MAT - Merimo dolzino.pdf

Transcription

MAT - Merimo dolzino.pdf
POKAŽI, KAJ ZNAŠ!
1.
Odgovori.
Koliko decimetrov ima 1 meter?_____________________________________________
Koliko centimetrov ima 1 meter?_____________________________________________
Koliko milimetrov ima 1 meter?______________________________________________
Koliko centimetrov ima 1 decimeter?__________________________________________
Koliko metrov ima 1 kilometer?______________________________________________
3.
Dolžine 2 cm, 4 dm, 4 cm, 2 mm, 60 mm in 12 cm uredi po velikosti od najkrajše do
najdaljše. Pomagaj si tako, da dolžine najprej spremeniš v milimetre.
__________________________________________________________
___________________________________________________________
4.
Kostanj je višji od smreke. Cipresa je nižja od smreke, hrast je najvišji. Gozdarji so tudi
izmerili njihove višine: 12m 4 dm, 8 m, 8m 30 cm, 6m 1dm. Uredi drevesa po višini in jim
pripiši ustrezno višino. Začni z najvišjim.
Ime
Višina v dm
Katero drevo je najvišje?_____________________________________
Katero je najnižje?__________________________________________
Za koliko cm je kostanj višji od smreke?_________________________
Za koliko dm je kostanj nižji od hrasta?__________________________
5. Pretvori.
2 m = _____ dm
4 m 2 dm = ______dm
27 m 8 dm = _____ dm
5 dm = _____ cm
3 m = ______ cm
6 m 6 dm = ______ cm
1 cm = _____mm
2 dm = ______mm
2 m 3 dm 1 cm = ______ cm
6 m 2 cm = ______ cm
4 dm 2 cm 5 mm = ______mm
7 dm 2 cm = ______ mm
OŠ SLADKI VRH
3 m = ______mm
50 cm = _____ dm
700 mm = _____ cm
6. Nariši tri daljice. Prva meri 32 mm, druga 1 dm 5 mm, tretja pa 2 cm 8 mm. Katera je
najkrajša?
7. Delavec cestnega podjetja je obnavljal cestne robnike. Vsak dan je obnovil 200m robnika. V
koliko dneh je obnovil 1 km robnika?
Račun:
Odgovor:______________________________________________________________
8. Zajec je skočil 12 dm daleč, maček dvakrat manj,
Kenguru pa trikrat več kot zajec.
a) Kolikokrat daljši je kengurujev
skok od mačkovega?
___________________________
b) Izračunaj dolžini skokov
mačka in kenguruja.
____________________________
____________________________
Kolikokrat daljši je
kengurujev skok
od mačkovega?
______________________
______________________
OŠ SLADKI VRH

Similar documents