מכירת אוטובוס תחבורה.pdf

Transcription

מכירת אוטובוס תחבורה.pdf
‫מועצה אזורית‬
‫מחלקת‬
‫מעלה יוסף‬
‫רכש‬
‫יום שלישי כ"ט ניסן תשע"ד‬
‫‪ 92‬אפריל ‪9102‬‬
‫הצעת מחיר מכירת אוטובוס‬
‫מועצה אזורית "מעלה יוסף" מבקשת בזאת הצעת מחיר למכירת אוטובוס‬
‫עפ"י הפרוט הבא‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫אוטובוס מסוג וולבו שוודיה‬
‫דגם ‪B10M‬‬
‫מס' רישוי ‪0025911‬‬
‫שנת יצור ‪0220‬‬
‫דגם מנוע ‪DH01A361‬‬
‫הנעה ‪2X9‬‬
‫סכום ההצעה כולל מע"מ __________________‬
‫שם המציע חתימה וחותמת _______________________‬
‫חוסן יערה לפידות מנות מעונה מתת נטועה עבדון עין‪-‬יעקב פקיעין‬
‫צוריאל שומרה שתולה‬
‫מועצה אזורית מעלה יוסף‬
‫גרנות הגליל ד‪.‬נ‪ .‬גליל מערבי ‪66272‬‬
‫טלפקס‪40-5549967 :‬‬
‫מייל‪:‬‬
‫מועצה אזורית‬
‫מחלקת‬
‫מעלה יוסף‬
‫רכש‬
‫תנאי השתתפות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫על המציע לתת הצעה כוללת מ‪.‬ע‪.‬מ‬
‫המועצה הינה גוף ללא מטרות רווח ולא תינתן חשבונית מכירה‬
‫ב‪.‬‬
‫לרוכש אלא קבלה בלבד‪.‬‬
‫על כל הצעה יש לרשום על המעטפה הצעת מחיר למכירת‬
‫ג‪.‬‬
‫אוטובוס‬
‫על המציע להפקיד במעטפת ההצעה צק' ערבות בגובה ‪ 01%‬מערך‬
‫ההצעה לטובת מועצה אזורית מעלה יוסף ללא הערות כל שהן‬
‫על השיק‪ .‬הערה‪ :‬הצעה ללא ערבות כמבוקש לא תידון כלל‪.‬‬
‫זוכה שהצעתו נתקבלה יבצע תשלום מלא תוך ‪ 5‬ימי עבודה מיום‬
‫ההודעה של המועצה שזכה ברכב‪.‬‬
‫במידה והזוכה לא שילם את סכום הזכייה כאמור לדלעיל‪ ,‬שיק‬
‫הערבות יחולט לטובת המועצה ולא יוחזר לזוכה‪ ,‬כמו כן הצעת‬
‫הזוכה תבוטל ורכב יצא למכרז חדש ו או יועבר להצעה הבאה הכל‬
‫לפי שיקול דעת ועדת הקניות של המועצה‪.‬‬
‫העברת בעלות תתבצע ע"ח הזוכה ולפני מסירת הרכב‪ ,‬לא יימסר‬
‫רכב ללא העברת בעלות וביטוח כחוק‪.‬‬
‫האוטובוס ימכר במצבו הנוכחי‪ ,‬ועל המציע לבוא‬
‫ולבדוק הרכב‪ ,‬בדיקת קונה בעצמו ועל אחריותו בתאום עם מנהל‬
‫מח' תחבורה מר שמולה יצחק טל' לתאום ‪ 12 - 2590325‬בשעות‬
‫העבודה הרגילות‪.‬‬
‫לא תתאפשר מסירת הרכב לבדיקה במכון כל שהוא‪.‬‬
‫את ההצעות יש למסור למזכירות המועצה לידי הגב' טל מזור‬
‫בימים א – ה בין השעות ‪2.11 – 02.11‬‬
‫מועד אחרון להגשת ההצעות ביום ה' בתאריך ‪02529102‬‬
‫עד השעה ‪09.11‬‬
‫בכבוד רב‬
‫עליזה כהן‬
‫מנהלת הרכש‬
‫חוסן יערה לפידות מנות מעונה מתת נטועה עבדון עין‪-‬יעקב פקיעין‬
‫צוריאל שומרה שתולה‬
‫מועצה אזורית מעלה יוסף‬
‫גרנות הגליל ד‪.‬נ‪ .‬גליל מערבי ‪66272‬‬
‫טלפקס‪40-5549967 :‬‬
‫מייל‪:‬‬

Similar documents