Tehnični dokument TrimoRaster.pdf

Transcription

Tehnični dokument TrimoRaster.pdf
Tehnični dokument
Modularni fasadni sistem TrimoRaster
VSEBINA
1.0 Tehnični opis modularnega fasadnega sistema TrimoRaster [1]
1.1 Splošno [1]
1.2 Oblika panelov [3]
1.3 Sestava fasadnih panelov [3] 1.4 Tehnični podatki [4]
1.4.1 Osnovni tehnični podatki [4]
1.4.2 Protikorozijska zaščita pločevin [4]
2.0 Postopek projektiranja [5]
2.1 Izbor debeline panela [5]
2.2 Dopustne razdalje med podporami [5]
2.3 Smer montaže [5]
2.4 Način pritrjevanja panelov [5]
2.5 Potrebno število vijakov za pritrjevanje na jekleno konstrukcijo [5]
2.6 Prenos obremenitve na sosednje panele pri odprtinah [5]
2.7 Oblikovanje detajlov v skladu z navodili za montažo [6]
3.0 Navodila za montažo [6]
3.1 Priporočila za montažo [6]
3.1.1 Dopustna odstopanja vertikal v tlorisu [7]
3.1.2 Odstopanje vertikale od linije, ki povezuje njemu sosednji vertikali [7]
3.1 3 Odstopanje vertikale horizontalno v eni etaži za višino etaže h [8]
3.2 Tesnenje panelov [8]
3.2.1 Tesnenje vzdolžnega spoja [8]
3.2.2 Tesnenje vertikalnega spoja [9]
3.2.3 Stik EPDM tesnila in Al profila [10]
3.3 Prenašanje panelov [10]
3.4 Izvedba nekaterih detajlov [11]
3.4.1 Priključek na temeljno gredo [11]
3.4.2 Zunanji vogalni zaključek s panelom [11]
3.4.3 Zunanji vogalni zaključek z obrobo [12]
3.4.4 Notranji vogalni zaključek [13]
3.4.5 Atika s podkonstrukcijo [13]
3.4.6 Vgradnja oken z uporabo ALU obokenskih profilov [14]
3.5 Pritrjevanje fasade na jekleno konstrukcijo [19]
3.5.1 Oblika spoja fasade [19]
3.5.2 Izvedba nosilne jeklene konstrukcije [19]
3.6 Pritrjevanje fasade na betonsko konstrukcijo [20]
3.6.1 Pritrjevanje fasade s širokim izravnalnim profilom [20]
3.6.2 Pritrjevanje fasade z izravnalno podkonstrukcijo [21]
4.0 Embaliranje, transport in skladiščenje [23]
4.1 Embaliranje panelov [23]
4.2 Transport [23]
4.2.1 Povezovanje za transport [24]
4.3 Skladiščenje [25]
5.0 Vzdrževanje [25]
5.1 Letni servisni pregled fasade [25]
5.2 Splošni nasveti[25]
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Zadnja verzija dokumenta se nahaja na spletni strani www.trimo.si.
1.0 Tehnični opis modularnega fasadnega sistema TrimoRaster
1.1 Splošno
Modularni fasadni sistem TrimoRaster je fasada s poudarjenim spojem, pri čemer vzdolžni in prečni spoj tvorita
fugo okoli celotnega panela.
Osnovo sistema predstavljajo fasadni paneli TrimoRaster in so na voljo v različnih velikostih in v barvah.
Slika 1: Panel FTV R
s
A
B
M (modulna širina)
Slika 2a: Pogled in prerezi TrimoRaster obojestranskega panela
B-B
R (raster)
L profil
A
L
A-A
D
levo
Pero
B
B
M (modulna širina)
desno
A
R (raster)
Utor
R – raster - razdalja med podporami oziroma razdalja med vijaki
M – modulna širina panela
Panel TrimoRaster je dimenzijsko definiran z rastrsko razdaljo - R in modulno širino panela - M.
Fasadni sistem TrimoRaster je definiran z vzdolžnim in prečnim spojem (slika 3).
Vzdolžni spoj tvorita pero in utor panela in se povezujeta z obliko (slika 2a). Dimenziji zaprtega/zaključenega
spoja sta 23 x 25 mm (širina x globina).
Prečni spoj tvorita pritrdilna L profila, preko katerih se panel pritrjuje z vijaki v konstrukcijo. Zaključevanje oziroma
tesnjenje prečnega spoja se izvede z vstavitvijo EPDM tesnila v spoj, ki služi zrakotesnosti in vodotesnosti spoja.
Dodaten T profil je namenjen dekorativnemu zaključevanju, s katerim temen (črna barva EPDM tesnila) spoj
spremenimo v želeno barvno nianso (odtenek).
No.49/V-1.2/1-2006
Slika 2b: Pogled in prerezi TrimoRaster enostranskega panela
B-B
levo L
R (raster)
A
B
B
M (modulna širina)
A-A
A
R (raster)
Slika 3: Prečni in vzdolžni spoj fasadnega sistema TrimoRaster
B-B
R
R
A-A
A
M
prečni spoj
B
B
M
vzdolžni spoj
A
R
R
prečni spoj
vzdolžni spoj
T-profil
25
2
1
Pritrdilni L profil
Panel
23
Tesnilo spoja
Termoizolacija
25
Vijak
No.49/V-1.2/1-2006
1.2 Oblika panelov
Slika 4: Možne oblike panelov TrimoRaster
TrimoRaster
s
A
B
M (modulna širina)
s-profil
0,4
50
v-profil
1,4
100
gladek profil
Primer označevanja panela:
FTV R Gv-80/1000
Tip profila
Stran A
v - profil (v)
•
s - profil (s)
•
gladek (g,G)
•
Širina
Stran B
•
Debelina
Stran B
Stran A
Raster
Stran A je običajno zunanja stran panela. Debeline panelov so 80, 100, 120, 150 in 200 mm. Dolžine panelov so
od 1,0 do 6,5 m. Standardna modulna širina je 1000 mm. Nestandardne širine panelov so od 600 - 1160 mm in so
dobavljive po posebnem naročilu.
1.3 Sestava panelov
Paneli TrimoRaster so sestavljeni iz dveh plitvo profiliranih, obojestransko pocinkanih in obarvanih jeklenih pločevin
debeline 0,5 mm ali 0,6 mm na notranji strani ter 0,7 mm na zunanji strani. Pločevina je prilepljena na jedro
panela iz negorljive lamelirane mineralne volne razreda A1 (EN 13501-1), ki zagotavlja odlično toplotno in zvočno
izolativnost panelov ter visoko požarno odpornost.
Vse tri plasti sestavljajo kompakten panel debeline 80 - 200 mm, ki zagotavlja potrebno nosilnost, tesnost in
sestavljivost.
Paneli imajo na površini prilepljeno zaščitno polietilensko folijo, ki ima izključno funkcijo zaščite med
manipuliranjem, transportom in montažo. Po končani montaži se folija odstrani.
No.49/V-1.2/1-2006
1.4
Tehnični podatki
1.4.1 Osnovni tehnični podatki
Tabela 1: Tehnični podatki
FTV R 80
FTV R 100
FTV R 120
80
100
120
150
200
23,5
25,9
28,3
31,9
37,9
0,47
0,39
0,32
0,26
0,20
EI 45
EI 90
EI 120
EI 180
s debelina panela (mm)
masa (kg/m2)
Fe 0,7/Fe 0,6**
U toplotna prehodnost (W/m K) *
[EN ISO 6946]
2
razred ognjeodpornosti [EN 1364-1]***
[EN 13501-2]
gorljivost (EN 13501-1)
FTV R 150 FTV R 200
negorljivo polnilo iz mineralne volne, razred A1
32 →
Rw zvočna izolativnost (dB) [EN ISO 140-3]*
širina panela (mm)
1000 (možno od 600 - 1160)
dolžina panela (m)
1,0 m do 6,5 m
* Izmerjeno na panelih Trimoterm FTV 1000 – niso upoštevane povečane linijske izgube zaradi oblike vzdolžnega
in prečnega spoja
** Fe – jeklena pločevina
*** Dopustne razdalje med podporami za sistem vgradnje izačuna Trimo tehnična služba za vsak posamezni
objekt posebaj. Možna so odstopanja od vrednosti glede na zakonodajo posamezne države.
1.4.2 Protikorozijska zaščita pločevin
Za zunanjo pločevino se uporablja zaščita na osnovi polyvinylidenfluorida z oznako PVDF → standardna zaščita.
Jeklena pločevina je predhodno vroče cinkana. Debelina nanosa cinka je 275 g (Zn) /m2 (EN 10326, EN 10327).
Postopek barvanja je ˝Coil Coating˝. To je barvanje med valji in sušenje v peči pri temperaturah vsaj 200 °C.
Standardno Trimo barvno lestvico za TrimoRaster sestavljajo barvni odtenki (velja za zaščito na osnovi
polyvinylidenfluorida - PVDF) RAL 9006 - aluminij bela (white aluminium), RAL 9007 - aluminij siva (grey aluminium).
TrimoRaster je dobavljiv tudi v ostalih odtenkih po RAL lestvici, vendar po predhodnem posvetovanju s Trimo
komercialno tehnično službo.
Tabela 2: Osnovne lastnosti tipa zaščite PVDF
PVDF
Oznaka protikorozijskega sistema [DIN 55928-8]
III
Razredi korozijske
obstojnosti **
zunaj EN 10169-2
RC3
znotraj EN 10169-3
—
Temperturna obstojnost (°C)
+110
UV obstojnost [EN 13523-10]
Ruv4
Debelina nanosa (my) [EN 13523-1]
••••
Odpornost na madeže
••••
Zunanja
atmoasfera
[EN 10169-2]
Upogibna trdnost
Normalna
•••
Mestna in industrijska
•••
Agresivna Industrijska atmosfera
—
0 < 10 km od obale
••
10 < 20 km od obale
••
Morska
Legenda: ••• primeren brez zadržkov
25
TIP PROTIKOROZIJSKE ZAŠČITE PLOČEVINE
Pogoji znotraj objektov [EN 10169-3]
TIP PROTIKOROZIJSKE ZAŠČITE PLOČEVINE
•• zelo primeren • primeren
PVDF
Nekorozivna atmosfera
Normalno čiščenje
Nizka vlažnost
Ai1
-40°C→
25°C
—
Nekorozivna atmosfera
Normalno čiščenje
Srednja vlažnost
Ai2
0°C→25°C
—
Nekorozivna atmosfera
Neintenzivno čiščenje
Visoka vlažnost
Ai3
0°C→25°C
—
Lahko korozivna atmosfera
Neintenzivno čiščenje
Visoka vlažnost
Ai4
0°C→30°C
—
Korozivna atmosfera
Intenzivno čiščenje
Pogosto kondenziranje
Ai5
0°C→35°C
—
Zelo korozivna atmosfera
Intenzivno čiščenje
Stalno kondenziranje
Ai6
0°C→40°C
—
- neprimeren
No.49/V-1.2/1-2006
2.0 Postopek projektiranja
2.1 Izbor debeline panela
Glede na željo investitorja in skladno s priporočili navedenimi v točki 1.4.1 se določi debelino panelaTrimoRaster.
Debelina panela ima neposreden vpliv na nosilnost panela, toplotno izolativnost, ognjeodpornost in toplotno
stabilnost fasade.
2.2 Dopustne razdalje med podporami
Dopustne razdalje med podporami se določi glede na izbrano debelino panela, obremenitve in širine podpor.
Dopustne razdalje TrimoRaster panelov so enake dopustnim razdaljam FTV panelov (priloga Dopustne razdalje
med podporami za fasadne panele TrimoRaster). Dodatno je potrebno preveriti silo na mestu vijačenja. Preračun
vijačenja izvede Trimo tehnična služba.
Pri okenskih, vratnih in ostalih odprtinah je potrebno upoštevati oslabitev panelov. Obremenitev panela se prenese
na podkonstrukcijo ali na sosednje panele skladno z navodili v poglavju 2.6 (slika 5).
Dejansko razdaljo med podporami se izbere glede na mejne dopustne razdalje, želene dimenzije rastra fasade ter
dejanskega stanja na objektu. Potrebno je preveriti dejansko stanje in prilagajanje razdalj med podporami za vsak
objekt.
2.3 Smer montaže
Smer montaže je z LEVE proti DESNI. V primeru, da ta smer montaže ni možna, se lahko montira tudi z desne proti
levi, vendar pa ima to za posledico več sprememb. Ob naročilu je obvezno potrebno definirati smer montaže.
2.4 Način pritrjevanja panelov
Način pritrjevanja se izbere glede na vrsto konstrukcije:
Pri jeklenih konstrukcijah se pritrdi panele TrimoRaster neposredno v pasnico (slika 31).
Pri betonskih konstrukcijah se uporabljata dva načina pritrjevanja TrimoRaster panelov:
- s širokim izravnalnim profilom (slika 34),
- z nastavljivo podkonstrukcijo (slika 35).
2.5 Potrebno število vijakov za pritrjevanje na jekleno konstrukcijo
Potrebno število vijakov na 1 m spoja se določi v odvisnosti od tipa objekta, višine objekta nad terenom, razmerja
slemenske višine objekta in širine objekta ter razdalje med podporami. Število vijakov je določeno na podlagi
preizkusov in izračunov. Zahtevano minimalno število vijakov v sredinskem področju je 2 vijaka/m1 spoja, v
robnem področju so potrebni 3 vijaki/m1 spoja. Preračun vijačenja izvede Trimo tehnična služba.
V Tabeli 3 so podane dolžine vijakov za vse debeline panelov. Panele je potrebno začasno pritrditi s samoreznimi
vijaki (slika 5a) na notranji pločevini (min. 2 vijaka na panel).
Začasno pritrjevanje se izvede nad pritrdilnim jeklenim profilom za pritrjevanje panela.
Tabela 3: Minimalne dolžine vijakov za pritrjevanje
debelina panela
FTV R (mm)
Slika 5a: Začasno pritrjevanje panelov
samorezni vijak-A2
80
6,3 x 50
100
6,3 x 64
120
6,3 x 90
150
6,3 x 115
200
6,3 x 175
Vijak za začasno pritrjevanje
2.6 Prenos obremenitve na sosednje panele pri odprtinah
Pri okenskih, vratnih in ostalih izrezih za odprtine v panelih je potrebno upoštevati oslabitev le teh. Obremenitev
panela se prenese na sosednje panele s pomočjo podkonstrukcije (slika 5b).
No.49/V-1.2/1-2006
Slika 5b: Prenos obremenitve oslabljenega panela na sosednje panele
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2.7 Izdelava panelov po izmerah na montaži
Pri izdelavi projekta je potrebno poslati na Trimo montažo delovno verzijo dispozicije fasade, na osnovi katere vodja
gradbišča določi oz. preveri katere panele je potrebno izdelati po izmerah.
2.8 Oblikovanje detajlov v skladu z navodili za montažo
Izvedba nekaterih detajlov je opisana v nadaljevanju tehničnega dokumenta. Standardni tipski detajli so prikazani
v katalogu.
3.0 Navodila za montažo
3.1
Priporočila za montažo
Pred pričetkom montaže je potrebno preveriti dejansko stanje na objektu, ustreznost in razmestitev pod-
konstrukcije v skladu z rastrom v projektu. Če je podkonstrukcija že nameščena, je vseeno potrebno preveriti
razdalje med podkonstrukcijo. V fazi montaže se je možno prilagajati netočnim razdaljam med podporami s
širino spoja. Nazivna širina vertikalnega spoja je 25 mm. Dopusten odmik je +2 mm ter - 1 mm (slika 6).
Slika 6: Dopustne tolerance vertikalnega spoja
25
2
1
Pri polaganju fasade TrimoRaster je potrebno pravilno obrniti panele, da je omogočeno odtekanje vode (slika 7).
Slika 7: Pravilno polaganje panelov
Paneli TrimoRaster imajo na zgornji in na spodnji strani zaščitno folijo za zaščito lakiranih površin pred
morebitnimi poškodbami med transportom, manipuliranjem in montažo. S hrbtne strani se folija pred montažo
posameznega panela odstrani. Na prednji strani se odstrani neposredno pred zaključkom del, na mestih, kjer je to
potrebno, pa že med samo montažo (npr. na vzdolžnem spoju dveh panelov, pod obrobami,...) (Slika 8).
No.49/V-1.2/1-2006
Če so paneli skladiščeni dalj časa, je potrebno folijo odstraniti najkasneje po preteku treh mesecev. Pri skladiščenju
panelov na prostem je le-te potrebno zaščititi pred soncem, saj je lahko v nasprotnem primeru odstranitev folije
otežena.
Slika 8: Odstranjevanje zaščitne folije
Slika 9: Zarezovanje panelov je dovoljeno s škarjami in žago
V primeru zarezovanja panelov na montaži so dovoljene izključno škarje in žage, ki ne segrejejo mesta odreza na
visoko temperaturo (slika 9). Visoka temperatura povzroči uničenje protikorozijske zaščite v neposredni bližini
reza. Zato je uporaba raznih brusilnih naprav za ta namen prepovedana! Vse drobne kovinske delce, ki nastajajo
kot posledica zarezovanja in vrtanja je potrebno sproti, v najslabšem primeru pa po končanem dnevnem delu,
odstraniti s površine panelov.
Prepovedano je kakršnokoli označevanje in razenje z žičniki ali podobnimi ostrimi predmeti, s katerimi se
poškoduje zaščitni barvni sloj.
3.1.1 Dopustna odstopanja vertikal v tlorisu
Dopustne tolerance podkonstrukcije za fasado TrimoRaster so prikazane v spodnjih slikah 10, 11 in 12 in veljajo
med osmi vertikal. Sekundarna podkonstrukcija mora biti zmontirana v toleranci ±2 mm!
∆1=± 2 mm
∆2=± 2 mm
odstopanje vertikalne podkonstrukcije v tlorisu od osi objekta
odstopanje od razdalje med dvema sosednjima vertikalama v tlorisu
Slika 10: Odstopanje vertikal v tlorisu
3.1.2 Odstopanje vertikale od linije, ki povezuje njemu sosednji vertikali
Slika 11: Odstopanje vertikale od osi, ki povezuje njemu sosednji vertikali
No.49/V-1.2/1-2006
L (m)
∆3 (mm)
1
±2
2
±2
3
±2
4
±2
5
±2
6
±2
7
±2
3.1 3 Odstopanje vertikale horizontalno v eni etaži za višino etaže h
∆4=± H/1000 mm
Slika 12: Odstopanje vertikale v etaži
L (m)
∆4 (mm)
1
1
11
11
2
2
12
12
3
3
13
13
4
4
14
14
5
5
15
15
6
6
16
16
7
7
17
17
8
8
18
18
9
9
19
19
10
10
20
20
L (m)
∆4 (mm)
3.2 Tesnenje panelov
3.2.1 Tesnenje vzdolžnega spoja
Pri montaži je potrebno posvetiti pozornost tesnem prileganju panelov. V vzdolžnem spoju med sosednjima
paneloma ne sme biti zračnega prostora!
Slika 13: Tesnenje na notranjem spoju
Slika 14: Vstavljanje tesnila v notranji spoj
Slika 15: Tesnenje v obeh spojih
Tesnilo
Tesnilo
Tesnilo
Notranji spoj
Tesnenje vzdolžnih spojev med paneli TrimoRaster je detajlno obravnavano v Trimo tehničnem dokumentu št. 3.
Tesnenje Trimoterm FTV panelov glede na gradbeno fizikalne pogoje. Kadar je potrebno v vzdolžni spoj na notranji
(topli) strani fasade vstaviti tesnilo (sliki 13 in 14), se le to vstavi v fazi izdelave panela in se že vstavljeno dobavi s
panelom. Možna je dobava panelov s tesnilom v obeh spojih (slika 15).
Mesta vgradnje ostalih tesnilnih materialov so razvidna iz tipskih detajlov.
No.49/V-1.2/1-2006
3.2.2 Tesnenje vertikalnega spoja
Zaporedje montaže in tesnenje vertikalnega spoja:
- Na konstrukcijo se na mestu naleganja panela nalepi tesnilni trak 3x15 (poz. 3) .
- Vstavi se naslednjo linijo/nivo (naslednja dva) panela in se ju privijači s samoreznimi vijaki preko nosilnega
profila. Predhodno se pod profil prvega vstavljenega panela vstavi termoizolacijo (poz. 2).
- V vsak vertikalni spoj je potrebno najkasneje ob koncu dneva vstaviti EPDM tesnilo (poz 4). Pri vstavljanju tesnila
si pomagamo z milnico in leseno letvico za pritiskanje.
- Na koncu vsakega panela je na mestu spoja nalepljeno tesnilo, zato je potrebno na tem mestu pri vertikalnem vstavljanju EPDM tesnila uporabiti namensko vodilo, ki ne poškoduje nalepljenih tesnil (slika 18). Po vstavitvi
tesnila je potrebno to vodilo odstraniti.
- EPDM tesnilo ima v sredini zarezo v katero se lahko vstavi Al profil (opcija) (sliki 16 in 17). Pri vstavljanju tesnila si
pomagamo z milnico in leseno letvico za pritiskanje.
Slika 16: Montaža in tesnenje vertikalnega spoja
1
2
3
4
5
Samorezni vijak
Termoizolacija
Tesnilni trak 3x15
Tesnilo EPDM
Alu pokrivni profil
Slika 17: Tesnilo vertikalnega spoja
Nanos milnice
EPDM tesnilo
Al profil
25
Slika 18: Vgradnja tesnila EPDM na koncu spoja panela z vodilom
EPDM tesnilo
Stik panelov
2
PVC ali PE vodilo
1
No.49/V-1.2/1-2006
3.2.3 Stik EPDM tesnila in Al profila
- podaljševanje EPDM tesnila se izvede s preklopom tesnila pod kotom 45o (slika 19),
- stikovanje Al profilov se izvede na dotik.
Slika 19: Podaljševanje tesnila
A-A
Razrez Al profilov na zahtevano dolžino je potrebno opraviti s prenosno krožno žago s prislonom - zagotoviti je
potrebno kotnost odreza - dopustno odstopanje ± 0.25 mm na širini 23 mm.
3.3 Prenašanje panelov
Za montažo TrimoRaster fasade se priporoča uporaba vakumskih prijemal ali posebnih mehanskih prijemal, ki se
namestijo na vzdolžni spoj TrimoRaster panela (slika 20). Za delo z enim dvigalom sta potrebni dve prijemali, ki
sta na voljo v posojo v primeru predhodnega naročila in sicer ob dobavi panelov.
Navodila za uporabo prijemal se odpremi skupaj s prijemali.
Slika 20: Prijemalo za horizontalno montažo
10
No.49/V-1.2/1-2006
3.4 Izvedba nekaterih detajlov
3.4.1 Priključek na temeljno gredo
Slika 21: Priključek fasade na temeljno gredo
4
TrimoRaster
1
5
7
2
3
1
6
8
9
2
3
1 Nosilec zaključka panela
2 Nosilec panela
3 Odkapnik panela
4 Tesnilni trak 20x2/10
5 Sidrni vijak ___x____
6 Bulb tite kovica 5,2x19,1
7 Termoizolacija
8 Nosilec obrobe
9 Slepa kovica 4x10
Z montažo se prične v najnižji levi osi objekta, kjer je predvidena TrimoRaster fasada. Pred pritrditvijo prvega panela
je potrebno preveriti pravilnost geometrije podkonstrukcije. Podkonstrukcija mora biti položena vertikalno.
Vertikalnost podkonstrukcije je potrebno preveriti z ustrezno lasersko napravo. S to napravo je potrebno preverjati
tudi vodoravnost polaganja panelov.
Zaporedje montaže:
- V betonsko temeljno gredo se na ustrezno višino privijači nosilec zaključka panela (slika 21), ki služi za horizontalno
izravnavo in za kovičenje nosilca panela. Na nosilec zaključka panela se prikoviči nosilec panela (poz. 2) ter nosilec
obrobe (poz. 9). Nosilec zaključka panela je potrebno poravnati z vertikalno podkonstrukcijo.
- Na fasadni profil se nalepi tesnilni trak (poz. 4).
- Na nosilec panela se vstavi termoizolacijo in pritrdi obrobo (poz. 3) na nosilec obrobe.
- Panele je potrebno namestiti (vertikalni razmik 25 mm) in z vijaki pritrditi preko L profila na vertikalno
podkonstrukcijo (slika 16). Prostor med levim in desnim panelom je potrebno predhodno zapolniti s termoizolacijo.
- V spoj se vgradi namensko tesnilo EPDM in Alu pokrivni profil.
- Potrebno število vijakov na m1 vertikalnega spoja sta 2 vijaka v sredinskem področju in 3 vijaki v robnem
področju oz. se število določi na podlagi preračuna Trimo tehnične službe.
3.4.2 Zunanji vogalni zaključek s panelom
Zaporedje montaže:
- Najprej se na jekleno konstrukcijo nalepi tesnilni trak (poz. 3).
- Temu sledi polaganje vogalnih panelov.
- Prostor med obema paneloma je potrebno zapolniti s termoizolacijo.
- V spoj se vgradi namensko tesnilo EPDM in Alu pokrivni profil.
- Na m1 vertikalnega spoja so potrebni 3 vijaki.
No.49/V-1.2/1-2006
11
Slika 22: Ostrorobi vogal iz panela
1
2
3
4
5
6
7
8
Samorezni vijak ___x____
Termoizolacija
Tesnilni trak 3x15
Tesnilo EPDM
Alu T profil (opcija)
Tesnilni trak
Vogalni kotnik
Bulb tite kovica 5,2x19,1
3.4.3 Zunanji vogalni zaključek z obrobo
Slika 24: Zaobljeni vogal
Slika 23: Ostrorobi vogal
3
1
5
1 Samorezni vijak___x___
2 Termoizolacija
3 Tesnilni trak 3x15
4
2
1
6
3
1
5
4
2
1
6
5
5
4
4
2
2
3
3
4 Tesnilo EPDM
5 Alu T profil (opcija)
6 Vogalna obroba
Zaporedje montaže:
- Najprej se na jekleno konstrukcijo nalepi tesnilni trak (poz. 3).
- Prostor med obema paneloma in pod vogalno obrobo je potrebno zapolniti z mineralno volno.
- Nato se vstavi vertikalno obrobo, ki je lahko ostroroba ali zaobljena (sliki 23 in 24).
- Prečno podaljševanje oborob izvajamo s 5,0 cm preklopom.
- V spoj se vgradi namensko tesnilo EPDM in Alu pokrivni profil (opcija).
- Na m1 vertikalnega spoja so potrebni 3 vijaki.
12
No.49/V-1.2/1-2006
3.4.4 Notranji vogalni zaključek
Slika 25: Notranji vogal
2
2
9
1
10
11
7
10
3
1 Vogalni Z profil
2 Tesnilni trak 3x15
3 Termoizolacija
4 Tesnilo EPDM
5 Alu T profil
6 Samorezni vijak ___x____
7 Samorezni vijak ___x____
8 Tesnilo EPDM 26/26x25
9 Samorezni vijak 6,3 x____
10 Slepa kovica 4x10
11 Vogalna obroba
8
Zaporedje montaže:
- Najprej se na podkonstrukcijo pritrdi HOP Z profil z vijakom (poz. 9), ki je pobarvan (slika 25).
- Nato se na jekleno konstrukcijo nalepi tesnilni trak (poz. 2).
- Temu sledi polaganje vogalnih panelov. En panel je ravno odrezan brez vertikalnega spoja in se ga pritrdi na
Z profil. Naslednji panel ima vertikalni spoj za raster.
- Pred montažo sosednjega panela je potrebno prostor med obema paneloma zapolniti s termoizolacijo dobre
stisljivosti.
- V prvem panelu je potrebno v spoj panela vstaviti kvadratno tesnilo (poz. 8) in termoizolacijo.
- V vertikalni spoj se vgradi namensko tesnilo EPDM in Alu pokrivni profil.
- Na m1 vertikalnega spoja so potrebni 3 vijaki.
3.4.5 Atika s podkonstrukcijo
Zaporedje montaže:
- Po končanem polaganju panelov je potrebno na vrhu fasade položiti kapo atike (slika 26). Priporoča se izvedba,
kjer je višina fasade mnogokratnik modula panela. V nasprotnem primeru je potrebno končni panel odrezati na
ustrezno višino (detajl AK5/1).
- Na končni panel se pritrdi nosilec kape atike (poz. 5) in L profil (poz. 6).
- Na nosilec kape atike (poz. 5) se pritrdi čelno obrobo atike (poz. 2) in kapo atike (poz. 1). Kapa atike je dvodelna,
kjer je čelna obroba enaka za vse debeline panelov.
- Pod obrobo atike je potrebno vstaviti termoizolacijo.
No.49/V-1.2/1-2006
13
Slika 26: Atika s podkonstrukcijo
2
6
7
3
1
3
3
4
4
1
2
3
4
5
6
7
Kapa atike
Čelna obroba atike
Slepa kovica 4x10
Samorezni vijak 6,3x25
Nosilec kape atike
HOP L 50x50x1
Samorezni vijak 6,5x25
5
3.4.6 Vgradnja oken z uporabo ALU obokenskih profilov
V Trimu smo za panele TrimoRaster oblikovali namenske Alu profile, ki nadomeščajo obrobo ob okenskih in vratnih
odprtinah. Alu profili omogočajo hitro in kvalitetno montažo zaključka okenske odprtine. Z njihovo uporabo je
zaključevanje detajlov enotno in ponovljivo.
Zaporedje montaže oken:
- S statičnim preračunom se določi potrebno dodatno podkonstrukcijo.
- Najprej se pritrdi nosilec okenske odprtine na katerega se prikoviči okensko Alu obrobo.
- Na okensko ALU obrobo in nosilec okenske odprtine se privijači okno (slika 27).
- V spoju panelov ob robu okna je potrebno rob spoja tesniti s tesnilnim kitom in tesnilom EPDM.
Alu profile se lahko uporabi v štirih kombinacijah odprtin:
- vgradnja okna na mestu spoja panela,
- poravnava zgornjega roba okna s spojem panela,
- poravnava spodnjega roba okna s spojem panela,
- vgradnja okna v sredino panela.
Kadar je okno v dveh panelih, je potrebno v spoj panela pod Alu profil vstaviti kvadratno tesnilo (slika 28 - poz. 5).
V nadaljevanju so predstavljene štiri kombinacije vgradnje oken z Alu profili:
14
No.49/V-1.2/1-2006
1. Vgradnja okna na mestu spoja panela
Slika 27: Vgradnja okna z ALU profilom na mestu spoja panela
H1, W1 ... zunanji meri okna
H2, W2 ... svetla okenska odprtina
H2 - H1= 20; W2 - W1 = 20
NOSILEC FASADE
NOSILEC FASADE
Potrebno je zagotoviti
tesnost stika na panel.
Nosilec okenske odprtine je potrebno dvigniti 12 mm nad
robom panela zaradi zagotavljanja višine fuge Alu profila.
1 Nosilec okenske odprtine
2 Nosilec panela
3 Okenski profil-stranski
4 Okenski profil-zgornji
5 Okenski profil-spodnji
6 Tesnilo EPDM
7 Vogalna pločevina ALU profila
8 Vogalni kotnik ALU profila
9 Slepa kovica 4x12
10 Termoizolacija
11 Tesnilni kit
12 Tesnilni trak EPDM 3x20
13 Tesnilni trak 3x15
14 Tesnilni trak 20x2/10
Opomba:
Izvedba detajla brez podkonstrukcije je dovoljena le s predhodnim statičnim preračunom s strani Trimo tehnične službe.
No.49/V-1.2/1-2006
15
2. Poravnava zgornjega roba okna s spojem panela
Slika 28: Vgradnja okna z ALU profilom v zgornji spoj panela
H1, W1 ... zunanji meri okna
H2, W2 ... svetla okenska odprtina
H2 - H1= 20; W2 - W1 = 20
10
NOSILEC FASADE
NOSILEC FASADE
10
14
Potrebno je zagotoviti
tesnost stika na panel.
1 Nosilec okenske odprtine
2 Nosilec panela
3 Okenski profil-stranski
4 Okenski profil-zgornji
5 Tesnilo EPDM 26/26x25
6 Tesnilo EPDM
7 Vogalna pločevina ALU profila
8 Vogalni kotnik ALU profila
9 Slepa kovica 4x12
10 Termoizolacija
11 Tesnilni kit
12 Tesnilni trak EPDM 3x20
13 Tesnilni trak 3x15
14 Tesnilni trak 20x2/10
Opombe:
Izvedba detajla je dovoljena le s predhodnim statičnim preračunom s strani Trimo tehnične službe.
Ob pritjevanju Alu okenskih profilov je potrebno zagotoviti testnost stika na panel.
16
No.49/V-1.2/1-2006
3. Poravnava spodnjega roba okna s spojem panela
Slika 29: Vgradnja okna z ALU profilom v spodnji spoj panela
Potrebno je zagotoviti
tesnost stika na panel.
H1, W1 ... zunanji meri okna
H2, W2 ... svetla okenska odprtina
H2 - H1= 20; W2 - W1 = 20
NOSILEC FASADE
NOSILEC FASADE
Potrebno je zagotoviti
tesnost stika na panel.
Nosilec okenske odprtine je potrebno dvigniti 12 mm nad
robom panela zaradi zagotavljanja višine fuge Alu profila.
1 Nosilec okenske odprtine
2 Tesnilni trak 20x2/10
3 Okenski profil-stranski
4 Okenski profil-spodnji
5 Tesnilo EPDM 26/26x25
6 Tesnilo EPDM
7 Vogalna pločevina ALU profila
8 Vogalni kotnik ALU profila
9 Slepa kovica 4x12
10 Termoizolacija
11 Tesnilni kit
12 Tesnilni trak EPDM 3x20
13 Tesnilni trak 3x15
Opombe:
Izvedba detajla je dovoljena le s predhodnim statičnim preračunom s strani Trimo tehnične službe.
Ob pritjevanju Alu okenskih profilov je potrebno zagotoviti testnost stika na panel.
No.49/V-1.2/1-2006
17
4. Vgradnja okna v sredino panela
Slika 30: Vgradnja okna z ALU profilom - vgradnja okna v sredino panela
H1, W1 ... zunanji meri okna
H2, W2 ... svetla okenska odprtina
H2 - H1= 20; W2 - W1 = 20
7
12
Potrebno je zagotoviti
tesnost stika na panel.
4
NOSILEC FASADE
3
NOSILEC FASADE
5
11
6
1
10
8
10
8
9
1
6
11
1
8
11
4
2
7
10
5
3
4
12
12
9
7
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
3
Nosilec okenske odprtine
Tesnilo EPDM 26/26x25
Okenski profil-stranski
Tesnilo EPDM
Vogalna pločevina ALU profila
Vogalni kotnik ALU profila
Slepa kovica 4x12
Termoizolacija
Tesnilni kit
Tesnilni trak EPDM 3x20
Tesnilni trak 3x15
Tesnilni trak 20x2/10
Opombe:
Izvedba detajla je dovoljena le s predhodnim statičnim preračunom s strani Trimo tehnične službe.
Ob pritjevanju Alu okenskih profilov je potrebno zagotoviti testnost stika na panel.
18
No.49/V-1.2/1-2006
3.5 Pritrjevanje fasade na jekleno konstrukcijo
Panele TrimoRaster se na jekleno fasadno konstrukcijo pritrdi z vijaki preko jeklenih profilov, vgrajenih v sam panel.
V nadaljevanju opisana rešitev omogoča hitro ter estetsko dovršeno pritrjevanje panelov brez vidnih vijakov
na zunanji strani fasade.
3.5.1 Oblika spoja fasade
Oblika spoja je razvidna na sliki 31. Za pritrjevanje horizontalne fasade se uporabljajo samorezni vijaki. Vijake
ni dovoljeno previjačiti, ker se lahko pojavijo lokalne deformacije zunanje pločevine panelov. V spoj se vgradi
namensko tesnilo EPDM in Alu pokrivni profil. Obremenitve se s panela prenašajo preko vgrajenega profila, ki
je s samoreznimi vijaki pritrjen na nosilno konstrukcijo objekta. Tesnilo z Alu pokrivnim profilom je gabaritno
prikazan na sliki 32.
Če podkonstrukcija ni v priporočljivih tolerancah (poglavje 3.1), je potrebno uporabiti nastavljivo podkonstrukcijo
(slika 31 in slika 33b).
Slika 31: Detajl pritrjevanja fasade TrimoRaster na jekleno konstrukcijo
1
2
3
4
5
6
7
8
Samorezni vijak
Termoizolacija
Tesnilni trak 3x15
Tesnilo EPDM
Samoizvrtljivi vijak
Nosilni profil - široki
Naležni profil - široki
Samorezni vijak
Slika 32: Tesnilo EPDM in Alu pokrivni profil (opcijsko)
Barvano
Barvanje v skladu z RAL RG 631
3.5.2 Izvedba nosilne jeklene konstrukcije
Klasična jeklena podkonstrukcija (slika 33a) je primerna za pritrjevanje panelov TrimoRaster, kadar je v priporočljivih
tolerancah (poglavje 3.1). Če podkonstrukcija ni v priporočljivih tolerancah, je potrebno uporabiti nastavljivo
podkonstrukcijo (slika 6b). V primeru vgradnje notranjega vogala je potrebno na podkonstrukcijo pritrditi dodatni
Z profil (slika 33c).
No.49/V-1.2/1-2006
19
Slika 33a: Osnovna podkonstrukcija
Slika 33b: Nastavljiva podkonstrukcija
Slika 33c: Podkonstrukcija za notranji vogal
1
2
3
4
Naležni profil - široki
Samoizvrtljivi vijak 6,3x25
Nosilni profil - široki
Samorezni vijak ___x____
OPOZORILO:
Če podkonstrukcija ni v priporočljivih tolerancah, je potrebno uporabiti nastavljivo podkonstrukcijo
(slika 33b).
3.6 Pritrjevanje fasade na betonsko konstrukcijo
3.6.1 Pritrjevanje fasade s širokim izravnalnim profilom
Slika 34: Pritrjevanje TrimoRaster panelov - širok izravnalni profil
Armirano betonski steber
20
1
2
3
4
5
6
7
8
Samorezni vijak ___x____
Termoizolacija
Pritrdilni jekleni HOP profil
Nivelirna plošča 50x50xt
Sidrni vijak ___x____
Tesnilo EPDM
Alu T profil (opcija)
Tesnilni trak 3x15
No.49/V-1.2/1-2006
Dodatno nosilno konstrukcijo se izravna s podlaganjem s pločevinami in pritrjevanjem z atestiranimi sidrnimi
vijaki - za vse debeline panelov TrimoRaster je primeren način prikazan na sliki 33. Dimenzije širokega izravnalnega
profila so prikazane na detajlu AK4/3. Pritrdilni HOP profil (poz. 3) je potrebno poravnati z L profilom na temeljni
gredi (slika 20 - poz. 1).
3.6.2 Pritrjevanje fasade z izravnalno podkonstrukcijo
Na sliki 35 je prikazan način pritrjevanja z izravnalno podkonstrukcijo. Kratke nosilne profile se pritrdi na konstrukcijo
z atestiranimi sidrnimi vijaki. V tako pripravljeno linijo profilov s samoizvrtljivimi vijaki se pritrdi dolg naležni
profil, s katerim se definira/doseže ravnina polaganja panelov. Dimenzije profila za izravnavo so prikazane na
detajlu AK4/2. Na sliki 36 je prikazana v prerezu poravnana podkonstrukcija. Naležni profil (poz. 9) je potrebno
poravnati z L profilom na temeljni gredi (slika 21).
Slika 35: Detajl pritrjevanja TrimoRaster panelov z izravnalno podkonstrukcijo
Armirano betonski steber
1
2
3
4
5
6
7
8
9
No.49/V-1.2/1-2006
Samorezni vijak ___x____
Samoizvrtljivi vijak 6,3x25
Termoizolacija
Tesnilo EPDM
Alu T profil (opcija)
Nosilni profil – široki
Tesnilni trak 3x15
Sidrni vijak ___x____
Naležni profil - široki
21
Slika 36: Način pritrjevanja horizontalne fasade z izravnalno podkonstrukcijo na beton
Prerez B-B
A-A
OPOZORILO:
Za pritrjevanje opisano v točki 3.6.1 in 3.6.2 veljajo naslednja določila:
- Razdalje med sidrnimi vijaki je potrebno določiti s statičnim izračunom glede na obliko objekta,
obremenitve, tip sidra, vrsto nosilne konstrukcije.
- S pomočjo izravnalne konstrukcije se zagotavlja primerno ravnost naležne površine.
22
No.49/V-1.2/1-2006
4.0 Embaliranje, transport in skladiščenje
4.1 Embaliranje panelov
Paneli so standardno pakirani v pakete višine od 200 do 1200 mm. Običajno se naložijo na stiroporne podloge višine
100 mm na katere so predhodno položene stiroporne plošče.
Lakirane površine panelov so zaščitene s samolepilno zaščitno folijo, ki se odstrani v fazi montaže posameznega
panela. Vsak paket je zaščiten z zaščitnimi kartonskimi elementi in vodotesno povit z raztegljivo strojno embalirno
folijo.
Možni načini embaliranja:
- embaliranje za kamionski transport,
- embaliranje za kombinirani transport: kamion - vagon,
- embaliranje za vagonski transport.
Maximalne dimenzije paketov vključno z embalažo:
- max. širina: 1195 mm,
- max. višina: 1320 mm,
- max. dolžina: 6600 mm,
- max.masa: 3000 kg.
Slika 37: Stranski pogled na paket za kamionski transport
Paneli in vsi zaščitni elementi
so poviti z embalirno folijo
Pokrov
Vogalnik - zaščita
Etikete
Čelna stranica
Navodila za manipulacijo
Stiropor
Slika 38: Stranski pogled paketa za vagonski transport
Paneli in vsi zaščitni elementi
so poviti z embalirno folijo
Stiropor
Pokrov
Dno
Pokončnik
Navodilo za manipulacijo
Čelna zaščita Etiketa
4.2 Transport
Transport panelov TrimoRaster se iz tovarne do mesta montaže vrši s kamionskimi prevozi ali po železnici. Tovor
mora biti na transportno sredstvo pritrjen s tekstilnimi trakovi.
Za prenašanje paketov se lahko uporablja dvigalo, avtodvigalo ali viličar. V primeru prenašanja paketov z viličarjem,
je max. dolžina kolija 6 m. Premikanje ali odrivanje paketov s konicami vilic viličarja ni dovoljeno.
Pri prenašanju paketov z dvigalom ni dovoljeno uporabljati jeklenih vrvi, pač pa je nujno uporabljati bremenske
trakove ustrezne nosilnosti.
Pri dviganju je potrebno paziti, da je težišče med vilicama oziroma bremenskima trakovoma.
Naenkrat se sme prenašati samo en paket!
No.49/V-1.2/1-2006
23
Slika 39: Prenos panelov z viličarjem
Pri razkladanju s tovornjaka mora biti kamionska ponjava popolnoma odkrita, nosilno ogrodje ponjave pa v celoti
(tudi s strani) odstranjeno, da se paneli ob dviganju ne morejo poškodovati.
OPOZORILA:
- Vedno prenašati samo en paket.
- Dvigovanje z vsemi vrstami dvigal izvajati obvezno z bremensko nosilko.
- Pri raztovarjanju je potrebno dosledno upoštevati navodila za manipulacijo, ki so priložena paketu, ker lahko pri vsakem drugačnem ravnanju pride do poškodb
- Ob prevzemu paketov na gradbišču je vse vidne poškodbe prejemnik dolžen reklamirati prevozniku.
- Ob prevzemu paketov na gradbišču je vse vidne poškodbe prejemnik dolžen reklamirati prevozniku.
4.2.1 Povezovanje za transport
Povezovanje za kamionski transport
Pakete je potrebno na kamion pritrditi s tekstilnimi trakovi na maksimalni razdalji 2,5 m. Za povezovanje ni
dovoljena uporaba jeklene vrvi ali žice. Pri zategovanju tekstilnih trakov, je potrebno kontrolirati stik deske z zgornjo
ploščo v paketu. Paziti je potrebno, da ne pride do deformacije pločevine zgornje plošče. Med prevozom mora voznik
občasno preveriti stabilnost tovora na kamionu in čvrstost vezi. V kolikor so vezi ohlapne, jih je potrebno ponovno
primerno zategniti.
Pakete do dolžine 2,4 m je možno zaradi optimizacije postaviti tudi prečno. V tem primeru raztovarjanje ni mogoče
z viličarjem.
Slika 40: Način zlaganja paketov za kamionski transport
Povezovanje za vagonski transport
Pakete na vagonu je potrebno povezati med seboj in na prevozno sredstvo-vagon.
Pakete je potrebno med seboj povezati z jeklenim trakom na razdalji cca 2,5 m ali najmanj 2x vsak paket. Manjše
pakete je potrebno povezati skupaj in zaščititi proti premikanju.
Pakete se na vagon pritrdi s tekstilnimi trakovi. Za povezovanje ni dovoljena uporaba jeklene vrvi ali žice. Paziti je
potrebno da ne pride do deformacije zgornje plošče.
Pakete do dolžine 2,4 m je možno zaradi optimizacije postaviti tudi prečno. V tem primeru raztovarjanje ni mogoče
z viličarjem.
24
No.49/V-1.2/1-2006
Slika 41: Način zlaganja paketov za vagonski transport
Pri raztovarjanju je potrebno dosledno upoštevati navodila za manipulacijo, ki so priložena k paketu, ker lahko
pri vsakem drugačnem ravnanju pride do poškodb.
4.3 Skladiščenje
Pri skladiščenju TrimoRaster panelov je potrebno upoštevati naslednje:
- Pakete je priporočljivo skladiščiti v originalnem embaliranju, ki zagotavlja ustrezno vodotesnost paketa.
- Pri skladiščenju panelov na prostem daje kartonski pokrov zaščito pred soncem, saj je lahko v nasprotnem
odstranitev zaščitne folije panela otežena. Priporočljivo jo je odstraniti po preteku treh mesecev.
- Paketi morajo biti zloženi na ravni in trdni podlagi, da se paket ne pogreza in zdrsi na tla, kar je nevarnost
predvsem v zimskem času, ko se na folijo nabere led.
Slika 42: Način zlaganja paketov
max. 2,4 m
max. 2,4 m
5.0 Vzdrževanje objektov s fasadnimi paneli TrimoRaster
5.1 Letni servisni pregled fasade
V skladu z dobro prakso je potrebno najmanj enkrat letno opraviti servisni pregled fasade in celotnega objekta.
Namen pregleda je odprava morebitnih pomanjkljivosti in podaljševanje življenjske dobe fasade. V letni pregled
je vključeno:
- Čiščenje vse umazanije in nesnage, ki se nabere na fasadi, in po potrebi pranje.
- Poškodbe fasade je potrebno sanirati takoj, ko nastanejo ali so opažene. Poškodovana mesta se lokalno
mehansko očistijo s finim abrazivnim sredstvom (Scotch breit M600). Sledi odpraševanje in razmaščevanje
(čistilni alkohol, izopropil alkohol). Nato se s čopičem nanese temeljni lak (zračno suseč premaz na osnovi epoksi
veziva in Zn pigmentov). Na koncu se prav tako s čopičem nanese še končna zaščita (zračno suseč
premaz na osnovi poliuretanskega ali akrilnega veziva).
5.2 Splošni nasveti
- Uporaba agresivnih snovi za čiščenje fasad je prepovedana zaradi možnosti poškodb protikorozijske zaščite.
- Uporaba rotacijske brusilke (rezilke) v bližini panelov TrimoRaster je prepovedana, ker vroči delci poškodujejo barvo.
- V kolikor se pojavijo vprašanja o vzdrževanju objekta, ali se pojavi potreba po sanaciji napak in poškodb, se je
potrebno posvetovati s Trimo servisom.
No.49/V-1.2/1-2006
25
Založil: Trimo, d. d., Oblikovanje: Nataša Erjavec,Fotografija: Bojan Radovič, Miran Kambič, Tiskarna: ČukGraf, Naklada: 2000/SLO, 03/2008