čakalne dobe v zdravstvenem domu ravne na koroškem

Transcription

čakalne dobe v zdravstvenem domu ravne na koroškem
ČAKALNE DOBE V ZDRAVSTVENEM DOMU RAVNE NA KOROŠKEM
Dejavnost
Zobozdravstvo odrasli
Zobozdravstvo mladina
Zobozdravstvo odrasli
Zobozdravstvo mladina
Zobozdravstvo odrasli
Ortodontija
Dispanzer za ženske
Logoped
PHD
Izvajalec
Oserban Bernarda, dr.dent.med.
Čampa Bojana, dr.dent.med.
Ambulanta za slušne
aparate
Število čakajočih na
dan 28.02.2015
90
64
30
91
90
110
7
26
Informacije, naročanje
87 05 320 Planšak Stanka
87 04 116 Sekalo Karmen
Strahinić Nikola, dr.dent.med.
10
245
Pavlović Rade, dr.stom. ,spec.
60 - hitro
120 - redno
0 - hitro
10 - redno
Marija Božikov, dr.med.spec.
80
381
87 05 251 Tanja Mori
mag. Krištofelc Frenk, dr.med.spec.
80
490
87 05 363 Viderman Bojana
Bola Natek Aleksandra, dr.med.spec.
140
248
87 05 393 Savić Snježana
Salčnik Mateja, prof.def.-logopedinja
30
6
87 05 243 Salčnik Mateja
Mihelič Moličnik Petra, dr.med.spec
90 - hitro
130 - redno
23 - hitro
26 - redno
Breznikar Marija, klin.psih.
30
31
Tržan Katarina, psih.
7
3
58 - hitro
74 - redno
87 05 200 Klavž Barbara
Munda Anton , dr.med.spec.
90 - hitro
110 - redno
Spindler Majda, dr.med.spec.
60
45
87 05 359 Penec Marija
50 - hitro
65 - redno
47 - hitro
143 - redno
87 - hitro
100 - redno
0 - hitro
30 - redno
147 - hitro
210 - redno
0 - hitro
2 - redno
Čižmarevič Bogdan, dr.med.spec.
ORL
Čakalna doba na
dan 28.02.2015
(v dneh)
87 04 120 Feuš Suzana
87 02 140 Simona Vugrinec
87 05 313 Jerneja Plešivčnik
Todorović Krasimir, dr.med.spec.
Ultrazvok
Rubin Čuček Blaženka, dr.med.spec.
87 05 200 Klavž Barbara
mag. Simona Lavre, dr.med.spec.
Fizioterapija
Diabetična ambulanta
Epšek Metka, dr.med.spec.
82 34 160 fizioterapevtke
87 05 359 Adam Simon
Odgovorna oseba za pripravo čakalnega seznama: Andreja Rezar, dipl.m.s.
Informacije in rezervacije:
- na zgoraj navedenih telefonskih številkah,
- telefonska centrala ZD Ravne: 02/ 87 05 200.
Direktor:
mag. Stanislav PUŠNIK, dr.med.,
specialist medicine dela, prometa in športa

Similar documents