הוראות הגעה לפרסיד שער ראשי

Comments

Transcription

הוראות הגעה לפרסיד שער ראשי
:‫הוראות הגעה לכפר הירוק‬
.‫הכפר הירוק ממוקם בסמוך לרמת השרון‬
‫למגיעים מצפון בכביש החוף פנייה שמאלה במחלף גלילות וימינה‬
.‫ פנייה ימינה לתוך הכפר‬,‫ לאחר חמישים מטר‬,‫במחלף הכפר הירוק‬
‫– ירידה במחלף קסם לכיוון רמת השרון‬6 ‫למגיעים דרך כביש‬
.‫ מחלף תקווה ומחלף מורשה‬,‫ להמשיך ישר במחלף ירקון‬,‫הרצליה‬
‫ פנייה ימינה‬,‫ לאחר חמישים מטר‬,‫פנייה שמאלה במחלף הכפר הירוק‬
.‫לתוך הכפר‬
,‫למגיעים מדרום דרך כביש גהה– פנייה שמאלה במחלף מורשה‬
‫ פנייה ימינה‬,‫ לאחר חמישים מטר‬,‫פנייה שמאלה במחלף הכפר הירוק‬
.‫לתוך הכפר‬
,‫למגיעים מדרום דרך נתיבי איילון– פנייה ימינה במחלף גלילות‬
‫ פנייה ימינה‬,‫ לאחר חמישים מטר‬,‫פנייה ימינה במחלף הכפר הירוק‬
.‫לתוך הכפר‬
The Green Village (the Kfar Ha’yarok) is located near RamatHa’sharon.
If you arrive from the north via the coast road (road #2), turn left at
Glilot intersection and then turn right at the green village
intersection. After 50 yards, turn right into the village.
If you arrive via road #6 (Kvish 6), exit at the Kessem intersection
toward Ramat-Ha’Sharon/Herzeliya, continue straight at the
Yarkon intersection, straight at the Tikva intersection, straight at
Morasha intersection. Turn left at the green village intersection,
after 50 yards, turn right into the village.
If you arrive from the south via Geha road (road #4), turn left at
Morasha intersection, continue straight and turn left at the green
village intersection, after 50 yards, turn right into the village.
If you arrive from the south via Ayalon routes, turn right at Glilot
intersection, continue straight and turn right at the green village
intersection. After 50 yards, turn right into the green village.
:Precede ‫הוראות הגעה ל‬
Tell the guard at the gate that you are invited to “Precede”.
Pass the first barrier and keep straight. Go past “Riyushka” building. Take the left (slight) turn and
park in the parking lot. "Precede" is a gray two-story building. We are located on the 1st floor. Our
office's phone number is 03-6486014.
."‫ יש לומר כי הגעתם ל"פרסיד‬,‫בשער הכניסה למתחם הכפר הירוק‬
‫ יש‬.‫ מיד אחריו הכביש מתפצל לשני חלקים‬."‫ "בית ריושקה‬:‫ מצד שמאל נמצא בנין‬.‫יש להמשיך ישר‬
‫ בנין "פרסיד" הוא בנין אפור בעל שתי‬.‫לקחת את החלק השמאלי )ירידה( ולהחנות במגרש החניה‬
.03-6486014 ‫ מספר הטלפון שלנו הוא‬.‫ אנחנו נמצאים בקומת הכניסה‬.‫קומות‬