Celoten članek - Za popoln nasmeh poskrbi ustna higieničarka

Comments

Transcription

Celoten članek - Za popoln nasmeh poskrbi ustna higieničarka
»Petindevetdeset
odstotkov Slovencev
je ogroženih zaradi
parodontalne
bolezni,« opozarjata
zobozdravnik Marko
Miljavec in Mirjam
Škorjanc, diplomirana
ustna higieničarka.
Parodontalna bolezen,
ki je kronična,
se razvija zaradi
delovanja bakterij
v zobnih oblogah,
kar najprej privede
do vnetja dlesni
(gingivitis) in, če
bolezni ne zdravimo,
preide do vnetja
drugih obzobnih
tkiv – kroničnega
parodontitisa: zobje
postanejo majavi
zaradi razgradnje
kosti in lahko
izpadejo. Rešitev
seveda obstaja.
Veliko
ceneje jo je
preprečiti
kot zdraviti
Tekst: MIŠA ČERMAK
Foto: ŠIMEN ZUPANČIČ
Parodontoza
¶
Vemo, da je parodontoza vnetje obzobnih tkiv,
ki nastane zaradi bakterijskih zobnih oblog, drugi dejavniki
tveganja so kajenje, stres, osteoporoza, hormonske spremembe, dednost …
Mirjam: Kronični parodontitis je,
laično rečeno, odmikanje dlesni pri
pacientih. Do nje pride pri tistih, ki
si ne umivajo zob: v zobnih oblogah
so bakterije, in če ni rednega čiščenja, se nabira plak (bakterijske zobne obloge), ta se kalcificira in nastanejo trde zobne obloge, zobni kamen. Če ni redno odstranjen, privede do tega, da se začne dlesen umikati. Če je ustna higiena nadzorovana, je umika dlesni zelo malo (razen
minimalno v starosti), če ni redne
oskrbe, ga je veliko.
¶Zakaj potem dobijo parodontozo
ljudje, ki redno skrbijo za zobe?
Mirjam: Odvisno je, kako redno
skrbijo zanje Če redno ne uporabljajo
vseh pripomočkov, torej dobre ščet-
jemlje zobe,
zdravje in denar
Če ne uporabljate medzobnih ščetk, je niti ne opazite, dokler
ni prepozno – Pomaga lahko čiščenje obzobnih žepkov
ke, zobne nitke in medzobne ščetke,
in če si ne odstranjujejo redno zobnih oblog, potem to ni dobra skrb za
zobe. Pomembne sta hrana, ki jo uživamo, in pijača, pomembna je sestava
sline, zelo veliko vplivajo dednost in
stres, kajenje, dedne bolezni … Pozoren je treba biti med nosečnostjo,
ko se lahko pojavi rahlo vnetje dlesni (gingivitis), a se da z redno oskrbo
pomagati. Lahko rečem, da bi več kot
petindevetdeset odstotkov Slovencev
potrebovalo redno oskrbo.
¶Izredno velik odstotek, sploh če
vemo, da so ljudje s parodontozo bolj
nagnjeni k težjim obolenjem – možganski kapi, srčnim obolenjem …
Marko: Res je, a najprej bi dodal
še nekaj besed o Gaussovi krivulji,
ki velja za vse bolezni: deset odstot-
kov ljudi si ne čisti zob in ima to srečo, da jih bolezen ne prizadene, deset odstotkov ima smolo, da si mora
zobe izredno dobro čistiti, sicer jih
bolezen takoj prizadene. Posledice
parodontoze so lahko precejšnje:
dokazano je, da povzroča bolezni
srca in ožilja, bolniki s parodontalno boleznijo so izpostavljeni dvakrat
večjemu tveganju za srčni infarkt; ta
33
Zobozdravnik Marko
Miljavec in Mirjam
Škorjanc, diplomirana
ustna higieničarka
»
Marko:
Paroditi, a je tako: brez
dontalno vnetje
Mrjam:
Veliko zob pomoči pacienta
pomeni, da se
ni nič.
bi se dalo rešiti, a jih
vnetje razširi na
¶Kako pomagakost, ki se začne
nekateri zobozdravniki te ljudem takrat,
dobesedno raztako mora zob ven,
raje izruvajo.
pljati. Na žalost je
se da kost obnoPomembno je rešiti viti?
tako, da bakterije v
oblogah povzročijo
Marko: Marsikaj
vsak zob.
vnetje v obzobnih tkise da narediti, a tu so
vih, to vnetje pa raztaplja
pomembne želje pacienta,
kost. Nekaterih zob se ne da rešičas in denar. Možnost so različne:
ti, tistih, ki imajo tako prizadeto
od snemnih nadomestkov (protez)
kost, da je te malo – to je zadnji
do nadomestkov, ki so pritrjeni na
stadij, ki nastopi po tem, ko ljudje
zobe. Če ni več zob, obstajajo imdvajset let niso nič naredili, da bi
plantati, nanje se naredi fiksne nato pozdravili.
domestke. Napačno je mnenje, da
¶Pa se parodontozo čuti?
implantati ne morejo zgniti, da so
Marko: Ne. Znaki bolezni, majavečni, ker so iz titana – ni res: ljuvost zob, skelenje, bolečine in akudje, ki imajo slabo ustno higieno,
tno poslabšanje se pojavijo šele v poimajo veliko možnosti, da bodo
zni fazi, ko je kost že zelo prizadeizgubili implantate zaradi vnetja,
ta. Na začetku je samo krvavenje, na
ki se imenuje perimplantitis in se
katero ljudje niso pozorni: če nič ne
širi celo hitreje kot ob zobeh. Če
naredijo, se stanje slabša.
je nekdo izgubil zobe zaradi paroMirjam: No, pri kadilcih je krdontalne bolezni in ima implantavavenje malo zabrisano, saj nikote, bo moral zelo paziti pri ustni hitin oži žile in je manjši pretok, njigieni, če jih bo želel obdržati.
hove dlesni so belkaste. In kadil¶Cene posegov so v Sloveniji izjeci so še bolj tvegana skupina. Ja,
mno visoke.
«
bolezen lahko povzroči prezgodnji
obnimi tkivi in doseči delno obnoporod in nižjo porodno težo novovo kosti. S kirurškim posegom, ki
rojenčka, pri starejših ljudeh s papoteka v lokalni anesteziji, dlesen
rodontalno boleznijo so pogostejše
odmaknemo od zobne korenine, s
pljučnice in kronična pljučna obopovršine korenine mehanično odlenja, povečana je možnost zapletov
stranimo bakterijski biofilm, zobni
pri sladkornih bolnikih.
kamen, odmrli cement, obzobni žep
¶Kako lahko ustni higienik ponekoliko zmanjšamo. NajpomembVnetje dlesni (gingivitis) nastane že po nekajdnevnih (od
maga ogroženim v začetni fazi in
neje je, da se žepke očisti, da se jih
tri do štiri dni) zobnih oblogah na zobnih površinah.
kaj se dogaja z obzobnimi tkivi, če
zniža oziroma odstrani, sleVnetje dlesni se kaže kot pordelost in otečenost
prve znake prezremo ali preskočidijo pa seveda nadzori.
roba dlesni: dlesen krvavi že ob običajnih
mo?
Če se žepki ponovmehaničnih dražljajih, kot so ščetkanje zob
Mirjam: Preverimo, ali je prisotna
no pojavijo, je treba
ali žvečenje trše hrane, pozneje se pridruži
katera od parodontalnih bolezni ali
celoten postopek
ustni zadah, toda zaradi krvavitev dlesni
začetno vnetje dlesni, ker je za kaponoviti. Obstase ljudje tem mestom med ščetkanjem
terokoli nadaljnje zobozdravstveno
jajo terapije z lapogosto izogibajo. Mehke obloge se kopičijo
delo zelo dobro, da so dlesni zdrave.
serjem, ki je samo
in s sestavinami v slini mineralizirajo, tako
V začetni, oralno-higienski fazi odpripomoček – nujMedzobne
nastanejo trde zobne obloge – zobni kamen.
stranjujemo zobne obloge in pacina predoperativna
ščetke Treba ga je redno odstranjevati.
entom pokažemo, kako pravilno čiterapija sta luščenje
nuja proti
stiti zobe in s katerimi pripomočin glajenje.
parodontozi
ki: pomembno je, da so
¶Koliko je
Marko:
Materikrtačke mehke in s čim
parodontoza
al, vsadek, je zelo
več ščetinami, da ne
bolezen sodobneMarko:
Žalostno
drag, sam vstavljam
nastanejo erozije.
ga časa – govorim
je, da je plačljiva
najdražjega, ker je
Ko se žepki že
o hrani, pijači,
najbolj kakovosten,
pojavijo, to postresu?
tudi preventiva,
a sem primerljivo
meni, da zobni
Marko: Zaraodstranjevanje zobnega
konkurenčen.
Sekamen že pride
di hrane, ki jo
veda se dobi cenejpod dlesen, ko se
uživamo, je na
kamna – če bi bilo
ši material in cene
dlesen že začne
zobeh precej več
na voljo vsem, bi bilo
so seveda primerne.
umikati od zoba,
oblog: če bi jedli
obolenj precej
Cena vsadka v cetakrat je potrebno
surovo hrano, bi se
loti je 1300 evrov,
zdravljenje. V lokalni
že z njo precej oblog
manj.
lahko minejo leta, ko ljudje bolevem, ljudje težko zmorejo, zato še
anesteziji z ultrazvočnimi
odstranilo, mehke, prezni ne opazijo, razen pri agresivni
bolj zagovarjam preventivo, ki je
instrumentov odstranimo biodelane snovi pa se precej bolj
obliki, ki se pojavi do tridesetega,
res najpomembnejša: vse paciente
film in trdne zobne obloge s površinalagajo na zobe.
petintridesetega leta – dejavnik je
redno kličem na pregled najmanj
ne zoba nad dlesnijo in iz obzobnih
¶Včasih so majave zobe preprosto
deden.
enkrat na leto. Ko se vzpostavi hižepkov, zgladimo površine korenin
izruvali, kako je zdaj?
Marko: Najbolj se obloge nabiragiena, se sanira zobovje, in to zain odstranimo vse mehanske ovire.
Mirjam: Res, še zdaj se sliši, da se
jo na notranji strani sprednjih zob
dostuje. Če se težavo odkrije zgo¶V težjih primerih je potrebna
ob parodontalni bolezni ne da pov spodnji čeljustnici in med zobmi,
daj, je rešitev zelo poceni. Želim
operacija?
magati in da je treba izruvati zobe –
zato se ravno na teh predelih najsi, da bi zdravstveno zavarovanje
Marko: Kadar prva higienska
veliko zob bi se dalo rešiti, a jih neprej pojavijo znaki bolezni. Parobolj sledilo času: marsikdaj bi bilo
faza ne pokaže rezultatov in še
kateri zobozdravniki raje izruvajo.
dontalna bolezen se najprej začne
ceneje vstaviti implantat kot naostajajo žepki, je potrebna kirurPomembno je rešiti vsak zob, kajti
med zobmi in tisti, ki ne uporabljarediti mostiček. Žalostno je, da je
ška obravnava: včasih preoblikulastni zobje so le lastni: saj so vsadjo medzobnih ščetk, je niti ne opaplačljiva preventiva, odstranjevajemo kost, na površino korenin ali
ki v redu in nadomestni zobje tudi,
zijo, ker ne bodo krvaveli. Zato je
nje zobnega kamna – če bi bilo na
v kostne žepe lahko vstavimo snotoda svoji zobje so najboljši.
tako pomembna pravilna higiena.
voljo vsem, bi bilo obolenj precej
vi, s katerimi poskušamo ponovno
¶Kdaj je treba zaradi parodontoze
Pri tej bolezni se da marsikaj naremanj.
vzpostaviti povezavo zoba z obzzobe ljub vsemu izruvati?
»
«
34

Similar documents