ארגון המורים העל יסודיים ﻣﻨﴻﺔ ﺍﳌﻌﳭﲔ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺋﻴﺔ

Comments

Transcription

ארגון המורים העל יסודיים ﻣﻨﴻﺔ ﺍﳌﻌﳭﲔ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺋﻴﺔ
‫ארגון המורים העל יסודיים‬
‫ﻣﻨﴻﺔ ﺍﳌﻌﳭﲔ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ‬
‫ﺋﻴﺔ‬
‫ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ﻳﴪﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﳭﲂ ﺑﺘﻨﻈﲓ ﺃﻳﺎﻡ ﺗﺮﻓﳱﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺠﲈﻡ ﰲ ﻓﻨﺎﺩﻕ‬
‫ﺭﺍﻗﻴﺔ ﰲ‪ :‬ﺍﻳﻼﺕ ‪ ,‬ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﻴﺖ ‪ ,‬ﻃﱪﻳﺎ‬
‫‪۲٤//۱۲‬‬
‫‪۲٤‬‬
‫‪۱۲//۲۰۱۳ – ۱۰‬‬
‫‪۱۰//۰۱‬‬
‫ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﱗ‪۰۱//۲۰۱٤ :‬‬
‫ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻨﴻﺔ ﺍﳌﻌﳭﲔ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﻋﺎﺋﻼﲥﻢ‬
‫סד‬
‫לילות מסובס‬
‫סיס ל ל‬
‫בסיס‬
‫ב‬
‫תמורה‬
‫ורה‬
‫מלון‬
‫שם המל‬
‫תא ך‬
‫ריך‬
‫שם המלון‬
‫תארריך‬
‫‪2195‬‬
‫‪195‬‬
‫‪209‬‬
‫‪091‬‬
‫‪91‬‬
‫‪2091‬‬
‫לאונרדו‬
‫דו‬
‫ללאונר‬
‫זורט‬
‫ריזו‬
‫ררויאל רי‬
‫איללת‬
‫הילטון‬
‫ה‬
‫מלכת ש א‬
‫בא‬
‫אילת‬
‫‪HB 29.112-1.1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2-5.1‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2195‬‬
‫‪5--8.11‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2195‬‬
‫‪2091‬‬
‫‪BB 29.12-1.1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1328‬‬
‫‪1264‬‬
‫‪5-8.1‬‬
‫‪BB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1328‬‬
‫‪1264‬‬
‫‪2-5.1‬‬
‫סובסד‬
‫מסו‬
‫סו‬
‫ות מ‬
‫לילות‬
‫ס לל‬
‫סיס‬
‫ס‬
‫בס‬
‫מורה‬
‫רה‬
‫תמ‬
‫‪HB 24‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪24-2‬‬
‫‪-26.‬‬
‫‪6 1122‬‬
‫‪2‬‬
‫‪728‬‬
‫‪693‬‬
‫‪2 5.‬‬
‫‪2‬‬‫‪51‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪13660‬‬
‫‪1295‬‬
‫‪5-8.‬‬
‫‪81‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10006‬‬
‫‪958‬‬
‫‪HB 24-226.12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪449‬‬
‫‪4288‬‬
‫‪HB 29‬‬
‫‪2 .112-1.11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪846‬‬
‫‪8005‬‬
‫‪BB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1649‬‬
‫‪1570‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2-5.11‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10071‬‬
‫‪1020‬‬
‫‪HB 24-27.12‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1135‬‬
‫‪35‬‬
‫‪10881‬‬
‫‪5-8.‬‬
‫‪5‬‬‫‪8.11‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪B‬‬
‫‪3‬‬
‫‪942‬‬
‫‪8988‬‬
‫‪2-5.1‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1167‬‬
‫‪1111‬‬
‫‪5-8‬‬
‫‪-8.1‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪786‬‬
‫‪7449‬‬
‫אן‬
‫דיא‬
‫מרידי‬
‫יים המללח‬
‫‪HB 24--266.12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1111‬‬
‫‪100588‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪B 299-331.‬‬
‫‪1 12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11111‬‬
‫‪1058‬‬
‫‪5‬‬
‫‪HB 244-26.12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪3‬‬
‫‪471‬‬
‫‪448‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪B 29.12-1.1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪910‬‬
‫‪867‬‬
‫‪86‬‬
‫הררו ס‬
‫דס‬
‫מלח‬
‫ים המ‬
‫‪HB 24-2‬‬
‫‪- 6.112‬‬
‫‪2‬‬
‫‪19902‬‬
‫‪18299‬‬
‫‪HB 29--31.112‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1902‬‬
‫‪18299‬‬
‫‪2-5.1‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1071‬‬
‫‪1020‬‬
‫‪HB 31.112-22.11‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1902‬‬
‫‪18299‬‬
‫‪5-8.1‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪878‬‬
‫‪836‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1902‬‬
‫‪18229‬‬
‫‪HB 24‬‬
‫‪2 -26.122‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5355‬‬
‫‪510‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪B 24-26..122‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12388‬‬
‫‪111799‬‬
‫‪HB 29.12‬‬‫‪2 1.1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10066‬‬
‫‪9 8‬‬
‫‪95‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪B 29‬‬
‫‪29-3‬‬
‫‪-331.122‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12388‬‬
‫‪111799‬‬
‫‪2-5.‬‬
‫‪2‬‬‫‪5.11‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1167‬‬
‫‪111111‬‬
‫‪HB 311.12‬‬‫‪HB‬‬
‫‪1 -2.1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12338‬‬
‫‪111799‬‬
‫‪5-8.1‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪942‬‬
‫‪897‬‬
‫‪AL 24-266.122‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12888‬‬
‫‪88‬‬
‫‪12227‬‬
‫‪2-5.1‬‬
‫‪2-‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪17713‬‬
‫‪1632‬‬
‫‪AL 29-3‬‬
‫‪- 1.122‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12888‬‬
‫‪12277‬‬
‫‪5-8.1‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1199‬‬
‫‪1142‬‬
‫‪11‬‬
‫‪4‬‬
‫יג אילת ‪5-8.1‬‬
‫יל ג‬
‫דו פרריוווו ל‬
‫נר ו‬
‫לאונר‬
‫‪A‬‬
‫‪AL‬‬
‫‪3‬‬
‫‪14244‬‬
‫‪13356‬‬
‫סר‬
‫קיס‬
‫קי‬
‫ק‬
‫ריה‬
‫טבררי‬
‫ב‬
‫‪HB 24‬‬
‫‪24-226.‬‬
‫‪6.12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪985‬‬
‫‪9388‬‬
‫‪H‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9855‬‬
‫‪9388‬‬
‫‪HB 244-226.‬‬
‫‪6 12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9633‬‬
‫‪91‬‬
‫‪918‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪17445‬‬
‫‪17‬‬
‫‪16622‬‬
‫‪16‬‬
‫אזה‬
‫פללא‬
‫לאונרדו פ‬
‫טברריה‬
‫ט‬
‫‪HB 24‬‬
‫‪24-2‬‬
‫‪-26.12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10035‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9886‬‬
‫‪HB 29‬‬
‫‪2 -331.12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1035‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9 6‬‬
‫‪98‬‬
‫‪AL 244-26.‬‬
‫‪6 1122‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4499‬‬
‫‪44‬‬
‫‪4 8‬‬
‫‪42‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪2‬‬
‫‪985‬‬
‫‪9388‬‬
‫‪93‬‬
‫‪AL 29.122-1.1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1006‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9588‬‬
‫‪95‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪B 24‬‬
‫‪24-26.12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪88558‬‬
‫‪8188‬‬
‫‪2 5.‬‬
‫‪2‬‬‫‪5.1‬‬
‫‪AL‬‬
‫‪L‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1071‬‬
‫‪10020‬‬
‫‪1020‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪B 299--331.12‬‬
‫‪11.11‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8558‬‬
‫‪818‬‬
‫‪5-8.11‬‬
‫‪5-‬‬
‫‪AL‬‬
‫‪A‬‬
‫‪L‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9422‬‬
‫‪94‬‬
‫‪8998‬‬
‫‪H‬‬
‫‪HB‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7300‬‬
‫‪673‬‬
‫הוטל‬
‫קלאבב ה‬
‫אילת‬
‫יליג‬
‫אסטרל וו ל‬
‫אילת‬
‫א‬
‫אסטרל מרינה‬
‫אילת‬
‫אסטרל סיסייד‬
‫אילת‬
‫און פלא ה‬
‫זה‬
‫קרא‬
‫איללת‬
‫אס‬
‫פאלא‬
‫אל‬
‫'ק פא‬
‫מג'ק‬
‫מג‬
‫ילת‬
‫אל‬
‫אסטה‬
‫סיא‬
‫ילת‬
‫איל‬
‫א‬
‫‪2-55.1‬‬
‫‪2-‬‬
‫אה‬
‫יה‬
‫פללא‬‫לה פ‬
‫ילת‬
‫איל‬
‫א‬
‫‪5-77.11‬‬
‫ררויויאל‬
‫ים המלח‬
‫ריוויללג‬
‫פרי‬
‫דו פ‬
‫נרדו‬
‫ללאו ר‬
‫מלח‬
‫יים המל‬
‫‪5-7.1‬‬
‫‪5-‬‬
‫‪5 7.‬‬
‫‪5‬‬‫‪71‬‬
‫ררימונים מינרל‬
‫טברריה‬
‫‪5 7.11‬‬
‫‪5-‬‬
‫פרטים והזמנות‪" :‬השטיח המעופף" ‪www.flying.co.il 03-5139997‬‬
‫כללים ליציאה לשבתות עיון‪ ,‬סופי שבוע ונופשים אחרים מסובסדים‪ :‬מורה יכול לצאת לסופ"ש או נופש אחר מסובסד פעם בשנה קלנדרית ׀ השהות בבתי מלון‬
‫מיועדת לחברי ארגון המורים בלבד בחדרים סטנדרטיים אלא אם צויין אחרת ׀ בקשות מיוחדות יטופלו כבקשות בלבד ‪ -‬ללא התחייבות למלאן ׀ בעת ההגעה יש להציג תעודה‬
‫מזהה‪ ,‬תעודת הזהות תצולם במרבית בתי המלון ׀ אורחים שיגיעו לבתי המלון ואינם רשומים בשמם כפי שמופיע בתעודת הזהות יידרשו לשלם עבור החדר ישירות למלון על‬
‫פי מחיר המלון ׀ כניסה לחדרים החל משעה ‪ 15:00‬׀ כל הקודם זוכה ‪ -‬מספר החדרים מוגבל ׀ ביטול החדר ושינוי הזמנה יחוייב בדמי ביטול על סך ‪ ₪ 100‬מרגע ההרשמה ועד‬
‫שבוע לפני ההגעה‪ ,‬החל משבוע לפני ההגעה דמי הביטול הינם לפי תנאי ביטול של המלון ׀ ביטול החדרים יחושב לפי ימי עסקים בלבד ׀ מותנה במינימום משתתפים | ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬

Similar documents