לצפיה בהוראות התקנה לחץ כאן

Transcription

לצפיה בהוראות התקנה לחץ כאן
‫הוראות התקנה‬
‫‪SM200‬‬
‫מערכת אזעקה ואיתור סלולארית‬
‫גרסה ‪1.1‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪ .1‬הקדמה‪30...................................................................‬‬
‫‪ .2‬אופן פעולת מערכת אזעקה ואיתור סלולארית ‪30............‬‬
‫‪‬‬
‫כללי‪30................................................................‬‬
‫‪ .0‬בדיקת תכולת מערכת לפני התקנה‪30...........................‬‬
‫‪ .0‬נתונים טכניים‪30........................................................ .‬‬
‫‪‬‬
‫מתח אספקה למערכת‪30...........,...........................‬‬
‫‪30‬‬
‫‪‬‬
‫טמפרטורת עבודה‪.......................................‬‬
‫‪‬‬
‫צריכת זרם‪30.................................................... .‬‬
‫‪‬‬
‫שידור וקליטה‪30..................................................‬‬
‫‪ .0‬אופן זיהוי מוכנות המערכת על ידי נורית הביקורת‪50 .....‬‬
‫‪‬‬
‫מצב נורית חיצונית‪30 ...........................................‬‬
‫‪‬‬
‫מצב נוריות ביחידת הבקרה‪30 ...............................‬‬
‫‪ .6‬הוראות בטיחות בעבודה‪30..........................................‬‬
‫‪ .7‬הנחיות למתקין‪36........................................................‬‬
‫‪ .8‬הוראות התקנה‪36.......................................................‬‬
‫‪‬‬
‫פתח דבר‪36........................................................‬‬
‫‪‬‬
‫מיקרו מפסקים ביחידת הבקרה‪......................‬‬
‫‪37‬‬
‫‪‬‬
‫הרכבת ‪ SIM‬ביחידת הבקרה‪..........................‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ .9‬התקנה מכנית‪38.........................................................‬‬
‫‪‬‬
‫התקנת יחידת הבקרה‪38......................................‬‬
‫‪‬‬
‫התקנת אנטנת ‪38.........................................GSM‬‬
‫‪‬‬
‫התקנת אנטנת ‪38.........................................GPS‬‬
‫‪‬‬
‫התקנת לחצן מצוקה‪38.........................................‬‬
‫‪ .13‬חיבורים‪30..................................................................‬‬
‫‪‬‬
‫טבלת חיבורים ‪39 ......................................SM200‬‬
‫‪‬‬
‫תרשים חיבורים‪03 ..............................................‬‬
‫‪ .11‬רשימת תקלות ‪11..........................................SM200‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Copyright © 2012 Vsentinel‬‬
‫‪All other trademarks are the property of their respective owners.‬‬
‫‪www.vsentinel.com‬‬
‫‪ .1‬הקדמה‬
‫מערכת איתור ואזעקה סלולארית משולבת אפליקציה בטלפון חכם‪.‬‬
‫מערכת איתור ואזעקה סלולארית המיועדת לספק הגנה לרכב פרטי‪ ,‬מסחרי‪ ,‬משאית ודו גלגלי‪.‬‬
‫‪ SM200‬הינו מכשיר תקשורת ואיתור אלחוטי ייחודי בטכנולוגיית ‪ GPS‬משולב מודם סלולארי‬
‫באמצעות אפליקציה בטלפון החכם‪.‬‬
‫המערכת מספקת הגנה תמידית ע"י התרעות לטלפון החכם‪ ,‬וכן מאפשרת שליטה על פתיחה או סגירה‬
‫של הרכב מרחוק‪.‬‬
‫‪ .2‬אופן פעולת מערכת אזעקה ואיתור סלולארית‬
‫‪ ‬כללי‬
‫המערכת מנוהלת בעזרת אפליקציית טלפון חכם‪.‬‬
‫ניתן לשלב שלט נוחות ואו שלט מקורי של הרכב אשר יעבוד בסנכרון מלא עם מערכת האיתור‬
‫המערכת מקבלת מיקום מדויק מלווייני ‪ GPS‬ומשדרת נתונים לאפליקציה ע"י ‪GPRS\GSM‬‬
‫‪Copyright © 2012 Vsentinel‬‬
‫‪All other trademarks are the property of their respective owners.‬‬
‫‪www.vsentinel.com‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .0‬בדיקת תכולת מערכת לפני התקנה‬
‫פריט‬
‫‪SM-200‬‬
‫תמונה‬
‫יחידת בקרה‬
‫‪‬‬
‫‪ 03‬פינים‬
‫רתמה ראשית‬
‫נורית בקרה‬
‫‪‬‬
‫לחצן מצוקה‬
‫‪‬‬
‫כבל ‪Data‬‬
‫למערכת הנעה‬
‫כבל‬
‫‪ 2‬פינים‬
‫‪ 4‬פינים‬
‫‪CAN BUS‬‬
‫ממסר‬
‫‪‬‬
‫שקע ממסר‬
‫אנטנה ‪GSM‬‬
‫אנטנה ‪GPS‬‬
‫‪ 4‬פינים נורמל סגור‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Copyright © 2012 Vsentinel‬‬
‫‪All other trademarks are the property of their respective owners.‬‬
‫‪www.vsentinel.com‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .0‬נתונים טכניים‬
‫‪ ‬מתח אספקה למערכת‬
‫המערכת מיועדת לרכבים בתחום עבודה ‪02V‬‬
‫‪12V DC‬‬
‫מתח נומינלי‬
‫‪8V DC‬‬
‫מתח מינימלי‬
‫‪35V DC‬‬
‫מתח מרבי‬
‫‪‬‬
‫טמפרטורת עבודה‬
‫טמפ' מינימלית‬
‫טמפ' מרבית‬
‫‪‬‬
‫‪-23ºC‬‬
‫‪+83ºC‬‬
‫צריכת זרם‬
‫מצב עבודה‬
‫מצב שינה‬
‫‪80-100 ma‬‬
‫‪8 ma‬‬
‫שידור וקליטה‬
‫‪‬‬
‫‪GSM‬‬
‫)‪Class 4 ([email protected]/900 MHz‬‬
‫)‪Class 1 ([email protected]/1900 MHz‬‬
‫‪GPS‬‬
‫‪Sensitivity -160dbm or higher‬‬
‫‪50 Channels‬‬
‫‪ .0‬אופן זיהוי מוכנות מערכת המעקב על ידי נורית הביקורת‬
‫‪‬‬
‫מצב נורית חיצונית‬
‫מערכת עקיבה דרוכה הנורית מהבהבת‬
‫הנורית כבויה‪.‬‬
‫מערכת מנוטרלת‬
‫‪ ‬מצב נוריות ביחידת הבקרה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫נורית ‪GPS‬‬
‫הבהוב מהיר ‪ GPS -‬לא נינעל‬
‫הבהוב איטי ‪ GPS -‬נעול מוכן להעברת נתונים‬
‫נורית ‪GSM‬‬
‫הבהוב מהיר ‪ GSM -‬לא נינעל‬
‫הבהוב איטי ‪ GSM -‬נעול ומכן להעברת נתונים‬
‫‪ .6‬הוראות בטיחות בעבודה‬
‫‪‬‬
‫שים לב‪ ,‬יש להקפיד למלא אחר כל הוראות הבטיחות על מנת למנוע פגיעה‬
‫ברכב או במערכותיו השונות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫את המתח ברכב יש לבדוק אך ורק בעזרת נורית ביקורת מסוג ‪ LED‬או באמצעות מד‬
‫מתח ‪ .VOLT METER‬חל איסור מוחלט על שימוש במנורת ביקורת מכיוון שזו עלולה‬
‫לגרום לנזק במערכות אלקטרוניות רגישות‪.‬‬
‫חובה לנתק את קוטב המצבר השלילי לפני תחילת תהליך‬
‫ההתקנה‬
‫‪Copyright © 2012 Vsentinel‬‬
‫‪All other trademarks are the property of their respective owners.‬‬
‫‪www.vsentinel.com‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .7‬הנחיות למתקין‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫יש לנתק את הקוטב השלילי של מצבר הרכב‪ ,‬לפני תחילת תהליך ההתקנה‪.‬‬
‫התקן את יחידת המעקב (מוח) של מערכת המעקב במקום מוסתר בתוך הרכב‪.‬‬
‫וודא שיחידת הבקרה מותקנת באופן יציב במקומה למניעת רעידות בעת נסיעה‪.‬‬
‫יש להלחים ולבודד היטב את כל חיבורי החיווט‪.‬‬
‫יש לנתב את רתמות המערכת בצמוד לרתמות מקוריות ולהרחיקן מחלקים נעים או חלקים‬
‫המפורקים בעת טיפול ברכב‪.‬‬
‫יש להימנע מדקירת כבלי מערכות הבטיחות של הרכב כדי להימנע מהפעלה לא רצויה של כריות‬
‫האוויר וכדומה‪.‬‬
‫כבלי מערכת הבטיחות של הרכב מסומנים בצבע שונה משאר כבלי החשמל ברכב‬
‫(בד"כ צהוב או כתום) וכן מסומנים בתוויות מיוחדות‪.‬‬
‫כאשר מנתקים את הקוטב השלילי או החיובי ברכב יש לתת את הדעת כי ייתכן ומערכות הרכב‬
‫אשר מצוידות ב"זיכרון מתוכנת"‪ ,‬כגון‪ :‬מחשב הרכב‪ ,‬זיכרון למצב מושבים ומערכת הקוד ברדיו‪,‬‬
‫יאבדו את הזיכרון‪.‬‬
‫במידה וישנו רדיו בעל קוד‪ ,‬יש לוודא עם בעל הרכב שהקוד נמצא וכי יצטרך לתכנת מחדש כל‬
‫מידע מתוכנת‪.‬‬
‫ודא כי בכל מקום בו יש לקדוח‪ ,‬אין כבלים או מערכות אשר עלולות להינזק‪.‬‬
‫ניתן להתקין את המערכת בכל רכב בעל מתח עבודה של ‪ ,+02V‬מתח שלילי בשלדת הרכב‪.‬‬
‫‪ .8‬הוראות התקנה‬
‫‪ ‬פתח דבר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫את מערכת העקיבה יש להצניע בתוך תא הנוסעים‪ ,‬כך שתהווה חלק בלתי נפרד מן הרכב וזאת‬
‫כדי להקשות ככל הניתן‪ ,‬על גנב אפשרי‪.‬‬
‫את רתמת החוטים יש להטמיע ולהחביא במערכת החיווט המקורית של הרכב כך שיקשה לאתר‬
‫את החוטים המגיעים ממערכת המיגון‪.‬‬
‫יש להשתמש בסרט בידוד התואם לסרט הבידוד המקורי בצבעו ובצורתו‪.‬‬
‫אין לבצע חיבורים בנקודות נגישות‪.‬‬
‫אם ישנם יש להסיר את כל תגי הזיהוי הנמצאים על החוטים בתום ההתקנה‪.‬‬
‫חוטים העוברים בסמוך או דרך משטחי פח‪ ,‬יש לבודד באמצעים מתאימים (לדוגמא‪ :‬חוט העובר‬
‫בתוך קדח יבודד בעזרת טבעת גומי)‪.‬‬
‫את כל החיבורים יש לבודד בעזרת שרוול בידוד מתכווץ או בעזרת מוצר דומה‪.‬‬
‫‪Copyright © 2012 Vsentinel‬‬
‫‪All other trademarks are the property of their respective owners.‬‬
‫‪www.vsentinel.com‬‬
‫‪6‬‬
‫ מיקרו מפסקים ביחידת הבקרה‬
‫מצב ראשוני של המפסקים‬
‫ כבוי‬- OFF 0
‫ כבוי‬- OFF 2
‫ כבוי‬- OFF 0
‫ כבוי‬- OFF 4
DIP Switch Status
Defaults all switch Off
Mode
Smartphone Mode
D Mode
ADS CAN BUS Mode
For in CAN BUS Mode
Lock Timer 0.8sec
Lock Timer 3.5sec
SW 1
OFF
OFF
ON
ON
SW 2
OFF
ON
OFF
ON
SW 3
OFF
ON
SW 4
Spare
Spare
Spare
Spare
Spare
Spare
Copyright © 2012 Vsentinel
All other trademarks are the property of their respective owners.
www.vsentinel.com
7
‫‪ ‬הרכבת ‪ SIM‬ביחידת הבקרה‬
‫‪2G‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .0‬התקנה מכנית‬
‫‪‬‬
‫התקנת יחידת הבקרה‬
‫את מכלל הבקרה יש להתקין במקום מוצנע בתא הנהג‪.‬‬
‫החלט על מקום ההתקנה טרם תחילת ביצוע החיווט ברכב‪.‬‬
‫יש להרכיב כרטיס ‪ SIM‬במערכת לפני קיבוע יחידת הבקרה‪(.‬ראה בהמשך)‬
‫‪‬‬
‫התקנת אנטנת ‪GSM‬‬
‫את אנטנת ה ‪ GSM‬יש להתקין במקום מוצנע בתא הנהג‪.‬‬
‫‪‬‬
‫התקנת אנטנת ‪GPS‬‬
‫את אנטנת ה ‪ GPS‬יש להתקין במקום מוצנע בתא הנהג‪ ,‬ללא מתכות מעל החלק העליון של האנטנה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫התקנת לחצן מצוקה‬
‫התקן את לחצן המצוקה במקום נוח לנהג‪ ,‬כך שיוכל לשלוח מצוקה בנוחיות‪.‬‬
‫קיימות שתי אפשרויות להתקנת לחצן המצוקה‪:‬‬
‫‪Copyright © 2012 Vsentinel‬‬
‫‪All other trademarks are the property of their respective owners.‬‬
‫‪www.vsentinel.com‬‬
‫‪8‬‬
‫את לחצן המצוקה יש לקבע בעזרת סרט הדבקה דו‪-‬צדדי‪ :‬נקה היטב את משטח ההדבקה‪ .‬הסר את סרט‬
‫ההדבקה‪ ,‬הנמצא בחלקו האחורי של לוח המקשים והצמד אותו למשטח ההדבקה‪ ,‬לחץ על הלוח למשך‬
‫כ‪ 03-‬שניות לקבלת הדבקה מושלמת‪.‬‬
‫‪ .13‬חיבורים‬
‫‪ ‬טבלת חיבורים ‪SM200‬‬
‫תפקיד‬
‫פין‬
‫מספר‬
‫יציאה נעילה פתיחה‬
‫‪0‬‬
‫יציאה נורית לד‬
‫‪2‬‬
‫צבע חוט‬
‫הערות‬
‫כחול אדום‬
‫אדום‬
‫שחור‬
‫ורוד‬
‫חום‬
‫פיקוד שלילי‬
‫יציאה ללד מסופק עם מחבר ללד‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫כניסה מתח הצתה‬
‫כניסת התרעה אזעקה מקורית חיובי‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫כניסת מתח הזנה שלילי‬
‫כניסה שלט מקורי נעילה סגירה‬
‫שחור‬
‫כחול לבן‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪03‬‬
‫יציאה נעילה סגירה‬
‫יציאת פיקוד למרים חלונות‬
‫יציאה פיקוד לתא מטען‬
‫כניסת התרעה אזעקה מקורית שלילי‬
‫ירוק אדום‬
‫כתום‬
‫אפור‬
‫חום שחור‬
‫‪00‬‬
‫‪02‬‬
‫כניסת מתח הזנה חיובי‬
‫כניסה שלט מקורי נעילה פתיחה‬
‫אדום‬
‫ירוק לבן‬
‫‪-‬‬
‫פיקוד חיובי‬
‫יש לחבר לקוטביות חיובית של הסירנה‬
‫פיקוד חיובי‬
‫יש לחבר לגוף הרכב‬
‫כניסה מנעילה לצורך חיבור שלט מקורי או‬
‫מערכת אזעקה מותקנת – דריכה פיקוד‬
‫שלילי או חיובי מותנה בבורר מצבים ליד‬
‫כרטיס הסים‬
‫פיקוד שלילי‬
‫פיקוד שלילי‬
‫פיקוד שלילי‬
‫יש לחבר לקוטביות שלילית של הסירנה‬
‫פיקוד שלילי‬
‫כולל פיוז ‪3A‬‬
‫כניסה מנעילה לצורך חיבור שלט מקורי או‬
‫מערכת אזעקה מותקנת – נטרול פיקוד‬
‫שלילי או חיובי מותנה בבורר מצבים ליד‬
‫כרטיס הסים‬
‫הערות ‪:‬‬
‫יש אפשרות לקבוע את קוטביות כניסה מנעילות שלט מקורי – חיובי או שלילי ע"י מפסק בורר לפי‬
‫התמונה‪.‬‬
‫‪Copyright © 2012 Vsentinel‬‬
‫‪All other trademarks are the property of their respective owners.‬‬
‫‪www.vsentinel.com‬‬
‫‪9‬‬
‫ תרשים חיבורים‬
Data
GSM
12
GPS
GSM
CANBUS
M-USB
GPS
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
+
+
+
12V
+
(
)
+
+
:
.
–
"
:
1
.
.
CANBUS
2
Copyright © 2012 Vsentinel
All other trademarks are the property of their respective owners.
www.vsentinel.com
03
‫‪ ‬רשימת תקלות ‪SM200‬‬
‫תקלה אופיינית‬
‫המערכת לא מגיבה לפקודות מהטלפון‬
‫החכם‬
‫פתרון‬
‫יש לבצע איפוס לטלפון החכם‬
‫יש להסיר את האפליקציה ולהתקינה מחדש‪.‬‬
‫יש להכניס את הנתונים לפי הוראות ההפעלה‬
‫מחדש‪.‬‬
‫יש לבצע רישום נוסף באפליקציה ואז לנסות לשלוח‬
‫פקודות שוב‪.‬‬
‫אם עדיין לא מגיב אז‬
‫יש לחייג למספר הטלפון של היחידה ברכב אם יש‬
‫צליל חיוג המערכת מחוברת לרשת הסלולארית‪,‬‬
‫במידה ואין צליל חיוג אלא ישר לא זמין ‪ -‬יש לפנות‬
‫לתחנת שירות‪(.‬סלולר)‬
‫יש לבדוק את מצב כרטיס הסים אם נגמר הבנק של‬
‫שליחת ‪ SMS‬יש לטעון את הכרטיס בבנק הודעות‬
‫שוב‪.‬‬
‫יש לבדוק את מצב הלד חיווי המותקן באזור הפנל‬
‫הקדמי אם הלד מהבהב ועדיין המערכת לא מגיבה‬
‫לפקודת נטרול יש לפנות לתמיכה‪.‬‬
‫המערכת ברכב לא נועלת או פותחת את‬
‫הרכב דרך הטלפון החכם באפליקציה‪.‬‬
‫יש לבדוק את מצב חיווי הלד אם הלד מגיב‬
‫לפקודות מהטלפון החכם כלומר אם לוחצים על‬
‫דריכה הלד חיווי כעבור ‪ 0‬שניות צריך להבהב פעם‬
‫בשנייה‬
‫אם הלד מגיב ולא התקבלה פקודת נעילה לרכב יש‬
‫לפנות לתמיכה‪.‬‬
‫אם לאחר ‪ 13‬שניות הלד לא מגיב‬
‫יש לחייג למספר הטלפון של היחידה ברכב אם יש‬
‫צליל חיוג – יש לפנות לתמיכה ‪.‬‬
‫יש לבדוק את מצב החשבון בבנק ההודעות הקיים‬
‫בסים‪.‬‬
‫אם יש מספיק יש לפנות לתמיכה‪.‬‬
‫יש לבדוק את מצב החשבון בבנק ההודעות הקיים‬
‫בסים‪.‬‬
‫אם יש מספיק יש לפנות לתחנת שירות‬
‫יש לבדוק את מצב החשבון בבנק ההודעות הקיים‬
‫בסים‪.‬‬
‫אם יש מספיק יש לפנות לתחנת שירות‬
‫יש לבדוק את מצב החשבון בבנק ההודעות הקיים‬
‫בסים‪.‬‬
‫אם יש מספיק יש לפנות לתמיכה‬
‫לחצן מצוקה לא מגיב‬
‫אין התרעה מפריצה לרכב‬
‫אין התרעה בפתיחת מתג הצתה‬
‫אין תגובה או התרעה ממערכת אזעקה‬
‫מקורית או שלט נוחות או אזעקה קיימת‬
‫‪Copyright © 2012 Vsentinel‬‬
‫‪All other trademarks are the property of their respective owners.‬‬
‫‪www.vsentinel.com‬‬
‫‪00‬‬