229 KB, .PDF - Knjižnica ORMOŽ

Transcription

229 KB, .PDF - Knjižnica ORMOŽ
<< NA ZAČETEK
KNJIŽNE NOVOSTI – AVGUST 2014
KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ
Seznam knjižnih novosti – AVGUST 2014
UDK KAZALO:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
0 SPLOŠNO
● 94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA
● 94(497.4) SLOVENIJA, ZGODOVINA
004.42 RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE. SOFTVER
1 FILOZOFIJA
13 OKULTIZEM
159.9 PSIHOLOGIJA
17 MORALA
2 VERSTVO
32 POLITIKA
NASLOVNO KAZALO:
● NASLOVNO KAZALO
IMENSKO KAZALO:
● IMENSKO KAZALO
33 GOSPODARSTVO
34 PRAVO
37 PEDAGOGIKA
0 SPLOŠNO
39 ETNOLOGIJA
1. LJUBIČ, Marko. Pišem, torej sem! : šolska pisala in
opismenjevanje skozi čas, (Razstavni katalog, št. 122). Ljubljana:
Slovenski šolski muzej, 2013. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6764-094. [COBISS.SI-ID 269896448]
5 NARAVOSLOVJE
52 ASTRONOMIJA
53 FIZIKA
54 KEMIJA
57 BIOLOGIJA
2. PAŠIĆ, Ahmed. Ejga - za lepše Jesenice. Jesenice: samozal.,
2014. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-283-050-2. [COBISS.SI-ID
274023680]
58 RASTLINSTVO
61 MEDICINA
64 GOSPODINJSTVO
65 TEORIJA ORGANIZACIJE
69 GRADBENIŠTVO
72 ARHITEKTURA
004.42 RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE. SOFTVER
3. KREBELJ, Peter. Blender 3D za začetnike, (Zbirka Kreativno
računalništvo). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2014. 145 str., ilustr.
ISBN 978-961-6881-24-1. [COBISS.SI-ID 272825088]
769.81 SLIKANICE.ILUSTRACIJE
769.9 STRIPI
1 FILOZOFIJA
79 ŠPORT
4. BEAUVOIR, Simone de. Etika dvoumnosti, (Filozofska zbirka Aut,
72). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2014. 232 str. ISBN 978-961-689439-5. [COBISS.SI-ID 274435584]
791.4 FILM, KINEMATOGRAFIJA
793 DRUŽABNE ZABAVE
80 JEZIKOSLOVJE
82 KNJIŽEVNOST
82.0 LITERARNA TEORIJA
82-1 POEZIJA
82-311.2 SPLOŠNI ROMANI
82-311.3 PUSTOLOVSKI ROMANI
82-311.6 ZGODOVINSKI IN VOJNI ROMANI
82-312.4 KRIMINALNI ROMANI
82-312.9 ZNANSTVENA FANTASTIKA
82-32 KRATKA PROZA
82-34 V PRAVLJICE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI
82-7 HUMOR
5. STEINER, Rudolf. Janezov evangelij v odnosu do ostalih treh
evangelijev, še posebej do Lukovega evangelija : 14 predavanj,
Kassel, 24. 6. 1909-7. 7. 1909, (Zbirka Antropozofska biblioteka).
Ljubljana: samozal. J. Urbanc, 2013. 276 str. ISBN 978-961-935790-3. [COBISS.SI-ID 269286912]
6. STEINER, Rudolf. Posvečena zavest : prave in napačne poti v
duhovni svet : poletna šola v Torquayu 1924. Ljubljana: Garbo
Unique, 2012. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-92654-9-9.
[COBISS.SI-ID 263242240]
7. STEINER, Rudolf. Preseganje nervoze : predavanje, München,
11. januar 1912. Izvor zla, tegob in bolečine : predavanje, Munchen
[!], 29. marec 1914. O vplivu alkohola na človeka : predavanje,
Dornach, 8. januar 1923. Ljubljana: Garbo Unique, 2012. 96 str.,
ilustr. ISBN 978-961-93375-0-9. [COBISS.SI-ID 263694080]
82-8 RAZNO
82-94 SPOMINI
13 OKULTIZEM
82-992 POTOPISI
8. MELINC, Teja. Priročnik za uporabo orakeljskih kart : priročnik za
delo z orakeljskimi kartami in razvoj intuicije. 1. natis. Črni Kal:
Annai, 2013. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-93603-1-6. [COBISS.SIID 270040576]
90 ARHEOLOGIJA
91(036) TURISTIČNI VODNIKI
929 BIOGRAFIJE
93 ZGODOVINOPISJE
<< NA ZAČETEK
Stran 1/10
<< NA ZAČETEK
KNJIŽNE NOVOSTI – AVGUST 2014
159.9 PSIHOLOGIJA
9. JAROSCH, Linda. Od jutri nosim rdečo : [ženske odkrivajo novo
veselje do življenja]. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 124 str. ISBN
978-961-04-0090-5. [COBISS.SI-ID 274206208]
10. Nenavadna doživetja : povzeto po reviji Misteriji : [zbirka zgodb
bralcev revije Misteriji]. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2014. 192 str. ISBN
978-961-6861-29-8. [COBISS.SI-ID 274459136]
17 MORALA
11. HOPE, R. A.. Medicinska etika : zelo kratek uvod, (Knjižna
zbirka Kratka, 21). V Ljubljani: Krtina, 2014. 163 str., ilustr.,
črnobele fotogr. ISBN 978-961-260-075-4. [COBISS.SI-ID
274475008]
12. LEE, Chikako. Sanjski dnevnik : [ustvari dnevnik svoje sanjske
prihodnosti!]. Brestanica: Florens, 2014. 123 str., ilustr. ISBN 978961-93666-0-8. [COBISS.SI-ID 273620736]
2 VERSTVO
13. HÖFFNER, Joseph. Odnos Cerkve do srednjeevropskih kmečkih
podložnikov v srednjem veku. Ljubljana: Salve, 2014. 156 str. ISBN
978-961-211-748-1. [COBISS.SI-ID 273923072]
32 POLITIKA
14. ĐILAS, Milovan. Novi razred : analiza komunističnega sistema,
(Zbirka Izzivi svobode). Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za
humanistiko, 2014. XXII, 282 str. ISBN 978-961-93472-8-7.
[COBISS.SI-ID 274398464]
15. BRŠČIČ, Bernard. Majniška deklaracija : 1917-1989-2014 : [za
evropsko Slovenijo]. Ljubljana: Nova obzorja, 2014. 107 str., ilustr.
ISBN 978-961-6942-11-9. [COBISS.SI-ID 274363136]
16. PRUNK, Janko, RANGUS, Marjetka. Sto let življenja slovenskih
političnih strank : 1890-1990, (Knjižna zbirka Politika, 6). Ljubljana:
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014. 296 str. ISBN 978961-235-683-5. [COBISS.SI-ID 273362944]
22. SAVIANO, Roberto. Ničničnič, (Zbirka Premiki). 1. izd.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 414 str. ISBN 978-961-01-32646. [COBISS.SI-ID 274431488]
37 PEDAGOGIKA
23. Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in
izobraževanju, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na
Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna
založba Annales, 2014. 606 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-74-5.
[COBISS.SI-ID 273044992]
24. Kakovost univerzitetnega izobraževanja : mnenja študentov
oddelkov za pedagogiko in andragogiko v Beogradu in Ljubljani =
Kvalitet univerzitetskog obrazovanja : viđenje studenata odeljenja
za pedagogiju i andragogiju u Beogradu i Ljubljani. 1. izd.
Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete; U Beogradu:
Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, 2014. 108
str., tabele. ISBN 978-961-237-654-3. [COBISS.SI-ID 274205696]
25. LESJAK SKRT, Bernardka. Didel didel dojsa : igre za govorni
razvoj v zgodnjem otroštvu. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, 2014. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-03-02438. [COBISS.SI-ID 274214144]
39 ETNOLOGIJA
26. BOGATAJ, Janez. Od nekdaj jedi so ljubljanske slovele : z
Ljubljančani za vsakdanjo in praznično mizo. Ljubljana: Turizem,
2014. 84 str., [1] zganj. pril., fotogr. ISBN 978-961-93685-0-3.
[COBISS.SI-ID 274357248]
27. Lisica in polžek : priredba slovenske ljudske basni. 1. natis.
Grosuplje: Knjigca, 2014. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-91948-9-8.
[COBISS.SI-ID 274025728]
5 NARAVOSLOVJE
28. KÖTHE, Rainer. Živali in rastline : največje posebnosti iz sveta
narave. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 320 str., ilustr.
ISBN 978-961-01-2695-9. [COBISS.SI-ID 270855168]
17. SOBAN, Branko. Kazen brez zločina, (Zbirka Dokumenta). 1.
natis. Ljubljana: Sanje, 2014. 331 str. ISBN 978-961-274-270-6.
[COBISS.SI-ID 273318144]
52 ASTRONOMIJA
33 GOSPODARSTVO
29. WILLIAMS, Brian. Vesolje, (Zbirka Mladi raziskovalci). Ljubljana:
Alica, 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6898-95-9. [COBISS.SI-ID
272487424]
18. KOVAČ, Bogomir, RIHTARIČ, Mira, KEŠELJEVIĆ, Aleksandar,
BORŠIČ, Darja, TAŠKAR BELOGLAVEC, Sabina. Ekonomija 3 :
učbenik za 3. letnik ekonomskih gimnazij. 1. izd. Ljubljana: Zavod
Republike Slovenije za šolstvo, 2014. 160 str., Tabele, graf, prikazi.
ISBN 978-961-03-0129-5. [COBISS.SI-ID 271657472]
19. KIRZNER, Israel M.. Konkurenca in podjetništvo, (Zbirka Izzivi
svobode). Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko,
2014. X, 309 str. ISBN 978-961-93472-5-6. [COBISS.SI-ID
273027584]
20. KRALJ, Ana. Sindikati in delavci migranti : v iskanju podpornih
praks. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno
središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. 56 str. ISBN 978961-6862-52-3. [COBISS.SI-ID 270177280]
34 PRAVO
21. BARRY, Norman P.. Pravni temelji prostih trgov, (Zbirka Izzivi
svobode). Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko,
2014. XIX, 332 str. ISBN 978-961-93472-6-3. [COBISS.SI-ID
273029120]
<< NA ZAČETEK
53 FIZIKA
30. ČUDINA, Mirko. Tehnična akustika : merjenje, vrednotenje in
zmanjševanje hrupa in vibracij. 2. dopolnjena izd. Ljubljana:
Fakulteta za strojništvo, 2014. XVI, 332 str., ilustr. ISBN 978-9616536-70-7. [COBISS.SI-ID 271188736]
31. DOMINKO, Ciril, GOLLI, Bojan. Rešene naloge iz fizike z
državnih tekmovanj : 4. del, (Knjižnica Sigma, 96). Ljubljana: DMFA
- založništvo, 2014. 402 str., ilustr. ISBN 978-961-212-259-1.
[COBISS.SI-ID 273635840]
32. PETERNELJ, Jože, KRANJC, Tomaž. Osnove fizike : mehanika,
termodinamika in molekularna fizika. Ljubljana: Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo, 2014. V, 487 str., ilustr. ISBN 978-9616884-18-1. [COBISS.SI-ID 271819008]
33. PETERNELJ, Jože, JAGLIČIĆ, Zvonko. Osnove gradbene fizike :
[univerzitetni učbenik]. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo, 2014. II, 166 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-15-0.
[COBISS.SI-ID 271577856]
Stran 2/10
<< NA ZAČETEK
KNJIŽNE NOVOSTI – AVGUST 2014
54 KEMIJA
[COBISS.SI-ID 273290752]
34. ČERNE, Darko, OSTANEK, Barbara. Biomedicinska analitika I,
Učbenik za študente laboratorijske biomedicine . Ljubljana: Fakulteta
za farmacijo, 2012. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-6378-50-5.
[COBISS.SI-ID 264769280]
47. VASEY, Christopher. Po naturopatsko : kako se razstrupljamo,
kakovostno prehranjujemo in ponovno vzpostavimo kislo-bazično
ravnovesje v telesu. 1. natis. Ljubljana: Cangura.com, 2014. 142
str., ilustr. ISBN 978-961-6769-74-7. [COBISS.SI-ID 274033152]
57 BIOLOGIJA
64 GOSPODINJSTVO
35. BONE, Pavel, JARIČ, Erika, BRAJKOVIČ, Brigita, KAMENŠEKGAJŠEK, Majda, KREGAR, Saša, PODOBNIK, Andrej, VENKO, Katja,
TURK, Tom, VENCELJ, Maruša. Biologija, Zbirka maturitetnih nalog
z rešitvami 2005-2010, (Maturitetni izpiti). 1. izd. Ljubljana: Državni
izpitni center, 2011. 404 str., ilustr. ISBN 978-961-6322-90-4.
[COBISS.SI-ID 256633088]
48. MILES, Kristine. Biblija zelenih smutijev : nadvse hranilne
pijače, ki vam pomagajo izgubiti odvečne kilograme, pridobiti več
energije in zagotoviti odlično počutje. 1. natis. Ljubljana: Aura,
2014. 290 str. ISBN 978-961-6087-48-3. [COBISS.SI-ID
274083584]
58 RASTLINSTVO
36. KRIVOGRAD-KLEMENČIČ, Aleksandra. Alge v izbranih vodnih in
kopenskih okoljih Slovenije. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2012.
86 str., [30] str., ilustr. ISBN 978-961-6808-42-2. [COBISS.SI-ID
259629312]
49. NAPOTNIK, Boštjan. Orodjarna : kuhinja za prave moške. 1.
izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 264 str., ilustr. ISBN 978961-231-929-8. [COBISS.SI-ID 274016000]
50. WATSON, Christine. 500 sokov in smutijev. 1. izd. Maribor:
Založba Pivec, 2014. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-6897-70-9.
[COBISS.SI-ID 77488641]
65 TEORIJA ORGANIZACIJE
61 MEDICINA
37. ČEBAŠEK, Vita. Bolečina v spodnjem delu hrbta : struktura,
funkcija, ergonomija in gibalna terapija. 1. izd. Koper: Univerza na
Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, 2014. 181 str., ilustr. ISBN
978-961-6518-05-5. [COBISS.SI-ID 273523712]
38. DONKO, Dušan, KOLAR TOMAŽIČ, Simona. Preproste rešitve za
108 bolezni : priročnik za samozdravljenje iz zakladnice celovite
naravne medicine. 1. natis. Maribor: Založba Ulala, PRAV(N)A
IDEJA: Društvo za krepitev telesa, uma in duha TAO IN, 2014. 324
str., ilustr. ISBN 978-961-281-345-1. [COBISS.SI-ID 77677825]
39. DONKO, Dušan, KOLAR TOMAŽIČ, Simona. Preprosto: zdravje :
priročnik za zdravje, vitalnost in mladostnost. 2. natis. Maribor:
Ulala, Prav(n)a ideja: Društvo za krepitev telesa, uma in duha TAO
IN, 2014. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-269-979-6. [COBISS.SI-ID
77257473]
51. PETEK, Miro. Slovenska medijska puščava. 1. izd. Tomišelj:
Alpemedia, 2014. 160 str. ISBN 978-961-93682-0-6. ISBN 978-96193682-1-3. [COBISS.SI-ID 274257664]
69 GRADBENIŠTVO
52. KLEVŽE, Ivo. Ogrevanje : [knjiga za ogrevalno tehniko] . 1. izd.
Maribor: Društvo instalaterjev energetikov, 2013. 422 str., ilustr.
ISBN 978-961-281-085-6. [COBISS.SI-ID 267864064]
72 ARHITEKTURA
53. CIGLENEČKI, Marjeta. Vurnikova kolonija v Mariboru,
(Umetnine v žepu, 9). Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 58 str., ilustr.
ISBN 978-961-254-710-3. [COBISS.SI-ID 274574080]
40. GREEN, Dan. Kako deluje človeško telo. 1. izd. Tržič: Učila
International, 2013. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1730-1.
[COBISS.SI-ID 264658432]
769.81 SLIKANICE.ILUSTRACIJE
41. HEIDRICH, Ruth E.. Tekma za življenje : program
prehranjevanja in vadbe za odlično telesno vzdržljivost in
zaustavitev procesa staranja. 1. izd. Škofja Loka: Planet, 2014. 206
str., ilustr. ISBN 978-961-93393-5-0. [COBISS.SI-ID 274298368]
54. BRIGGS, Raymond, AUDUS, Hilary, HARRISON, Joanna.
Sneženi mož in snežni kuža. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2014.
[32] str., ilustr. ISBN 978-961-272-148-0. [COBISS.SI-ID
14393142]
42. HLEBŠ, Sonja, SLAKAN J., Branka, KLAUSER, Matthias.
Manualna terapija - sklepna mobilizacija udov. Ljubljana:
Zdravstvena fakulteta, 2014. VII, 102 str., ilustr. ISBN 978-9616808-49-1. [COBISS.SI-ID 272740096]
55. CASALIS, Anna. Mišek Tip, Nepridiprav. Darilna izd. Ljubljana:
Karantanija, 2014. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-275-092-3.
[COBISS.SI-ID 271768320]
43. LONČAR, Sanja, TOPOLOVEC, Sabina. Resnice in zmote o
soncu, (Preverjene naravne rešitve, 6). Ljubljana: Jasno in glasno,
2014. 133 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 274468608]
44. Menopavza : začetek novega življenja : popoln praktični vodnik
za obvladovanje menopavze z nasveti za zmanjševanje njenih
učinkov in povečevanje njenih koristi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2014. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3328-5. [COBISS.SIID 273980928]
45. BINNEY, Ruth, GARTON, Jane, LANTIN, Barbara, WESTCOTT,
Patsy, FEINMANN, Jane. Najboljši nasveti za zdravje z vsega sveta.
1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 320 str., ilustr. ISBN 978961-01-3315-5. [COBISS.SI-ID 271401728]
46. OBREZA, Aleš, MRAVLJAK, Janez, PERDIH, Franc.
Farmacevtska kemija I : univerzitetni učbenik. Ljubljana: Fakulteta
za farmacijo, 2014. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-6378-58-1.
<< NA ZAČETEK
56. ROHRBECK, Manfred. Moj prvi slovar o kmetiji. 1. izd. [Tržič]:
Učila International, [2014]. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-0020-608. [COBISS.SI-ID 10266654]
57. SEIDEL, Stefan. Moj prvi slovar vozil. 1. izd. [Tržič]: Učila
International, [2014]. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-0020-67-7.
[COBISS.SI-ID 10266398]
769.9 STRIPI
58. BERTONCELJ, Matjaž, BERTONCELJ, Jelena. Ponižani in
razžaljeni, (Zbirka Strip, 7). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2014. 114
str., ilustr. ISBN 978-961-6894-38-8. [COBISS.SI-ID 274429440]
59. KOCIPER, Marko. Jazbec in otok mrtvih : 2. del trilogije Jazbec
in ostali svet, (Republika Strip, 19), (Posebna izdaja revije
Stripburger). Ljubljana: Forum, 2014. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-
Stran 3/10
<< NA ZAČETEK
KNJIŽNE NOVOSTI – AVGUST 2014
6553-65-0. [COBISS.SI-ID 273986304]
82-1 POEZIJA
60. KOMADINA, Tanja. Fino kolo : po zgodbi Manke Kremenšek
Križman, (Posebna izdaja revije Stripburger), (Zbirka Minimundus).
Ljubljana: Forum, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6553-66-7.
[COBISS.SI-ID 274134528]
71. KOVIČ, Kajetan. Labrador in nove pesmi. 1. izd. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2014. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3430-5.
[COBISS.SI-ID 274426624]
61. LAVRIČ, Tomaž. Evropa : I-III. 1. natis. Ljubljana: Buch, 2014.
144 str., ilustr. ISBN 978-961-93315-6-9. [COBISS.SI-ID
273978624]
62. MITREVSKI, Ivan, GOMBAČ, Žiga. Dan, ko je izginil Ljubljanski
grad : stripovski hip-hop po zmajskograjski zgodovini . 1. izd.
Ljubljana: Javni zavod Ljubljanski grad, 2014. 52 str., ilustr. ISBN
978-961-281-386-4. [COBISS.SI-ID 273440512]
72. RUDOLF, Branko. Huda mravljica. 2. natis. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2013. [15] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2919-6. [COBISS.SIID 267340544]
73. SVETINA, Ivo. Strašni delavci : 2009-2014, (Nova slovenska
knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 123 str. ISBN
978-961-01-3263-9. [COBISS.SI-ID 274158848]
82-311.2 SPLOŠNI ROMANI
79 ŠPORT
63. DOLHAR, Rafko. Bučanje hudournikov : himalajski dnevnik
slovenskega zdravnika. Trst: Mladika, 2014. 121 str., ilustr. ISBN
978-88-7342-201-3. [COBISS.SI-ID 6893036]
64. Naša pot : 150 let ustanovitve Južnega Sokola in sokolskega
gibanja = Our way : 150 years since the Southern Sokol and the
Sokol movement were established. Ljubljana: Fakulteta za šport,
2014. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-49-2. [COBISS.SI-ID
273956096]
791.4 FILM, KINEMATOGRAFIJA
65. STANKOVIĆ, Peter. Zgodovina slovenskega celovečernega
igranega filma. 1, Slovenski klasični film (1931-1988) . Ljubljana:
Fakulteta za družbene vede, 2013. 739 str., ilustr. ISBN 978-961235-662-0. [COBISS.SI-ID 270778368]
74. BANKS, Maya. Nikoli ne ljubi bojevnika : tretji del trilogije
bratov McCabe, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2014. 289 str. ISBN 978-961-01-3355-1. [COBISS.SI-ID
274727168]
75. BANKS, Maya. Zapeljati višavsko dekle : drugi del trilogije
bratov McCabe, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2014. 305 str. ISBN 978-961-01-3354-4. [COBISS.SI-ID
274428160]
76. BONDOUX, Anne-Laure. Čas čudežev, (Zbirka Odisej). 1. izd.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 207 str. ISBN 978-961-01-32776. [COBISS.SI-ID 274157568]
77. GREEN, John. Krive so zvezde, (Zbirka Žepnice). 1. ponatis.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 293 str., fotogr. avtorja. ISBN
978-961-01-2794-9. [COBISS.SI-ID 272489216]
78. HELENICA, J. H.. Nisem Penelopa. 1. natis. Zagorje ob Savi:
Ocean, 2014. 248 str. ISBN 978-961-93582-6-9. [COBISS.SI-ID
274178048]
793 DRUŽABNE ZABAVE
79. JEWELL, Lisa. The house we grew up in : [even perfect families
have secrets]. London: Arrow Books, 2014. 437 str. ISBN 978-0-09955956-6. [COBISS.SI-ID 7791266]
66. Velika knjiga iger in nalog za fantke in deklice . [1. natis].
[Kranj: Narava, 2014]. [160] str., ilustr. ISBN 978-961-6893-45-9.
[COBISS.SI-ID 274145792]
80. MIKŠA, Franc. Njegova Ekscelenca Christian Grasset. 1. izd.
Dob pri Domžalah: Miš, 2014. 279 str. ISBN 978-961-272-161-9.
[COBISS.SI-ID 274644224]
80 JEZIKOSLOVJE
81. PETROVIĆ, Milica. Mostovi neskončnosti : kako duša zapušča ta
svet. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2014. 388 str. ISBN 978-961-6861-30-4.
[COBISS.SI-ID 274497024]
67. ANDRIN, Alenka, STOPAR, Andrej, GOGALA, Miloša, et al.
Angleščina na poklicni maturi : zbirka izbranih maturitetnih nalog z
napotki in rešitvami 2002-2013, (Zbirke nalog za poklicno maturo).
1. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2013. 174 str., ilustr. ISBN
978-961-6899-02-4. [COBISS.SI-ID 267854080]
68. KAČ, Liljana, KOZAR, Helena, KRALJ, Nataša, ŠENGELAJA,
Rosvita, ZAKOŠEK, Urška. Nemščina na poklicni maturi : vzorci
nalog z rešitvami. 1. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2010. 106
str., ilustr. ISBN 978-961-6322-86-7. [COBISS.SI-ID 252760320]
82 KNJIŽEVNOST
69. NOVAK, Bogdan. Slovenske legende : po ljudskih motivih .
Ljubljana: Kermi, 2014. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-281-400-7.
[COBISS.SI-ID 273658112]
82.0 LITERARNA TEORIJA
70. GLOBOČNIK, Damir, VIDRIH-PERKO, Verena. Črtomirov
poslednji boj : Prešernov Krst pri Savici v likovni umetnosti in
Črtomirov čas v arheoloških predmetih : Galerija v Prešernovi hiši v
Kranju, december 2013. Kranj: Gorenjski muzej, 2013. 36 str.,
ilustr. ISBN 978-961-6478-52-6. [COBISS.SI-ID 270418944]
<< NA ZAČETEK
82. ŠINIGOJ, Damijan. Iskanje Eve, (Zbirka Srečanja). 1. izd. Dob:
Miš, 2014. 158 str. ISBN 978-961-272-155-8. [COBISS.SI-ID
273749504]
83. ŠTEFANEC, Vladimir P.. 66,3 m [na] 2, (Nova slovenska knjiga).
1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 155 str. ISBN 978-961-013257-8. [COBISS.SI-ID 274153728]
84. ŠTEINBAUER, Zoran. Ljubezenski vrtiljak. 1. izd. Ljubljana:
Cankarjeva založba, 2014. 214 str. ISBN 978-961-282-036-7.
[COBISS.SI-ID 274276096]
85. ŠTURM, Milica. Iskanje Itake : [roman]. Šmarje-Sap: Buča,
2014. 224 str. ISBN 978-961-6704-38-0. [COBISS.SI-ID
273613568]
86. VALETIČ, Žiga. Optimisti v nebesih : roman, (Nova slovenska
knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 139 str. ISBN
978-961-01-3426-8. [COBISS.SI-ID 274161408]
87. VIGGERS, Karen. Travnati grad, (Zbirka Srebrne niti). 1. izd.
Dob pri Domžalah: Miš, 2014. 478 str. ISBN 978-961-272-158-9.
[COBISS.SI-ID 274511360]
82-311.3 PUSTOLOVSKI ROMANI
88. DOUGLAS, Jozua. Pošastni učitelj plavanja, (Knjižnica Sinjega
galeba, 338). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 206 str.,
Stran 4/10
<< NA ZAČETEK
KNJIŽNE NOVOSTI – AVGUST 2014
ilustr. ISBN 978-961-01-3286-8. [COBISS.SI-ID 273825280]
82-311.6 ZGODOVINSKI IN VOJNI ROMANI
105. KASTELEC, Jernej. Kresnik : ognjeno izročilo : po
istoimenskem kratkem filmu režiserja Davida Sipoša . 1. izd.
Ljubljana: Družina, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0089-9.
[COBISS.SI-ID 274173696]
89. REBULA, Alojz. V Sibilinem vetru. Ljubljana: Cankarjeva
založba, 2014. 732 str. ISBN 978-961-282-052-7. [COBISS.SI-ID
274677760]
106. KOS, Alenka. Drugačnost : www.vilinskikljuc.si - za boljši in
lepši svet. 1. izd. Podljubelj: Društvo za boljši svet, vilinski ključ,
2014. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-93421-1-4. [COBISS.SI-ID
274430720]
82-312.4 KRIMINALNI ROMANI
107. LAPAJNE, Jani. Iz časa so piškoti?. 1. izd. Ljubljana: Ubik,
2014. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-281-403-8. [COBISS.SI-ID
273693440]
90. PATTERSON, James, SULLIVAN, Mark T.. Private L.A., (Private
novels). London: Arrow Books, 2014. 501 str. ISBN 978-0-09957415-6. ISBN 978-0-09-957416-3. [COBISS.SI-ID 1105938526]
108. MEWBURN, Kyle. Stego-smrkozaver, (Zbirka Reševanje
dinozavrov, 2). Ljubljana: Alica, 2012. 95 str., Ilustr. ISBN 978-9616898-20-1. [COBISS.SI-ID 264014080]
91. TOKARCZUK, Olga. Pelji svoj plug čez kosti mrtvih, (Zbirka
Vilenica). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 239 str.,
ilustr. ISBN 978-961-282-008-4. [COBISS.SI-ID 274470912]
109. MEWBURN, Kyle. T-tresk-zaver, (Zbirka Reševanje dinozavrov,
1). Ljubljana: Alica, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6898-21-8.
[COBISS.SI-ID 264014336]
82-312.9 ZNANSTVENA FANTASTIKA
110. NOVAK, Bogdan. Zasledovanje zgodbe : od Mačjega Brda do
Pasjega Dola. Ljubljana: Kermi, 2014. 60 str., ilustr. ISBN 978-96193670-0-1. [COBISS.SI-ID 273771520]
92. BAGGOTT, Julianna. Besni : zadnja knjiga trilogije Čisti, (Zbirka
Čisti, knj. 3). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 463 str.
ISBN 978-961-01-3288-2. [COBISS.SI-ID 274114048]
111. Princeskina torbica : dragocene pravljice. 1. izd. Tržič: Učila
International, 2014. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2120-9.
[COBISS.SI-ID 271946496]
93. BLADE, Adam. Kefaloks : kiberligenj, (Lov na morske pošasti,
1). Ljubljana: Alica, 2014. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-6898-77-5.
[COBISS.SI-ID 269484032]
112. PUGELJ, Breda. Igriva abeceda. 1. natis. Maribor: Založba
Pivec, 2014. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6897-75-4. [COBISS.SI-ID
78530561]
94. BLADE, Adam. Kraja : krvoločni plenilec, (Lov na morske
pošasti, 4). Ljubljana: Alica, 2014. 118 str., ilustr. ISBN 978-9616898-80-5. [COBISS.SI-ID 269485056]
113. SIMON, Francesca. Grozni Gašper, Živali, (Zbirka Grozni
leksikon). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 109 str., ilustr.
ISBN 978-961-00-2258-9. [COBISS.SI-ID 274524416]
95. BLADE, Adam. Manak : tihi zasledovalec , (Lov na morske
pošasti, 3). Ljubljana: Alica, 2013. 118 str., ilustr. ISBN 978-9616898-79-9. [COBISS.SI-ID 269484544]
114. 365 pravljic za lahko noč : ena pravljica za vsak večer . 1. izd.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 383 str., ilustr. ISBN 978-961-013330-8. [COBISS.SI-ID 272718848]
96. BLADE, Adam. Na sledi zla : iz teme vstane junak, (Zbirka
Avantia). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2014. 195 str., ilustr. ISBN 978961-6898-96-6. [COBISS.SI-ID 272820480]
115. VRH VREZEC, Petra, KRHIN, Kristina. Vranjek Ari in njegovo
prvo potovanje. Ljubljana: Društvo za opazovanje in proučevanje
ptic Slovenije, 2013. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6674-18-8.
[COBISS.SI-ID 269935104]
97. BLADE, Adam. Silda : električna jegulja, (Lov na morske
pošasti, 2). Ljubljana: Alica, 2014. 118 str., ilustr. ISBN 978-9616898-78-2. [COBISS.SI-ID 269484288]
98. GREEN, Sally. Pol temni : prva knjiga trilogije Polovično
življenje, (Trilogija Na pol, knj. 1). 1. izd. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2014. 349 str. ISBN 978-961-01-3279-0. [COBISS.SI-ID
274003200]
116. WALLIAMS, David. Babica barabica. 1. izd. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2014. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3278-3.
[COBISS.SI-ID 273923584]
117. WIDMARK, Martin. Skrivnostna mumija, (Zbirka Detektivska
agencija Lovro in Maja). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2014. 87
str., ilustr. ISBN 978-961-272-093-3. [COBISS.SI-ID 263335936]
99. JONES, Gareth P.. Oko opice, (Zbirka Ninja surikate, 2).
Ljubljana: Alica, 2013. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-6898-73-7.
[COBISS.SI-ID 268623872]
118. Za lahko noč : zbirka 40 zgodb in pesmi. 1. izd. Tržič: Učila
International, 2014. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2147-6.
[COBISS.SI-ID 272478464]
100. JONES, Gareth P.. Škorpijonov klan, (Zbirka Ninja surikate, 1).
Ljubljana: Alica, 2013. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6898-74-4.
[COBISS.SI-ID 268624128]
82-34 V PRAVLJICE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI
101. ZUCKER, Jonny. Max Flash, Misija 6 : kratek stik. 1. izd.
Ljubljana: Alica, 2014. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-6898-97-3.
[COBISS.SI-ID 272821248]
82-32 KRATKA PROZA
102. BAISCH, Milena. Anton pod vodo, (Zbirka Pisanice). 1. izd.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-013285-1. [COBISS.SI-ID 274124544]
103. CANKAR, Ivan. Pehar suhih hrušk. 2. natis. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2013. [15] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2918-9.
[COBISS.SI-ID 267341824]
104. HILL, Eric. Pozdravljen, Piki! : knjižica z ročno lutko. 1. izd.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 1 kartonka ([11] str.), ilustr.
ISBN 978-961-01-3403-9. [COBISS.SI-ID 274896384]
<< NA ZAČETEK
119. DUDDLE, Jonny. Gigantozaver. Ljubljana: Alica, 2014. [34]
str., ilustr. ISBN 978-961-6898-89-8. [COBISS.SI-ID 271429376]
82-7 HUMOR
120. VERMES, Timur. Spet je tukaj. 1. izd. Ljubljana: Modrijan,
2014. 356 str. ISBN 978-961-241-814-4. [COBISS.SI-ID
273958400]
82-8 RAZNO
121. ACKERMAN, Robert J.. Njegova mala črna knjižica : zdrava
pamet, modrosti in aforizmi za boljši zakon. Radovljica: Regionalni
izobraževalni center, 1994. 174 str. ISBN 961-6107-04-6.
[COBISS.SI-ID 45255936]
Stran 5/10
<< NA ZAČETEK
KNJIŽNE NOVOSTI – AVGUST 2014
122. PALJK, Jurij. Kaj sploh počnem tukaj, (Zbirka Kultura). 1. izd.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 199 str. ISBN 978-961-01-32509. [COBISS.SI-ID 274206976]
82-94 SPOMINI
123. KETIŠ, Ivan. V mojem slogu, (Frontier, 077). Maribor:
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo,
2014. 239 str. ISBN 978-961-6620-55-0. [COBISS.SI-ID 78389505]
82-992 POTOPISI
124. JAVORNIK, Mirko, HORVAT, Jože. Pomlad v Palestini,
(Pretakanja, 1). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 359 str., ilustr.
ISBN 978-961-04-0084-4. [COBISS.SI-ID 273809920]
90 ARHEOLOGIJA
125. GASPARI, Andrej. Emona : prazgodovinska in rimska : vodnik
skozi arheološko preteklost predhodnice Ljubljane = prehistoric and
Roman : a guide through the archaeological past of Ljubljana's
predecessor. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: =
Museum and Galleries, 2014. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-650937-4. [COBISS.SI-ID 273839104]
91(036) TURISTIČNI VODNIKI
126. BRADEŠKO, Marjan. Konec tedna na izlet : po Sloveniji in
zamejstvu. Ljubljana: O Media, 2014. 127 str., ilustr. ISBN 978-96191281-7-6. [COBISS.SI-ID 273920256]
929 BIOGRAFIJE
127. TRŠINAR, Irena. Polde Gošnik - P. O. W. : zgodba vojnega
ujetnika, (Zbirka Moja zgodba, št. 3). Ljubljana: Muzej novejše
zgodovine Slovenije, 2009. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6665-056. [COBISS.SI-ID 248099840]
128. V uniformi maskirnih barv : življenjepisi visokih častnikov
Slovenske vojske iz Posavja : zbornik vojaških življenjepisov .
Brežice: Posavski muzej, 2013. 248 str., ilustr. ISBN 978-961-670109-9. [COBISS.SI-ID 270379520]
93 ZGODOVINOPISJE
129. KOS, Matevž. O nevšečnosti biti Slovenec : zgodovina,
kultura, ideologija : (izbrane kritike 1993-2013). 1. izd. Ljubljana:
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 196 str. ISBN 978961-237-653-6. [COBISS.SI-ID 274199808]
94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA
94(497.4) SLOVENIJA, ZGODOVINA
134. ŠTEPEC, Marko, BALKOVEC, Bojan, CINDRIČ, Alojz,
LAZAREVIĆ, Žarko, PAVLIN, Tomaž, PEROVŠEK, Jurij, SAVENC,
Barbara, ŠUŠTAR, Branko. 1918-1941. Ljubljana: Muzej novejše
zgodovine Slovenije, 2011. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-6665-148. [COBISS.SI-ID 259249664]
NASLOVNO KAZALO:
●
●
●
●
●
●
●
Alge v izbranih vodnih in kopenskih okoljih Slovenije 36
Angleščina na poklicni maturi 67
Anton pod vodo 102
Babica barabica 116
Besni 92
Biblija zelenih smutijev 48
Biologija. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005-2010
35
● Biomedicinska analitika I. Učbenik za študente
laboratorijske biomedicine 34
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Blender 3D za začetnike 3
Bolečina v spodnjem delu hrbta 37
Bučanje hudournikov 63
Čas čudežev 76
Črtomirov poslednji boj 70
Dan, ko je izginil Ljubljanski grad 62
Didel didel dojsa 25
Drugačnost 106
Ejga - za lepše Jesenice 2
Ekonomija 3 18
Emona 125
Etika dvoumnosti 4
Evropa 61
Farmacevtska kemija I 46
Fino kolo 60
Gigantozaver 119
Grozni Gašper. Živali 113
The house we grew up in 79
Huda mravljica 72
Igriva abeceda 112
Iskanje Eve 82
Iskanje Itake 85
Iz časa so piškoti? 107
Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in
izobraževanju 23
130. FRONTINUS, Sextus Iulius. Strategemi : antične vojne ukane.
Logatec: samozal., 2014. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-283-055-7.
[COBISS.SI-ID 274082304]
● Izvor zla, tegob in bolečine 7
● Janezov evangelij v odnosu do ostalih treh evangelijev, še
131. GALEANO, Eduardo H.. Otroci dni, (Zbirka Dokumenta). 1.
natis. Ljubljana: Sanje, 2014. 427 str. ISBN 978-961-274-271-3.
[COBISS.SI-ID 273444352]
●
●
●
●
●
●
●
132. HUGHES, Robert. Rim. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 567
str., [32] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-812-0. [COBISS.SI-ID
273613312]
133. ŠTEPEC, Marko. Take vojne si nismo predstavljali : [19141918]. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2014. 112
str., ilustr. ISBN 978-961-6665-31-5. [COBISS.SI-ID 274380800]
<< NA ZAČETEK
posebej do Lukovega evangelija 5
Jazbec in otok mrtvih 59
Kaj sploh počnem tukaj 122
Kako deluje človeško telo 40
Kakovost univerzitetnega izobraževanja 24
Kazen brez zločina 17
Kefaloks 93
Konec tedna na izlet 126
Stran 6/10
<< NA ZAČETEK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Konkurenca in podjetništvo 19
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ogrevanje 52
KNJIŽNE NOVOSTI – AVGUST 2014
Kraja 94
Kresnik 105
Krive so zvezde 77
Kvalitet univerzitetskog obrazovanja 24
Labrador in nove pesmi 71
Lisica in polžek 27
Ljubezenski vrtiljak 84
Majniška deklaracija 15
Manak 95
Manualna terapija - sklepna mobilizacija udov 42
Max Flash. Misija 6 101
Medicinska etika 11
Menopavza 44
Mišek Tip. Nepridiprav 55
Moj prvi slovar o kmetiji 56
Moj prvi slovar vozil 57
Mostovi neskončnosti 81
Na sledi zla 96
Najboljši nasveti za zdravje z vsega sveta 45
Naša pot 64
Nemščina na poklicni maturi 68
Nenavadna doživetja 10
Ničničnič 22
Nikoli ne ljubi bojevnika 74
Nisem Penelopa 78
Njegova Ekscelenca Christian Grasset 80
Njegova mala črna knjižica 121
Novi razred 14
O nevšečnosti biti Slovenec 129
O vplivu alkohola na človeka 7
Od jutri nosim rdečo 9
Od nekdaj jedi so ljubljanske slovele 26
Odnos Cerkve do srednjeevropskih kmečkih podložnikov v
srednjem veku 13
Oko opice 99
Optimisti v nebesih 86
Orodjarna 49
Osnove fizike 32
Osnove gradbene fizike 33
Otroci dni 131
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Our way 64
Pehar suhih hrušk 103
Pravni temelji prostih trgov 21
Preproste rešitve za 108 bolezni 38
Preprosto: zdravje 39
Preseganje nervoze 7
Princeskina torbica 111
Priročnik za uporabo orakeljskih kart 8
Private L.A. 90
Resnice in zmote o soncu 43
Rešene naloge iz fizike z državnih tekmovanj 31
Rim 132
Sanjski dnevnik 12
Silda 97
Sindikati in delavci migranti 20
Skrivnostna mumija 117
Slovenska medijska puščava 51
Slovenske legende 69
Sneženi mož in snežni kuža 54
Spet je tukaj 120
Stego-smrkozaver 108
Sto let življenja slovenskih političnih strank 16
Strašni delavci 73
Strategemi 130
66,3 m [na] 2 83
Škorpijonov klan 100
T-tresk-zaver 109
Take vojne si nismo predstavljali 133
Tehnična akustika 30
Tekma za življenje 41
1918-1941 134
Travnati grad 87
365 pravljic za lahko noč 114
V mojem slogu 123
V Sibilinem vetru 89
V uniformi maskirnih barv 128
Velika knjiga iger in nalog za fantke in deklice 66
Vesolje 29
Vranjek Ari in njegovo prvo potovanje 115
Vurnikova kolonija v Mariboru 53
Za lahko noč 118
Zapeljati višavsko dekle 75
Zasledovanje zgodbe 110
Zgodovina slovenskega celovečernega igranega filma. 1,
Slovenski klasični film (1931-1988) 65
● Živali in rastline 28
Pelji svoj plug čez kosti mrtvih 91
500 sokov in smutijev 50
Pišem, torej sem! 1
Po naturopatsko 47
Pol temni 98
Polde Gošnik - P. O. W. 127
Pomlad v Palestini 124
Ponižani in razžaljeni 58
Posvečena zavest 6
Pošastni učitelj plavanja 88
Pozdravljen, Piki! 104
<< NA ZAČETEK
IMENSKO KAZALO:
●
●
●
●
●
●
●
●
Ackerman, Robert J. 121
Albahari, Bojan (avtor dodatnega besedila) 60
Andrin, Alenka (avtor) 67
Arko, Peter (1975-, prevajalec) 104
Audus, Hilary (avtor) 54
Babič Vrečar, Irena (recenzent) 18
Baggott, Julianna 92
Baisch, Milena 102
Stran 7/10
<< NA ZAČETEK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
KNJIŽNE NOVOSTI – AVGUST 2014
Balkovec, Bojan (avtor) 134
Banks, Maya 74, 75
Barry, Norman P. (avtor) 21
Beauvoir, Simone de 4
Benedičič, Mojca (prevajalec) 56, 57
Bertoncelj, Jelena (avtor) 58
Bertoncelj, Matjaž (1971-) 58
Bervar, Sarah (fotograf) 133
Binney, Ruth (avtor) 45
Bixley, Donovan (ilustrator) 109
Blade, Adam 93, 94, 95, 96, 97
Bobnar, Biserka (prevajalec) 99, 100
Bogataj, Janez (1947-) 26
Bondoux, Anne-Laure 76
Bone, Pavel (avtor) 35
Boršič, Darja (avtor) 18
Božič, Neža (1978-, prevajalec) 102
Bradeško, Marjan 126
Brajkovič, Brigita (1965-, avtor) 35
Briggs, Raymond 54
Brščič, Bernard (avtor) 15
Bucik, Kaja (prevajalec) 75
Campanella, Marco (ilustrator) 55
Cankar, Ivan (1876-1918) 103
Casalis, Anna 55
Cerar, Petra (30.10.1982-, prevajalec) 111
Ciglenečki, Marjeta 53
Cindrič, Alojz (avtor) 134
Coonis, Brandie (avtor snemalne knjige) 105
Copp, Stephen F. (urednik) 21
Cregeen, Martin (prevajalec) 134
Čadež, Simon (1980-, recenzent) 18
Čebašek, Vita (avtor) 37
Černe, Darko 34
Čibej Fras, Katja (avtor dodatnega besedila) 76
Čudina, Mirko 30
Davis, Edmond (1960-, ilustrator) 40
Dekleva, Milan (prevajalec) 116
Denk, Tina (prevajalec) 9
Detič, Nataša (prevajalec) 78
Deželan, Tomaž (1980-, recenzent) 16
Dolhar, Rafko 63
Dolinšek, Nuša (prevajalec povzetka) 1
Dominko, Ciril 31
Donko, Dušan 38, 39
Douglas, Jozua (1977-) 88
Duddle, Jonny 119
Đilas, Milovan 14
Engelsberger, Jure (ilustrator) 107
Ermenc, Klara S. (urednik) 24
Faucon, Patricia (ilustrator) 61
Feinmann, Jane (avtor) 45
Ferenc, Mitja (recenzent) 64
Finlayson, Luke (ilustrator) 99, 100
Fokter, Samo K. (recenzent) 37
<< NA ZAČETEK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Frontinus, Sextus Iulius 130
Furlan, Irena (1957-, prevajalec) 45
Galeano, Eduardo H. (1940-) 131
Garton, Jane (avtor) 45
Gaspari, Andrej 125
Globočnik, Damir 70
Godec Schmidt, Jelka (ilustrator) 103
Gogala, Miloša (avtor) 67
Golli, Bojan (avtor) 31
Gombač, Žiga (avtor) 62
Gorenc, Boštjan (1977-, prevajalec) 54, 77
Gošnik, Polde (fotograf) 127
Gošnik-Godec, Ančka (ilustrator) 127
Gradišnik, Branko (1951-, prevajalec) 121
Green, Dan (1975-) 40
Green, John (1977-) 77
Green, Sally 98
Griessler Bulc, Tjaša (recenzent) 36
Grom, Nataša (1975-, prevajalec) 87
Grošelj, Nada (prevajalec) 132
Harrison, Joanna (avtor) 54
Hees, Elly (1953, ilustrator) 88
Heidrich, Ruth E. 41
Helenica, J. H. 78
Hill, Eric (1927-) 104
Hiti Ožinger, Andrej (prevajalec) 92, 98
Hlebš, Sonja 42
Höffner, Joseph (1906-1987) 13
Hope, R. A. 11
Horvat, Jože (1942-, avtor) 124
Hozjan, Dejan (urednik) 23
Hrašovec, Iris (ilustrator) 12
Hughes, Robert (1938-) 132
Hvala, Irena (komparativistka, lektor) 34
Jagličić, Zvonko (avtor) 33
Jagličić, Zvonko (recenzent) 32
Jagodič, Marko (1981-, recenzent) 33
Jagodič, Mateja (urednik) 67
Jarič, Erika (avtor) 35
Jarnovič, Urška (prevajalec) 64
Jaromír 99 (ilustrator) 91
Jarosch, Linda 9
Javornik, Mirko (1909-1986) 124
Jerič, Damijan (1971-, ilustrator) 39
Jeseničnik, Tomo (fotograf) 26, 49
Jewell, Lisa 79
Jones, Gareth P. 99, 100
Jošt, Bojan (recenzent) 64
Kač, Liljana (avtor) 68
Kamenšek-Gajšek, Majda (avtor, urednik) 35
Kapel, Danilo (skladatelj) 105
Karer, Marjana (prevajalec) 125
Karim Rodošek, Ljubica (prevajalec) 29, 93, 94, 95, 96,
97, 101, 108, 109, 119
● Kastelec, Jernej 105
Stran 8/10
<< NA ZAČETEK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
KNJIŽNE NOVOSTI – AVGUST 2014
Kastelic, Kaja (ilustrator) 37
Kešeljević, Aleksandar (avtor) 18
Ketiš, Ivan 123
Kiari, Daja (prevajalec) 48
Kirzner, Israel M. 19
Klauser, Matthias (avtor, fotograf) 42
Klevže, Ivo 52
Kociper, Marko 59
Kodre, Alojz (recenzent) 32
Kodrič, Svetlana (prevajalec) 41
Kokalj Kočevar, Monika (urednik) 127
Kolar Tomažič, Simona (1974-, avtor) 38, 39
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Mikša, Franc 80
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Obreza, Aleš 46
Komadina, Tanja 60
Konvalinka, Ksenija (ilustrator) 18
Kos, Alenka (1968-) 106
Kos, Matevž 129
Köthe, Rainer 28
Kovač, Bogomir (1952-, avtor) 18
Kovačič, Sašo (fotograf, fotograf) 133
Kovič, Kajetan 71
Kovič, Nina (avtor dodatnega besedila, urednik) 71
Kozar, Helena (avtor) 68
Kozjek, Maša (ilustrator) 72
Krafogel, Bernarda (urednik) 35
Kralj, Ana (1978-, avtor, urednik) 20
Kralj, Gašper (prevajalec) 131
Kralj, Nataša (1973-, avtor) 68
Kranjc, Tomaž (1950-, avtor, avtor dodatnega besedila)
32
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Kranjc, Tomaž (1950-, recenzent) 33
●
●
●
●
●
●
●
Madić, Snežana (1970-, fotograf) 26
Krebelj, Peter 3
Kregar, Saša (avtor) 35
Kremenšek Križman, Manka (bibliografski predhodnik) 60
Krhin, Kristina (ilustrator) 115
Krivic, Matjaž (fotograf) 26
Krivograd-Klemenčič, Aleksandra 36
Kusche, Elke (ilustrator) 102
Lantin, Barbara (avtor) 45
Lapajne, Jani 107
Lavrič, Tomaž (1964-) 61
Lazarević, Žarko (avtor) 134
Lee, Chikako 12
Lesjak Skrt, Bernardka 25
Ljubič, Marko 1
Lončar, Sanja (1965-) 43
Lukač-Bajalo, Jana (recenzent) 34
Maček, Jože (1929-, prevajalec, avtor dodatnega
besedila) 13
Mahne Čehovin, Nives (prevajalec) 64
Malič, Tina (prevajalec) 131
Maráková, Ivana (ilustrator) 66
Marc, Janja (recenzent) 34
Melinc, Teja (1979-) 8
Mewburn, Kyle 108, 109
<< NA ZAČETEK
Miles, Kristine 48
Milovanović, Srđan (prevajalec) 45
Mitrevski, Ivan 62
Moder Saje, Alenka (prevajalec) 76
Možina, Damjan (1975-, avtor dodatnega besedila) 21
Mravljak, Janez (avtor) 46
Napotnik, Boštjan (1972-) 49
Neubauer, Niki (prevajalec) 14, 21, 40
Nežmah, Bernard (avtor dodatnega besedila) 14
Novak, Bogdan (1944-) 69, 110
Novinšek, Lovro (1946-, prevajalec, avtor dodatnega
besedila) 130
Ostanek, Barbara (1972-, avtor) 34
Paljk, Jurij 122
Pašić, Ahmed 2
Patterson, James (1947-) 90
Pavlin, Tomaž (1961-, avtor) 134
Pavlin, Tomaž (1961-, urednik) 64
Perdih, Franc (avtor) 46
Perovšek, Jurij (avtor) 134
Perovšek, Jurij (recenzent) 16
Petek, Miro 51
Peternelj, Jože (1944-) 32, 33
Petrović, Milica (1973-) 81
Phillips, Robin N. (urednik) 44
Podobnik, Andrej (avtor) 35
Potočnik, Andrea (prevajalec) 118
Prošek, Tomaž (fotograf) 42
Prunk, Janko 16
Pugelj, Breda 112
Puh, Urška (avtor dodatnega besedila, recenzent) 42
Rangus, Marjetka (1983-, avtor) 16
Ravnik, Dean (recenzent) 37
Rebula, Alojz 89
Repar, Primož (avtor dodatnega besedila, prevajalec) 4
Rihtarič, Mira (avtor) 18
Rohrbeck, Manfred 56
Rojc, Tatjana (1961-, avtor dodatnega besedila) 89
Ross, Tony (1938-, ilustrator) 113, 116
Rudolf, Branko (1904-1987) 72
Rugelj, Darja (recenzent) 42
Rutar, Sonja (recenzent) 23
Samide, Marjana (prevajalec) 44
Savenc, Barbara (avtor) 134
Saviano, Roberto (1979-) 22
Scheicher, Marjanca (avtor dodatnega besedila) 51
Seidel, Stefan (ilustrator) 57
Seliškar Kenda, Mateja (prevajalec) 88
Sever, Vital (prevajalec) 28
Silvy, Hanoa (ilustrator) 114
Simon, Francesca 113
Sipoš, David (režiser) 105
Sipoš, Klarisa (1991-, ilustrator) 105
Stran 9/10
<< NA ZAČETEK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
KNJIŽNE NOVOSTI – AVGUST 2014
Skrušny Babin, Nastja (prevajalec) 114
Slakan J., Branka (avtor) 42
Smolar-Žvanut, Nataša (recenzent) 36
Smreková, Dagmar (avtor dodatnega besedila) 4
Soban, Branko 17
Spasenović, Vera (urednik) 24
Stanković, Peter 65
Steinbacher, Mitja (prevajalec) 19
Steiner, Rudolf (1861-1925) 5, 6, 7
Sternad, Ida (prevajalec) 113
Stopar, Andrej (1976-, avtor) 67
Stopar, Andrej (1976-, urednik) 67
Stražar, Danni (prevajalec) 117
Stropnik Šonc, Urška (ilustrator) 112
Sullivan, Mark T. (avtor) 90
Svetina, Ivo 73
Šarabon, Nejc (urednik) 37
Šengelaja, Rosvita (avtor) 68
Šíchová, Romana (ilustrator) 66
Šilec, Nataša (1981-, prevajalec) 55
Šimenc, Marjan (urednik) 11
Šinigoj, Damijan 82
Šplíchal, Antonín (ilustrator) 66
Štefanec, Vladimir P. 83
Šteinbauer, Zoran 84
Štepec, Marko (avtor, urednik) 133, 134
Šturm, Milica 85
Šuštar, Branko (avtor) 134
Tančič, Zmago (z enoto povezano ime) 26
Taškar Beloglavec, Sabina (avtor) 18
Teropšič, Tomaž (urednik) 128
Tokarczuk, Olga 91
Topolovec, Sabina (avtor) 43
Trenc-Frelih, Irena (prevajalec) 22
Trkov, Joži (urednik) 35, 67
Tršinar, Irena 127
Turk Škraba, Mira (lektor) 18
<< NA ZAČETEK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Turk, Borut (fotograf, fotograf) 39
Turk, Tom (avtor) 35
Učakar, Aleš (prevajalec) 120
Unuk, Jana (prevajalec) 91
Urbanc, Janko (1953-, prevajalec) 5, 6, 7
Valens, Mea (prevajalec) 12
Valetič, Žiga 86
Vasey, Christopher 47
Vauhnnick, Vladean (prevajalec) 81
Vencelj, Maruša (avtor) 35
Venko, Katja (1980-, avtor) 35
Vermes, Timur (1967-) 120
Vetrovec, Jože (urednik) 10
Vidmar, Karmen (prevajalec) 74
Vidrih-Perko, Verena (avtor) 70
Viggers, Karen 87
Virnik-Kovač, Lina (prevajalec) 66
Visenjak-Limon, Maja (prevajalec povzetka) 1
Voglar, Matej (urednik) 37
Vrh Vrezec, Petra 115
Vučina, Saša (fotograf) 43
Walliams, David (1971-) 116
Watson, Christine 50
Westcott, Patsy (avtor) 45
Widmark, Martin (1961-) 117
Williams, Brian (1943-) 29
Willis, Helena (1964-, ilustrator) 117
Woodman, Ned (ilustrator) 101
Wraber, Meta (ilustrator) 71
Zakošek, Urška (1968-, avtor) 68
Zorec, Manca (fotograf) 27
Zorec, Miha (urednik, prireditelj) 27
Zorec, Špela (ilustrator) 27
Zorman, Mirko (prevajalec) 23
Zucker, Jonny 101
Žibrat, Tim (skladatelj) 105
Žorga Dulmin, Maja (prevajalec) 11
Stran 10/10