Kotel na pelete Pellson X3

Transcription

Kotel na pelete Pellson X3
Kotel na pelete Pellson X3
Kotel na pelete tip Pellson X3
Peletni kotel Pellson X3 je slovenski produkt podjetja Valtis ogrevanje d.o.o. iz Maribora in slovi
po izredni enostavnosti za upravljanje in vzdrževanje. Kotel spada med novejše generacije
ogrevalnih naprav, ki za gorivo uporablja biomaso in sicer pelete. Namenjen je za individualne
stanovanjske hiše in manjše poslovne objekte od 80 do 400 m2 ogrevalne površine.
Razpoznaven je po izredni svojstveni obliki, dimenzioniranost kotla pa omogoča, da se lahko
montira v zelo majhne kurilnice. S tovrstnim kotlom dosežemo isto raven udobja kot smo bili
navajeni pri oljnih ali plinskih kotlih. Delovanje kotla je povsem avtomatsko, elektronika pa
1/6
Kotel na pelete Pellson X3
omogoča krmiljenje kotla tako, da hranilnik vode ni potreben. Z dobro konstrukcijsko zasnovo
kotla in zelo kakovostno elektronsko regulacijo, kotel dosega nad 91% izkoristka. Ti rezultati se
odražajo predvsem na zelo majhnih količinah pepela in nizkih emisijah okolju in zdravju
škodljivih primesi v dimnih plinih, ki nastajajo pri gorenju.
Nadalje kot domač slovenski proizvajalec želimo bodočim kupcem ponuditi kvalitetne izdelke in
kar je danes najbolj pomembno - dolgoročna oskrba kupca pri zagotavljanju servisnih storitev.
Montaža kotla Pellson X3
Izkušnje, ki so se pokazale v preteklih osmih letih pri več kot 600 montiranih kotlov na pelete na
domačem slovenskem tržišču, so pokazatelj, da smo naše proizvode posebej kotel na pelete
Pellson X3 prilagodili za spravilo v težko dostopne kurilnice. Kupec, ki skupaj z monterjem
načrtuje sestavo kotlovnice ima na voljo direktno iz naše proizvodnje naročiti kotel v
razstavljenem stanju. Najbolj v poštev pride opcija št. 4, ki je razvidna v pdf prilogi. Vse ostale
opcije 1,2, in 3 lahko opravi monter sam.
Pellson X3 dimenzije kotla v 4 opcijah
Pri opciji št. 4 se kotel dostavi naročniku direktno iz proizvodnje v razstavljenem stanju. Kotel
se nato po delih transportira na določeno mesto, kjer ga sestavi posebej usposobljena ekipa
našega podjetja.
Navodila za montažo kotla Pellson X3
Pošlji povpraševanje
2/6
Kotel na pelete Pellson X3
Tedenski zalogovnik za pelete
Izolacijska
katerega
povsem
gorenja.
avtomatsko.
lahko
obloga
nasujemo
kotla
jepelete
do
konstruirana
180
peletov
peletov.
vpovprečno
tako,
tedenskem
da
Doziranje
sočasno
zalogovniku
peletov
tvori kg
tudi
vzadostuje
izgorevalno
tedenski
tudi
zalogovnik
komoro
do
10indni
se
vže
Oddaljen
zalogovnik
za
velik
Sodobna
tistim
primeru
peletov
180
m2
zalogovnik.
uporabnikom,
vnam
stanovanjske
sam
rešitev
tedenski
dozirni
avtomatskega
kiKoličina
sistem
zalogovnik
imajo
površine
na
kotla.
voljo
doziranja
bikg
služi
vZa
sezoni
dodatni
kot
peletov
prostor
porabili
prostor
iz
individualno
za
okoli
oddaljenega
za
namestitev
postavitev
4000
stanovanjsko
zalogovnika
dozirnega
peletov,
večjegakar
zalogovnika.
sistema
hišo
je
zadostuje
namenjena
velikosti
presip
Vvrši
cca
tem
7 m3
3/6
Kotel na pelete Pellson X3
Elektronska regulacija kotla
Delovanje
izredno
avtomatsko
enostavno
elektronske
regulira
upravljanje.
regulacije
gledeDeluje
naje potrebe
povsem
na petih
oziroma
avtomatsko,
različnih
temperaturne
stopnjah
uporabniku
moči,
spremembe
pakar
na pomeni
prvem
v prostorih.
mestu
da se moč
nudi
kotla
Peletni
gorilnik
4/6
Kotel na pelete Pellson X3
Gorilnik
življenjsko
avtomatsko.
primarnega
potujejo
vna
navzgor
dimnik
dobo
pelete
inGorenje
sekundarnega
gorilnika.
dosežejo
po
je zgorevalni
narejen
peletov
Proces
optimalno
izse
zraka
visoko
komori,
vrši
vžiga,
vrši
vizstopno
ognje
komori
nato
proces
doziranja
odporne
pa
gorilnika,
temperaturo
se
popolnega
peletov
porazdelijo
inox
kjerpločevine,
in
dimnih
izgorevanja
se
čiščenje
po
obcevnem
pravilnem
plinov.
kar
gorilnika
peletov.
pomeni
izmenjevalcu,
razmerju
poteka
Dimni
dolgopovsem
plini
kjer pri
izstopu
Avtomatsko
odvajanje
pepela
Pepel
Čiščenje
pepel
in
je je
posode
produkt
gorilnika
zaradise
zgorevanja,
lažjega
invrši
odvajanje
2 dostopa
do 3nastala
krat
pepela
inna
čiščenja
količina
mesec.
se vrši nameščena
pa
avtomatsko.
je odvisnana
Odlaga
odsprednji
kvalitete
sestrani
v kurjene
posebno
kotla.
lesne
posodo
Praznjenje
biomase.
za
pepelne
Tehnični
podatki
5/6
Kotel na pelete Pellson X3
Navodila
Pellson X3
4 opcijah
zadimenzije
montažo kotla vPellson
X3
Kotel je testiran
v republiki
na Fakulteti
Sloveniji.
za strojništvo v Mariboru in ustreza standardom za pridobitev
subvencij
6/6