Navodila za uporabo sušilca rok Siccabo Extrem Dryer

Transcription

Navodila za uporabo sušilca rok Siccabo Extrem Dryer
Uporaba in vzdrževanje
Namestitev naprave
Direktni priklop v ele. omrežje
Hitri sušilec rok Siccabo
Zunanje vzdrževanje
električni kabel
(ozemljitvena žica)
Če nameščate sušilec z direktnim priklopom v omrežje, morate namestiti priklopni
kabel naprave, zgoraj desno nad luknjo za
kabel na napravi. Razdalja naj znaša med
med 20 do 50 cm.
Razdelilna doza naj bo brez pokrovčka,
drugače bo električni kabel s svojim
izstopanjem onemogočil pravilno
namestitev naprave.
Napravo obrišite s suho mehko krpo ali
brisačo. Pri čiščenju uporabite nevtralno
čistilo. Ne uporabljajte organskih topil,
kislin, alkalnih čistil ali krtač.
Ob neupoštevanju navodil lahko poškodujete
površino naprave, pri tem pa lahko povzročite
tudi spremembo barve naprave.
Ob uporabi kemičnih krp bodite izredno
previdni.
Extreme Dryer
Senzor za
zaznavanje
Inbus vijak
Odstranjevanje pokrova
S priloženim inbus ključem odvijte oba
vijaka, na levi in desni strani pokrova,
ki pritrjujeta pokrov naprave.
Povlecite pokrov naprave v smeri
navzgor.
NAVODILA ZA UPORABO
Inbus ključ
Pokrov
naprave
Pazljivo odstranite pokrov, da ne
poškodujete njegove površine.
Počasi premikajte
roke od začetka do
konca.
Obrnite roke in osušite
dlani s pomikanjem
naprej in nazaj.
Namestitev naprave
Pritrdite napravo na steno z vijaki kot
prikazuje slika.
Naprava vsebuje vgrajen električni kabel.
V primeru direktnega priklopa odstranite
originalni električni kabel z vtikačem.
Za direktni priklop naprave v električno
omrežje, je potrebno povezati kabel
direktnega napajnja z priljučkom glej sliko desno (Priključek NL).
Pri povezovanju iz direktnega priklopa,
morajo biti žice kontakta dolge vsaj 2 cm
ali več. Fazni vodnik mora biti povezan
z L pozicijo, ničelni vodnik z N pozicijo,
zaščitni vodnik pa na LL (slika).
Ozemljitev
naprave
Vsebina paketa
Priključek
Luknja za kabel
Pokrov
naprave
Namestitev pokrova
Pokrov namestite nazaj v prvotno
stanje in ga pritrdite z dvema vijakoma,
ki se nahajata na stranskem delu pokrova.
Inbus ključ
Inbus vijak
Preizkus delovanja
Koraki
Potrditev
Preverite in popravite
Napravo nežno
potresite
Naprava je trdno nameščena
brez premikanja
V primeru nepopolne namestitve se
naprava trese in povzroča hrup.
Ponovno preveri
električno napetost
Vedno uporabite
predpisano napetost.
Napačna napetost lahko povzroči
uničenje naprave ali telesne poškodbe.
Vklopite napravo
Vklopite zunanje napajanje ali
vklopite kabel v električno
vtičnico.
Električna vtičnica se mora ujemati z
električnim kablom. Prosimo
preverite napeljavo, če lučka
za delovanje sveti.
Zrak z visoko hitrostjo piha
iz naprave. Prične delovati
10 sekund po vklopu naprave.
Preverite, če vaše roke niso preveč
oddaljene od naprave in tako senzor
ne zazna vaših rok.
Primaknite roke k
sušilcu - sušenje
Sušilec za roke.......................................... 1 kos
Vijaki- dimenzije 5 x 30 mm............... 4 kosi
Cevni podaljšek Ø 5 mm...................... 4 kosi
Navodilo za uporabo..............................1 kos
Inbus ključ..................................................1 kos
Umaknite roke in
naprava se izklopi
sama.
Zaščita okolja
Odpadne električne naprave ne smejo biti odvržene
skupaj z gospodinjskimi odpadki. Reciklirajte naprave
v zato namenjenih prostorih oz. ustanovah.
Pri tem preverite lokalno zakonodajo ali vprašajte
vašega prodajalca za nasvet.
Speci kacije
Napetost
Motor
Krtačni motor
Razdalja zaznave
9-15 cm
1250-1650 W
Varnostni razred
105 m/s
Velikost
IP 21
295 x 170 x 320 mm
Neto teža
4,4 kg
220-220 V
Enofazni
Faza
Moč
Hitrost vetra
Moč segrevanja
800-950 W
OPZORILO !
Napačna uporaba izdelka lahko povzroči telesne poškodbe.
Prepovedano
Ne dovolite, da naprava zmoči
Ne uporabljajte
v kopalni kadi
ali v prostoru
za tuširanje
Ne odpirajte prednje plošče, kajti to lahko povzroči
električni udar.
Prepovedano se je obešati na aparat. Obstaja nevarnost
padca.
Ne uporabljajte naprave blizu vode. Ne uporabljajte
naprave blizu kopalnih kadi, tušev, umivalnikov ali
drugih posod, ki vsebujejo vodo, kajti to lahko povzroči
električni udar ali prenehanje delovanja naprave.
Poskrbite, da se naprava ne zmoči saj to lahko privede
do kratkega stika.
Ne prilagajajte ali razstavljajte naprave po nepotrebnem
To lahko povzroči požar, električni udar ali telesno poškodbo.
Lastnosti
Sušenje rok brez dotika zagotavlja popolno higieno.
Preprosto vzdrževanje in namestitev.
Samodejna zaustavitev. Vgradni časomer samodejno ustavi
delovanje naprave po 40 sekundah.
Naprava z vgrajenim avtomatskim sistemom gretja samodejno
uravnava dotok vročega zraka, če je temperatura okolice nizka,
obenem pa tudi samodejno izklopi vroč zrak, če je temperatura
okolice dovolj visoka.
Poimenovanje delov naprave
Motor Pokrov
Prostor za
električni kabel
Glavna plošča
Opozorilo pred nameščanjem
naprave
Ne nameščajte naprave na mestih ali v prostorih kjer:
temperatura lahko preseže -10 °C in 40 °C,
naprava lahko pride v direkten stik z vodo,
je močen vpliv in izpostavljenost sončnih žarkov,
je močen vpliv kondenzacije,
so prisotni korozijski in redukcijski plini,
je nadmorska višina pod -20 m in nad 2000 m.
Mesto namestitve
Namestite napravo kjer bo enostavno za uporabo, kot
prikazuje spodnji gra čni prikaz. Če je naprava pritrjeno
prenizko, lahko pride pri čiščenju tal v direkten stik z vodo
(spodnji del naprave mora biti vsaj 150 mm nad tlemi).
Leva stran naprave mora biti vsaj 150 mm od zidu.
Zagotovite, da se na desni strani naprave ne nahaja nobeno
ogledalo ali zid, kajti ob sušenju rok lahko vodne kaplje
poškropijo bližnje objekte (priporočena razdalja vsaj 100 mm).
Izogibajte se mestom, kjer vrata ali ljudje nehote udarjajo ob
napravo.
Za namestitev naprave na steno izberite popolnoma ravno
površino.
Ne prekrivajte aparata s tekstilom ali drugim materialom.
Upoštevajte predpisano električno moč.
Prosimo
upoštevajte
navodila
Obvezno
ozemljiti
Ob variaciji električne moči za +/-10 % lahko ob
nepravilnem napajanju pride do požara, električnega
udara ali prenehanja delovanja naprave.
Vedno uporabite predpisano vtičnico. Če napravo
uporabljate hkrati z drugimi napravami se lahko vtičnica
močno segreje, to pa lahko povzroči požar.
Pred namestitvijo naprave morate izključiti električni
tok, da zagotovite popolno varnost.
Posoda za odpadno vodo in zračni lter morata biti
vstavljena. Napravo vključite šele 10 sekund po
vključitvi v električno omrežje.
V primeru poškodovane električne napeljave mora
biti ta ustrezno zamenjana s strani proizvajalca,
predstavnika servisa ali drugih oseb, ki so za to
pooblačene z namenom preprečiti možne nevarnosti.
Naprava mora biti ustrezno ozemljena. V nasprotnem
primeru je možno tveganje električnega udara.
Pred nameščanjem naprave morate izključiti električni
tok, da zagotovite popolno varnost.
Opozorilo
Električna napeljava mora biti nameščena s strani
poklicnega električarja, drugače lahko pride do
nevarnosti električnega udara.
Ta naprava ni namenjena uporabi osebam, ki imajo
zične, čutne ali mentalne omejitve, ter jim primanjkuje
znanja in izkušenj, razen, če imajo pri uporabi ustrezno
spremstvo ali pa so pred uporabo ustrezno izobraženi o
uporabi naprave s strani odgovornega za njihovo varnost.
V primeru poškodovane električne napeljave mora biti ta
ustrezno zamenjana s strani proizvajalca, predstavnika
servisa ali drugih oseb, ki so za to pooblačene z namenom
preprečitve možne nevarnosti.
Tiskano vezje
Grelec
Induktor
Zračni izhod
Vijak
Inbus ključ
190MM
23 0MM
Prepovedano
razstavljanje
Skica električne napeljave
Varovalka
Prikazovalnik
Moč
Temperaturna
sonda
T1
D1
D2
T2
Sonda za
zaznavanje
Kontrolni rele
Stikalo za
temperaturo
Grelec
Termična varovalka
Nadstropje
luknja v razdelilni omarici brez pokrova
(glede na dejansko velikost električnega priključka)
Električen kabel mora biti premera med 1mm2 – 1,5 mm2.

Similar documents