316 KB, .PDF - Knjižnica ORMOŽ

Transcription

316 KB, .PDF - Knjižnica ORMOŽ
<< NA ZAČETEK
KNJIŽNE NOVOSTI – SEPTEMBER 2011
KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ
Seznam knjižnih novosti – SEPTEMBER 2011
UDK KAZALO:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
00 ZNANOST
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
75 SLIKARSTVO
03 ENCIKLOPEDIJE
1 FILOZOFIJA
159.9 PSIHOLOGIJA
17 MORALA
2 VERSTVO
22 SVETO PISMO
32 POLITIKA
33 GOSPODARSTVO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
82-4 ESEJI
82-7 HUMOR
82-8 RAZNO
82-94 SPOMINI
90 ARHEOLOGIJA
91 GEOGRAFIJA
929 BIOGRAFIJE
930.9 SVETOVNA ZGODOVINA
94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA
94(497.4) SLOVENIJA, ZGODOVINA
34 PRAVO
36 SOCIALNA VARNOST
37 PEDAGOGIKA
39 ETNOLOGIJA
NASLOVNO KAZALO:
● NASLOVNO KAZALO
5 NARAVOSLOVJE
51 MATEMATIKA
59 ŽIVALSTVO
61 MEDICINA
IMENSKO KAZALO:
● IMENSKO KAZALO
62 INŽENIRSKE VEDE, TEHNIKA
629 TEHNIKA VOZIL
63 KMETIJSTVO
636.7 PSI. MAČKE. HIŠNI LJUBLJENČKI
64 GOSPODINJSTVO
657 RAČUNOVODSTVO
659 REKLAMA
00 ZNANOST
1. MATTHEWS, Rupert O.. Nepojasnjeno. 1. natis. Ljubljana:
Tehniška založba Slovenije, 2011. 120 str., ilustr. ISBN 978-961251-240-8. [COBISS.SI-ID 255200000]
71 URBANIZEM
72 ARHITEKTURA
74 UPORABNA UMETNOST
745 UPORABNA UMETNOST.UMETNIŠKO OBLIKOVANJE
LESA,USNJA,PAPIRJA STEKLA,ARANŽERSTVO
03 ENCIKLOPEDIJE
2. Guinness world records 2012. 1. izd. Tržič: Učila International,
2011. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1336-5. [COBISS.SI-ID
256554496]
769.81 SLIKANICE.ILUSTRACIJE
769.9 STRIPI
1 FILOZOFIJA
79 ŠPORT
3. ERZAR, Tomaž, KOMPAN ERZAR, Katarina. Teorija navezanosti.
Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011.
271 str., ilustr. ISBN 978-961-218-954-9. [COBISS.SI-ID
256427520]
793 DRUŽABNE ZABAVE
796.5 TURIZEM IN PLANINARJENJE
80 JEZIKOSLOVJE
82 KNJIŽEVNOST
82.0 LITERARNA TEORIJA
82-1 POEZIJA
82-311.2 SPLOŠNI ROMANI
82-311.3 PUSTOLOVSKI ROMANI
82-311.6 ZGODOVINSKI IN VOJNI ROMANI
82-312.4 KRIMINALNI ROMANI
82-312.6 BIOGRAFSKI ROMANI
4. KOMEL, Dean. Sodobnosti, (Zbirka Phainomena, 29). 1. natis.
Ljubljana: Nova revija, 2011. 95 str. ISBN 978-961-6580-85-4.
[COBISS.SI-ID 255002880]
5. WEBER, Andreas. Čuteča narava : človek, narava in revolucija
znanosti o življenju, (Zbirka Intermundia). 1. izd. Ljubljana:
Modrijan, 2011. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-241-559-4.
[COBISS.SI-ID 256401408]
6. ŽIBERT, Samanta. Vpliv samopodobe na osebnost in učno
uspešnost učenca. Nova Gorica: Melior, Založba Educa, 2011. 96
str., ilustr. ISBN 978-961-6753-32-6. [COBISS.SI-ID 256483328]
82-312.9 ZNANSTVENA FANTASTIKA
82-32 KRATKA PROZA
82-34 V PRAVLJICE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI
<< NA ZAČETEK
Stran 1/14
<< NA ZAČETEK
KNJIŽNE NOVOSTI – SEPTEMBER 2011
159.9 PSIHOLOGIJA
ISBN 978-961-261-029-6. [COBISS.SI-ID 239370496]
7. SELIGMAN, Martin E. P., REIVICH, Karen, JAYCOX, Lisa,
GILLHAM, Jane. Optimističen otrok : preizkušen program za
varovanje otrok pred depresijo in ustvarjanje odpornosti za vse
življenje. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 334 str., ilustr., tabele.
ISBN 978-961-241-551-8. [COBISS.SI-ID 256193792]
36 SOCIALNA VARNOST
17 MORALA
20. MALI, Jana, MEŠL, Nina, RIHTER, Liljana. Socialno delo z
osebami z demenco : raziskovanje potreb oseb z demenco in
odgovorov nanje. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo, 2011. 158
str., preglednice. ISBN 978-961-6569-39-2. [COBISS.SI-ID
256900096]
8. BASTIAT, Frédéric. Zakon. Ljubljana: Nova revija, 2011. 95 str.
ISBN 978-961-6580-86-1. [COBISS.SI-ID 255687936]
9. JUUL, Jesper. Družinske vrednote : življenje s partnerjem in
otroki. 1. ponatis. Radovljica: Didakta, 2010. 154 str. ISBN 978961-261-077-7. [COBISS.SI-ID 252102656]
10. JUUL, Jesper, JENSEN, Helle. Od poslušnosti do odgovornosti :
za novo kulturo vzgajanja. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2009. 368
str., ilustr. ISBN 978-961-261-122-4. [COBISS.SI-ID 247699200]
2 VERSTVO
11. DEGRANDIS, Robert. Služba ozdravljenja : laikov priročnik . 1.
izd. Ljubljana: Ignis, 2010. 133 str. ISBN 978-961-91083-9-0.
[COBISS.SI-ID 124882176]
12. LAITMAN, Michael. Razkrita kabala : vodič za mirnejše življenje.
1. natis. Ljubljana: NTD, 2011. 159 str., ilustr. ISBN 978-96193093-0-8. ISBN 978-961-93093-1-5. [COBISS.SI-ID 256303616]
13. LARENTZAKES, Gregorios. Pravoslavna cerkev : njeno življenje
in njena vera, (Zbirka Teološka knjižnica, 21). 1. natis. Ljubljana:
Salve, 2011. 213 str., [16] str. barvnih pril. ISBN 978-961-211-5913. [COBISS.SI-ID 257156864]
14. PRINCE, Derek. Molitev in post, ki oblikujeta zgodovino :
preprosti, a močni orodji, ki ju potrebujete, da boste lahko vplivali
na usode ljudi in narodov . 1. izd. Ljubljana: Ignis, 2010. 159 str.
ISBN 978-961-6499-41-5. [COBISS.SI-ID 250812160]
15. THOMAS A KEMPIS. De imitatione Christi = Hoja za Kristusom,
(Zbirka Religiozna misel, 25). Celje: Celjska Mohorjeva družba:
Društvo Mohorjeva družba, 2011. 451 str. ISBN 978-961-218-946-4.
[COBISS.SI-ID 256383488]
22 SVETO PISMO
37 PEDAGOGIKA
21. BRODNIK, Vilma. Poučevanje gospodarske in socialne
zgodovine Slovencev v 19. stoletju : posodobitve pouka v
gimnazijski praksi : priročnik za učitelje zgodovine v gimnazijah .
Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011. 148 str., ilustr., tabele. ISBN
978-961-234-942-4. [COBISS.SI-ID 255976704]
22. GRÖGL, Sergeja, TETIČKOVIČ, Barbara . Telo v zvoku : gibalnoglasbene igre za otroke s polževim vsadkom . Ljubljana: Zavod RS
za šolstvo, 2011. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-234-944-8.
[COBISS.SI-ID 256370688]
23. MURŠAK, Janko, JAVRH, Petra, KALIN, Jana . Poklicni razvoj
učiteljev, (Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba
Filozofske fakultete, 2011. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-237-444-0.
[COBISS.SI-ID 257139456]
24. PŠUNDER, Majda, KOLNIK, Karmen, ČAGRAN, Branka . Priročnik
za izdelavo zaključnih del. Maribor: Filozofska fakulteta, 2010. 118
str., obrazci, tabele. ISBN 978-961-6656-47-4. [COBISS.SI-ID
65840129]
39 ETNOLOGIJA
25. DOMMERMUTH-GUDRICH, Gerold, BRAUN, Ulrike. Miti : najbolj
znani miti grške antike kot jih predstavlja Gerold DommermuthGudrich v sodelovanju z Ulrike Braun , (50 znamenitih). 1. izd. Kranj:
Narava, 2011. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-6582-80-3.
[COBISS.SI-ID 254613504]
26. KUNAVER, Dušica (ur.), LIPOVŠEK, Brigita (ur.). Najevska lipa :
mati slovenskih lip, (Zbirka Pod lipo domačo). Ljubljana: samozal.
D. Kunaver, 2011. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6179-84-3.
[COBISS.SI-ID 256582656]
16. Dar Svetega pisma. Ljubljana: Salve, 2007. 78 str. ISBN 978961-6480-03-1. ISBN 978-961-211-396-4. [COBISS.SI-ID
231873280]
27. SITAR, Jože, KUNAVER, Dušica (ur.). Pesmi in šege iz Razkrižja
in okolice, (Zbirka Naše korenine). Ljubljana: Društvo Naše
korenine, 2011. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-93067-2-7.
[COBISS.SI-ID 257229056]
32 POLITIKA
5 NARAVOSLOVJE
17. VIDEMŠEK, Boštjan. Vojna terorja : deset let po 11. septembru
: poročilo priče. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba: Delo, 2011.
292 str., ilustr. ISBN 978-961-231-829-1. [COBISS.SI-ID
257083392]
28. BURNIE, David. Enciklopedija narave. 1. izd. Tržič: Učila
International, 2011. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1158-3.
[COBISS.SI-ID 255611904]
51 MATEMATIKA
33 GOSPODARSTVO
18. BASTIAT, Frédéric. Ekonomija svobode : česa vam vaši
profesorji niso povedali . Ljubljana: Nova revija, 2011. XVII, 128 str.
ISBN 978-961-6580-88-5. [COBISS.SI-ID 256395520]
34 PRAVO
19. Vsi se rodimo svobodni : slikanica o Splošni deklaraciji o
človekovih pravicah. Radovljica: Didakta, 2008. [65] str., ilustr.
<< NA ZAČETEK
29. LOUGHREY, Anita. Oblike okrog mene, Krogi . Murska Sobota:
Pomurska založba, 2011. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-249-107-9.
[COBISS.SI-ID 252665344]
30. LOUGHREY, Anita. Oblike okrog mene, Kvadrati . Murska
Sobota: Pomurska založba, 2011. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-249108-6. [COBISS.SI-ID 252665600]
31. LOUGHREY, Anita. Oblike okrog mene, Pravokotniki . Murska
Sobota: Pomurska založba, 2011. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-249109-3. [COBISS.SI-ID 252665856]
Stran 2/14
<< NA ZAČETEK
KNJIŽNE NOVOSTI – SEPTEMBER 2011
32. LOUGHREY, Anita. Oblike okrog mene, Trikotniki. Murska
Sobota: Pomurska založba, 2011. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-249106-2. [COBISS.SI-ID 252666112]
59 ŽIVALSTVO
33. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana. Žuželčji zakaji, (Zbirka
Žlabudron). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. [18 str.],
ilustr. ISBN 978-961-01-1540-3. [COBISS.SI-ID 257243648]
61 MEDICINA
34. CONSTANT, C. R., BRASSETT, Cecilia, SPEAR, Michelle.
Anatomska pobarvanka. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba, 2011.
240 str., ilustr. ISBN 978-961-251-267-5. [COBISS.SI-ID
255503872]
35. HAINBUCH, Friedrich. Progresivno sproščanje mišic, (Zbirka Za
zdravo življenje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 80 str.,
ilustr. ISBN 978-961-01-1662-2. [COBISS.SI-ID 256080384]
36. LIČINA, Milan. Poporodne duševne motnje. Ljubljana: Littera
Picta, 2011. 171 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6030-78-6.
[COBISS.SI-ID 255962112]
37. WINSTON, Robert. Kaj se mota v moji glavi?. Murska Sobota:
Pomurska založba, 2011. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-249-134-5.
[COBISS.SI-ID 256840192]
636.7 PSI. MAČKE. HIŠNI LJUBLJENČKI
46. Kužek. Ljubljana: Ad Lucem, 2011-. ISSN 2232-3376.
[COBISS.SI-ID 256074752]
64 GOSPODINJSTVO
47. CORTESE, Dario. Nekaj divjega, (Zbirka Novice iz divjine,
Posebna izdaja). 1. izd. Cerkno: Porezen, 2011. 160 str., ilustr.
ISBN 978-961-93113-0-1. [COBISS.SI-ID 256751872]
48. FRAS, Marija. Kulinarične dobrote Prlekije, Prekmurja in
Porabja. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. 159 str., ilustr.
ISBN 978-961-249-129-1. [COBISS.SI-ID 66973953]
657 RAČUNOVODSTVO
49. BERGANT, Živko. Osnove analize poslovanja. 2., dopolnjena
izd. Ljubljana: Inštitut za poslovodno računovodstvo, cop. 2011.
233 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-269-393-0. [COBISS.SI-ID
254446592]
659 REKLAMA
50. KRAMBERGER, Anton, DJUKIĆ, Emina. Jumbomanija :
sociološka in oblikovalska kritika veleplakatov, (Knjižna zbirka Ost,
10). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2011. 240 str.,
ilustr. ISBN 978-961-235-435-0. [COBISS.SI-ID 256088576]
62 INŽENIRSKE VEDE, TEHNIKA
38. GRAHAM, Ian. Hitri avtomobili --- in druga hitra vozila na
cestah. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. 32
str., ilustr. ISBN 978-961-251-238-5. [COBISS.SI-ID 253808384]
39. GRAHAM, Ian. Hitri vlaki --- in druga hitra vozila na tirih . 1.
natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. 32 str., ilustr.
ISBN 978-961-251-239-2. [COBISS.SI-ID 253809152]
40. KRAUT, Bojan, PUHAR, Jože (ur.), STROPNIK, Jože (ur.).
Krautov strojniški priročnik. 15. slovenska izd., predelana.
Ljubljana: Littera picta, 2011. 817 str., tabele. ISBN 978-961-603077-9. [COBISS.SI-ID 255856640]
41. WINTERS, Pierre. Na pot z letalom, (Zvedavček, Svet). Murska
Sobota: Pomurska založba, 2011. [29] str., ilustr. ISBN 978-961249-117-8. [COBISS.SI-ID 253813504]
629 TEHNIKA VOZIL
42. STEELE, Philip. Vlaki : legendarna potovanja. 1. izd. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2011. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1684-4.
[COBISS.SI-ID 255408896]
71 URBANIZEM
51. SMREKAR, Aleš, ERHARTIČ, Bojan, ŠMID HRIBAR, Mateja,
KLADNIK, Drago (ur.), PERKO, Drago (ur.). Krajinski park Tivoli,
Rožnik in Šišenski hrib, (Georitem, 16). Ljubljana: Založba ZRC,
2011. 134 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-291-7.
[COBISS.SI-ID 256600064]
72 ARHITEKTURA
52. NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ur.), MALEŠIČ, Martina (ur.),
KLEMENČIČ, Matej (ur.). Arhitekturna zgodovina. 1. izd. Ljubljana:
Znanstvena založba Filozofske fakultete: Zavod za gradbeništvo
Slovenije, 2008. 230 str., ilustr. ISBN 978-961-237-437-2.
[COBISS.SI-ID 256623104]
53. STELE, France. Umetnost svetega : cerkve na Slovenskem =
The art of the sacred : churches in Slovenia. Koper: Ognjišče, 2011.
464 str., fotogr. ISBN 978-961-263-067-6. [COBISS.SI-ID
255909632]
74 UPORABNA UMETNOST
63 KMETIJSTVO
43. HARRIS, Moira C., SWINNEY, Nicola Jane. Konji : izvor in
značilnosti 100 pasem z vsega sveta. 1. natis. Ljubljana: Tehniška
založba Slovenije, 2011. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-251-250-7.
[COBISS.SI-ID 255642624]
44. KOGELNIK, Marjan. Aktinidija - kivi na našem vrtu. 1. natis.
Preddvor: Narava, 2011. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6582-88-9.
[COBISS.SI-ID 256790016]
54. FINNANGER, Tone. Očarljivi izdelki za dom : več kot 35
vznemirljivih zamisli, ki vas bodo v hipu navdušile. 1. natis.
Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. 144 str., ilustr. ISBN
978-961-251-258-3. [COBISS.SI-ID 255473152]
55. WOLFE, Brian, WOLFE, Nick. Poslikave obraza : 50 očarljivih in
groznih idej korak za korakom. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba
Slovenije, 2011. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-251-257-6.
[COBISS.SI-ID 255606784]
45. PETROV, Marica, MLAKAR, Vlasta. Krompirjevi vojščaki. in
Kulturna zgodovina krompirja. Jezero: Morfem, 2011. 33 str., ilustr.
ISBN 978-961-6840-22-4. [COBISS.SI-ID 256780800]
<< NA ZAČETEK
Stran 3/14
<< NA ZAČETEK
KNJIŽNE NOVOSTI – SEPTEMBER 2011
745 UPORABNA UMETNOST.UMETNIŠKO OBLIKOVANJE
LESA,USNJA,PAPIRJA STEKLA,ARANŽERSTVO
80 JEZIKOSLOVJE
56. Izdelajmo darila : doma narejena darila za vse družinske člane
in prijatelje. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 351 str.,
ilustr. ISBN 978-961-01-0509-1. [COBISS.SI-ID 255963392]
69. KOŽELJ HORVAT, Sabina. Priročnik za komunikacijo = Příručka
pro komunikaci : SL - CZ. Šmarješke Toplice: Stella, 2011. ISBN
978-961-246-296-3. ISBN 978-961-246-297-0. [COBISS.SI-ID
255207680]
57. REMIC, Maja Matilda. Hobi ustvarjanje : več kot 250 zamisli
ustvarjanja v različnih materialih in tehnikah. Ljubljana: Littera
Picta, 2011. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-6030-79-3. [COBISS.SIID 256508672]
70. KOŽELJ HORVAT, Sabina. Priročnik za komunikacijo = Priručnik
za komunikaciju : SL - ME. Šmarješke Toplice: Stella, 2011. 160 str.
ISBN 978-961-246-314-4. ISBN 978-961-246-315-1. [COBISS.SI-ID
257473536]
75 SLIKARSTVO
58. SLAPŠAK, Svetlana, PREININGER, Kristina (ur.), KRAPEŽ,
Mateja (ur.). Franc Kavčič in antika : pogled iz antropologije
antičnih svetov. Ljubljana: Narodna galerija, 2011. 157 str., ilustr.
ISBN 978-961-6743-26-6. [COBISS.SI-ID 255846656]
769.81 SLIKANICE.ILUSTRACIJE
59. BOY, Armelle. Oskar in Mina v šoli igrač. 1. natis. Ljubljana:
Tehniška založba Slovenije, 2011. [13] str., ilustr. ISBN 978-961251-264-4. [COBISS.SI-ID 254888704]
60. COSNEAU, Olivia. Pasja zmešnjava. [1. natis]. [Ljubljana]: Oka,
otroška knjiga, [cop. 2011]. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID
257407488]
61. DAVID, Juliet. Izgubljena ovca : knjiga z zavihki. Koper:
Ognjišče, 2011. [12] str., ilustr. ISBN 978-961-263-047-8.
[COBISS.SI-ID 252402432]
769.9 STRIPI
62. HERMANN. Jeremiah, Elsie in ulica. Celje: Risar, 2007. 47 str.,
ilustr. ISBN 978-961-92008-0-3. [COBISS.SI-ID 231704064]
63. HERMANN. Jeremiah, Esri gre dobro. Celje: Risar, 2008. 46 str.,
ilustr. ISBN 978-961-92008-6-5. [COBISS.SI-ID 236569344]
71. KOŽELJ HORVAT, Sabina. Příručka pro komunikaci = Priročnik
za sporazumevanje : CZ - SL. Šmarješke Toplice: Stella, 2011. 160
str. ISBN 978-961-246-298-7. ISBN 978-961-246-299-4.
[COBISS.SI-ID 255208192]
72. KOŽELJ HORVAT, Sabina. Priručnik za komunikaciju = Priročnik
za sporazumevanje : ME - SL. Šmarješke Toplice: Stella, 2011. 160
str. ISBN 978-961-246-300-7. ISBN 978-961-246-313-7.
[COBISS.SI-ID 257473280]
73. Kung fu Panda, (Popcorn ELT readers, Level 2, Mid-Beginner).
London: Scholastic; [USA]: Dreamworks, 2011. 32 str., ilustr. ISBN
978-1-906-86136-0. [COBISS.SI-ID 84146]
82 KNJIŽEVNOST
74. FLAGAN, M.. Le journal de Valérie, (Les lectures ELI). Recanati:
European Language Institute, 1999. 72 str., ilustr. ISBN 88-8148326-2. [COBISS.SI-ID 18080]
82.0 LITERARNA TEORIJA
75. JESENOVEC, Ana, LENARDIČ, Jaka. Književnost na maturi
2012, (Zbirka Priročniki, št. 50). Kamnik: Ico, 2011. 263 str. ISBN
978-961-6287-96-8. [COBISS.SI-ID 256657664]
76. SCHMIDT, Goran. Dominik Smole : [monografija], (Monografije
k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 12).
Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 537 str., ilustr., portreti.
ISBN 978-961-254-283-2. [COBISS.SI-ID 256191232]
64. HERMANN. Jeremiah, Fifty-fifty. Celje: Risar, 2011. 46 str.,
ilustr. ISBN 978-961-92804-3-0. [COBISS.SI-ID 255241216]
65. HERMANN. Jeremiah, Mali muc je mrtev. Celje: Risar, 2010. 46
str., ilustr. ISBN 978-961-92804-0-9. [COBISS.SI-ID 249610496]
82-1 POEZIJA
79 ŠPORT
78. BRIERE-HAQUET, Alice. Peter in luna. Jezero [i. e.] Preserje:
Morfem, 2010. [33] str., ilustr. ISBN 978-961-6773-59-1.
[COBISS.SI-ID 253113856]
66. MANOCCHIA, Pat. Anatomija vadbe : vaš osebni trener za ciljno
in pravilno vadbo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 192
str., ilustr. ISBN 978-961-01-1666-0. [COBISS.SI-ID 257245440]
793 DRUŽABNE ZABAVE
67. Vija, vaja, ven --- : zbirka iger za skupine, (Zbirka Igre za
skupine, knj. 1). Ljubljana: Salve, 2002. 192 str., ilustr. ISBN 961211-238-X. [COBISS.SI-ID 120053504]
796.5 TURIZEM IN PLANINARJENJE
68. ERDLEN, Andreja. Škofjeloško in Cerkljansko hribovje :
planinski vodnik. 1. izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2011.
224 str., ilustr. ISBN 978-961-6156-97-4. [COBISS.SI-ID
256922368]
77. BORIN, Andreja. Majhen svet, (Knjižnica Čebelica, 433). 1.
natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. [23] str., ilustr. ISBN 978961-01-1485-7. [COBISS.SI-ID 256710144]
79. DELANSSAY, Cathy. Varuhinja oceanov. Jezero: Morfem, 2010.
[41] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-00-2. [COBISS.SI-ID
253259264]
80. FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Anunciada. Prodiranja. Ljubljana:
Študentska založba, 2011. 269 str. ISBN 978-961-242-386-5.
[COBISS.SI-ID 257105664]
81. KOCMUT, Aleksandra. Škrat Packopat, (Zbirka Pobarvanke s
povabilom k ustvarjanju). Velike Lašče: Zavod za razvijanje
ustvarjalnosti, 2011. [14] str., ilustr. ISBN 978-961-92836-1-5.
[COBISS.SI-ID 255213568]
82. KOLŠEK, Peter. Tropi in tropine : stare in nove pesmi, (Nova
slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 81 str.
ISBN 978-961-01-1599-1. [COBISS.SI-ID 256041984]
83. PAVČEK, Tone. Juri Muri po Sloveniji : (tretji del stare zgodbe) .
1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. 54 str., ilustr. ISBN 978-961272-050-6. [COBISS.SI-ID 256608000]
84. PAVČEK, Tone. Romeo in Julija : [medvedja ljubezenska
zgodba]. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. [33] str., ilustr. ISBN
<< NA ZAČETEK
Stran 4/14
<< NA ZAČETEK
KNJIŽNE NOVOSTI – SEPTEMBER 2011
978-961-272-051-3. [COBISS.SI-ID 256608512]
85. PREGL KOBE, Tatjana. Kdaj bo novo leto staro. Ljubljana:
Edina, 2011. [14] str., ilustr. ISBN 978-961-6364-49-2. [COBISS.SIID 257072640]
86. PREGL KOBE, Tatjana. Kdo gre spat brez copat. Ljubljana:
Edina, 2011. [14] str., ilustr. ISBN 978-961-6364-50-8. [COBISS.SIID 257072896]
87. ROUBAUD, Jacques. Parnik in druge pesmi : 1997-2010,
(Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2011. 235
str. ISBN 978-961-242-383-4. [COBISS.SI-ID 257096704]
88. ŠALAMUN, Tomaž. Kdaj : izbrane pesmi, (Knjižna zbirka
Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2011. 987 str. ISBN 978961-242-384-1. [COBISS.SI-ID 257094400]
89. TRAMPUŽ, Katjuša. Smeholovčki. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000,
2011. 38 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-38-5. [COBISS.SI-ID
257068032]
90. ZORKO, Lučka. Vreščeče čeri : pesmi, (Nova Znamenja, 36).
Maribor: Litera, 2011. 81 str. ISBN 978-961-6780-40-7. [COBISS.SIID 66961921]
91. ŽUGMAN ŠIRNIK, Manja. Razvozlanke. Jezero: Morfem, 2011.
41 str., ilustr. ISBN 978-961-6840-18-7. [COBISS.SI-ID 256264192]
82-311.2 SPLOŠNI ROMANI
92. BARRY, Sebastian. Skrito sporočilo. 1. izd. Ljubljana: Modrijan,
2011. 327 str. ISBN 978-961-241-543-3. [COBISS.SI-ID
255847168]
93. BUSHNELL, Candace. Poletje v mestu. 1. natis. Tržič: Učila
International, 2011. 323 str. ISBN 978-961-00-1365-5. [COBISS.SIID 256890624]
105. JÓKAI, Mór. Ubogi bogataši. Celje; Ljubljana: Celjska
Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 413 str. ISBN
978-961-218-960-0. [COBISS.SI-ID 256530944]
106. KOS, Marko. Slike v zrcalu : roman. 1. izd. Dob pri Domžalah:
Miš, 2011. 467 str. ISBN 978-961-272-054-4. [COBISS.SI-ID
257005568]
107. KRAJNC, Matej. Mož, ki se je pogovarjal s plišem : roman.
Ljubljana: KUD Lema, 2011. 80 str. ISBN 978-961-93069-2-5.
[COBISS.SI-ID 255956736]
108. LANDAU, Irena. Glavo pokonci!. 1. izd. Ljubljana: Koleda,
2011. 120 str. ISBN 978-961-6737-38-8. [COBISS.SI-ID
256497152]
109. LAURENS, Stephanie. Vse o strasti. Ig: Anu Elara, 2011. 450
str. ISBN 978-961-6837-51-4. ISBN 978-961-6837-52-1.
[COBISS.SI-ID 257038592]
110. LESSING, Doris May. Peti otrok, (Zbirka Nobelovi nagrajenci).
Radovljica: Didakta, 2008. 159 str. ISBN 978-961-261-054-8.
[COBISS.SI-ID 241617920]
111. MARCHETTA, Melina. Piskačev sin, (Zbirka Zorenja +). 1. izd.
Dob pri Domžalah: Miš, 2011. 289 str. ISBN 978-961-272-055-1.
[COBISS.SI-ID 257006080]
112. MAYER, Anna-Elisabeth. Peresno lahka : roman, (Zbirka
Srebrne niti). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. 204 str. ISBN
978-961-272-049-0. [COBISS.SI-ID 256606720]
113. MCEWAN, Ian. Neskončna ljubezen. 1. natis. Tržič: Učila
International, 2011. 234 str. ISBN 978-961-00-1363-1. [COBISS.SIID 256765184]
114. MCKAIN, Kelly. Lepa kot slika, (Serija Totalno Lucy, 5). 1. izd.
Ljubljana: Karantanija, 2011. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-275049-7. [COBISS.SI-ID 256030976]
94. CHANG, Margaret. Celijin robot. 1. izd. Ljubljana: Genija, 2011.
200 str. ISBN 978-961-6576-65-9. [COBISS.SI-ID 257049088]
115. MCNAUGHT, Judith. Kraljestvo sanj. Ig: Anu Elara, 2011. 463
str. ISBN 978-961-6837-33-0. ISBN 978-961-6837-34-7.
[COBISS.SI-ID 255492864]
95. COSTELLO, Jane. Moj samski prijatelj. 1. izd. Tržič: Učila
International, 2011. 361 str. ISBN 978-961-00-1353-2. [COBISS.SIID 256414720]
116. NEUMAN, Andrés. Popotnik stoletja. 1. izd. Tržič: Učila
International, 2011. 407 str. ISBN 978-961-00-1164-4. [COBISS.SIID 255444480]
96. D'AVENIA, Alessandro. Bela kot mleko, rdeča kot kri : roman. 1.
izd. Ljubljana: Družina, 2011. 263 str. ISBN 978-961-222-855-2.
ISBN 978-961-222-853-8. [COBISS.SI-ID 257590272]
117. SCHEERER, Jana. Ljubim Elvisa, (Zbirka Z(o)renja). 1. izd.
Dob pri Domžalah: Miš, 2011. 222 str. ISBN 978-961-272-053-7.
[COBISS.SI-ID 257005056]
97. DE LUCA, Erri. Trije konji. 1. natis. Nova Gorica: Eno, 2011.
127 str. ISBN 978-961-6359-50-4. [COBISS.SI-ID 256940032]
98. DONOGHUE, Emma. Soba, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2011. 415 str. ISBN 978-961-01-1585-4.
[COBISS.SI-ID 256402432]
99. DURRELL, Lawrence. Temni labirint, (Nostalgija). 1. izd.
Ljubljana: Modrijan, 2011. 285 str. ISBN 978-961-241-563-1.
[COBISS.SI-ID 256442624]
100. FRANCK, Julia. Oslepelo srce, (Bralec). 1. izd. Ljubljana:
Modrijan, 2011. 395 str. ISBN 978-961-241-548-8. [COBISS.SI-ID
255985664]
101. GLEITZMAN, Morris. Potem. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš,
2011. 203 str. ISBN 978-961-272-048-3. [COBISS.SI-ID
256142080]
102. GREGORY, Kristiana. Brontejin knjižni klub. 1. izd. Ljubljana:
Genija, 2011. 112 str. ISBN 978-961-6576-64-2. [COBISS.SI-ID
257048832]
103. HAUPTMANN, Gaby. Kaya ist happy, (Frei und stark, 4),
(Baumhaus-Amazonenbuch). Frankfurt am Main: Baumhaus-Verl.,
2006. 118 str., ilustr. ISBN 3-8339-3643-6. ISBN 9783833936432.
[COBISS.SI-ID 2871187]
104. IUGA, Nora. Šestdesetletnica in mladenič, (Knjižna zbirka
Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2008. 149 str. ISBN 978961-242-200-4. [COBISS.SI-ID 242662144]
<< NA ZAČETEK
82-311.3 PUSTOLOVSKI ROMANI
118. DERGANC, Marko. Profesor Čurilaj in papiga Kiki, Zombi in
strah, (Zbirka Pustolovca). 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2011. 78
str., ilustr. ISBN 978-961-275-057-2. [COBISS.SI-ID 256786176]
82-311.6 ZGODOVINSKI IN VOJNI ROMANI
119. PARSONS, Golden Keyes. V senci Sončnega kralja. Ig: Anu
Elara, 2011. 277 str. ISBN 978-961-6837-49-1. ISBN 978-961-683750-7. [COBISS.SI-ID 256557056]
120. SCARROW, Simon. Legija. 1. izd. Tržič: Učila International,
2011. 371 str. ISBN 978-961-00-1366-2. [COBISS.SI-ID
256895744]
82-312.4 KRIMINALNI ROMANI
121. CHRISTER, Sam. Stonehenge in njegova zapuščina. 1. natis.
Tržič: Učila International, 2011. 361 str. ISBN 978-961-00-1342-6.
[COBISS.SI-ID 256329216]
122. COBEN, Harlan. Gozd, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2011. 499 str. ISBN 978-961-01-1609-7.
Stran 5/14
<< NA ZAČETEK
KNJIŽNE NOVOSTI – SEPTEMBER 2011
[COBISS.SI-ID 256453632]
82-32 KRATKA PROZA
123. COLLINS, Wilkie . The moonstone, (Dominoes, Level three).
Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2010. 83 str., ilustr. ISBN
978-0-19-424821-1. ISBN 978-0-19-424779-5. [COBISS.SI-ID
2047972]
140. ARJOUNI, Jakob. Idioti : pet pravljic. 1. izd. Tržič: Učila
International, 2011. 144 str. ISBN 978-961-00-1340-2. [COBISS.SIID 256648448]
124. DOUGLAS, Carole Nelson. Lahko noč, gospod Holmes. Ig: Anu
Elara, 2011. 347 str. ISBN 978-961-6837-39-2. ISBN 978-961-683740-8. [COBISS.SI-ID 255493632]
125. LEHANE, Dennis. Zlovešči otok, (Zbirka Krimi). 1. izd.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 358 str., ilustr. ISBN 978-961-011583-0. [COBISS.SI-ID 256493056]
126. LUDLUM, Robert. Matareško odštevanje. Ig: Anu Elara, 2011.
523 str. ISBN 978-961-6837-45-3. ISBN 978-961-6837-46-0.
[COBISS.SI-ID 256556544]
127. PATTERSON, James, LEDWIDGE, Michael. Najhujši primer. 1.
natis. Tržič: Učila International, 2011. 292 str. ISBN 978-961-001226-9. [COBISS.SI-ID 256562944]
141. BAISCH, Milena. Bildermaus-Weihnachtsgeschichten,
(Bildermaus). 1. Aufl. Bindlach: Loewe, 2005. 41 str., ilustr. ISBN
978-3-7855-5603-0. [COBISS.SI-ID 2870931]
142. BĄKIEWICZ, Grażyna. Kumarica. 1. izd. Ljubljana: Koleda,
2011. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-6737-37-1. [COBISS.SI-ID
256496384]
143. BEAUMONT, Émilie. Kraljična Pia, (Zbirka Ko bom velika). 1.
natis. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2011. [13] str., ilustr. ISBN
978-961-6785-50-1. [COBISS.SI-ID 254099456]
144. BEAUMONT, Émilie. Veterinarka Livija, (Zbirka Ko bom velika).
1. natis. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2011. [13] str., ilustr. ISBN
978-961-6785-51-8. [COBISS.SI-ID 254099712]
128. TAMMUZ, Benjamin. Minotaver. Celje: Celjska Mohorjeva
družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 166 str. ISBN 978-961218-961-7. [COBISS.SI-ID 256585216]
145. ZOREC, Marjeta (ur.). Bela kačica s kronico : [slovenska
ljudska pravljica], (Zbirka Marjetice). Radovljica: Didakta, 2008.
[16] str., ilustr. ISBN 978-961-2610-12-8. [COBISS.SI-ID
237441536]
129. TOYNE, Simon. Sanctus. 1. izd. Tržič: Učila International,
2011. 447 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1362-4. [COBISS.SI-ID
256788736]
146. BLANCHUT, Fabienne. Mila je klepetulja, (Zbirka Prava
princeska, 13). 1. natis. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2011. [21]
str., ilustr. ISBN 978-961-6785-57-0. [COBISS.SI-ID 254322944]
82-312.6 BIOGRAFSKI ROMANI
147. BLANCHUT, Fabienne. Mila je muhasta, (Zbirka Prava
princeska). 1. natis. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2011. [21] str.,
ilustr. ISBN 978-961-6785-58-7. [COBISS.SI-ID 254323200]
130. COELHO, Paulo. Alef. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011.
230 str. ISBN 978-961-00-1390-7. [COBISS.SI-ID 257399808]
131. COETZEE, J. M.. Poletje : prizori iz podeželskega življenja III :
leposlovno delo, (Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 251 str.
ISBN 978-961-241-558-7. [COBISS.SI-ID 256374016]
132. WOOLF, Virginia. Flush : življenjepis, (Nostalgija). 1. izd.
Ljubljana: Modrijan, 2011. 141 str. ISBN 978-961-241-529-7.
[COBISS.SI-ID 255443200]
82-312.9 ZNANSTVENA FANTASTIKA
133. CAST, P. C., CAST, Kristin. Zapeljana, (Zbirka Hiša noči, knj.
6). 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 313 str. ISBN 978-96100-1367-9. [COBISS.SI-ID 257003520]
134. DICK, Philip K.. Izpovedi pokvarjenega umetnika, (Zbirka
Blodnjak). Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2011. 221 str. ISBN
978-961-6866-01-9. [COBISS.SI-ID 256545024]
135. DICK, Philip K.. Iztirjeni čas, (Zbirka Blodnjak). Ljubljana:
Založniški atelje Blodnjak, 2011. 211 str. ISBN 978-961-6866-02-6.
[COBISS.SI-ID 256545280]
136. IVANUŠA, Andrej. Svetodrev, (Zbirka Blodnjak). Ljubljana:
Založniški atelje Blodnjak, 2011. 151 str., ilustr. ISBN 978-9616866-03-3. [COBISS.SI-ID 256545536]
137. LAINŠČEK, Feri. Mislice : deset pravljic, (Knjižna zbirka
Cicibanija). 2. izd. Murska Sobota: Franc-Franc, 2011. 94 str. ISBN
978-961-255-033-2. [COBISS.SI-ID 67541505]
138. SHIPTON, Paul. Vampire killer, (Oxford bookworms Library,
Starter, Fantasy & Horror). Oxford: Oxford University Press, 2008.
40 str., ilustr. ISBN 978-0-19-423419-1. ISBN 0194234193.
[COBISS.SI-ID 2871699]
139. SMITH, Lisa Jane. Vampirkin dnevnik. Knj. 4, Snidenje. 1. izd.
Tržič: Učila International, 2011. 216 str. ISBN 978-961-00-1364-8.
[COBISS.SI-ID 257014528]
148. ZOREC, Marjeta (ur.). Boter petelin : [slovenska ljudska
pravljica : pravljica iz Beneške Slovenije], (Zbirka Marjetice).
Radovljica: Didakta, 2008. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-261-0371. [COBISS.SI-ID 240347136]
149. BUTLER, M. Christina. Neke božične noči. 1. izd. Tržič: Učila
International, 2011. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1291-7.
[COBISS.SI-ID 254869504]
150. CAIN, Sheridan. The crunching, munching caterpillar. London:
Little Tiger, 2005. [28] str., ilustr. ISBN 184506237X. ISBN 978-184506-237-8. ISBN 1-84506-245-0. ISBN 9781845062453.
[COBISS.SI-ID 2871955]
151. CASEY, Dawn. Don't wake the Beastie!. London: Bloomsbury,
2011. [28] cm, ilustr. ISBN 978-1-4088-0002-7. ISBN 1408800020.
[COBISS.SI-ID 2872723]
152. CASEY, Dawn. More, more, more!. London: Bloomsbury,
2011. [26] str., ilustr. ISBN 978-1-4088-0000-3. ISBN 1408800004.
[COBISS.SI-ID 2872467]
153. CORDEROY, Tracey. Pogumni pingvinček. 1. izd. Tržič: Učila
International, 2011. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1166-8.
[COBISS.SI-ID 255252480]
154. DE LUCA, Erri. Teža metulja. 1. natis. Nova Gorica: Eno, 2011.
75 str. ISBN 978-961-6359-49-8. [COBISS.SI-ID 256939776]
155. DOYLE, Malachy. The happy book. London: Bloomsbury,
2011. [25] str., ilustr. ISBN 978-0-7475-9548-9. ISBN 0747595488.
[COBISS.SI-ID 2873491]
156. EDWARDS, Julie, HAMILTON, Emma Walton. The very fairy
princess takes the stage. 1 izd. New York: Little, Brown, 2011. [32]
str., ilustr. ISBN 978-0-316-04052-5. ISBN 0316040525.
[COBISS.SI-ID 2872211]
157. ERŽEN, Saša. Tista o bolhah, (Knjižnica Čebelica, 435). 1.
natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. [15] str., ilustr. ISBN 978961-01-1486-4. [COBISS.SI-ID 256792832]
158. FALCONER, Ian. Olivia goes to Venice. London: Simon &
Schuster Children's, 2011. [42] str., ilustr. ISBN 978-1-84738-8360. ISBN 1847388361. [COBISS.SI-ID 2873747]
159. FUGE, Charles. I know a rhino. London: Gullane Children's
<< NA ZAČETEK
Stran 6/14
<< NA ZAČETEK
KNJIŽNE NOVOSTI – SEPTEMBER 2011
Books, 2003. [23] str., barvne ilustr. ISBN 1-86233-485-4. ISBN 186233-303-3. [COBISS.SI-ID 2900797]
160. FURLAN, Alja. Mama, moji punci je ime Depra. 1. natis.
Ljubljana: Alba 2000, 2011. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-39-2.
[COBISS.SI-ID 257068288]
161. Gazing at Stars : stories from Asia , (Oxford bookworms
library, World Stories, Stage 6). Oxford [etc.]: Oxford University
Press, cop. 2011. 119 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479420-6.
[COBISS.SI-ID 2049508]
162. HOSSFELD, Dagmar. Laura will zum Ballett. Hamburg:
Carlsen, 2008. 89 str., ilustr. ISBN 978-3-551-55473-4. [COBISS.SIID 2870675]
163. ŠTEFAN, Anja (ur.). Hudičeva volna : slovenska ljudska
pravljica, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2011. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-01-1499-4. [COBISS.SIID 256104960]
180. MONGREDIEN, Sue. Oliver Lunca in vampirčki na zabavi,
(Mladi čarovnik Oliver Lunca, 7). 1. izd. Ljubljana: Karantanija,
2011. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-275-058-9. [COBISS.SI-ID
257108736]
181. ORTELLI, Barbara. Dom za medveda, (Slikanica Založbe
Kres). Ljubljana: Kres, 2011. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-250100-6. [COBISS.SI-ID 256071680]
182. OUD, Pauline. V posteljo z Beti in Miho. Murska Sobota:
Pomurska založba, 2011. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-249-115-4.
[COBISS.SI-ID 253598464]
183. OUD, Pauline. Za mizo z Beti in Miho. Murska Sobota:
Pomurska založba, 2011. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-249-114-7.
[COBISS.SI-ID 253597952]
184. PEČEK, Jelka. Rišem veliko srce. Celje: Celjska Mohorjeva
družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 125 str. ISBN 978-961218-963-1. [COBISS.SI-ID 256723456]
164. JAMNIK POCAJT, Tatjana. Kruhek je šel po svetu. Jezero:
Morfem, 2011. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-04-0.
[COBISS.SI-ID 254386944]
185. PENI. Snežko, beli prijateljček. Murska Sobota: Pomurska
založba, 2011. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-249-130-7.
[COBISS.SI-ID 256175360]
165. JEFFERS, Oliver. Up and down. London: HarperCollins
Children's, 2011. [38] str., ilustr. ISBN 978-0-00-726385-1. ISBN
0007263856. [COBISS.SI-ID 2873235]
186. PREDIN, Andrej. Na zeleno vejo. 2. izd. Ljubljana: Modrijan,
2011. 176 str. ISBN 978-961-241-567-9. [COBISS.SI-ID
257025280]
166. KIMPTON, Diana. Glasbeni mišek, (Serija Ema, zaupnica
živali). 1. izd. Ljubljana: Koleda, 2011. 96 str., ilustr. ISBN 978-9616737-35-7. [COBISS.SI-ID 256495872]
187. PREGL, Sanja. Ljubezni je za vse dovolj. Jezero: Morfem,
2011. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-02-6. [COBISS.SI-ID
254387200]
167. KIMPTON, Diana. Skrivnostna ogrlica, (Serija Ema, zaupnica
živali). 1. izd. Ljubljana: Koleda, 2011. 112 str., ilustr. ISBN 978961-6737-36-4. [COBISS.SI-ID 256496128]
188. REMŠKAR, Maja. Kati in Pepi v SiParku : moderna slovenska
pravljica in slikanica. Ljubljana: Sivec, 2011. [29] str., ilustr. ISBN
978-961-93024-0-8. [COBISS.SI-ID 254768384]
168. KOKALJ, Anja. Medvedek se uči voziti kolo. Jezero: Morfem,
2011. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-09-5. [COBISS.SI-ID
254387456]
189. SCHIRETZ, Thomas. Trompetka : mala dinozavrinja :
glasbena pravljica o trobenti, (Zgodbe iz dežele vulkanov, knj. 1).
Ljubljana: JSKD - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2011. [32]
str., ilustr. ISBN 978-961-6819-21-3. [COBISS.SI-ID 255152640]
169. KOKALJ, Tatjana. Fižolina. Jezero: Morfem, 2011. [20] str.,
ilustr. ISBN 978-961-6840-15-6. [COBISS.SI-ID 255907840]
170. KRALJIČ, Helena. Karli, Fonzi in zlata ribica. Jezero: Morfem,
2011. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-12-5. [COBISS.SI-ID
254561280]
171. KREITZ, Isabel. Pikica in Tonček. 1. izd. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2011. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1554-0. [COBISS.SIID 256753664]
172. KUŠAR, Nani. Andrejev Nejček : povest. Ljubljana: samozal.,
2010. 140 str. ISBN 978-961-92913-1-3. [COBISS.SI-ID
252069888]
173. KUŠAR, Nani. Huda kri : [povest]. Ljubljana: samozal., 2009.
128 str. ISBN 978-961-92730-2-9. [COBISS.SI-ID 248416768]
174. KUŠAR, Nani. Materina bolečina : [povest]. Ljubljana:
samozal., 2009. 140 str. ISBN 978-961-92730-3-6. [COBISS.SI-ID
248417024]
175. KUŠAR, Nani. Pavle : mladinska povest. Ljubljana: samozal.,
2010. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-92913-2-0. [COBISS.SI-ID
253157888]
176. MAKUC, Andrej. Oči. 2. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba,
2011. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-231-849-9. [COBISS.SI-ID
257557760]
177. MENEZES, Sueli. Kresniček Nino. Ljubljana: Kres, cop. 2011.
[25] str., ilustr. ISBN 978-961-250-098-6. [COBISS.SI-ID
255698432]
178. Mlečne zgodbe : 6 knjižic za zabavno branje . Ptujska gora: In
obs medicus, 2011. 6 zv., ilustr. ISBN 978-961-6513-44-9.
[COBISS.SI-ID 66636545]
179. MÖDERNDORFER, Vinko. Velika žehta, (Knjižnica Čebelica,
432). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. [15] str., ilustr.
ISBN 978-961-01-1487-1. [COBISS.SI-ID 256709888]
<< NA ZAČETEK
190. SIMMONS, Anthea. Share!. London: Andersen, 2010. [24] str.,
ilustr. ISBN 978-1-84939-009-5. ISBN 1849390096. ISBN 978-184939-220-4. ISBN 184939220X. [COBISS.SI-ID 2872979]
191. STANSBIE, Stephanie. Kaj slišiš na kmetiji. 1. izd. Tržič: Učila
International, 2011. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1172-9.
[COBISS.SI-ID 255539968]
192. STANTON, Andy. Gospod Gnilc in goblini, (Zbirka Gospod
Gnilc, knj. 3). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 199 str.,
ilustr. ISBN 978-961-01-1549-6. [COBISS.SI-ID 256896256]
193. STANTON, Andy. Gospod Gnilc in kristala moči , (Zbirka
Gospod Gnilc, knj. 4). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 213
str., ilustr. ISBN 978-961-01-1552-6. [COBISS.SI-ID 256973824]
194. SVĚRÁK, Zdeněk. Gospod Klobasnik in gospod Špila.
Radovljica: Didakta, 2011. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-261-223-8.
[COBISS.SI-ID 256815872]
195. SVETINA, Peter. Čudežni prstan, (Gugalnica). Ljubljana:
Vodnikova založba (DSKG): KUD Sodobnost International, 2011. 35
str., ilustr. ISBN 978-961-6067-74-4. [COBISS.SI-ID 257171456]
196. VEGRI, Saša. Danes Nina riše, (Knjižnica Čebelica, 434). 1.
natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. [15] str., ilustr. ISBN 978961-01-1488-8. [COBISS.SI-ID 256710400]
197. WEEBER, Christine. Dandi : zgodba nekega psa. 1. izd.
Celovec: Mohorjeva, 2011. 27 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0604-0.
[COBISS.SI-ID 256020224]
198. WESTERLUND, Kate. Tekmovanje. Ljubljana: Kres, cop. 2011.
[25] str., ilustr. ISBN 978-961-250-099-3. [COBISS.SI-ID
255914240]
199. WHITE, Kathryn Ivy. Kdaj bo padel sneg?. 1. izd. Tržič: Učila
International, 2011. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1293-1.
[COBISS.SI-ID 255009792]
Stran 7/14
<< NA ZAČETEK
KNJIŽNE NOVOSTI – SEPTEMBER 2011
200. ZNOJ, Romina. Moja prijateljica miška. Ljubljana: samozal. R.
Znoj, 2011. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-276-184-4. [COBISS.SIID 256443648]
930.9 SVETOVNA ZGODOVINA
211. IVANIČ, Martin. Na današnji dan : ljudje in dogodki . 1. izd.
Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. [398] str., ilustr. ISBN 978961-231-848-2. [COBISS.SI-ID 256221696]
82-34 V PRAVLJICE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI
201. CASALIS, Anna. Mišek Tip je sebičen. 1. izd. V Ljubljani:
Karantanija, 2011. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-275-038-1.
[COBISS.SI-ID 255649536]
82-4 ESEJI
202. VARGAS LLOSA, Mario. La tentación de lo imposible : Victor
Hugo y Los Miserables, (Ensayo, 4/8). Madrid: Punto de lectura,
2007. 219 str. ISBN 978-84-663-6901-5. [COBISS.SI-ID 13250354]
94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA
212. BOSHOUWERS, Suzan. Kavboji, (Zvedavček, Zgodovina).
Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. [29] str., ilustr. ISBN 978961-249-116-1. [COBISS.SI-ID 253814272]
213. TWIST, Clint. Zvoki preteklosti, Vitezi : zvočna postavljanka.
1. izd. Ljubljana: DZS, 2011. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-020107-6. [COBISS.SI-ID 252516608]
94(497.4) SLOVENIJA, ZGODOVINA
82-7 HUMOR
203. PONIEWIERSKI, Janusz (ur.). Cvetke Janeza Pavla II.. Koper:
Ognjišče, 2011. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-263-066-9.
[COBISS.SI-ID 255736064]
214. JELERČIČ, Franc Rado. Naši fantje v vojskah . Nova Gorica:
samozal., 2011. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-276-177-6.
[COBISS.SI-ID 256360704]
215. STANIČ, Ive A.. Kočevski proces 1943 : največja medvojna
drama Slovencev. Kočevska Reka: samozal. I. A. Stanič, 2008. 264
str., ilustr. ISBN 978-961-92310-0-5. [COBISS.SI-ID 236920832]
82-8 RAZNO
204. BAUER, Jutta. Selma. Radovljica: Didakta, 2009. [49] str.,
ilustr. ISBN 978-961-261-064-7. [COBISS.SI-ID 242467328]
82-94 SPOMINI
205. KASTELIC, Majda Aja. Tam preko, kjer stojim na eni nogi.
Ljubljana: Forma 7, 2011. 80 str. ISBN 978-961-6181-73-0.
[COBISS.SI-ID 257030400]
90 ARHEOLOGIJA
206. Arheologija danes. Ljubljana: Inštitut Ivan Michler za
zgodovino prostora, 2011-. ISSN 2232-2507. [COBISS.SI-ID
1097240158]
91 GEOGRAFIJA
207. MATIČIČ, Dušan. Geografija na maturi 2012 : [maturitetno
gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu], (Zbirka
Priročniki, št. 52). [Prenovljena izd.]. Kamnik: Ico, 2011. 168 str.,
ilustr. ISBN 978-961-6287-98-2. [COBISS.SI-ID 256658176]
929 BIOGRAFIJE
208. RAUSCH, Sven. Rimska antika, (Zbirka 50 znamenitih).
Slovenska izd. Kranj: Narava, 2011. 271 str., ilustr. ISBN 978-9616582-79-7. [COBISS.SI-ID 254612992]
209. SKLOOT, Rebecca. Nesmrtno življenje Henriette Lacks. 1. izd.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 399 str., ilustr. ISBN 978-961-011663-9. [COBISS.SI-ID 257146112]
210. ŠTUMPF, Peter. Jožef Klekl st. (1874-1948) kot publicist v
prizadevanju za ohranitev katoliške vere v Slovenski krajini
(Prekmurju) : doktorska disertacija. Ljubljana: Salve, 2006. 302 str.,
fotogr. ISBN 961-211-373-4. [COBISS.SI-ID 228162816]
<< NA ZAČETEK
NASLOVNO KAZALO:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Aktinidija - kivi na našem vrtu 44
Alef 130
Anatomija vadbe 66
Anatomska pobarvanka 34
Andrejev Nejček 172
Arheologija danes 206
Arhitekturna zgodovina 52
The art of the sacred 53
Bela kačica s kronico 145
Bela kot mleko, rdeča kot kri 96
Bildermaus-Weihnachtsgeschichten 141
Boter petelin 148
Brontejin knjižni klub 102
Celijin robot 94
The crunching, munching caterpillar 150
The Crunching, munching caterpillar 150
Cvetke Janeza Pavla II. 203
Čudežni prstan 195
Čuteča narava 5
Dandi 197
Danes Nina riše 196
Dar Svetega pisma 16
De imitatione Christi 15
Dom za medveda 181
Dominik Smole 76
Don't wake the Beastie! 151
Družinske vrednote 9
Dvajset mitov o trgih 18
Ekonomija svobode 18
Enciklopedija narave 28
Fižolina 169
Stran 8/14
<< NA ZAČETEK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
KNJIŽNE NOVOSTI – SEPTEMBER 2011
Flush 132
Franc Kavčič in antika 58
Gazing at Stars 161
Geografija na maturi 2012 207
Glasbeni mišek 166
Glavo pokonci! 108
Gospod Gnilc in goblini 192
Gospod Gnilc in kristala moči 193
Gospod Klobasnik in gospod Špila 194
Gozd 122
Guinness world records 2012 2
The happy book 155
Hitri avtomobili --- in druga hitra vozila na cestah 38
Hitri vlaki --- in druga hitra vozila na tirih 39
Hobi ustvarjanje 57
Hoja za Kristusom 15
Huda kri 173
Hudičeva volna 163
I know a rhino 159
Idioti 140
in Kulturna zgodovina krompirja 45
Izdelajmo darila 56
Izgubljena ovca 61
Izpovedi pokvarjenega umetnika 134
Iztirjeni čas 135
Jeremiah. Elsie in ulica 62
Jeremiah. Esri gre dobro 63
Jeremiah. Fifty-fifty 64
Jeremiah. Mali muc je mrtev 65
Le journal de Valérie 74
Jožef Klekl st. (1874-1948) kot publicist v prizadevanju za
ohranitev katoliške vere v Slovenski krajini (Prekmurju)
210
Jumbomanija 50
Juri Muri po Sloveniji 83
Kaj se mota v moji glavi? 37
Kaj slišiš na kmetiji 191
Karli, Fonzi in zlata ribica 170
Kati in Pepi v SiParku 188
Kavboji 212
Kaya ist happy 103
Kdaj 88
Kdaj bo novo leto staro 85
Kdaj bo padel sneg? 199
Kdo gre spat brez copat 86
Kdo pije mleko? 178
Književnost na maturi 2012 75
Kočevski proces 1943 215
Konji 43
Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib 51
Kraljestvo sanj 115
Kraljična Pia 143
Krautov strojniški priročnik 40
Kresniček Nino 177
Krompirjevi vojščaki 45
<< NA ZAČETEK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Kruhek je šel po svetu 164
Kulinarične dobrote Prlekije, Prekmurja in Porabja 48
Kulturna zgodovina krompirja 45
Kumarica 142
Kung fu Panda 73
Kužek 46
Lahko noč, gospod Holmes 124
Laura will zum Ballett 162
Legija 120
Lepa kot slika 114
Ljubezni je za vse dovolj 187
Ljubim Elvisa 117
Majhen svet 77
Mama, moji punci je ime Depra 160
Matareško odštevanje 126
Materina bolečina 174
Medvedek se uči voziti kolo 168
Mila je klepetulja 146
Mila je muhasta 147
Minotaver 128
Mislice 137
Mišek Tip je sebičen 201
Miti 25
Mlečne zgodbe 178
Mlečni izdelki 178
Mleko je zabavno 178
Moj samski prijatelj 95
Moja prijateljica miška 200
Molitev in post, ki oblikujeta zgodovino 14
The moonstone 123
More, more, more! 152
Mož, ki se je pogovarjal s plišem 107
Na današnji dan 211
Na pot z letalom 41
Na zeleno vejo 186
Najevska lipa 26
Najhujši primer 127
Naši fantje v vojskah 214
Nekaj divjega 47
Neke božične noči 149
Nepojasnjeno 1
Neskončna ljubezen 113
Nesmrtno življenje Henriette Lacks 209
Oblike okrog mene. Krogi 29
Oblike okrog mene. Kvadrati 30
Oblike okrog mene. Pravokotniki 31
Oblike okrog mene. Trikotniki 32
Očarljivi izdelki za dom 54
Oči 176
Od poslušnosti do odgovornosti 10
Oliver Lunca in vampirčki na zabavi 180
Olivia goes to Venice 158
Optimističen otrok 7
Oskar in Mina v šoli igrač 59
Oslepelo srce 100
Stran 9/14
<< NA ZAČETEK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Osnove analize poslovanja 49
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Pravoslavna cerkev 13
KNJIŽNE NOVOSTI – SEPTEMBER 2011
Parnik in druge pesmi 87
Pasja zmešnjava 60
Pavle 175
Peresno lahka 112
Pesmi in šege iz Razkrižja in okolice 27
Peter in luna 78
Peti otrok 110
Pikica in Tonček 171
Piskačev sin 111
Pogumni pingvinček 153
Poklicni razvoj učiteljev 23
Poletje 131
Poletje v mestu 93
Poporodne duševne motnje 36
Popotnik stoletja 116
Poslikave obraza 55
Potem 101
Poučevanje gospodarske in socialne zgodovine Slovencev
v 19. stoletju 21
Priročnik za izdelavo zaključnih del 24
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
La tentación de lo imposible 202
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Vreščeče čeri 90
Priročnik za komunikacijo 69 , 70
Priročnik za sporazumevanje 71 , 72
Příručka pro komunikaci 69 , 71
Priručnik za komunikaciju 70 , 72
Prodiranja 80
Profesor Čurilaj in papiga Kiki. Zombi in strah 118
Progresivno sproščanje mišic 35
Razkrita kabala 12
Razvozlanke 91
Rimska antika 208
Rišem veliko srce 184
Romeo in Julija 84
Sanctus 129
Teorija navezanosti 3
Teža metulja 154
Tista o bolhah 157
Trije konji 97
Trompetka 189
Tropi in tropine 82
Ubogi bogataši 105
Umetnost svetega 53
Up and down 165
V posteljo z Beti in Miho 182
V senci Sončnega kralja 119
Vampire killer 138
Vampirkin dnevnik. Knj. 4, Snidenje 139
Varuhinja oceanov 79
Velika žehta 179
The very fairy princess takes the stage 156
Veterinarka Livija 144
Vija, vaja, ven --- 67
Vlaki 42
Vojna terorja 17
Vpliv samopodobe na osebnost in učno uspešnost učenca
6
Vse o kravah 178
Vse o mleku 178
Vse o strasti 109
Vsi se rodimo svobodni 19
Za mizo z Beti in Miho 183
Zakaj pijemo mleko? 178
Zakon 8
Zapeljana 133
Zlovešči otok 125
Zvoki preteklosti. Vitezi 213
Žuželčji zakaji 33
Selma 204
Share! 190
Skrito sporočilo 92
Skrivnostna ogrlica 167
Slike v zrcalu 106
Služba ozdravljenja 11
Smeholovčki 89
Snežko, beli prijateljček 185
Soba 98
Socialno delo z osebami z demenco 20
Sodobnosti 4
Stonehenge in njegova zapuščina 121
Svetodrev 136
Šestdesetletnica in mladenič 104
Škofjeloško in Cerkljansko hribovje 68
Škrat Packopat 81
Tam preko, kjer stojim na eni nogi 205
Tekmovanje 198
Telo v zvoku 22
Temni labirint 99
<< NA ZAČETEK
IMENSKO KAZALO:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Abraham, Jack (fotograf) 58
Ambrož, Selina (prevajalec) 177
Andraschek, Siegmund (skladatelj) 189
Anželj, Stana (prevajalec) 5
Arjouni, Jakob 140
Baharin, Mohammad Yazid Kamal (ilustrator) 161
Baisch, Milena 141
Bąkiewicz, Grażyna 142
Baloh, Barbara (1979-, prevajalec) 16
Barry, Sebastian 92
Bastiat, Frédéric (1801-1850) 8 , 18
Bauer, Jutta 204
Beaumont, Émilie (1948-) 143 , 144
Beaumont, Jacques (drugo) 146 , 147
Beddall, Fiona (prireditelj) 73
Bek, Valentina (ilustrator) 6
Bélineau, Nathalie (drugo) 143 , 144
Stran 10/14
<< NA ZAČETEK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
KNJIŽNE NOVOSTI – SEPTEMBER 2011
Belli, Alfredo (ilustrator) 74
Benček, Loti (ilustrator) 85 , 86
Benedičič, Mojca (prevajalec) 191 , 199
Bergant, Živko 49
Berlot Kužner, Petra (prevajalec) 95
Bertola, M. (fotograf) 58
Birkett, Georgie (ilustrator) 190
Blake, Gerry (ilustrator) 56
Blanchut, Fabienne 146 , 147
Bogataj, Matej (avtor dodatnega besedila) 128
Borin, Andreja 77
Born, Adolf (ilustrator) 44
Boshouwers, Suzan 212
Bosnič, Tamara (prevajalec) 112
Boy, Armelle 59
Božič, Darko (prevajalec) 135
Božič, Neža (1978-, prevajalec) 140
Brassart, René (fotograf) 143 , 144
Brassett, Cecilia (avtor) 34
Braun, Ulrike (1965-, avtor) 25
Brečko Grubar, Valentina (pisec recenzij) 51
Bricelj, Suzana (ilustrator) 84
Briere-Haquet, Alice 78
Brinovar, Tina (ilustrator) 91
Brodnik, Vilma 21
Brown, Judy (ilustrator) 73
Burnie, David 28
Bushnell, Candace 93
Butler, M. Christina 149
Cain, Sheridan 150
Campanella, Marco (ilustrator) 201
Casalis, Anna 201
Casey, Dawn (1975-) 151 , 152
Cast, Kristin (avtor) 133
Cast, P. C. 133
Cerk-Dečman, Lidija (prevajalec) 108 , 142
Chang, Margaret 94
Chauffrey, Célia (ilustrator) 78
Christer, Sam 121
Coben, Harlan (1962-) 122
Coelho, Paulo 130
Coetzee, J. M. (1940-) 131
Collins, Wilkie (1824-1889) 123
Comport, Sally Wern (ilustrator) 123
Constant, C. R. 34
Corderoy, Tracey 153
Cortese, Dario 47
Cosneau, Olivia 60
Costello, Jane 95
Čagran, Branka (avtor) 24
Čertalič, Vera (prevajalec) 97 , 154
Čoh, Zvonko (ilustrator) 163
Čuk, Silvester (prevajalec) 61
D'Avenia, Alessandro 96
Davenier, Christine (ilustrator) 156
<< NA ZAČETEK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
David, Juliet 61
De Luca, Erri (1950-) 97 , 154
Dečman, Kristina (prevajalec) 166 , 167
DeGrandis, Robert 11
Delanssay, Cathy 79
Demšar, Neva (prevajalec) 54
Derganc, Marko (1950-) 118
Dew, Stephen (ilustrator) 56
Dick, Philip K. 134 , 135
Dimkovska, Lidija (avtor dodatnega besedila) 104
Diviš, Jan (fotograf, fotograf) 58
Divjak, Darja (prevajalec) 125
Djukić, Emina (avtor) 50
Dobnik, Nadja (prevajalec) 87
Dolenc, Danica (prevajalec) 53
Dommermuth-Gudrich, Gerold 25
Donoghue, Emma 98
Douglas, Carole Nelson 124
Dović, Tadeja (prevajalec) 1
Doyle, Malachy 155
Drobne, Matjaž (prevajalec) 51
Drobnič, Marjeta (prevajalec) 80
Dubois, Camille (ilustrator) 146 , 147
Durrell, Lawrence (1912-1990) 99
Duša, Irena (prevajalec) 209
Edgson, Alison (ilustrator) 199
Edwards, Julie (1935-) 156
Elton, Andrew (fotograf) 56
Erdlen, Andreja 68
Erhartič, Bojan (avtor) 51
Erhartič, Bojan (fotograf) 51
Erič, Milan (ilustrator) 47
Erzar, Tomaž 3
Eržen, Jure (fotograf) 17
Eržen, Saša (1973-) 157
Falconer, Ian 158
Fernández de Córdova, Anunciada 80
Ferri, Gallieno (ilustrator) 177
Finnanger, Tone 54
Flagan, M. 74
Forder, Nicholas (ilustrator) 42
Franck, Julia 100
Fras, Marija (1939-) 48
Fuge, Charles 159
Furlan, Alja 160
Gacoin-Marks, Florence (avtor dodatnega besedila) 87
Gatehouse, Mark (fotograf) 56
Gerdina, Tomaž (prevajalec) 102
Gillham, Jane (avtor) 7
Gleitzman, Morris 101
Gorenc, Boštjan (prevajalec) 192 , 193
Gostinčar Cerar, Marjeta (prevajalec) 99
Gradišnik, Bogdan (prevajalec) 128
Graham, Ian (1953-) 38 , 39
Gregory, Kristiana 102
Stran 11/14
<< NA ZAČETEK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Grmek, Ana (prevajalec) 197
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Jókai, Mór 105
KNJIŽNE NOVOSTI – SEPTEMBER 2011
Grögl, Sergeja 22
Grom, Nataša (1975-, prevajalec) 111
Gucciardini, Desideria (ilustrator) 166 , 167
Hainbuch, Friedrich 35
Hamilton, Emma Walton (avtor) 156
Harris, Moira C. 43
Hauptmann, Gaby 103
Hauzy, Pierre (prevajalec) 74
Hayek, Friedrich August (avtor dodatnega besedila) 18
Hermann (1938-) 62 , 63 , 64 , 65
Hočevar, Marjan (1965-, pisec recenzij) 50
Hörbst, Rupert (ilustrator) 189
Hossfeld, Dagmar (1960-) 162
Hund, Marjolein (ilustrator) 212
Hvala, Barbara (1980-, prevajalec) 124
Iuga, Nora 104
Ivanič, Martin 211
Ivanuša, Andrej 136
Jaki, Barbara (avtor dodatnega besedila) 58
Jamnik Pocajt, Tatjana 164
Janežič, Adriano (ilustrator) 170
Jarc, Barbara (prevajalec) 29 , 30 , 31 , 32
Javrh, Petra (avtor) 23
Jaycox, Lisa (avtor) 7
Jeffers, Oliver 165
Jelerčič, Franc Rado 214
Jensen, Helle (1954-, avtor) 10
Jereb, Jolanda (ilustrator) 137
Jesenovec, Ana (1960-) 75
Jevšenak, Ludvik (prevajalec) 25
Joannes Paulus (papež II, oseba ali ustanova, ki ji je
knjiga (rokopis) posvečena) 203
Jones, Kirsteen H. (ilustrator) 151
Juren, Jernej (prevajalec) 194
Jurič, Nada (prevajalec) 178
Juul, Jesper (1948-) 9 , 10
Kalin, Jana (avtor) 23
Kaloper, Urška (prevajalec) 41 , 42 , 182 , 183 , 212
Kamin, Tanja (pisec recenzij) 50
Kassl, David (ilustrator) 197
Kastelic, Majda Aja 205
Kästner, Erich (bibliografski predhodnik) 171
Kim, Seng (ilustrator) 161
Kimpton, Diana 166 , 167
Kladnik, Drago (1955-, urednik) 51
Klančar, Ljubica (prevajalec) 120 , 122
Klar, Lado (fotograf) 48
Klemenčič, Matej (avtor dodatnega besedila) 52
Klemenčič, Matej (urednik) 52
Knop, Seta (avtor dodatnega besedila) 99
Kocmut, Aleksandra (1976-) 81
Kogelnik, Marjan 44
Kokalj, Anja (1979-) 168
<< NA ZAČETEK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Kokalj, Tatjana (1956-) 169
Kolarič, Jana (1954-, prevajalec) 78 , 79
Kolnik, Karmen (avtor) 24
Kolšek, Peter 82
Komadina, Tanja (ilustrator) 179
Komel, Dean 4
Kompan Erzar, Katarina (avtor) 3
Kos, Marko (1925-) 106
Kotnik, Petra (prevajalka, prevajalec) 63
Kovač, Polonca (1937-, prevajalec) 149
Koželj Horvat, Sabina 69 , 70 , 71 , 72
Kraigher, Maja (prevajalec) 185
Krajnc, Matej (14.11.1975-) 107
Kralj, Neža (prevajalec) 109 , 133
Kraljič, Helena 170
Kraljič, Helena (prevajalec) 78
Kramberger, Anton 50
Krapež, Mateja (1973-, urednik) 58
Kraut, Bojan (1908-1991) 40
Kreitz, Isabel 171
Križnar, Olga (1981-, prevajalec) 203
Kulkarni, Chandramohan (ilustrator) 161
Kunaver, Dušica (urednik) 26 , 27
Kušar, Nani 172 , 173 , 174 , 175
Lainšček, Feri 137
Laitman, Michael 12
Landau, Irena (1932-) 108
Larentzakes, Gregorios 13
Laurens, Stephanie 109
Lavrič, Marjana (1961-, avtor dodatnega besedila) 184
Lavtižar, Janez (prevajalec) 126 , 127
Ledwidge, Michael (avtor) 127
Lehane, Dennis (1965-) 125
Lenardič, Jaka (avtor) 75
Leskovar, Matej (prevajalec, prevajalec) 8 , 11 , 14 , 18
Lessing, Doris May (1919-) 110
Leyhane, Vici (ilustrator) 114
Ličina, Milan 36
Lihtenvalner, Maja (prevajalec) 139
Lipovšek, Brigita (urednik) 26
Loughrey, Anita 29 , 30 , 31 , 32
Lovka, Milan (prevajalec) 37
Lubi, Maja (ilustrator) 169 , 187
Ludlum, Robert (1927-2001) 126
Macnaughton, Tina (ilustrator) 149
Madric, Irena (prevajalec) 35
Makuc, Andrej 176
Malešič, Martina (urednik) 52
Mali, Jana 20
Manocchia, Pat 66
Marchetta, Melina 111
Markelj, Katja (prevajalec) 19
Matičič, Dušan 207
Matthews, Rupert O. 1
Mayer, Anna-Elisabeth (1977-) 112
Stran 12/14
<< NA ZAČETEK
KNJIŽNE NOVOSTI – SEPTEMBER 2011
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
McCafferty, Jan (ilustrator) 180
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Osojnik, Jana (1933-, prevajalec) 181 , 198
McEwan, Ian (1948-) 113
McKain, Kelly 114
McNaught, Judith 115
Medved, Drago (avtor dodatnega besedila) 48
Meirink, Tineke (ilustrator) 41
Mejak, Tea (prevajalec) 98
Menezes, Sueli 177
Mešl, Nina (avtor) 20
Milovanović, Srđan (prevajalec) 42
Mlakar, Vlasta (1968-, avtor) 45
Moder Saje, Alenka (prevajalec) 113
Möderndorfer, Vinko (1958-) 179
Mongredien, Sue 180
Mugerli Lavrenčič, Maruša (prevajalec) 171
Muršak, Janko 23
Mustar, Aleš (prevajalec) 104
Neuman, Andrés (1977-) 116
Novak Klemenčič, Renata (urednik) 52
Oblak, Majda (prevajalec) 213
Ogrizek, Dušan (1940-, prevajalec) 101 , 110
Okorn, Stane (prevajalec) 13
Orožen Adamič, Milan (fotograf) 51
Orožen Adamič, Milan (pisec recenzij) 51
Ortelli, Barbara 181
Oseban, Ana Jasmina (prevajalec, avtor dodatnega
besedila) 100
Oud, Pauline 182 , 183
Palin, Nicki (ilustrator) 213
Palmer, Tom G. 18
Papageorgiu, Kalliopi (ilustrator) 56
Parker, Andy (ilustrator) 138
Parsons, Golden Keyes (1941-) 119
Patterson, James (1947-) 127
Pavček, Tone 83 , 84
Pavšek, Miha (fotograf) 51
Peček, Jelka 184
Peni (1962-) 185
Perger, Alenka (prevajalec) 93 , 115
Perko, Drago (1961-, urednik) 51
Petrov, Marica 45
Petrović, Marko (prevajalec, prevajalec) 53
Platovnjak, Ivan (avtor dodatnega besedila) 15
Plohl, Ana (prevajalec) 189
Pogačnik, Lija (prevajalec) 146 , 147
Pokorny, Dragomir (prevajalec) 69 , 71
Poniewierski, Janusz (urednik) 203
Potokar, Jure (1956-, prevajalec) 92
Praprotnik-Zupančič, Lilijana 33
Predin, Andrej (1976-) 186
Pregl Kobe, Tatjana 85 , 86
Pregl, Sanja 187
Preininger, Kristina (urednik) 58
Price, Nicholas R. (ilustrator) 152
<< NA ZAČETEK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Prince, Derek 14
Prodnik, Polona (prevajalec) 7
Pšunder, Majda 24
Puhar, Jože (urednik, avtor) 40
Quigley, Sebastian (ilustrator) 42
Rachner, Marina (ilustrator) 141
Rasović, Vesna (prevajalec) 70 , 72
Rauch, Andreja (1978-, avtor dodatnega besedila) 110
Rausch, Sven 208
Razboršek, Alenka (prevajalec) 121
Reivich, Karen (avtor) 7
Remic, Maja Matilda 57
Remškar, Maja (1975-) 188
Rihter, Liljana (avtor) 20
Roubaud, Jacques 87
Rozman, Katja (1981-, prevajalec) 130
Rupel, Nina (ilustrator) 160
Salaj, Bojan (fotograf) 58
Samide, Irena (prevajalec) 9 , 10
Scarrow, Simon 120
Scheerer, Jana (1978-) 117
Schiretz, Thomas 189
Schmidt, Goran (1950-) 76
Schreiner, Maja (prevajalec) 94
Scott, Gavin (ilustrator, ilustrator) 153
Seligman, Martin E. P. 7
Seton, Colin (ilustrator) 56
Sever, Taja (ilustrator) 89
Sever, Vital (prevajalec) 56
Shipton, Paul (1963-) 138
Simčič, Daša (ilustrator) 164
Simmons, Anthea 190
Sitar, Iztok (ilustrator) 7
Sitar, Jože (1947-, avtor) 27
Sitar, Nežika (zbiratelj) 27
Sivec, Stanislav (fotograf) 188
Skloot, Rebecca (1972-) 209
Slapšak, Svetlana 58
Smej, Jožef (avtor dodatnega besedila) 210
Smith, Lisa Jane 139
Smolik, Marijan (avtor dodatnega besedila) 15
Smrekar, Aleš (1967-) 51
Spear, Michelle (avtor) 34
Spiller, Mike (ilustrator) 56
Stanič, Ive A. 215
Stansbie, Stephanie 191
Stanton, Andy 192 , 193
Steele, Philip (1948-) 42
Stele, France (1955-) 53
Stepančič, Damijan (ilustrator) 83 , 195
Sternad, Ida (prevajalec) 79
Stevanovič, Sandra (prevajalec) 153
Stropnik, Jože (1947-, urednik, avtor) 40
Struna, Tatjana (prevajalec) 59
Suetens, Clara (ilustrator) 162
Stran 13/14
<< NA ZAČETEK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
KNJIŽNE NOVOSTI – SEPTEMBER 2011
Svěrák, Zdeněk 194
Svetičič, Mojca (novinarka, prevajalec) 119
Svetina, Peter (1970-) 195
Swinney, Nicola Jane (avtor) 43
Šalamun, Tomaž 88
Šavel, Miro (1985-, prevajalec) 134
Šegula, Marjana (ilustrator) 145 , 148
Šilec, Nataša (1981-, prevajalec) 114 , 180 , 201
Škofič, Denis (avtor dodatnega besedila) 90
Šmid Hribar, Mateja (avtor) 51
Šorl, Mihael (prevajalec) 64 , 65
Špelič, Miran (prevajalec) 16
Štefan, Anja (urednik) 163
Štefanac, Samo (pisec recenzij) 52
Štumpf, Peter 210
Šućur, Tilen (prevajalec) 38
Šukarov, Maja (prevajalec) 66
Švab, Andrea (1975-, prevajalec) 117
Tammuz, Benjamin 128
Tazzyman, David (ilustrator) 192 , 193
Tetičkovič, Barbara (avtor, ilustrator) 22
Tharlet, Eve (1956-, ilustrator) 198
Thomas a Kempis 15
Tickle, Jack (ilustrator) 150
Toman, Ana Marija (prevajalec) 143 , 144 , 204
Toyne, Simon 129
Trajber, Judita (prevajalec) 105
Trampuž, Katjuša 89
Trilar, Tomi (pisec recenzij) 33
Trobevšek, Primož (prevajalec) 131
Trškan, Danijela (pisec recenzij) 21
Twist, Clint 213
Uff, Caroline (ilustrator) 155
Unuk, Jana (avtor dodatnega besedila, prevajalec) 132
Urbas, Jana (oblikovalka, ilustrator) 157
<< NA ZAČETEK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Valenčič Zuljan, Milena (pisec recenzij) 23
Vargas Llosa, Mario 202
Vasylenko, Veronica (ilustrator) 191
Vegri, Saša 196
Verlič, Andrej (1977-, avtor dodatnega besedila) 51
Videmšek, Boštjan 17
Vitez, Barbara (prevajalec) 129
Volavšek, Vojko (prevajalec) 62 , 63 , 64 , 65
Volk, Manca (kartograf) 51
Vombek, Jasna (avtor dodatnega besedila) 92
Votruba, Jiří (ilustrator) 194
Ward, Sylvia (ilustrator) 61
Weber, Andreas 5
Weeber, Christine 197
West, Clare (prireditelj) 161
Westerlund, Kate 198
White, Kathryn Ivy 199
Wicenty, Klara (ilustrator) 142
Wilson, Merinda (prireditelj) 123
Winston, Robert 37
Winters, Pierre 41
Wolfe, Brian (1968-) 55
Wolfe, Nick (1968-, avtor) 55
Woolf, Virginia 132
Zadnikar, Marijan (avtor dodatnega besedila) 53
Zajc, Katarina (1967-, avtor dodatnega besedila) 8
Zavadlav, Ana (ilustrator) 196
Zgaga, Srečko (pisec recenzij) 21
Znoj, Romina 200
Zorec, Marjeta (urednik) 145 , 148
Zorko, Lučka 90
Zupančič, Marko (1967-, prevajalec) 111
Zupet, Janez (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 15
Žibert, Samanta 6
Žugman Širnik, Manja 91
Stran 14/14

Similar documents