Zapisnik (PDF) - Okrogarjeva 5, Celje

Transcription

Zapisnik (PDF) - Okrogarjeva 5, Celje
Nadzorni odbor zbora lastnikov
Okrogarjeva 5
3000 Celje
Datum: 28.02.2014 ob 19.00 uri
v skupni sobi stanovanjske hiše
ZAPISNIK SESTANKA NADZORNEGA ODBORA
Prisotni člani odbora:
g. Branko Božič
ga. Snežana Strašek
g. Uroš Trkaj
g. Dušan Svetičič
ga. Silva Verdnik - upravičeno odsotna
g. Robert Kastelic - upravičeno odsoten
_______________
g. Oto Gregl
Dnevni red:
1. Imenovanje novega hišnika
2. Plan del za leto 2014
a. Menjava kletnih oken
b. Popravilo nihalnih vrat v pritličju
c. Polaganje plošč ob stolpnici
d. Postavitev steze na travniku
e. Menjava pomivalnih korit v skupnih prostorih
f. Predelava vrat sobe za kontainerje
g. Zavarovanja
h. Zunanji podaljšek kolesarnice
1. Imenovanje novega hišnika
g. Oto Gregl, ki je že do sedaj pokazal samoiniciativo, se je pokazal kot primeren kandidat za hišnika.
Poleg tega, ima dovolj časa, potrebnega za nemoteno opravljanje hišniških opravil. Kot se je pokazalo
do sedaj, ge. Silvi Verdnik ob redni službi, kljub prizadevanju, tega ni uspevalo. Zato je, kljub
odsotnosti s sestanka, dala polno podporo novemu kandidatu.
2. Plan del za leto 2014
Kot pripravo na sestanek Zbora lastnikov in stanovalcev smo obdelali zadeve, za katere bo potrebno
zbrati ponudbe in se skupaj odločiti, glede na naš budžet:
a. Menjava kletnih oken - Ob poletni delovni akciji smo opazili razpadajoče stanje kletnih/pritličnih
oken. Glede na izjemno ugodno ceno in kvaliteto stopniščnih oken, smo se že obrnili na istega
izvajalca.
b. Popravilo nihalnih vrat v pritličju -Vrata se že dlje časa zatikajo, popravilo zdajšnjih vratnih tečajev
pa ni več možno. Bomo poiskali najbolj enostavno rešitev.
c. Polaganje plošč ob stolpnici - Sanacijo poškodovanih in manjkajočih plošč smo v lanjskem letu
planirali istočasno s polaganjem stez iz travnih plošč na travniku. To pa je bilo smiselno šele po
obrezu dreves in oživitvi travnika, tako da smo ta dela preložili na letošnje leto. Zbiranje ponudb je
v teku.
d. Postavitev steze na travniku - Pri hoji proti cesti so na travniku nastale blatne poti. S postavitvijo
stez iz plošč bi uredili poti, obenem pa travnik oživi in ostane urejen. Steza na južni strani ni
izvodljiva, ker se pri tem poškodujejo nadzemne korenine dreves, za severno stezo pa bomo
prosili za soglasje občine.
e. Menjava pomivalnih korit v skupnih prostorih - Pomivalna korita se nahajata pri kontainerjih in v
skupnem kletnem prostoru, kjer hranimo vse potrebno za popravila in vzdrževanje. Korita so
premajhna za uporabo čistilke in hišnika, so dotrajana in poškodovana, kot tudi pipe. Iščemo
primerno zamenjavo in ponudbe.
f. Predelava vrat sobe za kontainerje - Planirana ograditev dodatnega prostora za kontainerje ne bo
zakonsko možna. Vendar so nam idejo dali iz Okrogarjeve 7, kjer bodo naročili izdelavo drsnih vrat
za nemoteno odpiranje, ne glede na klančino. Prestavili jih bodo navzven za pridobitev
maksimalne dodatne površine. Iščemo izvajalca.
g. Zavarovanja - V juliju nam je neurje povzročilo veliko škode. Sanacijo strehe je krila zavarovalnica,
ne pa popravilo elektronike dvigal. Ker so se na tržišču pojavili novi zavarovalni paketi, se bomo
pozanimali tudi mi. Skupaj bomo ocenili, če je vredno plačati več denarja za več kritja.
h. Zunanji podaljšek kolesarnice - Soglasje občine bomo letos najverjetneje dobili.
Predsednica NO
Snežana Strašek
V vednost:
Vsem članom NO po e-mailu ali v poštni nabiralnik
Upravniku po e-mailu
Vsem stanovalcem v poštni nabiralnik in v oglasno omarico
Priloga:
OPRAVLJENA DELA V LETU 2013
11.02.
Feb.
19.03.
25.03.
April
29.06.
22.07.
24.07.
Jul.
Jul.
Jul.
29.07.
01.08.
05.08.
09.08
13.08.
19.08.
04.09.
Zamenjava vodomera
Ureditev priimkov na domofonu
Montaža varnih kabinskih vrat dvigal z avtomatskim odpiranjem
Instalacija senzorjev za luči pred malim dvogalom
Končano polaganje plošč namenjenih dodatnim kontainerjem in zunanjim prostorom za kolesa
Pleskanje veže in obnova (oglasna deska, omarica za obvestila, Hišni red, požarni red)
Sajenje rastlin
Barvanje cokla (prvič v zgodovini stolpnice je cokl dobil fasadno barvo)
Zamenjava odtočnih cevi
Barvanje malega dvigala
Dezinsekcija
Neurje – sanacija poplave in zamašenega glavnega odtoka
Povišanje betonskega zidu (kjer nam ga je dež izpiral)
Barvanje pritličnih/kletnih okenskih polic
Barvanje velikega dvigala
Barvanje pročelja
Sajenje rastlin (3 x kraja rastlin)
Sestanek treh stolpnic
- problematika parkiranja: nerešljivo
- pravičnejša razdelitev skrbi o pripadajoči okolici: delno rešeno
- razdelitev skrbi o EKO-otoku: dogovorjeno
18.09.
12.09.
Sept.
Sept.
14.10.
16.10.
23.10.
Okt.
Dec.
Brušenje in barvanje 3 klopi
Montaža luči s senzorjem v pritličju med dvigaloma
Sajenje rastlin
Sanacija ob neurju poškodovanega nadstreška na strehi
Barvanje stranskih sten fasade ob vhodu
Objavljena internetna stran stolpnice: www.okrogarjeva5-celje.eu
Brušenje in barvanje kovinskih obrob strehe
Obrez dreves (nepopolno)
Končana menjava stopniščnih oken
Našteta opravila so bila izvedena kot nujna vzdrževalna dela, redna vzdrževalna dela in dela letnega načrta. Nekatera so
opravili najeti izvajalci, nekatera hišnik ali hišnica, kot tudi prostovoljci v skupni akciji ali posamezno.