POKRAJINA IN LJUDJE.pdf - Osnovna šola Sladki Vrh

Transcription

POKRAJINA IN LJUDJE.pdf - Osnovna šola Sladki Vrh
OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH
NARAVNE ZNAČILNOSTI POKRAJINE
IN LJUDJE
1. Katere so naravne sestavine pokrajine?
_______________________________________________
_______________________________________________
2. Razloži razliko med vremenom in podnebjem.
_______________________________________________
_______________________________________________
3. Kako naravne značilnosti pokrajine vplivajo na življenje ljudi,
ki živijo v njej?
Relief __________________________________________
Rastlinstvo ______________________________________
Prst ___________________________________________
OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH
4. Kako pa človek spreminja pokrajino? Naštej in opiši tri
primere. Nariši.
5. Kako so bili ljudje nekoč povezani s pokrajino? Opiši tri
primere.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH
6. Opiši slike.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Similar documents