spletni strani - Poročni nasveti

Comments

Transcription

spletni strani - Poročni nasveti
Brezplačni priročnik za lepši vstop v skupno življenje
2013
Zavod za kulturo Bled ◆ [email protected] ◆ www.blejski-grad.si
Najsrečnejši dan v vajinem življenju na Blejskem gradu
Pantone Process Black
cmyk 0/0/0/100
rgb 0/0/0
Pantone 18
cmyk 15/1
rgb 191/31
www.posta.si
Naredite vtis na svoje prijatelje!
Vse, kar vas navdaja s ponosom, lahko krasi vašo
poštno znamko, saj Pošta Slovenije omogoča izdelavo
poštne znamke s poljubnim motivom znotraj okvirja.
Osebne poštne znamke lahko naročite na
www.posta.si, [email protected]
in v poslovalnicah Pošte Slovenije. Za dodatne
informacije lahko pokličete 02 449 22 44.
kosov
Naročilo 20
ZNAMK
OSEBNIH dnostjo A
re
z nazivno v 0 EUR.
že za 15,0
Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor
Osebna poštna znamka –
za najlepši dan
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Uvodnik
Par › zakon › družina
Ta pa pomeni ne le srečo ob majhnih ročicah,
ki potrebujejo ljubezen, ampak odgovornost
in podporo novim bitjem, ki jim bosta morda
vdahnila življenje. Če si želita odgovornost za to
večno trajajočo podporo (ne le materialno, pač
pa tudi čustveno in moralno) prevzeti v celoti in
dostojno, je prav, da takšno podporo občutita
najprej vidva. Podpora med vama je pogoj.
Zakon na papirju je namreč enostaven. Papir
prenese vse. Vajina obljuba pa je vse prej
kot le to. Je razumevanje. Je sprejemanje. Je
dajanje. Je brezpogojna ljubezen.
Vsaj morala bi biti, čeprav nas za takšno ni
nihče pripravil. Je pa mogoča!
2
Če bosta zmogla premostiti vajine
nesporazume, z ljubeznijo sprejemati razlike
med vama in eden drugemu odpuščati
napake (ki so povsem človeške in nujni
sestavni del nas), ne glede na razloge in
okoliščine, bosta imela trden temelj, da bosta
zmogla kljubovati vetru življenja okrog vaju.
Ob simboličnem krogu prstana si bosta z
zaobljubo v srcih nadela tudi vajin lastni krog
zaščite, znotraj katere bosta v dvoje kot ena
celica, močnejša in bolj modra kot vse, kar
vaju bo obdajalo.
Zavedajta se tega tudi v trenutkih, ko
bo težko, pa imata prav vse možnosti
za pravljično življenje. Iskreno vama ga
privoščimo. Potrudita se zanj!
Srečno na novi poti!
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Odločila sta se za poroko. Pomembno
dejanje skupne zaobljube na vajini skupni
poti pomeni, da je vajin odnos dozorel. Iz prve
sveže, radostne in marsikdaj sladko slepe
zaljubljenosti je prerasel v odraslo, zavestno,
dopolnjujoče in odpuščajoče razmerje, ki
zmore biti osnova tudi večji enoti, kot sta
vidva. Družini.
Polona Bohorič, avtorica in urednica priročnika
3
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Vsebina
Obred
Pravila Simboli
Cvet je
Podoba
Slavje
Midva Nasveti
6
16
48
56
80
38
11
22
50
60
86
90
Sklenitev
zakonske zveze
Upravne enote
Priprave
na poroko
Poroka
in protokol
30
Vsak po svoje
34
Spremljevalci
na poroki
36
Vabila, darila,
zahvale
4
40
Poro~ni prstan
44
Poroke neko~
Magi~na
mo~ cvetja
Obisk
pri cvetli~arju
56
Nevestin
poro~ni {opek
Lepotne
priprave Nevestina obleka
64
Obleka,
ki polep{a
70
Dodatki
pod obleko
Živela gostija!
Poro~na
foto zgodba
Poro~na darila
Medeni tedni
92
Trenutki
družinske
sre~e 96
18
Koliko
stanejo želje?
69
Nevestina
SOS oprema
94
Najlep{i
poro~ni {opki
Ohranita sre~o
74
Ženinova obleka
78
Svatovska obla~ila
5
Obred
Sklenitev zakonske zveze
V Republiki Sloveniji velja, da je pravno veljavno zakonsko zvezo potrebno skleniti
na enem od matičnih uradov pod pogoji, ki jih določa Zakon o zakonski zvezi
skupaj s Pravilnikom o sklepanju zakonske zveze. Pravila na kratko povzemamo.
Prijava k poroki
Dokumenti za prijavo
Zakonsko določenega roka za prijavo
sklenitve zakonske zveze ni, vendar je
priporočljivo, da se bodoča zakonca
prijavita vsaj en do dva tedna pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze,
kadar gre za sklenitev zakonske zveze
v uradnih prostorih. Kadar si želita mladoporočenca sklenitev zakonske zveze
izven uradnih prostorov, je v Pravilniku
o sklepanju zakonske zveze določen
rok za prijavo 45 dni pred nameravano
sklenitvijo zakonske zveze, ker je potrebno izpeljati celoten upravni postopek (izdaja odločbe).
Za prijavo sklenitve zakonske zveze
bodoča zakonca potrebujeta osebni
dokument in navedeta podatke o pričah
(osebno ime, datum rojstva, stalno
prebivališče). Če je bil kateri od bodočih
zakoncev že poročen in upravni organ
ne razpolaga z dokazilom o prenehanju
zakonske zveze, predloži tudi dokazilo
o prenehanju prejšnje zakonske zveze.
Dokumenti za tujce
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Tujec za prijavo k sklenitvi zakonske
zveze potrebuje: potni list, izpisek
6
Obred
iz rojstne matične knjige, potrdilo o
samskem stanu ali drugo potrdilo, ki
izkazuje zakonski stan, potrdilo države,
katere državljan je, da ni zadržkov za
sklenitev zakonske zveze. Izpiski in
potrdila morajo biti izdani za uporabo v
mednarodnem prometu, torej ustrezno
overjeni in prevedeni v slovenski jezik.
Zelo mladi prijavitelji
Mladoletnik, ki se želi poročiti, mora
predložiti odločbo pristojnega centra za
socialno delo, ki mu dovoljuje sklenitev
zakonske zveze pred polnoletnostjo.
Stroški za sklenitev poroke
Dodatni stroški za sklenitev zakonske
zveze nastopijo samo v primeru, kadar
se zakonska zveza sklepa izven uradnih
prostorov in izven časa določenega
za sklepanje zakonskih zvez v uradno
določenih prostorih.
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Izpiski so lahko izdani na
mednarodnem obrazcu, če je država
podpisnica Pariške ali Dunajske
konvencije. Izpiski in druge listine ne
smejo biti starejši od šest mesecev,
razen če so listine izdane v državah,
kjer se izpisek izda praviloma samo
enkrat in dokazuje le posamično
matično dejstvo, ne pa osebnega
statusa. Če bodoči zakonec ali priča
ne razume slovenskega jezika mora
pri prijavi in sklenitvi zakonske zveze
sodelovati uradni prevajalec oziroma
sodni tolmač.
8
Obred
Upravne enote
Postopek izven uradnih prostorov
Bolj osebno obarvano besedilo
UE AJDOVŠČINA, Vipavska c. 11b, 5270 Ajdovščina
Upravna enota lahko dovoli slovesno
sklenitev zakonske zveze izven uradnih
prostorov, če to zahtevata bodoča
zakonca in navedeta za to pomembne
razloge. Pomembni razlogi so tisti,
ki onemogočajo prisotnost bodočih
zakoncev v uradnih prostorih (zdravstveni
razlogi). Na podlagi vloge bodočih
zakoncev upravna enota o lokaciji odloči z
upravno odločbo. Taka sklenitev zakonske
zveze ne predstavlja povečanih stroškov.
Obred sklenitve zakonske zveze izvede
pooblaščenec upravne enote, ki je s
strani načelnika UE pooblaščen za
sklepanje zakonskih zvez, matičar pa pri
tem sodeluje. Osnovni govor je enoten
za vse pooblaščence. Za manjše
dodatke oz. posebnosti pred in po
koncu obreda, se je potrebno dogovoriti
z matičarjem, vendar vsi morebitni
dodatki ne smejo podaljšati obreda
preko 30 minut, ker bi s tem ovirali ostale
mladoporočence.
UE BREŽICE, C. prvih borcev 24a, 8250 Brežice
Sklenitev zakonske zveze izven uradnih
prostorov in izven časa določenega za
uradne prostore pa se izjemoma dovoli
tudi iz drugih razlogov, ki jih bodoča
zakonca navedeta v pisni vlogi, glede na
možnosti upravne enote. K vlogi priložita
pisno soglasje za uporabo lokacije za
slovesno sklenitev zakonske zveze.
Na podlagi vloge bodočih zakoncev
upravna enota o lokaciji odloči z upravno
odločbo Taka sklenitev zakonske zveze
predstavlja povečane stroške, ki jih
krijeta bodoča zakonca.
Ko par izrazi željo po novi lokaciji izven
uradnih prostorov, kjer obredi še niso
potekali, se opravi ogled lokacije, da
uradni organ presodi primernost prostora
za izpeljavo obreda. Pri tem upošteva
velikost prostora, dostopnost, možnost
varnega parkiranja, varnost udeležencev,
možnost ozvočenja, skratka prostor izven
uradnih prostorov mora zadostiti vsem
kriterijem, ki jih nudi uradni prostor in
mora biti opremljen v skladu s Pravilnikom
o sklepanju zakonskih zvez (državni
simbol, oprema prostora - miza za obred,
stoli za udeležence, cvetlični aranžma).
10
Matični urad
Tanja Škof
Danica Henigman Ban
Snežka Preskar
Monika Volk
Nataša Čater
[email protected]
07 – 49 91 562
07 – 49 91 556
07 – 49 91 561
07 – 49 91 570
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
03 – 42 65 338
[email protected]
[email protected]
UE CERKNICA, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica
Mira Puntar
Brigita Škrlj
Marjanca Červek
UE ČRNOMELJ, Zadružna c. 16, 8340 Črnomelj
Zakonca se lahko ob sklenitvi zakonske
zveze sporazumeta, da bo njun skupni
priimek priimek enega ali drugega
zakonca, lahko obdržita vsak svoj
priimek, svojemu priimku dodata priimek
zakonca ali izbereta priimek zakonca in
temu priimku dodata svoj priimek.
UE DOMŽALE, Ljubljanska c. 69, 1230 Domžale
Kadar slovenski državljan sklene
zakonsko zvezo v tujini, je sklenitev
zakonske zveze dolžan priglasiti pri
Upravni enoti, kjer ima prijavljeno
stalno prebivališče in sicer tako, da
predloži poročni list, ki dokazuje
sklenitev zakonske zveze v tujini.
Poročni list mora biti overjen v skladu z
zakonom o overitvi tujih javnih listin in
preveden v slovenski jezik, če ni izdan
na podlagi mednarodnih konvencij
(Pariška konvencija, Haaška konvencija,
Dunajska konvencija).
05 – 36 43 200
UE CELJE, Ljubljanska c. 1, 3000 Celje
Sprememba priimka ob poroki
Poroka v tujini
[email protected]
Alenka Horvat
Darja Frank
Silva Bratanič
[email protected]
01 – 70 71 300
[email protected]
07 – 33 61 087
[email protected]
01 – 72 20 100
UE DRAVOGRAD, Meža 10, 2370 Dravograd
Ivanka Močnik
[email protected]
02 – 87 20 710
UE GORNJA RADGONA, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona
Breda Erlih
01 – 78 10 920
01 – 78 10 943
01 – 78 10 944
01 – 78 10 921
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
03 – 56 42 612
UE IDRIJA, Študentovska 2, 5280 Idrija
Erika Kunc
[email protected]
05 – 37 34 311
[email protected]
05 – 71 12 215
05 – 71 12 217
[email protected]
[email protected]
UE ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica
Majda Udovič
Marija Majkič
[email protected]
UE IZOLA, Cesta v Pregavor 3a, 6310 Izola
Mojca Kocijančič
Sonja Berdon
[email protected]
[email protected]
UE HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
Matični urad
[email protected]
02 – 56 43 860
UE GROSUPLJE, Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje
Mojca Štepec
Simona Štrus
Mojca Krampač
Mateja Kresal
[email protected]
[email protected]
05 – 66 00 418
05 – 66 00 412
[email protected]
[email protected]
Obred
UE JESENICE, Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice
Barbara Glavič
Tanja Cencelj
Vesna Tušek
Klemen Hribar
04 – 58 51 463
04 – 58 51 460
04 – 58 51 459
04 – 58 51 461
UE KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
Suzana Hribar
01 – 83 18 184
UE KOČEVJE, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje
Valerija Aupič
Petra Divjak
04 – 20 15 636
04 – 20 15 631
04 – 20 15 622
04 – 20 15 633
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
KU Črenšovci
KU Turnišče
KU Dobrovnik
KU Polana
[email protected]
03 – 73 38 823
12
Nuša Simonič
Vesna Simonič
[email protected]
02 – 57 73 630
02 – 57 73 633
02 – 57 01 302
02 – 57 21 003
02 – 57 91 506
02 – 57 01 113
01 – 75 90 525
[email protected]
02 – 22 01 756
07 – 36 37 470
07 – 36 37 474
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Damjan Anželj
[email protected]
02 – 51 31 170
mag. Tanja Kralj
Lidija Brulc – Leban
[email protected]
05 – 33 06 171
05 – 33 06 181
UE NOVO MESTO, Defranceschijeva 1, 8000 Novo mesto
Matični urad
07 – 39 39 122
UE ORMOŽ, Ptujska c. 6, 2270 Ormož
[email protected]
02 – 74 15 420
UE PESNICA, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica
Kristina Valcl
Mateja Zafred
[email protected]
02 – 65 42 304
[email protected]
05 – 67 10 400
UE POSTOJNA, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna
Anica Šturm
Jana Knafeljc Rebec
Nada Bole
[email protected]
05 – 72 80 613
05 – 72 80 616
05 – 72 80 618
[email protected]
[email protected]
[email protected]
02 – 79 80 100
[email protected]
[email protected]
[email protected]
UE PTUJ, Slomškova 10, 2250 Ptuj
Elizabeta Peteršič
Sonja Kokol
Marta Lončar
[email protected]
UE RADLJE OB DRAVI, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi
KU Vuzenica, KU Muta
KU Ribnica, KU Podvelka
Olga Potočnik
Majda Luršak
Irena Klančnik
[email protected]
[email protected]
[email protected]
UE PIRAN, Obala 114a, Lucija, 6320 Portorož
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
UE NOVA GORICA, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
[email protected]
01 – 306 30 35
01 – 306 30 36
[email protected]
UE MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
[email protected]
01 – 89 62 357
01 – 89 62 332
01 – 89 62 331,
[email protected]
Katica Jelaš
03 – 83 93 394
[email protected]
Irena Juvan
[email protected]
KU: GORNJI GRAD, LJUBNO OB SAVINJI, LUČE, NAZARJE, REČICA OB SAVINJI, SOLČAVA
Matični urad
[email protected]
02 – 58 49 423
UE MOZIRJE, Šmihelska c. 2, 3330 Mozirje
[email protected]
02 – 72 91 510
02 – 72 91 506
UE LJUBLJANA, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
splošne informacije
Marija Jelen
[email protected]
UE METLIKA, Naselje B. Kidriča 14, 8330 Metlika
[email protected]
UE LITIJA, Jerebova 14, 1270 Litija
Jelka Bric Rink
Manja Božič
Suzy Slapničar
Vesna Matasić
07 – 49 81 460
UE LENDAVA, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava
Ana Novak
Vlado Tivadar
Nada Dogša
[email protected]
[email protected]
[email protected]
UE LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah
Dragica Kramberger
Veronika Rodošek
UE MARIBOR, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
05 – 66 37 612
05 – 66 37 613
UE LAŠKO, Mestna ul. 2, 3270 Laško
Darja Kuclar
[email protected]
[email protected]
[email protected]
UE KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Matični urad
UE LOGATEC, Tržaška c. 13, 1370 Logatec
01 – 89 38 322
01 – 89 38 319
UE KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Marta Kovač Uršič
Marjeta Staroverski
Svetlana Božič
Darja Jovanovič
UE LJUTOMER, Vrazova ul. 1, 9240 Ljutomer
[email protected]
UE KOPER, Trg Brolo 4, 6000 Koper
Loredana Vitez
Denis Božič
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
02 – 88 79 411
02 – 87 90 186
02 – 87 68 250
[email protected]
[email protected]
13
Obred
UE RADOVLJICA, Gorenjska c. 18, 4240 Radovljica
04 – 53 71 623
04 – 53 71 624
04 – 57 68 380
04 – 57 47 400
UE RAVNE NA KOROŠKEM, Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem
KU Črna na Koroškem
KU Mežica
KU Prevalje
Danica Polanšek
Andreja Glavica Novak
Franja Rožej
Franja Rožej
02 – 82 16 474
02 - 82 38 321
02 - 82 35 103
02 - 82 31 172
UE RIBNICA, Gorenjska c. 9, 1310 Ribnica
Tina Lesar
Centrala
01 – 83 72 727
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
02 – 66 90 660
02 – 67 19 532
UE SEVNICA, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica
Sonja Ivnik
Mija Gorenc
Zdenka Dernovšek
[email protected]
[email protected]
UE RUŠE, Kolodvorska 9, 2342 Ruše
KU Lovrenc na Pohorju
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
07 – 81 63 898
07 - 81 84 024
07 - 81 63 897
UE SEŽANA, Partizanska 4, 6210 Sežana
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
05 – 73 12 739
05 – 73 12 740
[email protected]
Jelka Slatinek
[email protected]
UE SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
Sonja Kline
Marija Paradiž
[email protected]
02 – 88 50 582
[email protected]
03 – 74 71 210
03 – 74 71 213
[email protected]
[email protected]
04 – 51 12 423
04 – 51 12 422
[email protected]
[email protected]
KU Rogatec
KU Kozje
KU Rogaška Slatina
KU Bistrica ob Sotli
KU Podčetrtek
14
Terezija Žolger
Jožica Denžič
Milena Smole
[email protected]
03 – 56 34 800
UE TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Tadeja Merkun
[email protected]
07 – 34 82 278
[email protected]
04 – 59 52 130
[email protected]
03 – 89 95 728
03 – 89 95 714
[email protected]
[email protected]
01 – 75 07 874
01 – 75 07 873
nevenka [email protected]
[email protected]
UE TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Stojanka Šučur
[email protected]
UE VELENJE, Rudarska c. 6a, 3320 Velenje
Vita Arlič
Maja Kotnik
[email protected]
UE VRHNIKA, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika
Nevenka Štupica
Irena Koprivec
[email protected]
UE ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
Simona Zupan
[email protected]
03 – 56 60 829
[email protected]
03 – 71 35 106
[email protected]
UE ŽALEC, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
[email protected]
[email protected]
UE ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
Milena Smole
Jolanda Poharc
Mira Jurgan
Janja Artnak
[email protected]
UE ŠKOFJA LOKA, Poljanska c. 2, 4220 Škofja Loka
Nevenka Malenšek
Martina Žagar
UE TRBOVLJE, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
UE ŠENTJUR PRI CELJU, Mestni trg 10, 3230 Šentjur
Marija Vodišek
Jure Rezar
[email protected]
05 – 38 00 810
05 – 38 96 066
05 – 38 91 244
[email protected]
03 – 75 80 124
UE SLOVENJ GRADEC, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec
KU Bovec
KU Kobarid
Silvana Drole
Metka Mlekuž
Marjan Černigoj
Urška Pikl
UE SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
02 – 80 55 552
UE TOLMIN, Tumov drevored 4, 5220 Tolmin
03 – 81 71 711
03 – 81 21 022
03 – 80 90 507
03 – 81 81 741
03 – 80 94 024
03 – 58 23 110
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Foto: Petra Vrhovec Rozman
KU Bled
KU Bohinjska Bistrica
Cecilija Mlekuž
Metka Globočnik
Mateja Koselj
Cecilija Mlekuž
[email protected]
15
Pravila
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Priprave na poroko
Za perfekcioniste s popolnoma izdelanim programom in idejo morda zadostuje eno
leto temeljitih in počasnih priprav, čeprav je mogoče dostojno in korektno poročno
slavje organizirati v dveh mesecih ali še hitreje.
Šest mesecev in več prej
6
•Načrtujta podobo vajine poroke.
•Izberita lokacijo cerkvene poroke.
•Prijava na matičnem uradu. Ne
pozabita na predpisane dokumente.
Povprašajta o možnostih za
upoštevanje vajinih osebnih želja.
•Rezervirajta gostišče, sploh če se
poročita v maju ali septembru, ko so
najlepše lokacije najbolj oblegane.
•Razmislita o vajinih pričah.
•Sestavita okviren seznam
povabljencev.
•Predvidita finančno situacijo (dodajta
še eno petino nepričakovanih
stroškov).
•Organizirajta srečanje staršev, če se še
ne poznajo.
•Odločita se, kje bosta živela po poroki
in začnita urejati vse potrebno.
•Če še nista uradno zaročena, izvolita,
čas je ravno pravi.
•Poizvedujta o možnostih za poročno
potovanje.
•Izberita si pomočnike za organizacijo
poroke - razdeliti se morajo zadolžitve.
Štiri mesece prej
4
•Skrajni čas za nevesto, da izbere obleko.
•Ženin naj izbere svoje oblačilo, nevesta
naj mu pri tem pomaga.
•Dogovorita se s fotografi, snemalci,
glasbeniki, dekoraterji, voznikom
limuzine ali kočije in drugimi izvajalci.
•Razmišljajta o darilih.
•Sestavita poročni seznam in
pooblastita osebo ali podjetje, da ga
realizira.
•Če se želita poročiti v kakšnem
eksotičnem kotičku sveta, je skrajni
čas, da rezervirata termin pri potovalni
agenciji, ki ponuja to možnost.
3
Pet mesecev prej
Tri mesece prej
•Izberita si točen datum poroke.
•V gostišču se dogovorita za osnovni
sestanek.
•Če se bosta poročila tudi cerkveno, ne
pozabita na dogovor z župnikom.
•Začnita z iskanjem poročnih oblek.
•Če želita skleniti predporočno
pogodbo, začnita razmišljati o vsebini.
•Lahko se odločita za zavarovanje za
poročni dan.
•Poskrbita za dodatke k poročni obleki.
•Izberita vabila in se odločita za vsebino.
5
16
Dva meseca prej
2
•Izbereta poročno potovanje, uredita si
rezervacije prevoza in namestitve.
•Razpošljita poročna vabila.
•Nevesta: prvi sestanek in razgovor
za pričesko. Rezervirajte termin za
poročni dan!
•Perfekcionisti izberite dieto in program
za telesno kondicijo in zdravje.
•Izbor prstanov – ženinova skrb.
•Odločita se, kakšna spominska darilca
bodo dobili svatje.
En dan prej
En mesec prej
Dan »D«
1
•Razmehčajta čevlje, če je potrebno.
•Preverita naročilo cvetja.
•Dvignita prstana.
•Izdelajta razpored in sestavita urnik.
•Preverita, če so oblačila pripravljena.
•S pričama oziroma organizatorjem
skrbno preučite urnik.
•Poskusita počivati.
0
•Obvezen dogovor z vizažistom.
•Posvet v kozmetičnem salonu.
•Obisk pri cvetličarju. Dogovorita se za
podobo šopka in cvetlične dekoracije.
•Skrajni čas za prijavo na župnijskem
uradu.
•Poskusita se držati urnika.
•Zadnji obisk pri frizerju in vizažistu.
•Vse bo šlo kot po maslu! Brez panike
in srečno!
En teden prej
•Ne pozabita na zahvale vsem gostom.
•Povabita jih na ogled fotografij in
videoposnetkov.
•Zadnji čas za fantovščino in dekliščino.
•Obisk pri frizerju: striženje, barvanje,
testiranje želene poročne pričeske.
•Pomerite poročno obleko, če so
potrebni popravki, je še dovolj časa
zanje.
Potem
17
Nasveti
stroški poroke
na obroke
Koliko stanejo želje?
Vedno znova svetujemo mladoporočencema, naj na začetku, ob načrtovanju svoje sanjske
poroke, opredelita, kakšna so finančna sredstva, ki jih imata na voljo ali jih pričakujeta.
Mnogokrat je potrebno oklestiti kakšno
željo prav zaradi finančnih omejitev.
Strošek poroke je zelo težko opredeljiv
pojem, saj je odvisen od številnih
dejavnikov: lokacije, letnega časa, števila
svatov, stila poroke … Zato je prvo pravilo
pri omejitvah: izberita vajine vrednote
poroke in jih postavita na prvo mesto.
Opustita, kar ni bistveno za vaju, in
sledita svojim željam.
Med finančnimi ponudbami, ki pomagajo
premostiti trenutne finančne zagate
s krediti, plačili z odlogom in drugimi
ugodnostmi, je pri nas že pregovorno med
najbolj prijaznimi Dinersova kartica. Zato
smo za nasvet poprosili gospoda Antona
Horvatiča, direktorja Diners Cluba
Slovenija.
»Preprosta razdelitev večjega stroška
na obroke, ki jih odplačujemo tudi do
12 mesecev, je ena najbolj priljubljenih
oblik finančne pomoči. Popusti, dodane
vrednosti, ki jih ponujajo trgovci, včlanjeni
v našo mrežo, ter številne ugodnosti za
imetnike kartice Diners Club so gotovo
prijazni do mladoporočencev, pa tudi do
staršev, prič, svatov in vseh, ki jim povabilo
na poroko poleg časti in veselja prinaša
tudi obveznosti.
Naš svetovalni servis za člane je na
voljo 24 ur na dan, vse dni v letu, tudi ob
nedeljah, kar olajša organizacijo dogodka
18
in zagotavlja podporo. Namesto osebnega
računovodje ponujamo tudi vpogled in
nadzor nad nastajajočimi stroški, saj lahko
uporabnik vsa plačila spremlja preko online storitev na spletni strani.
Tudi za varnost, ki je pomembna
predvsem pri večjih plačilih, je
poskrbljeno, saj je imetnik kartice z
varnostnimi SMS sporočili nemudoma
obveščen o vrsti in znesku nakupa,«
poudarja naš sogovornik.
Mi pa dodajamo še eno pomembno
informacijo: preprostost uporabe tega
finančnega orodja je navdušujoča
- nakupujemo in plačujemo samo s
podpisom – tudi pri plačilih na obroke.
Zaupanje torej velja! Ne obotavljajta
se povprašati za obroke v poročnem
salonu, v lepotnem salonu, v gostišču,
pri prevozniku, v turistični agenciji, …
povsod, kjer vama lahko takšno plačilo
olajša življenje!
P.S.
Če se bosta po poroki odpravila na
(zaslužene) medene tedne, pa je
privlačen nasvet: izkoristita svojo Diners
Club kartico, s katero preprosto vstopita
v enega od 450 letaliških salonov po
svetu in ob prigrizku, pijači ter dostopom
do spleta v miru pregledata novosti ali pa
se posvetita drug drugemu.
S kartico, ki polepša življenje!
•
•
•
•
•
•
•
•
nega in lepota
oblačila in obutev
najem prostora
pogostitev
okrasitev prostora
nakup daril
plačilo poročnega potovanja
in vse drugo, kar spada k porokam in pripravam nanje
PLAČILO
NA OBR
O
Samo s podpisoKmE
OMOGOČ
A:
DCFinan
ce
Kartica Diners Club vam omogoča plačila do 12 obrokov in druge ugodnosti:
nagradne točke za vsak nakup, posebne ponudbe vsak mesec, on-line storitve, sms-varnostna
sporočila, svetovalni center 24/7, brezplačni vstop v več kot 460 letaliških salonov po svetu ...
samo s kartico Diners Club. Če kartice še nimate, izpolnite prijavnico in jo pošljite na naš naslov
ali pa se prijavite na: www.dinersclub.si.
PRIJAVNICA: Da, kartica Diners Club me zanima.
Ime in priimek:
S podpisom te prijavnice potrjujem verodostojnost navedenih podatkov in se strinjam, da mi
podjetje Diners Club SLO d. o. o. na navedeni naslov pošlje neaktivirano plačilno-kreditno kartico
Diners Club. Po prejemu kartice in dodatnih informacijah se bom sam/a odločil/a o aktiviranju
kartice in na Diners Club SLO d. o. o. po potrebi dostavil/a dodatno dokumentacijo. Soglašam, da
se moji osebni podatki obdelujejo za namene in na način, določen v Pravilih in pogojih za članstvo
v Diners Clubu oz. v zvezi s poslovanjem s kartico Diners Club. V primeru, da kartice ne aktiviram
v roku 90 dni od prejema, bo Diners Club SLO d.o.o. moje osebne podatke izbrisal iz baze in uničil
prejeto dokumentacijo. Osnovni pogoji za pridobitev plačilno-kreditne kartice Diners Club so: polnoletnost, stalno prebivališče v RS in redni mesečni prihodki v višini najmanj 600 EUR (čisti neto
prihodek). Za več informacij pokličite brezplačno tel. št.: 080 1345.
Naslov:
Poštna št. in kraj:
Tel., GSM:
EMŠO:
Izpolnjeno prijavnico lahko pošljete:
Datum:
Podpis:
x
•popošti,nanaslovDinersClubSLOd.o.o.,Dunajskac.129,1000Ljubljana(Oddelekčlanstva)
oziromajopredateosebnonasedežuDinersClubSLOd.o.o.,ali
•pofaksu,naštevilko:01/5896124ali
•skeniranoprekelektronskepoš[email protected]
C655 19
Promocijsko
sporocilo
Pravila
Za najlepši dan na enem mestu
Ko se nevesta in ženin začneta pripravljati na poroko, je običajno na pogled
vse enostavno. Šele ko začneta s prvimi ogledi, se začneta zavedati, koliko
kilometrov ju čaka, preden bosta od ideje prišla k izvedbi.
Tudi ponudniki izdelkov in storitev dobro
vedo, kako pomembno je, da čim bližje
skupaj postavijo ideje, ki se dopolnjujejo.
Takšna ponudba se je razvila tudi
v Nakupovalni galeriji v najvišji
stavbi v Sloveniji – Kristalni palači v
ljubljanskem BTC City-ju. Niz trgovin z
lastnimi blagovnimi znamkami, ki nosijo
svojevrsten sijaj, spremljajo trgovine,
ki z izborom različnih priznanih znamk
in izdelkov dopolnjujejo idejo stilsko
dovršenega nakupovalnega stičišča.
Tudi za bodoče mladoporočence je v
Nakupovalni galeriji Kristalne palače
marsikaj zanimivega. Ne le ženinovih,
nevestinih ali svatovskih oblačil v
trgovinah Invidiauomo, Jones, De
LuxeFashion store, Terminal 1 ali obutve
priznanih znamk iz Galerije in modnih
dodatkov največjega sijaja v Glam-u,
zanimive so predvsem odlične ideje
za darilo tistim mladim parom, ki se
navdušujejo nad posebnim življenjskim
slogom. Tu so ideje za prestižne
športne izdelke v trgovinah Forma F +
in Henri Lloyd, ideje za računalniške in
tehnološke navdušence trgovin iStyle
Apple Premium Reseller in Garmin,
vrhunske ideje za dom v Steklarni
Rogaška, salonu Rolf Benz in trgovini
Espresso, intimna moda in igrive ideje
v ponudbi trgovin Björn Borg, Vita
Mea, Venera shop erotic boutique, pa
v Babadu-ju ideje za malčke, ki so že
tu ali so šele na poti … Za počitek ali
poročne dogovore so tu še urejanje
nohtov v Kristalni manikuri, pričeske v
Mič styling-u, kozmetika Yves Rocher in
center dobrega počutja Healthness.
Za piko na i pa dve nadstropji nanizanih
trgovinic povezuje bogata in simpatična
restavracija diVino, ki navdušuje s
hrano, ambientom in odprto zeleno
teraso. Če se par zaljubi v vzdušje
terase, si lahko tam privošči tudi
svojevrstno poročno slavje.
www.kristalna-palaca.com
ˇNEJŠI
NAJ BO NAJSREC
DAN TUDI NAJLEPŠI.
Ko se boste utrujeni od porocˇnih formalnosti želeli umakniti
v prijetno okolje zasebnosti in vrhunske kulinaricˇne ponudbe,
vam priporocˇamo ZELENO TERASO. Idealna lokacija,
obdana z zelenjem , kjer se boste sprostili na zraku in uživali
v prijetnem ambientu s cˇudovitim razgledom na Ljubljano.
Po želji vam organiziramo glasbo, DJ-ja, catering ali uresnicˇimo
kakšno drugo pricˇakovanje.
Naj bo vaš usodni DA nepozaben.
20
Nakupovalna Galerija Kristalne palacˇe
Ameriška ulica 8
www.kristalna-palaca.com
www.facebook.com/KristalnaPalaca
21
Pravila
Poroka in protokol
Poročnih pravil je veliko. Od posameznikov je odvisno, če se jim podrejajo in jih
upoštevajo. Nedvomno pa se morajo gostje podrediti izbiri gostiteljev, mladoporočenca pa
naj nazorno pojasnita svoje želje vsem povabljenim. Če se odločita za poroko po pravilih
in protokolu, jih je dobro najprej temeljito poznati.
Poročni scenarij
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Zelo pomemben je skrbno pripravljen
scenarij. Gostje naj dobijo natančna
navodila, kaj se od njih pričakuje.
Navodila so lahko priložena k uradnemu
vabilu na dogodek, vsebujejo pa naj
točne informacije o tem, kam priti, do kdaj
najkasneje priti na posamezne lokacije,
kako bodo gostje razvrščeni, kdo je
oseba, ki jim bo posredovala nadaljnje
informacije, kako bo s fotografiranjem,
kam kdo sodi... Scenarij lahko v dobre
namene predvidi tudi podiranje osebnih
ograd, odpustke dosedanjih sovraštev,
22
vendar se je tega potrebno lotiti z
največjo občutljivostjo. Svatje se srečajo,
treba jih je pravilno predstaviti, seznaniti,
družabnost se tako začne, čeprav
nevesto in ženina šele pričakujejo.
Pravila in tradicije
V scenarij lahko vtkemo tudi sporočila
iz vraž, ki pa jih je težko vse poznati,
kajti tovrstnih zapiskov v knjižni obliki
ni. Vsakdo lahko upošteva tisto, v kar
verjame. Nenapisana pravila veljajo in se
prenašajo iz roda v rod, tudi preko navad,
ki niso nikjer zapisane, vendar segajo v
zgodovino. Vsako geografsko območje
ima lahko nekaj čisto svojih posebnosti.
Vsekakor pa nekaterih splošnih pravil pri
porokah ne smemo prezreti ali jih kršiti.
Potrebno je upoštevati pravila lokacije,
stila in tradicij, predvsem pri cerkvenih
običajih. Krščanski poročni običaji se
namreč še kako razlikujejo od muslimanskih, pravoslavnih, židovskih, hindujskih
ali celo budističnih.
Vabljenje
Povabljeni gostje naj čim prej odgovorijo
na vabilo in potrdijo udeležbo. Taktna
gesta gostiteljev je zato poslati vabilo
dovolj zgodaj - vsaj tri mesece pred
dogodkom, da se lahko gostje pripravijo,
saj tudi za njih lahko pomeni poroka večji
denarni izdatek (darilo, obleka...). Skrajni
rok za oddajo vabil je šest tednov pred
poroko. Glede vabil še vedno velja, naj jih
pošiljata nevesta in njena mati, posvetujeta
pa se tudi z ženinom in njegovo materjo.
Pomembna naloga gostov je izbiranje
darila za mladoporočenca. Vse bolj pogost
in priljubljen je seznam zaželenih daril,
ki ga bodoča mladoporočenca priložita
vabilu. Ta seznam naj bo pospremljen s
prijetnim uvodom, v katerem naj napišeta
tudi, kdaj se pričakuje izročanje daril. S
tem se izogneta neprijetnim situacijam,
obenem pa razbremenita goste
razmišljanja, kje in kdaj darilo izročiti.
Civilna poroka
Hierarhija razporeda svatov pri
poročnem obredu pa se razlikuje od
tiste pri poročnem slavju. Na obredu
so priče po hierarhiji pred družino
mladoporočencev, medtem ko ima na
slavju prednost ožja družina. Medtem
ko se med obredom v cerkvi sorodniki
in prijatelji posedajo na levo stran v
smeri proti oltarju (nevestina stran) ali
desno stran (ženinova), je na matičnem
uradu vse bolj sproščeno. Povabljenci
se posedejo tam, kjer je prostor, le
sorodniki naj sedijo v sprednjih vrstah.
Po končanem obredu se vsi povabljeni
najprej odpravijo iz dvorane in tam
počakajo na mladoporočenca, ki se
vpisujeta v poročno knjigo. Ob izhodu ju
zasujejo z riževim dežjem ali vedno bolj
priljubljenimi cvetnimi lističi.
Prevoz
Do kraja poroke naj bi se ženin in
nevesta peljala v ločenih avtomobilih. Na
cerkveno poroko se lahko nevesta pelje
skupaj z očetom, ki jo bo pospremil pred
oltar. Nevestina mama, ki jo spremlja
kateri od ostalih otrok ali sorodnikov, se
običajno pelje v drugem avtomobilu, s
23
Pravila
katerim se bosta kasneje naprej peljala
skupaj z možem, nevestinim očetom.
Ženin se lahko pripelje skupaj s svojimi
starši in pričo, vendar se mora po obredu
odpeljati skupaj z nevesto. Navadno
se na obred obe priči peljeta skupaj z
nevesto oziroma ženinom, potem pa se
sestavijo drugačne skupine.
Prevoz najbližjih, predvsem družic in
spremljevalcev, če sodelujejo pri poroki,
je treba pred dogodkom zelo natančno
predvideti. Pri tem je treba predvideti
dovolj avtomobilov, vendar ne preveč,
da se ne bodo vozili le po dva in dva.
Če je razdalja od poročne dvorane do
mesta slavja kratka, se lahko gostje
porazdelijo v več voženj. Okrasje naj
prikazuje hierarhijo – avtomobil, v
katerem se pelje nevesta, mora biti
med vsemi najbolj okrašen, v njem se
navadno odpelje skupaj z ženinom, zato
morata priči dobro razmisliti, kam bosta
pritrdili vrvice s pločevinkami, ki bodo po
obredu naznanjale pravkar poročeni par.
Pred oltarjem
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Tradicija ima tudi dandanes, navkljub
sodobnim porokam in vedno bolj
liberalnim pogledom na življenje, še
24
vedno veliko vlogo. Nekaterih stvari pač
ne gre prezreti. Od vhoda v cerkev pa do
oltarja naj nevesto spremlja njen oče. Ko
prideta do oltarja, nevesta poda svoj
šopek priči (glavni družici). Nevesta
pristopi na levo stran pred oltar, na
desni jo čaka ženin. Oče lahko ostane
korak za njo ves čas obreda, lahko pa
sede v prvo vrsto na levi strani oltarja,
poleg nevestine mame in družic.
Poleg njih sede tudi paž - deček, ki je
zadolžen za nošenje vlečke, in sicer po
tem, ko je opravil svojo nalogo. Medtem
pa paž, ki nosi prstana, pristopi k
ženinovi priči, mu ponudi prstana in se
umakne. Sede v prvo desno vrsto, kjer se
mu pridruži tudi ženinova priča, ko pred
oltarjem nima posebne naloge.
Osnovna zapoved, ki velja za povabljenke
na poroko, je, da bela barva pripada
samo nevesti. Prav tako pa naj se nevesta,
zvesta izročilom, ne obleče v temno
obleko. Ker nevesta v večini primerov
še vedno nosi dolgo obleko, lahko tudi
ostale povabljenke nosijo dolge obleke.
V cerkvenem okolju niso zaželene kratke,
izzivalne poročne obleke, z globokimi
drznimi dekolteji in golimi rameni. Tudi
pri gostih ne. Zato so pripravne jopice ali
širše rute. Ženin naj praviloma nosi črno
ali temno obleko, npr. cut ali frak, nikakor
pa ne sme imeti smokinga. Gostje naj se
pojavijo v temnejši obleki, vendar svetlejši
od ženina, saj tako ni nevarnosti, da bi
prekosili ženina.
Sedežni red na slavju
Gost naj počaka na razvrstitev in
sedežni red. Če je potrebno, ga bo
za to zadolžena oseba pospremila do
njegovega mesta. Gost sam se nikoli ne
sme brez navodil zavihteti na sedež, ki si
ga je izbral. S tem lahko grobo poseže
v načrtovano dogajanje. Pri poročnem
slavju so razvrstitve zelo pomembne.
Če ni drugače določeno, se običajno na
slavju ob »glavno« omizje razvrstijo poleg
ženina in neveste vsi, ki so jima najbližji.
To so: priči, starši in družina obeh. Ostali
so razdeljeni na več manjših omizij ali
pa bolj oddaljeni od sredine, kjer sedita
mladoporočenca. Če se pripravlja zares
velika poroka s številnimi povabljenimi,
je treba predvideti tudi sedežni red. Zanj
poskrbita mladoporočenca sama, ali
pa jima pomagata mami ali nevestine
družice. Sedežni red na porokah se
razlikuje tudi od razporeda za poslovne
priložnosti. Na porokah lahko posedemo
skupaj moža in ženo, kajti zaželeno
je čimbolj pristno, domače vzdušje,
zato parov ne ločujemo. Ko je sedežni
red sestavljen, se oblikujejo posebni
kartončki z imeni, ki se postavijo pred
pogrinjek, tako da bo vsak izmed gostov
vedel, kam lahko sede. Pri zelo velikem
številu svatov se sicer lahko zgodi, da
bodo nekateri iz vljudnosti čakali, da
se jih usmeri, medtem pa bodo bolj
pogumni zasedli mesta, ki jim pravzaprav
po hierarhiji sploh ne pripadajo.
Če na poroki upoštevamo protokol, je
pomembna razporeditev za slavnostnim
omizjem. Glede ostalih gostov, oziroma
povabljencev lahko velja kar klasični
sedežni red. Pri tem imajo starejši gostje
prednost pred mlajšimi, tuji gostje pa
pred domačimi. Če imamo povabljence
iz tujine, jim dodelimo soseda, ki govori
njegov jezik ali pa vsaj angleško, čeprav
po pravilih naj ne bi sedel ob njem.
V primeru, da sestava povabljenih to
dovoljuje, lahko pri mizi izmenoma sedijo
moški in ženske. Otroci v sedežnem
redu nimajo posebnega mesta.
Samoumevno je le to, da majhni otroci
sedijo poleg enega od staršev.
Postrežba
Če gre za klasični način postrežbe, je
stvar v rokah natakarjev. Če je jedilnik
bogat, bo pogrinjek verjetno sestavljalo
več kosov pribora. Dobri gostitelji
bodo nazorno pokazali, kdaj se kateri
kosi uporabljajo. Če ste v dvomih, kaj
uporabiti, se ozrite okoli sebe, lahko
tudi potihem vprašate. Običajno pa
se uporablja za vsako jed svoj pribor,
zložen pa mora biti tako, da pri prvi jedi
uporabite pribor, ki je na zunanjem robu
od krožnika in nadaljujete s priborom
navznoter. Za sladice običajno postrežejo
pribor posebej ali pa je že nameščen
nad krožnikom. Pri vinu se navadno
lahko odločite za rdeče ali belo. Za
brezalkoholne pijače in vodo uporabljajte
ločene kozarce, za rdeče vino so
primerni večji vinski kozarci in za belo
manjši (če lahko izbirate). Ob postrežbi
bifejskega tipa, kar pomeni, da si lahko
vsak postreže jedi, ki mu ugajajo, je
25
Pravila
Zdravice, napitnice
Tradicije nazdravljanja izvirajo iz
verovanja, da zven kozarcev odganja zle
duhove. Danes pa zven kozarcev poraja
posebna čustvena stanja vseh prisotnih.
Nazdravljanje mladoporočencema
predstavlja iskrene želje za srečo,
mnogokrat je to tudi poziv za poljub.
Ponavadi se nagovori in govori začnejo
z nazdravnim govorom za nevesto in
ženina. Ta govor ima nevestin oče,
lahko pa tudi kakšen stric ali starejši
prijatelj iz nevestine družine. Zdravica
mora biti kratka in jedrnata, brez
pretiranega duhovičenja in šal. Temu
sledi ženinov govor, v katerem se po
izročilu zahvali ženinim staršem za
dobro vzgojo neveste (žene) in za
pripravo slavja. Mora se zahvaliti tudi
gostom za njihovo prisotnost in darila,
posebna zahvala pa gre osebi, ki je
pripravila cvetje. To pa je tudi vse, kar je
smiselno in mora povedati. In za vse to
vsekakor ne potrebuje pripravljenega
govora. Tradicija pravi, da je to nevestin
dan, zato bolj ko je ženin skromen in
sramežljiv, boljše izpade.
Nazdravljajo pa lahko tudi gostje, če
imajo za to dober razlog. Med zdravico
naj se govorec najprej predstavi in
kratko opiše svoje poznanstvo z
mladoporočencema in svoja občutja.
Govorec naj si kratek govor vnaprej
pripravi, kajti izsiljene zdravice lahko
izzvenijo kaj klavrno in žalostno.
Njihov namen pa je ravno nasproten
- pripomogle naj bi k boljšemu
razpoloženju, smehu, solzam ganjenosti
ali občutku medsebojne povezanosti.
Prav tako kot sama vsebina in način
26
govora je pomemben tudi pravilno
izbran trenutek za nazdravljanje. Žal
za to ni formule, po kateri bi se lahko
ravnali. Oseba naj počaka na primeren
trenutek, preveri, če so zbrani vsi gostje
in napolnjeni vsi kozarci, nato naj vstane,
dvigne čašo in s primernim občutkom za
trajanje govora, kratko in jasno pritegne
svate k poslušanju. Zdravice naj bodo
pripovedne, duhovite in prisrčne. Trajajo
lahko največ nekaj minut.
Ob koncu nagovorov po pravilu sledi
tudi govor ženinove priče, ki je lahko tudi
pripravljen vnaprej in bran. Ponavadi
je to branje najzanimivejših telegramov
ali pisemskih čestitk, ki sta jih prejela
mladoporočenca, kot dodatek pa ne
škodi tudi kakšna izvirna in nedolžna
šala. Nedopustno in mučno za vse
prisotne pa je stresanje opolzkih zgodbic
in norčevanje iz prisotnih, še posebno, če
je govorec (že) v opitem stanju.
Obdarovanje
Poroka je vsekakor priložnost za
obdarovanja z vseh strani. Poročni
gostje oziroma svatje navadno prinesejo
vrednejša darila, praviloma naj bi jih
prinesli tja, kamor jim mladoporočenca
namigneta ob vabljenju. Če sta seznam
daril oddala v kakšnem od trgovskih
centrov, za to ne bo več težav, saj
jima bodo od tam vsa darila pripeljali
na njun dom – seveda, s pripisi
posameznih darovalcev. Če sta se
odločila za naključna darila, je malce
bolj zapleteno. Predvsem velja, naj se
darila prinesejo v času in na kraj, ki jim
ga mladoporočenca jasno namigneta.
Po bontonu naj bi se sicer vsa osebna
darila izročala neposredno in slavljenca
bi morala vsako prejeto darilo takoj odviti
in pogledati. Ker pa je na poroki v gosteh
veliko ljudi, je to nemogoče. Da bi ju
razbremenili, lahko gostje darila prinesejo
že prej, in sicer na njun dom ali na dom
njunih staršev. Ob darilo naj pripnejo
voščilno kartico s svojim podpisom.
Če želita, da svatje prinesejo darila na
slavje, naj mladoporočenca to jasno
izrazita in poskrbita za prostor, kamor
bodo lahko svatje prinesli darila, ne da
bi jih posebej izročali. Ni namreč prav
nič olikano, da nekateri izročijo darila
anonimno, drugi pa glasno pred vsemi
zbranimi. Prav tako pa morajo biti darila
na ogled. Izročanje darila je že samo
po sebi obred, zato naj bo sestavni
del scenarija. Darila naj se sprejemajo
v točno določenem trenutku – ko se
zberejo vsi gostje. Sledi naj sprejem z
izročanjem daril, šele nato začetek slavja.
Zahvale
Bonton veleva, da se mladoporočenca
z zahvalnimi pismi gostom zahvalita za
poročna darila. V žalostnem primeru,
da je poroka odpovedana , pa je treba
darila seveda vrniti.
Po pravilih naj bi se ženin in nevesta za
prejeta darila zahvalila najkasneje v treh
tednih od prejema, če je darilo prejeto
pred poroko, in najkasneje v dveh
mesecih po ceremoniji.
Zahvale naj bodo pisane ročno, vsebina
naj bo osebna. Mnenje, da darila, ki
so prinešena osebno in odprta pred
darovalcem, ne potrebujejo zahvale, ni
najbolj olikano. Ne glede na to, ali ste se
zahvalili že ustno, je prav, da se zahvalite
tudi v pisni obliki.
Na ceremoniji se mladoporočenca
gostom lahko zahvalita z majhnim
šopkom ali simbolnim darilcem.
Ponekod še vedno živi tradicija, da
gostje s seboj odnesejo kos poročne
torte. Predvsem pri najbližjih, ki so vam
pomagali pri samih pripravah, pa je
pomembno, da se jim zahvalite na prav
poseben način. Naj bodo to prijatelji
ali sorodniki – vsakemu izberite malo
spominsko darilce. Izbirajte previdno, kot
bi šlo za osebni praznik.
Skrb za otroke na poroki
Če mladoporočenca nista posebej
navedla, da gre za večerno zabavo,
utegnejo gostje s seboj pripeljati tudi
otroke. Predvsem za majhne otroke
velja, da jih vzamemo s seboj le, če so
posebej vabljeni, medtem ko so dojenčki
v naročju pretiravanje in jih je bolje
pustiti v varstvu. Za otroke na poroki je
Foto: Petra Vrhovec Rozman
pomembna zmernost pri nalaganju na
krožnik. Tudi če ste še tako lačni, vedite,
da je slavje pripravljeno za vse. Če kje,
potem na poročnih gostijah nihče nikoli
ne ostane lačen.
27
Pravila
treba poskrbeti posebej, da se bodo
tudi oni zabavali in da jih bo nekdo
pazil, medtem ko bodo starši sledili
ceremoniji. V ta namen je morda dobro
pomisliti na varuško. Na večjih porokah,
kjer se pričakuje tudi veliko otrok, je
dobro poskrbeti celo za otroški program
s klovni ali lutkovno predstavo.
Ples
Po tradiciji naj bi prvi ples, na takte
dunajskega valčka, odprla ženin in
nevesta sama. Začetek naj bo dogovorjen,
da je nevesta na to pripravljena. Ženin naj
se ji pravilno približa, se ji pokloni, nato jo
pospremi na plesišče. Če želimo doseči
lepoto tega trenutka, je seveda nujno, da
poznata vsaj osnove plesnih korakov. Po
njunem plesu se lahko predvidi kratek
odmor ali pa si plesi sledijo po vnaprej
določenem redu: mladoporočencema po
prvem plesu sledita obe priči, potem pa
še starši in ostali. Nevesta nato pleše s
tastom, ženin s taščo.
Torta
Torta pomeni simbolično sladkobo,
ki naj bi jo mladoporočenca skupaj
uživala. Prvi kos tort odrežeta skupaj,
tako da nevesta drži nož z desno roko,
ženin pa svojo desno roko položi čez
njeno. Na poročni torti simbolično
odrežeta dva majhna koščka in eden
drugemu ponudita grižljaj.
Torta pomeni tudi konec obveznega
dela slavja. Po bontonu naj bi prvi
gostje začeli odhajati šele po rezanju
torte. Po običajih se torta razreže ob
polnoči, po tem se tudi nevesta iz
beline, ki predstavlja njeno dekliškost,
preobleče v večerno obleko in s tem
poudari, da je žena. Takrat nastopi drugi
del zabave, mladoporočenca lahko po
želji odideta - na prvo poročno noč ali
na poročno potovanje.
28
Čas zorenja češenj je tudi čas Briške poroke!
Finančni zalogaj
Pri nas običajno poroko financirajo starši
obeh mladoporočencev. Pravila, ki so
nekoč zapovedovala, da nosijo stroške
poroke nevestini starši, so zastarela, saj
se neveste kasneje v zakonu prav tako
zaposlijo in kot takšne niso finančno
breme svojemu možu.
Prvi par, ki je izrekel usodni »da« po starih briških
običajih, na izvirnem, etnološko obarvanem dogodku,
sta bila Silvija in Tadej Kranjc iz Zgornjega Cerovega:
“Nepozabno doživetje za naju in najine svate! Nikdar
ne bova obžalovala, da sva se prijavila! Nekaj tako
posebnega lahko doživiš samo v Brdih!”
Prijavnico za drugo
Briško poroko lahko oddate
do 15. marca 2013.
Več na www.brda.si.
Organizacija poroke
Da je poroka organizacijsko zahteven
zalogaj, še posebej dobro vedo tisti, ki so
jo organizirali sami. Poroka je še vedno za
večino ljudi najbolj zapleten dogodek, ki
jih morajo organizirati v svojem življenju.
Še posebno če tega niso vešči ali pa se
s tem ne ukvarjajo poklicno. Zato je to
huda obremenitev, celo stres. In tega se
ne da poplačati ne z denarjem, kaj šele
s časom, živci in morda celo z zdravjem.
Ker je možnosti, da bi šlo kaj narobe,
ogromno, je v tujini v večini primerov
že kar tradicija, da poroke pripravljajo
poklicni organizatorji, tako imenovane
poročne agencije, ki vnaprej predvidijo na
prvi pogled še tako banalne podrobnosti.
Marsikomu se sicer zdi predrago, da bi
kdo namesto njega organiziral poroko in
vse nujne podrobnosti …Toda na koncu,
ko potegne črto pod dogodek, je plačilo
najetemu organizatorj, zanemarljiv strošek
v primeru s časom, stresom in morda celo
z žalostnimi dogodki. V večini primerov
pa se na koncu celo izkaže, da je par
z najemom organizatorja celo prihranil
nekaj tisočakov na računu, saj organizator
zaradi velikih in dolgoročnih poslov z
dobavitelji, vse lahko dobavi ceneje.
Poroka v Brdih
• čarobna naravna kulisa • dežela vrhunskih vin
• nepozabno kulinarično doživetje
Informacije: TIC Brda
Grajska cesta 10, 5212 Dobrovo
e-pošta: [email protected]
telefon: 05 395 95 94
Brda izbirajo tudi zvezdniki!
Valter Birsa je v Brdih podpisal »življenjsko«
pogodbo s svojo Matejo.
Terasa Gradu Dobrovo nikdar prej ni tako sijala.
29
Pravila
Vsak po svoje
Da se je potrebno poročiti pred matičarjem, je pravilo, ki ga nikakor ne moremo
prekršiti, obstajajo pa taka in drugačna pravila, ki jih lahko mirno prezremo,
seveda, če smo pripravljeni na to.
V romantičnem objemu narave
Bohinj: Romantični objem narave (foto arhiv zavoda Turizem Bohinj)
Kje?
Vsi vaši bližnji so se poročili v domačem
kraju, na najbližjem matičnem uradu, pri
lokalnem duhovniku, zabava je bila v
gostilni, ki pač pri vas slovi kot najboljša
lokalna gostilna. Vi pa bi radi pobegnili
iz te rutine kamor koli, samo da je daleč
od doma. Ampak kaj, ko so se vaši
sorodniki že vse na tihem dogovorili ...
30
Nikar se ne ozirajte na ustaljene vzorce,
če vam ti niso pisani na kožo. Naj gre
za poročni obred na prostem, zabavo
v adrenalinskem parku, namesto
harmonike “rock band” ali pa kar
oboje, namesto torte gora najboljšega
sladoleda ... Če si vi tako želite, bo to
vsekakor prav. Matere, tašče, očetje in
tasti pa nikar ne bodite užaljeni, ker vaši
mladi “zavračajo” vaše modrosti!
V pravljičnem kraljestvu modrozelenega
jezera, obdanem z nedotaknjeno naravo
in veličino gora, si večno zvestobo lahko
obljubijo tudi zavzeti romantiki, predani
naravi. »V Bohinju se lahko pari odločijo
za tri ne povsem običajne poroke: na
ladji sredi jezera, kjer je prostora za približno 30 ljudi, lahko doživijo pravo intimno
vzdušje, kjer svate namesto hrupa in
vrveža spremlja omamna tišina jezera. V
času cvetenja travnikov in dobro poznanega bohinjskega festivala cvetja lahko
mladoporočenca stopita v zakonsko
zvezo razigrano, z živo dekoracijo divjih
rož in z ekološko naravnanim slavjem.
Seveda pa za vse ljubitelje tradicij ostaja
živa tudi poroka s pridihom kmečke
ohceti, s harmoniko in narodnimi nošami
ter klasičnimi bohinjskimi dobrotami,«
opisuje ponudbo v osrčju narodnega
parka g. Klemen Langus iz zavoda
Turizem Bohinj.
Priče
Stara družinska pravila, ki veljajo že od
nekdaj pa v resnici nihče več ne ve, čemu
služijo, vas silijo, da za poročno pričo
izberete neko ostarelo očetovo sestrično,
ki je še nikoli niste videli ... Temu pravilu
se lahko v dobro družinske tradicije
podredite, lahko pa družino prijazno
podučite, da je čas za spremembe. Priča
je dobila novo simboliko in predstavlja
nekoga, ki mu zaupate, ki vam je pri srcu
in ga imate iskreno radi. Nikjer ne piše,
da morate za svojo pričo nujno izbrati
samo eno osebo. Če imate dva prijatelja
in se ne morete odločiti, se lahko čisto
preprosto odločite za oba.
Povabljeni
Resnično je težko določiti, kdo bo
povabljen na poroko in kdo ne. Predvsem
takrat, ko vas muči misel o tem, kako se
po mnenju vaših staršev spodobi povabiti
celo vojsko sorodnikov, ki jih vi komaj
poznate. Na svojo poroko povabite tiste,
ki jih želite imeti ob sebi, daljno sorodstvo
in vam neljube osebe pa lahko s seznama
mirno črtate. Ne pretiravajte s številom
povabljenih. Določite si največje število
ljudi, ki si ga na svoji poroki lahko finančno
privoščite, in se tega števila držite.
Poročna obleka
Nevestina obleka v vseh možnih stilskih
variantah še vedno ohranja belino,
perlice in vlečke ... Vi pa bi imeli temno
vijolično mini krilce, ob misli na poročne
salonarje pa vas obide slabost. Ne
obremenjujte se s pravili, naj služijo
drugim, najlepša je tista poročna obleka,
v kateri se boste najbolje počutile. Za
31
Pravila
boljši občutek pa svoje udarne ideje o
poročni obleki zaupajte tudi partnerju in
skupaj izberita pravo.
Namesto riža
Rižev dež je močno zakoreninjen običaj,
ki naj bi v zakon prinašal srečo. Na
splošno velja, da več kot se riža posuje
po paru, bolje je. Pa vendar se moramo
zavedati, da pretirano razsipanje ne služi
simboliki. Takšno pretiravanje lahko
marsikdo razume kot pomanjkanje
spoštovanja do hrane. Riž tudi pušča
umazane madeže na obleki, Zato naj
mati neveste poskrbi za primerne
količine riža, ki ga bodo povabljeni
potresli po mladoporočencih in ga
predhodno opere. Da pa bo zadoščeno
občutku obilja, lahko ob manjših
količinah riža uporabimo čedalje bolj
priljubljene cvetne liste vrtnic in papirnate
konfete. Pisano, lahkotno, lepo ...
Nevestin šopek
Tradicionalno pravilo o nevestinem šopku
naj bi zapovedovalo, da ga izbere ženin,
nevesta si lahko zaželi le barvo ali cvetje.
Tiste, ki vas skrbi, da ženin morda le ne
bo kos tej nalogi, pa ne skrbite: prekršite
pravilo in si ga izberite same!
Najbolj zlato od vseh pravil
Ko gre za vašo poroko, naj bo vse tako
kot si sami želite in ne tako, kot so si
zamislili drugi.
Pravljična poroka
»Otroške sanje majhne deklice o poroki
s princem, ki živi na tisočletnem gradu,
so uresničljive! Za to ni potrebno iskati
dežele za devetimi gorami, dovolj je skok
v mali slovenski naravni biser, na Bled.
Na Blejskem gradu namreč princesko in
njenega izbranca pričakujemo z vsemi
kraljevskimi in grajskimi častmi. Skoraj
natančno tako, kot se je dogajalo skozi
tisočletje tega veličastnega gradu. Ne
le poroka in obred, grajski skrbniki
jima pripravijo nepozabno doživetje
z drobnimi tradicijami in simboličnim
dogajanjem. Pravljice so pri nas še bolj
žive kot kdajkoli!« o pripravah na pravo
grajsko poroko pove mag. Lea Ferjan,
ki na Zavodu za kulturo Bled skupaj s
sodelavci v zadnjih letih intenzivno razvija
podobo poroke na Blejskem gradu.
Blejski grad: veličastna kulisa pravljične poroke.
(foto arhiv Zavoda za kulturo Bled)
32
33
Pravila
čuvaj mladoporočencev in zaprosi za
prvi ples nevestino pričo.
Družice, spremljevalci
Spremljevalci na poroki
Na poroki je za celotno ceremonijo zadolženih cel kup ljudi. Glavnina poročnih
opravkov je na ramenih neveste in ženina, v njuni bližini pa so ljudje, ki prevzamejo
delček nalog in odgovornosti.
Priča si sama izbere in plača svojo obleko,
ki naj jo izbere po posvetu z nevesto.
V primeru, ko nevesta zahteva kakšno
posebno obleko, ki je priča verjetno ne bo
mogla obleči za druge priložnosti, je prav,
da takšno obleko plača nevesta.
Običajno razkošno poročno povorko
naj bi sestavljali: ženin in nevesta,
šest družic (štiri odrasle in dve
deklici), deklica s cvetjem in deček,
ki nosi prstana, ženinova priča in trije
spremljevalci.
Priče
Priča poskrbi za nevestine pripomočke
na poroki, prepričati se mora, če je
vse na svojem mestu in pripravljeno
ter dosegljivo za nevesto, ko jih bo
potrebovala. Prevzame ji rokavice
in šopek med poročnim obredom.
Navzoča je pri podpisovanju uradnih
listin, pri prihajanju gostov v sprejemni
vrsti pozdravlja goste in jih po potrebi
usmerja. Prav tako nevesti pomaga pri
preoblačenju in po potrebi poskrbi za
vračilo oblačil, če so le-ta izposojena.
Deklica s cvetjem hodi pred nevesto
(ko jo pripelje njen oče) in posipa njeno
pot s cvetnimi lističi. Deček - paž - mora
nositi nevestino vlečko (če jo ima), da se
ne umaže, drugi deček pa nosi na mali
svileni blazinici dva prstana in ju med
obredom poda nevesti in ženinu.
Na manjših porokah, kjer otroci ne
sodelujejo, prevzame varstvo prstanov
ženinova priča.
V starih časih je bila na primer ženinova
priča izbrana med najmočnejšimi
bojevniki, da je lahko branila nevesto
pred ugrabitelji. Danes je priča predvsem
prijatelj, ki ženina dobro pozna in mu
je pripravljen stati ob strani tudi kot
pomočnik in svetovalec. Izbirata lahko
poljubno, ne glede na spol ali kakšno
drugo omejitev. Starost je seveda omejena
na polnoletnost. Nevestina priča je
nevestina glavna pomoč pred poroko in
na poročni dan: Pomaga ji izbrati obleko
in dodatke, pomaga pri pripravi na poroko
in dekliščino, poskrbi za pravočasno
dostavo cvetja za družice in pomaga
nevesti pri oblačenju pred ceremonijo.
Ženinova priča mora sodelovati pri
načrtovanju poroke, pomagati ženinu.
Pripravi naj govor na sprejemu, ki naj
bo zabaven in duhovit, ne predolg.
Organizira fantovščino in poskrbi
za presenečenja na zabavi, preveri
svatovske šopke, organizira prevoz in
poskrbi za neovirano pot od matičnega
urada do cerkve, v primeru dežja tudi
za dežnike. Na dan poroke mora priča
paziti na ženina, skrbeti za njegovo
dobro počutje, mu pomagati pri
sprejemanju svatov in pri razvrščanju
med skupinskim fotografiranjem. Med
slavnostjo je ženinova priča neke vrste
Nevestin oče je najpomembnejši moški
v njenem življenju, preden jo odda.
Oče na ceremoniji pospremi svojo hčer
in jo izroči v zakon ženinu. Za slavje
pripravi govor, se primerno obleče in
spremlja nevesto. Biti mora prvi gostitelj
na sprejemu, voditi strežno osebje in
predvsem imeti pri roki dovolj gotovine
za vsak primer. Če nevestin oče ni
prisoten na poroki, naj njegovo vlogo
prevzame njeni stric, stari oče, starejši
brat ali družinski prijatelj.
Nevestina mama ima že po tradiciji
največjo vlogo pri pripravah na poroko.
Že na začetku pomaga sestaviti seznam
povabljencev, tekom priprave pa sodeluje
kot nekakšna interna organizatorka
poroke pri vseh podrobnostih, kjer si
nevesta in ženin to želi. Med poročnim
obredom pomaga nevesti, pridruži naj
se pri sprejemanju gostov in poskrbi, da
bodo vsi gostje s seboj odnesli nekaj
peciva. Ženinovi starši naj bi bili po
tradiciji gostitelji poroke le v primeru, ko
nevesta nima svojih staršev. Seveda pa
naj bodo v oporo mladoporočencema.
Pri večini sodobnih porok, kjer sta oba
mladoporočenca enakovredno zaposlena,
velja, da se tudi stroški poroke delijo, če ni
vnaprej vse dogovorjeno.
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Vse navedene naloge so zgolj nasvet
in izhodišča, za vsako poroko posebej
velja, da naj se mladoporočenca sama
posvetujeta z izbranimi sodelujočimi.
Vsaka naloga naj bo častna, nevsiljena
ali še manj, absolutno pričakovanja.
Med najboljšimi prijatelji ali najbližjimi
sorodniki izbereta ženin in nevesta
najprej vsak svoj pričo. Priča ima mnogo
obveznosti, ženin in nevesta naj jih
izbereta s srcem, pri tem pa morata paziti,
da izbrani osebi ta vloga ne bo pomenila
prehudega bremena, predvsem glede na
njeno finančno situacijo.
34
Pri velikih porokah nevesta izbere
tudi svoje družice, ženin pa svoje
spremljevalce. Družice so ponavadi
neporočene nevestine sestre,
sorodnice in bližnje prijateljice. Med
družicami ima vodilno vlogo priča.
Ženinovi spremljevalci (včasih so jim
rekli svatje) so tisti, ki morajo poskrbeti
za goste, njihova naloga pa je tudi
spremljati družice.
Starši
35
Pravila
Vabila, darila, zahvale
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Od trenutka, ko povabljeni gostje prejmejo podpisana vabila, načrtovana poroka
postane realnost in svatje se nanjo začnejo pripravljati.
Seznam povabljencev
Lepo je, če osnovna sporočila
(naznanila) pošljemo vsem znancem
in osebam, ki jim želimo to sporočiti
ter jih tudi povabiti na sam obred.
Tistim, ki jih dodatno vabimo še na
slavje, pa priložimo še manjše vabilo
s točnimi podatki o lokaciji gostišča in
uri pričetka praznovanja. Ko naročamo
vabila, dodajmo še približno za petino
vabil, kajti vedno se zgodi, da smo pri
snovanju seznama povabljenih koga
ne nalašč izpustili ali pozabili, pa tudi
zmotimo se lahko pri pisanju ali pa se
kakšno vabilo poškoduje. Ko se zgodi
kaj podobnega, je težko pravočasno še
enkrat dobiti popolnoma enaka vabila.
Pravi čas
Klasična ali domišljijska, vabila morajo
odpotovati k vsem naslovnikom,
sorodnikom in prijateljem najkasneje
36
šest tednov pred dogodkom. Naslovljena
naj bodo na družine ali pare. Ponekod
je v navadi, da bodoča mladoporočenca
poleg napisanih vabil vabita tudi
osebno. Če jih ne obiščeta, je dovolj
tudi pravočasno vabilo in morda klic po
telefonu. Marsikateri gost iz oddaljenega
kraja se bo potrudil in prišel na poroko,
čeprav ga bo to stalo nekaj več truda.
Odziv
Za lažje načrtovanje je najlažje pripisati
vabilu, da želite potrditev prihoda na
slavje. Še bolj priporočljivo pravočasno
poklicati vse prejemnike in jih še enkrat
povprašati, če se bodo vabilu odzvali
in zelo pazljivo preveriti, v kolikšnem
številu. Tako je število gostov bolj
natančno; s tem se izognemo težavam v
gostišču tik pred začetkom slavja, če pa
pripravljate sedežni red ali namestitev po
mizah, je to skorajda nujno.
Vsebina
Klasična elegantna vabila v tujini so sestavljena iz dveh delov, v katerih obe družini
naznanjata poroko svojih otrok. Takšnih tradicionalnih vabil pri nas nismo vajeni, saj za
vabila poskrbita kar nevesta in ženin sama.
Na vabila je nujno napisati naslednje
podatke:
•Kdo vabi.
•Kdaj je dogodek predviden – datum in
ure posameznega dogajanja (civilna,
cerkvena poroka, slavje).
•Kje natančno se bodo posamezni
obredi izvajali (civilni, cerkveni).
•Kje je odprt poročni seznam – naslov
trgovine ali osebe, ki je prevzela
evidenco o darilih.
•R.S.V.P. (kratica, v prevodu: odgovorite,
prosim) je oznaka, ki pomeni željo,
da se vabljeni odzove in potrdi svojo
prisotnost. Ker je to zelo protokolarna
oznaka, jo lahko nadomestimo
s prijaznim pripisom in prošnjo
vabljenim, naj sporočijo, če bodo
lahko prišli. Skorajda nujno je, da
pripišemo še naslov ali telefon, kamor
se lahko odzovejo.
•Poleg nujnih sporočil, ki jih vabila
morajo vsebovati, lahko pripišemo tudi
ime župnika, ki bo vodil obred ali celo
osebo, ki vodi protokolarni del poroke.
Drobni spominčki in zahvale
lepo, če se pojavi enak papirni vzorec,
kot so ga bili gostje vajeni skozi celotno
poročno dogajanje in jih bo hkrati še
enkrat spomnil na veselo rajanje in
prijetno družbo.
Popolnoma unikatno
Če se navdušujete za klasično, potem
boste izbirali med pestro ponudbo že
natisnjenih in oblikovanih izdelkov. Če ste
radi izvirni, si kombinacije zamislite sami –
pazite le, da bo celotna papirnata kolekcija
delovala kot serija sorodnih izdelkov.
Osebno pošiljanje
Vabilo in zahvala pa lahko postaneta v
celoti in zares osebna tudi s pomočjo
osebnih poštnih znamk. »Na Pošti
Slovenije smo poskrbeli, da lahko bodoča
mladoporočenca že na poročnem vabilu
s svojo unikatno znamko presenetita
povabljene, nato pa ustvarita še eno
osebno poštno znamko, v katero je ujet
njun najlepši trenutek, ki ga s povabljenimi
delita na zahvalnem pismu. Kot dragocen
spomin pa takšne znamke ostanejo
trajne tudi v obliki lastne zbirke najlepših
trenutkov s poroke na osebnih »poročnih«
poštnih znamkah. Takšne in sorodne
osebne poštne znamke najlažje naročita
prek spletne aplikacije ali elektronske
pošte,« nam je to posebno možnost opisal
g. Marko Kobilica s Pošte Slovenija.
Drobna darilca za svate, konfetni
aranžmaji in kasnejše zahvale gostom
so prav gotovo najlepše, če so izbrane
v enotnem stilu z ostalo papirnato
galanterijo. Za konec zgodbe papirnatih
izdelkov pa pridejo na vrsto zahvale,
na katere mladoporočenca ne smeta
pozabiti. Zahvale so lahko kratke, a naj
bodo napisane z ljubeznijo, zato je spet
37
Midva
Poročna darila
Kaj je tisto, kar večino slovenskih mladoporočencev še vedno postavi v dilemo, ko
nekdo omeni poročna darila? Gotovo sta to dva pojma: javno posredovan seznam
želja za darila in praktično vprašanje:
Denar – da ali ne?
Denar je vedno vprašljiva izbira – če res
ni nobenega drugega načina, da bi lahko
mladoporočenca izpostavila svoje želje,
pa je vsekakor boljša pot kot napačna
darila. Slišali smo že za idejo, ko so
se svatje organizirali in odprli račun za
mladoporočenca, na katerega so anonimno
nakazovali zneske po zmožnostih.
Kadar se svatom zdi prav denar tisti, ki
pove dobre želje, ga je lepo podariti skupaj
s simbolnim darilcem, ali ga celo sestaviti
tako, da postane denar vezni del darila.
Seveda tudi ob tem obstajajo pravila
vljudnosti in lepih manir, ki narekujejo, da se
denarja ne podarja enostavno v kuvertah,
ampak se jih začini z duhovito domislico.
Vrednost v darilnem bonu
Konkretno denarno darilo pa ima lahko
tudi drugačno obliko: obliko darilnega
bona. Veliko trgovin, predvsem pa večji
trgovski centri po Sloveniji imajo prav
v namen obdarovanja pripravljene
darilne bone različnih vrednosti, lično
pospravljene in oblikovane. Če bo s strani
družine ali mladoporočencev poslan med
svate namig, kam po bone, bo dilema
povsem razrešena. Namesto denarja
bo potem lahko vsak kupil darilni bon v
vrednosti, ki jo je namenil. Darilni bon pa
pomeni mirno odločitev za svate tudi, ko
38
mladoporočenca ne želita posredovati
svojih želja, sploh če gre za centre, kjer je
na voljo več trgovin široke ponudbe.
Povejta želje na glas!
Ko se bodoča zakonca odločita in
sestavita svoj seznam želja, je pametno
presoditi, ali potrebujeta seznam
v posamezni trgovini, morda v več
trgovinah ali pa enostavno vodenje
seznama prepustita za to najetim
strokovnjakom ali komu od najbližjih.
Nekatera trgovska podjetja tudi pri nas
že dobro desetletje organizirajo darilne
sezname za mladoporočence, pa je še
vedno za marsikoga nesprejemljivo, da
bi svoje želje postavil javno na ogled ali
jih celo posredoval gostom. Iz bolj vedre
plati pa gre zgolj za enkratno priložnost,
ko lahko dva mlada človeka na začetku
skupne poti enostavno izbereta darila,
ki jima bodo res nekaj pomenila. Veliko
parov dandanes že živi v skupnem
gospodinjstvu, preden se odločijo za
poroko, ali pa združujejo dve ločeni
samostojni gospodinjstvi. To pomeni,
da so za osnovno gospodinjsko opremo
že poskrbeli, kar je le še razlog več,
da se odločijo za sestavljanje svojega
seznama daril.
Novi začetki
Mnogi se s tem seznamom še vedno
lotevajo klasičnega repertoarja poročnih
daril, kot so porcelan ali kristal. vedno
več pa je dodanih sodobnih zamisli,
nenavadnih idej za darila, vsaj poročna:
zakaj si recimo par, ki že živi v sodobno
opremljenem stanovanju, ne bi zaželel
prvih steklenic arhivskega vina, s katerim
bo začel svojo zbirateljsko pot. Morda pa
bi si izbral umetniški kos – sliko, grafiko,
avtorsko fotografijo?
Potovanje kot darilo
Zanimiva izbira, ki se pri Slovencih
pogosto udejani, je poročno potovanje
kot skupno darilo številnih svatov.
Morda pa gre le za potovanje kot oddih
po vsem poročnem cirkusu, ki ga
mladoporočencema podarita priči.
Sanjska darila
Sanjska darila so prav tako različna kot
so različne sanje. Tako med praktičnimi
predmeti še vedno kraljujejo dragoceni porcelanski servisi ali kolekcije kristala, manjši
gospodinjski električni pripomočki, večji
gospodinjski stroji in podobni pridipravčki.
Če je vaše ustvarjalno območje prav kuhinja, se ne dajte motiti in si privoščite dobre,
pa tudi duhovite izdelke. Izberite kakšen
dizajnerski kos, ki vam bo krasil kuhinjo
tudi, kadar se vam ga ne bo ljubilo uporabljati. Lahko si izbereta celo novo kuhinjo
– če svoje lastne še nimata ali če sta se je
morda že naveličala! Razmislite o tem, ali
naj novo življenje tudi stilsko sledi prejšnjemu (prejšnjima dvema) ali si želita oblikovati
novo podobo doma. Darilni seznam z vajine
poroke je gotovo najbolj primerna prelomnica za nov začetek. Razmislita pa tudi
o vajinih navadah, pa naj so skupne ali ne.
Vajina darila naj pomenijo nekaj osebnega,
kar vaju bo razveseljevalo – z uporabo,
pogledom, uživanjem ali doživetjem.
39
Simboli
Poročni prstan
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Izdelan je iz plemenite kovine, da bi trajal večno. S posebnim simbolnim
pomenom, saj si ga ženin in nevesta izmenjata v trenutku sklenitve zakonske zveze,
nas opominja na trajnost in zvestobo.
Krog – oblika večnosti
Mitološko sporočilo
Krog - ena najstarejših oblik - že
od nekdaj velja za mistično obliko,
s pomočjo katere so se ljudje
želeli obvarovati vsega zla. Obroč
naj bi pomenil varnost, večnost,
moč, dostojanstvo … Prvi obročki,
ki so krasili človeške roke, so bili
pravzaprav prepletene travnate bilke.
Bolj ali manj dragoceno prepleteni ter
okrašeni so kazali na status in ugled
ljudi, ki so jih nosili.
Po grškem mitološkem izročilu je
nošenje prstana povezano z zgodbo
o titanu Prometeju, ki je Zevsu ukradel
božji ogenj in ga poklonil ljudem.
Ukradel ga je iz Hefajstove topilnice
in ga skritega v steblu janeža prinesel
na zemljo. Zevs se mu je maščeval
tako, da ga je priklenil na visoke peči
gorovja Kavkaz in orjaški orel mu je
vsako noč izkljuval jetra, ki so se mu
čez dan obnovila. Po tridesetih letih
Za plemenit
odsev ljubezni
Za plemenit
odsev ljubezni
PWfb[c[d_jeZi[lb`kX[pd_
PWfb[c[d_jeZi[lb`kX[pd_
PWfb[c[d_jeZi[lb`kX[pd_
PWfb[c[d_jeZi[lb`kX[pd_
PWfb[c[d_jeZi[lb`kX[pd_
PWfb[c[d_jeZi[lb`kX[pd_
PbWjWhdWFbWjWdW"Meb\elW)"B`kXb`WdW
PbWjWhdWFbWjWdW"Meb\elW)"B`kXb`WdW
J[b$0&'%*(+..-.
Zlatarna
Platana
PbWjWhdWFbWjWdW"Meb\elW)"B`kXb`WdW
J[b$0&'%*(+..-.
Zlatarna
Platana
:[bWld_a_0.#'/
Wolfova
3,
Ljubljana
PbWjWhdWFbWjWdW"Meb\elW)"B`kXb`WdW
J[b$0&'%*(+..-.
PbWjWhdWFbWjWdW"Meb\elW)"B`kXb`WdW
:[bWld_a_0.#'/
Wolfova
3,
Ljubljana
J[b$0&'%*(+..-.
PbWjWhdWFbWjWdW"Meb\elW)"B`kXb`WdW
T:
01 425 88 78
IeXejW0.#')
:[bWld_a_0.#'/
J[b$0&'%*(+..-.
T:
01 425 88 78
IeXejW0.#')
:[bWld_a_0.#'/
J[b$0&'%*(+..-.
IeXejW0.#')
:[bWld_a_0.#'/
IeXejW0.#')
:[bWld_a_0.#'/
Delavniki:
8 -- 19
19
Delavniki: 8
IeXejW0.#')
IeXejW0.#')
Sobota:
13
Sobota: 9
9 -- 13
40
41
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Simboli
ga je rešil Herakles, ki je razbil okove
ujetnika. Hvaležno človeštvo je v čast
na Prometejevo žrtev prvič začelo
nositi prstane.
Zgodba v sebi nosi mogočno simboliko.
S prstanom se zavestno odločimo za
nekaj, v kar brezpogojno verjamemo. Na
žrtve smo pripravljeni zato, da dosežemo
nekaj, kar ima za nas večjo vrednost.
Izbira
42
predvsem kakovosten. Bistvo lepega in
kakovostnega poročnega prstana je v
njegovi harmoniji in kvaliteti. Prstan naj
bo vsekakor prilagojen življenjskemu
slogu in značaju osebe, ki ga nosi.
Barve zlata pri poročnih prstanih so
precej enakovredno zastopane, navadno
gre za enobarvne, aktualne so tudi
dvobarvne kombinacije – predvsem belo
in rumeno ali belo in roza zlato. Manj je
tribarvnih kombinacij. V modi so poročni
prstani z vdelanim diamantom, ki kot
najdragocenejši dragulj sporoča
da bo zveza s svojo trdnostjo kljubovala
času in oviram, ki ji stojijo na poti. Za
spoštovanje sijaja diamanta je najbolj
primerna bela barva zlata.
Za pravo izbiro in pripravo prstanov si
je potrebno vzeti dovolj časa. Priporoča
se vsaj en mesec, če pa je mogoče, je
zaželeno mesec in pol ali dva meseca
pred poroko. Potrebno je vzeti prave
mere, upoštevati posebne zahteve ali
želje. Dober izdelek zahteva svoj čas.
Uporabnost
Poročni prstan je nakit, ki naj bi
ga nosili vse življenje, zato mora
biti klasičen, večen, uporaben in
Strokovnjaki radi priporočajo prstane
brez pretirane površinske obdelave,
enostavne in uporabne.
»Pri poročnih prstanih priporočamo
ročno izdelavo iz 14 karatnega zlata,
tako bodo trdnejši in bodo skozi leta
uporabe lahko ohranili svojo obliko
in videz. Priporočamo izbiro klasičnih
in čistih linij, ki so večne in se jih z leti
ne naveličamo. Če se par pri izbiri
poročnega prstana odloča za vdelane
drage kamne, svetujemo diamant, ki
slovi kot najžlahtnejši dragulj prav zaradi
svoje trajnosti in brezčasnosti,« svetuje
Alenka Končar iz Zlatarne Platana.
vzdrževanje. Pomembni so dobri napotki
zlatarja ali draguljarja.
Poročna prstana naj bi zakonca nosila
vse življenje, zato je dobro, da ob
nakupu razmišljata tudi praktično in se
vprašata, če jima bo čez 20 let še vedno
všeč. Če je odgovor pritrdilen, sta našla
pravi obroček.
Pomembna je tudi pozornost pri velikosti
prstanov; pri merjenju je potrebno
upoštevati razlike v širini prsta - celo v
enem dnevu so lahko precejšnje. Če gre
za prstan brez diamanta, je priporočljivo
izbrati ulitega, ki ga je mogoče brez
rezanja prilagoditi spremembam.
Sicer pa – če želimo, da prstan ohrani
svoj lesk in lepoto, potrebuje nego in
43
Simboli
Poroke nekoč
Tako kot ob drugih prelomnih dogodkih v življenju se je okoli poroke skozi
dolga stoletja spletlo mnogo šeg, navad in vraž, ki pa se širom Slovenije zelo
razlikujejo. Zato je težko določiti model ‘tradicionalne slovenske poroke’.
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Danes za poroko najbolj priljubljen
mesec ljubezni, maj, je bil nekoč
najslabša možna izbira za ženitev. Ljudje
so se poročali v pustnem času (od treh
kraljev do pepelnice) in ob ‘jesenskem
pustu’ (okoli martinovega). Živeli so
precej bolj skladno z naravo in pustni
čas je bil za ženitev pravšnji zaradi
pričakovanega spomladanskega dela
na polju, ko je nov par rok prišel zelo
prav. Ta čas leta je po prepričanju ljudi
tudi pospeševal rodovitnost in prinašal
srečo v zakonu. Pozno jeseni pa so bile
44
shrambe in kašče ponavadi polne, kar je
omogočalo bogato poročno gostijo.
Snubitev in zaroka
Fant je šel na ‘oglede’ k nevestinim
staršem v spremstvu starešine, priče,
botra ali očeta. Snubci so se pretvarjali,
da so prišli v hišo ‘utrgat prekrasno rožo’
ali da so lovci, ki jim je srna ušla v to hišo.
Tako so želeli preslepiti zle duhove, da
ne bi izvedeli pravega namena obiska
in škodovali nevesti. Dekletovi starši in
dekle samo so že s postrežbo pokazali,
ali se strinjajo s snubitvijo. Če je dekle
dalo fantu jabolko ali oreh, je bilo, kot bi
dahnilo ‘da’. Privolitvi so sledili pogovori
o doti, končna odločitev pa je padla,
ko so se tudi nevestini starši vrnili s
protokolarnega obiska pri ženinovi
družini. Ko so fanta in dekle v cerkvi
prvič oklicali (vsaj enkrat sta morala tudi
sama slišati oklice, da se jima ne bi rodili
gluhi otroci), sta veljala za zaročenca. Po
ljudskem verovanju sta bila zaročenca
izpostavljena različnim nevarnostim in
da bi jima zli duhovi ne škodovali, sta
morala narobe obleči kakšno oblačilo.
Vabljenje na poroko se je začelo takoj
po prvih oklicih. ‘Vabovci’ so morali biti
dobri govorci in šaljivci, sam sistem
vabljenja pa je bil strogo določen: od
vzhoda proti zahodu. Uporabljali so
posebne obrazce in pesmi, ki so govorili
o ovirah, ki so jih čakale na poti, zato je
nujno, da se povabljeni poroke udeležijo.
Že ko so na voz nalagali skrinjo, je nanjo
sedla stara ženska in skrinja je bila
tako ‘zapečatena’, zato jo je bilo treba
odplačati. Drugo oviro je predstavljalo
t. i. peto kolo, ki so ga morali najti.
Prinašali so različne okrogle predmete,
ki seveda niso bili pravi. Do danes se
je obdržala tretja ovira: ‘zapenjavca’
ali ‘šranga’. Fantje iz nevestine vasi so
sprevodu zaprli pot s hlodom ali verigo
in zahtevali odkupnino za nevesto.
Ženin in nevesta sta morala odgovoriti
tudi na zapletena vprašanja, ki naj bi
predstavljala nekakšen zrelostni izpit
za bodoča zakonca. Ponekod se je
ohranilo tudi ženitovanjsko pismo:
fantje iz nevestine vasi so ženinu izročili
‘pismo iz daljnih dežel’, v njem pa opisali
težave, ki so jih imeli, ko so skrbeli, da
se je dekle tako lepo razvilo in da so jo
obvarovali zanj. Ženin je moral njihov
trud dobro poplačati, fantje so ponekod
zahtevali celo odstotke od nevestine dote.
Dolgotrajna pogajanja, prepiri in celo
pretepi ob vožnji bale, šrangi in drugih
oblikah ‘odkupa’ neveste niso bili redki.
Vožnja bale in odkup neveste
Predvečer poroke
Na Gorenjskem je bila vožnja bale
posebej slavnosten obred. Nekaj dni
pred poroko so na okrašen voz naložili
poslikano skrinjo (zanjo je veljalo, da
mora biti čim težja) in ostale stvari – ‘vse,
kar ni pribito’, zibko, kolovrat, morda še
križ, posteljo in predalnik. Celo kravo so
ponekod privezali k vozu, na voz pa za
srečo posadili kokoš, petelina in celo
fantiča s kokošjo ali mladeniča, ki je
kikirikal (kokoš je simbol materinstva,
petelin pa prispodoba plodnosti). Vsem
načinom prevoza bale so bile skupne
ovire, ki so jih morali vozniki premagati.
Na večer pred poroko sta se ženin in
nevesta poslovila od samskega stanu in
prijateljev. Današnja fantovščina in dekliščina sta imeli po Sloveniji nekoč različne
oblike, ponekod sta se poslovila skupaj,
nekje ločeno, slovo se je lahko odvijalo
že kak dan prej ali pa je bilo vezano na
prevoz bale. Fantovo slovo je bilo vedno
bolj hrupno kot dekletovo, namenjeno
predvsem ‘zapitju ledig stanu’. Na dekliščini so prijateljice pomagale nevesti
pripraviti obleko, ji pletle kite in klepetale.
Ženin in nevesta sta se večer pred poroko
obdarovala s tako imenovanimi podarki.
Vabljenje
45
Simboli
Ženin je svoji izbranki podaril čevlje in nogavice (kar je bil nekoč posestniški izraz),
nevesta pa njemu srajco, ovratno ruto in žepni robček (simbol tesnih zakonskih vezi).
Poročni dan
Ko je zjutraj ženin s spremstvom prišel
po nevesto, so ga pričakala zaklenjena
vrata, ženinov pogajalec (starešina ali
priča) pa se je moral za nevesto pogajati.
Najbolj značilne so scene z lažno nevesto,
ko ženinu ponudijo staro žensko, nevestino družico ali celo moškega. Tako so
želeli svatje pozornost zlih duhov s prave
neveste speljati na napačno sled. Nasploh
je bilo potrebno nevesto čimbolj zaščititi,
zato je mnogo vraž vezanih tudi na pot od
nevestinega doma do cerkve in od tam na
ženinov dom. Ženin, nevesta in družice so
bili enotno oblečeni, vendar so zamešali
vloge, da bi preslepili zle duhove.
Ko je bil cerkveni obred poroke končan,
so se mladoporočenca in svati odpravili
na ženinov dom. Tam je nevesto v nov
dom obredno sprejela ženinova mati ter ji
simbolično predala gospodinjstvo.
Hišni prag je predstavljal veliko nevarnost,
saj naj bi pod njim stanovali zli duhovi, ki
so v prag zataknili smrtonosne predmete,
žeblje in igle. Zato ženin še danes nevesto
dvigne in nese čez prag, včasih pa so
najprej čez prag nagnali kokoš, šele za
njo je vstopila nevesta. Ko je prišla v hišo,
so ji v naročje položili otroka (‘nakolenčič’)
in tako spodbudili rodovitnost. Nato je nevesta s taščo prehodila vse prostore v hiši.
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Svatba
Najbolj vesel in hrupen del poročnega
dogajanja je poročna gostija na ženinovem ali nevestinem domu. Svatba je bila
pravi obred, tudi sedežni red je bil strogo
določen: svatje so se posedli v smeri od
vzhoda proti zahodu. Poleg ženina in
neveste so posadili poročni priči, nato
starše, sorodnike in prijatelje. Najpo46
membnejša jed je bila povsod ženitovanjska pogača (v raznoraznih oblikah), ki je
predhodnica poročne torte. Slednja se je
na ženitovanjih na slovenskem podeželju
začela pojavljati šele po 1. svetovni vojni.
Posebnost nekdanjih porok je bilo tudi
pravilo, da mora biti hrane deležen vsak,
ki pride na gostijo, čeprav nepovabljen tudi reveži, berači.
Za slovensko svatbo so značilni tudi ples,
glasba in šaljive igre, večkrat povezane
z nastopom v žival preoblečenih fantov
(kamela na Ptujskem polju) ali ugrabitvijo
neveste. Veseljačenje je včasih trajalo
tudi tri dni, pa še takrat so goste težko
spravili domov. Teden dni po ženitovanju
so svatbo ponovili v manjšem obsegu
in tako utrdili sklenjeno zakonsko zvezo.
Poročna noč
Ob koncu svatbe je ‘teta’ (ponavadi
nevestina krstna botra) nevesto odpeljala v
spalnico, ji snela z glave venec in ga prinesla nazaj med svate. V Beli krajini je nevesti
z glave snel venec ženin z vilicami – te naj
bi odganjale coprnice. Snemanje venca je
seveda simbolna napoved odvzema nevestine nedolžnosti. Tudi poročna noč je bila
po verovanju podvržena nevarnostim, zato
so pred spalnico mladoporočencev odganjali duhove s truščem in ropotom, večkrat
so tudi kaj razbili, saj črepinje po prastarem
verovanju pomenijo veliko otrok.
Naslednje jutro so svatje nevesto peljali
k vodnjaku, kjer jim je dala piti, nekaj
vode pa je odnesla domov, da umije
moža. Šega obrednega umivanja neveste
po poročni noči je imela očiščevalni in
preporodni namen, obenem pa je ostanek
darovanja vodnim duhovom.
Andreja Čokl, univ. dipl. etnologinja
47
Cvetje
Magična moč cvetja
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Naj gre za preprosto, skromno poroko ali za velik ceremonial - poroka v vsakem
primeru ni le običajno slavje, ampak enkraten, poseben dogodek. Zato, kolikor je
le mogoče, namenite pozornost cvetju na vaši poroki.
V cvetlicah najdete točno toliko
romantike, kot si je želite. So simbol
vsega najlepšega, simbol ekstravagance
in prestiža. Poročna okrašenost s
cvetjem pa je postala tudi prava majhna
znanost. Vse poročno cvetje je potrebno
naročiti hkrati, po možnosti na enem
mestu, saj je zelo pomembno, da je
enotno oblikovano in povezuje vse
sestavne dele in lokacije poroke.
Nasvet državnega prvaka v cvetličarstvu,
Marjana Planinška iz cvetličarn
Rožcar je naslednji: »Navdih vseh
48
poročnih dekoracij je poročni šopek.
Iz njega vlečemo rdečo nit v vse ostale
podrobnosti. Najboljši je učinek, če so
vse dekoracije istega stila in iz enakega
cvetja. Če to ni mogoče, je dobro ohraniti
vsaj stil in barve. Zgodba cvetja mora
biti prepoznavna skozi celo poroko.
Ob tem pa ne pozabimo, da cvetje ni
zgolj dekorativni element. S cvetjem
ustvarjamo občutenje prostora. Da bi to
dosegli, morajo biti cvetlične dekoracije
ustvarjene premišljeno in dovršeno.
Cvetje daje dogodku vsebino in glamur.«
Okras mladoporočencev
Okras na avtomobilih
Precej priljubljeni so cvetlični dodatki na
nevesti – naj gre za dodatke v pričeski
ali za popestritev oblačila. Možnosti so
različne; poleg klasičnega okrasja v
laseh (ob straneh, na zatilju ali na vrhu –
kot krona), še okrasje, spleteno do pasu
ali v obliki zapestnice, cvetlični dodatki
na klobučkih ali celo na čevljih. Za vse
te dodatke velja, da morajo biti izdelani
iz svežega cvetja in skrbno izbranega
zelenja, ki dobro drži svežino.
Navadno sta avtomobila, v katerih
se peljeta ženin in nevesta (na slavje
seveda ločeno in šele kasneje skupaj),
zelo domišljeno izbrana. Tudi cvetje na
avtomobilih je potrebno enako skrbno
izbrati. Podoba, velikost in obilnost
cvetličnih aranžmajev naj bo v skladu s
podobo poroke. Posrečena kombinacija
za bolj skromne je tudi ta, da naročite
aranžma za zadnjo polico avtomobila,
kjer služi kot okras med vožnjo ter ob
vstopu in izstopu iz avtomobila, nato pa
ta aranžma lahko prenesete v dvorano,
kjer se odvija poročno slavje. Takšen
aranžma je navadno položen na mizi,
pred nevesto in ženinom.
Tudi ženin ne sme zaostajati za nevesto,
čeprav moški neradi posežejo po
cvetličnih dodatkih. Ženinov naprsni
šopek naj bo pomanjšan nevestin
šopek. Vsebuje naj cvetove, ki so v
nevestinem šopku, vendar le po enega
ali dva, tako da je šopek zares šopek in
ne šop ali butara. Cvetlična kreativnost
lahko pride do izraza tudi pri ženinovih
dodatkih na obleki, na primer pri kravati
ali metuljčku, ki ju cvetličar lahko izdela
kar iz cvetja. Takšni dodatki so lahko
zelo posebni in izjemno zanimivi.
Korsaži in konfeti
Tukaj mora priti do izraza hierarhija.
Naprsni šopki prič so po sestavi podobni
ženinovemu, vendar po velikosti opazno
manjši. Ostali svatje naj imajo še manjše,
lahko pa so to šopki, ki se kasneje
zlahka posušijo ali so že v osnovi polsuhi
ali suhi. Kasneje lahko služijo kot konfeti,
kijih svatje ohranijo za spomin na poroko.
Namizni aranžmaji iz cvetja
Možnosti je izjemno veliko. Včasih je bolj
kot razkošje pomembna iznajdljivost, saj
je malo, skromno in ljubko lahko dovolj.
Vsekakor pa cvetlični aranžma ne sme
manjkati na mizi, pred nevesto in ženinom.
Ne sme biti previsok, da ne bosta skrita
za zelenjem, priporočljivo ga je namestiti
na zunanji rob mize. Cvetje na mizah naj
ne ovira gostov v nobenem pogledu. S
cvetjem lahko okrasimo tudi servirne mize
ali police, ki se nahajajo v prostoru. Napravimo lahko tudi dekoracije na portalih vrat
ali stenske aranžmaje. Cvetje za okrasitev
prostora naj se nujno sklada med seboj in
z ostalimi elementi cvetja na poroki.
49
Cvetje
Obisk pri cvetličarju
Dober odnos s cvetličarjem je prvi korak k pripravi sijajnega poročnega cvetja
in tistega tako zaželenega »uau« učinka, ki ga bodo vaši gostje še dolgo nosili
v lepem spominu.
Izkušnje cvetličarja
»Najprej se vedno pogovorimo o poroki,
kako je zamišljena, o lokacijah, zgodbi
… Zavedati se moramo, da so cvetlične
dekoracije v nastajanju zaradi poroke in
ne obratno. Cvetje mora biti skladno z
ostalimi stvarmi. Če je poroka razkošna,
temu sledijo razkošni aranžmaji. Zelo
pomembno je, da cvetličar začuti, kaj je
mladoporočencema všeč, ravno tako
kaj jima ni všeč. To je najlažje razbrati
iz pogovora, ob ogledu slik izdelkov, ki
jih je cvetličar že naredil. Cvetličarji ne
pokažemo slik šopkov zato, da nevesta
izbere enega izmed njih. Vsak poročni
šopek je prilagojen paru in zato tudi
unikaten. Cvetličarji imamo poleg vloge
izvajalca tudi vlogo svetovalca. S svojimi
izkušnjami pogosto pomagamo parom
najti dobre rešitve pri organizaciji, ne
le pri cvetju,« pomembnost dobrega
pogovora poudarja Marjan Planinšek iz
cvetličarn Rožcar. »Z nekaterimi pari se
dogovorimo vse že ob prvem srečanju,
včasih pa je srečanj, pogovorov in
usklajevanj potrebnih več. Pomembno
je, da imamo časa dovolj, da dorečemo
vse podrobnosti, želje in zmožnosti.«
Cvetličarne
ROŽCAR
Spoznavanje
Pomembno je, da si za pripravo vaše
ideje vzamete dovolj časa. Morda si že
pred izborom cvetličarja in obiskom pri
njem ustvarite mapo, v katero shranjujte
vse, kar vam je všeč: fotografije, izrezki
iz revij, morda natisnjeni izseki s spletnih
strani. Razmislite o vrsti cvetja, ki vam
je ljuba. Posebej shranite izdelke ali
izpostavite cvetje, ki vam izrazito ni všeč
in ga nikakor ne želite ob sebi. Jasno in
nedvoumno jih označite z »nezaželeno«
50
in priložite cvetličarju, da bo razumel
vaše želje. Prepustite se strokovnemu
nasvetu, vendar pa ne dopustite cvetličarju, da vas prepriča v kar koli, kar
vam je tuje ... To je vaša poroka in vaše
mnenje je najpomembnejše. Vedeti pa
morate, da imajo nekateri cvetličarji tudi
zelo bogate izkušnje in pretanjen okus,
zato bodite odprti za njihove nasvete.
Zelo pomembno je izbrati cvetličarja, ki
ga poznate ali so vam ga priporočili tisti,
ki vas resnično poznajo.
Državni prvaki
v cvetličarstvu
2002, 2010, 2012.
www.rozcar.si
Blagovnica Vele Domžale
Qlandia Kamnik
Valvazorjev trg 17 Litija
T: 041 631 509
51
Cvetje
Vaša podoba
Zaupanje je veliko vredno, kajti če se
mojster svojega poklica lahko sprosti, bo
njegova domišljija izdelala točno to, kar
potrebujete. Ko bo spoznal vaše želje in
stil, ki vam ugaja, pa je prav, da cvetličar
pozna še druge podrobnosti:
•Sliko/risbo vaše poročne obleke in
barvno paleto vaših poročnih barv.
•Fotografijo prostora, ki naj bi bil
okrašen s poročnim cvetjem. Zelo
velika razlika je namreč, če bo
cvetličar okraševal vrt, prostore
sodobnega hotela ali pa dvorano
starodavnega dvorca. V primeru,
da želite bogato in raznovrstno
dekoracijo, povabite cvetličarja, naj si
predhodno ogleda prostor.
•Barvne sheme dneva ali tematike
– če ste z odgovornim za hrano na
slavju že dogovorjeni za barvo prtov,
bo to zagotovo tudi zelo pomemben
podatek za vašega cvetličarja.
•Opis in barvo poročnega avtomobila.
•Okvirno število svatovskih
avtomobilov, če ste se odločili, da
bodo ti okrašeni s cvetjem. Prištejte
tudi nekaj “rezerv”.
Finančna plat
Tudi če si še tako želite, da bi bila vaša
poroka preprosta, tudi če imate še tako
plitek žep ali pa sovražite ves ta pomp,
trušč in ceremonije, na noben način se
ne boste mogli izogniti dejstvu, da poroka
ni le običajen “žur”, temveč zelo poseben
dogodek. Zato, kolikor je le mogoče,
namenite denarja in pozornosti prav cvetju.
Cvetje vam omogoča, da v prostor
vnesete del svoje osebnosti. Če
vam proračun dopušča, si privoščite
razkošje cvetnega okrasja avtomobilov,
družic, korsažov in gumbnic za vse
povabljene, cvetne lističe za posipanje
mladoporočencev in še in še. Če pa je
vaš proračun premajhen za vse to, stvari
poenostavite - pri vseh, le pri sebi ne!
Nekdo je po poroki rekel: »Cvetje, ki
se ga najbolj spominjam, je nevestin
šopek in namizna dekoracija.« Če imate
namen porabiti manj denarja za cvetje,
ga porabite za pošten nevestin šopek.
Če si želite, da bi vaša poroka izgledala
razkošno kljub vašemu plitvemu žepu,
poskrbite za izbrane namizne aranžmaje.
To je tisto, kar največ časa vabi poglede
gostov. Namizno cvetje bodo občudovali
ves čas poročne zabave in na koncu
rekli: »Ta poroka je res sanjska ...«.
Skupaj z vami
ustvarimo poročno
pravljico iz cvetja!
www.zvoncek.net
[email protected]
Cvetličarna pri Slaviji
Partizanska c. 6, Maribor
Foto: Petra Vrhovec Rozman
T: 02 25 23 482
Cvetličarna Zvonček
C. proletarskih brigad 100
(Qlandia Maribor)
T: 059 720 907
Cvetličarna Zvonka
Vrablova ul. 6, Maribor
52
T: 02 46 11 028
53
Cvetje
Marjan Planinšek je v avgustu 2012 osvojil svoj
drugi naslov državnega prvaka v cvetličarstvu. Svoje
znanje z veseljem deli z uporabniki v treh svojih
cvetličarnah v Litiji, Domžalah in Kamniku. Deli pa jih
tudi z drugimi cvetličarji, saj pogosto vodi cvetličarske delavnice doma in v tujini. Svoje bogate 20-letne
izkušnje uspešno prenaša tudi na sodelavce, saj tudi
ti posegajo po najvišjih mestih na tekmovanjih.
Nevestin poročni šopek
Osebna zgodba
»Šopek mora biti prilagojen predvsem
nevesti, izražati njeno osebnost in njeno
energijo. Zato je pomembno, da se s
cvetličarjem »ujameta« in zaupata drug
drugemu. Moda je ustvarjena za široko
uporabo, poroka pa je pomemben osebni
dogodek in šopek mora biti prilagojen
predvsem nevesti. Tu je predvsem
pomembna oblika šopka ter vrsta in barve
cvetja. Ne pozabimo, da je poleg neveste
na vseh fotografijah tudi njen šopek.
Cvetličar naj pouči nevesto, kako se rokuje
s šopkom,« svoje prepričanje o poročnem
šopku pojasnjuje Marjan Planinšek,
državni prvak v cvetličarstvu.
Oblika
Najpomembneje je, da je šopek pravilne
oblike in kvalitetne izdelave. Oblika naj
se prilagaja podobi neveste – njeni
višini, postavi in oblačilu. Šopek je
pika na i, zato naj ne zgleda, kot da je
slučajno v nevestinih rokah. Tudi pri
54
izbiri oblačila je včasih dobro poznati
želje za cvetje v šopku, saj se lahko že
pravočasno izognemo nepotrebnim
dodatkom, ki bi podobo nežne neveste
prenapolnili. Šopek je lahko pisan, nežen,
pastelen, močno zelen ali zelo divjih,
močnih enotnih barv. Vse je po okusu
posameznice in v skladu z njeno podobo.
Izdelava
Šopek naj ne bo pretežak, saj ga bo
nevesta v zelo pomembnih trenutkih
nosila v naročju in ne bi bilo prav, če bi se
morala ob tem zelo truditi. Izdelan mora
biti iz svežega, kvalitetno skladiščenega
in vzdrževanega cvetja, da se ne povesi
in oveni, še preden je ceremonije konec.
Cvetličarju je ob naročilu zelo pomembno
čim bolj natančno povedati svoje želje,
mu pojasniti vse morebitne kombinacije,
nato pa pustiti, naj izdela šopek po svojih
kreativnih zamislih. Dober cvetličar je
poleg esteta tudi dober konstruktor, saj
mora izdelati šopek, ki bo ohranil svojo
lepoto v težkih okoliščinah.
Spomin
Ker je nevestin šopek ena izmed mnogih
tradicij na poročni ceremoniji, naj
nevesta že ob naročilu razmišlja tudi
o tem, da ga bo na svatbi vrgla med
neporočena dekleta. Zato naj, če si bo
želela ohraniti svoj šopek za spomin, ob
naročilu svojega naroči še enega, čim
bolj podobnega, ki bo namenjen vražam
in tradicijam.
Metanje poročnega šopka
Po pravilih nevesta vrže poročni šopek
po zaključku poročnega obreda. Če
se par poroči civilno in cerkveno, se to
zgodi, ko sta oba obreda zaključena.
Zunaj pred cerkvijo ali pozneje med
poročnim slavjem, to je odločitev
vsakega para. Šopek lovijo neporočene
gostje poroke. Če nevesto skrbi, da
se bo šopek preveč poškodoval med
frčanjem po zraku in prerivanjem, lahko
dekleta zbere v krog okoli sebe, sama pa
z zavezanimi očmi poda šopek srečnici.
Dekleta pozor! Šopek nikakor ne sme
pasti na tla! Tisti, ki verujejo v vraže
svarijo, da to utegne prinesti nesrečo,
zato se morajo vse, ki lovijo šopek, zelo
potruditi, da se kaj takega ne bi pripetilo.
Foto: Franc Demšar
Poročni šopek je najbolj nepogrešljiv simbol vsake neveste. Če pokukamo v
preteklost, bomo srečali obdobja in kulture, vsako s svojimi tradicionalnimi
vrednotami, a cvetja na nevesti ni manjkalo nikoli in nikjer. Predvsem v obliki šopka.
55
55
Podoba
Vzemite si čas zase, napravite načrt in se vsaj mesec dni pred načrtovano poroko
začnite sistematično negovati. Razvajajte vsak košček svojega telesa in obraza,
predvsem pa se ne pustite speljati vsakodnevni naglici. Nihče ne more narediti
Voda, gibanje in sprostitev
Nega las
Jejte čim več sadja in zelenjave in
spijte vsak dan veliko tekočine – sveže
pripravljenih sadnih in zelenjavnih sokov,
čajev, vode - nikar si jih ne sladkajte!
Zjutraj na tešče počasi spijte skodelico
tople vode – star ayurvedski recept, ki
pomaga pri razstrupljanju organizma.
Čim večkrat pojdite na svež zrak, na
sprehod, na izlet. Izkoristite ga za prijetno
razmišljanje, načrtovanje in urejanje misli.
S frizerjem se pogovorite o pričeski. Dva
tedna pred poroko je čas, da vam frizer
s striženjem oblikuje pričesko ali pa vsaj
postriže konice. Tudi večje bo opravil
takrat. Pomembno je, da na poročni
dan pričesko oblikuje na že pripravljene
lase. Rezervirajte si termin obiska na
dan poroke in si tako zagotovite, da bo
imel frizer dovolj časa za vas. Ker imate
obleko že dokončno izbrano, lahko
določita pričesko in jo tudi napravita,
ter testirata njeno obstojnost.Če boste
nosili kakšno pokrivalo ali lasni dodatek,
ga prinesite s seboj, da ga boste lahko
vklopili v pričesko.
Priprava kože
Ne obotavljajte se vaši kozmetičarki
vsaj en mesec prej povedati, na kakšen
dan se pripravljate. Kožo vam bo
očistila in pripravila, svetovala vam bo,
če in kako se negujte doma. Če imate
problematično aknasto kožo, jo obiščite
že prej (če le še imate dovolj časa), saj
zahteva regeneracija takšne kože več
časa. Če načrtujete poroko v zimskih ali
zgodnjih pomladnih dneh in, če nimate
posebnih zdravstvenih zadržkov obiščite
solarij, vendar bodite zmerni! Preveč
»zapečena« koža deluje starikavo,
posušeno, utrujeno in prav nič moderno!
56
Obraz
Tudi z vizažistom se morate podrobno
pogovoriti dovolj zgodaj. Izbrala bosta
primeren make up, s katerim boste
zadovoljni in ki bo skupaj z obleko in
pričesko ustvaril zaokroženo celoto. Tudi
tu se ne bojte izraziti svojega mnenja
in pomislekov. Če boste uspeli doseči
dober kompromis med modo, željo,
estetiko in vašim obrazom, se boste
lahko naslednje dni brez skrbi posvečali
ostalim podrobnostim.
V tednu pred poroko še enkrat obiščite
frizerja in preverite termin. Osvežila bosta
barvni odtenek las, še enkrat napravila
globinsko nego in se dogovorila o
zadnjih podrobnostih.
Preverite tudi termin z vizažistom
in povprašajte za zadnja navodila.
Kozmetičarka vam bo kožo nežno
očistila, napravila ustrezno masko in
poživljajočo masažo.
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Lepotne priprave
Še sedem dni
Ne pozabite na depilacijo. Privoščite si dovolj
spanca, da bo koža videti sveža. Koža je živ
organizem, ki se hitro odziva na zunanje in
notranje dražljaje, tako dobre kot slabe.
3-2-1 ...
Na poročni dan najprej obiščite frizerja in
nato vizažista. Oblecite se tako, da vam
ne bo potrebno oblačila slačiti čez glavo.
Če je le mogoče, naj bosta oba blizu,
saj bo tako mogoče po ličenju malce
popraviti pričesko. idealno je, če se lahko
z njima dogovorite, da pride na vaš dom.
Prav tako je pomembno, da je make up
napravljen čim kasneje, tik pred poroko,
vendar dovolj zgodaj, da boste imeli čas
za vse opravke – oblačenje in podobno.
Frizer in vizažist naj vam tudi pokažeta,
kako lahko sami opravite drobne
korekcije, če bodo le-te potrebne.
Po urejanju las in obraza se oblecite.
Če potrebujete pomoč, zanjo zaprosite
pravočasno, da si ne boste po nesreči
poškodovale make upa in pričeske.
Potem se samo še veselo nasmehnite
podobi v ogledalu.
Tudi moški!
Vsi nasveti veljajo tudi za moške. Frizer
vas bo v tednu pred poroko ostrigel, saj
je pričeska najlepša nekaj dni po striženju. Kožo negujte z dobro kremo in balzamom po britju. Na dan poroke bo frizer
oblikoval pričesko, prav tako skladno z
obleko in vašim značajem. Lepo se obrijte in nadišavite, oblecite in z nasmehom
na ustih pohitite po svojo izbranko.
Naj obraz zažari
Drobne skrivnosti, kako s poudarki doseči
želene učinke in uporaba pravih ličil, ki
kože ne dražijo in utrujajo, sta dva med
številnimi razlogi, zakaj se splača svoj
obraz zaupati profesionalnemu vizažistu.
Vsaj tokrat!
57
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Podoba
Lasje kot okras
Lepe roke in nohti
Lasje so na poročni dan lahko speti in natančno urejeni, lahko pa jih pustite naravno
padajoče, zglajene, nakodrane ali razmršene. Seveda je veliko odvisno od kakovosti
in čvrstosti samih las, pa tudi od okusa,
izbranega poročnega stila in želja, ki jih
verjetno že dolgo nosite v sebi. Pri kratkih
laseh ni veliko skrbi – nekaj predpriprave,
kodranje ali glajenje, utrjevalec in pričeska
je končana. Dolgi lasje pa so z redkimi
naravnimi izjemami čudoviti in nespremenjeni ves dan le, če jih ustrezno pripravite in
utrdite. Kodrci, padajoči prameni, zvitki, kite
in fige so redni spremljevalci klasičnih in
modnih poročnih pričesk.
Na poročni dan imajo roke s prevzemom
prstana še posebno vlogo, zato je
seveda urejenost nujna. Smiselno je na lep
izgled rok in nohtov, ki so pri poročnem
obredu v ospredju, misliti dovolj zgodaj.
Za to, da na poročni dan ne bo skrbi z
poškodovanimi nohti, odkrušenim lakom ali
podobnimi preglavicami, je na voljo precej
rešitev v kozmetičnih ali tako imenovanimi
»nohtnih«salonih. Te rešitve - od geliranih
nohtov do prevlek, ki so trdnejše od običajnega laka za nohte, niso drage, zahtevajo
zgolj občasno obnavljanje in mnoge neveste
se jih tako navadijo, da postanejo tudi kasneje del njihove vsakodnevne lepote.
SALON AVE
5 nasvetov za lepo naličen obraz:
1.Osnova lepo naličenega obraza je
gotovo zdrav in svež ten.
2.S pravilnim ličenjem lahko obrazu
poudarimo vse njegove izrazitosti in
prikrijemo morebitne pomanjkljivosti.
Popolnost je dolgočasna, zato velja
pravilo: ličenje naj bo poudarek
vašega obraza in ne slika nečesa
drugega na vaši koži.
3.Dober vizažist bo želel izvedeti
čim več o vas, vaši obleki, željah in
barvah. Temu morajo biti prilagojene
tudi barve vašega ličila.
58
4.Vsak obraz je unikat in le izkušen
vizažist bo lahko v nekaj trenutkih
povzel vse informacije in jih povezal
v celotno sliko. Povejte čim več,
prinesite s seboj fotografijo obleke,
vzorec barve obleke, nakita in
dodatkov, razložite svoj pogled
na ličenje, nato pa se prepustite
strokovnim rokam.
5.Priporočljivo je, da se dogovorite za
predčasni poskus - podobno kot pri
pričeski. Najbolje bo, če se boste
uspeli dogovoriti za »generalko« pri
frizerju in vizažistu v istem dnevu tako bo tudi vaša slika popolna.
Maksimalno ugodje
in sprostitev!
www.salonave.si
[email protected]
Pestra ponudba vključuje
tudi raznovrstne nege obraza
in dekolteja za različne
tipe kože.
Ul. Ferda Kozaka 30, Ljubljana
T: 01 519 01 25
M: 041 401 600
59
Podoba
Nevestina obleka
Poročna obleka nosi posebno sporočilo, zato naj bi tudi nevesta v svoji
sanjski obleki na tako edinstven dan v življenju ustvarila takšno podobo
sebe, kot si želi.
Ta je lahko drugačna od tiste, kakršna
v resnici je. Le če vam bo podoba, ki
ste si jo ustvarili v domišljiji, pisana na
kožo, boste kot nevesta žareli v vsem
sijaju in uživali v dnevu kljub napornim
ceremonijam.
Kam na ogled
Najprej poiščite informacije o
ponudnikih poročnih oblačil. Običajno
so najboljše informacije tiste, ki jih
dobite skozi izkušnje svojih prijateljic.
Poročni salon mora biti predvsem urejen
in čist. Enako velja za obleke. V salonu
bi po pravilih morali vsakogar, ki si želi
izposoditi obleko ali dodatek, opozoriti
na posledice zaradi poškodbe in ga
seznaniti s pogoji uporabe.
Najprej pregled ponudbe
Ob prvem obisku izbranega salona s
poročnimi oblekami si oglejte kataloge
in albume s ponudbo in zahtevajte
odgovore na vsa vprašanja, ki si jih
lahko zamislite. Oglejte si tudi dodatke,
moška oblačila in oblačila za priče, svate
in družice, če so na razpolago. V bolj
organiziranih salonih se boste verjetno
morali za pomerjanje oblek dogovoriti
za še en obisk, ko bo čas svetovalcev
namenjen samo vam.
60
Pomerjanje
Za prvi obisk in pomerjanje oblek se
priporoča čas vsaj tri do štiri mesece
pred poroko. Ob zasedenih terminih so
že trije meseci lahko premalo. Vsekakor
pa je dobro, da nevesto pri pomerjenju
in njeni odločitvi nekdo podpira in
pomaga. Je to lahko ženin? Morda bolje,
da ne. Ne le iz vraževernih razlogov.
SALON
PRONUPTIA
CELJE
www.porocni-salon.si
Izposoja in prodaja
ženskih in moških
poročnih oblek, modnih
dodatkov in konfetov
Arclin 65, Škofja vas
T: 03 780 04 52
M: 041 551 202
Prva je navadno prava
Najprej je najbolje pomeriti tisto obleko,
ki vas je najbolj prevzela. Če velikost
ustreza, se navadno izkaže prva tudi kot
prava. Da to ugotovite, jih morate kljub
temu pomeriti precej več. Pri pomerjanju
zahtevajte pomoč svetovalca.
Kupljena ali izposojena?
Povpraševanja po novih oblekah je v
splošnem seveda manj kot po izposoji.
Obstaja tudi posebna možnost, izposoja
nove obleke, imenovana »prva izposoja«.
Gre za klasičen način izposoje obleke,
odnesete jo domov v petek pred poroko
in jo vrnete v ponedeljek, le da je pred
tem obleka nova oziroma še ni bila
izposojena. Cena takšne izposoje je
seveda precej višja od običajne, pa kljub
temu precej nižja od nakupa obleke.
61
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Podoba
POROČNA ZVEZDA
Naj bo vajin dan
v znamenju zvezd
www.porocnazvezda.si
[email protected]
Poročne in svečane obleke,
čevlji, nakit
in poročni dodatki
Bled, Cesta svobode 19
T: 05 99 53 972
M: 040 277 555
Pazljivost in stroški
Nasveti za različne postave
Bodite pozorni, če si izposojate obleko!
Dragocene, razkošno okrašene obleke
so tudi zelo občutljive. Preverite, če
je obleka, ki ste jo izbrali, v takšnem
stanju, kot ko ste jo prvič videli. Seveda
pa bodite pozorni tudi na to, kako jo
nosite. Ker ni vaša, ne morete z njo
početi prav vsega, kar se vam zazdi.
Izposoja obleke navadno pomeni, da si
jo izposodite za čas vikenda in jo vrnete
neočiščeno in nepoškodovano.
Pri izbiranju najustreznejšega kroja
poročne obleke se lahko malce zaplete.
Kar vam je všeč v katalogu ali izložbi, ni
nujno, da bo pristajalo vaši postavi. Zato
nekaj praktičnih nasvetov:
Pravilno bi bilo, da je izposojena
obleka namenjena zgolj ceremoniji
in fotografiranju, potem pa se za
slavje in zabavo (navadno po polnoči)
preoblečete v svojo lastno obleko.
Lahko se vam zgodi, da boste imeli
zaradi nepazljivosti precej stroškov
s poplačevanjem škode, ki ste jo vi
naredili obleki.
62
Idealna postava
Neveste z idealnimi merami imajo največ
izbire, vendar odločitev ni enostavna.
Najtežje je med mnogimi ustreznimi
oblekami izbrati pravšnjo. Odločiti se
boste morale samo za eno … Izberite
tisto, ki vam je bila na začetku najbolj
všeč. Ne pustite, da drugi vplivajo na vas.
Šele, ko se boste v zrcalu videle takšne,
kot ste si najbolj všeč, je izbira prava.
Težave in omejitve
Več pozornosti pri izbiri potrebujejo
neveste, ki jih kakorkoli omejuje njihova
postava. Namesto v obup, je energijo bolje
vlagati v iskanje najboljše možne rešitve.
63
Podoba
MOD‘ART
Vse najboljše iz sveta
poročne mode
www.mod-art.si
Obleka, ki polepša
Pozornost moramo preusmeriti na lepe podrobnosti našega telesa, jih
poudariti, medtem ko je potrebno zakriti pomanjkljivosti ali drobne napake.
Za nasvet, kako prelisičiti naravo na
čim bolj enostaven način smo prosili za
nasvet izkušeno svetovalko na področju
poročnih oblačil, mag. Martino Čižman
iz podjetja Modart.
Nizka postava
»Izogibajte se prečnim prerezom, saj to
postavo razdeli v še krajše dele in jih
izpostavi. Zato se raje izognite oblekam,
rezanim v pasu, medtem ko rez pod
prsmi silhueto optično podaljša, zato je
to priporočljivo, lahko pa se odločate tudi
med oblekami, krojenimi v enem delu.
Vzdolžna linija naj teče neprekinjeno
po vsej dolžini obleke, spodaj pa naj se
podaljša v krajšo vlečko. Nekoliko višji
videz boste dosegle seveda tudi s čevlji
z višjo peto in visoko speto pričesko
oziroma klobučkom, vendar v tem raje
ne pretiravajte, saj lahko dosežete
izumetničen učinek.
Za nizke postave z daljšim vratom so
priporočljivi modeli z ovratniki, skladnimi
z njenimi proporci, torej ne preveliki ali
preširoki. Neveste z nižjimi postavami
naj izbirajo med ožjimi kroji in naj ne
posegajo po širokih krinolinah. Detajli na
obleki naj bodo v sorazmerju s postavo.
Visoka postava
Za neveste visoke postave so dobrodošle
prečno rezane obleke, ki skrajšajo
posamezne dele telesa. Primerne so
64
obleke, rezane v pasu ali celo nekoliko
nižje, dobra izbira so tudi ločeni korzeti
ali životci. Predel v pasu je lahko modno
poudarjen z raznimi aplikacijami,
kristali, pasovi, trakovi in premišljenimi
barvnimi dodatki. Pravilna izbira višina
pasnega reza in njegove poudarjenosti
ter velikost in oblika detajlov pomembno
vplivajo na skladnost sorazmerij celotne
silhuete. Krila so lahko voluminoznejša
in širša, bodisi gladka ali v obliki več
plastnih draperij, volanov ter z dodatki
tila in organce. Pri izbiri ožje obleke je
priporočljiv kroj, ki se v predelu pod
koleni razširi, raven kroj ni dobra izbira.
Visokorasle neveste navadno raje
posegajo po čevljih znižjo peto.
Poročne in svečane obleke,
čevlji, nakit, spodnje perilo
in poročni dodatki
Razstavno-prodajni salon
Slamnikarska 3, Domžale
T: 01 72 44 588
Drobna postava
Za zelo drobne postave je mogoče
izbirati bodisi med oblekami iz bolj
togih, čvrstejših materialov ali mehkejših
tkanin, le da je za te na mestih, kjer je
postava bolj koščena, potrebno omehčati
ali prikriti ostre linije telesa z mehkimi
draperijami, naborki ali plastenjem.
V pomoč so lahko tudi finejši vzorčki
na obleki ter manjši in na videz lahki
okraski, ki dopolnijo obliko in prikrijejo
pomanjkljivosti drobne silhuete.
Močnejša postava
Za močnejšo ravno postavo, enako
širokih ramen, pasu in zadnjice, so
65
Podoba
STUDIO VESNA
Izposoja poročnih
in obhajilnih oblek
www.porocneobleke.si
priporočljivi togi materiali in kroji,ki so
vzdolžno rezani, ker podaljšajo in s
tem optično zožijo postavo, oziroma
asimetrične linije, ki jih velja umestiti
v predel, ki ga želimo na videz zožati.
Neveste z močnejšo okroglo postavo si
lahko izberejo tudi obleko iz mehkejših
materialov takih krojev, ki zožajo pas in
razširijo ramena. V vsakem primeru je
treba biti pozoren na širino krila. Za toge
materiale je primerna A-linja krila, širšim
krilom naj se nižje močnejše postave
izogibajo.Posegajo naj po gladkih krilih,
ki naj bodo brez dekoracij, naborkov
in draperij, razen če dekoracija sledi
vzdolžni linji. Izogibati se je potrebno
prevelikim ali predrobnim vzorcem in
okrasjem ter debelejšim materialom.
Široki boki
Za izrazite boke je primerna obleka zožjo
krinolino, ki povsem skrije spodnji del
telesa. Primerne so tudi princes linije,
vendar le za obleke iz čvrstih materialov,
sicer bo učinek ravno nasproten.
Najboljši učinek dosežemo s princes
krojem, ki se začne širiti že visoko v
pasu. Zelo primerne so tudi obleke, ki so
mehko nabrane v pasu in ob bokih ter
imajo v zadnjem delu poseben dodatek
nabranega krila, ki se nadaljuje v vlečko.
Ravna postava
Za neveste, ki nimajo izrazitih oblin, so
primerne obleke iz togih materialov v
princes liniji ali kroju sirene, ki nakazuje
ženstvene linije. Mehke tkanine so
priporočljive za ogrinjala ali široko
krojene obleke. Primerne so tudi obleke,
ki se od pasu nadaljujejo v krinolino
iz tila, za poudarjanje oprsja pa so
66
primerne aplikacije v prsnem delu
(biseri, vezenje, cvetje). Izrezi naj bodo
zaobljeni, ne preveč ravni.
Močne roke in ramena
Kalinškova ul. 2, Kranj
M: 041 558 850
T: 04 234 12 09
Najbolj primerni so kroji z rokavi iz čipke
ali drugačno okrašenega blaga, vratni
izrez naj bo čim širše odprt, rokavi daljši
od komolca, najbolje do dolžine med
komolcem in zapestjem. Če želite optično
zožati ramena, se izogibajte ozkim krilom.«
Dodatki pomagajo
Z dodatki pri oblačilih lahko ustvarjate
podobo prav tako ali včasih še bolj
enostavno kot z obleko samo.
•Oglata ramena lahko zmehčate s
pomočjo mehkega ogrinjala, ki v obliki
širokega šala objema ramena. Takšno
ogrinjalo je primerno za kombinacijo
k obleki brez rokavov ali celo brez
naramnic.
•Zelo izrazite ogrlice na preširokem
vratu niso najbolj primerne, zato je
bolje poseči po izrazitejših uhanih in
poudariti dekolte. Pač pa lahko pri zelo
dolgem vratu dosežemo čudovit učinek z modernimi ogrlicami, ki se tesno
prilegajo vratu in so bogate, večkrat
ovite okrog vratu.
•Klobuki so primerni za dovolj visoke
neveste (nizka nevesta naj posega po
drobnejših dodatkih), predvsem pa naj
bodo material, oblika in okras klobuka
v popolnem skladu z oblačilom.
67
Podoba
Primernost in dobra izdelava
Za vsako poročno obleko je
najpomembnejše, da je pravilno krojena,
dobro izdelana in iz kvalitetnega
materiala. Pri izbiri pazite na namembnost
obleke – poznavanje materialov je v
tem primeru zelo pomembno. Izognite
Nasveti
se neprijetnim trenutkom v pretirano
zmečkani obleki, premalo čvrstih šivih,
kroju, ki vam ne pusti dihati ali vas ovira
pri gibanju in pretiranem okrasju, ki skriva
vašo osebnost. In ne pozabite – ob obleki
so prav tako pomembni čevlji, ogrinjala,
nogavice, klobučki, rokavice, perilo in
ostali dodatki. Pa ličenje in pričeska!
Nevestina SOS oprema
Nevestina torbica lahko kaj hitro postane pretesna za vse male nujnosti, ki bodo
vam in ženinu še kako prav prišle na poročni dan, poln nepredvidljivih situacij.
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Namesto prepolne torbice, ki bi vam
samo nerodno bingljala z roke in vas
ovirala, si raje omislite nekoliko večjo
torbo ali vsaj neseser, za katerega naj
skrbi vaša priča.
Poročna sos torbica, ali bolje rečeno
torba, je lahko tudi čudovito darilo priče
nevesti in naj vsebuje:
•šivanko in niti v barvah vaših
poročnih oblek
•varnostne zaponke - “knofljice”
•škarjice
•pilico in ščipalnik za nohte
•lepilo za umetne nohte - če jih imate
•več vrst obližev v barvi kože ali prozornih
•lak za nohte - prozornega za morebitne
strgane nogavice
•žepno ogledalo
•kompaktni puder, da se na fotografijah
ne boste svetili
•senčilo za oči in lica - za glamurozen
videz zvečer
•rdečilo, sijaj, balzam za ustnice
•vodoodporno maskaro
•kremo za roke
•protibolečinske tablete
•kapljice za oči
•antacid proti želodčni kislini (Rupurut)
•robčke
•vlažilne robčke
•dnevne higienske vložke
68
•pivnike za obraz (odstranijo maščobo
z obraza, ne da bi pri tem uničili
make up)
•deodorant brez parfuma
•vaš in ženinov parfum oziroma
toaletna voda
•glavnik ali krtačo
•lak za lase
•lasne sponke, če imate spete lase
•stekleničko sodavice ali mineralne
vode za hitro odstranitev madežev
ali za osvežitev
•belo zelo vpojno brisačko za
vpijanje madežev
•rezervne nogavice za nevesto in
ženina
•rezervne kontaktne leče in očala, če
imate dioptrijo
•osvežilne bombončke, žvečilne
•energijsko ploščico ali
energijski napitek
•mobilni telefon.
Vse skupaj zapakirajte v lično, a
prostorno torbo, ki naj vas diskretno
pospravljena, a vedno v bližini, spremlja
ves poročni dan.
Seveda to ne pomeni konec drobnih
torbic, ki se tako lepo ujemajo z vašo
poročno obleko. Vanje si spravite
robček, osvežilne bonbone, kompaktni
puder in šminko.
69
Podoba
Osnovna naloga spodnjega perila je zaščita občutljivih delov telesa. Morda smo
danes na to že malce pozabili, saj spodnje perilo pomeni mnogo več.
Spodnje perilo
Kroj modrčka
Ne samo, da mora biti lepo, prijetno
na dotik, vabljivo za pogled, poudariti
mora tudi naše zaželene obline in
skriti nezaželene. In vse to je še kako
pomembno, ko izbiramo spodnje perilo,
ki naj bi kar najbolje opravljalo svojo
nalogo pod poročno obleko. Ni nujno,
da je perilo novo ali celo najdražje.
Pomembno je, da je kvalitetno in da
opravlja svojo funkcijo.
Kroj modrčka je najbolje izbrati glede
na kroj obleke. Oblika izreza na obleki
namreč natančno pogojuje obliko
modrčka. Pri obleki z močno odprtim,
kvadratno ali okroglo izrezanim
dekoltejem, je priporočljivo poseči po
modrčkih, ki samo malo privzdignejo
prsi, naramnice pa so nameščene
prav na zunanji rob. Takšni modeli, ki
so še dodatno podloženi, se pogosto
imenujejo »balconette«. K oblekam z
globokim V izrezom sodi modrček v
klasični obliki »čudežnika« - prsi stisne
proti sredini izreza in jih optično poveča.
Ustvari tudi okroglo obliko prsi.
Dekleta pozor! Pri izbiri poročne obleke
je pravilno ukrojen in izdelan modrček
nujnost! Modrček naj bo predvsem
dovolj udoben, da ne bo preveč
stisnjen čez prsni koš. Enako seveda
velja za hlačke. Včasih - predvsem pri
oprijetih oblekah iz lahkega materiala
- je prav s tem namenom pametno
izbrati hlačke tanga, ob katerih neljubih
robov enostavno ni. Druga pomembna
lastnost dobro izbranega modrčka je
material. To sicer ne pomeni, da mora
biti samo bombažen ali svilen – obstaja
namreč množica različnih vrst poliestra,
ki prepuščajo dihanje kože. Občutek
ob dotiku z materialom naj bo prijeten,
tkanina ne sme biti groba, saj pokriva
najbolj občutljive dele telesa. Pazite na
podloge in čipke. Včasih tako “pikajo”,
da postane prav nevzdržno.
70
Če ima obleka zelo tanke naramnice ali
je celo brez, je obvezen tudi modrček
brez naramnic. Tudi za ženske, ki so
pogosto brez modrčka, je priporočljivo,
da si ga k poročni obleki omislijo.
Razlogov je več; prva dva sta gotovo
čvrsti, za telo lahko tudi grobi materiali
poročnih oblek in pa prosojnost belih
tkanin - pri obeh ima modrček predvsem
zaščitno nalogo. Pri modrčkih brez
naramnic je pomemben poseben
silikonski trak, pritrjen na notranji strani,
ki ne stiska, pa kljub temu preprečuje
zdrs. Razveseljiv dodatek večine takšnih
modrčkov pa so priložene naramnice,
ki jih lahko za drugačno priložnost
»sestavimo« in pred nami je nov model.
Previdno z barvami
Če je obleka bela, naj bo bel tudi
modrček. Najlepše je, če se ga seveda
ne vidi, če pa se po nesreči zgodi,
da pokuka izpod obleke, je vsekakor
bolje, da je enake barve kot obleka. Pri
prosojnih oblekah pa je to celo nujno.
Ne poskušajte iskati pravega modela v
kožni barvi. Ta vas lahko zelo zavede –
lahko deluje, kot da ste brez modrčka,
kar je le pri redkokateri obleki res
primerno, ali pa deluje celo umazano.
Če skozi prosojno belino kuka še nekaj
belega, je to lahko le poudarek. Enako
velja za druge barve. Z barvo modrčka
se poskusite čimbolj približati barvi
obleke. Seveda, v mejah možnosti.
Nikakor pa ni priporočljivo pod belo
obleko obleči temnega ali sivega perila.
Tudi to lahko deluje, kot bi ne bilo
dovolj čisto.
Ob nakupu modrčka razmišljate tudi o
hlačkah. Če niste vajene kompletov vsak
dan, se razvajajte vsaj tokrat. Končno vas
za poročnim dnem čaka tudi zapeljiva
noč, takrat vam gotovo ne bo vseeno,
kakšno perilo vas bo krasilo.
Nogavice
Nogavice za marsikatero žensko
predstavljajo zgolj tisto praktično
tkanino, ki jo je potrebno obleči, ko to
zahtevajo zunanje okoliščine. Izkušene
dame pa vedo, da lahko nogavice
predstavljajo še vse kaj drugega.
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Dodatki pod obleko
Praktični nasveti
Pri oblekah z naramnicami, ki so dovolj
široke in čvrste, da dopuščajo tudi
modrček z naramnicami, si pomagajte
tako, da si pri oblačenju obleko na
notranji strani z nekaj šivi (pomembna je
tudi barva sukanca!) enostavno pritrdite
oziroma prišijete na naramnico modrčka.
Še bolje bo, če vam nekdo pomaga. S
tem vam uspe rešiti dve težavi na en
mah. Modrčku preprečite, da bi kukal
izpod obleke, obleki pa preprečite, da bi
vam naramnice »uhajale« po ramenih.
Ne pozabite - le nekaj šivov - sicer vas ne
bo nihče rešil, ko se boste želele sleči.
Pod oprijeto obleko iz tanke tkanine nikar
ne nosite pretirano podloženih ali močno
čipkastih modrčkov – raje gladkega in
brez premočnih šivov.
71
Podoba
Na primer make-up za noge, saj zakrijejo
majhne kožne nepravilnosti in poudarijo
ali malce spremenijo ten. Pri tem je
potrebna pazljivost, in sicer predvsem
pri izbiri barve. Kožna barva nogavic naj
bo najbližje vaši naravni barvi (podobno
kot pri izbiri pudra za obraz).
Druga odlična lastnost tankih, prosojnih
nogavic je ta, da ob primerni izbiri lahko
stanjšajo ali podaljšajo noge. V ta namen
je bolje izbirati med nogavicami, ki se ne
svetijo preveč, saj nogavice brez sijaja bolj
gotovo ustvarijo lepšo obliko. Zelo svetle
in sijajne nogavice si lahko privoščijo le
lastnice manekenskega para nog.
Pri poročni opravi neveste imajo nogavice
zelo poseben pomen – udobja, ki ga
nudijo nogam prav nogavice, se po
celodnevnem stanju, hoji in plesanju
v (običajno) novih čevljih skoraj ne da
opisati. Tudi tistim perfekcionistkam,
ki sicer prisegate na gladke, lepe,
zagorele gole noge, svetujemo, da se
za poročno priložnost opremite (vsaj za
vsak slučaj) s primernimi nogavicami.
Če je toplo ali celo vroče, so na voljo tudi
samostoječe nogavice, brez hlačnega
dela, ki omogočajo boljšo zračnost in niso
vroče. Tudi debelina nogavic se prilagaja
letnim časom – 8 denske nogavice so tako
prosojne in tanke, da jih skoraj ne občutite.
Noge pa vam bodo kljub temu hvaležne.
Ne glede na debelino, velikost ali model
nogavic pa seveda ne pozabite na
podvezico - tisto zabavno, eno samo, ki
naj jo ženin na vrhuncu zabave z zobmi
potegne z vaše noge in jo vrže med
neporočene svate.
Čevlji - usodni korak
Naj bodo moški ali ženski - so pomembna
izbira za vse udeležence poroke. Glede
na to, da bodo skoraj polovico dneva stali
72
na nogah, drugo polovico pa preplesali,
morajo biti čevlji ravno prav mehki,
pravilno oblikovani, da ne tiščijo in ne
žulijo, in ravno prav čvrsti, da nudijo nogi
oporo in obdržijo obliko.
Za ženske poročne čevlje obstaja še
ena omejitev: glede na to, da se morajo
uskladiti z oblačilom, morajo biti svetli beli ali krem. Oblečena pa mora biti tudi
peta čevlja, kar je pravilo za pravi poročni
čevelj. Lahko so usnjeni ali iz tkanine
(satenasti), Podobno kot za večerne
čevlje velja, naj ne bodo preveč odprti,
da omogočajo nogi dovolj opore in s tem
nudijo lahek korak. Okrašeni naj bodo v
stilu oblačila.
Moški čevlji so lahko črni (najbolj
klasično), lakasti ali drugih barv v
skladu z oblačilom.
Udobje
Širina in oblika čevlja sta odvisni od
osebnega okusa, pomembno pa je, da
poročni čevelj prilagodimo navadam,
ki jih imamo tudi sicer. Mlada nevesta,
navajena hoje v športnih čevljih, se bo
s težavo navadila ozkih čevljev z visoko
peto, če jih nikoli ne nosi. Naj ima udobje
lepega čevlja prednost pred lepim
čevljem negotovega udobja.
Za večino ljudi brez posebnih težav z
nogami ali stopali je dovolj, da izberejo
udobne, že izdelane čevlje. Zelo
pomembna je velikost, zato je pametno
izbirati v trgovinah, kjer ponujajo tudi
polovične (vmesne) velikosti. Če vam
ne uspe dobiti prave polovične velikosti,
vzemite večjo in si pomagajte z vložkom.
Predvsem pazite pri izbiri zelo ošiljenih
in ozkih modelov z višjo peto - pri teh
se pritisk, ki ga povzroča teža telesa,
nakopiči v prstih in pekoča bolečina se
prenese na celo stopalo.
MOD‘ART
Poročna, svečana in
poslovna moda za moške
www.mod-art.si
Obleke, telovniki, srajce, kravate,
modni dodatki in čevlji
Razstavno-prodajni salon
Slamnikarska 3, Domžale
T: 01 72 44 588
73
Podoba
SENS
Ekskluzivna ponudba
moških svečanih oblačil
ter prodaja in izposoja
frakov in smokingov
www.sens.si
Ženinova obleka
Nevesta ima pravico do izbiranja svoje poročne obleke prva. Kljub temu pa izbira
moške poročne obleke ni nič manj zahtevna od ženske. Zato si je potrebno vzeti
čas, počakati na njeno izbiro in oboroženi s podatki o tem, kaj smete in česa ne,
pogumno na pot po trgovinah.
Barve
Stil
Tu obstaja samo ena omejitev: če si
je vaša nevesta izbrala obleko bele ali
smetanaste barve, morate paziti na
barvo vaše srajce. Bela srajca pride
v poštev, kadar je obleka bela. Pri
smetanasti barvi nevestine obleke pa
se morate s srajco prilagajati tudi vi.
Vse druge barve je mogoče usklajevati,
le bela in smetanasta sta v kombinaciji
izjemno občutljivi. Zaradi ženinove
srajce, ki kar blešči od snežne beline, bo
morda nevestina sicer pravljično lepa
smetanasta obleka delovala premalo
sijoča.
Obvezno morate biti elegantni. Športni
suknjiči ali hlače, kariraste obleke ali
celo jeans tokrat nikakor ne pridejo v
poštev. Tako kot za nevesto, tudi za vas
velja: če želite biti ženin, morate tudi
izgledati kot ženin. To pa pomeni, da ne
smete pustiti, da bodo svatje na poroki
bolj elegantni od vas. Potrudite se, tudi
če ste zagrizeni v svojem športnem stilu.
Vsakemu moškemu pristoji eleganca,
seveda pa si jo vsak prikroji po svoje.
Nekateri si jo obarvajo bolj živahno, z
uporabo posebnih domiselnih dodatkov,
drugi se držijo klasičnih okvirov in sledijo
tradicionalnim oblekam.
Sicer velja pri barvnem izboru
pravilo: najprej bodite barvno skladni.
Priporočljivo je sestavljati največ tri
barve, ki naj se med oblačili ponavljajo.
Poleg vaše osebne skladnosti pa ne
smete pozabiti na skladnost z vašo
nevesto. Tudi v duetu morata izgledati
kot eno. Sestavljanje enakih barv je kot
nalašč za to, da se bosta tudi na pogled
sestavila v celoto.
Moda barv pri moških oblekah ne prinaša revolucij. Za poročno oblačilo posegajte med svetlejšimi toni ali pa poskrbite
vsaj za živahne dodatke.
74
T: 01 547 65 02
Kroji
Malce več svobode si lahko pustite pri
izbiri materialov in krojev. Ni nujno, da
ste v redingotu ali smokingu, čeprav
sta to dve klasični oblačili, ki po
bontonu spadata na resno, elegantno
in prefinjeno poroko. Lahko si privoščite
moderne kroje suknjičev z visokim
enorednim zapenjanjem ali kitajskim
(ruskim) ovratnikom. K tem se čudovito
podajo kravatne rute, zavezane v stilu
askota. Tudi telovnik je pri poročni
obleki dobrodošel – dvakrat: prvič,
ker dovoljuje odpet suknjič in s tem
Foto: Aljoša Rebolj; Model: Alen Kobilica
Skladnost
SENS Diamant - BTC
Letališka 5, Ljubljana
75
Podoba
večjo okretnost ter kljub temu ohranja
elegantno zadržan videz in drugič,
ker v teku praznovanja dovoljuje tudi,
da si slečete suknjič pa kljub temu ne
ostanete v sami srajci in tako ohranite
začetni sloves elegantnega ženina.
Okoli vratu
Dodatek za vrat: kravata ali metuljček?
Kravatne rute so pravzaprav kompromis
med togostjo resnobno zavezanega
metuljčka in vsakodnevno klasiko
kravate. Morda so zato skoraj obvezna
garderoba večine ženinov. Kravatna
ruta je postala poročni ovratni dodatek.
Najlepše so kombinacije svilenih
kompletov žakardnih vzorcev, ki se
ponavljajo na telovniku, kravatni ruti in
(obvezno!!!) žepnem robčku. Z izborom
takšnega kompleta dodatkov si zelo
poenostavite izbor obleke: zraven spada
dvodelna obleka takega ali drugačnega
kroja – pazite le na barvno ujemanje.
Čevlji
Čevlji naj bodo dovolj elegantni, da
bodo dopolnjevali podobo, hkrati pa
dovolj udobni, da si poročnega dne ne
boste zapomnili po žuljih ali otiščancih.
Naj bodo mehki in prijetni, paziti pa je
potrebno, da ne bodo preveč športni.
Najbolje je, da so čevlji črni, razen če
barva obleke ali dodatkov ne zahteva
kakšne posebne barvne kombinacije.
Nogavice
Nogavice naj bodo enake barve kot
čevlji, razen v primeru, ko gre za močne
kontrastne sestavljanke. V teh primerih
dobro razmislite – formule, ki bi delovala
vedno, ni. Pazite na sestavo materiala
pri nogavicah, naj se vam zaradi
neprimerne sestave ne zgodi, da boste
imeli noge vlažne ves dan.
76
Srajca
Pazite na vse mogoče barvne
kombinacije. Pri ovratniku pa se
odpirajo nove možnosti. Kravatna ruta
in metuljček zahtevata enako vrsto
ovratnika – ta je visoko zapet ob vratu,
prirezan z majhnimi zavihki. Običajno
so srajce s takšnim ovratnikom bele,
smetanaste ali črne barve. Klasičen trd
ovratnik je primeren samo za kravato.
Posebnost na slavnostnih srajcah so
odprtine na manšetnih zavihkih, ki
zahtevajo manšetne gumbe.
Trendi
Svetovni poročni za modno
osveščenega ženina zapovedujejo:
•askot kravate ali kravatne rute
•čokoladno rjave smokinge skupaj s
telovniki smetanaste ali temno zlate
barve
•telovnik na štiri gumbe in srebrno
lesketajočo kravatno ruto
•telovnike s teksturo ali vzorci
•barvne srajce
•kratke ovratnike
•kombinacijo: bel smoking, črna srajca,
črne hlače, bela kravatna ruta
•metuljčke na tisoč načinov
S prizorišča pa se počasi umikajo:
•beli smokingi
•fraki
•bogati manšetni gumbi
•veliki ovratniki
•prepasnice pri smokingih
Kot iz škatlice
Če vam je uspelo, da ste upoštevali vse
nasvete in ob tem ohranili mirno kri,
čestitamo. Poskusite poiskati trgovine, kjer
vas oblečejo od nog do glave. Ne pozabite
pa, da morate ob vsem ustrezati tudi
podobi, ki si jo je zamislila vaša lepotica.
Modno krojaštvo
Pohlin
Izdelava moških unikatnih
oblek po meri ali naročilu
in modnih dodatkov:
pasov, srajc, kravat, moških
naramnic, …
Škrjančevo 20,
Radomlje
E: [email protected]
T: 041 352 124
77
Podoba
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Svatovska oblačila
Samoumevno je, da je oprava ženina in neveste nadvse skrbno izbrana. Kako pa
je z opravo vseh, ki so povabljeni na poroko? Vsi so dolžni spoštovati hierarhijo,
ki se glasi: najprej nevesta, potem ženin, nato družice, priče, starši in ostali svatje.
Pomembnost funkcije gosta na poroki ne sme biti neopazna, zato moramo tudi
obleki povabljencev na poroki posvetiti dovolj pozornosti.
Kako izbrati
Precej je seveda odvisno od stila in
razkošja samega poročnega slavja in
celo obreda. Zato se je dobro temu
prilagoditi kar v največji možni meri. Na
cerkveno poroko naj tako ne bi prišli
preveč »pomanjkljivo« oblečeni, saj s
tem na nek način razbijamo tamkajšnje
vrednote.
Drug pomemben dejavnik pri izbiri
svatovskega oblačila je vloga ali odnos
do mladoporočencev. Tudi tu mora biti
neka hierarhija. “Šopiriti” se s pretirano
razkošnimi oblačili na skromni poroki
je precej neokusno in lahko skoraj
žaljivo za mladoporočenca. In obratno
– zanemarjeno oblečena priča lahko
nehote spravi v zadrego osebo, ki je
prišla na poroko bolj prefinjeno urejena,
čeprav nima tako pomembne vloge.
Naj bo svatovska oprava priložnost za
poseben izziv, vendar vsekakor brez
pretiravanja.
Ženske
Čista, snežna belina naj bi bila
rezervirana za nevesto. Družice na
velikih slavjih naj bi po pravilih imele
78
podobno krojeno obleko kot nevesta,
le v pastelnih barvah, manj razkošno
in brez kamenčkov ali biserov. Namen
enakih oblek je bil po vražah v tem, da
so zmedle zle duhove in tako zaščitile
nevesto. Na običajni poroki pa si vsakdo
izbere oblačilo sam.
Dodatki
Če kupujete nov kostim ali obleko,
izberite takšno, ki jo boste še lahko
uporabljale. Naj ne bo preveč večerna,
pa kljub temu ne povsem vsakdanja.
Posebno jo lahko naredijo prave
kombinacije in modni dodatki – nakit,
svilene rute, čevlji in torbice. Tudi make
up naj bo slavnosten, svež, svetel.
Pričeske – ne preveč umetelne, pač pa
elegantne in urejene.
Zanimiv dodatek za ženske gostje na
poroki je klobuk. Če ste si ga od nekdaj
želele, pa niste imele priložnosti zanj – tu
je pravi trenutek. Izberite takšnega, ki
bo ustrezal razmerjem vaše postave in
obliki vašega obraza. Predvem pa naj se
sklada z barvo in slogom oblačila.
Barve
Priporočljiva je usklajenost
Pri oblačilih posegajte po svetlih, pastelnih
barvah, tudi temno modra je klasično
elegantna, predvsem v kombinaciji z belo,
krem ali pastelnimi barvami.
Na večjih porokah, kjer se družice
enako oblečejo, so tudi ženinovi prijatelji
med seboj usklajeni. V ta namen so
najbolj primerni redingoti, sicer oblačilo,
namenjeno tudi ženinu. Gre za poseben
frak, vendar z zaobljenim zadnjim
delom in v sivih odtenkih, nikakor ne
črn! Razlika med ženinom in njegovimi
tovariši, je poudarjena v dodatkih.
Medtem, ko so oni oblečeni popolnoma
enako,naj on z barvo ali detajli izstopa.
Torej igrajte se z barvami, vzorci,
tkaninami, leskom, dodatki. Le ne
skušajte preseči neveste.
Moški
Manj ko jim je potrebno skrbeti za obleko,
bolj so navadno zadovoljni. V kavbojkah
se na poroko pač ne gre. Suknjič, to že.
In kravato se lahko tudi sname… Hopla!
Bonton tega ne pusti. Seveda lahko vsak
počne, kar ga je volja, ampak red je red.
In če sta se nevesta in ženin tako skrbno
pripravljala, da bosta kar najlepše odigrala
to veliko predstavo, potem je prav, da se
iz spoštovanja do njunega truda temu
odzovejo tudi svatje. Najprej z obnašanjem,
posredno z njim pa tudi z obleko.
Smoking na poroki ni prav pogosta
oprava, razen, če gre za zelo
slavnostno in uglajeno naravnano
poroko, kar pa vam bodo skoraj gotovo
namignili ob vabilu.
Na običajnih porokah je bolje izbirati
med klasičnimi, morda malce bolj
modernimi oblekami - takšnimi, ki
jih boste lahko še kdaj uporabili.
Priporočljive so svetlejše barve,
predvsem živahni dodatki.
Enako kot za ženina pa velja – če se
želite sprostiti, ne da bi vas motila
vročina, si omislite telovnik. Z njim boste
lahko spročeno plesali in se zabavali, pa
kljub temu no boste videti zanemarjeni.
Za pare, ki so povabljeni na poroko,
velja: naj bodo čimbolj usklajeni v svoji
skupni podobi. Ne le v stilu, pač pa tudi v
drobnih detajlih in barvah.
79
Slavje
Živela gostija!
novega – tako pri izboru jedi kot tudi pri
dekorju, protokolu, uniformah, animaciji
… V Vivu smo pogosto celo v vlogah
poročnih svetovalcev. Zadnje čase opažamo porast neobičajnih lokacij poročne
pogostitve, kot so jase, gozdovi, obale,
… tam pa je profesionalna kulinarična
in strežna ekipa nepogrešljiva,« delo pri
poročnem cateringu opisuje Jerneja
Kamnikar, direktorica in ustanoviteljca podjetja Vivo Catering. Njena ekipa
obvladuje številne obsežne in zahtevne
protokolarne dogodke, najvišja referenca
- sprejem in kulinarična pogostitev angleške kraljice, pa daje njenim nasvetom
in izkušnjam resnično težo.
vnaprej v vrsto strniti večje število ljudi, kajti mnogi se med seboj ne poznajo ali se celo slabo razumejo.
Tretji način je po svoje sicer simpatičen, saj je okrogla častna miza postavljena v središče, kar omogoča najbolj enakovredno razporeditev svatov za okrogle mize. Nameščeni naj bodo po 10 do 12 za vsako mizo. Centralna namestitev pa morda Jerneja Kamnikar in ekipa Vivo pred sprejemom
angleške kraljice na Ljubljanskem gradu.
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Razpored omizij
80
Enostavno?
Kraljevski nasveti
Ko se tega loti nekdo, ki nima izkušenj,
lahko postane vse zelo težko in negotovo. Kljub predstavi o popolnem dogodku
lahko marsikomu spodleti, če se stvari
loteva po enostavni formuli. Kakšna
hrana je dobra? Kaj pomeni dobro vino?
Kakšen je protokol ob mizah? Poskusili
bomo strniti nekaj pravil, ki jih nikakor ne
smemo zanemariti.
»Velik poudarek dajemo pogostitvam na
porokah, vanje se vključujemo bolj osebno in veliko časa namenimo paru tudi z
nasveti, ki ne zajemajo same kulinarike.
Trendi poročnih pogostitev se izleta v leto
spreminjajo, osnove pa večinoma ostajajo enake. Deloma trende narekujejo spremembe v času, deloma pa jih ustvarjamo
sami, saj vsako leto poiščemo nekaj
Seveda je odvisno od oblike in velikosti
prostora, ki ste si ga izbrali za vaš veseli
dogodek. Obstajajo štirje različni tipi
slavnostne postavitve miz, med katerimi
lahko izbirate.
Prvi način omogoča popoln nadzor nad dogajanjem in hkrati omogoča večjo razpršenost gostov – s tem dosežete tudi bolj sproščeno vzdušje,
saj so svatje med seboj najbolj enakovredno nameščeni. Okrogle mize
naj bodo dovolj velike za udobno namestitev 8 do 10 ljudi.
Drugi način je precej bolj zaprtega tipa in ne dovoljuje preveč komuniciranja izven predpisanega sedežnega reda. Primeren je, če ne gre za številčno močno udeležbo, saj je neprijetno za goste, ki bi častni mizi kazali hrbet. Poleg tega je težko
81
81
Slavje
1.
2.
3.
4.
Jedilnik
najmanj ustreza mladoporočencema, ki nimata popolne slike dogajanja, saj nekaterim kažeta hrbet.
Kraljevska se imenuje četrta razporeditev, vendar je primerna le za intimnejše, številčno manjše
poroke. Omogoča vsem prisotnim,
da se vidijo, med seboj komunicirajo,
častna miza pa ima še vedno vse
prednosti nadzora in viška hierarhije.
Častno omizje
Z izjemo krožne oz. satelitske
postavitve je častna miza povsod
dolga in zasedena samo na eni strani.
S tem omogoča častnim gostom in
slavljencema nadzor nad dogajanjem,
obenem pa poudari njihov pomen. Za
častno mizo sedijo: nevesta in ženin,
nevestini in ženinovi starši in obe priči
z osebnim spremstvom. Če je omizje
dovolj veliko, lahko sedijo poleg tudi
drugi člani ožje družine.
Pogrinjki
Nujni elementi pogrinjkov, ki zadostujejo
slavnostni pojedini, seveda sledijo
jedilniku in pravilom slavnosti. Obvezni
elementi pa so: krožnik za predjed, večji
krožnik – podstavek, manjši krožnik za
kruh; kozarec za aperitiv, kozarec za
vino (rdeče in belo), kozarec za vodo,
kozarec za penino; jedilni pribor za
predjed, za glavno jed in za desert,
82
poseben pribor za ribe, če so na
jedilniku, druge posebnosti v jedilniku
seveda tudi zahtevajo primeren pribor;
veliki prtički iz tekstila, ki omogočajo
razgrnitev čez kolena, kot to zahteva
klasičen bonton; označbe imen za
sedežni red; primerno število natisnjenih
jedilnikov, ki omogočajo gostu vedenje o
tem, kaj prihaja na krožnik; hierarhiji mize
primeren cvetlični sestav; osnovni podatki
o izvajalcih na poroki – glasbenikih,
animatorju, slaščičarju, ki je pripravil
pecivo in torto, kuharju in podobno.

če ste si v začetku ogledali meni, imate vse možnosti, da svoje posebne želje zaupate osebju, še preden vam postrežejo, le tako se boste izognili neprijetnim situacijam, če ste na primer sovražnik določene hrane, obenem pa si boste lahko zagotovili okusen nadomestek in se ne boste dolgočasili, medtem ko bodo drugi uživali ob hrani.
Obred slavnostnega obroka zahteva tudi
bogat in natančno izdelan izbor jedi in pijač.
Upoštevajte, da bo med gosti zagotovo
tudi kaj vegetarijancev, zato naj jedi ne
bodo le mesne! Aperitivu naj sledi kruhek
s posebnim namazom – lahka predjed
v zelo majhnih količinah, ki je lahko že
predhodno postrežena – kot del pogrinjka.
Prvo zdravico s penino naj pospremi hladna
ali topla predjed v obliki juhe ali sestavljene
mmmetka
Zlata pravila za mizo
dreammmy cupcakes

pri uporabi različnega pribora začnite z zunanje strani in ob vsaki menjavi krožnikov z jedmi uporabite naslednjega, uporabljen pribor pa pustite na krožniku, da ga odnesejo; če boste opazili ob pogrinjkih majhna stojalca za odložitev pribora, to pomeni, da pribor shranite za
naslednjo glavno jed;

pravilno odložen pribor na krožniku pomeni sporočilo »zaključil sem« ali »samo za trenutek sem prekinil«;
če se zgodi, da napačno odložite pribor, ne smete zameriti dobro izučenemu strežnemu osebju, če vam bodo krožnik odnesli;

če imate težave z odstranjevanjem ribjih kosti, v boljših restavracijah lahko zaprosite, da vam prinesejo že očiščeno – vsaj osnovno;
www.mmmetka.com
Cupcake-i so odlična kreativna rešitev, kombinacija okusov in oblikovanja na poroki.
Mmm, res dobro in Mmmetka to ve in zna. | Sladka rešitev za vajino poroko.
M: 041 600 003 | [email protected]
83
Slavje
oz. morske solate, prva jed naj bo lahka
hrana – testenine ali rižote so nadvse
primerne. Druga glavna jed naj bi bila po
pravilih ribja oz. mesna, bogato dekorirana
z zelenjavnimi prilogami in omakami.
Pogosta je navada, da se obe glavni jedi
prineseta na večjih pladnjih in si gostje
postrežejo po svojem okusu. Ob predjedeh
in glavnih jedeh se lahko servirajo bela
ali rdeča vina – po predhodnem izboru
in dogovoru. Po glavni jedi je možnost
serviranja sirove plošče. Ta navada je pri
nas precej neobičajna, pomeni pa okusen
dodatek – seveda v majhnih količinah.
Za sirom pride na vrsto težko pričakovana
torta, ki jo je potrebno spet pospremiti s
penino ali sladkim vinom. Za torto sledi
zabava, pogrinjki s sadjem in pecivom,
nekje proti koncu zabave oziroma
proti jutru pa sledi zadnji obrok pred
odhodom: gosta juha (na Štajerskem tako
priljubljena kisla juha).
Animacija
Enako pomembno kot sam jedilnik je
pravilno časovno usklajevanje – tako
samih premorov med posameznimi
jedmi kot tudi primernega dogajanja v
tem času. Popolnoma neprimerno bi
bilo povabilo na divji ples v trenutku, ko
osebje postreže z glavno jedjo. Takrat
je potrebno vzdušje malce umiriti in ga
usmeriti k mizi. Dober animator je tega
vešč, mnogi laični glasbeniki »one man
band« pa žal ne.
Vina in penine
Najpogostejše vprašanje je, koliko
žlahtne kapljice je potrebno predvideti.
Ob prihodu gostje popijejo največ – gre
za nazdravljanje, čakanje, zbiranje,
vzhičenje ob sprejemu in podobno.
Metka pri delu.
Med hrano pijejo precej bolj zmerno,
medtem ko so ob desertu običajno že
utrujeni, poleg tega pa so vina, primerna
za serviranje ob desertu, precej težja in
slajša. Za zmerne pivce načrtujte takole:
Za zmerne pivce načrtujte takole:
PP ob prihodu in ob zdravici: 1 buteljka
za štiri ljudi;
PP ob predjedi: 1 buteljka za šest ljudi;
PP ob glavni jedi: 1 buteljka za šest ljudi;
PP ob sirih: 1 buteljka za šest ljudi;
PP ob desertu: 1 buteljka za osem ljudi.
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Torta
Simbol poročne torte je v sladkem
skupnem začetku. Nevesta in ženin
morata prvi kos torte razrezati in pojesti
skupaj. Sicer pa smo vajeni, da je poročna
torta poleg sladkosti skupnega življenja,
ki jo predstavlja, tudi paša za oči. Bogato
okrašena, izdelana v več nadstropij, za kar
poskrbijo prav temu namenjeni pladnji,
vsem svatom vzbuja praznične občutke.
Za pravi učinek mora biti torta, pisana,
svetla, razkošna v dekoraciji. Pravilno
izdelane tortne dekoracije so prava
umetnost, saj je poleg estetskega učinka
zelo pomembna tudi sestava - pa naj gre
za okus ali obstojnost.
84
Tortica
Metka Bokal, sladkosnedom bolj
poznana kot »mmmetka«, pa je skozi
svojo prakso prepričana, da torta ni
vse. Mojstrica izdelovanja drobnih,
ljubkih tortic, imenovanih Cupcake-i,
pripoveduje: »Cupcake-i niso običajna
sladica, so odlična in kreativna rešitev
sladic na porki, saj dopuščajo veliko
možnosti, prilagodijo se lahko tematiki,
barvi ali okusu poroke. Lahko nosijo tudi
posebne okraske, sveže cvetje ali imeni
mladoporočencev. Da o kombinaciji
okusov niti ne govorimo. Cupcake-i so
lahko dodatek k torti ali pa postanejo
popestritev mizne dekoracije.«
Po koncu praznovanja
Mladoporočenca seveda želita
sladkosti deliti s svojimi gosti, zato
je še vedno v navadi, da se torta in
pecivo po koncu praznovanja razdelijo
med goste. Za to je dobro pravočasno
pripraviti lične embalaže, v katere s
vložijo kosi peciva in torte. Medtem
ko mladoporočenca hitita svoji novi
sreči naproti, se gostje vračajo v svoje
domove z lepimi škatlicami, polnimi
sladkih dobrot.
85
Slavje
Foto poročna zgodba
Verjetno ne gre več izgubljati besed o odločitvi, ali snemanje in fotografiranje
poroke zaupati profesionalcu ali sorodniku z novo kamero? Tako snemalec kot
fotograf morata na poroki ujeti vsak nasmeh, vsak smeh, vsak zaljubljen pogled.
Imate samo eno možnost, izpeljati pa je
treba čudovito. Trenutki ne bodo nikoli
več ponovljeni. Ni naključje, da se mnogi
fotografi sploh ne lotevajo porok, saj je to
ena najtežjih reportažnih fotografij.
Podobno velja za snemalce, ki morajo pri
snemanju poroke ubrati prav vse možne
poti in načine snemanja. Čeprav so vsi
dogodki najlepše predvideni, je bistvo
dobre foto zgodbe in filma povezano
s pripovedjo o čustvih, podrobnostih,
izsekih, posebnostih. Dobri poročni
fotografi in snemalci so lahko samo tisti,
ki uživajo na poroki in ki znajo pripoved
ujeti v podobo. Dober izdelek pa je,
poleg talenta in predanosti izvajalca,
odvisna tudi od dobre priprave.
Zakaj profesionalec?
Razlog, zakaj sploh profesionalec, je na
dlani. Ne le, da ne želite obremenjevati
nekoga iz vrst sorodnikov in svatov, saj
so vabljeni gostje in jim ne morete in ne
smete naložiti dela, pač pa želite tudi
spomin, ki bo ujel vaše trenutke. Ni odveč
poudariti, da so neponovljivi!
Spoznajte svojega snemalca in fotografa
ter njuno morebitno ekipo dovolj zgodaj
pred poroko, da boste lahko z njima
zgradili zaupen odnos. Če ste se za
rezervacijo dogovorili nekaj mesecev pred
86
poroko, je nujno, da se z njima srečate
dva do tri tedne pred dogodkom, da si
vsi skupaj osvežite predstavo. Odprto
se pogovorite o pogledih in izkušnjah,
predstavite jima svoj način življenja, željen
slog poroke in svoja pričakovanja.
Izbira stila
Pri stilu fotografije in filma izberite tisto,
ki vam je najbližje: želite tradicionalno
in klasično ali bolj nežno, romantično
zgodbo, morda povsem sodobno
humorno zgodbo z žgečkljivimi ujetimi
trenutki?
Ker lahko fotografiranje in snemanje
v naravnem ali drugem okolju traja
kar nekaj časa, si ta čas enostavno
vzemite, v scenariju pa za goste medtem
poskrbite, da se ne bodo dolgočasili. Ob
poziranju poskusite pozabiti na kamero.
Naj bodo trenutki s fotografom in
snemalcem vajina mala igra, poleg tega
pa je to eden redkih trenutkov v vajinem
velikem dnevu, ko bosta skoraj sama. Če
bosta to doživeto občutila, bodo video in
fotografije magične! Če vam kaj posebej
ni všeč, to mirno in odločno povejte.
Za boljšo predstavo je morda pametno,
da si lokacijo poroke ogledate že pred
dnevom D, skupaj s snemalcem in
fotografom, ki bosta tako že prej lahko
87
Slavje
Vaja dela mojstra
Pred dogodkom vadite – sami s seboj, v
ogledalu. Bodite zvezda, morda se vam
bo sprva to zdelo hecno, kasneje pa
boste že začutili košček zabave in zdrave
samovšečnosti!
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Vzemite si čas tako za snemalca, kot
za fotografa, posvetite se jima in sledite
njunim animacijam in vodenju. Izkušen
fotograf ve, kaj želi doseči in bo to z vašo
pomočjo tudi dosegel! Dobro pa je tudi,
da mu namenite vodiča iz vrst vaših
najbližjih, saj vi sami gotovo ne boste
utegnili, fotograf pa mora kljub temu vedeti
za vse pomembne obraze - tete in strice, ki
jih morda nikoli več ne boste uspeli videti
na enem mestu. S snemalcem pa morata
pred začetkom dogajanja preučiti ves
poiskala najboljša ozadja. Fotograf in
snemalec si bosta tudi lažje predstavljala
stil vaše poroke, obenem pa bosta
lahko poiskala tudi alternativo zunanjim
ambientom, ki bi prišla v poštev v
primeru slabega vremena.
Pozornost pri pripravah
Pri poročnem ličenju naj bodo neveste
še posebej pazljive na lesketajoče
dodatke, ki lahko v primernem nanosu
dodajo tisti pravi glamur, medtem ko v
prevelikih nanosih delujejo težko, mastno
in svetleče. Tako zaradi obstojnosti, kot
tudi zaradi učinka na fotografijah in filmu
je za poročni dan najboljša profesionalna
vizažistka.
Previdno tudi pri izbiri barve šminke
– nekatere barve oranžnih ali koralnih
odtenkov so lahko krive, da bodo na
fotografijah odtenki vašega nasmeha
bolj rumeni. Rdeči, rjavi in rožnati odtenki
običajno bolj poudarijo belino nasmeha.
Svetlopolte neveste naj se prav tako
izogibajo pretemnim šminkam, saj bodo
na fotografijah še bolj izrazito blede.
potek in najti vse mogoče najboljše točke
snemanja prizorišča. Tudi njemu je nujno
dati napotke o članih družine, hierarhiji in
funkcijah na poroki.
Poskrbite za fotografa!
In ne pozabite, da morata tudi vaša
spremljevalca v podobi fotografa in
snemalca jesti in malce počivati. Če
bosta začela s snemanjem zgodbe ob
vaših jutranjih pripravah, končala pa
s prvim plesom ali metanjem šopka,
bo njun delovnik precej daljši kot po
zakonu predpisanih 8 ur, kar pomeni,
da mu pripada vsaj ena malica! Morda
ni odveč podatek, da je tudi fizično
tovrstno delo precej naporno, saj
snemalec ves dan prenaša opremo, ki
tehta tudi do 10 kg.
profesionalno fotografiranje porok
O podrobnostih pravočasno
O vseh obveznih motivih in različnih
skupinskih fotografijah se s fotografom
pogovorite na srečanju pred dogodkom,
po možnosti z vašim seznamom nujnih
posnetkov v rokah. Ne pozabite ga
opozoriti na neljube podrobnosti, pa tudi
na načrtovane dogodke presenečenja,
če jih ne želite izpustiti iz vaše zgodbe.
Snemalec mora biti poleg tega tudi ves
čas fizično blizu dogajanja , saj mora
poleg slike ujeti tudi zvok (prisega,
snemanje v cerkvi), poleg tega pa
je pomembno, da posname čim več
različnih kadrov, ki jih lahko kasneje v
video montaži uporabi v poročnem filmu.
www.vidva.si / 041 607 233 / [email protected]
88
domen poroka oglas star.indd 1
12/14/12 10:54 AM
89
Midva
Izbira cilja
Medeni tedni
Ko izbirata cilj svoje prve poročne poti, naj vama bo najpomembnejše vajino
počutje. Namen je krepitev vajinega romantičnega začetka in predvsem zabava,
divja, strastna in brez omejitev. In zrenje v neskončna prostranstva z balkona
vajinega poročnega apartmaja.
Za vse to potrebujeta primerno okolje
in kvalitetno nastanitev. Če nista
nepoboljšljiva pustolovca, ki bi se
najraje na lastno pest odpravila v
puščavo, je najbolje, da se prepustita
nasvetom izkušenih potovalnih agentov
turističnih agencij. Predvsem izberita
takšno turistično agencijo, kjer se vama
bodo pri izbiranju v celoti posvetili,
vama pomagali z nasveti in postregli
z informacijami. Pustita se poučiti o
vremenskih razmerah in prehranjevalnih
posebnostih kraja, kamor bi rada
odpotovala.
Če imata vsaj malo pisateljske žilice,
si privoščita potovalni dnevnik. Vsako
kasnejše podoživljanje skupnih prijetnih
trenutkov je balzam za ljubezen..
Skupen dogovor
Če nimata ravno enakih želja o trajanju,
načinu in oddaljenosti potovanja,
poskusita najti kompromis, ki bo
zadovoljil oba. Morda bo najbolje, če
se ukvarjata bolj z razvajanjem drug
drugega, morebitne dodatne aktivnosti
ali raziskovanja pa pustita za drugič.
Ne pozabita - načrtujeta potovanje, ki
naj bo nepozabno, zato si vzemita dovolj
časa. Zahtevajta najboljše in pravočasno
poskrbita za vse podrobnosti.
Bogata ponudba
Foto: Petra Vrhovec Rozman
Imata dovolj časa? Pojdita na
kombinirano potovanje - na primer
teden dni počitka in teden dni
potovanja. Preglejta vse posebnosti,
ki jih turistične agencije pripravljajo za
mladoporočence.
V vseh močnejših turističnih krajih
hoteli dobesedno tekmujejo v količini
nepotrebnih pa vendar tako zaželenih
90
stvari, ki jih nudijo mladoporočencem.
Če si to lahko privoščita, se vsaj tokrat
pustita razvajati.
Užitek v razkošju
Sta se namenila medene tedne preživeti
filmsko? Zahtevajta nastanitev v hotelu
z vso mogočo postrežbo in posebnim
apartmajem za zaljubljene.
Gotovo ni mladega para, ki ne bi užival
ob pogledu na luksuzno opremljeno sobo
z velikansko posteljo, malim bazenom
v kopalnici, vsemi priboljški na sveže
pogrnjeni mizici ob postelji in čudovitim
razgledom na zaliv peščene obale.
Da mehke in vabljive svilene posteljnine,
penečih kopeli, soja svečk ter
šampanjca v dragocenih kristalnih
kozarcih sploh ne omenjamo...
Romantika pomeni sladkosti, zato se
jih ne branita. Najpomembneje je, da
poskrbita, da bodo vse skrbi ostale
doma. Ne nosita jih s seboj. Vse, kar je
vajina naloga v kraju in času, ki si ga
bosta izbrala, je ljubezen. Razvajata
eden drugega in pustita se razvajati.
Prva poročna noč
Nekoč je veljalo, da je bila prva poročna
noč tudi prva noč nasploh, ki naj bi
jo zdaj že mladoporočenca preživela
skupaj. Danes temu v večini primerov ni
več tako (čeprav tudi ta naičin ponekod
spet prihaja v veljavo!). Kakorkoli, prva
noč po poroki je prežeta s posebno
napetostjo – prvič skupaj kot zakonca,
kot mož in žena, uradno potrjen in
priznan par. Mnogokrat se mladi par
prvo poročno noč odloči preživeti v
luksuzni sobi ali apartmaju hotela ali
gostišča, v katerem se je odvijalo slavje.
Namen je, da v posebnem okolju in
razkošju podoživita vse trenutke njunega
velikega dneva in da se prepustita
razvajanju in romantiki.
91
Midva
Trenutki družinske sreče
Petra Vrhovec Rozman je fotografinja, ki že vrsto let iz čistega notranjega užitka
ustvarja čudovite podobe. Glavni junaki teh podob so nasmejani, srečni ljudje,
zaljubljeni v življenje in – eden v drugega.
Vse foto: Petra Vrhovec Rozman
Mali zakladi
92
Petra je v zadnjih nekaj letih svoj
hobi razvila do izjemne ustvarjalne in
profesionalne ravni. S pomočjo moža
okolje družine. Le topel človek, ki verjame
v vrednoto življenja in ljubezni, lahko
opazuje in ujame trenutke sreče družine,
ne da bi jo pri tem zmotil ali prekinil. Tega
se zavedajo tudi medijsko prepoznavne
Klemna (predvsem, ko so v igri težki
inštrumenti, je moška roka nepogrešljiva)
fotografirata mladoporočence, družine,
pare, nosečnice, Petrin najljubši motiv
pa vseskozi ostajajo nosečnice in otroci.
Njuna spletna stran Mali zakladi je pravi
slavospev otrokom in ljubezni. Ko se
sprehodimo skozi galerijo čudovitih
fotografij, se zavemo, kako minljivo je
življenje in kako lepo je, če se lahko
ustavimo za trenutek. S pomočjo Petre in
Klemna lahko ti trenutki ostanejo ujeti in
jih občudujemo še dolgo.
osebe, ki poznajo vrednost varovanja
družinske intime, in mnogi prav zato tako
delikatno opravilo zaupajo Petri in Klemnu.
»Družinska fotografija zahteva dobro
opazovanje odnosov, predvidevanje
čustvenih odzivov, neprecenljivih
pogledov in pristnih izrazov sreče. Pri
tem so tehnično znanje, ideje in izkušnje
zelo dobrodošle, največ pa se skriva v
fotografovi osebnosti, njegovi osebni
senzibilnosti ter strasti do zapisovanja
enkratnih trenutkov,« sta prepričana
Petra in Klemen.
Vstop v družinsko okolje
Malo galerijo njunih najlepših izdelkov
si lahko ogledujemo tudi na straneh
priročnika Poročni nasveti. Za več pa
pokukajte na njuno spletno stran ...
Fotografiranje poroke je že samo po sebi
intimno doživetje, še bolj intimno pa je
93
Nasveti
Priročnik Poročni nasveti
pomaga z nasveti pri pripravah na poroko in skupno življenje.
Najlepši poročni šopki
V marcu vsako leto na celjskem sejmišču žubori pod težo treh sejmov: Flora,
Poroka in Altermed. Predvsem prva dva sta tako rekoč kot mati in hči.
Poroke namreč brez cvetja ni. Tudi
na sejemskih trojčkih, letos od 15.
do 17. marca, ne manjka poročnega
dogajanja in cvetja. Da bo bolj napeto,
bo, kot že leta doslej, pod okriljem
sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS
in v okviru sejma POROKA potekala
tradicionalna razstava poročnih šopkov,
na kateri bodo sodelovali profesionalni
cvetličarji iz vseh koncev Slovenije. Med
njimi bo strokovna komisija izbrala prve
tri najlepše.
Najboljšega med najboljšimi pa
bomo bolj podrobno predstavili tudi v
priročniku Poročni nasveti 2014.
Vse bodoče neveste, ki še niste povsem
prepričane o obliki vašega sanjskega
šopka, pa vabimo, da si v treh dneh
sejma ogledate postavitev razstave
poročnih šopkov. Verjetno bodo ideje
dobrodošle. Pa tudi odkritje cvetličarja,
če morda še niste našle tistega, ki bi mu
zaupale svoj cvetni okras.
Distribucija v letu 2013 poteka:
• ob prijavi k poroki na matičnih uradih Republike Slovenije
• na promocijskih dogodkih s tematiko porok
• v elektronski obliki (pdf format) je dostopna na spletni
strani: www.porocninasveti.si
Izdajatelj in založnik:
Trium d.o.o., Dalmatinova ul. 2, Ljubljana
[email protected]
Teksti in urejanje:
Urednica priročnika in avtorica večine vsebin je, v sodelovanju
s strokovnjaki posameznih strok, Polona Bohorič.
Fotografija:
Avtorica večine fotografij, uporabljenih v reviji, je Petra
Vrhovec Rozman, www.petravrhovec.si
Oblikovanje in priprava za tisk:
Oblikovanje Slavica V. Okorn, Skupina Opus Design ®
Tisk:
Tiskarna SET, Ljubljana
Naklada:
4500 izvodov
Izdano:
Januar 2013
T: 01/587-44-11 F: 01/528-24-74
www.set.si • [email protected]
Vse foto: Miran Rade, OZS
SET – Podjetje za usposabljanje
invalidov, d.o.o., Vevška c. 52,
1260 Ljubljana–Polje
94
95
Midva
Ohranita srečo
V vseh trenutkih, ko vama bo uspelo, praznujta. Če bosta uspešna v zakonu,
imata razlog za praznovanje vsak dan. Če se bosta znašla v težavah, vama bo
morda spomin na poročni dan in napovedano praznovanje pomagalo preusmeriti
slabo voljo k dobri. Če se vama zazdi in če to rada počneta, praznujta vsak mesec,
vsak letni čas in vsako leto ...
Predlagamo nekaj obletnic, ob katerih
se lahko poročite znova in znova.
Za avtentičnost imen in oznak ne
odgovarjamo, ker so viri zelo različni
– pa saj – ali je pomembno, kdo se je
tega spomnil in zakaj? Pomembno je, da
se imate naslednjih petdeset (in več) let v
dvoje lepo!
1. obletnica: bombažna poroka
2. obletnica: usnjena poroka
3. obletnica: pšenična poroka
4. obletnica: voščena poroka
5. obletnica: lesena poroka
6. obletnica: ciprova poroka
7. obletnica: volnena poroka
8. obletnica: makova poroka
9. obletnica: lončena poroka
10.obletnica: kositrna poroka
11. obletnica: koralna poroka
12.obletnica: svilena poroka
13.obletnica: šmarnična poroka
14.obletnica: svinčena poroka
15.obletnica: kristalna poroka
20.obletnica: porcelanasta poroka
25.obletnica: srebrna poroka
30.obletnica: biserna poroka
35.obletnica: rubinasta poroka
40.obletnica: smaragdna poroka
45.obletnica: pozlačena poroka
50.obletnica: zlata poroka
60.obletnica: diamantna poroka
70.obletnica: platinasta poroka
75.obletnica: alabastrna poroka
80.obletnica: hrastova poroka
Med svetovn
im
prihaja do ra i in slovenskimi upra
vno priznan
zlik. Tako je
imi oznakam
poimenova
na biserna, pri nas 60. obletnica
i
poroke
povsod v sve
tu pa diama
Dopolnitve
ntna.
Pravilnika o
sklepanju za
opredeljuje
jo
ko
25 let – sre jubilejne poroke v Slo nske zveze iz leta 20
veniji na na
05
brna porok
sle
a,
poroka, 70
let – diama 50 let - zlata poroka, dnji način:
6
ntna poroka
0 let – bise
.
rna
96
www.novigolf.si
Že v p r o d
aji!
Golf. Das Auto.
Tisti, na katerega se lahko zanesemo.
Golf sedme generacije prinaša največji generacijski preskok v zgodovini Golfa. Je bolj izrazit,
bolj dinamičen in prostornejši. Nova generacija TDI- in TSI-motorjev je varčnejša in okolju
prijaznejša, saj s serijskim sistemom start-stop in regeneracijo zavorne energije porabi kar do
23 % manj goriva. Za vašo varnost skrbijo številni novi asistenčni sistemi, kot sta serijski
sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika in inovativna funkcija večnaletnega zaviranja.
Emisije CO2: 99–120 g/km.
Kombinirana poraba goriva: 3,8–5,2 l/100 km.
Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna. Več informacij o specifični porabi
goriva in specifičnih emisijah CO 2 pri novih osebnih vozilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva in
emisijah CO 2 , ki ga lahko brezplačno dobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.volkswagen.si.
Ko dobite,
Kar si res,
res, res želite.
darilni boni btC CitY
Podarite bližnjico
do vseh skritih želja!
TO JE MOJE MESTO!
WWW.BTC-CIT Y.COM