MONTAŽA - JuA Frischeis doo

Comments

Transcription

MONTAŽA - JuA Frischeis doo
MONTAŽA
01 LES - / IZBIRA MATERIALA
Pri izbiri materiala je potrebno posvetiti veliko pozornost kakovosti materiala. Različne vrste lesa se
medsebojno razlikujejo po življenjski dobi, tehničnih lastnostih ter videzu. Pred polaganjem terasnih
desk je potrebno s pomočjo elektronske merilne naprave ugotoviti vlažnost lesa, saj lahko ta glede na
vremenske razmere (poletje, zima) znaša od manj kot 10 % pa vse do 25 %. Glede na stopnjo vlage,
vrsto lesa in širino desk je potrebno predvideti tudi rege med deskami. Razdalja med deskami pri vlagi
npr. 16 % naj znaša minimalno 6 % širine deske.
Razred
Opis
Življenjska doba
Vrste lesa
I
zelo odporen
> 25 let
tikovina, massaranduba, ipé, termo jesen, …
II
odporen
15 - 25 let
termo bor, sapelli, bangkirai, afriška tikovina, …
III
zmerno odporen
10 - 15 let
macesen, duglazija
IV
neodporen
5 - 10 let
smreka, jelka
V
zelo občutljiv
< 5 let
javor, bukev
Izračun količine (primer izračuna)
Terasne deske
1 m² = 1 / širina deske v m
1 / 0,145 m = 6,89
pribl. 7 tm / m²
Podkonstrukcija
1 m² = 1 / pripor. razm. podkonstr. v m
1 / 0,4 m = 2,5
pribl. 2,5 tm / m²
Vijaki (vidno)
1 m² = 2 vijaka x pod tm x podkonstr. tm
2 x 7 x 2,5 = 35
pribl. 36 kom./ m²
Pritrjevanje (nevidno)
1 m² = 1 / pritrd. x deske tm x pokonstr. tm
1 x 7 x 2,5 = 17,5
pribl. 18 kom./m²
02 PODLAGA
Pri izdelavi podlage (betonska plošča/točkovni temelji/itd.) je potrebno zagotoviti, da bo vlaga na in
pod teraso, pa tudi s podkonstrukcije hitro izginila. To lahko dosežemo z 2 % nagibom podlage, oz.
z nastavljivimi nogicami ali ustreznimi podlagami. Z ustrezno tkanino, kot zaščito pred koreninami,
lahko po potrebi teraso zaščitimo pred rastjo rastlini in njihovih korenin.
gib
pribl. 2 % na
03 PODKONSTRUKCIJA
Pri polaganju podkonstrukcije je potrebno upoštevati minimalno višino 70 mm tako, da bo zagotovljeno potrebno prezračevanje terase. Pri tem je podkonstrukcijo potrebno dimenzionirati tako močno,
≥ 70 mm
da bo vzdržala nabrekanje in zvijanje desk več let. Razmiki podkonstrukcije smejo znašati največ 20
x debeline desk, ob stiku desk pa je potrebno izvesti dvojno podkonstrukcijo. Priporočamo tudi, da
≤ 20 x ebelina deske
naj bo naležna površina med deskami in podkonstrukcijo čim manjša tako, da bo sušenje kontaktne
50-100 mm
≤ 50 mm
površine lažje. Pri naležnih površinah, ki so večje od 50 mm, priporočamo izvedbo konstrukcijskih
ukrepov (distančnih letvic, distančnih zaskočnikov, itd.).
≥ 7 mm
04 PRITRJEVANJE
Če so deske pritrjene tako, da so vidne, potem je potrebno za vsako letev podkonstrukcije uporabiti
najmanj 2 vijaka. Dolžina vijakov mora znašati vsaj 2,5 x debelino deske, izdelani pa morajo biti iz
nerjavnega jekla ali enakovrednega jekla, ki ne rjavi. Da preprečimo nastajanje razpok, je potrebno
izvrtine za vijake ustrezno poglobiti tako, da bodo vijaki poravnani s površino deske. Pri tem je potreb-
predvrtanje
no paziti na zadosten odmik vijaka od roba deske.
50-100 mm
05 OBDELAVA POVRŠINE
15 mm
7 mm
Če je les brez obdelane površine izpostavljen vremenskim vplivom, bo spremenil barvo in svojo
površinsko strukturo. Neobdelan les bo hitro - v nekaj mesecih - spremenil barvo in postal siv, zaradi
nihanja vlažnosti in posledično deformacije pa se bodo na površini pojavile razpoke. Uporaba olja za
terase omogoča individualno barvno oblikovanje terasnih desk, s čimer se prepreči oz. podaljša čas
do „osivelosti“. Olje nudi tudi zaščito pred UV žarki in zmanjša vpojnost vlage tako, da bo nastajanje
razpok manjše.
Za obdelavo upoštevati
smernice proizvajalca
06 VZDRŽEVANJE/NEGA
Ob negi je potrebno teraso glede na vplive okolja pregledati najmanj enkrat letno in pri tem posebej
posvetiti pozornost morebitnim spremembam in nastalim poškodbam. Za za dolgo življenjsko dobo
je pomembno, da teraso redno čistimo. V večini primerov za to zadostuje uporaba cevi z vodo in
metla. Če je les prekomerno umazan priporočamo, da glede na stopnjo umazanije uporabite čistilna
sredstva iz naše ponudbe.
OPOZORILA:
Les je tipični naravni material in zaradi tega z ustreznimi lastnostmi, oz. lastnostmi, tipičnimi za posamezno vrsto
lesa, kar pomeni, da njegova lastnost še ne pomeni njegove napake:
 „osivelost“ neobdelane površine
 različni barvni odtenki
 nastajanje razpok in skrilavosti na površini zaradi delovanja lesa
 razvlečenje/zvijanje lesa
 smolne žile/smolenje nekaterih iglavcev, npr.: bor, macesen
 hrapava mesta zaradi anomalij rasti
 čiste luknje pri trdem lesu, ki jih povzročijo insekti, npr.: bangkirai, massaranduba
Navedena opozorila se nanašajo na informacije za polaganje, ki jih je izdal VEH (Zveza evrop. predelov. lesa) in
„Holzforschung Austria (HFA-Raziskave lesa Avstrija) v brošuri - „Terassenbeläge aus Holz“ („Lesne obloge za
terase“).
www.frischeis.si
J.U.A. FRISCHEIS d.o.o.
Cesta na Žago 21
3311 Šempeter v Savinjski Dolini
T: +386 3 703 28 30
Stanje 2013/10
L
E
S
J
E
N
A
Š
S
V
E
T