ריטלין ללא מרשם

Transcription

ריטלין ללא מרשם
‫עמוד ‪1‬‬
‫השימוש‬
‫שיש‬
‫היחיד‬
‫‪nwt>mtx7t‬‬
‫אשראי‪.‬‬
‫בכרטיס‬
‫ריטלץ‬
‫הוראות לה‬
‫שוק ריכוזי‬
‫תרופות‬
‫כמו‬
‫קשב וריכוז‪.‬‬
‫דומות‬
‫ריםלין‬
‫יצאנו‬
‫נמצאות על‬
‫וקונצרטה‬
‫לבדוק‬
‫מהן‬
‫המדפים‬
‫כבר‬
‫הן‬
‫הסכנות‬
‫והאם‬
‫גם‬
‫מזמן‬
‫לא‬
‫הכרוכות‬
‫אותן‬
‫ניתן‬
‫נחלתם‬
‫בשימוש‬
‫להסניף‬
‫הבלעדית של‬
‫ללא‬
‫מרשם‪,‬‬
‫אנשים‬
‫אילו‬
‫עם‬
‫עוד‬
‫הפרעות‬
‫תרופות‬
‫לית ג*או‬
‫‪//‬ו״ליתבלאו‬
‫לי חברה שיש לה‬
‫לא קללהיות סטודנט‪ .‬מעבר למחסור קריטי‬
‫הכדוריכול גםלגרום למצב פסיכוטי״‪.‬‬
‫לריטלין‪.‬‬
‫‪ add‬ומרשם קבוע‬
‫תופעה נוספת בקרב סטודנטים היאלהסניף‬
‫ביקשתי ממנה את הכדור־ט בדילנסות‬
‫בשעות שינה‪ ,‬חשבון בנק מעציב והרבה פחות‬
‫וגיליתי‬
‫שבימים שבהם למדתי תחת השפעת הריטלץ‬
‫זמן פנוי‪ ,‬אם סטודנט רוצהלהצליחבלימודים‬
‫את כדוריהריטלין במקום לקחת אותםבבליעה‬
‫לפי הוראות היצרן‪ .‬תופעה ־ו הפכה שכיהה‬
‫הספקתי הרבה יותר‪ .‬אני לא מרגישה בכלל‬
‫הוא לאיכול להרשות לעצמו להתנתקאפילו‬
‫לא לצורכילימודים אלא גםלצורכיבילו־‬
‫‪$TS1$‬בילובמועדונים‪$TS1$‬‬
‫צורךלנטות להשיג מרשם משלי‪ .‬להרבה‬
‫לשנייה‪ .‬בשביל קבוצתאוכלוסייה שבדרך כלל‬
‫חברים שלי יש מרשמים‪ ,‬וככה אנייכולה‬
‫‪$DN2$‬בילובמועדונים‪ $DN2$‬ובברים בקרב כאלה שידם אינה‬
‫מעדיפהלבהות במסך כלשהו מאשרלשמוע‬
‫במועדונים‬
‫משגת סמים יקרים כמו קוק‪.‬סגל‪ :‬״הסנפת‬
‫ולעבור את‬
‫ממישהו אחר‬
‫אנשים זקנים מברכרים על במה‪ ,‬זו משיטה לא‬
‫לבקש בכל פעם‬
‫הריטלין ודומיו‪ ,‬מסוכנת‬
‫אטפטמינים‪ ,‬כמו‬
‫תקופת המכהניםבקלות״‪.‬‬
‫פשוטהבכלל‪ .‬בשנים האחרונות יותר ויותר‬
‫כשמסניפים חומר‪ ,‬הוא נספג ישירות‬
‫מאוד‪,‬‬
‫על אף ההקלה בעומס‪,‬נטילת הכדוריםהללו‬
‫סטודנטים מתייאשים מהעוט ומתחילים לחפש‬
‫ללא מרשםעלולהלהיות גם ממוכנת‪ .‬״ישנם‬
‫עזרה מבחוץ‪ .‬כך נוצרה תופעה שכיחה במרבית‬
‫לרםולא עובר דרך מערבת העיכול‪ .‬זה הופך‬
‫מבוקרתלמסוכנת הרבה יותר‪.‬‬
‫אתהנטילה הלא‬
‫האקדמיים של נטילת כדורים משפרי‬
‫המוסדות‬
‫שני איומים מהותיים בתחום״‪ ,‬מסבירה ד״ריעל‬
‫הדעות בתהום שנויותבמחלוקת‪ ,‬ישנם רופאים‬
‫סגל‪ ,‬מנהלת מרפאת קשבולמידה בביתהחולים‬
‫ריכוז תיכרון‪ ,‬בעיקר ללא מרשם‪,‬‬
‫ריטלין גם כאשר‬
‫הטוענים שאין דבר רעבנטילת‬
‫פיזיולוגי‪ .‬אם לאדם‬
‫תל השומר‪ .‬״הראשון הוא‬
‫שהפופולרי ביניהם הוא כמובן‬
‫אותם הכדורים‪,‬‬
‫האדם אינוסובל מהפרעות קשבוריכוז‪ ,‬למטרות‬
‫אוכלוסיית הנוטל יש בעיה בלב שהוא אינו מודעאליה‪,‬‬
‫הריטלין‪ ,‬הפכו למצרך מבוקש בקרב‬
‫ברגע שהוא לוקחריטלין ללא מרשם‪ ,‬הואיכול‬
‫הסטודנטים‪ ,‬בעיקר בתקופות המבחנים‪.‬מיכל‪,‬‬
‫העצמה קוגניטיבית‪ .‬מצד שני‪ ,‬הסחר הלא טפוקח‬
‫בכדורים מסוכן מאור‪ ,‬וכמו כן צריךלזכור שיש‬
‫לגרוםלעצמו התקףלב‪ .‬אלו שכן מקבלים‬
‫באוניברסיטת תל אביב‪,‬‬
‫סטודנטית לתקשורת‬
‫לוואי כמו כאבי ראש ובטן‪,‬‬
‫מתבקשיםלעבור בדיקות מקיפות כדי‬
‫מרשם‪,‬‬
‫מספרת‪ :‬״בתקופותלחוצות יותרבלימודים‬
‫לכדורים תופעות‬
‫חוסר תיאבון ואפתיהקלה״‪.‬‬
‫למנוע את זה‪ .‬נוטף על כך‪ ,‬ישבו איום הקשור‬
‫הייתי שותה המון קפה ורד בול‪ ,‬ער שלבסוף‬
‫האטפטמינ־פ הנמצאים‬
‫למצבים נפשיים‬
‫ההשפעה שלהם פחתה‪ .‬היו ימים שידעתי שאני‬
‫מהם ההבדלים בין סוגי הכדורים השונים?‬
‫הללו‪,‬עלוליםלגרום‬
‫״ישנם כדורים מבוססימתילפנידאט‪ ,‬דוגמת‬
‫לדיכאוןולחרדה‬
‫בכדורים‬
‫חייבתלהיות מדוכותלחלוטין במשך ‪ 12‬שעות‬
‫ויותר‪ ,‬אז‬
‫חיפשתי‬
‫משהו אחר‬
‫שיעזורלי‪.‬‬
‫יש‬
‫אולהחריף‬
‫מצבים קיימים‪.‬‬
‫במצבים קיצוניים‬
‫הריטלץ והקונצרטה‪ .‬אלו‬
‫כדורים‬
‫שדומים‬
‫עמוד ‪2‬‬
‫בהשפעתם לאמפטמינים וישלנטול‬
‫שבהן‬
‫בצורה ממוקדתלפני‬
‫השעות‬
‫להיות מרוכזים יותר‪ .‬נוסף על כך‪.‬‬
‫כדורים‬
‫שאינם‬
‫מבוססי‬
‫חכר‬
‫אותם‬
‫גם‬
‫רוצים‬
‫דוגמת‬
‫והוולבוטרין‪ ,‬שישלבטול בכל‬
‫הסטרטרה‬
‫מכיווןשהפעילות שלהם ממושכת‪.‬פורמלית‪,‬‬
‫לוואי‪.‬בפועל‪ ,‬ככל‬
‫לכולם יש אותן תופעות‬
‫יום‬
‫ארוך יותר‪,‬‬
‫שמשך‬
‫השפעת‬
‫הכדור‬
‫הלוואי‬
‫פוחתות‬
‫והסיכוי לאובר‬
‫עצבנות‬
‫ההיפריות קטן״‪.‬‬
‫והגברת‬
‫האט יש‬
‫תופעות‬
‫כך‬
‫בשוקתחליפים סבעייטלתרופות‬
‫האלה?‬
‫״ישנם כל‬
‫בשם‬
‫ולכאן‪ .‬קיים תוסף מזון‬
‫בתגובותלכאן‬
‫זום שאחרי שימוש של חודשיים אמור לשפד‬
‫את הריכוז‬
‫להיפראקסיביט‪ ,‬אכל עוד‬
‫ולעזור‬
‫תרופות‬
‫קונקרסיות‪ .‬ישנן‬
‫בתוצאות‬
‫לאנתקלתי‬
‫בילובה‪ ,‬שהוא סוג של‬
‫שמכילות ג׳ינסנג‬
‫אמפטמץ של הטבע‪ ,‬אבל צריךלזכור שגפ‬
‫לוואי‪ ,‬בסופו‬
‫לתרופות‬
‫הטבעיות יש תופעות‬
‫של יום‪ ,‬אץ מקפיק מחקרים מבוקרים על‬
‫התחליפיםהללו״‪.‬‬
‫‪En add‬‬
‫ומה ישלסובלים‬
‫‪ Tin1?ADHD‬על‬
‫לטריטוריה שלהם? דור‪,‬‬
‫סטודנט‬
‫הסרנד שפולש‬
‫ההתנהגות באקדמיית תל אביכ־יפו‪,‬‬
‫למדעי‬
‫רע‬
‫שזה‬
‫מחקרים‬
‫בעיקר‬
‫בנוגעלהפרעות‬
‫בתחום‪,‬‬
‫מבדר‪:‬‬
‫הקשב‬
‫אנינתקלתי‬
‫״במשך‬
‫שנים‬
‫הרגשתי‬
‫והריכוזשלי‪,‬ועל‬
‫שאני צריך לקחת‬
‫מקנאים בי‬
‫חבריי‪ .‬עכשיו כולם‬
‫המרשםשלי‪ .‬אני נותן‬
‫לחלוק את‬
‫כדורים כרי‬
‫לתפקד‬
‫כמו‬
‫ומבקשים‬
‫זה‬
‫שאר‬
‫ממני‬
‫כדורים לכל‬
‫הרפואה‬
‫נגישים‬
‫המרשם‪ .‬״היופי ברפואה האלטרנטיבית‬
‫לםמי‬
‫בהומיאופתיה הוא שיש לטיפול‬
‫וספציפית‬
‫התחלה‪ ,‬אמצע וסוף״‪ ,‬מספר דיר מיכהאלטמן‪,‬‬
‫מומחה מהמרכז הרפואילרפואה משולבת‪.‬‬
‫״ההתמקדותבטיפול היא בריפוי הבעיה ולא‬
‫וסימפטוטטי‪ .‬אנחנו‬
‫רק במתןטיפול זמני‬
‫מטפלים בארם החולה ולא במחלה״‪.‬‬
‫האט‬
‫מיני‬
‫חושב‬
‫אמ‬
‫אץ‬
‫לכם‬
‫הפרעת‬
‫קשב או‬
‫עם מרשמים‪ ,‬זה עדיין לא סוףהעולם‪.‬‬
‫האלטרנטיבית מציעה מגווןתחליפים‬
‫קיימים‬
‫אמפטמיניפ‪,‬‬
‫שמבקש‪,‬‬
‫למהלא?״‪.‬‬
‫הברים‬
‫נדיבים‬
‫סובל‬
‫התרופות האלה‬
‫מהפרעות‬
‫מתאימות‬
‫גםלמי‬
‫שאינו‬
‫קשבוריכוז!‬
‫״זה ‪ nvma‬כמעטלכולפ‪.‬‬
‫מאבחנים אתחלוקים‬
‫מלאכותיות ומקובעות‪.‬למעשה‪,‬‬
‫ההגדרות‬
‫בהפרעות‬
‫שבעזרתן‬
‫קשב וריכוז הן‬
‫ישנם‬
‫מצבים‬
‫רבים שנמצאים בשטח אפור ואינםנופלים‬
‫הללו‪ .‬השאלה היא אם האדם בכל !את‬
‫להגדרות‬
‫מרגיש לא נוח‪ ,‬והאם קיים עבורוטיפול שכן‬
‫יכול לשפר את מצבו״‪.‬‬
‫האם יש סכנהבנטילה לא מבוקרת של‬
‫מרפאת‬
‫מנהלת‬
‫־"ו ‪ 11‬סגל‪,‬‬
‫התרופות ההוטיאופתיות?‬
‫״אם משווים את המכנותלנטילה לא‬
‫בבית החולים תל‬
‫קשג ולמידה‬
‫קונבנציונליותשמכילות‬
‫תרופות‬
‫של‬
‫אמפטמינים‪ ,‬כמו‬
‫"הסנפת‬
‫כימיקלים‬
‫השומר‪:‬‬
‫מאוד‪.‬‬
‫מסוכנת‬
‫ודומיו‪,‬‬
‫הריטלין‬
‫ממוכנים‪ ,‬זוהי לא אותה הסכנה‪ .‬הסכנה נמצאת‬
‫במצבים של אי התאמת התרופותלמטופל‪,‬‬
‫בגדודים‬
‫‪D'M^nin‬‬
‫‪ccrrr‬‬
‫ובמצבים לא מתאימים שכן דורשיםטיפול‬
‫הללו‪ ,‬עלולים לגרום לדיכאון‬
‫מצבים‬
‫להחריף‬
‫ולחרדה או‬
‫קונבנציונלי‪ .‬נוסף על כך‪ ,‬אץלתרופות תופעות‬
‫הכדור‬
‫קיצוניים‬
‫במצבים‬
‫קיימים‪.‬‬
‫התמכרות‪ ,‬שוה עניץ מאור‬
‫לוואי ואץ סכנת‬
‫־׳"‬
‫ייחודי‬
‫לתחום״‪.‬‬
‫‪woira‬‬
‫יגו* נם ‪sxnV oraf‬‬
‫מבוקרת‬

Similar documents