Outlook 2007 - אינטרנט רימון

Transcription

Outlook 2007 - אינטרנט רימון
‫תמיכה טכנית‬
‫הוראות הגדרת תיבת דואר‬
‫ב‪ – Outlook 2007-‬ממשק עברית‬
‫הגדרת תיבת דואר מסוג ‪ Imap‬או ‪ POP3‬בתכנת ‪Microsoft Outlook 2007‬‬
‫‪ .1‬פתח את תוכנת ה‪ ,Microsoft Outlook-‬דרך "התחל" ‪<- "Microsof Office" < -‬‬
‫‪.Microsoft Outlook 2007‬‬
‫‪ .2‬לאחר שנפתחה התוכנה לחץ על "כלים" בסרגל הכלים למעלה ובחר ב‪" -‬הגדרות חשבון"‪.‬‬
‫‪ .3‬לאחר שלחצת על "הגדרות חשבון" זה החלון הבא שיתקבל לפנייך‪ .‬כעת‪ ,‬לחץ על "חדש"‬
‫כפי שמסומן בתמונה הנוכחית בלשונית "דואר אלקטרוני"‪.‬‬
‫‪ .2‬בחלון הנוכחי שנפתח‪ ,‬בחר באפשרות הראשונה‪" :‬דואר אלקטרוני באינטרנט"‪.‬‬
‫לחץ "הבא" להמשך‪.‬‬
‫‪ .3‬בחלון הבא‪ ,‬סמן ב‪ V-‬את האפשרות‪" :‬קבע באופן ידני את תצורת הגדרות השרת או סוגי‬
‫שרתים נוספים" ולחץ על הכפתור "הבא" להמשך‪.‬‬
‫‪ .4‬כעת‪ ,‬רשום את הפרטים‪ ,‬השם שלך‪ ,‬כתובת דואר האלקטרוני שלך שקיבלת מנציג השירות‪,‬‬
‫פרטי השרת‪:‬‬
‫סוג חשבון‪POP3 :‬‬
‫דואר נכנס‪mail.neto.o.il :‬‬
‫דואר יוצא‪mail.neto.net.il :‬‬
‫שם משתמש‪ :‬בשם המשתמש יש לרשום את כתובת דואר האלקטרוני המלאה שלך עם שם‬
‫המשתמש כפי שקיבלת מנציג השיורות‪ ,‬למשל‪[email protected] :‬‬
‫סיסמא‪ :‬את הסיסמא שקיבלת מנציג השירות של אינטרנט רימון‪.‬‬
‫‪ .5‬באותו חלון‪ ,‬לחץ על הכפתור "הגדרות נוספות‪"...‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ .6‬בחלון השנפתח‪ ,‬בלשונית "כללי" יש להזין את כתובת האימייל שלך בשורות הבאות‪ ,‬כפי‬
‫שמסומן בתמונה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬יש לעבור ללשונית "שרת יוצא" בסרגל למעלה‪.‬‬
‫‪ .7‬בלשונית "שרת יוצא" יש לסמן ב‪ V-‬את השורה הראשונה "שרת הדואר היוצא שלי )‪(SMPT‬‬
‫דורש אימות‪ ,‬ולאחר מכן לסמן את השורה תחתיו "השתמש באותן הגדרות כמו שרת דואר נכנס"‪.‬‬
‫לסיום‪ ,‬יש ללחוץ "אישור"‪" ,‬הבא" ו‪"-‬סיום"‪.‬‬
‫‪ .8‬איחולים‪ ,‬הזנת בהצלחה את כל המידע הדרוש להתקנת החשבון שלך‪ .‬כדי לסגור את האשף לחץ‬
‫על "סיום‪.‬‬
‫‪ .9‬כעת כל הניתן‪ ,‬הוא לשלוח ולבדוק דואר חדש יוצא או נכנס‪ ,‬בעזרת הכפתור "שלח‪/‬קבל" בשורת‬
‫הכלים בתוכנה‪.‬‬

Similar documents