רשימת מקורות.pdf

Transcription

רשימת מקורות.pdf
‫רשימת מקורות‬
‫רשימת מקורות‬
‫איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫אל"י‪-‬האגודה להגנת הילד‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫בית הספר נוף אילות‪ ,‬קיבוץ אילות‪.‬‬
‫דניז נאון‪ ,‬ברנדה מורגנשטיין‪ ,‬מלכה שימעל וגלית ריבליס‪ ,‬ג'וינט מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי‪,‬‬
‫ילדים עם צרכים מיוחדים הערכת צרכים וכיסויים על ידי השירותים‪ ,‬ינואר ‪.0222‬‬
‫ד"ר יובל דרור‪ ,‬סער גרשון‪ ,‬ישראלים בעידן הדיגיטלי ‪ ,2102‬המסלול האקדמי המכללה למנהל‪ ,‬מאי ‪.0200‬‬
‫הכנסת‪ ,‬מרכז המחקר והמידע‪ ,‬טיפול הרשויות בילדי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט‪ ,‬אתי וייסבלאי‪ ,‬יולי‬
‫‪.0222‬‬
‫הכנסת‪ ,‬מרכז המחקר והמידע‪ ,‬לא ישראלים בישראל (זרים‪ ,‬עובדים זרים‪ ,‬פליטים‪ ,‬מסתננים ומבקשי‬
‫מקלט)‪ ,‬תמונת מצב‪ ,‬מכתב מנהלת תחום תכנון ומחקר ברשות האוכלוסין וההגירה‪ 6 ,‬בדצמבר ‪.0200‬‬
‫הכנסת‪ ,‬מרכז המחקר והמידע‪ ,‬פונדקאות בישראל ופונדקאות של ישראלים בחו"ל‪ :‬המצב הקיים והצגת‬
‫המלצות ועדה ציבורית לשינויו‪ ,‬אורלי אלמגור לוטן‪ ,‬מאי ‪.0200‬‬
‫הכנסת‪ ,‬מרכז המחקר והמידע‪ ,‬צריכת אלכוהול בקרב ילדים ובני נוער ויישום התכנית הלאומית לצמצום‬
‫הצריכה המופרזת של אלכוהול‪ ,‬כתבה‪ :‬מריה רבינוביץ'‪ 02 ,‬ביולי ‪.0200‬‬
‫הכנסת‪ ,‬מרכז המחקר והמידע‪ ,‬שיעורי ילדים במסגרות השמה חוץ ביתית‪ :‬סקירה משווה‪ ,‬מריה רבינוביץ‪,‬‬
‫דצמבר ‪ ,0202‬מתוך‪ :‬המתנה להשמה במסגרות חוץ‪-‬ביתיות לילדים ולנוער בסיכון ‪ ,‬אתי וייסבלאי‪ ,‬יוני‬
‫‪.0200‬‬
‫הכנסת‪ ,‬מרכז המחקר והמידע‪ ,‬שיעורי נשירה של תלמידים ממערכת החינוך‪ ,‬נובמבר ‪.0200‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ‪ , www.cbs.gov.il‬הודעה לעיתונות‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬אפיון הרשויות המקומיות ודירוג לפי הרמה החברתית‪-‬כלכלית של‬
‫האוכלוסייה ‪.0226‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬דו"ח פני העוני‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬הסקר החברתי ‪ ,2112‬שנים שונות‪.‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬טרם פורסם‪.0200 ,‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬מורשים לנהוג‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬משפחות ומשקי בית בישראל‪ ,‬לוח ה'‪ ,‬הודעה לעיתונות‪ 00 ,‬בפברואר‬
‫‪.0200‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬סקרי כח אדם‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬קובץ הרשויות המקומיות בישראל‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬שנתון סטטיסטי לישראל‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬תאונות דרכים עם נפגעים‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬תחום בריאות ותנועה טבעית‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫‪376‬‬
‫ילדים בישראל ‪2102‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬תחום דמוגרפיה‪ ,‬גף עליה והגירה‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬מגמות השינוי בממדי העוני ובאי‪-‬השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק‪ ,‬ממצאים‬
‫עיקריים‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬מינהל המחקר והתכנון‪ ,‬ממדי העוני ואי‪-‬השוויון בהתחלקות ההכנסות‪-‬ממצאים‬
‫עיקריים‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬מינהל המחקר והתכנון‪ ,‬ממדי העוני והפערים החברתיים‪-‬דו"ח שנתי‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬מינהל המחקר והתכנון‪ ,‬מערכת הביטחון הסוציאלי במבט בינלאומי‪ :‬ישראל‬
‫ומדינות ה‪.OECD-‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬מינהל המחקר והתכנון‪ ,‬עוני‪ ,‬חינוך ותעסוקה בחברה הערבית‪-‬בדווית‪ :‬מבט‬
‫השוואתי (אנגלית)‪ ,‬כתבו‪ -‬סלימן אבו בדר וד"ר דניאל גוטליב‪ ,‬יוני ‪.0222‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬מינהל המחקר והתכנון‪ ,‬ענף גמלאות נפגעי תאונות עבודה‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬מינהל המחקר והתכנון‪ ,‬קובץ דמי אבטלה‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬מינהל המחקר והתכנון‪ ,‬קובץ הבטחת הכנסה‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬מינהל המחקר והתכנון‪ ,‬קובץ חד‪-‬הוריות‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬מינהל המחקר והתכנון‪ ,‬קובץ ילד נכה‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬מינהל המחקר והתכנון‪ ,‬קובץ מקבלי דמי מזונות‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬מינהל המחקר והתכנון‪ ,‬קובץ קצבאות ילדים‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬מינהל המחקר והתכנון‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫המועצה הלאומית לשלום הילד‪ ,‬המרכז למחקר ופיתוח‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫המועצה הלאומית לשלום הילד‪ ,‬מרכז הילד והמשפט‪ ,‬פרוייקט ליווי קרבנות עבירה‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫המרכז לקידום מעמד האישה ע"ש רות ועמנואל רקמן‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬הפקולטה למשפטים‪ ,‬שנתון‬
‫נשים ומשפחה בישראל ‪ ,2112‬דו‪-‬שנתון סטטיסטי‪.0222 ,‬‬
‫המשרד לקליטת עלייה‪ ,‬אגף בכיר למערכות מידע‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫הסתדרות הנוער העובד והלומד‪ ,‬האיגוד המקצועי לילדים בני‪-‬נוער וצעירים‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫הרשות הלאומית למלחמה בסמים‪ ,‬דו"ח מחקר מסכם‪ :‬השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב בני נוער‬
‫ערבים בערים ערביות ובערים מעורבות בישראל‪ ,2101-‬לוח ‪ ,0‬ד"ר יוסי הראל‪ ,‬פרופ' פייסל עזאיזה‪ ,‬מירב‬
‫שהם‪ ,‬ד"ר חאלד אבו‪-‬עסבה‪.‬‬
‫הרשות הלאומית למלחמה בסמים‪ ,‬דו"ח מחקר מסכם ‪ :‬השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תושבי‬
‫מדינת ישראל‪ ,‬מחקר אפידמיולוגי‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫הרשות הלאומית למלחמה בסמים‪ ,‬דו"ח מחקר מסכם ‪ :‬השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תושבי‬
‫מדינת ישראל ‪ ,2112‬מאת ד"ר רחל בר המבורגר‪ ,‬ד"ר יעקב אזרחי‪ ,‬אילן רוזינר וד"ר רונית ניראל‪.0222 ,‬‬
‫הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול‪ ,‬ד"ר יוסי הראל‪-‬פיש‪-‬מדען ראשי‪ ,‬מצגת ניתוח משווה של‬
‫דפוסי שתיית אלכוהול בקרב בני נוער בישראל‪.0200 ,2112-2100 :‬‬
‫הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו‪ ,‬מכון מחקר "מדגם"‪ ,‬סקר עמדות בני נוער‪.0200 ,‬‬
‫מאגר מוחות‪-‬מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ‪ ,‬סקר דעת קהל בנושא‪ :‬התנדבות בני נוער עבור עמותת‬
‫לאורו נלך‪ ,‬יוני ‪.0202‬‬
‫מכון גיאוקרטוגרפיה‪ ,‬סקר פעילות ברשת הפייסבוק‪.2100 ,‬‬
‫‪376‬‬
‫רשימת מקורות‬
‫מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות‪ ,‬היחידה לחקר בריאות האישה והילד‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משטרת ישראל‪ ,‬המטה הארצי‪ ,‬יחידת נוער ומדור סטטיסטיקה‪ ,‬דו"חות שנתיים שנים שונות‪.‬‬
‫משטרת ישראל‪ ,‬מחלקת אסטרטגיה‪ ,‬מדור מחקר וסטטיסטיקה‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משטרת ישראל‪ ,‬מדור מחקר‪ ,‬אגף התנועה‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משטרת ישראל‪ ,‬מדור נעדרים‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משטרת ישראל‪ ,‬מחלקת אסטרטגיה‪ ,‬מדור מחקר וסטטיסטיקה‪ ,‬דו"חות שנתיים‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הביטחון‪ ,‬אגף השיקום‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הבריאות שירותי בריאות הציבור‪ ,‬המחלקה לאם לילד ולמתבגר‪ ,‬דו"ח נתונים לאומיים של תמותת‬
‫תינוקות בישראל‪.0202 ,‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬אגף המידע‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬אגף המידע‪ ,‬תחום מידע‪ ,‬מוסדות האשפוז והיחידות לטיפול יום בישראל‪.0222 ,‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬אגף המידע‪ ,‬מאגר אשפוזים‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬האגף לשירותי מידע ומחשוב‪ ,‬תחום מידע‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬המחלקה לאפידמיולוגיה‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬המחלקה לגנטיקה קהילתית‪ ,‬עיבודים מיוחדים‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬המחלקה להתפתחות הילד ושקומו‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות בישראל‪ ,‬מועצת הבריאות‪,‬‬
‫דו"ח התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬המרכז הישראלי לרישום סרטן ומחלות ממאירות אחרות‪.0200 ,‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬ועדת היגוי ארצית בנושא‪ :‬אלימות במשפ חה‪ ,‬התעללות מינית והזנחה של קטינים וחסרי‬
‫ישע‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬מכון לואיס‪ ,‬תל השומר‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬מרכז רפואי רמב"ם והפקולטה לרפואה בטכניון‪ ,‬המכון הארצי למידע רפואי בהרעלות‪,‬‬
‫שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬שירותי בריאות הנפש‪ ,‬המחלקה למידע והערכה‪ ,‬בריאות הנפש בישראל – שנתון‬
‫סטטיסטי‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬שירותי בריאות הנפש‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬שירותי בריאות הציבור‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬שירותי מידע ומחשוב‪ ,‬תחום מידע‪ ,‬מאגר מידע‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬שירותי מידע ומחשוב‪ ,‬תחום מידע‪ ,‬מאגר אשפוזים‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הדתות‪ ,‬הנהלת בתי הדין הרבניים ובתי הדין השרעיים והדרוזיים‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬האגף הבכיר לביטחון‪ ,‬בטיחות ושעת חירום‪ ,‬סיכום דו"חות ותאונות תלמידים במוסדות‬
‫חינוך‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬האגף לביטחון‪ ,‬בטיחות ושעת חירום‪ ,‬סיכום אירועי בטיחות במוסדות חינוך‪ ,‬תש"ע‪.‬‬
‫‪376‬‬
‫ילדים בישראל ‪2102‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬המינהל הפדגוגי‪ ,‬האגף לשירותי חינוך ורווחה‪ ,‬המחלקה לביקור סדיר ולמניעת נשירה‪,‬‬
‫שנים שונות‪.‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬המינהל הפדגוגי‪ ,‬המינהל לתקשוב ומערכות מידע‪ ,‬נתוני בחינות בגרות‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬המינהל לכלכלה ולתקציבים‪ ,‬תחום כלכלה וסטטיסטיקה‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬המינהל הפדגוגי‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬המינהל לחינוך התישבותי פנימייתי ועליית הנוער‪ ,‬האגף לקליטת והשמת תלמידים‬
‫בפנימיות‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬מחוז דרום‪ ,‬ספטמבר ‪.0200‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬מינהל חברה ונוער‪ ,‬אגף חברתי‪-‬קהילתי תלמידים ונוער‪ ,‬מפקחי מחוזות‪.0200 ,‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬מינהל תקשוב ומערכות מידע‪ ,‬עיבוד מיוחד‪.0200 ,‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬מנהלת אגף א'‪ ,‬פניות ותלונות הציבור וקו פתוח לתלמידים‪.0200 ,‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬ראמ"ה‪-‬הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך‪ ,‬מיצ"ב‪ ,‬ממצאי סקרי האקלים והסביבה‬
‫הפדגוגית‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬ראמ"ה‪-‬הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך‪ ,‬מצגת ניטור רמת האלימות בבתי הספר‬
‫על‪-‬פי דיווחי תלמידים‪ ,‬נתונים מתוך סקרי ניטור אלימות תשע"א ותשס"ט‪ ,‬פברואר ‪.0200‬‬
‫משרד המדע התרבות והספורט‪ ,‬המחלקה לספורט תחרותי‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד המשפטים‪ ,‬הנהלת בית המשפט‪ ,‬מחלקת מחקר‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד המשפטים‪ ,‬הנהלת בית המשפט‪ ,‬מחלקת מחקר‪ ,‬דו"חות והערכה‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד המשפטים‪ ,‬הנהלת בית המשפט‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד המשפטים‪ ,‬הנהלת בתי הדין השרעיים והדרוזים‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד המשפטים‪ ,‬הסנגוריה הציבורית‪ ,‬לשכת הסניגור הציבורי הארצי‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד המשפטים‪ ,‬הרשות המרכזית לטיפול בחטיפות ילדים על פי אמנת האג‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד המשפטים‪ ,‬נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות‪ ,‬אנשים עם מוגבלות בישראל ‪ ,2101‬מוגבלות‬
‫והשתלבות בחיי החברה בישראל‪ ,‬מבט השוואתי רב שנתי‪ .‬בעריכת‪ :‬אליהו בן משה‪ ,‬ליאורה רופמן וישראל‬
‫הבר‪.0200 ,‬‬
‫משרד המשפטים‪ ,‬פרקליטויות המחוזות‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מאגר מידע בתי הדין הרבניים‪ , www.rbc.gov.il ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מערך המחשוב‪.0200 ,‬‬
‫משרד הקליטה‪ ,‬עיבוד מיוחד (סוף שנת ‪. )0200‬‬
‫משרד הרווחה והשירותים החברתיים‪ ,‬אגף בכיר למחקר‪ ,‬תכנון והכשרה בתוך‪ :‬מכתבה של גב' אפרת‬
‫שרעבי‪ ,‬עו"ס‪ ,‬מרכזת הקשר כנסת‪-‬ממשלה למרכז המידע של הכנסת‪ 5 ,‬בדצמבר ‪.0200‬‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬אגף בכיר למחקר‪ ,‬תכנון והכשרה‪ ,‬סקירת השירותים החברתיים‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬אגף השיקום‪ ,‬השירות לעיוור‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬האגף לשירותים חברתיים ואישיים השירות לילד ולנוער‪ ,‬השירות לילד ולנוער‪ :‬נתונים על‬
‫ילדים בפנימיות תשס"ט ‪.0200 ,2118012‬‬
‫‪373‬‬
‫רשימת מקורות‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬השירות לילד ונוער‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬שירות לילד ונוער‪ ,‬מרכזת ארצית לנושא מרכזי חירום‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬השירות למען הילד‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬השירות למתבגרים צעירות וצעירים‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬השירות לפרט ולמשפחה‪ ,‬פקידת סעד ראשית לסדרי דין‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬השירות לפרט ולמשפחה‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬מאיירס‪-‬ג'ויינט מכון ברוקדייל‪ ,‬מרכז אנגלברג לילדים ולנוער‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬עיבוד נתוני יסוד‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬פיקוח ארצי בנושא אלימות במשפחה (מקלטים ודירות מעבר)‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬רופא ראשי‪ ,‬אגף לטיפול בבן אדם המפגר‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬רשות חסות הנוער‪.0200 ,‬‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬שירות האומנה‪.0200 ,‬‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬שירות המבחן לנוער‪ ,‬יחידת חקירות הילדים‪ ,‬חקירת ילדים המעורבים בעבירות מין‬
‫ואלימות בידי אחראי‪ ,‬דו"ח שנתי‪ ,‬עורכים‪ :‬רונית צור מפקחת ארצית וחיים ליבנה‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬שירות המבחן לנוער‪ ,‬קטינים בטיפול שירות המבחן לנוער‪ ,‬עורך חיים ליבנה‪ ,‬דו"חות‬
‫שונים‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‪ ,‬מנהל ההסדרה והאכיפה (אגף הרישוי)‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫נציבות שירות בתי הסוהר‪ ,‬מחלקת תכנון‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫עיריית תל אביב‪-‬יפו‪ ,‬מינהל החינוך‪ ,‬התרבות והספורט‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫עיריית תל אביב‪-‬יפו‪ ,‬מנהל השירותים החברתיים‪ ,‬האגף לבריאות הציבור‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫עירית אילת‪ ,‬מינהל החינוך‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫עירית ערד‪ ,‬מינהל החינוך‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫עמותת דרור בתי חינוך‪.0200 ,‬‬
‫ער"ן‪ ,‬סקר פניות לקו הילדים והנוער בער"ן‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫צה"ל‪ ,‬מינהל הגיוס‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫קופת חולים מאוחדת‪ ,‬מחלקת פרסום ושיווק‪.0200 ,‬‬
‫רשות הטבע והגנים‪ ,‬שנים שונות‪.‬‬
‫שירות בתי הסוהר‪.0200 ,‬‬
‫שירות בתי הסוהר ואוניברסיטת בר אילן‪ ,‬חוזרים למ אסר‪ ,‬רצידיביזם של אסירים פליליים משוחררי ‪0222‬‬
‫בישראל‪ ,‬בתוך‪ :‬עבירות‬
‫תנועת הכל חינוך‪ ,‬סקר שיעורים פרטיים‪ ,Panels Research ,‬אוגוסט ‪.0200‬‬
‫‪377‬‬
2102 ‫ילדים בישראל‬
Child MaltreatmentU.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children
and Families Administration on Children, Youth and Families Children’s Bureau, different
years.
OECD, Education at a Glance 2011, 2011.
UNICEF ,The State of the World's Children 2012, 2012.
UNITED NATIONS, DEMOGRAPHIC YEARBOOK, ‫שנים שונות‬.
WHO, European Detailed Mortality Database (EDMD)
376

Similar documents