Zbornik inovativnih dosežkov za leto

Transcription

Zbornik inovativnih dosežkov za leto
Zbornik inovativnih
dosežkov
za leto
2013
IZSTOPITI IZ POVPREČJA
Prepoznavanje kompetenc, zaupanje in prepuščanje svobode zaposlenim pri oblikovanju
novih rešitev vodi do večjega zavedanja o odgovornosti do sprejete naloge in je torej
izrednega pomena za oblikovanje odgovornih, ustvarjalnih in inovativnih timov.
Ključni element inovativnosti se skriva v pogumu, da sprejemamo včasih na prvi pogled
neuresničljive cilje in izzive, ki presegajo povprečje. Če si znamo postaviti nemogoče
visoke cilje in če upamo sprejeti izziv, da je te cilje možno doseči, bomo presenetili sami
sebe, saj bomo našli dovolj volje, trme in vztrajnosti, da bomo od ene do druge rešitve
rasli, napredovali in se presegali. Samo z željo po doseganju izrednih rezultatov bomo
iskali in našli izredne rešitve. In v Hidrii prav gotovo ne manjka izzivov, niti priložnosti za
spopad z njimi. Seveda pa je zmagovalec tisti, ki poleg znanja v delo vloži tudi samega
sebe, svoje želje in ... nekaj strasti.
Hidria redno spremlja in nagrajuje inovacijsko
dejavnost zaposlenih ter na vsakoletnem
inovacijskem forumu podeli priznanja za najvišje
dosežke na področju inovativne dejavnosti.
Na tokratnem že 9. Inovacijskem forumu Hidrie, ki je potekal v petek, 28.
marca, na Hidria Inštitutu za materiale in tehnologije, so bile podeljene
nagrade in priznanja avtorjem izboljšav na področju izdelkov in storitev,
tehnologij in tehnoloških rešitev ter poslovnih modelov. Podeljeni sta bili
tudi dve posebni priznanji ter priznanja avtorjem najboljših diplomskih del v
letu 2013.
V nadaljevanju so predstavljeni vsi na razpis
prijavljeni inovativni dosežki v letu 2013. Verjamemo,
da je slednjih sicer še mnogo . Vsem sodelavcem bi
zato na tem mestu radi čestitali ter jim tudi v
prihodnje želeli veliko inovativnih idej in rešitev.
Inovativni dosežki
2013
3
Inovativni dosežki 2013
INOVACIJE NA
PODROČJU
IZDELKOV IN
STORITEV
NAGRAJENE INOVACIJE NA
PODROČJU IZDELKOV IN
STORITEV
ZLATO PRIZNANJE
Bojan Lapanja, Igor
Jurman, Bogomir
Zidarič, Andrej
Šinkovec
SREBRNO PRIZNANJE
Stane Pivk, Matej
Milavec, Daniel
Vidal, Branko Širok
BRONASTO PRIZNANJE
Matej Ivančič, Igor
Dolenc, Boštjan
Zaletelj
4
Bojan Lapanja, Igor Jurman,
Bogomir Zidarič, Andrej Šinkovec
Gregor Grudnik, Matej Čepon,
David Pišljar, Tomaž Lampe
ELEKTRONSKO KOMUTIRANI
MOTOR Z ZUNANJIM
ROTORJEM HEC R10
VAV ČISTA SOBA
Elektronsko komutirani motor z
zunanjim rotorjem HEC R10 je bil
razvit z namenom, da produktni
portfelj PE Movent prilagodimo
zadnjim direktivam Evropske
skupnosti o energetski
učinkovitosti elektromotorjev ter
energetski učinkovitosti
ventilatorjev. EC motor s svojimi
naprednimi karakteristikami
nadomešča dosedanje
indukcijske motorje, v procesu
zasnove pa se je velik poudarek
dalo na izboljšanje karakteristik
energetske učinkovitosti,
kompaktnosti in nizke šumnosti.
Rešitev naslavlja trend, ki se
vedno bolj pojavlja v projektiranju
čistih sob (še posebej v farmaciji):
stalni monitoring števila delcev v
čistem prostoru. VAV čista soba
prilagaja količine dovedenega
zraka v sobo glede na zahtevano
čistost sobe, ki jo ugotavljamo z
on-line merilniki čistosti zraka.
Rešitev je primerna za uporabo v
najbolj zahtevnih sobah po
zadnjem standardu ISO 7 ter še
posebej v operacijskih sobah.
Igor Kutleša, Andrej Mohorič
Klemen Dobravec, Ivana
Benedejčič, Ivan Konavec, David
Mašera
Boštjan Manfreda, Iztok Skočir,
Boštjan Zaletelj, David Mašera
LD-14R
GPCU (GLOW PLUG
CONTROL UNIT)
ZMANJŠANJE OPRAVIL NA
OPERACIJI SELEKTIVNEGA
SPAJKANJA
Rešitev je nadgradnja
obstoječega izdelka – linijskega
difuzorja LD-14. Nova rešitev
omogoča izdelavo difuzorja v
poljubnem radiju ter montažo ob
ukrivljene stene in površine.
Izdelek GPCU predstavlja
revolucionarno rešitev na trgu.
Podobni krmilniki za delovanje
potrebujejo povezavo z glavnim
motornim računalnikom (ECU),
nova rešitev pa omogoča
delovanje krmilnika povsem
ločeno od ECU-ja, ki tako deluje
na povsem mehanski osnovi. Kot
bistveno prednost v primerjavi s
konkurenčnimi izdelki na trgu
velja izpostaviti tudi ločeno
krmiljenje posameznih svečk.
Odsotnost elektronike tako dela
rešitev še posebej primerno za
kupce v državah v razvoju.
Proces selektivnega spajkanja je
en izmed ključnih v postopkov
proizvodnje grelnikov nafte. Ker je
bil v preteklosti delež popravil na
začetku zagona proizvodnje
relativno visok (riziko reklamacij)
se je k problemu pristopilo
sistemsko. Rešitev predstavlja
sistemsko definicijo in odpravo
problema z integracijo različnih
služb znotraj Hidrie AET ter
implementacijo pristopa na ostale
izdelke.
5
Inovativni dosežki 2013
Natalija Zupan, Tomaž Dremelj,
Blaž Šuligoj
Renato Čibej, Bogomir Zidarič
Salko Čamdžić, Azmir Kahvedžić
KOMPAKTNA KLIMATSKA
NAPRAVA Z VGRAJENIM
REVERZIBILNIM HLADILNIM
SISTEMOM
IZBOLJŠAVA IZKORISTKA
MOTORJA ZA
POLHERMETIČNE
KOMPRESORJE
PAKIRANJE
TERMOPREVODNIKOV ZA
TALNE KONVEKTORJE
Inovacija pomeni nadgradnjo
obstoječih modulnih klimatov
CompAir, ki so imeli vgrajene
hladilne sisteme glede na
specifike posameznega projekta.
Rešitev uvaja nadgradnjo
obstoječih naprav, novo
generacijo imenovano CompAir
CF, ki imajo integriran celoten
reverzibilni hladilni sistem.
Inovativnost rešitve se skriva v
dizajnu, saj ni bilo potrebno
razvijati povsem novega izdelka
(kot imajo rešitev zastavljeni
konkurenti), temveč se je
komponente hladilnega sistema
vgradilo v obstoječo napravo, s
čimer se zagotovi hitrejšo in
cenejšo montažo za kupca,
poenostavljen izbor naprav (po
katalogu), sama naprava pa
zahteva tudi za 30 % manjšo
porabo energije.
Rešitev je nastala kot odgovor na
zahteve kupca Bitzer, ki je s
svojim produktom Eko-line
kompresor povišal zahteve za
dobavitelje hermetičnih
motorjev. Inovacija je nastala s
pomočjo računalniške analize in
simulacije, vključuje pa
spremembo konfiguracije utorov
rotorske lamele, uporabo ˝singlenotching˝ tehnologije spajanja
lamel ter spremenjeno
kratkostično Al kletko rotorjev. S
tem se bistveno zniža porabo el.
energije za delovanje
kompresorja.
Ob uvedbi proizvodnje povsem
nove linije talnih konvektorjev na
lokaciji Hidrie IMP Klima v
Godoviču je bilo potrebno najti
bolj zanesljiv način pakiranja
termoprevodnikov, ki so temeljni
del izdelka. Ker so leseni zaboji
dragi in ker mora biti komponenta
pri transportu zaščitena, se kot
alternativo uporabi povratno
embalažo, ki je demontažna in ob
vračanju zavzema manj prostora
ter s tem niža transportne
stroške. Obenem se podoben
princip uporabi na gumijastih
razdelilnikih vstavljenih med
posamezne prevodnike.
6
Marko Kenda, Marko Rutar,
Marjan Perdih
Matej Ivančič, Igor Dolenc,
Boštjan Zaletelj
Stane Pivk, Matej Milavec,
Daniel Vidal, Branko Širok
RAZVOJ NOVE GENERACIJE
ROBUSTNIH ČEPNIH SVEČK
ZA UPARJALNIK NAFTE
GRELNIK GORIVA Z
INTEGRIRANIM SENZORJEM
TEMPERATURE
AEROAKUSTIČNA
MODIFIKACIJA OBLIKE
TEMENA LOPATICE
AKSIALNEGA VENTILATORJA
Rešitev je posledica želje kupca,
ki je zahteval nov tip svečke za
uparjalnik nafte, ki bi bila bolj
odporna na okvare motorja, ki
nastopijo v primerih napak na
sistemu dovajanja goriva. Rešitev
uvaja ob povsem nespremenjenih
dimenzijah svečke nov dizajn z
uvedbo drugačnih tesnil in
spremenjeno konstrukcijo
uporov. Nova svečka nadomesti
dve svečki ob obstoječi vgradnji,
zahteva manjše število
proizvodnih operacij in s tem
sprosti zasedenost proizvodne
linije.
Inovacija predstavlja nadgradnjo
izdelka grelnika goriva, ki se mu je
z integracijo grelnika in dvojnega
senzorja temperature dodalo
vidik večfunkcionalnosti. Grelnik
preko senzorjev zaznava
temperaturo goriva in na podlagi
meritev vklopi gretje, ki raztali
kristale parafina, ki bi lahko
zamašili filtrirni element na
dovodu goriva v motor.
Inovativnost izdelka je, da srce
delovanja predstavlja tiskano
vezje in ne motorni računalnik,
kar izdelku daje visoko stopnjo
zaščite pred zunanjimi vplivi
(požarom, kratkim stikom).
Hrup je poleg energetske
učinkovitosti najpomembnejši
dejavnik na katerega se odziva trg
in kupci na trgu ventilatorjev.
Inovacija pomembno izboljšuje
aeroakustične karakteristike
aksialnega ventilatorja, kar je
izjemnega pomena za tržno
pozicioniranje Hidrie na tem
segmentu. Rešitev problema je
bila dosežena z geometrijsko
modifikacijo lopatice za celotno
družino ventilatorjev HEC, ki z
zmanjšanjem ravni zvoka manjša
tudi negativne vplive na okolje,
krajša razvojni čas novih
produktov ter preko manjše
porabe energije in materialov za
potrebe dušenje zvoka
predstavlja tudi veliko prednost za
kupca. Ob novih evropskih
smernicah glede hrupa in
energetske učinkovitosti
novonastali izdelek izkazuje tudi
izjemno velik tržni potencial.
7
Inovativni dosežki 2013
INOVACIJE NA
PODROČJU
TEHNOLOGIJ
IN
TEHNOLOŠKIH
REŠITEV
Mitja Novak, Valter Gruden,
Marko Kovač
Tomaž Mrak
VPELJAVA IZBOLJŠANEGA
MATERIALA ZA CEVKO
ŽARILNE SVEČKE
NAGRAJENE INOVACIJE NA
PODROČJU TEHNOLOGIJ IN
TEHNOLOŠKIH REŠITEV
OPTIMIZACIJA POLNJENJA
ORODJA BASE Z VGRADNJO
ZGOŠČEVALNIH IGEL IN
OPTIMIZACIJO HLADILNEGA
SISTEMA
Za potrebe izpolnjevanja
najnovejših standardov EURO 6 in
EURO 6/2, ki na trgu uvajajo
vedno nove zahteve, je bilo
potrebno zagotoviti večjo
odpornost cevke žarilne svečke.
Rešitev uvaja nov odpornejši
material, ki omogoča do 10–15 %
daljšo življenjsko dobo pri višjih
delovnih temperaturah svečke.
Nova rešitev je že bila
uporabljena, zaradi velikega
zanimanja na trgu (kupec VW) pa
se jo bo v prihodnosti apliciralo
na vse žarilne svečke prihodnjih
generacij.
ZLATO PRIZNANJE
Rešitev ponuja inovativen pristop
k reševanju problema zajemanja
zraka v talino ob procesu
visokotlačnega litja, kar rezultira v
visoki poroznosti izdelkov. Rešitev
se je ponudila z vgradnjo
zgoščevalne igle v orodje. Slednje
lokalizira pritisk na kritično mesto
v tretji fazi polnjenja orodja, kar
povzroči dodatno izrivanje zraka
in posledično zmanjšanje
poroznosti.
8
Valter Gruden, Savo
Manfreda
Rainer Faaß, Oliver
Lindauer, Alexander
Grötz, Mathias Klenk
BRONASTO PRIZNANJE
Mitja Novak, Valter
Gruden, Marko Kovač
Davorin Rejc, Gregor
Kuštrin, Tadej Muznik
Boštjan Šifrar, Renato Pavšič
David Vegelj, Boštjan Zajec, prof.
Janez Možina
Davorin Rejc, Gregor Kuštrin,
Tadej Muznik
OPTIMIZACIJA POROZNOSTI
CWA50 POKROV –
IZBOLJŠANJE PRIPETJA
ADAPTIVNO LASERSKO
VARJENJE
U – CELICA ZA MONTAŽO,
PROGRAMIRANJE IN
KONTROLO KRMILNIKA
BELARUS
Rešitev zmanjšuje dosedanji velik
izmet na končni obdelavi utora
produkta CWA50 – pokrov, ki je
posledica prevelike poroznosti
izdelka. Rešitev z implementacijo
debelejšega tangencialnega
dotoka taline v kos prepreči
ustvarjanje turbulenc, ki se
pojavijo ob pravokotnem udaru
taline v orodja, kar zmanjša pojav
poroznosti.
Adaptivno lasersko varjenje
predstavlja nadgradnjo postopka
laserskega varjenja, kjer z
zunanjim odbojnostnim
senzorjem opazujemo paket
lamel in na podlagi izhodnih
signalov senzorja krmilimo
laserski izvor, da izvaja varjenje le
na mestih, kjer zvar dejansko
potrebujemo. Rešitev bistveno
zmanjša porabo optične energije,
hkrati pa tako izdelani zvari manj
vplivajo na elektromagnetne
lastnosti statorskih ali rotorskih
paketov.
Naprava po zahtevi naročnika
omogoča montažo, programiranje
in kontrolo posameznih
elementov in sestavov krmilnika
Belarus. Končna naprava
omogoča izdelavo celotnega
sestava krmilnika (vtisk vijakov in
plinov, programiranje, vijačenje
tiskanega vezja in pokrova) na
enem mestu; z manjšimi stroški
ter z visoko stopnjo
prilagodljivosti zahtevam kupcev.
9
Inovativni dosežki 2013
Franci Dežela, Franc Lapajne
Franci Veternik
Jan Uršič, Klemen Kobal, Bojan
Medved, Mitja Čebokli
MOTORJI ZA KUPCA HSM –
SPREMEMBA NA
OBDELAVAH
PNEVMATSKI ZABIJALEC
VZMETNIH PLOŠČIC NA
STAVKE LAMEL PRI ŠTANCI
ZMANJŠEVANJE IZMETA S
TAKOJŠNJIM ODKRIVANJEM
ODSTOPANJA
KARAKTERISTIK NA GRELCU
Zaradi visokih zahtev kupca (ki
izdelek vgrajuje v stroje
namenjene uničevanju
pisarniškega gradiva) predvsem
glede visokih geometrijskih
toleranc motorja in posledičnih
procesov naknadnega struženja
ležajnih jarmov motorja je
razvojna ekipa razvila rešitev, ki
tolerance spravi v meje že med
postopkom sestave izdelka.
Obdelava se izvede tako že v prvi
fazi sestavljanja motorja. Meritve
pri kupcu so pokazale, da rešitev
bistveno dviga kakovost samega
izdelka in njegovo zanesljivost.
Stavke pri lamelah se je do sedaj
na štanci zabijalo ročno, za kar je
delavec porabil veliko časa in
truda (veliko število gibov).
Rešitev je uvedla montažo
stavkov s pomočjo pnevmatskega
kladiva. Rešitev je hitrejša in
lažja, delavcu ostane več časa za
kontrolo izdelka, izmet je
bistveno manjši, štanca pa lahko
deluje praktično brez
zaustavljanja.
Rešitev je nastala v sklopu 6
sigma projektov in naslavlja
problem izmeta na montaži grelca
zaradi neprimernih temperaturnih
karakteristik. Rešitev je računski
pristop – izračun korelacije med
upornostjo pri nasipavanju in
upornostjo po reduciranju in
žarjenju.
10
Marko Rutar, Gregor Kuštrin,
Ambrož Ozebek
Primož Bajec
Rainer Faaß, Oliver Lindauer,
Alexander Grötz, Mathias Klenk
NOV SISTEM NAOLJEVANJA
GRELCA NA KONČNI
MONTAŽNI LINIJI
NOV NAČIN IZDELAVE
LAMELIRANEGA JEDRA
ROTORJA VEČJIH DIMENZIJ S
100 % POVEČANJEM
IZKORISTKA PORABE
VHODNE PLOČEVINE
AIR LIGHT – PROIZVODNA
LINIJA
Rešitev se dotika procesa
naoljevanja čepne svečke na
koncu montažne linije pred
vtiskom grelca v ohišje. Proces, ki
je bil do sedaj časovno zamuden
(zaradi česar je povzročal visoke
stroške) je predlagana rešitev
poenostavila z vpeljavo sistema
šob z dozirnimi ventili. Rešitev
predstavlja robustnejšo izvedbo
ter ob enem zmanjšuje
proizvodne stroške, saj omogoča,
da lahko grelec naoljimo in
zmontiramo v zgolj enem koraku.
Inovacija rešuje problem
neučinkovite porabe
elektrodinamične pločevine v
procesu izdelave lameliranih
jeder rotorjev večjih zunanjih in
notranjih premerov, kjer se pri
progresivnem štancanju takega
tipa rotorskih lamel pojavlja
izjemno velik delež izmeta
pločevine. Nov način izdelave
lameliranega jedra temelji na
spremenjeni zasnovi štancnega
orodja, kjer se dodatne segmente
rotorske lamele štanca iz sredice
izhodiščne lamele. Nov način
izdelave dvigne delež porabe
materiala za skoraj 100 % ter
zniža strošek izdelave jedra za 35
%.
Inovacija je nastala kot posledica
iskanja rešitve za zahtevno
povpraševanje za izdelavo
obročev s strani kupca Bosch.
Razvit je bil povsem nov
proizvodni proces, ki temelji na
posebni razrezovalni liniji ter
novem procesu navijanja obroča
statorja v spiralo. Nova
tehnologija omogoča izdelavo
izdelka, ki izpolnjuje visoke
zahteve kupca, racionalizirano
porabo materiala ter znižuje težo
končnega izdelka. Rešitev je bila
zaščitena s patentno prijavo.
11
Inovativni dosežki 2013
INOVACIJE NA
PODROČJU
POSLOVNIH
MODELOV
Valter Gruden, Savo Manfreda
Tomaž Rupnik, Boštjan Kavčič
SEGMENTNO
VISOKOTLAČNO LIVARSKO
ORODJE C7 LHD
ROBOTIZACIJA
POSLUŽEVANJA OBDELAVE
OHIŠJA MOTORJA
NAGRAJENE INOVACIJE NA
PODROČJU POSLOVNIH
MODELOV
Visokotlačno litje je proces z
visoko produktivnostjo, kjer skozi
življenjsko dobo prihaja do
termičnih razpok na orodjih, ki
zmanjšujejo njihovo
produktivnost. Popravila
predstavljajo velik strošek in so
časovno zamudna. Inovativna
rešitev uvaja razdelitev orodja na
več segmentov. S tem se preseka
notranje natezne napetosti,
izboljša hlajenje orodja, s tem se
močno zmanjša izmed, pohitri
cikel orodja ter – kar je bistveno –
za kar 10 x zmanjša stroške
čiščenja in popravil orodja z
varjenjem in premazi.
Proces obdelave ohišja motorja je
do sedaj potekal s številnimi
problemi, saj operater ni bil
zmožen dohajati cikla. Med
izvajanjem meritev in med
pavzami je celotna celica
mirovala; hkrati je nastajal visok
delež izmeta zaradi manipulacije
kosa znotraj celice. Rešitev je
proces nadgradila tako, da se
posluževanje vseh strojev vrši z
manipulacijo z robotom. S tem se
je v celico implementiralo
dodatno spiranje kosov med
operacijami (zmanjšanje
poškodb), s spremembo načina
struženja in rekonfiguracijo
procesa obdelave pa se je
bistveno skrajšala dolžina
celotnega cikla. Rešitev
operaterju hkrati omogoča, da
poleg nove celice upravlja še eno
– starejšo, s čimer na izmeno
posledično potrebujemo enega
operaterja manj.
ZLATO PRIZNANJE
12
Franc Medic, Janja
Velikajne, Aljaž Likar,
Aleš Poljanšek
SREBRNO PRIZNANJE
Jernej Kusterle, Rudi
Kragelj, Alojz
Gašperšič, Tomaž
Mrak
BRONASTO PRIZNANJE
Aljaž Likar, Niko
Gantar, Andraž
Korenč, Aleš Poljanšek
Aljaž Likar, Niko Gantar, Andraž
Korenč, Aleš Poljanšek
Franc Medic, Janja Velikajne,
Aljaž Likar, Aleš Poljanšek
Gašper Rupnik
MODEL PRODAJNE
KALKULACIJE HIDRIE
LAMTEC
MODEL IZRAČUNA IN
ANALIZE PROFITABILNOSTI
HIDRIE BAUSCH GmbH
HIDRIANET MOBILE –
HIDRIINO INTERNO
MOBILNO SREDIŠČE
Nov model prodajne kalkulacije
ponuja univerzalno in bolj
primerno rešitev izračuna
kalkulacije, ki jo je možno
aplicirati tako na vse proizvodne
lokacije Hidrie Lamtec kot tudi na
različne proizvodne parametre.
Ker se vse podatke o tehnologijah
in strojih ter njihovih stroških
zbere na enem mestu, dodana
vrednost rešitve s tem predstavlja
predvsem njena univerzalnost,
zanesljivost podatkov, skrajšanje
potrebnega časa za izdelavo
prodajne kalkulacije ter možnost
izdelave zahtevnejših ponudb.
Nov model izračuna rešuje
dosedanji slab pregled
profitabilnosti posameznih
projektov in izdelkov. Na
primeren način ureja in povezuje
posamezna finančna poročila in
poročila o produktivnosti v
celoto. Nova rešitev je
multifunkcionalna ter omogoča
pregled profitabilnosti po kupcih,
projektih in izdelkih, simulacijo
situacij ob različni velikosti naročil
ter shranjevanje zgodovine
kalkulacij. Vključuje tudi
integrirano orodje za oblikovanje
cenikov ter opcijo integracije s
sistemom Infor LN.
Hidria do sedaj ni imela urejenega
načina večje integracije mobilnih
naprav v delo Hidriinih
zaposlenih. Rešitev uvaja
Hidrianet Mobile – Hidriino
interno mobilno središče. Gre za
interno spletno aplikacijo Hidrie,
ki je distribuirana do vseh
uporabnikov službenega telefona.
Uporabnikom ponuja mobilni
dostop do vseh najbolj uporabnih
rešitev Hidrianeta: korporativne
novice, koledarji in rezervacija
sejnih sob, CPU, 5 minut za
izboljšavo itd.
13
Inovativni dosežki 2013
Nataša Pelhan, Luka Kurtanjek,
Sonja Mlakar, Boštjan Tušar
Jernej Kusterle, Rudi Kragelj,
Alojz Gašperšič, Tomaž Mrak
NOV SISTEM ZA
OBVLADOVANJE
DOKUMENTOV
TRŽNO POZICIONIRANJE
REZERVNIH DELOV HIDRIA
AFTERMARKET
POSEBNO PRIZNANJE
Inovacija uvaja povsem nov
sistem za elektronsko
obvladovanje dokumentov, ki ga
do sedaj v korporaciji Hidria še
nismo imeli. Nov sistem temelji
na obstoječi Sharepoint platformi
in ga lahko uporabljajo vse
družbe in vsi uporabniki. Sistem
omogoča elektronsko izdelavo in
potrjevanje dokumentov,
obveščanje uporabnikov z
elektronskimi obvestili ter
avtomatsko vodenje izdaj
dokumenta.
Hidria program rezervnih delov
trži pod dvema blagovnima
znamkama: Iskra in Hidria. Zaradi
nedoseganja ciljev ter sprememb
razmer na trgu, ki jih je povzročil
umik dolgoletnega pomembnega
konkurenta, je bilo potrebno
repozicioniranje obeh Hidriinih
blagovnih znamk. Rešitev uvaja
ohranitev strateškega
pozicioniranja dolgoletne
blagovne znamke Iskra na
strateških vzhodnoevropskih
tržiščih, hkrati pa uvaja
pozicioniranje tržne znamke
Hidria na strateških tržiščih
zahodne Evrope, predvsem v
»premium« segmentu. Rešitev se
že pozna na doseganju višji cen
programa rezervnih delov in višjih
marž ter s tem bistveno večji
profitabilnosti in boljšem tržnem
pozicioniranju Hidrie na trgu
rešitev za hladen zagon dizelskih
motorjev.
POSEBNO PRIZNANJE
14
Gašper Rupnik
Franci Veternik
DIPLOMSKA
DELA
NAGRAJENA DIPLOMSKA
DELA
ZLATO PRIZNANJE
Andraž Gregorčič
Luka Cesar
SREBRNO PRIZNANJE
Hedvika Korbar
BRONASTO PRIZNANJE
Beno Golja
Sanja Ugrin
Luka Cesar
Hedvika Korbar
EKSERGIJSKA UČINKOVITOST
LAMELNEGA PRENOSNIKA
TOPLOTE
IZGUBA LEGIRNIH
ELEMENTOV MED
REPARATURNIM VARJENJEM
ORODNIH JEKEL
V diplomski nalogi se je avtor
ukvarjal z lamelnimi prenosniki
toplote in eksergijsko analizo, ki
bo v prihodnosti gotovo
pridobivala na veljavi, saj bo
vodila k zmanjšanju porabe
energije in učinkovitejšemu
delovanju naprav in sistemov. V
Excelu je bilo postavljeno orodje
za preračunavanje lamelnih
prenosnikov toplote, natančneje
vodnih grelnikov in hladilnikov
zraka. S pomočjo tega orodja
lahko izračunamo tudi eksergijsko
učinkovitost prenosnika toplote
pri različnih stanjih okoliškega
zraka. Namen diplomske naloge
je bil pridobiti poglobljeno znanje
o tem, kako različni dejavniki
vplivajo na lamelni prenosnik
toplote in kako pri tem tudi
cenovno vplivajo na prenosnik,
pri čemer se je stroškovno
ovrednotilo porabo
aluminijastega traku za izdelavo
lamel in bakrenih cevi.
Diplomska naloga predstavlja dva
eksperimenta, ki sta bila izvedena
v družbi TKC, d. o. o. V sklopu
prvega eksperimenta se primerja
kemijsko strukturo dodajne žice
za lasersko varjenje in kemijsko
strukturo staljene kapljice te iste
žice. Rezultati so bili presenetljivi,
saj je bila vsebnost
nekaterih materialov v kapljici
večja kot v žici. Pri drugem
eksperimentu je bilo opravljeno
varjenje dveh različnih žic pri
postopku laserskega in TIG
varjenja. Kemijska analiza vzorcev
varjenih z žico G4 je pokazala, da
je v varu prisotnega manj ogljika
kot bi si želeli. Kemijska analiza
vzorcev varjenih z žico Dievar pa
je tako pri varjenju TIG kot pri
laserskem varjenju pokazala, da je
bilo odgorevanje prisotno pri
elementih mangana, kroma in
vanadija.
15
Inovativni dosežki 2013
Andraž Gregorčič
Sanja Ugrin
Beno Golja
STROŠKOVNO OPTIMIZIRANA
KRATKOSTIČNA ZAŠČITA
KRMILNIKA ŽARILNIH SVEČK
ZA HLADEN ZAGON DIZELSKIH
MOTORJEV
PREDLOG OPTIMIZACIJE
PREDČIŠČENJA NA ČISTILNI
NAPRAVI KOVINSKO
PREDELOVALNE INDUSTRIJE
KARAKTERIZACIJA NAPAK
MATERIALA PRI IZDELAVI
OGREVALNE ČEPNE SVEČKE
Diplomska naloga opisuje
sodobno arhitekturo
elektronskega krmilnika, ki je
namenjen krmiljenju ogrevalnih
svečk za hladen zagon dizelskih
motorjev pri ekstremno nizkih
temperaturah. Največ pozornosti
je namenjeno razvoju in
predstavitvi delovanja vezja za
zaznavo kratkega stika žarilne
svečke.
Večina raziskav se izvaja na
pilotnih napravah v obvladljivem
laboratorijskem okolju, kjer se
vplivi posameznih parametrov
enostavneje ovrednotijo.
Nasprotno se avtorica v tem
diplomskem delu osredotoča na
obratovanje obstoječe čistilne
naprave v livarni barvnih kovin,
kjer se generirajo zaoljene
odpadne vode, ki predstavljajo
pomembnejše onesnaževalo
vodnega okolja. Analize
odpadnih vod in mašenja so
pokazale, da najbolj
problematično frakcijo odpadnih
vod predstavljajo raztopljene
snovi. Za nadaljnje raziskave je
bila predlagana usmeritev v
alternativne procese predčiščenja
ter možne modifikacije procesa
čiščenja modulov.
V diplomski nalogi je izvedena
karakterizacija napak v materialu,
do katerih pride pri sami izdelavi
čepne svečke. Karakterizacija je
opravljena na uporovni žici
kanthal AF in cevki grelca inconel
601. Namen naloge je ugotoviti, v
katerem koraku proizvodnega
procesa pride do napake in
napako opredeliti.
16
9. Inovacijski
forum Hidrie
petek, 28. marec 2014
Hidria Inštitut za materiale in tehnologije
17
Zbornik inovativnih dosežkov za leto 2013
Hidria, d. d.
maj 2014