Wellness storitve

Transcription

Wellness storitve
WELLNESS & SPA
CENIK / PRICELIST
KOPELI | BAZENI | SAVNE | MASAŽE / BATHS | POOLS | SAUNAS | MASSAGES
UBERE PRETERITO PRO PRESENTI
www.rimske-terme.si
Bogastvo preteklosti za izzive sedanjosti / The richness of the past for the challenges of the present
BAZEN
SWIMMING POOL
PONEDELJEK–PETEK (ODRASLI)
4-urna vstopnica ...................................................................... 12,50 €
celodnevna vstopnica .................................................................... 16 €
doplačilo do dnevne karte ......................................................... 3,50 €
4-urna vstopnica + kosilo ali večerja .......................................... 21 €
celodnevna vstopnica + kosilo ali večerja .................................. 25 €
MONDAY–FRIDAY (ADULTS)
4-hour ticket............................................................................... 12.50 €
daily ticket........................................................................................16 €
supplementary charge for a full daily ticket..............................3.50 €
4-hour ticket + lunch or dinner.....................................................21 €
daily ticket + lunch or dinner........................................................25 €
SOBOTA, NEDELJA, PRAZNIKI (ODRASLI)
4-urna vstopnica ...................................................................... 14,50 €
celodnevna vstopnica .................................................................... 20 €
doplačilo do dnevne karte ......................................................... 5,50 €
4-urna vstopnica + kosilo ali večerja .......................................... 23 €
celodnevna vstopnica + kosilo ali večerja .................................. 29 €
SATURDAYS, SUNDAYS, PUBLIC HOLIDAYS (ADULTS)
4-hour ticket............................................................................... 14.50 €
daily ticket........................................................................................20 €
supplementary charge for a full daily ticket..............................5.50 €
4-hour ticket + lunch or dinner.....................................................23 €
daily ticket + lunch or dinner........................................................29 €
PONEDELJEK–PETEK (OTROCI)
4-urna vstopnica ...................................................................... 10,50 €
celodnevna vstopnica .................................................................... 14 €
doplačilo do dnevne karte ......................................................... 3,50 €
4-urna vstopnica + kosilo ali večerja .................................... 16,50 €
celodnevna vstopnica + kosilo ali večerja .................................. 20 €
MONDAY–FRIDAY (CHILDREN)
4-hour ticket............................................................................... 10.50 €
daily ticket........................................................................................14 €
supplementary charge for a full daily ticket..............................3.50 €
4-hour ticket + lunch or dinner............................................... 16.50 €
daily ticket + lunch or dinner........................................................20 €
SOBOTA, NEDELJA, PRAZNIKI (OTROCI)
4-urna vstopnica ...................................................................... 12,50 €
celodnevna vstopnica .................................................................... 16 €
doplačilo do dnevne karte ......................................................... 3,50 €
4-urna vstopnica + kosilo ali večerja .................................... 18,50 €
celodnevna vstopnica + kosilo ali večerja .................................. 22 €
SATURDAYS, SUNDAYS, PUBLIC HOLIDAYS (CHILDREN)
4-hour ticket............................................................................... 12.50 €
daily ticket........................................................................................16 €
supplementary charge for a full daily ticket..............................3.50 €
4-hour ticket + lunch or dinner............................................... 18.50 €
daily ticket + lunch or dinner........................................................22 €
OTROCI (do 5 let)
vsak dan .................................................................................. GRATIS
CHILDREN (up to 5 years)
every day...............................................................FREE OF CHARGE
A E TAT E R E D D I M U R P R U D E N T I O R E S
SAVNA
SAUNA
PONEDELJEK–PETEK (ODRASLI)
4-urna vstopnica .............................................................................14 €
celodnevna vstopnica .....................................................................20 €
4-urna vstopnica + kosilo ali večerja ...........................................23 €
MONDAY–FRIDAY (ADULTS)
4-hour ticket.....................................................................................14 €
daily ticket........................................................................................20 €
4-hour ticket + lunch or dinner.....................................................23 €
SOBOTA, NEDELJA, PRAZNIKI (ODRASLI)
4-urna vstopnica .............................................................................16 €
celodnevna vstopnica .....................................................................24 €
4-urna vstopnica + kosilo ali večerja ...........................................25 €
doplačilo ob nakupu karte za bazen ..........................................7,50 €
zamudnina .........................................................................................5 €
SATURDAY, SUNDAY, PUBLIC HOLIDAYS (ADULTS)
4-hour ticket.....................................................................................16 €
daily ticket........................................................................................24 €
4-hour ticket + lunch or dinner.....................................................25 €
sauna fee if you buy tickets for the pool ...................................7.50 €
a delay fee...........................................................................................5 €
BAZEN + SAVNA
SWIMMING POOL + SAUNA
PONEDELJEK–PETEK (ODRASLI)
4-urna vstopnica .............................................................................20 €
celodnevna vstopnica ............................................................... 23,50 €
4-urna vstopnica + kosilo ali večerja ...........................................29 €
celodnevna vstopnica + kosilo ali večerja ...................................33 €
MONDAY–FRIDAY (ADULTS)
4-hour ticket.....................................................................................20 €
daily ticket.................................................................................. 23.50 €
4-hour ticket + lunch or dinner.....................................................29 €
daily ticket + lunch or dinner........................................................33 €
SOBOTA, NEDELJA, PRAZNIKI (ODRASLI)
4-urna vstopnica .............................................................................22 €
celodnevna vstopnica ............................................................... 27,50 €
4-urna vstopnica + kosilo ali večerja ...........................................31 €
celodnevna vstopnica + kosilo ali večerja ...................................36 €
SATURDAY, SUNDAY, PUBLIC HOLIDAYS (ADULTS)
4-hour ticket.....................................................................................22 €
daily ticket.................................................................................. 27.50 €
4-hour ticket + lunch or dinner.....................................................31 €
daily ticket + lunch or dinner........................................................36 €
S č a s o m p o s t a j a m o p a m e t n e j š i / Wi s d o m c o m e s w i t h a g e
DRUŽINSKE VSTOPNICE
FAMILY TICKETS
PONEDELJEK–PETEK
2 odrasli osebi + 1 otrok (4 h) .......................................................32 €
2 odrasli osebi + 1 otrok ................................................................41 €
2 odrasli osebi + 2 otroka (4 h) .....................................................41 €
2 odrasli osebi + 2 otroka ..............................................................54 €
1 odrasla oseba + 2 otroka (4 h) ...................................................30 €
1 odrasla oseba + 2 otroka .............................................................40 €
MONDAY–FRIDAY
2 adults + 1 child (4 h)....................................................................32 €
2 adults + 1 child ............................................................................41 €
2 adults + 2 children (4 h)..............................................................41 €
2 adults + 2 children........................................................................54 €
1 adult + 2 children (4 h)................................................................30 €
1 adult + 2 children.........................................................................40 €
SOBOTA, NEDELJA, PRAZNIKI
2 odrasli osebi + 1 otrok (4 h) .......................................................37 €
2 odrasli osebi + 1 otrok ................................................................50 €
2 odrasli osebi + 2 otroka (4 h) .....................................................49 €
2 odrasli osebi + 2 otroka ..............................................................65 €
1 odrasla oseba + 2 otroka (4 h) ...................................................36 €
1 odrasla oseba + 2 otroka .............................................................47 €
SATURDAY, SUNDAY, PUBLIC HOLIDAYS
2 adults + 1 child (4 h)....................................................................37 €
2 adults + 1 child ............................................................................50 €
2 adults + 2 children (4 h)..............................................................49 €
2 adults + 2 children........................................................................65 €
1 adult + 2 children (4 h)................................................................36 €
1 adult + 2 children.........................................................................47 €
IZPOSOJA
RENTAL
brisača.................................................................................................2 €
brisača kavcija* ...............................................................................10 €
kopalni plašč .....................................................................................5 €
kopalni plašč kavcija* .....................................................................20 €
rjuha za savno ...................................................................................0 €
rjuha za savno kavcija*...................................................................10 €
towel ...................................................................................................2 €
towel deposit* ..................................................................................10 €
bathrobe .............................................................................................5 €
bathrobe deposit* ...........................................................................20 €
sauna towel ........................................................................................0 €
sauna towel deposit.........................................................................10 €
* Ob vrnitvi izposojene brisače ali kopalnega plašča,
Vam ob odhodu kavcijo vrnemo.
* The deposit will be refunded after the borrowed
towels or bathrobes are returned.
(BAZEN)
(SWIMMING POOL)
C O R G A U D E N S E X H I L A R AT FA C I E M
KOPELI
BATHS
AMALIJINA TERMALNA KOPEL
(vključuje: kopel v čisti termalni vodi brez dodatkov)
20 min - 1 oseba ..............................................................................25 €
20 min - 2 osebi ..............................................................................35 €
AMALIJA’S THERMAL BATH
(includes: thermal bath in pure water without additives)
20 min - 1 person............................................................................25 €
20 min - 2 persons...........................................................................35 €
VIKTORIJINA KOPEL
(vključuje: kopel z eteričnim dodatkom melise)
20 min - 1 oseba ..............................................................................27 €
20 min - 2 osebi ..............................................................................37 €
VIKTORIJA ’S BATH
(includes: bath with the addition of lemon balm essential)
20 min - 1 person............................................................................27 €
20 min - 2 persons...........................................................................37 €
KOPEL VODNIH NIMF
(vključuje: kopel, čaj vodnih nimf)
20 min - 1 oseba ..............................................................................28 €
20 min - 2 osebi ..............................................................................39 €
WATER NYMPHS’ BATH
(includes: bath, water nymphs’ tea)
20 min - 1 person............................................................................28 €
20 min - 2 persons...........................................................................39 €
KOPEL BOGINJE VALETUDE
(vključuje: kopel, vitaminski napitek)
20 min - 1 oseba ..............................................................................28 €
20 min - 2 osebi ..............................................................................39 €
GODDESS VALETUDO’S BATH
(includes: bath, vitamin drink)
20 min - 1 person............................................................................28 €
20 min - 2 persons...........................................................................39 €
SPARTAKUSOVA KOPEL
(vključuje: kopel, limonado z medom)
20 min - 1 oseba ..............................................................................28 €
20 min - 2 osebi ..............................................................................39 €
SPARTAKUS’ BATH
(includes: bath, lemonade with honey)
20 min - 1 person............................................................................28 €
20 min - 2 persons...........................................................................39 €
Ve s e l o s r c e r a z v e d r i o b r a z / A m e r r y h e a r t m a k e s t h e f a c e c h e e r f u l
RIMSKA KOPEL
(vključuje: kopel, piling, rimski krožnik z oreščki in sadjem,
rimsko vino Malzum)
180 min - 2 osebi ..........................................................................110 €
ROMAN BATH
(includes: bath, body scrub, Roman dish with nuts and fruit,
Roman wine Malzum)
180 min - 2 persons...................................................................... 110 €
CESARJEVA KOPEL
(vključuje: kopel, uporabo zasebne finske savne, penino)
120 min - 2 osebi ............................................................................89 €
EMPEROR’S BATH
(includes: bath, use of private Finnish sauna, sparkling wine)
120 min - 2 persons.........................................................................89 €
KOPEL DOTIK SLOVENIJE
(vključuje: kopel, piling, kozarec vina, sadni kruh)
90 min - 2 osebi ..............................................................................65 €
TOUCH OF SLOVENIA’S BATH
(includes: bath, body scrub, glass of wine, fruit bread)
90 min - 2 persons...........................................................................65 €
AMORJEVA KOPEL
(vključuje: kopel, penino, čokoladne praline)
60 min - 2 osebi ..............................................................................55 €
AMOR’S BATH
(includes: bath, sparkling wine, chocolate pralines)
60 min - 2 persons...........................................................................55 €
VENERINA KOPEL
(vključuje: kopel, penino)
60 min - 2 osebi ..............................................................................50 €
VENUS’ BATH
(includes: bath, sparkling wine)
60 min - 2 persons...........................................................................50 €
A M O R E S T V I TA E E S S E N T I A
DOŽIVETJA
EXPERIENCES
CESARSKO DOŽIVETJE
(vključuje: Cesarjevo kopel, romantično večerjo v dvoje)
120 min - 2 osebi ..........................................................................110 €
IMPERIAL EXPERIENCE
(includes: Emperor’s bath, romantic dinner for two)
120 min - 2 persons...................................................................... 110 €
RIMSKO DOŽIVETJE
(vključuje: Rimsko kopel, bazen + savno (4h), Rimsko masažo)
8 h - 2 osebi ...................................................................................199 €
ROMAN EXPERIENCE
(includes: Roman bath, swimming pool + sauna (4h), Roman massage)
8 h - 2 persons................................................................................199 €
DOŽIVETJE DOTIK SLOVENIJE
(vključuje: kopel Dotik Slovenije, masažo Dotik Slovenije)
180 min - 2 osebi ..........................................................................169 €
TOUCH OF SLOVENIA’S EXPERIENCE
(includes: Touch of Slovenia’s bath, Touch of Slovenia’s massage)
180 min - 2 persons.......................................................................169 €
AMORJEVO DOŽIVETJE
(vključuje: Amorjevo kopel, masažo Čokoladne sanje,
romantično večerjo v dvoje)
120 min - 2 osebi ..........................................................................159 €
AMOR’S EXPERIENCE
(includes: Amor’s bath, massage Chocolate dream,
romantic dinner for two)
20 min - 2 persons.........................................................................159 €
VENERINO DOŽIVETJE
(vključuje: Venerino kopel, Aroma masažo)
120 min - 2 osebi ..........................................................................129 €
VENUS’ EXPERIENCE
(includes: Venus’ bath, Aroma massage)
120 min - 2 persons.......................................................................129 €
DOPLAČILA
SUPPLEMENTS
Najem prostora za nadaljnje razvajanje (60 min) ......................18 €
Najem finske savne h kopeli v historičnem
delu vodnih nimf (60 min) ............................................................15 €
Romantično kosilo ali večerja (2 osebi) .......................................50 €
Kosilo ali večerja (1 oseba) ............................................................15 €
Rent a room for further relaxation (60 min)...............................18 €
Rent a Finnish sauna to the bath in the historical
part of the water nymphs (60 min)...............................................15 €
Romantic lunch or dinner (2 persons).........................................50 €
Lunch or dinner (1 person)............................................................15 €
Ljubezen je bistvo življenja / Love is the essence of life
MASAŽE
MASSAGES
Rimska masaža (60 min) ...............................................................49 €
Amalijina Antistresna masaža (40 min) ......................................39 €
Masaža Dotik Slovenije (90 min) .................................................69 €
Masaža Valetuda (75 min) .............................................................59 €
Masaža glave in ramenskega obroča (30 min) ............................29 €
Masaža obraza, vratu in dekolteja (30 min) ................................29 €
Refleksna masaža stopal (30 min).................................................33 €
Biserna masaža (60 min) ...............................................................55 €
Masaža Herba (60 min) .................................................................55 €
Masaža Lapis (60 min) ...................................................................55 €
Masaža s soljo (60 min) .................................................................55 €
Roman massage (60 min) ..............................................................49 €
Amalija’s anti-stress massage (40 min).........................................39 €
Touch of Slovenia’s massage (90 min)...........................................69 €
Massage Valetudo (75 min)............................................................59 €
Massage of head and shoulder girdle (30 min)...........................29 €
Massage of face, neck and décolleté (30 min)..............................29 €
Reflexive foot massage (30 min)....................................................33 €
Pearl massage (60 min)...................................................................55 €
Massage Herba (60 min)................................................................55 €
Massage Lapis (60 min)..................................................................55 €
Massage with salt (60 min) ........................................................... 55 €
Klasična švedska masaža
celotna (45 min) ..........................................................................39 €
polovična (30 min) .....................................................................29 €
delna (20 min) .............................................................................25 €
Classical Swedish massage
complete (45 min).......................................................................39 €
half (30 min).................................................................................29 €
partial (20 min)............................................................................25 €
Aroma masaža (60 min) ................................................................49 €
Aromaterapija (90 min) .................................................................69 €
Čokoladne sanje (60 min) .............................................................49 €
Protibolečinska masaža hrbta (20 min)........................................27 €
Protibolečinska masaža hrbta (40 min)........................................39 €
Aroma massage (60 min)...............................................................49 €
Aromatherapy (90 min)..................................................................69 €
Chocolate dreams (60 min)............................................................49 €
Pain relief back massage (20 min).................................................27 €
Pain relief back massage (40 min).................................................39 €
AMOR OMNIA VINCIT
PAKETI
HIŠNIH MASAŽ
PACKAGES OF OUR
HOUSE MASSAGES
HARMONIJA..............................................................................129 €
HARMONY..................................................................................129 €
PREROJENJE .............................................................................139 €
REBIRTH.....................................................................................139 €
NEGA TELESA IN OBLOGE
BODY CARE AND WRAPS
Piling telesa (15 min)......................................................................19 €
Fango - 1 obloga (30 min) .............................................................13 €
Fango - 2 oblogi (30 min) ..............................................................19 €
Fango - 3 obloge (30 min) .............................................................23 €
Parafinoterapija (30 min) ..............................................................18 €
Body scrub (15 min).......................................................................19 €
Fango mud - 1 wrap (30 min) .......................................................13 €
Fango mud - 2 wraps (30 min) .....................................................19 €
Fango mud - 3 wraps (30 min) .....................................................23 €
Paraffin therapy (30 min) ..............................................................18 €
Rimska masaža .......................................................................60 min
Amalijina antistresna masaža ...............................................40 min
Masaža Valetuda ....................................................................75 min
Masaža Dotik Slovenije .........................................................90 min
Rimska masaža .......................................................................60 min
Amalijina antistresna masaža ...............................................40 min
Roman massage......................................................................60 min
Amalija’s anti-stress massage.................................................40 min
Massage Valetudo...................................................................75 min
Touch of Slovenia’s massage..................................................90 min
Roman massage......................................................................60 min
Amalija’s anti-stress massage.................................................40 min
Ljubezen premaga vse / Love conquers all
WELLNESS PAKETI ZANJO
WELLNESS PACKAGES FOR HER
AMALIJINA SPROSTITEV
AMALIJA’S RELAXATION
DOTIK NIMFE
NYMPH’S TOUCH
VALETUDINO SANJARJENJE
VALETUDO’S DREAMS
WELLNESS PAKETI ZANJ
WELLNESS PACKAGES FOR HIM
RIMSKA SPROSTITEV
ROMAN RELAXATION
SPARTAKUSOVA SPROSTITEV
SPARTAKUS’ RELAXATION
CESARJEVA SPROSTITEV
EMPEROR’S RELAXATION
(bazen (4 h), Amalijina antistresna masaža)
280 min -1 oseba ............................................................................49 €
(kopel Vodnih nimf, razstrupljevalna obloga)
65 min - 1 oseba ..............................................................................59 €
(bazen + savna (4 h), masaža Valetuda, kosilo ali večerja)
315 min - 1 oseba ...........................................................................78 €
(bazen (4 h), terapevtska masaža hrbta (40 min)
280 min - 1 oseba ...........................................................................49 €
(Spatakusova kopel, masaža Herba)
80 min - 1 oseba ..............................................................................69 €
(bazen + savna (4 h), Klasična masaža celega telesa
z masažo stopal (75 min), kosilo ali večerja)
325 min - 1 oseba ...........................................................................78 €
(swimming pool (4 h), Amalija’s anti-stress massage)
280 min - 1 person..........................................................................49 €
(Water nymphs’s bath, detoxification wrap)
65 min - 1 person............................................................................59 €
(swimming pool + sauna (4 h), massage Valetudo, lunch or dinner)
315 min - 1 person..........................................................................78 €
(swimming pool (4 h), therapeutic back massage 40 min)
280 min - 1 person..........................................................................49 €
(Spartakus’ bath, massage Herba)
80 min - 1 person............................................................................69 €
(swimming pool + sauna (4 h), Classical body massage
with foot massage (75 min), lunch or dinner)
325 min - 1 person..........................................................................78 €
H I S T O R I A M A G I S T R A V I TA E
INFORMACIJE, KI VAM
BODO V POMOČ
HELPFUL
INFORMATION
PRIHOD
ARRIVAL
Vljudno vas prosimo, da pridete v Wellness center Amalija 15
minut pred pričetkom koriščenja storitve. To omogoča nemoteno delo nam, vi pa se boste v tem času lahko primerno sprostili,
uredili formalne zadeve in se pripravili na storitev. V primeru
zamude se čas trajanja storitev ne podaljša.
We kindly ask you to sign up in the Wellness Center Amalija 15
minutes prior to the beginning of the service. This will enable a
smooth work process for us and you will be able to relax, arrange
formal affairs and prepare for the service. In case of delay the
duration of service is not extended.
REZERVACIJA
BOOKING
Storitev lahko rezervirate na wellness recepciji (IV. nadstropje),
po telefonu na številki 03/ 574 2030, ali po elektronski pošti
[email protected] Svetujemo vam, da si storitev rezervirate vsaj dva dni vnaprej. Hotelskim gostom svetujemo, da si
zaradi večje razpoložljivosti terminov rezervirajo storitve že pred
prihodom.
The service can be booked at the wellness reception (4th floor),
by telephone 00 386 3 574 2030 or via e-mail [email protected] We encourage you to reserve a service at least two days
in advance. Hotel guests are advised to make a reservation of
service prior to arrival.
ODPOVED REZERVACIJE STORITVE
Odpoved rezervacije storitev je potrebna vsaj 10 ur pred izvedbo
storitve. V primeru, da storitve ne boste odpovedali, smo vam
zaradi rezerviranega termina primorani zaračunati polno ceno
storitve.
DARILNI BONI
Darilne bone lahko kupite na wellnes recepciji (IV. nadstropje)
ali pa jih naročite po telefonu 03/ 574 2030 oz. elektronski pošti
[email protected] in vam jih pošljemo na dom.
CANCELLATION OF RESERVED SERVICES
Cancellation of reserved services should be taken care of at least
10 hours before the service. In the event that the cancellation in
not done, we will have to charge full expense of the service.
GIFT CERTIFICATES
Gift certificates are available at the wellness reception (4th floor)
or they can be ordered by phone 00386 3 574 2030 or e-mail:
[email protected] and sent via postal service.
Z g o d o v i n a j e u č i t e l j i c a ž i v l j e n j a / H i s t o r y i s l i f e ’s t e a c h e r
POMEMBNO OPOZORILO
IMPORTANT NOTE
Stranke prosimo, da ob naročilu na naše storitve navedejo morebitne zdravstvene težave ali nosečnost. V kolikor niste prepričani
v pravilen izbor storitve, za nasvet prosite naše wellness receptorke, ki vam bodo z veseljem svetovale.
When ordering our services you should indicate your health
problems or pregnancy. If you are not sure about the correct
selection of services, ask wellness receptionists for advice. They
will be happy to advise you.
Z željo, da vsakemu posamezniku zagotovimo popolno sprostitev
in zasebnost, vas vljudno prosimo, da spoštujete željo gostov po
sprostitvi, zato govorite tiho in utišajte ali izključite vaš mobilni
telefon.
With the desire to provide each individual with full relaxation
and privacy, we kindly ask you to respect the desire of guests for
relaxation, so speak quietly and mute or turn off your cell phone.
CARPE DIEM
ODPIRALNI ČASI
OPENING HOURS
BAZEN
SWIMMING POOL
Zimski delovni čas
Pon–pet: 8:00–22:00
Sobota, nedelja,
prazniki: 7:00–22:00
Poletni delovni čas*
Vsak dan: 7:00–22:00
SAVNA
Zimski odpiralni čas
Vsak dan: 11:00–22:00
Winter time
Summer time*
Mon–Fri: 8:00 am to 10:00 pm Every day: 7:00 am
Saturday, Sunday and public
to 10:00 pm
holidays: 7:00 am to 10:00 pm
SAUNA
Poletni delovni čas*
Pon–pet: 15:00–21:00
Sobota, nedelja, prazniki
11:00–22:00
Winter time
Every day: 11:00 am
to 10:00 pm
Summer time*
Mon-Fri: 3:00 pm to 9:00 pm
Saturday, Sunday and
public holidays:
11:00 am to 10:00 pm
WELLNESS CENTER AMALIJA
WELLNESS CENTER AMALIJA
Ned–čet: 9:00–21:00
Petek, sobota, prazniki: 9:00–22:00
Sun-Thu: 9:00 am to 9:00 pm
Friday, Saturday and public holidays: 9:00 am to 10:00 pm
* Poletni delovni čas od 01. 06. do 31. 08.
Pridržujemo si pravico do sprememb cen, prodajnih pogojev
in odpiralnega časa. Tiskarske napake niso izključene.
* Summer opening hours from 01. 06. to 31. 08.
We reserve the right to change the prices, terms of sale and
opening hours. Typographical errors cannot be excluded.
Izkoristi dan / Seize the day
www.rimske-terme.si
Informacije in rezervacije / Informations and reservations:
00 386 3 574 20 30 / [email protected]
Terme resort d.o.o., Toplice 10, 3272 Rimske Toplice, Slovenia
00 386 3 574 20 30 | [email protected] | www.rimske-terme.si

Similar documents