NADZOROVANA EKOLOŠKO PRIDELANA HRANA JE PRAVI

Transcription

NADZOROVANA EKOLOŠKO PRIDELANA HRANA JE PRAVI
NADZOROVANA EKOLOŠKO PRIDELANA HRANA
JE PRAVI ODGOVOR NA PREHRANSKE AFERE
Ob številnih prehranskih aferah, ki polnijo
medije, se ljudje vedno bolj sprašujemo, kakšno hrano jemo. Zadnjih 50 let sta se zaradi
napredka tehnologije in pogostejših selitev
prebivalstva v mesta pridelava in predelava hrane vedno bolj industrializirali. Polne
police hrane vseh mogočih vrst, oblik, okusov in pakiranj spominjajo na rajski vrt in le
malokdo je kritično razmišljal o dejstvu, da
hrana le ni zgolj industrijsko blago, ki kupce
predvsem s količino, videzom in ojačevalci
okusov prepriča v nakup.
biri in nabavi naše prehrane namenjamo vse
več časa in pozornosti. Postali smo skeptični do reklamnih sporočil in skrbno preverjamo deklaracije in označbe na ovitkih.
Zadnja leta se odnos do hrane spreminja in
posvečamo ji vedno več pozornosti. Opazili smo, da pridelava hrane močno vpliva na
nas, naše ožje in širše okolje. Način, kako je
bila hrana pridelana, vedno bolj povezujemo
z zdravjem ljudi in živali, varovanjem okolja,
pitne vode in z izgledom kulturne krajine. Iz-
Ekološko kmetijstvo v Evropski uniji in s tem
tudi pri nas je urejeno s strogo zakonodajo.
Natančna ekološka kontrola, ki jo izvajajo
neodvisne kontrolne organizacije, je zagotovilo potrošnikom, da je ekološka hrana sledljiva od njive do krožnika in da je pridelana
brez uporabe kemičnih sredstev, sintetičnih
Vse več ljudi posega po certificirani ekološko pridelani hrani, ki omogoča popolno sledljivost tako same pridelave kot tudi predelave. Zavedamo se, da z nakupom ekološko
pridelane hrane pripomoremo k varovanju
okolja in naredimo nekaj dobrega za svoje
zdravje.
lahkotopnih gnojil ter drugih nedovoljenih
sredstev. To dokazujejo veljavni certifikati,
ki so vsako leto na novo pregledani in potrjeni, na njih pa so navedeni pridelki in izdelki, ki se lahko prodajajo kot ekološki.
Tudi naravna in ekološka kozmetika brez
sintetičnih in kemičnih sredstev je sestavljena iz ekološko pridelanih in predelanih
surovin, ki jih kontrolirajo za to pristojne
kontrolne službe.
Zainteresirane bralce vabimo, da se nam pridružijo 11. aprila v Kranju in 16. aprila v Novi
Gorici, kjer vas bomo poskušali navdušiti za
neposredno in partnersko izmenjavo svežih,
lokalnih in sezonskih ekoloških pridelkov v
zabojčkih. Za več informacij pokličite na telefonsko številko 01 230 12 01 ali pišite na
[email protected]. Vabljeni!