת"מ‬
‫סימשופר ת"מ‬
‫‪0‬‬
‫‪0.070%‬‬
‫‪SPINOSAD‬‬
‫מוליט‬
‫ספרטה ת"ר‬
‫‪01‬‬
‫‪7‬‬
‫טרייסר אולטרה‬
‫קרטה מקס ת"ק‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪ 0.00 gr‬גר'‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫לא לארה"ב‬
‫‪LAMBDA CYHALOTHRIN‬‬
‫לא לרוסיה‪ ,‬לא לארה"ב‬
‫נדיפיות פרומון לבלבול זכרי עש‬
‫האשכול‪.‬‬
‫‪Pheromone.‬‬
‫בתוספת שמן‪ .‬אין להוסיף שמן לאחר‬
‫שלב הפריחה‪.‬‬
‫‪In combination with mineral oil,‬‬
‫‪Do not add oil after blossom stage.‬‬
‫עד שני טיפולים בעונה‪.‬‬
‫‪Up to two applications per season.‬‬
‫ידביר גם תריפס קליפורני‪.‬‬
‫‪Also effective against Thrips.‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫עד שני טיפולים בעונה‪.‬‬
‫‪Up to two applications per season.‬‬
‫לא לרוסיה‪ ,‬לא לארה"ב‬
‫עד שני טיפולים בעונה‪.‬‬
‫‪Up to two applications per season.‬‬
‫ראנר ת"ר‬
‫‪METHOXYFENOZIDE‬‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית‬
‫מינימום בלבד‪ .‬עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪)2‬רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבים המיועדים ו ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Grapes for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page No.‬‬
‫‪3‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪14‬‬
‫הפגע‬
‫‪Pest‬‬
‫שיטות‬
‫ותכשירי‬
‫הדברה‬
‫שם גנרי‬
‫‪Generic Name‬‬
‫‪Method & Pesticide‬‬
‫‪Brand Name‬‬
‫פרודניה‬
‫‪Spodoptera littoralis‬‬
‫פרופטה‬
‫‪Paropta paradoxalis‬‬
‫ספסן ‪0500‬‬
‫פ"ג‬
‫ספסן ‪ 000‬פ"ג‬
‫מוליט ת"ר‬
‫שונית ת"ר‬
‫כמות‬
‫לדונם‬
‫ימי‬
‫המתנה‬
‫‪Qty. per‬‬
‫‪Dunam‬‬
‫‪Harvest‬‬
‫‪Interval‬‬
‫הערות‬
‫‪Comments‬‬
‫‪0.0-2.0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Also effective against Agrotis sp.‬‬
‫‪TEFLUBENZURON‬‬
‫‪0.07%‬‬
‫‪00‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫איפון ג"מ‬
‫טיפיקי ג"ר‬
‫‪DINOTEFURAN‬‬
‫‪FLONICAMID‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪10‬‬
‫אפלורד ת"ר‬
‫‪BUPROFEZIN‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫אקטרה ת"ר‬
‫‪THIAMETHOXAM‬‬
‫‪0.02%‬‬
‫‪01‬‬
‫‪THIACLOPRID‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪THIACLOPRID‬‬
‫‪0.02%‬‬
‫‪0.02%‬‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫‪ACETAMIPRID‬‬
‫‪0.02%‬‬
‫‪10‬‬
‫)‪SODIUM FLUOSILICATE (bait‬‬
‫‪ Kg‬ק"ג‬
‫יעיל גם כנגד אגרוטיס‪.‬‬
‫‪000‬‬
‫‪01‬‬
‫בריסוס‪ .‬המינון בהגמעה‪ 5.0 :‬סמ"ק‬
‫לעץ‪.‬‬
‫‪Rate for percolation: 0.2 cc per tree.‬‬
‫ציקדות‬
‫‪Empoasca‬‬
‫ביסקיה ‪045‬‬
‫תש"מ‬
‫קליפסו ת"ר‬
‫קלימרה ת"ר‬
‫מוספילן‬
‫לריסוס ת"נ‬
‫מפיסטו ת"נ‬
‫סיזר ת"ר‬
‫סטרטר ת"מ‬
‫קונפידור ת"ר‬
‫ווארנט ת"ר‬
‫קודקוד ת"ר‬
‫קוהינור ת"ר‬
‫קונפידנס ת"ר‬
‫אימקסי ת"ר‬
‫סייפן ת"ר‬
‫פרותיאוס‬
‫תש"מ‬
‫‪THIACLOPRID‬‬
‫‪BIFENTHRIN‬‬
‫‪0.02%‬‬
‫‪BIFENTHRIN‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪IMIDACLOPRID‬‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫‪0.0-0.0‬‬
‫‪Cc/tree‬‬
‫ס‪/‬עץ‬
‫‪00‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫לא לארה"ב‬
‫לא לארה"ב‬
‫ריסוס אחד בעונה‪.‬‬
‫‪One application per season.‬‬
‫לאחר הבציר ניתן לשלב עם ‪0% EOS‬‬
‫להגברת ההדברה‪.‬‬
‫עד שני טיפולים בעונה‪ .‬גפן יין‪.‬‬
‫‪Up to two applications per season.‬‬
‫בהגמעה‪ .‬עלולים לעודד אקריות‪ .‬ידבירו‬
‫גם תריפס‪ .‬אין ליישם בזמן הפריחה‬
‫מחשש לפגיעה בדבורים‪.‬‬
‫‪Percolation. May enhance Acaries population. Also‬‬
‫‪effective against Thrips. Do not apply at‬‬
‫‪blossoming.‬‬
‫לא לארה"ב ולא לרוסיה‬
‫ליישום בגפן לא נושאת פרי בלבד‪,‬עד גיל‬
‫‪.3‬‬
‫‪DELTAMETHRIN +‬‬
‫‪THIACLOPRID‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫>>>‬
‫רופאסט ת"ש‬
‫‪ACRINATHRIN‬‬
‫‪0.06%‬‬
‫‪00‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫תריפס‬
‫קליפורני‬
‫מסורול ת"ר‬
‫‪METHIOCARB‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫>>>‬
‫לא לארה"ב‬
‫הטיפול מתחילת פריחה ועד חנטה‪.‬‬
‫‪Frankliniella‬‬
‫‪occidentalis‬‬
‫רופאסט ת"ש‬
‫‪ACRINATHRIN‬‬
‫‪0.06%‬‬
‫‪00‬‬
‫‪Use on un-bearing trees only.‬‬
‫‪Use during blooming.‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית‬
‫מינימום בלבד‪ .‬עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪)2‬רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבים המיועדים ו ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Grapes for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page No.‬‬
‫‪4‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪14‬‬
‫טימור ‪ C‬ת"מ‬
‫תריפס אדום‬
‫‪Retithrips‬‬
‫‪syriacus‬‬
‫‪Melaleuca alternifolia +‬‬
‫‪Sophora sp.+ Natural Pyrethrin‬‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪FLUAZINAM‬‬
‫‪0.0‬‬‫‪0.00%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪PYRIMETHANIL‬‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪01‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪01‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪01‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪BOSCALID +‬‬
‫‪PYRACLOSTROBIN‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪20‬‬
‫‪FLUAZINAM‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪FENBUCONAZOLE‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪01‬‬
‫‪PYRIMETHANIL‬‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪01‬‬
‫‪FENHEXAMID‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪CYPRODINIL +‬‬
‫‪FLUDIOXONIL‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0‬‬‫‪0.2%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪01‬‬
‫אוהיו ת"ר‬
‫אספרגילוס‬
‫‪Aspergillus spp‬‬
‫מיתוס ת"נ‬
‫פירוס ת"ר‬
‫סוויץ' ג"ר‬
‫‪CYPRODINIL +‬‬
‫‪FLUDIOXONIL‬‬
‫‪CYPRODINIL +‬‬
‫‪FLUDIOXONIL‬‬
‫‪BOSCALID +‬‬
‫‪PYRACLOSTROBIN‬‬
‫סוואנה ת"ר‬
‫סיגנום ג"ר‬
‫שמר ג"ר‬
‫‪Metschnikowia fructicola‬‬
‫בליס ‪ 33‬ג"ר‬
‫בוטריטיס‬
‫‪Botrytis cinerea‬‬
‫אוהיו ת"ר‬
‫אינדר ‪EW‬‬
‫ת"ש‬
‫מיתוס ת"נ‬
‫פירוס ת"ר‬
‫טלדור ‪055‬‬
‫ת"ר‬
‫סוויץ' ג"ר‬
‫רובראל א"ר‬
‫שמר ג"ר‬
‫‪IPRODIONE‬‬
‫‪Metschnikowia fructicola‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫לא לארה"ב‬
‫לא לארה"ב‬
‫לא לרוסיה‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית‬
‫מינימום בלבד‪ .‬עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪)2‬רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבים המיועדים ו ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Grapes for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page No.‬‬
‫‪5‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪14‬‬
‫הפגע‬
‫‪Pest‬‬
‫שיטות ותכשירי‬
‫הדברה‬
‫ימי‬
‫המתנה‬
‫שם גנרי‬
‫כמות לדונם‬
‫‪Generic Name‬‬
‫‪Qty. per Dunam‬‬
‫‪Harvest‬‬
‫‪Interval‬‬
‫אוהיו ת"ר‬
‫‪FLUAZINAM‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫>>>‬
‫מנצידן א"ר‬
‫מנצידן ג"ר‬
‫סנקוזב א"ר‬
‫סנקוזב ג"ר‬
‫‪MANCOZEB‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪Method & Pesticide‬‬
‫‪Brand Name‬‬
‫הערות‬
‫‪Comments‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫חודש לפני לבלוב צפוי‪ .‬בשילוב עם שמן‬
‫‪One month before budding.‬‬
‫מינרלי‪.‬‬
‫‪Combined with mineral oil.‬‬
‫זרוע מתה‬
‫‪Phomopsis‬‬
‫‪viticola‬‬
‫לא לרוסיה‬
‫>>>‬
‫‪MANCOZEB‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫לא לרוסיה ‪CAPTAN‬‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪0.000%‬‬
‫>>>‬
‫>>>‬
‫>>>‬
‫‪00‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪01‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0.000%‬‬
‫‪00‬‬
‫אלייט א"ר‬
‫גאוס ג"ר‬
‫‪PHOSETYL - AL‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪01‬‬
‫‪PHOSETYL - AL‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪01‬‬
‫אצילון גולד‬
‫קומבי ג"ר‬
‫‪FOLPET +‬‬
‫‪METALAXYL-M‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫>>>‬
‫גאוס אקסטרה‬
‫ג"ר‬
‫‪FOLPET +FOSETHYL‬‬‫‪AL‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫>>>‬
‫כשותית‬
‫הגפן‬
‫אקרובט ‪ 90‬ג"ר‬
‫‪Plasmopara‬‬
‫‪viticola‬‬
‫‪DIMETHOMORPH +‬‬
‫‪MANCOZEB‬‬
‫‪DIMETHOMORPH‬‬
‫‪0.0-0.2%‬‬
‫‪01‬‬
‫לא לרוסיה‬
‫דיימונד ת"מ‬
‫‪ 0.00 Gr.‬גר'‬
‫‪01‬‬
‫היישום בשילוב קנון ‪ 5.3%‬על פי‬
‫תווית‪.‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪01‬‬
‫‪COPPER OXYCHLORIDE +‬‬
‫‪POTASSIUM PHOSPHITE‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫טימורקס גולד ת"מ‬
‫‪Melaleuca alternifolia‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫מרק בורדו (גפרת‬
‫נחושת ‪ +‬סיד כבוי)‬
‫‪COPPER SULPHATE +‬‬
‫‪LIME‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫>>>‬
‫מנקו די גרגרי‬
‫מרפאן ‪ 05‬א"ר‬
‫קפיטן ג"ר‬
‫פלינט ג"ר‬
‫אצן ג"ר‬
‫בליס ‪ 33‬ג"ר‬
‫פלינט ג"ר‬
‫לא לרוסיה‬
‫‪ CAPTAN‬לא לרוסיה‬
‫‪TRIFLOXYSTROBIN‬‬
‫‪DIMETHOMORPH‬‬
‫‪BOSCALID +‬‬
‫‪PYRACLOSTROBIN‬‬
‫‪TRIFLOXYSTROBIN‬‬
‫ריסוס עד ראשית הפריחה‪.‬‬
‫‪Use until blooming.‬‬
‫לא לארה"ב ולא לרוסיה‬
‫ריסוס עד ראשית הפריחה בלבד‪.‬‬
‫לא יותר משני ריסוסים בעונה‪.‬‬
‫‪Use until blooming.‬‬
‫לא לארה"ב ולא לרוסיה‬
‫ריסוס עד ראשית הפריחה בלבד‪.‬‬
‫לא יותר משני ריסוסים בעונה‪.‬‬
‫‪Use until blooming‬‬
‫‪Combined with POTASSIUM PHOSPHITE‬‬
‫‪according to label.‬‬
‫אתלט ג"ר‬
‫ספינקס ת"ר‬
‫הרקולס ת"ר‬
‫‪DIMETHOMORPH‬‬
‫מנקו‪-‬די גרגרי‬
‫‪MANCOZEB‬‬
‫לא לרוסיה‬
‫מנקוזן א"ר‬
‫מרפאן ‪ 05‬א"ר‬
‫מילור א"ר‬
‫סנדומיל א"ר‬
‫‪MANCOZEB‬‬
‫לא לרוסיה‬
‫לא לרוסיה ‪CAPTAN‬‬
‫‪MANCOZEB +‬‬
‫‪METALAXYL‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪0.0-0.20%‬‬
‫בתוספת קיפ ‪.5.3%‬‬
‫‪Combined with MONOPOTASSIUM‬‬
‫‪PHOSPHITE.‬‬
‫‪ 0%‬מכל רכיב‪.‬‬
‫‪1% of each component.‬‬
‫ריסוס עד ראשית הפריחה‪.‬‬
‫>>>‬
‫‪Use until blooming‬‬
‫>>>‬
‫‪20‬‬
‫לא לרוסיה‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית‬
‫מינימום בלבד‪ .‬עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪)2‬רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבים המיועדים ו ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Grapes for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page No.‬‬
‫‪6‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪14‬‬
‫‪TRIBASIC COPPER‬‬
‫‪SULFATE‬‬
‫‪BOSCALID +‬‬
‫‪PYRACLOSTROBIN‬‬
‫‪FENAMIDONE +‬‬
‫‪MANCOZEB‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0.070%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪20‬‬
‫לא לרוסיה‬
‫‪AZOXYSTROBIN‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪00‬‬
‫לא לרוסיה‬
‫‪TRIFLOXYSTROBIN‬‬
‫‪0.000%‬‬
‫‪00‬‬
‫‪POTASSIUM‬‬
‫‪PHOSPHITE‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪MONOPOTASSIUM‬‬
‫‪PHOSPHITE‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪2‬‬
‫רידומיל גולד‬
‫‪ MZ‬ג"ר‬
‫‪COPPER OXYCHLORIDE‬‬
‫‪+ METALAXYL-M‬‬
‫‪ 000 Gr.‬גר'‬
‫‪20‬‬
‫פונגורן א"ר‬
‫פונגורן ת"ר‬
‫פרסול א"ר‬
‫‪COPPER HYDROXIDE‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪COPPER HYDROXIDE‬‬
‫‪DIMETHOMORPH +‬‬
‫‪PYRACLOSTROBIN‬‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪01‬‬
‫נחושתן ת"ר‬
‫סיגנום ג"ר‬
‫סכיור ג"ר‬
‫עמיסטר ת"ר‬
‫זאוס ת"ר‬
‫מירדור ת"ר‬
‫פלינט ג"ר‬
‫פוספירון ת"נ‬
‫קנון ‪ 05‬ת"נ‬
‫קורדון ת"נ‬
‫קיפ ת"נ‬
‫קוצייד ‪ 0555‬ג"ר‬
‫קאבריו ת"מ‬
‫‪0.0%‬‬
‫יש להתחיל את הטיפולים לפני הופעת‬
‫המחלה‪.‬‬
‫‪Start applications before disease appearance.‬‬
‫לא לרוסיה‬
‫לא יותר משני ריסוסים בעונה‪.‬‬
‫‪Up to two applications per season.‬‬
‫בשילוב עם פוספירון ‪.5.0%‬‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית‬
‫מינימום בלבד‪ .‬עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪)2‬רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבים המיועדים ו ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Grapes for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page No.‬‬
‫‪7‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪14‬‬
‫הפגע‬
‫‪Pest‬‬
‫שיטות ותכשירי‬
‫הדברה‬
‫‪Method & Pesticide Brand‬‬
‫‪Name‬‬
‫שם גנרי‬
‫כמות לדונם‬
‫‪Generic Name‬‬
‫‪Qty. per Dunam‬‬
‫יש להחליף בין תכשירים מקבוצות כימיות שונות‬
‫ימי‬
‫המתנה‬
‫הערות‬
‫‪Comments‬‬
‫‪Harvest‬‬
‫‪Interval‬‬
‫(ראה אותיות)‪.‬‬
‫‪Use fungicides of different chemical groups (see letters).‬‬
‫בריסוס על קימחון קיים יש‬
‫לשלבו עם קומולוס‪.‬‬
‫וויואנדו ת"ר‬
‫‪METRAFENONE‬‬
‫‪5.53%‬‬
‫‪03‬‬
‫‪U‬‬
‫טופנקו ‪ 055‬ת"מ‬
‫‪PENCONAZOLE‬‬
‫‪5.500%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪A‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫אופיר ‪ 0555‬ת"ש‬
‫‪PENCONAZOLE‬‬
‫‪5.500%‬‬
‫‪PENCONAZOLE‬‬
‫‪5.53%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪A‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫‪A‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫‪QUINOXYFEN‬‬
‫‪5.50%‬‬
‫קרטן סטאר ת"מ‬
‫‪MEPTYLDINOCAP‬‬
‫‪5.54%‬‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫‪C‬‬
‫שריף סופר ת"מ‬
‫‪MEPTYLDINOCAP+‬‬
‫‪MYCLOBUTANIL‬‬
‫‪5.53-5.0%‬‬
‫‪00‬‬
‫‪C‬‬
‫‪FENBUCONAZOLE‬‬
‫‪5.54%‬‬
‫‪TRIADIMENOL‬‬
‫‪5.50%‬‬
‫‪04‬‬
‫‪00‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪NEEM OIL +‬‬
‫‪VEGETABLE OIL‬‬
‫‪TETRACONAZOLE‬‬
‫‪5.3%‬‬
‫‪3‬‬
‫‪F‬‬
‫‪5.54%‬‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫‪A‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪5.4%‬‬
‫‪ 0-4 kg‬ק"ג‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪C‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪3‬‬
‫‪C‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪5.7%-5.4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪C‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪5.0%‬‬
‫‪5.0%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪5.7%‬‬
‫‪0% - 5.0%‬‬
‫‪5.0%‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫עומר ת"מ‬
‫אורון ת"מ‬
‫אביר ת"ר‬
‫קמחון הגפן‬
‫‪Uncinula‬‬
‫‪necator‬‬
‫‪If Mildew already exist,‬‬
‫‪combine with Cumulus‬‬
‫)‪(SULFUR‬‬
‫אינדר ‪ EW‬ת"ש‬
‫באיפידן ת"מ‬
‫שביט ת"מ‬
‫גניקן ת"מ‬
‫דומארק ת"מ‬
‫דומארק קומבי‬
‫א"ר‬
‫גופריתר ת"ר‬
‫גפרביק ‪ 75‬אב'‬
‫גפרטיב א"ר‬
‫גופרכל א"ר‬
‫‪TETRACONAZOLE +‬‬
‫‪SULPHUR‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫הליוגופרית ת"נ‬
‫סולפרון ת"ר‬
‫קומולוס ג"ר‬
‫סולפוזול ג"ר‬
‫מיקרוטיול ג"ר‬
‫סופה ת"ר‬
‫טימור ת"מ‬
‫טימורקס גולד‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪Melaleuca alternifolia‬‬
‫‪Melaleuca alternifolia‬‬
‫‪5.3%‬‬
‫‪H‬‬
‫אסור לשימוש בחממות‬
‫ובבתי צמיחה‪.‬‬
‫‪Prohibited for use in‬‬
‫‪greenhouses.‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫לא לארה"ב‬
‫‪A+C‬‬
‫‪C‬‬
‫חשש לצריבות‬
‫בטמפרטורות גבוהות‬
‫ויובש‪.‬‬
‫‪May cause foliage & berries burns.‬‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית‬
‫מינימום בלבד‪ .‬עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪)2‬רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבים המיועדים ו ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Grapes for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page No.‬‬
‫‪8‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪14‬‬
‫טליוס ת"מ‬
‫כפיר ת"מ‬
‫מור א"מ‬
‫‪5.50%‬‬
‫‪5.3%‬‬
‫‪00‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪CYFLUFENAMID‬‬
‫‪5.50%‬‬
‫‪TEBUCONAZOLE +‬‬
‫‪TRIFLOXYSTROBIN‬‬
‫‪5.500%‬‬
‫‪03‬‬
‫‪7‬‬
‫‪A+B‬‬
‫‪KRESOXIM METHYL‬‬
‫‪5.50%‬‬
‫‪00‬‬
‫‪B‬‬
‫‪BOSCALID +‬‬
‫‪PYRACLOSTROBIN‬‬
‫‪5.500%‬‬
‫‪MYCLOBUTANIL‬‬
‫‪5.500%‬‬
‫‪5.53%‬‬
‫‪5.0%‬‬
‫‪PROQUINAZID‬‬
‫‪NEEM OIL + Plant Oil‬‬
‫‪POTASSIUM HYDROGEN‬‬
‫‪CARBONATE + COPPER‬‬
‫‪SULFATE‬‬
‫נץ ת"ש‬
‫נתיבו ‪ 70‬ת"ר‬
‫המשך‪:‬‬
‫סטרובי ג"ר‬
‫סיגנום ג"ר‬
‫סיסטאן ‪ 04‬ת"מ‬
‫ראלי ‪ 05‬ת"ש‬
‫סרנייד ‪ ASO‬ת"ר‬
‫סקור ת"מ‬
‫בוגירון ת"מ‬
‫סקוטר ת"מ‬
‫סקיפר ת"מ‬
‫‪0%‬‬
‫‪H‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪I‬‬
‫‪DIFENOCONAZOLE‬‬
‫‪5.500-5.50%‬‬
‫‪9‬‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40‬‬
‫‪A‬‬
‫‪DIFENOCONAZOLE‬‬
‫‪5.500%‬‬
‫‪40‬‬
‫‪A‬‬
‫‪MYCLOBUTANIL‬‬
‫‪Bacillus Subtilis‬‬
‫עמיסטר ת"ר‬
‫זאוס ת"ר‬
‫מירדור ת"ר‬
‫עמיעוז ת"ר‬
‫‪AZOXYSTROBIN‬‬
‫‪5.50%‬‬
‫‪00‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫‪K+B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪J‬‬
‫‪B‬‬
‫פוליקור ת"מ‬
‫אוריוס ת"ש‬
‫פולירון ת"מ‬
‫טולדו ת"מ‬
‫טבוקול ת"מ‬
‫‪TEBUCONAZOLE‬‬
‫‪5.50%‬‬
‫‪35‬‬
‫‪A‬‬
‫טיפקס ג"ר‬
‫‪TEBUCONAZOLE‬‬
‫‪5.50%‬‬
‫‪35‬‬
‫‪A‬‬
‫פולאר ג"ר‬
‫פופאי ג"ר‬
‫‪POLYOXIN AL‬‬
‫‪5.500-5.50%‬‬
‫‪3‬‬
‫‪E‬‬
‫לא לרוסיה‬
‫לא לרוסיה‪.‬‬
‫לא לרוסיה‪.‬‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית‬
‫מינימום בלבד‪ .‬עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪)2‬רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבים המיועדים ו ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Grapes for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page No.‬‬
‫‪9‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪14‬‬
‫הפגע‬
‫‪Pest‬‬
‫שיטות ותכשירי‬
‫הדברה‬
‫‪Method & Pesticide‬‬
‫‪Brand Name‬‬
‫ימי‬
‫המתנה‬
‫שם גנרי‬
‫כמות לדונם‬
‫‪Generic Name‬‬
‫‪Qty. per Dunam‬‬
‫‪Harvest‬‬
‫‪Interval‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.02%‬‬
‫‪0.000%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪00‬‬
‫‪B‬‬
‫‪20‬‬
‫‪K+B‬‬
‫‪A‬‬
‫המשך‪:‬‬
‫פרלין ג"ר‬
‫פרלין סופר א"ר‬
‫פלינט ג"ר‬
‫‪TRIFLOXYSTROBIN‬‬
‫קמחון הגפן‬
‫קוליס ‪ 355‬ת"ר‬
‫‪BOSCALID +‬‬
‫‪KRESOXIM METHYL‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫רוביגן ת"מ‬
‫‪FENARIMOL‬‬
‫‪0.02%‬‬
‫‪20‬‬
‫אוהיו ת"ר‬
‫‪FLUAZINAM‬‬
‫‪0.0-0.00%‬‬
‫סוויץ ג"ר‬
‫‪CYPRODINIL +‬‬
‫‪FLUDIOXNIL‬‬
‫‪BOSCALID +‬‬
‫‪PYRACLOSTROBIN‬‬
‫‪IPRODIONE‬‬
‫‪IPRODIONE‬‬
‫‪20‬‬
‫‪01‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.0-0.2%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.02%-0.01‬‬
‫‪00‬‬
‫סמ"ק ל‪ 055-‬ל'‬
‫‪01‬‬
‫‪01‬‬
‫‪Uncinula‬‬
‫‪necator‬‬
‫ריזופוס‬
‫‪Rhisopus‬‬
‫‪stolonifer‬‬
‫‪POLYOXIN B‬‬
‫‪POLYOXIN B‬‬
‫סיגנום ג"ר‬
‫רובראל א"ר‬
‫רודיון ת"ר‬
‫אתרל ת"נ‬
‫‪ETHEPHON‬‬
‫ברלקס ‪ 45‬ת"נ‬
‫‪GIBBERELLIC ACID‬‬
‫ברלקס ‪ SG 45‬ג"מ‬
‫ג'יברלון ת"נ‬
‫ביג ג'יב ת"נ‬
‫‪GIBBERELLIC ACID‬‬
‫‪GIBBERELLIC ACID‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪10-00‬‬
‫‪0.0-00 Gr‬‬
‫‪07.0-000‬‬
‫גר'‬
‫‪ Cc‬סמ"ק‬
‫ויסות‬
‫צמיחה‬
‫טיבג ת"נ‬
‫‪GIBBERELLIC ACID‬‬
‫‪Growth‬‬
‫‪regulation‬‬
‫פרו ג'יב ‪ 4‬ת"נ‬
‫‪GIBBERELLIC ACID‬‬
‫‪10-020‬‬
‫פרו ג'יב ‪ 45‬ג"ר‬
‫‪GIBBERELLIC ACID‬‬
‫‪00-10‬‬
‫פרוטון ‪ 05‬ג'"ר‬
‫‪S-ABSCISIC ACID‬‬
‫סיפיון ת"מ‬
‫גוליבר ת"מ‬
‫דורמקס ת"נ‬
‫דורסי ת"נ‬
‫משטחים‬
‫וחומרי עזר‬
‫‪adjuvants‬‬
‫אולטרא פיין שמן‬
‫טריטון ‪ X-055‬ת"נ‬
‫משטח ‪ BB5‬ת"נ‬
‫משטח ‪ L-77‬ת"נ‬
‫‪CYANAMIDE‬‬
‫‪HYDROGEN CYANAMIDE‬‬
‫‪PARAFFINIC OIL‬‬
‫‪01‬‬
‫סמ"ק ל‪ 055-‬ל'‬
‫‪01‬‬
‫סמ"ק ל‪ 055-‬ל'‬
‫‪01‬‬
‫‪ ppm‬ח"מ‬
‫‪01‬‬
‫סמ"ק ל‪ 055-‬ל'‬
‫‪7‬‬
‫‪000-200‬‬
‫‪–0.00%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪1%-0%‬‬
‫‪1%-0%‬‬
‫‪E‬‬
‫בתוספת טריטון ‪.055-X‬‬
‫‪E‬‬
‫עד ‪ 0‬ריסוסים בשנה ולא‬
‫ברציפות‪.‬‬
‫לא לארה"ב ולא לרוסיה‬
‫לא לארה"ב‬
‫לא לרוסיה‬
‫לא לרוסיה‬
‫שימוש רק בזנים פליים וקרימזון‪.‬‬
‫הנחיות שימוש‪ :‬ראה בתוית‪.‬‬
‫‪Use only on Flame & Crimson varieties.‬‬
‫‪See manufacturer's instructions.‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫בתוספת משטח‪ .‬המינון בהתאם לזן‬
‫ולמועד‪ ,‬ראה תוית‪.‬‬
‫‪+ Surfactant. The rate is according to the‬‬
‫‪variety and timing, see label.‬‬
‫בשילוב טריטון‪.‬‬
‫ראה פירוט זנים בתוית‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫לא לארה"ב‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪OCTYL PHENYL‬‬
‫‪POLYETHER ALCOHOL‬‬
‫‪0.0-0.020%‬‬
‫‪ALKYL PHENOXY‬‬
‫‪POLYETHYLENE ETHANOL‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0.00%‬‬‫‪0.020%‬‬
‫‪DIMETHYL‬‬
‫‪POLYSILOXANES‬‬
‫‪Comments‬‬
‫‪Up to 2 applications per year.‬‬
‫‪07-70‬‬
‫‪FORCHLORFENURON‬‬
‫הערות‬
‫כתוספת לתכשיר ג'יברלין ואתרל‪.‬‬
‫בשילוב עם גפרת ברזל‪.‬‬
‫‪+ FERROUS SULPHATE‬‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית‬
‫מינימום בלבד‪ .‬עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪)2‬רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבים המיועדים ו ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Grapes for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page No.‬‬
‫‪10‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪14‬‬
‫הפגע‬
‫‪Pest‬‬
‫שיטות ותכשירי‬
‫הדברה‬
‫‪Method & Pesticide‬‬
‫‪Brand Name‬‬
‫אירוסטרין גרגרי‬
‫שם גנרי‬
‫כמות לדונם‬
‫‪Generic Name‬‬
‫‪Qty. per Dunam‬‬
‫‪Fe-EDDHA‬‬
‫ימי‬
‫המתנה‬
‫‪Harvest‬‬
‫‪Interval‬‬
‫הערות‬
‫‪Comments‬‬
‫‪600-0000‬‬
‫‪ Gr.‬גרם‬
‫בוליקל גרגרי‬
‫‪Fe-EDDHMA‬‬
‫‪000-0000‬‬
‫‪ Gr.‬גרם‬
‫גאו גולד ‪L 4.0‬‬
‫‪Fe-EDDHA‬‬
‫ת"נ‬
‫ריפוי מחלות גאו גולד ‪ 9‬ת"ק‬
‫חסר‬
‫‪Micro-Elements‬‬
‫רקבון‬
‫‪Rot‬‬
‫‪Fe-EDDHA‬‬
‫ליבפר ‪ PS‬א"מ‬
‫סקווסטרן גרגרי‬
‫‪Fe-EDDHA‬‬
‫פיקסול ‪ 305‬ת"נ‬
‫‪EDDHAS‬‬
‫פיקסול ‪ 955‬אב'‬
‫‪EDDHAS‬‬
‫קלנטרן ‪ 005‬ת"נ‬
‫קרסקל גרגרי‬
‫גפרת ברזל א"מ‬
‫‪Fe-EDDHA‬‬
‫‪Fe-EDDHA‬‬
‫‪FERROUS SULPHATE‬‬
‫סרנייד ‪ ASO‬ת"ר‬
‫‪Bacillus Subtilis‬‬
‫‪600-0200‬‬
‫המינון למטע מבוגר‪ 3-9 :‬סמ"ק‬
‫לעץ‪.‬‬
‫‪000-0000‬‬
‫המינון למטע מבוגר‪ 0.0-0 :‬גר' לעץ‪.‬‬
‫‪Rate for grown plantation:‬‬
‫‪3-9 Cc Per tree.‬‬
‫‪ Cc‬סמ"ק‬
‫‪Rate for grown plantation:‬‬
‫‪ Gr.‬גרם‬
‫‪2.5-5 Gr. Per tree.‬‬
‫‪00-00‬‬
‫‪ Gr/tree‬ג‪/‬עץ‬
‫‪00 C/t‬‬
‫‪00‬‬
‫ס‪/‬עץ‬
‫‪ Gr/tree‬ג‪/‬עץ‬
‫’‪ 0 L‬ליטר‬
‫‪0-0.0 Kg‬‬
‫‪0.0%-0.1%‬‬
‫ק"ג‬
‫בתוספת משטח ‪.L-77‬‬
‫‪+ Surfactant.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית‬
‫מינימום בלבד‪ .‬עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪)2‬רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבים המיועדים ו ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Grapes for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page No.‬‬
‫‪11‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪14‬‬
‫קוטלי עשבים – ‪Herbicides‬‬
‫להוראות מדויקות יש לעיין בתוית התכשיר לפני השימוש‪.‬‬
‫‪For specific instructions see the product label.‬‬
‫שם התכשיר‬
‫שם גנרי‬
‫כמות לדונם‬
‫שלב גידול‬
‫שלב עשב‬
‫הערות‬
‫‪Brand Name‬‬
‫‪Generic Name‬‬
‫‪Qty per Dunam‬‬
‫‪Crop Stage‬‬
‫‪Weed Stage‬‬
‫‪Comments‬‬
‫מ‪ 3 -‬שנים‬
‫עד ‪ 05‬ס"מ‬
‫אורורה ג"ר‬
‫איזיקטול‬
‫גליפורורה תש"מ‬
‫ספוטלייט ת"ש‬
‫‪CARFENTRAZONE‬‬
‫‪ETHYL‬‬
‫‪GLYPHOSATE‬‬
‫‪CARFENTRAZONE‬‬
‫‪ETHYL+ GLYPHOSATE‬‬
‫‪CARFENTRAZONE‬‬
‫‪ETHYL‬‬
‫גול ת"מ‬
‫גליגן ת"מ‬
‫אוקסיגל ת"מ‬
‫גליל ת"מ‬
‫‪OXYFLOURFEN‬‬
‫גלאון ת"מ‬
‫‪OXYFLOURFEN‬‬
‫‪0 Gr.‬‬
‫גרם‬
‫‪ 005-055 Gr‬גרם‬
‫מ‪ 3 -‬שנים‬
‫‪200-000‬‬
‫עד ‪ 05‬ס"מ‬
‫‪ Cc‬סמ"ק‬
‫‪0%‬‬
‫‪200-000‬‬
‫משנת נטיעה‬
‫‪ Cc‬סמ"ק‬
‫עד ‪ 05‬ס"מ‬
‫‪100-000‬‬
‫‪200-200‬‬
‫מנטיעה‬
‫ק"ה‬
‫‪GLUFOSINATE‬‬
‫‪AMMONIUM‬‬
‫‪GLUFOSINATE‬‬
‫‪AMMONIUM‬‬
‫‪GLYPHOSATE‬‬
‫‪200-0,000‬‬
‫מנטיעה‬
‫א"ה‬
‫‪200-600‬‬
‫מנטיעה‬
‫א"ה‬
‫‪0-0%‬‬
‫מגיל שנה‬
‫גאלופ ת"נ‬
‫טורנדו ת"נ‬
‫רונדומור ת"מ‬
‫רונדופז ת"נ‬
‫‪GLYPHOSATE‬‬
‫‪0-0%‬‬
‫מגיל ‪ 3‬שנים‬
‫גלייפוגן ת"נ‬
‫‪GLYPHOSATE‬‬
‫‪000-000‬‬
‫מגיל שנה‬
‫גלייפוס ת"נ‬
‫ראונדאפ מקס ג"מ‬
‫‪GLYPHOSATE‬‬
‫‪000-000‬‬
‫מגיל ‪ 3‬שנים‬
‫אמיר ת"ר‬
‫תבור ת"ר‬
‫בסטה ‪ 05‬ת"נ‬
‫פאסטר ת"נ‬
‫בסט‪-‬ביי ת"נ‬
‫ראונדאפ ת"נ‬
‫‪GLYPHOSATE‬‬
‫ראה הוראות בתווית‬
‫לגבי מינון‪.‬‬
‫אל תרסס ברוח ומנע מגע‬
‫עם חלקי הצמח הירוקים‬
‫למניעת צריבות בעלווה‪.‬‬
‫לשריפת חזירים בכרם‪.‬‬
‫‪ 9‬חודשים‬
‫לאחר נטיעה‬
‫‪OXYFLUORFEN +‬‬
‫‪PROPYZAMIDE‬‬
‫בשילוב תכ' גלייפוסט‪.‬‬
‫‪ Cc‬סמ"ק‬
‫‪ Cc‬סמ"ק‬
‫‪ Cc‬סמ"ק‬
‫‪ Cc‬סמ"ק‬
‫‪ Cc‬סמ"ק‬
‫‪ Cc‬סמ"ק‬
‫‪0.20-0.0%‬‬
‫ק"ה‬
‫אין לרסס החל‬
‫מחודשיים לפני הלבלוב‬
‫ובזמן הלבלוב‪.‬‬
‫אין לרסס בחממות‬
‫ובמבנים סגורים‪.‬‬
‫אין לרסס חודשיים לפני‬
‫לבלוב ובזמן לבלוב‪.‬‬
‫בעשבייה מעל ‪ 0‬עלים‬
‫אמיתיים ניתן לשלב‬
‫טייפון בהתאם לתווית‬
‫החומר‪.‬‬
‫מגיל שנה‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית‬
‫מינימום בלבד‪ .‬עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪)2‬רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבים המיועדים ו ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Grapes for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page No.‬‬
‫‪12‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪14‬‬
‫המשך‪:‬‬
‫קוטלי עשבים – ‪Herbicides‬‬
‫‪Cont.:‬‬
‫שם התכשיר‬
‫שם גנרי‬
‫כמות לדונם‬
‫שלב גידול‬
‫שלב עשב‬
‫הערות‬
‫‪Brand Name‬‬
‫‪Generic Name‬‬
‫‪Qty per Dunam‬‬
‫‪Crop Stage‬‬
‫‪Weed Stage‬‬
‫‪Comments‬‬
‫‪200-000‬‬
‫מגיל שנה‬
‫זומר ת"ר‬
‫אוקסיפסט ת"ר‬
‫גליידר ת"ר‬
‫גלנט סופר ת"מ‬
‫דגנול ‪ F‬ת"מ‬
‫דוריאן ‪ 35‬ג"מ‬
‫דיאורקס ת"ר‬
‫סאנדורון ת"ר‬
‫וידזול ת"נ‬
‫מגלן ת"ר‬
‫סטאר ת"מ‬
‫סטרייק א"ר‬
‫סלקט סופר ת"מ‬
‫חץ סופר ת"מ‬
‫פוקוס אולטרא ת"מ‬
‫קוורץ ת"ר‬
‫לגטו ת"ר‬
‫פאלקון ת"ר‬
‫שוהם (דיפלותר)‬
‫שוגון ת"מ‬
‫‪GLYPHOSATE +‬‬
‫‪OXYFLOURFEN‬‬
‫‪DIURON + GLYPHOSATE +‬‬
‫‪OXYFLUORFEN‬‬
‫‪HALOXYFOP R‬‬
‫‪METHYL‬‬
‫‪FLUAZIFOP-P- BUTYL‬‬
‫‪DIURON‬‬
‫‪DIURON‬‬
‫‪AMINOTRIAZOLE +‬‬
‫‪AMMONIUM‬‬
‫‪THIOCYANATE‬‬
‫‪PROPYZAMIDE‬‬
‫‪OXADIAZON‬‬
‫‪FLUMIOXAZIN‬‬
‫‪CLETHODIM‬‬
‫‪CYCLOXYDIM‬‬
‫‪DIFLUFENICAN‬‬
‫‪PROPAQUIZAFOP‬‬
‫‪ Cc‬סמ"ק‬
‫משנתיים‬
‫לאחר נטיעה‬
‫‪100 Cc‬‬
‫‪00-00‬‬
‫סמ"ק‬
‫אין לרסס בחממות‬
‫ובמבנים סגורים‪ -.‬מנע‬
‫האבסת בע"ח ‪ 00‬יום‬
‫מהריסוס‪.‬‬
‫‪ 05-35‬ס"מ‬
‫א"ה‬
‫‪ Cc‬סמ"ק‬
‫‪0.70%‬‬
‫‪200-000‬‬
‫‪ 0-05‬ס"מ‬
‫אין לרסס בחממות‪.‬‬
‫ק"ה‪/‬א"ה‬
‫‪ gr‬גרם‬
‫‪000-000‬‬
‫מ‪ 3 -‬שנים‬
‫‪0,000-000‬‬
‫מגיל שנתיים‬
‫‪ Cc‬סמ"ק‬
‫‪ Cc‬סמ"ק‬
‫מונע הצצה‬
‫ק"ה‬
‫‪200‬‬
‫‪ Cc‬סמ"ק‬
‫‪600 Cc‬‬
‫‪00-20‬‬
‫סמ"ק‬
‫‪ gr‬גרם‬
‫מהנטיעה‬
‫ק"ה‪/‬א"ה‬
‫מגיל שנה‬
‫‪ 05-45‬ס"מ‬
‫‪70-000‬‬
‫להמנע מריסוס על לבלוב‬
‫צעיר‪.‬‬
‫‪ 0-05‬ס"מ‬
‫לפני תפרחת‬
‫‪ Cc‬סמ"ק‬
‫‪020-100‬‬
‫‪ Cc‬סמ"ק‬
‫‪00 Cc‬‬
‫מגיל שנה‬
‫סמ"ק‬
‫עד ‪ 4‬עלים‬
‫‪00-200‬‬
‫‪ cc‬סמ"ק‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית‬
‫מינימום בלבד‪ .‬עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪)2‬רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבים המיועדים ו ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Grapes for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page No.‬‬
‫‪13‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪14‬‬
‫רשימת קיצורים וראשי תיבות‬
‫א"ה – אחרי הצצה‬
‫א"ז – אחרי זריעה‬
‫א"ש – אחרי שתילה‬
‫אב ‪ -‬אבקה ( ‪) DP‬‬
‫א"מ ‪ -‬אבקה מסיסה ( ‪) SP‬‬
‫א"ר ‪ -‬אבקה רטיבה ( ‪) WP‬‬
‫אל ‪ -‬ארוסול ( ‪) AE‬‬
‫ג ‪ -‬גרגרים ( ‪) GR‬‬
‫גז ‪ -‬גאז ( ‪) GA‬‬
‫גל ‪ -‬ג'ל ( ‪) GL‬‬
‫ג"מ ‪ -‬גרגרים מסיסים ( ‪) SG‬‬
‫ג"ר ‪ -‬גרגרים רחיפים ( ‪) WG‬‬
‫ח"ט ‪ -‬חומר טכני ( ‪) TC‬‬
‫ח"ג ‪ -‬חומר משחרר גאז ( ‪) GE‬‬
‫שן ‪ -‬שמן ( ‪) OL‬‬
‫שק ( ‪) SAC‬‬
‫ר"ת ‪ -‬תחליב רחיף ( ‪) SE‬‬
‫ת"ז ‪ -‬תרחיף זרים ( ‪) FS‬‬
‫ת"ח ‪ -‬תחליב (אמולסיה) ( ‪) E‬‬
‫ת"ש ‪ -‬תחליב שמן במים ( ‪) EW‬‬
‫ת"מ ‪ -‬תרכיז מתחלב ( ‪) EC‬‬
‫ת"י ‪ -‬תחליב מים בשמן ( ‪) EO‬‬
‫ת"נ ‪ -‬תרכיז נוזלי ( ‪) SL‬‬
‫ת"ק ‪ -‬תרחיף קפסולות ( ‪) CS‬‬
‫ת"ר ‪ -‬תרכיז רחיף ( ‪) SC‬‬
‫תש"מ – תרחיף שמן ( ‪) OD‬‬
‫ט"מ ‪ -‬טבליות מסיסות ( ‪) TB‬‬
‫מש ‪ -‬משחה ( ‪) PA‬‬
‫נל ‪ -‬נוזל ( ‪) L‬‬
‫נ"ז ‪ -‬נפח זעיר ביותר ( ‪) UL‬‬
‫ע"ק ‪ -‬עירפול קר ( ‪) KN‬‬
‫פת ‪ -‬פתילים ( ‪) PR‬‬
‫פנ ‪ -‬פתיון נוזלי ( ‪) RB‬‬
‫פ"ג ‪ -‬פתיון גרגרי ( ‪) GB‬‬
‫פ"ע ‪ -‬פתיון גרעינים ( ‪) AB‬‬
‫פ"מ ‪ -‬פתיון מרוכז ( ‪) CB‬‬
‫פתיתים ( ‪) WF‬‬
‫ק"ה – קדם הצצה‬
‫ק"ז – קדם זריעה‬
‫ק"ש – קדם שתילה‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית‬
‫מינימום בלבד‪ .‬עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪)2‬רשימת השאריות המרביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש בענבים המיועדים ו ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Grapes for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page No.‬‬
‫‪14‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪14‬‬

Similar documents